Dziecko Królowej Pokoju

Pokój musi zapanować pomiędzy człowiekiem i Bogiem, a także między ludźmi

 • Królowa Pokoju

  Królowa Pokoju
 • Uwaga

  Strona używa plików cookies które zapisują się w pamięci komputera. Zapisywanie plików cookies można zablokować w ustawieniach przeglądarki. Dowiedz się o tych plikach http://wszystkoociasteczkach.pl
 • Logowanie

 • Odwiedzają nas

  Map

 • Maryjo weź mnie za rękę

 • Jezu Maryjo Kocham Was

Orędzie dla Mirjany 02.10.2014 r.

Posted by Dzieckonmp w dniu 2 października 2014

„Drogie dzieci, Z macierzyńską miłością proszę was, abyście się wzajemnie miłowali. Niech w waszych sercach, ponad wszystko co ziemskie, na pierwszym miejscu trwa miłość do Ojca Niebieskiego i bliźniego swego, czego od samego początku pragnął mój Syn. Drogie moje dzieci, czyż nie rozpoznajecie znaków czasu? Czyż nie rozpoznajecie, że wszystko co się wokół was dzieje, wszystko co się wydarza, jest wynikiem braku miłości ?!! Pojmijcie, że ratunek jest w prawdziwych wartościach. Przyjmijcie moc Ojca Niebieskiego. Miłujcie Go i szanujcie. Kroczcie śladami mojego Syna. Wy, drogie dzieci, moi drodzy apostołowie, wy zawsze wciąż od nowa gromadzicie się wokół mnie, gdyż jesteście spragnieni. Pragniecie pokoju, miłości i szczęścia. Napijcie się z moich dłoni. Moje ręce dają wam mojego Syna, który jest źródłem wody żywej. On ożywi waszą wiarę i oczyści wasze serca, bowiem mój Syn kocha czyste serca, a czyste serca kochają mojego Syna. Takich serc od was żądam. Moje dzieci, mój Syn powiedział, że jestem Matką całego świata. Was, którzy mnie za taką uznajecie, proszę, abyście swoim życiem, modlitwą i ofiarą pomogli mi, aby wszystkie moje dzieci uznały mnie za Matkę, bym mogła poprowadzić je do źródła wody żywej. Dziękuję wam! Drogie dzieci, kiedy wasi pasterze swoimi błogosławionymi rękami udzielają wam ciała mojego Syna, zawsze dziękujcie mojemu Synowi za ofiarę i za pasterzy, których On wciąż od nowa wam daje. ”

Reklamy

Komentarzy 111 to “Orędzie dla Mirjany 02.10.2014 r.”

 1. Weronika said

  Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP – cz. 1 – Na Jutrznię

 2. Weronika said

  Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP 4 czesci
  DZIEKUJEMY CI NAJUKOCHANSZA MATKO JEZUSA I NASZA.

 3. MaranaTha said

  19 wieczny mit płaskiej ziemi – kłamstwem o płaskiej ziemi do dziś atakowana jest Biblia, która mówi o kulistej ziemi http://mieczducha888.blogspot.com/2014/09/forum-biblia-o-kulistej-ziemi.html

  • kooool said

   „Wrogowie Kościoła – mawiał św Hieronim do kacerzy – są i mymi wrogami. Pies szczeka w służbie swego pana; czemuż bym ja nie miał przemawiać w obronie swego Boga? Umierać mogę, milczeć nie umiem”.

   Wj20. 12 Czcij ojca twego i matkę twoją, abyś długo żył na ziemi, którą Pan, Bóg twój, da tobie.

   Mt16.18 Otóż i Ja [Jezus] tobie powiadam: Ty jesteś Piotr [czyli Skała], i na tej Skale zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą.

   1 Kor 11.17 Udzielając tych pouczeń nie pochwalam was i za to, że schodzicie się razem nie na lepsze, ale ku gorszemu.
   1 Kor 11.20 Tak więc, gdy się zbieracie, nie ma u was spożywania Wieczerzy Pańskiej.

   J6.56 Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije, trwa we Mnie, a Ja w nim.
   60 A spośród Jego uczniów, którzy to usłyszeli, wielu mówiło: „Trudna jest ta mowa. Któż jej może słuchać?”
   61 Jezus jednak świadom tego, że uczniowie Jego na to szemrali, rzekł do nich: „To was gorszy?”
   66 Odtąd wielu uczniów Jego się wycofało i już z Nim nie chodziło.

   Hbr10.19 Mamy więc, bracia, pewność, iż wejdziemy do Miejsca Świętego przez krew Jezusa. 20 On nam zapoczątkował drogę nową i żywą, przez zasłonę, to jest przez ciało swoje.

   2Tes3.6 Nakazujemy wam, bracia, w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa, abyście stronili od każdego brata, który postępuje wbrew porządkowi, a nie według tradycji, którą przejęliście od nas.

  • kooool said

   Dziwne to i uwagi godne, że wszyscy sekciarze i krzewiciele błędów, którzy z powodu obrażonej dumy i fałszywej ambicji uczynili rozbrat z Kościołem Chrystusowym, nie szukali zwolenników pomiędzy poganami, nawracając ich do chrześcijaństwa, lecz zachęcali do odszczepieństwa chrześcijan, których przodkowie doznawali dobrodziejstw Ewangelii św. Tacy są o tyle niebezpieczni dla Kościoła, że złość i chytrość swoją ukrywają pod płaszczykiem świątobliwości i pozornej troskliwości o cielesne i duchowe dobro katolików i tym sposobem starają się uwikłać ich w swe sieci. Przed takimi obłudnikami ostrzegał święty Cyprian owieczki swoje, przypominając im słowa, które wyrzekł Pan Jezus do Piotra: „Ty jesteś Piotr (tj. opoka), a na tej opoce zbuduję Kościół, a bramy piekielne nie przemogą go. Tobie oddam klucze Królestwa niebieskiego. Paś jagnięta, paś owce Moje”. Chociaż Chrystus po zmartwychwstaniu swoim dał równą władzę apostołom, to jednak tylko na jednego z nich przelał zwierzchnictwo nad Kościołem i zarządem jego. Piotrowi przyznał najwyższą godność dla dobra jedności Kościoła
   Żywoty Świętych Pańskich na wszystkie dni roku – Katowice/Mikołów 1910r.

 4. Ela said

  Wyjątkowo piękne i mocne orędzie, dające nam wiele do myślenia….Królowo Pokoju, dziękujemy Ci.

 5. małgosia MK said

  DZIŚ PIERWSZY PIĄTEK MIESIĄCA

 6. kooool said

  3 października Żywoty świętych biskupów i Męczenników Dionizego Ateńskiego i Dionizego Paryskiego
  (Żyli około roku Pańskiego 117)
  W roku 57 po Chrystusie przybył święty Paweł apostoł do Aten, jednego z najludniejszych miast greckich. Starodawne tamtejsze prawo opiewało, że wszystkie spory religijne ma rozstrzygać najwyższy trybunał zwany areopagiem. Gdy apostoł Paweł zaczął głosić Ewangelię, pozwany został przed ten sąd jako krzewiciel nowej wiary. Chociaż surowość wyroków owego trybunału była powszechnie znana, święty Paweł stanął przed nim i śmiało wypowiedział zasadnicze prawdy wiary chrześcijańskiej, a mianowicie o Sądzie ostatecznym i zmartwychwstaniu. Mówił gorąco i z wielką siłą, a słowa jego wprawiły sędziów w zdumienie, gdyż z ust mędrców pogańskich nic podobnego jeszcze nigdy nie słyszeli. Szczególnie nauka o zmartwychwstaniu wydała im się niepodobną do wiary, ci jednak, którzy szczerze pragnęli prawdy i nie zatykali uszu na głos łaski Bożej, prosili apostoła o gruntowne wyjaśnienie rzeczy. Należał do nich również jeden z członków trybunału imieniem Dionizy, obywatel mający wielkie znaczenie u ziomków. Był to człowiek wielkiej nauki; mówią o nim, że gdy w czasie śmierci Pana Jezusa słońce się zaćmiło, – a zaćmienie to było i w Atenach – on miał się odezwać: „Albo Bóg cierpi, albo świat się chwieje w swych posadach”.

  Dawni Rzymianie i Grecy wierzyli w nieśmiertelność duszy, ale nie w zmartwychwstanie ciała. Pan Jezus jest rękojmią odkupienia rodzaju ludzkiego, tak jak Adam przedstawicielem upadku człowieka. Jak z winy Adama stali się wszyscy ludzie łupem śmierci, tak przez zasługę Chrystusa odzyskali życie wiekuiste. Chrystus śmiercią i zmartwychwstaniem swoim odniósł zwycięstwo nad śmiercią. Jeśli Chrystus, który jest głową, zmartwychwstał, zmartwychwstaną i wierni. „Gdyby to nie było prawdą – mówi Paweł apostoł – wiara nasza byłaby próżna”. Dlatego też apostołowie i głosiciele wiary w pierwszych wiekach uważali naukę o zmartwychwstaniu Chrystusa Pana i wszystkich zmarłych za jedną z najważniejszych prawd wiary. Nauka ta przyczyniła się do szybkiego rozkrzewienia chrześcijaństwa. Pierwsi chrześcijanie uważali śmierć za sen, a groby nazywali miejscami spoczynku. W grobach śpią ciała aż do dnia, w którym je zbudzi słowo wszechmocnego Boga. Ten, który nas stworzył z niczego, mocen będzie przywrócić ciało w proch obrócone i ożywić je duszą.

  Ciało to musi zmartwychwstać, gdyż człowiek ma na Sądzie ostatecznym odebrać karę lub nagrodę za swe czyny, dusza zaś może czynić dobrze lub źle za pomocą ciała, w ciele i przez ciało; słuszne więc, aby ciało, jako narzędzie duszy, miało udział w jej nagrodzie lub karze. Pomyślmy teraz, jak straszne będzie przebudzenie tych, którzy ciała używali w celach grzesznych, którzy nie poskramiali pożądliwości jego i pobłażali żądzom jego, a z jaką radością połączy się dusza z ciałem, które jej służyło na chwałę Boga, które trzymało się w karności, i które pozostało aż do zgonu czyste i niepokalane!

  http://dialogsercamilosci.eu/

 7. szafirek said

  ♥NOWENNA DO ŚWIĘTEJ FAUSTYNY ♥
  W każdym dniu nowenny można dodatkowo odmówić koronkę do Bożego Miłosierdzia

  ♥ VIII Dzień (3.10) SPOTKANIE Z JEZUSEM W SAKRAMENTACH ŚWIĘTYCH♥

  Pan Jezus :Ach, jak mnie to boli, że dusze tak mało się łączą ze mną w Komunii św. Czekam na dusze, a one są dla mnie obojętne. Kocham je tak czule i szczerze, a one mi nie dowierzają. Chcę je obsypać łaskami – one przyjąć ich nie chcą. Obchodzą się ze mną, jak z czymś martwym, a przecież mam serce pełne miłości i miłosierdzia. – Abyś poznała choć trochę mój ból, wyobraź sobie najczulszą matkę, która bardzo kocha swe dzieci, jednak te dzieci gardzą miłością matki; rozważ jej ból, nikt jej nie pocieszy. To słaby obraz i podobieństwo mojej miłości.(Dz. 1447).
  s.Faustyna: Jezu, jest jeszcze jedna tajemnica w mym życiu – najgłębsza, ale i najserdeczniejsza – to Ty sam pod postacią chleba, kiedy przychodzisz do mojego serca. Tu jest cała tajemnica mojej świętości. Tu serce moje złączone z Twoim staje się jedno, tu już nie istnieją żadne tajemnice, bo wszystko Twoje – moim jest, a moje – Twoim. Oto wszechmoc i cud Twojego miłosierdzia.(Dz. 1489). Wszystko, co we mnie dobrego jest – sprawiła to Komunia św., jej wszystko zawdzięczam. Czuję, że ten święty ogień przemienił mnie całkowicie. O, jak się cieszę, że jestem mieszkaniem dla Ciebie, Panie; serce moje jest świątynią, w której ustawicznie przebywasz.(Dz. 1392).
  Święta Faustyno, uproś mi łaskę żywej wiary, aby każdy sakrament był uprzywilejowanym miejscem spotkania z Panem Jezusem, a Eucharystia była centrum całego życia, przemieniając je w miłość.

  Modlitwa o uproszenie łask przez przyczynę św. Siostry Faustyny

  O Jezu, któryś św. Faustynę uczynił wielką czcicielką nieograniczonego miłosierdzia Twego, racz za jej wstawiennictwem, jeśli to jest zgodne z najświętszą wolą Twoją, udzielić mi łaski…, o którą Cię proszę. Ja grzeszny nie jestem godzien Twego miłosierdzia, ale wejrzyj na ducha ofiary i poświęcenia Siostry Faustyny i nagródź jej cnotę, wysłuchując próśb, które za jej przyczyną z ufnością do Ciebie zanoszę.

  Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…

  Święta Siostro Faustyno – módl się za nami !!!

  Jezu Ufam Tobie!

  • szafirek said

   No wreszcie dzisiaj się udało do razu ,nowenna do św. s.Faustyny codziennie wpadała w spam ,ja uparcie ją wklejałam i sie nie pojawiała,inne moje komentarze wyświetlaja się. Bardzo to dziwne.Udało sie jedynie w piątek dzień I i sobotę dzień II .Szatan uwziął sie widać na mnie bo zależało mi by była na kazdy dzień na blogu.Widać coś to znaczy, bo coś niezwykłego wydarzyło sie w piątek 26.09.14. na niebie(może ktoś też widział?) właśnie pierwszego dnia nowenny do św. s.Faustyny. Zbierałam sie by pisać znów o sercach-chmurkach a tu takie cudowne zjawisko, że muszę o tym napisać.Tęczowe chmury, z których utworzył sie Krzyż ,a ja i osoby którym pokazałam widzimy tez na jednym z filmików twarz Chrystusa.Od tamtego piątku nie moge się pozbierać żeby to opisać.Nie potrafie sama zamiescic zdjęć ani filmiku ,wiec czekam aż Pan Bronek wróci z Lourdes . Nigdy czegoś takiego nie widziałam. Dodam,że najpierw odmawiałam dwa różance bo trwam w nowennie pompejańskiej ,a potem patrzyłam w okno bo była niesamowita ,monstrualna chmura i tak nie mogłam oderwać oczu,a zza niej własnie za chwile to zjawisko zaczeło powstawać.Zaczęłam robić zdjecia,filmiki,tak cudowne kolory,barwy były, teraz żałuje ze nie nagrałam całości,ale i tak pocztą bym nie miała jak przesłać,bo za duża objętość,a i tak poucinałam by móc przesłać komukolwiek.Ale najważniejsze Krzyż i tam gdzie widze twarz Jezusa jest na tych krótkich nagraniach.Naprawdę nigdy sie z takim czyms nie spotkałam ,takie piekne teczowe chmury, w życiu bym sie nie spodziewała ,że do tego ujrzę twarz Jezusa.Zobaczyłam ją w trakcie nagrywania filmiku,powiem szczerze ,że myslałam,że z wrażenia dostanę zawału bo serce zaczęło bic jak szalone.Jak ogladałam filmiki takie ,że Matka Boża na niebie sie pojawiła czy podobne zdarzenie,to robiło wrażenie ,ale na własne oczy ujrzec coś takiego to niesamowite przezycie, przejmujące i to bardzo,nie da się wyrazić słowami.Powiem,ze nie wiem co sie dzieje ostatnio w moim życiu, te serca-chmury na niebie pokazuja sie co jakiś czas od tamtej pory jak Wam kochani pisałam o tym.Tez wtedy w piatek myslałam czy pisać o tym,bo obiecałam że jak jeszcze bedą to napiszę, ale ciagle mnie blokowało,bo takie mysli nachodza,że ktoś pomyśli że jakas nawiedzona jestem czy coś,ale juz po tym co w piatek wszystko mi jedno,z resztą komu nie pokażę to też widzi.I ja się tak nad tym kolejny raz zastanawiałam czy pisać o sercach a tu coś tak niesamowitego się zdarzyło.Sami zobaczycie.Krzyża wogóle nie widziałam, dopiero mama jak jej wysłałam zdjęcia powiedziała i pytała czy widzę. Drugi szok, cudowny Krzyż z tęczowych barw.Gdybym wiedziała co ja tak naprawde nagram to bym nie przerywała nagrywania,a ja w emocjach trochę zdjęć robiłam trochę nagrywałam. Przepraszam,że tak sie rozpisałam ale przerasta mnie to chwilami, już taka jestem nie potrafię w dwóch zdaniach opisać czegos co jest dla mnie tak niesamowite, dla mnie to cud.Zawsze wierzyłam w takie zjawiska-cuda jak czytałam ,ogladałam,ale nigdy przenigdy nie pomyślałam ,nawet nie marzyłam by na własne oczy czegos takiego doswiadczyć, tym bardziej ,ze jak niektórzy tu piszecie ,opowiadacie o tym co np. w Medjugorje sie dzieje to ja tam nigdy pewnie nie pojade i co tu mozna było marzyc by cos tak niezwykłego doswiadczyc.Teraz wiem że jak ktos nie może pojechać tak daleko do Jezusa i Maryi to Oni sami do nas przyjdą, Miłość Boga sama nas odnajdzie bo On wie kto co może a czego nie i dlaczego.Nie znaczy to by nie jeżdzić w takie święte miejsca,ale jak ktoś pragnie a z wielu powodów nie może to Jezus przyjdzie.Ja sobie moge na razie pozwolić na to by do Matki Bożej Kebelskiej pojechać czasem i tam jestem szczęsliwa, ale jak ktos nie może to Bóg to wie i pocieszy i dotknie nawet w domu.Mnie pierwszy raz dotkną w taki niezwykły sposób tu na blogu,pisałam tu z ta piesnią i sercami ,niektórzy moze pamiętają https://dzieckonmp.wordpress.com/2014/07/11/narodzila-sie-czerwona-jalowka-wkrotce-pojawi-sie-mesjasz-wedlug-zydow/ Tu sie zaczęło wszystko te serca itp.,a najpierw to zaczęło sie od Nowenny Pompejanskiej ale ją znam od Was (Apostole Różańca dziekuję) więc tez z blogu.To wszystko łaczy sie ze sobą.Nie pisałam wtedy ale aparat fotograficzny to tez prezent, mogłam sobie pozwolić na kupno jego po pierwszej nowennie,a cienko z pieniedzmi było,najtańszy z mozliwych ale teraz wiem,ze miałam go mieć bo bym tego nie miała jak uwiecznić i pokazać co widziałam.Wiele by pisać,wszystko mi juz jedno co kto o mnie pomysli, od piatku ogarnąc sie nie moge, ciagle oglądam te chmury,ten Krzyz i twarz Jezusa,nie wiem mam nadzieje ,że Wy tez zobaczycie.Np. mój maz widzi Jezusa wogóle inaczej niz ja,ale widzi.Wiem jedno,że musze Wam to pokazać, może ktoś tez z Was widział to niebo tamtego dnia.Naprawde ,te barwy sa jak w bajce, patrzę i napatrzec sie nie moge.
   Powyższe słowa pisałam już we wtorek,chora jestem wolno mi to idzie by zebrać mysli i co musze dodać do tego to ,że w środe i wczoraj znów były teczowe chmury, nic tak szczególnego się nie pojawiło krzyż czy coś podobnego,ale te barwy wokół słońca,cudowne.Wtedy odmawiałam różańce wczesniej słonce nie świeciło prosto w okno i była ta wielka chmura i je zasłaniała,a teraz świeciło prosto w okno,cięzko było patrzec ,robiłam zdjęcia na oślep.Nie wiem cos dziwnego dzieje sie na niebie.Mi sie skojarzyło to wszystko znów z tym Oredziem 19.06.2014, 13:48 – Matka Zbawienia: Te Cuda będą się działy przez okres trzech lat .
   Już kończę, Panie Bronku niech Pan da znać,to ja wyslę zdjecia i filmiki do Pana a Pan zrobi co uzna.Myslałam czy pokazywać,że może mam dla siebie zostawić dla rodziny, bliskich,ale nie wiem czy tak powinnam zrobić bo byc może Jezus nas przed czymś ostrzega,naprawdę nie wiem.Jeszcze raz przepraszam że tak długo,ale to emocje i nie potrafię inaczej.

   Jezu Ufam Tobie!
   Ave Maryja!

   • Rafał said

    Szafirku, ja też miałem dziwną sytuację kilka dni temu. Jechaliśmy samochodem, z 4 letnim synkiem, nagle dziecko pokazując na niebo mówi:
    – Zobaczcie tam jest Pan Jezus! Popatrzył się na mnie i się schował!
    Razem z żoną osłupieliśmy! I się pytam:
    – Jak to Pan Jezus? A skąd wiesz że to był Pan Jezus i jak myślisz dlaczego ci się pokazał?
    – Miał blode i długie włosy jak mama,to był Pan Jezus, wyczuł mnie i się pokazał! 🙂
    Dalej pytam:
    -Cały ci się pokazał w tych chmurkach?
    -Nie, nie cały,tylko głowę pokazał i się schował. 🙂

    Tak się zastanawiam, czy to była jego wyobraźnia bo sam by sobie tego nie zmyślił, jeszcze nie potrafi kłamać, to było tak jakby chciał nam pokazać coś realnego jak samolot czy ptaka, denerwował się że my nie widzimy Pana Jezusa. 😉

    • szafirek said

     Rafale,dziękuje,ze to napisałeś, Twój synek myśle,że widział to co ja i rodzina i znajomi jak im pokazałam nagranie.Nigdy czegos takiego nie przeżyłam, a jak sobie włączam filmik i oglądam zdjęcia to sama niedowierzam co mnie spotkało. Nie dość,ze cudowne teczowe barwy to do tego twarz Jezusa i Krzyż.Nie dziwie się Twojemu synkowi ,że się denerwował 🙂 i na pewno nie kłamał.Jak się uda że tu będzie to nagranie to mu pokaż,może się okaże ,że właśnie to widział.
     Pozdrawiam.

    • Gossja said

     Dzieci, zwlaszcza male, widzą inaczej niż dorośli, więc czemu nie wierzyć Twojemu synkowi ? 🙂 Nie na darmo male niemowlęta prowadzą dlugie i radosne rozmowy z kimś, kogo oprócz nich nikt nie widzi – umiechają się, gruchają. Może widzą swoich aniołów stróżów?
     Dopiero potem tracą tę umiejętność, zamykają się na cuda świata niewidzialnego dla oczu cielesnych i zaczynają uważać, że jak czegoś nie widać – to znaczy się, że tego nie ma.
     Potrzeba Bożej łaski oraz własnej pokory, aby ponownie zachwycić się pięknem krzaczka poziomek, wiotkiej torebki foliowej fruwającej na wietrze, mgły na wzgórzach o poranku, tego szczególnego miodowego odcienia klepki podłogowej, a potem…

    • Rafał said

     Szafirku może spróbuj za pośrednictwem np: http://pl.tinypic.com/
     Załaduj zdjęcie z komputera i skopiuj ”Kod IMG forów i paneli dyskusyjnych”. Wklej ten kod w komentarzach.

     [IMG]http://i60.tinypic.com/308uwjp.jpg[/IMG]

    • Rafał said

     Nie ten kod, chodzi o ostatni :”Bezpośrednie łącze na potrzeby układów”

    • szafirek said

     Kochani ja bardzo chce Wam pokazać.
     Rafale dziekuje,ale ja jestem troche kapusciana głowa co do takich rzeczy.Kiedyś bardziej łapałam takie komputerowe sprawy.Ja od wiosny mam ten aparat ,a dopiero mi Bóg z pomoca przyszedł własnie tamtego dnia i oswiecił ze ja mam wogóle w aparacie opcje ucinania filmów,Bóg jest wielki,nawet technicznych spraw człowieka uczy. Wtedy mnie bliskie osoby prosiły „przeslij filmik” a ja mówie ze za długie nagranie.Po południu odmawiałam ostatni różaniec z nowenny i sobie właczyłam ten filmik z twarza Jezusa i zatrzymałam jak ją widze najlepiej.Modle sie ,patrze na ekran w aparacie,patrze jakies nożyczki w opcajch na dole,no i tak dopiero sie dowiedziałam o opcji skracania nagrań 🙂 Ktos kto jest bardziej łebski to sie teraz moze smiać ale nie kazdy we wszystkim jest orłem.Nie wiem ,Pan Bronek widac nie ma czasu bo nic sie nie odzywa. Musze sie zdać na jego pomoc raczej.Weszłam na ten link ale patrzę i nie wiem za bardzo jak to zrobić,jaki rozmiar wybrać w ogóle itp., tym bardziej że jestem okropnie przeziębiona ,głowa boli ,patrze i nie wiem jak się zabrać za to. Na razie znikam bo różańce. Rafale chyba że bym Tobie wysłała i Ty bys zamieścił.Jakby coś ja pozwalam by Pan Bronek podał Ci mojego maila na Twój mail.Wiem,że pisał że nie będzie tak robił już,ale niech zrobi wyjątek.Jak się Rafale zgadzasz to daj znać i napisz na maila już do mnie jak Pan Bronek Ci poda.

    • Rafał said

     Oczywiście że się zgadzam, nie ma problemu 🙂

    • szafirek said

     Panie Bronku już wysłałam, Rafale dziękuję że chciałeś mi pomóc.

    • cox said

     Dlaczego dziecko miałoby kłamać?

    • Nn said

     [IMG]http://i60.tinypic.com/10zaam0.jpg[/IMG]

    • Nn said

     http://pl.tinypic.com/view.php?pic=10zaam0&s=8

    • Nn said

    • Nn said

     Rafale

     Miala podobna sytuacje z synkiem, kiedy mial 8 miesiecy.

     Byl chory i mial goraczke. Mialam go na rekach, gdy nagle wyprezyl sie i pokazal palcem w ciemny kat pokoju mówiac ,,Aniol, Aniol!,,.

     (Nigdy wcześniej tego slowa nie wypowiedzial)

     On Wtedy umial tylko MAMA.

     Poczatki jego artykulowania datuje po skończeniu Roczku.

   • Okto said

    Wiesz Szafirek z przyjemnością będę chciał je zobaczyć…

   • Wiesia said

    Piękne! 🙂
    A mi się coś przypomniało:”13 Łuk mój kładę na obłoki, aby był znakiem przymierza między Mną a ziemią. 14 A gdy rozciągnę obłoki nad ziemią i gdy ukaże się ten łuk na obłokach, 15 wtedy wspomnę na moje przymierze, które zawarłem z wami i z wszelką istotą żywą, z każdym człowiekiem; i nie będzie już nigdy wód potopu na zniszczenie żadnego jestestwa. 16 Gdy zatem będzie ten łuk na obłokach, patrząc na niego, wspomnę na przymierze wieczne między mną a wszelką istotą żyjącą w każdym ciele, które jest na ziemi”.
    17 Rzekł Bóg do Noego: „To jest znak przymierza, które zawarłem między Mną a wszystkimi istotami, jakie są na ziemi”.
    http://www.nonpossumus.pl/ps/Rdz/9.php

   • Wiesia said

    I dodam jeszcze coś:”. PózŸniej Marija wyznała, że widziała krzyż w tęczowych kolorach, bez ciała Jezusa, a przed krzyżem Madonnę we łzach nawołujšcš: „Pokój, pokój, pokój, pojednajcie się !” Jej końcowe słowa brzmiały: „IdŸcie w pokoju Bożym”. [13]”- ten fragment jest z:Trzeciego dnia, 26 czerwca 1981 r. znowu o godzinie 18:00
    http://www.antyk.org.pl/wiara/miediugorje/guerrem.htm

   • Wiesia said

    Nawiązując do Krzyża w barwach tęczy,wyżej podałam Ci Szafirku stronę inną mówiącą o tym.Natomiast ta strona,którą teraz wkleję, mówi o tym dniu,o tym objawieniu,ale szkoda..,że wiernie nie oddała tego szczegółu(pominęła go),bo jest o krzyżu,ale nie wspomina o jego barwach tęczowych.Uważam,że niby mały szczegół,a jakże ważny w tym przypadku związanym z tym,co masz na zdjęciu.Na tej stronie,którą zaraz podam,są jeszcze inne szczegóły i myślę,że bardzo ważne.
    „W tym samym dniu, podczas schodzenia dzieci z Podbrda, Matka Boża ukazała się jeszcze raz, ale tylko Mariji mówiąc: Pokój, pokój i tylko pokój. Za Nią był krzyż, płacząc dwa razy powtórzyła:> Pokój musi zapanować pomiędzy człowiekiem i Bogiem, a także pomiędzy ludzmi.< To miejsce znajduje się mniej więcej w połowie drogi do miejsca objawień."-(dzień trzeci).
    http://www.medjugorje.hr/pl/objawienia-medziugorskie/oredzia/wprowadzenie/

    Moje odczucie jest takie,że jesteśmy ostrzegani.Dużo od Polski teraz zależy,od miłości względom Pana Boga i względem blizniego.Pan Jezus dał nam Przykazanie Miłości,to jest znak dla nas i upomnienie,tak to odbieram,że to tyczy się Polski,która miała dać przykład.A Ty @Szafirku miałaś nam to pokazać.Ale to,co teraz piszę,to moje takie spostrzeżenie i moje myśli.

    • szafirek said

     Wiesiu, Bóg zapłać za fragmenty i podobnie myśle,że Bóg nas ostrzega i nawołuje byśmy szybko przygotowywali się na spotkanie z Nim.
     Pozdrawiam serdecznie.

   • Dzieckonmp said

    • Rafał said

     Jestem w szoku!!! Przepięknie to uchwyciłaś Szafirku!!! Widzę wyraźnie pochylony krzyż a z lewej strony pod belką poprzeczką głową Pana Jezusa!!!
     Bóg zapłać za te przepiękne zdjęcia!!

    • szafirek said

     Rafale ja nic na blogu nie widzę 😦 zła wielkość 😦 Ale cieszę się że Ty widzisz. I tak jak np. mój mąż widzisz inaczej ale to nic. Znajomy ksiądz np. powiedział że widzi twarz Boga Ojca a nie Jezusa, ale ze każdemu jest dane Boga ujrzeć inaczej.
     Panie Bronku a filmiki Pan wstawi? Proszę…

     Króluj Nam Chryste!

    • Dzieckonmp said

     filmik trzeba umieścić na YouTube. Tu bezpośrednio się nie da

    • Wiesia said

     Wiesz co?jak tylko 2 pierwsze zdjęcia się pojawiły,te ciemne,to zobaczyłam Krzyż,na nim Pana Jezusa,i twarz z brodą,też odebrałam takie wrażenie,że to Bóg Ojciec(sama twarz i to dużo większa),ale i postać po d krzyżem po prawej stronie.

    • Rafał said

     Zdjęcia oglądałem przez telefon idealnie wszystko widać natomiast wszedłem teraz na komputer i faktycznie w jakimś wielkim powiększeniu wyszło…

    • szafirek said

     Panie Bronku proszę niech Pan zrobi te zdjęcia tak jak wtedy serduszka, nic nie widać 😦 , niech wszyscy zobaczą ten Krzyż, Pan Jezus tego chce.

     A co zrobić żeby był na toutube????
     Smutno mi okropnie że nie widać nic i że tych filmów nie da się zamieścić 😦

    • Nn said

     Szafirku

     Kazdy moze sobie skopiwać te Twoje wspaniale zdjecia na komputer, i pad itd. Wtedy widać wszystko.
     Pan Bóg Cie wybral. On wybiera czyste dusze.

    • Nn said

     (Iz 55,11)
     11 tak słowo, które wychodzi z ust moich,
     nie wraca do Mnie bezowocne,
     zanim wpierw nie dokona tego, co chciałem,
     i nie spełni pomyślnie swego posłannictwa.

     (J1,1-5)
     1 Na początku było Słowo1,
     a Słowo było u Boga1,
     i Bogiem było Słowo.
     2 Ono było na początku u Boga.
     3 Wszystko przez Nie się stało,
     a bez Niego nic się nie stało,
     co się stało2.
     4 W Nim było życie3,
     a życie było światłością3 ludzi,
     5 a światłość w ciemności świeci
     i ciemność jej nie ogarnęła.

    • szafirek said

     Panie Bronku tak może być jak pierwsze Pan zmniejszył a i przed chwila było nie żle.
     Nn dziękuje Ci za te miłe słowa ,ale ja mysle ze mam wiele do zrobienia i m.in. mnie upomina zebym się poprawiała.
     Wiem że można zapisac ale nie każdy może sobie poradzić tak jak ja tez nie wszystko potrafie w komputerze.
     Panie Bronku ja Pana nie chce meczyć tylko niech każdy zobaczy jak Bóg niesamowicie do nas mówi.
     Z góry dziekuje z serca że Pan zmniejsza te fotografie.

    • małgosia MK said

     Szafirku to cud zrobić takie zdjęcia ,jestem zdumiona .Moje oczy zobaczyły cierpiącego Jezusa ukrzyżowanego,który ma otwarte usta ,a pod krzyżem po prawej stronie widać jakąś postać.

    • Nn said

     Malgosiu MK

     Ta postać wyglada jak Aniol ze skrzydlami.

    • szafirek said

     Prawda,ze jak Aniołek 🙂 Nn ja do mamy powiedziałam ,że zaraz za twarzą Jezusa jakby płyną Cherubinek z tęczowymi skrzydłami i Go pilnował 🙂 Tez jak dla mnie to na Anioła wygląda.

    • Wiesia said

     To może być Anioł,który zbiera Krew Chrystusa.Ten obraz,który zobaczyliśmy, może być do nas pytaniem:czym dla nas jest Jego Męka i Krew wylana? Też zobaczyłam postać pod Krzyżem,o czym napisałam.Odbieram to,jako znak dla Polski.

    • Nn said

     Oto pod krzyżem stali dwaj aniołowie z kryształowymi naczyniami i „zbierali krew męczenników i nią skrapiali dusze zbliżające się do Boga”. Z krzyża Jezusa wypływała krew męczenników.

    • Gosia 3 said

     A jeszcze tylko zapytam czy ktoś z Was na tym zdjęciu małym z 14 min 25 co zamieścił Pan Bronek widzi oblicze Chrystusa, ale niepełnej twarzy. Bo my z Szafirkiem widzimy i ona pierwsze to ujrzała , wcześniej nie widziała krzyża. Boję się że dla Polski ten Krzyż to jakaś przestroga. Wszystkim bardzo dziękuję za zaangażowanie a najbardziej Panu Bronkowi że zadał sobie tyle trudu by pomniejszyć to zdjęcie, są już więc dwa najważniejsze zdjęcia. Są filmiki na potwierdzenie Cudu, który miał miejsce na tym Maryjnym Blogu. Dla mnie to Wielki Dar dla nas wszystkich i dla Polski. CHWAŁĄ I DZIĘKCZYNINIE NALEŻĄ SIĘ BOGU WSZECHMOGĄCEMU!!!!!!!!!!!!!

   • Dzieckonmp said

    • Gosia 3 said

     To zła rozdzielczość tych zdjęć nic nie widać.

    • Nn said

     Szafirek

     Nic nie widać.

     Umieść nagranie na youtube.

    • Okto said

     Szafirku piękne są te zdjęcia i z przyjemnością można na nie patrzeć. Szkoda, że ja nie jestem taki bystry w oglądaniu przyrody i znaków jakie Pan nam wysyła….Jeśli chodzi o rozdzielczość Gosia3 to zdjęcia są ok. Wystarczy tylko prawym przyciskiem myszki kliknąć na wybrane zdjęcie i wybrać opcję „Zapisz obrazek jako…” i podać miejsce gdzie ma się zapisać zdjęcie, najlepiej wybrać pulpit..aby długo nie szukać…

    • Rafał said

     Kliknijcie prawym na obrazku, i dalej ”zapisz obraz jako” i wrzućcie sobie na pulpit, wszystko ładnie widać 🙂

    • Rafał said

     Okto mnie ubiegł 😛

    • Okto said

     Uważaj, bo czytam ci w myślach….hehehehe

     Pozdrawiam. 🙂

    • szafirek said

     Bardzo bym chciała byście zobaczyli te filmiki.Filmiki sa krótkie tylko 19-sekundowe nie dało sie inaczej,ale pieknie to wyglada. Dodam jeszcze że z tego jak analizowałam te nagrania i zdjecia gdybym zauwazyła że jest Krzyz,a z poczatku nie widziałam, to nagrywałabym ciagiem bo zaraz potem prawie pojawiła sie twarz Jezusa co juz nagrywajac widziałam i az mi sie słabo zrobiło. A ja nie byłam swiadoma tego co sie dzieje ,samą radością były dla mnie te chmury teczowe, bajeczne.I tym sie cieszyłam i robiłam zdjecia na przemian z nagraniami. A potem ogladając to wszysko przeanalizowałam jak było. Krzyż mama mi powiedziała ze jest. Tak widac miało byc,ze troche filmu troche zdjęć ,to Bóg kierował.Ja sie cieszyłam z samego widoku chmur, a tu Jezus na mnie spojrzał.Ja do dzis w emocjach jestem, czekałam az Pan Bronek wróci ,nie mogłam sie doczekac by wszyscy zobaczyli.
     Okto patrz w niebo zawsze jak sie modlisz, no chyba że wieczorem ,chociaz tez jak ktos chce to można i wieczorem.Wszystko, te serca-chmurki i teraz to ,to podczas Różańca 🙂 A Rózaniec to nie taka krótka modlitwa i wszystko jak widać może sie zdarzyć.I własnie jak sie modle to patrze w niebo.

    • szafirek said

     Nn ,bardzo mi przykro ,wybaczcie,ale nie wiem jak umieścić filmy 😦 I jest mi smutno,że zdjęcia tak brzydko się wyświetlają 😦 Panu Jezusowi jest przykro…

    • Dzieckonmp said

     Nie dam radę poprawić. To co jest zeszło mi godzinę . Dałem sobie spokój bo więcej czasu nie wygospodaruję aby je zmniejszyć. Zmniejszałem wszystkie a wyszło tylko jedno. Musicie przysyłać mniejsze jeśli mam wstawiać.

    • szafirek said

     To może niech Rafał spróbuje,pisał,że może pomóc.Rafale masz zdjęcia.Spróbujesz? Jak Ci się uda to wtedy Pan Bronek usunie te duże żeby bałaganu nie było.Żeby chociaż ten Krzyż jeszcze tak tu był od razu widoczny.
     Panie Bronku ja na pocztę napisałam odnośnie tych filmików pytanie.
     Pozdrawiam i dziękuje ,że Pan chociaż próbował.

    • Rafał said

    • Rafał said

     Miałem tylko jedno zapisane, Szafirku w tej sytuacji mogę zaproponować żeby Admin podał Ci mojego maila i jak chcesz to wyślij mi pozostałe a ja spróbuję je tu powrzucać. 🙂

    • Gosia 3 said

     Rafał jesteś wielki, niech Ci Bóg błogosławi, bo widziałeś jak Wiesia szukała na tych dużych zdjęciach, ale Bóg jej też dał coś zobaczyć. A kiedy Twój synek widział Pana Jezusa, może też tego dnia. Ja wierzę że on widział. Ja osobiście jestem pod wielkim wrażeniem działania naszego Stwórcy. JEZU UFAM TOBIE!!!!!!

    • szafirek said

     Rafale wielkie Bóg zapłać. Bardzo jestem szczęsliwa, a Pan Jezus na pewno jeszcze bardziej.Niech Ci Niebo całe błogosławi.
     Rafale ja się zgadzam by Pan Bronek podał mojego maila Tobie.Jesli nie dziś ,bo juz musze zamknąć komputer to jutro wysle Ci zdjęcia na pewno,dobrze?Tylko odezwij się. Panie Bronku niech Pan zrobi wyjątek i wysle Rafałowi mój adres.
     Błogosławionej nocy kochani Wam życzę.

     Ave Maryja!
     Jezu Ufam Tobie!

    • szafirek said

     Rafale czy dostałeś od Admina mój adres? Bo nic nie mam na poczcie.
     Pozdrawiam.

   • Gosia 3 said

    Ponieważ znam Szafirka oglądałam i filmik w jej aparacie i zdjęcia. Kochani coś nadprzyrodzonego.
    Zapewniam ,że wszystko sama nagrała zaraz po modlitwie. JEZU UFAM TOBIE!!!!!!!!!!!!!!

    • Okto said

     Nie mogę się doczekać filmików….

    • Gosia 3 said

     Okto dzięki za radę !!! ja od 26.09 mam te zdjęcia i filmiki. Potrafię tez to przenieść i odtworzyć ale powiem Ci że chodzi mi o innych ludzi , którzy nie zawsze są obcykani z komputerem. ( Ja tych filmików także nie potrafię zamieścić , zresztą nie jestem do tego upoważniona).Gdyby Pan Bronek pomniejszył te zdjęcia tak jak zrobił z tym pierwszym. Ten Krzyż jest tak wyrazisty i tęczowy i pragnęłabym razem z Szafirkiem by to co ofiarował nam na tym blogu sam Bóg pokazać wszystkim. Starsi ludzie nie zawsze sobie z tym radzą. Dla mnie te tęczowe chmurki w samo południe to coś cudownego myślę że sam Bóg pragnie z każdym z nas tego tęczowego przymierza. Wg mnie to twarz Pana Jezusa z całunu, gdzie prawy oczodół został Jezusowi tak bardzo uszkodzony. Niektórzy widzą brodę Boga a według mnie dolna część twarzy Pana Jezusa jest pod chmurką. Ale każdemu Bóg Wszechmogący daje widzieć inaczej, a czyż Pan Bóg nie stworzył Chrystusa na swój obraz i podobieństwo. Cieszyłabym się bardzo aby ten tęczowy Krzyż został pokazany w tym mniejszym formacie. Może Pan Bronek jak odpocznie po podróży to nam to postara się zrobić. Z Bogiem i Maryją.

    • Wiesia said

     @Gosiu3,ja widzę twarz Boga Ojca,ale nie na Krzyżu,ale obok i wyżej po prawej stronie,jest większa,znacznie większa i to jest sama twarz,natomiast Pana Jezusa widzę na Krzyżu,a na samym dole pewną postać,która wygląda jak Anioł.Aby było zaskoczenie,to ja to widzę na tych 2 pierwszych najciemniejszych zdjęciach.Najpierw nic nie widziałam,ale jak zasłoniłam okno i spojrzałam pod kątem,kucnęłam przy kompie po lewej stronie,to zdębiałam,na tych ciemnych nie widzę kolorów,ale za to Postaci i Krzyż… bardzo wyraznie.

    • szafirek said

     Wiesiu kochana czy Ty ściągnęłaś te zdjęcia na komputer czy patrzysz na te duże na blogu???? Wiesiu jeśli patrzysz na te na blogu to cud że Bóg daje Ci w tych mazgajach ujrzeć to co Ty opisujesz, bo to nie tak wygląda jak na blogu.Jesli jest tak jak myslę to właśnie o to mi chodziło,żeby zdjęcia pomniejszyć by były na blogu w oryginale. Panie Bronku błagam niech Pan chociaż te zdjęcia doprowadzi do ładu, ten Krzyż jest taki cudowny, niech On tu nam świeci na blogu Maryjnym a nie jakieś bawienie się w pobieranie na komputer(to tez jak najbardziej) ale niech tu będzie od razu widoczny. Pan Jezus czeka…

    • Gosia 3 said

     Kochana Wiesiu!!! kliknij na to duże zdjęcie prawym przyciskiem myszy lub w laptopie i zapisz jako….. na pulpicie lub w pobranych i wtedy otwórz a zobaczysz regularny tęczowy Krzyż – na tych dużych zdjęciach to nic nie widać. Ale Bog Cię tak kocha , że i na nich dal Ci coś zobaczyć. To nie trzeba kucać i nic zasłaniać. A teraz wróć do tego małego zdjęcia z 15 min 25 co zamieścił Pan Bronek i my z Szafirkiem na tym zdjęciu widzimy Chrystusa i jeszcze raz popatrz.
     Wiesiu powiem Ci więcej na jednym z filmików ja widzę wystające z chmur berło królewskie ale naprawdę nie ma jak tego przekazać. Aż boję się o tym pisać ,że wezmą nas za nawiedzonych. Ale Bóg mówi wyrażnie do Polski. JEZU UFAM TOBIE!!!!!!!

    • Wiesia said

     Aż mi się micha rozjechała,kiedy powiedziałaś,za kogo nas wezmą,bo tak samo pomyślałam,kiedy to zobaczyłam. 😀 Wtedy nie pisałam o tym,dopiero jak @Szafirek wspomniał o księdzu,co widzi,ale ja jeszcze inaczej zobaczyłam.Odważyłam się wtedy o tym powiedzieć.Ja mam kłopoty ze wzrokiem i myślałam,że mam jakieś zwidy.Jeszcze raz spojrzałam i nadal to było,nie mogłam się oderwać,ba…nawet nie chciałam.Mówiąc o kolorach miałam na myśli,że nie widzę tęczowych,a świetlisto- białe na ciemnym tle.Zrobię tak,jak mówisz,dzięki.

    • Gosia 3 said

     Wiesiu mała poprawka zdjęcie nie z 15 min 25 ale 14 min 25. To się tyczy mojego ostatniego do Ciebie wpisu. Pozdrawiam

    • Wiesia said

     Wiesz co?teraz widzę jakby to było w przestrzeni,daleko,a wtedy na tym ciemnym widziałam jakoś inaczej,wyrazniej i bliżej,widziałam nawet podkurczone nogi Pana Jezusa na podnóżku.Niesamowite wrażenie,jakby na wyciągnięcie ręki mojej,jakby w zbliżeniu i popatrz nie było powiększone i takie ciemne,dziwne prawda?Sama się dziwię,ale wiem co widziałam.
     pozdrawiam
     Jezu dziękuję Ci!

   • Dzieckonmp said

   • Dzieckonmp said

    • Okto said

     Jeśli się nie mylę to chodzi o ten Krzyż, gdzie na przecięciu „dwóch belek” widnieje słońce. Poprawcie mnie jeśli się mylę…

  • małgosia MK said

   Z Dzienniczka św. Faustyny.

   • szafirek said

    Małgosiu MK,dziękuje że to wstawiłaś, taką twarz widać jak właśnie jest z całunu, chciałabym żebyście zobaczyli ale nie mam pojęcia jak zdjęcia się wstawia tu na blogu, niektórzy wstawiają a ja nie wiem jak to się robi,liczę na Admina ,tylko niech da znac bo nie wiem czy ma czas się tym zająć.

 8. kooool said

  Jeśli jednak wszystko sprowadza się do „przymierza”, to trzeba pamiętać, że przymierze jest relacją: Bożym dawaniem siebie człowiekowi, ale także ludzkim dawaniem Bogu odpowiedzi.
  Papież Benedykt XVI

 9. Dana said

  … jestem Matką całego świata. Was, którzy mnie za taką uznajecie, proszę, abyście swoim życiem, modlitwą i ofiarą pomogli mi, aby wszystkie moje dzieci uznały mnie za Matkę, bym mogła poprowadzić je do źródła wody żywej.

  Matka Boża Prosi nas o pomoc poprzez nasze życie ,modlitwę i ofiarę.A Ona zaprowadzi wszystkie swoje dzieci do Jezusa źródła wody żywej .

 10. DAWID said

  dostałem powołanie do wojska na mobilizacje…..

  • Dzieckonmp said

   No Dawidzie nie wesoła wiadomośc dla Ciebie.

  • Dzieckonmp said

   Coś niepokojącego sie musiało wydarzyć bo jeszcze w sierpniu nierząd mówił że powołają kilkanaście tysięcy do woja a teraz nagle mówią że około 40 tys. powołają do woja. Wybierają kurs na pomoc Ukrainie.

  • Okto said

   Teraz Dawid będzie walczył na Ukrainie…. 🙂 🙂

  • Okto said

   Dawidzie dodam sprostowanie, żeby nikt nie pomyślał, że cieszę się, że idziesz na wojnę…na Ukrainę, nie po prostu przypomniały mi się stare czasy, kiedy to człowiek dostał tzw. bilecik….

  • DAWID said

   bylem w wku i powiedziano mi ze to bzdura ten tel to albo jaja albo pomylka uffff

   • Rafał said

    Dawidzie prawdopodobnie ktoś zrobił Ci kawał z tym telefonem, WKU wysyła listy z kartą powołania na ćwiczenia wojskowe żołnierzy rezerwy i dopiero w odpowiedzi na taki list powinieneś się stawić w odpowiednim terminie przedstawionym na karcie.

   • Wiesia said

    No i dzięki Ci Panie Boże.

   • Okto said

    A ja jako rezerwista zostałem takim mięsem armatnim..hehhehehe

    Pozdrawiam 🙂

  • Weronika said

   Moze to bedzie tylko przeszkolenie Dawidzie. Niech wrogowie Polski wysla do wojska swoich synow. Dawidzie pisz na biezaco..To niedobra wiadomosc dla nas wszystkich. Modlmy sie o pokoj.

  • Wiesia said

   I oby @Weronika miała rację,bo Polska nie powinna angażować się w wojnę.Mówię tak,bo Matka Boża uprzedzała nas,mówiła,że Pan Jezus ma Plany względem naszej Ojczyzny,mieliśmy dać przykład innym narodom.Matka Boża woła”pokój,pokój,pokój”-płaczące figury,Fatima,La Salette…,a człowiek lekceważy sobie ostrzeżenia.Pan Grzegorz Braun też mówił w swoim wywiadzie,czym to dla nas grozi.Mówił,że jak pojawią się tam nasze mundury,to wojna przyjdzie do nas.

 11. MariuszInfo said

  Piątek, I Piątek miesiąca,
  3 października 2014

  (Hi 38,1.12-21;40,3-5)
  Z wichru Pan odpowiedział Hiobowi tymi słowami: Czyś w życiu rozkazał rankowi, wyznaczył miejsce jutrzence, by objęła krańce ziemi, usuwając z niej grzeszników? Zmienia się jak pieczętowana glina, barwi się jak suknia. Grzesznikom światło odjęte i strzaskane ramię wyniosłe. Czy dotarłeś do źródeł morza? Czy doszedłeś do dna Otchłani? Czy wskazano ci bramy śmierci? Widziałeś drzwi do ciemności? Czy zgłębiłeś przestrzeń ziemi? Powiedz, czy znasz to wszystko? Gdzie jest droga do spoczynku światła? A gdzie mieszkają mroki, abyś je zawiódł do ich przestworzy i rozpoznał drogę do ich domu? Jeśli to wiesz, to wtedyś się rodził, a liczba twych dni jest ogromna. A Hiob odpowiedział Panu: Jam mały, cóż Ci odpowiem? – Rękę przyłożę do ust. Raz przemówiłem, nie więcej, drugi raz niczego nie dodam.

  (Ps 139,1-3.7-10.13-14)
  REFREN: Prowadź mnie, Panie, swą drogą odwieczną

  Przenikasz i znasz mnie, Panie,
  Ty wiesz, kiedy siedzę i wstaję.
  Z daleka spostrzegasz moje myśli,
  przyglądasz się, jak spoczywam i chodzę,
  i znasz moje wszystkie drogi.

  Gdzie ucieknę przed duchem Twoim?
  Gdzie oddalę się od Twego oblicza?
  Jeśli wstąpię do nieba, tam jesteś;
  jesteś przy mnie, gdy się położę w Otchłani.

  Gdybym wziął skrzydła jutrzenki,
  gdybym zamieszkał na krańcu morza,
  tam również będzie mnie wiodła Twa ręka
  i podtrzyma mnie Twoja prawica.

  Ty bowiem stworzyłeś moje wnętrze
  i utkałeś mnie w łonie mej matki.
  Sławię Cię, żeś mnie tak cudownie stworzył,
  godne podziwu są Twoje dzieła.

  (Ps 95.8ab)
  Nie zatwardzajcie dzisiaj serc waszych, lecz słuchajcie głosu Pańskiego.

  (Łk 10,13-16)
  Biada tobie, Korozain! Biada tobie, Betsaido! Bo gdyby w Tyrze i Sydonie działy się cuda, które u was się dokonały, już dawno by się nawróciły, siedząc w worze pokutnym i w popiele. Toteż Tyrowi i Sydonowi lżej będzie na sądzie niżeli wam. A ty, Kafarnaum, czy aż do nieba masz być wyniesione? Aż do otchłani zejdziesz! Kto was słucha, Mnie słucha, a kto wami gardzi, Mną gardzi; lecz kto Mną gardzi, gardzi Tym, który Mnie posłał.

  źródło: http://www.mateusz.pl/czytania/2014/

  • MariuszInfo said

   Bóg okazuje swą miłość w pełni przez przebaczenie, w nie mniejszym jednak stopniu okazuje ją także przez upomnienie. Zatwardziałe serce kogoś, kto nie wsłuchuje się w głos Pański, głęboko rani Miłość, z której ten głos się wydobywa. Biada, które Pan Jezus wypowiedział wobec Betsaidy i Korozain, to pełne dramatu i tęsknoty ponadczasowe wołanie Boga za człowiekiem, który się zagubił i dąży ku duchowej zagładzie. To budzące trwogę „biada” jest pełnym miłości i cierpienia upomnieniem dla wszystkich tych, którzy dzisiaj nie wsłuchują się w słowa Ewangelii, choć przecież ich słuchają.

   ks. Mariusz Jedliczka, „Oremus” październik 2003, s. 13

   • pio0 said

    Słuchanie i pogarda

    „Kto was słucha, Mnie słucha”. Jak wielka jest dobroć Boga! On utożsamia się z nami, z naszą ludzką małością i kruchością. Pragnie, abyśmy jako Jego bracia i siostry, Jego uczniowie i uczennice, Jego przyjaciele i przyjaciółki nieśli światu orędzie Ewangelii. Możemy spotkać się z przyjęciem i z odrzuceniem tak jak On. Jednak bardziej powinno nas boleć to, że Miłość jest odrzucana, niekochana i nieodkryta, niż to, że zostaliśmy nieodpowiednio potraktowani. Kto odrzuca Kościół, gardzi Bogiem, kto natomiast słucha Kościoła, jest posłuszny samemu Bogu.

    Modlitwa

    Jezu, naucz mnie słuchać z miłością i nigdy nie gardzić drugim człowiekiem. W świadectwie życia moich braci i sióstr pragnę dostrzegać Twoją obecność. Amen.

  • MariuszInfo said

 12. kooool said

  Marana Tha5 dni temu
  demony potrafią czynić cuda, Biblia wielokrotnie o tym mówi. Wielu ludzi myśli że jak dzieje się cud to jest to działanie Jezusa Chrystusa ale Biblia ma inne zdanie i mówi aby rozsądzać wszystko _____ Google : sprzedają nieskończony skarb za 80 złotych ____ Google : Świadkowie Jehowy w śmiertelnej pułapce _____ Google : Forum Biblia o kulistej ziemi ___ Youtube : znam twoje uczynki

 13. halina said

  Jak bardzo przebiegły jest szatan , jak bardzo on manipuluje człowiekiem i jak bardzo wykorzystuje człowieka niewiedze po to by pracował na swoją niekorzyśc i by przeszkadzał współbratu w harmonijnym uporządkowanym zyciu według zasad ustanowionych przez Stwórce aby panowała radośc i szczescie .

  Mateńka Maryja była pierwszą osobą na ziemi , która wprowadziła Boga w wymiar świata ziemskiego .By Bóg mógł zaistnieć w wymiarze świata ziemskiego .

  Wiadomo jest że Bóg żyje w wymiarze świata duchowego , że tam ma swoje problemy które przysparza mu przeklęty szatan , tylko dlatego że nie chce pełnic woli Boga .
  W świecie duchowym Bóg Ojciec zrobił porządek z krnąbrnym i niedobrym swoim stworzeniem , odciął go od swojej miłości , od tego co Jego jest , od przynależenia do Nieba . Wyznaczył mu miejsce w piekle gdzie nie ma niczego co Boze jest . W piekle nie ma żadnego przymiotu który charakteryzuje Boga .

  Czy tęskni szatan za tym co w Niebie było?

  Wydaje mi sie że tak , bo jest mu zle w piekle , bo z piekła wypełzł i wepchał sie w wymiar człowieka . W wymiar zawarty w materii i chce zrobić wszystko aby w tym wymiarze pozostać , albo odciąc od Bozej Miłości drugie Boże stworzenie jakim jest człowiek . By mógł nim rządzić i nad nim panowac tak jak Bóg panuje nad nim .

  I z pewnością udałoby mu sie gdyby nie Mateńka Maryja .
  Osoba która z narażeniem swojego życia zapragnęła wykonac wsród swiata to co chce Bóg Ojciec aby wykonanym było .Aby Bóg mógł wejść w wymiar człowieka i by miał wpływ na kształtowanie rzeczywistości .By był wśród swojego stworzenia i by podawać mu pomocna dłoń w walce z wrogiem Boga szatanem .

  No i Mateńka sprowadziła na świat Bożego Syna Jezusa , mimo iz szatan robił wszystko co tylko mógł aby tego nie dokonała .
  A Jezus Chrystus Król przysłał na ten świat Ducha św by prowadził ludzi drogami Boga , by pomagał im w zwalczaniu szatana .
  I w ten sposób jest cały czas obecny Bóg w wymiarze swiata ziemskiego .

  Nastepne przedsięwziecie sztana było takie by wyeliminować z wymiaru człowieka wszystkich tych którzy współpracowali z Jezusem i przyjęli do swego serca Ducha w św .
  Szatan rękami człowieka usunął Jezusa z wymiaru człowieka .
  Rozpoczął przesladowanie tych którzy dali schronienie dla Ducha św w swoim sercu i posiadali przez to łaącznośc , kontakt z Niebem .
  I od 2000 lat jest przesladowany i zabijany wśród swiata każdy kto chce współpracować z Duchem św zachowując nauke Jezusa Chrystusa Króla .

  Teraz Bóg w Trójcy św oczekuje że człowiek zacznie na wzór Mateńki Maryji z Nim prawidłowo współpracoweać . Że ważniejsze dla człowieka będą sprawy Boże a nie własne człowiecze korzyści w swiecie ziemskim , do osiągnięcie i zaspokojenia których szatan wciąż pokusy i podstep śle po to by człowieka złapać na lep i ubezwłasnowolnic w pułapce zniewolenia .

  Aby dobrze z Bogiem współpracować , tak jak Mateńka Maryja to czyniła , to trzeba w swoim sercu rozpalić miłośc do Boga , ta którą Ona rozpaliła w swoim sercu i nie pozwoliła by szatan ją zgasił ..
  Ona cierpiała w pokorze i cichości wszystkie udręki które stosował szatan aby dorwać sie do Jej serca i mieć wpływ na Jej decyzje .

  Ona szczerze Boga kochała i tej miłości chce nauczyć każdego człowieka . Jest tylko problem , bo człowiek w działaniu szatana odrzuca Ją . Przeszkadza Jej w przekazaniu dla człowieka Jej Płomienia Miłości z Niepokalanego Serca . A bez tego Płomienia prawidłowa współpraca będzie utrudniona , bo nadal będzie szatan robił zakłócenia i bedzie wprowadzał w błąd podstępem i kłamstwem .

  Przed Mateńką Maryją ucieka szatan .
  I jeżeli Mateńkę Maryję człowiek z miłością przyjmie do swojego serca i będzie chciał z Nią współpracować , to z takiego serca będzie musiał uciekać szatan , bo nie zniesie on nastawienia człowieka przeciwko niemu i obecnosci Maryji .

  Naród Polski postawił Mateńkę Maryję na tronie Królowej Polski i nadal trwa w jedności i wierności Jej jako Królowej i Mateńce .
  Właśnie przez to że serce narodu Polskiego jest przy Mateńce Maryji , szatan zostaje usuwany z wymiaru narodu Polskiego .
  To że naród Polski jest rozmodlony i pielgrzymujacy , i stanowi Jej wojsko do zwalczania szatana , to właśnie jest siła narodu polskiego .To właśnie ta część narodu Polskiego robi wszystko co potrzebne jest , aby było usuniete wszystko to co poustawiał szatan na drodze powrotu człowieka do Boga . . Bo jest uzbrojony w różaniec , w najskuteczniejszą broń przeciwko szatanowi.I cały czas wykonuje to o co Ona prosi .
  Siła i potęga Polski jest w zjednoczeniu sie z mateńką Królową i na zjednoczeniu sie z Chrystusem Królem Duchem św i Bogiem Ojcem na wzór jak Ona jest zjednoczona . To jest droga do doskonałości , którą chce Bóg w Trójcy św uzyskać przy scisłej współpracy z człowiekiem ..
  Aby osiągnąć doskonałośc , to trzeba usunąc zakłócenie które burzy doskonałośc .A ponieważ wszystkie zakłócenia w prawidłowym funkcjonowaniu człowieka i świata nastąpiło po ingerencji szatana w raju , więc wszyscy muszą sie zmobilizować by zwalczać szatana i to co on wprowadził i spowodował .. Aby mogło wszystko wrócić do stanu ustanowionego za prawidłowy przez Stworzyciela , umieszczając człowieka w raju .

  A co jest teraz widoczne w świecie ????
  Bóg chce poprzez Meteńkę Maryje podać człowiekowi pomocna dłoń , by to Ona nauczyła człowieka prawidłowej współpracy z Bogiem , a tu wszędzie szerzy sie atak na Maryje , by nie mogła Ona nawiązać prawidłowej współpracy z człowiekiem , bo któż za Nia pójdzie .
  Protestanci tak bardzo atakują Maryję i przygotowują sie do zaatakowania chrześcijan zarzucając im trwanie w błedzie .
  Muzułmanie i zydzi także odrzucaja Maryję a tym samym pozbawiaja sie szansy nauczenia sie prawidłowej współpracy z Bogiem .
  Mateńka Maryja chce tworzyć wraz z każdym człowiekiem jedna dużą szczęśliwą Boża rodzine w której panuje zgoda radośc szczęście zadowolenie , gdzie jest wszystko nastawiona na pełnienie Woli BOga .
  A jak to ma dokonać skoro szatan chce odciąć Ją od Jej wszystkich dzieci ?
  Naszym zadaniem jest otaczać modlitwą wszystkich tych których osaczył szatan , by zdołali sie wyrwać z pułapki szatana i by podążyli do Królowej i zaczęli z nią prawidłowo współpracować czyniąc wszystko to co potrzebne jest aby serce stało sie zywą pochodnią płonącą płomieniem Miłosci Jej Niepokalanego Serca .
  By mógł Duch św oświecać pouczać prowadzić drogqami Boga

 14. MariuszInfo said

 15. Dzieckonmp said

  Arcybiskup Dublina , ten któremu według miejsca podlega wizjonerka orędzi Ostrzeżenie mówi żeby katolicy zgodzili się na uznanie cywilnych związków pedałów.

  https://www.lifesitenews.com/news/dublin-archbishop-responds-to-gay-marriage-debate-suggesting-gay-civil-regi

 16. ... said

  Skandal na debacie prezydenckiej w Lublinie

  1.10.2014r. odbyła się debata kandydatów na prezydenta miasta Lublin zorganizowana przez radio TOK FM i Gazetę Wyborczą. Organizatorzy debaty postanowili nie zapraszać jednego z kandydatów: Mariana Kowalskiego. Kandydat Ruchu Narodowego jednak zjawił się na sali. Publiczność domagała się dopuszczenia Mariana Kowalskiego do debaty, organizatorzy nie ustąpili.
  Tylko u nas to czego nie było w transmisji radiowej.

 17. małgosia MK said

  • młody said

   Odważny ksiądz ale nie powinien namawiać do palenia kogokolwiek.Te słowa są wielką uciechą dla pederastów i innych zboków poniewaz robią z nich męczenników.Najlepszym sposobem walki z pederstią jest organizowanie kontr parad równości z transparentami przeciwko LGBT.Manifestacje te powinny być w każdym mieście gdzie są organizowane parady „wesołków’.Powinniśmy ich zmiażdzyć liczebnością.Ich jest od kilkuset do kilku tysiecy a nas powinno być kilkadziesiąt do kilkuset tysięcy przeciwników.Wtedy by zobaczyli jak społeczęństwo „toleruje” ich zboczenie.Lewackie media narobiłyby w gacie ze wściekłości.Na każdym kroku należy zwalczać i tepić wynaturzenia seksualne.Ta walka jest ciężka do prowadzenia ze wzgledu na dużą siłę lobby pedalskiego ale jest do wygrania.Trzeba tylko sie wyślić i chcieć walczyć z tą mega patologią XXI w.Nie walczmy przemocą ale siłą woli i determinacją wtedy oni padną na plugawe mordy.

   • małgosia MK said

    Też uważam ,że nie należy nikogo palić ani zabijać za skłonności,przekonania.Droga chrześcijanina to modlitwa.
    Błogosławiony Jerzy Popiełuszko nauczał:
    Chrześcijaninowi nie może wystarczyć tylko potępianie zła.Ale chrześcijanin musi być prawdziwym świadkiem,rzecznikiem i obrońcą sprawiedliwości,dobra,prawdy,wolności i miłości.O te wartości musi odważnie się upominać dla siebie i dla innych.Zło dobrem zwyciężaj!

   • Piotr2 said

    Mądre słowa Młody.

    Króluj nam Chryste.

   • Moher said

    Największa parada antypedalska to Marsz Niepodległości. Zapraszam wszystkich do udziału 🙂

  • Dana said

   Ksiądz Trytek należał i był wyświęcony przez Bractwo Kapłańskie św. Piusa X, które pozostaje w sporze ze Stolicą Apostolską. Trytek jest sedewakantystą – nie uznaje zwierzchnictwa papieża (wg sedewakantystów wszyscy papieże po Piusie XII są „antypapieżami”) oraz postanowień Soboru Watykańskiego II.

 18. kooool said

  Annibale Bugnini – twórca Nowej Mszy
  http://gloria.tv/media/2KFrtn6N8jD

 19. Dzieckonmp said

  Papuga odmawia Zdrowaś Maryjo

  • Gossja said

   No nie wiem czy to przynosi komuś chlubę.. Ptaszysko powtórzy modlitwę tak samo jak przekleństwa marynarskie. Ale może jakaś słuszność w tym jest – niektórzy ludzie odmawiają modlitwy tak jak ta papuga – bez rozumu, refleksji, klepu klepu.

 20. małgosia MK said

  Listy Ojca Pio cz. III ( stygmaty )

  • Małgosia said

   Nowenna do św. o. Pio

   DZIEŃ PIERWSZY

   Święty Ojcze Pio, z przekonaniem uczyłeś, że Opatrzność Boża «mieszając radość ze łzami w życiu ludzi i całych narodów prowadzi do osiągnięcia ostatecznego celu; że za widoczną ręką człowieka jest zawsze ukryta ręka Boga», wstawiaj się za mną, bym w mojej trudnej sprawie…, którą przedstawiam Bogu, przyjął z wiarą Jego wolę.

   Ojcze nasz… Zdrowaś… Chwała Ojcu…

   DZIEŃ DRUGI

   Święty Ojcze Pio, ty zachęcałeś małodusznych do porzucenia lęku i uznania się za najszczęśliwszych, gdy «staną się godni tego, by uczestniczyć w bólach Boga-Człowieka«, by «wierzyli, że to nie opuszczenie, ale wielka miłość Boga», ośmielony przykładem twojej ufności wobec Boga, proszę o wstawiennictwo w mojej intencji…, którą ci przedkładam.

   Ojcze nasz… Zdrowaś… Chwała Ojcu…

   DZIEŃ TRZECI

   Święty Ojcze Pio, ty przez codzienne dźwiganie krzyża zasłużyłeś na miano Cyrenejczyka, wierzyłeś, że «Pan w swoim miłosierdziu poda rękę i obdarzy mocą», módl się za mną w moich trudnościach… i uproś mi u Jezusa łaskę wytrwania w dobrym.

   Ojcze nasz… Zdrowaś… Chwała Ojcu…

   DZIEŃ CZWARTY

   Święty Ojcze Pio, doświadczany z woli Bożej wielkim cierpieniem, przyjmowałeś je «jako los wybranych dusz» i «dar prowadzący do zbawienia», wstawiaj się za mną u Boga, abym mógł z godnością chrześcijańską przyjąć mój ból i uproś łaskę…

   Ojcze nasz… Zdrowaś… Chwała Ojcu…

   DZIEŃ PIĄTY

   Święty Ojcze Pio, ty przez swoje niezwykłe zjednoczenie z Panem wlewałeś w serca wątpiących nadzieję, «że Bóg chrześcijan jest Bogiem przemiany», że z cierpienia rodzi się pokój, a z odrzucenia rozpaczy «budzi się nadzieja», bądź ze mną w moim doświadczeniu…, abym ufał w miłość Bożą.

   Ojcze nasz… Zdrowaś… Chwała Ojcu…

   DZIEŃ SZÓSTY

   Święty Ojcze Pio, ty stałeś się dla nas przykładem posłuszeństwa w wierze, wiedziałeś, że «gdzie nie ma posłuszeństwa, tam nie ma cnoty, tam nie ma dobra i nie ma miłości; gdzie zaś nie ma miłości, tam nie ma Boga, a bez Boga nie idzie się do nieba», bądź moim orędownikiem u Boga, gdy proszę o łaskę…

   Ojcze nasz… Zdrowaś… Chwała Ojcu…

   DZIEŃ SIÓDMY

   Święty Ojcze Pio, niestrudzony naśladowco Chrystusa, wszystkich z ufnością proszących o pomoc zapewniałeś, że «otrzymają od Boga łaskę świętej wytrwałości», módl się za mną, gdy błagam Boga o łaskę…

   Ojcze nasz… Zdrowaś… Chwała Ojcu…

   DZIEŃ ÓSMY

   Święty Ojcze Pio, wzorze ewangelicznej miłości Boga i bliźniego, ty umacniałeś w ludzkich sercach przekonanie, że Bóg «nie może odrzucić szczerego pragnienia miłowania Go», w imię miłości, która przepełniała twoje życie, wyjednaj mi w niebie dar…, o który cię z ufnością proszę.

   Ojcze nasz… Zdrowaś… Chwała Ojcu…

   DZIEŃ DZIEWIĄTY

   Święty Ojcze Pio, Maryja była ci «Matką najmilszą», Ją wysławiałeś «najbardziej spośród wszystkich stworzeń na niebie i na ziemi», przez twoje oddanie Bożej Matce proszę o pomoc w mojej potrzebie…

   Ojcze nasz… Zdrowaś… Chwała Ojcu…

 21. Małgosia said

  Ty jesteś Święty Pan Bóg jedyny,
  Który czynisz cuda,
  Ty jesteś wielki,
  Ty jesteś najwyższy,
  Jesteś Królem wszechmogącym,
  Ojcze święty,
  Królu nieba i ziemi.

  Ty jesteś w Trójcy jedyny
  Pan Bóg nad bogami,
  Ty jesteś dobro wszelkie dobro, najwyższe dobro
  Pan Bóg żywy i prawdziwy.

  Ty jesteś miłością, kochaniem;
  Ty jesteś mądrością,
  Ty jesteś pokorą,
  Ty jesteś cierpliwością,
  Ty jesteś pięknością,
  Ty jesteś łaskawością,
  Ty jesteś bezpieczeństwem,
  Ty jesteś ukojeniem,
  Ty jesteś radością,
  Ty jesteś nadzieją naszą i weselem,
  Ty jesteś sprawiedliwością,
  Ty jesteś łagodnością,
  Ty jesteś w pełni wszelkim bogactwem naszym,
  Ty jesteś pięknością,
  Ty jesteś łaskawością,
  Ty jesteś opiekunem,
  Ty jesteś stróżem i obrońcą naszym,
  Ty jesteś mocą,
  Ty jesteś orzeźwieniem.

  Ty jesteś nadzieją naszą,
  Ty jesteś wiarą naszą,
  Ty jesteś miłością naszą,
  Ty jesteś całą słodyczą naszą,
  Ty jesteś wiecznym życiem naszym:
  Wielkim i przedziwnym Panem,
  Bogiem wszechmogącym, miłosiernym,
  Zbawicielem.

  Św. Franciszek

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d blogerów lubi to: