Dziecko Królowej Pokoju

Pokój musi zapanować pomiędzy człowiekiem i Bogiem, a także między ludźmi

 • Królowa Pokoju

  Królowa Pokoju
 • Uwaga

  Strona używa plików cookies które zapisują się w pamięci komputera. Zapisywanie plików cookies można zablokować w ustawieniach przeglądarki. Dowiedz się o tych plikach http://wszystkoociasteczkach.pl
 • Logowanie

 • Odwiedzają nas

  Map

 • Maryjo weź mnie za rękę

 • Jezu Maryjo Kocham Was

Fatima ujawnia swe tajemnice

Posted by Dzieckonmp w dniu 4 marca 2015

Matka Boża w czasie swoich objawień przekazała Pastuszkom w Fatimie swoje orędzie. Treść jego została już dawno ujawniona, ale nie do końca… Fatima pomału odsłania swe tajemnice, a my przekazujemy je za pośrednictwem filmu.

Reklamy

Komentarzy 37 to “Fatima ujawnia swe tajemnice”

 1. Mariusz said

 2. Przemysław said

  „Boskie objawienie piekła – czas dobiega końca” – Kathryn Mary Baxter

  Książka ta dedykowana jest dla chwały

  Boga Ojca,
  Boga Syna, oraz
  Boga Ducha Świętego

  23. Powrót Chrystusa

  Widziałam powrót Pana. Usłyszałam Jego głos jak głos trąby oraz głos archanioła. Cała ziemia zatrzęsła się, a z grobów powstali zmarli w Panu, na spotkanie z Nim w powietrzu. Wydawało mi się, że przez długie godziny słyszałam dźwięki rogów, kiedy ziemia i morze wydawały swoich zmarłych. Pan Jezus Chrystus stał na obłoku, odziany w ogień i obserwował tę pełną chwały scenę. Ponownie usłyszałam głos trąb, i wówczas ci, którzy żyli, wstąpili w górę. Widziałam odkupionych jako miliony świecących punktów skupiających się w wyznaczonym miejscu w niebie. Tam aniołowie dali im najbielsze szaty i zapanowała ogromna radość. Aniołowie utrzymywali porządek i zajmowali się każdym z osobna. Odkupieni przechodząc przez powietrze zostali przemienieni i otrzymali nowe ciała. Niebiosa wypełniły się wielką radością i szczęściem, a aniołowie śpiewali: „Chwała królowi królów!”
  Wysoko w niebiosach ujrzałam wielkie, duchowe ciało – to było ciało Chrystusa, które leżało na łóżku, a krew spływała z niego na ziemię. Poznałam, że było to zabite ciało naszego Pana. I nagle zaczęło ono powiększać się i powiększać, aż wypełniło sobą całe niebo. Wchodziły do niego miliony odkupionych. Obserwowałam w zadziwieniu, jak miliony wspinały się schodami do ciała i wypełniały je, zaczynając od stóp, poprzez nogi, ręce, żołądek, serce, aż do głowy. A kiedy zostało wypełnione, zobaczyłam, że było ono pełne mężczyzn i kobiet ze wszystkich narodów i języków ziemi, którzy potężnym głosem wielbili Pana. Miliony siedziały przed tronem. Widziałam aniołów, jak przynieśli księgi, z których odczytano wyroki. Było to miejsce miłosierdzia, wielu więc otrzymało tu swoją nagrodę.
  Kiedy przyglądałam się temu, ciemność przykryła całą ziemię i wypełniły ją demoniczne moce. Wszystkie złe duchy, bez wyjątku, zostały uwolnione ze swych więzień i rzucone na ziemię. Usłyszałam głos Pana: „Biada mieszkańcom ziemi, gdyż nadszedł szatan, aby zamieszkać pośród was”. Widziałam wściekłą bestię, która wypuściła swój jad na całą ziemię. Piekło zatrzęsło się z wściekłości, a 7 otchłani wyszły niezliczone hordy złych stworzeń aż cała ziemia pociemniała od ich ilości. Mężczyźni i kobiety płacząc uciekali w góry i do jaskiń. Na całym świecie toczyły się wojny, panował głód i śmierć. Na koniec ujrzałam ogniste konie i rydwany na niebiosach. Ziemia zatrzęsła się i słońce stało się czerwone jak krew kiedy anioł powiedział: „Słuchaj ziemio, nadchodzi król!”
  I wtedy pojawił się na niebie Król królów, a z Nim święci ze wszystkich wieków, odziani w nieskazitelną biel. Przypomniałam sobie, że każde oko zobaczy Go i każde kolano zegnie się przed Nim. Wtedy aniołowie za¬puścili swoje sierpy i zaczęli ścinać dojrzałe ziarno – co oznacza koniec świata.
  Jezus powiedział: „Pokutujcie i bądźcie zbawieni, gdyż przybliżyło się królestwo Boga. Moja wola i Moje Słowo wypełnia się. Prostujcie ścieżki Pana”.
  Pomyślałam wtedy, że musimy kochać się nawzajem. Musimy mocno stanąć w prawdzie i napominać nasze dzieci w świetle rychłego przyjścia Chrystusa, gdyż Król prawdziwie nadchodzi!”

  24. Końcowe napomnienie

  Jezus powiedział: „Powiedzcie tym, którzy są na świecie, aby nie byli pyszni oraz, aby nie ufali wątpli¬wemu swojemu bogactwu, lecz ufali żywemu Bogu, który obdarza obficie wszystkim ku własnej radości. Chodź¬cie w Duchu, a nie będziecie oddawali się pożądliwości ciała. Nie dajcie się zwieźć: Bóg nie da się z siebie naśmiewać. Co człowiek sieje, to będzie żąć. Siejąc z ciała, zbierzecie skażenie. Siejąc z Ducha, zbierzecie żywot wieczny. Uczynkami ciała są: wszeteczeństwo, nieczystość, rozpusta, bałwochwalstwo, czary, wrogość, spory, zazdrość, gniew, knowanie, waśnie, odszczepieństwo, zabójstwo, pijaństwo, obżarstwo i tym podobne. Ci, którzy te rzeczy czynią,, nie odziedziczą Królestwa Bożego. Owocem zaś Ducha są: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność i wstrzemięźliwość. Ci, którzy należą do Chrystusa, ukrzyżowali swoje ciała wraz z namiętnościami i żądzami swymi.
  Kiedy Słowo Boże wypełni się, wtedy nadejdzie koniec. Nikt nie zna dnia ani godziny, kiedy powróci Syn Boży, nawet On sam. Słowo szybko się wypełnia. Przyjdźcie jak małe dzieci i oczyśćcie się z uczynków ciała. Powiedzcie do Mnie: „Jezu, wejdź do mojego serca i przebacz mi moje grzechy. Wiem, że jestem grzesznikiem i pokutuję z moich nieprawości. Obmyj mnie swoją krwią i uczyń czystym. Zgrzeszyłem przeciwko niebu i przeciwko Tobie i nie jestem godzien nazywać się synem. Przyjmuję Cię przez wiarę jako mego Zbawiciela”.
  Dam wam pastorów według Mego serca i będę waszym pasterzem. Czytajcie Słowo i nie opuszczajcie waszych wspólnych zgromadzeń. Oddajcie Mi całe wasze życie, a zachowam was. Nigdy was nie opuszczę, ani nie zawiodę”.
  Ludzie, poprzez jednego Ducha mamy dostęp do Boga. Modlę się, aby każdy z was przyszedł i oddał swoje serce Jezusowi.

  25. Wizja nieba

  Niektóre z tych wizji były mi dane, zanim jeszcze Jezus zabrał mnie do piekła. Niektóre zaś otrzymałam pod koniec mojej drogi przez to straszliwe miejsce.
  Podobieństwo Boże
  Wizję tę otrzymałam rozmyślając, modląc się głęboko i wielbiąc Boga. Miejsce, w którym się modliłam, wypełniła Chwała Pana. Wielkie fale ognia, jaskrawe światła i pełna majestatu moc stanęły przed moimi oczyma. Pośrodku ognia i świateł znajdował się Boży tron, a na tronie siedziało podobieństwo Boże. Radość, pokój i mi¬łość wypływały od Boga Wszechmogącego. Powietrze wokół tronu wypełnione było małymi cherubinkami, śpiewającymi i całującymi Pana po twarzy, rękach i nogach. Śpiewali: „Święty, święty, święty jest Pan Bóg Wszech-mogący”. Na głowach cherubinków i na końcach ich skrzydeł spoczywały języki ognia. Ruch ich skrzydeł zdawał się być zsynchronizowany z poruszaniem się mocy i chwały Pańskiej. Cherub podleciał do mnie i dotknął moich oczu.

  26. Proroctwo od Jezusa

  Kiedy po raz pierwszy ukazał mi się Jezus, powiedział: „Kathryn, zostałaś wybrana przez Ojca, aby towarzyszyć ci w drodze przez otchłań piekła. Pokażę ci wiele rzeczy na temat piekła i chcę, aby świat poznał je. Po¬wiem ci, co masz napisać, aby książka ta stała się prawdziwym zapisem nieznanych dotąd rzeczy, które jednak istnieją naprawdę. Mój Duch objawi ci tajemnice wieczności, sądu, miłości, śmierci i życia pozagrobowego”.
  Tak brzmi poselstwo Pana do straconego świata:
  „Nie chcę, abyś poszedł do piekła. Stworzyłem cię dla Mej radości oraz aby mieć z tobą wieczną społeczność. Jesteś Moim stworzeniem i kocham cię. Przyjdź do Mnie, kiedy jestem obok ciebie, a wysłucham i od¬powiem ci. Chcę ci przebaczyć i błogosławić cię”.
  Do tych, którzy narodzili się na nowo:
  „Nie opuszczajcie waszych wspólnych zgromadzeń. Schodźcie się razem, aby modlić się i studiować Moje Słowo. Wielbijcie Mnie w duchu uświęcenia”.
  Słowo Pana do kościołów i narodów:
  Moi aniołowie ciągle walczą za dziedziców zbawienia oraz za tych, którzy mają się nimi stać. Ja się nie zmieniam. Jestem ten sam wczoraj, dzisiaj i na wieki. Szukajcie Mnie, a wyleję na was Swojego Ducha. Wasi synowie i córki będą prorokować. Będę czynił pośród was wielkie rzeczy”.
  Jeśli jesteś jeszcze nie zbawiony, proszę, poświęć ten czas i zegnij kolana przed Panam; proś Go, aby wybaczył ci twoje grzechy i uczynił cię Swoim dzieckiem. Jeżeli nawet będzie cię to kosztować, powinieneś dokonać teraz wyboru i uczynić niebo twym wiecznym domem. Piekło jest straszne i jest prawdziwe.

  • Przemysław said

  • Dana said

   Proszę przeczytać dwa komentarze osób które czytały tę powieść napisane w linku.

   http://lubimyczytac.pl/ksiazka/243663/boskie-objawienie-piekla—czas-dobiega-konca

   • Przemysław said

    „Bóg zszedł z nieba po to, by nas odkupić, by nas z sobą połączyć i sprawić, by nasza wola stała się Jego wolą. On zna naturę ludzką, zdaje sobie z niej dobrze sprawę, więc ofiaruje nam wszelką pomoc w dążeniu do tego celu.”

    święta Teresa Benedykta od Krzyża

    Rozpoznanie woli Bożej i wypełnienie jej nie oznacza posiadania wiedzy wlanej, jakiejś gotowej mądrości, która nagle pojawi się, gdy trzeba będzie rozeznać daną sprawę. Bywa oczywiście tak, że Duch Święty udziela szczególnego światła w obliczu zaistniałej sytuacji, dając pewność, jak należy postąpić. Spotykamy takie historie w życiu świętych. Ale jednocześnie, obok tych doświadczeń wielkiego światła, poznajemy ich jako ludzi, którym nie oszczędzono trudu poszukiwania. Jezus nie wymaga, byśmy posiadali Jego wiedzę, a przez to zawsze wiedzieli, jak postąpić, co wybrać. On wymaga, byśmy poszukiwali, daje po temu konkretne narzędzia i towarzyszy nam. Tchnie jakimś powiewem pychy postawa ludzkiego serca, które chciałoby zawsze wiedzieć, co zadecydować. Ale czy wtedy Jezus byłby mu do czegokolwiek potrzebny?

    o. Jerzy Zieliński OCD

  • Przemysław said

   Wiemy, że Bóg z tymi, którzy Go miłują, współdziała we wszystkim dla ich dobra, z tymi, którzy są powołani według Jego zamiaru. Albowiem tych, których od wieków poznał, tych też przeznaczył na to, by się stali na wzór obrazu Jego Syna, aby On był pierworodnym między wielu braćmi. Tych zaś, których przeznaczył, tych też powołał, a których powołał, tych też usprawiedliwił, a których usprawiedliwił, tych też obdarzył chwałą.
   Rz 8, 28-30

 3. Dzieckonmp said

  W kontekście treści jakie sa w filmie.

  Kard. Sarah: Będziemy bronili tradycyjnej rodziny
  Podczas październikowego Synodu Biskupów poświęconego rodzinie Afrykanie odegrają ważną rolę – zapowiada pochodzący z Gwinei kard. Robert Sarah.

  Uważają oni bowiem za głębokie nieporozumienie stanowisko niektórych środowisk zachodnich w kwestii osób rozwiedzionych i homoseksualizmu – dodaje.

  Prefekt Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów w udzielonym agencji AFP wywiadzie podkreślił, że Afryka zaproponuje Zachodowi szczególną troskę o takie wartości, jak rodzina czy szacunek dla życia. – Ostatni papieże mieli ogromne zaufanie do Kościoła w Afryce. I to jest dla nas wezwaniem, byśmy odegrali w tej sprawie swoją rolę – uważa szef watykańskiej dykasterii.

  – Bóg wyraził się o homoseksualizmie bardzo jasno. (…) Jeśli jakiś duchowny stawia się w opozycji do objawienia, to jest jego sprawa. Ale my będziemy nieustannie mówili tak, jak Bóg rozumie homoseksualizm. To nie znaczy, że nie powinniśmy duszpastersko towarzyszyć tym ludziom – powiedział kard. Sarah. Dodał także, że to samo dotyczy osób rozwiedzionych, które zawarły ponowne związki cywilne.

  Purpurat przypomina tu stanowisko Katechizmu Kościoła Katolickiego i bardzo jasne w tej kwestii oświadczenia Jana Pawła II. – Nie jest możliwe, by dopuścić do Komunii rozwiedzionych, którzy zawarli nowe związki. Nie wyklucza to oczywiście, że ksiądz ma tym ludziom towarzyszyć, zachęcając ich do udziału we Mszy i do wychowywania swych dzieci po chrześcijańsku – podkreślił afrykański kardynał.

  – Zachód nie może nie słuchać tego, co mówi Duch Święty do Kościołów, nawet jeśli są one afrykańskie – podkreślił prefekt liturgicznej dykasterii. Wskazał, że nie wyobraża sobie duszpasterzy katolickich poddających pod głosowanie doktrynę, prawo Boże i nauczanie Kościoła na temat homoseksualizmu, rozwodów czy ewentualnych ponownych małżeństw.

  – Oświadczam uroczyście, że Kościół w Afryce będzie zdecydowanie sprzeciwiać się rebelii wobec nauczania Jezusa i Magisterium Kościoła! Jak bowiem Synod mógłby odejść od ciągłości nauczania Pawła VI, Jana Pawła II i Benedykta XVI? Ja pokładam nadzieję w wierności Franciszka – powiedział kard. Sarah.

  http://www.idziemy.com.pl/kosciol/kard-sarah-afrykanie-beda-bronili-tradycyjnej-rodziny/

 4. szafirek said

  Powiewie ze Wchodu czy doszedł do Ciebie mail odnośnie Medalika Zbawienia?Pytam by sie upewnić,bo miałam troche problemów wczoraj z wysłaniem wiadomości.
  Pozdrawiam.

  • Powiew ze wschodu said

   Miałaś problemy z wysłaniem maila..aha..to wszystko po staremu w tej materii.
   Otrzymałem trzy emaile,w tym od Kasi i Halina.
   Jeżeli, ktoś by nie otrzymał zwrotki ode mnie to proszę pisać.

   • szafirek said

    Powiewie doszła wiadomość ,odpisałam,jakby nie dotarła to też daj znać w razie czego.
    Oj tak,było małe utrudnienie,ale sytuacja została opanowana 🙂
    Jeszcze raz bardzo dziękuję,Bóg zapłać.
    Pozdrawiam serdecznie.
    Niech Pan Bóg Ci błogosławi,a Matka Boża wyprasza wszelkie potrzebne łaski u Swego Syna Jezusa Chrystusa.

    Ave Maryja!

    • Gosia 3 said

     Powiewie! z całego serca Ci dziękuję za Medalik Zbawienia, Będę go miała od Szafirka. Niech Ci Pan Bóg błogosławi . Odpłacę Ci modlitwą Różańcową wg Twego życzenia. Napisz czy trzeba je samemu poświęcić czy już poświęcone. Niech Maryja nasza Matka Zbawienia otoczy Cię Niebieskim PŁaszczem. Bóg zapłać!!!!!!

    • Powiew ze wschodu said

     Medaliki zostały poświęcone.

    • Gosia 3 said

     Bardzo się cieszę. 🙂

 5. bozena said

  Nie na temat, ale warto wiedziec.
  W których krajach dług przekracza 300% PKB?
  W ostatnich latach zadłużenie wielu krajów włączyło alarm ewentualnego nowego światowego kryzysu gospodarczego, ale zaskakującym jest to, że Grecja nie jest najbardziej zadłużonym narodem, ale ekonomią do której najwięcej na świecie się nawiązuje.
  Według raportu McKinsey & Company, który analizował ewolucję publicznego, prywatnego i rodzinnego zadłużenia w 47 krajach wynika, że w ciągu ostatnich siedmiu lat zadłużenie w świecie wzrosło o ponad 57 mld dolarów.
  To rosnące zadłużenie stało się elementem strukturalnym w gospodarce światowej, ale zadłużenie nie wpływa w równym stopniu na wszystkie kraje, pokazuje raport.
  Najbardziej zadłużonym krajem jest Japonia, o wartości równej 400% PKB, a następnie Irlandia, Singapur, Portugalia i tą czołową piątkę zamyka Belgia, która ma dług trzykrotnie większy od swojego PKB. Następnie jest Holandia (325%) , a Grecja (317%) znajduje się na siódmym miejscu, wyprzedzając Hiszpanię (313%).
  Dług Francji (280%), Wielkiej Brytanii (252%) czy USA (233%) nie może być uznany za niski w stosunku do PKB, patrząc na raport; podczas gdy Rosji wynosi tylko 65%.
  http://actualidad.rt.com/actualidad/168049-paises-deuda-supera-producto-interno-bruto

 6. Powiew ze wschodu said

  Abp Paglia: nie wykluczam zmian w kwestii dopuszczania do komunii rozwodników

  Według arcybiskupa Vincenzo Pagli ewentualne dopuszczenie rozwodników żyjących w związkach niesakramentalnych do Komunii świętej w żadnej mierze nie będzie wiązać ze zmianą nauczania Kościoła.
  Ma tu chodzić wyłącznie o „lepsze zrozumienie” Ewangelii, o rozwój, pogłębienie i poszerzenie doktryny. Abp Paglia jest… przewodniczącym Papieskiej Rady ds. Rodziny. Synod już w październiku.
  więcej:
  http://www.pch24.pl/abp-paglia–nie-wykluczam-zmian-w-kwestii-dopuszczania-do-komunii-rozwodnikow,34372,i.html

 7. Powiew ze wschodu said

  Ma tu chodzić wyłącznie o „lepsze zrozumienie” Ewangelii, o rozwój, pogłębienie i poszerzenie doktryny…
  Zniknie Szóste przykazanie Nie będziesz cudzołożył (Wj 20,14; Pwt 5,17)?
  „Dobrze ” że nam w końcu wytłumaczą Ewangelię…

 8. Józef Piotr said

  Fatima Ujawnia Swe Tajemnice !!! Dopiero po nieomal 100 latach !!!
  Do czego to doszło ? I to w ścisłych i wąskich strukturach Świętego Kościoła Rzymsko Katolickiego. To są pasterze ???
  !00 lat za chwilę od tamtych wydarzeń
  KTO Zbrukał Świętość ? Kto to odważył się ocenzurować Przesłania z Nieba przekazane przez Maryję na ten biedny Padół żiemski ?
  To jak to z tą Świętością Kościoła ?
  TEN ( Ci) Kto miał w ręku i znał Przesłania łącznie z jego Zwierzchnikiem lub Zwierzchnikami poszli na śłużbę do Wroga nr: 1 czyli stali się sługami Szatana. I trzeba to uwzględnić !!!
  Dla mnie jest to niewyobrażalne. Ale stało się Więc pora na wyciągnięcie wniosków.

 9. Powiew ze wschodu said

  Spotkanie komisji przygotowawczej do Wszechprawosławnego Soboru
  Od 16 lutego br. w Centrum Patriarchatu Ekumenicznego w Chambesy k. Genewy odbywa się spotkanie Specjalnej Komisji Przygotowawczej do Wielkiego i Wszechprawosławnego Soboru
  więcej:
  http://www.cerkiew.pl/index.php?id=345&tx_ttnews%5Btt_news%5D=21812&cHash=801f057db904783483dfcef3357432d9

  • Powiew ze wschodu said

   Święty starzec Kuksza Odeski (Wieliczko, †1964 r.) powiedział: „Nadchodzą czasy ostateczne. Szybko będzie ekumeniczny Sobór, nazwany „świętym”. Jednak będzie to ten sam Ósmy Sobór, który będzie zgromadzeniem bezbożnych. Na tym Soborze wszystkie religie zjednoczą się w jedno. Potem zostaną zniesione wszelkie posty, stan mniszy zostanie całkowicie zniszczony, a biskupi będą się żenić. Nowy styl kalendarzowy zostanie wprowadzony w całej Powszechnej Cerkwi. Bądźcie czujni. Starajcie się chodzić do cerkwi, póki są one jeszcze nasze. Wkrótce nie wolno będzie tam chodzić, wszystko się zmieni. Tylko wybrani to zobaczą. Ludzie będą zmuszeni, żeby chodzić do cerkwi, ale nam nie wolno będzie tam w żadnym wypadku chodzić.
   Błagam was, trwajcie w Prawosławnej wierze do końca waszych dni i zbawiajcie się” („The Ortodox Word”, 1991 r., N 158.P.138-141).

   • Powiew ze wschodu said

    Uznany za świętego starca obdarzonego darami przewidywania przyszłości i leczenia siłą modlitwy, cieszył się niezwykłą popularnością wśród wiernych.
    Cerkiew przypisuje Kukszy liczne cuda, jakie miały mieć miejsce przy jego grobie na cmentarzu w Odessie; według tradycji w 1994 okazało się, że jego ciało nie uległo rozkładowi.
    http://pl.wikipedia.org/wiki/Kuksza_Odeski

 10. Powiew ze wschodu said

  „Kościół ma się dobrze”

  • Powiew ze wschodu said

   Joga u Dominikanów
   http://www.joga.rzeszow.pl/zajecia.php

   W ramach działającego przy naszym klasztorze projektu: W zdrowym ciele zdrowy duch, zapraszamy do skorzystania z różnych zajęć.

   zajęć tanecznych: kursu tańca klasycznego, kursu tańców etnicznych,
   zajęć sportowych z dwóch różnych tradycji wschodnich
   oraz
   zajęć Nordic Walking.
   http://rzeszow.dominikanie.pl/2014/08/projekt-w-zdrowym-ciele-zdrowy-duch/
   http://breviarium.blogspot.com/

   • przeklejka said

    „Proszę, nie zmarnujcie swojego wiecznego życia przez ślubowanie waszej wierności tym wierzeniom, które honorują praktyki New Age, w tym Reiki, Yoga, medytacje New Age, karty tarota, jasnowidztwo, psycho-interpretację i wielbienie aniołów powiązane z wyniesionymi mistrzami.
    Te praktyki okultyzmu powoli, ale pewnie, akceptowane są nie tylko przez wasze społeczeństwo, ale też przez Katolicki i Chrześcijańskie Kościoły.
    Nie słuchajcie. Odwróćcie się plecami do tego okrutnego oszustwa.
    Ci, którzy poszukują fałszywych bogów i poświęcają swoje życie czcząc fałszywe bóstwa, są dla Mnie zagubieni.”

    http://ostrzezenie.net/wordpress/2012/03/08/pierwsza-pieczecia-jest-apostazja/

   • Dana said

    W Krakowie też się dzieje nieciekawie.Tam są duże wpływy prawosławia .

   • Donald said

    Parę lat temu, gdy Papież Benedykt dawał jasny przekaz o przyjmowaniu Komunii tylko do ust do i na klęcząco, u rzeszowskich dominikanów mocno promowano Komunię na rękę…

 11. Powiew ze wschodu said

  Grzegorz Michał Braun-genealogia
  http://www.sejm-wielki.pl/b/sw.62310

 12. martano said

  Ciag dalszy „efektu Franciszka”

  Pierwsza Komunia. Katolicy razem z… luteranami

  Jak informuje portal katholisches.info, powołując się na „Secretum meum mihi”, ks. Marco Augero Vidal w 2014 roku urządził Pierwszą Komunię dla katolików… razem z luteranami.

  Kilka dni temu niemiecki kard. Reinhard Marx apelował, by spuściznę arcyheretyka Marcina Lutra odczytywać „w pozytywnym świetle”. Nie będziemy twierdzić, że nie ma w jego myśli niczego, co byłoby warte uwagi – to zadanie dla wyłącznie dla uczonych teologów. Trzeba jednak przyznać, że niektórzy duchowni wychodzą luteranom naprzeciw tak silnie, że można się zastanowić, czy prawda ma jeszcze jakieś znaczenie?

  Jak informuje portal katholisches.info, powołując się na „Secretum meum mihi”, ks. Marco Augero Vidal w 2014 roku urządził Pierwszą Komunię dla katolików… razem z luteranami.

  Miało to miejsce w miejscowości Pamplona Alta w Peru. Katolickiemu księdzu towarzyszył luterański kapłan Pedro Bullon. Zdaniem „Secretum meum mihi” jest to najprawdopodobniej pierwszy tego typu przypadek.

  Z kolei według „Światowej Federacji Luterańskiej” wydarzenie to napawa „radością” z powodu „wspólnej Pierwszej Komunii pomiędzy luteranami a katolikami w Peru”.

  Pozostaje zapytać, jak wielkie szkody wywołało to wśród dzieci, które Komunię przyjmowały? Pokazano im przecież, jakoby między katolikami a luteranami nie było większej różnicy. Oto bezprzykładne wprowadzanie zamętu do Kościoła świętego – bratanie się z heretykami, którzy od 500 lat pełni buty dzielą Kościół Jezusa Chrystusa, jest po prostu fatalne.

  pac/katholisches.info

  http://www.fronda.pl/a/pierwsza-komunia-katolicy-razem-z-luteranami,48195.html

 13. martano said

  ciag dalszy efektu Franciszka…

  http://www.fronda.pl/a/pierwsza-komunia-katolicy-razem-z-luteranami,48195.html

 14. Nn said

  W kilku miastach w Polsce pojawiły się plakaty o treści „Konkubinat to grzech. Nie cudzołóż”, wywołując ogromną burzą wśród Polaków. – Autorzy plakatu nie nawołują w nim do zła. Przypominają o istotnym prawie moralnym, którego zachowanie nikomu nie przyniosło i nie przyniesie szkody – mówi ks. Krzysztof Podstawka, rzecznik Archidiecezji Lubelskiej

  – Konkubinat jest grzechem ciężkim. To kwestia jasna i klarowna jeśli chodzi o naukę Kościoła – podkreśla ks. dr hab. Grzegorz Wojciechowski. Dodaje też, iż życie w grzechu ciężkim niesie ze sobą poważne konsekwencje takie jak niemożność przystępowania do Komunii świętej i sakramentu pojednania, a także zgorszenie. – Akcja wpisuje się doskonale w ducha Wielkiego Postu, a zainteresowanie jakie wzbudza, tylko uwypukla jej znaczenie – dodaje.http://www.stacja7.pl/article/5336/Kampania%3A+%22Konkubinat+to+grzech%22/89

 15. Krystyna said

  Mariuszku, dziekuje za wzruszajacy film o objawieniach Matki Bozej w Fatimie.

 16. 2012 said

  Watch webcam Sanctuary of Our Lady of Fatima live

  Oglądaj kamera Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na żywo

  http://en.glaz.tv/online-webcams/svyatilische-bogomateri-fatimy
  1 – UROCZYSTOŒCI W OKRESIE LETNIM

  (od Wielkanocy do koñca paŸdziernika)

  08.00 – MSZA ŒWIÊTA po w³osku, w Kaplicy Objawieñ, od poniedzia³ku do soboty

  09.00 – MSZA ŒWIÊTA w bazylice; w czwartki MSZA MIÊDZYNARODOWA w Kaplicy Objawieñ; w niedziele – w koœciele Trójcy Przenajœwiêtszej (port. skrót ISST)

  10.00 – RÓ¯ANIEC w Kaplicy Objawieñ (w soboty i niedziele)

  12.00 – RÓ¯ANIEC w Kaplicy Objawieñ, od poniedzia³ku do pi¹tku

  12.30 – MSZA ŒWIÊTA w Kaplicy Objawieñ; Niedziele, œwiêta i 13. dnia miesi¹ca, w Bazylice

  14.00 – GODZINA MODLITWY WYNAGRADZAJ¥CEJ DO NIEPOKALANEGO SERCA MARYI, w Kaplicy Objawieñ

  15.30 – MSZA ŒWIÊTA po angielsku, w Kaplicy Objawieñ, od poniedzia³ku do soboty

  16.00 – RÓ¯ANIEC w Kaplicy Objawieñ (w niedziele)

  17.00 – POZDROWIENIE Matki Boskiej, w Kaplicy Objawieñ (w soboty)

  18.30 – RÓ¯ANIEC.

  RÓŻANIEC w Kaplicy ObjawieńOd poniedziałku do piątku różaniec jest transmitowany przez Radio Renascença, Radio SIM i Radio Cançăo Nova i Telepace. W soboty i niedziele jest transmitowany przez Radio SIM należące do grupy Renascença.

  19.15 – MSZA ŒWIÊTA po hiszpañsku, w Kaplicy Objawieñ

  21.30 – RÓ¯ANIEC w Kaplicy Objawieñ i PROCESJA ZE ŒWIECAMI (w czwartki Procesja z Najœwiêtszym Sakramentem)

  Zgodnie z duchem liturgii od sobotniego popo³udnia odmawiamy tajemnice chwalebne ró¿añca.

  2 – UROCZYSTOŒCI W OKRESIE ZIMOWYM

  (od listopada do Wielkanocy)

  Uwaga 1: W dni œwi¹teczne oraz portugalskie œwiêta pañstwowe tj. 25 kwietnia, 1 maja i 5 paŸdziernika obowi¹zuje program z niedzieli

  Uwaga 2: 12. i 13. dnia miesi¹ca obowi¹zuje program specjalny (patrz: Pielgrzymka Rocznicowa)

  07.30 – MSZA ŒWIÊTA w bazylice

  09.00 – MSZA ŒWIÊTA w bazylice

  10.00 – RÓ¯ANIEC w Kaplicy Objawieñ (w niedziele)

  11.00 – MSZA ŒWIÊTA; od poniedzia³ku do pi¹tku w bazylice (transmitowana przez Radio i Telewizjê Canção Nova); w soboty i niedziele – w koœciele Trójcy Przenajœwiêtszej (ISST)

  12.00 – RÓ¯ANIEC w Kaplicy Objawieñ, od poniedzia³ku do soboty

  12.30 – MSZA ŒWIÊTA w Kaplicy Objawieñ, od poniedzia³ku do soboty; w niedziele w bazylice

  14.00 – GODZINA MODLITWY WYNAGRADZAJ¥CEJ DO NIEPOKALANEGO SERCA MARYI, w Kaplicy Objawieñ (w soboty i niedziele); w okresie Wielkiego Postu w niedziele Droga Krzy¿owa

  15.00 – MSZA ŒWIÊTA w bazylice; w niedziele w koœciele Trójcy Przenajœwiêtszej (ISST)

  16.00 – RÓ¯ANIEC w Kaplicy Objawieñ (w niedziele)

  16.30 – MSZA ŒWIÊTA w bazylice; w niedziele w koœciele Trójcy Przenajœwiêtszej (ISST)

  17.30 – NIESZPORY ŒPIEWANE w bazylice (w niedziele)

  18.30 – MSZA ŒWIÊTA w bazylice

  RÓ¯ANIEC w Kaplicy Objawieñ, transmitowany przez rozg³oœnie: Radio

  Renascença, Radio SIM oraz Radio i Telewizjê Canção Nova oraz Telepace (od poniedzia³ku do pi¹tku)

  19.15 – MSZA ŒWIÊTA po hiszpañsku, w Kaplicy Objawieñ (w soboty)

  21.30 – RÓ¯ANIEC w Kaplicy Objawieñ

  Zgodnie z duchem liturgii od sobotniego popo³udnia odmawiamy tajemnice chwalebne ró¿añca.

  http://www.fatima.pt/portal/index.php?id=14924

 17. Aga said

  https://duchowaadopcjadziecka.wordpress.com/

  jeśli życie jest dla Ciebie wartością…
  Jeśli kochasz dzieci i pragniesz dla nich dobra i miłości…
  Jeśli czujesz bunt w obliczu świata, który krzyczy o dowolności aborcji i selekcji dzieci, które mogą się narodzić a które nie powinny… Jeśli czujesz bezsilność i myślisz, że Twój głos sprzeciwu jest niesłyszalny…

  Zapraszamy Cię do wspólnej modlitwy za życie poczęte.
  W okresie Wielkiego Postu pragniemy przez 40 dni modlić się bezustannie w jego obronie.

  Od 18 lutego do 29 marca nieprzerwanie będzie płynąć modlitwa… Pomyślisz może, że to niemożliwe, by nieustannie modlić się przez 40 dni i 40 nocy. Masz rację, jako jedna osoba nie dasz rady. Ale jako Wspólnota możemy wszystko.

 18. Śzejk said

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d blogerów lubi to: