Dziecko Królowej Pokoju

Pokój musi zapanować pomiędzy człowiekiem i Bogiem, a także między ludźmi

 • Królowa Pokoju

  Królowa Pokoju
 • Uwaga

  Strona używa plików cookies które zapisują się w pamięci komputera. Zapisywanie plików cookies można zablokować w ustawieniach przeglądarki. Dowiedz się o tych plikach http://wszystkoociasteczkach.pl
 • Propozycja chronologiczna

  • Rok 2019 – Kryzys Rumunia
  • Rok 2020 – fałszywe traktaty pokojowe
  • Rok 2021 – Papież jedzie do Moskwy
  • Rok 2021 – Wojna
  • Rok 2022 – zwycięstwo komunistyczne
  • Rok 2023 – 10 królów
  • Rok 2024 – Antychryst
  • Rok 2025 – Sojusz z wieloma
  • Rok 2025 – Synod
  • Rok 2026 – Henoch i Eliasz
  • Rok 2028 – Ohyda spustoszenia
  • Rok 2029 – Ostrzeżenie
  • Rok 2030 – Cud
  • Rok 2031 – Nawrócenie Izraela
  • Rok 2032 – Kara
  • Rok 2032 – Odnowienie świata
  • Rok 2033 – Exodus
  • Rok 2034 – Zgromadzenie w Jerozolimie
  • Rok 3032 – Gog i Magog
  • Rok 3213 – Koniec świata
  • Nowe niebiańskie Jeruzalem.
 • Ostrzeżenie

  13 kwietnia 2029
 • Logowanie

 • Odwiedzają nas

  Map

 • Maryjo weź mnie za rękę

 • Jezu Maryjo Kocham Was

Na przekór faryzeuszom

Posted by Dzieckonmp w dniu 5 listopada 2014


Wiele katolickich stron obcojęzycznych chwali nasz polski portal pch24.pl

Na jednym z nich takie słowa znalazłem:

 .
Dziękujmy Bogu za św Jana Pawła II i dziedzictwo jakie pozostawił on w Katolickiej  Polsce. Po raz kolejny polska katolicka agencja informacyjna przybywa na ratunek katolikom, którzy znajdują się  w ciemności celowo dzięki „oficjalnym” lub „pół-oficjalnym” katolickim agencjom informacyjnym. Opłaca się umieć czytać i pisać po polsku w tych mrocznych czasach dla Kościoła. nasz portal  będzie nadal monitorować, codziennie, katolickie wiadomości z Polski i publikował je odpowiednio dla czytelników anglojęzycznych.
.
Właśnie ten portal pch24.pl umieścił obszerny wywiad z JE bp Atanazym Schneiderem który brał udział w ostatnim Synodzie Rodziny. Wywiad jest głęboko niepokojący i szokujący, pokazuje nam głębię duchowego zamieszania i korupcji u biskupów, którzy obradowali w Rzymie.

 .
Jesteśmy w  bardzo, bardzo poważnym kryzysie – może nawet bardziej poważnym niż w czasach  protestanckiej rewolty. W mojej ocenie, jest nawet bardziej niebezpieczne niż w roku 1517.
 .
Kluczowe punkty, jak je widzę, aby podsumować Synod na podstawie wywiadu biskupa Schneidera to:
.
1. Synod  był manipulowany
2. Rzym opublikował heterodoksyjny dokument
3. Raport przyznaje rozwiedzionym którzy wyszli ponownie za mąż prawo do Komunii świętej
4. Arogancka gnostycka duchowość i obalenie Boskiego depozytu wiary
5. Prawdziwi faryzeusze są innowatorami
6. Absolutna większość obecnych biskupów głosowała za udzielaniem Komunii Świętej ponownie ożenionym rozwodnikom, odzwierciedlając tym samym prawdziwą jakość duchową katolickiego episkopatu w dzisiejszych czasach
7. Kościół przeżywa oczyszczenie
8. polska reakcja na Raport i homoseksualnych adwokatów
9. Niektórzy dziennikarze katoliccy oraz internetowi blogerzy zachowali się jak dobrzy żołnierze  Chrystusa, demaskując stanowiska podważające odwieczne nauczanie Jezusa
10. Katolicy muszą odmówić słuchania fałszywych nauczycieli; nawet jeśli on jest biskupem
.
Poniżej ze strony pch24.pl cały wywiad.

schneiderKościołowi i światu pilnie potrzeba biskupossssnieustraszonych i szczerych świadków całej prawdy na temat przykazań oraz woli Boga; całej prawdy na temat tego, co Chrystus mówił o małżeństwie. Dzisiejsi kościelni faryzeusze i uczeni w Piśmie, którzy piastując urzędy biskupie i kardynalskie, w episkopalnych szatach palą kadzidło przed neopogańskimi bożkami ideologii gender oraz konkubinatu, nikogo nie przekonają do gorliwej wiary w Chrystusa oraz gotowości oddania za Niego życia – stwierdza JE Athanasius Schneider, biskup diecezji astańskiej w Kazachstanie w rozmowie z Izabellą Parowicz.

 

Co Ksiądz Biskup sądzi na temat zakończonego właśnie synodu poświęconego sprawom rodziny?

– Podczas synodu były chwile oczywistej manipulacji ze strony niektórych duchownych zajmujących kluczowe stanowiska w wydawniczych i zarządzających strukturach synodu. Wstępny dokument Relatio post disceptationem był bez wątpienia uprzednio sfabrykowanym tekstem bez żadnego faktycznego odniesienia do prawdziwych oświadczeń ojców synodalnych. We fragmentach dotyczących homoseksualizmu, seksualności i dostępu do sakramentów dla rozwodników w nowych związkach tekst ukazuje skrajną ideologię neopogańską. Nigdy w całej historii Kościoła nie zdarzyło się, by tak heterodoksyjny tekst został opublikowany jako dokument oficjalnego spotkania biskupów katolickich pod przewodnictwem papieża, choćby nawet miał charakter przygotowawczy.

Dzięki Bogu i modlitwom wiernych z całego świata odpowiednia liczba ojców synodalnych stanowczo odrzuciła tego typu program, który w trzech wyżej wymienionych tematach ukazuje zepsutą i pogańską mainstreamową moralność naszych czasów, narzucaną globalnie środkami nacisku politycznego, a także przez niemal wszechmocne oficjalne mass media, wierne zasadom światowego stronnictwa ideologii gender. Taki dokument synodalny, nawet tylko przygotowawczy, to prawdziwy wstyd i wskaźnik, w jakim zakresie duch antychrześcijańskiego świata przeniknął już tak ważne sfery życia Kościoła. Dla przyszłych pokoleń i historyków dokument ten pozostanie czarną plamą na honorze Stolicy Apostolskiej.

Na szczęście Przesłanie Ojców Synodalnych jest dokumentem prawdziwie katolickim, nakreślającym Boską prawdę na temat rodziny, bez przemilczania głębszej przyczyny problemów, czyli: grzechu. Dodaje ono katolickim rodzinom prawdziwej odwagi i pocieszenia. Zacytuję: Myślimy o brzemieniu, narzuconym przez życie w cierpieniu, jakiego może przysparzać dziecko specjalnej troski, ciężka choroba, podeszły wiek albo śmierć bliskiej osoby. Podziwiamy wierność tak wielu rodzin, które znoszą te próby z odwagą, wiarą i miłością. Nie postrzegają tego jako narzuconego na nich brzemienia, ale jako coś, co dają sami sobie, widząc cierpiącego Chrystusa w słabości ciała.

Małżeńska miłość, niezwykła i nierozerwalna, trwa pomimo wielu trudności. To jeden z najpiękniejszych, a zarazem najpowszechniejszych cudów. Miłość ta wzrasta poprzez płodność i produktywność, która zawiera się nie tylko w płodzeniu dzieci, lecz także w przekazywaniu Boskiego życia poprzez chrzest, katechezę i nauczanie.

Niech się unosi nad Wami obecność rodziny Jezusa, Maryi i Józefa w ich skromnym domu.

Czy jednak samo roztrząsanie i kwestionowanie fundamentalnych dla Kościoła zagadnień nie może otwierać drzwi dla poważnych nadużyć i podobnych prób rewidowania doktryny w przyszłości?

– W rzeczy samej, przykazanie Boże, w tym przypadku szóste przykazanie absolutnej nierozerwalności sakramentalnego małżeństwa czy przez Boga ustanowiona zasada niedopuszczania do Komunii Świętej ludzi w stanie grzechu ciężkiego, jak o tym naucza święty Paweł w swym natchnionym przez Ducha Świętego ostrzeżeniu zawartym w 1 Liście do Koryntian 11, 27–30, nie mogą być poddawane dyskusji, podobnie jak nie można poddawać dyskusji, na przykład, boskości Chrystusa.

Osoba związana nierozerwalnym węzłem sakramentalnego małżeństwa, a mimo to trwale żyjąca „na kocią łapę” z inną osobą, zgodnie z prawem Bożym nie może być dopuszczona do Komunii Świętej. Byłoby to publiczne i przez Kościół nikczemnie zalegalizowane zaprzeczenie nierozerwalności chrześcijańskiego małżeństwa, a tym samym unieważnienie szóstego przykazania Bożego: Nie cudzołóż.

Żadna ludzka instytucja, nawet papież czy sobór, nie ma władzy ani kompetencji do podważania choćby w najlżejszy i najmniej bezpośredni sposób żadnego z dziesięciu przykazań Bożych ani też Boskich słów Chrystusa: Co więc Bóg złączył, niech człowiek nie rozdziela (Mt 19, 6).

Bez względu na tę jasną prawdę, nauczaną ciągle i niezmiennie – bo jest ona niezmienna – przez wszystkie wieki przez Magisterium Kościoła aż do naszych czasów, na przykład, w adhortacji apostolskiej Familiaris consortio świętego Jana Pawła II, w Katechizmie Kościoła Katolickiego i nauczaniu Benedykta XVI, kwestia dostępu do Komunii Świętej dla tak zwanych rozwodników w nowych związkach została na synodzie poddana pod rozważanie. Fakt ten jest bolesny sam w sobie, bo ukazuje aroganckie podejście duchownych do Bożej prawdy i Bożego słowa.

Próba poddania Bożej prawdy i Bożego słowa dyskusji jest niegodna tych, którzy jako reprezentanci Magisterium muszą gorliwie przekazywać Boski depozyt. Przyznając rozwodnikom w nowych związkach Komunię Świętą, biskupi ci ustanawiają swoją własną, nową tradycję, w ten sposób przestępując przykazanie Boże, jak to powiedział Chrystus, besztając faryzeuszy i uczonych w Piśmie (Mt 15, 3). Sytuację pogarsza jeszcze usiłowanie legitymizowania niewierności słowu Chrystusa ze strony owych biskupów poprzez uciekanie się do argumentów typu: potrzeba duszpasterskamiłosierdzieotwarcie na Ducha Świętego.

Co więcej, bez krzty lęku czy skrupułów przeinaczają oni na sposób gnostyczny prawdziwe znaczenie tych słów, określając zarazem tych, którzy się im sprzeciwiają i bronią niezmiennego Bożego przykazania oraz prawdziwej, niepochodzącej od człowieka tradycji mianem nieustępliwych czy drobiazgowych albo też tradycjonalistów.

Podczas wielkiego kryzysu ariańskiego w IV wieku obrońców boskości Syna Bożego również nazywano nieprzejednanymi i tradycjonalistami. Święty Atanazy został nawet ekskomunikowany przez papieża Liberiusza, który swą decyzję uzasadnił argumentem, iż Atanazy nie pozostaje w komunii z biskupami Wschodu – w przeważającej części heretykami lub na poły heretykami. W tej sytuacji święty Bazyli Wielki stwierdza: W dzisiejszych czasach tylko jeden grzech karze się surowo: pilne przestrzeganie tradycji naszych Ojców. Z tego powodu dobrych wyrzuca się z ich miejsc i prowadzi na pustynię.

W rzeczy samej, biskupi popierający ideę udzielania Komunii Świętej rozwodnikom pozostającym w powtórnych związkach są nowymi faryzeuszami i uczonymi w Piśmie, ponieważ zaniedbują przykazanie Boże, przyczyniając się do tego, że z ciał i serc tych ludzi pochodzi cudzołóstwo (Mt 15, 19). Pragną oni pozornie „czystego” rozwiązania; sami też chcą się wydawać „czyści” w oczach tych, którzy mają władzę – mediów, opinii publicznej. Kiedy jednak pewnego dnia staną przed sądem Chrystusa, z pewnością ku swemu wielkiemu przerażeniu usłyszą Jego słowa: Czemu wyliczasz moje przykazania i masz na ustach moje przymierze ty, co nienawidzisz karności i moje słowa rzuciłeś za siebie (…) i trzymasz z cudzołożnikami (Ps 50, 16–18).

Końcowy dokument synodu zawiera niestety akapit na temat głosowania w kwestii Komunii Świętej dla rozwodników pozostających w nowych związkach. Kwestia ta nie uzyskała wymaganych dwóch trzecich głosów, co jednak w niczym nie zmienia niepokojącego i zdumiewającego faktu, iż absolutna większość obecnych biskupów głosowała za udzielaniem Komunii Świętej ponownie ożenionym rozwodnikom, odzwierciedlając tym samym prawdziwą jakość duchową katolickiego episkopatu w dzisiejszych czasach.

To smutne, że ów fragment, który nie uzyskał wymaganego poparcia większości kwalifikowanej, pozostaje jednak w ostatecznej wersji dokumentu i zostanie rozesłany do wszystkich diecezji w celu dalszego przedyskutowania. Z pewnością powiększy on jedynie doktrynalną dezorientację wśród księży i wiernych, wywołując wrażenie, że przykazania Boże, naukę Chrystusa oraz słowa świętego Pawła Apostoła oddano w ręce ludzkich grup decyzyjnych. Jeden z kardynałów, otwarcie i zdecydowanie popierający kwestię Komunii Świętej dla rozwodników pozostających w nowych związkach, a nawet haniebne zdania na temat „małżeństw” homoseksualnych zawarte we wstępnym Relatio, niezadowolony z ostatecznej wersji dokumentu, oświadczył zuchwale: Szklanka jest pełna do połowy, dodając, iż teraz należy pracować nad tym, żeby podczas przyszłorocznego synodu była całkiem pełna.

Musimy mocno wierzyć, że Bóg rozproszy zamiary kłamstwa, niewierności i zdrady. Chrystus niezawodnie dzierży ster łodzi swojego Kościoła pośród tak wielkiej burzy. Wierzymy i ufamy Temu, który prawdziwie włada Kościołem – naszemu Panu, Jezusowi Chrystusowi, który jest prawdą.

W jaki sposób należy rozmawiać z ludźmi, którzy padają ofiarą panującego dziś straszliwego zamętu i zamieszania doktrynalnego, aby wzmocnić ich wiarę i pomóc im na drodze do zbawienia?

– W tych szczególnie trudnych czasach Chrystus oczyszcza naszą katolicką wiarę, by dzięki tej próbie Kościół zajaśniał jeszcze mocniej i był naprawdę światłem i solą dla pozbawionego smaku, neopogańskiego świata dzięki wierności oraz czystej i prostej wierze przede wszystkim „maluczkich” w Kościele – Ecclesia docta (Kościoła uczącego się), który w dzisiejszych czasach wzmocni Ecclesia docens (Kościół nauczający, czyli Magisterium) w podobny sposób jak podczas wielkiego kryzysu wiary w IV wieku, o czym pisze błogosławiony kardynał John Henry Newman w eseju Arians of the Fourth Century:

To nadzwyczajny fakt, do tego z morałem. Być może Opatrzność dopuściła do tego w celu odciśnięcia na Kościele, wychodzącym właśnie wówczas ze stanu prześladowań, wielkiej ewangelicznej lekcji, iż nie mądrzy i potężni, ale ciemni, nieuczeni i słabi tworzą prawdziwą siłę. To przecież głównie dzięki wiernemu ludowi zostało przezwyciężone pogaństwo. To za sprawą wiernego ludu pod przewodnictwem świętego Atanazego i biskupów egipskich oparto się najgorszym herezjom i wyparto je z poświęconego terytorium. W tym czasie ogromnego zamieszania Boży dogmat o boskości Jezusa został proklamowany, wprowadzony, obroniony i (mówiąc po ludzku) zachowany o wiele bardziej przez Ecclesia docta niż przez Ecclesia docens. Gremium episkopatu okazało się niewierne swej misji, za to gremium laikatu – wierne swemu chrztowi. A to papież, a to patriarcha, metropolita czy inny wysoko postawiony hierarcha, a to znowu sobór, mówili to, czego nie powinni byli mówić lub czynili coś, co zaciemniało lub narażało na szwank prawdę objawioną, gdy z drugiej strony lud chrześcijański za sprawą Opatrzności Bożej był eklezjalną siłą Atanazego, Hilarego, Euzebiusza z Vercelli i innych wielkich samotnych wyznawców, którzy bez niego zawiedliby.

Musimy zachęcać prostych katolików do wierności katechizmowi, którego ich nauczono; do wierności jasnym słowom Chrystusa zapisanym w Ewangelii; do wierności tej wierze, którą przekazali im ich ojcowie i dziadowie. Musimy organizować koła naukowe oraz konferencje na temat odwiecznego nauczania Kościoła w kwestii małżeństwa i czystości, na które zapraszać należy przede wszystkim młodych ludzi i małżeństwa. Musimy pokazać piękno życia w czystości, piękno chrześcijańskiego małżeństwa i rodziny, wielką wartość krzyża i ofiary w naszym życiu. Musimy jeszcze częściej przywoływać przykłady świętych oraz osób stanowiących wzór do naśladowania, które pokazały, że pomimo iż cierpiały na takie same pokusy ciała, znosiły tę samą wrogość i szyderstwa pogańskiego świata, to jednak z pomocą łaski Chrystusowej wiodły szczęśliwe życie w czystości, w chrześcijańskim małżeństwie i rodzinie. Wiara – czysta i pełna wiara katolicka i apostolska – zwycięży świat (por. 1 J 5, 4).

Musimy zakładać i propagować młodzieżowe grupy czystych serc, grupy rodzinne, grupy katolickich współmałżonków oddanych sprawie dochowania wierności przyrzeczeniom małżeńskim. Musimy organizować grupy, które będą pomagać rodzinom przechodzącym kryzys moralny i materialny oraz samotnym matkom; grupy wspierające modlitwą i radą małżeństwa pozostające w separacji; grupy i pojedyncze osoby, które z troską pomogą ludziom rozwiedzionym, a pozostającym w ponownie zawartych „związkach małżeńskich” rozpocząć proces gruntownego nawrócenia, to jest uznania z całą pokorą grzesznej sytuacji, w jakiej się znajdują i porzucenia – z łaską Bożą – grzechów przeciwko Bożemu przykazaniu oraz przeciw świętości sakramentu małżeństwa.

Musimy tworzyć grupy, które z wyczuciem będą pomagać osobom ze skłonnościami homoseksualnymi wejść na drogę chrześcijańskiego nawrócenia – radosną i piękną drogę cnotliwego życia – a w końcu zaproponują im w sposób dyskretny kurację psychologiczną. Musimy współczesnym nam ludziom żyjącym w neopogańskim świecie pokazać i głosić wyzwalającą Dobrą Nowinę nauki Chrystusowej: że Boże przykazania (nawet szóste) są mądre i piękne: Prawo Pana doskonałe – krzepi ducha; świadectwo Pana niezawodne – poucza prostaczka; nakazy Pana słuszne – radują serce; przykazanie Pana jaśnieje i oświeca oczy (Ps 19, 8–9).

 

Podczas synodu arcybiskup Stanisław Gądecki z Poznania oraz inni wysoko postawieni hierarchowie publicznie wyrazili niezgodę na to, iż wyniki obrad odbiegają od odwiecznego nauczania Kościoła. Czy można żywić nadzieję, że pośród tego zamieszania dojdzie jednak do przebudzenia duchowieństwa oraz tych wiernych, którzy do tej pory pozostawali nieświadomi, iż w samym łonie Kościoła znajdują się ludzie podważający nauczanie Jezusa Chrystusa?

– Polskiemu katolicyzmowi wielki zaszczyt przynosi fakt, iż przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, arcybiskup Gądecki, tak wyraźnie i odważnie bronił Chrystusowej prawdy o małżeństwie i ludzkiej seksualności, przedstawiając się tym samym jako prawdziwy syn duchowy świętego Jana Pawła II.

Bardzo trafnie scharakteryzował liberalne stanowisko synodu w kwestiach dotyczących seksualności oraz rzekomo pełne miłosierdzia i prawdziwego duszpasterstwa poparcie dla udzielania Komunii Świętej rozwodnikom pozostającym w nowych związkach kardynał George Pell, mówiąc, że jest to jedynie szczyt góry lodowej oraz swoisty „koń trojański” w Kościele.

To, że w samym łonie Kościoła znajdują się ludzie podważający nauczanie Pana Jezusa, stało się faktem jawnym w oczach całego świata dzięki internetowi oraz pracy niektórych dziennikarzy katolickich nieobojętnych na to, co dzieje się z wiarą katolicką, którą uważają za skarb Chrystusowy. Z przyjemnością zauważyłem, że niektórzy dziennikarze katoliccy oraz internetowi blogerzy zachowali się jak dobrzy żołnierze Chrystusa, demaskując stanowiska podważające odwieczne nauczanie Jezusa. Kardynałowie, biskupi i księża, rodziny katolickie i młodzi katolicy muszą sobie powiedzieć: Nie zgadzam się z neopogańskim duchem tego świata, nawet jeśli szerzą go niektórzy biskupi i kardynałowieNie przyjmę ich zwodniczego i przewrotnego wykorzystania świętego miłosierdzia Bożego oraz „nowego Zesłania Ducha Świętego”Odmawiam spalenia kadzidła przed figurą bożka ideologii gender, przed bożkiem powtórnych małżeństw i konkubinatu. Nawet gdyby mój biskup tak czynił, ja tak nie postąpię. Z łaską Bożą będę wolał raczej cierpieć, niż wyrzec się całej prawdy Chrystusowej w kwestii ludzkiej seksualności oraz małżeństwa.

To świadkowie przekonają świat, nie nauczyciele – powiedział błogosławiony Paweł VI w adhortacji zatytułowanej Evangelii nuntiandi. Kościołowi i światu w istocie pilnie potrzeba nieustraszonych i szczerych świadków całej prawdy na temat przykazań oraz woli Boga; całej prawdy na temat tego, co Chrystus mówił o małżeństwie. Dzisiejsi kościelni faryzeusze i uczeni w Piśmie, którzy piastując urzędy biskupie i kardynalskie, w episkopalnych szatach palą kadzidło przed neopogańskimi bożkami ideologii gender oraz konkubinatu, nikogo nie przekonają do gorliwej wiary w Chrystusa oraz do gotowości do oddania za Niego życia.

W istocie bowiem wierność Pańska trwa na wieki (Ps 117, 2), Jezus Chrystus wczoraj i dziś, ten sam także na wieki (Hbr 13, 8), a prawda was wyzwoli (J 8, 32). Można dodać: objawiona i w niezmienionej formie przekazywana Boska prawda na temat ludzkiej seksualności oraz małżeństwa przyniesie prawdziwą wolność duszom w Kościele i poza nim.

W czasach kryzysu w Kościele oraz złego przykładu moralnego i doktrynalnego niektórych współczesnych sobie biskupów święty Augustyn pocieszał prostych ludzi wiary tymi słowami: Jacy byśmy my, biskupi nie byli, bezpieczni jesteście wy, którzy Boga macie za swego Ojca a Jego Kościół za swą matkę.

Dziękuję za rozmowę.

Komentarze 182 do “Na przekór faryzeuszom”

 1. KRYSTYNA said

  POLECAM !!!

  MODLITWĘ RÓŻAŃCOWĄ w Radio Doxa — http://doxa.fm/

  (poniedziałek-piątek o godz. 22.00; sobota i niedziela o godz. 20.00)

  INTENCJE DO RÓZAŃCA MOŻNA WYSŁAĆ NA — rozaniec@doxa.fm

  PRZED NAJŚWIĘTSZYM SAKRAMENTEM

  http://74.142.49.38:8000/view/viewer_index.shtml?id=129687

  CHRISTUS VINCIT, CHRISTUS REGNAT, CHRISTUS IMPERAT !!!
  ______________________________________________________

 2. Dawid said

  A to ukraińska wersja przyczyn wczorajszego tragicznego w skutkach ostrzału szkoły nr. 63 w Doniecku rozpowszechniana przez nasze wiodące media i PAP:

  http://fakty.interia.pl/raport-zamieszki-na-ukrainie/opinie/news-rzecznik-msz-to-separatysci-ostrzelali-boisko-w-doniecku,nId,1548440#iwa_item=5&iwa_img=0&iwa_hash=37380&iwa_block=facts_news_small

  Jak widać nadal usiłują wmawiać międzynarodowej opinii publicznej (w tym polskiej), że separatyści sami siebie ostrzeliwują.

  Takiego absurdu to nawet Goebbels by nie wymyślił, chociaż prawdę miał za nic.

  Prawdopodobnie w dniu dzisiejszym ukraińskie siły zbrojne zerwały trwający 61 dni rozejm.

  Obecnie atakowany jest siłami wojsk pancernych z kierunku północnego i południowo-zachodniego Donieck wspierany intensywnym ostrzałem ciężkiej artylerii i rakietami „Grad” na cele cywilne. Ostrzelano kolejną szkołę i szpital miejski.

 3. Dawid said

  Telewizory Samsung Smart TV nagrywają “prywatne rozmowy” i wysyłają je do osób trzecich.

  http://www.prisonplanet.pl/nauka_i_technologia/telewizory_samsung_smart,p1808945562

  Zaginiony boeing MH370 Malaysia Airlines w grudniu zostanie uznany za „oficjalnie stracony”

  http://wiadomosci.wp.pl/kat,1356,title,Zaginiony-boeing-MH370-Malaysia-Airlines-w-grudniu-zostanie-uznany-za-oficjalnie-stracony,wid,17016375,wiadomosc.html?ticaid=113c1c

  Paweł Nogal i Janusz Zagórski rozmawiają z Traderem21 z Niezależnego Portalu Finansowego o rozwoju sytuacji na świecie w aspekcie finansów i globalnego zadłużenia.

  Drugą część rozmowy Janusza Zagórskiego i Pawła Nogala z Traderem21 z Niezależnego Portalu finansowego poświęcono świeżemu tekstowi Ellen Brown z kwartalnika Banku Anglii o kreacji pieniądza. W tekście znajduje się cytat z tegorocznej publikacji Banku Anglii, o współczesnej formie kreacji pieniądza. We wspomnianym tekście jest też mowa o fałszywie podawanej wiedzy w podręcznikach


  Zobaczcie od 4:00 jak stanął zdeptał leżącą dziewczynę, u nas też 11 listopada banda opłacanego ZOMO najemników będzie kopać Polskie kobiety i Polskich synów? Dno ludzie są zaszczuwani przez okupanta, i się muszą bić między sobą o ich pieniądze i majątki skorumpowane.

  CBŚ SZUKA DOMNIEMANYCH TERRORYSTÓW?
  (4 listopada) w godzinach porannych w całej Polsce odbyły się akcje funkcjonariuszy Centralnego Biura Śledczego wymierzone w osoby podejrzane o organizację wyjazdów na Marsz Niepodległości do Warszawy. „Odwiedzający” podejrzanych funkcjonariusze CBŚ działali na polecenie stołecznej prokuratury okręgowej.

  Podczas akcji CBŚ skonfiskowane zostały m.in. komputery, dyski przenośne, książki czy płyty z muzyką. Działania uzasadniano podejrzeniem „propagowania ustroju totalitarnego i nawoływania do nienawiści na tle różnic narodowościowych” (tj. art 256 kodeksu karnego), choć nieoficjalnie wiadomo, że całe zamieszanie ma związek z organizacją wyjazdów na Marsz Niepodległości, który odbędzie się 11 listopada w Warszawie. Podejrzane osoby przesłuchiwano w miejscu zamieszkania.

  Nie są to pierwsze tego typu działania służb przed Świętem Niepodległości. Do podobnych akcji dochodziło w poprzednich latach, a ich celem miało być oczywiście zastraszenie i zdyskredytowanie osób, których poglądy nie pokrywają się z linią ideologiczną władzy III RP.

  Policja oraz inne podległe władzy służby będą również utrudniać sam dojazd do stolicy w dniu 11 listopada. Podobnie jak w zeszłych latach, na trasie do Warszawy oraz przy samym wjeździe do miasta można spodziewać się policyjnych blokad i przeszukań pojazdów.

  http://alexjones.pl/…/40223-akcje-cb%C5%9B-przeciwko-nacjon…

 4. KRYSTYNA said

  Prawdziwe miłosierdzie!

  W imię miłosierdzia pozwolić komuś pójść prosto do piekła? Zupełne nieporozumienie!

  Słowo ks. prałata Romana Kneblewskiego, proboszcza parafii NSPJ w Bydgoszczy, na Wszystkich Świętych – 1 listopada A.D. 2014.

  CHRISTUS VINCIT, CHRISTUS REGNAT, CHRISTUS IMPERAT !!!
  ______________________________________________________

 5. Dawid said

  Wieści z Kijowa, czyli czy ‚demokratyczne wybory” sie już zakończyły , czy może jeszcze trwają?

  http://112.ua/politika/poroshenko-promedlenie-s-podschetom-golosov-na-okruge-59-negativno-vliyaet-na-ocenku-vyborov-141732.html

  W okręgu wyborczym numer 59 do dzisiaj nie przeliczono wszystkich głosów z powodu „napietej sytuacji”…

  Tym razem coś prosto z Noworosji

  Uczniowie w Donbasie chwycili za broń, żeby zatrzymać ukraińskich faszystów.

  Jak już tu pisaliśmy z powodu zadłużenie miejskiego przedsiębiorstwa wodociągowego wobec firmy dostarczającej energię elektryczną, mieszkańcy Charkowa zostali praktycznie pozbawieni dostepu do wody;

  http://112.ua/obshchestvo/prakticheski-ves-harkov-ostalsya-bez-vody-iz-za-dolgov-smi-141520.html

  Ze strony FB Pana Dawida info:

  W Kremeńczuku wizytuje delegacja wojskowych z Polski. Delegacja zwiedziła między innymi Muzeum Historii i Lotnictwa.Podczas spotkania polskiej delegacji omawiano między innymi plany utworzenia polsko-ukraińskiego muzeum historycznego jako elementu współpracy miast partnerskich Bydgoszczy i Kremeńczuka .

  Delegacja polskich wojskowych objeżdza Ukrainę na koszt MSZ, aby rozmawiać o możliwościach budowy muzeów. A tak naprawdę?

  UWAGA ZDJĘCIA DRASTYCZNE
  „Donieck w ogniu”…

  https://vk.com/video-57424472_170592776

  Graham Phillips, zwłoki jednego z chłopców zabitych podczas wczorajszego ostrzału szkoły…

  https://vk.com/strelkov_info?w=wall-57424472_27768

  Republika Doniecka przechodzi na system edukacyjny który wykorzystuje Federacja Rosyjska. Pomóc ma tym także stała pomoc z FR w postaci podręczników i literatury fachowej;

  http://dnr-news.com/video/7215-perehod-sistemy-obrazovaniya-dnr-na-standarty-rf.html

  http://dnr-news.com/tv/7216-uchebniki-iz-taganroga-dostavleny-v-harcyzsk.html

  UPAdła ma nowy chwyt marketingowy – na kopertach tamtejszej poczty drukują portrety zabitych dla dobra ludzkości morderców

  http://rusvesna.su/news/1415273075

  Najnowsze informacje powiadaja że ostrzałem szkoły w Doniecku dowodzili oficerowie armii ukraińskiej

  http://rusvesna.su/news/1415276223

  Policja i słuzby FR maja tez plus za zatrzymanie bandy zabójców którzy jak sie potem okazało szkolili morderców tzw przez CIA „panstwa islamskiego”

  http://rusvesna.su/news/1415275321

  http://rusvesna.su/news/1415279571

  Według Pana Purgina rozpoczeła sie na 75% frontu pełna wojna

  http://rusvesna.su/news/1415290532

  Kolejne ostrzały tym razem na terytorium Republiki Ługańskiej w wiosce Kirowsk gdzie zginąć miała babcia z 11-letnią wnuczką…

  http://lifenews.ru/news/144409

  Wg źródeł noworosyjskich wczorajszego ostrzału szkoły w Doniecku dokonać miały jednostki tzw.gwardii narodowej stacjonujące w miejscowości Pieski za pomocą samobieżnych armatohaubic 2S3 Akacja;

  https://vk.com/strelkov_info?w=wall-57424472_27746

  Wg najnowszych danych ostrzał został wznowiony z nowa siłą, ponownie celem stała sie szkoła tym razem Nr 59;

  https://vk.com/strelkov_info?w=wall-57424472_27747

  „Sezon grzewczy” na Ukrainie, czyli mieszkańcy Odessy zablokowali drogę domagając sie „ciepła w domach”;

  http://dnr-news.com/video/7201-zhiteli-odessy-perekryli-dorogu-trebuya-vklyuchit-otoplenie.html

 6. Dawid said

  Polska premier E.Kopacz właśnie zapewniła nas, że można uprawiać politykę i debatę publiczną bez kłótni, a przecież to właśnie spór jest fundamentem demokracji i istotą polityki.

  Hasła, kochajmy się, razem i do przodu to tylko wyższa forma zakłamania i nowe PR-owskie pranie mózgów i kolejna pułapka zastawiona na opozycję. Okazuje się, że tu nad Wisłą ciągle obowiązuje zasada, że lepiej mieć niż być. Lepiej niewątpliwie jest mieć helikoptery Sikorsky w polskiej armii niż Sikorskiego w armii czy nawet w MSZ. Lepiej mieć kilkanaście groszy za kilogram sprzedanych jabłek niż być naiwnie wierzącym w zapewnienia MR M.Sawickiego, że wyeksportuje on polskie jabłka do Chin. Szef Sejmowej Komisji Obrony, poseł PO Sf.Niesiołowski, którego przodkowie podobno negocjowali już pod Grunwaldem nazywa przedstawicieli mediów i opozycji „PIS-owskimi śmieciami”.

  Ale, to przecież obecna ekipa PO-PSL ze śmieciami, tymi prawdziwymi ma ciągle ogromne problemy. Ponoć Ministerstwo Ochrony Środowiska szykuje już rozporządzenie, które przewiduje, że nasze śmieci domowe powinny być podpisane z adresem zamieszkania, ewentualnie adresem siedziby firmy itd. itp. Wiadomo ta obecna władza wie o nas jeszcze za mało i chce koniecznie wiedzieć więcej. Dopiero co OECD stwierdziła, że polski rynek pracy jest jednym z najgorszych wśród krajów należących do tej organizacji: zarobki jedne z najniższych w Europie, zadowolenie z pracy jedno z najgorszych, co lokuje nas gdzieś między Turcją, a Grecja.

  Mimo to PO-PSL chce nam koniecznie zafundować pracę w wolne soboty. I to pomimo, że 1,6 miliona Polaków ciągle pracuje na umowy śmieciowe. Dopiero co premier E.Kopacz ogłosiła epokowy sukces w związku z Paktem Klimatycznym, za który zapłacimy 100-150 mld zł lekką ręką i zagwarantowała nam, że ceny energii elektrycznej nie wzrosną, a natychmiast Jej wicepremier J.Piechociński oświadczył, że ceny jednak wzrosną.

  Były kiedyś kartki na mięso, teraz ponoć mają być kartki, a nawet książeczki na leczenie onkologiczne poza kolejnością. Związek Pracodawców Polskich absolutnie słusznie stwierdza, że przez pazerność, agresywną politykę fiskalną, w tym akcyzową i poważne błędy polskiego rządu traci on corocznie od 15 do 18 mld zł, co dodatkowo obciąża polskich podatników. Wychodzi na to, że kto pije i pali ten ratuje polski budżet i Polskę przed bankructwem. Wpływy bowiem z akcyzy od alkoholu i papierosów w sam raz starczają na razie na coroczną z rzutkę na koszty obsługi długu publicznego. Ale co będzie jak spadnie spożycie?

  Mimo to MF właśnie chce nam wpuścić nie byle jakiego szczura. W ramach przygotowywanej właśnie Ordynacji Podatkowej i tzw. Klauzuli Obejścia Prawa może się okazać, że mimo całkiem legalnych działań każdy przedsiębiorca już może się czuć potencjalnym przestępcą. Fiskus i władza nawet łamiąc Konstytucję RP chce dać popalić polskim przedsiębiorcom, bowiem tzw. „znaczna korzyść podatkowa powyżej 50 tys. zł” może zaprowadzić tych przedsiębiorczych ludzi prosto do bankructwa i kłopotów. Rządowe wróbelki już ćwierkają, a prof. R.Gwiazdowski z Centrum A.Smitha mówi wprost otwartym tekstem, że „trzeba zapomnieć o emeryturze w wieku 67 lat”.

  Widocznie dla obecnej władzy 67 lat, gdy idzie o wiek emerytalny to ciągle jeszcze za mało. Po wyborach, zwłaszcza tych parlamentarnych może się więc okazać, że słowo stanie się ciałem i nie tylko frank szwajcarski może być po 4zł, ale i wiek emerytalny da się podnieść np. do 71 lat, bo tyle przeciętnie żyje polski mężczyzna. Wtedy dopiero skutecznie zostanie rozwiązany problem ZUS-u i polskiego systemu emerytalnego.

  Różnica między Polską, a taką Szwecją czy Holandią polega na tym, że Szwed czy Holender pracują do emerytury, a Polak do śmierci. Gdzieś w głębokich szufladach MF zalegają już projekty podatku katastralnego – czyli podatku od rynkowej wartości nieruchomości i to przy stawce 0,5 – 1 proc. jej wartości. Skądś pieniądze władza będzie musiała pozyskać tyle, że już po wyborach. Będzie to jednak dla wielu Polaków bardziej podatek katastrofalny niż katastralny. I nawet z przysłowiowym laniem wody mogą być problemy, bo zaraz po wyborach samorządowych ruszą znaczące podwyżki cen za wodę i ścieki w miastach. Władza musi jakoś pokryć koszty mocno opóźnionych inwestycji wodno-kanalizacyjnych, których koszt jest szacowany na 20-30mld zł. Inaczej będą wysokie unijne kary i oddawanie euro do Brukseli.

  Kandydat na prezydenta Warszawy z PIS J.Sasin powinien otwarcie zadeklarować, że jeśli wygra wybory w Warszawie to nie podniesie cen wody i tego samego powinien zażądać od urzędującej prezydent HGW. A, jakby mimo tego wszystkiego było jeszcze za mało pieniędzy i za mało absurdów, to ZUS, któremu corocznie brakuje 30-40mld zł na emerytury i renty, poprzez swój Fundusz Rezerwy Demograficznej będzie teraz pożyczał pieniądze dużym bogatym spółkom giełdowym, np. energetycznym, wykupując obligacje firm i banków. I tak polscy emeryci ratując polskie finanse publiczne będą popierać rząd czynem i umierać przed terminem, bo na leki na pewno nie starczy.

  Janusz Szewczak

 7. „ Dziś 7. dzień miesiąca i dziś jest dzień Mojego Święta. Dziś udzielam światu specjalnych Łask, szczególnie tym, co o to proszą Mnie, jako Ojca całej ludzkości. Mało, kto o Mnie pamięta i czci Mnie, a przecież i Ja zasługuję na cześć. Ja Jestem twój Bóg i Pan i proszę, aby kto tylko będzie mógł i chciał niech uczci Mnie w każdy 7. dzień każdego miesiąca, a w sierpniu dodatkowo w 1. niedzielę sierpnia. ” http://urbietorbi-apocalypse.net/Bog_Ojciec.pl.html

 8. ... said

  Niesamowite !

 9. Leszek said

  Z treści wywiadu z bp A. Schneiderem, a właściwie trzeba by powiedzieć z wypowiedzi bpa Schneidera:

  …Przyznając rozwodnikom w nowych związkach Komunię Świętą, biskupi ci ustanawiają swoją własną, nową tradycję… biskupi popierający ideę udzielania Komunii Świętej rozwodnikom pozostającym w powtórnych związkach są…większość obecnych biskupów głosowała za udzielaniem Komunii Świętej ponownie ożenionym rozwodnikom… w samym łonie Kościoła znajdują się ludzie podważający nauczanie Pana Jezusa…

  Myślę, że ten stan rzeczy bardzo dobrze oddają/ilustruje ten, oto fragment z 2-go Listu św. Pawła Apostoła do Koryntian:

  „Ci ludzie to fałszywi apostołowie, podstępni pracownicy, którzy podają się za apostołów Chrystusowych. W tym nie ma nic dziwnego, bo sam szatan podaje się za/przybiera na siebie postać/ anioła światłości. Nic przeto wielkiego/Więc nie jest rzeczą niezwykłą, że także jego słudzy podszywają się pod sprawiedliwość (miłosierdzie – dop. mój)/przybierają się pozory sług sprawiedliwości” (2Kor 11,13-15)

  A nadto – już nie raz jeden o tym pisałem na blogu – są głosem 2-iej Bestii podobnej do Baranka, ale mówiącej jak Smok (Ap 13,11) czyli głosem masonerii Kościelnej tworzą oni nowego bożka, o którym mówiła Matka Boża w Orędziu nr 406 {z 13.06.1989r.}:
  …Bestia o dwóch rogach, podobna do baranka, oznacza masonerię, która wniknęła w łono Kościoła. Symbolizuje masonerię kościelną, która rozszerzyła się zwłaszcza wśród członków Hierarchii. To przeniknięcie masonerii do wnętrza Kościoła przepowiedziałam wam już w Fatimie ogłaszając, że szatan wejdzie na sam szczyt Kościoła. Jej celem zaś jest zniszczenie Chrystusa i Jego Kościoła, przez utworzenie nowego bożka, to znaczy fałszywego Chrystusa i fałszywego Kościoła i umieścić go na miejscu Chrystusa i Jego Kościoła. … Z powodu rozpowszechniania się tych błędów wielu oddala się dziś od prawdziwej wiary, realizując w ten sposób proroctwo, które dałam wam w Fatimie:
  «Przyjdą czasy, gdy wielu ludzi utraci prawdziwą wiarę».
  Utrata wiary to odstępstwo. Masoneria kościelna działa w podstępny i diabelski sposób, aby wszystkich ludzi doprowadzić do odstępstwa…
  oraz
  …Odstępstwo stanie się powszechne, ponieważ prawie wszyscy pójdą za fałszywym Chrystusem i fałszywym Kościołem. W ten sposób zostaną otwarte drzwi, aby mógł się ukazać człowiek czyli sama osoba antychrysta… (407,17.06.1989)

  Z innego fragmentu z wywiadu/wypowiedzi bpa Schneidera:

  …przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, arcybiskup Gądecki, tak wyraźnie i odważnie bronił Chrystusowej prawdy o małżeństwie i ludzkiej seksualności, przedstawiając się tym samym jako prawdziwy syn duchowy świętego Jana Pawła II…

  W odniesieniu do powyższego trzeba nam pamiętać o tej zapowiedzi Matki Bożej:
  …Kiedy Papież (JP II)wypełni zadanie powierzone mu przez Jezusa i kiedy Ja zstąpię z Nieba, aby przyjąć jego ofiarę, wszystkich was ogarnie gęsta ciemność odstępstwa, które stanie się wtedy powszechne. Wierna pozostanie jedynie mała reszta… (449, 13.05.1991)

  • Beata said

   Leszku ponieważ po raz któryś przytaczasz fragment z Orędzi ks. Gobbiego- Orędzie nr 406- opisujący bestię z morza podobną do baranka mówiącą jak smok jako masonerię kościelną
   Leszek said
   30 Październik 2014 at 17:29
   W Księdze Apokalipsy św. Jana Apostoła na początku 13-go rozdz. jest mowa o wyłaniającej się z morza (a morze w języku biblijnym to świat złych duchów) i śpieszącej na pomoc Smokowi Bestii (tj. masonerii świeckiej) mającej siedem głów, a na każdej z nich jedno imię bluźniercze

   Leszek said
   4 Listopad 2014 at 12:40
   Na to co się dzieje w świecie i w Kościele, że lepiej widzieć trzeba patrzeć przez okulary Pisma Świętego,a zwłaszcza Księgę Apokalipsy św. Jana Apostoła. Otóż w Apokalipsie na początku rozdz. 13-go jest mowa o 1-ej Bestii wyłaniaj. się z morza, by wspomóc działania czerwonego Smoka. Ta czarna Bestia – masoneria świecka – ma dziesięć rogów, a na nich – dziesięć diademów oznaczających panowanie i władzę królewską

   Mam do ciebie pytanie. Ja nie znając Orędzi ks. Gobbiego , a czytając Ks. Apokalipsy nie odniosłam wrażenia, żeby bestia z morza, była opisem masonerii kościelnej(porównanie po twoim wpisie), mogę się mylić, ale zawsze czytając niejednokrotnie Apokalipsę odnoszę wrażenie, że bestia z morza to opis fałszywego proroka, a bestia z ziemi to antychryst. Niedawno pisałam o tym w komentarzu.
   Dlaczego tak myślę?
   Apokalipsa wyraźnie wskazuje na czas jaki dany będzie bestii z morza, aby mogła rządzić- i jest to określone na 42 miesiące, więc nijak nie mogę odnieść sobie tego do działań masonerii, która choćby biorąc pod uwagę sam Watykan, to już w Orędziach MBM ten czas został określony konkretnie” Z kolei Stolica Apostolska znajduje się pod ostrym atakiem tej grupy od 1967r…”- 29.04.2012r, czyli jak by nie patrzeć to od momentu zagnieżdżenia się masonerii w samym Watykanie upłynęło już 47 lat, a w 2017r to będzie pełne 50- lecie .
   Jak mam więc odnieść czas rządów i panowania bestii z morza do działalności masonerii, gdy Apokalipsa wyraźnie określa ramy czasowe panowania tej bestii- „5 A dano jej usta mówiące wielkie rzeczy i bluźnierstwa, i dano jej możność przetrwania czterdziestu dwu miesięcy*.” Nie wydaje mi się, aby Pan Bóg chciał z w zawoalowany sposób przekazać ludziom taką informację. Te 42 miesiące określają według mnie długość rządów tej bestii- fałszywego proroka, natomiast bestia z morza to według mnie opis antychrysta. Już kilka lat temu, gdy trafiłam na bloga, był ten fragment przytaczany – chodzi o Orędzia Matki bożej do Jej Umiłowanych Synów Kapłanów, już wdety bardzo ta informacja kłóciła mi się z opisem bestii z morza.

   Nie twierdzę wcale, że mam rację, bo mogę czegoś nie dostrzegać co inni widzą. Ciekawa jestem twojego i innych czytelników zdania, chodzi o zapoznanie się z opisami z Ks. Apokalipsy tych dwóch bestii. Jak dla mnie to opis bestii z morza jak nic pasuje do opisu fałszywego proroka jaki nakreśliło Niebo w Orędziach MBM.

   • Beata said

    Wkleję jeszcze mój wcześniejszy komentarz, w którym właśnie próbowałam znaleźć punkty wspólne opisu bestii z morza i opisu FP z Orędzi. Proszę innych jeszcze o napisanie swoich opinii
    23 Październik 2014 at 08:34
    Kochani mam do was takie pytanie. Czy fałszywy prorok i nie mam teraz na myśli Franciszka, tylko fałszywego proroka z KS. Apokalipsy, może mieć władzę dłużej, niż przeznaczył mu sam Pan Bóg? Co mówi Apokalipsa o fałszywym proroku – Bestii z morza
    13
    1 I ujrzałem Bestię wychodzącą z morza, mającą dziesięć rogów i siedem głów, a na rogach jej dziesięć diademów, a na jej głowach imiona bluźniercze*. 2 Bestia, którą widziałem, podobna była do pantery, łapy jej – jakby niedźwiedzia, paszcza jej – jakby paszcza lwa. A Smok dał jej swą moc, swój tron i wielką władzę. 3 I ujrzałem jedną z jej głów jakby śmiertelnie zranioną, a rana jej śmiertelna została uleczona*. A cała ziemia w podziwie powiodła wzrokiem za Bestią, 4 i pokłon oddali Smokowi, bo władzę dał Bestii. I Bestii pokłon oddali, mówiąc: «Któż jest podobny do Bestii i któż potrafi rozpocząć z nią walkę?» 5 A dano jej usta mówiące wielkie rzeczy i bluźnierstwa, i dano jej możność przetrwania czterdziestu dwu miesięcy*. 6 Zatem otworzyła swe usta dla bluźnierstw przeciwko Bogu, by bluźnić Jego imieniu i Jego przybytkowi, i mieszkańcom nieba. 7 Potem dano jej wszcząć walkę ze świętymi i zwyciężyć ich*, i dano jej władzę nad każdym szczepem, ludem, językiem i narodem. 8 Wszyscy mieszkańcy ziemi będą oddawać pokłon władcy*, każdy, którego imię nie jest zapisane od założenia świata w księdze życia zabitego Baranka. 9 Jeśli kto ma uszy, niechaj posłyszy! 10 Jeśli kto do niewoli jest przeznaczony, idzie do niewoli, jeśli kto na zabicie mieczem – musi być mieczem zabity*. Tu się okazuje wytrwałość i wiara świętych.
    Moja Biblia z 1957r o czasie panowanie bestii z morza- fałszywego proroka tak mówi” Dano jej pysk, który wygłaszał przechwałki i bluźnierstwa; i dozwolono jej tak poczynać sobie przez czterdzieści dwa miesiące”
    Mamy więc wyraźnie ujęte ramy czasowe panowania fałszywego proroka. Według mnie Pan Bóg przeznaczył mu tyle czasu ile mówi Apokalipsa i ani dnia dłużej. Cóż, jeśli odniesiemy apokaliptyczny opis fałszywego proroka, do osoby Franciszka, to wszystko zacznie się nam układać w logiczną całość.
    Orędzia MBM, w których Pan Bóg wskazuje wyraźnie, że czas panowania fałszywego proroka, będzie krótki- ” rządy w domu Piotra będą krótkotrwałe”- 29.03.2013,
    co wiemy dalej -” Pozostałych, ślepych na Prawdę, fałszywy prorok poprowadzi w zamęt. Ich serca zostaną oszukane , a wkrótce, gdy fałszywy prorok będzie wyglądał jak umierający, będą szlochać. Ale potem, będzie się wydawało, że fałszywy prorok powstał z martwych, tak jakby wydarzył się cud. Powiedzą, że jest obdarzony wielką nadprzyrodzoną mocą z Nieba i upadną przed nim na twarze, by go adorować. Będzie kochany i uwielbiany przez tych , którzy nie widzą”. – 25.07.3013———— „I ujrzałem jedną z jej głów jakby śmiertelnie zranioną, a rana jej śmiertelna została uleczona*”;
    ” I Bestii pokłon oddali, mówiąc: «Któż jest podobny do Bestii i któż potrafi rozpocząć z nią walkę?» 5 A dano jej usta mówiące wielkie rzeczy i bluźnierstwa”———–” Uważajcie na cuda mężczyzn w białych szatach, którzy twierdzą jakoby pochodziły one z Mojego Ciała i były pobłogosławione Moim Duchem. Kiedy zobaczycie, że mają miejsce wspaniałe i z pozoru cudowne wydarzenia, wiedzcie, że one takie nie są. Powiedzą wam, że te cuda zostały stworzone ręką fałszywego proroka. Będą oczekiwali, że okażecie mu wielki szacunek i najpierw powiedzą wam, że jest on już za ŻYCIA ŚWIĘTYM. BĘDZIE CZCZONY, KOCHANY I PODZIWIANY I WSZYSCY POWIEDZĄ, ŻE JEST ON WYRÓŻNIONY PRZEZ BOGA. Z CZASEM UWIERZĄ, ŻE TE CUDA DOKONUJĄ SIĘ, ABY ZWIASTOWAĆ MOJE POWTÓRNE PRZYJŚCIE. A POTEM POJAWI SIĘ BESTIA” – 29.07.2013
    BESTIA Z ZIEMI” Wykonuje pełnię władzy pierwszej bestii na oczach jej i doprowadza ziemię i mieszkańców jej do tego, że oddają cześć pierwszej bestii, której śmiertelna rana uleczona została”.——– ” Antychryst będzie okazywał wielki szacunek fałszywemu prorokowi”.- 29.07.2013
    Analogicznie do powyższego opisu odnosimy słowa Franciszka” Staram się myśleć o moich grzechach, moich błędach, aby nie stać się dumny. Ponieważ wiem, że to będzie trwało tylko przez krótki czas. Dwa lub trzy lata, a potem udam się do Domu Ojca” – powiedział papież Franciszek.
    Chyba powoli, powinniśmy się przyzwyczaić do myśli, że ten człowiek, który przejął Tron Piotra, wszystko co robi , robi z pełną premedytacją, z pełną świadomością tego co robi, nas wiernych, czy kapłanów ma za nic. Wykonuje to co zostało mu powierzone, aby wykonał. Nic dobrego nie czeka ludzi, którzy mu zaufają, bo on dla ludzi nie ma odrobiny współczucia. —–
    ” Módlcie się, aby przyjął on PRAWDĘ O ŚMIERCI MOJEGO SYNA NA KRZYŻU ORAZ ABY OTWORZYŁ SWOJE SERCE NA PROŚBY MOJEGO SYNA O MIŁOSIERDZIE DLA WSZYSTKICH BOŻYCH DZIECI”- 15.03.2013;
    ” WSZYSTKO BĘDZIE DOBRZE, DOPÓKI TYCH DWÓCH NIE ZACZNIE MŚCIĆ SIĘ NA TYCH WSZYSTKICH, KTÓRZY SPRZECIWIAJĄ SIĘ ICH PLANOWI ZAWŁADNIĘCIA ŚWIATEM”.- 28.07.2013
    Widzimy, że to już ma miejsce w odniesieniu do kardynała Burka, Mullera, a potem po kolei będą degradowani inni hierarchowie, którzy staną w obronie tradycji Kościoła Katolickiego łącznie z karą ekskomuniki jak mówił Pan Jezus.
    Wracając do tematu, skoro wiemy, że fałszywym prorokiem jest Franciszek, jego fałszywy pontyfikat rozpoczął się w marcu 2013r – to 42 miesiące, które dane mu zostały przez samego Boga, mija we wrześniu 2016r. Według mnie będzie to czas, kiedy fałszywy prorok odda Tron Piotra antychrystowi, a wtedy zmiany będą jak mówi sam Pan Jezus bardzo jednoznacznie raptowne.-
    ” Kiedy ta ohyda zapuści korzenie zmiany będą już raptowne”- 08.03.2013
    ” Moja wielce umiłowana córko, wszystkie przekazane ci proroctwa zaczną się teraz kropla po kropli rozlewać, aż w końcu NAGLE ZMIENIĄ SIĘ W RWĄCY POTOK”- 18.05.2014
    Jak by nie patrzeć wszystko zmierza do 2017 roku, w którym to mija trzechsetletnia rocznica powstania masonerii, która założyła sobie, że w tę rocznicę zniszczy Kościół Katolicki.

    • Andrzej said

     Na blogu ;teologiawnauce.blogspot.com jest wyjaśniona tajemnica liczby 666 i 42 miesięcy. Liczba 666 jest to ilość tygodni, od chwili wygrania przez partię hitlerowską wyborów do parlament do upadku Trzeciej Rzeszy.

   • Leszek said

    Beato! Dziękuję, że zechciałaś się odnieść do treści mojego wpisu, jednocześnie przedstawić „swoje” (może tj. niewłaściwe słowo) rozumienie/odczytanie interpretacji dwóch Bestii, które z uwagą przeczytałem, ale w tym momencie (bo zabrało by mi to sporo czasu) szczegółowo się nie mogę się odnieść. Jednak pozostanę przy tym, co napisałem. Dlaczego? Już wyjaśniam. Jestem w posiadaniu komentarza Apokalipsy pewnej osoby (o imieniu Anna, proszę jednak nie mylić jej z Osobą Anny Dąmbskiej), która otrzymała światło Boże na jej rozumienie i ten komentarz pisała w latach 1937-39. Na końcu tego liczącego 116 str. komentarza, są podane opinie znanych kapłanów/teologów-biblistów, zawarte w listach wysłanych do Autorki; i tak np. z fragmentów:
    1. ks. dr prof. Stacha z Krakowa:
    …Przeczytałem uważnie komentarz do Apokalipsy nieznanej mi Osoby. Stwierdzam, że nie ma tu żadnych błędów przeciw wierze katolickiej. Ponadto jestem urzeczony głębią życia wewnętrznego, mistycznej tej duszy, która to napisała (ta Osoba we wstępie do „swego” komentarza szczegółowo opisuje jak do tego doszło i jak ta praca przebiegała – dop. mój). Nie można koło tego przejść lekkomyślnie, bo Pan Bóg prowadzi swój Kościół w sobie właściwy sposób i ludzie często mijali się z planami Bożymi (por. Iz 55,8n – dop. mój) i nie rozumieli, czy nie chcieli rozumieć Jego myśli…
    zob. treść LVI ROZMOWY z Anną – O Kościele: Byś miała współudział ze Mną w trosce o Kościół Mój. http://www.objawienia.pl/anna/anna/bw-03b.html
    2. ks. Jana Ziei:
    …Komentarz do Apokalipsy zrobił na mnie wielkie wrażenie. Jest nienaukowy. Podzielam osąd zła, staję po stronie zalecanych reform, uznaję czystość i wzniosłość intencji i piękna życia wewnętrznego Autorki…

    W tym komentarzu (już śp.) Anny opis drugiej Bestii apokalipt. – masonerii kościelnej – jest w zupełnej zgodności z tym, o czym mówiła Matka Boża ks. S. Gobbiemu (zresztą podobnie mówi Pan Jezus w „Prawdziwym Życiu w Bogu” V. Ryden!).

    Beato! Przez kilka lat uczestniczyłem (począwszy od r. 1987) w obozach biblijnych w Świętej Lipce, gdzie pewien mający b. dobre rozumienie Pisma Św. Jezuita O. Mieczysław Wołoszyn interpretował całą Apokalipsę, opartą na tym właśnie komentarzu Anny. Na te obozy przyjeżdzało po kilkaset osób, a w czasie ich trwania Pan był obecny ze swoim Słowem.
    Jeśli chciałabyś posłuchać, tych świętolipskich komentarzy Apokalipsy, to podaję Ci stosowny link: http://www.mietek.com.pl

    Może jeszcze mała uwaga co do terminu/czasu: 42 m-ce/1260 dni/3,5 roku.

    Owszem jest to okres, w którym działalność masonerii kościelnej w łączności z masoneria świecką (Ap 13,1n) osiągnie swoje apogeum, na końcu którego nastąpi Wielkie oczyszczenie/Dzień Jahwe, by wejść w nowy Czas, Epokę Ducha Świętego, czyli okres/czas Nowego Nieba i nowej Ziemi.
    Liczba 1260 – w odniesieniu do lat – wskazuje też na XIII w., na początek inauguracji działania Ducha Św. w Kościele (poprzez życie i działalność św. Franciszka i św. Klary z Asyżu), a resztę dowiesz się z odsłuchania komentarza do tych miejsc w Księdze Apokalipsy, gdzie mowa jest o tej liczbie, czyli Ap 11,2n i 12,6 i 13,5. To na razie tyle. Pozdr w Panu + Ap 1,3

  • Tomasz said

   W Czasach Ostatnich wg A. K. Emmerich 7 na 10 ma być judaszami. Na Synodzie w tym roku było ich tylko trochę mniej niż 2/3 czyli 6,6 na 10. Za rok liczba z pism zostanie osiągnięta.

 10. małgosia MK said

  Jak pomagać duszom czyśćcowym – Andrzej Wronka
  http://gloria.tv/media/dbagirEYgJw

 11. szafirek said

  Matka Zbawienia: Przyjmujcie Krzyż z godnością. Nie uskarżajcie się

  Orędzia Ostrzeżenia

  czwartek, 30 października 2014, godz. 17.30

  Moje drogie dzieci, kiedy służycie mojemu Synowi w tym życiu, to jest to powiązane z trudnościami. Bo choć z jednej strony łatwo jest Go naśladować, to jednak jeżeli wasza dusza nosi w sobie Dar Ducha Świętego, będzie to irytowało diabła i każdego wroga mojego Syna. Dlatego wasza podróż po Ścieżce Prawdy jest tak niezwykle trudna. Na każdym kroku będziecie się spotykali ze sprzeciwem, nawet jeżeli będziecie w milczeniu adorowali mojego Syna.

  Wielu spośród tych, którzy naprawdę kochają mojego Syna, nie potrafi sobie wytłumaczyć, dlaczego są przez innych prześladowani bez żadnego wyraźnego powodu. Albo dlaczego są fałszywie oskarżani o czynienie zła. Dzieje się tak zaś dlatego, że Duch Święty jest realną Obecnością Boga — a to nigdy nie uchodzi uwadze diabła i diabeł zrobi wszystko, aby przyprawić was o smutek i rozpacz. On, diabeł, będzie wam bezlitośnie dokuczał — czyniąc to albo bezpośrednio, albo poprzez dusze, nad którymi udało mu się zapanować.

  Wy tego nie rozumiecie, ale całe to cierpienie ma miejsce z powodu waszego oddania Jezusowi Chrystusowi. Tak samo jak On znosił drwiny, pogardę i nienawiść, tak też będą ją znosić ci wszyscy, którzy Mu służą. Jeżeli cierpicie w Jego Imię na tej ziemi, to znajdziecie w końcu trwały pokój, miłość i radość w jego Królestwie. Przyjmujcie Krzyż z godnością. Nie uskarżajcie się. Nie zadawajcie się z tymi, którzy okazują wam nienawiść — aby wasze własne serca nie zostały napełnione taką samą trucizną.

  Nienawiść rodzi nienawiść — jeżeli na nią odpowiadacie. Miłość, która pochodzi od Boga — rodzi miłość. Okazujcie miłość waszym wrogom; módlcie się za nich, miejcie dla nich litość. Kiedy tak postępujecie, szatan jest wobec was bezsilny.

  Wasza umiłowana Matka

  Matka Zbawienia

 12. MariuszInfo said

  7 listopada, piątek

  Flp 3, 14 – 4, 1
  http://biblijni.pl/czytania/3179_czytanie_z_listu_swietego_pawla_apostola_do_filipian.html
  Bądźcie, bracia, wszyscy razem moimi naśladowcami i wpatrujcie się w tych, którzy tak postępują, jak tego wzór macie w nas. Wielu bowiem postępuje jak wrogowie krzyża Chrystusowego, o których często wam mówiłem, a teraz mówię z płaczem. Ich losem zagłada, ich bogiem brzuch, a chwała w tym, czego winni się wstydzić. To ci, których dążenia są przyziemne.
  Nasza bowiem ojczyzna jest w niebie. Stamtąd też jako Zbawcy wyczekujemy Pana naszego Jezusa Chrystusa, który przekształci nasze ciało poniżone na podobne do swego chwalebnego ciała tą potęgą, jaką może On także wszystko, co jest, sobie podporządkować.
  Przeto, bracia umiłowani, za którymi tęsknię, radości i chwało moja, tak stójcie mocno w Panu, umiłowani.

  Łk 16, 1-8
  http://biblijni.pl/czytania/3180_slowa_ewangelii_wedlug_swietego_lukasza.html
  Jezus powiedział do swoich uczniów:
  «Pewien bogaty człowiek miał rządcę, którego oskarżono przed nim, że trwoni jego majątek.
  Przywołał go do siebie i rzekł mu: „Cóż to słyszę o tobie? Zdaj sprawę z twego zarządu, bo już nie będziesz mógł być rządcą”.
  Na to rządca rzekł sam do siebie: „Co ja pocznę, skoro mój pan pozbawia mię zarządu? Kopać nie mogę, żebrać się wstydzę. Wiem, co uczynię, żeby mię ludzie przyjęli do swoich domów, gdy będę usunięty z zarządu”.
  Przywołał więc do siebie każdego z dłużników swego pana i zapytał pierwszego: „Ile jesteś winien mojemu panu?” Ten odpowiedział: „Sto beczek oliwy”. On mu rzekł: „Weź swoje zobowiązanie, siadaj prędko i napisz pięćdziesiąt”. Następnie pytał drugiego: „A ty ile jesteś winien?” Ten odrzekł: „Sto korców pszenicy”. Mówi mu: „Weź swoje zobowiązanie i napisz: osiemdziesiąt”.
  Pan pochwalił nieuczciwego rządcę, że roztropnie postąpił. Bo synowie tego świata roztropniejsi są w stosunkach z ludźmi podobnymi sobie niż synowie światła».

  http://biblijni.pl/czytania/

  • MariuszInfo said

   7 listopada
   http://biblijni.pl/czytania/3188_a_teraz_mowie_z_placzem_flp_3_18.htmlW rozmowie z Peterem Seewaldem, Papież Benedykt XVI przyznał, że choć na świecie jest 1200 mln katolików, to jednak wielu z nich nie ma żadnego związku z Kościołem. Badania amerykańskie mówią, że taki związek ma zaledwie 6% katolików. A młodzi ludzie w tym kraju po przejściu przez wszystkie sakramenty inicjacji chrześcijańskiej masowo – bo aż w 87% – porzucają Kościół. O wszystkim tym trzeba mówić z płaczem w oczach… Jak widać przykład innych, zwłaszcza przykład większości, często może być dla nas zwodniczy. Budując prawdziwą, głęboką relację z Chrystusem musimy być przygotowani na samotność.

   A jaka jest kondycja Mojej wiary?

   • pio0 said

    Sztuka dobrego zarządzania

    Każdego poranka z banku wieczności otrzymujemy kredyt w wysokości osiemdziesięciu sześciu tysięcy czterystu sekund życia na dany dzień. Nie mamy jednak opcji, że niewykorzystane sekundy przejdą na dzień następny. Czas stracony, czyli nieofiarowany innym, przepada bezpowrotnie. Trwonię Boże dary za każdym razem, kiedy w egoistyczny sposób zagarniam je dla siebie, zamiast dzielić się nimi. Dobrze natomiast zarządzam i budzę zachwyt Ojca, kiedy rezygnuję z łatwego zysku i dzielę się tym, co posiadam.

    Modlitwa

    Panie, proszę, pomóż mi doceniać każdą chwilę mojego życia i przeżywać ją w pełni, z radością, pasją i odpowiedzialnością.Amen.

 13. Dawid said

  http://adnovumteam.wordpress.com/2014/11/07/wojna-domowa-na-ukrainie-7-11-2014r-62-dzien-rozejmu/

 14. Dawid said

  http://franciszekfalszywyprorok.wordpress.com/2014/11/07/doktryna-sterylnej-pomocniczosci-z-przyzwoleniem-na-grzech-rzeczywistosc-slamsow-wprowadzana-przez-bergoglio-na-szersza-skale/

 15. Dawid said

 16. Dzieckonmp said

  Sprawa która pedał mi wytoczył znów się dziś nie zakończyła. Pedał podtrzymał żądanie 25 tys zł i trzeba czekac na kolejną rozprawę która wyznaczy sąd. Ciężko z tą grupą wygrać w sądzie.

 17. Dawid said

  http://kodluch.wordpress.com/2014/11/07/06-11-2014-polnoc/

  Ciekawe informacje – których jeszcze nie potwierdziłem – dotyczą odmowy UE kredytowania zakupów gazu przez Ukrainę oraz bardzo twarde stanowisko FR w sprawie naruszania „pieriemira” a w zasadzie to łamania od początku wszystkich zobowiązań strony ukraińskiej!

  Polecam ciekawą analizę zysków i strat trwającego teoretycznie przerwania ognia.

  Nie wiem czy wczorajsze ataki wojsk ukraińskich nie są jakoś spowodowane wizytą holenderskich ekspertów i śledczych oraz przygotowania dla nich wagonów do transportu szczątków MH17. Obawiam się też że ten skład wagonów może nie dotrzeć do Holandii bo może zawierać niepodważalne dowody wskazujące na zestrzelenie samolotu przez wojsko Ukrainy.

  Bardzo ciekawa jest informacja dotycząca sprawy Mistrali, podobnie jak informacja o przymiarkach do „majdaniarskiego” przewrotu na Węgrzech…

  Polecam też zwrócić uwagę na to co powiedział Pan Prezydent Putin w związku z załamywaniem się kursu rubla, odpływem kapitału z Rosji i ponowną obniżką cen ropy, której wartość wyrażana w dolarach zaczyna się odrywać od jakiegokolwiek powiązania z finansami świata co grozi nieodwracalnym krachem nie tylko Rosji ale całemu światu.

  Zapędzanie Rosji do narożnika przybrało niezwykle na sile i grozi tym że ktoś w końcu nie wytrzyma tej presji – ale chyba o to właśnie chodzi…

 18. wiesia said

 19. wiesia said

  8 pażdziernik 2012
  „Te czasy ujrzą postępujący podział Mojego Kościoła. Jedna strona cierpi chroniąc Moją Ewangelię, druga stara się na nowo wymyślić Mój Kościół, zmodernizować Moje nauczanie i wprowadzić rozwiązłe prawa do Mojego Kościoła.

  Odważnie powstańcie i zjednoczcie się, gdyż ten czas już prawie nadszedł i usłyszycie o tych nowych zwyczajach, z których żaden nie będzie zawierać Mojej prawdziwej Ewangelii, Mojego nauczania czy Prawdy.

  Próby te wyłonią się jak wielkie barykady. Wy, Moi uczniowie będziecie czuć się jak złapani w potrzask. Będziecie czuli się bezradni i popłyną wam łzy.
  Wasza słabość będzie waszą siłą. Właśnie przez wasze cierpienie, gdy będziecie świadkami tego strasznego biczowania spowoduje, że staniecie się silni.

  Ponieważ każdą próbę można znieść w Moje Imię, Ja uczynię was jeszcze silniejszymi. Wytrwajcie, a Ja będę wam błogosławił udzielając łaski siły, odwagi i pewności.
  Jesteście Moją armią, promieniem Mojego światła w świecie. Zostaną podjęte wszelkie próby, aby stłumić to światło, ale będą one nieskuteczne.

  Promienie waszego światła, wasza miłość do Mnie, będą tak świecić, że staną się one jak latarnia morska, a w końcu jak ogień. Ten ogień Ducha Świętego, który ogarnie każdego z was, będzie sięgać swoimi płomieniami do każdego zakątka świata.
  To wy tego dokonacie, Moja droga armio. Będziecie prowadzeni przez Niebo. Będzie maszerować naprzód. Zdepczecie nikczemną armię biednych dusz, pod rozkazami szatana, a oni będą wobec was bezsilni.”

  BARDZO WAŻNE SŁOWA DO NAS,DELEKTUJMY SIĘ NIMI
  DLA NASZEGO UMOCNIENIA.
  Zobaczmy na datę..,to dwa lata wstecz

  • wiesia said

   NIE BÓJ SIĘ,NIE LĘKAJ SIĘ

   BÓG NAM WYSTARCZY!

  • Dzieckonmp said

   „Te czasy ujrzą postępujący podział Mojego Kościoła. Jedna strona cierpi chroniąc Moją Ewangelię, druga stara się na nowo wymyślić Mój Kościół, zmodernizować Moje nauczanie i wprowadzić rozwiązłe prawa do Mojego Kościoła.

   Będziecie czuli się bezradni i popłyną wam łzy

   Zaczyna być widac jak na dłoni że orędzia Ostrzeżenie trzeba brać bardzo na poważnie. Po wysłuchaniu konferencji Ks.Prof. Guza dla Naszego Dziennika jestem już prawie pewny że fałszywy prorok jest wśród nas.

  • wiesia said

   PAN JEST MOCĄ SWOJEGO ludu,
   PIEŚNIĄ moją JEST PAN
   moja TARCZA i moja MOC.
   ON JEST mym BOGIEM, nie jestem sam,
   w NIM moja SIŁA, nie jestem sam.

  • wiesia said

   A teraz polecam to Orędzie do przeczytania.Nie chcę Go kaleczyć(wyrywać fragmentów),bo jest bardzo..,ale to bardzo ważne ważne.Tyczy się ono księży,ale i nas.
   14 styczeń 2014
   Moja szczerze umiłowana córko, kiedy Moi słudzy, wyznawcy i wszyscy, którzy oświadczają, że są Moi i mówią, że Mnie kochają, oznacza to dwie rzeczy. Kochają Mnie, ponieważ akceptują Moje Słowo i oddają Mi cześć poprzez wyznawanie Prawdy.
   Kiedy Mnie kochacie, musicie pozostać wiernymi Mojemu Świętemu Słowu. Oznacza to posłuszeństwo Mojemu Słowu we wszystkich rzeczach odnoszących się do Prawdy. Kiedy wyznajecie Prawdę Mojego Słowa, jako Moi wyświęceni słudzy, musicie pozostawać posłuszni Słowu Bożemu.
   Gdy Mój Kościół zachowuje Słowo Boże, musicie pozostać posłuszni Mojemu Kościołowi. Ale gdy nadejdzie dzień, kiedy ci, którzy sprawują władzę w Moim Kościele nie będą już głosili Prawdy, to musicie pozostać posłuszni tylko Mnie. Ponieważ Ja Jestem Kościołem. Beze Mnie, waszego Jezusa, nie ma Kościoła.
   Gdy Moim Słowem się manipuluje, a następnie dostosowuje, to już przestaje ono być Moim Słowem. Możecie być posłuszni tylko Prawdziwemu Słowu Bożemu. Jeśli podążycie za nową doktryną, utworzoną przez człowieka, która zastąpi Moje Święte Słowo w Moich kościołach na całym świecie, wtedy osoby odpowiedzialne za to świętokradztwo wyprą się Mnie. Pozostańcie posłuszni tylko tym, którzy głoszą Słowo Boże, bo jeśli nie jest to Moje Słowo – to nie jest ono od Boga.
   Słowo Boże jest Nienaruszalne. Ono nigdy nie może być przez nikogo zmienione. Posłuszeństwo wobec Mojego Kościoła jest ważne. Posłuszeństwo wobec Słowa Bożego jest tym, co decyduje, czy jesteś chrześcijaninem. Dzień, w którym zastąpicie Słowo Boże substytutem utworzonym przez człowieka będzie dniem, w którym okażecie nieposłuszeństwo Słowu Bożemu.
   Możecie tylko wtedy pozostać posłuszni w Moich Oczach w Moim Kościele na Ziemi, jeśli Prawda jest w nim zachowana. Nigdy nie możecie się bać głoszenia Prawdy, gdyż tylko Prawda was wyzwoli.
   Wasz Jezus

  • wiesia said

   19.09.2014, 13:14

   „Będą wykazywali jak poważne błędy są w Księdze Apokalipsy, podczas gdy sami będą przekręcali zawartość tej Świętej Księgi.

   Niewielu będzie zdawało sobie sprawę z tego, że są karmieni kłamstwami, a największe kłamstwo, które będzie im głoszone, będzie takie. Powiedzą,że Jezus Chrystus….”
   przeczytajcie całe,aby zobaczyć tę manipulację..,jak ona będzie przebiegać i jakie sztuczki nas czekają.Celowo wklejam w tym jednym temacie,bo to ma z nim właśnie związek.
   http://ksiegaprawdy.pl/oredzia-przeglad/75-wrzesien-2014/1651-19-09-2014-13-14-matka-zbawienia-strzezcie-sie-czlowieka-ktory-oswiadczy-ze-jest-synem-czlowieczym

   sobota, 19 lutego 2011, godz.15.00

   „Dzisiaj pragnę odsłonić ci Moje życzenie, aby ludzie zaczęli podsumowywać swoje życie w przygotowaniu na Ostrzeżenie.”
   „Bądźcie wdzięczni, że jesteście jego celem. Ponieważ przez wasze oddanie Mnie będziecie poddani ostatecznemu testowi. Testowi waszej wiary. Nigdy więcej nie będziecie musieli przechodzić takiej próby. Więc bądźcie przygotowani. Zwróćcie się do Mnie, wszyscy Moi wyświęceni słudzy, zanim nie jest za późno.”
   http://ostrzezenie.net/wordpress/2011/02/19/ostatnie-przeslanie-dla-1-tomu-ostrzezenie/

  • wiesia said

   7 styczeń 2014

   „wybiorą sobie część Mojego Nauczania w którą chcą wierzyć. A następnie zadecydują z jakimi częściami się nie zgadzają. Potem powiedzą, że Jezus zgodziłby się z tą nową interpretacją, gdyby chodził dzisiaj po Ziemi. O, jak niewiele się nauczyli i jak pycha rozerwie ich na strzępy.”
   http://paruzja.info/oredzia-przeglad/62-styczen-2014/1378-07-01-2014-23-15-gdy-moi-wyznawcy-uwierza-w-oszustwo-ktore-ma-nadejsc-i-mnie-odrzuca-nie-bedzie-to-oznaczalo-ze-powiedza-nie-wierze-w-jezusa-nie-bedzie-to-oznaczalo-co-nastepuje

   Serdecznie pozdrawiam,uciekam na modlitwę
   Jezu,ufam Tobie,naucz mnie ufać bardziej!

 20. szach said

  Aż ciarki przechodzą ,jak trafnie postawiona diagnoza. Polecam cały art.

  Liberalna „reforma” Kościoła?

  ks. prof. Czesław Bartnik
  art.zamieszczony 03.07.2011 Nasz Dziennik,
  http://gloria.tv/?media=245408

  Wygląda to na nową wielką współczesną herezję. Czego ci „reformatorzy” żądają? By Kościół katolicki, jeśli chce przeżyć i być potrzebny, ustąpił w wielu punktach ze swej dyscypliny moralnej, by złagodził zasadniczo etykę seksualną, by zniósł ścisły obowiązek wierności małżeńskiej, by wprowadził rozwody na żądanie, by uznał związki homoseksualne łącznie z adoptowaniem przez nie dzieci i udzielił im liturgicznego błogosławieństwa; by dopuścił do święceń prezbiteratu i biskupstwa kobiet i żeby zniósł obowiązkowy celibat. By Kościół odstąpił od tradycyjnej teologii rodziny i sakramentalności małżeństwa, pozwolił państwu na decydowanie o liczbie dzieci (jak w Chinach i Indiach) oraz przyznał państwu prymat nad wychowaniem dzieci już od drugiego roku życia i możliwość odbierania dzieci rodzicom, gdy zażąda tego czynnik społeczno-państwowy. By każda kobieta miała pełną wolność dokonywania aborcji, bez żadnych konsekwencji prawnych, państwowych i kościelnych. By wolno było stosować wszelkie środki antykoncepcyjne, poronne, eugenikę, zapłodnienie in vitro, niszczenie zarodków, prowadzenie badań i wykorzystywanie zarodków do celów leczniczych, a także by zalegalizować eutanazję na życzenie lub w ciężkich przypadkach na podstawie decyzji rodziny lub otoczenia. Jeśliby jakieś wielkie społeczności miały w tych sprawach wątpliwości, to należy zwołać nowy sobór, który zresztą zająłby się także wszystkimi innymi dzisiejszymi problemami. Do Komunii Świętej powinny być dopuszczane osoby rozwiedzione i żyjące w powtórnych związkach bez ślubu kościelnego. Żąda się wolności co do dogmatów i prawa do własnych poglądów religijnych, choćby były sprzeczne z zasadami wiary. Należy zmienić ustrój Kościoła jako zbyt monarchiczny i arystokratyczny, by stał się „obywatelski”, a więc indywidualistyczny (za Williamem Ockhamem z XIV w.), gdzie każdy sobie jest niejako kościołem i obywatelem równym w społeczności religijnej. Kapłani mieliby tylko sprawować Eucharystię, a w pozostałych sprawach powinni wieść prym świeccy, przede wszystkim kobiety, którzy winni współrządzić we wszystkich instytucjach diecezjalnych i watykańskich. Świeccy powinni też w większej mierze zarządzać parafiami, prowadzić finanse, a także mieć prawo wybierania proboszcza (kogo wybierać, skoro jest jeden ksiądz na kilka parafii?) oraz biskupa, a także mieć prawo oficjalnego krytykowania i kontrolowania całej działalności i życia prezbiterów i biskupów. Należy zwiększyć udział kobiet we wszystkich nabożeństwach liturgicznych i paraliturgicznych, a także dopuszczać zarówno wyznawców innych religii, jak i niewierzących, by „eksperymentowali” ze swoją wiarą czy szukaniem Boga (co przypomina Szwecję, gdzie również ateiści należą do wspólnoty protestanckiej i chlubią się tym). Poza tym w Kościele nie wolno pytać kogokolwiek, czy jest wierzący czy niewierzący lub inaczej wierzący, bo jest to naruszenie intymności. Kościół ma się wycofać z form życia publicznego i ograniczyć się tylko do własnego forum wewnętrznego, również świeccy katolicy nie mogą sprawować żadnych funkcji społecznych i politycznych jako katolicy w imię Ewangelii i moralności religijnej, lecz muszą się podporządkować oficjalnej linii rządu i państwa, które właśnie muszą być areligijne, czyli publicznie ateistyczne.

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d blogerów lubi to: