Dziecko Królowej Pokoju

Pokój musi zapanować pomiędzy człowiekiem i Bogiem, a także między ludźmi

 • Królowa Pokoju

  Królowa Pokoju
 • Uwaga

  Strona używa plików cookies które zapisują się w pamięci komputera. Zapisywanie plików cookies można zablokować w ustawieniach przeglądarki. Dowiedz się o tych plikach http://wszystkoociasteczkach.pl
 • Propozycja chronologiczna

  • Rok 2019 – Kryzys Rumunia
  • Rok 2020 – fałszywe traktaty pokojowe
  • Rok 2021 – Papież jedzie do Moskwy
  • Rok 2021 – Wojna
  • Rok 2022 – zwycięstwo komunistyczne
  • Rok 2023 – 10 królów
  • Rok 2024 – Antychryst
  • Rok 2025 – Sojusz z wieloma
  • Rok 2025 – Synod
  • Rok 2026 – Henoch i Eliasz
  • Rok 2028 – Ohyda spustoszenia
  • Rok 2029 – Ostrzeżenie
  • Rok 2030 – Cud
  • Rok 2031 – Nawrócenie Izraela
  • Rok 2032 – Kara
  • Rok 2032 – Odnowienie świata
  • Rok 2033 – Exodus
  • Rok 2034 – Zgromadzenie w Jerozolimie
  • Rok 3032 – Gog i Magog
  • Rok 3213 – Koniec świata
  • Nowe niebiańskie Jeruzalem.
 • Ostrzeżenie

  13 kwietnia 2029
 • Logowanie

 • Odwiedzają nas

  Map

 • Maryjo weź mnie za rękę

 • Jezu Maryjo Kocham Was

Objawienie „Osobiste” i Medjugorje

Posted by Dzieckonmp w dniu 27 listopada 2014


Dr. fra Ljudevit Rupcic

Dr. fra Ljudevit Rupcic

W teologii długo już zadomowione jest pojęcie objawienia „osobistego”. Jego przeciwieństwem jest objawienie powszechne. Mianowicie, objawieniem powszechnym byłoby to objawienie, które dane jest w Biblii, a osobistym – dane poza Biblią. Wobec tego bardziej usprawiedliwionym byłoby mówienie o objawieniu biblijnym i pozabiblijnym. Nie ma żadnego powodu przyznawanie objawieniu biblijnemu większej chwały i znaczenia niż objawieniu pozabiblijnemu. Jeżeli obydwa s prawdziwe, obydwa pochodzą od Boga, wobec tego obydwa są pochodzenia Boskiego i mają tą sam wartość. Jedno i drugie Bóg przeznacza ludziom i chce, aby jedno i drugie było przyjęte przez ludzi. W przeciwnym wypadku nie byłoby powodu, aby Bóg mówił. Gdyby istniała między nimi jakaś uzasadniona różnica nigdy nie znaczyłoby to obowiązywanie jednego i niezobowiązywanie drugiego. Obydwa są obowiązujące. Obowiązują każdego do kogo dotarły i kto otrzymał wystarczający powód i moralną pewność ich autentyczności.

Objawienie zawarte w Biblii nazywa się „kanon” – zasada wiary. Służy on w pewnym sensie określaniu autentyczności każdego innego objawienia. Po pierwsze – wszystko co przeczy temu objawieniu byłoby nieprawdziwe albo fałszywe. Objawienie biblijne daje wobec tego gwarancję pewności – negując – że objawienie przeczące jest fałszywe. Poza tym prawdziwość objawienia biblijnego gwarantuje nauczycielstwo kościelne, któremu Jezus dał Ducha Świętego aby objawienie to czuwało wiernie i nieomylnie tłumaczyło. W stosunku do objawienia pozabiblijnego Nauczycielstwo nie posiada tej możliwości bezpośrednio, lecz pośrednio. Znaczy to, że jeżeli ustanowiłoby ono że objawienie pozabiblijne przeczy objawieniu biblijnemu byłoby pewne, że nie jest pochodzenia boskiego. Ponieważ – „Ale choć byśmy nawet my albo anioł z nieba zwiastował wam ewangelię odmienną od tej, którą myśmy wam zwiastowali, niech będzie przeklęty!” (Gal. 1, 8). Innymi słowy, gdyby nauczycielstwo kościelne nawet potwierdzało jakoś objawienie pozabiblijne, samym tym człowiek nie byłby zobowiązany przyjąć je za autentyczne. Jeżeli ma jakieś powody ku temu – może je przyjąć fide divina. Ale jeżeli nie ma, może je albo odrzucić, albo w nie wątpić. W tym wypadku człowiek nie jest nim zobowiązany fide catholica.

Dzieje Kościoła świadczą, że zawsze były w nich obecne objawienia pozabiblijne. Ich struktura czy forma jest taka sama jak objawieñ biblijnych i zawsze związane są z ukazaniami czy widzeniami. Zwykle ukazywał się Jezus, aniołowie i święci – w ostatnich czasach najczęściej Błogosławiona Dziewica Maria.

Z widzeniami związane są usłyszenia (auditiones). Potwierdzaj to i najnowsze ukazania Matki Boskiej w La Salette, Lourdes, Fatimie i Medjugorju. Widzący – poza tym, że widzą Matkę Boską – słyszą i Jej orędzia, które zwykle wzywaj do nawrócenia, modlitwy – szczególnie różańca i do pokory. W ten sposób bardziej ukierunkowują na odnowienie i rozkwit życia kościelnego, niż na dawanie jakiejś nowej prawdy wiary.

Bogu nikt nie może zamknąć ust. Nie zakończył On ani swojej rozmowy z ludźmi, ani swoich objawieñ. Trwa to nadal na rozmaite sposoby i w Kościele i w świecie. W szerszym znaczeniu mowa Boża ma formę widzenia, albo przynajmniej nikt nie może temu zaprzeczyć. Dlatego objawienia pozabiblijne są nie tylko możliwe, ale i rzeczywiste. Duch Boży, którego Chrystus posłał Kościołowi, stale przypomina mu słowa Jezusowe i wprowadza go we wszelką prawdę (Jan 16, 1ł). Nie czyni On tego tylko za pośrednictwem hierarchii, ale i poprzez charyzmaty i ich nosicieli, ponieważ Kościół jest nie tylko hierarchiczny ale i charyzmatyczny. Dlatego nie Duch Święty związany jest z hierarchią, lecz ona z Nim. Jest On wolny i leci gdzie zechce. Motywuje On Kościół i prowadzi go przy pomocy charyzmatyków. Ani hierarchia ani charyzmatycy nie mogą przywłaszczać sobie prawa wyłączności na mówienie i postępowanie w imię Ducha Świętego. Ich służby pochodzą od jednego Ducha i muszą współgrać ze sobą. Dlatego ani hierarchia, ani Kościół nie mogą być zarozumiałe i obojętne wobec widzeń, ukazań i objawień. Hierarchia nie tylko nie może ich odrzucić, czy tylko znosić, lecz musi je akceptować i pielęgnować. W przeciwnym wypadku odrzucałaby samego Ducha.

Widzenie i objawienia zaliczają się do charyzmy proroczej, bez której nie może być Kościoła i to nie dlatego, żeby po objawieniu biblijnym potrzebne było jakieś nowe nauczanie czy nowa prawda, ale dlatego, że potrzebne jest nowe światło, lepsze zrozumienie tego samego nauczania czy prawdy, a szczególnie dlatego, że działaniu ludzkiemu potrzebny jest nowy kierunek i rozmach.

Krytyczny stosunek do objawienia pozabiblijnego wyrażany jest w mniejszym lub większym stopniu w ciągu całych dziejów. Z początkiem Nowej Ery powstają obszerniejsze i liczniejsze o nich rozprawy. Według tych rozpraw najlepszym dowodem autentyczności objawienia pozabiblijnego i widzenia jest ich zgodność z objawieniem biblijnym. Jeżeli stwierdzono to, to na korzyść objawienia pozabiblijnego w dużym stopniu przemawia jego treść, przekraczająca zdolności pojmowania osoby widzącej. Wiarygodność tego objawienia wzmacnia jej świętość osobista i stan łaski, chociaż nie są niezbędne. Ani wielkie braki moralne nie są w zasadzie przeszkodą dla autentyczności objawienia. Do wiarygodności prawdy w sposób pozytywny przyczynia się odwaga osobista osoby widzącej. Przy tym jakieś znaczenie mają również okoliczności towarzyszące objawieniu, chociaż towarzyszące temu omyłki niekoniecznie uważa się za coś negatywnego. Do tych cech wewnętrznych należy dodać i cechy zewnętrzne: cud i akceptacja Kościoła. Przeciwko autentyczności widzenia przemawia zajmowanie się jakimiś podejrzanymi zagadnieniami i polityką. Widzenia służą Królestwu Bożemu, a nie ciekawości i jakiemuś całkiem ziemskiemu celowi.

Objawienia pozabiblijne nie dają przeważnie jakichś nowych prawd, lecz może tylko lepsze zrozumienie objawionych biblijnie prawd i na pewno żądanie lepszego i szybszego zastosowania objawienia biblijnego na położenie Kościoła lub poszczególnych w nim grup. Chcą głównie zachęcić ludzi do wiary i nawrócenia i w ten sposób doprowadzić do ich zbawienia. Są one bardziej wymogiem i zachętą, niż twierdzeniem. Celem ich jest skierowanie ludzi ku Bogu. Mówi o tym w tym sensie św. Tomasz z Akwinu: „Kiedy nie będzie objawieñ, naród będzie bez przywództwa” (II-II. q. 174 a. 6). Dlatego w dziejach Kościoła byli prorocy, którzy co prawda nie zwiastowali jakiegoś nowego nauczania, ale kierowali działaniem ludzkim. Ten sam św. Tomasz z Akwinu podkreśla: „Objawienie daje się na korzyść Kościoła”(II-II q. 172 a. 4). Wzywa ono do bardziej chrześcijańskiego życia i zwraca uwagę na istotniejsze potrzeby i środki. Jest ono odpowiedzią Nieba na określone kwestie dziejowe i pomaga w tym bardziej, niż nie wiem jakie wysiłki intelektualne i teologiczne.

Ponieważ objawienia pozabiblijne są nadzwyczajne i rzucające się w oczy, zwykle zajmują więcej uwagi niż przyjęte głoszenie prawd biblijnych i dyrektyw Kościoła oraz działają jak „terapia szokowa”. Wiadomo, że ukazania w Lourdes, Fatimie i Medjugorju wzmocniły pobożność i pobudziły życie duchowe w całym świecie. Przyczyniły się w wielkim stopniu do ożywienia instytucji spowiedzi i szanowania Eucharystii.

Zbyt wielkie nagłaśnianie objawienia pozabiblijnego w miejsce Ewangelii nie byłoby zdrowe i normalne. Pierwszeñstwo ma objawienie biblijne, ale i pozabiblijnego nie można odrzucić po prostu dlatego, że pochodzi ono od Boga i za jego pośrednictwem Bóg chce przekazać coś człowiekowi. Dlatego i tu i wszędzie obowiązuje Słowo Boże.

Źródło: Medjugorje.ws.

Komentarzy 77 do “Objawienie „Osobiste” i Medjugorje”

 1. szafirek said

 2. Józef Piotr said

  Pan Bóg przez wieki czy tysiąclecia kształtował i Doskonalił Swe Dzieło między innymi posyłając Prorokow i im podobnych nauczycieli aby głosili Jego Prawa drogą nuczania. Lud ,z powodu swej toporności i być może przewrotności często sprzeciwiał się . Ale po latach a nieraz wiekach Prawdy głoszone przez Proroków zwyciężały i stawały się Kanonami wiedzy będącej u podstaw istnienia i rozwoju człowieka.
  Tak było jest i będzie.
  Toteż nieprawdą jest że w czasach nam wspołczesnych nie żyją wśród naszego pokolenia prorocy głoszący Prawdy powierzone przez Pana Wszystkich Rzeczy.
  Problemem człowieka jest posiadanie zdolności do postrzegania tych Posłańców.

 3. zmajcek said

  Chciałem przenieść dyskusje odnośnie wojny putin-zachód tematu o włoskim RM (jeśli można).

  No więc, piszesz adminie ze nie ma takiej siły która by cię przekonała że to nie zachód zaczął ten ambaras na wschodzie.
  Wydaje mi się jednak że mało kto tutaj twierdzi inaczej, pytanie jest inne: Skąd wiesz że Rosja nie postępuje tak jak zachód? Albo skąd wiesz czy nie działają oni wspólnie? Orędzia przecież o tym mówiły. Dla czego ostatnio zacząłeś widzieć w Rosji i w Putinie męża stanu? Wiem że jest zawsze wiele alternatywnych teorii na temat poczynań Rosji ale zobacz że zawsze jest podobnie. Rosja zawsze gdzieś ma swoich obywateli poza granicami swego kraju których musi chronić i dlatego wkracza na terytorium innego państwa.
  Przypominam że Rosja nawet nie próbuje rozliczyć się ze swoją przeszłością, po prostu ją kontynuuje. W Polsce nawet sowieckiego pomnika nie można zniszczyć aby się im nie narazić.

  Nie zarzucaj też że karmimy się propagandą z GW czy tam GP. Ja tego typu mediów w ogóle nie widuje….

  Szanujesz Grzegorza Brauna tak? Ostatnio przepisałem kawałek jego przemówienia w którym opisywał jak on widzi obecną Rosję. Zgodzisz się chyba że jest to człowiek który wie dużo i raczej nie karmi się propagandą.

  • Dzieckonmp said

   Cytat:”Skąd wiesz że Rosja nie postępuje tak jak zachód? Albo skąd wiesz czy nie działają oni wspólnie? Orędzia przecież o tym mówiły. Dla czego ostatnio zacząłeś widzieć w Rosji i w Putinie męża stanu? ”

   Ale ja nie pisze że Rosja postępuje dobrze. Jedynie pisałem że Rosja dba o swój kraj, że jako Rosja mają męża stanu dla siebie a my nie mamy. Reszta się zgadzam że od Rosji niczego dobrego oczekiwać nie możemy, i jesteśmy zagrożeni.

   Ja pisałem i twierdziłem że po swoich badaniach uznałem że wojnę na Ukrainie rozpoczął tzw. „zachód” a nam Polakom wyznaczył rolę obrony Ukrainy. Zachód już zdradził Ukrainę i zdradzi nas.
   Ja się nie zgadzam z twierdzeniem że wojnę rozpoczęli Rosjanie, nie zgadzam się z rolą jaką wyznaczył tzw. :zachód” Polsce w tej wojnie i za to zostałem nazwany, Putinowcem, zielonym ludzikiem, 5 kolumną, czy zainfekowanym propaganda radziecką.
   Wiem dobrze i nikt mi nie musi przypominać w wielkiej trosce o moją duszę że Rosja jest zagrożeniem dla nas, że się nie rozliczyła z historia , że w niedalekiej przyszłości odczujemy na własnej skórze co to jest Rosja. Nigdzie i nigdy nie usprawiedliwiałem władz na Kremlu.

   • Hoplita said

    Czytalem prawie wszystko co admin wstawia na blogu oraz jego wypowiedzi w komentarzach po refleksji przyznaje mu racje. Nie mozna wysnuc tezy ze jest proputinowski ani tym bardziej prozachodni. Na tyle ile mozna sie dowiedziec z informacji do nas docierajacych z internetu jego wypowiedzi sa akurat. Owszem mozna i sie z nim pospierac o wiele rzeczy ale celuje dobrze. Jest najblizej prawdy. Z reszta golym okiem widać ze rosja jest szturchana do wojny. Wydaje mi sie ze ruskie tez dazyly do jakiejs akcji lecz usa i ue ich ubiegla. Toczy sie gra geopolityczna. Jak nie ue to rosja, jak nie rosja to ue.

    • sara10 said

     Hipolita
     O jakiej kulturze i historii Rosji mówisz? Stalin zniszczył wszystko. Rosyjska historia pisana była na nowo. Dzisiaj ci biedni ludzie sa tak samo indoktrynowani i męczeni jak za Stalina. Wybacz, powiedzieć to muszę: popieracie Putina-mordercę kompletnie bezmyślnie. Przykładacie w ten sposób rękę do cierpień milionów Rosjan. Ten człowiek własny naród ma w czterech literach. On mysli, jak poprzednicy, o imperialiźmie. Rosjanie dzisiaj żyja w skrajnej nędzy. Tam jest potworny głód. Ich car Putin za to zyje w ogromnym luksusie. Jest miliarderem. Czy wiesz, że w Izraelu żyje dzisiaj wielka diasporażydów- Rosjan? Oni są wielkimi przyjaciółmi Putina. Na żadne zjednoczenie Słowian nie pozwolą.

     „Wpływowi rosyjscy Żydzi

     Oceniając relacje izraelsko – rosyjskie warto pamiętać o pozycji rosyjskich Żydów w światowym środowisku żydowskim. Warto więc wskazać, iż przewodniczącym Konferencji Europejskich Rabinów jest Naczelny Rabin Moskwy, Pinchas Goldschmidt, który w 1990 roku współpracował z izraelskim MSW w stworzeniu wytycznych umożliwiających potwierdzenie swojej żydowskiej tożsamości. Wiaczesław Mosze Kantor, związany z rosyjską firmą Acron, która ma dążyć do przejęcia Grupy Azoty, będący obywatelem Rosji i Izraela jest zaś prezesem Europejskiego Kongresu Żydów. Według doniesień medialnych Kantor jest w dobrej komitywie nie tylko z Władimirem Putinem, ale także z Aleksandrem Kwaśniewskim i Pawłem Tamborskim, który od 2014 roku jest prezesem Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.”

     http://www.fronda.pl/a/rosyjska-v-kolumna-w-izraelu,42519.html

     Popieranie tego kgbowca Putina to jak popieranie samego szatana. Nie rozumiem ludzi, którzy sprzyjają złu.

   • zmajcek said

    no wiadomo że zachód prowokuje.
    A pamiętacie co Dugin mówił?
    Mówił on że zachód-(atlanci) tworzy swój nwo a oni (ruscy) tworzą swoją doktrynę. Będą się posługiwali argumentem o jedności wszystkich słowian (patrz: obecny polski piosenkarz -satanista „Donat”).
    A czy przypadkiem ta cała Astana nie jest też na terytorium noworosji?- Ile tam okultyzmu.
    Stwierdził że Polsce będzie lepiej z Rosją, choć co prawda nie może być mowy o zachowaniu religii katolickiej to połączy nas nasza słowiańskość.

    Również na tym blogu udzielały się osoby które dokładnie tak argumentowały naszą przyjaźń polsko-radziecką.

    Rosja tworzy to samo po prostu ma inne metody, ma słabe społeczeństwo i musi je wzmocnić, dla tego nie propaguje dewiacji.

    Tutaj parę osób pisało jak to niby u Rosjan jest dobrze, ja też znam kilka osób które jeżdżą do nich na wschód i mówią że tam straszne dziadostwo. A mentalność młodych Rosjan można ocenić patrząc na filmy w internecie…

    w Usa mimo wszystko jest większa swoboda medialna i różne środowiska stąd dowiadujemy się więcej, w Rosji tajemnice te są bardziej skryte bo ludzie nimi zarządzający są w większej jedności.

    Ponadto w internecie do tej pory można obejrzeć kursy byłych KGBowców którzy przedstawiają jak działał/działa ich wywiad i propaganda.
    Te ckliwe i niemoralne zdjęcia porozwalanych zwłok wklejanych tu przez Dawida są na to dobrym przykładem. Wszystko żeby poruszyć uczucia.
    Z kolej w naszej TV dla odmiany propaganda zachodnia aż huczy.

    • Dzieckonmp said

     Astana jest w Kazachstanie. Rosja się przekonała że tzw. „zachód” nie gra uczciwie i sama obecnie nie będzie grać uczciwie. Jeśli przyjmiemy że tak się stanie to Rosja choć w sumie bardzo słaba staje się niebezpiecznie nieprzewidywalna. Wojnę bez użycia atomówki przegra bo na tyle jest słaba, dlatego nasuwa się pytanie czy przystąpi do wojny tradycyjnej czy od razu do atomowej w dodatku wiedząc co jej grozi wyprzedzającej.

    • Hoplita said

     Pomyslcie, na miejscu Putina w przypadku groźby anihilacji twojego narodu jego kultury, osiągnięć, historii co byś zrobił. Masz pod sobą 150 mln narod który wiele przeszedł, jakoś teraz wychodzi na prostą i znowu ktos mu podklada noge. Od południa 1,5 mld chinczyków od zachodu bogacze, zaczynaja cię blokowac, nie pozwalaja ci sprzedawac, nie pozwalaja ci kupowac, nie pozwalaja rozmawiac z toba nikomu, blokuja ci dobra do twojego miejsca zamieszkania i zaczynasz glodowac ty i twoi domownicy, twoja rodzina. Jako głowa Państwa od ciebie sie oczekuje ze bediesz chronil naród. Chronil narod za wszelka cene i wszelkimi sposobami, to juz nie twoje ambicje i władza podejmuje decyzje tylko konieczność wypełnienia woli narodu, zagwarantowania mu przezycia i rozwoju za wszelka cene. Jako prezydent rosji co bys zrobil gdy chca ciebie i twoj narod zniszczyc bedziesz czekal z zalozonymi rekami? Wiekszosc z was na jego miejscu bez wachania wypalilaby głowicami termojadrowymi w kazde panstwo które pierwsze podniesie reke chocby w tym celu aby nastraszyc inne zeby sie cofnely. A jakie panstwo nadaje sie idealnie na uderzenie? Musi byc to panstwo po ktorym nikt za bardzo plakal nie bedzie, nie bogate, nie wnoszace w historie europy za wiele, nie za fajne z punktu widzenia zachodu ale na tyle duze aby dac sygnal i stac sie przykladem i ostrzezeniem dla innych. No jak myslicie jakie to państwo?

    • Dana said

     Kto odłączył Krym od Ukrainy ?Ukraina chce do UE,a Rosja żałuje Krymu.I powstał problem.

  • Okto said

   Wydaje mi się, że prawda jest zawarta w orędziach Marii od Miłosierdzia Bożego….Tam jest jednoznacznie napisane, że kraje Zachodu [USA, UE, W.Brytanii] sprowokują negatywną reakcję Wschodu [Chin i Rosji] – dojdzie do III wojny światowej. A to co dzieje się teraz na Ukrainie i Bliskim Wschodzi zostało wywołane, sprowokowane przez Zachód…A ta cała „gra” miedzy ówczesnymi mocarstwami jest sterowana i reżyserowana po to, aby powołać nowy byt na świecie, zarówno Jeden Światowy Rząd, jak i Jedną Światową Religię..czyli stary porządek świata według grupy Antychrysta i jego samego musi upaść…stąd to całe zamieszanie….innymi słowy rywalizacja jest pomiędzy Zachodem i Wschodem o stery władzy NWO, pomimo że każdy z nich udaję, że ze sobą współpracuję i zależy każdemu z nich na pokoju…tak naprawdę chodzi o zniewolenie nas wszystkich…pod domeną Jednego Organu Rządowego..jedynie „możni” tego świata i masoneria ze Wschodu i Zachodu ze sobą ściśle współpracują bo mają jeden cel – powołać Antychrysta na władcę NWO…

   • Znawca 2012 said

    Ucisk powoli się zbliża. Co raz więcej bezie się działo dziwnych rzeczy choćby wybory 16.11.2014r. Jak dopełni się Apokalipsa wtedy moim zdaniem nastąpi Ostrzeżenie i ciąg dalszy. Dziękuję za poruszenie tematu ukrytych rządców na ziemi.

   • Hoplita said

    Dokładnie to wszystko staje sie takie proste ze az banalne, trzeba sobie to uproscic ja to sobie tek przedstawilem:
    1. wyobraz sobie ze mieszkasz w domu jednorodzinnym na sporej działce otoczonej płotem. Jezeli ktos wejdzie na twój teren masz prawo bronic swojego dobytku i rodziny wszelkimi sposobami i to jest prawo NATURALNE.
    2. Ale ja moge sprowokowac cie do ataku nie wchodzac na twój teren. Moge zmusic cie do wyjscia i zaatakowania mnie. Otóz stoje u wejscia do twojej działki z nożem. Nie pozwalam ci sie z nikim widywać. Przyjezdza piekarz aby ci sprzedac chleb, odganiam piekarza (sankcje), przyjezdza lekarz do twoich dzieci bo sa chore i nie może wejsc bo sie mnie boi. Przyjezdza listonosz aby dac ci pieniadze i ucieka przedemna.
    3. Ile tak wytrzymasz gdy twoje dzieci choruja, głoduja itp. Twoja rodzina oczekuje ze cos zrobisz w koncu jestes glowa rodziny, sorry nie masz wyjscia. W koncu wezmiesz siekiere i wypadniesz na mnie z furia aby mnie zabic. Nie dlatego ze jestes zly, nie, jestes poprostu zmuszony.
    4. jezeli takich typów jest kilku przed twoja zagroda i robia to co ja to kogo zaatakujesz jako pierwszego? Otóz uderzysz najslabszego aby reszcie odebrac chec do walki , zastraszyc ich.Najslabszym jest Polska. Nigdy nie atakuje sie najpierw największego.

    To wszystko pomału staje sie proste jak konstrukcja cepa.

   • Hoplita said

    Dokładnie to wszystko staje sie takie proste ze az banalne, trzeba sobie to uproscic ja to sobie tek przedstawilem:
    1. wyobraz sobie ze mieszkasz w domu jednorodzinnym na sporej działce otoczonej płotem. Jezeli ktos wejdzie na twój teren masz prawo bronic swojego dobytku i rodziny wszelkimi sposobami i to jest prawo NATURALNE.
    2. Ale ja moge sprowokowac cie do ataku nie wchodzac na twój teren. Moge zmusic cie do wyjscia i zaatakowania mnie. Otóz stoje u wejscia do twojej działki z nożem. Nie pozwalam ci sie z nikim widywać. Przyjezdza piekarz aby ci sprzedac chleb, odganiam piekarza (sankcje), przyjezdza lekarz do twoich dzieci bo sa chore i nie może wejsc bo sie mnie boi. Przyjezdza listonosz aby dac ci pieniadze i ucieka przedemna.
    3. Ile tak wytrzymasz gdy twoje dzieci choruja, głoduja itp. Twoja rodzina oczekuje ze cos zrobisz w koncu jestes glowa rodziny, sorry nie masz wyjscia. W koncu wezmiesz siekiere i wypadniesz na mnie z furia aby mnie zabic. Nie dlatego ze jestes zly, nie, jestes poprostu zmuszony.
    4. jezeli takich typów jest kilku przed twoja zagroda i robia to co ja to kogo zaatakujesz jako pierwszego? Otóz uderzysz najslabszego aby reszcie odebrac chec do walki , zastraszyc ich.Najslabszym jest Polska. Nigdy nie atakuje sie najpierw największego.

    To wszystko pomału staje sie proste jak konstrukcja cepa.

  • halina said

   Nie ma co dyskutować i osądzać człowieka tego czy tamtego .

   Wszyscy doskonale wiedza że toczy sie bój w swiecie duchowym o to , do kogo będzie należał człowiek i swiat .

   Prawdą jest że prawowitym Królem i Panem z woli Boga Ojca Stworzyciela jest Chrystus Król

   A szatan złodziej kłamca oszust uzurpator .

   Człowiek każdy , to narzędzie w rękach zwierzchności oddziałujacej z swiata duchowego .

   Człowiek który trwa w nauce Jezusa ,
   który przestrzega 10 przykazań Bozych
   i dwóch przykazań Miłości które dał Chrystus Król jako wytyczne do budowy Królestwa Miłości ,
   jest w praw2dzie .
   jest na drodze powrotu do prawidłowej współpracy z Bogiem , do tej która była w raju przed ingerencja szatana .

   Człowiek który dał sie wciągnąć w pułapke szatana ,
   który poszedł na współprace z szatanem swoją zwierzchnością nie zdając sobie nieraz sprawy z tego,
   jest w błędzie zepsuciu i jest uzywany do tego aby przeszkadzać człowiekowi będącemu w prawdzie , osiagnąć cel wyznaczony przez Boga
   . Bo bierze do realizacji to co szatan podsuwa jako dobre słuszne prawidłowe ,
   a w gruncie rzeczy to jest złe ,
   bo przeszkadza Bogu w prowadzeniu wymiaru człowieka do Bozego celu ..

   Gdy sie spojrzy na wschód ,
   czy zachód to z każdej strony widać wielka ingerencje szatana i wiele osób zainteresowanych ,
   włączonych w realizacje planów szatana .

   Nie ma sensu oceniać kto jest dobry a kto jest zły .
   Teraz w rządach wszyscy są uwikłani w podstęp szatana .

   Nie ma człowieka który nie wpadłby w sidła zastawione przez szatana gdy szatan zaatakuje .

   Problem szatanowi robi tylko ten człowiek który jest cały czas w łączności z Niebem ,
   bo on sprowadza w wymiar człowieka Boże działanie .

   Bo on blokuje wszystkie plany i zamiary szatana
   na tym odcinku na którym jest i działa .

   Człowiek rozmodlony szczerze kochajacy Boga ,
   on zawsze wybiera to co Bogu radośc sprawić może ,
   a szatanowi powie NIE .
   A powiedzenie NIE to blokada i chcący ja przejść szatan musi sie wiele napracwać .

   Dlatego pytanie , który z polityków szczerze kocha Boga .

   Który polityk postawiłby na pierwszym miejscu sprawy Boże , a na drugim planie sprawy własne .

   W mojej ocenie nie ma takiego , albo sa tylko nieliczni .
   Dlatego szatan ma taka władze w świecie ,
   bo człowiek realizuje jego plany i zamiary .
   Mało który rządzący mówi szatanowi NIE .

   Nawet rządzący kościołem Franciszek robi ukłony w strone rozwiązywania problemów według wskazań szatana .

   Więc o czym tu mówimy …

   Każda ocena będzie wadliwa .

   Dlatego staram sie nikogo nie oceniać ,

   rozważam tylko jakie skutki i nastepstwa z tego wyniknac moga .
   Jaki one maja wpływ na realizacje Bozych planów i zamiarów ,jakie ma Bóg wzgledem człowieka i świata .

   I zawsze liczę na to że każdy może w pewnym momencie powiedzieć NIE szatanowi .
   Ale to jest uzależnione od tego ile pomocy on dostanie aby wydostac sie z tej pułapki i toku rozumowania który przyjął za dobry przez podstęp i kłamstwo szatana

   A blogowiczom dziękuje za to że umieszczają tutaj wiadomości z jednej i drugiej strony .
   Bo prawidłową oceną można podjąc tylko wtedy gdy gdy sie zna obydwie strony , ..
   i można sie zorientować jak faktycznie wygląda prawda ..

   Dlatego dziwię sie czemu atakujecie sie wzajemnie za to że są umieszczane wiadomości z obydwu stron konfliktu .

   bo w takiej sytuacji nie jesteśmy stronniczy ,
   lecz mamy wieksze zorientowanie w rzeczywistości która jest pisana obok nas .

 4. Kleks said

  Mam pytanie do osób z USA ile może kosztować wysyłka do Polski?http://www.walmart.com/ip/Augason-Farms-1-Month-Emergency-Food-Pack/20532426 jest to jedzenie na 30dni dla 2 osób z terminem waznosci 30lat.

 5. Agnieszka said

  Pomoc Adriankowi choremu na dystrofię mięśniową

  http://adrianekpomoc.pl.tl/

 6. Agnieszka said

  „KAŻDY ZNACZEK WSPIERA MISJE”

  Prosimy samemu nie odklejać stemplowanych znaczków! Każdy znaczek należy wyciąć z półcentymetrowym marginesem – jeśli jest to niemożliwe, to tak go wyciąć, aby nie uszkodzić. Chętnym i cierpliwym proponujemy segregację na znaczki polskie i zagraniczne. To bardzo ułatwi pracę. W Pieniężnie działa grupa misyjna, która bezinteresownie nadesłane znaczki przygotowuje, sortuje i sprzedaje, a uzyskane fundusze przekazuje na misje. Brak tylko wystarczającej ilości znaczków.

  Znaczki lub okulary można dostarczyć do Referatu Misyjnego w Pieniężnie w następujący sposób:

  pocztą, ale najlepiej raz w roku, gdyż koszta częstych niewielkich wysyłek zazwyczaj przewyższają wartość ofiarowanych znaczków lub okularów;
  przynieść na Spotkanie Rejonowe organizowane przez Referat Misyjny z Pieniężna;
  osoby mieszkające w pobliżu werbistowskich Domów Misyjnych lub regularnie je odwiedzające po wcześniejszym upewnieniu się mogą zostawić zebrane znaczki lub okulary, które zostaną dostarczone okazją do Pieniężna;
  kto odwozi dzieci na „Wakacje z Misjami” może przywieźć je do Ocypla.

  Znaczki prosimy przesyłać na adres:

  Referat Misyjny Księży Werbistów
  Kolonia 19
  14 – 520 Pieniężno
  z dopiskiem:
  KAŻDY ZNACZEK WSPIERA MISJE”.

 7. Agnieszka said

  „Już po raz trzeci zapraszamy do włączenia się we wspólną modlitwę, którą będziemy zanosić przez cały czas trwania Adwentu. Pragniemy modlić się zarówno za dzieci, które mają się narodzić, za już narodzone jak i za ich rodziców. Będziemy prosić również o przemianę serc wszystkich ludzi, dla których życie jest wartością podważalną.

  Przez 25 dni Adwentu spotkamy się z 25. dziećmi cierpiącymi na różnorodne, wrodzone niepełnosprawności i choroby a także z dziećmi, które zmagają się z trudnymi sytuacjami. Spróbujemy przyjrzeć się jak żyją, z jakimi trudnościami się zmagają i co to oznacza dla nich i dla ich rodziców. Każdego dnia przybliżać będziemy historię innego dziecka. Jednocześnie modlić się będziemy za te wszystkie dzieci, które są doświadczone takim stanem oraz za te, które z podobnymi problemami przyjdą na świat.

  Patronat honorowy akcji adwentowej objął
  Ks. Biskup Kazimierz Gurda

  Patronat medialny objęło Katolickie Stowarzyszenie Dziennikarzy

  Co oznacza włączenie się w akcję adwentową?
  Włączenie się w akcję adwentową zakłada codzienne zapoznanie się z rozważaniem dotyczącym niepełnosprawności bądź choroby dziecka oraz odmówienie stałej modlitwy. Całość powinna zająć ok. 5 minut dziennie.

  Przez ile dni trwa modlitwa?
  Modlitwa trwa przez cały Adwent, w tym roku są to 25 dni, od 30 listopada do 24 grudnia włącznie.

  Gdzie i której godzinie będzie odmawiana?
  Miejsce i czas modlitwy zależy od własnego wyboru. Proponujemy odmawianie modlitwy w obecności Najświętszego Sakramentu.

  Kto może się włączyć?
  W modlitwę może włączyć się każdy. Zachęcamy do podejmowania modlitwy także przez dzieci, całe rodziny, Wspólnoty oraz Parafie.”

  Zgłosić można się na stronie https://duchowaadopcjadziecka.wordpress.com/

 8. Okto said

  Co do prywatnych objawień to dla niektórych one były zbawienne – również i w moim przypadku

  • zmajcek said

   „Kościół jest jak samolot.
   Ma dwa skrzydła. Jedno ma na imię «Piotr»,
   drugie – «Maryja»”.
   Jedno to hierarchia: papież, biskupi i kapłani,
   i związane z ich posługą sakramenty.
   Drugie to wymiar charyzmatu:
   Maryja i życie duchowe, i mistyka, i cnoty.

 9. zmajcek said

  znacie Jacka Kowalskiego? Bardzo ładne ma piosenki polecam na yt.

 10. Piotr said

  Oto kilka przesłań Ducha Świetego do Alana Amesa o pokoju i wojnie:

  „Kiedy świat przyjmie Bożą miłość jako sposób na życie i odrzuci sposoby podsuwane przez zło, na ziemi zapanuje pokój”
  „Komuś może się wydawać, że wygrał wojnę, ale w rzeczywistości obie strony są przegrane” (27.09.1999)
  „PODCZAS WOJNY wielu grzeszy. Zaślepieni grzechem szukają wymówek.
  Niemniej należy pamiętać, że każdy z nich odpowie za grzech, gdyż nic go nie usprawiedliwia”(6.03.2005)
  „DUCH WOJNY JEST zły, a nie święty” (06.07.2007)

  Cytaty zaczerpnąłem z książki „Łagodny Duch” Alana Amesa. Polecam też „Oczami Jezusa”, książkę podyktowaną mu przez naszego Pana.

  Strona int..: http://www.alanames.org/

  • Piotr said

   Nie bronią, tylko modlitwą i otwarciem naszych serc na przebaczenie dla naszych nieprzyjaciół i wrogów odniesiemy zwycięstwo. Przebaczenie ma ogromną moc, żadna siła nie oprze się mocy Miłości

 11. Dawid said

  http://rt.com/business/209507-opec-oil-production-cut/

  ropa idzie caly czas w dol bardzo niepokojace bo to Rosje do sciany ciagnie…..

 12. Toy_Soldiers said

  http://www.mali-rycerze.pl/czytam,89 niech amin da artykuł o tej osobie wystaczy tej polityki na jakiś czas na blogu.

 13. Adrian said

  a jeżeli to wszystko (taśmy , wybory) jest przygotowywaniem polaków do rewolucji

  http://www.biztok.pl/gospodarka/na-wykresach-widac-wojne-w-2015-lub-2016_a18908
  http://monitorpolski.wordpress.com/2011/06/20/przygotowania-do-rewolucji-w-polsce-zdemaskowane-zacieranie-sladow-trwa/

  cytat z innego forum-

  „To posłuchajcie teraz mojej przepowiedni odnośnie Polski. Wszystko o czym piszecie to prawda łacznie z naszymi przywarami narodowymi. W trakcie konktrolowanego na całym świecie upadku ekonomicznego wybuchną zamieszki na masową skalę przez niezadowolonych ludzi pozbawionych swoich życiowych oszczędności. W Polsce także wybuchną zamieszki żadne obce wojska do kraju nie wejdą bo kazdy będzie miał to samo u siebie. W krajach zachodu dojdzie do tego wojna religijna islamistów po zburzeniu meczetu al-aksa w Jerozolimie. W Polsce zamieszki wywołają obalenie wszelakich rządów zarówno tych centralnych jak i samorządowych. Wojsko Polskie zostanie wycofane z Afaganistanu i zaprowadzi porządek we własnym kraju. Jakiś wojskowy ogłosi się dyktatorem coś jak piłsudzki który przejmie calą władze w Polsce. Wszelkie wybory zostaną zakazane a wszyscy należący do partii politycznych aresztowani. Cały budżet będzie rozdysponowany z przeznaczeniem na wojsko i zbrojenia. Wszelkie emerytury zostaną zawieszone i tak samo obecne przywileje. Zniesiony zostanie konkordat i jednym dekretem kościół w Polsce zostanie pozbawiony całego majątku oprócz kościołów. Wszyscy niepokorni zostaną wyłapani i skierowani do obozów pracy. Dyktator bedzie tępił wszelką opozycję przeciwko niemu i jego rządom. W Polsce wprowadzi on światową walutę która będzie obowiązywała nie tylko u nas ale prawie wszędzie. Taki jest pisnay scenariusz dla Polski przez tzw.kumatych. Wiem że to brzmi zle ale taki plan mają globalne elity dla naszego kraju. Aha zapomniałem dodać tylko że to tylko jest plan i oni nie znają przyszłości a ta może się w każdej chwili zmienić jak w kalejdoskopie. Polakom jednak przyda się przebudzenie bo na niższe bodżce nie reagujemy. Jestesmy jak narkoman że bez dużej dawki nie potrafimy działać razem dużych rzeczy”

  • Toy_Soldiers said

   Ja to napisałem i nie życze sobie żeby ktoś te informacje rozpowszechniał gdyż sieją one defetyzm i to są tylko moje przypuszczenia a nie żadne przepowiednie czy też plany. Nie był to żaden cytat z innego forum tylko z tej strony. Teraz się brzydzę tego co napisałem bo widzę w jaki sposób powstają plotki. Widzę że zdązyłeś już wkleić ten mój post na kodczasu.pl a tam mocno krytykują religię chrześcijańską. Los Polski zależy tylko od tego jak sami ją widzimy i na ile jesteśmy zdeterminowani aby w niej cokolwiek zmienić. Przykład TV TRWAM pokazuje że tylko wspólną determinacją i solidarnością jesteśmy w stanie realizować własne cele. Nie trzeba do tego żadnych wyborów czy tez zamieszek wystarczą tylko ogólnopolskie pokojowe naciski i nie ma takiej możliwości żeby nasze postulaty nie zostały zrealizowane. Myślę że nie nadszedł jeszcze ten czas gdyż nie zebraliśmy tych minmum 10%narodu.

 14. ... said

  Real Madryt z herbem bez krzyża. Dla arabskiego sponsora

  Real Madryt usunął krzyż ze swojego herbu – jako część lukratywnej trzyletniej umowy z nowym sponsorem – National Bank of Abu Dhabi.
  Gdy we wrześniu podpisywano kontrakt, Florentino Perez nazwał partnerstwo z National Bank of Abu Dhabi strategicznym, a na uroczystości obecnych było czterech piłkarzy z pierwszej drużyny – Toni Kroos, Karim Benzema, Gareth Bale i Dani Carvajal. – Wiem, że tamtejsi kibice każdy mecz traktują wyjątkowo i nasze związki ze Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi są coraz silniejsze – mówił prezydent Realu.

  Umowę podpisano we wrześniu, ale zniknięcie krzyża z herbu zauważono dopiero w środę, gdy oficjalnie zaprezentowano nową kartę kredytową wydaną przez bank, a jednocześnie kartę kibica Realu. Na czarnym plastiku wyrysowano jasnoszary herb, ale bez krzyża na koronie. Mówi się, że Real usunął krzyż – symbol chrześcijaństwa – ze swojego herbu, by nie drażnić klientów nowego sponsora, którzy w znacznej większości są muzułmanami.

  „Marca” gorzko komentuje, że wielkie kluby sportowe gotowe są wiele poświęcić ze swojej tożsamości byle pozyskać nowych kibiców i zarobić jeszcze więcej pieniędzy. Korna zwieńczona krzyżem w herbie Realu jest od 1920 roku jako dar od króla Alfonso VIII.

  Nie jest to pierwszy raz, gdy Real pozbywa się krzyża ze swojego herbu. I znów ma to związek z arabskimi sponsorami. El Economico przypomina, że w 2012 roku Real prezentował pomysł swojej wyspy w ZEA, która miała być połączeniem centrum rozrywki i kompleksu hotelowo-wypoczynkowego, w materiałach promocyjnych i podczas oficjalnych prezentacji pokazywano klubowy logotyp bez krzyża. „Madrycki klub jest gotów okaleczyć swój święty znak, byle nie obrazić uczuć religijnych arabskich fanów. A skoro jego szefowie wykazują taką wrażliwość, to kto wie, być może przy okazji następnego biznesu otwieranego w tamtych okolicach dosztukują do herbu półksiężyc?” -blogował wtedy dziennikarz Sport.pl Rafał Stec. http://rafalstec.blox.pl/2012/05/Real-Madryt-zdejmuje-krzyz.html

  http://www.sport.pl/pilka/1,65082,17035059,Real_Madryt_z_herbem_bez_krzyza__Dla_arabskiego_sponsora.html#BoxSlotI3img

  • Gossja said

   Krzyż Chrystusa – zgorszenie dla żydów, głupstwo dla pogan, moc dla chrześcijan.
   Tylko coraz trudniej rozpoznac kto jest kim.

  • anzelmik said

   Sprzedać swoją godność za pare srebrników…!!!
   Nigdy nie wolno zdejmować i usuwać krzyża ! Nigdy !
   Real Madryt się kompromituje , kibice Realu powinni stanowczo zaprotestować przeciwki zmianie herbu ich klubu !!!

 15. ... said

  Femen profanuje strasburską katedrę!

  W poniedziałek doszło do kolejnej profanacji katolickiej świątyni ze strony lewicowego ugrupowania Femen. Tym razem ich ofiarą padła katedra w Strasburgu. Zajście miało związek z pobytem papieża Franciszka w tym mieście.

  Na ołtarz katedralny wdarła się naga feministka, trzymająca w rękach flagę Unii Europejskiej. Choć akt ten bez wątpienia stanowił rażące naruszenie porządku, ogólnie przyjętych norm moralnych, to jednak miejscowe władze nie uczyniły nic, by odnaleźć sprawcę. Wydarzenie w katedrze spotkało się także z niemal całkowitym milczeniem dziennikarzy. Wydarzenie to przeszło zupełnie bez międzynarodowego echa, a poinformowały o nim tylko małe grupy i strony internetowe jak na przykład christianophobie.fr.

  Na plecach feministka miała napisane: „Papież to nie polityk”. W ten sposób nawiązała do pobytu papieża Franciszka w Strasburgu w związku z przemówieniem w Parlamencie Europejskim.

  Źródło: 3droga.pl/france24.com

  http://www.pch24.pl/femen-profanuje-strasburska-katedre-,32406,i.html

 16. ... said

  Raport GUS: Liczba emerytów spadła o prawie pół miliona w ciągu 5 lat

  Jak wynika z raportu opublikowanego przez GUS, w trzecim kwartale 2014 r. liczba pracujących wzrosła o 325 tys. przy jednoczesnym spadku bezrobotnych o 288 tys. – w rezultacie, na 1000 pracujących przypada teraz 928 niepracujących. W porównaniu do wcześniejszych lat, ten wynik był o wiele gorszy (w 2013 r. było to 972 niepracujących).


  Raport GUS: Liczba emerytów spadła o prawie pół miliona w ciągu 5 lat (fot. sxc.hu)

  Oprócz tego, z danych wynika, że obniża się w Polsce liczba emerytów i rencistów. W ciągu ostatnich 5 lat ich liczba spadła o prawie pół miliona (dane liczone od marca 2008 r. do czerwca 2014 r.).

  W raporcie opublikowano także informacje dotyczące średniej płacy i przeciętnego wynagrodzenia w przedsiębiorstwach. Co ciekawe, zatrudnienie rośnie w branżach, w których zarabia się poniżej średniej. Przykładowo: Przy produkcji mebli zaobserwowano wzrost zatrudnienia 7,2 proc., przy średniej płacy 3068 zł. A w przypadku branż z wysokimi zarobkami, jak np. górnictwo zatrudnienie maleje (przy średniej płacy 6247 zł, zanotowano tam spadek zatrudnienia o 7,2 proc).

  Jedynym wyjątkiem jest branża informatyczna (opisana w raporcie jako „informacja i komunikacja”), gdzie średnio zarabia się 6806 zł i jednocześnie nastąpił tam wzrost zatrudnienia (o 3,4 proc.).

  http://www.wprost.pl/ar/482085/Raport-GUS-Liczba-emerytow-spadla-o-prawie-pol-miliona-w-ciagu-5-lat/

 17. małgosia MK said

  19.11.2014, 14:47 – MATKA ZBAWIENIA: POZWÓLCIE MI NIEŚĆ MIŁOŚĆ I POCIESZENIE STRAPIONYM

  Moje dziecko, pozwólcie mi nieść miłość i pocieszenie strapionym, a zwłaszcza tym, którzy cierpią z na straszne choroby.
  Przynoszę wam wielkie Błogosławieństwa od mojego umiłowanego Syna, który pragnie dotrzeć do tych, którzy cierpią w ten sposób. On pomoże wam, którzy jesteście zniszczeni przez cierpienia fizyczne, napełniając was swoją Świętą Obecnością. On was prosi, abyście zwrócili się do Niego w godzinie potrzeby i błagali Go, aby przyniósł wam pokój i spokój.
  Proszę, poproście mojego Syna, aby wziął was w swoje Ramiona i uchronił was przed waszym bólem. Poproście Go, aby zabrał wasze cierpienie na swoje Ramiona i On wam pomoże. Mój Syn będzie interweniował na wiele sposobów, aby udowodnić światu, że mówi do was przez te orędzia.
  Mój Syn odpowie tym wszystkim, którzy proszą o uzdrowienie duszy, jak i ciała i którzy odmawiają Modlitwę Krucjaty (94), przez tych, których wybrał, aby wypełniali Jego Świętą Wolę.
  Nigdy nie wolno wam tracić nadziei, ponieważ kiedy całkowicie ufacie mojemu Synowi, On zawsze odpowie na wasze wołania o pomoc.
  Wasza ukochana Matka
  Matka Zbawienia

  Modlitwa Krucjaty (94) O uleczenie ciała, umysłu i duszy
  O drogi Jezu, padam przed Tobą, znużony, chory, w bólu i z tęsknotą za usłyszeniem Twojego Głosu.
  Niech dotknie mnie Twoja Boska Obecność, aby mój umysł, ciało i dusza zostały zalane Twoim Boskim Światłem.
  Wierzę w Twoje Miłosierdzie.
  Oddaję Tobie całkowicie mój ból i cierpienie i proszę o łaskę zaufania Ci, abyś wyleczył mnie z tego bólu i ciemności, bym ponownie był zdrowy i mógł kroczyć Drogą Prawdy i pozwolił Ci prowadzić mnie do życia w Nowym Raju.
  Amen.

 18. Bogdan said

  http://www.prisonplanet.pl/nauka_i_technologia/alarm_polska_otwarta_na_gmo,p704764395

 19. pio0 said

  Ci, którzy żyją nadzieją, widzą dalej.
  Ci, co żyją miłością, widzą głębiej,
  Ci, co żyją wiarą, widzą wszystko w innym świetle.
  -Lothar Zanetti

 20. pio0 said

  27 listopada – Wspomnienie Medalika Niepokalanego Poczęcia (Cudownego Medalika)

  7 listopada 1830 roku siostrze Katarzynie Labouré ukazała się Najświętsza Maryja Panna i poleciła jej rozpowszechnić ten Medalik wśród ludzi, powiedziała: Postaraj się o wybicie medalika według tego wzoru. Wszyscy, którzy będą go nosili, dostąpią wielkich łask, szczególniej jeśli będą go nosili na szyi.

  Modlitwa

  O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy, i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła świętego i poleconymi Tobie. Amen!

  Litania do NMP Niepokalanej Cudownego Medalika

  Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie, eleison.
  Chryste, usłysz nas! Chryste wysłuchaj nas!

  Ojcze z nieba, Boże – zmiłuj się nad nami.
  Synu, Odkupicielu świata, Boże – zmiłuj się nad nami.
  Duchu Święty, Boże – zmiłuj się nad nami.
  Święta Trójco, jedyny Boże – zmiłuj się nad nami.
  Niepokalana, objawiająca Cudowny Medalik – módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.
  Niepokalana, wolna od grzechu pierworodnego – módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy….
  Niepokalana, depcząca głowę szatana – módl się za nami,…..
  Niepokalana, Pośredniczko łask – módl się za nami,…..
  Niepokalana, Królowo strzegąca świata – módl się za nami…..
  Niepokalana, otoczona koroną gwiazd dwunastu – módl się za nami…
  Niepokalana, złączona z Chrystusem w cierpieniach zbawczych – módl się za nami…..
  Niepokalana, Sercem przebitym ukazująca Matczyną Miłość…
  Niepokalana, przekazująca swoje obietnice św. Katarzynie…
  Niepokalana, dająca nam w św. Katarzynie Laboure` wzór świętości – módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.
  Niepokalana, otaczająca opieką noszących Cudowny Medalik -módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.
  Abyś przez Niepokalaną Cudownego Medalika był nam miłościwy – Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie.
  Abyś wiarę Kościoła umocnić raczył – Ciebie prosimy…
  Abyś Ojca świętego zdrowiem darzyć raczył – Ciebie prosimy…
  Abyś naszej Ojczyźnie błogosławić raczył – Ciebie prosimy…
  Abyśmy mogli cieszyć się odnową moralną narodu – Ciebie prosimy…
  Abyś mądrości rządzącym udzielić raczył – Ciebie prosimy….
  Aby młodzież i dzieci wzrastały w świętej wierze – Ciebie prosimy…
  Aby religijnie obojętni wrócili do pierwotnej pobożności – Ciebie prosimy

  Abyś chorym, opuszczonym i samotnym łaski radości udzielić raczył, – Ciebie prosimy…
  Aby ruchy maryjne cieszyły się rozwojem, – Ciebie prosimy…

  Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, – przepuść nam Panie

  Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, – wysłuchaj nas Panie
  Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, – zmiłuj się nad nami.

  P.: O Maryjo bez grzechu poczęta,
  V.: Módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.

  Módlmy się:
  Panie Jezu Chryste, który chciałeś, aby Najświętsza Dziewica Maryja, a Twoja Matka, Niepokalana w swoim Poczęciu, wsławiona została niezliczonymi cudami, spraw, abyśmy wzywając bez ustanku Jej opieki, mogli dojść do radości wiekuistych. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

 21. robert6419 said

  Czy ktoś słyszał może o pewnym nabożeństwie,po odprawieniu którego otrzymuje się dodatkowych aniołów stróżów.
  Byłbym wdzięczny za umieszczenie go tutaj wraz ze sposobem odprawienia.

 22. jamek said

  Mapa fałszerstw koalicji PO-PSL pokrywa się z wygranymi w tych województwach

  W tym roku powtórzyła się tendencja z wyborów samorządowych w 2010 r. Regiony Polski, gdzie wygrywała Platforma Obywatelska i Polskie Stronnictwo Ludowe, to te części kraju, gdzie padały rekordy głosów nieważnych. W tym roku głosów nieważnych w wyborach władz sejmików było blisko 18 proc.

  Mapy, na której nałożone zostały dane wyników i ważności głosów publikuje portalwww.wyborynamapie.pl. Zestawienie procentu głosów nieważnych w okręgach wyborczych w wyborach do Sejmików Wojewódzkich z 2014 r. z wynikiem wyborczym wyborów do sejmików wojewódzkich idealnie pokazuje tendencję. Tam gdzie było najwięcej głosów nieważnych, tam wygrywały partie władzy

  O pladze głosów nieważnych pisaliśmy już na łamach portalu niezalezna.pl wielokrotnie. Poniżej przypominamy te najbardziej spektakularne przypadki: Do Prokuratury Rejonowej w Płońsku wpłynęło pismo KWW Przymierze Rozwoju Powiatu Płońskiego, dotyczące możliwości popełniania fałszerstwa przez obwodowe komisje wyborcze. Około 80 proc. głosów oddanych na jednego z kandydatów tego komitetu okazała się głosami nieważnymi.

  Jacek Sokołowski, który startował do rady powiatu w okręgu wyborczym nr 5 – obejmującym gminę Płońsk, Dzierzążnia i Załuski – otrzymał w sumie 634 głosy. Po przeliczeniu okazało się, że aż 496 głosów oddanych na niego, to głosy nieważne – podał „Nowy Kurier Płoński”.

  Z kolei, gdy opinia publiczna skupiała się na niedziałającym systemie informatycznym PKW, o wiele poważniejsze rzeczy działy się w obwodowych komisjach wyborczych podczas liczenia głosów Polaków.Plagą stają się głosy nieważne. W powiecie wejherowskim zanotowano około 40 proc. takich głosów.

  Wojewódzka komisja wyborcza na Pomorzu była w szoku, gdy okazało się, że niemal jedna czwarta osób, które wzięły udział w wyborach samorządowych w powiecie malborskim, wybierając swoich kandydatów do Sejmiku Województwa Pomorskiego, wrzuciła do urny źle wypełnione karty!

  W powiecie malborskim w wyborach do Sejmiku Województwa Pomorskiego wzięły udział 22 tysiące osób. Około 5 tysięcy z nich oddało nieważny głos. Wiesława Kiełpińska z wojewódzkiej komisji wyborczej jest zaszokowana tą liczbą.

  niezalezna.pl/61831-rekordy-glosow-niewaznych-tam-gdzie-wygrala-koalicja-po-psl-zobacz-mape

  • Powiew ze wschodu said

   Widać, iż w miastach odsetek „nieważnych” jest znacznie mniejszy.
   Po prostu więcej osób patrzy na ręce…

 23. Dzieckonmp said

  Złoty interes – handel organami na Ukrainie

  Kwitnie handel organami we wschodniej części Ukrainy. Młody żywy jeszcze człowiek wart jest 150 tysięcy dolarów. Według pozarządowych organizacji humanitarnych narządy trafiają przede wszystkim do Izraela, Turcji i Stanów Zjednoczonych. Separatyści ze wschodniej Ukrainy o mordowanie ludzi i sprzedaż organów oskarżają „żywe zło” jakim nazywają oligarchę Igora Kolomojskiego – pana i władcę okręgu Dniepropietrowska, także prezydent Europejskiego Kongresu Żydów. Na uwagę zasługuje fakt, że na początku rewolucji był on przeciwko Majdanowi. Następnie stanął po stronie Kijowa i utworzył opłacaną przez siebie armie najemników. Kilka dni temu wyciekły zarejestrowane w postaci filmu jego wypowiedzi jak proponował rosyjskim separatystom, że razem pójdą na Kijów. Kołomojski to jeden z najpotężniejszych oligarchów na Ukrainie a jego żydowskie pochodzenie bardzo ułatwia mu protekcje w polityczną w USA. Brudna wojna na Ukrainie trwa w najlepsze a jej ofiarami są zwykli niewinni ludzie.

  http://amerbroker.pl/?go=content&action=show&id=408

 24. Dawid said

  http://fides-et-ratio.pl/index.php/2014/11/5794/

  „Masoneria polska 2014″ – nowa ksiażka Stanisława Krajskiego

  Mocna ksiazka bedzie ale taka prawda wklejam spis tresci:

  Już w pierwszych dniach grudnia ukaże się nowa książka Stanisława Krajskiego pt. „Masoneria polska 2014″ – oto jej spis treści
  Cześć I W kierunku wielkiego krachu i powstania Rządu Światowego
  Rozdział I Czy Polska przetrwa do 2025 roku?
  1. „Europejski i chrześcijański rdzeń naszego narodu zanika”
  2. „Początek był w buncie Lucyfera przeciwko Bogu”
  3. „Jest w naszej mocy stworzyć świat od nowa” – masońskie szaleństwo
  4. „Państwo jest w stanie wojny z narodem”
  5. „Niewidzialna pięść rynku”
  6. Czy przetrwamy?
  Rozdział II Masońska agentura wpływu
  1. Masoneria i służby specjalne
  2. Agentura wpływu – sposób i techniki działania
  3. Zastosowanie agentury wpływu przez masonerię
  4. Masońska agentura wpływu w Polsce w XVIII w.
  5. Masońska agentura wpływu i Konstytucja 3 maja
  6. Masoński duch Konstytucji 3 maja wiecznie żywy – casus Aleksander Dugin
  7. Masońska agentura wpływu w Polsce w latach 1945-1989
  8. Masońska agentura wpływu w Polsce po 1989 roku
  Rozdział III Ayn Rand – upowszechnianie doktryny masońskiej
  1. , Alissa Rosenbaum – agent wpływu: GRU i masoneria amerykańska
  2. Alissa Rosenbaum staje się Ayn Rand
  3. Rand, DeMille, Rothschild, Zukor: przedziwna kariera w Hollywood
  4. „Źródło”, Hirsz, Aaron, Szmul i Icchak
  5. Narodziny masońskiej „Biblii”
  Rozdział IV Ayn Rand: Oddajcie władzę „boskim siłaczom”
  1. Kapitalizm i „boscy siłacze”
  2. Odsunąć od władzy „hołotę”
  3. Cała władza w ręce koncernów
  4. Masoński kapitalizm i kapitalizm sowiecki
  5. Masoński kapitalizm i wojny: masoni, komuniści, naziści
  6. Masońska ideologia – odsłona pierwsza: perspektywa „gospodarcza”
  Rozdział V Masoński kapitalizm – przyszła religia ludzkości
  1. Masoński kapitalizm i nowa Atlantyda
  2. „Chrześcijaństwo to morderstwo duchowe”
  3. „Katolicy to faszyści, którzy chcą poddać ludzkość swojej totalitarnej władzy”
  4. Przyjmijcie masońską religię
  5. To jest czysty satanizm
  6. . Rand i wielcy masoni
  7. Masońska ideologia – odsłona druga: perspektywa ducha
  Rozdział VI W jaki sposób masoneria chce przejąć pełnię władzy nad światem?
  1. „Do diabła ze społeczeństwem”
  2. Zatrzymać „silnik świata”
  3. Czy mamy do czynienia z kryzysem kontrolowanym przez masonerię?
  4. Ku pełnej kontroli nad społeczeństwem
  5. Społeczeństwo ma odrzucić chrześcijaństwo i przyjąć podstawowe wartości masońskie
  6. Realizacja „świętego” prawa własności – totalne zniewolenie
  7. Powstanie masońskiego Rządu Światowego
  Rozdział VII Realizacja planu światowej masonerii – 1913-1987
  1. Powołanie Systemu Rezerwy Federalnej
  2. Konferencja w Bretton Woods w 1944 r. – powstanie Międzynarodowego Funduszu Walutowego i Banku Światowego
  3. Unicestwienie planu Kennedy`ego: zabójstwo prezydenta
  4. Nixon ogłasza, że układ z Bretton Woods jest już nieważny
  5. Niszczenie klasy średniej i ubożenie społeczeństw
  6. Paul Volcker zostaje Prezesem Systemu Rezerwy Federalnej – powstanie Komisji Trójstronnej – Carter zostaje prezydentem USA
  7. Unicestwienie planów prezydenta: Zamach na Reagana
  8. Tragiczna śmierć Lawrence`a Pattona McDonalda
  Rozdział VIII Przejęcie pieniądza na świecie przez masonerię
  1. Gotówka i pieniądz depozytowy
  2. „Niech się stanie pieniądz” – czynniki ograniczające kreację pieniądza przez banki
  3. „Niech się stanie pieniądz” – podstawowa metoda kreacji pieniądza przez banki
  4. Ilość pieniądza na rynku – masoneria przejmuje kontrolę nad pieniądzem
  5. Pieniądz jako narzędzie zniewolenia – rabunek kredytowy
  6. Pieniądz jako narzędzie zniewolenia – rabunek przez inflację
  7. Czy rabunek byłby możliwy bez zastosowania derywatów?
  8. Czy deflacja oznacza początek końca?
  9. Dlaczego masoneria musi wywołać mega kryzys?
  Rozdział IX Realizacja planu światowej masonerii – Allan Greenspan – ostatni etap zatrzymywania „silnika świata”
  1. Greenspan i masoneria – początki jego kariery
  2. Przygotowanie Greenspana do roli „Grabarza” – Greenspan i Rand
  3. Greenspan odkrywa „prawdziwych” bogów i postanawia im służyć
  4. Kim jest, w istocie, Allan Grenspan?
  Część II – Masoneria eliminuje Polskę
  Rozdział X Atak na Polskę – przyczyny, konteksty, środki
  1. Matka Boża Królowa Polski – wściekłość szatana
  2. Drugi powód nienawiści szatana – Polska wierna Kościołowi
  3. Trzeci powód nienawiści szatana – Polska gotowa zawsze stanąć w obronie wiary
  4. Plan masonerii realizowany od stuleci: wymazać Polskę z mapy Europy
  5. Elity PRL-u wobec „zatrzymywania silnika świata”
  6. W jaki sposób masoneria uczyniła z Polski łatwy łup dla zachodnich grabieżców
  7. Polska w cieniu Ayn Rand – masońska manipulacja na polskiej świadomości
  8. Masoneria pacyfikuje polskie elity
  9. Kto zapoczątkował „Kontrolowany rozpad” polskiej gospodarki?
  10. Soros – najpotężniejszy „żołnierz” Rothschildów
  Rozdział XI Realizacja masońskiego planu zniszczenie Polski po 1989 r.
  1. „Program Jeffreya Sachsa i Dawida Liptona”
  2. Zamydlanie oczu – Balcerowicz i jego doradcy
  3. Spisek w MFW i Banku Światowym – rewelacje Stiglitza
  4. Dlaczego nikt w Polsce nie reagował na to zło?
  5. Masońskie narzędzia destrukcji – czy zabrakło nam siły, ducha i odwagi?
  6. Ekonomiczni zabójcy – rewelacje Perkinsa
  7. Zastosowanie masońskich narzędzi destrukcji w Polsce
  8. Masoński spisek – destrukcja polskich finansów
  Rozdział XII Zdrada elit politycznych – zdrada prawicy – zdrada PiS-u
  1. Oni wszyscy muszą odejść
  2. Agenci i masoni – okoliczności łagodzące?
  3. Dlaczego politycy nie chcą z nami rozmawiać o ustroju Polski?
  4. A może nasi politycy to masoni?
  5. Czy Polski nie toczy ten sam rak, który spowodował jej rozbiory w XVIII w.?
  6. Masoneria i nowy rozbiór Polski
  7. Polska w pułapce masoneria
  Rozdział XIII Polscy wyznawcy Alissy Rosenbaum
  1. Ustrój moralny państwa tkwi w umysłach jego elit
  2. Scudzoziemczenie duszy – choroba polskich elit XVIII w. – wirus: masoneria
  3. Zgniły owoc PRL-u – „sami nie damy sobie rady”.
  4. Nowe scudzoziemczenie duszy: „Zachód zajmie się nami po ojcowsku”
  5. Nowy, niepolski i antypolski, ustrój moralny państwa polskiego
  6. W jaki sposób Alissa Rosenbaum stała się przewodniczką polskich elit politycznych
  Rozdział XIV Masoneria i PiS – odsłona pierwsza – perspektywa pozagospodarcza
  1. Kaczyńscy i Jan Józef Lipski
  2. Kaczyńscy i KOR
  3. Kaczyńscy i Okrągły Stół
  4. PiS wprowadza Polskę do Unii Europejskiej
  5. POPiS w wyborach samorządowych
  6. Dlaczego nie doszło do koalicji PO-PiS?
  7. PiS i sprawa Arcybiskupa Stanisława Wielgusa
  8. Jarosław Kaczyński przeciwko św. Faustynie – „nie wolno naruszać rozdziału Kościoła i państwa”
  9. PiS i obrona życia nienarodzonych
  10. PiS wobec in vitro – wbrew nauczaniu Kościoła
  11. Lech Kaczyński i B’nai B’rith
  12. Nowa filozofia niewolnika
  Rozdział XV Masoneria i PiS – odsłona druga – perspektywa gospodarcza
  1. Komisja, która mogła zmienić wszystko
  2. Masoneria i stosunki własnościowe w Polsce – do kogo należą banki w Polsce?
  3. Jak doszło do powstania śledczej komisji bankowej?
  4. Co osiągnęła komisja bankowa?
  5. Oddanie władzy przez PiS – życzenie masonerii zostało spełnione
  6. Doktryna Ayn Rand i polska racja stanu
  7. Program gospodarczy PiS i doktryna Ayn Rand
  Rozdział XVI Masoneria i SKOK-i – perspektywa gospodarcza
  1. Co to jest SKOK?
  2. Co wspólnego ma dzisiejszy SKOK z dawnymi kasami?
  3. SKOK – wielki biznes
  4. Fakty, które niepokoją
  5. Jakie są zyski SKOK-ów i co się z nimi dzieje?
  6. SKOK-i jako element systemu finansowego w Polsce
  Rozdział XVII Masoneria i SKOK-i – czy są jakieś powiązania?
  1. Sieć SKOK
  2. Adam Jedliński i Ryszard Krauze
  3. Adam Jedliński i „wielkie” figury
  4. Adam Jedliński i zadłużone szpitale
  5. Geneza SKOK-ów
  6. SKOK-i – Światowa Rada Związków Kredytowych – Fundacja Marshalla
  7. Wpływy Biereckiego w PiS-ie
  8. Masoneria i Światowa Rada Związków Kredytowych
  9. Wpływy Biereckiego w PiS-ie – ciąg dalszy
  10. SKOK-i – PiS – Ayn Rand
  Rozdział XVIII Droga do niepodległości – czy grozi nam nowa Jałta?
  1. Czy Rosja dybie na Polskę?
  2. Rosja i wielki krach – optymistyczny scenariusz wydarzeń
  3. Rosja i wielki krach – scenariusz krwawy – armia rosyjska wkracza do Polski
  4. Rosja i wielki krach – scenariusz oddania przez Zachód Polski w ręce Rosji – pierwsza wersja nowej Jałty
  5. Rosja i wielki krach – Polska oddana w ręce Niemców – druga wersja nowej Jałty
  6. PiS i nowa Jałta
  7. Jeden z prawdopodobnych scenariuszy wielkiego krachu w Polsce i eliminacji PiS-u z polskiej sceny politycznej
  Rozdział XIX Masoneria, POPiS i nowa Jałta
  1. PO – platforma porozumienia masonerii
  2. Masoneria i grupa Schetyny
  3. Zamach na Tuska – czy masoneria rytu francuskiego zdominowała PO? – realizacja drugiej wersji Jałty
  4. Nowa Jałta to kruchy rozejm
  5. Czy POPiS zagwarantuje przestrzeganie nowej Jałty?
  6. POPiS wobec niepodległości Polski
  Zakończenie
  Dodatki
  Dodatek 1: Czy masoneria zagnieździła się w Kościele polskim?
  1. Czy Kościół w Polsce realizuje wskazania Leona XIII odnoszące się do masonerii?
  2. Czy w polskim Kościele są jeszcze „jastrzębie”?
  3. Zadziwiająca bierność polskiego Kościoła
  4. Masoneria jest dziś zadowolona z polskiego Kościoła
  Dodatek 2: Masoneria i gender
  1. Gender i krolikofobia
  2. Gender w ujęciu ks. Dariusza Oko
  3. Gender, marksizm, liberalizm, satanizm i masoneria
  4. Gender jako twór szatana i produkt masonerii
  Dodatek 3: „Do Rzeczy”, „Uważam Rze” i… masoneria
  1. O masonerii w polskiej prasie prawicowej
  2. „Najwyższy Czas” i Janusz Korwin-Mikke: masoneria nie jest taka zła
  3. „Do Rzeczy” i masoneria – czy Józef Retinger był masonem?
  4. „Uważam Rze” i masoneria: Korwin-Mikke wychwala „Szkotów”
  5. „Uważam Rze” i masoneria: gdyby masoneria rządziła na Litwie byłoby tam lepiej
  6. „Uważam Rze” i masoneria: jeszcze raz o Józefie Retingerze
  7. Dlaczego polska prasa prawicowa w taki sposób podchodzi do problemu masonerii?
  8. W czyich rękach jest tzw. prawicowa prasa?
  9. „Uważam Rze”, Grzegorz Hajdarowicz, Leszek Czarnecki, Kazimierz Mochol
  10. „Do Rzeczy” i Michał M. Lisiecki
  Dodatek 4: Masoneria i „Gazeta Polska”
  1. Masońskie olśnienie Piotra Wierzbickiego
  2. Czy Tomasz Sakiewicz realizuje wytyczne Piotra Wierzbickiego dotyczące masonerii?
  3. Rafał Ziemkiewicz wypowiada się o masonerii
  4. Rafał Ziemkiewicz i… masoneria w Wielkiej Brytanii
  5. Książki o masonerii w księgarni „Gazety Polskiej”
  6. Czy decydenci z „Gazety Polskiej” podzielają poglądy autora „Czarnej księgi masonerii”?
  7. „Gazeta Polska”, King& King i Ryszard Krauze
  8. Czy „Gazeta Polska” ma jakieś związki z masonerią?
  9. „Gazeta Polska” i PiS
  Dodatek 5: Masoneria w Muzeum Narodowym i „W Sieci”
  1. Masoneria w ujęciu Kucharczyka
  2. Masoneria w Muzeum Narodowym w Warszawie
  3. Masoneria w ujęciu Górnego
  4. Czy masonom warto się narażać?
  Dodatek 6: Promocja Rand w Polsce
  Dodatek 7: Masoneria i środowiska narodowe
  1. Otwarcie narodowców na Rosję
  2. Narodowcy spod znaku PAX-u
  3. Współcześni narodowcy i masoneria – niepokoje, wątpliwości, zastrzeżenia
  Bibliografia
  Indeks nazwisk

 25. Dzieckonmp said

  Kissinger: „Potrzebujemy Nowego Porządku Świata”; Ukraina powinna zapomnieć o Krymie i NATO.

  http://www.prisonplanet.pl/polityka/kissinger_quotpotrzebujemy,p1874699293

 26. 27 listopada 1830 r. Matka Boża objawiła się świętej Katarzynie Labouré. Poleciła jej rozpowszechniać medalik według przedstawionego wzoru. Nosisz go?

  http://rozaniec.info/cudowny-medalik/

 27. Ferox said

  To nieprawda, ze nie ma różnicy między Biblią, a objawieniami prywatnymi. Każdy musi wierzyć w Pismo Święte, a w objawienia prywatne NIE!!!

  • Wiesia said

   To dla Ciebie 🙂
   Moja szczerze umiłowana córko, kiedy ludzie pytają co rozumiem przez Słowo Boże, pozwól Mi wyjaśnić.
   Słowo Boże zawarte w Piśmie Świętym, zarówno Starego jak i Nowego Testamentu, Słowo Boże, Prawda, jest przekazywana światu poprzez te orędzia przez Dar Ducha Świętego.
   Orędzia te są przedstawiane przez Trójcę Świętą i są jedynymi w swoim rodzaju, jakie kiedykolwiek były przekazywane ludzkości przez proroka.
   Powodem tego jest to, że jest to ostatnia misja, ostateczna forma Bożej komunikacji i interwencji przedstawianej światu z powodu Mojego Powtórnego Przyjścia.
   Nigdy nie przeszkadzajcie mocy Ducha Świętego, gdyż jest to bardzo poważny grzech.
   W tych orędziach Głos Ducha Świętego wylewa się, aby uratować ludzkość od wiecznego potępienia.
   Możecie odrzucać Mnie, waszego Jezusa, albo Boskie orędzia przekazywane wam przez Moją Ukochaną Matkę i będzie wam odpuszczone.
   Bowiem wszyscy macie prawo do rozeznawania takich Świętych Orędzi ze względu na wasz dar wolnej woli.
   Jednak, gdy odrzucacie Ducha Świętego i publicznie bluźnicie przeciwko Niemu, jest to wieczny grzech i tylko cud zatwierdzony przez Boga Ojca, może uratować waszą duszę.
   Musicie milczeć w razie wątpliwości dotyczących jakiegokolwiek boskiego orędzia przekazywanego światu i modlić się za wizjonera. Módlcie się i postępujcie zgodnie z waszą wiarą i nie przestawajcie na swój sposób oddawać czci Bogu. Ważne jest, abyście tak czynili.
   Poprzez głoszenie, że Głos Ducha Świętego, to głos złego ducha, jesteście winni bardzo wielkiego bluźnierstwa, które jest uznawane za grzech niemożliwy do odpuszczenia.
   Musicie prosić Boga, aby wam teraz przebaczył, ponieważ jeśli dalej będziecie z premedytacją prowadzić kampanię w celu powstrzymania głosu Ducha Świętego, Głosu Trójcy Świętej i twierdzić, że jest to głos złego ducha, ani nie będzie wam to wybaczone, ani też nie będziecie mogli otrzymać takiej możliwości, gdyż to jest grzechem ciężkim.
   Wielu chrześcijan w dobrych intencjach odrzuca to dzieło od siebie. Orędzia, jak mówią, nie są zgodne z Pismem Świętym.
   Jeżeli tak mówią, to nie znają Prawdy, która jest zawarta w Piśmie Świętym.
   Oni albo atakują te orędzia na podstawie pogłosek rozpowszechnianych przez innych, którzy twierdzą, że znają Prawdę albo uznają je za nieprawdziwe w oparciu o swoją błędną interpretację Prawdy.
   Co gorsza, oni przeinaczają prawdę i porównuję te orędzia z nowymi i niedorzecznymi interpretacjami Pisma Świętego.
   Posłuchajcie teraz Mnie, waszego Jezusa, gdy wam to mówię.
   Arcykapłani za Moich czasów na ziemi próbowali przeinaczyć Prawdę o Bożych Prawach, aby usprawiedliwić odrzucenie Mnie przez siebie.
   Użyli kłamstw, aby powstrzymać ludzi od słuchania Mojego Głosu.
   Ogłosili Mnie kłamcą, fałszywym prorokiem i oskarżali Mnie o Herezję.
   Mówili, że bluźnię przeciwko Prawom Kościoła i że pogwałciłem Szabat, sprawując Paschę w inny dzień niż ten, który uważali za właściwy.
   Nie tylko źle Mnie zrozumieli, ale otwarcie Mnie odrzucili, ponieważ nie byli przygotowani na przyjęcie prawdziwego Mesjasza w tamtym czasie.
   Oni nie byli gotowi.
   Nigdy nie przypuszczali, że w swoim życiu będą świadkami nadejścia prawdziwego Mesjasza.
   Byli tak mocno pochłonięci byli swoimi ceremoniami, swoimi hierarchicznymi przepisami – które w tamtym czasie wywyższały ich przywódców i umieszczały ich na cokołach, jako prawdziwych królów ich kościoła, że nie było miejsca w ich sercach dla Mnie, Odkupiciela Ludzkości.
   To samo stanie się ponownie, gdy przygotowuję świat na Moje Powtórne Przyjście.
   Faryzeusze nie mogli zrozumieć znaczenia pokory.
   Nie mogli zaakceptować tego, jak działa Bóg, że nie wywyższa potężnych czy najbardziej doświadczonych przywódców religijnych w Jego Kościele, aby przez nich ujawnić swoje plany lub ostrzec swoje dzieci.
   Bóg wybrał proste, pokorne i szczodre serca, aby przekazać swoje ostrzeżenia dla ludzkości.
   Podniósł słabych i wywyższył ich przez cierpienie, którym oczyścił ich serce, aby mógł się z nimi porozumiewać. Dzięki temu jest mało prawdopodobne, aby ludzka pycha ze strony proroka przeszkadzała w przekazywaniu Prawdy.
   Odrzucili Jana Chrzciciela i zamordowali go. Zamordowali dawnych proroków. Znęcali się nad wybranymi duszami przez które Bóg się porozumiewał z ludźmi.
   Czy myślicie, że w waszym, dzisiejszym świecie będzie cokolwiek inaczej?
   Czy wy, Moi oddani naśladowcy i wy, którzy uważacie się za ekspertów w Moim, Chrześcijańskim Kościele lub innych Kościołach, którzy wierzycie w Mojego Ojca Przedwiecznego, przyjmiecie dzisiaj Słowo Boże?
   Nie. Zrobicie dokładnie to z prorokami, prawdziwymi prorokami, co od początku z nimi robiono. Będziecie oczerniać ich w Imię Mojego Ojca.
   Ale pamiętajcie o tym. Gdy Prawda zostanie wam ostatecznie objawiona, nie będzie odwrotu, jeśli zostaniecie uznani za winnych tego jednego grzechu wiecznego. To znaczy, jeśli będziecie bluźnili przeciwko Duchowi Świętemu.
   Gdybyście bluźnili przeciwko Mnie, Jezusowi Chrystusowi, będzie wam odpuszczone.
   Jeśli zaprzeczacie darowi prorokowania, także będzie wam odpuszczone.
   Ale, jeśli będziecie powstrzymywać ostateczny plan zbawienia przez ośmieszanie go w sposób otwarty i gromadzenie wierzących z Mojego Kościoła, aby konsekwentnie głosić, że Głos Ducha Świętego jest fałszywy i zły, będziecie cierpieć wieczne potępienie.
   Wasz Jezus
   08.08.2012, 23:20
   Nikt tutaj nie powiedział,że nie czytał Pisma Świętego,że Sakramenty lekceważy,że Komunię nie przyjmuje,że nie Adoruje Pana Jezusa,że NIE ODDAJE CZCI PANU BOGU NA KOLANACH,tak,jak się Jemu to należy,że nie wierzy w Niepokalaną Dziewicę,że nie modli się rozważając Różaniec,że Koronkę do BM. zaniedbuje,że Drogę Krzyżową nie odprawia,że nie chodzi do Kościoła….WRĘCZ PRZECIWNIE.My jeszcze odmawiamy takie Modlitwy,które są na ten czas obecny..,więc nie rozumiem Twego niepokoju.O co Ci chodzi??tracisz czas,przeznacz go na Modlitwę.Nie martw się o nas,martw się o niewierzących i tych,co tę wiarę w Boga zamienili na wiarę w człowieka.Pozdrawiam Cię modlitewnie 🙂
   Jezu,ufam Tobie!
   Spraw by i inni Ci zaufali!

  • Wiesia said

   A skoro mówisz o Piśmie Świętym to dodam,że w Ks.Daniela zapowiedziana była Księga Prawdy,u Św.Jana ewangelisty też była o Niej mowa.W każdym bądz razie nie potrzebnie martwisz się o nas.
   http://www.nonpossumus.pl/ps/Dn/10.php

   • pio0 said

    Wiesiu , Ferox ma rację. Obowiązkiem Chrześcijan jest wiara Boga i przekazane Boże Słowo – Pismo Święte, w objawienia nie ma takiego wymogu.
    A co innego jest, czy kogoś jakieś objawienia/proroctwa przybliżają do Pana Boga.
    Mam jeszcze prośbę, możesz podać fragmenty Pisma Świętego odnośnie Księgi Prady?
    serdecznie pozdrawiam.

    • Wiesia said

     Przecież podałam wyżej linka nie czytałeś 21 a
     http://www.nonpossumus.pl/ps/Dn/10.php

     To,że nie ma obowiązku,to wiem.Natomiast Św.Paweł,kiedy żył??Słowo Pana Boga podał też z Objawienia,które miał,prawda?Nie bardzo rozumiem tych ataków,dla mnie są niedorzeczne,bo przecież to nam się zarzuca tutaj,że mamy żyćPismem Świętym,a więc JSłowem Pana Boga.Czy my nie żyjemy tym Słowem?Przecież w Piśmie Świętym jest zapowiedz czasów ostatecznych,przecież Tam jest o tym,że ludzie wyprą się Boga,przecież Tam jest o tym,że będzie tak sam,jak ponad 2000 lat temu.Przecież jest,że Ci co uważają siebie za specjalistów od Słowa Bożego będą nas musztrować.W końcu tam jest,że Matka Boża miała nas przygotować na Paruzję,że zdepcze głowę szatana.Czy coś robimy nie tak,że zarzuca się nam sprzeniewierzenie Panu Bogu?Czy my mówimy nie czytaj Pisma Świętego itd.Wręcz przeciwnie robimy więcej niż Ci,co nas tak atakują nie podając w ogóle argumentu tego ataku.Skoro uważacie,że nie czytamy bądz nie czytaliśmy Pisma Świętego,to na jakiej podstawie to mówicie.Co Was tak trapi,czytaliście te Orędzia?W Piśmie Świętym jest o Księdze Prawdy,co widzieli Św.Jan i Daniel??Co było powiedziane,że na końcu czasów będzie nam Objawione?Dlaczego zostało zapieczętowane i schowane przed nami??Zadaje się kłam,a nie podaje się w ogóle argumentów,toż to jakaś histeria.Jest nawet o tym,że nie będzie się chciało uznać Chrystusa za Króla.Co nam się zarzuca??Skoro to wszystko tam jest,a podnosi się na nas wrzask w tej sprawie,to mam pytanie,bo to dziwne zachowanie,czytali a nie wiedzą,co tam pisze??Przepraszam,że tak póżno Ci odpowiadam,ale teraz wróciłam z Adoracji.

    • pio0 said

     Przeczytałem cały 10 z Dn i niestety nie za wiele tam znalazłem, sądziłem, że więcej coś się dowiem, ale dzięki za linka i wskazówkę..
     Jedynie:
     „21a Jednak oznajmię tobie to, co zostało napisane w Księdze Prawdy. 20b Teraz muszę znów walczyć z księciem Persów, a gdy skończę, wówczas nadejdzie książę Jawanu. 21b Nikt zaś nie może mi skutecznie pomóc przeciw nim z wyjątkiem waszego księcia Michała, ”

     Co do reszty Twojej wypowiedzi droga Wiesiu:

     Tak, Pan Bóg przemówił do św. Pawła, ale nie porównujmy danego Apostołom nakazu głoszenia Ewangelii Chrystusowej, która jest nie zmienna(nic do niej dodać czy ująć w Niej) – do objawień prywatnych i ważności Ewangelii do ob.prywatnych, o których dyskutujemy (a w zasadzie stwierdził Ferox).

     Ależ Wiesiu…. kto Cię atakuje czy Ci coś zarzuca? Trzeba się cieszyć właśnie z każdego kto choćby próbuje (bo wiemy jak człowiek ułomny) stara się żyć Ewangelią, sam chciałbym idealnie żyć, lecz człowiek grzeszny i upada :/
     Nie możemy każdego traktować jak wroga, że ktoś wiecznie nas atakuje, chcesz zobaczyć prawdziwy atak na Chrześcijan? zobacz co robią z naszymi braćmi i siostrami Islamiści, jak ścinają głowy na żywca, prześladują za wiarę.
     O jakim zarzucaniu i prześladowaniu mówisz? Czasem mamy różne zdania, odmienne opinie, ale jesteśmy albo staramy się być – jedno w Chrystusie.

     Nie zauważyłem, żebym np. Ci zarzucał brak życia Pismem Świętym, że sprzeniewierzasz się Panu Bogu, że mówisz nie czytacie ( nie wiem skąd w liczbie mnogiej piszesz ) Pisma Świętego, więc nie bardzo wiem skąd taki zarzut.
     Nic takiego Ci nie napisałem, nie prześladuję Cię w jakie Orędzia wierzysz, a w jakie nie, zauważyłem, że paranoicznie wiecznie ktoś mówi, że coś mu się zarzuca względem Orędzi od MBM, może z innych blogów jest jakiś atak, ale nie zauważyłem, żebym np. ja cię prześladował o czytanie bądź wierzenie w jakiekolwiek orędzia 🙂

     Jeśli tylko jakiekolwiek przekazy Cię przybliżają do Pana Boga to się cieszę z tego Wiesiu.
     Nie można popadać w skrajności, że jeśli nawet w czymś mamy inne widzenie, zdanie – to robimy z siebie wrogów, bo tak się dzieje i tu na blogu również. Robią się jakieś sztuczne obozy, na tych co wierzą, na tych co nie wierzą w orędzia, na tych co są prorosyjscy na tych co są prozachodni.
     Nie zauwazyłaś że o to chodzi szatanowi? Poróżnić, skłócić – nawet pod pozorem dobra.
     To wszystko co mi „wygarnęłaś” wzięło się z tego że Ferox stwierdził, że:
     „..nie ma różnicy między Biblią, a objawieniami prywatnymi. Każdy musi wierzyć w Pismo Święte, a w objawienia prywatne NIE!!!”
     a ja się z tym zgodziłem i poprosiłem Cię o fragmenty z Pisma Świętego, nawet nic nie wspomniałem o jakiś orędziach 🙂

     Także Wiesiu jeśli tylko jakieś orędzia, przekazy powodują że naprawdę stajesz się bliżej Pana Boga to tylko się z tego cieszę. Nie traktuj mnie/nas od razu z góry, że chcemy Ci jakąś krzywdę zrobić, że coś Ci zarzucamy (gdyż przynajmniej z mojej strony tak nie jest), nie ma co wymyślać na siłę, że jest jakiś konflikt – jeśli go nie ma 🙂
     Zły tylko lata i szuka żeby poróżnić każdego, także nie dajmy mu się.

     Wg słów św.Pawła:
     Nie ma już Żyda ani poganina, nie ma już niewolnika ani człowieka wolnego, nie ma już mężczyzny ani kobiety, wszyscy bowiem jesteście kimś jednym w Chrystusie Jezusie.Ga.3.28

    • Wiesia said

     Ależ @Pio wczoraj najwidoczniej pózno wszedłeś na bloga,bo były ostre stwierdzenia na temat prawdziwości Objawień w Medjugorje i nie tylko.Te moje słowa,które napisałam w poprzednim wpisie nie tyczyły się Ciebie,ale osób,które wpadły tu tylko po to,aby zrobić nam młyneczek.Przecież my nie wchodzimy na inne blogi,aby narzucać swoją wolę,czy coś jest prawdziwe,czy też fałszywe.Pisząc o Św.Pawle miałam na myśli to,że On pomimo,że był już Stary testament,to dopiero po tym,jak Bóg osobiście Jemu zwrócił uwagę”Szawle,Szawle dlaczego mnie prześladujesz”.Przecież kiedy żył Pan Jezus na ziemi,a kiedy Paweł?On też pod natchnieniem Ducha Świętego pisał Ewangelię i to w Nowym Testamencie.Więc też mógłby ktoś powiedzieć z żydów przez małe „ż”,że to nie jest konieczne,bo był Stary Testament,tak,czy nie??
     Przecież gdyby nikt nie poszedł do Groty w Lurdes,to Objawienie też nie byłoby uznane.A poza tym Św.A.K Emmerich,,Św.Faustyna i Święto Miłosierdzia też nie byłoby itd.Widzisz ja od dziecka chodzę do Kościoła,ale dopiero jak Pan Bóg mnie wybrał(bo tak to odbieram) do tej Misji,jako członka,to po odmawianiu tych Modlitw Krucjaty częściej zaglądam do Pisma Świętego i za każdym razem dowiaduję się więcej,bo więcej zostaje mi odsłonięte.Pismo Święte jest trudne,teolodzy to ludzie,a tu są wyjaśnienia Samego Boga.Gdyby człowiek dobrze interpretował Pismo Święte,to panowałby ŁAD w naszym Kościele,tak czy nie?Natomiast gdyby Pan Bóg chciał tak nam prosto to wszystko wyłożyć,to przecież sługi szatana też czytają.Dlatego taka dyskrecja ze strony Nieba.A my wszystko chcemy rozszyfrować,podawać do publicznej wiadomości,a nie zastanawiamy się nad faktem,że zanim coś sie powie w sprawie,którą ujawnia Nam Bóg,że powinno się najpierw zapytać czy można to zrobić.Ja rozumiem Prawda nas wyzwoli,ale w tym wypadku,jakby Bóg chciał to podałby nam to jaśniej.Co do tego ostatniego zdania,słów Św.Pawła,to to się tyczy tego,że Bóg nas tak widzi,natomiast są Ci innego ducha,którzy z tym się jednak nie zgadzają,bo w Chrystusa nie wierzą.Lecz daj Boże,aby nasze modlitwy były na tyle gorliwe,aby nawróciły tych,co nie z własnej winy nie wierzą w Chrystusa. 🙂
     Też serdecznie Cię pozdrawiam 🙂

    • Wiesia said

     @Pio,a tu masz Słowa do Daniela:4 Ty jednak, Danielu, ukryj słowa
     i zapieczętuj księgę3 aż do czasów ostatecznych.
     Wielu będzie dociekało3,
     by pomnożyła się wiedza».
     http://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=764&werset=11#W11

     Ponieważ mamy czasy ostateczne,to przecież nie kto inny jak Sam Bóg to objawia nam teraz.
     Zobacz:
     Moja szczerze umiłowana córko, gdy ci, którzy Mnie kochają, pytają jaki jest cel twojej Misji, musisz odpowiadać – aby zbawić wasze dusze. Kiedy z ciebie szydzą, wyśmiewają cię i pytają, jakim prawem głosisz Słowo Boże – odpowiadaj, po to aby Jezus mógł zbawić wasze dusze. Wtedy, gdy ci, którzy już głoszą Moje Święte Słowo, i którzy przestrzegają Mojego

     Nauczania, oskarżą cię o herezję – odpowiedź im tak: Wy, którzy jesteście wierni Chrystusowi, czy nie uważacie, że też jesteście grzesznikami w Oczach Boga? Czy nie chcecie także ocalić swoich dusz?
     Grzech zawsze stoi między wami a Bogiem. Każda dusza, w tym najbardziej zatwardziałego grzesznika i tych z was, którzy są wybranymi duszami, nigdy nie będzie wolna od grzechu, aż przyjdę ponownie. Możecie zostać odkupieni za każdym razem, gdy wyznajecie swoje grzechy, ale wasze dusze pozostaną oczyszczone tylko na krótki czas.
     Nigdy nie uważajcie, że nie potrzebujecie Pokarmu Życia. Moje Światło przyciąga was teraz do Mnie za pośrednictwem tej bardzo szczególnej Misji.

     Daję wam wielkie błogosławieństwa i szczególne łaski, kiedy odpowiadacie na Moje wezwanie, gdy przyzywam was do Mojego Nowego Królestwa – Mojego Nowego Raju.

     Możecie sądzić, że Bóg nie będzie potrzebował wysłać kolejnego proroka – żeby ludzkość została uwolniona z zacisku szatana, po Mojej śmierci na Krzyżu, że już przekazano Prawdę poprzez Moje Nauczanie, i że Prawda jest zawarta w Księdze Mojego Ojca, najświętszej Biblii. I mielibyście rację, jednak jest coś jeszcze.

     ***Nadal musicie pamiętać, że nie są wam znane proroctwa zawarte w Księdze Apokalipsy.
     Otrzymaliście skrót – a przecież wielu z was odmawia uznania jej zawartości. Lekceważycie Księgę Apokalipsy, a nie chcecie jej zrozumieć.***

     Moja Misja nie jest po to, by dać wam nową Biblię, bo tak nigdy nie może być, gdyż Księga Mojego Ojca zawiera całą Prawdę.

     ***Moim zadaniem dla świata, który pogrążył się pogaństwie, jest z jednej strony przypomnienie o Prawdzie, a z drugiej, Moje Pragnienie przygotowania waszych dusz na czas Mojego Powtórnego Przyjścia.
     Wielu z was mówi, że Mnie czci, choć wielu odpadło od Prawdy.

     Wielu nie wierzy w istnienie szatana czy piekła i nie traktuje poważnie grzechu jako takiego. Zostaliście wprowadzeni w poważny błąd przez waszą tolerancję dla grzechu.

     ***A teraz najpoważniejsze błędy przyjdą przez wszystkie Kościoły chrześcijańskie, gdy grzech zostanie odrzucony. Będziecie wciągnięci w doktrynę oszustwa. To jest plan spreparowany przez złego ducha, aby Mi was odebrać.

     Ponieważ Moja Boska Obecność, Moje Ciało i Moja Krew, znajduje się w każdym Tabernakulum świata – jesteście w stanie walczyć z grzechem.

     ***Ale teraz, kiedy plan usunięcia Najświętszej Eucharystii zostanie wprowadzony, zostaniecie bezbronni.

     *****Dlatego właśnie ujawniam wam Prawdę o tym, co ma nadejść, abym mógł was przygotować. Robię to tylko dlatego, że was Kocham, więc wołam do was.

     Gdy wszystkie błędy zostaną ujawnione, wtedy uświadomicie sobie, jak wiele musicie się nauczyć i

     jak pycha uniemożliwi wam przyjęcie Mojej Ręki Miłosierdzia i jak beze Mnie jesteście niczym.
     Wasz Jezus
     24.03.2013, 18:06 – MOJA MISJA NIE JEST PO TO, BY DAĆ WAM NOWĄ BIBLIĘ, BO TAK NIGDY NIE MOŻE BYĆ, GDYŻ KSIĘGA MOJEGO OJCA ZAWIERA CAŁĄ PRAWDĘ

     ———————————————————————–
     Co się tyczy nazwy Księgi Prawdy to masz tutaj,oprócz wspomnienia w Ks.Daniela
     ” Otrzymuje ona niemal codziennie jedno orędzie i twierdzi, że Jezus objawia światu tajemnice dotyczące Siedmiu Pieczęci, zawartych w Księdze Objawienia — aby mógł On zbawić świat, ofiarując każdemu Prawdę Swojego Nauczania. Jezus, mówi Maria, prosił ją o nadanie tej książce tytułu „Księga Prawdy” i wyjaśnił, że została ona przepowiedziana w Księdze Daniela (10.21). Wtedy, kiedy Anioł Gabriel wyjawił przed prorokiem Danielem, że wszystko, co zostało mu objawione na temat przyszłości i czasów ostatecznych, będzie można znaleźć w Księdze Prawdy. Danielowi nakazano zapieczętować tę wiedzę, ponieważ ma ona pozostać ukryta, aż do innego czasu, zwanego „Czasem Ostatecznym”.
     http://ostrzezenie.net/wordpress/co-to-jest-ksiega-prawdy/

     DOBREGO I BŁOGOSŁAWIONEGO DNIA 🙂
     NIECH BĘDZIE POCHWALONY JEZUS CHRYSTUS I MARYJA… ZAWSZE DZIEWICA!

    • pio0 said

     No tak, nie zwróciłem uwagi, że były jakieś stwierdzenia dotyczące prawdziwości objawień w Medjugorje i nie tylko.
     Tak na prawde to kimże jesteśmy, aby rozprawiać co jest prawdziwe na pewno, a co nie?
     Możemy mieć swoje zdanie patrząc na owoce, prawdziwe owoce, a nie ukryte pod płaszczykiem dobra, bo takie powodują zamęt, kłótnie, nienawiść.

     Osobiście po tym co widziałem, słyszałem, uważam, że są prawdziwe (Medjugorje) takiej jest moje zdanie, gdyż bardzo wiele jest pięknych i dobrych owoców, co nie zmienia faktu, że znajdą się i przeciwnicy i będą je dyskredytować. Polecam każdemu jechać, przeżyć i wtedy wypowiedzieć się na ten temat. Na siłę nie będę komuś wmawiał, że na bank prawdziwe, że jestem nieomylny, chcesz zobaczyć Cuda Boże przez Maryję, jedź.

     To, że wpadają tu osoby, które powodują młyneczek-jak to nazwałaś -to nic dziwnego, nie ma miejsca, żeby zły swego upustu nie dał, a kto ma rację, sprzeczać się, wyzywać -moim zdaniem nie ma sensu. Warto wysłuchać i rozeznać czy to jest nam potrzebne, ale również brać poprawkę, że i my możemy się mylić, gdyż pycha nieomylności bardzo łatwo się wdziera w nasze życie.

     Co do św. Pawła to dostał wielką łaskę nawrócenia, z prześladowcy stał się gorliwym naśladowcą i sługą Chrystusa i przekazania tego co Pan Bóg chce, z Duchem Świętym nie ma dyskusji 🙂

     Tak, objawienia skoro są przekazywane nam z Nieba to widocznie są nam potrzebne, przez właśnie objawienia dużo ludzi ma szansę się nawrócić, zmienić swoje życie, czy nawet kogoś innego, co nie zmienia faktu, że mamy od tego Kościół Święty do rozeznawania, gdyż nie każde objawienie pochodzi od Boga.
     Jak wiadomo, nie zawsze to rozeznanie idzie szybko, dobrze, po naszej myśli, ale to może i dobrze, bo było i jest też wiele objawień fałszywych, przez co wielu nie zostało zwiedzonych. Niestety szatan będzie tez chciał wiele prawdziwych objawień zdyskredytować, lecz i tak Plan Boży i Wola Boża musi się wypełnić, także czasem trzeba cierpliwości, pokory, spokoju w tych sprawach. Trudności, kłody pod nogi zawsze będą występować, ale kto powiedział, że droga musi być prosta i wygodna…?

     Dlatego w interpretacji Słowa Bożego w Piśmie Świętym samemu można się sprowadzić na przysłowiowe manowce, jezyk, kultura panująca w tamtych czasach, przekłady, objaśnienia , bez poznania wielu rzeczy można błędnie interpretować wiele faktów w Piśmie Świętym. Do rozważania i życia Słowem Bożym potrzebna jest też pokora, cichość, poddanie Bogu – jak Maryja, czyli pod wpływem Ducha Świętego. A Jego owoce znamy, są to:
     miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie
     I w tych owocach trzeba też rozeznawać.

     Np.Jeśli ktoś krzyczy o klękaniu do Komunii Świętej, wrzeszczy na innego że tego nie robi, czuje się lepszy, poniża go, czy robi mu przykrość, jakież znacznie ma to klękanie? Przed Bogiem próbuje być święty, a drugiego przy tym zdepcze. Zresztą w orędziach MBM dużo pisze o podobnym zachowaniu, dlatego można wiele pięknych rzeczy ujrzeć w tych orędziach, ale i można to źle zinterpretowac i być złym owocem….
     I tu też można się zapytać, co wyciągamy z orędzi np. MBM?
     -Czy stajemy się lepsi?pokorniejsi czy tylko udajemy (np.modląc się za innych, a zaraz pójdziemy i kogoś zdeptamy)?
     -Czy może interesuje nas znanie przyszłości, co będzie, jak to się potoczy, kiedy, jak i po co?

     Także intencje, rozeznawanie orędzi prywatnych moze przebiegać różnie…

     Tak te ostatnie słowa, które zacytowałem św. Pawła to odnośnie ogólnie wierzących w Chrystusa, abyśmy byli jedno w Nim, a On w nas. Są też i Ci, którzy albo nie poznali jeszcze Boga, albo się zagubili i to właśnie do nas wszystkich zależy, aby poznali Boga, a jak to zrobić? Bóg jest miłością….

     Wiesiu oczywiście, żeby nie było, nie ma tu personalnych podtekstów 🙂 piszę ogólnie co myślę.
     Trzymaj się ciepło, bo coś chłody ostatnio nadchodzą, a gdzie nie gdzie już biało. pa

    • Wiesia said

     Dziękuję
     🙂 Jeden mój wpis do Ciebie jeszcze jest w spamie,ale na pewno się pojawi pózniej.Co do klęczenia,to nie spotkałam się jeszcze w Kościele,żeby ktoś komuś tam na to zwracał uwagę,odwrotnie,czyli aby wstać lub śmiechy wokoło w Kościele przez wiernych,to i owszem.Co się tyczy pogody,to faktycznie:szaro,zimno i ponuro,ale jak dusza radosna,to i dzionek piękny,prawda? 🙂
     Widzisz..,te niektóre moje wpisy może faktycznie wyglądają na kłótliwe,ale wydaje mi się,że zaczepna złośliwie nie jestem..,no chyba,że się mylę 🙂 😉 😀
     pozdrawiam,Ty też uważaj na siebie,dobrego dnia.

    • pio0 said

     Nie chodzi w kościele, wystarczą fora, blogi, tam można zobaczyć i przeczytać jaka to „świętość”.
     Żeby nie było, jestem absolutnie za postawą klęczącą, najlepiej jakby balaski wróciły przed ołtarz.
     Nie wyczułem w Tobie jakiejś złośliwości, także nie widzę jakiś podsycań do kłótni, także z mojej strony ok 🙂
     Jeszcze co do orędzi to widzę mętlik u wielu, sam w niego wpadam,, uważam, że jeśli się „wymiesza” różne przepowiednie, orędzia, proroków to nie jest to nic dobrego. Oczywiście jak pisałem, można różnie podchodzić, jeden przeczyta wszystkie, wszystko i się ubogaci, drugi wpadnie w nerwicę i lęki, także dwojako mozna patrzeć na to samo.
     Orędzia mają nas zmieniać na lepsze, ubogacać, a nie czekać tylko co się stanie i kiedy.
     Jeśli tylko kogoś przybliżają do Pana Boga to ok, tylko nie wg własnego sądu tylko wg kogoś opini. Bo sami sobie zawsze możemy wmówić, że to my mamy rację, ze one nas tak bardzo ubogacają, ze stajemy się lepsi, a najlepszym sprawdzianem jest właśnie jak widzą nas inni, jaki przykład dajemy wokół siebie, na blogu, w rodzinie…
     Tak, szaro, ponuro, zimno ale gdzies iskrę radości można wykrzesać, choć nie zawsze się udaje 🙂

 28. Nn said

 29. Nn said

  „Ciesz się, wszelkie stworzenie, ponieważ TY jesteś bliższe Bogu w Jego nieskończonym miłosierdziu niżeli niemowlę w sercu matki.
  Im większy grzesznik, tym ma większe prawo do miłosierdzia Bożego”
  św. Faustyna Kowalska

 30. Nn said

 31. Nn said

 32. Nn said

 33. pio0 said

  Jak sfałszowano wybory? Prof. Krzysztof Szczerski

 34. Wiesia said

  PONIEWAŻ WIELU NIE WIE SKĄD NAZWA „KSIĘGA PRAWDY” DLATEGO WKLEJAM,ABY TO WYJAŚNIĆ:

  Jezus, mówi Maria, prosił ją o nadanie tej książce tytułu „Księga Prawdy” i wyjaśnił, że została ona przepowiedziana w Księdze Daniela (10.21). Wtedy, kiedy Anioł Gabriel wyjawił przed prorokiem Danielem, że wszystko, co zostało mu objawione na temat przyszłości i czasów ostatecznych, będzie można znaleźć w Księdze Prawdy. Danielowi nakazano zapieczętować tę wiedzę, ponieważ ma ona pozostać ukryta, aż do innego czasu, zwanego „Czasem Ostatecznym”.

  Oto cytaty z Księgi Daniela, które przepowiadają owe Czasy Ostateczne i Księgę Prawdy:

  Dn 9,20-9,22:

  Gdy jeszcze mówiłem i modliłem się, wyznając grzechy swoje, swojego narodu, Izraela, i składając przed Panem, Bogiem moim, swe błagania za świętą górę mojego Boga, gdy więc jeszcze wymawiałem [słowa] modlitwy, mąż Gabriel, którego spostrzegłem przedtem, przybył do mnie lecąc pospiesznie około czasu wieczornej ofiary.

  Przybył, rozmawiał ze mną i powiedział: „Danielu, wyszedłem teraz, by ci dać całkowite zrozumienie.”

  Dn 12,01-12,13:

  „W owych czasach wystąpi Michał, wielki książę, który jest opiekunem dzieci twojego narodu. Wtedy nastąpi okres ucisku, jakiego nie było, odkąd narody powstały, aż do chwili obecnej. W tym czasie naród twój dostąpi zbawienia: ci wszyscy, którzy zapisani są w księdze.

  Wielu zaś, co posnęli w prochu ziemi, zbudzi się: jedni do wiecznego życia, drudzy ku hańbie, ku wiecznej odrazie.

  Mądrzy będą świecić jak blask sklepienia, a ci, którzy nauczyli wielu sprawiedliwości, jak gwiazdy przez wieki i na zawsze.

  Ty jednak, Danielu, ukryj słowa i zapieczętuj księgę aż do czasów ostatecznych. Wielu będzie dociekało, by pomnożyła się wiedza”.

  Wtedy ja, Daniel, ujrzałem, jak dwóch innych [ludzi] stało, jeden na brzegu po tej stronie rzeki, drugi na brzegu po tamtej stronie rzeki.

  Powiedziałem do męża ubranego w lniane szaty i znajdującego się nad wodami rzeki: ”Jak długo jeszcze do końca tych przedziwnych rzeczy?”

  I usłyszałem męża ubranego w lniane szaty i znajdującego się nad wodami rzeki. Podniósł on prawą i lewą rękę do nieba i przysiągł na Wiecznie Żyjącego: ”Do czasu, czasów i połowy [czasu]”. To wszystko dokona się, kiedy dobiegnie końca moc niszczyciela świętego narodu”.

  Ja wprawdzie usłyszałem, lecz nie zrozumiałem; powiedziałem więc: ”Panie, jaki będzie ostateczny koniec tego?”

  On zaś odpowiedział: ”Idź, Danielu, bo słowa zostały ukryte i obłożone pieczęciami aż do końca czasu.

  Wielu ulegnie oczyszczeniu, wybieleniu, wypróbowaniu, ale przewrotni będą postępować przewrotnie i żaden z przewrotnych nie zrozumie tego, lecz roztropni zrozumieją.

  A od czasu, gdy zostanie zniesiona codzienna ofiara i zapanuje ohyda ziejąca pustką, [upłynie] tysiąc dwieście dziewięćdziesiąt dni.

  Szczęśliwy ten, który wytrwa i doczeka tysiąca trzystu trzydziestu pięciu dni.

  Ty zaś idź i zażywaj spoczynku, a powstaniesz, by [otrzymać] swój los przy końcu dni”.

  Dn 2,20-23:
  „I zaczął Daniel mówić tymi słowy:
  Niech będzie błogosławione imię Boga
  od wieków na wieki,
  albowiem do niego należą mądrość i moc.
  On zmienia czasy i pory,
  On utrąca królów i ustanawia królów,
  udziela mądrości mądrym, a rozumnym rozumu.
  On odsłania to, co głębokie i ukryte;
  wie, co jest w ciemnościach,
  u Niego mieszka światłość.
  Ciebie, Boże moich ojców, chwalę i wysławiam,
  bo mi dałeś mądrość i moc,
  a teraz oznajmiłeś mi, o co cię prosiliśmy.”

  (Na podstawie Biblii Warszawskiej)

 35. Wiesia said

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d blogerów lubi to: