Dziecko Królowej Pokoju

Pokój musi zapanować pomiędzy człowiekiem i Bogiem, a także między ludźmi

 • Królowa Pokoju

  Królowa Pokoju
 • Uwaga

  Strona używa plików cookies które zapisują się w pamięci komputera. Zapisywanie plików cookies można zablokować w ustawieniach przeglądarki. Dowiedz się o tych plikach http://wszystkoociasteczkach.pl
 • Propozycja chronologiczna

  • Rok 2019 – Kryzys Rumunia
  • Rok 2020 – fałszywe traktaty pokojowe
  • Rok 2021 – Papież jedzie do Moskwy
  • Rok 2021 – Wojna
  • Rok 2022 – zwycięstwo komunistyczne
  • Rok 2023 – 10 królów
  • Rok 2024 – Antychryst
  • Rok 2025 – Sojusz z wieloma
  • Rok 2025 – Synod
  • Rok 2026 – Henoch i Eliasz
  • Rok 2028 – Ohyda spustoszenia
  • Rok 2029 – Ostrzeżenie
  • Rok 2030 – Cud
  • Rok 2031 – Nawrócenie Izraela
  • Rok 2032 – Kara
  • Rok 2032 – Odnowienie świata
  • Rok 2033 – Exodus
  • Rok 2034 – Zgromadzenie w Jerozolimie
  • Rok 3032 – Gog i Magog
  • Rok 3213 – Koniec świata
  • Nowe niebiańskie Jeruzalem.
 • Ostrzeżenie

  13 kwietnia 2029
 • Logowanie

 • Odwiedzają nas

  Map

 • Maryjo weź mnie za rękę

 • Jezu Maryjo Kocham Was

Biblia mówi że osoby odpowiedzialne będą ślepe na Księgę Prawdy

Posted by Dzieckonmp w dniu 30 grudnia 2014


Łk. 10:21
W tej to chwili rozradował się Jezus w Duchu Świętym i rzekł: «Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi,  (wielu kardynałów, biskupów, księży,pastorów, kapelanów, religijnych teologów ) a objawiłeś je prostaczkom.  (prostym biskupom, kapłanom, mężczyznom, kobietom, młodzieży i dzieciom) Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie.

Hbr.12:25
Baczcie, abyście nie odrzucili Tego, który [do was] przemawia. ( W Księdze Prawdy) Jeśli bowiem tamci nie uniknęli kary, ponieważ odrzucili Tego, który na ziemi mówił, to o ileż bardziej my, jeśli odwrócimy się od Tego, który z nieba przemawia.

Co jest ukryte przed mądrymi i roztropnymi?
To jest treść Księgi Prawdy,
która została ogłoszona przez Daniela i Jana.

Prorok Daniel i Sw.Jan zapowiedzieli już w tamtym czasie

„Księgę Prawdy”

Dn. 10

LOS NARODU ŻYDOWSKIEGO DO CZASÓW ZBAWIENIA

Wizja męża w białych szatach

1 W trzecim roku [panowania] króla perskiego, Cyrusa, Danielowi, któremu nadano imię Belteszassar, zostało objawione słowo, słowo niezawodne: wielka wojna. On przeniknął słowo i zrozumiał widzenie.              2 W tamtych czasach spędziłem ja, Daniel, całe trzy tygodnie w smutku. 3 Nie jadłem wybornych potraw, nie brałem do ust ani mięsa, ani wina, nie namaszczałem się też aż do końca trzech tygodni.
4 Dnia dwudziestego czwartego pierwszego miesiąca, gdy znajdowałem się nad brzegiem Wielkiej Rzeki, <to jest nad Tygrysem>, 5 podniosłem oczy i patrzałem: Oto [stał] pewien człowiek ubrany w lniane szaty, a jego biodra były przepasane czystym złotem, 6 a ciało zaś jego było podobne do tarsziszu, jego oblicze do blasku błyskawicy, oczy jego były jak pochodnie ogniste, jego ramiona i nogi jak błysk polerowanej miedzi, a jego głos jak głos tłumu. 7 Ja, Daniel, oglądałem tylko sam widzenie, a ludzie, którzy byli ze mną, nie oglądali widzenia, ogarnęło ich jednak wielkie przerażenie, tak że uciekli, by się ukryć. 8 Tylko ja sam pozostałem, by oglądać to wielkie widzenie, lecz nie miałem siły, zmieniłem się na twarzy, [opuściła mnie moc]. 9 Wtedy usłyszałem dźwięk jego słów, i na dźwięk jego słów upadłem oszołomiony twarzą ku ziemi. 10 Ale oto dotknęła mnie ręka i wprawiła w drżenie moje kolana i dłonie moich rąk. 11 I rzekł do mnie: „Danielu, mężu umiłowany! Uważaj na słowa, które mówię, i wstań, ponieważ teraz wysłano mnie do ciebie”. Gdy on mówił do mnie te słowa, drżąc powstałem. 12 Powiedział więc do mnie: „Nie bój się, Danielu! Od pierwszego bowiem dnia, kiedy starałeś się usilnie zrozumieć i upokorzyć przed Bogiem, słowa twoje zostały wysłuchane; ja zaś przybyłem z powodu twoich słów. 13 Lecz książę królestwa Persów sprzeciwiał mi się przez dwadzieścia jeden dni. Wtedy przybył mi z pomocą Michał, jeden z pierwszych książąt. Pozostawiłem go tam przy królach Persów. 14 Przyszedłem, by udzielić ci zrozumienia tego, co spotka twój naród przy końcu dni; bo to widzenie odnosi się do tych dni”.
15 Gdy on jeszcze mówił do mnie te słowa, padłem twarzą ku ziemi i oniemiałem. 16 A oto jakby postać ludzka dotknęła moich warg. Otworzyłem więc usta i mówiłem do tego, który stał przede mną: „Panie mój, od tego widzenia ogarnęły mnie boleści i opadłem z sił. 17 Jakże więc może taki sługa mojego pana mówić tu z panem moim, skoro nie ma teraz siły i oddech we mnie ustaje?” 18 Powtórnie dotknął mnie ten, który podobny był do człowieka, umacniając mnie. 19 Potem powiedział: „Nie lękaj się, mężu umiłowany! Pokój tobie! Bądź pełen mocy!” Gdy on jeszcze rozmawiał ze mną, nabrałem sił, mówiąc: „Niech mój pan mówi, bo mnie wzmocniłeś”. 20a I powiedział: „Czy wiesz, dlaczego przyszedłem do ciebie? 21a Jednak oznajmię tobie to, co zostało napisane w Księdze Prawdy. 20b Teraz muszę znów walczyć z księciem Persów, a gdy skończę, wówczas nadejdzie książę Jawanu. 21b Nikt zaś nie może mi skutecznie pomóc przeciw nim z wyjątkiem waszego księcia Michała.

 

Dn.12

Zmartwychwstanie w czasach ostatecznych

1 W owych czasach wystąpi
Michał, wielki książę,
który jest opiekunem dzieci twojego narodu.
Wtedy nastąpi okres ucisku,
jakiego nie było, odkąd narody powstały,
aż do chwili obecnej.
W tym czasie naród twój dostąpi zbawienia:
ci wszyscy, którzy zapisani są w księdze.
2 Wielu zaś, co posnęli
w prochu ziemi, zbudzi się:
jedni do wiecznego życia,
drudzy ku hańbie, ku wiecznej odrazie.
3 Mądrzy będą świecić
jak blask sklepienia,
a ci, którzy nauczyli wielu sprawiedliwości,
jak gwiazdy przez wieki i na zawsze.
4 Ty jednak, Danielu, ukryj słowa
i zapieczętuj księgę (Prawdy) aż do czasów ostatecznych.
Wielu będzie dociekało,
by pomnożyła się wiedza”.

Znaczenie zapieczętowanych słów

5 Wtedy ja, Daniel, ujrzałem, jak dwóch innych [ludzi] stało, jeden na brzegu po tej stronie rzeki, drugi na brzegu po tamtej stronie rzeki. 6 Powiedziałem do męża ubranego w lniane szaty i znajdującego się nad wodami rzeki: „Jak długo jeszcze do końca tych przedziwnych rzeczy?” 7 I usłyszałem męża ubranego w lniane szaty i znajdującego się nad wodami rzeki. Podniósł on prawą i lewą rękę do nieba i przysiągł na Wiecznie Żyjącego: „Do czasu, czasów i połowy [czasu]. To wszystko dokona się, kiedy dobiegnie końca moc niszczyciela świętego narodu”.
8 Ja wprawdzie usłyszałem, lecz nie zrozumiałem; powiedziałem więc: „Panie, jaki będzie ostateczny koniec tego?” 9 On zaś odpowiedział: „Idź, Danielu, bo słowa zostały ukryte i obłożone pieczęciami aż do końca czasu. 10 Wielu ulegnie oczyszczeniu, wybieleniu, wypróbowaniu, ale przewrotni będą postępować przewrotnie i żaden z przewrotnych nie zrozumie tego, lecz roztropni zrozumieją. 11 A od czasu, gdy zostanie zniesiona codzienna ofiara, zapanuje ohyda ziejąca pustką, [upłynie] tysiąc dwieście dziewięćdziesiąt dni. 12 Szczęśliwy ten, który wytrwa i doczeka tysiąca trzystu trzydziestu pięciu dni. 13 Ty zaś idź i zażywaj spoczynku, a powstaniesz, by [otrzymać] swój los przy końcu dni”.

Ap.1:11

„Co widzisz, napisz w księdze (Prawdy)
i poślij siedmiu Kościołom:
do Efezu, Smyrny, Pergamonu, Tiatyry, Sardów, Filadelfii i Laodycei”.

Ap.5:1-9

1 I ujrzałem na prawej ręce Zasiadającego na tronie
księgę (Prawdy) zapisaną wewnątrz i na odwrocie
zapieczętowaną na siedem pieczęci.
2 I ujrzałem potężnego anioła, obwieszczającego głosem donośnym:
„Kto godzien jest otworzyć księgę (Prawdy) i złamać jej pieczęcie?”
3 A nie mógł nikt –
na niebie ani na ziemi, ani pod ziemią –
otworzyć księgi (Prawdy) ani na nią patrzeć.
4 A ja bardzo płakałem,
że nikt nie znalazł się godzien, by księgę (Prawdy)  otworzyć ani na nią patrzeć.
5 I mówi do mnie jeden ze Starców:
„Przestań płakać:
Oto zwyciężył Lew z pokolenia Judy,
Odrośl Dawida,
tak że otworzy księgę ( Prawdy) i siedem jej pieczęci”.
6 I ujrzałem między tronem z czworgiem Zwierząt
a kręgiem Starców
stojącego Baranka jakby zabitego,
a miał siedem rogów i siedmioro oczu,
którymi jest siedem Duchów Boga wysłanych na całą ziemię.
7 On poszedł,
i z prawicy Zasiadającego na tronie wziął księgę (Prawdy).
8 A kiedy wziął księgę (Prawdy),
czworo Zwierząt i dwudziestu czterech Starców upadło przed Barankiem,
każdy mając harfę i złote czasze pełne kadzideł,
którymi są modlitwy świętych.
9 I taką nową pieśń śpiewają:
„Godzien jesteś wziąć księgę (Prawdy) i jej pieczęcie otworzyć,
bo zostałeś zabity i nabyłeś Bogu krwią twoją [ludzi] z każdego pokolenia, języka, ludu i narodu,

Ap.20:12 i 15

12 I ujrzałem umarłych – wielkich i małych – stojących przed tronem,
a otwarto księgi. I inną księgę otwarto, która jest księgą życia. (w przeciwieństwie do Księgi Prawdy) I osądzono zmarłych z tego, co w księgach zapisano, według ich czynów.
15 Jeśli się ktoś nie znalazł zapisany w księdze życia, został wrzucony do jeziora ognia.

Ap. 22 :18-19

18 Ja świadczę każdemu, kto słucha słów proroctwa tej księgi (Prawdy): jeśliby ktoś do nich cokolwiek dołożył,
Bóg mu dołoży plag zapisanych w tej księdze (Prawdy).
19 A jeśliby ktoś odjął co ze słów księgi (Prawdy) tego proroctwa,
to Bóg odejmie jego udział w drzewie życia i w Mieście Świętym –
które są opisane w tej księdze ( Prawdy).

W nawiasach są treści dodane przez księdza. Całe opracowanie wykonał niemiecki ksiądz. Nazwiska nie podajemy ponieważ chcemy uchronić księdza przed potokiem oszczerstw. Księdzu życzymy opieki Michała Archanioła na każdy dzień Jego trudnej pracy w winnicy Pana.

Komentarze 132 do “Biblia mówi że osoby odpowiedzialne będą ślepe na Księgę Prawdy”

 1. KRYSTYNA said

  DOSTAŁAM NA POCZTĘ

  W SYLWESTRA, 31 grudnia 2014, Mary TV: http://www.marytv.tv będzie transmitowała na żywo sztukę „Boże Narodzenie w Medjugorje” wykonywane przed kościołem św Jakuba w Medjugorje przez Wspόlnotę Cenacolo. Rozpoczęcie transmisji o 19:30 czasu Medjugorje oraz Polski (1:30pm EST w USA)

  W PIĄTEK, 02 stycznia 2015 http://www.marytv.tv będzie transmitowała na żywo Objawienie Matki Bożej dla Mirjany w Medjugorje

  08:00 rano czasu Medjugorje oraz Polski (02:00 nad ranem, EST) –

  Rozpoczęcie transmisji na żywo
  08:45 rano czasu Medjugorje oraz Polski (02:45 EST) – Objawienie dla Mirjany
  09:30 rano czasu Medjugorje oraz Polski (03:30 EST) – zakończenie Live Streaming

  Matka Przenajświętsza będzie się cieszyła naszym łączeniem się z Nią w modlitwie oraz przyjęciem Jej Błogosławieństwa!

  Proszę rozpowszechnić ten e-mail pośrόd rodziny i przyjaciół … na każdy adres .
  Jesteście jedynym sposobem przekazania tej informacji!

  Dziękuję i Bóg zapłać! Denis Nolan http://www.marytv.tv

 2. KRYSTYNA said

  Jak ważne jest błogosławieństwo rodziców dla swoich dzieci, jaką ma to moc…— x. Bogusław Jaworowski, MSF

  CHRISTUS VINCIT, CHRISTUS REGNAT, CHRISTUS IMPERAT !!!
  _______________________________________________________

 3. Dawid1991 said

  Polski ekspert: III wojna światowa wybuchnie w 2015 r.

  http://www.fakt.pl/wydarzenia/bedzie-iii-wojna-swiatowa-kiedy-wybuchnie-iii-wojna,artykuly,505329.html

  • Znawca 2012 said

   Nie wybuchnie. Ta droga przyjścia Pana Jezusa miała być w 2012. O tym pisałem. Jest wybrana droga Ostrzeżenia. Obserwuję dopełnienie sie Apokalipsy.

 4. Dzieckonmp said

  Vittorio Messori: Wątpliwości dotyczące Franciszka
  Poniższy artykuł napisany przez najbardziej wpływowego analityka religijnego we Włoszech, Vittorio Messori, spowodował wielką sensację we Włoszech po opublikowaniu artykułu w gazecie włoskiej, Corriere della Sera, w Wigilię. Reakcje postępowych osób były bardzo gwałtowne i agresywne – w reakcji na tekst, który jest faktycznie bardzo łagodny i lakoniczny, a napisał go Messori, który był od samego początku ogromnym zwolennikiem papieskiego wyboru kard Bergoglio. Opisał on papieża Franciszka praktycznie jako osobę o dwóch, lub więcej twarzach… bo nie wiadomo teraz ani co on tak naprawdę robi, ani komu wierzyć, której z tych twarzy? Opis ten poparty przykładami, opisuje papieża, jakby cierpiącego na religijne rozdwojenie osobowości – jedno niby za Chrystusem, a inne przeciwko Niemu… Wielu jest w szoku, ale ten szok jest wreszcie potrzebny…

  http://rorate-caeli.blogspot.com/2014/12/vittorio-messori-doubts-on-twists-and.html

  • Tomasz said

   Przebijają się takie głosy coraz częściej. Ze strony konserwatywnych katolików których obserwuję normą jest już neutralność wobec Franciszka i absolutny brak podawania go za wzór w żadnej sprawie.

   • cox said

    Ja też to zauważyłem. Prosty przykład. Radio Maryja na początku odnosiło się do papieża Franciszka bardzo entuzjastycznie, zaś teraz tylko relacjonuje jego pielgrzymki, czy wypowiedzi nie dodając swojego komentarza.

   • Radosław said

    Papież nie jest konserwatystą, ale Pan Jezus też nim nie był.

    • Dzieckonmp said

     Ooo. Ciekawe… Jezus liberałem??

    • Dana said

     Papież Franciszek, stara się raczej przypodobać grzesznej ludzkości,

    • halina said

     Franciszek zajmuje sie sprawami ciała
     a ducha pozostawia na planie drugim ,
     a to wielki bład i przewinienie
     względem Założyciela Jezusa ,
     Kościół był powołany do tego
     aby trzymał ciało na drodze
     którą powinien podążać duch
     aby uzyskac szczęście wieczne w niebie .
     Zabiegi Franciszka zmierzają do tego
     by zmienić zasady koscioła
     do potrzeb ciała ,
     a tym samym zepchnąc ducha
     z drogi prowadzącej do Bozego celu …
     Pozostanie tylko wieczne cierpienie
     dla tych którzy pójdą drogą ciała

     Wybór należy do każdego człowieka .

    • Radosław said

     Jezus był w pewnych sytuacjach konserwatywny a w innych liberalny. Nie był 100% konserwatystą.

    • Radosław said

     Faryzeusze byli konserwatystami.

    • Can said

     Był w 100% konserwatystą bo nie przyszedł aby zmienić prawa lecz aby je wypełnić.Faryzeusze byli głupcami którzy uczyli o Prawach Bożych nie mając o nich pojęcia, Jezus obnazył ich obłudę i nieznajomość Pisma.

    • Dana said

     Tak oto Jezus stał się naprawdę podobny do ludzi, „przyjąwszy postać sługi”, jak głosi List do Filipian (2,7). A List do Hebrajczyków, nazywając Go „arcykapłanem dóbr przyszłych” (por. Hbr 9,11), potwierdza i precyzuje, że nie jest to „arcykapłan, który by nie mógł współczuć naszym słabościom, lecz doświadczony we wszystkim na nasze podobieństwo, z wyjątkiem grzechu” (por. Hbr 4,15). Zaprawdę „nie znał On grzechu” choć, jak napisze św. Paweł, Bóg „dla nas grzechem uczynił Tego, który nie znał grzechu, abyśmy się stali w Nim sprawiedliwością Bożą” (2 Kor 5,21).
     Jezus mógł więc rzucić wyzwanie: „Kto z was udowodni Mi grzech?” (J 8,46). Kościół wyznaje: Sine peccato conceptus, natus et mortuus. Głosi to, zgodnie z całą Tradycją, Sobór Florencki: Jezus „został poczęty bez grzechu, narodził się bez grzechu i umarł bez grzechu”. Jest On człowiekiem naprawdę sprawiedliwym i świętym.
     Powtórzmy słowami Nowego Testamentu, słowami Symbolu i Soboru: „Jezus Chrystus stał się naprawdę jednym z nas, we wszystkim do nas podobny, z wyjątkiem grzechu” (por. Hbr 4,15).

     Jan Paweł II
     3.2.1988

    • cox said

     Faryzeusze byli konserwatystami jeśli chodzi o przestrzeganie prawa, które sami sobie ustanowili.

  • MANIUŚ said

   Nic na swiecie nie dzieje sie bez Woli Bozej. Tak samo i papież, nie ważne czy przawdziwy czy fałszywy nie został wybrany wbrew Jego woli, tak musi się stać bo pisma muszą się wypełnic. Więc gdybanie czy papież jest prawdziwy czy fałszywy jest bezsensowne. Jezus od początku wiedzial że Judasz go zdradzi a mimo to trzymał go w gronie apostołów i gorąco modlił się za niego nawet po nocach. Tak samo i papież, trzeba się za niego gorąco modlic i trwać przy prawdziwej nauce Chrystusa. Jeżeli kościół zostanie wyprowadzony na fałszywą drogę to nie nalezy dać sie zwieść. Niczego i tak więcej n ie mozna zrobić, a ryzykuje się zejściem samemu na boczne tory, bo szukanie sensacji nie pochodzi od Boga, .

 5. julia3 said

  nie chcę tej retoryki psuć , ale księga prawdy wyjawiana przez Mary z Irlandii nie zawiera zapieczętowanych tajemnic , mówi wprost co ma się odbyć …
  w przytoczonych fragmentach Biblii mamy tylko jedną osobę, która ma moc odpieczętować księgę Prawdy, to jest Jezus…
  a nie żaden prorok… fałszywy , czy prawdziwy…
  takie odniesienie słów ksiega prawdy do objawien Mary , niestety jest nadużyciem…
  juz kiedys spotkalam sie z podobnym…
  bo w Biblii napisano, ze Bóg nie chce by czczono królową niebios… to teraz polowa chrzescijan walczy z kultem Maryi jako królowej niebios…
  nie starajcie sie na siłe udowadniac , ze Mary z Irlandii jest prawdziwa…
  jesli komus pomaga do nawrócenia to widocznie taka wola boża… Bóg i ze zła potrafi wyprowadzić dobro;)

  • KRYSTYNA said

   KOCHANA SIOSTRO,NIECH CI PAN BÓG BŁOGOSŁAWI !

   Benedicat tibi Dominus et custodiat te,

   ostendat faciem suam tibi et misereatur

   tui convertat vultum suum ad te

   et det tibi pacem.

   • Anka said

    +
    „nie starajcie sie na siłe udowadniac , ze Mary z Irlandii jest prawdziwa…”

    To akurat wolno tym, którzy są do tych objawień przekonani, chociaż niekoniecznie „na siłę”.
    Osobiście zastanawia mnie fakt, dlaczego ci, którzy uważają je za fałszywe tak bardzo zioną niechęcią i piętnują je nie przebierając w słowach. Przecież wystarczyłoby je ignorować, bo to nawet zgodne z zaleceniami Pisma jest. I tu pytanie: chcą udowodnić coś komuś, czy sobie? Oj nie ma w tym Ducha, nie ma.

    Błogosławionego 2015 życzę wszystkim!

  • Dzieckonmp said

   Wstawiając to wypracowanie niemieckiego księdza nie miałem zamiaru na siłę udowadniać że orędzia Marii z Irlandii są prawdziwe. Jeśli coś uważam za ciekawe do podjęcia dyskusji a zwłaszcza coś co nie ma szans ukazac się w języku polskim to wstawiam aby ludzie przeczytali i postanowili to przemyśleć. Blog podaje informacje, takie jakie się pojawiają we współczesnym świecie.

   • halina said

    Czemu sie tłumaczysz .
    Zrobiłes jak uważałeś za stosowne .
    A ta wzmianka że ,,,, nie miałem zamiaru na siłe udowadniać że orędzia Marii z Irlandii są prawdziwe ,,,,,nie powinna zaistnieć .
    Bo swiadczy to o tym ze albo boisz sie nagonki ,
    albo nie jestes pewien ich prawdziwości .

    Trzeba być zimnym albo goracym .
    Letniość nie popłaca .
    Już sie kończy czas gdy była modna postawa ,,,, Bogu świece , a diabłu ogarek ,,,,,
    Teraz trzeba sie świadomie wypowiedziec po której stronie sie stoi ,,,,,
    Nie ma nic posrodku .

    W dzień Bożego Narodzenia , przychodząc na Mszę św , ogarnęło mnie takie wielkie przygnębienie , taki smutek , takie uczucie jakbym była bardzo ale to bardzo nieszczęśliwa .

    Zadawałam sobie pytanie co sie dzieje , przecież przyszłam aby spotkać sie z Jezusem , by przywitać sie z Nim , bo na pasterce nie byłam , a tu za drzwiami kościoła znikneła ta radośc z którą szłam do kościoła .

    W trakcie Mszy sw to zaczęło znikać , tak że mogłam spokojnie uczestniczyć w Mszy św .

    Jak zawsze po skończonej mszy sw pomodliłam sie w intencji Benedykta i Franciszka , w intencji wszystkich zmarłych ,
    A gdy zaaczęłam sie modlić w intencji żyjących zaczęły z oczu płynac łzy , bez powodu .Jak grochy i musiałam sie trudzić by tego nie zobaczyli inni ludzie .
    Podobnie reagowałam przed porodem gdy miałam przechodzic śmierć kliniczną . Także na myśl o porodzie płynęły mi łzy jak grochy .Zakończyły się te nagłe wypływy łez gdy uświadomiłam sobie że podczas porodu będzie sie coś działo i gdy powiedziałam ,,,,,, jeżeli ma sie cos stac podczas porodu to niechaj to spotka mnie , niechaj moje dziecko bedzie bezpieczne , bo ja wszystko znieśc moge , ale na cierpienie dziecka patrzeć bym nie mogła …

    Teraz tak samo szukam sposobów aby dobrze przejśc przez to co nadchodzi i wciąż przepraszam Jezusa za każdą uległośc podstępowi i kłamstwu szatana moją moich dzieci wnuki narodu Polskiego koscioła i każdego człowieka .Za każdy zły czyn , za to że człowiek i swiat nie jest tak przygotowany na przyjście Jezusa jak byc powinien .
    Za to że jest totalny bałagan w sercach .
    Wciąż proszę by Duch św ogarnął swoim działaniem każde serce , by je oswiecił , by w blasku Bożej jasności każdy ujrzał to co soba przedstawia w odnieieniu do Bożej prawdy która faktycznie istnieje .By każdy zdołał wyjśc z tej fikcji i iluzji w której zamknął go podstępem szatan .
    By w każdym sercu odezwało sie sumienie i wskazywało każdemu co ma źle i podawało sposób jak to naprawic ,
    By sumienie było głosem który naprowadzało będzie człowieka na Bożą drogę , by zgodnie z Bożym życzeniem każdy miał szanse wyjść z tego w czym został pogrązony przez szatana .

    Dzisiaj w ostatni dzień roku także na Mszy św przepraszałam za wszystko co było nie tak jak byc powinno , dziekowałam za wszystkie otrzymane łaski i prosiłam o pomoc łaskę i błogosławieństwo na nowy rok ,
    By mogło budowac sie królestwo Boże tu na ziemi .By w nic obracało sie to co zbudował szatan rękami swoich sługusów

    Jeżeli pomoże coś moje stanowisko i sprowadzone zostana łaski z Nieba na ten czas , to może zmniejszonym zostanie do minimum powód dla płyniecia łez .

    Tylko tyle mogę ,, przepraszać dziekować i prosić , oraz mówić niech sie stanie wola Twoja Boże Wszechmogacy w Trójcy św .
    Wszystko co z Twojej idzie przyjmuje , a co idzie z ręki szatana odrzucam ..Bądz uwielbiony Boże Wszechmogacy

  • Tomasz said

   Jaku już spolszczasz to wszystko a więc nie Mary tylko Maria. To że jest z Irlandii nie ma żadnego znaczenia.

   • Powiew ze wschodu said

    Wpisz pojęcie Mary z Irlandii i wyszukiwarka jako pierwsze poda ci strony związane z Wowitem.
    Ci związani z Wowitem, używają stale takiego połączenia słów.
    W jaki kontekście? Nie trudno się domyślić…

    • Tomasz said

     Tak masz rację. Nie wiemy do końca ilu ich agentów stale tu krąży. Nie piszę o każdych wątpliwościach żeby nie wyszło że to jakaś paranoja 😉 Sposób na to jest tylko jeden: ufać tylko znanym, sprawdzonym nickom z długim stażem.

    • halina said

     Gdyby nie było przekazów z nieba
     to nasza uwaga świadomośc pragnienia byłyby tylko przy sprawach materialnych .
     Interesowałaby nas tylko pozycja ciała i nic poza tym .
     Zylibysmy tak jakby swiata duchowego nie było .

     Jeszcze z 30 lat temu w kościele wogóle nie mówiono o szatanie .
     Temat szatan był tabu . Nikt sie go nie tykał na kazaniach i każdy omijał wielkim łukiem
     Wiem bo bardzo chciałam słyszeć naukę koscioła
     na temat tego co doświadczyłam podczas śmierci klinicznej .
     I ku mojej rozpaczy nigdzie nic nie słyszałam

     Nigdzie nic na ten temat nie mówiono .
     Dopiero w późniejszych latach zaczęły sie pojawiac przebłyski , a teraz dzięki przekazom z Nieba jest to temat oczywisty i zrozumiały dla tych którzy sie sprawa interesują .
     I jest z kim porozmawiać bo zainteresowanie jest znaczne .

     Nikt nawet nie pomyślałby o tym
     ze teraz jest ten czas
     w którym toczy sie bój w świecie duchowym miedzy Bogiem a szatanem o człowieka . I że jest czas aby człowiek opowiedział sie po której stronie staje .

     Patrząc teraz na kosciół Jezusa prowadzony przez Franciszka
     którego powołanie i zadanie było
     do zajmowania sie sprawami ducha .
     I co widać ?
     od najwyższego szczeble hierarchii koscielnej do samego dołu płynie odciąganie od spraw ducha , od Jezusa Króla .
     Jest coraz bardziej spłycana wiara ,

     To jedynie w swieckich i w tych z prawdziwego powołania kapłanów jest troska o sprawy Jezusa Założyciela o Króla .

     Wszyscy inni kosciół traktuj jako prywatny folwark
     stawiając sie w pozycji króla Heroda ,
     i utrudniaja Jezusowi realizacje tego co chciał uczynic w wymiarze człowieka .
     Czy Herod wiedział z czym przyszedł Jezus na ziemie ? – nie –
     ale zrobił wszystko aby Go zabić .
     Czy biskupom zaszkodzi Chrystus Król _ nie _
     a czemu nie chca Mu założyć korony złotej tak jak On życzy sobie tego . ? bo szatan im nie pozwala .
     przecież On Jezus Chrystus Król w swiecie duchowym ma ta korone ,
     to tylko wolna wola człowieka na usługach szatana pozbawia Go tego w wymiarze materii .
     A czy to mądre ?
     Tak samo oceni ich historia , jak oceniła króla Heroda .

     To pasożytnictwo które wprowadził szatan
     by jego sługusy żerowali wykorzystywali i ograbiali wiernych Jezusowych
     ogarnęło także kosciół .
     I jest w świecie zasada jak w kurniku , że która kura wyżej siadzie to ta ma władzę i wszystko może i wszystkie maja ją słuchać .
     Ale to jest do czasu aż przyjdzie gospodarz i wypedzi wszystkie z grzedy i wtedy sa wszystkie równe .

     A wiec nie ma miejsca na świecie które byłoby wolne od ingerencji szatana , gdzie nie wszedł by szatan i nie zrobił zakłóceń w prawidłowym funkcjonowaniu człowieka i świata …

     Gdyby nie było przekazów z Nieba to wszyscy szlibyśmy za Franciszkiem i zajmowalibysmy sie sprawami ciała i polityka która realizuje szatan rekami swoich sługusów .

     Co wydarzyłoby sie w tym czasie
     jeżeli człowiek nie włączyłby sie w te wydarzenia które nastepuja w swiecie duchowym ?

     Stanąłby w szeregach szatana do walki z Bogiem .
     Nie powiedziałby szatanowi NIE ,
     a wiec robiłby w dalszym ciagu to co korzyści dla ciała przynosi , a ducha pozostawiłby na wieczne pożarcie w piekle .Taak jak to sobie szatan postanowił .

     Przyszła Mateńka Maryja do Narodu Polskiego ,
     do tych którym wyznaczył Bóg zadanie na czasy ostateczne .
     W Oławie powiedziała ,,,,,,
     całe piekło jest przeciwko wam ,,, ale i całe Niebo jest z wami ,,,, nie bójcie sie …….
     Rozmodlony i pielgrzymujący naród polski uwierzył Mateńce bo szczerze Ja kocha i jej słowa Miłosci do ich serc popłyneły i dały odzew w postaci czynów miło0sci .
     Zrobił wszystko to o co Ona prosiła .
     A że biskupi i kapłani skasowali to miejsce ,
     Jej wierne wojsko które uzbroiła w różaniec poszło do partyzantki .
     I w cichości w odosobnieniu czyniło to czego od niego oczekiwała mateńka Maryja Królowa Polski .
     Stanął Naród Polski przy swojej królowej i chce wraz z Nią iść w bój z szatanem o to by Chrystus król był tylko jedynym Królem Polski i swiata .
     By na zawsze odszedł szatan z tego co Polskie jest , by opuścił cały swiat .
     Bo naród polski chce miec tylko jednego króla , tego którego wyznaczył Bóg Ojciec a jest Nim Chrystus Król .
     A szatan ma odejśc z wymiaru polski i swiata .
     Ma przed Boża Sprawiedliwoscia odpowiedzieć za wszystko co jest nie tak jak być powinno .
     Bo naród polski chciał wywiązac sie z zadań zleconych przez Boga do wykonania ,
     tylko przeklety szatan świadomie dobrowolnie z premedytacja przeszkadzał mu w tym .
     Niechaj więc poniesie zasłużoną karę , a naród Polski niechaj otrzyma pomoc i łaske aby wyjść z tego w czym pogrążył go podstępem i kłamstwem szatan .

     Niechaj nastanie nowy czas w którym nie będzie szatana , a wszystko to co szatan zbudował niechaj sie w nic obróci , naród Polski nie chce tego .
     Chce wraz z Chrystusem Królem budować nową prawidłową rzeczywistośc która zachwyci Boga Ojca .

     Niechaj nowy rok 2015 będzie rokiem rozpoczynajacym budowe rzeczywistości którą chce zbudować Chrystus król z narodem Polskim i z każdym człowiekiem , który zechce przyłączyć sie do współpracy z Nim .

     Króluj nam Chryste zawsze i wszędzie …
     Niechaj pełni sie wola Twoja teraz i zawsze .
     Niechaj dokończonym będzie Twoje Dzieło Miłości i Miłosierdzia .

  • Gosia 3 said

   Julio3! ale to nie mówi Maria tylko przez nią Jezus. Prorocy byli zawsze i albo Pan Bóg wkładał w ich usta swoje słowa albo teraz czyni to Jezus. To jak Ty myślisz w jaki sposób Jezus ma nam pewne sprawy przekazać i przygotować na jego Powtórne Przyjście jak nie przez proroków. Gdy Jezus przyjdzie po nas to już wtedy bedzie za póżno na nasze nawrócenie bo on przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Pozdrawiam

   • julia3 said

    Gosiu a mało mamy naszych polskich mistyczek , które również mówią jak się przygotować?
    wydaje mi się , ze to co jest opisane w apokalipsie wystarczy , a na powtórne przyjscie Chrystusa przygotowuje Maryja w Medjugorje ///ona wyraźnie mówi co trzeba zrobić zeby byc gotowym
    dlaczego ona nam tej wiedzy , którą przekazuje Maria z Irlandii nie chce przekazać ? dlaczego są tu jakieś tajemnice, które znają tylko widzący? a w tych orędziach z Irlandii mówi się, aż nadto ..
    dzisiejsze czasy są bardzo niepewne, wysiew proroków bardzo duży… dlatego dobrze, że są tu osoby, które słowo boże z Biblii dają i komentarz do tego…bo słowo Biblii i proroctwa tam zawarte są podstawą …
    nie krytykuje tych objawien irlandzkich , przestałam je czytac jakis rok temu, jak zauwazyłam, ze niespokojna jestem po nich i ze strachu uciekam do Boga a nie z miłości…
    zrodziło się takie oczekiwanie w niepokoju , na to co się stanie..
    uznałam, ze nie sa mi te orędzia potrzebne…
    mamy mnóstwo naszych polskich mistyczek, mamy przekazy Maryi z medjugorje , la salette , uznanych przez koscioł…
    mówią to samo, a nigdzie nie spotkałam się w nich, ze trzeba będzie jakąs pieczęc przyjąć…
    jedyną pieczęcią jest krew przelana przez zbawiciela…
    dlatego tez w ST , krwią baranka znaczono drzwi , by ocaleć od rzezi , która miał przeprowadzic anioł smierci w Egipcie.
    I ta krew i przyjecie znaczenia tej krwi moze byc jedyna pieczecia dzieci bożych.
    rozeznawajcie, co dobre zachowujcie, co złe , chocby miało pozór zła , odrzucajcie…

    • Gosia 3 said

     Julio3 w najbliższym czasie Ci obszernie odpowiem. Tymczasem pozdrawiam

    • Gosia 3 said

     Julio 3 obiecałam Ci odpowiedz na to co Cię tak nurtuje. Otóż najprościej będzie Ci odpowiedzieć na moim własnym przykładzie nawracania. Ale zanim Ci to opiszę odpowiedz od kiedy Ty jesteś na tym blogu, bo ja już dawałam już swoje świadectwa i nie chcę się powtarzać.
     A teraz spróbuję Ci odpowiedzieć na to dlaczego w Medjugorje niektóre sprawy są zapieczętowane u wizjonerów a orędzia MBM je otwierają. Otóż Bóg nie sądził ,że ludzkie serca są aż tak zatwardziałe. On swoją interwencją z Nieba ratuje dusze do końca i dlatego aby ludzkość, która odeszła od Pana Boga jeszcze uratować dał ten cenny dar objawienia MBM. One są wydaje mi się najbardziej przystępne dla współczesnych młodych tego świata. I uważam ,że Jezus odkrywając w nich dużo faktów liczył że złamie te zatwardziała serca. Ale popatrz nie wszystko się sprawdza bo Jezus zostawia tę zamkniętą furtkę dla naszej własnej woli i naszego mu zaufania pomimo że nie wszystko się wypełnia. To jest właśnie ten test na naszą wiarę i na naszą miłość do Pana Jezusa. Bo Julio! zauważ nikt Cię nie zmusza do tego byś czytała orędzia MBM bo Ty ani ja nie robimy Panu Bogu łaski że w nie uwierzymy. To jest po prostu w naszym interesie Zbawienia jak w ogóle tak można się wyrazić. To Pan Bóg z wielkiej miłości do nas tak się uzewnętrznił by nas jeszcze uratować Ciebie i mnie i wielu innych nawrócić.
     Mam wiele potwierdzeń od Jezusa, że te właśnie orędzia są prawdziwe a wiesz dlaczego bo jestem niedowiarkiem i Jezus postanowił w stosunku do mnie tak mnie upewniać za każdym razem gdy miałam wątpliwości. Pieczęć w tych orędziach to jest tylko nasza deklaracja ,że tak Panie Jezu jak wyślesz Aniołów do pieczętowania nas to” Panie nie zapomnij o mnie”. To jest piękna modlitwa , która jest wyznaniem naszej wiary. Ale gdy dojdzie do pieczętowania to wcale nie mam takiej pewności że Bóg mnie przyjmie do siebie. Na pewno ochrania mnie w to wierzę bo samo to ,że jak dzieci zaufaliśmy mu i ją poświęciliśmy i modlimy się tą modlitwą
     Julio jak mi odpowiesz to Ci napiszę moje świadectwo ale martwi mnie to co napisałaś o Maryi , jak TY obraziłaś Matkę Wielkiego Króla. Ty prawdę możesz poznac tylko przez Maryję , ona Ciebie zaprowadzi do Jej Syna. Zostań z łaską od Pana Boga.
     Nawet nie zdajesz sobie sprawy jak Bóg może mówić do człowieka a wystarczy że TY wyciągniesz do niego rękę. Zrób to koniecznie bo czasu jest już naprawdę mało.!!!!!!!

    • julia3 said

     Gosiu ja nie obraziłam Maryi! czytajmy siebie ze zrozumieniem.
     Podałam przykład naduzycia …sa tacy, którzy własnie łaczą tytuł Maryi – królowa niebios , z tytułem jakiejs poganskiej bogini , której czesc składali Izraelici a Bogu się to nie podobało. Są tacy nawróceni , którzy mocno walczą z tego powodu z kultem Maryi.
     Ja Maryję kocham i zawierzyłam swe zycie Jezusowi przez ręce Maryi.
     Na tym blogu nie jestem stale obecna , ale codziennie zaglądam , bo bliska mi jest patriotyczna postawa admina.
     Jakkolwiek czasem się odzywam, bardzo rzadko…ale czasem, kiedy widzę takie naduzycia jakie pojawiło się w tym artykułe księdza niemieckiego.
     NIe można zbawienia uzalezniac od znajomosci, przyjecia bądz nie przyjecia jakiegos objawienia.
     Bo w takim razie co z takimi objawieniami jak amithywind? byc moze ktos to widział na yt.
     Ja dosc długo rózne objawienia czytałam,,, ufam tym zatwierdzonym przez kościoł , ale tez nie czytuje wszystkiego…
     bo… moje nawrócenie zaczęło się od Biblii … i uważam, ze jesli ktos nie chce byc zwiedziony a i chce owoce dobre wydawać to Biblia jest najlepszą drogą do Boga.
     Chce napisac wszystkim oskarżającym, ze przykre, ze w kazdym człowieku , który ma inne zdanie widzicie agenta wowitów…
     nie powiem , ze dosc bolesna to dla mnie sprawa, ze róznica zdan potrafi tak dzielic katolików…
     mamy byc jednoscia…a od jakiegos czasu obserwuje wzajemne szkalowanie się …..
     to takie moje obiektywne zdanie.. nikt nie musi sie z nim zgadzać.
     Nigdzie nie skrytykowałam orędzi marii z irlandii.. ale sposob udowadniania , ze sa prawdziwe…
     i nie walczę z Panem Bogiem jak mi ktos tu zarzucił ..
     nie rozumiem tej walki o te orędzia , widzę dobre owoce tych orędzi, ale i złe…
     nigdzie nie widziałam, zeby ktos tak wykłócał sie o Medjugorje ..choć przeciez tez nie sa jeszcze zatwierdzone przez koscioł i tez wiele osob ma wątpliwosci …
     a jednak owoce sa wyłacznie dobre…
     Co do Marii z Irlandii i jej orędzi mam wątpliwosci co do owoców… widzę duzo krytykowania , oceniania i czasem rzucania fałszywych oskarżen. I czy taka znajomość tego co ma nastąpić naprawdę jest nam potrzebna?
     mnie nie i chyba mam do tego prawo. A okazuje się , ze od razu zostałam oskarzona niesłusznie o agenturę , o walkę z Bogiem o krytykowanie ( choc nic takiego się w mojej wypowiedzi nie pojawiło).
     Niech Bóg tym osobom wybaczy, bo ja im wybaczam. Jestem pełna spokoju o przyszłość bo ufam Bożej Opatrzności… a jak trzeba będzie krzyż dzwigać cięzszy niz ten co teraz to też chwała Bogu za to.

    • Gosia 3 said

     Julio3 !!! nikt się nie wykłóca o orędzia z Medjugorje bo nikt ich tak bardzo nie krytykuje jak orędzia MBM, a zresztą ja się nie wykłócam tylko grzecznie o nich się wypowiadam.
     A muszę Ci powiedzieć ,że Pan Jezus 4 lata temu wezwał mnie najpierw przed Najświętszy Sakrament i to on mnie zaprowadził do tych orędzi. Najpierw wezwanie właśnie do Adoracji Pana Jezusa a on stamtąd prowadził mnie za rękę i wybiórczo pokazywał orędzia. Dał mi tyle łask płynących z tego Misterium Kościoła Świętego – ze pokazał mi po kolei które orędzia są prawdziwe. Dzienniczek Św Faustyny, Garabandal, Medjugorje, Fatima i inne wymienione w orędziach MBM łącznie z nimi. Przed Najświętszy Sakrament nigdy nie chodziłam wcześniej a teraz jestem od czterech lat co piątek jak mogę ( bo pracuję) to o 15 jak nie to w innej godzinie. Na początku była to krótka Adoracja teraz często 1 godzina to za mało. Niespotykana siła mnie tam porywa chociaż w piątek po całotygodniowej pracy jestem po prostu zmęczona a nie jestem taka młoda. Czyż Jezus Miłosierny mógłby prowadzić mnie złą drogą. Zawsze gdy mam wątpliwości co do orędzi MBM Jezus mnie w nich utwierdza. Nie chcę nikogo zwieść ale Julio jeszcze co Ci muszę powiedzieć, że to właśnie te orędzia od MBM zaprowadziły mnie do Pisma Świętego bo ciągle nie dowierzałam i sprawdzałam. Tobie akurat nie muszą być potrzebne do Zbawienia ale mnie osobiście zaprowadziły znacznie bliżej Jezusa. Uwielbiam go Adorować i najważniejsze że Jezus pokazał mi namacalnie po co tam mnie wezwał. Pokazał mi jak go bardzo zraniono w moim Parafialnym Kościele. Pozdrawiam Cię Julio3 i pamiętaj możesz być zbawiona bez tych orędzi MBM i ja nigdy nikogo nie namawiam do tego tylko daję swoje świadectwo.

   • Leszek said

    Po raz kolejny muszę sprostować ciągle powtarzający się we wpisach błędnie rozumiany i używany w nazewnictwie biblijny termin: Powtórne przyjście Pana/Chrystusa. Ten termin odnosi się do przyjścia Pana na Sąd Ostateczny! Natomiast bliskie już duchowe przyjście Pana/Jego powrót w chwale (Mt 26,64), o którym mówi i który zapowiada Sam Pan Jezus, Matka Boża czy też w szerszym czasie współcześni prorocy dot. Końca Czasów, po którym to czasie zakończonym Dniem Pańskim, nadejdzie Epoka Ducha Św. czyli zapowiadana w Piśmie Św., którego Autorem jest Duch Święty rzeczywistość Nowego Nieba i Nowej Ziemi (Ap 21,1n; Mt 6,10a; Dz 3,21: Tb 14,5-7; Ps 102,23; Iz 2,2n i 11,6-9 i 60,3-11 i 65,17-25; Jr 16,15 i 23,8; Mi 5,6-8 i 7,12; Oz 2,20 i 11,10n; Za 14,16). Do tego czasu powrotu Pana na Końcu Czasów i jego okoliczności (wielka noc negacji Boga, uporczywego odrzucania Go i buntu przeciwko Jego prawu miłości) odnoszą się słowa Pana Jezusa z Ewangelii: „Czy jednak Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie/przybędzie?” (Łk 18,8)

    • Znawca 2012 said

     W 1972r dane było mi widzieć przyjście Pana Jezusa na Sąd Ostateczny w „innym wymiarze” – przyjdzie stamtąd (tak jak się modlimy). Nic pośredniego nie było mi dane. Szczęść Panie Boże. Proszę o brak komentarzy i wpisów.

  • Beata said

   Kochane siostry nie walczcie na siłę z Bogiem. Według was chyba Sam Pan Jezus powinien się objawić nie wiem, gdzie może na wiecu jakimś i otwierać Pieczęcie. Jak niby miał by tego dokonać, jeśli nie przez wybranych przez siebie wizjonerów? Pomyślcie spokojnie i nie bądźcie tak bardzo przeświadczone o swojej racji, proście raczej Ducha Św. o prowadzenie.

   I jeszcze jedno do ciebie Julio – ja nie wierząc np. w orędzia Adama Człowieka nigdy o nim nie wypowiedziałam się w takim lekceważącym tonie jak ty zrobiłaś to w odniesieniu do Orędzi MBM. Obraziłaś Tym samym samego Boga, który z taką miłością stara się w tych czasach nawrócić nas ludzi. Nas wierzących w te Orędzia sam Pan Jezus prosi w nich o to, aby nie krytykować żadnych nawet fałszywych wizjonerów i ja nigdy nie starałam się robić tego w stosunku do innych objawień, staram się kierować wskazówkami Pana Jezusa i nie zaprzeczysz, że są to dobre owoce, zastanów się więc kto kierował tobą kiedy z takim lekceważeniem określiłaś wizjonerkę Boga mianem Mary z Irlandii.

   Adminie tobie dziękuję za ten artykuł, dobrze jest wiedzieć, że są księża, którzy tak jak i my odbieramy Przekaz Boga. A takich, którzy do końca będą z Bogiem walczyć będzie wielu, wiemy to z Orędzi. Widzę jedno, po prześledzeniu wszystkich poprzednich dyskusji, jakakolwiek wzmianka o Orędziach na twoim blogu, wywołuje natychmiast falę ataków, nie dostrzegłam tego działania w stosunku do zamieszczanych tu innych objawień. Wszystkim czytelnikom powinno to dać wiele do myślenia, natomiast dla nas osób w nie wierzących powinno być niezbitym potwierdzeniem ich prawdziwości.

   Po mnie ataki niektórych osób na Orędzia i ich prośby abyśmy nie popadali w błędy przyjmując je ” spływają jak woda po przysłowiowej kaczce”. Mnie nie nawrócicie, mnie nawróciły Orędzia, a ich owoce u mnie to codzienne uczestnictwo na Mszy Św., częsta Spowiedź Św., odmówienie Koronki do Bożego Miłosierdzia, Różańca Św. , Modlitw Krucjaty, posty. Nie zaprzeczycie, że są to dobre owoce. Proszę więc wszystkich, którzy ciągle i lekceważąco wypowiadają się o Orędziach aby przystopowali, bo walczycie nie z „Mary z Irlandii” , a z samym Panem Bogiem.

   • Dana said

    Beato Julia nie krytykuje tylko przypomina ,że my mamy np.Świętą Faustynę Kowalską Apostołkę Bożego Miłosierdzia.

    • Atanazy said

     Jest to zawoalowana krytyka ze strony Julii.

     W podobny sposób wypowiadali się faryzeusze do Jezusa: „Nie musimy Cię słuchać. Jesteśmy synami Abrahama. Mamy Prawo Mojżeszowe.”.

     Jeśli Orędzia MBM są do całego świata, do Kościoła i każdego człowieka bez wyjątku, to Opatrzność ma w tym pewien cel.

     Nie ma obowiązku wierzenia w jakiekolwiek prywatne objawienia. Ale po co z nimi walczyć? Dlaczego tylu ludzi walczy z nimi za pomocą przeróżnych sposobów. Jedni otwarcie. Inni poprzez aluzje i sugestie. Ale to wszystko ma jeden wspólny mianownik – aby odciągnąć dusze od tych Orędzi.

    • Andrzej said

     Niech Pan Bóg Ci błogosławi Atanazy, Twoje wpisy trafiają w sedno, dziękuje.

    • Leszek said

     Do tych słów Atanazego:
     …Nie ma obowiązku wierzenia w jakiekolwiek prywatne objawienia…
     Jeśli nie ma obowiązku, to wynika z tego, że są (a bardzo często zawierają przecież proroctwa)w ogóle niepotrzebne i stratą czasu jest im poświęcać uwagę, czytać.
     To często powtarzane słowa przez wiele osób, też i pojawiające się we wpisach na blogu. Są jednak błędne. Dlaczego tak uważam?:
     1. W zasadzie nie ma objawień prywatnych, jako takich, pochodzą bowiem od Boga albo od szatana (zob. np. Dz 23,6-9). Całe Pismo Święte usiane jest takimi objawieniami. Dlatego niezwykle ważny jest dar rozpoznawania duchów/głosów (1Ko 12,10c; J 10,20n).
     2. Nie wolno nam zapominać, że jedynym Autorem Pisma Św. jest Duch Święty (por. 2P 1,21).
     W Księdze proroka Joela napisano: „I wyleję Ducha Mego na wszelkie ciało, a synowie wasi i córki wasze prorokować będą (prorokować to nie tylko znaczy zapowiadać to, co się w dalszej czy bliższej przyszłości wydarzy, ale to też wskaz/yw/anie na to, że to słowo/ta zapowiedź w danym/tym właśnie/ czasie się spełnia, urzeczywistnia, np. tak było w synagodze w Nazarecie, gdy Pan Jezus mówił: „Dziś s(wy)pełniły się te słowa – z Iz 61,1n i 58,6 – któreście słyszeli” {Łk 4,18-20.21}), starcy wasi będą śnili, a młodzieńcy (młodzieńcy na podobieństwo Jeremiasza: Jr 1,6-9) wasi będą mieli widzenia. Nawet na niewolników i niewolnice wyleję Ducha Mego w owych dniach” (Jl 3,1-2).

     2. Na te proroctwo powołał się w swej pierwszej przemowie, św. Piotr do tych, którzy widzieli skutki Zesłania – zapowiadanego przez Pan Jezusa – Ducha Świętego (Dz 2,17n). A te proroctwo, które objawiało się w czasach życia pierwotnego Kościoła, nie dot. przecież tylko tamtego czasu.
     Dzisiaj staje się ono szczególnie aktualne i ma miejsce.
     Zatem mówienie, że objawienia prywatne nie są potrzebne do wierzenia, bo wystarczy samo tylko Pismo Św. jest błędne, bowiem jest to odrzuceniem Prawdy zawartej w Piśmie Świętym, tego, co Duch zapowiadał. Te objawienia są jednym ze znaków, które Pan nam dzisiaj daje przed swoim powrotem w chwale na Końcu Czasów.

    • Dzieckonmp said

     Dziękuję Leszku że to napisałeś, bo gdybym ja napisał to po blogach byłbym znów maltretowany. Tak to co napisaleś uważam za słuszne. Mówienie, że objawienia prywatne nie są potrzebne do wierzenia, bo wystarczy samo tylko Pismo Św. jest błędne. Jezus albo Matka Boża przychodzi do nas prosić aby zmienić to czy tamto w swoim postępowaniu a my odpowiadamy – nie mamy obowiązku wierzyć, olewamy i czujemy się w zgodzie z niby nauczaniem Kościoła. Popatrzmy na Medjugorje. Na 22 biskupów w byłej Jugosławii tylko 2 uwierzyło w objawienia Królowej Pokoju. Pomyślcie jakie skutki mogłoby przynieść dla narodu Chorwackiego i dla całego świata gdyby wszyscy 22 biskupów uwierzyło. Wszystkie katolickie media w Chorwacji by pisały o tym, biskupi, diecezje by organizowały różne nabożeństwa, modlitwy, rekolekcje. Zapanowałaby powszechna chęć nawrócenia, każdy starałby się stawać coraz lepszym, szedł by pogodzić się z sąsiadem, działyby się cuda na każdym kroku. A jak jest?? Tylko 2 uwierzyło a 20 nie. Nie ma informacji w parsie katolickiej. jeśli są to zasiewające wątpliwości, nikt z duchownych wyżej postawionych się nie angażuje bo nie wiadomo co to jest , nie będę się narażał itd. Ja to oceniam jako gigantyczne zmarnowanie łaski Bożej. Matka Boża przyszła do nich aby im pomóc, aby ich ratować przed szatanem,aby ich nawrócić i sprawić żeby zawsze żyli w pokoju, a ludzie w osobach tych co powinni prowadzić wiernych do Jezusa zachowują sie jak faryzeusze za czasów Jezusa, Dywagują , badają, namyślają sie i tak im schodzi aż 33 lata. Podobnie jest na naszym blogowym podwórku. Ludzie zaczęli czytać orędzia Ostrzeżenie i wielu zaczęło postanawiać natychmiastową zmianę życia, rozpoczęli modlitwy na Różańcu, Koronką itp i co?? Pojawili się tacy aby to pospolite ruszenie serc zablokować, zasiali wątpliwości, użyto mocnych słów oskarżając o diabelstwo, co gorsze zaczęto nawet przeklinać, były próby nacisków aby dokonywać ekskomuniki, zastosowano również inne ohydne metody jak oszczerstwo wizjonerki, wyśmiewanie itp. Jedno jest pewne cel osiągnięto. Już nigdy w odpowiedzi na orędzia Ostrzeżenie nie wzmoże się pospolite ruszenie w celu masowych nawróceń o jakich pisałem na przykładzie Medjugorje.

    • Atanazy said

     Drogi Leszku, Drogi Adminie,

     Swoją opinię oparłem na tym orędziu:

     29.01.2013, 04:15 – WZROST NIENAWIŚCI, MORDERSTWA I BRAK MIŁOŚCI BRATERSKIEJ JEST OGROMNY, A GRZECH OPANOWAŁ ZIEMIĘ LOTEM BŁYSKAWICY
     „Nigdy was nie potępię za to, że nie akceptujecie tych, Moich Świętych Orędzi. Ale nigdy nie wybaczę, jeśli będziecie bluźnili przeciwko Słowu Bożemu danemu przez moc Ducha Świętego. Jeśli nie wierzycie w Moje Orędzia, to odejdźcie i nadal oddawajcie Mi cześć.”

     Wydaje mi się, że słuszną jest rzeczą doradzić wrogom Orędzi, by dali sobie spokój walce z nimi. Zamiast ryzykować bluźnierstwo i utrudnianie zbawienia dusz można skorzystać z możliwości rezygnacji z czytania danych orędzi. Wydaje mi się, że nie ma w tym grzechu, gdyż orędzia nie są niezbędne do zbawienia. Niezbędna jest tylko wiara w objawienie publiczne. Niemniej odrzucając autentyczne orędzia człowiek pozbawia łaski.

     Z treści tych i innych orędzi wynika, że nie wolno ich potępiać, bo każde orędzia mogą okazać się ostatnią deską ratunku dla biednych grzeszników. Utrącenie orędzi może dla nich oznaczać śmierć wieczną, bo w innym przypadku mogliby się jeszcze uratować.

    • Dzieckonmp said

     Drogi Atanazy. Ja się z Tobą zgadzam. Bardzo mądrze i rozsądnie się wypowiadasz. Nie mam żadnych pretensji. Chciałem tylko pokazać tym komentarzem jak się lekceważy i marnuje nadzwyczajna ingerencję z Nieba na Ziemi.

  • Majka said

   Julio3, którym miejscu jest napisane, że Bóg nie chce aby czczono Królową niebios?

   • julia3 said

    Majko w proroctwach ST , dokładnie ci nie powiem które bo nie pamiętam, ale nowonarodzeni chrzescijanie powołuja się na te fragmenty, ze Izraelici piekli placki królowej niebios ( jakies poganstwo tamtego czasu ) i na tej podstawie odrzucaja Maryję i jej misję. uwazaja ze to zwiedzenie. Jeszcze raz wyjasniam, nie ja obrazam Maryję, bo ja jej ciagle przed takimi ludzmi bronię i szukam argumentów, ze nie maja racji ..
    podałam to jako przykład naduzycia… tak samo jak nazwa księga prawdy, która pojawia się w Biblii nie musi oznaczac, ze chodzi o księge prawdy Objawionej Marii z Irlandii.

    • Leszek said

     Pieczenie ciastek/placków dla pogańskiej bogini płodności Asztarte, nazywanej królową niebios przez Izraelitów, było formą bałwochwalstwa, za którym to kultem ukrywa się szatan, któremu w ten sposób oddawano cześć. Jest to opisane w Księdze proroka Jeremiasza: Jr 7,18 i 44,17nn (żeby lepiej zrozumieć istotę owego kultu trzeba przeczytać kontekst przytoczonych odnośników biblijnych). Tego typu zabronione Prawem (zob. Wj 20,3nn; Pwt 31,16-18) praktyki pogańskie, przejmowane przez Izraelitów były zwalczane i surowo ganione przez proroków Pańskich.
     Odniesienie tego kultu pogańskiej bogini „królowej niebios” do Osoby Maryi, Królowej nieba i ziemi, oddawania Jej czci jest delikatnie mówiąc wielkim błędem, jest absurdem wypowiadanym w szatańskiej malignie.
     Te i inne kłamstwa czy błędy, których przez wieki nie brakowało co do Osoby Maryi pochodzą od Złego i o tym jest mowa w tym miejscu Apokalipsy św. Jana Apostoła: „15Wąż starodawny, 9.zwany diabłem i szatanem za Niewiastą wypuścił z gardzieli/ze swej paszczy wodę jak rzekę (mowa jest o propagandzie antymaryjnej i wszelkiego rodzaju istniejących herezjach dot. Osoby Matki Bożej), żeby ja rzeka porwała. 16. Lecz ziemia (mowa o tych wszystkich – a więc też i o Tobie Julio 3 – którzy nie uwierzyli/nie wierzą w te kłamstwa/herezje, praktykują zdrową pobożność maryjną, kochają i czczą Maryję) przyszła z pomocą Niewieście i otworzyła swą gardziel i wchłonęła rzekę, którą Smok ze swej gardzieli wypuścił” (Ap 12,9.15n).

    • Leszek said

     Małe uzupełnienie:
     Zob. o przepisanym składaniu Bogu Jahwe ofiar pokarmowych i płynnych:
     Kpł 2,1nn (por. Syr 35,2) i 23,13.18; Lb 6,15 i rozdz. 29; Jl 1,9.13 (por. 1Mch1,45) i 2,14.
     Por. Jr 44,25 z Ez 20,28

  • Okto said

   Wiemy, że nie po raz pierwszy była na tym blogu zastosowana podobna taktyka – czyli brak otwartego krytykowania tych świętych orędzi, przed nią byli inni….i po niej będą jeszcze inni. Dla mnie o autentyczności tych orędzi świadczą fakty!!! A one są proste do odczytania, jeśli człowiek kieruję się sercem w analizowaniu ich…Dodam, że same orędzia wskazują nam jaką wrogowie tych orędzi przyjmą strategię w oczernianiu ich oraz jak my wraz z Jezusem będziemy musieli znosić te przykrości wynikające z fałszywych oszczerstw pod ich adresem.

   Oto przykłady:

   Krzyż jest waszym promem do Życia Wiecznego. Nigdy Krzyża się nie wypierajcie Wtorek, 15 kwietnia 2014, godz. 20.15

   (…) Moje wysiłki, aby przygotować świat poprzez Księgę Prawdy, będą zwalczane przez Moich wrogów, i to wszędzie. Jeszcze gorsze ataki nadejdą ze strony grup satanistycznych, z których wiele symuluje, że są chrześcijanami, aby móc wyładować swoją złość, udając, że niby bronią swojej wiary. W taki sposób szatan wykorzystuje tych, którzy są jego dobrowolnymi ofiarami, aby atakować Moje Dzieło. (…)Dlaczego te dusze tak Mnie nienawidzą? Odpowiedź brzmi: Ponieważ w ogóle nie odczuwają do Mnie miłości. Dla wielu z nich jest przerażające, że nienawiść, którą czują do Mnie w swoich sercach, nie może zostać usunięta. Są oni tak opętani przez złego ducha, że każdą pojedynczą minutę swojego dnia przeznaczają na to, aby Mnie przeklinać. (…)

   Ci, którzy sprzeciwiali się Mojemu Pierwszemu Przyjściu, odmówili przyjęcia Woli Bożej Piątek, 31.10.2014, 18:25

   (…) Mówię wam, że wasz upór zaślepia was na prawdę Bożego Objawienia, którego jesteście świadkami przez te Moje Święte Orędzia dla świata. Niewdzięczne dusze, brakuje wam wiedzy, która została dokładnie przekazana wam w Najświętszej Biblii. Niczego nie nauczyliście się z żadnej lekcji. Wasza pycha i wasze dążenie do samozadowolenia irytują Mnie. Wasze oczy nie potrafią widzieć, a wy, w rezultacie, będziecie na Mnie nieprzygotowani. Za każde wasze oszczerstwo rzucone na tych, którzy mówią Prawdę i którzy podtrzymują Moje Święte Słowo – mimo protestów z waszej strony – będziecie musieli stanąć przede Mną twarzą w twarz. Poproszę was wtedy o wytłumaczenie się ze swoich słów, swoich czynów i swoich działań przeciwko Mnie. Nigdy nie możecie powiedzieć, że jesteście za Mną, kiedy Mnie zwalczacie poprzez Moje Słowo dane wam z Miłosierdzia Boga, który nigdy nie ustaje w swoim Dążeniu do zbawiania waszych dusz.Kiedy otrzymaliście Dar prywatnych objawień, macie prawo rozeznawać. Ale nie macie władzy, by sądzić innych czy im szkodzić, nawet jeśli oni nie pochodzą ode Mnie. Ja, Jezus Chrystus, przekazałem wam, że człowiek nie ma prawa oceniać jakiejkolwiek duszy. Jeśli przeciwstawiacie się Mnie i to nawet wtedy, gdy żywicie urazę do fałszywych proroków, osądzę was i ukarzę, tak jak wy karzecie tych, których nienawidzicie. Nie wolno wam nienawidzić innej osoby w Moje Imię. Jeśli nienawidzicie kogoś, to robicie to w imię szatana. Zmyję waszą winę dopiero wtedy, gdy do Mnie przyjdziecie i poprosicie, abym odkupił was z tego grzechu. Ale wielu z was nigdy tego nie zrobi, ponieważ postawiliście się nade Mną i za to będziecie cierpieli.Niech żaden człowiek spośród was nie oświadcza, że inna dusza jest od złego ducha, bo szatan cieszy się z tych, którzy są winni popełnienia takiego błędu. Nikt z was nie jest na tyle wolny od grzechu, aby mógł dokonać takiego osądu..

   Wasza wiara zostanie wypróbowana jak nigdy dotąd Wtorek, 1 lipca 2014, godz. 20.20

   (…) Wasza wiara zostanie wypróbowana jak nigdy dotąd, wasza odwaga od czasu do czasu może was opuścić, wasza wytrwałość zostanie poddana próbie, a waszej akceptacji dla Prawdy zostanie rzucone wyzwanie. Będą się was czepiać, szydzić z was i drwić, a wszystko to zostanie wywołane nikczemnymi działaniami tych, których szatan wykorzystuje, aby zwalczać Mnie, Jezusa Chrystusa. Lecz nic nie zniszczy Kościoła — Moich prawdziwych wyznawców.(…)

   Przybliżył się czas, kiedy nastąpi Ostrzeżenie Poniedziałek, 21.05.2012, godz.20.15

   Moja droga, umiłowana córko, przybliżył się czas, kiedy nastąpi Ostrzeżenie.Wciąż jest tak wiele pracy do wykonania, aby przygotować dusze na Moje Miłosierdzie.Wzywam tych wszystkich, którzy Mnie kochają, aby modlili się mocno o globalne nawrócenie, którego pragnę. Tak wielu przybiegnie w Moje Ramiona i ukojenie wypełni ich dusze, ponieważ wiedzą, że to Ja, ich Ukochany Jezus, zapraszam ich. Tak wielu będzie zwalczać Prawdę, kiedy zostanie im przedstawiona. Dowód, który ujawnię, nie będzie wystarczający, aby zapalić pojedynczy płomień miłości w ich duszach. Zostały Mi one skradzione, ale mimo to nie chcą uwolnić się od ich porywacza, bestii, która pochłonęła ich dusze.Rozprzestrzeniaj Moje Słowo tak szybko, jak tylko potrafisz Moja córko. Ignorujcie drwiny, szyderstwa i wyszydzanie przez tych, którzy starają się was zatrzymać.Powstańcie i głoście Moje Najświętsze Słowo za wszelką cenę. Ci, którzy utrzymują, że mówią w Moim Imieniu i próbują was poniżać, krzyżują Mnie. Oni nie dręczą was, ale Mnie, ich Ukochanego Zbawiciela. Ludzka opinia nie jest ważna. Wszystko, co się liczy, to są te dusze, które pragnę ocalić.

   A co do Żydów, to oni nareszcie zaakceptują, że Prawdziwy Mesjasz przyszedł Sobota, 20.10.2012, 22.30

   (…) Tak wielu ludzi będzie zażarcie zwalczać Moje Powtórne Przyjście, nie wyłączając tych, którzy wierzą w jednego Prawdziwego Boga. Oni — tak jak miało to miejsce w przeszłości — nie przyjmą Słowa Bożego, objawionego im przez proroków.Wielu dobrych i pobożnych chrześcijan będzie nadal odrzucać Moje Słowo, aż do samego końca. Moje Słowo będzie kwestionowane i rozdarte na strzępy w szczególności przez Kościół Katolicki. Ale wiedzcie, że czas Mojego Powtórnego Przyjścia jest blisko.

   Pierwszym znakiem będzie to, że Ziemia będzie kręciła się szybciej. Drugi znak dotyczy słońca, które złowieszczo się powiększy, stanie się jaśniejsze i zacznie wirować Wtorek, 12 listopada 2013, godz. 20.30

   (…) Tak wielu ludzi będzie Mnie odrzucało aż do samego końca. Dwóch na trzech na Mnie napluje, zwalczając Moją Interwencję oraz wykrzykując przeciwko Mnie wszelkiego rodzaju plugastwa. W miarę jak ten Dzień będzie się coraz bardziej i bardziej przybliżał, wszyscy staną się naocznymi świadkami nienawiści skierowanej przeciwko Mnie. Nawet Ci, którzy w oczach świata zdają się czcić Boga, będą Mnie po cichu przeklinać.

   Cierpiąc w ten sposób, sprowadzacie Mi dusze — a ci, którzy sprowadzają Mi dusze, należą do Mnie Środa, 11 grudnia 2013, godz. 22.30

   Kiedy wy, Moi umiłowani wyznawcy, zaczniecie zauważać, że ludzie was publicznie ganią, niesprawiedliwie krytykują, zachowują się w stosunku do was z niezwykłą agresją i znęcają się nad wami, to musicie wiedzieć, że to szatan robi wszystko, co może, aby zasiać w waszych sercach wątpliwości, jeśli idzie o tę Misję. On i jego naśladowcy — w każdej sekundzie — zwalczają bowiem was wszystkich, którzy zostaliście pobłogosławieni Darem Ducha Świętego. Ani jeden z was, którzy walczycie, aby dopomóc Mi zbawić dusze, nie będzie pozostawiony w spokoju. Napotkacie wiele przeszkód — abyście odeszli od tej Misji i odrzucili Moje Słowo. Wiedzcie, że za każdym razem, kiedy to się będzie działo, będę otaczał was Moją Ochroną, i będziecie świadomi Mojej Obecności w waszym wnętrzu — gdyż to nie was oni zwalczają, ale Mnie.

   Przyjmujcie cierpienie w milczeniu — podczas kiedy będziecie dręczeni, w haniebny sposób poddawani okrucieństwom, kiedy w Moje Imię będziecie oczerniani, znieważani i wyśmiewani Piątek, 14 lutego 2014, godz. 22.00

   (…) Ja Jestem z wami, tak samo jak wtedy, kiedy chodziłem po Ziemi z Moimi umiłowanymi uczniami. Ja nie poszukuję tych, którzy są inteligentni, kompetentni czy zasłużeni dla społeczeństwa — choć ich zapraszam i obejmuję, tak jak wszystkie Boże dzieci. Ja nie szukam aprobaty uczonych ani tych wysokich rangą, ani przywódców waszych krajów czy kościołów. Ja nie ubiegam się o pieczęć aprobaty, której człowiek tak żarliwie pożąda. Natomiast poszukuję cichych, pokornych i tych, którzy troszczą się jedynie o dobro innych, wznosząc się poza swoje własne potrzeby. Są to dusze, które są pobłogosławione Moją Dłonią. Ich miłość do innych odzwierciedla Moją Własną Miłość. Akceptują oni cierpienie tak samo, jak i Ja; i to, że cierpią, nie ma dla nich większego znaczenia. Tacy ludzie stanowią kręgosłup chrześcijaństwa, a Duch Święty jest zakorzeniony w ich duszach, dla dobra wszystkich Bożych dzieci.

   Tak więc nie łudźmy się, że te ataki kiedyś wygasną, raczej traktujmy je jako drogę do naszego indywidualnego oczyszczenia oraz doskonalenia się.

  • Leszek said

   Do tego fragmentu wpisu Julii 3 z 30 Grudzień 2014 at 21:05:
   … księga prawdy wyjawiana przez Mary z Irlandii nie zawiera zapieczętowanych tajemnic … w przytoczonych fragmentach Biblii mamy tylko jedną osobę, która ma moc odpieczętować księgę Prawdy, to jest Jezus…
   Gwoli sprostowania.
   Przyznam, że od jakiegoś czas nie zaglądałem do Orędzi Ostrzeżenia, ale wczorajszego dnia, zaglądając do pewnego przedwojennego opracowania, podającego treść całej Apokalipsy św. Jana Apostoła, w miejscu, gdzie była mowa (w tym komentarzu) w rozdz. 6-ym o otwieraniu przez Baranka 7-iu pieczęci księgi (5,1) zapisanej wewnątrz (tj. to, co będzie w przyszłości) i na odwrocie/na zewnątrz (to, co już miało miejsce w przeszłości), miałem włożone wydrukowane Orędzie Pana Jezusa dane Marii od Miłosierdzia Bożego, nr 369, ze środy 7.03.2012r, w którym jest mowa i otwarciu pierwszej pieczęci tej księgi, a tą pieczęcią jest apostazja/odstępstwo od wiary w naszych czasach.
   Przytaczam więc istotne fragmenty tego Orędzia, w którym Pan Jezus utożsamia Księgę Apokalipsy z Księgą Prawdy:

   …Tylko Ja, Baranek Boży, mam prawo do przekazania prawdy, danej Mojemu uczniowi Janowi Ewangeliście, narzędzia prawdy dzisiejszemu światu.
   P i e r w s z ą p i e c z ę c i ą j e s t o d s t ę p s t w o, widoczne nie tylko wśród niewierzących, ale wśród tych, którzy twierdzą, że Mnie znają i tych, którzy publicznie głoszą swoją miłość do Mnie.
   Zbliża się czas, kiedy prawdziwa wiara będzie przekręcana, kiedy wam, Moje dzieci przedstawi się rozmytą doktrynę, która jest obrazą Mojego nauczania.
   Mówię wam dzieci, że gdy zobaczycie nowe fałszywe wierzenia i powstające doktryny religijne, będziecie wiedzieli, że nadszedł czas na odkrycie pierwszej pieczęci.
   Rozejrzyjcie się wokół i co widzicie? Religie, które oddają hołd nowym bogom, o których nigdy nie słyszano. Religie oparte na fantastyce naukowej stanowiące bezsens i pozbawione treści. Duchowe istoty, które nie są z tego świata, ale wiele osób uważa, że reprezentują one niebiańskie królestwo Mojego Ojca.
   Strzeżcie się teraz, gdyż żyjecie w świecie fantazji.
   Żadne z tych metafizycznych przekonań nie reprezentuje prawdy.
   Każde nauczanie, które uczy was stawiania siebie samego ponad wszystkim jest nauczaniem pochodzącym od szatana. …
   Jest tylko jeden Bóg, Ojciec, Syn i Duch Święty, w jednej Trójcy Świętej.
   Każdy inny bóg pochodzi od szatana, nie ważne jak atrakcyjną formę przybierze.
   Proszę nie traćcie życia wiecznego przez wierność tym wierzeniom, które honorują praktyki New Age, w tym Reiki, Joga, medytacja New Age, karty Tarota, jasnowidzenie, ponadzmysłowe czytanie, czczenie aniołów związane z wierzeniem na temat wstępujących mistrzów.
   Powoli, ale zdecydowanie te praktyki okultyzmu są przyjmowane nie tylko przez społeczeństwo, ale także przez Kościoły katolickie i chrześcijańskie.
   Te fałszywe doktryny religijne rozprzestrzeniają się tak szybko, że pochłaniają miliardy dzieci Bożych, które teraz znajdują w nich tak wiele fałszywego pocieszenia, że nie uznają istnienia jedynego prawdziwego Boga.

   Czy Pan Jezus opisuje inne pieczęcie w Orędziach poprzez MBM? Tego nie wiem, musiałbym dokładnie je wszystkie przejrzeć i wtedy… ale może ktoś z blogowiczów/blogowiczek coś więcej wie ntt. i mógłby sprostować tą część wypowiedzi Julii3.

  • Dana said

   A mi pomogło Echo Chrystusa Króla.

  • mirpap said

   Witajcie moi drodzy „Sekciarze” – bez obrazy tak uważam, jeszcze raz na długi czas tu zaglądam. Wklejam cyt. ze św. Jana od + Droga na Górę Karmel, tak ku myśleniu. Zwróćcie szczególną uwagę na ostatnie zdanie. DGK II, 22,3. 3. W odpowiedzi na to twierdzę, że główną przyczyną, dla której w Starym Zakonie tak prorokom jak i kapłanom dozwolone było zapytywać Boga oraz żądać objawień i znaków, było to, że wiara nie była jeszcze dobrze ugruntowana. Nie było jeszcze ustanowione prawo Ewangelii, dlatego też musieli ludzie zapytywać Boga i On im odpowiadał czy to przez słowa, widzenia, objawienia, czy też przez obrazy, podobieństwa i inne rodzaje znaków. Wszystko zaś, co Bóg wtedy mówił i działał, były to tajemnice naszej wiary i to wszystko, co się jej tyczy i do niej prowadzi. Ponieważ zaś prawdy wiary nie pochodzą od człowieka, ale z samych ust Bożych, którymi je też wypowiedział, dlatego wówczas było nieodzowne zapytywanie samych ust Bożych i dlatego Bóg sam upominał tych, którzy w sprawach swoich nie pytali ust Jego, żeby im odpowiedział, kierując w ten sposób ich sprawami według wiary, której jeszcze nie mieli, bo nie była jeszcze ugruntowana.

   Dzisiaj, w obecnym okresie łaski, kiedy wiara jest już utwierdzona w Jezusie Chrystusie i ogłoszone jest już prawo Ewangelii, nie ma potrzeby pytać Boga dawnym sposobem ani też nie potrzeba, by przemawiał jeszcze i odpowiadał, jak wówczas. Dał nam bowiem swego Syna, który jest jedynym Jego Słowem – bo nie posiada innego – i przez to jedno Słowo powiedział nam wszystko naraz. I nie ma już nic więcej do powiedzenia.

   • Gosia 3 said

    Im więcej takich wpisów i ataków na orędzia MBM tym bardziej się cieszę bo świadczy to o ich prawdziwości. O jak bardzo Szatan się wścieka, że tyle zwolenników od niego ucieka. A dlaczego niby teraz w dzisiejszym świecie gdzie taka apostazja Bóg nie miałby przemawiać przez proroków.?

    • krystynka said

     Gosiu nie chodzi mu o polemikę tylko o wojnę.Napapla ile wlezie,to komuś nerwy puszczą.Od zarania dziejów Bóg mówił do proroków i przez proroków,jakby czytał dokładnie Stary i Nowy Testament to by wiedział,ja mu tłumaczyć nie będę.Druga kwestia i zasadnicza jest taka,że tylko z łaski Bożej może czytać słowo Boże,bo to nie jest dla wszystkich,są rzeczy zakryte co dla niekórych ludzi,Po prostu Bóg stworzył naczynia do celów zaszczytnych i pospolitych,więc Mirpap daj sobie odpowiedz do jakich celów Bóg cię stworzył.

    • Gosia 3 said

     Krystynko! powiem Ci że nie warto na tych ludzi tracić czasu i może najlepiej byłoby ich tak po prostu ” olać ” i w ogóle nie reagować. Oni nie wchodzą tutaj by odnaleźć drogę do Zbawienia , oni po prostu sieją zamęt bo ten blog odbiera im dusze i jest to zwyczajny „ryk szatana”. I proponuję nie odpowiadajmy tylko piszmy pod spodem właśnie tak :” ryk szatana”.
     Ja już nie raz słyszałam jego wycie a szczególnie wtedy gdy komuś mówiłam o orędziach MBM.

   • krystynka said

    Chyba jeszcze nie wytrzeźwiałeś od północy Mirpap,że atakujesz blog i to kiedy ? właśnie 01.01.Blogowicze,proszę o potraktowanie kolegi jak syna szklarza i nie reagowanie na zaczepki,bo mu bardzo widac na tym zależy.Pomódlmy się za biedaczynę o jego nawrócenie.

   • Leszek said

    Mirpap!
    Dzisiaj, a żyjemy w Końcu Czasów prawdziwa wiara zanika, ale też często mylona jest z religijnością. Zazdrosna Miłość Jahwe Zastępów o nasze wieczne szczęście, że tak powiem „nie zasypia gruszek”, nie wzięła sobie urlopu w naszym czasie, walczy o nas i z nami o nasze/wielu zbawienie.
    Rozmyślaj nad tym słowami Pisma: „Jezus Chrystus pozostaje ten sam wczoraj i dzisiaj, ten sam także na wieki/jutro” (Hbr 13,8)

   • Dana said

    Pan Jezus cały czas przemawia do nas ,bo nas nigdy nie opuścił.
    Mirpap zapewne jest protestantem.

   • Dana said

    Cytat :Dzisiaj, w obecnym okresie łaski, kiedy wiara jest już utwierdzona w Jezusie Chrystusie i ogłoszone jest prawo Ewangelii, nie ma potrzeby pytać Boga dawnym sposobem, ani też by przemawiał jeszcze i odpowiadał jak wówczas. Dał On bowiem swego Syna, który jest jedynym Jego Słowem – bo nie posiada innego – i przez to jedno Słowo powiedział nam wszystko naraz. I nie ma już nic więcej do powiedzenia. Tytuł: Droga na górę Karmel św. Jan od Krzyża, kapłan.
    Jan od Krzyża, hiszp. San Juan de la Cruz, właśc. Juan de Yepes y Alvarez (ur. 24 czerwca 1542 w Fontiveros koło Ávila w Hiszpanii, zm. 14 grudnia 1591 w Úbeda) – hiszpański poeta, ważna postać kontrreformacji, mistyk, karmelita i prezbiter, święty Kościoła katolickiego, anglikańskiego, czczony przez Kościół Ewangelicko-Luterański w Ameryce, odnowiciel i doktor Kościoła.

    Prawdą jest ,że wiara w XVI była silniejsza niż w czasach obecnych.

    Czasy ostateczne: Sąd i zbawienie (KSIĘGA JOELA)

    1 I wyleję potem Ducha mego na wszelkie ciało,
    a synowie wasi i córki wasze prorokować będą,
    starcy wasi będą śnili,
    a młodzieńcy wasi będą mieli widzenia.
    2 Nawet na niewolników i niewolnice wyleję Ducha mego w owych dniach

    • mirpap said

     http://gloria.tv/media/CPe6CEUpuS9
     Z dnia wczorajszego -(Hbr 1,1-2)
     Wielokrotnie przemawiał niegdyś Bóg do ojców przez proroków, a w tych ostatecznych dniach przemówił do nas przez Syna.

    • Gosia 3 said

     Wybiórczo nie można cytować Pisma Świętego , już jedną Wybiorczą mamy. Cytat z Księgi Joela przytoczony przez Danę jednoznacznie odnosi się do czasów ostatecznych.

    • Leszek said

     Przemówił i cały czas przemawia, bowiem czasy ostateczne/mesjańskie trwają od chwili pojawienia się na ziemi Syna Bożego, Chrystusa Pana aż po koniec wieków/do Końca Czasów (Hbr 9,26; 1Kor 10,11).
     Przemawia i dzisiaj przez Syna! Jak, w jaki sposób? Z mocą poprzez Ducha Świętego (Dz 1,8 i 2,33; J14,26 i 16,13).

    • mirpap said

     Nie neguję „czasów ostatecznych” lecz wizje i wizjonerów czasów dzisiejszych.
     Radzę słuchać nauki Kościoła Katolickiego .
     Wjęcej nie gadam.

    • mirpap said

     Jeszcze jedno, człowiek powinien służyć samemu Bogu, a nie aniołom, biedni ci, którzy się od nich uzależniają.

    • Anka said

     +
     „Jeszcze jedno, człowiek powinien służyć samemu Bogu, a nie aniołom, biedni ci, którzy się od nich uzależniają.”

     To pewnie trudno będzie przyjąć Ci do wiadomości, że sam Bóg aniołami chce służyć ludziom: Psalm 91, 11 -12

     „11 bo swoim aniołom dał rozkaz o tobie,
     aby cię strzegli na wszystkich twych drogach.
     12 Na rękach będą cię nosili,
     abyś nie uraził swej stopy o kamień”

    • Leszek said

     Anko! wydaje mi się, że Mirpap chodziło raczej, o ten tekst z Listu do Kolosan św. Pawła Apostoła:
     „Niechaj nie odsądzają was od nagrody ci, którzy są zamiłowani w uniżaniu siebie/mają upodobanie w ‚upokarzaniu się’ i przesadnej czci aniołów, zgłębiając to, co ujrzał. Tacy, nadymają się bez słusznego powodu pychą, wypływającą z ich zmysłowego usposobienia/sposobu myślenia, a nie chcą trzymać się mocno Tego, który jest Głową” (Kol 2,18n; por. Hbr 1,5.13n)

    • Gosia 3 said

     Do Mirpap! o co Ci chodzi z Aniołami. Ja we wczorajszej odpowiedzi do Juli3 wyjaśniłam jakie czytam orędzia a mianowicie te do których zaprowadził mnie Jezus sprzed Najświętszego Sakramentu. Żadne z nich nie pochodzi od Anioła lecz od Jezusa , Maryi i samego Pana Boga. Dlaczego więc do mnie to kierujesz.

    • Gosia 3 said

     Do Mirpap! przeczytaj mój wpis z 22 min 05 na tym samym temacie głównym. Owszem Bóg posyła Aniołów w różnych celach ale ja czytam orędzia te co wymieniłam. Inne mnie nie interesują, po prostu je pomijam.

  • Wiesia said

   @Julia3

   Moja szczerze umiłowana córko, Moje Słowo jest wysłuchiwane przez miliony ludzi na całym świecie, gdyż przygotowuję wszystkie dzieci Boże do Mojego Miłosierdzia Bożego.
   Ci, którzy są pobłogosławieni Duchem Świętym, będą wiedzieli od razu po przeczytaniu Moich orędzi, że pochodzą one z Moich Boskich ust.
   Ci, którzy mówią, że Mnie znają, ale nie rozpoznali Mnie, nadal nie mogą się oprzeć czytaniu Mojego Słowa, choć walczą przeciw Mnie.

   Odrzucają Mnie, ale nadal przyciągają ich Moje orędzia.
   Czy nie zdają sobie sprawy, że to Duch Święty, który choć uśpiony w ich duszach, wciąż przyciąga ich do Mnie?
   Mówię im to. Nadszedł czas, by wkrótce wasze pretensje zostały wam przedstawione podczas
   Ostrzeżenia.

   Wasza nienawiść do Mojego Słowa zostanie wam ujawniona i wtedy poznacie Prawdę.
   Kiedy tak zacznie się dziać, wówczas musicie połączyć się z waszymi braćmi i siostrami i walczyć o prawo do obrony Mojego Kościoła na ziemi.
   Niebo zostanie rozdarte, jak gdyby dach się otworzył i ukaże się ogień i płomienie Mojego Bożego Miłosierdzia.
   Ziemia zostanie wstrząśnięta z taką siłą, że nikt nie ucieknie przed Moimi Oczyma, Moim Duchem ani Moim Darem.
   Wielu będzie się trząść ze strachu, gdyż wielu ludzi dopiero teraz po raz pierwszy uświadomi sobie, że posiadają dusze.
   Dowiedzą się, że miłość do swoich ciał poprzez dogadzanie wszystkim swoim zmysłom, nie ma sensu.
   Zobaczą każdą część duszy, ale nie własnymi oczami. Będą patrzeć na swoje dusze Moimi Oczami.
   Będą czuć się źle i będą odczuwać mdłości jakie Ja mam, gdy widzę brzydotę ich nędznych wykroczeń.
   Będą widzieć jak podłe było ich zachowanie wobec innych i zło, które wyrządzali bliźnim, swoim braciom i siostrom.
   Wtedy ujrzą swoją miłość do siebie samych, próżność i miłość fałszywych bożków i dowiedzą się, jak Mnie to rani.
   Ci, których grzechy są tak bardzo mroczne, będą czuli się źle, odczują ból i nie będą w stanie znieść koszmaru, jaki będą musieli oglądać. Będą potrzebowali ogromnej siły do wytrzymania oczyszczenia niezbędnego, by przetrwać i pójść drogą Prawdy.
   Ważne jest, aby zrozumieć, że Ostrzeżenie jest właśnie po to. Przybywam ostrzec Boże dzieci, że ich grzechy mogą być i będą odpuszczone.
   Przychodzę, aby pokazać im jaki będzie Dzień Sądu. Oznacza to, że ci, którzy na tym etapie poproszą o odkupienie, zostaną zbawieni.
   Ci, którzy nadal będą Mnie odrzucać, będą mieli czas na nawrócenia, ale nie za dużo. Jeśli nadal będą odtrącać Moją Rękę Miłosierdzia, wtedy będę musiał się wycofać.
   Wówczas dokonam podziału, sprawiedliwych na jedną stronę, a niesprawiedliwych na drugą. Zatem będzie jeszcze jedna szansa na szukanie odkupienia, a ci, którzy odrzucą Moją Rękę Miłości i Miłosierdzia, zostaną wrzuceni do Piekła.
   To proroctwo jest przepowiedziane od początku.
   Miejcie na uwadze Ostrzeżenie i zbawcie wasze dusze, dopóki możecie.
   Wasz Jezus

 6. Dawid1991 said

  UWAGA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!MAMY DRUGI CZERNOBYL!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  http://rt.com/news/218807-ukraine-nuclear-plant-leak/

 7. Radosław said

  „Ja świadczę każdemu, kto słucha słów proroctwa tej księgi (Prawdy): jeśliby ktoś do nich cokolwiek dołożył,
  Bóg mu dołoży plag zapisanych w tej księdze (Prawdy).
  A jeśliby ktoś odjął co ze słów księgi (Prawdy) tego proroctwa,
  to Bóg odejmie jego udział w drzewie życia i w Mieście Świętym –
  które są opisane w tej księdze ( Prawdy).”

  Chodzi o księgę Apokalipsy, aby nie dokonywać w niej manipulacji. Św. Jan mówi o swoim proroctwie a nie o księdze prawdy (orędziach MBM).

  • Dzieckonmp said

   No te wersety z Apokalipsy tak można potraktować. Choć niekoniecznie bo wcześniej jest mowa o jakby przyszłej księdze

   • Atanazy said

    Pismo Święte można interpretować wielorako, nie popadając w sprzeczności, ponieważ treści są w nim poukrywane. Nie wszystko jest dostępne „od ręki”, czasem trzeba dłuższej medytacji i łaski Ducha Świętego. Wiele zależy też od powiomu duchowego osoby, która czyta Słowo.

    Myślę, że bez większego ryzyka można przyjąć, że przekleństwo spada na każdego, który manipuluje przy Słowie Bożym po to, aby zmienić jego znaczenie i tak uczyć ludzi. Jest to ciężki grzech przeciw Bogu, który przemawia, ale też przeciw ludziom, gdyż sprowadza się dusze na manowce.

    Jeżeli przyjmiemy ten tok rozumowania, to manipulowanie przy Księdze Prawdy także jest surowo wzbronione.

    Można spekulować, czy i jaką winę zaciągają ludzie, którzy cenzurują pisma św. Faustyny albo M. Valtorty. Wszak wiadomo nie od dziś, że krąży wiele wydań, z których pousuwano pewne fragmenty. W tekstach mistyków przeplata się Słowo Boże z ludzkim słowem. Wielka odpowiedzialność spada na człowieka, który decyduje się na selekcję materiału, który już wcześniej został oceniony, że ma Boską inspirację.

 8. Józef Piotr said

  W świetle ostatnich tematow i bardzo czestego używania nazwy Izraela jako tego „wybranego narodu” i kojarzenia z nim czasów przeszłych i przyszlych z reguły „anielskich” proszę o zastanowienie Kto i co to jest wzmiankowany Izrael w czasie przeszłym , terazniejszym i przyszłym i ile tego biblijnego Izraela pozostalo do dzisiaj . Od kiedy to w dziejach tego świata istnieje pojęcie izrael.
  Baczyć trzeba aby przez pomylke , nieznajomość histori bądż poprzez zaczerpnięcie informacji ze żródel opracowanych przez kłamcow rożnej masci nie popaść w skrajność i czcic tych co to uważają się za żydów a nimi nie są i w dodatku maja szatana za ojca,
  A sa też zbrodniarzami nad zbrodniarze.
  Trzeba też wracać do naszej slowiańskiej i Polskiej historii.
  Przepraszam , jesli kogoś uraziłem.

  • Andrzej said

   W Piśmie Świętym jest wszystko napisane, nie ma lepszego źródła.
   Bóg dał słowo Abrahamowi, a słowo Boga jest stałe, mimo że synowie Abrahama pobłądzili, to Bóg dotrzyma swego słowa i sprowadzi ich do domu. Tak się stanie.
   Ja jako Słowianin nie czuję się gorszy, bo Jezus zechciał i za mnie umrzeć. I jakoś nie przeszkadza mi że będę za synami Abrahama oglądał chwałę Boga Ojca, mogę być nawet ostatni, byle tylko przecisnąć się przez ciasną bramę prowadzącą do nieba.

   • Józef Piotr said

    Tylko musisz Andrzeju umieć rozpoznać którzy to są ci SYNOWIE Abrahama a wiedzac że już przed niemalże wszystkimi wiekami byli tacy z obcych (i wrogich) Abrahamowi plemion przyswajali sobie abrahamową tozsamość dajac sie obrzezać co bylo wbrew prawu ustanowionym dla potomków Abrahama,. Jakimś przykładem przy końcu I -go tysiąclecia było przyjęcie Judaizmu przez Kagana Chazarów i zbiorowego obrzezania 4000 dygnitarzy tego ludua póżniej reszty.
    Biorąc pod uwagę najnowsze badania genetyczne ludności swiata uzyskano potwierdzenie tego że potomków Abrahama jest strasznie niewielu (przysłowiowe szukanie ze świecą) a ludność dzisiejszego Izraela to przedewszystkim krew Chazrska.

    Dla rozrywki:
    http://wolna-polska.pl/wiadomosci/od-kaina-chazarii-2014-12
    http://www.christiania.pl/forum/436-ukraina-nowym-izraelem

  • Dana said

   Walka Jakuba z aniołem (Księga Rodzaju 32) .Powiedział: „Odtąd nie będziesz się zwał Jakub, lecz Izrael, bo walczyłeś z Bogiem i z ludźmi, i zwyciężyłeś”.

   25 Gdy zaś wrócił i został sam jeden, ktoś zmagał się z nim aż do wschodu jutrzenki, 26 a widząc, że nie może go pokonać, dotknął jego stawu biodrowego i wywichnął Jakubowi ten staw podczas zmagania się z nim. 27 A wreszcie rzekł: „Puść mnie, bo już wschodzi zorza!” Jakub odpowiedział: „Nie puszczę cię, dopóki mi nie pobłogosławisz!” 28 Wtedy [tamten] go zapytał: „Jakie masz imię?” On zaś rzekł: „Jakub”. 29 Powiedział: „Odtąd nie będziesz się zwał Jakub, lecz Izrael, bo walczyłeś z Bogiem i z ludźmi, i zwyciężyłeś”. 30 Potem Jakub rzekł: „Powiedz mi, proszę, jakie jest Twe imię?” Ale on odpowiedział: „Czemu pytasz mnie o imię?” – i pobłogosławił go na owym miejscu.
   31 Jakub dał temu miejscu nazwę Penuel, mówiąc: „Mimo że widziałem Boga twarzą w twarz, jednak ocaliłem me życie”. 32 Słońce już wschodziło, gdy Jakub przechodził przez Penuel, utykając na nogę.
   33 Dlatego Izraelici nie jadają po dzień dzisiejszy ścięgna, które jest w stawie biodrowym, gdyż Jakub został porażony w staw biodrowy, w to właśnie ścięgno.

   • Dana said

    Pochodzenie i znaczenie imienia Jakub
    Jest to imię męskie. Wywodzi się od hebrajskiego Jaaqob, które można tłumaczyć dwojako: „zesłany by karać nas za nasze grzechy” lub też „ten, którego Bóg ochrania”. Imię to bywa także łączone z arabskim słowem „jakub” – władca.

 9. Dawid1991 said

  Czeka nas skuteczny demontaż państwa. Od stycznia 2016 roku zmiana ustawy „Prawo wodne”. Będą nowe opłaty za usługi wodne, nowe obciążenia dla firm i obywateli. Rząd nie chce już zarządzać gospodarką wodną. Jeżeli się zdecydowanie nie sprzeciwimy zmianie ustawy, to straty spowodowane złą reformą odrabiać będziemy długo. Rada Ministrów zafundowała obywatelom prezent na Święta Bożego Narodzenia! Pod osłoną dni wolnych wprowadzono drakońskie zmiany w organizacji naszego państwa! Likwiduje się kolejne, niezbędne do funkcjonowania, organy. Tym razem likwiduje się strukturę zarządzania gospodarką wodną.

  http://pressmix.eu/index.php/2014/12/30/rzad-kopacz-pod-oslona-dni-wolnych-wprowadza-ustawe-likwidacyjna/

 10. Dawid1991 said

  Czy księżyc jest hologramem ?
  Zostało to zarejestrowane przez niezależnego badacza, który amatorsko zajmuje się obserwacją gwiazd i księżyca. Niezwykłe „fale” rozchodzące się po powierzchni księżyca – jakby ‚hologramowe’, zarejestrował to już kilka razy. Zostało to potwierdzone przez innych badaczy-amatorów z innych części świata. Fala ta ma widoczne „zagięcie”, co sugeruje, że nie jest to błąd technologiczny i nie zostało to sztucznie ‚nałożone’ na obraz, ale związane jest z kulistą powierzchnią globu księżyca. Autor nakłada różnego rodzaju filtry na obraz, aby lepiej zanalizować to zjawisko – przez co daje się zaobserwować inne ciekawe detale. Każdą ‚falę’ poprzedza inna dziwna ‚pulsacja’. Wydaje się, że ci ludzie rzeczywiście uchwycili coś niezwykłego przy pomocy swych teleskopów.
  http://prawdaxlxpl.wordpress.com/2014/12/27/czy-ksiezyc-jest-hologramem/

  • Dana said

   Może dlatego nie ma lotów na księżyc ,bo ziemia nie ma już księżyca pewnie się oderwał i poleciał w przestrzeń kosmiczną,

 11. Dawid1991 said

  Ktoś na facebooku dał ciekawy wpis na temat rodziny Komorowskich:

  Po smierci Stalina wielu zydowskich zbrodniarzy w tym rodzina zony prezydenta Komorowskiego poprosila o zmiane nazwiska.

  Od tego czasu rodowód jest coraz bardziej wybielany.

  Ojciec pierwszej damy, Jan Dziadzia, po ukończeniu służby wojskowej w 1946 został członkiem Polskiej Partii Robotniczej. W 1948 ubiegał się o posadę w Ministerstwie Bezpieczeństwa Publicznego, którą otrzymał. Złożył ślubowanie w IV Departamencie Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, w obecności Józefa Kratki, byłego członka KPP.

  Matka Anny Komorowskiej, Hana Rojer, straciła rodziców w czasie wojny. Mimo zmiany tożsamość na Józefa Deptuła, wywieziono ją do Niemiec. Wyzwoliła ją armia amerykańska. Po powrocie do Polski załatwiła sobie pracę w nadzorowanym przez NKWD Urzędzie Bezpieczeństwa Publicznego.

  Osip Szczynukowicz dziadek Komorowskiego to rezun oddelegowany przez Sowiecki Rewolucyjny Komintern do dywersji na terenach pozaborowych, odebranych Rosji Traktatem Wersalskim. W czasie wojny polsko-bolszewickiej, był czekistą w armii Tuchaczewskiego i po sromotnym laniu w bitwie nad Niemnem w 1920r. dostał się do polskiej niewoli. Zachowała się jego kartoteka jeńca wojennego. W październiku 1920 dziadkowi Komorowskiego udało się zbiec i schronił się na Litwie w Kowaliszkach u polskiej szlachty o nazwisku Komorowscy.

  Właściciele majątku zginęli z rąk Rosjan /znamienne/, a Szczynukowicz przywłaszczył sobie ich nazwisko. Tam w roku 1925 narodził się Zygmunt Leon Komorowski, ojciec Bronisława Marii. Po wyparciu Niemców z Litwy przez Armię Czerwona pod koniec roku 1944 Zygmunt Leon Komorowski wstępuje do wojska polskiego do armii Berlinga. Służy w 12 Kołobrzeskim Pułku Piechoty i błyskawicznie awansuje na stopień oficerski.

  • Józef Piotr said

   I dobrze Dawidzie , że to przypominasz i to w sposób uporządkowany, gdyż niewielu z tego zdaje sobie sprawę.
   Tą informację należy powtarzać i rozpowszechniać aby dotarlo do jak największej liczby Polaków.
   Ile to już lat ten personel jest na wyżynach wladztwa nad Polską i co nikt nie wiedział ?
   Ta jego działalność w niby opozycji i aktywność w środowiskach Kościelnych i katolickich tak dalece posunięta że aż u podnóżka różnych biskupów i duchowieństwa , w organizacjach katolickich
   Co ? Biskupi nie wiedzieli ?
   Co ? „elyty” „solidarności” też nie wiedziały ?
   Prof Szeremietew uchodzacy za wielkiego patriotę i będący w swoim czasie zastępcą Bronka Komorowskiego też nie wiedział ?
   Kaczyńscy : Jaroslaw i Ś.P Lech też nie wiedzieli ? szczegolnie wtedy gdy szła walka w wyborach na najwyższy urzad ?
   A pozytywne rekomendacje niemalże połowy dzialaczy ruchu „solidarności” i organizacji Katolickich dotknęła wowczas „pomroczność jasna „? Tak samo to dotyczy zagadnienia że niby nie wiedzieli do czego zmierza okupant po 1981 roku

 12. Dawid1991 said

  http://interesariusz.neon24.pl/post/117098,wojna-domowa-na-ukrainie-29-12-2014r

  @szuwarek14 17:57:05
  Morski Port w Gdańsku idzie na sprzedaż!!! POjawiła się tajemnicza spółka z Malty.
  Wojna domowa na Ukrainie 29.12.2014r – Quo vadis
  Kula Lis 62 29.12.2014 18:16:16

  @szuwarek14 18:25:35
  Niestety niewiele wiadomo o oferencie Mariner Capital Ltd z siedzibą w Malcie, mającym od końca października br. wyłączność w negocjacjach na kupno PGE. Z dostępnych informacji wynika, że to spółka rodzinna, która jest operatorem portów w Rydze, Wenecji i Albanii.
  Wojna domowa na Ukrainie 29.12.2014r – Quo vadis
  Kula Lis 62 29.12.2014 19:06:01

  @szuwarek14 18:25:35
  http://www.mariner.com.mt/
  Wojna domowa na Ukrainie 29.12.2014r – Quo vadis
  Kula Lis 62 29.12.2014 19:08:24

  @trojanka 17:49:01
  Pudliszki są Johna Kerr`ego, jak były polskie to były nierentowne ale to nie koniec teraz Polscy będą dofinansowywać biznesy Kerry`ego-Heinza. Tak się kręci wolny rynek. A Czesi, Węgrzy, Białorusini dofinansowali swoje zakłady i nie „prywatyzowali” wszystkiego dla Amerykanów.
  „Heinz zainwestuje więcej w ketchup Pudliszki?
  In­for­ma­cja o tym, że Heinz za­in­we­stu­je w roz­bu­do­wę swo­jej fa­bry­ki, pro­du­ku­ją­cej ket­chup Pu­dlisz­ki, roz­wia­ła po­gło­ski o wy­co­fa­niu się grupy z Pol­ski. Spół­ka chce otrzy­mać na ten cel pie­nią­dze od rządu – nie­mal 200 mln zł – do­wie­dział się „Puls Biz­ne­su”…”
  nadużycie link skomentuj
  szuwarek14 29.12.2014 17:57:05

  • Józef Piotr said

   A hutę Częstochowa i Stocznę Gdańską przecież już dawno temu ODDALI Igorowi Kołomyjskiemu nazywanego ” najbogatszym oligarchą ukraińskim” a rzeczywistości obywatelem Izraela rownież z tym tylko że w czasie tego „szachr macher” nie pisneli ani slowa o tym KTO TO?
   A teraz wyszło że jest jednym z najważniejszych sponsorow MAJDANU a Rosja dokumentuje jego zbrodnie we wschodniej ukrainie oraz sciga go listem gończym jako zbrodniarza ludobojcę za zbrodnię w Odessie – setka ludzi cywilnych spalonych ogniem

 13. Dawid1991 said

  Rothschildowie wprowadzają Globalny Komunizm przy użyciu Międzynarodowego Funduszu Walutowego i ONZ

  Rothschildowie zorganizowali konferencje, której celem jest zastąpienie korporacyjnego kapitalizmu nowym „kapitalizmem globalnym” opierającym się na uwłaszczeniu majątku prywatnego oraz jego redystrybucji poprzez tworzony w tym celu program Inclusive Capitalism.

  Program ma na celu zniwelowanie dysproporcji w dochodach oraz ochronę dóbr naturalnych naszej planety. Konferencja zgromadziła kapitał inwestycyjny o wartości 30 bilionów dolarów co odpowiada jednej trzeciej światowych aktywów, wśród prelegentów znaleźli się: Książę Karol, Bill Clinton oraz prezes Międzynarodowego Funduszu Walutowego Christine Lagarde!

  Program Zrównoważonego Rozwoju ONZ – Agenda 21

  Lynn de Rothschild żona lorda Evelyna de Rothschild oraz jej poplecznicy krytykują własny bankowo-korporacyjny kapitalizm i popierają program zrównoważonego rozwoju, ratyfikowany przez kraje członkowskie ONZ na początku lat 90-tych. Projekt opracowany w 1992 roku przez ONZ nosi nazwę Agenda 21, polska wersja ukazała się w roku 1993 w opracowaniu „Dokumenty końcowe Konferencji Narodów Zjednoczonych Środowisko i Rozwój„. Projekt ONZ pod pretekstem globalnej współpracy na rzecz ochrony planety i jej mieszkańców buduje struktury rządu światowego.
  Adres strony sejmu RP odnoszący się do wdrażania protokołów zawartych w Agenda 21

  http://bs.sejm.gov.pl/F?func=findb&request=000004496&find_code=SYS&local_base=BIS01

  http://wolna-polska.pl/wiadomosci/rothschildowie-wprowadzaja-globalny-komunizm-przy-uzyciu-miedzynarodowego-funduszu-walutowego-i-onz-2014-12

 14. Dawid1991 said

  z sieci:
  POLACY PRZECZYTAJCIE TO – A WYJDZIECIE NA ULICE !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! To dotyczy 90 proc. Polaków, którzy będą teraz przechodzić na emeryturę. Sitwa Tuska wprowadziła w 2009 zasady emerytur kapitałowych w ZUS, nie będę się rozpisywał o szczegółach podam przykłady TO PRAWO JUŻ OBOWIĄZUJE. Przy wynagrodzeniu 2 tys. zł przez 35 lat pracy, bez żadnego zwolnienia, urlopu wychowawczego czy okresu bezrobocia, zgromadzone składki nie wystarczą na najniższą emeryturę, która wynosi obecnie 831 zł brutto – wynika z wyliczeń poseł Józefy Hrynkiewicz. Jackowi D., rocznik 1954, właścicielowi warsztatu samochodowego w okolicach Warszawy. Pan Jacek ma przed sobą jeszcze ponad 5 lat pracy. Przez 40 lat miał opłacane składki emerytalne: w latach PRL płacił je zakład komunikacji miejskiej, w którym był kierowcą, w latach 90., gdy miał dobrze prosperującą firmę handlową, płacił składkę ryczałtową jak większość drobnych przedsiębiorców. Kilka lat temu wyliczono mu, że będzie miał ok. 2,2 tys. zł emerytury. Niestety, wkrótce potem zmieniono zasady ustalania świadczenia. Według nowych pan Krzysztof może liczyć najwyżej na połowę tej kwoty. WYBORCZA.BIZ
  Pani Ania sprząta i zarabia ok. 1850 zł, czyli połowę średniej krajowej. Pracuje 25 lat i idzie na emeryturę w wieku 65 lat (kobiety do 67 lat będą musiały pracować dopiero od 2040 r.). Według starych zasad otrzymałaby ok. 1470, według nowych – 510 zł emerytury. A więc prawie trzy razy mniej! Szacuje się, że jeżeli 67-latka/latek przez 25 lat nie zarabiał 2,6 tys. zł brutto, to nie wypracuje sobie emerytury minimalnej (obliczenia podajemy bez uwzględnienia inflacji i wzrostu PKB, na dzisiejsze pieniądze). Źródło WYBORCZA Pan Krzysztof, murarz z Katowic, zarabiający 2000 zł brutto i pracujący 25 lat, powinien dostawać 600 zł emerytury. Ale dostanie 844 zł, bo państwo dopłaci mu do minimalnej. Gdyby pan Krzysztof przy tych samych zarobkach chciał pracować o dziesięć lat dłużej, czyli 35 lat, to i tak nie wypracuje sobie emerytury minimalnej (wyjdzie mu 830 zł) i znów będzie musiało mu dołożyć do emerytury państwo. Niezależnie, czy będzie pracował 25 czy 35 lat, i tak będzie dostawał emeryturę minimalną. JESTEŚCIE NIEWOLNIKAMI TUSKA I KOPACZ

  • Dana said

   Jesteśmy niewolnikami niskich zarobków.

   • Józef Piotr said

    DANA !!!
    Ależ skąd ? Traktujesz objawy a wydawałoby sie że nie znasz przyczyn !!
    Jesteśmy niewolnikami tych co to chodują antychrysta i zdążają do wszechwladzy nad światem !!
    A slowian już przeznaczyli na unicestwienie

    • Dana said

     Płaca minimalna od 40 lat jest na tym samym poziomie w Polsce.Czyli to są dawne czasy.

 15. Dawid1991 said

  Polski Kościół zmienia retorykę? “Chcemy być blisko osób żyjących w sposób sprzeczny z Bożym zamysłem”

  http://natemat.pl/128477,polski-kosciol-zmienia-retoryke-chcemy-byc-blisko-osob-zyjacych-w-sposob-sprzeczny-z-bozym-zamyslem

  Teraz będa przytulać wszystkich rozwodników, gejów, lesbijki, a pewnie niedługo pedofili, zoofili, nekrofili, kanialie i morderców. Postępowi sie robią. Zawsze na FALI grzechu.

  • Dana said

   Głosić z radością Ewangelię o rodzinie .
   Niedziela, 28 grudnia 2014
   List Pasterski Episkopatu Polski na Niedzielę Świętej Rodziny 28 grudnia 2014 r.

   1.Umiłowani w Chrystusie Panu, Siostry i Bracia! Trwamy w atmosferze radosnego zachwytu nad miłością Boga do człowieka. Oto Bóg wcielony, Jezus Chrystus, wybrał ludzką rodzinę, aby przyjść do każdego człowieka i nauczyć go miłować. Skoro Chrystus nie bał się miłości, co więcej, w pełni objawił człowiekowi prawdę o Bogu, który jest miłością, to i my, ludzie wierzący, chcemy w tę Niedzielę Świętej Rodziny odkrywać prawdę o Miłości. W Liście do Rodzin św. Jan Paweł II pisał: „Syn Jednorodzony, współistotny Ojcu, »Bóg z Boga i Światłość ze Światłości«, wszedł w dzieje ludzi przez rodzinę: »przez wcielenie swoje zjednoczył się jakoś z każdym człowiekiem. Ludzkimi rękami pracował, (…) ludzkim sercem kochał, urodzony z Maryi Dziewicy, stał się prawdziwie jednym z nas, we wszystkim do nas podobny oprócz grzechu«” (Gaudium et spes, 22). Tak, Bóg naprawdę zamieszkał pośród nas, w naszych rodzinach. 1. Rodzina – miejsce kształtowania się człowieczeństwa Dzięki Bożej Opatrzności przeżywaliśmy w tym roku w dniach 5-19 października III Nadzwyczajny Synod Biskupów, podczas którego ojcowie synodalni, zjednoczeni z Ojcem Świętym, przypomnieli, że Ewangelia o rodzinie stanowi istotne przesłanie Kościoła. Jego nieprzerwane nauczanie przypomina, że rodzina jest miejscem poznawania wiary, dzielenia się sobą i budowania najtrwalszych relacji. Rodzina, która bierze swój początek w sakramencie małżeństwa, jest ciągle dla wielu młodych największym pragnieniem życia. Bóg pragnie szczęścia człowieka i dlatego chce, aby małżonkowie obdarowali się sobą i przyjęli siebie wzajemnie w rodzinie, aby nowe życie, owoc miłości małżeńskiej, poczynało się w środowisku najbardziej mu przyjaznym. Ojcowie synodalni zwracają uwagę, że proces wychowania człowieka nie odbywa się samoistnie. Potrzeba dojrzałych w wierze rodziców, potrzeba świadectwa małżonków i całych rodzin, aby Ewangelia o rodzinie była przekazywana z radością i miłością wszystkim, zwłaszcza tym, których dotknął kryzys wiary, którzy znajdują się w trudnej sytuacji życiowej. Wiele rodzin boryka się dzisiaj z problemami niewiary swoich dzieci, zauważamy z niepokojem wzrost rozwodów i związków nieformalnych. Z tym większym przekonaniem trzeba głosić Ewangelię o rodzinie, daną wszystkim przez Boga Ojca w osobie Jezusa Chrystusa. Ta Ewangelia, jak podkreślił Ojciec Święty Franciszek, jest zdolna udzielić odpowiedzi na najbardziej nawet zawiłe pytania człowieka. Miłość nie umarła. Miłość objawia się przez żywe i radosne świadectwo wielu rodzin, które w ciszy, jak Rodzina z Nazaretu, dzień po dniu żyją miłością i przebaczeniem. Jak usłyszeliśmy w Ewangelii, Józef i Maryja jako pierwsi odkrywali przed Jezusem prawdę o Bożej miłości. Wypełnili wszystkie wymagania Prawa, dając tym samym początek procesowi wychowawczemu małego Jezusa, a przez to wyrazili swoją wiarę. Dzięki ich staraniom i łasce, płynącej od Boga Ojca, Jezus rósł, rozwijał się i napełniał się mądrością (Łk 2,39-40). Jakże dziś potrzeba takich świadomych i umiejących odczytywać znaki czasów rodziców, aby nie zniszczyć niewinności dziecka, aby nie zakłócić jego naturalnego procesu dojrzewania i odkrywania siebie także na poziomie seksualnym. Konieczne jest więc wytworzenie w rodzinie atmosfery bliskości i wzajemnego zaufania. Ta atmosfera rodzi się tylko wtedy, kiedy rodzice silni łaską sakramentu małżeństwa, wsparci miłością, są darem dla siebie wzajemnie i dla dzieci.

   2. Radość bycia ze sobą i dla siebie W dokumencie podsumowującym III Nadzwyczajny Synod Biskupów zauważono z wielkim niepokojem powiększającą się strefę samotności i wyobcowania. Doświadczają jej dzieci i młodzież, osoby starsze i schorowane, a nawet małżonkowie w relacji do siebie nawzajem. Jak stwierdzili ojcowie synodalni, bardzo często jest ona konsekwencją odrzucenia Boga oraz kruchych relacji w rodzinie. Receptą na radość życia jest tylko powrót do Boga, który będąc Miłością, pozwala człowiekowi w pełni uczestniczyć w miłości. W pochylonych nad małym Jezusem Maryi i Józefie odkrywamy tajemnicę miłości rodzinnej – mieć czas na to, aby się zatrzymać, pobyć ze sobą, porozmawiać, szukać miejsc i sytuacji, które pozwolą na budowanie trwałych więzi. Nie mogą być one oparte na wykorzystywaniu innych do własnych celów, ale mają być owocem pogłębionej miłości opartej na darze z siebie. Święta Rodzina, jak wiemy z opisów biblijnych, nie posiadała wiele majątku. Jednak zawsze, kiedy spoglądamy na żłóbek, odkrywamy radość Rodziców, którzy z zachwytem wpatrują się w Boże Dziecię i choć doskwiera im chłód, to cieszą się sobą, cieszą się miłością, cieszą się obecnością Boga wśród nich. Każda rodzina ma w sobie coś z tej Rodziny Nazaretańskiej. Każda rodzina potrzebuje pielęgnować w sobie ten zachwyt nad miłością. Tam, gdzie jest miłość, samotność nie istnieje. Z radością obserwujemy, jak wiele rodzin stara się tak żyć, jak wiele przyjmuje z wielką otwartością nowe dziecko do swojej rodziny. Cieszy coraz większa świadomość rodziców, którzy przygotowują swoje dzieci do podejmowania odpowiedzialnych decyzji.

   3. Rodzina środowiskiem ewangelizacji Dostrzegamy trud wielu małżeństw i rodzin, które pogłębiają swoją wiarę, wychowują dzieci w wierze katolickiej, i pragniemy im podziękować za to świadectwo. Jesteśmy przekonani, że miłość umocniona łaską sakramentu małżeństwa daje siłę, aby każdy z członków rodziny czuł się potrzebny, akceptowany i kochany. Bóg nie chce, abyśmy się w rodzinach tolerowali, lecz zaprasza do miłości, która zmienia styl życia i sposób patrzenia na świat. Już w Starym Testamencie autor natchniony, jak słyszeliśmy w pierwszym czytaniu, zwrócił uwagę na to, że kto czci ojca, zyskuje odpuszczenie grzechów, jego modlitwa będzie wysłuchana, radość mieć będzie z dzieci, a kto czci matkę, jakby skarby gromadził (por. Syr 3,3-6). Wzajemny szacunek, troska o wszystkich członków rodziny, pielęgnowanie więzi między pokoleniami owocuje zawsze Bożym błogosławieństwem. Rodzina tylko wtedy doświadcza szczęścia, kiedy wszyscy mają w niej czas dla wszystkich. Taka szczęśliwa rodzina ma obowiązek dzielić się radością i dawać świadectwo, że Ewangelia jest możliwa do zrealizowania. To codzienne głoszenie Chrystusa przez poświęcenie, rezygnację z własnych planów, radość z sukcesów członków rodziny jest bardzo potrzebne i stanowi najlepszą szkołę wspólnego dobra. Wzajemna miłość małżonków jest najbardziej wymownym potwierdzeniem obecności Boga wśród nas. Ona pozwala dzieciom dorastać do autentycznego zaangażowania się i wzięcia odpowiedzialności wobec Boga i Kościoła za drugiego człowieka.

   4. Troska Kościoła – „być blisko” Dziś, w Niedzielę Świętej Rodziny, chcemy zachwycić się miłością Rodziny z Nazaretu i uczyć się od Jezusa, Maryi i Józefa szacunku oraz odpowiedzialności za tych, których Bóg nam powierzył. Miłość bowiem nieodłącznie związana jest z odpowiedzialnością i troską o dobro drugiego. Świadczy o tym postawa św. Józefa szukającego schronienia dla Maryi, która wkrótce miała urodzić. Odpowiedzialność z kolei domaga się wysiłku oraz stawiania ukochanej osoby ponad swoje wygody czy przyzwyczajenia. Musi ona być budowana na prawdzie o człowieku, który został stworzony jako mężczyzna i kobieta na obraz i podobieństwo Boga. Ojcowie synodalni podkreślili, że Kościół wezwany jest do podjęcia takiej odpowiedzialności wobec wszystkich swoich dzieci. Stanowczo przypomina Boże prawo, a jednocześnie z miłosierdziem chce być blisko braci i sióstr, którzy – nieraz nie ze swojej winy – znaleźli się w sytuacjach trudnych czy wręcz żyją w relacjach sprzecznych z Bożym zamysłem. Myślimy tutaj o żonach i mężach opuszczonych i z wiarą czekających na powrót niewiernego współmałżonka, o dzieciach doświadczających dramatu rozwodu rodziców. Pamiętamy także o osobach żyjących w powtórnych związkach i o tych, którzy z różnych powodów odrzucają sakrament małżeństwa. Ojciec Święty Franciszek przypomniał bardzo wyraźnie, że Kościół nigdy nie potępia człowieka, ale stanowczo piętnuje grzech, który stoi na przeszkodzie do szczęścia ludzkiego. Wszyscy jako Kościół – biskupi, kapłani, osoby konsekrowane i świeccy, a zwłaszcza rodziny, mamy towarzyszyć osobom zagubionym w ich powrocie do Boga. Pamiętajmy, że obowiązek ewangelizacji spoczywa na każdym z nas zgodnie z własnym charyzmatem i powołaniem. Głosić Ewangelię rodziny to dawać radość i nadzieję, to przekazywać miłość, którą żyjemy w rodzinie, to być blisko tych, którzy najbardziej potrzebują naszej obecności, wyciągniętej ręki i dobrego słowa. Każda rodzina potrzebuje siły duchowej, aby przeciwstawić się różnym prądom usiłującym zniszczyć jej istotę i odebrać jej radość Ewangelii. Taką siłę daje modlitwa rodzinna. To wspólne wołanie do Boga, który jest naszym Ojcem, pozwala odkryć głębię miłości złożonej w ręce ludzi. Dziś jednak nie wystarczy sama tylko modlitwa. Rodzice, wspólnoty parafialne, ruchy katolickie i stowarzyszenia muszą podejmować na bieżąco wyzwania stojące przed nami. Nie pozwólmy odebrać sobie nadziei, nie pozwólmy strącić się w przepaść samotności – przypomina często Papież Franciszek. Prośmy dziś za wstawiennictwem Świętej Rodziny z Nazaretu o mądrość i odwagę w głoszeniu Ewangelii o rodzinie. Prośmy, abyśmy jak Józef, Maryja i Jezus żyli na co dzień prawdziwą miłością, która bierze swój początek od Boga samego. Dziękując Bogu za dar III Nadzwyczajnego Synodu Biskupów w Rzymie, zachęcamy wszystkich do modlitwy w intencji rodzin, do odkrycia ich roli w dziele ewangelizacji oraz do jeszcze bardziej owocnej troski duszpasterskiej o tę wyjątkową wspólnotę życia i miłości. Podpisali: Kardynałowie, Arcybiskupi i Biskupi obecni na 367. Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski na Jasnej Górze w dniu 27 listopada 2014 r.

   Artykuł opublikowany na stronie: http://naszdziennik.pl/wiara-kosciol-w-polsce/120657,glosic-z-radoscia-ewangelie-o-rodzinie.html

 16. Dawid1991 said

  To niesamowite! Banki o wartości 66 mld dolarów zostały sprzedane za… 2 mld!? Kto za to odpowie??!

  Sektor bankowy w Polsce na początku lat 90-tych był warty dziesiątki miliardów dolarów. Dzika prywatyzacja doprowadziła do sytuacji, w której zostały one sprzedane za ledwie ułamek swojej wartości. Warto podkreślić, że nadal żyją osoby (czasem nami rządzą), które są za to odpowiedzialne. Czy powinniśmy spróbować postawić je przed sądami za defraudacje majątku narodowego?

  http://niewygodne.info.pl/artykul4/01957-Banki-o-wartosci-66-mld-USD-sprzedano-za-2-mld-USD.htm

 17. Dawid1991 said

  „Ja prosta Ukrainka w Kijowie nie mam ciepłej wody, przeżyję, ale w Donbasie w zimnych piwnicach siedzą matki z dziećmi Ukrainki i Rosjanki, mają ostatnie butelki mleka, ale nie mogą dzieci nakarmić tym mlekiem, bo ono jest w butelkach zamarznięte. I w tym wy Polacy macie też swój udział. Nasz naród będzie wam to pamiętał. Polski pan znowu biednego Ukraińca chciał wykorzystać do swoich niecnych celów, robiąc z Ukrainy jakiś BUFOR. Czy myślicie, że Ukraińcy są tacy głupi, żeby ginąć za Polskę w bratobójczej walce z Rosjanami. To w wyniku polskiej propagandy i podżegania narodu ukraińskiego do wejścia do NATO i tego Eurokołchozu-UNI mamy teraz taką sytuację jaką mamy, a jest tragiczna, to prawda. To wasi emisariusze przez nikogo nieproszeni, na krzywy ryj się wpychali na nasz Majdan 2004 r. I to jacy wybitni intelektualiści – ten wasz b. prezydent, który żadnej książki w życiu nie przeczytał – Wałęsa i inne wasze styropiany, a pijany Kwaśniewski do naszych studentów przemawiał, że Ukraina bedzie w UNI i NATO. Nadaliście tytuł honoris causa waszego katolickiego uniwersytetu Juszczence, który zaczął gloryfikować banderyzm. Wasz JPII jaką estymą darzył naszego greko-katolickiego kardynała, który siedział na Syberii i wrócił, tego, który Wołyniu błogosławił tych, co was rznęli. To jak się banderyzm u Nas miał nie rozwijać jak takie zaszczyty za to naszych przywódców spotykały? Podobnie w 2014 r. zachwyty nad walkami Prawego sektora na 2-gim Majdanie i te wspaniałe relacje w waszej TV. I te wizyty, znowu na krzywy ryj, nieproszonych waszych wybitnych polityków: Kaczyńskiego wykrzykującego z zachwytem banderowskie pozdrowienia Slawa herojam!, Buzka z PE i prawdziwych orłów waszej polityki Czarneckiego i Kurskiego, którzy sobie selfie robili na barykadach, jak fotki z podróży do dzikich krajów. A wasz aktualny prezydent to wam kazał za Majdan, na którym dominowali banderowcy, świeczki w oknach palić, co wzruszające było do ‚bulu”. Krzewiciele demokracji – Polacy, którzy wyborów nie potrafią sami u siebie zrobić. Wy zamiast wyborów to klasówki pisemne róbcie, żeby wasi prezydenci umieli czytać książki i pisać poprawnie. Wasz wspaniały foreigen officer from Oxford podpisy składał pod porozumieniami, o egzekwowaniu których potem nawet nie wspomniał. Pomoc nam chcieliście okazywać i stare koce z waszych magazynów wysłać, ale po drodze wasze wojsko je rozkradło. Taką samą rolę mieliście odegrać na Białorusi przez wasz Związek Polaków, ale Łukaszenko prawdziwy przyjaciel Ukraińców wam nie pozwolił. Ciągle was w oczy kole, że na Białorusi są jeszcze ich własne zakłady, które żydowski i zachodni kapitał nie przejął albo zlikwidował. Zaprzedaliście się Zachodowi rozbijając jedność słowiańską i środkowoeuropejską. Żadne inne narody Europy Centralnej i Wschodniej nie poparły banderyzmu na Ukrainie, ani Czesi, ani Słowacy, ani Rumuni, ani Węgrzy na Majdany nie jeździły i banderowskich haseł nie wykrzykiwały.”

  • Dana said

   To jest list Rosjanki.

   • Dana said

    Wszystkiemu winna jest Polska.Wywołała II wojnę,rozbiła Europę ,oderwała się od Rosji.

  • Moher said

   To nie Naród Polski jest winny tego plugastwa. Nasz naród jest od 25 lat zniewolony przez bandytów, którzy rozgrabili to za co gineli nasi Ojcowie i to ci bandyci są temu winni, tak samo jak ci bandyci banderowscy są winni rzezi na Wołyniu!!!

   • Dana said

    Ja to napisałam ironicznie ,bo to wynika z tego listu ,który zamieścił Dawid .To 15- 20 Polaków na Majdanie sterowało protestami tak pisze Pani autorka listu,raczej rosjanin z wydziału politycznego.

 18. Dawid1991 said

  muzułmanin bliski śmierci widzi Jezusa i nawraca się cz.1.wmv

 19. Dawid1991 said

  Winny odstępstwa karany jest śmiercią (wg prawa islamskiego)

  a Chrystus głosi miłość, wybaczanie, zero zabijania,
  pytanie: czemu chrześcijanie są prześladowani na całym świecie jako jedyna religia ?

  Świadectwo nawrócenia muzułmanki – PADINA

  Muzułmanie odsuwają się od islamu – Afshin poznaje Chrystusa – Historia nawrócenia muzułmanina

 20. Dawid1991 said

  Tusk i Komorowski chcieli sprywatyzować Lasy Państwowe, aby uzyskać pieniądze na wypłatę odszkodowań za mienie pożydowskie?
  wpis z dnia 27/12/2014

  Z ujawnionej przez WikiLeaks tajnej notatki ambasadora USA w Polsce wynika, że Donald Tusk oraz Bronisław Komorowski planowali sprzedać wartościowe nieruchomości należące do Skarbu Państwa oraz Lasy Państwowe, aby uzyskać środki na wypłatę odszkodowań dla Żydów za mienie zagrabione przez Niemców i Sowietów. Czy nocna próba zmiany Konstytucji RP sprzed kilku dni (umożliwiająca sprzedaż Lasów) była tylko częścią większego planu?

  http://niewygodne.info.pl/artykul4/01956-Pieniadze-z-Lasow-na-odszkodowania-dla-Zydow.htm

 21. Donna said

  Ciekawe i stale aktualne. Warto posłuchać-polecam

 22. Dawid1991 said

  Ciekawy, choć starszy art znalazłam.
  http://radtrap.wordpress.com/

  Saudyjska rodzina królewska oraz ich religia wahhabizm mają żydowskie korzenie. O żydowskich koneksjach Arabii Saudyjskiej pisał między innymi Wayne Madsen.

  ( ‚DONMEH’ (Kryptożydzi): Saudyjskie koneksje)

  Tureckie Imperium Osmańskie, kontrolujące ważne tereny Arabii Saudyjskiej, było pełne krypto-Żydów udających muzułmanów.

  Owi krypto-Żydzi (znani też jako Donmeh) są mocno powiązani z saudyjską rodziną królewską i religią Saudyjczyków. Wyznają oni jedną z form Islamu – Wahhabizm.

  Jest wiele doniesień że założyciel saudyjskiej sekty Wahhabi, Muhammad ibn Abdul Wahhab, był właśnie takim krypto-Żydem.

  Na żydowskie korzenie Wahhabizmu wskazuje raport wywiadu irackiego z roku 2002, ujawniony w 2008 przez wywiad USA (US Defense Intelligence Agency). Raport powołuje się na wspomnienia pana Hemphera, brytyjskiego szpiega udającego podczas swych wędrówek Azera.

  W połowie XVIII wieku Hempher kontaktował się z Wahhabim i omawiał z nim plan utworzenia sekty wahhabickiej.

  Powodem dla utworzenia wahhabizmu miało być rozpoczęcie arabskiej rebelii przeciwko Osmanom i przetarcie drogi dla ustanowienia państwa żydowskiego w Palestynie.

  Na wspomnienia Hemphera powoływał się również osmański pisarz Ayyub Sabri Pasza w swoim dziele z 1888 „Powstanie i rozwój Wahhabizmu”.

  Under the portrait of their beloved grand father – Saudi Arabia

 23. Wiktoria said

  Niestety lata religijnej wolnosci nie zmienili ateistycznej mentalnosci wiekszosci ludzi na terenach bylego ZSSR. Nowy rok jest obchodzony i lubiany wiecej od Bozego Narodzenia. Noc z 31 grudnia na 1 stycznia obchodzi sie z duzym rozmachiem i kieliszkiem, staje sie czasem upijania sie i radosci. Rowniez co roku juz ponad 40 lat podrzad w telewizji w ostatni dzien grudnia i pierwszy dzien stycznia kreca jeden i ten sam film, gdzie wszyscy adoruja wasza polska, kiedys jadna z najladniejszych kobiet i aktorek p. Barbara Brylska, ktora stala sie bozkiem naszego tv. Po filmie Ironia losu (1975) Eldara Riazanowa, w Polsce rozpowszechnianym pod tytulem „Szczesliwego Nowego Roku”, stala sie najbardziej znana polska uwielbiana aktorka w krajach bylego bloku wschodniego.
  Z tego co wiem los jej odebral corke, to byl pierszy mocny dzwonek od Boga, ale sie nie nawrocila, tylko jeszcze bardziej oddalila sie od wiary, zamknela sie w sobie, odeszla od kina na dlugo, ale o Bgu ciagle nic. Nie wiem jak teraz, ale do nas ciagle ja zapraszaja na swieckie wieczory i wywiady, przyjezdza i nie moge powiedziec, ze cos sie w glebi tej duszy poruszylo, a przeciez jest juz w bardzo podeszlym wieku.
  Oby Jezus pociagnal ja i innych aktorow do Swego Serca, Jego milosc jest slodsza nad wszystkie honory i rozkoszy zmiennego i przemijajacego swiata.

 24. Moher said

 25. Moher said

  8 minuta

 26. Adrian said

  życzę w nowym roku 2015 aby Bóg nas oświecił, wylał na nas łaski, chronił od grzechu i upadłych aniołów, mam nadzieje że będzie słuchał naszych modlitw….

  • Adrian said

   aby wiele spraw i tajemnic wyszło na światło dzienne ukrywane przed ludźmi, a ludzie się obudzili, aby Polska była wreście Polską – pogonić zdrajców, złodzieii i aferzystów, przyjąć Jezusa na króla i zarazem prawo na dekalogu……

 27. Dana said

  Zanim pójdziecie się bawić, opowiem Wam historię nocy sylwestrowej sprzed 1013 lat. Była to z pewnością jedna z najbardziej przerażających nocy w historii. To wydarzenie było tak doniosłe, że do dziś widzimy jego skutki, chociaż nie zdajemy sobie z tego sprawy.

  Z tamtą nocą wiąże się pewna rzymska legenda. Według niej w 317 roku wydarzyła się rzecz dosyć niespotykana. Otóż papież Sylwester I uwięził pod Lateranem (ówczesna siedziba papieży) samego diabła Lewiata. Legenda, jak legenda. Nie byłoby w niej nic nadzwyczajnego, gdyby nie proroctwa Sybilli, mówiące iż w nocy z 31 grudnia 999 roku na 1 stycznia 1000 roku Lewiatan zostanie uwolniony i zgładzi niebo i ziemię. Przerażające było to, że wizja z proroctwa pokrywała się w dużej mierze z Apokalipsą Św. Jana.

  Pamiętajcie – znajdujemy się w X wieku – wiara ludzi w proroctwa była o wiele silniejsza niż dzisiaj.

  Nadchodzi rok 999 – według wielu ostatni. Ludzie się po prostu boją. Nagle papież Grzegorz V umiera. Rzekomo ciesząc się że nie doczeka przełomu tysiącleci. Dla Rzymian do znak, że koniec jest naprawdę bliski. Wtedy dokonuje się elekcja. Ludowi rzymskiemu ukazuje się nowy papież. Przerażenie jest ogromne, gdyż Ojcem Świętym został wybrany podejrzewany o konszachty z siłami nieczystymi, wybitny naukowiec Gerbert z Aurillac. Na dodatek nowy namiestnik Chrystusowy przybiera imię… Sylwestra II. Było to oczywiste nawiązanie do Sylwestra I, który miał uwięzić Lewiatana. Żeby było ciekawiej ludem rzymskim wkrótce po elekcji wstrząsnęła plotka – Ojciec Święty buduje w swojej celi ogromną i przerażającą maszynę… której oczywiście nie chce nikomu pokazać…

  Nadszedł 31 grudnia 999 roku. W nocy ulice Rzymu opustoszały, każdy w domowym zaciszu czekał końca, modlił się, robił rachunek sumienia. Nadeszła północ… dzwony zaczęły bić… i… nic się nie stało. Lewiatana nikt nie zauważył, toteż paniczny lęk przerodził się w euforię. Wtedy na balkon pałacu Laterańskiego wyszedł papież Sylwester II udzielają tłumowi po raz pierwszy w historii błogosławieństwa Urbi et Orbi (dziś jest ono stale udzielane przez papieży). Wtedy zaczęło się coś co my nazwalibyśmy po prostu imprezą. Zabawy, życzenia, wino, śpiew. Ludzie czuli się jako nowonarodzeni.

  Rzekome zwycięstwo nad Lewiatanem zostało przypisane papieżowi Sylwestrowi II. Dlatego też dzisiaj obchodzimy „noc sylwestrową”. A tajemniczą maszyną konstruowaną przez Ojca Świętego był… pierwszy na świecie zegar mechaniczny.

  http://konkretnewartosci.pl/_ludzie/czy-to-koniec-swiata/

 28. Powiew ze wschodu said

  Założyciel „gej” sekty zaproszony na Synod 2014.

  W pierwszym rzędzie ławek w Bazylice Świętego Piotra, nad pierwszym z lewej , widzimy tzw arcybiskupa Karola Rodig, upadłego katolickiego księdza, który założył sektę o nazwie Ekumeniczny Katolicki Kościół Chrystusa , z siedzibą w Detroit, w stanie Michigan. Główną cechą tej sekty jest promowanie „małżeństw” dla wszystkich rodzajów męskich i żeńskich homoseksualistów.
  http://www.traditioninaction.org/RevolutionPhotos/A606-GayChurch.htm
  Parę zdjęć z Synodu na stronie tego „Kościoła”:
  http://www.cathedralofstanthonydetroit.org/parish-family-photo-gallery.php
  Kościół/ wspólnota nazywa się:
  Cathedral Abbey of St. Anthony
  New Order of St. Francis NOSF
  http://theneworderofsaintfrancis.org/

  Dokumenty, manifest tego „Kościoła”
  http://www.cathedralofstanthonydetroit.org/church-documents.php
  Oświadczenie zaczyna się od stwierdzenia:
  Godność i szacunek wobec mniejszości…

  W Manifeście czytamy:
  We call for the formation of a forum of all Catholic rites to discuss modifying the general guidelines of the Codex Iuris Canonici (Canon Law) of the Roman Catholic Church and the Canons of other Catholic Rites to reflect the reality of post-modern Christianity understanding that the Holy Spirit is at work in all Catholic and Apostolic Rites. Because we envision the revision of the different Canon Laws in order to be applicable to all Catholic Churches, we encourage all Catholic Rites to collaborate more with each other.

  • Powiew ze wschodu said

   Ekumeniczny Katolicki Kościół Chrystusa sprawuje nadzór eklezjalny nad Nowym Zakonem Świętego Franciszka i Klary
   Tutaj mamy regułę zakonu zwanego
   Nowym Zakonem Świętego Franciszka i Klary:
   http://theneworderofsaintfrancis.org/the-rule.php
   W pierwszym rozdziale „reguły” podkreślono:
   Członkostwo jest otwarte dla wszystkich, poszukujących duchowego życia w społeczności, niezależnie od płci lub orientacji seksualnej, żyjących obok siebie.

 29. Małgosia said

  Kończy się Stary Rok 2014,
  odchodzi już powoli w dal,
  zostawiając po sobie tęsknoty żal.
  Na pewno różny on bywał;
  nieraz pełen radości i miłości,
  spleciony uśmiechem szczęścia,
  a nieraz gorzkimi łzami utkany.

  Odchodzi Stary Roczek wielkimi krokami,
  biegną chwile w zapomnienie.
  Warto powspominać to co było,
  naszą minioną radość w sercach
  oraz smutki i troski, pełne zadumy;
  a także wylanych gorzkich łez,
  spływających po policzkach.

  Jaki będzie Nowy Rok 2015 ?
  Któż to może wiedzieć lub odgadnąć.
  Może lepszy, ale oby nie był gorszy.
  Miejmy Nadzieję i głęboką Wiarę,
  iż będzie właśnie lepszy, napełniony
  światłem lśniącego blasku,
  usłanego niebiańską czułością.

  • Małgosia said

   Podziękujmy Dobremu Bogu za miniony rok,
   który nam właśnie upłynął.
   Choć na pewno był często nie taki,
   jak go sobie wymarzyliśmy.
   Nieraz pewnie niósł troski i łzy.

   Podziękujmy Dobremu Bogu za miniony rok,
   bo przecież go przeżyliśmy.
   Prośmy Go o dobre życie w Nowym Roku,
   niech Miłość, Dobro i to co piękne,
   w naszych domach króluje.

   Podziękujmy Dobremu Bogu za miniony rok,
   za siebie, za rodzinę, za bliskich.
   Za to, że mogliśmy wszyscy wspólnie go przeżyć.
   Przeprośmy Go w ciszy naszych serc,
   za wszelkie zło i niepotrzebne słowa.

   Podziękujmy Dobremu Bogu za miniony rok,
   za to, że żyjemy, właśnie dziś i teraz.
   Kto wie, czy dane nam będzie znów,
   cały kolejny rok, razem przeżyć.
   Prośmy Go więc o to z głębi naszej duszy.

   Podziękujmy Dobremu Bogu za miniony rok,
   za zdrowie, za wszelkie Dobro i za Wiarę.
   Przeprośmy Go za wszystko w ciszy, w spokoju.
   Prośmy Go o Jego łaski na ten Nowy Rok;
   by zagościły w Nim Miłość, Nadzieja, Pokój i Radość.

 30. malgosia said

  Drodzy Ukraińcy, Rosjanie… My, zwykli obywatele nie mamy nic wspólnego z zamierzeniami rządu, który nami kieruje. My nie chcieliśmy ani Uni, ani NATO, ale czy my mamy coś do powiedzenia, skoro wielu z nas cierpi biedę, spowodowaną ogromnym bezrobociem. To nam sprzedają zakłady, fabryki, pola. Rząd, który kieruje Polską niszczy nas, tak jak i was. Nie miejcie do nas żalu, bo my prości obywatele, przez działania naszego rządu jesteśmy już dawno wyśmiewani na całym świecie i nigdzie nie mamy prawa wstępu. małgosia

 31. pio0 said

  31 GRUDNIA 2014 – Środa

  Siódmy dzień w oktawie Narodzenia Pańskiego

  Dzisiejsze czytania: 1 J 2,18-21; Ps 96,1-2.11-13; J 1,14.12; J 1,1-18

  Rozważania: Oremus · O. Gabriel od św. Marii Magdaleny OCD

  (1 J 2,18-21)
  Dzieci, jest już ostatnia godzina, i tak, jak słyszeliście, Antychryst nadchodzi, bo oto teraz właśnie pojawiło się wielu Antychrystów; stąd poznajemy, że już jest ostatnia godzina. Wyszli oni z nas, lecz nie byli z nas; bo gdyby byli naszego ducha, pozostaliby z nami; a to stało się po to, aby wyszło na jaw, że nie wszyscy są naszego ducha. Wy natomiast macie namaszczenie od Świętego i wszyscy jesteście napełnieni wiedzą. Ja wam nie pisałem, jakobyście nie znali prawdy, lecz że ją znacie i że żadna fałszywa nauka z prawdy nie pochodzi.

  (Ps 96,1-2.11-13)
  REFREN: Niebo i ziemia niechaj się radują

  Śpiewajcie Panu pieśń nową,
  śpiewaj Panu, ziemio cała.
  Śpiewajcie Panu, sławcie Jego imię,
  każdego dnia głoście Jego zbawienie.

  Niechaj się radują niebiosa i ziemia weseli,
  niech szumi morze i wszystko, co je napełnia.
  Niech się cieszą pola i wszystko, co na nich rośnie,
  niech wszystkie drzewa w lasach
  wykrzykują z radości.

  Przed obliczem Pana, który już się zbliża,
  który już się zbliża, by osądzić ziemię.
  On będzie sądził świat sprawiedliwie,
  a ludy według swej prawdy.

  (J 1,14.12)
  Słowo stało się ciałem i mieszkało między nami. Wszystkim, którzy Je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi.

  (J 1,1-18)
  Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało, co się stało. W Nim było życie, a życie było światłością ludzi, a światłość w ciemności świeci i ciemność jej nie ogarnęła. Pojawił się człowiek posłany przez Boga – Jan mu było na imię. Przyszedł on na świadectwo, aby zaświadczyć o światłości, by wszyscy uwierzyli przez niego. Nie był on światłością, lecz /posłanym/, aby zaświadczyć o światłości. Była światłość prawdziwa, która oświeca każdego człowieka, gdy na świat przychodzi. Na świecie było /Słowo/, a świat stał się przez Nie, lecz świat Go nie poznał. Przyszło do swojej własności, a swoi Go nie przyjęli. Wszystkim tym jednak, którzy Je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego – którzy ani z krwi, ani z żądzy ciała, ani z woli męża, ale z Boga się narodzili. A Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. I oglądaliśmy Jego chwałę, chwałę, jaką Jednorodzony otrzymuje od Ojca, pełen łaski i prawdy. Jan daje o Nim świadectwo i głośno woła w słowach: Ten był, o którym powiedziałem: Ten, który po mnie idzie, przewyższył mnie godnością, gdyż był wcześniej ode mnie. Z Jego pełności wszyscyśmy otrzymali – łaskę po łasce. Podczas gdy Prawo zostało nadane przez Mojżesza, łaska i prawda przyszły przez Jezusa Chrystusa. Boga nikt nigdy nie widział, Ten Jednorodzony Bóg, który jest w łonie Ojca, /o Nim/ pouczył.

  „Jest już ostatnia godzina”. Rok przeminął i odchodzi do świata wspomnień. Pora na nowy kalendarz w okładce z imitacji skóry. Znów będziemy zapisywać daty urodzin, terminy spotkań i wizyty u dentysty. Znów będziemy żyli tym, co dopiero ma się wydarzyć. Trzymając w dłoniach stary i nowy kalendarz, warto pomyśleć, że „na początku było Słowo”, i uwierzyć, że „bez Niego nic się nie stało” i nic bez Niego się nie stanie.

  Wojciech Czwichocki OP, „Oremus” grudzień 2008, s. 139

  • pio0 said

   Wszystko dzięki Słowu

   W ostatni dzień roku liturgia stawia nas naprzeciw Bożego słowa, dzięki któremu wszystko istnieje. Cały wszechświat został stworzony przez słowo Boga, także każdy z naszych dni jest nieustannie ożywiany przez obecność Logosu – Bożego słowa, Bożego sensu – który stał się bliski i widzialny w Jezusie. Słowo Boże i słowo ludzkie kształtuje nieustannie nasze życie i naszą rzeczywistość. Im bardziej żyjemy Bożym słowem, a nasze słowo czynimy prawym i czytelnym, tym pozytywniej wpływamy na otaczający nas świat i osoby.

   Modlitwa

   Dziękuję, Jezu, za cały odchodzący już 2014 rok. Szczególnie dziękuję za słowa Boże, które mnie kształtowały, oraz za słowa ludzkie, które mnie wspierały, prowadziły i utwierdzały w dobrym. Amen.

  • pio0 said

   31 grudnia – Wspomnienie – Święty Sylwester I, papież

   http://www.brewiarz.pl/czytelnia/swieci/12-31b.php3

   Patron: zwierząt domowych, wzywany w modlitwie o dobre zbiory paszy a także o szczęśliwy i pomyślny nowy rok.

   Modlitwa

   Boże, Ty nauczyłeś świętego Sylwestra, opata, cenić życie pustelnicze i trudy życia wspólnego, spraw, abyśmy zawsze szczerym sercem Ciebie szukali i z pokorną miłością zdążali do niebieskiej ojczyzny. Przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, naszego Pana i Boga, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, przez wszystkie wieki wieków. Amen (z Liturgii Godzin).

  • Dzieckonmp said

   Pogrubię to bo bardzo ważne.
   (1 J 2,18-21)
   Dzieci, jest już ostatnia godzina, i tak, jak słyszeliście, Antychryst nadchodzi, bo oto teraz właśnie pojawiło się wielu Antychrystów; stąd poznajemy, że już jest ostatnia godzina. Wyszli oni z nas, lecz nie byli z nas; bo gdyby byli naszego ducha, pozostaliby z nami; a to stało się po to, aby wyszło na jaw, że nie wszyscy są naszego ducha. Wy natomiast macie namaszczenie od Świętego i wszyscy jesteście napełnieni wiedzą. Ja wam nie pisałem, jakobyście nie znali prawdy, lecz że ją znacie i że żadna fałszywa nauka z prawdy nie pochodzi.

   • Leszek said

    Z odpowiedzi V. Ryden na pytania stawiane jej w czasie jej pobytu w Polsce w dn. 24-26 marca 1994r., na spotkaniu w Poznaniu:
    – Jakie będę znaki Końca Czasów?
    V. Ryden: To jest w Orędziach jeden z najważniejszych tematów. Są dwa znaki Końca Czasów. Św. Paweł napisał o tym w 2-m Liście do Tesaloniczan. Mówi on o Końcu Czasów…
    To, co wam mówię, tj. co, Jezus kazał mi powiedzieć wam. On mnie o tym pouczył. Powiedział mi, że św. Paweł (oczywiście z natchnienia Ducha Św. – dop. mój) przepowiedział dwa znaki Końca Czasów. Pierwszy to odstępstwo czyli utrata wiary. Odstępstwo, które będzie powszechne.
    Drugi znak, to buntownik, antychryst. Jezus jak zawsze kiedy daje znaki, tak i w tym objawieniu (poniżej go w części przytoczę – dop. mój) daje jeden znak symboliczny, zapowiadający przed znakiem właściwym. Np. antychryst to jedna osoba, jednak przed tą osobą pojawia się znak zapowiadający w postaci Antychrysta powszechnego: wiele osób, które mają ducha Antychrysta. Antychryst to ten, kto odrzuca Boga. ci, którzy odrzucają Boga, dopuścili się odstępstwa. On (tj. Pan Jezus – dop. mój) mówi, że d z i ś jest wiele osób, które są antychrystami, zanim nadejdzie Antychryst jako jedna osoba.
    Sam Jezus też mówi – przeczytajcie o tym w Ewang. wg św. Mateusza rozdz. 24 – że w momencie, gdy zobaczymy ohydę spustoszenia, ustanowiona n miejscu Nieustającej Ofiary – o której mówił prorok Daniel – nastąpi Koniec Czasów. To będzie znak Końca Czasów. I przy tym wskazał mi, że powinnam przeczytać całą Księgę Daniela.
    W VI tomie polskim jest Orędzie, w którym Jezus odpieczętowuje, wyjaśnia i ukazuje znaczenie całej Księgi Daniela, ponieważ ona jest aktualna. Nieustanna Ofiara, o której mówi, to eucharystia. Eucharystia a Ohyda spustoszenia…
    Odnosi się do tych, którzy chcą pozbawić Chrystusa boskości, odrzucają Boga, chcą zlikwidować Eucharystię. To ci, którzy nie akceptują Eucharystii, którzy ją zupełnie odrzucają. to się dzieje aktualnie. Np. w seminariach duchownych, teologowie nauczają – oczywiście nie wszyscy, ale jest ich dużo – że Jezus nie zmartwychwstał, że to było symboliczne. w ten sposób atakują boskość Chrystusa.. Mamy na to dowody, ponieważ rozmawialiśmy z wieloma klerykami w Rzymie. Nawet biskupi mówili mi, że w odniesieniu do Eucharystii zdarzają się straszne rzeczy dokonywane przez kapłanów. Zatem ten czas już nadszedł i to właśnie znajduje się w Liście św. Pawła. Ale na koniec Dwa Serca zwyciężą.
    cdn

   • Leszek said

    cd(2): A teraz to zapowiadane przesłanie Pana o dwóch znakach Końca Czasów, dane V. Ryden:
    Zostało powiedziane, że przed Moim Wielkim Powrotem będą wam dane znaki. Powinniście śledzić znaki poprzedzające Mój Wielki Dzień Chwały. Wszystkie te prawdy można odkryć czytając uważnie Pisma. Jak to się dzieje, że wasze umysły nie są otwarte, by zrozumieć Pisma? … Dziś, córko, Antychryst370 to duch Buntu, rozbudzony przez szatana, Niegodziwiec – jak go określa Pismo – będący ohydą spustoszenia, która przeniknęła do Mojej Świątyni, o której mówił prorok Daniel (9,27). Każdy z was jest Moją Świątynią…
    Ten, którego Pisma nazywają Niegodziwcem i który określony został jako ohyda spustoszenia jest jednym z dwóch znaków (2Tes 2,3) poprzedzających koniec Czasów. Drugim znakiem jest wasze wielkie odstępstwo.
    Twoja epoka, Moje dziecko, odrzuciła oddawanie Mi czci, będące waszą powinnością wobec Mnie i również waszym Życiem. Plan szatana polegał na zdobyciu waszej epoki przez doprowadzenie was do uwierzenia, że możecie się obejść beze Mnie. I tak duch Buntu, będący Antychrystem, wszedł do Mojej Posiadłości (z przypisu: do naszych dusz). Ten duch Bezprawia – aby nie powiedzieć więcej – wniknął dziś nawet do samego serca Mego Sanktuarium (z przypisu: w głębiny naszych serc). Duch Buntu jest tym, który doprowadza owładniętych nim do wołania: „Ja jestem bogiem!” … Kto się Mnie wypiera jest Antychrystem, wypiera się bowiem Ojca, Syna i Ducha Świętego, którzy są Jednym i Tym Samym Bogiem, My jesteśmy wszyscy Trzej zgodni… (27.06.1991)
    Więcej i dalej: http://www.voxdomini.com.pl/tlig/oredzia.php?z=52

    • Leszek said

     cd(3): z innego Orędzia:
     …ohydę ziejącą pustką (por. Dn 11,31 i 12,11; Mt 24,15), która wniknęła do wnętrza Mojej Świątyni. Ohyda spustoszenia to duch Buntu, który uważa, że jest Mi równy (2Tes 2,4; 2Mch 9,12). Duch Zła wprowadził się do Mego Sanktuarium, zajmując miejsce Mojej Stałej Ofiary, czyniąc wasze pokolenie bezbożnym. To duch racjonalizmu i naturalizmu doprowadził większość z was do ateizmu. To ten duch, z powodu którego wierzycie, że jesteście samowystarczalni (Syr 5,1 i 11,24; Hi 21,14-17) i że możecie wszystkiego dokonać waszymi własnymi wysiłkami (por. 2Mch 5,21 i 9,8.10a). Ta ohyda ziejąca pustką przemieniła was w wyschłą ziemię, w krainę pragnienia, w pustynię. Pokolenie, usunęliście Moją Stałą Ofiarę z waszego wnętrza, bo utraciliście wiarę… (6.06.1991)
     też za http://www.voxdomini.com.pl/tlig/oredzia.php?z=52

 32. Jurand said

  Na marginesie. Książę Jawanu – czyli duch Grecji. Po pokonaniu ducha Persji anioł rozpoczął walkę z duchem Grecji. Rzeczywiście wiemy z historii że dominującym mocarstwem światowym była Persja, a następnie Grecja. Czyli Anioł Boży walczy z księciem (demonem) tej ziemi czyli najpierw Persji a potem Jawanu (Grecji). Królestwom pogańskim patronowały złe duchy które czcili ich mieszkańcy (w postaci bożków). Dziś królestwami tego świata są USA, UE, Rosja i Chiny, każde opanowane przez różne bożki (demony) – seksu, mamony, władzy, wojny, przemocy. Czyli mamy tu pokazaną rolę królestwa Bożego w historii ludzkości. Ono niejako modyfikuje tę historię, delikatnie ukieunkowuje na właściwą drogę. Szczęśliwego Nowego Roku wszystkim braciom w Chrystusie!

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d blogerów lubi to: