Dziecko Królowej Pokoju

Pokój musi zapanować pomiędzy człowiekiem i Bogiem, a także między ludźmi

 • Królowa Pokoju

  Królowa Pokoju
 • Uwaga

  Strona używa plików cookies które zapisują się w pamięci komputera. Zapisywanie plików cookies można zablokować w ustawieniach przeglądarki. Dowiedz się o tych plikach http://wszystkoociasteczkach.pl
 • Propozycja chronologiczna

  • Rok 2019 – Kryzys Rumunia
  • Rok 2020 – fałszywe traktaty pokojowe
  • Rok 2021 – Papież jedzie do Moskwy
  • Rok 2021 – Wojna
  • Rok 2022 – zwycięstwo komunistyczne
  • Rok 2023 – 10 królów
  • Rok 2024 – Antychryst
  • Rok 2025 – Sojusz z wieloma
  • Rok 2025 – Synod
  • Rok 2026 – Henoch i Eliasz
  • Rok 2028 – Ohyda spustoszenia
  • Rok 2029 – Ostrzeżenie
  • Rok 2030 – Cud
  • Rok 2031 – Nawrócenie Izraela
  • Rok 2032 – Kara
  • Rok 2032 – Odnowienie świata
  • Rok 2033 – Exodus
  • Rok 2034 – Zgromadzenie w Jerozolimie
  • Rok 3032 – Gog i Magog
  • Rok 3213 – Koniec świata
  • Nowe niebiańskie Jeruzalem.
 • Ostrzeżenie

  13 kwietnia 2029
 • Logowanie

 • Odwiedzają nas

  Map

 • Maryjo weź mnie za rękę

 • Jezu Maryjo Kocham Was

Orędzie otrzymane przez Enocha 5 sierpnia 2015r

Posted by Dzieckonmp w dniu 10 sierpnia 2015


Tłumaczone translatorem.

Drogie dzieci, módlcie się za władców narodów, wielki, dlaczego „TY przygotowują się do wojny!

05 sierpień 2015 – 13:35

Pilny apel Marii uświęcania się synów Bożych

Małe dzieci Mojego Serca, że ​​pokój Boży będzie z wami, i że Mój matek Mantle cię chronić.

Drogie dzieci, módlcie się za przywódców wielkich narodów, ponieważ przygotowują się do wojny. Wszyscy planował eksterminację większości ludzkości, tak że łatwiej będzie im ujarzmić narody pod koniec wojny; Chcą, aby rozpocząć New World Order, który będzie rząd Antychrysta.

Wojna, która ma przyjść wpłynie garnitury narody, aktywnie lub biernie; kraje sprzymierzone z wielkich mocarstw wysłać swoich najlepszych żołnierzy i sprzętu do wsparcia narody w konflikcie. Armie narodów Trzeciego Świata pójdzie do przodu i będzie jej śmiały pierwszy upadek.

Drogie dzieci, przywódcy wielkich narodów, które planuje się zmniejszyć wiele ludzi na świecie, zwłaszcza dla ludności w krajach najsłabiej rozwiniętych, w celu przekazania ich i rozszerzyć swoje terytoria. Przygotuj Ludu Bożego, ponieważ zbliżają się dni, kiedy narody będą maszerować do wojny i tworzenie Mojego Ojca będzie jęk bólu, do wybuchu bomby, chaosu i śmierci.

Głód, susze i niedobory żywności, przyjść do mieszkańców ziemi! Wojna przyniesie spustoszenie, nie będzie miał nic do jedzenia, ponieważ wszystkie jedzenie i jedzenie z waszych narodów zostaną wykorzystane, aby pomóc krajom w konflikcie. Och, co ból próbuje moje Serce Matki, aby zobaczyć, kto zbliża się do wojny!; dzieci, matki, i być może nigdy nie rozpocząć ponownie przyjdzie. Oh matki opuszczony, towarzyszy mi, bo ja też będzie chodził z tobą przez pustynię! Mój Syn zostanie zdradzony i dostarczane z powrotem w ręce grzeszników.

Drogie dzieci, módlcie się za Kościół Mojego Syna, dlaczego zbliża się godzina goryczy. Wojna, katastrofa finansowa i schizmy, pochodzą one ze sobą. Wrogowie Kościoła Mojego Syna, masz już wyczyścić sposób niesprawiedliwy; w samym środku chaosu i konfliktów będzie moim przeciwnikiem jako wielki zbawiciela narodów. Wielki oszust, uzurpatorem, fałszerz, ma wszystko gotowe i zaplanowane, aby wygląd. I „teraz, gdy dzieci zaczęły się szczelnie z Krwi Mojego Syna, wszystkie urządzenia, przez które mogą wykazać lub filtra głos Mojego przeciwnika; w dniu jego Powszechnej Deklaracji jest już ustalona. I „nawet teraz dzieci do zapasów i aby błogosławił: woda, sól i olej, do duchowej walki. Twój pancerz powinny być noszone w dzień iw nocy i naoliwione z modlitwą i nie zapomnij umieścić w swoich rękach władzę Mojego Różańca Świętego.

Ostrzegam cię w poczet dzieci, bo nic nie można dziwić; Przypominam jeszcze, że kiedy mój przeciwnik sprawi, że oświadczenie, należy odłączyć wszystkie urządzenia, przez które można widział i nie słyszał jego głosu; należy pamiętać, że jest to stary wąż, a oczy mają moc, aby móc przyciągnąć i władzę w jego słowa, aby można go kochać i naśladować go. Moja mała uwaga, aby nie spaść w tym oszustwa, ponieważ byłoby to Twoja wieczna śmierć!
Ten, kto jest obok pojawiają się mówiąc, że jest Chrystusem, to jest mój syn; Jest synem ciemności, która jest uzurpować nazwę Mojego umiłowanego Syna, aby oszukać większość ludzkości, która będzie śledzić i kultu, jak gdyby był sam Bóg. Nie patrz, nie słuchaj, bo jest niesprawiedliwy w owczej skórze, który jest stracić największą liczbę dusz.

Jesteś ostrzegł, Moje małe dzieci; Tak więc przygotuj się, bo zbliża się dzień ucisku; Weź mnie za rękę i nie pozwól na to. Należy zawsze mieć Mój Różaniec, ponieważ zjednoczona modlimy się i przezwyciężyć dzięki łasce Boga i jego mój przeciwnik siły zła.

On kocha swoją Matkę, Maryję uświęcającą. (Alto de Guarne, Antioquia).

Rozprzestrzeniać Moje przesłanie dla całej ludzkości.

W języku włoskim.

 

FIGLIOLI, PREGATE PER I GOVERNANTI DELLA GRANDI NAZIONI, PERCHE’ SI STANNO PREPARANDO PER LA GUERRA!

5 AGOSTO 2015 – 1:35 P.M.

APPELLO URGENTE DI MARIA SANTIFICATRICE AI FIGLI DI DIO

Figlioli del Mio Cuore, che la Pace di Dio sia con voi e che il Mio Manto Materno vi protegga.

Figlioli, pregate per i governanti delle grandi nazioni perché si stanno preparando per la guerra. Hanno pianificato tutto per sterminare gran parte dell’umanità, in modo che sarà loro più facile sottomettere le nazioni alla fine della guerra; vogliono dare inizio al Nuovo Ordine Mondiale che sarà il governo dell’anticristo.

La guerra che sta per venire interesserà tute le nazioni, attivamente o passivamente; i paesi alleati delle grandi potenze invieranno le loro migliori truppe e mezzi per sostenere le nazioni in conflitto. Gli eserciti delle Nazioni del terzo mondo andranno al fronte e saranno i suoi temerari i primi a cadere.

Figlioli, i governanti delle grandi nazioni hanno pianificato di diminuire gran parte della popolazione mondiale, in special modo le popolazioni delle nazioni meno sviluppate, con il fine di sottometterle e di espandere i propri territori. Preparati Popolo di Dio, perché si avvicinano i giorni in cui le nazioni marceranno in guerra e la Creazione di Mio Padre gemerà di dolore, per l’esplosione delle bombe, il caos e la morte.

Carestia, carestia e scarsità di cibo, giungono per gli abitanti della terra! La guerra porterà desolazione, non avrà di che mangiare, perché tutti i viveri e gli alimenti delle vostre nazioni serviranno per sostenere le nazioni in conflitto. Oh che dolore prova il Mio Cuore di Madre al vedere che si avvicina la Guerra!; i vostri figli, madri, partiranno e forse non torneranno più. Oh madri desolate, accompagnateMi, perché anch’Io camminerò con voi attraverso il deserto! Mio Figlio sarà tradito e consegnato nuovamente nelle mani dei malvagi.

Figlioli, pregate per la Chiesa di Mio Figlio, perché le si sta avvicinando l’ora dell’amarezza. La guerra, lo scisma e l’ecatombe finanziaria, arrivano insieme. I nemici della Chiesa di Mio Figlio, già si dispongono a spianare la strada dell’essere iniquo; in mezzo al caos e al conflitto apparirà il Mio avversario come il grande salvatore delle nazioni. Il grande ingannatore, l’usurpatore, il falsificatore, ha già tutto pronto e pianificato per fare la sua apparizione. E’ ora figlioli che iniziate a sigillare con il Sangue di Mio Figlio, tutti gli apparati attraverso i quali possa mostrarsi o filtrare la voce del Mio avversario; il giorno della sua dichiarazione universale è già fissato. E’ anche ora figlioli di fare provviste e di fare benedire: acqua, sale e olio, per il combattimento spirituale. La vostra Armatura deve essere indossata di giorno e di notte e oliata con la preghiera e non dimenticate di porre nelle vostre mani il potere del Mio Santo Rosario.

Vi avviso in anticipo figlioli perché niente vi possa cogliere di sorpresa; vi ricordo nuovamente che quando il Mio avversario farà la sua dichiarazione, dovrete scollegare tutti gli apparati attraverso i quali possa essere visto o ascoltata la sua voce; ricordate che è l’antico serpente e nel suo sguardo ha il potere per potervi sedurre e il potere nelle sue parole per far sì che lo amiate e che lo seguiate. Attenzione Miei piccoli a non cadere in questo inganno, perché sarebbe la vostra morte eterna!
Colui che è prossimo ad apparire dicendo che è il cristo, questo non è Mio Figlio; questo è il figlio delle tenebre che viene ad usurpare il nome del Mio amato Figlio per ingannare la stragrande maggioranza dell’umanità che lo seguirà e adorerà come se fosse Dio stesso. Non guardatelo, non ascoltatelo, perché è l’essere iniquo che viene travestito da pecora per far perdere il maggior numero di anime.

Siete avvisati, Miei piccoli; preparatevi dunque, perché si stanno avvicinando i giorni della sventura; prendete la Mia Mano e non lasciatela. Portate sempre con voi il Mio Santo Rosario, perché uniti preghiamo e sconfiggiamo attraverso la Grazia di Dio il Mio avversario e le sue truppe del male.

Vi ama vostra Madre, Maria Santificatrice. (Alto de Guarne, Antioquia).

Diffondete i Miei Messaggi a tutta l’umanità.

 

 

 

Reklama

Komentarze 182 do “Orędzie otrzymane przez Enocha 5 sierpnia 2015r”

 1. mentronik said

  • mama600% said

   @Mentronik, kojarzysz było chyba w Orędziach Ostrzeżenie że będą dwa słońca, pasowałoby jeżeli leci z kierunku słońca

   • mentronik said

    Dokladnie tak mi sie skojarzylo dlatego wrzucilem to nagranie a dodatkowo jak znajde to wrzuce z obserwacja slonca za ktorym cos podaza (planeta x lub inna nazwa)

    • Sławik said

     Zapytam się „fanatyka gwiezdnego” od którego kiedyś kupiłem teleskop czy coś jest na rzeczy.
     Dziwne jest też to że nagle jest medialna nagonka z „bliźniaczką” naszej Matki Ziemi która powinna być dawno odkryta.

     Panie, nie pozwól na to żeby król kłamstwa odciągnął mnie od Ciebie.
     Ty jesteś Prawdą.

    • mama600% said

   • wiesia said

    Jako pierwsze w tej sprawie jest Orędzie: „Wkrótce widoczne będzie nowe Światło, nowe słońce.”
    27.12.2012, 18:20
    „Czas na zmiany, jak przepowiedziane, kiedy zmieni się ziemia, zmienią się planety, a zjawiska klimatyczne nie będą przewidywalne, jest przy was.

    Moja Wielka Moc przejawia się obecnie w Niebie, tak jak i na ziemi, podczas gdy prowadzę walkę przeciwko Moim wrogom. Szatan i jego demony są pokonywani, ale podejmują straszliwą obronę. Wciągają przy tym Moje biedne dzieci, których serca pełne są politycznych i światowych ambicji, do odgrywania roli, gdy starają się ukrzyżować Moje dzieci.”
    „Ważne jest, aby powitać Światło Mojego Syna w waszych sercach. Jeśli poprosicie Go, aby was uratował i zostaniecie zabrani do Jego Najświętszego Serca, poczujecie to Światło.

    Światło Nowego Świtu – Nowa Era – będzie powoli, ale systematycznie oświetlać świat. Wkrótce widoczne będzie nowe Światło, nowe słońce. Będzie większe i będzie przyczyną wielkiego cudu.

    Jest to Znak Mojej Mocy i Mojego Majestatu. To będzie cud i udowodni on, że człowiek nie rozumie w pełni tajemnicy stworzenia.

    Tylko Ja, Bóg Stwórca Wszechświata, rządzę wszystkim, co jest. Wszystkim, co będzie. Wszystkim, co może być. Żaden człowiek, żaden uczony, nie może rozwiązać tych najświętszych tajemnic, ponieważ dla człowieka nie są one w tym momencie do zrozumienia…”
    Wasz Kochający Ojciec
    Najwyższy Bóg

  • wiesia said

   „Wkrótce gwiazdy przestaną świecić ze swoją wielką intensywnością. Wkrótce nowe, nieoczekiwane znaki, które przeczą całemu ludzkiemu rozumieniu nauki, będą przeze Mnie pokazane niedowierzającemu światu, jako początek objawienia się Mojej Interwencji. Żadne naukowe wyjaśnienie nie będzie miało sensu, gdy będą widoczne dwa słońca. Żadna definicja ograniczona ludzką wiedzą, nie będzie sensowna. Jednak o każdym znaku, danemu światu z Nieba powiedzą, że to z powodu istnienia innego życia ludzkiego we wszechświecie.
   Ja Jestem Twórcą całego życia. Ja stworzyłem człowieka. Ja stworzyłem świat. Nigdy temu nie zaprzeczajcie, ponieważ gdy tak zrobicie, będziecie popierali fałszywą doktrynę. Każda interwencja z Nieba – a będzie ich wiele – będzie wyjaśniana. Kiedy zobaczycie te znaki, wiedzcie, że Dzień Powtórnego Przyjścia jest bliski.
   Proszę was, drogie dzieci, nigdy nie odrzucajcie Mnie ani nie zaprzeczajcie Mojej Obietnicy przyniesienia światu ostatecznego pokoju i pojednania, które będą wasze, jeśli przyjmiecie je na Moich Warunkach, a nie swoich własnych. Moja Wola ma się w końcu wypełnić. Aby was przygotować, pokażę światu wiele cudów na niebie, we wszechświecie i w układzie planetarnym. Kiedy będziecie świadkami tych wydarzeń, chcę, żebyście byli radośni ponieważ będziecie wtedy wiedzieli, że Ja zwiastuję powrót Mojego Syna, aby wypełnić Jego Obietnicę wiecznego zbawienia…”
   BÓG OJCIEC
   10.11.2013 KP

   „gwiazdy wkrótce się zmienią i zbliża się czas pojawienia komety, kiedy ludzie będą sądzić, że są to dwa słońca, o czym już wcześniej mówiłem. Wkrótce ludzkość zobaczy cudowny spektakl, gdzie będzie słychać huk grzmotu i będzie się wydawało, że zderzą się dwa słońca.
   Moje Promienie Miłosierdzia spadną na każdą ludzką duszę, łącznie z tymi, którzy zostaną oślepieni Światłem, gdyż tak bardzo ciemne są ich dusze. Gdy odgłos grzmotu zostanie usłyszany, wtedy wielka cisza zstąpi na ziemię, a cisza ta będzie ogłuszająca. Nie będzie słychać żadnego dźwięku – tylko brzmienie Mojego Głosu odbite w duszach nikczemników.
   Będę jak promień słońca, który sprawi, że każdy błąd, każdy grzech i krzyk rozpaczy stanie się wyraźnie widoczny w oczach grzesznika.
   Będzie to płacz i głębokie poczucie smutku odczuwane w sercach ludzi, kiedy staną twarzą w twarz ze stanem swoich dusz. Wszystko zatrzyma się na piętnaście minut, a potem życie stanie się takie, jak wcześniej, jak gdyby ten cud się nie wydarzył. Życie tych, których dusze zostaną dotknięte Prawdą, nie może ani nie będzie już nigdy takie samo…”
   „Pozostali zostaną poinformowani, że Ostrzeżenie zostało spowodowane przez zakłócenia w atmosferze ziemskiej i łatwo będzie można to wyjaśnić. Ale będzie to kłamstwo, gdyż oni nie chcą uznać Istnienia Boga. Gdyby mieli uznać Jego Istnienie, wtedy nie byliby w stanie wypełnić swojego planu, aby oszustwem skłonić świat do przyjęcia pustych obietnic antychrysta.
   Kiedy cuda Boga będą widziane na tak wielką skalę, wiedzcie, że Mój plan przyprowadzenia ludzkości do królestwa zbawienia jest w końcowej fazie.”
   Wasz Jezus
   06.04.2013

 2. pio0 said

  W przyszłości może się przydać

  Okulary, które blokują system rozpoznawania twarzy

  Technologia rozpoznawania twarzy rozwija się w zawrotnym tempie i tak jak można było się spodziewać, w końcu powstało urządzenie, które ma blokować ten system. Innymi słowy, nasza prywatność zostanie zachowana, a wspomniana technologia nie będzie w stanie rozpoznać naszej twarzy.
  http://nt.interia.pl/gadzety/news-okulary-ktore-blokuja-system-rozpoznawania-twarzy,nId,1866929

 3. mentronik said

  Na froncie empire state building wyswietlono wizerunek indyjskiego bozka destrukcji kali .

 4. pio0 said

  Piękno stworzenia Bożego. Polecam ustawić odtwarzanie w HD.

  • szafirek said

   Motylki,mróweczki,pszczółeczki,
   zachody słońca i uszki zająca,
   rumianek,bez,czerwony maczek,
   Konik ,krówka i ślimaczek,
   lawenda,kaczeniec i leśna droga,
   to tylko i wyłącznie Dzieło Pana Boga!

   Gwiazd pełne niebo, na błękicie chmury,
   szum fal nad morzem, wysokie góry,
   zielone doliny, zorza kolorowa,
   to wszystko stworzyła Ręka Pana Boga!

   Tak na biegu wymyślone 🙂
   Pozdrawiam i dziękuję za piękne widoki na dobranoc.

 5. pio0 said

  W twojej intencji Mariuszu (co wstawiasz Słowo Boże na każdy dzień), za wstawiennictwem św. Klary, patronki chorych na oczy, niech Miłosierny Bóg obdarzy cię zdrowiem.

  Modlitwa

  Święta Klaro, Ty byłaś pierwszą naśladowczynią świętego Franciszka, który całym sercem umiłował Chrystusa. Tak jak on przylgnęłaś do Chrystusa ubogiego i ukrzyżowanego. Nic i nikt, i nigdy nie rozdzielił tego wspaniałego zjednoczenia, tej gorącej miłości. Ciałem byłaś pielgrzymem na tej ziemi, lecz duchem zamieszkiwałaś już w niebiosach. Twym udziałem były wszystkie jaśniejące cnoty, a najbardziej ze wszystkich – miłość. Ze względu na nie jaśniejesz na niebie i na ziemi. Oczywiście nie świecisz własnym światłem, lecz przez Ciebie promieniuje samo światło Boga. To światło było strzeżone w zamkniętym klasztorze, lecz tajemniczo promieniowało na cały świat. Uproś nam tę łaskę, abyśmy – tak jak Ty – umiłowali Chrystusa, który dla nas urodził się ubogim, żył w ubóstwie i umarł nagi na krzyżu, abyśmy byli zwierciadłem, które odbija Boże światło dla wszystkich ludzi na świecie.Amen.

 6. bozena2 said

  Chcę oznajmić światu Moją Wolę względem Polski, którą wybrałam i która Mnie kocha bardziej niż inne narody. Moje królestwo jest całe pokryte mgłą. Moi synowie nie widzą nawałnicy, jaka się do niego zbliża. Jesteście jakby uśpieni. Wasze serca są polskie, są Moje, ale wasze oczy nie nalezą już do Mnie, wasze usta mówią przeciwko Mnie.
  Polacy, Moje umiłowane dzieci, przebudźcie się. Musicie przejrzeć i zwrócić się do Mnie w modlitwie. Nie chcę być Matką i Królową narodu, który nie oddaje należnej czci Mojemu Synowi. Bądźcie wierni wierze waszych ojców. Nie idźcie za modą światową, bo nigdy jeszcze nie przyniosła wam nic dobrego. Polska zawsze była ostoją dla zbłąkanych, gdzie mogli odnaleźć prawdę i wiarę w żywego Boga. Teraz sami jesteście zbłąkani i idziecie w błędnym kierunku. Ja, Matka wasza przychodzę do was na tę ziemię, aby was upomnieć i ostrzec. Nie jestem Matką tylko po to, aby za wami orędować, ale również po to, aby was zganić, kiedy nie słuchacie Mego głosu. Choć Polska jest Moją ukochaną córką, muszę wypowiedzieć do niej słowa nagany i upomnienia.
  Córko najmilsza [Polsko], jestem ci Matką od tylu już pokoleń, a ty teraz zapierasz się Mnie? Porzucasz własną Matkę dla błyskotek? Córko, powróć do Mnie i wybierz sobie dary z Mojego, matczynego skarbca. Nie bierz od twoich nieprzyjaciół, bo oni szukają twojej zguby. Nieprzyjaciele Mojego Syna szukają u ciebie łupów, a ty w swojej naiwności i zaślepieniu nie myślisz wcale o konsekwencjach swojej beztroski. Córko jedyna, orędowałam za tobą zawsze i nie porzucę cię nawet wówczas, gdy będziesz Mnie obrażała, bo raz pokochawszy cię Moją matczyna miłością, przez wzgląd na wierność twoich przodków, zachowam cię w Moim Sercu, jednak musisz przejrzeć.
  Same Moje wysiłki nie wystarczą. Bez was Moje dzieci nic nie mogę zrobić. Polska jest wybrana i uprzywilejowane w łasce. Ta łaska nie może być zaprzepaszczona. Mówię do całego narodu polskiego. Serce Polski jest w Moim Sercu. Zapierając się własnej Matki stajecie się gorsi od pogan, którzy nie poznali Mojej matczynej troski. O was troszczę się od wieków i oręduję u Boga za waszymi dziećmi.
  Szukaj twoich dzieci Polsko, ratuj je, bo przynoszą ci hańbę w obcych krajach wyrzekając się własnej wiary i przyjmując zwyczaje pogańskie. Szatan zdobywa z łatwością te zagubione dusze. Odzyskaj twoje dzieci Polsko, bo zbyt łatwo pozwoliłaś im odejść do obcych Bogów, przeczących wierze w Chrystusa. Zbyt mało cenisz twoją krew, zbyt mało kochasz twoje dzieci. Ofiaruj Mi twoje dzieci, bo chcę je wszystkie zgromadzić przy Mnie. Chcę, aby powróciły do domu i nie oddawały się więcej zgubnym praktykom na obczyźnie. Nie wypuszczajcie waszych dzieci na zgubę. Ochraniajcie nowe pokolenie. Powracajcie do domów. Wasze serca nie są takie, jak ich serca. Nigdy nie zaznacie szczęścia na obczyźnie. Serce Polaka zawsze należy do Mnie i pośród wszystkich Moich dzieci rozpoznaję zawsze wasze serca, tak zagubione i oszukane. Powracajcie do waszych korzeni. Moje dzieci, choćbyście udawały że jesteście takie same jak inni, których pragniecie we wszystkim naśladować, nie jesteście takimi i nigdy nie będziecie. Budujcie własne państwo, zamiast wyprzedawać swoje dziedzictwo za garść srebrników. Polsko, bądź Mi wierna.
  Pragnę zgromadzić wszystkie wasze serca przy Mnie. Chcę was zjednoczyć i pobudzić do działania. W Moim imieniu pójdziecie do narodów świata i będziecie głosić chwałę Mojego Syna i Jego prawowitą, królewską cześć. W Moim imieniu będzie głosić i przekraczać wszystkie mosty. Chcę, abyście pamiętali, że kiedy działacie w Moim imieniu, zawsze macie Mnie jako swoją Matkę i orędowniczkę u Boga.
  (…) Powiedz księdzu, aby wyznaczył dzień modlitwy za Ojczyznę. W tym dniu Ofiarujcie Mi wszyscy post, modlitwę i Komunię świętą w intencji waszej ojczyzny. Pragnę wam wszystkim dopomóc. Jestem gotowa wałczyć o Moje królestwo, aż do chwili jego całkowitego wyzwolenia. Wykonujcie Moje polecenia, a będę was prowadziła do zwycięstwa nad wszystkimi waszymi wrogami i wrogami Boga w Trójcy Jedynego.(…) Błogosławię wasz naród i wszystkie jego dzieci, te zgromadzone w kraju i te zagubione na obczyźnie. Niech Bóg Wszechmogący jednoczy wasze serca i umacnia je w łasce, abyście jej nie zaprzepaścili i w pełni zjednoczeni orędowali u Mnie za innymi narodami całego świata. Amen.https://dzieckonmp.wordpress.com/2011/07/19/matka-boza-oznajmia-swoja-wole-wobec-polski/

 7. bozena2 said

  Intronizacja Chrystusa Króla w Meksyku dokonana!
  http://obrazmojegoserca.blog.onet.pl/2015/07/25/intronizacja-chrystusa-krola-w-meksyku-dokonana/

 8. bozena2 said

  Arcyważne kazanie ks. Piotra wysłuchajcie o prezydencie A. Dudzie i L. Kaczyńskim http://gloria.tv/media/9vimc1SfA23…..

 9. bozena2 said

  http://www.jezuskrolempolski.waw.pl/

 10. bozena2 said

  Zapytałam Jednego z Paulinów :Gd​zie znajduje się obecnie Obraz Chrystusa Króla ,który chwilowo przebywał w wieczerniku ?Usłyszałam odpowiedz: „​Jest w renowacji i czeka na odpowiedni moment wystawienia na widok publiczny .​Aktem Intronizacji, gdy episkopat zadecyduje kiedy to nastąpi”​.
  Nowy obraz w renowacji? ​Niesamowite!​ Jak Paulini sa posłuszni hierarchii opieszałej i wątpiącej a​ nie Bogu! Módlmy się w intencji Intronizacji… ​a Bóg dopomoże powiedział ów Paulin. O tak! Trzeba modlitw i ofiar, żertw ofiarnych ,tak jak czyni i zachęca Ks Piotr. Potrzeba nam zadośćuczynienia i dawania świadectwa innym. http://nachwaletrojcyswietej.pl/dzienniczek/2015-08-sierpien.html

  • Beza said

   Dziękuję Ci Bozeno 2 moja imienniczko za wstawienie informacji z tej strony. Ja szczerze Ci się przyznam, że bałam się, wstawiać cokolwiek z tej strony i pewnie nie tylko ja, po tym jak osoby cytujące tą stronę, były tępione podczas gorączki wyborczej, a nawet miały zakaz pisania tutaj. Gratuluję Ci odwagi, na pewno wiele osób czyta tą stronę, ale się do tego nie przyznaje.

   Bóg zapłać Bożenko!
   Szczęść Boże!

   • bozena2 said

    Bać się trzeba tylko Pana Boga, a ludzie trochę ponarzekają, pokrytykują, ale to dobre dla nas bo musimy kształcić niezłomność ducha.

 11. bozena2 said

  Zapytałam Jednego z Paulinów :Gd​zie znajduje się obecnie Obraz Chrystusa Króla ,który chwilowo przebywał w wieczerniku ?Usłyszałam odpowiedz: „​Jest w renowacji i czeka na odpowiedni moment wystawienia na widok publiczny .​Aktem Intronizacji, gdy episkopat zadecyduje kiedy to nastąpi”​.
  Nowy obraz w renowacji? ​Niesamowite!​ Jak Paulini sa posłuszni hierarchii opieszałej i wątpiącej a​ nie Bogu! Módlmy się w intencji Intronizacji… ​a Bóg dopomoże powiedział ów Paulin. O tak! Trzeba modlitw i ofiar, żertw ofiarnych ,tak jak czyni i zachęca Ks Piotr. Potrzeba nam zadośćuczynienia i dawania świadectwa innym.http://nachwaletrojcyswietej.pl/dzienniczek/2015-08-sierpien.html

 12. bozena2 said

  http://filomena.org.pl/history/sw-filomena-o-sobie

 13. bozena2 said

  Zauważcie jak naszym p(osłom) bardzo się śpieszy, żeby ZMUSIĆ POLAKÓW do szczepienia dzieci szczepionkami, które mają takie potworne skutki uboczne !!! Zobaczycie, że jak zwykle zrobią to teraz, w okresie wakacyjnym, najpewniej nad ranem !!!

  Natomiast miesiącami będą debatować nad tym, czy choremu Polakowi pozwolić na zastosowanie marihuany leczniczej, która skutków ubocznych nie ma !

  KARY ZA NIESZCZEPIENIE !!!!

  Sanepid wysłał już wnioski w sprawie ukarania rodziców, którzy nie poddają swoich dzieci obowiązkowym szczepieniom do Wojewody Pomorskiego. – Nałożyliśmy grzywny na ośmioro rodziców, ale trafiło do nas z sanepidu już 100 wniosków w sprawie innych rodziców, więc należy się spodziewać, że niebawem wydane zostaną kolejne postanowienia o nałożeniu grzywny – informuje Roman Nowak, rzecznik wojewody pomorskiego.

  Postanowienia o nałożeniu grzywny trafiły na razie do Lęborka, Starogardu Gdańskiego, Tczewa i Człuchowa. – Wszystkie na kwotę 2,5 tysiąca złotych, choć ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji dopuszcza nałożenie grzywny do 10 tys. zł – mówi Nowak.

  Co jeśli rodzice w dalszym ciągu będą uchylać się od obowiązkowego szczepienia dziecka? – Taką karę możemy nakładać wielokrotnie, ale łącznie to może być 50 tys. zł, więc tyle musiałaby taka osoba zapłacić – wyjaśnia rzecznik wojewody pomorskiego.

  A nam jest potrzebna tylko możliwość posiadania WYBORU.
  http://nachwaletrojcyswietej.pl/dzienniczek/2015-07-lipiec.html

 14. bozena2 said

  Projekt Blue Beam: NASA chce stworzyć własnego Boga!

 15. bozena2 said

  Miedzy Ostrzeżeniem a Karą ostatnią szansa na nawrócenie – fragment kazania Ks.Piotra Natanka
  https://gloria.tv/media/dUGonPMiDoV

 16. Jeśli pragniesz zmiany w swoim życiu. Jeśli czujesz, że są sprawy, które musisz naprawić. Szukasz pomocy i nadziei. Zacznij z nami nowennę pompejańską!
  I powiedz o niej innym!

  http://pompejanska.rosemaria.pl/2015/08/zacznij-z-nami-nowenne-pompejanska-przed-swietem-krolowej-rozanca/

 17. Piotr said

  Dziś 11 sierpnia przypada główne święto Świętej Filomeny – Jej imieniny. Nie zapomnijmy o niej! http://filomena.org.pl/
  Tu piękna Litania do Świętej Filomeny Św. Jana Vianneya: http://filomena.org.pl/modlitwy/litania-do-swietej-filomeny-sw-jana-vianneya

  • Dana said

   Wielcy czciciele św. Filomeny

   Papież Leon XII

   nazwał św. Filomenę wielką „taumaturgą” (posiadającą moc czynienia cudów) i zezwolił w roku 1826 na odprawianie mszy św. Filomeny w jej święto (11 sierpnia); w roku 1834 ukazał się dekret Kongregacji d/s Obrządku, który dopuścił czwarte czytanie dla brewiarza, a w roku 1837 wreszcie dekret oficjalnego wymieniania święta św. Filomeny 11 sierpnia w całej diecezji Noli.

   Mówił:

   „Miejcie pełne zaufanie do tej wielkiej Świętej. Uzyska dla was wszystko, o co poprosicie.”

 18. Dana said

  Trzeba się pomodlić o ustąpienie upałów i lekkie ochłodzenie.

 19. pio0 said

  Bardzo proszę wszystkich blogowiczów, o modlitwę za wszystkich pielgrzymów którzy zmierzają, bądź będą zmierzać w tym upale, do Częstochowy, do Maryi.

  Modlitwa Pielgrzyma

  Wszechmogący Wieczny Boże,
  Ty niegdyś dla ludu wędrującego przez
  pustynię byłeś wodzem i drogą,
  otaczaj opieką tych wszystkich, którzy
  podjęli się trudu pieszej pielgrzymki,
  daj im szczęśliwie dojść do Tronu
  Jasnogórskiej Pani i dopomóż
  bezpiecznie powrócić do domów.
  Najlepszy nasz Ojcze
  Ty przez Jezusa Chrystusa
  w Duchu Świętym Prowadzisz do siebie
  swój Kościół Pielgrzymujący na ziemi,
  dozwól abyśmy Ciebie szukali
  ponad wszystko i zawsze kroczyli
  w naszej ziemskiej pielgrzymce
  drogą Twoich przykazań.
  Panie nieba i ziemi, Ty nam dałeś
  Najświętszą Marię Pannę jako wzór
  do naśladowania.
  Spraw abyśmy w Nią wpatrzeni,
  postępowali drogą nowego życia.
  AMEN

 20. szafirek said

  Kochani proszę o radę,chodzi o klimatyzator,chcę kupic ,bo juz chodzi o zdrowie nie komfort.Taki góra do 500zł ,a i tak to nasze prawie jedyne oszczedności na czarną godzinę,czy on cos sie sprawdzi??? Może ktos z Was ma,albo zna sie na tym,ja nie mam kogo sie doradzić,a w sklepie to sami wiecie jak bywa.Czy to ma sens? Wczoraj juz chyba miałam prawie udar,miałam wypieki,jak się polewałam wodą to dreszcze aż i suchość w ustach jak przy gorączce.Do tego taki lęk na sercu jakbym zemdlec miała. Nie ma czym juz oddychać ,pojechałam do mamy się ochłodzic,ale u niej tez już zaczyna sie robić żle,nie moge sie przeprowadzic,a i nie bedziemy rodzicom zabierać chłodu co jeszcze w miare jest.Bardzo prosze niech ktoś mi doradzi ,najgorzej nie wiem jakby go kupić to gdzie tą rure wyprowadzić.A może sa jakies bez tych rur? Z góry bardzo dziekuję.
  Ps.Juz próbowałam też stawiać butelke z zamrozona wodą przy wiatraku,ale u mnie to nic nie daje.

  • Dana said

   Jeszcze tydzień i po upale.Potem będą wyprzedaże.

  • mentronik said

   Szafirku sa dostepne na rynku ale to juz chyba tylko na necie klimatory z wkladami do zamrazania i ochladzania nimi wody . One sa zazwyczaj tansze od klimatyzatorow i pobieraja stosunkowo malo mocy bo gora do 100 watow podobnie jak termowentylatory na teleskopach. Jezeli masz pomieszczenie w granicach 20 mkw to sie nada taki klimator ale musisz przebywac stosunkowo blisko niego . Ale ogolnie bedzie bardzo ciezko dostac cos w dobrej cenie . Pracuje w markecie budowlanym i wczoraj wystawilem 40 sztuk wentylatorow ktore rozeszly sie w 20 minut . Doslowny run na wiatraki . Ludzie brali dla siebie i znajomych po 2 ,3 sztuki .Po prostu masakra

  • przeklejka said

   500zł odpuść sobie to klimatyzer oparty na parowaniu wody.
   Skuteczność prawie zerowa i duża wilgotność w domu.
   Prawdziwy klimatyzator to koszt pow 1000-1500 zł i konieczność posiadania
   odpowiedniego kanału(np kominowego) do wypuszczenia gorącego powietrza.
   Jak masz stojący wiatrak. Zmocz głowę i bluzkę czy koszulę zimną wodą i usiądź
   niedaleko wiatraka. Zapewniam że odczujesz ulgę .Jak wyschniesz to powtarzasz.
   Sprawdzone w tropikach.Spróbuj

   • szafirek said

    Przeklejka, ja tak robię,pisałam już o tym,moczę głowę i kładę ręcznik mokry na plecy i kark,a nawet śpie z mokrą głową prawie.Nie wiem czemu przestały te metody działać,ale i tak nadal bede tak robić ,bo zeby nie to to pewnie gorzej by było ze mną.Chyba jestem słabeuszem fizycznym i to tragicznym i mój organizm juz nie wytrzymuje tego upału.Wiatraki jak jestesmy w domu chodzą non stop,ale jak w sobote były te najwyższe temperatury to nic nie było czuć żeby wiało,takie mieszanie gorącego powietrza.Jak ktos w obecnej sytuacji z upałami mieszka na parterze i w takich blokach starych z cegły, to niech Bogu Najwyższemu dziękuje jak najmocniej! Bo wszędzie gdzie indziej to piekło sie robi.

    Nie ustawajmy w modlitwie o deszcz!

  • Gosc said

   Poszukaj w internecie na forach,z pewnością znajdziesz coś odpowiedniego dla siebie.Ja się zupełnie na tym nie znam,więc mimo chęci by coś doradzić,nie potrafię.Życzę zdrowia i opieki Matki Bożej

  • szafirek said

   Panowie serdecznie Wam dziekuje za porady i dobre słowo.Niestety juz nic nigdzie nie ma,nawet wiatraków nie mozna dostac jakby ktos chciał,zostały jedynie drogie klimatyzatory.Jakoś trzeba przetrwać,ale jak upał sie utrzyma nawet tydzień to w takich mieszkaniach jak moje (ostatnie pietro i południowa strona),to chyba bedzie 36 stopni,bez zmiany nawet w nocy.Pocieszam sie ,że zapowiadają burze na czwartek,może choc powietrze sie zmieni i deszcz ochłodzi dachy budynków.
   Jeszcze raz dziekuję i pozdrawiam.

   Do Dany, przez takie Twoje komentarze to jedynie można stracić nadzieje i sie załamać.I w ogóle po co komu klimatyzator we wrześniu?

   • przeklejka said

    Nalać do wanny wody i robić co jakiś czas chłodną kąpiel.

    • szafirek said

     Bardzo Ci dziękuję,w miarę możliwości będę tak robiła,bo rzeczywiście po prysznicu robi sie lepiej człowiekowi.
     Błogosławionej nocy życze Tobie i Wszystkim.

    • pio0 said

     Można jeszcze do temoforu nalaź lodowatej wody i podkładać gdzie trzeba 🙂
     Klimatyzator ma sens przy dłuższym przebywaniu w jednym miejscu, jak się człowiek często przemieszcza to bardziej się rozchoruje niż to warte. Oczywiście warto kto korzysta z klimy odgrzybiać ja i czyścić przynajmniej 1 raz w roku.

     Jest jeszcze jeden sposób, jak mąż/żona/dziecko etc. nabroi to za karę ma nas wachlować min. przez 1h 😀 a pózniej powiedzieć że to nie za karę, lecz w nagrodę dostąpił/a tego zaszczytu 😀

     Spokojnej nocy.

   • Dana said

    Szafirku .Nie załamuj się moim komentarzem , bo pisałam do Pana Metronika.

    • szafirek said

     Dano,nie załamuje się,ale tak troche słabo potrafisz pocieszać.Potrafisz rozbawić,wiele komentarzy Twoich jest cennych modlitwy itp.ale taką mam prośbę,zanim cos napiszesz i to szczególnie gdy ktos pisze,że ma kłopot,jakies smutki to zastanów sie chwile dłużej niż zwykle,bo czasami przykro moze byc komuś,a i niektórym przykro się czyta takie Twoje nieprzemyślane słowa.Najlepiej to postawić się na miejscu drugiej osoby,co Ty w jej sytuacji chciałabys usłyszeć/przeczytać.Słowa pocieszenia i dobrej rady Dano to tez jest uczynek miłosierdzia tak pieknie cytujesz słowa z Dz.św.s.Faustynki,to przecież powinnas wiedzieć.
     Pozdrawiam Cię serdecznie 🙂

    • Dana said

     Szafirku pocieszę ciebie , też mieszkam na czwartym ostatnim piętrze. Przecież jesteś dorosła i to nie pierwszy upał w naszym życiu.A trzeba jeszcze iść do pracy.Podobno moczenie nóg w letniej wodzie pomaga.

    • Dana said

     Współczuję tobie i sobie i wszystkim.

    • szafirek said

     Dana,to prawda jak najbardziej,ale napisałam gdzies wyżej,że mam widać pecha i jestem słabeuszem fizycznym,nie każdy jest widać tak wytrzymały jak np.Ty.Jakos ludzie umierają i to codziennie i nawet młodzi,wszystko w rekach Boga,ale jak człowiek zaczyna czuć się już okropnie to w każdym pojawia się lęk.
     Ja też współczuję Tobie i wszystkim,mąż wczoraj mówił ,że jego koledzy maja 36 stopni w domach,mieszkaja na wsi,dojeżdzaja do pracy do naszego miasta.Śpią po 3 godz.,a pracują ciężko fizycznie i też w tylu stopniach.My mamy 30 w nocy,mąż też juz narzeka ,że głowa go boli jak rzadko się na to skarży.Wczoraj tak byli wszyscy rozdrażnieni ,ze się co chwila sprzeczali,ludzie już nie wytrzymują.
     A pracodawca nawet raz nie przywiózł im wody.Dlatego nie rozum mnie żle,wiem,że sama nie cierpię,a niektórzy gorzej,tylko niektórzy mają bardziej ,a inni mniej odporne organizmy,ja mam pecha.

    • szafirek said

     Napisałam Dano do Ciebie,ale wpadło w spam.

    • pio0 said

     Dodam, że w Kodeksie pracy jest, że powyżej iluś st.C pracowadca musi dostarczyć pracownikom wody. Jest to obowiązek, pomijajac już moralność jaka powinna być dla tak ciężko pracujących,.

    • szafirek said

     Wiem Pio0,że tak powinno być i własnie to juz nie chodzi o kodeks,ale o serce do drugiego człowieka.Powiem tylko,ze ostatnio jestem mocno rozczarowana,bo człowiek deklarujący wiarę i praktykujący,tak własnie postepuje.Smutne to.Panowie sobie radzą,ale tu chodzi własnie o taki ludzki odruch.Ale tak miało byc przy końcu czasu,ludzie są bezduszni,samolubni itp.itd. …

    • bozena said

     I tu Szafirku dobrze napisalas „człowiek deklarujący wiarę i praktykujący” – bo prawdziwa wiara przejawia sie w uczynkach, dobrym postepowaniu – a nie w gadaniu i malowaniu slowami swojego obrazu! Ale taki jest juz swiat…

   • Tomasz said

    tak kilka lat temu Platforma i SLD rżało z modlitw o deszcz

  • Bryza said

   Wiatraki nic nie dają one tylko przerzucają powietrze zresztą gorące Na spocone ciało wiatrak jest bardzo grożny lepiej moczyć ręczniki i tak się schładzać , Proponuję zastosować mój sposób -woda utleniona z apteki , butelka do rozpylania , nalać wody do tej butelki i dolać wody utlenionej i rozpylić.Będzie więcej tlenu w , a i powietrze też będzie znośniejsze Pomaga ludziom którzy mają trudności z oddychaniem dzięki rozpylaniu więcej mamy tlenu . Mam nadzieje ,że pomogłam pozdrawiam i życzę ochłody z Panem Bogiem .

   • szafirek said

    Dziękuję wszystkim jeszcze raz.Bryzo wypróbuję i ten sposób,czekam niecierpliwie na jutrzejszy dzień ,bo cos mówią ,że opady maja się przesunąć na południowy wschód więc może do nas dotrą,aby nie jakies nawałnice,ale żeby tak porządnie popadało to zaraz lepiej by się zrobiło.
    Pozdrawiam serdecznie.

 21. TadeuszTT said

  W poniedziałek w Polsce ogłoszono 20. stopień zasilania – obowiązywał po raz pierwszy od stanu wojennego !

  Co piąty tramwaj we Wrocławiu został wycofany z trasy, fabryki – np. wrocławskie Volvo – wstrzymują produkcję, a galerie handlowe wyłączają klimatyzacje, schody ruchome i windy. Wszystko przez konieczne pilne oszczędzanie prądu.
  We wtorek do godz. 13 obowiązywał 19., a od 13 – 17. stopień zasilania. Oznacza to poważne ograniczenia w dostawie prądu dla dużych firm. Jak zapewniają Polskie Sieci Elektroenergetyczne, odbiorcy indywidualni nie muszą obawiać się ograniczeń.

  http://www.gazetawroclawska.pl/artykul/5581406,brak-pradu-mniej-tramwajow-zamkniete-fabryki-sklepy-bez-klimatyzacji-i-wind,id,t.html

  • przeklejka said

   Z netu
   Upały od dłuższego czasu są nie tylko w Polsce, są także w ościennych krajach! Nie słyszymy by były wyłączenia prądu w Niemczech, Austrii,Czechach, Słowacji, Węgrzech itd? Pani premier, czy słońce nad Polskim niebem świeci inaczej? Jedno co mi jest w tej sprawie wiadomo, od kilku lat eksperci ostrzegali rząd Tuska o konieczności natychmiastowego zainwestowania w energetykę…bo zbliża się nieuchronnie katastrofa, bo nie wytrzymają stare, przeciążone linie przesyłowe.

   • przeklejka said

    z netu
    Jeszcze kilka dni słońca, wysokich temperatur, a wyłonią się następne niedoinwestowane sektory, które będą utrudniać życie, a reszta się zawali – będzie głucho i ciemno-
    wszędzie
    Tak właśnie wygląda „Nowoczesna PL”
    Wyspa Zielona
    Naturalna
    Ekologiczna
    bo bez prądu
    co na to rząd
    -rząd się jakoś ochłodzi
    -sorry taki mamy klimat
    -upały mają to do siebie że są a później mijają
    więc nie ma co dramatyzować

   • TadeuszTT said

    Niedobór prądu odczuli też przewoźnicy drogowi. „W nocy, z poniedziałku na wtorek wystąpiły punktowe problemy w poborze opłat za przejazd aut w systemie ViaToll”

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d blogerów lubi to: