Dziecko Królowej Pokoju

Pokój musi zapanować pomiędzy człowiekiem i Bogiem, a także między ludźmi

 • Królowa Pokoju

  Królowa Pokoju
 • Uwaga

  Strona używa plików cookies które zapisują się w pamięci komputera. Zapisywanie plików cookies można zablokować w ustawieniach przeglądarki. Dowiedz się o tych plikach http://wszystkoociasteczkach.pl
 • Propozycja chronologiczna

  • Rok 2019 – Kryzys Rumunia
  • Rok 2020 – fałszywe traktaty pokojowe
  • Rok 2021 – Papież jedzie do Moskwy
  • Rok 2021 – Wojna
  • Rok 2022 – zwycięstwo komunistyczne
  • Rok 2023 – 10 królów
  • Rok 2024 – Antychryst
  • Rok 2025 – Sojusz z wieloma
  • Rok 2025 – Synod
  • Rok 2026 – Henoch i Eliasz
  • Rok 2028 – Ohyda spustoszenia
  • Rok 2029 – Ostrzeżenie
  • Rok 2030 – Cud
  • Rok 2031 – Nawrócenie Izraela
  • Rok 2032 – Kara
  • Rok 2032 – Odnowienie świata
  • Rok 2033 – Exodus
  • Rok 2034 – Zgromadzenie w Jerozolimie
  • Rok 3032 – Gog i Magog
  • Rok 3213 – Koniec świata
  • Nowe niebiańskie Jeruzalem.
 • Ostrzeżenie

  13 kwietnia 2029
 • Logowanie

 • Odwiedzają nas

  Map

 • Maryjo weź mnie za rękę

 • Jezu Maryjo Kocham Was

Przepowiednie które wskazują nadchodzące problemy papiestwa

Posted by Dzieckonmp w dniu 16 października 2014


30 września umieściłem ten poniższy wpis. Dziś po tak niesamowitych zdarzeniach jakie miały miejsce na Synodzie, myśle że warto jeszcze raz rozważyć ten tekst który napisany został 13 marca 2014 r. Dlatego też jeszcze raz wstawiam ten wpis.

Napisano 13 marca 2014 r przez twohearts

Dr Kelly Bowring, autor bestselleraSekrety, Kara i Tryumf” orazZnaki Czasu”

13 marca 2014; Two Hearts PressHearts Press LLC (www.TwoHeartsPress.com). Myślę, że papież Franciszek jest papieżem, na którym wypełnia się apokaliptyczne proroctwo w odniesieniu do czasów ostatniego papieża wg. proroctwa Malachiasza. Wg tego proroctwa, zanim ostateczne wydarzenia się rozwiną, nie ma tu po prostu już miejsca dla innego papieża. Rok temu, po przeanalizowaniu wiarygodnych niebiańskich proroctw naszych czasów i ich relacji dotyczących wyboru nowego papieża, napisałem artykuł wyjaśniający, że „wiarygodne” (wydaje się rozsądne, ale nie jest jeszcze pewne), że przepowiednie mogą być prawdziwe jeśli chodzi o ich oświadczenie, że papież Franciszek jest fałszywmy prorokiem.
Dziś, po roku jego pontyfikatu, rośnie liczba dowodów na wiarygodność proroctw niebiańskich jak i osobistych działań papieża Franciszka, jego nauki i rozwijania programów, które dopasowują się do proroctw – sprawia to, że myślę teraz, że jest nie tylko realnym, ale nawet możliwym”, że to on jest fałszywym prorokiem jest to całkiem możliwe.Jako katolicki teolog, mówię to z wielkim niepokojem i proszę czytelnika, aby wysłuchał mnie, zanim wyciągnie własne wnioski. Dla wiernych katolików dnia dzisiejszego jest coraz bardziej i bardziej oczywistym wraz z upływem roku, że niektóre z działań i nauk papieża Franciszka wzbudziły uzasadnione i poważne obawy. Ten artykuł prosi was, abyście spojrzeli na niepokojące działania i wypowiedzi Ojca Świętego Franciszka i tzw. „efekt Franciszka” w świetle potencjalnie związanych z nim przepowiedniami. Oczywiście czas ukaże rzeczy wyraźniej, co do jego planów i strategii, kiedy przejdzie poza swoją słynną już retorykę w kierunku jej wdrażania. Tak więc ja osobiście, ciągle wstrzymuję się od jakichkolwiek wniosków, stawiając jedynie Papieża Franciszka na korzystnym miejscu „poddania jego osoby wątpliwości”, zawsze pozostając posłusznym Kościołowi jako wierny katolicki teolog. Jednakże zawsze pozostanę czujny i badający, myślę więc, że jeśli on jest ważnym papieżem, a proroctwa są błędne i jego niepokojąca retoryka jest tylko dla efektu, powinien być on zadowolony z powodu mojej czujności w imię Kościoła.
Niemniej jednak spoczywa na mnie odpowiedzialność, aby przedstawić szanownemu czytelnikowi niektóre z powodów, które doprowadziły mnie do tego obecnego przypuszczenia. Po pierwsze, przedstawię wiarygodne niebiańskie proroctwa o fałszywym proroku, następnie, to czego oczekiwać od fałszywego proroka według proroctw, i na końcu, jak katolicy powinni reagować na możliwość tego oraz rosnące obawy, że papież Franciszek może być fałszywym prorokiem.

I. Wiarygodne biblijne i Niebiańskie Przepowiednie związane z fałszywym prorokiem


Oto dwanaście źródeł proroctw związanych z fałszywym prorokiem:


1. W Księdze Objawienia, fałszywy prorok jest wymieniany jako Bestia z ziemi „jak baranek”, który staje na czele religii fałszywego kościoła. Fałszywy Prorok zwodzi tych, którzy mieszkają na ziemi„. Jest bardzo ważne by zauważyć, że fałszywy prorok będzie największym oszustem, jaki kiedykolwiek żył na ziemi, uosobieniem wilka w owczej skórze, udając doskonale tego, kim nie jest. Przez to, poprowadzi wielu wiernych w herezję a w końcu spowoduje, że ziemia będzie oddawać cześć i honor wobec Antychrysta (Obj 13:12). Katechizm potwierdza, mówiąc: „Przed drugim przyjściem Chrystusa, Kościół musi przejść przez ostateczną próbę, która zachwieje wiarę wielu wierzących w formie religijnego oszustwa, którym będzie apostazja. (KKK 675)

2. Obiektywną i znaczącą uwagą jest to, że mamy ostatniego papieża tego wieku, według słynnej przepowiedni św. Malachiasza, który był świętym XXII w., a którego przepowiednie dotyczyły ostatniego papieża naszych czasów, Papieża, który będzie rządził po papieżu Benedykcie XVI, mówiąc o nim:
W końcowym prześladowaniu Świętego Kościoła Rzymskiego będzie rządzić Piotr Rzymianin, który będzie paść trzodę pośród wielu cierpień, po czym miasto na siedmiu wzgórzach (Rzym) zostanie zniszczone i straszny Sędzia osądzi lud.”
Tak więc, co mówi nam to proroctwo? Mówi nam ono, że w czasie panowania papieża Franciszka (w okresie panowania 112 papieża z proroctwa), będziemy znosić ostateczne prześladowania. Nie wydarzy się to w przyszłości, ale w tej właśnie chwili. I że Rzym ma zostać zniszczony. To zgadza się także z przepowiednią z La Salette (patrz poniżej). Spośród 112 papieży w proroctwie Malachiasza, ostatni papież na liście, Petrus Romanus, jest jedynym, który nie posiada numeru. Dlaczego wszyscy inni papieże mają numer z wyjątkiem ostatniego papieża? Czy to wskazówka o jego nieważności? Być może. Tak więc, Peter Roman” nie odnosi się do panującego” ziemskiego papieża; to nie jest papież Franciszek, ale być może ktoś inny? Więcej o tym później. I proroctwo mówi nam także, że Sędzia wraca w tym pokoleniu, aby zainicjować wyrok, prawdopodobnie aby wprowadzić nas do wielkiej nowej Ery Pokoju przepowiedzianej przez Matkę Bożą z Fatimy.

3. Matka Boża z La Salette mówiła o czasach ostatecznych:
Rzym utraci wiarę i stanie się siedzibą antychrysta cały wszechświat zostanie uderzony przerażeniem, i wielu pozwoli się zwieść.”
Kościół będzie zaćmiony
Melanie (wizjonerka) stwierdziła, że Matka Boża powiedziała, że Kościół będzie zaćmiony” w podwójnym tego słowa znaczeniu: 1) że nikt nie będzie wiedział, kto jest prawdziwym Papieżem„; 2) na określony czas, Najświętsza Ofiara przestanie być (ważnie) sprawowana w kościołach.”

4. Matka Boża ponoć rzekła do ks Gobbi:
Doprowadzę cię do pełnego zrozumienia Pisma Świętego. Przede wszystkim przeczytam ci strony ostatniej księgi w której wy żyjecie . . . Otwieram dla Ciebie tą zapieczętowaną księgę, aby zawarte w niej tajemnice mogły zostać ujawnione
Tak więc, według tego proroctwa, nasze pokolenie rzeczywiście doświadczy ostatecznej bitwy z Księgi Objawienia i początku nowego tysiąclecia pokoju. Tak, te wydarzenia są nad nami, już teraz.
Odnosząc się do Fałszywego Proroka z Księgi Objawienia, Matka Boża kontynuuje przez ks Gobbi, mówiąc:
”Wychodzi z ziemi, z pomocą czarnej bestii, która wychodzi z morza zwierzę, które ma dwa rogi jak u baranka ściśle powiązany z kapłaństwem Bestia z dwoma rogami, jak u jagnięcina wskazuje masonerię, ktoa przeniknęła do wnętrza Kościoła, to znaczy, kościół Masoński, który rozprzestrzenił się zwłaszcza wśród członków hierarchii. Ta masońska infiltracja wewnątrz Kościoła była już przepowiedziana wam przeze mnie w Fatimie, kiedy ogłosiłam wam, że Szatan wejdzie w nawet na szczyt Kościoła. Zadaniem kościoła Masonów jest zniszczenie Chrystusa i Jego Kościoła, budowę nowego idola, a mianowicie fałszywego Chrystusa i fałszywego kościoła.
Kościół pozna
godzinę swojej wielkiej apostazji. Człowiek niegodziwości przedostanie się do jego wnętrza i zasiądzie w samej Świątyni Bożej, kiedy resztka, która pozostanie wierna zostanie poddana największym próbom i prześladowaniom.
Apostazja, jako od wtedy
będzie uogólniona, ponieważ prawie wszyscy pójdą za fałszywym chrystusem i fałszywym kościołem. Następnie zostaną otwarte drzwi dla wejścia człowieka lub osoby samego Antychrysta!

Czcigodny Fulton J. Sheen wypowiedział proroctwo, które potwierdza kilka szczegółów na temat fałszywego proroka, że będzie on pochodził z wewnątrz Kościoła, będzie jednym ze jego biskupów:

Fałszywy prorok wprowadzi religię bez krzyża. Religia bez Przyszłego Królestwa. Religia, która zniszczy religie. Kościół będzie falsyfikatem/kościołem fałszywym. Kościół Chrystusa (Kościół katolicki) będzie jednym. A Fałszywy Prorok stworzy ten drugi. Fałszywy kościół będzie ziemski, ekumeniczny i globalny. Będzie to luźna federacja kościołów. A religie będą tworzyć pewnego rodzaju globalne stowarzyszenie, światowy parlament kościołów. Zostanie on opróżniony z wszystkich boskich treści i będzie mistycznym ciałem Antychrysta. Mistyczne ciało dzisiejszej ziemi będzie miało swojego Judasza Iskariotę i to on będzie tym fałszywym prorokiem. Szatan zwerbuje go spośród naszych biskupów.


5. Istnieje słynne proroctwo przypisywane św Franciszkowi, mówi on:
W czasie tego ucisku człowiek, nie (autentycznie) kanonicznie wybrany, zostanie wyniesiony do Pontyfikatu, który w swojej przebiegłości usiłuje wciągnąć wielu w błąd Będzie taka różnorodność opinii i schizmy wśród ludzi że w tych dniach Jezus Chrystus wyśle ​​im nie prawdziwego pasterza, ale niszczyciela.


Jedynym sposobem, w jaki
papież Franciszek mógłby spełniać to proroctwo, jeżeli jest ono prawdziwe, byłoby wtedy, jeśliby on osobiście posiadał (tajne) herezje w swoim sercu podczas swego wyboru. Tak więc nie zostałby prawomocnie wybrany. Jeśli nie jest ważnie wybrany, to jest on niszczycielem” a papiestwo jest puste/vacant, z oszustem na tronie Piotra – co jest co najmniej możliwe.
Być może dlatego Matka Boża Dobrej Rady powiedziała w 1611r. na temat naszego czasu, że będzie to czas pozornego triumfu Szatana, który przyniesie ogromne cierpienia dobrym pasterzom Kościoła oraz wiernym. Tak więc wierni muszą natarczywie wołać, błagając naszego Ojca Niebieskiego, aby doprowadził do końca te złowieszcze czasy, wysyłając do Kościoła Prałata, który przywróci ducha jego kapłanom.”


6. . Katarzyna Emmerich prorokowała:
Miałam inną wizję wielkiego ucisku. Wydaje mi się, że zażądano koncesji od duchowieństwa, która nie mogła być przyznana (być może zmuszając ich by udzielać Komunii św rozwiedzionym/w kolejnych związkach małżeńskich i błogosławieństwa związków homoseksualnych) To tak, jakby ludzie dzielili się na dwa obozy


Widziałam również związek pomiędzy DWOMA PAPIEŻAMI Widziałem, jak zgubne (szkodliwe) byłyby konsekwencje tego fałszywego kościoła … Widziałam, jak Kościół Piotra został podważony przez plan utworzony przez tajną sektę Budowali duży, pojedynczy , ekstrawagancki kościół, który miał objąć wszystkie wyznania na równych prawach: ewangelików, katolików i wszystkie wyznania, prawdziwą bezbożą komunię z jednym pasterzem i jedną owczarnią … Widziałam fatalne konsekwencje tego fałszywego kościoła: widziałam jego wzrost; Widziałam heretyków wszelkiego rodzaju
Kiedy (prawdziwy) Kościół był w większości zniszczony, kiedy pozostał tylko sanktuarium i ołtarz, widziałam niszczycieli wchodzących z Bestią (Antychrystem) do Kościoła … Widzę Ojca Świętego w wielkim bólu. Mieszka w innym pałacu niż kiedyś … Widziałam dziwny kościół budowany przeciwko wszelkiej regule nowy heterodoxyczny (niezgodny z przyjętymi normami i ortodoksyjnymi przekonaniami – przyp. tłum.) Kościół Rzymu Wszystko zostało zrobione zgodnie z ludzkim rozumem. Widziałem wszelkiego rodzaju ludzi, rzeczy, doktryny i opinie. Było tam coś z dumny, arogancji i brutalności i wyglądało na to, że osiągnęli sukces .(Prawdziwy) Kościół został całkowicie odizolowany i jakby całkowicie opuszczony. Wydaje się, że każdy ucieka. Wszędzie widzę wielkie cierpienie, nienawiść, zdrady, urazy, pomieszanie i zupełną ślepotę. O mieście! O mieście! Co tobie grozi? Nadchodzi burza, należy być czujnym!
[Widziałam też różne regiony Ziemi. Mój Przewodnik (Jezus) ukazał Europę i wskazując na mały i piaszczysty region wypowiedział te słowa: „Oto Prusy (Niemcy Wschodnie), wróg„. Potem pokazał mi inne miejsce na północ i powiedział: „to jest Moskwa, ziemia Moskwy, przynosząca wiele zła.] Aby dowiedzieć się więcej na temat proroctwa Rosji i nadchodzącej drugiej fali komunizmu, zobacz artykuł. (http://twoheartspress.com/blog/what-is-russia-up-to-where-will-it-lead/)


7. Pedro Regis, którego przesłania mają uznanie jego biskupa, daje sprawozdanie co mówi Matka Boża:
Nadejdzie dzień, kiedy
(prawdziwy) Papież zostanie zdetronizowany Zostaną zmienione przepisy prawne, które utrudnią działalność kościoła
W wielkiej ostatecznej bitwie, dym Szatana pojawi się w domu Bożym, ale światło Pana zwycięży brak miłości dla Prawdy i brak szacunku dla sakramentów doprowadzi wielu poświęconych do otchłani apostazji przyszłość Kościoła będzie oznaczona wielkim podziałem i smutną religijną dyktaturą. Piotr spotka na swojej drodze Judasza Zdrada dotknie tronu Piotra zostanie podjęta decyzja, co będzie powodem wielkiego zamieszania w pałacu (Watykańskim) Przyszłość będzie oznaczona podziałami i skandalami w Kościele mojego Jezusa
Zdrada dotknie tronu Piotra oznaczona poważnym konfliktem pomiędzy Kościołem prawdziwym a fałszywym.
Sw. Piotr (Piotr Rzymianin) poprowadzi swoją barkę pośród wielkich burz. Barka Piotra będzie grzęznąć i będzie tam wielkie zamieszanie
Pojawi się pozornie dobry człowiek. Oszuka on wielu ludzi ponieważ będzie on czynił wielkie cuda. Przyjdzie on Z PÓŁKULI POŁUDNIOWEJ (skąd pochodzi papież Franciszek) i wielu ludzi uzna go za wybawcę. Bądźcie uważni i nie dajcie się zwieść
Będą DWA TRONY, ale tylko jeden będzie prawdziwym następcą Piotra arogancki papież podzieli Kościół. Jego rozporządzenia będą przestrzegane i to co jest cenne, zostanie wyrzucone. Idzie na nas wielkie duchowe zamieszanie ten, kto mógł być Piotrem stanie się Judaszem. Otworzy on drzwi dla wroga i sprawi, że mężczyźni i kobiety wiary będą cierpieć Kościół będzie bez Piotra w Rzymie wybuchnie wojna, będzie tylko kilka ocalałych.


Słuchajcie prawdziwego Magisterium Kościoła i uciekajcie od kłamstw szatana.

8. Matka Boża z Akita mówi o tych czasach:


Dzieło
szatana przeniknie nawet do Kościoła w taki sposób, że kardynałowie będą przeciwni kardynałom i biskupi będą przeciwko innym biskupom. Kapłani, którzy Mnie czczą będą pogardzani i współbracia będą się im przeciwstawiać. Kościoły i ołtarze zostaną ograbione. Kościół będzie pełen tych, którzy akceptują kompromisy, a demon będzie naciskać wielu kapłanów i poświęconych dusz do opuszczenia służby Pana.

9. Siostra Elena Aiello (zm.1961), która została uznana błogosławioną w dniu 14 września 2011 roku przez papieża Benedykta XVI, prorokowała co następuje:
Rosja będzie maszerować na wszystkie narody Europy, zwłaszcza na Włochy i podniesie swoją flagę na Kopule Bazyliki Świętego Piotra. Włochy będą surowo sądzone przez wielką rewolucję, a Rzym będzie oczyszczony we krwi za jego wiele grzechów, szczególnie te nieczystości! Och, co za straszną wizję widzę! Wielka rewolucja toczy się w Rzymie! Oni wchodzą do Watykanu. Papież jest sam; modli się. Trzymają papieża. Biorą go siłą.

Czy odnosi się to do emerytowanego papieża Benedykta XVI?

10. Jezus rzekomo przepowiedział przez Sługę Bożą Luisę Piccarreta mówiąc:
Narody, dla których miałem upodobanie, Włochy i Francja są tymi, które najbardziej mi odmawiają Będą one również tymi, które będą najbardziej prowadzić wojnę przeciwko Kościołowi
Człowiek utracił religię. Religia jest ignorowana przez wielu z tych, którzy sami nazywają siebie religijnymi to dlatego człowiek żyje jak zwierzę utracił on religię
Kościół jest tak pełen wewnętrznej goryczy, a oprócz tej wewnętrznej goryczy, nadchodzi czas, że otrzyma gorycz z zewnątrz. Widziałam ludzi rozpoczynających rewolucję, wchodzących do kościołów, odzierając ich ołtarze i paląc je, próbując nastawać na życie kapłanów, ludzi niszczących figury … i tysiące innych obelg i zło wydawało się, że ogólna wrzawa była przeciwko Kościołowi … Widziałem wielu księży uciekających od Kościoła i zwracających się przeciwko Kościołowi, aby prowadzić wojnę przeciwko niemu. (Jezus mówi, że stało się tak, ponieważ koncentrowali się oni na człowieku i rzeczach światowych, co z kolei zatwardziło ich serca co do rzeczy boskich.)
Jezus mówi dalej o zakonnikach, kapłanach i wrogach Kościoła, mówiąc: W zakonnikach, w duchownych, i w tych, którzy nazywają siebie katolikami, Moja Wola nie tylko cierpi męki, ale utrzymuje się ona w stanie letargu, jakby nie miała życia. Jak wielu udaje, że są moimi dziećmi, kiedy w rzeczywistości są moimi najzacieklejszymi wrogami! Ci fałszywi synowie są uzurpatorami, zainteresowanymi tylko sobą i nieufni; ich serca są uosobieniem występku. Ci właśnie synowie będą pierwszymi rozpoczynającymi wojnę przeciwko Kościołowi będą próbowali zabić własną matkę! Już niedługo rozpoczną oni wojnę przeciwko Kościołowi i największymi wrogami będą Jego własne dzieci
Im więcej
wydaje się, że świat jest pozornie spokojny i wychwala on pokój, tym bardziej ukrywają oni wojny, rewolucje i tragiczne wydarzenia przed biedną ludzkością pod tym ulotnym i upozorowanym pokojem. I im bardziej wydaje się, że sprzyjają oni Kościołowi, śpiewając hymny zwycięstw i triumfów i praktyk unii między państwem a Kościołem, tym bliżej są oni rozrób, które sami przygotowują przeciwko Niemu.


11. Przepowiednie przeszłych wieków także dają nam tropy czego mamy oczekiwać:

Jan z Cleft Rock (14 wiek): Przed końcem świata … Papież ze swoimi kardynałami będzie musiał w tragicznych okolicznościach opuścić Rzym by udać sie w miejsce, gdzie będą nieznani. Papież umrze śmiercią tragiczną na wygnaniu. Cierpienia Kościoła będą o wiele większe niż kiedykolwiek w Jego dziejach… Około roku 2000 A.D. Antychryst przedstawi się światu.

Joachim z Fiore przepowiadał: Antychryst obali papieża i uzurpuje jego władzę.

Premol (5 wiek) przepowiadał o podzielonych dwóch stronach i o uciekającym papieżu czasów ostatecznych.

Wszędzie toczy się wojna! Ludzie i nacje ścierają się przeciwko sobie… Rzym upada w zgiełku. I widzę Króla Rzymu ze swoim Krzyżem i Tiarą otrząsajcy kurz ze swoich butów śpiesząc w ucieczce na inne ziemie. Twój Kościół, o Panie, został rozdarty przez swoje własne dzieci. Jeden obóz wierny uciekającemu Papieżowi, drugi pozostaje przedmiotem nowego rządu Rzymu, który złamał Tiarę.

Jesteśmy ostrzegani przed tym jak będziemy w przyszłości traktowani. Dlaczego więc powinniśmy walczyć? Ponieważ Bóg powołał nas byśmy byli Jego stróżami (zobacz Ezechiel 33). Czy powinniśmy być zaskoczeni tym, że zły zareaguje w ten sposób w stosunku do nas po tym jak ujawnimy jego i jego ukryte plany? Niech Bóg nas prowadzi w Swojej Prawdzie i Miłosierdziu według Swojej Boskiej Woli.

Biorąc pod uwagę te wszystkie proroctwa o fałszywym proroku antypapieżu, kto więc jest tym „Piotrem Rzymianinem” z proroctwa św. Malachiasza, który hipotetycznie obecnie rządzi jako ostatni papież tej ery? Profetyczne przesłania Pedro Regis, który posiada aprobację swojego biskupa mówią, że nie jest nim nikt inny jak sam św. Piotr duchowo nadzorując z Nieba Kościołem, gdyż zgodnie z proroctwami ziemski tron piotrowy jest teraz pusty i w posiadaniu oszusta. Czy jest to prawdą, czy nie, ja tego nie wiem, ale jest prawdopodobnym. Czas nam pokaże. Niektórzy mogą tu wtrącić, że dzisiaj Katolicy nie są zobowiązani wierzyć w prywatne objawienia, ale zapytam was – czy myślicie, że Bóg byłby zadowolony z naszego stanowczego odrzucenia Jego proroczych słów, tylko dlatego że są one dla nas niewygodne? Czyż proroctw tych nie znajdujemy w samym Piśmie Świętym? A czy św. Paweł nie mówi o proroctwach, żeby „ sprawdzać wszystko i zachowywać to, co jest dobre? (Tes. 5.21) i papież Urban VIII czy nie wypowiedział się o rzekomych proroctwach, że „lepiej jest w nie wierzyć niż nie wierzyć”?

12. Jest napisane na ścianie Bożym Palcem. Jeżeli wszystkie te proroctwa odnoszą się do papieża Franciszka, a jest to możliwe, to proroctwa dotyczące papieża męczennika, jak nazywany jest on w słynnym śnie św. Jana Bosco i w 3-ciej Tajemnicy Fatimskiej oraz proroctwie Piusa X, jako papieża opuszczającego pośpiesznie Watykan, który umiera okrutną śmiercią na wygnaniu, mogą odnosić się do papieża Emeryta Benedykta. Kilka ostatnich papieży prorokowało o jednym ze swoich następców:

Według proroctwa Piusa X:

Widziałem jednego z moich następców o tym samym imieniu, który uciekał po ciałach swoich towarzyszy. Schronił się on w jakiejś kryjówce; ale po krótkim czasie wytchnienia, umiera on okrutną śmiercią.

Czy to proroctwo odnosi się do papieża Emeryta Benedykta? Całkiem możliwe. Sw. Pius X przepowiedział, że papież, który będzie uciekał z Rzymu i umrze śmiercią okrutną nosi to samo imię co on. Pius X i Benedykt XVI obaj otrzymali na chrzcie św. imię Józef.

Tak więc, Benedykt może być tym „biskupem w bieli”, który jest męczennikiem w 3-ciej Tajemnicy Fatimskiej oraz tym, który zostaje męczennikiem we śnie św. Jana Bosco.

Kardynał Józef Ratzinger oświadczył o 3-ciej Tajemnicy Fatimskiej, a tym samym ogólnie o tych objawieniach: „Objawienie mówi o niebezpieczeństwach oraz o tym jak możemy się przed nimi obronić.” Innymi słowami, są to ostrzeżenia i są one co najmniej częściowo uwarunkowane. Niemniej jednak przepowiednie o Fałszywym Proroku i o Antychryście z Księgi Apokalipsy muszą się wypełnić razem z tym, że zostaną on wrzuceni żywcem w morze ognia piekielnego (Ap 19:20)

11 maja 2010 roku podczas lotniczej podróży do Portugalii zapytano papieża Benedykta XVI o Trzeci Sekret Fatimski, papież odpowiedział „Cierpienia Kościoła przyjdą dokładnie z wnętrza Kościoła, z grzechów, które istnieją w Kościele.” Następnie 13go maja 2010 w obecności 500 000 pielgrzymów w Fatimie powiedział „Ktokolwiek myśli, że profetyczna misja Fatimy jest zakończona, oszukuje samego siebie.” Również kiedy został papieżem wypowiedział te słowa: „Módlcie się, żebym nie uciekł ze strachu przed wilkami.” I również Jan Paweł II zanim został papieżem słynnie stwierdził: „Stoimy teraz w obliczu największej historycznej konfrontacji, przez jaką musi przejść człowieczeństwo. Wcale nie sądzę, żeby szerokie kręgi społeczeństwa amerykańskiego czy szerokie kręgi wspólnoty chrześcijańskiej zdawały sobie z tego w pełni sprawę. Dzisiaj stoimy w obliczu ostatecznej konfrontacji pomiędzy Kościołem i anty-kościołem, Ewangelii i anty-ewangelii.” Zaledwie kilka lat przedtem papież Paweł VI powiedział światu: „Ogon diabła działa w kierunku rozpadu świata katolickiego. Ciemności Szatana weszły i rozszerzyły się w Kościele Katolickim nawet na jego szczyt. Apostazja, utrata wiary, rozprzestrzenia się na całym świecie aż do najwyższych poziomów w Kościele.


Co ciekawe, Siostra Faustyna napisała w swoim pamiętniku, że najgorszym dniem cierpienia„, kiedy czuła się tak, jakby była w Getsemani (gdzie Jezus został zdradzony przez Judasza) był dokładnie TYM SAMYM DNIEM W KTÓRYM URODZIŁ SIĘ PAPIEŻ FRANCISZEK. Pisze ONA:
17 grudnia [1936]. Ofiarowałam ten dzień za kapłanów. Cierpiałam bardziej dzisiaj niż kiedykolwiek wcześniej, zarówno wewnętrznie i zewnętrznie. Nie wiedziałem, że jest możliwe, aby tak bardzo cierpieć w jeden dzień. Próbowałam zrobić Godzinę Świętą, w trakcie której duch mój otrzymał smak goryczy Ogrójca.

II. Stosownie do przepowiedni, czego możemy oczekiwać od fałszywego proroka.

Oto siedem „znaków” fałszywego proroka na które trzeba uważać:

1. Paraduje (Fałszywą) Pokorę z Mistrzowskim Zwodzeniem: Zło to duma zamaskowana przebrana w pokorę. Każda pokorna”, rzecz jaką robi zostanie celowo rozgłoszona za pośrednictwem mediów, a on będzie twierdził, że jest po prostu normalną skromną osobą, podczas gdy jego działalność pokaże go jako bezwstydnego ekshibicjonistę. Propaganda ta zostanie wykorzystana do podniesienia jego własnej popularności i pozornego egalitaryzmu(1). Zamiast bronić wiary, będzie starać się on zaimponować światu katolickiemu przez swoje czyny i nauki. Jego pokaz pokory będzie używany nie tylko by oczerniać Benedykta XVI i reszty jego poprzedników, ale przedstawić Benedykta XVI jako jakiegoś niemiłosiernego silnego tradycjonalisty. Jeśli to będzie miało miejsce w dzisiejszym pontyfikacie, wtedy zaczniemy widzieć dwie strony dzielące się: katolicy Franciszka vs katolicy Benedykta.
Nie będzie on tym, kim wydaje się być, jako fałszywy prorok będzie on jednym z największych oszustów w historii ludzkości, tak więc będzie wydawał się on perfekcyjnie przeciwieństwem tego, kim naprawdę jest, a nawet dosadniej, niż gdyby był naprawdę takim, jakim wydaje się być. W ten sposób, będziemy odbierać go jako grającego swoją rolę bardziej doskonale niż mógłby to robić prawdziwy papież, przynajmniej na początku. Wszystkie inne papieże będą ukazywani pomniejszeni bardziej niż powinni, w porównaniu ze światłem w jakim on się ukazuje. Będzie wydawał się być papieżem nad papieżami.
Ale, jego niezgodność z tradycją i zawoalowana autopromocja będzie jednym ze „znaków” aspiracji fałszywego proroka.


2. Manifestuje Niewytłumaczalne Charyzmy i Osiąga Szybki Wpływ Globalny: Niewytłumaczalnie i natychmiast został pokochany przez świat i media z niespotykaną dotąd kolosalną popularnością, gdzie bez względu na to, co mówi czy robi, będzie to zawsze interpretowane tylko w jeden sposób, będzie angażować się w podwójną mowę (mówiąc do obu stron równocześnie, mówiąc różne rzeczy do różnych ludzi na ten sam temat), powodując w ten sposób celową dezorientację wiernego. Będzie on traktowany jak żywy święty. Takie moce będą mu towarzyszyły, że ani jedno słowo z jego ust nie będzie kwestionowane. Po pewnym czasie, będzie również wydawać się że posiada nadprzyrodzone dary i ludzie uwierzą, że potrafi czynić cuda. Każdy, kto się będzie mu sprzeciwiać będzie krytykowany i uznany za heretyka (całkowite przeciwieństwo tego, co jest prawdą). Wszystkie takie dusze oskarżone o bycie heretykami zostaną wyśmiane i pomniejszone a nawet prześladowane.
Przykładem jego podwójnej mowy może być: Oczywiście wiemy, że tradycyjnie małżeństwo jest pomiędzy mężczyzną i kobietą, i tak powinno pozostać; ale musimy być tolerancyjni i mieć współczucie dla tych, którzy są w związkach homoseksualnych, którzy mają również swoje prawa (legalnie). W dzisiejszym świecie, musimy wyjść naprzeciw ludziom tam, gdzie są; a kim zresztą jesteśmy my, by sądzić; tak więc, będziemy wymagać od kapłanów by udzielali im błogosławieństwa kościelnego dla dobra wszystkich.


3. Wykorzystuje Prawo Stopniowości (i Popularnego Poparcia) By Udaremnić Każdą Opozycję: Ukrytą agendą fałszywego proroka będzie przesuwać się krok po kroku, ale zawsze w dwóch kierunkach jednocześnie (w kierunku zdającym się respektować nauczanie Kościoła oraz w kierunku zmiany dla pozornie ważnego powodu), tak, że zmiany, które nastąpią będą wystarczająco niewielkie i wierni nie będą wystarczająco pobudzeni i zaniepokojeni by widzieć poza pozorną dobrą wolą papieża. Jako takie będzie to zbyt trudne by zebrać jasną defensywę by go zatrzymać. Na zasadzie małych prawie niedostrzegalnych kroczków za pomocą czego aktualizacja nauczania Kościoła staje się unowocześnianiem, staje się rzeczywistą zmianą, staje się herezją z progresją, która jest tak przebiegła, że staje się nie do zatrzymania, i to w taki sposób, że jest jeszcze broniona przez wiernych, którzy nie są świadomi oszustwa i agendy, która rozwija się z powodu swojej stopniowej natury i podwójnej mowy, która ją otacza.


4. Projektuje Otwartość na Doktrynalną Rewizję i Wyznacza Kurs Apostazji: fałszywy prorok zwiedzie Kościół w herezję, o której mowa jest w pierwszej pieczęci Apokalipsy, kiedy prawdziwa wiara zostanie wykręcona, kiedy Kościół zostanie postawiony przez rozcieńczoną doktryną. Zadaj sobie pytanie: Czy papież Franciszek podejmuje kroki, które mogą położyć podwaliny dla zmian doktryny i moralności, nawet do powstania jednej światowej religii? Jeśli jest on fałszywym prorokiem, Franciszek nie będzie po prostu od czasu do czasu w swojej retoryce popełniał teologicznych błędów, ale zamiast tego, będzie on stopniowo przechodził w kierunku otwartego głoszenia fałszywej wiary, wykazując w ten sposób, że wiara którą posiada i wyznaje jest fałszywa, ukazując siebie jako heretyckiego antypapieża i zmylając wielu kreśląc prawdziwą wiarę w tajemnicy wiary fałszywej. Znajdzie on również rozwiązanie jak zjednoczyć wszystkie kościoły w jeden. Okrzyknięty współczesnym innowatorem, będzie oklaskiwany przez świat świecki, ponieważ będzie on tolerować grzech. Wprowadzi nowe ustawy, które nie tylko są sprzeczne z naukami (moralności i doktryny) Kościoła katolickiego, ale który będą sprzeciwiać się wszystkim prawom chrześcijańskim. Nie znaczy to, że będzie to łatwe dla wszystkich by to zauważyć, gdyż użyje on sprytnie spreparowane powody, sformułowane w miękki, delikatny sposób aby oślepić wielu przed Prawdą. Każdy liberalny biskup i teolog będzie miał posłuch tego papieża i jego pochwały. Przywódcy Kościoła będą również mówić w podwójnej mowie w swoich wysiłkach by naruszyć doktrynę katolicką ich słowa miłości pokryte cytatami z Pisma Świętego będą wykorzystywane wyłącznie by nas oszukać i będą planować różne lekkomyślne i mylące oświadczenia dla publiczności a z kolei Fałszywy Prorok Papież będzie chwalić ich jako innowatorów. Jak do tego dojdzie, będzie wymagany wybór od wszystkich wiernych katolików, po czyjej stronie stoją, albo automatycznie znajdą się po złej stronie! Niestety, wiele obejmie te fałszywe kłamstwa i rozluźnienie swoich fałszywych przywódców zamiast stawić czoła wyzwaniom Prawdy. St. Robert Bellarmin stwierdził: Jest dane (tylko) kilku rozpoznać prawdziwy Kościół pośród ciemności tylu schizm i herezji, i jeszcze mniejszej liczbie dane jest kochać prawdę, którą uznają oni jako ucieczkę (biorąc ją) w objęcia.

Zatem, wielu wiernych zostanie wprowadzonych w błąd. Będą następować podziały. Następnie Fałszywy Prorok przygotuje dla Antychrysta rządzenie jedną nową światową religią i razem będą pracować by oszukać wszystkie dzieci Boże. Ale prawdziwy Kościół nie zostanie zwyciężony. Prawda Objawienia jaka przekazywana jest nam w Kościele poprzez Pismo (Biblię) i Tradycję (Katechizm) nie może być zmieniona. I nigdy nie wolno nam czynić zła (takiego, jak zmieniać moralność czy zniżać doktrynę), nawet dla ważnego powodu. Pewnym „znakiem” herezji fałszywego proroka jest zmiana jakiejkolwiek doktryny, z jakiegokolwiek powodu, nawet sprytnie ukrytego powodu takiego jak dla dobra (fałszywego) miłosierdzia, współczucia czy jedności jak jest wykazane przez następujące trzy przykłady obecnie dyskutowane w Watykanie:

Fałszywe miłosierdzie w udzielaniu Komunii św.(bez ważnego stwierdzenia nieważności) dla par rozwiedzionych katolików w kolejnym cywilnym związku, pomimo tego, że są oni w stanie cudzołóstwa

Werset z Biblii: Każdy, kto oddala swoją żonę (chyba że małżeństwo jest niezgodne z prawem), a bierze inną, popełnia cudzołóstwo.Mateusz 19: 9


Cytat z
Katechizmu: Kościół twierdzi, że nowy związek nie może być uznany za ważny, jeśli ważne było pierwsze małżeństwo. Jeśli rozwiedzeni pobrali się w związku cywilnym, znajdują się oni w sytuacji, która obiektywnie narusza prawo Boże. W związku z tym nie mogą oni przystępować do Komunii eucharystycznej tak długo, jak długo trwa ta sytuacja. KKK 1650


Fałszywe współczucie i nadmierna tolerancja wymagająca od kapłanów Kościoła błogosławieństwa” związków homoseksualnych, nawet jako sposób dla uniknięcia dyskryminacji


Wersety
Biblijne: Czy nie wiecie, że niesprawiedliwi nie posiądą królestwa Bożego? Nie łudźcie się! Ani rozpustnicy, ani bałwochwalcy, nie cudzołożnicy, ani homoseksualiści, ani złodzieje, ani chciwi, nie pijacy, ani oszczercy, ani zdziercy nie odziedziczą królestwa Bożego1 Kor 6:9 RSVCE


Dlatego to wydał ich Bóg na pastwę bezecnych namiętności: mianowicie kobiety ich przemieniły pożycie zgodne z naturą na przeciwne naturze. Podobnie też i mężczyźni, porzuciwszy normalne współżycie z kobietą, zapałali nawzajem żądzą ku sobie, mężczyźni z mężczyznami uprawiając bezwstyd i na samych sobie ponosząc zapłatę należną za zboczenie.Rz 1:26-27


Cytaty z
Katechizmu: Opierając się na Piśmie Świętym, który przedstawia akty homoseksualne jako akty poważnego zepsucia, tradycja zawsze oświadczała, że „akty homoseksualizmu wewnętrznie nieuporządkowane.” Są one sprzeczne z prawem naturalnym. Wykluczają z aktu płciowego dar życia. Nie wynikają z prawdziwej komplementarności uczuciowej i płciowej. W żadnym wypadku nie będą mogły zostać zaaprobowane [Nawet] sama ta skłonność jest obiektywnie nieuporządkowana „. KKK 2357-8


Przymierze małżeńskie, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę na całe życie, jest ze swej natury skierowane ku dobru małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa.” KKK 1601


Sam Bóg jest twórcą małżeństwa.Powołanie do małżeństwa jest wpisane w samą naturę mężczyzny i kobiety kiedy wyszli z ręki Stwórcy.” KKK 1603


Pismo Święte stwierdza, że ​​mężczyzna i kobieta zostali stworzeni dla siebie A tak nie są już dwoma, ale jednym ciałem. KKK 1605


Fałszywa jedność (ekumenizm), umożliwiając niekatolikom przyjmowanie Komunii św w Kościele katolickim poprzez doktrynalny kompromis lub zmiany oraz poprzez zmiany w samych sakramentach św.


Werset z Biblii: „Dlatego też kto spożywa chleb lub pije kielich Pański niegodnie, winny będzie Ciała i Krwi Pańskiej. Niech przeto człowiek baczy na siebie samego, spożywając ten chleb i pijąc z tego kielicha. Kto bowiem spożywa i pije nie zważając na Ciało [Pańskie], (akceptując wszystkie doktryny Kościoła i bycia w stanie łaski uświęcającej i w pełnej komunii z Kościołem) wyrok sobie spożywa i pije.

1 Koryntian 11:27-29


Cytaty z
Katechizmu: Jeśli ktoś ma świadomość grzechu ciężkiego musi przystąpić do sakramentu pojednania przed przyjęciem Komunii św.” KKK 1385


Ci, którzy przyjmują Eucharystię, muszą posiadać wymagane dyspozycje.” (KKK 1388) Muszą być w pełnej komunii z Kościołem katolickim, akceptować wszystkie doktryny Tradycji Kościoła oraz być w stanie łaski uświęcajcej.


Wspólnoty kościelne wywodzące się z reformacji i oddzielone od Kościoła Katolickiego,” nie przechowały właściwej rzeczywistości eucharystycznego Misterium w całej Jego pełni, zwłaszcza z powodu braku sakramentu święceń. To z tego powodu, interkomunia eucharystyczna Kościoła Katolickiego z tymi społecznościami nie jest możliwa.KKK 1400


Ci, którzy przyjmują Eucharystię, muszą dać dowód posiadania wiary katolickiej w odniesieniu do tych sakramentów (w tym Prawdziwej Obecności) i posiadać wymagane dyspozycje.” KKK 1401


Nasz Kościół jest coraz bardziej atakowany z zewnątrz i od wewnątrz. To, co zobaczymy jest próbą całkowitego przekształcenia Kościoła Katolickiego, nawet pośród hierarchii. Czyż nie są to już samedoktryny demonów i aspiracje kłamców„, o których św. Paweł ostrzegał, że będą zaaprobowane w czasach ostatecznych (1 Tym 4:1-2, 2 Tym 3: 1-5)? A jeśli tak, nie wyciągajcie innego wniosku, Gniew Boży rzeczywiście zostanie skierowany przeciwko tym, którzy tłumią prawdę (Rz 1:18). Być może, może to być powiedziane również względem każdego, kto tłumi niebiańskie przesłania zawarte również w proroctwach.


5. Inicjuje Dywizje I Potajemnie Walczy: fałszywy prorok doprowadzi Kościół do wciągnięcia Go w rewolucyjne wojny i wewnętrzne podziały, doprowadzając do zafałszowania Wiary Chrześcijańskiej, tak aby stworzyć nową religię ukształtowaną na humaniźmie a nie na Objawieniu, podług dróg człowieka nie zaś dróg Boga. Takie wojny są omówione w drugiej pieczęci Apokalipsy, które ustawią scenę na wyniesienie Antychrysta, który dojdzie do władzy jako fałszywy rozjemca ze swoją pozornie kochającą humanitarną fasadą. Miejcie się na baczności. Przez swój podły podstęp, Antychryst będzie postrzegany jako posłaniec miłości, pokoju i harmonii na świecie. Pokaże fasadę uroku, pozornego współczucia i miłości dla wszystkich. W tym momencie, fałszywy prorok zostanie na jakiś czas zepchnięty na bok, ponieważ w tym czasie Antychryst będzie wchodzić na scenę światową, jak jest przepowiedziane. Kiedy usłyszycie doniesienia mediów o nowym, obiecującym, wykwalifikowanym negocjatorze pokojowym, będziecie wiedzieć, kim on jest. Będzie on bardzo bliskim sojusznikiem fałszywego proroka i nie będzie złudzeń co do tego kim on jest. Cały świat będzie pod jego wrażeniem. Zbałamuci on wielu i powie ludziom, że rzeczy są dobre, kiedy są one złe, i są święte, wtedy kiedy nie są. Będzie chronić i promować wilki, które chcą pożreć dusze dzieci Bożych; ale prawdziwi wierzący będą wiedzieć, kim on jest.


6. Popiera Nowy Porządek świata I Jedną światową Walutę: Fałszywy Prorok odda swój hipnotyzujący globalny wpływ na cały świat człowiekowi bezprawia, którzy powstanie jako (fałszywy) rozjemca by zakończyć globalną wojnę, która wkrótce nadejdzie oraz pomóc mu w tworzeniu nowego porządku świata, co jest opisane w rozdziale 13 Księgi Objawienia. I Antychryst będzie kontrolować ludzkość poprzez nową światową walutę i znak bestii. Następnie zacznie się prześladowanie prowadzone przez Sojusz Nowego Porządku. Musimy być odważni i gotowi by odebrać kilka ciosów za Prawdę. Jak Benedykt XVI powiedział ostatnio: Odwaga prawdy, jest w moich oczach, pierwszym kryterium w kolejności do świętości” w tych czasach.


7. Ostatecznie Pomaga w Wielkim Prześladowaniu: Te dwie osoby, antychrysta i fałszywego proroka, pod kierownictwem szatana i doprowadzą całą ludzkość na skraj zagłady. Prześladowanie będzie rozwijać się powoli i na początku będzie subtelne, według prawa stopniowości. Fałszywy Prorok i Antychryst będą działać zgodnie w celu doprowadzenia na świat spustoszenia, co doprowadzi do dopełnienia się obrzydliwości w Kościele Katolickim. Wszystka prawda nauk Chrystusa zostanie przekręcona. Wszystko będzie kłamstwem.


Fałszywy Prorok,
który będzie kierował skorupą Kościoła Katolickiego na ziemi rozkaże ludzkości czcić człowieczego lidera Antychrysta, a nie Boga (Ap 13, 14-15). Następnie Sakramenty będą jedynie dostępne tylko od tych księży (i innych duchownych chrześcijańskich), którzy pozostaną lojalni wobec Chrystusa i Prawd Wiary. Problemem jest to, że ci, którzy będą przy boku Antychrysta i Fałszywego Proroka będą widziani, że robią wiele dobrego na świecie, podczas gdy ci, którzy przestrzegają Praw Bożych będą demonizowani, poszukiwany i prześladowani. Dwóch Świadków, Kościół Katolicki i Dom Izraela, będzie zeznawać przeciwko fałszywemu chrystusowi i fałszywemu kościołowi i będą oni prześladowani, zarówno na zewnątrz jak i od wewnątrz. Nadejdzie czas, kiedy wyda się, oba zostały zniszczone. Ale Bóg będzie interweniować i ponownie powstaną by utworzyć Nowe Niebo i Nową Ziemię.

Jak reagować jeśli

papież Franciszek jest Fałszywym Prorokiem

III. Jak katolicy powinni odpowiedzieć na możliwość, że papież Franciszek może być fałszywym prorokiem

Katolicy wierzą, że z woli i nauczania Chrystusa, Magisterium Kościoła jest chronione charyzmatem nieomylności przez Moc Ducha Świętego, papież nigdy nie może się mylić w swoim oficjalnym nauczaniu w sprawach wiary i moralności. Prawdziwy Kościół nigdy nie będzie błądzić w wierze i moralności. Jako katolicy wiemy, że to jest prawda. Więc niech nikt nie manipuluje czy ingeruje w Słowo Boże.


Z drugiej jednak strony, jeśli papież osobiście obejmuje herezję (fałszywa doktryna lub niegodziwość), nawet w tajemnicy, wtedy de facto nie jest on już papieżem. Tak więc, jeśli papież naucza fałszywej doktryny (lub zmienia doktryny), to jest to pewien „znak”, że nie jest on ważnym papieżem, jak omówiłem to w mojej ostatniej książce „Znaki Czasu”. W takim przypadku, jego nauczanie nie powinno być przestrzegane i nie powinno się za nim iść. Wierni katolicy muszą dostosować się do tej możliwości, zwłaszcza z uwagi na niebiańskie przepowiednie z tym związane oraz ze względu na poważne obawy jakie Papież Franciszek ciągle wzbudza, a także na drogę w której kierunku zdaje się nakłaniać. Jednak, ze względu na nasze wymagane posłuszeństwo Magisterium, nie możemy decydować wyłącznie dla siebie, czy jest on w herezji a tym samym nieważny. Musimy więc poczekać, aż inna najwyższa władza Kościoła (jak np. Emerytowanego papieża Benedykta) zadeklaruje to tak i przedstawi najczystsze dowody.


Ale ludzie już pytają, w jaki sposób należy reagować na możliwość że papież Franciszek może być fałszywym prorokiem? Oto sześć sposobów, jak następuje:


1. Pozostańcie posłuszni i czujni. W sumieniu, sercu, umyśle i woli pozostańcie posłuszni papieżowi Franciszkowi i uważajcie go za ważnego papieża na razie. Wiedzcie, że Magisterium Kościoła pozostaje nieomylne, ale nie fałszywy prorok i jego kłamstwa, kimkolwiek on by nie był. Każdego, kto popiera związki homoseksualne, kontrolę narodzin / antykoncepcję, aborcję czy eutanazję, kapłaństwo kobiet, okrojoną doktrynę i inne herezje należy unikać.


A biorąc pod uwagę dotychczasowe osiągnięcia papieża Franciszka w świetle rosnących dowodów proroctwa, powinniśmy przestać chwalć jego i jego niepokojące działania; stojąc wiernie przy nim (na razie) jako papieżu; modląc się za niego; i prosząc o wyjaśnienia, pozostając czujnym dla dobra dusz i Kościoła. Nie pragniemy nic więcej jak być wierni papieżowi. Musimy także widzieć naszą drogę przez ten moment mocnym rozumowaniem i wiarą. Obecnie sytuacja ta wymaga zdecydowanej czujności.


2. Pozostańcie czujni i badajcie. Nie chowajcie głowy w piasku mając nadzieję, że to wszystko ucichnie. Biorąc pod uwagę proroctwa oraz śledząc papieża i jego niepokojące wypowiedzi, jest dozwolone, a nawet właściwe w tych okolicznościach, oceniać/szacować, nawet nieco krytycznie, działania i nauki papieża Franciszka. Jako katolikom dozwolone jest branie pod uwagę możliwości, że może on być fałszywym prorokiem, ale jeszcze tego nie finalizując. Tak więc, w tym momencie, nie jest pomocne nadmiernie wychwalanie wszystkiego co mówi i robi, błędnie myśląc, że tym samym sprawi to, że będziesz lepszym lub bardziej wiernym katolikiem. Zamiast tego,  powinniśmy spojrzeć na to, co mówi i robi – krytycznym okiem rozumu, ponieważ wymagają tego czasy, jednocześnie zachowując nienaruszoną naszą wiarę. Rzeczywiście sytuacja ta, która się warzy może nas zgorszyć. Ale przypomnijmy św. Tomasza z Akwinu, który cytuje św. Grzegorza mówiąc: Jeśli ludzie oburzeni na prawdę, to lepiej, aby umożliwić narodziny skandalu, niż zrezygnować z prawdy.Pamiętaj, podejrzenie nie oznacza winy, tylko możliwość winy, a tym samym konieczność dochodzenia. I to, co powinniśmy zrobić, to dzielić się proroctwem i wątpliwościami Prawda jest jak lew. Nie trzeba jej bronić. Tylko ją rozwiążcie. Sama będzie się bronić”, mówi Augustyn. Bądźcie więc stróżami moralności i doktryny Kościoła i ambasadorami niebiańskich przepowiedni. Przez jakiś czas, nawet jeśli sytuacja się pogorszy, nie zdziwcie się, jeśli nawet dobrzy biskupi i teologowie będą zdezorientowani błędnie kierując się w przychylności i entuzjaźmie. Wystarczająco szybko, jeśli rzeczy będą się mieć jak podają proroctwa, staną się one bardziej zrozumiałe dla nich jak i dla większej liczby wiernych. Bądźcie cierpliwi i wytrwali.

3. Pozostańcie W Jedności W Prawdzie Chrystusa. Co stało się z niech wasze „tak” będzie „tak” a wasze „nie” będzie „nie”? Nie pozwólmy, aby nasza wiara została naruszona; wiemy, że nasze doktryny i moralność niepodważalne i niezmienne. Nawet jeśli niektórzy z przywódców Kościoła chcą nas zmienić (i Chrystusa) i pozostawić nas (i Chrystusa) chcąc rozdzielić nas i podzielić, będziemy niepodzielni. Jeśli te proroctwa się spełnią (a idą one w tym kierunku), to my nie możemy odzielić się od Kościoła, to oni oddzielą się od nas. Jedyne co możemy zrobić, to trzymać się tu, gdzie zawsze byliśmy w prawdzie: wierze i doktrynie Kościoła, gdzie pozostanie prawdziwy Kościół. Kierowany przez Słowo Boże w Katechizmie i w Biblii, wraz z prawdziwym Magisterium.

Czy będzie silna i niekorzystna reakcja dla tego artykułu, prawdopodobnie. Czy będzie zacięta, być może? Dlaczego to piszę? Faktem jest, że szatan ma nadzieję zatruć nasze umysły na proroctwa Pana i zachować zasłonę na naszych oczach odnośnie rozwijania swoich planów. Musimy zdawać sobie z tego sprawę i starać się nie ulegać planom złego, aby nas podzielić i wykorzystać byśmy atakowali się nawzajem. Nastawi on jednego przeciw drugiemu. Wzbudzi wątpliwości i podziały. Jest oczywiste to, że musimy przygotować się do duchowej walki, która wyleje straszny potop nienawiści, nie tylko na niebieskie przekazy ale również wobec tych, którzy je promują. Nie możemy pozwolić, by te ataki nas powstrzymały. Polecam byśmy reagowali ignorując te ataki, w ten sposób ruszymy do przodu i damy światu te niebiańskie przesłania tak szybko, jak to możliwe. Wielu, gdy przedstawia się im te przesłania, będą mieć skrupuły by ich słuchać, ale tak jak i my, zostaną oni podani łasce, by ujrzeć Prawdę objawienia i prawdę wypełniających się wydarzeń.

Pamiętaj, nie musisz iść za nikim, kto głosi herezje (błędy doktrynalne lub moralne). Podstępna schizma rozwija się w głównym ciele Kościoła pomiędzy Katolikami, którzy chcą obalić nauki i doktryny Kościoła oraz wiernymi, którzy nie chcą zmian. To ci, którzy promują apostazję, a nie wierni, którzy pozostają wierni doktrynie, spowodują nową schizmę. Kiedy pójdą za daleko, jeśli jest to prawdziwy program papieża Franciszka, to będziemy patrzeć na „godnego PasterzaBenedykta XVI, aby wydobył błąd i przywrócił Kościołowi jego piękno (jak . Tomasuccio de Foligno prorokował, że papież tak zrobi). Co do reszty, zostawmy wszystko Woli Pana.

4. Bądźcie miłosierni. Zareagujecie w taki czy inny sposób na informacje zawarte w tym artykule, poprzez potwierdzenie lub nie zgodzenie się. Jeśli weźmiecie pod uwagę możliwość, że te przepowiednie mogą być prawdziwe, to rozsyłajcie ten artykuł. Bóg nie daje Swojego proroctwa kilku wiernym o otwartych poglądach ale wszystkim wiernym. Chce by Jego objawieniem się dzielić i rozpowszechniać je dla każdego, kto zechce słuchać i odpowiedzieć. I trzeba zdawać sobie sprawę, że wielu, zwłaszcza w tym momencie nie będzie się jeszcze z tym zgadzać. Nie będą w stanie widzieć i rozważać jeszcze tej sytuacji. Nie staraj się argumentować swojego punktu widzenia. Przedstaw informacje. Módl się o rozeznanie. Módlcie się za Papieża i za Kościół, o prawdziwe miłosierdzie, współczucie i jedność. Módlmy się za siebie o jedność w prawdzie. Czas sprawi, że rzeczy staną się jaśniejsze w taki czy inny sposób. Papież Franciszek albo jest fałszywym prorokiem, co jest realną możliwością, albo nie jest, a jest nim ktoś inny. Idzie on w tym kierunku albo nie, i krytyka tych przekazów niczego nie zmieni. Jeśli idzie on w tym kierunku, będziesz zadowolony, że Bóg poinformował cię o tym wcześniej przez swoje proroctwa, nawet jeśli początkowo je odrzuciłeś.

5. Pozostawajcie w nadziei. Bóg trzyma kontrolę, a wydarzenia tych czasów w Jego Opatrzności. Pamiętaj, że Bóg daje najlepsze rzeczy ze wszystkich tym, którzy Go miłują (Rzymian 8:28). On przepowiedział te rzeczy poprzez Daniela i Jana w Biblii i poprzez wiele niebiańskich przepowiedni tak, abyśmy mieli odwagę kiedy wydarzenia zaczną się rozwijać, tak abyśmy rozpoznali, że On pragnie, abyśmy odpowiedzieli z nadzieją i wiarą w Niego. Strach nie jest od Pana. Dodajmy własny Psalm 91: Powiem o Panu: „On jest moją ucieczką i twierdzą moją, moim Bogiem, w którego wierzę nie będę się bał grozy nocy ani strzały, która leci w dzień. Chrystus dba o nas i o naszych bliskich, i wiedz, że wysłał on swoją Matkę, aby pomagała nam w sposób szczególny w tych czasach.

6. Trwajcie na modlitwie. Modlitwa jest jedyną drogą do zwycięstwa i pokoju. Proroctwa o fałszywym proroku bliskie spełnienia. Według Księgi Objawienia i innych proroctw, fałszywy prorok musi być na swoim miejscu jako pierwsza pieczęć w Końcowej Bitwie, nawet przed innymi pieczęciami wojen, głodu, epidemii, pierwsza jest pieczęć wielkiej apostazji zanim nastąpi druga pieczęć apokaliptycznych wojen. Fałszywy Prorok będzie fałszywym Eliaszem, fałszywym Janem Chrzcicielem, który potwierdzi powstającego anty-chrysta. Przez swoją władzę religijną i globalne wpływy pomoże on ugruntować władzę Antychrysta. Ale, my z kolei pomożemy w pokonaniu złego. I aby to robić, musimy się modlić. Módlcie się, módlcie się, módlcie się!


Wydaje się, że ostatni Papież proroctwa Malachiasza jest już na miejscu i wielka apostazja wkrótce się rozpocznie. Dla tych, którzy mają oczy aby widzieć, powstaje końcowa burza. Musimy dawać świadectwo Prawdzie proroctwa przepowiedni, jak bolesne by one nie były. Jedna rzecz o przepowiedniach nie są one nigdy łatwe, by je słuchać, a tym bardziej zaakceptować. Ale owoce proroctwa są zawsze tym, czego potrzebuje Kościół i tym, co Bóg chce. W ten sposób Jan Paweł II zachęca nas z góry: To nie jest czas, aby wstydzić się Ewangelii To jest czas, aby głosić na dachach.” Czy Franciszek jest fałszywym prorokiem, jak różne proroctwa konkretnie na to wskazują i wiele innych przepowiedni do niego nawiązuje, a jest to zarówno wiarygodne i możliwe, czas nam pokaże. Musimy modlić się za Kościół Katolicki, w tym za papieża Franciszka, że wszystko pozostanie w prawdzie Objawienia Jezusa i Jego śmierci na krzyżu. Jeśli będziecie dzielić się czy kopiować ten artykuł, proszę by robić to w całości. Couragio!

Aby uzyskać więcej informacji na temat proroctwa naszych czasów, przejdź do http://www.TwoHeartsPress.com.

Artykuł ten napisany na podstawie poniższych źródeł:
http://www.conservativedailynews.com
http://www.breathecast.com
http://www.abnewswire.com
http://www.wnd.com
http://gloria.tv
http://www.mychristiandaily.com
http://www.christiannewswire.com
https://www.prbuzz.com
http://www.myprgenie.com
http://www.digitaljournal.com
http://breakingdeception.com
http://www.endtimeupdates.com

 

Tłumaczyła: Bożena

Komentarzy 61 do “Przepowiednie które wskazują nadchodzące problemy papiestwa”

 1. Dzieckonmp said

  Wiodący niemiecki dziennikarz: CIA naciska na media by promowały III wojnę światową

  Udo Ulfkotte, były redaktor Frankfurter Allgemeine Zeitung, jednej z największych gazet w Niemczech, przyznaje, że pracował dla CIA.

  „Byłem dziennikarzem, przez około 25 lat, byłem kształcony w tym jak kłamać, zdradzać, i by nie mówić ludziom prawdy”, Ulfkotte powiedział RT. „Byłem wspierany przez Centralną Agencję Wywiadowczą, CIA. Dlaczego? Bo jestem pro-amerykański”

  Ulfkotte postanowił powiedzieć prawdę o korporacyjnych mediach kontrolowanych przez finansjerę, ponieważ obawia się wojny w Europie.

  „Niemieckie i amerykańskie media próbują sprowadzić wojnę na ludzi w Europie, doprowadzając do wojny z Rosją. Minęliśmy punkt bez powrotu, i mam zamiar wstać i to powiedzieć … nie jest w porządku to czego dokonywałem w przeszłości, aby manipulować ludźmi, aby siać propagandę przeciwko Rosji”. <https://www.youtube.com/watch?v=yp-Wh77wt1o&gt;

  Ulfkotte stwierdził również, że większość dziennikarzy w korporacyjnych mediach w Stanach Zjednoczonych i Europie jest „pod tak zwaną oficjalną przykrywką” pracując dla agencji wywiadowczej.

  „Myślę, że tyczy się to szczególnie brytyjskich dziennikarzy, ponieważ mają znacznie bliższe stosunki. Dotyczy to szczególnie izraelskich dziennikarzy. Oczywiście francuskich dziennikarzy. […] Dotyczy to Australijczyków, [z] dziennikarzami z Nowej Zelandii, z Tajwanu, no cóż jest tam wiele krajów,” powiedział.

  http://wirtualnapolonia.com/2014/10/16/wiodacy-niemiecki-dziennikarz-cia-naciska-na-media-by-promowaly-iii-wojne-swiatowa/

 2. Dzieckonmp said

  Czy prąd zdrożeje o 120%???

  Trzeba kupować świeczki i lampy naftowe

  http://vod.gazetapolska.pl/8323-wszyscy-zwiewaja-dla-nas-swieczki-i-lampy-naftowe

  • Pokręć said

   Świeczki i nafta do lamp nadal będą sporo droższe od prądu do zasilania lampki LED-owej dającej 100 razy więcej światła.
   Raczej spodziewałbym się, że wszystko inne pójdzie do góry razem z prądem. Będziemy zaciskać pasa i gospodarka stanie jeszcze bardziej. Co ma być to będzie.

  • cox said

   Prawdopodobnie do tego dojdzie, bo rząd Tuska ,,położył laskę” na tzw pakiecie energetycznym, który nakłada na kraje UE obowiązek ograniczenia emisji dwutlenku węgla do 2020 r o kilkadziesiąt procent. To co teraz ,,robi” nierząd Kopaczowej to zwykły piar.

 3. Nn said

 4. Aneta said

  Bardzo cenna wiedza – treści objawień i przepowiedni na temat fałszywego proroka; usystematyzowane fakty i obserwacje zachowań Franciszka. Jestem pewna, że nie znamy wszystkich zakulisowych i personalnych działań biskupa Rzymu. Mam też taką refleksję, że nam zwykłym wiernym dość łatwo będzie zachować się w okresie rozłamu na 2 kościoły. Znamy prawdę i mamy jedynie wykazać się odwagą pozostania przy Słowie Bożym i Tradycji – proste . Ale kapłani, mój kochany proboszcz i wikariusze – jak Oni mają się zachować ? Ich postawa nie tylko determinuje Ich los ALE w kontekście Sakramentów DECYDUJĄ O NASZYM ŻYCIU ! Bardzo bardzo im współczuję , kocham ich i modlę się za kapłanów.

 5. Weronika said

  Szokujące słowa papieża Franciszka: Komunia dla rozwodników w ponownych związkach?
  Opublikowano Wrzesień 9, 2013 by emjot

  Papiez Franciszek

  W cieniu debaty o homomanipulacji umknęły inne, zaskakujące słowa Franciszka. Papież – i to według Radia Watykańskiego – miał się opowiedzieć za rozważaniem udzielania komunii świętej osobom po rozwodzie w ponownych związkach.

  I żeby nie być oskarżonym o niezrozumienie cytuję opinie za Radiem Watykańskim.

  „W obszernej konferencji prasowej Papież odniósł się również do poważniejszych kwestii, jak na przykład do sytuacji osób rozwiedzionych, któ- re żyją w drugim związku. Franciszek przyznał, że na przykład tradycja prawosławna rozumie to inaczej. Daje drugą szansę.

  Zdaniem Ojca Świętego, żyjemy w epoce, która potrzebuje miłosierdzia. I tak też będzie trzeba podejść do tej kwestii.

  Papież będzie o tym rozmawiać z grupą ośmiu kardynałów, których uczynił swymi doradcami” – relacjonują dziennikarze Radia Watykańskiego.

  http://forumdlazycia.wordpress.com/2013/09/09/szokujace-slowa-papieza-franciszka-czy-radia-watykanskiego-komunia-dla-rozwodnikow-w-ponownych-zwiazkach/

  Zwrocmy uwage, ze slowa te padly rok temu. Czyli Franciszek zajal stanowisko w tej kwestii juz rok temu .Nie dajmy wiec zamknac sobie ust oraz nie dajmy sie oszukiwac ze Franciszek robi tylko to do czego „zmuszaja” go ludzie.

 6. Małgosia said

  Jan Paweł II mówił: „Nie lękajcie się! Otwórzcie, otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi! Otwórzcie drzwi jego zbawczej władzy, otwórzcie jej granice państw, systemy ekonomiczne i polityczne, szerokie obszary kultury, cywilizacji i rozwoje. Nie lękajcie się!”.

 7. Małgosia said

  Maryjo…

  Cicha, pokorna,niepowtarzalna
  Królowo świata,gwiazdo zaranna
  dobra,łaskawa,piękna jak lilia
  w tym pozdrowieniu; Zdrowaś Maryja.

  Imion masz wiele choć jesteś jedna
  nieustająca pomoc potrzebna
  Pani Fatimska,z Lourds,Medjugorska
  i z Guadalupe i Częstochowska.

  Najczulsza z matek,niepokalana
  o każde dziecko wciąż zatroskana,
  łzy z niebios ronisz na grzeszną ziemię
  morząc gniew Boga wypraszasz zbawienie.

  Strapionym dzieciom broń zostawiłaś
  z Bożych paciorków różaniec zrobiłaś,
  by jak pociski w złego trafiały,
  pod Twym orężem,pod Twym sztandarem.

  Matko nas wszystkich, Maryjo kochana
  dziś dziękujemy za to oddanie
  w matczyne ręce przyszłość składamy
  bądz pozdrowiona Czcigodna Pani !

  autor ; KobietaZwyczajna

 8. młody said

  Antypapież ma rządzić w Watykanie wraz z antychrystem który będzie mu mówił co i jak ma robić.Skoro Franciszek chce odejść za góra 3 lata to antypapież jeszcze nie nastał ponieważ antychryst się nie ujawnił.Franciszek ulega modernistcznemu lobby i jego wypowiedzi są bulwersujące ale myśle że przyjdzie jeszcze ktoś gorszy od niego.I wtedy będzie prawdziwy koniec papiestwa i Koscioła.

  • młody said

   Franciszek przygotowuje już (nie wiem czy świadomie czy nie) grunt dla antypapieża.Zmienił styl „papieżowania” na bardziej otwarty na świat i luzacki i ten świat to łyknął i przyjął z zadowoleniem dlatego też gdy przyjdzie po nim ten ostatni „papież ” wtedy będzie wydziwiał jeszcze bardziej i nikogo to juz nie będzie szokować poza garstką wiernych Panu Bogu.

   • małgosia MK said

    15.06.2013, 16:48 – WEWNĄTRZ IMPERIUM RZYMSKIEGO POWSTANIE WIELKA OBRZYDLIWOŚĆ PRZECIWKO MNIEhttp://www.paruzja.info/oredzia-przeglad/44-czerwiec-2013/1113-15-06-2013-16-48-wewnatrz-imperium-rzymskiego-powstanie-wielka-obrzydliwosc-przeciwko-mnie

    25.07.2013, 18.52 – MATKA ZBAWIENIA: BĘDZIE SIĘ WYDAWAŁO, ŻE FAŁSZYWY PROROK POWSTAŁ Z MARTWYCH, TAK JAKBY WYDARZYŁ SIĘ CUDhttp://www.paruzja.info/oredzia-przeglad/45-lipiec-2013/1162-25-07-2013-18-52-matka-zbawienia-bedzie-sie-wydawalo-ze-falszywy-prorok-powstal-z-martwych-tak-jakby-wydarzyl-sie-cud

    Młody a ja myślę że jet to ostatni papież biskup Rzymu, FP zapowiadał swoją rychłą śmierć zostało mu 2-3 lata życia(udam się do domu Ojca). Jest to przygotowanie do oszustwa, które ma nastąpić.Z wyprzedzeniem przygotowuje ludzi jaki z niego charyzmatyk i prorok, aby potem zrealizować swój plan . Najpierw uznają FP za proroka, który przewidział swoją śmierć, wówczas ludzie będą lamentować nad FP stojącym jakoby na progu śmierci i wtedy powstanie z martwych .Utwierdzi w ten sposób ludzi w przekonaniu, że ma on błogosławieństwo samego Boga w przeprowadzaniu wszelkich zmian.

    FP jest określony przez proroctwo św. Franciszka jako niszczyciel (destroyer), dlatego, że sieje on destrukcję nie tylko w Kościele, ale niszczeni są ci, którzy się z nim stykają, a są nieświadomi jego zamiarów:Kiedy zwołał braci na krótko przed śmiercią , ostrzegł ich przed przyszłymi nieszczęściami , mówiąc” :
    ” Działajcie odważnie, bracia, bądźcie silni i pokładajcie nadzieję w Panu.
    Czasy wielkich prób i wielkiego ucisku nastaną wkrótce, w których obfitować będą dezorientacja i zagrożenia natury świeckiej i duchowej, gdzie miłość wielu oziębnie i niegodziwość złych przekroczy wszelki wymiar.

    Moc demonów zostanie uwolniona w większym stopniu niż zwykle, nieskazitelna czystość naszego i reszty zakonòw zostanie tak bardzo oszpecona , że tylko bardzo niewielu wśród chrześcijan prawdziwemu papieżowi i kościołowi rzymskiemu ze szczerego serca i miłości doskonałej będzie posłusznych.

    Ktoś, kto nie zostanie wybrany według prawa kanonicznego , w szczytowym momencie ucisku zostanie wyniesiony do godności papieża , starał się on będzie w wyrafinowany sposób zaszczepić w wielu śmiertelną truciznę swojego błędu.

    Wtedy kłopoty zwielokrotnią się , nasz zakon zostanie podzielony, wiele z pozostałych zakonòw rozpadnie się całkowicie , ponieważ nie sprzeciwią się one błędowi, lecz go poprą.

    Będzie tak wiele opinii i podziałòw wśród ludzi , między zakonnikami
    i duchownymi, że jeśli te dni według słòw ewangelii nie zostałyby skròcone, to nawet wybrani ( jeśli to by było możliwe ), zostaliby wprowadzeni w błąd,
    jeśliby nie zostaliby prowadzeni przez tak potężną burzę przez niezmierzoną łaskę Boga.

    Nasza reguła i sposób życia będą przez niektórych w najostrzejszy sposób zwalczane.
    Niezliczone pokusy przyjdą niespodziewanie.
    Ci zaś, ktòrzy przejdą próbę, otrzymają koronę życia.
    Ale ci, którzy z żarliwym duchem z miłości i gorliwości dla prawdy pobożności trzymać się będą, będą cierpieć prześladowania jako nieposłuszni i schizmatycy i niesprawiedliwości doświadczą.

    Ponieważ ich prześladowcy prowadzeni przez złe duchy , będą twierdzić, że był to akt wielkiego posłuszeństwa wobec Boga, aby zabić tego rodzaju zepsutych ludzi i usunąć ich z powierzchni ziemi.

    Pan stanie się jednak ucieczką uciśnionych, i uratuje tych, którzy nadzieję w Nim pokładali.

    I by stać się podobnymi do swojego przywódcy, będą działać pewnie i poprzez śmierć uzyskają życie wieczne , zdecydują się bardziej słuchać Boga niż ludzi , i nie będą bać się w żaden sposób śmierci , bo nie zgodzą się na kłamstwa i zdradę.

    Prawda zostanie przez niektórych kaznodziei przemilczana , przez innych zostanie zdeptana i odrzucona.
    Święty sposób życia zostanie wyśmiany przez tych, którzy ( na zewnątrz ) się do niego przyznają, dlatego Pan , Jezus Chrystus ,nie wyśle ​​im żadnego godnego pasterza , ale niszczyciela.”

  • Weronika said

   Jeszcze gorszy? A po co ? Wszystko przy nim przejdzie. Nie kleka przed Najswietszym Sakramentem, nie lubi robic znaku krzyza ,nie pozdrawia w imie Jezusa Chrystusa, jest liberalny, caluje rabinow po lapskach,kleka i myje nogi muzulmankom,zerwal z tradycjami kosciola, ma przyjaciol homoseksualnych i marksistow, skrytykowal modlacych sie na rozancu w Argentynskiej bazylice aby innowiercy sie zle z tym nie czuli, szanuje niewierzacych ale nie szanuje Jezusa Chrystusa…Udaje przyjaciela wszystkich, Ateisci i heretycy oraz homo, rozwodnicy go chwala i boja sie o to aby katolicy mu krzywdy nie zrobili….
   Uczynil juz duze szkody w Kosciele, a co dalej? Ktos kto bylby ostrzejszym na zewnatrz przeciwnikiem Kosciola wzbudzalby wiekszy sprzeciw katolikow , bo bylby wyrazistszym wrogiem a nie utajonym…Jest idealny aby zniszczyc Kosciol.

   • młody said

    Chodzi o to że jezeli Franciszek chce zrezygnować najpóżniej w 2017 roku to logicznie myślac musi przyjść ktoś na jego miejsce.Przepowiedziane jest że ujawniony już antychryst nie będzie papieżem tylko będzie kierował papieżem(fałszywym prorokiem) a papiestwo nie ma sie skonczyć w 2017 tylko będzie kontynuowane krótki bo krótki czas ale będzie.Z tego własnie wnioskuje że przyjdzie jeszcze jeden „papiez”.I powtarzam Franciszek szykuje już grunt dla tego ostatniego następcy własnie swoim dziwnym i heretyckim zachowaniem tak by przyzwyczić ludzkosc to tych dziwadeł.Tak już zdegraduje Kosciół że nastepca Franciszka nie będzie musiał sie już wyślilać w Jego degradacji i będzie rzadził w sposób ohydny na maxa.Koscioł wtedy stanie sie prawdziwie siedliskiem diabła.Tak to odczuwam i uwazam.

    • młody said

     Już kiedyś chyba pisałem o tym ale przypomnę że scenariusz dalszych wydatrzeń w Watykanie możliwie będzie taki że Franciszek podając informacje o swojej rezygnacji pare lat przed tym czynem daje do zrozumienia że papieżem można być góra do 80-tki (już pojawiły sie w mediach takie głosy).Ten wiek papież osiągnie w połowie grudnia 2016 i zapewne powie że chce jeszcze dociągnąc swój pontyfikat do Bozego Narodzenia i Nowego Roku by nie robić zamiesznia na świeta.Franciszek rezygnuje po Nowym Roku w 2017.Po krótkim konklawe zostaje wybrany ostatni papież-antypapież w tym samym czasie ujawnia sie antychryst który namaści nowego papieża i bedzie mu mówił jak ma „rządzić” Kosciołem.Pontyfikat ten będzie jednym wielkim bagnem i całkowitym zniszczeniem KRK.Na szczeście bedzie krótko trwał bo przyjdzie Kara Boża. Takie jest moje zdanie na ten temat.

   • Cichykatolik said

    A to nie jest tak, że Franciszek planuje odejście ze względu na chorobę, później cudownie wyzdrowieje i wszyscy będą szli za nim w podziwie?

 9. Weronika said

  Franciszek “biskup Rzymu” i erozja powagi
  Opublikowano Lipiec 17, 2013

  „Franciszek znany jest także ze skandalicznie bliskiej przyjaźni i toczącego się “dialogu” z liberalnym rabinem popierającym związki homoseksualne, któ- rego honorował z powodów pontyfikalnych.”

  . . . Tajemnica konklawe już nie jest tajemnicą. . .

  W sobotę 16 marca Franciszek postanowił zerwać z tradycją (w tym jest bardzo dobry) kpiąc z wyboru swojego imienia, przed 6.000 dziennikarzy, podczas międzynarodowej konferencji prasowej. Zaskoczył obecnych ujawniając pogawędkę, jaka miała miejsce z siedzącymi obok niego kardynałami na konklawe, wśród nich bliski przyjaciel, brazylijski kardynał z Sao Paulo.

  Franciszek śmiał się, kiedy powiadał dziennikarzom o różnych rzucanych mu przez kardynałów imionach papieskich podczas konklawe, czasem w formie żartu (włoski “battutte”). To można zobaczyć w 20:42 minucie poniższego wideo (po włosku).

  Wchodząc w tę nieformalną pogawędkę z dziennikarzami, Franciszek wysłał światu informację, że zamierza zachować codzienną twarz podczas świętych obrzędów religijnych, które będą tajne, zgodnie z naszymi tradycjami i wcześ niejszym nakazem papieskim. Jakie to strasznie smutne.

  Na ironię, kard. George (z Chicago) odniósł się do konklawe

  “jako bardzo religijnego przeżycia”. “Modlisz się i głosujesz“. “Modlisz się i głosujesz”.

  Cóż, według Franciszka – modlisz się i głosujesz i żartujesz.

  Zauważono również, że Franciszek nie lubi nazywać się papieżem, woli nazy- wać się “biskupem Rzymu” (co jest także tytułem następcy św. Piotra, ale nie używanym na co dzień).

  Skoro Franciszek nie lubi nazywać się papieżem, to nie powinni tego robić inni.
  Franciszek i ekumenizm – albo ‘hi’ i ‘bye’

  Od chwili kiedy został Franciszkiem, zaczął wielokrotnie wyrażać odrzucenie tradycji papieskich (strój pontyfikalny, złoty papieski krzyż, itp.), twierd- ząc, że jest “skromny”. Proponuję poczytać o nim tutaj http://romancatholic world.wordpress.com/2013/03/13/francis-i-jorge-mario-bergoglio-a-jesuit-from-the-end-of-the-world/ [Franciszek –jezuita z końca świata].

  Ale żeby zrozumieć Franciszka, trzeba również zrozumieć jego ekumeniczne środowisko, które wydaje się być dla niego ważniejsze niż własna wiara kato- licka i tradycja. Ekumenizm to odpowiednik poprawności politycznej wew- nątrz soborowego KK.

  Bardzo istotne jest by czytelnik zauważył w poniższym wideo, że Franciszek całkowicie odmawia wykonania znaku krzyża. Wszystko co robi to wymachu je anemiczne ‘hi’, jakby spotkał dalekiego znajomego w lokalnym supermarke cie. Jeśli będzie robił to nadal, to wkrótce wielu ludzi powie mu ‘bye’.

  Kiedy Franciszek skończył swoje przemówienie, udzielił obecnym “błogosła- wieństwa” (ale NIE formalnego błogosławieństwa znakiem krzyża i przywo łaniem Świętej Trójcy).

  Jego dziwne błogosławieństwo – to tylko wypowiedzenie słów “daję wam błogosławieństwo“.

  Należy zauważyć, że mimo, że była to międzynarodowa konferencja prasowa, zwyczajem jest by papież udzielił prawdziwego papieskiego błogosławieństwa (potwierdzenia świętości papieża jako następcy św. Piotra), zawsze kiedy zwraca się do grupy osób, szczególnie jeśli wśród nich są katolicy.

  Pod koniec wideo czytelnik zauważy także, że wielu dziennikarzy i obecnych zaczęli go pozdrawiać (większość stanowili katolicy, bo ucałowali jego pier ścień), oprócz bardzo nieformalnych obejmowań.

  Kiedy już pozdrowił dziennikarzy i pozostałych, Franciszek znowu wziął do ręki mikrofon i miał czelność wydać następujące “politycznie poprawne” oświadczenie, jakby obecni “nie dostali przekazu” o jego ekumenizmie:

  (Przekład z hiszpańskiego):

  “Ponieważ wielu z was nie należy do KK, pozostali są niewierzącymi, z całego serca każdemu z was udzielam tego cichego błogosławieństwa, szanując sumienie każdego z was, ale wiedząc, że każdy z was jest dziec kiem Boga. Niech wam Bóg błogosławi“.

  Zachowanie Franciszka jest tylko owocem lat jeżdżenia “ekumenicznym au tobusem”, który robił legendarne przystanki w Buenos Aires, łącznie z cere- moniami międzywyznaniowymi z udziałem samozwańczych dziwacznych wodzów plemiennych i innych egzotycznych asortymentów New Age.

  Franciszek znany jest także ze skandalicznie bliskiej przyjaźni i toczącego się “dialogu” z liberalnym rabinem popierającym związki homoseksualne, któ- rego honorował z powodów pontyfikalnych.

  Tak, z powodów pontyfikalnych. [a liberal Rabbi who supports homosex ual unions – whom Francis honored on pontifical grounds.]

  Dlatego ciekawe jest dostrzeżenie dwu twarzy Franciszka. Franciszka żartu- jącego i ujawniającego tajemnice konklawe, i Franciszka tak “skromnego” i tak “powściągliwego”, że nie jest w stanie udzielić właściwego papieskiego błogosławieństwa, by nie obrazić niewierzących.

  http://forumdlazycia.wordpress.com/2013/07/17/franciszek-biskup-rzymu-i-erozja-powagi/

 10. Zorrro said

  Na liście św.Malachiasza jest zapisanych 111 papieży, w oryginalny zapis nie zachowal się, jest tylko renesansowa kopia bez numeracji i jest to najstarsza dostępna wersja.
  Na niej to, papież ostatni (112) zapisany jest z wyraźnym odstępem od zapisanych en bloc 111- ma uczyniony jedyny dopisek jak wyżej.
  NAJWAZNIEJSZE JEDNAK JEST TO, ŻE MALACHIASZOWY SPIS 111 PAPIEZY ZAWIERA W/G ZNAWCOW PRZEDMIOTU 17 ANTYPAPIEŻY
  18 ANTYPAPIEZEM JEST FRANCISZEK I JEST DOSC DUZO NA TO DOWODOW, NIE TYLKO PRZEZ GLOSZONE PRZEZEŃ HEREZJE!
  Zatem to Franciszek jest ostatnim z Malachiaszowej listy Petrusem Romanusuem, nawet bez względu na to czy jest on legalnym czy nielegalnym papieżem
  Przypomnę, że herezje które głosi są przyczyną automatycznej ekskomuniki ipso facto, bez konieczności jej faktycznego ogłaszania.
  Kardynałowie wierni Magisterium KK powinni ogłosić fakt zwolnienia się tronu papieskiego, po napisaniu heretyckiego dokumentu z 13 października 2014 roku, (który powstał z inicjatywy F.) i zwołać nowe konklawe.
  Niestety pociągnie to za sobą schizmę i reakcje tych kardynalow, którzy służą ideologiom masonskim. Niestety jest ich sporo.
  Trzeba nam odważnych świadków Chrystusa.

  • Regina said

   podaj mi, prosze Cie, przyklad jakiejs herezji…

   • Margaretka said

    Ja ci powiem. Wielką herezją sianą przez katolików jest ich ciemnota, ślepota i ciągłe prośby o podawanie przykładów, które można samemu dostrzec gołym okiem. No chyba że nie jesteś katoliczką i nie znasz ewangelii, to przepraszam.

   • Zorrro said

    Odpowiem Ci Królowo (Regino)

    Umycie islamistce nóg w wielki czwartek to herezja zrównania ze sobą religii.
    Oswiadczenie, że nie ma Boga Katolickiego.

    Uczestnictwo w protestanckiej ceremoniach religijnych i klękanie przed pastorami. Także uczestnictwo w Hanuce żydowskiej.

    Przynależność do Rotary i Lions Club

    Oświadczenie, że nie ma Boga Trojjedynego.

    Akceptacja równości religii zezwalając na synkretyczne ekspozycje znaków graficznych miedzy innymi w Radio Watykan.

    Nauczanie o Miłosierdziu bez potrzeby wyznawania grzechu – jest to jedna z najniebezpieczniejszych herezji.

    To tyle tak na szybko z pamięci

 11. Tomasz said

  Przypomniałem sobie że około 20 lat temu były takie przepowiednie (protestantów z USA) które spełniają się na naszych oczach. Będzie dwóch przywódców. Kościół się podzieli. W Polsce 90% pójdzie za Kościołem prawdziwym. Na Zachodzie odwrotnie. W tym czasie zaludnią się też konfesjonały (Ostrzeżenie) ale większość ludzi szybko powróci do zła. Później nastąpi oczyszczenie świata większe od potopu i zginą miliardy.

  • Weronika said

   Protestanci juz dokonali rozlamu Kosciola, wiec lepiej ich nie sluchac i nie sugerowac sie co mowia heretycy. Mamy Oredzia MBM i inne , wiec tego sie trzymajmy i modlmy za protestantow oraz innych niszczycieli Kosciola Chrystusowego aby zdazyli sie nawrocic i naprawic szkody jakie poczynili i czynia.

 12. ... said

  W co gra abp Forte? To on wprowadził homo-paragrafy do dokumentu synodalnego

  Agencja Associated Press potwierdza, że to arcybiskup Bruno Forte jest osobiście odpowiedzialny za skandaliczne zapisy w głośnym już sprawozdaniu z prac synodu. Zamieścił tam tezy dotyczące akceptacji homoseksualizmu, mimo iż o sprawach „mniejszości seksualnych” w Watykanie nie mówiono niemal w ogóle.

  Arcybiskup Forte jest autorem trzech kontrowersyjnych punktów zaprezentowanych w „Relatio post disceptationem” – o czym informowaliśmy już na PCh24.pl. Tezy są jego osobistymi wnioskami, które znalazły się w dokumencie wyłącznie z woli tego duchownego. Informacje te, podane najpierw przez włoskich watykanistów, potwierdziła teraz agencja prasowa Associated Press. We włoskich mediach pojawiło się już nawet sformułowanie mówiące o “własnej wersji Ewangelii” arcybiskupa Forte.

  Rzecznik Watykanu, ks. Federico Lombardi również zapewnił, że podczas około 265 wygłoszonych przez hierarchów podczas synodu przemówień, tylko jeden z nich mówił cokolwiek o homoseksualistach.

  Nic więc dziwnego, że biskupów zgromadzonych w Watykanie oburzyła treść dokumentu podsumowującego pierwszy tydzień obrad synodu. Jak jednak zauważają autorzy konserwatywnego bloga Rorate Ceali, abp Forte miał, jako jedna z nielicznych osób w Rzymie, dostęp do wszystkich tekstów przemówień biskupów – a często były to teksty znacznie dłuższe niż dozwolone przez regulamin soboru kilkuminutowe zaledwie przemówienia hierarchów.

  Źródło: rorate-caeli.blogspot.com

  Za: Polonia Christiana – pch24.pl (2014-10-16)

  http://www.bibula.com/?p=77193

  • Weronika said

   W jednym z kazan ksiadz Natanek mowil o rekrutacji do seminariow w okresie komunizmu . Powiedzial ze wielu zdrowych heteroseksualnych kandydatow odsylano do domow,a takich chwiejnych ,cieplych przyjmowano aby w szeregach ksiezy byli homoseksualisci. Czy tacy ksieza beda sie sprzeciwiac zmianom w kierunku akceptacji homoseksualistow , czy rozwodnikow?

 13. ... said

  Kard. Kasper: większość biskupów popiera moją propozycję dla rozwiedzionych

  Kard. Walter Kasper, który na lutowym konsystorzu wystąpił z propozycją dopuszczania w niektórych przypadkach osób rozwiedzionych do Komunii świętej twierdzi, że na synodzie za jego opcją opowiada się większość ojców i stale ich przybywa.

  Zastrzega jednak, że nie było w tej sprawie żadnego głosowania i że jest to jedynie jego osobiste odczucie. Powiedział to w wywiadzie dla agencji Zenit. Kard. Kasper niedwuznacznie daje też do zrozumienia, że ma poparcie Papieża i że Franciszkowi zależy na poparciu biskupów, bo nie chce działać wbrew woli większości episkopatu.

  Trudno powiedzieć, skąd biorą się przeczucia kard. Kaspera. Dotychczas wielu biskupów wypowiadało się krytycznie o dokumencie podsumowującym tygodniowe obrady Synodu, w którym znalazła się informacja o propozycji udzielania Komunii św. rozwodnikom będącym w kolejnych związkach.

  Niemiecki purpurat stwierdził również, że na synodzie ujawniły się poważne różnice między Zachodem, a Afryką, Azją i krajami muzułmańskimi, zwłaszcza w kwestii homoseksualistów. Dla biskupów z tych krajów homoseksualizm jest tematem tabu, nie chcą na ten temat w ogóle rozmawiać. Jednak zdaniem kard. Kaspera biskup ci nie powinni się też wtrącać do tych spraw. „Niech nam za dużo nie mówią, co mamy robić” – stwierdził kard. Kasper.

  Źródło: KAI

  http://www.pch24.pl/kard–kasper–wiekszosc-biskupow-popiera-moja-propozycje-dla-rozwiedzionych,31561,i.html

 14. Zorrro said

  Nie muszę wypowiadać posłuszeństwa Franciszkowi bowiem on sam wymówił posłuszeństwo Chrystusowi i przestał być papieżem. Do tego mam poczucie wierności wobec prawdziwego papieża Benedykta XVI i w ten sposób zachowuję wierność nauczaniu Chrystusa i wierność papieżowi.

  Problemy będą mieli ci, który uważają F. za legalnego papieża, nie rozumiejąc dokumentów KK, wedle których nie jest on legalnym papieżem choćby ze względu na głoszone herezje. Nie wiem jakie mają szanse wyjścia z tego heretyckiego zaczadzenia?

  • Weronika said

   Franciszek sam siebie nie nazywa papiezem,nie nosi butow papieskich i wielu innych akcesoriow…. Nie pozdrawia w imie Jezusa Chrystusa, nie kleka przed Najswietszym Sakramentem,nie czyni znaku krzyza przy blogoslawienstwie itd, itp….
   Powinnismy go wiec nasladowac w tym, powinnismy tak w ciemno isc za nim? Z Franciszkiem chociazby i do piekla?

   • ... said

   • Chritophor said

    http://www.deon.pl/religia/serwis-papieski/aktualnosci-papieskie/art,2390,taka-modlitwa-jest-trudna-ale-daje-radosc.html

    • Weronika said

     „Franciszek zaznaczył, że uwielbianie Boga, nie jest zbyt częste, ale wyraża czystą bezinteresowność. Potrafimy Boga o coś prosić czy też dziękować za otrzymaną łaskę, ale modlitwa uwielbienia jest dla nas nieco trudniejsza.”

     Czy uwielbianie Boga w Najswietszym Sakramencie nie jest modlitwa uwielbienia??? Dlaczego , wiec Franciszek tego nie robi? Kleka przed heretykami, ale nie przed Jezusem Chrystusem. Slowa nie poparte czynami sa puste. Czyny bez slow maja wielka wymowe.

    • Chritophor said

     Weronika ,, zawsze ,prawie , kiedy słucham kazań różnych kapłanów , w wielu miejscach , to Oni nauczają używając pokornej formy ” my , nas , nam , itd ” np: my jesteśmy słabi ! itd , Weronika czy naprawdę musisz na siłę nad interpretować ten zwrot papieża Franciszka ??!!! Gdyby powiedział ” …jest dla WAS nieco trudne … ” to co wtedy byś powiedziała ??!! Z Bogiem

    • Chritophor said

     Weronika , czytaj ze zrozumieniem ! „…uwielbienie Boga nie jest zbyt częste ..” – wystarczy pójść do kościoła i zobaczyć jak my katolicy ( o których mówi PF ) zachowują się na Mszy Św, a o przyjmowaniu Boga w Hostii to już brak słów ! Sam doświadczam na własnej osobie ,że czasami diabeł potrafi rozkojarzyć mnie w trakcie Mszy Św. Tak wiem ,że byli tacy , którzy potrafili w pełni uwielbiać Boga jak np O. Pio . Baaaaardzo daleki jestem jeszcze od takiej wiary jak wspomniany O.Pio . Z Bogiem

    • Weronika said

     Christophor ,czytaj ze zrozumieniem ! Franciszek nie musi uwielbiac Boga? To jaki przyklad daje wiernym? Jak maja klekac przyjmujac Komunie swieta skoro Franciszek nie kleka przed Najswietszym Sakramentem ?
     Czy kaplan przed Msza Swieta przechodzi wsrod wiernych i kropi woda swiecona ? Moze dlatego wielu sie rozprasza w czasie Mszy swietej? Dobry pasterz musi dac dobry przyklad owieczkom…Niestety dzisiaj pasterze walcza z tymi , ktorzy klekaja w czasie Komunii, zamiast zachecac tych ,ktorzy nie klekaja. Papiez daje zly przyklad braku uwielbienia zarowno wiernym jak i kaplanom,stad problemy z uwielbieniem Boga.
     ps. widziales zamieszczony tu niedawno film z Watykanu, jak profanowano tam Komunie swieta? Podawano ja chlopcom, ktorzy nie wiedzieli co z tym zrobic,na lape bylo standardem…

 15. Nn said

 16. Adrian said

  Ostrzeżenie jest oznaką nadchodzącego przejęcia Antychrysta
  25 września 2014 do John Leary, USA

  Jezus powiedział: „Moi ludzie, wszystkich waszych kościołach przeżywają spadek frekwencji na niedzielnej Mszy dla różnych powodów. (…) Ta utrata wiary w ludzi, jest kolejnym znakiem czasów ostatecznych, kiedy wiara ludzi wzrośnie zimno w ich sercach. Mój Uwaga obudzi się jakieś dusze oziębłe do powrotu do Kościoła, ale ostrzeżenie jest oznaka nadchodzącego przejęcia Antychrysta, który będzie nieunikniona wtedy. Jeśli letniej nie obudzić się i przekształcą swoje życie, to Antychryst będzie zebrać swoje dusze, i mogą zostać utracone. Ewangelizować swoją rodzinę póki jeszcze mogą, bo ich czas, aby być zapisane jest na wyczerpaniu. Przyjdź do mnie teraz do Moich kochających ramionach, albo mogą zostać utracone w piekle na wieki. ”

  Mój anioł stróż, Mark, powiedział: „Ja też stoję przed Bogiem, i mam na imię Marek, Jana anioł stróż. Ludzie tego świata nie zdają sobie sprawy z poważnego czas, że żyjesz w, tuż przed Antychryst będzie mógł krótkie panowanie Boga. Całe Twoje życie wkrótce ulec zmianie, zwłaszcza po nadchodzącym Ostrzeżenie który jest blisko, nawet w swoim czasie. Nasz Pan pozwoli to łaska Jego Miłosierdzia Bożego, aby obudzić wszystkich grzeszników do rzeczywistości ich wiecznego przeznaczenia. Dowiedz się od ostrzegania i zachować skupienie się na Jezusie jako centrum swojego życia. ”
  St Michael powiedział: „Ja jestem Michael i ja stanąć przed Bogiem jako obrońca Ameryki Widzisz mnie ubrany do walki z złych, nawet jak widzisz fizycznych walk w Syrii i Iraku Istnieje nieustanna walka pomiędzy.. demony i źli ludzie przeciwko dobrych aniołów i ci, którzy wierzą w Jezusa. wzywam was wszystkich do modlitwy wojowników modlitwy za grzeszników, o pokój i za dusze w czyśćcu. Modlić się szczególnie za dusze swojej rodziny i przyjaciół, że będą one zapisane z piekła. ”
  Jezus powiedział: „Mój synu, jestem potwierdzając tę wiadomość Marii, kiedy zobaczyła nosisz czerwony przewód do zjednoczenia wszystkich schronisk jako sieć dla Mojej Chwały w tych dniach kończymy te schronisk, które nazwałem mój wierny zbudować, będzie. mieć swoje bezpieczne schronienie, gdzie Moi aniołowie będą chroniąc podczas ucisku Antychrysta. To jest dobre dla każdego schronienia dzielić się ze sobą. Powiedziałem wam, jak w poprzednich wiadomości zostanie wysłana do różnych schronisk, aby dać wsparcie, podobnie jak Paweł przechowywane zwiedzanie różnych chrześcijan, że miał ewangelizować „.
  Jezus powiedział: „Moi ludzie, pokój niech będzie z tobą, nawet jeśli widzą wojen i zabójstw wokół ciebie. Musisz zaufać mnie z codziennej modlitwy o pokój. Słucham wszystkie swoje modlitwy, a ja przyniosę Mój sprawiedliwości przed złem tych, którzy są za swoimi wojnami i swoimi aborcji. Każde branie życia jest poważnym grzechem przeciwko mojemu plan na te dusze. Wiesz, w końcu, że będę zwycięstwo nad wszelkim złem. Więc być może trzeba będzie znosić tego złego wieku na chwilę, ale zachować swoją wiarę, a zobaczysz swoją nagrodę w Moich ery pokoju i ostatecznie w niebie. ”
  Jezus powiedział:. „Moi ludzie, tak, jest wiele aniołów klęczących w Adoracji mnie na ołtarzu, jak chwalili mnie ciągle tutaj iw niebie Jestem wdzięczny, że starał się kontynuować Adoracja Najświętszego Sakramentu w My swoje spotkania grupy modlitewnej. Twój nowy pastor popełnił wielki duchowy gest, aby umożliwić grupa modlitwy, aby kontynuować w swoim kościele. Łaski, które przychodzą do was w Adoracji, będą udostępniane wszystkim członkom tego kościoła. Kocham moją Adoratorki, którzy są moje specjalne miłośników Mojego Najświętszego Sakramentu. ”

  http://translate.google.pl/translate?hl=pl&sl=en&u=http://choosing-him.blogspot.com/2013/07/this-comet-is-omen-of-bad-things-coming.html&prev=/search%3Fq%3Dhttp://choosing-him.blogspot.com/2013/07/this-comet-is-omen-of-bad-things-coming.html%26client%3Dfirefox-a%26hs%3DSRb%26rls%3Dorg.mozilla:pl:official

 17. ... said

  Przespaliśmy beatyfikację?

  Napisał Dextimus dnia 16.10.14

  • Weronika said

   Ponoc obecny synod ma sie zakonczyc 19 10.2014 beatyfikacja PawlaVI , tylko nie wiadomo ktorego, orginala czy sobowtora….
   Plyta juz gotowa jak widac. Mogli ja zakryc dla przyzwoitosci…

 18. ... said

  Synod: Chrystus był niewystarczająco miłosierny?

  Amerykański dziennikarz John Thavis skomentował poniedziałkowe „relatio” z pierwszego tygodnia obrad Synodu Biskupów i nazwał go „potężnym pastoralnym trzęsieniem ziemi”. Relatio synodu wzywa kościół do wykorzystywania „pozytywnych wartości” w związkach, które Ewangelia uważa za jednoznacznie grzeszne: małżeństwa cywilne i kohabitacja, związki homoseksualne oraz rozwodnicy żyjący w kolejnych małżeństwach.

  Według Thavisa dokument ten odzwierciedla pragnienie Papieża przejęcia „bardziej miłosierdnego podejścia” do małżeństwa i kwestii rodzinnych. To sformułowanie sugeruje, że papieże przed Franciszkiem, katolickie nauczanie a nawet Ewangelia Jezusa Chrystusa były niewystarczająco miłosierne. Zastanawiające jest, dlaczego Papież nie rozszerza tego rodzaju miłosierdzia na inne ciężkie grzechy jak pedofilia.

  Thavis podkreśla, że „relatio” jako sprawozdanie obrad z całego tygodnia było dokumentem niezwykle nieuczciwym. Przytoczone były w nim sytuacje par, które wybierają współżycie bez sakramentu z przyczyn gospodarczych lub kulturowych. Podany był przykład par w Afryce, gdzie istnieje tradycja stopniowego wchodzenia w małżeństwo. Ciekawe jest jednak, że owe przykłady nie były przetaczane przez biskupów z Afryki, tylko z krajów Zachodu. Służyły one rozwadnaniu katolickiego nauczania oraz rozpowsechnianiu przez nich zachodniego upadku moralnego wśród biskupów, którzy stracili kontakt z Ewangelią.

  http://gloria.tv/media/UkNTJv9dDb1

 19. Weronika said

  Opublikowano Październik 15, 2014
  Posiadamy dowody na to, że Bill Gates oraz agencje rządowe CDC i NIH są właścicielami patentu na szczepionkę Ebola.
  Bill Gates oraz CDC (Centers for Disease Control and Prevention – amerykańska agencja rządowa kontrolująca zagrozenie epidemiologiczne, oficjalna strona http://www.cdc.gov/ ) i NIH (National Institutes of Health – Narodowy Instytut Zdrowia, oficjalna strona rządowa NIH http://www.nih.gov/ ) są posiadaczami patentu szczepionki wirusa Ebola oraz pokrewnych szczepionek. Obowiązkowe szczepienia już wkrótce.

  Bill-Gates-vaccine1

  Zacznijmy od przypomnienia informacji że korporacja Monsanto ( 500.ooo akcji spółki jest w posiadani najbogatszego człowieka na świecie Billa Gatesa, którego pakiet akcji wycenia się na około 23 mln dolarów) współpracowała z Departamentem Obrony w celu opracowania szczepionki przeciwko Ebola.

  http://www.naturalnews.com/046259_Ebola_outbreak_drug_treatments_Monsanto.html

  Kapitał początkowy projektu sięgał 1,5 miliona dolarów ale wartość transakcji szacuje się na 86 milionów dolarów. Nazwa firmy brzmi „Tekmira Pharmaceuticals Corporation” (spółka TKMR jest notowana na Wall Street http://finance.yahoo.com/echarts?s=TKMR+Interactive#symbol=TKMR;range=5y ) (TKM.TO ), jest wiodącym producentem z zakresu interferencji RNA (RNAi). http://pl.wikipedia.org/wiki/Interferencja_RNA

  Aby rozwiać jakiekolwiek wątpliwości co do współpracy amerykańskiego rządu z spółką Tekamira możemy odwiedzić Kanadyjską stronę rządową na której została zamieszczona notatka odnośnie walki z wirusem Ebola, jest w niej bardzo transparęntnie opisana współpraca rządu USA ze spółką Tekamira oraz olbrzymia kwota jaka została na ten cel przeznaczona (140 mln dolarów) aktywny link poniżej: http://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1447028/000117184314003815/newsrelease.htm

  Chcę żeby było jasne, wirus Ebola został stworzony, a szczepionka przeciwko Ebola istnieje od 8-10 lat, rząd oraz globalne elity finansowe sponsorowały badania aby otrzymać gigantyczne zyski poprzez rozprzestrzenienie wirusa i obowiązkowej szczepionki przeciw Ebola oraz wprowadzenie stanu wojennego.

  OTO DOWÓD:

  Gatunek ludzki wirusa Ebola CA 2741523 A1

  „Streszczenie wynalazku” w części dokumentu patentowego wyraźnie wskazuje, że rząd USA posiada „własność” nad wszystkimi szczepami wirusa Ebola (wszystkie wirusy które chociaż w 70% wykazują podobieństwo z Ebola, są „wynalezione”​-opatentowane)

  Dlaczego organizacja rządowa twierdzi, że „wynalazła” tą chorobę zakaźną, a potem ubiega się o monopol na wykorzystywanie jej do celów komercyjnych? Oczywiste jest, że CDC planuje ubiegać się o tantiemy ze szczepionki na Ebola. Szczepionki będą obowiązkowe, zwiększając tym samym potencjalny zysk dla posiadaczy patentu.

  Wirus Ebola jest sztucznie stworzony przez człowieka i patent ten dowodzi tego twierdzenia. Dlaczego CDC musi być właścicielem patentu na Ebola? Być może powinniśmy zapytać Billa Gatesa dlaczego przekazuje 50 mln dolarów ONZ i CDC w imię walki z Ebola (patrz film poniżej). CDC ma partnerów w walce z wirusem Ebola, a mianowicie koncern biofarmaceutyczny Crucell http://www.crucell.com/ABOUT_US___MISSION_AND_STRATEGY.HTM , Narodowy Instytut Zdrowia (NIH) i Instytut Chorób Zakaźnych Amerykańskiej Armii (USAMRIID) oraz rzecz jasna Billa i Melinde Gates.

  Od kiedy Bill Gates nie będzie oczekiwać zwrotu z inwestycji? Bill Gates i Michael Bloomberg ( 13 miejsce na liście najbogatszych ludzi świata, żydowski biznesmen i polityk, właściciel serwisu informacyjnego Bloomberg http://pl.wikipedia.org/wiki/Michael_Bloomberg ) przeznaczyli duże sumy pieniędzy na szczepionki, przyczyniając się do powstania „Globalnej Inicjatywy Eliminacji Polio” pierwotnie założonej w 1988 roku przez Światową Organizację Zdrowia (WHO), Rotary International, Centrum Kontroli Chorób i Prewencji (CDC), Fundusz Narodów Zjednoczonych Pomocy Dzieciom (UNICEF). Oficjalna strona organizacji: http://www.polioeradication.org/

  Zwrot z inwestycji będzie imponujący.

  Gates ogłosił, że planuje zaszczepić każde dziecko w trzecim świecie szczepionkami, które mogą doprowadzić do drastycznego zmniejszenia populacji o 10-15%. Czy zdajesz sobie sprawę z ogromnych zysków, które mogą być zrealizowane przez szczepienia każdego dziecka w trzecim świecie? Jeśli
  zastosujemy skłonność Gatesa do inwestowania w biznesy , które generują wysoki „zwrot z inwestycji” to możemy słusznie podejrzewać, że Gates szykuje się do dużego zwrotu z zainwestowanych 50 milionów dolarów w wirus Ebola.

  http://wolna-polska.pl/wiadomosci/posiadamy-dowody-bill-gates-agencje-rzadowe-cdc-nih-sa-wlascicielami-patentu-wirus-ebola-szczepionke-2014-10

 20. inka said

  Panie Bronku , bardzo dobrze Pan przedstawił zebrane teksty o Synodzie, Papieżu Franciszku. Wydaje się,że czytający tego bloga maja uszy i oczy otwarte. Jednak większość ludzi, sąsiadów, kolegów z pracy nie ma pojęcia co się dzieje.
  Nic nie wiedzą, co gorsza nie chcą wiedzieć. Pełna hipnoza nad hipnozami.
  Doprowadza to do stwierdzeń np: „No co ty, to niemożliwe, ja o tym nic nie słyszałem” , podsumowując występuje totalny wszechogarniający brak myślenia i analizy sytuacji.
  Dziękuję Wam Kochani za te wszystkie komentarze, z chęcią zawsze zaglądam na tego bloga. Króluj nam Chryste!

  • Dzieckonmp said

   dlatego oni zostaną nie wiedząc nawet że są członkami nowej światowej religii. Schizmatykami będziemy my a liczba tych schizmatyków bedzie niewielka, będzie resztką Kościoła, prześladowaną zarówno przez Watykańskich urzędników jak i przez władze cywilne. Niewielu księzy i biskupów pójdzie z tą resztą Kościoła gdyż znajdą się poza oficjalnym kościołem tym samym bie będą objęci konkordatem a więc zostaną bez środków do życia, bez emerytur, pensji itp. Dlatego bardziej teraz rozumiem nawoływanie Królowej Pokoju do modlitwy za kapłanów. Królowa Pokoju już od lat troszczy się o naszą przyszłość, wie w jakim położeniu się znajdziemy, wie że będzie nam brakowało kapłanów, dlatego od lat nawołuje do modlitwy za kapłanów aby mieli siłe stanąć po stronie Prawdy, Jezusa i reszty Kościoła.Tak ja to widzę.

   • Okto said

    Też tak myślę Adminie. Nas, wyznawców Jezusa, los też nie będzie lepszy po wprowadzeniu chipa…będziemy z tego powodu prześladowani

 21. Nn said

  https://franciszekfalszywyprorok.wordpress.com/2014/10/07/w-buenos-airos-kard-bergolio-chcial-zwrocic-na-siebie-uwage/#respond

  Nie mogę przyklasnąć papieżowi, który ani przed tabernakulum ani podczas przeistoczenia nie klęka, jak uczy obrzęd Mszy Świętej; ale nie mogę go również krytykować, bo jest papieżem!


  (..)
  Nie wiedziałam, co mam myśleć i mówić, kiedy oficjalnie wyśmiałeś grupę, która odmawiała za Ciebie różańce, nazwałeś ich „ci, którzy liczą modlitwy”.


  (Św. JP II)
  (..)
  Kiedy mówiłeś o kobiecie, która po rozwodzie i aborcji żyje w konkubinacie, powiedziałeś: „Teraz żyje w pokoju”.
  Zastanawiam się: Jak kobieta, która dobrowolnie odsunęła się od Łaski Bożej może żyć w pokoju?
  Poprzedni papieże od Piotra do Benedykta XVI mówili, że to niemożliwe, aby znaleźć pokój z dala od Boga, ale papież Franciszek jest innego zdania.

  https://m.youtube.com/watch?v=Y_hm2m6N-OY
  Boże Ciało na Watykanie: Franciszek nie klęka przed Najświętszym Sakramentem

  http://forumdlazycia.wordpress.com/2013/10/03/reuters-obama-z-zadowoleniem-przyjmuje-slowa-papieza-franciszka-na-temat-gejow-i-aborcji/
  Reuters: Obama z zadowoleniem przyjmuje słowa papieża Franciszka na temat gejów i aborcji

 22. ... said

  Fundusz na rzecz zakupu mszałów do tradycyjnej Mszy

  Stowarzyszenie Una Voce Polonia rozpoczyna stałą zbiórkę funduszy na zakup nowych mszałów do tradycyjnej liturgii. Zachęcamy do przekazywania datków na ten ważny cel.

  http://www.nowyruchliturgiczny.pl/2014/10/fundusz-na-rzecz-zakupu-mszaow-do.html

 23. Cichykatolik said

  Zbrójmy się w wiedzę co ma się stać, zanim zostaniemy od żródeł wiedzy odcięci.
  A tymczasem, chciałbym prosić o radę, znacie może jakieś osoby, instytucje które wspomagają wynalazców?

 24. jamek said

  Ten ktoś co tym podobne filmy masowo produkuje pochodzi z Czech i ma sponsorów też w Watykanie. Więcej można też przeczytać w tym artykule: http://wolna-polska.pl/wiadomosci/nowy-wspanialy-swiat-reklama-znamienia-antychrysta-2014-08
  Wg. mnie b. źle to wygląda bo zlaicyzowany zachód może takie treści chłonąć jak w gąbkę, a zwłaszcza młodzi [tzw. lemingi]. Dla mnie to część jakiejś zmasowanej akcji dla wprowadzenia lucyferiańskiego NWO i wypromowania antychrysta.

 25. Chritophor said

  http://www.deon.pl/religia/serwis-papieski/dokumenty/katechezy-audiencje/art,64,papiez-kosciol-oblubienica-czeka-na-swego-oblubienca.html

  • Weronika said

   „Drodzy bracia i siostry, dzień dobry,” powiedzial Franciszek do wiernych (?)…

   czy nie powinien powiedziec raczej:

   Drodzy bracia i siostry , niech bedzie pochwalony Jezus Chrystus !!!!!!

 26. wiesia said

  Stare,króciutkie bo z czerwca 2013,ale….
  http://forumdlazycia.wordpress.com/2013/06/03/emancypacja-biskupa-modernistow-szef-falszu-pogodzenia-kosciola-bergoglio/

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d blogerów lubi to: