Dziecko Królowej Pokoju

Pokój musi zapanować pomiędzy człowiekiem i Bogiem, a także między ludźmi

 • Królowa Pokoju

  Królowa Pokoju
 • Uwaga

  Strona używa plików cookies które zapisują się w pamięci komputera. Zapisywanie plików cookies można zablokować w ustawieniach przeglądarki. Dowiedz się o tych plikach http://wszystkoociasteczkach.pl
 • Propozycja chronologiczna

  • Rok 2019 – Kryzys Rumunia
  • Rok 2020 – fałszywe traktaty pokojowe
  • Rok 2021 – Papież jedzie do Moskwy
  • Rok 2021 – Wojna
  • Rok 2022 – zwycięstwo komunistyczne
  • Rok 2023 – 10 królów
  • Rok 2024 – Antychryst
  • Rok 2025 – Sojusz z wieloma
  • Rok 2025 – Synod
  • Rok 2026 – Henoch i Eliasz
  • Rok 2028 – Ohyda spustoszenia
  • Rok 2029 – Ostrzeżenie
  • Rok 2030 – Cud
  • Rok 2031 – Nawrócenie Izraela
  • Rok 2032 – Kara
  • Rok 2032 – Odnowienie świata
  • Rok 2033 – Exodus
  • Rok 2034 – Zgromadzenie w Jerozolimie
  • Rok 3032 – Gog i Magog
  • Rok 3213 – Koniec świata
  • Nowe niebiańskie Jeruzalem.
 • Ostrzeżenie

  13 kwietnia 2029
 • Logowanie

 • Odwiedzają nas

  Map

 • Maryjo weź mnie za rękę

 • Jezu Maryjo Kocham Was

Gdzie jest polski naród?!

Posted by Dzieckonmp w dniu 24 listopada 2014


Komentarzy 258 do “Gdzie jest polski naród?!”

 1. KRYSTYNA said

  UWAGA BIAŁA – PODLASKA !

  Coniedzielna Msza w Białej Podlaskiej

  Od 30 listopada 2014r., czyli od Pierwszej Niedzieli Adwentu, w kościele św. Antoniego w Białej Podlaskiej, na prośbę ks. Bpa Kazimierza Gurdy, będzie odprawiana Msza Święta Trydencka w tzw. Nadzwyczajnej Formie Rytu Rzymskiego. Liturgia tego typu będzie odprawiana w każdą niedzielę o godz. 13:30.

  Źródło: http://www.antoni-kapucyni.pl/ogloszenia-duszpasterskie/ogloszenia-xiv-niedziela-uroczystosc-chrystusa-krola-wszechswiata-23-xi-a-d-2014/

  CHRISTUS VINCIT, CHRISTUS REGNAT, CHRISTUS IMPERAT !!!
  ______________________________________________________

 2. KRYSTYNA said

  Fala

  Czy może któryś z czytelników obeznany w obrzędowości posoborowej będzie tak łaskaw i objaśni naszej redakcji, co to za nabożeństwo?

  za:http://breviarium.blogspot.fr/2014/11/fala.html

  CHRISTUS VINCIT, CHRISTUS REGNAT, CHRISTUS IMPERAT !!!
  ______________________________________________________

 3. Dawid said

  https://www.youtube.com/user/novorossiaTV/videos?view=0&sort=dd&flow=grid

  powstała niedawno TV Noworosja polecam obok RT czy AnnaNews dopełnia informacji o Donbasie

 4. KRYSTYNA said

  Nauczanie Kościoła wypierane przez świeckie miłosierdzie?

  Coraz bardziej wydaje się, że Franciszek świadomie przestawia akcenty, w czasami bardzo subtelny sposób pomniejsza znaczenie katolickiej wiary albo niektórych jej prawd w dziele miłości bliźniego, nakłaniając ku szeroko zakrojonemu dziełu charytatywnemu i uczynkom miłosierdzia.

  Truizmem będzie stwierdzenie, że zarówno dzieła charytatywne i, szerzej, uczynki miłosierdzia, są czymś pożądanym, a tym samym absurdalna będzie ewentualna szaleńcza obrona Franciszka poprzez wpajanie krytykującym go, że nie rozumieją, jak ważne jest miłosierdzie oraz że sprzeciwiają się miłości bliźniego w praktyce. To wie praktycznie każdy, że miłość do bliźniego jest pierwszoplanowym przykazaniem.

  Ale miłość do bliźniego idzie w parze z miłością do Boga i w przypadku, gdy jesteśmy katolikami, powinna wypływać w praktyce z wiary. Inaczej nie posiada charakteru zbawczego albo posiada go w sposób zupełnie zawoalowany. Czy te subtelne stwierdzenia o zależności wiary i uczynków są do zrozumienia dla ogółu wiernych, którzy mogą być prowadzeni na tory wypaczenia, pomniejszenia wiary przez zaślepienie praktyczną i widzialną dobroczynnością?

  Dlatego na blogu powstaje nowy dział: ŚWIECKIE MIŁOSIERDZIE BEZ WIARY

  za:https://franciszekfalszywyprorok.wordpress.com/2014/11/25/nauczanie-kosciola-wypierane-przez-swieckie-milosierdzie/

  CHRISTUS VINCIT, CHRISTUS REGNAT, CHRISTUS IMPERAT !!!
  ______________________________________________________

  • KRYSTYNA said

   Jakieś wyznanie wiary jest nam niepotrzebne? – zafałszowanie źródła uczynków miłosierdzia

   ansa699342_articolo[1]W homilii na uroczystość Chrystusa Króla (ustanowioną przez papieża Pawła VI na ostatnią niedzielę roku liturgicznego, która przypadła teraz 23 listopada), papież Franciszek powiedział:

   „Zbawienie nie zaczyna się od wyznania królewskiego majestatu Chrystusa, ale od naśladowania dzieł miłosierdzia, za pośrednictwem których zbudował On Królestwo„.

   Zdanie to, choć wpleciono w dalsze piękne rozważania na temat uczynków miłosierdzia, jest wyraźną deformacją nauczania Kościoła. W bardzo subtelny sposób przekręca sens zależności pomiędzy wiarą i wypływającymi z niej uczynkami. Trudno uznać to za nieumiejętność – wszystko na to wskazuje, że jest to wyraźnie wprowadzane przestawienie akcentów, jakże ważnych i żywotnych dla wiary katolickiej.

   Jak relacjonuje Radio Watykańskie, Franciszek powiedział:

   „Zbawienie nie zaczyna się od wyznania królewskiego majestatu Chrystusa, ale od naśladowania dzieł miłosierdzia, za pośrednictwem których zbudował On Królestwo – mówił Ojciec Święty. – Kto ich dokonuje, ukazuje, że przyjął królewski majestat Jezusa, bo uczynił miejsce w swoim sercu na Bożą miłość. O zmierzchu życia będziemy sądzeni z miłości, z bliskości i czułości wobec braci. Od tego będzie zależeć nasze wejście lub nie do królestwa Bożego, nasze znalezienie się po jednej bądź po drugiej stronie. Jezus dzięki swemu zwycięstwu otworzył nam swoje królestwo, ale od każdego nas zależy wejście tam, poczynając już od tego życia, bo królestwo zaczyna się już teraz, gdy w konkretny sposób stajemy się bliscy bratu, który pragnie chleba, odzienia, gościny, solidarności, katechezy. I jeśli naprawdę umiłujemy tego brata czy siostrę, będziemy umieli podzielić się z nimi tym, co mamy najcenniejsze, czyli samym Jezusem i Jego Ewangelią”.

   Cały ten akapit w ogólności jest pięknym rozważaniem na temat uczynków miłosierdzia. Można by wprawdzie także w nim pokazać pewne miejsca, które są symptomatyczne, ale skoncentrujmy się na pierwszym pogrubionym tutaj zdaniu.
   Trzeba przyznać, że zbawienie, jak naucza Kościół, zaczyna się od wiary, a nie od uczynków. Uczynki są czymś dalszym, co powinno wypływać z prawdziwej wiary. To wiara pierwszorzędnie prowadzi do zbawienia.

   „Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że JEZUS JEST PANEM, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych – osiągniesz zbawienie.” (Rz 10,9)

   „Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony.” (Mk 16,16)

   Owszem, „wiara bez uczynków jest martwa” i prawdziwa wiara prowadzi do uczynków miłosierdzia, ale powtórzmy raz jeszcze, po przywołaniu dokumentujących to fragmentów Pisma, zbawienie zaczyna się od wiary, i dopiero w dalszej kolejności wymaga uczynków (por. Jk 2,14-26)!

   Ktoś mógłby powiedzieć, że przecież nie trzeba wyznawać królewskiego majestatu Chrystusa, że nie to jest najważniejsze. Tymczasem nie jest to prawdą, bo przeciwnie, w akcie wiary wyznajemy naszą zgodę na wszystko, w co naucza Kościół. jak pisze św. Tomasz z Akwinu, „jeśli w kwestii prawd nauczanych przez Kościół ktoś wybiera, w co wierzyć, i odrzuca to, co decyduje się odrzucić, nie przyjmuje dalej nauczania Kościoła jako nieomylnej zasady, ale swoją własną wolę” (Summa Theologiae, II, II, 5, 3).

   Trzeba więc powiedzieć, że przed uczynkami miłosierdzia należy wyznać całą prawdę wiary, trzeba mocno wejść w swoją wiarę, przezywać ja i głęboko się modlić się , by czynić prawdziwe dzieła miłosierdzia. Inaczej będziemy mieli do czynienia z próżną aktywnością, a nie zbawiennym działaniem, nie prawdziwymi uczynkami wypływającymi z wiary. Są może słuszną aktywnością, ale nie przynoszą nam zbawienia w wierze.

   Co więcej, by odnieść się do pogrubionego tutaj cytatu, póki co w pełni Chrystus nie zbudował jeszcze Królestwa, Buduje je najpierw w naszych sercach i przede wszystkim przez wiarę. Powiedzieć, że Chrystus buduje wiarę przez uczynki miłosierdzia, pomniejszając znaczenie samych prawd wiary, jakiejkolwiek z nich, na przykład o królewskim majestacie Chrystusa, albo konieczności ich wyznawania, jest głębokim zafałszowaniem nauczania Kościoła.

   Jak można podejrzewać, niniejsza wypowiedź mieści się w ramach strategii wprowadzenia uczynków miłosierdzia przy jednoczesnym odrzuceniu prawd wiary. A to trzeba trzymać i tamtego nie zaniechać!

   Trzeba więc wyznać królewską godność Chrystusa – że Jest Panem nad Panami i Bogiem – bo inaczej mogą być wielkie problemy ze zbawieniem, choćbyśmy czynili wiele zewnętrznego dobra, bo nie będziemy mieć prawdziwej zbawiennej wiary. Byłby to czysto świecki aktywizm, a nie działająca w nas wiara.

   Trzeba byłoby więc powiedzieć: uwierz w Chrystusa, wyznaj jego królewski majestat i działaj poprzez uczynki miłosierdzia, które rozeznajesz dla siebie poprzez wiarę, a nie przeciwstawiać jedno drugiemu, jak czyni to Franciszek.

   (źródło: ^^^http://pl.radiovaticana.va/news/2014/11/23/watykan:_kanonizacja_w_uroczysto%C5%9B%C4%87_chrystusa_kr%C3%B3la_/pol-837659)

   • Gosia 3 said

    I w tym obłudnym jednym zdaniu Franciszek pokazał dokąd prowadzi Kościół. Czyli dokładnie zmienił kolejność zbawienia człowieka. Tak jak Jezus mówił nam że wszystko będzie odwrócone do góry nogami. Pierwszy jest Chrzest a czymże on jest. Jest włączeniem nas do Kościoła i tym samym uznanie Majestatu Królestwa Chrystusa. Podczas pierwszej Komunii Świętej klękamy przed Królem naszym a on daje nam siebie w swoim Ciele i Krwi. Z tego płyną łaski Miłosierdzia dla bliźnich. Tym zdaniem Franciszek niszczy ten Sakrament bo co mówi nam obdarowujmy się wzajemną miłością a na końcu przypomnijmy sobie ,że istnieje coś takiego jak wiara. A nie ma tej pewności czy te dobre serce dla innych zaprowadzi nas do prawdziwej miłości do Jezusa. To nasza wiara płynąca z Sakramentów daje wiele miłości do bliźniego a nie odwrotnie.
    I tak jedno fałszywe zdanie 1% wplecione w 100% pięknej treści skaża Słowo Boże i zatruwa całe Żródło Prawdy. I tak małymi kroczkami posuwamy się do ohydy spustoszenia.
    Przeciętny człowiek wierzący tego nie zauważa. Siebie też za taką osobę uważam. I takie wbijane półprawdy odbierane przez nas przez rok zabiją prawdziwą wiarę większości.
    To jest chytre, mało zauważalne w treści dla przeciętnej osoby. Wystarczy to zdanie wyciszyć a inne powiedzieć nieco głośniej . Ale do nas dotrze tamto również i będzie się kodować w podświadomości. To jest ta strategia przemycania zła.
    Ale zastanówmy się jak teraz cierpi Jezus , bo podejrzewam że jego męka nie będzie teraz trwała kilka godzin tylko co najmniej ten cały rok, aż do Synodu, gdy wyzionie Ducha.
    Jedno takie fałszywe zdanie to jego ogromne biczowanie i zadana rana.
    JEZU WSPÓŁCZUJĘ CI ŻE TAK CIERPISZ!!!!!! WYBACZ NAM ŻE TAK MAŁO CIĘ BRONIMY!!!!!!!!

    • Tomasz said

     Czy Franciszek jest wilkiem w owczej skórze??

    • Gosia 3 said

     Tomaszu! czy Ty jesteś tutaj od niedawna. Sam musisz sobie na to pytanie odpowiedzieć.
     Ja np. podczas jego ponad rocznego Pontyfikatu nie widziałam go rozmodlonego chociaż raz przed Najświętszym Sakramentem, o klękaniu nie ma mowy. Ja tylko skomentowałam jego homilię, mam nadzieję że fragmenty przytoczone przez Krystynę są prawdziwe. Ale ja jej ufam i to nie pierwsze jego fałszywe zdanie wtrącone do różnych wcześniejszych homilii. Módl się o Dar Rozeznania a sam Jezus Ci odpowie. Franciszek nie pochyla się nad prawdziwymi problemami Kościoła jak gender, brak możliwości zawierania związków sakramentalnych przez młodych, mało mówi o grzechu tak jakby Miłosierdzie polegało na zaakceptowaniu niektórych grzechów. Jezusowi nie chodzi o takie Miłosierdzie. Jezus nie chce zmiany przykazań Bożych on pragnie naszego nawrócenia i zejścia z drogi grzeszności. Czy słyszałeś aby nam o tym mówił?

 5. Dawid said

  https://adnovumteam.wordpress.com/2014/11/25/wojna-domowa-na-ukrainie-25-11-2014r-80-dzien-rozejmu/

 6. Dawid said

  http://www.monitor-polski.pl/ukrainski-general-ukraina-rzadza-syjonistyczni-zydzi-i-masoneria/

  Historyczne etapy stylu działania szatana

  Okres przed Chrystusem: niewiedza religijna czyli zabobon
  Historyczne czasy Chrystusa (Imperium Rzymskie): kult władzy (bałwochwalstwo cesarzy)
  Koniec prześladowań od Konstantyna Wielkiego: gnoza, kult wiedzy religijnej
  Średniowiecze: rygoryzm cielesny ukrywający grzech ignorancji religijnej
  Odrodzenie: początek kultu uczucia
  Oświecenie: bałwochwalczy kult rozumu
  XIX w.: kult kapitału
  XX w.: ateizm i komunizm
  XXI w.: boski kult samego siebie i swoich potrzeb (przejawia się w przejściu od kultu uczuć do kultu emocji).
  Kult emocji jest zaś ostatnim stadium człowieczeństwa. Osiąganie celu zostało zredukowane do najkrótszej chwili, co jest całkowitym i ostatecznym uzależnieniem człowieka od materii i od grzechu. Człowiek staje się całkowicie powolnym narzędziem grzechu. Jest całkowicie ślepy, bezkreatywny w szukaniu Prawdy, w pełni rozwiązły, pełen nienawiści wobec wszystkiemu co mu się przeciwstawia. Droga od idei do jej osiągnięcia została tak skrócona, że już nie ma w takim umyśle miejsca na jakąkolwiek refleksję, nawrócenie.

 7. KRYSTYNA said

  INTRONIZACJA – Abp Andrzej Dzięga — polecam !!!

  CHRISTUS VINCIT, CHRISTUS REGNAT, CHRISTUS IMPERAT !!!
  ______________________________________________________

  • KRYSTYNA said

   Fragmenty homilii wygłoszonej w kaplicy na Jasnej Górze w ramach czuwania Krucjaty Różańcowej 25 maja 2012 r.

 8. KRYSTYNA said

  Ks. Natanek. Okręt Chrystusa Króla 2 0 17

  CHRISTUS VINCIT, CHRISTUS REGNAT, CHRISTUS IMPERAT !!!
  ______________________________________________________

 9. Wiesia said

  Nawiązując do kom.55 Krystyny,wklejam ten ważny moment,który miał ogromne znaczenie.Dzisiaj potrzreba nam faktycznie odnowy,aby móc stanąć w Prawdzie.Intronizacja będzie,bo tak nam Pan Bóg powiedział i faktycznie …te kłótnie o formy,o słowa o których mówi abp.Depo, to nasza pycha,bo nie myślimy o tym co Boże…,ale o czymś innym.W Orędziach Z.Nosko, ten dzień,kiedy Św.Jan Paweł II WOŁAŁ,był zamysłem Samego Boga.Kto czytał,ten wie o tym,jest o tym w Orędziu.
  Przypomnijmy ten moment,to nie jest zwykła wypowiedz Św.JPII

 10. znakinaniebie said

  „Życie jest ucztą, a większość biednych głupców tego świata umiera z głodu” – Auntie Mame; parafraza

 11. ... said

  Kard. Robert Sarah nowym prefektem Kongregacji Kultu Bożego

  Kardynał Robert Sarah – poprzednio przewodniczący Papieskiej Rady Cor Unum – został nowym prefektem Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów. Stanowisko wakowało od sierpnia, kiedy to kard. Antonio Cañizares Llovera został metropolitą Walencji.


  Kardynał R. Sarah w trakcie konsystorza, 2010-11-20

  Kard. Robert Sarah (ur. 1945) pochodzi z Gwinei. Ze względu na nieprzychylną wobec Kościoła politykę władz Gwinei studiował we Francji, Senegalu, Rzymie i w Jerozolimie. Święcenia kapłańskie przyjął w roku 1969, następnie posługę pełnił w archidiecezji Konakry. W roku 1979 otrzymał nominację biskupią, sakry udzielił mu kardynał Giovanni Benelli.

  W 2001 roku Jan Paweł II mianował arcybiskupa Saraha sekretarzem Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów. W 2010 roku został przewodniczącym Papieskiej Rady Cor Unum, zajmującej się organizacją pomocy humanitarnej. W 2010 roku hierarcha otrzymał z rąk Benedykta XVI biret kardynalski.

  W trakcie październikowego synodu kard. Sarah krytykował relacje ukazujące się w liberalnych mediach, oceniając je jako naciski na Kościół w kwestii moralnej oceny homoseksualizmu. Podkreślał, że „zachowania i związki homoseksualne są poważnymi dewiacjami seksualności”. Sprzeciwił się także skandalicznym zapisom w „Relatio” – dokumencie podsumowującym pierwszy tydzień prac ojców synodalnych. Postulat zmiany katolickiego stanowiska względem praktyk homoseksualnych i związków osób tej samej płci jest– jak to określił hierarcha – „częścią nowej ideologii zła”.

  Duchowny skrytykował także brak wyraźnej postawy ojców synodalnych wobec programu pomocowego realizowanego przez ONZ i Zachód względem państw Trzeciego Świata. Pomoc finansowa jest ofiarowana w zamian za realizację polityki genderowej – alarmował.

  Kard. Robert Sarah należy do grona kurialnych hierarchów o dużym doświadczeniu. Jak zauważa Andrea Tornielli, prezentuje tradycyjne nastawienie i nie należy się po nim spodziewać jakichkolwiek liturgicznych innowacji. Znany jest za to z dużego przywiązania do bogactwa katolickiej duchowości, wielokrotnie akcentował konieczność nauczania katolickiej moralności bez żadnych uszczupleń. 24 października odbył specjalne spotkanie z duchownymi celebrującymi liturgię w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego – uczestnikami pielgrzymki Summorum Pontificum.

  http://www.pch24.pl/kard–robert-sarah-nowym-prefektem-kongregacji-kultu-bozego,32352,i.html

 12. Wiesia said

  Z.Nosko
  18. Powstaną nowe grupy, nowe partie
  20.X.1982
  Jesteś Moim piórem, zapisz, co podaję. Dni te są dniami rozrachunku spraw duszy ludzkiej. Kto może pojąć, niech pojmuje, kto nie chce pojąć, niech nie pojmuje. Czas ten, obecny czas, jest wielkim krzykiem narodów. Na całym świecie jest bunt i zamieszanie. Czy tego nie widzicie? Nie widzicie, że wszystkie narody walczą ze sobą, z braćmi swoimi. Powstają nowe grupy, nowe partie polityczne, zrzeszenia, które są wymysłem szatana a które to podburzają narody jedne na drugie. Tak, jak wam powiedziałem, że przed końcem dni będzie wielki krzyk narodów, będą walki bratobójcze, dziś macie tego dowody. Naród Libanu walczy między sobą. Naród Iranu walczy między sobą i wiele, wiele innych narodów walczy o sprawę szatana, bo nie sądźcie, że dla waszego dobra. Tam, gdzie się leje krew bratnia, jest to z podjudzenia szatana. A patrzcie, wszędzie jest dokonywany mord na ludziach, nikomu nie winnych. Cierpią dzieci, cierpią starcy, cierpią kalecy, l zadam wam pytanie, dlaczego tak się dzieje? Czy obłęd opanował cały świat? O nie, to działanie złego ducha-szatana, który podburza i skłóca dzieci jednej rodziny i jednego narodu. W każdym domu trwa walka, niepokój serc. Warn też, dzieci Moje umiłowane, szatan każe walczyć, zabijać brata/ niszczyć siebie nawzajem. Tu nie chodzi o władzę, nie chodzi o ambicję, tu jest dzieło szatana, który chce doszczętnie zniszczyć wasz naród i wszystkich ludzi całej ziemi. Głosi wam prądy wyzwoleńcze/ obiecuje wiele mówiąc, że gdy wyzwolicie się z religii, wiary w Boga. to osiągniecie najwyższy poziom intelektu, bo już wam wówczas nic nie będzie stało na przeszkodzie w niszczeniu przykazań Bożych, które głoszą wielką miłość do brata, darowanie win. pomoc chorym, kalekom, śpieszenie z przyjaznym gestem zgody. To są prawa Boże. a takie prawa głosi Mój Kościół święty. Prawa szatana są działaniem zła: zabijać Jak najwięcej, otumaniać rozumy ludzkie, mordować, palić i kraść, rozpijać naród i upadlać, zezwalać na narkotyzowanie się^ młodzieży, niszczyć w łonie poczęte życie. To wam głosi zły duch i wy tego się trzymacie. A Ja wam przykazuję, dzieci Moje/ otrząśnijcie się z brudu grzechu, który jest siecią złego ducha. Zawróćcie ze złej drogi. Pamiętajcie, tylko w Bogu i w oparciu o świętą Ewangelię możecie dźwignąć się z kałuży błota w którą was wdeptał swoimi kopytami szatan. On biega wkoło was i warczy jak zły pies. wściekły pies. Pragnie, by wszystkie narody świata były wepchnięte w wojnę nuklearną, która będzie się równała zagładzie całej ludzkości. Musicie się opamiętać. Moje dzieci. Tylko przez modlitwę, ofiarę, pokutę odtrącicie napór szatana. Proszę was, módlcie się, nawracajcie, szukajcie dróg, które wiodą do Boga. W Bożych prawach i przykazaniach szukajcie wsparcia a wszystkie trudności pokonacie. Dzieci Moje, obecnie trwacie w zamęcie. Zamęt ten pochodzi od
  złego ducha. Pamiętajcie, że modlitwa, silna wiara da wam chwałę zwycięstwa. Amen.

 13. Piotr said

  17.11.2014, 19:20 – Matka Zbawienia: Im więcej się modlicie, tym silniejszy będzie wasz związek z Bogiem

  ================
  tłumaczenie robocze
  ================

  Moje drogie dzieci, dla ogromnej większości ludzi modlitwa nie jest łatwa. Dla tych, małej wiary, może to być trudne zadanie, a wielu nie rozumie znaczenia modlitwy ani dlaczego jest ona ważna.

  Kiedy jesteście w miłosnym związku z inną osobą, ważne jest, aby ze sobą rozmawiać. Bez komunikacji związek będzie kulał, aż w końcu wygaśnie. To samo dotyczy komunikowania się z Bogiem. Nie możecie Go zobaczyć, dotknąć, czy poczuć, ale gdy z Nim rozmawiacie, On odpowie. Taka jest tajemnica Boskości Boga. Z czasem ci, którzy rozmawiają z Bogiem przez Jego umiłowanego Syna, Jezusa Chrystusa, zbudują z Nim ścisłą więź.

  Dzieci, kiedy wołacie do mojego Syna własnymi słowami, On słyszy każdy krzyk bólu i każdą prośbę skierowaną do Niego. Gdy wytrwale będziecie rozmawiali z moim Synem, na swój własny sposób, po pewnym czasie będziecie wiedzieli, że On was słyszy. Te dusze, które wołają o litość albo dla swoich własnych dusz albo dla zbawienia innych, zawsze otrzymują szczególne Dary z Nieba.

  Modlitwa nie jest skomplikowana. Ona jest tak prosta jak zwracanie się do kogoś, kogo kochacie. A kiedy kochacie drugiego człowieka, to możecie mieć pewność, że Bóg jest obecny, ponieważ On jest Miłością. Kiedy kogoś naprawdę kochacie, zawsze w waszym sercu jest ufność. Jeśli kochacie mojego Syna, musicie Mu ufać. Jeśli Mu zaufacie, wtedy będziecie wiedzieli, że On zawsze czeka z miłością i czułością. On raduje się, gdy zwracacie się do Niego z prośbami, gdyż zrobi On wszystko, aby przynieść wam swój Pokój i Pocieszenie.

  Nigdy nie wzbraniajcie się przed rozmową z moim Synem poprzez modlitwę. On bardzo pragnie waszego towarzystwa i wkrótce nie będziecie mieli wątpliwości co do Jego Istnienia. Im więcej będziecie się modlicie, tym silniejszy będzie wasz związek z Bogiem. Osoby pobłogosławione taką głęboką i nieprzemijającą miłością do mojego Syna, będą miały pokój zaszczepiony w swoich sercach i żadne cierpienie na tej ziemi, nie będzie mogło go zakłócić.

  Módlcie się każdego dnia. Rozmawiajcie z moim Synem podczas swoich codziennych obowiązków. Proście mnie, abym doprowadziła was bliżej mojego Syna. A gdy będziecie chcieli Go bardziej kochać, będę Go prosiła, aby wam błogosławił. Miłość do Boga z poczuciem głębokiej bliskości jest Darem od Boga i osiągniecie ją tylko dzięki regularnej modlitwie.

  Wasza ukochana Matka

  Matka Zbawienia

 14. ... said

  Jerzy Kłosiński: Układ władzy tak manipuluje wyborami, aby być władzą nieodwoływalną

  W całym tym kryzysie państwa i demokracji związanym z wyborami samorządowymi mnie najbardziej niepokoi zgoda na fałszerstwo i kłamstwo. Jeśli prezdent RP, który powinien stać na straży konstytucji oraz partię rządzące, w tym wypadku PO i PSL, akceptują fikcję wyborczą, to znaczy, że złamane są podstawy demokracji. Wracamy do PRL-u.

  Tam też mieliśmy fikcję z wyborami władz zwaną głosowaniem. Pamiętajmy, że to reżim komunistyczny pod bagnetami NKWD ją wprowadził, najpierw w 1946 roku przy tak zwanym referendum 3x tak, a powtórzył już przy woborach parlamentarnych w 1947 r. Wtedy to PSL, inne oczywiście od tego postkomunistcznego tworu jakim jest dziś PSL, wybrali ludzie, ale wygrała „jedynie słuszna siła narodu” czyli partia komunistyczna. I tak już zostało aż do 1989 r. Dziś mamy powtórkę z reżimu PRL-owskiego.

  Układ władzy tak manipuluje wyborami, aby być władzą nieodwoływalną. Przypomina się tu znane leninowskie powiedzenie, że raz zdobytej władzy nigdy nie oddamy. Oczywiście można i tak. Można złamać zasady demokracji i nadal rządzić siłą. To jest jednak koniec porządku prawa, zaczyna się nowy etap, tym razem już dyktatury. 25 lat po uzyskanej wolności doczekaliśmy się jej schyłku. Nikt dotąd tak nie zepsuł państwa w tym ostatnim okresie jak koalicja PO-PSL.

  Jerzy Kłosiński
  redaktor naczelny — Tygodnik Solidarność

  Za: http://blogpublika.com/2014/11/25/jerzy-klosinski-uklad-wladzy-tak-manipuluje-wyborami-aby-byc-wladza-nieodwolywalna/

  http://wsercupolska.org/joomla/index.php?option=com_content&view=article&id=6859:s&catid=8:komentarz-polityczny&Itemid=15

 15. Wiesia said

  Rozmawialiśmy kiedyś na temat tej strasznej choroby,która ma nadejść…i coś znalazłam i zaraz wkleję.Ale zanim wkleję pragnę nam wszystkim zwrócić uwagę,że w każdym Orędziu jest dla nas wskazanie co mamy czynić,aby się nie zgubić.A teraz wklejam:
  25. Siekiera przyłożona do korzenia tego pokolenia
  14.1V.1983
  W czasie modlitwy wieczornej, oczami ducha ujrzałam piękną kobiecą postać. Miała na głowie dziwną koronę, która osadzona była w koło głowy i w koło twarzy, złota, lśniąca, wysadzana drogimi kamieniami. Płaszcz był jasnoróżowy, lekko cielisty. Przedstawiła mi się jako św. Elżbieta i powiedziała: zapisz, co chcę tobie powiedzieć: Już ostra siekiera jest przyłożona do korzeni drzewa tego pokolenia. Jedzą, piją, bawią się, żenią, mordują, kradną, zabijają, rozpustę uprawiają, wynoszą się ponad siebie, a nie wiedzą, że jak błoto będą leżeli w koło na ziemi. Uniosła dwa palce prawej ręki do góry i powiedziała: jeśli się nie poprawicie, wszyscy zginiecie przez mór, głód, nieznaną zarazę, która idzie do was bardzo szybko. Nazwana będzie białą śmiercią, bo wszyscy w boleści tej choroby będą biali jak śnieg, a po śmierci sini i cuchnący. Choroba ta będzie zabijała całe rodziny. Nikt nie będzie mógł się uratować, szpitale będą przepełnione. Początkowo będą pracowali lekarze, ale, gdy sami zaczną padać od tej choroby, nikt już nie będzie pomagał chorym. Całe rodziny będą leżały w domach martwe. Biała choroba będzie objawiała się tym, że wszystkie mięśnie, naczynia i nerwy będą się kurczyły, wszystkie narządy wewnętrzne będą się kurczyły, jelita będą się skręcały. Wystąpi paraliż mózgu, ból będzie nie do pokonania. Z powodu porażeń całego organizmu, śmierć będzie bezlitosna i sprawiedliwa. Zabierze żebraka, króla, ministra, ważnego dygnitarza wojskowego i żołnierza, pannę, wdowę, całe rodziny.
  Ostrzegam was, jeśli się nie nawrócicie, nie zerwiecie z prawami szatańskimi, nie zwolnicie serc waszych ze złych mocy – zginiecie wszyscy. Jest dla was ratunek. Bóg wszędzie, w domu, w urzędzie, w miejscu pracy. Znak Krzyża św. w umyśle człowieka, w sercu, w urzędzie, w domu. W szkołach przywróćcie modlitwę przedlekcyjną dla dzieci. Dzieci niech będą wychowywane, niech znają Boga Ojca, który ich stworzył, niech znają Syna Bożego, który ich uświęca, niech znają Współodkupicielkę rodzaju ludzkiego. Najświętszą Dziewicę Maryję. Zacznijcie pokutować, nałóżcie na siebie skromne stroje. Nie szukajcie wygód dla duszy i ciała. Nie tkwijcie całymi dniami przed telewizorem, nie wypełniajcie kin i stadionów. Pokutujcie, módlcie się, Przepraszajcie Majestat Boży. Wszyscy nawróćcie się do Boga, bo grzechy dzieci ziemi są tak liczne i tak ciężkie, że cała kula ziemska jęczy pod ciężarem tych grzechów. Musicie się wszyscy wyrzec złych spraw szatańskich. Miłujcie Boga i bliźniego, cierpliwie znoście ciężar dnia zwykłego. Bóg wam wynagrodzi, powstrzyma gniew swój i wszelką tragedię odmieni na radość. Rozkazuję tobie, przekaż jak najrychlej. Amen.
  pozdrawiam i uciekam
  Jezu,ufam Tobie!

 16. Moni said

  dla tych co mają serca i dusze jak małe dzieci 🙂

 17. serce333 said

  Jeśli ktoś kocha Św. Ojca Pio może zaznajamiać się systematcyznie z materiałami które będę publikował co kilka dni w częściach . tak jak otrzymuję od kapłana, który mi je udostępnia do publikacji dla Polaków, na Forum DDN. Części będę numerował znaczkiem # dla odróżnienia od innych materiałów.

  Tu będą publikowane na mojej stronie / w dziale św. Ojca Pio :
  http://www.drogowskazydonieba.com/viewforum.php?f=84

  Niech będzie błogosławiony ten kapłan za ciężką prace by te dokumenty odzyskiwać i udostępniać nam karta po karcie w postaci elektronicznej. To „nasz tam zaprzyjaźniony kapłan” z Madjugorie, pokochany przez naszą rodzinę pielgrzymów z Bronkiem – 50 osobową w tym roku. Wszyscy, którzy byliśmy wiemy dobrze o kogo chodzi i ile dobra w postaci porad i spowiedzi nam ofiarował z miłością w sercu.

  Z Bogiem i Maryją

  • serce333 said

   Będzie około 70 części. Rozdziały będą w miarę postępu pracy i czasu zamieszczane systematycznie.

   Niech Św Ojciec Pio ma w swojej opiece to dzieło i z Jezusem i Maryja i chwała Bogu i Maryi za ten wielki dar, który otrzymujemy od nieba.

   Z Bogiem i Maryją

   • Małgosia said

    Św.Ojciec Pio

    Dotykasz Ojcze Pio serca,
    by moja miłość była jeszcze piękniejsza
    modlitwa zanoszona Panu Bogu
    bardziej piękna,pełniejsza.

    Rozpaliłeś ogień,światło mojej duszy
    ono nadal promienieje i pokory uczy
    tylko grzech,tak często oddala,
    a Pan Jezus Chrystus czeka,
    by we mnie przemiana nastała.

    Spoglądam na Twe oczy kochane
    w ołtarzyku choć to tylko obrazek,
    gdy się modlę wiem,że jesteś ze mną
    i to nie jest taki sobie przypadek.

    Ukazałeś Ojcze miłość Chrystusową wielką
    wspaniałą dla człowieka,a dla Ciebie męką.
    Jedna chwila wiecznością się staje,
    jak Jezus Chrystus na Krzyżu powolne
    konanie,a za Twą przyczyną ,cud w nie
    jednej duszy się stanie.

    Jeszcze …szept modlitwy pomieszany
    z blaskiem świecy unosi się
    w pokoju i do Nieba wysoko leci.
    Czuję ulgę ,ciepłe moje dłonie,
    radość,obym mógł tak klęczeć
    i dziękować Ojcze Tobie.

   • Wiesia said

    Dziękuję Ci Serce333
    i
    🙂 pozdrawiam
    Jezu,ufam Tobie!

 18. KRYSTYNA said

  ŚWIADOMY KATOLIK

  Świadomy katolik idzie na Mszę świętą, aby dać się ukrzyżować razem z Panem Jezusem, ewentualnie wyprosić łaskę współcierpienia z Jezusem lub współczucia Jezusowi w Jego męce. Świadomy katolik wie, że Msza święta jest Ofiarą składaną przez Kapłana wyłącznie Bogu. Człowiek na Mszy świętej jest niczym, powinien tylko uwielbiać Boga całą swoją myślą, duszą sercem i postawą zewnętrzną, która powinna prawdziwie odzwierciedlać postawę wewnętrzną. Wszelkie rozproszenia na Mszy świętej oznaczają dodatkowe tortury zadawane Jezusowi przez uczestników Mszy świętej. Uczestnictwo we Mszy świętej w stanie grzechu ciężkiego oznacza wprowadzenie szatana bezpośrednio pod Krzyż na Golgotę.

  1.Na początku Mszy świętej, gdy Kapłan całuje Ołtarz, wszyscy uczestnicy zostają przeniesieni w czasie do Ogrójca – swego rodzaju wehikuł czasu. Powrót do czasów współczesnych następuje po końcowym błogosławieństwie.

  2.Gdy zaczyna się Ofiarowanie to wtedy najczęściej rozpoczyna się zbiórka na tacę. Ludzie szukają pieniędzy i jest ogólne zamieszanie. Świadomy katolik ma pieniądze przygotowane wcześniej. W czasie Ofiarowania poprzez swojego Anioła Stróża zanosi na Ołtarz wszelkie swoje intencje, z którymi przyszedł na Mszę świętą a przede wszystkim ofiaruje samego siebie całego Bogu. Podczas Ofiarowania Jezus jest biczowany, cierniem koronowany i skazany na ukrzyżowanie – symboliczne obmycie rąk przez Kapłana.

  3.Podczas modlitwy „Święty, święty” Jezus przeżywa mękę drogi krzyżowej, która kończy się przed Podniesieniem poprzez przybicie do Krzyża. Modlitwa ta jest jednocześnie bolesnym hymnem pochwalnym za to, że Jezus zgodził się umrzeć za nas na Krzyżu. Świadomy katolik w tym czasie klęczy i stara się wynagrodzić Jezusowi cierpienia drogi krzyżowej.

  4.W czasie Podniesienia Hostii następuje wywyższenie Jezusa na Krzyżu a podczas Podniesienia Kielicha, Krew obficie spływa z ran Jezusa na Krzyżu. Dzięki Bogu w Polsce jeszcze ludzie klęczą w czasie Podniesienia ale czy mają świadomość dlaczego klęczą? Świadomy katolik wie, że na Ołtarzu od tego momentu aż do Komunii Kapłańskiej jest żywy z Ciałem, Krwią, Duszą i Bóstwem Jezus Chrystus. Świadomy katolik przez ten cały czas adoruje w pokorze, na kolanach ukrzyżowanego Jezusa .

  5.Po słowach „Przekażcie sobie znak pokoju” Kapłan łamie Hostię na połowę – to znaczy, że Jezus wydał ostatnie tchnienie i umarł na Krzyżu. W tym czasie uczestnicy Mszy świętej ściskają sobie nawzajem dłonie, uśmiechają się, biegają po świątyni i jest ogólny luz. Świadomy katolik w tym czasie klęczy, nie przekazuje tzw. znaku pokoju lecz pociesza i kocha Jezusa aby On nie był samotny w chwili Swojej śmierci na Krzyżu.

  6.Na „Baranku Boży” często odzywa się gitara, bębenki i wszyscy wesoło śpiewają. Świadomy katolik w tym czasie klęczy i łączy się z Matką Bożą w jej żalu i płaczu po śmierci Jej ukochanego Syna Jezusa Chrystusa.

  7.Do Komunii świętej często ustawia się kolejka jak w sklepie po chleb. Kapłan i szafarze świeccy udzielają komunii na stojąco, często na rękę. Świadomy katolik Przyjmuje Komunię świętą na klęcząco, na język ze złożonymi rękami jak przy pierwszej Komunii świętej. Wszak przyjmuje do serca święte Ciało i Krew Jezusa pod postacią chleba. Przyjmuje wyłącznie od osoby wyświęconej czyli od Kapłana lub diakona. Nie przyjmuje od szafarza świeckiego bo on nie ma święceń. Nieświęconymi dłońmi dotyka święte Ciało i dokonuje profanacji. Świadomy katolik z miłości do bliźniego stara się uświadomić szafarzowi świeckiemu jak ciężki grzech popełnia przeciwko Eucharystii. Szafarz oczywiście będzie mówił, że ma zgodę od biskupa ale to nie jest to samo co święcenia kapłańskie.

  8.Na końcu Mszy świętej jest udzielane błogosławieństwo, które jest swego rodzaju zesłaniem Ducha Świętego na uczestników Mszy świętej aby odważnie głosili słowem i czynem Zmartwychwstałego Jezusa. Świadomy katolik przyjmuje to błogosławieństwo w pokorze na kolanach.

  9.Sumując należy stwierdzić, że świadomy katolik podczas Mszy świętej klęczy na akt pokutny na początku Mszy świętej, od modlitwy „Święty, święty” aż do ogłoszeń parafialnych i na końcowe błogosławieństwo.

  Opracowano na podstawie „Tajemnica Mszy świętej” wg św. Ojca Pio

  za:http://gloria.tv/media/5aXB8zBv4qy/postings

  CHRISTUS VINCIT, CHRISTUS REGNAT, CHRISTUS IMPERAT !!!
  ______________________________________________________

 19. KRYSTYNA said

  Zmiana w dystrybucji Medalika Zbawienia

  Medalik Zbawienia dostępny jest rόwnież w mniejszych ilościach. Są to opakowania po 5, 10, 15 i 20 sztuk. Pozostaje nadal możliwość zakupu 25 sztuk. Poniżej link do strony na http://www.thewarningsecondcoming.com, po kliknięciu na obrazek Medalu wchodzimy na stronę SALVIDO: http://www.salvido.com/shop.

  CHRISTUS VINCIT, CHRISTUS REGNAT, CHRISTUS IMPERAT !!!
  ______________________________________________________

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d blogerów lubi to: