Dziecko Królowej Pokoju

Pokój musi zapanować pomiędzy człowiekiem i Bogiem, a także między ludźmi

 • Królowa Pokoju

  Królowa Pokoju
 • Uwaga

  Strona używa plików cookies które zapisują się w pamięci komputera. Zapisywanie plików cookies można zablokować w ustawieniach przeglądarki. Dowiedz się o tych plikach http://wszystkoociasteczkach.pl
 • Propozycja chronologiczna

  • Rok 2019 – Kryzys Rumunia
  • Rok 2020 – fałszywe traktaty pokojowe
  • Rok 2021 – Papież jedzie do Moskwy
  • Rok 2021 – Wojna
  • Rok 2022 – zwycięstwo komunistyczne
  • Rok 2023 – 10 królów
  • Rok 2024 – Antychryst
  • Rok 2025 – Sojusz z wieloma
  • Rok 2025 – Synod
  • Rok 2026 – Henoch i Eliasz
  • Rok 2028 – Ohyda spustoszenia
  • Rok 2029 – Ostrzeżenie
  • Rok 2030 – Cud
  • Rok 2031 – Nawrócenie Izraela
  • Rok 2032 – Kara
  • Rok 2032 – Odnowienie świata
  • Rok 2033 – Exodus
  • Rok 2034 – Zgromadzenie w Jerozolimie
  • Rok 3032 – Gog i Magog
  • Rok 3213 – Koniec świata
  • Nowe niebiańskie Jeruzalem.
 • Ostrzeżenie

  13 kwietnia 2029
 • Logowanie

 • Odwiedzają nas

  Map

 • Maryjo weź mnie za rękę

 • Jezu Maryjo Kocham Was

Czas na nawrócenie

Posted by Dzieckonmp w dniu 24 września 2014


Kiedy u Artie Boyle, ojca rodziny z trzynastu dziećmi z Boston, zdiagnozowano śmiertelnego raka płuc, on i jego rodzina byli zdruzgotani.  Artie Boyle, udał się do niewielkiej miejscowości w Bośni i Hercegowinie – do  Medjugorje, aby tam szukać cudownego uzdrowienia.

Film „czas na nawrócenie”   dokumentuje emocjonalną podróż Artie w nieznane, oraz niezwykłą serię wydarzeń, które na zawsze zmieniły jego życie.

Boston

Rodzina Artie Boyle

Zwiastun filmu

Komentarze 94 do “Czas na nawrócenie”

 1. kooool said

  24 września Żywot świętego Gerarda, biskupa i Męczennika
  (Żył około roku Pańskiego 1046)
  Około roku 1003 szło kilku pielgrzymów przez Węgry do Ziemi świętej, nawiedzić Grób Pana Jezusa w Jerozolimie. Między pątnikami było dwóch włoskich benedyktynów, Gerard i Maurus. Zakonnicy ci spodobali się królowi węgierskiemu świętemu Stefanowi dla głębokiej nauki i pokory, prosił ich zatem, aby pozostali na Węgrzech i nauczali jego poddanych wiary św. Gerard, liczący wówczas lat 33, prosił króla, by mu dał czas do przygotowania się do misji, zanim nie skończą się zamieszki, które wtedy panowały na Węgrzech i nie nadejdzie pozwolenie od papieża, po czym zbudował sobie pustelnię, gdzie przez lat siedem oddawał się wraz z Maurem modlitwie i srogim umartwieniom. Gdy nastał pokój i nadeszło upoważnienie z Rzymu, król posłał po nich i nakłonił Gerarda do przyjęcia biskupstwa misyjnego Czanad, tj. do rozpoczęcia apostolstwa w tej części kraju i nawracania ludu do wiary Chrystusowej.

  Gerard, wstąpiwszy na ambonę, oświadczył w ognistej przemowie: „Czas postu jest czasem przebaczenia dla grzeszników, czasem zasługi dla sprawiedliwych, ty zaś, Ado, splamiłeś się krwią i nie zasługujesz na łaskę Pana Boga. Jestem gotów każdej chwili ponieść śmierć za Zbawiciela, więc nie będę milczał. Wiedz nadto, że za trzy lata miecz odbierze ci wraz z życiem i władzę wziętą chytrością i przemocą!” Przerażony tą przepowiednią Ada nie śmiał ściągnąć ręki na biskupa. W trzy lata potem wydarł mu Piotr władzę i pozbawił go życia, ale i jego wkrótce wypędzili po raz drugi magnaci z powodu wiarołomstwa, a wybrali królem Andrzeja, krewnego św. Stefana, pod warunkiem, że zniesie prawa burzące pogaństwo, zakaże wyznawać Chrystusa, pozabija księży, zakonników i biskupów, i zburzy kościoły i ołtarze. Andrzej przystał na to.

  Święty Gerard postawił przed ołtarzem Matki Boskiej srebrny kocioł, z którego wznosiła się woń kadzideł ku Niebu. Zastanówmy się pokrótce, jakie może być znaczenie tego obrządku.

  1) Już w drugiej księdze Mojżesza czytamy o użyciu kadzidła w celu religijnym i liturgicznym. Pogańskie narody nie posiadają tak dawnych dokumentów, którymi by mogły udowodnić używanie kadzidła w nabożeństwie. Stąd wynika, że sam Bóg wydał takie rozporządzenie. On wybranemu narodowi objawił, jak ma zaprawiać i mieszać kadzidła, gdzie i kiedy je zapalać, On polecił, aby nikt nie używał ich dla siebie, gdyż „poświęcone są czci Boga”. Mędrcy wschodni przynieśli do Betlejem kadzidło w hołdzie Dzieciątku świętemu. Święty Jan porównywa modły Świętych do woni kadzideł. Sobór trydencki poleca kadzidło do tych obrzędów, które przyczyniają się do powiększenia majestatu Ofiary świętej i wzniesienia ducha wiernych ku Niebu. Święty Tomasz z Akwinu mówi, że kadzidło dla swej woni szczególnie nadaje się do obrzędów religijnych i wznieca cześć i uwielbienie świętych tajemnic wiary.

  2) Znaczenie kadzidła ujawnia się jeszcze więcej w jego spaleniu, wtedy bowiem używamy go na podniesienie czci i uwielbienia należnego majestatowi Boskiemu, i wyrażamy symbolicznie, że i nasze serce płonie i gorzeje tęskną miłością Boga. Dym, wznoszący się z kadzideł, jest obrazem naszych modłów, wzbijających się ku Niebu i błagających Najwyższego o łaskę i miłosierdzie dla nas grzesznych. Razem z kłębami dymu, wznoszącego się przed ołtarzem Matki Boskiej w Czanadzie, wznosiła się do stóp tronu Przedwiecznego prośba: „Nie gardź prośbami naszymi w utrapieniu naszym, chwalebna i błogosławiona Panno, Pani, Pośredniczko, Orędowniczko nasza, abyśmy się godnymi stali obietnic Chrystusowych, abyśmy mogli pokrzepić się Twych cnót, pokory, czystości i miłosierdzia swych bliźnich”.

  http://dialogsercamilosci.eu/

  • sara28 said

   http://pierre2.net/de/les-apparitions-de-marie-a-marienfried/ podaje tłumaczenieDie dritte Vision: 25. Juni 1946: Jestem wielką pośredniczką łask. Ojciec chce, żeby świat uznał ten urząd swojej Służebnicy. Ludzie muszą wierzyc, że jestem wierną Pośredniczką wszelkich łask jako nieustająca Oblubienica Ducha Świętego. Mo znak jest w objawieniu (Anioł Apokalipsy: Ap. 10, 1-2, patrz tekst „Klucz do Apokalipsy”). Bóg tego chce. Tylko moje dzieci (apostołowie ostatnich czasów, o których mówiła w La Salette) uznają to, bo pokazuje się to w ukrytych, i tym samaym oddają chwałę Bogu. Moją władzę nie mogę jeszcze dziś objawic wielkiemu światu. Muszę sie wycofac z moimi dziecmi (Niewiasta w Apokalipsie 12,1-6/12, 13-17). W ukryciu chcę dokonywac cudów w duszach, aż dopełni się liczba ofiar. Od was zależy, czy skrócą się dni ciemności. Wasza modlitwa i ofiary zniszczy obraz bestii (besia Apokalipsy 13, 1-8/13, 14-16/17, 1-9). Wtedy mogę obwieścic się całemu światu na chwałę Wszechmocnego. Wybierzcie sobie mój znak, żeby Trójca była wkrótce przez wszystich uczczona. Módlicie się i poświęcajcie przeze mnie. Módlcie się zawsze! Módlcie się na różańcu! Wyproście sobie wszystko przez Moje niepokalane serce u Ojca. Jeśli przyniesie to Mu zaszczyt, da wam. Nie błagajcie o przemijające wartości, tylko wypraszajcie łaski dla pojedyńczych dusz, dla wszych wspólnot, dla narodów, żeby wszyscy wielbili i czcili Boskie serce. Zachowajcie poświęconą mi sobote, jak sibie tego życzyłam.
   Przynieście mi wiele ofiar! Uczyńcie waszą modlitę ofiarą! Bądźcie bezinteresowni! Chodzi dzisiaj tylko o to żeby stała się Wiecznemu chwała i zadoścuczynienie. Jeśli się zaangazujecie w to bez reszty, zatroszczę się o wszystko inne. Moim dzieciom chcę nałożyc krzyże, ciężkie i głebokie, bo kocham ich w Moim ofiarowanym Synu. Proszę was, bądźcie gotowi do niesienie krzyża, żeby wkrótce nastał pokój. Wybierzcie sobie mój znak, żeby stała się chwała Trójcy.
   Żądam, by ludzie wkrótce spełnili moje życzenia, bo to jest wola Ojca Niebieskiego i ponieważ jest to konieczne dla Jego większej chwały. Przeraźliwą biadę zapowiada Ojciec tym, którzy nie chcą się podporządkowac Jego woli.
   Święta Dziewica dodała, że ma dla świata nowe orędzie. Okoliczności u szczegóły nie muszą byc powiedziane. „W kwestii orędzia zdania będą podzielone. Duża grupa ludzi będzie się tym gorszyc. Ale małą trzódkę będę dobrze rozumiec i oceniac. One w tym rozpoznają moją wolę i się ucieszą. Ta trzódka uznala mój urząd w dzisiejszym świecie i przspożyła mi dużo radości. W wielu krajach ta trzódka ma swoich przedstawicieli i oni sie razem troszczą, żeby moje orędzie zostało rozpowszechnione. Wiele z tej trzódki mogło już zoabczyc moje ukryte cuda. Oni uznali, że jestem „Cudowną Matką” i oddają mi chwałe pod tym tytułem.” (Te orędzie, którym wiele się gorszy, jest tym orędziem Apolkalipsy, które zszokowało ludzi bestii. Odnośnie tytułu „Cudownej Matki” patrz tenks poniżej).
   Bärbel prosiła Marię o widzielny znak, żeby ludzie uwierzyli w orędzia. Maria odparla, że dopiero wtedy da znak, jeśli ludzie spełnią jej wolę. Wtedy uczyni więcej cudów niż kiedykolwiek, cudów na duszach. Święta Dziewica powiedziała jeszcze:
   „JA dałam już tylko znaków i tak często mówiłam do świata, ale ludzie nie brali tego na poważnie. Z powodu znaku przybyly wielkie masy, ale im nei chodziło o to, co jest ważne. Stoimi przed czasem….tu nie wiem jak przetłumaczyc…Widzialne znaki przyniosą wielu wiekszej odpowiedzialności, bo nie wyciągną z tego wniosków. Wiel dusz czeka tylko na modlitwy moich dzieci. Moje dzieci muszą więcej chwalic i wielbic Wiecznego i Mu dziękowac. Do tego przecież je stworzył: Dla Swojej Chwały!”.
   Odpowidzialni za tą stronę internetową odwiedzili Marienfried w 1984. Spotkały odpwowiedzialnych księży i kilkoro innych osób. Oni przedstawili im orędzie Apokalipsy. Byli pod jego wrażeniem i pozwoliły nam spotkac się z widzącą Bärbel w domu. Ona nic nie mówiła o „innym orędziu, które Maryja miała obwieścic”, bo, jak powiedziala, jej biskup jej tego zabronił. To jest zadania apostołow Apokalipsy , by zniszczyc te mury ciszy odnośnie tożsamości gwiazdy, bestii Apokalipsy. To jest tłumaczenie do 4-ego punktu: „”Modlitwa do “Mater Admirabilis”

   Modlitwa do “Mater Admirabilis” (Cudownej Matki) została napisana w dniu 20 pzdziernika 1945 przez młodą Doris Toutounji, urodzoną dnia 24. czerwca 1930. Została ona nagle wzięta do nieba, 40 dni po tym jak napisała tą piękną, inspirowaną Duchem Świętym modlitwę. Apostołowie Apokalipsy mają upodobanie modlic się tą modlitwą i podobają się w tym ich Cudownej Matce, przez to, że ofiarowuję jej jąk każdego dnia. Uważają się za jej małą trzódkę jej dzieci, które „oddają jej chwałe tym tytułem”. Trzeba podkreślic, że objawienia Maryji w Marienfried rozpoczęły się w kwietniu 1946, 4 miesiące po „odejściu” Doris, która poszła, by pojednac się z Cudowną Matką, której poświęciła z wielką miłością tą modlitwę.
   „Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, błyszczące światło, w którym odbijają się trzy Boskie Osoby. Twoje imię, o Maryjo, jest rozpowszechnionym balsamem dla nas grzeszników i zawsze oczekiwaną pomocą.
   Pan jest z Tobą, jak jak Maryjo jesteś z nami, by rozświetlic Twoje dzieci, żeby je prowadzic i pocieszac – biedych pielgrzymów w drodze w dolinie łez z oczami skierowanymi na Ciebie, ich słodką gwiazdę.
   Błogosławiona jesteś między wszystkimi niewiastami, bo Pan Cię wybral, by byc Matką Słowa, które stało się Ciałem, nie pozwalając, by grzech splamił Twoją czarującą biel.
   Jezus, owoc żywota Twojego jest błogosławiony, bo przez Ciebie został nam dany jedyny Zbawca, który nas uwalnia od śmierci i znów otweira bramy nieba.
   Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami, którzy włączymy na ziemi. Bądź nam ucieczką, abyśmy w błogosławionym momencie śmierci ogłądać Twą słodką twarz we wspaniałości wieczności. Amen.”

  • MariuszInfo said

   Środa, 24 września 2014

   (Prz 30,5-9)
   Każde słowo Boga w ogniu wypróbowane, tarczą jest dla tych, co Doń się uciekają. Do słów Jego nic nie dodawaj, by cię nie skarał: nie uznał za kłamcę. Proszę Cię o dwie rzeczy, nie odmów mi – proszę – nim umrę: Kłamstwo i fałsz oddalaj ode mnie, nie dawaj mi bogactwa ni nędzy, żyw mnie chlebem niezbędnym, bym syty nie stał się niewiernym, nie rzekł: A któż jest Pan? lub z biedy nie począł kraść i imię mego Boga znieważać.

   (Ps 119,29.72.89.101.104.163)
   REFREN: Słowo Twe, Panie, oświeca mą drogę

   Powstrzymaj mnie od drogi kłamstwa,
   obdarz mnie łaską Twego prawa.
   Prawo ust Twoich jest dla mnie lepsze
   niż tysiące złota i srebra.

   Twoje słowo, Panie, jest wieczne,
   niezmienne jak niebiosa.
   Powstrzymuję nogi od każdej złej ścieżki,
   aby słów Twoich przestrzegać.

   Z Twoich przykazań czerpię roztropność,
   dlatego nienawidzę wszelkiej ścieżki nieprawej.
   Nienawidzę kłamstwa i nim się brzydzę,
   a Prawo Twoje miłuję.

   (Mk 1,15)
   Bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię.

   (Łk 9,1-6)
   Jezus zwołał Dwunastu, dał im moc i władzę nad wszystkimi złymi duchami i władzę leczenia chorób. I wysłał ich, aby głosili królestwo Boże i uzdrawiali chorych. Mówił do nich: Nie bierzcie nic na drogę: ani laski, ani torby podróżnej, ani chleba, ani pieniędzy; nie miejcie też po dwie suknie! Gdy do jakiego domu wejdziecie, tam pozostańcie i stamtąd będziecie wychodzić. Jeśli was gdzie nie przyjmą, wyjdźcie z tego miasta i strząśnijcie proch z nóg waszych na świadectwo przeciwko nim! Wyszli więc i chodzili po wsiach, głosząc Ewangelię i uzdrawiając wszędzie.

   źródło: http://www.mateusz.pl/czytania/2014/

  • Powiew ze wschodu said

   Św. Franciszek Salezy – Myśli i rady dla Filotei
   24.09
   Wyobraź sobie Majestat, w którym Najwyższy Sędzia ukaże się ludziom, mając wokół Siebie wszystkich Aniołów i Świętych, a przed Sobą Swój Krzyż, jaśniejszy nad słońce, znak łaski dla dobrych, dla złych znak karania. Ten Najwyższy Sędzia, strasznym rozkazem, w tej samej chwili spełnionym, odłączy dobrych od złych, stawiając dobrych po prawicy, a złych po lewicy.
   A rozłączenie to będzie na wieki! Po tym rozłączeniu otworzy się księgi sumień i jasno widzieć się będzie z jednej strony złośliwość złych oraz ich upór w odrzucaniu miłosierdzia Bożego, a z drugiej strony pokutę dobrych i błogie owoce pokornie przyjętej Łaski Bożej. I nic się wtedy nie utai. Boże! Jaki to będzie wstyd dla jednych, jaka radość dla drugich!

  • Powiew ze wschodu said

   Św. Efrem Syryjczyk „Myśli pobożne na każdy dzień roku”
   Wrzesień /Miłość ku Bogu i bliźnim/
   24.09
   BŁOGOSŁAWIENI, bardziej nawet niż błogosławieni ci, którzy posiadają prawdziwą miłość: nagroda ich rośnie z każdym dniem, czeka ich już wieniec chwały, Aniołowie im pomagają, a Bóg nigdy ich nie opuszcza.

  • Apostoł Różańca said

   743 strony, prawie 4 kg, 1500 świadectw łask NOWENNY POMPEJAŃSKIEJ w Wielkiej Księdze Łask! Zobacz:
   http://pompejanska.rosemaria.pl/…/wielka-ksiega-lask-gotowa/

  • Jutro mamy dziesiąty z 12 Piątków

   Click to access 12_piatkow.pl.pdf

 2. kooool said

  I nawet jeśli wydawać by się to mogło dość naiwne, ujawnia się tu głębsze określenie sensu życia ludzkiego (światowych religii kultu i kosmosu): człowiek istnieje dla boga i w ten sposób służy całości. Oczywiście, czai się tu także niebezpieczeństwo odwrócenia i nadużycia tego sensu: człowiek w jakiś sposób posiada władzę nad bogami, dzięki swojemu działaniu względem nich trzyma w ręce klucz do rzeczywistości. Z tego punktu widzenia bogowie potrzebują człowieka, jednak i on ich potrzebuje: gdyby chciał nadużyć swojej władzy, mógłby wprawdzie zaszkodzić bogom, ale zniszczyłby także samego siebie.
  Papież Benedykt XVI

 3. MariuszInfo said

  Środa, 24 września 2014

  (Prz 30,5-9)
  Każde słowo Boga w ogniu wypróbowane, tarczą jest dla tych, co Doń się uciekają. Do słów Jego nic nie dodawaj, by cię nie skarał: nie uznał za kłamcę. Proszę Cię o dwie rzeczy, nie odmów mi – proszę – nim umrę: Kłamstwo i fałsz oddalaj ode mnie, nie dawaj mi bogactwa ni nędzy, żyw mnie chlebem niezbędnym, bym syty nie stał się niewiernym, nie rzekł: A któż jest Pan? lub z biedy nie począł kraść i imię mego Boga znieważać.

  (Ps 119,29.72.89.101.104.163)
  REFREN: Słowo Twe, Panie, oświeca mą drogę

  Powstrzymaj mnie od drogi kłamstwa,
  obdarz mnie łaską Twego prawa.
  Prawo ust Twoich jest dla mnie lepsze
  niż tysiące złota i srebra.

  Twoje słowo, Panie, jest wieczne,
  niezmienne jak niebiosa.
  Powstrzymuję nogi od każdej złej ścieżki,
  aby słów Twoich przestrzegać.

  Z Twoich przykazań czerpię roztropność,
  dlatego nienawidzę wszelkiej ścieżki nieprawej.
  Nienawidzę kłamstwa i nim się brzydzę,
  a Prawo Twoje miłuję.

  (Mk 1,15)
  Bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię.

  (Łk 9,1-6)
  Jezus zwołał Dwunastu, dał im moc i władzę nad wszystkimi złymi duchami i władzę leczenia chorób. I wysłał ich, aby głosili królestwo Boże i uzdrawiali chorych. Mówił do nich: Nie bierzcie nic na drogę: ani laski, ani torby podróżnej, ani chleba, ani pieniędzy; nie miejcie też po dwie suknie! Gdy do jakiego domu wejdziecie, tam pozostańcie i stamtąd będziecie wychodzić. Jeśli was gdzie nie przyjmą, wyjdźcie z tego miasta i strząśnijcie proch z nóg waszych na świadectwo przeciwko nim! Wyszli więc i chodzili po wsiach, głosząc Ewangelię i uzdrawiając wszędzie.

  źródło: http://www.mateusz.pl/czytania/2014/

 4. ... said

  Marcel Lefebvre

  Arcybiskup Wzór dla papieży, biskupów, nas!
  http://gloria.tv/media/aPasYBDW18T

 5. kooool said

  Dla tych co lubią studiować starocie i się nimi interesują
  http://chomikuj.pl/kooool/-+Lektura+religijna+sprzed+1962r

 6. Małgosia said

  Matko Boga, oto przychodzę do Ciebie,
  tym razem jednak nie po to, aby Cię prosić, czy złożyć jakiś dar,
  lecz wyłącznie po to, by na Ciebie spojrzeć
  i z radością przypomnieć sobie,
  że jestem Twoim dzieckiem, a Tyś Matką moją.

  Przychodzę, aby przez chwilę być z Tobą Matko moja
  i śpiewać Ci z serca przepełnionego szczęściem.
  Żeś Matką pięknej miłości,
  żeś Panną Niepokalaną,
  żeś Matką łaski Bożej,
  żeś najdoskonalszym stworzeniem, jakie wyszło z rąk Stwórcy.

  Z pełni serca dziękuję Ci, Matko Boża za to,
  że codziennie czekasz na mnie,
  za to, że jesteś, istniejesz,
  po prostu za to, żeś jest Maryją Matką Jezusa Chrystusa,
  bądź pozdrowiona.

  Święta Dziewico, która żyjesz w chwale nieba,
  nie zapomnij o smutkach ziemi.
  Zwróć Swoje dobre oczy na wszystkich, którzy cierpią,
  którzy walczą z trudnościami, którzy doznają goryczy życia.
  Miej litość dla wszystkich, którzy kochają bez wzajemności,
  którzy nie kochają, którzy są ludźmi małej wiary.
  Pociesz tych, którzy płaczą.
  Wysłuchaj tych, którzy się modlą.
  Umacniaj tych, którzy się boją,
  obdarz wszystkich nadzieją i pokojem.

  Amen

 7. kooool said

  Po co światu jest potrzebny substytut – Nowy Ogień – nowe własne światło? By przyćmić blask Prawdziwego Ognia?
  Czy stary Ogień się wypalił? Stary Ogień rozprzestrzenił się na cały świat od Jednej Iskry. Nadal Płonie, podsycany Mocą Ogromnego Tchnienia, który jest dziś światu żyjącemu w ciemności bardzo potrzebny.
  Nie róbmy konkurencji Prawdziwemu Ogniowi, który jest Potężnym Ogniem i do tego Zazdrosnym o ratujący z ciemności blask Jasności.

  • kooool said

   Koh 1.9 To, co było, jest tym, co będzie,
   a to, co się stało, jest tym, co znowu się stanie:
   więc nic zgoła nowego nie ma pod słońcem.

 8. ... said

  Rafał Broda: Najpierw abp Wielgus, a teraz prof. Kieżun

  http://www.ekspedyt.org/delfinn/2014/09/24/29514_rafal-broda-najpierw-abp-wielgus-a-teraz-prof-kiezun.html

 9. inka said

  http://ciekawe.onet.pl/fototematy/chrzescijanskie-lalki-barbie,5658489,17299634,galeria-maly.html#photo17299634

 10. Marcin said

  • Okto said

   Jeśli jest tu mowa o USA, to podam kolejny przykład co robi się z ludźmi w imię wolności, którzy odmówią modlitwę dziękczynną za wygrany mecz. Cytat (…)

   Pewien nauczyciel z Arizony pomodlił się z uczniami po wygranym meczu. Teraz ma problemy. Sprawa podzieliła Amerykanów.

   Kiedy Tom Brittain, szkolny nauczyciel z siedemnastoletnim stażem, nabożnie składał ręce do modlitwy po wygranym meczu jego drużyny, nie podejrzewał, że wkrótce dosięgnie go z tego powodu pański gniew. A dokładnie gniew pana Bauma, jego przełożonego i dyrektora finansowanej z publicznych pieniędzy szkoły Tempe Preparatory Academy w Arizonie w USA. – Brittain polecił uczniom odmówić modlitwę i przyłączył się do tej modlitwy na oczach wszystkich [naprawdę straszne przestępstwo popełnił???!!! – odmówił tylko modlitwę!!!] – powiedział z oburzeniem w rozmowie z CBS 5 David Baum. I zawiesił trenera w obowiązkach.

   Dyrektor placówki uważa, że jego zadaniem jest strzeżenie wolności religijnej uczniów, którzy muszą mieć możliwość wyboru – czy chcą praktykować swoją religię czy też nie. A dorośli w tę ich wolność nie powinni się wtrącać. Pan Baum poczuł się w obowiązku interweniować, aby rozdział kościoła i państwa został zachowany. – On jest człowiekiem, który lubi się modlić i nie sprzeciwiam się temu. Ale nie może tego robić z naszymi uczniami. To jedyny zakaz – argumentował dyrektor.

   Jakkolwiek dyrektor wystąpił w obronie istniejącego prawa, jego decyzja o zawieszeniu trenera wywołała głosy sprzeciwu. Grupa uczniów przygotowała transparent „»Wierzymy« w trenera Brittaina”, a jeden z rodziców paraduje w koszulce „Pozwólcie Tomowi trenować”. Inni rodzice popierają decyzję dyrektora, zarzucając trenerowi, że zmuszał uczniów do modlitw przez długie lata. – To nie jest szkoła religijna. To jest normalna szkoła. I tak, to jest wbrew regulaminowi, żeby się modlić. Nie chodzi o to, że to jest zły trener. Ale trzeba przestrzegać prawa[ludzkiego]we wszystkim, co się robi – powiedział jeden z nich. [jakież to są bliskie argumenty do tych, za które został publicznie ukarany prof. Chazan:. To nie jest szpital religijny. To jest normalny szpital, państwowy. I tak, to jest wbrew regulaminowi, żeby nie mordować dzieci. Nie chodzi o to, że to jest zły doktor. Ale trzeba przestrzegać prawa ludzkiego we wszystkim, co się robi!!!!! ]

   Czasowe zawieszenie należy traktować jako żółtą kartkę. Jeśli nauczyciel nadal będzie łamał regulamin, może mu grozić utrata pracy. Ale jak się okazuje, nie byłaby to pierwsza tego typu czerwona kartka. (…)

   http://biznes.onet.pl/zawieszony-w-pracy-za-zmowienie-modlitwy,18563,5658507,1,news-detal

   W orędziach Ostrzeżenie była mowa, że poprzez potęgi światowe grupa Antychrysta będzie promować prawa ludzkie (które nie będą zgodne z Boskimi) w pozostałych im podległych rządach, państwach, które będą kontrolować…..

 11. Φίλιππος said

  Dlaczego humanizm jest tak źle przedstawiany w świetle Orędzi. Przecież przykazanie mówi: „Miłuj bliźniego jak siebie samego”. Tak więc skoro np. (użyję tu wyrazistego argumentu :-)) lubię uciechy cielesne i druga osoba to lubi to wg powyższego przykazania wszystko jest OK. I tu przychodzi z pomocą Objawienie. Nasze ciała nie należą do nas. Są one świątynią Ducha Świętego. Tak więc, gdy ktoś myśli: moje ciało to lubi i jego (jej) ciało to lubi to jest to miłowanie bliźniego. Tu jest ten podstawowy błąd w myśleniu „moje” ciało. Nazywanie swoim tego, co jest już przeznaczone dla Boga jest kradzieżą, świętokradztwem. Oczywiście to nie oznacza, że już nasze ciała nie grzeszą, wszyscy jesteśmy grzesznikami. Ale nie wolno przyjąć nam tej herezji jako własnego przekonania, że mamy prawo do rozporządzania swoim ciałem w imię tzw. miłosierdzia czy humanitaryzmu bo to jest już w umyśle wielkie odstępstwo i apostazja. Nie wolno nam dać się przekonać temu podstawowemu założeniu, bo gdy to się stanie wejdziemy na prawdziwą ścieżkę ciemności ciała, żądz i odwrócenia się plecami do Boga. A wtedy jest już bardzo trudno człowiekowi wycofać się z tej drogi rozporządzania własnym ciałem.

  • Okto said

   Φίλιππος – czyli okazuję się, że nic nie jest moje, oprócz moje wolnej woli….

   • Φίλιππος said

    To też utracisz jako zbawiony(a?), ale dopiero po Sądzie Ostatecznym (jest o tym w jednym z Orędzi). Cóż więc z nas w nas pozostanie? Czysta kontemplacja, która już nie wymaga odpowiedzi woli. Będziemy współuczestniczyć w poznawaniu Boga tak jak On poznaje siebie samego. Albowiem nie objawiło się jeszcze czym będziemy.

  • Pokręć said

   Czyli na dłuższą metę nie ma nas a stan posiadania świadomości jest przejściowym złudzeniem. Naprawdę istniejemy na tej samej zasadzie, jak kamień – to, że mamy zdecydowanie bardziej skomplikowane reakcje i działanie niczego nie zmienia. To wciąż są prawa przyrody i ciąg przyczynowo – skutkowy działania praw fizycznych. To, że trudniej jest nam wyjaśnić, dlaczego wybraliśmy do picia sok malinowy zamiast pomarańczowego od wyjaśnienia, dlaczego puszczony kamień spada wcale nie oznacza, że mamy wolną wolę, czy nawet duszę. Co najwyżej jeszcze za mało znamy fizykę a niektóre jej równania choć matematycznie bardzo proste – bardzo są trudne do rozwiązania metodami analitycznymi (za pomocą ołówka i kartki papieru zamiast na komputerze – numerycznie).
   Czyżby mieli rację buddyści, że w końcu czeka nas nirwana? Bo właśnie to Φίλιππος opisuje.
   Czy coś w końcu istnieje?
   Jak pogodzić opis kol. Φίλιππος z faktem, że po Sądzie Ostatecznym otrzymamy z powrotem nasze ciała – tylko tym razem zmartwychwstałe?
   Lepiej skupić się na wykonywaniu tu i teraz tego, co Pan Jezus i Maryja nam polecają i nie zastanawiać się nad pierdołami. Co ma być, to będzie, trzeba zaufać Panu Jezusowi i nie zastanawiać się, jak „tam” będzie.

   • Φίλιππος said

    Co do ciała nie masz pojęcia o czym mówisz. Także co do świadomości pojmując ją jedynie na sposób fizykalny. I skoro, tu twój cytat: lepiej nie zastanawiać się nad pierdołami, to po co się do „pie….” odnosisz?

    • Pokręć said

     No to proszę, skąd wywodzisz swoje tezy?
     Ja po prostu trochę sprowokowałem, bo też uważam, że wolna wola istnieje, że dusza istnieje, ale z punktu widzenia czystej fizyki, jak ją teraz rozumiemy, takie rzeczy istnieć nie mogą.
     Ja nie wiem, co i jak będzie po śmierci nic ponad to, co zapisane w Biblii.

    • Φίλιππος said

     Nigdy, ale to nigdy nie porównuj (nawet w czystych rozważaniach, nawet jako prowokacji) koncepcji pogańskiej nirwany z nauką eschatologiczną Kościoła. Nie mieszaj demonicznej nauki z Objawieniem Bożym, tym bardziej publicznie.

  • halina said

   Ciało to pokrowiec dla ducha , po to by duch mógł być obecny w wymiarze materii , by był obecny w wymiarze swiata ziemskiego i by mógł wykonać to zadanie które zlecił mu Bóg Ojciec do wykonania przez czas pobytu wśród świata .

   To nie ciało i rządze ciała maja byc priorytetem , tylko duch i to by dobrze wywiazał sie z zadań zleconych przez Stwórce na czas pobytu wśród swiata .
   To by duch zawierał sie w prawach i zasadach , w kryteriach ustanowionych przez Boża Sprawiedliwośc jako prawidłowe .
   I to ciało powinno dostosowywać sie do potrzeb ducha , a nie jak to szatan wciąż robi , by to duch był na usługach ciała .
   Bo w chwili odłączenia ciała od ducha , ciało ulega zniszczeniu samoistnie , nie może ono istnieć bez ducha .
   A duch po odłączeniu od ciała żyje dalej i boryka sie z problemami które zrobiło mu ciało na polecenie szatana .
   To szatan podstępem wprowadził człowieka w bład i spowodował to że sprawy ciała sa najważniejsze , a sprawy ducha nie są wogóle brane pod rozwagę .

   I jeżeli człowiek zacznie podejmować decyzje tylko dobre dla ciała , nie oglądając sie na to , jak to rzutuje na sprawy ducha ,to wówczas możemy wpaśc w pułapke szatana i dla korzyści i przyjemnosci ciała grzebać w ciemności ducha , przez wykonywanie tego co Boża Sprawiedliwośc uważa za złe i za to wyznacza karę .

   Humanizm jest dziedziną zajmujacą sie dobrem ciała . Tak jakby ducha nie było .EWyznaje on zasade że wszystko jest dobre co przynosi korzyści i przyjemnosci dla ciała .A to wielki bład i kłamstwo oraz pułapka szatana . I współczuć tylko mozna temu człowiekowi , który w to wpadnie .Bo podejmuje decyzje które szkodzą i niszczą , i sa pełnieniem woli szatana .

   Gdy kościół zajmuje sie humanizmem , to traci swoje powołanie , bo przestaje bronić spraw ducha .
   Bo kościół powołany jest do tego by zabezpieczać sprawy ducha , aby życie mieściło sie w kryteriach Bozej Sprawiedliwości . By podążało Bożą drogą i osiągało Bozy cel .
   A odstąpienie od tego zadania to jest bardzo szkodliwe , bo duch człowieka zostaje wystawiony na pastwe losu .
   A na to czeka tylko wróg Boga i człowieka przeklety szatan .

   Dotąd dokad człowiek swoja swiadomoscia i wolą podejmuje decyzje które służą duchowi i sa tym czego oczekuje i wyznacza Bóg do wykonania , dotąd jest na Bożej drodze i dotąd jest Boze działanie w wymiarze człowieka .Dotąd człowiek jest wspierany łaska i pomocą z Nieba w swoich problemach .

   A szatanowi najbardziej zależy na tym aby człowiek nie zajmował sie sprawami ducha , by nie wykonywał tego co zleca Bóg do wykonania , by Boza Sprawiedliwośc odcieła człowieka od dostępu do łask i obrony przez Boga . .By został odciety od Bozej Miłosci .
   Szatan robi wszystko co mozliwe by człowiek nie poznał nie zrozumiał sercem Bozej Prawdy , by sie do nie nie dostosował i nie odnalazł Bożej drogi która prowadzi do Bozego celu .
   Bo gdy człowiek pozna Boza prawde , gdy się zorientuje w jakiej rzeczywistości on żyje na prawde , to szatan nie bedzie mógł nim manipulować i wykorzystywac do tego aby szkodził sam sobie , współbratu , by zadawał ból Bogu w Trójcy św .

   Dlatego teraz w kościele żyjemy w sytuacji w której Chrystus Król zezwala tym reformatorom na usługach piekła do realizacji reform , On ich nie zatrzymuje . Bo oni prą do zrealizowania planów szatana z piekielna mocą .
   Bo gdyby Chrystus król chciał ich zatrzymac to musiałby stanąć do walki z człowiekiem . A On wciąż walczy z szatanem.

   .Trzeba odciąć szatana od każdego człowieka , by szatan nie mógł pchać człowieka do tych podłych czynów , które człowiek słabej wiary czy ateista realizuje .

   Teraz w swiecie duchowym toczy sie bój o to by był odciety szatan od wymiaru człowieka . Gdy to sie uda , wówczas rozpocznie sie odbudowa i uporządkiwanie człowieka i swiata , aby mógł dostosować sie do wymogów jakie panują w Królestwie Niebieskim.

   Naszym zadaniem jest wytrwać w trosce o sprawy duchowe o to byśmy byli tymi którzy czynia to czego oczekuje i co wyznacza Bóg do wykonania tu i teraz , aby został usuniety szatan z wymiaru człowieka .
   To usuniecie i zablokowanie szatana następuje w swiecie duchowym .
   Ale gdy sie to osiągnie , wówczas z świata duchowego będzie płynęło tylko działanie Chrystusa Króla , cały wymiar człowieka będzie wypełniony oswiecony pouczony przez Ducha św . I wszystkie sprawy świata ziemskiego samoistnie bedą wchodziły na Boza droge i zgodnie z Jego życzeniem podażały do Jego celu .

   Dlatego szczęśliwi ci którzy właczaja sie w modlitwe rózańcowa w modlitwe krócjat , w pielgrzymowanie , w dostosowywanie sie w czynienie tego o co proszą w orędziach .Bo to jest początek prawidłowej współpracy z Bogiem . Bo to jest czynienie tego co potrzebne jest aby wszystko wracało do stanu ustanowionego przez Stwórce , do stanu w którym człowiek prawidłowo zamieniał w czyn wszystkie pragnienia życzenia dazenia oczekiwania Boga Ojca .To jest powrót do kontynuowania tego co przerwała ingerencja szatana w raju .

   Nie warto zachłystywać sie humanizmem , bo to podstęp szatana i zmuszenie człowieka i kościoła do zajęcia sie rozwiązywania problemów ciała które on co dnia mnoży , po to by człowiek nie miał czasu ani siły do zajmowania sie sprawami ducha . Bo ciało ma takie problemy i trudności jakich nie miało jeszcze od stworzenia świata . Mimo iż wszystek czas zdolności i wszystko poświęcane jest dobru ciała .

   Mamy skupiac sie na rozwiązywaniu spraw ducha .

   Dotąd dokąd będziemy sie trzymali tych priorytetów , to dotąd będziemy przeszkadzać szatanowi w realizacji planu ukradnięcia Jezusowi dusz które są Jego własnością .
   Musimy otaczać miłościa każdego człowieka , bo to co jest miłoscia otoczone ma prawo należeć do Królestwa Miłości .Dlatego tak bardzo ważna jest modlitwa za każdego człowieka , bo jest w ten sposób każdy otaczany miłosćia . I chwila przyjścia Chrystusa Króla nie będzie tak bardzo bolesna dla każdego jak byłaby gdyby nie było tej osłony .
   Chrystus Król kochaa każdego człowieka , musimy pomagać każdemu , by każdy miał szanse wydostania sie z pułapki w którą złapał szatan współbrata i chce go wziąść do piekiel aby sie tam nad nim znecać w makabryczny sposób.
   Bądzmy świadomi tej rzeczywistości i róbmy co tylko możliwe by pomagać Chrystusowi Królowi w planach odzyskanie i odbudowy człowieka i świata by mógł zachwycić Boga Ojca .

   • Nn said

    Ciało nie jest dla rozpusty, lecz dla Pana, a Pan dla ciała. Bóg zaś i Pana wskrzesił i nas również swą mocą wskrzesi z martwych. Czyż nie wiecie, że ciała wasze są członkami Chrystusa? Czyż wziąwszy członki Chrystusa będę je czynił członkami nierządnicy? Przenigdy! (1Kor 6,13-15)… Kto grzeszy rozpustą przeciw własnemu ciału grzeszy. Czyż nie wiecie, że ciało wasze jest przybytkiem Ducha Świętego, który w was jest, a którego macie od Boga, i że już nie należycie do samych siebie? Za wielką cenę bowiem zostaliście nabyci. Chwalcie więc Boga w waszym ciele. (1Kor 6,18-20).

    • halina said

     Cóż wydarzyło sie w raju na wskutek ingerencji szatana ……….
     Umieszczając człowieka w raju Bóg Ojciec stworzył dogodne warunki do tego aby kształtowała sie i budowała rzeczywistośc w której jest wszystko dosłownie i dokładnie tak aby panowała harmonia , jednośc współpraca na wzór jak w Niebie jest ,.
     I tak było , bo zlecał Bóg Ojciec Stworzyciel wymiaru człowieka zadania Adamowi -stworzeniu powołanym do formowania duchowej rzeczywistości w materii .I Adam czynił wszystko dobrze tak jak życzył sobie Bóg Ojciec , i On był z tej współpracy zadowolony .
     Przystąpił Stworzycieldo następnego etapu swojego planu kształtowania rzeczywistości duchowej w wymiarze materii .
     Powołał On kobiete do istnienia . Uczył Bóg Ojciec ich jak dzieci swoje wszystkiego co powinni wiedzieć znać rozumieć aby uczestniczyć Jego planach jakie miał względem człowieka i swiata .
     I właśnie tą współprace zakłócił przeklety szatan podstępem wdzierajac sie do dyspozytorni , do serca człowieka , do kontaktu świata duchowego z swiatem ziemskim , do miejsca w którym zapadaja decyzje , czym będzie zajmował sie teraz człowiek ,w sercu powstaja pragnienia i dążenia i zapadaja decyzje co będzie realizował człowiek .
     I od tego czasu na myśli pragnienia dązenia , na to co zrodzi sie w sercu człowieka miał wpływ przeklety szatan i Bóg Ojciec .
     Po co szatan wdarł sie w wymiar człowieka ??
     Bo chciał aby człowiek Boze stworzenie podążał tą drogą która podąża on , droga buntu , odrzucenia ,pychy egoizmu odrzucenia Boga przez niepodporządkowanie sie Jego woli .

     Szatan podstępem czyni z człowieka ofiarę która dokonuje czynów bardziej podłych i nikczemnych niz on uczynił gdy był w Niebie , a został wyrzucony .
     Może to czynic tylko dlatego , bo w chwili spotkania sie czynu Adama i Ewy z Bożą Sprawiedliwościa , człowiek i swiat został odciety od Bożej sprawiedliwości . I tej Sprawiedliwości nie ma do dzisiaj .
     A człowiekowi pozostało zadanie ustanowione przez Boga Ojca , aby w wymiarze materii sam ustalał prawa , by sam kształtował rzeczywistośc . A za to co uczyni podczas pobytu na ziemi , po smierci zda sprawozdanie .
     No i człowiek przez wieki niczego nie zbudował .
     Wciąż jest cierpienie łzy ból .
     Wciąz człowiek podejmuje zle decyzje , wprowadzając do rzeczywistości przez swoja wolna wole wyboru cechy podsuwane przez szatana z piekła rodem , które burzą ład i porządek jaki trwać powinien . Niszczy wszystko człowiek co dał Bóg mu do wywiązywania sie z zadań i obowiązków jakie mu zlecił do wykonania w chwili poczęcia .
     Człowiek sam tworząc rzeczywistośc w wymiarze materii spowodował to że ziemia stała sie dolina łez bólu nieszczęścia w której nie da sie życ .
     Widzi człowiek że wszystko jest żle ,że nie radzi sobie z problemami które mu życie niesie ,powinien wrócic do Boga Stworzyciela i powiedzieć Mu w pokorze —— Wybacz mi moja zuchwałość i chęc egoistycznego i pysznego kształtowania rzeczywistości , na polecenie Twojego wroga szatana , nie radze sobie , on mi wszystko psuje , on mnie ciagle oszukuje wykorzystuje i pcha do coraz wiekszego błędu podstępem i kłamstwem , do bałaganu i zniszczenia w świecie który stworzyłeś z mysla o mnie . Mało wiem mało rozumie a chciałbym decydować o wszystkim jakbym był na równi z Tobą , a przez to wszystko psuje i niszcze co jest dziełem Twoich rąk . Prosze przyjmij moja wolna wole , chcę czynic to co Ty mi zlecasz do wykonania , bo Ty wiesz jak ma być aby było dobrze . Chce pełnic Twoja wole , chce podążać Twoja droga i osiągać Twój cel , by budować tutaj to , co Ty chcesz aby zbudowanym było . Nie chcę byc wiecej wykorzystywany i oszukiwany przez szatana do robienia Tobie problemów i trudności w Twoich planach i zamiarach jakie masz względem człowieka i swiata . Nie chce więcej zadawać bólu i cierpienia Tobie , współbraciom i wszystkim stworzeniom które umieściłeś w wymiarze materii abyśmy współistnieli w harmoni i jedności ..Przepraszam że dałem sie wciągnąć w pułapke Twojego wroga szatana i zacząłem czynić to co Tobie przykrośc i ból sprawia . Chcę wyjśc z tego , prosze pomóz mi .———

     Bóg daje wciąż dowody na to że chce pomóc człowiekowi wyjśc z tej pułapki w którą wciągnął i zamknął go przeklety szatan.
     Bóg chce zakończyć sprawy które zaistniały w raju , bo one spowodowały problemy i trudności wsród stworzeń Bozych , których On powołał do istnienia .
     Stworzenie bardziej przebiegłe i inteligentne – szatan wdarł sie w wymiar człowieka -stworzenia które mało wie mało rozumie nie ma rozeznania w rzeczywistości w jakiej zyje i dlatego jest ofiarą cierpiącą i zadajaca cierpienie Stwórcy na polecenie szatana , by zostało odciete od Bożej miłości . Aby zostało strącone do piekła za swoje przewinienia względem Boga i aby tam szatan mógł sie na nim wyzywać do woli z swojej nienawiści i podłosci jaka soba przedstawia .

     Boża Sprawiedliwośc nie może postawic na równi tego co robi swiadomie i dobrowolnie to co jest złe , z tym które mało wie mało rozumie jest ciągle w bład wprowadzane i zmuszane do czynienia okropnosci .
     Boża Sprawiedliwośc kare wyznaczy temu stworzeniu które czyni wszystko swiadomie dobrowolnie z premedytacja , czyli szatanowi .
     Człowiek natomiast ma szanse , jeżeli spełni warunek że ;
     – Jeżeli powie szatanowi NIE
     – Jezeli przeprosi Boga , poprosi o przebaczenie i wyrazi chęć wyj ścia z tego w czym pogrązył go szatan , jeżeli odda Stwórcy swoja wolna wole i zapragnie pełnic Boża wole nie swoja prywatna własne ,
     -Jeżeli zapragnie powrócic na Boza drogę , wywiązując sie prawidłowo z wszystkich zadań i obowiazków jakie sa do spełnienia na tej drodze zycia z woli Boga .
     -Jeżeli zapragnie przyjąc do swojego serca Bożą Prawde i dostosuje sie do kryteriów Bozej Sprawiedliwości . I w odniesieniu do nich będzie wyznaczał sobie droge zycia , która będzie słuzyła wzrostowi i rozwojowi Miłości Bozej wśród świata .
     Od postawy człowieka zależy jak zostanie potraktowany przez Boza Sprawiedliwośc .
     Bo teraz następuje czas aby w swiecie ziemskim zapanowała Boza Sprawiedliwośc .
     Przed Boza Sprawiedliwościa ucieka do piekła szatan .
     A Boża Sprawiedliwośc jest przymiotem Bozym . I gdy przyjdzie Chrystus Król jako Król człowieka i swiata , to przyjdzie wraz z Nim Boza Sprawiedliwośc .
     Dlatego sa teraz przygotowania i zabezpieczenia , aby spotkanie sie z Boza Sprawiedliwościa nie było tak przykre i bolesne dla człowieka jak byłoby gdyby nie było uczynionego tego zabezpieczenia które wciąż wypracowujemy ,.
     Boza Sprawiedliwośc ma wyznaczyć szatanowi karę i obciążyć go wina za to co zrobił z człowiekiem i swiatem prze czas ingerencji w wymiarze świata .
     Człowiek powiedział mu NIE , dlatego bedą czynione dogodne warunki do tego aby człowiek mógł pełnic wole Boga w warunkach w których nie przeszkadza mu szatan .
     I dopiero po tym czasie Boza sprawiedliwośc osądzi człowieka sprawiedliwie , według kryteriów Bozej Sprawiedliwości .
     A wiec człowiek ma czas aby wyprowadzic wszystkie sprawy na Boza droge i zawrzeć wszystko w kryteriach Bozej Sprawiedliwości . By tym razem zapracowac na nagrode w Niebie ……….Nie zmarnujmy tej szansy lecz scisle współpracujmy z Tymi którzy nam pomagaja z Nieba ….

  • Gosia 3 said

   Uważam, że humanitaryzm wcale nie jest żle przedstawiany w orędziach MBM. Jezus jednak mówi nam że głównym celem założonego Kościoła jest ewangelizacja czyli nawracanie na katolicyzm gdzie Bóg występuje w Trójcy Świętej i tak go czcimy, Jezus mówi nam gdy będziemy jego wyznawcami i uwierzymy że on oddał nam swoje życie aby nas zbawić to przez tą wiarę będziemy również miłosierni dla bliźniego. Pierwszy Chrystus a zaraz za nim bliżni, tak jak nam mówi najważniejsze przykazanie miłości:” Będziesz miłował Pana Boga swego z całego serca swego, z całej duszy swojej a bliźniego swego jak siebie samego. Jest to zdanie warunkowe pierwszy Bóg w Trójcy a gdy to będzie spełnione to i miłość do bliźniego będzie skutkiem tej miłości. Ale nie może być odwrotnie, że pierwszy człowiek a drugi Bóg. Z miłości do Boga w Trójcy rodzi się miłość do naszych braci, a nigdy odwrotnie. Z Panem Bogiem i Maryją.

   • bozena said

    Gosia, humanizm swiecki jest przedstawiany jako zly, zobacz fragmenty:

    1. 08.08.2014, 21:15 – Matka Zbawienia: Humanizm stanie się substytutem chrześcijaństwa, gdzie nie będzie wspominało się o Bogu
    (sierpień 2014)
    … przez rządy, organizacje praw człowieka i inne siły, które twierdzą, że popierają dobro ludzkości. Humanizm stanie się substytutem chrześcijaństwa, gdzie nie będzie wspominało się o Bogu. Humanizm równający …
    Utworzone: 20 sierpień 2014
    2. 30.06.2014, 23:50- Możecie tylko strzec Prawdy, ponieważ Ja Jestem Prawdą. Odrzucając Prawdę, odrzucacie Mnie
    (czerwiec 2014)
    … już upadło, a wasza słabość będzie waszym zgubnym końcem. Zdradzicie Mnie; odrzucicie Mnie i przyjmiecie Moich wrogów, gdyż zostaniecie tak mocno wciągnięci w nową religię – świecki humanizm, który przyjdzie …
    Utworzone: 09 lipiec 2014
    3. 28.06.2014, 15:03 – Matka Zbawienia: Prawdziwy Kościół stanie się Resztą
    (czerwiec 2014)
    … o nowej jednej światowej religii, która nie będzie oddawała czci mojemu Synowi, Jezusowi Chrystusowi. Nie tylko nie będą Mu służyli, ale ich obowiązkiem będzie służyć potrzebom humanizmu, który w swej …
    Utworzone: 04 lipiec 2014
    4. 27.06.2014, 22:11 – Kiedy Mój Kościół podzieli się i upadnie, z wielką ochotą przyjmie humanizm
    (czerwiec 2014)
    … do celu. Jego największym triumfem było wprowadzenie humanizmu, a w szczególności humanizmu świeckiego. Humanizm, tak zwane pragnienie, by troszczyć się o ludzkie potrzeby poprzez eliminację niesprawiedliwości …
    Utworzone: 03 lipiec 2014
    5. 06.06. 2014, 23:15 – Matka Zbawienia: Cyfra jeden będzie użyta jako symbol w tej nowej książce
    (czerwiec 2014)
    … humanizmu. Będzie gloryfikować ludzkość; inteligencję człowieka; postęp człowieka; wielką siłę naukową człowieka i znaczenie rządzenia wszystkimi krajami w ten sam sposób. Wszystko jest zaplanowane, …
    Utworzone: 09 czerwiec 2014
    6. 18.04.2014, 23:24 – Jest tylko jedna droga do Boga, a prowadzi ona przeze Mnie, Jezusa Chrystusa. Nie ma żadnej innej drogi
    (kwiecień 2014)
    … nie będę się już znajdować. Począwszy od tego roku Moje Krzyże zaczną znikać, a gdy Moje Kościoły i ci, którzy twierdzą, że Mi służą, będą mówili o znaczeniu humanizmu, już nie usłyszycie, żeby mówili …
    Utworzone: 21 kwiecień 2014
    7. 10.12.2013, 23:00 – Nie możecie przekazywać Prawdy, kiedy wasze ja dąży do popularności
    (grudzień 2013)
    2013/2013.12.10_23.00 Moja szczerze umiłowana córko, jak bardzo boli Mnie, gdy widzę, że tak wiele osób akceptuje fałszywą pokorę, leżącą u podłoża humanizmu, tak bardzo popieranego przez tych, którzy …
    Utworzone: 19 grudzień 2013
    8. 09.11.2013, 11:48 – Wkrótce wielu zacznie korzystać ze swojej wiedzy naukowej, aby oceniać Najświętsze Ewangelie
    (listopad 2013)
    … zawarte w Biblii, to są po prostu metafory mające na celu stworzenie pokoju wśród ludzi. Wykorzystają przesłanie humanizmu, miłość wzajemną, gdy chodzi o zdolność do opieki nad ubogimi, niewykształconymi …
    Utworzone: 19 listopad 2013
    9. 27.07.2013, 19:22 – Gdy zajrzycie pod maskę humanizmu, nie znajdziecie śladów Boga
    (lipiec 2013)
    … on szukać przyczyny, aby uzasadnić swoje istnienie. Przekleństwo humanizmu polega na tym, że człowiek wywyższa się w swoich oczach. Według humanistów trzeba zrobić wszystko, aby na pierwszym miejscu znalazło …
    Utworzone: 04 sierpień 2013
    10. 03.06.2013, 21:50 – Wasze pogańskie praktyki zawiodą was do Piekła
    (czerwiec 2013)
    … Przyjmuje ono wiele form. Co najważniejsze, będzie ono przedstawione, jako nieszkodliwa zabawa dla tych, którzy zajmują się praktykami New Age, jako ważna część osobistego rozwoju – forma humanizmu i miłości …
    Utworzone: 12 czerwiec 2013
    11. 19.05.2013, 20:08 – A wtedy, gdy już o Mnie zapomną, Mój Kościół powstanie z martwych, tak jak Ja
    (maj 2013)
    … dopuści się, aby zostało ujawnione jego prawdziwe oblicze. Zostanie ono zaprezentowane światu jako nowa forma sprawiedliwości społecznej – nowa forma humanizmu, gdzie wszystkie potrzeby człowieka zostaną …
    Utworzone: 24 maj 2013
    12. 29.03.2013, 19:00 – Nie do Moich Stóp padną. Nie Moje Stopy będą całować, lecz stopy Moich sług, wyznawców, grzeszników
    (marzec 2013)
    … gdy promujecie fizyczny dobrobyt człowieka nad jego potrzebami duchowymi, wtedy nie idziecie za Mną, Jezusem Chrystusem. Humanizm nie jest chrześcijaństwem. Być chrześcijaninem znaczy oddać wszystko …
    Utworzone: 30 marzec 2013

    • Gosia 3 said

     Bożenko! no właśnie ja napisałam że humanizm bez Boga w Trójcy nie jest Chrześcijaństwem ale miłość do bliźniego jest konieczna i potrzebna do zbawienia ale tylko i wyłącznie gdy na pierwszym miejscu postawimy Boga. Nigdy humanizm nie może być pierwszy przed Bogiem i o to mi chodziło. Bo gdyby była tylko sama miłośc do Boga w Trójcy bez miłości bliżnego to też za mało do Zbawienia. Ale Bóg to tak mądrze wymyślił, że kochając Chrystusa kochasz i bliźniego. To są dwa nieodłączne naczynia połączone. Jezus nam wyjaśnia że sam humanitaryzm bez jego obecności jest pustym naczyniem.

    • bozena said

     Gosia, dziękuje, tez tak to rozumię. A moją odpowiedz podalam,(w sposob jak niektorzy to robią) – ale jako odp na Twoje pierwsze zdanie – wprowadzenie – nie jako tako dyskusję.

    • bozena2 said

     http://www.masoneria.com.pl/index.php?tyt=36
     Kult człowieka
     Będąc “laickim protestantyzmem”, humanizmem bez prawdziwej transcendencji, religia masońska może doprowadzić tylko do kultu człowieka i ludzkości. Oto teksty, które o tym świadczą:

   • Gosia 3 said

    Jeszcze dokładniej Ci to wyjaśnię gdy będziesz pomagała ludziom w różny sposób a nie będziesz miała miłości do Boga to jesteś przed Bogiem pustym bębnem bo za same uczynki człowiek nie jest zbawiony. I dlatego Jezus potępia humanitaryzm świecki ale nie ten związany z nim. W przykazaniu miłości jest ukazany ten związek i to współistnienie. I o to mi Bożenko chodzi o tym że Jezus nie potępia tego humanitaryzmu w związku z miłością do Boga w Trójcy. Pozdrawiam.

    • Gosia 3 said

     Bożenko jeszcze raz pozdrawiam Cię i może to tak wyglądać że się tak wymądrzam, to Cię przepraszam ale naprawdę chodzi mi tylko i wyłącznie o to że chcę Ci przekazać to jak mnie Bóg daje to rozumieć. Z Panem Bogiem i Maryją

  • Zorrro said

   Istotą humanizmu jest stawianie człowieka w centrum jego swiata, zamiast Boga Stwórcy.
   Zatem nie może być innego stanowiska wobec humanizmu jak negatywne. Zresztą dobrze pamiętam czasy marksizmu, w którym humanizm odgrywał wybitnie pierwszoplanową rolę, tym samym zdradzał, że ta formacyjna zasadzka pochodzi z samych piekieł.

   • Gosia 3 said

    Tak masz rację ale wielu humanistów nie wyklucza przy tym wiary w Boga. I stąd w jednym z orędzi MBM Jezus mówi o tym humaniżmie świeckim . Celowo go określa jako świecki żeby odróżnic od tego dopuszczającego Boga. Tutaj może pomieszałam dwa pojecia humanizm i humanitaryzm. A humanitaryzm pochodzi od humanizmu jest to między innymi postawa pozytywna , empatyczna wobec drugiego człowieka. Zauważ ,że ośrodki humanitarne często prowadzą osoby wierzące. I dlatego Jezus nam otwiera nam szeroko oczy bysmy nie zbłądzili i nie wybrali tego świeckiego humanizmu gdzie będzie się bardzo pomagać ludziom ale nie z miłości serca gdzie żródłem jest wiara ale z wyrachowania by celowo ich dusze były zatracone i nie osiągnęły Zbawienia i życia wiecznego. Jeśli się mylę to mnie popraw.

    • Okto said

     Myślę, że się nie mylisz…Najważniejsze jest to aby ukazywać PRAWDĘ ludziom zawartą w tych orędziach…słowami tej Księgi Prawdy

     Pozdrawiam.

    • Gosia 3 said

     No to cieszę się że podobnie to odbierasz. Chciałam przekonać Zorro a przekonałam Ciebie. Również Cię pozdrawiam i życzę miłego dnia.

    • Zorrro said

     Rozumiem powyższe rozważania i mogę się pod nimi podpisać, choć z mocniejszym wyeksponowaniem, że wyłania się tu problem różnorodnego rozumienia terminu humanizm, humanitarności. Skłonny jestem uściślić to rozumienie do juz w tradycji funkcjonującego :
     humanizm- postawa eksponująca człowieka jako centrum swiata, skrajne jego rozumienie: sytuuje go w miejscu Boga.
     Zaś humanitarność, to jednak dalece odmienna postawa eksponująca bardziej troskę o innych niż o siebie. Takie rozumienie znajduje w pani, Gosiu egzemplifikacji.
     W orędziach MBM jest raczej mowa o przestrzeżeniu przed humanizmem i to tym skrajnym, który, jak wspominałem, jest do dziś mocno obecny w ateistyznym nurcie lewactwa, w tym w peerelowskim marksizmie.
     Mówiąc krótko: jak się nie wierzy w Boga, to się wierzy w czlowieka. Do jakiej hekatomby cierpien ta wiara jedynie w człowieka doprowadziła, dobitnie mówi nam hoćby historia XX wieku.
     Pozdrawiam

    • Gosia 3 said

     Dzięki tej dyskusji rozwinęliśmy ten temat i to jest bardzo potrzebne ,żeby ludzie zrozumieli ze nie samym chlebem człowiek żyje, że te dobra rzucone za darmo nie dadzą nam życia wiecznego. Że przyjdzie za to gorzko zapłacić. Musimy szukać tego chleba żywego w Eucharystii a Bóg nas nakarmi i nie da zginąć. Zawsze znajdzie się taki Zorro co zabierze bogatym a przyniesie biednym ale będzie to czynił z miłości do Boga.
     Pozdrawiam Cię Zorro

 12. Piotr2 said

  Czy wiesz, co znaczy żyć?
  Tak wiem! Pić kielich,
  który nęcąc przychodzi naprzeciw
  z pochlebnym, jasnym błyskiem.
  Po płatkach róży iść
  wśród dźwięków cudnej pieśni
  i w blasku szczęścia trwać,
  a wszelkie trudy znikną.
  Czy wiesz, co znaczy żyć?
  Ach nie! Gdyż człowiek zwie swym szczęściem,
  jak w końcu się okaże,
  błyszczący czar złudzenia.
  Jak długo z twoim „ja”
  związałeś swe dążenia,
  tak długo nie znalazłeś
  istoty swego życia.
  Do świata z blaskiem iść
  i głosić ideały,
  by ci, co w dole są,
  znaleźli drogę w górę.
  To jest wartością życia
  i tu już twa nagroda,
  to da ci pełnię szczęścia
  i wieczny cel ukaże.

  http://mtrojnar.rzeszow.opoka.org.pl/klara_fietz/wiersze.htm

  Króluj nam Chryste.

  • Piotr2 said

   „Miłość, która w Jezusie nie widzi przede wszystkim Ukrzyżowanego, jest powierzchowna. Kto sięga do głębi miłości, znajduje miłość cierpiącą. Muszę kochać krzyż, nie potrafię inaczej. Miłość nie może żyć bez cierpienia” (Sł. B. Siostra Klara Fietz 16.8.1934).

   więcej tutaj:

   http://mtrojnar.rzeszow.opoka.org.pl/klara_fietz/mistyka.htm

   • Piotr2 said

    S. Klara Fietz, czyli piękna kobieta podpowiada, jak trafić do nieba
    Urzekała urodą i wdziękiem, była doskonałą nauczycielką.
    Gdy zmarła w 33 roku życia ze zdumieniem okrywano jak głębokie było jej życie duchowe.
    Oto jedna z jej myśli, zaczerpnięta z nowenny*):
    Cyt.:

    „Każdego ranka, który jest darem Stwórcy, musisz przyjąć postawę
    gotowości do walki i z trzeźwym spojrzeniem powiedzieć do dnia:
    „Chcę zobaczyć, co mi przyniesiesz i czy potrafisz mnie poskromić”.
    To światłe, bojowe spojrzenie miej także w czasie modlitwy porannej.
    To nic nie szkodzi, gdy wieczorem jesteś umęczony a spojrzenie twoje ni
    e jest już takie bystre, gdyż ciężar dnia przysłonił jego blask.
    Powiedz to Panu i idź spokojnie spać, a następnego dnia zrób podobnie.
    Tak dni twoje nie zostaną zmarnowane, a o to przecież chodzi.
    Zaś ty z każdym dniem stawać się będziesz troszeczkę mądrzejszy,
    chociaż może sam tego nie spostrzeżesz, jednak powoli wyrastać
    będziesz poza swoje umęczone „Ja”, a wrastać w krąg zainteresowań Boga.
    Zarówno ty i ja musimy na świecie reprezentować interesy Boga.
    W naszych niespokojnych czasach trudno przewidzieć,
    co przyniesie nam przyszłość. W
    każdym razie musimy do tych czasów dorastać przez prace doskonalącą,
    twardą pracę nad sobą” (list z 23.9.1930).

    http://mtrojnar.rzeszow.opoka.org.pl/klara_fietz/nowenna.htm

    Przeszukując internet trafiłem na te teksty z którymi się obecnie zapoznaję. Nigdy wcześniej nie słyszałem o s. Klarze Fietz. Ile jeszcze takich skarbów kryje nasza historia i ziemia.
    Polecam wszystkim zainteresowanym.

    Króluj nam Chryste.

  • Piotr2 said

   Zastanawiałem się czemu mi dzioba zmieniło a to po prostu zabrakło jednej literki w mailu.

   Króluj nam Chryste.

 13. black.elizz said

  Olej z czarnuszki zwalcza raka

  Olej z czarnuszki (Nigella sativa) hamuje aktywność komórek rakowych, a nawet niszczy pewne ich rodzaje. Badania wykazały, że olej ten jest skuteczny w leczeniu raka u zwierząt, i może być równie skuteczny jako lek przeciwrakowy dla niektórych rodzajów raka u ludzi. Olej ten i jego ekstrakt thymoquinone mocno działa na różne choroby zapalne, w tym raka: wątroby, skóry, trzustki, szyjki macicy, piersi, kości, żołądka, jelita grubego, mózgu i chłoniaka. [1]
  Pomimo kilku dekad bardzo pozytywnych badań na temat stosowania tego oleju na raka, naukowcy rzadko przyspieszali prace w badaniach klinicznych na ludziach, nawet jeśli korzyści są duże, a ryzyko negatywnych skutków ubocznych bardzo małe. [2]
  Jak zobaczycie z wyników badań które tu omawiam, stosowanie tego oleju w profilaktyce i leczeniu raka udowodniło, iż stanowi potężną strategię dla wielu form raka. Ale medycyna głównego nurtu jeszcze nie uznała go za korzystny. Zbadam niektóre z politycznych presji hamujących badania kliniczne na pacjentach z rakiem, i zastanowię się dlaczego firmy farmaceutyczne mogą chcieć wyciszyć stosowanie oleju z czarnuszki.
  Od tysięcy lat czarnuszkę stosowano w leczeniu raka
  W dwu odrębnych badaniach w 2011, naukowcy z Chin [3] i z Arabii Saudyjskiej [4] przyjrzeli się literaturze naukowej na temat stosowania oleju z nasion czarnuszki (nazywanych także nasionami czarnego kminku) u pacjentów z rakiem. Ponownie potwierdzili przeciwrakowe właściwości tego oleju produkowanego z nasion. Zauważyli, że ten olej stosowano również w medycynie tradycyjnej przez stulecia.
  Zarówno olej jak i jego ekstrakt thymoquinone są bezpieczne i skuteczne również w leczeniu komplikacji sercowo-naczyniowych, w chorobie cukrzycy, astmy, nerek itd. Jest bezpiecznym i skutecznym środkiem przeciwko rakowi systemu krwionośnego, płuc, nerek, wątroby, prostaty, piersi, szyjki macicy i skóry.
  Badacze wykryli, że mechanizmy molekularne w leczeniu raka jeszcze nie są wyraźnie rozumiane, ale badania wykazały, że thymoquinone odgrywa rolę przeciwutleniacza i poprawia system odpornościowy. Olej ten nasila apoptozę, czyli pomaga organizmowi systematycznie usuwać stare, niezdrowe i niepotrzebne komórki (np. rakowe), bez uwalniania toksyn. Kontroluje on również drogę Akt, co oznacza, że ​​steruje procesem, który zarządza przeżyciem komórek zarówno normalnych, jak i nowotworowych. Chociaż aktywność przeciwnowotworową czarnuszki uznano tysiące lat temu, to dopiero w ostatnich 20 lub 30 latach podjęto badania naukowe w celu zbadania tego ważnego tradycyjnego leku.
  Czarnuszka i miód razem działają – medycyna ludowa ma rację
  Egipscy naukowcy badali ochronny wpływ miodu pszczelego i ziaren czarnuszki na stres oksydacyjny i raka, którego wywołali narażając szczury na silny czynnik rakotwórczy. Po poddaniu 4 grup szczurów działaniu rakotwórczemu, pewnym grupom podawano czarnuszkę abo miód, a jednej grupie podawano oba – czarnuszkę i miód. Szczury zbadano po upływie 6 miesięcy. Szczury które jadły czarnuszkę miały 80% ochronę przed stresem oksydacyjnym i powstawaniu nowotworów, natomiast szczury jedzące dzienną dawkę zarówno miodu jak i czarnuszki miały 100% ochronę przed stresem oksydacyjnym, reakcjami zapalnymi i powstawaniu nowotworów. [5]
  Olej czarnuszkowy jest ważnym pomocnikiem w radioterapii
  W 2014 tureccy badacze poinformowali o tym jak olej czarnuszkowy może pomagać osobom leczonym radiacją na raka. Wykazali, że wielu tych pacjentów cierpi na ostre skutki uboczne w czasie i po leczeniu. Zbadali skutki naświetlań i dodatku tego oleju na system utleniania / przeciwutleniania na tkanki wątroby u naświetlanych szczurów. Niektóre z tych szczurów poddali pojedynczej dawce promieni gamma. Jedna grupa otrzymywała 1 g oleju na kg masy ciała godzinę przed naświetlaniem i codzienną dawkę przez kolejne 10 dni. Drugą grupę poddawano naświetlaniu i podawano roztwór soli fizjologicznej zamiast oleju. Grupy kontrolnej nie poddawano naświetlaniu. Analiza wyników pokazuje, że olej czarnuszkowy zmniejsza markery stresu oksydacyjnego i ma skutki antyoksydacyjne, co również zwiększa zdolność antyoksydacyjną w tkankach wątroby szczurów. A zatem, stosowanie oleju przed naświetlaniem, i przez 10 dni po nim, chroniło szczury przed szkodliwymi skutkami tej terapii. [6]
  W Indiach w 2012 naukowcy zbadali wpływ stosowania ekstraktu z nasion czarnuszki na myszach wystawionych na działanie promieniowania gamma. Badano grupę myszy normalnych i grupę myszy z nowotworami. Eksperyment ten przeprowadzono w odtworzonych ludzkich warunkach klinicznych, kiedy normalne tkanki pacjentów z rakiem narażane są na szkodliwe efekty radioterapii. Myszom podawano ekstrakt z nasion czarnuszki przed działaniem promieni gamma. Otrzymywały 100 mg ekstraktu na 1 kg wagi ciała. Wyniki wykazały, że ekstrakt ten uchronił wątrobę, śledzionę, mózg i jelita przed szkodzącym promieniowaniem gamma, zarówno u normalnych myszy jak i tych z nowotworami.
  Badacze doszli do wniosku, że płynny ekstrakt z nasion czarnuszki działa ochronnie przed uszkodzeniami spowodowanymi promieniowaniem i zmianami biochemicznymi. Ten efekt ochronny przypisali zdolności ekstraktu do wymiatania wolnych rodników, jak i jego właściwościom przeciwutleniającym. Tak więc ten płynny wyciąg można stosować u pacjentów, którzy otrzymują promieniowanie, dla ochrony przed stresem oksydacyjnym w normalnych tkankach, i łagodzenia innych niepożądanych skutków ubocznych promieniowania. To może poprawić jakość życia pacjentów z rakiem. [7]
  Czarnuszka ingeruje w niekontrolowany wzrost komórek i zabija komórki raka wątroby
  W 2013 w Indiach zbadano stosowanie thymoquinone, składnika pochodzącego z nasion czarnuszki. Badano dwie grupy szczurów z rakiem. Jednej podawano do picia wodę z 0,01% thymoquinone, drugiej samą wodę. Po 16 tygodniach obu grupom zbadano guzki raka wątroby, markery urazowe wątroby i markery nowotworowe. Szczury którym nie podawano thymoquinone wykazały istotne powiększenie guza wątroby. Ale te które otrzymywały 20 mg thymoquinone na kilogram masy ciała znacznie zmniejszyły markery guzków raka wątroby i markery urazowe wątroby. Grupa której podawano thymoquinone z oleju z czarnuszki nie rozwinęły guzków raka wątroby, a wymiary nowego guzka były dużo mniejsze niż tych którym go nie podawano. Doszli do wniosku, że thymoquinone miał korzystne skutki w leczeniu raka watroby, z powodu jego silnej właściwości zapobiegającej mnożeniu się komórek rakowych. [8]
  Badacze w Egipcie w 2012 oszacowali efekty antyguzowe miodu pszczelego i oleju z czarnuszki na komórki rakowe ludzkiego raka w eksperymentach laboratoryjnych. Zbadali zdolność antyoksydacyjną miodu i ekstraktu z czarnuszki, oraz zdolność tych substancji do eliminowania niezdrowych komórek takich jak rakowe. Wykryli, że zarówno miód jak i ekstrakt z czarnuszki, były skuteczne w zmniejszaniu żywotności komórek raka wątroby. Miód i ekstrakt z czarnuszki poprawiły również status antyoksydacyjny komórek i wymusiły śmierć komórek rakowych poprzez apoptozę. [9]
  Olej z czarnuszki zabija komórki raka płuc
  Saudyjscy naukowcy poinformowali w 2014. że medycyna tradycyjna stosowała czarnuszkę w leczeniu wielu chorób. Właściwości przeciwutleniaczowe, przeciwzapalne i przeciwbakteryjne czarnuszki są dobrze znane. To badanie prześledziło działanie antyrakowe oleju czarnuszkowego i ekstraktu stosowanych laboratoryjnie w raku płuc u człowieka. Naukowcy traktowali komórki raka płuc olejem lub ekstraktem przez 24 godziny. W tym eksperymencie użyli 0.01 mg/ml do 1 mg/ml oleju albo ekstraktu. Po zakończeniu tego procesu oszacowali żywotność komórek rakowych.
  Wyniki wykazały, że zarówno olej jak i wyciąg z czarnuszki znacznie zmniejszają liczbę żywych komórek rakowych i zmieniają morfologię komórek. Okazało się, że im większe stężenie oleju lub ekstraktu użyto w leczeniu komórek rakowych, tym większa była liczba śmierci komórek. Ponadto, zarówno olej jak i wyciąg spowodowały zmianę wyglądu typowego dla komórek nowotworowych, zmniejszyły się ich wymiary. Badacze doszli do wniosku, że ich dane wykazały, że ekstrakt z nasion i olej znacznie zmniejszyły żywotność komórek ludzkiego nowotworu płuc. [10]
  Składniki nasion czarnuszki zabijają komórki złośliwego raka mózgu
  W 2013 naukowcy z Ohio State University opublikowali wyniki badań wskazujące na to, że glejak [glioblastoma] jest najbardziej agresywnym i najbardziej powszechnym typem guza złośliwego mózgu u człowieka, ze średnim okresem zycia 15 miesiecy. Ci naukowcy podkreślili, że istnieje wielka potrzeba dodatkowych terapii w leczeniu glejaka.
  Naturalnie występującym związkom fitochemicznym poświęcono dużo uwagi, ponieważ wiele z nich wykazuje silne działanie zabijania guza. Thymoquinone jest jednym z bioaktywnych związków oleju czarnuszkowego.Thymoquinone ma właśiwości przeciwutleniaczowe, przeciwzapalne i przeciwrakowe. Ma selektywne własności cytotoksyczne dla komórek ludzkich, co oznacza, że ​​zabija komórki rakowe człowieka, ale nie jest szkodliwy dla normalnych komórek.
  Ten specyficzny eksperyment zbadał sposób w jaki thymoquinone selektywnie hamuje zdolność klonowania się komórek rakowych glejaka mózgu i rdzenia kręgowego. Ale thymoquinone nie hamuje aktywności normalnych komórek w ludzkim mózgu i rdzeniu kręgowym. Inną ważną właściwością thymoquinone jest hamowanie autofagii genów w komórkach rakowych. Autofagia w komórkach rakowych umożliwia dalsze mnożenie się komórek rakowych poprzez utrzymanie produkcji energii komórkowej.
  Jeśli zahamuje się autofagię, to zahamuje się również wytwarzanie energii komórkowej komórek rakowych. To prowadzi do regresji aktywności guza i wydłuża okres przeżycia narządów dotkniętych guzami. A zatemzdolność thymoquinone do hamowania tworzenia klonów komórek rakowych i jego zdolności do hamowania ponownego użycia materiałów komórkowych innych komórek przez komórki rakowe za pomocą autofagii, zapewniają ciekawą i powstającą strategię leczenia raka. [11]
  Czarnuszka hamuje raka piersi
  Przeprowadzone w 2013 badanie w Malezji, zajęło się skutecznością przeciwrakową thymoquinone stosowanego w długotrwałym leczeniu komórek rakowych człowieka w laboratorium. Składnik ten wykazał przedłożone hamowanie mnożenia się komórek raka piersi w długotrwałym leczeniu. Okres tego hamowania zależał od dawki thymoquinone: im większa, tym większe hamowanie. [12]
  Czarnuszka zabija komórki białaczki
  Malezyjscy naukowcy zauważyli w 2013, że zwiększa się zainteresowanie stosowania naturalnie występujacych składników w medycynie naturalnej, które mają potencjał antyrakowy. Nigella sativa (czarnuszka) jest jedną z najbardziej badanych roślin. To roczne zioło rośnie w krajach basenu M Śródziemnego i Indiach. Thymoquinone to jeden składnik aktywny wyizolowany z Nigella sativa. Efekt przeciwrakowy thymoquinone, poprzez indukcję apoptozy wynikającej z zaburzonej czynności mitochondriów, oceniono liczbą komórek ostrej białaczki. Badacze wykryli, że leczenie komórek białaczki thymoquinone zachęca do apoptozy prowadzącej do śmierci komórek.Wyniki te wskazują, że thymoquinone z czarnuszki może być obiecującym środkiem w leczeniu białaczki. [13]
  Olej z czarnuszki hamuje i zabija komórki rakowe jelita grubego
  Naukowcy z University of Mississippi Medical Center potwierdzili w swoim badaniu w 2007, że stosowany w chemioterapii lek 5-fluorouracyl (5-FU) nadal jest złotym standardem w leczeniu raka jelita grubego. Ale zauważyli, że skutki uboczne 5-FU są liczne ze względu na to, że atakuje komórki zarówno zdrowe jak i rakowe. Odpowiedzieli na wyniki poprzednich badań wykazując, że przeciwutleniacze mają zdolność powstrzymywania niektórych procesów chorobowych, w szczególności raka. Badali 3-galusan epigallokatechiny (epigallocatechin-3-gallate), najbardziej obficie występującą katechinę w zielonej herbacie, i thymoquinone uważany za najważniejszy składnik przeciwrakowy w czarnuszce. Czarnuszka znana jest z silnych zdolności ‚wymiatających’. Jest inhibitorem stresu oksydacyjnego i od stuleci stosowano ją na Bliskim Wschodzie ze względu na jej zdolność leczenia wielu różnych chorób.
  Celem tego badania było zbadanie roli przedłużonego dawkowania thymoquinone z nasion czarnuszki, katechiny z zielonej herbaty, i leku chemioterapeutycznego 5-FU, na aktywność metaboliczną i zmiany strukturalne w komórkach ludzkiego raka jelita grubego w hodowlach laboratoryjnych. Wyniki tych badań wykazały, że katechina z zielonej herbaty i thymoquinone z czarnuszki, wytwarzają znaczne niszczenie komórek rakowych i ingerują w metaboliczne funkcje komórek, co było porównywalne z komórkami poddawanymi przedłużonemu działaniu leku 5-FU. Pod względem morfologicznym zmiany komórkowe nastąpiły po 24-godzinnym podawaniu katechiny z zielonej herbaty i thymoquinone, co było porównywalne z zauważonymi zmianami komórkowymi w komórkach poddawanych działaniu leku 5-FU. Ostatecznie naukowcy doszli do wniosku, że środki naturalne mogą oferować bezpieczną alternatywną metodę leczenia raka jelita grubego. [14]
  We wcześniejszym badaniu w 2004, libańscy naukowcy zidentyfikowali wielką rolę oleju czarnuszkowego w profilaktyce i leczeniu raka. Zauważyli, że nasiona czarnuszki i olej używano w Azji, na Bliskim Wschodzie i w Afryce do promowania zdrowia i walki z chorobami. „Thymoquinone, najobficiej występujący składnik czarnuszki jest obiecującym środkiem dietetycznym w profilaktyce raka. Zbadalismy wpływ thymoquinone na ludzkie komórki raka jelita grubego. Wykazujemy, że thymoquinone hamuje wzrost liczebności komórek raka jelita grubego. Nasze wyniki potwierdzają potencjał stosowania thymoquinone w leczeniu tego raka„. [15]
  Czarnuszka pomaga w leczeniu skażenia bakterią H. pylori (helicobacter pylori)
  W 2010, saudyjscy naukowcy wykazali, że H. Pylori przypisuje się wiele chorób, a zwłaszcza przewlekłe aktywne zapalenie żołądka, chorobę wrzodową żołądka i raka żołądka. Skuteczne leczenie infekcji H. pylori środkami przeciwbakteryjnymi może prowadzić do regresji zaburzeń związanych z H. pylori. Oporność H. pylori na antybiotyki wzrasta, i jest konieczne opracowanie nowych skutecznych środków. Nasiona nigella sativa(czarnuszki), powszechnie stosowane zioło, ma właściwości anty-H. pylori.
  Obecnie przeprowadzono badanie w celu oceny skuteczności nasion czarnuszki w zwalczaniu zakażenia H. pylori u 88 pacjentów z niewrzodową niestrawnością. Pacjentów przypisano losowo do 4 grup. Grupy otrzymały różne kombinacje klarytromycyny i / lub amoksycyliny (antybiotyki), omeprazolu (lek przeciwko refluksowi żołądka), i oleju czarnuszkowego. Naukowcy odkryli, że nasiona czarnuszki posiadają klinicznie przydatne właściwości anty-H. pylori, porównywalne do łącznego stosowania wszystkich trzech testowanych leków. [16]
  Jaka przyszłość czeka olej czarnuszkowy?
  Połączenie thymoquinone z nasion czarnuszki z konwencjonalnym leczeniem raka
  W 2011 roku niemieccy naukowcy nazwali doksorubicynę ostoją chemioterapii, pomimo jej kardiotoksyczności i ograniczonej zdolności leczenia nowotworów opornych na wiele leków. Ostatnie badania wykazały ochronne skutki thymoquinone, nietoksycznego składnika olejku z Nigella sativa, wobec kardiotoksyczności wywołanej przez doksorubicynę. Podsumowując, wykryli, że thymoquinone wzmacnia przeciwrakowy skutek doksorubicyny w chemioterapii w niektórych liniach komórek raka. [17]
  W 2013 naukowcy z Singapuru wykazali, że istnieje ograniczona liczba środków terapeutycznych do leczenia raka, a komórki rakowe rozwijają oporność na te leki. Dlatego konieczne jest odkrywanie nowych leków do leczenia raka piersi. Właściwości przeciwguzowe thymoquinone, związku wyizolowanego z oleju czarnuszkowego, wykorzystano do leczenia raka piersi u myszy. Odkryto, że leczenie thymoquinone hamowało wzrost guza, a efekt ten jeszcze bardziej wzmocniło połączenie go z doksorubicyną stosowaną w chemioterapii. [18]
  Próby kliniczne na pacjentach z rakiem
  Badacze z Wayne State University w Michigan odkryli, że przegląd opublikowanych raportów o czarnuszce wskazuje, że uzasadnione są dalsze wnikliwe badania. Wyraźnie wskazują na konieczność zbadania jej biodostępności i opisanie toksyczności fazy I u ludzi. Wyniki tych badań będą instrumentalne dla postępu w tej dziedzinie dla wsparcia zapoczątkowania badań klinicznych testowania skutków tego starożytnego środka w leczeniu raka. [19]
  Badacz z Omanu mówi co powinno się zbadać w oleju czarnuszkowym. Stwierdza oczywisty fakt, że thymoquinone(bioaktywny fitochemiczny składnik oleju czarnuszkowego) zbadano bardzo wnikliwie. Bardzo dokładnie zbadano stosowanie thymoquinone w badaniach laboratoryjnych ludzkich komórek rakowych i zwierzęcych z wywołanymi komórkami rakowymi. W rezultacie, na podstawie tych badań zgromadzono istotną ilość infomacji, dających lepsze zrozumienie właściwości tego składnika zapobiegających ich rozmnażaniu. Dlatego zasadne jest to, żeby badania thymoquinone przeszły z etapu testowania laboratoryjnego na eksperymenty kliniczne. [20]
  Podsumowanie
  Po dokonaniu przeglądu ponad 120 naukowych abstraktów badań nad stosowaniem oleju czarnuszkowego ithymoquinone w różnych typach nowotworów, zacząłem się zastanawiać, dlaczego było tak niewiele badaniach klinicznych na pacjentach z rakiem. Nie mogłem powstrzymać się przed postawieniem pytania: „Skoro olej czarnuszkowy posiada znaczne właściwości przeciwrakowe, które przedstawiły te wszystkie badania, i okazał się nie być toksyczny dla zdrowych komórek ludzkich, to dlaczego naukowcy wciąż przeprowadzają badania laboratoryjne? Dlaczego nie podjęto jeszcze prób na ludziach?”
  Dobrze znana jest historia stosowania nasion czarnuszki. Tradycyjna medycyna ludowa bezpiecznie używała ich od czasów egipskich faraonów. Olej z nich znaleziono w grobowcu faraona egipskiego Tutenchamona, co pokazuje, że prawdopodobnie odgrywał ważną rolę w starożytnych egipskich praktykach. [21] Nasiona czarnuszki archeolodzy znaleźli również zmieszane z miodem i woskiem pszczelim w ampułach z okresu staro-hetyckiego Boyalı Höyük (Kopiec), z około 1650 r.p.n.e., w płn-środkowej Turcji. [22] Nasiona czarnuszki i olej stosowano w dziesiątkach chorób, z wielkim sukcesem, już od tego czasu w dużej części świata.
  Natomiast jeśli chodzi o leczenie raka, środek ten nadal tkwi w laboratorium, jakby był niebezpieczną niesprawdzoną toksyczną substancją. Pamiętajmy, nasiona czarnuszki i olej z nich to produkty spożywcze! Są absolutnie jadalne. Wykorzystywano je do aromatyzowania żywności i w codziennych tonikach i medycynie od tysięcy lat. Nie potrzebujemy więcej badań w probówkach czy na zwierzętach, by udowodnić, że nasiona czarnuszki są bezpieczne i skuteczne w doświadczeniach laboratoryjnych. Badania których potrzebujemy to rozwój protokołów do użycia oleju z nasion w warunkach klinicznych u pacjentów z rakiem. Jak wynika z badań, olej ten jak i thymoquinone są skuteczne w walce z rakiem i nie wywołują skutków ubocznych. To jest czas dla badań klinicznych.
  Dlaczego tak rzadko prowadzone są badania kliniczne oleju w leczeniu raka?
  Uważam, że odpowiedź na to pytanie wiąże się z siłą kontrolną firm farmaceutycznych. Jak niektórzy z naukowców zauważyli w swoich badaniach, konwencjonalne leki chemioterapeutyczne są coraz mniej skuteczne. W niektórych z cytowanych wyżej eksperymentów zbadano stosowanie oleju i thymoquinone w połączeniu z istniejącymi lekami chemioterapeutycznymi. Kiedy wykonali eksperymenty tego rodzaju, często wykrywali, że w połączeniu działały lepiej niż same leki chemioterapeutyczne. W niektórych eksperymentach, thymoquinone działa równie dobrze jak leki chemioterapeutyczne, co może oznaczać, że chemioterapeutyczne substancje toksyczne można po prostu zastąpić naturalnym ekstraktem z nasion, który nie wywołuje szkodliwych skutków. Dla osób chorych na raka to może to być dobra wiadomość, ale dla przemysłu farmaceutycznego jest bardzo zła, bo nie przynosi zysków.
  W przemyśle farmaceutycznym występuje niepokojący trend, że te firmy próbują przejąć kontrolę nad naturalną substancją i uniemożliwić dostęp do niej bez recepty. Potem dodałyby naturalną substancję do istniejącego leku, który ma wygasający patent, i stworzyłyby coś, co nazwą „nowym lekiem”, który oczywiście wtedy opatentują. Firmy farmaceutyczne stosują tę strategię za pomocą FDA w przypadku kwasu foliowego (wit. B9). Starają się przejąć naturalną formę wit. B9, niezbędną do życia człowieka, i zrobić kombinację SSRI/ folianów, by utworzyć nowy opatentowany lek. Dzięki temu, dbający o zdrowie konsumenci wtedy mieliby dostęp tylko do mniej skutecznej postaci syntetycznej wit. B9, którą nazywa się kwasem foliowym. [23]
  Według tych samych zasad rozumowania, firmy farmaceutyczne mogą być zainteresowane przeformułowaniem swoich nieudanych leków chemioterapeutycznych tak by obejmowały thymoquinone, która poprawi działanie tych leków. Jak pokazują niektóre z wspomnianych badań, tego typu badania już są w toku. W niektórych z tych eksperymentów, thymoquinone działa tak samo dobrze jak leki chemioterapeutyczne i nie wywołuje skutków ubocznych, ale firmy farmaceutyczne nie mogą zarobić miliardów dolarów na sprzedaży oleju czarnuszkowego albo thymoquinone. W interesie finansowym firm farmaceutycznych nie byłoby zachęcanie do prób na ludziach z substancjami naturalnymi, takimi jak olej czarnuszkowy lub thymoquinone, który nie mają zdolności patentowej.
  Współczucie wobec pacjentów z rakiem
  Bardzo zasmuca mnie to kiedy widzę ludzi mających zdrowe części organizmu zniszczone przez chemio- i radioterapię, kiedy istnieje prawdopodobieństwo, że naturalna substancja może zmniejszyć, a być może wyeliminować uszkodzenia zdrowych tkanek. Cytowane powyżej badania wyraźnie pokazują, że olej ten może zapobiec uszkodzeniu zdrowej tkanki przez promieniowanie, gdy podaje się go przed rozpoczęciem radioterapii i kontynuuje codziennie po każdej sesji. Fakt, że nie ma opublikowanych żadnych badań wskazujących na badania kliniczne (pomimo sukcesu stosowania tego oleju na zwierzętach), jest prawdziwym przestępstwem wobec ludzi leczonych promieniowaniem.
  Olej czarnuszkowy oferuje potężne działanie ochronne przed radio- i chemioterapią, i jest silnym środkiem przeciwrakowym, ale możemy tylko zgadywać dawkę dzienną, potrzebną do ochrony pacjentów. Istnieje kilka portali, które mają informację o stosowaniu czarnuszki i oleju w leczeniu raka. Ale nie mam szczególnych zaleceń, ponieważ nie mamy żadnych badań potwierdzających czy te reklamowane protokoły są skuteczne dla wszystkich form raka. W oparciu o przeczytane przeze mnie badania, najlepsze korzyści z oleju czarnuszki osiąga się przy podawaniu codziennych dawek.
  Olej czarnuszkowy nie jest lekiem. Więcej niekoniecznie oznacza lepiej. Widziałem sugestie, że ludzie przyjmują od 1 do 3 łyżeczek oleju dziennie, w różnych sytuacjach. Jedna łyżeczka wydaje się być dzienną dawką wspomagającą zdrowie. Dwie lub trzy łyżeczki dziennie sugeruje się dla konkretnych schorzeń. Czasami przyjmowany jest z miodem, a czasami nakładany na skórę. Polecam poszukanie specyficznych problemów zdrowotnych, by znaleźć leczenie, które będzie działać w danej sytuacji.

  http://www.tajemnicenatury.blogspot.com

  • julia said

   podam przykład z rodziny męża. Męzczyzna wiek 38 lat, od poltora roku co miesiac ma ataki ostrego zapalenia trzustki. Od pol roku pije olej z czarnuszki , który mu zakupiłam i kazałam pic . Ataki nadal były , kiedy tylko zwiększał się poziom amylazy nastepował atak. W licpu br. mezczyzna ten był przygotowywany do operacji usuniecia trzuski całkowicie, ze wzgledu na torbiele i przede wszystkim rozległą martwice tkanek trzustki . Kiedy pojechał do Katowic, okazało się , ze tomograf , który dwa tygodnie wczesniej pokazywał martwice i torbiele(i zapis tego badania widział profesor z Katowic przygotowywujacy go do operacji ,stad jego decyzja o resekcji. ) powtórzony przed sama operacja wykazał ze po martwicy nie ma sladu i torbieli tez nie ma.

   odeslali go do domu , twierdzac , ze sami nie wiedza co jest grane.
   Po dwoch tygodniach atak sie powtórzył. Chłopak trafił do szpitala na kroplowke jak zwykle w takich okolicznosciach. Tu dostał wiązanke od lekarzy dlaczego w katowicach nie wycieli mu trzustki. W efekcie niedowierzajac powtórzyli badania tomografem . I byli zaskoczeni bo faktycznie trzustka była czysta , po martwicy ani sladu. Jedynie rzekome torbiele sie pojawiły ( wyskakuja podczas stanu zapalnego) . Odesłano go do domu po udzieleniu pomocy ( lek przeciwbolowy w kroplowce). OD tamtej pory mija dwa miesiace. Znów miał robione badania , wyszły dosc dobre, a tomograf kolejny raz zlecony , poza szpitalem, pokazał ze trzustka pomimo małych torbieli jest w porzadku.
   Dodam , ze ataki pojawiały sie z czestotliwoscia raz na miesiac albo czesciej.
   Były modlitwy wstawiennicze za niego, przyznam , ze sama duzo sie modliłam za niego, dałam mu relikwie SW JAna PAwła II , podobno skorzystał ,, jego mama była modlic sie za niego w Licheniu…
   I wierzę , ze modlitwy dokonały cudu, ale najwiekszy cud to odnalezienie przeze mnie tych informacji o czarnuszce i podarowanie mu oleju z czarnuszki. Ten olej usunał / cofnął martwicę tkanen narządu. NIe wiem jak to wyglada z punktu medycznego, Ale dla rodziny tego chłopaka , to jest cud.

   • Tercjanka said

    Polecam uzyc zaperra dla usuniecia glist i lambii – to wlasnie jest przyczyna bolu oraz pojawiajacych sie torbieli
    prosze wejsc na strone
    Zycze powodzenia !

 14. black.elizz said

  Szanowny Panie Adminie, mój komentarz powędrował do spamu, da się go przywrócić?

 15. apostolat said

  Polska szykuje się do wojny? Trwa mobilizacja
  y

  O tym się głośno nie mówi, ale mobilizacja w Polsce zatacza coraz szersze kręgi. Prowadzone są szkolenia rezerwistów, rejestry prywatnych samochodów, łatane są również podstawowe braki sprzętowe.

  W wojsku szkoleni są rezerwiści. W przyszłym roku ma ich zostać powołanych aż 11 tys, zaś w 2016 – 18 tys. Jak podaje „Nasz Dziennik” wezwania może spodziewać się każdy rezerwista, niezależnie od wieku, a w szczególności osoby, które dawno nie brały udziału w ćwiczeniach.

  Obok szkoleń dla rezerwistów prowadzone są też rejestry mobilizacyjne pojazdów. Spisywane są samochody prywatne, osobowo-terenowe, SUV-y, auta ciężarowe i autobusy.

  – Takie rejestry prowadzone są nie tylko w Warszawie, ale w całej Polsce. Państwo z takich możliwości korzysta, a my jako urząd musimy tego rodzaju obowiązki realizować – mówi „Naszemu Dziennikowi” Andrzej Kowalski z Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy.

  Wspomniana ustawa od ponad 45 lat przewiduje, że właściciel np. samochodu musi być gotowy na wezwanie sprawdzające od wojska. Jednocześnie w przypadku „mobilizacji” pojazdu ma obowiązek utrzymywać go w takim stanie technicznym, w jakim zakresie wydano decyzję o obowiązku mobilizacyjnym. Natomiast w przypadku jego sprzedaży musi niezwłocznie poinformować gminę, by wykreślić samochód z rejestrów.

  Źródło: „Nasz Dziennik”

  Read more: http://www.pch24.pl/polska-szykuje-sie-do-wojny–trwa-mobilizacja-newsletter-61-,25575,i.html#ixzz3EEiNmyF2

  • apostolat said

   • Okto said

    Okazuję się, że orędzia Ostrzeżenia i przekazy z nieba Conchiglii nie kłamią. Prorokowane było, że one nadejdą..że żyjemy w czasach wielkiego oszustwa oraz że świat jest na krawędzi zmian

    • apostolat said

     Ekspansja Rosji na zachód nie jest już tylko wymysłem polityków. Wbrew pozorom, urzędnicy unijni i NATO nie mają żadnego scenariusza, który mógłby ten marsz powstrzymać. Co w tej sytuacji powinna zrobić Polska? Czy zwiększenie nakładów na zbrojenia i szkolenia to dobre rozwiązanie na wypadek ewentualnej wojny.
     Gośćmi programu są Maria Przełomiec (dziennikarka TVP), prof. Kazimierz Kik (politolog, Uniwersytet w Kielcach) i prof. Andrzej Nowak (historyk, Uniwersytet Jagielloński)

     http://vod.tvp.pl/audycje/publicystyka/jan-pospieszalski-blizej/wideo/04092014/16448292

    • Okto said

     Dodam tylko jak orędzia Ostrzeżenie prorokowały o niekorzystnej roli Zachodu [USA, UE, W. Brytanii] na Bliskim Wschodzie, tj. jak ten konflikt rozleję się jeszcze bardziej na Europę….co finalnie ma później doprowadzi do globalnej wojny światowej…Przekonajcie się sami jak światowi przywódcy Zachodnich mocarstw światowych są „spragnieni pokoju” i dążą do (de)stablizacji „pokoju” w tym rejonie….

     1. http://wiadomosci.wp.pl/kat,8771,title,Wielka-Brytania-dolaczy-do-USA-w-walce-z-Panstwem-Islamskim,wid,16909254,wiadomosc.html
     2. http://fakty.interia.pl/raport-panstwo-islamskie/newsy/news-francja-przeprowadzila-pierwszy-nalot-w-iraku,nId,1501351#iwa_item=2&iwa_img=0&iwa_hash=14891&iwa_block=facts_news_small
     3.http://polish.ruvr.ru/news/2014_09_19/Senat-USA-zatwierdzil-plan-Obamy-dotyczacy-uzbrojenia-syryjskiej-opozycji-0613/
     4.http://wolnemedia.net/polityka/polska-armia-sie-budzi/
     5.http://polish.ruvr.ru/2014_09_19/W-Rosji-rozpoczely-sie-strategiczne-cwiczenia-Wostok-2014-2800/

     Według mnie Zachód stworzył po tokalifat islamski, aby pod tym pretekstemzbombardować Syrię, a co za tym idzie w pierwszej kolejności wyprzeć ze strefy wpływów Rosję, by potem zrobić to samo z Iranem, rękami Izraela – aby wyprzeć ze strefy wpływów Chiny….

     Cytat (…)

     Ponadto, Stany Zjednoczone zatwierdziły wcześniej plan dozbrajania i szkolenia tzw. syryjskiej opozycji, która przecież współpracowała wcześniej z Islamskim Państwem, gdy dżihadyści walczyli o Irak. Nie można wykluczyć, że pomaganie siłom opozycyjnym ma w rzeczywistości doprowadzić do obalenia Baszara al-Assada.

     Rosja zwróciła wcześniej uwagę na to, że Zachód mógł zaplanować obalenie syryjskiego rządu a walka z terroryzmem to tylko pretekst dla osiągnięcia swojego celu. W najbliższym czasie wraz z rozwojem wydarzeń przekonamy się, czy wojna zakończy się wraz z pokonaniem islamistów, czy też niespodziewanie dowiemy się w mediach, że opozycja „nareszcie” pokonała Assada. (…)

     http://zmianynaziemi.pl/wiadomosc/miedzynarodowa-koalicja-rozpoczela-wojne-w-syrii-samoloty-bombarduja-islamistow

     No i jeśli chodzi o Iran proponuję ten link i komentarz:

     Cytat (…)

     A co do powiedzenia miał Kissinger [były sekretarz stanu USA] w sprawie wojny na Bliskim Wschodzie, link: http://wolna-polska.pl/wiadomosci/glos-z-piekla-henry-kissinger-o-nadchodzacej-wojnie-2013-09 cytat (…) „Mówiliśmy naszym wojskowym, że będziemy musieli zająć dla siebie siedem bliskowschodnich krajów ze względu na ich zasoby bogactw naturalnych i oni praktycznie wykonali to zadanie. Wiecie jaką mam opinię o naszych wojskowych ale powinienem powiedzieć, że tym razem wypełniali rozkazy zbyt gorliwie. To jest zaledwie ostatni krok [do powołania rządów NWO pod rządami USA] ponieważ Iran naprawdę zakłóca równowagę. [a przecież w mediach głównego nurtu trąbią, że Zachód wprowadził sankcje ekonomiczne na Iran ze względu na rzekomą produkuję broń masowego rażenia!!!, podobnie jak miał ją mieć, ukrywać Saddam Husajn i do dziś jej nie znaleziono!!!] Jak długo Chiny i Rosja będą stać i patrzeć jak Ameryka je wypiera [z Bliskiego Wschodu i z Europy oraz Azji]? Wielki rosyjski niedźwiedź i chiński smok będą zmuszone wybudzić się ze snu [czyli, że celowo zostaną sprowokowane, „wybudzone” tak że będą zmuszone bronić swojej strefy wpływów na Bliskim Wschodzie!!!] a w tym czasie Izrael będzie musiał walczyć ze wszystkich sił żeby zabić jak najwięcej Arabów [a ja myślałem, że Zachód – USA, UE przejmuje się jednak losem Arabów!!!. A tu proszę mowa o zabiciu ich „ilu się da”. A teraz Izraelowi nadarzyła się okazja do zabijania arabów, szczególnie Palestyńczyków!!!], tylu ilu tylko będzie mógł. Mam nadzieję, że jeśli wszystko pójdzie dobrze to połowa Bliskiego Wschodu będzie należała do Izraela [widzimy jak Izrael „podatny na wpływy Zachodu” szczególnie USA jest przez nich obecnie oszukiwany!!! – obiecano im być może połowę Bliskiego Wschodu!!! pod warunkiem, że zabiją tyle arabów ile im się uda, a tu niespodziewanie nastąpi zaplanowana zdrada ze strony USA „Izrael, tak podatny na wpływy z Zachodu [USA i UE], będzie w najmniej spodziewanym momencie, odrzucony i zdradzony przez USA Ale jest to przecież logiczne bo przecież świecącą gwiazdą, która ma pojawić się na scenie światowej ma być sam Antychryst – mąż pokoju, zbawca świata, i on ma rękoma Zachodu – USA – doprowadzić najpierw do rzezi Żydów a potem tymi samymi rękoma Zachodu – Babilonu – UE doprowadzić do ich niewolnictwa!!!] (…) O czym świadczą dwa poniższe orędzie:

     Fałszywy Prorok już zaplanował, w jaki sposób przechwyci posługi duszpasterskie w Kościele Katolickim Piątek, 07.12.2012, 18:45

     (…) Człowiek ten[Antychryst], prowadzony przez szatana, będzie postrzegany jako stający się przyjacielem Izraela. Potem pojawi się, aby go obronić przy wsparciu ze strony Babilonu, którym jest
     Unia Europejska. Wszystkie wojny, celowo wszczęte na Bliskim Wschodzie, rozprzestrzenią się na Europę

     Inny orędzie: Wrogowie Żydów [Zachód i kraje arabskie] tworzą wspólny front, aby zmiażdżyć Izrael Piątek, 30.11.2012, 22:20

     Moja wielce umiłowana córko, wkrótce stanie się widoczne, że nadszedł czas spełnienia się starotestamentowych proroctw odnośnie losu Żydów. Mój wybrany naród będzie cierpieć Żydzi, którzy odrzucili Przymierze z Bogiem, ustanowione przez Mojżesza, będą cierpieć tak, jak cierpieli poprzez wieki. Ich władza nad ziemią ich praojców zostanie im odebrana [a więc przegrają wojnę z krajami arabskimi, bo zostaną zdradzeni przez USA] i jedynym rozwiązaniem będzie podpisanie traktatu[pokojowego], poprzez który staną się niewolnikami antychrysta [który do tego celu użyje UE!!!]. Mój wybrany naród będzie cierpiał, tak samo jak Ja cierpiałem, i nie zostanie im okazane wiele współczucia. Żydzi będą traktowani gorzej, niż w czasie Drugiej Wojny Światowej, kiedy dokonano na nich ludobójstwa. [możemy sobie tylko wyobrazić jak Żydzi będą traktowani, jaki ich los czeka, bo mi się wydawało, że gorzej nie mogli być traktowani niż za czasów Hitlera. Patrząc jaki obecnie dokonuję się holocaust chrześcijan w świecie arabskim – można sobie wyobrazić co zrobią z Żydami!!! Naprawdę współczuję im…]. To w Izraelu będzie miał miejsce [Wielki] Ucisk, jak wyraźnie jest to przepowiedziane. Właśnie z powodu Izraela nasilą się wojny [na Bliskim Wschodzie i w Europie], podczas których się okaże, że trudno jest określić, kto właściwie jest prawdziwym wrogiem.

     Tak więc widzimy jak realizuję się na naszych oczach scenariusz proroctw z orędzi Ostrzeżenie

    • Gosia 3 said

     Oj żebyś wiedział jak się realizują, jak usłyszałam 2 dni temu o ataku USA na Syrię to pomyślałam ,że oni mogą zabić Baszara al.-Assada, I to by był ten drugi przywódca z Bliskiego Wschodu. Poza tym włączenie się Wielkiej Brytanii i Francji może wzbudzić gniew islamistów mieszkających w tych krajach ( a jest ich tam wielu) przeciw ludności cywilnej. Mogą się mnożyć ataki terrorystyczne. Jak można narażać tak własne kraje na niepokoje.
     Widać gołym okiem jak to jest nakręcane. Podobnie USA jak się zagotuje na Bliskim Wschodzie wystawi swoich ” przyjaciół” Izrael i dojdzie do tego najgorszego. My też się bójmy bo tez nas już ktoś wystawił. Zanośmy więcej modlitwy Różańcowej do Matki Bożej aby nas ochroniła. To nie żarty scenariusz nawiedzonych tego świata się rozkręca, ale modlitwy mogą wiele powstrzymać.

 16. miziaforum said

  REWOLUCJA !!!!!!!!!!! JEST ISKIERKA ROZDMUCHAJMY JĄ DO POŻARU !!!!!!!!!!

  NA CO CZEKACIE KTO MA BLISKO POD KOPALNIE !!!!!
  STRAJK OKUPACYJNY !!!!!!!!!
  Sosnowiec: Górnicy nie wyjechali z kopalni
  [2014-09-24 10:43:21]
  24 górników z przeznaczonej do likwidacji wraz z końcem września kopalni „Kazimierz-Juliusz” w Sosnowcu nie wyjechało w proteście na powierzchnię – informuje Wolny Związek Zawodowy „Sierpień 80″. Swoje akcje protestacyjne przygotowują także żony górników oraz mieszkańcy kopalnianych mieszkań.

  ROZSYŁAĆ TEN LINK !!!! GDZIE SIĘ DA !!!

  http://miziaforum.wordpress.com/2014/09/24/no-i-zaczelo-sie-jak-w-latach-80-strajk-gornikow-pod-ziemia-media-milcza/

  • anzelmik said

   W ostatnich wyborach górnicy ze śląska poparli Buzka…!
   W poprzednich wyborach najwięcej głosów na śląsku zdobyło PO…!
   Kogo gościli górnicy na Barbórkę i z kim pili i świętowali ? Z panią Bieńkowską i z Komorowskim…!
   Górnicy zdradzili Polaków – tak mają jak sami wybrali…a teraz płaczą i protestują ?
   Myśleć to trzeba przed wyborami a nie płakać po wyborach !Ja nigdy w swoim życiu nie oddałem i nie oddam głosu na PO PSL SLD Palikota ! Nigdy ! Dla zdrajców jest kara a nie sejm czy europarlament !

   • miziaforum said

    ZNACZY SIĘ MAM ROZUMIEĆ ŻE JAKBY SIE TOPIŁ GÓRNIK A TY BYŚ BYŁ JEDYNY KTÓRY MOŻE GO URATOWAĆ …. POPROSTU ODWRÓCIŁ BYŚ SIĘ ABY ODMÓWIĆ N.P RÓZANIEC

    GRATULUJE

    • halina said

     To nie o to chodzi .
     Prawdą jest że sprawami świata ziemskiego nie rozpalimy świata miłością do Boga .
     Bo Iskra o której mówiła ś Faustyna ,to Iskra Miłości Boga , której nie dał rady zgasić przeklety szatan .I n to od tej Iskry miłości Boga rozpala sie wszystkie serca by wzniecić pożar swiata Miłościa do Boga .
     Nie mylmy pojęć .

     Rozruchy nigdy nie są powodem do rozpalenia Miłości do Boga . One mogą wywołać niepokoje . A przecież o to nie chodziło Chrystusowi Królowi .
     Gdyby chodziło o to właśnie Chrystusowi Królowi , to cały naród Polski rozmodlony i pielgrzymujący byłby na barykadach . Chrystusowi Królowi zależy na pokonaniu szatana , nie drugiego człowieka .
     Jest nam to trudno zrozumieć , bo patrzymy z perspektywy świata ziemskiego , a nie z perspektywy świata duchowego tak jak patrzy Chrystus Król

    • anzelmik said

     Oczywiście że tonącego każdego człowieka uratuje.
     ale dlaczego mam litować się nad górnikami skoro oni nie litują się nademną i skazali mnie na prace do 67 roku zycia (swoimi głosami na PO) a sami idą sobie na emeryturki wcześniej.
     Żal tych ludzi , wiem że to dla nich tragedia, dla nich i dla ich rodzin.
     Pytanie tylko – gdzie oni byli i gdzie ich solidarność górnicza gdy zamykano poprzednie kopalnie ?
     Dlaczego nie protestowali wspólnie wcześniej , przecież PO rządzi już ponad 7 lat , byo im tak dobrze ?
     No i pytanie zasadnicze – dlaczego nie byli w Warszawie na wielkim marszu przeciw rządowi ?

    • miziaforum said

     no to do przemyślenia ……….

     Kiedy naziści przyszli po komunistów, milczałem,
     nie byłem komunistą.
     Kiedy zamknęli socjaldemokratów, milczałem,
     nie byłem socjaldemokratą.
     Kiedy przyszli po związkowców, nie protestowałem,
     nie byłem związkowcem.
     Kiedy przyszli po Żydów, milczałem,
     nie byłem Żydem.
     Kiedy przyszli po mnie, nie było już nikogo, kto mógłby zaprotestować.

   • miziaforum said

    TAM JUZ NIE CHODZI O POLITYKĘ ICH SPRZEDALI RAZEM Z MIESZKANIAMI ZAKŁADOWYMI

    CZEKA ICH TO – A DZIECI DO DOMU DZIECKA

    JESLI CIĘ TO RAJCUJE ……… WSPÓŁCZUJE – a na 100 % wcześniej niż ci sie zdaje spotka i ciebie taka akcja…..

    • Aneta said

     Wielu jest pokrzywdzonych obecnymi czasami/ nierządami/ nwo – generalnie nikczemnością obecnej władzy. Tu na forum też są takie osoby. Co możemy dla nich zrobić ? Mam świadomość krzywdy i to wszystko.

    • jowram said

     Dlaczego nie wdrożono technologii „benzyna z węgla” ?

     http://jaron.salon24.pl/60853,wegiel-kamienny-na-paliwo-szansa-dla-slaska

     http://www.motofakty.pl/artykul/bedziemy-robic-benzyne-z-wegla.html

     http://www.dws.org.pl/viewtopic.php?f=8&t=121856
     Odpowiedz

    • Śzejk said

     dopóki ciepła woda w kranie nikt nikomu nie będzie współczuł ,
     poza tym
     górnicy gdzie idą strajkować
     na tory by blokować importowany (czytaj rosyjski węgiel)
     a w imię czego mam górników żałować
     niech górnicy mnie zrozumią kupującego węgiel po 800, 900 czy też 990 zł.
     dlaczego mam ich popierać bo głosowali na peo
     bo zamiast wypieprzyć związki zawodowe , które współpracują z dyrekcją kopalń ,
     wypieprzyć całą kampanię węglową ,
     dobrać się do dupy mafii węglowej
     to idą blokować tory no coś tu jest nie tak .
     gdyby nie ten importowany to za kostkę w mojej wiosce to ludzie by płacili około 960 w zeszłym sezonie grzewczym a w tym to już tysiąc jak nie więcej.
     dlatego ludzie będą kupować importowany dopóki nie zrobią porządku z nygusami.

    • cox said

     Jeśli węgiel na kopalni można kupić za mniej więcej 250 zł za tonę, a u pośrednika za 900-1000 zł, to coś tu jest naprawdę nie tak!

 17. szafirek said

  „+ W pewnej chwili bardzo pragnęłam przystąpić do Komunii świętej, ale miałam pewną wątpliwość, i nie przystąpiłam. Cierpiałam z tego powodu strasznie. Zdawało mi się, że mi serce pęknie z bólu. Kiedy zajęłam się pracą, pełna gorzkości w sercu – nagle stanął Jezus przy mnie i rzekł mi: Córko Moja, nie opuszczaj Komunii świętej, chyba wtenczas, kiedy wiesz dobrze, że upadłaś ciężko, poza tym niech cię nie powstrzymują żadne wątpliwości w łączeniu się ze Mną, w Mojej tajemnicy miłości. Drobne twoje usterki znikną w Mojej miłości, jak źdźbło słomy rzucone na wielki żar. Wiedz o tym, że zasmucasz Mnie bardzo, kiedy Mnie opuszczasz w Komunii świętej.(Dz.156)

  + W dniu krucjaty91, którym jest dzień piąty miesiąca, przypadło to w pierwszy piątek. Dziś jest mój dzień, abym trzymała straż przed Panem Jezusem. W dniu tym moim należy do mnie wynagradzać Panu za wszystkie zniewagi i nieuszanowania, modlić się, aby w dniu tym nie popełniło się żadne świętokradztwo. Duch mój w dniu tym był rozpalony szczególną miłością ku Eucharystii. Zdawało mi się, że jestem przemieniona w żar. Kiedy się zbliżyłam do Komunii świętej, kapłan, który mi podawał Pana Jezusa, druga Hostia uczepiła się rękawa i nie wiedziałam, którą przyjąć. Kiedy się tak chwilę namyślałam, kapłan ten, zniecierpliwiony, dał ruch ręką, abym przyjęła. Kiedy przyjęłam tę Hostię, którą mi podał, druga upadła mi na ręce. Ksiądz poszedł od końca balustrady komunikować, a ja trzymałam Pana Jezusa na rękach przez cały ten czas. Kiedy się kapłan zbliżył powtórnie, podałam mu Hostię, aby zabrał do kielicha, bo w pierwszej chwili, kiedy przyjęłam Pana Jezusa, to przecież nie mogłam mówić, że drugi upadł – dopiero, jak spożyłam. Jednak kiedy miałam Hostię (76) w ręku, odczułam taką moc miłości, że przez dzień cały nie mogłam nic ani jeść, ani wrócić do przytomności. – Z Hostii usłyszałam te słowa: Pragnąłem spocząć na rękach twoich, nie tylko w sercu twoim. I nagle w tym momencie ujrzałam małego Jezusa. Ale kiedy zbliżył się kapłan – widziałam z powrotem Hostię.(Dz.160)

  W pewnej chwili miałam wątpliwości, czy ta rzecz, która mi się przydarzyła, nie obraziła Pana Jezusa ciężko. Ponieważ nie mogłam sobie zdać sprawy z rzeczy tej, toteż postanowiłam nie przystępować do Komunii świętej, aż się wpierw wyspowiadam, chociaż skruchę obudziłam natychmiast, bo mam to przyzwyczajenie, że po najmniejszym uchybieniu, ćwiczę się w skrusze. W dniach, w których nie przyjmowałam Komunii (73) świętej, nie odczuwałam obecności Bożej, cierpiałam z tego powodu niewymownie, ale znosiłam to jako karę za grzech. Jednak w spowiedzi świętej otrzymałam naganę, że mogłam przystępować do Komunii świętej, że to, co mi się przydarzyło, nie było przeszkodą do przyjęcia Komunii świętej. Po spowiedzi przyjęłam Komunię świętą. – Nagle ujrzałam Pana Jezusa, który mi powiedział te słowa: Wiedz, córko Moja, że większą Mi sprawiłaś przykrość tym, żeś się nie łączyła ze Mną w Komunii świętej, aniżeli to drobne uchybienie.(Dz.612)”

  Jezu Ufam Tobie!

 18. Fredek said

  Kto wybiera się na sobotę do Grzechyni z Białegostoku, Warszawy lub okolic żeby można było się zabrać? Są organizowane podobno jakieś autokary ale ja nie mogłem znaleźć żadnych informalcji na ten temat po za wyjazdu z Poznanie we wczorajszym wpisie. Pozdrawiam i dziękuję.

 19. Piotr2 said

  62
  S.Leonia: Jedna z sióstr opowiadała mi, że widziała we śnie swoją zmarłą siostrzyczkę, która mówiła, że po śmierci trzeba bardzo długo cierpieć, zanim się dojdzie do Boga, bo – jak mówiła – „nie tak łatwo jest dojść do Boga”. Byłam tym przejęta do głębi. Myślałam ze smutkiem o tym, że nie tak łatwo [jest] dojść do Boga, a ja bez Niego czuję się bezsilna. Cóż się zatem stanie ze mną, jeżeli mi nie będzie dane zaraz po śmierci połączyć się z Bogiem? Powierzyłam troskę Jezusowi, a On raczył odezwać się.- Moje dziecię – niełatwo jest dojść do Boga tym, którzy nie zbliżają się doń za życia. Jakże łatwy jest do Niego dostęp za życia. Nie tylko nie zagradza nikomu drogi do siebie, ale owszem, zaprasza, a nawet żebrze, by stworzenia doń się zbliżały. Pójdźcie do Mnie wszyscy (Mt 11,28) – dla wszystkich jestem na ołtarzu. Pójdźcie, o jakiej chcecie [136] porze, w jakiejkolwiek sprawie. Jestem cały dla was. Aby wam jeszcze bardziej uprzystępnić zbliżenie się do Mnie, Ja sam przychodzę do was, nie tylko do domów waszych, ale do waszych serc. Czyż możecie mówić, że do Boga przystąpić niełatwo, gdy On sam się wam oddaje? Cóż jeszcze mógł uczynić dla was? Zbliżajcie się do Boga teraz, gdy On o to prosi, a po śmierci On zbliży się do was, w miarę waszego szukania Go za życia.

  http://www.duchprawdy.com/czysciec_s_leonia_nastal.htm

  Króluj nam Chryste.

 20. małgosia MK said

  Incydent w Medugorje z osobą opętaną
  http://gloria.tv/media/MdjUBsxMGPU

 21. Ania said

  Piękne dzieło, SOS dla Konających!!!
  http://www.fronda.pl/a/koronka-do-milosierdzia-bozego-za-konajacych,42002.html

  Rozgłaszajmy o tym!!

 22. pio0 said

  24 WRZEŚNIA 2014 –

  (Łk 9,1-6)
  Jezus zwołał Dwunastu, dał im moc i władzę nad wszystkimi złymi duchami i władzę leczenia chorób. I wysłał ich, aby głosili królestwo Boże i uzdrawiali chorych. Mówił do nich: Nie bierzcie nic na drogę: ani laski, ani torby podróżnej, ani chleba, ani pieniędzy; nie miejcie też po dwie suknie! Gdy do jakiego domu wejdziecie, tam pozostańcie i stamtąd będziecie wychodzić. Jeśli was gdzie nie przyjmą, wyjdźcie z tego miasta i strząśnijcie proch z nóg waszych na świadectwo przeciwko nim! Wyszli więc i chodzili po wsiach, głosząc Ewangelię i uzdrawiając wszędzie.Środa

 23. pio0 said

  (Łk 9,1-6)
  Jezus zwołał Dwunastu, dał im moc i władzę nad wszystkimi złymi duchami i władzę leczenia chorób. I wysłał ich, aby głosili królestwo Boże i uzdrawiali chorych. Mówił do nich: Nie bierzcie nic na drogę: ani laski, ani torby podróżnej, ani chleba, ani pieniędzy; nie miejcie też po dwie suknie! Gdy do jakiego domu wejdziecie, tam pozostańcie i stamtąd będziecie wychodzić. Jeśli was gdzie nie przyjmą, wyjdźcie z tego miasta i strząśnijcie proch z nóg waszych na świadectwo przeciwko nim! Wyszli więc i chodzili po wsiach, głosząc Ewangelię i uzdrawiając wszędzie.

  Gwarancja powodzenia

  Co jest gwarancją powodzenia misji apostołów? Całkowite zawierzenie Jezusowi. Dlatego mają nic nie brać ze sobą. Nic, oprócz Jezusa w sercu i na ustach. Apostoł nie potrzebuje laski podróżnej – jego podparciem jest Jezus. Apostoł nie potrzebuje torby – jego ekwipunkiem jest Jezus. Apostoł nie potrzebuje chleba- jego pokarmem jest Jezus. Apostoł nie potrzebuje pieniędzy – jego bogactwem jest Jezus. A jeśli Jezus będzie najważniejszy – wszystko inne będzie dane apostołowi w obfitości tam, dokąd się uda. Ta szczerość intencji oznacza posiadanie jednej sukni. Suknia jest symbolem tożsamości, a co się z tym wiąże: jednoznaczności, szczerości.

  Modlitwa

  Jezu, polecam Ci dziś tych, którzy zostawili wszystko dla Ciebie i Ewangelii. Proszę, abyś w trudzie głoszenia Ty sam im wystarczył. Proszę także, aby spotykali życzliwych sobie ludzi. Amen.

 24. pio0 said

  Bez wielkich trudów nie można dotrzeć do rzeczy wielkich. -św. Jan Bosko.

 25. małgosia MK said

  Bóg nie umarł – Gods Not Dead (2014) Napisy PL – HD Bardzo dobry film

  http://www.cda.pl/video/1431728e/Bog-nie-umarl-Gods-Not-Dead-2014-Napisy-PL-HD

  • Weronika said

   Obejrzalam ten film. Film konczy sie wolaniem „Bog nie jest martwy, On ryczy jak lew” ….Troche dziwne, zawsze slyszalam, ze szatan ryczy jak lew.

 26. Powiew ze wschodu said

  Termin obchodu Suchych Dni wrzesniowych
  Niemal każdego roku w połowie września w środowiskach katolickich tradycjonalistów pojawia się pytanie o termin obchodu Suchych Dni – pościć już czy za tydzień? (Suche Dni to środa, piątek i sobota obchodzone w Kościele zachodnim co kwartał jako dni modlitwy przebłagalnej, dziękczynnej i błagalnej, połączone z postem ścisłym – dziś już tylko dobrowolnym). Tymczasem zasada jest prosta: Suche Dni wrześniowe to środa, piątek i sobota przypadające po trzeciej niedzieli września – w tym roku (2014) są to 24, 26 i 27 września.
  Kontrowersje biorą się stąd, że przez blisko 900 lat obowiązywała zasada ustanowiona przez papieża św. Grzegorza VII, w myśl której punktem odniesienia dla Suchych Dni wrześniowych było Święto Podwyższenia Krzyża Świętego obchodzone 14 września – to w środę, piątek i sobotę po tym święcie przypadały Suche Dni (najwcześniej 15, 17 i 18, a najpóźniej 21, 23 i 24 września). Ale 1 stycznia 1961 r. wszedł w życie Kodeks Rubryk Ogólnych ogłoszony przez papieża Jana XXIII (motu proprio Rubricarum instructum z 25 lipca 1960 r.), który postanawiał, że odtąd punktem odniesienia dla Suchych Dni będą niedziele i ustalał ich obchód na środę, piątek i sobotę po trzeciej niedzieli września (najwcześniej 18, 20 i 21, a najpóźniej 24, 26 i 27 dnia tego miesiąca).
  Nowa zasada wyznaczania terminu Suchych Dni nie miała jednak szans trwale zapisać się w pamięci wiernych, bo obowiązywała zaledwie przez dekadę – po II Soborze Watykańskim papież Paweł VI decyzję o dacie i sposobie obchodów Suchych Dni oddał poszczególnym ordynariuszom.
  więcej:
  http://jacquesblutoir.blogspot.com/2014/09/sroda-suchych-dni-wrzesniowych-to.html

 27. kooool said

  25 września Żywot świętego Pelagiusza, Męczennika
  (żył około roku Pańskiego 925)
  Święty Pelagiusz był krewnym Hermogiusza, biskupa Tui w Hiszpanii. W jednej z bitew z Saracenami dostał się Hermogiusz do niewoli, wnet jednak wypuszczono go na wolność w zamian za kilku znakomitych Saracenów znajdujących się w rękach Hiszpanów. Do czasu ich uwolnienia dał Hermogiusz władcy Saracenów, Abderramanowi, Pelagiusza, dziesięcioletnie pacholę, jako zakładnika.

  Święty Pelagiusz może istotnie być dla każdego chrześcijanina przykładem prawdziwej, na głębokiej wierze opartej nadziei i otuchy. Rozłączony z ukochaną rodziną, przebywając na dworze niechrześcijańskiego władcy jako jeniec i zakładnik, polecił się opiece Boskiej i czekał bez lęku na to, co Opatrzność Boża na niego ześle. I nas Bóg przy chrzcie świętym obdarzył nadprzyrodzoną łaską nadziei; ćwiczmy się w niej i mnóżmy ją w sobie, idąc za przykładem tego świętego młodzieniaszka. Dokonać tego możemy trojakim sposobem:
  1) Nie przywiązujmy się zanadto do dóbr doczesnych, dostojeństw, zaszczytów, pieniędzy i zmysłowych rozkoszy, lecz mówmy z św. Pelagiuszem: „Duszo moja, wszystkie dobra doczesne są tylko sennym marzeniem. Mądrość i miłosierdzie Boże dały ci na ten krótki przeciąg żywota tyle, ile ci potrzeba, i da ci wszystko, ile ci tylko będzie potrzeba aż do godziny zgonu. Pragnij przeto więcej łaski żywota pobożnego i świątobliwego, i staraj się o szczęście wiekuiste”. Pokusy są silne i rozliczne, ponęty pożądliwości wielkie i trudne do pokonania, ale im częściej w sobie ożywiać będziemy nadzieję prawdziwych radości niebieskich, tym pewniej odniesiemy zwycięstwo nad pociągiem do rzeczy marnych i znikomych.
  2) Co do życia i zdrowia, obowiązków powołania i troski o byt, najlepiej pójść za radą świętego Piotra: „Zdajcie wszystkie kłopoty swoje na Boga, gdyż Ten ma o was staranie”. A święty Mateusz mówi: „Jeśli nie będziecie jak ci mali, nie wejdziecie do Królestwa niebieskiego”. Dziecię jest zawsze dobrej myśli, nie wie, co to frasować i troszczyć się, nie pyta o to, skąd ojciec weźmie na jego utrzymanie; a poza tym o nic nie dba, w przekonaniu, że ojciec o wszystko się postara. Tak i my powinniśmy ufać Bogu i pokładać w Nim nadzieję. Nie znaczy to, abyśmy założyli ręce; taka nadzieja byłaby grzeszna i zuchwała. Bez Boga nie zdołamy sobie pomóc, ale i Bóg nam nie pomoże, jeśli sami się nie przyczynimy.
  3) W biedzie i ucisku, w smutku i utrapieniu nie traćmy ducha i znośmy wszystko cierpliwie, pomnąc na to, że wszelkie cierpienia przemijają, a radości niebieskie są wiecznotrwałe. Mając to na myśli, krzepić się będziemy nadzieją i uczujemy się silnymi w duchu. Pamiętajmy o tym, że nasz krótki pobyt na tym padole płaczu jest czasem prób i doświadczeń, że inną drogą nie dojdziemy do Nieba i wiekuistych jego radości, jak tylko drogą krzyżową, którą sam Chrystus chodził. Przez całe sześć godzin zadawano Pelagiuszowi niesłychane męki i udręczenia. Cóż go krzepiło, cóż go powstrzymywało od jęków i narzekań, jeśli nie nadzieja nagrody niebieskiej? Owe sześć godzin strasznych mąk i udręczeń zapisał mu Bóg w księdze zasług jego, a wierny swej obietnicy, nagradza mu je szczodrze i hojnie od lat blisko tysiąca. Wstyd przeto i hańba chrześcijanom, którzy szemrząc i niecierpliwiąc się w złej doli, pozwalają się zawstydzić młodziutkiemu Pelagiuszowi.

  http://dialogsercamilosci.eu/
  Żywoty Świętych Pańskich na wszystkie dni roku – Katowice/Mikołów 1910r.

 28. Piotr2 said

  Chcialłbym abyście się zapoznali z tym tekstem. Od pewnego czasu śledzę sprawę Abp. Wesołowskiego i mam sporo wątpliwości. Czasami zastanawiam się czy nie jest tym hierarchą z orędzi.

  http://awojt.mobile.salon24.pl/560064,sprawa-abp-wesolowskiego-kleska-mediow-glownego-nurtu

  Króluj nam Chryste.

  • Piotr2 said

   Abp. Wesołowski pracował na Dominikanie a wcześniej też w Boliwii gdzie w obu tych krajach głośno wypowiadał się przeciwko kartelom narkotykowym.

   Króluj nam Chryste.

   • cox said

    Sugerujesz ich zemstę? Kto wie?

    • Piotr2 said

     Szczerze, to nic nie sugeruję.
     W tej sprawie jest wiele niedomówień, półprawd i zwykłych kłamstw.
     Ciekawa rzecz, Ojciec T. Rydzyk postawił autorytet Radia Maryja i swój w obronie Ks. Arcybiskupa.

     Króluj nam Chryste.

 29. teresa said

  Zagrożenie ratyfikacją Konwencji która pod pozorem ochrony kobiet wprowadza GENDER już w najbliższych dniach!

  Z uwagi na wprowadzenie do porządku najbliższych obrad Sejmu (24-26.09.2014 r.) ustawy wprowadzającej ideologiczną Konwencję Rady Europy o przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, otrzymaliśmy informację o liście skierowanym do Marszałka Sejmu przez organizacje kobiece i prorodzinne, z wnioskiem o pilne spotkanie przedstawicieli tych ogólnopolskich organizacji z Marszałkiem Sejmu RP.

  Sejm zmierza do pilnej ratyfikacji tej konwencji, chociaż nie była ona konsultowana ze społeczeństwem, w tym z organizacjami prorodzinnymi. Konwencja ta mimo zbliżającego się drugiego czytania ustawy ratyfikującej nie była nawet skierowana do Sejmowej Komisji Polityki Społecznej oraz Sejmowej Komisji Edukacji celem zasięgnięcia ich opinii, choć jej treść dotyczy obszaru działania tych komisji.
  Autorzy listu do Marszałka Sejmu wnoszą o wycofanie ustawy ratyfikacyjnej z najbliższych obrad Sejmu, skierowanie jej do właściwych komisji sejmowych, spotkanie oraz przeprowadzenie rzetelnych konsultacji społecznych.

  Wszystkie niezależne opinie wskazują iż jest to wyjątkowo szkodliwa regulacja prawna, która uderza przede wszystkim w dobro rodziny i tradycyjne wartości obecne w polskim Narodzie!

  POTRZEBNA JEST NASZA MODLITWA I PILNE ZAANGAŻOWANIE W STOSUNKU DO POSŁÓW KTÓRZY REPREZENTUJĄ NASZE REGIONY!
  Dzwońmy do nich, piszmy, odwiedzajmy z prośbą o odrzucenie tej Konwencji!

  I rozsyłajmy informacje o zagrożeniu w naszych różach oraz wśród naszych znajomych!

  Dlatego wzywamy wszystkich rodziców do modlitewnego szturmu do Nieba, przez pośrednictwo Maryi i wszystkich naszych patronów, z głęboką troską o przyszłość naszych dzieci , rodzin i Polski, aby Bóg uchronił nas od tego zagrożenia!

  —————————————

  Różaniec Rodziców
  wiadomość wysłana automatycznie.

  Kontakt:
  ir@rozaniecrodzicow.pl

 30. ... said

  Chicago: konserwatywnego kardynała George’a zastąpi „umiarkowany” bp Cupich

  Chicago będzie mieć nowego arcybiskupa. Kardynała Francisa George’a – zdecydowanego przeciwnika aborcji i „homo-małżeństw” – zastąpi bp Blase Cupich. Zdaniem papieża następca George’a jest osobą „niezwykle pojednawczą”. Kard. Francis George – kapłan ceniony przez środowiska konserwatywne – walczy z nowotworem.

  Katolickie media nominację papieską odbierają jako znaczącą zmianę dla Kościoła w Ameryce. 65-letni bp Cupich – „biskup Franciszka w Ameryce” jak mówią o nim katolickie media – znacząco różni się od swojego poprzednika.

  Należy on do tzw. umiarkowanego skrzydła w amerykańskim episkopacie. W 2010 r. po przyjęciu przez rząd ustawy Affordable Care Act – zmuszającej podmioty katolickie do wykupywania swoim pracownikom polis ubezpieczeniowych, obejmujących m.in. darmowe usługi antykoncepcyjne i aborcyjne – hierarcha potępił „zbyt konfrontacyjne stanowisko” większości episkopatu. Postulował podjęcie „głębokiego dialogu” z administracją Białego Domu.

  Duchowny unikał także publicznej krytyki praktyk homoseksualnych. W czasie gorącej debaty w sprawie zrównania tzw. homo-małżeństw z małżeństwami heteroseksualnymi opublikował list pasterski, w którym co prawda popierał sprzeciw Kościoła wobec „małżeństwa osób tej samej płci”, ale jednocześnie przestrzegł przed „podżeganiem do wrogości wobec osób homoseksualnych lub promowaniem programu nienawistnego wobec nich”.

  Bp Cupich zaapelował także do kapłanów, seminarzystów i obrońców życia, by nie modlili się przed ośrodkami aborcyjnymi Planned Parenthood. Przekonywał, że modlitwa w takich miejscach niepotrzebnie „prowokuje”.

  Wg amerykańskich komentatorów katolickich zmiana arcybiskupa w Chicago – w ważnej diecezji obejmującej 230 parafii i 2.2 mln wiernych – sygnalizuje, iż tamtejszy episkopat może stać się bardziej pojednawczy i będzie unikać prowadzenia wojny kulturowej.

  Zgodnie z zaleceniami papieża, Kościół powinien powstrzymać się od potępiania aborcji i „małżeństwa osób tej samej płci”, a skupić się na kwestiach ubóstwa, zmian klimatycznych i praw emigrantów. Tymi problemami zajmuje się bp Cupich.

  Niektórzy komentatorzy sugerują, że Papież wyznaczając na określone stanowiska podobnie myślących jak on biskupów, chce zapewnić sobie wpływ na przyszłość Kościoła, by jego wizja była realizowana długo po tym, jak opuści papiestwo.

  http://www.pch24.pl/chicago–konserwatywnego-kardynala-georgea-zastapi-umiarkowany-bp-cupich,25606,i.html

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d blogerów lubi to: