Dziecko Królowej Pokoju

Pokój musi zapanować pomiędzy człowiekiem i Bogiem, a także między ludźmi

 • Królowa Pokoju

  Królowa Pokoju
 • Uwaga

  Strona używa plików cookies które zapisują się w pamięci komputera. Zapisywanie plików cookies można zablokować w ustawieniach przeglądarki. Dowiedz się o tych plikach http://wszystkoociasteczkach.pl
 • Logowanie

 • Odwiedzają nas

  Map

 • Maryjo weź mnie za rękę

 • Jezu Maryjo Kocham Was

13 kardynałów napisało list do Franciszka. Franciszek odpowiada że to on na Synodzie dowodzi.

Posted by Dzieckonmp w dniu 12 października 2015

FranciszekNa  początku synodu trzynastu kardynałów katolickich obecnych na Synodzie napisało  list w którym stawiane są zarzuty co do nieprzejrzystości prowadzenia Synodu. Biskup Argentyński odpowiada, że to on tu dowodzi. Tymczasem z programu Synodu zniknął „Raport końcowy”.

Oto kardynałowie którzy napisali list, w kolejności alfabetycznej:

– Charles Caffara, arcybiskup Bolonii, z Włoch, teolog, były pierwszy prezydent Papieskiego Instytutu Jana Pawła II zajmujący się Studiowaniem  nad Małżeństwem i Rodziną;
– Thomas C. Collins, arcybiskup Toronto, Kanada;
– Timothy Dolan, arcybiskup Nowego Jorku, Stany Zjednoczone;
– Willem J. Eijk, arcybiskup Utrechtu, z Holandii;
– Peter Erdo, arcybiskup Esztergom-Budapeszt, Węgry, przewodniczący Konferencji Episkopatów Europy i sprawozdawca generalny trwającego Synodu jak i tego z 2014r.
– Gerhard L. Müller, były biskup Ratyzbony, Niemcy, od 2012 roku prefekt Kongregacji Nauki Wiary.
– Wilfrid Fox Napier, arcybiskup Durbanu w RPA, Zastępca Przewodniczącego trwającego  Synodu jak i tego z 2014 r.
– George Pell, emerytowany arcybiskup Sydney, Australia, od 2014 roku prefekt watykańskiego Sekretariatu Stanu do spraw gospodarki.
– Mauro Piacenza, Genua, Włochy, były prefekt Kongregacji do spraw Duchowieństwa.
– Robert Sarah, były arcybiskup Konakry, Gwinea, od 2014 roku prefekt Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów.
– Jorge L. Urosa Savino, arcybiskup Caracas, Wenezuela.

 

W liście, zwięzłe i jasno, trzynaście kardynałów zwróciło uwagę Papieżowi iż są pełni obaw oni sami jak i inni Ojcowie synodalni co do procedur Synodu. W ich opinii procedury są skonfigurowane dla ułatwienia zalegalizowania wcześniej określonych wyników w istotnych kwestiach kontrowersyjnych.

Oto tekst listu,  w języku włoskim.

Santità,

Mentre ha inizio il sinodo sulla famiglia, e con il desiderio di vederlo fruttuosamente servire la Chiesa e il Suo ministero, rispettosamente Le chiediamo di prendere in considerazione una serie di preoccupazioni che abbiamo raccolto da altri padri sinodali, e che noi condividiamo.

Il documento preparatorio del sinodo, l'”Instrumentum laboris”, che pure ha degli spunti ammirevoli, ha anche sezioni che trarrebbero vantaggio da una sostanziale riflessione e rielaborazione. Le nuove procedure che guidano il sinodo sembrano assicurare un’influenza eccessiva sulle deliberazioni del sinodo e sul documento sinodale finale. Così com’è, e poste le preoccupazioni che abbiamo già raccolto da molti dei padri sulle sue varie sezioni problematiche, l'”Instrumentum” non può adeguatamente servire da testo guida o da fondamento di un documento finale.

Le nuove procedure sinodali saranno viste in alcuni ambienti come mancanti d’apertura e di genuina collegialità. Nel passato, il processo di presentare proposizioni e di votarle serviva allo scopo prezioso di misurare gli orientamenti dei padri sinodali. L’assenza di proposizioni e delle relative discussioni e votazioni sembra scoraggiare un dibattito aperto e confinare la discussione ai circoli minori; quindi ci sembra urgente che la redazione di proposizioni da votare dall’intero sinodo dovrebbe essere ripristinata. Il voto su un documento finale arriva troppo tardi nel processo di completa revisione e di aggiustamento del testo.

Inoltre, la mancanza di una partecipazione dai padri sinodali alla composizione della commissione di redazione ha creato un notevole disagio. I suoi membri sono stati nominati, non eletti, senza consultazione. Allo stesso modo, chiunque farà parte della redazione di qualsiasi testo a livello dei circoli minori dovrebbe essere eletto, non nominato.

A loro volta, questi fatti hanno creato il timore che le nuove procedure non siano aderenti al tradizionale spirito e finalità di un sinodo. Non si capisce perché questi cambiamenti procedurali siano necessari. A un certo numero di padri il nuovo processo sembra configurato per facilitare dei risultati predeterminati su importanti questioni controverse.

Infine, e forse con più urgenza, vari padri hanno espresso la preoccupazione che un sinodo progettato per affrontare una questione pastorale vitale – rafforzare la dignità del matrimonio e della famiglia – possa arrivare ad essere dominato dal problema teologico/dottrinale della comunione per i divorziati risposati civilmente. Se così avverrà, ciò solleverà inevitabilmente questioni ancora più fondamentali su come la Chiesa, nel suo cammino, dovrebbe interpretare e applicare la Parola di Dio, le sue dottrine e le sue discipline ai cambiamenti nella cultura. Il collasso delle chiese protestanti liberali nell’epoca moderna, accelerato dal loro abbandono di elementi chiave della fede e della pratica cristiana in nome dell’adattamento pastorale, giustifica una grande cautela nelle nostre discussioni sinodali.

Santità, offriamo questi pensieri in uno spirito di fedeltà, e La ringraziamo per la loro presa in considerazione.

Fedelmente suoi in Gesù Cristo.

Czytaj cały artykuł  na stronie

http://chiesa.espresso.repubblica.it/articolo/1351154

Polecam też artykuł:

Prace synodu o rodzinie mają być… tajne. Kard. Baldisseri już o to zadbał

 

 

Reklamy

Komentarzy 115 to “13 kardynałów napisało list do Franciszka. Franciszek odpowiada że to on na Synodzie dowodzi.”

 1. Przemysław said

  ŻYWOTY ŚWIĘTYCH
  STAREGO I NOWEGO ZAKONU
  NA KAŻDY DZIEŃ PRZEZ CAŁY ROK
  DO KTORYCH PRZYDANE SĄ NIEKTORE DUCHOWNE
  OBROKI I NAUKI PRZECIW KACERSTWOM DZISIEJSZYM,
  TAM GDZIE SIĘ ŻYWOT KTOREGO DOKTORA
  STAROŻYTNEGO POŁOŻYŁ
  KU TEMU KAZANIA KROTKIE NA TE ŚWIĘTA, KTORE
  PEWNY DZIEŃ W MIESIĄCU MAJĄ
  PRZEZ KS. PIOTRA SKARGĘ SOCIETATIS IESU
  PRZEBRANE, UCZYNIONE I W JĘZYK POLSKI PRZEŁOŻONE
  I TERAZ ZNOWU OD NIEGO PO OSMY RAZ DO DRUKU
  PRZEJRZANE, I Z ROCZNEMI DZIEJAMI KOŚCIELNEMI
  KARDYNAŁA BARONIUSZA POROWNANE, Z PRZYDATKIEM
  NIEKTORYCH ŻYWOTOW NA KOŃCU
  K R A K Ó W 1 9 3 6
  W Y D A W N I C T W O K S I Ę Ż Y J E Z U I T Ó W

  11 października.
  MĘCZEŃSTWO SIEDMIU FRANCISZKANÓW: DANIELA, SAMUELA,
  ANGELA, DONNA, LEONA, MIKOŁAJA I HUGOLINA
  pisane w żywocie ś. Franciszka. — Żyli około roku Pańskiego 1219.
  Daniel, zakonu ś. Franciszka w Kalabrji minister, mąż
  wielkiej świątobliwości, pragnąc między Saracenami i Turkami
  imienia Chrystusowego rozszerzenia, i oświecenia ślepoty dusz,
  sektą sprosną Mahometa zarażonych, wziąwszy pozwolenie u generała
  swego i w towarzystwo innych sześciu braci tego zakonu
  (to jest Samuela, Angela, Donna, Leona, Mikołaja i Hugolina)
  namówiwszy, puścił się z nimi do Saracenów, i przypłynęli
  do miasta Septy. Tam znajdując kupców chrześcijańskich z Pizy,
  Genui i z Marsylji, trzy dni z nimi we wsi jednej, obcym kupcom
  naznaczonej, blisko miasta przemieszkali, słowo im Boże
  opowiadając. A w sobotę idącą wszyscy się jeden przed drugim
  nabożnie i pilnie z grzechów swoich wyspowiadawszy,
  Ciało Pańskie przyjęli; a w wieczór nogi jeden drugiemu umywał,
  przypominając sobie miłość oną Chrystusową, którą przed
  śmiercią uczniom swoim pokazał, gdy ich do zgody i spólnej
  miłości upominał. I tak się przyprawując, a rozmową jeden
  drugiego ku mężnym postępkom i wielkiemu na służbę Boga
  swego sercu pobudzając, noc oną strawili.

  Nazajutrz wielcy oni kaznodzieje apostolskiem sercem
  j męstwem Ducha Chrystusowego, posypując pierwej popiołem
  głowy swoje, a zdrowie swe Chrystusowej czci na ofiarę niosąc,
  weszli jawnie w swoim zwykłym ubiorze w ono miasto
  Turków i naśladowców Mahometa pełne, i nieśli niewdzięcznemu
  ludowi zbawienną światłość prawdy Bożej i ewangelji.
  I stanąwszy w pół miasta, wołając ludzi do słuchania, wyznawali
  Pana naszego Jezusa, nauczając i wywodząc, iż On jest
  Zbawicielem świata i w Nim samym zbawienie ludzkie postawione
  jest. Ganili ślepotę ich pogańską i do prawdy oczy
  otwierali, ale niegodni łaski Bożej ludzie, zaraz ich pojmali,
  związali, bili, z nich się śmiali, i sprośne im słowa mówiąc,
  do króla ich swego prowadzili. Król patrząc na ich głowy ogolone
  i mając ich za szalonych, gdy ich pytał, z czem przyszli
  i czego pragną, bezpiecznie i bez bojaźni oznajmili, iż jemu i ludowi
  jego słowo prawdy od Boga przynoszą, zbawienia jego
  i innych pragnąc, i wiecznego dobra po śmierci a grzechów
  odpuszczenia duszom ludzkim życząc, przez wiarę w Jezusa
  dla nas ukrzyżowanego, w którym jest wszystka nadzieja zbawienia.
  Takiemi i innemi słowy przynosząc niewiernemu niebieskie
  skarby one, wieprzem go mahometańskim, który się na
  perłach nie znał, być znaleźli. Słuchać ich nie chciał, i serce
  swe od światłości i łaski Boskiej odwracał; wszakże chuć święta
  gorących kaznodziei Chrystusowych na jednej rzeczy tracąc, na
  drugiej zyskiwała: pokój ich do nich się obrócił. Kazanie ich
  dusz niewdzięcznych nie pozyskało, ale im koronę męczeńską
  jednało, bo wnetże do ciężkiego ich więzienia dać i przez ośm
  dni nędzą i głodem dręczyć kazali. Ósmego dnia stawieni są
  przed onym królem saraceńskim; i pytał ich, jeśliby to, co
  pierwej mówili, odwołać, a Chrystusa się zarzec i mahometanami
  być chcieli. A oni śmiele mówili: Myśmy na to przyszli
  dobrowolnie, nie ważąc sobie zdrowia, abyśmy Chrystusa Boga
  naszego sławili i zbawienną Jego wiarę tu wsiali, i pokazali
  fałsz, zdrady i sprosności mahometańskie — a teraz mielibyśmy
  się zaprzeć Pana naszego, który nas tu posłał? A jakaby to
  wiara nasza była i wstyd przed oczyma Jego? Nie daj tego
  Boże, i owszem oznajmujemy tobie jawnie i wielkim głosem,

  iż Jezus Chrystus odkupił przez swoją śmierć świat wszystek
  i jako Bóg prawy króluje na ziemi i na niebie, a kto weń
  nie uwierzy, potępion będzie. Poznaj królu, Tego, któryć państwo
  to w rękę dał i z niego cię wnet strącić może, a pokłoń
  się Odkupicielowi twemu, któryć lepsze i wieczne królestwo
  dać i wybawić cię z mocy szatańskiej i wiecznej śmierci może.
  Na te słowa uszy zamykając głuchy król wraz z panami
  swymi, kazał z każdym zosobna mówić i obiecywać każdemu
  wiele bogactw i dobrego mienia, jeśliby na Mahometa zezwolić
  chcieli. Lecz każdy z nich śmiał się z onych obietnic, mówiąc:
  Myśmy tem w domu w pokoju wzgardzili, i ubóstwa Chrystusowego
  na tym świecie staliśmy się uczestnikami, a teraz
  w ręceśmy wasze przyszli, lepsze i wieczne wam skarby niebieskie
  przynosząc; wy raczej sami tak głupi nie bądźcie,
  abyście dla doczesnych i niepewnych dóbr wieczne one tracić
  mieli. Gdy tedy nic sprawić nie mogli ci, co z nimi mówili,
  zebrawszy ich w kupę sędzia Arbaldus, rzekł do Daniela ministra:
  Głupi człowiecze, czemu tak śmierci pragniesz i chcesz
  tracić i ten żywot i przyszły? A Daniel w niebo oczy podniósłszy,
  rzekł: 0 zestarzały w złości i niesprawiedliwy sędzio, nie
  znasz, jakoś jest zwiedziony w błędach djabelskich przez przeklętego
  fałszerza Mahometa. Radź o sobie a znaj Boga żywego
  i prawego Pana Jezusa Chrystusa, który pychę Mahometa twego
  pokorą i ubóstwem, sprośny i bestjalski żywot jego czystością,
  i fałsze jego cudami Boskiemi potępia. A co to za prorok Mahomet,
  który bajkami i plotkami babiemi lud zbłaźniwszy, zakazał
  im o wierze mówić, ale tylko upornie tajemnych błędów
  mieczem bronić, miejsca rozmowie nie zostawując? Co za cuda
  czynił, skąd się wziął, jakiemi zdradami i rozbojem ziemię
  chrześcijańską osiadać począł — komu to tajno? Ślepi i nadzy
  ludzie, wychodźcie z tych błędów!
  Dalej mu on sędzia mówić nie dopuścił, ale wszystkim
  miecze gołe do szyi na postrach przykładać kazał. A gdy nieustraszonych
  widział, dał na nich wyrok, aby im szyje ucięte
  były. Tedy bracia padli do nóg Daniela starszego, mówiąc:
  Bogu i tobie dziękujemy, ojcze, iżeśmy do korony męczeńskiej
  przywiedzeni są — dajże nam teraz błogosławieństwo, synom
  twoim. A on każdego z nich obłapując, błogosławił im i posi63
  lał wszystkich, mówiąc: Weselmy się w Panu, a dzień ten
  sławmy; oto aniołów mamy i niebieskie wrota otwarte, dziś
  weźmiem wieniec onych sławnych męczenników w chwale onej
  rajskiej. I prowadzeni nago, na dwór królewski szli z wielką
  radością, jako na wesele i używanie jakie hojne. I na miejsce
  przyszedłszy, polecali dusze swoje Bogu, dając szyje swe
  z ochotą pod miecz. A okrutnicy oni przytomni i pacholęta
  ich, jad swój pokazując, głowy one święte druzgotali i ciała
  siekali. Wszakże je potem chrześcijanie zebrali i ze czcią w Alsondegu
  pogrzebli; które ciała królewicz luzytański u Saracenów,
  mając je za skarb nieoszacowany, uprosił i do Hiszpanji
  przeniósł. Leon dziesiąty dzień ich jako Świętych Bożych
  11 października postawił. Cierpieli przed śmiercią ś. Franciszka
  pięć lat, roku Pańskiego 1221.

 2. Mariusz said

  Tłumaczenie
  RZYM, 12 październik 2015 – Poniedziałek, 5 października, na początku prac Synodu na temat rodziny, kardynał George Pell podał Franciszek z pismem podpisanym przez niego i kolejnych dwunastu kardynałów, wszyscy obecni w tej samej sali Synodu. trzynaście Sygnatariusze pozycje pierwszej wielkości w hierarchii kościelnej. Są to, w kolejności alfabetycznej: – Carlo Caffara, arcybiskup Bolonii, Włochy, teolog, były pierwszy prezes Papieski Instytut Jana Pawła II dla Studiów nad Małżeństwem i Rodziną; – Thomas C. Collins, arcybiskupa Toronto, Kanada; – Timothy Dolan, arcybiskup Nowego Jorku, Stany Zjednoczone; – Willem J. Eijk, arcybiskup Utrechtu, Holandii; – Peter Erdo, arcybiskup Esztergom-Budapeszt, Węgry, przewodniczącego Konferencji Episkopatów Europy i ogólnego sprawozdawcy Synod w toku, jak w poprzednim spotkaniu w październiku 2014 roku; – Gerhard L. Müller, były biskup Ratyzbony, Niemcy, od 2012 roku prefekt Kongregacji Nauki Wiary; – Wilfrid Fox Napier, arcybiskup Durbanu w RPA, prezes Delegat Synodu już w toku, jak w poprzednim spotkaniu w październiku 2014 roku; – George Pell, emerytowany arcybiskup Sydney, Australia, od 2014 roku prefekt watykańskiego Sekretariatu dla gospodarki; – Robert Sarah, były arcybiskup Konakry, Gwinea, z 2.014 prefekt Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów; -. Jorge L. Urosa Savino, arcybiskup Caracas w Wenezueli W liście, zwięzły i jasny, trzynaście kardynał przeszedł uwagę serii papieża „obawy”, a ich inne Ojcowie synodalni o procedurach Synodu, w ich opinii „skonfigurowany dla ułatwienia wcześniej określonych wyników w istotnych kwestiach kontrowersyjnych”, oraz o wszystkich „” Instrumentum laboris „, uznanych za nieodpowiednie jako” tekst objaśniający i założenia dokumentu końcowego. „Tutaj Poniżej znajduje się tekst listu, tłumaczeniem oryginalnego projektu w języku angielskim. __________ Świątobliwość zaczyna Podczas Synodu na temat rodziny, a pragnieniem, aby zobaczyć go owocnie służyć Kościołowi i posługi, z szacunkiem prosimy rozważyć serię Obawy, że mamy zebrane od innych Ojców synodalnych, i że dzielimy. Dokument przygotowawczy do Synodu, „” Instrumentum laboris „, który ma także kilka godnych podziwu pomysły, ma także punkty, które mogłyby skorzystać ze znacznego refleksji i rewizji. Nowe zasady, które kierują się synod zapewnić wydają się zbyt duży wpływ na obradach Synodu i dokumentu końcowego synodu. W obecnej formie, a umieszczone na obawy, że otrzymaliśmy już od wielu ojców na jego poszczególnych części problemów, l ‚”Instrumentum” nie może odpowiednio służyć jako tekst objaśniający lub jako podstawie dokumentu końcowego. Nowe zasady będą widoczne w Synodzie brakuje niektórych kręgach jako autentycznego otwarcia i kolegialności. W przeszłości proces składania propozycji i głosować im służył cenny cel pomiaru wytyczne Ojców synodalnych. Brak propozycji i ich dyskusji i głosowania wydaje się zniechęcać do otwartej debaty i ograniczyć dyskusję do grup roboczych; to wydaje się pilne, że przygotowanie propozycji zostać przegłosowane przez cały Synodu powinny zostać przywrócone. Głosowanie w sprawie dokumentu końcowego przychodzi zbyt późno w procesie kompleksowego przeglądu i korekty tekstu. Ponadto, brak udziału Ojców synodalnych do składu redakcji stworzył znaczny dyskomfort. Jej członkowie zostali powołani, nie wybrany, bez konsultacji. Podobnie każdy, kto będzie częścią sporządzania dowolnego tekstu na poziomie małych grup powinni być wybierani, nie wyposażone. Z kolei te wydarzenia stworzyły obawy, że nowe procedury nie uczestniczą w tradycyjnym duchem i celem synodu. Nie jest jasne, dlaczego te zmiany proceduralne są konieczne. W wielu ojców, w nowym procesie zapowiada złagodzenie góry określonych wyników w istotnych kwestiach. Wreszcie, a może najpilniej, wielu ojców wyraziły zaniepokojenie, że synod mający na celu rozwiązać problem życia duszpasterskiego – wzmocnienie godność małżeństwo i rodzina – może się być zdominowany przez emisyjnej doktrynalnej teologicznego / komunii dla rozwiedzionych, ożenił się ponownie cywilnej. Jeśli tak się stanie, będzie nieuchronnie podnieść bardziej fundamentalne pytania dotyczące tego, jak Kościół, na swój sposób, należy interpretować i stosować Słowa Bożego, jego nauki i jej dyscyplin do zmian w kulturze. Upadek liberalnych kościołów protestanckich w epoce nowożytnej, przyspieszyć ich rezygnacji z kluczowych elementów wiary i praktyki chrześcijańskiej w imię duszpasterska, gwarantuje wielką ostrożność w naszych dyskusjach synodalnych. Świątobliwość, oferujemy te myśli w duchu lojalności i dziękuję za ich uwzględnienie. Wiernie ją w Jezusie Chrystusie. __________ Po południu tego samego Poniedziałek, 5 października, w czasie pierwszej dyskusji w klasie, kardynał Pell i inne Ojcowie synodalni podjęli niektóre z kwestii poruszonych w liście, bez wymienić go. Franciszek był obecny i słuchał. A następnego dnia, we wtorek, 6 października, mówił. Tekst jego przemówienia poza tym programie nie zostały podane do wiadomości publicznej, ale tylko ustnie podsumowane przez księdza Federico Lombardi, a napisany przez „L’Osservatore Romano”. Tak więc: „Papież chciał potwierdzić, że obecny Synod jest w ciągłości z tym w ubiegłym roku obchodził O all”Instrumentum laboris”, Franciszek podkreślił, że jest to „Relatio Synodi” zintegrowany z uwag przesłanych się później, że. Został on zatwierdzony przez adhortacji pokładzie – spełnione, obecność papieża – i to jest podstawą do kontynuowania debaty i dyskusje w najbliższych dniach W tym kontekście istotne znaczenie ze względu na wejście w różnych grupach językowych Papież przypomniał też, że.. trzy oficjalne dokumenty synodu ubiegłego roku są jego dwa przemówienia, początek i koniec, a „Relatio Synodi”. Papież podkreślił, że katolicka nauka o małżeństwie nie została dotknięta, a następnie ostrzega przed dając wrażenie jedynym problemem jest to, że synod dla rozwiedzionej komunii, zapraszając nie zmniejszając horyzonty Synodu. „W związku z” L’Osservatore Romano „Ojciec Lombardi dodał, że” nawet decyzje metody były dzielone i zatwierdzone przez papieża, a zatem nie mogą być podważane. „Z tego wynika, że Franciszek odrzucił żądania listu bloku, z wyjątkiem marginalna zalecenie, aby nie ograniczyć się do dyskusji tylko do” komunii na rozwód. „To nie odrzucił bez cienia polemicznym, a później wiedział – w tweet nie zaprzeczył – dyrektor „La Civilta Cattolica” Antonio Spadaro, który był również obecny w sądzie, zgodnie z którym papież mówił do ojców „nie ulegając” hermeneutyka spisek, który jest socjologicznie i duchowo słaby nie pomoże. „Wszystko to na początku Synodu. Ale pod koniec pierwszego tygodnia pracy jest w przypadku drugiego. Ponownie przeciwieństwo życzenia trzynastu kardynałów. Piątek, 9 października, podczas konferencji prasowej, kardynał Luis Antonio G. Tagle, arcybiskup Manili i prezes Delegat Synodu, nagle powiedział, że z raportu końcowego „czekają na decyzję papieża „. A pojutrze Ojciec Lombardi powiedział, że” nie jesteśmy jeszcze pewni, jak będzie zawarcie synodu, to jest, jeśli nie będzie dokument końcowy. Zobaczymy, czy papież daje dokładne wskazówki. „Niewiarygodne, ale prawdziwe. Z synodu w pełnym rozkwicie, nagle został pod znakiem zapytania samo istnienie „Raport końcowy”, który pojawił się w programach takich jak miejsca lądowania, do których zostały zakończone wszystkie prace Synodu. Z „Raportu końcowego”, w rzeczywistości miał używany powszechnie sekretarz generalny Synodu, kardynał Lorenzo Baldisseri, oficjalna prezentacja tego samego, 2 października:> Spotkanie informacyjne na ten temat i sposobu XIV zwyczajnego walnego zgromadzenia Synodu Biskupów, które tego samego dnia, Baldisseri miał również poinformowany, że Franciszek miał powołał komisję dziesięciu kardynałów i biskupów „dla rozwoju raportu końcowego.” 5 października, w przemówieniu otwierającym prace Synodu, Baldisseri wrócił jeszcze bardziej szczegółowo, aby zilustrować etapy rozwoju i zatwierdzenia „relatio „> Sprawozdanie Sekretarza Generalnego i znowu mówił w sądzie rankiem 6 października, tuż przed wziął słowa papieża. Nie wspominając już oficjalny kalendarz prac Synodu, które nadal wyznacza cztery dni, od 21 24 października pisanie „raportu końcowego”, do jego prezentacji w klasie, dyskusji i prezentacji pism, przepisanie tego samego, jego klasie ponownego złożenia wniosku i głosowania w finale:> harmonogram W liście do Papieża Franciszek, trzynaście kardynał nadzieję, że procedura ripristinasse synody minął, które zakończyło się głosowanie, jeden po drugim, z „propozycji”, aby być oferowane do papieża. Albo przynajmniej, w przypadku braku tych twierdzeń, to będą głosować punkt po punkcie jest „Sprawozdanie końcowe”, napisany przez wybranego zarządu, nie wszystkie mianowany z góry. Ale nawet jeśli „relatio” – jak było jasne – nie będzie więcej jedynym produktem synodu będzie przeróbką tego „” Instrumentum laboris „dla trzynastu sygnatariuszy listu uznanych za nienadające się do zrobienia” w podstawie dokumentu końcowego „, również z powodu” jego poszczególnych części problemów ” czyli o niepewnej lojalności wobec doktryny. Bo prawdą jest, że 270 Ojcowie Synodu są dzień po dniu pracy po prostu przerobić od góry do dołu „s” Instrumentum „. Ale to jest również prawdą, że przepisywanie tekstu będzie przywilejem całego komisja powołana przez papieża Franciszka, w którym innowatorzy są zdecydowanie przeciwieństwie do tego, co się dzieje w klasie. A w kilometra i tekstu dyskursywnego, takich jak „” Instrumentum „- nie jako” telegraf propozycji „wiele synodów minęło – dużo łatwiej jest się powtórzyć, co się stało w synodzie 2014, wraz z wprowadzeniem formuły i niejasne uniwersalne, trudno odrzucić w klasie z głosów suchy. „Katolicka nauka o małżeństwie nie zostanie dotknięty,” zapewnił Franciszek odnosząc się do całego Synodu ścieżki od 2014 do dziś, w odpowiedzi na „problemy” z trzynastu kardynałów Letter . Ale Kardynał Tagle, czołowa postać innowatorów, również powiedział na konferencji prasowej w dniu 9 października, z widoczną satysfakcją: „Nowa metoda przyjęta przez synod prawdopodobnie kosztować trochę” zamieszania, ale dobrze się mylić czasem. Jeśli rzeczy są zawsze jasne, to nie byłoby prawdziwe życie „. __________ Dla innych szczegółów na konferencji prasowej w dniu 9 i 10 października:> Synodu w błąd. „Końcowy Raport” utraconych przedmiotów poprzednich artykułach z http://www.chiesa na synodzie w toku:> Synod. Tweet nie czyni wiosny (10.10.2015)> Synod. Pierwszy strzał jest znakiem konserwatystów (10.8.2015) __________ Ostatnie trzy artykuły z http://www.chiesa: 10.10.2015> Synodu. Tweet nie czyni wiosny kiedykolwiek tak tajne prace spotkania. Bezużyteczne informacje dostarczone przez oficjalne kanały. Nieistniejące tłumaczenia na ojców, którzy nie znają włoski. Symbolicznym aktem zerwania polskich biskupów 10.08.2015> Synod. Pierwszy strzał jest znakiem konserwatystów Głównie dzięki wstępnym oświadczeniu kardynała Erdo, bardzo zdecydował chwyt w dwuznacznych „otwory” z dokumentu bazowego. Ale innowatorzy są już kontratakować. I liczyć na poparcie papieża 10.3.2015> Nowe procesy podwójnym. Prawnik burzy reformy Franciszek jest profesorem Danilo Castellano, czołowy ekspert na ten temat. Kursy Reforma „sprzeczne i niespójne”. Ale także do kardynała Kaspera nie jak __________ uzyskać więcej wiadomości i komentarze zobaczyć blogu, że Sandro Magister dla czytelników języka włoskiego:> siódmym niebie Ostatnie trzy tytuły: Synod w zamieszaniu. „Końcowy Raport” utraconych pozycji Anthology Synodu. Z raportów „circuli minores” „Ten papież nie lubimy.” Z chwały „L’Osservatore Romano”

  • Mariusz said

   Sekretarz generalny synodu o rodzinie ­ kardynał Lorenzo Baldisseri ­ przypomniał ojcom synodalnym, że nie mogą publikować informacji dotyczących wystąpień innych hierarchów. Podkreślił to na swoim Twitterze ks. Thomas Rosica, duchowny z Watykańskiego Biura Prasowego, odpowiedzialny za briefingi z obrad w języku angielskim. Część materiałów dotyczących synodu zniknęły z bloga arcybiskupa Gądeckiego!

   Zgodnie z wolą kardynała Baldisseriego, biskupi mogą publikować wyłącznie informacje dotyczące… ich własnych wystąpień. Nie mogą jednak referować wystąpień innych ojców synodalnych. Trudno nie zadać pytania: dlaczego prace synodu mają być tajne?

   Relacje dotyczące niektórych wystąpień poszczególnych ojców synodalnych zniknęły z bloga prowadzonego przez arcybiskupa Stanisława Gądeckiego. A jak oceniają zachodni komentatorzy, to właśnie on był głównym adresatem „napomnień” wystosowanych publicznie przez ks. Thomasa Rosicę.

   W dotychczasowych relacjach arcybiskupa Gądeckiego mogliśmy m.in. przeczytać, że ultraliberalny biskup Johan Bonny wzywał ojców synodalnych do „dowartościowania” związków cywilnych i „decentralizacji” Kościoła, która miałaby przynieść „jedność w różnorodności”. Kardynał José Luis Lacunza Maestrojuán OAR pytał nawet, czy papież… nie mógłby być tak miłosierny jak Mojżesz, który pozwolił żydom na rozwody. Arcybiskup Gądecki relacjonował także interwencje ojców synodalnych stających w obranie nauczania Kościoła, m.in. kard. Stanisława Ryłko i arcybiskupa Tadeusza Kondrasiewicza.

   Ujawnienie informacji świadczących o tym, że ­ wbrew zapewnieniom Watykańskiego Biura Prasowego ­ w trakcie synodu dochodzi do ostrej wymiany zdań dotyczącej „programu duszpasterskiego ” kard. Kaspera i niemieckich hierarchów nie spodobało się sekretarzowi generalnemu. Najwyraźniej, kard. Baldisseri nie chce, by wierni wiedzieli o synodzie więcej niż to, co oficjalnie zaprezentuje Watykańskie Biuro Prasowe.

   Jak zauważa „Rorate Caeli”, media głównego nurtu nie tolerowałyby takiej polityki informacyjnej, ale w tym jednym przypadku wykazują się daleko idącym posłuszeństwem.

   Read more: http://www.pch24.pl/prace-synodu-o-rodzinie-maja-byc-tajne–kard–baldisseri-juz-o-to-zadbal,38722,i.html#ixzz3oN4OCHVs

 3. katolik said

  porabalo was poczytajcie Dzienniczek Faustyny co Jezus mowi o posluszenstwie do ksiezy

  • Ren5 said

   Ktoś tu już wspominał,że obecnie szatan przywołuje słowo POSŁUSZEŃSTWO – wiadomo potrzebne mu to aby zwieść ludzi i zniszczyć NAUKĘ JEZUSA.Jakby Św.Piotr był ślepo posłuszny arcykapłanom i uczonym w Piśmie to PLAN BOGA co do naszego zbawienia by się nie udał.

   • Katolik said

    Sw Piotr był posłyszny Chrystusowi, a dzisiaj papież jest Jego Wcieleniem na ziemi.

    • Ren5 said

     Prawdziwym papieżem jest Benedykt XVI i tylko ON.Jego będe słuchać.Nie okłamuj się niewiedzą,że Franciszek był wypromowany przez sekte.Widocznie pasuje Ci modernizm współczesny,który sprzeciwia się PRAWOM BOŻYM.Niech Cię Bóg błogosławi i strzeże od złego.

    • Katolik said

     Cóż nie wiem dlaczego mnie tak oceniasz ze niby lubie modernizm , nawet sie nie znamy… Wiem jedno ze nic bez woli Bożej sie nie dzieje na tym świecie tzn nie ma takiej sekty ktora pokrzyzowałaby plany Boże. Wiecej zaufania do Boga!

    • Basia B said

     Pewnie,że moje odczucie jest może subiektywne,ale od tego właśnie momentu zaczęłam słuchać,co Papież mówi i trochę się tego uzbierało.I wiem,że on jest tym,który prowadzi Kościół.@Katoliku,nie będziemy się przerzucać argumentami. Nie ma sensu i lepiej się modlić,co pewnie każdy czyni.Pozdrawiam Pana i niech nas Bóg ma w swojej opiece

    • Wiesia said

     Co Ty równasz Św.Piotra do FP.Czytałeś Pismo Święte,a zapomniałeś o Księdze Apokalipsy,czy tak walczysz,aby walczyć na oślep.Otwórz człowieku oczy i uszy!
     Masz wolną wolę,więc wybieraj co chcesz,ale jeśli nie widzisz,lub widzieć nie chcesz,to znaczy,że lekceważysz także Pismo Święte.Jak Pan Jezus chodził po ziemi,też tak,jak Ty to teraz robisz,byli tacy,co też reagowali identycznie.Nie pasuje Ci ta droga,to nią nie idz,ale nie masz prawa wchodzić w wolną wolę człowieka drugiego.Bóg ją szanuje,a Ty mówisz mi w co lub Kogo mam wierzyć??Idz swoją drogą.

    • Jakub III said

     Katolik!
     Biskup Rzymu Bergoglio jest wcieleniem Chrystusa? Weź chłopie gumowy młotek i puknij się w czółko.

    • Katolik said

     Nie walcze z niczym i z nikim drażni mnie tylko ta ciągła krytyka papieza na waszym blogu, nie mówie nikomu w co ma wierzyc daleko mi do tego w przeciwienstwie do tutaj obecnie komentujacych. Nie chce isc swoja droga bo znaczyloby ze mam głeboko w powazaniu innych a tak nie jest . Szkoda mi tylko ludzi ktorzy pobladzili i zagalopowali sie w krytyce innych zapominajac o ocenie samego siebie. Nie porównuje Sw Piotra do Franciszka nie jestem teologiem ale zwyklym obywatelem kraju z którego wywodzi sie najwiekszy papiez w historii i ktory pewnie wstydzilby sie za takie wpisy o innych jakie sa tutaj na ty ”katolickim” blogu. Zycze przebudzenia z letargu.

    • bozena said

     Mnie jak cos drazni to tam nie wchodze, by sie nie denerwowac, i nie grzeszyc posadzaniem blizniego. Ile czasu zmarnowales na czcze gadanie? Zamiast tego odmowilbys kilka dziesiatek w intencji twojego rozdraznienia.
     Idz z Bogiem, tam gdzie jest slodko i potulnie

    • Dzieckonmp said

     Bożenko to Twój język. czy Ty coś rozumiesz o co tu chodzi??

     http://www.msn.com/en-ca/video/watch/is-this-the-future-catholic-church/vi-AAfjZQC?ocid=U148DHP

    • Wiesia said

     Jak spojrzysz Bogu w oczy,kiedy zapyta Cię o to czy znasz 10 Przykazań Bożych?.Czy wiesz,kto może wg.Boga przyjmować Pana Jezusa??,czy sodoma i gomora Tobie nie będzie przeszkadzać w Kościele?,a jakby takie nowości zaczął wprowadzać Papież Benedykt,to też nie zastanowiłoby Cię to??Nasza ocena wynika z oceny sytuacji,którą sam FP wywołał.Jeżeli trzymam się Dekalogu,to też jestem winna??.Nie zapominaj,że Dekalog otrzymaliśmy od Boga,nie FP.I ja zamierzam się tego trzymać.Jeżeli zaś chodzi o to, kogo powinno się w tym momencie żałować,czy tego, co nie pozwala ruszać tego co Boskie,czy tego który broni herezji narzucanych w tym czasie??Przecież w tym momencie,to właśnie Ty jesteś zaślepiony i zwiedziony i prawdopodobnie pociągniesz za sobą innych,pomyślałeś o tym,czy ślepo wierzysz??

    • lesner1 said

     Św. Piotr zaparł się Jezusa kiedy on najmocniej cierpiał*.

     *Ale wrócił do Jezusa po Jego zmartwychpowstaniu.

    • cox21 said

     Papież nie jest wcieleniem Chrystusa. Jest Jego Wikariuszem na ziemi.

  • Donald said

   Drogi Katoliku! Może sprecyzujesz do czego konkretnie (do jakiej treści tu prezentowanej) odnosisz swój zarzut? Jeżeli chodzi Ci o bieżący wpis, to zauważ, że sygnatariuszami listu są właśnie księża – kardynałowie. W tym wciąż jeszcze pełniący obowiązki Prefekt Kongregacji Nauki Wiary. Z pewnością doskonale rozumieją oni kontekst i znaczenie przywoływanego posłuszeństwa.

   Zauważ również, że zasadniczym przesłaniem Dzienniczka siostry Faustyny jest troska o dusze grzeszników (tę samą niezwykłą troskę odczuwamy w orędziach Ostrzeżenie). To co w tej chwili widzimy jako fakt obserwacyjny to jest próba bezwarunkowego usprawiedliwiania grzechu w imię Bożego miłosierdzia, co niestety nie prowadzi do zbawienia. Mało tego, będzie się to działo właśnie w imię (fałszywego) posłuszeństwa. Na tym polega sprytne oszustwo fałszywego proroka. Dlatego trzeba tu dużej rozwagi.

   • Zorrro said

    Donaldzie: mądre slowa, prosta synteza rzeczywistości, pod którą i ja się tez podpisuj

    • Katolik said

     Drogi Donaldzie nie bardzo rozumiem pojęcie „fałszywego posłuszeństwa” o ile logicznie rozumuje posłusznym można byc albo nie byc. Natomiast jaki jest nasz przełożony to tylko oceni Bóg, a nam nic do tego. To sumienie samego kapłana i tylko jego bedzie obciążone nie nasze. Nam pozostaje byc zawsze posłusznym kapłanom, a reszta nalezy do Boga. na tym polega posłuszeństwo……………… Nie należy sie buntowac. Któż jak Bóg!!! Polecam lekture Dialog o Bożej Opatrzności, św. Katarzyny ze Sieny genialny wykład samego Boga o posłuszenstwie (miedzy innymi)

    • Dzieckonmp said

     Katoliku Kodeks Prawa Kanonicznego kanon 212 mówi o obowiązkach i parwach wiernych świeckich. pkt 3 tak mówi:

     § 3. Stosownie do posiadanej wiedzy, kompetencji i zdolności, jakie posiadają, przysługuje im prawo, a niekiedy nawet obowiązek wyjawiania swojego zdania świętym pasterzom w sprawach dotyczących dobra Kościoła, oraz – zachowując nienaruszalność wiary i obyczajów, szacunek wobec pasterzy, biorąc pod uwagę wspólny pożytek i godność osoby – podawania go do wiadomości innym wiernym.

    • pio0 said

     Katoliku
     Nie zgodzę się z Twoim stwierdzeniem: „Nam pozostaje byc zawsze posłusznym kapłanom, a reszta nalezy do Boga. na tym polega posłuszeństwo……………… ”

     Tak, mamy być posłuszni dopóki, doputy nie sprzeciwia się to z przykazaniami Bożymi i Ewangelią.

    • Katolik said

     Pio: Prosze jednak pamietac ze drogą nagany oceny ksiezy zajmuje sie sam Episkopat, Papież a nie ludziska na blogu, jedynie władze Kosciola moga zwolnic kapłana, nie my tu na internecie gdzie tysiace interpretacji, moze zmylic nie jedna duszyczke z własciwej drogi Kosciola. Dlatego Kosciól istnieje poniewaz ma swój obrany zamkniety system od 2000 lat a nam poboznym katolikom nie wolno wtykac nosa w sprawy ludzi odpowiedzialnych za miliony ludzi i ich Zbawienie. Pycha ludzi osiagnela szczyty i mysla ze sami sa władzami koscielnymi. Robicie zamęt w Kosciele o to chodzi Szatanowi zrozumcie to ludzie.

    • Dzieckonmp said

     Katolik proszę Cię przeczytaj uważnie ten fragment z Pisma świętego i nie szafuj tym fałszywym posłuszeństwem.Papież , biskup, ksiądz i ja świecki to są ludzie. Wszyscy staniemy przed Bogiem.

     Dz. 5-29
     Sanhedryn przeciw Apostołom
     17 Wówczas arcykapłan i wszyscy jego zwolennicy, należący do stronnictwa saduceuszów, pełni zazdrości 18 zatrzymali Apostołów i wtrącili ich do publicznego więzienia. 19 Ale w nocy anioł Pański otworzył bramy więzienia i wyprowadziwszy ich powiedział: 20 „Idźcie i głoście w świątyni ludowi wszystkie słowa tego życia!”. 21 Usłyszawszy to weszli o świcie do świątyni i nauczali. Tymczasem arcykapłan i jego stronnicy zwołali Sanhedryn i całą starszyznę synów Izraela. Posłali do więzienia, aby ich przyprowadzono. 22 Lecz kiedy słudzy przyszli, nie znaleźli ich w więzieniu. Powrócili więc i oznajmili: 23 „Znaleźliśmy więzienie bardzo starannie zamknięte i strażników stojących przed drzwiami. Po otwarciu jednak nie znaleźliśmy wewnątrz nikogo”. 24 Kiedy dowódca straży świątynnej i arcykapłani usłyszeli te słowa, nie mogli pojąć, co się z nimi stało. 25 Wtem nadszedł ktoś i oznajmił im: „Ci ludzie, których wtrąciliście do więzienia, znajdują się w świątyni i nauczają lud”. 26 Wtedy dowódca straży poszedł ze sługami i przyprowadził ich, ale bez użycia siły, bo obawiali się ludu, by ich samych nie ukamienował. 27 Przyprowadziwszy ich stawili przed Sanhedrynem, a arcykapłan zapytał: 28 „Zakazaliśmy wam surowo, abyście nie nauczali w to imię, a oto napełniliście Jerozolimę waszą nauką i chcecie ściągnąć na nas krew tego Człowieka?” 29 „Trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi – odpowiedział Piotr i Apostołowie. 30 Bóg naszych ojców wskrzesił Jezusa, którego straciliście, zawiesiwszy na drzewie. 31 Bóg wywyższył Go na prawicę swoją jako Władcę i Zbawiciela, aby dać Izraelowi nawrócenie i odpuszczenie grzechów. 32 Dajemy temu świadectwo my właśnie oraz Duch Święty, którego Bóg udzielił tym, którzy Mu są posłuszni”.

    • krystynka said

     To jest to posłuszeństwo o którym w kazaniach mówi Ks.Natanek,że trzeba słuchać Boga a nie ludzi.Z powodu złamania podstawowych przykazań przez Kościół,odszedł z niego właśnie ten ksiądz,albo nawet z powodu zgorszenia jakie dzieją się w kościele, ksiądz opuścił jego mury aby iśc za głosem Ducha Świętego.Zresztą czy też apostołowie nie poszli za głosem właśnie Ducha Bożego ?,jemu nikt i nic sie nie oprze.Przecież Pan Jezus powiedział właśnie do swoich apostołów ,że On odejdzie do Ojca w niebie,ale da Im pocieszyciela,Ducha Prawdy,którego swiat przyjąć nie można ,bo go nie zna,ale oni Go poznaja,bo On Duch Prawdy będzie w Nich.A tak to On sam działa i prowdzi Swój Kościół Boży,stąd mury piekielne go nie pokonaja,bo to jest tak jakby walczyli z samym Bogiem.!!!

    • Katolik said

     Dzieckonmp ” Dajemy temu świadectwo my właśnie oraz Duch Święty, którego Bóg udzielił tym, którzy Mu są posłuszni” tak własnie powstal nowy Kosciół Chrystusa i Bóg oczekuje od nas wiernych głoszenia Dobrej Nowiny. Na tym blogu nie ma Dobrej Nowiny jest za to szkalowanie i krytykowanie papieza, Podjudzanie do nienawiści, uprzedzen, podwazanie osoby Franciszka jako Głowy Kościoła Chrystusowego. Badzmy wreszcie apostołami miłości Chrystusa nie osadzajmy innych, Pamietajmy o dwóch nowych przykazaniach danych nam przez Chrystusa o miłosci bliżniego i przebaczeniu. o modlitwie za tych którzy nas krzywdza nie pomnażajmy nienawidsci, dosc jej na swiecie. Pamietajmy ze Chrystus mieszka w każdym człowieku, jak go oceniamy tak my bedziemy sadzeni, „miej miłosierdzie dla mnie a ja bede miał miłosierdzie dla ciebie” to słowa Chrystusa.

    • lolo said

     @Katolik
     Z Ciebie chyba taki katolik jak ze mnie cysorz chiński. Istotą posłuszeństwa w KK jest wierność prawdzie. I to nie tyle Prawdzie (przez duże „P”), bo o Chrystusie mówi, czy na Chrystusa powołuje się wielu, ale prawdzie w ogóle, bowiem ona znajduje swe spełnienie w Tym, który jest Prawdą i źródłem prawdy. Z tego wynika, że posłuszeństwo zwierzchnikom w KK jest warunkowe o ile oni sami przestrzegają wierności prawdzie w Prawdzie, by tak rzec. To zostało np. zaznaczone w Konstytucji „Cum ex apostolatus” (z 15 lutego 1559 r.) Pawła IV i każdy katolik może wypowiedzieć kapłanowi łącznie z Papieżem posłuszeństwo o ile ten staje się niegodny, czyli prowadzi życie urągające nauce Chrystusa albo naucza niezgodnie z Jego nauczaniem. Żaden z kapłanów niezależnie od zajmowanej pozycji w hierarchii nie jest właścicielem Prawdy. Jest tylko jej sługą.

    • Katolik said

     Lolo znowu kogoś oceniasz , nie osadzajcie tak łatwo innych, nawet mnie nie znasz wg ciebie nie jestem katolikiem cóż ………..prosze wskazac zartem gdzie Franciszek prowadzi życie urągające nauce Chrystusa albo naucza niezgodnie z Jego nauczaniem,

    • lolo said

     @Katolik
     Słuchaj „geniuszu” katolicki.
     Mam powyżej dziurek w nosie szantażowania krytyków powoływaniem się na „osądzanie innych”. Przypomina mi to szermowanie hasłem „antysemita” przez „GW” swoich krytyków czy w ogóle krytyków tej naszej „zielonej wyspy”.
     W listach apostolskich już nie Chrystus ale sami Apostołowie „osądzali” nazywając w różny sposób przeciwników „zdrowej nauki”. Po pierwsze napisałem „chyba” a po drugie takie podejście jak Twoje zaprezentowane w wypowiedzi o 19:04 zamyka jakąkolwiek możliwość krytyki. Twój sposób rozumowania uniemożliwia jakiekolwiek negatywne ustosunkowanie się do działań papieża tylko dlatego, że sprawuje ten urząd. Co to, „Bóg wcielony”? Jego nieomylność musi spełniać pewne warunki, a właściwie jeden fundamentalny i o tym pisałem. Co do prowadzenia się papieża F. w tym co jest wiadome powszechnie, rzeczywiście, można powiedzieć nie ma do czego się przyczepić. Ale już problemem jest milczenie jego jako namiestnika Chrystusa, jako widzialnej głowy KK kiedy kapłani tegoż KK jawnie szerzą herezje jak to ma miejsce w przypadku biskupów niemieckich. Albo niejednoznaczność jego wypowiedzi umożliwiających różne interpretacje. Za JP II nie było to możliwe. Problemem stają się ruchy dokonywane na Synodzie a mające milczącą aprobatę papieża F. Problemem było także jego postępowanie np. na dniach młodzieży, kiedy aprobował udzielanie Komunii Świętej przez podawanie sobie Komunikantów jak piłek do ping-ponga w tłumie. Ot przerzucali sobie z ręki do ręki. Innym smaczkiem było noszenie Różańca św. na uchu. No to się JP II w grobie przewraca pewnie. Albo kładzenie szalika klubowego i piłki nożnej obok tabernakulum… Jak to człowiek widzi to mu się „wszystkie flaki wywracają na drugą stronę”. Inne smaczki to sobie poszukaj, bo „kto szuka to znajdzie” a są dostępne i wcale nie tak trudno znaleźć. Dla człowieka obeznanego w podstawach funkcjonowania komputera i internetu, w związku z tym, nie powinno to stanowić problemu.
     A dla Ciebie to ja mogę być jełopem, oszołomem, nienawistnikiem i czym tam sobie chcesz. „Lata mi to i powiewa”. Prawda jest fundamentem i przede wszystkim Papież ma jej strzec, i przekazywać ją, bo taki ma charyzmat „utwierdzania w wierze” Prawdzie. Kiedy Piotr sprzeniewierzył się to Paweł mu to od razu wykazał – i przywołał do porządku – co jest opisane w Nowym Testamencie. Czy uważasz, że teksty kanoniczne kłamią? Jako specjalista od katolicyzmu powinieneś świetnie wiedzieć gdzie to jest napisane.

    • lolo said

     Czyżbym był cenzurowany… Odpowiadałem @Katolikowi na zarzuty z 19:04 i nie używałem w odniesieniu do niego słów niecenzuralnych. Nie chce mi się po raz drugi tego samego pisać. @Katoliku – na mój temat możesz uważać co tam sobie chcesz. Mnie osobiście „bokiem wychodzi” terroryzowanie każdej krytyki argumentem „osądzania”. No to jak powiedzieć o człowieku, gdy kradnie? No bo „żłodziej” będzie go „osądzało”. Co do aktualnego rezydenta tronu św. Piotra to można znaleźć wiele „smaczków” chociażby milczenie w sprawie jawnych herezji biskupów niemieckich co jest jak przyzwolenie na to. Za JP II byłoby to nie do pomyślenia. Czy niejednoznaczność jego wypowiedzi umożliwiających w sprawach fundamentalnych różną interpretację. W każdym razie św. Paweł jak trzeba było to sprzeciwił się św. Piotrowi i jest to zapisane w Nowym Testamencie. Jako „specjalista” do nauki katolickiej powinieneś wiedzieć gdzie to jest jak i gdzie są te fragmenty kiedy Apostołowie nie przebierają w słowach określających „siewców kąkolu”.

    • krystynka said

     Panowie to dla Was słowa od Św.Pawła 1 Kor.1

     10 A przeto upominam was, bracia, w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa, abyście byli zgodni, i by nie było wśród was rozłamów; byście byli jednego ducha i jednej myśli. 11 Doniesiono mi bowiem o was, bracia moi, przez ludzi Chloe7, że zdarzają się między wami spory. 12 Myślę o tym, co każdy z was mówi: «Ja jestem Pawła, a ja Apollosa8; ja jestem Kefasa8, a ja Chrystusa». 13 Czyż Chrystus jest podzielony? Czyż Paweł został za was ukrzyżowany? Czyż w imię Pawła zostaliście ochrzczeni? 14 Dziękuję Bogu, że prócz Kryspusa i Gajusa9 nikogo z was nie ochrzciłem. 15 Nikt przeto nie może powiedzieć, że w imię moje został ochrzczony. 16 Zresztą, prawda, ochrzciłem dom Stefanasa10. Poza tym nie wiem, czym ochrzcił jeszcze kogoś.

     i dalej :

     30 Przez Niego bowiem jesteście w Chrystusie Jezusie, który stał się dla nas mądrością od Boga i sprawiedliwością, i uświęceniem, i odkupieniem, 31 aby, jak to jest napisane, w Panu się chlubił ten, kto się chlubi15.

   • Katolik said

    Odnosze swoj zarzut do ciąglej krytyki papieza Franciszka na waszym blogu. Jest to nie do zniesienia. Przywołałam tu Dzienniczek Faustyny dlatego ze po pierszwe jest moją patronka i pieknie pokazuje jaka powinna byc naszapostawa co do osob konsekrowanych. Myślę ze cały Dzienniczek opisuje taka postawe jaka zyczy sobie Chrystus aby kazdy z nas miał do Duchowieństwa ( sa to święte osoby i nikomu nie WOLNO NIGDY podważac ich świętości) Nawet Chrystusowi bardziej podobało sie kiedy Faustyna najpierw wykonała polecenie swojego przełożonego a potem to, o co ją prosił On sam- Bog, Tak bardzo zawsze ją uczulal na posłuszenstwo do swoich przełożonych, nie podobają mi się wasze wpisy krytykujące naszego nowego papieża Franciszka. Jest on dla mnie i dla kazdego powinien byc WCIELENIEM CHRYSTUSA na ziemi, Nie wiem o jakich oredziach wy mowicie jedynym oredziem jakie kazdy powinien miec to PISMO SWIETE. Polecam rowniez lekture O BOZEJ OPATRZNOSCI sw Katarzyny ze Sieny tam jest czarno na białym o tym ze Bog moze wszystko a nam pozostaje jedynie modlic sie o nawrocenie ale nigdy NIE OSADZAC. Bola mnie te wpisy krytykujące, szkalujace papieza. Bardzo prosze stonujcie z krytyka Franciszka gdyz nikt nie daje wam na to przyzwolenia. Szatan jest sprytny i wie jak zwiesc człowieka z drogi Kościoła, moze wystarczy maly zabieg może np. podwazyc jego najważniejszą osobę?

    • informatyk said

     Jeśli Franciszek ma być wcieleniem Chrystusa na ziemi to powinien prowadzić Kościół według praw Bożych, Biblia jest doskonałym wskaźnikiem .Odnośnie małżeństwa i homoseksualistów Biblia jasno i w sposób oczywisty,bezdyskusyjny się wypowiada.

    • Basia B said

     @ Katoliku,ta sama Katarzyna powiedziała że moc ma sakrament każdego kapłana,a nie on sam.Mnie boli,że Franciszek jako głowa Kościoła nie uczy mnie mówić -niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.I niech już nikt mi nie mówi,że on się wywodzi z innej kultury itd…..Mnie jego pierwsze wyjście na balkon po ogłoszeniu, zmroziło.Czy tzn.że jak mi każe włożyć palec w ogień,to mam to zrobić?Czy nie możemy głośno mówić o swych wątpliwościach? Ja też się boję,że mogę się mylić,ale dlaczego nie pojawiało się we mnie czerwone światło,gdy był Benedykt?

    • barbara said

     papież Franciszek sam się krytykuje, nie trzeba nic mówić ani pisać tylko słuchać a kto ma uszy niechaj słucha…

    • Katolik said

     Jeżeli człowiek by wierzyl swojej intuicji to nie wiem gdzie by nas to zaprowadziło.. jezeli Pania zmroziło jak nowy papiez wyszedł na balkon i przez to odczucie ocenia Pani osobe papieza juz do konca trudno tu polemizowac…..Dlaczego tylko Franciszek ma uczyc pozdrowienia Jezus Chrystus moze to my powinnismy innych tez czegos uczyc kiedy ostatnio Pan pozdrowil kogos w ten sposob? albo zamiast krytykowac ciagle w necie papieza Pan Informatyk pon prostu sie za niego pomodilł?….. widzimy w innych drzazge. .. Nie przypominam sobie zeby Chrystus potepil kiedys homoseksualiste czy innego grzesznika, tak samo Franciszek ich nie potepia nie dajac im jednoczesnie przyzwolenia na homomałzenstwa. Jezeli Twojemu dziecku wydawałoby sie ze jest homosiem to wyrzucisz go z domu? Tak postapilby Jan Paweł II? Przeciez synod sie nie skonczyl a wy juz skazaliscie papieza i oskarzacie go o heretyzm obudzcie sie bo chyba z a duzo skupiacie sie na oredziach a za malo na prawdziwej nauce Chrystusa.

    • Genek said

     Ja powiem Ci dosadnie „katoliku” – czego tu szukasz? Ja jak się z czymś czy kimś nie zgadzam to tego unikam. Nikt ci nie zakazuje czytać ale też nie masz obowiązku i moralnego prawa nawracać nas do twego punktu widzenia. Jest jedno pewne – Franciszek nie przywitał się w dniu wyboru z ludźmi jako papież tylko jako biskup Rzymu. Do tego jeszcze słowami „dzień dobry” – czy aż tak bardzo po świecku musiał się witać z wiernymi namiestnik Chrystusa? Wszystko jest to przeczytania i obejrzenia. A my jako katolicy nie jesteśmy zobligowani do posłuszeństwa żadnemu kapłanowi, nawet papieżowi o ile ten głosi słowa sprzeczne z Ewangelią. Niestety Franciszek to czyni nagminnie i tez to można usłyszeć na własne uszy i zobaczyć na własne oczy. Katolik jest zobowiązany bezwzględnemu posłuszeństwu Jezusowi a błądzących musi w miłości napominać – nawet papieża.

    • Jakub III said

     Katolik!
     Jeżeli jesteś kobietą to podpisuj się ‚katoliczka” – wprowadzasz zamieszanie.
     W ostatnich dniach już druga kobieta odsłania swój nielogiczny i niekonsekwentny poziom rozumowania. Dlatego znowu muszę przypomnieć, że kobieta nigdy nie powinna przewodzić – wprowadza to wielki chaos. Obydwie te panie powołują się na swoje „prawdy wiary” i nawet na nauki Chrystusa a widać z ich wypowiedzi, że nigdy nie przeczytały Pisma Świętego.

    • Katolik said

     „Ja jak się z czymś czy kimś nie zgadzam to tego unikam ” no to rzeczywiscie chrzescijanska postawa prosto z Ewangelii! W życiu szukam różnych rzeczy, najczęściej guza bo pisze prawde. mysle ze jestescie poddani niezlemu praniu mozgu i lepiej sie z tego obudzcie bo to niebezpieczne. Mi pozostaje pomodlic sie.

    • Genek said

     Tak „katoliku” unikam złego i tego co mnie parzy a parzą mnie ciągłe „wpadki” Franciszka i wiedz jedno ze Św. Franciszek strasznie cierpi z powodu Tego co obrał jego imię. Ślepców i głupców nikt nie jest w stanie przekonać i nawrócić oprócz Boga. Zostaje więc nam się modlić za takich ja ty „katoliku”. Znam ciebie aż zbyt dobrze i zbyt długo – styl pisania i sposób ataków jest zawsze taki sam. Ale Jezus nie zostawił nam złudzeń i powiedział że brat przeciw bratu wystąpi a ci udający pokorne baranki będą wilkami w owczej skórze. Nie atakuję i nie atakujemy Franciszka ale mamy prawo mówić o jego mowie odbiegającej od Ewangelii i Jego napominać. I na koniec – wracaj na swój blog i daj spokój innym swoimi atakami. Dołączysz to tych wszystkich co zwodzą „maluczkich” i „prostego serca” – nie życzę ci tego.

    • Sara10 said

     @katolik, masz rację!!! Tu na blogu 90% wypowiedzi to krytyka kościoła. Tak nie można. Franciszek określany pogardliwie, księża w dużej mierze również. A przecież Pan Jezus czy Matka Boża proszą o modlitwę za nich. Proszą o nią w wielu oredziach czy tych z Fatimy, La Salet czy Medjugorie. Nigdzie nie potepiają „synów” jak ich określają. Tymczasem tu na blogu przytaczane są „orędzia” nie akceptowane przez kościół, ba, określane nawet jako szkodliwe (MBM) i uznawane za prawdę objawioną.
     Powiem więcej, synod się jeszcze nie skończył, a wszyscy juz znają jego wynik. To oznacza bardzo małą wiarę Bogu. Mam wrażenie, ze większość z tu piszących sądzi, ze szatan ma większą moc niż Bóg. W przytoczonym tu orędziu bóg (celowo mała litera) biadoli, jest bezsilny, itp. Szatan natomiast to wielki mocarz. Wszystkim biskupom w głowie miesza, a bóg tylko rozpacza.
     Cokolwiek na synodzie będzie się działo, na pewno będzie to w zgodzie z WOLĄ BOŻĄ!!. Naszym zadaniem jest modlitwa za wszystkich obradujących i zaufanie Bogu!!

     I jeszcze jedno, nikt z blogowiczów nie wkleja pozytywnych wypowiedzi biskupów, choćby episkopatu polskiego. Odnoszę wrażenie, że źle byłoby to odebrane przez większość. Jest to bardzo smutne.

    • wiesia said

     Sara 10,czy Ty wiesz co to jest pogarda??
     Wchodzicie i na siłę zaklinacie rzeczywistość,na siłę przekonujecie,że to co widać gołym okiem jest naszą wyobraznią .Nie dość,że widać,że wcale nie jesteście katolikami,a tak o sobie mówicie(podobnie,jak w 2 Rozdziale Ezechiela),to teraz posuwasz się dalej i nazywasz nasz brak akceptacji FP pogardą??
     Jak lubisz zatrute owoce,to je jedz,ale nie namawiaj do trucizny nikogo.Z KIM wy walczycie??

    • wiesia said

     Pozytywne wypowiedzi były wklejane,były wypowiedzi naszych przedstawicieli Kościoła w Watykanie,czego nie raczyłaś zauważyć.Dlaczego kłamiesz?,szukasz na siłę czegoś,co jest nie zgodne z prawdą,na siłę chcecie nam udowodnić,że atakujemy naszych księży,że powodem jest MBM.Przeczytaj,a potem zabieraj głos na ten temat,może okazać się ,że walczysz z samym Bogiem.Jest to rozmowa wirtualna,emocji nie widzisz,nie widzisz człowieka,nie masz kontaktu wzrokowego,więc na jakiej podstawie sugerujesz pogardę??to,że zle się dzieje,raczyli nawet zauważyć nasi księża,a między innymi ks.Abp Gądecki,przeoczyłaś to??.Od dłuższego czasu zamykacie nam usta.Jak teraz Katolicy będą stali biernie i tylko przyglądali się złu i będą milczeć,to będzie oznaczało,że akceptują zło,że pod pozorem miłosierdzia(fałszywego) i tolerancji jest zezwolenie na rozrywanie Przykazań Bożych.Są grupy,które mocno nad tym pracują,baaa…nawet mają za to płacone.Nie każcie nam myśleć,że do nich należycie.Nikt tu nikim na blogu nie pogardza,sytuacja robi się niebezpieczna.Serce pęka,jak patrzy się na to,że wielu czyta i nie wie,co czyta,bo ich nie boli łamanie Chrystusa i lekceważenie Praw Bożych.Ich boli niezgadzanie się z tym,co zatwierdza FP. Modlitwa jest tutaj,… nawet za morderców,więc życzę Ci trzezwości serca i roztropności.
     Któż,jak BÓG!

    • wiesia said

     @Saro10, wysłuchaj tego.Jest tu mowa o niszczeniu Ojczyzny.Tak samo staram się podchodzić do grzechu.Nie powiem,że grzech jest czymś innym,niż tym czym jest on faktycznie.A w tym przypadku,ponieważ jest to blog,miejsce publiczne,więc w ten sposób mogę wyrazić swój niepokój i dezaprobatę na uznanie go,jako coś nieistotnego,coś czego nie ma.Życzę Tobie i nam wszystkim zrozumienia,że skoro Bóg powiedział w Piśmie Świętym i w Proroctwach,że tak się stanie na koniec czasów i że lepiej jest milczeć,niż udowadniać,że nic się nie dzieje.Widzisz?,wszyscy błądzimy,ale kiedy widzimy zło,to oprócz Modlitwy powinniśmy pracować nad wykazaniem tego,co jest szkodliwe dla nas.Dlatego w taki sposób domagamy się poszanowania wartości,które otrzymaliśmy od Boga Najwyższego.Kiedy widzisz,że ktoś komuś wyrządza krzywdę,też milczysz?nie wierzę,że tak robisz.Więc nie zamykaj nam ust,kiedy walczymy o sprawy Boże,przemyśl to proszę.

    • Katolik said

     Pani Wiesiu z nikim tutaj nie walczymy, ja staram sie tylko delikatnie uzmysłowic Wam ze nie należy nigdy nikogo osądzacz z gory, tylko modlic sie o niego. Synod sie nie skonczyl. Różaniec ma moc wieksza od czegokolwiek, a najwieksza na Szatana. Prosze tylko o tym pamietac. Prosze sobie wyobrazic naszego Jana Pawłą II jak czyta te osądy o papiezu Franciszku na waszym blogu. Kiedys przeczytałam niesamowita historie o naszym papiezu Karolu, otóż kiedy spotkał ksiedza ktory miał kryzys wiary i nie chciał byc dłuzej ksiedzem, wie Pani co zrobił? wyspowiadał sie u niego, tyle miał pokory ten nasz Karolek, papiez wyspowiadał sie u ksiedza gzresznika i go nawrócil. I ten ksiadz nawrócil sie dzieki papiezowi, odnalazl na nowo powołanie. Jan Pawel II nigdy by nie potepil nikogo szukal zawsze sposobu by uratowac czlowieka nie go skazac. To jest postawa chrzescijanina. Pokora nie osadami, mamy sie miłowac nie wytykac. Słowa zabijają. Nie starajmy sie byc ciagle sedziami ale miejmy wiecej pokory i modlmy sie o Polske, o wygrana w wyborach PIS, zeby nie bylo syfu jak in vitro, aborcje , homomałzenstwa, modlic sie nie nienawidzic. Modlic sie i UFAC BOGU!!!!!!!!!!!!!!!!! nie fałszywym oredziom od niewiadomo kogo. Matka Boska mowi wystarczajaco w Medjugorje, prosze sie wsłuchac w jej słowa, nie nalezy szukac wiecej.

    • Katolik said

     „Drogie dzieci!
     Jestem tutaj pośród was, aby was zachęcać, napełniać swoją miłością i ponownie was wezwać, byście byli świadkami miłości mojego Syna.
     Wiele moich dzieci nie ma nadziei, nie ma pokoju, nie ma miłości.
     Poszukują mojego Syna, ale nie wiedzą, jak i gdzie Go odnaleźć.
     Mój Syn otwiera im swoje ramiona, a wy im pomóżcie znaleźć się w Jego objęciach.

     Słowa Naszej ukochanej Gospy niech mowia same za siebie, prosze je czytac ze zrozumieniem, kto nie ma pokoju, nie ma miłosci. Nalezy kochac wrogow i modlic sie o nich. Czy kto nienawidzi drugiego człowieka jest świadkiem Chrystusa? Mysle ze te inne orędzia od „aniołów” daja zły owoc, niepokój i nienawisc.

   • Katolik said

    Dzieki Sara10! Masz rację z tymi oredziami tutaj ktore nie sa zatwierdzone przez Kościół wszyscy tutaj popadają w paranoje, ludzie obudzcie się. Szatan jest sprytny i na 10 oredzi które niby zgadzają sie z nasza doktryną wystarczy choćby jedno zdanie które zamąci w głowie wtedy Szatan osiągnał swój cel, tak było w przypadku ukochanej mojej Faustyny, która spaliła pierwszy swój Dzienniczek, poniewaz twierdziła ze Anioł jej kazał, na szczescie bł. Michał Sopoćko jej spowiednik kazał jej przepisac go na nowo, tak tez uczyniła, dzięki czemu możemy go dzisiaj czytac do czego szczerze zachecam. Po pierszwsze PISMO ŚWIĘTE potem dyrdymały z „aniołami”. Jako katolik mam obowiązek pisac prawde, gdyz duzo ludzi tu korespondujacych wierzy szczerze ale popadło w jakies histerie. Ostatnio dowiedziałam sie ze ksiądz oddprawil egzorcyzm nad Pania ktora czytała te wszytskie niby oredzia. Byłam w Medjugorje i tam Matka Boska nigdy nie wypowiedziała sie żle o jakimkolwiek kapłanie a co dopiero o papiezu!!!!!!!!!!!! Ona prosi ciągle o modlitwe o nich, wielu zbładziło np.Krzysztof Charamsa, u nas w Kościele ostatnio ksiądz prosił o 10 Różańca za tego księdza, tak właśnie wygląda nasz Kosciół, ciągła modlitwa, post i zadośćuczynienie za grzesznych nie ich WYTYKANIE palcami.

    NIE SĄDZCIE A NIE BEDZIE SADZENI. tylko modlcie sie o tych ktorzy wg was zbładzili.

    • wiesia said

     Więc się Módl 🙂 a nas nie osądzaj.
     Pozdrawiam Wszystkich,tych odwracających”kotka ogonkiem” także 🙂

    • lolo said

     @Katolik (czka)
     Skoro jesteś taki/a ewangeliczny/a to powinieneś/naś zastosować się do słów Pana Jezusa i „strząsnąć proch z nóg na znak przeciwko nam”. Kto Ci broni? I papa. Zapewne bez rozdzierania szat którejkolwiek ze zgromadzonych tu osób a na pewno z mojej strony, choć jestem tu tylko gościem i zdaję sobie sprawę, że Administrator czy stali bywalcy mogą być niezadowoleni z mojej obecności. I ja to akceptuję. To nie moja domena i nikogo na siłę do mojego spojrzenia przekonywać nie zamierzam. Ja stosuję zasadę nie chcą mnie drzwiami, to oknem się nie pcham.

    • lolo said

     Znowu nie weszlo… @Katolik: nie ma przymusu się tu „męczyć”.

  • Boze said

   to prawda posluszestwo kaplanowi jest na 1 miwjscu

 4. Tomasz said

  Szokująca sprawa z tym listem. Jak długo jeszcze niektórzy będą zaklinać rzeczywistość „że nic się nie zmieni”, „że Kościół nigdy nie miał się tak dobrze jak teraz” a biskup Rzymu jest nieomylny.

  • T. said

   [Admin……………..]

   • Tomasz said

    Głupi obrazek. Papież jest Głową Kościoła katolickiego, nastepcą św. Piotra. Za naszego życia co najmniej dwóch biskupów ubranych na biało było świętymi św. Jan Paweł II i jeszcze żyjący Benedykt XVI. Nalezy im się najwyższy szacunek a takie obrazki są rodem z sekt które ukazują papiestwo jako „kłębowisko żmij”. Wara od Głowy Naszego Kościoła Benedykta XVI.

    • T. said

     Tomasz to się bardzo mylisz, to był obrazek reprezentujący dokładnie „papieża” FRANCISZKA i jego odstepstwo w kościele oraz w stosunku do nauczania Jezusa Chrystusa. Papież Benedykt XVI jest dla mnie papieżem JEDYNYM, PRAWDZIWYM i AUTENTYCZNIE WYBRANYM PRZEZ DUCHA ŚWIETEGO. Jest on obecnie cichym męczennikiem, a jego duchowe męczeństwo jest znane tylko samemu Bogu. http://2.bp.blogspot.com/-W3O9_inCz68/T-pwYjIbfDI/AAAAAAAABC4/JWcgJ1G7N34/s1600/monstrance+pope+benedict.jpg

    • Katolik said

     Pranie mózgu na maksa. ludziska tu wiecej nienawisci niz na masonskim zlocie wiedzm

    • Dzieckonmp said

     Nikogo nie atakujemy. Masz dowód nawet że jak coś jest nie tak to tekst jest kasowany. Natomiast relacjonowanie tego co się dzieje na Synodzie chyba wolno przedstawiać. To jest Synod o rodzinie i wszyscy mamy prawo zabierać głos. Chyba że coś ma być z góry narzucone ale wtedy też wolno nam to pokazywac.

    • Tomasz said

     Nie widać kogo dotyczył ten obrazek. Zresztą twoje posty zioną siarą na kilometr i nie życzę sobie żebyś cokolwiek wklejał pod moimi. To widać i czuć.

    • Rafał said

     Katoliku, zwróć uwagę kto najczęściej oskarża o nienawiść (seanse nienawiści, siarczysta nienawiść według Charamsy). Wskazywanie duchownych którzy nauczają niezgodnie z Pismem Świętym jest wskazane tak samo jak obnażanie ich zapędów reformatorskich. Zbyt wiele osób na tym blogu ma fundament żmudnej i ofiarnej modlitwy żeby błądzić tak jak uważasz, że błądzą. Wskazywanie nie jest osądzaniem. Jeżeli ktoś o kimś pisze obrażając lub osądzając „ten to heretyk” to oczywiście nie powinien tego robić i to jest problem tej osoby ale trzeba też pamiętać, że jesteśmy tylko ludźmi i dalej nad sobą pracować a nie wysuwać kolejne oskarżenia (myślę, że granica między osądzaniem a wskazywaniem jest niezwykle cienka, należy nazwać herezją czyjeś wypowiedzi a nie mówić o kimś, że jest heretykiem). Nie można nikogo nazywać heretykiem ale nie można również obojętnie patrzeć na rozkład kościoła i żeby mieć świadomość co się dzieje trzeba wskazywać gdzie ten rozkład się dokonuje i w których miejscach wprowadzane są błędy. Bardzo ważną kwestią są argumenty i uzasadnienia swoich opinii. Bez tego nie ma mowy o dyskusji (dla osób znających PŚ wiele rzeczy jest oczywistych i ich się nie pisze). Oczywiści jak zawsze mogę się mylić, mogłem coś źle napisać lub zinterpretować.
     Niech Bóg ma Was w swojej opiece. Pozdrawiam Was serdecznie.

    • lolo said

     @Dzieckonmp
     Aj tam tłumaczysz się @katolikowi. Nie podoba mu się to niech idzie tam, gdzie papieża F. mają za świętego. Dla mnie coraz więcej znaków jest potwierdzających o jego odstępstwie. W historii KK byli już papieże odstępcy i Kościół się nie zawalił. No to mamy kolejnego, jak wiele na to wskazuje – gromadzę sobie takie różne „smaczki” na swój użytek – i też go przeżyjemy. Problem w tym, że dopóki żyje Benedykt XVI nie ma co liczyć na możliwość obalenia kard. Bergoglio z tronu św. Piotra. Ładnie się zabezpieczono, czyż nie?

    • Boze said

     porobalo was

  • madmax said

   Tajemniczy list do papieża wywołał zamieszanie w Watykanie
   Rzekomy list, jaki w sprawie synodu biskupów napisać miało do papieża 13 kardynałów, uznano za próbę ingerencji w prace Synodu Biskupów na temat rodziny. W ciągu kilku godzin od ujawnienia treści dokumentu, odcięło się od niego czterech z 13 rzekomych sygnatariuszy.
   List ukazał się na blogu włoskiego watykanisty Sandro Magistra. Papież Franciszek miał list otrzymać w pierwszym dniu obrad Synodu, czyli przed tygodniem. Sygnatariusze, wśród których figurowali m.in. arcybiskupi Bolonii, Toronto, Nowego Jorku, Utrechtu i Mediolanu, wyrażali obawę, że ich dyskusje zdominuje sprawa dopuszczania do komunii rozwiedzionych, którzy zwarli nowy związek poza Kościołem, podczas gdy synod miał na celu „umocnienie godności małżeństwa i rodziny”. Mieli też zastrzeżenia do kształtu dokumentu, stanowiącego podstawę do dyskusji oraz do niektórych procedur.

   Rzecznik papieski oświadczył, że nie będzie komentować treści listu adresowanego do papieża Franciszka i poradził weryfikację złożonych pod nim podpisów. Czterech rzekomych sygnatariuszy zdementowało już, jakoby mieli z tym dokumentem cokolwiek wspólnego.

   http://wiadomosci.wp.pl/kat,8771,title,Bezpanski-list-duchownych-wywolal-zamieszanie-w-Watykanie,wid,17905159,wiadomosc.html

   • Dzieckonmp said

    Dotychczas świeckie media pomagały Synodowi w ten sposób że siedziały cicho co mnie dziwiło. Ale jak się przemyśli trwający Synod przestaje dziwić. Kiedy zaś mimo założenia kagańca biskupom aby nie mogli pisać co mówili inni wyszło na jaw co sie dzieje na Synodzie, świeckie media w tym wp.pl przychodzą na pomoc i fakty ośmieszają. Stara Ubecka metoda. „Czterech zdementowało” . Rzucić mozna, ale nie podano ani kto ani co tak się pisze teksty dezinformujące.

 5. Wiesia said

  30.06.2014, 23:50
  KSIĘGA PRAWDY
  Moja szczerze umiłowana córko, wy, Moi drodzy wyznawcy musicie wiedzieć, że bramy piekielne nigdy nie przemogą Mojego Kościoła, choć wielka część z Mojego Kościoła na Ziemi, zostanie zgnieciona, jak przepowiedziano. Ale Prawda nigdy nie może wygasnąć. Moje Słowo nigdy nie zginie ani Moje Nauczenie nie zostanie zapomniane przez tych,

  którzy są w prawdziwej jedności ze Mną.

  Tylko ci, którzy pozostają wierni Mojemu Słowu mogą powiedzieć, że są częścią Mojego Kościoła na Ziemi. Ci, którzy przyklasną jakiejkolwiek formie fałszowania Świętej Ewangelii lub przerabiania Mojego Nauczania nie będą już mogli twierdzić, że Mi służą.

  Jeżeli Mój święty sługa ośmieli się głosić naukę odbiegającą od tej jedynej danej człowiekowi przez Moich apostołów i proroków, przed Moim Czasem, to zostanie natychmiast wykluczony.
  Ostrzegam was wszystkich, którzy przyjmujecie coś, co poczytuje się za święte – ale jest wykonane rękami człowieka i jest jego wytworem – i was, którzy przyjmujecie to jako Moje, zostaniecie przeze Mnie odrzuceni, bo nie będziecie już mogli nazywać się Moimi sługami.

  A jeśli wprowadzicie dusze w błąd, wasza kara rozpocznie się za waszych czasów i będzie trwała długo po waszym odejściu z tego życia.
  Mój Gniew jest wam nieznany, gdyż dopiero go doświadczycie. Jednak wiedzcie o tym. Wy, którzy Mnie zdradzicie już wiecie kim jesteście, gdyż wasza wiara już została osłabiona.
  Wielu z was już upadło, a wasza słabość będzie waszym zgubnym końcem. Zdradzicie Mnie; odrzucicie Mnie i przyjmiecie Moich wrogów, gdyż zostaniecie tak mocno wciągnięci w nową religię – świecki humanizm, który przyjdzie jak wilk w owczej skórze, by was pożreć – że zapomnicie o Mnie.
  Wasza ambicja i pragnienie zadowolenia tych Moich nieprzyjaciół, którzy wyniosą się na wysokie szczeble w Moim Kościele – zaślepi was na Prawdę. To będzie przyczyną upadku waszego i tych wszystkich, których wciągniecie w poważny błąd.

  Kiedy Mój Kościół odwróci Moje Nauczanie do góry nogami; na lewą stronę i tyłem do przodu, będziecie wiedzieli, że nadszedł czas na pojawienie się antychrysta w centrum wydarzeń.
  Ci, którzy czczą bestię podpiszą własny wyrok śmierci i przekażą Moim wrogom swoją wolną wolę, Święty Dar od Boga.
  Gdy złożycie przysięgę tej nowej fałszywej doktrynie, będziecie winni Mojego ukrzyżowania, a wasza kara będzie surowa.
  Możecie zapytać, dlaczego mielibyście zostać ukarani za POSŁUSZEŃSTWO WASZEJ STARSZYZNIE? Odpowiedź jest prosta. Kiedy przysięgaliście służyć Mnie, zgodziliście się strzec Prawdy. Kiedy złamiecie tę przysięgę z powodu waszego POSŁUSZEŃSTWA TYM MOIM WROGOM, którzy mają nadejść, nie będziecie już służyli Mnie, Jezusowi Chrystusowi.
  Możecie tylko strzec Prawdy, ponieważ Ja Jestem Prawdą. Odrzucając Prawdę, odrzucacie Mnie. Kiedy odrzucicie Mnie jako słudzy Boży, nie będziecie już zdatni do nauczania dzieci Bożych o ich Wiecznym Zbawieniu.
  Wasz Jezus

  • Basia B said

   ….”Możecie tylko strzec Prawdy, ponieważ Ja Jestem Prawdą. Odrzucając Prawdę, odrzucacie Mnie. Kiedy odrzucicie Mnie jako słudzy Boży, nie będziecie już zdatni do nauczania dzieci Bożych o ich Wiecznym Zbawieniu.
   Wasz Jezus….”
   Ja nie rozumiem dlaczego wogóle Kościół chce jakichkolwiek zmian.A wogóle kogo my tu nazywamy Kościołem? @Katoliku,co Ci się podoba w tym, co dochodzi do nas z Synodu?Jaka według Ciebie jest nauka Jezusa Chrystusa?po co według Ciebie Pan Jezus pytał czy jeszcze znajdzie wiarę,gdy przyjdzie?w końcu jaka jest PRAWDA, gdy sam Jezus powiedział Ja jestem prawdą drogą i życiem. zawarł w tych słowach wskazówkę czym mamy się kierować.Pojawia się teraz jeden czy drugi biskup i mówi,że to nie tak.A Jezus poszedł za prawdę na krzyż.Czy tzn.że Jego ofiara była na darmo? To w co ja mam wierzyć?

  • Wiesia said

   Pamiętasz,jak Piłat zadał to pytanie??
   -co to jest Prawda?
   Póki co, w Polsce jeszcze mamy na razie tę Prawdę,…i nie wolno nam odchodzić od Kościoła,módlmy się,aby ONA została u nas do końca,abyśmy nie musieli się potem wstydzić przed Chrystusem.Musimy być bardzo,bardzo czujni.

  • Boze said

   wiesia jak czytalas dokladnie ksiege prawdy to tam pisalo nie wolno wem jej bronic i kometowac to gdzie jest twoje posluszestwo

 6. Wiesia said

  Wkleiłam bardzo ważne Orędzie w sprawie posłuszeństwa wrogom Kościoła Chrystusa,ale poszło w spam,pojawi sie na pewno,ale należy uzbroić się
  w cierpliwość,nie ma sensu,abym wklejała dwa razy to samo.Wklejam także linki do innych Orędzi z Księgi Prawdy,ale tez mówiących o posłuszeństwie.Musimy jednak mieć świadomość,że posłuszeństwo Kościołowi zależy od tego,czy jest w NIM nadal Słowo Boże,czy zostało ono zmienione.Jeśli zostanie zmienione,to nie jest to już wtedy Kościół Chrystusa.
  http://paruzja.info/pl/oredzia-przeglad/62-styczen-2014/1385-14-01-2014-16-53-gdy-moj-kosciol-zachowuje-slowo-boze-musicie-pozostac-posluszni-mojemu-kosciolowi

  http://paruzja.info/pl/lipiec-2013/1151-19-07-2013-15-00-zostal-wyslany-ostatni-prorok-wiec-prosze-nie-odrzucajcie-tego-darupozdrawiam

  Któż,jak BÓG!

 7. Adrian said

  Dlaczego platformiane władze gnębią podatkami polskie firmy, a zagranicznym pozwalają ich nie płacić?

  Fiskalny amok to jedna z charakterystycznych cech Platformy. W ciągu ostatnich 8 lat aż 20 razy podnosili podatki lub nakładali nowe obciążenia. Co jednak najgorsze – platformerską działalność najmocniej odczuli w swoich portfelach zwykli Polacy oraz firmy z polskim kapitałem. Te zagraniczne, szczególnie największe korporacje, mogły liczyć na przychylność władzy i organów podatkowych. Dla nich przymykano oczy, kiedy drenowano poza granicę naszego kraju grube miliardy tytułem „optymalizacji podatkowych” i innych nielegalnych transakcji.
  Ekipa Platformy Obywatelskiej, oprócz znanych wszystkim podwyżek stawek podatku VAT, akcyzy na paliwo czy składek na ubezpieczenia społeczne, wymyślała także podatki celowe, których ostrze było wymierzone w 100 procentowo polskie przedsiębiorstwa. Tak było w przypadku zabójczego podatku w wysokości 2 proc. przychodów (nie dochodów, a to gigantyczna różnica!) dotyczącego Lasów Państwowych, czy też tzw. podatku miedziowego, który w praktyce był wymierzony w tylko jedno polskie przedsiębiorstwo, czyli KGHM.
  W ciągu ostatnich 8 lat władze gnębiły podatkami i drenowały kieszenie głównie zwykłych obywateli i firm z polskim kapitałem. W tym samym czasie firmy z kapitałem zagranicznym mogły czuć się bezpiecznie. Platforma odrzucała inicjatywy nałożenia na banki (w większości zagraniczne), sklepy wielkopowierzchniowe (znowu zagranica) czy telekomy (2/3 to podmioty zagraniczne) jakichkolwiek dodatkowych podatków. Ostatnie 8 lat to dla tych przedsiębiorstw prawdziwy złoty okres. Dla przykładu – działające na terytorium naszego kraju Banki (67,6 proc. z nich ma zagranicznych właścicieli) osiągnęły w latach rządów PO-PSL ponad 95 mld zł zysku na czysto!
  Jakby tego było mało rządowy aparat skarbowy przymykał oko na transferowanie przez zagraniczne firmy gigantycznych dochodów poza polski system podatkowy. W opublikowanym kilka tygodni temu przez Komisję Europejską raporcie na temat unikania opodatkowania mogliśmy przeczytać, że oszustwa i agresywne optymalizacje podatkowe, do których dopuszczają się zagraniczne koncerny i spółki, przy jednoczesnym braku reakcji rządowych organów skarbowych, powodują, że co roku budżet naszego kraju może tracić nawet 46 mld zł wpływów z tytułu podatku CIT! Dla uzmysłowienia sobie skali patologii warto zauważyć, że 46 mld zł to suma tegorocznego deficytu budżetowego. Wcześniejszy raport Najwyższej Izby Kontroli (NIK) potwierdził z kolei, że organy podatkowe nie są należycie przygotowane do weryfikowania prawidłowości rozliczeń pomiędzy podmiotami z udziałem kapitału zagranicznego a budżetem państwa, dzięki czemu możliwe jest uchylanie się od opodatkowania przez zagraniczne koncerny i skuteczne transferowanie dochodów poza polski system podatkowy.

  Zamiast gnębić podwyżkami podatków zwykłych Polaków i firmy z polskim kapitałem, rząd mógł zacząć walczyć z nielegalnym transferem dochodów poza Polskę i obciążyć nowymi podatkami zagraniczne podmioty, które osiągają w naszym kraju gigantyczne zyski. Niestety, ekipa Platformy Obywatelskiej przez 8 lat trwania u steru władzy, miała zupełnie inne priorytety…
  http://www.Niewygodne.info.pl

 8. Adrian said

  Pierwszy na świecie Lesbijki Biskup wzywa do Kościoła usunąć Krzyże, Modlitwa do instalacji muzułmańskiej przestrzeni …

  Biskup Sztokholmu zaproponowała jej kościół diecezji usunąć wszystkie znaki krzyża i odłożyć znaki wskazujące kierunek do Mekki na rzecz muzułmańskich wiernych.
  Eva Brunne, który powstał pierwszy na świecie otwarty lesbijek biskupa przez Kościół Szwecji w 2009 roku, i ma młodego syna z jej żoną i kolegą lesbijek księdza Gunilla Linden, wykonane sugestię, aby w przypadku innych wyznań bardziej mile widziany.

  http://translate.google.pl/translate?hl=pl&sl=en&u=http://choosing-him.blogspot.com/2013/07/this-comet-is-omen-of-bad-things-coming.html&prev=/search%3Fq%3Dhttp://choosing-him.blogspot.com/2013/07/this-comet-is-omen-of-bad-things-coming.html%26client%3Dfirefox-a%26hs%3DSRb%26rls%3Dorg.mozilla:pl:official

 9. Adrian said

 10. apostolat said

  Modlitwa w opuszczonym kościele na terenie Turcji

  Armeńska kobieta śpiewa modlitwę w opuszczonym kościele we wschodniej Turcji. Pieśń jest ” Panie Zmiłuj się nad nami ‚. Kościół Świętego Krzyża, znajduje się na wyspie Akdamar (Ahtamar) na jeziorze Van we wschodniej Turcji; został zbudowany jako część pałacu, zbudowany między 915 i 921 przez króla Gagik Ardzruni. Ta kobieta śpiewa bez aparatury nagłaśniającej, akustyka kościoła daje niezrównany efekt.

  Turcja jest odpowiedzialna za ludobójstwa Ormian w latach 1915… Ten kościół i całą ziemię musi zostać zwrócony do Armenii. Powodem, dla którego ten kościół jest opuszczona, jest to, że Turcy zabili 1.5 milionów Ormian w 1915.

  http://www.gloria.tv/media/VsD6k9FLecQ

  • apostolat said

   Koptyjski ksiądz ostrzega Europejczyków

   Ksiądz koptyjski Zakaria Boutros ostrzega Europejczyków.

   „Ludzie Zachodu nie żyli wśród muzułmanów i widzą tylko „pokojową drogę” (islamu).

   Ale nadejdzie ten dzień i dowiedzą się prawdy, ale wtedy będzie już za późno.”

   • EWA DM said

    Jeszcze o uchodźcach
    Arcybiskup katolicki Mosulu, Kirkuku i Kurdystanu

    – Robię wszystko co możliwe z mojej strony, aby Europa przyjęła moich diecezjan jako wspólnotę …..
    Kiedy nasz kraj, miejsce, w którym mieszkaliśmy, zostanie wyzwolony spod okupacji islamskich fanatyków, to ludzie bardzo chętnie będą chcieli wrócić na swoje miejsce. Przede wszystkim mając na uwadze, że jesteście ludźmi wiary, katolikami, liczymy na waszą modlitwę.
    … Jak ich przyjąć? Rozpoznać? Rozwiązanie jest takie, że syryjscy katolicy – kiedy już zdecydujecie o ich przyjęciu – będą mieć swoje dokumenty stwierdzające, kim są. Jeszcze raz podkreślę, oni nie chcą tu być na stałe. To ma być sytuacja przejściowa. Kiedy wojna minie, oni wrócą do swoich domów.

    – Uważam, że grozi wam również niebezpieczeństwo. I tu nie mówię o muzułmanach w całości, ale o fanatykach z tzw. Państwa Islamskiego (ISIS). Większość z nich to ludzie prości, niewykształceni, którzy są ślepo posłuszni przywódcom realizującym bezwzględnie swoje plany. Oni patrzą na was, na kraje zachodu jako na kraje bluźniercze. Jesteście przede wszystkim niewiernymi. Oni oczywiście bronią swojego boga i jego praw, więc wy jesteście traktowani jako niewierni, dlatego chcą siłą narzucić wam swoją wiarę, abyście się stali wiernymi w islamie. Mogą okazywać wam też początkowo pewną sympatię, życzliwość, podobnie jak i nam, ale przychodzi moment, w którym realizują swoje plany narzucenia wszystkim siłą własnej wiary i ideologii.
    http://www.naszdziennik.pl/wiara-przesladowania/145045,dla-nich-przede-wszystkim-jestesmy-niewiernymi.html

  • robert6419 said

   Doprawdy przepiekne.

  • szafirek said

   Śpiewa jak Anioł.

 11. Adrian said

  Rosja ,atakujac cele PI z Morza Kaspijskiego ujawniła swoja nowa ,dotychczas nieznana bron. Rakiety o zasiegu 2600km zdolne trafiac do celu z dokladnoscia do 3 m i mogace zostac wystrzelone z niewielkich okretow zupelnie zmieniaja optyke wojny.

  http://novorossia.today/rosyjska-interwencja-w-syrii-pokaz-militarnego-potencjalu-rosji-w-wymiarze-globalnym/
  ———————————————————————————————–
  Wyjątkowo krwawe ostatnie 24 godziny w Izraelu. Może dojść do powstania

  Czwórka Izraelczyków zaatakowana nożem na północy kraju. Z kolei w Strefie Gazy w izraelskim nalocie zginęła ciężarna Palestynka i jej córka. Tak wyglądał kolejny niespokojny dzień na terenach izraelsko-palestyńskich. Od kilkunastu dni dochodzi do coraz większej liczby incydentów, a fala przemocy sprawiła, że rząd zaostrzył kodeks karny. Eksperci obawiają się, że zamieszki przerodzą się w palestyńskie powstanie.
  http://www.koniec-swiata.org/wyjatkowo-krwawe-ostatnie-24-godziny-w-izraelu-moze-dojsc-do-powstania/

 12. Beata said

  Zdjęcie w sam raz adekwatne do treści a w zasadzie tytułu wpisu.

  ” Módlcie się , módlcie się, módlcie się, aby fałszywy prorok został zdemaskowany.
  Zwróćcie uwagę na jego postępowanie. Na jego przyciągający uwagę program działania. Zwróćcie uwagę na sposób w jaki Moi zagubieni słudzy padną mu do stóp w podziwie.
  A potem słuchajcie uważnie tego, co ma wam do powiedzenia.
  Jego pokora będzie fałszywa.
  Jego intencje będą szkodliwe, a miłość, którą będzie promieniował, będzie miłością do siebie.
  Będzie uważany za innowacyjnego, dynamicznego, – powiew świeżego powietrza.
  Chociaż pełen będzie ambicji i energii, jego moc nie będzie pochodzić od Boga Ojca Przedwiecznego.
  Pochodzi ona od szatana, od złego…

  Zapamiętajcie jedną rzecz. Moje nauczanie nigdy się nie zmienia. Jest takie samo jakie było zawsze. Jak już mówiłem wcześniej, jeżeli odkryjecie, że zostało zafałszowane, złagodzone, LUB JAK BĘDZIE W TYM PRZYPADKU ZNIEKSZTAŁCONE w sposób, że będzie się ono wydawać wam dziwne lub niezgadzające się z Moim Nauczaniem,
  ODWRÓĆCIE SIĘ OD TEGO I MÓDLCIE SIĘ O MOJE PROWADZENIE”. – 05.03.2011

 13. Dzieckonmp said

  Kryzys Franciszka, kardynałowie najwyższego poziomu powiedzieli mu: twój Synod może doprowadzić do upadku kościoła.

  http://tiny.pl/gmkg5

  • Magdalena said

   Zamknęli się za drzwiami tak jak Sanhedryn, który po nocy też przy zamknietych drzwiach wydał wyrok skazujący na Chrystusa Pana! Pobli Go, spoliczkowali i skazali na śmierć !!!

   Czego boją się lub wstydzą biskupi kościoła, że potrzeba chować swoje twarze przed barankami Bożymi??? EWANGELIA CHRYSTUSA JEST WSZYSTKIM ZNANA, OTWARTA I NICZEGO NIE POTRZEBA SIĘ BAĆ!

 14. Dzieckonmp said

  Ksiądz który od 15 lat pracował jako dziennikarz dla wielu katolickich gazet został wyrzucony z Watykanu i kazano mu „natychmiast.” opuścić teren. Wszystko z troski o nieujawnienie manipulacji.

  https://www.lifesitenews.com/news/breaking-vatican-revokes-catholic-priests-press-credentials-after-he-challe

 15. Dzieckonmp said

  Nasz wspaniały wojownik Boży biskup Gądecki walczy jak lew. Posłuchajcie jak z zatroskaniem mówi, świadczy to o tym co dzieje się na Synodzie.

  Abp Gądecki: Komunia dla cudzołożników? Wykluczone!

  Abp Stanisław Gądecki, przewodniczącego Episkopatu Polski, zabrał głos w sprawie rozwodników w nowych związkach. W rozmowie z rzecznikiem archidiecezji warszawsko-praskiej Mateuszem Dzieduszyckim powiedział, że dopuszczenie publicznych cudzołożników do Komunii świętej jest zdecydowanie wykluczone. Abp Gądecki podkreślił w tym kontekście, że „miłosierdzie musi być zjednoczone z prawdą i sprawiedliwością”. Hierarcha wyjaśnił też, że dopuszczenie rozwodników w nowych związkach do Eucharystii w praktyce „eliminowałoby sakrament pojednania i pokuty, bo byłby on już zupełnie niepotrzebny”.

  • Magdalena said

   Czyli Schizma z masonami i ich poplecznikami…

   Czy ktoś jeszcze ma choć źdźbło wątpliwości, że orędzia Marii Bożego Miłosierdzia nie są najczystczymi proroctwami na nasze czasy prosto z Niebios? WSZYSTKO SIĘ WYPEŁNIA NA NASZYCH OCZACH! http://ostrzezenie.net/

 16. Adrian said

  Polska stała się płatnikiem netto w Unii Europejskiej – dopłacamy więcej niż dostajemy

  Z ekranów telewizorów wciąż sączy się propaganda z której wynika, że swój rozwój Polska zawdzięcza Unii Europejskiej. W istocie jest zupełnie odwrotnie i Polska rozwija się mimo kuli u nogi jaką stała się europejska wspólnota. Niestety bardzo trudno wytłumaczyć Polakom, że mityczna Unia nie daje nam swoich pieniędzy tylko oddaje własne stymulując zadłużenie.

  Mechanizm jest prosty, najpierw Polska wpłaca pieniądze w formie tak zwanej składki członkowskiej w UE, a potem jesteśmy tymi pieniędzmi „obdarowywani”, czyli wracają do nas jako mityczne „środki unijne”. Aby się jednak do nich dobrać konieczne jest zorganizowanie wkładu własnego, którego na przykład większość samorządów po prostu nie ma. Żeby zatem zbudować kolejny bezsensowny akwapark, dana gmina bierze gigantyczny kredyt, wynajmuje ludzi do wypełnienia papierów tak skomplikowanych, że powstały specjalne biurokratyczne studia naukowe i może zostanie mu przydzielona kasa, którą Polska wcześniej wpłaciła.
  http://zmianynaziemi.pl/wiadomosc/polska-stala-sie-platnikiem-netto-w-unii-europejskiej-doplacamy-wiecej-niz-dostajemy

  • Genek said

   Sorry – nie tyrają Polacy 6 dni w tygodniu a 7. Ile to ludzi pracuje niewolniczo w marketach, hurtowniach i różnej maści butików, sklepów. A co gorsza to spora część z nas to niewolnictwo pracy siódmego dnia wspiera swoimi zakupami. Niestety grzeszymy tym samym ale kto by o tym myślał że czynimy ohydny grzech. I jeszcze jedno, ci ludzi pracują za najgorsze pieniądze, dla obcych krajów i za przymusem rodaków poprzez odwiedziny tych sklepów w niedzielę.

 17. Tomasz said

  25 października najważniejszy dzień w historii Polski od wielu lat. Czy obóz patriotyczno-niepodległościowy (PiS) uzyska władzę?? Byłoby to po raz pierwszy od… co najmniej 76 lat. Po 1939 roku realnej władzy w Polsce nie mieli jeszcze patrioci bo pół roku Olszewskiego przy wrogim Wałęsie i niecałe 2 lata rządów PiSu w latach 2005-2007 z takimi osobnikami jak Giertych nie można było nazwać realną władza. Dziś jest szansa, niepowtarzalna, wyjątkowa, Nasz Prezydent i nasza większośc w Sejmie i Senacie. Spokojne 5 lat rządów jak Orban na Węgrzech. To o czym marzyli ci wszyscy co przelali krew za Polskę. Czy się uda? Odpowiedź już za 13 dni. Szansa nigdy nie była bliżej niz teraz!

 18. Wiesia said

  Przypomniała mi się sytuacja umywania nóg muzułmanom.Komu Pan Jezus umywał nogi??
  -swoim uczniom,tym,którzy mieli nauczać po ukrzyżowaniu Chrystusa,prawda?…Przygotowywał ich.
  FP umywał w nasze Święta nogi muzułmanom,aby teraz nas nauczali.Tak to teraz widzę.Pomalutku zmiany wchodziły od samego początku,kiedy przejął stanowisko.
  Bądzmy bardzo czujni.

  • Magdalena said

   Nie tylko muzułmanom, ale i kobietom i jednej transgender też… prawie leżał u jej stóp… https://franciszekfalszywyprorok.wordpress.com/2014/10/14/umycie-nog-wbrew-tradycji-przepisom-liturgicznym-i-ewangelii/

   • Genek said

    Zażartuję sobie z tego składu na ławeczce – jako następca Jezusa na ziemi Piotr naszych czasów Franciszek postanowił być postępowy i nie chciał się narazić feministkom i transwestytom. Tym samym złamał nakaz Jezusa a nie dobry zwyczaj. Jezus nie ustanawiał dobrych zwyczajów a dawał jednoznaczne znaki i nakazy. Ale co tam? Jezus powołał dwunastu apostołów a dzisiejszy postępowy kościół powołuje apostołki – i biskupki. Przecież trzeba iść z duchem czasu i szatana a nie wg przykazań Bożych. Nie na darmo Jezus to nazywa największą ohydą w Jego kościele gdzie największymi zdrajcami są wielcy pasterze kościoła.

  • pio0 said

   Naprawdę nie rozumiecie znaczenia gestu umycia nóg uczniom?

   Pan Jezus zawsze mówił w przypowieściach, dawał gesty, znaki, nie dla zachwytu, lecz aby oziębłe serca zaczęły odkrywać prawdziwą miłość.
   Umycie uczniom nóg, nie ma tylko odniesienia do „uczniów-pasterzy Kościoła”, lecz do wszystkich uczniów Chrystusa, abyśmy sobie wzajemnie służyli, potrafili schować swoją pychę, ego i dostrzec drugiego.

   Bóg od narodzin pokazuje co jest tak naprawdę ważne w JEGO oczach, mógł się przecież narodzić w pałacu, ale wybrał grotę/stajenkę, zrobił to dla nas, abyśmy potrafili się uniżyć, pozbyć swoich ambicji dla innych. Całe życie się uniżał, dla przykładu dla nas, abyśmy i my potrafili się uniżyć, służyć, kochać, a nie dominować, wywyższać.

   Skoro wszyscy zwiemy się uczniami Chrystusa, czyż nie powinniśmy sobie wzajemnie służyć?

   To moja interpretacja tego znaku Pana Jezusa.

   Mt.13.
   12 A kiedy im umył nogi, przywdział szaty i znów zajął miejsce przy stole, rzekł do nich: „Czy rozumiecie, co wam uczyniłem? 13 Wy Mnie nazywacie „Nauczycielem” i „Panem” i dobrze mówicie, bo nim jestem. 14 Jeżeli więc Ja, Pan i Nauczyciel, umyłem wam nogi, to i wyście powinni sobie nawzajem umywać nogi. 15 Dałem wam bowiem przykład, abyście i wy tak czynili, jak Ja wam uczyniłem. 16 Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Sługa nie jest większy od swego pana ani wysłannik od tego, który go posłał. 17 Wiedząc to będziecie błogosławieni, gdy według tego będziecie postępować.

 19. Dzieckonmp said

  Synod wydaje się być Soborem Watykańskim III „w kawałkach”. Wszystko jest przedmiotem dyskusji. Więc co robić?

  http://tiny.pl/gmk7w

  • Genek said

   Nie wiem czy wiesz kto był jednym z większych bandytów II Soboru Watykańskiego? Kapłan, Polak. mam gdzieś materiały na ten temat i jak znajdę to coś opublikuję. Są to przerażające fakty że trudno w to uwierzyć ale szatan nie próżnuje.

 20. Dzieckonmp said

  Synodalni heretycy mataczą coraz bardziej

  http://www.rodzinakatolicka.pl/index.php/wiadomoci/6-wiadomosci/51253-synodalni-heretycy-matacz-coraz-bardziej

 21. Dzieckonmp said

  Tak wiele prasy katolickiej w Polsce ale i w całym świecie jest zaniepokojonych tym co się dzieje na Synodzie.

  Watykan: ojcowie synodalni zaniepokojeni

  http://www.idziemy.com.pl/kosciol/watykan-ojcowie-synodalni-zaniepokojeni/

 22. Gosia 3 said

  Dobrze by było Adminie umieścić to na głównym wpisie bo ludzie do mnie piszą i szukają gdzie zamieściłam a ja nie pamiętam w którym komentarzu. Jeśli uważasz inaczej to zrób jak uznasz za stosowne.

  Niechaj będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament – Prawdziwe Ciało i Prawdziwa Krew Pana Jezusa Chrystusa!!!!!!!!

  Jezus powiedział to w ubiegłym roku podczas Synodu.

  17.10.2014 rok godz 15 min 47

  NIE MA WIĘKSZYCH ŁASK , KTÓRE SPŁYWAJĄ NA TWOJĄ DUSZĘ JAK Z TEGO ŻRÓDŁA PRAWDY UKRYTEGO W PRZENAJŚWIĘTSZYM SAKRAMENCIE.

  DROGIE DZIECKO! TO JUŻ TAK DŁUGO JAK SIĘ SPOTYKAMY W MOJEJ OBECNOŚCI W NAJŚWIĘTSZYM SAKRAMENCIE . TWOJA WYTRWAŁOŚĆ W MOIM TOWARZYSTWIE JEST DLA MNIE WIELKĄ CHWILĄ RADOŚCI I WYTCHNIENIA , KIEDY TAK BARDZO CIERPIĘ W MOIM KOŚCIELE. NA TYM SYNODZIE JESTEM ZNOWU PRZYBITY DO KRZYŻA . GDY SŁYSZĘ O CZYM ONI DEBATUJĄ TO MOJE RANY ODNOWIONE. BICZOWANIE JEST OKRUTNE I BOLESNE. NADSTAWIAM KARKU RAZ ZA RAZEM I CZUJĘ JAK MOJE PLECY SĄ W RANACH ZADAWANYCH PRZEZ BISKUPÓW. UDERZAJĄ W NIE RAZ ZA RAZEM. ZNOWU WŁOŻYLI MI NA GŁOWĘ KORONĘ CIERNIOWĄ, A SPOD NIEJ SPŁYWA KREW A ONI TEGO NIE WIDZĄ. JESZCZE MOCNIEJ DOCISKAJĄ DO MOJEJ GŁOWY.

  WY MOJE OWCE WIDZICIE TO WYRAŻNIE CO ZE MNĄ ROBIĄ . ZARZUCILI NA MNIE POTĘŻNY KRZYŻ , KTÓRY KAŻĄ MI NIEŚĆ PO RAZ DRUGI NA KALWARIĘ.

  MÓJ BENEDYKT CIERPI TERAZ BARDZO RAZEM ZE MNĄ I WSPIERA MODLITWĄ I OCIERA MI POT I OBMYWA RANY. WY DZIECI TAKŻE CZUJECIE MÓJ BÓL ALE NIE DLA WSZYSTKICH ON JEST ZAUWAŻALNY. IMIĘ JEZUS SYN BOGA ŻYWEGO ANI RAZU NIE BYŁO WYMIENIONE Z MIŁOŚCIĄ I WIARĄ NA SYNODZIE.

  WIĘKSZOŚĆ MOICH SŁUG ZAPOMNIAŁA O MNIE I O MOIM NAUCZANIU, O TYM JAK PRZEDSTAWIŁEM WAM WSZYSTKIE WASZE GRZECHY, KTÓRE NIE PODOBAJĄ SIĘ MNIE ANI MOJEMU OJCU. DEKALOG JEST TAKI PROSTY DANY WAM MOJE DZIECI PRZEZ MOJEGO OJCA. WYRYTY W KAMIENIU I TAK DO TYCH TABLIC NIE DA SIĘ JUŻ NIC DOPISAĆ , BO MIEJSCA NA NICH NIE ZOSTAWIŁEM ABY COŚ ZMIENIĆ. RAZ DANE PRZYKAZANIA SĄ WIECZNOŚCIĄ DLA ŚWIATA.

  TE PROPOZYCJE , KTÓRE CHCĄ WPROWADZIĆ DO MOJEGO KOŚCIOŁA, MUSIAŁY BY TAKŻE ZMIENIĆ CAŁE SŁOWO BOŻE NAPISANE W PIŚMIE ŚWIĘTYM.

  MOJE BIEDNE DZIECI OCH JAK JEST WAS MAŁO TEJ PRAWDZIWEJ WIARY. WY TO ROZUMIECIE I DLATEGO WARTO BYŁO DLA WAS UMRZEĆ.

  MÓDLCIE SIĘ DROGIE DZIECI ZA TYCH MOICH KAPŁANÓW, KTÓRZY NIE ZROZUMIELI MOJEJ NAUKI DANEJ ŚWIATU. ONI TAK BARDZO BŁĄDZĄ.

  DLACZEGO ONI CHCĄ MNIE WYRĘCZAĆ W ZMIANIE PISMA ŚWIĘTEGO I NAGINAĆ MOJE PRAWO DLA WŁASNYCH POTRZEB. ONI CHCĄ SIĘ PRZYPODOBAĆ ŚWIATU I LUDZIOM ALE NIE POMYŚLĄ CO JA MOGĘ CZUĆ. ONI PO PROSTU WESZLI W KOMPETENCJE MOJEGO UMIŁOWANEGO OJCA. POSTAWILI SIĘ NA JEGO MIEJSCU .

  BARDZO WAS PROSZĘ NIE DAJCIE WY SIĘ CHOCIAŻ ZMANIPULOWAĆ I UWIERZYĆ W TO, ŻE GRZECH SODOMY I GOMORY JEST WYBACZALNY.

  JEST TO JEDEN Z NAJCIĘŻSZYCH GRZECHÓW , KTÓRY MOŻE POPEŁNIĆ CZŁOWIEK. KAŻDY GRZECH POPEŁNIANY PRZECIWKO POWSTANIU NOWEGO ŻYCIA JEST OBRZYDLIWOŚCIĄ DLA MOJEGO OJCA . TAK JAK MÓJ OJCIEC STWORZYŁ MNIE NA MÓJ OBRAZ I PODOBIEŃSTWO TAK TEŻ PRAGNIE BY KAŻDA RODZINA BYŁA ŻRÓDŁEM POWSTANIA NOWEGO ŻYCIA. GDYBY NIE BYŁO TO ZAMIERZENIEM BOGA W ISTOCIE RODZINY TO NIGDY NIE BYŁOBY WAS NA TYM ŚWIECIE.. BÓG PRAGNIE PRZEDŁUŻENIA CIĄGŁOŚCI ISTNIENIA I PO TO STWORZYŁ KOBIETĘ I MĘŻCZYZNĘ. GDYBY MIAŁ INNY ZAMIAR STWORZYŁBY DWÓCH MĘŻCZYZN LUB DWIE KOBIETY. DLATEGO W TEJ CHWILI W WATYKANIE INGERUJE SIĘ W SAMO ZAMIERZENIE STWÓRCY.

  OBRAZA DLA MNIE TAKŻE W TYM, ŻE JA MAM PRZYCHODZIĆ W SWOIM MAJESTACIE DO ROZWODNIKÓW? CO BÓG ZŁĄCZYŁ CZŁOWIEK NIE ROZŁĄCZY . KAPŁAN NIE MA TAKIEJ MOCY , ŻEBY UDZIELIĆ ROZWODU KOŚCIELNEGO, TO WYMYSŁ STWORZONY PRZEZ CZŁOWIEKA. ZBAWIENIE PRZYCHODZI PRZEZ KRZYŻ , OGROMNA TO TAJEMNICA. NIE MOŻECIE PORZUCAĆ SWOICH KRZYŻY , PODĄŻAJĄC ZA NOWYM PARTNEREM. SA MAŁE WYJĄTKI ZWIĄZANE Z GRZECHEM UKRYTYM PRZEZ MAŁŻONKA DOTYCZĄCYM GRZECHU SODOMY I GOMORY.

  SYNOD ZAKOŃCZY SIĘ MOIM PONOWNYM UKRZYŻOWANIEM , JEDNAK MÓJ KOŚCIÓŁ NIE UMRZE BO BRAMY PIEKIELNE GO NIE PRZEMOGĄ.

  BARDZO ZOSTAŁEM ZRANIONY I TERAZ WIELU MOICH KAPLANÓW BĘDZIE MUSIAŁO ODNOWIĆ SWOJE ŚWIĘCENIA KAPŁAŃSKIE WEDŁUG USTALONEJ NOWEJ REGUŁY. NAPISANEJ NA SYNODZIE.

  DLATEGO ….(imię)!!! TY DZISIAJ USŁYSZAŁAŚ Z NIEBA SŁOWA: ” SAKRA BISKUPIA ” TO WŁAŚNIE TO ZNACZY. ( w nocy zanim poszłam przed Najświętszy Sakrament usłyszałam przez sen te dwa słowa i na drugi dzień przeczytałam o tym że abp BURKE głównego obrońcę wprowadzenia grzechu do kościołA , Franciszek ma zdegradować z tego wysokiego Urzędu ds. Kongregacji i Wiary , czyli Sakrę Arcybiskupa naruszono).

  KTO Z MOICH UMIŁOWANYCH SŁUG TO PODPISZE JEST ZGUBIONY W MOIM KOŚCIELE. GDY NIE PODPISZE KONSEKWENCJE BĘDĄ TRUDNE DLA MOICH KAPŁANÓW. ( tak po ludzku bedzie to trudna decyzja, utracą jakby przywileje bytowe nie chodzi o duchowe). PRZYSZEDŁ CZAS NA WYKLUCZENIE MOICH KAPŁANÓW Z BEZBOŻNEGO KOŚCIOŁA. WY WYKLUCZENI , EKSKOMUNIKOWANI BĘDZIECIE MOIM KOŚCIOŁEM, KTÓRY POPROWADZI OWCE DO ZBAWIENIA.

  NIE LĘKAJCIE SIĘ BO JA BĘDĘ Z WAMI DO KOŃCA.

  KOŚCIÓŁ ZOSTAŁ PODZIELONY NA DWIE CZĘŚCI A MOJE CIAŁO ROZDARTE W STRZĘPY. JEDNAK WY RESZTO KOŚCIOŁA PRZETRWACIE I SKRÓCĘ TE DNI ZE WZGLĘDU NA MOJE OWCE. BŁOGOSŁAWIĘ WAM – BARDZO ZRANIONY JEZUS

 23. pio0 said

  Tajemniczy list wywołał zamieszanie w Watykanie

  Rzekomy list, który miał zostać napisany przez 13 kardynałów do papieża, uznano za próbę ingerencji w prace synodu na temat rodziny.

  W ciągu kilku godzin od ujawnienia treści dokumentu odcięło się od niego czterech z trzynastu rzekomych sygnatariuszy. List ukazał się na blogu włoskiego watykanisty Sandro Magistra. Papież Franciszek miał list otrzymać w pierwszym dniu obrad synodu, czyli przed tygodniem.

  Sygnatariusze, wśród których figurowali m.in. arcybiskupi Bolonii, Toronto, Nowego Jorku, Utrechtu i Mediolanu, wyrażali obawę, że ich dyskusje zdominuje sprawa dopuszczania do komunii rozwiedzionych, którzy zwarli nowy związek poza Kościołem, podczas gdy synod miał na celu „umocnienie godności małżeństwa i rodziny”. Mieli też zastrzeżenia do kształtu dokumentu, stanowiącego podstawę do dyskusji oraz do niektórych procedur.

  Rzecznik papieski oświadczył, że nie będzie komentować treści listu adresowanego do papieża Franciszka i poradził weryfikację złożonych pod nim podpisów.

  Czterech rzekomych sygnatariuszy zdementowało już, jakoby mieli z tym dokumentem cokolwiek wspólnego.

  http://fakty.interia.pl/news-tajemniczy-list-wywolal-zamieszanie-w-watykanie,nId,1902809

  • pio0 said

   „Czterech rzekomych sygnatariuszy zdementowało już, jakoby mieli z tym dokumentem cokolwiek wspólnego.”

   Czyli kto kłamie? Autor tego artykułu czy kardynałowie?

   Adminie proszę o źródło tych słów:
   „Biskup Argentyński odpowiada, że to on tu dowodzi. „

   • Dzieckonmp said

    Te słowa napisał Antonio Socci . jest to jego komentarz do tego artykułu o liście 13 kardynałów do Franciszka i braku odpowiedzi na niego.

    AL SINODO TREDICI CARDINALI CATTOLICI SOTTOSCRIVONO UN „J’ACCUSE” DEI METODI SUDAMERICANI DI BERGOGLIO (E DEI CONTENUTI). IL VESCOVO ARGENTINO RISPONDE CHE COMANDA LUI.

 24. Moher said

  Kochani wiem ,że niektórzy z Was nie mają zaufania do Stonogi ale posłuchajcie co rząd kopaczki robi na koniec. Aferę ujawnił dziś nad ranem warto posłuchać:
  http://demotywatory.pl/4561733/Stonoga-ujawnia-kolejna-afere-PO

 25. pio0 said

  Abp Gądecki podsumowuje tydzień Synodu

  Ojcowie synodalni zakończyli dyskusję nad dwoma pierwszymi jego etapami: analizą wyzwań stojących przed rodzinami oraz wskazaniami płynącymi z Biblii i nauczania Kościoła. Trzecim polem dyskusji będą konkretne problemy duszpasterskie. Podsumowując pierwszy tydzień obrad Synodu przewodniczący Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki powiedział Radiu Watykańskiemu, że w ostatnich latach obserwuje się pewną ewolucję trudności, z którymi muszą się zmierzyć współczesne małżeństwa i rodziny.

  „Podczas ubiegłorocznego Synodu na temat rodziny mówiono o zupełnie podobnych trudnościach. Ich lista właściwie się nie wydłużyła. Natomiast wydłużyło się to, co można nazwać narośnięciem intensywności samych tych trudności. Postęp sekularyzmu z jednej strony i neoliberalizmu z drugiej, i pewnie nie tylko to, sprawiło, że odsunięto Pana Boga na bok i bierze się go poza nawias. I wtedy pojawiają się te trudności, które są coraz bardziej widoczne. Tam gdzie jest sekularyzm, gdzie jest neoliberalizm, zwłaszcza gdzie w odniesieniu do kwestii ekonomii i gospodarki znajduje swoje mocne oparcie, tam człowiek staje się coraz bardziej bezbronny. Sam okres poprzedzający małżeństwo stał się bardzo trudny, dlatego że praktycznie i konkubinaty, i życie bez żadnego związku, bez żadnych zobowiązań, strach przed zawarciem małżeństwa, przesuwanie granicy, momentu zawierania ślubu, to wszystko razem pokazuje, że już w punkcie wyjścia ta młoda generacja wydaje się zdystansowana wobec samego małżeństwa i rodziny różnie to tłumacząc: że nie są zdolni, że nie nauczyli się odpowiedzialności za drugiego człowieka. Być może też to zapatrzenie się w siebie i w samorealizację sprawia, że właściwie człowiek staje się w pewnym sensie niezdolny do miłości ofiarnej” – powiedział abp Gądecki.

  http://niezalezna.pl/71823-abp-gadecki-podsumowuje-tydzien-synodu

 26. Dzieckonmp said

  100000 osób manifestowało w Belgii przeciw oszczędnościom

 27. TadeuszTT said

  Nie jest pewne, czy owocem obradującego w Watykanie Synodu Biskupów będzie Relacja Końcowa, czy też adhortacja apostolska – zauważa na swym blogu włoski watykanista Sandro Magister z „L’Espresso”

  kard. Luis Antonio Tagle wyraził wątpliwości, czy obecny Synod zakończy się jakimś dokumentem. Filipiński purpurat przypomniał, że pierwszych Synodów za Pawła VI nie podsumowywała adhortacja

  http://stacja7.pl/synod-o-rodzinie/wloski-watykanista-nie-wiemy-co-bedzie-owocem-synodu/

 28. Dzieckonmp said

  Biskup Huonder nie złamał prawa cytując Księgę Kapłańską. A został oskarżony o „homofobię”

  Szwajcarska prokuratura zakończyła postępowanie przeciwko biskupowi Chur Vitusowi Huonderowi, oskarżonemu przez homoaktywistów o „podżeganie do nienawiści i przemocy”. Zarzuty uznano za bezpodstawne, w Szwajcarii można jeszcze przytaczać fragmenty Pisma świętego potępiające homoseksualizm.

  Biskup Vitus Huonder na spotkaniu pt. „Radość w wierze” (Freude am Glauben) ­ zorganizowanym pod koniec lipca w niemieckiej Fuldzie przez tradycjonalistyczne Forum Niemieckich Katolików (FDK) ­ wygłosił wykład poświęcony ludzkiej seksualności w świetle Starego Testamentu. Wiele miejsca poświęcił kwestii homoseksualizmu, mówiąc między innymi, że ostra starotestamentalna ocena stosunków jednopłciowych wystarcza, by nadać kierunek katolickiej odpowiedzi na ten problem. Zacytował między innymi te passusy Księgi Kapłańskiej, które mówią o „obrzydliwości” takich stosunków wyznaczając za nie karę śmierci.

  Wokół wypowiedzi biskupa wybuchła ogromna medialna wrzawa. Szwajcarska „chrześcijańska” organizacja LGBT ­ „Różowy Krzyż” ­ pozwała biskupa do sądu, oskarżając go o wzywanie do nienawiści i aktów przemocy wobec homoseksualistów. Nie pomogły tłumaczenia biskupa, że cytując Księgę Kapłańską chciał wskazać jedynie na wagę, jaką Stary Testament przykłada do seksualności, oceniając homoseksualizm w tak wyraźnych słowach i nakładając na za takie zachowania karę śmierci.

  Szwajcarska prokuratura odrzuciła w ubiegłym tygodniu pozew przeciwko biskupowi. Prokurator zwyczajnie uznał zarzuty homolobby za nieuzasadnione w świetle wygłoszonego przez hierarchę wykładu.

  Diecezja Chur po ogłoszeniu decyzji poinformowała, że odrzucenie pozwu „Różowego Krzyża” przyjmuje „z satysfakcją”.

  Read more: http://www.pch24.pl/biskup-huonder-nie-zlamal-prawa-cytujac-ksiege-kaplanska–a-zostal-oskarzony-o-homofobie,38734,i.html#ixzz3oOAVuzBt

 29. inka0 said

  Tak teraz myślę, jak nie uda im się teraz przepchnąć wszystkich „postępowych postulatów” może Franciszek ogłosi trzeci Synod za rok???

  I tak do skutku, można za każdym razem pousuwać coraz to bardziej konserwatywnych kapłanów ( tak jak to było z arc. Burke…)
  Przecież w tamtym roku na początku Synodu nikt nie mówił, że mają być dwa Synody!

  Nauka Chrystusa jest jedna i nawet jedna jota nie może się zmienić.

  Nad czym debatować?

  Niech wasza mowa będzie: Tak, tak; nie, nie. A co nadto jest, od Złego pochodzi. (Mt 5:33-37)

  Podczas Synodu Watykańskiego II też byli przeciwnicy, zostali jednak uciszeni, a zło wylało się i widzimy co się dzieje.

  Ecclesia ibi est, ubi fides vera est.
  (S. Hieronymus, Ecclesiae Doctor).

  ——————-

  Kościół jest tam, gdzie jest prawdziwa wiara.
  (Św. Hieronim, Doktor Kościoła).

 30. pio0 said

  Kiedy przebaczamy, dokonuje się w nas przede wszystkim zmiana sposobu myślenia – Bóg dotyka serca Swoją mocą i daje siłę do przezwyciężenia zła. Uczmy się przebaczać, bo to oznaka potęgi.

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d blogerów lubi to: