Dziecko Królowej Pokoju

Pokój musi zapanować pomiędzy człowiekiem i Bogiem, a także między ludźmi

 • Królowa Pokoju

  Królowa Pokoju
 • Uwaga

  Strona używa plików cookies które zapisują się w pamięci komputera. Zapisywanie plików cookies można zablokować w ustawieniach przeglądarki. Dowiedz się o tych plikach http://wszystkoociasteczkach.pl
 • Propozycja chronologiczna

  • Rok 2019 – Kryzys Rumunia
  • Rok 2020 – fałszywe traktaty pokojowe
  • Rok 2021 – Papież jedzie do Moskwy
  • Rok 2021 – Wojna
  • Rok 2022 – zwycięstwo komunistyczne
  • Rok 2023 – 10 królów
  • Rok 2024 – Antychryst
  • Rok 2025 – Sojusz z wieloma
  • Rok 2025 – Synod
  • Rok 2026 – Henoch i Eliasz
  • Rok 2028 – Ohyda spustoszenia
  • Rok 2029 – Ostrzeżenie
  • Rok 2030 – Cud
  • Rok 2031 – Nawrócenie Izraela
  • Rok 2032 – Kara
  • Rok 2032 – Odnowienie świata
  • Rok 2033 – Exodus
  • Rok 2034 – Zgromadzenie w Jerozolimie
  • Rok 3032 – Gog i Magog
  • Rok 3213 – Koniec świata
  • Nowe niebiańskie Jeruzalem.
 • Ostrzeżenie

  13 kwietnia 2029
 • Logowanie

 • Odwiedzają nas

  Map

 • Maryjo weź mnie za rękę

 • Jezu Maryjo Kocham Was

„Nadejście Królestwa Bożego”

Posted by Dzieckonmp w dniu 25 stycznia 2015


„Czekajcie cierpliwie, bracia, na przyjście Pana. … Czekajcie cierpliwie i umacniajcie serca wasze, bo przyjście Pana jest już bliskie” (Jk 5,7n).

Mt 10,7: „Idźcie i głoście: ‚Bliskie już jest królestwo Boże’.

por. …mówcie im: „Przybliżyło się do was królestwo Boże” (Łk 10,9)

1. Zapowiedź nadejścia królestwa/królowania Bożego.

Przyjście Królestwa zapowiadał sam Pan, jak o tym słyszymy w dzisiejszej św. Ewangelii: … Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże/przybliżyło się królowanie Boże…(Mk 1,14n).

Następnie do zapowiedzi/ogłaszania nadejścia królestwa Bożego, Pan Jezus najpierw po dwóch posłał Dwunastu (Mt 10,5.7), a po nich wybranych 72 uczniów (Łk 10,1.9.11). Nadejście królestwa Bożego rozumiane było z nastaniem czasu królowania Bożego na ziemi. O nie codziennie, na każdej Mszy św. modlimy się słowami Modlitwy Pańskiej: „Ojcze, niech przyjdzie królestwo Twoje” (Mt 6,10a; Łk 11,2b). Tylko Wszystkowiedzący Bóg wie ilu z nas wypowiadających te słowa, wypowiada je rozumnie, ilu bezwiednie, mechanicznie, ilu z utęsknieniem prosi o urzeczywistnienie się tych słów, właściwie to trzeba by powiedzieć prośby Pana Jezusa, a ilu w to wierzy, że to mogłoby mieć miejsce w naszych czasach, za naszego życia.

Ważnym rzecz jasna byłoby zrozumieć, nie wiem orientować się, wiedzieć na czym polegała by istota, natura owego Królestwa Bożego; z czym jego nadejście miałoby być związane, i co (wydarzenia, znaki) miałoby go poprzedzić?

Sięgnąłem do jednego z wiarygodnych współczesnych źródeł tj. do Orędzi Matki Bożej do Jej umiłowanych synów, Kapłanów, by jeszcze raz (a do tego zachęcał mnie stosowny Jezusowy misyjny fragment z dzisiejszej Ewangelii wg św. Marka) poczytać co ntt. mówi(ła) właśnie Matka Boża. Chciałbym więc pokrótce przedstawić „wyniki” tych czytań, które uszeregowałem sobie jakby tematycznie. A zatem, co mówi Matka Boża, zapowiadająca, że nadejście tego Królestwa zbiegnie się z tryumfem Jej Niepokalanego Serca w świecie, ale w świecie już całkowicie odnowionym (por. Dz 3,21).

2. Jakim ma być owo Królestwo Boże?

Będzie to królestwo pokoju i dobroci, sprawiedliwości i świętości, miłości i prawdy.
„Przeżywacie dzisiaj mroczne czasy, ponieważ na wszelkie sposoby usiłuje się doprowadzić do kompromisu między tym, co Boskie i co szatańskie, między dobrem i złem, między duchem Jezusa i duchem świata. Wielu ludziom grozi niebezpieczeństwo, że padną ofiarą ogólnego zamętu. Nawet w Moim Kościele chciałby się panoszyć fałszywy duch, który nie jest duchem Jezusa, Syna Bożego. Jak niewidzialna trująca chmura szerzy się duch pomieszania tego, co Boskie z tym, co należy do świata, przez co Słowo Boże zostaje pozbawione mocy, a głoszenie Ewangelii – swojej siły. …

W Apokalipsie zostałam zapowiedziana jako «Niewiasta obleczona w słońce» (Ap 12,1), która prowadzi walkę z czerwonym Smokiem i z wszystkimi jego zwolennikami. Jeżeli chcecie wesprzeć Mój plan, musicie walczyć, Moi mali, synowie Matki-Wodza. Walczcie z grzechem, z kompromisem, przy pomocy broni modlitwy i cierpienia. Każdego dnia, wraz ze Mną, prowadźcie tę bitwę – w ukryciu i ufności, w pokornym spełnianiu waszych codziennych obowiązków, w doskonałym naśladowaniu Jezusa, w ubóstwie i pogardzie świata oraz samych siebie. … Po obecnym tryumfie zła, któremu udało się zapanować nad światem, w końcu zwycięstwo należeć będzie jedynie do Mojego Syna Jezusa. To On jest jedynym Zwycięzcą. Zakończeniem wielkiej, przeżywanej obecnie walki będzie Jego chwalebne Królestwo pokoju i dobroci, sprawiedliwości i świętości, które zapanuje na świecie i zajaśnieje w sercach wszystkich”. (z Orędzia nr 254, 8.12.1982) i

„Jezus powróci na królewskim tronie Swojej chwały, aby spełniły się Słowa, które były przyczyną Jego skazania (Mt 26,64-66). Obłoki niebieskie położą się jako podnóżek u Jego stóp. Przyjdzie ustanowić Królestwo łaski, świętości, miłości, sprawiedliwości, pokoju. Doprowadzi w ten sposób do doskonałego wypełnienia planu Odkupienia” (470, 17.04.1992).

3. Czym będzie?

Będzie wypełnieniem w całej doskonałości Dzieła Odkupienia.

„Jezus Chrystus jest Królem, którego misja polega na ponownym doprowadzeniu świata do doskonałego uwielbienia Ojca. W tym celu oczyści go palącym Ogniem Ducha Świętego w taki sposób, że zostanie on całkowicie wyzwolony z mocy złego ducha, z wszelkiego cienia grzechu (Ml 3,19) i otworzy się na niewypowiedzianą radość nowego ziemskiego Raju. Ojciec zostanie wtedy uwielbiony, a Jego Imię – uświęcone przez całe Stworzenie.

W tym Stworzeniu – odnowionym przez doskonałą wspólnotę życia z Ojcem – Jezus Chrystus ustanowi Królestwo chwały, aby dzieło Jego Boskiego Odkupienia mogło się zrealizować w całej doskonałości. Duch Święty otworzy serca i umysły w taki sposób, że wszyscy będą mogli doskonale wypełniać wolę Ojca i Syna, aby – jak w Niebie tak i na ziemi (Mt 6,10)– doskonale wypełniana była Boża wola”. (482, 22.11.1982) i

„Nadchodzi godzina w której zmartwychwstały Jezus – który wstąpił na Prawicę Ojca – powróci do was na obłokach niebieskich, w blasku Swej Boskiej chwały, i doprowadzi do doskonałego wypełnienia Swe dzieło Odkupienia” (517, 2.04.1994) i

„Wielkanocne Zmartwychwstanie zrealizuje się w sposób pełny dopiero wtedy, gdy Jezus powróci w chwale, aby ustanowić wśród was Swoje Królestwo – przez wypełnianie przez wszystkich woli Ojca i przez doskonałe uwielbienie Najświętszej i Boskiej Trójcy” (518, 3.04.1994).

4. Zbiegnie się z największą wspaniałością Eucharystii.

„Przyjście chwalebnego Królestwa Chrystusa zbiegnie się z największą wspaniałością Eucharystii. Chrystus urzeczywistni Swe wspaniałe Królestwo w powszechnym tryumfie Jego Królestwa Eucharystycznego, które rozwinie się z całą mocą i będzie miało możność zmieniać serca, dusze, osoby, rodziny, społeczeństwo i nawet strukturę świata. Po przywróceniu Swego Eucharystycznego Królestwa Jezus doprowadzi was do cieszenia się Jego stałą obecnością: odczujecie ją w nowy i nadzwyczajny sposób. Doprowadzi was do przeżywania drugiego, odnowionego i piękniejszego ziemskiego Raju”. (360, 21.08.1987) i „Nadejście chwalebnego Królestwa Chrystusa zbiegnie się z tryumfem Eucharystycznego Królestwa Jezusa” (387, 31.08.1988)

i

„Nadejście chwalebnego Królestwa Chrystusa zbiegnie się z największą wspaniałością Jego Eucharystycznego Królowania pomiędzy wami. Jezus Eucharystyczny ujawni całą Swoją moc miłości, która przemieni dusze, Kościół i całą ludzkość. Eucharystia jest znakiem Jezusa, który również dziś miłuje was aż do końca. On prowadzi was do końca czasów, w których żyjecie, aby was wprowadzić w nową epokę świętości i łaski. Ku tej epoce właśnie kroczycie, a rozpocznie się ona, gdy Jezus ustanowi Swoje Chwalebne Królestwo pośród was”. (421, 12.04.1990)

5. Nadejdzie w nocy naszego czasu.

„Jego drugie przyjście podobne będzie do pierwszego, najmilsi synowie. Powrót Jezusa w chwale – przed Jego ostatecznym przyjściem na sąd ostateczny – podobny będzie do Jego narodzenia w tę Świętą Noc. Godzina ta należy jednak do tajemnic Ojca. Świat będzie całkowicie ogarnięty ciemnością negacji Boga, uporczywego odrzucania Go i buntu przeciwko Jego prawu Miłości. Chłód nienawiści na nowo spustoszy drogi tego świata. Prawie nikt nie będzie gotowy na Jego przyjście.

«Czy jednak Syn człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie?» (Łk 18,8). Przybędzie niespodziewanie, a świat nie będzie gotów na Jego przyjście. Przybędzie na sąd, na który człowiek nie będzie przygotowany. Przyjdzie, aby – po pokonaniu i zniszczeniu Swych wrogów – ustanowić Swoje Królestwo na świecie”. (166, 24.12.1978)

 

 

6. Jego nadejście poprzedzi wielkie cierpienie.

„Dochodzicie obecnie do najboleśniejszego i najbardziej krwawego końca oczyszczenia. Dokona się ono w tych latach, przed wielkim tryumfem Mojego Niepokalanego Serca i przyjściem do was chwalebnego Królestwa Jezusa” (297, 9.11.1984) i

„To są czasy wielkiej kary. Kielich Bożej sprawiedliwości jest pełny, przepełniony, wylewa się. Nieprawość okrywa całą ziemię. Kościół jest zaciemniony przez szerzące się odstępstwo i grzech. Dla tryumfu Swego Miłosierdzia Pan musi obecnie oczyszczać was Swoim mocnym działaniem sprawiedliwości i miłości. Nadchodzą dla was godziny najbardziej bolesne i najbardziej krwawe. Te czasy są bliżej niż możecie sobie wyobrazić. …

Tak, po okresie wielkiego cierpienia nadejdzie czas wielkiego odrodzenia i wszystko na nowo zakwitnie! Ludzkość znowu stanie się ogrodem życia i piękna, a Kościół – rodziną jaśniejącą Prawdą, karmioną Łaską, pocieszaną obecnością Ducha Świętego. Jezus ustanowi Swe chwalebne Królestwo. Będzie z wami i poznacie nowe czasy, nową epokę. Zobaczycie wreszcie nową ziemię i nowe niebiosa. … Jezus będzie królował: ten Jezus, przez którego wszystko zostało stworzone, który stał się człowiekiem, waszym Bratem, żył pomiędzy wami; Jezus, który cierpiał i poniósł śmierć na Krzyżu, aby odkupić ludzkość i uczynić ją nowym stworzeniem, aby stopniowo Jego Królestwo mogło rozrastać się w sercach i w duszach, w rodzinach i w całym społeczeństwie. Jezus – który nauczył was modlitwy błagalnej o nadejście Królestwa Bożego na ziemię – zobaczy w końcu spełnienie się tego błagania, ponieważ ustanowi On Swe Królestwo. Stworzenie stanie się na nowo ogrodem, w którym Chrystus będzie przez wszystkich wielbiony, a Jego Boska władza Królewska będzie przyjmowana i wychwalana. Nastanie powszechne królestwo łaski, piękna, harmonii, wspólnoty, świętości, sprawiedliwości i pokoju” (357, 3.07.1987) i

„Czekają was cierpienia, jakich nigdy nie doświadczano aż do dzisiejszego dnia, zbliża się bowiem chwila powszechnej odnowy. Szatan zostanie pokonany, moc zła zostanie zniszczona. Jezus ustanowi Swe chwalebne królestwo pomiędzy wami i powstaną nowe niebiosa i ziemia nowa” (Ap 21,1n; 536, 1.01.1995).

7. Kościół w Królestwie Bożym.

„Wkrótce nadejdzie dla Kościoła nowa wiosna: tryumf Mego Niepokalanego Serca. Będzie to dalej ten sam Kościół, ale odnowiony i jaśniejący. Oczyszczenie uczyni go pokorniejszym i silniejszym, bardziej ubogim, bardziej ewangelicznym, by mogło w nim rozbłysnąć – na oczach wszystkich – chwalebne Królestwo Mego Syna Jezusa. Będzie to nowy Kościół Światła. Już obecnie widać na jego gałęziach wiele przebijających się nowych pąków. Są nimi wszyscy, którzy powierzyli się Niebieskiej Mamie, czyli wy, apostołowie Mego Niepokalanego Serca”. (172, 9.03.1979) i

„W Jerozolimie skazywano na śmierć wszystkich proroków. W tym mieście został również odrzucony, zelżony i skazany Sam Syn Boży, Mesjasz, obiecany i oczekiwany od wieków. W Kościele zaś, w nowym Izraelu Bożym, zbyt często krępowano – poprzez milczenie i zaprzeczanie – zbawcze działanie waszej Mamy, Niebieskiej Prorokini tych ostatnich czasów. Mówiłam na wiele sposobów, lecz nie słuchano Moich słów. Ujawniałam się w różnoraki sposób, ale Moim znakom nie dano wiary. Sprzeciwiano się Moim działaniom, nawet najbardziej nadzwyczajnym. O, nowe Jeruzalem, Kościele Jezusa, prawdziwy Izraelu Boży! Ileż razy usiłowałam zgromadzić wszystkie twoje dzieci, jak ptak swe pisklęta (Łk 13,34b)… Gdybyś znał dni twego pokoju! (Łk 19,42) Spadną na ciebie wielkie utrapienia. Zostaniesz wstrząśnięty przez poryw burzy i huraganu. Nie pozostanie kamień na kamieniu (Łk 19,44) z wielkich dzieł zbudowanych w tobie przez ludzką pychę. Nowe Jeruzalem, przyjmij dziś Moje zaproszenie do nawrócenia się i do wewnętrznego oczyszczenia, a będzie mogła zajaśnieć nowa epoka sprawiedliwości i świętości. Rozszerzysz światło na wszystkie narody ziemi! Mój Syn, Jezus Chrystus, ustanowi wśród was pełne chwały Królestwo Miłości”. i

Z cz.1-ej książki Anny ‘Boże wychowanie’: LVI ROZMOWA – O Kościele: 25 VIII 1983 r., czwartek, Warszawa.

Gdybyś wiedziała, jak bardzo wszystkim wam jestem potrzebny. Jak niewiele z tego, co od dwóch tysięcy lat czyni Kościół Mój, zrobione zostało z Mojej woli, wedle Moich planów. – A reszta?

– Cała reszta – to plany ludzkich ambicji, działających dla dobra Kościoła utożsamianego ze Mną, ale traktowanego jako instytucja świecka. Starano się usilnie, by gmach Kościoła był potężny, piękny, by miał silną władzę i znaczenie w świecie – tak jak gdyby świat był sędzią mojego Kościoła, a nie Ja. Chciano podobać się światu o wiele częściej i goręcej niż Mnie. Gdyby można było zobaczyć i ocenić całe dzieje Kościoła moimi oczyma, zobaczono by, że mniej go prowadzę, niż go ratuję. Istnieje bowiem z Mojego nieskończonego miłosierdzia pomimo ogromu zła, jakiego się dopuszczał, pomimo ciągłej niewierności, ambicji ludzkich, żądzy władzy, bogactwa, znaczenia, pomimo ustawicznych zdrad, zaparcia się Mnie, braku miłosierdzia i litości, pomimo nieposłuszeństwa, pychy i niezrozumienia Mnie i Moich dróg. Ale Ja jestem wierny, cierpliwy i wciąż was wychowuję, ciągle wybaczam i naprawiam sam wasze błędy. Nic co „ludzkie” nie jest obce wam – mojej owczarni – a tak mało w was podobieństwa do Mnie, waszego Ojca…

Wszystko, co rodzi się w nim nowego, jest odrzucane i prześladowane zawsze, zanim wyrośnie i wyda owoce. „Ludzkie” zawsze walczyć w nim będzie z „Bożym”, a Kościół Mój jest aż nazbyt „ludzki”. Potrzeba mu oczyszczenia i dam mu je – z największej miłości – ale będzie to silne lekarstwo. W krajach, które przejdą chrzest krwi i grozy, Kościół Mój oszczędzony nie będzie. Nie w ilości sług Moich leży jego moc, a w świętości. Doświadczę więc ich, jak złoto w ogniu się sprawdza, a czego nie dokonała dobroć moja, tego – być może – dokona lęk. Pytasz o Kościół Mój w twoim kraju. (…) Ja obudzę was z letargu. Oddzielę was od tego, co światowe, wygodne, od pożądań sławy, znaczenia, bogactwa, od stawiania siebie przede Mną w czynach i myślach. Pamiętaj, że we wszystkim, co dziać się będzie w Polsce spełnia się Moja wola. Dlatego też zawsze musisz pamiętać, że nie krzywda spotyka was, a Moje wychowanie…(str.175/176).

8. Znak krzyża zapowiedzią powrotu Jezusa w Chwale.

„Krzyż promieniejący – który rozciągnie się od Wschodu po Zachód i ukaże się na Niebie – stanie się znakiem powrotu Jezusa w chwale. Promieniejące drzewo Krzyża przemieni się w Tron Jego tryumfu, ponieważ Jezus wstąpi na niego, aby wprowadzić Swe chwalebne Królestwo na tym świecie. Krzyż promieniejący (Mt 24,30) – który ukaże się na Niebie na koniec oczyszczenia i wielkiego ucisku – stanie się bramą otwierającą wielki i mroczny grób, w którym leży ludzkość. Zostanie ona doprowadzona do nowego Królestwa Życia, które Jezus ustanowi przez Swój chwalebny powrót”. (516, 1.04.1994).

9. Kolejność/etapy ustanowienia Królestwa Bożego (Łk 17,20n).

„Jezus powinien królować przede wszystkim w sercach i w duszach wszystkich, gdyż Jego władza królewska polega na królowaniu łaski, świętości i miłości. Kiedy Jezus króluje w duszy stworzenia, przekształca się ona pod wpływem Boskiego światła, które czyni ją – umiłowaną przez Boga – coraz piękniejszą, lśniącą i świętą. Moje matczyne zadanie polega na oddalaniu od dusz Moich dzieci wszelkiego cienia grzechu, każdej pokusy egoizmu, jakiegokolwiek panowania złych namiętności, aby doprowadzić je wszystkie do wielkiej świętości. Wtedy Jezus będzie naprawdę mógł królować w waszych sercach i duszach, a wy staniecie się drogocenną własnością Jego Boskiego Królestwa. Jezus powinien królować w rodzinach, które mają się otwierać jak pączki na słońce Jego Królewskiej Władzy. …

Jezus powinien królować w całej ludzkości, aby stała się nowym ogrodem, w którym Przenajświętsza Trójca otrzyma zachwyt i piękno, miłość i zapach od każdego stworzenia, zostanie przez to uwielbiona i ustanowi między wami Swą stałą siedzibę. Dlatego tak potężnie dziś działam, by wprowadzić całą ludzkość na drogę powrotu do Boga przez nawrócenie, modlitwę i pokutę. …Jezus powinien królować w Kościele – uprzywilejowanej części Jego królewskiej własności. Kościół w całości należy do Niego, ponieważ narodził się z Jego przebitego Serca, wzrósł w Jego miłości, został obmyty Jego krwią i został Mu zaślubiony przez nienaruszalny akt wiecznej wierności. Oto dlaczego działam jako Mama w tych bolesnych chwilach oczyszczenia Kościoła: aby obmyć go z wszelkiej plamy i uwolnić od wszelkiego ludzkiego kompromisu; aby obronić go przed podstępnymi atakami Mojego przeciwnika i wprowadzić go na drogę doskonałości, aby mógł odbijać wszędzie blask Swego Boskiego Oblubieńca – Jezusa. Moje działanie Mamy przygotowuje obecnie nadejście chwalebnego królestwa Mojego Syna Jezusa. Moje Niepokalane Serce jest drogą prowadzącą was do Jego Królestwa. Tryumf Niepokalanego Serca zbiegnie się z tryumfem Mojego Syna Jezusa w Jego chwalebnym Królestwie świętości i łaski, miłości i sprawiedliwości, miłosierdzia i pokoju, które zostanie odbudowane na całym świecie”. (339, 23.11.1986) i

„ – Chwalebne Królestwo Chrystusa będzie się łączyć z powszechnym rozkwitem świętości i czystości, miłości i sprawiedliwości, radości i pokoju. Serca ludzi zostaną bowiem przemienione potężną mocą Ducha Świętego, który pochyli się nad nimi poprzez cud Swej drugiej Pięćdziesiątnicy. Dusze zostaną rozjaśnione obecnością Najświętszej Trójcy, która doprowadzi w nich do nadzwyczajnego rozkwitu wszystkich cnót.

Chwalebne Królestwo Chrystusa rozbłyśnie również nową formą życia wszystkich, ponieważ zostaniecie doprowadzeni do życia wyłącznie na chwałę Pana. Pan zaś dozna uwielbienia, kiedy Jego Boska wola będzie doskonale wypełniana przez każdego z was.
W chwalebnym Królestwie Chrystusa wola Boga będzie doskonale wypełniana przez wszystkie Jego stworzenia. Dzięki temu na tej ziemi będzie tak, jak jest w Niebie. Stanie się to jednak możliwe dopiero wtedy, gdy zostanie zwyciężony szatan – zwodziciel i duch kłamstwa. On zawsze wkraczał w historię ludzką, żeby skłaniać człowieka do buntu wobec Pana i do nieposłuszeństwa Jego Prawu.

Chwalebne Królestwo Chrystusa zostanie ustanowione po zupełnej klęsce szatana i wszystkich duchów zła, po zniszczeniu jego diabelskiej władzy. Zostanie on wtedy związany i wrzucony do piekła. Brama czeluści zostanie zamknięta, aby nie mógł już wyjść dla szkodzenia światu. Chrystus będzie panował na świecie.

Chwalebne Królestwo Chrystusa zbiegnie się z tryumfem Eucharystycznego Królestwa Jezusa. W świecie oczyszczonym i uświęconym, zupełnie odnowionym Miłością, ukaże się Jezus – przede wszystkim w tajemnicy Swej eucharystycznej obecności. Eucharystia rozszerzy wszędzie Swoją Boską Moc i stanie się nowym słońcem, odbijającym Swe świetliste promienie w sercach i duszach, a następnie w życiu jednostek, rodzin i narodów. Uczyni ze wszystkich jedną owczarnię, uległą i spokojną, której Jedynym Pasterzem będzie Jezus”. (505, 21.11.1993).

Nadesłał: Leszek

Komentarze 94 do “„Nadejście Królestwa Bożego””

 1. krystynka said

  Większośc ludzi i tak w to nie wierzy,podpytałam kiedyś bratanicę właśnie o przyjście Pana Jezusa,więc mi odpowiedziała,że pewnie mi się w głowie pokręciło bo czytam Biblię.Nurtował ją ten temat,więc podpytała kiedys na spowiedzi swojego księdza,a ksiądz zmył jej głowę,że wierzy w takie bzdury,podpytała o orędzia Marii,ksiądz także stwierdził,że to totalne kłamstwa i zakazał jej tego w ogóle czytać.Gdy powiedziała,że to wszystlo wie ode mnie ,ksiądz stwierdził,że powinnam sie leczyć skoro rozpowiadam takie bzdury.Ciekawa jestem jakie jest stanowisko chociaż jednego księdza,który czyta ten blog,bo na razie to widzę chyba samych świeckich.

  • halina said

   Księża sie nie wypowiadają ,
   bo maja schowane głowy w piasek .
   Jednak bacznie wszystko obserwują
   .I ci co sa w temacie czekają na odpowiednią chwil e,,,,,
   by zareagować tak jako to proszą w orędziach
   przynajmniej ja tak myślę .
   Tak samo jest z biskupami ..

   Ci którzy sie budzą patrzą obserwują
   i podejmują takie decyzje
   aby zmieścić sie w tych przedziałach które gwarantują współprace z Chrystusem Królem .

   Ale jest wielu takich na temat których nie warto nic mówić , tylko sie modlić by sie obydzili , bo pracują na niekorzyść swoją i tych których mieli prowadzić do Nieba , a sciągając ich do piekła .

   Ale każdy ma wolną wole
   i każdy może czynic to co uważa za stosowne
   przez czas pobytu wśród świata .
   Z chwilą zakończenia wędrówki życia
   przyjdzie zapłata za prace wykonana na ziemi dla Boga .
   Oby to była praca
   dająca nagrode i uznanie w Oczach Boga

  • Leszek said

   …Większośc ludzi i tak w to nie wierzy…
   I na tym polega jakieś wewnętrzne rozdwojenie, niewiara, zaprzeczenie temu, co ta większość katolików jeśli nie w dzień powszedni, to przecież w każdą Niedzielę uczestniczy we Mszy Św., prosi w modlitwie Pańskiej o „przyjście Królestwa Bożego”. W 7-ej Księdze zatyt. „Uwielbienie” Pan Jezus przed swym Wniebowstąpieniem w rozmowie z apostołami i uczniami wyrzucał im brak wiary w wypełnienie się w zapisanych w Piśmie Św. obietnic Bożych co do Jego Osoby, i nazwał ową wiarę, specjalna wiara duchową. Dzisiaj więc najwyraźniej brakuje nie tylko owej większości, ale co zapewne boli Serce Pana Jezusa i Niepokalane Serce Maryi, Matki Kościoła, Maryi także i duchowieństwu!
   Zatem przeraźliwie aktualne w Kościele staje się dzisiaj wołanie: … Panie, przymnóż nam wiary, wiary duchowej w prawdę Twoich słów…, albowiem sam pan powiedział: „Błogosławiony jest ten, kto nie zwątpi we mnie/w Moje słowa” (Mt 11,6; Łk 7,23)
   Ale bez względu, czy owa większość w to nie wierzy i tak Królestwo Boże nadejdzie!

   • bozena said

    Tak, tyle razy wypowidamy w modlitwie Ojcze nasz – „przyjdz Krolestwo Twoje” – to chyba szczegolnie kaplani powinni zdawac sobie sprawe z tego o przyjscie jakiego Krolestwa Bozego sie modlimy???

   • Leszek said

    Pisząc o 7-ej Księdze, oczywiście miałem na myśli i zapomniałem dodać, że chodziło o „Poemat Boga-Człowieka” M. Valtorty.
    Niewiara kapłanów w prawdę o bliskim już/będących we drzwiach nadejściu Królestwa Bożego (mimo występujących konkretnych znaków zapowiadanych przez Pismo Św.) udziela się wiernym świeckim; i nic dziwnego, że tą niewiarą zarażają się. Nic zatem dziwnego, że jeśli ślepy/ten, który mówi, że widzi prowadzi ślepego/do którego ślepoty się przyczynia, to… (Mt 15,14; J 9,41)
    A tymczasem Maryja/Matka Kościoła w Orędziach do umiłowanych swych synów, kapłanów, poświęconych Jej Niepokalanemu Sercu, tak do nich mówi:

    1. …Ewangelizujcie wszystkich ludzi głosząc, że bliskie jest Królestwo Boże. Zbliża się moment drugiego przyjścia Jezusa, powrotu Chrystusa w chwale dla odbudowania wśród was Królestwa łaski, świętości, sprawiedliwości, miłości i pokoju. Ogłaszajcie wszystkim Jego powrót w chwale, aby na świecie zakwitła nadzieja i aby serca ludzkie otwarły się na przyjęcie Go… (468m, 27.03.1992)

    2. …Jako Apostołowie ostatnich czasów powinniście ogłaszać bliskość chwalebnego powrotu Jezusa. Wprowadzi On ludzkość w nowe czasy, w których ukażą się wreszcie nowe niebiosa i nowa ziemia. Głoście wszystkim Jego bliski powrót. «Maranatha. Przyjdź, Panie Jezu!» (533n, 8.12.1994)

   • Leszek said

    Adminie Bronisławie! Proszę o odnalezienie mojego przed chwilą wysł. wpisu i umieszczenie go we właściwym miejscu. Dziękuję i pozdr. w Panu!.

   • Leszek said

    Jeszcze do tego fragmentu wpisu Krystynki: …ksiądz zmył jej głowę, że wierzy w takie bzdury o przyjściu Pana (w naszych czasach – dop. mój)…
    Do tego kapłana i jemu podobnych zapewne odnoszą są jako do właściwych adresatów, te słowa Pana Jezusa z Ewangelii: «Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze obłudnicy, bo mając w rękach klucze wiedzy/poznania (które odrzucają, gdy są im darmo dawane z Wysoka) zamykacie królestwo niebieskie przed ludźmi. Sami nie wchodzicie (sami wejść do niego nie chcecie) i nie pozwalacie (przez swój sceptycyzm, niewiarę, zaślepienie własną mądrością – dop. mój) wejść tym, którzy do niego idą/ aby weszli ci, którzy by wejść do niego chcieli» (Mt 23,13; por. Łk 11,52; 1Tes 2,16).
    Pan Jezus w „Prawdziwym Życiu w Bogu” V. Ryden nazywa te dusze kapłańskie cierniami Swojej Głowy.

  • bozena2 said

   Taka prawda , w większości księża nie myślą samodzielnie i nie wyciągają takich wniosków, tylko klepią,co ich nauczono i co trzeba klepać.Moja córka zadała księdzu pytanie przy wizycie duszpasterskiej, dlaczego w modlitwie Ojcze nasz jest sformułowanie ” Nie wódź nas na pokuszenie” przecież sami się wodzimy, a oskarżamy o to Boga , a ksiądz na to, że mamy się tak modlić, by być w jedności i jej nie rozbijać, czyli parafrazując powtarzać bzdury , które ktoś kiedyś wymyślił zasmucając naszym niesprawiedliwym pojmowaniem sprawy Boga.

   • EWA DM said

    W Modlitwie Pańskiej Pan Jezus powierza swoim uczniom podstawową modlitwę Kościoła.
    Tradycja liturgiczna oparła modlitwę Kościoła na tekście św. Mateusza (Mt 6, 9-13).
    Pojęcie greckie, które występuje w tym miejscu, jest trudne do przetłumaczenia.
    W oryginale znajduje się słowo „peirazein”, któremu odpowiada nasze słowo „kusić”.

    Katechizm KK
    KKK 2863 Mówiąc „Nie wódź nas na pokuszenie”, prosimy Boga, by nie pozwolił nam wejść na drogę prowadzącą do grzechu. Jest to błaganie o Ducha rozeznania i mocy, a także o łaskę czujności i wytrwania aż do końca.
    ……………………
    Bóg nie ma zamiaru zmuszać do dobra, gdyż chce mieć do czynienia z istotami wolnymi. W pewnym sensie kuszenie ma coś z dobra. Nikt – poza Bogiem – nie wie, co nasza dusza otrzymała od Boga, nawet my sami tego nie wiemy. Kuszenie to ukazuje, byśmy w końcu poznali samych siebie i dzięki temu pokazali swoją nędzę oraz składali dziękczynienie za dobra, jakie kuszenie nam ukazało (Orygenes, De oratione, 29).

    Modlitwa Pańska w języku aramejskim
    https://gloria.tv/?media=351188

    • bozena said

     Kuszenie ma to z siebie, ze Bog pozwalając na kuszenie nas daje nam taki „maly egzamin” – czy ulegniemy pokusie i zgrzeszymy czy prosząc Boga o pomoc bedziemy sie modlic by nie dac sie temu podstepowi do grzechu – a w zamian zwyciezyc i otrzymac zasluge

   • bozena2 said

    Niestety, ale przeczytajcie sobie, jak w kolejnych przekładach ewaluowała modlitwa”Ojcze nasz” , innego źródła nie mogę znaleźć.

    Click to access Modlitwa-Pa%C5%84ska.pdf

    A to modlitwa z przekładu z 2001 roku http://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=249

    5 Gdy się modlicie, nie bądźcie jak obłudnicy. Oni lubią w synagogach i na rogach ulic wystawać i modlić się, żeby się ludziom pokazać. Zaprawdę, powiadam wam: otrzymali już swoją nagrodę. 6 Ty zaś, gdy chcesz się modlić, wejdź do swej izdebki, zamknij drzwi i módl się do Ojca twego, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie.
    7 Na modlitwie nie bądźcie gadatliwi jak poganie. Oni myślą, że przez wzgląd na swe wielomówstwo1 będą wysłuchani. 8 Nie bądźcie podobni do nich! Albowiem wie Ojciec wasz, czego wam potrzeba, wpierw zanim Go poprosicie.
    Wy zatem tak się módlcie:
    9 2 Ojcze nasz, który jesteś w niebie,
    niech się święci imię Twoje!
    10 Niech przyjdzie królestwo Twoje; niech Twoja wola spełnia się na ziemi, tak jak i w niebie.
    11 Chleba naszego powszedniego3 daj nam dzisiaj;
    12 i przebacz nam nasze winy, jak i my przebaczamy tym, którzy przeciw nam zawinili;
    13 i nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale nas zachowaj od złego!
    14 Jeśli bowiem przebaczycie ludziom ich przewinienia, i wam przebaczy Ojciec wasz niebieski.
    15 Lecz jeśli nie przebaczycie ludziom, i Ojciec wasz nie przebaczy wam waszych przewinień.

    • EWA DM said

     Modlitwy codzienne należały zapewne do pierwszych tekstów łacińskich tłumaczonych na język polski dla potrzeb katechizacji ludu. Świadczą o tym ustawy synodów z końca XIII wieku, zobowiązujące duchownych do głośnego odmawiania i objaśniania wiernym Ojcze nasz, Wierzę, Zdrowaś Maryja i Kaję się Bogu (Spowiedź powszechna). Najstarsze zachowane przekłady tych modlitw pochodzą z początku XV wieku.
     Tekst Ojcze nasz zachował się w rękopisie Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie z początku XV stulecia. Z tego samego kodeksu pochodzi wierszowany (dla łatwiejszego zapamiętania) dekalog (dziesięć przykazań). Oba teksty zapisał kanonik płocki Jakub z Piotrkowa (zm. 1447).

     Oćcze nasz, jenże jeś na niebiesiech, oświęci się jimię twe, przydzi twe krolewstwo, bądź twa wola jako na niebie tako i na ziemi. Chleb nasz wszedni daj nam dzisia i odpuści nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowaćcom i nie wodzi nas w pokuszenie, ale nas zbaw ode złego.
     http://staropolska.pl/sredniowiecze/modlitwy/modlitwy_codzienne.html

     Są tłumaczenia Biblii i to należy do teologów biegłych w sztuce języków, jest też funkcjonujący przez wieki tekst modlitwy.
     We wszystkich językach odczytuję w tłumaczeniu taki sam tekst, co wskazuje, że ma on jedno źródło – łacinę.
     http://pl.conlang.wikia.com/wiki/Modlitwa_Pa%C5%84ska_w_r%C3%B3%C5%BCnych_j%C4%99zykach

     Nasi przodkowie modlili się tą modlitwą, uświęcali i dostępowali zbawienia. Oni rozumieli jej głęboki sens, nie musieli jej kontestować.

     A, tu (Miłujcie się! 4/2009) znalazłam, co Jezus mówi o modlitwie „Ojcze nasz” w orędziach przekazanych rumuńskiej zakonnicy w czasach komunistycznych prześladowań.
     Całość orędzi, wydana w języku francuskim, spotkała się z żywym zainteresowaniem kard. J.R. Knoksa, prefekta Kongregacji ds. Sakramentów i Kultu Bożego.

     „Ponieważ w drodze do zbawienia człowiek może napotykać przeszkody, doświadczenia i pokusy płynące bądź z nieuporządkowanych żądz w jego wnętrzu, bądź idących z tego świata, ma się modlić do Ojca: „i nie wódź nas na pokuszenie”.
     Bóg nikogo nie wiedzie na pokuszenie, do grzechu. Nie wprowadza nikogo w krąg pokus, aby ujrzeć, jak on wpada w grzech i nieprawość. Ale Bóg poddaje dusze próbie i aby je upokorzyć czy ukarać, pozwala, by były nękane, a nawet pokonane przez pokusy. Staje się to, gdy nie uciekają się do pomocy łaski; wtedy daje im poznać ich własną słabość i uczy nie sądzić drugich.
     Modlitwa zwrócona do Ojca w czasie pokus jest jedynym środkiem ratunku. Tylko On, Ojciec światłości, wyrywa dusze z ciemności, z burzy namiętności, z uwiedzenia przez pychę i przyjemności. On, Wszechmocny, Zwycięzca w doświadczeniach, prowadzi dusze do portu. Jego jest zwycięstwo i nikomu nie odstąpi należnej Mu chwały.”
     http://www.milujciesie.org.pl/nr/temat_numeru/jezus_o_modlitwie_quotojcze1.html

  • MamOczy said

  • Znawca 2012 said

   Ja od małego czekam na zmiany na ziemi. A od 1972r (przed studiami wieczorowymi) czekam na zapowiadane zmiany. Droga przemian się zmieniła. Ostrzeżenie i 3 dni ciemności. Wielokrotnie o tej drodze pisałem. Możliwe, że początku zmian dożyję choć zdrowie już zaczyna mi szfankować. Szczęść Panie Boże wszystkim zainteresowanym.

 2. KRYSTYNA said

  Ks. Stefan Somerville: Dostojeństwo i wielkość ofiary Mszy św.

  Łacina była językiem liturgicznym Kościoła od IV wieku, a nawet wcześniej, tj. przez co najmniej szesnaście stuleci. Przedmiotem naszych obecnych rozważań jest sama Msza św., jej wartość i dostojeństwo. Wiemy, że Msza św. czy też święta Eucharystia jest największym z siedmiu sakramentów, wiemy też dzięki św. Tomaszowi z Akwinu, że pozostałe sakramenty są jej podporządkowane i że Eucharystia ma swoich konsekrowanych sług. Prawdopodobnie wszyscy czytaliśmy te czy inne inspirujące i poruszające komentarze do Mszy św. Być może pamiętamy też piękne słowa kard. Jana Henryka Newmana: „Mógłbym nieustannie uczestniczyć we Mszy i nie odczuwać zmęczenia”. Pewien irlandzki dominikanin napisał: „Msza jest największym cudem na tym świecie. Ani na ziemi, ani w niebie ma nic jej równego” (o. O’Sullivan OP, The Wonders of the Mass). Św. Alfons Liguori zaś powiedział: „Nawet sam Bóg nie mógł uczynić nic świętszego, lepszego czy większego niż Msza św.”. Na koniec przytoczmy słowa św. Wawrzyńca Justyniana: „Żadna modlitwa ani dobry uczynek nie jest tak wiel­ki, tak miły Bogu, tak pożyteczny dla nas, jak Msza św.”……………………………………………………………………..

  http://rzymski-katolik.blogspot.com/2015/01/ks-stefan-somerville-dostojenstwo-i.html

  CHRISTUS VINCIT, CHRISTUS REGNAT, CHRISTUS IMPERAT !!!
  _________________________________________________________

 3. Darek said

  Biała Podlaska, 25 grudnia 2014r. godz. 22:28 Przekaz nr 672

  Narodzenie Pańskie, uroczystość.

  Proszę o znaki – znaki otrzymałem.

  Pan Jezus.

  Jam Jest Jezus Chrystus, Druga Osoba Trójcy Świętej. Kochany synu Żywy Płomieniu, nie martw się tym na co nie masz wpływu, a opanuj to wszystko, na co masz jakikolwiek wpływ i możliwość poprawienia. Wiem, że jest ci ciężko duchowo, a największy kłopot masz ze sobą samym. Naucz się podejmować dobre, właściwe decyzje. Blokuj to wszystko, co ściąga cię w dół, nie pozwól złym myślom rozwijać się. Pamiętaj o planowaniu, układaj go i skrupulatnie realizuj. Fakt, że masz obciążenia dziedziczne nie usprawiedliwia cię.

  W obecnym czasie demony mocniej cię atakują, tym silniejszy stawiaj im opór. Nie lękaj się, ale walcz i nie opuszczaj rąk! Sam zapewnię wzmocnienie twoich sił, gdy zajdzie taka potrzeba. Nigdy nikogo nie bagatelizuj, bo nie jesteś w stanie przewidzieć, kiedy i w jaki sposób będę się chciał taką osobą posłużyć. Nie szukaj przyjaciół na siłę, bo Ja Sam będę ci najlepszym przyjacielem, doradcą, opiekunem.

  Kochane dzieci światłości miłe Mojemu Świętemu, cierpiącemu Sercu! Kocham was niezmiernie, pragnąc waszej wszelkiej miłości. Cieszę się, że już płyną pierwsze ofiary waszych postów i innych czynów ofiarnych z czystych waszych serc za tego proboszcza i kardynała, za których prosiłem, abyście się ofiarowali. Zacząłem już przemianę proboszcza. Chcę, abyście mieli świadomość, że abym mógł w was i poprzez was zdziałać jakiś cud, potrzebuję do tego waszej wystarczającej wiary, a nic nie mogę uczynić wszędzie tam, gdzie jest jej brak.

  Nie wszystko o co Mnie prosicie może być wysłuchane i wypełnione. Jako Druga Osoba Boża, widzę wszystko z o wiele większej perspektywy niż wy, ponieważ ogląd Mój obejmuje całość czasu i przestrzeni, bo u Mnie jest wieczne teraz. Nie pozwolę realizować się czemuś, co przyniesie zbyt wiele szkód, a zwłaszcza szkodę największą, jaką jest zatrata duszy, jej wieczne potępienie w piekle.

  Najbardziej boli Mnie utrata dusz tych, których powołałem do służby, jako Moich kapłanów i biskupów. Utrata ich pociąga za sobą tych, którzy poprzez ich zły przykład zaczęli podążać za nimi, w kierunku wiecznego potępienia, wiecznej męki. Każdy ważnie wyświęcony kapłan otrzymuje te same dary, które powierzyłem Moim Apostołom powołując ich do kapłaństwa i biskupstwa. Święcenie kapłańskie, jako sakrament odciska na duszy trwały ślad, znamię, a podąża się z nim już na błogosławioną wieczność w Niebie, albo tę potępioną w jeziorze ognia i siarki.

  Co daje i co powoduje słowo, które wypowiada kapłan? Dałem kapłanom i biskupom siłę sprawczą wypowiadanych przez nich słów, którą mieli Apostołowie, to Mój szczególny dar im dany. Słowo kapłana uświęca i poświęca, czyli oddaje w moc i władanie Trójcy Świętej. Poświęcone przedmioty mają nałożoną Bożą Moc, która chroni, ochrania osobę, która takiego przedmiotu używa od wszelkiego szkodliwego działania złych duchów.

  Najważniejszymi słowami, jakie wypowiada każdy kapłan, a zarazem największą moc sprawczą słów, mają wypowiadane słowa konsekracji chleba w Prawdziwe Moje Eucharystyczne Serce, a wino w Moją Prawdziwą Krew. Nie jest to przemiana substancjalna, bo chleb pozostaje nadal chlebem, a wino pozostaje nadal winem, jako substancja, ale od tej chwili w każdej okruszynie Konsekrowanego Chleba Mocą działania Ducha Świętego, poprzez wypowiadane słowo kapłana, który w momencie wypowiadania słów Konsekracji, staje się Mną, a Ja nim w Mocy Ducha Świętego tak ściśle, że Słowa konsekracji dlatego przemieniają chleb w Moje Ciało, a wino w Krew, bo Słowa te, na mocy ważnych Święceń Kapłańskich kapłana, wypowiadam w tym momencie Ja Sam, poprzez usta każdego kapłana.

  Dowodem prawdziwości Słów, które teraz mówię są liczne Cuda Eucharystyczne na przestrzeni lat i wieków w Moim Świętym kościele. Słowo kapłana bez Mojej Siły i Mojej Mocy, bez współdziałania Boga Ojca i Ducha Świętego, staje się zwykłym słowem, bez większego znaczenia.

  W jaki sposób chleb zmienia się w Moje Ciało, a wino w Moją Krew? Przemianę tę tworzą wypowiadane przez ważnie wyświęconego kapłana Słowa Konsekracji. W czasie każdej Konsekracji, w każdym czasie na wszystkich miejscach ziemi, Moc Ducha Świętego niewidzialnie przenosi uczestników Przenajświętszej Ofiary do Wieczernika i jednocześnie na Golgotę. Cokolwiek dzieje się na Ołtarzu, wszystko odbywa się zawsze w Mocy i Sile Ducha Świętego. Przemieniony Chleb i Wino na Mocy tych Słów osadzonych najgłębiej jak to jest możliwe w Duchu Świętym, staje się odtąd Prawdziwym Moim Świętym Eucharystycznym Sercem i Krwią. Nie jest to symbol jak mówią niektórzy, ale rzeczywistość.

  W czasie wypowiadania Słów Konsekracji, na tę chwilę wnika w ciało i duszę kapłana cała Trójca Święta i tylko dlatego jest możliwe uzyskanie takiego skutku. Kapłan tuż po Słowach Konsekracji dotyka wnętrza Mojego Świętego Serca. Większości z was będzie to trudno zrozumieć, ale podałem wam to takim językiem, że większość to zrozumie.

  Wielkim obrzydzeniem dla Mnie i wielką zaciąganą winą przez kapłana i biskupa jest fakt odprawiania Mszy Świętej w stanie grzechu ciężkiego. Zanim pójdzie do ołtarza, by sprawować Mszę Świętą, powinien się dobrze, dokładnie wyspowiadać. Gdy jest to niemożliwe, to niechaj wzbudzi w swojej duszy akt żalu doskonałego, niechaj przeprosi błagając Bożego zmiłowania, a w sercu podejmie postanowienie jak najszybszego wyspowiadania się, dopiero wtedy warunkowo może taki kapłan odprawić Mszę Świętą, bez zaciągania na swoją dusze poważnego przewinienia.

  Każdy mężczyzna, który wkracza na drogę kapłaństwa, niechaj czyni to czystym sercem, bez wyrachowania i premedytacji. Po otrzymaniu święceń kapłańskich, niechaj całą swoją mocą oddali od siebie wszelkie pragnienia i ciągotki nieczyste. Bardzo ważnym jest, aby każdy kandydat na kapłana zanim przyjmie święcenia, uwolnił swoją duszę od spadków demonicznych, zwłaszcza od demonów nieczystych. Ja Sam pomogę kapłanowi, który o taką pomoc poprosi.

  Niech każdy kapłan i biskup sam dba o swój rozwój duchowy, rozwija go na tyle, na ile sam potrafi. Chcę, aby każdy kapłan oprócz brewiarza, codziennie odmawiał cały, cztery części Różańca Świętego i Koronkę do Bożego Miłosierdzia. Chcę od was o Moi kapłani i biskupi czystych serc, częstych osobistych adoracji Najświętszego Sakramentu. Dbajcie o swój wzrost duchowy, o pogłębianie swojej wiary, o pomnażanie swojej pobożności, bo to rozwija i wzmacnia waszą duszę. Zechciejcie stale współpracować z Duchem Świętym, On nie poskąpi wam swoich Świętych Łask i pomocy.

  Nie obawiajcie się prosić o pomoc i o wsparcie modlitewne i inne w razie potrzeby swoich wiernych. Uświadamiajcie ich, jak bardzo to jest ważne. Nie rezygnujcie tak łatwo z życia prawdziwą mistyką Kościoła Świętego. Masoneria wdarłszy się do struktur hierarchii Kościoła niszczy Kościół Święty, wcielając swój niecny plan w życie. Mówcie o wiele więcej o sprawach ważnych i istotnych na waszych kazaniach i homiliach. Stanowczo zbyt mało mówicie o stanie duszy, o grzechach, o dobrej spowiedzi, o prawdziwości istnienia piekła, o czyśćcu i potrzebach dusz czyśćcowych i wiele, wiele innych. Opuściliście swoje ręce nie walcząc już gorliwie o dusze wam powierzone, bojąc się zaczepić szatana.

  Chcę, aby wszyscy ludzie wspierali i dbali o swoich kapłanów, a w razie potrzeby stawali w ich obronie. Nie obawiajcie się tego, nie obawiajcie się szatana, bo pokonałem go raz na zawsze umierając za was na Krzyżu.

  Kocham was o słodkie dzieciny, a zwłaszcza was o Moi kapłani i biskupi. Z Miłością przytulam wszystkie dzieci Boże do wnętrza Mojego Świętego Serca. Wszystkim czytającym i słuchającym błogosławię w Imię Ojca † i Syna † i Ducha Świętego. † Amen. †††

  Ufajcie Mi bezgranicznie! Kocham was niezmiernie mocno! Pozwólcie Mi w was działać do woli! Nigdy nie stawiajcie oporów działaniu Łaski Bożej! Niczym się nie załamujcie, nie opuszczajcie swych rąk, wznieście swe serca wzwyż.

  Jezus.

  http://viviflaminis-deogracias.pl.tl/2014.htm

  • bozena2 said

   Bóg Ojciec.

   Jam Jest Który Jest, Bóg Ojciec, Pierwsza Osoba Trójcy Świętej. Kochane dziateczki ufajcie, nie lękajcie się, trwajcie! Lęk pochodzi od demona, to on nim rozporządza, obdarza. Śmiało pełnijcie Wolę Bożą, bez lęku oddawajcie się w Bożą Niewolę. Choć to tylko akt, ale na wieczność bardzo wiele znaczy.

   Dzięki modlitwom i ofiarom wielu chojnych serc, które oddają wszystko do Bożej dyspozycji, a także tym wszystkim, którzy tak licznie zamawiają Msze Święte „według intencji Matki Bożej” i „do dyspozycji Trójcy Świętej poprzez Niepokalaną”, mogłem już uczynić zmiany oraz poruszenie wielu serc na całym świecie. Już niedługo Boże zwycięstwo w licznych ludzkich sercach stanie się faktem.

   Chcę, aby każde z was podwoiło swoje wysiłki, swoją gorliwość w walce o dusze, o wypełnienie Woli Bożej. Demony nie śpią, ale walczą. Uwijają się by kusić i wabić, a w tych, którzy się nawracają uderzać będą ze zwielokrotnioną siłą. Ewentualna zemsta szatana może wam tylko wtedy zaszkodzić, jeżeli mu na to pozwolicie.

   Pracujcie nad rozwojem waszej miłości. Usuńcie miłość własną, a podążajcie wyłącznie ku Miłości Boga, bliźniego, Aniołów, Świętych, nie zapominając o duszach czyśćcowych. Miłować, to troszczyć się o osobę, którą się kocha, to dbanie o nią, to chcieć z nią przebywać bez przerwy.

   Rozmowa z człowiekiem żyjącym obok jest niczym szczególnym, wystarczy wasza chęć. Dialog z kimkolwiek z drugiej strony życia możliwym jest jedynie za Bożym osobistym pozwoleniem. Poświęćcie dużo troski tym, którzy sobie pomóc już nie mogą, czyli duszom czyśćcowym.

   Wypełnia się wszystko to, co było przepowiadane przez usta Moich proroków wszystkich czasów. Nieważne jest przez kogo Mówię, bo prorok to Moje narzędzie, którym się posługuję, to sługa nieużyteczny, mający wiele wad i przywar, ale wszyscy oni mają najważniejszą dla Mnie cechę wspólną, w czasie gdy do nich Mówię, słuchali Mnie i starali się dokładnie wypełniać Moje rozkazy.

   Żywy Płomieniu, ty także jesteś Moim prorokiem takim poniżanym, opluwanym, oczernianym, ale Moim! Otwarłeś na oścież swoje serce na Mój Głos i czuwasz nad jego czystością, a to jest miłe Mojemu Świętemu Sercu.

   Kochane dziateczki, nie wszyscy czuwają, filtrują to co do nich Mówię, nie weryfikują tego co widzą, słyszą i czują. Niech nikt nie osądza tych ludzi, bo padli łupem złego ducha. Ci nie patrzyli na owoce, które wydaje otrzymane słowo i obraz, przyjmując bezkrytycznie to wszystko co podał im zły duch, podszywając się pod kogoś z Nieba.

   Niewiele ludzi wspiera Moich proroków swoją modlitwą i ofiarą, dlatego często upadają w grzech. Pozwólcie bym zawsze mógł w was i poprzez was działać do woli, tak, jaka będzie potrzeba. Oddając się w Niewolę Trójcy Świętej, dajecie Mi możliwość pełnego działania i pełnego ratowania tych, którym zagraża wieczne potępienie.

   Liczne dzieci Boże przechodzą ciężkie chwile, nie zawsze rozumiejąc to wszystko co się wokół nich dzieje i dlaczego tak cierpią. Nie zawsze musicie znać odpowiedź, zwłaszcza gdy poznanie takie zrodziłoby w was bunt na tyle wielki, który doprowadziłby was w swoim następstwie do wiecznego potępienia. Chcę, abyście świadomie oddawali się w Bożą Niewolę, a gdy jednak nie odrzucicie waszego lęku, który was paraliżuje, a który daje wam demon, to nie podejmiecie tej ważnej decyzji. Chcę, abyście przynajmniej ofiarowali do dyspozycji Trójcy Świętej wszystkie cierpienia waszego życia, wasze wszelkie przeżycia, wasze modlitwy i ofiary, a wtedy stanie się to dla was zasługujące na wieczność.

   Jeżeli ktoś, kto przeklina swój los, swoją dolę, to czynami takimi ściąga na siebie złe duchy, które z ochotą przystępują do takiej osoby na tyle intensywnie, na ile świadomie przeklina i złorzeczy. Sami nie zmienicie waszego losu, waszej doli złoszcząc się i miotając w swojej bezsilności, a wręcz przeciwnie, przyniesie to pogłębienie waszej niedoli.

   Nie bójcie się, ani nie obawiajcie demonów, bo one same z siebie nic złego nie mogą wam uczynić, lecz jedynie do chwili, w której otworzycie im wrota swojego serca grzesząc. Każdy świadomy grzech otwiera wrota waszej duszy na destrukcyjne działanie demona. Każdy pierwszy grzech powoduje w duszy wyłom, przez który do wnętrza duszy wkraczają złe duchy. Stan duszy w którym się znajdują powoduje utratę czucia i czujności, a granica pomiędzy dobrem, a złem zaczyna się znacznie zacierać. Tylko dobra, dobrze odbyta w pełni szczera spowiedź działa zawsze na waszą duszę jak egzorcyzm. Każdorazowa dobra spowiedź, domyka wrota duszy otwarte przez wasz grzech.

   Chcąc uniknąć czyśćca, musicie sami na siebie nałożyć pokutę, aby zniwelować obciążenia waszej duszy. Gdy wasz duch będzie w stanie współpracować z Bożą Łaską, wówczas będziecie mogli zdobyć dla siebie samych odpust zupełny, a od chwili zdobycia jego, zaczniecie od tej chwili życie z czystym kontem, do czasu zaciągnięcia kolejnych win z powodu popełnianych przez was grzechów.

   Są tacy co mają problem z ustaleniem, co może być pokutą lub jak ona ma działać. Pokutą jest modlitwa ekspiacyjna, post ekspiacyjny, a nawet może nią być ekspiacyjna jałmużna, którą możemy wynagradzać za grzechy finansowe. Pokuta, to też czyny pokutne, dobrowolne umartwienia się. Może nią być piesza pielgrzymka, samobiczowanie się, odmawianie sobie czegoś, co bardzo się lubi. We wszystkim jednak powinniście zachować zdrowy rozsądek i umiar. Działając przeciwko sobie samemu, przeciwko własnemu zdrowiu i życiu, wykraczacie przeciwko piątemu Bożemu przykazaniu.

   Co uczynić, jak ktoś doznaje demonicznego zniewolenia lub opętania? Z opętania uwolnić może jedynie wyznaczony przez biskupa egzorcysta i sam biskup, jak również może to uczynić pobożność i świętość osoby święcie żyjącej, pokutniczo. Nie może to być pobożność na pokaz, bo wówczas jest bez wartości, jałowa.

   Osoba zniewolona (papierosy, alkohol, kawa, komputer, pornografia, itp.) sama sobie nie poradzi. Chcąc pomóc takiej osobie, powinniście to uczynić w grupie modlitewnej poprzez modlitwę, post, jałmużnę, oraz innymi dobrymi uczynkami. Przy walce o takie osoby, musicie uzbroić się w cierpliwość. Im więcej osób wam w tym pomoże, tym szybciej osoba zniewolona będzie uwolniona.

   Często bywa, że ktoś doznaje kuszenia o różnej sile intensywności. Kusi zawsze demon, ale lubi posłużyć się czasem do tego drugim człowiekiem. Kuszenie to element, który hartować ma waszą duszę i zasługiwać na waszą wieczność, gdy pokusy te pokonacie. Grzech rodzi się w umyśle osoby kuszonej, a dawane są przez waszych demonicznych „opiekunów”. Gdy zauważycie, że myśl, która świta w waszym umyśle może doprowadzić was do grzechu, od razu powinniście ją odrzucić, na siłę wypchnąć ze swojego umysłu.

   Gdy nie walczycie z pokusą, otwiera się wówczas brama waszej duszy na jej działanie. Powinniście jak najszybciej w takim momencie domknąć wszystkie wrota waszej duszy, aby nie upaść. Jedynie na działanie Ducha Świętego i jego świętych natchnień otwierajcie na oścież swoje serca, aby Mógł w nim zagościć.

   Gdy podtrzymujecie myśl grzeszną, zaczyna się ona w was gwałtownie rozwijać, a przez to dajecie demonom dostęp do wnętrza waszej duszy. Wielką rolę w kuszeniu ma wzrok. Poprzez niego rodzą się w umyśle człowieka, wszelkie pożądliwości ciała i ducha. Chcąc uniknąć grzechu, człowiek musi odwrócić swój wzrok od obiektu pożądliwości, aby uniknąć grzechu i jego skutków. Otwórzcie zatem swoje serca i umysły wyłącznie na Boże Światło i natchnienia, ale siłą woli powstrzymajcie wszelkie najmniejsze nawet impulsy złego ducha.

   Kocham was niezmiernie mocno o Moje stworzenia, przytulam was wszystkich do wnętrza Mojego Seca i umacniam was na dalszą drogę, mocą Mojego Błogosławieństwa. Wszystkim czytającym i słuchającym błogosławię w Imię Ojca † i Syna † i Ducha Świętego. † Amen. †††

   Ufajcie Mi bezgranicznie o słodkie stworzenia! Nie lękajcie się, ale czuwajcie by nie upaść. Mimo wszystko nadal was kocham. Czekam na waszą miłość wyrażoną w czynie. Jakich jeszcze chcecie dowodów Mojej Miłości?

   Bóg Ojciec.

 4. KRYSTYNA said

  POLECAM !!!

  Ku dojrzałości rzymskich katolików… Kształcimy się! — KS. JACEK BAŁEMBA

  Ego palam locutus sum mundo.
  „Ja przemawiałem jawnie przed światem” (J 18, 20).

  Filioli, nemo vos seducat.
  „Dzieci, nie dajcie się zwodzić nikomu” (1 J 3, 7).

  Jedyna prawdziwa wiara, która daje zbawienie duszy to wiara katolicka. Pan Jezus mówi: „Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony” (Mk 16, 16). Aby zachować tę wiarę, trzeba się modlić i czytać. Chodzi o cierpliwe poznawanie Objawienia Bożego – zawartego w Piśmie Świętym i Tradycji – którego Urząd Nauczycielski Kościoła przez wieki nieomylnie nauczał. Rzymski katolik kształci się!…………………………………………………………………………

  za:https://sacerdoshyacinthus.wordpress.com/2015/01/24/ku-dojrzalosci-rzymskich-katolikow-ksztalcimy-sie/

  CHRISTUS VINCIT, CHRISTUS REGNAT, CHRISTUS IMPERAT !!!
  _________________________________________________________

 5. Darek said

  Biała Podlaska, 26 grudnia 2014r. godz. 9:03 Przekaz nr 673

  Proszę o znaki – znaki otrzymałem.

  Bóg Ojciec.

  Jam Jest Który Jest, Bóg Ojciec, Pierwsza Osoba Trójcy Świętej. Kochane dziateczki ufajcie, nie lękajcie się, trwajcie! Lęk pochodzi od demona, to on nim rozporządza, obdarza. Śmiało pełnijcie Wolę Bożą, bez lęku oddawajcie się w Bożą Niewolę. Choć to tylko akt, ale na wieczność bardzo wiele znaczy.

  Dzięki modlitwom i ofiarom wielu chojnych serc, które oddają wszystko do Bożej dyspozycji, a także tym wszystkim, którzy tak licznie zamawiają Msze Święte „według intencji Matki Bożej” i „do dyspozycji Trójcy Świętej poprzez Niepokalaną”, mogłem już uczynić zmiany oraz poruszenie wielu serc na całym świecie. Już niedługo Boże zwycięstwo w licznych ludzkich sercach stanie się faktem.

  Chcę, aby każde z was podwoiło swoje wysiłki, swoją gorliwość w walce o dusze, o wypełnienie Woli Bożej. Demony nie śpią, ale walczą. Uwijają się by kusić i wabić, a w tych, którzy się nawracają uderzać będą ze zwielokrotnioną siłą. Ewentualna zemsta szatana może wam tylko wtedy zaszkodzić, jeżeli mu na to pozwolicie.

  Pracujcie nad rozwojem waszej miłości. Usuńcie miłość własną, a podążajcie wyłącznie ku Miłości Boga, bliźniego, Aniołów, Świętych, nie zapominając o duszach czyśćcowych. Miłować, to troszczyć się o osobę, którą się kocha, to dbanie o nią, to chcieć z nią przebywać bez przerwy.

  Rozmowa z człowiekiem żyjącym obok jest niczym szczególnym, wystarczy wasza chęć. Dialog z kimkolwiek z drugiej strony życia możliwym jest jedynie za Bożym osobistym pozwoleniem. Poświęćcie dużo troski tym, którzy sobie pomóc już nie mogą, czyli duszom czyśćcowym.

  Wypełnia się wszystko to, co było przepowiadane przez usta Moich proroków wszystkich czasów. Nieważne jest przez kogo Mówię, bo prorok to Moje narzędzie, którym się posługuję, to sługa nieużyteczny, mający wiele wad i przywar, ale wszyscy oni mają najważniejszą dla Mnie cechę wspólną, w czasie gdy do nich Mówię, słuchali Mnie i starali się dokładnie wypełniać Moje rozkazy.

  Żywy Płomieniu, ty także jesteś Moim prorokiem takim poniżanym, opluwanym, oczernianym, ale Moim! Otwarłeś na oścież swoje serce na Mój Głos i czuwasz nad jego czystością, a to jest miłe Mojemu Świętemu Sercu.

  Kochane dziateczki, nie wszyscy czuwają, filtrują to co do nich Mówię, nie weryfikują tego co widzą, słyszą i czują. Niech nikt nie osądza tych ludzi, bo padli łupem złego ducha. Ci nie patrzyli na owoce, które wydaje otrzymane słowo i obraz, przyjmując bezkrytycznie to wszystko co podał im zły duch, podszywając się pod kogoś z Nieba.

  Niewiele ludzi wspiera Moich proroków swoją modlitwą i ofiarą, dlatego często upadają w grzech. Pozwólcie bym zawsze mógł w was i poprzez was działać do woli, tak, jaka będzie potrzeba. Oddając się w Niewolę Trójcy Świętej, dajecie Mi możliwość pełnego działania i pełnego ratowania tych, którym zagraża wieczne potępienie.

  Liczne dzieci Boże przechodzą ciężkie chwile, nie zawsze rozumiejąc to wszystko co się wokół nich dzieje i dlaczego tak cierpią. Nie zawsze musicie znać odpowiedź, zwłaszcza gdy poznanie takie zrodziłoby w was bunt na tyle wielki, który doprowadziłby was w swoim następstwie do wiecznego potępienia. Chcę, abyście świadomie oddawali się w Bożą Niewolę, a gdy jednak nie odrzucicie waszego lęku, który was paraliżuje, a który daje wam demon, to nie podejmiecie tej ważnej decyzji. Chcę, abyście przynajmniej ofiarowali do dyspozycji Trójcy Świętej wszystkie cierpienia waszego życia, wasze wszelkie przeżycia, wasze modlitwy i ofiary, a wtedy stanie się to dla was zasługujące na wieczność.

  Jeżeli ktoś, kto przeklina swój los, swoją dolę, to czynami takimi ściąga na siebie złe duchy, które z ochotą przystępują do takiej osoby na tyle intensywnie, na ile świadomie przeklina i złorzeczy. Sami nie zmienicie waszego losu, waszej doli złoszcząc się i miotając w swojej bezsilności, a wręcz przeciwnie, przyniesie to pogłębienie waszej niedoli.

  Nie bójcie się, ani nie obawiajcie demonów, bo one same z siebie nic złego nie mogą wam uczynić, lecz jedynie do chwili, w której otworzycie im wrota swojego serca grzesząc. Każdy świadomy grzech otwiera wrota waszej duszy na destrukcyjne działanie demona. Każdy pierwszy grzech powoduje w duszy wyłom, przez który do wnętrza duszy wkraczają złe duchy. Stan duszy w którym się znajdują powoduje utratę czucia i czujności, a granica pomiędzy dobrem, a złem zaczyna się znacznie zacierać. Tylko dobra, dobrze odbyta w pełni szczera spowiedź działa zawsze na waszą duszę jak egzorcyzm. Każdorazowa dobra spowiedź, domyka wrota duszy otwarte przez wasz grzech.

  Chcąc uniknąć czyśćca, musicie sami na siebie nałożyć pokutę, aby zniwelować obciążenia waszej duszy. Gdy wasz duch będzie w stanie współpracować z Bożą Łaską, wówczas będziecie mogli zdobyć dla siebie samych odpust zupełny, a od chwili zdobycia jego, zaczniecie od tej chwili życie z czystym kontem, do czasu zaciągnięcia kolejnych win z powodu popełnianych przez was grzechów.

  Są tacy co mają problem z ustaleniem, co może być pokutą lub jak ona ma działać. Pokutą jest modlitwa ekspiacyjna, post ekspiacyjny, a nawet może nią być ekspiacyjna jałmużna, którą możemy wynagradzać za grzechy finansowe. Pokuta, to też czyny pokutne, dobrowolne umartwienia się. Może nią być piesza pielgrzymka, samobiczowanie się, odmawianie sobie czegoś, co bardzo się lubi. We wszystkim jednak powinniście zachować zdrowy rozsądek i umiar. Działając przeciwko sobie samemu, przeciwko własnemu zdrowiu i życiu, wykraczacie przeciwko piątemu Bożemu przykazaniu.

  Co uczynić, jak ktoś doznaje demonicznego zniewolenia lub opętania? Z opętania uwolnić może jedynie wyznaczony przez biskupa egzorcysta i sam biskup, jak również może to uczynić pobożność i świętość osoby święcie żyjącej, pokutniczo. Nie może to być pobożność na pokaz, bo wówczas jest bez wartości, jałowa.

  Osoba zniewolona (papierosy, alkohol, kawa, komputer, pornografia, itp.) sama sobie nie poradzi. Chcąc pomóc takiej osobie, powinniście to uczynić w grupie modlitewnej poprzez modlitwę, post, jałmużnę, oraz innymi dobrymi uczynkami. Przy walce o takie osoby, musicie uzbroić się w cierpliwość. Im więcej osób wam w tym pomoże, tym szybciej osoba zniewolona będzie uwolniona.

  Często bywa, że ktoś doznaje kuszenia o różnej sile intensywności. Kusi zawsze demon, ale lubi posłużyć się czasem do tego drugim człowiekiem. Kuszenie to element, który hartować ma waszą duszę i zasługiwać na waszą wieczność, gdy pokusy te pokonacie. Grzech rodzi się w umyśle osoby kuszonej, a dawane są przez waszych demonicznych „opiekunów”. Gdy zauważycie, że myśl, która świta w waszym umyśle może doprowadzić was do grzechu, od razu powinniście ją odrzucić, na siłę wypchnąć ze swojego umysłu.

  Gdy nie walczycie z pokusą, otwiera się wówczas brama waszej duszy na jej działanie. Powinniście jak najszybciej w takim momencie domknąć wszystkie wrota waszej duszy, aby nie upaść. Jedynie na działanie Ducha Świętego i jego świętych natchnień otwierajcie na oścież swoje serca, aby Mógł w nim zagościć.

  Gdy podtrzymujecie myśl grzeszną, zaczyna się ona w was gwałtownie rozwijać, a przez to dajecie demonom dostęp do wnętrza waszej duszy. Wielką rolę w kuszeniu ma wzrok. Poprzez niego rodzą się w umyśle człowieka, wszelkie pożądliwości ciała i ducha. Chcąc uniknąć grzechu, człowiek musi odwrócić swój wzrok od obiektu pożądliwości, aby uniknąć grzechu i jego skutków. Otwórzcie zatem swoje serca i umysły wyłącznie na Boże Światło i natchnienia, ale siłą woli powstrzymajcie wszelkie najmniejsze nawet impulsy złego ducha.

  Kocham was niezmiernie mocno o Moje stworzenia, przytulam was wszystkich do wnętrza Mojego Seca i umacniam was na dalszą drogę, mocą Mojego Błogosławieństwa. Wszystkim czytającym i słuchającym błogosławię w Imię Ojca † i Syna † i Ducha Świętego. † Amen. †††

  Ufajcie Mi bezgranicznie o słodkie stworzenia! Nie lękajcie się, ale czuwajcie by nie upaść. Mimo wszystko nadal was kocham. Czekam na waszą miłość wyrażoną w czynie. Jakich jeszcze chcecie dowodów Mojej Miłości?

  Bóg Ojciec.

  http://viviflaminis-deogracias.pl.tl/2014.htm

 6. KRYSTYNA said

  Wielka Brytania: katolicka szkoła zamknięta za wypowiedź ucznia dotyczącą muzułmanów

  za:http://www.pch24.pl/wielka-brytania–katolicka-szkola-zamknieta-za-wypowiedz-ucznia-dotyczaca-muzulmanow,33555,i.html

  CHRISTUS VINCIT, CHRISTUS REGNAT, CHRISTUS IMPERAT !!!
  _________________________________________________________

 7. KRYSTYNA said

  Likwidacja 36 historycznych włoskich diecezji. Sposób na walkę z kryzysem wiary?

  Już wkrótce ma zostać wprowadzona w życie od dawna dyskutowana reforma struktur diecezjalnych Kościoła we Włoszech. Według dziennika „Il fatto quotidiano” likwidacji ulegnie 36 diecezji liczących poniżej 90 tys. mieszkańców, a liczba biskupów spadnie z 236 do 200. Dotychczas we Włoszech są 222 diecezje.

  Znikną takie historyczne diecezje, jak Asyż-Nocera Umbra-Gualdo Tadino, mająca 88 tys. mieszkańców i 62 parafie. Likwidacji mają ulec także m.in. diecezja San Marino-Montefeltro z 61 tys. mieszkańców i 81 parafiami oraz diecezja Ischia, licząca zaledwie 48 tys. wiernych i 25 parafii.

  O przygotowywaniu reformy struktur diecezjalnych po raz pierwszy publicznie wspomniał papież w improwizowanym przemówieniu do włoskich biskupów 23 maja 2013 r.

  za:http://www.bibula.com/?p=79294

  CHRISTUS VINCIT, CHRISTUS REGNAT, CHRISTUS IMPERAT !!!
  _________________________________________________________

 8. KRYSTYNA said

  Masoneria wita Franciszka, jak o nim piszą, „papieża miłości i współczucia”

  Wielka Loża Masońska Filipin wykupiła całą stronę gazety Philippine Daily Inquirer (jednej z wiodących gazet w tym kraju) na dzień 16 stycznia 2015 roku, aby powitać papieża Franciszka.

  Pozwólcie, jedno zdanie ze źródła:
  Masoneria jest niczym innym jak kultem szatana – przepięknie przedstawionym dla niezorientowanych ofiar jako humanitarny ruch……………………………………………………………..

  za:https://franciszekfalszywyprorok.wordpress.com/2015/01/25/masoneria-wita-franciszka-jak-o-nim-pisza-papieza-milosci-i-wspolczucia/

  CHRISTUS VINCIT, CHRISTUS REGNAT, CHRISTUS IMPERAT !!!
  _________________________________________________________

 9. KRYSTYNA said

  GORĄCO POLECAM !!!

  Kazanie ks. prałata Romana Kneblewskiego, proboszcza parafii NSPJ w Bydgoszczy, wygłoszone w II niedzielę zwykłą – 18 stycznia A.D. 2015.

  Pan Bóg nie zmienia zdania pod wpływem jakiejś zwariowanej mody. Zatem VI Przykazanie ciągle tak samo obowiązuje.

  CHRISTUS VINCIT, CHRISTUS REGNAT, CHRISTUS IMPERAT !!!
  _________________________________________________________

  • Tomasz said

   Niezłe kazanie. Wielu duchownych niestety dziś przymyka oko na zdziczenie obyczajów. A wystarczy proste przypomnienie prawd jak w tym kazaniu.

 10. Adrian said

  Irański Bank Centralny ogłosił, że w transakcjach zagranicznych rezygnuje z użycia dolara amerykańskiego. Rozliczenia prowadzone będą w innych walutach m.in chińskich juanach, rublach, euro, lirach tureckich i koreańskich wonach. Rozważana jest możliwość podpisania z niektórymi krajami porozumień dwustronnych w sprawie waluty używanej w rozliczeniach.
  http://xportal.pl/?p=18826

  Czyli wojna walutowa pomiędzy USA a Europą zaczęła się na dobre. Niemcy ostatnio ściągnęły z USA swoje rezerwy w złocie, a dla tych którzy nie pamiętają , przypominam , że również wydrukowały odpowiednie zapasy swojej waluty czyli marki niemieckiej po to aby w każdej chwili była możliwość powrotu do niej. Zrodzi to też konsekwencje terytorialne w Europie.
  Co kryją zagraniczne konta – „Na szwajcarski rachunek bankowy Lejba Fogelmana wpłynęła część pieniędzy pochodzących – według katowickich śledczych – z łapówki, jaką za prywatyzację PLL LOT miał zapłacić koncern SairGroup. Prawnik został przesłuchany w charakterze… świadka – ujawnia „Gazeta Polska”.

  Am Schragen Weg numer 14. Vaduz. Liechtenstein. To właśnie pod tym adresem, w siedzibie kancelarii szwajcarskiego prawnika Norberta Seegera, 3 lipca 1995 r. powstała spółka Draco Corporation. Odegrała ona istotną rolę w historii polskiej prywatyzacji. Przez należące do niej konta bankowe miały przepływać pieniądze z łapówek, fikcyjnych umów doradczych czy przestępstw podatkowych. Na jej ślad trafili śledczy z Prokuratury Apelacyjnej w Katowicach, od blisko dziewięciu lat badający nieprawidłowości przy największych polskich prywatyzacjach. Podejrzewają, że milion dolarów, jaki trafił do Draco Corporation, to faktycznie łapówka za prywatyzację PLL LOT. Część tych pieniędzy została potem przelana na konto m.in. 66-letniego Lejba Fogelmana, jednego z najbardziej wpływowych prawników w Polsce, od lat uczestniczącego w procesach prywatyzacyjnych. Został on przesłuchany w tej sprawie w charakterze… świadka.
  więcej na http://niezalezna.pl/63557-co-kryja-zagraniczne-konta-i-jak-rozdysponowano-milion-dolarow

  _________________

  Jak Polska ma istnieć, gdy mamy antypolskich polityków, ostatnia wypowiedź Bujaka, żeby wysłać polskie wojsko do wspierania banderowców była już przytaczana, dzisiaj na ten temat jest tekst na https://wiernipolsce1.wordpress.com/2015/01/25/bujak-czyli-paranoja-jest-gola/#more-1094
  fragment z tego wpisu:

  Paranoja wyznawców wiary ukrainnej sięga zenitu. Oto, kolejny z jej fanatycznych przedstawicieli, tzw. legenda Solidarności, Zbigniew Bujak, udzielił wywiadu Radiu RMF FM (interlokutor Konrad Piasecki). Zdaniem p. Bujaka:

  „Jak sąsiad prowadzi wojnę z naszym wspólnym śmiertelnym wrogiem, to jednak trzeba temu sąsiadowi pomóc.(…)

  Jestem zwolennikiem bardzo dalekiego zaangażowania się. Uważam, że jeżeli sformułowaliśmy już brygadę ukraińsko-polsko-litewską, to pytam dlaczego ta brygada nie jest teraz tam na wschodzie. (…)

  Chciałby pan i wyobraża pan sobie polskich żołnierzy, którzy walczą w okopach Mariupola czy na lotnisku w Doniecku?

  Byłoby fantastycznie, dlatego że wtedy my pokazujemy, że budujemy w tej części Europy głęboki, trwały, strategiczny sojusz, który będzie gwarantem bezpieczeństwa nie tylko naszego ale i Europy.

  Ale to było de facto wejście w stan wojny z Rosją.

  Ale to już problem Rosji, jak ona to potraktuje.(…)

  Jak widzę, co się robi w Unii Europejskiej, to jestem zadowolony. Ale jak jestem w okopach Mariupola i widzę, że tej pomocy nie ma, a oni patrzą na mnie, mówią: „panie Zbigniewie, prosimy, dajcie nam, macie, dajcie nam”, to tam mi wstyd.(…)

  Bo wie pan też, że wiele osób będzie takich, które powiedzą panu: A niech Ukraina najpierw przeprosi za grzech przeszłości. Niech uzna UPA i Banderę za powód do wstydu, a nie chwały. Niech przestanie stawiać pomniki Stefanowi Banderze. To my wobec takiej Ukrainy będziemy bardziej otwarci…

  Komunikaty Kijowa brzmią następująco: Nasze wojska posuwają się naprzód, a nieprzyjaciel tuż za nimi, ostatnio także i przed nimi. Siły banderowców wpadły w kocioł z którego nie ma wyjścia i są likwidowane.
  Gdyby na czas buty zrzucili, mogliby szybciej uciekać .

  link: http://www.blacklistednews.com/Attack_on_Mariupol_Begins;_7,000-8,000_Ukrainian_Forces_Nearly_Encircled_in_Northern_Cauldron;_US_Sends_Army_Trainers/41180/0/38/38/Y/M.html?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter

  Maleje coś nam ta Ukraina z dnia na dzień. W rezerwie mają jeszcze 20 powiatów w Polsce, ostatnio nawet Kraków podobno powinien do nich należeć , rozumiem, że po Kijowie ma to być ich kolejna stolica.

  http://a.disquscdn.com/uploads/mediaembed/images/1662/1952/original.jpg?w=800&h

  My work here is done, who next? Moja praca na Ukrainie jest skończona , kto następny?

  ———————————

  Davos. Wszyscy czekają na wojnę

  Forum Ekonomiczne w Davos pokazało, że i oficjalnie, i w kuluarach przywódcy światowi oraz ekonomiści spodziewają się wojny, otwarcie mówiąc, że w ukraińskim pokerze NATO jest zbyt słabe, bo boi się arsenału nuklearnego Rosji.

  Putin, choć próbuje pokazywać się, jako człowiek pokoju, na sugestie o gotowości Rosji do wojny z Europą, uśmiecha się pod nosem – plan odzyskania terenów byłego ZSRR jest gotowy od miesięcy. I właśnie go realizuje.

  https://marucha.wordpress.com/2015/01/25/davos-wszyscy-czekaja-na-wojne/

 11. Adrian said

  http://a.disquscdn.com/uploads/mediaembed/images/1662/1952/original.jpg?w=800&h

 12. MamOczy said

  http://www.fronda.pl/a/lustracja-grzegorza-brauna-kandydata-na-prezydenta-polski,46683.html

  Juz atak naprawdę tylko ktoś kto nie słuchał jego wypowiedzi moze tak pisać . Fronda atakująca katolika , któremu Polska lezy na sercu jak i intronizacja na Króla Polski wymowne .

 13. bozena2 said

  Wyznawcy
  fałszywego proroka pod znakiem półksiężyca wystąpią wkrótce przeciwko Europie i Ameryce, gdzie
  pokażą swoją siłę. Musicie być jednak
  świadomi tego, że rządy waszych krajów już wcześnie
  j umożliwiły im drogę do ich działań,
  ponieważ w imię fałszywej tolerancji zezwoliły na i
  ch działalność, by zburzyć fundamenty
  chrześcijańskiej Europy. Ta „tolerancja
  ” odwróci się wkrótce przeciwko ich własnym decyzjom http://www.duchprawdy.com/ADAM_CZLOWIEK_OREDZIA_2011.pdf

  Turcja chce być „islamskim mocarstwem”. Co stoi na przeszkodzie w realizacji planu?
  http://wiadomosci.wp.pl/kat,36474,title,Turcja-chce-byc-islamskim-mocarstwem-Co-stoi-na-przeszkodzie-w-realizacji-planu,wid,17197258,wiadomosc.html?ticaid=114395&_ticrsn=5

  • Dana said

   Wielka demonstracja w Turcji: „Niech Zachód podporządkuje się Mahometowi!”

   – Niech Zachód podporządkuje się Mahometowi! Jeśli nie, nie zaznacie wytchnienia! – wołał pod adresem „niewiernych”, podczas demonstracji kurdyjskich mahometan w południowo-zachodniej Turcji, mułła Osman Tayfur, jej współorganizator.

   W demonstracji przeciwko francuskiemu tygodnikowi satyrycznemu „Charlie Hebdo”, zorganizowanej w mieście Diyarbakir przez ruch działający pod nazwą „Platforma Wielbicieli Proroka”, związany z kurdyjskim ruchem islamistycznym Hezbollah, wzięło udział ok. 70 tys. muzułmanów.

   Mówcy grozili „obcięciem języków” wszystkim, którzy obrażają Mahometa.

   http://wiadomosci.wp.pl/kat,1356,title,Wielka-demonstracja-w-Turcji-Niech-Zachod-podporzadkuje-sie-Mahometowi,wid,17204338,wiadomosc.html

 14. Piotr2 said

  18. 01. 2015, 12 :45 – TYLKO JA ZNAM DZIEŃ LUB GODZINĘ , KIEDY WYDACIE SWOJE OSTATNIE TCHNIENIE

  Moja szczerze umiłowana córko,
  kiedy człowiek odchodzi ode Mnie z
  jakiegokolwiek powodu, to nigdy nie
  odnajdzie prawdziwego pokoju. Kiedy
  człowiek odkryje Kim Ja Jestem, jego
  serce napełni się miłością do Mnie.
  Człowiek, który pokłada całą swoją
  ufność we Mnie, zniesie wszelki
  rodzaj cierpienia, bo Ja go
  oswobodzę.
  Słowo Boże wywołuje wielką
  niezgodę wśród tych, których wiara
  jest słaba. Ci, którzy wierzą we Mnie,
  odczują ogromny ból w swoich
  sercach, gdy będą świadkami
  sprzeciwu wobec Słowa Bożego. To
  jest Mój ból. Jeśli uwierzycie we
  Mnie, to w swoich duszach
  odczujecie miłość jaką mam dla was.
  Zawsze otwierajcie dla Mnie swoje
  serca. Witajcie Mnie nie ze strachem,
  lecz z niecierpliwością. Przyjmijcie
  Mnie takiego jakim Ja Jestem i
  przyjmijcie dane wam Słowo; a potem
  przeżywajcie swoje życie dokładnie
  tak, jak zostało to ukazane w Biblii, a
  Ja będę na was czekał.
  Odrzucenie Mojego Nauczania i
  przystanie na grzech, będzie waszym
  upadkiem. Tylko Ja znam dzień i
  godzinę, kiedy wydacie swoje
  ostatnie tchnienie. W każdej chwili
  musicie być gotowi. Musicie prosić
  Mnie tak często, jak to możliwe,
  abym przebaczył wam wasze grzechy.
  Wybaczam najbardziej zatwardziałym
  grzesznikom, a więc nie musicie bać
  się Mojego Miłosierdzia. Bójcie się
  jedynie tej godziny, gdy będziecie
  musieli stanąć przede Mną i
  odpowiedzieć za wszystkie
  nieprawości popełnione przeciwko
  Bogu. Jeśli nie odkupicie się w
  Oczach Bożych do tego czasu, nie
  będzie drugiej szansy, aby to zrobić.

  Wasz Jezus

  Króluj nam Chryste.

 15. Piotr2 said

  O, mój Boże, mój kochający Ojcze ,
  przyjmuję z miłością i wdzięcznością
  Twoją Boską Pieczęć Ochrony.
  Twoja Boskość obejmuje moje ciało i
  duszę na wieczność .
  Chylę się w pokornym dziękczynieniu
  i ofiaruję Ci moją głęboką miłość i
  wierność,
  mój ukochany Ojcze .
  Błagam Cię, chroń mnie i moich
  bliskich tą szczególną Pieczęcią .
  Ślubuję moim życiem służyć Ci na
  wieki.
  Kocham Cię, drogi Ojcze .
  Pocieszam Cię w tych czasach, drogi
  Ojcze .
  Ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i
  Bóstwo najmilszego Syna Twojego
  na przebłaganie za grzechy świata i
  dla zbawienia wszystkich Twoich
  dzieci.
  Amen.

  Króluj nam Chryste.

 16. Dzieckonmp said

  MASAKRA
  Jednego z nielicznych bardzo konserwatywnego biskupa z Francji lat zaledwie 55 mianowanego na biskupa przez papieża Benedykta XVI zmuszono naciskami do rezygnowania z biskupstwa,

  http://pl.wikipedia.org/wiki/Jean-Marie_Le_Vert
  http://gloria.tv/media/Km6YAQJWeQC

 17. Mroczny Mściciel said

  Dziecko NMP, ta wiadomość jest dla Ciebie:
  W imieniu Polskiego Państwa Podziemnego zostałeś skazany na śmierć za zdradę Ojczyzny.
  Uzasadnienie wyroku: prorosyjska, antypolska i antyukraińska postawa, kolportowanie bzdur rosyjskiej propagandy, popieranie dyktatora i ludobójcy, Putina.
  Od wyroku nie ma możliwości odwołania.

  • halina said

   Czy Ty wiesz co to jest zdrada Ojczyzny ?

  • halina said

   Czy Ty wiesz gdzie przyjaciel a gdzie wróg ?

   Po co wytaczasz takie działa ?

   Komu one służą ?

   Kim Ty jesteś ?

   Co chcesz osiągnąć ?

   A może zabawa w piaskownicy Ci sie przypomniała
   i prowadzisz wojnę ołowianymi żołnierzykami ,

   Niech Cie Bóg błogosławi i strzeże .
   Niech nad Tobą rozpromieni swe oblicze .
   Niechaj Miłość zagości w Twym sercu
   i rozsieje wokół radość i szczęście
   By Twoim udziałem była budowa
   tego co Bóg chce
   aby tu i teraz budowanym było
   Na radośc i chwałę Boga w Trójcy św

  • aleks said

   Chłopie – szukaj faktycznych zdrajców i nie siej tu poryty. Znam admina i…. nie zgadzam sie z waszą opinią. Jakie Państwo Podziemne? Tak nawiasem, my katolicy mozemy mówić – zbóju, zabijając mnie wyświadczasz mi przysługę, bo ja idę do domu Ojca a ty tu zostajesz w swiecie szatana.

  • bozena2 said

   Mroczny Mścicielu, od kogo pochodzisz, czyją marionetka jesteś i kto ci daje takie prawo, byś rozsiewał nienawiść między braćmi w Jezusie Chrystusie i wzywał do osądu. Sąd należy tylko do Boga, bo jedynie On przenika i bada serca. „Człowiek patrzy na to, co widoczne dla oczu, Pan natomiast patrzy na serce” (1 Sm 16, 7). Nie znając intencji i okoliczności działania innych, sąd człowieka — nie obowiązanego do sądzenia — jest zawsze nierozważny i nadużywa praw Boga. „Kim jesteś ty — upomina św. Paweł — co się odważasz sądzić cudzego sługę? To, czy on stoi, czy upada, jest rzeczą jego pana” (Rz 14, 4). Panem jest Bóg, przed którego trybunałem wszyscy staniemy: „każdy z nas o sobie samym zda sprawę Bogu „(tamże 12). Jezus potępił sąd bezlitosny. Od sądu uzależnił miarę przebaczenia: „Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni; bo takim sądem, jakim sądzicie, i was osądzą” (Mt 7, 1-2). Miłość, zamiast sądzić bliźniego, żywi dla niego uczucia miłosierdzia, stara się go raczej usprawiedliwiać niż potępiać.
   Pan Admin propaguje prawdę, swój punkt widzenia i wiele punktów widzenia innych osób, a ty nienawiść i mroczność. Zreflektuj się, bo ucierpisz i zatruwasz swą duszę.
   …”Bóg jest Miłością — i jeżeli miłość jest obecna w świecie, więcej jest wtedy harmonii i pokoju. Przeciwieństwem miłości jest nienawiść, która pochodzi od diabła. Jeżeli dopuścicie, aby nienawiść napełniła wasze serca, to będzie się ona w was jątrzyła i rozrośnie się jak rak, aż was pochłonie. Nienawiść niszczy wszelkie życie i stwarza straszliwe podziały. Zatruwa ona waszą duszę. Wywołuje poczucie, że jest się wielce nieszczęśliwym w tych duszach, które pozwalają jej, aby dyktowała im ona każde działanie, jakie podejmują. Nienawiść szerzy się bardzo szybko od jednej duszy do następnej, bo gdy raz zadacie się z osobą pełną nienawiści, to nienawiść nad wami zapanuje, kusząc was, abyście byli posłuszni każdemu argumentowi, który ją usprawiedliwia.

   Chrześcijanom, którzy dopuścili, aby zapanowała nad nimi nienawiść, nigdy nie wolno ulec pokusie, aby używać Mojego Świętego Imienia do podżegania do jakiejkolwiek formy nienawiści wobec innego człowieka. Musicie Mnie prosić, żebym wykorzenił z waszej duszy nienawiść, bo jeżeli pozwolicie, aby zapanowała ona nad waszą duszą, to nigdy nie ujrzycie Mojego Oblicza.

   Wykorzystajcie czas, jaki wam jeszcze pozostał, aby Mnie bardziej pokochać, bo jeżeli Mnie prawdziwie miłujecie, to miłość ta będzie odwzajemniona. Nie będziecie wtedy zdolni, aby angażować się jakiekolwiek dyskusje, w których nienawiść odgrywa jakąś rolę.

   Kochajcie Mnie, a będzie wam łatwiej kochać innych. Jeżeli nienawidzicie jakąś inną osobę, to Mnie nie znacie…”
   http://ostrzezenie.net/wordpress/2014/11/27/ludzie-utracili-milosc-w-swoim-zyciu-poniewaz-juz-wiecej-mnie-nie-czcza/

  • Dana said

   Polskie Państwo Podziemne – tajne struktury państwa polskiego, istniejące w czasie II wojny światowej, od 27 września 1939 roku do stycznia 1945 podlegające Rządowi RP na uchodźstwie.

   ILE MASZ LAT MROCZNY.Bliżej ci do Niemców.

   Pomódlmy się za jedność wśród Polaków.

   • Dana said

    Święty Michale Archaniele!
    Wspomagaj nas w walce,
    a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną.
    Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy,
    a Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe,
    które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą,
    mocą Bożą strąć do piekła.
    Amen.

  • krystynka said

   Pierwszy raz słyszę aby w Polsce działało państwo podziemne,ale nie takie pic na wodę,tylko prawdziwe ? A co robicie takiego dobrego dla kraju,złupili nas ci co rzekomo ,,rzadzą krajem,, a wy co dalej siedzicie w kanałach ? Aby takie coś działało to pobożne życzenie wielu jeszcze ciepłych,na dobiciu patriotów,ale to tylko mrzonki.Jeśli Bóg nas nie uratuje,to nic i nikt nam nie pomoże w naszej agonii.Posłuchaj sobie wczorajsze kazanie patrioto ks.Natanka,który cały czas powtarza,że tylko intronizacja Pana Jezusa na Króla Polski może nas uratować a to jest cud.Dla mnie i wielu właśnie ks.Natanek reprezentuje Polskie Państwo Podziemne,bo świadczą o tym jego czyny.Nie wypisuje on na blogach farmazonów ale działa i nie ukrywa się za jakimiś nikami tylko trąbi kazania.Zbiera i formuje on wojsko Chrystusowe a jego prawdziwi rycerze nie wstydzą sie chodzić w płaszczach z wizerunkiem swego króla i nigdy nie słyszałam aby na kogoś wydawał wyrok śmierci !!!,bo sądzić nas tylko może sam Bóg !!!!.

  • Nn said

   do Mrocznego Mściciela

   Biblia o morderstwie.

   Nie zabijaj.
   2 Mojż 20,13

   Od sprawy, która się opiera na oszustwie, stroń. Do zabicia niewinnego i sprawiedliwego nie przyczyniaj się, bo nie uniewinnię winowajcy.
   2 Mojż. 23,7

   Przeklęty, kto daje się przekupić, aby zabić człowieka i przelać krew niewinną. A cały lud powie: Amen.
   5 Mojż. 27,25

   Tych sześć rzeczy nienawidzi Pan, a tych siedem jest dla niego obrzydliwością: Butne oczy, kłamliwy język, ręce, które przelewają krew niewinną,
   Przyp. 6,16-17

   Do każdego, kto słucha słowa o Królestwie i nie rozumie, przychodzi Zły i porywa to, co zasiano w jego sercu: to jest ten, kto jest posiany na drogę. A posiany na gruncie skalistym, to ten, kto słucha słowa i zaraz z radością je przyjmuje,
   Mat. 15,19-20

   Nikomu nic winni nie bądźcie prócz miłości wzajemnej; kto bowiem miłuje bliźniego, zakon wypełnił. Przykazania bowiem: Nie cudzołóż, nie zabijaj, nie kradnij, nie pożądaj i wszelkie inne w tym słowie się streszczają: Miłuj bliźniego swego jak siebie samego. Miłość bliźniemu złego nie wyrządza; wypełnieniem więc zakonu jest miłość.
   Rzym. 13,8-10

   Udziałem zaś bojaźliwych i niewierzących, i skalanych, i zabójców, i wszeteczników, i czarowników, i bałwochwalców, i wszystkich kłamców będzie jezioro płonące ogniem i siarką. To jest śmierć druga.
   Obj. 21,8

   Na zewnątrz są psy i czarownicy, i wszetecznicy, i zabójcy, i bałwochwalcy, i wszyscy, którzy miłują kłamstwo i czynią je.
   Obj. 22,15

  • Hoplita said

   Do budy dziadu borowy nie osmieszaj sie.

  • bozena said

   „Neonazistowscy bojownicy z Ukrainy są bardziej niebezpieczni dla Europy niż islamiści, ponieważ ci pierwsi już popełnili zbrodnie wojenne, pisze bloger Barton Lewis.

   Konflikt na Ukrainie pozwolił proliferacji prawicowych grup paramilitarnych, które zapraszają zagranicznych bojowników. W swoim artykule „Huffington Post” Barton wspomina batalion Azowski, który, według niego ma w swoich szeregach Szwedów i Kanadyjczyków.

   Barton opisuje jako „szokujące” konta batalionu Azowskiego na portalach społecznościowych, które publikują wizerunek czarnego słońca używanego przez SS w czasie II wojny światowej. Również materiały ideologiczne w języku angielskim opublikowane na stronie internetowej ułatwiają rekrutację nowych członków batalionu, mówi bloger.

   Artykuł ukazuje, że prawicowe radykały Ukraińskie przedstawiają inne niebezpieczeństwo niż bojownicy z Syrii. Barton wspomina szwedzkiego snajpera członka batalionu Azov: „Osoba z takimi umiejętnościami i z takim ekstremistycznym punktem widzenia może być bardzo niebezpieczna!”.

   Barton uważa, że brutalność konfliktu w dużej mierze wpływa na samego bojownika, który może skończyć cierpiąc na zespoł pourazowy. Autor przypomina, że bojownicy z innego batalionu, Aidar, popełnili wiele zbrodni wojennych, w tym porwania i ścięcia głów.”

   http://actualidad.rt.com/actualidad/164325-ucrania-siria-neonazis-europa

   http://www.huffingtonpost.co.uk/lewis-barton/ukraine-far-right_b_6531154.html

   • bozena said

    „Konflikt na Ukrainie zapewnia środowisko, w którym tworzenie zagranicznych prawicowych grup paramilitarnych może wystąpić bez opozycji. Zarówno pro-rosyjscy jaki i ukraińscy nacjonaliści posiadają operacyjne grupy paramilitarne, które mają ekstremistyczne poglądy prawicowe, powiązania z neo-nazizmem oraz przyjmują cudzoziemców jako bojowników”

  • Dzieckonmp said

   Niech Cię Bóg Błogosławi a Królowa Pokoju przytuli do Serca. To jest najważniejszym celem człowieka a nie mordowanie. Jesteś w stanie o to poprosić Królową Pokoju?

  • Lucjusz said

   ha ha ha przecież to kiepska prowokacja jakiegoś złosliwego dowcipnisia oj nie lubi cię on Bronku, nie lubi! wziął foto z demotywatorów a wy bierzecie wszystko na serio ha ha ha ha ! lemingi? frajerzy?

   • krystynka said

    O nasz Sherlock Holmes sie odezwał,który rozwikła każda sprawę,podpis na zdjęciu każdy przeczytał ,no i co z tego? a może to jest jakiś psychopata ? mało to ludzi myślących inaczej chodzi po świecie ?

   • Margaretka said

    Twój komentarz jest conajmniej głupi, bo z czego tu się śmiać? Ktoś kto to wysłał, musi mieć jakieś zaburzenia, normalni ludzie nie piszą tak do innych, nie uważasz?

 18. Dzieckonmp said

  Czyli wiemy kto jest wyznaczony do dobicia zielonej wyspy
  Niemcy zapowiadają Atak na złotego.

  http://finanse.wp.pl/kat,1033767,title,Niemcy-obawiaja-sie-walutowych-zawirowan-w-Polsce,wid,17203120,wiadomosc.html

 19. Jerzy said

  Ksiądz Piotr Natanek – wczorajsze drugie wieczorne kazanie pt: „Bóg chce zrobić cud” od 13:11 minuty do końca z niewielkimi skrótami. Spisane z nagrania osobiście.

  Dziś stajecie przed Moim obrazem mówi Matka Boska, bo to jest święto częstochowskie 26 sierpnia 2012 roku z tego dnia było to orędzie:

  <>

  Dlatego w naszym różańcu jerychońskim mamy dwie nośne intencje:
  1.o intronizację P. Jezusa, bo to jest Jego wola – to jest podstawowa intencja i
  2. by Polska wzięła się za różaniec, bo taka jest wola Matki Bożej, czyli prośba.

  „Chcę pomóc! Tak, widzę waszą niedolę, widzę wasze uciśnienie, jak tracicie wiarę, jak upadacie jak jesteście wykorzystywani, poniżani i chcę wam pomóc. Mówię więc o waszym nieszczęściu mojemu Synowi i proszę was: uczyńcie to, co wam powie. Jednak jak ma się dokonać ten cud, kiedy żaden ze sług nie chce tego słuchać? Uczyńcie co wam powie Syn! Czy nie powiedziane wam było, co macie czynić, aby się ocalić?

  Tu Matka Boża nawiązuje, dalej to wyjdzie w trakcie, o intronizację. Niech Polska ogłosi Pana Jezusa Królem Polski. Nie powiedział Pan Jezus – Bóg, niech się nawrócą najpierw, wyspowiadają wszyscy. Jak będzie 100% Polaków wierzących. Nie! Ogłoście mnie Królem. Ten akt może zrobić mała garstka, kilku szalonych wierzących biskupów, kilku gorliwych polityków, przekonany Prezydent.
  Jego optyka była sprzeczna z optyką Boga. Już go nie ma. My patrzymy na wydarzenia. Dzieci popatrzcie też na palec Boży. Miał szansę, bo od niego wiele zależało. Miał władzę nad wszystkim, ten Prezydent. Skoro potrafił na telefon zawołać do siebie Ks. Noncjusza, Ks. Prymasa, Księdza Sekretarza. A oni swego czasu stawali jak adiutanci na baczność. Miał możliwość wysłania Pana Gosiewskiego specjalnym samolotem do Rzymu i tam go przyjmuje Kard. Reu. Miał totalną władzę. Kiedy mu Bóg dał władzę, miał czas na dokonanie (intronizacji). A wiedział! Wysłałem mu na czas ostrzeżenie – list otwarty. Nie odpowiedział.

  Ja Jerzy, też mu wysłałem pięć listów zapraszając go z małżonką na poświęcenie pomnika Jezusa Miłosiernego. Na cztery listy nie odpowiedział. Ostatni wręczyła mu ochrona na moich oczach. Kancelaria przysłała pismo do parafii.

  „Czy nie powiedziane wam było, co macie czynić, aby się ocalić?

  Jakich słów pragniecie? Ogłaszając Jezusa Chrystusa Królem Polski, Pan Jezus powiedział Polsko wywyższę cię, obdaruję cię łaskami w darze.

  „Mój Syn przemówił, ale niewielu posłyszało Jego mowę. Dlaczego nie wszyscy słudzy usłyszeli te słowa? Ponieważ ci, którzy są winni, którzy winni są obdarzyć obfitością wina weselników pozostają nieugięci w swej pysze i gardzą cudem, który przepowiedział im Mój syn.”

  Skoro jesteśmy przy tym temacie, dawno nie mówiłem o intronizacji, bo część jest za intronizacją, ale co mówią? Najpierw nawróćmy ludzi. Masło, maślane. Intronizacja, dziś mi to strzeliło, to ma być cud. Bóg nas nawróci. Bo dzisiaj Bóg nie tak to poustawiał. Bóg mi powiedział prosto: nie ten wasz świat to zrobi, ty (Natanek) masz tylko wykonać moją wolę, JA tego dokonam. Ja (Natanek) mam wam tylko przynieść nadzieję i wiarę, że to Bóg zrobi. Dzieci, co to jest intronizacja? To jest CUD. Bóg uratuje Kościół i Polskę – tak na to patrzcie. To Matka Boża … czytałem to tyle razy ..dziś mi klepło – nieprawdopodobne. Bo co było w Kanie Galilejskiej? „Uczyńcie co wam powie Syn” – Przynieście wodę . Co mogli powiedzieć słudzy? Facet – klupnij się! Nikt ci nie pójdzie. Chcesz, to idź sam. My nie pójdziemy, my se popili, pojedli, my teraz mamy siestę. W naszym przypadku Polski mówi: przynieście wodę, będzie cud. My jesteśmy w lepszej sytuacji niż słudzy w Kanie Galilejskiej. Kapujecie. My jesteśmy w lepszej sytuacji. czyli gdyby dziś Polacy byli w Kanie Galilejskiej nie byłoby cudu. Pan by nie wystartował w dzieje świata. W przypadku Polski wiemy, że będzie cud. Słudzy w Kanie Galilejskiej nie wiedzieli, a poszli. Posłuchajcie! Więc wszystkim przeciwnikom intronizacji mówię: Wy nie wierzycie w cud, że Bóg potrafi uratować, to jest wasz dramat.

  „Ponieważ ci, którzy winni są obdarzyć obfitością wina weselników, pozostają nieugięci w swej pysze, gardzą cudem, który przepowiedział im mój Syn.”

  Fenomenalna sprawa. Intronizacja, to nie tylko uznanie panowania, ale to będzie dar nawrócenia i uratowania Polski. Bo co mówił Pan Jezus Rozalii Celakównie? I ona uwierzyła w ten testament: Jeśli Polska zrobi intronizację, nie będzie tego co widziałaś. Ci historycy, którzy mnie tłukli w analizach, atakowali, że uznałem, że wina wojny światowej, to jest Kard. Hlond, to nie rozumieją mechanizmu analizy, to są w błędzie, kapujecie! Dlaczego? Bo oni w swoich rozważaniach, dywagacjach nie uwzględniają działania Boga. Więc siłą rzeczy mają takie, a nie inne nieszczęsne rozumowanie dla dobra Polski. Dlatego wszyscy oni, będą musieli bardzo cierpieć, bo z powodu ich słowa ich interpretacji też wielu Polaków cierpi w łasce, bo jej nie dostaje. Wielu idzie na zatracenie. To będzie rozliczenie wieloczasowe. Czyli, powtarzam jeszcze raz:

  „Ponieważ ci, którzy winni są obdarzyć obfitością wina weselników pozostają nieugięci w swojej pysze, gardzą cudem, który przepowiedział im mój Syn.”

  To wam już dawno mówiłem na podstawie Apokalipsy, że do ciebie Polsko przyjdą narody, przyniosą, złożą ci dary.

  „Wolą pozostawić spragnionych wszystkich, którzy oczekują od nich napoju życia.”

  Mnie też Bóg szybko ustawił: „Piotrze ty tylko wykonuj wolę Moją”. Dlatego tak wam bardzo dziękuję, to są już tylko promile doradców, co powinienem zrobić. To się skończyło dzieci. Jest mi o wiele łatwiej iść , bo każdy twój atak zawsze osłabia moją wolę. Nie ma szans, to się odezwie. Są pewne mechanizmy, kiedy jestem na was tak otwarty….

  „Wolą pozostawić spragnionych wszystkich, którzy oczekują od nich napoju życia.”

  Słusznie, napoje życia daje kapłan, daje biskup, ale jest jeszcze serce i Bóg i trzeba Go jeszcze posłuchać. Jego wolą jest, aby była intronizacja i aby był cud w Polsce.

  „Jak wielka jest wasza pycha?”

  Już tylu teologów w Polsce udowodniło, że intronizacja nie jest sprzeczna ani z wiarą kościoła, ani z tradycją, ani z nauczaniem. Jest też taka grupa ślizgaczy, którzy wymyślili termin społeczne panowanie Jezusa. I tacy gdybają i masło maślane obracają. Przecież to jest to samo, ale boją się powiedzieć prawdy. Bo policja, co to jest, nie jest to społeczeństwo? Gospodarka, to nie jest społeczeństwo? A więc ślizgają się, a później będą pięknie mówić: my mówili. Tak, nadajecie się tylko na ślizgacze.

  „Jak wielka jest wasza pycha? Czy nie chcecie pić wina, które daje wam mój Syn?”

  Mówię do rządców Kościoła. Przeczytajcie o Kanie Galilejskiej orędzie, moi drodzy, to wtedy dopiero zrozumiecie, jakim się ono akcentem kończy. Przeczytam wam to zdanie co się stanie jak zabraknie wina? Muszę to mówić wcześniej, bo wtedy nikt z was nie będzie mówił, że my nie wiedzieli. „Kiedy zabraknie wina, wesele się skończy”. A nasza rzeczywistość to jest wesele. Pamiętajcie ziemia, świat się wtedy skończy na Kanie Galilejskiej. Więc się powtarzam: „Kiedy zabraknie wina wesele się skończy.” Co oni teraz mówią? Że ta rzecz będzie wiecznie trwała, już miało być dawno koniec.

  „Czy nie chcecie pić wina, które daje wam mój Syn? Skoro sami nie chcecie go pić, pozwólcie Mu uczynić cud dla tych najmniejszych.”

  Naszą intronizację owiec na Grunwaldzie Bóg przyjął. Dzieci, był to cud. Tyle sił specjalnych. Wzgórze, tylu Prezydentów, paranelnie w tym samym czasie, na tym wzgórzu my. Szef sił specjalnych o dwie radlonki obok z oficerami. Helikopter lata nad nami. Bóg tę intronizację przyjął, ale czeka na coś więcej. To była intronizacja owiec, a owce nie są Narodem w pełni. Musi to być intronizacja Narodu. Była to intronizacja najmniejszych.

  „Oni są spragnieni, oni Go pragną, wierzą, że wino które On daje jest wyborne.”

  Mamy tyle dowodów na działanie łaski Boga. Przez tą postawę blisko Króla: ilu nawróconych w rodzinach, ile powrotów do Boga, ilu nas trafionych łaską? My wiemy, że wino, które daje Bóg jest wyborne. I tu kolejne smutne zdanie Matki Bożej:

  „Pragnę zapłakać nad zatwardziałością waszych serc. Mój Syn uczyni cuda dla tych, którzy uczynią wszystko co im poleci. Jednak wasze imiona, imiona książąt i władców popadną w niesławę. Nie uratuje was wasze mienie, wasz honor, wasze zaszczyty, a cały Naród ujrzy żeście Go zdradzili, nie przestrzegając przed grożącym niebezpieczeństwem.”

  Z nieba mi spadł ten list biskupów szwajcarskich. Dziś wiem, czym jest, dla tego orędzia, list Konferencji Episkopatu Biskupów Szwajcarskich: o zagrożeniu tożsamości. W Szwajcarii: zabierają nam świadomość i kulturę. A dzieci, w przestrzeni kultury jest ukryta przestrzeń r e l i g i i . Religia jest zawsze związana z kulturą. To religia przez wieki tworzyła kulturę. Nie kultura religię. To jest tylko pomieszanie pewnych rzeczy. Więc powtarzam ten dramat, dramat nieprawdopodobnego dna nad polską rzeczywistością, o którym bym nie chciał mówić, żeby on był.

  Matka Boża mówi: „Jednak wasze imiona, imiona książąt i władców popadną w niesławę. Nie uratuje was wasze mienie, wasz honor, wasze zaszczyty, a cały Naród ujrzy żeście Go zdradzili, nie przestrzegając przed grożącym niebezpieczeństwem, nie zakazując im pogańskich zwyczajów, nie zmuszając do posłuszeństwa Bogu.”

  Już tyle razy wam pokazywałem rękoma książąt kościoła zwyczaje pogańskie są wprowadzane i nakazywane w kościele….

  „Nie zakazując im pogańskich zwyczajów i nie zmuszając ich do posłuszeństwa Bogu.”

  Są pewne punkty, gdzie dobrze wiecie, że ze mną nie ma dysputy. Są pewne przestrzenie, gdzie się Bogu należy szacunek, chwała i posłuszeństwo … Ja mam być delikatny, a oni brutalni? Rozumiecie?

  „Pasterze i Arcypasterze, mówi Matka Boża – wam powierzono pasienie tego Narodu, który sobie wybrałam. Te dusze, które są powierzone waszej opiece są tak liczne, że potępienie tak wielu spośród nich pogrąży was w wiecznej ciemności.”

  W jednym tylko przypadku raz zabrałem głos w tej materii, zaraz mnie powiesili.
  Powtarzam to zdanie, by dotarło do uszu naszych Pasterzy i Arcypasterzy nawróćcie się, bo z piekła nie wyjdziecie:

  „Pasterze i Arcypasterze wam powierzono pasienie tego Narodu, który sobie wybrałam. Te dusze, które są powierzone waszej opiece są tak liczne, że potępienie tak wielu spośród nich, pogrąży was w wiecznej ciemności. Przyjmijcie prawdę, o której wam mówię, ponieważ grozi wam śmiertelne niebezpieczeństwo. Syn mój polecił wam, abyście uczynili Go Królem nad wami. Król wieków, Król ziemi i nieba posiada władzę ponad wszelką mocą i posiada serce zdolne do pokazania miłosierdzia nawet tym, którzy sprzedają własną Matkę. Przyjmując więc waszą skruchę i błaganie uczyni was szczęśliwym i wolnym Narodem.”

  Jeśli się nasi Pasterze i Arcypasterze nie nawrócą, no to idą prosto w ogień. Jak nie zrobią intronizacji popadniemy w niebotyczną moi drodzy niewolę. Żebyście znali jaka jest miłość Boga, że On jest wstanie przebaczyć tym spośród naszych książąt, którzy sprzedają własną matkę. Czy to mówi Pan Jezus o Matce Ojczyźnie, czy o Matce Bożej, trudno mi z tego kontekstu wyciągnąć. Ale biorę jedno i drugie, bo Matka Boska i Matka Polska to jest dla nas jedno wielkie … , to są Matki nad matkami.

  ” … uczyni was szczęśliwym i wolnym Narodem.”

  Dlatego błagam Polskich biskupów, abyście uderzyli się w piersi, przeprosili Boga za stracone kolejne lata, blokując intronizację, bo Bóg wam wszystko wybaczy i będziemy razem w Niebie, a nasz Naród uzyska nieprawdopodobne dary.

  Matka Boża mówi: … ” uczyni was szczęśliwym i wolnym Narodem , wyniosłym ponad narodami”

  To co mówiła Apokalipsa już: „Przyniosą ci dary przeznaczone Bogu i Jego chwale”
  Amen!

  Moi Drodzy! Bolesna rzeczywistość, ale wielka nadzieja. Rozumiecie Państwo. Więc streszczam:
  Nie trzeba przekonać, wszystkich nawrócić – kapujecie. Decyzja Książąt i postawa garstki Narodu uratuje Polskę. Czy pytali się o zgodę, jak wprowadzili ustawę zapasową, że znowu 20 groszy pyknęli na paliwie? Pytali się? Mnie nie. Decyzja i jednym cykiem (wprowadzone). Przy której ustawie się pytają? Im więcej jest manifestacji czy podpisów wszystko wprowadzają. Zauważyliście to . Czy uwzględnili nasi rządzący jakąkolwiek petycję społeczną? A w przypadku intronizacji chcą nawrócenia całego Narodu i akceptacji całego Narodu. No, to chyba wylecieli z konopi jak Filip, albo z jakiejś innej rzeczywistości. Czy Mieszko się pytał całego Narodu w sprawie chrztu? Jego to było i dworu – chcieli łaskę. Czy Jan Kazimierz pytał się całego Narodu kiedy i czemu Matkę Bożą obwołać Królową Polski? Dwóch, trzech biskupów, trochę szlachty, która nie była w rękach Szwedów.

  Błagam was, że p r z e z i n t r o n i z a c j ę B ó g c h c e z r o b i ć c u d.

  Ci co zakładają: jak się nawrócą wszyscy, że wtedy będzie od nas. Zła technologia. My nic nie zrobimy. Kto was nauczył takiego myślenia? Bóg chce zrobić cud! Zapamiętać to ostatnie zdanie: Kiedy zabraknie wina, wesele się skończy, a wtedy żeńcy wyjdą w pole. Wtedy już nie będzie żadnego ale. Przypominam, jestem synem rolnika, jak kosa wpada między zboże, a umiesz kosić, nic nie zostaje, będzie tylko ściernisko. Idąc za Golcami gwarantuję wam, że już tam nie zbudujecie San Francisko.
  Amen!

  No cóż moja propozycja by się spotkać 22 listopada, a będzie to już po wyborach i po drugiej sesji biskupiego synodu, na świebodzińskim wzgórzu, pod figurą Chrystusa Króla staje się z dnia na dzień bardziej realna. Warto się do tego solidnie przygotować: pojednać się ze sobą samym, z bliźnimi i z Bogiem. W Świebodzinie mimo, że pójdziemy procesją jak co roku spod Sanktuarium Bożego Miłosierdzia pod figurę Chrystusa Króla może zbraknąć i czasu i kapłanów byśmy się wszyscy zdążyli pojednać z Bogiem. A ateiści, niepraktykujący, wierzący inaczej też będą mile widziani. Przyjedźcie wszyscy. Radzi wam to nie kto inny, jak autor blogu POJEDNANIE, właściciel dzwona POJEDNANIE, którym będę bił, gdy Bóg kolejny cud w mojej obecności, z Waszym czynnym udziałem będzie czynił.

  Księże Piotrze Mario Natanku, do Księdza ta mowa:

  wczoraj Grunwald – dziś Grzechynia – jutro Świebodzin.

 20. giovanna said

  Słuchając go pomyślałam że może to ” Ten Namaszczony”
  http://gloria.tv/media/V5Jfch1zt8G

 21. Dana said

  25 stycznia 2015

  Gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: »Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię.« Przechodząc obok Jeziora Galilejskiego, ujrzał Szymona i brata Szymonowego, Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem rybakami. Jezus rzekł do nich: »Pójdźcie za Mną, a sprawię, że się staniecie rybakami ludzi.« I natychmiast zostawili sieci i poszli za Nim. Idąc dalej, ujrzał Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego Jana, którzy też byli w łodzi i naprawiali sieci. Zaraz ich powołał, a oni zostawili ojca swego, Zebedeusza, razem z najemnikami w łodzi i poszli za Nim.

  Mk 1, 14-20

  • Dana said

   Jezus rzekł do nich: »Pójdźcie za Mną,…
   « I natychmiast zostawili sieci i poszli za Nim.

 22. Dzieckonmp said

  W kontekście głównego wpisu i Bliskiego już Królestwa Bożego oraz słów Ewangelii „Nawracajcie się” wzorem podobnych komentarzy jakie wstawiam co jakiś czas , wklejam kilak ostatnich orędzi różnych wizjonerów na całym świecie przetłumaczonych translatorem.

  Jacarei Brazylia.

  18 stycznia 2015: „Nawracajcie się bez zwłoki! Nawróćcie się, bo zbliża się godzina sprawiedliwości Boga. A jeśli nie chcesz, aby uruchomić w tej nieubłaganej sprawiedliwości, wyrzeknij się nieczystości, fałszu, pożądania, marności, wyrzeknij się braku wiary, twardości twojego serca.
  Módlcie się, tylko w modlitwie będziecie mogli znaleźć Boga i czuć go w waszych sercach, aby otrzymać Jego pokój i żyć w pełni, w obfitości, które on oferuje każdemu przeze mnie.
  Ludzkość teraz porusza się oddalona od Pana i Jego prawa miłości, jeśli tak będzie dalej trwać nawet miłosierdzie Boga zniknie …
  Ja i aniołowie jesteśmy bardzo blisko, by bronić was codziennie i odwracamy od was wiele sideł nieprzyjaciela. Musisz prosić o tę ochronę z twojej modlitwy, czuwania i uciec z grzechu.
  Do wszystkich mówię teraz: nadal modlić się na różańcu i wszystkimi modlitwami, które dałem tutaj, ci którzy modlą się różańcem nigdy nie zostaną opuszczeni przez mnie „.

  • Dzieckonmp said

   Luz De Maria

   21 stycznia 2015: „Każdy powinien stać się dusze w miłości z moim Synem, i kochać trzeba wiedzieć, w głębi, w celu dotarcia do wzajemnej miłości …
   Wulkany obudzić tych, którzy spali obudzić, aby ostrzec ludzkość, że należy odmówić jego Boga i może zwrócić wzrok ku Temu, który oddał swoje życie dla zbawienia ludzkości …
   Zło wydaje się wygrać bitwę, tylko wydaje, ale to nigdy nie będzie zwycięzcą. Przed moim Synem wyśle ​​swoje legiony, aby zapisać swój lud …
   Imperium Antychrysta rozwija się szybciej niż można sobie wyobrazić. W tym samym momencie wielkich władców zatrudniają niebotyczne sumy pieniędzy, aby utrzymać swoje pazury; są prześladowcy ludu …
   Ludzkość jest zawieszone na nitce, zbliża się do ciała niebieskiego, które zaszokować wszystkich i zdajesz sobie sprawę, jak małe są przed nieskończoną mocą mojego Syna …
   Do tych, którzy czytają o prawdziwej miłości i wiary ten post, ja wykonać połączenie w tym czasie podniesienia ich różańce i ich sakramentalnego. Ja, jako Matka Słowa, błogosławił im, że mogą one być obrony dla tych, którzy je podjąć. „

  • Dzieckonmp said

   Amplified (Ischia)- Zaro

   08 stycznia 2015 (Simona): „Drogie dzieci, kocham cię Ten rok będzie rokiem wielkich łask, ale również perypetie: wzmocnić modlitwę Dzieci Teraz jesteś proszony wasze tak, jestem twoim! dzieci poprosi się prawdziwymi apostołami Pana Nie można powiedzieć:.! Nie sądzę, nie wiem, dlaczego wiara jest bardzo różni się od widząc, czy nie widząc, wiara, moje dzieci to akt całkowitego zawierzenia Bogu Ojcu Módl i nie! polegać zupełnie nie liczyć i mam nadzieję w Panu, to na próżno. Moje dzieci, po raz kolejny pytam modlitwy do modlitwy za Kościół, że mój umiłowany zbyt często, niestety brudna plama jest białą szatę, która została podarowana nieskazitelny. Módlcie moje dzieci, nie bójcie się, aby pokazać światu swoją wiarę, swoją miłość do Pana … ”
   Potem miałem wizję: kilka zamieszek, wojen domowych między jako różnych narodów; walczyli ludzie z tego samego kraju, ale z różnych kultur i religii. Niektórzy ludzie w wojnie były Włochy, Francja, Hiszpania … wtedy zobaczyłem meczety, z którego wyszedł z czarnego dymu wciąż wojny i krwi.

  • Dzieckonmp said

   Itapiranga Amazonia

   3 stycznia 2015: „wielkie światło i silny, pełen łaski i piękno świeci na niebie Amazonia: moja matka … jest prosić o modlitwy o pokój i nawrócenie świata! Błogosławieni ci, którzy akceptują jego słowa o miłości matki i serca i umieścić je w praktyce. Bądź posłuszny i wierny. Moimi apostołami modlitwy i pokoju. Módlcie się i nadzorowane. Módlcie się i nadzorowane. Módlcie się i nadzorowane. Czas mija, a prorokował wiele rzeczy w przeszłości przyjdzie do skutku. Wysłałem proroków dziś ogłosić wezwanie do nawrócenia i pokuty, zanim one wystąpią bolesnych wydarzeń, które zmienią życie ludzi na zawsze .
   Przebudźcie się! To czas, aby modlić się dużo i do oglądania. To czas, aby nauczyć się być wszystkim Boga. Nawracajcie się i otrzymywać dogłębnie moje błogosławieństwo i łaski, które mi pomogą Ci pozostać wiernym w każdej sytuacji lub test.
   Nie bój się! Jestem siły, a tego, który chroni przed wszystkimi kursami.
   zwierzyć w moim sercu, a zobaczysz chwałę nieba zawsze świecą na swoich domów. Idź do domu z moim pokoju i mojej miłości w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen! „

  • Dzieckonmp said

   Eduardo Ferreira

   11 stycznia 2015: „Modlitwa Pytam was dzisiaj. Módlcie się na różańcu z oddaniem. I „konieczne modlić się w grupach, w domach lub w kościołach. Przygotuj się do decydujących dni dla Kościoła. Czy Mystic Rose, Matka Kościoła. Módlcie się za Papieża i dla kapłanów … ”
   12 stycznia: „Moje dzieci, jestem waszą Matką, Królową i Pośredniczką wszystkich łask. Pochodzę z nieba wieczorem zapraszamy na modlitwę różańcową. Drogie dzieci, wierzę, lepsze dni przyjdzie dla wszystkich tych, którzy pracowali z planami Nieba.
   Bądź czujny, aby uniknąć zaskoczenia. Jestem Matką Miłości. Módlcie się za wszystkich moich dzieci w Kostaryce. Bóg kocha ich bardzo dużo. Chcę konwersję wszystkich. Błogosławię was w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. „

  • Dzieckonmp said

   Giampilieri Marina – tutaj w tych objawieniach Figurka Matki Bożej znów zaczęła krwawić od 2 listopada 2014 r. Pisały o tym gazety włoskie.

   Orędzie:
   08 grudnia 2014: „Moje dzieci, ponieważ są one swoją prawdziwą matkę, Jezusa Dostałam zadanie ciągłego generowania do Niego prowadzi cię na drogę miłości, łaski Bożej, z, modlitwy, pokuty swojej wewnętrznej przemiany Dzieci. my, w tym walki z szatanem, z grzechem, moje miejsce jest zwycięzcą condottiera. Są one dziś, Niewiasta obleczona w słońce , która walczy z szatanem i jego potężnej armii.
   Moje dzieci, w waszych modlitwach, twój cierpienia i osobistego podpalenie, doprowadzenie do końca mój projekt. przyspieszyć moment triumfu Mojego Niepokalanego Serca Jezusowego w królestwie, które przyjdzie do Ciebie w chwale. W ten sposób rozpocząć nową erę pokoju i wreszcie będzie można zobaczyć nowe niebiosa i nową ziemię .
   Moje dzieci, daj mi, że Różańca Świętego, swoim cierpieniem, Twojej ufności modlitwę. Nie bój się, czy moje wroga ataki Cię w strasznych pułapek przynieść zniechęcenie.
   Moje dzieci, wasze światło wzrośnie z dnia na dzień i będziesz jazdy i zbawienia w czasach wielkiego ucisku.
   Módlcie się za cały świat wielki test przyszedł . Teraz wam błogosławię w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. „

  • Dzieckonmp said

   Gaetano Marino

   13 stycznia 2015 : ” Drogie dzieci, wszystko jest już przygotowane.
   Módlcie się za mocarstw Módlcie się o pokój..
   Nie oceniaj Naucz się kochać innych, a nie tylko te, które mają w swoim sercu..
   Naucz się kochać każdego, kto kocha nikogo .
   Postaraj się zrozumieć, tysiące dzieci umiera z głodu i są zabijane bez zasłużyłeś.
   Szukajcie przebaczenie Pana do ich porzucenia.
   Kocham was wszystkich i nie chcesz przegapić.
   Przybyli ostrzeżenia czasowych, co dzieje się w świecie .
   Zastanów się i modlić.
   Wszystko sprowadza się moim błogosławieństwem po każdym z was.
   Dziękuję, że dołączysz do modlitwy.

   • Steven848 said

    Czytałem te orędzie, w nieco innej wersji: „Wszystko jest już przygotowane, a wy drogie dzieci macie przesrane…”

    • halina said

     Czy tylko na tyle Cię stać ?
     Trochę niski intelekt soba przedstawiasz .

     Niech Cie Bóg błogosławi i strzeże ,
     Niech nad Tobą rozpromieni swe oblicze
     Byś wsławił sie mądrościa miłoscią i wiarą
     Byś życiem swym dał Bogu
     to co On pragnie od Ciebie otrzymać …

 23. Dana said

  Barka-ukochana pieśń Jana Pawła II

  • Dana said

   Pan Jezus mówi do nas i dziś ” Pójdźcie za Mną „.
   I czy odpowiemy na to zaproszenie.

 24. Dana said

  Prześladowanie uczniów (Mt.24)
  9 Wtedy wydadzą was na udrękę i będą was zabijać, i będziecie w nienawiści u wszystkich narodów, z powodu mego imienia. 10 Wówczas wielu zachwieje się w wierze; będą się wzajemnie wydawać i jedni drugich nienawidzić. 11 Powstanie wielu fałszywych proroków i wielu w błąd wprowadzą; 12 a ponieważ wzmoże się nieprawość, oziębnie miłość wielu. 13 Lecz kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. 14 A ta Ewangelia o królestwie będzie głoszona po całej ziemi, na świadectwo wszystkim narodom. I wtedy nadejdzie koniec.

  http://www.nonpossumus.pl/ps/Mt/24.php

 25. Wiktoria said

  „Jeszcze nikt tak nie opluł radzieckiego żołnierza”. Po wypowiedzi Schetyny w Rosji wrze. Obchody 70. rocznicy wyzwolenia obozu Auschwitz

  „Sądzimy, że należy przestać: kpić z historii i w antyrosyjskiej histerii posuwać się aż do okazywania braku szacunku dla tych, którzy oddali swoje życie dla wyzwalania Europy” – czytamy w komentarzu departamentu informacji i prasy.”
  „Za chwilę może napiszą, że to Rosja zbudowała obóz”,
  http://swiat.newsweek.pl/auschwitz-schetyna-oplul-radzieckiego-zolnierza-w-rosji-wrze,artykuly,355578,1.html

  • Dana said

   Rosjanie szli na Berlin i po drodze wyganiali Niemców.

   • szach said

    dziś było w RM o zakonnicy -Elżbietance, która ratowała współsiostrę przed tymi „wspaniałymi” wyzwolicielami. Też mi wyzwoliciele, co grabili, gwałcili a potem z Polski nie wyszli. Jeden socjalista zastąpiony drugim socjalistą .Polakom bieda .

 26. Przemysław said

  Skarga Piotr ks. _ Żywoty Świetych Starego i Nowego Zakonu Tom I-IV

  ŻYWOTY ŚWIĘTYCH
  STAREGO I NOWEGO ZAKONU
  NA KAŻDY DZIEŃ PRZEZ CAŁY ROK
  DO KTÓRYCH PRZYDANE SĄ NIEKTÓRE DUCHOWNE
  OBROKI I NAUKI PRZECIW KACERSTWOM DZISIEJSZYM,
  TAM GDZIE SIĘ ŻYWOT KTÓREGO DOKTORA
  STAROŻYTNEGO POŁOŻYŁ
  KU TEMU KAZANIA KRÓTKIE NA TE ŚWIĘTA, KTÓRE
  PEWNY DZIEŃ W MIESIĄCU MAJĄ
  PRZEZ KS. PIOTRA SKARGĘ SOCIETATIS 1ESU
  PRZEBRANE, UCZYNIONE I W JĘZYK POLSKI PRZEŁOŻONE
  I TERAZ ZNOWU OD NIEGO PO ÓSMY RAZ DO DRUKU
  PRZEJRZANE, I Z ROCZNEMI DZIEJAMI KOŚCIELNEMI
  KARDYNAŁA BARONIUSZA PORÓWNANE, Z PRZYDATKIEM
  NIEKTÓRYCH ŻYWOTÓW NA KOŃCU
  K R A K Ó W 1 9 3 3

  link: http://chomikuj.pl/FILEK_80/Skarga+Piotr+ks.+_+*c5*bbywoty+*c5*9awietych+Starego+i+Nowego+Zakonu

 27. Dzieckonmp said

  Kardynał Rodriguez Maradiaga koordynator Rady Kardynałów Doradców Franciszka: Papież chce zrobić „remont kościoła” który będzie nieodwracalny: Poprzednie reformy były „niewystarczające, powierzchowne”, Franciszek dokona reformy Kościoła jako „głębokie i całkowite”.

  http://tnij.org/fj38p1r

 28. KRYSTYNA said

  Treści katolickie. Ks. Jacek Bałemba SDB

  Laudetur Iesus Christus!

  Czcigodni Księża, Wielebne Siostry, Szanowni Państwo,

  w Roku Pańskim 2015 zapraszam do regularnego odwiedzania bloga Sacerdos Hyacinthus.

  Dobrze uczynimy, jeżeli udostępniać będziemy publikowane tutaj treści naszym rodakom w kraju i za granicą.

  Artykuły warte uwagi:

  ………………………………………………………………………………………

  za:http://dakowski.pl//index.php?option=com_content&task=view&id=14811&Itemid=46

  CHRISTUS VINCIT, CHRISTUS REGNAT, CHRISTUS IMPERAT !!!
  _________________________________________________________

 29. KRYSTYNA said

  ŚWIĘTY MICHALE ARCHANIELE BROŃ NAS W WALCE

  Ks. Stanisław Małkowski

  Warszawska Gazeta 23 – 29 stycznia 2015 r. KOMENTARZ TYGODNIA

  ……………………………………………………………………………………………………

  „Michał Archanioł ze słowem Pana do Krucjaty różańcowej mocy miłosierdzia.

  Modlitwa wasza jest orężem, modlitwa wasza jest siłą i mocą, która zwycięża wszystko, co od złego pochodzi. Czas ostatniej bitwy o tron Króla, czas ostatecznej walki o panowanie Króla wszechświata w waszej ojczyźnie trwa. Daję wam moc, daję wam siłę, uzdalniam do walki. Staję na czele Krucjaty, poprowadzę was do zwycięstwa. Podejmijcie walkę o panowanie Pana naszego na tronie w waszej ojczyźnie. Matka błogosławi wam, Maryja Matka wspiera was w walce o dziedzictwo Syna. Wszyscy wasi święci modlą się o panowanie Chrystusa w Waszej ojczyźnie. Już czas, czas ostatniej bitwy o tron. Amen. Archanioł Michał. Módlcie się o panowanie Chrystusa Króla Polski. Amen”.

  Te proste i mocne słowa są argumentem nie do odrzucenia za intronizacją Jezusa Chrystusa na Króla Polski.

  za:http://dakowski.pl//index.php?option=com_content&task=view&id=14799&Itemid=46

  CHRISTUS VINCIT, CHRISTUS REGNAT, CHRISTUS IMPERAT !!!
  _________________________________________________________

 30. Powiew ze wschodu said

  Gray State The Rise Rough Cut Directed by David Crowley

  David Crowley, reżyser tego filmu został zgładzony przed kilku dniami z rodziną.
  Medical examiner rules Apple Valley deaths were murders-suicide
  http://www.startribune.com/local/south/289376111.html

 31. katerosa said

  Co wy na to ???! [Admin… nie promujemy takich stron]

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d blogerów lubi to: