Dziecko Królowej Pokoju

Pokój musi zapanować pomiędzy człowiekiem i Bogiem, a także między ludźmi

 • Królowa Pokoju

  Królowa Pokoju
 • Uwaga

  Strona używa plików cookies które zapisują się w pamięci komputera. Zapisywanie plików cookies można zablokować w ustawieniach przeglądarki. Dowiedz się o tych plikach http://wszystkoociasteczkach.pl
 • Logowanie

 • Odwiedzają nas

  Map

 • Maryjo weź mnie za rękę

 • Jezu Maryjo Kocham Was

Biskupi BiH z wizytą ad Limina w Rzymie

Posted by Dzieckonmp w dniu 15 marca 2015

Biskupi z Bośni i Hercegowiny rozpoczęli wizytę ad limina w Rzymie . We wtorek i środę zastępca Sekretarza Stanu w Watykanie abp Angelo Beccium,  dyskutował z biskupami o zbliżającej się wizycie  Franciszka w Sarajewie w dniu 6 czerwca.

Wizyty ad limina potrwa do 17 marca. Przypadkowo w tym samym dniu pięć lat temu,  Stolica Apostolska ogłosiła utworzenie komisji do zbadania „zjawiska” z Medjugorje.

Biskupi mają się spotkać z  Franciszkiem jutro w poniedziałek, 16 marca.

Obserwatorzy  czekają, czy aby czasem wizyta ad limina zbiegnie się z  ogłoszeniem przez Stolicę Apostolską  wyników prac międzynarodowej komisji  wyznaczonej przez papieża Benedykta XVI,  w 2010 roku. Prace Komisji zostały ukończone w styczniu 2014 roku, i przekazane do Kongregacji Nauki Wiary do dalszych badań.

W grudniu ubiegłego roku kardynał Vinko Puljić, członek Komisji, arcybiskup Sarajewa, powiedział o Medziugorju: „Widzę, że wierni przybywają do Medziugorja  chodzą do spowiedzi, czynią pokutę, a wracając do domu zmieniają się. To miejsce jest największym konfesjonałem w Europie. Być może jest to najsilniejszy znak z Medjugore, nie objawienia, nie orędzia, ale wyznawanie credo. „

Wizyta ad limina obejmuje wszystkich biskupów Konferencji Episkopatu BiH: Franjo Komarica, Vinko Puljić, Duvanjsko, Tomo Vukšić, Pero Sudar i Mark Semren. Sekretarz generalny Konferencji Ivo Tomasevic, jest również obecny.

dzień po zakończeniu wizyty biskupów w Rzymie, 18 marca to dzień, w którym Mirjana Dragićević widząca otrzyma swe coroczne objawienie Najświętszej Maryi Panny.

Mimo, że w tym samym dniu wypada  dzień urodzin widzącej, Mirjana  mówi, że ta data objawienia nie ma związku z jej urodzinami, i że w przyszłym czasie świat zrozumie szczególne znaczenie  dnia 18 marca odnoszące się do Medziugorja.

• 18 marca miał być również dniem w którym widzący Ivan Dragićević z  Medjugorje miał dawać  świadectwo w USA. Wizyta ta  została  odwołana w ubiegłym tygodniu.

• Vicka Ivanković, kolejna z wizjonerek, w tym tygodniu przebywała  we Włoszech, pielgrzymując do sanktuariów – dwóch słynnych San Giovanni Rotundo i Monte Sant’Angelo.

• Kolejną ważną datą dla parafii z Medjugorje jest 16 marca. Jest to rocznica zakończenia budowy białego Krzyża w 1934 roku na Górze  Kriżevac z widokiem na wioskę, i obchody pierwszej mszy w historii pod krzyżem. 16 marca jest również planowaną datą spotkania  biskupów BiH,  z papieżem Franciszkiem w Watykanie.

• 25 marca jest również znaczącą datą w odniesieniu do Medziugorja, a także w kalendarzu Kościoła. To Święto Zwiastowania Pańskiego i dnia, gdy Matka Boża przekazuje orędzia dla świata przez wizjonerkę Mariję Pavlović-Lunetti.

• Wreszcie,  13 marca, był  wyjątkowym dniem dla  Franciszka. To druga rocznica jego wyboru na papieża.

Reklamy

Komentarze 72 to “Biskupi BiH z wizytą ad Limina w Rzymie”

 1. krystynka said

  a co się stało,że zniknął wpis po spowiedzi i wyskakuje jako błąd,nie mówiąc,że wcieło wszystkie nasze komentarze.

  • Dzieckonmp said

   Usunąłem. Zarzucono mi że ujawniłem tajemnice spowiedzi. Uważam że nie ale wolę ustąpić.

  • Dzieckonmp said

   treść tak brzmi co do tajemnicy spowiedzi.

   „Biorąc pod uwagę delikatny charakter i wielkość tej posługi oraz szacunek należny osobom, Kościół oświadcza, że każdy kapłan, który spowiada, zobowiązany jest pod bardzo surowymi karami do zachowania absolutnej tajemnicy odnośnie do grzechów wyznanych przez penitentów. Nie może on również wykorzystywać wiadomości o życiu penitentów, jakie uzyskał w czasie spowiedzi. Tajemnica ta, która nie dopuszcza żadnych wyjątków, nazywa się «pieczęcią sakramentalną», ponieważ to, co penitent wyznał kapłanowi, zostaje «zapieczętowane» przez sakrament” (Katechizm Kościoła Katolickiego, 1467).
   Tajemnica spowiedzi jest absolutnie nienaruszalna i obejmuje nie tylko wyznane grzechy, lecz także wszystko to, co z okazji spowiedzi zostało powiedziane spowiednikowi (wady, skłonności, skrupuły, ułomności itp.). Dlatego nie wolno spowiednikowi zdradzać treści wyznania penitenta słowami lub w jakikolwiek inny sposób i z jakiejkolwiek przyczyny. Z obowiązku zachowania tej tajemnicy nikt nie może zwolnić, czyli dyspensować (kan. 983 § 1 Kodeksu Prawa Kanonicznego (odtąd KPK); kan. 733 § 1 Kodeksu Kanonów Kościołów Wschodnich). Spowiednik nie może jej naruszyć nawet dla ochrony własnego życia i trwa ona także po śmierci penitenta (przykład św. Jana Nepomucena, umęczonego w 1393 r. za nieujawnienie treści spowiedzi). Obowiązuje ona niezależnie od tego, czy rozgrzeszenia odmówiono, czy udzielono. Również sam fakt udzielenia lub nieudzielenia rozgrzeszenia jest objęty tajemnicą. Dlatego też na tzw. kartkach od spowiedzi (przedchrzcielnej, przedślubnej) wolno jedynie napisać, że „N. odbył spowiedź w dniu…” (I Synod Diecezji Lubelskiej, stat. 118). Spowiednik naruszający tajemnicę sakramentalną bezpośrednio (ze wskazaniem osoby i materii objętej tajemnicą) jest karany najcięższą karą kościelną (ekskomuniką) z koniecznością odniesienia się do Stolicy Apostolskiej w celu jej uchylenia (kan. 1388 § 1 KPK; kan. 728, n. 1 i kan. 1456 § 1 KKKW). Pośrednia zdrada tajemnicy spowiedzi również jest karana (kan. 1388 § 1 KPK; kan. 1456 § 1 KKKW).
   Tajemnica, choć w innym zakresie, obowiązuje również penitenta, tłumacza i wszystkie inne osoby, które uzyskały wiadomości o treści spowiedzi (kan. 983 § 2 KPK; kan. 733 § 2 KKKW). Dlatego też w Kościele ustanowiono zakaz utrwalania treści spowiedzi (prawdziwej, a nawet fikcyjnej) przy pomocy środków technicznych oraz jej rozpowszechniania w środkach przekazu (Dekret Kongregacji Nauki Wiary z 1983 r. oraz kan. 1456 § 2 KKKW).
   Z wiadomości uzyskanych ze spowiedzi nie wolno korzystać na forum zewnętrznym, zarówno na forum administracyjnym (kan. 984 § 1-2, kan. 985 i kan. 630 § 4 KPK; kan. 734 § 1-2, kan. 734 § 3 KKKW), jak też na forum sądowym (kan. 1550 § 2, n. 2 KPK; kan. 1231 § 2, n. 2 KKKW). Tego, co ktokolwiek ze spowiedzi usłyszał, nie można w sądzie potraktować nawet jako „śladu prawdy”. Tajemnicę spowiedzi szanuje również polski prawodawca świecki, dając możliwość kapłanom – spowiednikom nieskładania zeznań zarówno w postępowaniu cywilnym (art. 261 § 2 Kodeksu Postępowania Cywilnego), jak też w postępowaniu karnym (art. 178 pkt 2 Kodeksu Postępowania Karnego) oraz w postępowaniu administracyjnym (art. 82 pkt 3 Kodeksu Postępowania Administracyjnego).

   • olga said

    Niepodważalnym jest zatem, że każdy kto dopuścił się wyjawienia tajemnicy spowiedzi świętej podlega ekskomunice! Każdy. Kapłan jak też penitent. Od momentu dotknięcia „kratek konfesjonału” do chwili odejścia od niego wszystko pozostaje w ścisłej i bezwzględnej tajemnicy!!!

    • olga said

     Niestety, ujawnianie tajemnicy spowiedzi świętej przez danego spowiednika lub penitenta, powoduje jego ekskomunikę , o której zdjęcie może zwrócić się tylko do Kongregacji Wiary.

    • atanazy99 said

     Kategorycznie nieprawda! Podaj kanon, na którym opierasz swoje bezpodstawne twierdzenie, które mogłoby u wrażliwych osób powodować niepotrzebne skrupuły sumienia.

     Ekskomunika jest dla kapłanów, którzy naruszają tajemnicę spowiedzi. Kary (nie wyłączając też ekskomuniki) są dla osób postronnych (tłumaczy, mimowolnych świadków, itp.), które cudzą spowiedź słyszały i jej nie zachowały w tajemnicy – na przykład w szpitalu lub stojąc blisko konfesjonału.

     Penitentowi wolno jednak mówić, co sam usłyszał od kapłana. Jaką naukę, pokutę itp. Może się nawet na kapłana poskarżyć albo usłyszane informacje skonsultować z innym kapłanem. Należy przy tym zachować szacunek właściwy dla sakramentu.

    • bozena2 said

     Olga,jak ty bezwzględnie atakujesz, i posłuszeństwo i tajemnica spowiedzi dotyczy kapłanów. Owszem dl penitenta to sfera jakby intymna , ale w tym wypadku ta osobista sprawa została wyjawiona w celu świadectwa dla innych.

    • cox21 said

     @Atanazy99- Racja.

    • krystynka said

     Gdzies uciekł mój wpis,albo wylądował w spamie,adminie jak możesz to go wyciągnij prosze na powierzchnie.Chciałam jeszcze dodać aby co niektórzy nie jeździli po adminie jak po starej kobyle,bo to nie fer tak deptac komus po piętach.Ledwo zrobił człowiek wpis a juz ktoś zrobił jego kopie i to w ciągu paru minut i w zębach zaniósł do konkurencji aby inni z wpadki boki zrywali,szkarada.I gdzie tu miłość wzajemna Panie,Boże przyjdź i zniszcz to straszne zło,które panoszy sie wszędzie !!!

    • Dzieckonmp said

     To zachowanie tam na blogu jest paskudne. Piekło się naprawdę cieszy.
     Ze wszystkich stron atak. Oni się razem zmówili. Pedały włóczą po sądach żądając 80 tys zł tylko w 2 sprawach a łącznie 8 spraw. 2 sprawy już przegrali. Wowity udają że atakują od strony katolickiej tylko gdzie im do katolików. Tu na blogu też sa osoby które łapią za pytajnik i zarzuty. Na pielgrzymke też zadeklarowało się 48 osób oszukując bo jest ich tylko 10. Wszędzie kłody pod nogi. Ale diabły nie dam się wam. Będę bronił dalej nauki Jezusa bo On tak chce. Nikt nie będzie głosił że związki homoseksualne mają wartości które mogą wnieść do wspólnoty chrześcijanskiej. Będę was diabły nadal demaskował od wowitów po pedałów którzy najmocniej mnie zaatakowali, bo pozbawili majątku który wypracowywałem dla 6 swoich dzieci, dużego majątku.

    • Rysiek said

     Olga, proszę idż do spowiedzi, wyznaj księdzu, ze ja o to poprosiłem. Niech Dobry Bóg będzie z Tobą.

    • krystynka said

     Adminie wytrzymaj do ostrzeżenia,zobaczysz jak beda eksplodowac ludzie w środku zdemoralizowani i zepsuci do szpiku kosci.Między innymi popierajacy homoseksualistów i innych wykolejeńców,Zło bedzie zmiecione z powierzchni ziemi a teraz jeszcze fikaja bo to ich ostatnie 5 minut.Dzięki Panu Bogu,że to sie wszystko skonczy,Chwała Panu Bogu Ojcu Wszechmogącemu,Naszemu Zbawicielowi Jezusowi Chrystusowi, Duchowi Świętemu i Naszej Mateńce Przenajswiętszej !!!

    • Margaretka said

     Krystynka,, po ostrzeżeniu ludzie opowiedzą się ostatecznie po jednej ze stron i niestety, nie wszyscy powrócą do Boga. Ci którzy odrzucą Boże miłosierdzie, będą jeszcze gorsi niż byli i będziemy doświadczać wielu upokorzeń żyjąc wśród nich. Na szczęście obiecane jest, że nie będzie to trwać długo, ale trzeba być gotowym. Jedni będą się uświęcać, inni pogrążać.

    • krystynka said

     Margaretka masz rację,teraz już dochodzi do takich szykan,aż strach pomysleć co będzie po ostrzeżeniu.ufam i wierzę,że Bóg w swej dobroci będzie nas szczególnie chronił,może nawet da dodatkowych aniołów do pomocy,bo kto to wszystko zniesie ?

   • olga said

    Czy wy potraficie czytać ze zrozumieniem? Okiełznać swoje „widzimisię”! Czytać!!!!

    „Tajemnica, choć w innym zakresie, obowiązuje również penitenta, tłumacza i wszystkie inne osoby, które uzyskały wiadomości o treści spowiedzi (kan. 983 § 2 KPK; kan. 733 § 2 KKKW). Dlatego też w Kościele ustanowiono zakaz utrwalania treści spowiedzi (prawdziwej, a nawet fikcyjnej) przy pomocy środków technicznych oraz jej rozpowszechniania w środkach przekazu (Dekret Kongregacji Nauki Wiary z 1983 r. oraz kan. 1456 § 2 KKKW).
    Z wiadomości uzyskanych ze spowiedzi nie wolno korzystać na forum zewnętrznym, zarówno na forum administracyjnym (kan. 984 § 1-2, kan. 985 i kan. 630 § 4 KPK; kan. 734 § 1-2, kan. 734 § 3 KKKW), jak też na forum sądowym (kan. 1550 § 2, n. 2 KPK; kan. 1231 § 2, n. 2 KKKW). Tego, co ktokolwiek ze spowiedzi usłyszał, nie można w sądzie potraktować nawet jako „śladu prawdy”. Tajemnicę spowiedzi szanuje również polski prawodawca świecki, dając możliwość kapłanom – spowiednikom nieskładania zeznań zarówno w postępowaniu cywilnym (art. 261 § 2 Kodeksu Postępowania Cywilnego), jak też w postępowaniu karnym (art. 178 pkt 2 Kodeksu Postępowania Karnego) oraz w postępowaniu administracyjnym (art. 82 pkt 3 Kodeksu Postępowania Administracyjnego).”

    • atanazy99 said

     Zmanipulowałaś treść kościelnych przepisów, zmąciłaś ich znaczenie bezpodstawnie sugerując jakąś tajemnicę penitenta, rzekomo obwarowaną karą ekskomuniki. Zamiast sprostować błą, w końcu każdemu może się zdarzyć, brniesz w zaparte, nie podając jednak żadnych argumentów, za to atakując ludzi personalnie. Nie dziw się, że ludzie się temu sprzeciwili. Zamęt jednak pozostał, ale na tym Blogu nie takie rzeczy się działy. Za perę dni pewnie nikt o tym nie będzie pamiętał.

   • olga said

    @Bożena2 – „Olga,jak ty bezwzględnie atakujesz, i posłuszeństwo i tajemnica spowiedzi dotyczy kapłanów. Owszem dl penitenta to sfera jakby intymna , ale w tym wypadku ta osobista sprawa została wyjawiona w celu świadectwa dla innych.”
    BZDURA, BZDURA i jeszcze raz BZDURA !!! W jakim wy kościele jesteście? Bo to, co na tym forum się czyta na ten temat (tajemnica spowiedzi), nie jest zgodne z nauczaniem Kościoła Katolickiego!

    • bozena said

     czyzbys mowila o powyzszym wpisie admina, ktory podaje kanony KK – to do jakiego Kosciola Ty nalezysz?

    • bozena said

     Oj, widze, ze podajesz te same kanony co admin, czyli kto tu nie CZYTA? Admin wstawil swoj wpis wczoraj o 22.12 a Ty dopiero teraz…

    • olga said

     Tak, tak, doskonale znam wpis admina i jego treść 🙂 Admin podaje to, co ja mu wczoraj napisałam 😀

    • olga said

     Bardzo proszę, skoro pytasz, daję odpowiedź: należę do Kościoła Katolickiego, mam wykształcenie teologiczne. Właśnie o przytoczonych kanonach mówię, chyba nie trudno wydedukować? Albo jesteś wiernym nauczaniu Kościoła albo jesteś poza nim (niestety). Znamy już takich, którzy próbowali „unowocześnić” Kościół i wiadomo, co jest tego następstwem (tu: historia Kościoła – schizmy w Kościele, herezje).

    • olga said

     Widzę, że trzeba wam pomóc, bo nie zechcieliście otworzyć linka podanego wam przez Adama i przeczytać. Zatem chętnie pomogę.

     ŚWIĘTA KONGREGACJA NAUKI WIARY

     DEKRET O EKSKOMUNICE,
     KTÓREJ PODLEGAJĄ UJAWNIAJĄCY TREŚĆ SPOWIEDZI

     Kongregacja Nauki Wiary w celu ochrony świętości sakramentu pokuty oraz dla obrony praw szafarzy i wiernych chrześcijan związanych z tym sakramentem, dotyczących tajemnicy sakramentalnej i innych tajemnic połączonych ze Spowiedzią, na mocy specjalnej władzy udzielonej przez najwyższą władzę Kościoła (Kan. 20), postanowiła, że:

     Zachowując przepis Kan. 1388, ktokolwiek nagrywa przy pomocy jakiegokol­wiek urządzenia technicznego to, co w Spowiedzi sakramentalnej, prawdziwej lub symulowanej, własnej lub kogoś innego, jest mówione przez spowiednika lub przez penitenta, czy upowszechnia to za pośrednictwem środków masowego przekazu, popada w ekskomunikę latae sententiae.

     Dekret niniejszy wchodzi w życie z dniem promulgacji.

     JOSEPH Kard. RATZINGER
     Prefekt

     + ALBERTO BOVONE
     Arcybiskup tytularny Cezarei Numidyjskiej
     Sekretarz

     23 września 1988 r.

     Miłej lektury życzę. Pozdrawiam.

    • krystynka said

     Kobiety rzeczywiście ktoś pisał o tajemnicy spowiedzi we wpisie ,,po spowiedzi,,,sama czytałam.Trwało to bardzo krótko,bo zaraz admin usunął cały wpis.

    • olga said

     Oczywiście, wybaczam wam.

    • olga said

     Krystynko, nie „ktoś” pisał o tajemnicy spowiedzi, ale sam admin w głównym wpisie! I kiedy ja mu uzmysłowiłam, że popełnił grzech ciężki, usunął wpis, ale niestety, sam czyn i jego konsekwencje pozostały. Nie rozumiem, jak można tak ślepo iść w zaparte broniąc admina, który popełnia tak elementarne błędy? Mamy być posłuszni i wierni Nauczaniu Kościoła Katolickiego (NUK) opartemu na Piśmie Świętym i Tradycji.

    • Dzieckonmp said

     Olga a nie uważasz że WOWIt jeszcze gorsza winę ma bo chce na dach rozgłosić tajemnice spowiedzi?? Czytałaś ostatni ich wpis?
     Ja mogłem być nieświadomy, grzech sie popełnia jak się jest świadomym czynu. Zwrócono mi uwagę i po 5 minutach treści nie było. Ale Ci co mają zakaz wchodzić tutaj tj. admini WOWIT siedzą caly czas i zdążyli skopiowac i ujawniają światu tajemnicę spowiedzi. A podobno wiedzą że to grzech.

    • Dzieckonmp said

     Olga skoro jestes teologiem to oceń , porównaj 2 sytuacje.
     Ja po zwróceniu uwagi natychmiast wymazałem i staram się naprawić zły czyn.
     Wowoity którzy czuwając zapisali sobie wpis robią wszystko aby powiedzmy o moim złym czynie powiadomić jak najwięcej osób i to z wyjawieniem szczegółów jak i podobno ksiądz Adam im tak nakazał.
     Czy za wszelką cenę działanie by drugiego człowieka pogrążyć , wykazać jego zło, wykazać głupotę, jest dobrym uczynkiem ? Jest zasługą? Jest miłe Jezusowi?

    • Eliza said

     A ty Olga potrafisz od razu wystartować z grubej rury, że się człowiekowi od razu odechciewa czegokolwiek napisać. Wiemy doskonale, że obowiązuje nas tajemnica spowiedzi, ale powiem ci, że ja się kiedyś księdza pytałam, i on mi powiedział, że jeżeli o coś pytamy (a nie są to grzechy, lub to co ich dotyczy),o jakoś sprawę która nas nurtuje, to możemy, o tym powiedzieć innej osobie i nie łamiemy tajemnicy spowiedzi. Ja jestem w tej chwili zdezorientowana twoim wpisem, bo zupełnie mnie zbił z „tropu”.
     Już sama nie wiem w tej chwili, jak to jest, ale mimo wszystko uważam, że Admin chciał nam przekazać bardzo wartościową rzecz i nawet jeśli złamał tajemnicę, to zrobił to nie z powodu zlekceważenia Świętego Sakramentu ( w złej wierze), ale po to aby utwierdzić nas w przekonaniu, że są ludzie (księża), którzy mimo, że o pewnych rzeczach nie mówią głośno, to rozumieją doskonale że „duszpasterstwo Papieża” nie jest takie, jakie powinno być.

    • :-) said

     Witam,

     Teraz to już sam nie wiem – wolno czy nie wolno. W necie znalazłem coś takiego:

     ” …. 01. Czy dosłownie wszystko, co mówił ksiądz podczas spowiedzi jest objęte tajemnicą spowiedzi? Wiem, że o zadanej pokucie nie można nikomu opowiadać, ale czy np. byłoby złamaniem sakramentalnej tajemnicy, gdybym zdradził komuś, co ksiądz podczas spowiedzi życzył mi w związku z moim życiem osobistym, w całkowitym oderwaniu od moich grzechów?

     O tym, jaka otrzymalo sie pokute, mozna mowic. Tajemnica sakramentu spowiedzi obowiazuje ksiedza, ktory nie moze w czymkolwiek zdradzic penitenta (kan. 983). Penitent moze zas wyjawic komus grzechy, z jakich sie spowiadal (oby tylko nie wiazalo sie to ze zgorszeniem). Tym bardziej penitent moze powiedziec, czego zyczyl mu spowiednik. Spotkalem sie z sytuacja, kiedy to spowiednik opowiadal podczas spowiedzi glupoty, a kiedy penitenci zaczeli o tym mowic na zewnatrz, to twierdzil, ze zlamali tajemnice spowiedzi. Bzdura. Penitent moze poskarzyc sie na spowiednika przytaczajac jego pytania lub wypowiedzi. Moze tez spowiednika pochwalic np. za dobre rady. Dariusz Kowalczyk SI.

     * * *

     02. Powiedzmy, że spowiadam swojego przyjaciela. Jestem zobowiązany do tajemnicy spowiedzi. Na czym to dokładnie polega ? Czy w rozmowach poza spowiedzią z tym przyjacielem nie mogę wracać do spraw poruszanych na spowiedzi ? Jak odnieść swoje myśli do rzeczy będących materią sakramentu ? Przecież nie mogę tak jak Bóg, dosłownie, wymazać ich z pamięci.

     Witam! Spowiednika obowiązuje sekret i nie może on nawiązywać poza spowiedzią do tego, co usłyszał w konfesjonale – pod żadnym pozorem. Tak więc, gdy ksiądz spowiadał swojego choćby bardzo serdecznego przyjaciela, to w rozmowie z nim poza spowiedzią nie może w ogóle nawiązać do tego, co od niego usłyszał. Sekret spowiedzi zobowiązuje kapłana w każdej sytuacji – nawet w sądzie nie może on (ksiądz) zeznać – jeśli spowiadał człowieka siedzącego na ławie oskarżonych – co od podsądnego usłyszał. Jest to sekret, a władza ludzka nie może człowieka z tego sekretu zwolnić. A kwestia tajemnicy… Myślę sobie, że to tak, jak przy każdym powierzonym sekrecie – kwestia wytrzymałości i jakiegoś wewnętrznego zintegrowania usłyszanych słów. Gdy się dowiadujemy czegoś pod sekretem, to mogłoby się narodzić wewnętrzne napięcie, które domaga się wygadania. I wtedy trzeba to wytrzymać. Pozdrawiam. Norbert Frejek SJ

     * * *

     03. Co to znaczy, ze tajemnica spowiedzi obejmuje także penitenta? maria

     W sensie scislym tajemnica spowiedzi nie obowiazuje penitenta. Przeciez czlowiek moze powiedziec komus, ze popelnil taki, a taki grzech, i ze wyznal go na spowiedzi. Kaplan nie moze natomiast w zadnym wypadku powiedziec, ze okreslony penitent wyznal mu taki, a taki grzech. Penitent jednak nie powinien w sposob frywolny opowiadac o swojej spowiedzi. Winien miec szacunek dla tego, co dzieje sie w konfesjonale. A taki szacunek oznacza rowniez dyskrecje i delikatnosc. Dariusz Kowalczyk SI. …”

     http://www.spowiedz.pl/tajemnica01.htm

    • tomaszgd said

     Admin nie popełnił tamtym wpisem grzechu ciężkiego. Sprawa nie była umyślna.

    • Rysiek said

     Kochani. Po pierwsze to nie był grzech ale wątpliwość, prośba o podpowiedż, czy Admin robi dobrze, czy żle. Nie wymienił tego jako grzech, ale coś tam mu przeszkadzało, więc chciał się przy okazji sakramentu spowiedzi zapytać. Zadajcie sobie wszyscy pytanie czy Panu Jezusowi się to podobało, że Admin ujawnił ten aspekt publicznie. Myślę, że tak, jeżeli w pokorze nie oczekiwał na potwierdzenie swojej racji. Dajcie Adminowi spokój. Nie chciałbym prowadzić takiego bloga i jeszcze od swoich dostawać po tyłku. Czasem przy sakramencie pokuty pytam o radę, bo nie wiem czy dobrze czynię. Kiedyś ksiądz tak mnie przytrzymał przy kratkach, że trwało to 40 minut. Pomyślcie co powiedzieli wierni obecni w kościele- no ten to nagrzeszył!. Tu mam prośbę do wszystkich w pewnej sprawie. Otóż proboszcz zapowiedział, że dzieci które przyjmować będą Komunię Świętą po raz pierwszy w maju na tej Eucharystii Świętej będą tańczyć. Pomóżcie mi w jaki sposób wybić mu z głowy ten szatański sposób, ale tak aby mój przyszywany wnuk, który przyjmnie Komunię nie był prześladowany. Kościół jest pod wezwaniem Św. Michała Archanioła, myślę że nie pozwoli na to. Właśnie zaczynam Nowennę do Niego. Oczekuję na komentarze. Z Bogiem.

    • Dzieckonmp said

     Byłem już dziś drugi raz do spowiedzi. Nie powiem u kogo. Rysiek masz rację.Na drogę otrzymałem 2 słowa „Bądź spokojny”

    • olga said

     Do admina: Skoro prowadzisz stronę internetową i wypowiadasz się na niej publicznie w kwestiach wiary, oczekuje się, że będziesz odpowiedzialny za to, co piszesz / zamieszczasz. Wybacz, ale w tym przypadku głupio brzmią twoje tłumaczenia typu „nie wiedziałem, nie byłem świadomy…”. Cytuję: „Ja mogłem być nieświadomy, grzech sie popełnia jak się jest świadomym czynu.” Trudno tu mówić o jakiejkolwiek nieświadomości czynu. Zrobiłam to, co Kościół nakazuje: grzesznych upominać i nie zezwalać na grzech cudzy. Usunięcie wpisu nie oznacza, że grzech „się wymazał”. W jakiż to sposób „starasz się naprawić zły czyn”??? Dlaczego oczerniasz adminów WOWiT – tak się składa, że to ja porobiłam screeny i im przesłałam, bo mnie zaniepokoiło (delikatnie mówiąc) to, co zostało przez admina napisane. Ilu jeszcze ludzi będziesz zwodzić???
     „Olga a nie uważasz że WOWIt jeszcze gorsza winę ma bo chce na dach rozgłosić tajemnice spowiedzi?? Czytałaś ostatni ich wpis?” – Polecam wszystkim ich wpis, bo przedstawia on samą prawdę opartą na autentycznym nauczaniu Kościoła. Teraz chyba co innego powinno być twoim tematem zadumy. Czemu miało służyć twoje „świadectwo”? Nazywanie papieża „fałszywym prorokiem, który popiera homoseksualistów (…)” jest nieświadome??? A czy wypowiedzi na początku komentarzy: „Usunąłem. Zarzucono mi że ujawniłem tajemnice spowiedzi. Uważam że nie ale wolę ustąpić.” też się zamierzasz wyprzeć? Czy ty człowieku zdajesz sobie sprawę z tego, ilu ludzi, którzy zdążyli przeczytać ten wpis, zanim go usunąłeś i czytających twoje komentarze, przez ciebie stanie na rozdrożu albo będzie powielać twój grzech?

     Do @Eliza: Mnie nie obchodzi co komu powiedział jego spowiednik, ale publiczne chełpienie się tym. Nie bardzo wiem dlaczego akurat to mój wpis „zbił ciebie z tropu”, ja wskazałam na Nauczanie Kościoła Katolickiego – zauważ, że to nie moje osobiste wynurzenia czy interpretacje, ale konkrety z Dokumentów Kościoła. Czas zmienić trop na właściwy.
     Admin za wszelką cenę chce uwiarygodnić swoje herezje – widzicie sami… Błądzisz nieszczęśniku! A za sobą ciągniesz tych, którzy ci ślepo wierzą.

     Niedawno słyszeliśmy o pewnej włoskiej dziennikarce, która wpadła na pomysł nagrania i upublicznienia spowiedzi:

     „Włoska dziennikarka nagrała spowiedź świętą w kilku kościołach, podczas której okłamywała kapłanów. Następnie opublikowała „sensacyjne” materiały.

     We Włoszech miała miejsce obrzydliwa napaść na Kościół święty. Trudno inaczej nazwać zachowanie dziennikarki, która poszła do spowiedzi w kilku kościołach, okłamywała księży, spowiedź nagrała i opublikowała na tej podstawie artykuł.

     Chodzi tu o dziennikarkę Laurę Alari, rzekomo wierzącą. Kobieta została wysłana przez internetowy dziennik „Quotidiano Nazionale” do spowiedzi. Udała się do kilku kościołów, gdzie w konfesjonale udawała matkę lesbijkę, która chce ochrzcić dziecko; lesbijkę, która prowadzi homoseksualną aktywność; osobę w nowym związku.

     Wszystkie spowiedzi zostały nagrane, a następnie na ich podstawie Alari napisała artykuł opublikowany we wspomnianym dzienniku.

     Księża, według relacjonującą tę sprawę „Rzeczpospolitą”, nie mówili w konfesjonale niczego, co nie byłoby zgodne z nauczaniem Kościoła świętego. Widać wyraźnie, że całe przedsięwzięcie miało na celu osiągnięcie zwykłego skandalu. Alari oraz jej pracodawcy dopuścili się wyjątkowo bezczelnego kłamstwa, oszukując księży i bezczeszcząc świętość sakramentu spowiedzi. Kara, która powinna ich spotkać, musiałaby być bardzo surowa, by zniechęcić innych do podobnych czynów. Nie może być tolerancji dla zachowań, które stanowią podniesienie ręki na naszego Pana Jezusa Chrystusa, bo tym właśnie jest w swojej istocie powyższe zdarzenie, o całkowitym poniżeniu dziennikarskiego etosu nie wspominając.

     Kościół święty bardzo surowo ocenia łamanie tajemnicy spowiedzi przez wiernych. Zgodnie z papieskim nauczaniem oraz z orzeczeniami Kongregacji Nauki Wiary to nie tylko grzech ciężki, ale też czyn ściągający na winnego ekskomunikę. Postanowiła o tym Kongregacja Nauki Wiary (dokument czytaj TUTAJ). Kwestię tajemnicy spowiedzi szczegółowo wyjaśnia poza tym św. Tomasz z Akwinu. Objaśnienie Doktora Anielskiego przeczytasz na Fronda.pl.

     Jest pewne, że w liberalnym, bezbożnym społeczeństwie Alari i jej pracodawcy nie zostaną ukarani przez państwo, tak, jak należy. To bardzo źle, bo katolickie społeczeństwo winno poprzez swoje instytucje dbać o cześć naszego Pana Jezusa Chrystusa i nie pozwalać na uwłaczanie Kościołowi świętemu.

     Niech jednak ci, którzy dopuszczają się podobnych postępków wiedzą, że jeżeli nie będą za swój czyn żałować i pokutować, to niewielką mają nadzieję, wobec swojego wykluczenia z katolickiej społeczności, na uniknięcie Bożego gniewu po śmierci. Oby Pan ulitował się nad grzesznikami, którzy nie rozumieją powagi swoich czynów i odmienił ich serca, wprzęgajac je w zbawczą służbę Kościołowi świętemu.”
     Źródło: http://www.fronda.pl/a/obrzydliwosc-wlosi-zbezczescili-sakrament-spowiedzi-swietej,48572.html

    • Dzieckonmp said

     Olga otrzymujesz bana bo jesteś zwykłym przewrotnym człowiekiem.
     Skoro mnie nie wolno o tym napisać co mi ksiądz powiedział bo jest to ciężkim grzechem i wykluczeniem z Kościoła a WOWITom wolno to samo pisać i dla nich nie jest grzechem a ja uważam że jest dziesięciokrotnie większym grzechem to że oni ujawniają te tajemnicę spowiedzi.
     Nie przeszkadza Ci że wowit ujawnia tajemnicę spowiedzi.Nie piszesz do nich że popełniają grzech ciężki.
     Nawet ich czytelnicy czują niesmak.
     Ja byłem dziś ponownie do spowiedzi i wiem że miałem rację a nie Ty co tak to zinterpretowałaś.

    • Dzieckonmp said

     Niesmak czytelników WOWIT i odpowiedzi adminki

     .

     .

    • Dzieckonmp said

     Dodam jeszcze że nie popełniłem grzechu jestem tego pewny po po tym co spotkało mnie dziś. Ocena jest dokonana nie przez byle kogo. I wiem że w taki sposób diabeł mnie atakuje że chce pokazać moją osobę innym jako jakiś wykolejeniec, sekciarz. Olga pojawiłą się po to żeby zasiać niepokój który pochodzi od szatana.Olga nigdy u nas nie pisała komentarzy a na wowitach podpisuje się Halina. Wystarczy wyfiltrować komentarze i zobaczycie wykształconego teologa.

    • Dzieckonmp said

     Dla Olgi 8 przykazanie nie istnieje. WOWIT ujawniają moją spowiedź mimo że ja sobie tego nie życzę.Spostrzegłem błąd i po 5 minutach wykasowałem bo nie chcę aby jawnie było o tym. To wowity wstawiają ksiadz Adam im nawet nakazuje żeby wstawili tą spowiedź.

     Polecam słowa:
     – Obmowa

     Inną formą grzesznego wyjawiania prawdy jest obmowa. Polega ona na ujawnianiu – bez obiektywnie ważnej przyczyny – wad i błędów drugiego człowieka osobom, które o tym nie wiedzą (por. KKK 2477, Syr 21,28).

     Obmowa różni się od oszczerstwa, ponieważ polega na odkrywaniu przed bliźnimi kompromitujących, lecz prawdziwych wad, grzechów itp. podczas gdy oszczerstwo jest przypisywaniem złych cech bliźniemu, np. gdy o abstynencie nie używającym nigdy alkoholu ktoś mówi, że jest pijakiem.

     Tak więc nie tylko kłamliwe oskarżanie innych jest sprzeczne z miłością. Również obmowa – która jest mówieniem prawdy – narusza przykazanie miłości bliźniego, ponieważ godzi w naturalne prawo człowieka do czci, do dobrego imienia i szacunku

     Różne mogą być powody popełniania grzechu obmowy. Może do niego skłaniać pycha człowieka, który szuka różnych sposobów poniżenia bliźnich, by – przez zestawienie ze złem innych – urosnąć we własnych oczach lub w oczach otoczenia.

     Bardzo często obmowa rodzi się też z zazdrości. I tak np. rozgoryczenie na widok nowej sukienki koleżanki może wzbudzić potrzebę opowiadania innym o jej nieuczciwym zdobywaniu pieniędzy; dostrzeżenie nowego samochodu przed domem sąsiada skłania do opowiadania o jego dawnych przestępstwach; zauważenie sympatii, jaką młody człowiek otacza koleżankę, pobudza do opowiadania o jej wybuchowym temperamencie, który staje się powodem częstych kłótni z sąsiadami.

     Gniew, nienawiść, chęć zemszczenia się na kimś za jakieś doznane krzywdy rodzi wiele grzechów obmowy, np. komuś przypomina się, że sąsiadka wywołała niedawno awanturę, dlatego opowiada wszystkim o jej złośliwości; ktoś, kto został źle potraktowany przez przełożonego, mówi pracownikom o znanych tylko jemu jego nadużyciach finansowych.

    • cox21 said

     @Olga- Być może dobrze chciałaś, ale wysyłając to wowitom oddałaś niedźwiedzią przysługę adminowi. Tam go oskarżają o różne wydumane rzeczy, a teraz dojdzie jeszcze to.

    • lucyna said

     @ Rysku popieram Twoja wypowiedz,
     Pozdrawiam serdecznie 😀

    • krystynka said

     Olga ty chyba po pierwsze oszalałas albo po drugie jestes podstawiona,co ty pleciesz albo raczej co ty piszesz ? Admin tak szybko wykasował to co pisał,że nawet już nikt nie pamieta co tam było a ty dzielisz włos na czworo,jestes hipokrytką,bo belki w swoim oku nie widzisz tylko zdzbło u admina,koszmar !!! .Mi sie przypomniała podobna sytuacja ze spowiedzią i to moja.Parę lat temu przed komunią syna tez sie radziłam ksiedza na nurtujący mnie temat,oczywiście ksiądz mnie przytrzymał dłużej na kleczkach ale tę kwestie przedyskutowalismy dokładnie.Zreszta mówiłam potem wielu osobom o tej dyskusji i nikt nie wpadł na pomysł aby mi zwrócic uwagę,że złamałam tajemnicę spowiedzi,bo ja po prostu zadałam pytanie ksiedzu a on dał mi konkretna odpowiedz.I jak dzisiaj czytałam te żałosne wpisy to aż oczy wyszły mi na wierzch,jak tak mozna kogoś zaszczuć ???

    • Dzieckonmp said

     Niektórzy nie mogą ścierpieć że bardzo znani, doświadczeni z tytułami kapłani widzą niebezpieczeństwa. Oni by chcieli żeby tak wszystko gładko szło, żeby nikt im nie przeszkadzał w drodze do nowej światowej religii. Dlatego albo zastraszają, albo gryzą zęby jak usłyszą że jednak ktoś coś powie.
     Po dzisiejszym spotkaniu okazało się że ja miałem rację. Nic nie zrobiłem złego. Mimo tego postąpiłem uczciwie i gdy Olga zarzuciła mi grzech natychmiast usunąłem.
     Gdybyście ile jadu dziś otrzymałem na pocztę od wowitów, różnych teolożek.

    • Ela said

     Te wowitki są naprawdę żałosne i śmieszne, siedzą całymi dniami na naszym blogu, widać, że nie mają nic innego do roboty, tylko szczują przeciw normalnym ludziom. Wstyd wowity !!!! Wracajcie do siebie……na swoje podwórko i tam sobie używajcie wśród swoich. Adminie, szkoda reagować na ich wypociny……

    • tomaszgd said

     Tajemnica spowiedzi pod rygorem grzechu i ekskomuniki obowiązuje tylko kapłana. Penitenta obowiązuje tylko tajemnica grzecznościowa. Furia z jaką „uczeni w piśmie” zaatakowali ten wpis jest zastanawiająca.

    • Dzieckonmp said

     Mnie to przypomina furia Faryzeuszów na Pana Jezusa.

    • Dzieckonmp said

     Taki komentarz znalazłem na necie:

     Ks. Skwarczyski zagalopował się zbyt za daleko w swej osobistej ambicji zniszczenia na siłę MBM…. Teraz nie wie jak wyjść z tego z honorem, więc brnie jeszcze dalej i głębiej… Jak każdy zwykły teolog przeczyta wypowiedzi – argumenty Skwarczyńskiego to od razu rzuca się w oczy sfabrykowana eklektyka wypowiedzi, które są teologicznym bełkotem. To jest czysty nonsens, którym nikt z poważnych teologów się nawet nie zajmuje, bo na to szkoda czasu.

    • Rysiek said

     Bardzo proszę o pomoc w mojej sprawie, jeżeli nie na forum to na adres cedr.978@interia.pl Dobrej nocy. Z Bogiem.

    • Margaretka said

     Panie adminie, ktoś tu niedawno napisał o tym ksiedzu, że ma z nim kontakt i ten człowiek jest bezustannie nachodzony przez różne „donosicielki” które nie dają mu spokoju, a on sam ma już swoje starcze przypadłości, pamięć go zawodzi itp. Zostawmy tego księdza w spokoju, którego pewnie nie ma. Olga nie przyszła na tą stronę w pokoju, tylko by spokój zakłócić. Ban to mądre rozwiązanie, ja to bym cały ten wątek usunęła.

    • Dzieckonmp said

     To samo mi dziś powiedział nie byle jaki ksiądz.

     Osoby te zakłócają pokój. To od diabła pochodzi.

    • Dzieckonmp said

     Chca wysledzić księdza który mnie spowiadał ale mają dylemat bo że ksiądz nie może powiedzieć nic. Cała dywagacja wzięła się stąd że założyli że ja skłamałem i chcieliby to udowodnić. Ależ to przewrotne plemię, widząc że tak pewnie ksiądz powiedział ale nie może powiedzieć to trzeba zrobić z Bronka kłamcę aby tylko wyszło że reprezentują szczerą prawdę.

     Nawet już wyśledzili jakiegoś księdza i jutro pójdą go atakować. Ale biedaczyna się zdziwi bo źle wytropili.

     Ostatni ich koment:

     Skoro wypisuje banialuki choćby tylko na temat zacnego Ks.Adama Skwarczynskiego, to rowniez można domniemywać, ze nie zrozumiał tego co mu spowiednik powiedział i przekrecil albo zmyslił/uroił sobie.

     Spowiednik przecież nie moze, otwarcie, sie wypowiedzieć, jak tam naprawdę było, bo obowiązuje go tajemnica spowiedzi. Jedyne słowo jakie moze paść z ust spowiednika to: absurd.

    • Kasia1 said

     Adminie,nie dyskutuj z rogatym,i nie denerwuj się.Ofiaruj to zgorszenie Bogu. rogaty równa sie wowity.

    • atanazy99 said

     „Każdy, kto głosi Słowo Boże i kto został upoważniony przez Ducha Świętego, nigdy nie będzie przechwalał się tym faktem. Oni nigdy nie potępiają innych w Moje Imię, nie mówią źle o innych ani ich nie obmawiają. Kiedy widzicie, że coś takiego się dzieje, będziecie wiedzieli, że Duch Święty nie jest tam obecny.”

     http://paruzja.info/oredzia-przeglad/43-maj-2013/1094-31-05-2013-16-40-bog-sie-nie-chelpi-bog-nie-jest-dumny-bog-jest-lagodny-kochajacy-a-jednak-stanowczy-w-swoich-pouczeniach-dla-ludzkosci

   • Powiew ze wschodu said

    Adminie życzę błogosławieństwa Bożego i wytrwałości w tych trudnych sprawach.
    Obecnie mówienie prawdy o tym co się dzieje na szczycie władz Kościoła jest czynem rewolucyjnym.

    • Powiew ze wschodu said

     Dodam tylko, że wystarczy iż na tym blogu zamieszczę fakty z tego co się dzieje na „szczycie władzy” kościoła to mam atak agresji któregoś z domowników (nie czytają bloga) albo gdy wyjdę to kogoś na ulicy lub na drodze itd.
     Kto się złości nie trudno domyślić. Obnażamy jego plan. Szatan miał nadzieje iż „zmieni” Kościół, jego nauczanie po cichu, aby jak najwięcej dusz zwieść.
     Niestety to jest linia frontu i się na niej „obrywa”.

 2. KRYSTYNA said

  POLECAM !!!

  http://www.radiochrystusakrola.pl/

  CHRISTUS VINCIT, CHRISTUS REGNAT, CHRISTUS IMPERAT !!!
  ____________________________________________________

 3. KRYSTYNA said

  Apokalipsa? Potężny pożar w Moskwie – płonie Monaster Nowodziewiczy

  http://www.fronda.pl/a/apokalipsa-potezny-pozar-w-moskwie-plonie-monaster-nowodziewiczy,48689.html

  CHRISTUS VINCIT, CHRISTUS REGNAT, CHRISTUS IMPERAT !!!
  ___________________________________________________________

  • Dana said

   To znak.

   • atanazy99 said

    Znak, że co?

    • Zorrro said

     …że człowiek przez grzech dopuścił do siebie działanie szatana tak blisko, iż ten dokonuje wypadków, w tym pożarów. To.dowód jak blisko już jest zło samego Kremla a może jak blisko z Kremla ma nawet do świątyni Bozej.
     Co do wizyty ad limina: pewnie dostana wytyczne co do traktowania objawien z Mediugorie jako watpliwych

    • szach42 said

     Zorro@.
     A ja uważam,że Franciszek uzna Medjugorje. Zamknie tym usta ludziom, którzy mieli by ochotę na jakąś krytykę Jego poczynań.

    • Zorrro said

     Szachu
     Już parę miesięcy temu wyslal przez swojego umyslnego sygnał, że Mediugorie nie ma charakteru nadprzyrodzonego, ale można tam jeździc z pielgrzymkami i w ten sposób pogłębiać swoją wiarę.
     Bergoglio swiadomie nie robi to wprost, by nie zostac zdemaskowanym. Jak bardzo pozoruje swoją „maryjnosc” widać to było w trakcie publicznego zawierzenia się NMP. Kto widzial, ten wie o czym mowię…

   • Dana said

    To zależy czy specjalnie podpalono,czy to wypadek podczas remontu.

    • szach42 said

     otóż to.

    • Zorrro said

     Czy wierzysz w przypadki, wypadki, gdybyśmy widzieli oczami duszy, to – jak twierdzą niektórzy mistycy- zobaczylibysmy, że nie ma wypadków. Wszystko jest precyzyjnie prowadzone, jedno ku złu przez demony, drugie ku wiecznemu dobru. My zas widzimy tylko owoc tych działań…

  • Leszek said

   Pożar… znak…
   Może trochę światła na właściwe odczytanie tego wydarzenia rzuci ten oto fragment z „Ostrzeżenia z Zaświatów” O. Bonawentury Meyera.
   Z wypowiedzi demona Belzebuba, upadłego anioła z chóru Archaniołów w czasie egzorcyzmów z 30 marca 1976r.:

   …a teraz Katarzyna Emmerich, czołgaczka wynagrodzenia. Musiała ona leżeć na plecach, ponieważ miała rany, rany z bólu i cierpień. Nie miała ona w życiu wiele do powiedzenia, a jednak całe Dulmen stanęło w p ł o m i e n i a ch , kiedy zmarła. Powinno to być uznane jako z n a k z Nieba, kiedy w odległej okolicy, wszyscy przyjechali z wozami strażackimi… ale ludzie są głupcy. Ludzie są szaleni i głupi, … Co wiedzą ludzie, nie spostrzegają oni żadnego znaku…U nich jest tylko zamiast rozumu słoma (siano w głowie). Głupie pały …Wiedziała ona co się w Kościele będzie działa. Stale za niego cierpiała i modliła się. … Baliśmy się jej bardzo, dlatego chcieliśmy ja zniszczyć. To nam się jednak nie udało. Powstawała stale pomimo, że cierpiała śmiertelne choroby za innych, aby te osoby mogły dostąpić jeszcze łaski nawrócenia. Umarła dopiero wtedy, kiedy Ci tam u Góry (wskazuje w górę) tego naprawdę zapragnęli i przyjęli ja do Nieba. W niebie jest wielu świętych, tzn. takich, których kanonizował Rzym, są oni jednak mniej wzniośli i święci jak Katarzyna Emmerich. … Katarzyna była potężną cierpiącą duszą Nawet wtedy kiedy leżąc na pryczy drżała z zimna i gorączki pod marnymi płachtami, mokrymi i zimnymi, nie powiedziała, że trzeba zmienić płachty. Chciała ona znosić swe cierpienia, ofiarować je Bogu w pokorze. … jest potężna świętą, której baliśmy się zawsze. Tany ludzie są dla nas szkodliwi, którzy usuwają się w cień, którzy chętnie idą drogą krzyża i cierpliwie znoszą męki za innych. … Gdy ludzie spostrzegli, jakiej biedzie i nędzy żyje, kiedy to zobaczyli i postanowili, że muszą coś z nią zrobić, gdzieś ją przenieść do lepszego mieszkania i dać jej jakieś łóżko, wtedy ona, kiedy to stało się konieczne, kazała się przenieść, ale tam też chciała też ubóstwa do ostateczności. Leżała ona w wiklinowym łóżku, które już było w połowie zepsute. Chciała ona być stale w samotności, dlatego przylatywały nawet ptaszki i siadały jej na barkach….

 4. Sławomir said

  18.03 to urodziny Matki Bożej zawsze dziewicy.

 5. Szejk said

  ~prawda :

  Oda do narodu.
  Narodzie głupi, narodzie ciemny, narodzie bezmyślny, narodzie naiwny, narodzie, który byłeś głupi, narodzie, któryś nową przypowieść sobie kupił, narodzie przed szkodą, po szkodzie i na zawsze głupi. Głosuj na P O, bo tylko oni mogą zniszczyć cię do końca. Zniszczyli zakłady produkcyjne, stocznie, przemysł wydobywczy, zwłaszcza węglowy, polskie koleje i polską pocztę, zakłady zbrojeniowe wybudowane w okresie międzywojennym tzw. COP; w Mielcu, Stalowej Woli, Kraśniku, Rzeszowie. Zniszczyli Polski handel poprzez wpuszczenie supermarketów w których handluje się towarem wyprodukowanym w innych krajach, a zyski z handlu wędrują do tamtych krajów. W tamtych krajach płacą podatki, Polska z tego nie ma NIC ! Polskie robole za bezcen harują na okrągło „światek piątek i niedzielę” przez co jeszcze bardziej powiększają ich zyski. Wypędzili z kraju za chlebem 3 mln ludzi, a młodym odebrali jakąkolwiek perspektywę na życie. Narodzie głupi, głosuj na P O bo zostało im jeszcze sprzedać Polskie lasy, Polską ziemie, a w celu dalszej „restrukturyzacji” wysadzą pewnie w powietrze zapory na Solinie, w Rożnowie oraz wały przeciwpowodziowe zbudowane w XIX i XX wieku. Może powiesz, że nie tylko P O ?! Tylko P O bo oprócz KLD (Kongres Liberalno-Demokratyczny) znajduje się tam Unia Wolności, która rozpoczęła dewastacje Polskiej gospodarki. To środowisko tworzą przedstawiciele „lojalnej opozycji” wobec komunistów z czasów PRL-u, tak komuniści sami ich nazywali. Nazwę zmieniali kilkakrotnie po 89r . przed kolejnymi wyborami aby uniknąć politycznego unicestwienia. Najpierw nazywali się ROAD, później Unia Wolności, następnie LiD, a obecnie P O. Gdy Unia Wolności i KL-D nie przekraczały progu wyborczego, bo Naród ich w wyborach odrzucał powołali P O. Co zostało z pierwszych prywatyzowanych 6-ciu najlepszych zakładów ?, wielkie NIC, co zostało z Polskich banków, NIC !! Gdzie są polskie; cementownie, cukrownie, przemysł chemiczny, polski przemysł farmaceutyczny, przemysł maszynowy, narodzie głupi, „ach głupi wy, a głupi”.
  Głosuj dalej na P O bo tylko oni mogą doprowadzić do paraliżu państwo w imię „by żyło się im lepiej” , ‘bliżej ludzi”. Kolejny raz robią cię narodzie w balona- „głupi wy, a głupi, ha, ha, ha, ale głupi”,

 6. Beata said

  18.marca 2013 r wyszło też bardzo ważne Orędzie. Pan Jezus powiedział w tym dniu” Rozpoczęła się realizacja planu fałszywego proroka, by oszukać księży na całym świecie”. Myślę, że jakakolwiek data w oczach Boga nie jest bez znaczenia.

  Spójrzcie na datę wyboru Franciszka 13.03.2013. W dacie trzy trojki – liczba Boża, może po to aby kiedyś zwieść ludzi, poprzez ogłoszenie, że to prawdziwy papież. Słowa Pana Jezusa: ” … pozostałych ślepych na Prawdę, fałszywy prorok poprowadzi w zamęt. Ich serca zostaną oszukane, a wkrótce gdy fałszywy prorok będzie wyglądał jak umierający, będą szlochać.Ale potem, będzie się wydawało, że fałszywy prorok powstał z martwych, tak jakby wydarzył się cud. POWIEDZĄ, ŻE JEST OBDARZONY WIELKĄ MOCĄ, NADPRZYRODZONĄ MOCĄ Z NIEBA I UPADNĄ PRZED NIM NA TWARZE BY GO ADOROWAĆ…”- 25.07.2013r. Może wtedy wszystkie argumenty będą ważne. Oczywiście to tylko moje spekulacje.
  Jedno jest natomiast pewne, u Pana Boga nie ma przypadków. Podzielam zdanie Zorro, mało prawdopodobnym jest , aby objawienia w Medjugorie zostały uznane za prawdziwe. Wiemy przecież, że wszelkie objawienia Matki Bożej i jej rola jako Współodkupicielki będą wyszydzone. Chociaż kto wie, co wymyśli szatan, aby zwieść jak najwięcej ludzi, jak pokieruje fałszywym prorokiem.

  Chciałabym jeszcze zwrócić waszą uwagę na bardzo ciekawą przepowiednię, którą parę dni wcześniej umieścił Powiew ze Wschodu, a która umknęła uwadze wielu. Jeśli okazała by się ona prawdziwą, to mamy wskazany moment, kiedy zostanie utworzona Jedna światowa Religia. Chyba, że starzec Kuksza miał na myśli zjednoczenie religii wschodnich. Dodać to tego należy wizytę Franciszka na Ukrainie czy Białorusi, a może i w Moskwie, o której wspominał niedawno Admin i wszystko powoli zaczyna się układać w logiczną całość

  Powiew ze wschodu said
  4 Marzec 2015 at 19:40
  Święty starzec Kuksza Odeski (Wieliczko, †1964 r.) powiedział: „Nadchodzą czasy ostateczne. Szybko będzie ekumeniczny Sobór, nazwany „świętym”. Jednak będzie to ten sam Ósmy Sobór, który będzie zgromadzeniem bezbożnych. Na tym Soborze wszystkie religie zjednoczą się w jedno. Potem zostaną zniesione wszelkie posty, stan mniszy zostanie całkowicie zniszczony, a biskupi będą się żenić. Nowy styl kalendarzowy zostanie wprowadzony w całej Powszechnej Cerkwi. Bądźcie czujni. Starajcie się chodzić do cerkwi, póki są one jeszcze nasze. Wkrótce nie wolno będzie tam chodzić, wszystko się zmieni. Tylko wybrani to zobaczą. Ludzie będą zmuszeni, żeby chodzić do cerkwi, ale nam nie wolno będzie tam w żadnym wypadku chodzić.
  Błagam was, trwajcie w Prawosławnej wierze do końca waszych dni i zbawiajcie się” („The Ortodox Word”, 1991 r., N 158.P.138-141).

  Ten starzec jakby nie było, mówi o wszystkich zmianach, przed którymi przestrzegał nas Pan Jezus w Orędziach. Ciekawym jest to, że datę tego soboru wyznaczono na 2016r, nie podano tylko miesiąca. Wydaje mi się, że może to być kluczowe wydarzenie w odniesieniu do zmian, przed którymi stoi KK.

 7. klara said

  Dajcie spokój Adminowi odnośnie tej spowiedzi. Przecież to nie było umyślne działanie, więc chyba nie należy tego rozpatrywać w kategorii grzechu. ale dobrze, że ten temat wyszedł, bo przynajmniej będzie wiadomo czego nie można mówić o spowiedzi. Natomiast fakt ,że Wowitowcy śledzą co się tutaj dzieje na tym blogu i potem dyskredytują Pana na swoim blogu to jest już naprawdę niegodziwe.

 8. „Dzisiaj właśnie się dowiedziałam że i tą pracę straciłam, może to dziwne ale ulżyło mi, w końcu oderwałam się od tych dziwnych umów, znowu jestem bezrobotna.”
  http://pompejanska.rosemaria.pl/2015/03/justyna-modlitwa-o-prace/

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d blogerów lubi to: