Dziecko Królowej Pokoju

Pokój musi zapanować pomiędzy człowiekiem i Bogiem, a także między ludźmi

 • Królowa Pokoju

  Królowa Pokoju
 • Uwaga

  Strona używa plików cookies które zapisują się w pamięci komputera. Zapisywanie plików cookies można zablokować w ustawieniach przeglądarki. Dowiedz się o tych plikach http://wszystkoociasteczkach.pl
 • Logowanie

 • Odwiedzają nas

  Map

 • Maryjo weź mnie za rękę

 • Jezu Maryjo Kocham Was

Dar dla Maryi – Nowenna do Królowej Pokoju (15-23 czerwca)

Posted by Dzieckonmp w dniu 16 czerwca 2014

Co ofiarować Matce Bożej z okazji rocznicy objawień?

gospa2Co moglibyśmy ofiarować Matce Bożej z okazji Jej rocznicy? – takie pytanie zadawało sobie wielu pielgrzymów, na to pytanie my też odpowiadamy pytaniem: czyż prezentem, który najbardziej spodobałby się Matce Bożej nie byłoby to, gdybyśmy naprawdę zaczęli żyć Jej orędziami?

Głównym tematem orędzi Matki Bożej jest niewątpliwie zaproszenie do pokoju i pojednania, lecz Ona często podkreśla, że są one możliwe do osiągnięcia jedynie przez modlitwę. Dzięki temu staje się zrozumiałe jej niestrudzone zaproszenie do modlitwy; do odnowienia jej, aż stanie się dla nas radością; do modlitwy sercem…

Pragnąc zatem podarować Matce Bożej coś szczególnego na Jej rocznicę, coś, co jednocześnie mogłoby zarówno zjednoczyć wszystkie Jej dzieci rozproszone po całym świecie jak i pozwoliłoby nam żyć Jej orędziami, ułożyliśmy prostą nowennę.

Dlaczego właśnie nowenna?

Zdaje się, że korzeni pojęcia nowenny należy doszukiwać się w Nowym Testamencie, kiedy to Maryja i Apostołowie, po Wniebowstąpieniu, trwając na modlitwie przez dziewięć dni, oczekiwali i otrzymali Ducha Świętego Pocieszyciela, który został im obiecany “kiedy nastał wreszcie dzień Pięćdziesiątnicy” (Dz 2,1). Odtąd dziewięciodniowa modlitwa – nowenna stawała się coraz bardziej popularna w tradycji Kościoła. Sama Matka Boża zachęca nas do niej: “Drogie dzieci, ofiarujcie nowennę, składając w ofierze to, do czego jesteście najbardziej przywiązani…” (25 VII 1993).

W jaki sposób odprawić nowennę?

Na każdy dzień wybrana została szczególna intencja, która włączona została do chwalebnych tajemnic różańca, którym z kolei towarzyszą krótkie rozważania wybranych tekstów. Teksty te (pierwszy z nich to fragment Ewangelii, drugi to orędzie Matki Bożej, przekazane w jedną z poprzednich rocznic, a trzeci to fragment z Katechizmu Kościoła Katolickiego) nie odnoszą się do poszczególnych tajemnic, lecz zostały dobrane w taki sposób, aby wzbogacić intencję wprowadzoną przez Ewangelię, orędzia Matki Bożej oraz nauczanie Kościoła. Ich treść ma służyć pomocą temu, kto posługując się nimi, wprowadza rozważania do tajemnic. Fragmenty z Katechizmu odnoszące się do modlitwy, pokazują nam w szczególny sposób całe bogactwo i niewyczerpalną głębię doświadczenia modlitwy chrześcijańskiej, o czym zresztą przypomina nam Matka Boża także i w tym miejscu. Modlitwa końcowa jest podsumowaniem wszystkich modlitw sformułowanych według podanej intencji.

Razem w stronę czegoś nowego

Wierzymy, że także i dziś to nasze zgodne zjednoczenie w modlitwie doprowadzi nas do nowego doświadczenia Miłości Bożej, wlanej do naszych serc za sprawą Ducha Świętego, który został nam dany i który zawsze stanowi początek, przejście w stronę innego poziomu życia. Jako że przez modlitwę można powstrzymać wojny, także i wojny zwątpienia i niewiary, i można zmienić prawa natury, szczerze ufamy, że ta nasza wspólnotowa modlitwa, zjednoczona z Sercem Maryi i dla zwycięstwa Jej Niepokalanego Serca, sprawi, że przemiana naszych serc i naszego życia stanie się dla Niej najpiękniejszym podarunkiem.

1. dzień

MODLIMY SIĘ ZA WIDZĄCYCH

1. Modlitwa do Królowej Pokoju

2. Veni Creator Spiritus – O Stworzycielu Duchu przyjdź

3. Tajemnice chwalebne różańca świętego.
(Modlitwy umieszczone są na końcu posta)

Teksty do rozważania

Potem rzekł do nich: «To właśnie znaczyły słowa, które mówiłem do was, gdy byłem jeszcze z wami: Musi się wypełnić wszystko, co napisane jest o Mnie w Prawie Mojżesza, u Proroków i w Psalmach». Wtedy oświecił ich umysły, aby rozumieli Pisma, i rzekł do nich: «Tak jest napisane: Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie, w imię Jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jerozolimy. Wy jesteście świadkami tego. Oto Ja ześlę na was obietnicę mojego Ojca. Wy zaś pozostańcie w mieście, aż będziecie przyobleczeni mocą z wysoka» . (Łk 24, 44-49)

„Drogie dzieci, Dziś dziękuję wam za to, że żyjecie moimi orędziami i świadczycie o nich swoim życiem. Drogie dzieci, bądźcie silni i módlcie się, by modlitwa dała wam siłę i radość. Tylko w ten sposób każdy z was należeć będzie do mnie a ja będę prowadzić go do zbawienia. Drogie dzieci, módlcie się i świadczcie swoim życiem o mojej obecności tutaj. Niech każdy wasz dzień będzie radosnym świadczeniem o Bożej miłości. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”. (25 czerwca 1999)

“Modlitwa jest wzniesieniem duszy do Boga lub prośbą skierowaną do Niego o stosowne dobra”. Z jakiej pozycji mówimy w czasie modlitwy? Z wyniosłości naszej pychy i własnej woli czy też z „głębokości” (Ps 130,1) pokornego i skruszonego serca? Ten, kto się uniża, będzie wywyższony. Podstawą modlitwy jest pokora. „Nie umiemy się modlić tak, jak trzeba” (Rz 8,26). Pokora jest dyspozycją do darmowego przyjęcia daru modlitwy: Człowiek jest żebrakiem wobec Boga”. (2559)

4. Litania do Matki Bożej

MODLITWA KOŃCOWA: Panie, Ty zapraszasz wszystkich nas, chrześcijan byśmy byli szczerymi świadkami Twego życia i Twej miłości. Dziękujemy Ci dzisiaj w szczególny sposób za widzących, za ich misję i dawane przez nich świadectwo o orędziach Królowej Pokoju. Oddajemy Ci wszystkie ich potrzeby i prosimy Cię, za każdym z nich, byś Ty był przy nich i byś pomagał im wzrastać w doświadczeniu Twej Potęgi. Prosimy Cię, abyś poprzez głębszą i pokorniejszą ich modlitwę mógł prowadzić ich ku szczeremu świadectwu o obecności Matki Bożej w tym miejscu. Amen.

2. dzień

MODLIMY SIĘ ZA KAPŁANÓW

KTÓRZY POSŁUGUJĄ W SANKTUARIUM

1. Modlitwa do Królowej Pokoju

2. Veni Creator Spiritus – O Stworzycielu Duchu przyjdź

3. Tajemnice chwalebne różańca świętego.

Teksty do rozważania

Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto we Mnie wierzy, będzie także dokonywał tych dzieł, których Ja dokonuję, owszem, i większe od tych uczyni, bo Ja idę do Ojca. A o cokolwiek prosić będziecie w imię moje, to uczynię, aby Ojciec był otoczony chwałą w Synu. O cokolwiek prosić mnie będziecie w imię moje, Ja to spełnię. (J 14, 12-14)

„Drogie dzieci! Dzisiaj w szczególny sposób jestem z wami i przekazuję wam swe macierzyńskie błogosławieństwo pokoju. Modlę się i oręduję za wami przed Bogiem, byście pojęli, że każdy z was jest zwiastunem pokoju. Nie możecie zaznać pokoju, jeżeli wasze serce nie trwa w pokoju Bożym. Dlatego, kochane dzieci, módlcie się, módlcie się, gdyż modlitwa stanowi fundament waszego pokoju. Otwórzcie swe serca i dajcie czas Bogu, by stał się On waszym przyjacielem. Gdy zawrzecie przyjaźń z Bogiem, żadna burza jej nie zniszczy. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”. (25 czerwca 1997)

“O, gdybyś znała dar Boży!” (J 4,10). Cud modlitwy objawia się właśnie tam, przy studni, do której przychodzimy szukać naszej wody: tam Chrystus wychodzi na spotkanie każdej ludzkiej istoty; On pierwszy nas szuka i to On prosi, by dać Mu pić. Jezus odczuwa pragnienie, Jego prośba pochodzi z głębokości Boga, który nas pragnie. Modlitwa – czy zdajemy sobie z tego sprawę czy nie – jest spotkaniem Bożego i naszego pragnienia. Bóg pragnie, byśmy Go pragnęli. „Prosiłabyś Go wówczas, a dałby Ci wody żywej” (J 4,10). Nasza modlitwa błagalna jest – w sposób paradoksalny – odpowiedzią. Jest odpowiedzią na skargę Boga żywego: „Opuścili Mnie, źródło żywej wody, żeby wykopać sobie cysterny popękane” (Jr 2,13). Modlitwa jest odpowiedzią wiary na darmową obietnicę zbawienia, odpowiedzią miłości na pragnienie Jedynego Syna. (2560 – 2561)

4. Litania do Matki Bożej

MODLITWA KOŃCOWA: Panie, Ty jesteś jedynym źródłem życia, jedynym, który może zaspokoić nasze pragnienie miłości i przyjaźni. Dziękujemy za to, że w Twej pokorze postanowiłeś ofiarować się Twemu ludowi we Mszy Świętej, w sakramentach i w błogosławieństwie, przez osobę kapłana. Dziś prosimy o Twoje błogosławieństwo dla wszystkich kapłanów, którzy sprawują swą posługę w Sanktuarium Królowej Pokoju, aby mogli coraz bardziej odkrywać siłę wiary, za sprawą której obdarzysz ich wszystkim, o co będą Ciebie prosili i aby stali się prawdziwymi nosicielami pokoju, owego pokoju, który wypłynie z ich głębszej przyjaźni z Tobą. Amen.

3. dzień

MODLIMY SIĘ ZA WSZYSTKICH PARAFIAN

1. Modlitwa do Królowej Pokoju

2. Veni Creator Spiritus – O Stworzycielu Duchu przyjdź

3. Tajemnice chwalebne różańca świętego

Teksty do rozważania

Jezus rzekł do swoich uczniów: „Ja jestem krzewem winnym, wy – latoroślami. Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, ten przynosi owoc obfity, ponieważ beze Mnie nic nie możecie uczynić. Ten, kto we Mnie nie trwa, zostanie wyrzucony jak winna latorośl i uschnie. I zbiera się ją, i wrzuca do ognia, i płonie. Jeżeli we Mnie trwać będziecie, a słowa moje w was, poproście, o cokolwiek chcecie, a to wam się spełni. Ojciec mój przez to dozna chwały, że owoc obfity przyniesiecie i staniecie się moimi uczniami. Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. Wytrwajcie w miłości mojej! Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak Ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości. To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza była pełna.” (J15, 5-11)

„Drogie dzieci! Dziś dziękuję wam za wszystkie ofiary, które w tych dniach mi złożyliście. Drogie dzieci, wzywam was, abyście się otworzyli i zdecydowali na nawrócenie. Wasze serca, drogie dzieci, nie są jeszcze otwarte na mnie, więc dlatego ponownie wzywam was, abyście się otworzyli w modlitwie na Ducha Świętego, gdyż On pomoże wam przemienić wasze kamienne serca w serca z ciała. Drogie dzieci, dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie, i że zdecydowaliście się pójść ze mną ku świętości”. (25 czerwca 1996)

Skąd pochodzi modlitwa człowieka? Niezależnie od tego, jaki byłby język modlitwy (gesty, słowa), zawsze modli się cały człowiek. Aby jednak określić miejsce, z którego wypływa modlitwa, Pismo Święte mówi niekiedy o duszy, lub o duchu, najczęściej zaś o sercu (ponad tysiąc razy). Modli się serce. Jeśli jest ono daleko od Boga, modlitwa pozostaje pusta. (2562)

4. Litania do Matki Bożej

MODLITWA KOŃCOWA: Dziękujemy Ci Panie za Twą miłość, dziękujemy za zaproszenie do pozostawania w Tobie i przynoszenia obfitego owocu. Dziękujemy Ci za to, że wybrałeś w sposób szczególny tę parafię, dając Jej Twoją Matkę, Królową Pokoju, która z tego miejsca zaprasza świat do pokoju i pojednania, jak również do nawrócenia za sprawą odnowy postu i modlitwy… Dziękujemy za otwarcie się każdego serca, które potrafiło Ją przyjąć i które zgodziło się być Jej widzialnym znakiem dla wszystkich osób, które tu przyjeżdżają. Dziś prosimy Cię Panie, spraw, aby ta parafia stała się jeszcze bardziej wyraźnym znakiem Królestwa Bożego i dopomóż parafianom być radosnymi i świętymi owocami obecności Matki Bożej. Amen.

4. dzień

MODLIMY SIĘ ZA WSZYSTKIE OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA KOŚCIÓŁ

1. Modlitwa do Królowej Pokoju

2. Veni Creator Spiritus – O Stworzycielu Duchu przyjdź

3. Tajemnice chwalebne różańca świętego.

Teksty do rozważania

A oto znów przemówił do nich Jezus tymi słowami: „Ja jestem światłością świata. Kto idzie za Mną, nie będzie chodził w ciemności, lecz będzie miał światło życia.” (J 8, 12)

„Drogie dzieci! Jestem szczęśliwa, że widzę was w tak wielkiej liczbie, że odpowiedzieliście i przybyliście, aby żyć moimi orędziami. Wzywam was, drogie dzieci, abyście byli moimi radosnymi nosicielami pokoju w tym niespokojnym świecie. Módlcie się o pokój, aby jak najszybciej zapanowała era pokoju, na którą moje Serce z niecierpliwością oczekuje. Ja, drogie dzieci, jestem blisko was i oręduję za każdym z was przed Wszechmogącym. Wszystkich was błogosławię moim macierzyńskim błogosławieństwem. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”. (25 czerwca 1995).

Serce jest mieszkaniem, w którym jestem, gdzie przebywam (według wyrażenia semickiego lub biblijnego: gdzie „zstępuję”). Jest naszym ukrytym centrum, nieuchwytnym dla naszego rozumu ani dla innych; jedynie Duch Boży może je zgłębić i poznać. Jest ono miejscem decyzji w głębi naszych wewnętrznych dążeń. Jest miejscem prawdy, w którym wybieramy życie lub śmierć. Jest miejscem spotkania, albowiem nasze życie, ukszałtowane na obraz Boży, ma charakter relacyjny: serce jest miejscem przymierza. (2563)

4. Ltania do Matki Bożej

MODLITWA KOŃCOWA: Dziękujemy Ci Panie, za to, że dałeś nam Kościół za Matkę i Oblubienicę, aby, w naszym ziemskim wędrowaniu ku Tobie prowadził nas drogą światłości. Dziękujemy Ci za to, że w Kościele wszyscy jesteśmy braćmi i siostrami, członkami tego samego ciała mistycznego. Prosimy Cię dziś w intencji tych wszystkich, którzy stoją na czele Kościoła, aby mogli nieustannie odnawiać swe przymierze z Tobą, który jesteś jedynym prawdziwym Władcą, by mogli stać się radosnymi nosicielami pokoju i Prawdy w tym niespokojnym świecie. Amen.

5. dzień

MODLIMY SIĘ ZA WSZYSTKICH PIELGRZYMÓW,

KTÓRZY BYLI W MEDZIUGORJU

1. Modlitwa do Królowej Pokoju

2. Veni Creator Spiritus – O Stworzycielu Duchu przyjdź

3. Tajemnice chwalebne różańca świętego.

Teksty do rozważania

Potem przywołał do siebie tłum razem ze swoimi uczniami i rzekł im: „Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje! Bo kto chce zachować swoje życie, straci je; a kto straci swe życie z powodu Mnie i Ewangelii, zachowa je. Cóż bowiem za korzyść stanowi dla człowieka zyskać świat cały, a swoją duszę utracić? Bo cóż może dać człowiek w zamian za swoją duszę?” (Mk 8, 34-37)

„Drogie dzieci! Dziś jestem szczęśliwa, chociaż moje Serce jest jeszcze trochę smutne z powodu tych wszystkich, którzy zaczęli tę drogę, a potem z niej zrezygnowali. Moja obecność tutaj jest po to, aby was poprowadzić nową drogą, drogą zbawienia. Dlatego wzywam was codziennie do nawrócenia, bo jeśli się nie modlicie, nie możecie mówić, że się nawracacie. Modlę się z wami i oręduję przed Bogiem o pokój: najpierw jednak w waszych sercach i w waszym otoczeniu, aby Bóg był waszym pokojem. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”. (25 czerwca 1992)

Modlitwa chrześcijańska jest związkiem przymierza między Bogiem i człowiekiem w Chrystusie. Jest działaniem Boga i człowieka; wypływa z Ducha Świętego i z nas, jest skierowana całkowicie ku Ojcu, w zjednoczeniu z ludzką wolą Syna Bożego, który stał się człowiekiem. (2564)

4. Litania do Matki Bożej

MODLITWA KOŃCOWA: Życie każdego z nas jest w Twoich rękach, o Panie. Tylko Ty wiesz, czego potrzebujemy dla naszego zbawienia. Dziękujemy Ci za to, że tu, w Medziugorju już od 20 lat, Twoja Matka przychodzi aby prowadzić nas na nową drogę, na drogę zbawienia. Pobłogosław i umocnij tych wszystkich, którzy w tym miejscu podjęli tę drogę nawrócenia i modlitwy. Wzmocnij ich wiarę, nadzieję i miłość, aby nigdy nie zdradzili swego przymierza z Tobą. Amen.

6. dzień

MODLIMY SIĘ ZA WSZYSTKICH PIELGRZYMÓW,

KTÓRZY PRZYBĘDĄ DO MEDZIUGORJA

1. Modlitwa do Królowej Pokoju

2. Veni Creator Spiritus – O Stworzycielu Duchu przyjdź

3. Tajemnice chwalebne różańca świętego.

Teksty do rozważania

W owym czasie Jezus przemówił tymi słowami: «Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie. Wszystko przekazał Mi Ojciec mój. Nikt też nie zna Syna, tylko Ojciec, ani Ojca nikt nie zna, tylko Syn, i ten, komu Syn zechce objawić. Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię. Weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem jarzmo moje jest słodkie, a moje brzemię lekkie». (Mt 11, 25-30)

«Drogie dzieci! Również i dzisiaj cieszę się z waszej obecności tutaj. Błogosławię was macierzyńskim błogosławieństwem i wstawiam się za każdym z was u Boga. Wzywam was, byście odnowili życie moimi orędziami i realizowali je w praktyce. Jestem z wami i błogosławię was wszystkich każdego dnia. Drogie dzieci, to są szczególne czasy i dlatego jestem z wami, aby was kochać i chronić, żeby chronić wasze serca przed szatanem, aby coraz bardziej przybliżać was do Serca mojego Syna Jezusa. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie!” (25 czerwca 1993)

W Nowym przymierzu modlitwa jest żywym związkiem dzieci Bożych z ich nieskończenie dobrym Ojcem, z Jego Synem Jezusem Chrystusem i z Duchem Świętym. Łaska Królestwa Bożego jest „zjednoczeniem całej Trójcy Świętej z całym wnętrzem (człowieka)”. Życie modlitwy polega zatem na stałym trwaniu w obecności trzykroć świętego Boga i w komunii z Nim. Ta komunia życia jest zawsze możliwa, gdyż przez chrzest staliśmy się jedno z Chrystusem. Modlitwa jest o tyle chrześcijańska, o ile jest komunią z Chrystusem i rozszerza się w Kościele, który jest jego Ciałem. Ma ona wymiary miłości Chrystusa. (2565)

4. Litania do Matki Bożej

MODLITWA KOŃCOWA: To nie my wybraliśmy Ciebie, ale Ty nas wybrałeś. Tylko Ty znasz wszystkich tych „maluczkich”, którzy zostali obdarzeni łaską objawienia Twej miłości za pośrednictwem Twej Matki, tu – w Medziugorju. Prosimy Cię w intencji wszystkich pielgrzymów, którzy tu przyjadą, ochroń ich serca od wszelkich napaści szatańskich i spraw, by otworzyli się oni na każde natchnienie, które pochodzi z Twego Serca i z serca Maryi. Amen.

7. dzień

MODLIMY SIĘ ZA WSZYSTKIE CENTRA

I MEDZIUGORSKIE GRUPY MODLITEWNE

NA CAŁYM ŚWIECIE

1. Modlitwa do Królowej Pokoju

2. Veni Creator Spiritus – O Stworzycielu Duchu przyjdź

3. Tajemnice chwalebne różańca świętego.

Teksty do rozważania

Jezus rzekł do swoich uczniów: Wszystko więc, co byście chcieli, żeby wam ludzie czynili, i wy im czyńcie! Albowiem na tym polega Prawo i Prorocy. Wchodźcie przez ciasną bramę! Bo szeroka jest brama i przestronna ta droga, która prowadzi do zguby, a wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą. Jakże ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do życia, a mało jest takich, którzy ją znajdują!” (Mt 7, 12-14)

„Drogie dzieci! Dziś wzywam was do miłości pełnej oddania i miłej Bogu. Dzieci, miłość znosi wszystko co jest trudne i gorzkie – dla Jezusa, który jest miłością. Dlatego, drogie dzieci, proście Boga, by przyszedł wam z pomocą, jednakże nie według waszych pragnień, lecz zgodnie z Jego miłością. Oddawajcie siebie Bogu, żeby mógł was uzdrowić, pocieszyć i przebaczyć wszystko, co wewnątrz was stanowi przeszkodę na drodze miłości. Tak Bóg będzie kształtował wasze życie i będziecie wzrastać w miłości. Drogie dzieci, uwielbiajcie Boga, by miłość Boża mogła wzrastać w was z dnia na dzień, aż do pełni. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”. (25 czerwca 1988)

W modlitwie Duch Święty jednoczy nas z Osobą Jedynego Syna w Jego uwielbionym człowieczeństwie. To przez nie i w nim nasza synowska modlitwa prowadzi do komunii w Kościele z Matką Jezusa. Od wyrażenia w wierze przyzwolenia Maryi w chwili Zwiastowania i niezachwianego podtrzymania go pod krzyżem Jej macierzyństwo rozciąga się odtąd na braci i siostry Jej Syna, którzy są „pielgrzymjującymi jeszcze i narażonymi na trudy i niebezpieczeństwa”. Jezus, jedyny Pośrednik, jest drogą naszej modlitwy; Maryja, Matka Jezusa i Matka nasza, nie przysłania Go; Ona „wskazuje drogę (Hodoghitria), jest „Znakiem”, według tradycyjnej ikonografii na Wschodzi i na Zachodzie. (2673 – 2674)

4. Litania do Matki Bożej

MODLITWA KOŃCOWA: Miłość jest znakiem, dzięki któremu rozpoznaje się tych, którzy są Twymi uczniami, Panie. Dziękujemy Ci za każdą odpowiedź miłości spełnioną w darze z siebie samego i w służbie innym. Prosimy Cię w intencji wszystkich członków centrów i Medziugorskich grup modlitewnych aby mogli z coraz większą odwagą i zdecydowaniem, wraz z Twoją Matką, ukazać w rodzinach i w miejscu zamieszkania tę wąską ścieżkę, jedyną, która prowadzi do Ciebie. Pomagaj im wzrastać każdego dnia ku pełni Twej miłości. Amen.

8. dzień

MODLIMY SIĘ O REALIZACJĘ

WSZYSTKICH OWOCÓW I ZA ORĘDZIA MEDZIUGORSKIE

1. Modlitwa do Królowej Pokoju

2. Veni Creator Spiritus – O Stworzycielu Duchu przyjdź

3. Tajemnice chwalebne różańca świętego.

Teksty do rozważania

Jezus rzekł do Nikodema: „Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu; a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię Jednorodzonego Syna Bożego. A sąd polega na tym, że światło przyszło na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność aniżeli światło: bo złe były ich uczynki. Każdy bowiem, kto się dopuszcza nieprawości, nienawidzi światła i nie zbliża się do światła, aby nie potępiono jego uczynków. Kto spełnia wymagania prawdy, zbliża się do światła, aby się okazało, że jego uczynki są dokonane w Bogu». (J 3, 16-21)

„Drogie dzieci! Dziś w tym wielkim dniu, który mi podarowaliście, pragnę was wszystkich błogosławić i powiedzieć – to są dni łaski, dopóki jestem z wami. Pragnę was uczyć, pomagać, abyście szli drogą świętości. Wielu jest ludzi, którzy nie chcą pojąć moich orędzi i przyjąć z powagą tego, co mówię. Dlatego więc wzywam was i proszę, abyście waszym życiem, w codziennych sprawach, świadczyli o mojej obecności. Jeśli będziecie się modlić, Bóg wam pomoże odkryć prawdziwy powód mojego przyjścia. Dlatego, dzieci, módlcie się, czytajcie Pismo Święte, abyście w nim odkryli orędzie dla was poprzez moje przyjście. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”. (25 czerwca 1991)

Maryja jest doskonałą „Orantką”, figurą Kościoła. Gdy modlimy się do Niej wraz z Nią łączymy się z zamysłem Ojca, który posyła swego Syna dla zbawienia wszystkich ludzi. Podobnie jak umiłowany uczeń, przyjmujemy do siebie Matkę Jezusa, która stała się Matką wszystkich żyjących. Możemy modlić się z Nią i do Niej. Modlitwa Kościoła jest jakby prowadzona przez modlitwę Maryi. Jest z Maryją zjednoczona w nadziei. (2679)

4. Litania do Matki Bożej

MODLITWA KOŃCOWA: Dziękujemy Ci Ojcze, że dałeś nam Swojego Syna i Jego Matkę, aby ci którzy w Nich wierzą i Ich słuchają nie zginęli. Dziękujemy, że dla Ciebie każdy człowiek jest ważny, ponieważ w Twoim miłosierdziu nie pragniesz sądzić nikogo. Dzisiaj modlimy się do Ciebe w intencji tego wszystkiego, o co prosiła cię Matka Boża z Medziugorja, w intencji każdej łąski, która z tego miejsca została wylana na świat, aby to wszystko zrodziło owoce świętości i służyło do Twojego planu zbawienia. Amen

9. dzień

MODLIMY SIĘ W INTENCJACH

KRÓLOWEJ POKOJU

1. Modlitwa do Królowej Pokoju

2. Veni Creator Spiritus – O Stworzycielu Duchu przyjdź

3. Tajemnice chwalebne różańca świętego.

Teksty do rozważania

Ojcze, chcę, aby także ci, których Mi dałeś, byli ze Mną tam, gdzie Ja jestem, aby widzieli chwałę moją, którą Mi dałeś, bo umiłowałeś Mnie przed założeniem świata. Ojcze sprawiedliwy! Świat Ciebie nie poznał, lecz Ja Ciebie poznałem i oni poznali, żeś Ty Mnie posłał. Objawiłem im Twoje imię i nadal będę objawiał, aby miłość, którą Ty Mnie umiłowałeś, w nich była i Ja w nich». (J 17, 24-26)

„Drogie dzieci! Dzisiaj dziękuję wam i pragnę wezwać was wszystkich do Bożego pokoju. Pragnę, aby każdy z was we własnym sercu doświadczył tego pokoju, który daje Bóg. Dzisiaj chcę was wszystkich pobłogosławić. Dlatego błogosławię was błogosławieństwem Bożym i proszę, drogie dzieci, żebyście podążali i trwali na mojej drodze. Kocham was, drogie dzieci, i nie wiem, ile razy wzywałam was. Dziękuję wam za to wszystko, co czynicie w moich intencjach. Proszę, pomagajcie mi, abym mogła ofiarować was Panu Bogu, aby was zbawił wprowadzając na drogę świętości. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”. (25 czerwca 1987)

Modlitwa Maryi została nam objawiona o świcie pełni czasów. Przed Wcieleniem Syna Bożego i wylaniem Ducha Świętego Jej modlitwa współdziałała w szczególny sposób z zamysłem życzliwości Ojca: w chwili Zwiastowania modliła się o poczęcie Chrystusa, w oczekiwaniu Pięćdziesiątnicy – o kształtowanie się Kościoła, Ciała Chrystusa. W wierze pokornej Służebnicy Dar Boga znajduje przyjęcie, jakiego oczekiwał od początku czasów. Ta, którą Wszechmogący uczynił „pełną łaski”, odpowiada ofiarowaniem całej swej istoty: „Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego”. Fiat – to modlitwa chrześcijańska: być całkowicie dla Niego, ponieważ On jest całkowicie dla nas. (2617)

4. Litania do Matki Bożej

MODLITWA KOŃCOWA: Dziękujemy Ci, Ojcze, za dar modlitwy, dzięki któremu możemy poruszyć Twoje serce; w której Ty oddajesz się nam i uczysz nas całkowicie oddawać się Tobie. Modlimy się dziś do Ciebie we wszystkich intencjach Królowej Pokoju, za to wszystko co jest konieczne, aby cały świat, przez Maryję, mógł wejść do Twojej chwały, do chwały Trójcy Przenajświętszej. Amen.

MODLITWY

Modlitwa do Królowej Pokoju

Matko Boża i matko nasza, Maryjo, Królowo Pokoju!

Przyszłaś do nas, aby prowadzić nas ku Bogu.

Uproś nam u Niego łaskę

abyśmy, idąc za Twoim przykładem, mogli nie tylko powiedzieć:

„Niech mi się stanie według słowa Twego”,

lecz także wprowdzić to w życie.

W Twoje ręce oddajemy nasze ręce,

abyś poprzez nasze nędze i trudności

mogła doprowadzić nas aż do Niego.

Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen

WIERZĘ, 7 OJCZE NASZ, 7 ZDROWAŚ MARYJO, 7 CHWAŁA OJCU

Veni Creator Spiritus – O Stworzycielu Duchu Przyjdź

1. O Stworzycielu Duchu, przyjdź,

Nawiedź dusz wiernych Tobie krąg,

Niebieską łaskę zesłać racz,

Sercom, co dziełem są Twych rąk.

2. Pocieszycielem jesteś zwan,

I najwyższego Boga dar,

Tyś namaszczeniem naszych dusz,

Zdrój żywy, miłość, ognia żar.

3. Ty darzysz łaską siedemkroć,

Bo moc z prawicy Ojca masz,

Przez Ojca obiecany nam,

Mową wzbogacasz język nasz.

4. Światłem rozjaśnij naszą myśl,

W serca nam miłość świętą wlej,

I wątłą słabość naszych ciał

Pokrzep stałością mocy Swej.

5. Nieprzyjaciela odpędź w dal

I Twym pokojem obdarz wraz,

Niech w drodze za przewodem Twym

Miniemy zło, co kusi nas.

6. Daj nam przez Ciebie Ojca znać,

Daj, by Syn poznany był,

I Ciebie, jedno Tchnienie Dwóch,

Niech wyznajemy z wszystkich sił.

7.Niech Bogu Ojcu chwała brzmi,

Synowi, który zmartwychwstał

I temu, co pociesza nas,

Niech hołd wieczystych płynie chwał. Amen

Ześlij Ducha Twojego a powstanie życie.

I odnowisz oblicze ziemi.

Módlmy się: Boże, Ty pouczyłeś serca wiernych światłem Ducha Świętego, daj nam w tym Duchu poznać, co jest prawe i zawsze się radować Jego pociechą. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

RÓŻANIEC

Tajemnice chwalebne

1. Zmartwychwstanie Pana Jezusa

2. Wniebowstąpienie Pana Jezusa

3. Zesłanie Ducha Świętego

4. Wniebowięcie NMP

5. Ukoronowanie NMP na Królową Nieba i Ziemi

Litania do Matki Bożej

Święta Maryjo, (módl się za nami)

Święta Boża Rodzicielko,

Święta Panno nad pannami,

Matko Chrystusowa,

Matko łaski Bożej,

Matko nieskalana,

Matko najczystsza,

Matko Dziewicza,

Matko nienaruszona,

Matko najmilsza,

Matko przedziwna,

Matko dobrej rady,

Matko Stworzyciela,

Matko Zbawiciela,

Matko Kościoła,

Panno roztropna,

Panno czcigodna,

Panno wsławiona,

Panno można,

Panno łaskawa,

Panno wierna,

Zwierciadło sprawiedliwości,

Stolico mądrości,

Przyczyno naszej radości,

Przybytku Ducha Świętego,

Przybytku chwalebny,

Przybytku sławny pobożności,

Różo duchowna,

Wieżo Dawidowa,

Wieżo z kości słoniowej,

Domie złoty,

Arko przymierza,

Bramo niebieska,

Gwiazdo zaranna,

Uzdrowienie chorych,

Ucieczko grzesznych,

Pocieszycielko strapionych,

Wspomożenie wiernych,

Królowo Aniołów,

Królowo Patriarchów,

Królowo Proroków,

Królowo Apostołów,

Królowo Męczenników,

Królowo Wyznawców,

Królowo Dziewic,

Królowo Wszystkich Świętych,

Królowo bez zmazy pierworodnej poczęta,

Królowo Wniebowzięta,

Królowo Różańca świętego,

Królowo pokoju,

Królowo Pokoju,

Królowo Rodzin.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko.

Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się…

Przyszliśmy do Ciebie, Matko

(Hymn medziugorski)

Przyszliśmy do Ciebie, Matko,

Z wszystkich krain naszej ziemi,

Nasze bóle i pragnienia

Przed oblicze Twe niesiemy.

Spojrzyj na nas, by pocieszać,

Połóż na nas rękę swoją

Poleć nas Sznowi Twemu,

Matko świata i pokoju.

Patrzy w Ciebie kościół cały

Jak na gwiazdę ocalenia

Osłoń wszystkich Swym ramieniem

Oczyść serca i sumienia.

Za Twą miłość, Matko droga,

Dla Twych łez, które wylałaś

Nawrócimy się do Boga

Będziem głosić Twoj chwałę.

Pokój daj tym, co przychodzą

Radość tym, co w modłach trwają

Pobłogosław – gdy się modlą

Gdy odchodząc – Boga mają.

 

Polskie tłumaczenie ze strony medziugorje.blogspot.com
Reklamy

Komentarze 54 to “Dar dla Maryi – Nowenna do Królowej Pokoju (15-23 czerwca)”

 1. halina said

  Najpiekniejszym darem dla Maryji będzie to jeżeli zyjąc tutaj wsród swiata będziemy na Jej wzór otaczać Boga w Trójcy św miłością . Gdy w sercu na pierwszym miejscu będzie odniesienie do Bozych przykazań i troska o to by sie trzymać w ich przestrzeni . Gdy nasze decyzje będą wypływały z z miłości do Boga . . . . Więc najmilszą prośbą dla Maryji jest ta , by prosić Ją o Płomień Miłości Jej Niepokalanego Serca , którym Ona bedzie do woli mogła rozpalać serca Miłością do Boga , tą którą Ona kocha Boga i człowieka , by Ona mogła powodować pożar świata Miłościa do Boga wzniecając go na wielka skale , by każdy człowiek służył tutaj wsród świata Bogu tak jak Ona służyła żyjąc , by żyjący człowiek zrezygnował z dążenia swoimi prywatnymi błędnymi drogami , a zaczął wchodzić na Bożą droge , aby osiągnąć Boży cel . A przez to wykorzystywać czas pobytu wśród swiata aby zapracować na szczęśliwość po smierci i kontynuowanie w wymiarze duchowym pracy dla radości i chwały Boga Wszechmogącego w Trójcy św . . . Więc tam przed Mateńką proście o Płomień Miłości Jej Niepokalanego Serca i przywieźcie Go w Waszych sercach do Narodu Polskiego , by wsparty nimi mógł wychodzić z tego w czym pogrążył go podstepem szatan i służyć Bogu tak jak On zyczy sobie tego .Zechciejcie przejąć z Je4j Niepokalanego Serca to co Ona chce dać dla Narodu Polskiego , tylko nikt o to nie zabiega , wybiera bowiem każdy wszystko inne a nie to co jest najważniejsze . . .Niechaj Was Bóg błogosławi i strzeże . Niechaj Wasze czyste i szczere nastawienie serca spowoduje to że przywieziecie krocie łask dla narodu Polskiego , dzięki którym wszystkie sprawy w narodzie Polskim wejdą na Bożą drogę i podążą do Bożego celu , gwarantujac budowe nowego raju wśród świata .

 2. aleks said

  Dzięki „Halina” za budujące słowa. Tak, trzeba nam AUTENTYCZNEJ wolności, zarówno tej gospodarczej (bez wyzysku przez międzynarodowe korporacje), jak i politycznej, byśmy sami mogli stanowić o sobie. Suwerenność wewnętrzna i zewnętrzna. Będziemy prosić aby Maryja ubłagała Polakom PRZEMIANĘ sumień, bo już nie odróżniamy co dobro a co zło (np. bojkot wyborów). Są już śpiewniki dla pielgrzymów. RUSZAJMY !

 3. kooool said

  16 czerwca Żywot świętego Benona, biskupa
  (Żył około roku Pańskiego 1106)
  Było to w roku 1027. Obok umierającego starca klęczał nadobny młodzieniec i z rzewnym płaczem całował jego ręce. Konający podniósł z wysiłkiem rękę, położył ją na głowie młodzieńca i rzekł: „Synu mój, wiesz, jakom wiele złego od tylu lat kosztował. Ale do Boga nie możemy przyjść inaczej, jeno przez wiele utrapień. A jeżeli te utrapienia cierpią ci, którzy przykazania Pańskie chowają, co dziać się będzie z tymi, którzy żyją bez bojaźni Bożej jak nierozumne zwierzęta? Zapamiętaj to sobie i słuchaj słów moich: Unikaj świata, bo pełno na nim złości i chytrości. Miej zawsze Boga przed oczyma, Jemu jednemu służ, nie wdawaj się ze złymi, trzymaj się swego nauczyciela, czcij i kochaj go jak ojca”.
  Tak mówił konając święty biskup Bernard z Hildesheimu do bogobojnego młodzieńca Benona, który przybył wraz ze swym mistrzem, aby otrzymać ostatnie błogosławieństwo od Świętego.

  Gdy św. Benon przybył do Miśni, duchowieństwo i lud z wielkim triumfem wprowadzili św. biskupa do kościoła, gdzie wstąpiwszy na ambonę, wygłosił kazanie tak gorące, że wszyscy słuchacze wzruszyli się do głębi duszy.
  Począł tedy znowu pilnie chodzić około zbawienia owieczek swoich, wielkie bowiem było spustoszenie pomiędzy wiernymi, a niektórzy wrócili nawet do bałwochwalstwa. Święty Benon, aczkolwiek już dobrze w latach podeszły, chodził od wsi do wsi, od miasta do miasta, nawołując do pokuty i nawrócenia się.

  Pokora jest tą wielką cnotą, za pomocą której rozumem uznajesz, a siłą woli przyznajesz, czym jesteś istotnie. Żadna inna cnota nie jest ci tak koniecznie potrzebna jak cnota pokory, abyś poznał samego siebie i zdołał uznać, czym jesteś wobec Boga i bliźnich, albowiem tak tylko odkryć możesz prawdziwą drogę życia, którą ci postępować należy.

  Bez pokory nie zdołasz pojąć, czym są kardynalne cnoty: wiara, nadzieja i miłość. Święty Benon obok cnoty pokory miał jeszcze jedną cnotę, że uznawał jako jedyną prawowitą kościelną władzę namiestnika Chrystusowego, tj. papieża. Wolał się narazić na nieprzyjaźń i zemstę cesarza, aniżeli opuścić widzialną głowę Kościoła, wiedział bowiem dobrze, że tym sposobem idzie za wolą i wskazówkami Jezusa Chrystusa, który sam świętego Piotra na stolicy duchownej osadził, a papieży tym sposobem uznał za jego i swoich następców.

  http://dialogsercamilosci.eu/2014/06/16/16-czerwca-zywot-swietego-benona-biskupa/

 4. serce333 said

  Dla pielgrzymów do Medjugorie. Może być przydatny, warto przejrzeć i zanotować podstawowe słowa:

  Słownik chorwacko-polski –

  http://megaslownik.pl/slownik/chorwacko_polski

  Z Bogiem i Maryją.

 5. Wiktoria said

  Wedlug licznych swiadectw, w tym naszych ludzi, z naszego kraju, ci, kto naprawde na serio podejmie sie stalego codziennego wysilku praktykowania zalecen Matki Bozej Krolowej Pokoju zycia modlitwa, ktora sklada z osobistej modlitwy serca, modlitwy rozancowej – trzy, a teraz cztery czesci Rozanca Sw.,, Koronki do Milosierdzia Bozego, modlitwy o dary Ducha Swietego i innych wlasnych modlitw; rowniez postu, czestej spowiedzi i Eucharystyi i praktyk milosci blizniego i pracy nad soba, ci sa szczesliwi, radosni, spokojni i wolni duchowo, nawet jezeli Bog pozostawia krzyz choroby, czy jakis inny krzyz. Tacy ludzie chronieni sa od szatana, podazaja sciezka swietosci i innych ku temu zachecaja. To nie latwo wytrwac na tej drodze, bo z tych kto byl czy nie byl w Medzugorju, ale zaczal to wszystko w zyciu praktykowac, niejednokrotnie przez rozne pokusy i trudnosci byli odciagani z tej drogi, bo to jest trud i wysilek. Wystarczy jednak tylko zaczac, a dalej pojdzie latwiej. Z naszej bialoruskiej grupy jeden ksiadz jak jezdzil to zmienil sie nie do poznania nawet nie przez sam pobyt, tylko ze z wiara zaufal Maryi i stara sie wykonywac to, o co Ona prosi.

 6. Wiktoria said

  Bardzo prosze was, kochani, kto jedzie i kto pozostaje, oddajcie nasz kraj Bioalorus, Rosje, Kazachstan Krolowej Pokoju. Zostalo naprawde malo czasu, by ile mozliwe ludzi nawrocilo sie do Boga jeszcze do Ostrzezenia, bo pustka wciaz panuje na tych terenach. Powierzcie naszych kaplanow, ich nie jest duzo i na ich barkach spoczywa wielki trud i odpowiedzialnosc, by byli chronieni od szatana i wierni Jezusowi i Ewangelii. Ogromnie prosze przedstawic Matence moja prosbe o nawrocenie moich krewnych, bo tylko ja jestem praktykujaca katoliczka i to jest moj bol, zwlaszcza jezeli chodzi o rodzicow. Wsrod rodzenstwa katolikow jest malo, przewaznie prawoslawni i to nie wszyscy praktykuja, wielu osob zyje bez Boga, nawet jezeli niektorzy z nich sa badzo dobrymi, sprawiedliwymi ludzmi. Sama modle sie za nich codziennie, ale z taka ogromna duchowa dzialka pracy potrzebuje by mi ktos pomogl w modlitwie za nich. Z gory dziekuje.

  • cox said

   Polskę też trzeba oddać Królowej Pokoju. Choć nasi ministrowie twierdzą, że Polska istnieje już tylko na papierze.

   • Wiktoria said

    Tak, trzeba, ale jestesmy w znacznie gorszym duchowym stanie od was, jak niebo od ziemi, tak kraje bylego ZSSR roznia sie od Polski pod wzgledem zycia z Bogiem. Zreszta caly swiat potrzebuje modlitwy.

    • bozena2 said

     Masz racje Wiktorio o tym co piszesz mówi Pan, np.
     X ROZMOWA – Od was zależy szczęście wielu narodów
     Od was, dzieci moje ukochane, wypróbowane w ogniu, zbolałe i słabe, lecz zdolne do wielkiej miłości, do służby gorącej Synowi mojemu – od was zależy szczęście wielu narodów. Na was czekają z utęsknieniem głodni mojego słowa i uciemiężeni. Od was oczekują zmiłowania także ciemięzcy wasi i od nikogo nie otrzymają go, jak tylko od was, Polaków, bo tak chcę Ja, wasz Bóg, Sędzia sprawiedliwy. Waszym prawem jest odwet i daję go wam: odwet Syna mojego – przebłaganie Mnie za grzechy narodów ciemnych, okrutnych i ślepych, przebaczenie i zmiłowanie nad oprawcami waszymi, sługami nieprzyjaciela, niewolnikami duchów zła i nienawiści. Smutni i nieszczęśliwi (narody ZSRR), zmuszeni służyć złu, potrzebują przebaczenia i zmiłowania waszego, gdyż są spętani grzechem – a wielka jest ich wina względem was od wielu już pokoleń. Dlatego stali się niewolnikami – zbrodnia nieodżałowana oddała ich w ręce nieprzyjaciela.
     http://www.objawienia.pl/anna/anna/bw-03.html

 7. Leszek said

  Dzisiaj jest czytamy w Kościele ten oto kolejny fragment z Kazania Pana Jezusa na Górze z Ewangelii wg św. Mateusza:
  Jezus powiedział do swoich uczniów: „38 Słyszeliście, że powiedziano: Oko za oko i ząb za ząb! 39 A Ja wam powiadam: Nie stawiajcie oporu złemu. Lecz jeśli cię kto uderzy w prawy policzek, nadstaw mu i drugi! 40 Temu, kto chce prawować się z tobą i wziąć twoją szatę, odstąp i płaszcz! 41 Zmusza cię kto, żeby iść z nim tysiąc kroków, idź dwa tysiące! 42 Daj temu, kto cię prosi, i nie odwracaj się od tego, kto chce pożyczyć od ciebie” (Mt 5,38-42).
  Ten i jutrzejszy fragment Kazania na Gorze był czytany niedawno, bo niespełna 4 m-ce temu, w VII Niedziele zwykłą, 23 lutego br. i wtedy to został przytoczony przez Mariusza Info w poz. 2 Gł. Wpisu „Ważnie przesłanie dla Polski” z 23.02.14. Pozwolę sobie ponownie przytoczyć treść mojego wpisu z 23.02.14 odnoszącego się do tego fragmentu św. Ewangelii:
  Swego czasu w Rzymie w r. 1985 wygłaszał w co piątkowych audycjach wieczornych konferencje biblijne w cyklu ‚Powrót do źródeł’ w Radiu Watykańskim, już śp. ks. Alfred Cholewiński TJ. W cz. 2 tych konferencji zatyt. ‚Ja jestem światłością świata’ (J 8,12) w ten, oto sposób komentował słowa Pana Jezusa z Kazania na Górze:
  Szokującą zasadą polityki Jezusa Chrystusa, Jego receptą na lepszy świat, na lepsze ustroje polityczne i społeczne jest miłość do nieprzyjaciół. To przykazanie, które jest sercem religii Chrystusa, posiada w Ewangelii jeszcze inne sformułowanie, bardziej pikantne, bardziej gorszące, bardziej wzbudzające nasz sprzeciw. W Kazaniu na Górze Jezus mówi: Nie opierajcie się złu. Jak to rozumieć? Czyż nie mówiono nam, że pierwszym obowiązkiem chrześcijanina jest postępowanie odwrotne: opieranie się złu?! Jasne: złu, czyli grzechowi, pokusie do grzechu trzeba się zawsze przeciwstawiać. Nie wolno się także zgadzać na żadną formę zła w naszym otoczeniu, w życiu publicznym, w życiu społecznym, politycznym itd. Problemem jest tylko forma, w jakiej należy się złu przeciwstawiać. Na świecie normalnie praktykowana jest ta forma opierania się złu, którą Księga Rodzaju wkłada w usta Lamecha, jednego ze starożytnych praojców ludzkości. Lamech powiedział do swoich żon: Ada i Syla, posłuchajcie mego głosu, żony Lamecha, nastawcie ucha na to, co powiem: Zabiłem człowieka za to, że mnie zranił, młodzieńca za to, że mi nabił sińca. Siedem razy będzie pomszczony Kain, ale Lamech siedemdziesiąt siedem razy (por. Rdz 4,23–24). Ta okrutna zasada jest do dziś dnia dosyć szeroko stosowana. Myślę, że każdy z nas przypomni sobie łatwo sytuacje, w których chętnie sam robił z niej użytek. Gdy ktoś nas krzywdzi, obraża, zabiera to, co nasze, o ile tylko możemy, opieramy się złu, żądamy zwrotu tego, co nasze, ale nie tylko, czekamy na moment, kiedy naszemu krzywdzicielowi powinie się noga, odpłacamy mu się tą samą monetą i dajemy mu jeszcze coś na dokładkę, żeby sobie popamiętał, żeby się nauczył, żeby na przyszłość wiedział, że nie można nas tykać.
  Pismo Świętego Starego Testamentu jest już dużym krokiem naprzód, gdy łagodzi tę zasadę, mówiąc: Oko za oko, ząb za ząb, …rana za ranę, siniec za siniec (Wj 21,24n). Za jedno oko wystarczy jedno oko, za jeden ząb wystarczy wybić przeciwnikowi jeden ząb, a nie dziesięć, jak tego pragnie Lamech żyjący w każdym z nas. Ta złagodzona forma odpłaty za doznaną krzywdę też jednak należy jeszcze do sposobów przeciwstawiania się złu szeroko praktykowanych na świecie, ale dalekich od chrześcijaństwa. W Starym Testamencie była ona ustępstwem Boga, który wiedział, że do czegoś więcej człowiek bez Chrystusa nie jest zdolny. Jezusowy sposób zwalczania zła jest zupełnie inny. Określa go właśnie paradoksalne powiedzenie: Nie przeciwstawiajcie się złu! (por. Mt 5,39). To znaczy: gdy spada na ciebie krzywda, gdy deptane są twoje prawa, nie broń twego szczęścia odpowiadając gwałtem na gwałt, przemocą na przemoc, złem za zło, ale raczej umieraj sobie, pozwól się krzyżować, tak jak Jezus nie bronił swego świętego prawa do życia, ale dał się ukrzyżować. Aż do tego stopnia posuń twoją miłość do nieprzyjaciół!
  W tym jednak miejscu należy wypowiedzieć jedno „ale”, które odtąd często będziemy musieli sobie przypominać. Etyka Jezusowa nie jest przykrojona na miarę naszej ludzkiej mentalności ani na miarę naszych ludzkich sił. Ona zakłada zaistnienie w człowieku pewnej bardzo wielkiej i radykalnej przemiany. Żeby móc nie opierać się złu, należy najpierw jeszcze raz się urodzić, urodzić z Ducha Świętego, trzeba jeszcze raz być stworzonym przez Boga, trzeba naprawdę zmartwychwstać z Jezusem do zupełnie nowego życia, życia wiecznego. To wszystko dzieje się wprawdzie z nami w chrzcie, ale ten sakrament małemu dziecku, gdy jest chrzczone, daje tę rzeczywistość dopiero w embrionie. Ten embrion musi się rozwinąć w naszym życiu dojrzałym. Dopiero gdy ten rozwój zaistnieje, pojawia się w nas — nie naszą mocą, ale mocą Boga — otwartość na miłość do nieprzyjaciół i zdolność praktykowania jej.
  cd(2)n

  • Leszek said

   …Nie stawiajcie oporu złemu. Lecz jeśli cię kto uderzy w prawy policzek, nastaw mu i drugi… (Mt 5,39)
   Z apoftegmatów Ojców pustyni:
   1. Bracia przyszli do abba Antoniego i poprosili go: „Powiedz nam słowo, jak się mamy zbawić”. Starzec im odpowiedział: „Słyszeliście słowa Pisma? One wam pomogą”. Oni na to: „Ale i od ciebie chcemy usłyszeć, ojcze”. Rzekł im starzec: „Mówi Ewangelista: Jeśli cię kto uderzy w prawy policzek, nadstaw mu jeszcze drugi”. Odpowiedzieli: „Tego robić nie potrafimy”. Starzec na to: „Jeśli nie potraficie nadstawić drugiego policzka, to przynajmniej znieście uderzenie w jeden”. Odrzekli: „I tego także nie potrafimy”. Starzec na to: „Jeśli nawet i tego nie potraficie, to nie oddawajcie otrzymanego policzka”. A oni na to: „Nawet i tego nie potrafimy”. Starzec zwrócił się do swego ucznia: „Ugotuj im trochę kaszki, bo są chorzy”. A im powiedział: „Jeśli ani tego nie umiecie, ani tamtego nie chcecie, to co mam zrobić z wami? Potrzeba modlitwy”. (19)
   2. Opowiadał abba Daniel, że w Babilonie (z przypisu: to część dzisiejszego Kairu) córka pewnego dostojnika była opętana. A jej ojciec przyjaźnił się bardzo z jednym mnichem, i ten mu powiedział: „Nikt jej nie zdoła uwolnić, chyba tylko pustelnicy, których znam; ale gdybyś ich do tego wzywał, nie przyjdą przez pokorę. Zrób jednak tak: kiedy oni przyjdą na rynek, udajcie, że chcecie od nich kupić kosze, a kiedy przyjdą tutaj po zapłatę, poprosimy ich, żeby się pomodlili. Wierzę, że wtedy zostanie uwolniona”. Wyszli więc na rynek i znaleźli pewnego ucznia starców, jak siedział i sprzedawał swoje kosze. Przyprowadzili go razem z koszami, niby to po zapłatę. A kiedy mnich wchodził do domu, przybiegła opętana i uderzyła go w twarz; on zaś nadstawił jej drugi policzek, zgodnie z przykazaniem Pańskim. Szatan udręczony zawołał: „Gwałt straszliwy! Wypędza mnie przykazanie Jezusowe!” I natychmiast dziewczyna została oczyszczona. Gdy przyszli starcy, opowiedziano im, co zaszło, oni zaś wielbili Boga i mówili: „Pycha diabelska zwykle upada przed pokorą przykazania Chrystusowego”.

 8. Leszek said

  cd(2): Nadstaw drugi policzek
  Jednym z szokujących sformułowań, w którym Jezus Chrystus zawarł całą oryginalność swojej Ewangelii i chrześcijaństwa, jest ten fragment z Kazania na Górze, który mówi: Słyszeliście, że powiedziano: Oko za oko i ząb za ząb. A Ja wam powiadam: Nie opierajcie się złu (por. Mt 5,30–39). Jezus wiedział, że to zdanie będzie jakby włożeniem kija w mrowisko, że wywoła niezrozumienie i sprzeciw. Jedni w swojej głupocie wezmą je jako zachętę do nieopierania się pokusie, drudzy zrobią wszystko, by stępić jego ostrze, jeszcze inni – i tych jest większość – wzruszą ramionami nad nim, zignorują je i będą sobie dalej spokojnie żyć, praktykując chrześcijaństwo nie to Jezusowe, ale jakieś inne, swoje własne, skrojone na miarę swojej przeciętności i swojego tzw. zdrowego rozsądku. Jezus wiedział, że tak będzie, dlatego dodał do tej zasady swoje objaśnienie w postaci czterech przykładów, które ją ilustrują.
  „Jeśli cię ktoś uderzy w prawy policzek, nadstaw mu i drugi” (Mt 5,39). To znaczy, jeśli ktoś depcze największe i najświętsze twoje dobro, twój honor osobisty, nie reaguj tak, jak reagują wszyscy — rozlewem krwi, kalumnią, wytoczeniem procesu itd. – ale odpowiedz miłością, która pozwoli twemu przeciwnikowi zrozumieć, iż tak pragniesz jego dobra, że gotów jesteś poświęcić dla niego drugi twój policzek, to znaczy narazić na szwank dalszą twoją reputację. Jezus w czasie swego przesłuchania u Annasza został uderzony w policzek. Odpowiedział: Jeżeli źle powiedziałem, udowodnij, co było złego. A jeżeli dobrze, to dlaczego Mnie bijesz? (J 18,23). Z tego zdania przebija miłość Jezusa do swego wroga, który powinien wiedzieć, że źle czyni. Jakże łatwo po takiej uwadze dostać było można drugi policzek!
  Drugi przykład: „Temu, kto chce prawować się z tobą i wziąć twoją szatę, odstąp i płaszcz” (Mt 5,40). To znaczy, gdy ktoś nadużywa prawa i drogą rozprawy sądowej chce ci wydrzeć to, co jest twoje, nie broń swego, daj twemu przeciwnikowi to, czego żąda i jeszcze coś na dokładkę.
  Trzeci przykład: „Zmusza cię kto, żeby iść z nim tysiąc kroków, idź dwa tysiące” (Mt 5,41). Prawo żydowskie zabraniało nakładać na barki robotników fizycznych zbyt wielkie ciężary i zmuszać do przenoszenia ich ponad tysiąc kroków. Na tym tle tak można by sparafrazować zdanie Jezusa: Jeśli ktoś wymaga od ciebie rzeczy, do których nie ma żadnego prawa, ustąp, zrób to, a nawet więcej jeszcze, niż od ciebie żąda. cdn

  • Leszek said

   I ostatni przykład: „Daj temu, kto cię prosi, i nie odwracaj się od tego, kto chce pożyczyć od ciebie” (Mt 5,41). Ewangelia Łukasza wyraża się tu jaśniej: Daj każdemu, kto cię prosi, a nie dopominaj się zwrotu od tego, który bierze twoje… Jeżeli pożyczek udzielacie tym, od których spodziewacie się zwrotu, cóż w tym nadzwyczajnego!? (por. Łk 6,30.34). Innymi słowy, jeśli ktoś zabiera ci twoje dobra materialne, nie broń się, pozwól się ich pozbawić.
   Wszystkie te cztery przypadki mają jeden wspólny mianownik – rezygnacja z naszych słusznych praw lub – jak to się potocznie mówi – niedochodzenie swego. Innymi słowy, Jezus zaleca swoim wyznawcom umieranie sobie z miłości do wroga.
   Wszyscy w tym momencie odczuwamy, że tak zinterpretowana zasada nieopierania się złu wywołuje w nas niezrozumienie, a może nawet zgorszenie i oburzenie. Czyż nie jest to absurdem, a nawet popieraniem zła i bezprawia? W każdym bądź razie w świecie nikt tego nie zachowuje. Wszyscy praktykują co innego, nieustępliwość tam, gdzie jest nasza racja, bronienie swoich słusznych praw, jeżeli trzeba, to i przemocą.
   Dobrze, jeżeli uświadomimy sobie, że sprawiedliwość świata i sprawiedliwość Jezusa są sobie zupełnie przeciwstawne. Ale jest również niesłychanie ważne, byśmy zdali sobie sprawę z tego, dokąd prowadzi sprawiedliwość świata. Ludzi o złej woli jest niedużo. Wszyscy mają dobrą wolę, wszyscy są przekonani, że mają rację i tylko o uznanie tej racji walczą ze swoim otoczeniem. I jaki jest tego efekt? Ten, że ludzkość stoi dziś u progu wojny atomowej, która może się stać naszym zbiorowym samobójstwem. Ratunkiem przed tą perspektywą jest krzyż, na którym umiera Jezus, bo tak nas ukochał, że nie przeciwstawił się złu, nie bronił swego prawa do życia. Z tej miłości wszyscy korzystamy, ona jest dla nas źródłem nowego życia i nowej nadziei. Taka miłość niczego nie rujnuje; to dopiero ona jest w stanie stworzyć nową cywilizację, cywilizację miłości. Ale na to taka sama miłość musi być w nas.

 9. MariuszINFO said

 10. Apostoł Różańca said

  Zapraszam Was na stronę katolickiego nowego kwartalnika: „Królowa Różańca Świętego”.
  http://www.rozaniec.info

  Jego misją jest NOWENNA POMPEJAŃSKA, pisanie o jej cudach, łaskach, błogosławieństwach. To także gruntowna formacja duchowa. KTO SZERZY RÓŻANIEC – NIE ZGINIE.. rozszerzaj go z nami!

  • szafirek said

   „Niektórym mają wrażenie, ze jest to modlitwa, która miała swoje znaczenie tylko dla starszych pań, kiedy to Msza była odprawiana po łacinie, a one w tym czasie odmawiały Różaniec. Odmawianie różańca wydaje się nieciekawe, a nawet nudne. Czy rzeczywiście? Sięgnijmy do prostego obrazu z życia.
   Obliczono, że małe dziecko powtarza wyraz „mama” kilkadziesiąt razy dziennie.
   Czy to się dziecku znudzi? Nigdy!
   A może nudzi to matkę? Też nie.
   Reaguje ona na każde odezwanie się dziecka.

   Podobnie jest z modlitwą różańcową. Maryja jest naszą Matką. Kiedy odmawiamy różaniec, jesteśmy podobni do małego dziecka. Powtarzamy jak ono: Bądź pozdrowiona, Matko! Czy Maryja cieszy się z tego pozdrowienia? Na pewno tak! Jest to przecież nawiązanie do radosnego wydarzenia w Nazarecie, gdzie Anioł Gabriel oznajmił Jej, że jest „łaski pełna”, a Ona przyjęła to z pokorą, nazywając siebie służebnicą Pańską. Jeżeli Ona jest „łaski pełna”, to my świadomi własnej niedoskonałości, prosimy Ją: „Módl się za nami grzesznymi”, abyśmy także napełnieni zostali łaską przyjaźni Bożej.

   Ilekroć Maryja chciała przekazać światu swoje orędzie, zjawiała się wybranym ludziom (najczęściej dzieciom) z różańcem w ręku i usilnie zachęcała do jego odmawiania. Tak było w Lourdes w roku 1858, tak też było w Fatimie w roku 1917. Z tego wynika, że modlitwa różańcowa jest dla Maryi szczególnie miła, a dla człowieka bardzo skuteczna. Wyrosła ona z Ewangelii i jest jej streszczeniem. ”
   http://www.horbow.siedlce.opoka.org.pl/archiwum/rozaniec.html

   • Piotr said

    Jezus do Marii Valtorty:
    „«„Zdrowaś, Maryjo”. Błogosławione te usta i te kraje, w których się mówi: „Zdrowaś, Maryjo”.
    Zdrowaś: pozdrawiam cię. Od najmłodszego do najstarszego, od dziecka do rodzica, od podwładnego do zwierzchnika, [wszyscy] zobowiązani są – według zasad ludzkiego wychowania – wypowiadać pozdrowienie często, z należnym szacunkiem, z miłością, stosownie do okoliczności. Mój brat nie może więc odmówić aktu miłości i szacunku wobec Mamy doskonałej, którą posiadamy w Niebie.
    Zdrowaś Maryjo – to pozdrowienie oczyszczające usta i serce. Nie można bowiem wypowiadać tych słów świadomie i z uczuciem, a nie odczuwać, że stajemy się lepsi! Jest to jak przybliżenie się do źródła anielskiego światła i do oazy rozkwitłych lilii. Zdrowaś – to słowo anioła wolno wam wypowiedzieć, żeby pozdrowić Tę, którą z miłością pozdrawiają Trzy wieczne Osoby. To wołanie zbawia. Miejcie je coraz częściej na ustach. Jednak niech to nie będzie bezwiedne poruszanie [wargami], w którym nie uczestniczy dusza, lecz poruszenie ducha pochylającego się przed królewską godnością Maryi i kierującego się w stronę Jej matczynego serca(…).”

 11. halszka said

  Czy ktoś z Was wybiera się do Medjugorje na Festiwal Młodych? Niestety 3 blogowa z uwagi na termin tylko duchowo w łączności z pielgrzymami. Na pewno będzie można oglądać na żywo, w związku z tym Bronku pamiętaj o dużej fladze 🙂

 12. Powiew ze Wschodu said

  W stanie Wisconsin wystąpiła dziwna naturalna anomalia. Sprzyjające do rozrodu warunki pogodowe spowodowały bezprecedensową eksplozję populacji komarów. Owady latają w potężnych chmurach, a ludzie porównują je do biblijnej plagi.
  http://zmianynaziemi.pl/wiadomosc/anomalna-inwazja-komarow-w-amerykanskim-stanie-wisconsin

  Aż 257 trzęsień ziemi odnotowano w Yellowstone w ciągu ostatnich 14 dni
  W 2014 roku, sejsmolodzy stwierdzili gwałtowny wzrost aktywności sejsmicznej w okolicy kaldery superwulkanu Yellowstone. Spowodowało to szereg spekulacji na temat ewentualnej nadchodzącej erupcji wulkanicznej.
  http://zmianynaziemi.pl/wiadomosc/az-257-trzesien-ziemi-odnotowano-w-yellowstone-w-ciagu-ostatnich-14-dni

  Poważne obawy ze względu na aktywację trzech wulkanów w północnej Indonezji
  http://zmianynaziemi.pl/wiadomosc/powazne-obawy-ze-wzgledu-aktywacje-trzech-wulkanow-w-polnocnej-indonezji

 13. KRYSTYNA said

  O. Gużyński: państwo może otworzyć kliniki aborcyjne

  O. Paweł Gużyński uważa, że państwo mogłoby otworzyć kliniki aborcyjne. W ten sposób zapewniłoby kobietom dostęp do gwarantowanych prawem świadczeń. Czy takich słów oczekujemy od duchownego?

  O. Paweł Gużyński, dominikanin, uważa, że Deklaracja Wiary jest aktem nieprzemyślanym, który nie uwzględnia „potencjalnych skutków społecznych”. Jak mówił w rozmowie z portalem Onet.pl, jego zdaniem akcja ta w takiej formie mogłaby zrealizować się „wyłącznie w obrębie zamkniętego grona wspólnoty Kościoła”. Jeżeli miała jednak na celu trafienie do ogółu społeczeństwa, to należało wziąć pod uwagę „skutki społeczno-prawne”.

  Zdaniem o. Gużyńskiego w „Deklaracji wiary” zabrakło „konkretnych propozycji przemyślanych rozwiązań dla codziennego funkcjonowania służby zdrowia oraz porządku prawnego w Polsce”. Dominikanin uznaje ponadto, że sprawa prof. Bogdana Chazana wykazała niedoskonałości polskiego prawa.

  „Jeśli przyj­mie­my, że le­karz za­wsze i wszę­dzie ma moż­li­wość od­mo­wy wy­ko­na­nia abor­cji bez wska­za­nia innej pla­ców­ki, która w myśl obo­wią­zu­ją­ce­go prawa jest go­to­wa ją prze­pro­wa­dzić, to od­po­wied­nie in­sty­tu­cje pań­stwo­we muszą usto­sun­ko­wać się do tego faktu” – powiedział o. Gużyński „Onetowi”.

  Jego zdaniem państwo musi wobec tego „przyjąć skutecznie uregulowania prawne oraz instytucjonalne, aby zapewnić pacjentom gwarantowane w prawie świadczenia”. Co to oznacza w praktyce wedle dominikanina?

  „Na przy­kład roz­wią­za­nia typu ame­ry­kań­skie­go: utwo­rze­nie kli­nik abor­cyj­nych, gdzie pa­cjen­ci, któ­rzy za­mie­rza­ją pod­dać się za­bie­go­wi prze­rwa­nia ciąży, są kie­ro­wa­ni au­to­ma­tycz­nie” – wyjaśnił w rozmowie z „Onetem”.

  Pozostaje zapytać, kim jest w pierwszej kolejności Paweł Gużyński? Czy tytuł „ojciec”, jakim poprzedzamy jego personalia, jest rzeczą drugorzędną? Dominikanin zdaje się zapominać, że jego pierwszym obowiązkiem jest świadczenie o nauce Kościoła katolickiego, a więc także o przykazaniu „Nie zabijaj!”. Dlatego całkowitym skandalem są rozważania na temat ewentualnego otwarcia klinik aborcyjnych, a więc, de facto, rzeźni dzieci nienarodzonych.

  O. Gużyński powinien, wzorem choćby obecnego niedawno w Polsce Prefekta Kongregacji Nauki Wiary, twardo bronić życia od poczęcia aż do naturalnej śmierci i domagać się zmiany ustawy tak, by prawo całkowicie zakazywało aborcji! Nie można zastanawiać się nad tym, jak wcielić bezbożne ustawy w życie – trzeba działać i głośno krzyczeć wskazując, że obecne prawo trzeba po prostu radykalnie zmienić.

  Paweł Chmielewski

  za:http://www.fronda.pl/a/o-guzynski-panstwo-moze-otworzyc-kliniki-aborcyjne,38551.html

  CHRISTUS VINCIT, CHRISTUS REGNAT, CHRISTUS IMPERAT ! ! !
  ______________________________________________________

  • KRYSTYNA said

   Prof. Chazan wyznaje, że wykonywał aborcję. I przypomina o Bożym Miłosierdziu

   http://www.fronda.pl/a/prof-chazan-wyznaje-ze-wykonywal-aborcje-i-przypomina-o-bozym-milosierdziu,38552.html

   CHRISTUS VINCIT, CHRISTUS REGNAT, CHRISTUS IMPERAT ! ! !
   ______________________________________________________

   • bozena2 said

    Tak, ale przesadna wiara w miłosierdzie Boże jest grzechem przeciwko Duchowi Świętemu.
    http://www.pch24.pl/grzechy-przeciw-duchowi-swietemu,3028,i.html
    1. Grzeszyć zuchwale w nadziei Miłosierdzia Bożego.

    To pierwszy z grzechów przeciw Duchowi Świętemu, tak jak podają nasze popularne katechizmy. Bywają tacy ludzie, którzy mówią: „Dlaczego mam pokutować w tak młodym wieku? Jak się zestarzeję, to się będę dużo modlił, a Pan Bóg jest miłosierny, to mi na pewno wybaczy”. I tak bardzo często dopuszczają się bardzo ciężkich grzechów, w nadziei, że Pan Bóg im wybaczy, bo jest miłosierny.

    Nie wolno jednak zapominać, że Bóg jest także sprawiedliwy, bo za dobre wynagradza, a za złe karze. Żaden dobry uczynek nie pozostaje bez nagrody i żaden zły bez kary.

    Grzeszyć, dlatego, że Bóg jest miłosierny, jest równoznaczne z ubliżaniem Mu i lekceważeniem Jego dobroci.

    Read more: http://www.pch24.pl/grzechy-przeciw-duchowi-swietemu,3028,i.html#ixzz34pPTs4Kj

   • Dana said

    Lekarz podkreślił także, że tamte działania motywują go do dalszej pracy. – Ja uwierzyłem w miłosierdzie Boże. Tak do końca. Zanurzyłem się w nie i wierzę, że każdy grzech może być odpuszczony. Jeśli wierzę w to Miłosierdzie Boże, to muszę codziennie Bogu za nie dziękować, a nie wciąż je kwestionować. To wspomnienie jednak, i tu też nie mam wątpliwości, wciąż motywuje mnie do dalszej walki o życie, o to, by inni lekarze nie popełniali tego błędu co ja. Chcę ten w sposób odwdzięczyć się na to wielkie miłosierdzie – mówił.

    Doktor najpierw zgrzeszył ,a potem się nawrócił jak Szaweł.I teraz daje świadectwo wśród lekarzy.

 14. KRYSTYNA said

  C.D. TWORZENIA JEDNEJ ŚWIATOWEJ RELIGII

  Papież chce, by anglikanie wrócili do Kościoła

  Ojciec Święty spotkał się z prymasem anglikanów, abp Justinem Welby. Uznał, że podział Kościoła to „skandal” i wezwał do jedności. To ona powinna być celem działań ekumenicznych.

  Oficjalnym przedmiotem spotkania Franciszka i Justina Welby’ego była wspólna kampania Kościoła katolickiego i anglikanów przeciwko współczesnemu niewolnictwu. Przy tej okazji padły jednak bardzo ważne słowa papieża skierowane przeciwko wszelkim schizmatykom.

  Podziały w obrębie chrześcijaństwa są „skandalem, utrudnieniem wiarygodnego głoszenia Ewangelii” – powiedział Franciszek. Podkreślił, że droga do jedności musi być celem ekumenizmu. Postępy na tej drodze papież nazwał „wolnymi darami Boga”. „Proszę nie zapominać tych trzech słów: modlitwa, pokój, ubóstwo. Musimy iść wspólnie!” – powiedział Franciszek na zakończenie swojej przemowy.

  http://www.fronda.pl/a/papiez-chce-by-anglikanie-wrocili-do-kosciola,38562.html

  http://gosc.pl/doc/2048154.Anglikanski-prymas-w-Watykanie

  CHRISTUS VINCIT, CHRISTUS REGNAT, CHRISTUS IMPERAT ! ! !
  ____________________________________________________

 15. jowram said

  Kochani moi przyjaciele.​

  Pozdrawiam
  ​was​
  serdecznie miłością Jezusa i Maryi. Łaska i pokój Boży, niech stale przebywa w sercu
  ​waszym​
  .

  ​Pragnę was wszystkich powiadomić o śmierci Pawła Szczerzyńskiego, zwanego dawniej Mały brat w Chrystusie i dziś Adam Człowiek. Umarł dziś, w święto Trójcy Świętej o 9:30. Proszę was wszystkich o modlitwę w jego intencji, aby wyprosić mu dar Nieba. ​

  Kończąc pozdrawiam
  ​was​
  serdecznie, pozostający z modlitewną pamięcią, pełen ufności w Bogu.

  Piotr M. – Żywy Płomień.

 16. KRYSTYNA said

  DOSTAŁAM NA POCZTĘ

  Nie możesz pojechać do Poznania żeby zablokować z nami spektakl Golgota picnic? Protestuj w domu!!!

  Zasypujemy listami Malta Festiwal i CK Zamek !!!
  Jeśli każdy z nas wyśle kilka maili dziennie to przyjdzie do nich kilka tysięcy!!!
  Wysyłajcie kilka zdań protestu, mogą być zdjęcia, obrazki itp. W razie potrzeby proszę pisać i pytać. Nie ustawajmy w naszej walce!!! Anna Kołakowska Krucjata Różańcowa za Ojczyznę

  Na dzień dzisiejszy maile wysyłamy na poniższe adresy (listę będziemy uzupełniać):

  bilety@malta-festival.pl; office@malta-festival.pl; niepelnosprawni@malta-festival.pl; sekretariat@ckzamek.pl; z.starikiewicz@ckzamek.pl; k.bielat@ckzamek.pl; informacja@ckzamek.pl; kadry@ckzamek.pl;radca.prawny@ckzamek.pl; g.bibro@ckzamek.pl; promocja@ckzamek.pl; k.zgola@ckzamek.pl;a.maszewski@ckzamek.pl; b.szota@ckzamek.pl; a.pawlowska@ckzamek.pl; a.pazder@ckzamek.pl; wystawy@ckzamek.pl; j.przygonska@ckzamek.pl; galeriapf@ckzamek.pl; film@ckzamek.pl; galeriaprofil@ckzamek.pl; kino@ckzamek.pl; m.szymaniak@ckzamek.pl; j.domazalska@ckzamek.pl; b.wisniewski@ckzamek.pl; m.michalowska@ckzamek.pl; edukacja@ckzamek.pl; l.sobanska@ckzamek.pl; p.wisniewski@ckzamek.pl; r.lorewicz@ckzamek.pl; w.olejniczak@ckzamek.pl; zamowienia@ckzamek.pl; j.pazder@ckzamek.pl; m.merczynski@gmail.com; katarzyna.torz@nina.gov.pl

  27 czerwca – święto Najświętszego Serca Pana Jezusa !!!!. Profanatorzy wiedzieli, jaką datę wybrać…..

  CHRISTUS VINCIT, CHRISTUS REGNAT, CHRISTUS IMPERAT ! ! !
  ___________________________________________________________

  • Dana said

   CK Zamek znajduje się przy ul.Świętego Marcina.Imieniny Święty Marcin w żywej w Poznaniu tradycji świętomarcińskiej (rogale!), w różny sposób zaznacza również, że dzień poświęcony św. Marcinowi to Narodowe Święto Niepodległości. W paradzie każdego roku udział bierze kilkaset osób przemierzają ulicę, kończąc przemarsz pod Centrum Kultury „Zamek”. Tu na plenerowej scenie Prezydent Miasta Poznania przekazuje św. Marcinowi klucz do bram miasta, co staje się sygnałem do rozpoczęcia radosnego świętowania ,którego finałem jest pokaz fajerwerków.
   Rogale świętomarcińskie pewnie staną w gardle pomysłodawcom i zwolennikom profanacji.

   • Dana said

    Tradycja wypieku rogali świętomarcińskich
    Kościół pw. św. Marcina

    Tradycja wypieku rogali świętomarcińskich w Poznaniu sięga 1891 roku. Gdy zbliżał się dzień św. Marcina (11 listopada), ówczesny proboszcz poznańskiej parafii pod wezwaniem św. Marcina, ks. Jan Lewicki, zaapelował do wiernych, aby – wzorem patrona – zrobili coś dla biednych.

    Powstaniu rogala towarzyszy legenda: Dawno, dawno temu wyśnił go jeden z poznańskich piekarzy. Ujrzał on we śnie świętego Marcina jadącego na koniu, podniósł zgubioną przez jego konia podkowę i postanowił, że będzie piekł ciasto w takim kształcie.

    http://www.poznan.pl/mim/swmarcin/tradycja-wypieku-rogali-swietomarcinskich,p,221,8987.html

   • Dana said

    Prośmy Świętego Marcina o pomoc.

    Według zwyczaju w przeddzień bitwy dla zachęty dawano żołnierzom podwójny żołd. Marcin zamiast żołdu poprosił dowódcę o zwolnienie z wojska. Rozgniewany wódz kazał aresztować Marcina. Wówczas Święty zażądał, by podczas bitwy pozwolono mu wyjść do pierwszego szeregu, a on bez broni walczyć będzie jedynie znakiem krzyża. Tak się stało i wtedy właśnie wróg poprosił o zawarcie pokoju. Chrześcijanie widzieli w tym wyraźny znak Boży. Po zakończeniu wojny Marcin otrzymał zwolnienie ze służby wojskowej.

 17. pio0 said

  16 CZERWCA 2014 – Poniedziałek

  (2 Krn 18,3-8.12-17.22)
  Król izraelski, Achab zwrócił się do króla judzkiego Jozafata: Czy pójdziesz ze mną przeciw Ramot w Gileadzie? Odpowiedział mu: Ja tak, jak i ty, lud mój, jak i twój lud będziemy z tobą na wojnie. Ponadto Jozafat rzekł królowi izraelskiemu: Najpierw zapytaj, proszę, o słowo Pana. Król więc izraelski zgromadził czterystu proroków i rzekł do nich: Czy powinienem wyruszyć na wojnę o Ramot w Gileadzie, czy też powinienem tego zaniechać? A oni odpowiedzieli: Wyruszaj, a Bóg je da w ręce króla! Jednak Jozafat rzekł: Czy nie ma tu jeszcze jakiegoś proroka Pańskiego, abyśmy przez niego mogli zapytać? Na to król izraelski odrzekł Jozafatowi: Jeszcze jest jeden mąż, przez którego można zapytać Pana. Ale ja go nienawidzę, bo mi nie prorokuje dobrze, tylko zawsze źle. Jest to Micheasz, syn Jimli. Wtedy Jozafat powiedział: Nie mów tak, królu! Zawołał więc król izraelski któregoś dworzanina i rzekł: Pospiesz się po Micheasza, syna Jimli! Ten zaś posłaniec, który poszedł zawołać Micheasza, powiedział mu tak: Oto przepowiednie proroków są jednogłośnie pomyślne dla króla, niechże twoja przepowiednia, proszę cię, będzie jak każdego z nich, taką, żebyś zapowiedział powodzenie. Wówczas Micheasz odrzekł: Na życie Pana, na pewno będę mówił to, co powie mój Bóg. Potem przyszedł przed króla. Wtedy król się odezwał do niego: Micheaszu, czy powinniśmy wyruszyć na wojnę przeciw Ramot w Gileadzie, czy też powinniśmy tego zaniechać? Wtedy do niego przemówił: Wyruszcie, a zwyciężycie. Będą oni oddani w wasze ręce. Król zaś mu powiedział: Ile razy ja cię mam zaklinać, żebyś mi mówił tylko prawdę w imieniu Pana? Wówczas on rzekł: Ujrzałem całego Izraela rozproszonego po górach, jak trzodę owiec i kóz bez pasterza. Pan rzekł: Nie mają swego pana. Niech wróci każdy w pokoju do swego domu! Wtedy król izraelski zwrócił się do Jozafata: Czyż ci nie powiedziałem? Nie prorokuje mi pomyślności, tylko nieszczęścia! Oto dlatego Pan dał teraz ducha kłamstwa w usta tych twoich proroków. Pan bowiem zawyrokował twoją zgubę.

  (Ps 5,2-3.5-7)
  REFREN: Wysłuchaj, Panie, głośnych jęków moich

  Usłysz, Panie, moje słowa,
  zważ na me jęki.
  Wytęż słuch na głos mojej modlitwy,
  Królu mój i Boże.

  Bo Ty nie jesteś Bogiem,
  któremu miła nieprawość,
  zły nie może przebywać u Ciebie,
  nie ostoją się przed Tobą nieprawi.

  Nienawidzisz wszystkich,
  którzy zło czynią.
  Zgubę zsyłasz na każdego, kto kłamie.
  Pan brzydzi się człowiekiem podstępnym i krwawym.

  (Ps 119,105)
  Twoje słowo jest pochodnią dla stóp moich i światłem na mojej ścieżce.

  (Mt 5,38-42)
  Jezus powiedział do swoich uczniów: Słyszeliście, że powiedziano: Oko za oko i ząb za ząb! A Ja wam powiadam: Nie stawiajcie oporu złemu. Lecz jeśli cię kto uderzy w prawy policzek, nadstaw mu i drugi! Temu, kto chce prawować się z tobą i wziąć twoją szatę, odstąp i płaszcz! Zmusza cię kto, żeby iść z nim tysiąc kroków, idź dwa tysiące! Daj temu, kto cię prosi, i nie odwracaj się od tego, kto chce pożyczyć od ciebie.

  • pio0 said

   Zwyciężać dobrocią

   Jezus proponuje nam dziś strategię zwalczania zła dobrem, nie złem, by odnowić w człowieku wiarę w miłość! Jeśli ktoś cię uderzy, daj mu kolejną szansę, a tym samym możliwość pojednania –drugi policzek nie jest po to, by znów w niego uderzyć, ale aby przeprosić i obdarować pocałunkiem! Ktoś chce odebrać ci coś na siłę, daj mu coś gratis, aby odkrył , że jest wart bezinteresownego daru i nie musi żądać. Ktoś nie potrafi poprosić, lecz zmusza cię do czegoś – daj mu dwa razy tyle, aby odkrył , że może otrzymywać i nie potrzebuje wymuszać.

   Modlitwa

   Jezu, ile razy chcę drugiemu odpłacić tym samym. Ty uczysz mnie, że bez bezinteresownej miłośći nie pomogę ani sobie, ani innym wyzwalać się z więzów zła. Powierzam Ci, Panie, moje trudności i zmagania. Amen.

 18. KRYSTYNA said

  TYLKO JEZUS CHRYSTUS KRÓL URATUJE POLSKĘ – WALCZMY O INTRONIZACJĘ …

  http://www.braterstwo.org/component/content/article/80-wiadomosci/129-polska-kona-przez-narod-a-moze-holote

  CHRISTUS VINCIT, CHRISTUS REGNAT, CHRISTUS IMPERAT ! ! !
  _________________________________________________________

  • KRYSTYNA said

   World Trade Scenario – groźne, potworne słowa, których nie ma w transkrypcie

   ====================

   [MD: dostałem od Zezorro, on komentuje to pod: http://zezorro.blogspot.com/2014/06/krotka-pika-o-co-chodzi-z-podsuchami_16.html

   Oto pocztą dostałem potwierdzenie czegoś, co mnie zamurowało i myślałem, że się przesłyszałem. Sienkiewicz szykował nam akcję w stylu WTC. Teraz wiesz już, kto go słuchał chociaż.

   Szykują nam Word Trade Center?

   Najważniejsze zdanie, za które Sienkiewicz i cały rząd powinien siedzieć. A sprawę winna badać komisja śledcza niezależna… Otóż z nagrania wynika, że kolesie z rządu szykowali nam robotę – prowokację pod fałszywą flagą w stylu WTC , a może „czeczeńskich” ataków terrorystycznych w Moskwie.

   [dalej są też, wskazujące na duży szok Autora, brzydkie słowa, podkreślające styl tego prymitywa Belki. Niech sobie każdy chętny sam poczyta. MD]

   =================================

   spiskowy – 15 Czerwiec, 2014 http://niepoprawni.pl/blog/4179/world-trade-scenario-magiczne-slowa-ktorych-nie-ma

   Wczoraj przesłuchałem sobie te magiczne ”taśmy” Sienkiewicz kontra Belka.

   I zastanowiły mnie slowa „world trade scenario” – o których nikt w ogóle nie mowi.
   Czyzby ten motloch chcial zaserwować w Polsce jakiś „zamach” żeby zjednoczyć ludzi w żalu i wsparciu dla PO-wcow?

   Dzis NBP wydalo oświadczenie, że to rozmowy prywatne a przy okazji umieścili te same rozmowy – ale już z transkryptem.

   Prosze was wlaczyc sobie i samemu sprawdzić.
   http://wiadomosci.wp.pl/kat,1342,title,NBP-wydal-oswiadczenie-Publikacja-Wprost-to-manipulacja,wid,16685051,wiadomosc.html?ticaid=112e9a

   Te slowa po prostu zostaly pominiete w transkrypcie. Takie to proste.
   Nie ma tych slow.
   Nie istnieją.
   Ale je slychac: „world trade scenario”

   Czyli Sienkiewicz zasadniczo zaproponował „iść rozwiązaniem finansowym” i nie ma w tym momencie potrzeby uruchamiania „tego rodzaju mechanizmu”.
   To jest zwykła banda *****.

   World trade scenario im po głowach chodzi, żeby sie przy władzy utrzymać.
   Zmieniony ( 16.06.2014. )

   za:http://dakowski.pl//index.php?option=com_content&task=view&id=12945&Itemid=100

   CHRISTUS VINCIT, CHRISTUS REGNAT, CHRISTUS IMPERAT ! ! !
   _________________________________________________________

  • KRYSTYNA said

   Czyjaś ty, Polsko?

   „…Pan Jezus przyszedł do zbłąkanej ludzkości jako jej Król, aby wyzwolić ludzi i narody spod panowania szatana i przywrócić władzy sprawowanej na ziemi jej utracony wymiar doskonałości uszczęśliwiającej. Panowanie Jezusa Króla nie jest narzucone światu ani jednostce, ani narodowi, ale pozostawione ludziom do wolnego wyboru. Jeśli naród uznaje Jezusa swym Królem i posłuszny jest Jego woli – Bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi – zostaje odrestaurowane Królestwo Boże w tym narodzie. Jednak od posłuszeństwa i dobrej woli jego obywateli zależy, czy zostanie im przywrócone Królestwo Boże w sposób pełny, czy tylko częściowy. Ponieważ każde następujące pokolenie bierze odpowiedzialność za swój los przez podejmowane decyzje, królowanie Jezusa musi być systematycznie uznawane, zwłaszcza przez władze duchowe i świeckie i potwierdzane ich czynami zgodnymi z nauką Objawienia i Tradycją Kościoła.

   W przeszłości tylko takie narody uznawane były za chrześcijańskie, które władzę Boga uznawały nad sobą za nadrzędną. Dzisiaj narodami chrześcijańskimi nazywa się narody ochrzczone, niezależnie czy uznają nad sobą władzę Boga, czy też jej nie uznają w swych formacjach państwowych. Tymczasem tak jak wiara bez uczynków jest martwa, tak naród bez uznania nad sobą zwierzchniej władzy Boga jest w stanie buntu wobec Niego. Jakie są owoce takiego stanu rzeczy? Gdy Lenin przejmował władzę w Rosji, naród rosyjski był prawie w całości ochrzczony. Podobnie rzecz się miała w Niemczech za czasów Hitlera. A jednak stworzone przez nich na gruncie upiornych ideologii struktury władzy odrzuciły zwierzchnią władzę Boga i w krótkim czasie nabrały cech demonicznego opętania, zadając ludzkości niewypowiedziane cierpienia. Dziś taką próbę przejęcia władzy nad naszym Narodem podjęli ideolodzy liberalizmu – systemu wielokrotnie potępianego przez papieży.

   Ku czemu zmierza Polska? Ku czemu zmierza liberalna Unia Europejska, stworzona przez masonerię na fundamencie praw i haseł Rewolucji Francuskiej, będącej jednym z najbardziej okrutnych i demonicznych wystąpień ludzi wobec porządku Bożego? Zastanów się, co się stanie, jeśli Lucyfer przez ludzi mu uległych zwiedzie nasz Naród i przejmie nad nim władzę? Jak zdołamy zaradzić wtedy nieszczęściu? Dlatego chciałbym wrócić do postawionego na wstępie pytania: Czy chciałbyś, aby nad Polską Jezus królował? Dziś jeszcze to Ty decydujesz, czyja będzie Polska, i nie daj się oszukać sprawującym władzę. Kryterium prawdy nie leży w ich pobożności, w ich słownych deklaracjach i w ich pięknych mowach o miłości, przebaczeniu i ludzkiej solidarności, ale w tym, czy opowiadają się za Jezusem Królem Polski!”

   ks. Tadeusz Kiersztyn, 2008

   za.http://intronizacja.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=365:pro-memoria-&catid=37:aaa

   CHRISTUS VINCIT, CHRISTUS REGNAT, CHRISTUS IMPERAT ! ! !
   _________________________________________________________

 19. pio0 said

  Kapłaństwo to miłość Serca Jezusa. Kiedy widzimy kapłana, myślmy o Jezusie.

  Kiedy chce się zniszczyć religię, zaczyna się od ataków na kapłanów, bo tam, gdzie nie ma kapłana, nie ma już ofiary, a tam , gdzie nie ma ofiary, nie ma religii.
  -św. Jan Maria Vianney

 20. KRYSTYNA said

  DLACZEGO ???

  Papież Franciszek ostrzega, że światowy system gospodarczy jest bliski upadku

  Według zwierzchnika Kościoła Katolickiego, „globalny system gospodarczy nie jest już w stanie wytrzymać tego, co się dzieje…” i czeka nas nieuchronne załamanie. Papież ostrzegł, że gospodarka zależy teraz od wojny, a wielkie mocarstwa wykorzystują konflikty zbrojne jako sposób na utrzymanie istniejącego status quo.

  Zdaniem Franciszka gospodarka światowa jest postawiona na głowie, a złotym cielcem są obecnie pieniądze. Uznał on też, że w centrum gospodarki powinni się znajdować mężczyzna i kobieta a nie koncerny zbrojeniowe i banki.

  Hierarcha Kościoła Katolickiego z obawą patrzy w przyszłość i sugeruje, że nawet jeśli zainteresowanym nie uda się rozpętać III wojny światowej, to stworzą wiele lokalnych wojen, aby zapewnić przetrwanie „bałwochwalczych gospodarek” poprzez zwiększanie produkcji i sprzedaży broni.

  Według papieża to przynosi pieniądze koncernom zbrojeniowym i nieszczęścia zwykłym ludziom. Franciszek nie wspomina o konkretnych konfliktach, ale wystarczy popatrzyć na Syrię, Irak czy Ukrainę, aby zrozumieć, o co mu chodzi.

  za:http://zmianynaziemi.pl/wiadomosc/papiez-franciszek-ostrzega-ze-swiatowy-system-gospodarczy-jest-bliski-upadku

  Źródło: http://www.inquisitr.com/1298546/pope-francis-warning-about-the-economy-the-syst

  ==========================================================================================

  PONIEWAŻ …

  07.08.2013, 18:50 – Bóg Ojciec: Antychryst jest gotowy do ujawnienia się

  Moja najdroższa córko, świat musi przygotować się na przybycie największego wroga ludzkości odkąd Moje dzieci zostały umieszczone na tej Ziemi.

  Antychryst jest gotowy do ujawnienia się i jego plan jest następujący. Zaczeka, aż wojny wszędzie się rozszaleją. Wtedy wkroczy i stworzy fałszywy pokój w państwie Izrael, łącząc je z Palestyną w nieprawdopodobnym sojuszu. Wszyscy będą go zasypywać pochwałami. On na tym nie poprzestanie, ponieważ będzie działał w tempie, które zaskoczy wielu i będzie negocjował porozumienia pokojowe w wielu krajach ogarniętych wojnami. I znów będzie chwalony, a następnie podziwiany z nadzwyczajną przychylnością przez miliardy na całym świecie.

  Wtedy będzie wydawało się, że wszystko jest dobrze. Wkrótce zajmie się filantropią łącząc się z głównymi bankami światowymi, stworzy nową, mocną instytucję finansową. Wiele firm i przywódców politycznych uwikła się w jego liczne plany. Wkrótce nowe monstrum zostanie utworzone w imię ożywienia światowej gospodarki. To będzie nowy Babilon, centrum wszelkiej władzy, z którego światowa elita i bogaci będą prowadzić interesy. Będzie się ono wydawało źródłem wspaniałych informacji, z których ludzie będą korzystać pod każdym względem, poczynając od miejsc pracy, a kończąc na domach, w których mieszkają i żywności, którą karmią swoje rodziny.

  Wszelka chwała otoczy antychrysta. Wtedy on wraz z fałszywym prorokiem (PAPIEŻEM FRANCISZKIEM ) utworzą powszechne partnerstwo, które zostanie przedstawione, jako największa humanitarna inicjatywa. Świat przyklaśnie temu nowemu Babilonowi i w wielkim zgiełku wszyscy będą usiłowali zdobyć choćby niewielki punkt zaczepienia w jego centrum.

  Wszystkim będą mówili, że ten nowy Babilon ma wychwalać tego wspaniałego, promować ochronę środowiska, objąć matkę ziemię i uwolnić świat od nędzy przy pomocy tego bogactwa, co będzie się wylewało z jego podłych ust.

  Kiedy to będzie się działo, Ręka Mojej interwencji zawróci świat na jego osi. Ja nie zamierzam stać bezczynnie bez ostrzeżenia Moich dzieci o konsekwencjach przyjęcia tej obrzydliwości utworzonej w czeluściach piekła i zadawanej ludzkości. Moje wielkie znaki zostaną dane, aby zobaczyli je ci, którzy przyjmą i zaakceptują tę zniewagę w Moje Święte Imię.

  Potrząsnę światem i on się przechyli. Nikt nie będzie mógł zignorować Mojej interwencji. Następnie rzucę ogień na jedną trzecią Ziemi. Wkrótce pojawi się głód, ale nie z Mojej Ręki – będzie to poprzez umyślne skażenie Ziemi przez antychrysta. Kiedy on i jego kohorty wyrządzą zło niczego nie podejrzewającym ludziom w wielu krajach, oddam uderzenie.

  Chociaż to cierpienie będzie trudne do zniesienia, nie bójcie się, dzieci, gdyż będzie ono krótkie. Moja Miłość jest wielka dla was wszystkich, ale Moja Sprawiedliwość jest szybka, a Moja kara wielka.

  Nie wolno wam przyjmować tego, co wam przynoszą. Kiedy zobaczycie człowieka pokoju, antychrysta, otrzymującego wyróżnienia i nagrody za swoje wielkie dzieła w krajach ogarniętych wojnami wiedzcie, że Moja Interwencja jest bliska.

  Musicie pozostać w jedności z Moim Synem, Jezusem Chrystusem w każdym momencie i modlić się, aby Sakramenty były dostępne dla was dzięki wiernym księżom i duchownym w czasach prób, które są przed wami.

  Moja Wola zostanie wypełniona.

  Nic nie może powstrzymać, ani nie powstrzyma wypełnienia Ostatecznego Przymierza, kiedy Mój Syn będzie Panował w Pokoju.

  Wasz Ukochany Ojciec

  Bóg Najwyższy

  za:http://paruzja.info/oredzia-przeglad/46-sierpien-2013/1186-07-08-2013-18-50-bog-ojciec-antychryst-jest-gotowy-do-ujawnienia-sie

  CHRISTUS VINCIT, CHRISTUS REGNAT, CHRISTUS IMPERAT ! ! !

 21. Nn said

  Bez Mojego Światła w duszy nie ma nic prócz ciemności. Żadnego pokoju. Żadnej miłości. Żadnej nadziei. Żadnego Życia
  Orędzia Ostrzeżenia
  wtorek, 10 czerwca 2014, godz. 12.05

  Moja wielce umiłowana córko, ludzie mogą pytać, dlaczego jest to tak ważne, aby Ofiara Mszy Świętej została zachowana za wszelką cenę. Otóż Msza jest najistotniejszym punktem Mojej Obecności — Mojej Prawdziwej Obecności w świecie. Moja Obecność przynosi i Życie, i Światło. Przynosi Ona Życie duszy i napełnia ją unikalną Łaską. Niesie ze sobą Światło — Moje Światło — które jest bardziej potężne niż słońce. Przebłysk Mojego Światła wystarcza, aby rozjaśnić przestrzeń, która jest w ciemności. Tak długo, jak długo Moja Eucharystia w wielkiej chwale podtrzymywana jest na ołtarzach Moich Kościołów, życie będzie istnieć. Bez niej — zapanuje ciemność. Kiedy Ja nie jestem Obecny, nie ma żadnego Światła. Bez Mojego Światła w duszy nie ma nic prócz ciemności. Żadnego pokoju. Żadnej miłości. Żadnej nadziei. Żadnego Życia.

  Jeżeli jakiekolwiek nowe zasady zostaną na was wymuszone w imię ewangelizacji i nowoczesności — (niby to) w Moje Imię — to wiedzcie, że jeżeli Mojej Eucharystii nie będzie oddawana cześć, tak jak być powinna i tak jak miała być, to możecie być pewni, że za niedługo Eucharystia zupełnie zaniknie. Tego dnia, kiedy to nastąpi, pojawi się ciemność, która zstąpi na ziemię. Nie będziecie jej widzieć, ale będziecie ją czuć w zimnych sercach ludzkich, ponieważ do tego czasu ludzkość się zmieni. Gdy tylko umniejszy się Moja Obecność, bramy Piekła się otworzą i antychryst zajmie Moje Miejsce w Moim Kościele. To on będzie tym, który nie będzie pochodził ode Mnie, a który zasiądzie na tronie, który w rzeczywistości jest Mój. I to jemu Mój Kościół padnie plackiem do stóp. Będzie to największa zdrada w stosunku do Mnie, waszego Jezusa, od czasu, gdy Judasz Mnie wydał Moim wrogom na ukrzyżowanie.

  Kościół Mój będzie prześladowany jako pierwszy, a ci o słabej wierze oddadzą hołd bestii. Będą to ci ludzie, którzy twierdzą, że reprezentują Mój Kościół, a którzy ponownie Mnie ukrzyżują. Kiedy oszust ogłosi, że on jest Mną, godziny zaczną wybijać, a wówczas z ogłuszającym hukiem niebo się rozdzieli i da słyszeć się grzmot — i Mój Powrót stanie się wiadomy. Wtedy to świat zrozumie Prawdę o Mojej Obietnicy Powrotu, by odzyskać Moje Królestwo i nareszcie przynieść jedność Mojemu Kościołowi, Mojemu Prawdziwemu Kościołowi — tym, którzy zachowali wierność wobec Mnie poprzez wszystkie próby i boleści.

  Nic nie przemoże Mojego Kościoła, gdyż pod Moim Przewodnictwem i ukierunkowaniem pozostanie On nieprzenikniony dla bestii i dla tych wszystkich zdrajców, którzy zdradzili Mnie dla własnych korzyści.

  Posłuchajcie teraz Mojej Obietnicy. Wszystko to, o czym wam powiedziałem, że ma się wydarzyć — wydarzy się. Wszystko, co wam obiecałem — spełni się. Wszystko, co jest Moje — jest wasze. Wy wszyscy do Mnie należycie. Przylgnijcie do Mnie ze wszystkich sił, gdyż bez Mojej Ochrony popadniecie w błąd, a to złamie Moje Serce. Nigdy nie opuszczajcie Mnie dla tego, który was nienawidzi. Ja nigdy was nie opuszczę, gdyż za bardzo was kocham. Przyciągam was do Siebie, a wy wciąż się odsuwacie. Dlaczego? Czego się obawiacie? Czyż nie wiecie, że jesteście Moi i że to jest waszym przyrodzonym prawem? Wesprzyjcie się na Mnie, Moi umiłowani wyznawcy, gdyż wkrótce poczujecie się zagubieni i nie będziecie wiedzieli, dokąd się zwrócić. A Ja będę czekał, aby przynieść wam Moją Miłość i ofiarować wam pocieszenie.

  Przyjdźcie. Nie lękajcie się Mnie. Ja przychodzę jedynie z miłością, aby przynieść wam Mój Pokój.

  Moje Światło otwiera wam wzrok.

  Moja Miłość niesie wam nadzieję.

  Moje Serce niesie wam pocieszenie.

  Moje Ręce was leczą.

  Moje Oczy was widzą.

  Moje Rany was przyciągają.

  Moje Ciało was karmi.

  Mój Ból jest waszym.

  Wasz ból jest Moim.

  Moje Miłosierdzie was ocali.

  Moje Słowo jest waszą drogą do Mojego Królestwa.

  Wasz Jezus

 22. KRYSTYNA said

  Wyłania się strategia działania antychrysta

  Wojsko antychrysta pojawia się nagle. Pozornie przedstawia interesy jednej ze stron, rzekomo domagającej się wolności, niezależności. Następnie następuje krwawa jatka, w której pozornie istnieją dwie strony konfliktu, jednak nie mające wyraźnie określonego dowództwa w przypadku co najmniej jednej ze stron. Wszystko jest jednak z góry wcześniej ustalone i wyreżyserowane przez antychrysta i jego sługi. I tak jak już to napisałem dużo wcześniej chodzi im przede wszystkim o wybicie żołnierzy z sumieniem, którzy nie oddali swoich dusz demonom, aby gdy przyjdzie pora pozostali przy życiu nie zawahali się by zabijać miliony niewinnych. Widzimy to na Ukrainie, Syrii, a teraz w Iraku. Ale ta armia działa nie tylko na polu militarnym, ale też religijnym, finansowym i politycznym. Co mówią Orędzia o tej armii:

  Ta zła armia, wypełniona demonami z czeluści piekielnych, dopuszcza się złych czynów na taką skalę, że niewinni ludzie nie są w stanie tego pojąć.

  Wąż wyrusza teraz do ataku. Kiedy mówię, że wąż jest w trakcie wyruszania do ataku, mam na myśli, że dzieje się to już teraz.

  On i jego podła armia głodnych i pełnych pychy bestii maszerują szybko i zdecydowanie we wszystkie dziedziny życia. Sterują waszym życiem w taki sposób, że nie zdajecie sobie z tego sprawy. Ponieważ są prowadzeni przez zwodziciela, są sprytni, czarujący, elokwentni, chciwi, bezwzględni i mają wyłącznie jeden cel przed oczami. Poprzez banki, nowoczesne środki komunikacji, wojsko, przez organizacje religijne i rządy chcą nad wami wszystkimi panować. Uważajcie teraz i słuchajcie.

  Nie są to żadne teorie spiskowe

  Ostrzeżenie Moje i Moich ukochanych Dzieci traktowane będą jako teorie spiskowe. Niestety, nie są nimi. Sytuacja ta Moja córko nie powstała wcale nagle. Grupa ta, i mam teraz na myśli tylko jedną Grupę, która spiskuje od wieków i knuje plany, zawiązała się w najwyższych sferach społeczeństwa. Zamordowali tych, którzy ujawniali ich w przeszłości. Poprzez wieki mordowali liderów państw i rządów, w tym wybitne i utalentowane osobistości. Są braćmi krwi i pochłaniają ludzkie ciała.

  Szatan i jego armia zaatakowała Kościół katolicki poprzez skażenie. Pragnieniem oszusta jest podważyć autorytet Mojego Kościoła poprzez bezbożność i nadużycia duchownych, które doprowadziły do tej strasznej sytuacji. Biedne dzieci, które cierpiały wykorzystywane seksualnie, zaatakowane przez sługi szatana, obecne w konsekrowanych, którzy dali się uwieść przez Złego. Szatan nawiedza Mój Kościół, bo chce doprowadzić do jego upadku. Jeśli chodzi o moje biedne zakonnice i niewinnych kapłanów, to stali się ofiarami uprzedzeń w rękach tych, którzy zrzucają na nich winę za grzechy innych.

  Szatan i jego armia zwolenników zrobi wszystko, aby przekonać was, że to nie Ja jestem, który mówi. Szatan i jego demony rozpoczną dręczenie was i wprowadzanie strasznych wątpliwości w waszych umysłach. Wy, Moje dzieci, możecie powstrzymać go przez wykonanie Moich instrukcji. Niestety, zawróci w umysłach słabych dusz, aż do całkowitego odrzucenia Mnie.

  Moje dziecko, wiele dzieje się na świecie właśnie teraz, ponieważ armia szatana nadal rozprzestrzenia wszędzie zamęt. Próbują przejąć kontrolę nad wszystkimi finansowymi instytucjami, tak aby mogli sprawić Moim dzieciom straszne okrucieństwo. Oni, zła grupa napędzana przez żądzę i moc, próbują także wywołać wojnę atomową w Iranie.

  Ta grupa, największa ilościowo od czasu ich powstania w średniowieczu, to armia szatana. Będą prowadzeni przez antychrysta. Zaplanowali wprowadzenie swojej kontroli w bankach przez dziesięciolecia. Przez ostatnie 15 lat zaplanowali wprowadzenie Znamienia Bestii, czipa, do którego wszczepienia w ciało zmuszany będzie każdy mężczyzna i kobieta, aby mieć dostęp do żywności.Teraz, kiedy nadszedł dla nich czas, aby przedstawić ich Nową Światową Walutę, wiedzcie, że modlitwy, wiele modlitw, mogą pomóc osłabić wiele z ich planów.

  Im więcej będzie Moich wyznawców, którzy tak robią, tym silniejsza będzie obecność Ducha Świętego, a wówczas tym słabsza będzie armia szatana.Spróbujcie nie obawiać się, ponieważ takiemu prześladowaniu można stawić czoła nieustraszenie.

  Miejcie się na baczności. Czuwajcie i podążajcie jedynie za Moimi wskazówkami. Zły próbuje sformować armię wśród Moich wyznawców. Chociaż jego inna armia jest dobrze ugruntowana na ziemi, teraz bierze na cel tych, którzy wierzą we Mnie, waszego Jezusa, ponieważ swoje nikczemne czyny chce ukryć za pobożnymi ludźmi. Wykorzysta waszą miłość dla Mnie, jako tarczę do ukrycia kłamstw, które zamierza podać światu. Ufajcie Moim Słowom i nie zbaczajcie od Prawdy, tak jak jest wam dawana przez te Moje Święte Orędzia dla świata w tym czasie.

  Tu bardzo ważny fragment:

  Wiedzcie, że armia szatana ma w swoich szeregach fałszywych proroków, którzy przemawiają słodkim głosem. Działając na was ukajająco, przymilając się wam i kamuflując się za pustymi obietnicami, będą głosili dokładne przeciwieństwo tego, co Ja wam mówię. Wiedzcie, że tylko Mój Głos powie wam Prawdę. Tylko Mój Głos powie wam o nadchodzących wydarzeniach, które naprawdę będą miały miejsce. Nikt inny nie może i nie otrzyma prawa, aby przemawiać w Moim imieniu, Jezusa Chrystusa, czy w imieniu Mojego umiłowanego Ojca.

  Bestią z dziesięcioma rogami jest Europa, ale to w Rzymie powstanie armia przeciwko Mnie. Jeszcze raz staną się oni odpowiedzialni za ukrzyżowanie, zanim nie nastąpi Wielki Dzień. Doprowadzą oni do ostatecznej zniewagi, gdy ukrzyżują i zniszczą Moje Mistyczne Ciało na Ziemi. Moje Ciało to Mój Kościół. Ci, którzy oddzielą się od Mojego Ciała, wybierając podążanie za nową doktryną — zdradzą Mnie; przy tym jednak okażą oni tyle tupetu, by powstać i stwierdzić, że przychodzą ode Mnie.

  Dlaczego — zapytają — istnieje taka dziwna atmosfera, w której jeden drugiemu nie ufa? Dlaczego, z obawy, aby nie zostać nazwanym głupcem, tak trudno jest postępować w naszym życiu wedle tego, jak nakazał Chrystus? Odpowiedź tkwi w tym, że wasze kraje, jeden za drugim, nie tylko, że ponownie Mnie potępiły, ale orzekły prawomocność grzechu. Kiedy tak się dzieje, szatan i jego armia są jak w transie.

  Módlcie się, módlcie się, módlcie się, ponieważ wszystko, co zostało przepowiedziane w związku z przygotowaniami na Powtórne Przyjście Mojego Syna, teraz się rozpocznie. Wydarzenia będą następować błyskawicznie, a armia szatana przypuści szturm na Kościoły Mojego Syna — ale w sposób na tyle umiarkowany, że tylko niewielu to zauważy. Potem nie będą już się ukrywali, gdyż w krótkim czasie zwiodą tak wielu i tak wielu pochwycą w swoje szpony, że już dłużej nie będą musieli ukrywać swoich prawdziwych intencji.

  Świat znajduje się na krawędzi wielu wojen, a wojny te będą miały wielorakie konsekwencje dla tego, w jakim tempie eksploduje Kościół. Dojdzie do tego pod koniec licznych negocjacji pokojowych, które będą miały miejsce po ogromnej masakrze oraz zniszczeniach, kiedy wielu ludzi poczuje się bezsilnych, samotnych, przerażonych i pozbawionych jakiegokolwiek faktycznego przywództwa. To z powodu słabych powiązań politycznych świat stanie się w największym stopniu podatny na zranienie. Na skutek tego powstanie przerażająca armia — taka, jakiej nigdy przedtem nie widziano. Tak jak świat rozpadnie się na kawałki, tak i rozpadnie się wiele kościołów. I kiedy wszystko wyda się beznadziejne, zostanieutworzona jednolita grupa, składająca się z przywódców politycznych i przywódców kościołów chrześcijańskich, w ramach jednej-światowej organizacji, z której to wyrośnie nowa ohydaobrzydliwości — nowa jedna-światowa religia.Wszystkie te wydarzenia będą następować etapami.

  I dla przeciwwagi:

  Wy, Moja silna armia, zostaliście pobłogosławieni i jesteście chronieni Pieczęcią Mojego Ojca, Pieczęcią Boga Żywego. Wobec wszystkiego, czym zostaniecie zaskoczeni, z każdej strony, pamiętajcie, że Ja jestem z wami. Wiele wydarzeń, w tym wstrząsy żywiołowe, wojny, podział w Moim Kościele na ziemi, dyktatury w każdym z narodów – powiązane w jedno, w samym ich rdzeniu – wszystkie będą odbywać się w tym samym czasie.

  za:http://umysluwarunkowany.wordpress.com/2014/06/16/wylania-sie-strategia-dzialania-antychrysta/

  CHRISTUS VINCIT, CHRISTUS REGNAT, CHRISTUS IMPERAT ! ! !

 23. Konarski said

  Paź Elżbiety II mdleje wojna automowa w UK, żołnierz Poroszenki zasłabł walka na Ukrainie!

  Bóg daje znaki?
  Symbolika upadku na przykładzie UK i Ukrainy?

  4.6.2014 gdy królpwa angielska Elżbieta II otierała sesję w parlamencie brytyjskim – jej paź z tyłu po prawej stronie niosący szatę upadł. Dokładnie w chwili, gdy królowa mówiła o irańskiej broni nuklearnej w 9 minucie swego przemówienia.

  7.6.2014 ukraiński prezydent – marionetka Petro Poroszenko został zaprzysiężony na prezydenta Ukrainy. Przed samą ceremonią, gdy Poroszenko zbliżał się do budynku parlamentu, ostatni żołnierz ukraiński z lewej strony przed schodami upuścił broń i zasłabł.

  Rosja i Iran leżą po prawej stronie od uk.
  Czy Ukraina zostanie „zdradzona” przez Zachód? – żołnierz po lewej.

  Czy Bóg daje znaki zbliżającej się wojny atomowej?
  Zanim dojdzie do otwartej wojny atomowej , wczesniej dojdzie do poważnego konfliktu zbrojnego na Ukrainie a ten już mamy w początkowej postaci.
  Marionetkowe władze Ukrainy w dziwnie nielogiczny sposób dążą do zbrojnej konfrontacji z Rosją, dokonując czystek etnicznych.

  • Dana said

   RODRIGO GARCÍA „Golgota Picnic”. niech stworzy w swoim stylu sztukę o królowej angielskiej i jedzie z nią do Anglii i wtedy zobaczymy jaki wybuchnie skandal i czy rzeczywiście można robić bez ograniczeń co się komu uroi.

  • bozena said

   „znaki pokoju są tylko pokazem tego, ze tak naprawdę jest odwrotnie; wrogosc pomiędzy narodami jest znakiem gotowosci do nieporozumien”

 24. MariuszINFO said

  Wtorek, wspomn. św. Brata Alberta Chmielowskiego, 17 czerwca 2014

  (2 Krn 18,25-31a.33-34)
  Król izraelski Achab rozkazał: Weźcie Micheasza i zaprowadźcie go z powrotem do Amona, dowódcy miasta, i do syna królewskiego, Joasza, i powiedzcie: Tak rzekł król: Wtrąćcie go do więzienia i żywcie chlebem i wodą jak najskąpiej, aż do mego powrotu w pokoju. Na to Micheasz powiedział: Gdybyś miał powrócić w pokoju, to znaczyłoby, że Pan nie mówił przeze mnie. Jednak król izraelski i Jozafat, król judzki, wyruszyli na Ramot w Gileadzie. [Tam] król izraelski powiedział Jozafatowi: Zanim pójdę w bój, przebiorę się. Ty zaś wdziej swoje szaty. Następnie król izraelski przebrał się i dopiero wtedy przystąpili do walki. A król Aramu wydał taki rozkaz dowódcom swoich rydwanów: Nie walczcie ani z małym, ani z wielkim, lecz tylko z samym królem izraelskim! Toteż kiedy dowódcy rydwanów zobaczyli Jozafata, powiedzieli: Ten jest królem izraelskim! Wtedy otoczyli go, aby z nim walczyć. A pewien człowiek naciągnął łuk i przypadkiem ugodził króla izraelskiego między spojenia pancerza. Powiedział więc [król] woźnicy: Zawróć i ratuj mię z tej walki, bo zostałem zraniony. Tego dnia rozgorzała walka, a król izraelski utrzymał się, stojąc na rydwanie naprzeciw Aramejczyków aż do wieczora, a zmarł o zachodzie słońca.

  (Ps 51,3-6ab.11.16)
  REFREN: Zmiłuj się, Boże, bo jesteśmy grzeszni

  Zmiłuj się nade mną, Boże, w łaskawości swojej,
  w ogromie swej litości zgładź moją nieprawość.
  Obmyj mnie zupełnie z mojej winy
  i oczyść mnie z grzechu mojego.

  Uznaję bowiem nieprawość swoją,
  a grzech mój jest zawsze przede mną.
  Przeciwko Tobie samemu zgrzeszyłem
  i uczyniłem, co złe jest przed Tobą.

  Odwróć swe oblicze od moich grzechów
  i zmaż wszystkie moje przewinienia.
  Uwolnij mnie, Boże, od kary za krew przelaną,
  Boże, mój Zbawco,
  niech sławi mój język Twoją sprawiedliwość.

  (J 13,34)
  Daję wam nowe przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, jak Ja was umiłowałem.

  (Mt 5,43-48)
  Jezus powiedział do swoich uczniów: Słyszeliście, że powiedziano: Będziesz miłował swego bliźniego, a nieprzyjaciela swego będziesz nienawidził. A Ja wam powiadam: Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują; tak będziecie synami Ojca waszego, który jest w niebie; ponieważ On sprawia, że słońce Jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi, i On zsyła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Jeśli bowiem miłujecie tych, którzy was miłują, cóż za nagrodę mieć będziecie? Czyż i celnicy tego nie czynią? I jeśli pozdrawiacie tylko swych braci, cóż szczególnego czynicie? Czyż i poganie tego nie czynią? Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski.

  źródło: http://www'mateusz/czytania

  • MariuszINFO said

   Pan Jezus dał nam przykazanie wzajemnej miłości: „abyście się wzajemnie miłowali, jak Ja was umiłowałem”. Wzywał, abyśmy kochali nawet tych, którzy są naszymi nieprzyjaciółmi, gdyż to właśnie miłość jest wypełnieniem Prawa i drogą do królestwa Bożego. Doskonale wiedział o tym dzisiejszy patron, św. Albert Chmielowski (1845-1916). Z pokorą i oddaniem służył najbiedniejszym, aby nie zwątpili w miłość. Adorując Chrystusa, nauczył się, że trzeba być dobrym jak chleb i rozdawać siebie potrzebującym, nie czekając na wdzięczność. Potrafił dostrzec w drugim człowieku oblicze Chrystusa także wtedy, gdy było ono zniekształcone przez biedę i grzech.

   Jakub Kruczek OP, „Oremus” czerwiec 2008, s. 68

   • pio0 said

    Kochać prawdziwie

    Dopóki będziemy kochać jedynie tych, którzy nas kochają lub których mu lubimy, nie odkryjemy, na czym polega prawdziwa miłość, nie odkryjemy tak naprawdę, kim jesteśmy! Aby kochać prawdziwie, najpierw potrzebujemy przyznać się sami przed sobą, że nie potrafimy kochać wszystkich, że mamy relacje trudne, że w życiu są obecni również nieprzyjaciele, a czasami stajemy się także czyimś wrogiem….

    Modlitwa

    Jezu, proszę, naucz mnie kochać prawdziwie, bezinteresownie. Naucz mnie czerpać siłę do kochania innych od Ciebie. Amen

 25. Nowenna do Najświętszej Eucharystii

  ‚ŁASKI – obietnice
  1. Obiecuję duszy, która czcić Mnie będzie w Najświętszej Eucharystii i odmawiać tę Nowennę oraz pokrewnym duszom z rodziny i znajomych, a także wszystkim, za których ofiarowana jest ta Nowenna, wzrost świętości i pobożności oraz nawrócenie zatwardziałych grzeszników.
  2. Obiecuję wzrost powołań kapłańskich i zakonnych, gorliwych dusz powoływanych, które będą pełne miłości i ofiarności, tej prawdziwej, świętej.
  3. Obiecuję odnowę duchową duchowieństwa w parafii oraz parafian.
  4. Obiecuję, że dzięki tej Nowennie będzie powstrzymywany szatan działający na osoby i miejsca, o które prosi w modlitwie odmawiający.
  5. Obiecuję, że dzięki tej Nowennie będzie mogła być wyproszona zgoda w rodzinach i między osobami, które będą wymieniane w intencji.
  6. Obiecuję specjalną ochronę na ostatnie dni.
  7. Obiecuję łaskę zachowania wierności w ostatnich czasach oraz łaskę zachowania siebie bez grzechu ciężkiego do końca!
  8. Obiecuję łaskę rozpoznawania złych duchów, działających na miejsca i osoby.
  9. Obiecuję łaskę głębokiej czci i miłości do Najświętszej Eucharystii. ”

  http://urbietorbi-apocalypse.net/Nowenna_do_Najswietszej_Eucharystii.pl.pdf

 26. jamek said

 27. MariuszInfo said

  XII Niedziela Zwykła, 22 czerwca 2014

  (Jr 20,10-13)
  Słyszałem oszczerstwo wielu: Trwoga dokoła! Donieście, donieśmy na niego! Wszyscy zaprzyjaźnieni ze mną wypatrują mojego upadku: Może on da się zwieść, tak że go zwyciężymy i wywrzemy swą pomstę na nim! Ale Pan jest przy mnie jako potężny mocarz; dlatego moi prześladowcy ustaną i nie zwyciężą. Będą bardzo zawstydzeni swoją porażką, okryci wieczną i niezapomnianą hańbą. Panie Zastępów, Ty, który doświadczasz sprawiedliwego, patrzysz na nerki i serce, dozwól, bym zobaczył Twoją pomstę nad nimi. Tobie bowiem powierzyłem swą sprawę. Śpiewajcie Panu, wysławiajcie Pana! Uratował bowiem życie ubogiego z ręki złoczyńców.

  (Ps 69,8-10.14.17.33-35)
  REFREN: W dobroci Twojej wysłuchaj mnie, Panie

  Dla Ciebie bowiem znoszę urąganie,
  hańba twarz mi okrywa.
  Dla braci moich stałem się obcym
  i cudzoziemcem dla synów mej matki.

  Bo gorliwość o dom Twój mnie pożera
  i spadły na mnie obelgi złorzeczących Tobie.
  Lecz ja, o Panie, modlę się do Ciebie
  w czas łaski, o Boże.

  Wysłuchaj mnie, Panie, bo łaskawa jest Twoja miłość,
  spojrzyj na mnie w ogromie swego miłosierdzia.
  Patrzcie i cieszcie się, ubodzy,
  niech ożyje serce szukających Boga.

  Bo Pan wysłuchuje biednych
  i swoimi więźniami nie gardzi.
  Niech Go chwalą niebiosa i ziemia,
  morza i wszystko, co w nich żyje.

  (Rz 5,12-15)
  Przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech śmierć, i w ten sposób śmierć przeszła na wszystkich ludzi, ponieważ wszyscy zgrzeszyli… Bo i przed Prawem grzech był na świecie, grzechu się jednak nie poczytuje, gdy nie ma Prawa. A przecież śmierć rozpanoszyła się od Adama do Mojżesza nawet nad tymi, którzy nie zgrzeszyli przestępstwem na wzór Adama. On to jest typem Tego, który miał przyjść. Ale nie tak samo ma się rzecz z przestępstwem jak z darem łaski. Jeżeli bowiem przestępstwo jednego sprowadziło na wszystkich śmierć, to o ileż obficiej spłynęła na nich wszystkich łaska i dar Boży, łaskawie udzielony przez jednego Człowieka, Jezusa Chrystusa.

  (J 15,26b.27a)
  Świadectwo o mnie da Duch Prawdy i wy także świadczyć będziecie.

  (Mt 10,26-33)
  Jezus powiedział do swoich apostołów: Nie bójcie się ludzi. Nie ma bowiem nic zakrytego, co by nie miało być wyjawione, ani nic tajemnego, o czym by się nie miano dowiedzieć. Co mówię wam w ciemności, powtarzajcie na świetle, a co słyszycie na ucho, rozgłaszajcie na dachach! Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie mogą. Bójcie się raczej Tego, który duszę i ciało może zatracić w piekle. Czyż nie sprzedają dwóch wróbli za asa? A przecież żaden z nich bez woli Ojca waszego nie spadnie na ziemię. U was zaś nawet włosy na głowie wszystkie są policzone. Dlatego nie bójcie się: jesteście ważniejsi niż wiele wróbli. Do każdego więc, który się przyzna do Mnie przed ludźmi, przyznam się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie. Lecz kto się Mnie zaprze przed ludźmi, tego zaprę się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie.

  źródło: http://www'mateusz.pl/czytania

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d blogerów lubi to: