Dziecko Królowej Pokoju

Pokój musi zapanować pomiędzy człowiekiem i Bogiem, a także między ludźmi

 • Królowa Pokoju

  Królowa Pokoju
 • Uwaga

  Strona używa plików cookies które zapisują się w pamięci komputera. Zapisywanie plików cookies można zablokować w ustawieniach przeglądarki. Dowiedz się o tych plikach http://wszystkoociasteczkach.pl
 • Logowanie

 • Odwiedzają nas

  Map

 • Maryjo weź mnie za rękę

 • Jezu Maryjo Kocham Was

Oredzie Matki Bozej z 2 lipca 014

Posted by Dzieckonmp w dniu 3 lipca 2014

Drogie dzieci, Ja, Matka tutaj zgromadzonych i Matka całego świata, błogosławię was macierzyńskim błogosławieństwem i wzywam was do pójścia drogą pokory. Ta droga prowadzi do poznania miłości mojego Syna. Mój Syn jest wszechmocny, On jest we wszystkim. Jeśli wy, moje dzieci, tego nie rozpoznajecie, wiedzcie, ze waszą dusze ogarnęła ciemność – ślepota. Uzdrowić was może tylko pokora. Moje dzieci, ja zawsze żyłam pokornie, odważnie, z nadzieją. Wiedziałam, rozpoznałam, że Bóg jest w nas i my w Bogu. Tego samego żądam od was. Pragnę, abyście wszyscy byli ze mną w wieczności, ponieważ jesteście częścią mnie samej. Będę was wspomagać na waszej drodze. Otulę was płaszczem mojej miłości i uczynię z was apostołów mojego światła – Bożego światła. Trwając w miłości wynikającej z pokory będziecie nieść światło wszędzie tam, gdzie panuje ciemność – ślepota. Będziecie nieść mojego Syna, który jest światłem świata. Jestem zawsze przy waszych pasterzach i modlę się, aby zawsze byli dla was przykładem pokory. Dziękuję wam.

 

Reklamy

Komentarze 84 to “Oredzie Matki Bozej z 2 lipca 014”

 1. Dana said

  Cytat z „Dzienniczka” nr 161

  O Maryjo, Niepokalana Dziewico,

  Czysty krysztale dla serca mojego,

  Tyś mocy moja, o silna kotwico,

  Tyś tarczą i obroną dla serca słabego.

  O Maryjo, Tyś czysta i niezrównana,

  Dziewico i Matko zarazem,

  Tyś piękna jak słońce, niczym nie zmazana,

  Nic nie pójdzie w porównanie z Twej duszy obrazem.

  Twa piękność zachwyciła oko trzykroć Świętego,

  Że zstąpił z nieba, opuszczając tron wieczystej stolicy,

  I przybrał ciało i krew z serca Twego,

  I przez dziewięć miesięcy tając się w sercu Dziewicy.

  O Matko, Dziewico, nikt nie pojmie tego,

  Że Bóg niezmierzony staje się człowiekiem,

  To tylko motyw miłości i niezgłębionego miłosierdzia swego,

  Przez Ciebie, Matko, dane nam żyć z Nim na wieki.

  O Maryjo, Matko Dziewico i Bramo niebieska,

  Przez Ciebie przyszło nam zbawienie,

  Wszelka łaska przez Twoje ręce dla nas tryska,

  A wierne naśladowanie Ciebie uświęci mnie jedynie.

  O Maryjo, Dziewico, Lilio najśliczniejsza,

  Serce Twe dla Jezusa było pierwszym tabernakulum na ziemi,

  A to dlatego, że pokora Twoja była najgłębsza,

  I dlatego wyniesiona nad chóry anielskie i nad świętymi.

  O Maryjo, słodka Matko moja,

  Oddaję Ci duszę, ciało i biedne me serce,

  Bądź strażniczką życia mego,

  A szczególnie w śmierci godzinie, w ostatniej wal

 2. Dana said

  Cytat z „Dzienniczka” nr 184
  + Godzina święta. W czasie tej godziny starałam się rozmyślać mękę Pańską. Jednak duszę moją zalała radość i nagle ujrzałam małe Dziecię Jezus. Jednak majestat Jego tak mnie przeniknął i powiedziałam: Jezu, Ty jesteś takim malutkim, a ja wiem, że Ty jesteś mój Stwórca i Pan. – A Jezus mi odpowiedział: Jestem, a dlatego obcuję z tobą jako dziecię, aby cię nauczyć pokory i prostoty.

 3. MariuszInfo said

  Czwartek Święto św. Tomasza Apostoła, 3 lipca 2014

  (Ef 2,19-22)
  Nie jesteście już obcymi i przychodniami, ale jesteście współobywatelami świętych i domownikami Boga – zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, gdzie kamieniem węgielnym jest sam Chrystus Jezus. W Nim zespalana cała budowla rośnie na świętą w Panu świątynię, w Nim i wy także wznosicie się we wspólnym budowaniu, by stanowić mieszkanie Boga przez Ducha.

  (Ps 117,1-2)
  REFREN: Idźcie i głoście światu Ewangelię
  lub Alleluja

  Chwalcie Pana, wszystkie narody,
  wysławiajcie Go, wszystkie ludy,
  bo potężna nad nami Jego łaska,
  a wierność Pana trwa na wieki.

  (J 20,29)
  Uwierzyłeś Tomaszu, bo Mnie ujrzałeś. Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli.

  (J 20,24-29)
  Tomasz, jeden z Dwunastu, zwany Didymos, nie był razem z nimi, kiedy przyszedł Jezus. Inni więc uczniowie mówili do niego: Widzieliśmy Pana! Ale on rzekł do nich: Jeżeli na rękach Jego nie zobaczę śladu gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ, i nie włożę ręki mojej do boku Jego, nie uwierzę. A po ośmiu dniach, kiedy uczniowie Jego byli znowu wewnątrz /domu/ i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł mimo drzwi zamkniętych, stanął pośrodku i rzekł: Pokój wam! Następnie rzekł do Tomasza: Podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż /ją/ do mego boku, i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym. Tomasz Mu odpowiedział: Pan mój i Bóg mój! Powiedział mu Jezus: Uwierzyłeś dlatego, ponieważ Mnie ujrzałeś? Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli.

  źródło: http://www'mateusz.pl/czytania

  • kooool said

   3 lipca Żywot świętego Ottona, biskupa
   (Żył około roku Pańskiego 1130)

   Święty Otto, biskup Bambergu, apostoł Pomorza, urodził się około roku 1062, jako potomek możnej niemieckiej, rodziny Mistelbachów. Za młodu dostał się na dwór księcia polskiego Władysława Hermana i nauczywszy się języka krajowego pracował jako nauczyciel, przy czym życiem bogobojnym dawał uczniom piękny przykład. Wkrótce też zwrócił na siebie uwagę księcia, wskutek czego został przezeń mianowany kapelanem nadwornym i kilkakrotnie z jego ramienia jeździł w poselstwie do cesarza Henryka IV.

   Największe zasługi położył święty Otton przez nawrócenie Pomorza. Kraj ten, podległy Polsce, opierał się chrystianizacji już przeszło wiek, głównie dlatego, że ludność tamtejsza szydziła z ubogich misjonarzy i wypędzała ich, mówiąc: „Gdyby Bóg, którego macie za prawdziwego, był Panem Nieba i ziemi, nie przysyłałby do nas takich włóczęgów i żebraków jak wy!”

   Jak wiernie wypełniał święty Otton przykazanie miłości bliźniego, świadczy następujące zdarzenie: Któregoś roku zapanował w Niemczech tak straszny głód, że ludzie marli tysiącami. Święty Otton czynił co mógł w swojej diecezji, aby zmniejszyć tę straszną klęskę, ale mimo najlepszej woli nie był w stanie dopomóc wszystkim cierpiącym. Pewnego dnia podczas objazdu diecezji zobaczył pod płotem jakiejś zagrody w głuchym pustkowiu rozkładające się już, poszarpane przez ptaki zwłoki kobiety. Kazał natychmiast przystanąć, odmówił nad nimi modlitwę za duszę zmarłej, po czym podjął je, aby je zanieść na jakieś właściwsze miejsce i pogrzebać. Służący, który mu towarzyszył, ujrzawszy to, zawołał: „Niech wasza miłość nie kala tym trupem swoich poświęconych rąk! Pobiegnę i zawołam ludzi, którzy go pogrzebią!” „Broń Boże! – odparł mu Święty – abym się miał brzydzić siostry swojej, córki Kościoła! Ja umarłą zaniosę do grobu, kiedym się o nią za życia nie mógł starać. Ciebie proszę tylko o to, abyś mi nieco dopomógł, a zapewniam cię. że i Bóg ci hojnie zapłaci i ja”. Służący bez słowa pomógł biskupowi przynieść zwłoki i pogrzebać, ale twarz cały czas trzymał odwróconą. – Pamiętajmy, że ostatnia posługa umarłym jest uczynkiem miłosierdzia.

   Żywoty Świętych Pańskich na wszystkie dni roku – Katowice/Mikołów 1910r.
   http://dialogsercamilosci.eu/2014/07/03/3-lipca-zywot-swietego-ottona-biskupa/

   • pio0 said

    Komentarz i modlitwa do dzisiejszej Ewangelii

    Wątpiący wierzący

    Błogosławione są pragnienia wypływające z wątpliwości Tomasza. Pokazują, że Jezus chce nas wysłuchiwać, kiedy szczerze i prawdziwie pragniemy spotkać Go i doświadczyć Jego zbawczej miłości. Poruszające jest to, jak bardzo poważnie Jezus potraktował pragnienia i słowa swojego apostoła. Spełnił wszystko, o co Tomasz prosił: przyszedł specjalnie dla niego, pokazał mu swoje chwalebne rany, ukazał mu otwarty bok. Zmartwychwstały zawsze jest gotowy wyjść nam na spotkanie, aby uspokoić nasze niedowierzające, wątpiące , poszukujące serca.
    Ideałem drogi wiary będzie dojście do pełnej wiary bez pośrednictwa zmysłów.

    Modlitwa

    Jezu, staję przed Tobą z całym bagażem doświadczeń , wątpliwości, oczekiwań. Adoruję Twoje święte rany. Powtarzam z wiarą: „Pan mój i Bóg mój!” Amen.

   • Leszek said

    Wątek aspektu niewiary Apostoła Tomasza pojawia się w jednym z dialogów V. Ryden z Panem Jezusem w kontekście Bożych znaków czasu, zamieszczonych w „Prawdziwym Życiu w Bogu”:
    – Panie, jak to się dzieje, że tylu sprawujących posługi nie ceni Twoich Miłosiernych Znaków, które dajesz nam w tych dniach? Panie, czy wiesz, co mówią? Mówią, że to nie należy do Prawdziwej Wiary (one nie są nam potrzebne – dop. mój), inaczej mówiąc: «Co do nas, to jesteśmy już nawróceni, bez znaków. My możemy się bez nich obejść. Nie dawaj nam więc ich więcej, Boże. My nie jesteśmy zainteresowani nadzwyczajnymi zjawiskami…» Zamiast UPAŚĆ NA TWARZ i zawołać do Ciebie: «Chwała niech będzie Bogu! Uwielbiony niech będzie Pan za Nieskończone Miłosierdzie! Rzeczywiście wypełniasz Pisma!»… Czym więc jest dla nich Prawdziwa Wiara, skoro odrzucają Ducha? Tłumaczą: «Przypomnijcie sobie, co Jezus powiedział do Tomasza: ‚Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli.» Zapomnieli, że Pismo przypomina też, aby NIGDY nie gasić Ducha (1Tes 5,19) i nie obniżać wartości Daru Proroctwa… (1Kor 12,28n i 141nn) i że Duch wieje tam, gdzie chce…
    (J 3,8) Gdy ci ludzie dyskutują, nie uświadamiają sobie, że Tobie, Panie, przedstawiają argumenty.
    – Moje dziecko, wołaj bardzo głośno do wszystkich narodów. Wzywaj, by wszyscy mogli usłyszeć: «Oto wasz Bóg! (Iz 35,4) Nasz Bóg jest z nami. Nigdy nas nie opuścił. Przyszedł jak pasterz nakarmić Swe stado i zgromadzić baranki w Swych Ramionach, bo Jego Królestwo jest bliskie». Nakarmię Moją małą trzódkę i z wielką miłością zgromadzę ją całą w Moich Ramionach.
    – Kiedy mówi się o Twoich Znakach, nie zwracają na Nie uwagi i odkładają Je na bok. Wydaje się, że chcieliby Ci powiedzieć, żebyś powstrzymał się od dawania Swoich Znaków (żebyś dał sobie z nimi spokój – dop. mój).
    – Nikt nie musi udzielać Mi rad. Nie potrzebuję żadnego z tych doradców, bo ich mądrość przynosi Mi wstyd. Czyż Ja nie wiem, jak was oceniać i karmić? Niestety! Pozostaje jedynie m a ł a r e s z t a spośród was, która przyjmuje Mojego Ducha. Czy oni zrozumieli, jak bardzo Mnie zawiedli swym duchem sprzeciwu? Zawodząc Mnie, stracili możność dostrzeżenia Prawdy. Czyż glina powie temu, kto ją modeluje: «Cóż robisz?»( Iz 45,9n; Rz 9,20n). Przyjmujcie z pokorą to, co otrzymujecie od Ducha, uznając Moje Dzieła i Jego Tajemnice. Ja zapragnąłem pomnożyć Moje Znaki za waszych dni, przyjmujcie więc z radością to, co otrzymujecie od Ducha. Cieszcie się i przyjmujcie Mnie, bądźcie szczęśliwi zamiast odwracać się do Mnie plecami. Spójrzcie na Mnie i rozpoznajcie Mnie! Nie gaście Mojego Ducha! (1Tes 5,19)… (15.09.1988)
    http://www.voxdomini.com.pl/tlig/oredzia.php?z=28

  • Leszek said

   Z komentarza św. Grzegorza Wielk., papieża do dzisiejszej św. Ewangelii:
   „Tomasz, jeden z Dwunastu, zwany Didymos, nie był razem z nimi, kiedy przyszedł Jezus”( 20,24). Tylko on był nieobecny. Kiedy przyszedł i usłyszał, co się wydarzyło, nie chciał wierzyć (zresztą jak wcześniej pozostali Apostołowie – dop. mój). Pan przybył ponownie, pozwolił nie wierzącemu uczniowi dotknąć swego boku, pokazał ręce, a okazaniem śladów swoich ran uleczył ranę jego niedowiarstwa. Cóż o tym myślicie, że był to przypadek? Że przez przypadek wybrany ów uczeń był nieobecny, dopiero gdy przybył, usłyszał, kiedy usłyszał, powątpiewał, z powątpiewaniem dotykał, dotykając uwierzył? Nie, to nie stało się przez przypadek, ale dzięki zrządzeniu Opatrzności Bożej. Boża dobroć sprawiła cudownie, iż kiedy ów uczeń z niedowierzaniem dotknął rany na ciele swego Mistrza, wtedy nas samych uleczył z niedowiarstwa. Niewiara bowiem Tomasza pomogła naszej wierze bardziej niż wiara pozostałych uczniów. Gdy bowiem przez dotknięcie odzyskał wiarę, wówczas i nasza wiara pokonawszy wszelkie zwątpienie doznała umocnienia. Tak więc wątpiący i dotykający uczeń stał się świadkiem prawdziwości zmartwychwstania.
   Dotknął i zawołał: «Pan mój i Bóg mój» (20,28). Powiedział mu Jezus: «Uwierzyłeś dlatego, ponieważ Mnie ujrzałeś? Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli» (20,29). Mówi Apostoł Paweł: „Wiara jest sposobem/poręką posiadania tych dóbr, których się spodziewamy/dopiero oczekujemy; dowodem/poznaniem tych rzeczywistości, której nie widzimy”
   (Hbr 11,1). Wynika stąd jasno, iż wiara daje nam poznać, to czego nie można zobaczyć. Albowiem to, co widać, nie jest już przedmiotem wiary, lecz wiedzy. Dlaczego więc Pan powiedział do Tomasza, który widział i dotykał: «Uwierzyłeś dlatego, ponieważ Mnie ujrzałeś?» Otóż dlatego, że co innego widział, a w co innego uwierzył. Śmiertelny człowiek nie może zobaczyć Boga (1Tm 6,16). Kiedy więc Tomasz rzekł: «Pan mój i Bóg mój», widział wprawdzie człowieka, ale w człowieku tym wyznał Boga. Ujrzawszy więc, uwierzył, albowiem widząc prawdziwego człowieka, wyznał Boga, którego nie mógł zobaczyć.
   Dalsze słowa radują nas bardzo: «Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli». Sowa te odnoszą się nade wszystko do nas, albowiem my właśnie umysłem przyjmujemy tego, którego nie zobaczyliśmy zmysłami. Odnoszą się do nas, jeśli tylko za naszą wiara podążają uczynki. Ten bowiem wierzy naprawdę, kto czynem pokazuje w to, co wierzy. O tych, którzy wiarę wyznają tylko słowami, powiada Apostoł: „Mówią, że znają Boga, uczynkami zaś temu przeczą” (Tt 1,16). Zaś św. Jakub mówi: „Wiara bez uczynków jest martwa” (Jk 2,14.17.26).

  • Leszek said

   Może słowo o postawie św. Tomasza Apostoła (mojego patrona z bierzmowania) z pewnego komentarza:
   „Tomasz miała dwie wielkie cnoty. Absolutnie odmawiał wyznania wiary, podczas gdy nie wierzył. Tomasz nigdy nie powiedziałby, że rozumie, gdy nie rozumiał lub, że wierzy w coś, w co nie wierzył. Jest w nim bezkompromisowa uczciwość. Tomasz nigdy nie uciszałby swych wątpliwości dowodząc, że one nie istnieją. Nie był tym rodzajem człowieka, który bezmyślnie paplał wyznanie wiary, bez należytego zrozumienia o co w nim chodzi. Tomasz musiał być pewny i miał rację. Więcej jest prawdziwej wiary w człowieku, który usilnie chce być pewnym, niż w człowieku płynnie powtarza rzeczy, których nigdy nie przemyślał, i w które tak naprawdę nie wierzy (tak np. może się dziać na Mszach Św., gdy wypowiada się prośby modlitwy Pańskiej, może szczególnie słów: ‚Przyjdź królestwo Twoje’- dop. mój). Jest to rodzaj wątpliwości, które w końcu prowadzą do pewności.
   Druga wielką cnotą św. Tomasza było to, że kiedy był już całkowicie pewny (albo zawstydzony w swej niewierze – dop. mój), poszedł na całego. Zawołał: „Pan mój, Bóg mój”. Nie było dla niego stanów pośrednich. Tomasz nie wystawiał na pokaz swych wątpliwości, aby popisywać się umysłowymi akrobacjami. Wątpił dlatego, aby stać sie pewnym. A kiedy stał się pewny, jego podporządkowanie się tej pewności było całkowite. Jeżeli człowiek przedziera się przez swe wątpliwości do przekonania, że Jezus Chrystus jest Panem, osiąga pewność, której nigdy nie osiągnie ktoś, kto akceptuje wszystko bezmyślnie”. cdn

   • Leszek said

    Cd. O św.Tomaszu, Apostole Indii możemy dowiedzieć się z treści powstałego w IV/V w. Apokryfu «Dzieje Tomasza». Opisuje on podróż św. Tomasza do Indii w roli architekta na zaproszenie tamtejszego króla Gondafora. Zamiast jednak budować pałac królewski, św. Tomasz głosił Ewangelię, a pieniądze przeznaczone na budowę pałacu przeznaczył na ubogich. Na skutek jego nauk i cudów nawrócił się król i jego rodzina.
    Katolickie Indie czczą św. Tomasza jako swojego Apostoła. Apokryfy głoszą, że Tomasz miał tam dotrzeć, tam głosić Ewangelię i ponieść śmierć męczeńską. Około roku 52 po Chrystusie miał wylądować na zachodnim wybrzeżu Malabaru i założyć tam siedem kościołów. Kiedy w roku 1517 Portugalczycy wylądowali w Mylapore, miano im pokazać grób Apostoła. Pamięć o Apostole zachowali tamtejsi chrześcijanie nestoriańscy. W Indiach jest również najgłośniejsze sanktuarium św. Tomasza Apostoła. Znajduje się ono na miejscu, gdzie według miejscowej tradycji Tomasz miał ponieść śmierć męczeńską. Ma to miejsce różne nazwy: Calamina (najczęściej spotykana), Thomas Mouth (Góra Św. Tomasza), Madras, Maabar i Meliapore. Wszystkie te nazwy oznaczają jedną miejscowość: „Górę Św. Tomasza”, położoną na jednym z przedmieść Madrasu. Św. Tomasz jest patronem Indii, Portugalii, Urbino, Parmy, Rygi, Zamościa; architektów, budowniczych, cieśli, geodetów, kamieniarzy, murarzy, stolarzy, małżeństw i teologów. W ikonografii św. Tomasz przedstawiany jest jako młodzieniec (do XIII w. na Zachodzie, do XVIII w. na Wschodzie), później jako starszy mężczyzna w tunice i płaszczu. W prezentacji ikonograficznej powraca wątek „niewiernego” Tomasza. Atrybutami Świętego są: kątownica, kielich, księga, miecz, serce, włócznia, którą go przeszyto, zwój.

 4. Dana said

  Pokora

  Cichość i służebność to jej przymioty

  nie szuka rozgłosu, a jej zasięg jest ogromny

  dosięga, bowiem bram nieba wysokich

  jest niedoceniana i nie modna

  jednak skuteczność jej jest niezawodna.

  Pokora jest siłą ukrytą,

  jest tajemnicą nieznaną i zapomnianą

  trzeba mieć odwagę, aby pójść w ślad za nią

  chwała pokornych jest wielka

  wieniec zwycięstwa już w niebie czeka

  to nie jedyny sposób na osiągnięcie

  pełnego szczęścia

  dróg jest wiele, lecz chwała jedna.

  Cnota pokory ze światem przegrywa

  wychodzi ona ze źródeł miłości, której świat nie zna

  jest zarazem tak trudna i piękna

  pokora jaka ona jest nie pojęta.

  • Chrobry.pl said

   thx Dana 🙂

   cytat z orędzia – „Moje dzieci, ja zawsze żyłam pokornie, odważnie, z nadzieją”

   Zauważcie że pokorę mamy łączyć z odwagą !!!! 🙂

  • Kinga said

   Tak ,mamy dawać świadectwo wiary,a nie chować się w czterech ścianach ze strachu,ktoś będzie się z nas naśmiewał.

 5. TadeuszTT said

  Paragraf na bluźnierców.

  Do prokuratora generalnego trafi zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez osoby realizujące pokazy „Golgota Picnic
  Jak podkreśla w rozmowie z „Naszym Dziennikiem” poseł Małgorzata Sadurska (PiS), zawiadomienie zostanie skierowane na ręce prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta w najbliższych dniach. Będzie dotyczyło zderzenia faktów, jakie miały miejsce w związku z realizacją pokazów i odczytów „Golgota Picnic” z art. 196 kodeksu karnego, który penalizuje obrazę uczuć religijnych i zniesławianie przedmiotów czci kultu religijnego.

  – Reżyser tej pseudosztuki Rodrigo García publicznie wyznał, że jego sztuka ma na celu obrażać. I on sobie z tego nic nie robi, bo taki jest cel tej sztuki. Z tym, że w Polsce za obrazę uczuć religijnych jest konkretny artykuł kodeksu karnego – mówi Sadurska.

  Posłowie będą też żądali od prokuratora generalnego, by sprawdził, przesłuchał i podał informację, kto z imienia i nazwiska brał udział w tych „eventach”. – Przecież w sytuacji, w której autor mówi, że jego sztuka ma na celu obrażać, mówimy o łamaniu prawa, o udziale w przestępstwie – dodaje poseł.

  Jak zapewnia Andrzej Jaworski (PiS), przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Przeciwdziałania Ateizacji Polski, zawiadomienie trafi do Seremeta na początku tygodnia i będzie tak skonstruowane, że instytucje, które wzięły udział w projekcjach, będą musiały się z nich wytłumaczyć. Jak wyjaśnił, zawiadomienie będzie dotyczyło zarówno dyrekcji wszystkich teatrów i instytucji, które doprowadziły do tego, że doszło do bluźnierstwa, jak również aktorów, którzy w nim uczestniczyli.

  – Dotąd prokuratorzy, umarzając postępowania, zwracali uwagę, że te odrażające wydarzenia odbywały się w miejscach zamkniętych, biletowanych. Dziś sytuacja jest inna. Działo się to w miejscach publicznych. Jest materiał dowodowy. Mamy więc możliwość zareagowania i to uczynimy – dodaje poseł.

  Zawiadomienie do prokuratury ma też zawierać pytania posłów o działanie służb zobowiązanych do ochrony porządku publicznego, które nie reagowały, gdy odbywały się obrazoburcze pokazy. Jak zaznaczyła poseł Sadurska, ta kwestia będzie też przedmiotem interpelacji poselskiej do premiera i ministra spraw wewnętrznych Bartłomieja Sienkiewicza, którym podlegają służby. W ocenie posłów, bezczynność organów ścigania, które były uprzedzane, że może dojść do złamania prawa, jest znamienna.

  – Gdyby zareagowano, dziś nie musielibyśmy wstydzić się za to, co stało się w niektórych miastach w Polsce, za niektórych pseudoaktorów, którzy próbowali pod płaszczykiem sztuki odreagować swoje problemy psychiczne – tłumaczy Jaworski. W jego ocenie, zrealizowanie projektów powinno jednak ułatwić działanie organom ścigania, bo dostarczyły one wystarczającą ilość materiałów potwierdzających, że ostrzeżenia o możliwości popełnienia przestępstwa były słuszne.

  W całej sprawie warto podkreślić, że liczba osób zainteresowanych tego rodzaju „sztuką” była znikoma, choć wydarzenia – co budzi sprzeciw parlamentarzystów – uzyskały finansowanie ze środków publicznych. Znacznie więcej było osób, które postanowiły wyrazić swój protest wobec bluźnierczej działalności pseudoartystów, a które organizowały się za własne pieniądze.

  Zdaniem Wiesława Johanna, sędziego Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku, bezczynność organów ścigania w kontekście wydarzeń związanych z „Golgota Picnic” trudno wytłumaczyć.

  – Mamy do czynienia ze zjawiskiem, które przynajmniej przez część społeczeństwa jest ocenianie jako negatywne, jako godzące w jedno z podstawowych praw, prawo do swobody wyznania. Dla mnie nie ulega wątpliwości, że cała ta sytuacja, jaka ma obecnie miejsce, stanowi dla organów ścigania podstawę do przeprowadzenia przynajmniej postępowania wyjaśniającego. Jestem jednak przekonany, że mamy tu przesłanki, które nakazują prokuraturze wszczęcie postępowania karnego w tej sprawie – zaznacza Johann.

  Jak wskazuje, już tylko publiczne czytanie tekstów, które godzą w wiarę katolicką, stanowi naruszenie prawa. A nie można zapominać, że obnoszenie się z tego rodzaju poglądami narusza prawo do wolności wyznania, które jest zapisane w Konstytucji.

  – Można tylko ubolewać, że dotąd prokuratura tą sprawą się nie zajęła. Publiczne wyrażanie lekceważenia dla wiary katolickiej jest karalne. Niech ci „artyści” spotykają się prywatnie, we własnych domach. Nie można w imię wolności artystycznej robić wszystkiego. W mojej ocenie, organa ścigania powinny podjąć działania, zapoznać się z prezentowanymi treściami i podjąć określone działania procesowe – dodaje.

  Pytany o ocenę zakresu działań państwa w kontekście spektaklu „Golgota Picnic” wiceminister sprawiedliwości Michał Królikowski na antenie TVP Info przyznał, że państwo gwarantuje wolność publicznego wyrażania religii i ma obowiązek karania za obrażanie uczuć religijnych w przestrzeni publicznej. – Wystarczy, że jest grupa osób, która się cieszy ochroną w zakresie egzekucji swojej wolności religijnej, i ta grupa może być pokrzywdzona przez czyjeś zachowanie. I państwo musi te osoby chronić. Takie są zasady konstytucyjne – stwierdził Królikowski.

  Marcin Austyn

  http://www.naszdziennik.pl/polska-kraj/83565,paragraf-na-bluzniercow.html

  • Kinga said

   Ten pseudo spektakl uderza bezpośrednio w wiarę i my, katolicy musimy sprzeciwiać się takim działaniom. Jeśli zaś tamta strona powołuje się na wolność artystyczną, to tym bardziej w ramach naszej wolności mamy prawo i obowiązek bronić wiary w Chrystusa. Jesteśmy w Kościele i to nas zobowiązuje, by występować przeciwko takim wulgarnym, obrazoburczym i bluźnierczym obrazom. Jako artystka mówię z całą odpowiedzialnością: „Golgota Picnic” nie jest sztuką.

   http://pl.gloria.tv/?media=631009

 6. Ela said

  Pękne orędzie…
  Jezu cichy i pokornego serca, uczyń serce moje według serca Twego.

  • szafirek said

   „Jezu, uczyń serce moje podobne do swego, a raczej przemień je w swoje własne, abym umiała wyczuwać potrzeby innych serc, a szczególnie cierpiących i smutnych; niech promienie miłosierdzia odpoczną w sercu moim.”
   Dz.św.s.Faustyny (514)

 7. „ Pragnę, aby obchodzono każdego 3 dnia miesiąca, dzień przeznaczony ku czci Ducha Świętego. Głównym świętem nadal pozostaje Święto Zesłania Ducha Świętego.” http://urbietorbi-apocalypse.net/Duch_Sw.pl.html

 8. kooool said

  Prz 15.33 Bojaźń Pańska jest szkołą mądrości, pokora poprzedza sławę.
  Prz 18.12 Przed upadkiem serce ludzkie się wynosi, lecz pokora poprzedza sławę.

  Poemat Boga Człowieka 7.16
  Nie, pokusa nie jest ruiną, jeśli człowiek trwa pokornie przy Ojcu i prosi Go, aby nie pozwolił szatanowi, światu i ciału pokonać go. Korony błogosławionych są przyozdobione klejnotami przezwyciężonych pokus. Nie szukajcie pokus, lecz kiedy przyjdą, nie postępujcie nikczemnie. Pokorni, a zatem silni, wołajcie do Mojego i waszego Ojca: „Wybaw nas od złego”, a zwyciężycie zło.
  I święćcie naprawdę Imię Boże przez wasze uczynki. Powiedziałem już na początku, że każdy człowiek, widząc was, powinien powiedzieć: „Bóg istnieje, bo oni żyją po bożemu, bo tak doskonałe jest ich postępowanie”. [Patrząc na was] ma on przyjść do Boga i powiększyć liczbę mieszkańców Królestwa Bożego

  Dzienniczek 55
  Pokora, pokora i zawsze pokora, bo sami z siebie nic nie możemy. To wszystko jest tylko łaską Bożą.
  Dz 98 Kiedy dusza zwycięsko wychodzi z poprzednich prób i chociaż się może potknąć, ale mężnie walczy i z głęboką pokorą wola do Pana: – ratuj, bo ginę. I jeszcze jest zdolna do walki.

  Św. Katarzyna ze Sieny
  „Miłość i pokora są to dwa skrzydła, konieczne do lotu w krainę życia wiecznego”.
  IV Żadna cnota nie może mieć w sobie życia bez miłości, a pokora jest piastunką i żywicielką miłości.
  CLIX Celę swą zamienia on w niebo, radując się rozmową i obcowaniem ze Mną, swym Panem i Ojcem wiecznym, w głębokiej miłości, unikając bezczynności przez pokorne i ciągłe modlitwy.
  LXIII Każda doskonałość i każda cnota pochodzi z miłości, a miłość żywi się pokorą; pokora wynika z poznania i świętej nienawiści siebie samego, czyli własnej zmysłowości.

 9. kooool said

  151 ciał świętych nie uległo rozkładowi !!!
  http://gloria.tv/?media=630983

  • Powiew ze wschodu said

   w Białymstoku w cerkwi prawosławnej znajduje się ciało tzw „moszczy” męczennika z Zabłudowa.

   1684 – św. męcz. Gabriel urodził się w Zwierkach, 22 marca, jako jedyne dziecko Piotra i Anastazji Gowdel. Sakramentu chrztu, z imieniem archanioła Gabriela, udzielono mu w klasztornej cerkwi Zaśnięcia NMP w Zabłudowie.
   1690 – niewinny sześciolatek pada ofiarą mordu. 11 kwietnia męcz. Gabriel zostaje uprowadzony przez dzierżawcę wsi ze Zwierek i potajemnie wywieziony do Białegostoku. Tutaj poddano go wymyślnym torturom, w wyniku których dziecko zmarło na skutek wykrwawienia. [1] Dokładne okoliczności śmierci nie są znane. Winowajca, pragnąc ukryć swoje przestępstwo, wyrzucił ciało chłopca na skraju lasu – miał nadzieję, że nieboszczyka rozszarpią dzikie zwierzęta.
   1690 – po 9-ciu dniach od śmierci, 20 kwietnia, zwłoki chłopca odnaleziono na skraju rodzinnej wsi. Mimo upływu czasu na ciele nie zauważono procesów rozkładu. Męczennika pochowano na cmentarzu nieopodal cerkwi w Zwierkach. Akt kanonizacji na dzień 20 kwietnia (3 maja według nowego stylu) ustanawiał święto ku czci młodzieńca Gabriela – adoracji poddano datę odnalezienia relikwii.
   1720 – po 30 latach od śmierci Gabriela, w czasie epidemii, podczas jednego z pogrzebów, naruszono grób „małego” męczennika. Okazało się, że ciało chłopca, mimo długiego przebywania w ziemi, nie uległo rozkładowi. Relikwie uroczyście przeniesiono do cerkwi w Zwierkach i złożono w podziemnej krypcie świątyni.
   1746 – 26 lat później cerkiew w Zwierkach doszczętnie spłonęła. Ciało Gabriela jednak ocalało. Ogień częściowo opalił jedynie rączkę męczennika, a pod wpływem dymu moszczy przybrały brązowawy kolor. Ocalałe w tak niezwykły sposób relikwie ze zgliszcz cmentarnej krypty przeniesiono do klasztoru Zaśnięcia NMP w Zabłudowie i umieszczono w prezbiterium głównej świątyni. Tutaj zanotowano nowe cudo: opalona rączka zagoiła się i na nowo pokryła skórą.

   więcej:
   http://www.soborbialystok.pl/strona/podstrony/historia_gabriela.html

   • Powiew ze wschodu said

    Faktem jednak jest, że młody Gowdel padł ofiarą mordu – wskazują na to rany, którymi pokryte jest ciało chłopca. W danych źródłowych odnajdujemy kilka wersji opisujących ów incydent. Ta najbardziej prawdopodobna głosi, iż matka Gabriela, Anastazja, nie przeczuwając niczego złego, zostawiła dziecko same i poszła na pole zanieść pracującemu mężowi jedzenie. Jej nieobecność w domu trwała dość długo. Tymczasem zagrodę Gowdelów odwiedził dzierżawca wsi Zwierki – Szutko. Korzystając z nadarzającej się okazji i dziecięcej łatwowierności arendarz uprowadził chłopca, a następnie wywiózł go do Białegostoku. Tam poddano młodzieńca okrutnym torturom. Najpierw wrzucono go do piwnicy, w której przy pomocy ostrych narzędzi skłuto mu klatkę piersiową. Pozyskaną w ten sposób krew zabezpieczono w specjalnym naczyniu. Później w eliptycznie wydłużonej misie ustawiono krzyż i rozpięto na nim małego męczennika. Wypuszczając resztki krwi tym razem nie ograniczano się wyłącznie do tułowia. Kłuto, dźgano, rozrywano ciało młodego Gowdela niemal centymetr po centymetrze – okaleczony został cały organizm, nawet palce u rąk. W straszliwych męczarniach konał zatem święty Gabriel. Ból musiał być niemiłosierny. Zapewne nie mogąc go znieść 6-letni cierpiętnik płakał. Być może dziecięce usta żałośnie się dopytywały: czym wam zawiniłem?, z jakiego powodu?, dlaczego się tak nade mną pastwicie? Powolna agonia przedłużała się kilka dni i w końcu, na skutek wykrwawienia, niewinny sześciolatek dokonał swego żywota. Pragnąc ukryć przestępstwo winowajca potajemnie wywiózł ciało z Białegostoku.
    Czy zabójstwo małego Gowdela było (żydowskim?) mordem rytualnym?… To niezmiernie trudne pytanie. Ilość ran i sposób ich zadania przemawiają raczej na: „tak”, ale… z ostatecznymi wnioskami jeszcze poczekajmy. Posłuchajmy najpierw innych.
    W rozpatrywanej kwestii żadnych wątpliwości nie ma Julius Streicher. Ten żyjący przed II wojną światową Niemiec, wyliczając w „Der Stürmer” (1934) zabójstwa, które Żydzi dokonali w imię rytuału, pod datą 1684 rok zapisał: Gabriel aus Grodno, in Bialystok. Bezstronny?…, czy antysemita?… Tak zdecydowanego przekonania nie ma już np. „Kurier Poranny”. W artykule z 21 września 1992 roku redaktor: „(tom)” – taki widnieje tam podpis – dowodzi, że w bibliotece Beth Hatefutsoth w Tel Awiwie dziennikarz „Porannego” natrafił kilka lat temu na krótką notatkę na temat uśmiercenia Gabriela Gowdela. O mord na późniejszym świętym posądzono zabłudowskich Żydów
    więcej:
    http://www.soborbialystok.pl/strona/podstrony/zywot_gabriela.html

 10. Powiew ze wschodu said

  Papieska emerytura może stać się regułą. Franciszek u grobu Celestyna V
  Na Twitterze Catholic News Service można przeczytać, że papież Franciszek złoży hołd św. Celestynowi – pierwszemu papieżowi, który ustąpił z urzędu.
  W najbliższą sobotę, podczas pobytu w Abruzji Ojciec Święty zatrzyma się w Sulmonie i nawiedzi grób papieża Celestyna V. Benedykt XVI uczynił to dwa razy – ostatni raz w lipcu 2010 r., na trzy i pół roku przed swoją renuncjacją.
  Za sprawą Ojca Świętgo Franciszka papieskie gesty i słowa uległy dewaluacji – papież jest spontaniczny i trudno wnioskować, które z jego zachowań poprzedza jakaś głębsza refleksja nad tym, jak zostaną zrozumiane przez szeroką publiczność, a które są efektem złego lub dobrego humoru czy jakiegoś wzruszenia. Tutaj jednak mamy do czynienia z gestem zaplanowanym i zapowiedzianym i jeśli papież w katedrze w Sulmonie nie powie niczego, co nadałoby jego pielgrzymce inny wymiar, to będzie to potwierdzenie, że i on nie zamierza trwać na Tronie Piotrowym do śmierci. Z pewnością nie należy traktować tego jako zapowiedzi rychłego ustąpienia z urzędu, ale jako znak na przyszłość.
  więcej:
  http://jacquesblutoir.blogspot.com/2014/07/papieska-emerytura-moze-stac-sie-regua.html

 11. jamek said

  ” Obecnie wiele skrajnie prawicowych partii z całej Europy widzi w Putinie wybawiciela i alternatywę dla zepsucia, którego symbolem stał się człowiek o pseudonimie Conchita Wurst. Widzą w Putinie m.in. obrońcę chrześcijańskich wartości. Czy Putin i rosyjska elita rzeczywiście wyznaje i wierzy w chrześcijańskie wartości?

  W ogóle nie wierzę w chrześcijaństwo obecnych rosyjskich elit oraz chrześcijaństwo Władimira Putina. Ta elita, o której Pan mówi wywodzi się z partii komunistycznej i KGB, które występowały przeciwko religii i rosyjskiemu kościołowi. Putin jest taki sam, jak oni. Jest członkiem KGB, które walczy z prawosławiem. Współczesna Cerkiew Prawosławna w Rosji jest organizacją skorumpowaną, która w swej istocie jest dziś częścią KGB.

  Po upadku komunizmu członkowie partii i agenci KGB momentalnie stali się ludźmi bardzo, bardzo religijnymi. W rzeczywistości ich religią jest jednak pieniądz. Nie jest to jednak wcale rubel, ale amerykański dolar. Putin jest bardzo bogatym człowiekiem, a jego pieniądze znajdują się na Zachodzie, który coraz mocniej ostrzega go, że jeśli dalej będzie tak postępował, jak dotychczas, to straci swoje pieniądze. Putin zdaje się rozumie tego rodzaju retorykę. Dlatego jest obecnie o wiele mniej agresywny niż przedtem. ”

  http://www.fronda.pl/a/wiktor-suworow-specjalnie-dla-frondapl-bedziemy-niebawem-swiadkami-upadku-rosji,39124.html

 12. Apostoł Różańca said

  Czy wiecie, że 3 lipca to dzień… obietnic różańcowych?

  http://pompejanska.rosemaria.pl/2012/01/obietnice-rozancowe/

  • bozena said

   popatrzcie na 11,12 i 13
   11. To, o co prosić będziecie przez mój różaniec, otrzymacie.

   12. Ci, którzy będą rozpowszechniać mój różaniec, otrzymają ode mnie pomoc w swych potrzebach.

   13. Otrzymałam od mego Syna zapewnienie, że czciciele mego różańca będą mieli w świętych niebieskich przyjaciół w życiu i w godzinie śmierci.

 13. szafirek said

  Nie wiem jak to opisać,ale chciałam Wam o czyms opowiedzieć, mianowicie o tym jakie dostałam ostatnio prezenty od Królowej Pokoju. W Boże Ciało zbierałam sie do odmawiania nowenny pompejańskiej.Przed modlitwą postanowiłam posłuchac sobie mojej ukochanej pieśni z Medjugorje,którą też dostałam w prezencie od Maryi :). Z tą pieśnią to było tak,że włączyłam ją na blogu.Teraz wiem,że nie raz była na blogu ,tylko chyba przeważnie inne wideo, nie wiem też dlaczego wczesniej jej nie słuchałam, może tak miało byc,a może nie pamietam,a też nie wszystko da sie ogarnąć.Gdy chciałam posłuchac jeszcze raz pieśni, nie było jej już w komentarzach ,a gdy słuchałam była pod nickiem Pana Bronka. Wtedy dopytywałam o nią, Pan Bronek powiedział,że tego wideo nie wklejał.Wiem,że ktoś może pomysleć ,że wymyślam jakąś historie(nie mam jak udowodnić), z tego powodu nie pisałam o tym wcześniej,ale to co mi sie przydarzyło w Boże Ciało to uznałam ,że muszę Wam o tym napisać.Pieśń to hymn medjugorski, wtedy strasznie sie wzruszyłam,było to przed pielgrzymką, ja pojechac nie mogłam i tak sobie pomyślałam ,ze Królowa Pokoju tak mnie pocieszyła tą pieśnią(do tego zdarzenie to było w dzień gdy skończyłam częśc błagalną nowenny i do tego dwa dni po Dniu Matki i tym bardziej wiem,że to pieśń od Mamy w Niebie).Więc jest to moja ukochana pieśń.
  I wtedy w Boże Ciało posłuchałam sobie tej pieśni i odmawiałam nowennę.Gdy skończyłam dopiero pierwszy dziesiątek i mówiłam słowa „Chwała Ojcu…” spojrzałam w okno i zobaczyłam małą chmurke w kształcie serduszka.Niestety tego dnia był silny wiatr,pobiegłam po aparat ale juz chmurka wyszła na zdjęciu troche rowiana(ale widać kształ serca),ale w tym momencie gdy spojrzałam było idealne ,małe serduszko na błękitnym niebie coś niesamowitego. Jeszcze wspanialsze jest dla mnie to,że skojarzyłam pewną rzecz. Na wideo tej pieśni jest moment gdzie jest pokazany obrazek serduszka z chmur na niebie.Nie wiem, jak dla mnie to już nie przypadek, tu na blogu nawet dzieją sie wspaniałe rzeczy, Królowa Pokoju jest tu z Nami, tak myślę, a własciwie teraz to już wiem. Nie mogłam pojechać,a do tego w Boże Ciało jak wiadomo była msza św. za czytelników i to w taki dzień takie zdarzenie.Dla mnie to coś wspaniałego,mam tyle problemów,a to co mnie ostanio spotyka (i różaniec z Fatimy o którym pisałam, co nawet nie marzyłam ,żeby miec z takiego miejsca) to zapominam chwilami o bożym świecie, naprawdę.To są dla mnie takie małe cud,które dają siłę iść ciernistą drogą i nieść czasem bardzo przygniatający krzyż. To jest to wideo, 0:27 serce na niebie, a zdjęcie, które zrobiłam mogę przesłać Panu Bronkowi.

  AVE MARYJA!

  • Wiesia said

   🙂

   • szafirek said

    🙂 Pozdrawiam Cię Wiesiu. Wszystkie wersje są piękne, dziękuję.

    • Wiesia said

     Serdecznie dziękuję za pozdrowienia,ja również bardzo gorąco Ciebie pozdrawiam i wszystkich blogowiczów,dobrego dnia życzę.
     Jezu,ufam Tobie! 🙂

  • obserwator said

   cyt: „Nie wiem, jak dla mnie to już nie przypadek, tu na blogu nawet dzieją sie wspaniałe rzeczy, Królowa Pokoju jest tu z Nami, tak myślę, a własciwie teraz to już wiem.”

   ŻYJEMY W DOSKONAŁYM ŚWICIE, W KTÓRYM NIE MA ŻADNYCH PRZYPADKÓW! BÓG PROWADZI – KAŻDEGO Z NAS/(WSZYSTKICH) – JEGO WŁASNĄ „ŚCIEŻKĄ POZNANIA” (ŚWIATA), ponieważ KAŻDY MA SWÓJ WŁASNY CZAS, SWOJA WŁASNĄ DROGĘ POZNANIA.

   Ta droga zaczyna się od słowa „wiara”, a kończy się na słowie „wiem” – i to w każdym aspekcie naszego życia! 🙂

   Najpierw – jedynie „wierzymy”, a właściwe próbujemy wierzyć, gdyż na początku, wiara nasza jest płytka i łatwo ją podważyć, zniszczyć… dopiero z czasem, nasza wiara umacnia się, i stopniowo zamienia sie ona ze słowa „wierzę”, w słowo „wiem” 🙂
   ta „moc” wiary, to indywidualna sprawa, każdego człowieka.
   Zwątpienie również jest wiarą – jest ono 100% – ową wiarą, tylko że w to, czego sie nie chce, ponieważ wiara (czyli sposób patrzenia na świat) ZAWSZE ma DWA PRZECIWSTAWNE BIEGUNY (pomiędzy którymi jest „neutralność”), do których ten doskonały świat, nieustannie dostosowuje się.
   A więc istnieje tylko biegun : „wierzę” i przeciwstawny mu biegun „wątpię”! i oba oddziałują, na nasze życie, z DOKŁADNIE TAKĄ SAMĄ SIŁĄ SPRAWCZĄ! Ten biegun, który jest dla nas prawdziwy w danym ,dowolnym przypadku – ten jest wyznacznikiem tego, czego doświadczamy, w naszym życiu. Dlatego w dokładnie tych samych okolicznościach życia (np, chorobie), różni ludzie, doświadczają różnych efektów, w zależności, od tego, jaka jest ich wewnętrzna wiara, czyli jak podchodzą, do tego, czego doświadczają
   a więc np. zwroty:
   1 – „wierzę/wiem, ze to możliwe”
   oraz
   2 – „wierzę/wiem, że to niemożliwe” – oba takie wewnętrzne przekonania (czyli wiara/wiedza), oddziałują z dokładnie taką samą SIŁĄ SPRAWCZĄ, na nasze życie…. ale to MY SAMI, DECYDUJEMY, który z tych wariantów, jest dla nas BEZWARUNKOWO PRAWDZIWY.

   Wiarę trzeba umieć, w sobie, nieustannie budować – KAŻDEGO DNIA! budowanie wiry, to trochę tak, jak trening budowania mięśni na siłowni – brak treningów, powoduje ich ZANIK i takie efekty w życiu, jakich nie chcemy!
   Dlatego wiara, jest FUNDAMENTEM ŻYCIA KAŻDEGO CZŁOWIEKA

 14. Wiktoria said

  Co sie odczuwa znajdujac sie blisko Maryi obok wizjonerow podczas objawienia? Napewno ogromny pokoj, odczucie nadprzyrodzonosci, zachwyt.

 15. HELENA said

  SZAFIRKU ,MATKA BOŻA BŁOGOSŁAWI TOBIE ,DOSTAŁAS SERCE JAKO ZNAK ,POZDRAWIAM Z PANEM BOGIEM

  • szafirek said

   Dziękuje HELENO. Bardzo bym chciała żeby tak było, bo ciągle mam pod górę.Ale własnie takie zdarzenia, takie małe cuda dają siłę żeby nieść krzyż i nie tracić nadziei. Niech wszystkim Maryja i Pan Jezus błogosławi.
   Pozdrawiam serdecznie.

   Jezu Ufam Tobie!

   • HELENA said

    Szafirku ,wiem że tak jest ,dostalas znak Matenka nikogo nie zostawia samego ,miałam pod górke około 20 lat ,zniosłam krzyz dany od Pana ,odbiło się to na moim zdrowiu ,dwa razy byłam w Medziugorie gdzie nawet nie myślałam że bede u Matenki ,z każdym dniem jest lepiej ,zaufaj a bedzie dobrze.Nie trac nadziei ,bedzie dobrze ,pozdrawiam niech MATENKA MA CIE W OPIECE

 16. Wiesia said

  Jeśli to czytasz, proszę, zrób coś dla mnie, zrób to dla siebie! Niezależnie w jakiej sytuacji życiowej jesteś, czy jesteś bogaty, biedny, czy masz rodzinę czy nie, czy jesteś szczęśliwy czy nieszczęśliwy. Nie ważne gdzie teraz stoisz, proszę powiedź Bogu: TAK. On pragnie być Twoim przyjacielem, On pragnie być blisko Ciebie, troszczyć się i prowadzić Cię najpiękniejszymi ścieżkami. Zaproś Go do swojego życia, On uzdrowi Twoje rany w sercu, z dzieciństwa, z Twoich błędów, może ktoś Cię porzucił. On naprawdę zabierze wszystko, uzdrowi, uleczy.

  TAK oznacza bardzo wiele zmian w Twoim życiu, otwierasz się na Boga, który kocha Cię jak nikt na świecie, nikt tak bardzo nie pragnie Twojego dobra i szczęścia jak Jezus, który umarł za Ciebie, który dał się upokorzyć i doświadczyć na sobie każdy ból jaki może Ciebie dotknąć. Wszystko z miłości do Ciebie.

  Zobacz jak bardzo Ciebie kocha! Bez Twojej zgody nic nie uczyni, czeka na Ciebie i przytula Cię kiedy jesteś załamany. Jest z Tobą zawsze!
  Zamknij swoje oczy, przeżegnaj się, wznieś ręce i módl się:

  Duchu Święty, proszę działaj w moim sercu, działaj tam, gdzie nie potrafię się otworzyć na łaskę Boga. Przyjdź do mojego serca, przyjdź, przemień je, oddaje Ci moje serce, umysł, duszę. Wlej do mojego serca miłość, której nigdy nie otrzymałem od rodziców. Przyjdź Duchu Święty z darem przebaczenia, abym mógł przebaczyć każdemu, kto mnie skrzywdził i moich bliskich. Ulecz moje zranienia i odrzucenia przez innych, uzdrów każdą dziedzinę mojego życia, seksualną, uczuciową, moje myśli i wyobrażenia. Zapraszam Cię do mojego życia, serca, oddaje Ci je całkowicie, proszę napraw to, co zepsułem, co jest niezgodne z Twoim zamysłem, bądź teraz uwielbiony w każdym moim słowie, czynie, geście. Przyjdź i odmień mnie.

 17. Wiesia said

 18. Powiew ze wschodu said

  Wpadła mi dziś ulotka-zaproszenie świadków jehowy na 3 dniowy kongres o następującej tematyce:
  Rząd Światowy
  1. Dlaczego jest potrzebny?
  2. Czy utworzenie go jest możliwe?
  3. Kto nadaje się do sprawowania władzy?

  Zapraszamy do wysłuchania POKRZEPIAJĄCEGO przemówienia biblijnego pod tytułem:
  „KTO NADAJE SIĘ NA NOWEGO WŁADCĘ ZIEMI”.

  Kongres odbędzie się na Stadionie Miejskim (JagieloniJ) w Białymstoku:

  Uwaga;
  Te Kongresy są planowane w całej Polsce na dużych obiektach sportowych:
  http://www.jw.org/apps/P_FRNsPnPBrt?selLocation=POL&selLanguageID=214&txtBeginDate=dd.mm.rrrr&txtEndDate=dd.mm.rrrr&txtSearch=&txtAction=SEARCH&selSortBy=1

  • Powiew ze wschodu said

   Zofia Nosko „Centuria”
   78. ŚWIADKOWIE JEHOWY WYSŁANNICY PIEKŁA
   Świadkowie Jehowy — to jest sekta bardzo skażona. Nie przyjmujcie ich, to wysłannicy piekła.

  • Powiew ze wschodu said

   Świadkowie prawdy czy kłamstwa?
   Ksiądz Witold Głuszek
   Świadkowie Jehowy wykorzystują szatańskie sposoby kuszenia ludzi. Kuszą bardzo inteligentnie i przebiegle, tak jak diabeł Syna Bożego, cytując tekst Pisma Świętego: Jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się stąd w dół! Jest bowiem napisane; Aniołom swoim rozkaże o Tobie, żeby Cię strzegli … [por Łk 4,9-12]. Jako chrześcijanie wierni Bogu, mamy przewagę modlitewną nad tą demoniczną sektą. Kiedy zaczynamy odmawiać różaniec, wtedy ich powierzchowna grzeczność zamienia się we wściekłość i opuszczają nasz dom.
   Pan Jezus przestrzegał, żeby się strzec wilków w owczej skórze. Przychodzą niby łagodne owieczki, a wewnątrz są drapieżnymi wilkami.
   więcej:
   http://www.apostol.pl/czytelnia/gluszek/%C5%9Bwiadkowie-prawdy-czy-k%C5%82amstwa

  • Leszek said

   Tak o swoich przeżyciach ze spotkań ze Świadkami Jehowy i o stosownych pouczeniach Pana Jezusa mówi V. Ryden w „Prawdziwym Życiu w Bogu”:
   1. Sztokholm, 21.07.87
   Dzisiaj dwie kobiety, świadkowie Jehowy – jak się określają – zapukały do moich drzwi. Miałyśmy problem językowy. Ale one sprawiały wrażenie bardzo zdecydowanych i na różne sposoby atakowały wiarę katolicką! Powiedziały, że przyjdą z książkami po angielsku. Słucham ich, aby wiedzieć, czego chcą. Przyszły w chwili, gdy pisałam. Pokazałam im krótko to objawienie i obie zaśmiały się, a ja zrozumiałam słowo „demon”. Zostawiłam je w spokoju. Bóg dopiero co powiedział mi, że będą się śmiać ze mnie, ale czyż nie dał mi Swej Korony Cierniowej, abym odczuwała drwiny? Obawiam się, że to był dopiero początek. – Vassulo, jestem przy tobie, nie bój się.
   2. …– Jezu, a świadkowie Jehowy?
   – Pozwalaj im dawać ci wszystko, co chcą, przyjmuj ich ze Mną. Zrozumiesz, dlaczego posłałem ich do ciebie… (22.07.1987)
   3. … Myśl, że wkrótce przyjdą świadkowie Jehowy, sprawia, iż czuję się nieswojo. Co mogłabym im powiedzieć?
   – Pisz. Jezus uczynił Ręką gest, wskazując zeszyt.
   – Kochaj ich. Czyń, co wymagam, abyś robiła: kochaj ich. Wszyscy są Moimi dziećmi.
   – Ale ja się boję, że dadzą mi złe rady. One wydają się chcieć powiedzieć, że świadkowie Jehowy są jedynymi, którzy zrozumieli Prawdę; że reszta świata, Katolicy, Prawosławni, Protestanci, Muzułmanie, Żydzi mylą się w stu procentach; że tylko ich wiara umożliwia wejście do Nieba.
   Jezus wydawał się nieugięty. – kochaj ich. – Dobrze, ale co zrobię, jeśli mnie zwiodą. – Czyż będę stał bezczynnie, widząc jak cię zwodzą? – Nie.
   – Córko, nie bój się. Poprowadzę cię… (25.07.1988)
   http://www.voxdomini.com.pl/tlig/oredzia.php?z=14 cdn

  • Leszek said

   cd. spotkań V. Ryden ze Świadkami Jehowy, opatrzonych pouczeniami Pana Jezusa:
   4. – Mój Boże! To, o co jestem teraz oskarżana, z pewnością dotarło do Twoich uszu, Panie. To już trzeci raz oskarżają mnie świadkowie Jehowy. Dwa razy powiedzieli mi, że to dzieło jest dziełem szatana, choć go nie przeczytali. Teraz stwierdzili, że jestem jednym z tych aniołów, którzy w przeszłości zostali strąceni na ziemię! Dlaczego, Panie? Dlaczego chrześcijanie tak różnią się między sobą? Co do tego doprowadziło?
   – Nigdy Mój Kościół nie znajdował się w takim stanie zamieszania. Przypomnij sobie Słowa twojej Najświętszej Matki: «Zamieszanie w Garabandal zostało dane jako przykład» dla ukazania, jakie zamieszanie panuje w Moim Kościele. Panuje w nim zamęt. … Vassulo, Ja ich też kocham, ale szatan ich zwiódł. On ich zaślepił i zaślepionych sprowadził na inną drogę. W swoim błędzie nie tylko gardzą Moją Matką, Królową Niebios, ale lekceważą też Mego Piotra (JP II) i władzę, którą Ja Sam mu powierzyłem nad WSZYSTKIMI Moimi barankami (J 21,15-17). Prześladują Moje kwiaty i potępiają wszystkie Moje dzisiejsze Niebieskie Dzieła. Szatan tak ich uzależnił, iż lekceważą wszystko, czego nie rozumieją. Przeszkadza im w dostrzeżeniu Prawdy. Ich doktryna przeniknęła do was, umiłowani. Jest jedną z tych fałszywych religii przed którymi was ostrzegłem. Znajdują upodobanie w nazywaniu ‘dziełem szatana’ Moich Łask udzielanych Moim dzieciom i odrzucają waszą Najświętszą Matkę. Vassulo, oskarżanie ich nigdy nie będzie należało do ciebie. Naucz się mówić: «Niech Pan będzie Sędzią i ich skarci» (Jud 9; 1Kor 4,4-6).
   Umiłowana, Koniec Czasów jest bliski. Powiedziałem, że dam wam znaki i ostrzeżenia. Cierpię, widząc, jak kpią sobie z Mojej Fundacji ( przypisu: z Kościoła Rzymskokatolickiego) i idą jedynie za swoją własną doktryną. To są ci Kainowie niebezpieczni dla Moich Ablów; przeszkoda dla tych, którzy chcą wzrastać w Moim Domu; zwodnicza pochodnia gubiąca Mój Lud, twarda skała. Zbuntowali się przeciw Mojej Fundacji. Jakże mógłbym ofiarować im królestwo na ziemi, skoro w swym wnętrzu wybrali doktryny pochodzące od Kaina?…
   (12.12.1987) http://www.voxdomini.com.pl/tlig/oredzia.php?z=19

   • Leszek said

    O tym kim są i kogo/co przedstawiają dzisiejsi Kainowie, prześladujących Ablów naszych czasów, tak Pan mówi V. Ryden:
    1. …Dzisiejszy Abel będzie żył…świat w swej słabości zapełniony jest Kainami. Czy mógłbym zawsze to znosić, widząc Moich Ablów potępianych i zabijanych przez Kainów? Jak długo mają jeszcze ginąć na Moich Oczach? Ablowie są Moim Potomstwem, oni pochodzą ode Mnie. To pokolenie jest rasą Kainów. Kim są Kainowie? – Oni należą do świata. Oni pochodzą od ludzi. Tym razem stanę między Kainem i Ablem. Wyniszczę wszystko, co pochodzi od Kaina. Wyjmę z ręki Kaina broń, pozostawiając go nagiego… (16.08.1987)
    2. … Myślę, że zrozumiałam Twoje poprzednie orędzie.
    – Zrozumiałaś tylko częściowo, Moje dziecko.
    – Oprócz tego, co zrozumiałam, Kain przedstawia technologię pochodzącą od ludzi, przedmioty nieduchowe?
    – Tak. K a i n p r z e d s t a w i a każdą rzecz należącą do świata. Napisz. Kain oznacza wszystko to, czego Moje Oczy nienawidzą. On symbolizuje dziś nieprawość, materializm, rewolucje, nienawiść, ateizm, niemoralność, prześladowców tych, którym Ja pobłogosławiłem (por. Ga 4,29!). Kain nigdy nie rozumiał Abla, którego ukształtowałem na Moje Podobieństwo. Abel pochodzi ode Mnie, jest Moim Potomstwem.
    – Czy to znaczy, że on jest z Ducha i kocha Ciebie?
    – Tak, dokładnie to: również z powodu tej różnicy został znienawidzony przez Kaina. Powiedziałem, że mądrzy nie zrozumieją tego, co pochodzi od Ducha (por. 1Kor 2,11.14)… (20.08.1987)
    http://www.voxdomini.com.pl/tlig/oredzia.php?z=14 cdn

   • Leszek said

    cd.: 3. …Mój Dom (zob. Hbr 3,4-6) leży dziś w ruinie, lecz najgorsze ma jeszcze nadejść. Kainowie żyjący w Moim Ciele – ciernie Mojej Głowy, pełni próżności – będą próbować zabić Moich Ablów (Ga 4,29), tych Ablów, którzy rozumieją Mojego Ducha i kochają Mnie szczerze. Zaprawdę jednak powiadam ci: ich próżność zamieni się w żałobę (Am 8,9n) i Mój Ogień spali te niewierne sługi. Depczą Mego Ducha, kierowani własnymi pragnieniami i obłudą. Niewierność ich zgubiła i nie potrafią już widzieć jasno (por. J 9,41).
    Vassulo, napisz swe pytanie, bo wielu z was je stawia.
    – Panie, czy nie ma już dobrych sług? Sług szczerych, którzy naprawdę Cię kochają? – Pozostaje bardzo mało tych, którzy kochają Mnie naprawdę, i zaledwie garstka rozumiejących Mojego Ducha. Te dusze przynoszą ulgę Moim Ranom i Memu Najświętszemu Sercu będącemu ich Mieszkaniem.
    – Panie, a wśród świeckich?
    – Wśród nich również niewielu jest tych, którzy wierzą we Mnie i w Dzieła Mojej Opatrzności. Większość Mnie opuściła, Mnie, swego Boga…
    …przeżywacie koniec Czasów. Ostrzegłem was, że w tych czasach będą ludzie, którzy wyśmieją się z religii (2P 3,3n; 1Tm 4,1n) gasząc Ducha proroctwa, wyśmiewając mających wizje/widzenia, aby z powodu niegodziwości móc iść za własnymi zwodniczymi doktrynami. Swą przebiegłość wykorzystali do przewrotnych wynalazków, które ich zgubiły. Rozmiłowani w złu, nie potrafią zachować żadnej czystości umysłu… Ponieważ zamknęli uszy i odrzucają dostrzeżenie Prawdy oraz uznanie we Mnie swego Boga, grzechy doprowadziły ich do zdeprawowania i do zepsucia duszy (2Tm 3,1n).
    Zostało powiedziane, że w waszych czasach jedynie garstka Moich sług pozostanie Mi wierna, głosząc Ewangelię tak, jak powinna być głoszona, że wielu wpadnie w racjonalizm i zdradzi Mnie przewrotnie (por. Ga 1,6-9). Ten racjonalizm uczynił z Mego Kościoła pustynię, doprowadzając Go do ruiny, w której głębokościach zagnieździły się żmije (por. Iz 14,29; Rz 3,13). Na tej stworzonej przez was pustyni wołam głośno do tych, którzy plamią Moje Imię i zasiadają na tronach w ziemskiej chwale, zaspokajając swą żądzę pieniądza, szukając własnych spraw, a nie Moich, aby przyszli do Mnie i okazali skruchę przed dniem oczyszczenia. Ja, Pan, ostrzegam was, abyście nie gasili Mojego Ducha Prawdy (1Tes 5,19), który mówi poprzez to słabe narzędzie (ale też i inne wybrane przez Pana narzędzia – dop. mój).
    Proszę uroczyście Mój Kościół, aby sobie przypomniał, w jakich warunkach Ja i Moi uczniowie pracowaliśmy i na czym spoczywały nasze głowy. Nie mieliśmy żadnego pałacu! Żadnego! Nie dla Mnie ani nie dla Moich uczniów były pałace, lecz dla ziemskich królów!… (27.09.1988)
    Dalej i więcej: http://www.voxdomini.com.pl/tlig/oredzia.php?z=28

  • Leszek said

   Adminie! Jeśli możesz to proszę umieść w tym miejscu na blogu moje dwa dzisiejsze „zaginione” wpisy dot. Świadków Jehowy” pisane po g. 21-ej. Dziękuję i pozdr. w Panu.

  • Powiew ze wschodu said

   Antychryst
   Wielu Moich wyznawców padnie ofiara tego nikczemnego podstepu. Czuwajcie.
   Bedzie on widziany jako wysłannik miłosci, pokoju i harmonii na swiecie. Ludzie
   padna na kolana i beda go adorowac. Okaze on wam swoja moc i wielu pomysli, ze
   pochodzi ona z Boskiego zródła. Jednak tak nie jest. Bedzie was prowadził w
   sposób, który bedzie sie niekiedy wydawał dziwny. Prawdziwi wierzacy beda
   wiedzieli, ze nie pochodzi on ze swiatła. Jego dumna i pompatyczna postawa bedzie
   skrywana za czystym złem. Bedzie kroczył dumnie i okazywał to co bedzie sie
   wydawac prawdziwym współczuciem i miłoscia dla wszystkich. Pod ta fasada jednak,
   jest on pełen nienawisci do was, Moje dzieci. Smieje sie on za zamknietymi drzwiami.

   Globalna władza, Antychryst i znamie Bestii
   Oredzie nr 10 z serii Ostrzezenie
   Otrzymano poniedziałek, 15 listopad 2010, godz.11.00

 19. Nn said

  Trwa nagonka na prof. Chazana!

  Minister zdrowia złoży zawiadomienie do prokuratury na prof. Chazana. Szpital którym profesor kieruje, może ponadto zapłacić 50 tys. złotych kary. To efekt kontroli przeprowadzonej przez ministerstwo i NFZ.
  Minister Bartosz Arłukowicz otrzymał raport z kontroli sprawy prof. Chazana. Według medialnych doniesień wynika z niego, że profesor mógł złamać prawo, nie wskazując pacjentce innego szpitala, w którym mogłaby wykonać aborcję. Oczywiście raportu nikt jeszcze nie czytał, są to więc jedynie czcze spekulacje lewicowych mediów.

  Tak czy inaczej minister Bartosz Arłukowicz ma zawiadomić prokuraturę. Wniosek ministra oraz raport pokontrolny zostaną dołączone do materiałów toczącego się śledztwa. Zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa złożyli pod koniec maja politycy SLD.

  Co więcej, szpital św. Rodziny w Warszawie, którym kieruje prof. Chazan, może zapłacić karę nałożoną nań przez NFZ w wysokości ponad 50 tys. złotych.

  http://www.www.fronda.pl/a/trwa-nagonka-na-prof-chazana,39141.html

  • Powiew ze wschodu said

   Aborcja? W Wołominie wykluczona! – zmieniono statut szpitala, aby chronić dzieci
   Dyrektor Andrzej Gruza nie zgadza się, aby w kierowanym przez niego szpitalu w Wołominie, przeprowadzano aborcję. Zmieniono nawet jego statut, aby chronić nienarodzone dzieci. To konsekwencja decyzji radnych, ale również wyraz solidarności z profesorem Bogdana Chazana, który jest ofiarą nagonki, bo odmawia dokonywania aborcji.
   „Szpital ma się kierować bezwzględną zasadą ochrony życia” – taki zapis pojawił się w statucie szpitala powiatowego w Wołominie, informuje portal tvn24.pl.
   – Bezwzględna ochrona życia obowiązuje w szpitalu od czwartku ubiegłego tygodnia. Ona i tak obowiązywała, tyle że w tej chwili jest to wpisane w statut – mówi dziennikarzom tej stacji dyrektor Andrzej Gruza, który podkreśla: „co do zasady, aborcji nie wykonujemy”.
   Zmiana w statucie wynikiem wniosku starosty wołomińskiego, który zwrócił się do radnych o podjęcie uchwały. Być może jest to początek ogólnopolskiej, szczytnej akcji.
   http://niezalezna.pl/56987-aborcja-w-wolominie-wykluczona-zmieniono-statut-szpitala-aby-chronic-dzieci

 20. pio0 said

  Nie zamykajmy nigdy drogi przyszłym możliwościom. -Prentice Mulford

 21. Powiew ze wschodu said

  Władza psuje się nie tylko od głowy: powiatowy skarbnik Platformy w Gryficach zatrzymany przez policję
  http://wpolityce.pl/polityka/203487-wladza-psuje-sie-nie-tylko-od-glowy-powiatowy-skarbnik-platformy-w-gryficach-zatrzymany-przez-policje
  Jakiś czas temu pisaliśmy o „osiągnięciu” starosty gryfickiego, Kazimierza Sacia z Platformy Obywatelskiej, który w miejscowej Gryf Arenie zrobił balangę na 500 osób i 250 butelek wódki. Tak wyglądała… doroczna odprawa służb mundurowych.
  http://wpolityce.pl/polityka/185870-jak-starosta-z-po-sluzby-mundurowe-odprawial-250-flaszek-wodki-balanga-na-500-osob-bijatyka-i-interwencja-policji-troche-atrakcji-bylo

 22. KRYSTYNA said

  Biskup nie chce Krzyża!

  Kolejna skandaliczna informacja z Włoch. Biskup Chioggi sprzeciwił się z burmistrzowi Padwy, gdy ten podjął decyzję o wprowadzeniu krzyży w szkołach oraz miejscach publicznych. To niestety nie żart…

  Burmistrz Chioggi Massimo Bitonci zapragnął nawiązać do wielkich czasów Kościoła w rządzonej przez siebie miejscowości. Nie spodobało się to biskupowi Adriano Tessarollo, który zdecydował się na interwencję. Zaprzeczył, jakoby decyzja burmistrza była „batalią na rzecz wiary oraz Kościoła”. Stwierdził, że istnieją „inne kryteria obronny wartości katolickich”. Nie sprecyzował jednak jakie.

  Stanowisko biskupa wywołało silne kontrowersje, na które sam zainteresowany odpowiedział słowami: „Nie chciałbym robić z tego tragedii”. Dodał potem niejasno, że jego zdaniem „Kościół nie powinien nigdy prowadzić bitew przez Krzyż”.

  Postawa biskupa jest absurdalna, nawet jak na „nasze czasy”. Jeszcze niedawno Konferencja Episkopatu Włoch walczyła o prawo do krzyży w miejscach publicznych z Europejskim Trybunałem Praw Człowieka. W oficjalnym stanowisku biskupi pisali wówczas, że „ekspozycja krzyży w szkołach publicznych ma duże znaczenie dla uczuć religijnych i tradycji narodów europejskich”. Jak widać, nie wszyscy biskupi w to wierzą.

  Papież Benedykt XVI w 2006 roku na spotkaniu z katolickimi prawnikami również potępił wrogów Krzyża. Wskazał wówczas na wrogość polityczną i kulturową wobec religii, kierowaną w szczególności wobec symboli religijnych w instytucjach publicznych.

  Kilka dni temu pisaliśmy o innym, dziwacznym zachowaniu włoskiego biskupa – Franco Giulio Brambilly, który potępił diecezjalnego księdza za stanowczą… obronę małżeństwa.

  Read more: http://www.pch24.pl/biskup-nie-chce-krzyza-,23948,i.html#ixzz36QNLKtaW

  CHRISTUS VINCIT, CHRISTUS REGNAT, CHRISTUS IMPERAT !!!
  _______________________________________________________

 23. KRYSTYNA said

  C.D. TWORZENIA JEDNEJ ŚWIATOWEJ RELIGI

  Deklaracja pokojowa wyznawów trzech religii

  Zwierzchnicy katolików, żydów i muzułmanów podpisali 1 lipca w Bogocie historyczną wspólną deklarację pokojową. Wzywa ona do pojednania i zgody zarówno w samej Kolumbii, jak i na całym świecie.

  W uroczystości, która odbyła się w stołecznym pałacu arcybiskupim, wzięli udział katolicki metropolita Bogoty i przewodniczący Konferencji Biskupiej Kolumbii (CEC) kard. Rubén Salazar Gómez, rabin Alfredo Goldschmidt i szejk Ahmad Tayel. Przybył też wiceprezydent kraju Argelino Garzón.

  Spotkanie, któremu przewodniczył kardynał, rozpoczęło się modlitwami, odmówionymi przez każdego z liderów religijnych, zgodnie ze swoją wiarą i tradycją i śpiewami pieśni religijnych. Następnie trzej przywódcy otrzymali tablice pamiątkowe, po czym każdy z nich podpisał wspólny dokument.

  „W naszej historii religijnej niestety dawała o sobie znać rywalizacja, mimo że kroczymy za tym samym Bogiem, dlatego Ojciec Święty Franciszek zechciał wykonać z Rzymu gest pojednania między wrogami, którzy dziś wydają się być nie do pogodzenia, czyli między Izraelem a Palestyną” – powiedział arcybiskup stolicy. Podkreślił, że idąc za tym gestem „nasza wspólnota zjednoczyła się w chwili modlitwy, aby prosić o pokój na całym świecie, w sposób szczególny jednak w Kolumbii”.

  Zdaniem rabina modlitwa o pokój jest sposobnością „do zamknięcia wrót nienawiści i przemocy”. Odnosząc się do konfliktu wewnętrznego, który od wielu lat nęka Kolumbię, Goldschmidt powiedział: „Boli nas, że grupa ludzi nie dopuszcza do tego, aby cały kraj mógł żyć w spokoju jako społeczeństwo i dzieje się tak nie tylko u nas, ale także na Bliskim Wschodzie i w wielu innych krajach świata”.

  Obecny na uroczystości wiceprezydent Garzón podkreślił, że podpisany dokument jest „znakiem pobudzającym obywateli, państwo i grupy pozostające na marginesie prawa do umacniania bardziej tego, co łączy niż tego, co nas rozdziela”.

  Z kolei ks. Mercado Cepeda – zastępca sekretarza episkopatu – zaznaczył w komentarzu na stronie internetowej CEC, że wspólna deklaracja jest przesłaniem, nad którym trzy wspólnoty religijne pracowały dłuższy czas. Zobowiązały się w nim do kroczenia drogą wspólnego budowania dróg pokoju i pojednania w Kolumbii i na świecie.

  Kapłan podkreślił, że inicjatywa ta wpisuje się w historyczne spotkanie w Watykanie prezydentów Izraela i Palestyny, do którego doszło 8 czerwca z inicjatywy papieża. „Idźmy dalej drogą różnorodności, stosownie do różnych wierzeń, które uznajemy i szanujemy, ale ze wspólnymi celami, takimi jak pokój” – napisał ks. Cepeda.

  CHRISTUS VINCIT, CHRISTUS REGNAT, CHRISTUS IMPERAT !!!
  _______________________________________________________

 24. adrian said

  Do drzwi mieszkania jednego z mieszkańców Elbląga zapukali wczoraj funkcjonariusze ABW. Mężczyzna na swoim profilu na Facebooku skrytykował działalność Donalda Tuska. O sprawie pisze portal elblag24.pl.
  Nie ukrywam, że jestem krytyczny wobec rządu w Polsce, ale równocześnie krytycznie oceniam innych przedstawicieli różnych partii. Nigdy bym jednak nie przypuszczał, że mój dom odwiedzą agenci, próbując swoją wizytą mnie zastraszyć i dając do zrozumienia, żebym nim coś kolejny raz napiszę – dwa razy się zastanowił” – mówi w rozmowie z elblag24.pl mężczyzna, którego wczoraj w mieszkaniu odwiedziło dwóch mężczyzn.

  Elblążanin dodaje, że mężczyźni poinformowali go tylko, że są funkcjonariuszami państwowymi. W rękach trzymali czarne teczki i domagali się od mieszkańca Elbląga wyjaśnień.

  „Tego wpisu dokonałem około rok temu i szczerze powiedziawszy dokładnie nie pamiętam treści, którą dodałem. Według tego, co przeczytałem dziś na wydruku, który z teczki wyjęli panowie – dość krytycznie oceniałem premiera Donalda Tuska, ale nie uważam abym naruszył tym wpisem prawo” – relacjonuje mężczyzna.

  Rzecznik prasowy ABW, ppłk Maciej Karczyński potwierdza, że taka wizyta miała miejsce. Jak tłumaczy, miała ona związek z powiadomieniem o wpisie i z doniesieniami, że ktoś mógł sugerować zamach na premiera i na członków jego rodziny.

  http://fakty.interia.pl/polska/news-skrytykowal-tuska-na-facebooku-odwiedzila-go-abw,nId,1462325

  • Nn said

   Jadwiga Staniszkis do Donalda Tuska: jest pan zakompleksionym i niekompetentnym człowiekiem

   http://wiadomosci.wp.pl/kat,1342,title,Jadwiga-Staniszkis-do-Donalda-Tuska-jest-pan-zakompleksionym-i-niekompetentnym-czlowiekiem,wid,16719220,wiadomosc.html?ticaid=11304b

  • Nn said

   Tusk tak jego dziadek kocha Polske

  • obserwator said

   tusk jest ZAKONSPIROWANYM, SYJONISTYCZNYM ZBRODNIARZEM i TO ŁATWO UDOWODNIĆ, bo na to jest MNÓSTWO DOWODÓW!! niestety – w sądach i prokuraturach TEŻ SĄ ZBRODNIARZE TEGO SAMEGO (czyli zydoSSkiego: http://www.youtube.com/watch?v=SMYgMPkW-ZY itp…) RODZAJU, WSPIERAJĄCY TĘ ZBRODNICZĄ KANALIĘ!! a abw – ta zorganizowana, zakonspirowana banda KRYMINALISTÓW, będąca na usługach tych zydoSSkich zbrodniarzy, która usiłuje ZASTRASZYĆ POLAKÓW! w tym celu wysługują się – te syjoniSStyczne , bandyckie KANALIE, tymi KRYMINALISTAMI, ukrywającymi sie PO-d nazwą ABW! Czy te bandyckie szczury – udające , że – rzekomo – pracują na rzecz Polski i Polaków i Naszego Kraju, co tak „pięknie” opisują na swojej stronie: http://www.abw.gov.pl/pl/zadania/63,Zadania.html – zrobiły COKOLWIEK, kiedy np. Zbigniew Kękuś zrobił film „sprawa dla ABW, reprywatyzacja tuska”: http://www.youtube.com/watch?v=hRLVHCNpsQo ??? NIC TE SZCZURY NIE ZROBIŁY!! zamiast posłać tuska – ZDRAJCĘ NARODU – DO PIERDLA, albo PO-słać mu NAWET kulę w łeb – jak dla ZDRAJCY PRZYSTAŁO, to nic ta BANDA KRYMINALISTÓW NIE ZROBIŁA!! zamiast tego – ZBRODNIARZE ZYDOWSCY, UKRYWAJĄCY SIĘ PO_d togami , zaczęli niszczyć Kękusia- autora ZAWIADOMIENIA, na podstawie którego, ABW, POWINNO NA STRZĘPY ROZSZARPAĆ TĘ SZCZURZĄ, SYJONISTYCZĄ KANALIĘ – tuSSKa, gdyby byli naprawdę tymi, za kogo sie OFICJALNIE podają, czyli Polakami ,działającymi w Naszym, Polskim, interesie!!!
   Jak wiemy, to temu ZBRODNIARZOWI -tuSSkowi – NAWET włos z jego zbrodniczej łepetyny, nie spadł! Zamiast wziąć te ZAKONSPIROWANĄ, syjoniSStyczą gnidę za dooope i ją BEZWZGLĘDNIE „ROZDEPAĆ”, to te SZCZURZE BYDLAKI NIC NIE ZROBIŁY!!!

   a dlaczego?

   bo to są zydoSSkie, wspierające zbrodnicze działania tusSSka – ZBRODNICZE KANALIE, a nie zaprzysiężone Narodowi Polskiemu służby, działające w interesie Polski i Polaków!!! Przejrzyjmy na oczy!! to są zakonspirowane – jak ci zbrodniarze sejmowi – zbrodnicze szczury, wspierające bandyckie działania tych sejmowych KANALII zydoSSkich, które wspólnie, przez te wszystkie lata, – RAZEM- doprowadziły tego zydoSSkiego szczura: http://www.youtube.com/watch?v=YtKCRG_FX-U – do takiego zachwtu, że kupili sobie Polskę!!!
   Kto więc im tę Naszą Polskę SPRZEDAŁ?!!! no i gdzie było to ABW, które tak – rzekomo -broni interesu Polski?!! no gdzie, jeśli to są Polacy?!!! TO SĄ ZDRAJCY, A NIE POLACY!!! A JESLI NE ZDRAJCY, TO SA TO ZYDOWSCY TERRORYŚCI , WSPIERAJĄCY TYCH ZBRODNIARZY SEJMOWYCH!!! GDZIE JEST WOJSKO POLSKIE, KTÓRE PRZYRZEKAŁO SŁUŻYĆ NARODOWI POLSKIEMU??!!! GDZIE POLICJA, ŚCIGAJĄCA ZORGANIZOWANĄ PRZESTĘPCZOŚĆ?!!! DLACZEGO ZOGRANIZOWANI PRZESTĘPCY, PRZEJĘLI KONTROLĘ NAD NASZYM KRAJEM- POLSKA?!! KIM SĄ TE SŁUŻBY, KTÓRE MAJĄ, ZA ZADANIE, TO UNIEMOŻLIWIĆ, BO GOŁYM OKIEM WIDAC, ZE NIE DZIAŁAJĄ ONE, W INTERESIE POLSKI i POLAKÓW?!!

   zwróćmy uwagę, ze ta ZORGANIZOWANA BANDA KRYMINALISTÓW, s.PO.d znaku ABW – ZAMIAST ZWALCZAĆ PO_STĘPNYCH, zydoSSkich bandziorów, to zaczęła np. nękać organizatorów marszu niepodległości!!! http://www.youtube.com/watch?v=iysQLQ-4DUs – tym właśnie jest abw!! to są ZAKONSPIROWANA BANDA ZYDOWSKICH ZBRODNIARZY, WPIERAJĄCA ZBRODNIARZA tuSSka, w jego EWIDENTNIE ZBRODNICZYCH, WOBEC NARODU POLSKIEGO, DZIAŁANIACH!!!
   CI KRYMINALIŚCI z abw – oni NIE MAJĄ juz NIC NA SWOJE USPRAWIEDLIWIENIE!!! TOTALNIE NIC!!! TO JEST GANGSTERSKA , ZOGRANIZOWANA GRUPA PRZESTĘPCZA, DO WSPIERANIA ZBRODNICZYCH DZIAŁAŃ KRYMINALISTÓW SEJMOWCYH, WYNISZCZAJĄCYCH POLSKĘ, którym sie wydaje, że nas ZASTRASZĄ!!! TO SĄ – DZIAŁAJĄCY PO_d PRZYKRYWKĄ OBRONY POLSKI – ZORGANIZOWANI, ZYDOWSCY TERRrORYŚCI!!!

   ps.
   nie zaSStraszycie Polaków zydoSSkie sqrrrr……y…ny!!! WSZYSTKICH NAS NIE PO_zamykacie!!! a i czas waszego panoszenia się już minął!!! wkrótce Polacy PO_ślą was tam ,skąd pochodzicie – DO DIABŁA!!!

   „nosił wilka razy kilka… PO_nieśli i wilka!!!”

  • cox said

   A podobno to za rządów PIS-U było państwo policyjne.

 25. Wiesia said

 26. KRYSTYNA said

  Paix Liturgique: język łaciński i wszystko, co z nim związane

  Don Roberto Spataro

  Źrodło: http://www.paixliturgique.pl

  „Proszę zatem, aby przyszłych kapłanów już w seminarium przygotowywano do rozumienia i celebrowania Mszy św. po łacinie, a także do posługiwania się tekstami łacińskimi i do wykonywania chorału gregoriańskiego. Nie należy też zaniedbać możliwości, by sami wierni zostali wychowani tak, aby znali najbardziej powszechne modlitwy po łacinie i śpiewali niektóre części liturgii na sposób gregoriański.”

  Benedykt XVI, adhortacja apostolska Sacramentum Caritatis, nr 62

  29 marca 2014 włoskie zgrupowanie Summorum Pontificum (CNSP) zorganizowało w Weronie odczyt Don Roberto Spataro, profesora literatury wczesnochrześcijańskiej na Papieskim Uniwersytecie Salezjańskim w Rzymie, pod tytułem „Summorum Pontificum i odkrycie na nowo liturgii tradycyjnej: jaki ma sens poznać i pokochać mszę trydencką”. Uwagę naszą kierujemy ku temu wydarzeniu, gdyż 48-letni ksiądz Spataro należy do pokolenia księży, których życie kapłańskie nosi ślad Motu Proprio Summorum Pontificum z 7 lipca 2007 roku. Nazajutrz po wykładzie, czyli w niedzielę Lætare, Don Spataro odprawił zresztą po raz pierwszy publicznie mszę w formie nadzwyczajnej rytu rzymskiego.

  I – SPOTKANIE Z KSIĘDZEM SPATARO

  (Wyjąwszy dwie ostatnie repliki, które w pełnej wersji ukazały się w naszym wydaniu włoskojęzycznym, zadane w niniejszym wywiadzie pytania i zebrane dla strony internetowej Campari & de Maistre odpowiedzi są dziełem Ilaria Pisa)

  1) Nauka łaciny w Kościele, czyli również w seminariach, od pięćdziesięciu lat zdaje się rzeczą zapomnianą: jakie są według księdza przyczyny tego braku zainteresowania? Czy jest ono wynikiem jakichś decyzji u podstaw?

  Ksiądz Spataro: Brak zainteresowania nauką łaciny w Kościele nie tyle wynika z jakichś decyzji strukturalnych i nie jest programowy, a bardziej, jak sądzę, stanowi owoc kulturowej atmosfery będącej naiwnym poszukiwaniem res novæ, czemu towarzyszyła pogarda dla tradycji. Nawet Kościół nie obronił się wobec pogardy dla studia humanitatis, ta zaś przez dziesięciolecia szerzyła się w społeczeństwie, jak też w świecie edukacji……..

  za:http://www.unacum.pl/2014/07/paix-liturgique-jezyk-acinski-i.html#more

  CHRISTUS VINCIT, CHRISTUS REGNAT, CHRISTUS IMPERAT !!!
  _______________________________________________________

 27. KRYSTYNA said

  O Najświętszej Pannie Maryi – Papieże dwaj: Franciszek i Pius IX

  http://forumdlazycia.wordpress.com/2014/07/03/o-najswietszej-pannie-maryi-papieze-dwaj-franciszek-i-pius-ix/#more-23971

  CHRISTUS VINCIT, CHRISTUS REGNAT, CHRISTUS IMPERAT !!!
  _______________________________________________________

 28. Powiew ze wschodu said

  Dzięki społecznej presji ministerstwo edukacji zadecydowało, że w darmowym podręczniku znajdą się takie wyrażenia jak „Boże Narodzenie” oraz „Wigilia”. Rząd powołuje się na polską tradycję.
  MEN przyznało, że Boże Narodzenie jest na stałe zakorzenione w polskiej kulturze. Wobec tego ministerstwo podjęło decyzję o dopisaniu jego nazwy do podręcznika.

  Protest w tej sprawie został zorganizowany przez Instytut Na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris. Dr Joanna Banasiuk z Centrum Prawnego Ordo Iuris podkreśla, że deklaracja zawarta w preambule do konstytucji wskazuje jednoznacznie, iż ustawa zasadnicza została uchwalona w poczuciu odpowiedzialności przed Bogiem i wyraża wdzięczność pokoleniom Polaków za kulturę zakorzenioną w chrześcijańskim dziedzictwie narodu.
  http://www.fronda.pl/a/boze-narodzenie-bedzie-w-darmowym-podreczniku,39122.html

  Przypomnijmy, iż Instytut Ordo Iuris rozpoczął akcję 27 czerwca.
  http://citizengo.org/pl/signit/8994/view%20

  My na blogu rozpoczęliśmy „działania” 26 czerwca.
  wpis nr 12
  https://dzieckonmp.wordpress.com/2014/06/25/oredzie-matki-bozej-z-25-czerwca-2014/

 29. KRYSTYNA said

  Najświętszy Sakrament na swoim miejscu

  Biskup Thomas Paprocki z diecezji Springfield w stanie Illinois nakazał, by tabernakulum znajdowało się w centralnym miejscu w świątyni. Nie w bocznej kaplicy, jak to jest w wielu kościołach Zachodu.

  W liście pasterskim „Ars celebrandi in adorandi” biskup Paprocki ubolewał nad swoistą „degradacją czci Pana Jezusa obecnego w Najświętszym Sakramencie”. Taką tendencje obserwuje się już od kilku dekad. Przypomniał też o bogatym nauczaniu i tradycji Kościoła dotyczącej celebracji i czci wobec Sanctissimum.

  „Zwracam się bezpośrednio do duchownych – pisał hierarcha – by tabernakula, które znajdowały się dawniej w centralnej części kościołów i kaplic naszej diecezji, a które zostały przeniesione, by ponownie – jak najszybciej – zostały zwrócone do centrum sanktuariów”. Mają się one znaleźć w „widocznym i godnym” miejscu prezbiterium.

  Hierarcha również przypomniał wiernym, że „właściwym wyrazem” okazania szacunku dla Naszego Pana obecnego w Najświętszym Sakramencie jest uklęknięcie przed nim, a nie tylko skinienie. Zalecił częstsze wystawianie i adorację, a także publiczne procesje eucharystyczne ulicami miast i wsi.

  Źródło: angelqueen.org, AS.

  Read more: http://www.pch24.pl/najswietszy-sakrament-na-swoim-miejscu,23899,i.html#.U7LEzNjumtc.facebook#ixzz36QeQF3WJ

  CHRISTUS VINCIT, CHRISTUS REGNAT, CHRISTUS IMPERAT !!!
  _______________________________________________________

 30. MamOczy said

 31. jamek said

  Putin pionkiem Sanhedrynu. Apokalipsa rozpoczęła się

  Vladimir Putin, Henry KissingerBank Rothschilda rozpoczął nabór/selekcję gojów do żydowskiego projektu chipizacji populacji MSUwos. Projekt zakłada wstępną rekrutację 6 tysięcy gojów na wyższe poziomy w hierarchii społecznej NWO. Będzie to nowa elita świata. Każdy z gojów posiadać będzie znak czerwonego cielca na czole (do użytku wewnętrznego), chip wszczepiony w palec oraz złotą kartę kredytową Rothschildów z dostępem do nieograniczonych zasobów finansowych. Chip będzie zawierać: nr goja w projekcie, GPS, nr karty kredytowej oraz numer 666. Na oficjalnej stronie projektu możemy przeczytać: „Z gojów ulepimy nowych żydów. Goje otrzymają żydowską mentalność. Goje otrzymają szabat rozszerzony na cały tydzień.” Już teraz można zapisać się do grupy selekcji podpisując formalną umowę. Każdy goj, który wyraża chęć przystąpienia do programu, otrzymuje indywidualne kierownictwo i zaczyna pracować dla żydów. Program gwarantuje „uzdrowienie sytuacji życiowej oparte wyłącznie o logikę żydowską, ducha żydowskiego”. Program wymaga posłuszeństwa, które jest egzekwowane poprzez 24 godzinną inwigilację przy pomocy kamer, podsłuchów oraz Internetu. Po podpisaniu umowy goj otrzymuje „bardzo szczegółowe działania rozpisane na cały tydzień” — staje się w ten sposób szabas-gojem usłużnym na każde zawołanie. Finałem selekcji jest pozyskanie 6 tysięcy gojów – jest to tzw. poziom 1. Każdy członek tej nowej elity dostanie dostęp do bazy pozostałych 6000 żydowskich gojów — są to kontakty biznesowe, które posłużą pomnażaniu pieniędzy. Robienie interesów jest dozwolone tylko pomiędzy członkami projektu. 2% zarobionych pieniędzy zostanie automatycznie, poprzez chip, odprowadzone do rządu światowego.

  Russian President Vladimir Putin visits the Jewish Museum and Tolerance Centre in Moscow

  a

  Buzi buzi?
  Buzi buzi?

  Tzw. 2 poziom utworzą goje, którzy w zamian za oznakowanie swojego domu poprzez wywieszenie gwiazdy Dawida oraz masztu z flagą Izraela; poprzez oznakowanie swojego samochodu gwiazdą Dawida oraz poprzez noszenie opaski z gwiazdą na ramieniu otrzymają dostęp do żydowskiej sieci biznesowej ze wszystkimi materialnymi profitami z tego płynącymi. Celem jest doprowadzenie do takiej sytuacji, w której Polacy (i inne narody) zaczną masowo nawracać się na judaizm deklarując swoje żydowskie pochodzenie. Gdy to nastąpi istnienie Państwa Izrael nie będzie już potrzebne – cały świat stanie się Izraelem. Warto dodać, iż Żydom realizującym ten projekt wmawia się, iż dzięki temu wrogowie Izraela będą bezsilni, wszak Izrael będzie wszędzie więc nie będzie wiadomo, kogo należy atakować, gdzie uderzyć. W istocie wszystkie organizacje terrorystyczne zwalczające Izrael są kierowane przez Sanhedryn a projekt jest realizacją planów antychrysta.

  Zabezpieczeniem dla projektu MSUwos są rosyjskie służby specjalne, co możemy przeczytać na polskiej stronie projektu: „Ostrzegam! Jakiekolwiek działanie osób trzecich, instytucji – państw, na niekorzyść projektu spotka się z natychmiastowym poinformowaniem władz Federacji Rosyjskiej. W natychmiastowym trybie zostaną wyciągnięte konsekwencje polityczne, prawne, zawodowo-personalne.”

  a

  a
  Równolegle Bank Rothschilda rozpoczął tworzenie rządu światowego, który będzie kontrolowany i zarządzany przez Sanhedryn. W rządzie tym docelowo znajdzie się 6 przywódców-gojów — pierwszym z nich jest Władimir Putin. 27 stycznia 2014 roku odbyły się w Polsce obrady Knesetu. W obradach wzięli udział m.in. emisariusz Władimira Putina. Obecnie Rosja na powrót stała się mocarstwem realizującym żydowską politykę najwyższego szczebla. Podczas gdy niższe poziomy synagogi szatana na zachodzie — takie jak Grupa Bilderberg, Komisja Trójstronna czy Rada Stosunków Międzynarodowych — publicznie zastanawiają się w jaki sposób zdobyć przewagę strategiczną nad Rosją — Putin jest już po słowie z Sanhedrynem.

  Podstawą działania synagogi szatana jest podział niewolników na zwalczające się frakcje, przy czym każda frakcja zawsze jest kontrolowana przez synagogę. Z realizacją tej filozofii mamy obecnie do czynienia w kontekście konfliktu Rosja — Zachód, jednak służby zachodnie często nie mają świadomości czym w istocie jest Rosja. Zarówno siły zachodnie jak i Rosja realizują odgórne polecenia swoich żydowskich zwierzchników. Celem jest ukazanie Rosji jako antyżydowskiej siły aby po raz kolejny oszukać chrześcijan. Rosyjska „opozycja” wobec żydów jest pozorną opozycją kontrolowaną przez Sanhedryn w finalnej rozgrywce o władzę nad światem.

  a
  Misternym planem Sanhedrynu jest obalenie żydowskiej władzy niższego szczebla i jej marionetkowych rządów przy równoległym wypromowaniu władzy wyższego szczebla synagogi jako wyzwolicieli ludzkości. Co dla jednych jest sufitem, dla innych jest podłogą. Żydowskie projekty nagłaśniane przez żydowską agenturę wpływu, takie jak — Grupa Bilderberg, Komisja Trójstronna czy Rada Stosunków Międzynarodowych — zostaną obalone a marionetkowe, demokratyczne rządy upadną. Jak czytamy w księdze Daniela antychryst „obróci wniwecz potężnych i naród świętych”. Dlatego mamy dzisiaj do czynienia z upublicznieniem informacji o „tajnych planach globalistów” — jest to operacja dezorientacji której celem jest uczynienie w oczach opinii publicznej, z kolejnej żydowskiej siły, Rosji, globalnego lidera który zrzuca żydowskie jarzmo. Obalenie żydowskiej władzy niższego szczebla rozpocznie proces oddolnego nawracania się narodów na judaizm w ramach poziomu 2 o którym napisaliśmy wyżej. W ten podstępny i szatański sposób po raz kolejny narody świata zostaną oszukane przez szatana i jego popleczników.

  a

  a
  Sanhedryn planuje przetasowanie całego systemu i rewolucyjną zmianę której fundamentem jest projekt chipizacji całej populacji. W istocie jest to znamię bestii opisane przez św. Jana w Apokalipsie. Wkrótce czeka nas załamanie całego globalnego systemu finansowego. Światowe waluty upadną a w ich miejsce wprowadzona zostanie jedna waluta elektroniczna. Projekt Banku Rothschilda jest początkiem tego procesu, na razie znamię bestii przyjmowane jest dobrowolnie, jednak po globalnym resecie finansowym stanie się ono koniecznością: „A iżby żaden nie mógł kupić ani sprzedać, który ma cechę, albo imię bestyi, albo liczbę imienia jéj”. (Obj. XIII, 17). Przyjęcie znamienia otworzy przed ludźmi świat bogactwa i dobrobytu – będzie to materialny raj na ziemi do którego przyłączy się większość populacji ludzkości.

  Sytuacja w Polsce

  Rację ma generał Dukaczewski który twierdzi, że to nie polskie służby specjalne ale służby Federacji Rosyjskiej stoją za publikacją taśm „Wprost”. Niestety generał, czy z braku wiedzy, czy z innych powodów, nie dopowiada, iż służby rosyjskie są jedynie narzędziem swoich żydowskich mocodawców. Taśmy zostały opublikowane dokładnie w przeddzień posiedzenia rządu na którym planowano obrady o zmianie ustawy o NBP. O tym, dlaczego zmiana ustawy o NBP jest śmiertelnym zagrożeniem dla żydowskiej okupacji Polski pisaliśmy tutaj i tutaj (linki). Obalenie rządu Tuska oraz wpływu polskich służb specjalnych (które podlegają pod służby amerykańskie i niemieckie, które podlegają pod służby żydowskie) jest elementem globalnego „strącania z tronów” światowej elity. Afera Taśmowa to typowa technika Intoksykacji. Chodzi o oszukiwanie za pomocą metod subtelniejszych niż zwykłe kłamstwo. Dlaczego rząd i ABW nie wiedzą kto nagrał i przekazał taśmy z prywatnymi rozmowami ministrów? Ponieważ w ten proceder zaangażowany jest bliski partner, do którego polskojęzyczna władza posiada zaufanie – Żydzi. Partner ten przeprowadza w Polsce zmianę swoich marionetek a robi to rękami rosyjskich służb specjalnych.

  Kolejny etap okupacji i grabieży Polski to bankructwo kraju, które spowoduje wstrzymanie świadczeń państwa – wypłaty rent i emerytur, świadczeń zdrowotnych, zasiłków socjalnych itd. Wyjściem z kryzysu będzie wyprzedaż pozostałości własności polskiej, spółek skarbu państwa, nieruchomości, lasów, — a później akceptacja żydowskiego systemu finansowego opartego na elektronicznej walucie oraz chipie RFID. W zamian za bezpieczeństwo finansowe Polacy nawrócą się na judaizm a Polska stanie się częścią światowego Izraela. Osobą oddelegowaną do realizacji tego planu jest Ozjasz Goldberg. Ozjasz twierdzi, że jest prześladowany przez „reżymowe media” ponieważ nie jest człowiekiem układu okrągłego stołu – i tak faktycznie jest. Ozjasz został oddelegowany z wyższych poziomów synagogi szatana, dlatego niski poziom piramidy czyli żydo-komunistyczny układ okupujący obecnie Polskę nie wie z kim ma do czynienia. Cały spryt żydowskich architektów polega na tym, że goje zawsze dobrowolnie wybierają swojego pana. Niezależnie od tego, czy wygrają białe czy czarne – zwycięzcą pozostaje organizator turnieju.

  Czasy ostateczne

  Świątynia Jerozolimska jest już wybudowana i gotowa do przeniesienia. Przeniesienie świątyni na górę Syjon w Jerozolimie będzie ostatnim krokiem przygotowania ziemi na przyjście mesjasza żydów – antychrysta zapowiedzianego przez św. Jana w Apokalipsie.

  Naszym jedynym ratunkiem jest zachowanie czystej i nieskażonej wiary, doktryny i dyscypliny Kościoła Katolickiego. Jedynie wiara jest tym fundamentem, który pozwoli nie ulec pokusie przyłączenia się do żydowskiego systemu dobrobytu. Wiara czysta, wiara nieskażona herezją ani błędem. Zobowiązani jesteśmy do odrzucenia wszystkich błędów i heretyckich wspólnot, które są nam przedstawiane jako Kościół Katolicki a Kościołem nie są – a synagogą szatana. Ofiara Mszy została zniesiona a sakramenty świadczone przez te wspólnoty są ohydne w oczach Boga (link). Ucieczką naszą i zwycięstwem jest Maryja. Matka Boża rozciągnęła nad Kościołem Swego Umiłowanego Syna płaszcz ochrony.

  Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko,

  naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych,

  ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać,

  Panno chwalebna i błogosławiona.

  O Pani nasza,

  Orędowniczko nasza,

  Pośredniczko nasza,

  Pocieszycielko nasza.

  Z Synem swoim nas pojednaj,

  Synowi swojemu nas polecaj,

  swojemu Synowi nas oddawaj.

  Amen.

  Kościół w Filadelfii

  http://www.telewizja-p.pl/

  Materiał przysłany na redakcyjną pocztę. Dziękujemy.

  Tags : berl lazar, chabad lubawicz, putin, putler, Szełomow, żyd

 32. Inka said

  Siostra Michaela Pawlik o błędach i herezjach religii wschodnich

 33. pio0 said

  Mam pytanie do blogowiczów..
  Czy podoba wam się logotyp Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016?
  Można go zobaczyć np tu:
  http://wiadomosci.onet.pl/krakow/zaprezentowano-logotyp-swiatowych-dni-mlodziezy-krakow-2016/8txme

  Jak daleki jestem od szukania wszędzie skojarzeń ze znakami, gwiazdkami itp tak to logo mi się nie podoba!
  Mam pytanie czym kierowały się te Panie tworząc go?Bo znam wytłumaczenie krążące wśród mediów typu:
  „W logo są jeszcze spływające z krzyża czerwona i błękitna wstęga – znak miłosierdzia Bożego i nawiązanie do znanego wiernym wizerunku Jezusa Miłosiernego, z serca którego wypływają dwa promienie. Kolory logo: niebieski, czerwony i żółty to odpowiedniki oficjalnych barw Krakowa i jego herbu.”

  Ale wg mnie nie przypomina to tego co się opisuje.
  Stworzono jakiś wycięty krzyż w środku, bardziej przypominający krzyż satanistyczny-tzw KRZYŻ ZAMĘTU KRZYŻ SZATAŃSKI, który można zobaczyć np tu:
  http://www.archiwum.watra.pl/kosciol/sanktuarium/symbole/index.html

  Czy naprawdę tak trudno stworzyć logo z normalnym krzyżem nie wykręcając, obracając, wycinając go?
  Uprzejmie proszę o zareagowanie, bo dość się już naśmiewa z Krzyża Pana Jezusa na świecie i w Polsce.
  Naprawdę nie trzeba dużo wysiłku i woli żeby zrobić normalne logo.

  • Dana said

   Cytat ;

   – Symbolika logotypu łączy w sobie trzy elementy: miejsce, głównych bohaterów oraz temat przewodni spotkania, którym są słowa „Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią” – mówiła podczas czwartkowej prezentacji tego znaku w krakowskiej kurii Rybczyńska. – Logo stworzyłam w Watykanie, bezpośrednio po kanonizacji Jana Pawła II i Jana XXIII. Zostałam tam dwa dni dłużej. Modliłam się przed grobem Jana Pawła II prosząc o inspirację. Kilka godzin później
   wysłałam do Warszawy swój pomysł – dodała.

 34. KRYSTYNA said

 35. pio0 said

  Dramatyczny apel przedsiębiorców do prezydenta. „Jak wy nas traktujecie!”

  Drastyczne sankcje dla właścicieli sklepów, jakie przewiduje uchwalona ustawa o informowaniu o cenach towarów i usług, powodują zdecydowane protesty polskich przedsiębiorców. Z apelem o niepodpisywanie ustawy do prezydenta zwrócił się szef branżowego związku.

  Prezes Związku Pracodawców i Przedsiębiorców Cezary Kaźmierczak zwraca się z apelem o zablokowanie ustawy do Bronisława Komorowskiego przypominając mu jego wielokrotne deklaracje, że jest przyjacielem małych i średnich firm.

  Nie jesteśmy w stanie pojąć intencji, które przyświecały pomysłodawcom tej ustawy oraz tym, którzy głosowali za jej uchwaleniem. Nie przemawia za tym żaden istotny interes społeczny – pisze Kaźmierczak.

  To już kolejny apel do prezydenta w tej sprawie. Jak ostatnio pisaliśmy, organizacje zgromadzone w radzie konsultacyjnej przy Ministrze Gospodarki przekazały Bronisławowi Komorowskiemu pismo z prośbą o niepodpisywanie Ustawy o informowaniu o cenach towarów i usług z dnia 9 maja 2014 r.

  Szef ZPP podkreśla, że ustawa przewiduje drastyczne podniesienie kar za nieprawidłowości w sposobie podawania cen – nawet 26-krotnie w stosunku do obecnych przepisów – i wynoszą one do 40 tysięcy złotych. Kaźmierczak uważa, że jest to „zupełnie nieadekwatne do stopnia szkodliwości takich praktyk” i jest przekonany, że jeśli już, nie są one poważnym problemem społecznym.

  Panie Prezydencie! Polacy naprawdę są asertywni przy zakupach i potrafią dopytać o cenę, jeśli mają jakieś wątpliwości – przekonuje prezes ZPP.

  Prezes związku przypomina, że według obowiązujących przepisów kradzież towaru ze sklepu do kwoty 420 złotych nie jest przestępstwem i jest jedynie wykroczeniem zagrożonym grzywną nie większą niż 500 zł.

  Panie Prezydencie! Jak wy nas traktujecie! Jeśli ktoś nas okradnie to grozi mu kara 500 złotych, a my za błąd w cenie mamy płacić 20 lub nawet 40 tysięcy złotych? To skrajnie niesprawiedliwe i nieuczciwe – pisze Cezary Kaźmierczak.
  Szef ZPP uważa, że ustawa będzie miała dwa skutki:

  Likwidacja bardzo wielu małych sklepów, szczególnie na terenach wiejskich, nieskomputeryzowanych, w których o pomyłkę cenową najłatwiej. Żaden mały sklep na wsi lub w małym miasteczku nie przetrwa kary 40 tysięcy złotych. Mamy nadzieję, że nie chodzi o to, żeby zlikwidować małe sklepy, by wszyscy musieli kupować w hipermarketach.

  Rozprzestrzenienie się korupcji. Przy tak wysokich karach, propozycje „załatwienia sprawy po ludzku” będą padać nagminnie. Mamy nadzieję, że nie jest to metoda na podniesienie zarobków urzędników, tylko zwykły brak znajomości realnego świata – przekonuje prezes ZPP.

  Kaźmierczak kończy swój apel do prezydenta wezwaniem do załatwienia tej sprawy „po ludzku” i prosi go o uratowanie małych sklepów na wsi przed zagładą.
  więcej z: Opinie

  http://www.biztok.pl/opinie/dramatyczny-apel-pracodawcow-do-prezydenta-jak-wy-nas-traktujecie_a16820?utm_source=o2_SG&utm_medium=Biznes&utm_campaign=o2

 36. pio0 said

  Papież zatwierdził armię egzorcystów. Setki „żołnierzy” Boga

  Papież formalnie zatwierdził istnienie Międzynarodowego Stowarzyszenia Egzorcystów. Organizacja zrzeszająca 250 księży walczących z demonami została uznana przez watykańską Kongregację ds. Duchowieństwa.

  Wypędzanie szatana będzie podlegało prawu kanonicznemu, dzięki czemu egzorcyści zyskają większą swobodę działania na całym świecie – informuje huffingtonpost.co.uk.

  Uprawomocnienie działania stowarzyszenia, powołanego pierwotnie przez sześciu duchownych, ma ułatwić im pracę. Cieszy to przewodzącego organizacji wielebnego Francesco Bamonte, który w przepędzaniu Złego widzi formę dobroczynności wobec opętanych.
  Włoskie media przypominają niezwykły moment pontyfikatu Franciszka, gdy złożył ręce na głowie ogarniętego konwulsjami kalekiego chłopca i zaczął intensywnie się modlić. Po chwili chłopiec osunął się z otwartymi ustami.

  Ówczesny szef związku egzorcystów wyjaśniał, że jako Biskup Rzymu, papież sam jest też egzorcystą i ludzie byli świadkami walki z Szatanem.

  http://www.sfora.pl/swiat/Papiez-zatwierdzil-armie-egzorcystow-Setki-zolnierzy-Boga-a69520

 37. KRYSTYNA said

  Piękny, dobry i kochany, choć niektórzy chcieliby go zabić

  Tę historię czytelnicy Frondy.pl już znają. Opowiadaliśmy ją i pokazywaliś- my rok temu. Lacey opowiadała, jak przyjęła na świat chore i upośledzone fi- zycznie dziecko. I o tym jak je kocha.

  Rok temu w Stanach Zjednoczonych niezwykle mocne wrażenie wywarł film, w którym młoda kobieta opowiada o tym, jak przyjęła dziecko, które lekarze, a niekiedy nawet ludzie nazywają „monstrum”, ale które ona – tak zwyczajnie po macierzyńsku kocha. Zaprezentował go wówczas również portal Fron- da.pl.

  ← Dwa razy u abortera: Podziękowania dla lekarzy!
  W żadnym momencie ciąży nie czułam się chodzącą trumną dla mojego dziecka – Maria Pikuła →
  Piękny, dobry i kochany, choć niektórzy chcieliby go zabić
  Posted on Lipiec 3, 2014 by emjot
  Piękny, dobry i kochany, choć niektórzy chcieliby go zabić Fot. Blog Lacey i Christiana

  Tę historię czytelnicy Frondy.pl już znają. Opowiadaliśmy ją i pokazywaliś- my rok temu. Lacey opowiadała, jak przyjęła na świat chore i upośledzone fi- zycznie dziecko. I o tym jak je kocha.

  Rok temu w Stanach Zjednoczonych niezwykle mocne wrażenie wywarł film, w którym młoda kobieta opowiada o tym, jak przyjęła dziecko, które lekarze, a niekiedy nawet ludzie nazywają „monstrum”, ale które ona – tak zwyczajnie po macierzyńsku kocha. Zaprezentował go wówczas również portal Fron- da.pl.

  ————————————————–

  A teraz wracamy do historii Lacey i Christiana, którzy wciąż walczą.

  Na swoim blogu Lacey wyjaśnia, dlaczego zdecydowali się z mężem na chirur giczną rekonstrukcję części twarzy chłopca, i dlaczego nie chcą oni zabiegów kosmetycznych.

  Ale jeszcze większe wrażenie robi opowieść matki o jej miłości do oszpecone- go chłopca.

  „Zanim on się narodził, śniłam o tym dziecku, wyobrażałam sobie jak całuję jego słodkie loczki. Modliłam się o to dziecko – opowiada.

  I dodaje, że — tej miłości nic nie może zmienić.

  A potem opisuje, jak żegnała się przed trudną operacją ze swoim synkiem, jak zapewniała go o swojej wielkiej miłości i płakała, obawiając się, że coś może pójść nie tak podczas trudnej operacji.

  Tak się jednak nie stało. I sama mama podkreśla, że skutki zabiegów chirurgi cznych sami lekarze uznają za jakiś cud.

  Cudem, a raczej pięknem miłości macierzyńskiej jest jednak przede wszyst- kim stosunek Lacey i jej męża do syna.

  Oni pokazują, czym jest prawdziwa miłość i zaświadczają, że dziecko nie jest przedmiotem, który można odrzucić, abortować czy terminować, jeśli dany egzemplarz nam nie odpowiada.

  ———————————-
  Tomasz P. Terlikowski

  http://forumdlazycia.wordpress.com/2014/07/03/piekny-dobry-i-kochany-choc-niektorzy-chcieliby-go-zabic/

 38. MariuszInfo said

  Piątek, 4 lipca 2014

  (Am 8,4-6.9-12)
  Słuchajcie tego wy, którzy gnębicie ubogiego i bezrolnego pozostawiacie bez pracy, którzy mówicie: Kiedyż minie nów księżyca, byśmy mogli sprzedawać zboże? Kiedyż szabat, byśmy mogli otworzyć spichlerz? A będziemy zmniejszać efę, powiększać sykl i wagę podstępnie fałszować. Będziemy kupować biednego za srebro, a ubogiego za parę sandałów i plewy pszeniczne będziemy sprzedawać. Owego dnia – wyrocznia Pana Boga – zajdzie słońce w południe i w dzień świetlany zaciemnię ziemię. Zamienię święta wasze w żałobę, a wszystkie wasze pieśni w lamentacje; nałożę na wszystkie biodra wory, a na wszystkie głowy [sprowadzę] łysinę i uczynię żałobę jak po jedynaku, a dni ostatnie jakby dniem goryczy. Oto nadejdą dni – wyrocznia Pana Boga – gdy ześlę głód na ziemię, nie głód chleba ani pragnienie wody, lecz głód słuchania słów Pańskich. Wtedy błąkać się będą od morza do morza, z północy na wschód będą krążyli, by znaleźć słowo Pańskie, lecz go nie znajdą.

  (Ps 119,2.10.20.30.40.131)
  REFREN: Słowami Boga żyjemy jak chlebem

  Błogosławieni, którzy zachowują Boże pouczenia
  i szukają Go całym sercem.
  Z całego serca szukam Ciebie,
  nie daj mi zboczyć od Twoich przykazań.

  Słabnie wciąż moja dusza
  z tęsknoty do wyroków Twoich.
  Wybrałem drogę prawdy,
  pragnąc Twych wyroków.

  Oto pożądam Twoich postanowień,
  według Twej sprawiedliwości zapewnij mi życie.
  Zaczerpnę powietrza otwartymi ustami,
  bo pragnę Twoich przykazań.

  (Mt 9,12b.13b)
  Nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają. Nie przyszedłem powołać sprawiedliwych, ale grzeszników.

  (Mt 9,9-13)
  Odchodząc z Kafarnaum Jezus ujrzał człowieka imieniem Mateusz, siedzącego w komorze celnej, i rzekł do niego: Pójdź za Mną! On wstał i poszedł za Nim. Gdy Jezus siedział w domu za stołem, przyszło wielu celników i grzeszników i siedzieli wraz z Jezusem i Jego uczniami. Widząc to, faryzeusze mówili do Jego uczniów: Dlaczego wasz Nauczyciel jada wspólnie z celnikami i grzesznikami? On, usłyszawszy to, rzekł: Nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają. Idźcie i starajcie się zrozumieć, co znaczy: Chcę raczej miłosierdzia niż ofiary. Bo nie przyszedłem powołać sprawiedliwych, ale grzeszników.

  źródło: http://www'mateusz.pl/czytania

 39. Małgosia said

  Matka Boża jest z nami

  Żyje naszymi problemami

  Kto mocno wierzy i ufa

  Kto w ciszę się wsłucha

  Usłyszy głos Matki Bożej

  Ona doradzi pomoże

  Nie odrzuca nikogo

  Pomaga bezwarunkowo

  Jej serce otwarte dla każdego

  I biednego i bogatego

  Wszystkich jednako traktuje

  Nad każdym pieczę sprawuje

  Jej miłość nie zna granic

  Dla Niej wszyscyśmy ukochani.

 40. Małgosia said

  Panie nie pozwól aby
  Bliscy sobie ludzie
  Odwracali się
  Do siebie plecami
  Aby odzywali się
  Do siebie
  Obraźliwymi słowami
  Panie spraw aby zakończyły się
  Polowania na drugiego człowieka
  Na to każdy z nas niecierpliwie czeka
  Boże dziś pokornie
  Do twych drzwi pukam
  I z należytą powagą
  Twoich słów wysłucham
  Wierzę że i Ty usłyszysz
  Moją modlitwę dobry Boże
  Wierzę że tylko Ty nam pomóc możesz
  Mamy dość Narodu ośmieszania
  Mamy dość ludzi który kpią sobie
  Z każdego zdania
  Spraw abyśmy miłością
  Uśmiercili prześladujące nas demony
  Zanim zaczną na alarm
  Bić wszystkie dzwony
  Spraw aby w świecie
  Było mniej obojętności
  Mniej bezsilności
  Mniej samotności
  Aby każda miłość
  Dostąpiła wzajemności

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d blogerów lubi to: