Dziecko Królowej Pokoju

Pokój musi zapanować pomiędzy człowiekiem i Bogiem, a także między ludźmi

 • Królowa Pokoju

  Królowa Pokoju
 • Uwaga

  Strona używa plików cookies które zapisują się w pamięci komputera. Zapisywanie plików cookies można zablokować w ustawieniach przeglądarki. Dowiedz się o tych plikach http://wszystkoociasteczkach.pl
 • Logowanie

 • Odwiedzają nas

  Map

 • Maryjo weź mnie za rękę

 • Jezu Maryjo Kocham Was

Moja Misja, by ocalić ludzkość, jest prawie zakończona

Posted by Dzieckonmp w dniu 24 lutego 2015


Otrzymane w piątek, 13 lutego 2015, godz. 18.00

Moja wielce umiłowana córko, z Mocy Najświętszej Trójcy oświadczam, że przekazałem wam Prawdę. Napełniłem wasze serca i dusze Darami, które ludzkości zostały obiecane za pośrednictwem Księgi Prawdy.

Weźcie teraz Mój Dar Prawdy wraz ze wszystkimi innymi Darami, jakie przekazane wam zostały w tej Misji, i przyjmijcie je z wdzięcznością. Żyjcie Słowem Bożym. Przyjmijcie te Orędzia i żyjcie życiem, które będzie na nich oparte.

Moja Misja, by ocalić ludzkość, jest prawie zakończona. Moja Reszta została uformowana. Zostały wam przekazane Dary Pieczęci Boga Żywego, Medalika Zbawienia i Modlitwy Krucjaty. Będą one waszym orężem przeciwko Mojemu wrogowi. Od teraz będę do was przemawiał jedynie okresowo oraz poprzez Resztę. Zostaliście przygotowani, aby podjąć swój oręż i walczyć, aby zachować żywym Moje Słowo w tym miejscu spustoszenia.

Mój Plan polega na tym, aby zapewnić, że wy wszyscy będziecie rozpowszechniali Moje Słowo i rozważali to, co wam przekazałem. Ja nigdy nie porzucę Mojej ostatniej Misji, bo to jest niemożliwe. Bądźcie cierpliwi i całkowicie Mi ufajcie. Orędzia te przyniosą wam w tych dniach wielkich duchowych prób wiele otuchy i pocieszenia. Bądźcie wdzięczni za Moje Miłosierdzie.

Duch Święty będzie was prowadził i chronił, a Ja dam wam pocieszenie, którego będziecie potrzebować, aby znieść trudności, z którymi będziecie mieli do czynienia w nadchodzących czasach.

Dziękuję wam, Moi maleńcy, za przyjęcie Mojej Interwencji. Teraz to do was należy szerzenie Prawdy. Ja kocham was, i miłuję, i tęsknię za tym Wielkim Dniem Pańskim, kiedy zjednoczę świat i poprowadzę was do Mojego Nowego Królestwa na ziemi.

Błogosławię was i daję wam odwagę, mądrość, wiedzę i Łaski, abyście kontynuowali Moje Dzieło na ziemi.

Wasz umiłowany Jezus

Zbawiciel i Odkupiciel całej ludzkości

Reklamy

Komentarzy 66 to “Moja Misja, by ocalić ludzkość, jest prawie zakończona”

 1. Zamyślony said

  Dwaj świadkowie: chrześcijanie i żydzi – to się już dzieje

  http://gloria.tv/media/GZ9afz4cY3M

 2. Mariusz said

  Wtorek, 24 lutego 2015

  (Iz 55,10-11)
  To mówi Pan Bóg: Podobnie jak ulewa i śnieg spadają z nieba i tam nie powracają, dopóki nie nawodnią ziemi, nie użyźnią jej i nie zapewnią urodzaju, tak iż wydaje nasienie dla siewcy i chleb dla jedzącego, tak słowo, które wychodzi z ust moich, nie wraca do Mnie bezowocne, zanim wpierw nie dokona tego, co chciałem, i nie spełni pomyślnie swego posłannictwa.

  (Ps 34, 4-7.16-19)
  REFREN: Bóg sprawiedliwych uwolnił z ucisków

  Wysławiajcie ze mną Pana,
  wspólnie wywyższajmy Jego imię.
  Szukałem pomocy u Pana, a On mnie wysłuchał
  i wyzwolił od wszelkiej trwogi.

  Spójrzcie na Niego, a rozpromienicie się radością
  oblicza wasze nie zapłoną wstydem.
  Oto wołał biedak i Pan go usłyszał
  i uwolnił od wszelkiego ucisku.

  Oczy Pana zwrócone na sprawiedliwych,
  uszy, jego otwarte na ich wołanie.
  Pan zwraca swe oblicze przeciw zło czyniącym,
  by pamięć o nich wymazać z ziemi.

  Pan słyszy wołających o pomoc
  i ratuje ich od wszelkiej udręki.
  Pan jest blisko ludzi skruszonych w sercu,
  ocala upadłych na duchu.

  (Mt 4,4b)
  Nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych.

  (Mt 6,7-15)
  Jezus powiedział do swoich uczniów: Na modlitwie nie bądźcie gadatliwi jak poganie. Oni myślą, że przez wzgląd na swe wielomówstwo będą wysłuchani. Nie bądźcie podobni do nich! Albowiem wie Ojciec wasz, czego wam potrzeba, wpierw zanim Go poprosicie. Wy zatem tak się módlcie: Ojcze nasz, który jesteś w niebie, niech się święci imię Twoje! Niech przyjdzie królestwo Twoje; niech Twoja wola spełnia się na ziemi, tak jak i w niebie. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj; i przebacz nam nasze winy, jak i my przebaczamy tym, którzy przeciw nam zawinili; i nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale nas zachowaj od złego! Jeśli bowiem przebaczycie ludziom ich przewinienia, i wam przebaczy Ojciec wasz niebieski. Lecz jeśli nie przebaczycie ludziom, i Ojciec wasz nie przebaczy wam waszych przewinień.

  źródło: http://www.mateusz.pl/czytania/2015/

  • Mariusz said

  • Mariusz said

   Bóg „ocala upadłych na duchu”. Podnosi biedaka, by ten żył. Przez swoje słowo pragnie budzić w nas nadzieję, zbawiając od złego, to znaczy od mroków rozpaczy. Bóg – nasz Zbawca – nie spocznie nigdy w swym ożywczym wołaniu, aż je usłyszymy, przyjmiemy jak ziemia chłonąca deszcz, aby później wydać plon. A gdy usłyszmy Jego głos, nie zapłoniemy już więcej zawstydzeniem, lecz rozpromienimy się radością.

   O. Wojciech Jędrzejewski OP, „Oremus” Wielki Post 2009, s. 27

  • Znawca 2012 said

   i nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, a modllimy się: i nie wódź nas na pokuszenie-co ktoś stanowczo „skręcił”. Ja modlę sie tak: i nie pozwól abyśmy ulegali pokusom. Komuś mocno zależało aby modlitwa obrażała Pana Boga. Kiedyś pisali do JP II aby to poprawiono i inne. Nazwałem to listą 6 skrętów. Nie zostało to poprawione. Mam nadzieję, że po Ostrzeżeniu wiele skrętów zostanie wyprostowanych. Np. raz modlimy się, że Pan Jezus został pochowany a raz zstąpił do piekieł czego nikt nie mógł widzieć. Szczęść Panie Boże.

   • przeklejka said

    Ja modlę się tak
    I spraw Ojcze abym nie uległ pokusie

    • Znawca 2012 said

     Sens ten sam. Dziękuję za podpowiedź. W związku z tym, że pojawia się wiele pokus używam liczby mnogiej

   • Vesper said

    Znawco, kiedyś wspominałeś, że Bóg pozwolił Ci zobaczyć czasy ostateczne. Czy masz jakieś odczucia co do Ostrzeżenia? Czy ono rzeczywiście się wydarzy?

  • Leszek said

   …nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie/nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zachowaj od złego! (Mt 6,13)
   Z komentarza św. Jana Chryzostoma (ok. 350-407):

   Chrystus poucza nas tu jasno o naszej niskości i poskramia pychę ucząc, abyśmy unikali pokus, a nie rzucali się w nie. Tym bowiem sposobem nasze zwycięstwo będzie świetniejsze, a porażka szatana bardziej wstydliwa. Gdy bowiem zostaniemy przymuszeni, wtedy trzeba mężnie się potykać; jeśli jednak nie będziemy wezwani, zachowujmy się spokojnie i oczekujmy chwili zapasów, abyśmy ukazali nasza pokorę i męstwo. Złym nazywa tu szatana nakazując nam, abyśmy toczyli nieubłaganą walkę wskazując, że on takim nie był z natury. Zło bowiem nie należy do tych rzeczy, które pochodzą z natury, ale z woli. Przede wszystkim tak go nazywają dla niezmiernej jego złości oraz dlatego, że choć nie zrobiliśmy mu nic złego, prowadzi przeciwko nam nieubłaganą wojnę. Dlatego tez nie powiedział: „Wybaw nas od złych (ludzi)”, ale „ode złego” ucząc, abyśmy nie odnosili się do bliźnich ze złością za to, cośmy złego od nich ucierpieli, ale byśmy tę ich nieprzyjaźń zwrócili ku tamtemu, gdyż ona jest przyczyną wszelkiego zła”.

   • Leszek said

    Całość modlitwy „Ojcze Nasz” Pan Jezus wyjaśnia swoim uczniom w Księdze 3-iej „Poematu Boga-Człowieka” M. Valtorty.
    zob.: http://www.voxdomini.com.pl/valt/valt/v-03-064.htm
    Z wyjaśnienia Pana dot. Mt 6,13:
    …Proście pokornie, aby Bóg stawiał przeszkody pokusom. O, pokoro! Znać siebie takim jakim się jest! Znać się, ale bez nienawidzenia siebie. Mówcie: “Mogę upaść, nawet jeśli wydaje mi się, że tak się nie stanie, bo mój osąd samego siebie nie jest doskonały. Dlatego, mój Ojcze, daj mi, o ile to możliwe, wolność od pokus, trzymając mnie tak blisko Ciebie, żeby Zły nie mógł mi szkodzić.” Pamiętajcie o tym, że to nie Bóg kusi do Zła, lecz że to Zło kusi (por. Jk 1,13nn). Proście Ojca, aby podtrzymywał was w waszej słabości do tego stopnia, żeby szatan nie mógł jej wodzić na pokuszenie…

  • Leszek said

   …przebacz nam nasze winy, jak i my przebaczamy tym, którzy przeciw nam zawinili. …Jeśli bowiem przebaczycie ludziom ich przewinienia, i wam przebaczy Ojciec wasz niebieski. Lecz jeśli nie przebaczycie ludziom, i Ojciec wasz nie przebaczy wam waszych przewinień. (Mt 6,12.14n)
   Z komentarza św. Jana Chryzostoma:
   „Dwóch rzeczy Pan tutaj wymaga: abyśmy potępiali w sobie własne grzechy i innym przebaczali nie tylko ustami, ale i sercem. Nie wbijajmy w samych siebie miecza przez pamiętanie uraz. Cóż bowiem przeciwko tobie zawinił twój winowajca, co mogłoby dać się porównać z krzywdą, jaką sam sobie wyrządzasz podtrzymując w sobie gniew i ściągając na siebie wyrok Boga, który cię potępia? Jeśli będziesz nad sobą czuwał i siebie poskramiał, wtedy zło obróci się na jego głowę i on będzie tym, który dozna złego, a jeśli ty w gniewie i zapalczywości trwać będziesz, wtedy szkodę poniesiesz ty, nie od niego, ale od siebie samego. Nie mów więc, że cię znieważył, oczernił i tysięczne krzywdy ci wyrządził, czym więcej bowiem ich wymieniasz, tym bardziej go jako swego dobroczyńcę przedstawiasz. Dał ci bowiem sposobność do obmycia się z grzechów tak, iż czym większą krzywdę ci wyrządził, tym większego odpuszczenia grzechów staje się dla ciebie przyczyną…
   Patrz tedy, ile zyskujesz, jeśli winy nieprzyjaciół łagodnie znosisz. Pierwszym zyskiem jest odpuszczenie grzechów; drugim – wytrwałość i cierpliwość; trzecim – łaskawość i dobroć. Kto bowiem nie umie się na swoich winowajców gniewać, ten tym bardziej będzie dla miłujących go życzliwym. Czwartym zyskiem jest to, że ustawicznie jesteśmy wolni od gniewu, czemu nie znajdziesz nic równego. Kto zaś wolny jest od gniewu, ten nie doznaje pochodzącego stąd utrapienia i nie marnuje życia na bezowocne trudy i zmartwienia. Tak więc nienawidząc innych, karzemy siebie samych, a znowu miłując innych, sobie samym dobrze czynimy. Prócz tego wszyscy poważać cię będą, nawet sami nieprzyjaciele, chociażby to byli szatani. Czy raczej, gdy będziesz takim, nawet nieprzyjaciela mieć nie będziesz. A co jest najważniejsze – zjednasz sobie Boże miłosierdzie… Doznałeś od nieprzyjaciela krzywdy? Ulituj się nad nim, a nie odwracaj się od niego. Nie ty bowiem jesteś tym, który Boga obraził, ale on; ty zaś zjednasz sobie uznanie, jeżeli cierpliwie zniesiesz zniewagę. Patrz: Chrystus mając ponieść śmierć krzyżową z siebie się radował, a nad tymi, którzy Go krzyżowali, płakał . Takimi i my powinniśmy być i im większych krzywd będziemy doznawali, tym bardziej powinniśmy ubolewać nad tymi, którzy nam krzywdę wyrządzili. Na nas bowiem spływa wiele dobrego, na tamtych – przeciwnie. Więc wobec wszystkich siebie wstydem i hańbą okrył, tysiącom oskarżycieli usta otworzył, tobie natomiast wiele koron zgotował i zebrał wielu, którzy będą chwalili twoją cierpliwość. Ale przed drugimi ciebie spotwarzał? I cóż to znaczy, jeśli Bóg będzie żądał rachunku, a nie ci, którzy słyszeli? Sobie bowiem karę zgotował, aby nie tylko za własne grzechy, ale także za to, co o tobie mówił, odpowiadał. Ciebie spotwarzył przed ludźmi, natomiast samego siebie przed Bogiem oskarżył”.
   (źródło: „Karmię was tym, czym sam żyję” – Ojcowie Kościoła komentują ewangelie niedzielne roku A; str. 235-237; ATK W-wa 1984).

   • Leszek said

    W jednym z apoftegmatów Ojców pustyni czytamy: ‘Powiedziała także amma Synkletyka (żyła w IV w., cieszyła się wielką czcią w Bizancjum):

    „Dlaczego nienawidzisz tego człowieka, który ci sprawił przykrość, skrzywdził cię? To przecież nie on zawinił, nie on cię skrzywdził, lecz diabeł. Powinieneś nienawidzić choroby, a nie chorego”.
    „Pierwsza Księga Starców”, apoftegmat 13(904), str. 268.

 3. Wiktoria said

  Smutne brzmi, poczulam sie jak sierota odrazu. Ale mysle, ze te slowa sa zwiazane raczej z bliskim Ostrzezeniem, niz z ukonczeniem przeslan, chyba ze beda znacznie zmniejszone.
  Wlasnie dlatego ten nasz blog musi istniec, zeby trzymac nas wszystkich razem, kiedy sie zaczna najtrudniejsze czasy.

  • Magda said

   Zgadzam sie z Wiktoria. Damy rade, bo przeciez jestesmy i bedziemy prowadzeni przez Naszego Pana-Alleluja!

   • Zorrro said

    Nie badźcie smutne niewiasty
    SURSUM CORDA!
    Pan jest z nami, dał nam wiedzę i mądrość byśmy się w zwodzeniach obu bestii apokaliptycznych nie pogubili.
    Osobiście nie mam leków ani strachow wobec tego co zapowiedziane…
    Modlitwa to potężny oręż w tym 33 modlitwa pieczęci!
    Wróg nas nie widzi gdy ją odmawiamy a sami stajemy się rycerzami Boga rażącymi Jego wrogów…

  • halina said

   Teraz będzie wciskana nam herezja kłamstwo i podstep szatana bysmy ja przyjeli jako prawde i do niej sie dostosowywali .

   To orędzie odnosi sie do tego własnie stanu

   Człowiek który przyjął Bozą Prawde sercem taka jaka faktycznie jest o której mówiono w orędziach , bedzie jak forteca nie do zdobycia dla podstępu i kłamstwa szatana .
   Na to by sie cos ukształtowało wzrosło i utwardziło sie potrzeba czasu .
   Teraz jesteśmy wystarczająco mocno zakotficzeni w Bozej Prawdzie i od nas jak od muru będzie odbijało sie to co wprowadzał będzie Watykan modernistyczny .
   W orędziach było powiedziane ze nie cofniemy sie ani o krok .
   I mam nadzieje że tak będzie ,
   bo wytrwałą modlitwą i chęcią dostosowania sie do orędzi dajemy dowody na to że chcemy pełnić wolę Boga
   i z własnej woli dostosowujemy sie do tego , aby kontynuowane było to co było w raju przed ingerencją szatana
   Czas na ukazanie sie antychrysta przychodzi .
   Wszystko jest przygotowane przez Jezusa tak by przekreslic wszystkie plany i zamiary antychrtsta .
   Jak na każdej wojnie jest cierpienie i ofiary .
   Tak i my musimy sie przygotować że łatwo nie będzie .
   Ale w Bożej Prawdzie zawartej w naszych sercach będzie demaskowany i odrzucany każdy podstep i kłamstwo szatana .
   Będziemy toczyć bój o Boza Prawde .

   Znakiem tego nadchodzi czas na konfrontacje .

   Ile żeśmy pomocy i laski wybłagali to tyle mamy na ten czas walki .Miejmy nadzieje że jest jej na tyle dużo żeby każde kłamstwo i podstęp zakamuflowany , nie przeszedł naszej lini obrony .Byśmy wyparli wszystko co pochodzi od szaztana i byśmy stworzyli dogodne warunki do wzrostu rozwoju Królestwa Miłości które chce budować Chrystus Król ..

   To co sie do tej pory działo działo sie w świecie duchowym ,,,, teraz wszystko przenosi sie na świat ziemski ….Bądzmy świadomi tego . Swoją świadomoscia i wolą sprowadzajmy Boże działanie , a wówczas wszystko Boże działanie będzie robiło porządek z szatanem ,,, z tym co on wprowadził i spowodował ….Walczymy o Królestwo Miłości Króla Jezusa .
   Walczymy o prawde sprawiedliwośc poszanowanie , o wszystko to co umożliwia budowe Królestwa Bożego w wymiarze człowieka .

  • Eliza said

   Ja nie mogę dojść do siebie, po tym orędziu. Poczułam straszny smutek. Będzie mi brakować codziennego kontaktu z Panem Jezusem. Dobrze że mamy naszego Pana Admina i ten blog.

   • Dzieckonmp said

    A mnie to się tak kojarzy jak moment tuż przed wniebowstąpieniem Jezusa. Te orędzia Ostrzeżenie to ostatnie słowa przed odejściem do Nieba.

    Ostatni rozkaz
    15 I rzekł do nich: „Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu! 16 Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony. 17 Tym zaś, którzy uwierzą, te znaki towarzyszyć będą: w imię moje złe duchy będą wyrzucać, nowymi językami mówić będą; 18 węże brać będą do rąk, i jeśliby co zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą, i ci odzyskają zdrowie”.

    Po rozmowie z nimi Pan Jezus został wzięty do nieba i zasiadł po prawicy Boga. 20 Oni zaś poszli i głosili Ewangelię wszędzie, a Pan współdziałał z nimi i potwierdził naukę znakami, które jej towarzyszyły.

    • FAN JPII said

     Myśląc o tym, co przed nami skojarzyło mi się to orędzie z czasem przed ukrzyżowaniem Pana Jezusa. Kiedy mówił On Apostołom, że wkrótce ich opuści. Później został ukrzyżowany. W orędziach także mówił Pan Jezus, że Kościół, Jego Ciało zostanie ponownie ukrzyżowane. Lecz następnie On zatriumfuje.

 4. Moher said

  Dziękuję Panu Bogu za to, że nas wszystkich skupił na tym blogu.
  Króluj nam Chryste

 5. Dawid said

  Ja mysle ze koniec przeslan jest, okresowo wiadomosci beda podawane reszscie byc moze w formie objawien prywatnychnp dla MBM co bedzie dodatkowa informacja dzieki czemu szybciej kolejne tomy Ksiegi Prawdy wyjda po polsku w koncu tez ta ksiega musi byc na ukonczeniu nie moze w nieskonczonosc trwac jest pisanie bo niedlugo wybuchnie wojna i byloby niemozliwoscia dalsze kontynuwanie jej

 6. Dawid said

  http://www.radiomaryja.pl/multimedia/negacja-sakramentu-malzenstwa-w-reformacji-marcina-lutra-cz-i/

  Negacja Sakramentu Małżeństwa w reformacji Marcina Lutra cz.I

  świetny wykąłd polecam

 7. Dawid said

  Palimy mosty. Dlaczego?

  Wszystkich zaskoczyła wieść o zamknięciu jednej z najruchliwszych przepraw w Polsce, mostu Łazienkowskiego, z powodu pożaru. Jeszcze większy szok przeżyli warszawiacy, gdy okazało się, że cudotwórczyni bufetowa potrzebuje półtora roku i kilkaset milionów… z powodu naruszenia konstrukcji. To jednak zaledwie wierzchołek aberracji, związanych z tym wypadkiem. Warto się mu bliżej przyjrzeć, zwłaszcza że od pierwszych właściwie minut – wychodząc z relacji mediów – wiedziałem, że „wypadek” jest sabotażem, pozostawałoby jedynie ustalić motyw oraz sprawców. Pierwsza hipoteza o ukrytej w moście telekomunikacji okazała się prawidłowa, jednak ze sprawcami mam większy kłopot, bowiem wytypowałem na gorąco dwóch podejrzanych – i od kilku dni próbuję się zdecydować.

  Prześledźmy zatem bliżej arcyciekawy przypadek, zwłaszcza że dotyczy naszego osobistego podwórka {i setek milionów przy okazji}. Bardzo pomocny dokument źródłowy przesłał jeden z czytelników, za co niniejszym dziękuję, zachęcając innych do podobnej współpracy. Wiem, że mam bardzo inteligentnych i zorientowanych czytelników, skąd zresztą nieustanny stres, gdyż byle czego nie można im zapodawać {:-)}.

  Chodzi o kable

  Od początku było oczywiste, że chodzi o kable, bowiem po praskiej stronie Wisły, m.in. w kwartale Ostrobramska, mieszczą się od dekad ważne obiekty wojskowe, a wśród nich jak rodzynki poumieszczane rosyjskie {niedawno radzieckie} budynki, używane na podstawie USTNEJ umowy bezpłatnego użyczenia niemal od końca II wojny światowej, teoretycznie należące do Skarbu Państwa {dziś bufetowa udaje, że próbuje odzyskać należności z tytułu podatków, a ambasador Rosji prowokacyjnie zamyka polski konsulat}. Kto „badał” skrzynki tupolewa, który miał się rozbić pod Smoleńskiem? Firma ATM, o czym informowała słuchaczy telewizja TVN, w programach produkowanych przez jedną z ich firm {bodaj ATM-Media}, dzięki sieciom komputerowym, założonym także przez ATM. Kluczowe obiekty wszystkich wymienionych mieszczą się właśnie po praskiej stronie, a najkrótszy do nich dostęp od centrów rządowych, przylegających do Łazienek, biegnie właśnie mostem Łazienkowskim… Dodatkowo centrum bezpieczniaków cywilnych {wywodzące się z KBW}, a obecnie noszące miano policji, usytuowane jest tradycyjnie na Mokotowie, skąd znowu najkrótsza i najlogiczniejsza droga do praskich jednostek wojskowych biegnie… mostem Łazienkowskim.

  Nie stanowi tajemnicy dla warszawiaków, że jakoś tak tradycyjnie wojsko w PRL rozlokowało się ze swoimi koszarami i poligonami głównie w lasach po praskiej stronie Wisły. Naturalnie obok nich poumieszczały się różne dowództwa, obiekty produkcyjne i usługowe {na przykład propaganda}. Zarówno wojsko musi mieć stałą i pewną łączność z obiektami rządowymi, jak i centrum policji, zatem z prozaicznych, geograficznych powodów główną, bezpieczną arterię komunikacyjną bezpieczniaków od lat stanowił niezmiennie most Łazienkowski, zarówno dla odłamu wojskowego, jak i cywilnego. Owszem, można położyć kable inną drogą, albo komunikować się przez radio, ale główna linia światłowodowa, odporna na podsłuch satelitarny {to decydujące}, łącząca prawo- i lewobrzeżną część miasta, z wymienionych powodów biegła od lat mostem Łazienkowskim właśnie.

  Skąd taka predylekcja do pozostawania na praskim brzegu, czyżby nostalgia za wspomnieniami z Powstania Warszawskiego, kiedy krasnoarmiejcy „zdobyli przyczółek”, z którego bezpiecznie obserwowali rzeź na lewym brzegu? Poniekąd, a ściślej logiczny rezultat strategii Układu Warszawskiego, zakładającej w pierwszym rzucie wojny z NATO {na terytorium Polski zauważ dobrze watsonie} zlikwidowanie wszystkich przepraw na Wiśle, jako głównej i jedynej właściwie przeszkodzie geograficznej na poza tym płaskim jak stół i łatwym do transportu terenie. Innymi słowy wszelka właściwie łączność prawego i lewego brzegu Wisły, w tym w samej stolicy, zostałaby zerwana w pierwszych godzinach wojny, stąd i świadome lokowanie zaplecza produkcyjnego i logistycznego, newralgicznego w przypadku wojny, właśnie po praskiej stronie. Oto krótka odpowiedź na pytanie, skąd się na Pradze wzięła TVN {i sieci komputerowe ATM}.

  Wiadomość o zapaleniu Łazienkowskiego przyjąłem zatem jako domyślny sabotaż telekomunikacyjny głównego, newralgicznego łącznika rządowo-wojskowego w stolicy. Dalszy przebieg wypadków potwierdził te ponure przypuszczenia.

  Mosty się nie palą

  Czy można spalić stalowo-betonowy most? Jak widać można. Tyle tylko, że nie jest to z raczej oczywistych względów możliwe w wykonaniu nawet pułku pijanych bezdomnych, wyposażonych w butelki z benzyną, a nawet napalm. Mostu konstrukcji żelbetowej nie można spalić tradycyjnymi metodami, podobnie jak nie można było spalić wież WTC paliwem lotniczym {czyli naftą} po prostu z powodu zbyt niskiej temperatury płomienia, nie będącej w stanie uplastycznić {stopić} stalowych dźwigarów i zbrojenia oraz skruszyć betonu. Wie to każdy inżynier z prawdziwego zdarzenia, nie tylko budowlańcy. Temperatura płomienia z napalmu jest po prostu za niska… Dlatego do wytopu stali potrzebne są specjalne piece, w dodatku ze specjalnym węglem, który nazywa się koks – dającym wystarczająco wysoką temperaturę powyżej 1500 C, bowiem tradycyjny węgiel – podobnie jak tradycyjne paliwa płynne – jest za słaby… Mówiąc inaczej: do zniszczenia oraz nawet naruszenia konstrukcji mostu Łazienkowskiego, podobnie jak i innych podobnych budowli inżynierskich na świecie, nie wystarczy „zwyczajny” pożar, bowiem „zwyczajny” pożar może owszem – zniszczyć asfalt, albo jakąś zabudowę, ale przecie nie zagrozi konstrukcji właściwej, wykonanej z betonu i stali, zatem nie jest w stanie zniszczyć konstrukcji nowych budowli, stawianych przeważnie w tej technice.

  Tymczasem skonfundowana bufetowa, po przeprowadzeniu wizji lokalnej musiała przyznać, że „konstrukcja mostu uległa częściowemu zniszczeniu” i wymaga ok. 150 mln napraw oraz co najmniej 1,5 roku prac. Od razu, jednym cięciem pozbawię cię złudzeń, drogi watsonie. Nie 150 mln, tylko okrągłe pół miliarda, nie 1,5 roku, tylko minimum dwa lata jeśli przystąpią do robót natychmiast i nie „naprawy”, ale zbudowanie nowego mostu po prostu. Teraz przez kilka miesięcy będzie trwała radosna przepychanka, komu i jak wepchnąć do gardła tę wstrętną żabę, bowiem bufetowa jej nijak łyknąć nie chce… zatem te kolejne miesiące dolicz do rachunku. Na moje oko za jakiś rok ruszą prawdziwe prace „rekonstrukcyjne” mostu obok, czyli naprawdę nowego obiektu, zatem już w 2018 pojedziesz na Pragę skrótem. Zauważ, że wreszcie padło – jakkolwiek niechętnie i nieśmiało – rozstrzygające słowo „zniszczona konstrukcja”, przecinające dalsze spekulacje.

  http://zezorro.blogspot.com/2015/02/palimy-mosty-dlaczego.html

 8. Dawid said

  Podczas wywiadu poruszyliśmy następujące tematy:

  1. Obecna sytuacja franka oraz możliwe scenariusze rozwoju sytuacji wokół waluty Helwetów.
  2. Wojny walutowe i ich ostateczny skutek.
  3. Czy ma sens w tym momencie opieranie waluty na złocie lub innych aktywach materialnych.
  4. Co ma większy sens PKB czy HPI (indeks szczęścia).
  5. Przyszłość emerytur w sytuacji nadmiernego zadłużenia państwa na przykładzie Grecji i Japonii.
  6. Sytuację kredytobiorców podczas krachów walutowych.
  7. Rynki akcji w Azji.
  8. Bitcoin.
  9. Atrakcyjne miejsca emigranci zarobkowej.
  10. Czy i w jaki sposób kupować złoto.
  11. Sytuację na rynku ropy naftowej oraz gazu naturalnego.
  12. Mój portfel inwestycyjny.

  W wywiadzie dla Kontestacji Trader 21 poruszył następujące tematy:

  – kolonizacja globu w wykonaniu Chin
  – marginalizacja USA na arenie międzynarodowej
  – przyczyny cichej wojny USA – Rosja
  – aktywa inwestycyjne, których należy unikać z daleka
  – rynek nieruchomości w Polsce

 9. Dawid said

  http://www.bankier.pl/wiadomosc/Rosja-nalozyla-embargo-na-polskie-sery-3293365.html

  • Dawid said

   a tusk nowe sankcje na Rosje…..

   W sobotę w Warszawie odbył się zjazd założycielski partii „Zmiana”. Na jej czele stanął były poseł Samoobrony Mateusz Piskorski.

   Piskorski i inni założyciele „Zmiany” określają ją jaką całkowitą alternatywę dla partii obecnie funkcjonujących w polityce. W czasie pozjazdowej konferencji prasowej Piskorski podkreślał, że ma być to partia „prospołeczna”, zakłądająca aktywną rolę państwa w procesach gospodarczych oraz na płaszczyźnie socjalnej. Piskorski zapowiadał nawet programową nacjonalizację wszystkich tych sprywatyzowanych przedsiębiorstw, w których nowy właściciel łamał układy zbiorowe z ich pracownikami.

   Drugą kluczową płaszczyzną w ramach której partia rzuca wyzwanie obecnej elicie politycznej jest polityka zagraniczna. Piskorski określił politykę RP jako „lokajską” wobec USA. Skrytykował jednostronne zaangażowanie Polski w konflikt ukraiński, które według niego nie służy ani nam, ani Ukrainie, ani Europie. Opowiedział się za normalizacją stosunków z Rosją. Z Piskorskim będzie współpracował, jako wiceprzewodniczący nowej partii, Bartosz Bekier przewodzący radykalnej, nacjonalistycznej Falandze oraz Tomasz Jankowski z Samoobrony.

   Krytycy Piskorskiego oskarżają go o ścisłe związki z elitami rosyjskimi. W marcu zeszłego roku Piskorski jako obserwator przebywał na Krymie w czasie referendum o jego oddzieleniu się od Ukrainy, które było nieuznawane przez OBWE i Polskę.

   Warto na niego oddać głos choc mało znany jest ale to ekspert od geopolityki

   • Dana said

    Rosja nie chce naszych serów , ani jabłek , ani wieprzowiny ,a my chcemy więcej Rosji .

 10. bit said

  I will speak with you only periodically and through the Remnant from now on. Myślę, że mimo wszystko źle przetłumaczono ten kontekst jako „oraz”. To zdanie jest podyktowane jakby jednym ciągiem gdzie podano częstotliwość komunikowania się (w miarę potrzeb) i formę (przez Resztę). Jest tam też spójnik „i”, a w logice oznacza to prawdę dla obydwu warunków prawdziwych. Oczywiście and też można przetłumaczyć jako oraz, ale jest to o wiele mniej logiczne jak na jedno zdanie. Myślę, że chodzi tu o to, że tylko pozostaną Ci, którzy nie czytali z ciekawości tych Orędzi, ale wdrażali je w życie: oczyszczanie się z grzechów przez częstą spowiedź, modlitwy Krucjaty, Koronka, Różaniec. Z pozostałych do Reszty dołączą ci, którzy się nawrócą po Ostrzeżeniu. Pozostali, którzy tylko czytali dla sensacji czy czystej ciekawości uznają to w krótkim czasie jako szatańskie czy nawet ludzkie- ze strony MBM oszustwo, ale „na szczęście” dzięki interwencji Boga zostało ono zdemaskowane i musiało się wycofać. Sytuacja będzie bardzo podobna do sytuacji uczniów po Wniebowstąpieniu, gdy w Wieczerniku oczekiwali obiecanego Pocieszyciela, podczas, gdy ludzie na zewnątrz, tj. żydzi i rzymianie myśleli że sprawa jest zakończona.

  • Rafał said

   Uważam że dobrze przetłumaczyli ten kontekst jako ”oraz”, gdyby chodziło jedynie o ”Resztę”,
   ”and” było by po prostu bezużyteczne a zdanie by brzmiało:
   I will speak with you only periodically, through the Remnant from now on.
   Czyli bez ”and” które jest w tym zdaniu logicznym ”oraz”.
   Tak ja rozumuję, ale dla pewności mogę się spytać anglojęzycznych znajomych.

   • bit said

    Ja to napisałem po konsultacji z anglistą. IMHO twoja interpretacja I will speak with you only periodically, through the Remnant from now on jest zbyt mocno przesycona polską logiką języka. Ale dopiero czas pokaże kto miał rację.

    • Rafał said

     A ja właśnie jestem po konsultacji z rodowitą Irlandką, dodatkowo jest to osoba z wyższym wykształceniem która przyznała mi racją odnośnie mojej interpretacji. Czy ona też jest mocno przesycona polską logika języka? Nie chcę się kłócić z tobą bracie ani tym bardziej z twoim anglistą, czas pokarze jak napisałeś.
     Z Bogiem!

    • bit said

     No to masz odpowiedź od Matki Zbawienia z przed chwili: God will never desert His Remnant and it will be through your prayer groups and all other prayers groups, which are derived from my communications to the world, through other missions, that souls can and will be saved.
     PS. Tu jest ważna informacja dla Admina aby utrzymywał tą stronę ze wzgl. na Medjugorie „through other missions”

    • szach said

     Rafał- pokaże -od pokazać ,lub pokarze – od karać.

    • Rafał said

     Oczywiście że ”pokaże” 😉 przepraszam za błędy, pisałem szybko z telefonu, słownik sam wstawił,pasujące mu słowo i nie zdążyłem poprawić.
     ps. tak czy siak dziękuję Pani Szach za lekcję ortografii i obiecuję poprawę 🙂

   • Gosia 3 said

    Do Rafała! chciałabym byś Ty miał rację i żeby nadal mówił do nas Jezus , Bóg Wszechmogący i Matka Zbawienia ale na paruzji jest tłumaczenie :” i Resztę” a nie „oraz”. Dlatego obawiam się, że Jezus nas na jakiś czas opuści, wydaje mi się że nas na to przygotowywał i mówił że w pewnym okresie poczujemy się osamotnieni. Dlatego mnie także zrobiło się bardzo smutno bo od 2010 roku był to wspaniały okres w moim życiu duchowym. Poczekajmy czas nam to wszystko wyjaśni. Z Panem Bogiem i Maryją.

    • Gosia 3 said

     Nie przesadzajmy z tą nauką ortografii, ważne co jest w sercu człowieka a nie że jakiś tam błąd. Bywały drastyczne błędy ortograficzne u niektórych i nikt nie pouczał. Czas na naprawę serc a nie naukę ortografii.

    • Rafał said

     Gosiu, na Paruzji zdanie brzmi :
     ”Od teraz będę rozmawiał z wami tylko od czasu do czasu i poprzez Resztę.”
     Myślę że to nic nie zmienia, ”i” jak i ”oraz” oznaczają w tym zdaniu to samo.Zabierz literkę ”i” a zdanie będzie oznaczało, że Pan Jezus będzie rozmawiał z nami ”tylko” poprzez Resztę.Ja nie jestem co do tego przekonany, i właśnie to ”and” w zdaniu jest bardzo ważne. Uważam że Orędzia będą dalej przekazywane MBM, tylko od czasu do czasu, nie tak często jak dotychczas, oraz dodatkowo Pan Jezus może się komunikować z Nami poprzez wybrane dusze ze swojej już skompletowanej Armii Reszty. Ja tak to rozumiem lecz mogę się mylić.
     Z Panem Bogiem!

  • Dana said

   W Polsce było spotkanie 14 i 15 lutego z Josephem Gabrielem,czy on mówił o zakończeniu tych orędzi .

  • Wiesia said

   Dziękuję za Twoją wypowiedz…,jest jak dla mnie czytelna.Fajnie,że się dzielisz i fajnie,że odwiedzasz…mimo wszystko.
   Nastał czas,kiedy musimy być w każdym,dosłownie…w każdym działaniu bardzo roztropni i świadomi,bo z tego będziemy również rozliczani,to jest Dzieło Boga..a nie nasze.Każdy z nas ma możliwość być poinformowany,ale nie każdemu to jest ujawnione.Pozdrawiam i pamiętam 🙂

   • bit said

    Jestem tylko głosem, który już niedługo ucichnie zupełnie, dziękuję za modlitwę wierna córo Kościoła 🙂

 11. messenger said

  http://swiatlopana.com/8074/wywiad-z-aktorem-grajacym-role-jezusa-w-filmie-pasja/ piękny wywiad

 12. bit said

  Teraz jest czas, aby przywódcy Reszty rozdzielili się, aby każda z grup miała swobodny dostęp do swojego przywódcy, aby nie rozpraszał on się już na pozostałych przywódcach, bo każdy z nich otrzyma wystarczającą ilość obiecanych Łask do przywództwa. Tak jak rozdzielili się św. Paweł i św. Barnaba.

 13. KIELICH said

  (Dz. 1183)
  „O Jezu, pragnę żyć chwilą obecną, żyć – jakoby ten dzień był dla mnie ostatni w życiu: starannie wykorzystać każdą chwilę na większą chwałę Bożą,
  wyciągać dla siebie każdą okoliczność tak, aby dusza odnosiła pożytek. Na wszystko patrzeć z tego punktu widzenia, że bez woli Bożej nic się nie dzieje.
  Boże niezgłębionego Miłosierdzia, ogarnij świat cały i wylej się na nas przez litościwe Serce Jezusa.”
  Amen
  Boże, miej w opiece Admina i wszystkich goszczących na tym wartościowym blogu.

 14. KRYSTYNA said

  Papież o tradycjonalistycznych kapłanach: Część ma problemy psychologiczne i moralne

  Ojciec Święty Franciszek na spotkaniu z kapłanami Rzymu mówił o Mszy trydenckiej. Stwierdził, że część młodych księży, którzy angażują się w Tridentinę, ma problemy psychologiczne i moralne. …..

  za:http://www.fronda.pl/a/papiez-o-tradycjonalistycznych-kaplanach-czesc-ma-problemy-psychologiczne-i-moralne,47876.html

  CHRISTUS VINCIT, CHRISTUS REGNAT, CHRISTUS IMPERAT !!!
  __________________________________________________________

  • OSTOJA said

   Diabeł nienawidzi mszy trydenckiej.

   Chciałem odprawić Mszę trydencką bardzo poprawnie, miałem świadomość, że to jest coś wielkiego, przeczuwałem również, że rozpoczną się cierpienia i dokuczanie, nie myliłem się ….

   http://www.fronda.pl/a/diabel-nienawidzi-mszy-trydenckiej,47827.html

   Egzorcysta:

   Mów dalej w Imieniu … ! Co musisz powiedzieć !

   Judasz Iskariot:

   Arcybiskup Lefebvre będzie musiał wiele cierpieć, ale on jest dobry.

   Papież Jan Paweł II w 1984 roku wydał dekret, na mocy którego można odprawiać
   Mszę Świętą Trydencką. Uzależnił to jednak od decyzji biskupów ordynariuszy.
   Z pewnością było to otwarcie furtki i danie możliwości delikatnego powrotu
   do starej Mszy Świętej z możliwością naprawienia (bez ewentualnych wstrząsów)
   wcześniej popełnionych błędów.

   Egzorcysta:

   Czy liturgia według której on celebruje jest dobra ? W Imię Jezusa, mów prawdę !

   Judasz Iskariot:

   Liturgia według której on sprawuje Obrzędy jest jedynie prawdziwa, dobra !

   Egzorcysta:

   Czy jest to prawda — powiedz to w Imię Jezusa ?

   Judasz Iskariot:

   Jest to pełna prawda !

   Egzorcysta:

   W Imię Trójcy Przenajświętszej … czy nie okłamałeś ?

   Judasz Iskariot:

   Nie ! To jest pełna prawda.

   Egzorcysta:

   W Imię Trójcy Przenajświętszej … czy na pewno nie okłamałeś ?

   Judasz Iskariot:

   Nie ! To jest pełna prawda.

   Egzorcysta:

   Skąd ona pochodzi, kto tak rozkazuje — mów w Imię …

   Judasz Iskariot:

   Ona (wskazuje w górę) mówi to ! Oni, Ci z Góry — mówią to !
   Prawda przychodzi z Góry ! Ci tam u Góry (w Niebie) są niechętni nowej liturgii !
   W żadnym wypadku stary Mszał nie powinien być zmieniany…
   Ja mówię to jednak bardzo niechętnie ! (rzęzi i krzyczy)
   W dzisiejszym czasie, nie można wierzyć wszystkim biskupom !

   http://www.prawdajedyna.xon.pl/egzorcyzm_1975_08_17.html

  • Zorrro said

   To jest już kolejny ból jaki zadaje biskup Rzymu swoim owieczkom… Czas dojrzał!
   Boże spraw by zwodziciele nawrocili się!

  • Wiesia said

   Catalina Rivas stygmatyczka i wizjonerka, w 1997 roku otrzymała orędzie, które miała rozpowszechnić na cały świat. Przeżyła Mszę Świętą inaczej niż inni ludzie – widziała rzeczy niezwykłe, a Matka Boża i Jezus szeptali jej do ucha wiele ważnych zdań!

   http://www.jankowice.rybnik.pl/czytelnia/catalina-rivas.html

   Na ten temat jest również wypowiedz Św.Ojca Pio i też można znalezć w internecie materiały.
   Powinniśmy się uzbroić w cierpliwość i pogodzić z tym,że będzie tak już,aż do końca.Nie należy jednak nam załamywać rąk,ale modlić się,aby przyprowadzać dusze,tak jak nas nauczono.
   Boże spraw!…,aby Ci,co idą za tymi zwodzicielami zostali nawróceni.Amen.

 15. KRYSTYNA said

  Ks. Paweł Korupka

  Cykl PCh24.pl: Dlaczego Trydent?

  Skarbiec Tradycji przyciąga do Chrystusa
  ———————————————————

  „Taka forma celebracji niesamowicie ubogaca życie wewnętrzne wiernych uczestniczących w takich Mszach św. Jest to dla mnie forma Nowej Ewangelizacji, która w niezwykły sposób przyciąga ludzi młodszych i starszych do liturgii i Kościoła. Korzystam zatem ze skarbca Tradycji Kościoła Rzymskokatolickiego, aby przyciągać do Chrystusa” – mówi w rozmowie z PCh24.pl ks. Paweł Korupka, opiekun Duszpasterstwa Tradycji Liturgicznej „Usus……..

  za:http://www.pch24.pl/skarbiec-tradycji-przyciaga-do-chrystusa,10732,i.html

  CHRISTUS VINCIT, CHRISTUS REGNAT, CHRISTUS IMPERAT !!!
  __________________________________________________________

 16. KRYSTYNA said

  POLECAM !!!

  Petycja do UNICEF-u: NIE DLA HOMOADOPCJI!

  http://citizengo.org/pl/16503-petycja-do-unicef-u-nie-dla-homoadopcji?sid=OTMwNTI0NjgyODkwMjU%3D

  CHRISTUS VINCIT, CHRISTUS REGNAT, CHRISTUS IMPERAT !!!
  __________________________________________________________

 17. szafirek said

  Modlitwa Krucjaty otrzymana wraz z orędziem z 16.02.2012, 20:00

  Modlitwa podyktowana przez Jezusa, aby zapewnić ochronę osobom mieszkającym w Europie.

  Moi wyznawcy obejmują wiele krajów. Teraz trzeba połączyć siły w modlitwie, aby powstrzymać przywódców europejskich, z których niektórzy faktycznie doprowadzają niewinnych ludzi do straszliwych doświadczeń, z powodu swoich złych metod.

  Zachęcam was do odmawiania tej Krucjaty Modlitwy (31), aby ich powstrzymać.

  O mój Jezu,
  niech moja modlitwa przywoła Twojego Ducha Świętego
  do zstąpienia na tych przywódców, którzy kierują się pożądaniem, zachłannością, chciwością i pychą,
  aby zaprzestali prześladowania Twoich niewinnych dzieci.
  Proszę Cię o powstrzymanie ubóstwa, głodu i wojen, które niszczą Twoje dzieci
  i modlę się, żeby przywódcy europejscy otworzyli swoje serca na prawdę Twojej miłości.
  Amen.

  Wasz Kochany Jezus

 18. Wiesia said

  Krucjata Modlitwy o nawrócenia (58)

  O drogi Jezu, proszę Cię,
  obejmij wszystkie dzieci Boże
  Twoimi ramionami,
  osłoń je Twoją Najdroższą Krwią.
  Osłoń każdą duszę
  jedną kroplą Twojej Krwi
  i uchroń ją od zła.
  Otwórz wszystkie serca,
  zwłaszcza serca zatwardziałych dusz i tych,
  którzy Cię wprawdzie znają,
  ale są splamieni Grzechem Pychy –
  niech padną na kolana i Cię proszą,
  żeby światło Twojej miłości
  zalało ich dusze.
  Otwórz ich oczy na Prawdę,
  aby brzask Twego Bożego Miłosierdzia
  rozlał się na nich
  i rozświetlił ich Jego promieniami.
  Nawróć wszystkie dusze poprzez łaski,
  o które Cię teraz proszę.
  Drogi Jezu *** (tu proszę podać swoją intencję),***
  błagam Cię o Miłosierdzie
  i ofiaruję Ci ten dar postu:
  jeden dzień tygodniowo
  przez cały czerwiec
  na przebłaganie za wszystkie grzechy.
  Amen

  Tą modlitwą możemy wyprosić Łaskę nawrócenia np.dla polityków naszych…… i nie tylko polityków.

 19. Andzia said


  …a pózniej Vicka mówi ze tak zrobiła ponieważ bała się że Matka Boże upuści Dzieciątko Jezus na podłogę…

  Całość tutaj:
  http://rzymski-katolik.blogspot.se/2015/02/michael-voris-rozmawia-z-autorem.html?m=1

  • Wiesia said

   Możesz powiedzieć @Andzia o co Tobie chodzi?
   Masz wolną wolę,masz dzięki temu prawo wybierać…,czy wierzysz,czy też nie.Skoro masz jakieś wątpliwości,to zapytaj wprost Vickę,jak to było.Jeżeli coś mnie trapi,to pytam..,ale pytam tę osobę,która jest tematem,a tu tematem jest Vicka.
   Czy dobrze Cię zrozumiałam,masz wątpliwości??

  • ZKR said

   Film – proszę zerknąć na fragment od 9min 30sek:

  • Wiesia said

   Powiem szczerze,że nie interesuje mnie,czy Watykan je uzna.Bardziej mnie interesuje,że blogi które przedstawiają się TRADYCJI RZYMSKO-KATOLICKIEJ,czy też FORUM RZYMSKO-KATOLICKIE widzą „dalekowzrocznie” bardziej przeciw….,aniżeli za,ale maja prawo
   Miałam okazję czytać to Forum,które jest na dole tego artykułu-wywiadu podane i od dawna wypowiedzi „dyżurujących”są negatywne zarówno co do Medjugorja,jak i do Księgi Prawdy….,za to mocno głaskające kogoś,kto uwłacza TRADYCJI.Widać nie przeszkadza ani herezja,ani błędy nie przeszkadzają.A Pan Jezus powiedział,że nie wystarczy znać Pismo Święte,ale nim należy jeszcze żyć.Samą teorią prawdziwej wiedzy nikt nie posiądzie.Dlatego krzyczący tam: czytaj Pismo Święte,to ci wystarczy!…,z tego co zobaczyłam u strofujących nie chcę jednak naśladować…,też taka byłam jeszcze nie tak dawno.A w sumie ten pan broni swojej publikacji.

   Sąd Jezusa o współczesnych8

   16 Lecz z kim mam porównać to pokolenie? Podobne jest do przebywających na rynku dzieci, które przymawiają swym rówieśnikom: 17 „Przygrywaliśmy wam, a nie tańczyliście; biadaliśmy, a wyście nie zawodzili”. 18 Przyszedł bowiem Jan: nie jadł ani nie pił, a oni mówią: „Zły duch go opętał”. 19 Przyszedł Syn Człowieczy: je i pije. a oni mówią: „Oto żarłok i pijak, przyjaciel celników i grzeszników”. A jednak mądrość usprawiedliwiona jest przez swe czyny9».

   Biada nie pokutującym miastom10

   20 Wtedy począł czynić wyrzuty miastom, w których najwięcej Jego cudów się dokonało, że się nie nawróciły. 21 «Biada tobie, Korozain! Biada tobie, Betsaido! Bo gdyby w Tyrze i Sydonie działy się cuda, które u was się dokonały, już dawno w worze i w popiele by się nawróciły. 22 Toteż powiadam wam: Tyrowi i Sydonowi lżej będzie w dzień sądu niż wam. 23 A ty, Kafarnaum, czy aż do nieba masz być wyniesione? Aż do Otchłani zejdziesz. Bo gdyby w Sodomie działy się cuda, które się w tobie dokonały, zostałaby aż do dnia dzisiejszego. 24 Toteż powiadam wam: Ziemi sodomskiej lżej będzie w dzień sądu niż tobie».

   Objawienie Ojca i Syna11

   25 W owym czasie Jezus przemówił tymi słowami: «Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom12. 26 Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie. 27 Wszystko przekazał Mi Ojciec mój. Nikt też nie zna Syna, tylko Ojciec, ani Ojca nikt nie zna, tylko Syn, i ten, komu Syn zechce objawić.

   Wezwanie do utrudzonych
   ************************************
   28 Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię. 29 Weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode Mnie,

   bo jestem cichy i pokorny sercem,
   a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. 30 Albowiem jarzmo moje jest słodkie, a moje brzemię lekkie».
   ——
   A na koniec dam te SŁOWA:
   «Coście wyszli oglądać na pustyni? Trzcinę kołyszącą się na wietrze? 8 Ale coście wyszli zobaczyć?

   jak dla mnie są MOCNE
   http://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=254&werset=23#W23

  • Dana said

   VICKA TAK ZROBIŁA BO BYŁA DZIECKIEM.

 20. Margaretka said

  W styczniu miałam sen, że śnieg padał w moim domu i nagle w ziemię uderzyły pioruny z każdej strony. Wiedziałam że to Boża interwencja. Wszystko się wydarzyło w święta wielkanocne. Nie bałam się. Ostatnio mi i mojej siostrze sni się zmarła mama, ostatnio też babcia, koleżanka z pracy też miała taki sen i jak widzę tu na blogu też ktoś o tym pisał. Z jednej strony myślę, że to zbieg okoliczności, z drugiej przychodzi mi na myśl, że może te święta będą spektakularne? Do tego dołączyło zawieszenie orędzi, kto wie, może teraz czas przyspieszy? Z jednej strony spokój, z drugiej coś nieuchwytnego się wyczuwa, a może sama się nakręcam? Nie wiem, w każdym razie moja mama przyśniła się najpierw mojej siostrze, która zadzwoniła do mnie, że mama ją przed czymś przestrzega, ja ją przekonywałam że napewno nie i wtedy mi się przyśniła, w ciągu dnia położyłam się i sen był niewiarygodnie realny, obudziłam się z silnym przekonaniem, że jednak przychodzi z ostrzeżeniem chociaż nic do mnie nie mówiła. Od kilku miesięcy śni mi się moje rodzinne miasto(wyjechałam 15 lat temu) myślę sobie, że może wrócę do domu? Mam na myśli dom Boga Ojca, a może poprostu tego pragnę i dlatego tak mi się śni?

 21. Nina said

  Ja kiedys mialam sen z moim zmarylm bratem, a bylo tak, ze wszedzie spadaja z nieba ogniste kule i ludzie cha uciekac ale nie ma dokad, wszystko sie pali a na niebie pojawia sie swietlisty krzyz, i wtedy zobaczylam mojego brata a on do mie mowi, ze przed nim tajemnice tego swiata juz zostaly odkryte ale my tez sie niedlugo dowiemy. W snach zawsze mi mowi, ze Bog jest dobry i ze trzeba sie modlic.Takze ja tez czuje, ze juz niedlugo wszystko sie wydarzy, a kule ogniste juz spadaja na swiecie.

  • Vesper said

   Ja ok. dwóch lat temu miałam sen, że późnym wieczorem w zimie na niebie pojawił się świetlisty krzyż!!! Tworzyły go jasne punkty podobne do gwiazd, były duże i świetliste z poświatą czerwono złotą. Krzyż był wyraźny, nie było wątpliwości, że „obiekt” na niebie mógłby być czymś innym. Ludzie widząc krzyż zaczęli padać na kolana. Po kilku minutach krzyż zaczął znikać, na jego miejscu pojawił się billboard, a ludziom zaczęło się wydawać, że to była iluzja. To utwierdziło mnie w przekonaniu, że ludzie w większości nie uwierzą w przekaz Ostrzeżenia…

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d blogerów lubi to: