Dziecko Królowej Pokoju

Pokój musi zapanować pomiędzy człowiekiem i Bogiem, a także między ludźmi

 • Królowa Pokoju

  Królowa Pokoju
 • Uwaga

  Strona używa plików cookies które zapisują się w pamięci komputera. Zapisywanie plików cookies można zablokować w ustawieniach przeglądarki. Dowiedz się o tych plikach http://wszystkoociasteczkach.pl
 • Propozycja chronologiczna

  • Rok 2019 – Kryzys Rumunia
  • Rok 2020 – fałszywe traktaty pokojowe
  • Rok 2021 – Papież jedzie do Moskwy
  • Rok 2021 – Wojna
  • Rok 2022 – zwycięstwo komunistyczne
  • Rok 2023 – 10 królów
  • Rok 2024 – Antychryst
  • Rok 2025 – Sojusz z wieloma
  • Rok 2025 – Synod
  • Rok 2026 – Henoch i Eliasz
  • Rok 2028 – Ohyda spustoszenia
  • Rok 2029 – Ostrzeżenie
  • Rok 2030 – Cud
  • Rok 2031 – Nawrócenie Izraela
  • Rok 2032 – Kara
  • Rok 2032 – Odnowienie świata
  • Rok 2033 – Exodus
  • Rok 2034 – Zgromadzenie w Jerozolimie
  • Rok 3032 – Gog i Magog
  • Rok 3213 – Koniec świata
  • Nowe niebiańskie Jeruzalem.
 • Ostrzeżenie

  13 kwietnia 2029
  7,5 lat pozostało.
 • Logowanie

 • Odwiedzają nas

  Map

 • Maryjo weź mnie za rękę

 • Jezu Maryjo Kocham Was

W Medjugorje Komunia Święta tylko do ust

Posted by Dzieckonmp w dniu 1 października 2015


O. Leon Pereira, opiekun pielgrzymów anglojęzycznych w Medjugorje, poinformował, pielgrzymów że biskup Mostaru Ratko Perić, wydał zarządzenie by pielgrzymi otrzymywali Komunię świętą tylko do ust.

O.Leon Pereira głosił to na mszy świętej w niedzielę 20 września 2015 r. Powiedział tak: „miejscowy biskup wydał zarządzenie, aby Komunia święta, był udzielana tylko do ust na język, w jego diecezji. Musimy szanować miejscowego biskupa. Bracia kapłani uszanujmy autorytet biskupa miejsca i bądźmy posłuszni, to jest jego dyrektywa i jest to ich lokalny zwyczaj i nie możemy robić tak, jak robimy to gdy powrócimy do naszych własnych krajach.”

Przy okazji tematu przypomnę trzy punkty z Instrukcji Redemptions Sacramentum o Komunii Świętej które uchwaliła Kongregacja do spraw Kultu Bożego.

90. „Wierni przyjmują Komunię świętą w postawie klęczącej lub stojącej, zgodnie z postanowieniem Konferencji Episkopatu”, zaaprobowanym przez Stolicę Apostolską. „Jeśli przystępują do niej stojąc, zaleca się, aby przed przyjęciem Najświętszego Sakramentu wykonali należny gest czci, który winien być określony tym samym postanowieniem”.

91. Przy udzielaniu Komunii świętej należy pamiętać, że „święci szafarze nie mogą odmówić sakramentów tym, którzy właściwie o nie proszą, są odpowiednio przygotowani i prawo nie zabrania im ich przyjmowania”. Stąd każdy ochrzczony katolik, któremu prawo tego nie zabrania, powinien być dopuszczony do Komunii świętej. W związku z tym nie wolno odmawiać Komunii świętej nikomu z wiernych, tylko dlatego, że na przykład chce ją przyjąć na klęcząco lub na stojąco.

92. Chociaż każdy wierny zawsze ma prawo według swego uznania przyjąć Komunię świętą do ust, jeśli ktoś chce ją przyjąć na rękę, w regionach, gdzie Konferencja Biskupów, za zgodą Stolicy Apostolskiej, na to zezwala, należy mu podać konsekrowaną Hostię. Ze szczególną troską trzeba jednak czuwać, aby natychmiast na oczach szafarza ją spożył, aby nikt nie odszedł, niosąc w ręku postacie eucharystyczne. Jeśli mogłoby zachodzić niebezpieczeństwo profanacji, nie należy udzielać wiernym Komunii świętej na rękę.

paragrafy powyższe spróbuję wyjaśnić swoim językiem aby było prościej.

Istnieją normy uniwersalne, oraz normy lokalne dotyczące udzielania Komunii Świętej. Uniwersalna norma wynikająca z Mszału Rzymskiego mówi  że Komunię Świętą udziela się do ust.  Co do norm lokalnych to  Konferencja Episkopatu poszczególnego kraju  może zwrócić się o pozwolenie do  Stolicy Apostolskiej, aby udzielać inaczej Komunię Świętą i takie życzenie musi być zaakceptowane przez Stolicę Apostolską.  W Stanach Zjednoczonych biskupi mają pozwolenie Stolicy Apostolskiej do udzielania Komunii Świętej na dłoń. Jeśli biskupi Bośni i Hercegowiny nie wystąpili do Stolicy Apostolskiej o zmianę sposobu udzielania Komunii Świętej, to domyślnie obowiązuje w tym kraju uniwersalna norma udzielania Komunii Świętej czyli do ust.

Komentarzy 49 do “W Medjugorje Komunia Święta tylko do ust”

 1. Ren5 said

  Bogu Trójedynemy i Maryji Przenajświętrzej niech będzie CHWAŁA za taką decyzję biskupa Mostaru Ratko Perić-a.

 2. Marek said

  Jedyną pozycją człowieka wobec Boga jest pozycja klęcząca. Matka Boża wielokrotnie napominała i przestrzegała nas ucząc szacunku. Kimże jest człowiek aby stać wobec obecności Boga, jak równy z równym. To profanacja dotykać naszymi grzesznymi rękoma mistycznego Ciała Chrystusa. Tylko ręce kapłana są godne to czynić. Miejmy w sobe dużo pokory i bojaźni bożej aby zgiąć kolana przed naszym Stwórcą.

  • Mariusz said

  • apostolat said

   Jak przyjmować Komunię Świętą? ks. Tadeusz Guz

   Trzeba być świadomym całej rozciągłości problematyki, co do sposobu przyjmowania Komunii Świętej. Jedynym, najświętszym, najdoskonalszym i adekwatnym względem Pana Boga, którego przyjmujemy w Najświętszym Sakramencie jest uklęknięcie i do ust. Wszystkie inne sposoby, jakkolwiek przez Prawo Kościoła zezwolone są niedoskonałe. Zezwolone są tylko dlatego, że osłabła nasza wiara Eucharystyczna, została spłycona w naszych postawach i tak Kościół „zlitował się” nad tą pobożnością Eucharystyczną, że jak ktoś nie może w sposób właściwy przyjąć Eucharystię, to niech przyjmie ją w sposób niewłaściwy. Na stojąco mogę przyjmować tylko równego sobie i tylko wtedy wolno mi stać. Tak jest w różnych kulturach i tak zawsze ludzkość pojmowała. Jeżeli Aniołowie w Niebie klękają i to nie są pobożne pieśni, tylko taki jest fakt

   Flp II.10 aby na imię Jezusa zgięło się każde kolano istot niebieskich i ziemskich i podziemnych.
   Hbr I.6 Skoro zaś znowu wprowadzi Pierworodnego na świat, powie:
   Niech Mu oddają pokłon wszyscy aniołowie Boży!
   Ap VII.11 A wszyscy aniołowie stanęli wokół tronu i Starców, i czworga Zwierząt,
   i na oblicza swe padli przed tronem, i pokłon oddali Bogu

   Jeżeli Święci Nieba klękają przed Tronem Boga, to stać przed Bogiem wolno mi tylko wtedy, kiedy On mi powie – wstań! Dlatego najwłaściwszą postawą Dzieci Bożych przed Bogiem w Kościele zbudowanym na Piotrze jest postawa klęcząca i przyjmowanie Boga w Trójcy Świętej Jedynego do ust. Wszystkie inne postawy trzeba sobie podarować, bo one nie są dla nas jako Polaków i jako katolików.
   Jeżeli do tego dodamy, to co się wydarzyło w dziejach świata, choćby myślenie heglowskie (gdzie bazą jest Marcin Luter), które doprowadziło do straszliwych tragedii, i teoretycznego określenia marksizmu, leninizmu z socjalizmem rasistowskim Adolfa Hitlera, oraz innych tragedii naszych czasów, największych wojen świata, ludobójstwa i dzieciobójstwa w jednym wieku istnienia ludzkości, to wzięło się to stąd, że nie tylko zakwestionowano istnienie Boga, ale pogardzono Bogiem, zsatanizowano Boga, naszego Pana Boga i w Jego miejsce wstawiono innych bożków. Nie można się w tym miejscu oderwać od myśli kiedy Hitler mówił do swojego narodu niemieckiego: „Prawdziwy Niemiec, nie klęka przed nikim. To wszyscy inni, którzy nie są rasy germańskiej, mają klękać przed naszą rasą, jako rasom panów”. Co to oznacza? Postawę stojącą można tylko wtedy wprowadzić, gdy uznało się Boga, równorzędnego nam, a to oznacza pozbawienie Boga Jego Boskości i Chwały. Ludzie świata mówią: „Jesteś tyle wart co ja” i od tego czasu wszyscy jesteśmy bogami. Jeżeli Luter, a za nim Hegel powiedział, że „jesteśmy częściami Boga łącznie z diabłem”, to po co nam Bóg i jakiego Boga mamy, przed którym mielibyśmy klękać? Twarde słowa, ale wynikające z systematycznych analiz ducha czasu ostatnich pięciu wieków.
   Niech każdy, kto dzięki Łasce Bożej rozumie, kogo może inspiruje do bożych postaw względem Eucharystii przenajświętszej, jako wiecznie Żywego Pana Boga, który tylko w tym momencie zstąpił z Nieba na Ziemię, gdy dokonuje się Akt Konsekracji, lub Akt sprawowania innego Sakramentu Świętego, w Kościele Świętym, Apostolskim i katolickim. On zstąpił z Nieba, ale jest w Swoim Boskim Majestacie bez przerwy pośród nas.

   ks. Tadeusz Guz

  • cox21 said

   Amen! Amen! Amen!

  • anzelmik said

   Dokładnie – przyjmowanie tylko do ust i na klęcząco.
   Z małym odejściem – osoby starsze mogą na stojąco bo sami wiemy jak osobie starszej jest trudno klęknąć.
   Osoby młode – wyłącznie na klęcząco.

 3. Mariusz said

  Czwartek; Wspomnienie św. Teresy od Dzieciątka Jezus, dziewicy i doktora Kościoła, 1 października 2015

  (Ne 8,1-4a.5-6.7b-12)
  Zgromadził się cały lud, jak jeden mąż, na placu przed Bramą Wodną. I domagali się od pisarza Ezdrasza, by przyniósł księgę Prawa Mojżeszowego, które Pan nadał Izraelowi. Pierwszego dnia miesiąca siódmego przyniósł kapłan Ezdrasz Prawo przed zgromadzenie, w którym uczestniczyli przede wszystkim mężczyźni, lecz także kobiety oraz wszyscy inni, którzy byli zdolni słuchać. I czytał z tej księgi, zwrócony do placu znajdującego się przed Bramą Wodną, od rana aż do południa przed mężczyznami, kobietami i tymi, którzy rozumieli; a uszy całego ludu były zwrócone ku księdze Prawa. Pisarz Ezdrasz stanął na drewnianym podwyższeniu, które zrobiono w tym celu. Ezdrasz otworzył księgę na oczach całego ludu – znajdował się bowiem wyżej niż cały lud; a gdy ją otworzył, cały lud się podniósł. I Ezdrasz błogosławił Pana, wielkiego Boga, a cały lud z podniesieniem rąk swoich odpowiedział: Amen! Amen! Potem oddali pokłon i padli przed Panem na kolana, twarzą ku ziemi. A lewici: objaśniali ludowi Prawo, podczas gdy lud pozostawał na miejscu: Czytano więc z tej księgi, księgi Prawa Bożego, dobitnie, z dodaniem objaśnienia, tak że lud rozumiał czytanie. Wtedy Nehemiasz, to jest namiestnik, oraz kapłan-pisarz Ezdrasz, jak i lewici, którzy pouczali lud, rzekli do całego ludu: Ten dzień jest poświęcony Panu, Bogu waszemu. Nie bądźcie smutni i nie płaczcie! Cały lud bowiem płakał, gdy usłyszał te słowa Prawa. I rzekł im Nehemiasz: Idźcie, spożywajcie potrawy świąteczne i pijcie napoje słodkie – poślijcie też porcje temu, który nic gotowego nie ma: albowiem poświęcony jest ten dzień Panu naszemu. A nie bądźcie przygnębieni, gdyż radość w Panu jest waszą ostoją. A lewici uspokajali cały lud wołając: Uspokójcie się! Wszak ten dzień jest święty. Nie bądźcie przygnębieni! I cały lud poszedł, by jeść, pić, rozsyłać porcje i wyprawić wielki obchód radosny, gdyż zrozumieli to, co im ogłoszono.

  (Ps 19,8-11)
  REFREN: Nakazy Pana są radością serca

  Prawo Pańskie jest doskonałe i pokrzepia duszę,
  świadectwo Pana niezawodne, uczy prostaczka mądrości.
  Jego słuszne nakazy radują serce,
  jaśnieje przykazanie Pana i olśniewa oczy.

  Bojaźń Pańska szczera i trwa na wieki,
  sądy Pana prawdziwe, a wszystkie razem słuszne.
  Cenniejsze nad złoto, nad złoto najczystsze,
  słodsze od miodu płynącego z plastra.

  (Mk 1,15)
  Bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię.

  (Łk 10,1-12)
  Spośród swoich uczniów wyznaczył Pan jeszcze innych siedemdziesięciu dwóch i wysłał ich po dwóch przed sobą do każdego miasta i miejscowości, dokąd sam przyjść zamierzał. Powiedział też do nich: żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało; proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. Idźcie, oto was posyłam jak owce między wilki. Nie noście z sobą trzosa ani torby, ani sandałów; i nikogo w drodze nie pozdrawiajcie! Gdy do jakiego domu wejdziecie, najpierw mówcie: Pokój temu domowi! Jeśli tam mieszka człowiek godny pokoju, wasz pokój spocznie na nim; jeśli nie, powróci do was. W tym samym domu zostańcie, jedząc i pijąc, co mają: bo zasługuje robotnik na swoją zapłatę. Nie przechodźcie z domu do domu. Jeśli do jakiego miasta wejdziecie i przyjmą was, jedzcie, co wam podadzą; uzdrawiajcie chorych, którzy tam są, i mówcie im: Przybliżyło się do was królestwo Boże. Lecz jeśli do jakiego miasta wejdziecie, a nie przyjmą was, wyjdźcie na jego ulice i powiedzcie: Nawet proch, który z waszego miasta przylgnął nam do nóg, strząsamy wam. Wszakże to wiedzcie, że bliskie jest królestwo Boże. Powiadam wam: Sodomie lżej będzie w ów dzień niż temu miastu.

  http://www.mateusz.pl/czytania/2015/

  • Mariusz said

  • Mariusz said

   Św. Teresa od Dzieciątka Jezus (1873-1897), karmelitanka z klasztoru w Lisieux, we Francji, odkryła własną drogę do świętości, którą nazwała „małą drogą”. Poddała się całkowicie prowadzeniu Boga, w pełnym zaufaniu i gotowości współpracy z Nim. Pogodnie znosząc swoje słabości fizyczne, opanowując trudne i bolesne uczucia, wszystko oddawała Bogu wraz z modlitwami za bliskich, za współsiostry i za misje, których jest patronką. Jej autobiografia, „Dzieje duszy”, dowodzi bardzo współczesnego rozumienia uprzedzającej Bożej miłości i miłosierdzia. Św. Teresa została kanonizowana w 1925 roku, a w 1997 papież Jan Paweł II ogłosił ją doktorem Kościoła.

   Hanna Ożdżyńska, „Oremus” październik 2009, s. 4

   • pio0 said

    Słudzy Chrystusa

    Pozdrowienie: „Pokój temu domowi” ma być znakiem rozpoznawczym uczniów Chrystusa. Głosząc Dobrą Nowinę, mają nieść nie tylko naukę, ale także określoną postawę. Wyznaczają ją słowa: „Pokój wam” oraz skromny styl życia. Uczniowie mają uzdrawiać chorych. Będą tego dokonywać mocą daną im przez Jezusa i dzięki wierze w to, co czynią. Jezus prosi o to, aby wspólnota Kościoła modliła się za osoby, które zdecydują się na taki styl życia. Stąd Kościół modli się o powołania do życia kapłańskiego i konsekrowanego. Potrzebujemy duchowych przewodników i autentycznych pasterzy, którzy poświęcą całe swoje życie dla głoszenia Ewangelii.

    Modlitwa

    Jezu, Dobry Pasterzu, modlimy się o powołania i za powołanych. Aby nigdy nie zabrakło w naszych świątyniach tych, którzy będą głosić słowo Boże i sprawować sakramenty święte. Amen.

   • Beza said

    Litania do św. Teresy od Dzieciątka Jezus

    Kyrie, elejson, Chryste, elejson, Kyrie, elejson.
    Chryste, usłysz nas. Chryste wysłuchaj nas.
    Ojcze z nieba, Boże – zmiłuj się nad nami.
    Synu odkupicielu świata, Boże – zmiłuj się nad nami.
    Duchu Święty, Boże – zmiłuj się nad nami.
    Święta Trójco, jedyny Boże – zmiłuj się nad nami.

    Święta Maryjo – módl się za nami.
    Święta Tereso od Dzieciątka Jezus
    Umiłowane dziecko Ojca Niebieskiego
    Oblubienico Jezusa Chrystusa
    Obdarzona mądrością Ducha Świętego
    Ikono tajemnicy Boga-Miłości
    Radosna ofiaro Miłości Miłosiernej
    Ukochana córko Najświętszej Maryi Panny
    Doktorze Kościoła Świętego
    Córko Karmelu wskazująca drogę do zbawienia
    Wierna córko św. Teresy od Jezusa
    Wierna uczennico św. Jana od Krzyża
    Patronko nie lękających się przystąpić do Boga
    Patronko wątpiących i zrozpaczonych
    Patronko misji i misjonarzy
    Patronko przystępujących do Pierwszej Komunii Świętej
    Opiekunko małych i pokornych
    Wzorze mądrości ewangelicznej
    Wzorze miłości bliźniego
    Wzorze miłości dążącej do prawdy
    Wzorze pokory, przyjmującej wszystko, jako dar Boga
    Wzorze dziecięcej ufności i zawierzenia Bogu
    Wzorze świętości dostępnej dla każdego
    Wzorze autentycznego życia duchowego
    Nauczycielko poznania Chrystusa
    Nauczycielko umiłowania Kościoła
    Nauczycielko modlitwy
    Mistrzyni wiary
    Mistrzyni drogi dziecięctwa duchowego
    Mistrzyni chrześcijańskiego życia
    PANIE JEZU CHRYSTE KRÓLU, który gładzisz grzechy świata, – przepuść nam Panie.
    PANIE JEZU CHRYSTE KRÓLU, który gładzisz grzechy świata, – wysłuchaj nas Panie.
    PANIE JEZU CHRYSTE KRÓLU, który gładzisz grzechy świata, – zmiłuj się nad nami.

    Módlmy się: Panie, który rzekłeś: Jeśli się nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego, daj nam, prosimy, tak naśladować św. Teresę, dziewicę, w pokorze i prostocie serca, abyśmy otrzymali nagrodę wieczną. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen

 4. DSM said

  Jasna Góra. 23-26.09.2015

  • pustelni said

   Modlmy sie niektorzy pomylili sie z powolaniem przeciez w to miejsce przez wieki jezdzili ,chodzili pradziadowie wypraszac laski dla ducha nie ciala ,nie wiedzialam ,ze robia tam spotkania dyskotekowe zwlaszcza w czasach ostatecznych ,ktore wlasnie nadeszly Mlodzi trzeba ratowac dusze ,a to zachowanie dlugo jeszcze w glowie pozostanie

  • wiesia said

   http://ostrzezenie.net/wordpress/2011/06/22/oredzie-najswietszej-marii-panny-o-przekazywaniu-do-mlodziezy/

   i następne:
   http://ostrzezenie.net/wordpress/2010/12/18/ksiega-prawdy/

   fragmenty:
   ” Ludzie dostają szansę, aby głosić Moją Chwałę, zanim powrócę jako Miłosierny Zbawiciel i Sprawiedliwy Sędzia. Nigdy nie chcę karać Moich dzieci, ale w niektórych przypadkach muszę, kiedy ludzie otwarcie paktują z kusicielem, kiedy mają go w poważaniu do tego stopnia, że składają mu hołd przed ołtarzem.
   Wiedzą, kim są.
   Będzie im bardzo ciężko powrócić do Mnie.
   Módlcie się za nich.

   Kogo atakuje szatan

   Kusiciel ma mało czasu, aby wprowadzić na ziemi niepokój, więc intensyfikuje wszędzie swoje działania. Szczególnie celuje w Moje wyświęcone sługi w Kościele Mojego Ojca, w młodych i pięknych, oraz w bardzo inteligentnych…”
   „Przepowiadane proroctwa teraz się spełnią

   Nie będzie łatwo, Moja kochana córko, aby Moje dzieci to usłyszały. Musisz wytrwać pomimo wszelkich trudności. Ważna jest cierpliwość. Te orędzia są bardzo cenne i pełne miłości, tak jak Ostrzeżenie. Moje dzieci muszą się zatrzymać i zrozumieć, że proroctwa przepowiedziane dawno temu, będą się teraz wypełniać. Te zdarzenia wkrótce będą mieć miejsce na ziemi, a czas nadejścia ich jest bardzo krótki.

   Nigdy nie objawię daty Mojego Drugiego Przyjścia

   Nigdy nie ujawnię ci daty Mojego Powrotu, Moja kochana córko, bo to nie jest do twojej wiadomości. Ale zanim przyjdę, mówię teraz do całego świata, że ukażę Moim dzieciom Moje Miłosierdzie i Sprawiedliwość…”

 5. Gosia 3 said

  Pięknie to Marku napisałeś. Podpisuję się pod Twoją wypowiedzią i życzę wszystkim Błogosławionego Dnia Pańskiego, bo to Bóg Ojciec- Stwórca Nieba i Ziemi podarował nam następny dzień. Z Panem Bogiem i Maryją

  • Mariusz said

   Gosiu, z wzajemnością 🙂

  • szafirek said

   Gosiu,wylatywało mi z głowy ciągle,a miałam juz wcześniej napisać,że już chyba powoli sprawdza się to co mówiły Twoje wnuki,że „Świątynia sie zamyka”.Ostatnio na tygodniu wybrałam sie do spowiedzi,chodze czasem do takiego małego kosciółka.W okresie letnim lipiec,sierpień zawsze wisiała kartka ,że mszy w niedzielę na 8:00 nie ma,ale na tygodniu zawsze była msza na 7:00.Poszłam tam w tamtym tygodniu,a tu drzwi zamknięte 😦 ,a oprócz informacji o mszy porannej niedzielnej (a już wrzesień przecież)napisane też,że mszy w dni powszednie na 7:00 nie ma tak jak i tej w niedzielę i to do odwołania.Zdziwiona poszłam do innego kościoła.Pomyślałam,że może dlatego ,że tu kościółek koło kościółka prawie,ale nigdy tak nie było i czy to powód,że jak kościoły są blisko siebie żeby porannej mszy nie było? Smutno mi sie zrobiło co to sie dzieje i właśnie jak szłam od tego kościoła do innego to zabrzmiały mi w głowie te słowa co Twoje wnuki mówiły.Już jakiś czas temu słyszałam tam na mszy z dwa razy jak księża prosili o modlitwe za nich,jakby mieli jakieś kłopoty tak odczułam i może to ten kłopot własnie,że ktoś im kazał odwołać msze poranne? Nie wiem kiedy tam akurat wstąpię do tego kościoła,ale mam nadzieję,że następnym razem tej kartki nie bedzie i wszystko wróci do normalnego porządku…
   Pozdrawiam serdecznie Wszystkich.

   Jezu ufam Tobie!

   • Gosia 3 said

    Szafirku!!!! poniżej na samym końcu wpisu Piotr 2 wstawił orędzie MBM z listopada 2014 roku. Napiszę Ci fragment tego orędzia : ”
    ‪Zostanę wyrzucony do rynsztoka jak nędzarz, a drzwi Mojego Kościoła zostaną zatrzaśnięte przed Moim Obliczem.‬ ‪A kiedy będę pukał do drzwi, ci, którzy twierdzą, że pochodzą ode Mnie zaryglują je od wewnątrz.‬” Chrystus był z Tobą jak pukałaś do tego Kościola i oboje nie mogliście wejść. Smutne.
    Masz przykład tego a ja mam też taki przykład w moim mieście gdzie Pan Jezus dosłownie został wyrzucony za drzwi Kościoła. Dla dobra dalszego przekazywania Wam przesłań nie chcę pisać dokładnie. To się dzieje Kochani tutaj w Polsce. Obserwujcie i upominajcie swoich kapłanów. Ja tak zrobiłam ale nie poskutkowało. Było tłumaczenie które mnie nie przekonało. Podobnie odczułam sposób niegodny sprawowania Eucharystii w Kaplicy cmentarnej . Jezus cierpi i w polskim Kościele nie oszukujmy się ,że jest tak dobrze.

    • Kasia1 said

     Ja leżałam w szpitalu,to duży szpital.O 18.30 codziennie była Msza Świeta.Dwóch Kapłanów odprawiało ,a ja sama byłam.Było mi cudownie,a zarazem tak bardzo smutno,łzy same lały sie z oczu.Tylu chorych chodzących,wszędzie windy,a nikt nie chciał iść odwiedzić Pana Jezusa.Jedna osoba chciała zadrwić ze mnie i zapytała sie mnie czy w kościele pytał ktoś o nia.Ja odpowiedziałam,że nie bo jej Pan Jezus nie zna ,to nie pyta.

    • Sławik said

     Dzięki Bogu w moim mieście rano mogę „delektować” się Eucharystią.
     Dodatkowo cieszę się bardzo bo wczoraj została zamknięta Róża Żywego Różańca do której wstąpiłem miesiąc temu.
     Od dzisiaj w komplecie zaczynamy różańcowy miesiąc.

     Pozdrawiam wszystkich serdecznie
     Szczęść Boże.

     +++

    • angel said

     Gosieńko w 100% się z Tobą zgadzam w naszym polskim Kościele naprawdę źle się dzieje, może miesiąc temu nie do końca bym uwierzyła że jest aż tak źle ale po tym jak przyszło mi pochować mojego tatusia i miałam kontakt z różnymi księżmi face to face to dojść nie mogę do siebie jak źle się dzieje a ma być jeszcze gorzej. Nie chcę pisać o kimś źle ,bo nie o to chodzi aby kogoś oczerniać, ale sytuacja jest naprawdę nie wesoła. Błogosławionego Dnia

 6. EWA DM said

  Nie tylko nam jako fundacji zabrania się mówić, że aborcja to zabijanie dzieci, ale dotyczy to także internautów – alarmuje Jacek Kotula
  „Sprawy więc nie odpuścimy. Tym bardziej że na początku października mija mi i Przemkowi Syczowi roczny zakaz organizowania pikiet. Można więc spodziewać się kolejnych antyaborcyjnych protestów. Już teraz mogę poinformować, że szykujemy szpitalowi Pro-Familia pewną niespodziankę. Otóż w Rzeszowie pojawi się duży billboard, który będzie informował o tym, że szpital wykonuje aborcję. To jest nowość w Polsce. Nasza Fundacja PRO – Prawo do Życia organizowała pikiety, marsze, zbierała podpisy, a teraz wchodzi na billboardy. Chcemy, żeby społeczeństwo wiedziało, które placówki zabijają dzieci. Niczego się nie boimy. My piszemy prawdę.”
  Autor jest przewodniczącym rzeszowskiego oddziału Fundacji PRO – Prawo do Życia.
  http://www.naszdziennik.pl/polska-kraj/144589,billboard-ktory-zaboli.html

 7. szafirek said

  NOWENNA DO ŚWIĘTEJ FAUSTYNY( 26 września – 4 października) ¦
  5 października przypada liturgiczne wspomnienie Świętej s.Faustyny.

  W każdym dniu nowenny można dodatkowo odmówić koronkę do Bożego Miłosierdzia

  ♥ VI Dzień (1.10) WYPRASZANIE MIŁOSIERDZIA BOŻEGO DLA ŚWIATA

  Pan Jezus: Córko moja, schyliłem serce swoje do próśb twoich; zadaniem twoim i obowiązkiem jest tu na ziemi wypraszać miłosierdzie dla świata całego.(Dz. 570). Modlitwy, posty, umartwienia, prace i wszystkie cierpienia łączyć będziesz z modlitwą, postem, umartwieniem, pracą, cierpieniem moim, a wtenczas będą miały moc przed Ojcem moim.(Dz. 531). Czynię cię szafarką miłosierdzia swego.(Dz. 570).
  s.Faustyna: O Boże mój, jestem świadoma posłannictwa swego w Kościele świętym. Ustawicznym wysiłkiem moim jest wypraszać miłosierdzie dla świata. Ściśle łączę się z Jezusem i staję jako ofiara błagalna za światem. Bóg mi nie odmówi niczego, kiedy Go błagam głosem Syna Jego. Moja ofiara jest niczym sama z siebie, ale kiedy ją łączę z ofiarą Jezusa Chrystusa, to staje się wszechmocną i ma moc przebłagania gniewu Bożego. Bóg miłuje nas w Synu swoim, bolesna męka Syna Bożego jest ustawicznym łagodzeniem gniewu Boga.(Dz. 482).

  Święta Faustyno, wraz z Tobą chcę błagać o miłosierdzie dla całego świata, szczególnie dla grzeszników oraz kapłanów i osób zakonnych, aby święcie żyjąc, prowadziły lud Boży po drogach zbawienia.

  https://gloria.tv/?media=337965

 8. inka said

  Hamburg może rekwirować dla uchodźców budynki gospodarcze

  W Hamburgu zabrakło kwater dla uchodźców. Nowo przybyli imigranci musieli spędzić noc pod gołym niebem. Władze landu przyjęły w pierwszym czytaniu w środę ustawę umożliwiającą konfiskatę obiektów gospodarczych nawet wbrew woli ich właścicieli.

  81 posłów SPD, Zielonych i Lewicy zagłosowało w parlamencie Hamburga za projektem ustawy umożliwiającej władzom przejmowanie nieruchomości dla potrzeb imigrantów. CDU, FDP i Alternatywa dla Niemiec (AfD) były przeciwne. Ostateczne uchwalenie ustawy zaplanowano na czwartek.

  „Marsz na Wiedeń”. Imigranci na autostradzie
  „Właściwy urząd może zabezpieczyć działki i budynki lub ich część w celu ulokowania uchodźców” – brzmi kontrowersyjny fragment ustawy.

  Rząd Hamburga oświadczył, że nie dysponuje już wolnymi miejscami dla imigrantów. W nocy z wtorku na środę 500 azylantów spędziło noc pod gołym niebem – na placu przed urzędem rejestrującym nowo przybyłych. Także w środę nie udało się znaleźć dla nich dachu nad głową. W liczącym 1,8 mln mieszkańców Hamburgu przebywa obecnie około 30 tys. imigrantów.

  Pomimo przywrócenia w połowie września kontroli granicznych do Niemiec przyjeżdżają bez przerwy nowi obcokrajowcy – według nieoficjalnych danych 10 tys. dziennie.

  Niemieckie władze spodziewają się w tym roku co najmniej 800 tys. uchodźców. Ich liczba może być w rzeczywistości dużo wyższa. Jak podały władze Bawarii, od początku września do Niemiec przyjechało 270 tys. imigrantów.

  http://wiadomosci.wp.pl/kat,1356,title,Hamburg-moze-rekwirowac-dla-uchodzcow-budynki-gospodarcze,wid,17881637,wiadomosc.html?ticaid=115ae9

  • Dana said

   Niemcy dobrowolnie poddają się kolonizacji państwom muzułmańskim.To jest jakaś nie do wyobrażenia sytuacja.Niemcy stracili rozum i przyszła na nich kara.

 9. Beza said

  W PAŹDZIERNIKU ODMAWIAMY RÓŻANIEC

  RÓŻANIEC

  Różaniec – z pozoru to zwykła modlitwa. Modlitwa długa i nużąca. Tak jednak nie jest! Różaniec to nie jest zwykła modlitwa – to sposób na życie!
  Odmawiając różaniec oddajemy wszystkie nasze radości i smutki – całe nasze – życie Maryi. Gdy zwracamy się do Niej z ufnością, możemy być pewni, że Ona wstawia się za nami u Swego Syna – Jezusa.

  Różaniec jest zatem modlitwą zawierzenia, która kieruje nas przez Maryję do Jezusa. Odmówienie całej części różańca trwa 25 minut… To jedyne 25 minut z 1440 – które otrzymujemy od Boga każdego dnia!
  O mocy różańca można pisać wiele – jednak to każdy osobiście musi się o niej przekonać. Spróbuj może już dziś porozmawiać z Maryją trzymając w ręku różaniec. Ja spróbowałam i wiem, że radości i pokoju, jakie daje mi ta modlitwa, nie da mi żaden człowiek.
  „Różaniec, to moja ulubiona modlitwa! Taka wspaniała modlitwa! Wspaniała w jej prostocie i jej głębi…” ( bł. Jan Paweł II)

  „Różaniec – droga do Boga, do prawdy. Miłość to jedyna prawda na tej ziemi, ona nie zginie, lecz będzie trwać wiecznie. Więc i Bóg Ojciec nieskończony w swej dobroci, miłosierdziu i· miłości”.(St. Kard. Wyszyński)

  MARYJO TYŚ NASZĄ NADZIEJĄ !

  Każdy ból i cierpienie ma swój kres, tylko Nadzieja trwa wiecznie!

  Różańcowy październik

  Październik łańcuchem różańca opasany

  światu nadzieję i radość niesie

  różaniec dla ludzi na ziemię zesłany

  wiele łask z nieba od Boga przyniesie

  Modlitwa różańcem po świecie płynie

  jego tajemnice na ziemi głosi

  do serc ludzkich wpada i nigdy nie ginie

  modlitwą Maryjną do nieba się wznosi

  Ojcze Nasz i Zdrowaś niesie się po świecie

  i przed Boga tronem echem się unosi

  ufną wiarę wpaja w każde Boże dziecię

  chwałę Matki Bożej i Jej Syna głosi

  Paciorki różańca są do nieba drogą

  mają moc tajemną przed ludźmi zakrytą

  każdą dziesiątką proszącym pomogą

  są łańcuchem łask Bożych miłością spowitą

  Wdzięczny październik choć smutny i szary

  różańcem do serc ludzkich wielką radość wlewa

  i za wymodlone przez ludzi od Boga dary

  Ave Maryja Swej Pani z całym światem śpiewa

  R. SOBIK

  „W końcu Moje Niepokalane Serce zatriumfuje – Odmawiajcie Różaniec i czyńcie pokutę”

  Jakże aktualna jest prośba Fatimskiej Pani, zwłaszcza teraz kiedy witamy październik – miesiąc w sposób szczególny poświęcony Matce Różańcowej. Matka Boża nieustannie wskazuje na Różaniec, który jak Sama twierdzi, jest wystarczającą bronią przeciwko złu. Ma on być naszym ratunkiem. Sługa Boży Jan Paweł II w swoich rozważaniach niejednokrotnie apelował aby uczynić tę piękną modlitwę częstym jeśli nie codziennym dialogiem – przez Maryję – z Bogiem.

  Odkryjmy na nowo Różaniec – Modlitwa ta dzięki nieustannemu przyzywaniu Maryi, mistycznie przenosi nas byśmy stanęli u Jej boku. Matka Boża zaprasza nas do Swojej Szkoły – jak nazywany jest Różaniec – aby razem z Nią zgłębiać życie Jezusa Chrystusa. W jej opiekę oddajmy się by mogła nas wychowywać i kształtować. Matka Maryja, nasza Matka – chce z podobną pieczołowitością troszczyć się o ludzkie wzrastanie Chrystusa w naszych sercach tak jak czyniła to w Nazaretańskim domu. Pokażmy jej, że jesteśmy Jej dziećmi – idąc za przykładem Jana Pawła II – powiedzmy jak on – Totus Tuus – Cały Twój.

  W Jej Matczyne ramiona oddajmy się byśmy rozważając tajemnice Różańca według nich kształtowali swoje życie i osiągnęli to co one obiecują. Jej Matczynemu Sercu powierzmy ufnie wszystkie troski, smutki, radości i nadzieje. Rozważając Słowo Boże w Niepokalanym Sercu Maryi odkryjmy historię naszego życia. To właśnie Ona – radosna, bolesna i chwalebna, zawsze u boku Syna – jest równocześnie obecna pośród naszych codziennych spraw. Nie rezygnuj z tego zaproszenia Matki z końcem października.

  Barbara Kasparek

  Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, Orędowniczko nasza, Pocieszycielko nasza. Z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas Oddawaj.

  TAJEMNICE RÓŻAŃCA

  TAJEMNICA RADOSNA

  Zwiastowanie Maryi, iż jest matką Syna Bożego.

  Nawiedzenie świętej Elżbiety.

  Narodzenie Pana Jezusa.

  Ofiarowanie Jezusa w świątyni.

  Odnalezienie Pana Jezusa wśród uczonych w świątyni.

  Odmawiamy w poniedziałek i sobotę.

  TAJEMNICA ŚWIATŁA

  Chrzest Pana Jezusa w Jordanie.

  Objawienie Siebie na weselu w Kanie.

  Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia.

  Przemienienie na górze Tabor.

  Ustanowienie Eucharystii.

  Odmawiamy w czwartek.

  TAJEMNICA BOLESNA

  Modlitwa Pana Jezusa w Ogrodzie Oliwnym (Ogrójcu).

  Biczowanie Pana Jezusa.

  Ukoronowanie koroną z cierni.

  Dźwiganie krzyża przez Pana Jezusa.

  Śmierć na krzyżu.

  Odmawiamy we wtorek i piątek

  TAJEMNICA CHWALEBNA

  Zmartwychwstanie Pana Jezusa.

  Wniebowstąpienie Pana Jezusa.

  Zesłanie Ducha Świętego.

  Wniebowzięcie Maryi.

  Ukoronowanie Maryi na Królową Nieba i Ziemi.

  Odmawiamy w środę i niedzielę

  http://katecheta2.narod.ru/modlitwa1.htm

 10. Sławik said

  Z tego co widzę nie tylko na tym zdjęciu ale i na innych, to uchodźcy mają nowsze i większe telefony niż ja.
  Gdzie ja żyję?

 11. Piotr2 said

  ‪18.11.2014, 12:18‬ – ‪WKRÓTCE CHRZEŚCIJANIE STANĄ SIĘ JAK POGANIE‬

  Moja szczerze umiłowana córko, Mój Głos jest jedynym Głosem, który usłyszycie na czterech krańcach ziemi, gdy przygotowuję ludzkość do wielkiego natarcia.‬ ‪Możecie usłyszeć wiele głosów z ust fałszywych wizjonerów i proroków, ale żaden z nich nie przeszyje waszych dusz tak, jak Płomień Ducha Świętego.
  ‪Musicie mieć się na baczności, ponieważ głosy fałszywego spirytualizmu, które choć nie pochodzą od Boga, to jednak będą wyczuwane w różnych częściach świata.‬ ‪Wpływ złych duchów będzie można zobaczyć w wojnach terrorystycznych, gdzie słodkie głosy promujące błędne ideologie będą próbowały usprawiedliwić nikczemne okrucieństwa, których dokonują w imię Boga.‬
  ‪Wkrótce głosy, które będą promować pogaństwo, będą słyszane w Domach, które oddają Mi cześć i będą bezcześcić Moje Ołtarze.‬ ‪Głosy, które pochodzą od złego ducha, będą postrzegane jako ekscytujące interpretacje aspiracji ludzi, którzy szukają spełnienia w życiu.‬ ‪Będą wznosić okrzyki, wychwalać fałszywych bogów, niszczyć dusze ludzi słabych i bluźnić przeciwko Mnie.‬ ‪Są to dusze, które wywołują mój największy Gniew, ponieważ są bardzo przekonujące i powodują wielkie zamieszanie.‬ ‪Będą działać jak magnes, odciągając wielu chrześcijan ode Mnie.‬
  ‪Moi wrogowie zaślepią Moich ludzi na Prawdę i wkrótce chrześcijanie staną się jak poganie.‬ ‪Zostanę wyrzucony do rynsztoka jak nędzarz, a drzwi Mojego Kościoła zostaną zatrzaśnięte przed Moim Obliczem.‬ ‪A kiedy będę pukał do drzwi, ci, którzy twierdzą, że pochodzą ode Mnie zaryglują je od wewnątrz.‬
  ‪Ostrzegałem was przed tymi dniami, które już wkrótce będą nad wami.‬ ‪Ponownie wam mówię, Moje Słowo jest Świętością.‬ ‪Są to ostatnie orędzia z Nieba i dane są światu, który jest obojętny na Mnie, gdyż jest niewdzięczny.‬
  ‪Obudźcie się i spójrzcie Prawdzie w oczy.‬ ‪Jest tylko jeden Mistrz.‬ ‪Nie możecie pozostać Mi wierni, jeśli służycie więcej niż jednemu panu.‬
  ‪Wasz Jezus.

  Króluj nam Chryste.

 12. Piotr2 said

  16.09.2013, 16:20 – BÓG OJCIEC: WAM, KTÓRZY URODZILIŚCIE SIĘ W RODZINACH POGAŃSKICH I NIE PONOSICIE ZA TO WINY, UDZIELĘ MIŁOSIERDZIA

  Moja najdroższa córko, ludzkość w dużym stopniu jest obojętna na fakt Mojego Istnienia. Tak wielu mało wie o Mnie, swoim Ojcu i Stwórcy. Moim wyświęconym sługom, łącznie z tymi wszystkimi, którzy wierzą we Mnie, Stwórcę wszystkiego, co jest, nie udało się przygotować ludzkości na karę, która ich spotka, jeśli nie uznają błędu swojego postępowania.
  Pragnienie, aby wierzyć, że „wszystko będzie dobrze” oznacza, że wiele z Moich dzieci nie wierzy w istnienie Piekła. Jest to miejsce do którego pójdą ludzie, którzy odrzucają Moje Miłosierdzie, Moją interwencję dla zbawienia dusz. Grzech śmiertelny doprowadzi dusze do otchłani Piekła, chyba że został wymazany przez pojednanie. Ci, którzy mogą nie być winni grzechu śmiertelnego, ale nie wierzą we Mnie, a zamiast tego uwierzyli w jakiś byt, który powstał i wytworzył się w ich głowach z powodu fałszywych idoli, powinni się bardzo obawiać.
  Jeśli odrzucicie Mnie, swojego Stwórcę, to odwrócicie się przeciwko Mnie. Sami się odetniecie. Gdy prawda o Mojej Boskości będzie wam objawiana, wielu z was ostro sprzeciwi się Mnie i cokolwiek zrobię, nie uratuję was od ognia piekielnego. Mogę użyć wszelkiej Bożej Mocy, ale nigdy nie mogę was zmusić do przyjęcia Mojego Miłosierdzia. Nic wam nie pomoże poza modlitwami wybranych dusz. To znaczy, że nigdy nie zobaczycie Mojej Twarzy. Każdy, kto mówi wam, że nie ma znaczenia, czy przyjmiecie Moje Istnienie czy nie, kłamie. Tylko ci, którzy przyjmą Mnie przez Miłosierdzie Mojego Jedynego Syna, mogą wejść do Mojego Królestwa. Jeżeli jesteście dobrymi i kochającymi duszami, a nadal Mnie będziecie odrzucać – nawet jeśli Prawda już wam będzie ukazana – również i wy zostaniecie odrzuceni ode Mnie. Życie wieczne nie będzie waszym udziałem.
  Udzielam Daru oczyszczenia wam wszystkim, jednak teraz w szczególności ateistom i poganom. To oczyszczanie będzie bolesne, ale w wielu przypadkach otworzy im oczy na Prawdę. Wam, którzy urodziliście się w rodzinach pogańskich i nie ponosicie za to winy, udzielę Miłosierdzia. Lecz dla Was, którzy otrzymaliście Ewangelie i wiecie o istnieniu Boga w Trójcy Jedynego, a teraz Mnie odrzucacie, nie ma nadziei, dopóki nie odwrócicie się i nie odpokutujecie za swoje grzechy. Potem musicie błagać o zbawienie swoich dusz.
  Wasz Ojciec
  Bóg Najwyższy.

  Króluj nam Chryste.

 13. Piotr2 said

  Matka Zbawienia: Nie zgódźcie się, aby tolerancja dla pogan zawładnęła kościołami Boga
  wtorek, 6 sierpnia 2013, godz. 19.37

  Moje dziecko, nigdy nie wolno słuchać ci tych, którzy atakują te pochodzące od Trójcy Świętej Orędzia, gdyż odwracają oni twoją uwagę od tego Dzieła. Pamiętaj, Misja ta będzie atakowana bardziej niż każda inna, a to z powodu jej powagi. Drwiny, szydzenie sobie i krytyki nie ustaną aż do ostatniego dnia — dnia, w którym otrzymasz Finałowe Orędzie.

  Plan, aby zdyskredytować te Orędzia się nasili i wzmoże się nienawiść, tak więc proszę — bądź na to gotowa. Orędzia te nie mogą zostać zamiecione pod dywan ani przez wierzących, ani przez niewierzących, ponieważ Słowo Boże nigdy nie pozostaje niezauważone. W świecie nienawiść do Boga obecna jest już wszędzie i ci, którzy głoszą w tych czasach Jego Słowo, będą cierpieć.

  Prawda zawsze była odrzucana od czasu, kiedy Bóg na samym początku wysłał Swoich proroków, aby przestrzec Jego dzieci przed niebezpieczeństwem pogaństwa. Pogaństwo jest przeciwieństwem Prawdy — Słowa Bożego. Te nędzne dusze, które czczą fałszywe bóstwa, ogromnie gniewają Mojego Ojca. Jest On Bogiem zazdrosnym, gdyż to od Niego wszystkie rzeczy wzięły swój początek. Jest On Wszechmogący. Jest On miłującym Bogiem, ale należy obawiać się Jego Gniewu, gdy pogaństwo zaraża tych, którzy Go kochają.

  Kiedy Boże dzieci — te, które w Niego wierzą i które Go czczą poprzez adorację Jego umiłowanego Syna, Jezusa Chrystusa — próbują się jednoczyć ze wszystkimi ludźmi wszystkich wyznań — to muszą one zachować wielką ostrożność. Bóg chce, aby wszystkie Jego dzieci miłowały się wzajemnie, niezależnie od rasy, wyznania czy narodowości. Ale to, na co On nie zezwoli, to aby chrześcijanie otwierali się na pogan w swoich kościołach. Jeśli tak się stanie, wówczas pogaństwo zatrze wszelkie ślady po chrześcijaństwie. Jest to obrazą dla Boga, aby, przyjąwszy Prawdę — Słowo Boże — pozostawić miejsce na kłamstwa, które by Ją zanieczyszczały.

  Prorocy Boga ostrzegali ludzkość o niebezpieczeństwach otwierania się na pogaństwo, jako że wiedzie to do całkowitej ruiny. Kiedy coś takiego się stanie, wówczas narody, które dopuszczą się tej obrzydliwości w swoich kościołach, zostaną zmiecione i nie zostanie im okazane wiele Miłosierdzia.

  Nie zgódźcie się, aby tolerancja dla pogan zawładnęła kościołami Boga. Nigdy nie wolno wam zapomnieć o wielkiej Ofierze, jaką złożył Bóg, gdy wysłał swojego jedynego Syna, by przynieść wam zbawienie. Dzień, w którym przyjęlibyście obrzędy innych kościołów — tych niepochodzących od Boga — albo w którym okazalibyście poważanie poganom — byłby dniem, w którym odwrócilibyście się plecami do Prawdy.

  Miejcie oczy otwarte i się módlcie, żeby wasze kościoły was nie zmusiły, abyście zaprzestali okazywać waszą wierność Jezusowi Chrystusowi.

  Wasza umiłowana Matka

  Matka Zbawienia.

  Króluj nam Chryste.

 14. pio0 said

  Święci o Różańcu

  Modlitwa różancowa jest moją siłą. Tak jak wieża broni obozu, tak pokora chroni czystości serca”. (św. Antoni)

  „Poprzez tę modlitwę rozwijamy się, wzrastamy i poznajemy nowe horyzonty. Różaniec jest modlitwą bardzo pożyteczną o ile jest właściwie odmawiany”. (św. Franciszek Salezy)

  „Kochaj Maryję z ufnością i proś o co chcesz, a wszystko otrzymasz”. (św. Jacek)

  „Nigdy dusza gorliwa w codziennym odmawianiu różańca św. nie będzie heretycka lub oszukana przez szatana: to jest twierdzenie, które podpisuję swoją krwią”. (św. Ludwik Grignion de Montfort)

  „Niezliczone są łaski z nieba, które otrzymano wskutek tej modlitwy. Za pomocą Różańca św. zwyciężone zostały herezje, naprawione obyczaje, oddalone zarazy, zakończone wojny, odzyskane oraz zachowane cnoty czystości, a ponadto obronione dusze przed wszelkim zasadzkom szatana”.

  „Różaniec jest przedłużeniem Zdrowaś Maryjo, którym można uderzyć, zwyciężyć i zniszczyć wszystkie piekielne moce” (św. Jan Bosco)

  „Jedno tylko Zdrowaś Maryjo dobrze powiedziane wstrząsa całym piekłem”. (św. Jan Maria Vianney)

  „Kochajcie Maryję i starajcie się, by Ją kochano. Odmawiajcie zawsze Jej różaniec i czyńcie dobro. Dzięki tej modlitwie szatan spudłuje swe ataki i będzie pokonany, i to zawsze. Jest to modlitwa do Tej, która odnosi triumf nad wszystkim i nad wszystkimi”. (św. Ojciec Pio)

  „Prosta a wzniosła zarazem modlitwa – to różaniec œświęty. Przez tę modlitwę łatwo możemy otrzymać wielkie łaski i błogosławieństwo Boże. W serca zbolałe spływa balsam ukojenia, w duszach zrozpaczonych œwita znowu promyk nadziei. Modlitwa więc, a szczególnie różaniec, oto zlecenia Niepokalanej dla nas wszystkich”. (św. Maksymilian Maria Kolbe)

  „Różaniec Święty to potężna broń. Używaj jej z ufnością, a skutek wprawi cię w zadziwienie”. (św. Josemaría Escrivá)

  http://www.fronda.pl/blogi/o-wierze-modlitwie-zyciu/swieci-o-rozancu,30316.html

 15. inka said

  Ten rząd to kabaret! Szefowa MEN „wynegocjowała” powrót do szkół… drożdżówek

  Brzmi jak tekst z absurdalnej komedii, ale te słowa padły naprawdę.

  – Wynegocjowałam wczoraj z ministrem zdrowia powrót drożdżówek. Będę negocjować również kawę – oświadczyła w RMF FM Joanna Kluzik-Rostkowska.

  I na tych „negocjacjach” szefowa MEN nie zamierza poprzestać – „zawalczy” jeszcze o powrót soli… Słuchając takich deklaracji, trudno powstrzymać śmiech.

  Rozporządzenie ministra zdrowia dotyczące tego, co może być sprzedawane w szkolnych sklepikach i szkolnych stołówkach, jeszcze w wakacje stało się powodem kpin oraz żartów.

  Rozporządzenie dotyczy przedszkoli, podstawówek, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z wyłączeniem szkół dla dorosłych, a zakłada m.in., że sprzedawane kanapki muszą być na bazie pieczywa razowego lub pełnoziarnistego lub pieczywa bezglutenowego. Zabronione są natomiast sery topione, sól, majonez, sosy, z wyjątkiem „ketchupu, w przypadku którego zużyto nie mniej niż 120 g pomidorów do przygotowania 100 g produktu gotowego do spożycia”. Dopuszczalna jest za to kawa zbożowa, z zastrzeżeniem, iż „dozwolone jest słodzenie naturalnym miodem pszczelim”.

  Za uczniami postanowiła wstawić się minister edukacji. I zrobiło się jeszcze zabawniej. – Wynegocjowałam wczoraj z ministrem zdrowia powrót drożdżówek. Będę negocjować również kawę – oświadczyła w RMF FM Joanna Kluzik-Rostkowska, ujawniając kulisy międzyresortowych „negocjacji”.

  Zadeklarowała też, że na tym jej „walka” się nie skończy. – Chciałabym, żeby można było dodawać trochę więcej soli do ziemniaków, bo to jest – żeby była jasność – nie tylko kwestia sklepików szkolnych, ale także stołówek – dodała. Pojawiła się też nadzieja na powrót białego pieczywa, ale tu żadne deklaracje nie padły. Padło za to stanowcze „nie” dla chipsów.

  Jednak – żeby było jeszcze śmieszniej – na razie, choć powrót drożdżówek już ponoć został „wynegocjowany”, sprzedawać ich jeszcze nie można. Potrzeba na to odpowiedniego rozporządzenia ministra zdrowia…

  http://niezalezna.pl/71449-ten-rzad-kabaret-szefowa-men-wynegocjowala-powrot-do-szkol-drozdzowek

  • cox21 said

   To faktycznie jest kabaret. Uczniowie mogą sobie zrobić zakupy w sklepie po drodze do szkoły, a co bardziej przedsiębiorczy rozwiną czarny rynek.

  • Piotr33 said

   Chciałbym tylko przypomnieć, że poseł Wipler o tym mówił w czasie debaty sejmowej ale jego apel o niegłosowanie za tą ustawą, która stworzy czarny rynek ciasteczek został bez echa. Wszyscy posłowie tak PO jak SLD czy TR przegłosowali ustawę a wraz z nimi wszyscy obecni posłowie PISu. Tylko poseł Wipler był przeciwny a 2 wstrzymało się od głosu. Tym się zajmują nasi umiłowani przywódcy. Ciągle tylko jak utrudnić życie obywatelom i jak wychować cudze dzieci.

  • Dana said

   Była już zupa bez soli i przypraw w barach mlecznych.Ktoś w ministerstwie jest na ścisłej diecie i je tylko kleik ryżowy bez soli i wciska to wszystkim ludziom.A gdzie jest opinia profesora doktora habilitowanego Katedry Dietetyki ?

 16. bozena2 said

  Jezus Chrystus: Oto Ja przekazuję wam szczególną łaskę, abyście mogli wyprosić Intronizację Mojej Osoby w Polskim Narodzie i państwie. Wołajcie do Mojego Ojca w taki oto sposób:

  Ojcze Niebieski błagam Cię i proszę, wysłuchaj naszego wołania wołania całego Polskiego Narodu. Tak bardzo pragniemy, aby Nasz Pan i Zbawca Jezus Chrystus został uznany Królem naszego Narodu i państwa.Polecamy Ci wszystkich tych, którzy mają zamknięte serca i nie chcą przyjąć królowania Pana Naszego Jezusa Chrystusa. Błagamy Cię Ojcze Niebieski, wysłuchaj naszego wołania i dotknij wszystkich tych serc, aby się otworzyły na wielką Miłość Bożą, aby zapragnęły przyjąć Pana i Zbawcę, Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Oto my dzieci Twoje błagamy Cię o tę wielką łaskę, aby Twój Syn był przyjęty przez cały Polski Naród, aby został uznany Panem i Władcą, aby ludzkie serca uwielbiały Jego Święte Imię. Ojcze Niebieski wysłuchaj naszego wołania i spraw, aby to się mogło dokonać, aby te wszystkie łaski przygotowane dla naszego Narodu, mogły na nas spłynąć. Abyśmy się stali Królestwem Twego Syna, aby On mógł nas prowadzić do wiecznej szczęśliwości, abyśmy tam doszli i spotkali się z Tobą na wieki. Amen.

  …Ta modlitwa przyczyni się do skrócenia czasu oczekiwania na Intronizację Mojej Osoby. Módlcie się codziennie, prosząc Ojca Niebieskiego, aby udzielił wam tej łaski, aby wszystkie te serca jeszcze zamknięte, otworzyły się na Moją Miłość, aby Mnie przyjęły, abym Ja mógł tam zakrólować. /Słowa Najświętszego Dzieciątka Jezus z 25.09.2011r./

  …”Naród Polski wprawdzie doświadczony, ale się nawróci….” http://www.duchprawdy.com/bozy_poslaniec_intronizacja.htm
  Odpowiedz
  [70] 23 sierpień 2009

  MATKA BOŻA: (…) To pokolenie jest najbardziej dramatycznym pokoleniem w historii ludzkości, ale jednocześnie jest pokoleniem, w którym Mój Boski Syn objawi swoją Chwałę, moc i potęgę oraz urzeczywistni Swoje panowanie i Królestwo wraz z Moim Niepokalanym Sercem. (…)

  http://www.duchprawdy.com/intronizacja_adam_czlowiek.htm

  Przychodzę do was, aby wezwać was do całkowitego Mi zawierzenia, do oddania Mi swoich serc, abym Ja mógł was przemienić, abyście się wszyscy stali Moimi uczniami doskonale ze Mną zjednoczonymi, abyście uznali Moją Godność Królewską, abym Ja mógł dokonać wielkiego zwycięstwa w waszym narodzie i państwie. Chce, abyście mieli świadomość, że ten świat w takiej postaci musi przeminąć. Taka rzeczywistość, gdzie króluje szatan musi upaść. Świat musi się odnowić. Jeżeli nie przyjmie Mojego wezwania do życia według Bożych Przykazań, Mojej Świętej Ewangelii, nie będzie mógł istnieć w takiej postaci. Wszelkie zło musi być oczyszczone i wszyscy ludzie, którzy nie przyjmą Mojej Miłości, nie będą mogli w dalszym ciągu żyć w taki sposób jakby Boga nie było, wydając takie owoce jakie widzimy obecnie w postaci cywilizacji śmierci, gdzie morduje się miliony istnień ludzkich w łonach matek, gdzie miliony ludzi trwają w grzechach, gdzie nieczystość rozprzestrzeniła się na cały świat, gdzie ludzkie serca oddały się szatanowi, trwając w nienawiści gotują się do wojny, gdzie nie chcą przyjąć Mnie jako Króla a przyjmują szatana. Nie może istnieć taki świat, ten świat będzie oczyszczony, zostaną tylko ci, którzy Mi służą, którzy żyją w miłości, którzy weszli na te drogę, o której wam powiedziałem. Ten czas oczyszczenia nieuchronnie się zbliża, musicie o tym wiedzieć i być gotowi. Tak wielu ludzi jest nie przygotowanych, grozi im wieczne potępienie. Jednak Ja będę czynił wszystko, aby uratować te dusze ludzkie. Dlatego też proszę was, abyście przyjęli te Słowa i wiernie je wypełnili. Poprzez wierność otrzymacie Moje szczególne Błogosławieństwo. Będę mógł działać, aby ratować dusze ludzkie, aby wskazać drogę wszystkim tym, którzy się zagubili, aby odnaleźli sens swojego życia i stali się Moimi uczniami, całkowicie Mi oddanymi.

 17. Dzieckonmp said

  W Lublinie po manifestacji przeciw przyjmowaniu uchodźców media wymusiły na prokuraturze aby wszczęła postępowanie przeciwko manifestantom

  Będzie postępowanie ws. okrzyków na manifestacji przeciw uchodźcom

  http://www.kurierlubelski.pl/artykul/8959188,bedzie-postepowanie-ws-okrzykow-na-manifestacji-przeciw-uchodzcom,id,t.html

  • anzelmik said

   Kocham Warszawe – to moje miasto.
   Lublin to drugie po Warszawie moje ukochane miasto.
   Jestem podbudowany postawą mieszkańców Lublina.
   To że bedą ich ściagać to zupełnie normalne przy rządach matołow z PO PSL.
   Dlatego tak ważne są wybory za 3 tygodnie !
   Trzeba tych debili ( przepraszam ale inaczej tej bandy nazwać nie można) oderwać od władzy.

  • krystynka said

   Pisałam z kuzynką ,która mieszka w okolicach Stuttgartu w Niemczech i napisała,że wcale nie widać tam uchodzców,są w ośrodkach,a i telewizja też za dużo nie pokazuje,to raczej pocztą pantoflową wszystko sie rozchodzi.Zresztą napisała,że niby w ich okolicach ich nie ma albo jest mało,doszłyśmy do wniosku,że temat uchodzców,to tabu dla mediów,a Merkelowa robi wszystko aby tego nie nagłasniac.

   • krystynka said

    Była zszokowana jak jej napisałam,żeby wracała z rodziną do Polski jak będą rozróby ,albo chociaż podjęła taką ewentualność jak będzie tam już bardzo niebezpiecznie,stwierdziła,że na pewno Policja zajmie się muzułmanami i nie pozwolą na straszne demolki,ot naiwność kobiety.

 18. Radoslaw said

  http://www.pch24.pl/tv,kryzys–dokad-zaprowadzi-nas-synod–,38081

 19. bozena2 said

  Homilia Ojca Świętego Jana Pawła II o przyjmowaniu Komunii świętej

  Posted by Dzieckonmp w dniu 26 Październik 2011

  Homilia wygłoszona w kościele rzymsko-katolickim

  pod wezwaniem Najświętszego Imienia Maryi

  w Rzymie 1 marca 1989 r. przez Papieża Jana Pawła II:

  „Porządkowi obyczajowemu” pochodzącemu od Boga powinniśmy podporządkować całe nasze życie. Jego wola –najświętsza wola –powinna obejmować wszystko. Dotyczy to wewnętrznej harmonii życia. Tak naucza nas Jezus. Nikt nie może służyć dwom panom. Nie można służyć równocześnie Bogu i mamonie.

  W obecnych czasach ludzkość żyje tak, jakby Bóg w ogóle nie istniał, nie był Stwórcą i Panem wszechświata, jak również właścicielem wszelkiego bogactwa i skarbów w niebie i na ziemi. Człowiek wierzy, że wszystko zawdzięcza swojej pracy oraz że może wszystkiego zażądać. Jest dumny ze zdolności, którymi obdarzył go Nasz Pan, inaczej nie miałby ich!

  Powinniśmy w przyszłości spodziewać się nowej chłosty, która będzie silniejsza, niż wszelkie dotychczasowe kary. Nikt się przed nią nie uchroni, chyba, że z miłością ją na siebie przyjmie. Zostanie wtedy zbawiony jak dobry łotr na krzyżu lub zostanie na zawsze stracony, jeśli się buntuje, tak jak drugi łotr, którego zgubiła pycha i bluźnierstwo. Najgorsze są bluźnierstwa w stosunku do pełnych miłości słów Boga, którymi obdarza naszą biedną ziemię poprzez Matkę i umiłowanego Syna.

  Dlatego konieczne jest okazanie pokory, gdyż nigdy nie powinniśmy zapomnieć o tym, Kto przed nami stoi!

  Tak jak w kontaktach międzyludzkich przyjęte są pewne formy uprzejmości, to w stosunku do Boga chcemy o nich zapomnieć? Dlatego ostrzegam ponownie przed wszelkimi formami braku należnego szacunku, jak np. zakazane w moim biskupstwie podawanie Komunii św. na dłoń oraz postawa stojąca podczas wielu części liturgii Mszy Świętej. Prowadzi to do utraty właściwego poczucia doniosłości tego zgromadzenia. To jest nic innego jak śmierć naszego Pana i Zbawcy, któremu wszystko zawdzięczamy. Zamartwiamy się o ludzką ocenę, boimy się, że zostaniemy wyśmiani, boimy się niekorzystnych dla nas skutków naszej oceny przez innych, a nie boimy się Boga? Nie odwołuję tego, co powiedział jeden z moich poprzedników: „dzieje się to na waszą odpowiedzialność. Drodzy biskupi zagranicznych biskupstw, modlę się za was, abyście na czas zrozumieli, że droga, którą obraliście jest niewłaściwa”. W tym miejscu, moi umiłowani Kapłani, umiłowani Bracia i Siostry, dozwolone jest przyjmowanie komunii na język i w postawie klęczącej. Wszystko, co zostało wprowadzone i jest rozpowszechniane przez obcych jest niedozwolone.
  Mówię to jako wasz Biskup!

  Jan Paweł II

  http://obrazmojegoserca2.blog.onet.pl/1,DA2011-03-03,index.html

 20. Dana said

  Czyj jest ten Obraz?

  Przez 90 dni pchania trzystukilogramowego wózka mieliśmy stale przed oczami Oblicze Pana Jezusa. Pokazywał nam dosłownie i realnie swoją twarz, oczy, dłonie, stopy i otwarte na krzyżu serce.

  Do kogo należy ten obraz? – pytaliśmy siebie. Czy do tych co zamówili jego wykonanie? Do malarza? Do Iskry Bożego Miłosierdzia z Łodzi? Do pielgrzymów, którzy podjęli się go przewieźć do Watykanu? Do zakładów karnych, domów dla bezdomnych, do świątyń, klasztorów i sanktuariów, które nawiedził w sześciu krajach? Do setek ludzi, którzy modlili się przed nim i płakali na jego widok? Do karmelitów z Rzymu? Do papieża? Do kogo należy to święte Oblicze?

  I teraz, po tych 90 dniach, po doświadczeniu drogi, gdy Obraz Jezusa Miłosiernego dotarł bezpiecznie do Rzymu, choć nadal zmagamy się z grzechem, to jeszcze bardziej pragniemy zaufać Temu, który ma moc wyciągać człowieka z największej ciemności, ma moc przemieniać człowieka gdy ten powie Mu TAK – przez wzajemne przebaczenie, przez Miłość, która jest drogą, prawdą i życiem.

  Jezu, ufam Tobie!

  Spotkaj się z nami 2 października w Łodzi!

  „Którędy do Bożego Miłosierdzia?”

  http://idzieczlowiek.pl/spotkaj-sie-z-nami-2-pazdziernika-w-lodzi/

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.

 
%d blogerów lubi to: