Dziecko Królowej Pokoju

Pokój musi zapanować pomiędzy człowiekiem i Bogiem, a także między ludźmi

 • Królowa Pokoju

  Królowa Pokoju
 • Uwaga

  Strona używa plików cookies które zapisują się w pamięci komputera. Zapisywanie plików cookies można zablokować w ustawieniach przeglądarki. Dowiedz się o tych plikach http://wszystkoociasteczkach.pl
 • Propozycja chronologiczna

  • Rok 2019 – Kryzys Rumunia
  • Rok 2020 – fałszywe traktaty pokojowe
  • Rok 2021 – Papież jedzie do Moskwy
  • Rok 2021 – Wojna
  • Rok 2022 – zwycięstwo komunistyczne
  • Rok 2023 – 10 królów
  • Rok 2024 – Antychryst
  • Rok 2025 – Sojusz z wieloma
  • Rok 2025 – Synod
  • Rok 2026 – Henoch i Eliasz
  • Rok 2028 – Ohyda spustoszenia
  • Rok 2029 – Ostrzeżenie
  • Rok 2030 – Cud
  • Rok 2031 – Nawrócenie Izraela
  • Rok 2032 – Kara
  • Rok 2032 – Odnowienie świata
  • Rok 2033 – Exodus
  • Rok 2034 – Zgromadzenie w Jerozolimie
  • Rok 3032 – Gog i Magog
  • Rok 3213 – Koniec świata
  • Nowe niebiańskie Jeruzalem.
 • Ostrzeżenie

  13 kwietnia 2029
 • Logowanie

 • Odwiedzają nas

  Map

 • Maryjo weź mnie za rękę

 • Jezu Maryjo Kocham Was

5 Znaków Końca Czasów

Posted by Dzieckonmp w dniu 28 stycznia 2015


fragmenty objawienia Matki Bożej: „Do Kapłanów Umiłowanych Synów Matki Bożej” – Ks. Stefano Gobbi (1973-1997r)

485 – Rubbio (Vicenza), 31.12.1992 – MATKA BOŻA:

a Pozwólcie Mi się ulegle pouczać, umiłowani synowie. W czasie tej ostatniej nocy roku skupcie się na modlitwie i na słuchaniu słowa waszej Niebieskiej Mamy, Prorokini tych ostatnich czasów. Nie spędzajcie tych godzin w hałasie i rozproszeniu, lecz w ciszy, w skupieniu, na kontemplacji.

b Wiele razy wam ogłaszałam, że zbliża się koniec czasów i przyjście Jezusa w chwale. Pragnę wam dziś pomóc w zrozumieniu znaków opisanych w Bożym Piśmie, które wskazują na wielką bliskość Jego chwalebnego powrotu.

c Znaki te – jasno ukazane w Ewangeliach, Listach św. Piotra i Pawła – realizują się w obecnych latach.

d – Pierwszy znak to rozszerzanie się błędów, prowadzących do utraty wiary i odstępstwa.

Błędy te rozszerzają fałszywi nauczyciele, słynni teolodzy, którzy nie nauczają już prawdy Ewangelii, lecz głoszą zgubne herezje – oparte na błędnym i ludzkim rozumowaniu. Z powodu tego głoszenia błędów gubi się prawdziwa wiara i rozszerza się wszędzie wielkie odstępstwo.

«Strzeżcie się, żeby was kto nie zwiódł. Wielu bowiem przyjdzie pod moim imieniem i będą mówić: Ja jestem Mesjaszem. I wielu w błąd wprowadzą. Powstanie wielu fałszywych proroków i wielu w błąd wprowadzą.» «Dzień ten nie nadejdzie, dopóki nie przyjdzie najpierw odstępstwo.» «Znaleźli się jednak fałszywi prorocy wśród ludu tak samo, jak wśród was będą fałszywi nauczyciele, którzy wprowadzą wśród was zgubne herezje. Wyprą się oni Władcy, który ich nabył, a sprowadzą na siebie rychłą zgubę. A wielu pójdzie za ich rozpustą, przez nich zaś droga prawdy będzie obrzucona bluźnierstwami; dla zaspokojenia swej chciwości obłudnymi słowami was sprzedadzą.»

e – Drugi znak to wybuch wojen i walki bratobójcze. Doprowadzą one do szczytu przemoc i nienawiść, a miłość – do powszechnego wystygnięcia. Będą się też mnożyć katastrofy naturalne, takie jak epidemie, głód, powodzie i trzęsienia ziemi.

«Będziecie słyszeć o wojnach i o pogłoskach wojennych; uważajcie, nie trwóżcie się tym. To musi się stać… Powstanie bowiem naród przeciw narodowi i królestwo przeciw królestwu. Będzie głód i zaraza, a miejscami trzęsienia ziemi. Lecz to wszystko jest dopiero początkiem boleści. …ponieważ wzmoże się nieprawość, oziębnie miłość wielu. Lecz kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony.»

f – Trzeci znak to krwawe prześladowanie tych, którzy pozostaną wierni Jezusowi oraz Jego Ewangelii i będą niewzruszenie trwać w prawdziwej wierze. Ewangelia będzie jednak głoszona we wszystkich częściach świata.

Pomyślcie, najmilsi synowie, o wielkich prześladowaniach, którym poddany jest Kościół, oraz o apostolskiej gorliwości ostatnich Papieży – przede wszystkim Mojego Papieża Jana Pawła II, głoszącego Ewangelię wszystkim narodom ziemi.

«Wtedy wydadzą was na udrękę i będą was zabijać, i będziecie w nienawiści u wszystkich narodów, z powodu mego imienia. Wówczas wielu zachwieje się w wierze; będą się wzajemnie wydawać i jedni drugich nienawidzić (…). A ta Ewangelia o królestwie będzie głoszona po całej ziemi, na świadectwo wszystkim narodom. I wtedy nadejdzie koniec.»

g – Czwarty znak to straszne świętokradztwo dokonane przez tego, który sprzeciwia się Chrystusowi, to znaczy przez Antychrysta. Wejdzie on do Świętej Świątyni Bożej i zasiądzie na swoim tronie, każąc siebie adorować jako Boga.

«…objawi się człowiek grzechu, syn zatracenia, który się sprzeciwia i wynosi ponad wszystko, co nazywa się Bogiem lub tym, co odbiera cześć… Pojawieniu się jego towarzyszyć będzie działanie szatana, z całą mocą, wśród znaków i fałszywych cudów, działanie z wszelkim zwodzeniem ku nieprawości…»

«…ujrzycie ‘ohydę spustoszenia’, o której mówi prorok Daniel, zalegającą miejsce święte – kto czyta, niech rozumie».

Najmilsi synowie, aby zrozumieć, na czym polega ohyda spustoszenia, przeczytajcie to, co zostało przepowiedziane przez proroka Daniela: «Idź, Danielu, bo słowa zostały ukryte i obłożone pieczęciami aż do końca czasu. Wielu ulegnie oczyszczeniu, wybieleniu, wypróbowaniu, ale przewrotni będą postępować przewrotnie i żaden z przewrotnych nie zrozumie tego, lecz roztropni zrozumieją. A od czasu, gdy zostanie zniesiona codzienna ofiara, zapanuje ohyda ziejąca pustką, upłynie tysiąc dwieście dziewięćdziesiąt dni. Szczęśliwy ten, który wytrwa i doczeka tysiąca trzystu trzydziestu pięciu dni.»

Msza Święta jest codzienną ofiarą – ofiarą czystą składaną Panu na wszystkich ołtarzach od wschodu aż do zachodu słońca. Ofiara Mszy Świętej uobecnia ofiarę, którą Jezus złożył na Kalwarii.

Przyjmując protestancką naukę, będzie się mówić, że Msza nie jest ofiarą, lecz jedynie świętą ucztą – to znaczy tylko pamiątką tego, czego dokonał Jezus w czasie Swojej Ostatniej Wieczerzy. Zniesie się w ten sposób odprawianie Mszy Świętej. Na tym właśnie zniesieniu codziennej ofiary polega straszliwe świętokradztwo dokonane przez Antychrysta. Trwać to będzie około trzy i pół roku, to znaczy tysiąc dwieście dziewięćdziesiąt dni.

h Piąty znak stanowią nadzwyczajne znaki, które pojawią się na niebie.

«… słońce się zaćmi i księżyc nie da swego blasku; gwiazdy zaczną padać z nieba i moce niebios zostaną wstrząśnięte.»

Cud słońca – dokonany w Fatimie w czasie Mojego ostatniego objawienia się – wskazuje, że weszliście obecnie w czasy, w których spełniają się wydarzenia przygotowujące was na powrót Jezusa w chwale.

«Wówczas ukaże się na niebie znak Syna Człowieczego i wtedy będą narzekać wszystkie narody ziemi; i ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego na obłokach niebieskich z wielką mocą i chwałą.»

i Umiłowani synowie i dzieci poświęcone Mojemu Niepokalanemu Sercu, chciałam was pouczyć o znakach podanych wam przez Jezusa w Ewangelii, aby was przygotować na koniec czasów. Właśnie w waszej epoce mają się one zrealizować. Rok, który się kończy i ten, który się zaczyna, stanowią część okresu wielkiej udręki. Rozszerza się odstępstwo, mnożą się wojny, następują po sobie na tylu miejscach kataklizmy, wzrastają prześladowania, a Ewangelia jest ogłaszana wszystkim narodom. Nadzwyczajne zjawiska pojawiają się na niebie i coraz bliższa staje się chwila pełnego ukazania się Antychrysta.

j Proszę was zatem, byście pozostawali mocni w wierze, niewzruszeni w nadziei i żarliwi w miłości.

k Pozwólcie Mi się wszyscy nieść i gromadzić w bezpiecznym schronieniu Mego Niepokalanego Serca. Przygotowałam je wam właśnie na te ostatnie czasy.

l Odczytujcie ze Mną znaki waszych czasów, żyjcie w pokoju serca i w ufności.

m Jestem zawsze z wami, aby wam powtarzać, że spełnianie się tych znaków wskazuje wam z pewnością, iż bliski jest koniec czasów i powrót Jezusa w chwale.

«A od figowego drzewa uczcie się przez podobieństwo! Gdy jego gałązka staje się soczysta i liście wypuszcza, poznajecie, że zbliża się lato. Tak samo i wy, kiedy ujrzycie to wszystko, wiedzcie, że blisko jest, we drzwiach.»

539 – Fatima (Portugalia), 11.03.1995 – MATKA BOŻA:

b Moja tajemnica dotyczy Kościoła.

W Kościele osiągnie szczyt wielkie odstępstwo, które szerzy się na całym świecie. Rozłam dokona się poprzez całkowite odejście od Ewangelii i prawdziwej wiary. Do Kościoła wejdzie człowiek nieprawy, który sprzeciwia się Chrystusowi i nosi w swoim łonie ohydę spustoszenia, popełniając w ten sposób straszliwe bluźnierstwo, o którym mówił prorok Daniel (Mt 24,15).

c Moja tajemnica dotyczy ludzkości.

Ludzkość osiągnie szczyt zepsucia i bezbożności, buntu przeciw Bogu i otwartego sprzeciwu wobec Jego Prawa miłości. Pozna ona godzinę swej największej kary, która została wam przepowiedziana przez proroka Zachariasza (Za 13,7-9).

Źródło: duchprawdy.com

Komentarzy 95 do “5 Znaków Końca Czasów”

 1. Darek9987 said

  Ja nie rozumiem jednego po co się tak właściwie zastanawiać, jak to będzie na końcu. Przecież niewiadomo, czy obecne pokolenie tego doczeka. Chociaż patrząc tak od strony wojny, która dziś już praktyczniue wisi na włosku to jest jedyna możliwość, żeby co najmniej dwie trzecie ludności brzydko mówiąc szlag trafił. Ja modlę się tylko o to, żeby człowiek był zdrowy i żeby wojny światowej nie było bo życie jest takie piękne i nie ma co go marnować na zastanawianie się nad tym wszystkim pozdrawiam.

 2. Mariusz said

  Czwartek, 29 stycznia 2015

  (Hbr 10,19-25)
  Mamy więc, bracia, pewność, iż wejdziemy do Miejsca Świętego przez krew Jezusa. On nam zapoczątkował drogę nową i żywą, przez zasłonę, to jest przez ciało swoje. Mając zaś kapłana wielkiego, który jest nad domem Bożym, przystąpmy z sercem prawym, z wiarą pełną, oczyszczeni na duszy od wszelkiego zła świadomego i obmyci na ciele wodą czystą. Trzymajmy się niewzruszenie nadziei, którą wyznajemy, bo godny jest zaufania Ten, który dał obietnicę. Troszczmy się o siebie wzajemnie, by się zachęcać do miłości i do dobrych uczynków. Nie opuszczajmy naszych wspólnych zebrań, jak się to stało zwyczajem niektórych, ale zachęcajmy się nawzajem, i to tym bardziej, im wyraźniej widzicie, że zbliża się dzień.

  (Ps 24, 1-6)
  REFREN: Oto lud wierny, szukający Boga

  Do Pana należy ziemia i wszystko, co ją napełnia,
  świat i jego mieszkańcy.
  Albowiem On go na morzach osadził
  i utwierdził ponad rzekami.

  Kto wstąpi na górę Pana,
  kto stanie w Jego świętym miejscu?
  Człowiek rąk nieskalanych i czystego serca,
  który nie skłonił swej duszy ku marnościom.

  On otrzyma błogosławieństwo od Pana
  i zapłatę od Boga, swego Zbawcy.
  Oto pokolenie tych, którzy go szukają,
  którzy szukają oblicza Boga Jakuba.

  (Ps 119,105)
  Twoje słowo jest pochodnią dla stóp moich i światłem na mojej ścieżce.

  (Mk 4,21-25)
  Jezus mówił ludowi: Czy po to wnosi się światło, by je postawić pod korcem lub pod łóżkiem? Czy nie po to, aby je postawić na świeczniku? Nie ma bowiem nic ukrytego, co by nie miało wyjść na jaw. Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha. I mówił im: Uważajcie na to, czego słuchacie. Taką samą miarą, jaką wy mierzycie, odmierzą wam i jeszcze wam dołożą. Bo kto ma, temu będzie dane; a kto nie ma, pozbawią go i tego, co ma.

  źródło: http://www.mateusz.pl/czytania/2015/

 3. Dawid said

  o tym jak odłączenie Rosji od systemu SWIFT spowoduje ogólnoświatową katastrofę bankowo-finansową… http://www.business-gazeta.ru/article/124547/

  • Steven848 said

   Co za SWIFT? Chodzi o piosenkarkę TAYLOR SWIFT? Nie wiedziałem, że Rosja jest do niej podłączona!

 4. Bogna said

  powstanie film o cudach Rozanca Sw.

  Prosze o pomoc:

  CZAS WYKORZYSTAĆ SIŁĘ MEDIÓW I KINA DO PROMOCJI MARYI, JEJ OBIETNIC I RÓŻAŃCA.

  Zapraszam Cię więc na stronę http://wielkazmiana.pl/.

  Jeśli masz duże możliwości – niech Twój gest będzie hojny.
  Jeśli są małe… to przypomnij sobie historię wdowy i jej „grosza”.

  Ja zaś daję gwarancję, że zrobimy wszystko, by stworzyć potężny, piękny film o różańcu. Jak to się uda? Czas pokaże. Wierzę, że Bóg jest z nami i prowadzi to przedsięwzięcie.

  A dla każdego, kto pomoże mam 3 prezenty:

  1 – Książkę „Broń, która zmienia świat” w wersji elektronicznej;

  2- Plik PDF z obietnicami różańcowymi, które Matka Boża przekazała bł. Alanowi (są potwierdzone przez Kościół).

  3- Twoje imię i nazwisko będzie w napisach końcowych filmu. (Z przyczyn technicznych w napisach znajdzie się maksymalnie 2 000 nazwisk. Będą to nazwiska tych, którzy wpłacą jednorazowo co najmniej 50 zł).

  A więc… zapraszam Cię na: http://wielkazmiana.pl/.

  Dla osób, które nie chcą wpłacać przez stronę podaję nr konta:
  86 1240 4719 1111 0010 6109 7224
  Tytuł wpłaty: Na cele statutowe – różaniec – TWÓJ MAIL i TELEFON.

  Koniecznie podaj swój e-mail, bo na niego wyślę książkę + 15 obietnic.

 5. Dana said

  I. ATAK MASONERII 2017 ROK

  Obchody zwycięstwa czy klęski

  W 2017 roku masoneria będzie czciła trzechsetną rocznicę swego powstania. Sto lat temu, w roku objawień fatimskich, kiedy obchodziła dwusetną rocznicę swej obecności w świecie, zapowiedziała, że jej działalność wkracza w “trzeci etap”, którego celem jest ostateczna rozprawa z Kościołem. Z jaką obietnicą masoni wiążą zbliżający się kolejny jubileusz? Tego nie wiemy, jedno jest jednak pewne: podczas gdy my chcemy za osiem lat świętować zwycięstwo Kościoła, oni zrobią wszystko, by ludzkość obchodziła inne święto: zwycięstwo nad Kościołem. Pomogą im w tym liczne stowarzyszenia, ruchy i organizacje, które nie mogą znieść tego, że istnieje Dekalog, że jest Ewangelia, że są tradycyjne wartości, które decydują o wartości świata. Ci ludzie nie pozostawią nas w spokoju. Zrobią wszystko, by przeszkodzić nam w przygotowaniach do zwycięskiego jubileuszu. Tym bardziej że nasze zaangażowanie wiąże się z przyzywaniem Bożej potęgi, zdolnej nie tylko zniszczyć zło, ale nawet przemienić je w dobro!
  Przez blisko trzysta ostatnich lat trwała wojna o ludzkie dusze. Masoneria robiła wszystko, by wygrać tę walkę. Po 1917 roku jej konfrontacja z Kościołem stała się szczególnie ostra. Jak będzie ona wyglądała w latach poprzedzających rok 2017? Będziemy atakowani od zewnątrz i od wewnątrz, jawnie i skrycie, przekupywani i zastraszani, wychwalani i wyszydzani… Ktoś będzie chciał uczynić nas bezsilnymi – nieważne czy na drodze strachu, czy dzięki wbiciu nas w pychę.
  Czeka nas wielka bitwa o Kościół. Każda ze stron będzie w niej używać innej broni. My nie sięgniemy po ten sam oręż, co masoneria. Oznaczałoby to sromotną klęskę, bo samo wzięcie do rąk narzędzi krzywdy – nienawiści i szaleństwa, pociągnęłoby za sobą naszą porażkę. Gdzie jest broń zła, tam nie ma miejsca na pomoc z nieba. A właśnie jej przyzywamy, wpatrzeni w Fatimę, uczący się jej i ożywiający w sobie pragnienie, by “zwycięstwo przyszło przez Maryję”.
  I przyjdzie. Ale błędem byłoby nie rozpoznać przeciwnika i zlekceważyć jego potęgę. Bylibyśmy bezbronni, wystawieni na śmiertelny cios…

  http://www.radiomaryja.pl/informacje/i-atak-masonerii/

 6. Steven848 said

  Jeszcze jeden prorok, głosi III wojnę światową w 2017! http://www.apokalipsa-iskra.pl/pl/aktualnosci/2112014-matka-pana-boga-w-miesi%C4%85cu-w-2017-przestrze%C5%BCe-ca%C5%82y-%C5%9Bwiat-przez-wizjoner%C3%B3w-w

 7. bozena2 said

  Objawienie o Naszych Zjednoczonych Sercach
  Ujawnione sekrety

  Click to access med_1191982913.pdf

 8. Wiesia said

 9. Wiesia said

  Warto wrócić do tych Orędzi:

  http://www.paruzja.info/czerwiec-2012/170-07-06-2012-20-00-600-000-upadlych-aniolow-zostalo-w-ubieglym-roku-uwolnionych-z-otchlani-piekla-kolejnych-5-milionow-zostalo-teraz-uwolnionych

  http://paruzja.info/oredzia-przeglad/80-grudzien-2014/1727-06-12-2014-14-40-jesli-oddacie-sie-praktykom-new-age-zaprzecie-sie-mnie

  http://paruzja.info/oredzia-przeglad/79-listopad-2014/1714-23-11-2014-18-20-zly-duch-jezabel-zrobi-wszystko-co-moze-aby-przeniknac-moj-kosciol-na-ziemi

  http://www.paruzja.info/oredzia-przeglad/46-sierpien-2013/1195-17-08-2013-11-50-musza-oni-zachowac-swiete-mszaly-szaty-pismo-swiete-i-swiete-krzyze-to-wszystko-zostanie-zastapione

  • Okto said

   Dobrze, że Wiesia przypominasz mi o tych orędziach, gdyż one są punktem odniesienia do rozeznawania fałszu dziejącego się na świecie i w Kościele Katolickim – jego górnych szczeblach.

 10. Nn said

  • Nn said

  • Dana said

   BENEDYKT XVI TEŻ MA TAKIE ZDJĘCIE Z PALCAMI.I CO TERAZ ?

   • bozena2 said

    Spróbujcie tylko zastanowić się nad tym..jak może Papież nauczać Świętej Doktryny a kilka dni później zaprzeczać jej publicznie przez fakty przed kamerami… ażeby cały Świat widział?Powinniście być bardziej uważni.
    Powinniście wejść w wiele szczegółów..

    Click to access 12.231_PO_PAPA_BENEDETTO_XVI_21.03.12_I_Sosia_dei_Papi-Sobowtory_Papiezy.pdf

    • bozena2 said

     Prawdziwy dramat zmaterializował się poprzez następnego Piotra… Pawła VI.
     On jest prawdziwym kluczem… który otworzył drzwi Szatanowi.
     Muszę ponownie powiedzieć o sobowtórach Papieży.
     To prawdziwy Piotr był tym… który powiedział … że dym Szatana wszedł do Kościoła…
     To fałszywy Piotr był tym… który przedstawił herezję Ekumenizmu
     i wszystko to… co mogło zaszkodzić Mojemu Kościołowi.
     Prawdziwy
     Piotr bardzo cierpiał… był uwięziony i torturowany.
     Uroczysty pogrzeb został urządzony fałszywemu Piotrowi.
     Jan Paweł Pierwszy był dla Masonerii wypadkiem wyborów…
     i zabili go… wyśmiewając się z Ducha Świętego.
     Jan Paweł Drugi był wprowadzany w tymczasową
     umysłową hibernację i w ten sposób jego sobowtór mógł działać bez przeszkód…
     aby podpisywać dokumenty i pozwolenia… a nawet całować koran..

     Click to access 13.263_PO_PAPA_Em_BENEDETTO_XVI_6a_Parte_L%27Apostasia_e%27_in_atto_Bergoglio_disconosce_I_Novissimi_13.10.13.pdf

    • Dana said

     To pewnie Papież Franciszek też ma sobowtóra.

  • Lazy said

   no i tak właśnie tu jest. GRZESZYCIE takimi zdjęciami, przyjmujecie jak dzieci rzeczy bezkrytycznie.
   To zdjęcie zostało zrobione, gdy Papież dowiedział się, że naprzeciwko stoi osoba która nie słyszy i posługuje się językiem migowym którym się posłużono w momencie robienia zdjęcia, a tu alfabet: http://www.szerszenie2007.ovh.org/materialy/jezykmigowy.jpg

   Z takich rzeczy POWINNIŚCIE SIĘ SPOWIADAĆ. To nie ma NIC WSPÓLNEGO Z CHRZEŚCIJAŃSTWEM. To są POMÓWIENIA ogłupionych ludzi. Przykro mi moi kochani, ale ci którzy przyjmują takie rzeczy, że Papież Franciszek jest fałszywym prorokiem, nie znając języków obcych i polegając na źródłach antykościelnych są GŁUPKAMI. Stańcie w prawdzie.

   • Atanazy said

    Czyli – według załączonego przez Ciebie linku do zdjęcia gestów migowych – Biskup Rzymu i drugi biskup pokazują literę „Y”.

    Y?

    Ja chyba czegoś nie rozumiem. Nie pozdrawia się ludzi literą „Y”.

    • Lazy said

     to jak nie rozumiesz to się dowiedz a nie pierdoły wypisujecie. Nie moja wina, że NIE ROZUMIESZ.

   • Anka said

    +

    Lazy said:

    „… i polegając na źródłach antykościelnych …”

    Poleciłam Ci ekspertyzę prokościelną, Lazy: https://franciszekfalszywyprorok.wordpress.com/2014/10/07/dr-kelly-bowring-pyta-franciszka-czy-jest-falszywym-prorokiem/, zadałeś sobie trud i przeczytałeś?

    Ps. Nie ma potrzeby pisać „papież” z dużej litery, nawet jeśli o papieża chodzi, bo to może zakrawać na ślepe uwielbienie. I jeszcze pytanie: jakim językiem trzeba biegle władać, żeby zacząć myśleć Twoimi kategoriami i nie być „głupkiem”?.

    • Lazy said

     Nie chodzi o to jakim językiem trzeba władać, ale nie można przyjmować bezkrytycznie ‚newsów’ ze stron antykościelnych albo mediów rynsztokowych które nie sprzyjają katolikom. A tu właśnie jest kilka takich osób, które chcą wierzyć że Franciszek jest antypapieżem. No bez jaj ludzie…

    • Anka said

     +
     Zanim @Christophor napisze, pod Twoimi komentarzami, że się z Tobą zgadza i podpisuje się pod nimi zwrócę Twoją uwagę na to, że przekraczasz swoje kompetencje a Twoje tłumaczenia są mało przekonywujące.
     Jeżeli już zabierasz głos i wyrażasz swoje zdanie, to pamiętaj o tym, że trzeba je umieć obronić. To, że Ci puszczają nerwy nie doda Ci wiarygodności.

    • Dzieckonmp said

     Zgadzam się Lazy z Tobą że nie można przyjmować bezkrytycznie newsów ze stron antykoscielnych. Ja bym poszedł dalej i każdy news na takich stronach uważał za niewiarygodny, fałszywy, kłamliwy. Tutaj nie ma co dyskutować, znamy media które nazwaliśmy „ścierwomedia” lub „media głównego ścieku”. Tu na blogu staramy się posługiwać wiadomościami z mediów katolickich lub bardzo bliskich katolikom. Jeśli chodzi o drugą część Twojego komentarza gdzie zarzucasz niektórym osobom że uważają że Franciszek jest antypapieżem, to nie rozumiem dlaczego się złościsz że ktoś ma swój pogląd na to co dzieje się w tym świecie. Jestem tym bardzo zdziwiony pisząc „no bez jaj ludzie”. Powiem Ci ja nie jestem zdziwiony tym że wielki żal i obawę co do Franciszka mają nie tylko „niektórzy tu czytelnicy”, ale wielu ludzi kościoła poczynając od zwykłych kapłanów po profesorów aż sięgając kardynałów. Pewnie dlatego nie możesz się pogodzić z takim zdaniem niektórych czytelników gdyż jeszcze za mało znasz prawdę o Kościele w świecie, podkreślam nie konkretnie o Kościele w Polsce ale w Świecie.

    • Christophor said

     Dziękuję Anka ,że pamiętasz o mnie 🙂 Z Bogiem

    • Anka said

     +
     Też się cieszę, że się cieszysz 🙂 .
     Błogosławionego dnia!

   • szafirek said

    Tutaj niby wyjasnienie całej sytuacji https://gloria.tv/media/HUWrLymdJa5 ,a tu jeden z komentarzy z https://www.facebook.com/permalink.php?id=396264865290&story_fbid=10155078518990291
    „Znak podobny do rogatej dłoni wprowadziła pani Kellen, głuchoniema należąca do sekty olultystycznej. Chodziło jej o to, żeby potajemnie wprowadzić znak okultystyczny do powszechnego użytku. Prawdziwy znak miłości w języku migowym to ramiona ułożone wnętrzami dłoni do tyłu, skrzyżowane w przegubach na klatce piesiowej, mały ruch wahadłowo-obrotowy tułowia w obie strony.”

    • szafirek said

     Jeszcze jeden komentarz:
     „Ten znak został celowo wprowadzony do języka migowego, by nadać przedstawianemu zwrotowi diabolicznej symboliki. JŚ powinien zdawać z tego sobie sprawę i unikać pokazywania czegoś takiego. Myślę, że znak krzyża wyraża większą miłość niż ten symbol. A jak chciał być bardziej „nowoczesnyj” to mógł chociazżpokazać złożone ręce w kontury serca, to wszyscy by odebrali jednoznacznie….”

    • Margaretka said

     Tak, dłonie złożone w serce, są wyraźnym i naprawdę sympatycznym znakiem miłości i oddania. Rogi to… rogi, co tu dużo gadać. Szkoda prądu.

    • Margaretka said

     Pozatym nie znam języka migowego, pamiętam jednak z jakiegoś filmu, że po migowemu to robi się okrągły ruch złożoną dłonią na sercu i posyła w kierunku odbiorcy. Jeden raz widziałam ileś lat temu i zapamiętałam, bo skojarzenie zupełnie oczywiste.

   • Nn said

    LAZY

    Biblia na temat obelżywych slow mowi!

    „I niechaj żadne nieprzyzwoite słowo nie wychodzi z ust Waszych” List św. Pawła do Efezjan, 4, 29

    „Wszelka złośliwa gorycz i gniew, i srogie zagniewanie, i krzyk, i obelżywa mowa niech będą spośród was usunięte wraz z wszelkim złem” (Paweł, Efezjan 4:31)

    (10) Bo kto chce być zadowolony z życia i oglądać dni dobre, ten niech powstrzyma język swój od złego, a wargi swoje od mowy zdradliwej. Piotra 3.10

    • Nn said

     LAZY

     Propnuje Ci nasladowac PF i jak on w czasie mszy Sw. w ten sam sposob jak on przekazac znak pokoju.!!!!!!!

     Ciekawe jak zareaguja inni?

    • Lazy said

     no to dokładnie opisałeś sytuację ludzi którzy OSKARŻAJĄ (tak jak sam diabeł!) papieża Franciszka.
     Co do tego zdjęcia to nie wiem czy pamiętacie ale śp. Lechowi Kaczyńskiemu zrobiono zdjęcie kiedy trzyma polską flagę do góry nogami. Jak się potem okazało to było jedno zdjęcie (kiedy obracał flagę) z sekwencji iluś tam set zdjęć robionych serią.
     Myślcie ludzie, to nie boli.

    • Nn said

     pleciesz bez sensu.

     wracaj na swoj blog i witajcie sie szatanskim znakiem, jezeli jest to wasz znak pokoju.

     jaki znak takie zgromadzenie.

     moze jakis egzorcysta ci pomoze.

     +++

    • Lucjusz said

     he he he paranoikom nie pomożesz, łykaja wszystko jak pelikany!

  • Dana said

   Wcześniej ukazywały się zdjęcia i artykuły oczerniające Jana Pawła II.Zapewne to jest to samo źródło.Daj sobie spokój bezimienny Nn,to zdjęcie już tu było.

   Antyklerykalizm (od „anty” i gr. klerikos, „mający władzę religijną”) – ideologia społeczno-polityczna i postawa życiowa wyrażająca się w niechętnym lub wrogim stosunku do udziału kleru w życiu społecznym i politycznym[1]. Antyklerykalizm często mylnie utożsamiany jest z ateizmem
   Antyklerykalizm nie jest postawą niechętną wobec wiary czy religii jako takiej. Może istnieć w połączeniu z ateizmem, ale również ze specyficzną formą religijności – oznacza on jedynie stosunek do działalności obdarzonych autorytetem hierarchów danej religii. Jest postawą krytyczną wobec działalności hierarchów danego związku wyznaniowego, najczęściej dominującego w danym państwie. Pojęcie używanym przez antyklerykałów jest deklerykalizacja – ogół działań zmierzających do ograniczenia instytucjonalnego wpływu duchowieństwa na życie społeczne, polityczne i kulturalne[4]. Antyklerykalizm nie jest również tożsamy laicyzmowi i laickości.

   http://pl.wikipedia.org/wiki/Antyklerykalizm

   • Nn said

    Kto tam wie jak ty tam sie na prawde nazywasz. Nick mozna sobie wymyslic.

    Znak szatana jest znakiem szatana i z tego powodu biskup rzymu powinnien miec te swiadomosc, ze tak to prawdopobnie zostanie odebrane.

    • Dana said

     To wymyśl sobie imię ,jak twoje z Chrztu Św. jest tajemnicą.
     Mam na imię Danuta i Kinga (imię bierzmowania ).

   • szafirek said

    Dano, zdjęcie mozna zmanipulować,przerobić,osobiście w takie zdjęcia do końca nie wierzę, a z Franciszkiem oprócz tych zdjęć był filmik,ktos podał linka,niestety nie pamietam gdzie odszukać.

   • Wiesia said

    Mieszanie pojęć i wywracanie z prawej na lewą!…,oraz przypisywanie po manipulacjach, jakie stosowali przeciwnicy poprzednich papieży,aby udowodnić swoją rację ,że Św.Jan Paweł II oraz Benedykt XVI robii podobnie,świadczy to o tym,że wielu Ich nie słuchało,mało widziało oraz mało wie,co to prawdziwa pokora…..,chyba,że udaje się katolików, A ZNAK KRZYŻA JEST WAM JUŻ OBCY?.A… wystarczy posłuchać kazań poprzedników Stolicy Piotrowej,wystarczy przypomnieć wartości,jakie głosili i w końcu wystarczy przypomnieć sobie kto odmawiał Św.Różaniec,komu Św. Msza Trydencka była pokarmem,kto nie rozdzielał *doktryny od dogmatu*,kto pomimo cierpienia był oddany Bogu Trójjedynemu,kto był blokowany,kiedy mówił o należnym szacunku do BOGA.
    CZY TO MAŁO??
    Dzisiaj „świeży powiew”,a wczoraj OFIARA.Dzisiaj taniec,moda,tolerancja…i to w szerokim zakresie.A wystarczy usiąść i się zastanowić, komu ja służę teraz?

   • Wiesia said

    Uwaga!
    Do tych,co mają jesdzcze troszeczkę przyzwoitości i naprawdę wierzą w BOGA i BOGU TROJJEDYNEMU.
    Przeczytajcie to bardzo uważnie,jest to fragment z jednego Orędzia do nas:
    „Zły duch Jezabel zrobi wszystko, co tylko może, aby przeniknąć Mój Kościół na ziemi, przy użyciu wszelkich możliwych taktyk. Przez swój wpływ, odciągnie wiele dobrych dusz ode Mnie w Moim Kościele i podważy Słowo Boże. Działając wśród mężczyzn i kobiet, będzie używała magii i czarów, aby wytworzyć wrażenie cudów. Jest jeszcze jeden Mój przeciwnik, który pod wpływem Baala będzie starał się zaszkodzić prawdziwym wizjonerom i prorokom Bożym w tej ostatecznej bitwie o dusze.
    Strzeżcie się tych, którzy przechwalają się swoją wiedzą teologiczną i którzy ośmielają się twierdzić, że pochodzą ode Mnie, podczas gdy to wszystko, co mówią wypływa z zazdrości i zaciekłej nienawiści do proroków Bożych. Takie porażone dusze będą próbowały zmanipulować i zastraszyć każdego, kto im się sprzeciwi. Gdy nadal będziecie iść za Moją ostatnią Misją na ziemi, aby ocalić dusze, będą oni robili wszystko, co tylko potrafią, aby was złamać.
    Ci, którzy znajdują się pod wpływem ducha Jezabel będą działać bez wytchnienia, by Mnie atakować. Ten zły duch, przez słabe dusze, które zdobył, użyje demonicznych środków, by szkalować, poniżać i podsycać nienawiść wobec tych, którzy idą za Mną. Uciekajcie, gdy macie do czynienia z tymi skażonymi duszami. Nie lekceważcie ich, ponieważ pod wpływem Jezabel, będą starali się wyrządzić niewyobrażalne szkody tym, którzy wchodzą z nimi w kontakt.”
    NIECH DOBRY BÓG MA NAS W SWOJEJ OPIECE!
    CHROŃMY SIĘ POD PŁASZCZ NIEPOKALANEJ MARYI DZIEWICY!
    Bądzmy ostrożni,strzeżmy się ludzi.

  • Dana said

   Masonic Connections
   Zacznijmy od początku istnienia tej organizacji.

   Założycielem Towarzystwa Strażnica był Charles Taze Russell – Mason. Według Fritza, pomysły nie biorą się z niczego, i w tym przypadku pomysł Nowego Porządku Świata także ma swoje zdrowe podwaliny w naukach Masonów. Wielu to zdziwi, ale większość nauk rozpowszechnianych przez Russella to czysto masońskie nauki, poprzeplatane luźno z tekstami biblijnymi oraz masońskimi symbolami.

   Co jest najważniejsze w tym wszystkim, Russell był finansowany przez najwyższych rangą Masonów. Wydaje się to nieco dziwne ale bez potężnych sum pieniędzy, potrzebnych na druk setek tysięcy egzemplarzy rozprowadzanej bezpłatnie literatury oraz opłacania tych, którzy zajęli się rozpowszechnianiem tych materiałów, opłacaniem sal i hal, oraz wieloma innymi współpracownikami, którzy nie byli filantropami, nie można było rozpocząć masowej akcji, jaką prowadził Charles Russell posiadając zaledwie kilku tysięczny budżet ze sprzedanego sklepiku.

   Zastanawia jedno: jaki był cel ruchu, kierowanego przez ‚pastora’ Russella.

   http://www.zbawienie.com/sj.htm

 11. bozena said

  „Zgromadzenie Ogólne ONZ pozbawilo osiem krajów prawa do głosowania z powodu ich zadłużenia, podaje oficjalny blog organizacji.
  Kraje, ktore stracily swoje prawo do głosowania to: Jemen, Granada, Kirgistan, Wyspy Marshalla, Rwanda, Macedonia, Tonga i Vanuatu.”
  http://actualidad.rt.com/ultima_hora/164744-ocho-paises-onu-perder-derecho-voto

 12. Nn said

  Nawróceni-26 sławnych osób dotkniętych przez Pana Boga

  «Nawracajcie się, albowiem bliskie jest królestwo niebieskie»
  (Mt 4,17)

  «Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!»
  (MK 1, 15)

  «W imię Jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jerozolimy.»
  (Łk 24, 47)

  «Bóg wywyższył Go na prawicę swoją jako Władcę i Zbawiciela, aby dać Izraelowi nawrócenie i odpuszczenie grzechów.»
  (Dz 5, 31)

  http://gloria.tv/media/x2fPMXnPPwN

 13. bozena said

  „Yousaf al Salafi dowódca Państwa Islamskiego, aresztowany w ubiegłym tygodniu przez pakistańskie służby wywiadowcze, przyznał, że otrzymał finansowanie z USA, (…) aby stworzyc pole działania organizacji [ISIS] w Pakistanie i rekrutacji młodych do walki w Syrii”…

  -kolejny Znak Czasow

 14. Inka said

  http://wolna-polska.pl/wiadomosci/eurosodoma-tak-wartosci-europejskie-tworza-dwunozne-bydlo-18-2015-01

 15. Dzieckonmp said

  Orędzie z 23 stycznia 2015 r siostry zakonnej kontemplującej przesłania z Fatimy pod opieka ojca duchwego. Tłumaczone translatorem

  http://www.locutions.org/print-the-locutions/

  Maryja

  Gdy ciemne chmury gromadzą się, wszyscy wiemy, że deszcz będzie wkrótce spaść. Z pewnością są ciemne chmury na horyzoncie, które wszyscy mogą zobaczyć. Co spadnie deszcz, a kiedy słońce świeci? Będę mówić wyraźnie

  Odbędą się dwie wielkie chmury – terroryzm i zapada gospodarcze. Deszcz terroryzmu już się rozpoczął, ale jest to tylko deszcz zaczyna. Znacznie większy i jeszcze ciemniejsze chmury wyda swoje deszcze. To będzie scena w 2016 zaczyna.

  Chmury gospodarcze są obecni, ale nie widziałem przez wszystkich. Zaczną wylewać swoje deszcz jeszcze w tym roku. Jednak zawalenia ekonomiczne, małe na początku, będzie dotykać wiele więcej życia niż akty terroryzmu. Te zło nie przyjdzie od sił zewnętrznych. Zostały one zbudowane w systemach ekonomicznych przez światowych liderów. Jako takie, będą bardziej ogólnoustrojowe bliżej nurtu i mniej narażona na ewentualne rozwiązania.

  Moje słowa tylko ujawnić początki. Jeśli są to wydarzenia 2015, co będzie w roku 2016 i 2017, co prowadzi do jubileuszu 100 lecia 13 października 1917? Przed tą datą z dnia 13 października 2017 r będę Podniosłem ukochanego syna kapłana. Dzięki nim, będę oferują mieszkańcom 21 wieku drugą szansę, aby przyjąć dar z Fatimy.

  Mimo, że wysłałem moje trzy małe dzieci, zwłaszcza Lucy, jako 20-tego wieku, posłańców, ludzie tego wieku nie otworzyć prezent Fatima i łaski zostały wstrzymane. Obiecuję świat, więc bardzo szybko, drugą szansę. Chociaż muszę mówić o chmurach terroryzmu i upadków gospodarczych, mówią także o dar Fatimie. Nie chciałbym zostawić moje dzieci, bez nadziei.

  Komentarz: Nasza Pani mówi, że pełnia daru Fatima powinna zostać doręczona w 20 wieku. Na szczęście, 21 wieku otrzyma drugą szansę.

 16. znakinaniebie said

  Jeśli chodzi o te znaki czasów to kojarzy mi się to ze znakami o których mówiła królowa Michalda podczas rozmowy z Salomonem. Może warto przypomnieć czego one dotyczyły ?

 17. Dzieckonmp said

  W Kijowie, mogilizacja idzie pełną parą kolejki mężczyzn pod WKU. Młodzi jada jako mięso armatnie. Tak sie wykorzystuje prostych ludzi dla swych celów. W ostatnim tygodniu śmierć na froncie poniosło 1000 takich chłopaków. Wszystko dla Oligarchów

 18. znakinaniebie said

  Chyba coś nie tak z tymi objawieniami. „Rok, który się kończy i ten, który się zaczyna, stanowią część okresu wielkiej udręki”. Skoro tak to 7 letni okres udręki powinien się skończyć w 2000 roku i wtedy powinien sie ujawnić antychryst.

  • Andrzej said

   Czas wielkiego ucisku powinien rozpocząć się na wiosnę 2016 roku. Wynika tak z proroctwa Daniela. Powinien on potrwać siedem lat , do 2023 roku. Jest to interpretacja proroctwa proroka Daniela, a nie nowe proroctwo. Obecny
   kryzys jest ostatnim etapem tej drogi.

   http://teologiawnauce.blogspot.com/2014/11/odkrycie-tajemnicy-konca-swiata-z.html

   • Selbi said

    Czas wielkiego ucisku wd. MBM rozpoczął się w grudniu 2012r

    • Adrian said

     Ostrzeżenie dla świata. Czas jest bliski – znaki jakie nas ostrzegają ….
     Są to zebrane najważniejsze teksty z rekolekcji kapłańskich ( ks. Marek Gmitrzuk)
     Najświętsza Maryja Panna ukazała się trojga dzieciom w 1917 roku w Fatimie w Portugalii.
     Objawienie się Matki Bożej w Fatimie zostało oficjalnie uznane przez Kościół Katolicki. Jedna z
     dziewczynek — Łucja, po śmierci Franciszka i Hiacynty wstąpiła do zakonu klauzurowego.
     Zmarła 11 lutego 2005 roku. ( w Dzień MB. z Lourdes – Dzień Chorych)
     Siostra Łucja przesłała trzeci sekret Ojcu Świętemu Piusowi XII, aby objawił go światu. Papież
     przeczytał go z przerażeniem, ale go nie objawił. To samo uczynili następni papieże, aby nie
     wzbudzać w świecie strachu, paniki i lęku. Zrobił to dopiero nasz Papież Jan Paweł II
     Po śmierci Łucji, trzeci sekret czyli 3 Tajemnica Fatimska została ujawniona, oczywiście nie po
     to, aby straszyć ludzi, lecz po to, by ludzie byli przygotowani na to wydarzenie.
     Matka Boża” powiedziała do Łucji: „Objawiam światu to, co ma się zdarzyć miedzy latami
     1959 a 2017 rokiem. Ludzkość zaniedbuje przykazania Boże. Szatan został wypuszczony na
     wolność za przyzwoleniem Boga i zawładnął, światem, siejąc nienawiść, niezgodę i zazdrość
     wśród ludzi.
     Państwa produkuj ą broń śmiercionośną która jest zdolna zniszczyć ziemię w kilka minut.
     Więcej niż połowa ludzkości będzie w tragiczny sposób zniszczona przez wojnę atomową.
     Powstanie -wielki konflikt religijny, Islam przepuści atak na Chrześcijaństwo.
     Powstaną wielkie zgorszenia w Kościele i w zgromadzeniach. Bóg dopuści na ludzkość
     tornada i huragany, ostre zimy i palące lata, – powodzie, – zaleją wiele państw, – ogień
     zniszczy wiele, trzęsienia ziemi -zrównają domostwa. Nadejdzie czas nieprzychylny,
     katastrofy, które powoli będą wykańczać ziemię, na ziemi zapanuje zazdrość i nienawiść „.
     Te wszystkie zdarzenia mają się dokonać przed rokiem 2017-tym.
     Matka Boża powiedziała też: „ Praktykujcie uczynki miłosierdzia -wobec wszystkich
     potrzebujących. Wszyscy, którzy nie będą spełniali Tych uczynków, nie przeżyją katastrofy.
     Kara, jaką Bóg zamierza zesłać na grzeszną ludzkość jest niewyobrażalna. Bóg ukarze
     surowo wszystkich, którzy odrzucili Jego Przykazania. Wzywam wszystkich, aby zbliżyli się
     do Chrystusa, który jest Królem i Światłością świata.”
     Dlatego, Chrystusa – Ukoronujcie na Króla Wszechświata, i Jemu się poddajcie – gdyż
     do Niego należy Moc i Chwała. ON jest królem życia i śmierci.
     Ojciec Augustyn, który mieszka w Fatimie, otrzymał od Papieża Jana Pawła II zezwolenie na odwiedzenie siostry Łucji w klasztorze klauzurowym i ona powiedziała mu: „ Ojcze,- Matka Boża jest bardzo smutna, ponieważ mało kto zainteresował się Jej przepowiedniami 1917 roku. „Wierz mi Ojcze, kara Boska przyjdzie niebawem. Wkrótce wiele dusz się zatraci, kapłani i ojcowie, przestaną wierzyć w to co głoszą i wielu odejdzie z powołania. Wiele państw zniknie z powierzchni ziemi. Narody pogańskie przyjmą wiarę a narody cywilizowane same siebie sprowadzą karę.
     Jeżeli narody się nawrócą i zaczną pokutować, modlić się i praktykować uczynki miłosierdzia, świat może być ocalony. A gdy się nie nawróci, – to zginie. Już czas, aby orędzie Matki Bożej dane było poznać wszystkim, zwłaszcza rodzinom, krewnym, przyjaciołom, znajomym. Zacznijcie się modlić i czynić pokutę, bo tylko krok dzieli nas od katastrofy. Kiedy będzie się mówić dużo o pokoju i wydawać się będzie mogło że wszystko jest dobrze , katastrofa przyjdzie.
     Pewien człowiek, który zajmuje w świecie wysokie stanowisko, zostanie zabity i to wywoła wojnę atomową, która spowoduje straszne zniszczenia na całym świecie.

    • bozena said

     Ten list widac krazy po internecie od ponad 2 lat. I faktycznie sama nie wiem, czy ktos chce tylko „wrobic” tego ksiedza, ktorego danymi sie poslugują. Ludzie są czasem okrutni i „wkopują” innych w niby banalne sprawy
     http://krzyz.nazwa.pl/forum/index.php?topic=6997.0

    • Zorrro said

     Z moich doświadczeń: mistycznych poslan Maryi do swych dzieci – wynikają podobne wnioski. CO DO DAT TRZEBA BYĆ BARDZO OSTROŻNYM.
     Jednak to czas, w którym widać juz, jak różne wskazania nakładają się na siebie i można już z większym prawdopodobienstwem określić ramy czasowe wydarzen.
     Tem rok 17 jest dość symboliczny – obawiam się, że wraz z jego uplywem nie skończą się nasze ludzkie troski…

    • Okto said

     Cytat: (…) Pewien człowiek, który zajmuje w świecie wysokie stanowisko, zostanie zabity i to wywoła wojnę atomową, która spowoduje straszne zniszczenia na całym świecie (…). – nie wiem czemu, ale tą osoba dla mnie wydaje mi się być Putin.

  • Piotr said

   Wszystko jest ok, Jezus miał przyjść wcześniej, tak jak było zapowiedziane, ale czas został przesunięty jeszcze o parę lat. Jest to „spóźnienie się Oblubieńca” opisane w Ewangelii. To jest wyjaśnienie

   • Okto said

    Piotr gdyby Jezus się „nie spóźnił” – ile dusz by się zatraciło, w tym również i moja – a tak dzięki Jego „spóźnieniu” ratuje miliony dusz…

 19. Dawid said

  http://rt.com/news/227007-israel-lebanon-missile-idf/

  2 zabitych izraelskich żołnierzy wymiana ognia izrael vs hezbolah

 20. Dzieckonmp said

  Pokój czy wojna?

  Kluczowa data 15 kwietnia 2015 r?

  http://tnij.org/lco4wab

 21. Adrian said

  20.01.2015, 20:40 – Ostrzeżenie pomoże światu zwalczać największą apostazję wszechczasów

  Moja szczerze umiłowana córko, kiedy nastąpi Ostrzeżenie, będzie to pierwszy etap przygotowań do Mojego Powtórnego Przyjścia. Ci, którzy Mnie nie przyjmą, otrzymają niezwykłą szansę uzyskania czasu na refleksję nad Prawdą, tak wielkie jest Moje Miłosierdzie.

  Proszę oczekujcie tego Dnia z wielką radością, gdyż wtedy niewierzący w końcu uświadomią sobie Kim Ja Jestem. Pozbędą się swojej nieczułości i będą przejęci zdumieniem.

  Ostrzeżenie pomoże światu zwalczać największą apostazję wszechczasów. Zwracając się do Mnie podczas tych 15 minut całkowitej samotności i prosząc Mnie o przebaczenie wam, zostaniecie napełnieni Darem Ducha Świętego. Wtedy musicie przygotować się do walki, aby pomóc innym w osiągnięciu ich chwalebnej przyszłości.

  Chociaż Ostrzeżenie rozpali wiarę wiernych i nawróci wielu, będzie też wielka liczba ludzi, w tym księży i wyższych członków duchowieństwa, którzy zaprzeczą, że miało ono miejsce. Odciągną oni wielu od Mnie, a za to zostaną oni surowo osądzeni. Oświetlenie Sumienia przyniesie ze sobą wielkie wylanie miłości na tych, których imiona znajdują się w Księdze Życia. Są to ludzie – a wśród nich jest wielu niewierzących – którzy się nawrócą i którzy będą walczyli, aby uratować swoich braci i siostry.

  Mój Czas zostanie wykorzystany do przyciągnięcia do Mnie tych, którzy w ogóle Mnie nie znają, ale którzy jeszcze do Mnie przyjdą, gdy doświadczą tego wielkiego wydarzenia. Natychmiast Mnie rozpoznają i zareagują najlepiej jak będą potrafili.

  Wszystkie te wydarzenia nastąpią już wkrótce, a kiedy proroctwa od początku przekazywane człowiekowi zaczną się realizować, ukaże się ich pełne znaczenie. Wiele przepowiedni podanych w Księdze Apokalipsy zostało napisanych w taki sposób, aby ludzie je pojmowali poprzez użyte w nich symbole. Rzeczywistość jest inna, ale wiedzcie o tym. Moja Interwencja na zawsze zmieni świat. Po niej, ci którzy są przeznaczeni dla Mnie i którzy Mnie kochają, pomogą Mi przynieść Życie Wieczne miliardom.

  Wasz Jezus

  http://www.paruzja.info/oredzia-przeglad/82-styczen-2015/1758-20-01-2015-20-40-ostrzezenie-pomoze-swiatu-zwalczac-najwieksza-apostazje-wszechczasow
  —————————————————————————————————————

  ps możecie mi to wyjaśnić

  • Dana said

   Duch zamordowanego mężczyzny przemawia przez to dziecko jak przez medium.

  • bozena said

   Wiara katolicka mowi, ze nie ma zadnej reinkarnacji ani poprzednich wcielen. Wszak Bog bylby bogiem ograniczonym gdyby musial jednej duszy dawac kilka wcielen.
   Mysle, ze to propaganda by udowodnic ludziom falsz o istnieniu inkarnacji.
   Zas medium to raczej wcielenie demona, nieprawdaz?

   • gaabi said

    prawda.
    Sama mam pewne doświadczenie reinkarnacyjne. Tez miałam pewien obraz. który pokazał mi czasy rewolucji francuskiej, to kim byłam , kim był moj kochanek..wraz z imieniem i nazwiskiem…ale potem przyszła silna pokusa erotyczna…
    po tym fakcie rozpoznałam, ze reinkarnacja to jakies działanie demoniczne.

  • Piotr said

   Oczywiście, że nie ma reinkarnacji. W takich sprawach, to znalazłem orędzie u Conchiglii o tzw. „pamięci DNA”, która wyjąsnia m.in. takie przypadki

   • Piotr said

    Jezus do Vassuli: „Powiedziano jednak, że przy końcu czasów szatan zacznie działać i że pojawią się wszelkie rodzaje cudów i wielka liczba mylących zjawisk, znaków i cudowności, i wszelkiego zła mogącego zmylić tych, którzy skazują się na zniszczenie, bo nie chcieli pochwycić Miłości Prawdy, która mogła ich ocalić” (…) „Doktryny szatana uczą was wiary w reinkarnację, podczas gdy nie ma reinkarnacji. Zachowują one zewnętrzny pozór pobożności, lecz odrzuciły wewnętrzną moc: Świętego Ducha i Świętą Komunię.” (http://www.voxdomini.com.pl/tlig/Z_59.html)

   • Piotr said

    Oczywiście „pamięć DNA” wyjaśnia wiele z podobnych zjawisk, ale z drugiej strony działanie szatana, który szerzy kłamstwo o reinkarnacji.

    • Dana said

     JEŻELI MYŚLISZ O „DNA” TO TEN CHŁOPIEC MUSIAŁBY BYĆ SYNEM ZABITEGO MĘŻCZYZNY.KOD” DNA” SIĘ DZIEDZICZY PO RODZICACH INNEJ MOŻLIWOŚCI NIE MA.

    • black.elizz said

     Odnośnie „pamięci DNA” oglądałam kiedyś film dokumentalny o ludziach, którzy po przeszczepieniu narządów odkrywali u siebie nowe cechy, które, jak się okazało, charakteryzowały dawców owych narządów. Bardzo ciekawy temat.

  • Józef Piotr said

   A ja sądzę że to rzecz niezbadana gdyż za dużo jest różnorakich opini tzw autorytetów.
   A my w spokoju czekajmy na objaśnienie.

   • Dana said

    Żle sądzisz .Reinkarnacja nie istnieje.

   • Wiktoria said

    Juzefie-Piotrze, robisz wrazenie glebokiego katolika, a w takie bzdury wierzysz.
    I to jest straszne w tych czasach ostatecznych, ze powstana rozne bledne teorii na tle prawdziwych, zwioda wybranych.

    • Wiktoria said

     Ludzie kochajace Boga powinni w razie watpliwosci zaczac modlic sie odrazu, nie wchodzac w probe zrozumienia tych rzeczy, bo szatan moze zwiesc. Ja to wiem, bo sama w pewnym czasie, gdy brakowalo czasu na modlitwe omal nie trafilam w podobne sieci. To NEW AGE.

   • Józef Piotr said

    Sz. Dana & Wiktoria
    Czy przypadkiem nie nadużywacie moich słów. domniemując ……
    Czy jest tam słowo ” wierzę że jest reinkarnacja” i to u nas w KRK ?
    Zdumiewające ?
    Ja zgodnie ze swoją wiedzą mogę powiedzieć NIE WIEM !!
    Bo jest to mi zupełnie nieznane i nie słyszałem o tym aby Nasz KRK to uznawał a podstawowm pewnikiem jest nieistnienie czegoś takiego.
    Wiem z oczytania że Ludy świata a szczególnie Azji w to wierzą
    A jako przykład mogę wymienić Hindusów . Chociaż wiadomo że wszystkie nieomal kultury starożytne przyjmowały to jako swoją nadzieję .Jedni planowali swój powrót w „nowym wcieleniu” jako „płatek śniegu” inni jako „kot lub ptak lub wół lub jeszcze inne zwierzę” a jeszcze inni „wśród grzmotów na kosmicznym srebrzystym rydwanie”
    Jeden z kanonów „kaballah” (kabała = wiedza) będącą przewodnikiem nauk uprawianych przez wszelkich odłamów żydowstwo od najdawniejszych czasów do teraz , mówi o tym co nazywamy potocznie reinkarnacją i oni w to wierzą i z tego powstały przez wieki ich nauki o wyższości ichszej rasy.
    To wszystko wywodzi się z miejsca tam gdzie położony jest płd Pakistan czyli idąc dalej można stwierdzić to że wspólną kolebką tych ludów jest właśnie tamto miejsce.
    Pozdrawiam

    • gaabi said

     Józefie dobrze czynisz, ze nie przyjmujesz tego. Jest jeden wyznacznik podstawowy…zmartwychwstanie Jezusa. Gdyby reinkarncja była prawdą, to zmartwychwstanie nie byloby nam potrzebne. Sami bysmy się zbawiali, wcielajac się w coraz to nowe formy i zyskując szansę na udoskonalanie swojej natury. Tu jest połozoony srodek ciężkosci… Mozesz zbawić się sam, wszystko zalezy od twojej woli i chęci doskonalenia moralnego.
     Czy jest to prawda?
     My wiemy, ze Jezus jest jedynym, który zbawia świat. Po cóż miałby ponosić taką krwawą ofiarę na krzyżu, gdybysmy sami byli w stanie się zbawić.
     Był czas , ze miałam tak namieszane w głowie, ze chciałam Prawdę Jezusa połaczyc z wiara w reinkarnację…
     no niestety…nie dało sie. Te dwie Prawdy sie wzajemnie wykluczają.
     Poza tym reinkarnacja zakłada, ze od jakosci moralnej zycia zalezy wcielenie nastepne. Jeśli źle zyję, to wcielę się w gorszy byt… ewentualnie, cecha charakteru, zadanie którego nie przepracowałam wróci w cięższej formie. Będzie jeszcze trudniejsze do przepracowania. W zasadzie nie ma nadziei wtedy na wyrwanie sie z tego piekielnego kręgu wcieleń.

    • Wiktoria said

     Przepraszam p. Juzefie -Piotrze, nieudanie sie wyrazilam. Mialam na mysli nie slowo WIERZYC tylko KWESTIONOWAC. Chrzescjanie pod tym wzgledem powinni byc bardzo ostrozni.

   • Dana said

    Śmierć jest najważniejszym, kulminacyjnym momentem w życiu każdego człowieka. Sam Pan Bóg uświadamia nam, że na ziemi żyjemy tylko jeden raz: „Nie zapominaj, że nie ma powrotu” (Syr 38, 21); „Postanowione ludziom raz umrzeć, a potem sąd” (Hbr 9, 27).

    Cytat z Piotra Józefa : „ja sądzę że to rzecz niezbadana gdyż za dużo jest różnorakich opini tzw autorytetów.
    A my w spokoju czekajmy na objaśnienie.”

    Chyba wszystko jasne.

  • Dana said

   Szymborska Wisława

   „Nic dwa razy”

   Nic dwa razy sie nie zdarza
   I nie zdarzy. Z tej przyczyny
   Zrodziliśmy sie bez wprawy
   I pomrzemy bez rutyny.

   Choćbyśmy uczniami byli
   Najtępszymi w szkole świata,
   Nie będziemy repetować
   Żadnej zimy ani lata.

   Żaden dzień sie nie powtórzy,
   Nie ma dwóch podobnych nocy,
   Dwóch tych samych pocałunków,
   Dwóch jednakich spojrzeń w oczy.

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d blogerów lubi to: