Dziecko Królowej Pokoju

Pokój musi zapanować pomiędzy człowiekiem i Bogiem, a także między ludźmi

 • Królowa Pokoju

  Królowa Pokoju
 • Uwaga

  Strona używa plików cookies które zapisują się w pamięci komputera. Zapisywanie plików cookies można zablokować w ustawieniach przeglądarki. Dowiedz się o tych plikach http://wszystkoociasteczkach.pl
 • Logowanie

 • Odwiedzają nas

  Map

 • Maryjo weź mnie za rękę

 • Jezu Maryjo Kocham Was

Przepowiednie dla Polski – Polacy Narodem Wybranym

Posted by Dzieckonmp w dniu 4 marca 2015

Z komentarzy które wstawiałem umieszczam w jednym wpisie. Bóg nas bardzo kocha. Trzeba wracać do Polski gdyż to już blisko.

Na podstawie książki W. Łaszewski, Proroctwo o Polsce – obietnica i krew, Szczecinek 2010.

 • Św. ojciec Pio:

„Całej ludzkości grozi niebezpieczeństwo. Niebo czekało długo i ostrzegało, ale ludzie się tym nie przejmują. Gdy będzie za późno, wyłoni się duży głaz z nocnej mgły. Nocą nagle, bez wypowiedzenia, rozpocznie się wojna. Z południa przylecą czarne i szare ptaki z taką potęgą, że zmienią widok nieba i ziemi. Czołgi będą miażdżyć domy z ludźmi, z których zwisać będą martwe, zwęglone twarze. Wskutek powodzi znikną wsie i miasta. Kto spojrzy w kierunku zniszczeń wojennych, umrze, bo jego serce nie wytrzyma tak straszliwych widoków. W jedną noc zginie więcej ludzi niż podczas ostatnich dwóch wojen światowych.”

Dalej autor pisze: „Odnosi się wrażenie, że wszystkie złe sygnały przesyłane dziś na ziemię ze świata nadprzyrodzonego nie dotyczą Polski „.
 • Ojciec Andrzej Klimuszko:
„Przez Europę przejdzie fala wojen i kataklizmów, tylko nad Polską nie widzę krwi i zniszczeń, lecz promienne blaski przyszłości” 
 
 • Błogosławiony Bronisław Markiewicz, w sztuce „Bój bezkrwawy”:
„Pokój wam, słudzy i służebnice Pańscy! Ponieważ Pan najwyższy was więcej umiłował aniżeli inne narody, dopuścił na was ten ucisk, abyście oczyściwszy się z waszych grzechów stali się wzorem dla innych narodów i ludów, które niebawem odbiorą karę sroższą od waszej . Oto już stoją zbrojne miliony wojsk z bronią w ręku, straszliwie morderczą. Wojna będzie powszechna na całej kuli ziemskiej i tak krwawa, iż naród położony na południu Polski wyginie wśród niej zupełnie. Groza jej będzie tak wielka, że wielu ze strachu postrada rozum. Za nią przyjdą następstwa jej: głód, mór na bydło i dwie zarazy na ludzi, które więcej ludzi pochłoną aniżeli sama wojna. Ujrzycie zgliszcza, gruzy naokół i tysiące dzieci opuszczonych, wołających chleba. W końcu wojna stanie się religijna. Walczyć będą dwa przeciwne obozy: obóz ludzi wierzących w Boga i obóz niewierzących w Niego. Nastąpi wreszcie powszechne bankructwo i nędza, jakiej świat nigdy nie widział, do tego stopnia, że wojna sama ustanie z braku środków i sił. Zwycięzcy i zwyciężeni znajdą się w równej niedoli i wtedy niewierni uznają, że Bóg rządzi światem i nawrócą się, a pomiędzy nimi wielu żydów. Wojnę powszechną poprzedzą wynalazki zdumiewające i straszliwe zbrodnie popełniane na całym świecie. Wy, Polacy, przez niniejszy ucisk oczyszczeni i miłością wspólną silni, nie tylko będziecie się wzajem wspomagali, nadto poniesiecie ratunek innym narodom i ludom, nawet wam niegdyś wrogim. I tym sposobem wprowadzicie dotąd niewidzialne braterstwo ludów, Bóg wyleje na was wielkie łaski i dary, wzbudzi między wami ludzi świętych i mądrych i wielkich mistrzów, którzy zajmą zaszczytne stanowiska na kuli ziemskiej. Języka waszego będą się uczyć w uczelniach na całym świecie. Cześć Maryi i Najśw. Sakramentu zakwitnie w całym narodzie polskim. Szczególnie przez Polaków Austria podniesie się i stanie się federacją ludów. A potem na wzór Austrii ukształtują się inne państwa. Najwyżej zaś Pan Bóg was wyniesie, kiedy dacie światu wielkiego papieża. Ufajcie przeto w Panu, bo dobry jest, miłosierny i nieskończenie sprawiedliwy. On pokornych podwyższa i daje im łaskę, a pysznych poniża i odrzuca na wieki. Szukajcie przede wszystkim Królestwa niebieskiego, dóbr duchowych, które trwają na wieki, bo co nie trwa na wieki, nie jest dobrem prawdziwym. Tym sposobem zapełnicie niebo, a na tej ziemi znajdziecie szczęście, jakiego świat dać nie może. Polacy, Bóg żąda od was nie walki, jaką staczali najlepsi przodkowie wasi na polach bitew w chwilach stanowczych, ale bojowania cichego, pokornego i znojnego na każdy dzień, szczególnie przeciw nieprzyjaciołom waszych dusz; żąda od was walki w duchu Chrystusowym i w duchu Jego świętych. On chce od was, abyście każdy na swoim stanowisku wiedli przede wszystkim na każdy dzień b ó j  b e z k r w a w y.  Tylko pod tym warunkiem dostaniecie się do nieba, a w dodatku zajmiecie już na tej ziemi świetne stanowisko pomiędzy narodami. Pokój wam!”
 • Kardynał Augustyn Hlond:

„Polska nie zwycięży bronią, ale modlitwą, pokutą, wielką miłością bliźniego i Różańcem. Trzeba ufać i modlić się. Jedyną broń, której Polska używając odniesie zwycięstwo – jest Różaniec. On tylko uratuje Polskę od tych strasznych chwil, jakimi może narody będą karane za swą niewierność względem Boga. Polska będzie pierwsza, która dozna opieki Matki Bożej. Maryja obroni świat od zagłady zupełnej. Całym sercem wszyscy niech się zwracają z prośbą do Matki Najświętszej o pomoc i opiekę pod Jej płaszczem. Nastąpi wielki tryumf Serca Matki Bożej, po którym dopiero zakróluje Zbawiciel nad światem przez Polskę.”

„Nowa Polska będzie dostojna, mocna, wielka, a nawet atrakcyjna i przewodząca właśnie przez to, że szczerzej niż kiedykolwiek i konsekwentniej niż inni oprze swe życie i swą politykę na zasadach Chrystusowych.”
Jesteśmy świadkami zaciętej walki między państwem Bożym a państwem szatana. Wprawdzie walka ta stale się toczy bez zawieszenia broni, walka najdłuższa i najpowszechniejsza, dziś jednak na oczach naszych toczy się ona tak zawzięcie jak nigdy. Z jednej strony odbywa się zdobywczy pochód Królestwa Chrystusowego, z drugiej zaś strony ciąży nad światem łapa szatana, tak zachłannie i perfidnie, jak to jeszcze nigdy nie bywało. Nowoczesne pogaństwo, opętane jakby kultem demona, odrzuciło wszelkie idee moralne, wymazało pojęcie człowieczeństwa. Upaja się wizją społeczeństwa, w którym już nie rozbrzmiewa imię Boże, a w którym pojęcie religii i moralności chrześcijańskiej są wytępione bezpowrotnie. Wynik tej rozgrywki pomiędzy państwem Bożym a państwem szatana nie nastręcza wątpliwości. Kościół ma zapewnione zwycięstwo: Bramy piekielne go nie przemogą. Chodzi tylko o to, by każdy człowiek rzucił na szalę tego zwycięstwa zasługę swego moralnego czynu. Od nas zależy, by godzinę triumfu przyspieszyć. Każdy z nas w tym boju ma wyznaczone stanowisko. Kto na swoim posterunku nie daje z siebie wszystkiego, jest zdrajcą sprawy Bożej i naraża na niebezpieczeństwo innych. Kto zaś z tej walki z wygodnictwa się usuwa, jest dezerterem z szeregów oficerskich Chrystusa.”

 • Sługa Boży Kardynał Stefan Wyszyński:

„W Ojczyźnie naszej dopełnia się szczególne misterium, którego znaczenia może jeszcze w pełni nie rozumiemy (…) Tej tajemnicy nie zdołamy przeniknąć! …są to tajemnice Boże.”

 • Ojciec Czesław Klimuszko:

” Polska będzie źródłem nowego prawa na świecie, zostanie tak uhonorowana wysoko, jak żaden kraj w Europie (…). Polsce będą się kłaniać narody Europy. Widzę mapę Europy, widzę orła polskiego w koronie. Polska jaśnieje jak  słońce i blask ten pada naokoło. Do nas będą przyjeżdżać inni, aby żyć tutaj i szczycić się tym.”

” Jeśli chodzi o nasz naród, to mogę nadmienić, że gdybym miał żyć jeszcze pięćdziesiąt lat i miał do wyboru stały pobyt w dowolnym kraju na świecie, wybrałbym bez wahania Polskę, pomimo jej nieszczęśliwego położenia geograficznego. Nad Polską bowiem nie widzę ciężkich chmur, lecz promienne blaski przyszłości.”

 • Św. Malachiasz (1128 rok):

” Polska, powstając majestatycznie jak feniks z popiołów, mężnie zrzuci pęta niewoli i stanie się jednym z mocartsw w Europie.”

 • Matka Najświętsza do Giulio Mancinelliego (1608 rok):

” Dlaczego nie nazywasz mnie Królową Polski? Ja to królestwo bardzo umiłowałam i wielkie rzeczy dla niego zamierzam, ponieważ osobliwą miłością do Mnie płoną jego synowie.”

„Ja jestem Królową Polski. Jestem Matką tego Narodu, który jest mi bardzo drogi, więc wstawiaj się do Mnie za nim i o pomyślność tej ziemi błagaj Mnie nieustannie, a Ja będę ci zawsze, tak jak teraz, miłosierną.”

 • LODOVIC ROCCA, franciszkanin, prorok:

„Polska powstanie wolna i będzie jednym z najpotężniejszych mocarstw w Europie. Pod hegemonią Polski Słowianie połączą się i utworzą własne katolicko-Słowiańskie mocarstwo Europy, którego granicami będą: Odra, Nysa, Adriatyk, Bałtyk, Morze Czarne, Dniepr i Dźwina. Wspólnie wypędzą Turków z Europy. Z Konstantynopola zniknie Półksiężyc, a zapanuje z powrotem Krzyż. Przy końcu wojny europejskiej czarny lud przyjdzie Polsce z pomocą, w czasie gdy liście z drzew opadać zaczną. Z gruzów i popiołów powstanie Polska i dojdzie wreszcie do porządku i spokoju w sprawach wewnętrznych. Będzie mieć swojego króla z prastarego rodu książęcego, krwi słowiańskiej, o wielkim umyśle i duchu, a języka polskiego uczyć się będą na wszystkich uczelniach świata. Wielu zdrajców zostanie wygnanych z granic Polski. Najwyżej Bóg wyniesie Polaków, gdy dadzą światu wielkiego papieża. Polska zawrze wieczną przyjaźń z Turcją, która po wieki zachowana będzie.”

 • Siostra Łucja, wizjonerka z Fatimy:

” Naród polski przejdzie drogę odrodzenia. Po raz pierwszy odczyta i zrealizuje prawdziwe cele ludzkości. Od niego zależeć będzie przyszłość Europy (…). W Polsce rozpocznie się odrodzenie świata przez ustrój, który wytworzy nowe prawa.”

 • Niemiecka stygmatyczka Teresa Neumann:

„Wy, Polacy macie do nas, Niemców, żal, bośmy was skrzywdzili. Macie rację. Ale przez to wyście już wszystko odpokutowali. Na nas, Niemców, przyjdzie jeszcze pokuta.Wy możecie czuć się spokojni (…). Za wami wstawia się Czarna Madonna, która będzie chodzić po ziemiach polskich. Wam się już nic złego nie stanie.”

„W języku polskim będą głoszone najmądrzejsze prawa i najsprawiedliwsze ustawy.”

 • Ksiądz Luciano Guerra, rektor sanktuarium w Fatimie, zapowiedział, że Polskę czeka czas katakumb. Zapewniał jednak, że atak ten tylko umiocni Kościół i oczyści go.
 • Matka Boża Bolesna do Mikołaja Sikatki w objawieniach licheńskich (1850 rok):

„Ku zdumieniu wszystkich narodów świata z Polski wyjdzie nadzieja udręczonej ludzkości.
Wtedy poruszą się wszystkie serca radością, jakiej nie było przez tysiąc lat. Jeśli naród polski się poprawi, będzie pocieszony, ocalony i wywyższony.”

 • Biskup Cieplak (1888 rok):

„Anioł na gwiazdy pokazał i rzecze:
Patrz, to wszechświata pisane są losy
I ręką Bożą rzucone w kolei tak,
Jak Bóg ułożył losy człowiecze.

A tej, o którąś się modlił i płakał,
Ojczyźnie twojej, Bóg wyznaczył dzieje.
Lecz patrz, już dla niej lepsze jutro dnieje,
Niedługo będzie jęczeć pod przemocą.

Gdy od tej chwili ćwierć wieku przeminie,
Świat się pożogą zrumieni i rzeka krwi się przeleje,
A z łun tych pożarów Polska wyjdzie wolna
Mąż ją wywiedzie, pomazaniec Boży,

Na straży ziem tych swe serce położy.
Lecz odrzuć radość i módl się w pokorze,
Ciężko doświadczą was wyroki Boże.
Nim się następne ćwierćwiecze przechyli

Wilk z krwawą paszczą, wiecznie mordu głodny,
Co się pod znakiem krzyża zawsze chowa
Krzyż splugawiony znów weźmie za godło,
Pocznie narody pożerać dokoła.

Krwawe swe ślepia ku wschodowi zwróci
Zastęp pancerny na kształt chmury ptactwa
Całą potęgę na kraj twój rzuci.
A drugi niedźwiedź zdradziecki, co młotem kościoły wali,
Który prawo Boże wokół depta, nóż wam w plecy wrazi.

Próżno dobywać będziecie oręża,
Na ten raz w walce on zwycięża!
Lecz zginie własnym jadem zatruty.
Wicher z południa zawieje na państwa,
Runie najeźdzca i przemoc tyrańska!

Wilk z krwawą paszczą, zewsząd osaczony
Choć wszystkim groził, dokoła ściśnięty,
Próżno się miotać będzie jak szalony –
W bitwie nad rzeką w pień będzie wycięty!

Niedźwiedź, co dotąd zżerał własne dzieci
Krwią się zachłyśnie własną i upadnie.
Ten niby „olbrzym” przed karłem z północy
Drugi cios straszny z południa otrzyma,
A smok ze wschodu dobije olbrzyma.

Wszechmocny Pan Bóg kartę dziejów zmieni.
W stolicy Pańskiej tajne dokumenta
Ze 113 papież wyjmie szafy,
W Rzymie się pocznie odrodzenie świata.
Bóg wstrząśnie ziemią, powalą się domy.
Gdy zacznie mijać strasznie sroga zima,
Od Boga danym będzie znak widomy.
Od gór i stepów idzie wybawienie.

Pokój się Boży ustali w Warszawie,
Wielka w przymierzach, bogactwie i sławie
Polska ku morzom granicami sięgnie.
Dla tych co cierpią, przyjdzie dzień wesela,
Dla tych co wątpią, dzień sądu i kary.

Tak mówił Anioł i uleciał w gwiazdy
A jam się ocknął na swoim klęczniku
I jeszczem słyszał jak mówił z daleka:

Niech się twój naród burzy nie ulęknie,
Gdy Bogu ufa to w gromach nie pęknie.
Ręka go Boża przywiedzie wśród nocy
I zanim nadejdą dni lata gorące,
W proch zetrze wrogów i wynijdzie słońce.”

 

Reklamy

Komentarze 122 to “Przepowiednie dla Polski – Polacy Narodem Wybranym”

 1. Nn said

  Arcybiskup Fulton J. Sheen

  Skoro Chrystus wybaczył Marii Magdalenie i Piotrowi, dlaczegóż nie miałby wybaczyć tobie? Wielu ludzi smuci się na starość nie dlatego, że utracili radość, ale ponieważ utracili nadzieję. Twoje ziemskie nadzieje być może osłabną z upływem lat, lecz nie dotyczy to niebiańskiej nadziei. Niezależnie od tego, jakim ciężarem przytłoczyły cię twoje grzechy, miłosierdzie Boże jest większe od twoich win. Tylko wtedy, gdy Bóg przestanie być nieskończenie miłosierny, i gdy staniesz się nieskończenie zły, będziesz miał powód do popadnięcia w rozpacz. Ale to nigdy nie nastąpi.

  Źródło: „The Seven Last Words and the Seven Virtues”, 1940r., strona nieznana.

  • Nn said

   Arcybiskup Fulton J. Sheen

   O nauczycielach współczesnej moralności:
   Któż z nas, żyjących w tej wielkiej epoce cielesności, nie słyszał ich nieustannie powtarzanych szyderstw, cedzonych pod adresem Kościoła: „Zrezygnujcie ze swojej wiary w świętość małżeństwa! Zrezygnujcie ze swojej wiary w dziewictwo i celibat! Zrezygnujcie ze swojego sprzeciwu wobec rozwodów! Zrezygnujcie ze swojego sprzeciwu wobec wolności seksualnej, skoro cały świat oszalał na jej punkcie! Zrezygnujcie ze swojego sprzeciwu wobec kontroli narodzin! Czy nie widzicie, że kwasy nowoczesności wyżarły waszą staromodną moralność?”… Łatwo jest dać sobie z tym wszystkim spokój i naśladować świat, lecz czymś o wiele bardziej szlachetnym jest wytrwać i przyciągać świat do siebie. Jest rzeczą ludzką zejść z Krzyża, ale wisieć na krzyżu – jest rzeczą Boską.
   Źródło: „Moods and Truths”, 1950r., str. 214-215.

   • Przemysław said

    Jak zamieniać słowo prawdy w czyn?

    19 Wiedzcie, bracia moi umiłowani: każdy człowiek winien być chętny do słuchania, nieskory do mówienia, nieskory do gniewu9. 20 Gniew bowiem męża nie wykonuje sprawiedliwości Bożej10. 21 Odrzućcie przeto wszystko, co nieczyste, oraz cały bezmiar zła, a przyjmijcie w duchu łagodności zaszczepione w was słowo, które ma moc zbawić dusze wasze. 22 Wprowadzajcie zaś słowo w czyn, a nie bądźcie tylko słuchaczami oszukującymi samych siebie. 23 Jeżeli bowiem ktoś przysłuchuje się tylko słowu, a nie wypełnia go, podobny jest do człowieka oglądającego w lustrze swe naturalne odbicie. 24 Bo przyjrzał się sobie, odszedł i zaraz zapomniał, jakim był. 25 Kto zaś pilnie rozważa doskonałe Prawo, Prawo wolności11, i wytrwa w nim, ten nie jest słuchaczem skłonnym do zapominania, ale wykonawcą dzieła; wypełniając je, otrzyma błogosławieństwo.
    26 Jeżeli ktoś uważa się za człowieka religijnego, lecz łudząc serce swoje nie powściąga swego języka, to pobożność jego pozbawiona jest podstaw. 27 Religijność czysta i bez skazy wobec Boga i Ojca wyraża się w opiece nad sierotami i wdowami w ich utrapieniach i w zachowaniu siebie samego nieskalanym od wpływów świata12.

    Jk 1 19.27

   • Gosc said

    Zamawiajmy wszyscy msze św. za Ojczyznę,to bardzo ważne dla naszej przyszłości.Im więcej mszy św odprawionych w tej intencji, tym więcej łask dla naszego narodu i Ojczyzny.Proszę nie lekceważcie tego apelu.Mówcie o tym waszym rodzinom,krewnym i znajomym,kapłanom,każdemu komu leży na sercu dobro Polski i Polaków. Bóg zapłać każdemu z Was kto choć jedna mszę zamówi w tej intencji.

  • Przemysław said

   • Przemysław said

    (109) O Dar Ufności O mój najdroższy Jezu, pomóż mi ufać Tobie. Ufać Twojej Obietnicy ponownego przyjścia. Przyjąć Prawdę Twojego Powtórnego Przyjścia. Ufać Obietnicy Boga Ojca, kiedy powiedział, że da Ci Twoje Królestwo. Pomóż mi ufać Twojemu Nauczaniu, Twojemu Planowi ratowania świata. Pomóż mi przyjąć z dziękczynieniem Twoje Dary. Pomóż mi ufać Tobie, abym pozbył się strachu i bym pozwolił Twojej Miłości zalać moje serce i duszę. Amen.

    • Przemysław said

     17.02.2015, 17:00 – Matka Zbawienia: Odwagi, moje drogie dzieci, wszystko jest w Rękach mojego Syna

     Moje drogie dzieci, otrzymaliście Modlitwy, Dary i zbroję, aby posuwać się do przodu w przygotowaniach do Powtórnego Przyjścia mojego Drogiego Syna, Jezusa Chrystusa.

     Jego Reszta została utworzona i nadal będzie rosła na całym świecie, aby dusze mogły zostać uratowane. W czasach, które są przed wami, Reszta Boga w każdym zakątku świata zachowa Prawdę Jego Świętego Słowa. Reszta pobłogosławiona łaską Ducha Świętego poprzez swoje modlitwy i ofiary, złagodzi gniew Boga, gdy Wielki Dzień Pański zstąpi na świat.

     Nigdy nie zapominajcie, że Bóg kocha wszystkich i ze względu na opozycję, która będzie okazywana dzieciom Bożym, nie będzie wam łatwo pozostać wiernymi Słowu.

     Reszta Boga, bez względu na wyznanie czy przynależność narodową, zjednoczy się w nadchodzących dniach, gdy wszystkie wzmianki o Świętym Słowie będą tłumione. Bóg kontaktuje się z wami przez tę Misję, kiedy potrzebujecie pocieszenia, aby mógł wylać na was Łaski potrzebne do podtrzymania waszej wiary.

     Odwagi, moje drogie dzieci, wszystko jest w Rękach mojego Syna, Który poszukuje każdej duszy, łącznie z najbardziej zatwardziałymi. Moja miłość do was wszystkich jest wieczna i pragnę, abyście skorzystali z każdego Daru otrzymanego dzięki Świętym Ewangeliom i dzięki tym Orędziom, by ratować dusze.

     Bóg nigdy nie opuści swojej Reszty, a dzięki waszym grupom modlitewnym oraz wszystkim innym grupom modlitewnym, które wywodzą się z mojego komunikowania ze światem, za pośrednictwem innych misji, dusze mogą zostać uratowane.

     Pocieszajcie się wzajemnie w czasach duchowych prób, a Bóg poprowadzi was na każdym etapie tej drogi. Ja, Matka Zbawienia, pozostanę waszą opiekunką i będę odpowiadała na każdą prośbę, którą do mnie skierujecie. Pozostanę u waszego boku aż do dnia, gdy mój Syn powróci, by odzyskać swoje Królestwo na ziemi.

     Dziękuję, że odpowiedzieliście z wiarą, nadzieją i ufnością na moje wezwanie i wezwanie mojego Syna.

     Wasza ukochana Matka

     Matka Zbawienia

     Źródło: http://www.paruzja.info/

    • Przemysław said

     Pamiętajmy w Wielkim Poście o dołączeniu do naszych modlitw Modlitwy Krucjaty 34

     O mój Jezu,
     pomóż mi w mój skromny sposób
     naśladować Twoje życie ofiary, aby ocalić ludzkość.
     Pozwól mi ofiarować dar postu jeden dzień w tygodniu
     przez cały okres Wielkiego Postu za ocalenie całej ludzkości, aby mogła wejść przez bramy Nowego Raju na Ziemi.
     Składam Ci drogi Jezu, moją ofiarę
     z miłością i radością w moim sercu, aby pokazać Ci rozmiar mojej miłości.
     Przez tę ofiarę, błagam Cię o zbawienie każdej duszy, która mogła
     utracić łaskę.
     Amen.

     http://www.paruzja.info/pliki/modlitewnikJDL_cz1.pdf
     http://www.paruzja.info/pliki/modlitewnikJDL_cz2.pdf

     Jak zamieniać słowo prawdy w czyn?

     19 Wiedzcie, bracia moi umiłowani: każdy człowiek winien być chętny do słuchania, nieskory do mówienia, nieskory do gniewu9. 20 Gniew bowiem męża nie wykonuje sprawiedliwości Bożej10. 21 Odrzućcie przeto wszystko, co nieczyste, oraz cały bezmiar zła, a przyjmijcie w duchu łagodności zaszczepione w was słowo, które ma moc zbawić dusze wasze. 22 Wprowadzajcie zaś słowo w czyn, a nie bądźcie tylko słuchaczami oszukującymi samych siebie. 23 Jeżeli bowiem ktoś przysłuchuje się tylko słowu, a nie wypełnia go, podobny jest do człowieka oglądającego w lustrze swe naturalne odbicie. 24 Bo przyjrzał się sobie, odszedł i zaraz zapomniał, jakim był. 25 Kto zaś pilnie rozważa doskonałe Prawo, Prawo wolności11, i wytrwa w nim, ten nie jest słuchaczem skłonnym do zapominania, ale wykonawcą dzieła; wypełniając je, otrzyma błogosławieństwo.
     26 Jeżeli ktoś uważa się za człowieka religijnego, lecz łudząc serce swoje nie powściąga swego języka, to pobożność jego pozbawiona jest podstaw. 27 Religijność czysta i bez skazy wobec Boga i Ojca wyraża się w opiece nad sierotami i wdowami w ich utrapieniach i w zachowaniu siebie samego nieskalanym od wpływów świata12.

     Jk 1 19.27

    • Przemysław said

     O złagodzenie przez Boga Ojca kary

     O Boże Najwyższy.
     Błagamy Cię o Przebaczenie grzechów Twoich dzieci.
     Dziękujemy Ci za Dar, jakim jest Ziemia.
     Dziękujemy Ci za Dar ludzkiego życia.
     Doceniamy Dar życia.
     Czcimy Dar życia.
     Dziękujemy Ci za Dar Twojego Syna, Jezusa Chrystusa.
     Dziękujemy Ci za Dar Odkupienia.
     Wysławiamy Twoją Boskość.
     Całkowicie Ci się powierzamy, tak aby Twoja Święta Wola mogła się spełnić zarówno na ziemi, jak i w Niebie.
     Dziękujemy Ci za Dar Oświetlenia Sumienia.
     Dziękujemy Ci za obietnicę życia wiecznego.
     Witamy z radością Nowy Raj.
     Błagamy Cię, abyś ocalił wszystkie dusze, łącznie z tymi, które Cię zadręczają, jak i z tymi, które są dla Ciebie stracone. Dziękujemy Ci za Miłość, jaką okazujesz wszystkim Swoim dzieciom.
     Dziękujemy Ci za Dar proroctwa.
     Dziękujemy Ci za Dar modlitwy.
     Prosimy Cię, daj nam pokój i zbawienie.
     Amen.

     http://www.paruzja.info/pliki/modlitewnikJDL_cz1.pdf
     http://www.paruzja.info/pliki/modlitewnikJDL_cz2.pdf

 2. Nn said

  Abp Paglia: nie wykluczam zmian w kwestii dopuszczania do komunii rozwodników
  Data publikacji: 2015-03-04 10:00

  Read more: http://www.pch24.pl/abp-paglia–nie-wykluczam-zmian-w-kwestii-dopuszczania-do-komunii-rozwodnikow,34372,i.html#ixzz3TRmCzEO7

 3. Margaretka said

  Optymistyczne są także słowa Maryi w przepowiedni licheńskiej, przekazanej Mikołajowi Sikatce w 1850 r. „Ku zdumieniu wszystkich narodów świata – z Polski wyjdzie nadzieja udręczonej ludzkości. Wtedy poruszą się wszystkie serca radością, jakiej nie było przez tysiąc lat (…).
  Jeśli naród polski się poprawi, będzie pocieszony, ocalony i wywyższony”. Dotrzymują temu kroku słowa Jezusa, które doszły do siostry Faustyny w jej widzeniu z roku 1938: „Polskę szczególnie umiłowałem, a jeśli posłuszna będzie woli Mojej wywyższę ją w potędze i świętości. Z niej wyjdzie iskra, która przygotuje świat na ostatnie przyjście Moje”.

  Jednak nie są to obietnice bezwarunkowe; ‚jeśli naród polski się poprawi…’ , ‚…jeśli posłuszna będzie. …’

  • Z said

   Szczerze to dużo tzw. przepowiedni było ewidetnie fałszowanych czasami celowo zmyslanych z różnych powodów. Jednak patrząc obiektywnie co się teraz dzieje na Ukrainie jak z każdym dniem ludzie tracą wszystko(od pieniędzy po nadzieję i życie) to coraz bardziej realny staje się scenariusz przyłaczenia napewno nie całej ale jakieś części Ukrainy do Polski. Myślę że nastąpi to zapewne w ciągu maxsimum 3lat nie więcej bo u nich już jest poważny kłopot z finansami a nikt nie chce im pieniędzy pożyczać. Problem będzie tylko taki że na dzień dzisiejszy takie rozwiązanie tylko szkodziłoby Polsce i Polakom bo Ukraińcy nie akceptują zbrodni ludobójstwa na Polakach kłamliwie mówią w najlepszym przypadku że to była wojna domowa. Polacy znowu nigdy im tego ludobójstwa nie zapomną bez rehabilitacji ofiar. Jedynym wyjściem jest czekać aż Ukraińcy sami do nas przyjdą na kolanach z przeprosinami jak ich własne państwo zbankrutuje a ich oligarchia ucieknie zagranicę. Owszem są tam porzadni ludzie wśród nich jednak to nie ONI decydują o tym jaką wersję swoich ,,bohaterów z UPA” prezentują.

   • Dzieckonmp said

    Bardzo trafny wpis.Dokładnie tak będzie. Do 3 lat się rozstrzygnie. Rosjanie dojdą do Dniepru. Ukraincy widząc co się dzieje zwrócą się na kolanach do nas jako najsilniejszego sąsiada że chca z nami zawrzeć Unię na naszych zasadach. Zwrócą się celem uratowania chociaż tej połowy Ukrainy po Dniepr. Dopiero wtedy należy zawrzeć Unię (sprawiedliwą nie wykorzystywać, bo to ma być przykład dla innych państw które potem się o to samo zwrócą do nas. To ma być przeciwieństwo Unii Europejskiej) i armia polska powinna wkroczyć na te tereny które będą z nami w Unii. Ja jestem za wkroczeniem naszych wojsk właśnie dopiero wtedy, dla stabilizacji i ochrony już swoich terenów. Rosja nie odważy się nas zaatakować. Białoruś powinna rozmawiać o Unii z nami już teraz, inaczej zostanie zmieciona i wchłonięta do Rosji.
    Niech nikt nie posądza mnie że jestem marzyciel. Tak to będzie wyglądało a każdy za 3 lata się przekona.

    • Danuta Cecylia said

     Amen. Amen. Amen

    • Atanazy said

     Pójdziesz osobiście z karabinem na Ukrainę? Prewencyjnie zająć tereny będące od dawna w obszarze rosyjskiej strefy wpływów?

     Będzie wtedy regularna wojna z Rosją.

    • Hoplita said

     Juz ci pisze admin jak bedzie. Rosje bedac szczuc ze wszystkich sil a do tego wykorzystywac nas. W rzym od srodka uderzy panstwo islamskie wykorzystujac imigrantow oraz port w libi ktory przejelo. Francja w tym samym czasie bedzie walczyla z rebelia islamska swoich obywateli. Wlochy aby sie ratowac rozpaczliwie poprosza Rosje o pomoc, juz ich premier tam jest w zwiazku z zagrozeniem przed isis. Rosja w tym czasie pod naporem sankcji bedzie wrzec ze zlosci. Apel wloch o pomoc to bedzie iskra. Rosja runie na europe od miekkiego podbrzusza patrz bulgaria i port na cyprze niby to Rzymowi na ratunek a prawdziwym powodem bedzie chec wyrwania sie z zelaznych szczek sankcji. Dlatego w przepowiedniach jest ze ruscy dotra do rzymu. Przewalajac sie przez europe Rosja w blyskawicznym tempie bedzie pacyfikowac wrogie kraje, wszystkimi sposobami takze atomem. My sie nie ostaniemy. Byc moze ostaniemy sie lepiej niz inne narody to znaczy w stosunku do nich po pożodze ale bedzie to marne pocieszenie. Tak wlasnie upadna narody i pojawi sie czlowiek pokoju. Nie łudzcie sie tu juz nie chodzi o to zeby jednym narodom karta sie odwrocila a drugim przyniosla szczescie, ze teraz my powstaniemy i bedziemy spijac smietanke. Tu chodzi o to zeby wszystkie narody upadly do stop czlowiekowi pokoju ktory zatrzyma rzez. Nie rozumiecie nie ma w tej historii miejsca na nowe swiatle basniowe krolestwo pod tytulem Polska. Kazdy narod mial swoje chwile chwaly i bogactwa. My tez teraz o co innego jest gra. Nie o krolestwo Polskie a o krolestwo Niebieskie. Nie ludzcie sie basniami z dawnych lat.

    • Dzieckonmp said

     Pierwsza połowa tekstu scenariusz prawidłowy.
     Problem jest tylko czy dojdzie do konfliktu zbrojnego z użyciem atomu czy bez. Jesli dojdzie do konfliktu z użyciem atomu to nie potrafię zgadnąć gdzie spadną atomówki. Wiem jedno wtedy polskie wojska też będą zrzucać bomby atomowe na Rosję. Ale to będzie zagłada świata.

    • aser said

     zobaczycie, że Rosjanie nie zawahają się użyć atomu na Ukrainę – tak dla postrachu dla reszty świata. Oczywiście nie będzie to moc 50 megaton, a pewnie 100 kiloton, ale obstawiam, że taki pokaz zrobią w ciągu najbliższego roku do dwóch. To efekt sankcji i padającej na pysk gospodarki. Putin będzie chciał spowodować strach i ponowne spojrzenie na Rosję jako groźnego partnera, który może.

    • rafael said

     Adminie, serce rośnie, oby się tak stało, w różańcu siła, mamy Królową, i daj Boże niedługo dokonamy Intronizacji, wszystko się ziści, zgniły Zachód ze swoimi dziwactwami upadnie, wymierają, bo z dwóch panów czy dwoje pań dzieci nie będzie, natury się nie oszuka

    • Dzieckonmp said

     Tak już pojawia się światło w tunelu. Za tyle wieków cierpienia Narodu Polskiego zbliża się sprawiedliwość. Jeszcze jesteśmy gnębieni, rodziny żyją poniżej minimum egzystencji, cierpią niedostatek ale to wszystko jest naszym darem dla Niepokalanego Serca Maryi. Świt się zbliża.

    • Wiktoria said

     Bog moze zerwac przymierze, jezeli narod nie bedzie wiernym. Narod, ktory Bog uwaza za Swoj nie powinien byc egoistycznym i powinien umiec wybaczac i modlic sie za inne narody, a nie tylko za swoj wlasny i modlic sie z miloscia, nie z przysluga, nie oczekujac, zeby ktos przyczolgal sie na kolanach po przeprosiny. Sami to zrobia jak dostana lske Boza. Bog kocha wszystkie nacji jednakowo i proroctw o tym, ze bedzie jedna wieka Polska nie ma.Niezaleznych w kazdym razie. Zadanie polakow polega na przeprowadzeniu do Boga wszystkie inne odeszle od Niego narody, a nie na wywyszeniu sie nad nimi. Prze ofiare i modlitwe.
     Za Rosje beda rowniez odpowiadac ci, ktorzy nie modlili sie za nia nalezycie i kto nie dokonal konsekracji tak, jak tego pragnie Bog i Niepokalana. Narod ten wycierpial duzo, a kare powinni dostac przywodcy.
     Nie trzeba we wszystkich widzec wrogow, i prwokowac wojne, bo mozna przyciagnac. Ostrzezenie wyraznie mowi skad i jak to sie zacznie.

    • halina said

     Cóż tutaj da Wasze gdybanie i ocena rzeczywistości z Waszego punktu widzenia .
     Nikt z Was nie bierze pod rozwagę tego że powiedziane jest iż Bóg zainterweniuje .
     A skoro tak będzie to Europe czeka wielka woda , aż pod Rzym ,.A w dodatku jest powiedziane że Holandia pójdzie pod wode itd .
     A na lini brzegowej jest najwieksze skupisko przemysłu i ludzi .
     I gdy przyjdzie wielka woda to odczuje to każdy Europejski kraj bardzo mocno .
     Rosja zaatakuje Europe wtedy gdy powali ja z nóg Boża interwencja .
     Bo Europa na upartego idzie by sprowadzić na siebie karę .

     I bedzie to wtedy ,
     gdy przysposabiać sie bedzie Rosja do tego aby pokazać Polaczkom gdzie jest ich miejsce .

     Było powiedziane że większe i bardziej zamożne kraje bedą padać .
     Było powiedziane także że jeżeli ktoś wyciągnie reke po to by Polsce szkodzić , Chrystus Król zadziała .
     Człowiek wie co było co jest ale nie wie jak będzie i co będzie .
     Bo przyszłośc jest w ręku Boga i od wielu aspektów jest uzależniona .

     A skoro w swiecie duchowym juz wszystko jest w działaniu Chrystusa Króla , to znaczy że mamy usunąc jeszcze tego szatana z naszych serc, z wymiaru świata ziemskiego .
     Przecież egzorcyści mówią że wszyscy diabli sa na ziemi i zniewalają nawet dzieci po to by mogły przebywać i działać w materii niszcząc wszystko to co Boze jest .

     Ale jest juz wypracowane to
     że ludzka świadomośc i wola wprowadza Boże działanie w wymiar świata ziemskiego .
     Jest juz tak że ludzka świadomosc i wola odmyka przed Jezusem wszystko to
     co pozamykała ludzka wola i swiadomośc na usługach piekła .

     A więc dalej w wymiarze ziemskim toczy sie bój miedzy szatanem a Jezusem .Bo człowiek swoja wolą i swiadomoscią Go wprowadza.
     A w planach szatana było to by odciety był wymiar człowieka od kontaktu łączności współpracy z Bogiem .
     Nie udało mu sie .
     Chrystus Król przychodzi .
     A w zetknieciu Chrystusa z szatanem , to szatan przegrywa .
     Gdyby został sam człowiek na polu walki tak jak zaplanował to szatan , to z pewnoscią by szatan wygrał . Ale skoro z nami Chrystus Król szatan przegrywa i odchodzi .

     Chrystus Król przychodzi
     Oddziela owieczki od kozłów .
     Rozpoczyna uporządkowanie .

     A człowiek śpi i psoci bo wydaje mu sie że mu wszystko wolno i że ma byc tak jak on chce by było . Bo w takim przekonaniu trzyma go podstępem szatan .

     Gdy zajaśnieje Boża Jasnośc i wszystko będzie widoczne w kryteriach Bożej Sprawiedliwości , wówczas każdy zorientuje sie w rzeczywistości jaka faktycznie jest . I zauważy w jakiej fikcji i zepsuciu był pogrążony przez podstęp i kłamstwo szatana.

     Jestem ostrożna w gdybaniu jak bedzie .

     Wierzę Bogu , współpracuję z Nim ,chcę być Mu pomocna w realizacji Jego planów na wzór jak Mateńka Maryja Królowa była i jest .
     Jego woli sie oddaje i podporządkowuje .
     Wszystko co z Jego Reki idzie przyjmuję
     Jeżeli zasłużyłam na chłostę to chcę ją przyjąć w pokorze i cichości ,
     by potem na zawsze już być w działaniu Chrystusa Króla .
     By na wiecznośc całą żyć w szczęściu i radości .
     By kochać i pracować dla radości i chwały Tego
     który 1000kroc bardziej mnie kocha i pomaga mi w życiu , niż ja to czynie .

   • Z said

    Poza tym każdy naród jest skażony propagandą nacjonalizmu a naród żydowski ewidetnie przegina w tym momencie dzieląc na Żydów i resztę nazywając palestyńczyków bydłem.Nie wiem czy wiecie ale Żydzi świętują zabicie swoich wrogów w czasach KSERKESA czyli władcy perskiego. To święto nazywają PURIM a to było zwykłe masowe ludobójstwo za zgodą władcy imperium perskiego. Cała ta ich Estera to prostytutka która ukrywała swoje pochodzenia przed władcą bo dobrze wiedziała że zle to by się dla niej skończyło. W ten własnie sposób Żydzi zdobyli władzę i majątki na całym świecie a najdziwniejsze jest to że oni uznają jej księgę za świętą. Wniosek nasuwa się tylko jeden dla Żydów nie ma miejsca na świecie bo nie potrafią żyć pokojowo wśród innych narodów. Dopóki dalej będą uczyć się Księgi Estery nie zmienią swojej mentalności na lepszą. Jedynie odrzucenie całkowicie ich ksiąg i przyjęcie chrześcijaństwa bo jest jedyna pokojową religią sprawi że zostaną zaakceptowani na całym świecie. W przeciwnym wypadku czeka ich masowa zagłada bo są szykowani na kozła ofiarnego za globalny kryzys finansowy i upadek walut. Widocznie taki ma być ich los że zostaną tylko Ci co nawrócą się na chrześcijaństwo. Szkoda tylko że ucierpią na tym zabytki i ziemia po której chodził Jezus. Nie czuje do nich złości ani nienawiści po prostu im współczuję że przez tyle lat zyją w zaślepieniu na PRAWDĘ pomimo tylu prób i róznych innych incjatyw przez chrześcijan. Przecież w USA mieszka więcej Żydów niż w całym Izraelu pomimo tego dalej się nie chcą nawrócić.

    • Dana said

     Polski paszport od ręki.. dla obywateli Izraela

     Od 1 maja 2004 do końca stycznia 2014 r. Polska wydała Żydom 12 670 polskich paszportów. Jednak w kolejkach do polskiego konsulatu w Tel Awiwie zaledwie jedna na 20 osób mówi w języku polskim.
     Zdaniem Kayzera może mieć on kilka powodów. Atrakcyjność polskiego paszportu znacznie wzrosła, od czasu przystąpienia naszego kraju do UE. Na potwierdzenie tej tezy autor cytuje opinię bogacących się na procederze przyznawania polskiego obywatelstwa kancelarii prawnych: „Polskie obywatelstwo jest teraz dla Izraelczyków o polskich korzeniach biletem do Unii”.

     http://3obieg.pl/polski-paszport-od-reki-dla-obywateli-izraela

 4. halina said

  Wiemy, że Pan Bóg nas kocha i zechce nas oszczędzić, dużo nas o tym wie, ale trzeba i musimy postarać się aby o tym wiedziało nas bardzo dużo.
  To właśnie naszym obowiązkiem jest stawać się coraz lepszymi w swoim zachowaniu, przede wszystkim przebaczać naszym winowajcom, kochać bliżnich ,również tych którzy nam zło uczynili a przez to dawać przykład innym.
  Musimy zasłużyć na miłosierdzie Boże.

  1 P 5,5b-7
  Wszyscy wobec siebie wzajemnie przyobleczcie się w pokorę,Bóg bowiem pysznym się sprzeciwia a pokornym łaskę daje.
  Upokórzcie się więc pod mocną ręką Boga, aby was wywyższył w stosownej chwili.
  Wszystkie troski wasze przerzućcie na Niego,gdyż jemu zależy na was”

 5. boguslawa stanislawczyk said

  a co z nasza pycha i duma

  • EWA DM said

   Jeśli dumą nazwiemy poczucie godności i wartości, to nie ma się czego wstydzić. Oczywiście, jeśli ma to oparcie w praktykowaniu cnót prawości i szlachetności.
   Sądzę, że pychą można nazwać nadmiar dumy, niezasłużony i niewypracowany.
   I tu potrzebne jest prawidłowo ukształtowane sumienie. Ono, z kolei, powinno bazować na wartościach chrześcijańskich, bo w nich nie ma relatywizmu, nie ma względu na osobę, jest czysta zasada: „tak-tak i nie-nie”.
   Pewnie, da się zauważyć zewnętrzne naciski na pomniejszanie czyjejś wartości, ale zazwyczaj wynika to z wyrachowania owych czynników zewnętrznych i dążenia do osiągnięcia konkretnych celów.

  • teresa said

   moze duma

 6. Dzieckonmp said

 7. Dzieckonmp said

  • Przemysław said

   Benedykt XVI, Orędzie na XXI Światowy Dzień Młodzieży 2006 r.

   [..]
   Drodzy młodzi, zachęcam was, abyście dobrze po­znawali Biblię, trzymali ją w zasięgu ręki, aby była dla was niczym kompas wskazujący drogę, którą na­leży iść. Czytając ją, nauczycie się poznawać Chry­stusa. Św. Hieronim tak o tym pisze: «Nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością Chrystusa» (PL 24, 17; por. Dei verbum, 25).

   Sprawdzoną drogą prowadzącą do zgłębiania słowa Bożego i delektowa­nia się nim jest:
   lectio divina, stanowiąca prawdziwy i właściwy duchowy szlak, podzielony na etapy.

   Od lectio, która polega na wielokrotnym czytaniu jedne­go fragmentu Pisma Świętego i na odkrywaniu jego zasadniczych elementów,

   przechodzi się do meditatio, będącej niczym duchowy przystanek, kiedy du­sza zwraca się do Boga, starając się pojąć to, co Je­go słowo mówi nam dzisiaj na temat konkretnego życia.

   Potem ma miejsce oratio, w czasie której pro­wadzimy bezpośrednią rozmowę z Bogiem,
   i tak do­chodzimy na koniec do contemplatio, pomagającej nam zachować wrażliwość serca na obecność Chry­stusa, którego słowo jest «lampą, która świeci w ciemnym miejscu, aż dzień zaświta, a gwiazda po­ranna wzejdzie w waszych sercach» (2 P 1, 19).

   Czy­tanie, studiowanie i rozważanie Słowa powinny następnie znaleźć wyraz w życiu, odznaczającym się konsekwentną wiernością Chrystusowi i Jego nauce.

   Św. Jakub napomina: «Wprowadzajcie zaś słowo w czyn, a nie bądźcie tylko słuchaczami oszukujący­mi samych siebie. Jeżeli bowiem ktoś przysłuchuje się tylko słowu, a nie wypełnia go, podobny jest do męża oglądającego w lustrze swe naturalne odbicie. Bo przyjrzał się sobie, odszedł i zaraz zapomniał, ja­kim był. Kto zaś pilnie rozważa doskonałe Prawo, Prawo wolności, i wytrwa w nim, ten nie jest słucha­czem skłonnym do zapominania, ale wykonawcą dzieła; wypełniając je, otrzyma błogosławieństwo* (Jk 1, 22-25). Kto słucha słowa Bożego i nieustannie do niego się odwołuje, buduje swoje życie na moc­nym fundamencie. « Każdego więc, kto tych słów moich słucha i wypełnia je, można porównać z czło­wiekiem roztropnym, który dom swój zbudował na skale» (Mt 7, 24) — nie złamią go przeciwności.

   Budować życie na Chrystusie, przyjmując z rado­ścią Jego słowo oraz realizując Jego nauczanie — ta­ki powinien być wasz program, młodzi trzeciego ty­siąclecia! Musi nastać nowe pokolenie apostołów, obierających za swój fundament słowo Chrystusa, zdolnych odpowiadać na wyzwania naszych czasów i gotowych wszędzie głosić Ewangelię. O to prosi was Pan, do tego zachęca was Kościół, tego od was ocze­kuje świat, nawet jeżeli o tym nie wie! [..]

  • Kasia1 said

   piękne,.Słuchałam uszami,oczami i sercem

 8. Dzieckonmp said

 9. Dzieckonmp said

  • Przemysław said

   Krucjata Modlitwy (149)

   Szukając Bożej Miłości
   O Jezu, napełnij mnie Bożą Miłością. Napełnij Mnie Swoim Boskim Światłem i zalej mnie miłością, której potrzebuję, aby siać ziarno Bożego Miłosierdzia pośród wszystkich narodów. Spraw, aby Twoja Boża Miłość szerzyła się przy moim udziale pomiędzy tymi wszystkimi, z którymi wchodzę w kontakt. Szerz Swoją Miłość, tak aby opadła jak mgła na wszystkie dusze, wszystkie religie, wszystkie wyznania, wszystkie narody — porywając wszystkie Boże dzieci ku jedności. Pomóż nam szerzyć Miłość Boga, aby mogła Ona pokonać i pokonała wszelkie zło na świecie. Amen.

   http://www.paruzja.info/pliki/modlitewnikJDL_cz1.pdf
   http://www.paruzja.info/pliki/modlitewnikJDL_cz2.pdf

 10. Dzieckonmp said

  Wiedzcie że w czasie II wojny światowej to były bitwy gdzie Niemcy miały siły przewyższające nasze 40 razy, i jeszcze nie mogli nas pokonać. Teraz kiedy Polska już nawet zaczyna ich przewyższać w uzbrojeniu to Niemcy nie mają szans z nami na wojnie. A jeszcze jak Jezusa ogłosimy Królem to na wszystkich padnie blady strach. Kto nam da radę?? Oni mogą nas niszczyć i wyzyskiwac ekonomicznie a i to by się im nie udawało gdyby nie polscy zdrajcy typu Tusk Komoruski. Ale przyjdzie czas kiedy się te majątki odbierze. Niech budują markety, fabryki, autostrady a i tak zostaną odebrane i będą nasze bo są na polskiej ziemi.

  • rafael said

   mam wątpliwości co do naszego uzbrojenia, mi się wydaje, że Niemcy lepiej są uzbrojeni niż Polska, w 1939 mieliśmy dobre wojsko, gdyby ruskie nie weszło 17 września to Niemcy długo jeszcze mieliby z nami problemy. Taka Francja broniła się znacznie krócej . Co do tych zdrajców zupełnie się zgadzam, pachołki najpierw Moskwy. potem Berlina.Miejmy nadzieję, że nasz Episkopat się w końcu przebudzi i dokona Intronizacji!

   • Dzieckonmp said

    Masz wątpliwości na czym oparte. Oprzyj na jakiś faktach na jakiś danych te wątpliwości.
    Ja Ci mówie ze dziś gdyby Niemcy wypowiedziały Polsce wojnę i żadne inne państwo się w tę wojnę nie włączyło to gonimy ich na zachód a Polska ma nowa granicę zachodnią na Łabie.

    Niemcy maja trochę i to bardzo przestarzałego sprzętu.
    Niemcy maja zero wyrzutni artyleryjskiej – Polska ma 72 sztuki
    Niemcy mają 50 wyrzutni rakietowych i to przestarzałych (coś jak ruski Grad) – Polska ma 240 i to nowoczesnych.
    Niemcy mają 154 działa samobieżne – Polska ma 443 działa samobiezne i to nowoczesne.
    Niemcy mają 408 czołgów z tego tylko 200 nadających się do wojny – Polska ma 1009 nowoczesnych czołgów jak leopard 2. Tylko w tym roku dobijemy do 700 Rosomaków, a jeszcze wyprodukujemy 300.

    Wszystkiego mają mniej a tylko opancerzonych pojazdów samobieznych mają wiecej bo 5800 a Polska ma 2608

    Samoloty

    Śmigłowce uderzeniowe Niemcy mają 34 a Polska 29
    Helikoptery – Niemcy maja 355 a Polska 255
    Samoloty treningowe – Niemcy mają 49 a Polska 76
    Samoloty transportowe – Niemcy mają 322 a Polska 263
    Samoloty bojowe Niemcy mają 192 a Polska 99
    Samoloty przechwytujące – Niemcy mają 105 a Polska 99

    Trzeba dodać że sprzęt lotniczy Polska ma dużo nowocześniejszy niż Niemcy

    Fregaty Niemcy mają 11 a Polska 2
    Okręty podwodne Niemcy mają 4 a Polska 5

    Okręty wojenne Niemcy mają 15 a Polska 24
    W komentarzu już pisałem że zakupiliśmy 40 najnowocześniejszych rakiet samonaprowadzających JASMIN . Takie rakiety ma tylko USA , Australia i Finlandia.

    Niemiecki sprzęt jest przestarzały sypie się nie jest konserwowany .
    Polski jest nowoczesny gotowy do użytku.
    Niemcy dziś nie mają szans z nami.

    • Dzieckonmp said

     Dodam jeszcze że np. Anglia która jest notowana jako najwieksza potęga w Europie nie licząc Rosji ma uzbrojenie na podobnym poziomie co Niemcy. Niektórego sprzętu maja trochę mniej a niektórego troche więcej. Gdyby znajdowali sie na ladzie i nas zaatakowali tak samo zostały by po nich zgliszcza.

    • Dzieckonmp said

     Co nam te dane mówią. Otóz nie ma co liczyć na to że nas obroni Anglia czy Niemcy lub Francja. Oni nie mają czym pomóc bo sami siebie nie sa w stanie obronić. Dlatego trzeba liczyć na siebie i dalej się zbroić aby być silnym a wtedy będą się liczyć z nami.Nikt nam nie pomoże. Zagraża nam tylko Rosja. Trzeba czekać aż inni osłabia Rosję a wtedy równiez to zagrożenie od Rosji będzie nierealne.
     Inna sprawa że np. Niemcy nagle zaczną kupować uzbrojenie bo kasy mają. Ale wtedy będzie to dla nas sygnał że chcą nas zaatakować. Tylko czy nawet jak zaczną kupować uzbrojenie to będą w stanie nas zaatakować?? Przeciez oni mają pewną wewnętrzną zawieruchę ze strony islamistów, jeszcze trochę i czeka ich rzeź. A więc mają problem u siebie. Dlatego Polska znalazła się w takiej epoce dziejów że przepowiednie te mają szanse się spełnić.

    • Moher said

     Wszystko się zgadza tyle że Niemcy mają fabryki a my nie za bardzo

    • Dzieckonmp said

     Wlasnie nas wielki plus że mamy nowoczesne fabryki uzbrojenia.

     Mamy nową fabrykę broni w Radomiu, gdzie produkuje się teraz a są na topie są modularne uniwersalne zestawy broni [od szturmowej przez km i karabin snajperski] MSBS – to będzie w ramach programu żołnierza przyszłości Tytan z dowodzeniem sieciocentrycznym w czasie rzeczywistym. Czyli – AK i Beryle do lamusa, a raczej dla Obrony Terytorialnej. A wszystko będzie pod parasolem systemów antyrakietowych Wisła, Narew. Poprad i Pilica – no i mamy już Pioruna [zmodernizowany Grom] – to naprawdę top w swojej klasie – lepszy od najnowszych Igieł, Stingerów itp. Błyskawica [klasa wyżej] też jest rozwijana niezależnie od Narwi.

    • Hoplita said

     Tylko nie rozumiesz admin ze w razie zagrozenia Niemcy sa w stanie w ciagu paru miesiacy swoim tylko przemyslem te liczbe zwiekrzyc 10 krotnie. To nie jest narod ktory fregate buduje 10 lat jak my nasza wrone. To jest narod gdzie ruscy i amerykabie byli w berlinie a oni produkowali statki do tego momentu az przyszedl rozkaz do przerwania produkcji. To jest inna mentalnosc. Niemcy nie musza kupowac rakiet jasmin czy innych jak nasze zuchy bo wiedza ze rakieta to urzadzenie jednorazowego uzytku. Oni maja fabryk ze 100 ktore moga je wytworzyc lub byc przestawione na wytworzenie takich rakiet albo i jeszcze lepszych. My moglibysmy nie miec tyle sprzetu ale miec fabryki do produkcji i to jest sila. Bo trafia w sklad rakiet i caly zakup idzie w p….u . Tyle mamy ze g….o mamy. Powinienes wiedziec admin o takim zjawisku ekonomicznym ktore jest kluczowym do prowadzenia wojny. To sa tzw korzysci skali. To jest nie do przeszkoczenia przez taki maly kraj jak my. A Niemcy maja te korzysci nie wspolmiernie duze nawet w stosunku do ich potegi. Przedstawie to tak my mamy jedna fabryke do produkcji czolgow Oni 10 . Przy wykorzystaniu wszystkich sil produkcyjnych w pierwszym miesiacu u nas z fabryki wychodzi jeden czolg u nich 10 za to w nastepnym u nas znowu 1 a u nich juz 15. Oni maja razem 25 a my 2 . Wszystko w temacie.

    • Dzieckonmp said

     Niemcy nawet jak naprodukują tych czołgów to beda je używać u siebie bo czeka ich rewolucja. Zauważ że Unią Europejska rządzą Niemcy. Oceń te rządy. Jak dla mnie taki zorganizowany naród a nie umie dobrze rządzić bo Unia się rozłazi. Trzeba stworzyć blok państw niezależnych, z sąsiadów Polski zwartych gospodarczo, militarnie i politycznie – który w tej części Europy zastąpi starą i zwyczajnie niesprawną i rozłażącą się Unię Europejską, którą rządzą Niemcy z doczepionymi Francuzami. Niemcy sa przereklamowani, życie pokazało że nie radzą sobie.To jest tzw. zgniły zachód. To tam się rodza pomysły na bardziej przyjazny Kościół, tam się rodzą pomysły lewaków na wspólne życie z Islamem. Wiec stracili czujność i się podłożyli, dlatego tez zginą od własnych obywateli.

    • Zbyszek said

     Sporo pisania o Niemcach i wzajemnego przekonywania. Wszyscy zapomnieli kto jest zwykłym żołnierzem w armii niemieckiej. To są Polacy, Turcy, Czesi, ludzie byłej Jugosławii i sporo muzułmanów, Niemcy uciekają przed wojskiem. Wiem co piszę – mam tam swoje kuzynostwo i już ich dzieci są armii niemieckiej. Jest tam brak dyscypliny, wielki bajzel. Kto z nich pójdzie strzelać do swoich? Może tylko ta część armii niemieckiej z byłego DDR której podstawą są sfrustrowani Niemcy z DDR. To żadna siła. W wielką produkcję ich fabryk nie wierzę – ta cała broń powstaje w kooperacji z innymi krajami a to jest kruche zabezpieczenie. Zapominamy o możliwym konflikcie Niemcy – Francja, było o tym w przekazach MBM i to się wypełni. Nam Polakom spróbują skubnąć ale zbyt daleko nie wejdą – Szczecin jest zbyt mocno fortyfikowany. Żeby Polska przetrwała musimy spełnić jeden warunek – upaść na kolana przed Bogiem i prosić o wybaczenie za zdradę. Wszelkie przekazy dotyczące pozytywnego losu Polski są warunkowane naszym oddaniem Bogu – z tym jest coraz gorzej. Więcej zboczeńców i zdrajców wpuśćmy do władzy i nas nie ma.

    • salem said

     Niemcy także mają bardzo dużo islamistów i innych śmiesznych imigrantów,lewacka propaganda jest tam tak zaszczepiona w społeczeństwo że paraliżuje wszystkie wojskowe kroki.USA jak na razie nie dopuści do wzrostu potęgi wojskowej Niemiec.Niemcy demograficznie,narodowo umierają..

    • znakinaniebie said

     To są informacje wyssane z palca. Polska ma nowocześniejszy sprzęt lotniczy niż Niemcy ? Oni samych myśliwców szturmowych Tornado mają ponad 300 w różnych wersjach – dużo nowocześniejszych niż polskie Migi wyprodukowane w latach 60 i 70. Podobnie śmigłowce Tiger. Poza tym te 50 samolotów F16 które zakupilismy to tyle co nic jeśli weźmie się pod uwagę rozmiar kraju.

    • Dzieckonmp said

     Jakie ponad 300. Wszystkich mysliwców mają 192 z tego połowa nie nadaje się do lotu. Nie musisz wierzyć i możesz uwazać te informacje za wyssane z palca. Faktów i tak nikt nie zmieni.

    • Zorrro said

     Wg moich ustaleń w drugiej fazie wojny, kiedy zostanie w Jerozolimie podpisany światowy pokój, za chwilę Chiny napadną na Rosję a 200 mln szachodow.ruszy na podboj Europy. Zdobedą całe południe. Rosja zostanie.zmasakrowana także przez kataklizmy w tym wdzierajace się morze od północy. Wtedy Niemcy mają zaproponować Polsce unię ( UNI EU juz nie bedzie), my odmowimy. W odwecie napadną na nas z dwoch stron: Kołobrzeg i Kotlinę Kłodzką. ( zob Węclawek i Budzinski) Atka potrwa do dwóch tygodni. Prawdopodobnie islamisci antychrysta zażadają od Niemców przerwania działań. Odmowa stanie się pretekstem wkroczenia armii Mahdiego-antychrysta do Niemiec. (Nostradamus – marszruta barbarzyncow: Misnia- Lubeka) Wtedy Wratislavia zadrzy ze strachu przed islamem (Nostradamus).
     Nie ważne jest jakiego sprzętu na dziś Niemcy mają więcej. Na pewno w powietrzu maja przewagę. W czolgach tez, leopardy A6 i A 7 to.wozy trzeciej i czwartej generacji. Jest ich około 250 do 400. My mamy okolo setki A2 do pilnego remontu! troche A5. Reszta to t72 roznych wersji po twerdego włącznie. Ale te czołgi to raczej wygrają starcie dopiero w przewadze min 1:3 z Niemcami.
     Dziś raczej mamy złom nie armię. Nowych pistoletów masz. na razie nie ma, jest trochę beryli, halbice kraby się rozlatuja, produkcja stoi, broń rakietowa poza gromami to PRL) Rosomakami nikogo nie pokonamy.
     Jedynie sila w morale. Niemcy nie mają silnej mentalnie armii bo rozleniwil ich konsupcjonizm. To wyrównuje nawze szanse. Jednak Obecnie NAJWIEKWZYM.WROGIEM POLSKI JEST ARMIA ROSYJSKA średnio 1:20!
     Jasmin-y ich nie powstrzymają choć jeśli trafimy w Moskwę, to dwa razy zastanowią się czy warto zaczynać konflikt. Te jsminy moga mieć taktyczne głowice jądrowe. Wtedy mamy sowiecki odwet na całym terytorium Polski.
     Na dziś żyjemy tylko z Bożej Łaski bo armia rachityczna i wytrzyma może tydzień dwa…
     Potem tylko partyzantka i czekanie na wykrwawienie się potęg.

    • Dzieckonmp said

     Fałszujesz dane. My mamy 247 Leopardów z tego 105 w wersji A5. Niemcy mają 225 i wszystkie w wersji A6. Z tym ze my mamy jeszcze plus 700 Rosomaków. Rosomaki są DUŻO lepsze od standardowych rosyjskich BTR-80 i BTR-82. Róznica miedzy A5 i A6 jest taka ze A6 mają dłuższą lufę. Już niedługo ruszy lufownia w Pionkach koło Radomia i wtedy nasze Leopardy wszystkie bedą przezbrojone na A6 czyli na te z dłuższa lufą. Dłuższa lufa ma o 15 % wiekszą skuteczność w przebijaniu celu.

    • Adam said

     Proponuję porównanie siły ognia armii polskiej i np. niemieckiej.
     Źródło :http://www.globalfirepower.com/countries-listing.asp

    • Dzieckonmp said

     To jest pomoc ale Polska ma tam zaniżone dane. Polska już powinna być na liście Top10 w skali świata, a jest 19. Wszystko wynika z tego że każdy dzień przynosi przewagę Polski nad innymi, bo my inwestujemy w uzbrojenie i przybywa a Niemcy i inni robią oszczędności i każdego dnia maja coraz mniejszy stan uzbrojenia.

    • Dzieckonmp said

     Przykład jeden z licznych bo tak jak dzieje się w Anglii jest równiez w Niemczech we Włoszech.Belgowie i Holendrzy pozbyli się całkowicie sił pancernych. w ogóle Europa i NATO nawet teraz w 2015 raczej się rozbraja prócz państw koło Rosji w tym osobno od NATO Szwecji i Finlandi.
     Głupota w oszczędzaniu na bezpieczeństwie jest już szokująca..
     Tu masz istotne potwierdzenie mojego zdania

     http://www.defence24.pl/news_kraje-nato-tna-wydatki-obronne

     http://www.defence24.pl/news_bomby-lotnicze-zastapia-rakiety-balistyczne-w-wielkiej-brytanii

     Europa przy tulu zagrożeniach rozbraja się skazując się na śmierć. Kraje zachodnie przestana istnieć do tego doprowadziła je lewicowo liberalna grupa rządząca która liczy ze z pomocą Islamistów pokona chrześcijaństwo. Do takiej zdrady się posuwają aby tylko wykorzenić katolicyzm. Konsekwencja bedzie unicestwienie na zawsze własnymi rekami, bo Pan Bóg im rozum odebrał.

    • krystynka said

     Dlatego pisałam już wcześniej,że jest niemożliwą rzeczą aby Bóg nas nie pokierował co mamy dalej robić,jesteśmy ostatnim bastionem katolicyzmu w Europie,mały to mały naród ale my ciągle się trzymamy spódnicy Matki Bożej a to jest nierealne aby Mateńka porzuciłą swoje dzieci.Słuchałam też kazań Ks.Natanka i w jednym z nich też mówi,że Matka Boża zaprowadzi nas do Swego syna i nie może być inaczej.My tylko mamy się wspierać wzajemnie i nie pozwolić dać się skłócić,to nie żarty,to walka duchowa na śmierć i życie.Bóg nas wypróbuje jak złoto ale nie zostawi,więc i tak jakiekolwiek zwycięstwo już jest po naszej stronie ale tylko z Bożą pomocą !!!

    • Piotr2 said

     Te dane niewiele nam mówią. Wiem z doświadczenia, że część nowego sprzętu który posiada nasza armia nie ma dostatecznego zaplecza jeśli chodzi o zapasy uzbrojenia, części zamiennych, serwisu itp. Ale pozostawmy to. Ważną rzeczą dla armii danego kraju jest doktryna wojenna. Polska na chwilę obecną nie ma nowej doktryny wojennej, obowiązującą póki co jest doktryna z czasów układu warszawskiego. Doktryna ma wpływ na relokację jednostek woskowych, typ uzbrojenia i kierunki zagrożenia dla państwa. Jeśli te rzeczy zestawimy z rozmieszczeniem większości jednostek na zachodzie kraju, aktualnym uzbrojeniem (głównie czołgi, armaty, na morzu trałowce i desantowce), szkolenie się w boju w Iraku i Afganistanie na obcym terenie oraz uśmierceniem większości natowskich generałów w WP (ostatni był Petelicki), to mimo, że jesteśmy w nato, rysuje się inny obraz. W doktrynie układu warszawskiego mieliśmy uderzyć na nrd i Bornholm z południowym wybrzeżem Szwecji wespół z armią czerwoną, stąd tyle okrętów desantowych i największa piechota morska ( niebieskie berety) na świecie. Moim zdaniem nasza armia, wskazują na to powyższe argumenty, nadal tkwi w układzie warszawskim. Większość naszego dowództwa wywodzi się z peerelu i to tak po prawdzie nie Rosja jest brana jako zagrożenie a zachód.
     Czy wiecie, że na terytorium Usa przebywa conajmiej 20 tyś rosyjskich żołnierzy, niektóre źródła podawały 40-45 tyś. Poczytajcie sobie ciekawy artykuł.
     http://www.monitor-polski.pl/to-juz-jest-oficjalne-rosyjskie-wojska-beda-pacyfikowac-usa/

     Nie liczmy na sojusze, liczmy na siebie. Otoczmy nasz kraj modlitwą Różańcową i zawierzmy Jezusowi i Maryji.

     Króluj nam Chryste.

    • Zorrro said

     @dzieckoNmp
     Nie falszuje danych. Raczej ty korzystasz z „okrągłych” danych z internetu.Wersja A5 owszem juz jest ale tylko połowa z 105 i nie wiadomo czy resztę Niemcy przyslą?
     A2 na chodzie nawet nie jest setka , wszyskienwymagają kapitalnego remontu,(nie mylić z polonizacją), ale przetargi na to -to blamaż.Kilkanaście służy za zrodło części dla reszty.
     A7 ma nowej generacji pancerz reaktywny i mocniejszy silnik, takze optoelektronike nowej generacji. Dla Bundeswehry są inne wyposażenia inne zaś na export.
     Nie jedynie długość lufy a pociski z rdzeniem wolframowym i uranowym dają szansę przebicia się przez pancerz reaktywny piątej generacji
     Ale czołgi dziś to jedno a ich niszczyciele to drugie. Tu Niemcy mają absolutna przewagę. Za pomocą smiglowcow p.pancernych dość szybko zniszczą nasze archaiczne czolgi a tę setkę A5 zostawią sobie na deser.
     Proszę zobaczyć,.ze.w Labędach od czasów nieudanego kontraktu Malaja nie powwtal żaden czołg. Zbrojeniowka iest ze duoowana.do bólu i raczej.w.kiepskim.stanie. RESZTA TO PROPAGANDA.
     Proszę.zejdz na ziemię, może pokonamy Białoruś, może ukrainę ale z Niemcami a szczegoljie Rosja nie mamy żadnych szans.
     Jak berziemy mieli Jaśmin z głowicami jadrowymi to jest szansa, że będą się.z.naki bardziej liczyc.
     Teraz tylko modlitwa nam zostaje, bo zapóznienia w wojsku siegają lat dziewięćdziesiątych…

    • Dzieckonmp said

     Zorro nie masz racji. Niemcy gdyby nas zaatakowali zostaną rozgromieni. Ja pokazuje że łacznie mamy na podobnym poziomie uzbrojenie. Bo tak jest. W dodatku my ciągle zwiększamy nakłady na zbrojenie a Niemcy robią oszczędności i cięcia w wydatkach. Co do amunicji mamy świeżo otwartą bardzo nowoczesną fabrykę amunicji w Pionkach, produkujemy ile tylko zechcemy nowoczesną amunicje. Do tego musisz wziąc pod uwagę że atakujący Niemcy Polske muszą mieć przynajmniej 3 krotna przewagę żeby dali radę pokonać Polskę, pokazały nam to wcześniejsze wojny.Niemcy nie posiadają takiego ducha walki. W czasie 2 wojny były sytuacje gdzie Niemcy mieli przewagę 40:1 i nie mogli sobie poradzić z Polakami. Stan dzisiejszy daje nam zwycięstwo i unicestwienie Niemców. Spróbuj pogadać z kimś kto zna nasze wojsko od środka.

    • Zorrro said

     Adminie
     Nie podzielam twojego optymizmu, choć chciałbym abyśmy obronne starcie wygrali.
     W powietrzu nie mamy z nimi szans a to jest dzis glowna przestrzen. Kto panuje w powietrzu ten wygrywa wojny.

    • cox21 said

     @Zorro- A ja niedawno słyszałem (być może to nieprawda), że nasz Bumar zaprojektował i wyprodukował niedawno czołg (niestety nie pamiętam nazwy), którego eksperci zaliczają do jednego z najnowocześniejszych na świecie, ale puki co będzie on produkowany na eksport (chyba do Indii), a nie dla naszej armii, bo podobno jest za drogi jak na nasze możliwości.

    • Dzieckonmp said

     To PL-01 najlepszy czołg na świecie. W pierwszej kolejności pójdzie na uzbrojenie Polski a następnie eksport. Sa zamówienia. To przejście z ery techniki sowieckiej do najlepszych standardów, budowa modułowa, podwozia hydropneumatyczne.
     Ten czołg wyznaczać ma też nowe standardy na arenie światowej. Całkowicie polska myśl techniczna. Rozkręcamy się dopiero a co jeszcze nasi specjaliści opracują??

     http://motoryzacja.interia.pl/wiadomosci/news-taki-bedzie-nowy-polski-maly-czolg-mamy-jego-zdjecia,nId,1396628

    • Zorrro said

     Cox 21
     Chodzi o tzw concept 01
     Niestety to tylko robocza atrapa na podwoziu gąsienicowym, nie jest to nawet prototyp. Ideowo jest to ciekawe, choć do produkcji to chyba nie wejdzie
     Za to ruscy mają już czołg czwartej generacji t14 technologicznie przewyższa najlepsze komstrukcje zachodnie. Bedzie pokazywany 9 maja na defiladzie zwycięstwa. Obawiam się, że nasze leosie stoją na straconej pozycji. Można go zobaczyć w internecie.

    • Dzieckonmp said

     Nikt nie twierdzi że już sa produkowane. Proces wdrażania uzgadniania standaryzacji trwa. Ale w 2018 roku juz będą na wyposażeniu armii polskiej. Ruscy zas mają prototyp który juz ogłosili ze minimum 3 lata sie opóźni jego wdrożenie a pewnie nigdy nie wdrożą bo mają kryzys i brak totalny gotówki.

    • Zorrro said

     Admin
     Nikt tego Concepta 01 nie mógł zamowic bo to atrapa. Wejdź na defens24.pl, tam jest o nim więcej. Goryl też nie wszedł do produkcji, także bardzo udany Anders a ten był już na etapie prototypu. Były nawet prowadzone próby strzeleckie.
     Wwzystko padło. Wybrano gotowe Leopardy.
     Niestety entuzjazm wasz jest cenny ale budowany na propagandzie medialnej tzw ku pokrzepieniu serc.
     Nasza najdzieja tylko w tym że potęgi same się wyniszczą, wtedy będziemy potęga na dookólnej pustyni.
     I tak mówią oredzia – pośrednio oczywiście.

    • Dzieckonmp said

     Goryl i Anders nie wszedł do produkcji bo wojsko ma inną koncepcje na obronę. Te wynalazki im nie pasowały do koncepcji armii. Jednak rozwiązania jakie zastosowano w tych modelach będą wykorzystane w concepcie Pl-01. To dobrze że jest 10 wynalazków a wybiera się jeden najlepszy. Jestem daleki od propagandy. Po to jest blog aby przedstawiac w miarę rzetelne informację a propagandę niech uprawiają politycy. Ja przypominam nawet statystyki światowe nie polskie klasyfikuja Polskę na wysokim miejscu jako silny wojskowo kraj. twierdzenie moje że Niemcy są słabe jest na co dzień potwierdzane różnymi zdarzeniami jakie mają w polityce. Ostatnio Niemcy powiedzieli że nic nie wyślą na Litwę bo nie mają co.
     W sumie ja nie mam zamiaru nikogo przekonać do swojej racji. Wierzę w orędzia które mówią o silnej Polsce jako centrum Europy. Widzę że potwierdza się to w sile wojskowej naszego kraju. Potrzeba jeszcze tylko mądrych rządzących i jak najwięcej nawróceń Polaków.

    • Dzieckonmp said

     Dodam jeszcze że sama siła nam nie wystarczy. Potrzebna nam pomoc Boża i sojusznicy czyli „Miedzymorze” bo kataklizm który czeka Europę zdarza sie raz na tysiąc lat. Rosja to pikuś w porównaniu z tym co zgotuje Europie islam. Nie możemy w tym konflikcie stanąć po stronie zachodu, bo jesli staniemy to nie będzie zmiłuj się również dla nas. Dlatego tak wazne jest odsunięcie takich polityków jak Po czy Komoruski. Widzimy jak sprzedajny był Tusk. Każdej stronie czy zachodowi czy Rosji ulegał. Kaczyński zaś stawał się liderem państw rejonu Międzymorza. On potrafił mieć swoje zdanie. On i dziś gdyby żył i był Prezydentem to prowadził by sprytną dyplomację by nie walczyć za zgniłą Europe która sobie nawarzyła bigosu swym zepsuciem, ściągnęła sobie karę Bożą, juz nic Europy Zachodniej nie uratuje. Czeka ich morze krwi. Polacy wracajcie do kraju.

    • Dzieckonmp said

     http://orwellsky.blogspot.com/2015/02/jak-rosja-i-isis-mogyby-zawrzec-sojusz.html

    • krystynka said

     Panowie bardzo mi się ta debata podoba Admin kontra Zorrro i tematycznie i profesjonalnie jak na blogowiczów na wysokim kulturalnym poziomie.Szczerze to dalej nic nie rozumiem jak jest u nas z tym uzbrojeniem,no cóż pożyjemy zobaczymy.Takie powinny być tu wypowiedzi,jak bardzo różne ale w jakim tonie napisane,wzór do naśladowania,można spokojnie pisać i tłumaczyć ? oczywiście można ale trzeba chcieć szanować drugiego rozmówce ,nawet jak mówi zupełnie co innego niż my.

    • Zorrro said

     Krysiu
     Nie chcę siać defetyzmu. Nie mamy najlepszej armii ale najgorszą też nie jest. W razie napaści Niemiec mamy szansę obronić się ale jak pisałem będzie to dopiero w czasach inwazji Islamu na Europę.
     Gdy rosyjskie armie ruszą na zachód, powinniśmy zachować wstrzemiezliwosc i czekać swojej okazji. Paradoksalnie wszelkie antypolskie potęgi padną pod ciosami chinsko-islamskich armii.
     Wtedy staniemy się, nie chcąc tego, potęgą z tym co obecnie mamy i ewentualnie dozbroimy się.
     Jeśli znajdziemy siłę wiary i zrzucimy jarzmo islamu to Bóg nam poblogoslawi i wraz odrodzonymi Francuzami wygonimy slabnacych Islamistow.
     Dziś znajmy miejsce w szyku i nie faszerujmy się propagandą. Roztropnosc jest przejawem mądrosci.

    • Dzieckonmp said

     jedyna nadzieja dla wschodu i zachodu to Polska i inne kraje europy środkowej, zwłaszcza te, co przerobiły lekcje „opieki” Wielkiego Brata

    • krystynka said

     Dzięki Panu Bogu,że to On sam napisze scenariusz naszej przyszłości,my mamy Mu zaufać do końca i dać się poprowadzić.Jak Bóg z nami,to któż przeciwko nam ? Zachód pogański mysli ,że jest sam wystarczalny,oj obudzi sie z głową w nocniku.My mamy w rodzinach żertwy ofiarne,które często się modlą za swoje rodziny we dnie i w nocy,bo przecież przyznacie sami,że sie modlicie za swoje rodziny żyjacych jak też zmarłych.Więc czyż Bóg nie wysłucha takich lawin modlitw płynach jak rwace potoki do samego nieba ?

    • Konarski said

     Za rok (2016) wchodzi do produkcji seryjnej nowy rosyjski czołg „ARMATA”. Nawet Leopardy wersji 7 nie będą w stanie nawiązać z nim równorzędnej walki. Nie mówiąc o słabszych ABRAMSACH… Niemcy kiedyś miały w czasach zimnej wojny ponad 2 tys. czołgów Leopard. Dziś lekko ponad 200 – Pozbyli się starego złomu wersji 4 i 5 (min dla bantustanu polskiego) bo wymiękają przy nowej wersji t-90, która będzie produkowana do końca tego roku.

     Leopard, Abrams, LeClerc czy Challener i Merkavy -pierdziawy mogą skutecznie strzelać do wrogiego czołgu z odlaegłości do 3 kilometrów. Strzał z działa posiskiem artyleryjskim bez względu na rodzaj podkalibru…

     T- 90 również… 120 milimetrów działo – b. mocne rozwala pancerz Leoparda 6 – więc Niemcy szybko w ostatnim czasie podjęli decyzję o unowocześnieniu swych wojsk pancernych o wersję 7 – to w ostatnich dniach bo dobrze wiedzą, że wersja 6 i niższe przegrają z nową serią t-90 pod każdym względem.

     T -90 ma dodatkowy (oprócz kalsycznego aryleryjskiego – do 3 kilometrów) opracowany system strzelania pociskami
     RAKIETOWYMI z lufy armatniej, których skuteczny ZASIĘG NISZCZENIA to 5 KILOMETRÓW.

     Na dzień dzisiejszy żaden czołg nie podjedzie na odległość skutecznego strzału do t-90 (tj do 3 kilometrów) bo zostanie zabity z odległości 5-3 kilometry.

     MAŁO TEGO – rosjanin nie musi widzieć w linii celowniczej działa wroga, który może być za górą, lasem, budynkami, przeszkodą terenową itp…
     Bo jedna z opcji to pocisk rakietowy STEROWANY ŚWIATŁOWODEM…

     I po Leopardzie i innych wynalazkach…

     W następnym roku wchodzi ARMATA – pancerny król pola walki na świecie nie mający sobie równych ani wśród państw NATO ani spoza (Chiny, Japonia, Korea Płd).
     150 mil. działo…

     MASAKRA – dodatkowy lepiej unowocześnniony system wystrzeliwania przez lyfę działa pocisków rakietowych o większym kalibrze i mocy niż w T-90 i większym zasięgu skuteczności ognia – DO 10 KILOMETRÓW …

     Na poniższym filmie krótka prezentacja t-90 – tego którego panicznie boją się Niemcy i Amerykanie.
     W 21 minucie z groszami jest krótka prezentacja w/w systemu strzelania rakietami przez działo artyleryjskie. Rakiety mogą być naprowadzanie :
     – dalmierzem laserowym,
     – zwykłym celownikiem z systemem optycznym
     – dalmierzem podczerwieni – w/w 3 sposoby wymagają by wrogi czołg był widoczny dla celowniczego i znajdował się na linii strzału.

     do tego
     – naprowadzanie ŚWIATŁOWODEM (obsługa by oddać nowy strzał musi obciąć światłowód i wywalić resztki z lufy – MOŻE NISZCZYĆ CELE ZNAJDUJĄCE SIĘ za wzgórzem, lasem, budynkami itp…

     Nie musi ich widzieć – nie muszą być na linii strzału ale mogą być za przeszkodą – zwiadowca zawiadamia przez radio, że np. za wzgórzami jest wrogi czołg czy grupa żołnierzy, informuje mniej więcej gdzie lub podaje dokładne koordynaty celu czołg wystrzeliwuje rakietę o zasięgu 5 kilometrów a celowniczy – operator JOYSTICKA sam ręcznie kieruje ją na wskazany cel znajdujący się za wzgórzem, z lasem, za przeszkodą itp…

     Tego systemu nie ma ŻADEN INNY CZOŁG NA ŚWIECIE… mają tylko zwykłe artyleryjskie z promieniem skutecznego rażenia do 3 kilometrów….

     A czołg ARMATA będzie miał jeszcze lepiej opracowany ten system – większy zasięg pocisku rakietowego – na razie do 10 kilometrów skuteczności rażenia i większy kaliber bo nie 120 a 150 milimetrów – tzn. większa siła 100% niszczenia
     celu w promieniu do 10 kilometrów.

     ARMATA – NATO zerżnie się w PORTKI dzieci…
     w 2016 roku wchodzi do produkcji seryjnej

     Przyszły pancerny król pola walki:

     Rosjanie wkrótce zaprezentują swój nowy czołg – T-14 Armata
     Wkrótce, 9 maja 2015 roku, Rosjanie zaprezentują swój nowy czołg. Będzie to pierwsza rosyjska konstrukcja pancerna od lat osiemdziesiątych. Pojazd będzie powstawał na bazie podwozia zwanego T-14.

     Rosyjskie czołgi słyną przede wszystkim z tego, że jest ich dużo. Konstrukcje znane jako T-64, T-72, T-80 czy T-90 zostały wyprodukowane w dziesiątkach tysięcy egzemplarzy w wielu krajach świata. Każdy z tych modeli powstawał oczywiście w wielu wersjach, ale wszystkie te pojazdy miały jedną wspólną cechę – wybuchające wieżyczki. Widzieliśmy to wielokrotnie zarówno podczas wojny w Syrii czy na Ukrainie. Nowa konstrukcja ma pozwolić wyeliminować ten problem

     Nowa platforma gąsienicowa, na której zbudowany zostanie między innymi 50 tonowy czołg, powstała w ramach programu zbrojeniowego o nazwie Armata. Czołg T-14 został skonstruowany i zbudowany w zakładach UralWagonZawod w Niżnym Tagilu. To tam powstała miedzy innymi całkiem udana konstrukcja jaką jest czołg T-72.

     Nowa konstrukcja będzie posiadała zrobotyzowaną wieżę z automatem ładującym i armatą kalibru 125 mm typu 2A82-1M. T-14 może być też wyposażany w armatę kalibru 152 mm. Kadłub czołgu wygląda bardzo futurystycznie, chociaż niektórym może przypominać nieco izraelską Merkavę. Czołgi tej generacji są jednak zwykle do siebie podobne. Stają się niższe, szybsze i posiadają elektroniczne udogodnienia przy prowadzeniu ognia.

     Rosjanie zrezygnowali ostatecznie z zawodnych silników turbinowych stosowanych w T-80 i T-90 i w T-14 planują zastosowanie silnika typu diesel o mocy 1200 koni mechanicznych. Ma być też w pełni elektroniczne sterowanie układami tak, że nowy czołg wymaga do obsługi jedynie dwóch żołnierzy.

     Według doniesień rosyjskich mediów obecnie powstało 20 sztuk supernowoczesnych czołgów, które są testowane w różnych wojskach pancernych Federacji Rosyjskiej. Do 2020 roku w rosyjskich siłach zbrojnych ma się znaleźć około 2300 czołgów tego typu. Maszyny zostaną pokazane po raz pierwszy publicznie 9 maja 2015 roku podczas defilady na Placu Czerwonym w Moskwie.

     http://zmianynaziemi.pl/wiadomosc/rosjanie-wkrotce-zaprezentuja-swoj-nowy-czolg-t-14-armata

    • Konarski said

     PL-01 najlepszy czołg na świecie – dziecko złote – obecnie to najładniejsza TEKTUROWA MAKIETA na świecie – nie ma pieniędzy na stworzenie choćby 1 egzemplarza testowego…
     To tylko makieta z tektury…. propaganda … nic więcej…

     Tymczasem Rosjanie wyprodukowali już 20 egzemplarzy próbnych – testowych czołgu T-14 ARMATA…
     W maju ich publiczna prezentacja… Przełom 2015/16 początek SERYJNEJ PRODUKCJI.
     A w Polsce dalej władzunia będzie wam pokazywać w TVN tekturowe makiety i nawijać propagandę…

     Obecnie t-90 w najnowszej odsłonie jest najgroźniejszym czołgiem świata… (bo zabija z 5 kilometrów a wszystkie inne niszczą czołgi tylko do 3 kilometrów….
     Wejdzie ARMATA za rok – zasięg zwiększy się do 10 kilometrów na początek i zwiększy siła niszczenia….

     A styropianowa sitwa w TVNach będzie dalej wam pokazywać tekturowe makietki….
     DZIECI…. DZIECI…. DZIECI

     TOP 10 World TANKs (VIDEOs) 2014

    • Dzieckonmp said

     Nie przeczytałeś wszystkich komentarzy. Już na to co teraz napisałeś odpowiadałem.

    • cox21 said

     @Admin- Ja słyszałem, że będziemy je produkowali (przynajmniej narazie)tylko i wyłącznie na eksport, ale jak już pisałem wcześniej mogę się mylić.

    • Konarski said

     Powiem wam o jeszcze jednej – BARDZO WAŻNEJ RZECZY…
     Otóż Rosja to jedyny na świecie kraj samowystarczalny i dysponujący wszelkimi niezbędnymi surowcami wszelkich niezbędnych rud i surowców do wszelkiej produkcji seryjnej w czasie wojny.
     Z czego Niemcy czy Francuzi wyprodukują nową broń w przypadku konfliktu NATO – ROSJA? Skoro Rosja zamknie export swych surowców CAŁKOWICIE…. a z tego co wiem to niemiecki czy francuski przemysł w tym zbrojeniowy bierze w 90% rudy i surowce z Rosji 🙂
     Wy im sprzedacie niezbędne rudy do stopów zbrojeniowych czy złomiarze z waszej okolicy?
     Wątpię…
     Na niewielką produkcje będą sobie w stanie pozwolić
     A paliwa?
     To samo co z rudami.
     Nawet USA musi sprowadzać z całego świata i to w ograniczonej ilości, bo chińska i indyjska konkurencja
     I muszą płacić a Rosjanie nie….

     I tu chcę was moi drodzy POINFORMOWAĆ o tym, czym w Rosji a wcześniej Związku Radzieckim był SYSTEM GOSPODARKI przestawionej na SPECJALNY TRYB WOJENNY: a więc w skrócie:
     – Rosja zawiesza system wszelkich form rozliczeń pieniężnych – to nie żart – wszystko podporządkowane wojnie i tylko wojnie i produkcji wojennej… żadnych wypłat, rent czy emerytur, żadnych rozliczeń finansowych…. Tylko RACJE ŻYWNOŚCIOWE dla ludzi nic więcej, ludzie nie muszą płacić czynszów, rachunków itp… tylko dostają racje żywnościowe – robotnicy zbrojeniówki i żołnierze – większe racje….
     Mogą sobie na taki „luksus” pozwolić (zawieszenie wszelkich płatności) bo nie muszą NIKOMU PŁACIĆ ZA ŻADEN SUROWIEC – Rosja ma wszystkiego pod dostatkiem – wszelkie surowce i paliwa…

     A inne kraje niestety nie 🙂
     Rosyjski górnik będzie musiał pracować i będzie pracował za racje żywnościowe w trybie wojennym – zaciśnie pięści i zęby ze złości ale będzie wydobywał rudę, hutnik to samo tylko będzie przetapiał, metalowiec odlewał, mechanik tworzył komponenty i składał do kupy…
     Żadnych pieniędzy – tylko racje żywnościowe a żarcia Rosja ma więcej niż myślicie – obecnie jeden z czołowych exporterów żywności – jest oczywiście samowystarczalna żywnościowo

     Biorąc po uwagę fakt nieograniczoności wszelkich zasobów i konstrukcję rosyjskiej zbrojeniówki – możliwość przestawienia się na produkcję masową bez żadnych potrzeb finansowych są w stanie dziennie produkować ponad 700 do czołgów. Słownie dzieci drogie – DZIENNIE ponad SIEDEMSET czołgów – dziennie drogie dzieci nie miesięcznie…

     Niemiecki przemysł zbrojeniowy w sytuacji wojny z Rosją wyprodukuje miesięcznie ze 20 – 30 pod warunkiem, że znajdzie źródło surowców dla zbrojeniówki – a te są w głębokiej Rosji…

     Bo jeszcze Makrela z Tuskiem nasikają do baków cudownych Leopaedów i jazda na front wschodni 🙂

     Rosjanin wytrzyma o ile z głodu nie zdechnie – a racji u rezerw żywnościowych mają dosyć na kilka ładnych lat bez zbiorów…

     WZIĄŁ KTOŚ Z WAS TO POD UWAGĘ drogie dzieci?

     Jak w tej sytuacji zgniły, zachodni, spedalony i skundlony kapitalizm chce walczyć z Rosją?
     A do tego jeszcze strategiczna broń masowego rażenia – nuklearna, chemiczna….

     Wiecie już co to jest WOJENNY TRYB GOSPODARKI w Rosji?
     Tylko w Rosji jest to możliwe – nigdzie indziej – bo tylko Rosja ma w ręku niezbędne surowce i paliwa w każdej ilości, za które nie musi nic płacić nikomu…
     Tylko racje żywnościowe dla ludzi… a te Rosja też posiada w nadmiarze….

     Wiecie już w czym pies pogrzebany?
     Zachód nie jest w stanie wytrzymać konfrontacji z Rosją. W żaden sposób.

    • Dzieckonmp said

     Alez ja takie samo zdanie mam. Tylko ja twierdze że Rosja w przypadku konfliktu do którego włączą się USA z silną pomocą Europie a z drugiej strony Japonia i Chiny, nie ma szans na przeżycie. Przyszłość jednak pokazuje że USA mogą sie nie włączyć w pomoc gdyż Zachodnia Europa zgniła nie widzi zagrożenia i tnie wydatki na zbrojenia. USA może wiec powiedzieć – ja dziękuję skoro sami nie chcecie sobie pomóc to my wam tez nie pomożemy. I to jest bardzo prawdopodobny scenariusz. Nadzieja zostanie w Chinach.

    • krystynka said

     O jednej rzeczy wam napiszę,jak sie wścieka szatan za to,że robię zapasy a których to pisałam tutaj zimą.Juz 3 razy zalewało mi piwnicę,owszem puszkom i słoikom nic nie było ,ale teraz zmarnowało mi mąkę.Nikomu w bloku nie zalało nic przez ostatnie 2 lata a u mnie jak na złośc rury pękaja.Tylko,że w danym momencie ktos z nas wchodzi do piwnicy i szybko zbieramy wode,nawet inni sie dziwia co jest grane,że to na nas spada.nawet nie wyobrazam sobie co to by było gdyby tak lało sie pare dni .Więc Duch Święty i tak nad nami czuwa.

    • Konarski said

     Nadzieję dla siebie i swych bliskich moi drodzy to wy pokładajcie tylko i wyłącznie w Panu Bogu – w CHRYSTUSIE KRÓLU. W nikim i niczym więcej… To wystarczy… choćby nie wiem co 🙂

     Atak na Rosję ze wszystkich stron?
     A jeśli Rosja rzeczywiscie ma bronie, o których mówił Żyrynowski, a których świat nie zna?
     Nieustannie opracowują nowe rzeczy – nam się nawet nie śniło jakie…

     Same termonuki – Chiny, YSA i YE – wyeliminowane przez Rosję – wszyscy z nich wyeliminowani z gry – choć straszliwe straty i w Rosji – ale nie da się jej całkowicie zniszczyć bo jest za duża

     Lepiej ufajcie Chrystusowi Królowi – a już na pewno nie ufajcie tekturowo – styropianowym marionetkom POlitycznym w Polsce i zapewnieniom waszych pożal się Boże „umiłowanych” przywódców i wojskowych polskich o „obronie” Polski bo to żałosny blef…
     Niestety.
     Marionetkowa armia zwana „Wojskiem Polskim” jest w stanie skutecznie działać na terenie 2-3 POWIATÓW przez dni 3-5 – bo tylko na tyle jest AMUNICJI – w zależności od natężenia walk…
     Czym zatrzymają Rosjan Niemcy – 200-300 przestarzałymi Leopardami? 🙂
     Chyba, że Francuzi będą Rosjan masowo poić winem i gorzałą… ale i tak nie zatrzymają….
     Nawet na Renie a potem na sekwanie Rosjan nikt nie zatrzyma drogie dzieci…

     Zatrzymają się wówczas gdy dostaną ROZKAZ swego dowództwa….
     To nie żart.

     A więc lepiej zaufajcie Panu Bogu – szczególnie CHRYSTUSOWI KRÓLOWI…. innego wyjścia nie macie Kochani, każde inne wyjście jest fałszywe i niewskazane…

     Pozdrawiam.

    • szach42 said

     U nas musi być super. Przecież wybory idą .Tak super ,że naszym dowódcą sił zbrojnych jest Komoruski w stopniu marszałka!!! A jeszcze bez swego najlepszego doradcy- Jaruzelskiego. Bez ironii , to prawdziwych generałów mamy na Powązkach . Dwie ogromne „katastrofy” lotnicze i po dowództwie . Wierzycie, że PO z PSL zmodernizowało armię ? Chyba śnicie. Ta banda potrafi zepsuć , ale nie zrobić coś pożytecznego. Dla nich nie ma kryzysu, nie ma zagrożenia ani ze wschodu ani z zachodu. Jest tylko zagrożenie wewnętrzne – od Polaków patriotów. Z tym się zmagają. Owszem, Polak potrafi się bić. Ale dziś na nic się to bohaterstwo nie przyda, bo wojny inaczej się prowadzi . Można rzec-czysta matematyka. A u nas wszystko działa jak zepsute taczki. Nie znam się na uzbrojeniu, ale trochę obserwuję, co się dzieje w kraju i wnioski nasuwają się same. Może i mamy jakieś wynalazki, ale tak jak ze wszystkimi, my ich nie wykorzystamy ,bo nie ma pieniędzy na inwestycje. Jak coś ma być wdrożone do produkcji w 2018 roku, to tak, jakby bajki opowiadać. Głupi stadion czy drogę w Polsce budują obcy, a uzbrojenie mieli byśmy móc sami ? Wolne żarty. Mamy przykład z pendolino. Ale zobaczymy, kto będzie dla nas budował śmigłowce. Przemysłu nie mamy żadnego , rolnictwo podupada (nawet cukier z importu, bo cukrownie polikwidowane) .Bo nasza -Polska ,jest tylko armia urzędników do wykarmienia. Rząd Polakom zarobić nie pozwoli, choćby nie wiem co. Nie róbmy sobie nadziei. Nie zniszczone jest tylko to, o czym władza zapomniała albo zniszczyć nie zdążyła. A na 100% ,o armii zapomnieć nie mogła. To oznacza jedno- stan ruiny. Jednak dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych. I Polakom może dać zwycięstwo na wzór zwycięstwa Gedeona. Bez armii, bez broni. Zawsze może się zdarzyć ,że nasi wrogowie sami się wezmą za łby raniąc śmiertelnie .To nas ocali. Jednak nie łudźmy się, że obędzie się bez ofiar z naszej strony. Jak na razie, to atak na katolicką wiarę w Polsce trwa. Przegrywamy jedną batalię po drugiej. Już nie idziemy, a biegniemy sprintem ,by dogonić zachód we wszystkim, co najgorsze. Naród mówi swoje a władza robi swoje. Potrzeba cudu ,by to zmienić.

    • Dzieckonmp said

     To proszę jeszcze jedno potwierdzenie na geniusz Polaków

     http://biznes.onet.pl/wiadomosci/kraj/swiatowe-firmy-zainteresowane-polska-ciecza-do-kamizelek-kuloodpornych/g8ljt

    • Zorrro said

     @Konarski
     Dziękuję za wręczenia e mnie w tak doglebny sposób wyjaśnienia gigantycznej przewagi Rosjan na współczesnym, konwencjonalnym polu walki.
     Oczywiście należy powiedziec też o najwazniejszym, o przewadze w broni jądrowej i jej niszczycieli w tym kosmicznych. Tu jest względna rownowaga , ze wskazaniem także na Rosjan. W broniach powietrznych dominują amerykanie, ale su-50 już równoważy to w technice stealt.
     Razem potencjał Chin i Rosji jest gigantyczny.Dla Pana Boga jednak nic on nie znaczy.
     Nam pozostaje siedzieć cicho i znać swoje miejsce w szyku.
     Wg prawosławnych oredzi przyjdzie taki czas w drugiej fazie wojny św., że Moskwa się w znacnej części zawali pod ziemię, a na Ural i Syberię wtargną masy wody z oceanu lodowatego.
     CHINY ZAS WCZESNIEJ ZAATAKUJA Rosję.
     To nasza Polaków szansa.
     Jednak tylko gdy Jezus Chrustus wyniesiony zostanie przez nas na Króla Polski i innych narodów, mamy szansę przetrwać jako naród.
     Żeby to jeszcze zrozumiał nasz zarozumialy episkopat i cywilna władza oddana dziś balwochwalczo wladcom Wielkiego Babilonu (UE).
     Czy znów muszą ginąc miliony Polaków bo wiekszośc biskupów zabawia się we wszechwiedzących władców?

    • Gosia 3 said

     Ja również dziękuję Ci Zorro!!!! za tę wypowiedz. Tylko i wyłącznie ogłoszenie Pana Jezusa Królem Polski może nas uratować. Z Panem Bogiem i Maryją. Podpisuję się pod Twoją wypowiedzią. Niech Ci Bóg błogosławi.

    • cox21 said

     @Konarski- W sumie się z tym zgadzam, tylko że w czasie II wojny św (wiem, że to inne czasy i inaczej się prowadziło walki) bardzo dużo rzeczy począwszy od czołgów, amunicji, lokomotyw, nawet elementów fabryk, a skończywszy na materiałach do mundurów i żywności dla wojska trzeba było im dostarczyć. Jak wiele teraz się zmieniło w tej kwestii?

  • teresa said

   pelna zgoda

   • salem said

    W Polsce jest ogólna zgoda na inwestycje w uzbrojenie,większość młodych ludzi chce przejść przeszkolenie wojskowe,tradycje mamy ogromne,sądzę że Niemcy w obecnej chwili nie są militarnym zagrożeniem,są dramatycznie słabe ,co nie wyklucza że będą się zbroić,ale tam jest problem nie do rozwiązania z lewacką i genderową opozycją.Ukraina musi ponieść karę za UPA,zbrodnie ,rżeż wołyńską,powstanie warszawskie,z Rosją militarnie nie mamy szans bez pomocy USA,

    • krystynka said

     Pracuję w szkole i słyszę co mówi młodzież,że chcieliby aby wróciła zasanicza służba wojskowa,bo u nas była taka tradycja ojciec służył,dziadek i pokolenia w dół.Młodzi ludzie są przeciwko związkom jednopartnerskim,niewielki odsetek ma skłonności w tym kierunku,zresztą nazywają ich bezmózgowcami.Genger tez określają jako debilizm,więc z ta naszą młodzieżą nie jest tak żle,oni często krytykują różne dziwaczne ustawy i często o tym manifestują na forach,blogach,itp.Zobaczyłam ostatnio,że niejaki Zbyszek Stonoga ulubieniec młodzieży z fejsa,polubień ma z 300.000 i większość to średnia wieku 20 parę lat, poczytajcie sami jak młodzi krytykują rząd za wygonienie ich za chlebem za granicę.To są dalej nasi patrioci,chcieliby wrócić ale pytają gdzie mają pracować i za ile aby utrzymać rodzinę ?Wiem,że Admin pisze,że mają wracać do Polski ale jak ich do tego przekonać ?

    • Dana said

     Wrócą i co z nimi będzie.Zainwestują w ZUS i potem znowu wyjadą za pracą.U nas jest duże bezrobocie i bardzo niska najniższa płaca.

  • halina said

   Jak ogłosimy Jezusa Królem to nie potrzeba nam bedzie wojska ani uzbrojenia .
   Bo Król Miłosci nie zadaje cierpienia ,
   lecz zdobywa wszystko Miłoscią
   i zacheca do budowy Królestwa Miłości .
   A tam gdzie jest miłośc odwzajemniona nie ma cierpienia , jest szczęście radośc zadowolenie spełnienie sie

   To tylko pięc groszy szatana w sprawy człowieka i swiata powoduje to że wykorzystywany jest każdy wynalazek do tego aby użyc go w imie nienawiści do niszczenia i szkodzenia drugiemu człowiekowi .
   Do niszczenia Dzieła Bożego jakim jest człowiek .

  • cox21 said

   Tu dobrym przykładem jest Węgierska Górka, gdzie załogi dwóch fortów (w sile mniej więcej plutonu żołnierzy) zatrzymały na trzy dni całą niemiecką dywizję piechoty wspartą artylerią i lotnictwem.

 11. Znawca 2012 said

  Mam nadzieję, że zbliżające się wybory spowodują odejście złych ludzi podszywających się pod dobro, którzy zadręczają Polskę co ewidentnie widać w TV TRWAM. Bez uczestnictwa wszystkich Polaków może się to nie udać, gdyż reszcie nieuczestniczącej jest to obojętne. W wizji w 1972r, która mi była dana po tym jak nie sprzedałem się towarzyszom za judaszowe srebrniki Polskę ominęło to zło, związane z wybuchami. Tym samym potwierdzam to co widzieli wcześniej w tym temacie widzieli wizjonerzy. Młodzi ludzie w rozmowach już zauważają zło jakie spotyka Polskę. Oby do wszystkich ludzi to trafiało jak najszybciej. Szczęść Panie Boże wszystkim Polakom i tym, którzy wrócą na drogę uczciwości i wiary.

 12. kpiz said

  Tego typu przepowiednie istnieją także dla Rosji i Ukrainy, a więc Boży Plan się wypełni, lecz niekoniecznie za sprawą Polski

  • Dana said

   A jakie są przepowiednie dla Ukrainy ?

   • kpi said

    Takie:
    http://chnnews.pl/index.php/pl/europa/item/2243-sa-nowe-proroctwa-o-tym-co-wydarzy-sie-na-ukrainie-w-rosji-i-usa.html

    • Dana said

     Księga Ezechiela

     Rozdział 13

     Eze 13:1 I doszło mnie słowo Pana tej treści:
     Eze 13:2 Synu człowieczy! Prorokuj przeciw prorokom izraelskim, prorokuj i mów do tych, którzy prorokują z własnego natchnienia: Słuchajcie słowa Pana!
     Eze 13:3 Tak mówi Wszechmocny Pan: Biada prorokom głupim, którzy postępują według własnego ducha, chociaż nic nie widzieli!
     Eze 13:4 Twoi prorocy, Izraelu, są jak lisy w ruinach.
     Eze 13:5 Nie weszli w wyłom i nie usypali kamiennego wału wokół domu izraelskiego, aby mógł się ostać w bitwie w dniu Pana.
     Eze 13:6 Mieli fałszywe widzenia i prorokowali kłamliwie. Mówią: To jest słowo Pana, chociaż Pan ich nie posłał, a jednak oczekują, że spełni ich słowo.
     Eze 13:7 Czy nie mieliście fałszywych widzeń i nie wypowiadaliście kłamliwych wyroczni, gdy mówiliście: To jest słowo Pana – chociaż Ja nie przemawiałem?
     Eze 13:8 Dlatego tak mówi Wszechmocny Pan: Ponieważ mówiliście fałszywie i prorokowaliście kłamliwie, dlatego Ja jestem przeciwko wam – mówi Wszechmocny Pan.
     Eze 13:9 Wyciągnę swoją rękę przeciwko prorokom, którzy mają fałszywe widzenia i prorokują kłamliwie; w zgromadzeniu mojego ludu nie będą. Wpisani nie będą w poczet domu izraelskiego i do ziemi izraelskiej nie wejdą – i poznacie, że Ja jestem Wszechmocny Pan.
     Eze 13:10 Dlatego, właśnie dlatego, że zwodzili mój lud, mówiąc: Pokój! chociaż nie było pokoju; a gdy on wznosił mur, oni go tynkowali,
     Eze 13:11 Mów do tych, którzy tynkowali, że mur padnie. Spuszczę ulewny deszcz, spadnie gruby grad i rozpęta się huragan.
     Eze 13:12 A gdy runie mur, wtedy powiedzą do was: Gdzie jest tynk, którym tynkowaliście?
     Eze 13:13 Dlatego tak mówi Wszechmocny Pan: W swojej zapalczywości rozpętam huragan i w moim gniewie spadnie ulewny deszcz i gruby grad na zagładę.
     Eze 13:14 I rozwalę mur, który tynkowaliście, i zrównam go z ziemią tak, że będzie odsłonięty jego fundament, a gdy upadnie, zginiecie w nim i poznacie, że Ja jestem Pan.
     Eze 13:15 A gdy wywrę cały mój gniew na murze i na tych, którzy go tynkowali, wtedy powiem im: Nie ma muru i nie ma tych, którzy go tynkowali,
     Eze 13:16 To jest proroków izraelskich, którzy prorokowali o Jeruzalemie i mieli dla niego widzenie pokoju, a przecież nie było pokoju – mówi Wszechmocny Pan.
     Eze 13:17 Ale ty, synu człowieczy, zwróć swoje oblicze przeciwko córkom swojego ludu, które prorokują z własnego natchnienia, i prorokuj przeciwko nim,
     Eze 13:18 I mów: Tak mówi Wszechmocny Pan: Biada tym kobietom, które szyją czarodziejskie wstążki na wszystkie przeguby rąk i robią przepaski na głowy ludzi każdego wzrostu, aby łowić dusze! Czy chcecie wyłapywać dusze z mojego ludu, byle tylko swoje własne życie zachować?
     Eze 13:19 Bezcześcicie mnie u mojego ludu za garść jęczmienia i kromkę chleba, zabijając dusze, które nie mają umrzeć, a zachowując przy życiu dusze, które nie powinny żyć, okłamując mój lud, który słucha kłamstwa.
     Eze 13:20 Dlatego tak mówi Wszechmocny Pan: Oto Ja zabiorę się do waszych czarodziejskich wstążek, którymi łowicie dusze, i zedrę je z waszych ramion, i jak ptaki wypuszczę na wolność dusze, które wy usidlacie.
     Eze 13:21 Zedrę także wasze przepaski i wyrwę mój lud z waszej ręki, aby nie pozostał w waszym ręku jako zdobycz – i poznacie, że Ja jestem Pan.
     Eze 13:22 Ponieważ kłamstwem pozbawiacie otuchy serce sprawiedliwego, chociaż Ja nie chciałem, aby go pozbawiać otuchy, a wzmacniacie ręce bezbożnego, aby się nie odwrócił od swojej złej drogi, a życie zachował.
     Eze 13:23 Dlatego nie będziecie miały fałszywych widzeń i już nie będziecie uprawiać czarów. Wybawię mój lud z waszej ręki i poznacie, że Ja jestem Pan.

 13. Atanazy said

  Po co tak pompować balon?
  Bez nawrócenia, wiary i ciężkiej pracy codziennie nic z tego nie wyjdzie.

  Izrael był narodem wybranym, a jak nisko upadł.

  Francja byłą pierwszą córą Kościoła, a przyniosła rewolucję i nasprowadzała Muzułmanów do Europy.

  Wszystkie proroctwa i przepowiednie są uwarunkowane wolną wolą człowieka, który ma moc sprawczą, by wszelką łaskę zniweczyć i podeptać.

  • Dana said

   Mamy dobre widoki na przyszłość ,oby tego nie zmarnować.

  • teresa said

   jak najwiecej Polakow do zertw

   • Atanazy said

    Chyba trzeba brać podwójne albo potrójne żertwy. Ech…
    Trzeba wierzyć.

  • Wiesia said

   „A to wiedzcie, że nikt z żyjących, nie może zmienić tego, co o Chrystusie napisane jest w świętej Ewangelii,
   On przyjdzie!

   Jam, Jezus Chrystus zwyciężył świat.
   A wy. Moje dzieci, ciągle ten świat poniewieracie.

   Zbroicie się w broń atomową,
   ale jej nie będziecie mogli użyć,
   bo Bóg Wszechmogący odmierza czas i nie stawia wyroku co do dzieł i spraw, jakie przechodzą przez świat cały i ziemię.

   Wy, dzieci planujecie wojnę atomową z zaskoczenia.

   A Najświętszy Bóg powiada wam: spokój dzieci, spokój, zbudowałem świat i tak szybko nie pozwolę go zniszczyć.

   Moi wy burzyciele!
   Staniecie się ulegli,
   gdy zrozumiecie bezsens swojej broni, którą zrobiliście pod inspiracją złego ducha.”
   Z.Nosko

   @Atanazy zgadzam się z Tobą.
   Dekalog,Eucharystia,Modlitwa,praca nad sobą samym,aby pozbyć się pychy.Co nam po czczym mówieniu,po naszych deklaracjach,skoro siedzi w nas gniew.Każdy z nas powinien czytać,co to jest fałszywa pobożność.Co z tego,że wstąpię do Armii Chrystusa…,kiedy noszę w sobie brak wybaczenia.Zacząć powinnam od własnego serca:oczyścić z nieprawości i szczerze wprowadzić u siebie MOCNE POSTANOWIENIE POPRAWY.
   Bez tego wszelkie deklaracje moje są PUSTE.

 14. Mariusz said

  Czwartek, 5 marca 2015

  (Jr 17,5-10)
  To mówi Pan Bóg: Przeklęty mąż, który pokłada nadzieję w człowieku i który w ciele upatruje swą siłę, a od Pana odwraca swe serce. Jest on podobny do dzikiego krzaka na stepie, nie dostrzega, gdy przychodzi szczęście; wybiera miejsca spalone na pustyni, ziemię słoną i bezludną. Błogosławiony mąż, który pokłada ufność w Panu, i Pan jest jego nadzieją. Jest on podobny do drzewa zasadzonego nad wodą, co swe korzenie puszcza ku strumieniowi; nie obawia się, skoro przyjdzie upał, bo utrzyma zielone liście; także w roku posuchy nie doznaje niepokoju i nie przestaje wydawać owoców. Serce jest zdradliwsze niż wszystko inne i niepoprawne – któż je zgłębi? Ja, Pan, badam serce i doświadczam nerki, bym mógł każdemu oddać stosownie do jego postępowania, według owoców jego uczynków.

  (Ps 1,1-4.6)
  REFREN: Błogosławiony, kto zaufał Panu

  Błogosławiony człowiek, który nie idzie za radą występnych,
  nie wchodzi na drogę grzeszników
  i nie zasiada w gronie szyderców,
  lecz w prawie Pańskim upodobał sobie
  i rozmyśla nad nim dniem i nocą.

  On jest jak drzewo zasadzone nad płynącą wodą,
  które wydaje owoc w swoim czasie,
  liście jego nie więdną,
  a wszystko, co czyni, jest udane.

  Co innego grzesznicy:
  są jak plewa, którą wiatr rozmiata.
  Albowiem znana jest Panu droga sprawiedliwych,
  a droga występnych zaginie.

  (Łk 8,15)
  Błogosławieni, którzy w sercu dobrym i szlachetnym zatrzymują słowo Boże i wydają owoc przez swą wytrwałość.

  (Łk 16,19-31)
  Jezus powiedział do faryzeuszów: Żył pewien człowiek bogaty, który ubierał się w purpurę i bisior i dzień w dzień świetnie się bawił. U bramy jego pałacu leżał żebrak okryty wrzodami, imieniem Łazarz. Pragnął on nasycić się odpadkami ze stołu bogacza; nadto i psy przychodziły i lizały jego wrzody. Umarł żebrak, i aniołowie zanieśli go na łono Abrahama. Umarł także bogacz i został pogrzebany. Gdy w Otchłani, pogrążony w mękach, podniósł oczy, ujrzał z daleka Abrahama i Łazarza na jego łonie. I zawołał: Ojcze Abrahamie, ulituj się nade mną i poślij Łazarza; niech koniec swego palca umoczy w wodzie i ochłodzi mój język, bo strasznie cierpię w tym płomieniu. Lecz Abraham odrzekł: Wspomnij, synu, że za życia otrzymałeś swoje dobra, a Łazarz przeciwnie, niedolę; teraz on tu doznaje pociechy, a ty męki cierpisz. A prócz tego między nami a wami zionie ogromna przepaść, tak że nikt, choćby chciał, stąd do was przejść nie może ani stamtąd do nas się przedostać. Tamten rzekł: Proszę cię więc, ojcze, poślij go do domu mojego ojca. Mam bowiem pięciu braci: niech ich przestrzeże, żeby i oni nie przyszli na to miejsce męki. Lecz Abraham odparł: Mają Mojżesza i Proroków, niechże ich słuchają. Nie, ojcze Abrahamie – odrzekł tamten – lecz gdyby kto z umarłych poszedł do nich, to się nawrócą. Odpowiedział mu: Jeśli Mojżesza i Proroków nie słuchają, to choćby kto z umarłych powstał, nie uwierzą.

  źródło: http://www.mateusz.pl/czytania/2015/

  • Mariusz said

  • Leszek said

   Dla zainteresowanych!
   Mój komentarz (w 13-u częściach) do dzisiejszej św. Ewangelii o bogaczu i Łazarzu w ramach powtórki można znaleźć na str.
   https://dzieckonmp.wordpress.com/2013/09 … przyjdzie/
   w poz. 22-30.32.34 (w Gł. Wpisie zatyt. „Widząca Vicka: To światło jest do tego, co dopiero przyjdzie”.

  • Piotr2 said

   Dzisiejsze Słowo Boże(Jr 17,5-10 ; Ps 1,1-4.6) najlepiej podsumowuje naszą dyskusję o armiach, uzbrojeniach i pokładaniu nadzieji w ludzkich planach.

   Króluj nam Chryste.

   • Leszek said

    1. Z Księgi proroka Izajasza:
    „1Biada tym, którzy zstępują do Egiptu po pomoc, pokładają nadzieję w koniach, mają ufność w mnóstwie rydwanów oraz w bardzo wielkiej sile jazdy, a nie pokładają ufności w Świętym Izraela ani się nie radzą Pana.
    3 Egipcjanie to ludzie, a nie Bóg; ich konie to ciało, a nie duch! Gdy Pan wyciągnie rękę, runie wspomożyciel, upadnie wspomagany, i zginą oni wszyscy razem” (Iz 31,1.3).

    2. Z Księgi psalmów:
    „Jedni wolą rydwan/wozy wojenne, drudzy konie, a nasza siła w imieniu Pana, Boga naszego. Oni się zachwiali i upadli,a my stoimy i trwamy” (Ps 20,8n; por. 147,10)

 15. Dana said

  Słowiański Papież – sł. Juliusz Słowacki

  • Dana said

   Juliusz Słowacki
   „Słowiański papież”.

   Pośród niesnasek Pan Bóg uderza
   W ogromny dzwon,
   Dla słowiańskiego oto papieża
   Otworzył tron.

   Ten przed mieczami tak nie uciecze
   Jako ten Włoch,
   On śmiało, jak Bóg, pójdzie na miecze;
   Świat mu to proch!

   Twarz jego, słowem rozpromieniona,
   Lampa dla sług,
   Za nim rosnące pójdą plemiona
   W światło, gdzie Bóg.

   Na jego pacierz i rozkazanie
   Nie tylko lud
   Jeśli rozkaże, to słońce stanie,
   Bo moc to cud!

   On się już zbliża rozdawca nowy
   Globowych sił:
   Cofnie się w żyłach pod jego słowy
   Krew naszych żył;

   W sercach się zacznie światłości bożej
   Strumienny ruch,
   Co myśl pomyśli przezeń, to stworzy,
   Bo moc to duch.

   A trzeba mocy, byśmy ten pański
   Dżwignęli świat:
   Więc oto idzie papież słowiański,
   Ludowy brat;

   Oto już leje balsamy świata
   Do naszych łon,
   A chór aniołów kwiatem umiata
   Dla niego tron.

   On rozda miłość, jak dziś mocarze
   Rozdają broń,
   Sakramentalną moc on pokaże,
   Świat wziąwszy w dłoń;

   Gołąb mu słowa w hymnie wyleci,
   Poniesie wieść,
   Nowinę słodką, że duch już świeci
   I ma swą cześć;

   Niebo się nad nim piękne otworzy
   Z obojga stron,
   Bo on na świecie stanął i tworzy
   I świat, i tron.

   On przez narody uczyni bratnie,
   Wydawszy głos,
   Że duchy pójdą w cele ostatnie
   Przez ofiar stos;

   Moc mu pomoże sakramentalna
   Narodów stu,
   Moc ta przez duchy będzie widzialna
   Przed trumną tu.

   Takiego ducha wkrótce ujrzycie
   Cień, potem twarz:
   Wszelką z ran świata wyrzuci zgniłość,
   Robactwo, gad,

   Zdrowie przyniesie, rozpali miłość
   I zbawi świat;
   Wnętrze kościołów on powymiata,
   Oczyści sień,
   Boga pokaże w twórczości świata,
   Jasno jak dzień.

   (Juliusz Słowacki, 1848.)

   • Dana said

    Moc mu pomoże sakramentalna
    Narodów stu,
    Moc ta przez duchy będzie widzialna
    Przed trumną tu.

  • Przemysław said

   • Przemysław said

    http://www.paruzja.info/pliki/modlitewnikJDL_cz1.pdf
    http://www.paruzja.info/pliki/modlitewnikJDL_cz2.pdf

   • Przemysław said

    Benedykt XVI, Orędzie na XXI Światowy Dzień Młodzieży 2006 r.

    [..]
    Drodzy młodzi, zachęcam was, abyście dobrze po­znawali Biblię, trzymali ją w zasięgu ręki, aby była dla was niczym kompas wskazujący drogę, którą na­leży iść. Czytając ją, nauczycie się poznawać Chry­stusa. Św. Hieronim tak o tym pisze: «Nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością Chrystusa» (PL 24, 17; por. Dei verbum, 25).

    Sprawdzoną drogą prowadzącą do zgłębiania słowa Bożego i delektowa­nia się nim jest:
    lectio divina, stanowiąca prawdziwy i właściwy duchowy szlak, podzielony na etapy.

    Od lectio, która polega na wielokrotnym czytaniu jedne­go fragmentu Pisma Świętego i na odkrywaniu jego zasadniczych elementów,

    przechodzi się do meditatio, będącej niczym duchowy przystanek, kiedy du­sza zwraca się do Boga, starając się pojąć to, co Je­go słowo mówi nam dzisiaj na temat konkretnego życia.

    Potem ma miejsce oratio, w czasie której pro­wadzimy bezpośrednią rozmowę z Bogiem,
    i tak do­chodzimy na koniec do contemplatio, pomagającej nam zachować wrażliwość serca na obecność Chry­stusa, którego słowo jest «lampą, która świeci w ciemnym miejscu, aż dzień zaświta, a gwiazda po­ranna wzejdzie w waszych sercach» (2 P 1, 19).

    Czy­tanie, studiowanie i rozważanie Słowa powinny następnie znaleźć wyraz w życiu, odznaczającym się konsekwentną wiernością Chrystusowi i Jego nauce.

    Św. Jakub napomina: «Wprowadzajcie zaś słowo w czyn, a nie bądźcie tylko słuchaczami oszukujący­mi samych siebie. Jeżeli bowiem ktoś przysłuchuje się tylko słowu, a nie wypełnia go, podobny jest do męża oglądającego w lustrze swe naturalne odbicie. Bo przyjrzał się sobie, odszedł i zaraz zapomniał, ja­kim był. Kto zaś pilnie rozważa doskonałe Prawo, Prawo wolności, i wytrwa w nim, ten nie jest słucha­czem skłonnym do zapominania, ale wykonawcą dzieła; wypełniając je, otrzyma błogosławieństwo* (Jk 1, 22-25). Kto słucha słowa Bożego i nieustannie do niego się odwołuje, buduje swoje życie na moc­nym fundamencie. « Każdego więc, kto tych słów moich słucha i wypełnia je, można porównać z czło­wiekiem roztropnym, który dom swój zbudował na skale» (Mt 7, 24) — nie złamią go przeciwności.

    Budować życie na Chrystusie, przyjmując z rado­ścią Jego słowo oraz realizując Jego nauczanie — ta­ki powinien być wasz program, młodzi trzeciego ty­siąclecia! Musi nastać nowe pokolenie apostołów, obierających za swój fundament słowo Chrystusa, zdolnych odpowiadać na wyzwania naszych czasów i gotowych wszędzie głosić Ewangelię. O to prosi was Pan, do tego zachęca was Kościół, tego od was ocze­kuje świat, nawet jeżeli o tym nie wie! [..]

 16. teresa said

  Zydzi zabili Boga my Boga przywrocimy Europie. Atanazy – Matka Boza sama kazala nazywac sie Krolowa Polski to nie dmuchanie balonu lepiej zbierac podpisy na kandydata narodu niz stekac

 17. Wiesia said

  Bardzo się spieszę,bo wychodzę z domu,ale każdy powinien wysłuchać TEGO:

 18. Wiktoria said

  Zdaniem Prawosławnych: Antychryst już tu jest – Ukraina nowym Izraelem

  „NADEJDĄ TAKIE CZASY KIEDY w ROSJI NASTĄPI DUCHOWY ROZKWIT. BĘDĄ OTWARTE LICZNE ŚWIĄTYNIE i MONASTERY, NAWET POGANIE BĘDĄ do NAS PRZYPŁYWAĆ na STATKACH ŻEBY PRZYJĄĆ CHRZEST. ALE to BĘDZIE KRÓTKO, POTEM NADEJDZIE ANTYCHRYST” !!!

  *****
  moim zdaniem ten chabad to tylko jeden z instrumentow iluminatow.
  —————————————

  “Cała praca ukończona. Moshiah już tu jest” – analityczny przegląd kierowniczej siły rządu światowego – żydowskiej (satanistycznej) sekty Chabad

  “Święty Serafin Wyrickij mówił: „Nadejdą takie czasy kiedy w Rosji nastąpi duchowy rozkwit. Będą otwarte liczne świątynie i monastery, nawet poganie będą do nas przypływać na statkach żeby przyjąć chrzest. Ale to będzie krótko, potem nadejdzie Antychryst.” (/9/, str. 44)

  Ten materiał pochodzi z filmów-monologów Eduarda Hodosa, szefa żydowskiej gminy religijnej, mieszkającego w Charkowie, jedynego w świecie specjalisty w sprawach żydowskiej sekty Chabad.

  Eduard Hodos: „To nie jest byle jaka sekta, to są ludzie którzy trzymają pod kontrolą szefów rządów czołowych krajów świata i spotykają się z nimi” (36, 23:00)

  „Dzisiaj Chabad jest wiodącą siłą życia żydowskiego” (35,25:00)

  Obecnie cała polityka żydowska jest pod wpływem książki „Tania”, żydowskiego „Mein Kampf”, napisanej piętnaście lat temu. Jej istotą są dusze żydowskie, boskie, inne mają pochodzenie zwierzęce. Według tej książki istnieje konflikt dwóch cywilizacji, żydowskiej, wybranej przez Boga i cywilizacji gojów (nie żydów) (/1/,?35,25:00).

  Cywilizacja gojów powinna zniknąć z powierzchni ziemi.

  Sekta Chabad powstała w XVIII wieku w środowisku lubawiczewskich chasydów w miasteczku Liubawicz na smoleńszczyźnie. Kierowanie sektą zapewnia lubawiczewski rabin i kierownictwo sekty jest przekazywane dziedzicznie. Chabad kontroluje amerykańską Federal Reserve, zorganizowaną w 1913 roku przez kilka prywatnych, żydowskich banków a także kontroluje Międzynarodowy Fundusz Walutowy.

  W 1989 roku w sekcie Chabad było 20 tysięcy członków. W skład Chabadu nie tylko wchodzą najbogatsi ludzie świata. Członkiem Chabadu był także rabin doktor Naftali Berg (zmarł w 1994 roku), którego chabadnicy nazywali „nasza super broń” lub „duma Chabadu”, dyrektor Departamentu Badań Naukowych w Sekretariacie Obrony USA. To on właśnie był mózgiem Pentagonu, opracował system HAARP, który jest systemem klimatycznej, geofizycznej i psychotronicznej broni. HAARP został stworzony w celu kontroli ludzkiego umysłu, stosowany był przez Amerykanów w Iraku. Siódmego lubawiczewskiego rabina Menachema Mendela Schneersona doktor Berg uważał za swego ojca duchowego i radził się go w wielu kwestiach.

  Chabad zorganizował systematyczne niszczenie ZSRR, poczynając od lat 60-tych. Podziemny, nielegalny, przestępczy biznes i awaria czernobylskiej elektrowni atomowej to dzieło ich rąk. Morderstwo Kennedy’ego zorganizował Chabad po wydaniu Dekretu Prezydenckiego Nr 11110 z 4 czerwca 1963 roku, mówiącego o tym, że dolary powinno emitować Ministerstwo Finansów zgodnie z Konstytucją USA, a nie Rezerwa Federalna.

  Wewnątrz samej sekty panują stosunki homoseksualne; na określonym poziomie hierarchii są wykorzystywane jako obowiązkowy rytuał.

  Sekta stosuje satanistyczno-kabalistyczny rytuał „Pulsa denura” (cios ogniem) w celu zniszczenia niewygodnych przywódców politycznych. Za jego pomocą zabito Stalina, premierów Izraela Rabina i Szarona. „Pulsa denura” czyta się rzadko, kilka razy na sto lat i zwykle na żydów, i posiadających krew żydowską. Rytuał ten był zastosowany także przeciwko Eduardowi Hodosowi, o czym powiedział mu szef ukraińskiej bezpieki (SBU).

  W Rosji przywódcą Chabadu jest główny rabin Rosji, Berl Lazar. Na Ukrainie członkami sekty chabadzkiej są: główny rabin Ukrainy Asman, biznesmeni Igor Kołomojskij, Wadim Rabinowicz, Giennadij Bogoliubow, Wiktor Pinczuk, Alieksandr Feldman.

  Eduard Hodos wymienia PrivatBank jako bank Chabadu.

  W swojej działalności Chabad stosuje także prowokacje. Tak więc wydanie w Charkowie książki Hitlera „Mein Kampf” było sponsorowane przez chabadnika, Alieksandra Feldmana. Usunięto z niej wszystko co dotyczyło ludobójstwa Słowian a pozostawiono tylko tematykę ludobójstwa żydów (holocaust).

  Chabad jest autorem obecnego kryzysu finansowego. Świat kroczy ku nowemu porządkowi światowemu, który w swoim czasie był przepowiedziany w „Protokołach mędrców Syjonu”. Kryzys finansowy to precyzyjnie zrealizowany scenariusz, jeden z tych który jest realizowany w procesie przekształcania świata;

  „Ten kryzys finansowy popchnął cały świat po równi pochyłej. To początek przebudowy świata”.

  Celem przebudowy świata, organizowanego przez Chabad, jest wprowadzenie do świata Antychrysta. Szef sekty, lubawiczewski rebe, rabin Menachem Mendel Schneerson, przemawiając do chabadników, powiedział:

  „Czyńcie wszystko, co tylko możecie, aby sprowadzić na ten świat sprawiedliwego zbawcę i to natychmiast”.

  W ukraińskim czasopiśmie chabadzkim „Od serca do serca”, nr 50 z 2004 roku, napisano:

  „Cała praca zakończona. Moshiah (to znaczy mesjasz-Antychryst- autor artykułu) już tu jest, trzeba tylko otworzyć oczy żeby to zobaczyć”.

  Calosc:https://konwentnarodowypolski.wordpress.com/2013/12/04/zdaniem-prawoslawnych-antychryst-juz-tu-jest-ukraina-nowym-izraelem/

 19. Aga said

  https://duchowaadopcjadziecka.wordpress.com/

  jeśli życie jest dla Ciebie wartością…
  Jeśli kochasz dzieci i pragniesz dla nich dobra i miłości…
  Jeśli czujesz bunt w obliczu świata, który krzyczy o dowolności aborcji i selekcji dzieci, które mogą się narodzić a które nie powinny… Jeśli czujesz bezsilność i myślisz, że Twój głos sprzeciwu jest niesłyszalny…

  Zapraszamy Cię do wspólnej modlitwy za życie poczęte.
  W okresie Wielkiego Postu pragniemy przez 40 dni modlić się bezustannie w jego obronie.

  Od 18 lutego do 29 marca nieprzerwanie będzie płynąć modlitwa… Pomyślisz może, że to niemożliwe, by nieustannie modlić się przez 40 dni i 40 nocy. Masz rację, jako jedna osoba nie dasz rady. Ale jako Wspólnota możemy wszystko.

 20. szach42 said

  Oto Polska właśnie. Wybrana ?

  • kpi said

   Już sam fakt, że ten pan jeszcze żyje, świadczy na jego niekorzyść

   • szach42 said

    widocznie wszystkich nas nie mogą wytłuc. Ktoś musi na nich pracować. A poza tym, mogą pozwalać żyć do czasu, aż się upewnią, że mają to co chcą zdobyć. Jak z Lepperem ? Może ma zdeponowane jakieś materiały i jeszcze nie wiedzą gdzie? A może próbują ,jak śp. Wassermana? To koła w samochodzie odkręcone, to wanna z przebiciem prądowym na obudowę. Przecież nie będzie ofiara opowiadać, bo by wyśmiali . Nie wiemy .Ale jak mówi p.Sumliński, można mieć doktorat i znać kilka obcych języków i być bezrobotnym.

 21. obserwator said

  Kochani, pisanie JAKICHKOLWIEK scenariuszy nie ma NAJMNIEJSZEGO sensu! 🙂 Dlaczego? Dlatego, ponieważ w naszym świecie „ŚCIERAJĄ” się wzajemnie TYLKO DWA scenariusze – scenariusz szatana oraz SCENARIUSZ BOGA. Są one wprawdzie wzajemnie przeciwstawne, jednak jedno jest NIEKWESTIONOWANE – OSTATECZNIE i tak SPEŁNI SIĘ SCENARIUSZ BOGA! 🙂 a jaki on będzie, tego nie wie nikt, poza Bogiem, ale nic nie jest z góry przesądzone i baaaaaardzo wiele zależy w tym od nas samych.
  Bóg jest Inspiracją i „spoiwem” naszego działania, pod Jego Komendą!
  W naszym WSPÓLNYM interesie jest, aby przestać się wreszcie, DUCHOWO, angażować w realizację scenariusza szatana i JAK NAJSZYBCIEJ STANĄĆ PO STRONIE „SCENARIUSZA” BOGA, aby wraz z Nim JAK NAJSZYBCIEJ WYPEŁNIĆ JEGO WOLĘ, i już więcej NIE ZWLEKAĆ z TYM.

  No tak- łatwo powiedzieć, ale jak to ZROBIĆ? otóż – BARDZO PROSTO! 🙂 Aby to wytłumaczyć w miarę przystępnie, użyjmy w tym celu, UPROSZCZONEGO porównania.

  Jezus nauczał, że Królestwo Niebieskie, jest wśród nas, więc skoro tak mówił, to tak musi być! Ale co to oznacza? Najprościej można to ując tak, że żyjemy w tak DOSKONAŁYM świecie, że możemy ten świat DOSTOSOWAĆ SOBIE, do naszych WSPÓLNYCH potrzeb, tak, jak tego WSPÓLNIE chcemy. Oczywiście, sami tego nie damy rady zrobić, gdyż nie mamy „podglądu”, na całość tego OBRAZU świata, jakiego pragniemy, więc – niejako – „musimy” współdziałać, w tym celu, WRAZ Z BOGIEM, gdyz TYLKO ON, ma WZGLĄD/POGLĄD NA CAŁOŚĆ. W tym sensie, jesteśmy WSPÓŁKREATORAMI (czyli na obraz i podobieństwo…) świata, w jakim żyjemy, lub chcemy żyć, gdyż zmiana jest możliwa W KAŻDEJ CHWILI!

  Jaka jest przewaga szatana nad nami? ano taka, że szatan – w przeciwieństwie do człowieka – DOSKONALE ROZUMIE ten „mechanizm” kreacji świata fizycznego, i tak „ustawił” WSZYSTKIE PROCESY DOKONYWANIA ZMIAN, aby człowieka POZBAWIĆ jego NATURALNEJ MOCY SPRAWCZEJ, JAKĄ DOSTAŁ OD BOGA! Inaczej rzecz ujmując – szatan tak ZMANIPULOWAŁ/UKSZTAŁTOWAŁ UMYSŁ CZŁOWIEKA, aby ten DOBROWOLNIE ODDAŁ SWOJĄ MOC WPŁYWANIA NA ZMIANY – SZATANOWI, a dokładniej mówiąc jego ziemskim PiSdni..tym z nienawiści do rodzaju ludzkiego PO_miotom!
  Z tego powodu, od DAWIEN DAWNA, człowiek żyje w CAŁKOWICIE BŁĘDNYM PRZEKONANIU, które stało się wręcz ZAKORZENIONĄ WIARĄ, w to, że człowiek STWORZONY NA WZÓR i PODOBIEŃSTWO BOGA, NIC NIE ZNACZY i NIC NIE MOŻE, A TO JEST TOTALNA BZDURA!
  .
  To CAŁKOWICIE FAŁSZYWE przekonanie, fałszywa wiara w to, ma za zadanie sprawić, aby ludzie czuli się BEZSILNI WOBEC ZŁA, jakiego doświadczają! Ma dawać ludziom FAŁSZYWĄ WIARĘ, że zmiana ich losu, zależy – rzekomo – od JAKICHŚ DOOPKÓW, których sami muszą sobie najpierw wybrać, podczas, gdy cała ta farsa z jakimikolwiek WYBORAMI, to ŚCIEMA! Podstawia się NAIWNEMU SPOŁECZEŃSTWU, „namaszczonych” partyjnie, czyli przez szatana kolesi, mówiąc: „macie wybór”! ale nie mówi sie, że JAKIKOLWIEK WYBÓR, z pośród tych, którzy zostali DOPUSZCZENI przez szatana, jest „STRZAŁEM W KOLANO”, dla społeczeństwa! To nie daje ŻADNYCH ZMIAN, gdyż ta FARSA MA NA CELU UTRZYMANIE TEGO, co JEST i NIC WIĘCEJ!

  PRAWDZIWA ZMIANA, jakiej dokonujemy – JESZCZE NIEŚWIADOMIE – jest w NAS! To z tej ZMIANY „wbudowanej”/”wprojektowanej”, w ISTNIENIE, korzysta ten „mechanizm władzy”, który został zakorzeniony, przez szatana, na Ziemi, i to w oparciu o ten „mechanizm”, dokonywane sa WSZELKIE scenariusze szatana.
  Jeśli więc nie zrozumiemy tego „mechanizmu”, to NICZEGO nie zrozumiemy, a wtedy będziemy mogli sobie TYLKO pogdybać i dalej „podniecać” się, wzajemnym gdybaniem…

  Jeśli ktoś się chce NA STAŁE przyłączyć do REALIZACJI BOŻEGO SCENARIUSZA WYDARZEŃ, to musi ZROZUMIEĆ, że nie da się tego W PEŁNI zrobić, kiedy dajemy się „WCIĄGAĆ”, w realizacje scenariusza szatana – DOŚĆ JUŻ TEGO „STANIA W ROZKROKU”!

  Jeśli ktoś wciąż tego nie jest w pełni ŚWIADOMY, to WYJAŚNIJMY to w PROSTU sposób, aby sobie każdy to uświadomił! Świadomość, od nieświadomości, różni sie tym, że człowiek NIEŚWIADOMY, nie wie, że ULEGA NAWYKOWI, jaki został mu WPOJONY, przez szatana.
  Kiedy jednak stajemy się ŚWIADOMI, wówczas nie ma juz mowy o nawyku – wówczas DOKONUJEMY WYBORU! A w związku z tym, nie możemy się już dłużej „zasłaniać” nawykiem, czyli czymś, co ZMNIEJSZA naszą „winę” za OPÓR, wobec Boga.
  Każdy wybór, ma swoje konsekwencje, i nie ma czegoś takiego, jak „brak wyboru”, dlatego lepiej zacząć żyć w pełni ŚWIADOMIE…

  a teraz: JAK SZATAN REALIZUJE SWOJE STRATEGIE I W CZYM TKWI MOC CZŁOWIEKA, W ZNISZCZENIU PLANÓW SZATANA

  Opiszmy to, na BARDZO PROSTYM, „TECHNICZNYM” przykładzie, ale takim, który pozwoli chociaż przybliżyć ZAMYSŁ STWORZENIA.
  Wychodząc od założenia: „królestwo Niebieskie jest wśród was”, musimy wziąć pod uwagę to, ze mamy możliwość doświadczania KAŻDEJ MOŻLIWEJ RZECZYWISTOŚCI, jakiej WSPÓLNIE pragniemy. WSPÓLNIE, ponieważ jesteśmy, jak komórki organizmu, którego EGZYSTENCJA również zależy od stanu ZBIOROWEJ DUCHOWOŚCI, poszczególnych, pojedynczych komórek.

  Wyobraźmy sobie, jakby wyglądało życie, takiego organizmu, gdyby tworzącemu go komórkom, wprowadzić demokrację, podziały świecko-religijne, infekowanie wzajemną nienawiścią, zwalczaniem się oraz WSZELKIMI analogicznymi podziałami, jakimi zostaliśmy, w naszym ZIEMSKIM świecie, „obdarzeni”, przez szatana. Jak długo by taki organizm pożył, gdyby jego komórki, wzajemnie się zwalczały, zabijały, kłóciły – kto ważniejszy; czy komórki tworzące serce, czy komórki tworzące wątrobę, czy komórki tworzące płuca, czy też te tworzące mózg?
  Czy komórki tworzące serce, długo pożyłyby bez komórek tworzących wątrobę? Albo komórki tworzące mózg – jak długo by pożyły, bez komórek tworzących płuca?! Czy nie widać, że – aby organizm mógł żyć i sprawnie funkcjonować – KOMÓRKI MUSZĄ ZE SOBĄ WSPÓŁPRACOWAĆ, A NIE ZWALCZAĆ SIE WZAJEMNIE I ZABIJAĆ?!

  A jak jest z nami – istotami ludzkimi? W jakim kierunku ZMIERZAMY?! CZY CHCEMY ŻYĆ, CZY CHCEMY SKOŃCZYĆ W PIACHU – JAKA PRZYSZŁOŚĆ NAS CZEKA?! NO JAKA?! Chcemy snuć scenariusze wojen – OK! wtedy PRZYŁĄCZAMY SIĘ DO SCENARIUSZA SZATANA – czas sobie to wreszcie UŚWIADOMIĆ! Chcemy świata, w którym panuje miłość? TO SKUPMY SIE NA TYM, CZEGO PRAGNIEMY i PORZUĆMY PRECZ WSZYSTKO, CZYM NAS NIEUSTANNIE BOMBARDUJĄ/INFEKUJĄ!
  SKUPMY SIE NA MIŁOŚCI i TAKI OBRAZ ŚWIATA PRZEDSTAWIAJMY BOGU W NASZYCH MODLITWACH! Bóg jest od ZBAWIANIA ŚWIATA – NIE MY! Ale Bóg NIEUSTANNIE SŁUCHA, CZEGO PRAGNIEMY, CO WYRAŻAMY NASZĄ ZBIOROWĄ DUCHOWOŚCIĄ, I REALIZUJE TE NASZE POTRZEBY, JAKIE „KOŁATAJĄ” W NASZYCH GŁOWACH! Mechanizm kreacji świata NIE PYTA nas: „dlaczego chcesz tak, a nie inaczej”, tylko NIEUSTANNIE NAS SŁUCHA i ZAWSZE „ODPOWIADA” – „OK! MASZ/CIE TAK, JAK TEGO CHCESZ/CIE”! Mówiąc prościej – DOŚWIADCZAMY TEGO, CO DZIEJE SIĘ W NASZEJ ZBIOROWEJ DUCHOWOŚCI! DOŚWIADCZAMY TAKIEGO OBRAZU ŚWIATA, JAKI ISTNIEJE W NASZEJ DUCHOWOŚCI – TAK TO DZIAŁA!
  Więc jeśli chcemy ZMIENIĆ świat, musimy NAJPIERW ZMIENIĆ SIEBIE- NASZĄ ZBIOROWĄ DUCHOWOŚĆ! To ona jest tak NIEUSTANNIE ATAKOWANA przez szatana, aby nam to MAKSYMALNIE UTRUDNIAĆ! A my, dodatkowo, sami sie tym INFEKUJEMY – trzeba to sobie UŚWIADOMIĆ!

  Przykład z żarówką. Wyobraźmy sobie, że istnieje żarówka, która NIEUSTANNIE zmienia barwy, tzn świeci na wszystkie możliwe kolory świata, po kolei – jeden po drugim. I widzimy, jak sie te kolory, po kolei, zmieniają. Teraz wyobraźmy sobie, że ta żarówka, zaczyna PRZYSPIESZAĆ zmianę barw, dochodzą do takiej częstotliwości zmiany barw, że oko ludzkie, nie jest w stanie już dostrzec tych zmian – żarówka zaczyna świecie (jakimś) JEDNYM („wypośrodkowanym”) KOLOREM. Przyjmijmy, że jest tom kolor SZARY, tak szary, jak zwykło sie mawiać, o świecie, pozbawionym radości życia.
  Kiedy ktoś nie wie o tym, że ta żarówka NIEUSTANNIE zmienia barwy, to powie: „ta żarówka świeci szarym kolorem”, co można ODNIEŚĆ do świata, w jakim żyjemy i potraktować, jako „odpowiednik” stwierdzenia: „ten świat jest szary, zły, brudny i w ogóle do dooopy”, lub – żeby było „nowocześniej” – skorzystać z inspiracji „wieszcza” i powiedzieć: „ten świat, to chooooj, dooopa i kamieni kupa…”
  Patrzymy na nasz świat i czując się bezsilni, często popadamy w różne skrajności, które w niczym nam nie pomagają, a często potrafią nas zdołować, czy nawet wpędzić w depresję, podczas, gdy ROZWIĄZANIE jest naprawdę PROSTE! Jednak problem człowieka, polega na tym, że nie potrafi sie on „zgiąć” przed Bogiem, nie potrafi „szukać” ani „kołatać” – człowiek potrafi (PRZEWAŻNIE) jedynie kierować się TYLKO swoim własnym rozumem, swoim ziemskim intelektem, nie będąc tego nawet świadomym, że rozum/intelekt człowieka, został UKSZTAŁTOWANY przez szatana, w taki sposób, aby stał sie on, dla człowieka, WIĘZIENIEM BEZ KRAT!
  Człowiek nie docenia inteligencji i przebiegłości szatana, dlatego czuje się BEZSILNY wobec doświadczeń życiowych, z jakimi musi sie mierzyć, za sprawą szatana. PYCHA nie pozwala człowiekowi przyjąć do wiadomości, że jest BEZSILNY NA SWOJĄ WŁASNĄ „PROŚBĘ”! Bo nie szuka Boga, gdyż…. uważa i głęboko WIERZY, że „wie, jak jest”, że: „wie, jaki ten świat jest naprawdę i jaki jest szatan…”
  ale prawda jest taka, że… guzik wie! tylko, że nie da sobie tego wytłumaczyć – to nie dociera! no bo: „co?! JA NIE WIEM, JAK JEST?! JA, który żyję tyle lat i tyle widziałem/doświadczyłem – nie wiem, jak jest?! ja, który tyle nauk w życiu pobrałem, tyle…. ” itd…

  TAK CZŁEKU! NIE WIESZ, JAK NAPRAWDĘ JEST I PRZYJMIJ TO WRESZCIE DO WIADOMOŚCI! 🙂 Bo jak będziesz się opierał, to i tak – wkrótce – zostaniesz z tych wszystkich „ziemskich mądrości”, z tego swojego „ziemskiego majątku”, doszczętnie „OKRADZIONY” – wtedy zrozumiesz, co oznacza: „przyjdę, jak złodziej”!

  Kochani! NIE STAWIAJMY BOGU OPORU! 🙂

  Zmiana naszej rzeczywistości, odbędzie się, poprzez zmianę – NAJPIERW – duchowości, co zacznie następować, po OSTRZEŻENIU.
  Obecnie szatan resztkami „sił” wykorzystuje zbiorową duchowość naszej populacji, oddziałując, na nas, na nasze umysły, na naszą duchowość, poprzez media. To właśnie tam – w naszych umysłach, jest ten „kartezjuszowski punkt podparcia Ziemi”, który PORUSZY ZIEMIĘ. i to DOSŁOWNIE! Już nią porusza, co pokazuje przyroda…
  To także z tego „punktu podparcia”, korzysta szatan, w utrzymywaniu tej rzeczywistości, dlatego człowiek czuje taką BEZSILNOOŚĆ, wobec zła, ponieważ nie rozumie, na jakich „zasadach”, zostało ono USTANOWIONE!
  Dlatego TAK WAŻNE JEST WYCZYSZCZENIE/OCZYSZCZENIE NASZYCH UMYSŁÓW, z tego INFORMACYJNEGO ŁAJNA, jakim jesteśmy coraz bardziej zarzucani, i SKIEROWANIE NASZYCH UMYSŁÓW, W SŁUŻBIE BOGA – BOŻEGO SCENARIUSZA!
  Nasza duchowość, jest „pojemnikiem informacyjnym”, który należy JAK NAJDOKŁADNIEJ OCZYŚCIĆ Z WSZELKICH WPŁYWÓW INFORMACYJNYCH SZATANA, aby można ten „pojemnik”, od nowa, NAPEŁNIĆ, STRAWĄ DUCHOWĄ POCHODZĄCĄ OD BOGA!

  Wróćmy do przykładu tej żarówki, nieustannie zmieniającej kolory, która świeci szarym kolorem. Otóż ANALOGICZNIE jest z naszym światem, z naszą Ziemią i naszym, na niej, życiem – stanowimy z tym JEDNOŚĆ!
  Ta żarówka, świecie „na szaro”, ponieważ takie cywilizacyjne „USTAWIENIA”, wprowadził nam szatan, w nasze umysły, w naszą duchowość, pomimo, iż możliwy jest każdy INNY kolor, jeśli tylko jakiegoś sobie ZAŻYCZYMY.
  Niestety NIE WIEMY TEGO, gdyż szatan UKRYŁ TO PRZED NAMI, i „WYRYŁ” w naszych umysłach, JAKO PRAWDĘ, właśnie takie KŁAMSTWO, że ta żarówka może świecić TYLKO jedną, „SZARA, BARWĄ, i my w to UWIERZYLIŚMY! To KŁAMSTWO szatana stało sie dla nas „świętą” PRAWDA! tak świętą prawdą stało sie to dla nas to kłamstwo, że przyznanie się do tego, że DALIŚMY SIĘ WYKOŁOWAĆ szatanowi, „zraniłoby” naszą DUMĘ! nasze „sztywne” EGO! 🙂 uffff..

  Co trzeba zrobić, aby dokonać zmiany tej rzeczywistości, w jakiej żyjemy, na inną – PIĘKNĄ? trzeba ALBO zrozumieć podstawy, czyli: „jak działa” ten DOSKONAŁY świat, który się nam NIEUSTANNIE PODPORZĄDKOWUJE, ponieważ jesteśmy jego nierozerwalną częścią, albo… albo po prostu UWIERZYĆ i ZAUFAĆ BEZGRANICZNIE BOGU! Zrozumieć,ze Jezus nie nauczał: „proście (z wiarą), a będzie wam dane”, aby poprawić nękanej ludzkości humor i POOPOWIADAĆ im jakieś BAJKI, tylko MÓWIŁ, JAK NAPRAWDĘ JEST! W ten sposób: „czyńcie sobie ziemie poddaną”!
  To, co mamy zrobić/robić, to PORZUCIĆ PRECZ, to, co „ziemskie” – czyli ten FAŁSZ DAJĄCY ILUZJĘ ZMIANY, ODWRÓCIĆ SIĘ „NA PIĘCIE”, OD TEGO, I ZWRÓCIĆ SIĘ DO BOGA, PRZEDSTAWIAJĄC MU, W MODLITWACH, OBRAZ ŚWIAT, W JAKIM CHCEMY WSPÓLNIE ŻYĆ.
  W tym celu, musimy najpierw „stać się dzieckiem”, czyli – jak dzieci – zawierzyć CAŁKOWICIE i BEZGRANICZNIE W SPEŁNIENIE OBIETNICY BOGA.
  Czyli – wracając jeszcze do przykładu z żarówką – musimy sobie UŚWIADOMIĆ, że ten DOSKONAŁY świat, pomimo, iż wygląda na „szary”, to – podobnie jak ta żarówka – zawiera WSZELKIE INN MOŻLIWE „ROZWIĄZANIA” (barwy), i to, które sie z nich ZIŚCI, zależy tylko i wyłącznie OD NAS SAMYCH! Nie od tych, którzy myślą, że maja władzę, bo oni władzy nie mają – oni KORZYSTAJĄ Z NASZEJ WŁADZY DOKONYWANIA ZMIAN, KTÓRĄ IM, NICZYM NIEWOLNICY, NIEUSTANNIE ODDAJEMY, I TERAZ MUSIMY IM JĄ OSTATECZNIE ODEBRAĆ!
  Jeśli więc żarówka świecie kolorem „szarym”, to nie dlatego, ze nie ma innej możliwości, tylko dlatego, że MY NIE WIEMY, ŻE JEST INNA MOŻLIWOŚĆ, aby ZAŚWIECIŁA np. NA NIEBIESKO – (odpowiednik Królestwa Niebieskiego)
  Co mamy zrobić, aby żarówka zaświeciła na niebiesko? Musimy NAJPIERW WSPÓLNIE ZAPRAGNĄĆ TEGO, A NASTĘPNIE SKUPIĆ SIĘ NA TYM, CZEGO CHCEMY -CZYLI NA NIEBIESKIM KOLORZE, którego pojawienia się OCZEKUJEMY!
  NIE WAŻNE, ŻE GO NIE MA JESZCZE – POJAWI SIĘ WTEDY, KIEDY TO MY PIERWSI, WYKONAMY TEN „GEST” – TO PRAGNIENIE!
  Dokładnie tak, jak z lustrem, w którym nie zobaczy się UŚMIECHU człowieka, dopóki sam zainteresowany, NIE UŚMIECHNIE SIĘ! Jeśli człowiek będzie czekał, aż lustro uśmiechnie sie pierwsze, to NIGDY NIE ZOBACZY w lustrze UŚMIECHU. Dokładnie TAK SAMO „DZIAŁA” TEN ŚWIAT, a to, co robimy, aby zmienić ten świat, można porównać, do takiej próby zmuszenia lustra, aby się uśmiechnęło, przy pomocy rąk, którymi chcemy „wymusić” uśmiech! Tak nic z tego nie będzie, bo tak to nie działa!
  Nasza duchowość, jest jak ta postać stojąca przed lustrem, natomiast świat fizyczny, jest jak odbicie w tym lustrze. Teraz, aby zmienić obraz tego świata, musimy WSPÓLNIE „stanąć przed lustrem” i „uśmiechnąć się” ZBIOROWO 🙂 czyli musimy NASZĄ ZBIOROWĄ DUCHOWOŚCIĄ, wyrazić OBRAZ ŚWIATA, jakiego chcemy DOŚWIADCZAĆ! Musimy NAJPIERW WYRAZIĆ TO DUCHOWO! W NASZYCH MODLITWACH PRZEDSTAWIAĆ BOGU TEN OBRAZ ŚWIATA – TEGO KRÓLESTWA NIEBIESKIEGO, JAKIEGO PRAGNIEMY!

  No, ale jak sobie taki świat wyobrazić? Przecież nie jesteśmy w stanie sobie wyobrazić tego, czego jeszcze nie widzieliśmy! No, racja, ale wiemy, że taki świat, ZBUDOWANY JEST, NA FUNDAMENCIE, KTÓRYM JEST MIŁOŚĆ! WIĘC ZACZNIJMY OD PRZEDSTAWIENIA BOGU, W MODLITWACH, „FUNDAMENTÓW” TEGO ŚWIATA, JAKIEGO WSPÓLNIE PRAGNIEMY – TO, na początek, WYSTARCZY! Bóg wie, że nasza wyobraźnia, jest OGRANICZONA, więc nie jesteśmy w stanie, przedstawić mu pełnego obrazu. Ważne jest, aby były „fundamenty”, i świadomość, że to TYLKO początek, czegoś, czego nie jesteśmy nawet w stanie sobie wyobrazić.

  Bardzo ważne też jest, aby w naszej świadomości, „ZERWAĆ” z PRZESZŁOŚCIĄ, czyli – jakby – narodzić się „na nowo”, stając się Dzieckiem Boga, na nowo, czyli takim, jakiego Bóg pragnie. W mechanizmie fizycznej kreacji świata, każdy moment kreacji, jest kolejnym momentem, który z poprzednim NIE MA NIC WSPÓLNEGO. To my sami, w naszej świadomości, KREUJEMY TĘ CIĄGŁOŚĆ, pomiędzy przeszłością, teraźniejszością i przyszłością, podczas gdy nie ma to ze sobą ŻADNEGO powiązania, tzn. przeszłość nijak nie wpływa na teraźniejszość, chyba, że sami tego chcemy! To jest taki bardzo uproszczony przykład, na to, z czym mamy do czynienia, w naszym istnieniu. To, z czego ludzkość nie zdaje sobie zupełnie sprawy, to właśnie ta NIEUSTAJĄCA ZMIANA, której wszyscy/wszystko, jest NIEROZERWALNA częścią, i która umożliwia ludzkości (zarówno indywidualnie, jak i zbiorowo), dokonywanie zmian. Zmian, których jedynym OGRANICZENIEM jest LUDZKI UMYSŁ, czyli każdy może ZAWSZE tyle, ile UWIERZY, że może.
  W każdej milisekundzie życia, w każdej jedno-miliardowej części sekundy, mamy do czynienia z kolejną, nową kreacją, która z poprzednią, nie ma nic wspólnego, czyli – można powiedzieć – przechodzimy przez tzw. „światy równoległe”, w których to od nas zależy, jak potoczą się, nasze losy. Jeśli w końcu tego nie pojmiemy, w odpowiedniej liczbie, która bedzie w stanie to „poruszyć”, to BESTIE będą dalej, korzystać, z naszych umysłów, wykorzystując je, przeciw nam samym.
  Mimo to, mimo, że każda taka kolejna kreacja fizyczności, daje możliwość, aby DOŚWIADCZAĆ NOWEGO, (bo właśnie po to to jest), to jednak my sami, (nieświadomi tego) naszą świadomością, kreujemy w tej nieustającej zmianie, wciąż tę samą ILUZJĘ CIĄGŁOŚCI, zwaną „czasem” i „przemijaniem”. Jednak z fizycznego punku widzenia, nic takiego nie istnieje.
  Nieustannie jesteśmy „budowani na nowo”, bo wszystko jest budowane na nowo, i mamy możliwość doświadczać nowego/innego sposobu postrzegania świata, a ponieważ nie zdajemy sobie z tego sprawy, więc nasza rzeczywistość, toczy się, w oparciu o „prawdę”, którą nam WPOJONO. Każdy ma/doświadcza ZAWSZE to/tego, w co GŁĘBOKO WIERZY.
  Wiara w postrzeganiu świata, to: wierzę, że jest „tak i tak”, podczas, gdy ktoś inny wierzy, że jest „inaczej”, na co Bóg „odpowiada” – OK! masz tak, jak tego chcesz! Bo ZAWSZE tak odpowiada, i w związku z tym, każdy otrzymuje doświadczenie, zgodnie z tym, jak głęboko wierzy w to, jakie jego życie i droga przez to życie, ma być. Po to zostaliśmy podzieleni na wszelkie możliwe sposoby, i wzajemnie skłócani, wpajana jest nam nienawiść, w oparciu o podziały, aby nas OSŁABIĆ i spowodować SPRZECZNOŚCI, powodujące „szary” kolor, świata.
  Ponieważ wiara to także sposób postrzegania świata, więc systematycznie poznając świat, zmienia się także ta głęboka wiara, a wraz ze zmianą wiary w możliwości, jakie daje nam świat – AUTOMATYCZNIE zmienia się świat, gdyż wyznacznikiem doświadczania świata fizycznego, jest nasza duchowość – dojrzałość duchowa!
  Związek duchowości, ze światem fizycznym, jest taki, jak związek pary z lodem – to jest TO SAMO, tylko w innej częstotliwości. W tym uproszczonym ;porównaniu, para wodna, jest, jak duchowość, z której nieustannie kreowany jest lód – czyli świat fizyczny, więc to od naszej WSPÓLNEJ duchowości, zależy, jaki sobie WSPÓLNIE świat, wykreujemy. Dlatego właśnie, należy odciąć się, od tego wszelkiego informacyjnego źródła, które kontrolowane jest, przez szatana, a zwrócić się – poprzez serce – do Boga, nie pozwalaj na to, aby cokolwiek tę wzajemną, wewnętrzną relację, zakłócało …

  W tym proroctwie, jest o tym mowa, w 4:24 – https://www.youtube.com/watch?v=DYc28nemXyk – „zamknijcie drzwi do przeszłości i wyjdźcie z ukrycia…”
  zamknięcie drzwi do przeszłości, oznacza dokładnie to, aby przestać już patrzeć w przeszłość, przestać skupiać się na niej, wręcz ZAPOMNIEĆ O NIEJ, ZERWAĆ Z NIĄ TĘ „CIĄGŁOŚĆ”, jaką kreujemy w naszej świadomości, gdyż to jest taki rodzaj „kotwicy”, którą szatan nas „przymocował”, do realizacji jego zadań! Wyobraźmy sobie, że ta „kotwica”, która utrzymuje nasz świat, w tym „szarym” kolorze, ma linę, składającą się, z pojedynczych włókien. To my – ludzkość – jesteśmy tymi pojedynczymi włóknami, tworzącymi te grubą, mocną line, która utrzymuje nas, w tym „szarym” położeniu. Musimy chcieć się „zerwać”, bo wtedy, lina, zacznie „pękać”, aż dojdzie do całkowitego jej „zerwania”.

  Zerwanie z przeszłością, oznacza właśnie zerwanie tego, co nas UTRZYMUJE w tym fatalnym „ustawieniu”, jakie nam, zafundował szatan. Czyli właśnie trzeba „narodzić sie na nowo”, jako dziecko Boga, i wziąć – swoim umysłem – czynny udział, w realizacji KN, w Polsce i na całej Ziemi…

  Może jeszcze, dla lepszego „rozjaśnienia”, przytoczmy wypowiedź Pawła Kukiza.
  Kiedy ogłosił, że struje w wyborach, powiedział, że idzie na wojnę z systemem. Z kolei na jego stronie (http://kukiz.org/), pisze, że kandyduje, aby powiedzieć Polakom, że ZMIANA JEST MOŻLIWA!
  OWSZEM – ZMIANA JEST MOŻLIWA, ale ZMIANA, jakiej chce dokonać, NIE JEST MOŻLIWA, poprzez pójście na wojnę, z systemem – nawet, jeśli jest to przenośnia! A tak w ogóle, to żeby walczyć z jakimkolwiek wrogiem, trzeba go najpierw WIDZIEĆ! Niestety – ludzkość chce walczyć, z wrogiem , którego nie widzi, nie ma pojęcia o tym, jakimi metodami wróg walczy, więc jakie są, w takim wypadku, szanse na wygraną? Bez Boga ŻADNE! Mimo to, wciąż jeszcze to, do wielu, nie dociera…

  Otóż nastawienie na walkę i nastawienie na zmianę, to DWA RÓŻNE NASTAWIENIA, dające DWA RÓŻNE EFEKTY/KONSEKWENCJE! Czego więc chcemy; walki, czy zmiany?! Wróćmy do przykładu z lustrem, i zastanówmy się, jak będzie wyglądało ODBICIE w lustrze, czyli URZECZYWISTNIENIE naszej duchowości, w tych dwóch przypadkach, bo lustro „odpowie” DOKŁADNIE tak, jak wyrazi to nasza duchowość?
  Czy to jest teraz ZROZUMIAŁE? Od naszego NASTAWIENIA w naszych umysłach, w naszej duchowości, ZALEŻY SCENARIUSZ, jakiego DOŚWIADCZYMY! Albo to będzie SCENARIUSZ, który DAMY SOBIE NARZUCIĆ, POPRZEZ MEDIA, ALBO TO BĘDZIE NASZ SCENARIUSZ – SCENARIUSZ REALIZOWANY WRAZ Z BOGIEM, POD JEGO „KOMENDĄ”! Który WYBIERAMY? Co wolimy?

  Przestańmy się wreszcie „katować” tym głupim. NIEWOLNICZYM POSŁUSZEŃSTWEM, wobec tych obłąkanych ludobójców, udających jednych z nas – Polaków, i zakończmy wreszcie im tę ludobójcza działalność RAZ NA ZAWSZE!
  W tym celu należy doprowadzić do „WYMAZANIA” PRZESZŁOŚCI, Z PAMIĘCI, i „UGIĘCIE” się przed BOGIEM, czyli „zafundowanie” sobie, takiego poczucia ponownego „narodzenia się” – dzieciństwa i DORASTANIA w BOGU! W takim stanie, stanąć WSPÓLNIE, do SYSTEMATYCZNEJ modlitwy, w której PRZEDSTAWIAMY BOGU, OBRAZ ŚWIATA, JAKIEGO PRAGNIEMY , WRAZ Z NIM, WSPÓLNIE TWORZYĆ!
  Mamy ten świat tak czuć, odbierać, jakbyśmy już go mieli. Z BOGIEM NIE MA RZECZY NIEMOŻLIWYCH! Trzeba TYLKO się „odciąć” od tego szatańskiego świata, i tej DUCHOWEJ TRUCIZNY, jaką jesteśmy nieustannie INFEKOWANI, i zacząć zagłębiać się w BOGU!

  I jeszcze jedno. Okupant usiłuje pokazywać nam, jakoby największe zagrożenie, dla nas, było „na zewnątrz”, podczas, gdy największe zagrożenie, zakorzeniło się, w Polsce, pochodzi z „wewnątrz”.
  W związku z tym, warto przytoczyć, kazanie ks. Natanka, w którym mówi on, o cudzie, jaki miał miejsce w Polsce, podczas II wojny światowej.

  Ważne słowa i konieczne do zrozumienia i zapamiętania, padają w 12:13 – https://www.youtube.com/watch?v=_QW9LqG5Azw – „zachowajcie nadzieję modląc się za grzeszników, WIERZCIE W SIŁĘ WASZYCH MODLITW, A CZAS (spełnienia ich) POZOSTAWCIE BOGU”. I dalej tłumaczy kapłan ISTOTĘ ZBAWIENIA ŚWIATA: „JA zmienię świat, mówi Bóg, JA naprawię i JA go uwolnię. Wy tylko UWIERZCIE i stańcie się (Moim) NARZĘDZIEM”
  W 17:40 – WAŻNE, aby to sobie UŚWIADOMIĆ, gdyż o tym ludzie powszechnie nie wiedzą, jaki cud wydarzył się w czasie II wojny światowej. Warto sobie przypomnieć także Almologa, aby sobie uświadomić, że podobnie dzieje się w innych częściach świata.

  W ten TYLKO sposób można perfekcyjnie „WYCZYŚCIĆ” nie tylko CAŁY KRAJ, ale także CAŁY ŚWIAT, z każdego rodzaju zagrożenia. Bóg, w postaci modlitwy i za pomocą modlitwy, daje nam NAJSKUTECZNIEJSZĄ BROŃ, JAKA ISTNIEJE! NIE ISTNIEJE SKUTECZNIEJSZA BROŃ, do ODDZIAŁYWANIA NA BIEG ZDARZEŃ!
  Za pomocą tej BRONI można oczyścić nie tylko cały kraj, ale cały świat, i nie tylko z WROGÓW WIDZIALNYCH, ale TAKŻE Z TYCH NIEWIDZIALNYCH, od których przecież aż roi się w naszej Polsce!
  Modlitwa to NAJSZYBSZY i NAJSKUTECZNIEJSZY sposób oczyszczenia Polski z tych WSZYSTKICH ZAKONSPIROWANYCH, TCHÓRZLIWYCH SZCZURÓW, udających Polaków, którzy realizują ludobójczy plan unicestwienia Narodu Polskiego! NIE MA LEPSZEJ, DOSKONALSZEJ i SZYBSZEJ BRONI, DO WYKONANIA TEGO ZADANIA, NIŻ WŁAŚNIE MODLITWA.
  Ale jedno trzeba wiedzieć. Działa ona TYM SILNIEJ, im WIĘCEJ ludzi w niej uczestniczy i im WIĘKSZA jest ich wiara i zaufanie do Boga! A więc musi w niej uczestniczyć JAK NAJWIĘCEJ POLAKÓW – NAJLEPIEJ WSZYSCY, także ci, którzy jeszcze nie pojmują tego, że Bóg istnieje. Wtedy modlitwa będzie miała tak „PIORUNUJĄCE” działanie. że te zakonspirowane. tchórzliwe szczury, „sfajdają” się, ze strachu, spieprzając w POpłochu z Polski!

  Postawmy wreszcie WSZYSTKO NA BOGA – CAŁKOWICIE ODWRACAJĄC SIĘ OD TEGO, CO NAM PODSUWAJĄ TE BESTIE!

  Zwykłą bronią NIGDY nie da się DOKŁADNIE „oczyścić” kraju/ów, świata, z tych wszystkich zakonspirowanych WROGÓW, jacy pomiędzy nami żyją, udając jednych z nas.
  Są wrogowie Narodu Polskiego, których widać gołym okiem, jak np. Komorowski, Tusk, Sikorski, Kaczyński, Palikot, Miler, Kwaśniewski, Kopacz, Sawicki, Piechociński, Pacek, Czempiński, Bujak, Michnik, tvp, tvn, Polsat – wszystko, co jest nam pokazywane w tych satanistycznych mendiach, oraz wielu, WIELU innych. Widzimy ich i dobrze już wiemy, że to są nasi WROGOWIE – OKUPANCI POLSKI, którzy wkrótce zostaną aresztowani. Ale nie widzimy tych zbrodniarzy, którzy za nimi stoją, którzy ich „prowadzą”, bo ci wymienieni, to TYLKO MARIONETKI!
  Więc by już tak CAŁKIEM i DOKŁADNIE oczyść kraj, następnie świat, z wszelkiego zła, jakie ludzkość niszczy, potrzebujemy o wiele bardziej „PRECYZYJNEJ” w działaniu BRONI, która UDERZY także w tych, których NIE WIDZIMY, bo są oni tymi, którzy „stoją za plecami i pociągają za sznurki”.

  TAKĄ BRONIĄ JEST WŁAŚNIE MODLITWA – MODLITWA BEZWZGLĘDNIE NISZCZY WROGÓW! Wtedy nie ma żadnego znaczenia, jak bardzo się oni ZAKONSPIROWALI, i jak bardzo UDAJĄ JEDNYCH Z NAS!

  Cyt: „‪Modlitwa jest potężniejsza niż miecz, którego używamy w walce, bo nie tylko rani on wroga, ale go niszczy.”‬ (źródło: http://paruzja.info/oredzia-przeglad/83-luty-2015/1773-12-02-2015-18-00-modlitwa-przeraza-zlego-ducha )‬‬‬

 22. znawca said

  Myślę, że nie można warunkować przepowiedni. Owszem przepowiednia jest jakby funkcją wiary, ale jeśli coś ma się wydarzyć w naszej linii wymiarowej i czasowej, nie może być uwarunkowane. Czyli z założenia wierzymy i w odpowiednim momencie podejmiemy działania na rzecz zrealizowania się owych przekazów. Trochę jest to zdeterminowane z góry i narzuca nam tryb myślenia, jak choćby z Matrixa ( rozmowa Neo z Morfeuszem) . A nie chcemy by ktoś, lub coś narzucało nam kształt naszego życia, prawda ? Bóg też dał nam wolną wolę. Dobrze , jeśli w perspektywie jest to pozytywne, ale zawsze. Tym co może zmodyfikować nam narzucony program, pozostańmy przy technologicznym ujęciu, jest modlitwa. Długo powtarzany wizualizowany obraz, myśl, może zmienić uwarunkowania i kształt dążącego do spełnienia się celu.
  Stąd tak wiele wszelkich ” nowych przepowiedni ” najczęściej złych i źle życzących Polsce. Nie chce ich już powtarzać by dodatkowo nie generować negatywnej siły. W każdym razie nie zaistnieją one, bo nie damy się tym myślom, j.w.
  Wniosek : wierzmy w dobre stare – najbardziej trafne przepowiednie i módlmy się jak kto chce potrafi ,umie o spełnienie pozytywnej wizji naszego kraju. W tym naprawdę jest siła.
  Zagmatwałem ? może troszkę 🙂

 23. Wiesia said

  BYŁO POWIEDZIANE;
  „JEŚLI MI POLSKA WIERNĄ BĘDZIE!”

  Boże, który jesteś Stwórcą wszystkiego co istnieje,
  Ty dałeś nam tchnienie życia. Powołałeś Ojczyznę
  naszą Polskę do przekazania światu iskry Bożego
  Miłosierdzia, na Powtórne Przyjście Twoje. Nie
  opuszczaj nas!…,
  mimo naszych grzechów, waśni,
  słabości i niewierności, pychy i egoizmu.

  Pozostań z nami, pragniemy Cię przebłagać, zatrzymać naszą modlitwą, byś dokonał zmartwychwstania serc
  naszych.
  Boże, który jesteś Miłosierdziem
  i Sprawiedliwością, nie pozwól nam zmarnować
  dziedzictwa posługi Świętego Jana Pawła II
  i naszych Świętych Rodaków. Tobie powierzamy
  losy naszej Ojczyzny, jej teraźniejszość i przyszłość.

  Przez miłość do Matki Bożej, prosimy Cię Jezu,
  uchroń nas od słusznej kary za nasze grzechy, od
  głodu, ognia wojny, zniszczenia. Dokonaj swojej
  Boskiej Interwencji w obecnej chwili.
  Bez Ciebie nic nie możemy uczynić,
  a z Tobą możemy wszystko,

  by Polska była wierna Twojej Woli,

  abyś mógł ją wywyższyć w potędze i świętości.
  Amen

  SUPLIKACJE
  Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, – zmiłuj się nad nami!
  Od powietrza, głodu, ognia i wojny, wybaw nas Panie! (3x)
  Od nagłej a niespodziewanej śmierci – zachowaj nas Panie!
  Abyś nieprzyjaciół Kościoła świętego upokorzyć raczył -wysłuchaj nas Panie! (lx)
  My grzeszni, Ciebie Boże prosimy – przepuść nam Panie!
  My grzeszni, Ciebie Boże prosimy – wysłuchaj nas Panie!
  My grzeszni Ciebie Boże Prosimy – zmiłuj się nad nami!
  Jezu, przepuść! Jezu, wysłuchaj! O Jezu, Jezu, Jezu, – zmiłuj się nad nami!
  Matko, uproś! Matko, ubłagaj! O Maryjo, nasza Matko, -przyczyń się za nami!
  Wszyscy Święci i Święte Boże, – módlcie się za nami!
  KRÓLOWO POLSKI,
  MATKO NASZA,
  PRZEMIEŃ NASZE SERCA,
  RATUJ NAS! AMEN.

 24. Wiesia said

  „Jak wielkie błogosławieństwo otrzymaliście. Ci z was, którzy będą prowadzić i pomagać Grupom Krucjaty Modlitwy mojego Syna uratują miliardy dusz.

  *Te modlitwy są jak żadne inne, gdy zostały dane ludzkości jako Dar, z którym związane są szczególne Łaski.

  Nie wiecie o tym, że dusz, które pomagacie ratować jest *trzydzieści razy więcej, kiedy odmawiacie te modlitwy. Dają wam one możliwość pocieszenia mojego Syna przez zwiększenie i wzmocnienie liczby tych dusz, których On pragnie, aby wypełnić Swój Plan Zbawienia.”
  Matka Zbawienia

  Odmawiam je przed Różańcem

  • Wiesia said

   „Modlitwy te zostały napisane w Niebie i są związane z obietnicą nadzwyczajnych Łask.

   Mają tylko jeden cel, a jest nim ratowanie wszystkich dusz; każdego dziecka, każdego wyznania, każdej płci, każdej religii i ateistów. To jest Moje największe pragnienie.

   Wy, Moi uczniowie, jesteście pod Moim kierownictwem. Łaski, które zlewam na was, już przynoszą owoce. Wkrótce dam moce przyciągania tysięcy nowych dusz przez Łaski Modlitw Krucjaty.

   Pewnie myślicie, jak mała grupa modlitewna może osiągnąć takie nawrócenia?

   Odpowiedź jest prosta.
   *Dzięki temu, że jesteście chronieni przez
   Mojego Ojca
   i kierowani bezpośrednio przeze Mnie, osiągniecie sukces.

   To sprawi, że na pewno nie zawiedziecie. Podczas gdy będziecie doświadczać wielu rozproszeń i awantur, a także wewnętrznych walk, których należy się spodziewać w tej pracy,
   Ja zawsze będę przy was.”
   Wasz Jezus
   (11 listopada 2012)

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d blogerów lubi to: