Dziecko Królowej Pokoju

Pokój musi zapanować pomiędzy człowiekiem i Bogiem, a także między ludźmi

 • Królowa Pokoju

  Królowa Pokoju
 • Uwaga

  Strona używa plików cookies które zapisują się w pamięci komputera. Zapisywanie plików cookies można zablokować w ustawieniach przeglądarki. Dowiedz się o tych plikach http://wszystkoociasteczkach.pl
 • Propozycja chronologiczna

  • Rok 2019 – Kryzys Rumunia
  • Rok 2020 – fałszywe traktaty pokojowe
  • Rok 2021 – Papież jedzie do Moskwy
  • Rok 2021 – Wojna
  • Rok 2022 – zwycięstwo komunistyczne
  • Rok 2023 – 10 królów
  • Rok 2024 – Antychryst
  • Rok 2025 – Sojusz z wieloma
  • Rok 2025 – Synod
  • Rok 2026 – Henoch i Eliasz
  • Rok 2028 – Ohyda spustoszenia
  • Rok 2029 – Ostrzeżenie
  • Rok 2030 – Cud
  • Rok 2031 – Nawrócenie Izraela
  • Rok 2032 – Kara
  • Rok 2032 – Odnowienie świata
  • Rok 2033 – Exodus
  • Rok 2034 – Zgromadzenie w Jerozolimie
  • Rok 3032 – Gog i Magog
  • Rok 3213 – Koniec świata
  • Nowe niebiańskie Jeruzalem.
 • Ostrzeżenie

  13 kwietnia 2029
 • Logowanie

 • Odwiedzają nas

  Map

 • Maryjo weź mnie za rękę

 • Jezu Maryjo Kocham Was

Przepowiednie które wskazują nadchodzące problemy papiestwa

Posted by Dzieckonmp w dniu 27 września 2014


Napisano 13 marca 2014 r przez twohearts

Dr Kelly Bowring, autor bestselleraSekrety, Kara i Tryumf” orazZnaki Czasu”

13 marca 2014; Two Hearts PressHearts Press LLC (www.TwoHeartsPress.com). Myślę, że papież Franciszek jest papieżem, na którym wypełnia się apokaliptyczne proroctwo w odniesieniu do czasów ostatniego papieża wg. proroctwa Malachiasza. Wg tego proroctwa, zanim ostateczne wydarzenia się rozwiną, nie ma tu po prostu już miejsca dla innego papieża. Rok temu, po przeanalizowaniu wiarygodnych niebiańskich proroctw naszych czasów i ich relacji dotyczących wyboru nowego papieża, napisałem artykuł wyjaśniający, że „wiarygodne” (wydaje się rozsądne, ale nie jest jeszcze pewne), że przepowiednie mogą być prawdziwe jeśli chodzi o ich oświadczenie, że papież Franciszek jest fałszywmy prorokiem.
Dziś, po roku jego pontyfikatu, rośnie liczba dowodów na wiarygodność proroctw niebiańskich jak i osobistych działań papieża Franciszka, jego nauki i rozwijania programów, które dopasowują się do proroctw – sprawia to, że myślę teraz, że jest nie tylko realnym, ale nawet możliwym”, że to on jest fałszywym prorokiem jest to całkiem możliwe.Jako katolicki teolog, mówię to z wielkim niepokojem i proszę czytelnika, aby wysłuchał mnie, zanim wyciągnie własne wnioski. Dla wiernych katolików dnia dzisiejszego jest coraz bardziej i bardziej oczywistym wraz z upływem roku, że niektóre z działań i nauk papieża Franciszka wzbudziły uzasadnione i poważne obawy. Ten artykuł prosi was, abyście spojrzeli na niepokojące działania i wypowiedzi Ojca Świętego Franciszka i tzw. „efekt Franciszka” w świetle potencjalnie związanych z nim przepowiedniami. Oczywiście czas ukaże rzeczy wyraźniej, co do jego planów i strategii, kiedy przejdzie poza swoją słynną już retorykę w kierunku jej wdrażania. Tak więc ja osobiście, ciągle wstrzymuję się od jakichkolwiek wniosków, stawiając jedynie Papieża Franciszka na korzystnym miejscu „poddania jego osoby wątpliwości”, zawsze pozostając posłusznym Kościołowi jako wierny katolicki teolog. Jednakże zawsze pozostanę czujny i badający, myślę więc, że jeśli on jest ważnym papieżem, a proroctwa są błędne i jego niepokojąca retoryka jest tylko dla efektu, powinien być on zadowolony z powodu mojej czujności w imię Kościoła.
Niemniej jednak spoczywa na mnie odpowiedzialność, aby przedstawić szanownemu czytelnikowi niektóre z powodów, które doprowadziły mnie do tego obecnego przypuszczenia. Po pierwsze, przedstawię wiarygodne niebiańskie proroctwa o fałszywym proroku, następnie, to czego oczekiwać od fałszywego proroka według proroctw, i na końcu, jak katolicy powinni reagować na możliwość tego oraz rosnące obawy, że papież Franciszek może być fałszywym prorokiem.

I. Wiarygodne biblijne i Niebiańskie Przepowiednie związane z fałszywym prorokiem


Oto dwanaście źródeł proroctw związanych z fałszywym prorokiem:


1. W Księdze Objawienia, fałszywy prorok jest wymieniany jako Bestia z ziemi „jak baranek”, który staje na czele religii fałszywego kościoła. Fałszywy Prorok zwodzi tych, którzy mieszkają na ziemi„. Jest bardzo ważne by zauważyć, że fałszywy prorok będzie największym oszustem, jaki kiedykolwiek żył na ziemi, uosobieniem wilka w owczej skórze, udając doskonale tego, kim nie jest. Przez to, poprowadzi wielu wiernych w herezję a w końcu spowoduje, że ziemia będzie oddawać cześć i honor wobec Antychrysta (Obj 13:12). Katechizm potwierdza, mówiąc: „Przed drugim przyjściem Chrystusa, Kościół musi przejść przez ostateczną próbę, która zachwieje wiarę wielu wierzących w formie religijnego oszustwa, którym będzie apostazja. (KKK 675)

2. Obiektywną i znaczącą uwagą jest to, że mamy ostatniego papieża tego wieku, według słynnej przepowiedni św. Malachiasza, który był świętym XXII w., a którego przepowiednie dotyczyły ostatniego papieża naszych czasów, Papieża, który będzie rządził po papieżu Benedykcie XVI, mówiąc o nim:
W końcowym prześladowaniu Świętego Kościoła Rzymskiego będzie rządzić Piotr Rzymianin, który będzie paść trzodę pośród wielu cierpień, po czym miasto na siedmiu wzgórzach (Rzym) zostanie zniszczone i straszny Sędzia osądzi lud.”
Tak więc, co mówi nam to proroctwo? Mówi nam ono, że w czasie panowania papieża Franciszka (w okresie panowania 112 papieża z proroctwa), będziemy znosić ostateczne prześladowania. Nie wydarzy się to w przyszłości, ale w tej właśnie chwili. I że Rzym ma zostać zniszczony. To zgadza się także z przepowiednią z La Salette (patrz poniżej). Spośród 112 papieży w proroctwie Malachiasza, ostatni papież na liście, Petrus Romanus, jest jedynym, który nie posiada numeru. Dlaczego wszyscy inni papieże mają numer z wyjątkiem ostatniego papieża? Czy to wskazówka o jego nieważności? Być może. Tak więc, Peter Roman” nie odnosi się do panującego” ziemskiego papieża; to nie jest papież Franciszek, ale być może ktoś inny? Więcej o tym później. I proroctwo mówi nam także, że Sędzia wraca w tym pokoleniu, aby zainicjować wyrok, prawdopodobnie aby wprowadzić nas do wielkiej nowej Ery Pokoju przepowiedzianej przez Matkę Bożą z Fatimy.

3. Matka Boża z La Salette mówiła o czasach ostatecznych:
Rzym utraci wiarę i stanie się siedzibą antychrysta cały wszechświat zostanie uderzony przerażeniem, i wielu pozwoli się zwieść.”
Kościół będzie zaćmiony
Melanie (wizjonerka) stwierdziła, że Matka Boża powiedziała, że Kościół będzie zaćmiony” w podwójnym tego słowa znaczeniu: 1) że nikt nie będzie wiedział, kto jest prawdziwym Papieżem„; 2) na określony czas, Najświętsza Ofiara przestanie być (ważnie) sprawowana w kościołach.”

4. Matka Boża ponoć rzekła do ks Gobbi:
Doprowadzę cię do pełnego zrozumienia Pisma Świętego. Przede wszystkim przeczytam ci strony ostatniej księgi w której wy żyjecie . . . Otwieram dla Ciebie tą zapieczętowaną księgę, aby zawarte w niej tajemnice mogły zostać ujawnione
Tak więc, według tego proroctwa, nasze pokolenie rzeczywiście doświadczy ostatecznej bitwy z Księgi Objawienia i początku nowego tysiąclecia pokoju. Tak, te wydarzenia są nad nami, już teraz.
Odnosząc się do Fałszywego Proroka z Księgi Objawienia, Matka Boża kontynuuje przez ks Gobbi, mówiąc:
”Wychodzi z ziemi, z pomocą czarnej bestii, która wychodzi z morza zwierzę, które ma dwa rogi jak u baranka ściśle powiązany z kapłaństwem Bestia z dwoma rogami, jak u jagnięcina wskazuje masonerię, ktoa przeniknęła do wnętrza Kościoła, to znaczy, kościół Masoński, który rozprzestrzenił się zwłaszcza wśród członków hierarchii. Ta masońska infiltracja wewnątrz Kościoła była już przepowiedziana wam przeze mnie w Fatimie, kiedy ogłosiłam wam, że Szatan wejdzie w nawet na szczyt Kościoła. Zadaniem kościoła Masonów jest zniszczenie Chrystusa i Jego Kościoła, budowę nowego idola, a mianowicie fałszywego Chrystusa i fałszywego kościoła.
Kościół pozna
godzinę swojej wielkiej apostazji. Człowiek niegodziwości przedostanie się do jego wnętrza i zasiądzie w samej Świątyni Bożej, kiedy resztka, która pozostanie wierna zostanie poddana największym próbom i prześladowaniom.
Apostazja, jako od wtedy
będzie uogólniona, ponieważ prawie wszyscy pójdą za fałszywym chrystusem i fałszywym kościołem. Następnie zostaną otwarte drzwi dla wejścia człowieka lub osoby samego Antychrysta!

Czcigodny Fulton J. Sheen wypowiedział proroctwo, które potwierdza kilka szczegółów na temat fałszywego proroka, że będzie on pochodził z wewnątrz Kościoła, będzie jednym ze jego biskupów:

Fałszywy prorok wprowadzi religię bez krzyża. Religia bez Przyszłego Królestwa. Religia, która zniszczy religie. Kościół będzie falsyfikatem/kościołem fałszywym. Kościół Chrystusa (Kościół katolicki) będzie jednym. A Fałszywy Prorok stworzy ten drugi. Fałszywy kościół będzie ziemski, ekumeniczny i globalny. Będzie to luźna federacja kościołów. A religie będą tworzyć pewnego rodzaju globalne stowarzyszenie, światowy parlament kościołów. Zostanie on opróżniony z wszystkich boskich treści i będzie mistycznym ciałem Antychrysta. Mistyczne ciało dzisiejszej ziemi będzie miało swojego Judasza Iskariotę i to on będzie tym fałszywym prorokiem. Szatan zwerbuje go spośród naszych biskupów.


5. Istnieje słynne proroctwo przypisywane św Franciszkowi, mówi on:
W czasie tego ucisku człowiek, nie (autentycznie) kanonicznie wybrany, zostanie wyniesiony do Pontyfikatu, który w swojej przebiegłości usiłuje wciągnąć wielu w błąd Będzie taka różnorodność opinii i schizmy wśród ludzi że w tych dniach Jezus Chrystus wyśle ​​im nie prawdziwego pasterza, ale niszczyciela.


Jedynym sposobem, w jaki
papież Franciszek mógłby spełniać to proroctwo, jeżeli jest ono prawdziwe, byłoby wtedy, jeśliby on osobiście posiadał (tajne) herezje w swoim sercu podczas swego wyboru. Tak więc nie zostałby prawomocnie wybrany. Jeśli nie jest ważnie wybrany, to jest on niszczycielem” a papiestwo jest puste/vacant, z oszustem na tronie Piotra – co jest co najmniej możliwe.
Być może dlatego Matka Boża Dobrej Rady powiedziała w 1611r. na temat naszego czasu, że będzie to czas pozornego triumfu Szatana, który przyniesie ogromne cierpienia dobrym pasterzom Kościoła oraz wiernym. Tak więc wierni muszą natarczywie wołać, błagając naszego Ojca Niebieskiego, aby doprowadził do końca te złowieszcze czasy, wysyłając do Kościoła Prałata, który przywróci ducha jego kapłanom.”


6. . Katarzyna Emmerich prorokowała:
Miałam inną wizję wielkiego ucisku. Wydaje mi się, że zażądano koncesji od duchowieństwa, która nie mogła być przyznana (być może zmuszając ich by udzielać Komunii św rozwiedzionym/w kolejnych związkach małżeńskich i błogosławieństwa związków homoseksualnych) To tak, jakby ludzie dzielili się na dwa obozy


Widziałam również związek pomiędzy DWOMA PAPIEŻAMI Widziałem, jak zgubne (szkodliwe) byłyby konsekwencje tego fałszywego kościoła … Widziałam, jak Kościół Piotra został podważony przez plan utworzony przez tajną sektę Budowali duży, pojedynczy , ekstrawagancki kościół, który miał objąć wszystkie wyznania na równych prawach: ewangelików, katolików i wszystkie wyznania, prawdziwą bezbożą komunię z jednym pasterzem i jedną owczarnią … Widziałam fatalne konsekwencje tego fałszywego kościoła: widziałam jego wzrost; Widziałam heretyków wszelkiego rodzaju
Kiedy (prawdziwy) Kościół był w większości zniszczony, kiedy pozostał tylko sanktuarium i ołtarz, widziałam niszczycieli wchodzących z Bestią (Antychrystem) do Kościoła … Widzę Ojca Świętego w wielkim bólu. Mieszka w innym pałacu niż kiedyś … Widziałam dziwny kościół budowany przeciwko wszelkiej regule nowy heterodoxyczny (niezgodny z przyjętymi normami i ortodoksyjnymi przekonaniami – przyp. tłum.) Kościół Rzymu Wszystko zostało zrobione zgodnie z ludzkim rozumem. Widziałem wszelkiego rodzaju ludzi, rzeczy, doktryny i opinie. Było tam coś z dumny, arogancji i brutalności i wyglądało na to, że osiągnęli sukces .(Prawdziwy) Kościół został całkowicie odizolowany i jakby całkowicie opuszczony. Wydaje się, że każdy ucieka. Wszędzie widzę wielkie cierpienie, nienawiść, zdrady, urazy, pomieszanie i zupełną ślepotę. O mieście! O mieście! Co tobie grozi? Nadchodzi burza, należy być czujnym!
[Widziałam też różne regiony Ziemi. Mój Przewodnik (Jezus) ukazał Europę i wskazując na mały i piaszczysty region wypowiedział te słowa: „Oto Prusy (Niemcy Wschodnie), wróg„. Potem pokazał mi inne miejsce na północ i powiedział: „to jest Moskwa, ziemia Moskwy, przynosząca wiele zła.] Aby dowiedzieć się więcej na temat proroctwa Rosji i nadchodzącej drugiej fali komunizmu, zobacz artykuł. (http://twoheartspress.com/blog/what-is-russia-up-to-where-will-it-lead/)


7. Pedro Regis, którego przesłania mają uznanie jego biskupa, daje sprawozdanie co mówi Matka Boża:
Nadejdzie dzień, kiedy
(prawdziwy) Papież zostanie zdetronizowany Zostaną zmienione przepisy prawne, które utrudnią działalność kościoła
W wielkiej ostatecznej bitwie, dym Szatana pojawi się w domu Bożym, ale światło Pana zwycięży brak miłości dla Prawdy i brak szacunku dla sakramentów doprowadzi wielu poświęconych do otchłani apostazji przyszłość Kościoła będzie oznaczona wielkim podziałem i smutną religijną dyktaturą. Piotr spotka na swojej drodze Judasza Zdrada dotknie tronu Piotra zostanie podjęta decyzja, co będzie powodem wielkiego zamieszania w pałacu (Watykańskim) Przyszłość będzie oznaczona podziałami i skandalami w Kościele mojego Jezusa
Zdrada dotknie tronu Piotra oznaczona poważnym konfliktem pomiędzy Kościołem prawdziwym a fałszywym.
Sw. Piotr (Piotr Rzymianin) poprowadzi swoją barkę pośród wielkich burz. Barka Piotra będzie grzęznąć i będzie tam wielkie zamieszanie
Pojawi się pozornie dobry człowiek. Oszuka on wielu ludzi ponieważ będzie on czynił wielkie cuda. Przyjdzie on Z PÓŁKULI POŁUDNIOWEJ (skąd pochodzi papież Franciszek) i wielu ludzi uzna go za wybawcę. Bądźcie uważni i nie dajcie się zwieść
Będą DWA TRONY, ale tylko jeden będzie prawdziwym następcą Piotra arogancki papież podzieli Kościół. Jego rozporządzenia będą przestrzegane i to co jest cenne, zostanie wyrzucone. Idzie na nas wielkie duchowe zamieszanie ten, kto mógł być Piotrem stanie się Judaszem. Otworzy on drzwi dla wroga i sprawi, że mężczyźni i kobiety wiary będą cierpieć Kościół będzie bez Piotra w Rzymie wybuchnie wojna, będzie tylko kilka ocalałych.


Słuchajcie prawdziwego Magisterium Kościoła i uciekajcie od kłamstw szatana.

8. Matka Boża z Akita mówi o tych czasach:


Dzieło
szatana przeniknie nawet do Kościoła w taki sposób, że kardynałowie będą przeciwni kardynałom i biskupi będą przeciwko innym biskupom. Kapłani, którzy Mnie czczą będą pogardzani i współbracia będą się im przeciwstawiać. Kościoły i ołtarze zostaną ograbione. Kościół będzie pełen tych, którzy akceptują kompromisy, a demon będzie naciskać wielu kapłanów i poświęconych dusz do opuszczenia służby Pana.

9. Siostra Elena Aiello (zm.1961), która została uznana błogosławioną w dniu 14 września 2011 roku przez papieża Benedykta XVI, prorokowała co następuje:
Rosja będzie maszerować na wszystkie narody Europy, zwłaszcza na Włochy i podniesie swoją flagę na Kopule Bazyliki Świętego Piotra. Włochy będą surowo sądzone przez wielką rewolucję, a Rzym będzie oczyszczony we krwi za jego wiele grzechów, szczególnie te nieczystości! Och, co za straszną wizję widzę! Wielka rewolucja toczy się w Rzymie! Oni wchodzą do Watykanu. Papież jest sam; modli się. Trzymają papieża. Biorą go siłą.

Czy odnosi się to do emerytowanego papieża Benedykta XVI?

10. Jezus rzekomo przepowiedział przez Sługę Bożą Luisę Piccarreta mówiąc:
Narody, dla których miałem upodobanie, Włochy i Francja są tymi, które najbardziej mi odmawiają Będą one również tymi, które będą najbardziej prowadzić wojnę przeciwko Kościołowi
Człowiek utracił religię. Religia jest ignorowana przez wielu z tych, którzy sami nazywają siebie religijnymi to dlatego człowiek żyje jak zwierzę utracił on religię
Kościół jest tak pełen wewnętrznej goryczy, a oprócz tej wewnętrznej goryczy, nadchodzi czas, że otrzyma gorycz z zewnątrz. Widziałam ludzi rozpoczynających rewolucję, wchodzących do kościołów, odzierając ich ołtarze i paląc je, próbując nastawać na życie kapłanów, ludzi niszczących figury … i tysiące innych obelg i zło wydawało się, że ogólna wrzawa była przeciwko Kościołowi … Widziałem wielu księży uciekających od Kościoła i zwracających się przeciwko Kościołowi, aby prowadzić wojnę przeciwko niemu. (Jezus mówi, że stało się tak, ponieważ koncentrowali się oni na człowieku i rzeczach światowych, co z kolei zatwardziło ich serca co do rzeczy boskich.)
Jezus mówi dalej o zakonnikach, kapłanach i wrogach Kościoła, mówiąc: W zakonnikach, w duchownych, i w tych, którzy nazywają siebie katolikami, Moja Wola nie tylko cierpi męki, ale utrzymuje się ona w stanie letargu, jakby nie miała życia. Jak wielu udaje, że są moimi dziećmi, kiedy w rzeczywistości są moimi najzacieklejszymi wrogami! Ci fałszywi synowie są uzurpatorami, zainteresowanymi tylko sobą i nieufni; ich serca są uosobieniem występku. Ci właśnie synowie będą pierwszymi rozpoczynającymi wojnę przeciwko Kościołowi będą próbowali zabić własną matkę! Już niedługo rozpoczną oni wojnę przeciwko Kościołowi i największymi wrogami będą Jego własne dzieci
Im więcej
wydaje się, że świat jest pozornie spokojny i wychwala on pokój, tym bardziej ukrywają oni wojny, rewolucje i tragiczne wydarzenia przed biedną ludzkością pod tym ulotnym i upozorowanym pokojem. I im bardziej wydaje się, że sprzyjają oni Kościołowi, śpiewając hymny zwycięstw i triumfów i praktyk unii między państwem a Kościołem, tym bliżej są oni rozrób, które sami przygotowują przeciwko Niemu.


11. Przepowiednie przeszłych wieków także dają nam tropy czego mamy oczekiwać:

Jan z Cleft Rock (14 wiek): Przed końcem świata … Papież ze swoimi kardynałami będzie musiał w tragicznych okolicznościach opuścić Rzym by udać sie w miejsce, gdzie będą nieznani. Papież umrze śmiercią tragiczną na wygnaniu. Cierpienia Kościoła będą o wiele większe niż kiedykolwiek w Jego dziejach… Około roku 2000 A.D. Antychryst przedstawi się światu.

Joachim z Fiore przepowiadał: Antychryst obali papieża i uzurpuje jego władzę.

Premol (5 wiek) przepowiadał o podzielonych dwóch stronach i o uciekającym papieżu czasów ostatecznych.

Wszędzie toczy się wojna! Ludzie i nacje ścierają się przeciwko sobie… Rzym upada w zgiełku. I widzę Króla Rzymu ze swoim Krzyżem i Tiarą otrząsajcy kurz ze swoich butów śpiesząc w ucieczce na inne ziemie. Twój Kościół, o Panie, został rozdarty przez swoje własne dzieci. Jeden obóz wierny uciekającemu Papieżowi, drugi pozostaje przedmiotem nowego rządu Rzymu, który złamał Tiarę.

Jesteśmy ostrzegani przed tym jak będziemy w przyszłości traktowani. Dlaczego więc powinniśmy walczyć? Ponieważ Bóg powołał nas byśmy byli Jego stróżami (zobacz Ezechiel 33). Czy powinniśmy być zaskoczeni tym, że zły zareaguje w ten sposób w stosunku do nas po tym jak ujawnimy jego i jego ukryte plany? Niech Bóg nas prowadzi w Swojej Prawdzie i Miłosierdziu według Swojej Boskiej Woli.

Biorąc pod uwagę te wszystkie proroctwa o fałszywym proroku antypapieżu, kto więc jest tym „Piotrem Rzymianinem” z proroctwa św. Malachiasza, który hipotetycznie obecnie rządzi jako ostatni papież tej ery? Profetyczne przesłania Pedro Regis, który posiada aprobację swojego biskupa mówią, że nie jest nim nikt inny jak sam św. Piotr duchowo nadzorując z Nieba Kościołem, gdyż zgodnie z proroctwami ziemski tron piotrowy jest teraz pusty i w posiadaniu oszusta. Czy jest to prawdą, czy nie, ja tego nie wiem, ale jest prawdopodobnym. Czas nam pokaże. Niektórzy mogą tu wtrącić, że dzisiaj Katolicy nie są zobowiązani wierzyć w prywatne objawienia, ale zapytam was – czy myślicie, że Bóg byłby zadowolony z naszego stanowczego odrzucenia Jego proroczych słów, tylko dlatego że są one dla nas niewygodne? Czyż proroctw tych nie znajdujemy w samym Piśmie Świętym? A czy św. Paweł nie mówi o proroctwach, żeby „ sprawdzać wszystko i zachowywać to, co jest dobre? (Tes. 5.21) i papież Urban VIII czy nie wypowiedział się o rzekomych proroctwach, że „lepiej jest w nie wierzyć niż nie wierzyć”?

12. Jest napisane na ścianie Bożym Palcem. Jeżeli wszystkie te proroctwa odnoszą się do papieża Franciszka, a jest to możliwe, to proroctwa dotyczące papieża męczennika, jak nazywany jest on w słynnym śnie św. Jana Bosco i w 3-ciej Tajemnicy Fatimskiej oraz proroctwie Piusa X, jako papieża opuszczającego pośpiesznie Watykan, który umiera okrutną śmiercią na wygnaniu, mogą odnosić się do papieża Emeryta Benedykta. Kilka ostatnich papieży prorokowało o jednym ze swoich następców:

Według proroctwa Piusa X:

Widziałem jednego z moich następców o tym samym imieniu, który uciekał po ciałach swoich towarzyszy. Schronił się on w jakiejś kryjówce; ale po krótkim czasie wytchnienia, umiera on okrutną śmiercią.

Czy to proroctwo odnosi się do papieża Emeryta Benedykta? Całkiem możliwe. Sw. Pius X przepowiedział, że papież, który będzie uciekał z Rzymu i umrze śmiercią okrutną nosi to samo imię co on. Pius X i Benedykt XVI obaj otrzymali na chrzcie św. imię Józef.

Tak więc, Benedykt może być tym „biskupem w bieli”, który jest męczennikiem w 3-ciej Tajemnicy Fatimskiej oraz tym, który zostaje męczennikiem we śnie św. Jana Bosco.

Kardynał Józef Ratzinger oświadczył o 3-ciej Tajemnicy Fatimskiej, a tym samym ogólnie o tych objawieniach: „Objawienie mówi o niebezpieczeństwach oraz o tym jak możemy się przed nimi obronić.” Innymi słowami, są to ostrzeżenia i są one co najmniej częściowo uwarunkowane. Niemniej jednak przepowiednie o Fałszywym Proroku i o Antychryście z Księgi Apokalipsy muszą się wypełnić razem z tym, że zostaną on wrzuceni żywcem w morze ognia piekielnego (Ap 19:20)

11 maja 2010 roku podczas lotniczej podróży do Portugalii zapytano papieża Benedykta XVI o Trzeci Sekret Fatimski, papież odpowiedział „Cierpienia Kościoła przyjdą dokładnie z wnętrza Kościoła, z grzechów, które istnieją w Kościele.” Następnie 13go maja 2010 w obecności 500 000 pielgrzymów w Fatimie powiedział „Ktokolwiek myśli, że profetyczna misja Fatimy jest zakończona, oszukuje samego siebie.” Również kiedy został papieżem wypowiedział te słowa: „Módlcie się, żebym nie uciekł ze strachu przed wilkami.” I również Jan Paweł II zanim został papieżem słynnie stwierdził: „Stoimy teraz w obliczu największej historycznej konfrontacji, przez jaką musi przejść człowieczeństwo. Wcale nie sądzę, żeby szerokie kręgi społeczeństwa amerykańskiego czy szerokie kręgi wspólnoty chrześcijańskiej zdawały sobie z tego w pełni sprawę. Dzisiaj stoimy w obliczu ostatecznej konfrontacji pomiędzy Kościołem i anty-kościołem, Ewangelii i anty-ewangelii.” Zaledwie kilka lat przedtem papież Paweł VI powiedział światu: „Ogon diabła działa w kierunku rozpadu świata katolickiego. Ciemności Szatana weszły i rozszerzyły się w Kościele Katolickim nawet na jego szczyt. Apostazja, utrata wiary, rozprzestrzenia się na całym świecie aż do najwyższych poziomów w Kościele.


Co ciekawe, Siostra Faustyna napisała w swoim pamiętniku, że najgorszym dniem cierpienia„, kiedy czuła się tak, jakby była w Getsemani (gdzie Jezus został zdradzony przez Judasza) był dokładnie TYM SAMYM DNIEM W KTÓRYM URODZIŁ SIĘ PAPIEŻ FRANCISZEK. Pisze ONA:
17 grudnia [1936]. Ofiarowałam ten dzień za kapłanów. Cierpiałam bardziej dzisiaj niż kiedykolwiek wcześniej, zarówno wewnętrznie i zewnętrznie. Nie wiedziałem, że jest możliwe, aby tak bardzo cierpieć w jeden dzień. Próbowałam zrobić Godzinę Świętą, w trakcie której duch mój otrzymał smak goryczy Ogrójca.

II. Stosownie do przepowiedni, czego możemy oczekiwać od fałszywego proroka.

Oto siedem „znaków” fałszywego proroka na które trzeba uważać:

1. Paraduje (Fałszywą) Pokorę z Mistrzowskim Zwodzeniem: Zło to duma zamaskowana przebrana w pokorę. Każda pokorna”, rzecz jaką robi zostanie celowo rozgłoszona za pośrednictwem mediów, a on będzie twierdził, że jest po prostu normalną skromną osobą, podczas gdy jego działalność pokaże go jako bezwstydnego ekshibicjonistę. Propaganda ta zostanie wykorzystana do podniesienia jego własnej popularności i pozornego egalitaryzmu(1). Zamiast bronić wiary, będzie starać się on zaimponować światu katolickiemu przez swoje czyny i nauki. Jego pokaz pokory będzie używany nie tylko by oczerniać Benedykta XVI i reszty jego poprzedników, ale przedstawić Benedykta XVI jako jakiegoś niemiłosiernego silnego tradycjonalisty. Jeśli to będzie miało miejsce w dzisiejszym pontyfikacie, wtedy zaczniemy widzieć dwie strony dzielące się: katolicy Franciszka vs katolicy Benedykta.
Nie będzie on tym, kim wydaje się być, jako fałszywy prorok będzie on jednym z największych oszustów w historii ludzkości, tak więc będzie wydawał się on perfekcyjnie przeciwieństwem tego, kim naprawdę jest, a nawet dosadniej, niż gdyby był naprawdę takim, jakim wydaje się być. W ten sposób, będziemy odbierać go jako grającego swoją rolę bardziej doskonale niż mógłby to robić prawdziwy papież, przynajmniej na początku. Wszystkie inne papieże będą ukazywani pomniejszeni bardziej niż powinni, w porównaniu ze światłem w jakim on się ukazuje. Będzie wydawał się być papieżem nad papieżami.
Ale, jego niezgodność z tradycją i zawoalowana autopromocja będzie jednym ze „znaków” aspiracji fałszywego proroka.


2. Manifestuje Niewytłumaczalne Charyzmy i Osiąga Szybki Wpływ Globalny: Niewytłumaczalnie i natychmiast został pokochany przez świat i media z niespotykaną dotąd kolosalną popularnością, gdzie bez względu na to, co mówi czy robi, będzie to zawsze interpretowane tylko w jeden sposób, będzie angażować się w podwójną mowę (mówiąc do obu stron równocześnie, mówiąc różne rzeczy do różnych ludzi na ten sam temat), powodując w ten sposób celową dezorientację wiernego. Będzie on traktowany jak żywy święty. Takie moce będą mu towarzyszyły, że ani jedno słowo z jego ust nie będzie kwestionowane. Po pewnym czasie, będzie również wydawać się że posiada nadprzyrodzone dary i ludzie uwierzą, że potrafi czynić cuda. Każdy, kto się będzie mu sprzeciwiać będzie krytykowany i uznany za heretyka (całkowite przeciwieństwo tego, co jest prawdą). Wszystkie takie dusze oskarżone o bycie heretykami zostaną wyśmiane i pomniejszone a nawet prześladowane.
Przykładem jego podwójnej mowy może być: Oczywiście wiemy, że tradycyjnie małżeństwo jest pomiędzy mężczyzną i kobietą, i tak powinno pozostać; ale musimy być tolerancyjni i mieć współczucie dla tych, którzy są w związkach homoseksualnych, którzy mają również swoje prawa (legalnie). W dzisiejszym świecie, musimy wyjść naprzeciw ludziom tam, gdzie są; a kim zresztą jesteśmy my, by sądzić; tak więc, będziemy wymagać od kapłanów by udzielali im błogosławieństwa kościelnego dla dobra wszystkich.


3. Wykorzystuje Prawo Stopniowości (i Popularnego Poparcia) By Udaremnić Każdą Opozycję: Ukrytą agendą fałszywego proroka będzie przesuwać się krok po kroku, ale zawsze w dwóch kierunkach jednocześnie (w kierunku zdającym się respektować nauczanie Kościoła oraz w kierunku zmiany dla pozornie ważnego powodu), tak, że zmiany, które nastąpią będą wystarczająco niewielkie i wierni nie będą wystarczająco pobudzeni i zaniepokojeni by widzieć poza pozorną dobrą wolą papieża. Jako takie będzie to zbyt trudne by zebrać jasną defensywę by go zatrzymać. Na zasadzie małych prawie niedostrzegalnych kroczków za pomocą czego aktualizacja nauczania Kościoła staje się unowocześnianiem, staje się rzeczywistą zmianą, staje się herezją z progresją, która jest tak przebiegła, że staje się nie do zatrzymania, i to w taki sposób, że jest jeszcze broniona przez wiernych, którzy nie są świadomi oszustwa i agendy, która rozwija się z powodu swojej stopniowej natury i podwójnej mowy, która ją otacza.


4. Projektuje Otwartość na Doktrynalną Rewizję i Wyznacza Kurs Apostazji: fałszywy prorok zwiedzie Kościół w herezję, o której mowa jest w pierwszej pieczęci Apokalipsy, kiedy prawdziwa wiara zostanie wykręcona, kiedy Kościół zostanie postawiony przez rozcieńczoną doktryną. Zadaj sobie pytanie: Czy papież Franciszek podejmuje kroki, które mogą położyć podwaliny dla zmian doktryny i moralności, nawet do powstania jednej światowej religii? Jeśli jest on fałszywym prorokiem, Franciszek nie będzie po prostu od czasu do czasu w swojej retoryce popełniał teologicznych błędów, ale zamiast tego, będzie on stopniowo przechodził w kierunku otwartego głoszenia fałszywej wiary, wykazując w ten sposób, że wiara którą posiada i wyznaje jest fałszywa, ukazując siebie jako heretyckiego antypapieża i zmylając wielu kreśląc prawdziwą wiarę w tajemnicy wiary fałszywej. Znajdzie on również rozwiązanie jak zjednoczyć wszystkie kościoły w jeden. Okrzyknięty współczesnym innowatorem, będzie oklaskiwany przez świat świecki, ponieważ będzie on tolerować grzech. Wprowadzi nowe ustawy, które nie tylko są sprzeczne z naukami (moralności i doktryny) Kościoła katolickiego, ale który będą sprzeciwiać się wszystkim prawom chrześcijańskim. Nie znaczy to, że będzie to łatwe dla wszystkich by to zauważyć, gdyż użyje on sprytnie spreparowane powody, sformułowane w miękki, delikatny sposób aby oślepić wielu przed Prawdą. Każdy liberalny biskup i teolog będzie miał posłuch tego papieża i jego pochwały. Przywódcy Kościoła będą również mówić w podwójnej mowie w swoich wysiłkach by naruszyć doktrynę katolicką ich słowa miłości pokryte cytatami z Pisma Świętego będą wykorzystywane wyłącznie by nas oszukać i będą planować różne lekkomyślne i mylące oświadczenia dla publiczności a z kolei Fałszywy Prorok Papież będzie chwalić ich jako innowatorów. Jak do tego dojdzie, będzie wymagany wybór od wszystkich wiernych katolików, po czyjej stronie stoją, albo automatycznie znajdą się po złej stronie! Niestety, wiele obejmie te fałszywe kłamstwa i rozluźnienie swoich fałszywych przywódców zamiast stawić czoła wyzwaniom Prawdy. St. Robert Bellarmin stwierdził: Jest dane (tylko) kilku rozpoznać prawdziwy Kościół pośród ciemności tylu schizm i herezji, i jeszcze mniejszej liczbie dane jest kochać prawdę, którą uznają oni jako ucieczkę (biorąc ją) w objęcia.

Zatem, wielu wiernych zostanie wprowadzonych w błąd. Będą następować podziały. Następnie Fałszywy Prorok przygotuje dla Antychrysta rządzenie jedną nową światową religią i razem będą pracować by oszukać wszystkie dzieci Boże. Ale prawdziwy Kościół nie zostanie zwyciężony. Prawda Objawienia jaka przekazywana jest nam w Kościele poprzez Pismo (Biblię) i Tradycję (Katechizm) nie może być zmieniona. I nigdy nie wolno nam czynić zła (takiego, jak zmieniać moralność czy zniżać doktrynę), nawet dla ważnego powodu. Pewnym „znakiem” herezji fałszywego proroka jest zmiana jakiejkolwiek doktryny, z jakiegokolwiek powodu, nawet sprytnie ukrytego powodu takiego jak dla dobra (fałszywego) miłosierdzia, współczucia czy jedności jak jest wykazane przez następujące trzy przykłady obecnie dyskutowane w Watykanie:

Fałszywe miłosierdzie w udzielaniu Komunii św.(bez ważnego stwierdzenia nieważności) dla par rozwiedzionych katolików w kolejnym cywilnym związku, pomimo tego, że są oni w stanie cudzołóstwa

Werset z Biblii: Każdy, kto oddala swoją żonę (chyba że małżeństwo jest niezgodne z prawem), a bierze inną, popełnia cudzołóstwo.Mateusz 19: 9


Cytat z
Katechizmu: Kościół twierdzi, że nowy związek nie może być uznany za ważny, jeśli ważne było pierwsze małżeństwo. Jeśli rozwiedzeni pobrali się w związku cywilnym, znajdują się oni w sytuacji, która obiektywnie narusza prawo Boże. W związku z tym nie mogą oni przystępować do Komunii eucharystycznej tak długo, jak długo trwa ta sytuacja. KKK 1650


Fałszywe współczucie i nadmierna tolerancja wymagająca od kapłanów Kościoła błogosławieństwa” związków homoseksualnych, nawet jako sposób dla uniknięcia dyskryminacji


Wersety
Biblijne: Czy nie wiecie, że niesprawiedliwi nie posiądą królestwa Bożego? Nie łudźcie się! Ani rozpustnicy, ani bałwochwalcy, nie cudzołożnicy, ani homoseksualiści, ani złodzieje, ani chciwi, nie pijacy, ani oszczercy, ani zdziercy nie odziedziczą królestwa Bożego1 Kor 6:9 RSVCE


Dlatego to wydał ich Bóg na pastwę bezecnych namiętności: mianowicie kobiety ich przemieniły pożycie zgodne z naturą na przeciwne naturze. Podobnie też i mężczyźni, porzuciwszy normalne współżycie z kobietą, zapałali nawzajem żądzą ku sobie, mężczyźni z mężczyznami uprawiając bezwstyd i na samych sobie ponosząc zapłatę należną za zboczenie.Rz 1:26-27


Cytaty z
Katechizmu: Opierając się na Piśmie Świętym, który przedstawia akty homoseksualne jako akty poważnego zepsucia, tradycja zawsze oświadczała, że „akty homoseksualizmu wewnętrznie nieuporządkowane.” Są one sprzeczne z prawem naturalnym. Wykluczają z aktu płciowego dar życia. Nie wynikają z prawdziwej komplementarności uczuciowej i płciowej. W żadnym wypadku nie będą mogły zostać zaaprobowane [Nawet] sama ta skłonność jest obiektywnie nieuporządkowana „. KKK 2357-8


Przymierze małżeńskie, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę na całe życie, jest ze swej natury skierowane ku dobru małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa.” KKK 1601


Sam Bóg jest twórcą małżeństwa.Powołanie do małżeństwa jest wpisane w samą naturę mężczyzny i kobiety kiedy wyszli z ręki Stwórcy.” KKK 1603


Pismo Święte stwierdza, że ​​mężczyzna i kobieta zostali stworzeni dla siebie A tak nie są już dwoma, ale jednym ciałem. KKK 1605


Fałszywa jedność (ekumenizm), umożliwiając niekatolikom przyjmowanie Komunii św w Kościele katolickim poprzez doktrynalny kompromis lub zmiany oraz poprzez zmiany w samych sakramentach św.


Werset z Biblii: „Dlatego też kto spożywa chleb lub pije kielich Pański niegodnie, winny będzie Ciała i Krwi Pańskiej. Niech przeto człowiek baczy na siebie samego, spożywając ten chleb i pijąc z tego kielicha. Kto bowiem spożywa i pije nie zważając na Ciało [Pańskie], (akceptując wszystkie doktryny Kościoła i bycia w stanie łaski uświęcającej i w pełnej komunii z Kościołem) wyrok sobie spożywa i pije.

1 Koryntian 11:27-29


Cytaty z
Katechizmu: Jeśli ktoś ma świadomość grzechu ciężkiego musi przystąpić do sakramentu pojednania przed przyjęciem Komunii św.” KKK 1385


Ci, którzy przyjmują Eucharystię, muszą posiadać wymagane dyspozycje.” (KKK 1388) Muszą być w pełnej komunii z Kościołem katolickim, akceptować wszystkie doktryny Tradycji Kościoła oraz być w stanie łaski uświęcajcej.


Wspólnoty kościelne wywodzące się z reformacji i oddzielone od Kościoła Katolickiego,” nie przechowały właściwej rzeczywistości eucharystycznego Misterium w całej Jego pełni, zwłaszcza z powodu braku sakramentu święceń. To z tego powodu, interkomunia eucharystyczna Kościoła Katolickiego z tymi społecznościami nie jest możliwa.KKK 1400


Ci, którzy przyjmują Eucharystię, muszą dać dowód posiadania wiary katolickiej w odniesieniu do tych sakramentów (w tym Prawdziwej Obecności) i posiadać wymagane dyspozycje.” KKK 1401


Nasz Kościół jest coraz bardziej atakowany z zewnątrz i od wewnątrz. To, co zobaczymy jest próbą całkowitego przekształcenia Kościoła Katolickiego, nawet pośród hierarchii. Czyż nie są to już samedoktryny demonów i aspiracje kłamców„, o których św. Paweł ostrzegał, że będą zaaprobowane w czasach ostatecznych (1 Tym 4:1-2, 2 Tym 3: 1-5)? A jeśli tak, nie wyciągajcie innego wniosku, Gniew Boży rzeczywiście zostanie skierowany przeciwko tym, którzy tłumią prawdę (Rz 1:18). Być może, może to być powiedziane również względem każdego, kto tłumi niebiańskie przesłania zawarte również w proroctwach.


5. Inicjuje Dywizje I Potajemnie Walczy: fałszywy prorok doprowadzi Kościół do wciągnięcia Go w rewolucyjne wojny i wewnętrzne podziały, doprowadzając do zafałszowania Wiary Chrześcijańskiej, tak aby stworzyć nową religię ukształtowaną na humaniźmie a nie na Objawieniu, podług dróg człowieka nie zaś dróg Boga. Takie wojny są omówione w drugiej pieczęci Apokalipsy, które ustawią scenę na wyniesienie Antychrysta, który dojdzie do władzy jako fałszywy rozjemca ze swoją pozornie kochającą humanitarną fasadą. Miejcie się na baczności. Przez swój podły podstęp, Antychryst będzie postrzegany jako posłaniec miłości, pokoju i harmonii na świecie. Pokaże fasadę uroku, pozornego współczucia i miłości dla wszystkich. W tym momencie, fałszywy prorok zostanie na jakiś czas zepchnięty na bok, ponieważ w tym czasie Antychryst będzie wchodzić na scenę światową, jak jest przepowiedziane. Kiedy usłyszycie doniesienia mediów o nowym, obiecującym, wykwalifikowanym negocjatorze pokojowym, będziecie wiedzieć, kim on jest. Będzie on bardzo bliskim sojusznikiem fałszywego proroka i nie będzie złudzeń co do tego kim on jest. Cały świat będzie pod jego wrażeniem. Zbałamuci on wielu i powie ludziom, że rzeczy są dobre, kiedy są one złe, i są święte, wtedy kiedy nie są. Będzie chronić i promować wilki, które chcą pożreć dusze dzieci Bożych; ale prawdziwi wierzący będą wiedzieć, kim on jest.


6. Popiera Nowy Porządek świata I Jedną światową Walutę: Fałszywy Prorok odda swój hipnotyzujący globalny wpływ na cały świat człowiekowi bezprawia, którzy powstanie jako (fałszywy) rozjemca by zakończyć globalną wojnę, która wkrótce nadejdzie oraz pomóc mu w tworzeniu nowego porządku świata, co jest opisane w rozdziale 13 Księgi Objawienia. I Antychryst będzie kontrolować ludzkość poprzez nową światową walutę i znak bestii. Następnie zacznie się prześladowanie prowadzone przez Sojusz Nowego Porządku. Musimy być odważni i gotowi by odebrać kilka ciosów za Prawdę. Jak Benedykt XVI powiedział ostatnio: Odwaga prawdy, jest w moich oczach, pierwszym kryterium w kolejności do świętości” w tych czasach.


7. Ostatecznie Pomaga w Wielkim Prześladowaniu: Te dwie osoby, antychrysta i fałszywego proroka, pod kierownictwem szatana i doprowadzą całą ludzkość na skraj zagłady. Prześladowanie będzie rozwijać się powoli i na początku będzie subtelne, według prawa stopniowości. Fałszywy Prorok i Antychryst będą działać zgodnie w celu doprowadzenia na świat spustoszenia, co doprowadzi do dopełnienia się obrzydliwości w Kościele Katolickim. Wszystka prawda nauk Chrystusa zostanie przekręcona. Wszystko będzie kłamstwem.


Fałszywy Prorok,
który będzie kierował skorupą Kościoła Katolickiego na ziemi rozkaże ludzkości czcić człowieczego lidera Antychrysta, a nie Boga (Ap 13, 14-15). Następnie Sakramenty będą jedynie dostępne tylko od tych księży (i innych duchownych chrześcijańskich), którzy pozostaną lojalni wobec Chrystusa i Prawd Wiary. Problemem jest to, że ci, którzy będą przy boku Antychrysta i Fałszywego Proroka będą widziani, że robią wiele dobrego na świecie, podczas gdy ci, którzy przestrzegają Praw Bożych będą demonizowani, poszukiwany i prześladowani. Dwóch Świadków, Kościół Katolicki i Dom Izraela, będzie zeznawać przeciwko fałszywemu chrystusowi i fałszywemu kościołowi i będą oni prześladowani, zarówno na zewnątrz jak i od wewnątrz. Nadejdzie czas, kiedy wyda się, oba zostały zniszczone. Ale Bóg będzie interweniować i ponownie powstaną by utworzyć Nowe Niebo i Nową Ziemię.

Jak reagować jeśli

papież Franciszek jest Fałszywym Prorokiem

III. Jak katolicy powinni odpowiedzieć na możliwość, że papież Franciszek może być fałszywym prorokiem

Katolicy wierzą, że z woli i nauczania Chrystusa, Magisterium Kościoła jest chronione charyzmatem nieomylności przez Moc Ducha Świętego, papież nigdy nie może się mylić w swoim oficjalnym nauczaniu w sprawach wiary i moralności. Prawdziwy Kościół nigdy nie będzie błądzić w wierze i moralności. Jako katolicy wiemy, że to jest prawda. Więc niech nikt nie manipuluje czy ingeruje w Słowo Boże.


Z drugiej jednak strony, jeśli papież osobiście obejmuje herezję (fałszywa doktryna lub niegodziwość), nawet w tajemnicy, wtedy de facto nie jest on już papieżem. Tak więc, jeśli papież naucza fałszywej doktryny (lub zmienia doktryny), to jest to pewien „znak”, że nie jest on ważnym papieżem, jak omówiłem to w mojej ostatniej książce „Znaki Czasu”. W takim przypadku, jego nauczanie nie powinno być przestrzegane i nie powinno się za nim iść. Wierni katolicy muszą dostosować się do tej możliwości, zwłaszcza z uwagi na niebiańskie przepowiednie z tym związane oraz ze względu na poważne obawy jakie Papież Franciszek ciągle wzbudza, a także na drogę w której kierunku zdaje się nakłaniać. Jednak, ze względu na nasze wymagane posłuszeństwo Magisterium, nie możemy decydować wyłącznie dla siebie, czy jest on w herezji a tym samym nieważny. Musimy więc poczekać, aż inna najwyższa władza Kościoła (jak np. Emerytowanego papieża Benedykta) zadeklaruje to tak i przedstawi najczystsze dowody.


Ale ludzie już pytają, w jaki sposób należy reagować na możliwość że papież Franciszek może być fałszywym prorokiem? Oto sześć sposobów, jak następuje:


1. Pozostańcie posłuszni i czujni. W sumieniu, sercu, umyśle i woli pozostańcie posłuszni papieżowi Franciszkowi i uważajcie go za ważnego papieża na razie. Wiedzcie, że Magisterium Kościoła pozostaje nieomylne, ale nie fałszywy prorok i jego kłamstwa, kimkolwiek on by nie był. Każdego, kto popiera związki homoseksualne, kontrolę narodzin / antykoncepcję, aborcję czy eutanazję, kapłaństwo kobiet, okrojoną doktrynę i inne herezje należy unikać.


A biorąc pod uwagę dotychczasowe osiągnięcia papieża Franciszka w świetle rosnących dowodów proroctwa, powinniśmy przestać chwalć jego i jego niepokojące działania; stojąc wiernie przy nim (na razie) jako papieżu; modląc się za niego; i prosząc o wyjaśnienia, pozostając czujnym dla dobra dusz i Kościoła. Nie pragniemy nic więcej jak być wierni papieżowi. Musimy także widzieć naszą drogę przez ten moment mocnym rozumowaniem i wiarą. Obecnie sytuacja ta wymaga zdecydowanej czujności.


2. Pozostańcie czujni i badajcie. Nie chowajcie głowy w piasku mając nadzieję, że to wszystko ucichnie. Biorąc pod uwagę proroctwa oraz śledząc papieża i jego niepokojące wypowiedzi, jest dozwolone, a nawet właściwe w tych okolicznościach, oceniać/szacować, nawet nieco krytycznie, działania i nauki papieża Franciszka. Jako katolikom dozwolone jest branie pod uwagę możliwości, że może on być fałszywym prorokiem, ale jeszcze tego nie finalizując. Tak więc, w tym momencie, nie jest pomocne nadmiernie wychwalanie wszystkiego co mówi i robi, błędnie myśląc, że tym samym sprawi to, że będziesz lepszym lub bardziej wiernym katolikiem. Zamiast tego,  powinniśmy spojrzeć na to, co mówi i robi – krytycznym okiem rozumu, ponieważ wymagają tego czasy, jednocześnie zachowując nienaruszoną naszą wiarę. Rzeczywiście sytuacja ta, która się warzy może nas zgorszyć. Ale przypomnijmy św. Tomasza z Akwinu, który cytuje św. Grzegorza mówiąc: Jeśli ludzie oburzeni na prawdę, to lepiej, aby umożliwić narodziny skandalu, niż zrezygnować z prawdy.Pamiętaj, podejrzenie nie oznacza winy, tylko możliwość winy, a tym samym konieczność dochodzenia. I to, co powinniśmy zrobić, to dzielić się proroctwem i wątpliwościami Prawda jest jak lew. Nie trzeba jej bronić. Tylko ją rozwiążcie. Sama będzie się bronić”, mówi Augustyn. Bądźcie więc stróżami moralności i doktryny Kościoła i ambasadorami niebiańskich przepowiedni. Przez jakiś czas, nawet jeśli sytuacja się pogorszy, nie zdziwcie się, jeśli nawet dobrzy biskupi i teologowie będą zdezorientowani błędnie kierując się w przychylności i entuzjaźmie. Wystarczająco szybko, jeśli rzeczy będą się mieć jak podają proroctwa, staną się one bardziej zrozumiałe dla nich jak i dla większej liczby wiernych. Bądźcie cierpliwi i wytrwali.

3. Pozostańcie W Jedności W Prawdzie Chrystusa. Co stało się z niech wasze „tak” będzie „tak” a wasze „nie” będzie „nie”? Nie pozwólmy, aby nasza wiara została naruszona; wiemy, że nasze doktryny i moralność niepodważalne i niezmienne. Nawet jeśli niektórzy z przywódców Kościoła chcą nas zmienić (i Chrystusa) i pozostawić nas (i Chrystusa) chcąc rozdzielić nas i podzielić, będziemy niepodzielni. Jeśli te proroctwa się spełnią (a idą one w tym kierunku), to my nie możemy odzielić się od Kościoła, to oni oddzielą się od nas. Jedyne co możemy zrobić, to trzymać się tu, gdzie zawsze byliśmy w prawdzie: wierze i doktrynie Kościoła, gdzie pozostanie prawdziwy Kościół. Kierowany przez Słowo Boże w Katechizmie i w Biblii, wraz z prawdziwym Magisterium.

Czy będzie silna i niekorzystna reakcja dla tego artykułu, prawdopodobnie. Czy będzie zacięta, być może? Dlaczego to piszę? Faktem jest, że szatan ma nadzieję zatruć nasze umysły na proroctwa Pana i zachować zasłonę na naszych oczach odnośnie rozwijania swoich planów. Musimy zdawać sobie z tego sprawę i starać się nie ulegać planom złego, aby nas podzielić i wykorzystać byśmy atakowali się nawzajem. Nastawi on jednego przeciw drugiemu. Wzbudzi wątpliwości i podziały. Jest oczywiste to, że musimy przygotować się do duchowej walki, która wyleje straszny potop nienawiści, nie tylko na niebieskie przekazy ale również wobec tych, którzy je promują. Nie możemy pozwolić, by te ataki nas powstrzymały. Polecam byśmy reagowali ignorując te ataki, w ten sposób ruszymy do przodu i damy światu te niebiańskie przesłania tak szybko, jak to możliwe. Wielu, gdy przedstawia się im te przesłania, będą mieć skrupuły by ich słuchać, ale tak jak i my, zostaną oni podani łasce, by ujrzeć Prawdę objawienia i prawdę wypełniających się wydarzeń.

Pamiętaj, nie musisz iść za nikim, kto głosi herezje (błędy doktrynalne lub moralne). Podstępna schizma rozwija się w głównym ciele Kościoła pomiędzy Katolikami, którzy chcą obalić nauki i doktryny Kościoła oraz wiernymi, którzy nie chcą zmian. To ci, którzy promują apostazję, a nie wierni, którzy pozostają wierni doktrynie, spowodują nową schizmę. Kiedy pójdą za daleko, jeśli jest to prawdziwy program papieża Franciszka, to będziemy patrzeć na „godnego PasterzaBenedykta XVI, aby wydobył błąd i przywrócił Kościołowi jego piękno (jak . Tomasuccio de Foligno prorokował, że papież tak zrobi). Co do reszty, zostawmy wszystko Woli Pana.

4. Bądźcie miłosierni. Zareagujecie w taki czy inny sposób na informacje zawarte w tym artykule, poprzez potwierdzenie lub nie zgodzenie się. Jeśli weźmiecie pod uwagę możliwość, że te przepowiednie mogą być prawdziwe, to rozsyłajcie ten artykuł. Bóg nie daje Swojego proroctwa kilku wiernym o otwartych poglądach ale wszystkim wiernym. Chce by Jego objawieniem się dzielić i rozpowszechniać je dla każdego, kto zechce słuchać i odpowiedzieć. I trzeba zdawać sobie sprawę, że wielu, zwłaszcza w tym momencie nie będzie się jeszcze z tym zgadzać. Nie będą w stanie widzieć i rozważać jeszcze tej sytuacji. Nie staraj się argumentować swojego punktu widzenia. Przedstaw informacje. Módl się o rozeznanie. Módlcie się za Papieża i za Kościół, o prawdziwe miłosierdzie, współczucie i jedność. Módlmy się za siebie o jedność w prawdzie. Czas sprawi, że rzeczy staną się jaśniejsze w taki czy inny sposób. Papież Franciszek albo jest fałszywym prorokiem, co jest realną możliwością, albo nie jest, a jest nim ktoś inny. Idzie on w tym kierunku albo nie, i krytyka tych przekazów niczego nie zmieni. Jeśli idzie on w tym kierunku, będziesz zadowolony, że Bóg poinformował cię o tym wcześniej przez swoje proroctwa, nawet jeśli początkowo je odrzuciłeś.

5. Pozostawajcie w nadziei. Bóg trzyma kontrolę, a wydarzenia tych czasów w Jego Opatrzności. Pamiętaj, że Bóg daje najlepsze rzeczy ze wszystkich tym, którzy Go miłują (Rzymian 8:28). On przepowiedział te rzeczy poprzez Daniela i Jana w Biblii i poprzez wiele niebiańskich przepowiedni tak, abyśmy mieli odwagę kiedy wydarzenia zaczną się rozwijać, tak abyśmy rozpoznali, że On pragnie, abyśmy odpowiedzieli z nadzieją i wiarą w Niego. Strach nie jest od Pana. Dodajmy własny Psalm 91: Powiem o Panu: „On jest moją ucieczką i twierdzą moją, moim Bogiem, w którego wierzę nie będę się bał grozy nocy ani strzały, która leci w dzień. Chrystus dba o nas i o naszych bliskich, i wiedz, że wysłał on swoją Matkę, aby pomagała nam w sposób szczególny w tych czasach.

6. Trwajcie na modlitwie. Modlitwa jest jedyną drogą do zwycięstwa i pokoju. Proroctwa o fałszywym proroku bliskie spełnienia. Według Księgi Objawienia i innych proroctw, fałszywy prorok musi być na swoim miejscu jako pierwsza pieczęć w Końcowej Bitwie, nawet przed innymi pieczęciami wojen, głodu, epidemii, pierwsza jest pieczęć wielkiej apostazji zanim nastąpi druga pieczęć apokaliptycznych wojen. Fałszywy Prorok będzie fałszywym Eliaszem, fałszywym Janem Chrzcicielem, który potwierdzi powstającego anty-chrysta. Przez swoją władzę religijną i globalne wpływy pomoże on ugruntować władzę Antychrysta. Ale, my z kolei pomożemy w pokonaniu złego. I aby to robić, musimy się modlić. Módlcie się, módlcie się, módlcie się!


Wydaje się, że ostatni Papież proroctwa Malachiasza jest już na miejscu i wielka apostazja wkrótce się rozpocznie. Dla tych, którzy mają oczy aby widzieć, powstaje końcowa burza. Musimy dawać świadectwo Prawdzie proroctwa przepowiedni, jak bolesne by one nie były. Jedna rzecz o przepowiedniach nie są one nigdy łatwe, by je słuchać, a tym bardziej zaakceptować. Ale owoce proroctwa są zawsze tym, czego potrzebuje Kościół i tym, co Bóg chce. W ten sposób Jan Paweł II zachęca nas z góry: To nie jest czas, aby wstydzić się Ewangelii To jest czas, aby głosić na dachach.” Czy Franciszek jest fałszywym prorokiem, jak różne proroctwa konkretnie na to wskazują i wiele innych przepowiedni do niego nawiązuje, a jest to zarówno wiarygodne i możliwe, czas nam pokaże. Musimy modlić się za Kościół Katolicki, w tym za papieża Franciszka, że wszystko pozostanie w prawdzie Objawienia Jezusa i Jego śmierci na krzyżu. Jeśli będziecie dzielić się czy kopiować ten artykuł, proszę by robić to w całości. Couragio!

Aby uzyskać więcej informacji na temat proroctwa naszych czasów, przejdź do http://www.TwoHeartsPress.com.

Artykuł ten napisany na podstawie poniższych źródeł:
http://www.conservativedailynews.com
http://www.breathecast.com
http://www.abnewswire.com
http://www.wnd.com
http://gloria.tv
http://www.mychristiandaily.com
http://www.christiannewswire.com
https://www.prbuzz.com
http://www.myprgenie.com
http://www.digitaljournal.com
http://breakingdeception.com
http://www.endtimeupdates.com

 

Tłumaczyła: Bożena

Komentarze 272 do “Przepowiednie które wskazują nadchodzące problemy papiestwa”

 1. bozena2 said

  i kiedy zechcą… w ustalonym przez nich momencie…
  zegną was… zabierając wam wszystko
  no chyba… że sprzedacie waszą Duszę Szatanowi… ich ojcu.
  Ach… dzieci i bracia Moi… otrząśnijcie się.
  Pięknych słów używa również Szatan.

  Click to access 13.261_PO_PAPA_Em_BENEDETTO_XVI_5a_Parte_La_realta%27_piu%27_sconvolgente_dell%27Umanita%27_Capi_ebrei_che_Mi_odiano_al_potere_in_Vaticano_L%27Innominato_precede_l%27Anticristo.pdf

 2. Wiesia said

  …”Jezus był « Politykiem » Ojca.
  Jezus stał się zbyt… zbyt niewygodny.
  Uczył dzielenia się i wzajemnej pomocy
  uczył jedności między ludźmi dla pokojowego współżycia… jedności między narodami.
  Wszystkiego tego… co było dobre… « Diabeł »… « ten… który dzieli » nie chciał
  i położył na Nim kamień
  po zabiciu Go poprzez swoje wierne sługi:
  « pobielane groby »… « wilki w owczych skórach ».
  Ale Diabeł nie mógł wiedzieć… ponieważ nie zna przyszłości…
  że Jezus Zmartwychwstanie.
  Diabeł został oszukany przez Boga!
  Zatem jest wściekły i wykręca się w każdy sposób i w każdym miejscu
  ponieważ jest zraniony na śmierć i został uświadomiony o swoim wiecznym końcu
  przez Ojca Przedwiecznego i Świętego oraz Wszechmogącego.
  Diabeł został pokonany.
  Jest już pod stopami Maryi… która jest Boska.”
  http://www.conchiglia.us/POLSKA/PO_conchiglia/PO_Dichiarazione_Conchiglia.htm

 3. ... said

  Grzegorz Braun opowiada o swoich potyczkach sądowych i najnowszych filmach: „Nie o Mary Wagner” oraz „Nie jestem królikiem doświadczalnym”.

  • Powiew ze wschodu said

   Mary Wagner w Polsce!
   Spotkanie Mary Wagner z Polską będzie obfitować w wiele spotkań w kościołach, szkołach i w seminariach. Zainteresowanie nimi jest ogromne. Podczas jednego z nich odbędzie się pokaz premierowy filmu reż. Grzegorza Brauna. Film nosi tytuł „Nie o Mary Wagner” i będzie pokazywany w Warszawie i w Białymstoku z jej udziałem. Przewidywane jest również spotkanie z kardynałem Dziwiszem.
   więcej:
   http://wpolityce.pl/spoleczenstwo/214025-mary-wagner-w-polsce

 4. małgosia MK said

  Czego boi się diabeł?
  Ks. Roman Adam Kneblewski 2014-09-28 21:57:54
  Z okazji święta św. Michała Archanioła, pogromcy diabła i jego szatańskiej hordy – przypominam.
  http://gloria.tv/media/MzdVLaKQ3Ct

 5. Weronika said

  Opublikowano Wrzesień 27, 2014 Polska

  STOP promocji satanizmu

  Czy pamiętasz publiczne rozszarpanie Pisma Świętego przez Adama „Nergala” Darskiego podczas koncertu Behemotha? „Nergal” nazwał też Biblię „kłamliwą księgą”, a Kościół katolicki „największą zbrodniczą sektą”. Tymczasem, wkrótce może wydarzyć się coś jeszcze gorszego…

  Już na początku października odbędzie się w Polsce seria koncertów zespołu „Behemoth”, promująca płytę zatytułowaną „Satanista” („The Satanist”). O demonicznym przesłaniu „Nergala” świadczą tytuły jego utworów: Lucyferze, módl się za nami („Lucifer Ora Pro Nobis”) czy Amen będącego bluźnierczą wersją modlitwy „Zdrowaś Maryjo”.

  Koncerty zespołu „Behemoth” stanowią realne zagrożenie dla nas wszystkich. Dlatego, że dochodzi podczas nich do promocji zła, przemocy oraz nienawiści do Boga. Biorą w nich udział przede wszystkim osoby młode, szczególnie podatne na rozmaite wpływy, sugestie i mody.

  Jeśli nie zareagujemy, w polskich miastach: Poznaniu, Łodzi, Katowicach, Wrocławiu, Krakowie, Warszawie, Toruniu i Gdańsku może dojść do straszliwego publicznego bluźnierstwa.

  Nie możemy dopuścić, żeby ta skandaliczna trasa koncertowa się odbyła. Domagajmy się od organizatorów koncertów w poszczególnych miastach ich odwołania.

  Protest organizuje Krucjata Młodych.

  Zaprotestować można pod linkiem: http://www.protestuj.pl/nie-dla-bluznierczych-koncertow-behemotha-,25,k.html

 6. Wiesia said

  str.284. 29 czerwca 2012

  Click to access PO_IL_GRANDE_LIBRO_Witaj_Moj_Panie_2014.pdf

 7. Ena said

  http://fakty.interia.pl/raport-nowy-papiez/galerie/franciszek-i-dziadek-benedykt-zdjecie,iId,1570716,iAId,126264#1570730

  Zdjęcia dające wiele do myślenia .

  • Okto said

   Taka mi przyszła myśl do głowy kiedy patrzyłem na te zdjęcia – i nie mówię tego złośliwie – że może to być sobowtór…tyle mowy było o tym w przekazach z nieba…ale prawdy i tak dowiemy się później…no i te słowa (…) „Mówiłem wiele razy, że podoba mi się to, że jest tu blisko, że mieszka w Watykanie, bo on jest jak mądry dziadek w rodzinie” (…)

   Czas pokaże…

 8. pio0 said

  Narzekałem, że nie mam butów, dopóki nie spotkałem człowieka, który nie miał stóp. -James Matthew Barrie

 9. Weronika said

  Śpiączka mózgowa – prawo a życie PROFESOR TALAR
  Jak legalnie zabija sie dzisiaj ludzi ,ktorzy sa w spiaczce ( wprowadza sie w spiaczke farmakologiczna) i przeznacza na narzady.!!!!!

  Kiedy człowiek umiera?

  O tzw. śmierci pnia mózgu i o tym kiedy kończy się życie ludzkie mówi prof. dr hab. Jan Talar, któremu udało się wybudzić ze śpiączki spowodowanej śmiercią pnia mózgu( !!!!!!!!) ponad 500 osób.

 10. Mie said

  Kolko wzajemnej adoracji nakreca sie w najlepsze
  Gorszych glupot jeszcze nie czytalam , gorsze niz u SJechowych
  Jakbyscie znali prawdziwa przepowiednie to byscie nie pisali tych bredni .
  Modlcie o rozum dla glowy do Boga a nie do falszywej prorokini !!!

 11. Weronika said

  Feb 9, 2010

  Pamięci opiekuna bezdomnych z Dworca Centralnego jakim był kapłan Kościoła katolickiego o. Bogusław Paleczny. W wieku 50 lat zmarł o. Bogusław Paleczny, twórca Kamiliańskiej Misji Pomocy Społecznej, opiekun bezdomnych z Dworca Centralnego w Warszawie. O. Paleczny urodził się w 9 maja 1959 r. w Szczecinie. Do zakonu kamilianów wstąpił w 1988 r. Święcenia kapłańskie przyjął 21 maja 1994 r. z rąk Prymasa Polski kard. Józefa Glempa.
  Jeszcze jako kleryk, wiosną 1991 r. o. Paleczny za zgodą władz zakonnych powołał do istnienia Kamiliańską Misję Pomocy Społecznej (KMPS) działającą w ramach i strukturach Zakonu Ojców Kamilianów. Działalność rozpoczął od dowożenia gorącycwydawanych bezdomnym przy Dworcu Centralnym w Warszawie oraz utworzył Punkt Pomocy Medycznej „Św. Kamil” przy peronie WKD Śródmieście. W 1996 r. z jego inicjatywy powstał Bar Charytatywny „Św. Marta” wydający kilkaset posiłków dziennie a w 1999 r. w warszawskim Ursusie założył Pensjonat Socjalny „Św. Łazarz” dla bezdomnych mężczyzn.
  Dwa lata temu podopieczni księdza zaczęli budować jacht. Miał on mieć ponad 17 m długości i 5 m szerokości. Paleczny chciał razem z bezdomnymi wyruszyć w podróż dookoła świata. Bezdomni muszą mieć jakieś wyzwania. Tylko w ten sposób można myśleć o wyciąganiu ich z bezdomności tłumaczył duchowny z rozmowie z MM-ką
  50-letni o. Paleczny zmarł we wtorek 2 czerwca rano w domu Prowincjalnym w Tarnowskich Górach. Przez całe zakonne życie pomagał potrzebującym.o.B.Paleczny byl ze swoja misja w Niemczech PMK – Hanau spiewajac swoje piesni .

  o.Boguslaw Paleczny — Jerozolima , Jezusie

 12. Weronika said

  O.Bogusław Paleczny – Ballada o Św.Marii Magdalenie.

 13. KIEDY WRESZCIE SPEŁNIĄ SIĘ PROROCTWA? http://urbietorbi-apocalypse.net/2014-09-28-kiedy.pl.html
  Wiele z nas, wierzących w Proroctwa Biblijne oraz współczesne, zadaje sobie takie pytanie. Zresztą pod tym względem nie różnimy się za bardzo od pierwszych chrześcijan. Odpowiedzieć na to pytanie trudno, ale jest to możliwe.

  • Andrzej said

   Być może proroctwo Daniela o czasie wyznaczonym, dwóch czasach i pół czasie zacznie się wypełniać na wiosnę 2016 r.
   W niedługim czasie na blogu : teologiawnauce.blogspot.com powinien pojawić się wpis wyjaśniający tą tajemnicę.

 14. meg said

  DZISIAJ 29.09 OBCHODZIMY SWIETO SW. MICHALA ARCHANIOLA

  Święty Michale Archaniele,

  wspomagaj nas w walce,

  a przeciw niegodziwości

  i zasadzkom złego ducha

  bądź naszą obroną.

  Oby go Bóg pogromić raczył,

  pokornie o to prosimy,

  a Ty, Wodzu niebieskich zastępów,

  szatana i inne duchy złe,

  które na zgubę dusz ludzkich

  po tym świecie krążą, mocą Bożą

  strąć do piekła. Amen.

  POŚWIĘCENIE SIĘ ŚW. MICHAŁOWI ARCHANIOŁOWI

  O wielki Książę Niebieski, najwierniejszy Stróżu Kościoła, święty Michale Archaniele,
  oto ja, chociaż bardzo niegodny Twego oblicza, jednak ufny w Twą dobroć, powodowany potężnym wpływem Twoich modlitwi licznymi Twymi dobrodziejstwami,
  staję przed Tobą w towarzystwie mego Anioła Stróża i w obecności wszystkich Aniołów Niebieskich, których biorę za świadków mego nabożeństwa ku Tobie.
  Ciebie dziś obieram za swego szczególnego obrońcę i orędownika. Postanawiam sobie mocno czcić Cię zawsze i usilnie szerzyć Twoją cześć.
  Bądź moją mocą przez całe życie, abym nigdy nie obraził Pana Boga myślą, słowem lub uczynkiem.
  Broń mnie przeciw wszelkim pokusom szatańskim, głównie przeciw tym, które atakują wiarę i czystość, a w godzinę śmierci
  uproś pokój mej duszy i zaprowadź do ojczyzny wiecznej. Amen.

  MODLITWA PORANNA

  Święty Michale Archaniele, który w brzasku swego istnienia wybrałeś Boga i całkowicie oddałeś się spełnianiu Jego świętej woli.
  Wstaw się za mną do Stwórcy, abym dzisiaj, za Twoim przykładem, na początku nowego dnia, otwierając się na działanie Ducha Świętego,
  w każdej chwili dawał się Bogu, wypełniając z miłością Jego świętą wolę.
  Niech razem z Tobą wołam bez ustanku: Któż jak Bóg! Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

  LITANIA DO ŚWIĘTEGO MICHAŁA ARCHANIOŁA

  Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.
  Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.
  Ojcze z nieba, Boże – zmiłuj się nad nami!
  Synu odkupicielu świata, Boże,
  Duchy Święty, Boże,
  Święta Trójco, Jedyny Boże,
  Święta Maryjo, Królowo Aniołów – módl się za nami!
  Święty Michale Archaniele,
  Święty Michale Książę przesławny,
  Święty Michale dzielny w walce,
  Święty Michale pogromco szatana,
  Święty Michale postrachu złych duchów,
  Święty Michale wodzu wojska niebieskiego,
  Święty Michale zwiastunie Bożej chwały,
  Święty Michale radości Aniołów,
  Święty Michale zaszczycie nieba,
  Święty Michale przedstawiający Najwyższemu prośby nasze,
  Święty Michale obrońco dusz sprawiedliwych,
  Święty Michale posłanniku Boga,
  Święty Michale przewodniku nasz w modlitwie,
  Święty Michale nasza tarczo w pokusach,
  Święty Michale warownio ludu Bożego,
  Święty Michale stróżu i patronie Kościoła,
  Święty Michale dobroczyńco sławiących Cię narodów,
  Święty Michale chorąży zbawienia,
  Święty Michale aniele pokoju,
  Święty Michale prowadzący dusze do wiecznej światłości,
  Święty Michale zwierzchniku w niebie,
  Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
  przepuść nam, Panie!
  Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
  wysłuchaj nas, Panie!
  Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
  zmiłuj się nad nami!

  P. Módl się za nami, święty Michale Archaniele,
  W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

  Módlmy się. Wszechmogący wieczny Boże, który św. Michała Archanioła ustanowiłeś obrońcą Kościoła i zwierzchnikiem raju,
  udziel za jego wstawiennictwem Kościołowi pomyślności i pokoju, a nam łaski w tym życiu i chwały w wieczności.
  Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

  • małgosia MK said

   13 października 1884 r. Papież Leon XIII doświadczył szczególnego przeżycia mistycznego. W czasie dziękczynienia po Mszy Świętej popadł na krótko w ekstazę, w czasie której usłyszał w pobliżu Tabernakulum następujący dialog szatana z Chrystusem. Gardłowym głosem, pełnym złości szatan krzyczał: Mogę zniszczyć Twój Kościół! Łagodnym głosem Jezus odpowiedział: Potrafisz? Więc próbuj. Szatan: Ale do tego potrzeba mi więcej czasu i władzy! Jezus: Ile czasu i władzy potrzebujesz? Szatan: Od 75 do 100 lat i większą władzę nad tymi, którzy mi służą. Jezus: Będziesz miał ten czas i władzę. Które stulecie wybierasz? Szatan: To nadchodzące [XX w.].Jezus: Więc próbuj, jak potrafisz. Po tym przeżyciu Leon XIII udał się pośpiesznie do swego biura i ułożył tę modlitwę, którą nakazał biskupom i kapłanom odmawiać po Mszy Świętej.

   Wizja papieża Leona XIII Archanioł Michał

  • Leszek said

   Posted by Dzieckonmp w dniu 25 Maj 2013
   Orędzie Dobrego Pasterza z 19 MAJ 2013-15:25
   WEZWANIE ŚWIĘTEGO MICHAŁA ARCHANIOŁA DO DZIECI BOŻYCH.
   Chwała Bogu, Chwała Bogu, Chwała Bogu. Alleluja. Alleluja, Alleluja. Niech Pokój Boga Najwyższego będzie z wami.
   Bracia: Módlcie się za Wikariusza Jezusa Chrystusa, bo będzie musiał przeciwstawić się wielkim próbom podczas swojego pontyfikatu. Mój Ojciec na prośbę Naszej Pani i Królowej, nie dopuszcza jeszcze, aby rozpoczęła się wojna, wszystko jest jeszcze wstrzymane w niewielkiej przestrzeni waszego czasu. Nie zaniedbujcie modlitwy, módlcie się nieustannie, bo zły was chce osaczyć, krąży szukając sposobu, aby was zgubić.
   Módlcie się jedni za drugich, tworząc modlitewne łańcuchy, aby osłabić moce zła.
   Czas panowania księcia tego świata dobiega już końca, jego ataki staną się coraz bardziej gwałtowne, dla tego też powinniście umacniać się w modlitwie, i mieć w gotowości waszą broń, aby móc odeprzeć natarcie wojsk mojego przeciwnika.
   Bracia czas próby wkrótce się rozpocznie; zostaniecie wypróbowani w wierze, w miłosierdziu, w pokorze, w posłuszeństwie a przede wszystkim w miłości. Czytajcie często Pismo Święte i rozważajcie je, abyście mogli zwyciężyć w próbie wiary, której zostaniecie poddani. Owczarnia, która się rozpierzchnie, znajdzie się w niebezpieczeństwie zguby; zachowajcie jedność w modlitwie i wytrwajcie w wierze, ponieważ idą dni trudne, podczas, których będziecie zmuszeni znieść ból oczyszczenia, który odczujecie w waszym ciele, umyśle i duszy. Wytrwajcie, wytrwajcie, abyście mogli otrzymać koronę życia.
   Przyjmijcie to wszystko z miłością i ofiarujcie Bogu, ilekroć przyjdzie to wszystko na was, nie traćcie głowy; pamiętajcie, że wszystko jest częścią waszego oczyszczenia. Biada mieszkańcom ziemi, którzy odrzucają głos Boga, bo wielki będzie jego ucisk! Bez Boga jesteście niczym. Bez Niego nie jesteście zdolni, aby znieść próbę w chwilach trudnych, które będziecie przechodzić, trwajcie wierni w wierze, nie traćcie nigdy waszego zaufania i nadziei w Boga. Mój Ojciec podda próbie całą ludzkość i dopuści, aby przeciwnik wypróbował waszą wiarę. Miłość do Boga i wasi bracia, będą waszym umocnieniem w dniach waszej próby. Kiedy nadejdzie głód, pomagajcie sobie wzajemnie i wspierajcie się w próbie w wiary, trwajcie w wierności Bogu.
   Gdy przyjdą na was katastrofy i klęski żywiołowe, chwalcie wtedy Boga. Nie pozwólcie wszczepić sobie microchipu – znaku bestii, nie pozwólcie się oznakować kiedy przyjdzie na was ta próba; wiedziecie, że Mój Ojciec nie zostawi was, On będzie pokarmem i wsparciem swojego wiernego ludu. Kiedy przyjdą prześladowania zachowajcie spokój i pozwólcie prowadzić się Naszej Pani i Królowej i Mnie, nic wam się nie stanie, jeśli będziecie ufać naszej opiece?• Pamiętajcie, o tym w owych dniach próby, a wszystko wypełni się zgodnie z wolą Mojego Ojca.
   Wiara, Miłość, Pokora, Miłosierdzie, Posłuszeństwo, Wytrwałość i Zaufanie do Pana, będą umocnieniem, które uczyni was ludem Boga, Dziedzictwo Mojego Ojca, liczcie na mnie, kiedy poczujecie się słabi, wzywajcie mnie a Ja, was podniosę i przybędę z Wojskami Mojego Ojca, aby walczyć o was. Miejcie tę pewność!
   Bracia, my znamy waszą kruchość i słabość ludzkiej natury; wzywajcie nas, a my ochoczo pospieszymy wam z pomocą; jesteśmy Archaniołami i Aniołami Wojsk Niebieskich. Wezwijcie naszej Wielkiej Mocy we wspólnej bitwie duchowej, a demony uciekną na każde wasze wezwanie, które uczynicie z wiarą; jesteśmy, aby wam służyć, wzywajcie Nas tą modlitwą, mówiąc tak: Święci Archaniołowi i Aniołowie Wojsk Niebieskich, przyjdziecie nam z pomocą, błagamy was w Święte Imię Jahwe Naszego i Waszego Ojca. Otoczcie nas waszą opieką i waszym ratunkiem w każdej chwili, abyśmy mogli wytrwać w naszej wierze i osiągnąć Chwałę Wieczną. Amen.
   Któż jak Bóg, nikt nie jest jak Bóg. Wasz Brat Michał Archanioł i Aniołowie Wojsk Niebieskich.
   Dziękujcie Panu, bo jest dobry, bo wieczne jest Jego Miłosierdzie (por. Ps 136,1.26), Alleluja, Alleluja, Alleluja, Amen.

 15. MariuszInfo said

  Poniedziałek, Święto świętych archaniołów Michała, Gabriela i Rafała, 29 września 2014

  (Dn 7,9-10.13-14)
  Patrzałem, aż postawiono trony, a Przedwieczny zajął miejsce. Szata Jego była biała jak śnieg, a włosy Jego głowy jakby z czystej wełny. Tron Jego był z ognistych płomieni, jego koła – płonący ogień. Strumień ognia się rozlewał i wypływał od Niego. Tysiąc tysięcy służyło Mu, a dziesięć tysięcy po dziesięć tysięcy stało przed Nim. Sąd zasiadł i otwarto księgi. Patrzałem w nocnych widzeniach: a oto na obłokach nieba przybywa jakby Syn Człowieczy. Podchodzi do Przedwiecznego i wprowadzają Go przed Niego. Powierzono Mu panowanie, chwałę i władzę królewską, a służyły Mu wszystkie narody, ludy i języki. Panowanie Jego jest wiecznym panowaniem, które nie przeminie, a Jego królestwo nie ulegnie zagładzie.

  lub

  (Ap 12,7-12a)
  Nastąpiła walka na niebie: Michał i jego aniołowie mieli walczyć ze Smokiem. I wystąpił do walki Smok i jego aniołowie, ale nie przemógł, i już się miejsce dla nich w niebie nie znalazło. I został strącony wielki Smok, Wąż starodawny, który się zwie diabeł i szatan, zwodzący całą zamieszkałą ziemię, został strącony na ziemię, a z nim strąceni zostali jego aniołowie. I usłyszałem donośny głos mówiący w niebie: Teraz nastało zbawienie, potęga i królowanie Boga naszego i władza Jego Pomazańca, bo oskarżyciel braci naszych został strącony, ten, co dniem i nocą oskarża ich przed Bogiem naszym. A oni zwyciężyli dzięki krwi Baranka i dzięki słowu swojego świadectwa i nie umiłowali dusz swych – aż do śmierci. Dlatego radujcie się, niebiosa i ich mieszkańcy!

  (Ps 138,1-5)
  REFREN: Wobec aniołów psalm zaśpiewam Panu

  Będę Cię sławił, Panie, z całego serca,
  bo usłyszałeś słowa ust moich,
  Będę śpiewał Ci psalm wobec aniołów,
  pokłon Ci oddam w Twoim świętym przybytku.

  I będę sławił Twe imię za łaskę Twoją i wierność,
  bo ponad wszystko wywyższyłeś Twoje imię i obietnice.
  Wysłuchałeś mnie, kiedy Cię wzywałem,
  pomnożyłeś moc mojej duszy.

  Wszyscy królowie ziemi będą dziękować Tobie, Panie,
  gdy usłyszą słowa ust Twoich,
  i będą opiewać drogi Pana:
  „Zaprawdę, chwała Pana jest wielka”.

  (Ps 103,21)
  Błogosławcie Pana, wszyscy Jego aniołowie, wszyscy słudzy, pełniący Jego wolę.

  (J 1,47-51)
  Jezus ujrzał, jak Natanael zbliżał się do Niego, i powiedział o nim: Patrz, to prawdziwy Izraelita, w którym nie ma podstępu. Powiedział do Niego Natanael: Skąd mnie znasz? Odrzekł mu Jezus: Widziałem cię, zanim cię zawołał Filip, gdy byłeś pod drzewem figowym. Odpowiedział Mu Natanael: Rabbi, Ty jesteś Synem Bożym, Ty jesteś Królem Izraela! Odparł mu Jezus: Czy dlatego wierzysz, że powiedziałem ci: Widziałem cię pod drzewem figowym? Zobaczysz jeszcze więcej niż to. Potem powiedział do niego: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Ujrzycie niebiosa otwarte i aniołów Bożych wstępujących i zstępujących na Syna Człowieczego.

  źródło: http://www.mateusz.pl/czytania/2014/

  • MariuszInfo said

   Duchu Święty, wspieraj swym świadectwem mego ducha, że jestem dzieckiem Bożym (Rz 8, 16)

   „Popatrzcie, jaką miłością obdarzył nas Ojciec: zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi: i rzeczywiście nimi jesteśmy!” (1 J 3, 1). Właśnie dlatego, że łaska usynowienia jest dziełem miłości, w szczególny sposób przypisuje się ją Duchowi Świętemu, Duchowi miłości. On pragnie ukształtować w chrześcijaninie prawdziwą świadomość dziecka Bożego, tak aby był nim nie tylko z imienia, lecz istotnie, w rzeczywistości życia. Poucza go postępować „nie w duchu niewoli”, lecz według „ducha przybrania za synów” (Rz 8, 15), naśladując uczucia Jezusa względem Ojca: miłość, ufność, całkowite oddanie się.

   „Wszyscy ci, których prowadzi Duch Boży, są synami Bożymi” (tamże 14). Nie chodzi tutaj o przewodnika zewnętrznego, lecz wewnętrznego, który człowieka przekształca, porusza, pobudza od wewnątrz, wlewając weń nowe uczucia, afekty, pragnienia. Jest to możliwe właśnie dlatego, że Duch Święty został dany wierzącym i przebywa w nich (Rz 5, 5; 8, 9). Posiadać Ducha Świętego we własnym sercu, a nie pozwolić się Mu prowadzić, nie przyjmować Jego natchnień, to udaremnić swój rozwój jako dziecka Bożego i skazać się na pewnego rodzaju duchowy rachityzm.

   Przybranie za dzieci jest łaską, która powinna przeniknąć całe życie wierzącego; lecz to wymaga nieustannej wierności Duchowi Świętemu. Poza tym łaska usynowienia jest darem danym jako pierwociny owoców, które dojrzeją w pełni dopiero w chwale wiecznej: „my sami, którzy już posiadamy pierwsze dary Ducha — mówi Apostoł — my również całą istotą swoją wzdychamy oczekując odkupienia naszego ciała” (tamże 23). Chrześcijanin dopóki żyje na ziemi, oczekuje pełnego odkupienia, kiedy również jego ciało uczestniczyć będzie w chwale dzieci Bożych. Teraz zaś, w okresie oczekiwania, nie może uważać się za syna w pełni doskonałego, lecz za takiego, który dopiero się kształtuje na drodze głębszego odrodzenia i odnowienia przez Ducha Świętego. Jeśli otworzy się całkowicie na wpływ Ducha, to Duch usynowienia udzieli mu zmysłu nadprzyrodzonego, który jest owocem Jego daru, i uczyni go zdolnym i chętnym myśleć i działać jako prawdziwe dziecko Boże.

   – O Miłości nieskończona, która pochodzisz od Ojca i Syna, udziel mi Ducha usynowienia, naucz mnie działać zawsze jako prawdziwe dziecko Boże. Przebywaj we mnie, spraw, abym ja przebywał w Tobie i miłował, jak Ty miłujesz. Jestem niczym bez Ciebie… nic nie znaczę, utrzymuj mnie w zjednoczeniu z sobą, napełniaj swoją miłością, abym przez Ciebie trwał w zjednoczeniu z Ojcem i Synem…
   – Udziel mi łaski, abym ochotnie odpowiadał na Twoje boskie dotknięcia; daj, abym pozwolił prowadzić się Tobie, abyś mógł wyzwolić we mnie w pełni tę Bożą łaskę nadprzyrodzonego usynowienia, jakiej Ojciec raczył mi udzielić, a Syn wysłużyć. Jakże głębokiej radości i wewnętrznej wolności kosztuje dusza, która się w ten sposób poddaje Twojemu działaniu! Ty, o Boski Duchu, pozwalasz jej osiągnąć owoce świętości miłe Bogu… Swoim dotknięciem nieskończenie delikatnym dokonujesz w niej dzieła Jezusa, lub raczej kształtujesz w niej Jezusa… aby dzięki Twojej pracy odtworzyła w sobie, na chwałę Ojca, rysy tego synostwa Bożego, jakie posiadamy w Chrystusie Jezusie (K. Marmion: Chrystus życiem duszy I, 6).

   – O Duchu Święty, przyjdź do mnie i bądź moim Mistrzem wewnętrznym… Podsuwaj mi wszystko, przypominaj wszystko, co powiedział Jezus, prowadź mnie, weź w swoje ręce kierownictwo całego mojego jestestwa, wspomagaj moją słabość, uzupełniaj moje braki…
   – Naucz mnie cenić każde Twoje nawet najmniejsze natchnienie! Ono jest cenniejsze niż cały świat — choćby to było najmniejsze natchnienie powstrzymania się od jakiegoś słowa czy spojrzenia… — jest to bowiem małe „powołanie”, wezwanie, aby wejść głębiej w boską zażyłość, a jeżeli odpowiem na nią wiernie, wzrosnę w łasce i miłości… Dopomóż mi unikać każdej najmniejszej niewierności, każdego najmniejszego wahania, bym nie odmówiła Ci niczego… a wówczas światło zawsze będzie wzrastać, a miłość stanie się przepaścią, której zgłębić nie można. Lecz wiem, że w praktyce często upadnę, uchybię — Boże mój! byleby tylko niedobrowolnie! — jednak Ty mnie uczysz, że nawet w tym razie powinnam powstać natychmiast, poddać się zaraz Twojemu wpływowi, przez akt miłości, nie ulegając niepokojowi ani zniechęceniu, ponieważ Duch Twój jest słodki: „O jak słodki jest Twój Duch, Panie!” (Mdr 12, 1) (s. Karmela od Ducha Świętego).

   O. Gabriel od św. Marii Magdaleny, karmelita bosy
   Żyć Bogiem, t. III, str. 255

  • kooool said

   29 września Uroczystość świętego Michała archanioła
   (Uroczystość ta ustanowiona została w pierwszych wiekach Kościoła)
   Święty Michał archanioł jest według nauki Kościoła i tradycji jednym z siedmiu duchów, stojących u tronu Boga. Jest więc jednym z najcelniejszych sług i zwiastunów Najwyższego, któremu Bóg na zbawienie wybranych udzielił dziwnej mocy i powierzył ważne funkcje. Prorok Daniel nazywa go najprzedniejszym z książąt, a nawet „księciem żydów”, przez co chce powiedzieć, że jest Aniołem Stróżem narodu wybranego, który doznaje szczególnej miłości i opieki Boga i odznaczony został jego objawieniami i obietnicami. Dlatego też nazywa się „wielkim księciem”, odpowiadającym za synów ludu swojego i uchodzącym za jego opiekuna i obrońcę. Ponieważ miejsce synagogi zajął Kościół katolicki i apostolski, ponieważ na mocy łaski uświęcającej i wiary w ukrzyżowanego Chrystusa, Pana i Zbawiciela naszego, zostaliśmy spadkobiercami starozakonnego ludu izraelskiego święty Michał jest i u nas przedmiotem osobliwszej czci jako patron Kościoła św., panującego papieża i wszystkich duszpasterzy, a z jego osobą wiąże się wiara, że kiedyś pokona Antychrysta. Wiarę tę wypowiada wraz z ludem kapłan przystępujący do ofiary Mszy świętej, wyznając swe grzechy przed Bogiem wszechmogącym, Maryją Panną i św. Michałem, prosząc zarazem pokornie Najświętszą Pannę i świętego Michała o ich wstawienie się do Pana. Przy Ofertorium poświęca kapłan kadzidło tymi słowy: „Za pośrednictwem świętego Michała, archanioła, który stoi u prawicy ołtarza i wszystkich wybranych, niechaj Bóg raczy pobłogosławić to kadzidło i przyjąć je jako miłą wonność”.

   W wieku X po Chrystusie pojawił się archanioł Michał w diecezji Avranches we Francji i polecił na szczycie pewnej skały w Normandii wystawić kościół i oddać go pod swą opiekę. Rozkaz jego wykonano i oddano kościół pod zarząd benedyktynów, a miejsce to zasłynęło niezadługo z licznych cudów i pielgrzymek. Uroczystość świętego Michała była, począwszy od VIII wieku, w wielu okolicach świętem nakazanym, a księgi kościelne nazywają ją „kiermaszem świętego Michała”.

   Kościół katolicki wzywa pomocy świętego Michała przy umierających, on bowiem wyznaczony jest od Boga do tego, aby wiódł dusze chrześcijan przed sąd Boży. Dla tych, którzy się w chwili zgonu oddają pod jego opiekę i proszą o jego orędownictwo, jest św. Michał dzielnym pomocnikiem. Dlatego też modli się Kościół przy łożu konającego: „Święty Michale, archaniele, wspomagaj nas w walce, abyśmy na sądzie Bożym nie poszli na zgubę”. A w Mszy żałobnej: „Chorąży Michał święty niech zawiedzie dusze, Panie Jezu, do światła, któreś przyobiecał Abrahamowi i potomkom jego”. Kto przeto pragnie w ostatniej godzinie doznać pomocy tego archanioła, niech się wyrzeknie grzechu, szatana i jego pokus. Hasłem naszym niech będzie święte imię Michała, które znaczy: „Któż jest jak Bóg?” Gdy nas szatan kusi do grzechu, gdy nas łudzi powabami świata, gdy podnieca w nas żądze cielesne i obiecujące nam wszystko, byle byśmy wykroczyli przeciw któremuś przykazaniu, wtedy odegnajmy go tymi słowy: „Któż jest jak Bóg?” Znaczy to: „Któż tak dobry, jak Bóg? Kogo należy się tak obawiać, jak Boga? Kto nagradza tak, jak Bóg? Kto darzy większym szczęściem, jak Bóg? Komu winniśmy większe posłuszeństwo, jak Bogu?” Świat zginie, ciało zgnije, szatan jest kłamcą i oszustem, jeden Bóg tylko jest wiekuisty. Co On przyrzekł, to się stanie; czym On zagroził, to nas nie minie. Miejmy to na pamięci w chwili pokusy. Gdy się tej zasady trzymać będziemy, w ostatniej chwili stanie przy łożu naszym św. Michał i nie dopuści, abyśmy się stali łupem szatana. On nam dopomoże do zwycięstwa, zawiedzie nas przed sąd Boży, przeważy szalę jego na naszą korzyść i wyjedna nam u Boga litość i miłosierdzie.

   http://dialogsercamilosci.eu/

   • Powiew ze wschodu said

    Przed Soborem Watykańskim II uroczystość świętego Michała Archanioła należała do świąt Pierwszej Klasy. Zobaczcie jak obecnie jest zmarginalizowana.

   • Leszek said

    cd.: Zróbmy wielki skok czasowy i przenieśmy się teraz do naszych czasów, do dnia dzisiejszego, w którym jest wspomnienie w Kościele św. Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała, uczestników wojny anielskiej na Początku Czasów. I właśnie może coś nt. tych trzech Archaniołów w odniesieniu do dzisiejszych czasów. Zadajmy sobie najpierw pytanie: ‚W jakiej to konkretnie dzisiaj czasie i sytuacji żyjemy?’
    Czas, w którym dane jest nam żyć w ciele, owszem to czas przełomu tysiącleci, ale to przede wszystkim czas, którego znaki/wydarzenia dziejące się na naszych oczach zapowiadają bardzo już bliski (w naszym, ludzkim rozumieniu czasu) KONIEC CZASÓW i przyjście Pana Jezusa w chwale. Żyjemy w zbliżającym się nieuchronnie KOŃCU CZASÓW (proszę nie mylić ten KONIEC z końcem tego świata i Sądem Ostatecznym, ale jeśli już z końcem świata, to tylko z końcem obecnie panującej i zmierzającej do swego apogeum cywilizacji kultury i śmierci, cywilizacji materialistycznej, której patronuje nie kto inny, jak tylko diabeł).
    Szatan wypowiedział wojnę po swojej klęsce w Bitwie na Początku Czasów o człowieka z nienawiści do Boga, wojnę, która trwa przez szereg bitew przez całą ludzką historię, ale zbliża się do decydującego i rozstrzygającego starcia. Powie Maryja: „Walka Mojego przeciwnika z Bogiem staje się coraz silniejsza, bardziej podstępna, stała i powszechniejsza” (1.01.1993). Ta trwająca się wojna zakończy się z KOŃCEM CZASÓW. A teraz jaka z końcowych bitew się rozgrywa? Pan Jezus do włoskiego kapłana Ottavio Michelini, tak powiedział:
    „Teraz rozgrywa się największa z bitew, bo znowu św. Michał Archanioł ze swoim wojskiem wystąpił przeciwko buntownikom. W zeszłych wiekach było dużo wielkich bitew, ale żadna nie była podobna do obecnej, bo włączone zostały do niej narody i ludu całego świata” (2.11.1975r.) i … „Od czasu stworzenia świata widzialnego, czyli od bitwy duchów wiernych Bogu z duchami zbuntowanymi na czele których stanął Lucyfer bitwy inteligencji, rozumu i woli, która na wieczność rozstrzygnęła przyszłe losy aniołów i ludzi, nigdy jeszcze nie widziano tak strasznego wstrząsu jaki się ujrzy w godzinie oczyszczenia (zob. Ml 3,18n). Powtórzy się wtedy ten straszliwy i niesłychany konflikt bez precedensu w historii ludzkości. Użyte tam będą wszystkie siły zebrane wokół diabła. I to już się niedługo stanie na tym świecie, świecie tak bardzo zwiedzionym kłamstwem tego, kto jest ojcem i rodzicielem całego zła, i wszystkich nieszczęść ludzkości, które ona cierpi i cierpieć będzie, jak jeszcze nigdy nie cierpiała w przeszłości” (23.11.1978r.).
    „Mojemu przeciwnikowi – powie Maryja w Orędziu nr 127 z dn.18.05.1977r. – udało się zwieść was przez pychę. Umiał przygotować wszystko w sposób bardzo inteligentny. Nagiął do swego planu wszystkie dziedziny nauki i techniki ludzkiej, nakazując wszystkiemu bunt przeciw Bogu. W jego rekach znajduje się już duża część ludzkości. Oszustwem umiał przyciągnąć do siebie uczonych, artystów, filozofów, erudytów i możnych. Zwiedzeni przez niego oddali się dziś na jego służbę, by działać bez Boga i przeciw Bogu”.

  • Leszek said

   Ten dzisiejszy fragment Apokalipsy św. Jana mówi o Bitwie w świecie anielskim na Początku Czasów. Dlaczego to i z jakiego to powodu doszło do owej Bitwy? Zanim o tym, to kilka słów o powołaniu do istnienia anielskich duchów z woli i postanowienia Boga w Trójcy Jedynego po Trzykroć Świętego, mogącego obyć się bez żadnego żywego stworzenia i od wieczności Samego w sobie nieskończenie szczęśliwego.
   Świat anielski powołany został przez Stwórcę z nicości, do bytu, przed wszystkimi innymi stworzeniami. Tak o tym mówi na przykład św. Grzegorz z Nazjanzu, zwany Teologiem: ,,Najpierw powziął Bóg myśl stworzenia mocy anielskich i niebieskich i ta myśl stała się rzeczywistością’’.
   Dokładnie o tym możemy dowiedzieć z lektury początkowej części książki „Mistyczne Miasto Boże” s. Marii do Jezusa z Agredy (w Hiszpanii), z rozdz. III ‘Stworzenie Aniołów, mianowicie:
   Wszyscy Aniołowie zostali stworzeni i wyposażeni łaską i darami Ducha Świętego, stając się nader pięknymi i doskonałymi. Wszystkim z nich została oznajmiona wola ich Stwórcy. Otrzymali oni przykazanie i przepis postępowania, aby uznali swego Stwórcę, jako swego Pana i tym samym spełnili zadanie, dla którego Bóg ich stworzył.
   Stało się to w sposób następujący: Najpierw aniołowie poznali naturę Boga, jako jedynego w swej Istocie, a troistego w Osobach; zarazem otrzymali nakaz, aby oddali hołd Boski i uwielbienie Bogu, jako samemu Stwórcy i Panu Najwyższemu, który jest nieskończony w swej Istocie i w swych doskonałościach. Następnie Bóg objawił aniołom, że chce stworzyć naturę ludzką, tj. obdarzone rozumem stworzenia niższego rzędu, aby i one miłowały i czciły Boga jako swego Stwórcę i odwieczne Dobro, oraz żeby się Go bały. Oznajmił także, że obdarzy tę naturę ludzką wielkimi łaskami oraz że druga Osoba Trójcy Przenajświętszej sama przyjmie tę naturę i zjednoczy ją osobiście z Bóstwem (por. 1P 1,20).
   Aniołowie mieli tę Osobę, tj. tego Boga-Człowieka, nie tylko, jako Boga, ale i jako Człowieka uznać za swoją Głowę i oddawać Mu cześć pokorną i hołd Boski; pod względem godności i łaski będą niższym od Niego i będą Jego sługami. Bóg oświecił także aniołów, jak słusznym, sprawiedliwym i rozumnym jest to poddanie się, albowiem łaskę, którą posiadali i chwałę, którą otrzymać mieli wysłużyły im przewidziane zasługi tegoż Boga-Człowieka. Objawione im zostało, że stworzeni zostali ku Jego uwielbieniu, bo On to będzie Królem całego stworzenia… Następnie aniołowie otrzymali nakaz, aby tegoż Boga-Człowieka uznali, jako Głowę swoją… Wraz z rozkazem okazywania posłuszeństwa Wcielonemu Słowu Aniołowie otrzymali polecenie uznania za swoją Monarchinię tej „Niewiasty”, w której łonie Jednorodzony przyjąć miał ciało ludzkie. Niewiasta ta, bowiem będzie ich Królową i Panią wszystkich stworzeń; pod względem łask i chwały przewyższać będzie Ona wszystkich aniołów i ludzi. Równocześnie Wszechmocny ukazał aniołom Najświętszą Maryję Pannę w znaku, czyli w obrazie*, który ujrzał św. Jan w widzeniu (Ap 12,1).
   {*Potwierdzają to same demony w czasie egzorcyzmów, opisanych w książce O. Bonawentury Meyera „Ostrzeżenia z Zaświatów”:
   Z wypowiedzi Belzebuba, upadłego anioła z chóru Archaniołów:
   …Znajdowaliśmy się już w bardzo wielkiej, wszystko obejmującej szczęśliwości, ale nie chcieliśmy, nie życzyliśmy tego kobiecie takiej jak Ta (wskazuje w górę)… Nie chcieliśmy, nie życzyliśmy sobie, aby Ona nad nami panowała i rządziła, a do tego jednak doszło!!!… Trójca Święta zmusiła nas do oglądania Jej prawie w całym Jej majestacie. Była ona w większym majestacie i wspaniałości aniżeliśmy widzieli ją kiedyś poprzednio… (30.03.1976r.) i …Została nam Ona pokazana, że kiedyś przyjdzie jako wielka Współodkupicielka… Ta Wysoka, Wysoka…
   E.(egzorcysta): Czy zostało wam pokazane Niepokalane Poczęcie?
   B.: W naszej wzniosłej naturze anielskiej, w jej wspaniałości jesteśmy ponad Nim. Tak bardzo o wiele wyżej, że nie chcieliśmy, aby właśnie kobieta była wyżej od nas. To był także jeden z głównych wielkich powodów, że upadliśmy(wskazuje w dół), że doszliśmy do upadku… (18.06.1977r.)
   Z wypowiedzi Judasza, demona ludzkiego: …nie chcieliśmy aby nad nami panowała kobieta, tego nie chcieliśmy… Och! Jak my Jej nienawidzimy!.. (30.03.1976r.)}

   Aniołowie święci i posłuszni poddali się wszyscy tym rozkazom, okazując całą siłę swej woli i w pokorze miłością pałającego serca, całkowite posłuszeństwo.
   Natomiast Lucyfer powodowany pychą i zazdrością, które się w nim zrodziły, sprzeciwił się tym rozkazom, niech chciał uznać nad sobą Pana Boga, wydając okrzyk buntu: ‘non serviam’ – nie będę służył {„Jestem potępiony…ponieważ… ponieważ nie chciałem służyć Bogu… chciałem sam panować… mimo, że byłem tylko stworzeniem” wyznaje Lucyfer w czasie egzorcyzmów Anneliesie Michel}i wezwał aniołów, którzy podzielali jego sprzeciw, aby poszli za nim. Tak też uczynili, połączyli się z nim i odmówili posłuszeństwo woli Bogu i temu, co zostało im nakazane.

   Święci i posłuszni aniołowie zapłonęli, bowiem chęcią bronienia wspaniałości Najwyższego i czci Wcielonego Słowa; dlatego też prosili Pana o pozwolenie wystąpienia przeciw smokowi i walki z nim. Pozwolenie to otrzymali. Wtedy rozpoczęła się owa wielka walka w niebie, którą w swym objawieniu opisuje św. Jan. Dobrzy aniołowie walczyli z Lucyferem i buntownikami anielskimi bronią rozumu, rozsądku i prawdy. Na ich czele stanął Michał Archanioł, z zawołaniem: „Kto jest, jako Bóg!”. W walce tej Lucyfer i zbuntowani aniołowi zostali pokonani, tak że już w niebie miejsca się nie znalazło i zostali pozbawieni łaski wiecznego oglądania Boga {a czym ono jest, wyjaśnia Bóg Ojciec w „Dialogu…” św. Katarzyny ze Sieny, przy opisie 4-ch głównych kar piekielnych, z których wynikają wszystkie inne męki:
   „Pierwszą jest, że potępieni są pozbawieni Mojego widoku, co jest tak wielką męką, że gdyby to było dla nich możliwe, woleliby cierpieć ogień i srogie męki, ciesząc się Mym widokiem, niż nie czuć mąk, a nie widzieć Mnie…” (z rozdz. ‘Nauka o Moście’). Dlatego też szatani w czasie egzorcyzmów często wykrzykują z rozpaczy mrożące w żyłach krew, te słowa: „Nigdy! Nigdy!)}; pamięć ich została wymazana z Jego ducha, w którym na mocy udzielonych im darów była zapisana. Wszelki ślad po upadłych aniołach został zupełnie zatarty i nic już po nich w niebie nie pozostało.
   Natomiast dobrzy aniołowie w nagrodę za swą wierność otrzymali możliwość oglądania Boga i zyskali wieczną chwałę.

   W Orędziu przekazanym w dn. 10.01.1977r. włoskiemu kapłanowi Ottavio Michelini (†11979) Pan Jezus polecił mu zapisać te słowa: …Na czele zbuntowanych aniołów stanął Szatan, zaś na czele aniołów wiernych stanął św. Michał. Wtedy na niebie powstała wielka bitwa, jaka historia stworzenia wspomina, niesłychana bitwa inteligencji, rozumu i woli, która na cała wieczność rozstrzygnęła przyszłe losy aniołów i ludzi. Zwyciężeni przemienili się w okropnych szatanów i zrzuceni do piekła trawieni duchową namiętnością, opanowani nieugaszona nienawiścią, i bez nadziei żalu oddali swe życie złu, cali są tylko złem, z którym się utożsamiają. Zastępy anielskie podzieliły się i dla zbuntowanych powstało wiekuiste piekło… cdn

  • Nn said

   W Biblii nie znajdziemy żad­nego tekstu, który w bez­pośredni sposób opisywał­by moment stworzenia aniołów przez Boga. Fakt ten jest po prostu częś­cią fundamentalnych prawd Starego Przymierza wynikających z licznych fragmentów Pisma Świętego, mó­wiących o tym, że Bóg jest stwórcą wszystkiego co istnieje.

   W Piśmie Świętym

   Psalm 148 wzywa wszelkie stwo­rzenie do chwalenia Pana i w tym kontekście wspomniani są także aniołowie: „Chwalcie Go, wszyscy Jego aniołowie, chwalcie Go, wszystkie Jego zastępy! Chwalcie Go, słońce i księży­cu, chwalcie Go, wszystkie gwiazdy świecące. Chwalcie Go, nieba niebios i wody, co są ponad niebem: niech imię Pana wychwalają, On bowiem naka­zał i zostały stworzone”(Ps 148, 2-5).

   W Kol 1, 15-17 czytamy o Chry­stusie: „On jest obrazem Boga nie­widzialnego – Pierworodnym wobec każdego stworzenia, bo w Nim zosta­ło wszystko stworzone: i to, co w nie­biosach, i to, co na ziemi, byty wi­dzialne i niewidzialne, czy Trony, czy Panowania, czy Zwierzchności, czy Władze. Wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone”.

   Poetycki opis stworzenia świata ujęty w Księdze Rodzaju w schemat sześciu symbolicznych dni (heksa- meron) nie wspomina o stworzeniu aniołów. Niektórzy jednak uważają, że powołanie ich do istnienia miało zwią­zek z tworzeniem Nieba. Hebrajskie słowo oznaczające „niebo” (haszsza- maim) występuje w liczbie podwój­nej, istniejącej w językach semickich. Poprawniej byłoby więc tłumaczyć je jako „niebiosa”, termin wskazuje bowiem na podwójną rzeczywistość oznacza niebo, które rozpościera się nad naszymi głowami, a zarazem Niebo jako „miejsce” przebywania Boga, czyli rzeczywistość duchową, nadprzyrodzoną (por. „Ojcze nasz, któryś jest w Niebie” por. Mt 5, 16)., ,Niebo” oznacza także, ,miejsce” dla stworzeń duchowych – aniołów – któ­rzy otaczają Boga. W Mt 18, 10 czyta­my: „Baczcie, abyście nie gardzili żad­nym z tych małych, bo powiadam, że aniołowie ich w Niebie ustawicznie patrzą na oblicze Ojca”. Jak ryby są przypisane do wody, tak aniołowie są naturalnymi „mieszkańcami” Nieba i jego „obywatelami”. Biblia nazywa ich niebiańskimi duchami i wojskiem niebieskim (por. Łk 2, 13).

   Tekst z księgi Nehemiasza zawiera wskazówkę, że Bóg stworzył Niebo od razu z wojskiem, które w nim się znajduje i które stanowi jego inte­gralną część: „Ty uczyniłeś niebiosa, niebiosa niebios i całe ich wojsko, ziemię i wszystko, co na niej, morza i wszystko, co w nich. Ty ożywiasz to wszystko, a wojsko niebios oddaje Ci pokłon ’ (Ne 9,6). Podobnie w Rdz 2, 1: „W ten sposób zostały ukończone niebo i ziemia oraz wszystkie ich za­stępy [stworzeń]”. W Księdze Wyjścia 20, 11 znajdujemy zaś znamienne stwierdzenie: „w sześciu dniach bo­wiem uczynił Pan niebiosa, ziemię, morze oraz wszystko, co jest w nich”.

   Księga Rodzaju wymienia tylko to, co jest na firmamencie nieba – słońce, księżyc, gwiazdy – bo one podlegają obserwacji, świat aniołów – „miesz­kańców” tego drugiego, niewidzialne­go Nieba, jest natomiast ukryty przed naszymi oczami. Poznajemy go dopie­ro wtedy, gdy z woli Boga aniołowie ujawniają swą obecność wobec ludzi, podczas pełnienia konkretnej misji powierzonej im przez Boga.

   Wszystko wskazuje na to, że Bóg stworzył aniołów w pierwszym „dniu” stworzenia (czyli stwarzając Niebo), ale zanim stworzył ziemię, bo we­dług Hi 38, 4-7 synowie Boga wydali okrzyk radości, gdy położył pod nią fundamenty. Aniołowie byli świadka­mi kreacji rzeczywistości materialnej, obserwowali i cieszyli się, gdy Bóg powoływał do istnienia Ziemię. Na pewno byli pierwszym z Bożych dzieł, skoro wymieniani są na pierwszym miejscu wśród wezwanych do od­dania Bogu chwały (Ps 148,2) i sko­ro cieszą się, obserwując stwarzanie świata (Hi 38, 4-7).

   W innych źródłach

   Brak opisu stworzenia aniołów w Biblii próbuje rekompensować lite­ratura apokryficzna. Księga Jubileuszy podaje: „Pierwszego dnia [Bóg] stwo­rzył niebiosa, które są w górze i ziemię, i wody, i wszystkie duchy, które Mu usługują” (tu autor szczegółowo wy­mienia niebiańskie duchy przypisane do poszczególnych dzieł Bożych).

   Z kolei według św. Augustyna akt stworzenia aniołów dokonał się pierwszego „dnia”, ale już po stwo­rzeniu Nieba i Ziemi, mianowicie, gdy Bóg wyrzekł słowa: „Niech stanie się światłość”. Miało to miejsce przed powstaniem słońca i innych gwiazd, a więc autorowi nie chodziło o światło pochodzące od obiektów fizycznych, ale jakieś światło natury duchowej.

   Pogląd o stworzeniu aniołów pierwszego „dnia”, choć stosunkowo powszechny, nie jest podzielany przez wszystkich. W Talmudzie znajdzie­my kilka rozbieżnych teorii na temat czasu stworzenia aniołów, między innymi taką, że aniołowie powstali czwartego dnia, podczas stwarzania gwiazd. Ponieważ wyobrażano sobie, że aniołowie (w szczególności serafy i cheruby) mają skrzydła, wysnuwa­no hipotezy, że zostali stworzeni wraz z ptakami piątego dnia. Z kolei Rabbi Jochanan (Talmud Chagiga 14a) uwa­żał, że stworzenie aniołów nie było aktem jednorazowym, gdyż powstają oni ciągle z każdego dźwięku, wydo­bywającego się z ust Boga.

   Wbrew gnostyckim poglądom, któ­re uważały aniołów za „emanacje bytu pierwotnego”, za hipostazy, za byty po­średnie pomiędzy Bogiem a wszech­światem, albo za demiurgów, którzy stworzyli kosmos, chrześcijaństwo od początku broniło biblijnego stanowi­ska, że aniołowie zostali stworzeni przez Boga, który jest jedynym Stwórcą rzeczy widzialnych i niewidzialnych.

   W roku 1215 Sobór Laterański IV stwierdził (zgodnie z nauczaniem Ojców Kościoła i tym, co można wy­wnioskować z Biblii), że Bóg stworzył aniołów przed stworzeniem człowie­ka. Pogląd ten podtrzymał i rozwi­nął zarówno św. Tomasz z Akwinu, jak i szkoła franciszkańska z Janem Dunsem Szkotem. Orzeczenia IV Soboru Laterańskiego na temat anio­łów powtórzone zostały współcześ­nie w najnowszej wersji Katechizmu Kościoła Katolickiego.

  • Leszek said

   cd.: Zróbmy wielki skok czasowi i przenieśmy się do naszych czasów, do dnia dzisiejszego, w którym to dniu jest wspomnienie w Kościele św. Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała, uczestników owej wielkiej Bitwy na Początku Czasów. I właśnie może coś nt. tych trzech Archaniołów w odniesieniu do dzisiejszych czasów. Gdybyśmy sobie zadali pytanie: „W jakim to konkretnie czasie i w jakiej sytuacji dzisiaj żyjemy?’, odpowiedź na nie, nie wydaje się być trudną. Czas, w którym dane jest nam żyć w ciele, owszem to czas przełomu tysiącleci, ale to przede wszystkim czas, którego znaki/wydarzenia dziejące się na naszych oczach zapowiadają bardzo już bliski (w naszym, ludzkim rozumieniu czasu) KONIEC CZASÓW i przyjście Pana Jezusa w chwale. Żyjemy w zbliżającym się nieuchronnie KOŃCU CZASÓW (proszę nie mylić ten KONIEC z końcem tego świata i Sądem Ostatecznym, ale jeśli już z końcem świata, to tylko z końcem obecnie panującej i zmierzającej do swego apogeum cywilizacji kultury i śmierci, cywilizacji materialistycznej, której patronuje nie kto inny, jak tylko diabeł).
   Szatan wypowiedział wojnę po swojej klęsce w Bitwie na Początku Czasów o człowieka z nienawiści do Boga, wojnę, która trwa przez szereg bitew przez całą ludzką historię, ale zbliża się do decydującego i rozstrzygającego starcia. Powie Maryja: „Walka Mojego przeciwnika z Bogiem staje się coraz silniejsza, bardziej podstępna, stała i powszechniejsza” (1.01.1993). Ta trwająca się wojna zakończy się z KOŃCEM CZASÓW. A teraz jaka z końcowych bitew się rozgrywa? Pan Jezus do włoskiego kapłana Ottavio Michelini, tak powiedział:
   „Teraz rozgrywa się największa z bitew, bo znowu św. Michał Archanioł ze swoim wojskiem wystąpił przeciwko buntownikom. W zeszłych wiekach było dużo wielkich bitew, ale żadna nie była podobna do obecnej, bo włączone zostały do niej narody i ludu całego świata” (2.11.1975r.) i … „Od czasu stworzenia świata widzialnego, czyli od bitwy duchów wiernych Bogu z duchami zbuntowanymi na czele których stanął Lucyfer bitwy inteligencji, rozumu i woli, która na wieczność rozstrzygnęła przyszłe losy aniołów i ludzi, nigdy jeszcze nie widziano tak strasznego wstrząsu jaki się ujrzy w godzinie oczyszczenia (zob. Ml 3,18n). Powtórzy się wtedy ten straszliwy i niesłychany konflikt bez precedensu w historii ludzkości. Użyte tam będą wszystkie siły zebrane wokół diabła. I to już się niedługo stanie na tym świecie, świecie tak bardzo zwiedzionym kłamstwem tego, kto jest ojcem i rodzicielem całego zła, i wszystkich nieszczęść ludzkości, które ona cierpi i cierpieć będzie, jak jeszcze nigdy nie cierpiała w przeszłości” (23.11.1978r.).
   „Mojemu przeciwnikowi – powie Maryja w Orędziu nr 127 z dn.18.05.1977r. – udało się zwieść was przez pychę. Umiał przygotować wszystko w sposób bardzo inteligentny. Nagiął do swego planu wszystkie dziedziny nauki i techniki ludzkiej, nakazując wszystkiemu bunt przeciw Bogu. W jego rekach znajduje się już duża część ludzkości. Oszustwem umiał przyciągnąć do siebie uczonych, artystów, filozofów, erudytów i możnych. Zwiedzeni przez niego oddali się dziś na jego służbę, by działać bez Boga i przeciw Bogu”.

  • pio0 said

   Boży posłańcy

   Aniołowie i ich obecność w naszym życiu to konkretny znak Bożej troski o każdego z nas.
   Michał znaczy „Któż jak Bóg”. To on wspiera nas w czynieniu Boga najważniejszym w naszym życiu i w odważnej walce ze wszelkim złem.
   Rafał to „lekarstwo Boże”. Wspiera nas we wszelkich dolegliwościach duszy i ciała i prowadzi ku uzdrowieniu w promieniach Bożego miłosierdzia.
   A Gabriel, czyli „Moc Boża”, czyni nasze serca otwarte na wielkie dzieła Boże i mocne w wypełnianiu woli Ojca.

   Modlitwa

   Jezu dziękuję Ci za pomoc Twoich archaniołów. To oni wspierają mnie, kiedy w moim życiu wybieram Boga i wartości ewangeliczne, kiedy się nawracam, kiedy przyjmuję z ufnością i radością Bożą wolę. Amen.

 16. szafirek said

  ♥ NOWENNA DO ŚWIĘTEJ FAUSTYNY ♥
  W każdym dniu nowenny można dodatkowo odmówić koronkę do Bożego Miłosierdzia

  ♥ IV Dzień (29.9 ) POSTAWA MIŁOSIERDZIA WOBEC BLIŹNICH

  Pan Jezus: Córko moja, (…) żądam od ciebie uczynków miłosierdzia, które mają wypływać z miłości ku mnie. Miłosierdzie masz okazywać zawsze i wszędzie bliźnim, nie możesz się od tego usunąć ani wymówić, ani uniewinnić. Podaję ci trzy sposoby czynienia miłosierdzia bliźnim: pierwszy – czyn, drugi – słowo, trzeci – modlitwa; w tych trzech stopniach zawiera się pełnia miłosierdzia i jest niezbitym dowodem miłości ku mnie. W ten sposób dusza wysławia i oddaje cześć miłosierdziu mojemu.(Dz. 742)
  s.Faustyna: Jezu mój, przeniknij mnie całą, abym mogła Cię odzwierciedlić w całym życiu swoim. Przebóstwij mnie, aby czyny moje miały wartość nadprzyrodzoną. Spraw, abym miała dla każdej duszy bez wyjątku miłość, litość i miłosierdzie. O mój Jezu, każdy ze świętych Twoich odbija jedną z cnót Twoich na sobie, ja pragnę odbić Twoje litościwe i pełne miłosierdzia Serce, chcę je wysławić. Miłosierdzie Twoje, o Jezu, niech będzie wyciśnięte na sercu i duszy mojej jako pieczęć, a to będzie odznaką moją w tym i przyszłym życiu. (Dz. 1242)
  Święta Faustyno, wstawiaj się za mną do Pana, aby i moje życie przemieniało się w miłosierdzie świadczone bliźnim przez czyn, słowo i modlitwę. Niech moje oczy, uszy, usta, ręce, nogi i serce będą miłosierne.

  Modlitwa o uproszenie łask przez przyczynę św. Siostry Faustyny

  O Jezu, któryś św. Faustynę uczynił wielką czcicielką nieograniczonego miłosierdzia Twego, racz za jej wstawiennictwem, jeśli to jest zgodne z najświętszą wolą Twoją, udzielić mi łaski…, o którą Cię proszę. Ja grzeszny nie jestem godzien Twego miłosierdzia, ale wejrzyj na ducha ofiary i poświęcenia Siostry Faustyny i nagródź jej cnotę, wysłuchując próśb, które za jej przyczyną z ufnością do Ciebie zanoszę.

  Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…

  Święta Siostro Faustyno – módl się za nami !!!

  Jezu Ufam Tobie!

 17. Φίλιππος said

  Nowy pastorał FP – symbol małego rogu – antychrysta
  http://umysluwarunkowany.wordpress.com/2014/09/29/nowy-symboliczny-pastoral-fp

  • Okto said

   Myślę, że to jest czas oswajania ze strony fałszywego proroka i jego zwolenników z różną symboliką religijną….

   Tu inny przykład:

   http://kefir2010.wordpress.com/2013/11/02/sensacyjna-informacja-papiez-franciszek-wprowadza-nowe-symbole-religijne-2/

  • kooool said

   Pastorał to jedno. Strój neutralny, bez symboliki i odniesień do Chrześcijaństwa – gładki i tolerancyjny.

   • Powiew ze wschodu said

    • Pablo said

     —————————————————————————————————————————-
     Papież zauważył, że Syn Człowieczy został wyniesiony przez Boga ponad aniołów, a Szatan w swej inteligencji nie mógł znieść upokorzenia, że stworzenie niższe przewyższyło go i usiłował Go zniszczyć. Tak więc Szatan usiłuje zniszczyć ludzkość, nas wszystkich, a wiele planów dehumanizacji człowieka jest jego dziełem, bo on nienawidzi człowieka.

     —————————————————————————————————————————-

     Papież przestrzegł przed przebiegłością Szatana, usiłującego zniszczyć rodzaj ludzki\

     O tym, że Szatan przedstawia coś jako dobre, ale jego zamiarem jest zniszczenie człowieka, być może z powodów „humanistycznych”, mówił Ojciec Święty podczas porannej Eucharystii w Domu Świętej Marty. Okazją do poruszenia tych kwestii było dzisiejsze święto archaniołów Michała, Gabriela i Rafała.

     Franciszek zauważył, że czytania liturgiczne przedstawiają obrazy bardzo sugestywne: wizję Bożej chwały, o której mówi prorok Daniel (Dn 7,9-10.13-14), kiedy Syn Boży stoi przed Ojcem; walka archanioła Michała i jego aniołów z „wielkim smokiem, Wężem starodawnym, który się zwie diabeł i szatan, zwodzący całą zamieszkałą ziemię”, ale który zostaje pokonany, jak mówi Księga Apokalipsy (Ap 12,7-12a); oraz Ewangelia (J 1,47-51), w której Jezus powiada do Natanaela: „Ujrzycie niebiosa otwarte i aniołów Bożych wstępujących i zstępujących na Syna Człowieczego”. Ojciec Święty szczególnie dużo miejsca poświęcił walce między Bogiem a diabłem, która ma miejsce po tym, gdy Szatan usiłuje zniszczyć kobietę mającą porodzić dziecko.

     „Szatan zawsze stara się zniszczyć człowieka: tego Człowieka, którego Daniel widział i o którym Jezus mówił do Natanaela, że wstąpi do chwały. Od początku mówi nam o tym Biblia, o zwodzeniu, aby zniszczyć, o Szatanie. Być może z zazdrości”- powiedział Ojciec Święty.

     Papież zauważył, że Syn Człowieczy został wyniesiony przez Boga ponad aniołów, a Szatan w swej inteligencji nie mógł znieść upokorzenia, że stworzenie niższe przewyższyło go i usiłował Go zniszczyć. Tak więc Szatan usiłuje zniszczyć ludzkość, nas wszystkich, a wiele planów dehumanizacji człowieka jest jego dziełem, bo on nienawidzi człowieka.

     „Jest przebiegły – mówi o tym pierwsza karta Księgi Rodzaju; jest sprytny. Przedstawiania sprawy tak, jakby były dobre. Ale jego celem jest zniszczenie. A aniołowie nas bronią. Bronią człowieka i bronią Boga-Człowieka, Jezusa Chrystusa, który jest najdoskonalszym z rodzaju ludzkiego. Z tego powodu Kościół oddaje cześć aniołom, gdyż będą oni w chwale Boga, ponieważ bronią wielką ukrytą tajemnicę Boga, a mianowicie, że Słowo przyszło w ciele” – powiedział Franciszek.

     Papież wskazał, że zadaniem ludu Bożego jest strzeżenie w sobie człowieka: Człowieka Jezusa, bo On obdarza życiem wszystkich ludzi. Natomiast Szatan w swoich planach zniszczenia wynajduje wyjaśnienia humanistyczne, które są wprost wymierzone w człowieka, przeciwko ludzkości i przeciwko Bogu.

     „Walka jest rzeczywistością powszednią w życiu chrześcijańskim: w naszym sercu, w naszym życiu, w naszych rodzinach, w naszym ludzie, w naszych kościołach … Jeśli nie walczymy, to zostaniemy pokonani. Ale Pan dał aniołom przede wszystkim zadanie, by walczyć i zwyciężać. Po tej walce słyszymy niezmiernie piękny kantyk finalny Apokalipsy: Teraz nastało zbawienie, potęga i królowanie Boga naszego i władza Jego Pomazańca, bo oskarżyciel braci naszych został strącony, ten, co dniem i nocą oskarża ich przed Bogiem naszym” – przypomniał Franciszek.

     Na zakończenie papież zachęcił, by modlić się do archaniołów Michała, Gabriela i Rafała a także odmawiać „bardzo piękną modlitwę do Archanioła Michała, żeby nadal walczył w obronie największej tajemnicy ludzkości: iż Słowo stało się ciałem, że umarł On i zmartwychwstał. To jest nasz skarb. Niech Michał nadal walczy, aby jej strzec” – zakończył swoją homilię papież Franciszek.

     Read more: http://www.pch24.pl/papiez-przestrzegl-przed-przebiegloscia-szatana–usilujacego-zniszczyc-rodzaj-ludzki,25705,i.html#ixzz3EmOx9RtV

    • Pablo said

    • Pablo said

     Pastorał arcybiskupa Adama Stefana Sapiehy

    • Φίλιππος said

     „Natomiast Szatan w swoich planach zniszczenia wynajduje wyjaśnienia humanistyczne, które są wprost wymierzone w człowieka, przeciwko ludzkości i przeciwko Bogu.” – złodziej krzyczy: ŁAP ZŁODZIEJA!!!

    • Dana said

     No właśnie Filipie.

    • Wiesia said

     😉 jedna sprawa słuchać lub czytać,a druga sprawa to dobrze zrozumieć.I z tego co widać,jest wielu słuchaczy i czytających,ale za to nie wielu.., to dobrze zrozumie.Są u nas na blogu momenty spięć,ale są też momenty,gdzie spięcie połączone jest z bezwiednym humorem,podyktowanym brakiem zrozumienia 🙂 .Na zasadzie:jestem za,a nawet przeciw….
     pozdrawiam

    • Powiew ze wschodu said

     Ani jednego znaku krzyża, ani na mitrze, ani na kapie, ani na czerwonej książce, ani na tronie…

 18. mentronik said

  To prawda, że nie będzie teraz wojny światowej z powodu Ukrainy, a wynika to także z analizy biblijnej. Przypomnę tu fragment starożytnej wizji: „I powróci [król północy] do ziemi swej z dobrami ruchomymi wielkimi [1945. Ten szczegół wskazywał, że Hitler zaatakuje także ZSRR i będzie walczył aż do gorzkiego końca. Na początku nic nie wskazywało na takie zakończenie wojny], a serce jego przeciw przymierzu świętemu [wrogość wobec chrześcijan], i będzie działał [oznacza to aktywność na arenie międzynarodowej], i zawróci do ziemi swej [1991-1993. Rozpad ZSRR i Układu Warszawskiego, wojska rosyjskie powróciły do kraju]. W czasie wyznaczonym powróci z powrotem [powrót Rosji w tym kontekście oznacza kryzys, który przyćmi Wielką Depresję. Rozpadnie się nie tylko strefa euro, lecz także UE i NATO. Wtedy wiele krajów z dawnego bloku wschodniego opuści amerykańską strefę wpływów i powróci pod skrzydła Rosji]. I [król północy] wkroczy na południe [wiele wskazuje na Gruzję. Punktem zapalnym może stać się także Ukraina, jeśli Rosja odzyska wpływy tylko nad częścią tego kraju], ale nie będzie jak wcześniej [2008 – Gruzja], lub jak później [2014 – Ukraina. Tu także nie będzie reakcji militarnej ze strony Zachodu], gdyż ruszą przeciw niemu mieszkańcy wybrzeży Kittim [Amerykanie, na początku bez Brytyjczyków. Oni dołączą do tej wojny później] i będzie utrapiony [to oznacza tu załamanie nerwowe] i zawróci” (Daniela 11:28-30a). Według tego scenariusza późniejsze, trzecie wejście na południe zakończy się konfrontacją militarną z USA i globalną wojną jądrową (Objawienie 6:4). Nie będzie to koniec świata, lecz jak stwierdził Jezus – „początek bólów porodowych” (Mateusza 24:7,8). Mam nadzieję, że nie stanie się to za prezydentury Obamy. Nieprzypadkowo to właśnie on (a nie McCain, lub Romney) jest obecnie prezydentem Stanów Zjednoczonych (Obama jest człowiekiem rozsądnym i nie ulega presji szaleńców). Bóg w ten sposób zabezpieczył nas przed przedwczesną wojną światową (por. Jeremiasza 1:12; Rzymian 13:1). W roku 1882 Wielka Brytania rozciągnęła wpływy na Egipt i przejęła rolę „króla południa”. Mniej więcej w tym samym czasie Rosja zajęła pozycję „króla północy”, rozciągając wpływy na terytoria, które wcześniej należały do Seleukosa I (Daniela 11:27). Wszystkie szczegóły tej wizji wypełniają się od czasów starożytnej Persji w porządku chronologicznym. Wizja ta jest różnie komentowana. Jak widać, zawiera wiele szczegółów, dlatego osoba wnikliwa jest w stanie dostrzec każdy błąd, lub sofistykę (Daniela 12:10). Inni komentatorzy nawet nie próbują komentować wszystkich szczegółów, gdyż wiele z nich zupełnie nie pasuje do ich interpretacji.
  Czytaj dalej: http://polish.ruvr.ru/news/2014_09_29/Obama-wykluczyl-wojne-miedzy-Rosja-a-NATO-2188/

 19. DAWID said

  http://www.fakt.pl/wydarzenia/czy-na-ukrainie-wybuchla-bomba-atomowa-widac-grzyby-po-broni-jadrowej,artykuly,490668.html

 20. małgosia MK said

  Podsumowanie Uroczystości Dwojga Serc 2014
  http://gloria.tv/media/X2idVeiLNPG

 21. DAWID said

  http://zmianynaziemi.pl/wiadomosc/islamisci-walcza-o-stolice-iraku-sa-tuz-przy-bagdadzie

 22. kooool said

  Tymczasem opis dzieła stworzenia i polecenia z Synaju dotyczące szabatu wypływają z tego samego źródła; by móc prawidłowo rozumieć znaczenie opisu stworzenia, należy przeczytać w Torze reguły dotyczące szabatu. Wówczas okaże się, że szabat jest znakiem przymierza pomiędzy Bogiem a człowiekiem, że streszcza on od wewnątrz istotę przymierza.
  Papież Benedykt XVI

 23. Cichykatolik said

  Witam, czy mógłby ktoś mi pomóc w mojej dlegliwości? Cierpię na bardzo czste infekcje gardla z których często przeksztalcają się w długie choroby. Może ktoś miał podobny problem, i znalazł rozwiązanie. Zbliża się zima a pierwsza infekcja już za mną. Z Bogiem

  • Tomasz said

   Warto skorzystać z błogosławieństwa świętego Błażeja (w lutym). Kilka lat temu po takim nałożeniu świec nastąpiło wyraźne oczyszczenie.
   http://kosciol.wiara.pl/doc/490420.Sw-Blazej-na-bol-gardla

   • pio0 said

    Tak, Tomasz ma rację, warto skorzystać z tego błogosławieństwa.

    Z ziołowych rzeczy to polecam taką mieszankę:
    -liście ślazu
    -babka lancetowata
    -ziele majeranku
    -kwiat rumianku
    -nasiona koziderki

    Dobry też jest:
    -kwiat czarnego bzu
    -kwiat lipy
    -liście podbiału
    -koper włoski

    Warto też płukać gardło wodą z solą.
    Do zabicia bakterii : miód i czosnek – tylko miód trzeba patrzeć skąd pochodzi (najlepiej z PL i od pszczelarza, żeby nie był przetwarzany, no i czosnek też Pl -nie chiński)

   • gwiazdka said

    …..mój Lekarz mi powiedział jak umierać to zdrowo – wzięłam sobie to do serca i leczę się sama – proponuje sobie zrobić nalewkę z bursztynu (kupujesz bursztyn w sukiennicach w Krakowie mówisz ze na nalewkę / przepis jest w środku/ – nie wiem ile teraz kosztuje ostatnio jak kupowałam to płaciłam 12 zl – są to odpadki z bursztynu tylko nie szlifowany (surowy) który zalewa się czystym spirytusem – świetny na oskrzela , zapalenie płuc – wszystkie przeziębienia – tym się parę razy posmarować i jestem zdrowa – nie trzeba żadnych lekarstw i nawet się nie choruje bo nie pamiętam kiedy bałam chora…)

    • kasia1 said

     taką nalewkę z bursztynu wlać do spryskiwacza dodać wody i codziennie spryskac pokój,zmienia sie jonizacja na minus,co jest b zdrowe dla naszych organizmów.

  • Weronika said

   Moze witamina C oraz D w postaci tranu profilaktycznie moglyby zapobiec tym infekcjom. Prawoslaz lekarski moglby byc rowniez pomocny. A moze MMS ?

  • Φίλιππος said

   Jaką masz grupę krwi?

  • Radosław said

   Musisz wzmocnić odporność organizmu Proponuję olej z dzikiego oregano, ekstrakt z liścia oliwnego i beta glukan.

   http://swanson.com.pl/produkty/produkty-ziolowe/olive-leaf-extract-750mg-suplement-diety/

   Ekstrakt z liścia oliwnego ma właściwości antybakteryjne, podobnie jak olej z dzikiego oregano.

   Beta glukan trzeba zamawiać na iherb.com. To silny stymulator układu odpornościowego. Ja codziennie biorę beta glukan i ekstrakt z liścia oliwnego i nic mnie nie bierze.

   • Radosław said

    Poczytaj sobie szczególnie o beta glukanie. Najlepszy jest beta glukan firmy Transfer Point. Stosują go w leczeniu z rakiem. Beta glukan pobudza układ odpornościowy do działania i już on sam potrafi zwalczyć wiele chorób, tylko trzeba go pobudzić do działania, to właśnie czyni beta glukan.

  • bozena2 said

   Wpisz hasło : płukanie gardła wodą utlenioną albo inhalacje z sody bądź ssanie jodu- płynu Lugola.

  • Chrobry.pl said

   Może należałoby:

   – wspomóc układ odpornościowy spożywaniem też „srebra koloidalnego”,

   albo też
   – pić sok z aloesu (https://www.laboratorianatury.pl/sklep/product/search.html?query=aloes&category_id=&limit=)

   albo też pić miksturę oczyszczającą Słomińskiego (http://www.bioslone.pl/oczyszczanie/wlasciwosci-skladnikow-mikstury)

   albo też

   – spożywać „citrosept” extrat z grejpfruta.

  • Powiew ze wschodu said

   Mam to samo. I jest to niestety przypadłość rodzinna!! Mój ojciec to ma i mój syn to ma. Niestety spożywanie tranu, jeżówki, soków z owoców noni, granatow, aloesu, propolis nie przyniosło długotrwałego efektu. Wrzesień się zaczyna gardło puchnie i choroba. Od września muszę spać w szaliku…
   Jedno pomoga:
   zmielony czosnek zalany spirytusem. Spożyty z obfitym posiłkiem. Jedna łyżeczka dziennie. Gdy mam taka kurację nie mam infekcji.

   • Weronika said

    Czy takie przegrzewanie gardla nie szkodzi ? Kiedys lubilam chodzic w golfach i ciagle chorowalam na gardlo. Jedna lekarka powiedziala mi abym nie nosila golfow bo to przegrzewa gardlo i powoduje odwrotny skutek.
    Moze ktos ma jakis sprawdzony sposob na zapalenie zatok?
    Sprobuje Twoj sposob z czosnkiem, chociaz z tym zapachem to ciezko bedzie….
    Jak sie czuje Twoj synek? Czy nadal ma to uczulenie poszczepienne?

    • Powiew ze wschodu said

     Kilka miesięcy temu miałem sen. Przyszedł do mnie kolega prowadzący stronę z Orędziami Ostrzeżenie i powiedział: „Krzyś już nie ma alergii”.
     Miałem wizytę kontrolną z synem w sierpniu , wcześniej były badania pod kątem odporności i alergii.
     Z badań wynika, iż odporność powróciła do normy alergia szczątkowa.
     Nie zachorował od tamtej pory, w wrześniu biegał po podwórku kilka razy (ciepło, ale zimny wiatr) przewiało kaszel katar ustawął po kilku dniach. Wcześniej kończyło się to zapaleniem uszu, infekcją wirusowo-bakteryjną gorączką pow. 39stopni, pogotowiem lub szpitalem.

   • Gosia 3 said

    Powiewie! masz rację i żadnego MMS. Dobra też cebula pokrojona .zasypana cukrem z dodatkiem miodu. Na drugi dzień pić sam sok.( 2x dziennie małą łyżeczka) I tak codziennie na noc robić świeżą. A zatoki wyleczyłam sobie gorczycą podgrzewaną na patelni ( 5 opakowań podgrzać na gorąco). Rozdzielić na dwie porcje do dwóch płóciennych chusteczek i tak systematycznie okładać szczęki lub czoło ( w zależności od rozpoznania).
    Sukces gwarantowany połączony z modlitwą ( co najmniej 2 m-ce nagrzewać). Z Panem Bogiem i Maryją.

   • Weronika said

    Pokrojona cebula moze byc toksyczna po niedlugim czasie.
    MMS mozna sprobowac. Napewno nikogo nie zabije jedna kropla. Najwyzej nie pomoze…..

   • Powiew ze wschodu said

    Uzupełnienie:
    do słoiczka 0,33ml wciskam 3-4 główki czosnku zalewam spirytusem, zakręcam, „bełtam” wstawiam do lodówki. Na drugi dzień „bełtam” powtarzam tą czynność przez kilka dni (pozostaje w lodówce). Ma się „wykisić”. Po tygodniu gotowy do spożycia. Uwaga zmienia kolor na zielonkawy. Na początku sprawdzić jak jest tolerowany przez organizm (nie przyjmować na pusty żołądek i dużych dawek).
    Citrosept, przyjmował mój syn. Nie zauważyłem poprawy. Ja lubię grejpfruty. Wypijałem po 1litrze soku dziennie wciskając cytrynę. Codziennie jedna dwie łyżeczki miodu. Nie przyniosło efektu.
    Uważam, iż to nie koniecznie jest kwestia odporności.
    Choroby w moim przypadku miały stale ten sam scenariusz zaczynający się od „puchnięcia” migdałków.

   • kasia1 said

    ja to od dłuższego czasu robię sama ocet jabłkowy.Oczyszcza organizm z grzybów,Pije troszeczke codziennie,ale najważniejsze ,że wyleczyłam tym ranę cukrzycowa na stopie mężowi,a na to żadne lekarstwa nie pomagały.Poczytajcie sobie o occie z skórek jabłek,a sami zaczniecie sie leczyć.,to znaczy organizm sam sie leczy.

   • DAWID said

    mms jest najlepszy

   • szafirek said

    Może się uda i nie wpadne w spam:( CZYSTEK – http://www.planetazdrowie.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=195&Itemid=226

    • szafirek said

     „Czystek występuje w Biblii pod postacią mirry. Uważa się, że mirra to mieszanina dwóch roślin – kadzidłowca mirry oraz właśnie żywicy labdanum. Można ją znaleźć na przykład w Księdze Psalmów oraz w Ewangelii Świętego Mateusza (2:11). Była jednym z trzech darów, które otrzymał Jezus Chrystus podczas pokłonów mędrców ze wschodu. Mirra służyła jako środek pobudzający oraz odkażający, zwłaszcza w jamie ustnej. [1]”
     http://www.dobreziola.com/2014/03/garsc-informacji-pozazielarskich-o.html

    • M said

     Czystek jest świetny. Sama chciałam go tutaj polecić. Można go pić lub płukać nim gardło.

    • szafirek said

     M, ja zaczynam dopiero pić, właśnie zaparzyłam i powiem,że zapach czystka przypomina piękny zapach kadzidła 🙂

    • szafirek said

     Diabeł nie śpi.Od niedzieli nowenna do św.s.Faustynki wpada w spam 😦 ,a jak napisałam w innym temacie to się wyświetla? Czy to nie zastanawiające?

    • krystynka said

     Szafirku szukałam tutaj nowenny do św,Faustyny i myślałam,że po dwóch dniach zapomniałeś/aś wstawić następne.

    • szafirek said

     Krystynka ,nie zapomniałam, za każdym razem wpadło w spam,dlatego właśnie piszę że to diabeł musi mieć w tym udział, inny komentarz się wyświetla ,a nowenna nie.Mi osobiście smutno,bo to moja ukochana Święta.

    • M said

     To świetnie Szafirku, że Ci smakuje. Napar dla smakoszy dosładzamy miodem. Samo ziółko w suchej postaci można dodawać także do potraw, np. sałatek.

    • krystynka said

     Szafirku św.Faustyna jest też moją patronką,która już dawno temu prosiłam o opiekę jak przeczytałam jej dzienniczek,który tak do głębi mną wstrząsnął.Razem z ojcem Pio są moimi duchowymi opiekunami,więc jak zobaczyłąm tę nowennę to aż serce mi się uradowało.i nie ma dnia,że nie odmówię koronki do miłosierdzia Bożego i za żywych i za umarłych.

  • Cichykatolik said

   Dziekuje bardzo, pomogliście, mam juz punkt zaczepienia

 24. Isia said

  Proponuję zaparzyć 20 liści laurowych 1 litrem wody i pić codziennie!

 25. ... said

  Druga Modlitwa Eucharystyczna została napisana w restauracji, przy kolacji…

  tako rzecze znany watykanista Sandro Magister cytując z autobiografii ks. Ludwika Bouyera:

  …to właśnie Bouyer musiał na cito naprawić spaprane formuły nowej II Modlitwy Eucharystycznej, z której Bugnini chciał nawet usunąć “Sanctus”. I to on musiał napisać od nowa tekst nowej Modlitwy czytany dzisiaj podczas Mszy świętych, w jeden wieczór, przy restauracyjnym stole w jednej z knajp Zatybrza, wraz z liturgistą, benedyktynem Bernardem Botte, w dodatku dręczony myślami, że termin goni i nastęnego dnia rano musi oddać gotowy tekst…

  zamiast komentarza redakcji:

  …Ce qui s’est passé après le Concile signifie tout autre chose : à la place de la liturgie fruit d’un développement continu, on a mis une liturgie fabriquée. On est sorti du processus vivant de croissance et de devenir pour entrer dans la fabrication. On n’a plus voulu continuer le devenir et la maturation organiques du vivant à travers les siècles, et on les a remplacés — à la manière de la production technique — par une fabrication, produit banal de l’instant.

  …To, co zaszło po Soborze, jest czymś zupełnie innym – w miejsce liturgii będącej owocem ciągłego rozwoju, wstawiono liturgię sfabrykowaną. Odeszło się od żywego procesu przemiany oraz wzrostu i zastąpiono go wytwarzaniem. Nie chciano kontynuować owej wielowiekowej, żywej przemiany i organicznego dojrzewania, natomiast, zupełnie jak przy produkcji przemysłowej, zastąpiono je fabrykatem, banalnym wytworem chwili…

  Józef kard. Ratzinger, wstęp do francuskiego wydania książki La Réforme liturgique en question (Ostatnia reforma liturgii, niem. Die Reform der Römischen Liturgie) ks. Klausa Gambera, wyd. Editions Sainte-Madeleine. Le Barroux, 1992.

  Napisał Dextimus dnia 27.9.14

  http://www.bibula.com/?p=76784

 26. Chritophor said

  http://www.fronda.pl/a/szatan-chce-zniszczyc-cala-ludzkosc,42214.html

 27. Radosław said

  http://wiadomosci.onet.pl/wroclaw/bloger-oskarzony-przez-owsiaka-uniewinniony-z-wiekszosci-zarzutow/bw9gp

  • Radosław said

   Sąd uniewinnił Wielguckiego (zgodził się na podawanie danych osobowych) z zarzutów dotyczących tekstów „Jerzy Owsiak – król żebraków i łgarzy, złoty melon sekty WOŚP”, „Guru Owsiak w 11 lat wyjął 46 Złotych Melonów”. Uznał go winnym znieważenia szefa WOŚP w trzecim z tekstów, w którym bloger nazwał Owsiaka „hieną cmentarną”.

   Zobaczcie jak manipuluje tvn24: http://www.tvn24.pl/nazwal-owsiaka-cmentarna-hiena-sad-obrazil-ale-kary-nie-bedzie,472737,s.html

   „Sąd ze Złotoryi (woj. dolnośląskie) ogłosił, że bloger MatkaKurka jest winny znieważenia, ale nie zniesławienia Jurka Owsiaka. Tym samym uznał, że Piotr K. obraził prezesa WOŚP, ale nie poniżył czy pomówił. Sędzia odstąpił również od wymierzenia kary.”

   Tvn24 skupił się tylko na „hienie cmentarnej” pomijając, że sąd uniewinnił Wielguckiego z dwóch poprzednich tekstów, w której pisał o manipulacjach WOŚP.

  • Dzieckonmp said

   I to jest najlepsza wiadomośc z Polski jaką widzę/.

 28. Powiew ze wschodu said

  Niemieccy biskupi popierają tezy kard. Kaspera
  Niemieccy hierarchowie, za wyjątkiem kard. Gerharda Müllera, w trakcie prac synodu poprą tezy promowane przez kard. Waltera Kaspera. W trakcie prac kard. Reinhard Marx oficjalnie przedstawi wspołne stanowisko większości prałatów znad Renu i Łaby w sprawie Komunii św. dla rozwodników.
  Matteo Matzuzzi zwraca uwagę na łamach „Il Foglio”, że kard. Reinhard Marx zaprezentuje wspólne stanowisko niemieckiego episkopatu. Hierarcha ujawnił to po spotkaniu z kard. Müllerem w Magdeburgu. Spotkanie miało się odbyć w „serdecznej” atmosferze. W rozmowach uczestniczył biskup Franz-Josef Bode.
  Kard. Marx zaprezentuje dokument pod którym podpisze się większość niemieckich biskupów. Ma on odwoływać się do tez przedstawionych w lutym przez kard. Waltera Kaspera. – Nie możemy być Kościołem misyjnym o ile nie utrzymujemy w wewnątrz Kościoła otwartego, krytycznego dialogu – twierdził Reinhard Marx. Najbardziej wrażliwą kwestią – dodał – będzie sprawa dopuszczenia do Komunii świętej osób, których sytuacja rodzinna i moralna do tej pory na to nie pozwalała.
  Sprawę oficjalnie skomentowało kierownictwo ruchu „Wir sind Kirche”. Martha Heizer, liderka grupy ekskomunikowana za symulowanie Eucharystii, podkreśliła, że tę zapowiedź ze strony niemieckiego hierarchy przyjęła „entuzjastycznie”.
  http://www.pch24.pl/niemieccy-biskupi-popieraja-tezy-kard–kaspera,25692,i.html

 29. pio0 said

  Przyjaciele są jak ciche anioły, które podnoszą nas, kiedy nasze skrzydła zapominają, jak latać. -Antoine de Saint-Exupery

 30. Powiew ze wschodu said

  Zachęcam do praktykowania nabożeństwa do Najświętszej Głowy Pana Jezusa jako Przybytku Mądrości Bożej.
  Pan Jezus ukazał s. Marii Marcie swoją Głowę całą skrwawioną, pokłutą, z twarzą ukazującą wielką boleść. Powiedział jej, aby wyrywała kolce z Jego Głowy, ofiarując zasługi Świętych Ran za dusze grzeszników. Jedna dusza, mówił Pan – jedna osoba, która łączy swoje życie, sprawy z zasługami Mojej cierniowej korony, otrzyma więcej łask niż całe Zgromadzenie. Pan Jezus w widzeniu pokazał jej Trybunał Boży, lśniący blaskiem Jego cierniowej korony, I przed którym każdy miał być sądzony. Te dusze, które za życia były Mu wierne, z ufnością rzucały się w Jego ramiona. Te niewierne, na widok cierniowej korony i na pamięć o pogardzonej miłości Chrystusowej przerażone pędziły w wieczną przepaść.
  *
  Pan Jezus wielokrotnie Teresie Helenie Higginson zwierzał się ze Swych cierpień i żalów: „Moja Dusza – mówił – nie jest znana. Moja Dusza nie jest kochana. Dniem i nocą widzę żywe lampy płonące przed Moim Ołtarzem. Mój Sakrament Miłości znajduje czcicieli i dusze ofiarne, ale Moja Dusza nie spotyka dusz współczujących. Codziennie oddaję się Moim stworzeniom i doznaję uwielbienia wszystkiego, co jest we Mnie. Jednakże Moja Dusza i Moja Najświętsza, cierniami uwieńczona Głowa, Przybytek Bożej Mądrości, niewielu ma współczujących, którzy by rozważali udrękę Mojej Duszy – smutnej aż do śmierci. Moje Serce znalazło tysiące serc. Ale Moja Dusza pozostaje osamotniona. Nie odbiera też czci Moje cierniem ukoronowane Czoło. Twarz Moja jest zabrudzona, Moje oczy i usta pełne są zakrzepłej Krwi, a nie ma nikogo, kto by je wytarł i odświeżył, i przyniósł ulgę Moim spieczonym wargom i spuchniętemu językowi.
  Moja Dusza jest smutna aż do śmierci. I szukałem kogoś, kto by Mnie pocieszył, a nie ma nikogo”.

  W latach 1880-1883 dał Pan Jezus dwanaście obietnic tym, którzy będą czcili Jego Najświętszą Głowę jako Przybytek Mądrości Bożej
  http://modlitewnik.republika.pl/obietniceglowa.html

 31. Dana said

  Aniołowie – przyjaciele w drodze do wieczności

  Świat niebiańskich duchów, który z zatroskaniem pochyla się nad ludzkością na kartach Biblii, zostaje również opisany przez św. Faustynę. Aniołowie zjawiali się zawsze w imię Boga, pocieszali ją w troskach, zachęcając do wierności, a nawet odpędzając ataki złego ducha (Dz320). Żywa wiara w Boga pozwala Siostrze Faustynie na przyjacielskie relacje z aniołami różnych hierarchii. Byli to: Michał Archanioł, serafin, cherubin, Duch, którego nazywała „jednym z siedmiu”, jej anioł stróż osobisty i innych ludzi oraz aniołowie stróże kościołów.

  W ważnych momentach życia wzywała pomocy przyjaciół z nieba, by pomagali jej wypełniać z miłością podjęte zobowiązania. Pod koniec życia, gdy Faustyna przebywała w Krakowie, otrzymała obowiązek pracy przy furcie klasztornej. Odczuwała lęk wobec nowych zadań, który wynikały z panujących zamieszek rewolucyjnych oraz wrogiego odnoszenia się do Kościoła niektórych ludzi. Gdy podczas rozmowy z Bogiem prosiła Go, by zarządził, żeby żaden zły człowiek nie śmiał się zbliżyć do klasztoru, usłyszała zapewnienie Jezusa: „Córko Moja, z chwilą, kiedyś poszła do furty, postawiłem cherubina nad bramą, aby jej strzegł. Bądź spokojna”(Dz1271). Po zakończonej rozmowie z Panem zobaczyła w pobliżu furty cherubina ze złożonymi rękami, o spojrzeniu podobnym do błyskawicy, w którym pali się ogień miłości Boga.

  http://www.ktozjakbog.religia.net/start/966-wspomnienie-liturgiczne-w-faustyny-kowalskiej.html

 32. MariuszInfo said

  Wtorek, Wsp. św. Hieronima, prezbitera i doktora Kościoła, 30 września 2014

  (Hi 3,1-3.11-17.20-23)
  Hiob otworzył usta i przeklinał swój dzień. Zabrał głos i tak mówił: Niech przepadnie dzień mego urodzenia i noc, gdy powiedziano: Poczęty mężczyzna. Dlaczego nie umarłem po wyjściu z łona, nie wyszedłem z wnętrzności, by skonać? Po cóż mnie przyjęły kolana a piersi podały mi pokarm? Teraz bym spał, wypoczywał, odetchnąłbym w śnie pogrążony z królami, ziemskimi władcami, co sobie stawiali grobowce, wśród wodzów w złoto zasobnych, których domy pełne są srebra. Nie żyłbym jak płód poroniony, jak dziecię, co światła nie znało. Tam niegodziwcy nie krzyczą, spokojni, zużyli już siły. Po co się daje życie strapionym, istnienie złamanym na duchu, co śmierci czekają na próżno, szukają jej bardziej niż skarbu w roli; cieszą się, skaczą z radości, weselą się, że doszli do grobu. Człowiek swej drogi jest nieświadomy, Bóg sam ją przed nim zamyka.

  (Ps 88,2-8)
  REFREN: Moja modlitwa niech dotrze do Ciebie

  Panie, mój Boże, wołam do Ciebie we dnie,
  żalę się przed Tobą w nocy.
  Niech dotrze do Ciebie moja modlitwa,
  nakłoń ucha na moje wołanie.

  Bo przepełniona jest moja dusza nieszczęściem,
  a życie moje zbliża się do Otchłani.
  Zaliczono mnie do grona idących do grobu,
  stałem się jak mąż pozbawiony siły.

  Między zmarłymi jest moje postanie,
  tak jak poległych, którzy leżą w grobach,
  o których Ty już więcej nie pamiętasz,
  nad którymi nie roztaczasz już opieki.

  Strąciłeś mnie w otchłań najgłębszą,
  w mrok i przepaść.
  Twój gniew mnie przygniata,
  spiętrzyły się nade mną jego fale.

  (Mk 10,45)
  Syn Człowieczy przyszedł, żeby służyć i dać swoje życie na okup za wielu.

  (Łk 9,51-56)
  Gdy dopełnił się czas wzięcia Jezusa [z tego świata], postanowił udać się do Jerozolimy i wysłał przed sobą posłańców. Ci wybrali się w drogę i przyszli do pewnego miasteczka samarytańskiego, by Mu przygotować pobyt. Nie przyjęto Go jednak, ponieważ zmierzał do Jerozolimy. Widząc to, uczniowie Jakub i Jan rzekli: Panie, czy chcesz, a powiemy, żeby ogień spadł z nieba i zniszczył ich? Lecz On odwróciwszy się zabronił im. I udali się do innego miasteczka.

  źródło: http://www.mateusz.pl/czytania/2014/

  • MariuszInfo said

   Nauczanie Kościoła przez wieki ułatwiały przekłady ksiąg Pisma Świętego. Na tym polu szczególnie zasłużył się św. Hieronim (ok. 340-420), który przełożył Biblię na język łaciński. Tzw. Wulgata odegrała kolosalną rolę w dziejach studiów nad Pismem Świętym. Ten doktor Kościoła oprócz naukowej wiedzy i niezwykłej pracowitości odznaczał się zamiłowaniem do ascezy. Jest patronem eremitów, biblistów, egzegetów, księgarzy i studentów. Za jego wstawiennictwem prośmy Ducha Świętego o łaskę przywiązania do słowa Bożego.

   Michał Piotr Gniadek, „Oremus” wrzesień 2008, s. 121

  • kooool said

   30 września Żywot świętego Hieronima, Doktora Kościoła
   (Żył około roku Pańskiego 419)
   Hieronim, jeden z najuczeńszych i najzdolniejszych Ojców Kościoła urodził się w roku 331 w Strydonie, małym miasteczku w Dalmacji, z rodziców bogatych, którzy go wprawdzie wychowywali po chrześcijańsku, ale mimo to chrzest jego odkładali od roku do roku. Żywy i ciekawy chłopiec, posiadłszy w mieście rodzinnym początki nauk, posłany został do Rzymu, aby uzupełnić swe wykształcenie. Tam oddał się z największym zapałem studiom klasycznych autorów i mówców, obeznał się z matematyką i filozofią i zebrał znacznym kosztem i mozołem niemałą bibliotekę. Jako nieochrzczonemu nie wolno mu było uczestniczyć w katolickim nabożeństwie; mimo to modlił się co niedzielę nad grobami apostołów i w katakumbach świętych Męczenników. Niestety, wpływ pogańskich dzieł i nauczycieli tak potężnie na niego podziałał, że przeważyła w nim pycha i pokusy zmysłowości. Przejęty żalem i skruchą, pisał później: „Wynoszę czystość pod Niebiosa, ale nie dlatego, iżbym ją posiadał, lecz dlatego, że dziwię się, że jej nie posiadam. Chwalić w innych to, czego nam brak, jest szczerym, ale zawstydzającym wyznaniem. Jestem synem marnotrawnym, który zmarnował ojcowiznę. Niestety, jeszcze się nie upokorzyłem przed Ojcem przedwiecznym, jeszcze nie zacząłem odganiać od siebie pokus i ponęt zmysłowych rozkoszy”.

   Miał bowiem sen, który na długi czas stłumił odzywający się w nim pociąg do pogańskich pisarzy. Śniło mu się, że stoi przed sądem Bożym. Na pytanie: „Kim jesteś?” odpowiedział: „Chrześcijaninem jestem”. „Kłamiesz – rzekł Pan – jesteś wielbicielem Cycerona. Gdzie jest skarb twój, tam jest serce twoje!”

   Matronę Paulę po śmierci jej córki Blezyli pociesza św. Hieronim w następującym liście: „Cóż poczynam? Mam osuszyć łzy matki, a sam płaczę. Ze smutkiem przyznaję, że cały list ten jest łzami pisany. Wszakże i Pan Jezus opłakiwał Łazarza, ponieważ go miłował. Nie wielki to co prawda pocieszycie!, który nie umie powstrzymać swych westchnień, który może tylko szeptać słowa łzami przerywane. Powołuję się, droga Paulo, na świadectwo Pana Jezusa, w którego orszaku Blezyla obecnie bawi, powołuję się na świadectwo aniołów świętych, którzy ją przyjęli do swego grona, że cierpię na równi z tobą, jako duchowny ojciec i wychowawca twej córki. Ale czemu zasmuca nas śmierć drogich osób? Przecież nie na to się rodzimy, aby tu wiecznie pozostać. Abraham, Mojżesz, Piotr, Jan, Paweł, nawet Syn Boży umarł; a my się gniewamy, gdy się rozstaje czyjaś dusza z ciałem. Może ta dusza drogiej nam osoby dlatego ulatuje z ciała, „aby jej nie skaziła złość”.
   Tego tylko zmarłego żałować należy, na którego czyha piekło i na którego ukaranie czeka ogień wiekuisty. Wszyscy, których wita po śmierci zastęp aniołów, na których spotkanie idzie Pan Jezus, powinni się raczej smucić, że jeszcze muszą przebywać w namiocie śmierci, smucić ze względu na to, że dopóki tu na ziemi bawią, są dalecy od Boga. Tak jest, ubolewać powinni. „Biada mi, że się pielgrzymowanie moje przedłużyło; mieszkałem z obywatelami Kedaru: za długo przechodniem jest dusza moja” (Ps. 119, 5). Jeśli więc Kedar znaczy ciemność, a świat ten jest ciemnością, gdyż światło w niej świeci, ale ciemności światła nie rozumieją, tedy winszujmy Blezyli, która weszła z ciemności do światła i w pierwszym zapale wiary otrzymała wieniec doskonałości. Gdyby śmierć była ją rychlej porwała, gdy jeszcze miłowała świat i marzyła o jego rozkoszach, wtedy strumienie łez nie byłyby starczyły na pożałowanie jej, Teraz, gdy za sprawą miłosierdzia Bożego przed czterema miesiącami obmyła się za pomocą ślubów jakby chrztem drugim, a potem, pogardzając światem, żyła jakby w klasztorze, czyż cię nie przejmuje obawa, aby cię Zbawiciel za twój żal nie zganił, mówiąc: „Paulo, czy się gniewasz, że twoja córka stała się Moją córką? Gniewasz się i obrażasz Mnie grzesznymi łzami, że teraz mam ją u siebie? Wszakże wiesz, jak jestem usposobiony względem ciebie i twoich. Wstrzymujesz się od jadła, nie z zamiłowania postu, lecz ze strapienia; ale takiej wstrzemięźliwości nie lubię, taki post jest Mi wstrętny. Takimi męczennikami niech się pochlubi mądrość światowa. Moje oko spoczywa z upodobaniem na pokornych i łagodnych, którzy z uwielbieniem drżą przed słowami Mymi. Czyż taki jest owoc twego życia klasztornego, jaki Mi obiecywałaś? Czyż cię mam uważać za świętą i pobożniejszą tylko z powodu odzieży, którą się różnisz od innych niewiast? Duch twój zasmucony pochodzi jeszcze z czasów, gdy nosiłaś jedwabne szaty; trapisz się, unikasz Mnie, surowego Sędziego, jak gdybyś z Mych rąk wymknąć się zdołała! Jeśli szczerze wierzysz, że twa córka żyje, nie skarż się, że przeszła do życia lepszego. Taka jest wola Moja, którą objawiłem przez swych apostołów, że śmierć krewnych i powinowatych nie powinna was zasmucać, jak pogan”.

   http://www.dialogsercamilosci.eu

  • kooool said

   ModlitwaBoże, któryś Kościół Twój święty dla wykładu Pisma świętego w Wyznawcy Hieronimie wielkim mistrzem obdarzyć raczył, spraw, prosimy, abyśmy wsparci jego zasługami, to, czego on słowem i czynem nauczał, za pomocą Twoją spełniać potrafili. Amen.

 33. DAWID said

  http://adnovum.neon24.pl/post/113344,wojna-domowa-na-ukrainie-30-09-2014r-24-dzien-rozejmu

 34. kooool said

  Z tej perspektywy możemy teraz zdefiniować intencję opisu dzieła stworzenia w sposób następujący. Otóż stworzenie zostaje powołane, by zapewnić przestrzeń przymierzu, które Bóg chce zawrzeć z człowiekiem.
  Papież Benedykt XVI

 35. ... said

  Nie o Mary Wagner najnowszy film Grzegorza Brauna

  Zobacz zwiastun filmu

 36. małgosia MK said

  Mroczna strona wieczności – Mary K.Baxter
  http://gloria.tv/media/s4Y9cbBg4Yv

 37. Nn said

  Akt oddania się rodziny św. Michałowi Archaniołowi

  Bądź pozdrowiony św. Michale Archaniele, Aniele Stróżu i opiekunie Świętej Rodziny, wodzu wszystkich Aniołów. Czuwaj nad naszą rodziną, która Ci się powierza i poświęca. Rządź nami, kieruj i prowadź nas. Ty, który swoją szczególną miłością ku Bogu zapaliłeś niegdyś rzesze Aniołów, a dotąd zapalasz wielką rodzinę dzieci Bożych, połącz całą naszą rodzinę tym samym węzłem miłości Bożej i uczyń przez to szczęśliwą w tym i w przyszłym życiu. Ochraniaj i strzeż każdego z nas od wszelkich niebezpieczeństw duszy i ciała. Bądź naszym opiekunem, obrońcą, przewodnikiem, naszą siłą, ostoją i zwycięstwem.
  Prosimy Cię, abyś nas oddał i poświęcił Najświętszym Sercom Jezusa i Maryi, abyś nas na wieki z Nimi zjednoczył, tak jak Ty z Nimi jesteś zjednoczony. Z Tobą i przez Ciebie chcemy Je kochać, czcić, pocieszać i Im wynagradzać
  Wspomagaj nas nieustannie w bezkrwawym boju o zbawienie dusz i powszechne królowanie Najświętszych Serc Jezusa i Maryi. Spraw, aby „nastało zbawienie, potęga i królowanie Boga naszego i władza Jego Pomazańca” (Ap 12,10), a ludzkość wraz z Tobą i Niebianami śpiewała pieśń uwielbienia: „Któż jak Bóg!” Amen.

 38. Nn said

  24.09.2014, 15:05 – PIĘKNO CZŁOWIEKA, STWORZONEGO NA ŻYWY OBRAZ BOGA, JEST NIE DO OPISANIA

  Moja szczerze umiłowana córko, tak jak Moja Umiłowana Matka została wybrana przez Boga, aby ogłosić przyjście Mesjasza, tak też ma ona przygotować ludzkość na Moje Powtórne Przyjście.
  Ona została wyniesiona do najwyższej Hierarchii w Niebie i Mój Przedwieczny Ojciec przyznał jej wielkie moce. Jednak pozostaje ona tą, którą była wcześniej, tą, którą jest teraz i tą, którą zawsze będzie, oddaną i pokorną służebnicą Bożą. Ona służy Mu w Jego Planie, aby podnieść człowieka do doskonałego stanu, jaki był mu przeznaczony.
  Piękno człowieka stworzonego na Żywy Obraz Boga, jest nie do opisania. Żaden mężczyzna, kobieta ani dziecko na tej ziemi nie może się równać z tym, co zostało stworzone, gdy Bóg wydał na świat Adama i Ewę. Grzech był ich upadkiem, a Lucyfer ich wrogiem. Wówczas ten idealny stan został zniszczony. Człowiek zbrukany grzechem nigdy nie odzyska ponownie tego doskonałego stanu dopóki wąż i ci wszyscy, którzy go czczą nie zostaną wygnani. Dopóki ten dzień nie nadejdzie, piękno ludzkiego ciała i duszy pozostanie splamione.
  Człowiek jest największą miłością Boga. Aniołowie są Jego sługami, dlatego oni też muszą okazywać miłość Stworzeniom Bożym. Miłość Boga do Jego rodziny przekracza wszystko, co stworzył i dopóki nie odzyska On dusz swoich dzieci, nigdy nie spocznie. Bóg zezwala na wiele cierpień, upokorzeń i tragedii, z których wszystkie są spowodowane przez nienawiść tego, dla którego miał najwyższy szacunek – byłego Archanioła Lucyfera, który stał się szatanem. Upadły z powodu swojej zazdrości, pychy i miłości własnej, zadał Ojcu największy niewyobrażalny ból. A dzisiaj, tak jak to było wtedy, on wciąż robi to samo.
  Wierni aniołowie Mojego Ojca, wszyscy święci i Moja umiłowana Matka, utworzyli więź, która nigdy nie może zostać zerwana. Cokolwiek Mój Ojciec powie, jest wykonywane przez Jego Elitarną Hierarchię. Nigdy Mu się nie przeciwstawiają. Cokolwiek Mój Ojciec pragnie, stanowi prawidłową i najlepszą drogę. Jest to ten sposób w jaki ludzkość może być zbawiona od przekleństwa złego ducha. To ma dla Niego pierwszeństwo. Niech nikt nigdy nie waży się Jemu sprzeciwić. W swoim Ostatecznym Planie, na ostatecznym etapie, doprowadzając swój Plan Zbawienia do końca, będzie interweniował na wiele sposobów.
  Tytuł Mojej Matki, „Matka Zbawienia”, ostatni dany jej przez Ojca Przedwiecznego, Boga Najwyższego nie jest przypadkiem. Wysłano ją, by ostrzegła świat i przygotowała go na ostateczny atak złego ducha na ludzkość. To zadanie zostało jej przyznane i proszę, abyście to zaakceptowali i zawsze odpowiadali na jej wołanie o modlitwę.
  Trójca Święta przyniesie wiele błogosławieństw dla tych, którzy odpowiedzą na tę ostatnią misję z Nieba – Misję Zbawienia. Przyjmijcie z dziękczynieniem, że taka łaska została okazana ludzkości z miłością i miłosierdziem.
  Wasz Umiłowany Jezus

 39. Piotr2 said

  1.Zmartwychwstanie Jezusa

  [12 IV 1936 r.] W Wielką Niedzielę Pan Jezus przeniósł moją duszę razem z sobą do grobu. Byłam świadkiem – choć nie umiem powiedzieć, w jaki działo się to sposób – jak dusza Pana Jezusa wniknęła w Jego najświętsze ciało, które – pełne jasności – wyglądało jak duch w kształcie ludzkim. Lotem błyskawicy stanął Jezus w swym chwalebnym ciele wobec nieskończonego majestatu Ojca i rzekł: Ojcze – przynoszę Ci okup za ludzkość całą i za każdą duszę z osobna. W tej chwili rany najświętszego ciała błyszczały jak drogocenne perły, jaśniały jakimś cudownym blaskiem, a zarazem płonęły, jak rubiny, krwawymi płomieniami. Nie wiem, co się potem stało, bo dopiero po dłuższej chwili Pan Jezus szepnął: Pójdźmy do naszej Matki Niepokalanej. Czułam się przy Niej obecna, ale Jej nie widziałam. Przeżyłam uczuciem Jej szczęście i radość niewysłowioną.(75)

  4. Wzniebowzięcie Maryi

  Bez żadnego wysiłku z mej strony duszą całą znalazłam się natychmiast przy boku mojej Matki Niepokalanej w chwili Jej zaśnięcia. Maryja znała chwilę swego odejścia z ziemi, toteż z miłością Matki pożegnała się z apostołami, a potem – pełna zachwytu – oddała swą duszę przeczystą Bogu. Po rozłączeniu się z ciałem. Pan Jezus, który był przy Niej duchowo obecny, wziął Jej duszę przebłogosławioną. I nie wiem, jak się to stało, ale przeżyłam to razem z Maryją tak, że Ją oprowadził po wszystkich krańcach ziemi. Ukazał Jej wszystkie miejsca, gdzie ku Jej czci miały stanąć świątynie, kaplice, figury przydrożne, a przede wszystkim, gdzie miały stanąć klasztory, a w nich dusze poświęcone chwale Bożej i czci Niepokalanej. Zatrzymywała się dłużej Maryja w miejscach, gdzie miała w specjalny sposób przebywać w cudownych obrazach. Zatrzymała się z miłością w Starej Wsi. Jezus Jej powiedział, że tu będzie przede wszystkim czczona w chwale swego Wniebowzięcia, że tam przychodzić będą tłumy pielgrzymek. A potem ukazał Jej dwa klasztory, w nich tysiące dziewic. Jakże się ucieszyłam, gdy Maryja, patrząc na wszystkie, [także] i na mnie zatrzymała swój wzrok.
  W towarzystwie aniołów zstąpiła także dusza Maryi do czyśćca, niosąc duszom tam cierpiącym pociechę i ochłodę, a wiele z nich wyprowadziła z czyśćca, by razem z Nią mogły wejść do nieba. Dziewicze ciało Maryi pozostawało do trzeciego dnia w grobie, zapewne dlatego, że Maryja chciała się i w tym upodobnić do Boskiego swego Syna. W chwili, kiedy wniknęła w nie najświętsza dusza Maryi, stało się tak piękne, jak uwielbione ciało Jezusa po zmartwychwstaniu. Zdawało mi się, że nad grobem Maryi było niebo otwarte, a z owej przestrzeni, od nieba – zdawało mi się nieskończonej – aż do ziemi, było nieprzeliczone mnóstwo aniołów, którzy wyszli naprzeciw swojej Królowej. Maryja była pełna jasności i tak niepojęcie piękna. Przesuwała się lekko, jak promień słoneczny, poprzez chóry anielskie, witając każdą hierarchię osobnym pozdrowieniem. Ale to wszystko odbyło się bardzo szybko i Maryja stanęła w obecności Trójcy Przenajświętszej, która oczekiwała na Jej przybycie. Ojciec przedwieczny odezwał się: Witaj, najmilsza Córko, w której mam upodobanie; witaj, pełna łaski, błogosławiona między niewiastami. I objął w swe objęcia Niepokalaną Dziewicę klęczącą przed Nim w pokorze, jaśniejącą niezrównanym pięknem. Wszystko Ci dałem – mówił Ojciec – dając mego Syna za Twego Syna. Teraz daję Ci chwałę, jakiej nikt dotąd i nikt potem nie osiągnie. Niewypowiedziane było przywitanie Pana Jezusa z Matką Niepokalaną. Jezus przypomniał Maryi macierzyństwo dla ludzkości całej. Powiedział, że tak będzie słuchał Jej próśb w niebie, jak słuchał Jej rozkazów na ziemi, i dał Jej współudział w rządach dusz z prawami królowej i matki. Duch Święty witał Niepokalaną swoją Oblubienicę z niepojętą miłością, a potem oddał Jej w opiekę kapłanów, mówiąc: W dziele uświęcenia największą rolę odgrywają kapłani przez szafowanie sakramentów świętych i przez słowo Boże – bądź im matką i patronką. Zapalę w ich sercach szczególniejszą miłość ku Tobie, by przez Ciebie otrzymywać mogli moją pomoc i światło.
  Maryja ukoronowana była pięknością i chwałą niepojętą; była nieskończenie szczęśliwa i zanuciła Magnificat, którego w milczeniu słuchała cała Trójca Przenajświętsza i wszyscy niebianie. Gdy ukończyła, zaczęli śpiewać hymny powitalne aniołowie i grali przecudne preludia. Nie wiem, jak się to stało, że ja na strunach duszy grałam razem z aniołami. Szkoda, że nie jestem kompozytorem i nie mogę odtworzyć tej melodii. Wszystko to trwało w czasie jednej Mszy Św., od siódmej do siódmej i pół.(149)

  5. Ukoronowanie Maryi na Królową

  Oto Matka twoja – Królowa aniołów jest twoją Matką. Jest Ona Matką Boga i ludzi. Dla aniołów jest Panią i Królową, oni Jej dworzanami, ale nie nazywają Jej matką. Maryja zna wszystkie hierarchie aniołów i każdego z osobna – godność, moc oraz imię jego. Każdy z aniołów uważa sobie za chlubą spełniać życzenia swojej Królowej.
  Nie wiem, jak to wyrazić, ale ujrzałam całe zastępy aniołów otaczających Matkę Niepokalaną, a nad Jej głową unosiła się jakby korona z trzech hierarchii aniołów. Wszyscy zapatrzeni byli w Maryję z podziwem i ukorzeniem. Głos mówił: Maryja jest Królową aniołów, chociaż oni są duchami, a Ona ma ludzkie ciało. Ale to ciało jest przeczyste, uduchowione. Takie było od pierwszej chwili niepokalanego poczęcia. Nie było w nim nie tylko pożądliwości grzesznej, ale nawet cienia niedoskonałości grzechowej. Było wolne od cierpień fizycznych. Trzeba tak było, bo z tego przeczystego ciała i krwi Jej niepokalanej ukształtowane było ciało Boga-człowieka. Istota ciała Jezusowego była ta sama co Maryi, bo utworzone było z Jej krwi. Godność ciała Jezusowego podnosi nieskończenie to, że ukształtowane było przez Ducha Świętego. Duch Święty był twórcą ciała Jezusowego ze względu na Jezusa – że był równocześnie Bogiem – i ze względu na Maryję, by Jej dziewictwo było nienaruszone. Ze względu na godność macierzyństwa Bożego ciało Maryi jest nieskończenie więcej święte niż duchowość aniołów. Maryja jest Królową. Wydaje rozkazy, które aniołowie natychmiast spełniają. I nic w tym dziwnego – wszak i Jezus na ziemi był Jej poddany, a obecnie w niebie nie odrzuca żadnej prośby swej Matki Niepokalanej – prośba Maryi jest obecnie Jej rozkazem.(133)

  W czasie sumy przed duszą przesunęła się znowu słodka, przecudna postać Matki Niepokalanej, ale w innej koronie, niż Ją widziałam z rana. Zdziwiona wpatrywałam się w tę koronę i odczytałam „Polonia” – litery ułożone były z jasnych, jak gwiazdy, drogich kamieni. Maryja z majestatem królewskim błogosławiła Polskę na cztery strony, nazywając ją miłym Jej Sercu królestwem.(150)

  http://www.duchprawdy.com/s_leonia_nastal_tajemnice_rozanca_swietego.htm

  Króluj nam Chryste.

 40. Φίλιππος said

  Papieska Msza 30.09.2014
  …„Czy Jezus, gdy się skarży «Ojcze, czemuś mnie opuścił!», też bluźni? To jest tajemnica – mówił Franciszek. – Wiele razy słyszałem ludzi, którzy przeżywali trudne i bolesne chwile, którzy wiele stracili albo czują się samotni i opuszczeni i zaczynają narzekać, stawiając to pytanie: Dlaczego? Dlaczego? Buntują się przeciwko Bogu. A ja powiadam: «Módl się tak dalej, bo to też jest jakaś modlitwa». To była modlitwa, kiedy Jezus mówił do Ojca: «Czemuś mnie opuścił!»”.
  … I Jezus przeszedł tę drogę: od wieczoru na Górze Oliwnej aż po ostatnie słowa wypowiedzianego z krzyża: «Ojcze, czemuś mnie opuścił!»”. …

  Komentarz: myślałem, że może FP się przejęzyczył mówiąc „Ojcze, czemuś mnie opuścił”, ale nie on to powtarza.
  W Bibli jest napisane:
  A około dziewiątej godziny Jezus zawołał donośnym głosem: „Eli, Eli, lama sabachthani?”, to jest: „Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił?” (Mt 27, 46)
  O dziewiątej godzinie Jezus zawołał donośnym głosem: „Eloi, Eloi, lama sabachthani”, co znaczy: „Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił?” (Mk 15, 34)
  Niewielkie różnice pomiędzy dwoma opisami wynikają prawdopodobnie z powodu dialektu. Wersja Mateusza wydaje się być bardziej pod wpływem hebrajskiego, a Marka wydaje się być bardziej kolokwialna. Nie zmienia to faktu, że słowo Eli, Eloi oznacza „Boże” a nie „Ojcze”. Pomyłkę uczonego jezuity całkowicie wykluczam. O co więc chodzi? Chodzi o to, żeby Ofiarę Jezusa pomniejszyć do cierpienia tylko ludzkiego. Gdy Jezus wołał na krzyży „Boże czemuś mnie opuścił” to oznacza to ogołocenie Jezusa z Jego Bóstwa nie ontycznie (bytowo), ale uniżenie do tego co odczuwa człowiek („On, istniejąc w postaci Bożej, nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem lecz ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi, stawszy się podobnym do ludzi”). I to rozdzielenie, rozdarcie w świadomości Jezusa było takim cierpieniem jakiego żaden człowiek nie jest sobie w stanie wyobrazić. Natomiast FP przyrównuje w ten sposób śmierć Jezusa do śmierci zwykłego człowieka.
  http://pl.radiovaticana.va/news/2014/09/30/papieska_msza_we_wtorek:_czy_skarga_na_sw%C3%B3j_los_jest_blu%C5%BAnierstwem_/pol-828371

  • Dana said

   Może napisz komentarz do orędzi z Medjugorie.

   • Wiesia said

    Ponieważ jest to miejsce do wglądu dla każdego,więc ośmielam się @Dano zadać Ci pytanie:co Cię trapi?,dlaczego na każdym niemalże kroku,kiedy pojawi się Filip,to z większą lub mniejszą dozą uszczypliwości,próbujesz kąsać,bo tak to niestety widzę 😦 .Dlaczego skoro jesteś tej samej wiary, rzucasz się na Niego.Nie robisz tego prywatnie,bo my w tym uczestniczymy.Więc pytam:co Cię tak naprawdę w Nim >NADAL< trapi?,do czego zmierzasz?i w końcu kogo reprezentujesz?Bo widzisz od samego początku zadajesz każdemu pytania,jesteś bardzo dociekliwa,i z tego co zauważyłam w sprawach prywatnych również.Po co to robisz?Nie musisz odpowiadać na blogu,odpowiedz sobie sama/sam, i przystopuj.

  • Okto said

   Φίλιππος – powiem ci szczerze, że umykają mi takie niuanse, gry słów ze strony fałszywego proroka…ale to wynika z braku moje wiedzy na tematy teologiczne…obyś ty Φίλιππος się nie mylił…i raduję się, że jesteś czujny na te manipulacje….i starasz się ukazać prawdę….
   Dla mnie akurat sprawa jest jasna. Wierzę słowu zawartemu w orędziach Ostrzeżenie, jak i przekazom z nieba Conchiglii i mam nadzieje – przy pomocy Jezusa i Jego Matki – to się nie zmieni…Lecz Φίλιππος pamiętaj, że naszym przeciwnikiem jest sam szatan – czyli osoba bardzo inteligentna i przebiegła. Przed tym ostrzega nas wszystkich – bez względu na wyznanie i do jakiego Kościoła należymy – Jezus w jednym ze Swych orędzi:

   Ostatnie przesłanie dla 1 tomu „Ostrzeżenie” Orędzie nr 50 z serii Ostrzeżenie. Otrzymano sobota, 19 luty 2011, godz.15.00

   Wezwanie do duchownych wszystkich Kościołów

   Wzywam was także, Moi wyświęceni słudzy, wszystkich wyznań, którzy czcicie Mojego Przedwiecznego Ojca, abyście posłuchali teraz. Nie pozwólcie, aby kusiciel poprzez swojego fałszywego proroka zwiódł was do uwierzenia kłamstwu, które będzie wkrótce głoszone w jego imię. To będzie bardzo ciężki okres dla tych, którzy Mnie kochają, ponieważ będą bardzo zdezorientowani.

   Fałszywy prorok i antychryst

   Obserwujcie uważnie fałszywego proroka, który będzie próbował prowadzić Mój Kościół, ponieważ nie pochodzi on z Domu Mojego Przedwiecznego Ojca. Nie będzie taki na jakiego będzie wyglądał. Patrzcie także na przyjaźń, jaką okaże antychrystowi, to będą dwaj najbardziej przebiegli naśladowcy szatana, przebrani w owcze skóry. Będą mieć moce, które będą wyglądać na cudowne, ale te moce będą szatańskie. Musicie być w łasce cały czas, aby bronić waszej wiary. Módlcie się za Moje święte sługi, którzy obojętni w wierze wpadną w ramiona kusiciela. Przyciągnie ich do siebie, ponieważ ukaże im zachwyt, ekscytację, tak zwaną miłość, która będzie ukierunkowana na niego i jego charyzmatyczny wygląd; będzie trudny do odparcia. Jeżeli pójdziecie tą drogą, Moi wyświęceni słudzy, to będziecie straceni na zawsze. (…) Uważajcie na to oszustwo. Nie pozwólcie zatracić się waszym duszom w ten sposób. Proście o łaski rozeznania, abyście zobaczyli kim naprawdę jest fałszywy prorok. Demonem z głębi piekielnych, posłanym aby wprowadzić w was zamieszanie. Bądźcie wdzięczni, że jesteście jego celem. Ponieważ przez wasze oddanie Mnie będziecie poddani ostatecznemu testowi. Testowi waszej wiary. Nigdy więcej nie będziecie musieli przechodzić takiej próby. Więc bądźcie przygotowani. Zwróćcie się do Mnie, wszyscy Moi wyświęceni słudzy, zanim nie jest za późno

   Oby nas Jezus miał wszystkich w Swojej Opiece i pomagał ukazać kłamstwa fałszywego proroka

   • Φίλιππος said

    „pamiętaj, że naszym przeciwnikiem jest sam szatan”
    Wiem doskonale i odczuwam jego wściekłość przy każdym tego typu odkryciu. Nie walczę z ludźmi, bo oni nie są winni swej niewiedzy, przeciwstawiam się demonom, które tę wiedzę posiadają. Nawet jak piszę o FP to nie chodzi mi o jego osobiste życie moralne, ale o to jak wiele dusz szatan przez niego chce zgubić. Muszę to ludziom wykazywać czarno na białym, bo któż im to powie? Chciałbym, aby ktoś mnie w tym zastąpił, ale na teraz, na dziś mam takie polecenie, natchnienie od Pana i nawet nie jestem w stanie się temu przeciwstawić. Polecenie to nie znosi sprzeciwu, ale wiem dlaczego. O zbyt wielką stawkę obecnie chodzi. Wiem też że niewielu przyjmuje te słowa za prawdę. Ja utwierdzam tylko tych, którzy trzymają się Prawdy i rozumieją jej znaczenie bez przekonywania bo umiłowali bardziej Prawdę niż świat.

    • Okto said

     Cytuję (…) Nawet jak piszę o FP to nie chodzi mi o jego osobiste życie moralne, ale o to jak wiele dusz szatan przez niego chce zgubić. Muszę to ludziom wykazywać czarno na białym, bo któż im to powie? Chciałbym, aby ktoś mnie w tym zastąpił, ale na teraz, na dziś mam takie polecenie, natchnienie od Pana i nawet nie jestem w stanie się temu przeciwstawić. Polecenie to nie znosi sprzeciwu, ale wiem dlaczego. O zbyt wielką stawkę obecnie chodzi. Wiem też że niewielu przyjmuje te słowa za prawdę. (…)

     Dokładnie chodzi o prawdę, a stawką są dusze…Ja również Φίλιππος, myślę, że niewielu przyjmie prawdę…ale trudno trzeba iść naprzód…bez względu na to co będzie się działo…..

     Pozdrawiam.

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d blogerów lubi to: