Dziecko Królowej Pokoju

Pokój musi zapanować pomiędzy człowiekiem i Bogiem, a także między ludźmi

 • Królowa Pokoju

  Królowa Pokoju
 • Uwaga

  Strona używa plików cookies które zapisują się w pamięci komputera. Zapisywanie plików cookies można zablokować w ustawieniach przeglądarki. Dowiedz się o tych plikach http://wszystkoociasteczkach.pl
 • Propozycja chronologiczna

  • Rok 2019 – Kryzys Rumunia
  • Rok 2020 – fałszywe traktaty pokojowe
  • Rok 2021 – Papież jedzie do Moskwy
  • Rok 2021 – Wojna
  • Rok 2022 – zwycięstwo komunistyczne
  • Rok 2023 – 10 królów
  • Rok 2024 – Antychryst
  • Rok 2025 – Sojusz z wieloma
  • Rok 2025 – Synod
  • Rok 2026 – Henoch i Eliasz
  • Rok 2028 – Ohyda spustoszenia
  • Rok 2029 – Ostrzeżenie
  • Rok 2030 – Cud
  • Rok 2031 – Nawrócenie Izraela
  • Rok 2032 – Kara
  • Rok 2032 – Odnowienie świata
  • Rok 2033 – Exodus
  • Rok 2034 – Zgromadzenie w Jerozolimie
  • Rok 3032 – Gog i Magog
  • Rok 3213 – Koniec świata
  • Nowe niebiańskie Jeruzalem.
 • Ostrzeżenie

  13 kwietnia 2029
 • Logowanie

 • Odwiedzają nas

  Map

 • Maryjo weź mnie za rękę

 • Jezu Maryjo Kocham Was

Bitwa w świecie anielskim na Początku Czasów.

Posted by Dzieckonmp w dniu 14 stycznia 2015


Poprzednio był wpis opisujący Wielką bitwę autorstwa teologa Kelly Bowring jaka trwa we współczesnym końcowym czasie. Poniżej wstawiam artykuł nadesłany przez Leszka o Wielkiej Bitwie jaka miała miejsce na Początku Czasu.

Tu możesz przeczytać wpis o obecnej Wielkiej Bitwie

Z Apokalipsy św. Jana Apostoła:

7 Nastąpiła walka na niebie: Michał i jego aniołowie mieli walczyć ze Smokiem. I wystąpił do walki Smok i jego aniołowie, 8 ale nie przemógł, i już się miejsce dla nich w niebie nie znalazło. 9 I został strącony wielki Smok, Wąż starodawny, który się zwie diabeł i szatan, , a z nim strąceni zostali jego aniołowie… (Ap 12,7-9)

Ten fragment Apokalipsy św. Jana mówi o Bitwie w świecie anielskim na Początku Czasów. Dlaczego to i z jakiego to powodu doszło do owej Bitwy? Zanim o tym, to kilka słów o powołaniu do istnienia anielskich duchów z woli i postanowienia Boga w Trójcy Jedynego po Trzykroć Świętego, mogącego obyć się bez żadnego żywego stworzenia i od wieczności Samego w sobie nieskończenie szczęśliwego.

Świat anielski powołany został przez Stwórcę z nicości, do bytu, przed wszystkimi innymi stworzeniami. Tak o tym mówi na przykład św. Grzegorz z Nazjanzu, zwany Teologiem: ,,Najpierw powziął Bóg myśl stworzenia mocy anielskich i niebieskich i ta myśl stała się rzeczywistością’’.

Dokładnie o tym możemy dowiedzieć z lektury początkowej części książki „Mistyczne Miasto Boże” s. Marii do Jezusa z Agredy (w Hiszpanii), z rozdz. III ‘Stworzenie Aniołów, mianowicie:

Wszyscy Aniołowie zostali stworzeni i wyposażeni łaską i darami Ducha Świętego, stając się nader pięknymi i doskonałymi. Wszystkim z nich została oznajmiona wola ich Stwórcy. Otrzymali oni przykazanie i przepis postępowania, aby uznali swego Stwórcę, jako swego Pana i tym samym spełnili zadanie, dla którego Bóg ich stworzył.

Stało się to w sposób następujący: Najpierw aniołowie poznali naturę Boga, jako jedynego w swej Istocie, a troistego w Osobach; zarazem otrzymali nakaz, aby oddali hołd Boski i uwielbienie Bogu, jako samemu Stwórcy i Panu Najwyższemu, który jest nieskończony w swej Istocie i w swych doskonałościach.

Następnie Bóg objawił aniołom, że chce stworzyć naturę ludzką, tj. obdarzone rozumem stworzenia niższego rzędu, aby i one miłowały i czciły Boga jako swego Stwórcę i odwieczne Dobro, oraz żeby się Go bały. Oznajmił także, że obdarzy tę naturę ludzką wielkimi łaskami oraz że druga Osoba Trójcy Przenajświętszej sama przyjmie tę naturę i zjednoczy ją osobiście z Bóstwem (por. 1P 1,20). Aniołowie mieli tę Osobę, tj. tego Boga-Człowieka, nie tylko, jako Boga, ale i jako Człowieka uznać za swoją Głowę i oddawać Mu cześć pokorną i hołd Boski; pod względem godności i łaski będą niższym od Niego i będą Jego sługami. Bóg oświecił także aniołów, jak słusznym, sprawiedliwym i rozumnym jest to poddanie się, albowiem łaskę, którą posiadali i chwałę, którą otrzymać mieli wysłużyły im przewidziane zasługi tegoż Boga-Człowieka.

Objawione im zostało, że stworzeni zostali ku Jego uwielbieniu, bo On to będzie Królem całego stworzenia… Następnie aniołowie otrzymali nakaz, aby tegoż Boga-Człowieka uznali, jako Głowę swoją… Wraz z rozkazem okazywania posłuszeństwa Wcielonemu Słowu Aniołowie otrzymali polecenie uznania za swoją Monarchinię tej „Niewiasty”, w której łonie Jednorodzony przyjąć miał ciało ludzkie. Niewiasta ta, bowiem będzie ich Królową i Panią wszystkich stworzeń; pod względem łask i chwały przewyższać będzie Ona wszystkich aniołów i ludzi. Równocześnie Wszechmocny ukazał aniołom Najświętszą Maryję Pannę w znaku, czyli w obrazie*, który ujrzał św. Jan w widzeniu (Ap 12,1).

{*Potwierdzają to same demony w czasie egzorcyzmów, opisanych w książce O. Bonawentury Meyera „Ostrzeżenia z Zaświatów”:

Z wypowiedzi Belzebuba, upadłego anioła z chóru Archaniołów:

…Znajdowaliśmy się już w bardzo wielkiej, wszystko obejmującej szczęśliwości, ale nie chcieliśmy, nie życzyliśmy tego kobiecie takiej jak Ta (wskazuje w górę)… Nie chcieliśmy, nie życzyliśmy sobie, aby Ona nad nami panowała i rządziła, a do tego jednak doszło!!!… Trójca Święta zmusiła nas do oglądania Jej prawie w całym Jej majestacie. Była ona w większym majestacie i wspaniałości aniżeliśmy widzieli ją kiedyś poprzednio… (30.03.1976r.) i …Została nam Ona pokazana, że kiedyś przyjdzie jako wielka Współodkupicielka… Ta Wysoka, Wysoka…

E.(egzorcysta): Czy zostało wam pokazane Niepokalane Poczęcie?

B.: W naszej wzniosłej naturze anielskiej, w jej wspaniałości jesteśmy ponad Nim. Tak bardzo o wiele wyżej, że nie chcieliśmy, aby właśnie kobieta była wyżej od nas. To był także jeden z głównych wielkich powodów, że upadliśmy(wskazuje w dół), że doszliśmy do upadku… (18.06.1977r.)

Z wypowiedzi Judasza, demona ludzkiego: …nie chcieliśmy aby nad nami panowała kobieta, tego nie chcieliśmy… Och! Jak my Jej nienawidzimy!.. (30.03.1976r.)}

Aniołowie święci i posłuszni poddali się wszyscy tym rozkazom, okazując całą siłę swej woli i w pokorze miłością pałającego serca, całkowite posłuszeństwo.

Natomiast Lucyfer powodowany pychą i zazdrością, które się w nim zrodziły, sprzeciwił się tym rozkazom, niech chciał uznać nad sobą Pana Boga, wydając okrzyk buntu: ‘non serviam’nie będę służył {„Jestem potępiony…ponieważ… ponieważ nie chciałem służyć Bogu… chciałem sam panować… mimo, że byłem tylko stworzeniem” wyznaje Lucyfer w czasie egzorcyzmów Anneliesie Michel}i wezwał aniołów, którzy podzielali jego sprzeciw, aby poszli za nim. Tak też uczynili, połączyli się z nim i odmówili posłuszeństwo woli Bogu i temu, co zostało im nakazane.

Święci i posłuszni aniołowie zapłonęli, bowiem chęcią bronienia wspaniałości Najwyższego i czci Wcielonego Słowa; dlatego też prosili Pana o pozwolenie wystąpienia przeciw smokowi i walki z nim. Pozwolenie to otrzymali. Wtedy rozpoczęła się owa wielka walka w niebie, którą w swym objawieniu opisuje św. Jan.

Dobrzy aniołowie walczyli z Lucyferem i buntownikami anielskimi bronią rozumu, rozsądku i prawdy. Na ich czele stanął Michał Archanioł, z zawołaniem: Kto jest, jako Bóg!”; o jego wielkiej roli w tej walce, tak pogardliwie mówi wspominany już Belzebub, w czasie egzorcyzmów z 18.06.1977r.:

…Stawaliśmy się z dnia na dzień ciemniejsi. Ja myślę w kategoriach wieczności, tam nie mierzy się czasu na dni, jest to powiedziane tylko obrazowo, na sposób ludzki. Stawaliśmy się z dnia na dzień ciemniejsi i coraz mniej wspaniali, traciliśmy coraz bardziej na blasku i wspaniałości aż doszło do tego że Michałek (Archanioł Michał), który poprzednio był takim małym Aniołkiem; och Michałek, Michałek – wtedy oszaleliśmy, że Michałek, który dla nas był malutkim Aniołkiem, teraz stał się najwyższym wodzem i prawie, że mógł nas rozdeptać! Prawie wszystko cośmy stracili, jest dziełem Michałka. E.: Czy teraz św. Michał Archanioł jest najwyższym z Aniołów?

B.: Niestety, teraz jest! E.: Czy zajął on w Niebie wasze miejsce i miejsce Lucyfera?

B.: Ten tam u Góry (wskazuje w górę) musiał mu z pewnością dać wysokie stanowisko, aby mógł wykonywać nad światem władztwo Aniołów, tak jak Ten tam u Góry (wskazuje w górę), tego chce i rozkazuje… (str.147-149) .

W walce tej Lucyfer i zbuntowani aniołowi zostali pokonani, tak że już w niebie miejsca się nie znalazło i zostali pozbawieni łaski wiecznego oglądania Boga {a czym ono jest, wyjaśnia Bóg Ojciec w „Dialogu…” św. Katarzyny ze Sieny, przy opisie 4-ch głównych kar piekielnych, z których wynikają wszystkie inne męki:

Pierwszą jest, że potępieni są pozbawieni Mojego widoku, co jest tak wielką męką, że gdyby to było dla nich możliwe, woleliby cierpieć ogień i srogie męki, ciesząc się Mym widokiem, niż nie czuć mąk, a nie widzieć Mnie…” (z rozdz. ‘Nauka o Moście’). Dlatego też szatani w czasie egzorcyzmów często wykrzykują z rozpaczy mrożące w żyłach krew, te słowa: „Nigdy! Nigdy!)}; pamięć ich została wymazana z Jego ducha, w którym na mocy udzielonych im darów była zapisana. Wszelki ślad po upadłych aniołach został zupełnie zatarty i nic już po nich w niebie nie pozostało. Natomiast dobrzy aniołowie w nagrodę za swą wierność otrzymali możliwość oglądania Boga i zyskali wieczną chwałę.

W Orędziu przekazanym w dn. 10.01.1977r. włoskiemu kapłanowi Ottavio Michelini (1979) Pan Jezus polecił mu zapisać te słowa: …Na czele zbuntowanych aniołów stanął Szatan, zaś na czele aniołów wiernych stanął św. Michał. Wtedy na niebie powstała wielka bitwa, jaka historia stworzenia wspomina, niesłychana bitwa inteligencji, rozumu i woli, która na cała wieczność rozstrzygnęła przyszłe losy aniołów i ludzi. Zwyciężeni przemienili się w okropnych szatanów i zrzuceni do piekła trawieni duchową namiętnością, opanowani nieugaszona nienawiścią, i bez nadziei żalu oddali swe życie złu, cali są tylko złem, z którym się utożsamiają. Zastępy anielskie podzieliły się i dla zbuntowanych powstało wiekuiste piekło…

I jak w niebie zostały oddzielone duchy światłości od duchów ciemności, tak w stworzeniu zostały oddzielone światłość od ciemności i zostały uczynione dzień i noc (Rdz 1,3-5).

Jak Bóg oddzielał światłość od ciemności (Hi 26,10b), tak 31Syn Człowieczy, gdy przyjdzie w Swej chwale wraz ze wszystkimi aniołami na Sąd Ostateczny zasiadając na swym pełnym chwale tronie, 32zgromadzone przed Nim/Sobą wszystkie narody odzieli jedne od drugich, jak pasterz oddziela owce od kozłów. 33Owce postawi po swej prawej, a kozły po swej lewej stronie. 34Wtedy odezwie się Król do tych po prawej stronie: «Pójdźcie błogosławieni i weźcie w posiadanie królestwo przygotowane wam od założenia/stworzenia świata». 41A do tych po lewej stronie powie: «Idźcie precz od Mnie, przeklęci, w ogień wieczny, przygotowany diabłu i jego aniołom». 46I pójdą ci na wieczną karę/mękę, sprawiedliwi zaś do życia wiecznego

(Mt 25,31-34.41.46).

Komentarze 183 do “Bitwa w świecie anielskim na Początku Czasów.”

 1. Jerzy said

  ” O mój Boże ! Gdyby Cię ludzie poznali.” – westchnął w swoich maksymach na 15 stycznia św. Ignacy z Loyoli, które tym razem bez osobistych wtrętów, wyjątkowo na kilku blogach dzisiaj wpisuję – oddając św. Ignacemu klawiaturę:

  „Każdy człowiek z natury swojej chce wiedzieć skąd u wielu taki zapał do nauki, że dla niej wzgardzili dostatkami i zaszczytami? Oh, o jakże marne wasze usiłowania: synowie ludzcy, czemu miłujecie próżność i szukacie kłamstwa (Ps 4,3) Mądrość tego świata głupstwem jest u Boga, jeśli się nie zwraca ku poznaniu Boga.

  Daremnie się męczymy, bez pożytku lata nam schodzą, o ile się czegoś nauczymy, o tyle a nawet więcej nie wiemy, a umysł nasz zamiast światła, ciemności zalegać nie przestają, dopóki wszelkich sił nie dołożymy, abyśmy postąpili w poznaniu Boga i co za tym idzie w miłowaniu Go.

  Nie trzeba tu ani ogromnych zdolności, ani szczególnego nauczyciela, ani wielkiej biblioteki, bez szumnych słów, (bez orędzi – mój dopisek), w pokornym milczeniu, w cichości serca uskutecznia się to poznanie Boga. Zakrywa się Bóg przed mądrymi a objawia maluczkim, prostaczkom. (jak mówi św. Mateusz 11, 25).

  Cóż innego czyni wybranych szczęśliwymi w niebie, jeśli nie poznanie Boga? Patrz, jak łatwo możesz zostać szczęśliwym! Ucz się sposobu. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądają.”(Mt 5, 3). – radzi nam św. Ignacy na koniec swoich maksym przepisanych 500 lat temu na dzień 15 stycznia, które moim zdaniem w niczym nie straciły na aktualności. Czyste serce – to pojednane z sobą samym, z najbliższymi, ze wszystkimi bliźnimi tymi z stąd i tymi z stamtąd i na końcu z Bogiem. To jest ludzkie czyste serce. Tego Wam wszystkim i sobie życzę.

  • szach said

   myślę,że tu jak najbardziej na miejscu będzie modlitwa, którą ostatnio się zachwycam,a którą wam polecam. Koronka uwielbienia Boga ze św. Michałem Archaniołem i Chórami Aniołów.

   Polecam też książkę Małgorzaty Nawrockiej pt. „Twierdza Aniołów”. Dla dzieci i młodzieży, a nawet dla starszych. Książka przygodowa. Czyta się fajnie i można się pośmiać trochę a przy tym poczuć więź ze swoim Aniołem Stróżem i wdzięczność dla Niego.

  • przelkejka said

   Bo rozumem i logiką Boga nie pojmiesz, a sercem i duszą jeno

   • przelkejka said

    Zakrywa się Bóg przed mądrymi a objawia maluczkim, prostaczkom.

    • Jerzy said

     I co mi chcesz @ Przelkejka zasugerować tym filmem???
     że mam iść tak z „głupia frank”, jak Juan Diego, do swojego Ks. Arcybiskupa i powiedzieć mu, że ludzie zbiorą się tłumnie pod swiebodzińskim Chrystusem Królem, 22 listopada 2015 roku i byłoby dobrze by Jego Ekscelencji tam nie zabrakło?

  • „Proście swoich Aniołów o pomoc, oni mają moc i władzę, aby duszę ustabilizować wewnętrznie, zapewniając dobry wzrost i kierunek dla duszy. Każdy człowiek powinien dbać o rozwój swojej duszy we właściwym kierunku. Moc Boża pochłonie w końcu całe zło, jakie otacza człowieka. Jednakże każdy człowiek ma sam zadecydować, za kim chce iść?!! Nie jest to takie oczywiste, jak może to komuś się wydawać. Ludzie, którzy są pod wpływem hipnozy szatana, wybierają zło i złego ducha. Nie ma zbyt wielu dusz – ofiar, aby Bogu zadość uczyniły swoim wynagrodzeniem i sprawiły w ten sposób, że Boża Sprawiedliwość nie będzie działała.” http://www.urbietorbi.gbzl.pl/Anioly.pl.html

 2. Andrzej2 said

  Bitwa o wolną Polskę – dzisiaj w Bytomiu:

  • cox said

   Górnicy to chyba jedyna większa grupa zawodowa, która w Polsce jeszcze została. Z jednej strony chciało by się rzec, że na Śląsku głosowano na PO, więc mają to, czego chcieli. Z drugiej jednak po ,,wyborach” samorządowych można, czy nawet trzeba wątpić w uczciwość poprzednich wyborów. Wszystkim krytykom górników, którzy twierdzą, że oni mają za duże przywileje w postaci trzynastek, czternastek, różnego rodzaju deputatów itd (sam nie jestem górnikiem) powiem tylko tyle- Zjedźcie choć raz na dół na szychtę, pofedrujcie kilka godzin w ciężkich warunkach, a wasze żony i dzieci niech się w domach trochę pomartwią, czy ich mąż, albo tatuś wrócą z szychty

   • adams said

    to nie znaczy ze maja zarabiac po 5000 zl na reke

    • Andrzej said

     nie zarabiają tyle, górnicy pokazywali kwity jeden miał 1800 zł, a drugi coś ponad 2000,zł, to kolejna propaganda aby skłócić wszystkich przeciw górnikom,
     co nie wyklucza że ktoś tam zarabia 5000,
     praca pod ziemią to ciężka, bardzo ciężka praca, za którą powinni zarabiać najmniej 10 000 zł,

    • cox said

     Do tego trzeba dodać to, że górnicy pracują w bardzo ciężkich warunkach, a co za tym idzie chorują na wiele ciężkich chorób zawodowych.

  • przelkejka said

   Nie Gniewaj Się Na Mnie Polsko

   • przelkejka said

    Od jutra przyrzekam ci Polsko zmienię się
    Nie będę palił i pił, już nie będę palił i pił

    Nie będę słuchał Owsiaka
    Nie będę słuchał TVN-u
    Nie będę słuchał polityków
    Nie będę czytał wyborczej
    ani innych kłamstw……………………………

    Nie nie
    nie gniewaj się na mnie Polsko, nie gniewaj się
    Ja na prawdę bardzo kocham cię, na prawdę kocham cię

 3. Znawca 2012 said

  W 1971r nie dałem się kupić towarzyszom za judaszowe srebrniki. (Nie dostałem skierowania na studia). W nagrodę za rok w1972r dane mi było widzieć w innym wymiarze Sąd Ostateczny. Jest tak jak w Apokalipsie wg. Św. Jana (zanim przeczytałem Biblię). Oto widzę wielkie tłumy stojące przed Barankiem odziane w białe szaty. Pan Jezus przychodzi stamtąd (jak w pacierzu) i rusza prawą ręką. Tłumy w ciszy się rozchodzą na lewą i prawą stronę. Te co są po prawej idą do nieba. Ja stałem naprzeciwko i wszystko widziałem. Powrót z innego wymiaru – mało serca mi nie rozsadziło zanim wróciłem do stanu równowagi. Tam na duszę wyda wyrok sumienie. Grzechy są tak ciężkie, że je trudno udźwignąć i wytrzymać po powrocie po tym co się tam widzi i odczuwa. Do tej pory to pamiętam. Dane mi było więcej ale nie chcę pisać. Wg mnie po 2012 idziemy drogą Ostrzeżenia. Szczęść Panie Boże wszystkim nawracającym się i tym, którym cokolwiek w części choć chciałeś ukazać. Odchodząc na emeryturę w 2014r powiedziałem w pracy, że wszystko będzie stopniowo się zawalać-co się już sprawdza. Zwracam się z prośbą aby nie pisać żadnych komentarzy.

  • halina said

   nie masz co zamykać w sobie tego co przezywasz
   to co w sercu kryjesz ,
   bo być może masz schowane tam słowa od Boga ,
   które sa potrzebne
   tym którzy zmagaja się z przeciwnościami
   jakie powoduje szatan .

   Przepraszam że niedostosowałam sie do Twojej prośby .

   Niech Cie Bóg błogosławi i strzeże .

   A o sumieniu to masz racje ,
   ono teraz jest uśpione ,
   ale jak sie obudzi
   i zacznie wskazywać całą prawde
   jak ona wyglada w odniesieniu do Bożej prawdy
   będzie trudno przetrwać to co ono wyrzuci .
   A teraz o tak wielu ludziach mozna powiedzieć że to człowiek bez sumienia .
   Potem wszyscy będą z wrażliwym i czułym sumieniem .
   I to będzie piekne i wartościowe .

   Najcięższe będzie to
   by przejśc przez ten okres wyrzutów sumienia
   Więc puki czas zwróćmy uwagę na to by dostosować sie do życzeń Boga .Byśmy w czasie wyznaczonym przez Boga oczyścili swe serca , aby sumienie nam nic nie wyrzucalo …

 4. robert6419 said

  Modlitwa do dworu niebieskiego, polecam:

  http://www.traditia.fora.pl/modlitwa-i-duchowosc-katolicka,4/modlitwa-dworu-niebieskiego-objawiona-sw-lutgardzie,440.html

 5. robert6419 said

  Watch „Polska szykuje się do wojny” on YouTube
  Polska szykuje się do wojny: http://youtu.be/meL02NRg1qc

  • Ena said

   Nie wiem czy to prawda , ale kolega mówił mi , że Binjamin Netanjahu wezwał wszystkich Żydów do wyjazdu z Europy.

   • Hoplita said

    Tak to prawda. Dobrze zrobił. Nienawiść do Żydów ze strony lewicy jest porażajaca.

   • cox said

    Też o tym słyszałem.

    • szach said

     rządzący światem chcą ukierunkować gniew ludzi na zło panoszące się w świecie za ich sprawą ,na niewinnych ludzi. Zawsze tak było i to się sprawdzało już od czasu Nerona a nawet wcześniej. W czasach komuny byli to kułacy, u Hitlera -Żydzi, w każdych czasach -chrześcijanie… Elicie nigdy nic się nie dzieje. Są na to zbyt bogaci i stoją ponad światem. Słyszał ktoś,żeby np.spośród Rockefellerów ktoś zginął na wojnie albo w obozie ? Ale chyba każdy słyszał, że zwielokrotnili swoje fortuny.

    • Okto said

     Celna uwaga

   • Józef Piotr said

    No to chyba do Polski ?
    Tylko jak się będą tu czuli jak przez stulecia zwalczali Polskę.
    Zadawali się i współpracowali z jej śmiertelnymi wrogami zdradzając w najochydniejszy i często zbrodniczy sposób Polskę która ich przez wieki przygarniała mniej lub więcej w sposób dobrowolny.
    W 1939 zdradzali Polskę mordowali bądż przyczyniali się do tego aby wymordować jak najwięcej Polaków. Brali bezpośredni udział w wywózkach na sybir ludności ze strefy okupacyjnej sowieckiej .
    Mordy w 1937-38 w sovietii , w Katyniu jak i okresie zaprowadzania komunizmu pod sovieckimi bagnetami.
    Rewolucja solidarności i niszczenie tego co Polsce pozostało. Niszczenie Wiary Katolickiej i Kościoła
    Dziękujemy

 6. Józef Piotr said

  Z uwagi na ciekawe ujęcia i komentarza wstawiam gdzie zauważyć można wielu zbrodniarzy w pierwszym szeregu

  • szach said

   to sami nieszczęśnicy,którzy tańczą jak im zagrają stojący nad nimi, albo zostaną zdmuchnięci jak piórka.

   • cox said

    Ci co tam maszerują, to tylko marionetki w ręku masonerii. Pewnie niektórzy zdają sobie z tego sprawę.

    • szach said

     nie tylko niektórzy, ale wszyscy wiedzą ,jak jest i w jakiej orkiestrze grają. Pamiętacie jak w mediach zdjęto na chwilę parasol ochronny dla Tuska ? A sprawę Clintona ? Los Kaczyńskiego też jest bardzo wymowny. Nawet dla nas jest jasne,kto pociąga za sznurki tych marionetek ,a co dopiero same marionetki ?

    • Józef Piotr said

     To po co mają mózgi i niezależną wolę ?

    • cox said

     Może taka rola im pasuje?

    • szach said

     dla własnej korzyści- dla kasy i dla władzy. Czują się kimś. Diabeł łechta pychę i w dodatku wszelkie niegodziwości ubiera w piękne szaty tak, że nawet uważają się za dobroczyńców ludzkości i pewnie święcie w to wierzą, mając za nic własne niegodziwości. Potem szatan oskarża przed Bogiem najsurowiej i bez miłosierdzia.

 7. Józef Piotr said

  Ja nie mam zdania ale:
  Niektórzy przypominają że ” ochyda spustoszenia” zaczęła się dawno temu a jakimś znakiem był rok 1986
  http://gloria.tv/?media=635308

  • halina said

   Mnie także sie tak wydaje .

   Mam wrażenie
   że teraz nadszedł czas
   aby z zgliszczy zaczął wyłaniać sie prawdziwy Chrystusowy kościół .
   Odnowione uwolniony od wpływu obecności działania szatana .
   Który będzie w pełni podporządkowany Chrystusowi królowi , i bedzie dla Niego pracował budując to co chce Bóg w Trójcy św aby wśród świata zbudowanym było

   • szach said

    co wy pleciecie ? Przecież widać,że ucisk dopiero nadchodzi i głód i znak bestii . A co do szatana, to ma czas do końca świata ,bo nie na darmo Chrystus pyta, czy znajdzie wiarę, gdy przyjdzie powtórnie ?
    Skoro wiara jest łaską , tak samo i zdolność miłowania jak i nadzieja, to tym, co od nas zależy jest tylko nasza wolna wola i jedynie własną wolą możemy dokonywać wyboru Boga albo szatana. Reszta nie zależy od nas ale jest łaską darmo daną ,każdemu w innym wymiarze. Kiedy swoją wolę ukierunkujemy na Boga , Bóg nas uzdolni do przyjęcia tych łask ,tak, że i wiarę mieć będziemy i nadzieję i miłość. Potrzeba więc dokonywać wyboru każdego dnia i wszystko ofiarować Bogu. A najlepiej to uczynić na modlitwie, bo bez niej nie jesteśmy w stanie otworzyć się na Boga . W Nim poruszamy się,oddychamy ,żyjemy. Jeśli więc jeszcze żyjemy, to wszystko zależy od nas i jednocześnie nic od nas nie zależy.

   • szach said

    a Ty sama ,robisz to, co chce Bóg i budujesz to, co Bóg chce tu mieć zbudowane ? Bo Kościół to my. Jesteś wolna od pokus szatańskich ?
    Jeśli nie, to tak samo przez analogię i Kościół nie jest wolny . Jacy katolicy, taki i Kościół katolicki .Wszak jesteśmy Jego członkami. Raczej uwielbiajmy Mądrość Boga,że dopuszcza na nas tylko tyle ,ile znieść jesteśmy w stanie i tylko takie pokusy,które jesteśmy w stanie pokonać przy dobrej woli. Bez pokus nie ma zasług. Tak więc, choć zło jest na świecie, to wbrew sobie działa dla Dobra.

    • halina said

     Czy Ty wiesz co to znaczy powstać z popiołów ?
     Czy Ty wiesz
     na czym polega prawidłowa współpraca z Bogiem ?
     Jeżeli nie to nie dziwie sie że tak zawile piszesz .

     Powstać z popiołów
     —- odnośnie koscioła katolickiego
     to odrzucić z niego wszystko to co wprowadził spowodował zbudował przeklety szatan .
     Bo to są zakłócenia w prawidłowym funkcjonowaniu koscioła Chrystusowego

     Tylko podążanie droga
     którą wskazuje drogowskaz KOCHAJ BOGA
     jest drogą do powstania koscioła z popiołu
     i budowania sie tego co chce Bóg
     aby wśród świata zbudowanym było .

     Bo tylko w ten sposób można wejść na droge
     prawidłowej współpracy z Bogiem ..
     I wrócic do tego co było w raju przed ingerencją szatana
     Bo tylko wtedy mozna budować Królestwo Miłości ,
     to które chce Bóg aby w materii zbudowanym było .

     Tylko poznanie zrozumienie i przyjecie
     do serca Bożej Prawdy ,
     do niej sie dostosować
     i w zgodzie z nią wyznaczyć sobie drogę życia ,
     jest gwarancją
     że można dostosowywać wszystko w świecie
     do życzeń Boga

     A ponieważ wiele osób czyni to
     o co z Nieba proszą w orędziach ,
     dlatego jest wśród świata czynione to
     co Bóg chce aby czynionym było .
     I przez to człowiek wchodzi na droge
     na której był w raju przed ingerencja szatana
     Na droge pełnienia woli Boga
     zamieniania w czyn jego pragnień zyczeń oczekiwań ,
     by mogły stac sie rzeczywistościa .

     Pytasz czy ja to robie ?

     Tak to właśnie robie .
     Mówię cały czas szatanowi NIE
     a Jezusowi TAK
     Cały czas odrzucam pokusy szatana ,
     Za każde potkniecie sie przepraszam i o wybaczenie proszę
     Do dyspozycji Bożej oddaje każdą moja modlitwe , czyn który ma wartośc w oczach Boga , by to był mój wkład w budowe Królestwa Bożego na ziemi . By to był mój wkład w wznoszeniu kościoła z popiołów .
     Chcę każdą chwilę mojego życia przeżyć tak jak przezyłby ja Jezus i Maryja gdyby byli na moim miejscu .
     Zyje tak by sprawy Boga były na pierwszym miejscu , a sprawy ciała na drugim .

     Widzę że wielu ludzi podobnie postepuje ,
     a wiec są pierwsze symptomy
     do tego by kościół wznosił sie z popiołów .
     Wzrasta już liczba osób
     rozumiejacych sercem Bożą prawdę ,
     którzy do serca wpuscili juz Ducha św
     i zaczęli wyrzucać to co wprowadził szatan .
     A więc nastepuje odrzucanie szatana od koscioła Chrystusowego.
     Najważniejsze że powstał początek odradzających sie
     z popiołów , to jest wielka szansa że zdołamy zbudować to co Bóg chce aby zbudowanym było .
     Zbudujemy to w czym nie bedzie domieszek szatańskiej ingerencji .

     Czy to nie powód do zadowolenia i radości ?
     Z czasem inni dołączą gdy dotknie ich Boże działanie o które cały czas sie modlimy , i bedzie wciąż wzrastać liczba tych którzy bez reszty oddają sie sprawie Bożej

   • Józef Piotr said

    Dalej pokretnie wypowiada się w polemice @ Szach
    Którego nijak pojąć nie mogę ponieważ na pierwszym miejscu jest Bóg !! a jeśli tak nie jest to nic nie jest na swoim miejscu. I nic tu nie pomogą atorytarne kręty.
    A co do wypowiedzi Halinki a szczególnie:
    …”że teraz nadszedł czas
    aby z zgliszczy zaczął wyłaniać sie prawdziwy Chrystusowy kościół”….

    Skoro wiadomo mniej lub wiecej o tym co się dzieje na wyżynach Hierarchi i w kazdym przypadku jest to odstępstwem to czy nie czas aby odciać się od tych błędnych nauk i wrócić do tradycji ?
    nawet za cene usamodzielnienia Kościoła i powrotu na jego zaniechaną droge ??

    Tak tylko teoretycznie pytam ?

    • szach said

     ja pokrętnie ? To prościej się chyba nie da. Moim zdaniem najgorsze przed nami a waszym ,zbliża się koniec najgorszego,które jest w toku. Patrzę na świat i widzę,że wszystko zmierza do WU, ale jeszcze to nie WU. A wy widzicie już koniec Wielkiego Ucisku . No to gdzie ten znak bestii,bez którego nic kupić ani sprzedać nie można ? A kto jest tym Antychrystem, który ma się ukazać światu a o którym mówi jasno św. Paweł ?Czy Kościół jest już martwy,że pora zmartwychwstania nadchodzi ? Ja tam widzę zagrożenia, których symptomy są wprawdzie widoczne,ale które są w fazie rozwojowej.
     Co do odrodzenia się Kościoła, to z historii jasno wynika,że zawsze następowało ono poprzez krew męczenników. Nigdy nie było innej drogi. Wprawdzie chrześcijanie są na całym świecie prześladowani i mordowani, ale mówimy o Kościele w Europie i Ameryce , a tu jest jeszcze pozorna wolność wyznania i Watykan nie drży. Poczytajcie książkę :Koniec świata doczesnego i tajemnice życia przyszłego-Charles Arminjon. Zobaczycie , w jakim błędzie tkwicie. Podczas WU ,na pewno cała technika będzie wykorzystana do walki z uczniami Chrystusa. A to oznacza,że przetrwa niewielka ich liczba i to tylko dzięki temu,że owe dni zostaną skrócone , bo nikt by nie przetrwał. Czy tak jest dziś ? Jeśli nie jest tak, to znaczy, że ten czas dopiero nadejdzie.

     A pan Józef Piotr @ ma do mnie osobistą urazę , bo nieco różnimy się w poglądach na temat Żydów, więc nie mam panu za złe,że krytykuje wszystko, co napiszę. Ja natomiast chętnie korzystam z pańskiej wiedzy historycznej i dziękuję za wartościowe linki.

    • Donald said

     Zgadzam się z Szachem – najgorsze jeszcze przed nami. Faktycznie, wg. przekazów Ostrzeżenie, Wielki Ucisk zakończy się (mniej więcej) w połowie przyszłego roku. Ale to nie koniec… A raczej dopiero początek kolejnego okresu, który można nazwać Wielkim Prześladowaniem. Czeka nas jeszcze sporo wydarzeń: wojna, komunizm, wstrzymanie odprawiania Mszy św., prześladowania. Więcej na ten temat można przeczytać we wpisie „Oś czasu Wielkiej Bitwy”.

     Nawet nie biorąc pod uwagę współczesnych proroctw, na podstawie Księgi Daniela wiemy, że czas na który zostanie wstrzymana ofiara (Msza Św.) potrwa 1290 dni, czyli kolejne 3.5 roku. Na razie Msza Święta wciąż jest jeszcze ważnie sprawowana. Są jednak dość silne przesłanki, że za niedługo (powiedzmy rok, dwa) to się może zmienić… Ale faktycznie sporo nas jeszcze czeka i oby ten czas został skrócony…

    • halina said

     ale budowa Królestwa Bożego to nie jest natychmiastowa reakcja .

     Było powiedziane w oredziach
     że wtedy gdy bedzie największe prześladowanie ,
     to wówczas bedzie najwiekszy wypływ łaski .

     \aby cos zaistniało musi być czas .

     nasza wypowiedz wogóle nie neguje tego co mówicie Wy .

     Zajęlismy sie tylko zagadnieniem
     że aby było dobrze musi sie coś wznosić
     Bo przecież próżni nie ma ,
     No i zaczyna sie wznosić królestwo Boże
     mimo iz z piekielną moca przeszkadza szatan .

     gdyby tak nie było to musiałby Chrystus Król przegrywać ,
     a przecież tak nie jest .
     Co ma przyjść to to przyjdzie .
     Co ma sie zbudować z woli Boga to sie zbuduje .

     Ani Wy , ani my nie jesteśmy w błędie ,
     tylko mówimy o różnych sprawach .
     My mówimy o zwieraniu szeregów
     wsród wyznawców Chrystusa
     a Wy mówicie o tym co ma przyjść
     przez ingerencje szatana w sprawy człowieka i swiata .
     Są to przeciwstawne sprawy .
     Walka dobrego ze złem

    • Józef Piotr said

     Jeśli Sz. Panią obraziłem to przepraszam i proszę o przyjecie przeproszenia.
     Nie wszystko to co Pani przyjeła pod swoim adresem odnosiło się do Pani.
     Nie moglem za dużo pisać wiec starałem się max skondensować myśli.
     Element wypowiedzi:
     ” I nic tu nie pomogą atorytarne kręty”
     Nie dotyczyl Pani
     Obiecuję być rozważniejszym

 8. Mariusz said

  15 stycznia 2015, czwartek

  (Hbr 3,7-14)
  Postępujcie, jak mówi Duch Święty: Dziś, jeśli głos Jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych jak w buncie, jak w dzień kuszenia na pustyni, gdzie kusili Mię ojcowie wasi przez wystawianie na próbę, chociaż widzieli dzieła moje przez czterdzieści lat. Rozgniewałem się przeto na to pokolenie i powiedziałem: Zawsze błądzą w sercu. Oni zaś nie poznali dróg moich, toteż przysiągłem w gniewie moim: Nie wejdą do mego odpoczynku. Uważajcie, bracia, aby nie było w kimś z was przewrotnego serca niewiary, której skutkiem jest odstąpienie od Boga żywego, lecz zachęcajcie się wzajemnie każdego dnia, póki trwa to, co dziś się zwie, aby żaden z was nie uległ zatwardziałości przez oszustwo grzechu. Jesteśmy bowiem uczestnikami Chrystusa, jeśli pierwotną nadzieję do końca zachowamy silną.

  (Ps 95,6-11)
  REFREN: Słysząc głos Pana serc nie zatwardzajcie

  Przyjdźcie, uwielbiajmy go padając na twarze,
  zegnijmy kolana przed Panem, który nas stworzył.
  Albowiem On jest naszym Bogiem,
  a my ludem Jego pastwiska i owcami w Jego ręku.

  Obyście dzisiaj usłyszeli głos Jego:
  Niech nie twardnieją wasze serca jak w Meriba,
  jak na pustyni w dniu Massa,
  gdzie Mnie kusili wasi ojcowie,
  doświadczali Mnie, choć widzieli moje dzieła.

  Przez lat czterdzieści to pokolenie wstręt we Mnie budziło
  i powiedziałem: „Są ludem o sercu błądzącym
  i moich dróg nie znają”.
  Przeto przysiągłem w gniewie,
  że nie wejdą do mojej krainy spoczynku.

  (Mt 4,23)
  Jezus głosił Ewangelię o królestwie i leczył wszelkie choroby wśród ludu.

  (Mk 1,40-45)
  Trędowaty przyszedł do Jezusa i upadając na kolana, prosił Go: Jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. Zdjęty litością, wyciągnął rękę, dotknął go i rzekł do niego: Chcę, bądź oczyszczony! Natychmiast trąd go opuścił i został oczyszczony. Jezus surowo mu przykazał i zaraz go odprawił, mówiąc mu: Uważaj, nikomu nic nie mów, ale idź pokaż się kapłanowi i złóż za swe oczyszczenie ofiarę, którą przepisał Mojżesz, na świadectwo dla nich. Lecz on po wyjściu zaczął wiele opowiadać i rozgłaszać to, co zaszło, tak że Jezus nie mógł już jawnie wejść do miasta, lecz przebywał w miejscach pustynnych. A ludzie zewsząd schodzili się do Niego.

  źródło: http://www.mateusz.pl/czytania/2015/

  • Mariusz said

  • Mariusz said

   Niebezpieczeństwo grzechu polega również na tym, że niepostrzeżenie zatruwa on nasze serce, nasze pragnienia i sposób myślenia. Stajemy się niewrażliwi na Boga, próbujemy narzucać Mu własną wolę. Dlatego przez obcowanie ze słowem Boga, przez udział w Eucharystii chcemy podtrzymywać więź z Jezusem i nadzieję na wypełnienie obietnicy uwolnienia od zła i osiągnięcia szczęścia. Mówienie Jezusowi w każdej sprawie: „jeśli chcesz”, oznacza zupełne oddanie, całkowite zaufanie, pewność, że On zawsze pragnie naszego dobra.

   ks. Jarosław Januszewski, „Oremus” styczeń 2009, s. 59

   • Okto said

    Chciałbym zwrócić uwagę czytelników bloga na jeden fakt: że w tej pierwszej bitwie anielskiej nie braliśmy udziału, rozgrywała się ona bez naszego udziału, a teraz w tej ostatniej bitwie każdy z nas ma swój udział….dlatego tak ważne jest komu służymy…po prostu ważny jest nasz wybór….

    • halina said

     Pierwsza bitwa była o to by z wymiaru Nieba było wyrzucone to co nie chce współpracować z Bogiem .I zakwalifikowało sie do przynależności do wymiaru który jest nazwany piekłem

     teraz żyjemy w tych czasach w których Bóg chce wyrzucic szatana z wymiaru człowieka tak jak wyrzucił go z Nieba .
     By szatan poszedł do swojego wymiaru , czyli piekła .
     By więcej nie szkodził człowiekowi w jego wymiarze
     Lucyfer odchodząc z Nieba zabrał ze soba wszystkich tych którzy go popierali i z nim współpracowali .

     Teraz jest oczyszczenie ziemii z szatana z tego co on wprowadził i spowodował .
     I szatan robi wszystko by zabrać ze soba jak
     najwięcej ludzi , tak jak zabrał pewną grupe aniołów odchodząc z Nieba .

     Z tym tylko że aniołowie czynili wszystko z własnej i nieprzymuszonej woli . Był to jawny bunt przeciwko planom Bożym .

     Człowiek jest wykorzystywany w błąd wprowadzony oszukiwany , kłamstwo jest przedstawiana jako prawda , jest poddawany dezorientacji zagubieniu w podejmowaniu decyzji .

     Dlatego Boża Sprawiedliwośc nie może potraktować człowiekaa będącego w błedzie na równi z tym kto świadomie dobrowolnie z premedytacją wystepuje przeciwko Bogu i mówi że służyć Mu nie będzie .

     W jakich trudnych czasach przyszło nam żyć ,
     gdzie kłamstwo i podstep jest wszędzie ,
     w nauce , w relacjach miedzyludzkich
     rodzinach w korporacjach w narodach
     a co najgorsze w kościele w warowni
     która była powołana do obrony Bożej prawdy
     i nauki Jezusa przed ingerencją szatana .. .
     Ten przeklety szatan wpełzł podstępem wszędzie i zatruwa życie na ziemi .
     .
     prawdy teraz trzeba szukać z świeczką i trudno ją znależ .

     Prawdą jest
     że wszystko to co Bóg buduje
     ma najmniejszy punkt zwany początek
     i od tego punktu wszystko kształtuje sie
     zgodnie z zaleceniem Boga ,dotąd
     dokąd szatan nie wprowaadzi swoich pieciu groszy
     i nie poprzestawia wszystkiego tak
     by to zakłócenie jak rak zżerało i niszczyło zdrowe Ciało , które chciał zbudować Chrystus Król . .
     Bo to On był początkiem, który spowodował że w świecie zaczęło sie budować Królestwo Boże na wzór jak Niebo zbudowane jest . I w kryteriach praw i zasad jakie panują w Niebie .

     Teraz następuje oddzielenie ludzi na tych którzy chcą z Bogiem współpracować i na tych którzy w pysze i egoiźmie chcą nadal realizować zadania zlecone podstępem przez szatana do wykonania .

     Teraz znikać będą podziały które do tej pory zaistniały wśród ludzi . Powstanie tylko jeden podział który uczyni Chrystus Król , na tych co chcą budować Jego Królestwo i na tych którzy nie chcą . Tak jak było powiedziane . Nastąpi oddzielenie dobrych od złych .

     Z tym tylko że ci którzy zostaną na podstawie swoich decyzji i czynów przez Bożą Sprawiedliwośc zakwalifikowani do tych zło czyniących , będą jeszcze mieli szanse wstąpić na drogę prawidłowej współpracy z Bogiem.
     I będzie to krótki okres czasu
     A potem będzie już tak jak w sądzie jest .
     Wyrok i zapadła decyzja .
     I od tej chwili już nic nie będzie można zrobić ,

     Bądzmy świadomi tej chwili w której żyjemy …

  • Leszek said

   Parę odniesień do dzisiejszej św. Ewangelii o natychmiastowym uzdrowieniu trędowatego mającego w sobie wiarę w Jezusa-Mesjasza.
   W każdy piątek (jako echo Wielkiego Piątku) na myśl powinna nam przychodzić męka i śmierć Pana naszego Jezusa Chrystusa na drzewie Krzyża, gdzie dokonało się nasze zbawienie i odkupienie.
   Zapytajmy, czy ma – a jeśli tak, to co ma – coś wspólnego ta perykopa ewangeliczna z życia Pana Jezusa, w odniesieniu do wydarzeń z Wielkiego Piątku? Na pierwszy rzut oka, wydaje się, że nic wspólnego z piątkiem nie ma i trudno się dopatrzeć takiego związku. A jednak ma! Co takiego zatem ma wspólnego? Otóż PAN JEZUS WIDZIAŁ W osobie tego trędowatego SAMEGO SIEBIE! WIDZIAŁ SWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ, GODZINĘ, NA KTÓRĄ BYŁ PRZYSZEDŁ NA TEN ŚWIAT (J12,27), TO CO, GO NIEBAWEM MIAŁO CZEKAĆ w JEROZOLIMIE! (por. J 18,4), bo zabrana Mu została pociecha niewiedzy. Zatem zobaczmy, co takiego widział Pan Jezus o sobie w tym trędowatym i w jego uzdrowieniu, czyli jego całkowitym powrocie do zdrowia ze śmiertelnej choroby trądu (będącej rodzajem osobistej pokuty), będącej następstwem grzechu. Kluczem jest wygląd trędowatego, który by przyszedł do Jezusa, prosząc Go upadłszy na twarz o oczyszczenie z trądu.
   Otóż z lektury ”Poematu-Boga Człowieka” Marii Valtorty (z ksiąg 2,26 i 3,35), dowiadujemy się, że ów trędowaty (imieniem Abel) był w ostatnim stadium choroby trądu, był bardzo wyniszczony, wrak człowieka o strasznym wyglądzie, z nagim szkieletem, jego dłonie i stopy były powykrzywiane, zniekształcone. Tak jak o tym czytamy w Księdze Kapłańskiej: „Trędowaty, który podlega tej chorobie, będzie miał rozerwane szaty, włosy w nieładzie, brodę zasłoniętą. Przez cały czas trwania tej choroby będzie nieczysty. Będzie mieszał w odosobnieniu. Jego mieszkanie będzie poza obozem” (Kpł 13,45-46).
   Takim jak ów trędowaty, był po swym strasznym ubiczowaniu i na Krzyżu, Ten, Który był najpiękniejszy pośród synów ludzkich (Ps 45,3) nie przypominał z wyglądu postaci Człowieka, bo jak to zapowiedział już prorok Izajasz: „Nie miał On wdzięku ani blasku, aby na Niego popatrzeć, ani wyglądu by się podobał. Wzgardzony i odepchnięty przez ludzi, Mąż boleści, oswojony/zżyty z cierpieniem, jak ktoś, przed kim się twarze zakrywa, wzgardzony tak, iż mieliśmy go za nic. Lecz On się obarczył naszym cierpieniem, On dźwigał nasze boleści, a myśmy Go za skazańca (dosł. skaranego i dotkniętego przez Boga, jak trędowatego), chłostanego przez Boga i zdeptanego. Spadła nań chłosta zbawienna dla nas , a w jego ranach jest nasze zdrowie/ocalenie. … On poniósł grzechu wielu” (Iz 53,2b-5.12c; por.1P 2,24a). cdn

   • Leszek said

    W „Poemacie Boga- Człowieka” tak czytamy: „Gdybyś mogła teraz zobaczyć Moje Człowieczeństwo, tak jaśniejące, ujrzałabyś, że ta jasność pochodzi z tysiąca tysięcy ran, które okryły szatą żywej purpury Moje członki zranione, wykrwawione, uderzone, przebite z miłości ku wam.
    Teraz Moje Człowieczeństwo jaśnieje. Ale był dzień, gdy podobne było do t r ę d o w a t e g o, tak było pokryte ranami i poniżone. Bóg-Człowiek, który był doskonale piękny jako Syn Boga i Niepokalanej, ukazał się wtedy oczom wszystkich – brzydki: był bowiem jak ‘robak’ (Ps 22,7)… wzgardzony od ludzi, odrzucony przez lud. Miłość ku Ojcu i ku stworzeniu Mojego Ojca doprowadziła Mnie do poddania Mego ciała uderzeniom, do poddania Mego oblicza policzkowaniu i opluciu. A tym, którzy sądzili, że dobrze czynią, pozwoliłem wyrywać Mi włosy, targać brodę, przebijać głowę cierniami. … Izajasz wyraża powód takiego bólu: “On naprawdę obarczył się naszym cierpieniem, On dźwigał nasze boleści”. Nasze boleści! Tak, ze względu na was je dźwigał! Aby wasze cierpienia uczynić lżejszymi, łagodniejszymi, aby je usunąć, jeśli będziecie Mi wierni. Ale nie chcieliście być tacy. Cóż z tego miałem? “Patrzyliście na Mnie jak na t r ę d o w a t e g o, jak na chłostanego przez Boga”. Tak, był na Mnie trąd waszych niezliczonych grzechów, był na Mnie jakby szata pokutna, niby włosiennica. Jak to się jednak [stało, że] nie potrafiliście ujrzeć Boga przebijającego się w Swojej nieskończonej miłości przez tę szatę narzuconą ze względu na was na Jego świętość? “Zraniony z powodu naszych nieprawości, przebity dla naszych niegodziwości” – mówi Izajasz, który prorockimi oczyma widział Syna Człowieczego będącego jednym sińcem, aby uleczyć ludzkie zranienia… (z Księgi 6,1 z rozdz. „Syn Boga i Niepokalanej, stał się jak robak”, str. 9/10). cdn

    • Leszek said

     Św. S. Faustyna pisała w «Dzienniczku»:
     „Jezus mi powiedział, że najwięcej Mu się przypodobam przez rozważanie Jego Bolesnej Męki i przez to rozważanie wiele światła spływa na moją duszę. Kiedy rozważam Mękę Jezusa, to mi przychodzi jasne pojęcie wielu rzeczy, których przed tym zrozumieć nie mogłam. … Kocham Cię, Jezu do szaleństwa, Ciebie wyniszczonego, takiego, jakim Cię wskazuje prorok (Iz 53,2nn), jakby nie mógł w Tobie dostrzec postaci ludzkiej dla wielkich boleści. W takim stanie kocham cię Jezu do szaleństwa. Boże wiekuisty i niezmierzony, co uczyniła z Ciebie miłość?…” (Dz 267).

   • Leszek said

    W czasie egzorcyzmów opisanych w książce O. Bonawentury Meyera, to powiedział przy opisie Męki Chrystusa, upadły anioł z chóru Archaniołów, Belzebub:.
    …Przez to (przez Jego mękę) będziecie mogli wy przeklęte brudne nicponie osiągnąć kiedyś niebo, które jest dla nas zamknięte (wścieka się). Później został Chrystus zmasakrowany: przy biczowaniu zrąbany biczami aż do kości (por. Ps 129,3; Iz 1,6 i 50,6a). Kiedy został ukrzyżowany nie miał ani połowy swych włosów. Prawie wszystkie zostały mu wyrwane, stało się jednak dobrze. Miał on kasztanowate włosy. Był on bardzo delikatnym typem i miał cudowne stopy. Ręce były bardzo delikatne (por. M. Valtorta „PB-C”, księga 6,35, str.410), o wiele za delikatne, aby nieść tak szalony krzyż (krzyczy). … Na krzyżu później, kiedy już wisiał na krzyżu, uczynił to dla was. Musiało to rozniecić wściekłość piekła, że uczynił to dla ludzi. Kiedy wisiał na krzyżu, wtedy był sam jako r o b a k, jak to już powiedział Akabor (demon z chóru Tronów), nie był podobny do człowieka… dla was. Dlaczego uczynił to dla was? Dla nas by tego nie uczynił (jęczy aż do szpiku kości). Robak (Ps 22,7)… nie był On już człowiekiem, został przez wszystkich zmiażdżony (plącze). Wydawało się jakby wziął na siebie winę całej ludzkości, zdawało mu się, że jest największym przestępcą. Miał wrażenie, że jest opuszczony przez Boga Ojca i odepchnięty. Przez swych oprawców został przecież zasztyletowany, posiekany, ubiczowany i pozostawiony we krwi (mruczy). Że On to dla was uczynił! Dlaczego nie mogliśmy temu przeszkodzić (wyje)? Jeżeli sam Pan uczynił dla was tak wiele, dlaczego nie powinniście wy o wiele więcej wzajemnie za siebie wynagradzać, aby inni ludzie nie przyszli do piekła. On, który był Bogiem i nie miał na sobie żadnej winy i dokonał tak wielkiego i szaleńczego (czynu) czego żaden człowiek nigdy nie dokona, gdy On tak straszne męki wziął na siebie, wtedy wy musielibyście całe wasze życie spędzić jakby pod męczeńskimi siekierami. Nie byłoby tego dla was, tego za wiele, mielibyście tylko to na co zasługujecie (zasłużyliście)…(str.113/114).
    …Jego mieszkanie będzie poza obozem… do tego miejsca u Izajasza nawiązuje natchniony Autor listu do Hebrajczyków w tych słowach: „Jezus, aby krwią swoją uświęcić lud, poniósł mękę/cierpiał poza miastem (tj. poza murami Jerozolimy; por. J 19,17 – dop. mój). Również i my wyjdźmy poza obóz, dzieląc z Nim Jego urągania/ Jego hańbę” (Hbr 13,12-13; por. Kpł 16,27).
    Jak ów trędowaty został uzdrowiony i jego ciało stało się jakby nowe, niepodobne do tego poranionego, zniekształcającego jego wygląd, pokrytego trądem, tak po swym Zmartwychwstaniu Pan Jezus miał już Ciało chwalebne (Flp 3,21), promieniejące światłością w miejscu zadanych Mu ran (Ha 3,4; Ps 104,1-2a).

 9. Dawid said

  http://beforeitsnews.com/alternative/2015/01/paris-nwo-elite-show-us-the-illuminati-symbol-right-before-our-eyes-video-3092110.html

  ustawili sie w trójkąt

  http://beforeitsnews.com/alternative/2015/01/signs-in-the-sky-illuminati-triangle-appears-in-sky-above-paris-france-after-false-flag-shooting-video-3090622.html

  i patrzyli sie na trójkąt na niebie

 10. Dzieckonmp said

  To juz jest armagedon walutowy.

  Frank szwajcarski w ciągu chwili zdrożał o 40 %. z 3.55 do 5,15 zł

  Wszyscy którzy wzięli kredyty we frankach już są bankrutami.

  Bankierzy iluminati realizują swe cele ograbienia ludzkości, doprowadzenia do bankructwa wszystkich.

  • Dzieckonmp said

   16.02.2012, 20:00 – Nikczemna Grupa dopuszcza się największego kłamstwa, aby przejąć kontrolę nad krajami

   …..
   16.02.2012, 20:00 – Nikczemna Grupa dopuszcza się największego kłamstwa, aby przejąć kontrolę nad krajami

   | Drukuj |
   Email

   Szczegóły
   Nadrzędna kategoria: Orędzia
   Kategoria: luty 2012

   Zmiana rozmiaru czcionki:

   Moja szczerze umiłowana córko, musisz powiedzieć Moim dzieciom, wszystkim Moim wyznawcom, aby połączyli się i utworzyli łańcuch ochrony w modlitwie.

   Jednocząc się jako bracia i siostry w modlitwie za te zaginione dzieci, które błąkają się w poszukiwaniu miłości do Mnie, nie potrafiąc jednak odnaleźć spokoju w duszy, możecie właśnie wy je uratować.

   Oni potrzebują waszej modlitwy za nich, ponieważ Ostrzeżenie nie nawróci tych biednych dusz.

   Wy, Moi wierni wyznawcy pocieszcie Mnie, gdyż tego potrzebuję, kiedy widzę straszny ból i trudności, których doznają obecnie Moje dzieci w niemal każdym zakątku świata.

   Nikczemna grupa, składająca się z najpotężniejszych i elitarnych światowych grup, dopuszcza się największego kłamstwa poprzez swoje zamierzone knowanie, aby przejąć kontrolę nad krajami Bliskiego Wschodu, Europy i Stanów Zjednoczonych.

   Ich plan ujawnia się na waszych oczach. Czyż tego nie widzicie? Ten plan rozwija się od dziesięcioleci.

   Każde z Moich dzieci przez cały czas musi być czujne.

   Nie pozwólcie im zabrać waszych krajów. Przeciwstawcie się im.

   Pieniądze są ich bronią kłamstwa. Upadek systemów bankowych był celowy. Teraz przechodzą do zakończenia kolejnego etapu swojego planu.

   Wy, dzieci, możecie zatrzymać jego dalszą realizację poprzez waszą modlitwę.

  • Dzieckonmp said

   Kolejna wojenna (ekonomiczna) odpowiedź Rosji.

   Putin kontratakuje: Rosja odcina dostawy gazu do Europy, oraz rozpoczyna wysprzedaż Dolarów: „Decyzja została podjęta”

   Władimir Putin ostatnio milczy. Ale jeśli ktoś myśli, że został upokorzony poniósł porażkę lub został zmarginalizowany, to bardzo się pomylił.

   W ciągu ostatnich kilku godzin Rosja ogłosiła dwie kluczowe decyzje strategiczne, które pokazują, że nie będzie stać bezczynnie, podczas gdy jej gospodarka i sposób życia jest niszczona przez siły zachodnie.

   Po pierwsze, prawdopodobnie w odpowiedzi na sztywne sankcje ogłoszone przez Stany Zjednoczone i Unię Europejską po aneksji Krymu w zeszłym roku, Rosja odcina 60% dostaw gazu do Europy w samym środku zimy. To spowoduje niemal natychmiastowy kryzys w sześciu krajach europejskich, które zostaną kompletnie odcięte od dostaw gazu jak Bułgaria, Grecja, Macedonia, Rumunia, Chorwacja i Turcja.

   Ponadto Rosja postanowiła 88000000000 dolarów z Funduszu Rezerwowego wymienić na ruble, aby wesprzeć gospodarkę pogłębioną w najgorszym kryzysie od 2009 r.
   Znaczy to że Rosja gwałtownie opuszcza szeregi krajów, które posiadają amerykańską walutę.

   • cox said

    Nie jestem ekspertem gazowym, ale skoro Rosja odcina swoje dostawy gazu do Europy, to też na tym straci, bo nie będzie miała gdzie go sprzedać. Połączenie gazowe Rosji z Chinami chyba dopiero będzie budowane.

    • halina said

     Jest zasada tonacy brzytwy sie chwyta .

     Putin jest swiadom tego że jego okret tonie , a wiec pociagnie za soba tych których pociagnąc może . W myśl zasady , – wyście mi zrobili problemy to i ja wam zrobie .

     Na razie zamknie tamtą nitke , a jak zobaczy że to zrobiło problemy to zamknie te północna nitke .

     Jak wojna to wojna , nie militarn ale strategiczna .

     To było do przewidzenia i bardzo logiczne że do tego doprowadzą .
     Kto czym wojuje ten od tego ginie .
     Chcieli dokopać Putinowi , to teraz Putin dokopie uni .
     jest pytanie kogo bedzie bardziej bolało ?

     Za niedługo zawali sie handel i szczęśliwy ten kto m
     a cos w zapasie .
     Oj ciezkie czasy nadchodzą .

     A ostrzegano , a mówiono w oredziach , kto słuchał to wie że tajfun nadciąga i jest przygotowany , a kto używał zycia , zostanie zaskoczony

    • cox said

     Jeżeli tak jest, to może być potwierdzeniem, że Putin to tylko marionetka, która zrobi to, co mu każą.

   • przelkejka said

    Do Admina
    Po pierwsze, prawdopodobnie w odpowiedzi na sztywne sankcje ogłoszone przez Stany Zjednoczone i Unię Europejską po aneksji Krymu w zeszłym roku, Rosja odcina 60% dostaw gazu do Europy w samym środku zimy. To spowoduje niemal natychmiastowy kryzys w sześciu krajach europejskich, które zostaną kompletnie odcięte od dostaw gazu jak Bułgaria, Grecja, Macedonia, Rumunia, Chorwacja i Turcja.
    Skąd ta informacja?

   • Józef Piotr said

    A jeszcze jakieś zielone NIMFY wodne mogą w imię np : Allaha zrobić dziurę w podwodnym Nord Stream

  • Okto said

   Dokładnie Admini widać gołym okiem jak im spieszno do grabieży i bankructwa….ludzkości. Ileż ludzi wzięło kredyt na dom w tej walucie…i to na 25-30 lat….

   A tu przytoczę słowa MF Brazylii:

   Podczas gdy Chińczycy manipulują kursem, światowa gospodarka popada w coraz większe tarapaty. W rezultacie kraje mające dość pekińskiej polityki puszczania partnerów z torbami same będą zmuszone bronić się polityką osłabiania własnych walut. Czy wkrótce będziemy świadkami walutowego Armageddonu? Tak uważa brazylijski minister finansów. We wrześniu Guido Mantega stwierdził, że świat znajduje się „w samym środku międzynarodowej wojny walutowej”. On wie coś o tym. W końcu to właśnie jego kraj interweniuje na lokalnym rynku spotowym, by utrzymać kurs reala na niskim poziomie. I wcale nie jest jedynym. Japonia, Korea Południowa i Tajwan próbowały różnych manewrów, by zdeprecjonować własne waluty. Podobnie jak Kolumbia i Singapur.

   http://www.forbes.pl/artykuly/sekcje/Opinie/walutowy-armageddon,8650,1#

   A tu cytat z innego artykułu:

   Sam naczelny światowy spekulant, George Soros twierdzi, że zbliża się coś strasznego. To samo twierdzą Rockefellerowie. Tym czymś złym ma być nieuchronne załamanie wszystkich pustych walut na całym świecie. Ustalenie, kiedy do tego dojdzie ma nastąpić podczas następnego spotkania Klubu Bilderberg.

   http://zmianynaziemi.pl/wiadomosc/gospodarczy-armagedon-nadchodzi-banki-posluza-okradzenia-ludzkosci

   Co oni już z nami robią? Widać jak na dłoni jak dążą do JEDNEJ ŚWIATOWEJ WALUTY – CHIPU…

   • halina said

    Następuje koniec tego świata .
    Cały mechanizm który budował ta cywilizacje smierci zawala sie na naszych oczach .

    Mieliśmy wskazówki w oredziach jak mamy sie do tego przygotować .

    Teraz najważniejsze bedzie
    solidarne wspieranie sie ludzi tutaj na dole ,
    bo ci rzadzący wprowadzili nas w wielkie bagno .
    I aby przetrwać
    musi człowiek być człowiekowi bratem
    i wspierać zawsze gdy widzi drugiego w potrzebie .

    będą sie budowały od podstaw struktury
    wypływające z szczerosci miłości prawdy sprawiedliwości
    Które umożliwią zbudowanie Królestwa Miłości ,
    tego które chciał i chce zbudować Chrystus Król w wymiarze materii

    Będą je budować ci którzy współpracują z Bogiem
    i uczynili wszystko co potrzebne jest
    aby Duch św zamieszkał w ich sercu
    i dopomógł wyjść z tego
    w czym pogrążył ich podstepem i kłamstwem szatan .

    • Okto said

     Masz rację Halina. Mieliśmy wskazówki w oredziach jak mamy sie do tego przygotować .Teraz najważniejsze bedzie
     solidarne wspieranie sie ludzi tutaj na dole ,bo ci rzadzący wprowadzili nas w wielkie bagno .
     Przypuszczam, że jak tak dalej pójdzie, to wrócimy jeszcze do początków ekonomii, czyli towar za towar…tzw. barter

    • Wiktoria said

     Ruina walut, katastrofy, bliska wojna i panowanie antychrysta – mamy na serio pomyslec jak przezycw ekstremalnych warunkach: uprawiac swoje role, a dlatego trzeba albo miec dzialke, albo ja kupic; przechowywac jedzenie, nauczyc sie sobie radzic jak wczesniej ludzi w lesie podczas wojny, czy to wogole w kamiennym wieku. Najtrudniej bedzie bez wspolczesnych srodkow komunikacji. Internet nas laczy, Oredzie Ostrzezenia do samego konca bedzie przekazywane Marii, wiec napewno Pan juz pomyslil o tym.

    • Wiktoria said

     Brak dostepu do lekow – to tez przyszly olbrzymi problem i ci, ktorych zycie zalezy od lekarstw juz teraz musza zadbac o to na ile jest mozliwe i calkowicie zaufac Bogu.

    • rafael said

     czytałem gdzieś na temat sposobu jak przetrwać bez pieniędzy, gdy system się załamie, jednak było to dawno i nie pamiętam wiele, może ktoś przypomnieć albo chociaż podać link do tego orędzia, chciałby sobie wydrukować

    • Piotr2 said

     Może chodzi o Patricia Mundorf.

     http://pytamy.pl/kat,273,title,patricia-mundorf-wizjonerka-ktora-przepowiedziala-zamachy-na-wtc-11-wrzesnia-czy-tak-bedzie-wygladal-koniec-swiata,pytanie.html

     Króluj nam Chryste.

    • Dzieckonmp said

     Tak świat się rozpada na naszych oczach. Nie wiemy tylko jak długo ten proces potrwa.

  • Piotr2 said

   Współczuję wszystkim którzy mają kredyty we frankach. Nie można tych ludzi za to winić, zostali oszukani.
   Obawiam się, że wielu podda się rozpaczy i źle się to może dla nich skończyć.

   Sancte Michael Archangele, defende nos in proelio; contra nequitiam et insidias diaboli esto praesidium. Imperat illi Deus; supplices deprecamur: tuque, Princeps militiae coelestis, Satanam aliosque spiritus malignos, qui ad perditionem animarum pervagantur in mundo, divina virtute in infernum detrude. Amen.

   Króluj nam Chryste.

   • Okto said

    Dobrze mówisz Piotr2. A jeszcze ile ludzi straci dorobek swojego życia i z tego powodu odbierze sobie życie</b…..a wszystko przez to, że jacyś popaprańcy i psychopaci mają w planach upadek systemu bankowego…bo zaplanowali sobie NWO z całkowitą kontrolą….w tym również jedną walutę

   • Powiew ze wschodu said

    komentarz
    ~kredytobiorca :
    w 2008 roku wzięłam kredyt we frankach 350 tysięcy złotych , przelicznik 2,05 zł za franka. nie musiałam , miałam zdolność kredytową, ale pani z banku pracowała nade mna za każdym razem, jak bylam w banku, same korzyści nikłe w lipcu 2008 zagrożenia, aż przystałam na kredyt we frankach. Do chwili obecnej spłaciłam juz samego kapitału w złotówkach 190 tys., a do wczoraj zostało mi kapitału, przy franku za 3,60 jeszcze 620 tys. zł. Kredyt urósł mi do kwoty 810 tys. zł. To nie jest normalne!!! A dzisiaj jaką mam kwotę kredytu??? Proszę nie mówcie, że dobrze mi tak. Uczciwie oddawałam przez 6 lat prawie wszystkie zarobione pieniadze, do dzisiaj. Juz nie będę w stanie, bo nie będę co miała dać dzieciom jeść. Dzieci nie chodzą na korepetycje, nie wołają kieszonkowego, bo jeszcze spłacaliśmy i to rozumiały. Nie pójdą na studia, przeze mnie i kredyt! I może jestem głupia i naiwna, ale potrzebuję dzisiaj współczucia, bo pomóc mi na pewno nikt nie zechce! To nie jest normalne, ale czy w Polsce?

    • Dzieckonmp said

     To jest obraz w jakie trudności wpadła jedna osoba. Ale faktycznie prawie wszyscy co wzięli taki kredyt są w podobnej sytuacji. Są niewolnikami do końca życia.

     Przy okazji podpowiem coś jeszcze. Każdy kto przy likwidacji OFE złożył deklarację że chce pozostać w OFE niech szybko złoży kolejną deklarację że nie chce być w OFE tylko w ZUS. Wszyscy którzy liczą na emerytury z OFE nigdy ich nie otrzymają, pieniędzy już nie ma zostały przegrane w kasynie.

    • Regina said

     czy w OFE czy w ZUSie – los polskiego emeryta bedzie bardzo ciezki:

     http://naszdziennik.pl/polska-kraj/121549,emerytury-widmo.html

    • Dzieckonmp said

     tak z ZUS też nie będzie emerytur albo tylko niewielki zasiłek. Ale przynajmniej dziś wpłacając wszystko do ZUS ( anie dla graczy w kasynie) wpłacasz dzisiejszemu Polakowi który za to żyje a wpłacając do OFE wpłacasz hazardzistom którzy wszystko przegrywają.
     Ponieważ musisz płacić to przynajmniej wybierz i płać dzisiejszemu emerytowi Polakowi.

    • Powiew ze wschodu said

     Wprowadzenie kredytów we frankach szwajcarskich (waluty małego kraju) do krajów Europy środkowo-wschodniej było celowym zagraniem nastawionym na drenaż tych krajów.
     Skrzypek się zorientował minęło trochę czasu gdy zaczął działać… ale potem ministrem finansów został Rostowski i nas jeszcze bardziej pogrążył.

    • Beata said

     Wiecie, ja z mężem wzięliśmy kredyt we frankach w 2005r. Wtedy frank był wart 2,57 złotego, 15 tys franków. Przez prawie 7lat spłacaliśmy raty. Prosiłam męża żebyśmy spłacili go jak najszybciej, gdy tylko będziemy mogli. Nie miał pojęcia, dlaczego tak spieszyło mi się ze spłatą. Oczywiście jak się domyślacie, dzięki Orędziom, ale też i temu, że uwierzyłam w to co przekazywało nam Niebo. Mąż do tej pory wymawia mi, że nie potrzeba się było tak spieszyć ze spłatą. W 2012r spłaciliśmy resztę kredytu, wtedy frank wart był 3,45 lub 3,60 zł, dokładnie nie pamiętam. Spłaciliśmy prawie trzy czwarte tego co pożyczyliśmy. Dziś, gdy czytam wasze komentarze dziękuję Bogu, że wtedy wzięłam sobie do serca słowa Pana Jezusa.
     Ciekawa jestem co dziś powie mój mąż, gdy dowie się jaki jest kurs franka. Pewnie, że to moja kolejna teoria spiskowa i taki kurs utrzyma się przez krótki czas, a później wszystko wróci do normy. Szkoda mi wszystkich ludzi, miliony, które ufały, że wszystko jest w porządku, które zaufały temu zakłamanemu rządowi i jeszcze bardziej zakłamanym bankierom. Mam wrażenie, że wszystko od początku tego roku przyspieszyło w zawrotnym tempie.

    • Powiew ze wschodu said

     Decyzja Szwajcarskiego Banku Narodowego (SNB) jest niezrozumiała. „Skoro w poniedziałek członek zarządu SNB mówił, że utrzymywanie kursu franka szwajcarskiego 1,20 wobec euro będzie fundamentem ich polityki pieniężnej, więc można powiedzieć, że oszukali oni rynek w sposób nieodpowiedzialny” – komentuje analityk.
     http://biznes.pl/waluty/wiadomosci/kurs-franka-szwajcarskiego-w-gore-utrzyma-sie-powyzej-4-zlotych-na-dluzej/spmxk

  • Nn said

   Ale numer z tymi frankami.

   Moja ciocia wziela kredyt na dom w tej walucie.

   Niestety przerosly ja splaty.

   Znalazla cześciowe rozwiazanie by zasilić swoje konto.

   Podrobila podpis babci, by sprzedać jej dom.

   Udalo sie. Oszukala ja, przedala meble, a dom zamienil sie w hotel.

   Teraz jest w punkcie wyjściowym, bo kredyty automatycznie zdrozaly.

   Biedna babcia musiala wyprowadzila sie do wuja.

 11. Bożena said

  Ciekawe Anioł ratuje człowieka z opresji wielkiej https://www.youtube.com/watch?v=PDZGaCh8IqM

  • Józef Piotr said

   Każdy z nas doświadczył interwencji Anioła z poruczenia Bożego a jesli o tym nie wie to znaczy że nie rozpoznał

 12. Bożena said

  Film oni widzieli piekło https://www.youtube.com/watch?v=Aze70jiD3Hc

 13. KRYSTYNA said

  DOSTAŁAM NA POCZTĘ

  Apel do wszystkich Polaków

  Zwracam się z prośbą do wszystkich Polaków w ojczyźnie i na emigracji o jak najbardziej gorącą modlitwę w intencji Bożej opieki i ochrony, i o wszelkie potrzebne łaski dla pana redaktora Wojciecha Sumlińskiego, a także jego rodziny i współpracowników. Zamawiajmy w tej intencji Msze Święte, ofiarujmy Panu Jezusowi Chrystusowi Królowi, Królowi Polski, nasz post i wszelkie wyrzeczenia! Nie zwlekajmy z jak najszybszą i jak najgorliwszą modlitwą błagalną i wstawienniczą! Niech będzie ona godna zasług tego niezwykłego człowieka i wielkich Bożych dzieł dla Polski, które dzieją się poprzez Jego pracę i cierpienia. Niech nie zabraknie w tym dziele wszystkich nas, Polaków w Chicago!

  Ted Sokalski, Komandor sługa.

  CHRISTUS VINCIT, CHRISTUS REGNAT, CHRISTUS IMPERAT !!!
  _______________________________________________________

  • halina said

   Chryste Królu prosze weź ich w swoją obronę . Niechaj Twoja interwencja w nic obróci wszystkie zapędy tych zło czyniacych .
   Niechaj zaistnieją możliwości i wsprzyjajace warunki do służenia Tobie Królowi , dla każdego kto chce pełnić wolę Twoją

 14. KRYSTYNA said

  Nowa petycja w obronie Mary Wagner – podpisz i podaj dalej

  https://www.change.org/p/minpetermackay-free-pro-life-activist-mary-wagner?recruiter=91737633&utm_campaign=signature_receipt&utm_content=change&utm_medium=email&utm_source=share_petition

  CHRISTUS VINCIT, CHRISTUS REGNAT, CHRISTUS IMPERAT !!!
  _______________________________________________________

 15. Piotr2 said

  O, mój Boże, mój kochający Ojcze,
  przyjmuję z miłością i wdzięcznością
  Twoją Boską Pieczęć Ochrony.

  Twoja Boskość obejmuje moje ciało i duszę na wieczność.
  Chylę się w pokornym dziękczynieniu i ofiaruję Ci moją głęboką miłość i wierność,
  mój ukochany Ojcze.

  Błagam Cię, chroń mnie i moich bliskich tą szczególną Pieczęcią.
  Ślubuję moim życiem służyć Ci na wieki.
  Kocham Cię, drogi Ojcze.
  Pocieszam Cię w tych czasach, drogi Ojcze.

  Ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo najmilszego Syna Twojego
  na przebłaganie za grzechy świata i dla zbawienia wszystkich Twoich dzieci.

  Amen.

  Króluj nam Chryste.

 16. KRYSTYNA said

  Koszmar frankowiczów. Frank ostro w górę!

  http://www.fronda.pl/a/koszmar-frankowiczow-frank-ostro-w-gore,46290.html

  CHRISTUS VINCIT, CHRISTUS REGNAT, CHRISTUS IMPERAT !!!
  _______________________________________________________

 17. KRYSTYNA said

  Jezu, zmiłuj się nad Austrią! Homoadopcje legalne

  http://www.fronda.pl/a/jezu-zmiluj-sie-nad-austria-homoadopcje-legalne,46277.html

  CHRISTUS VINCIT, CHRISTUS REGNAT, CHRISTUS IMPERAT !!!
  _______________________________________________________

  • KRYSTYNA said

   http://gloria.tv/media/SStJCaUDPjj

  • Tomasz said

   Pomyśleć że jeszcze w 1955 Austria wymodliła na różańcu wyjście Sowietów. Ks. Piotr Natanek 20 lat temu przebywał w Austrii i widział wtedy to co… teraz w Polsce.
   Irlandia to jeszcze gorszy przypadek. Było to do niedawna kraj głęboko katolicki podobny do Polski ale z katolickim władzami. Dziś Kościół przypomina tam to co w Polsce robi część dominikanów.

 18. KRYSTYNA said

  Prof. Stępkowski: pigułkowa dyrektywa UE to „furtka dla aborcji”

  http://www.pch24.pl/prof–stepkowski–pigulkowa-dyrektywa-ue-to-furtka-dla-aborcji,33332,i.html

  CHRISTUS VINCIT, CHRISTUS REGNAT, CHRISTUS IMPERAT !!!
  _______________________________________________________

  • Józef Piotr said

   To tyle co ma do zaproponowania Polski rzad w sytuacji postępującej depopulacji Narodu i ruiny ochrony zdrowia

  • Dana said

   Możliwe skutki uboczne zażycia tabletki.Czy ktoś powiadomi o tym przyszłe klientki firmy farmaceutycznej.

   Bardzo często: bóle brzucha, zaburzenia miesiączkowania. Często: zaburzenia nastroju, bóle i zawroty głowy, mdłości, wymioty, niestrawność, skurcze mięśni, bóle pleców,, zmęczenie. Niezbyt często: zaburzenia apetytu, depresja, objawy lękowe, bezsenność, zaburzenia libido, drażliwość, zaburzenia widzenia, uderzenia gorąca, biegunka, zaparcia, suchość w ustach, wzdęcia, trądzik, wysypka, świąd, bóle mięśniowo-szkieletowe, częstomocz, ból piersi, bóle narządów płciowych. Występowanie po zastosowaniu leku takich działań niepożądanych jak np. : zawroty głowy o nasileniu łagodnym do umiarkowanego, senność, zaburzenia widzenia może stwarzać niebezpieczeństwo związane z prowadzeniem pojazdów oraz obsługą maszyn.

   • Józef Piotr said

    I JESZCZE JEDNO Z TYCH EKSPERYMENTÓW WPROWADZANYCH ZA SPRAWĄ RZĄDU rodza sie potworki badz ulomności.

   • Dana said

    Producentem jest Gedeon Richter ( węgierski :. Richter Gedeon Nyrt) jest największym biotechnologia i farmaceutyczny firma w Węgrzech i średniej wielkości w skali globalnej, przedstawiony w prawie 40 krajach. Firma sprzedaje produkty dla ginekologii, ośrodkowego układu nerwowego i obszary układu krążenia wśród innych obszarach terapeutycznych.

    Pierwsza fabryka została założona przez pana Gedeon Richter, farmaceuty w 1901 roku utworzenie swojej firmy zapoczątkowała rozwój węgierskiej farmaceutycznego przemysłu .

    • Dana said

     WĘGRZY DAJĄ DOBRY PRZYKŁAD A TU TAKA PRZYKROŚĆ.TO CHYBA TEŻ NIE POWINNO BYĆ ZGODNE Z ICH ŚWIATOPOGLĄDEM.

 19. KRYSTYNA said

  Irlandia: kuriozalne zachowanie duchownych przed referendum w sprawie „homomałżeństw”

  Przed mającym się odbyć w maju br. referendum w sprawie legalizacji „małżeństw tej samej płci” w Irlandii dochodzi do kuriozalnych sytuacji. W ubiegłą sobotę irlandzki ksiądz, odprawiając Mszę w kościele świętego Mikołaja w Dublinie zaapelował do wiernych, by zagłosowali za legalizacją sprzecznych z naturą i odwieczną nauką Kościoła „homomałżeństw”. Mówił, że „sam jest gejem”. Do tej pory nie został potępiony przez przełożonych. Co więcej, sam episkopat wydaje się nie dość wyraźnie sprzeciwiać inicjatywie homolobby…….

  http://www.pch24.pl/irlandia–kuriozalne-zachowanie-duchownych-przed-referendum-w-sprawie-homomalzenstw,33325,i.html

  CHRISTUS VINCIT, CHRISTUS REGNAT, CHRISTUS IMPERAT !!!
  _______________________________________________________

  • Tomasz said

   Kościół w Irlandii (za wikipedią):
   W ciągu ostatnich kilkunastu lat zamknięto prawie wszystkie seminaria duchowne, zostało tylko jedno w Maynooth. W połowie lat 60. w seminarium tym wyświęcano ponad 400 nowych księży rocznie. W 2001 roku już tylko 30, a w 2007 roku zaledwie 9 w skali całego kraju. Kryzys ten w jeszcze większym stopniu dotyka żeńskie zgromadzenie zakonne. W 2007 śluby złożyły zaledwie 2 kobiety, podczas gdy w tym samym czasie liczba sióstr zakonnych zmniejszyła się o 228.
   Spadek uczestnictwa w mszach niedzielnych z 90% w latach 70., 81% w 1990 roku do 60% w 1996 roku, 44-48% w latach 2005-2006 i 35% w 2012.

 20. KRYSTYNA said

  Błogosławieństwo urbi et orbi – różnica między Franciszkiem a poprzednikami

  Ten krótki filmik pokazuje różnice w udzielaniu błogosławieństwa. Nie jest to różnica między Franciszkiem a tylko Benedyktem – jest to różnica miedzy Franciszkiem a tradycją Kościoła, wszystkimi wcześniejszymi papieżami. Brak odśpiewania tekstu błogosławieństwa (brak włączenia się organów/scholi, przez co brak odpowiedzi ludzi), niemrawo przeczytane (głowa odchylona, mikrofon niedostawiony), brak dostojeństwa i elegancji, brak stroju liturgicznego, krzyża; wszystko sprawia wrażenie jakby wymuszonego. Dlaczego Franciszek rezygnuje z piękna i powagi liturgii, nawet w tak ważnym i odświętnym momencie, jak błogosławieństwo urbi et orbi?

  CHRISTUS VINCIT, CHRISTUS REGNAT, CHRISTUS IMPERAT !!!
  _______________________________________________________

 21. Andrzej said

  Nasze małe cuda.

  Bogu niech będą dzięki teraz i na wieki wieków. Amen.
  Na początku grudnia usłyszałem w duszy, „idź do banku i weź kredyt w złotówkach i spłać kredyt we frankach”, odpowiedziałem „już byłem, powiedzieli mi że nie mam szans, bez pracy”, obecnie jestem na bezrobotnym, ten sam głos odpowiedział „idź”. Nie myśląc dłużej, poszedłem, złożyłem wniosek i czekałem. Odezwał się do mnie dyrektor banku, po rozmowie powiedział że będzie ciężko, ale mam zebrać dokumenty dwóch żyrantów i czekać na decyzję Zarządu. Byłem spokojny bo wiedziałem że Bóg jest ze mną. Adwent zleciał mi na rekolekcjach z o.Adamem i bieganiem za papierami do banku. Na niektóre papiery mogłem czekać po dwa tygodnie, tyle urzędy maja na ich wystawienie, z zaskoczeniem odbierałem telefon po dwóch dniach, że dokumenty są do odbioru. I tak 22 grudnia, Zarząd Banku przyznał nam kredyt, pozostało jeszcze przedstawić kilka zaświadczeń i 2 stycznia podpisaliśmy umowę. A 5 stycznia spłaciłem kredyt we frankach.
  Kiedy teraz zobaczyłem wpis Admina sprawdziłem kurs i rozpłakałem się jak dziecko, z wdzięczności do Boga, który tak mnie ukochał i prowadzi po drogach wyboistych tego świata.
  Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
  Jak była na początku teraz i zawsze i na wieki wieków amen.

  • Okto said

   I to jest cudowne w Bogu-Jezusie, że ma na koncie takie niezliczone „małe cuda” i nam nic nie wiadomo…dopiero po takich świadectwach

   Jeszcze dziś rano rata kredytu na 300 tys. zł we frankach szwajcarskich wynosiła ok 1600 zł. Teraz to ponad 2 tys. zł. Sprawa dotyczy ponad 700 tys. osób zadłużonych w tej walucie. Analitycy twierdza, że kurs spadnie, ale utrzyma się na poziomie ponad 4 zł, przynajmniej przez kilka najbliższych miesięcy. Co ma zrobić człowiek, któremu w ciągu godziny rata nagle wzrosła o prawie 500 zł?

   Widać, że banksterzy wykonują plan elit i tzw. grupy Antychrysta.

   http://finanse.wp.pl/kat,1033695,title,Bank-zabierze-mieszkanie-To-ostatecznosc,wid,17180109,wiadomosc.html

  • Piotr2 said

   Tak, to był cud.
   Choć jeszcze masz długą drogę przed sobą. Dasz radę, jaa też dałem radę.
   Jak spojrzę wstecz w czasie to teraz dopiero widzę z jakich opresji byłem wyciągany przez Maryję. Całe moje życie to znaki jakie otrzymywałem od Maryji. Ona wręcz mnie błagała abym Jej posłuchał oczami serca.
   Może kiedyś o tym opowiem. Jedno jest pewne gdy oddasz się Maryji ona ci pomorze.

   Króluj nam Chryste.

  • Dana said

   Do Andrzeja ,to Boża Opatrzność.

  • golara said

   kredyt na 3 dni? to chyba mała suma…..

  • Nn said

   Powinieneś w szczególny sposób podziekować Panu Bogu za pomoc.

  • Dzieckonmp said

   Cieszę się Andrzeju że to co piszemy na blogu pomogło Ci podjąć decyzję dobrą. Co prawda frank jeszcze może spaść w tym roku do poziomu jaki był wczoraj ale w następnych latach pójdzie nawet do 8 zł. Polska jest bankrutem, nikt Jej nie ratuje.

 22. Dana said

  15.01 – Św. Pawła Pustelnika – patrona matek oczekujących potomstwa oraz dzieci

  Św. Paweł Pustelnik z Teb
  15 stycznia przypada wspomnienie liturgiczne św. Pawła Pierwszego Pustelnika z Egiptu żyjącego na przełomie III i IV wieku, patriarchy Zakonu Paulinów. Dzisiaj w Polsce, Święty czczony jest szczególnie w parafiach, w których posługują Paulini. Zakonnicy patronalne święto (15 stycznia) poprzedzają nowenną ku czci Świętego Patriarchy, zwaną „Pawełkami”

  Przeżył tam ponad 90 lat, na kontemplacji Bożych tajemnic, wśród umartwień i postów. Z dzieła św. Hieronima dowiadujemy się, że Paweł na pustyni żywił się daktylami, a także połową chleba, jaką codziennie przynosił mu kruk. Znany jest także fakt spotkania dwóch wielkich pustelników św. Antoniego i św. Pawła z Teb. Jak czytamy w „Żywocie” św. Hieronima – św. Paweł zmarł w wieku 113 lat (ok. 341 r.) . Św. Antoni, pustelnik, który spotkał i pochował św. Pawła, przyczynił się do potwierdzenia świętości jego życia. Cesarz Justynian I, w miejscu pustelni Świętego, wybudował klasztor i kościół pod jego wezwaniem. Relikwie Eremity trafiały z rąk do rąk, by w ostateczności dotrzeć z Wenecji (1381r.) do Budapesztu. Relikwię głowy otrzymał król Karol IV Luksemburski i umieścił ją w kaplicy zamkowej w Karlsteinie, skąd Ludwik Węgierski przeniósł ją na zamek w Budzie. Liczne łaski wypraszane przy relikwiach Świętego Męża sprawiły, że do jego sarkofagu przybywały rzesze pielgrzymów. Zauważono, że szczególnymi względami Świętego cieszyły się małe dzieci. Podczas najazdów tureckich (po 1526 r.) relikwie w Budzie zostały zniszczone. Do dzisiaj najgorliwszymi krzewicielami czci i nabożeństwa do św. Pawła Pierwszego Pustelnika są jego duchowi synowie – paulini.

 23. Lazy said

  ja napiszę wam krótko: ten kto brał kredyt we frankach bo liczył że będzie taniej powinien oddać kompetencje do zarządzania swoimi pieniędzmi komuś z rodziny kto ma jakiekolwiek pojęcie, bo sam jest niestety, ale naiwnym, nie znającym się człowiekiem.
  Po prostu.
  Pomijając wszsytko to zastanówcie się ludzie… kredyt na 30 lat i frank zawsze po 2 czy 2,5 zł? Przecież to jest wręcz żałosne. Jak ktoś taki może mi teraz powiedzieć, że on wiedział co robi? No nie wiedział. A drugi argument jest taki,że zaufał bankowi, doradcy itp.
  Ten argument jest żałosny jeszcze bardziej niż ten pierwszy. Jak ktoś wierzy jakiemuś doradcy którego zadaniem jest sprzedać kredyt to naprawdę ma niepokolei poukładane.
  Może to są brutalne słowa, ale moi nauczyciele też byli często brutalni. Dzięki temu nie kupiłem domu za 500 tys. złotych w kredycie we franku, a z żoną śpimy spokojnie płacąc kredyt na małe mieszkanko w złotówkach. W dodatku malejący kredyt bo RPP w związku z podłą sytuacją gospodarczą stale obniża stopy procentowe.
  Spłacimy ten kredyt, dozbieramy, kupimy większe dokredytowując się odrobinę. To jest plan.
  Nie żyjemy w pałacu, ale nas nie stać na pałac. Tak jak masę ludzi z tych 700 tys. którzy mają kredyty we franku, a nie powinni mieć praw wyborczych z taką orientacją ‚w terenie’.
  Przepraszam za ostry ton, ale kredyt we frankach to naprawdę bardzo często (nie mówię że zawsze) byłą nieodpowiedzialna decyzja.
  Szczególnie w Polsce gdzie z dnia na dzień możesz zostać bezrobotnym na lata albo nigdy nie znaleźć pracy za takie pieniądze jak w poprzedniej. Poza tym przez 30 lat nikt nie wie co się stanie, a pracę pewnie stracisz jeszcze nie raz.
  Ludzie, ruszajcie głowami – to nie boli, a oszczędzi wam dramatów.

  • cox said

   Był czas, że banki wprost napraszały się z kredytami we frankach. Różnego rodzaju doradcy zachwalali je pod niebiosa i niestety wielu ludzi dało się na to nabrać.

  • Tomasz said

   Wszystko zależy od dochodów. Dla przeciętnego kredytobiorcy mieszkaniowego oznacza to wzrost raty o 200-300 zł o ile oczywiście wysoki kurs się utrzyma. Dla kogoś kto zarabia do 3000 to bardzo dużo ale ci co mają więcej nadal po wzrostach kursu są zamożni. Więc jaki „dramat”. Niestety bogaty nigdy nie zrozumie biednego. Biedny (np. człowiek zarabiający 2000) jak nic nie miał tak nic nie ma. A zamożny zarobi 200 zł mniej ale nadal będzie miał na wszystko o czym biedny może tylko pomarzyć.

   • Lazy said

    No tak, ale tych biednych jest więcej. Poza tym kredyty dostawali we franku często ci którzy nie mieli dobrego ratingu w PLNach.
    Inna sprawa jest taka, że naprawdę trzeba być lekarzem, prawnikiem(po aplikacji) albo urzędnikiem średniego czy wyższego stopnia (kierownik, dyrektor) lub policjantem, strażakiem żeby w ogóle myśleć o kredycie na 30 lat. Cała reszta to ludzie którzy dziś pracują za lepszą kasę, a jutro mogą nie mieć pracy przez 5 kolejnych lat…
    Tak wygląda to w Polsce.
    Co do zarobków kolego to powiem Ci, że znam sporo osób i większość tych ludzi zarabia pomiędzy 500, a 1500 zł. Takich którzy zarabiają powyżej 3 tys. na rękę (bo BRUTTO to jakiś żart) znam kilku. Na palcach jednej ręki zliczę.
    Biednego nie stać na kredyty we franku tym bardziej i tym bardziej powinien unikać takich rzeczy. Na chytrzenie może sobie pozwolić bogaty, który najwyżej straci, ale domu mu nie zlicytują.
    ALe powtarzam: to jest Polska, tu z dnia na dzień możesz znaleźć się w rynsztoku.

    • Tomasz said

     Tak, masz rację. W Polsce można łatwo stracić pracę, ale tu też wszystko zalezy od dochodów. Osoba X zarabia 7000 ale traci pracę. Mimo to oszczędności (o ile nie zyła jak król) pozwalają jej spokojnie egzystować aż znajdzie nową. Osoba Y zarabia 2000, traci pracę i… laduje pod mostem. Na gwałt godzi się na niewolnicze stawki i umowy śmieciowe aby przezyć. Problemem Polski wg mnie jest wysokośc wynagrodzeń. Jeżeli to szybko się nie zmieni to wyemigruje połowa kraju.

    • szach said

     ja tam wiem jedno. Jak cię do czegoś usilnie namawiają, to znaczy,że zrobią na tobie dobry interes. A Polacy mają spadek po komunie taki ,że wierzą nie temu,kto mówi im gorzką prawdę, tylko temu, kto pięknie kłamie. Tak więc doświadczony życiem sąsiad jest mniej wiarygodny od wypielęgnowanego dziennikarza czy polityka w TV. Bo my lubimy piękne opakowania, nie patrząc na to, co jest w środku.

  • Józef Piotr said

   Jesteś w błędzie.
   Na terenie III RP obowiazuje wg Konstytucji cały czas narodowy środek płatniczy ktorym jest złoty Polski.
   W tym pieniądzu obowiązują rozliczenia wszelkiego rodzaju.
   Płace , emerytury , renty, zapomogi i wszelkie rozliczenia wobec władz fiskalnych.
   Inne srodki platnicze są bezprawne.
   Nikt nie miał na terenie Polski prawa rozliczać kredytów w dolarach , frankach czy markach.
   To wladza dopusciła do tego że Frank Szwajcarski stał się drugim środkiem platniczym.
   I tak bym traktował sprawę.
   Wziałem kredyt 1000 fr szw. to winien jestem 2500 zł liczac kurs w dniu zakupu.
   Jakoś dziwnym jest że nie ujawnia się tego byznesmena ktory waluta Szwajcarską robi geszeft w Polsce.

 24. Wiktoria said

  Kartele nie pozwalają leczyć raka – część 2
  Dlaczego lek, który leczy raka jest zabroniony ?
  http://robertbrzoza.pl/nwo/2-lekarstwo-na-raka/
  NWO barbarzyńców, rok 1969
  „Nasi polityczni i kulturalni „przywódcy” są odpowiedzialni za współudział w spisku mającym za zadanie przekształcenie ludzkości w coś, co służyć będzie żydowsko-masońskiemu kartelowi bankowemu. Wojny, terroryzm, depresje gospodarcze, zmiany polityczne i społeczne, cała branża rozrywki, itp. zostały zaprojektowane w taki sposób, aby stopniowo doprowadzić do powstania państwa policyjnego Orwella.
  nwo-barbarzyncow-rok-1969-2013-08”

 25. Nn said

  Arcybiskup Fulton J. Sheen

  Egoiści i ludzie obojętni w naszym kraju nigdy nie myślą o naszym Panu, o naszej świętej Wierze lub o Boskiej Obecności na naszych ołtarzach. Ale prześladowcy to czynią. Wiedzą, że jeśli miłość Chrystusa, która trwa w Jego Mistycznym Ciele, zwycięży, oni skazani są na zagładę. Lecz nigdy nie zapominajmy, że musimy również modlić się za nich, tak jak nasz Zbawiciel modlił się za swoich prześladowców.
  Źródło: „The Rock Plunged Into Eternity”, 1950r,

 26. Radosław said

  http://wpolityce.pl/gospodarka/229763-edukatorzy-seksualni-wyciagaja-rece-po-male-dzieci-maluchy-ogladaja-tanczace-narzady-plciowe

  • Dana said

   Demon seksu sieje największe spustoszenie.

   Życie i misja Sł. B. ROZALII CELAKÓWNY
   „Jeżeli Polska nie odrodzi się duchowo, nie porzuci swych grzechów, to zginie, bo czyni Mi straszną zniewagę…”

   Kraków. Szpital św. Łazarza: «Kazał mi Pan Jezus pracować w tym miejscu…»

   „Po chwili zaprowadził mnie Pan Jezus nad ogromną przepaść, pełną zgnilizny i obrzydliwości, i dał mi zrozumienie, że to jest serce ludzkie, skalane grzechem nieczystym. Kazał mi Pan Jezus pracować w tym miejscu w intencji tych upadłych dusz, nad ich nawróceniem i kazał mi zapamiętać na całe życie, że moja praca i żywot w tym miejscu będą zakończone. Wówczas byłam zupełnie świadoma tego, że Pan Jezus jest przy mnie.”

   http://www.voxdomini.com.pl/sw/sw16.html

   • Dana said

    Życie i misja Sł. B. ROZALII CELAKÓWNY

    „Krótki pobyt w klasztorze i powrót do szpitala”

    Pragnienie uświęcenia i służenia Bogu budziło w niej jednak przekonanie, że prawdziwie dokonać tego może jedynie w klasztorze. Pomimo otrzymanej wizji i słów Jezusa, Rozalia zapukała 15 grudnia 1927 do klasztoru SS. Klarysek na Grodzkiej. Szybko miała się przekonać, że nie taka była wola Boża. Po krótkim pobycie w zakonie, wydalono ją ze względu na stan zdrowia. Trzy dni przed tą decyzją ujrzała we śnie wysoką górę, sięgającą nieba. Po stopniach wspinały się klaryski, a Rozalia za nimi. Usłyszała głos: «Wracaj z tej drogi, bo ona nie jest dla ciebie przeznaczona!» Sprzeciwiła się dwa razy. Wtedy głos zagrzmiał jak piorun. Poszła więc inną drogą – wskazaną jej przez Pana. Była na niej sama, a droga usiana była przeszkodami, jednak podtrzymywała ją niewidzialna siła. Doszła na szczyt. Usłyszała: «Będziesz w niebie, lecz musisz w całości tę drogę przebyć. Musisz powrócić na ziemię…»
    Zobaczyła wtedy, że znajduje się w pobliżu oddziału chorób wenerycznych szpitala św. Łazarza. Tu otrzymała błogosławieństwo Jezusa.
    Minęło trochę czasu, zanim Rozalia po opuszczeniu SS. Klarysek powróciła na dawne miejsce pracy. Dla wielu stała się nieudaną zakonnicą, nadeszły więc nowe upokorzenia. Nie chcąc wracać na oddział weneryczny podjęła pracę w klinice okulistycznej. Jednak brakowało jej wewnętrznego spokoju. Prosiła więc Jezusa o poznanie Jego woli. Odpowiedzią na jej błagania była wizja. Wydawało się jej, że się znajduje na oddziale chorób wenerycznych. Przed sobą ujrzała Jezusa jako Męża Boleści. Ubiczowany, z ranami broczącymi Krwią, która płynęła po sali. Chore podchodziły i biczowały Go. Rozalia przeraziła się. Zamierzała rzucić się na kobiety i pomścić Jezusa. Powstrzymało ją Jego przypomnienie, że nie pochwalił czynu Piotra, odcinającego ucho prześladowcy. Zbawiciel spojrzał i dał znak, by do Niego podeszła. Rozalia nie potrafiła ruszyć się z miejsca. Jezus powrócił do normalnej postaci, podszedł i rzekł:
    «Popatrz, Moje dziecko, jak strasznie Mnie ranią grzechy nieczyste! Jaką straszną boleść zadają Mi te dusze! Ty, dziecko, masz pracować w tym miejscu, by Mi wynagradzać za te straszne grzechy i pocieszać Moje Boskie Serce. Ja tu chcę cię mieć! Będziesz bardzo cierpieć, ponieważ jest taka Moja Wola. Ty już wiesz o tym. Ja mam względem twej duszy pewne zamiary.»
    Po chwili podszedł, przytulił jej głowę do Serca i mówił o tajemnicy cierpienia: «Wiesz, Moje dziecko, Ja dzisiaj ci odsłonię tajemnicę cierpienia. Cierpienie jest tak wielką łaską, że nikt z ludzi tego nie pojmie dostatecznie: większą niż dar czynienia cudów, bo przez cierpienie dusza Mi oddaje, co ma najdroższego: swą wolę, ale przez cierpienie miłośnie przyjęte… Tę nieocenioną łaskę daję tylko duszom szczególnie umiłowanym. Ciesz się, że ty, Moje dziecko, należysz do tych wybranych dusz. Ale masz być bardzo pokorną… Ty jesteś Moją i na zawsze Moją pozostaniesz. Ja cię nigdy nie opuszczę. Nie lękaj się niczego, bo jestem zawsze z tobą, chociaż cię boleśnie doświadczam.»

    http://www.voxdomini.com.pl/sw/sw16.html

   • KRYSTYNA said

    BÓG ZAPŁAĆ !!!

 27. basiaka said

  W tym roku podczas adwentowych rekolekcji
  ksiadz poruszył ta kwestie jak nie masz pieniedzy to kup cos na co Cie stać powiedział nie bierz kredytu na 20 lat bo nie wiesz czy bedziesz w stanie go spłacić
  moze bedziesz zwolniony z pracy moze zachorujesz i co wtedy?

  • Dana said

   Jeszcze 10 lat temu była hossa wszystko było piękne wszędzie dobrobyt ,cena mieszkań w górę.Nic tylko inwestować,a po trzech latach nagle wszędzie na całym świecie kryzys.Ludzie zostali wpuszczeni w maliny i trzeba im współczuć

 28. Powiew ze wschodu said

  Francuscy jezuici solidaryzują się z „Charlie Hebdo”. Opublikowali karykatury Jezusa i dwóch papieży
  „Śmiałość i odwaga” – tak francuscy publicyści komentują decyzję francuskich jezuitów o przedrukowaniu czterech okładek pisma „Charlie Hebdo”. Karykatury Jezusa oraz papieży Benedykta XVI i Franciszka pojawiły się w wydawanym od 1856 roku piśmie teologicznym „Etudes”.
  „Jak nie oburzać się na morderstwo popełnione z zimną krwią. Atak na redakcję ‚Charlie Hebdo’, w którym zginęło 12 osób, napełnia nas przerażeniem. Poprzez atak na gazetę terroryści zaatakowali wolność słowa. Jednomyślne reakcje po zamachu, które pojawiły się zarówno po lewej, jak i po prawej stronie, wśród wierzących i niewierzących, pokazują jednak, że nie ulegniemy strachowi i będziemy bronić pluralistycznego społeczeństwa.
  Dlatego zdecydowaliśmy się umieścić w internecie cztery karykatury ‚Charlie Hebdo’, które odnoszą się do katolicyzmu” – napisali francuscy jezuici w wydawanym od ponad półtora wieku intelektualnym piśmie „Etudes” (Studia).
  Cały tekst: http://wyborcza.pl/1,75477,17255818,Francuscy_jezuici_solidaryzuja_sie_z__Charlie_Hebdo__.html#ixzz3OuNKUWPh
  W dalszej części artykułu redaktorzy „Etudes” tłumaczą, dlaczego zdecydowali się na publikację. „To oznaka siły, by być w stanie śmiać się z niektórych cech instytucji, do której się należy. To też sposób na powiedzenie, że to, co cenimy, zawsze jest pełne niedoskonałych form przejściowych” – piszą.
  Na jednej z karykatur pojawia się Jezus Chrystus na krzyżu, który prosi katolickich hierarchów, by wyrwali gwoździe, tak by mógł wziąć osobiście udział w konklawe. Kolejna – opublikowana po ustąpieniu papieża Benedykta XVI – pokazuje hierarchę przytulającego żołnierza Gwardii Szwajcarskiej. Papież mówi: „Nareszcie wolny!”.

  Cały tekst: http://wyborcza.pl/1,75477,17255818,Francuscy_jezuici_solidaryzuja_sie_z__Charlie_Hebdo__.html#ixzz3OuNPwq1S

  • Dana said

   Towarzystwo Jezusowe, SJ[a] (łac. Societas Iesu), jezuici – męski papieski zakon apostolski Kościoła katolickiego, założony w 1534 roku przez św. Ignacego Loyolę.
   Główne elementy charyzmatu Zakonu

   Od początku istnienia zakonu podstawowymi zasadami, odróżniającymi jezuitów od innych zakonów, były:

   akcentowanie posłuszeństwa wobec papieża i przełożonych. Jak pisał Ignacy Loyola w Ćwiczeniach duchownych w ramach Reguł o trzymaniu z Kościołem – np. …trzeba być zawsze gotowym wierzyć, że to, co ja widzę jako białe, jest czarne, jeśli tak to określi Kościół Hierarchiczny[4].
   wybór członków według kryterium wysokich wymagań duchowych oraz predyspozycji i zdolności intelektualnych, a także silnej, twórczej osobowości.
   stałe edukowanie własnych członków – tak aby posiadali oni możliwie jak najlepsze wykształcenie, nie ograniczające się tylko do wykształcenia czysto religijnego; aby byli zdolni dobrze rozumieć aktualnie panującego „ducha współczesności”.
   nacisk na bycie tam „gdzie decydują się losy świata” – a więc wśród elit społecznych kształtujących w danym momencie historycznym większościowe poglądy oraz mających silny wpływ na sprawowanie władzy świeckiej.
   brak sztywnych reguł działania, wykonywanie zadań aktualnie najpotrzebniejszych, pełna dyspozycyjność.
   stawianie czoła najtrudniejszym wyzwaniom, walka na pierwszej linii frontu, wytyczanie kierunków rozwoju Kościoła.

   Renesans zakonu

   W końcu w dniu 7 sierpnia 1814 papież Pius VII formalnie przywrócił zakon do istnienia w całym katolickim świecie. Rozpoczęło się stopniowe odbudowywanie Towarzystwa, otwierano kolegia i uniwersytety jezuickie. Liczba członków Towarzystwa wzrastała – od ok. tysiąca w 1814 do ponad 12 000 w 1880.

   Powtórny pełny renesans zakonu nastąpił dopiero po II wojnie światowej, a szczególnie po Soborze Watykańskim II.

   Obecnie jezuici są ponownie jednym z najbardziej wpływowych zakonów w Kościele katolickim. Liczbę ich członków szacuje się na około 19 tys. – najliczniejszy zakon męski. Działają obecnie w ponad 114 krajach świata; posiadają własne uniwersytety, obserwatoria astronomiczne, instytuty geofizyczne, radiostacje, czasopisma, kilka szpitali, liczne szkoły średnie i podstawowe, rozgłośnie radiowe i telewizyjne.

   http://pl.wikipedia.org/wiki/Jezuici

  • Powiew ze wschodu said

   Modlitwa Krucjaty (100) O przetrwanie chrześcijaństwa
   „O drogi Jezu, błagamy Cię o umiejętności, aby przetrwać próby, z jakimi mamy teraz do czynienia, gdy ostatni prawdziwy Papież kończy swoją Misję dla Ciebie.
   Pomóż nam przetrzymać straszne sponiewieranie, z jakim będziemy musieli się teraz zmierzyć z powodu upadku Kościoła, jaki znaliśmy.
   Nigdy nie pozwól nam odejść od Prawdy Twojego Boskiego Słowa.
   Pomóż nam milczeć, gdy na swoich barkach będziemy czuć ciężar ataków mających nas skłonić do odwrócenia się od Ciebie i od Sakramentów, które dałeś światu.
   Okryj swoją Armię potężną Miłością, której potrzebujemy, jak tarczy, aby chroniła nas przed fałszywym prorokiem i antychrystem.
   Pomóż Twojemu Kościołowi na ziemi rozprzestrzeniać się i pomnażać, aby mógł przylgnąć do Prawdy i pomagać Ci prowadzić naszych braci i siostry na Drodze Prawdy, by odpowiednio się przygotować do Twojego Powtórnego Przyjścia. Amen.”
   Modlitwa Krucjaty przekazana wraz z orędziem:
   http://www.paruzja.info/luty-2013/919-13-02-2013-11-20-masoneria-przeniknela-moj-kosciol-na-ziemi-i-wkrotce-schizma-ktora-zostala-przepowiedziana-doprowadzi-do-podzialu-i-niepokoju-wsrod-moich-wiernych-slug

 29. Dzieckonmp said

  Warto zobaczyć

 30. KRYSTYNA said

  C.D. TWORZENIA JEDNEJ ŚWIATOWEJ RELIGII

  Sri Lanka: papież odwiedził świątynię buddyjską

  http://www.deon.pl/religia/serwis-papieski/aktualnosci-papieskie/art,2669,sri-lanka-papiez-odwiedzil-swiatynie-buddyjska.html

  CHRISTUS VINCIT, CHRISTUS REGNAT, CHRISTUS IMPERAT !!!
  _______________________________________________________

  • KRYSTYNA said

   http://www.fronda.pl/a/dzis-dzien-judaizmu-w-kosciele-katolickim,46276.html

  • KRYSTYNA said

   http://www.paruzja.info/component/search/?searchword=%C5%9Bwiatowa%20religia&searchphrase=all&Itemid=174

  • Radosław said

   „Nie była to pierwsza wizyta biskupa Rzymu w pagodzie: 11 maja 1984, w ramach swego pobytu w Tajlandii św. Jan Paweł II odwiedził świątynię buddyjską w stolicy tego kraju – Bangkoku.”

   • Tomasz said

    Św. Jan Paweł II bardzo krytycznie wypowiadał się o buddyzmie. Czy Franciszek powiedział coś na ten temat??

   • Christophor said

    Dokładnie tak , nie wspomnę już o zaproszeniu do Asyżu Dalajlamy i innych przywódców religijnych do wspólnej modlitwy o pokój przez JP II jak i Benedykta XVI . http://www.polskieradio.pl/37/224/Artykul/465527,Papieska-modlitwa-o-pokoj-w-Asyzu Jak łatwo manipulować i zwodzić wielu !!! Z Bogiem

   • Tomasz said

    W swojej książce Przekroczyć próg nadziei, z roku 1994, stwierdził on, że: Mistyka karmelitańska zaczyna się w tym miejscu, w którym kończą się rozważania Buddy i jego wskazówki dla życia duchowego (str. 78 wyd. pol.) Zdaniem papieża z Wadowic buddyzm: jest w znacznej mierze systemem ateistycznym i jako taki stanowi zagrożenie dla religijnego trzonu kultury europejskiej. Podczas wizyty papieża w Sri Lance w roku 1995 zorganizowano spotkanie ekumeniczne, które zbojkotowali przedstawiciele buddyzmu. Mnisi stwierdzili, że Jan Paweł II nie docenia wartości duchowych głoszonych przez założyciela ich religii.
    http://religie.wiara.pl/doc/471937.Jan-Pawel-II-o-buddyzmie

    O Benedykcie XVI już nie wspominając i jego deklaracji Dominus Iesus gdzie „podziękował” za współpracę luteranom nie mówiąc już o buddystach.

    Św. Jan Paweł II spotykał się tez z Jaruzelskim czy Fidelem Castro. Czy w ten sposób będziecie usprawiedliwiać każde zachowanie Franciszka?

    • Dzieckonmp said

     Niektórzy chyba nienawidzą Jana Pawła II że zawsze mu jakąś łatkę starają się przypiąć.A to Asyż, a to buda itp. Ale gdyby znali jego nauki to wiedzieli by że jest inaczej.

    • Radosław said

     A ty w ten sposób będziesz udowadniał, że to fałszywy prorok?

   • Wiesia said

   • Wiesia said

    Strasznie to przykre….,że po 27 latach tego Wielkiego Pontyfikatu Św.Jana Pawła II,który był dużo,dużo wcześniej już zapowiadany przez Królową Polski, jako Papież,który będzie prowadzony przez Ducha Świętego i Maryję cały swój Pontyfikat…A tu nawet po Jego odejściu… zapamiętano plugastwa,które ktoś chory tworzył,aby Go zniszczyć w naszych oczach.Najbardziej smutne jest to,że robią to Ci..,którzy mówią,że wierzą w Boga.Czy to jest ten właśnie dystans,o którym Wyborcza pisze??Niech każdy zacznie w takim razie od siebie..,Wyborcza także.Nie można pouczać kogoś mówiąc jemu o dystansie do siebie…,kiedy tym czasem właśnie siebie się pomija.A nawiązuję do Wyborczej również..,z uwagi także na artykuł,który dał @Powiew…,w którym jest również nawiązanie do”…HEBDO”,pod artykułem są komentarze tych,co mówią o sobie,że są Katolikami.

    Czy dzisiaj ŚWIĘTOŚĆ,to jeszcze ŚWIĘTOŚĆ,czy może już puste tylko słowo??
    Jeżeli pragnę,aby ktoś szanował moja religię,to dlaczego kpię na forum z innych.Co innego rozmowa,a co innego kpina,ale z Pana Jezusa też kpiono,więc pracujmy wg Jego Nauki,a nie przeciwko Jego Nauce.
    To tyczy się również mnie.

    • Dzieckonmp said

     Wiesiu popieram to co napisałaś. Ludzie pamiętają co pisała wybiórcza o Janie Pawle II ale nie pamiętają Jego nauki, Jego kazań, Jego modlitw na Anioł Pański, Jego encyklik.Przez ten fakt wmawiają nam inny obraz Jana Pawła II, obraz taki jaki przez cały czas istnienia przekazywała nam wybiórcza i inne liberalne media. Tak samo jest z Benedyktem XVI choć Jego pontyfikat był krótszy i mniej mają materiału.

    • Wiesia said

     No właśnie,tylko zapomnieli niektórzy,że my jesteśmy pokoleniem,które uczestniczyło osobiście na homiliach.To nie jest wyczytana ,nieposmakowana historia człowieka z przeszłości,my się z Nim znaliśmy.
     Św.Jan Paweł II tak żył,jak głosił..,tam nie było nic pokrętnego i dwuznacznego…,był prawdziwy,prawdomówny i kochał każdego,nawet tych co na Niego dzisiaj nadal plują.

    • Wiesia said

     Na zakończenie zapomniałam @Bronku dodać rzecz chyba najważniejszą,a która jest pomijana.Otóż były 2 dokumenty związane z ekumenizmem.Ten prawdziwy został wyrzucony,zamieniony na ten,który pasuje człowiekowi.Otóż chodzi o to,że Pan Jezus pragnie,abyśmy byli JEDNO,ale na warunkach i zasadach BOGA OJCA,a nie na tych od człowieka.I tu jest ten problem,że miedzy tradycjonalistami,a modernistami jest przepaść.Temat jest inaczej dzisiaj głoszony,pomija się to co najważniejsze,bo tak komuś jest wygodnie.Wszyscy niedługo staniemy w PRAWDZIE,wtedy temat dystansu jaki będzie??

  • Józef Piotr said

   Ale jak donoszą media marginesowe nie miał czasu spotkać się tam z Biskupami Katolickimi

 31. Dzieckonmp said

  Zbigniew Stonoga też chce kupić kopalnie , dzwoni w tej sprawie do Kopaczki

 32. jamek said

 33. Powiew ze wschodu said

  W nawiązaniu do głównego wpisu:
  M. Valtorta POEMAT BOGA-CZŁOWIEKA
  2-61. JEZUS NAUCZA TŁUM W BETSAIDZIE
  Napisane 3 lutego 1945. A, 4369-4377

  Przed wiekami szatan wyzwał Przedwiecznego do walki. Pyszniąc się swoim pierwszym zwycięstwem nad człowiekiem powiedział Bogu: “Twoje stworzenia będą moje na zawsze. Nic, ani kara, ani Prawo, jakie chcesz im dać, nie uzdolni ich do osiągnięcia Nieba. Twoja siedziba, z której mnie wypędziłeś, z której wygoniłeś jedynego inteligentnego pomiędzy Twymi stworzeniami, pozostanie pusta, bezużyteczna, smutna jak wszystko, co niczemu nie służy.”
  A Przedwieczny odpowiedział Przeklętemu: “To jest teraz w twej mocy, gdy jedynie twoja trucizna panuje nad człowiekiem. Jednak ześlę Moje Słowo i Jego nauczanie unieszkodliwi twą truciznę, uleczy serca, uzdrowi je z szaleństwa, jakim je opętałeś, i powrócą do Mnie. Jak zagubione owce, które odnajdują pasterza, powrócą do Mojej zagrody i Niebo się zaludni. To dla nich je uczyniłem. A ty, w swej pozbawionej mocy wściekłości, zazgrzytasz wstrętnymi zębami w twym przerażającym królestwie, jako więzień i przeklęty. Aniołowie zrzucą na ciebie kamień Boży, który zapieczętuje twoją siedzibę. Ciemności i nienawiść staną się udziałem twoim i tych, którzy do ciebie należą. Losem Moich [świętych] będą błogosławione śpiewy, nieskończona wolność, wieczna i najwyższa.”
  A Mamona z kpiącym śmiechem przysięgła: “Na moją Gehennę przysięgam, że gdy nadejdzie ta godzina, przyjdę. Będę wszędzie obecna przy ewangelizowanych i zobaczymy, kto będzie zwycięzcą: Ty czy ja.”
  Tak, szatan zastawia na was pułapki, by was przesiać, ale i Ja was otaczam, aby was przesiać. Jest dwóch przeciwników: Ja i on. Jesteście między dwoma. To pojedynek Miłości z Nienawiścią, Mądrości z Niewiedzą, Dobroci ze Złem. Rozgrywa się on nad wami i wokół was. Wystarczy Moja obecność, aby odwrócić złośliwe uderzenia, jakie szatan na was kieruje. Stanę pomiędzy szatańskimi zastępami i wami. Zgadzam się, by Mnie raniono zamiast was, bo was kocham. Jednak ciosy, dosięgające was wewnętrznie, powinniście pokonać waszą wolą, biegnąc do Mnie, idąc Moją drogą, która jest Prawdą i Życiem. Ten, kto nie ma silnego pragnienia Nieba, nie osiągnie go. Ten, kto nie jest zdolny być uczniem Chrystusa, będzie lekką plewą, którą wiatr porwie ze sobą. Kto jest nieprzyjacielem Chrystusa, ten jest szkodliwym ziarnem, które rozkwitnie w królestwie szatana.

  http://www.objawienia.pl/valtorta/valt/v-02-061.html

 34. jamek said

 35. bozena2 said

  Owsiak ujawnia źródło inspiracji? „To taki mój osobisty diabełek, który potrafi podtrzymać na duchu”

  http://wpolityce.pl/spoleczenstwo/229471-owsiak-ujawnia-zrodlo-inspiracji-to-taki-moj-osobisty-diabelek-ktory-potrafi-podtrzymac-na-duchu
  Na 23. urodziny swojego orkiestrowego dzieła, Jerzy Owsiak wystawił własnoręcznie malowaną rzeźbę diabła. Twierdzi, że ma moc podtrzymania na duchu i zaleca, by nabywca nie zachowywał jej tylko dla siebie, ale puścił diabełka w świat. Przypadek czy może jednak symbol?

  Ten piękny diabełek u mnie na biurku, w moim mieszkaniu, przez kilka lat stał obok mnie. Codziennie. Przy tym biurku spędzam dużo czasu. Tam, myślę, tam sobie piszę, tam odpowiadam na różne maile. Jest to taki mój osobisty diabełek

  — przekonuje Owsiak, zachęcając do licytowania figurki, którą kilka lat temu w stanie surowym dostał w prezencie od Albina Krajewskiego, podopiecznego Ośrodka Pomocy Społecznej.

  2011 rok to jest czas, kiedy siedziałem nad tymi figurkami i nadawałem im swój osobisty ton, swoją kolorystykę

  — wspomina szef WOŚP i dodaje:

  Na aukcję od serca przekazuję teraz tego diabełka, aby był z wami – rockandrollowy, wesoły – na waszym biurku, na waszym stoliku. Myślę, że warto go potem znowu gdzieś puścić dalej, bo taki diabełek, który potrafi was podtrzymać na duchu.

 36. bozena said

  „Załamanie cen ropy jest pierwszą bitwą Pierwszej Globalnej Wojny pomiędzy geopolitycznymi interesami Zachodu a Rosją i jej sojusznikami, mówi konsultant polityki międzynarodowej Adrian Salbuchi. Według niego, w przyszłości możemy zobaczyć to samo zjawisko jeśli chodzi o kontrolę wody i żywności.

  „Myślę, że Arabia Saudyjska przewodzi spadkowi cen ropy naftowej, ponieważ Arabia Saudyjska ma inne interesy w porównaniu z innymi krajami OPEC, na przykład Wenezueli czy Nigerii,” stwierdza Salbuchi w rozmowie z RT.

  „Tutaj widzimy wojnę światową. Nie nazwę jej Trzecią Wojną Światową; nazwę ją wojną globalną, Pierwszą Globalną Wojną, gdzie pierwszą bitwą jest bitwa o ropę naftową. I to jest to, co widzimy w chwili obecnej.” mówi konsultant. „W przyszłości będziemy mogli zobaczyć to samo zjawisko jeśli chodzi o kontrolę wody i żywności”, dodaje.

  Salbuchi podkreśla, że nie jest to kwestia tego ile będzie kosztować beczka oleju, ale kwestia tego „czy mocarstwa zachodnie są w stanie rzucić Rosję i Iran na kolana” zasugerował.

  „A także Wenezuela, której prezydent Maduro był z wizytą w kilku krajach, aby zobaczyć, czy produkcja ropy naftowej może zostać zmniejszona i czy ceny mogą ponownie wzrosnąć,” dodał Salbuchi.

  Według ekspertów, to nie jest kwestia ceny. „Jest to bitwa geopolityczna, gdzie aktorem głównym jest olej i ma to wiele do czynienia z tym, czy dolar pozostanie walutą międzynarodową na rynku ropy naftowej, czy też może nastąpić zmiana, że tak powiem petrodolara,” podkreślił konsultant.”

  Luzne tlumaczenie z http://actualidad.rt.com/actualidad/163392-petroleo-guerra-global-rusia

  • bozena said

   „Uważana się, że Wenezuela jest główną rezerwą ropy naftowej na świecie, ponieważ ma 298.400 mln baryłek (18% światowej ropy). Tymczasem Rosja ma 80.000 mln baryłek, czyli 4,8% światowych rezerw. Razem, te dwa kraje posiadają jedną czwartą światowych rezerw.”
   http://actualidad.rt.com/economia/163367-infografia-rusia-venezuela-productores-petroleo

  • bozena said

   „Dzieci, czarne złoto będzie przyczyną rozpoczęcia oczekiwanej wojny, miejcie świadomość, że jedynym co wam potrzeba jest Mój Syn. Bóg pieniędz upadnie i ci, którzy utrzymują przyziemne nadzieje na jutro w bogu pieniędzu, poczują, że utracili wszystko i czując sie bez kontroli oddadzą się śmierci.”
   Luz de Maria 14.01.2015
   http://www.revelacionesmarianas.com/luz_de_maria.htm

   • Kasia1 said

    jeżeli tu na Śląsku nie rozpieprzą tego rządu,a reszta kraju nas zostawi samych to będzie znaczyło że Polski już nie ma.

    • Lucyna said

     A ludzie i tak będą głosować na PO i jak to zrozumieć?

    • Anka said

     +
     „A ludzie i tak będą głosować na PO i jak to zrozumieć?”

     Analogicznie jak to, że w Niedzielę Palmową wołali: „Hosanna!”, a w Wielki Piątek ( ten sam tłum): „Ukrzyżuj, bo chcemy Barabasza”.

 37. KRYSTYNA said

  Napisz do premier Kopacz! Nie ma zgody na śmiercionośną pigułkę!

  Ministerstwo Zdrowia chce dopuścić do swobodnej sprzedaży środek „ellaOne”. Prezentuje się go jako „antykoncepcję awaryjną” jednak ma on działanie wczesnoporonne, wymierzone bezpośrednio w życie nienarodzone. Przyłącz się do protestu Instytutu Ordo Iuris – napisz do premier Ewy Kopacz!

  Ministerstwo Zdrowia chce dopuścić do swobodnej sprzedaży środek „ellaOne”. Prezentuje się go jako „antykoncepcję awaryjną” jednak ma on działanie wczesnoporonne, wymierzone bezpośrednio w życie nienarodzone. Przyłącz się do protestu Instytutu Ordo Iuris – napisz do premier Ewy Kopacz!

  Jeśli Minister zrealizuje swą zapowiedź, wówczas nawet nastoletnie dziewczęta będą mogły zażywać środek, który nie tylko zniszczy życie ich dziecka, ale stworzy poważne ryzyko dla nich samych. Działanie tego środka stanowi poważną ingerencję w układ hormonalny kobiety, skutkując częstokroć poważnymi problemami z płodnością w przyszłości. Substancja składająca się na „ellaOne” (uliprystal) ma taki sam mechanizm działania, jak mifepryston, czyli składnik niesławnej pigułki aborcyjnej RU486. Dopuszczenie do obrotu „ellaOne” może także stanowić dla nastoletnich dziewcząt zachętę do rozwiązłych zachowań seksualnych.

  Na stronie protestuj.pl można podpisać list otwarty Instytutu na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris adresowany do premier Ewy Kopacz. Autorzy protestu wzywają Premier Rządu i Ministra Zdrowia do wycofania się z podjęcia zapowiedzianej decyzji.

  LINK DO PODPISANIA PROTESTU

  http://www.protestuj.pl/zaprotestuj-przeciwko-legalizacji-aborcji-farmakologicznej-w-polsce–,36,k.html

  CHRISTUS VINCIT, CHRISTUS REGNAT, CHRISTUS IMPERAT !!!
  _______________________________________________________

  • KRYSTYNA said

   http://www.podlasie24.pl/przeczytaj…/wybierz-kategorie/forum-kobiet-polskich-o-dopuszczeniu-w-polsce-tzw.-antykoncepcji-awaryjnej-15bfe.html

  • Kasia1 said

   Tym młodym kobietom,dla których lobby farmaceutyczne przygotowało szybką,bolesną śmierć w ładny papierek zapakowany ,bo niby wolność, -tabletkę PO,trzeba uświadomić,że to jest granat,albo nawet bomba hormonalna wprowadzona dobrowolnie do ich organizmu,która eksploduje.To ,że zabijaja małego człowieczka z dusza do nich nie dotrze,bo juz przez miesiące,jest nagłaśniane ,ze to jeszcze nie jest człowiek.Który,zdrowy organizm świadomie pozwoli się unicestwić i zabić.Tylko człowiek.Oj,będą płakać te młode kobiety.Już im współczuję.

  • Dana said

   Te tabletki mogą kupić nastolatki poniżej 18 roku życia, bez wiedzy rodziców.To ma na celu niszczenie młodego pokolenia.

   • Dana said

    Nastolatki po każdej imprezie z alkoholem mogą pobiegnąć do apteki po tabletkę. to ma na celu wykończenie młodzieży.Tego nikt nie będzie kontrolował,a nastolatki są naiwne i można nimi manipulować.Kto produkuje to okropieństwo ?

  • Dana said

   Kraje islamskie rozmnażają się na potęgę,a kraje rozwinięte cywilizacyjnie same się unicestwiają.Poprzez tabletki hormonalne,lgtb i modę na zwierzątko zamiast dziecka.Za trzy pokolenia będzie już po wszystkim,Europa zostanie zasiedlona przez Azjatów w sposób naturalny.

   • halina said

    A było powiedziane w przepowiedniach że żółta rasa zaleje świat . No i mulatów wszędzie multum .

 38. bozena2 said

 39. KRYSTYNA said

  JEZUS KRÓLEM NASZYM JEST… — ŚPIEWA ZESPÓŁ ADORAMUS

  ((( 🙂 )))

  CHRISTUS VINCIT, CHRISTUS REGNAT, CHRISTUS IMPERAT !!!
  _______________________________________________________

  • Dana said

   Cóż Ci Jezu damy

   Cóż Ci Jezu damy za Twych łask strumienie?
   Z serca Ci składamy korne dziękczynienie.

   Ref.
   Panie nasz, króluj nam! Boże nasz, Króluj nam!
   Poprzez wieczny czas króluj Jezu nam.

   2. W Serca Twego ranie, o serc naszych Królu,
   Pokój i wytrwanie ukojenie w bólu.

   3. Ty nas wspieraj w znoju, strzeż przez życie całe,
   Byśmy w serc pokoju Twą wielbili chwałę.

 40. KRYSTYNA said

  Pajęczyna wzajemnych połączeń się ujawnia – abp B. Forte, kard. M. Martini i Franciszek

  http://gloria.tv/media/VQeEBSVUhzw

  CHRISTUS VINCIT, CHRISTUS REGNAT, CHRISTUS IMPERAT !!!
  _______________________________________________________

 41. Powiew ze wschodu said

  Dwie osoby zginęły, a jedna została ranna w policyjnej akcji antyterrorystycznej w Verviers (wschodnia część Belgii) – podał w czwartek wieczorem prokurator federalny. Portal dziennika „Nieuwsblad” podaje, że zabici islamiści planowali atak na komisariaty policji i chcieli zgotować w Belgii „drugi Paryż”. Akcja w Verviers to część szerszych ogólnokrajowych działań antyterrorystów.
  http://losyziemi.pl/belgia-akcja-terrorystyczna-w-verviers-dwie-osoby-zginely#more-36277

 42. Dzieckonmp said

  Czasem coś gdzieś ważne osobistości powiedzą prawdę. Tym razem Prezydent Francji w ogólnokrajowej telewizji mówi że to Iluminaci zaatakowali Paryż.

  Iluminaci = stara nazwa żydowskiej Kabały

  Nawet portale francuskie odważyły się coś napisać

  http://www.leparisien.fr/espace-premium/culture-loisirs/le-commissaire-marcas-sur-la-trace-des-illumines-18-06-2014-3930831.php

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d blogerów lubi to: