Dziecko Królowej Pokoju

Pokój musi zapanować pomiędzy człowiekiem i Bogiem, a także między ludźmi

 • Królowa Pokoju

  Królowa Pokoju
 • Uwaga

  Strona używa plików cookies które zapisują się w pamięci komputera. Zapisywanie plików cookies można zablokować w ustawieniach przeglądarki. Dowiedz się o tych plikach http://wszystkoociasteczkach.pl
 • Propozycja chronologiczna

  • Rok 2019 – Kryzys Rumunia
  • Rok 2020 – fałszywe traktaty pokojowe
  • Rok 2021 – Papież jedzie do Moskwy
  • Rok 2021 – Wojna
  • Rok 2022 – zwycięstwo komunistyczne
  • Rok 2023 – 10 królów
  • Rok 2024 – Antychryst
  • Rok 2025 – Sojusz z wieloma
  • Rok 2025 – Synod
  • Rok 2026 – Henoch i Eliasz
  • Rok 2028 – Ohyda spustoszenia
  • Rok 2029 – Ostrzeżenie
  • Rok 2030 – Cud
  • Rok 2031 – Nawrócenie Izraela
  • Rok 2032 – Kara
  • Rok 2032 – Odnowienie świata
  • Rok 2033 – Exodus
  • Rok 2034 – Zgromadzenie w Jerozolimie
  • Rok 3032 – Gog i Magog
  • Rok 3213 – Koniec świata
  • Nowe niebiańskie Jeruzalem.
 • Ostrzeżenie

  13 kwietnia 2029
 • Logowanie

 • Odwiedzają nas

  Map

 • Maryjo weź mnie za rękę

 • Jezu Maryjo Kocham Was

Medjugorje – świadectwo we wspólnocie Cenacolo czerwiec 2014r.

Posted by Dzieckonmp w dniu 3 lipca 2014


Polecam wszystkim. Proszę o rozpowszechnianie. Oczekuję 8 tys odwiedzin tego filmu.

cz.1

cz.2

Komentarzy 48 do “Medjugorje – świadectwo we wspólnocie Cenacolo czerwiec 2014r.”

 1. „Udzielę każdej modlącej się duszy w godzinie Mojego Konania od 15:00 do 16:00 wszelkich łask, o które prosić będzie, o ile zgadzały się będą z Wolą Bożą. W każdy pierwszy piątek miesiąca w tej godzinie, każdy, kto poprosi o nawrócenie grzeszników, zwłaszcza tych zatwardziałych i za kapłanami, będzie wysłuchany w 100%. Naczynie to, którego w tej Godzinie będziecie używali, zapewni szybką realizację prośby. Kto w Godzinie Miłosierdzia odmówi Różaniec Drogi Krzyżowej, zwiększy do czterech razy liczbę dusz uwalnianych z czyśćca i nawracających się dzięki tej Modlitwie (40.000 dusz uwalnianych z czyśćca i 400 nawracających się). Każdemu, kto będzie propagował te wiadomości, choćby przekazał to tylko jednej osobie, obiecuję Specjalne Łaski i specjalne błogosławieństwo, które będzie bardzo wiele znaczyło, w tych czasach Apokalipsy.” http://urbietorbi-apocalypse.net/Rozaniec_Drogi_Krzyzowej.pl.pdf

  „Kto będzie się modlił w każdą pierwszą sobotę miesiąca pomiędzy 12:00, a 13:00 dostąpi Łask, jakich się dostępuje przy modlitwie, do tej pory raz w roku 8.XII. Każdemu, kto będzie propagował te wiadomości, choćby przekazał to tylko jednej osobie, obiecuję Specjalne Łaski i specjalne błogosławieństwo, które będzie bardzo wiele znaczyło, w tych czasach Apokalipsy.”

 2. MariuszInfo said

 3. MariuszInfo said

  Piątek, 4 lipca 2014

  (Am 8,4-6.9-12)
  Słuchajcie tego wy, którzy gnębicie ubogiego i bezrolnego pozostawiacie bez pracy, którzy mówicie: Kiedyż minie nów księżyca, byśmy mogli sprzedawać zboże? Kiedyż szabat, byśmy mogli otworzyć spichlerz? A będziemy zmniejszać efę, powiększać sykl i wagę podstępnie fałszować. Będziemy kupować biednego za srebro, a ubogiego za parę sandałów i plewy pszeniczne będziemy sprzedawać. Owego dnia – wyrocznia Pana Boga – zajdzie słońce w południe i w dzień świetlany zaciemnię ziemię. Zamienię święta wasze w żałobę, a wszystkie wasze pieśni w lamentacje; nałożę na wszystkie biodra wory, a na wszystkie głowy [sprowadzę] łysinę i uczynię żałobę jak po jedynaku, a dni ostatnie jakby dniem goryczy. Oto nadejdą dni – wyrocznia Pana Boga – gdy ześlę głód na ziemię, nie głód chleba ani pragnienie wody, lecz głód słuchania słów Pańskich. Wtedy błąkać się będą od morza do morza, z północy na wschód będą krążyli, by znaleźć słowo Pańskie, lecz go nie znajdą.

  (Ps 119,2.10.20.30.40.131)
  REFREN: Słowami Boga żyjemy jak chlebem

  Błogosławieni, którzy zachowują Boże pouczenia
  i szukają Go całym sercem.
  Z całego serca szukam Ciebie,
  nie daj mi zboczyć od Twoich przykazań.

  Słabnie wciąż moja dusza
  z tęsknoty do wyroków Twoich.
  Wybrałem drogę prawdy,
  pragnąc Twych wyroków.

  Oto pożądam Twoich postanowień,
  według Twej sprawiedliwości zapewnij mi życie.
  Zaczerpnę powietrza otwartymi ustami,
  bo pragnę Twoich przykazań.

  (Mt 9,12b.13b)
  Nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają. Nie przyszedłem powołać sprawiedliwych, ale grzeszników.

  (Mt 9,9-13)
  Odchodząc z Kafarnaum Jezus ujrzał człowieka imieniem Mateusz, siedzącego w komorze celnej, i rzekł do niego: Pójdź za Mną! On wstał i poszedł za Nim. Gdy Jezus siedział w domu za stołem, przyszło wielu celników i grzeszników i siedzieli wraz z Jezusem i Jego uczniami. Widząc to, faryzeusze mówili do Jego uczniów: Dlaczego wasz Nauczyciel jada wspólnie z celnikami i grzesznikami? On, usłyszawszy to, rzekł: Nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają. Idźcie i starajcie się zrozumieć, co znaczy: Chcę raczej miłosierdzia niż ofiary. Bo nie przyszedłem powołać sprawiedliwych, ale grzeszników.

  źródło: http://www'mateusz.pl/czytania

  • MariuszInfo said

   Nasze trudne i gorzkie przeżycia mogą okazać się błogosławione, o ile wyzwolą w nas pytania o sprawy najistotniejsze. Szukając odpowiedzi, często nawet nieświadomie kierujemy się w stronę Boga, a On przez swojego Syna, który jest Jego Żywym Słowem, wychodzi nam naprzeciw. Potrzeba tylko stanąć w prawdzie o sobie, wyzbyć się pozorów, uznać swoją słabość, by Niebieski Lekarz mógł nas uzdrawiać, przemieniać i upodabniać do siebie.

   ks. Jarosław Januszewski, „Oremus” lipiec 2006, s. 33-34

  • kooool said

   4 lipca Żywot świętego Udalryka, biskupa
   (Żył około roku Pańskiego 970)

   Święty Udalryk był synem hrabiego Hupolda na Kyburgu i Dillingen i jego małżonki Dietburgi, córki księcia szwabskiego. Słabowite, ale uzdolnione pacholę odebrało religijne wychowanie w klasztorze St. Gallen. Poznał on tam bogobojną pustelnicę Wiboradę, osiadłą przy kapliczce świętego Jerzego, i często z nią rozmawiał o Niebie i życiu pozagrobowym. W jednej z rozmów, dotyczących przyszłego jego powołania, gdy wahał się, czy ma zostać świeckim czy też zakonnym księdzem, przepowiedziała mu Wiborada, że wola Boga nie przeznaczyła go na członka klasztoru St. Gallen, lecz na biskupa diecezji, leżącej na wschodzie, gdzie rzeka Lech stanowi granicę dwóch krajów.

   Kluczem do zrozumienia zwycięstw tego świętego biskupa nad licznymi i potężnymi nieprzyjaciółmi jest jego gorliwość w spełnianiu ofiary Ciała i Krwi Pańskiej. Miewał on niekiedy Msze św. po dwa i trzykroć dziennie. Wonczas wolno to było kapłanom, dziś atoli dzieje się podobnie tylko w dzień Bożego Narodzenia. Msza św. jest najskuteczniejszym sposobem osiągnięcia łaski i błogosławieństwa Bożego. Udalryk wiedział o tym i mocno był przekonany, że Msza święta jest najmilszą Bogu ofiarą. Nie dziw przeto, że Pan Bóg hojnie zlewał na niego swe błogosławieństwa. Naśladujmy przeto świętego biskupa; uczęszczajmy, o ile nam czas pozwala, na Msze codziennie, a Najwyższy nie poskąpi nam swych łask i błogosławieństw ani w życiu, ani w godzinę śmierci. Apostołowie są fundamentem i niejako podwaliną domu Bożego, cały świat chrześcijański zaś jest ścianami jego. Wszakże apostoł mówi: „Świątynia Boga święta jest, a tą świątynią jesteście wy”. Dążmy przeto do połączenia się z Tym, który z nas wzniósł i zbudował swój gmach rozległy. W niebiesiech nie ma głodu i pragnienia, nie ma mrozu ani upałów, nie ma chorób ani boleści, nie ma zasadzek ani nieprzyjaciół, albowiem wybrani będą jakoby aniołowie niepodlegający zmianie, i na wieki mieszkać będą w gronie niebieskim. Czy i ty, duszo chrześcijańska, nie pragniesz tam zamieszkać? Idź w ślady Udalryka św., niech twoja wiara będzie równie niewzruszona, twoja modlitwa równie gorąca, twoja wstrzemięźliwość i miłość bliźniego równie silna. Jeśli serce twe będzie także mieszkaniem Boga, jak to widziałeś u niego, wtedy wejdziesz do Nieba i będziesz miał szczęście oglądania oblicza Pańskiego po wieki wieków.

   http://dialogsercamilosci.eu/2014/07/04/4-lipca-zywot-swietego-udalryka-biskupa/

 4. jamek said

  NWO – świat wg lucyfera

  Istnieją dwa sposoby sprawowania władzy wiecznej i absolutnej. Pierwszy, gdy rządzisz z ukrycia. Drugi, jawny, gdy rządzisz jako „Bóg”.

  Ukryta władza NWO

  Jeśli jesteś tyranem i uciskasz swoich poddanych najlepszym sposobem sprawowania władzy jest władza tajna. Lud takiej władzy nigdy nie obali, ponieważ w takim systemie nikt nie wie, kto faktycznie rządzi. Jeśli dodatkowo ustanowisz fasadową władzę, która w oczach poddanych będzie najwyższą władzą, cały gniew i sprzeciw ludu, który powstanie w wyniku twojej tyranii, będzie skupiony na tej fasadowej władzy podległej tobie. Wtedy tworzysz opozycję wobec fasadowego rządu, która, głosząc hasła uciskanego ludu, zostanie wyniesiona w przyszłości przez ten lud do władzy. Jest to istota demokracji. Jest to władza ludu z wyborami co kilka lat. Im bardziej niesprawiedliwe i tyrańskie rządy tym częściej następuje wymiana marionetek na inne marionetki. Wybory co 4 lata.

  Władza pozostająca w ukryciu nigdy nie zostanie obalona. Nikt jej nie może zagrozić. Jest to władza wieczna i absolutna. Fundamentem sprawowania takiej władzy jest tajność i piramidalna struktura, w której każdy poziom zna jedynie jeden poziom wyższy, od którego otrzymuje polecenia, natomiast nie wie, co jest ukryte na kolejnych poziomach. Są to kolejne stopnie wtajemniczenia na których adept zostaje oświecony i poznaje, kto realnie rządzi światem oraz jak jest cały system skonstruowany.

  Istnieje 666 stopni lucyferycznego oświecenia. Najwyższy poziom to ten, w którym człowiek staje się „Bogiem”. Wg ideologii lucyferiańskiej nasz świat dzieli się na ludzi (większa podstawa piramidy) oraz na bogów (wierzchołek piramidy, oko). Ludzie posiadający zwierzęce dusze to niewolnicy na najniższym stopniu piramidy, najniższym stopniu rozwoju ewolucji duchowej. Zostali oni stworzeni aby służyć bogom — są nieświadomi istnienia boskiej struktury władzy, wierzą we wszystkie kłamstwa serwowane przez bogów, żyją w matrixie. Wyższe poziomy podstawy piramidy posiadają świadomość organizacji świata i w zamian za swoją służbę są nagradzane bogactwem, pozycją społeczną, etc.. Ludzie ci mogą wejść na drogę oświecenia by w przyszłości, w kolejnych karnacjach, osiągnąć stan doskonałości i boskości. Wierzchołek piramidy to „raj na ziemi”. Jest to stan „boskiej świadomości” i jako wspólnota jest tworzony przez oświeconych, tj. osoby które w cyklu inkarnacyjnym osiągnęły w wyniku ewolucji duszy wysoki stopień rozwoju. Wg tych wierzeń Lucyfer, jako dobry „Bóg”, jako Prometeusz niosący światło oświecił ludzi o ich boskiej naturze i podzielił się z nimi swą boską władzą nad światem. Ziemia jest wiec rajem zamieszkiwanym przez ludzi-bogów (wierzchołek piramidy), którzy sprawują rządy nad pozostałą częścią ludzkości (podstawa piramidy). Wg ideologii lucyferiańskiej gdy człowiek osiągnie dany poziom oświecenia po fizycznej śmierci ciała — jego dusza inkarnuje, tj. rodzi się ponownie na tym samym poziomie rozwoju świadomości aby kontynuować ewolucję. Dusza, która przekroczyła granicę, która osiągnęła już poziom oświecenia, za każdym kolejnym wcieleniem rodzi się „w raju na ziemi”, tj. rodzi się w rodzinie oświeconych, gdzie od początku swojego życia jest wychowywana, kształcona i formowana w lucyferycznej ideologii boskości. Istotą tej „boskości” jest podporządkowanie całego świata własnej woli, a w praktyce zaspokajanie swych pożądliwości, swojej pychy, chciwości, pożądliwości cielesnej i innych grzechów — wszystko kosztem całego świata. W lucyferycznym niebie, tak jak w całej strukturze, istnieje ścisła hierarchia której ukoronowaniem będzie skupienie władzy nad całym światem w rękach jednej osoby — fałszywego mesjasza, fałszywego Emanuela, „Boga między nami”. „I dano jej [Bestii] władzę nad wszelkim pokoleniem, i ludem, i językiem, i narodem.” Ideologia lucyferiańska zakłada, iż ostatecznym przeznaczeniem ewolucji każdej duszy jest osiągnięcie 666 stopnia rozwoju czyli stanie się Bogiem Jedynym. 666 poziom to władza absolutna skupiona w jednej osobie: „Bogu na ziemi”. Celem każdej istniejącej duszy jest więc przejście inkarnacyjnego cyklu wcieleń, który w wyniku ewolucji doprowadzi duszę do stanu boskości. „Tu jest mądrość. Kto ma rozum, niech zrachuje liczbę bestii. Albowiem liczba jest człowieka: a liczba jego sześćset sześćdziesiąt i sześć”.

  Człowiek staje się Bogiem.

  Władza staje się jawna.

  Tak wygląda wiara synagogi szatana i takie są jej wierzenia. Szatan jest ojcem kłamstwa. W rzeczywistości nie istnieje żaden ciąg inkarnacji ani ewolucji duszy. Rodzimy się, żyjemy, umieramy tylko raz. Po śmierci dusza jest sądzona, potem na całą wieczność trafia do nieba albo piekła. Cała ta struktura została przez lucyfera stworzona po to, aby pogrążać ludzkość w coraz większych grzech, grzechach, które obrażają Boga w Trójcy Jedynego, wołają o Bożą sprawiedliwość i karę, a na dusze sprowadzają wieczne potępienie.

  Świat oświeconych jest „materialnym rajem na ziemi”. Oświeceni posiadają nieograniczone zasoby finansowe, posiadają nieograniczone możliwości oraz nieograniczoną władzę. Są zarządcami całej ludzkości, podlegają im wszystkie światowe rządy, wszystkie służby specjalne, wszystkie religie (oprócz Kościoła Katolickiego), wszystkie media, wszystkie korporacje. Wszystko to w zamian za oddanie swojej duszy lucyferowi. Są oni marionetkami w rękach szatana i jego demonów.

  „Wy z ojca djabła jesteście: a pożądliwości ojca waszego czynić chcecie. On był mężobójcą od początku, i w prawdzie się nie został: bo w nim nie masz prawdy. Gdy mówi kłamstwo, z własnego mówi: iż jest kłamcą, i ojcem jego.” – Ewangelia św. Jana 8, 44

  Szymon

  Tags : NWO, synagoga szatana

  http://wolna-polska.pl/wiadomosci/nwo-swiat-wg-lucyfera-2014-06

 5. Bogdan, said

  Witam Kochani ja nie na temat potrzebuję pilnego kontaktu z psychologiem .Wiem ze jak zawsze na kochanych blogowiczów można liczyć .Pozdrawiam Was serdecznie .Dobrego Dnia >Niech Królowa Pokoju wstawia sie za Wami

 6. Wiktoria said

  Powierzcie drodzy pielgrzymi Krolowej Pokoju Ukraine, na wschodzie Ukrainy ofiar wsrod zwyklych ludzi i dzieci jest coraz wiecej, zrujnowane cale ulicy, wsi, miasta.

 7. kooool said

  Debiut Korwin-Mikkego w europarlamencie.
  http://gloria.tv/?media=631367

 8. Bożena said

  Ci sami mówili świadectwo jak byłam na początku maja w Medjugorje .

 9. szafirek said

  Z RÓŻAŃCEM PRZEZ ŻYCIE
  NA DOBRE I NA ZŁE

  „Proszę was, abyście zrobili pewną próbę. Zwracam się z tym szczególnie do trzech grup ludzi: do zrozpaczonych, do uwikłanych w grzechy oraz do wątpiących, to jest do tych, którzy wyczerpali wszystkie ludzkie źródła w poszukiwaniu pokoju, do tych, którzy czują przesyt życia i mają głębokie poczucie winy, i do tych, którzy żyją w zwątpieniu lub cynizmie.

  Proszę was, zacznijcie mówić różaniec i odmawiajcie go przez trzydzieści dni. Nie odpowiadajcie mi: „Jak mogę się modlić, kiedy brak mi wiary”. Bo gdybyście zagubili się beznadziejnie w lesie, to choćbyście i wątpili w to, czy ktoś jest w pobliżu, wołalibyście jednak z całych sił. A więc zacznijcie wołać. Zacznijcie się modlić. Będziecie zaskoczeni: Maryja odpowie – ręczę wam” (Sługa Boży Fulton John Sheen).

  „Każdy Polak odmawia co dzień swój Różaniec ! Jest to wezwanie całej Polski do nowego wysiłku modlitwy… Do Was więc, umiłowani bracia kapłani, do Was, dziatwo mała i droga młodzieży, do Was, utrudzone matki i spracowani ojcowie, do Was, prości i uczeni, zwracam się z gorącym wezwaniem: weźmy różaniec do ręki” (Sługa Boży Stefan Wyszyński).

  „Modlący się na różańcu to elity Kościoła” (ks. Janusz Chyła).

  http://rozaniec.maryjni.pl/index.html

 10. Apostoł Różańca said

  Nowenna pompejańska to najskuteczniejsza forma modlitwy, zwana „nie do odparcia” Zapraszam do poczytania prawie 1500 łask, cudów uzyskanych dzięki ten nowennie. Oto jeden z cudów uzdrowienia z raka:
  http://pompejanska.rosemaria.pl/2013/04/pani-wanda-uzdrowienie-z-raka/

 11. protestuj said

  UWAGA OSTRZEZENIE pojawilo sie logo swiatowych dni mlodziezy jest to krzyz przerwany w miejscu miedzy jedna a druga czescia jest innym kolorem jakby haczyk ktory laczy sie z krzyzem. Krzyz z haczykiem podobny jak wcisneli na Cudownym Medaliku, ktory demonstrowal ks.Natanek wiele lat temu (wyraża absolutną pogardę wobec chrześcijaństwa oraz podważa boskość Boga. Jako taki został szybko wykorzystany przez nurty satanistyczne.
  Jego podstawę można interpretować na dwa możliwe sposoby. Może to być znak zapytania (?), który wyraża wątpliwość w transcendentną Prawdę, w Objawienie Boże, we wszechmoc i miłość Boga, w całe dzieło stworzenia, odkupienia i uświęcenia itd. W tym wypadku nawiązywałby do pokusy z Edenu, gdzie wąż – szatan podważa zalecenia Boga, podając je w kłamliwy sposób. Podstawa może być także interpretowana jako niedokończone koło, co oznaczałoby, iż chrześcijaństwo ma się skończyć pomieszaniem i poplątaniem)

  NATEPNY KOLOR – NIEBIESKI LACZY SIE Z NIM i powoduje ze jest to juz krzyz z kokardka, ktory oznacza
  Symbol pogardy dziewictwa i symbol możliwości wyboru partnera według osobistego uznania. Jest to zwrot do starożytnego pogaństwa, w którym praktykowano rytualne hulanki, orgie,

  ten drugi kolor wyglada jak polksiezyc obok nigo kulka bardzo podobne do loga wegierskiej partii Jobbik
  pomieszanie z poplataniem taki new age

  Mysle ze trzeba natychmiast zaprotestowac

  http://wiadomosci.onet.pl/krakow/zaprezentowano-logotyp-swiatowych-dni-mlodziezy-krakow-2016/8txme

  wiadomosc ta napisalem na blogu wobroniewiaryitradycji wczoraj wieczorem moj komentarz nawet sie nie ukazal wzamian za to pojawilo sie to logo na pierwszej stronie ich bloga

  • kazpil said

   Przecież to logo jest wzorowane na obrazie Bożego Miłosierdzia

  • maryjola said

   Nie no to już naprawdę przesada,trzeba mieć naprawdę z głową żeby w tym logo widziec jakieś satanistyczne znaki,to już staje się chore taka interpretacja!

 12. Apostoł Różańca said

  Kochani Czytelnicy tego bloga i Adminie! Muszę Wam powiedzieć, że nie zawsze się zgadzam z tym co jest na blogu, jednak szanuję wolność Admina, który jest właścicielem. Admin daje za to wolną rękę innym, którzy zawsze mogą powiedzieć SWOJE ZDANIE. To cenna wolność na tym blogu i za to dzięki!
  Natomiast to co się dzieje na blogu ” W obronie wiary i tradycji” to po prostu nie mieści sie w głowie. Moje posty, które miały na celu POMÓC pewnemu księdzu w znalezieniu funduszy na osuszenie kaplicy itp nie zostały opublikowane i jeszcze dostałem „naganę”, oczywiście bronić się tam także NIE MOŻNA, bo CENZURA I BLOKADA. Oto co napisałem im – ” Dlaczego moje komentarze giną? Za to jak widać pozwalacie pisać innym negatywnie o mnie, choć ta Kasia nie zna mnie i przecież nawet nie czytała tego co było napisane, bo to usunęliście, ale nie pozwalacie mi się obronić? Już Jezus powiedział – «Jeżeli źle powiedziałem, udowodnij, co było złego. A jeżeli dobrze, to dlaczego Mnie bijesz?» ” NA PRAWDĘ NIE ROZUMIEM takiego postępowania!

  • Dzieckonmp said

   mówiłem nie dotykać bo zrobią z każdego głupiego.

   • Apostoł Różańca said

    Domyślam się dlaczego tak może być… Bo oni czytają ten blog a ja piszę na tym blogu, oni zaś uważają, że każdy kto tutaj pisze – cokolwiek, choćby tylko tak jak ja – świadectwa skuteczności różańcowej nowenny pompejańskiej – jest ich WROGIEM. Dlatego to blokowanie, dowalanie mi zupełnie bez celu i sensu zdawać by się mogło, a jednak sens jest – jestem wrogiem, bo piszę tutaj i pod takim samym nickiem próbowałem napisać coś u nich w dobrej rzecz jasna wierze, co jak widać jest dla nich nie dopuszczalne. Każdy kto przebywa na tym blogu ma zakaz pisania na tamtym, no tak to wygląda. Tak postępują katolicy? Chyba nie.

   • cox said

    Proponuję nie nakręcać się i zostawić samym sobie.

  • Tomasz said

   Zostawmy ich psychiatrom. Nie myśl że Kasia to jakaś Kasia albo Babcia to jakaś babcia. Wszystko to jedna i ta sama osoba.

 13. Wiesia said

  Jutro I sobota m-ca.
  ~~~~~~~~~~~~~~~~
  1)Umiłowanie krzyża i cierpień
  Fragmenty orędzi Jezusa i Maryi – s. Maria Natalia, Węgry (1936-1988)
  http://www.duchprawdy.com/s_maria_natalia_umilowanie_krzyza_i_cierpien.htm
  2)Eucharystia – Komunia Święta
  Fragmenty orędzi Jezusa i Maryi – s. Maria Natalia, Węgry (1936-1988)
  3)Maryja Zwycięska Królowa Świata
  Fragmenty orędzi Jezusa i Maryi – s. Maria Natalia, Węgry (1936-1988)
  JEZUS: „W chwili, gdy Syna ogłasza się Królem, godzi się, by również i Matka Syna, była królewskim majestatem. Dlatego pragnę, by moja Niepokalana Matka była ogłoszona dla całej ludzkości Zwycięską Królową Świata. To ogłoszenie winno być uroczyste i oficjalne.”
  4)Czyściec
  Fragmenty orędzi Jezusa i Maryi – s. Maria Natalia, Węgry (1936-1988)
  http://www.duchprawdy.com/czysciec_s_maria_natalia.htm
  5) NOWENNA WYNAGRADZAJĄCA NIEPOKALANEMU SERCU MARYI,
  PODYKTOWANA PRZEZ
  NASZEGO PANA JEZUSA CHRYSTUSA
  SIOSTRZE MARII NATALII,
  ZAKONNICY WĘGIERSKIEJ (1901-1992)
  http://www.metanoeite.republika.pl/nowenna3.htm

 14. Powiew ze wschodu said

  Islamski Kalifat może wkrótce zagrozić innym krajom – Kalif wzywa do zdobycia Rzymu
  Obwieszczona wraz z początkiem Ramadanu restytucja islamskiego Kalifatu to prawdopodobnie początek poważnych kłopotów dla świata. Obecnie islamiści skupiają się na podboju Iraku i trzeba przyznać, że osiągają znaczące sukcesy. Gdy jednak uporają się z tym zadaniem z pewnością zaatakują kolejne kraje w regionie.
  Pojawiają się liczne doniesienia, że znajduje się ciała ukrzyżowanych bojowników sunnickich i tego dokonują ich bracia w wierze. Problem jaki wyhodowali sobie ci, którzy wspierali tak zwaną ” opozycję syryjską” jest już znacznie większy od tego jako stworzono w Libii. Tam również próbowano stworzyć islamskie państwo i rozpoczęto podbój Mali.
  Niepokojąco brzmią też nawoływania Kalifa Al-Baghdadiego do opanowania Europy. Wczoraj wzywał on do zajęcia Rzymu, wkrótce zapewne wezwania te będą dotyczyć innych europejskich miast. Jego armia właściwie już tu jest a wojna może się zacząć w każdej chwili. Zdaje się, że niewiele osób rzeczywiście właściwie ocenia powagę sytuacji.
  http://zmianynaziemi.pl/wiadomosc/islamski-kalifat-moze-wkrotce-zagrozic-innym-krajom-kalif-wzywa-zdobycia-rzymu

  • Powiew ze wschodu said

   Terroryści z ISIL są w posiadaniu rakiety balistycznej Scud


   „rzekomo” rakieta jest niesprawna…
   Samozwańczy kalif, Abu Bakr al-Baghdad, wezwał niedawno wszystkich muzułmanów z całego świata aby przyjechali na „ziemię Allaha” i pomogli zbudować islamskie państwo. Warto dodać, że miasto Raqqa, położone w północnej części Syrii, zostało ogłoszone stolicą Państwa Islamskiego. Kwestia utworzonego kalifatu jest brana bardzo poważnie. Al-Baghdad chce, aby do nowego kraju przybyły osoby posiadające konkretne umiejętności, czyli nauczyciele, sędziowie, lekarze, inżynierowie oraz wojskowi.
   http://zmianynaziemi.pl/wiadomosc/terrorysci-isil-sa-w-posiadaniu-rakiety-balistycznej-scud

 15. Powiew ze wschodu said

  Prezydent Ukrainy Petro Poroszenko nakazał zaatakować swoich rosyjskich obywateli
  Dość zakłamania i hipokryzji, tudzież udawania, że sprawy nie są tym czym są w rzeczywistości. Najciekawsze jest to, że przez ostatnie dni dyplomaci i szefowie najważniejszych państw unijnych i Federacji Rosyjskiej – OSOBIŚCIE – negocjowali w sprawie pokoju na Ukrainie. Strona Ukraińska w ostatniej chwili odrzuciła tekst już wynegocjowanego komunikatu – decydując się na rozwiązanie siłowe. Pomyśleć tylko, że historia tak szybko zatoczyła koło, bo przecież prezydent Janukowycz odszedł od stołu w Wilnie, jak zrozumiał czego dotyczy porozumienie z Unią! Tym razem jednak jakiś „tajemniczy” czynnik zewnętrzny zaćmił umysły ukraińskich decydentów, że po prostu zdradzili prowadzone negocjacje.
  Na tle dramatu przeznaczonych do anihilacji mieszkańców Donbasu widać jak zakłamany jest Zachód, jak zbędne i fasadowe są międzynarodowe instytucje z Organizacją Narodów Zjednoczonych na czele! Liczy się niestety tylko i wyłącznie naga i brutalna siła, zdolna do odparcia zagrożenia i jeżeli trzeba po prostu zabicia przeciwnika, albowiem inaczej samemu można być zabitym, chyba że się ktoś pogodzi z tym, że będzie żył w okupowanym kraju.
  więcej:
  http://obserwatorpolityczny.pl/?p=23485

 16. Atanazy said

  To piękne, że Bóg ratuje osoby z uzależnieniami. Ale takie świadectwa pokazują też pewien skutek uboczny – możesz robić, co chcesz, a potem Bóg Cię uratuje. Niestety nie wszyscy zostają uratowani, bo nie każdy poddaje się Miłosierdziu Boga.
  Mi brakuje świadectw ludzi świętych. One mogłyby nas pobudzić do większej wiary i gorliwości. Brakuje mi świadectw ludzi, którzy zawsze byli wierni Bogu i starali się, choć mieli swoje upadki i problemy.

  Ale oczywiście chwała Bogu Najwyższemu za każdą uratowaną duszę!

  • Wiesia said

   Oni istnieją,ale żyją w ukryciu.Są niedostrzegalni w tym świecie,który żyje co raz to w większym galopie.O Nich się nie mówi,Oni nie są medialni,bo robią to dla Chrystusa.Z Chrystusem łączą swoje cierpienia przez Niepokalane Serce Maryi.Życie takich osób dzisiaj się nie pokazuje w telewizji,o Nich nie mówią w prasie,bo dzisiaj bardzo mocno pieniądz poprzewracał w głowach ludziom.Dzisiaj dążyć do stanu Świętości,to takie niemodne i gorszące dla wielu ludzi.Dzisiaj świat potrzebuje radości,zabawy,korzyści materialnej.Widząc cierpiących…, ludzie uciekają.No cóż każdy myśli,że jest wieczny:zdrowie,młodość,uroda i sukces,a jak to mija,co wtedy pozostaje??rozczarowanie ogromne,albo nie daj Boże oskarżanie Pana Boga.To w cierpieniu doskonalimy się dla Nieba.Mocno wierzę,że Święci istnieją,dążmy i my do tego,mamy teraz właśnie tę szansę,bo jest to czas ostateczny.Święty nigdy o sobie nie mówi,że jest Święty,a wręcz przeciwnie.Prawdziwy Święty się nie afiszuje z bólem,nie myśli o sobie ale o innych i co jest bardzo istotne nie przyjmuje pochwał do siebie,które nie pozwalają ćwiczyć się w pokorze.Tu na ziemi mają bardzo pod górkę,ale wiedzą,że to chwileczka w porównaniu z tym,co Ich czeka.Oni potrafią WIERZYĆ,KOCHAĆ,UFAĆ,WYBACZAĆ I BŁOGOSŁAWIĆ.
   http://www.katolik.pl/swieci-zyja-pomiedzy-nami,2600,416,cz.html

 17. Henryk said

  Mąż Marty Kaczyńskiej kontra prof. Chazan.
  http://www.fakt.pl/polityka/marcin-dubieniecki-o-aborcji-dubieniecki-kontra-chazan,artykuly,472558.html
  Nic dodać, nic ująć..

 18. MariuszInfo said

  Sobota, 5 lipca 2014

  (Am 9,11-15)
  To mówi Pan: W tym dniu podniosę szałas Dawidowy, który upada, zamuruję jego szczeliny, ruiny jego podźwignę i jak za dawnych dni go zbuduję, by posiedli resztę Edomu i wszystkie narody, nad którymi wzywano mojego imienia – wyrocznia Pana, który to uczyni. Oto nadejdą dni – wyrocznia Pana – gdy będzie postępował żniwiarz [zaraz] za oraczem, a depczący winogrona za siejącym ziarno; z gór moszcz spływać będzie kroplami, a wszystkie pagórki będą nim opływać. Uwolnię z niewoli lud mój izraelski – odbudują miasta zburzone i będą w nich mieszkać; zasadzą winnice i pić będą wino; założą ogrody i będą jeść z nich owoce. Zasadzę ich na ich ziemi, a nigdy nie będą wyrwani z ziemi, którą im dałem – mówi Pan Bóg twój.

  (Ps 85,9.11-14)
  REFREN: Pan głosi pokój swojemu ludowi

  Będę słuchał tego, co mówi Pan Bóg:
  oto ogłasza pokój
  ludowi i świętym swoim,
  którzy zwracają się ku Niemu swym sercem.

  Spotkają się ze sobą łaska i wierność,
  ucałują się sprawiedliwość i pokój.
  Wierność z ziemi wyrośnie,
  a sprawiedliwość spojrzy z nieba.

  Pan sam obdarzy szczęściem,
  a nasza ziemia wyda swój owoc.
  Przed Nim będzie kroczyć sprawiedliwość,
  a śladami Jego kroków zbawienie.

  (Jk 1,18)
  Ze swej woli zrodził nas Ojciec przez słowo prawdy, abyśmy byli jakby pierwocinami Jego stworzeń.

  (Mt 9,14-17)
  Uczniowie Jana podeszli do Jezusa i zapytali: Dlaczego my i faryzeusze dużo pościmy, Twoi zaś uczniowie nie poszczą? Jezus im rzekł: Czy goście weselni mogą się smucić, dopóki pan młody jest z nimi? Lecz przyjdzie czas, kiedy zabiorą im pana młodego, a wtedy będą pościć. Nikt nie przyszywa łaty z surowego sukna do starego ubrania, gdyż łata obrywa ubranie, i gorsze robi się przedarcie. Nie wlewa się też młodego wina do starych bukłaków. W przeciwnym razie bukłaki pękają, wino wycieka, a bukłaki się psują. Raczej młode wino wlewa się do nowych bukłaków, a tak jedno i drugie się zachowuje.

  źródło: http://www'mateusz.pl/czytania

  • MariuszInfo said

   „Młode wino wlewa się do nowych bukłaków.” Nie da się pogodzić pragnienia przemiany, odnowy życia i trwania w starych przyzwyczajeniach. Nie da się doświadczyć pełni radości zmartwychwstałego Chrystusa bez stanięcia w prawdzie i zgody na obumieranie w nas tego, co nieświęte. Dajmy się dziś ogarnąć Duchowi Świętemu, który ma moc przemiany zwykłego chleba i wina w przenajświętsze Ciało i Krew Chrystusa, i prośmy, aby przemienił w nas to wszystko, co sprzeciwia się naszej godności dzieci Bożych.

   Anna Nowak, Gabriela Świrska, Halina Świrska, „Oremus” lipiec 2008, s. 20-21

   • pio0 said

    Tęsknota za przemianą

    Kiedy miłośc wkracza w życie człowieka,, przemienia je radykalnie! Zmiany wtedy stają się nieodzowne, naturalne, oczekiwane, wytęsknione. Wszelkie wybory i decyzje są podporządkowane miłości! I nawet jeśli kosztują, to nie są jedynie rezygnacją, bo wnoszą w życie ogromną radość.Radość obecności ukochanej osoby! Jezus opisuje swoją obecność w naszym życiu jako obecność pana młodego -oblubieńca, jako tego, który miłuje jako pierwszy, wiernie i do końca. On przynosi ze sobą w darze nową szatę – nową tożsamość oraz nowe wino – nową jakość życia.

    Modlitwa

    Jezu, pragnę nowej, radykalnej zmiany. Przemiany wypływającej z serca, uszczęśliwiającej nawet pośród wymagań i wyrzeczeń. Pragnę zachować w pełni Twoją naukę.Amen.

 19. Dana said

  Gdyby nie Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia, gdyby nie Św. Jan Paweł II, który zainspirował założycieli do powołania fundacji, której stypendyści nazywani są „żywym pomnikiem JPII” nie byłoby studiów w Warszawie, mojej drogi zawodowej, pracy w Krajowym Biurze Organizacyjnym ŚDM i nie byłoby logotypu Światowych Dni Młodzieży Kraków2016. Tak więc z pełną świadomością mogę powiedzieć, że wszystko to, w czym biorę udział, jest zasługą Naszego Papieża!

  http://www.krakow2016.com/pl/aktualnosci,pokaz,86,wszystko-to-w-czym-biore-udzial-jest-zasluga-naszego-papieza

 20. Małgosia said

  W świecie pełnym nienawiści ciągle musimy mieć nadzieję.
  W świecie pełnym zła, wciąż musimy być pełni otuchy.
  W świecie pełnym rozpaczy, nadal musimy mieć odwagę,
  by marzyć.
  W świecie zanurzonym w nieufności, my ciągle musimy mieć siłę, by wierzyć…..
  Jeśli przychodzisz na ten świat wiedząc,
  że jesteś kochany i odchodzisz z tego świata czując to samo,
  wtedy ze wszystkim,
  co dzieje się w międzyczasie można się pogodzić

  Każdy ma jakieś trudne chwile, problemy…
  Odpowiednie słowa mogą pocieszyć;
  przekonać, że można się podźwignąć, gdy się upadło;
  przypomnieć, że zawsze po burzy pojawia się słońce,
  po cierpieniu przychodzi radość…
  Warto uwierzyć, że wszystko będzie dobrze.
  Niejednokrotnie bywa tak, że z trudnych doświadczeń wychodzimy silniejsi..

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d blogerów lubi to: