Dziecko Królowej Pokoju

Pokój musi zapanować pomiędzy człowiekiem i Bogiem, a także między ludźmi

 • Królowa Pokoju

  Królowa Pokoju
 • Uwaga

  Strona używa plików cookies które zapisują się w pamięci komputera. Zapisywanie plików cookies można zablokować w ustawieniach przeglądarki. Dowiedz się o tych plikach http://wszystkoociasteczkach.pl
 • Propozycja chronologiczna

  • Rok 2019 – Kryzys Rumunia
  • Rok 2020 – fałszywe traktaty pokojowe
  • Rok 2021 – Papież jedzie do Moskwy
  • Rok 2021 – Wojna
  • Rok 2022 – zwycięstwo komunistyczne
  • Rok 2023 – 10 królów
  • Rok 2024 – Antychryst
  • Rok 2025 – Sojusz z wieloma
  • Rok 2025 – Synod
  • Rok 2026 – Henoch i Eliasz
  • Rok 2028 – Ohyda spustoszenia
  • Rok 2029 – Ostrzeżenie
  • Rok 2030 – Cud
  • Rok 2031 – Nawrócenie Izraela
  • Rok 2032 – Kara
  • Rok 2032 – Odnowienie świata
  • Rok 2033 – Exodus
  • Rok 2034 – Zgromadzenie w Jerozolimie
  • Rok 3032 – Gog i Magog
  • Rok 3213 – Koniec świata
  • Nowe niebiańskie Jeruzalem.
 • Ostrzeżenie

  13 kwietnia 2029
 • Logowanie

 • Odwiedzają nas

  Map

 • Maryjo weź mnie za rękę

 • Jezu Maryjo Kocham Was

Grzechy wołające o pomstę do nieba

Posted by Dzieckonmp w dniu 22 lipca 2015


Komorowski na koniec swojej kadencji chciał uszczęśliwić Polaków. Wydaje się że szczęścia to nam nie da, natomiast jest smutnym zwieńczeniem jego kadencji które to 5 lat przyniosło tyle nieszczęścia naszemu narodowi. To ten ośrodek prezydencki reprezentował najpotworniejsze siły zła, elity masonerii i mafii.
Błogosławiony Jan Paweł II uświadamia nam, że „stoimy wobec nadludzkiego, dramatycznego zmagania między złem i dobrem, między śmiercią i życiem, między »kulturą śmierci« i »kulturą życia«. Jesteśmy nie tylko świadkami, ale nieuchronnie zostajemy wciągnięci w tę walkę: wszyscy w niej uczestniczymy i stąd nie możemy uchylić się od obowiązku bezwarunkowego opowiedzenia się po stronie życia” (EV 28).

1. Aborcja

Błogosławiony Jan Paweł II z mocą głosił objawioną przez Boga prawdę o świętości ludzkiego życia, które „należy wyłącznie do Boga: kto podnosi rękę na życie człowieka, podnosi niejako rękę na samego Boga” (EV 9). Podkreślał, że życie każdego człowieka rozpoczyna się w momencie poczęcia. Jest to fakt naukowy, niezależny od wierzeń religijnych i ideologii. A kto ten fakt odrzuca, ten ma zdeprawowane sumienie, które przestało odróżniać dobro od zła. Niestety, „znaczna część dzisiejszego społeczeństwa – stwierdza Jan Paweł II – składa się z ludzi, »którzy przez nieprawość nakładają prawdzie pęta« (Rz 1,18): odwracając się od Boga i mniemając, że mogą zbudować ziemską społeczność bez Niego, »znikczemnieli w swoich myślach«, tak że »zaćmione zostało bezrozumne ich serce« (Rz 1,21); »podając się za mądrych, stali się głupimi« (Rz 1,22) (…). Jeżeli sumienie, które jest okiem dającym światło duszy (por. Mt 6,22-23), nazywa »zło dobrem, a dobro złem« (por. Iz 5,20), znaczy to, że weszło już na drogę niebezpiecznej degeneracji i całkowitej ślepoty moralnej” (EV 24).
Błogosławiony Jan Paweł II nazwał przerywanie ciąży odrażającą zbrodnią (EV 58) i ogłosił: „Dlatego mocą Chrystusowej władzy udzielonej Piotrowi i jego Następcom, w komunii z biskupami Kościoła Katolickiego, potwierdzam, że bezpośrednie i umyślne zabójstwo niewinnej istoty ludzkiej jest zawsze aktem głęboko niemoralnym” (EV 57), (…) a „przerwanie ciąży jest – niezależnie od tego, w jaki sposób zostaje dokonane – świadomym i bezpośrednim zabójstwem istoty ludzkiej w początkowym stadium jej życia, obejmującym okres między poczęciem a narodzeniem. (…) Tym, kto zostaje zabity, jest istota ludzka u progu życia, a więc istota najbardziej niewinna, jaką w ogóle można sobie wyobrazić: nie sposób uznać jej za napastnika, a tym bardziej za napastnika niesprawiedliwego!” (EV 58).
„Powszechnie wiadomo, że w pierwszych wiekach zabójstwo zaliczano do grupy trzech największych grzechów – wraz z apostazją i cudzołóstwem – i że skruszony zabójca musiał odbyć wyjątkowo długą i uciążliwą pokutę publiczną, zanim udzielono mu przebaczenia i ponownie przyjęto do wspólnoty kościelnej” (EV 54). „Nie powinno to dziwić, ponieważ zabójstwo ludzkiej istoty, która jest obrazem Bożym, stanowi grzech szczególnie ciężki. Tylko Bóg jest Panem życia!” (EV 55).

2. Zabijanie poczętych dzieci przy stosowaniu metody in vitro i eksperymentach medycznych

Błogosławiony Jan Paweł II nauczał, że różne techniki sztucznej reprodukcji, w tym metoda in vitro, są nie do przyjęcia z moralnego punktu widzenia, ponieważ następuje tu oddzielenie prokreacji „od prawdziwie ludzkiego kontekstu aktu małżeńskiego, a ponadto (…) wytwarza się większą liczbę embrionów, niż to jest konieczne dla przeniesienia któregoś z nich do łona matki, a następnie te tak zwane embriony nadliczbowe są zabijane lub wykorzystywane w badaniach naukowych, które mają rzekomo służyć postępowi nauki i medycyny, a w rzeczywistości redukują życie ludzkie jedynie do roli »materiału biologicznego«, którym można swobodnie dysponować” (EV 14).
Ojciec Święty zdecydowanie potępił i nazwał „przestępstwem przeciw godności istot ludzkich” wszelkie wykorzystywanie embrionów i płodów ludzkich do eksperymentów medycznych, „jako źródła organów albo tkanek do przeszczepów”, ponieważ „mają prawo do takiego samego szacunku jak dziecko już narodzone i jak każdy człowiek (…); zabójstwo niewinnych istot ludzkich, nawet gdy przynosi korzyść innym, jest aktem absolutnie niedopuszczalnym” (EV 63).

3. Eutanazja

Ojciec Święty podkreślał, że eutanazja jest jednym „z najbardziej niepokojących objawów »kultury śmierci«, szerzącej się zwłaszcza w społeczeństwach dobrobytu, charakteryzujących się mentalnością nastawioną na wydajność, według której obecność coraz liczniejszych ludzi starych i niesprawnych wydaje się zbyt kosztowna i uciążliwa” (EV 64).
Mocą Chrystusowej władzy udzielonej Piotrowi i jego następcom Jan Paweł II ogłosił, że „eutanazja jest poważnym naruszeniem Prawa Bożego jako moralnie niedopuszczalne dobrowolne zabójstwo osoby ludzkiej. (…) Praktyka eutanazji zawiera – zależnie od okoliczności – zło cechujące samobójstwo lub zabójstwo” (EV 65).
„Szczytem zaś samowoli i niesprawiedliwości jest sytuacja, w której niektórzy – na przykład lekarze lub prawodawcy – roszczą sobie władzę decydowania o tym, kto ma żyć, a kto powinien umrzeć. Pojawia się tu znów pokusa z Edenu: stać się jak Bóg, »poznając dobro i zło« (por. Rdz 3,5)” (EV 66). „Nic i nikt nie może dać prawa do zabicia niewinnej istoty ludzkiej, czy to jest embrion, czy płód, dziecko czy dorosły, człowiek stary, nieuleczalnie chory czy umierający. Ponadto nikt nie może się domagać, aby popełniono ten akt zabójstwa wobec niego samego lub wobec innej osoby powierzonej jego pieczy, nie może też bezpośrednio ani pośrednio wyrazić na to zgody. Żadna władza nie ma prawa do tego zmuszać ani na to przyzwalać” (EV 57).
„Przerywanie ciąży i eutanazja są zatem zbrodniami, których żadna ludzka ustawa nie może uznać za dopuszczalne. Ustawy, które to czynią, nie tylko nie są w żaden sposób wiążące dla sumienia, ale stawiają wręcz człowieka wobec poważnej i konkretnej powinności przeciwstawienia się im poprzez sprzeciw sumienia. (c) Tak więc w przypadku prawa wewnętrznie niesprawiedliwego, jakim jest prawo dopuszczające przerywanie ciąży i eutanazję, nie wolno się nigdy do niego stosować ani uczestniczyć w kształtowaniu opinii publicznej przychylnej takiemu prawu, ani też okazywać mu poparcia w głosowaniuh (EV 73).
Każdy, kto w jakikolwiek sposób przyczynia się do zabójstwa poczętych dzieci, czy to przez aborcję, czy przez metodę in vitro, podlega karze ekskomuniki. „Ekskomunika – pisze Jan Paweł II – obejmuje wszystkich, którzy dopuszczają się tego przestępstwa, wiedząc, jaką jest obłożone karą, a więc także tych współsprawców, bez których udziału to przestępstwo nie zostałoby popełnione. Za pomocą takiej surowej kary Kościół wskazuje na to przestępstwo jako na jedno z najcięższych i najbardziej niebezpiecznych, zachęcając sprawcę do gorliwego poszukiwania drogi nawrócenia. W Kościele bowiem kara ekskomuniki wymierzana jest po to, aby w pełni uświadomić winnemu powagę popełnionego grzechu, a z kolei by doprowadzić go do koniecznego nawrócenia i pokuty”.
ks. Mieczysław Piotrowski

Komentarzy 108 do “Grzechy wołające o pomstę do nieba”

 1. Dzieckonmp said

  Na Sumatrze drży ziemia. Czy wybuch superwulkanu zagrozi całej ludzkości?

  http://wpolityce.pl/swiat/260017-na-sumatrze-drzy-ziemia-czy-wybuch-superwulkanu-zagrozi-calej-ludzkosci

  • mentronik said

  • bozena said

   na dzien 10 lipca 2015 lista wszystkich wulkanow w stanie erupcji
   Currently erupting:
   1. Ambrym (Vanuatu): active lava lakes in several craters (updated 24 May 2015)
   2. Aso (Kyushu): intense strombolian activity from main vent in Nakadake crater (updated 22 May 2015)
   3. Bagana (Bougainville Island, Papua New Guinea): ash emissions, lava dome growth (updated 5 Jun 2015)
   4. Batu Tara (Sunda Islands, Indonesia): strombolian explosions, ash plumes up to 500 m, extrusion of a small lava dome with rockfalls (updated 5 Jul 2015)
   5. Calbuco (Southern Chile and Argentina): steaming (updated 30 Apr 2015)
   43. Colima (Western Mexico): growing lava dome, pyroclastic flows (updated 10 Jul 2015)
   6. Copahue (Chile/Argentina): ash venting (updated 4 Dec 2014)
   7. Dukono (Halmahera): thermal anomaly, probably small explosive activity in summit crater (updated 10 Jul 2015)
   8. Erebus (Antarctica): active lava lake in summit crater (updated 8 Dec 2014)
   9. Erta Ale (Ethiopia): active lava lake in northern pit crater, active hornito with intermittend flow in southern crater (updated 11 Jan 2013)
   10. Fuego (Guatemala): intermittent strombolian explosions (updated 5 Jul 2015)
   11. Ibu (Halmahera, Indonesia): stromolian and phreatomagmatic explosions (updated 14 Nov 2014)
   12. Karangetang (Siau Island, Sangihe Islands, Indonesia): lava flows, weak explosive activity at summit crater (updated 11 Jun 2015)
   13. Karymsky (Kamchatka): occasional small explosions, thermal anomaly (updated 10 Jun 2015)
   14. Kilauea (Hawai’i): new lava flow from vents on NE flank of Pu’u ‚O’o (updated 28 Apr 2015)
   15. Kliuchevskoi (Kamchatka): ash emissions, weak strombolian activity (updated 11 May 2015)
   16. Manam (Papua New Guinea): occasional ash emissions (updated 28 Jun 2015)
   17. Mount Olympus (Mars)
   18. Nishino-shima (Volcano Islands, Japan): growing island (updated 23 Jun 2015)
   19. Nyiragongo (DRCongo): active lava lake in summit crater (updated 26 Feb 2014)
   20. Ol Doinyo Lengai (Tanzania): effusion of natrocarbonatite lava inside the crater (updated 8 Jul 2013)
   21. Poas (Costa Rica): phreatic explosions (updated 14 Oct 2014)
   22. Popocatépetl (Central Mexico): degassing, sporadic explosions, slowly growing lava dome (updated 13 Apr 2015)
   23. Rabaul (Tavurvur) (New Britain, Papua New Guinea): lava fountains, ash emissions from Tavurvur cone (updated 12 Sep 2014)
   24. Raung (East Java): intra-caldera eruption with lava flow and strombolian activity (updated 10 Jul 2015)
   25. Reventador (Ecuador): lava flow on SW flank (updated 28 Jun 2015)
   26. Sakurajima (Kyushu, Japan): ash venting, intermittent explosions (updated 22 Jun 2015)
   27. Sangay (Ecuador): likely strombolian eruptions at summit crater (updated 13 Mar 2015)
   28. Sangeang Api (Indonesia): lava flow on SE flank (updated 10 Jul 2015)
   29. Santiaguito (Guatemala): small explosions from the Caliente dome and active lava flow (updated 3 Feb 2015)
   30. Semeru (East Java, Indonesia): growing lava dome, lava flow, strombolian activity (updated 16 Jun 2015)
   31. Shiveluch (Kamchatka): growing lava dome (updated 24 May 2015)
   32. Sinabung (Sumatra, Indonesia): continuing pyroclastic flows (updated 10 Jul 2015)
   33. Soputan (North Sulawesi, Indonesia): active viscous lava flow, explosions, rockfalls, pyroclastic flows (updated 9 Mar 2015)
   34. Stromboli (Eolian Islands, Italy): weak strombolian activity at summit vents (updated 16 Apr 2015)
   35. Suwanose-jima (Ryukyu Islands): strombolian activity (updated 25 Apr 2015)
   36. Telica (Nicaragua): sporadic ash emissions and explosions (updated 28 May 2015)
   37. Tungurahua (Ecuador): volcanic unrest, ash emissions, degassing (updated 5 Jul 2015)
   38. Turrialba (Costa Rica): ash emissions, weak strombolian activity (updated 20 May 2015)
   39. Ubinas (Peru): intermittent ash emissions (updated 28 Jun 2015)
   40. Villarrica (Central Chile): small lava lake in summit crater (updated 12 May 2015)
   41. Wolf (Galápagos Islands, Ecuador): large explosive-effusive eruption since 25 May 2015 (updated 25 May 2015)
   42. Yasur (Tanna Island, Vanuatu): ash emissions, weak strombolian explosions (updated 14 Aug 2013)

   43! Przegapilam Colima mial byc pod nr 6

   Wzrastajaca aktywnosc, ostrzezenie o wybuchu:
   kolejnych 34 wulkanow jak dobrze policzylam…
   Asama (Honshu): occasional small explosions since 16 June 2015 (updated 22 Jun 2015)
   Augustine (Cook Inlet (SW Alaska))
   Barren Island (Indian Ocean): weak thermal hot spot (updated 6 Jun 2015)
   Bezymianny (Central Kamchatka Depression): steaming, weak seismic activity (updated 3 Jul 2014)
   Bulusan (Luzon Island, Philippines): occasional phreatic explosions (updated 16 Jun 2015)
   Cleveland (Aleutian Islands, Alaska): growth of a small lava dome, ash emissions (updated 18 Jun 2015)
   Etna (Sicily, Italy): sporadic weak ash emissions from New SE crater (updated 19 Apr 2014)
   Heard (Australia, Southern Indian Ocean): possibly lava lake in summit crater (updated 5 Dec 2014)
   Kavachi (Solomon Islands): no eruption since 2007 (updated 16 Jun 2014)
   Kerinci (Sumatra): seismic unrest, steam emissions (updated 5 Jun 2013)
   Kirishima (Kyushu): degassing, alert lowered (updated 25 Oct 2014)
   Krakatau (Sunda Strait, Indonesia): steaming, seismic unrest (updated 31 Mar 2014)
   Kuchinoerabu-jima (Ryukyu Islands): large explosive eruption on 29 May 2015 (updated 27 Mar 2015)
   Lokon-Empung (North Sulawesi, Indonesia): small explosions, lava flow? (updated 22 May 2015)
   Lopevi (Vanuatu): eruption warning (updated 16 Dec 2014)
   Mayon (Luzon Island): steaming (updated 18 Dec 2014)
   Nevado del Ruiz (Colombia): intermittent ash emissions, seismic unrest (updated 28 May 2015)
   Nyamuragira (DRCongo): active lava lake (updated 29 Nov 2014)
   Ontake-san (Honshu): steaming, low seismic activity (updated 18 Dec 2014)
   Pacaya (Guatemala): weak strombolian activity in summit crater (updated 5 Jul 2015)
   Papandayan (West Java): steaming (updated 6 May 2013)
   Pavlof (Alaska Peninsula, USA): steaming, elevated seismic activity (updated 22 Dec 2014)
   Piton de la Fournaise (La Réunion): seismic swarm, eruption warning (updated 6 Jul 2015)
   Rasshua (Central Kuriles)
   Rincón de la Vieja (Costa Rica): phreatic explosions from crater lake (updated 21 Sep 2014)
   Sabancaya (Peru): steaming, elevated seismic activity (updated 10 Jul 2015)
   Sacabaya (Northern Chile, Bolivia and Argentina)
   San Cristobal (Nicaragua): possible ash emission on 11 April (updated 9 Mar 2015)
   San Miguel (El Salvador): elevated seismic activity, pulsating gas emissions (updated 28 Jan 2015)
   Shishaldin (United States, Aleutian Islands): mild explosive activity, intermittent more intense phases (updated 3 Apr 2015)
   Sirung (Pantar Island, Indonesia ): degassing (updated 10 Jul 2015)
   Slamet (Central Java): steam emissions (updated 12 Jan 2015)
   Ulawun (New Britain, Papua New Guinea): degassing, ash venting (updated 5 Aug 2013)
   Zhupanovsky (Kamchatka, Russia): intermittent ash emissions (updated 22 Jun 2015)
   http://www.volcanodiscovery.com/volcano-activity/news/53704/Volcanic-activity-worldwide-10-Jul-2015-Colima-volcano-Dukono-Raung-Sinabung-Sangeang-Api-Siru.html

 2. DSM said

  http://dialogsercamilosci.eu/2015/07/22/prawda-o-stworzeniu-swiata-kieruje-nasz-wzrok-wiary-w-strone-boga-stworzyciela/

 3. DSM said

  czerwiec 2015

 4. tomaszgd said

  Jurata, 12.07.2015, 10 dni temu

  Mógł tę ustawę zawetować lub odesłać do Trybunału bez podpisu i nic by się nie stało. Wolał podpisac i to jeszcze tak żeby ustawa weszła w życie… na 3 dni przed wyborami parlamentarnymi. Odrażający typ. Dzięki Bogu za chwilę przestanie byc prezydentem.

  • Darek said

   Będzie msza w intencji Bronisława Komorowskiego
   To ma być podziękowanie i jednocześnie zwieńczenie jego kadencji. 6 sierpnia o 18.00 w kościele wizytek na warszawskim Krakowskim Przedmieściu odprawiona zostanie msza w intencji Bronisława Komorowskiego i jego małżonki.

   Jak powiedział rektor świątyni ksiądz Aleksander Seniuk, nabożeństwo będzie sprawowane w podziękowaniu Komorowskiemu za służbę narodowi. Dodał, że o jego odprawienie prosiło wielu wiernych.

   6 sierpnia będzie pierwszym dniem kadencji nowego prezydenta Andrzeja Dudy.

   http://wiadomosci.wp.pl/kat,1342,title,Bedzie-msza-w-intencji-Bronislawa-Komorowskiego,wid,17724452,wiadomosc.html

   Po prostu ręce opadają

   • halina said

    Na tej Mszy św będzie dziękował mu człowiek .

    A nie lepiej byłoby zamówić Mszę św przebłagalną
    za to co uczynił Komorowski B na stanowisku prezydenta niezgodnie z życzeniem i oczekiwaniem Boga ?
    Przecież on był zobowiązany do współpracy z Chrystusem Królem i Mateńką Królową .
    Powinien być narzędziem które w świecie
    czyni wszystko co potrzebne jest aby Boże prawa były respektowane
    by ustanawiane prawa wypływały z Bożych praw
    i były pomocne do budowy Królestwa Miłości
    Królestwa Bożego na ziemi
    by była pełniona tutaj Wola Jego tak
    jak jest pełniona w Niebie .

    Wszystko co było uczynione w jego prezydenturze
    a wypływało z miłości do Boga jest wielkie i piekne .

    Czy jest coś co Bronisław Komorowski na stanowisku prezydenta uczynił z miłości do Boga
    z wierności Królowej PolskiMaryji
    i Królowi Polski i świata Jezusowi

    Gdy jest coś takiego to złoże mu podziękowanie Bóg zapłać .

    Ale czy jest ?????

    Z niego cały czas wypływała miłośc własna
    egoizm
    troska o interesy kolesiów
    ale nigdy o sprawy Boga .

    Chodzić do kościoła i udawać
    że sie jest wierzącym tylko po to
    by wszyscy wierzący zaakceptowali go jako wiarygodny
    to nie to samo co w kościele Chrystusowym
    służyć Chrystusowi tak jak On tego życzy sobie .
    To jest źle wykonane zadanie zlecone przez Boga na czas zajmowanego stanowiska .
    Ocena przyjdzie z rąk Bożej Sprawiedliwości .

    Przykre jest to
    by być na szczycie władzy
    i nie zrobić niczego
    z czego Bóg byłby zadowolony .
    I nie być pomocnym Chrystusowi Królowi
    w Jego tryumfie
    tylko zatwierdzać to
    co przeszkadza w budowie Królestwa Miłości .

    Już lepiej byłoby być tym robotnikiem fizycznym
    i dobrze i sumiennie wykonywać swoją prace
    bo wówczas ocena Bożej Sprawiedliwości byłaby pozytywna .
    A tak to może być negatywna .
    Po co było sie pchać na to stanowisko ????
    Dla swojej pychy egoizmu prestiżu ??
    By robić problemy Bogu w odzyskaniu wymiaru człowieka z sideł szatana ????

    Nie warto było …..

    • Hoplita said

     Piszesz strasznie zagmatwanym jezykiem, nie mozna tego czytac Halina. Pamietaj zdania powinny byc krotkie i konkretne. Nie udawaj proroka. Wypowiadaj sie normanie.
     Ten twoj styl trąci jakąs pretensjonalnoscia, nie wiem czy inni tego nie zauwazaja.

   • Wiesia said

    W Święto Przemienienia Pańskiego.Cieszmy się nasz Pan Bóg nad tym wszystkim ma Swoją pieczę.On też tym pokieruje wedle Swego uznania.Tylko Bóg Jest władny,tylko Boga zdanie się liczy.Nie obawiajmy się niczego,tylko się módlmy.Nasze oddanie Bogu w modlitwie jest w stanie wiele zła powstrzymać i złagodzić kary.Wierzmy,ufajmy i nie poddawajmy się zwątpieniu
    Któż,jak Bóg!
    Wezwanie do Krzyża Świętego
    =========================
    Święty Krzyżu Jezusa Chrystusa

    – ulituj się nade mną.

    Święty Krzyżu Jezusa Chrystusa

    – bądź moją nadzieją.

    Święty Krzyżu Jezusa Chrystusa

    – miej litość nade mną.

    Święty Krzyżu Jezusa Chrystusa

    – wlej we mnie wszelkie dobro.

    Święty Krzyżu Jezusa Chrystusa

    – odwróć ode mnie wszelkie zło.

    Święty Krzyżu Jezusa Chrystusa

    – spraw, abym doszedł do drogi zbawienia.

    Święty Krzyżu Jezusa Chrystusa

    – odwróć ode mnie wszelką napaść śmiertelną.

    Święty Krzyżu Jezusa Chrystusa

    – odwróć ode mnie każdy upadek

    grożący duszy i ciału.

    Niechaj na zawsze uwielbiam Święty Krzyż Jezusa Chrystusa.

    Jezusie z Nazaretu ukrzyżowany, ulituj się nade mną i spraw, aby zły duch odstąpił ode mnie na wieki. Amen.
    AVE CRUX
    pozdrawiam

 5. Jerzy said

  Czyim parafianinem jest Pan Prezydent Bronislaw Komorowski?
  Póki co mieszka w Pałacu Prezydenckim przy Krakowskim Przedmieściu w Warszawie, a więc podlega pod jurysdykcję miejscowego biskupa kard. Kazimierza Nycza.
  Do niego też należy zgodnie z pkt 1463 KKK nałożenie na dopuszczającego się niektórych grzechów, szczególnie ciężkich najsurowszej kary kościelnej EKSKOMUNIKI, która nie pozwala na przyjmowanie sakramentów świętych i wykonywanie pewnych aktów kościelnych.
  Formalne współdziałanie w przerywaniu ciąży stanowi poważne wykroczenie i Kościół nakłada kanoniczną karę ekskomuniki za to przestępstwo przeciw życiu ludzkiemu mocą wiążącą samego prawa. Nie ogranicza to zakresu Bożego Miłosierdzia, ukazuje natomiast ciężar popełnionej zbrodni, szkodę wyrządzoną niewinnie mordowanym dzieciom, braciom i siostrom sztucznie stworzonym w wyniku in vitro zrodzonego człowieka, jego biologicznym rodzicom, których najczęściej nie ma w komplecie i całemu społeczeństwu. (KKK 2272)
  Stanowienie prawa sankcjonującego takie działania sprzeczne z prawem naturalnym jest poważnym przestępstwem przeciw życiu ludzkiemu.
  Czy polski kościół uzna je za takowe i nałoży karę ekskomuniki na stanowiącego prawo zobaczymy?
  Dzisiejszy List Prezydium Episkopatu Polski http://episkopat.pl/dokumenty/6757.1,Komunikat_Prezydium_Konferencji_Episkopatu_Polski_po_podpisaniu_przez_Prezydenta_RP_ustawy_dotyczacej_procedury_in_vitro.html
  nie do końca bowiem załatwia sprawę. Przed Bogiem nie można stosować odpowiedzialności zbiorowej i to trzeba tu wyraźnie podkreślić. Każdy człowiek odpowiada za swoje grzechy, w takim wymiarze w jakim indywidualne w grzechu i jego późniejszych reperkusjach w społeczeństwie uczestniczy.
  Ks kard. Kazimierz Nycz i ja i ty także.
  Oj, wiedział św. Ignacy z Loyoli jaki mi na dzisiaj tekst przygotować, bym się hamował w dostrzeganiu żdźbeł u innych.
  patrz http://pojednanie2.blogspot.com/2015/07/o-nie-zajmowaniu-sie-cudzymi-wadami.html

  • cox21 said

   Myślę, że oficjalnej ekskomuniki nie będzie, ale nawet bez jej ogłoszenia Komorowski jest w tej chwili wyłączony z Kościoła. Na pocieszenie mogę powiedzieć, że to na szczęście jego ostatnie dni w pałacu prezydenckim.

   • Radosław said

    Ciekawe tylko czy kapłani będą tego świadomi, czy nadal będą udzielać Komunii, bo z tej jak sądzę Komorowski nie zrezygnuje…

    • cox21 said

     Większość napewno tak. Pytanie tylko brzmi, czy mieliby tyle odwagi, by mu odmówić Komunii św.

    • Dana said

     To będzie świętokradztwo ze strony Komorowskiego ,który jest dorosły i świadomy tego co robi .Ma też swojego prywatnego kapelana.

   • Pesymista said

    Prawda jest taka że oficjalna ekskomunika Komorowskiego oburzyła by wszelkiiej maści lewaków i postępowych katolików i mogła ny mieć trudne do przewidzenia skutki.Chyba wiecie jak byłaby nagonka na Kościół w mediach.Niestety ale Kościół jest w potrzasku.Dawniej gdy kogoś ekskomunikowali to ekskomunikowany był totalnie izolowany, dzisiaj spotkał by się z aplauzem niektóych srodowisk i dla wielu byłby bohaterem.Smutne to trochę.

  • Wiesia said

   23 sierpień 2014

   Kochamy Polskę i TY Ją Kochaj Kardynale Stolicy !
   23 Sierpnia 2014 w rocznicę podpisania paktu Ribbentrop – Mołotow co ustanowiło kolejny rozbiór Polski.

  • Z said

   Ja uważam że ekskomunika oficjalna będzie dla tych którzy potepiają aborcję gdyż jest o tym mowa w oredziach MBM. Wniosek nasuwa się taki żeby już teraz informować albo raczej szukać niepokornych księży którzy nie boją się ani biskupa ani władzy państwowej bo nie oszukujmy się ale i jedna i druga jest przeciwko nauczaniu Jezusa gdyby było inaczej już dawno biskupi zareagowaliby na to co się dzieje albo działo przez ostanie 25 lat w Polsce. Teraz nadchodzi czas ucisku i oczyszczenia KK w Polsce. Ci którym zależy bardziej na wygodnym zyciu czy też władzy nie potepią osób popierających invitro natomiast zaczną krytykować osoby które są przeciwko.

   • Moher said

    Masz rację tyle, że jest bardzo mało charyzmatów, którzy są chociarz w ukryciu nieposłuszni Episkopatowi. Osobiście uświadamiam kolegę Księdza o Franciszku wyśmial mnie powiedział, że będzie się za mną modlił o nawrócenie. Oni mają tak wyprany mózg, że sami nie sprzawdzają co się dzieje tylko polegają na tym co im inni księża mowią i Biskupi. Będzie bardzo ciężko ich przekonac póki schizma nie będzie już widoczna w Watykanie. Na razie są w deminicznej hipnozie. Kiedy Ohyda spustoszenia ogarnie Stolicę Piotrową, wtedy nastąpi przebudzenie w Polsce.

    • halina said

     Oni nie rozumieją wiary w której są pasterzami .
     W kościele wygaszono wszystkie światła .
     Jest totalna noc .
     Nikt nic nie rozumie
     nikt nic nie wie
     bo i co można zobaczyć w nocy ?
     Oni wiedzą tylko tyle co inni nauczyciele im powiedzieli .
     Przez tą ciemnośc nie dochodzi do nich Boża Jasnośc
     są odcięci od Boga właśnie tą ciemnością
     .
     Który ma wiarę i miłośc w sercu do Boga
     to ten stara sie mówić to
     co sercem odbiera
     ale jest przestraszony i woli nie wychylać sie przed szereg
     tak jak powinien .

     Takie to już mają problemy nasi przewodnicy duchowi .

     Wojownicy modlitwy walczą by usunięta była ciemnośc
     by wszystko znalazło sie w Bożej Jasności .
     By można było zobaczyć całą prawde jaka faktycznie istnieje
     A gdy to zostanie osiągnięte
     wówczas każdy ujrzy wszystko
     tak jak widzi sie w dzień
     rzeczywistośc która nas otacza .

     Oj zaskoczenie będzie duże bardzo duże .

     Świećmy szatanowi dalej po oczach
     by został zmuszony do wycofania sie
     z tego co Polskie jest
     z świata całego .
     Odbijajmy dla Jezusa każdego kapłana i biskupa
     każdego człowieka i cały świat .
     Niechaj On będzie Królem na zawsze już .
     Niechaj On Król buduje wśród świata rzeczywistośc
     która zadowoli Boga w Trójcy św
     Trzeba tylko chcieć pracować dla Jezusa .
     A do Jezusa podprowadza nas Mateńka Królowa .
     Nie zapominajmy nigdy o tym .

  • Dana said

   RODZINNY DOM prezydenta Komorowskiego w Obornikach Śląskich

   To były bardzo wzruszające chwile. Prezydent Bronisław Komorowski (59 l.) odwiedził swój rodzinny dom w Obornikach Śląskich (woj. dolnośląskie). To właśnie tam, 4 czerwca 1952, w niewielkim pokoiku domku przy ulicy Ptasiej akuszerka przyjęła na świat małego Bronka. Dziś dawny dom Komorowskiego ma już innych mieszkańców. Jednak prezydent przyjmowany był przez nich jak członek rodziny.

   http://www.se.pl/styl-zycia/dom-i-wnetrza/rodzinny-dom-prezydenta-komorowskiego-w-obornikach-slaskich-w-tym-pokoju-narodzi-sie-prezydent_185045.html

  • Zorrro said

   Grzech ciężki jakim jest popieranie in vitro już usuwa że wspólnoty w KK.
   Dodatkowo nałożone kary ekskomuniki za przerywanie życia, bo in vitro de facto jest przerwaniem ciąży, życia a więc zabiciem czlowieka – powodują że powrót do KK jest utrudniony.
   Każdy kto przykłada rękę do tego prawa zabójstwa in vitro podpada pod wyżej przypomniane wykluczenie. Poza KK nie ma zbawienia.

 6. Wiesia said

  Szefowa unijnej dyplomacji Federica Mogherini popiera islamizację Europy

  John Moll, wt., 2015-07-21 17:00
  fragment
  Wiele osób od dawna podejrzewa, że zislamizowana Europa to cel, jaki postawiła sobie komunistyczna Unia Europejska oraz rządy w krajach członkowskich tej organizacji. Chodzi po prostu o wymieszanie wszystkich ludzi – w końcu komuniści uważają, że wszyscy są równi, bez względu na narodowość, religię, płeć czy rasę. Wysoki przedstawiciel Unii Europejskiej do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa Federica Mogherini dała nam wyraźnie do zrozumienia, że islamizacja naszego kontynentu jest celem tej organizacji.
  „Islam zajmuje miejsce w naszych zachodnich społeczeństwach. Islam należy do Europy. Zajmuje miejsce w europejskiej historii, w naszej kulturze, w naszej żywności i – co najważniejsze – w teraźniejszości i przyszłości Europy. Niektórzy ludzie próbują przekonywać, że muzułmanin nie może być dobrym Europejczykiem, że większa ilość muzułmanów w Europie spowoduje koniec Europy. Ci ludzie są nie tylko w błędzie wobec muzułmanów: ci ludzie mylą się na temat Europy, nie mają pojęcia czy jest Europa i europejska tożsamość” – powiedziała Federica Mogherini podczas konferencji Fundacji Europejskich Studiów Postępowych (FEPS).
  Szefowa unijnej dyplomacji powiedziała również, że polityczny islam powinien być częścią rzeczywistości. „Religia odgrywa rolę w polityce – nie zawsze na dobre, nie zawsze na złe. Religia moze być częścią procesu. Różnicę tworzy to, czy proces ten jest demokratyczny czy nie” – stwierdziła Federica Mogherini. Oczywiście znów mowa jest o demokracji, czyli woli większości obywateli. Rzeczywistość jest jednak taka, że rządy poszczególnych krajów ignorują głos ludu.

  Unia Europejska sama w sobie nie jest demokratyczna. Przecież w skład Komisji Europejskiej, czyli głównego organu wykonawczego tej organizacji wchodzą osoby, które zostały wybrane przez rządy, a nie przez zwykłych, szarych obywateli. Czy widział ktoś żeby np. polski rząd był posłuszny wobec ludzi? Nie, to ludzie mają być posłuszni wobec władzy. Taką mamy demokrację.

  Wypowiedź Mogherini, która została oczywiście przemilczana przez główne „polskie” media, jest jakby ostatecznym dowodem na to, że Unia Europejska chce zrównać wszystkich ludzi na jeden poziom – kobiety z mężczyznami (ideologia gender) a chrześcijan z muzułmanami. Nawet jeśli jedno z drugim nie pasuje do siebie lub jest całkowitym przeciwieństwem, komuniści zasiadający w UE nie widzą w tym problemu.
  http://zmianynaziemi.pl/wiadomosc/szefowa-unijnej-dyplomacji-federica-mogherini-popiera-islamizacje-europy

 7. Wiesia said

  Księga Prawdy
  25.02.2014
  – TEN „BÓG”, KTÓREGO BĘDĄ GŁOSILI, NIE BĘDZIE MOIM UMIŁOWANYM OJCEM
  Moja szczerze umiłowana córko, to zostało przepowiedziane, że przy końcu czasu, nienawiść ludzkości do Boga sięgnie niespotykanych rozmiarów. Ludzie nie będą wówczas w stanie odróżnić dobra od zła. Będzie ich nękać wielkie zamieszanie i zapanuje w nich ciemność duszy, która nie przyniesie im pokoju.
  Bóg zostanie odrzucony. Ja, Jego jedyny Syn, zostanę wyśmiany, a Moje Bóstwo odrzucone. Wszyscy, którzy Mnie kochają będą kuszeni, aby odwrócić się od wszystkiego, czego ich uczyłem. Każdy, kto Mnie odrzuci, będzie usiłował uzasadnić swoją decyzję. Takie będą ich powody. „Jezus – będą mówili – jest po prostu figurantem, prorokiem wysłanym, by uczyć ludzi Prawdy.” Wkrótce uwierzą, że Moje Bóstwo było kłamstwem, a wszystkie religie potrzebują jedynie być wiernymi Bogu – Bogu Dobroci – aby mogli zostać połączeni w jedno.
  Ten „bóg”, którego będą głosili, nie będzie Moim umiłowanym Ojcem. Będą natomiast czcili fałszywe duchy, przebrane za aniołów Bożych. Gdy świat będzie się cieszył, wraz z chrześcijanami, którzy pozostają Mi wierni i żydami, którzy pozostaną wierni Mojemu Ojcu, czas na Moje Powtórne Przyjście nastąpi tak nagle, że niewielu będzie gotowych. Wtedy prześladowcy zostaną uciszeni, nikczemni zniszczeni, a ci, których imiona są w Księdze Życia zjednoczą się i będą żyli życiem w wiecznej chwale.
  Wasz Jezus
  MODLITWA KRUCJATY (137) MODLITWA ODNOWIENIA
  O Boże Wszechmogący, O Boże Najwyższy, spójrz z miłością i litością w swoim Sercu na mnie, Twojego pokornego sługę. Odnów mnie w Twojej Światłości.
  Przywróć mnie z powrotem do swoich Łask. Napełnij mnie Łaską, abym mógł ofiarować się Tobie w pokornym poddaniu i w zgodzie z Twoją Najświętszą Wolą.
  Uwolnij mnie z grzechu pychy i wszystkiego co Cię znieważa i pomóż mi kochać Cię z głębokim i nieustannym pragnieniem służenia Ci przez wszystkie moje dni na wieki wieków. Amen.
  ————–
  MODLITWA KRUCJATY (139) O SIŁĘ, ABY POKONAĆ ZŁO
  Drogi Jezu, chroń mnie przed złem, które pochodzi od diabła. Osłoń mnie i wszystkich, którzy są słabi i bezbronni w jego obecności swoją Drogocenną Krwią. Daj mi odwagę, by go odrzucić i pomagaj mi każdego dnia unikać jakichkolwiek jego prób pozyskania mnie w jakikolwiek sposób. Amen.
  ————–
  Krucjata Modlitwy (39) – O POMOC DUCHA ŚWIĘTEGO W PRZYGOTOWANIU DUSZ NA NOWY RAJ
  O Jezu, mój ukochany Zbawicielu,
  Proszę Cię, okryj mnie Twoim Świętym Duchem,
  Tak abym mógł z przekonaniem mówić Twoje Najświętsze Słowo,
  Dla przygotowania wszystkich Bożych dzieci na Twoje Powtórne Przyjście.
  Błagam Cię, Panie Jezu, o wszystkie łaski, jakich potrzebuję, tak abym
  Mógł dotrzeć do wszystkich wyznań, wiar i narodowości, gdziekolwiek pójdę.

  Pomóż mi mówić Twoim językiem,
  Uspokajać biedne dusze Twoimi ustami
  I kochać wszystkie dusze tą szczególną Boską Miłością, która wypływa
  Z Twojego Najświętszego Serca.
  Pomóż mi ratować dusze tak bliskie Twojemu Sercu
  I pozwól mi pocieszyć Cię, drogi Jezu, kiedy zagubione dusze nadal
  Odrzucają Twoje Miłosierdzie.

  Jezu, bez Ciebie jestem nikim, ale z Twoją hojną pomocą
  Będę walczył w Twoim Imieniu, aby pomóc uratować całą ludzkość.
  Amen.

  • Dana said

   Tytuł : Aniele, Tyś mi dany…

   Aniele, Tyś mi dany,

   Gdym ten powitał świat!

   Tyś wierny mój kochany

   Przewodnik, piastun, brat.

   Miłość za miłość niosę,

   Dzięki za łaski Twe

   Ty jak niebiańską rosę,

   Na łan mój siejesz je./

   Ledwiem rozpoczął życie,

   Tyś przy kolebce stał;

   Tyś mnie piastował dziecię,

   W opiece zawsze miał;

   Pod skrzydeł Twoich cieniem

   Jam święte marzył sny;

   Gdym płakał, rajskiem tchnieniem

   Otarłeś moje łzy./

   W kolej uchodzą lata,

   A jam niepomny żył

   Na Cię Anioła, brata,

   Anim Cię kochał, czcił.

   Lecz dziś to w sercu czuję

   I błąd uznaję swój,

   Więc przebacz… bo żałuje

   I błagam: „Przy mnie stój!”/

 8. Adrian said

  Emerytowany generał z USA wezwał aby zamknąć nielojalnych Amerykanów w obozach na czas wojny z terroryzmem

  http://alexjones.pl/pl/aj/aj-nwo/aj-informacje/item/61304-emerytowany-general-z-usa-wezwal-aby-zamknac-nielojalnych-amerykanow-w-obozach-na-czas-wojny-z-terroryzmem

 9. Piotr33 said

  Witam, Mam do was pytanie. Czy modlitwa o uzdrowienie z choroby własnej, albo dziecka jest przeciwstawianiem się woli Bożej? Dokładnie takie samo pytane można zadać, czy to, że dwoje ludzi nie może mieć dzieci, powinno się przyjąć jako swój krzyż i wolę Bożą, czy powinno się modlić w intencji posiadania potomstwa? Chciałbym wiedzieć, gdzie leży granica pomiędzy testowaniem siły swojej wiary a Bożym planem. Pozdrawiam, i mam nadzieje, że moje pytanie nie zostanie uznane za atak, tylko odpowie mi ktoś o dobrym sercu, przykładem z pisma świętego albo tekstem z uznanych przez kościół objawień.

  • Brajan said

   Bardzo dobre pytanie i często też o tym myślę. Niestety zaraz Dana która się na niczym nie zna, a najwięcej się mądrzy zaraz zarzuci Ci ,że atakujesz wiar itd, ale nie zwracaj uwagi na tą mało inteligentną , prowincjonalną kobietę.

   • Mount said

    To smutne, że katolicy, wyznawcy Chrystusa i Matki Najświętszej posługują się językiem wrogim i mściwym. Proszę nie posuwać się za daleko w swoich osądach, bo miłosierdzia w tym brakuje. Uważam, że Dana nie zasłużyła na takie traktowanie, bo wnosi wiele dobrego na tym blogu.

   • robert6419 said

    A ty Brian odczep się od naszej siostry w Jezusie Chrystusie. Skąd wiesz co ona ma zamiar? Jakieś medium jesteś czy inne coś.
    Dana to maskotka tego bloga i trzeba ją brać trochę z przymrużeniem oka i lekkim dystansem. Niektóre jej komentarze mogą drażnić ,ale złośliwe określenia w jej kierunku proszę sobie darować.
    Mnie akurat niektóre jej wpisy bardziej rozśmieszają niż drażnią.

   • Dana said

    Brajan światowy gość może Arabia saudyjska ci imponuje.

   • Zorrro said

    Brajan
    Trochę przesadzasz, Dana jest twarda osobą i dość imperatywna… Ale można to polubic
    Piotr33
    Masz wolna wolę i możesz zawsze prosić o swoje zdrowie czy dla innych. Inna sprawa czy Bóg to uzna za dobro dla ciebie. Bo nie zawsze to co wydaje sie nam dobre w rzeczywistości ostatecznie takie wlasnie jest .
    Jak nie wiem, jaka jest wola Boża, to proszę o zdrowie ale liczę się z tym, że moje cierpienie w wyniku jego braku, może być wartoscią wyższą, ważniejszą. Zatem po cichu proszę dalej o zdrowie a jeśli go nie dostaję, cierpienie ofiarowuje ekspijacyjnie Bogu.

   • Hoplita said

    O to to, nie mozna bylo lepiej tego ujac.

   • Hoplita said

    Popieram brajana. Powiedzial chlop prawde.

   • Lucyna said

    A ja lubię Danę.

  • robert6419 said

   Ja wychodzę z założenia że każda choroba i dolegliwość jest częścią Bożego planu. Więc cokolwiek mi doskwiera to od lekarzy i leków wszelakich stronię. I zawsze cierpienie składam Bogu w ofierze. Po jakimś czasie zawsze mi wszystko przechodzi.

  • Gosia 3 said

   Do Piotra 33!!! ja uważam, że powinnyśmy modlić się z wiarą i wytrwale o zdrowie czy posiadanie potomstwa i mieć tą ufność w Panu Boga do końca. Przecież Sara była taka stara i Pan Bóg dał jej potomstwo. Zdrowie i potomstwo to nie są rzeczy materialne o które ja np. nigdy się nie modlę. Mam tu na myśli rzeczy materialne ponad stan przeżycia. Oczywiście o chleb powszedni Pana Boga proszę w Pacierzu i zawsze go mam.
   Gdy długo modlimy się o to potomstwo i go nie mamy to nigdy nie ustawajmy jednak nie miejmy pretensji do Pana Boga lecz gódźmy się z jego wolą , bo on wie najlepiej kiedy powinien nas obdarzyć tą łąską jego posiadania. Nie wiem Piotrze czy coś Ci dała moja odpowiedz, ale się starałam.Pozdrawiam.

   • Piotr33 said

    Gosia 3 Twoja odpowiedź jest jak najbardziej satysfakcjonująca dla mnie, ja też w taki sposób rozumuje, ale czy samo modlenie się o to nie jest przeciwstawianiem się woli Bożej? gdzie jest ta granica między wolą Bożą a próbą? Poza tym co jeśli ktoś tak bezdzietny umrze i Jezus zapyta czemu nie adoptował? A tylko modlił sę o własne? Przepraszam za takie filozofowanie, ale tak mnie jakoś naszło przy przemyśleniach o invitro itd ktore teraz na topie w TV. Pozdrawiam

    • bozena said

     Moze w ten sposob Pan Bog podsuwa Ci mysl, bys adoptowal jedno z Jego dzieci tutaj na ziemi? W ten sposob sciagniesz na swoja rodzine szczegolne Boze Blogoslawienstwo

    • Dana said

     Modlenie się to jest twoja prośba – to znaczy ,że tobie zależy.Wyrażasz swoje pragnienie ,a Bóg to spełni lub nie lub po pewnym czasie.Bóg widzi serce człowieka i wie co jest potrzebne do rozwoju jego duszy.

    • Gosia 3 said

     Ja gdybym nie miała dzieci to rozważałabym taką opcję , tylko wzięłabym sierotkę bo znam przypadek przyjaciół moich rodziców adoptowali 2 dzieci i mieli z ich strony wiele przykrości a byli bardzo porządnymi i prawymi ludzmi. Pomimo ich starań w wychowaniu tych dzieci geny patologicznych rodziców odezwały się i nie odwzajemnili przybranym rodzicom miłości. Wiele nieśli cierpienia, ale widocznie to była ich droga do Zbawienia.
     Może nie powinnam tak pisać ale Pan Bóg człowiekowi daje rozum aby się nim posługiwał.

    • gwiazdka said

     Z Ewangelii według św. Łukasza (23, 27-31)

     A szło za Nim mnóstwo ludu, także kobiet, które zawodziły i płakały nad Nim. Lecz Jezus zwrócił się do nich i rzekł: «Córki jerozolimskie, nie płaczcie nade Mną; płaczcie raczej nad sobą i nad waszymi dziećmi! Oto bowiem przyjdą dni, kiedy mówić będą: „Szczęśliwe niepłodne łona, które nie rodziły, i piersi, które nie karmiły”. Wtedy zaczną wołać do gór: Padnijcie na nas; a do pagórków: Przykryjcie nas! Bo jeśli z zielonym drzewem to czynią, cóż się stanie z suchym?»

     Teraz dzieci na te czasy gdzie jest gender , szczepionki i ostrzeżenie przed drzwiami gdzie na naszych oczach wypełnia się apokalipsa – jak rozmawiałam z egzorcysta to to samo powiedział do mojego kolegi któremu urodziła się córeczka.

    • Dana said

     Bycie rodzicem nie jest obowiązkowe i adopcja też.Trzeba iść za głosem serca.Są opisywane adopcje gdzie miłość do zobaczonego dziecka była wielka od pierwszego wejrzenia i ze strony dziecka też.

   • bozena2 said

    Masz prawo prosić Ojca o wszelkie dary i łaski , a św. Pio nawet taką modlitwę sformułował , brzmi jakbyśmy chwytali Pana za słowa, tym co powiedział Go „szantażowali ” zmuszali tj.
    Ojciec Pio codziennie odmawiał tę koronkę w intencji ludzi,
    którzy polecali się jego modlitwom

    1. O mój Jezu, Ty powiedziałeś: „Zaprawdę powiadam wam: proście, a otrzymacie, szukajcie, a znajdziecie, pukajcie, a będzie wam otworzone”, wysłuchaj mnie, gdyż pukam, szukam i proszę o łaskę…

    Ojcze nasz… Zdrowaś… Chwała Ojcu…
    Najświętsze Serce Jezusa, ufam Ci i w Tobie pokładam nadzieję.

    2. O mój Jezu, Ty powiedziałeś: „Zaprawdę powiadam wam: o cokolwiek prosić będziecie Ojca w imię Moje, da wam”, wysłuchaj mnie, gdyż proszę Ojca w imię Twoje o łaskę…

    Ojcze nasz… Zdrowaś… Chwała Ojcu…
    Najświętsze Serce Jezusa, ufam Ci i w Tobie pokładam nadzieję.

    3. O mój Jezu, Ty powiedziałeś: „Zaprawdę powiadam wam: niebo i ziemia przeminą, ale Moje słowa nie przeminą”, wysłuchaj mnie, gdyż zachęcony Twoimi słowami proszę o łaskę…

    Ojcze nasz… Zdrowaś… Chwała Ojcu…
    Najświętsze Serce Jezusa, ufam Ci i w Tobie pokładam nadzieję.

    O, Najświętsze Serce Jezusa, dla którego jest niemożliwe tylko to, aby nie mieć litości dla strapionych, dlatego miej litość nad nami, biednymi grzesznikami i udziel nam łask, o które Cię prosimy za pośrednictwem Niepokalanego Serca Maryi, Twojej i naszej czułej Matki. Św. Józefie, Przybrany Ojcze Jezusa Chrystusa, módl się za nami.
    Ty możesz dodać, ale nie jako ja chcę, ale tak niech się stanie, jaka jest Twoja Święta WOLA.

  • bozena said

   Rodzice NMP tez byli juz starzy i nie mieli dzieci.
   Poczytaj sobie tutaj, na pewno Cie podniesie na duchu albo da jakas wskazowke…
   „«Trzeba jeszcze mieć nadzieję! Bóg jest wszechmocny. Póki się żyje, cud może się zdarzyć, zwłaszcza gdy miłuje się Boga i kocha siebie [nawzajem].»
   Ostatnie słowa Joachim wymawia z naciskiem. Anna milknie, przygnębiona. Opuszcza głowę, aby nie pokazywać łez płynących [z oczu]. Widzi je tylko mały Alfeusz. Jest boleśnie zaskoczony widząc, że jego duża przyjaciółka płacze tak, jak jemu czasem się zdarza. Małą rączką ociera jej łzy.
   «Nie płacz, Anno – mówi Joachim. – Mimo wszystko jesteśmy szczęśliwi. Przynajmniej ja, bo mam ciebie.»
   «I ja [jestem szczęśliwa] dzięki tobie, ale nie dałam ci dziecka… Myślę, że nie spodobałam się Panu, bo uczynił moje łono jałowym.»
   «O, moja małżonko! A w czymże miałabyś Mu się nie spodobać, ty, święta? Posłuchaj, udamy się raz jeszcze do Świątyni w tym celu, a nie tylko na Święto Namiotów. Będziemy się długo modlić… Może będzie z tobą jak z Sarą… lub jak z Anną, małżonką Elkany. Długo czekały i z powodu bezpłodności czuły się odtrącone. W Niebie zaś byli przygotowani przez Boga dla nich święci synowie. Uśmiechnij się, moja małżonko. Bardziej mnie trapi twój smutek niż brak potomka… Zabierzemy ze sobą Alfeusza. Każemy mu się modlić, jemu – niewinnemu… Bóg przyjmie jego i naszą modlitwę i nas wysłucha.»
   «Dobrze. Złóżmy Panu ślub. Jeśli narodzi się dziecko, będzie należało do Niego. Żeby tylko zechciał nam je dać… O, żebym mogła być nazwana “mamą”!»
   http://www.objawienia.pl/valtorta/valt/v-01-002.html
   http://www.objawienia.pl/valtorta/valt/v-01-003.html
   „Chociaż w swej pokorze nie myśleli o tym, ich serce zadrżało jednak w nadziei, na pierwszy sygnał Bożej obietnicy. Już jest pewność w słowach Joachima: “Ufaj, ufaj… Zwyciężymy Boga naszą wierną miłością.””
   http://www.objawienia.pl/valtorta/valt/v-01-004.html

  • Dana said

   Napisz Piotrze 33 czy sam nie możesz znaleźć odpowiedzi czy pytasz tak ad hoc.

  • Radosław said

   Cierpienie ma ogromną wartość. Słowa Pana Jezusa do Gabrieli Bossis oddają sens cierpienia.

   „Miej za nic swój trud, kiedy chodzi o niebo: gdyby święci mogli powrócić na ziemię, prosiliby Mnie, aby mogli więcej cierpieć. Teraz już wiedzą, że w sferze miłości każde cierpienie otrzymuje wspaniałą nagrodę. Byliby gotowi na wszystko aby osiągnąć wyższy stopień w Nieskończoności!… Zjednocz się z ich radością, z radością dusz, które dziś przyszły na Łono Boga. I zgodnie z twoją misją na ziemi niesienia ulgi w cierpieniach bliźnich, pomyśl o duszach w czyśćcu. Oddasz Mi tym przysługę i cześć. Oczekuję ich, ponieważ je kocham a one będą wyśpiewywały moją chwałę. Moja mała przyjaciółko, już teraz bądź świętą!”

   http://www.objawienia.pl/gabriela/gab/rok_1945.html

   Zatem cierpienie przyjęte jako ofiara ma wielką wartość i może wyprosić wiele łask. Często ludzie, którzy rozumieją sens cierpienia, przyjmują je i nie modlą się o uzdrowienie ciała, bowiem cierpiąc mogą bardziej zbliżyć się do Jezusa i być bliżej Niego w niebie.

   „Barbara umarła w 1994 roku. Prosiła, żeby nie modlić się o jej uzdrowienie, bo Pan chce, żeby ofiarowała Mu swoją chorobą i cierpienia (naprawdę wielkie) za Polską i za swoją rodzinę. I tak uczyniła.”

   http://www.objawienia.pl/anna/anna/bw-11b.html

   Czy modlić się o uzdrowienie? Na to pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Każdy powinien odpowiedzieć sobie samemu, jaką ścieżkę chce podjąć w drodze ku niebu. Kto przyjmuje cierpienie jako ofiarę czyni dobrze. Kto zaś modli się o uzdrowienie, niech czyni to wytrwale z ufnością, nie zapominając jaką wartość ma cierpienie i ile łask może wyjednać. Żadna modlitwa nie idzie na marne, modląc się zbliżamy do Boga. Więc módlmy się i prośmy Boga o ulgę w cierpieniu, to zawsze jest Bogu miłe. To czy zostaniemy uzdrowieni zależy od Woli Bożej. Dobrze jest też modlić się o rozeznanie Woli Bożej, czego Bóg od nas oczekuje. Czy w sytuacji braku potomstwa, gdy modlitwa o potomstwo trwa długo wydaje się bezskuteczna, czy czasem nie jest to znak, że Bóg oczekuje od nas abyśmy podjęli się adopcji dziecka?

  • pio0 said

   Modlitwa jako modlitwa nie jest przeciwstawianiem się Woli Bożej, bo przecież prosisz o dobro, warto z wytrwałością się modlić, gdyż Pan Bóg może wysłużyć czas spełnienia modlitwy, albo żeby zobaczyć czy będziesz wierny, czy wytrzymasz próbę, albo że nie jest to potrzebne dla Twojego rozwoju. Pan Bóg chce dla każdego jak najlepiej, także to że wg nas się coś teraz nie spełnia, nie oznacza, że Bóg nie słucha. Słucha, słucha, ale On wie najlepiej co, kiedy i po co, jest najlepsze dla człowieka.
   Czasem człowiek musi być doświadczony przez niedolę, wybróbowany jak złoto w tyglu, ale to nie oznacza, że Bóg nie kocha, że nie słucha, widocznie do czegoś jest to potrzebne. Warto prosić z wytrwałością.

   Warto rozważyć:
   Łk.11.

   Natrętny przyjaciel

   5 Dalej mówił do nich: „Ktoś z was, mając przyjaciela, pójdzie do niego o północy i powie mu: „Przyjacielu, użycz mi trzy chleby, 6 bo mój przyjaciel przyszedł do mnie z drogi, a nie mam, co mu podać”. 7 Lecz tamten odpowie z wewnątrz: „Nie naprzykrzaj mi się! Drzwi są już zamknięte i moje dzieci leżą ze mną w łóżku. Nie mogę wstać i dać tobie”. 8 Mówię wam: Chociażby nie wstał i nie dał z tego powodu, że jest jego przyjacielem, to z powodu jego natręctwa wstanie i da mu, ile potrzebuje.

   Wytrwałość w modlitwie

   9 I Ja wam powiadam: Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam. 10 Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje; kto szuka, znajduje; a kołaczącemu otworzą. 11 Jeżeli którego z was, ojców, syn poprosi o chleb, czy poda mu kamień? Albo o rybę, czy zamiast ryby poda mu węża? 12 Lub też gdy prosi o jajko, czy poda mu skorpiona? 13 Jeśli więc wy, choć źli jesteście, umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom, o ileż bardziej Ojciec z nieba da Ducha Świętego tym, którzy Go proszą”.

   Jeszcze odniosę się co do Twojego stwierdzenia:
   „Poza tym co jeśli ktoś tak bezdzietny umrze i Jezus zapyta czemu nie adoptował? A tylko modlił sę o własne?”

   Nie ma co rozważać co będzie, a czego nie będzie, jeśli czujesz natchnienie to wtedy warto się zastanowić na adopcją.
   Duch Święty działa, jak będzie ci dane adoptować to dostaniesz pewnie jakiś znak 😉

   Rz.8

   26 Podobnie także Duch przychodzi z pomocą naszej słabości. Gdy bowiem nie umiemy się modlić tak, jak trzeba, sam Duch przyczynia się za nami w błaganiach, których nie można wyrazić słowami. 27 Ten zaś, który przenika serca, zna zamiar Ducha, [wie], że przyczynia się za świętymi zgodnie z wolą Bożą.

   • pio0 said

    Dodam jeszcze, że przykład prawidziwej modlitwy możemy zobaczyć u naszego Pana Jezusa:

    Łk.22
    41 A sam oddalił się od nich na odległość jakby rzutu kamieniem, upadł na kolana i modlił się 42 tymi słowami: „Ojcze, jeśli chcesz, zabierz ode Mnie ten kielich! Jednak nie moja wola, lecz Twoja niech się stanie!”

  • Renia said

   Moja odp. jest oparta na slowach Jezusa :Proscie a otrzymacie, szukajcie a znajdziecie, kolaczcie a otworzą wam:…Prosba jest zawsze postawą wlasciwą wobec Boga,, tylko zawsze z usznowaniem woli Bozej np. Panie ja Cie proszę o ile jest to Twoją wolą spraw aby itd .pozdr

 10. Wiesia said

  15.04.2013 – WIELU NIE BĘDZIE WYSTARCZAJĄCO SILNYMI, ABY WALCZYĆ Z ABORCJĄ, EUTANAZJĄ I ZAWIERANIEM MAŁŻEŃSTW TEJ SAMEJ PŁCI
  Moja szczerze umiłowana córko, wrogowie Boga bardzo teraz rosną w siłę w każdym narodzie, aby potępić Prawa Boże.
  W każdym kraju i kościele zostanie wprowadzonych wiele nowych praw. Większość praw będzie sprzeczna z naukami zawartymi w Piśmie Świętym. Każdy rodzaj grzechu zostanie zalegalizowany, a ciemność bestii ogarnie świat. Ci, którzy będą się sprzeciwiać tym prawom zostaną odrzuceni jako dziwacy i ci którzy demonizują. Ich głosy zostaną zagłuszone przez tych, którzy przyjmą zeświecczenie, jakby to była autentyczna religia. Podeprą się każdym intelektualnym argumentem, aby egzekwować swoje podłe prawa i wielu wprowadzą w błąd, ponieważ będą odwoływać się do praw człowieka, jako narzędzia władzy nad innymi.
  Wielu nie będzie wystarczająco silnymi, aby walczyć z aborcją, eutanazją i zawieraniem małżeństw tej samej płci. Następnie, gdy te prawa wejdą w życie, Kościół katolicki ogłosi reformę, aby uznać wszystkie prawa człowieka i wszystkie religie. Doprowadzi to do strasznego podziału na tych, którzy są pobłogosławieni darem wewnętrznego wglądu, danym im przez Ducha Świętego oraz tych, których jedynym pragnieniem jest miłość własna, a którzy odrzucają Boga. Oni postrzegają Boga i Moje Nauczanie, jako przeszkodę, aby żyć w sposób niczym nieskrępowany.
  Potęga światowej, elitarnej organizacji, która przeniknęła do każdego zakątka świata, planuje nowe przepisy kościelne i knują obalenie przywódców, a równocześnie obmyślają wojny, które przyniosą zniszczenie. Są tak dumni i tak mocno przywiązani do szatańskich pochlebstw, że uznają siebie za niezastąpionych. Będą musieli cierpieć za swoje złe czyny. Tak samo jak wierzą, że mogą panować nad innymi i realizować na innych swoje przebiegłe plany, tak też zostaną powaleni Ręką Mojego Ojca. Dane im będzie tylko tyle czasu, aby się odwrócić. Potem będą się nawzajem atakować i niszczyć. Taki będzie poziom ich cierpienia, że nawet pod koniec nie będzie wystarczająco duży, aby mogli zobaczyć co ich czeka, gdyby dalej byli związani ze złym duchem.
  Wielu ludzi oddalonych od Boga na początku nie zwróci uwagi na te wydarzenia. Dopiero wtedy, gdy ich wolność zostanie ograniczona, otwarcie będą się buntować przeciwko niesprawiedliwości w swoich narodach. Wtedy uświadomią sobie grozę, jaka nastąpiła z powodu wygaszenia Światła Bożego. Jego miejsce zajmie ciemność, pustka, głód i brak miłości. Dopiero wtedy człowiek będzie wzywał Miłosierdzia Bożego. Będę tam czekał, aby pocieszyć i uratować ich biedne, przerażone dusze.
  Wasz Jezus

 11. halina said

  Było powiedziane w orędziach MBM
  że teraz następować będzie oddzielenie
  tych co są w błędzie
  i idą droga wyznaczona przez szatana
  od tych którzy są zakotwiczeni w Bożej Prawdzie
  i podążają Bożą drogą
  która chciałby Bóg aby człowiek podążał
  aby osiagnąć Bozy cel

  Patrząc na to wszystko co następuje w Polsce i świecie
  widać jak na dłoni gdzie kto jest
  a świadczą o tym podejmowane decyzje
  i dają dowody na to
  co kto soba reprezentuje
  i co z niego wypływa . .

  W Polsce widać coraz bardziej dowody na to
  że rząd prezydent i parlament w większości
  nie podążają Bożą drogą
  nie podejmuja decyzji z Bożej Prawdy wypływających
  mimo iż tworzą ich ludzie za katolików sie uważających .

  Również biskupi w kościele nie stają w obronie Bożej Prawdy
  i tego wszystkiego co Jezus zawarł w kościele który założył .

  Teraz dopiero widać
  że podążanie tylko za rozumem jest błędem .
  Teraz dopiero widać
  jaką mądrość życiową można zyskać
  idąc za głosem serca zakotwiczonym w Bożej Prawdzie
  i kierować sie zasadami wypływającymi nauki Chrystusowej
  oraz z Bożej Prawdy i Miłości .

  Idąc za rozumem
  można zbudować cywilizację śmierci
  która odrzuca miłośc prawde i sprawiedliwość
  a lansuje egoizm pychę podstęp dla osiągnięcia korzyści własnych
  i wprowadza wykorzystanie pasożytnictwo mocniejszego nad słąbszym .
  Nie ma pomocy bezinteresownej
  tylko zasada ile z tego będę miał ja korzyści .
  Jaki interes mogę w zaistniałej sytuacji otworzyć
  by dominować i zmusić słabszych
  aby pracowali dla mojego widzimisie

  Idąc za głosem serca
  które ma zrozumienie Bożej Prawdy
  można zbudować Królestwo Miłości .
  Bo brane są pod rozwagę rozwiązania
  które wypływają z współpracy z Bogiem Stwórcą .
  I rozum jest na usługach serca
  w którym Boża Prawda jest na pierwszym miejscu .
  a to jest właściwa postawa .

  Najwięcej problemów robi rozum
  gdy oderwany jest od serca i Bożej Prawdy i nauki Chrystusowej .

  A skutki i następstwa właśnie tego stanu
  odczuwamy na swojej skórze
  wszyscy mieszkajacy teraz wsród świata .

  Jest pytanie
  kto zna wyjscie bezkolizyjne
  z tej sytuacji która sie kształtuje w Polsce i swiecie .

  Zna je Chrystus Król .

  Jest pytanie
  kto chciałby realizować plan Jezusa
  i odstąpic od swojej prywatnej błednej wizji
  i oddać sie pracy dla osiągnięcia celu Chrystusa Króla .
  Bo celem Jezusa jest
  aby wśród świata zbudować Królestwo Miłości
  to które będzie spełniało
  wszystkie pragnienia zyczenia oczekiwania Boga Ojca Stworzyciela
  które jest wypełnione i prowadzone przez Ducha św
  by każde pragnienie Boga stawało sie rzeczywistością .

 12. Apostoł Różańca said

  Warto zobaczyć, jak wygląda nowy numer „Królowej Różańca Świętego”!

  http://rozaniec.info/krolowa-rozanca-swietego-numer-15/#comment-8017

 13. Dzieckonmp said

  Katolicki Tygodnik Powszechny pisze że : in vitro to dar Boży

  http://www.fronda.pl/a/terlikowska-katolicki-tygodnik-szokuje-in-vitro-to-dar-bozy,54429.html

  • tomaszgd said

   Zawsze mnie zastanawiało skąd wielu mistykow np. Manjackal widziało w piekle tylu kaznodziejow, działaczy religijnych itp. Tych z pierwszych kościelnych ławek, tygodników katolickich itp.

  • cox21 said

   To nie jest ,,Tygodnik Powszechny”, tylko ,,Obłudnik Powszechny” jak nazwał go prof Nowak.

 14. Wiesia said

  http://www.fronda.pl/a/komunikat-kep-wyrazamy-najglebsze-rozczarowanie-i-gleboki-bol,54416.html

  • Gosia 3 said

   Komentarz 13 i komentarz 14 dwa przeciwne bieguny tzn Kościół w Polsce podzielony na pół. Tak jak było powiedziane w orędziach MBM.

 15. Dzieckonmp said

  W 2010 roku na blogu był artykuł o zapomnianej przepowiedni.

  Dla wielu ludzi powodem, dla którego odwróci się od uczonych będzie arogancka postawa doktorów pracujących nad zrealizowaniem istoty powstałej ze skrzyżowania człowieka ze zwierzęciem. Ludzie poczują w głębi swoich serc, że jest to coś czego nie sposób usprawiedliwić. Przez jakiś czas nie będzie jak powstrzymać tworzenia tych monstrów, ale uczeni zostaną ostatecznie przepędzeni jak przepędza się stado wilków.

  Zapomniana Przepowiednia

  Z listu św. Bernadetty Soubirous do papieża Leona XIII

  Ks. Antoine Le Grande przeglądając teczki sprawy objawień w Lourdes w archiwum watykańskim rok. 1997, trafił na list do papieża Leona XIII napisany przez św. Bernadettę Soubirous tuż przed jej śmiercią w 1879 r. Pismo traktowane jako utracone od 120 lat. List znajdował się w metalowej puszce i składał się 5 kartek-przepowiedni dotyczących XX wieku, a przekazanych jej przez świętą Dziewicę. Papież nie uznał za stosowne opublikować ich, przeleżały, więc w archiwum zapomniane. Biorąc pod uwagę ich treść trudno się dziwić Leonowi XIII. Objawienia prywatne niepotwierdzone przez urząd nauczycielski Kościoła nie są wiążące, co nie oznacza jednak, że muszą być nieprawdziwe. Biorąc pod uwagę, że cztery z przepowiedni św. Bernadetty już się spełniły warto zapoznać się szczegółowo z piątą.

  Całość

  https://dzieckonmp.wordpress.com/2010/10/15/zapomniana-przepowiednia/

  • Dana said

   Tytuł: Anielską pieśń dzwon grał…

   Anielską pieśń dzwon grał,

   Cześć Maryi wdzięcznie głosił,

   Serc ludzkich jękiem łkał,

   Na ziemię zejść ją prosił.

   Ave, ave, ave, ave Marya,

   Zdrowaś, zdrowaś, zdrowaś Marya.

   Marya słyszy dźwięk,

   Na ziemię wnet przychodzi:

   Uciszyć biednych jęk

   I gorzki ból osłodzi.

   Ave…

   Do Massabielskich skał

   Dziewczynka po drwa śpieszy,

   Cud przez nią stać się miał.

   Bóg wybrał ją wśród rzeszy.

   Ave…

   Zaledwo przeszła zdrój,

   Na ziemię zaraz pada,

   Nie zmógł jej drogi znój,

   Lecz sobą nic nie włada.

   Ave…

   Od białych, groźnych skal

   Niezmierna jasność płynie.

   Wiatr dziwny głośno wiał

   Ku klęczącej dziewczynie.

   Ave…

   Bernardce serce drży,

   Rumieńcem płoną lica —

   Z światła, by słońce z mgły,

   Prześliczna lśni Dziewica.

   Ave…

   Jak najjaśniejsza z zórz,

   Co rano światłem sieje,

   Gdy wstaje gdzieś z za mórz —

   Tak Pani ta jaśnieje.

   Ave…

   Jak najwonniejsza z róż,

   W rannej rosie kąpana —

   Dziewica lśni z tych wzgórz,

   Tak czysta, nieskalana.

   Ave…

   Z Jej głowy aż do nóg

   Zasłona wiotka spływa.

   Jej stopy gniotą głóg,

   Kwiat róży je pokrywa.

   Ave…

   A każda z śnieżnych szat,

   Co ciało święte kryje —

   Jak świeży lilii kwiat,

   Co blaskiem w oczy bije.

   Ave…

   Błękitny, jasny pas

   Odbija z Jej szat bieli —

   Jak tęcza w chmurny czas,

   Co w pół niebiosa dzieli.

   Ave…

   Z Jej oczów cudny blask

   Na wszystkie strony tryska.

   Na ustach pełnych łask,

   Niebieski uśmiech błyska.

   Ave…

   Różaniec palce mną,

   A jego ziarnka białe

   Promienie jasne ślą

   Na otoczenie całe.

   Ave…

   Bernardka patrzy w Nią,

   Różaniec w rękę bierze;

   Niebieską Matkę swą

   Pozdrawia rzewnie, szczerze.

   Ave…

   Skończyła modły swe.

   Radością płoną lica,

   Gdy nagle, jak we mgle,

   Z ócz znikła jej Dziewica.

   Ave…

   O jakiż ciężki żal

   Jej młodą pierś rozpiera!

   Spogląda długo w dal

   I z płaczem tam spoziera.

   Ave…

   „Wróć Pani do mnie, wróć!

   Nie mogę żyć bez Ciebie.

   Z mej duszy smutek zrzuć.

   O pomnij na mnie w niebie!”

   Ave…

   Odeszła wreszcie już.

   Przyrzekła, że niezmiennie

   Powróci do tych wzgórz

   I jutro i codziennie.

   Ave…

   Dalsze zwrotki pieśni znajdują się w broszurce Nowa pieśń o Najświętszej Maryi Pannie z Lourdes .

 16. Wiesia said

  Robi się co raz „ciekawiej”
  http://www.fronda.pl/a/biskupi-szwajcarii-nie-ma-jednej-religii-ktora-ma-racje,54436.html

 17. Dana said

  Ojciec Bashobora ze Stadionu Narodowego o in vitro i szatanie

  Ojciec John Bashobora na pierwszej konferencji rekolekcji na Stadionie Narodowym w Warszawie mówił: „Może próbujesz mieć dzieci metodą in vitro. A Pan Bóg mówi – działaj moimi sposobami. Bądź cierpliwy!”.

  Charyzmatyczny kapłan podkreślił bardzo mocno, że Polacy mają do odegrania bardzo ważną rolę w Europie: „Chcemy wam podziękować, że przynieśliście nam Chrystusa. Teraz wracamy, żeby was zachęcić, żeby zachęcić Europę, abyście za żadną cenę nie zostawiali Jezusa Chrystusa. Nigdy!”.

  Później o. Bashobora mówił o diable: co podsuwa człowiekowi i jak chce go zniszczyć. „Dlaczego jest w nas lęk? Zwłaszcza lęk przed drugim człowiekiem? Odpowiedź jest bardzo prosta: utraciliśmy jedność z Bogiem, ponieważ jedność z Bogiem daje nam siłę. Nikt nie potrafi dać nam prawdziwej miłości, jeśli ie jesteśmy w relacji z Nim. Próbowaliśmy różne rzeczy, by przezwyciężyć lęk. Ale nie udało się. Tylko relacja z Bogiem może nas uwolnić od lęku, ponieważ ta relacja daje miłość, która wymaga, byśmy żyli również z innymi w prawdziwej miłości (…) Ludzkość uwierzyła w kłamstwo i nie potrafiła już dłużej ufać Bogu. A szatan przebrany za węża ukradł serca ludzkości. A oni źle zrozumieli Boga i przyjęli inną postawę – zapomnieli, że mieli być jego obrazem

  — dodał, podkreślając że miłość Boga jest wieczna i niezmienna.

  Czy jesteśmy zadowoleni z tego, co dzieje się w naszej rodzinie? W naszym narodzie? Czy jesteśmy zadowoleni z tego, że jest wojna, że rozpadają się małżeństwa? Czy jesteście zadowoleni z tego, że my – kapłani przestaliśmy was prowadzić? Musimy zmienić nasze życie, wychodząc z życia, które pokazuje nam ten świat – mówił Jezus do swoich uczniów. Gdy go pytali, co mają zrobić, powiedział że muszą się nawrócić”.

  Na koniec powiedział: „Za każdym razem, gdy spojrzysz na swój telefon, pomyśl, że to Bóg pyta Cię „what’s up?”, co u Ciebie? Co robisz, by poczuć się szczęśliwym? Chodzisz na dyskotekę? Pijesz dużo alkoholu? Leczysz się z depresji? – za każdym razem Bóg pyta Cię: „whats up?”.

  http://www.fronda.pl/a/ojciec-bashobora-ze-stadionu-narodowego-o-in-vitro-i-szatanie,54260.html

 18. krystynka said

  Uważam,że to są te czasy,w których zachwala się nierodzenie dzieci,bo wszystko jest tak z premedytacją robione (czytać rząd dokręca śruby rozporządzeniami,aby jak najmniej rodziło się dzieci).Posłuchajcie co mówią młode dziewczęta o rodzeniu potomstwa,moje uczennice albo chcą pójść na studia,albo wyjechać za granicę.Nie opłaca się rodzić dzieci,bo to jest nieopłacalne,koszty przerastają zyski ,no i mamy do głów wbity model 2+1.Oczywiście dziecko gdzieś po 30-ce jak będzie mgr przed nazwiskiem,dom i coś tam jeszcze.Pokażcie mi rodziny z kilkorgiem dzieci,przecież nikt takich ludzi nie traktuje poważnie,są wykluczeni poza margines społeczeństwa albo dzieci w rodzinach zastępczych,bo przeważnie szuka się dziury w całym aby te rodziny zniszczyć ,zamiast pomóc.Rodziny wielodzietne są ,,niemodne,, ot zbieramy laury po kilkunastu latach promowania rodziny wygodnej,komfortowej,która pojedzie sobie na wakacje małym autem.Sami zobaczcie kto mieszka wokół Was,to oczy wyjdą na wierzch,u Nas 60-70 % to emeryci,mam nadzieję,że może u Was jest inaczej.
  Dlatego też wątpliwe czy będę miała dalej pracę,myślę,że jeszcze jakiś czas i po prostu nie będę miała uczniów w szkole.Ale może szybciej przyjdzie ostrzeżenie i to wszystko gruchnie,bo czeka Nas tylko powolna wegetacja.

  • Gosia 3 said

   Krystynko!!! jeszcze trochę i ZUS padnie bo niby skąd będą płynąć składki. Niech się zastanowią Ci co mają już naliczone duże emerytury. Ich też zrobią w konia i uciekną. Sikorski już zbiera manatki bo co niby tak łatwo rezygnuje. Zastanówcie się Ci co jesteście marionetkami pociąganymi za sznurki i gnębicie niższych. Wam też z dnia na dzień zwiną pieniądze bo Grecja jest w kryzysie i dług trzeba skądś ściągnąć. Rosną jak grzyby po deszczu supermarkety ( może przyszłe miejsca internowania zbuntowanych głodnych ludzi ).
   W Bogdance koło Lublina strajk górników , obcina się im pensje i wczasy pod gruszą idą w zapomnienie, już zwalniają 400 górników, w Świdniku w zakładach lotniczych też przygotowane wypowiedzenia. Dramat narodu potęguje się. Czarno to widzę.
   Niech Pan Bóg błogosławi Polsce. Niedługo będziemy układać nową Nowennę , tylko to może zminimalizować udrękę rodaków. Włączajcie się jak najszerzej do modlitwy Różańcowej.

   • krystynka said

    Gosiu eutanazja narodu Polskiego i to w XXI wieku,tyle ziemi lezy odłogiem a specjalnie są wyśrubowane przepisy,aby ludzie nic nie uprawiali,a w smetnikach grzebia i szukaja jedzenia juz nie setki a tysiące ludzi.

    • halina said

     Wszystko dlatego że został sciągniety człowiek z drogi wyznaczonej przez Boga .
     By mozna było zyc —- to trzeba jeść
     By mozna było jeśc —– to trzeba by to urosło
     trzeba posadzic uprawić pielęgnować
     a Bóg da łaske wzrostu i owoce będą obfite .

     Wprowadzono modę
     by nie produkować żywności
     by tylko do supermarketu iśc po gotowca .

     Ale tak sie nie da
     bo gdy nie będzie pracy
     to i owoców życiodajnych w sklepach nie będzie .

     Tak na to wszystko patrząc
     dochodzę do wniosku że nastepuje kres tego co jest .
     Znikać będzie dominacja supermarketów
     a wszystko będzie wracało do tego by każda rodzina miała bezpośredni kontakt z uprawą roli .
     By każdy miał swój mały ogródek
     który dostarczał będzie płody rolne .

     Bo gdy zawali sie system finansowy
     to nie będzie pieniędzy aby iśc do supermarketu
     A żyć trzeba jeść trzeba …..Bóg żywi za darmo
     Daje siłę wzrostu i żywi .
     Trzeba tylko chcieć z Nim współpracować .

     Wydarzenia w Polsce i swiecie do tego sprowadzają
     że człowiek będzie zmuszony do życia bez pieniądza .
     Wchodzimy w fazę w której pieniądz stanie sie przedmiotem bez wartości .
     A ci którzy wszystko robili by mieć miliardy i panować niczym królowie w świecie obudzą sie z niczym .

     Z chwilą gdy człowiek nauczy sie żyć bez pieniądza
     pieniądz stanie sie bezużyteczny .

     W Królestwie Miłości nie ma pieniądza
     jako tego który ma wpływ i władze .
     W Królestwie Miłości jest siła wykładnią Miłośc
     i to co z niej wypływa .
     Jest bezinteresowna pomoc dla potrzebującego .
     Jest szczerośc
     radość z zrobienia coś dobrego dla współbrata .
     A w tych relacjach nie jest najważniejszy pieniądz .

     I to będzie sposób na zlikwidowanie egoizmu pychy chciwości wszystkiego tego co z piekła pochodzi i utrudnia zaistnienie w świecie Królestwa Miłości . Które chce zbudować Chrystus Król .

  • Zorrro said

   To jest kwestia egoizmu, po wojnie była bieda straszna a ludzie sie kochali i z tego było wiele dzieci….dziś bardziej kochają swoją konsumpcję…
   Sam mam czwórkę dzieci ale już moje dzieci ulegają pokusie świata i „ważą”
   decyzję o posiadaniu dzieci…

   • krystynka said

    Zorro ale komuś bardzo zależało abysmy sie nie rozmnażali,media durnowate powtarzały w kółko jak papugi,że dzieci to zbedny balast i kula u nogi.Przeczytałam kiedys co pisała o dzieciach Maria Czubaszek,to mało co nie pękłam z przerażenia,że takie dyrdymały ktos umieszcza,a potem durnie czytaja,przecież ona wyraxnie promowała aborcję.Eutanazja tez nie pochodzi z kosmosu,tylko z tego świata,Zorro masz rację,że po wojnie nawet nie myślało sie o wygodzie,wtedy liczyło sie zycie a teraz szkoda słów.

    • Zorrro said

     Tak, ktoś nad tym pracuje, by kraje katolickie nie rozwijały się demograficzne, gorzej, sciagają nam kulturowo obcy, wręcz wrogi islam wraz z rzekomymi uchodźcami.
     Dziś media na ponad 400 stacji radiowychi tv, to.tylko jedna tv o. Rydzyka i kika r.radiowych chrześcijańskich.
     RESZTA TO TUBY PROPAGANDOWE LUCYFERA!
     Pracują nad naszymi dziecmi, by wyrwać im wiarę…

 19. krystynka said

  UWAGA,UWAGA !!!!
  Specjalnie tak zatytułowałam,bo cos sie dzieje,ale dokładniej od godz.23 z minutami przeleciało nad Mazurami tak ok 10 samolotów,cos pewnie przezucaja pod osłona nocy kierunek tak jakby z Gdańska na Warszawę.Odstępy minutę i kolejny samolot,nie byłoby takie dziwne ale hałas niesamowity jak przelot F 16 tylko troche wyżej.Niebo jest przejrzyste więc było widać światełka migające,dzieci wyskoczyły z łóżek,teraz jak piszę kolejne dwa przeleciały.U kogo też tak słychać ?

  • Beata said

   Dokładnie Krystynko, ja u siebie przed 23 zauważyłam to samo. Do lotniska w Łasku jest od nas około 80 km. Wczoraj od około godziny 20 samoloty, chyba F16 latały jak ” wściekłe” w tą i z powrotem, z niesamowitą szybkością, już dawno czegoś takiego nie widziałam. Około 23 zaczęły pojawiać się światełka, które wyglądały jakby ktoś w niebie, kogo nie widać, wystrzelił race, z tą różnicą, że światełka te, gdy już rozbłysły, stały nieruchomo przez dłuższą chwilę, było ich 4, po 2 po skosie, po czym w linii poziomej nagle zaczęły się przybliżać do siebie, a potem zgasły, tak jakby ktoś wyłączył światło. Tylko to gaśnięcie też wyglądało dziwnie, z dużej kuli światła robiła się coraz mniejsza, nie zgasły w jednej sekundzie. Potem we wschodniej części nieba, pojawiły się jeszcze trzy światełka, ale już oddalone od siebie i nie jednocześnie.

   Poza tym ciekawym jest też to, że wcześniej, widziałam w nocy zarys „pociągu widmo”- to tylko takie określenie. Bodajże z poniedziałku na wtorek, około 2. 30 nad ranem, jeszcze było ciemno, przejechał pociąg, który nie miał włączonego żadnego światła, ale to dosłownie żadnego, łącznie z lokomotywą. Być może, że było to związane z brakiem prądu po przejściu tych niszczycielskich burz, bo maszynista ciągle włączał sygnał dźwiękowy, dlatego mnie obudził ten hałas. Jednak nie orientuję się czy może to mieć jakiś związek. Nie wiem jakie są przepisy, czy może skład pociągu towarowego ruszyć sobie tak bez żadnego oświetlenia?
   Mamy obok tory, ale odkąd tu mieszkam nigdy czegoś podobnego nie widziałam. Dzień wcześniej przed ” pociągiem widmo” też jechał dziwny skład towarowy przed wieczorem, długi, cały oplandekowany po łuku, dodam, że taki też pierwszy raz w życiu widziałam. Na boku, na plandekach widniały tablice z żółto- czarnymi ostrzeżeniami, niestety jest za daleko aby odczytać z nich cokolwiek.
   Dla mnie te dwa pociągi to zagadka, od trzydziestu lat napatrzyłam się wystarczająco na przeróżne składy, ale takich nie widziałam, do tego te wczorajsze światełka. Przypuszczam, że rząd być może się do czegoś przygotowuje, tylko bardzo mu zależy, aby jak najmniej osób o tym wiedziało.

   Niżej wklejam link do filmiku, gdzie od 21:12 min. są uchwycone podobne światełka, mówię o tych mniejszych kulach, z tą różnicą, że te u nas gdy rozbłysły, były z początku pomarańczowawe, później były jaśniejsze, ale nie takie białe jak na filmie. Aczkolwiek też tak samo w linii poziomej latały.

   A i jeszcze ciekawa wiadomość od osoby, która od mojej siostry kupowała jakieś 3 tyg. temu truskawki. Otóż ta pani, mówiła, że znajomy męża, który pracuje w jednostce wojskowej gdzieś przy samej południowo wschodniej granicy, zadzwonił do jej męża i podczas rozmowy ostrzegł, że sytuacja na wschodniej granicy jest taka, że Rosjanie zgromadzili duże ilości wojska, nawet ludzie sobie nie zdawają sprawy jak dużo tego wojska stacjonuje już obok Polski, wygląda wyraźnie, na to, że cyt.”ruscy szykują się do wojny”. Ta pani opowiadała siostrze, że ostrzegała innych ludzi, mówiła o tym niejednemu, ale wszyscy się z niej tylko naśmiewają, nikt jej nie wierzył. Zdziwiona była kiedy moja siostra jej przytaknęła.
   Świat śpi, ale gorzkie to będzie w pewnym momencie przebudzenie.

   • krystynka said

    Szkoda,że tego nie nagrałam,ale te samoloty zupełnie mnie zaskoczyły.Beato ja wyskoczyłam na balkon i widziałam małe pulsacyjne światełka białe,było ich kilka i sie przesuwały z pólnocy na południe.Widziałam jeszcze samoloty z czerwonymi pulsacyjnymi światłami,ale one leciały tylko do pewnego momentu a potem zawracały i tak kilka razy.Wygladało to tak jakby ktos to asystował i ten straszny hałas,na pewno ludzie inni tez to słyszeli bo to był dosłownie ryk.

    • Beata said

     U nas dokładnie tak samo, światełka były czerwone pulsacyjne, ale przechodziły w zielone i hałas rzeczywiście nie do wytrzymania, przez około 2,5 godz.

   • kpi said

    na południowym wschodzie Polska nie graniczy z Rosją

 20. pio0 said

  Episkopat: Katolicy nie mogą stosować „in vitro”

  Kosztem urodzin jednej osoby ludzkiej niszczone są inne nienarodzone dzieci dlatego katolicy nie mogą stosować „in vitro” – czytamy w komunikacie Prezydium Episkopatu wydanym po podpisaniu przez prezydenta Bronisława Komorowskiego ustawy dotyczącej procedury „in vitro”.

  Biskupi proszą katolików oraz wszystkich ludzi dobrej woli, aby chronili każde życie ludzkie od chwili poczęcia, otaczając również opieką osoby narodzone przy zastosowaniu metody „in vitro”.

  Małżonkowie, którzy pragną potomstwa, zachęcani są do podjęcia metod leczenia niepłodności, które są godziwe z punktu widzenia moralnego lub do adopcji – czytamy na stronie episkopat.pl

  http://niezalezna.pl/69204-episkopat-katolicy-nie-moga-stosowac-vitro

  • pio0 said

   Komunikat Prezydium Konferencji Episkopatu Polski po podpisaniu przez Prezydenta RP ustawy dotyczącej procedury ,,in vitro”:

   Warszawa, 22 lipca 2015 r.

   Po podpisaniu ustawy dotyczącej procedury „in vitro” wyrażamy nasze najgłębsze rozczarowanie i głęboki ból. W tych okolicznościach pragniemy raz jeszcze przypomnieć nauczanie Kościoła:

   „Jeżeli chodzi o leczenie bezpłodności, nowe techniki medyczne powinny uszanować trzy podstawowe dobra:

   a) prawo do życia i do integralności fizycznej każdej istoty ludzkiej od poczęcia aż do naturalnej śmierci;
   b) jedność małżeństwa, pociągającą za sobą wzajemne poszanowanie prawa małżonków do stania się ojcem i matką wyłącznie dzięki sobie;
   c) specyficznie ludzkie wartości płciowości, które «wymagają, by przekazanie życia osobie ludzkiej nastąpiło jako owoc właściwego aktu małżeńskiego, aktu miłości między małżonkami». Techniki przedstawiane jako pomoc do przekazywania życia «nie dlatego są do odrzucenia, że są sztuczne. Jako takie świadczą o możliwościach sztuki medycznej, jednak powinno się je oceniać pod kątem moralnym w odniesieniu do godności osoby ludzkiej, wezwanej do realizacji powołania Bożego, w darze miłości i w darze z życia».

   W świetle takiego kryterium należy wykluczyć wszelkie techniki sztucznego zapłodnienia heterologicznego oraz techniki sztucznego zapłodnienia homologicznego, zastępujące akt małżeński” (Dignitas personae, 12).

   Odpowiedzialność moralna za to, co się stało spada na prawodawców, którzy poparli i zatwierdzili prawo dopuszczające stosowanie metody „in vitro” i na zarządzających instytucjami służby zdrowia, w których stosuje się te techniki. Trzeba też wspomnieć o zorganizowanym sprzysiężeniu, ogarniającym także instytucje międzynarodowe, fundacje i stowarzyszenia, które prowadzą programową walkę o legalizację i rozpowszechnienie tej metody. W tym sensie problem „in vitro” wykracza poza sferę odpowiedzialności poszczególnych osób, a zło przez nie wyrządzone przyjmuje daleko idący wymiar społeczny. Ojciec święty Jan Paweł II w Liście do Rodzin pisał: „stajemy tu wobec olbrzymiego zagrożenia nie tylko poszczególnego jednostkowego życia ludzkiego, ale całej naszej cywilizacji”.

   Poszanowanie życia jako daru Boga wymaga niekiedy decyzji odważnych i sprzecznych z dominującym nurtem – powiedział papież Franciszek do Stowarzyszenia Włoskich Lekarzy Katolickich (Rzym, 15.11.2014 r.). Papież zdecydowanie odrzuca różne formy „fałszywego współczucia”, promującego aborcję, eutanazję, zapłodnienie „in vitro” oraz wykorzystywanie istnień ludzkich do przypuszczalnego ocalenia innych.

   W trosce o najbardziej bezbronne istnienia ludzkie oraz w duchu odpowiedzialności przed Bogiem za sumienia powierzonych nam wiernych mamy obowiązek jeszcze raz przypomnieć, że – podobnie jak w przypadku aborcji – katolicy nie mogą stosować „in vitro”, m.in. dlatego, że kosztem urodzin jednej osoby ludzkiej niszczone są inne nienarodzone dzieci.

   W tej sytuacji zwracamy się do katolików oraz do wszystkich ludzi dobrej woli, aby chronili każde życie ludzkie od chwili poczęcia, otaczając również opieką osoby narodzone przy zastosowaniu metody „in vitro”.

   Zachęcamy małżonków, którzy pragną potomstwa, aby podjęli metody leczenia niepłodności, które są godziwe z punktu widzenia moralnego. W przypadku niemożności zrodzenia potomstwa, Kościół zachęca do adopcji sierot, które dla odpowiedniego rozwoju ludzkiego potrzebują ogniska domowego (por. Dignitas personae, 13).

   /-/ Abp Stanisław Gądecki
   Metropolita Poznański
   Przewodniczący KEP

   /-/ Abp Marek Jędraszewski
   Metropolita Łódzki
   Zastępca Przewodniczącego KEP

   /-/ Bp Artur G. Miziński
   Sekretarz Generalny KEP

   • Dana said

    Tytuł: Ciebie wzywamy, Ciebie błagamy

    Ciebie wzywamy,

    Ciebie błagamy,

    O Błogosławiona Trójco:

    Ratuj stworzenie,

    Daj opatrzenie,

    O Błogosławiona Trójco!

    Wlej ducha Twego

    Do serca mego,

    O Błogosławiona Trójco!

    Wspomóż w potrzebie

    Proszących Ciebie,

    O Błogosławiona Trójco!

    Odpuść nam złości

    Dla Twej miłości

    O Błogosławiona Trójco!

    Oddal głód, wojny,

    Daj czas spokojny,

    O Błogosławiona Trójco!

    Daj dar miłości

    I pobożności,

    O Błogosławiona Trójco!

    Szczęść Państwu temu

    Jako Swojemu,

    O Błogosławiona Trójco!

    Strzeż nas żyjących,

    Broń konających,

    O Błogosławiona Trójco!

    Daj nam być w niebie

    Prosimy Ciebie,

    O Błogosławiona Trójco!

   • Leszek said

    Jak dla mnie Pio w komunikatach naszego Episkopatu do. In Vitro i jego skutkach jest stanowczo za mało odniesień do Pisma Św. Czym jest in vitro, owszem jak mówi KKK 2376-2377 niegodziwością i czynem niemoralnym, ale przede wszystkim jest dzisiejszym sposobem/wersją zrywania owocu z drzewa dobra i zła, kopią grzechu pierworodnego w sferze przekazywania życia.
    Nadto wobec tych, którzy „pracowali” nad treścią ustaw o In Vitro, którzy glosowali za nią w Sejmie i Senacie, a do nich dołączył sam prezydent p. B. Komorowski i jego „doradcy” z prezydenckiej kancelarii są niczym innym jak głosem 1-ej Bestii apokaliptyczn. otrzymuj. moc i władzę od Smoka, Węża starodawnego, który zwie się diabłem i szatanem, zwodzącym mieszkańców ziemi (Ap 13,1n i 12,9). Na tych ludziach ogarniętych duchem buntu spoczywa Boże biada (Iz 10,1).
    Zwiedzeni/zauroczeni głosem Bestii są także ci wszyscy deklarujący się jako wierzący, zdradzający zdrową naukę Pana Jezusa w Ewangelii.
    Zwodniczym motywem tych, którzy glosowali za tą ustawa i tych, którzy ja z „entuzjazmem” przyjęli była myśl: czynię to dla dobra i szczęścia tych, którzy…
    no właśnie dla dobra i szczęścia w rozumieniu ludzkim, bez światła Ducha Świętego (zob. Iz 5,20). Adam popadł w nieposłuszeństwo, a z nieposłuszeństwa w nieczystość, przez pychę i upodobanie w niewieście, woląc przypodobać się i ustąpić jej, by ją nie zasmucić, niż usłuchać Bożego rozkazu.
    No właśnie p. prezydent B. Komorowski, jako mówiący o sobie: „jestem Prezydentem wszystkich Polaków” nie chciał zasmucić tych wszystkich, którzy…, niż okazać wierność woli Bożej. Podobnie wypowiada się też pani E. Kopacz.
    W „Dialogu…czyli Księdze Boskiej Nauki” św. Katarzyny ze Sieny, w rozdz. ‚Nauka o doskonałości’, Bóg Ojciec tak mówi:
    O świetle rozeznania w spełnianiu różnych uczynków zewnętrznych.
    … Światło rozeznania, które, jak ci rzekłem, wypływa z miłości, daje bliźniemu miłość uporządkowaną, która n i e p o z w a l a duszy czynić sobie szkody przez grzech, aby przynieść pożytek bliźniemu. G d y by jeden jedyny grzech wystarczył, aby ocalić cały świat od piekła lub dokonać wielkiego czynu, nie byłoby to miłością uporządkowaną przez rozeznanie, lecz pozbawioną rozsądku, bo n i e w o l n o stać się winnym grzechu, nawet dla spełnienia czynu wielkiej cnoty lub przyniesienia korzyści bliźniemu. Oto porządek nakazany przez święte rozeznanie. Dusza zwraca wszystkie swe moce ku służeniu Mi mężnie z całą gorliwością i kocha bliźniego miłością tak wielką, że gotowa jest oddać życie ciała dla zbawienia duszy tysiąc razy, jeśliby to było możliwe, znosić wszystkie cierpienia i katusze, by zapewnić bliźniemu życie łaski, i oddać mienie doczesne dla cielesnego wspomożenia go.
    To sprawia światło rozeznania, które wypływa z miłości. Widzisz, jakie obowiązki względem bliźniego nakłada na duszę, która pragnie łaski. Winna kochać Mnie miłością nieskończoną i bez miary, bliźniego z miarą, miłością uporządkowaną, nie czyniąc szkody sobie przez grzech dla pożytku bliźniego…
    Nie godzi się, aby dla zbawienia, dobra stworzeń, które są skończone i stworzone przeze Mnie, obrażano Mnie, który jestem Dobrem nieskończonym. Wina ta byłaby daleko cięższa i większa, niż owoc, który by z niej wyniknął…
    Dalej i więcej: http://sienenka.blogspot.com/2010/11/xi.html

    • Leszek said

     Echo tych słów Boga Ojca możemy znaleźć w jednym z Listów św. Katarzyny ze Sieny, mianowicie w Liście do Piotra, syna Jakuba Tolomei (z przypisu: Tolomei to znana rodzina szlachecka ze Sieny – dop. mój), zwanego Attacusi, datow. na jesień 1377r., w którym tak pisała:
     …jesteśmy zobowiązani do miłowania Boga, a teraz mówię, że kto kocha, musi być użyteczny temu, kogo kocha, i musi mu służyć. Widzę jednak, że nie możemy nic pożytecznego dla Boga, gdyż nie przysłużymy Mu się naszym dobrem, ani też nie zaszkodzimy Mu naszym złem. Co powinniśmy zatem robić? Powinniśmy oddawać cześć i uwielbienie Jego Imieniu oraz prowadzić dobre, cnotliwe życie, powinniśmy ofiarować naszemu bliźniemu owoc i trud, tzn. – uczynić coś pożytecznego dla niego oraz służyć mu w sposób miły Bogu, a jego wady znosić i dźwigać z prawdziwą, uporządkowana miłością. Miłość staje się nieuporządkowaną wtedy, gdy popełniamy grzech, żeby jakość przeżyć albo żeby sprawić przyjemność/zadowolenie bliźniemu. Inna jest miłość uporządkowana (por. Rz 13,10), nie pozwala ona człowiekowi oddać duszy nawet dla ratowania całego świata. Nie powinno się bowiem grzeszyć, nawet gdyby się okazało możliwe, że za jeden jedyny grzech Bóg obdarzy życiem wiecznym wszystkie rozumne stworzenia. Trzeba natomiast oddać życie ciała za duszę bliźniego i trzeba oddać dobra doczesne dla ratowania ciała. Tak właśnie powinniśmy kochać Boga i bliźniego…

    • Wiesia said

     Pokój Pański niech będzie z Tobą @ Leszku.Świetny komentarz..,serdeczne Bóg Ci zapłać.Błogosławionej Niedzieli.

   • Wiesia said

    http://www.fronda.pl/a/ks-prof-bortkiewicz-dla-frondapl-triumf-prymitywnego-myslenia-opartego-na-emocjach,54462.html

  • giovanna said

   Znalazł się jednak odważny biskup.
   http://www.pch24.pl/bp-turzynski-o-podpisaniu-ustawy-o-in-vitro–to-stawia-prezydenta-poza-oficjalnym-nauczaniem-kosciola,37134,i.html

 21. Dana said

  Zróbcie mu miejsce, Pan idzie z nieba,

  Pod przymiotami ukryty chleba.

  Zagrody nasze widzieć przychodzi,

  I jak się Jego dzieciom powodzi.

 22. Dana said

  „Biedny, kto Ciebie nie zna od powicia…”

  Biedny, kto Ciebie nie zna od powicia

  /I nigdy Twego nie słyszał imienia;

  Lecz ten biedniejszy, kto w rozpuście życia,

  Stał się niegodnym Twojego wejrzenia.

  I Imię Twoje już zatarł z pamięci

  /I swojej Matki podle się wyrzeka.

  Ach, łaska Boska serca nie poświęci,

  Które od Matki stroni i ucieka./

  Kto się za życia z Tobą nie połączy,

  /Tęskniąc nie szuka Twej świętej opieki,

  Ten i bez Ciebie to życie zakończy.

  Bez Ciebie będzie rozpaczać na wieki./

  Kto Cię nie uczci, myślą, słowem, czynem,

  /Za tym nie staniesz na sądzie w obronie!

  Kto gardzi Matką, ten gardzi i Synem,

  Kto gardzi światłem, w ciemnościach zatonie./

  Gorzkie łzy żalu dziś Ci niosę w darze,

  /Niechaj wyżebrzą Twoje zlitowanie.

  A chociaż Syn Twój w gniewie mnie ukarze,

  Matka za dzieckiem w obronie powstanie./

  A kogo, Matko, Ty pobłogosławisz,

  /Ten do wieczności szczęśliwie dopłynie;

  A za kim, Matko, na sądzie się wstawisz,

  Ten wieczną śmiercią nigdy nie zaginie./

  Pieśń pochodzi z Krakowa.

 23. Mariusz said

  Czwartek; Święto św. Brygidy, zakonnicy, patronki Europy, 23 lipca 2015

  (Ga 2,19-20)
  Tymczasem ja dla Prawa umarłem przez Prawo, aby żyć dla Boga: razem z Chrystusem zostałem przybity do krzyża. Teraz zaś już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus. Choć nadal prowadzę życie w ciele, jednak obecne życie moje jest życiem wiary w Syna Bożego, który umiłował mnie i samego siebie wydał za mnie.

  (Ps 34,2-11)
  REFREN: Wszyscy zobaczcie, jak nasz Pan jest dobry

  Będę błogosławił Pana po wieczne czasy,
  Jego chwała będzie zawsze na moich ustach.
  Dusza moja chlubi się Panem,
  niech słyszą to pokorni i niech się weselą.

  Wysławiajcie razem ze mną Pana,
  wspólnie wywyższajmy Jego imię.
  Szukałem pomocy u Pana, a On mnie wysłuchał
  i wyzwolił od wszelkiej trwogi.

  Spójrzcie na Niego, a rozpromienicie się radością,
  oblicza wasze nie zapłoną wstydem.
  Oto zawołał biedak i Pan go usłyszał,
  i uwolnił od wszelkiego ucisku.

  Anioł Pański otacza szańcem bogobojnych,
  aby ich ocalić.
  Skosztujcie i zobaczcie, jak Pan jest dobry,
  szczęśliwy człowiek, który znajduje w Nim ucieczkę.

  Bójcie się Pana, wszyscy Jego święci,
  ci, co się Go boją, nie znają biedy.
  Bogacze zubożeli i zaznali głodu,
  szukającym Pana niczego nie zbraknie.

  Wytrwajcie w mojej miłości; kto trwa we Mnie, a Ja w nim, ten przynosi owoc obfity.

  (J 15,1-8)
  Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a Ojciec mój jest tym, który uprawia. Każdą latorośl, która we Mnie nie przynosi owocu, odcina, a każdą, która przynosi owoc, oczyszcza, aby przynosiła owoc obfitszy. Wy już jesteście czyści dzięki słowu, które wypowiedziałem do was. Wytrwajcie we Mnie, a Ja /będę trwał/ w was. Podobnie jak latorośl nie może przynosić owocu sama z siebie – o ile nie trwa w winnym krzewie – tak samo i wy, jeżeli we Mnie trwać nie będziecie. Ja jestem krzewem winnym, wy – latoroślami. Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, ten przynosi owoc obfity, ponieważ beze Mnie nic nie możecie uczynić. Ten, kto we Mnie nie trwa, zostanie wyrzucony jak winna latorośl i uschnie. I zbiera się ją, i wrzuca do ognia, i płonie. Jeżeli we Mnie trwać będziecie, a słowa moje w was, poproście, o cokolwiek chcecie, a to wam się spełni. Ojciec mój przez to dozna chwały, że owoc obfity przyniesiecie i staniecie się moimi uczniami.

  źródło: http://www.mateusz.pl/czytania/2015/

  • Mariusz said

  • Mariusz said

   Obchodzimy dzisiaj święto patronki Europy, św. Brygidy Szwedzkiej (1303-1373), która była żoną, matką ośmiorga dzieci, a po śmierci męża poświęciła się Bogu i założyła nowe zgromadzenie zakonne. Potrafiła łączyć głęboką, mistyczną relację z Panem z zaangażowaniem w sprawy publiczne. Św. Brygida zrealizowała ideał życia wiarą w Tego, który nas umiłował i samego siebie za nas wydał. Jest ona dla nas przykładem osoby wiernie trwającej w miłości Boga.

   Katarzyna Zielińska, „Oremus” lipiec 2009, s. 99

   • pio0 said

    Gałązka winnego krzewu

    Każdy z nas jest jedną gałązką, która wyrasta z krzewu winorośli. Powinna ona przynosić owoce. Gdy nie owocuje, nie zasługuje na opiekę ze strony ogrodnika. Jako chrześcijanie otrzymaliśmy wszelkie potrzebne łaski, aby nasze życie było owocne. Wszyscy otrzymujemy charyzmaty, które powinniśmy rozwijać na mocy naszego powołania, które jest darem Bożym. Gałązka usycha, gdy odpada od krzewu i przestaje czerpać z niego soki. Tak też jest z człowiekiem. Gdy poprzez grzech odcina się od Boga, jego człowieczeństwo ubożeje i przestaje być obrazem Boga.

    Modlitwa

    Panie, modlę się za te osoby, które niczym gałązki winnego krzewu odpadły od korzenia. Powierzam je Twojemu miłosierdziu i ufam, że jeszcze odnajdą drogę powrotną do Ciebie. Amen.

   • Dana said

    Święto św. Brygidy, patronki Europy.

    Jako dziesięcioletnie dziewczę, słuchając pewnego kazania o Męce Chrystusowej, doznała szczególnego oświecenia. Potem w najbliższą noc podczas snu zdawało się jej, że widzi Boskiego Zbawcę przybitego do krzyża, pokrytego Ranami i broczącego Krwią. Jednocześnie miała wrażenie, że jakiś głos do niej przemawia: – Popatrz na mnie, córko. Ona wtedy spytała: – Czy to ja, Panie, tak okrutnie obchodzę się z Tobą?, Pan Jezus odpowiedział:
    – Robię wyrzut tym, którzy mną pogardzają i są nieczuli na moją miłość. Ten sen wywołał na Brygidzie ogromne wrażenie i utrwalił się w świadomości. Od tego czasu nad cierpieniami Jezusa Chrystusa często rozmyślała ze łzami w oczach.

    Zapamiętaj sobie: grzech odbiera szczęście, a szczere nawrócenie je odzyskuje. Otwórz się na działanie łaski. Powstrzymaj rozdygotane serce, po omacku szukające złudzeń . Nie dozwól, aby zgubiło się na bezdrożach. Kto znalazł Jezusa, stał się posiadaczem największego skarbu. Nie dopuść, aby twa niechlubna przeszłość i rozliczne wady sprowadziły cię z dobrej drogi. Boski Odkupiciel, udzielając przebaczenia, nie robi wymówek, nie wraca do twoich dawnych upadków. Nawet łotrowi skazanemu za zbrodnie, gdy zreflektował się i obżałował grzeszną przeszłość, przebaczył całkowicie. Co więcej, udzielił zapewnienia: „Dziś ze Mną będziesz w raju”. Czy więc Miłosierny Pan zapomni o tobie? Nie bój się, ale przemieniony wewnętrznie czyń pokutę, a prawda, którą w pokorze serca odkryjesz wyzwoli ciebie i tych, których pociągniesz za sobą w Chrystusie, w Jego miłosiernej miłości, z pomocą Matki Bożej, odkryjesz pełny wymiar „Tajemnicy szczęścia”.

    • Dana said

     Mistyczna wizja

     Od Nowonarodzonego bił tak niewyobrażalny blask, że nawet słońce nie mogłoby się z nim równać. Blask świecy, którą trzymał w ręce św. Józef, stał się zupełnie niewidoczny.

     Brygida Szwedzka, żyjąca w XIV wieku święta, miała prywatne objawienie. Ujrzała Matkę Bożą adorującą swego narodzonego przed chwilą Syna. Od Nowonarodzonego bił tak niewyobrażalny blask, że nawet słońce nie mogłoby się z nim równać. Blask świecy, którą trzymał w ręce św. Józef, stał się zupełnie niewidoczny.

   • Dana said

    15 modlitw przekazanych św. Brygidzie przez Pana Jezusa. Wszystkie 15 modlitw odmawia się codziennie przez rok. Nazwa tej praktyki modlitewnej pochodzi od niesamowitych obietnic, które Pan Jezus składa osobom odmawiającym te modlitwy, które w szczególny sposób pomagają rozważać Mękę Zbawiciela

    http://www.youtube.com/watch?v=bDcmTA85k4k

    • Dana said

     Życie św. Brygidy Szwedzkiej wypełnione było objawieniami. W swoich wizjach spotykała się ona z Panem Jezusem, Maryją i wieloma świętymi. Niestrudzenie
     przekazywała całemu światu słowa, które skierował do niej Pan: „Dopóki człowiek żyje, bramy nieba stoją dla niego otworem. Jeżeli ludzie zmienią swoje życie, i Ja złagodzę swój wyrok”.

   • bozena2 said

    Ja właśnie odmawiam Tajemnice Szczęścia św. Brygidy.

 24. DSM said

  http://dialogsercamilosci.eu/2015/07/23/tylko-bog-moze-czlowieka-uwolnic-od-grzechu-oraz-od-wszelkiego-zla-ludzkiej-egzystencji/

 25. justa said

  być może niektórym osobom strona nie wyświetlała się poprawnie , błędy [ poprzednio źle zapisałam nazwisko – mój bład za który przepraszam ] zostały naprawione. Teksty Luisy znajdują się tutaj http://luisapiccarreta.prv.pl/ . Miłej lektury życzę

  teksty dodatkowe [ przetłumaczone ale nieprzepisane ] można przeczytać tutaj –
  https://drive.google.com/folderview?id=0B2ZW5v9K2GpjfmM5bnBoUVRxOHM1OVE3cjRoRVZ3UzJrZ19KQU9rSV9XZUlVak5jd19KN1E&usp=sharing

 26. Słavko said

  Drenaż i żyłowanie Polski i Polaków trwa w najlepsze.
  Wczoraj odwiedziłem pewien wielkopowierzchniowy sklep do którego żeby coś kupić trzeba mieć kartę klienta.
  Kiedy pojawiłem się na stoisku z owocami i warzywami zerkam na cenę ostatnio „głośnych” czerwonych i czarnych porzeczek.
  Produkt Polski – zapakowany w pojemniku plastikowym 1 kg. Cena?

  6,99 za 1kg.
  Zrozumiem marżę 30-40 % ale nie ponad 1600%
  Upodlają i dobijają rolników w skupie przy 0,40 gr za 1kg.

  Przepraszam że nie na temat ale trochę mnie poniosło.

  Burze nadciągają od południa nad Polskę
  http://radar.bourky.cz/

 27. Wiesia said

  http://www.fronda.pl/a/kopacz-przestrzega-przed-polakami-katolikami,54463.html

 28. Wiesia said

  http://www.fronda.pl/a/abp-gaenswein-bardzo-mocno-i-jasno-przeciwko-swoim-rodakom,54397.html

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d blogerów lubi to: