Dziecko Królowej Pokoju

Pokój musi zapanować pomiędzy człowiekiem i Bogiem, a także między ludźmi

 • Królowa Pokoju

  Królowa Pokoju
 • Uwaga

  Strona używa plików cookies które zapisują się w pamięci komputera. Zapisywanie plików cookies można zablokować w ustawieniach przeglądarki. Dowiedz się o tych plikach http://wszystkoociasteczkach.pl
 • Propozycja chronologiczna

  • Rok 2019 – Kryzys Rumunia
  • Rok 2020 – fałszywe traktaty pokojowe
  • Rok 2021 – Papież jedzie do Moskwy
  • Rok 2021 – Wojna
  • Rok 2022 – zwycięstwo komunistyczne
  • Rok 2023 – 10 królów
  • Rok 2024 – Antychryst
  • Rok 2025 – Sojusz z wieloma
  • Rok 2025 – Synod
  • Rok 2026 – Henoch i Eliasz
  • Rok 2028 – Ohyda spustoszenia
  • Rok 2029 – Ostrzeżenie
  • Rok 2030 – Cud
  • Rok 2031 – Nawrócenie Izraela
  • Rok 2032 – Kara
  • Rok 2032 – Odnowienie świata
  • Rok 2033 – Exodus
  • Rok 2034 – Zgromadzenie w Jerozolimie
  • Rok 3032 – Gog i Magog
  • Rok 3213 – Koniec świata
  • Nowe niebiańskie Jeruzalem.
 • Ostrzeżenie

  13 kwietnia 2029
 • Logowanie

 • Odwiedzają nas

  Map

 • Maryjo weź mnie za rękę

 • Jezu Maryjo Kocham Was

Komunikat dla pielgrzymów.

Posted by Dzieckonmp w dniu 12 czerwca 2014


Bardzo proszę pielgrzyma Jerzy B. z Sieniawy o podanie na maila swojego numeru telefonu. Nie mam kontaktu z nim i nie wiem gdzie będzie wsiadał.

Mamy komplet pielgrzymów. Mamy Księży więcej niż jeden.

Punkty zbiórek i wsiadania pielgrzymów

1. godz 4 na ul.Abramowickiej w Lublinie (pętla mpk linii 27)

2. godz 4:15 przed Kościołem św. Rodziny na Al.Jana Pawła II w Lublinie.

3. godz. 5 stacja Shella w Kraśniku

4. godz. 6 Jeżowe

5. godz 7 przed dworcem PKP w Rzeszowie

6. godz 9 Miejsce Piastowe. ( tam będziemy mieli mszę świętą w Sanktuarium św. Michała Archanioła)

Mamy zamówioną upalną pogodę w Medjugorje. Oto prognoza.

pogod

Komentarzy 210 do “Komunikat dla pielgrzymów.”

 1. Powiew ze wschodu said

  Nowenna do Trójcy Świętej
  Modlitwa wstępna
  http://www.laudate.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=1274&Itemid=53
  Dzień 9 (sobota)
  Boże w Trójcy Jedyny, Ojcze, Synu, Duchu Święty – jednocz nas w miłości!
  Boże, Duchu Święty, Jedności Trójcy Przenajświętszej objawiająca się w miłości, czcimy Cię i uwielbiamy za dar wiary i nadziei, który dzięki Twojej łaskawości wprowadza nas w tajemnicę modlitewnego zjednoczenia z Trójjedynym Bogiem.
  Boże Duchu Jedności, prosimy Cię łaskawie, odkrywaj w swoim Kościele tajemnice jedności w miłości Trójcy Przenajświętszej, aby wypełniała się święta wola Boża dla wzrostu Twojego świętego Kościoła.
  Amen.
  Imprimatur: Warszawa, 12 października 2007 r.
  O. Andrzej Danilewicz, SVD
  Prowincjał Zgromadzenia Słowa Bożego
  1. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego…
  2. Ojcze nasz…
  3. Zdrowaś Mario…
  4. Chwała Ojcu…

  • Powiew ze wschodu said

   Modlitwy dodatkowe:
   LITANIA O WSZECHMOCY I MIŁOSIERDZIU BOŻYM
   Kyrie, eleison, Chryste, eleison, Kyrie, eleison.
   Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
   Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
   Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
   Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
   Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami
   O Panie, którego imię straszne i święte przed światem, bądź uwielbiony we wszechmocy Twej i miłosierdziu na wieki,
   O Panie, którego majestat zapełnia ziemię całą,
   O Panie, który sam z siebie czynisz wielkie dziwy,
   O Panie, któryś stworzył niebo i ziemię i ponad wodami utwierdził,
   O Panie, któryś rozkazał słońcu, aby panowało we dnie, a księżycowi i gwiazdom, aby panowały w nocy,
   O Panie, który uczyniwszy człowieka na obraz i podobieństwo Swoje, postawiłeś go nad dziełami rąk Twoich,
   O Panie, który dla złości ludzkich zesławszy potop, jednego męża sprawiedliwego, Noego, od zalewu wód uchroniłeś,
   O Panie, któryś na głos umierającego z pragnienia Izmaela, oczy Agary na wskazane jej przez Anioła źródło otworzył,
   O Panie, któryś Józefa, sprzedanego przez braci, wywyższył w Egipcie i przez niego krainy egipskie chlebem nakarmił,
   O Panie, któryś Mojżesza, rzuconego do wody w koszu z sitowia, opieką Boską od zguby zachował,
   O Panie, któryś temuż Mojżeszowi lud Twój z niewoli egipskiej wyprowadzić kazał,
   O Panie, któryś go wiódł słupem obłoku w dzień, a słupem ognistym w nocy,
   O Panie, któryś wiatrem gwałtownym rozdzielił Morze Czerwone i lud Twój przez nie przepuścił,
   O Panie, któryś pędzące za nim wojsko faraona w morzu pogrążył,
   O Panie, któryś ludowi Twemu gorzkie wody ziemi Mara w słodkie zamienił,
   O Panie, któryś mu – mimo jego szemrania – na puszczy mannę zesłał na pożywienie,
   O Panie, któryś nakarmił głód jego, spuściwszy mu wiatrem zachodnim gnane przepiórki, O Panie, któryś w Rafidim potęgą swoją z opoki wodę wyprowadził,
   O Panie, któryś dając nieuzbrojonemu Dawidowi wielkie zwycięstwo nad Goliatem, hańbę od ludu izraelskiego odsunął,
   O Panie, któryś dla zapewnienia zwycięstwa Jozuemu przedłużył dzień, słońce w biegu swym wstrzymując,
   O Panie, któryś Eliaszowi w potoku Karith przez kruki pokarm rano i wieczór posyłał,
   O Panie, któryś Ananiasza, Azariasza i Miszaela nienaruszonych pośród płomieni zostawił,
   O Panie, któryś Daniela w lwiej jamie uratował,
   O Panie, któryś Jonasza z wnętrzności morza po trzech dniach wyprowadził,
   Abyś się jako Ojciec nad nami zlitować raczył,
   błagamy Cię, Panie, Abyś gniew swój słuszny od nas oddalić raczył,
   błagamy Cię, Panie,
   Abyś pomoc swą i miłosierdzie jako źródło nieustające na nas wylewać raczył, Abyś nam ucieczką i drogą do zbawienia stać się raczył,
   Abyś nas od nieprzyjaciół ciała i duszy ustrzec i wybawić raczył, Abyś nas do chwały niebieskiej doprowadzić raczył,
   Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
   Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
   Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.
   W.: Na wieki będę sławił miłosierdzie Pana, O.: Twą wszechmoc i wierność będę głosił przez wszystkie pokolenia.
   Módlmy się.
   O Panie, w Trójcy Świętej jedyny, pośpiesz, błagamy Cię, ku ratunkowi naszemu, albowiem w Tobie tylko zbawienie i nadzieja nasza. Jak w wodach wielkich pogrążeni jesteśmy w niebezpie­czeństwach. Zaszliśmy na głębokość morską. W Tobie jedynym nadzieja zbawienia. Ty wiatry i wody, i ogień, i ziemię w swoich rękach masz i jak chcesz, wszystkim rządzisz, a tym, co Cię z ufnością wzywają, swoją obronę i pomoc dajesz. My zaś jako tra­wa i kwiat polny, co za lada wiatrem uschnie i opadnie. Tyś Ojcem naszym, który w obmyślaniu potrzeb wszystkich ojców przewyż­szasz. Wyznajemy wielką moc Twoją w żadnym stworzeniu nie pokładając nadziei, tylko w szczodrobliwej i mocnej ręce Twojej. Co dla nas uczynisz, nie zasługom ani modlitwom naszym, ale Tobie, Boże nasz miłosierny i wszechmocny, i łasce nieogarnionej Twojej przyznajemy. Wyzwoleni, służyć Tobie będziemy, pełniąc święte rozkazania Twoje, wyśpiewując wielkość i potęgę Twoją. Prawica Pańska przemogła, prawica Boska wyrwała i wyniosła. Wychwalać będziemy święte sprawy Twoje, iżeś nas jako dzieci ukarał, a ukarawszy – wybawił i dobrodziejstwami ucieszył. To­bie chwała na wieki wieków przez Jezusa Chrystusa, z którym – w jedności Ducha Świętego – Bóg jeden, królujesz wiecznie. Amen.

  • Powiew ze wschodu said

   AKT OFIAROWANIA SIĘ MIŁOŚCI MIŁOSIERNEJ ŚW. T. Z LISIEUX
   O mój Boże, Błogosławiona Trójco:
   Ojcze, Słowo Ducha Świętego, wielbię Cię, chwalę i błogosławię.
   Dziękuję Ci za łaski, jakich mi udzieliłeś, a zwłaszcza dziękuję Ci, Ojcze, za dar Twego Syna. Dziękuję Ci, Synu Boży, żeś się stał jednym z nas, żeś się za mnie ofiarował; żeś mi dał Eucharystię, by mnie w Siebie przemienić. Dziękuję Ci, Duchu Święty, Duchu miłości,że zamieszkałeś we mnie wraz z Ojcem i Synem; żeś mnie uczynił uczestnikiem natury Boskiej i dzieckiem Ojca Niebieskiego. Błagam Cię o przebaczenie za liczne moje grzechy i niedbalstwa, a jako wynagrodzenie ofiaruję Ci zadośćuczynienia, zasługi i miłość Jezusa, naszego Boskiego Zbawiciela. Odtąd chcę Cię miłować, jak na to zasługujesz. Jednak biedny i niedołężny, jak to będę mógł uczynić? Ale Ty jesteś Miłością Miłosierną właśnie dlatego, że my jesteśmy biedni i nędzni. Toteż błagam Cię, byś raczył zastąpić moje ubóstwo Swą własną miłością. Aby więc żyć w akcie doskonałej miłości, oddaję się na całopalną ofiarę Twojej Miłości miłosiernej, błagając Cię, byś przelewał w moją duszę strumienie Swej nieskończonej tkliwości, jakie zamknięte są w Tobie. Niech twoja miłość oczyszcza mnie, wyniszcza bez przystanku moje niedoskonałości i błędy, niechaj zapala mnie i przemienia w Ciebie.Dążę jedynie do tego, by Cię miłować i szerzyć Twoją miłość.
   Pragnę gorąco stać się świętym i osiągnąć ten stopień chwały, jaki mi przygotowałeś.
   Ale nie liczę na moje uczynki; wszystko, co mam, Tobie oddaję. Chcę opierać się tylko na zasługach Jezusa; chcę wszystkiego oczekiwać od Twego miłosierdzia. Aby urzeczywistnić to życie miłości, chcę przykładać się do doskonałego wypełniania Twej świętej woli aż po najmniejsze rzeczy; nie odmówić Ci żadnego aktu cnoty, żadnej ofiary; zapomnieć we wszystkim o sobie, aby żyć w zjednoczeniu z Jezusem i działać przez Niego i jak On, dla Ojca i dla dusz. Niech ta miłość, trawiąc mnie i doskonaląc coraz bardziej, dozwoli mi osiągnąć ten stopień podobieństwa z Jezusem, do którego mnie przeznaczyłeś, i na koniec umrzeć w akcie doskonałej miłości. Najświętsza Maryjo Panno, Matko Jezusa i moja Matko,racz przedstawić Bogu tę ofiarę i dopomóż mi ją wypełnić.

 2. Powiew ze wschodu said

  Wspieraj nas w walce przeciwko niewiernym – Radio Watykańskie przyznaje w końcu…

  …postawione pod ścianą, że te słowa padły podczas modlitwy w ogrodach watykańskich. Po czem dyżurny jezuita o. Felix Körner uspokaja, że nic się nie stało, że ten cytat z Koranu wspaniale komponuje się z modlitwami o pokój, a słowo „niewierni” oznacza tych, którzy nie wierzą w jednego Boga, więc z pewnością nie odnosi się ani do żydów ani do katolików.
  więcej:
  http://de.radiovaticana.va/articolo.asp?c=806221
  http://breviarium.blogspot.com/2014/06/wspieraj-nas-w-walce-przeciwko.html

 3. Marys said

  Już dziś parada równości 🙂 Super, wybieram się z rodziną.

 4. Powiew ze wschodu said

  Służba prasowa Pałacu Prezydenckiego „ocenzurowała” wystąpienie prefekta Kongregacji Nauki Wiary ks. kard. Gerharda Müllera.
  Potępienie przez ks. kard. Gerharda Müllera aborcji i prób zmuszenia lekarzy do postępowania wbrew sumieniu okazały się gorzką pigułką dla prezydenckich urzędników. Chodzi o wystąpienie prefekta Kongregacji Nauki Wiary podczas debaty „Osoba i czyn w państwie demokratycznym i prawnym – Wolność i odpowiedzialność”, jaka odbyła się w Pałacu Prezydenckim. Choć ks. kard. Müller w swoim wystąpieniu nie szczędził mocnych słów krytyki wobec m.in. aborcji wykonywanych w sytuacjach przewidzianych prawem, to Kancelaria Prezydenta RP postanowiła je zignorować.

  więcej:
  http://www.naszdziennik.pl/polska-kraj/82044,za-ostro-o-aborcji.html

  Ks. Szostek czy kard. Mueller – kto ważniejszy?
  Dwóch duchownych wypowiedziało się na temat zmuszania lekarzy do udziału w aborcji: Prefekt Kongregacji Nauki i Wiary kard. Gerhard Muller oraz były rektor KUL ks. prof. Andrzej Szostek. Mimo, że w hierarchii Kościoła ten pierwszy jest postacią bardzo znaczącą, postępowe media skupiły się głównie na wypowiedzi tego drugiego.
  więcej:
  http://www.pch24.pl/tv,ks–szostek-czy-kard–mueller—kto-wazniejszy-,23569

 5. Powiew ze wschodu said

  Żarty się skończyły. W Iraku islamscy ekstremiści zdobyli Mosul. Jeśli popatrzeć na mapę, widać, że na naszych oczach spełnia się wielkie marzenie szefa Islamskiego Państwa Iraku i Lewantu Abu Bakr al-Baghdadiego, który w tej części świata chce stworzyć swój kalifat (mówiąc inaczej: państwo Al-Kaidy w sercu Bliskiego Wschodu) i rzucić wyzwanie całemu światu.
  W rękach ekstremistów jest już cała iracka prowincja Niniwa, której stolicą jest właśnie Mosul, skąd wiodą prosta droga do Syrii i główne szlaki irackiej ropy. Miejsce strategicznie ważne jak diabli. Lekko licząc, opanowali tereny, na których mieszkają co najmniej 3 miliony ludzi. Jeśli poskładać ten kawałeczek z terenami opanowanymi przez Islamskie Państwo Iraku i Lewantu w Syrii, robi się naprawdę groźnie.
  http://zagner.blog.polityka.pl/2014/06/11/tak-rodzi-sie-najgrozniejsze-panstwo-swiata/

  • bozena2 said

   Wszystkie wojny, które widzicie, mające miejsce na Bliskim Wschodzie i poza nim, zostały zaaranżowane. Nie są one dziełem przypadku. Zrozumcie, że powstania w tylu krajach jednocześnie nie dzieją się same z siebie. Wspomagane były przez złą grupę ze wszystkich rządów. Tych rządów, które kontrolują świat. Przywódcy na Bliskim Wschodzie są teraz usuwani, aby zrobić miejsce dla wyzwolicieli, którzy będą głosić sprawiedliwość i pokojowe środki, by pomóc Moim Dzieciom. Ale to jest nie ich zamiarem. Ich intencją jest kontrola Mojego ukochanego narodu, Żydów, którzy są teraz zagrożeni ze wszystkich stron.

 6. Powiew ze wschodu said

  „Rząd powinien się podać do dymisji, jeśli potwierdzi się autentyczność taśm”

  Jeśli potwierdzi się autentyczność tych nagrań, to rząd powinien się podać do dymisji – mówi w rozmowie z portalem niezalezna.pl członek sejmowej komisji ds. służb specjalnych Marek Opioła (PiS), odnosząc się do taśm, do których dotarł „Wprost”. Zarejestrowano na nich rozmowy najważniejszych polskich urzędników, m.in. rozmowę, w której szef NBP ma obiecywać, że wesprze Platformę Obywatelską, finansując deficyt budżetowy.
  – Na dzień dzisiejszy jest to wyłącznie informacja, że tygodnik posiada tego rodzaju nagrania. Jeżeli okaże się, że te taśmy są prawdziwe, to będzie to wielki skandal. Rząd powinien w tej sytuacji podać się do dymisji, gdyż wiadomości tam zawarte podważają wiarygodność tego rządu. Są tam też informacje w sprawie afery Amber Gold, według których prezes Marek Belka mówi, że ostrzegał premiera przed tą aferą – mówi nasz rozmówca.
  Na taśmach jest też rozmowa Sławomira Nowaka z Andrzejem Parafianowiczem, byłym wiceministrem finansów. Nowak skarży się mu, że „skarbówka trzepie jego żonę”. Parafianowicz miał odpowiedzieć:”Zablokowałem to”.
  http://niezalezna.pl/56362-rzad-powinien-sie-podac-do-dymisji-jesli-potwierdzi-sie-autentycznosc-tasm
  http://niezalezna.pl/56361-tasmy-z-restauracji-slawomir-nowak-i-jego-skrecona-sprawa-w-prokuraturze
  http://niezalezna.pl/56358-te-tasmy-pograza-uklad-iii-rp-sienkiewicz-nowak-belka-kompromitujace-rozmowy

  • Powiew ze wschodu said

   „Pań­stwo pol­skie ist­nie­je je­dy­nie teo­re­tycz­nie” – słowa Bar­tło­mie­ja Sien­kie­wi­cza Ministra Spraw Wewnętrznych

  • cox said

   Gdyby Tusk miał odrobinę honoru podał by się do dymisji 10 IV 2010 roku!

  • Tomasz said

   To koniec Platformy Oszustów!! Dzięki Bogu!

   • apostolat said

    „Wprost” ujawnia taśmy. SZOKUJĄCE NAGRANIA Belki, Sienkiewicza, Nowaka! Afera podsłuchowa w rządzie

    http://www.se.pl/wydarzenia/politycy/wprost-ujawni-tasmy-prawdy-politykow-belka-sienkiewicz-panstwo-istnieje-teoretycznie_406977.html

    • apostolat said

     Prokuratura czeka na nagrania „Wprostu”

     Premier Donald Tusk zapowiedział, że w poniedziałek o godz. 15 na konferencji prasowej odniesie się do informacji „Wprost”, które napisało o kompromitujących nagraniach rozmów ministrów rządu m.in. z prezesem NBP Markiem Belką. „Przykra sprawa. Nie lekceważę jej” – napisał na Twitterze Tusk.

     „Wprost” podał w sobotę, że jest w posiadaniu nagrań z rozmowy szefa MSW Bartłomieja Sienkiewicza z prezesem NBP Markiem Belką o tym, by NBP pomógł w finansowaniu deficytu budżetowego i tym samym pomógł Platformie w trudnych wyborczych latach; Belka miał w zamian żądać dymisji ówczesnego ministra finansów Jacka Rostowskiego. Podobnych nielegalnych nagrań ma być więcej – twierdzi „Wprost”, wymieniając m.in. rozmowę szefa NIK Krzysztofa Kwiatkowskiego z biznesmenem Janem Kulczykiem czy innych ministrów z szefem CBA lub innymi biznesmenami.

     Rzeczniczka rządu Małgorzata Kidawa-Błońska poinformowała PAP, że w poniedziałek o godz. 15 premier odniesie się publicznie do sprawy. A premier Donald Tusk napisał na Twitterze: „Przykra sprawa. Nie lekceważę jej”.

     Rzecznik prokuratora generalnego prok. Mateusz Martyniuk powiedział PAP, że nie będzie komentował informacji „Wprost” ani w żaden sposób odnosił się do nich przed zapoznaniem się z nagraniami. Tygodnik zapowiada, że je upubliczni. (więcej…)

     http://www.rp.pl/artykul/10,1118058-Prokuratura-czeka-na-nagrania–Wprost-.html

    • apostolat said

     Część nagrań opublikował „Wprost”

     http://www.rp.pl/artykul/10,1118047-Reakcje-politykow-na-publikacje-tasm-Wprost.html

     Handel głową Rostowskiego

   • Ela said

    Obawiam się, że tak łatwo koryta nie oddadzą ……

    • As said

     No jasne, że nie. Jestem pewien, że psy zaczepno-obronne tej postkomunistycznej bandy, czyli tacy jak Lis, Michnik i gwiazdy tvnowskie już czekają, żeby zmienić temat i odciągnąć uwagę od problemów, wynajdując jakąś nową „aferę”, głupi naród znów da się ogłupić, wesoły cyrk będzie więc robił szoł dalej,

   • bodka said

    SPOkojnie to tylko nerwy puściły opiekunom Kwaśniewskiego.

  • Powiew Ze Wschodu said

   Zauwazcie kiedy wyplywaja „tasmy” … kilka dni po przesluchaniu Kaminskiego… i sprawie Kwasniewskich.
   Kwasniewski dlugo byl w polityce. Ma swoich ludzi zwlaszcza w sluzbach…

  • Powiew ze wschodu said

   Rozmowa Sławomira Nowaka z Andrzejem Parafianowiczem to kolejna odsłona taśm, które w jutrzejszym wydaniu opublikuje „Wprost”. Z krótkiego fragmentu rozmowy wynika, że były minister obawia się, że skarbówka prześwietli finanse jego żony i okaże się, że „nie wykazywała dochodów, a miała wpłaty na konto”. Poniżej publikujemy dostępną część zapisu rozmowy.
   Dziennikarz tygodnika Michał Majewski zdradził na Twitterze, że za spotkanie obu panów w słynnej już restauracji wystawiono rachunek na kwotę 2 tys. zł. Płaci Parafianowicz i… prosi o fakturę. Wygląda więc na to, że za spotkanie polityków zapłacili podatnicy.
   więcej:
   http://natemat.pl/106365,tasmy-po-slawomir-nowak-o-finansach-swojej-zony-50-tys-to-nie-sa-duze-pieniadze

  • Powiew ze wschodu said

   Pięć wniosków z afery nagraniowej. Diagnoza stanu państwa Kaczyńskiego potwierdzona, postkomuniści mszczą się i atakują, system Tuska jest prawie martwy

   Po pierwsze, w wymiarze najogólniejszym, potwierdzona została diagnoza Jarosława Kaczyńskiego. Lektura znanych już zapisów stenogramów pozwala stwierdzić, że sytuacja w państwie polskim jest dokładnie taka, jak ją przedstawiał w licznych wypowiedziach. Państwo polskie istnieje tylko teoretycznie – jak wyjawił minister Sienkiewicz. Rządzą cynicy i gangsterzy, a propagandę robią ludzi posługujący się językiem dresiarzy. Oficjalnie – Niesiołowski i Palikot, prywatnie – także subtelni intelektualiści w apaszkach. Padające w rozmowach konkrety diagnozę lidera PiS też potwierdziły. Na przykład skarbówka jest ręcznie sterowana przez przyjaciół pana Nowaka, a Konstytucja i budżet to kawałki papieru, nieistotne dla rządu. Dodatkowo władza boi się zmiany, bo zdaje sobie sprawę ile „kłopocików” wówczas wyjdzie na jaw. Tych smoleńskich i tych złodziejskich.
   Po drugie, też w szerszej perspektywie, taśmy wskazują iż czcicielom pieczeni brakuje już żeru, a poczucie bezkarności i zachłanność osiągnęły szczyty”. W tym sensie jesteśmy dokładnie w momencie w którym wybuchła afera Rywina.
   Po trzecie, bardzo wiele wskazuje, że za tą konkretną bombą atomową stoją ludzie służb specjalnych (być może byłych) powiązani z kręgiem postkomunistycznym. Tylko oni i specjalne służby rosyjskie (może to być jedno i to samo) są technologicznie zdolni do takiej, operacji jak z Władimira Wołkowa. Wskazówką jest też kanał dystrybucji – jednoznacznie kojarzony z wojskowym zapleczem SLD i Kwaśniewskiego, tak kadrowo (władze wydawnictwa) jak i bezpośredni wykonawcy operacji powieszenia materiału na słupie ogłoszeniowym udającym tygodnik. Do tego wątku jeszcze pewnie wrócimy.
   Motywem bezpośrednim może być zemsta za umożliwienie Mariuszowi Kamińskiemu wystąpienia w Sejmie i politycznej kompromitacji Aleksandra Kwaśniewskiego.
   więcej:
   http://wpolityce.pl/polityka/200757-piec-wnioskow-z-afery-nagraniowej-diagnoza-stanu-panstwa-kaczynskiego-potwierdzona-postkomunisci-mszcza-sie-i-atakuja-system-tuska-jest-prawie-martwy

 7. Dana said

  15 CZERWCA 2014
  Niedziela
  Uroczystość Trójcy Przenajświętszej

  Wierzyć w Chrystusa, to znaczy wierzyć w Trójcę: w Ojca, który Go posłał, i w Ducha Świętego, który Go prowadził w wypełnianiu Jego misji. Tajemnica Trójcy jest źródłem tajemnicy Chrystusa, źródłem powszechnego zbawienia, źródłem życia chrześcijańskiego.

  Boże Ojcze, Ty posłałeś na świat swego Syna, Słowo Prawdy, i Ducha Uświęciciela, aby objawił ludziom Tajemnicę Twojego życia: udziel nam laski, abyśmy uznawali, wyznając prawdziwą wiarę, Twoją moc i chwałę i uwielbiali Cię, jedynego Boga w trzech Osobach (Mszał Polski: kolekta).

  http://mateusz.pl/czytania/2014/20140615.htm

  • Dana said

   1. Chrześcijanin od najmłodszych lat zna słowa, które wypowiada podczas czynienia znaku krzyża: „W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego”. Te słowa słyszymy także na początku Mszy św., a w nieco zmienionej formie na jej zakończenie: „Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty”. W ten sposób wyznajemy wiarę w Trójcę Świętą, która jednoczy wszystkich chrześcijan (por. KKK 232). Prawda o Trójcy Świętej jest główną tajemnicą wiary dotyczącą Pana Boga, zajmującą główne miejsce pośród prawd objawionych.

  • cox said

   Dzisiaj jest odpust w mojej parafii.

  • Leszek said

   I. Maria z Agredy «Mistyczne Miasto Boże», z rozdz. II „Niezbadana Istota Boga”:
   „Niechaj Ci będzie chwała, najpotężniejszy Królu, ponieważ raczyłeś mnie – służebnicy Twojej, robakowi ziemskiemu, objawić tak wielkie i wzniosłe tajemnice. Pojęłam rozumem moim Najwyższego, będącego samym w sobie, odebrałam jasne pouczenie i powzięłam prawdziwe przekonanie, że Jeden jest Bóg, nieskończony w swej Istocie i w swych przymiotach, wieczny, najwyższa trójjedność Ojca, Syna i Ducha Świętego.
   Ojciec nie jest uczyniony, nie jest stworzony i nie jest zrodzony. Syn jest zrodzony z siły rozumu Ojca. Duch Święty pochodzi od Ojca i Syna z miłości. W tej niepodzielnej Trójcy nie ma nic wcześniejszego ani późniejszego, nic co by było wyższe lub niższe. Wszystkie trzy Osoby są sobie równo wieczne i wiecznie równe; jest jednolitość Istoty przy troistości Osób:
   jeden Bóg w niepodzielnej Trójcy i trzy Osoby w jednolitości Istoty.
   Dano mi poznać, że ta Boska Trójca pojmuje sama siebie bez hierarchii i stopniowania: Ojciec wie, co wie Syn, a Syn i Duch Święty wiedzą, co wie Ojciec. Widziałam, że miłują się wzajemnie jedną i tą samą, niezmierną i wieczną miłością. Istnieje pełna, niepodzielna jedność poznania, miłowania i działania; istnieje jedna, bezcielesna, i dzielić się nie dająca, Istota prawdziwego Boga, w której zjednoczone są wszystkie doskonałości w stopniu najwyższym i nieskończonym.
   Poznałam również właściwości owych doskonałości Boga: jest On piękny bez skazy, wieczny bez granic, mocny bez słabości, żywy bez śmiertelności, prawdziwy bez błędu, obecny w każdym miejscu i we wszystkich rzeczach jednocześnie. Jego dobroć nie zna przeciwieństwa, w Jego mądrości nie ma uszczerbku. W decyzjach jest On niepojęty, w wyrokach straszliwy, w sądach sprawiedliwy, w myślach niezbadany, w słowach prawdziwy, w dziełach święty, w skarby bogaty. Żadna przestrzeń nie jest Mu zbyt daleka, żadne miejsce zbyt ciasne. Nie odmienia swej woli, smutek nie ma do Niego dostępu, przeszłość nie jest dla Niego miniona, a przyszłość jest Mu bliska. Nic nie dało Mu początku ani nic nie położy Mu kresu. O niezmierzoności wieczna, jakież nieograniczone widziałam w Tobie przestrzenie!
   Jakąż nieskończoność poznaję w Twej Istocie! Spojrzenie skierowane na ten cel nie znajduje ani początku, ani końca…”. cd(2)n

  • Leszek said

   cd(2): II. «Dzienniczka» św. S. Faustyny:
   1. W pewnej chwili zastanawiałam się o Trójcy Świętej, o Istocie Boga. Koniecznie chciałam zgłębić i poznać, kto jest Ten Bóg. W jednej chwili duch mój został porwany jakoby w zaświaty (por. 2Kor 12,2n), ujrzałam Jasność nieprzystępną (por. 1Tm 6,16), a w niej jakoby Trzy źródła jasności, której pojąć nie mogłam. A z tej Jasności wychodziły słowa w postaci gromu i okrążyły niebo i ziemie. Nic nie rozumiejąc z tego zasmuciłam się bardzo. Wtem z morza jasności wyszedł nasz ukochany Zbawiciel w piękności niepojętej, z Ranami jaśniejącymi. A z onej jasności było słychać głos taki: Jakim jest Bóg w Istocie swojej, nikt nie zgłębi, ani umysł anielski, ani ludzki. Jezus mi powiedział: Poznawaj Boga przez rozważanie przymiotów Jego. Po chwili Jezus zakreślił ręka znak krzyża i znikł. (Dz 30)
   2. 471 W jednym dniu, kiedy byłam na adoracji, a duch mój jakby w konaniu za nim i łez powstrzymać nie mogłam, wtem ujrzałam jednego ducha, który był piękności wielkiej, który mi rzekł te słowa: – Nie płacz – mówi Pan -. – Po chwili zapytałam: – ktoś ty jest, a on mi odpowiedział: jestem jednym z siedmiu duchów (por. Tb 12,15.17), którzy stoją dniem i nocą przed tronem Bożym i wielbią Go bez przestanku.
   472 ŚW. FAUSTYNA OPISUJE ISTOTĘ TRÓJCY ŚWIĘTEJ
   Na drugi dzień w czasie Msz św. przed podniesieniem, duch ten zaczął śpiewać te słowa: Święty, Święty, Święty (Iż 6,3) – głos jego jakoby głosów tysięcy, nie podobna tego opisać (por. Ap 4,8). Wtem duch mój został zjednoczony z Bogiem, w jednej chwili ujrzałam wielkość i świętość Boga niepojętą, a zarazem poznałam nicość jaką jestem sama z siebie. Poznałam wyraźniej niżeli indziej Trzy Boskie Osoby: – Ojca, Syna i Ducha Świętego. Jednak istność ich jest jedna i równość i Majestat. Dusza moja obcuje z Tymi Trzema, lecz słowami
   nie umiem tego wyrazić, ale dusza rozumie to dobrze. Ktokolwiek jest złączony z Jedną z tych Trzech Osób, przez to samo jest złączony z całą Trójcą Świętą, ponieważ Ich Jedność jest nierozdzielna. To widzenie czyli poznanie zalało dusze moją szczęściem niepojętym, dlatego, że Bóg jest tak wielkim. Nie widziałam tu tego, co napisała oczami, jako dawniej, ale czysto wewnętrznie, w sposób czysto duchowy i niezależnie od zmysłów. Trwało to do końca Mszy św.

   • Leszek said

    3. W pewnym momencie obecność Boża przeniknęła moją całą istotę, umysł mój został dziwnie oświecony w poznaniu Jego Istoty; przypuścił mnie [Bóg] do poznania swego życia wewnętrznego. Widziałam w duchu Trzy Osoby Boskie, ale jedna Ich Istota. On jest sam, jeden, jedyny, ale w trzech Osobach, ani mniejsza, ani większa jedna z Nich, ani w piękności, ani w świętości nie ma różnicy, bo jedno są. Jedno, absolutnie jedno są. Miłość Jego przeniosła mnie w to poznanie i złączyła mnie ze sobą. Kiedy byłam złączona jedną [Osobą Boską], to tak że byłam złączona z drugą i trzecią [Osobą Boską], tak że, jak się łączymy z jedną, przez to samo łączymy się z tymi dwiema Osobami — tak samo jak z jedną. Jedna ich jest wola, jeden Bóg, chociaż w Osobach Troisty. Kiedy się duszy udziela jedna z trzech Osób, to mocą tej jednej woli jest złączona z trzema Osobami i jest zalana szczęściem, które spływa z Trójcy Przenajświętszej; tym szczęściem karmią się święci (por. Ps 36,9 i 65,5). Szczęście, jakie tryska z Trójcy Przenajświętszej, uszczęśliwia wszystko, co jest stworzone; tryska życie, które ożywia i daje wszelkie życie, które z Niego bierze początek. W tych chwilach dusza moja doznała tak wielkich rozkoszy Bożych, które trudno mi wyrazić. (Dz 911)
    4. Niech będzie Bóg uwielbiony.
    O Trójco Święta, w której zawarte jest życie wewnętrzne Boga, Ojca, Syna i Ducha Świętego, wiekuista radości, niepojęta głębio miłości spływająca na wszystkie stworzenia i uszczęśliwiająca je, cześć i chwała imieniu Twemu, na wieki wieków – Amen (Dz 525)

  • Leszek said

   cd(3):III. Anna «Świadkowie Bożego Miłosierdzia», z cz. 1, z rozdz. II „Bóg – Ojciec nasz a my”:
   BÓG W TRÓJCY ŚWIĘTEJ 14 V 1973 r. Mówi ojciec Ludwik.
   Każda miłość jest energią udzielającą się, dążącą do wypełnienia próżni. Jest to energia duchowa, a więc udziela się bytom duchowym i jest przez nie przyjmowana aż do granic możliwości wchłonięcia jej, różnej dla każdego z nieprzeliczonej mnogości rodzajów bytów duchowych. Dawcą jest tylko jeden Bóg. Bóg jest Istotą Miłości. On jest Tym, Który Jest, „a wszystko z Niego powstało” (J 1,3; Kol 1,16n).
   Jest jeden Bóg, ale w trzech Osobach, bowiem miłość w Trójcy Świętej jest wymianą energii wypełniającej trzy Osoby Trójcy. Możesz sobie wyobrazić nieustanne krążenie Energii o nieskończonej mocy i potędze? Jest to miłość zespalająca Ojca z Synem i Duchem Świętym. Nic więcej nie mogłabyś zrozumieć. I nikt z ludzi nie może objąć spraw dziejących się w wymiarach, wobec których jesteśmy tylko pojedynczymi atomami. Dlatego trzeba przyjąć dogmat o istnieniu Boga w Trójcy Jedynego jako tajemnicę miłości Bożej w jej pełni. Wobec tej Pełni miłości, w której jest Trójca Święta udzielająca się sobie, nie jest potrzebny Bogu żaden wszechświat – nikt i nic – gdyż nic powiększyć nie zdoła istniejącej w Bogu miłości ani też jej ująć… http://www.objawienia.pl/anna/anna/sbm-2.html

  • Leszek said

   cd(4): IV. Anna «Boże Wychowanie», z cz. 1, z Rozmowy XXXVIII – O … Bogu w Trójcy Jedynym 4 V 1983 r.
   Anno, Ja jestem Bogiem Jedynym. W trzech Osobach, z których każda posiada pełnię Bóstwa bez żadnych braków. Żadna z Osób Trójcy Świętej nie uzupełnia sobą pełni drugiej (Osoby), ponieważ Bóg nie zna ograniczeń, które mogłyby stanowić przeszkodę przenikaniu się, udzielaniu się sobie wzajemnie. Natomiast wy żyjecie w świecie przestrzeni i czasu, a formy cielesne stanowią przeszkody nie tylko w udzielaniu się, lecz nawet w zrozumieniu się nawzajem. Tylko miłość zdolna jest przekroczyć wszelkie ograniczenia, i im bardziej dajecie się jej przenikać, tym więcej poszerzacie teren spotkania ze Mną i ze sobą wzajemnie. Miłość to Ja, i nie istnieje nic, co by nie powstało z miłości i w czym miłość nie podtrzymywałaby istnienia (Mdr 11,24). … cdn

   • Leszek said

    6.V.1983r. – Słuchaj uważnie. Nad każdym z was, kto prosi o to i zezwala na to, trudzi się cała Trójca Święta, by uzdatnić go ku życiu z Bogiem. Ojciec niebieski jest Tym, który powołał do istnienia i podtrzymuje życie każdego swojego stworzenia, troszcząc się o nie z czułością matki i ojca. Nie jest inny w naturze swojej od Syna, który objawił się wam i będąc Jezusem, mówił i świadczył sobą o Ojcu niewidzialnym i niewyobrażalnym. Oto jak Ojciec stanął wśród was w Synu – Słowie Swoim. Jakim był Jezus, takim jest Bóg, Pan świata. Jest więc Bóg miłością bezinteresowną i bezgraniczną, dla was miłosierną i zdolną wszystko przebaczyć, pragnącą przebaczać, uzdrawiać, ożywiać was i oczyszczać; miłością spieszącą wam naprzeciw, wspomagającą was zawsze i w każdej sekundzie życia bez względu na wasze słabości i grzech. … Jezus, objawiające się wam Słowo Boga, żył w pełni Ducha Świętego. W pełni Ducha Świętego ofiarował się i zamordowany został Człowiek ukrywający w swoim człowieczeństwie naturę Boga. Jego ofiarowanie się – za ludzkość całą – objęło pełne wyniszczenie natury ludzkiej i wyzwoliło pełnię miłosierdzia natury Boskiej, które udziela się odtąd aż do skończenia świata. Natura Boża jest niezmienna, wieczysta, nieogarniona w swojej mocy. Nieogarnione, wieczyste, niezmienne jest braterstwo rodu ludzkiego zawarte przez Jezusa Chrystusa, miłosierne Słowo Boga, z Bogiem w Trójcy Jedynym.
    Jezus, Syn Boży i człowieczy, wypełnił swoje posłannictwo w czasie historycznym. Zmartwychwstał Bóg–Człowiek w ciele uwielbionym, zachowuje je, i wzywa nadal każdego z was po imieniu do przyjaźni ze sobą, do pójścia za sobą ku Ojcu. Duch Pański, Duch Święty, obecny w Synu na Golgocie, niewidzialny a Święty, uwielbił Ojca w ofierze Syna, i bezgraniczna, wszechmocna miłość przebaczająca i oczyszczająca wylała się na rodzaj ludzki… http://www.objawienia.pl/anna/anna/bw-03a.html cd(5)n

  • Leszek said

   cd(5): Anna „Boże Wychowanie”, z cz. 2 z rozdz. VII/Rok 1987: O Trójcy Świętej 7 XII 1987 r.
   …Ja, Pan wasz i Bóg, Jeden w Trójcy, jesteśmy Jednością Trzech Osób w miłości. Miłość jest naturą Boga, zarówno Ojca, jak Syna, jak i Ducha Świętego. Miłość jednoczy. Miłość nieskończona, niewymierna, niczym nie ograniczona w swej pełni – jednoczy bezgranicznie, stanowi pełnię jedności… Tajemnicę Trójcy Świętej dlatego właśnie określa się jako dogmat, że drogą rozumowania nie można osiągnąć pełnego zrozumienia istoty współżycia Boga Jedynego, bo istnienie Boga jest poza zasięgiem intelektu ludzkiego, przeznaczonego do orientacji w warunkach waszego życia. Ja sam daję się wam poznać, bo kochając was, wciąż staram się przybliżyć ku wam – Ja, w całym majestacie Trójcy, Bóg wasz i Stwórca, Przyjaciel swego stworzenia, jego Wybawca i Odkupiciel, Doradca i Przewodnik…
   29.XII.1987r. …Jezus Chrystus, Syn Boży, druga Osoba Trójcy Świętej jest waszym orędownikiem przede Mną i jest pośrednikiem pomiędzy Mną a wami. Ale cóż to znaczy? Czyż to, że zbyt „wielki” jestem, by mówić z wami? …Jakież to ludzkie!
   Jezus Chrystus, Bóg, stał się człowiekiem, aby przybliżyć wam Boga nieogarnionego, niewidzialnego, niedostępnego poznaniu waszych władz cielesnych, waszych zmysłów. Stał się człowiekiem, aby Krwią swoją móc was odkupić, bowiem nic oprócz Ofiary Boga wybawić was nie mogło. Lecz Bóg jest duchem (J 4,24). Dlatego związał bezmiar Boży z naturą ludzką i stał się człowiekiem widzialnym, słyszanym, oglądanym, żyjącym z wami, nauczającym i uzdrawiającym was i… straszliwie przez was zamordowanym.
   Duch Święty, którego wy nazywacie trzecią Osobą Trójcy Świętej był z Nim, bo Bóg jest jednością, lecz Duch nie cierpiał (cierpieć cieleśnie może tylko to, co cielesne). Duch Święty uwielbiał Ojca w każdej sekundzie życia ziemskiego – Syna, a chwałą otoczył Go na Golgocie. Tam ujawniła się wam w pełni natura Boga, Jego miłość do was; i zaprawdę, nigdy nie ujrzycie większej. …

   • Leszek said

    … Zanim Jezus narodził się w Betlejem, rozmawiałem z wami Ja sam
    w swej pełni, Ojciec wasz, pierwsza Osoba Trójcy Świętej. Syn był przy Ojcu i Duch obecny był także, gdyż Miłość odwieczna i bezgraniczna zespala nas w Jedność. Bóg trwa w jedności i kiedy rozmawia z wami Syn Boży – JESTEŚMY RAZEM; kiedy Duch Święty poucza was – JESTEŚMY RAZEM. Kiedy Ja, Ojciec wasz i Stwórca, chcę mówić z wami, czynię to – tak jak teraz mówię z tobą, dzieckiem moim, stworzonym z pragnienia bezgranicznej miłości, z pragnienia Ojca tęskniącego za przebywaniem z dziećmi swymi, pragnącego udzielać się im, tulić je w ramionach, podnosić ku sobie. Jestem Ojcem rozradowanym, gdy słyszę pierwsze, nieśmiałe, dziecinne próby rozmowy, Ojcem pragnącym osobiście nauczać, tłumaczyć i udzielać się tym, których kocham – lecz zawsze RAZEM JESTEŚMY.
    TRÓJCA ŚWIĘTA – to nieustająca, niewyobrażalna w swej mocy i intensywności energii Wymiana Miłości. Pragniemy ogarnąć nią każdy byt z Boga powstały – a innych nie ma…
    http://www.objawienia.pl/anna/anna/bw-07b.html

   • Leszek said

    … Zanim Jezus narodził się w Betlejem, rozmawiałem z wami Ja sam
    w swej pełni, Ojciec wasz, pierwsza Osoba Trójcy Świętej. Syn był przy Ojcu i Duch obecny był także, gdyż Miłość odwieczna i bezgraniczna zespala nas w Jedność. Bóg trwa w jedności i kiedy rozmawia z wami Syn Boży – JESTEŚMY RAZEM; kiedy Duch Święty poucza was – JESTEŚMY RAZEM. Kiedy Ja, Ojciec wasz i Stwórca, chcę mówić z wami, czynię to – tak jak teraz mówię z tobą, dzieckiem moim, stworzonym z pragnienia bezgranicznej miłości, z pragnienia Ojca tęskniącego za przebywaniem z dziećmi swymi, pragnącego udzielać się im, tulić je w ramionach, podnosić ku sobie. Jestem Ojcem rozradowanym, gdy słyszę pierwsze, nieśmiałe, dziecinne próby rozmowy, Ojcem pragnącym osobiście nauczać, tłumaczyć i udzielać się tym, których kocham – lecz zawsze RAZEM JESTEŚMY.
    TRÓJCA ŚWIĘTA – to nieustająca, niewyobrażalna w swej mocy i intensywności energii Wymiana Miłości. Pragniemy ogarnąć nią każdy byt z Boga powstały – a innych nie ma…
    http://www.objawienia.pl/anna/anna/bw-07b.html cd(6)n

  • Leszek said

   VI. Vassula Ryden «Prawdziwe Życie w Bogu»:
   – Vassulo, Jestem smutny słysząc i widząc Moje baranki. Dlaczego zapomnieli o Mnie, skoro Ja jestem ich Pocieszycielem?
   W tym momencie zastanawiałam się, czy to był Jahwe, czy Jezus.
   – Vassulo, Ja jestem Jeden, jestem Jeden! Vassulo, jestem Bogiem, który dał wam Życie. Ustanowiłem Moje Słowo. Przyszedłem w Ciele na ziemię. Jestem Jeden. Najświętsza Trójca jest Jednością, Ja jestem Jeden! … Vassulo, Ja jestem tylko Jeden. Ja, Bóg, jestem tylko Jeden. Moje dzieci stworzyła Moja Ręka, dlaczego są rozproszone? Pragnę jedności. Chcę, by Moje dzieci się zjednoczyły. Ja jestem tylko jednym Bogiem i oni powinni zrozumieć, że Najświętsza Trójca jest cała Jednością! Duch Święty, Ojciec i Syn, Jezus Chrystus, wszyscy Trzej są Jednym. Vassulo, przylgnij do Mnie, ucz się ode Mnie.
   – Mój Boże, a Światło? – Ja jestem Światłością, Ja jestem Jeden. (4.04.1987, z Zeszytu 10)
   http://www.voxdomini.com.pl/tlig/oredzia.php?z=10

 8. Dawid said

  Afera podsłuchowa – Taśmy „Wprost” – TV Republika 2014.06.14

 9. Dawid said

  Miłość jest jedynym sposobem, aby pokonać nienawiść. Nienawiść nie może pokonać Miłości, bo pochodzi ona od Boga
  Orędzia Ostrzeżenia
  poniedziałek, 9 czerwca 2014, godz. 21.42

  Moja wielce umiłowana córko, jakże Ja tęsknię, aby dotrzeć do tych, którzy stracili wiarę, i tych, którzy już dłużej we Mnie nie wierzą, i tych nieświadomych stanu rzeczy.

  Orędzia te są dla świata — nie tylko dla wybranych, którzy wychodzą Mi na przeciw i oddają Mi cześć i których dusze napełnione są miłością dla Mnie. Ja kocham każdego, ale zdaję się na wiernych, aby rozprzestrzeniali Słowo Boże, tak aby rozpalić ogień Mojej Miłości w sercach, które się na Nią całkiem zamknęły.

  Jeżeli Mnie kochacie, to będziecie spełniać względem innych wszelkie dobre uczynki, tak jak was nauczałem. Będziecie traktować innych, kierując się tym, jak Ja was umiłowałem. Będziecie okazywać cierpliwość wobec tych, którzy będą wami pogardzać za to, że jesteście nosicielami symbolu chrześcijaństwa. Obejmijcie słabych: Nauczajcie ich Mojej Miłości we wszystkim, co mówicie i czynicie. Być chrześcijaninem oznacza podtrzymywanie Mojego Słowa na każdy sposób. Nigdy nie wolno wam zapominać, że Moja Miłość jest Boskiego pochodzenia. Moja Boskość jest bez zarzutu, a ta Ducha Świętego jest niepokonana, skoro jest On Obecny w każdym Moim Dziele. Moje Dzieła są potężne i rozrosną się i rozszerzą niczym wielki poryw wiatru, tak szybko, że stoi to poza granicami waszego rozumienia. Tak więc, kiedy Ja daję Samego Siebie poznać w Moim Słowie — w Moich Orędziach dla świata — to jeżeli Mnie obejmiecie, okażę wielkie Miłosierdzie tym, którzy ochoczo podejmą Mój Kielich. Kiedy przyjmiecie Dary, które wam daję i użyjecie ich tak, jak Ja tego pragnę, aby służyły dobru innych, to nastąpi wielki cud nawrócenia. Moja Miłość — o ile przyjmiecie Ją ode Mnie — rozejdzie się na innych. A jeżeli inni otrzymają waszą miłość, to oni też rozpoznają, skąd ona pochodzi.

  Moja Miłość — gdy jest wszczepiona w wasze dusze, za przyczyną Ducha Świętego — rzuci was przede Mnie na kolana, przepełnionych łzami radości. Zapewniam was, że natychmiast rozpoznacie Miłość Boga, kiedy przeszyje ona wasze serca Mocą Parakleta. Wtedy zrozumiecie Moc Miłości, gdyż Ja Jestem Miłością. Ja Jestem Potęgą, z powodu której każdy demon, każdy upadły anioł i sam szatan padają na ziemię w agonii, gdyż nie mają nade Mną żadnej władzy.

  Kiedy pozwolicie, aby Moja Miłość wypełniała wasze dusze, to i w was zrodzi się moc, umożliwiająca wam pokonanie każdego zła na świecie. Moja Miłość niszczy władzę szatana i wszystkich jego demonów. Moja Miłość stanie się waszą bronią przeciwko złu, które napotkacie, gdyż przemawiacie w Moje Imię. Przyjmijcie Moją Miłość i zawsze kochajcie Moich wrogów. Nie wolno wam nienawidzić Moich wrogów, gdyż jest to dokładnie to, czego zły od was chce — aby móc szerzyć nienawiść. Miłość, kiedy jest szerzona, rodzi w innych miłość, tak samo jak nienawiść rodzi zwątpienie, strach i złość. Miłość jest jedynym sposobem, aby pokonać nienawiść. Nienawiść nie może pokonać Miłości, bo pochodzi ona od Boga.

  Pragnę przekazać wam tę Krucjatę Modlitwy, aby uchronić was przed nienawiścią.

  Krucjata Modlitwy (156) Ochrona przed nienawiścią:

  Drogi Jezu, daj mi Swoją Miłość i otwórz moje serce, abym przyjął Twoją Miłość z wdzięcznością. Za przyczyną Mocy Ducha Świętego, pozwól, niech Twoja Miłość zajaśnieje we mnie, tak abym się stał znakiem Twojego Miłosierdzia.

  Otocz Mnie Twoją Miłością i pozwól mojej miłości do Ciebie osłabić każdy rodzaj nienawiści, który napotkam, kiedy szerzę przesłania o Twoim Słowie. Wylej na nas Swoje Miłosierdzie i przebacz tym, którzy Ciebie odrzucają, Ciebie obrażają i którzy są obojętni na Twoją Boskość, i udziel im Daru Miłości.

  Niech Twoja Miłość promieniuje w tych czasach niepewności, słabej wiary, prób i niedoli, i niech Moc Ducha Świętego pomoże mi sprowadzić do Prawdy tych, którzy najbardziej potrzebują Twojej Pomocy. Amen.

  Moi drodzy wyznawcy, będziecie potrzebować Mojej Ochrony bardziej niż kiedykolwiek, gdyż Misja ta wzrasta. Moja Miłość zawsze was osłania, a Ja Sam dam się poznać poprzez Moje Słowo, Łaski Ducha Świętego i poprzez nawrócenie — dzięki modlitwom, które ta Misja Zbawienia przyniesie światu.

  Nigdy nie powątpiewajcie w Moją Boskość czy Bożą Moc, gdyż beze Mnie jesteście niczym.

  Wasz Jezus

  P.S

  U mnie w pracy jest wielka nienawiśc do katolicyzmu wyśmiewanie itp sam jestem ośmieszany wogóle na ulicy nawet słysze nienawiśc do nas katolików już tak po prostu idą bardzo złe czasy….

 10. Dawid said

  Pięcioramienna gwiazda i Cudowny Medalik
  Orędzia Ostrzeżenia
  Drodzy Czytelnicy!

  W związku z dyskusjami, które dotyczą pięcioramiennych gwiazdek na Medaliku Zbawienia, przypominamy, że były one także od początku, zgodnie z Bożym zamysłem, obecne na Cudownym Medaliku. A zatem zastępowanie na tym Medaliku symboli, które pochodzą wprost ze źródła, od Najświętszej Maryi Panny, zakrawa nie tylko na herezję, ale i też może być uznane za grzech przeciwko Duchowi Świętemu, bo to właśnie z Jego natchnienia prorocy i święci otrzymują takie przesłania i wizje.

  Fragment dalszych wyjaśnień na ten temat (a pod nim link do tego tekstu i jeszcze jeden link na ten temat):

  Trzeba wyraźnie powiedzieć, że od samego początku gwiazdy na Medaliku były pięcioramienne. Od zarania bowiem chrześcijaństwa gwiazda pięcioramienna wyrażała doskonałość Boga (tzw. pentagram). I chociaż w symbolice gwiazdy jako Chrystusa liczba ramion jest drugorzędna, to warto się trzymać pierwowzoru. Gdyby nawet ktoś zawłaszczył sobie ten motyw, to nie powinno to budzić w nas niepokoju. To Chrystus, Pan wszechświata, nadaje symbolice gwiazdy treść i boską moc. Nikt inny nie jest w stanie nadać jej własnej treści, dopóki my widzimy w gwiazdach Jego wyobrażenie.

  http://www.nspj.diecezja.tarnow.pl/index.php/o-cudownym-medaliku

  http://www.misje.gdansk.franciszkanie.pl/cudowny_medalik.html

  • bodka said

   Nie przekonuje mnie to , tego medalika na pewno nie będę nosił. Co szkodziło żeby gwiazdy miały siedem ramion ?

 11. KRYSTYNA said

  Uszanować Dom Boga! — Ks. Roman Adam Kneblewski

  http://pl.gloria.tv/?media=623903

  CHRISTUS VINCIT, CHRISTUS REGNAT, CHRISTUS IMPERAT ! ! !
  ______________________________________________________

 12. MariuszINFO said

  Niedziela Uroczystość Trójcy Przenajświętszej, 15 czerwca 2014

  (Wj 34,4b-6,8-9)
  Mojżesz wstawszy rano wstąpił na górę, jak mu nakazał Pan, i wziął do rąk tablice kamienne. A Pan zstąpił w obłoku, i Mojżesz zatrzymał się koło Niego, i wypowiedział imię Jahwe. Przeszedł Pan przed jego oczyma i wołał: Jahwe, Jahwe, Bóg miłosierny i litościwy, cierpliwy, bogaty w łaskę i wierność, I natychmiast skłonił się Mojżesz aż do ziemi i oddał pokłon, mówiąc: Jeśli darzysz mnie życzliwością, Panie, to proszę, niech pójdzie Pan w pośród nas. Jest to wprawdzie lud o twardym karku, ale przebaczysz winy nasze i grzechy nasze i uczynisz nas swoim dziedzictwem.

  (Ps: Dn 3,52-56)
  REFREN: Chwalebny jesteś, wiekuisty Boże

  Błogosławiony jesteś, Panie, Boże naszych ojców,
  pełen chwały i wywyższony na wieki.
  Błogosławione niech będzie Twoje imię,
  pełne chwały i świętości.

  Błogosławiony jesteś w przybytku świętej chwały Twojej,
  Błogosławiony jesteś na tronie Twego królestwa.
  Błogosławiony jesteś Ty, który spoglądasz w otchłanie,
  i na Cherubach zasiadasz,
  Błogosławiony jesteś na sklepieniu nieba.

  (2 Kor 13,11-13)
  Bracia, radujcie się, dążcie do doskonałości, pokrzepiajcie się na duchu, jedno myślcie, pokój zachowujcie, a Bóg miłości i pokoju niech będzie z wami! Pozdrówcie się nawzajem świętym pocałunkiem! Pozdrawiają was wszyscy święci. Łaska Pana Jezusa Chrystusa, miłość Boga i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi!

  (Ap 1,8)
  Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, Bogu, który jest i który był, i który przychodzi.

  (J 3,16-18)
  Jezus powiedział do Nikodema: Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu; a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię Jednorodzonego Syna Bożego.

  źródło: http://www'mateusz/czytania

  • MariuszINFO said

   Pierwsza niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego – Uroczystość Trójcy Przenajświętszej, to okazja, aby uświadomić sobie i oddać chwałę Bogu, który objawił się i działa w Trzech Osobach: Ojca, Syna i Ducha Świętego. Ojciec posyła swego Syna, aby dał nam zbawienie, a Duch Święty ma w nas obudzić wiarę, dzięki której człowiek otwiera się z zaufaniem przed Bogiem, by przy- jąć Jego dar – życie wieczne.

   Jezus objawia tutaj jasno zamiary Boga względem świata, względem człowieka, każdego z nas. Bóg nie chce nikogo potępiać ani karać, lecz chce nas zbawić! A więc nie musimy się Boga obawiać: nie chce On nam wyrządzić żadnej krzywdy, nie chce nam niczego robić na złość ani się mścić, ani karać, choć miałby ku temu powody. On chce nas tylko zbawić.

   Ale my też musimy chcieć, musimy Bogu pozwolić i współpracować z Nim w tym dziele. Właśnie tu jest miejsce na nasz wkład i udział: na wiarę. Wiara jest warunkiem koniecznym zbawienia: „Kto nie uwierzył, już został potepiony”. Zobaczmy, że wcale nie chodzi o to, że „poszedł już do piekła”. Potępienie, podobnie jak i zbawienie, jest pewnym dynamicznym procesem, który rozpoczyna się już tu, w ziemskim życiu, gdy człowiek podejmuje świadomą decyzję za lub przeciw Bogu. Potępienie jest więc raczej „obraniem kierunku przeciw Bogu”, a zbawienie wejściem na drogę ku Niemu. Człowiek, póki żyje, może ten kierunek zmieniać, może w wolności decydować o sobie, ale przecież Chrystus jest godzien zaufania: dlaczegóż by Go odrzucać, zamykać się na Jego miłość? W imię czego człowiek miałby to czynić? Czyż nie lepiej Mu zawierzyć i w ten sposób wejść i kroczyć drogą wiary – ku zbawieniu?

   Oczywiście, z decyzji tej wynikają konkretne, życiowe konsekencje: posłuszeństwo Bogu i Jego przykazaniom, objawionym przez Chrystusa. Przecież nikt, kto szczerze zawierzył i oddał swoje życie Bogu, kto uczynił Chrystusa Panem swego życia, nie będzie przecież świadomie robił teraz Bogu na złość, lecz będzie przynajmniej miał szczere chęci pełnić Jego wolę. A więc decyzja wiary – przyjęcia zbawienia od Chrystusa, pociąga za sobą także przyjęcie Jego prowadzenia, kierownictwa, czyli Jego woli względem mnie, Jego planu dla mojego życia. Inaczej nazywamy to powołaniem do zbawienia. Przecież po to właśnie przyszedł na ziemię Chrystus: „nie po to, aby świat potępić, lecz by świat został przez Niego zbawiony”.

   I tu przychodzi kolej na działanie Ducha Świętego. To On jest Źrodłem mojej wiary: tylko dzięki Niemu mogę powiedzieć „Moim Panem jest Jezus”. To On mi oznajmia wolę Bożą, przekonuje mnie o prawdzie Ewangelii, daje mi moc do życia według Słowa Bożego. Problem w tym, że często nie zdajemy sobie sprawy z tego, że to wszystko dokonuje się właśnie dzięki Duchowi Świętemu i jesteśmy na Niego zamknięci, nieświadomi, a nawet nie bardzo wiemy, że On w ogóle istnieje! I dlatego jesteśmy bezsilni w życiu religijnym, bo nie pozwalamy, by Duch Święty otworzył nas przez wiarę na Jezusa Chrystusa.

   Robimy to najczęściej nie ze złej woli, lecz z nieświadomości, po prostu nie wiemy, że tak trzeba. I dlatego pierwszym i najważniejszym, praktycznym zadaniem Kościoła jest głosić Dobrą Nowinę o zbawieniu, które Bóg daje nam w Jezusie Chrystusie. To się właśnie nazywa ewangelizacja: „Idźcie i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego”.

   Takie są praktyczne konsekwencje i zadania, wypływające z nauki o Trójcy Świętej. Wystarczy je tylko podjąć i zacząć realizować. Ale my często robimy w Kościele różne rzeczy, tylko nie to, co najważniejsze – nie głosimy wiary, dzięki której ludzie stają się uczniami Chrystusa. I jak sądzę, to właśnie jest głównym źródłem aktualnych trudności Kościoła: „chodzi” do niego wielu ludzi, ale tylko nieliczni mają wiarę, która czyni człowieka uczniem Chrystusa. Jeśli chcemy więc oddać cześć Trójcy Świętej, zacznijmy robić to, co w Jej Imię nakazał nam Chrystus.

   Ks. Mariusz Pohl

  • Dana said

   Modlimy się ze świętą s. Faustyną

   Bądź uwielbiona,
   o Przenajświętsza Trójco, teraz i czasu wszelkiego.
   Bądź uwielbiona we wszystkich dziełach i tworach swoich.
   Niech będzie podziwiana
   i wysławiana wielkość miłosierdzia Twego,
   o Boże.
   Jezu,
   Prawdo wiekuista,
   wzmocnij me siły słabe.
   Ty, Panie,
   wszystko możesz.
   Wiem, że niczym są wysiłki moje bez Ciebie.
   O Panie mój,
   rozpal moją miłość ku Tobie,
   aby wśród burz, cierpień i doświadczeń
   nie ustał duch mój.
   Widzisz jak słabą jestem.
   Miłość wszystko może.

  • pio0 said

   Wspólnota Boga z człowiekiem

   Dzisiejszej niedzieli pochylamy się nad jedną z największych tajemnic naszej wiary – Bóg jedyny w Trójcy Osób. Tajemnicę tę objawił nam Jezus. W Bogu wszystko jest miłością i darem! Ojciec umiłował świat i dał nam Syna. Syn umiłował nas i dał nam samego siebie. Ojciec i Syn, miłując nas, dają nam Ducha Świętego. Duch Święty – miłość Ojca i Syna – kształtuje nasze serca i prowadzi nas w głąb tajemnicy Bożego życia.

   Modlitwa

   Jezu, wierzę Ci! Ty całym swoim życiem i nauczaniem głosisz mi miłość Ojca. Ty udzielasz mi ze swojego Ducha. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu w moim sercu, w Kościele i w świecie!. Amen.

  • MariuszINFO said

   Bób zapłać za komentarze.

 13. Dawid said

  Sataniści: aborcja i związki homoseksualne to dzieło szatana

  http://lotna.neon24.pl/post/110073,satanisci-aborcja-i-zwiazki-homoseksualne-to-dzielo-szatana

 14. MamOczy said

  Jak bardzo przejmujący obraz . Ojciec podtrzymuje Syna .

 15. Powiew ze wschodu said

  Kościół „Wyborczej” Artura Dmochowskiego
  Autor przeanalizował główne nurty podejmowane przez „Gazetę Wyborczą”, tematy związane z udziałem Kościoła w życiu Polski m.in. zaangażowanie w politykę, konkordat, kwestię aborcji. Oparł się na bardzo bogatym materiale faktograficznym, ilustrując swój tekst wieloma cytatami – prześledził setki artykułów, 7 000 numerów pisma wydanych od 1989 r.
  Artur Dmochowski szuka odpowiedzi m.in. na pytania: Co łączy Adama Michnika z Jerzym Urbanem? Który z nich jest skuteczniejszy i dlaczego? Jakich metod używają przeciwnicy Kościoła
  w mediach? Jakie jest drugie dno głośnych afer pedofilskich i finansowych?
  http://www.wsieci.pl/kosciol-wyborczej-artura-dmochowskiego-pnews-1201.html

  • Powiew ze wschodu said

   Masowy pochówek w szambie? Antykatolicki montaż!
   W szambie sierocińca prowadzonego przez zakonnice w Tuam odnaleziono 800 dziecięcych szkieletów – taką informację podały zachodnie media. W Polsce nagłośniła ją m. in. „Gazeta Wyborcza”. Jest jeden szkopuł. To nieprawda. Nie przeszkodziło to jednak w zmontowaniu kolejnej odsłony antykatolickiej propagandy.
   więcej:
   http://www.pch24.pl/masowy-pochowek-w-szambie–antykatolicki-montaz-,23490,i.html

   • bozena said

    „niektóre naglowki gazet międzynarodowych były „dość przerażające i dayły bardzo mylne wrażenie tego co faktycznie się wydarzyło”.

    Minister d/s edukacji, Quinn powiedział, że w australijskiej gazecie sugerowano, że 850 szkieletow małych dzieci znaleziono na miejscu dawnego domu matki i dziecka w Tuam. Opisał to twierdzenie jako „tworzenie sensacji” i powiedział, że różni się od prawdziwych faktów, które są znane.”

    „To nie jest po prostu nieprawda.”
    http://www.irishtimes.com/news/social-affairs/some-reporting-on-tuam-story-mistaken-1.1825782

   • bozena said

    Po drugie, to nie byl zaden sierociniec, ale dom dla matek, ktore jako niezamezne zaszly w ciaze, ale ich rodziny sie tego wstydzily i wysylaly ich do takich domow na okreslony czas….

 16. Dana said

  Wyborcza jest pod opieką ks.Lutra ,kapelana dziennikarzy więc na pewno wiele artykułów prasowych to jego zasługa.

 17. Powiew ze wschodu said

  Zatroskana Matka płacze nad światem
  Kiedyż nadejdą owe czasy szczęśliwe, ów wiek Maryi – pytał w proroczym uniesieniu św. Ludwik Maria Grignion de Montfort, który przewidział nie tylko potężny ucisk, jaki ma spaść na dzieci Maryi, ale też widział już Jej przyszłe zwycięstwo nad szatanem i jego wspólnikami, mające się dokonać na tym świecie.

  http://www.pch24.pl/zatroskana-matka-placze-nad-swiatem,23517,i.html

 18. Dana said

  Jan Paweł II o wychowaniu

  Podstawowym czynnikiem w budowaniu takiej komunii jest wymiana wychowawcza między rodzicami i dziećmi, w której każdy daje i otrzymuje. Dzieci, poprzez miłość, szacunek, posłuszeństwo dla rodziców wnoszą swój szczególny i niezastąpiony wkład w budowanie rodziny autentycznie ludzkiej i chrześcijańskiej. Zadanie to będzie ułatwione, jeśli rodzice będą wykonywać swoją niezbywalną władzę jako prawdziwą i właściwą „służbę”, czyli posługę podporządkowaną dobru ludzkiemu i chrześcijańskiemu dzieci, a w szczególności umożliwieniu im osiągnięcia prawdziwie odpowiedzialnej wolności, oraz jeśli rodzice zachowają żywą świadomość „daru”, który stale otrzymują w dzieciach.

  Komunia rodzinna może być zachowana i doskonalona jedynie w wielkim duchu ofiary. Wymaga bowiem szlachetnej gotowości każdego i wszystkich do zrozumienia, tolerancji, przebaczenia i pojednania. Każda rodzina zdaje sobie sprawę jak napięcia i konflikty, egoizm, niezgoda gwałtownie uderzają w tę komunię, a niekiedy śmiertelnie ją ranią.

  http://franciszkanska3.pl/Jan-Pawel-II-o-wychowaniu,a,11556

 19. messenger said

  Powiadamiam o śmierci Pawła Szczerzyńskiego- nazywany dawniej małym bratem w Chrystusie a dziś Adam Człowiek. Zmarł dziś w Święto Trójcy Przenajświętszej o godz.9.30.

  • pio0 said

   Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie, a światłość wiekuista niechaj mu świeci, na wieki wieków. Amen.
   Przez Miłosierdzie Boże niech odpoczywa w pokoju wiecznym. Amen.

  • Czy dlatego na bloguAdamaCzlowieka jest: „W Uroczystość Trójcy Przenajświętszej z Woli Bożej misja Adama Człowieka
   została w obecnej formie zakończona”?

 20. Powiew ze wschodu said

  Anglikański prymas w Watykanie
  http://gosc.pl/doc/2048154.Anglikanski-prymas-w-Watykanie
  Zachęcam do poczytania komentarzy pod tym artykułem.

 21. miriam said

  Takiego maile dostałam od Żywego Płonienia:

  Kochani moi przyjaciele.​

  Pozdrawiam ​was​ serdecznie miłością Jezusa i Maryi. Łaska i pokój Boży, niech stale przebywa w sercu ​waszym​.

  ​Pragnę was wszystkich powiadomić o śmierci Pawła Szczerzyńskiego, zwanego dawniej Mały brat w Chrystusie i dziś Adam Człowiek. Umarł dziś, w święto Trójcy Świętej o 9:30. Proszę was wszystkich o modlitwę w jego intencji, aby wyprosić mu dar Nieba. ​

  Kończąc pozdrawiam ​was​ serdecznie, pozostający z modlitewną pamięcią, pełen ufności w Bogu.

  Piotr M. – Żywy Płomień.

 22. Inka said

  Wyrywają Moje Tradycje, aby ustanowić wymysły i ludzkie doktryny.
  Powiedz im, że Bóg, o którym zapomnieli, nigdy o nich nie zapomniał…

  27 maja 1993 do Vasuli

  – Pokój niech będzie z tobą. Jam jest Alfa i Omega. Pozostań we Mnie, aby ogłaszać Moje Orędzie tak wyraźnie, jak powinnaś to uczynić. Niech rozszerza się Moje Słowo. Niech wszyscy usłyszą Moje Wezwanie i zrozumieją, jak ich kocham. Niech wiedzą, że Pięć Moich Ran jest szeroko otwartych. Ludzie mają nieograniczoną zdolność do zdrady i do uderzania Mnie…
  Z bólem i żalem w Moim Sercu muszę wam powiedzieć o wszystkim, co widzę w Moim własnym Domu: dziś Tyran depcze już Moje Ciało i chce całkowicie usunąć Moją Stałą Ofiarę. Zdradza Mnie jeden z tych, którzy żyją pod Moim dachem. Głosi pokój, lecz szuka jedynie zła. Pali kadzidło, ale po to, aby wezwać szatana i zdobyć więcej mocy.
  – O, Panie! Nie mogę w to uwierzyć, że to się właśnie dokonuje…
  – A jednak to się dzieje, lecz wy zdajecie się nie rozumieć… On i jego zwolennicy zdecydowani są zasiąść na Moim Tronie w szatach proroków, aby kierować światem i… Ach! Tylu Moich pasterzy zbłądziło z powodu ich fałszywych nauk i przez ich błędy! Zeszli z prawej drogi i błądzą, idąc za tradycją, która nie pochodzi ode Mnie. Porzucają święte zasady, które im dałem. Ostrzegłem was przed tymi fałszywymi nauczycielami i fałszywymi prorokami. Ostrzegłem was, że w ostatnich dniach Babilon zostanie wzniesiony w sercu Mojego Sanktuarium, zamieniając Moje Święte Miejsce w kryjówkę złodziei, siedlisko demonów! O, córko!… W schronienie, w którym mieszkają i królują wszelkie duchy nieczyste… Zajęci są kupczeniem w Moim własnym Domu. Handlarze wspierają się wzajemnie w Moim Domu, zastawiając pułapki na życie Mojego Ludu. Przeganiają Moich proroków, zabijają Moich rzeczników, cały czas ochraniając swych własnych fałszywych proroków, rozpowszechniających herezje i błędy! Zniesławiają Moich proroków przed światem; kłamią wobec świata, który uwielbia słuchanie oszczerstw i zniewag. Wyrywają Moje Tradycje, aby ustanowić wymysły i ludzkie doktryny. Wszystko to robią przed Moim Tronem… Handlarze ci zwodzą właśnie bardzo wielu podstępnymi argumentami. Umieszczają swoich na najlepszych miejscach, aby panować z berłem Kłamstwa.
  Przeznaczyłem cię, abyś była Moim Echem, zatem idź, ogłaszaj to, co usłyszałaś. Powiedz im, że wszyscy żyjecie w czasie Wielkiego, przepowiedzianego Odstępstwa. Powiedz Moim pasterzom, niech otworzą oczy i uszy na Moje zaniepokojone wezwania, bo wkrótce zostaną zmuszeni do spożywania i picia trucizny. Wezwijcie wasze wspólnoty i przygotujcie je do czuwania na modlitwie i poście. Szatan nadchodzi, aby każdego wystawić na próbę. Przychodzi zmusić was do ucieczki i podzielić. Zbliża się do Mojego Tronu, do Mojego Tabernakulum, aby sprzedać Moją Krew i usunąć Moją Nieustanną Ofiarę.
  Ludu Mój… Dziedzictwo Moje… do ciebie wołam: kapłani i słudzy Mojego Ołtarza, wy, którzy podnosicie Mnie każdego dnia, nigdy Mnie nie opuszczajcie, nigdy Mnie nie sprzedajcie…
  Już słychać jęki aniołów, a niebiosa drżą przed tym, co nadchodzi. Nawet demony są przerażone i bledną… Nieprzyjaciel, który wynosi się ponad wszystko, co odbiera cześć, sam posadzi się na tronie w Moim Sanktuarium. Przychodzi mając w rękach pętlę. Idzie w kierunku tego, który przeze Mnie został wyznaczony i który powstrzymuje bunt mający właśnie wybuchnąć. On jest skromny i odważny, a jego życie właśnie przemija w ofierze… Błogosławię go za to, że ściśle zachował niezmienne Przesłanie Tradycji, szatan jednak chce go doprowadzić do milczenia, aby móc przez usta tych, którzy sprzedają Moją Krew, rozszerzyć swe błędy i doprowadzić was wszystkich do zniszczenia. Oto godzina szatana planującego nikczemnie zniszczyć Moje stworzenia.
  Wołaj, córko, ponieważ ten dzień jest bliski, a on przygotowuje się, aby spustoszyć naród po narodzie.
  Moje Serce jest złamane… Miłość nie bała się śmierci. Zatem wy też, Moi przyjaciele i Moi pasterze, nie bójcie się, idźcie za Mną. Wasza rola polega na obronie aż do śmierci Mojego Słowa i Mojego Kościoła. Nie mówcie: «Pozwól Mi najpierw iść pożegnać się z moimi». Powiadam wam: «Kiedy już ręka trzyma laskę pasterską, żaden z tych, którzy patrzą za siebie, nie jest Mnie godzien ani nie nadaje się do Mojego Królestwa.» Podążajcie za Mną aż na Kalwarię po skąpanych we Krwi śladach Moich Kroków.
  Córko, Moja błogosławiona, twój Pocieszyciel jest zadowolony, że Go pocieszyłaś i że pozwoliłaś Mu posługiwać się twoją ręką. Ach… Vassiliki, te Krwawe Łzy, które wylewam każdego dnia, wywołane są nieprawością i złem.
  Epoko! O, epoko! Dlaczego opuściłaś swego Boga?
  Mój aniele uformowany przeze Mnie, nie rań Mnie ani nie puszczaj Mojej Ręki. Niektórzy będą cię kamienować, niektórzy będą cię wlec w błocie, niektórzy podniosą pięści i będą ci grozić. Mówisz, że gromadzą na twoją głowę zniewagę za zniewagą, oszczerstwo za oszczerstwem. Powiadam ci, że gromadzą jedynie nagrodę za nagrodą dla ciebie tu, w Niebie, i Moje błogosławieństwo za błogosławieństwem na twoim czole. Ogłaszaj więc bez lęku Moje Orędzie, dawaj świadectwo, Mój aniele. A z powodu otrzymywanych przez ciebie ran, wielu duszom zaoszczędzony będzie wyrok. Dam ci odpowiednią zapłatę za rany, które otrzymujesz w Domu Moich przyjaciół. Wybrałem cię, abyś była ofiarą Mojej Męki, ołtarzem, na którym złożę Jedność. Czy możesz więc prosić o coś więcej? Cóż więcej mogę ci dać, czego ci jeszcze nie udzieliłem? Została ci udzielona Mądrość i Mój Duch jest z tobą, aby ci pomóc znieść biczowanie przez świat. Ach!… Udzieliłem ci też daru bezcennego: daru pragnienia Mnie i tęsknoty za Mną. Idź więc ze Mną, pozwól Mi posługiwać się tobą i posyłać cię od narodu do narodu, aby im powiedzieć, że Bóg, o którym zapomnieli, nigdy o nich nie zapomniał.
  Przypomnij im, że Serce Pana jest Miłosierdziem. Tak, powiedz im, że jestem łagodny i pokorny sercem. Jezus jest Moje Imię

  http://www.voxdomini.com.pl/

 23. KRYSTYNA said

  OSTATNIE ORĘDZIE DO ADAMA – CZŁOWIEKA

  12 kwietnia 2014_________________________Anioł Stróż Polski

  Anioł Stróż: „ Pisz, człowiecze.

  Przychodzę do was z polecenia Bożego, by dodać wam wszystkim otuchy i wezwać do narodowej modlitwy, w której powinniście zadośćuczynić Bogu za grzechy waszej Ojczyzny. Krzyż, który dźwigacie teraz, zajaśnieje blaskiem prawdy i sprawiedliwości. Bóg posyła mnie do was, aby w obliczu ciemności i zwątpienia, przynieść wam nadzieję. Jeśli wytrwacie przy krzyżu, jeśli wytrzymacie godzinę opuszczenia, ujrzycie blask zmartwychwstania prawdy.
  Narody znalazły się pod jarzmem bestii, lecz jeśli powrócą na drogę Chrystusowej Ewangelii i Jego praw, otrzymają prawdziwą wolność i poznanie prawdy i będą się gromadzić wokół Pasterza-Króla, który będzie je prowadził do ostatecznego zwycięstwa.
  Polacy! Pośród ciemności i zwątpienia, lecz także wobec obojętności i zaślepienia, przynoszę wam nadzieję, która jest jednoczesnym wezwaniem, do narodowego rachunku sumienia, abyście w obliczu krzyża, dokonali prawdziwej przemiany serc. Wasza Królowa chce was zgromadzić pod krzyżem, abyście nie ulegli pokusie porzucenia walki o prawdę, która zostanie objawiona całemu światu. Pod krzyżem i w zjednoczeniu z nim, poznacie prawdziwą wartość cierpienia i ofiary dla Boga i Ojczyzny.
  Pamiętajcie, że Bogu nie są obojętne wasze losy, ani waszego narodu. Znaleźliście się pomiędzy pazurami pantery a łapami niedźwiedzia, które jednoczą swoje siły, by zniszczyć to wszystko, co należy do niewinnego Baranka. Gdybyście nie doświadczyli krzyża, nie mielibyście udziału w jego zwycięstwie! Zwycięstwem w tej walce jest tożsamość narodu i jego prawdziwa wolność. Wybór należy do każdego z was. Nie ulegajcie nikomu ani niczemu, co może oderwać was od Chrystusa i Jego Nauki. Zdrad było już zbyt wiele. Potrzebujecie teraz przebudzenia sumień, które powinny otworzyć was na działanie Ducha Świętego, na Jego moc i światło, abyście mogli nabrać odwagi w wasze serca i mężnie stanąć po stronie Chrystusowej sprawiedliwości, która za zło karze, a za sprawiedliwość wynagradza.
  Nadchodzi czas waszego świadectwa i choćby reszta sprawiedliwych miała pozostać w narodzie, to Bóg ujmie się za nią w Swojej sprawiedliwości.
  Polacy, zerwijcie kajdany umysłu, które krępują waszą wolność i ograniczają słuszny wybór opowiedzenia się za Chrystusem. W Nim odnajdziecie prawdziwą wolność i On wskaże wam właściwą drogę zjednoczenia z Nim. Jednoczcie się na modlitwie, gdyż potrzeba jeszcze ofiary składanej na ołtarzu Ojczyzny, aby móc połączyć ją z najwyższą Ofiarą Jezusa. Wytrwajcie przy krzyżu Chrystusa, by w ten sposób zostać obmyci przez Krew wypływającą z Jego Ran i przebitego boku. Zachowujcie w waszych sercach te wartości, które przekazali wam wasi przodkowie przez pokolenia, pamiętając, że kto walczy pod sztandarem Chrystusa i Jego Królestwa wolności, sprawiedliwości i prawdy, udaje się do źródła ich Dawcy – suwerennego Króla i Pana – dla umocnienia i wzrostu narodu.
  Rozważajcie te słowa i przyjmijcie Boże błogosławieństwo dla waszego umocnienia w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.

  CHRISTUS VINCIT, CHRISTUS REGNAT, CHRISTUS IMPERAT ! ! !

  • bozena2 said

   Pani Krystyno, czy posiada Pani dostęp do innych orędzi Anioła Ave do Polaków, bo na stronie Adama Czlowieka od dawna są one zablokowane, przynajmniej od stycznia 2014 roku.

   • KRYSTYNA said

    DROGA BOŻENKO

    ZNALAZŁAM TU

    http://aniol-ave.blogspot.com/

    • bozena2 said

     Tak, ale nie ma żadnego z 2014 roku. Myślałam, że może Pani ma dostęp.

    • KRYSTYNA said

     NA STRONIE PANA DAMA JEST JESZCZE TO ORĘDZIE

     WYGLĄDA NA TO, ŻE W 2014 DOSTAŁ TYLKO 2 ORĘDZIA OD ANIOŁA SP

     http://gloria.tv/?media=609246

     12 marca 2014___________________________Anioł Stróż Polski

     Anioł Stróż: „ Pisz, człowiecze. Przekazuj moje słowa w Imię Boga, Który posyła mnie do waszego narodu, abym przekazał wam Jego wolę.
     Polacy, bądźcie odważni w waszych czynach i powierzcie Maryi wasze troski i obawy. Niech nie trwożą się wasze serca! Musicie mieć jednak świadomość bliskości krzyża, który jest waszym przeznaczeniem. Głoście moc krzyża narodom, aby podjęły jego brzemię, w nadziei zmartwychwstania prawdy. Krzyż przynosi oczyszczenie i jest narzędziem oddzielającym mroki ciemności od blasku światłości. Jest znakiem prawdziwego podziału, który wynika z radykalnego opowiedzenia się za Prawdą. Iskra Bożego Miłosierdzia, która ma przygotować świat na przyjście Boskiego Syna, jest naznaczona Ranami Chrystusa i [tylko] w nich narody mogą osiągnąć prawdziwy pokój.
     Świat tęskni za pokojem, ale nie wzywa jedynego Dawcy Pokoju. Czy ludzkość może osiągnąć pokój, który polega na ucisku sprawiedliwych? Szatan domaga się krwi. Współcześni kapłani i prorocy Baala domagają się złożenia krwawej ofiary na ołtarzu świata, aby jeszcze bardziej potwierdzić dominację Bestii i jej proroków ponad narodami. To jest poważny czas przed decydującą walką – także wewnątrz narodów.
     Polacy, nie dajcie się wciągnąć w manipulacje dwóch Bestii, które bluźnią Bogu i podburzają narody przeciw sobie! Niedźwiedź się przebudził i pokazuje łapy, podczas gdy pantera czeka na ciemności nocy, aby zadać swój bezszelestny cios. Orzeł wzniesie się ponad obłoki, by schronić swe pisklęta przed pazurami lwa.
     Pisz, człowiecze. Potrzeba jest mądrości i otwartych oczu i uszu, by zrozumieć, że wydarzenia, których jesteście teraz świadkami, są planem dwóch Bestii, które pod pozorem konfliktu chcą wciągnąć inne narody do realizacji swych zamierzeń. Jedność z Krzyżem Chrystusa może przynieść ukojenie i ograniczyć działanie szatana. To jednak powinniście uczynić świadomie. Zjednoczenie z Krzyżem to nie jest tylko jego przyjęcie, ale także podjęcie modlitwy i pokuty.
     Aby iskra, przygotowująca inne narody na przyjście Syna Człowieczego, mogła wyjść z waszego narodu w całej swojej pełni, musicie wpierw sami dać im przykład. Jako pierwsi, powinniście dać świadectwo wiary i ufności, a przede wszystkim upaść na twarz przed Bogiem – przed Majestatem Krzyża – i prosić Go o przebaczenie. Jeśli wytrwacie w modlitwie, możecie być pełni ufności w Miłosierdzie Boże, które nie pozwoli, aby łapy niedźwiedzia ani przebiegłość pantery oraz strzały lwa dosięgły orła, którego Maryja przytula do swej piersi. Zwracajcie się do Niej i uciekajcie pod Jej macierzyński płaszcz. Oczyszczenie trwa i będzie trwać tak długo, aż otworzą się serca i ujawnią myśli. Stańcie przy Krzyżu, który jest znakiem zwycięstwa, i z którego już teraz tchnie powiew Ducha Świętego – jak podczas pierwszego dnia stworzenia. Podejmijcie prawdziwy wysiłek nawrócenia, aby nie upadać na duchu i nie pozwolić opanować się lękowi. Człowiek ogarnięty strachem poddaje się rzeczom materialnym i ziemskim. Wy powinniście dążyć do prawdziwej wolności, w której przeciwieństwem strachu nie jest beztroska, ale zaufanie.
     Rozważajcie słowa, które przynoszę wam z polecenia Bożego. I ogarnijcie ten czas waszym oddaniem i modlitwą. Przyjmijcie Boże błogosławieństwo w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.

     CHRISTUS VINCIT, CHRISTUS REGNAT, CHRISTUS IMPERAT ! ! !
     _________________________________________________________

    • bozena2 said

     Rozumiem, dzięki.Pozdrawiam.

  • Jacek said

   No i jeszcze jedna uwaga: trzeba koniecznie dopisać do tego ostatniego orędzia także zdanie ze strony http://aniol-ave.blogspot.com
   które brzmi:
   Anioł Stróż: „Chrystus jest Królem, a narody latoroślami i jeśli nie uznają Jego władzy, zostaną odrzucone. Tego powinniście być świadomi, abyście mogli wytrwać do końca i wydać obfity owoc dla siebie i wobec innych narodów.” [12.04.2014]

   A swoją drogą, kto wykastrował takie kluczowe zdanie? Proszę zatem raz jeszcze podać całe orędzie, łącznie z tym zdanie, a nie kastrować.

 24. KRYSTYNA said

  PLUS RATIO QUAM VIS – ROZUM WAŻNIEJSZY OD SIŁY

  Ks. Stanisław Małkowski

  Warszawska Gazeta 13 – 19 czerwca 2014 r. KOMENTARZ TYGODNIA

  W niedzielę 15 czerwca obchodzimy uroczystość Przenajświętszej Trójcy, a w czwartek 29 czerwca – Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. Niewidzialny Bóg objawia, kim jest jako przedwieczna, niepojęta wspólnota Miłości. Bóg jest miłością w sobie, jest następnie miłością udzielającą się, stwórczą i zbawczą. Stworzenie i zbawienie trzeba widzieć jako dzieło Bożej, rozlewającej się miłości i jako zaproszenie do miłosnego współudziału, który oznacza nie tylko współpracę w duchu służby i posłuszeństwa Bogu, ale również zdolność przyjęcia Boga do siebie, zjednoczenie się z Nim już teraz w Komunii świętej.

  Różne wyobrażenia Bóstwa rzutują na pojęcie człowieczeństwa. Człowiek oderwany od Boga lub błędnie myślący o Bogu, zatraca samego siebie. Bóg stał się człowiekiem i darował się nam w Eucharystii, abyśmy wiedzieli i widzieli, kto jest kim. Dzięki wierze „miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który został nam dany”, powie św. Paweł (Rz 5,5). Cała prawda o człowieku zawiera się w całej prawdzie o Bogu – zastąpienie prawdy pojęciem: „pogląd, przekonanie” prowadzi do relatywizmu, do równouprawnienia prawdy z kłamstwem, bo różne są poglądy, a w konsekwencji do odrzucenia prawdy i dyskryminowania jej pod zarzutem nietolerancji, ograniczania wolności wyboru, skoro prawda jest jedyna, a kłamstw wiele.

  Gdy różni bezbożnicy ruszają do walki z prawdą, nie ma się czemu dziwić, dziwne jest natomiast, gdy „pobożni katolicy” działając w imię pluralizmu – bożka DDT (Demokracja, Dialog, Tolerancja), podważają odwieczną prawdę zawartą w wierze i tradycji Kościoła.

  W Warszawie 24 maja, a następnie w Częstochowie 31 maja odbyły się kongresy dla społecznego panowania Chrystusa Króla. Moc racji spotyka się na razie z siłą sprzeciwu, ale „plus ratio quam vis”. Wiara i rozum „fides et ratio” (zawarte w Piśmie Św. i nauce społecznej Kościoła) odniosą upragnione zwycięstwo dla dobra doczesnego i wiecznego, skoro droga do wieczności prowadzi przez doczesność, przez ziemię ku niebu, a warunki na ziemi mogą sprzyjać albo nie sprzyjać osiągnięciu nieba.

  Przeciwnik Boga tworzy teraz w Europie warunki skrajnie niesprzyjające wierze i zbawieniu.

  Procesje Eucharystyczne w dniu święta Bożego Ciała i w oktawie wyrażają pragnienie obecności i panowania Chrystusa Króla już tu i teraz, nie czekając na Jego powtórne przyjście jako Sędziego. Czas miłosierdzia danego już teraz poprzedza czas ostatecznej sprawiedliwości. Przyjęcie teraz społecznego panowania i narodowego królowania Chrystusa usprawiedliwia poddanych na całą wieczność, a po drodze zapewnia królewską pomoc dla ocalenia narodów zagrożonych dyktaturą relatywizmu i nihilizmu.

  Nihilizm daje miły pozór lekkości bytu, „odlotu”, bo unosi człowieka w nierzeczywistość, stawia poza prawdą, ale źle się kończy i ku złu prowadzi. Wierność prawdzie i jej obrona oznacza ciężar odpowiedzialności i miłości aż po krzyż i przez krzyż do nieba. Oceńmy, co jest lepsze: życie czy śmierć, pełnia czy pustka, odwaga czy ucieczka. Żyć to czerpać ze źródła woli Bożej w Chrystusie Królu.

  CHRISTUS VINCIT, CHRISTUS REGNAT, CHRISTUS IMPERAT ! ! !
  _____________________________________________________

 25. pio0 said

  Kształtem miłości piękno jest…-Cyprian Kamil Norwid

  Boże w Trójcy… Pragnę Cię tak kochać, jak jeszcze Cię żadna dusza ludzka nie kochała…-św. siostra Faustyna

 26. MariuszINFO said

  Poniedziałek, 16 czerwca 2014

  (2 Krn 18,3-8.12-17.22)
  Król izraelski, Achab zwrócił się do króla judzkiego Jozafata: Czy pójdziesz ze mną przeciw Ramot w Gileadzie? Odpowiedział mu: Ja tak, jak i ty, lud mój, jak i twój lud będziemy z tobą na wojnie. Ponadto Jozafat rzekł królowi izraelskiemu: Najpierw zapytaj, proszę, o słowo Pana. Król więc izraelski zgromadził czterystu proroków i rzekł do nich: Czy powinienem wyruszyć na wojnę o Ramot w Gileadzie, czy też powinienem tego zaniechać? A oni odpowiedzieli: Wyruszaj, a Bóg je da w ręce króla! Jednak Jozafat rzekł: Czy nie ma tu jeszcze jakiegoś proroka Pańskiego, abyśmy przez niego mogli zapytać? Na to król izraelski odrzekł Jozafatowi: Jeszcze jest jeden mąż, przez którego można zapytać Pana. Ale ja go nienawidzę, bo mi nie prorokuje dobrze, tylko zawsze źle. Jest to Micheasz, syn Jimli. Wtedy Jozafat powiedział: Nie mów tak, królu! Zawołał więc król izraelski któregoś dworzanina i rzekł: Pospiesz się po Micheasza, syna Jimli! Ten zaś posłaniec, który poszedł zawołać Micheasza, powiedział mu tak: Oto przepowiednie proroków są jednogłośnie pomyślne dla króla, niechże twoja przepowiednia, proszę cię, będzie jak każdego z nich, taką, żebyś zapowiedział powodzenie. Wówczas Micheasz odrzekł: Na życie Pana, na pewno będę mówił to, co powie mój Bóg. Potem przyszedł przed króla. Wtedy król się odezwał do niego: Micheaszu, czy powinniśmy wyruszyć na wojnę przeciw Ramot w Gileadzie, czy też powinniśmy tego zaniechać? Wtedy do niego przemówił: Wyruszcie, a zwyciężycie. Będą oni oddani w wasze ręce. Król zaś mu powiedział: Ile razy ja cię mam zaklinać, żebyś mi mówił tylko prawdę w imieniu Pana? Wówczas on rzekł: Ujrzałem całego Izraela rozproszonego po górach, jak trzodę owiec i kóz bez pasterza. Pan rzekł: Nie mają swego pana. Niech wróci każdy w pokoju do swego domu! Wtedy król izraelski zwrócił się do Jozafata: Czyż ci nie powiedziałem? Nie prorokuje mi pomyślności, tylko nieszczęścia! Oto dlatego Pan dał teraz ducha kłamstwa w usta tych twoich proroków. Pan bowiem zawyrokował twoją zgubę.

  (Ps 5,2-3.5-7)
  REFREN: Wysłuchaj, Panie, głośnych jęków moich

  Usłysz, Panie, moje słowa,
  zważ na me jęki.
  Wytęż słuch na głos mojej modlitwy,
  Królu mój i Boże.

  Bo Ty nie jesteś Bogiem,
  któremu miła nieprawość,
  zły nie może przebywać u Ciebie,
  nie ostoją się przed Tobą nieprawi.

  Nienawidzisz wszystkich,
  którzy zło czynią.
  Zgubę zsyłasz na każdego, kto kłamie.
  Pan brzydzi się człowiekiem podstępnym i krwawym.

  (Ps 119,105)
  Twoje słowo jest pochodnią dla stóp moich i światłem na mojej ścieżce.

  (Mt 5,38-42)
  Jezus powiedział do swoich uczniów: Słyszeliście, że powiedziano: Oko za oko i ząb za ząb! A Ja wam powiadam: Nie stawiajcie oporu złemu. Lecz jeśli cię kto uderzy w prawy policzek, nadstaw mu i drugi! Temu, kto chce prawować się z tobą i wziąć twoją szatę, odstąp i płaszcz! Zmusza cię kto, żeby iść z nim tysiąc kroków, idź dwa tysiące! Daj temu, kto cię prosi, i nie odwracaj się od tego, kto chce pożyczyć od ciebie.

  źródło: http://www'mateusz/czytania

  • MariuszINFO said

   Słowo Boże jest „pochodnią” i „światłem” na naszej drodze. Nie zbłądzimy, jeśli będziemy posłuszni Bożym wezwaniom i nakazom. Czasami wydaje się, że Bóg nam nie sprzyja, że Jego wymagania są zbyt trudne. Pan jednak nie tylko wskazuje, co powinniśmy czynić, ale też daje siłę do podjęcia obowiązków. Trudne jest wezwanie z dzisiejszej Ewangelii: „Jeśli cię kto uderzy w prawy policzek, nadstaw mu i drugi”. Naturalnym odruchem jest odwet, a jednak tylko dobrem możemy przezwyciężyć zło. Tam gdzie spotykamy się z niesprawiedliwością i złem, potrzeba jeszcze większej miłości.

   Jakub Kruczek OP, „Oremus” czerwiec 2008, s. 64

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d blogerów lubi to: