Dziecko Królowej Pokoju

Pokój musi zapanować pomiędzy człowiekiem i Bogiem, a także między ludźmi

 • Królowa Pokoju

  Królowa Pokoju
 • Uwaga

  Strona używa plików cookies które zapisują się w pamięci komputera. Zapisywanie plików cookies można zablokować w ustawieniach przeglądarki. Dowiedz się o tych plikach http://wszystkoociasteczkach.pl
 • Propozycja chronologiczna

  • Rok 2019 – Kryzys Rumunia
  • Rok 2020 – fałszywe traktaty pokojowe
  • Rok 2021 – Papież jedzie do Moskwy
  • Rok 2021 – Wojna
  • Rok 2022 – zwycięstwo komunistyczne
  • Rok 2023 – 10 królów
  • Rok 2024 – Antychryst
  • Rok 2025 – Sojusz z wieloma
  • Rok 2025 – Synod
  • Rok 2026 – Henoch i Eliasz
  • Rok 2028 – Ohyda spustoszenia
  • Rok 2029 – Ostrzeżenie
  • Rok 2030 – Cud
  • Rok 2031 – Nawrócenie Izraela
  • Rok 2032 – Kara
  • Rok 2032 – Odnowienie świata
  • Rok 2033 – Exodus
  • Rok 2034 – Zgromadzenie w Jerozolimie
  • Rok 3032 – Gog i Magog
  • Rok 3213 – Koniec świata
  • Nowe niebiańskie Jeruzalem.
 • Ostrzeżenie

  13 kwietnia 2029
  7,5 lat pozostało.
 • Logowanie

 • Odwiedzają nas

  Map

 • Maryjo weź mnie za rękę

 • Jezu Maryjo Kocham Was

Pedofile. Ilu wśród nich to geje, a ilu to księża?

Posted by Dzieckonmp w dniu 14 lipca 2014


Spore zainteresowanie – a czasem ostry sprzeciw – wzbudziła wypowiedź ks. prof. Dariusza Oko, który stwierdził, że na 1000 pedofilów 400 to geje, a 1 to ksiądz.

Świętym oburzeniem zareagowała Anna Grodzka. Oskarżyła o niedouczenie nawet nie samego ks. prof. Oko, ale… rzecznika praw dziecka Marka Michalaka, który winien był  w jej oczach tego, że sprawował patronat honorowy nad imprezą, na której ks. prof. Oko wygłosił wspomniane słowa, czyli nad Targami Wydawców Katolickich.

Inni – całkiem słusznie – pytali o badania, potwierdzające wysoki odsetek homoseksualistów wśród pedofilów. Warto odpowiedzieć na to pytanie.

Niektóre wypowiedzi na ten temat, także kościelne, są ostrożne. – Nauka dopiero zaczyna badać to zagadnienie – powiedział amerykański psycholog, który pracował w ośrodku terapeutycznym dla duchownych pedofilów ks. Stephen Rosetti. (Było to podczas watykańskiego sympozjum na temat pedofilii wśród duchownych, które odbyło się w lutym ubiegłego roku. Przedstawione na nim referaty zostały wydane po polsku: Ku uzdrowieniu i odnowie, red. Ewa Zamorska-Przyłuska, WAM 2012)

Nie znaczy to jednak, że problem: „homoseksualizm a pedofilia” nie był w ogóle badany. Są prace naukowe, potwierdzające wysoki odsetek homoseksualistów wśród pedofilów.

Ilu jest homoseksualistów wśród pedofilów?

Według jednej z publikacji, odsetek homoseksualistów wśród pedofilów wynosi od 9 do 40 proc. (Ryan C. W.  Hall MD, Richard C. W Hall MD, PA, A Profile of Pedophlia: Definition, Characteristics of Offenders, Recidivism, Treatment Outcomes and Forensic Issues. Mayo Clinic Proceedings, April 2007, 82 (4): 457-471, przy czym jego autorzy powołują się na wiele innych źródeł naukowych). Z tej samej pracy wynika, że pedofile homoseksualni są groźniejsi niż heteroseksualni w tym sensie, że homoseksualni pedofile objęci badaniem molestowali średnio 10,7 dziecka i dokonali 53 aktów pedofilskich, podczas gdy wskaźniki te wśród pedofilów heteroseksualnych wynoszą odpowiednio: 5,2  i 35. Wśród pedofilów biseksualnych wskaźniki te wynoszą odpowiednio: 27,3 i 120. Cytowane dane pochodzą z oświadczeń samych pedofilów. Podobne studium, ale z zachowaniem anonimowości badanych, wykazało, że jest jeszcze gorzej: heteroseksualni pedofile molestowali średnio 19,8 dzieci i dokonali średnio po 23,2 akty pedofilskie, podczas gdy homoseksualni pedofile molestowali średnio aż 150,2 dzieci i popełnili średnio po 281,7 aktów pedofilskich.

Badania, pokazujące, jaki jest odsetek homoseksualistów wśród pedofilów wykonali też: dr Freund i dr Heasman z Clarke Institute of Psychiatry w Toronto. Wynik pierwszego z badaczy to 34 proc., drugiego – 32 proc. Lekarze ci we własnej praktyce zajmowali się 457 pedofilami. 36 proc. z nich okazało się być homoseksualistami. (Freund K. et al., Pedophilia e heterosexuality v. Homosexuality. J Sex & Martial Therapy, 1984; 10, 193-200). Trzeba dodać, że w badaniach tych przyjęto, że pedofil to osoba, która dokonała przestępstwa seksualnego na dziecku (czy dzieciach).

Trochę inny charakter miały kolejne badania, przeprowadzone przez tego samego dr. Freunda. Badał on mianowicie proporcje homo- i heteroseksualistów wśród pedofilów, rozumianych nie tylko jako sprawcy przestępstw seksualnych przeciw dzieciom, ale jako osoby, które popełniły takie przestępstwa, a ponadto wykazały skłonności seksualne względem dzieci. Sprawdzano to, badając klinicznie reakcje ich organizmów (przepływ krwi przez członek) na potencjalnie podniecające bodźce (obrazy). W ten sposób ustalono, że wśród pedofilów jeden homoseksualista przypada na 11 heteroseksualistów. Inaczej mówiąc, według tych badań, homoseksualiści to 9 proc. pedofilów. (Vide: Freund K, Watson RJ, The proportions of heterosexual and homosexual pedophiles among sex offenders against children: an exploratory study).

Cząstkowe, ale interesujące dla omawianego problemu informacje płyną także z innych prac.

Według jednej z nich, aż 86 proc. pedofilów, wykorzystujących seksualnie chłopców, deklaruje się jako homoseksualiści(W. D. Erickson, “Behavior Patterns of Child Molesters,” Archives of Sexual Behavior 17 (1988): s. 83.)

Według innej, 50 proc. przypadków molestowania dzieci przez przybranych rodziców w USA miało charakter homoseksualny. Ten sam wskaźnik w badaniach władz stanowych Illinois wynosił 34 proc. (Cameron P., Are Over A Third of Foster Parent Molestations Homosexual? Psychological Reports 2005;96:275-298.)

Z kolei według obszernego studium opracowanego na potrzeby episkopatu USA i obejmującego lata 1952-2002 (tzw. John Jay Report), aż 80,9 proc. ofiar molestowania nieletnich przez duchownych (księży i diakonów) było płci męskiej, co sugeruje, że duchowni sprawcy przejawili zachowania homoseksualne.

Homoseksualne molestowanie dzieci to nie tyko problem Zachodu. Według organizacji National Coalition for Child Rights, 23 proc. dorosłych Pakistańczyków jest dumnych z uprawiania seksu w układzie mężczyzna-chłopiec, a 11 proc. z nich nie widzi w tym nic złego. (Rajabali, Khan, Warraich, et al, 2008).

Ilu księży jest wśród pedofilów?

Według raportu rządowego Children’s  Bureau, w całych Stanach Zjednoczonych w 2011 r. ujawniono 61.472 przestępstwa seksualne przeciw dzieciom. W tym samym roku, według statystyk ośrodka CARA, liczba doniesień do władz kościelnych w sprawie przestępstw seksualnych dokonanych przez osoby duchowne na nieletnich, wyniosła 21. Tylko 7 z nich uznano za wiarygodne. W dalszych rachunkach będziemy się posługiwać liczbą wszystkich doniesień, nie tylko tych wiarygodnych, ponieważ wspomniana wyżej ogólna liczba zgłoszonych przypadków przestępstw seksualnych na dzieciach w USA też obejmuje wszystkie doniesienia, bez rozróżniania na wiarygodne i niewiarygodne. Jeśli weźmie się to pod uwagę, okaże się, że 1 duchowny przypada na mniej więcej 3000 sprawców przestępstw seksualnych przeciw dzieciom w USA (0,034 proc.).

Zbliżony, choć nieco wyższy odsetek księży wśród pedofilów w USA podał w wywiadzie prasowym polski delegat na wspomniane już watykańskie sympozjum w sprawie pedofilii w Kościele bp Marian Rojek. Mówił  on, że według statystyk, które podano podczas tego spotkania (zapewne z innego okresu niż rok 2010), około 0,05 proc. przypadków wykorzystywania seksualnego nieletnich w USA dotyczy duchowieństwa (czyli jeden ksiądz-pedofil  przypada na 2000 pedofilów).  „Podobne odsetki pokazują badania włoskie. Z kolei w Niemczech od 1995 do połowy 2012 r. odnotowano 210 tys. przypadków nadużyć wobec nieletnich. W tym konkretnie zaledwie 94 przypadki mają związek z Kościołem katolickim. Wychodzi na to, że 1 na 2000 przypadków molestowania w tym kraju dotyczy duchownego” – zauważył biskup Rojek w wywiadzie dla „Uważam Rze” (M. Majewski, Prawda i miłość lekarstwem na nadużycia, Wywiad z ks. bp. Marianem Rojkiem, Uważam Rze 20.02.2012, s. 60-62, 61.)

Źródło: gosc.pl

Komentarzy 114 do “Pedofile. Ilu wśród nich to geje, a ilu to księża?”

 1. KRYSTYNA said

  03.07.2014, 16:40 – Bóg Ojciec: Ja Jestem Prawdą. Weźcie Mnie za Rękę i idźcie za Mną. Wszelkie Życie pochodzi ode Mnie

  Moja najdroższa córko, człowiek ma władzę nad własnym losem, gdyż otrzymał wolność wyboru, jako Dar ode Mnie.

  Niektórzy wybierają właściwą drogę do Mojego Niebiańskiego Królestwa przez Mojego Jednorodzonego Syna, Jezusa Chrystusa. Inni wybierają niemądrze. Z powodu otrzymanych darów, które obejmują inteligencję, wiedzę i wolną wolę, wielu się pyszni. Inni szukają fałszywych wartości i wielkich darów materialnych, które daje świat, aż w końcu tylko ich chwilowe pragnienia stają się dla nich ważne. Poprzez przylgnięcie do egoistycznych aktów i czynów; poprzez zapatrzenie w siebie i poszukiwanie samorealizacji kosztem innych, skazują się na grzechy, które ich zniewolą.

  Odrzucając przyjęcie Daru Życia Wiecznego, który przynoszę wam wszystkim, którzy będziecie mieli udział w Moim Królestwie, wy, drogie dzieci, odetniecie się ode Mnie na wieczność. Przychodzę dokonać w tym czasie interwencji, ponieważ egocentryzm na świecie wyeliminował całą miłość dla Mnie z waszych serc. Przychodzę, aby przynieść wam Prawdę; wiedzę o Moim Królestwie i przypomnienie o dwóch wyborach, które zostaną wam przedstawione. Pierwszym wyborem jest przyjęcie Mojej Miłosiernej Dłoni i życia chwalebnym życiem, mając udział w Moim Boskim życiu Mojego Nowego Królestwa. Drugim wyborem jest zdecydowanie się na wieczną ciemność i stanie się niewolnikami otchłani, gdzie szatan pozostanie na zawsze.

  Tak wielu z was odrzuca Moją Miłość, wiedzę, jaką wam dałem przez Moje Święte Słowo i ostrzeżenia przekazane przez proroków. Nie wierzcie, że dzisiejszy świat zmienił się w czymkolwiek przez ten czas Ziemi aż do teraz. Ludzkość się nie zmieniła. Grzech nadal jest waszym przekleństwem i tylko poprzez zwalczenie wroga – co przyniesie cierpienie i smutek – staniecie się zdolni do przyjęcia Życia, które dla was stworzyłem.

  Słuchajcie teraz, gdy przypominam wam o Mojej Obietnicy. Stworzyłem Wieczny Raj, który należy do was. Przyniesie on wam Wieczne Życie ciała i duszy. Ono na was czeka. Nie roztrwońcie waszego dziedzictwa. Jeśli to zrobicie, złamie Mi to Serce, a wy będziecie żałowali tej decyzji na wieczność.

  Słuchajcie teraz Mojego Wołania, gdyż będę zsyłał wszelkie znaki; wszelkie Cuda i wszelki Łaski, aby obudzić wasze znużone serca, dopóki nie wywołam w was wiedzy Prawdy.

  Ja Jestem Prawdą. Weźcie Mnie za Rękę i idźcie za Mną. Wszelkie Życie pochodzi ode Mnie.

  Wasz Ojciec Przedwieczny

  Bóg Najwyższy

  za:http://paruzja.info/oredzia-przeglad/72-lipiec-2014/1587-03-07-2014-16-40-bog-ojciec-ja-jestem-prawda-wezcie-mnie-za-reke-i-idzcie-za-mna-wszelkie-zycie-pochodzi-ode-mnie

  CHRISTUS VINCIT, CHRISTUS REGNAT, CHRISTUS IMPERAT !!!
  _____________________________________________________________

  • Apostoł Różańca said

   Świadectwo Elżbiety ze strony:
   http://www.pompejanska.rosemaria.pl
   „Szczęść Boże! Po miesiącu od ukończenia nowenny pompejańskiej Maryja pogodziła moich synów , którzy przez kilka lat ze sobą nie rozmawiali , taka jest siła tej modlitwy rózańcowej .
   Obecnie odmawiam dwie nowenny jednocześnie , jaki to trud , a jaka radość w sercu , już efekt po 2 tygodniach , dzwonią do syna pracodawcy na rozmowy w sprawie pracy . wierzę do końca że o co prosić będziecie w nowenne to Matuchna Boża uprosi u Boga Ojca.
   Wszystkich zachęcam to najlepsze lekarstwo na nasze dolegliwośći.
   Maryjo jesteś ukochana.”
   Jak masz jakiś problem, zapraszam od nowenny pompejańskiej! Jak odmawiać jest na powyższej stronie.

   • Piotr said

    Bóg zapłać za przypominanie o potędze nowenny pompejańskiej! Co chwila nowe świadectwa, rzeczywiście nie ma problemu bez rozwiązania, Maryja wszystko może dla nas uczynić!

    • teresa said

     Dziękujemy Apostole Różańca.Odmawiam 5-ty raz nowennę, każda w innej intencji..3 moje prośby zostały wysłuchane , a dwie wierze ,że niebawem też Matka Boża Różańcowa wyprosi u Jezusa Miłosiernego , mimo,że są to trudne sprawy ,ale dla Boga nie ma nic niemożliwego .

   • szafirek said

    Proście, a będzie wam dane

    Chrystus polecił nam zwracać się do Boga wytrwale i ufnie, byśmy zostali wysłuchani: „Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam” (Mt 7, 7). Podstawą tej skuteczności modlitwy jest dobroć Ojca, ale również pośrednictwo u Niego ze strony samego Chrystusa (por. 1J 2, 1) i działanie Ducha Świętego, który przyczynia się za nami zgodnie z wolą Bożą (por. Rz 8, 26-27). My bowiem „nie umiemy się modlić tak, jak trzeba” (Rz 8, 26) i czasem nie zostajemy wysłuchani, gdyż modlimy się źle (por. Jk 4, 2-3).

    Modlitwę, którą Chrystus i Duch Święty wzbudzają w naszym sercu, Maryja wspiera swym matczynym wstawiennictwem. Modlitwa Kościoła jest jakby prowadzona przez modlitwę Maryi. Jeśli bowiem Chrystus, jedyny Pośrednik, jest Drogą naszej modlitwy, to Maryja, najpełniej jaśniejąca Jego blaskiem, ukazuje tę Drogę. Na podstawie tego szczególnego współdziałania Maryi zdziałaniem Ducha Świętego Kościoły rozwinęły modlitwę do świętej Matki Boga, skupiając ją na Osobie Chrystusa ukazanej w Jego misteriach. Na weselu w Kanie Galilejskiej Ewangelia przedstawia właśnie skuteczność wstawiennictwa Maryi, która występuje wobec Jezusa jako rzeczniczka ludzkich potrzeb: Nie mają już wina (J 2, 3).

    Różaniec jest równocześnie medytacją i prośbą. Wytrwale błaganie zanoszone do Matki Bożej opiera się na ufności, że macierzyńskie wstawiennictwo wszystko może uzyskać od Serca Syna (…). W różańcu błagamy Maryję, Przybytek Ducha Świętego (por. Łk 1, 35), a Ona staje przed Ojcem, który obdarzył Ją pełnią łask, i przed Synem zrodzonym z Jej łona, modląc się z nami i za nas (RVM 16).

    http://adonai.pl/modlitwy/?id=rozaniec&action=4#1

    • obserwator said

     cyt: „My bowiem „nie umiemy się modlić tak, jak trzeba” (Rz 8, 26) i czasem nie zostajemy wysłuchani, gdyż modlimy się źle (por. Jk 4, 2-3).” – to nie jest tak, że Bóg nas nie wysłuchuje. Bóg wysłuchuje nas ZAWSZE i ZAWSZE spełnia to, o co prosimy. Problem jednak polega na tym,ze NIE UMIEMY PROSIĆ, i prosimy o to, czego nie chcemy.
     Przykład. Kiedy modlimy sie o zdrowie, to – jeśli chcemy być wysłuchani – musimy się KONCENTROWAĆ i SKUPIAĆ naszą uwagę podczas modlitwy (i generalnie podczas dnia, w naszym życiu), na tym, o co Boga prosimy, a nie na tym, czego sie obawiamy. Obawiamy sie choroby, pogorszenia stanu zdrowia, martwimy się, co będzie…. itd. Kiedy tak czynimy, to Bóg zawsze spełnia to, na czym sie koncentrujemy, a spełnia sie to tym szybciej, im większe emocje (większa „żarliwość” modlitwy) w taka modlitwę wkładamy.
     Dlatego Jezus naucza, aby modlić się z WIARĄ, tak, jakbyśmy juz mieli to, o co sie modlimy.
     Nasz STAN DUCHOWY musi być DOKŁADNIE TAKI, JAKIEGO EFEKTU OCZEKUJEMY – TO JEST WARUNEK KONIECZNY, ponieważ Bóg słucha NIEUSTANNIE i ZAWSZE „ODPOWIADA” ZGODNIE Z NASZĄ WEWNĘTRZNA WIARĄ W SPEŁNIENIE!
     Ważne jest aby ZROZUMIEĆ, ze ZWĄTPIENIE JEST RÓWNIEŻ WIARĄ! Jest ono WIARĄ DZIAŁAJĄCA Z TAKĄ SAMĄ SIŁĄ SPRAWCZĄ, tyle tylko, że w kierunku, który jest NIECHCIANY/NIEPOŻĄDANY.

     Jeśli więc czyjaś głęboka, wewnętrzna wiara, mówi: „WĄTPIĘ, ABY TO BYŁO MOŻLIWE”, to jest to „MODLITWA”, która jest PRZEDSTAWIANA BOGU, JAKO: „WIERZĘ, ŻE TO (o co proszę) JEST NIEMOŻLIWE DO SPEŁNIENIA”, na co Bóg „odpowiada” – „OK! dam ci takie doświadczenie, aby było ZGODNE Z TYM, CO DLA CIEBIE JEST ABSOLUTNA PRAWDĄ”. TAK TO DZIAŁA!
     Bóg, to nie jest „człowiek”, który „działa” tak, jak to sobie ludzie wyobrażają. Powszechne wyobrażenie, jest takie, że Bóg działa, wg. „zasad”, jakie człowiek sobie wyobraża. Tak nie jest. Wszechświat został stworzony w formie samo-organizującego się i samo-uczącego o sobie „mechanizmu” BEZWARUNKOWEJ MIŁOŚCI. To oznacza, że TO CZŁOWIEK musi „ruszyć” ścieżką poznawania Bożego Zamysłu, aby móc z niego korzystać we właściwy sposób, bo nic się nie zmieni, w Bożym Zamyśle, tylko dlatego, że ktoś wyobraża sobie, działanie Boga, wg. przekazywanych, z pokolenia na pokolenie, wierzeń. Każdy ma swoją własną drogę, którą może ruszyć, lub dalej tkwić w ciemności – wolna jego wola. Nie można nikogo, na siłę, do czegokolwiek przymuszać, to jest decyzja indywidualna każdego człowieka. Jednak takie życie, jakie zostało ludzkości NARZUCONE przez szatana, jest jak życie NA PUSTYNI, podczas, gdy „pod nosem” MAMY OAZĘ, W KTÓREJ JEST WSZYSTKO!

     „Zostaw wszystko i pójdź za mną” – to oznacza porzuć to wszystko, co uznałeś/łaś za prawdę, i pójdź za prawdą! Za prawdą, która stanie się dla ciebie drogą (przez życie), prawdą (życia) – po prostu życiem, bo życie bez Boga, to bezsensowna PUSTKA! Ale – kimkolwiek byś był człowieku – czy naprawdę znasz Boga?
     „kołaczcie, a będzie wam otworzone” – czy kołatałeś/łaś i otwarto ci, czy może wiesz o Bogu TYLKO TO, co PRZEKAZAŁO CI SPOŁECZEŃSTWO/RODZINA, W KTÓREJ SIE WYCHOWAŁEŚ/ŁAŚ?! A SKĄD ONO CZERPAŁO WIEDZE O BOGU?! CZY NIE OD SWOICH PRZODKÓW?! Jeśli więc, ten świat – w wyniku nieustannego wpływu szatana – jest POZBAWIONY BOGA, to skąd nasi przodkowie, brali wiedzę o Bogu?
     Dlaczego Bóg NIEUSTANNIE nas prosi, o „wpuszczenie Go”, do naszych serc? Dlaczego taki problem jest Z INTRONIZACJĄ w TYM – RZEKOMO – KATOLICKIM KRAJU?!!! NO O CZYM TO ŚWIADCZY?! ano o tym, ze WIEDZA O BOGU, W TYM ŚWIECIE, JEST ŻADNA! A CI, KTÓRZY – RZEKOMO- SĄ JEGO SŁUGAMI, ROBIĄ WSZYSTKO, ABY TRZYMAĆ GO STĄD NA ODLEGŁOŚĆ, BO BÓG – RAZ „WPUSZCZONY” POMIĘDZY LUDZI – PRZEMIENIA LUDZI, ŚWIAT, PRZEMIENIA ZYCIE, LIKWIDUJE SATANIZM – PO PROSTU ZMIENIA ŚWIAT NIE DO POZNANIA! i dlatego słudzy szatana – także poukrywani pod „świętymi szatami” – WYPEŁNIAJĄ POLECENIA SZATANA, ABY JAK NAJDŁUŻEJ, UTRZYMYWAĆ BOGA Z DALA OD TEGO ŚWIATA, OD NASZEGO KRAJU!!! ale to już ostatnie ich PO-drygi… takie swego rodzaju „śmiertelne konwulsje” 🙂

     Każdy musi POJEDNAĆ SIĘ Z BOGIEM INDYWIDUALNIE, i POZWOLIĆ MU DZIAŁAĆ W SWOIM ŻYCIU, a tego może dokonać TYLKO i WYŁĄCZNIE POPRZEZ SERCE PRZEPEŁNIONE MIŁOŚCIĄ.

     A wracając do modlitwy i wiary w jej spełnienie….
     W tym świecie został wykreował błędny sposób postrzegania świata, który opiera się na stwierdzeniu: „wierzę w to, co widzę” ,dlatego WIARA LUDZI JEST TAKA PŁYTKA. Prawidłowe podejście jest całkowicie odwrotne, czyli takie, jakiego nauczał Jezus, które można określić, jako:

     „ZAWSZE WIDZĘ TO i DOŚWIADCZAM TEGO, W CO NAJPIERW UWIERZĘ” – to jest juz dzisiaj nawet DO UDOWODNIENIA W SPOSÓB NAUKOWY! 🙂

     Zapamiętajmy jedno – świat „działa” analogicznie do lustra – KAŻDY musi SWOIM DUCHEM WYRAZIĆ TO, CO CHCE DOSTRZEC W TYM LUSTRZE, BO RZECZYWISTOŚĆ, JAKIEJ DOŚWIADCZAMY, TO WŁAŚNIE TAKIE „LUSTRO”, KTÓRE ODZWIERCIEDLA DOKŁADNIE TO, CZYM JESTEŚMY DUCHOWO, ZARÓWNO INDYWIDUALNIE, JAK I ZBIOROWO, GLOBALNIE.

     Wiarę trzeba codziennie „ćwiczyć”, jak mięśnie na siłowni – wtedy nieustannie WZRASTA, natomiast ZANIEDBYWANA – SŁABNIE!

     Można tu użyć takiej prostej analogii do jazdy samochodem, i powiedzieć tak, że CZŁOWIEK MAŁEJ WIARY, JEST JAK POCZĄTKUJĄCY KIEROWCA, który PANICZNIE BOI SIĘ JECHAĆ, podczas gdy człowiek MOCNEJ WIARY, „WCISKA GAZ DO DECHY”. To uproszczenie, ale tak to działa – wiarę trzeba w sobie CODZIENNIE BUDOWAĆ, tak, jak „buduje się” umiejętności prowadzenia samochodu. Dopiero wtedy, życie – oparte na WSPÓŁPRACY Z BOGIEM – staje się ŁATWE, PROSTE i PRZYJEMNE! 🙂 Ale do tego KAŻDY MUSI „DOJŚĆ” SAMODZIELNIE, gdyż NIE DA SIĘ TEGO NIKOMU „DAĆ W PREZENCIE”! 🙂

    • cox said

     @Obserwator- Ja myślę podobnie.

  • Marana Tha said

   , http://wnas.pl/artykuly/3476-serial-biblia-niezgodny-z-pismem-swietym-i-poprawny-politycznie

   uważajcie na fałszywy serial „Biblia” – puszczany na Polsacie —– http://hukisz.blogspot.com/2013/04/diabelskie-sztuczki.html ” Niepokoi mnie fakt, ze wielu chrześcijan z upodobaniem oglądało wspomniany serial. Dlatego obawiam się, że jego kontynuacja w formacie już filmu przeznaczonego do emisji kinowej, wzbudzi również podziw wśrod wierzących. Pisałem o tym, ponieważ jestem przekonany, ze prawdziwa wiara, prowadząca do szczerej pokuty i narodzenia się na nowo, powstaje wskutek czytania Słowa Bożego, a nie oglądania obrazków na temat Biblii. Przypomnę na tym miejscu słowa apostoła Pawła, że „wiara tedy jest ze słuchania, a słuchanie przez Słowo Chrystusowe” (Rzym. 10:17).

   Zadziwia mnie spojrzenie ludzi świeckich, którzy odbieraja to dzieło dość krytycznie. W artykule, na który się powołuję, przeczytałem, że wspomniany miniserial oglądała rekordowa ilość widzów, szacując ją na około 100 milionów. Obraz powielony na płytach DVD, stał się współczesnym hitem, a przekładajac to na język ekonomiczny, oznacza, że chodzi tylko o pieniądze, i to duże. Dlaczego ludzie wierzący są tak nieostrożni, i dają swoje środki finansowe i swój czas na to, co jest bezproduktywne, gdyż nie buduje wiary. We wspomnianym artykule można również przeczytać godną zastanowienia opinię, na temat tego dzieła, a mianowicie, że „twórcy zrezygnowali z niektórych kontrowersyjnych fragmentów Starego Testamentu, zastępując je wymyślonymi. Katalog czarnych charakterów jest wyjątkowo imponujący, a Jezus to miły młodzian, który śle melancholijne spojrzenia i ma urodę modela (gra go zresztą były portugalski model – 33-letni Diogo Morgado)”. Natomiast szatana grał aktor, którego prasa skojarzyła od razu z poprzednio graną rolą – „najlepszym zabiegiem marketingowym okazał się szatan, przewijający się przez kilka odcinków, który przypomina… urzędującego prezydenta USA. Twórcy serialowego przeboju długo tłumaczyli się z tego podobieństwa, po tym, jak media zrobiły z tego sensację”. Może dlatego miniserial cieszył się rekordową oglądalnością?

   Diabeł jest mistrzem w zwodzeniu, nawet ludzi wierzących. Jezus przestrzegał przed tym, mówiąc o końcu czasów, więc myślę, że chodzi o nasze czasy. Jezus ostrzegał przed różnego rodzaju fałszywymi nauczycielami, prorokami i cudotwórcami, którzy „czynić będą wielkie znaki i cuda, aby, o ile można, zwieść i wybranych” (Mat. 24:24). Współczesna technika komputerowa daje możliwość zwodzenia ludzi obrazami z pogranicza cudów. We wspomnianym artykule możemy przeczytać również na temat techniki tworzenia tego obrazu – „Produkcja łączy aktorskie kino z imponującymi efektami komputerowymi, stawiając sobie za cel pokazanie klasycznych historii z Pisma Świętego nowemu pokoleniu”. Czyżby autorom chodziło o pokazanie Biblii w taki sposób, aby nie musieli już sięgać po tekst napisany archaicznym językiem? Wiadomo komu na tym zależy, gdyż Pan Jezus ujawnił jego zamiary w przypowieści o czworakiej roli – „potem przychodzi diabeł i wybiera słowo z serca ich, aby nie uwierzyli i nie byli zbawieni” (Łuk. 8:12).

   Musimy pamiętać, że jeśli szatan kusząc Chrystusa, powoływał się na Słowo Boże, będzie czynić to również wobec Jego uczniów. Z historii chrześcijaństwa wiemy, że diabeł próbował na różne sposoby niszczyć Biblię, począwszy od rzymskich cesarzy, przez kontrreformację, do Stalina włącznie, i dalej to czyni. Są kraje, w których zabronione jest czytanie Bibli pod karą śmierci. Współcześni artyści robią sobie z Biblii kpiny (Nargal znów zniszczył egzemplarz Biblii podczas swego występu). Z drugiej strony, diabeł próbuje zastąpić tekst Pisma Świętego różnymi podróbkami.

   Dawno temu, jeszcze przed przyjściem Chrystusa na ziemię, prorok Izajasz ostrzegał – „Czemu macie płacić pieniędzmi za to, co nie jest chlebem, dawać ciężko zdobyty zarobek za to, co nie syci? Zamiast tego, wzywał do zdobywania prawdy, i do tego, za darmo – „Słuchajcie mnie uważnie, a będziecie jedli dobre rzeczy, a tłustym pokarmem pokrzepi się wasza dusza. Nakłońcie swojego ucha i pójdźcie do mnie, słuchajcie, a ożyje wasza dusza, bo ja chcę zawrzeć z wami wieczne przymierze, z niezłomnymi dowodami łaski okazanej niegdyś Dawidowi!” (Izaj. 55:2,3). Diabeł o tym wie, dlatego podaje ludziom atrapę Bibilii.

   Apostoł Jan opisał nam w księdze Objawienia, jakie otrzymał od Pana Jezusa na temat czasów ostatecznych, że nastanie czas działalności możnych tego świata, aby „czarami omamione zostały wszystkie narody” (Obj. 18:23 [B.T.]). Dlatego też anioł posłany z nieba wzywał Boży lud, aby nie miał udziału w tych sprawach – „Wyjdźcie z niego, ludu mój, abyście nie byli uczestnikami jego grzechów i aby was nie dotknęły plagi na niego spadające” (w. 4).

   Na zakończenie, chcę jeszcze przypomnieć wezwanie apostoł Judy, który pisząc również o czasach ostatecznych, gdy nastąpi wielkie odstępstwo od prawdziwej wiary, napisał „uznałem za konieczne napisać do was i napomnieć was, abyście podjęli walkę o wiarę, która raz na zawsze została przekazana świętym” (Juda 3).”

   • Dana said

    Przecież nikt nie opiera swojej wiary na adaptacji filmowej .Wiadomo ,że w filmie pewne fakty są zmienione ,a inne dopisane.

 2. Powiew ze wschodu said

  Watykan podważa wiarygodność wywiadu, jakiego Ojciec Święty udzielił na temat pedofilii i celibatu włoskiej gazecie „La Repubblica”.
  Dyrektor Biura Prasowego Stolicy Apostolskiej wydał oświadczenie, w którym podważa dokładność wypowiedzi przypisywanych Ojcu Świętemu Franciszkowi przez wydanie „La Repubblici” z 13 lipca. Chodzi o rozmowę, jaką Franciszek odbył z 90-letnim dziennikarzem Eugenio Scalfarim. Rozmowa ta miała dotyczyć m.in. pedofilii, celibatu i mafii. Komentarze papieża zostały podchwycone przez wszystkie liberalne media, ukazują bowiem poważne kłopoty Kościoła z pedofilią czy celibatem.
  http://www.fronda.pl/a/medialne-falszerstwo-watykan-podwaza-wiarygodnosc-wywiadu-z-papiezem-w-oprac,39515.html

  • Powiew ze wschodu said

   Załóżmy, iż „La Republika” dokonała manipulacji wypowiedział Franciszka.
   Cel: dziennik lewicowy, więc postawienie w negatywnym świetle sytuacji w Kościele, uwypuklenie „problemu”.
   Tak, więc „manipulacja” odbyła się po raz kolejny…

  • KRYSTYNA said

   DLACZEGO PAPIEŻ FRANCISZEK CAŁUJE RĘCE TEGO KSIĘDZA?

   CHRISTUS VINCIT, CHRISTUS REGNAT, CHRISTUS IMPERAT !!!
   ____________________________________________________

   • ostryga said

    Bo właśnie o to chodzi – o TOTALNY CHAOS W KOŚCIELE… tak najlepiej przeprowadza się rewolucje od środka.

  • bozena said

   I znowu ten Scalfari !!!
   „Lombardi powiedział, że tak jak w innych podobnych przypadkach, Scalfari cytuje słowa Papieża stosując cudzysłowy; jednak – wskazuje on – Scalfari opiera się tylko na pamięci, jako ze rozmowa nie jest spisana ani nagrywana, ani też papież nie sprawdza czy zmienia tego artykułu przed opublikowaniem.
   (…)
   Lombardi podkreśla, że ​​czytajac ten artykuł opublikowany w „La Repubblica”, oświadczenia te są wyraźnie przypisane papieżowi, ale – co ciekawe – cudzysłowy są otwarte na początku akapitu ale nie zamknięte … ” pamięciowa pomylka czy wyrazne potwierdzenie – naiwny czytelnik zostaje manipulowany? „”
   z http://www.news.va/en/news/pedophilia-and-mafia-in-popes-conversation-with-jo

   • bozena said

    ale wiadomosc poszla w swiat!
    BBC,latimes,aljazeera,nydailynews,cbsnews, nationalpost,washingtonpost itd…
    a kto kozysta z takich wiadomosci? oczywiscie nie doczytujac do konca…

    • ostryga said

     Pytanie polega tylko na tym ,że skoro SCALFARII tak fatalnie przedstawia to co Franciszek mówi, TO PO CO ON UDAŁ SIĘTAM DO NIEGO JUŻ PO RAZ TRZECI!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Przecież to jego kumpel ateista i marksita… Ludzie otwórzcie oczy, papież Franciszek SAM CHCE TYCH KONTROWERSJI… Mądry człowiek zapyta tylko dlaczego… Zapytajciei wy sami siebie o to !!!

    • bozena said

     Tak wlasnie, plotki najlatwiej roznosza sie poprzez prase.
     Madry pomysli, poszuka orginalu, a reszcie? im to gra, to jakby dolac benzyny do ognia

    • bozena said

     czy to nie bylo filozofią komunistow, hitlerowcow „powtarzac klamstwa w kolko i tak dlugo az ludzie w to uwierzą”

    • Powiew ze wschodu said

     Kieruję organizację i spotykam się, rozmawiam udzielam wywiadu osobie, która parokrotnie „zmanipulowała” moja wypowiedź, więc istnieje poważne ryzyko, iż uczyni to powtórnie. Manipulacja moimi wypowiedziami służyło oczernianiu, uwypuklaniu wewnętrznych problemów i pokazywaniu w złym świetle organizacji, którą kieruję.
     Jaki jest sens spotykać się z osobą, która pracując w mediach nagłaśnia nieprawdziwe informacje na temat organizacji, której jestem szefem?
     Albo posiadam niski iloraz inteligencji i nie rozumiem zagrożeń, albo jestem „kretem”.
     Pewne „informacje” pójdą w „świat”, mój rzecznik zaprzeczy i będę miał alibi, gdyż w przeciwnym wypadku moje działanie jako Piątej Kolumny byłoby zbyt jawne…
     Osiągnę cel nagłośni się „problem”, rzecznik zaprzeczy wiec nie będę posądzany bezpośrednio. W odpowiednim czasie przedstawię rozwiązanie owego problemu. Opinia publiczna została już wcześniej przygotowana…

    • cox said

     Właśnie skoro prawdopodobieństwo przeinaczenia wywiadu jest duże, to po co tam iść? A jeśli już, to istnieje coś takiego jak autoryzacja! Jeśli ten wywiad został przeinaczony po autoryzacji i jeśli są na to dowody, to powinno się iść z tym do sądu! No chyba, że papież Franciszek tak bardzo ufa ludziom, że ich nie sprawdza i takie są tego skutki!

  • Powiew ze wschodu said

   Warto poczytać na frondzie komentarze pod artykułem.

 3. bozena2 said

  Nick Vujicic. Świadectwo mężczyzny bez kończyn
  http://vod.gazetapolska.pl/7603-nick-vujicic-swiadectwo-mezczyzny-bez-konczyn

 4. Powiew ze wschodu said

  Fiasko Janusza Palikota. Na jego proaborcyjną akcję przyszły… cztery osoby
  Janusz Palikot wczoraj wygrażał rozpoczęciem ogólnopolskiej akcji „Dzieci Chazana”, na której miał pokazywać fotografie dzieci z wadami i deformacjami.
  „Twój Ruch zaczął bezpośrednio wzorować się na NSDAP, organizując akcję podobną do zorganizowanej kiedyś przez partię Adolfa Hitlera w ramach akcji T4.
  Podobnie jak hitlerowcy, ruch Janusza Palikota będzie publicznie pokazywał zdjęcia niepełnosprawnych dzieci jako argument za ich zabijaniem. Wygląd tych dzieci ma dowodzić, ze nie powinny one żyć.
  więcej:
  http://niezalezna.pl/57302-fiasko-janusza-palikota-na-jego-proaborcyjna-akcje-przyszly-cztery-osoby

 5. KRYSTYNA said

  151 ciał świętych nie uległo rozkładowi !!!

  Poniższy film pokazuje ciała świętych Kościoła katolickiego, które po śmierci nie uległy rozkładowi. Co najbardziej zdumiewające, współczesna nauka i medycyna rozkładają ręce nad tym cudem!

  THE INCORRUPTIBLES – ciała świętych w KOŚCIELE KATOLICKIM, które nie uległy rozkładowi. ZOBACZ!

  CHRISTUS VINCIT, CHRISTUS REGNAT, CHRISTUS IMPERAT !!!
  ____________________________________________________

 6. pio0 said

  14 lipca – wspomnienie – Święty Kamil de Lellis, prezbiter i zakonnik

  Patron – szpitali, chorych, pielęgniarek i pielęgniarzy,konających.

  Modlitwa do św. Kamila

  Boże, Ojcze dobroci, Pocieszycielu zasmuconych, któryś św. Kamila we wszystkich cierpieniach i doświadczeniach tak cudownie pokrzepiał i uczyniłeś sługą chorych, prosimy Cię za jego wstawiennictwem, udziel łaski poddania się Twojej woli, wszelkim chorym, cierpiącym, opuszczonym i załamanym duchowo, aby we wszelkich cierpieniach pozostali Tobie wierni i osiągnęli wieczną szczęśliwość w niebie. Przez Chrystusa Pana Naszego. Amen.

  Maryjo Uzdrowienie Chorych, udzielaj swej pomocy, módl się za nami.

  Święty Kamilu, ucz nas miłować biednych i cierpiących. Uproś liczne powołania do swego Zakonu. Amen.

  • pio0 said

   „(…) Pamiętajmy, że losem dusz wybranych jest cierpienie. Należy je znieść po chrześcijańsku. Jest to ustanowiony przez Boga, dawcę każdej łaski i daru prowadzącego do zbawienia, wymóg, warunek chwały. A więc w górę serca, ufajmy tylko Bogu samemu; upokorzmy się przed mocną ręką Boga, przyjmujmy z poddaniem się Jego woli każde utrapienie, któremu On, łaskawy Ojciec, zechce nas poddać, aby nas wywyższył w czasie nawiedzenia. Niech całą naszą troską będzie to tylko: «Miłowanie Boga i podobanie Mu się we wszystkim», niemartwienie się o nic, bo winniśmy wiedzieć, że Bóg będzie zawsze czuwał i troszczył się o nas, bardziej, niż potrafimy sobie to wyobrazić”. -Święty Ojciec Pio z Pietrelciny

 7. serce333 said

  Kazanie, które każdy musi wyryć w swym sercu na zawsze

  Z Bogiem i Maryją

 8. Adrian said

  Witam,
  zastanawiałem się na tymi 12 największymi którzy chcą wprowadzić NWO, daleka nie trzeba szukać, (informacje internet)

  1.UE – WIELKI BABILON (NAJBARDZIEJ WPŁYWOWYMI NA TO KRAJAMI BĘDĄ MOIM ZDANIEM – Austria, Belgia, Cypr, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Luksemburg, Malta, Niemcy, Portugalia, Słowacja, Słowenia i Włochy oraz Estonia)
  2. CHINY wraz z Hongkong (widać dobrze że trzęsą praktycznie całą Azją, głupiec by nie zauważył
  3.USA
  4. JAPONIA
  5. BRAZYLIA
  6. ROSJA
  7. KANADA
  8. INDIE
  9. AUSTRALIA
  10. MEKSYK
  11. KOREA POŁUDNIOWA
  12.TURCJA – ZAMIAST TEGO – ARABIA SAUDYJSKA (zamias Japoni gdy stanie się prowincją lub tzw II Hongkongiem – dla Chińczyków może się okazać zbuntowaną prowincją, albo dziwnych traftem całą wyspę wysadzić lub uszkodzić w powietrze, jeszcze 1 lub 2 elektrownie tam unieszkodliwić, cały kraj to……

 9. KRYSTYNA said

 10. bozena2 said

  Lek doktora Burzyńskiego wkrótce w aptekach http://nachwaletrojcyswietej.pl/dzienniczek/2014-07-lipiec.html
  Amerykańska Agencja Żywności i Leków w końcu zatwierdziła opracowany przez doktora Burzyńskiego i jego zespół lek na raka.
  „W końcu możemy odetchnąć z ulgą. Wielu pacjentów będzie miało szanse na skuteczne leczenie nowotworów, uważanych do tej pory za wyrok śmierci” – tak najnowszą decyzję Amerykańskiej Agencji Żywności i Leków (FDA) komentuje, w rozmowie z „Nowym Dziennikiem, dr Stanisław Burzyński, autor nowatorskiej metody leczenia raka.
  Amerykańska Agencja Żywności i Leków w końcu zatwierdziła opracowany przez doktora Burzyńskiego i jego zespół lek na raka. To wydarzenie bez precedensu, bo do tej pory jedynie wielkie koncerny farmaceutyczne, dysponujące gigantycznym budżetem, mogły starać się o wprowadzenie lekarstw na rynek.
  „Zrobiliśmy to, czego nikomu nie udało się zrobić, bo każdy patrzy, żeby dostać pieniądze od rządu lub firm farmaceutycznych. Sprzedają swoją duszę. Ja swojej duszy nie sprzedałem, zrobiłem to, co uważałem za słuszne. Uważam, że możemy uratować życie wielu ludziom i idziemy do przodu, to że draństwo nas atakuje, to jest normalna sprawa. Im większe ataki, tym wyniki mamy lepsze” – mówi w rozmowie z „Nowym Dziennikiem” dr Stanisław Burzyński.
  Nowy lek został zatwierdzony na leczenie pewnego rodzaju niewydolności wątroby, a także do walki ze złośliwymi guzami mózgu oraz pewnym rodzajem białaczki. Wkrótce trafi do aptek, przez co stanie się powszechnie dostępny – to od danego lekarza będzie zależało, czy przepisze go pacjentowi, czy nie. To, czy będzie refundowany, zależeć będzie od konkretnej firmy ubezpieczeniowej.
  Polski lekarz stosuje nowatorską metodę leczenia raka, w której kluczowe są tak zwane antyneoplastony. Są to wyodrębnione peptydy i pochodne aminokwasów występujących w moczu. Dawniej proces ten polegał na ekstrakcji z ludzkiego moczu, dziś lek wytwarzany jest na drodze syntezy. Zdaniem lekarza wzmacniają one system obronny, zapobiegając rozwojowi raka. Oprócz tego choremu podaje się odpowiednio skomponowane ze sobą lekarstwa.
  „Nowotwór to nie jest jedna choroba, jest 1000 różnych odmian raka. Różnią się strukturą genową, tego się nie rozpozna pod mikroskopem. Ten sam sposób nie będzie działał dla wszystkich ludzi, dlatego każdą terapię trzeba dobrać indywidualnie. Tego wielu lekarzy nie wie. Ale już przygotowaliśmy specjalne opisy naszych metod, chcemy opublikować je w pismach medycznych. Jeśli to się uda, myślę, że będzie to rewolucja w leczeniu nowotworów. Pytanie tylko, jak szybko lekarze zaczną stosować naszą metodę – mówi dr Burzyński i dodaje, że niestety nie wszystkich na razie można uratować. – Niektórzy chorzy mają takie geny, na które żadne lekarstwa nie działają. Ich leczenie wymaga dalszych badań”.
  Klinika dr. Burzyńskiego znajduje się w Houston. Każdy, kto chciałby uzyskać informacje na temat możliwości leczenia, może zadzwonić pod numer: (800) 714-7181.
  Więcej na temat metod leczenia doktora Burzyńskiego, a także o jego walce z Amerykańską Agencją Żywności i Leków – już wkrótce w „Nowym Dzienniku”.

 11. KRYSTYNA said

  Msze w rycie dominikańskim na Ars Celebrandi

  Do rozpoczęcia warsztatów liturgicznych w Licheniu pozostało 40 dni. Cho­ciaż warsz­taty Ars Cele­brandi kon­cen­trują się na litur­gii spra­wo­wa­nej w nad­zwy­czaj­nej for­mie rytu rzym­skiego, to w cza­sie warsz­ta­tów będzie można uczest­ni­czyć także w Mszach cele­bro­wa­nych w rycie domi­ni­kań­skim.

  Swój udział w warsz­ta­tach potwier­dził o. Henri-Marie Fave­lin FSVF, tra­dy­cyjny domi­ni­ka­nin z Brac­twa św. Win­cen­tego Ferreriusza z Chémeré-le-Roi we Francji.

  W cza­sie warsz­ta­tów będzie można uczest­ni­czyć w domi­ni­kań­skich Mszach recy­to­wa­nych, Mszy śpie­wa­nej oraz solennej. Terminy poszczególnych Mszy oraz pełen program celebracji będzie niebawem dostępny na stronie internetowej warsztatów.

  za:http://www.unacum.pl/2014/07/msze-w-rycie-dominikanskim-na-ars.html

  CHRISTUS VINCIT, CHRISTUS REGNAT, CHRISTUS IMPERAT !!!
  ____________________________________________________

  • KRYSTYNA said

  • KRYSTYNA said

   Muzycy na Ars Celebrandi

   W minio­nym tygo­dniu pre­zen­to­wa­li­śmy na Face­bo­oku muzy­ków, któ­rzy popro­wa­dzą grupy warsz­ta­towe. Mamy nadzieje, że nasza oferta sprawi, że każdy znaj­dzie tu coś dla sie­bie. Warsz­taty muzyki poli­fo­nicz­nej popro­wa­dzi Paweł Bębe­nek. Warsz­taty cho­rału gre­go­riań­skiego i domi­ni­kań­skiego popro­wa­dzą Mar­cin Bornus-Szczyciński oraz Robert Pożar­ski. Warsz­taty cho­rału żeń­skiego popro­wa­dzi Joanna Orzeł. Śpie­wem tra­dy­cyj­nych pol­skich pie­śni naboż­nych pokie­ruje Adam Strug.

   za:http://arscelebrandi.pl/muzycy-na-ars-celebrandi/

 12. bozena2 said

  Mikroczip RFID w tabletkach
  USA zaakceptowały przyjmowanie tabletek z mikroczipem (mikrochipem) RFID.

  a Niedawno w Wielkiej Brytanii pozwolono wydawać na receptę preparaty, zawierające mikroczip RFID. Obecnie również w USA Urząd do spraw Kontroli Żywności i Leków zatwierdził analogiczne preparaty z mikroczipami do wykorzystania w Stanach Zjednoczonych.

  Jest to jadalny detektor cyfrowy, który może kontrolować stan zdrowia. Urząd twierdzi, że pacjenci biorą leki nieregularnie i powinni mieć w ciele urządzenie kontrolne, które pomoże zadbać o ich zdrowie. Firma Proteus Digital Health (PDH) opracowała czip o nazwie Ingestion Event Marker (IEM), który został zaakceptowany w Europie. Czip IEM, o wielkości ziarnka piasku, można umieścić w tabletce. Czip kontroluje stan zdrowia człowieka: tętno, pozycję ciała i aktywność. Następnie IEM wysyła sygnał do smartfonu, a stamtąd – do lekarza.

  Ludzi coraz bardziej zachęca się do przyjmowania mikroczipów RFID, jako naturalnej części ich życia. Jednak wtargniecie w życie osobiste przy tym nie jest brane pod uwagę, chociaż właściciele informacji będą mieć pełną informację o stanie zdrowia człowieka i miejscu jego pobytu. Wszystko będzie przechowywane w komputerze i monitorowane w trybie czasu rzeczywistego.

  Źródło: http://3rm.info/37052-mikrochip-rfid-v-tabletkah.html

 13. ostryga said

  DLACZEGO PAPIEŻ PUBLICZNIE UBLIŻA KAPŁANOM oskarżając ich przed całym światem, że co 50-y jest pedofilem??? Jaki ma to cel??? Czy przywódca kościoła nie powinien tego załatwić w inny sposób??? Czy tak miłuje się OBLUBIENICĘ PAŃSKĄ???

 14. MariuszInfo said

  Wtorek, św. Bonawentury, biskupa i doktora Kościoła, 15 lipca 2014

  (Iz 7,1-9)
  Za czasów Achaza, syna Jotama, syna Ozjasza, króla Judy, wyruszył Resin, król Aramu, z Pekachem, synem Remaliasza, królem Izraela, przeciw Jerozolimie, aby z nią toczyć wojnę, ale nie mógł jej zdobyć. I przyniesiono tę wiadomość do domu Dawida: Aram stanął obozem w Efraimie! Wówczas zadrżało serce króla i serce ludu jego, jak drżą od wichru drzewa w lesie. Pan zaś rzekł do Izajasza: Wyjdźże naprzeciw Achaza, ty i twój synek, Szear-Jaszub, na koniec kanału Wyższej Sadzawki, na drogę Pola Folusznika, i powiesz do niego: Uważaj, bądź spokojny, nie bój się!… Niech twoje serce nie słabnie z powodu tych dwóch oto niedopałków dymiących głowni, z powodu zaciekłości Resina, Aramejczyków i syna Remaliasza: dlatego że Aramejczycy, Efraim i syn Remaliasza postanowili twą zgubę, mówiąc: Wtargnijmy do Judei, przeraźmy ją i podbijmy dla siebie, a królem nad nią ustanowimy syna Tabeela! Tak mówi Pan Bóg: Nic z tego – nie stanie się tak! Bo stolicą Aramu jest Damaszek, a głową Damaszku Resin; i stolicą Efraima jest Samaria, a głową Samarii syn Remaliasza; ale jeszcze sześćdziesiąt pięć lat, a Efraim zdruzgotany przestanie być narodem. Jeżeli nie uwierzycie, nie ostoicie się.

  (Ps 48,2-8)
  REFREN: Bóg swoje miasto umacnia na wieki

  Wielki jest Pan i godzien wielkiej chwały
  w mieście naszego Boga.
  Święta Jego góra, wspaniałe wzniesienie,
  radością jest całej ziemi.

  Góra Syjon, kres północy,
  jest miastem wielkiego Króla.
  Bóg w jego zamkach
  okazał się twierdzą obronną.

  Oto połączyli się królowie
  i wspólnie natarli.
  Zaledwie ujrzeli, zdrętwieli,
  zmieszali się i uciekli.

  Chwyciło ich drżenie
  jak ból rodzącą kobietę,
  jak wiatr ze wschodu,
  który druzgoce okręty z Tarszisz.

  (Ps 95,8ab)
  Nie zatwardzajcie dzisiaj serc waszych, lecz słuchajcie głosu Pańskiego.

  (Mt 11,20-24)
  Jezus począł czynić wyrzuty miastom, w których najwięcej Jego cudów się dokonało, że się nie nawróciły. Biada tobie, Korozain! Biada tobie, Betsaido! Bo gdyby w Tyrze i Sydonie działy się cuda, które u was się dokonały, już dawno w worze i w popiele by się nawróciły. Toteż powiadam wam: Tyrowi i Sydonowi lżej będzie w dzień sądu niż wam. A ty, Kafarnaum, czy aż do nieba masz być wyniesione? Aż do Otchłani zejdziesz. Bo gdyby w Sodomie działy się cuda, które się w tobie dokonały, zostałaby aż do dnia dzisiejszego. Toteż powiadam wam: Ziemi sodomskiej lżej będzie w dzień sądu niż tobie.

  źródło: http://www'mateusz.pl/czytania

  • kooool said

   14 lipca Żywot św. Bonawentury, Doktora Kościoła św.
   (Żył około roku Pańskiego 1230)

   Pewnego dnia przybyła do św. Franciszka z Asyżu pobożna niewiasta, a kładąc schorzałego synka pod jego stopy, w te słowa odezwała się do niego: „Na miłość Jezusa i Matki Jego Najświętszej, zaklinam cię ojcze, ocal me dziecię, a jeśli odzyska zdrowie, oddam je na służbę Bożą do twego zakonu”. Święty wzniósł oczy ku niebu, pomodlił się i napełniony duchem proroczym przepowiedział przyszłą wielkość dziecięcia, zawoławszy: „Buona Ventura!”, co po włosku znaczy: „Jakież to szczęście”, po czym dziecię natychmiast odzyskało zdrowie. Narodził się ów chłopczyk w roku 1221 w miasteczku Bagnarei w Toskanii, i otrzymał na chrzcie imię Jan; później przezwano go Bonawenturą. Pobożni rodzice dali mu staranne wychowanie, matka wszakże, pomna na uczyniony ślub, przede wszystkim starała się w nim zaszczepić miłość ku Zbawicielowi i Matce Jego, a nadto przyzwyczajała go do pokory, miłości bliźniego i posłuszeństwa. Uzdolniony chłopczyna nagradzał też jej zabiegi i mozoły skromnością i pilnością w nauce i modlitwie.

   Prześliczna książeczka św. Bonawentury „Bodziec miłości”, odsłania nam w całym blasku piękną jego duszę i pobożność, z jaką rozważa! tajemnice Męki Pańskiej, jako też jego dziecięcą miłość względem Najświętszej Maryi Panny, z jaką błagał przeczystą Dziewicę, aby go przypuściła do udziału w swych smutkach. „Jakaż rozkosz – mówi – zespolić swe serce z Twoim Sercem i z przebitym ciałem Syna Twego! Nie pragnę ani blasku słonecznego, ani gwiazd połysku, tęsknię jedynie do ran. Albo odejmij mi życie doczesne, albo rań serce moje, gdyż wstyd mnie na wskroś przejmuje, gdy widzę okrutnie zbitego i umęczonego Chrystusa Pana, gdy Ciebie, o Pani moja, widzę strapioną i udręczoną smutkiem, i gdy siebie, najniegodniejszego ze sług Twoich, widzę wolnym od bólu i udręczeń. Wiem jednakże, co uczynię: u nóg Twych leżąc, błagać będę nieustannie, błagać ze łzami i westchnieniem, wołać na cały głos i nie przestanę się naprzykrzać, póki Królowo Niebieska nie wysłuchasz błagania mego i nie wstawisz się łaskawie u Syna Twego”.

   Żywoty Świętych Pańskich na wszystkie dni roku – Katowice/Mikołów 1910r.
   http://dialogsercamilosci.eu/2014/07/14/14-lipca-zywot-sw-bonawentury-doktora-kosciola-sw/

  • kooool said

   15 lipca Żywot błogosławionego Szymona z Lipnicy
   (Żył około roku Pańskiego 1480)

   Błogosławiony Szymon urodził się w Lipnicy, miasteczku położonym w paśmie gór karpackich, o 10 mil od Krakowa, niedaleko Bochni. Tu mieszkali jego ubodzy rodzice, tutaj też przyszedł na świat około roku 1420.

   Dobre nauki i lepsze jeszcze przykłady cnotliwego życia, jakie słyszał i widział w domu rodzicielskim, zachęciły Szymona do dobrego postępowania jeszcze w dziecinnych latach. Uczył się też pilnie i postępował w naukach, a rodzice, widząc to, wysłali go na akademię krakowską. Nauczycielami lub współuczniami błogosławionego Szymona byli: św. Jan Kanty, św. Jan z Dukli, błogosławiony Władysław z Gielniowa, wielebny Michał Giedrojć i wielu innych. Dzięki gorliwej pracy i chętnej pomocy tych światłych mężów wkrótce tak postąpił w naukach, że został policzony w poczet profesorów, a podobne postępy czynił w cnotach chrześcijańskich. Nic też dziwnego, że kiedy św. Jan Kapistran począł miewać kazania na rynku krakowskim, zastał tam już jego i wiele innych serc dobrze do służby Bożej przygotowanych. Bardzo wielu z profesorów i uczniów akademii, zagrzanych gorącymi słowy tego świętego kaznodziei, porzuciło szeroką drogę światową i przyjęli jarzmo Chrystusowe przez wstąpienie do zakonu. Błogosławiony Szymon również był jednym z nich, oblókł gruby habit św. Franciszka w klasztorze oo. bernardynów w Krakowie na Stradomiu, i wydał walkę swemu ciału i szatanowi przez modlitwę i umartwienie.

   Święci Pańscy unikali świata i ludzi jak tylko mogli, bo milsze im było słodkie towarzystwo Pana Jezusa i Najświętszej Panny od wszystkich przyjemności i rozrywek światowych. Ale gdy bliźni potrzebował ich doczesnej lub duchownej pomocy, porzucali modlitwę, aby swą gorącą miłość ku Bogu okazać w czynnej miłości bliźniego. Ta też jest różnica między prawdziwą a udaną pobożnością. Prawdziwa pobożność zawsze i wszędzie szuka Boga i Jego chwały, fałszywa zaś najczęściej szuka siebie i swojej wygody, swojej próżności, swojego spokoju, swego zadowolenia.

   Błogosławione to były czasy, gdzie po jednym, kazaniu dusze wybrane opuszczały niebezpieczne światowe manowce, a poświęcały się w zakonie Panu Bogu na służbę, i w których, jak to widziałeś z żywotu dopiero przeczytanego, tak wielu Świętych współcześnie krainę naszą zdobiło. Gdy w tak różnych pod tym względem żyjemy czasach, módlmy się gorąco, aby Pan Bóg wskrzesić raczył lepsze.

   Żywoty Świętych Pańskich na wszystkie dni roku – Katowice/Mikołów 1910r.
   http://dialogsercamilosci.eu/2014/07/15/15-lipca-zywot-blogoslawionego-szymona-z-lipnicy/

  • pio0 said

   Codzienne cuda

   Jezus wypowiada słowa, które mogą nas bardzo zaskoczyć! Miasta grzechu i zgorszenia, czyli Sodoma i Gomora, będą miały lżejszy sąd, bo nie otrzymały tyle łaski, co miasta Jezusa! Do cudów można się przyzwyczaić, Bóg może spowszednieć, a miłość może się stać rutyną. My mamy Boga na co dzień! Jego obecność, Jego słowo, Jego Ciało w Eucharystii, Jego bliskość – to są codzienne cuda, których doświadczamy, Jak zmieniają one nasze życie?

   Modlitwa

   Wielbię Cię, Jezu, za wszystkie cuda Twojej łaski w moim życiu. Proszę, aby na nowo zachwyciły one moje serce i jeszcze bardziej zbliżyły do Ciebie.Amen.

 15. apostolat said

  Skandal w kościele w Żorach: kobieta chciała odprawiać mszę

  Policjanci z Żor interweniowali w jednej z miejscowych parafii, gdzie do presbiterium, wtargnęła młoda kobieta z dzieckiem i zaczęła odprawiać mszę – informuje „polskatimes.pl”.

  Policję o nietypowym zdarzeniu poinformował proboszcz parafii Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła w dzielnicy Rogoźna. Kobieta czytała na głos Biblię, śpiewała, nawoływała do modlitwy. W pewnym momencie wspięła się na półkę tuż pod tabernakulum i zaczęła wykręcać żarówki, a następnie miażdżyć je w dłoni.

  Gdy 28-latka odgrywała rolę duchownego jej 3-letnia córeczka obserwowała ją z płaczem. Mszę przerwali wspólnie policjanci i ratownicy medyczni, którzy zajęli się matką i dzieckiem.

  http://wiadomosci.wp.pl/kat,1342,title,Skandal-w-kosciele-w-Zorach-kobieta-chciala-odprawiac-msze,wid,16754437,wiadomosc.html

 16. Darek said

  Waldemar Pawlak: Sienkiewicz miał rację, że państwo polskie praktycznie nie istnieje

  http://wiadomosci.wp.pl/kat,1342,title,Waldemar-Pawlak-Sienkiewicz-mial-racje-ze-panstwo-polskie-praktycznie-nie-istnieje,wid,16754423,wiadomosc.html?ticaid=113160&_ticrsn=5

  • cox said

   To wie każdy, kto choć trochę interesuje się tym, co się dzieje wokół niego. Sienkiewicz powiedział w tym miejscu prawdę.

 17. 2012 said

  ciekawy komentarz z blogu
  http://www.monitor-polski.pl/masoneria-i-jej-macki-w-polsce/comment-page-2/#comment-166323

  patriota
  14 lipca 2014 at 19:59 · Odpowiedz

  ORzesz@
  Najgorsze jest w tym wszystkim to że osoby które w nic nie wierzą, od razu promują wszelkie plugastwa. te wszystkie filmy w stylu „nagrywanie twarzy osób które mają orgazm, zaproszenie dwóch nieznanych osób by się rozbierały do naga a potem poszły że sobą do łóżka” czy inne ustrojstwa. Ludzie robią z siebie idiotów, nagrywają jakiś filmik i puszczają do sieci, a ci co tego nie robią ktoś ich nagrywa bezkarnie. Wszelka moralaność została przez kogoś lub przez coś zniszczona. Mało kto się przed tym uchroni, los zweryfikuje ludzi silnych osobościowo. Nadchodzą czasy ludzi Kaina ze swoimi róznymi plugastwami bezbożników typu Sodoma/Gomora mordy i współżycie na ulicy. Gdy to starsze pokolenie już odejdzie kto pokieruje młodymi, zostanie tak jak pisało garstka religijnych osób, jeden jasnowidz napisał że ludzie zbyt późno się zorientują by rozwijać się duchowo w medytacji. Lecz będą tylko zajmować się nauką i liczbami, zawładnie nimi materialność i wszelkie wynalazki nauki, a gdy się zorientują ze to do niczego dobrego nie prowadzi, będzie już dla nich za późno. Część naukowców zrozumie to zacytuję pewien tekst:
  Cały świat opanuje dziwna zaraza i nikt nie będzie mógł znaleźć na nią lekarstwa. Wszyscy będą mówić: „Wiem, wiem, bo jestem uczony i mądry” – ale nikt nic nie będzie wiedział. Ludzie będą myśleli i myśleli, ale nie będą potrafili znaleźć właściwego łęku, którym byłaby boska pomoc, wokół nich i w nich samych. Człowiek uda się do innych światów i znajdzie tam martwe pustynie i wciąż, niech mu Bóg wybaczy, będzie myślał, że wie lepiej niż sam Bóg. Nie zobaczy tam nic, z wyjątkiem wiecznego spokoju Boga, ale odczuje swoim sercem i duszą ogrom piękna i mocy Boga. Ludzie będą jeździć pojazdami po Księżycu i latać do gwiazd.

  Będą szukać życia, ale życia podobnego do naszego nigdzie nie znajdą. Ono tam będzie, ale oni nie będą w stanie go pojąć i rozpoznać, że to jest życie. Ten, który tam idzie, niech mu Bóg wybaczy, nie wierząc w Boga, jak przystoi honorowemu i uczciwemu człowiekowi, kiedy wróci, powie: „O, wy ludzie, którzy wymawiacie imię Boga z wątpliwością, idźcie tam, gdzie ja byłem, i wtedy zobaczycie, co znaczy boski umysł i moc”

  Im więcej ludzie będą wiedzieli, tym mniej będą kochać i opiekować się innymi. Nienawiść będzie tak wielka między nimi, że będą ich bardziej obchodzić ich urządzenia niż krewni. Człowiek będzie bardziej polegał na swoich urządzeniach niż na swoim najbliższym sąsiedzie… Wśród ludzi narodu z dalekiej północy pojawi się mały człowiek, który będzie, starał się nauczyć ludzi miłości i współczucia, ale wokół niego będzie wielu hipokrytów i stąd dozna on wielu wzlotów i upadków. Żaden z tych hipokrytów nie będzie chciał wiedzieć, czym jest rzeczywiste ludzkie piękno, ale jego mądre księgi i wszystkie słowa, jakie wypowie, pozostaną i wtedy ludzie zobaczą, jak się sami oszukiwali. Ci, którzy będą czytali i pisali różne księgi z liczbami, będą myśleli, że wiedzą najwięcej. Ci wyuczeni ludzie pozwolą, by ich życie toczyło się zgodnie z obliczeniami. Będą żyli i czynili dokładnie tak, jak im te liczby powiedzą. Wśród tych wyuczonych ludzi znajdą się źli i dobrzy. Ci źli będą czynić zło. Zatrują powietrze i wodę i zasieją pomór na morza, rzeki i ziemię, i ludzie zaczną nagle umierać z powodu różnych dolegliwości. Ci dobrzy i mądrzy dostrzegą, że ta cała praca i wysiłki nie są warte grosza i że prowadzą do zniszczenia świata, i zamiast poszukiwać mądrości w liczbach zaczną jej szukać w medytacjach.

 18. DAWID said

  Dubaj będzie pierwszym na świecie klimatyzowanym miastem

  W Arabii Saudyjskiej planowana jest budowa futurystycznego miasta, które będzie przykryte ogromną szklaną kopułą. Przedsięwzięcie to pozwoli kontrolować klimat w mieście, czyli kontrolować temperaturę oraz wilgotność powietrza. Projekt otrzymał nazwę „Mall of the World”, czyli Światowe Centrum Handlowe.

  Projekt otrzymał nazwę „Mall of the World”, czyli Światowe Centrum Handlowe.

  Pamiętacie orędzie?…

 19. DAWID said

  Wojna Ukrainy z Rosją może być kwestią dni

  Cały czas wzrasta ilość incydentów granicznych z udziałem wojska ukraińskiego i rosyjskiego. Wczoraj Rosjanie oskarżali Kijów o atak artyleryjski na terytorium Rosji, a dzisiaj po zestrzeleniu samolotu transportowego An-26, strona ukraińska oświadczyła, że rakieta, która zniszczyła ich samolot została wystrzelona z terytorium Rosji.

  http://zmianynaziemi.pl/wiadomosc/wojna-ukrainy-rosja-moze-byc-kwestia-dni

 20. Powiew ze wschodu said

  Nowy Jork: krzyż i Biblia w szkole zakazane, homo-plakat już nie

  Sąd w stanie Nowy Jork uznał za bezprawne umieszczenie przez nauczycielkę w jednej z klas szkoły państwowej plakatów z fragmentami Biblii, zdjęć przedstawiających kilka krzyży oraz puszki z prośbami o modlitwę.
  Gdy nauczycielce Joel Silver zakazano mówić o chrześcijaństwie, pracownikowi socjalnemu zezwolono w innym miejscu szkoły rozdawać materiały informacyjne nt. propagandy homoseksualnej. Jak informuje „Christian Post” homo-plakaty w tej, i nie tylko, placówce „budują wśród uczniów atmosferę nietolerancji”. Uczniowie, którzy zgodnie ze swoimi przekonaniami religijnymi odrzucają tzw. styl życia LGBT, czują się „przesunięci na margines”.

  http://www.pch24.pl/nowy-jork–krzyz-i-biblia-w-szkole-zakazane–homo-plakat-juz-nie,24211,i.html

 21. Powiew ze wschodu said

  Katolickie podstawówki nie chcą uczyć swych podopiecznych przy pomocy darmowego, rządowego podręcznika. Według dyrektorów szkół i nauczycieli „Nasz Elementarz” pokazuje świat bez jakichkolwiek wartości, nie mówiąc już o wartościach chrześcijańskich.
  Nauczyciele mają także wątpliwości co do poziomu nauczania zawartego w „Naszym Elementarzu”. Krytykują go pedagodzy i nauczyciele, podkreślający, iż zawiera liczne błędy merytoryczne, wprowadza za szybkie tempo nauki liter, a za wolne nauki liczenia. – To zdumiewające, że nauczyciele szkół publicznych nie zaprotestowali przeciwko temu kiczowi – mówi prof. Bogusław Śliwerski, przewodniczący Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN.
  http://www.pch24.pl/katolickie-szkoly-nie-chca-rzadowego-podrecznika—to-swiat-bez-wartosci,24230,i.html

 22. Piotr said

  http://paruzja.info/oredzia-przeglad/72-lipiec-2014/1588-05-07-2014-17-46-czlowiek-odpowiada-miloscia-na-milosc-a-nienawisc-rodzi-nienawisc / http://www.thewarningsecondcoming.com/

  05.07.2014, 17:46 – Człowiek odpowiada miłością na miłość, a nienawiść rodzi nienawiść

  Moja szczerze umiłowana córko, pozwól Mi przynieść dziś światu wielkie Błogosławieństwa, gdy każdemu narodowi udzielam Ducha Miłości przez Moc Ducha Świętego.

  Ten Dar Miłości ogarnie wielu, w tym tych, którzy Mnie nie akceptują i świat doświadczy wielkich czynów miłosierdzia. Kiedy usłyszycie o tych cudach, gdy narody będą pomagały innym narodom, które będą w wielkiej potrzebie, wówczas rozpoznacie je, jako znaki z Nieba.

  Moja Miłość przyciągnie wielu, gdy będzie rozprzestrzeniała się dzięki tej Mojej Specjalnej Interwencji w tym szczególnym czasie. Posłuchajcie Mnie, Moi ukochani uczniowie, bowiem chcę, żebyście wiedzieli, że kiedy modlicie się o pokój, Mój Pokój daję wam. Kiedy modlicie się o miłość, by pokonać nienawiść, Moją Miłość dam wam. Gdy modlicie się o wzrost swojej wiary, wyleję na was Moją Miłość i wasza wiara wzrośnie. Kiedy wasza wiara wzrośnie, będziecie szerzyć Moje Słowo poprzez przykład. Gdy innym okazujecie miłość bez żadnych warunków, idziecie w Moje Imię. Przez wasze czyny, inni pójdą za waszym przykładem.

  Człowiek odpowiada miłością na miłość, a nienawiść rodzi nienawiść. Aby pokonać nienawiść zawsze musicie odpowiadać miłością, gdyż miłość osłabia złego ducha. Jeśli wystarczająco dużo ludzi okaże wzajemną miłość w każdym aspekcie swojego życia, to nienawiść nie będzie mogła się rozwijać.

  Moja Miłość wśród was wzrasta. Weźcie ją ze sobą i rozpowszechniajcie ją, gdyż ona da życie tym wszystkim, którzy najbardziej jej potrzebują.

  Wasz Jezus

  • halina said

   Przez współprace z Chrystusem Królem , przez wiernośc Jego nauce , przez dostosowywanie sie do orędzi przekazywanych z Nieba , doszliśmy do tego punktu w którym Miłość będzie zwalczała szatana i to co on wprowadził w wymiar człowieka . Zdołalismy wypracować to co umożliwi Chrystusowi Królowi wejść wszędzie tam gdzie On chce i zrobic to co zamierza . .Miłość zwycięża świat . Staje sie faktem to , że ogień Miłości zwalcza ogień nienawiści . . .Wspaniała to wiadomośc . Bądzmy szczęśliwi wszyscy którzy nie daliśmy sie wprowadzic w błąd szatanowi i czynilismy wszystko to o czym mówiono w orędziach , co potrzebne jest aby poodmykac przed Jezusem przepustnice przez które płynie Boże działanie w wymiar człowieka . A właśnie te przepustnice chciał podstępem pozamykac szatan wprowadzając naszą swiadomosc na mylne drogi , by sie zajmowała wszystkim innym byleby nie tym co sprowadzi Boże działanie w wymiar człowieka .
   Miło będzie żyć wśród świata w którym będzie wzrastać rozwijać sie i do wspaniałości dochodzić miłośc prawdziwa , ta która jest radościa dla Boga , ta która potrzebna jest do prawidłowej współpracy z Bogiem , ta której pragnie Bóg Ojciec od założenia świata by panowała w wymiarze materii , bo z tej miłości i dla tej miłości Bóg Ojciec stworzył człowieka i swiat .
   Cieszę sie że zdołalismy juz tyle wypracować i tak mocno pokrzyżować plany i zamiary szatana .Bo wszędzie tam gdzie jest Miłośc Prawda Sprawiedliwośc nie ma szatana . A wiec rozpoczyna sie wypędzanie szatana z wymiaru człowieka .Zwycięża Chrystus Król , Król Miłości i Miłosierdzia .
   Wchodzimy w czas w którym Miłośc będzie cenniejsza niż wszystkie pieniądze i majątki które zgromadzili ci co ulegli pokusie szatana przez egoizm pychę chciwośc itd i zaczęli robic wszystko aby zniszczyć miłośc i zepchnąc ja do rangi tych którzy w Miłości trwaja traktować jako naiwnych i łatwowiernych którzy daja sie oskubać i wykorzystać .
   To ci co trwali w Miłości i dostosowywali sie do nauk Chrystusa Króla , teraz będa mieli radośc w sercu , bo zobaczą wartośc i cenę tego że tak postepowali i na ile byli pomocni Bogu w realizacji Jego planów i zamiarów jakie ma względem człowieka i swiata .
   A wszyscy ci którzy uwikłali sie w ten egoistyczny plan szatana zobaczą swój błąd i będą sie wstydzić że tak postepowali , bo ich czyny będą oceniane z miłości , z tego co dobrego uczynili dla Miłości . A egoista pychciel kłamca chciwiec nie może powiedziec nic że zrobił coś dla miłości , bo z tych cech wypływa wszystko to co zabija Miłośc .
   Jakże dużo wiadomosci przekazał nam Chrystus Król w tym orędziu .Między narodami ma sie budować współpraca, wzajemna pomoc , a więc będzie wykasowywany podstęp , zrobienie drugiemu problemów , czy realizacje pomysłów pasożytnictwa . A rządzący i uwłaszczający sie na narodach by ich pasożytować, będą odrzuceni i potępieni . Daj Boze by byli rozliczeni , by w każdej sprawie był udowodniony im ich bład .
   Tak pragnęłam by koniec tego swiata nie był tak przykry i bolesny dla człowieka i swiata jak byłby gdyby nie zaistniała prawidłowa współpraca człowieka z Bogiem . .Teraz niechaj człowiek wypełniony Miłością Chrystusa Króla przejdzie łagodnie przez to co nadchodzi , a winą i karą niechaj bedzie obciążony szatan , bo to jego świadome i dobrowolne przeszkadzanie człowiekowi w pełnieniu Woli Boga . Człowiek chce pracowac dla Boga , prosi Chrystusa Króla o pomoc , no i ta pomoc przychodzi . Niechaj to dla szatana bedzie ten koniec swiata tak przykry i bolesny jak chciał go spowodowac człowiekowi przez podstęp i kłamstwo …. Człowiek wybrał Jezusa na Króla , a więc do piekła odchodzi szatan sam , pozostawiając cały wymiar człowieka i każdego człowieka do dyspozycji Boga .
   Kocham Ciebie Chryste Królu jak umie jak potrafie i z całego serca dziękuje Ci za to co robisz dla człowieka aby go wyciągnąc z tego bagna w którym pogrązył go podstępem i kłamstwem szatan .Twojej woli oddaję wszystko i wszystkich i pragne by wszędzie była pełniona wola Twoja , by budowało sie to co Ty Królu chcesz zbudowac w wymiarze świata ziemskiego na chwałe i radośc Boga Ojca Przedwiecznego . Proszę przybądz do wymiaru człowieka i zajmij tron Króla w pełnym tego słowa znaczeniu . Na zawsze Tobie służyc chce i czynic wszystko co potrzebne jest aby wymiar świata ziemskiego wepchnąc na Twoja drogę by zgodnie z Twoim zyczeniem podazył do Bożego celu dajac Bogu w Trójcy św3 wszystko to co On chce otrzymac od człowieka żyjącego wśród świata .

 23. Powiew ze wschodu said

  Katolicki biskup Jose Raul Vera Lopez uważa, że stosunek Kościoła świętego do homoseksualistów jest „chory i bez serca”. Biskup, który ochrzcił niedawno dziecko lesbijek, wzywa do zmiany.
  Ks. Jose Raul Vera Lopez to katolicki biskup z Meksyku. Już w przeszłości kilkukrotnie „zasłynął” szczególnymi wypowiedziami na temat homoseksualizmu. Ochrzcił także dziecko wychowywane przez dwie lesbijki. Teraz dominikanin zaatakował Kościół za jego stosunek do gejów.
  W wywiadzie dla El Pais powiedział: „[homoseksualizm] to temat, którym nie chcieliśmy się zająć (…). Osoby, które mówią, że homoseksualiści są chorzy, sami są chorzy!”.
  http://www.fronda.pl/a/stosunek-kosciola-do-gejow-chory-i-bez-serca,39523.html

  • Leszek said

   Z Orędzia nr 354 Matki Bożej do jej umiłowanych synów, Kapłanów:
   … Jezus jest dzisiaj znowu wzgardzony, biczowany i raniony w Swoim Mistycznym Ciele. Jak bardzo rani Jego Boskie Serce postawa wielu Kapłanów pozwalających na wszystko i niektórych Biskupów, usprawiedliwiających nawet najgorsze czyny nieczyste!… Nieczyste akty przeciwne naturze są grzechami wołającymi o pomstę przed obliczem Boga. Te grzechy ściągają na was i na wasze narody płomienie Bożej Sprawiedliwości.
   W tym czasie trzeba wszystkim głosić jasno i odważnie, że szóste przykazanie dane przez Boga Mojżeszowi: «Nie popełniajcie czynów nieczystych», zachowuje ciągle swą pełną ważność i powinno być przestrzegane także przez to zepsute i przewrotne pokolenie.
   Każdy Pasterz, który by w jakikolwiek sposób usprawiedliwiał te grzechy, ściąga na swoją osobę i na swoje życie płonący ogień Bożej sprawiedliwości…
   (2.06.1987) http://www.voxdomini.com.pl/gobbi/87.htm

 24. Powiew ze wschodu said

  Sąd w podparyskim Nanterre przyznał trzem parom lesbijskim prawo do adopcji dzieci poczętych w wyniku in vitro.
  Część sądów legalizuje bowiem adopcje dzieci poczętych w wyniku in vitro w lesbijskich związkach. W takich sytuacjach homoseksualne kobiety zwykle decydują się na sztuczne zapłodnienie za granicą.
  http://www.pch24.pl/homo-chaos-we-francji–sady-naginaja-prawo,24215,i.html

  Pięknie, teraz dewianci to już sobie nawet dzieci „tworzą”. Ominęli barierę jaką postawiła natura, która zarezerwowała rozmnażanie parom heteroseksualnym. Obecna „cywilizacja” pozwala, wykorzystując postęp „nauki”, ominąć to co natura uznała za normę i aksjomat.
  Cywilizacja śmierci. Gniew Boży będzie straszny.

  • Powiew ze wschodu said

   Jezeli „eksperyment in vitro” sie nie powiedzie i dziecko będzie miało wady to sie abortuje. Lekarz odmówi wykonania aborcji, bo mamy życie…to sie go pozbawi wykonywania zawodu i oskarży za sprzeniewierzanie się prawu państwa.

  • Wiesia said

   O drogi Jezu, błagam Cię, oświeć dusze elit, które rządzą światem.
   Okaż im dowód Swojego Miłosierdzia. Pomóż im otworzyć swoje serca i pokazać prawdziwą pokorę na cześć Twojej wielkiej Ofiary przez śmierć na Krzyżu, gdy umarłeś za ich grzechy.
   Pomóż im dostrzec, kto jest ich Prawdziwym Stwórcą, kto jest ich Stworzycielem i napełnij ich łaskami, aby zobaczyli Prawdę.
   Proszę, powstrzymaj ich plany krzywdzenia milionów ludzi poprzez szczepienia, niedobór żywności, przymusowe adopcje niewinnych dzieci i podział w rodzinach, aby nie miały one miejsca.
   Uzdrów ich. Okryj ich Twoim Światłem i zabierz ich na łono Twojego Serca, aby ocalić ich od sideł złego ducha. Amen.

 25. Powiew ze wschodu said

  Warszawa: w piątek przed ratuszem modlitwa w intencji obrony prof. Chazana
  Do wzięcia udziału w publicznej modlitwie „w obronie życia i w obronie prof. Bogdana Chazana” zachęcają członkowie Krucjaty Różańcowej za Ojczyznę i Solidarnych 2010. Modlitwa ma się odbyć w najbliższy piątek 18 lipca przed siedzibą stołecznego ratusza. „Będziemy się modlić, aby władze Warszawy zaprzestały popierania morderczych praktyk – zabijania nienarodzonych dzieci oraz zaprzestały szykan wobec prof. Bogdana Chazana” – czytamy w zaproszeniu na modlitwę.
  http://www.pch24.pl/warszawa–w-piatek-przed-ratuszem-modlitwa-w-intencji-obrony-prof–chazana,24234,i.html

 26. młody said

  Mam już serdecznie dosyć terroru wszelakiej maści tzw mniejszosci zboczeńców.Gdy mówi sie o nich prawdę zaczynają z wielką wściekłoscią atakować swoich oponentów.Za nachalną propagande swoich wynaturzeń powinni dostawać publiczną karę hłosty.Raz na zawsze powinno się z nimi zrobić porządek.

 27. młody said

  http://www.sfora.pl/swiat/Skandal-w-kosciele-Nakrecili-porno-przed-oltarzem-a69941

  • Tomasz said

   Przesadne zainteresowanie tymi tematami też nie jest własciwe nawet w takim „ostrzegającym” kontekscie. Znam zakonnika z 25 letnim stażem którego tak pochłonął temat „roli kobiet i ich piękna” że… już nie jest zakonnikiem. Lepiej omijać temat bo zbliżając sie do ognia można zapłonąc nawet z intencją ostrzegania przed nim.

 28. młody said

  http://www.gloswielkopolski.pl/artykul/3506103,seks-na-sprzedaz-w-bocznej-uliczce-uciech-proponuje-rafal-chrost,2,id,t,sa.html

 29. KRYSTYNA said

  15 lipca – 604 czwarta rocznica Bitwy pod Grunwaldem i 4 rocznica Intronizacji Owiec

  ………………………………………………………..

  Cztery lata wysiłków na rzecz Intronizacji

  Spójrzmy teraz na sprawy Intronizacji – na realizację Objawionej dla nas Woli Bożej poprzez sł. Bożą Rozalię Celakównę. Jaki jest bilans działalności osób i środowisk zaangażowanych w Intronizację – za ostatnie cztery lata?

  Czyż tego bilansu nie powinniśmy zacząć od „pozytywów” – niewątpliwych osiągnięć – skoro takie mamy?

  Pierwszym takim – i chyba największym osiągnięciem – jest Intronizacja Owiec. Na polach Grunwaldu, sprzed czterech lat. To ta Intronizacja ratuje nam „skórę” na teraz. To z tego powodu nadal mamy kulejącą niepodległość. Inaczej już by pewno państwa polskiego nie było. Nadto wskutek działalności księdza dr hab. Piotra Natanka – sprawa Intronizacji nareszcie przebiła się do powszechnej świadomości. Niechcąco przyczynił się do tego i pełen błędów list Episkopatu. Dodajmy, że ksiądz Piotr jest jak do tej pory jedynym „ośrodkiem”, który ma znaczące osiągnięcia dla przekazania innym narodom Orędzia Intronizacji. Bo przecież ono jest nie tylko dla nas… I takie „przekazanie” informacji to też nasze powołanie i nasz obowiązek. Chwała „czerwonym płaszczom”!

  Drugim – i znowu absolutnym unikatem – jest duszpasterstwo Żertw Ofiarnych. Absolutny unikat na skalę światową i środek najbardziej adekwatny na naszą tragiczną rzeczywistość.

  Trzecim są Sympozjum „Społeczne Panowanie Chrystusa” w Krakowie w roku 2013 i następowy II Kongres dla Społecznego Panowania Chrystusa w roku 2014. Wydane w formie książkowej referaty ze wspomnianego Sympozjum pokazują, jak kapitalnie powiększa się zaplecze argumentacji teologicznej na rzecz Intronizacji.

  Wreszcie czwartym wielkim sukcesem jest, że chyba zaczynamy rozumieć sprawę najważniejszą – to znaczy duchową tajemnicę tej wielkiej łaski Bożej, jaką jest Intronizacja. Bowiem co to jest Intronizacja? To jest zgoła niesamowita i bardzo niezwykła łaska Boża.

  A skoro zaczynamy to zagadnienie rozumieć – to jest to tylko wstęp do masowych Intronizacji w rodzinach czy w parafiach. A nawet diecezjach – gdzie są nadal biskupi wierni Chrystusowi. Bo są i takie.

  Gorąco polecam wszystkim lekturę następnej części tego opracowania: „Duchowa tajemnica łaski Intronizacji. Intronizacja w rodzinach i w parafiach.”

  A skoro tych „pozytywów” za minione cztery lata jest aż tyle – i są tak mocne – to czyż jest sens mówić o „negatywach”? Może jedynie warto zasygnalizować, że tymi negatywami były nieporozumienia wśród samych zwolenników Intronizacji. Ale wszak takowe i tak by były – bowiem fakt ten wynika z ułomności samej natury ludzkiej.

  ………………………………………………………………………….

  za:http://nachwaletrojcyswietej.pl/dzienniczek/2014-07-lipiec.html

  CHRISTUS VINCIT, CHRISTUS REGNAT, CHRISTUS IMPERAT !!!
  ____________________________________________________

 30. KRYSTYNA said

  Takiej zdrady w celebracji Mszy Świętej dotąd nie było — ks.Piotr Natanek

  http://pl.gloria.tv/?media=635704

  CHRISTUS VINCIT, CHRISTUS REGNAT, CHRISTUS IMPERAT !!!
  ____________________________________________________

  • KRYSTYNA said

   Tajemnica Mszy Świętej według św.o.Pio

   CHRISTUS VINCIT, CHRISTUS REGNAT, CHRISTUS IMPERAT !!!
   ____________________________________________________

 31. Darek said

  Słowo Boże na co dzień 14.07.2014.

  Akurat pasuje do głównego wpisu admina , odsłuchajcie.
  Bardzo mocne.

  http://christusvincit-tv.pl/articles.php?article_id=2

 32. Powiew ze wschodu said

  Woda oceanu w pobliżu Vancouver zabarwiła się na czerwono

  W Zatoce English znajdującej się w okolicy kanadyjskiego miasta Vancouver, doszło do nietypowego zjawiska. Woda w morzu zabarwiła się na czerwono, co zwróciło uwagę wielu mieszkańców.
  więcej:
  http://zmianynaziemi.pl/wiadomosc/woda-oceanu-w-poblizu-vancouver-zabarwila-sie-czerwono

 33. KRYSTYNA said

  Kiedy bedzie Armagedon ?

  Według żydowskich przepowiedni Armagedon zacząć się ma od zniszczenia ściany płaczu w Jerozolimie i co po tym nastąpi odbudowie świątyni Salomona. Do tej pory nie było takiej siły na Ziemi, aby dokonać spełnienia tej przepowiedni, a bez niej nie będzie powrotu Mesjasza i jego panowania, wraz z narodem wybranym nad całym światem. Pojawiło się jednak „światełko w tunelu”. Oto jak przysłowiowy Feniks z popiołów powstała organizacja ISIS (Islamic State in Iraq and the Levant – Islamskie Państwo Iraku i Lewantu), która wyparła Al Kajdę, jako pierwszoplanowego straszaka świata zachodniego. W przeciągu kilku tygodni z wirtualnej, internetowej grupki fanatyków ISIS stała się poważną armią z kilku tysiącami żołnierzy. Posiada w swoim arsenale czołgi, łącznie z kilkoma amerykańskimi M1 Abrams, samochody pancerne, baterie przeciwlotnicze i działa przeciwpancerne. Zasoby pieniężne organizacji przekroczyły 1 miliard dolarów, a teren który kontroluje przekracza swoim rozmiarem dwukrotnie obszar państwa Izrael. W zeszłym tygodniu jej przywódca ogłosił utworzenie na tym terenie kalifatu i wybrał się na następcę Mahometa na Ziemi nadając sobie imię Kalif Ibrahim. Rząd w Bagdadzie pod przywództwem Nouri al Maliki’ego nie jest w stanie oprzeć się atakom armii ISIS, która zagraża już stolicy państwa przejmując wcześniej północno zachodnią część graniczącą z Syrią. Wojsko irackie w większości nie stawiało żadnego oporu pozostawiając sprzęt bojowy i uciekając lub dołączając do rebelii. Wszystko byłoby prawie jak w baśni Szeherezady gdyby nie drobny fakt – kto za to płaci? Jak się okazuje sponsorzy tej tajemniczej organizacji to nie kto inny tylko władze Kataru i Arabii Saudyjskiej. Najwyraźniej po „zbiciu przez Obamę” Osamy Bin Ladena, Al Kajda przestałą być wystarczająco radykalna. Zaistniała potrzeba stworzenia nowej grupy, której celem będzie skłócenie Arabów i nakłonienie ich do wymordowania się z powodu niewielkich różnic w „odmawianiu islamskiego paciorka”. Sunnici i Szyici wywodzący się z tego samego pnia religii dają się manipulować powstałej niewiele ponad dwieście lat temu sekcie zwanej Wahabitami. Nie jest tajemnicą w świecie Islamu, że Wahabici werbowali się najczęściej ze zmuszonych siłą do przejścia na religię Mahometa Żydów zamieszkałych w Turcji i na Półwyspie Arabskim. Choć sekta ta powołuje się na doktryny ortodoksyjnego Islamu w rzeczywistości jej wyznawcy znani są z wystawnego życia, zboczeń seksualnych oraz zawziętości w niszczeniu świętych miejsc Islamu, kontrolują również większość arabskiej produkcji ropy naftowej. Zniszczyli oni groby wielu historycznych postaci łącznie z grobem wnuka Mahometa, a nawet doprowadzili do uszkodzenia świątyń w Mekka i Medina. Obecnie Wahabici z ISIS niszczą wszystkie historyczne miejsca Islamu na objętym przez siebie terytorium przy okazji mordując w bestialski sposób „swoich braci” muzułmanów w masowych egzekucjach, choć zakazuje tego Koran. Stany Zjednoczone i państwa Europy Zachodniej wspierały do niedawna logistycznie i dozbrajały armię ISIS w walce z Baszarem Al Asadem o przejęcie Syrii i tylko reakcja Rosji i przekazanie armii syryjskiej zaawansowanych systemów przeciwlotniczych spowodowało wstrzymanie wariantu Libijskiego. Wojna domowa w Syrii wywołana przez te same siły, które zniszczyły wcześniej Tunezję, Libię i nieomal Egipt trwa nadal, ale zatrzymanie przez Rosję ataków lotniczych NATO zakończyło się ekspedycją karną w Ukrainie i próbie odbicia tego państwa ze strefy wpływów Kremla.

  CDN

  za:http://www.nasznowyjork.org/5/archives/07-2014/1.html

  CHRISTUS VINCIT, CHRISTUS REGNAT, CHRISTUS IMPERAT !!!
  ____________________________________________________

 34. DAWID said

  Czyżby tydzień dzielił nas od krachu na giełdzie?

  http://independenttrader.pl/248,czyzby_tydzien_dzielil_nas_od_krachu_na_gieldzie.html

 35. KRYSTYNA said

  PROSZĘ, PODPISZ LIST POPARCIA DLA PROF.BOGDANA CHAZANA!

  Stop szykanom! Wesprzyj prof. Chazana

  Podpisz list poparcia dla prof. Bogdana Chazana, który jest bezwzględnie atakowany za obronę życia nienarodzonych dzieci i pracę zgodną z własnym sumieniem.

  http://www.protestuj.pl/stop-szykanom–wesprzyj-prof–chazana,19,k.html

  CHRISTUS VINCIT, CHRISTUS REGNAT, CHRISTUS IMPERAT !!!
  ____________________________________________________

 36. Adrian said

  fragment nowego orędzia z http://www.mensajesdelbuenpastorenoc.org/english.html przetłumaczone translatorem

  Moje dzieci, niektóre z moich kardynałów bardzo szybko wzrośnie w rebelii; ich bunt i pycha przyniesie schizmy do mojego kościoła; będą zdradzać mnie jak Judasza.Papież będzie uciekać z Roma i on ustalić jego zobaczyć w Jerozolimie. Rozpocznie ohydę i syn zatracenia będzie usiąść na fotelu Piotra. Mój Kościół zostanie podzielona przez czas, w tym czasie będę oddzielić ziarno i chwast. Dni kryzysu w moim kościele i światowy kryzys zbliża! A w środku tego ucisku mój Ojciec pośle „ostrzeżenie”, jego mały wyrok, który obudzi cię i pokazać prawdę, aby podjąć świadomość istnienia Boga i wieczności, a więc po powrocie do tego świat będzie w stanie walczyć o dotarcie do zbawienia. Po „ostrzeżenie” i „cud”, będzie to ostateczna bitwa między dzieci światłości i dzieci ciemności.

  Zjawisk niebieskich nasilają; Moje wierne dzieci wiedzą, że są sygnały z nieba, ale niewierzących i tych z małej wiary będzie powiedzieć, że są to tylko zjawiska atmosferyczne. Powtarzam, że wszystko jest planowane przez królów tego świata do destabilizacji światowego pokoju w łańcuchu, i to jest bardzo blisko do tego.

  Moje dzieci, to zbliża się czas, kiedy nie będę więcej z wami w ciszy każdego tabernakulum; wszystko musi być spełnione, jak to jest napisane, ale nie bój się; przez krótki czas będę nadal z wami, ale zostawię. Będziemy zobaczyć nas ponownie w Nowym Niebie i Nowej Ziemi, w moim, w którym nikt nie zabierze swoją radość. Mój Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam. Nawracajcie się i nawróćcie się, bo bliskie jest królestwo Boże jest w zasięgu ręki.

  Twój Mistrz; Jezus, Najświętszy Sakrament.

  Oznajmić moje wiadomości do całej ludzkości.

 37. Adrian said

  Woda oceanu w pobliżu Vancouver zabarwiła się na czerwono

  http://zmianynaziemi.pl/wiadomosc/woda-oceanu-w-poblizu-vancouver-zabarwila-sie-czerwono
  ———————————————————–
  WIelki krach na giełdzie wisi w powietrzu – może nastąpić nawet w przyszłym tygodniu !

  http://zmianynaziemi.pl/wiadomosc/wielki-krach-gieldzie-wisi-w-powietrzu-moze-nastapic-nawet-w-przyszlym-tygodniu
  ————————————————————-
  Rosja wprowadza zakaz kupowania przez państwo samochodów z zagranicy. Odpowiedź na sankcje?

  http://zmianynaziemi.pl/wideo/rosja-wprowadza-zakaz-kupowania-przez-panstwo-samochodow-zagranicy-odpowiedz-sankcje
  —————————————————————–
  Czy Stany Zjednoczone przygotowują się na stan wojenny?

  http://zmianynaziemi.pl/wiadomosc/czy-stany-zjednoczone-przygotowuja-sie-stan-wojenny
  ————————————————————–
  Francuzi uczcili królobójców i rzeźników katolików

  http://marucha.wordpress.com/2014/07/15/francuzi-uczcili-krolobojcow-i-rzeznikow-katolikow/
  —————————————————————
  Bank Rozwoju BRICS: znaczący krok w kierunku nowego ładu światowego

  http://marucha.wordpress.com/2014/07/15/bank-rozwoju-brics-znaczacy-krok-w-kierunku-nowego-ladu-swiatowego/
  ——————————————————————
  Herbatka imbirowa – 10 korzyści zdrowotnych

  http://wolna-polska.pl/wiadomosci/herbatka-imbirowa-10-korzysci-zdrowotnych-2014-07

 38. pio0 said

  Przebaczenie jest przywróceniem sobie wolności. -kard. Stefan Wyszyński.

 39. Powiew ze wschodu said

  Nie chcę dewiacji w TVP
  Domagamy się aby media publiczne, finansowane z pieniędzy podatników, zaprzestały wspierania inicjatyw o niskim i prymitywnym poziomie kulturalnym, nasączonych ideologicznymi wątkami.
  Protest można podpisać tutaj:
  http://www.protestuj.pl/nie-chce-dewiacji-w-tvp,12,k.html

 40. KRYSTYNA said

  Wizytacja Watykanu wymierzona w katolicką tradycję? Diecezja jest pełna obaw

  Papież zarządził wizytację w tradycjonalistycznej diecezji w Paragwaju. Słynie ona z bardzo skrupulatnego podejścia do katolickiej Tradycji, ale także z wielkiej ilości powołań. Czy złości to modernistów?

  Ojciec Święty Franciszek zarządził wizytację apostolską w diecezji Ciudad del Este w Paragwaju. Chodzi tu o diecezję, która uchodzi za wyjątkowo konserwatywną, przywiązując nadzwyczaj wielką wagę do katolickiej tradycji. Efektem tego jest bardzo duża liczba powołań przyszłych księży i zakonników. Diecezji przewodzi bp Rogelio Livieres.

  Nie wiadomo, co będzie mieć na celu wizytacja. Być może chodzi tu o zbadanie pewnych rozwiązań, które pomagają w zwiększaniu liczby powołań. Z drugiej strony organizacja wizytacji przywodzi na myśl sprawę Franciszkanów Niepokalanej, gdzie zakazano Mszy trydenckiej. Franciszkanom otwarcie zarzucano zbyt duże przywiązanie do tradycji, które miało przeradzać się wrecz w lefebryzm. Z kolei w diecezji Ciudad del Este niemal wszystkie parafie odprawiają Msze także w starym rycie.

  „Diecezja Ciudad del Este to oaza w teologicznym modernistycznym bagnie Ameryki Łacińskiej” – czytamy na portalu Messa in Latino. Z kolei jeden z księży tejże diecezji obawia się, że może chodzić niemalże o prześladowanie ze strony Watykanu. „Wydaje mi się ważne by zauważyć, że to prześladowanie nie wychodzi od kleru naszej diecezji, w której Don Rogelio Livieres jest ukochanym i wielce szanowanym pasterzem, ale od innych biskupów, którzy nie mają jego zapału. Atak nadchodzi ze strony komisji Episkopatu, które są prowadzone przez progresywistów; Tradycja i katolickie doświadczanie wiary przez biskupa Ciudad del Este jest dla nich nie do zniesienia” – napisał anonimowo ksiądz rzeczonej diecezji.

  W Ciudad del Este jest obecnie około 250 seminarzystów. To zdecydowanie więcej niż w takich archidiecezjach jak Buenos Aires czy Montevideo, gdzie seminarzystów jest jedynie około 30. Zdaniem komentatorów z portalu „Messa in Latino” takie statystyki po prostu drażnią progresywną część Kościoła Ameryki Łacińskiej.

  pac/katholisches.info

  za:http://www.fronda.pl/a/wizytacja-watykanu-wymierzona-w-katolicka-tradycje-diecezja-jest-pelna-obaw,39552.html

  CHRISTUS VINCIT, CHRISTUS REGNAT, CHRISTUS IMPERAT !!!
  ____________________________________________________

  • KRYSTYNA said

   Wywiad-rzeka z księdzem Tomaszem Jochemczykiem

   Nakładem Agencji SGK ukazały się dwie części wywiadu-rzeki z ks. Tomaszem Jochemczykiem – księdzem polskiego pochodzenia pracującym w diecezji we Włoszech. Obie książki dodajemy do naszej listy rekomendowanych książek związanych z wdrażaniem Summorum Pontificum.

   Pierwsza część wywiadu to opis kilkunastoletniej skomplikowanej drogi ks. Tomasza prowadzącej szczęśliwie do święceń kapłańskich. Książka doskonale dokumentuje różnorakie przeszkody jakim musiał sprostać ks. Tomasz tylko dlatego, że umiłował liturgię, którą dokument watykański z roku 2011 nazywa „cennym skarbem, który należy zachować” (Universae Ecclesiae).

   Druga część wywiadu z ks. Jochemczykiem to kolejna książka dla osób, które chcą lepiej zrozumieć „o co chodzi tradycjonalistom”. Książka jest unikatowa, gdyż ks. Jochemczyk mówiąc o kryzysie w Kościele umiejętnie obrazuje go licznymi przykładami ze swojej włoskiej diecezji, gdzie bardzo wyraźnie widać wszystkie symptomy kryzysu katolicyzmu w Europie Zachodniej.

   za:http://www.unacum.pl/2014/07/wywiad-rzeka-z-ksiedzem-tomaszem.html

   CHRISTUS VINCIT, CHRISTUS REGNAT, CHRISTUS IMPERAT !!!
   ____________________________________________________

  • Leszek said

   Jeśliby okazałoby się prawdą, że intencją tej wizytacji jest wymierzona akcja „powstrzymująca” przywiązanie i praktykowanie katolickiej tradycji oraz sprawdziłyby się obawy cytowanego kapłana tej paragwajskiej diecezji o celowym prześladowaniu ze strony progresywistów tamtejsz. Episkopatu czyli przez jak ich określa jeden z psalmów: leśnych dzików pustoszących winnicę Pańską (Ps 80,14), jeśli takie „zadanie” mieliby do wykonania owi wysłannicy watykańscy, to w przyczynach takiego ich postępowania, mogłoby mieć zastosowanie to słowo Pana Jezusa skierowane do V. Ryden w „Prawdziwym Życiu w Bogu”: „Ktokolwiek (najlepszym przykładem jest Szaweł/św. Paweł Apostoł – dop. mój) odbiera dusze szatanowi, jest dla niego zagrożeniem. To jedna z przyczyn, dla których nie traci on najmniejszej okazji, aby cię atakować (bo jesteś dla niego solą w oku – dop. mój). Bardzo często używa różnych osób w tym celu. Może wywołać akt oskarżenia, całkowicie bezpodstawny, aby zrujnować zupełnie tego, (w) kogo chce uderzyć. Ale to nie wszystko. Jedna z jego najbardziej podłych intryg polega na podsuwaniu uśpionej duszy różnych myśli prowadzących ją do niepokoju i największego zamętu. wyrywa on tej duszy cały pokój…” (13.04.1991).
   O tym samym mówi św. S. Faustyna w „Dzienniczku”:
   „Widzę pewnego kapłana, którego Bóg bardzo miłuje, ale szatan strasznie go nienawidzi, ponieważ wiele dusz prowadzi do wysokiej świętości i ma na względzie jedynie chwałę Bożą. ale proszę Boga, aby nie ustała cierpliwości jego wobec tych, którzy mu się ustawicznie sprzeciwiają. Szatan, gdzie sam nie może szkodzić, to posługuj się ludźmi” (1384) i …szatan, bardzo nienawidzi Miłosierdzia Bożego, a dzieło to najwięcej mu wydrze dusz, dlatego duch ciemności, kusi (wewn. podburza {Dz 13,26b-27} – dop. mój) nieraz gwałtownie osoby dobre, aby utrudniały (działające w tzw. dobrej wierze – dop. mój) dziełu temu… (1659). To może tyle w tym temacie.

 41. Nn said

  Franciszek: „Pytany o celibat księży, papież przypomniał, że został on ustanowiony w X wieku, a więc – jak zaznaczył – 900 lat po śmierci Jezusa. – Problem oczywiście istnieje, ale nie jest on wielkiej wagi. Potrzeba czasu, ale rozwiązania są i je znajdę – odparł Franciszek.”
  A więc celibat to „problem”, który on ma zamiar „rozwiązać”?

  • Nn said

   http://www.tvn24.pl/papiez-franciszek-problem-pedofilii-dotyczy-2-proc-duchownych,449252,s.html

   13.07.2014

  • Wiesia said

   Przeczytajmy uważnie List do Galatów
   http://www.nonpossumus.pl/ps/Ga/5.php

  • Leszek said

   O sprawie celibatu w kościele tak mówi(ła) Matka Boża do swych umiłowanych synów, Kapłanów:
   1. …Chcę, byście byli czyści ciałem. Złożyliście Bogu ofiarę z waszej czystości. Tą cnotą powinniście żyć szczególnie świadomie. Jest to dla was dziś trudne, ponieważ coraz bardziej szerzą się błędy usiłujące obniżyć wartość waszego prawdziwego poświęcenia się.
   Iluż Moich najmilszych synów wyrzekło się życia w Kapłaństwie, ponieważ Papież (Paweł VI – dop. mój) postanowił, aby c e l i b a t nadal dziś obowiązywał!
   Iluż innych pozostaje wprawdzie, lecz nie zachowuje już celibatu, uważając go za coś przestarzałego, przejściowego. Nawet wewnętrznie wydaje im się czymś niesłusznym i nie widzą w nim już wiążącego zobowiązania… Wskutek tego wielu Moich synów Kapłanów stale żyje dzisiaj w nieczystości!… (120, 11.02.1977)
   2. …Brak dyscypliny rozszerza się w Kościele i zbiera plon ofiar – nawet wśród samych Pasterzy. Taki jest więc d r u g i z n a k wskazujący wam, że dla Kościoła nadszedł ostateczny czas oczyszczenia: brak dyscypliny szerzący się wszędzie – szczególnie wśród duchowieństwa. Brak dyscypliny – to brak wewnętrznej uległości wobec woli Bożej. Przejawia się on w wykroczeniach przeciw obowiązkom waszego stanu: przeciwko obowiązkowi modlitwy, dawania dobrego przykładu, życia świętego i apostolskiego… Moi biedni synowie zarażają się duchem świata, akceptują jego sposób życia, przyjmują jego wartości, biorą udział w jego świeckich manifestacjach, ulegają jego środkom propagandy i w końcu przesiąkają jego mentalnością. Stają się sługami świata, żyją zgodnie z jego duchem, usprawiedliwiają go i szerzą – wywołując przez to zgorszenie wśród wielu wiernych.
   Z tego rodzi się powszechny bunt przeciwko normom kanonicznym, regulującym życie kapłańskie, oraz ciągle odradzająca się k o n t e s t a c j a obowiązku świętego c e l i b a t u. A przecież Chrystus pragnie go, co wyraził za pośrednictwem Swojego Kościoła. W tych dniach Papież (Paweł VI) zdecydowanie ponownie to potwierdził… (169, 2.02.1979)

   • Leszek said

    3. …Jestem waszą Mamą – prowadzącą was drogą pokory i małości, uległości i posłuszeństwa, umartwienia i czystości. Idźcie za Mną codziennie drogą pokory.
    Na drodze pokory nauczcie się być czyści. … W tych dniach, w których Mojemu przeciwnikowi udało się zwieść cały świat ciemnością grzechu i nieczystości, trwajcie w czystości i dawajcie dobry przykład kapłańskiego życia – świętego i bez zarzutu. Dajcie zwłaszcza świadectwo radosnej wierności waszemu przyrzeczeniu c e l i b a t u. Wasze kapłańskie ciało powinno być ciałem ukrzyżowanym dla świata i wszelkich jego pokus… (500, 8.09.1993)

 42. bozena2 said

  Kochani, co o tym myślicie, czy mieliście takie sytuacje, że złożyliście obetniecie Bogu zamiast…. i On ją przyjął, a nieszczęście minęło.?

  Abstynencja nieakceptowana. Chytrość sposobem na łatwiejsze życie.
  Opublikowano 14 lipca 2014 http://ale-ze-co-consek.blog.pl/abstynencja-nieakceptowana-chytrosc-sposobem-na-latwiejsze-zycie/

  Kiedy była jeszcze nastolatką dowiedziała się, że jej koleżanka podpisała ( na Oazie), że do końca życia nie będzie pić alkoholu. – Co za głupota!! – Jak można coś takiego sobie zrobić ?! -wołała z oburzeniem i żadne argumenty do niej nie docierały.- Nigdy bym czegoś takiego nie zrobiła! -krzyczała do koleżanki.

  Minęło kilka lat. W tym czasie wyszła za mąż i urodziła Syna. W trzeciej dobie życia nagle zachorował na ropne zapalenie opon mózgowych. Stan beznadziejny. Spytano ją tylko, jakie ma mieć imię . Już go nie zobaczyła bo przewieziono maluszka do innego szpitala. Ją przeniesiono na ginekologię . Leżała tam mama jej koleżanki, ale ona była tak spuchnięta od płaczu, że starsza pani jej nie poznała. Pacjentki z sali swoimi sposobami dowiedziały się o jej tragedii i wtedy ta pani usiadła przy niej , wzięła za rękę i głaskając, spokojnym głosem, zaczęła mówić o miłosiernym Bogu.
  – Ofiaruj coś Bogu za życie swojego dziecka… poradziła. Pierwsza myśl jaka przyszła jej do głowy to była abstynencja. Co prawda nie taka zupełnie całkowita, bo pomyślała o możliwości wypicia kieliszka szampana.

  Po kilkunastu minutach do sali weszła pielęgniarka i poinformowała, że przed chwilą dzwonili z OIOM-u. Synek nie ma już gorączki, zaczął nawet jeść.Uwierzyła w cud.

  Po wyjściu ze szpitala musiała dwa miesiące jeździć do odległego miasta, aby karmić piersią noworodka. Za każdym razem, gdy wchodziła na oddział rodziła się w niej obawa, czy maluszek żyje. Ponieważ choroba miała ciężki przebieg, liczyła się z tym, że dziecko może być w jakimś stopniu niepełnosprawne. Wówczas na ulicach jej wzrok wychwytywał z tłumu ludzi upośledzonych. Zastanawiała się, czy właśnie tak będzie wyglądał jej syn gdy dorośnie. Po słowach teściowej… – To wasze pierwsze dziecko, więc jak ma być upośledzone to lepiej niech umrze… wiedziała, że będzie zmagać się z Jego chorobą sama.

  Każdego dnia patrzyła na synka i zastanawiała się, czy będzie siedział, chodził, mówił. Ale dziecko rozwijało się zupełnie normalnie.

  Okazało się, że jej abstynencja była nie na rękę rozrywkowej rodzince męża. Na na częstych imprezach zawsze ją namawiali, aby wypiła choć jeden kieliszek wódki. Nie dała się skusić, za to on pił za siebie i za nią. Często miała ochotę złamać dane słowo. Mogła pokazać mężowi, że nie tylko on potrafi upić się do nieprzytomności. Ale bała się o zdrowie synka.

  **************************************************************************************************

  Tydzień temu Syn skończył 25 lat. Wyrósł na przystojnego młodzieńca o gołębim sercu. Już po trzecim piwie ma sensacje żołądkowe, więc woli w ogóle nie pić. Co prawda Ona martwi się o Niego, gdyż nie ma w sobie grama chytrości, więc często jest wykorzystywany przez kolegów. A na dodatek nie potrafi kłamać. A przecież w dzisiejszym świecie taka nieumiejętność jest dowodem na to, że nie będzie miał łatwego życia.

  I tylko czasami Matka zastanawia się , czy gdyby nie zostawiła sobie furtki w postaci kieliszka ,to On byłby bardziej „dostosowany”.

 43. zyciewkrate said

  Kościół w ostatnim czasie robi bardzo dużo w kierunku oczyszczenia się z tego ciężkiego grzechu i zaniedbań wielu lat. W innych dziedzinach już tak dobrze nie jest. Sławni i bogaci wykorzystują koneksje dla ochrony inni grzeją się przy ich blasku sławy. W Polskich więzieniach jest sporo pedofilów ale jeszcze wielu sprytnie unika tego miejsca. Jestem w więzieniu już ponad 7 lat i traktuje to miejsce trochę jak czyściec. Uwierzcie mi, wielu osobom by się to przydało. Jeżeli ktoś chce niech czasami zajrzy też na mój blog.

 44. KRYSTYNA said

  16 Lipca – Uroczystość Matki Bożej Szkaplerznej

  CHRISTUS VINCIT, CHRISTUS REGNAT, CHRISTUS IMPERAT !!!
  ____________________________________________________

 45. pio0 said

  Proponuję choć krótką modlitwę za Polskiego księdza porwanego przez separatystów.

  Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków.Amen.
  Bądź pozdrowiona Maryjo Najczystsza bez grzechu poczęta.Amen.

  http://fakty.interia.pl/raport-zamieszki-na-ukrainie/aktualnosci/news-polski-ksiadz-porwany-przez-separatystow-nie-ma-z-nim-kontak,nId,1469083#iwa_item=2&iwa_img=0&iwa_hash=15497&iwa_block=facts

 46. jowram said

  Orędzie Matki Bożej Królowej Polski

  Opublikowano: czwartek, 21, luty 2013 22:12

  Cały świat sponiewierał prawa Boże i poprzekręcano kościelne ustawy. Pycha tak dalece zawładnęła ludzkością, że chwałę, jaka należy się Bogu, ludzie przywłaszczają sobie, a wszelka umiejętność i wynalazki nowoczesnej techniki są przyznawane ludziom. Pobożność jest rzadko spotykaną cnotą, a ci, którzy ją praktykują, są wyśmiewani i wyszydzani.
  Czyńcie pokutę i nawróćcie się szczerze do Stwórcy i Pana, bo inaczej zginiecie.
  Trwajcie silnie przy świętej wierze katolickiej, bo tylko ona jest święta i prawdziwa.
  Codziennie pozdrawiajcie Mnie świętym Różańcem, który jest Mi bardzo miłą modlitwą.
  Jeżeli czci należnej nie będziecie Mi oddawać, biada wam! Kara Boża was dosięgnie, a bez mej opieki zginiecie.
  Wszyscy, którzy na to miejsce przyjdą i będą polecać się mojej opiece, nie zginą. Wy, którzy na to miejsce przychodzicie, znajdziecie łaskę u mojego Syna. Przychodźcie tu licznie.
  Wielkich łask Bożych doznawać będzie każdy, ktokolwiek tu przybędzie z wiarą i miłością i pozdrowi Mnie modlitwą różańcową.
  Miejsce to od wieków jest wybrane na chwałę moją i Syna mojego. Tu stanie nie tylko świątynia, tu będzie również stolica Króla Polski. Oczy całego świata będą zwrócone na to miejsce, gdyż jak ogonek w jabłku pośrodku się znajduje, tak to miejsce na kuli ziemskiej.
  Tu będzie Sąd Boski – Dolina Jozafata.
  Z miłości ku wam, dzieci moje, dam wam źródło wody**, a ktokolwiek z wiarą napije się jej lub dotknie – chociaż rąk, nóg lub oczu nie ma – otrzyma zaraz nowe członki i wszelkie choroby znikną bez śladu.
  Nawet zmarły skropiony tą wodą, z woli mojego Syna powróci do życia.
  A każdy, kto będzie prosił o łaski, odbierać je będzie w obfitości.

  **Po jednej z wizji Marianna Andryszczyk złożyła następujące świadectwo:

  „Widziałam źródło cudowne, z którego płynęła czysta woda, przy nim stała Matka Boża, a wokół źródła mnóstwo przeróżnych kalek i chorych. Matka Boża wzięła w rękę wody zątego źródła i pokropiła nią złożonych niemocą i kaleki. Boże, co za widok! Wszyscy wstali zdrowi i weseli, pełni szczęścia i wdzięczności. Tym, co rąk i nóg nie mieli, odrosły im momentalnie. Ci, co byli złożeni paraliżem, odrzucili kule, aby chodzić o własnej sile. Innym, ranami i wrzodami okrytym, pod działaniem tej cudownej wody zagoiły się te bolesne rany, i tak wszyscy zostali uzdrowieni. Ci zaś, których diabeł trzymał w swej władzy, a nawet ci, którzy byli opętani, zostali w jednej chwili uwolnieni. Grzesznicy bili się w piersi a wszyscy razem chwalili Boga, że tak wielkie rzeczy uczynił przez Maryję.”

  Błogosławię ten strumień wody, który w pobliżu przepływa.
  Pragnę, aby lniane płótno słano pod moje stopy, a Ja będę je błogosławiła. Płótno i woda mają moc leczniczą, aby wszyscy, którzy będą ich używać, otrzymali pomoc dla duszy i ciała.
  Na całej kuli ziemskiej nie ma i nie będzie takiego miejsca jak to, na którym klęczycie. Bóg Ojciec od wieków upodobał sobie to miejsce dla chwały mojej i swojego Syna Jednorodzonego.
  Ja jestem z wami i po wszystkie wieki tu pozostanę.
  Oczekuję was z utęsknieniem, dzieci moje.

  Orędzie to było przekazywane przez Mariannę Andryszczyk (ur. 1877 – zm. 1935) w Nowej Osuchowej od 1910 roku.
  Spisał je na podstawie relacji naocznych świadków Ks. Edmund Szuba (ur. 1913 – zm. 1959).

 47. Rafał said

  ”Dziś mija dokładnie tydzień od dnia, jak żołnierze junty kijowskiej weszli do opuszczonego przez powstańców pospolitego ruszenia Sławiańska. Tym właśnie czasem datowana jest historia, którą opowiedziała nam kobieta, przebywająca w obozie dla uchodźców w województwie Rostowskim. Mówiła o publicznej egzekucji.”

  LUDZIE, TAM SIĘ DZIEJĄ OKROPNE RZECZY AŻ SERCE PĘKA JAK SIĘ TO CZYTA!!!
  Niech Pan Bóg im wybaczy!!!
  http://wolna-polska.pl/wiadomosci/uciekinierka-slawianska-wspomina-dokonano-egzekucji-malenkiego-syna-zony-ochotnika-pospolitego-ruszenia-2014-07

 48. MariuszInfo said

  Środa Matki Bożej Szkaplerznej, 16 lipca 2014

  (Iz 10,5-7.13-16)
  To mówi Pan: Ach, ten Asyryjczyk, rózga mego gniewu i bicz w mocy mej zapalczywości! Posyłam go przeciw narodowi bezbożnemu, przykazuję mu, aby lud, na który się zawziąłem, ograbił i złupił doszczętnie, by rzucił go na zdeptanie, jak błoto na ulicach. Lecz on nie tak będzie mniemał i serce jego nie tak będzie rozumiało: bo w jego umyśle plan zniszczenia i wycięcia w pień narodów bez liku. Powiedział bowiem: Działałem siłą mej ręki i własnym sprytem, bom jest rozumny. Przesunąłem granice narodów i rozgrabiłem ich skarby, a mieszkańców powaliłem, jak mocarz. Ręka moja odkryła jakby gniazdo bogactwa narodów. A jak zbierają porzucone jajka, tak ja zagarnąłem całą ziemię; i nie było, kto by zatrzepotał skrzydłem, nikt nie otworzył dzioba, nikt nie pisnął. Czy się pyszni siekiera wobec drwala? Czy się wynosi piła ponad tracza? Jak gdyby bicz chciał wywijać tym, który go unosi, i jak gdyby pręt chciał podnosić tego, który nie jest z drewna. Przeto Pan, Bóg Zastępów, ześle wycieńczenie na jego tuszę. Pod jego świetnym wyglądem rozpali się gorączka, jakby zapłonął ogień.

  (Ps 94,5-10.14-15)
  REFREN: Pan nie odrzuca ludu wybranego

  Depczą Twój lud, o Panie,
  uciskają Twoje dziedzictwo,
  mordują wdowę i przybysza,
  zabijają sieroty.

  Mówią: „Pan tego nie widzi,
  nie dostrzega tego Bóg Jakuba”.
  Zrozumcie to, głupcy w narodzie,
  kiedy zmądrzejecie bezrozumni?

  Czy nie usłyszy Ten, który ucho wszczepił,
  Ten, który stworzył oko, nie zobaczy?
  Czy nie ukarze Ten, który napomina ludy,
  który ludzi naucza mądrości?

  Pan bowiem nie odpycha swego ludu
  i nie porzuca swojego dziedzictwa.
  Sąd zwróci się ku sprawiedliwości,
  pójdą za nią wszyscy ludzie prawego serca.

  (Mt 11.25)
  Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że tajemnice królestwa objawiłeś prostaczkom.

  (Mt 11,25-27)
  W owym czasie Jezus przemówił tymi słowami: Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie. Wszystko przekazał Mi Ojciec mój. Nikt też nie zna Syna, tylko Ojciec, ani Ojca nikt nie zna, tylko Syn, i ten, komu Syn zechce objawić.

  źródło: http://www'mateusz.pl/czytania

  • Leszek said

   Za czasów ziemskiego/publicznego życia Pana Jezusa, Bóg objawiał prawdę o Nim małym, pokornym, czystym, udzielając im mądrości zstępującej z góry, dzięki której w Osobie Pana Jezusa widzieli Boga zamkniętego w Człowieku i z wiarą dawali o tym świadectwo, będąc posłusznymi Jego słowu w przeciwieństwie do ówczesnych mających się za mądrych pysznych uczonych w Piśmie i Prawie, faryzeuszy.
   A kim są w naszych czasach, w Końcu Czasów adresaci słów Pana Jezusa z dzisiejszej św. Ewangelii? O tym, w ten sposób mówi Pan w „Prawdziwym Życiu w Bogu” do V. Ryden:
   1. …Przyjmij Moje pouczenia. Wyjaśnię ci, jak być Moją uczennicą. Pouczenie pochodzi ode Mnie. Mądrość kocha życie i dzieli swoje dzieła z prostymi… (31.01.1987; z Zeszytu 4)
   …Vassulo, czyż nie powiedziałem, że mądrzy nie zrozumieją tego, co pochodzi od Ducha (por.1 Kor 1,18nn)? Filozofii nie da się porównywać z duchowością. Nigdy! Jest to jedna z głównych przyczyn, dla których wszyscy ci – którzy są u władzy i uważają się za mądrych – będą kpić sobie z ciebie, pogardzać tobą, zniechęcać cię, badać… (5.081987, z Zeszytu 14)
   …Dziecko, Moje Dzieła są zakryte przed oczami mądrych. Daję Moją ukrytą Mądrość dzieciom pokornym i prostym. Córko, Ja jestem Duchem i zbliżyłem się do ciebie pouczając cię: Duch – ducha. Moje Pouczenia zostały ci dane w duchu, a nie w taki sposób, jak naucza się filozofii. Vassulo, zdaj sobie sprawę z tego, co wkrótce nadejdzie, bowiem żadna osoba nie-duchowa nie zaakceptuje tych Dzieł jako pochodzących od Ducha Bożego, lecz przeciwstawi się im, bowiem One są poza jej zrozumieniem. To może być zrozumiane jedynie środkami Ducha. Ja, Pan, wiem, co myślą mądrzy, i zaprawdę mówię ci: oni Mnie nie przekonują. (12.09.1987, z Zeszytu 15) cdn

   • Leszek said

    2. …– Kocham Cię, Panie od czasu Twoich „zapisków”, kiedy przyszedłeś do mnie w ten sposób, zaraz po moim aniele stróżu, Danielu.
    – Przyszedłem do ciebie przez te „zapiski” i wskrzesiłem cię przez nie. Ukształtowałem cię przez „zapiski”; przekazałem ci Moją Wiedzę (por. Kol 2,3) przez „zapiski”; nawróciłem wielu ateistów poprzez „zapiski”; ukazałem stan Mojego Kościoła poprzez „zapiski”. Ukazałem Moje Najświętsze Serce poprzez „zapiski”. Jak mogłaś kiedykolwiek uważać, że zapał, który ci daję, jest twój albo że pochodzi od ciebie!? (por. Flp 2,13!). Wybrałem cię, ponieważ jesteś tak nędzna i ponieważ byłaś tak daleko od Mego Kościoła. Byłaś umarła, dlatego wybrałem cię, by ukazać światu, że Ja nie potrzebuję żadnej władzy człowieka ani jego świętości dla wypełnienia Moich Planów. Jest tak, jak powiedziało Pismo Święte: „Bóg wybrał właśnie to, co głupie w oczach świata, aby zawstydzić mędrców, wybrał to, co niemocne, aby mocnych poniżyć; i to, co nie jest szlachetnie urodzone według świata i wzgardzone, i to, co nie jest, wyróżnił Bóg, by to, co jest, unicestwić” (1Kor 1,27n). I dzisiaj składam Ojcu dziękczynienie za to, że zakrył te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawił je prostaczkom… (9.11.1989)

   • Leszek said

    3. …– Panie, moi prześladowcy przygotowują obecnie do druku publikację przeciwko mnie.
    – To są też Moi prześladowcy, nie tylko twoi (por. Dz 9,4n). Ale powiedziałem ci: jeśli nie będziesz się za nich modlić, zniszczą samych siebie w sposób oczywisty i całkowity przez własne dzieło zniszczenia, a zło będzie zapłatą za zło, które wyrządzają.
    – Panie, lecz poddają pokusie zwątpienia tych, którzy dopiero co wymknęli się szatanowi.
    – Córko, Mądrość obdarowała cię darem słyszenia, pisania i rozumienia Pragnień Miłości. Osobom pozbawionym duchowości, córko, trudno pojąć te dary. Nigdy nie zaakceptują one niczego z Mojego Ducha. We wszystkim tym widzą tylko niedorzeczność. Będą nadal nauczać według mody świata, jak naucza się filozofii. Poza tym, czy nie czytałaś, że dary duchowe Mojego Świętego Ducha będą dla nich dopóty trudne do zrozumienia, dopóki będą myśleć i przychodzić do Mnie jako filozofowie? Czy nie czytałaś, że są to dary, które ci ludzie zniekształcają, jeśli sami nie są w Duchu (por. 1Kor 2,14), podobnie jak przekręcają resztę Pisma? Pismo Święte wszystkich was przed tymi ludźmi ostrzegło… (4.03.1992).

   • Leszek said

    4. … Mój Święty Duch jest Źródłem dającym życie, wewnętrzną Mocą Mojego Królestwa, On wzbudza uczniów Mądrości. Jak to się dzieje, że nie potraficie dostrzec olśniewającego światła Mojego Świętego Ducha? Jak światło siedmiu dni w jednym (por. Iz 30,26), tak Mój Święty Duch lśni dziś na Niebiosach. Czyż nie wystarcza wam ten Znak Syna Człowieczego ukazujący się na Niebiosach (Mt 24,30)? Mój Święty Duch gromadzi i ocala rozproszone stado jak pasterz gromadzący stado. … Ach! Pokolenie, jakże możesz Mnie prosić o więcej znaków, o więcej niż Znak Syna Człowieczego, który daję ci dzisiaj (por. Mk 8,10-13)? Zaprawdę, który człowiek może nie widzieć Moich Zamiarów? (por. Mdr 9,13.17!) Mówię Prawdę, jednakże wy nie wierzycie, że to Ja mówię. Jak się to dzieje, że nie możecie usłyszeć Mojego Głosu? Czy kiedykolwiek zastanawialiście się nad tym, w jaki sposób zostały wyprostowane ścieżki tych, którzy żyli w prochu? Czy zapytaliście się, kto otwarł usta niemym i udzielił języka Mądrości nic nie wiedzącym? A kto pouczył ubogich w duchu, nędznych, jak ich nazywacie? (Łk 10,21). Czy nie słyszeliście, że Mój Święty Duch jest naprawdę Dawcą Życia (J 6,63)? Czy nie zrozumieliście, jak Mój Święty Duch unika pysznych sercem, a okazuje Swą bliskość pokornym? (por. Łk 1,51n). Dziś Mój Święty Duch jest wam dany jako Wielki Znak na Niebiosach (Mt 24,30), odblask (zapowiedź) Mojego Powrotu…(23.12.1993). Dalej i więcej: http://www.voxdomini.com.pl/tlig/oredzia.php?z=70

   • Leszek said

    5. …Popatrz, Vassulo, Mój plan pouczania cię pozostaje ten sam: Mój Ojciec i Ja nawiedziliśmy ciebie i wychowali, tak! Ja ciebie pouczyłem. Czy możesz dziś powiedzieć, że wiedza twoja pochodzi od ludzi lub że studiowałaś teologię?
    – Chwała niech będzie Bogu! Wszystko, czego się nauczyłam, pochodzi od Ciebie (por. Kol 2,3). – Mój Ojciec i Ja nadal będziemy gorszyć waszych filozofów i pysznych waszej społeczności Naszymi Dziełami i ubogimi narzędziami, jakie wybieramy. Raduję się, pouczając cię. Tak, zawsze się raduję, dając ci Moją znakomitą Wiedzę. Ach! Vassulo, gdybyś wiedziała, jak bardzo podoba się Mojemu Ojcu udzielanie ci Mądrości… (20.10.1999).
    Uwagi: Mówiąc o filozofii czy filozofach, Pan Jezus ma na myśli filozofię racjonalistyczną (30.07.1989), opartą na zasadach tego świata opartą wyłącznie na ludzkim intelekcie (4.08.1989). Jasno mówi, że duch racjonalizmu, który przeniknął do Kościoła pochodzi od demona (27.01.1996).
    …Chcę ci pokazać w 1 i 2 Liście do Tymoteusza wszystko, co zostało przepowiedziane o tych ostatnich dniach waszej ery. Moje stworzenie zwyrodniało i upadło niżej niż mieszkańcy Sodomy. Nadciągnęły nad nie Ciemności jak zesłany przez szatana śmiertelny całun. Szatan wysłał wielu fałszywych nauczycieli (2P 2,1), fałszywych proroków (Mt 24,24), którzy pojawiają się dziś jako filozofowie nauczający dogmatów nie pochodzących ode Mnie, waszego Pana. Moje dzieci zaślepione swą niewiedzą wpadają w te zasadzki przygotowane przez szatana… (1.06.1988) Więcej: http://www.voxdomini.com.pl/tlig/oredzia.php?z=25

  • pio0 said

   Boże „wszystko”

   Jezus raduje się dziś Ojcem: jego miłością, Jego zamysłem, Jego nieskończoną hojnością. Jezus jest umiłowanym Synem, który wszystko otrzymał od Ojca. I to wszystko pragnie przekazać nam. Aby jednak tak jak Jezus wszystko otrzymać od Ojca, należy spełnić jeden warunek -trzeba mieć dziecięce serce, ufające, otwarte, pragnące darów Ojca. Jezus chce nam objawić nieskończoną dobroć, miłość, czułość, troskę, wierność i moc Ojca. Od nas zależy, czy zechcemy przyjąć te dary.

   Modlitwa

   Jezu, pragnę radować się i zachwycać Ojcem tak jak Ty. Pragnę tak MU UFAĆ> Proszę, objawiaj mi Twoje doświadczenie synostwa i ojcowskiej miłości Boga. Amen.

 49. MariuszInfo said

 50. DAWID said

  http://wiadomosci.onet.pl/swiat/izrael-wzywa-mieszkancow-strefy-gazy-do-ewakuacji/rcfqf

  Izraelska armia wezwała ok. 100 tys. mieszkańców północnej części Strefy Gazy do opuszczenia domów – podała agencja AFP, powołując się na źródła wojskowe. Wczoraj, po fiasku egipskiej inicjatywy ws. rozejmu, Izrael obiecał nasilenie ofensywy zbrojnej.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.

 
%d blogerów lubi to: