Dziecko Królowej Pokoju

Pokój musi zapanować pomiędzy człowiekiem i Bogiem, a także między ludźmi

 • Królowa Pokoju

  Królowa Pokoju
 • Uwaga

  Strona używa plików cookies które zapisują się w pamięci komputera. Zapisywanie plików cookies można zablokować w ustawieniach przeglądarki. Dowiedz się o tych plikach http://wszystkoociasteczkach.pl
 • Propozycja chronologiczna

  • Rok 2019 – Kryzys Rumunia
  • Rok 2020 – fałszywe traktaty pokojowe
  • Rok 2021 – Papież jedzie do Moskwy
  • Rok 2021 – Wojna
  • Rok 2022 – zwycięstwo komunistyczne
  • Rok 2023 – 10 królów
  • Rok 2024 – Antychryst
  • Rok 2025 – Sojusz z wieloma
  • Rok 2025 – Synod
  • Rok 2026 – Henoch i Eliasz
  • Rok 2028 – Ohyda spustoszenia
  • Rok 2029 – Ostrzeżenie
  • Rok 2030 – Cud
  • Rok 2031 – Nawrócenie Izraela
  • Rok 2032 – Kara
  • Rok 2032 – Odnowienie świata
  • Rok 2033 – Exodus
  • Rok 2034 – Zgromadzenie w Jerozolimie
  • Rok 3032 – Gog i Magog
  • Rok 3213 – Koniec świata
  • Nowe niebiańskie Jeruzalem.
 • Ostrzeżenie

  13 kwietnia 2029
  7,5 lat pozostało.
 • Logowanie

 • Odwiedzają nas

  Map

 • Maryjo weź mnie za rękę

 • Jezu Maryjo Kocham Was

Posługa Papieża gwarancją posłuszeństwa Chrystusowi i Jego słowu

Posted by Dzieckonmp w dniu 14 października 2015


7 V 2005 — Msza św. w bazylice św. Jana na Lateranie z okazji objęcia katedry Biskupa Rzymu

 

W sobotę 7 maja Benedykt XVI objął katedrę Biskupa Rzymu. Przed patriarchalną archibazyliką św. Jana na Lateranie Ojca Świętego, który przybył o godz. 17.15, oczekiwały tysiące rzymian, przedstawiciele parafii i ruchów kościelnych oraz najwyższe władze miasta i regionu z burmistrzem Rzymu Walterem Veltronim na czele. Ceremonia objęcia katedry odbyła się na początku Eucharystii. W bazylice powitał Ojca Świętego kard. Camillo Ruini. Następnie kardynał wikariusz i przedstawiciele rzymskiej wspólnoty kościelnej — proboszcz, wikary, diakon stały, diakon z rzymskiego seminarium, zakonnik i zakonnica, rodzina oraz dwoje młodych — złożyli Papieżowi obietnicę posłuszeństwa. «Drodzy rzymianie — powiedział w homilii Benedykt XVI — teraz ja jestem waszym biskupem. (…) Całym sercem zatem będę się starał być waszym biskupem, Biskupem Rzymu. A my wszyscy starajmy się być coraz bardziej katolikami — coraz bardziej braćmi i siostrami w wielkiej rodzinie Bożej, w której nie ma cudzoziemców». Głównym tematem homilii było znaczenie katedry Następcy Piotra — symbolu papieskiej władzy nauczania. Po zakończeniu Eucharystii Ojciec Święty pozdrowił osoby starsze i chorych. W drodze powrotnej do Watykanu nawiedził bazylikę Matki Boskiej Większej, gdzie modlił się przed ikoną «Salus Populi Romani».

Benedykt XVIDrodzy Księża Kardynałowie, drodzy Bracia w biskupstwie, drodzy Bracia i Siostry!

Dziś, kiedy po raz pierwszy zasiadam na katedrze Biskupa Rzymu jako Następca Piotra, Kościół we Włoszech obchodzi święto Wniebowstąpienia Pańskiego. W centrum tego dnia spotykamy Chrystusa. Tylko dzięki Niemu, dzięki tajemnicy Jego wniebowstąpienia możemy zrozumieć także znaczenie katedry, która jest symbolem władzy i odpowiedzialności biskupa. Cóż zatem mówi nam święto Wniebowstąpienia Pańskiego? Nie mówi, że Chrystus odszedł do jakiegoś miejsca odległego od ludzi i od świata. Wniebowstąpienie Chrystusa nie jest podróżą w przestrzeni kosmicznej ku najdalszym gwiazdom, bo w gruncie rzeczy także gwiazdy są zbudowane z elementów fizycznych, tak samo jak ziemia. Wniebowstąpienie Chrystusa oznacza, że nie należy On już do świata zepsucia i śmierci, który warunkuje nasze życie. Oznacza, że należy już całkowicie do Boga. On — odwieczny Syn — doprowadził nasze człowieczeństwo przed oblicze Boga, poniósł z sobą w przemienionej postaci ciało i krew. Człowiek znajduje swoją przestrzeń w Bogu; przez Chrystusa istota ludzka została wprowadzona w życie samego Boga. Ponieważ zaś Bóg ogarnia i podtrzymuje cały Wszechświat, Wniebowstąpienie Chrystusa oznacza, że On nie oddalił się od nas, ale że dzięki swojemu byciu z Ojcem jest teraz blisko każdego z nas, na zawsze. Każdy z nas może mówić do Niego «Ty»; każdy może Go wzywać. Chrystus jest zawsze w zasięgu naszego głosu. Możemy się od Niego wewnętrznie oddalić. Możemy żyć odwróceni do Niego plecami. Ale On zawsze na nas czeka i jest zawsze blisko nas.

Duch wprowadza Kościół wciąż na nowo w ogrom tajemnicy Chrystusa

Z czytań dzisiejszej liturgii dowiadujemy się także czegoś więcej o tym, jak w konkretny sposób Chrystus urzeczywistnia to swoje bycie blisko nas. Obiecuje uczniom swojego Ducha Świętego. Pierwsze czytanie, jakiego dziś wysłuchaliśmy, mówi nam, że Duch Święty będzie «mocą» dla uczniów; Ewangelia dodaje, że doprowadzi ich do pełni Prawdy. Jezus powiedział wszystko swoim uczniom, bo On sam jest żywym Słowem Boga, a Bóg nie może dać czegoś więcej niż samego siebie. W Jezusie Bóg dał nam całego siebie, to znaczy — dał nam wszystko. Ponadtym czy obok tego nie może istnieć żadne inne objawienie, które mogłoby przekazać coś więcej albo w jakiś sposób uzupełnić Objawienie Chrystusa. W Nim, w Synu, wszystko zostało nam powiedziane i wszystko zostało nam darowane. Jednak nasza zdolność rozumienia jest ograniczona. Dlatego misją Ducha jest wprowadzać Kościół wciąż na nowo, z pokolenia na pokolenie, w ogrom tajemnicy Chrystusa. Duch nie wnosi niczego innego ani nowego, co byłoby poza Chrystusem; obok Objawienia Chrystusa nie istnieje żadne objawienie pneumatyczne, jak mówią niektórzy, żaden drugi poziom Objawienia. Nie: «z mojego weźmie» — mówi Chrystus w Ewangelii (J 16, 14). I tak jak Chrystus mówi tylko to, co słyszy i otrzymuje od Ojca, tak Duch Święty jest rzecznikiem Chrystusa. «Z mojego weźmie». Nie prowadzi nas gdzie indziej, do miejsc odległych od Chrystusa, ale wprowadza nas coraz głębiej w światło Chrystusa. Dlatego chrześcijańskie Objawienie jest dawne i zarazem zawsze nowe. Dlatego wszystko jest nam już dane od zawsze. Zarazem jednak każde pokolenie dzięki niewyczerpanej głębi spotkania z Chrystusem, w którym pośredniczy Duch Święty, uczy się zawsze czegoś nowego.

Będziecie moimi świadkami

Duch Święty jest zatem mocą, poprzez którą Chrystus pozwala nam doświadczać swojej bliskości. Pierwsze czytanie przynosi nam jednak jeszcze jedno słowo: będziecie moimi świadkami. Chrystus zmartwychwstały potrzebuje świadków, którzy Go spotkali, ludzi, którzy Go poznali dogłębnie dzięki mocy Ducha Świętego. Ludzi, którzy, by tak powiedzieć, niejako dotknęli Go ręką i teraz mogą o Nim świadczyć. W ten właśnie sposób Kościół, rodzina Chrystusa, rozrósł się z «Jerozolimy (…) aż po krańce ziemi», jak mówi tekst czytania. Dzięki świadkom został zbudowany Kościół — poczynając od Piotra, Pawła i Dwunastu aż po wszystkich ludzi, którzy napełnieni Chrystusem, w ciągu wieków rozpalali i będą nadal rozpalać wciąż na nowo płomień wiary. Każdy chrześcijanin może i powinien być na swój sposób świadkiem zmartwychwstałego Pana. Odczytując imiona świętych, widzimy, że często byli to — i nadal są — przede wszystkim ludzie prości, ludzie, z których promieniowało — i wciąż promieniuje — jasne światło prowadzące do Chrystusa.

Katedra Rzymu jest przede wszystkim katedrą wyznania wiary w Chrystusa

Ta symfonia świadectw posiada także ściśle określoną strukturę: na następcach apostołów, czyli biskupach, spoczywa publiczna odpowiedzialność za to, ażeby ta sieć świadectw trwała w czasie. W sakramencie święceń biskupich zostaje im udzielona niezbędna do tej posługi władza i łaska. W tej sieci świadków Następcy Piotra przypada szczególne zadanie. Piotr jako pierwszy złożył w imieniu apostołów wyznanie wiary: «Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego» (Mt 16, 16). Takie jest zadanie wszystkich Następców Piotra: przewodzić w wyznawaniu wiary w Chrystusa, Syna Boga żywego. Katedra Rzymu jest przede wszystkim katedrą tego wyznania wiary. Z wysokości tej katedry Biskup Rzymu ma obowiązek powtarzać nieustannie: Dominus Iesus — «Jezus jest Panem», jak napisał Paweł w listach do Rzymian (10, 9) i do Koryntian (por. 1 Kor 12, 3). Do Koryntian zwrócił się ze szczególnym naciskiem: «A choćby byli na niebie i na ziemi tak zwani bogowie (…) dla nas istnieje tylko jeden Bóg, Ojciec, (…) oraz jeden Pan, Jezus Chrystus, przez którego wszystko się stało i dzięki któremu także my jesteśmy» (1 Kor 8, 5-6). Katedra Piotra zobowiązuje tego, kto ją obejmuje, aby powtarzał słowa, które wypowiedział Piotr w momencie, gdy uczniowie przeżywali kryzys i wielu chciało odejść: «Panie, do kogóż pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego. A myśmy uwierzyli i poznali, że Ty jesteś Świętym Bożym» (J 6, 68-69). Kto zasiada na katedrze Piotra, winien pamiętać słowa, które Chrystus skierował do Szymona Piotra w czasie Ostatniej Wieczerzy: «Ty ze swej strony utwierdzaj twoich braci» (Łk 22, 32). Ten, komu powierzona jest posługa Piotrowa, musi być świadom, że jest człowiekiem ułomnym i słabym — jak ułomne i słabe są jego siły — i że nieustannie potrzebuje oczyszczenia i nawrócenia. Ale może też mieć świadomość, że od Chrystusa otrzymuje moc, aby utwierdzać braci w wierze i jednoczyć ich w wyznawaniu Chrystusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego. W Pierwszym Liście św. Pawła do Koryntian mamy najstarszy opis zmartwychwstania, jakim dysponujemy. Paweł przejął go wiernie od świadków. Opis ten mówi najpierw o śmierci Chrystusa za nasze grzechy, o złożeniu Go do grobu, o Jego zmartwychwstaniu trzeciego dnia, a kończy się słowami: «ukazał się Kefasowi, a potem Dwunastu» (1 Kor 15, 5). W ten sposób raz jeszcze zostaje tu zwięźle wyrażony sens posłannictwa powierzonego Piotrowi aż do końca czasów: być świadkiem zmartwychwstałego Chrystusa.

Biskup Rzymu zasiada na swojej katedrze, aby świadczyć o Chrystusie. Katedra jest zatem symbolem potestas docendi, owej władzy nauczania, która stanowi istotną część mandatu wiązania i rozwiązywania, powierzonego przez Chrystusa Piotrowi, a potem Dwunastu. W Kościele Pismo Święte, którego rozumienie staje się coraz głębsze dzięki natchnieniom Ducha Świętego, oraz posługa autentycznej interpretacji, powierzona apostołom, są nierozerwalnie ze sobą połączone. Tam gdzie Pismo Święte zostaje oderwane od żywego głosu Kościoła, pada ofiarą dysput specjalistów. Rzecz jasna, wszystko, co mają nam oni do powiedzenia, jest ważne i cenne; praca uczonych bardzo nam pomaga w zrozumieniu owego żywego procesu, jakim było powstawanie Pisma Świętego, i w ogarnięciu jego historycznego bogactwa. Sama nauka nie może jednak dostarczyć nam ostatecznej i wiążącej interpretacji; nie jest w stanie dać nam — wraz z interpretacją — owej pewności, którą możemy żyć i za którą możemy też umrzeć. Do tego potrzebny jest większy mandat, który nie może brać pod uwagę jedynie ludzkich umiejętności. Do tego potrzebny jest głos żywego Kościoła, Kościoła powierzonego Piotrowi i kolegium apostolskiemu aż do końca czasów.

Władza nauczania w Kościele misją służebną

Ta władza nauczania budzi obawy wielu ludzi w Kościele i poza nim. Zapytują oni, czy władza ta nie zagraża wolności sumienia i czy nie jest uzurpacją, sprzeczną z wolnością myśli. Nie jest tak. Władza udzielona przez Chrystusa Piotrowi i jego następcom to w sensie absolutnym misja służebna. Władza nauczania w Kościele wiąże się z powinnością służby na rzecz posłuszeństwa wierze. Papież nie jest absolutnym władcą, którego myśl i wola stanowią prawo. Przeciwnie: posługa Papieża jest gwarancją posłuszeństwa Chrystusowi i Jego słowu. Papież nie ma głosić własnych idei, ale winien nieustannie zespalać samego siebie i Kościół więzią posłuszeństwa Słowu Bożemu, wobec wszelkich prób przystosowywania czy rozwodnienia i wszelkich przejawów oportunizmu. Czynił to Papież Jan Paweł II, gdy wobec wszelkich prób na pozór przychylnych człowiekowi i wobec błędnych interpretacji wolności podkreślał jednoznacznie nienaruszalną godność człowieka, nienaruszalność ludzkiego życia od poczęcia aż do naturalnej śmierci. Wolność zabijania nie jest prawdziwą wolnością, ale tyranią, która pogrąża człowieka w niewoli. Papież ma świadomość, że podejmując doniosłe decyzje, jest związany z wielką wspólnotą wiary wszystkich czasów, z obowiązującymi interpretacjami, formułowanymi stopniowo na kolejnych etapach pielgrzymowania Kościoła. Jego władza nie jest zatem ponad Słowem Bożym, ale mu służy, na Papieżu spoczywa zaś odpowiedzialność za to, aby to Słowo nadal było obecne w całej swojej wielkości i rozbrzmiewało czystym głosem, a nie zostało unicestwione przez nieustannie zmieniające się mody.

Rzym stolicą Piotra

Katedra — powiedzmy to raz jeszcze — jest symbolem władzy nauczania, to znaczy władzy posłuszeństwa i służby, pełnionej po to, aby Słowo Boże — czyli Prawda! — mogło jaśnieć wśród nas, wskazując nam drogę życia. Gdy mówimy o katedrze Biskupa Rzymu, jakże nie wspomnieć słów św. Ignacego Antiocheńskiego skierowanych do Rzymian? Piotr, wyruszywszy z Antiochii, swojej pierwszej stolicy, skierował się do Rzymu — swojej stolicy ostatecznej. Ta stolica stała się ostateczna przez męczeństwo, którym Piotr na zawsze związał swoich następców z Rzymem. Ignacy natomiast, pozostając biskupem Antiochii, zmierzał do Rzymu, gdzie miał ponieść męczeństwo. W swoim liście do Rzymian mówi o Kościele rzymskim jako «tym, który przewodzi w miłości» — co jest wyrażeniem bardzo znamiennym. Nie wiemy do końca, co naprawdę miał na myśli Ignacy, gdy pisał te słowa. Ale w Kościele starożytnym słowo miłość, agape, wskazywało na tajemnicę Eucharystii. W tej tajemnicy miłość Chrystusa staje się zawsze namacalnie obecna wśród nas. W niej daje się nam On wciąż na nowo. W niej wciąż na nowo pozwala przebijać swoje Serce; w niej dotrzymuje swojej obietnicy, że z krzyża przyciągnie wszystko do siebie. W Eucharystii my sami uczymy się miłości Chrystusa. Właśnie dzięki Eucharystii, która jest centrum i sercem, święci mogli żyć i nieść Bożą miłość światu na wciąż nowe sposoby i w nowych formach. Dzięki Eucharystii Kościół odradza się wciąż na nowo! Kościół nie jest niczym innym jak ową siecią — wspólnotą eucharystyczną! — w której my wszyscy, przyjmując tego samego Chrystusa, stajemy się jednym ciałem i ogarniamy cały świat. Przewodzenie w nauczaniu i przewodzenie w miłości ostatecznie powinno być jedną rzeczą: całe nauczanie Kościoła prowadzi ostatecznie ku miłości. Eucharystia zaś, uobecnienie miłości Jezusa, stanowi kryterium wszelkiego nauczania. Na miłości opiera się całe Prawo i Prorocy, mówi Chrystus (por. Mt 22, 40). Miłość jest wypełnieniem prawa, pisał św. Paweł do Rzymian (por. 13, 10).

Drodzy rzymianie, teraz ja jestem waszym biskupem. Dziękuję za waszą wielkoduszność, dziękuję za okazywaną mi sympatię i cierpliwość! Jako katolicy wszyscy jesteśmy w pewnym sensie rzymianami. Słowami Psalmu 87 [86], który jest hymnem pochwalnym na cześć Syjonu, matki wszystkich ludów, tak śpiewał Izrael, a za nim śpiewa dziś Kościół: «O Syjonie zaś będzie się mówić: ‚Każdy na nim się narodził’» (w. 5). Podobnie i my możemy powiedzieć: jako katolicy w pewnym sensie wszyscy narodziliśmy się w Rzymie. Całym sercem zatem będę się starał być waszym biskupem, Biskupem Rzymu. A my wszyscy starajmy się być coraz bardziej katolikami — coraz bardziej braćmi i siostrami w wielkiej rodzinie Bożej, w której nie ma cudzoziemców.

Na koniec pragnę podziękować z całego serca wikariuszowi diecezji Rzymu, drogiemu kard. Camillo Ruiniemu, biskupom pomocniczym i wszystkim jego współpracownikom. Serdecznie dziękuję proboszczom, duchowieństwu Rzymu i wszystkim, którzy jako wierni przyczyniają się do budowania tutaj żywego domu Bożego. Amen.

Źródło: opoka.org.pl

Komentarze 63 do “Posługa Papieża gwarancją posłuszeństwa Chrystusowi i Jego słowu”

 1. Dzieckonmp said

  28 października 2012 roku gdy w Rzymie na Stolicy Piotrowej zasiadał Benedykt XVI tak pisałem

  ad.2 Wielki Ucisk
  – zacznie się z końcem 2012
  – będzie kontrola dóbr materialnych, banków, pożywienia
  – przejmowanie własności za pożywienie
  – przywódcy stracą kontrolę
  – strzec się nowych dyktatorów
  – będą usuwane znaki obecności Boga, ze szkół, uniwersytetów, szpitali, w konstytucjach
  – Słowo Boże oraz nauczanie będzie zniesione i karalne
  – będą zachodzić zmiany w Kościele
  – usunięcie Papieża Benedykta.
  – kościoły będą zamykane
  – narzucanie modlitw
  – zmiany w konsekracji Ciała i Krwi – mogą zaprzeczać istnieniu Ciała i Krwi w św. Eucharystii
  – zmiany w posłudze (nie będą na początku problemem, potem kolejne będą wymuszane)
  – powstanie w krajach arabskich wznieci pośrednio niepokoje na świecie
  – świat arabski zjednoczy się przeciw Żydom
  – będzie wojna na bliskim wschodzie i zaangażują się inne kraje, Narody Zachodnie sprowokują Rosję i Chiny
  – będą morderstwa globalnych przywódców (liderów) – dwóch z bliskiego wschodu „jeden to był Kadafi” oraz jeden z zachodu
  – wojna nuklearna – Czerwony Smok
  – wojna ma zmniejszyć populację
  – w wyniku wojny będzie brak żywności
  – prześladowania Czerwonego Smoka nie potrwają długo
  – spisek ekonomiczny
  – jedna globalna waluta
  – pieniądze będą bezwartościowe
  – jedyny sposób komunikacji poprzez słowo
  – uwaga na globalne szczepienia
  – wystrzegać się globalnej władzy
  – fałszywy prorok będzie starał się prowadzić Kościół
  – fałszywy prorok okaże przyjaźń Antychrystowi
  – aby podróżować, lub otrzymać pozwolenie na pożywienie trzeba będzie przyjąć znamię besti

  Popatrzcie ile z tego się sprawdziło.

  https://dzieckonmp.wordpress.com/2012/10/28/przepowiednie-w-oredziach-marii-od-bozego-milosierdzia/

  • lolo said

   No wiesz w zasadzie to dwa punkty są niespotykane wcześniej, tak mi się wydaje:
   1) zwrócenie uwagi na 2012 chociaż tu bym dyskutował…
   2) usunięcie Papieża Benedykta XVI, chociaż wedle jednego z proroctw wcześniejszych było, że po Papieżu niemieckim ma być antypapież i jego nie należy słuchać. Nie było jednak informacji szczegółowej co do sposobu przejęcia władzy.
   Poza tym sporą część tych punktów można wywieść z Apokalipsy św. Jana.

  • Selbi said

   Wszystko teraz musi mocno przyspieszyć aby mogło wypełnić się do połowy 2016r. Tak czy inaczej ja już mój sąd widziałam i Pan Jezus mnie już osądził i zbawił:) 🙂 :):):):):):) Nie wiem dlaczego jeszcze pozwala mi żyć. Sądził mnie Chrystus Król, Pankrator, Władca i Pan. Jego korona to słupy ognia, jak złoto i krew, jak rozpalony mosiądz. Ale….. kto mi uwierzy…. Ważne że kocham Go i tęsknię:):):)

   • Millka said

    Do Selbi. Czy możesz nam przybliżyć okoliczności widzenia własnego sądu. Uważam ,że może być bardzo pouczający dla tych niedowiarków, którzy nieustannie podważają co się tylko da w tej duchowej materii. Z Panem Bogiem.

   • Vesper said

    Piękne to co napisałaś! Ja osobiście chciałabym podczas takiego spotkania z Jezusem poczuć ten ogrom miłości… : )

   • krystynka said

    Selbi wiem jak to jest,to rozpływanie ,wręcz rozpuszczanie sie w miłości,która jak piekny aromat czy upojny balsam przenika każdą naszą cząsteczkę.Naprawde,to nie ma słów aby aby to wyrazić,to uczucie nie z tej ziemi,jesli my musnęlismy namiastke tego co jest w niebie,to niebo tak naprawde jest dla nas wrecz niewyobrażalne.
    Przeczytajcie co mówił o tym św.Paweł w 1 liście do Koryntian
    ,,czego ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało,
    ani serce człowieka nie zdołało pojąć,
    jak wielkie rzeczy przygotował Bóg tym, którzy Go miłują,,
    Nawet wtedy uszczypliwe uwagi ,zgryxliwe docinki,a nawet ciegi i baty ,które na nas spływają od potwornych ludzi sa po prostu jak paprochy na marynarce.Jest tylko miłość,miłośc i jeszcze raz miłość.KOCHA SIĘ WSZYSTKICH I WSZYSTKO !!!

   • Anka said

    +
    Selbi said: ” Ale….. kto mi uwierzy….”

    Ja

    • Anka said

     +
     Dopowiem dlaczego Ci wierzę. Poznaję po tym, że kochasz i mówisz o tym w pierwszej kolejności. Ludzie, którzy spotkali Pana Jezusa, przede wszystkim mówią, że Go kochają i wręcz się z tym obnoszą. Nie mają potrzeby nikogo do niczego przekonywać.
     Gratuluję! Niech Cię Bóg chroni w Swojej miłości.

   • Dana said

    Selbi.Teraz musisz uważać ,aby nie stracić łaski.

  • Steven5214 said

   Tak szczerze, to nic z tego się nie sprawdziło, oprócz zmiany papieża.

 2. bozena2 said

  Jezus Chrystus: Oto Ja przekazuję wam szczególną łaskę, abyście mogli wyprosić Intronizację Mojej Osoby w Polskim Narodzie i państwie. Wołajcie do Mojego Ojca w taki oto sposób:

  Ojcze Niebieski błagam Cię i proszę, wysłuchaj naszego wołania, wołania całego Polskiego Narodu. Tak bardzo pragniemy, aby Nasz Pan i Zbawca Jezus Chrystus został uznany Królem naszego Narodu i państwa.Polecamy Ci wszystkich tych, którzy mają zamknięte serca i nie chcą przyjąć królowania Pana Naszego Jezusa Chrystusa. Błagamy Cię Ojcze Niebieski, wysłuchaj naszego wołania i dotknij wszystkich tych serc, aby się otworzyły na wielką Miłość Bożą, aby zapragnęły przyjąć Pana i Zbawcę, Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Oto my dzieci Twoje błagamy Cię o tę wielką łaskę, aby Twój Syn był przyjęty przez cały Polski Naród, aby został uznany Panem i Władcą, aby ludzkie serca uwielbiały Jego Święte Imię. Ojcze Niebieski wysłuchaj naszego wołania i spraw, aby to się mogło dokonać, aby te wszystkie łaski przygotowane dla naszego Narodu, mogły na nas spłynąć. Abyśmy się stali Królestwem Twego Syna, aby On mógł nas prowadzić do wiecznej szczęśliwości, abyśmy tam doszli i spotkali się z Tobą na wieki. Amen.

  …Ta modlitwa przyczyni się do skrócenia czasu oczekiwania na Intronizację Mojej Osoby. Módlcie się codziennie, prosząc Ojca Niebieskiego, aby udzielił wam tej łaski, aby wszystkie te serca jeszcze zamknięte, otworzyły się na Moją Miłość, aby Mnie przyjęły, abym Ja mógł tam zakrólować. /Słowa Najświętszego Dzieciątka Jezus z 25.09.2011r./

  …”Naród Polski wprawdzie doświadczony, ale się nawróci….” http://www.duchprawdy.com/bozy_poslaniec_intronizacja.htm
  …………..
  Ten czas, w którym żyjecie jest czasem bezpośredniego przygotowania się na zbliżające się oczyszczenie całego rodzaju ludzkiego. Każdy z was powinien wiedzieć, że żyjecie w czasach ostatecznych i teraz wszystko od nawrócenia ludzi zależy. Jeżeli ludzie się nawrócą i przyjmą Mnie jako Najświętsze Dzieciątko Jezus, będą ocaleni, gdyż Ja nie pozwolę, aby Moi czciciele zatracili się podczas tego oczyszczenia. Ludzkość tak bardzo obraża Boga, że nie ma innej możliwości jak zesłanie oczyszczającej kary na całą ludzkość. Jest to podyktowane Bożą Sprawiedliwością, albowiem miara grzechu dopełnia się i upusty Bożej Sprawiedliwości muszą dosięgnąć grzeszną ludzkość. Ja Najświętsze Dzieciątko Jezus wypowiadając te Słowa nie chcę nikogo straszyć, ale jedynie przestrzec przed zbliżającą się wielką karą na całą ludzkość. Chcę, abyście wiedzieli, że ocalenie jest we Mnie. Dlatego też, przychodzę do was, do Polskiego Narodu i chcę was ocalić i ukazać całemu światu miejsce Mojego Królowania. Chcę, aby to był Naród Polski, albowiem Moja Mama za wami się wstawia i prosi Mnie nieustannie, abym was ocalił. Nie mogę się oprzeć prośbom Mojej Mamy, dlatego też czynię wszystko, aby uchronić was przed wszelkim złem, odnowić wasze serca i zakrólować pośród was. Jednak potrzebuję waszego współdziałania, przyjęcia Mnie i wiernego wypełnienia Mojej Świętej Woli.

 3. Gosia 3 said

  http://wiadomosci.onet.pl/pegida-w-dreznie-szubienica-dla-kanclerz-i-zadanie-merkel-musi-odejsc/m7c2b7

 4. izka said

  czy istnieje przeznaczenie człowieka? KRK mówi nie, a przeciez księga Apokalipsa przepowiada przyszłość. Obraz apokaliptycznego świata mają stworzyć ludzie, a więc muszą się narodzić z misją do wykonania pewnych zadań, która doprowadzi do realizacji się ks. Objawienia.

  • Tomasz said

   Sądy Boże wyglądają inaczej niż sądy ludzkie. Tak jak jest cytowane „zgorszenia wprawdzie muszą przyjść ale biada tym przez których przychodzą” oznacza że ludzie nie rodzą się z przeznaczeniem. Poza tym każdy jest osądzany z Bożej perspektywy innej niż ludzka.

  • Leszek said

   Izko! Wszystko, o czym mówi Pismo, też i to, cj. zapisane w Apokalipsie św. Jana Apostoła (1,1), a Autorem Pisma jest Duch Święty musi się wypełnić co do joty. Choć Najwyższy posiada całą wiedzę i przewiduje najdalszą przyszłość (Syr 42,18), to nie znaczy, że ludzie rodzą się – jak pisał powyżej Tomasz – z predestynacją. Zgodnie z odwiecznym zamysłem Stwórcy każdy byt człowieczy jest przeznaczony do wiecznego szczęścia, a że tak nie jest, to jest konsekwencja takiego czy innego korzystania człowieka z danej mu wolnej woli (Syr 17,6n), wolności wyboru (15,14.17). Pozdr.

 5. Wiesia said

  Obrona Katedry

 6. apostolat said

  Królowanie Jezusa w Polsce… cz. I Sprawozdania

  • apostolat said

   Królowanie Jezusa w Polsce
   Zaangażowanie ruchów intronizacyjnych
   i głos Magisterium Kościoła
   Sympozjum sprawozdawczo – naukowe
   Sprawozdania przedstawicieli ruchów intronizacyjnych

   Częstochowa, 10 października 2015

   Organizacja:
   -Ruch Obrony Rzeczypospolitej
   -Archidiecezja Częstochowska
   -Ojcowie Paulini

   • Gosia 3 said

    Obejrzałam do połowy , jutro dokończę aż się nie chce wierzyć co się dzieje na naszych oczach. Jest to potwierdzenie tego co Wam pisałam jak byłyśmy ostatnio ze znajomą u Księdza to nam też to powiedział że trwają przygotowania. Błagam nie przerywajmy modlitwy Różańcowej.
    Ostatnio siostra mi opowiadała jak stała na przystanku a jakaś kobieta przez komórkę instruowała drugą jak ma odmawiać NP w intencji Ojczyzny. Serce rośnie jak to się słyszy. Niech dobry Bóg pobłogosławi Polsce. JEZU UFAM TOBIE!!!!
    Niech mi ktoś podpowie kiedy zaczynamy część dziękczynną NP? Błogosławionej nocy dla wszystkich.

  • apostolat said

   Królowanie Jezusa w Polsce… cz. II Wykłady

   Królowanie Jezusa w Polsce… cz. III Forum dyskusyjne

  • apostolat said

   Królowanie Jezusa w Polsce… Kazanie abp Wacław Depo

 7. basiaka said

  Niemiecka wersja bajki o „złotej rybce”. W obozie nad kałużą siedzi znudzony imigrant i myśli, jak tu poprawić swój los. Ktoś mu podpowiada, że w kałuży są złote rybki, spełniające trzy życzenia. Imigrant taką złapał. Pierwszym życzeniem była chęć posiadania pięknych zębów. W gabinecie, po wykonanej usłudze usłyszał, że nic nie płaci, bo to z funduszu na uchodźców. Drugie życzenie, to bogate życie ze sprowadzoną rodziną w pięknej willi. Życzenie zostało spełnione w ramach pomocy dla uchodźców. Trzecie życzenie : mieć błękitne oczy i blond włosy, jak Niemiec. Zostało spełnione. Imigrant ze zgrozą zauważył, że siedzi bezdomny i obszarpany na ulicy. Gdzie mój majątek i reszta, krzyczy do złotej rybki. W takiej postaci nie wyglądasz na imigranta, to sobie sam zarób – odpowiada złota rybka…….. Cóż, w bajkach jest dużo prawd

 8. basia said

  http://www.centrummedjugorje.pl/PL-H147/zabierz-mnie-do-medziugorja.html

 9. TadeuszTT said

  Olbrzymie protesty w Berlinie ,Amsterdamie itd TTIP a u nas ciszaaaaaa!

  TTIP Wolność w sieci ponownie zagrożona!!

  LINKI ze szczegółami zamieszczam PONIŻEJ!
  https://www.facebook.com/events/39885
  http://di.com.pl/tagi/ttip – wiele artykułów
  http://demotywatory.pl/4141983/STOP-TTIP

 10. Adrian said

  Imigrancki horror w niemieckich szpitalach

  Czeska lekarka ujawnia dramatyczne szczegóły pracy wśród islamskich migrantów w Niemczech

  W jednej z niezależnych czeskich stacji telewizyjnych odczytano list czeskiej lekarki pracującej w Niemczech, w którym opisuje ona szczegóły pracy wśród napływających do Europy migrantów. Poniżej przedstawiamy tłumaczenie listu.
  „Przyjaciółka z Pragi ma znajomą, która – jako emerytowany lekarz – wróciła do pracy w szpitalu w okolicy Monachium, gdzie potrzebowano anestezjologa. Prowadziłam z moją przyjaciółką korespondencję i przesłała mi maila od wspomnianej lekarki. Dziś rozmawiałam z nią na temat tego, jak bardzo nieznośna jest sytuacja szpitalu w Monachium oraz w okolicznych placówkach.
  Wielu muzułmanów odmawia leczenia przez kobiecy personel, a my, jako kobiety, odmawiamy udawania się do tych zwierząt, zwłaszcza z Afryki. Relacje pomiędzy personelem a migrantami stają się coraz gorsze. Ostatnimi czasy migranci udający się do szpitali muszą być eskortowani przez policję i psy policyjne.
  polizeiWielu migrantów ma AIDS, syfilis, gruźlicę otwartą i inne egzotyczne choroby, których w Europie nie potrafimy leczyć. Gdy w aptece otrzymują receptę, dowiadują się, że muszą zapłacić gotówką. Wywołuje to niewyobrażalne oburzenie, zwłaszcza jeśli chodzi o leki dla dzieci. Imigranci porzucają wtedy swoje dzieci i powierzają je personelowi apteki mówiąc: ‘W takim razie sami je wyleczcie!’. Policja ochrania więc nie tylko kliniki i szpitale, ale również duże apteki.
  Mówimy więc otwarcie: ‘Gdzie są ci wszyscy, którzy przed kamerami telewizyjnymi witali imigrantów na dworcach kolejowych z transparentami? Owszem, teraz granice zostały zamknięte, ale milion migrantów już tu jest i z pewnością nie będziemy w stanie się ich pozbyć’.
  Do tej pory w Niemczech bez pracy pozostawało 2,2 miliona ludzi. Dziś będzie ich co najmniej 3,5 miliona. Większość z tych ludzi nie nadaje się do jakiejkolwiek pracy. Mało kto posiada jakiekolwiek wykształcenie. Co więcej, kobiety zazwyczaj w ogóle nie pracują. Szacuję, że co dziesiąta jest w ciąży. Setki i tysiące z nich przywiozły ze sobą dzieci poniżej szóstego roku życia, spośród których wiele jest wycieńczonych i zaniedbanych. Jeśli nadal będzie to tak wyglądać, a Niemcy ponownie otworzą granice, wrócę do domu, do Czech. Nikt nie zatrzyma mnie tutaj w takiej sytuacji, nawet dwukrotnie wyższa niż w domu pensja. Wyjechałam do Niemiec, nie do Afryki, czy na Bliski Wschód.
  Nawet profesor kierujący naszym oddziałem powiedział nam, że jest mu strasznie smutno, gdy patrzy na kobiety, które sprzątają codziennie od lat zarabiając 800 euro, i gdy spotyka następnie w korytarzach młodych mężczyzn, którzy chcą dostać wszystko za darmo, a jeśli tego nie dostają, wpadają w szał.
  Naprawdę tego nie potrzebuję. Obawiam się, że jeśli wrócę, któregoś dnia sytuacja w Czechach będzie dokładnie taka sama. Jeśli Niemcy ze swoją naturą nie są w stanie temu zaradzić, w Czechach zapanuje totalny chaos. Nikt, kto nie miał z nimi [imigrantami – przyp. red.] do czynienia, nie zdaje sobie sprawy, jakimi są oni zwierzętami, zwłaszcza ci z Afryki, i z jaką wyższością muzułmanie – kierując się religią – traktują nasz personel.
  Póki co personel lokalnego szpitala nie zaraził się chorobami przyniesionymi przez imigrantów, ale biorąc pod uwagę setki pacjentów przyjmowanych każdego dnia, pozostaje to tylko kwestią czasu.
  W jednym ze szpitali nad Renem migranci zaatakowali personel nożami, a ośmiomiesięczne dziecko doprowadzili na skraj wycieńczenia, targając je przez trzy miesiące przez pół Europy. Dziecko umarło po dwóch dniach, pomimo iż otrzymało najlepszą opiekę medyczną w jednej z najlepszych klinik dziecięcych w Niemczech. W konsekwencji ataków jeden z lekarzy musiał zostać poddany operacji, a dwie pielęgniarki trafiły na oddział intensywnej terapii. Nikt nie został ukarany.
  Lokalnej prasie zabroniono o tym pisać, więc wiemy o tym dzięki mailom. Co spotkałoby Niemca, gdyby ugodził lekarza i pielęgniarki nożem? Albo gdyby wylał swój zarażony syfilisem mocz na twarz pielęgniarki, narażając ją tym samym na infekcję? Trafiłby co najmniej do więzienia, a następnie do sądu. W przypadku tamtych ludzi jednak nic, póki co, nie zrobiono.
  Pytam więc – gdzie są ci wszyscy, którzy witali migrantów i odbierali ich z dworców kolejowych? Siedzą pewnie wygodnie we własnych domach, zadowoleni ze swoich organizacji non-profit, czekając na kolejne pociągi i kolejny zastrzyk gotówki w zamian za witanie przybyszów na stacjach. Osobiście zebrałabym tych wszyscy witających i zaprowadziła ich do naszego szpitalnego oddziału nagłych przypadków, gdzie pracowaliby jako asystenci. Następnie zaprowadziłabym ich do budynku zamieszkałego przez imigrantów, gdzie mogliby zarówno opiekować się nimi, jak i ochraniać samych siebie – bez pomocy uzbrojonej policji, bez policyjnych psów – które dziś znajdują się w każdym szpitalu w Bawarii – i bez opieki medycznej”.
  Nie po raz pierwszy – i prawdopodobnie nie po raz ostatni – słyszymy w Europie tego typu historię. A co gorsza, w Stanach Zjednoczonych osobiście poznałem wielu ludzi, którzy nazwaliby to teorią spiskową…

  I pytanie na koniec – jak wiele czasu upłynie, zanim i w Stanach będziemy świadkami tego typu historii?

  Bohun, na pods. conservativefiringline.com

  • Selbi said

   Straszne!!!!!!!

  • TadeuszTT said

   „Wyjechałam do Niemiec, nie do Afryki…”

   Tak tak, jeszcze trochę i Polska będzie graniczyć z Afryką.!

  • bozena2 said

   Mówimy więc otwarcie: ‘Gdzie są ci wszyscy, którzy przed kamerami telewizyjnymi witali imigrantów na dworcach kolejowych z transparentami?

   A papież witał ich na Lampeduzie, to była pierwsza jego wizyta , jego pierwszy ruch.
   Franciszek chce opłakiwać tych, którzy zginęli w drodze do Włoch i apelować o pomoc dla przybywających imigrantów – wyjaśniono wcześniej w Watykanie. (http://www.tvn24.pl)

 11. Adrian said

  Rekord emigracyjny pobity, ale to nie koniec! Z powodów ekonomicznych z kraju chce wyjechać kolejne 3 mln osób!

  Z najnowszych danych GUS na temat emigracji wynika, że na koniec 2014 r. poza krajem przebywało 2 mln 320 tys. Polaków. To o 124 tys. osób więcej niż na koniec 2013 r. Niestety, wiele wskazuje na to, że emigracyjny rekord zostanie jeszcze wyśrubowany. Okazuje się bowiem, że opuszczenie kraju z powodów ekonomicznych w najbliższym czasie bierze pod uwagę kolejne 3 miliony osób, z czego ponad połowa to ludzie młodzi! Czyżby „złoty okres” 8-lecia rządów Platformy wchodził w fazę kryzysu?

  W Polsce trwa najpoważniejszy kryzys demograficzny od czasu zakończenia II wojny światowej. Jest on spowodowany masową emigracją ludzi w wieku produkcyjnym (wg ostatnich danych GUS na koniec ub.r. poza krajem przebywało 2 mln 320 tys. rodaków), dramatycznym wzrostem liczby emerytów (w ciągu ostatniego roku ich liczba wzrosła aż o 227,3 tys. osób), wysokimi obciążeniami podatkowymi (przecięty Polak oddaje fiskusowi 41,6 proc. swoich dochodów), niewolniczo niskimi płacami (średnie wynagrodzenie w Polsce jest jednym z najniższych w Europie) oraz brakiem konkretnej i skutecznej polityki prorodzinnej zachęcającej do posiadania dzieci (w pierwszej połowie b.r. GUS odnotował ujemny przyrost naturalny).

  Niestety, wiele wskazuje na to, że wspomniany kryzys demograficzny może się jeszcze pogłębić. Z raportu firmy Work Service i CEED Institute, opublikowanego przez „Rzeczpospolitą”, wynika, że opuszczenie kraju z powodów ekonomicznych w najbliższym czasie rozważa 3 miliony osób, z czego milion chciałoby wyemigrować na stałe. Co gorsze – większość osób planujących opuszczenie Polski to ludzie młodzi, którzy nie przekroczyli 35. roku życia.

  Fakty są takie, że na naszych oczach być może bezpowrotnie tracimy niezwykły atut, jakim do tej pory był potencjał ludnościowy. Jeśli masowa emigracja za granicę nie zostanie powstrzymana, to już za kilka, najdalej za kilkanaście lat populacja naszego kraju spadnie z obecnych 36 do zaledwie 30 milionów, a taką wyrwę niezwykle trudno będzie już naprawić. W takich okolicznościach potrzeba nam politycznych liderów z prawdziwego zdarzenia, mężów stanu, którzy nie będą się bali podejmować odważnych decyzji, które przyczynią się do odwrócenia niekorzystnych tendencji, a interes wspólnoty będą potrafili przedłożyć ponad swój własny. Bez zmiany w tym aspekcie czeka nas totalna katastrofa.
  http://niewygodne.info.pl/

 12. pio0 said

  Adminie, mam dwie sprawy do Ciebie:

  1. Warto może zwrócić uwagę i wrzucić na główny, co się dzieje z publicznymi pieniędzmi w Polsce, na co się wydaje.
  Wpis Wiesi(30) w temacie „Plany Matki Bożej i plany szatana”

  2. Ostatnio straszny, wściekły atak na PiS w mediach, onecie, powoli zbliżamy się do wyborów, może znów powalczymy razem jak przed wyborami prezydenckimi? Może trzeba zacząć pokazywać już jakieś artykuły pokazujące prawdę przed wyborami? Oczywiście tematy religijne również, lecz i polityczne, patriotyczne, zwłaszcza, że wiesz jaka walka się teraz toczy. Musimy wygrać i zacząć naprawiać Ojczyznę.

  Serdecznie pozdrawiam 😉

 13. pio0 said

  Pracujemy dla Polaków

 14. Wiesia said

  Koniecznie przeczytajcie to Orędzie
  KSIĘGA PRAWDY
  30.11.2012, 22:20
  +++
  Moja szczerze umiłowana córko, czas na spełnienie proroctw przepowiedzianych w Starym Testamencie dotyczący losów Żydów stanie się wkrótce widoczny.
  

Mój wybrany naród będzie cierpiał.

  Żydzi, którzy odrzucili Przymierze Boga, ustanowione przez Mojżesza, będą cierpieć tak jak cierpieli przez wieki. Ich panowanie nad ziemią przodków zostanie zabrane, a gdy staną się niewolnikami antychrysta, jedynym rozwiązaniem będzie podpisanie traktatu. Mój wybrany naród będzie cierpiał, tak jak Ja cierpiałem i niewiele litości zostanie im okazane.

  Żydów będą traktować gorzej niż traktowali ich podczas ludobójstwa, które miało miejsce w czasie II Wojny Światowej.
  Tak, jak przepowiedziano, ucisk będzie wyraźnie widoczny w Izraelu.

  Z powodu Izraela wojny będą się rozszerzać, aż w końcu trudno będzie rozstrzygnąć,
  kim jest prawdziwy wróg.

  Wkrótce potem zostanie podpisany traktat pokojowy, a człowiek pokoju wejdzie na światową scenę.

  ***Unia Europejska będzie miażdżyć wszystkie ślady Boga.
  Bestia z dziesięcioma rogami, którą jest Unia Europejska, zmiażdży wszystkie ślady Boga.

  Teraz jest czas na przygotowanie się do ich okrucieństwa, które będzie bez precedensu, gdy dojdzie do zniesienie chrześcijaństwa.

  ***Jak bardzo będą dumni, gdy ten niewielki, skrywający się dotąd wśród nich, wzrośnie i będzie szczycić się swoją mocą.

  Będą przyklaskiwać powołaniu przywódcy nowego kościoła, a jego moc będzie się rozszerzać na świat.
  Wszystko będzie działo się szybko, a wy Moi wyświęceni słudzy,
  którzy nie przyjmujecie Prawdy tego proroctwa, musicie wiedzieć o tym:
  Jeśli przyjmiecie nowe przepisy Rzymu, miasta, które zostanie zajęte przez kłamcę i sługę antychrysta(patrzcie na datę Orędzia), staniecie się więźniami tego nowego reżimu. Kiedy zobaczycie, że Sakrament Eucharystii jest zmodyfikowany i zmieniony nie do poznania, wiedzcie, że będzie to wasza szansa, aby odwrócić się od tego niegodziwego reżimu.
  Mój Kościół jest nieomylny. Pozostanie nieomylny. Jednak, jeśli inni w Moim Kościele zbuntują się przeciwko Mojemu Nauczaniu i zmienią sakramenty, zostaną wyrzuceni z Mojego Kościoła. Nowy reżim nie będzie pochodził od Boga, będzie omylny, ponieważ nie będzie reprezentował Prawdy. Tylko Moje Nauczanie może być przestrzegane przez chrześcijan.
  Jeśli podąża się za religią stworzoną przez człowieka, nie można nazywać siebie chrześcijaninem. Każdy, kto mówi, że Mój Kościół jest nieomylny, ma rację.
  Każdy, kto będzie twierdził, że należy do nowego kościoła, gdzie Moje Nauczanie zostało zafałszowane, a Moje Sakramenty zostały zniesione, będzie żył w kłamstwie.
  To będzie bardzo trudny czas dla Moich wyświęconych sług, gdyż będą musieli przestrzegać Praw ustanowionych przez Mój Kościół. Mówię wam teraz, że musicie tak nadal czynić. Ale, gdy tylko Moje Sakramenty zostaną sprofanowane, podążajcie wyłącznie za Moim Prawdziwym Kościołem. Wtedy, tylko ci słudzy, którzy pójdą za Prawdą będą mogli twierdzić, że prowadzą Mój lud, według wskazań ustanowionych przeze Mnie podczas Mojego pobytu na ziemi.
  Wzrost pogaństwa
  Wzrost pogaństwa przetoczy się przez ziemię w wyniku czego zostanie wytworzone fałszywe poczucie pokoju. Wtedy zobaczycie wzrost pochlebstw wobec celebrytów i fanatyczne oddanie się spirytualizmowi new age i kultowi szatana, ukrytego pod maską nowoczesnej terapii psychologicznej. Tam właśnie kult samego siebie będzie ukazywany jako najważniejsza cecha, którą trzeba w sobie wyrabiać.
  Wraz z nasilaniem się Bitwy Armagedonu, pogłębiać się będzie brak moralności w dziedzinie seksu.
  Aborcja i morderstwo staną się tak powszechne, że wielu będzie odpornych na odczuwanie jakiegokolwiek współczucia dla tych, którzy będą na to narażeni.
  Nastąpi to w tym czasie, gdy Moja armia będzie nieustraszenie kontynuować swoją misję zbawiania dusz. Nic ich nie powstrzyma, a każda godzina modlitwy będzie łagodzić wiele z tego cierpienia na świecie.
  Do Żydów mówię to: Cierpicie, ponieważ nie posłuchaliście Słowa Bożego przekazywanego przez proroków. Jednak ostatecznie przyjmiecie wkrótce Prawdziwego Mesjasza. Wtedy też i wy dołączycie do Mojej Armii w marszu do zwycięstwa przeciwko antychrystowi.
  Będziecie cierpieli tak, jak Ja, gdyż to zostało przepowiedziane. Dom Dawida będzie miał swój dzień zwycięstwa w dniu, w którym podniosę Nowe Jeruzalem z popiołów. Gdy Moje Nowe Królestwo się wyłoni, król pogańskiego świata i jego słudzy zostaną obróceni w popiół.
  Moja Obietnica doprowadzenia was do Królestwa Mojego Ojca jest bliska. Obiecuję wam Moją Miłość i Moją Wierność, jako waszego obiecanego Mesjasza, obiecanego wam tak dawno temu.
To jest wasze dziedzictwo. Nie odrzuciliście Mnie, waszego Jezusa, gdy zostałem ukrzyżowany. Odrzuciliście Boga.
  Ja Jestem Bogiem. Ja Jestem waszą drogą do wejścia do Nowego Raju. Przyjmijcie Moją Dłoń, gdyż was kocham, wybaczam wam. Jesteście Moim Ludem i Ja po was przychodzę.
  Wasz Jezus

  Błogosławionej nocy

  • WojtekK said

   Niestety, patrząc na rosnące w ostatnich tygodniach napięcia na Bliskim Wschodzie oraz w samym Izrarelu (ataki nożowników i rosnący niepokój), można zauważyć że ,,blisko” jest u drzwi. Izrael będzie teraz dużo cierpiał, aż do czasu nadejścia ,,człowieka pokoju”.

  • Basia B said

   ….”Wtedy zobaczycie wzrost pochlebstw wobec celebrytów i fanatyczne oddanie się spirytualizmowi new age i kultowi szatana, ukrytego pod maską nowoczesnej terapii psychologicznej. Tam właśnie kult samego siebie będzie ukazywany jako najważniejsza cecha, którą trzeba w sobie wyrabiać…”
   Moja znajoma korzysta z terapii. Ma depresję i leczy się od wielu lat.Obserwując ją,widzę jak terapia rozwija w niej kult samego siebie.Dobrze,że trwa przy Panu Bogu,to ją to chroni,ale jest bardzo ciężko.Dużo rozmawiamy i modlimy się,ale dla mnie szataństwo w tych terapiach psychologicznych jest tak wyraźne,że aż boję się jej o tym mówić wprost,by nie pogarszać jej stanu.Piszę o tym dlatego ,by choć trochę potwierdzić słowa z tego orędzia.Widać po tym jak walka o duszę toczy się na wielu frontach.A Pan Jezus przelał swą Krew za każdego człowieka.Powiedzmy,że ona,to tylko kropla w morzu,bo przecież orędzie mówi o walce tyczącej narodów. Dzięki Wiesiu,że wstawiasz te teksty.Z Bogiem.

   • wiesia said

    Nie wiem gdzie Ona się leczy,oby nie u tych z new age.Abyś mnie dobrze zrozumiała,ja nie daję tego materiału żeby przestraszyć kogokolwiek,ale mamy czasy ogromnego chaosu i wielu ukazuje się ,którzy twierdzą,że leczą,a tak naprawdę są szarlatanami.Może jest w rękach normalnych lekarzy,nie wiem,nie odpowiadaj mi na blogu na to pytanie.Dzisiaj jest zagrożenie new age,spirytualizmem,wielu przedstawia się,jako mistrzowie reiki itd(mistrzowie wniebowzięci).Ostrzegam ludzi,aby nie dali się zwieść,że szybko wyzdrowieją.Tak,…jest to możliwe,ale jest to chwilowe uzdrowienie,jest złudne.Ludzie w tym zabieganiu,braku czasu chwytają się różnych metod leczenia,aby sobie pomóc,aby efekty były szybkie.Czasami jest to zwodnicze,a efekty faktyczne, po czasie wychodzą i okazuje się,że jest dużo gorzej.Wszystko zależy od tych,co podejmują się leczenia,czy są to osoby faktycznie ujmę to delikatnie- zdrowe.Z uwagi na to,że temat główny jest inny,to wklejam linki,aby nie zabierać miejsca.Pozdrawiam serdecznie
    Któż,jak BÓG!
    http://ostrzezenie.net/wordpress/2011/05/15/odrzuccie-prace-spirytualizmu-new-age/

    http://ostrzezenie.net/wordpress/2010/11/30/pogon-za-bogactwami/

    • Basia B said

     Wiesiu,ja tylko podałam przykład,że to ma miejsce i,że jestem tego świadkiem.Wiem dobrze,że nie dajesz tego materiału,by kogokolwiek przestraszyć.Sama też wiem gdzie i co można mówić,a przynajmniej staram się.Dziękuję.

 15. pio0 said

  Tuż przed wyborami Polacy wyjdą na ulice. Sto miast zaprotestuje przeciwko rządowi PO-PSL

  Chcemy głośno i dobitnie zaapelować do wszystkich Polaków, aby nie głosowali na polityków koalicji PO-PSL – mówi Dominik Kolorz, przewodniczący śląsko-dąbrowskiej Solidarności. Aby Polacy usłyszeli ten apel w czwartek, 22 października, odbędzie się więc wielka manifestacja w Warszawie i stu innych miastach. Wezmą w nich udział nie tylko górnicy, ale przedstawiciele innych branż przemysłu, oszukani przez rząd.

  22 października odbędzie się wielka manifestacja w Warszawie – taką decyzję podjął w środę Międzyzwiązkowy Komitet Protestacyjno-Strajkowy Regionu Śląsko-Dąbrowskiego, a „do stolicy przyjadą nie tylko górnicy, ale przedstawiciele innych branż przemysłu, oszukani przez rząd mieszkańcy naszego regionu” – poinformował Dominik Kolorz, przewodniczący śląsko-dąbrowskiej Solidarności.

  W czwartej o godz. 12.00 w blisko stu miastach w całej Polsce reprezentanci central związkowych będą prowadzić akcję informacyjną. – I w Warszawie, i w tych stu miastach chcemy głośno i dobitnie zaapelować do wszystkich Polaków, aby nie głosowali na polityków koalicji PO-PSL. Aby nie głosowali na ludzi, którzy nie dotrzymują słowa i łamią porozumienia, pod którym własnoręcznie się podpisywali. Rządzący z PO-PSL łamiąc umowę społeczną, którą podpisali z mieszkańcami Śląska 17 stycznia, całkowicie i ostatecznie utracili jakąkolwiek wiarygodność – powiedział Dominik Kolorz.

  Zaplanowana na 22 października akcja to kolejny etap protestu związanego ze złamaniem przez rząd porozumienia z MKPS zawartego 17 stycznia w Katowicach. Od 1 października trwa gotowość strajkowa w górnictwie. 5 października tysiące górników manifestowało w Brzeszczach, gdzie zaczął się styczniowy protest, który zmusił rząd do rezygnacji z decyzji o zamykaniu kopalń i podpisania umowy ze stroną społeczną w sprawie sanacji górnictwa i powiązania kapitałowego sektora z energetyką, wsparcia dla innych zakładów przemysłowych na Śląsku oraz działań na rzecz rozwoju regionu. 13 października podobna manifestacja odbyła się w Rudzie Śląskiej, największym górniczym mieście nie tylko w Polsce, ale i w Europie.

  http://niezalezna.pl/71899-tuz-przed-wyborami-polacy-wyjda-na-ulice-sto-miast-zaprotestuje-przeciwko-rzadowi-po-psl

 16. Sławik said

  (Ap 7, 13-17)
  A jeden ze Starców odezwał się do mnie tymi słowami:
  «Ci przyodziani w białe szaty
  kim są i skąd przybyli?»
  I powiedziałem do niego:
  «Panie, ty wiesz».
  I rzekł do mnie:
  «To ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku
  i opłukali swe szaty,
  i w krwi Baranka je wybielili.
  Dlatego są przed tronem Boga
  i w Jego świątyni cześć Mu oddają we dnie i w nocy.
  A Zasiadający na tronie rozciągnie namiot nad nimi.
  Nie będą już łaknąć ani nie będą już pragnąć,
  i nie porazi ich słońce ani żaden upał,
  bo paść ich będzie Baranek, który jest pośrodku tronu,
  i poprowadzi ich do źródeł wód życia:
  i każdą łzę otrze Bóg z ich oczu.

  • Dana said

   My żyjemy w wielkim ucisku.

   • Sławik said

    Tak. Pismo musi się wypełnić.
    Do dalszej układanki zostaje cyfra 144 oraz podział czasu na czasy.

    • Dana said

     12 x 12= 144

    • Dana said

     Daj mi poznać Twoje drogi, Panie,
     naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami(Ps 25)

     Mt 18,21-35: Piotr zbliżył się do Jezusa i zapytał: Panie, ile razy mam przebaczyć, jeśli mój brat wykroczy przeciwko mnie? Czy aż siedem razy? Jezus mu odrzekł: Nie mówię ci, że aż siedem razy, lecz aż siedemdziesiąt siedem razy.

     Na pytanie tytułowe. Bóg kazał nam wybaczać nawet 77 razy, czyli tyle ile potrzeba, nieskończenie wiele, zawsze.

    • Sławik said

     (Ap 7, 4)
     I usłyszałem liczbę opieczętowanych:
     sto czterdzieści cztery tysiące opieczętowanych
     ze wszystkich pokoleń synów Izraela.

     12×12
     razy 1000
     wychodzi – mnóstwo.

 17. Mariusz said

  Czwartek; Wspomnienie św. Teresy od Jezusa, dziewicy i doktora Kościoła, 15 października 2015

  (Rz 3,21-29)
  Teraz jawną się stała sprawiedliwość Boża niezależna od Prawa, poświadczona przez Prawo i Proroków. Jest to sprawiedliwość Boża przez wiarę w Jezusa Chrystusa dla wszystkich, którzy wierzą. Bo nie ma tu różnicy: wszyscy bowiem zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej, a dostępują usprawiedliwienia darmo, z Jego łaski, przez odkupienie które jest w Chrystusie Jezusie. Jego to ustanowił Bóg narzędziem przebłagania przez wiarę mocą Jego krwi. Chciał przez to okazać, że sprawidliwość Jego względem grzechów popełnionych dawniej – za dni cierpliwości Bożej – wyrażała się w odpuszczaniu ich po to, by ujawnić w obecnym czasie Jego sprawiedliwość, i [aby pokazać], że On sam jest sprawiedliwy i usprawiedliwia każdego, który wierzy w Jezusa. Gdzież więc podstawa do chlubienia się? Została uchylona! Przez jakie prawo? Czy przez prawo uczynków? Nie, przez prawo wiary. Sądzimy bowiem, że człowiek osiąga usprawiedliwienie przez wiarę, niezależnie od pełnienia nakazów Prawa. Bo czyż Bóg jest Bogiem jedynie Żydów? Czy nie również i pogan? Zapewne również i pogan.

  (Ps 130,1-6)
  REFREN: Bóg miłosierny daje odkupienie

  Z głębokości wołam do Ciebie, Panie,
  Panie, wysłuchaj głosu mego.
  Nachyl Twe ucho
  na głos mojego błagania.

  Jeśli zachowasz pamięć o grzechach, Panie,
  Panie, któż się ostoi?
  Ale Ty udzielasz przebaczenia,
  aby ze czcią Ci służono.

  Pokładam nadzieję w Panu,
  dusza moja pokłada nadzieję w Jego słowie.
  Dusza moja oczekuje Pana
  bardziej niż strażnicy poranka.

  (J 14,6)
  Ja jestem drogą prawdą, i życiem, nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie.

  ( Łk 11,47-54)
  Jezus powiedział do faryzeuszów i uczonych w Prawie: Biada wam, ponieważ budujecie grobowce prorokom, a wasi ojcowie ich zamordowali. A tak jesteście świadkami i przytakujecie uczynkom waszych ojców, gdyż oni ich pomordowali, a wy im wznosicie grobowce. Dlatego też powiedziała Mądrość Boża: Poślę do nich proroków i apostołów, a z nich niektórych zabiją i prześladować będą. Tak na tym plemieniu będzie pomszczona krew wszystkich proroków, która została przelana od stworzenia świata, od krwi Abla aż do krwi Zachariasza, który zginął między ołtarzem a przybytkiem. Tak, mówię wam, na tym plemieniu będzie pomszczona. Biada wam, uczonym w Prawie, bo wzięliście klucze poznania; samiście nie weszli, a przeszkodziliście tym, którzy wejść chcieli. Gdy wyszedł stamtąd, uczeni w Piśmie i faryzeusze poczęli gwałtownie nastawać na Niego i wypytywać Go o wiele rzeczy. Czyhali przy tym, żeby go podchwycić na jakimś słowie.

  http://www.mateusz.pl/czytania/2015/

  • Mariusz said

  • Mariusz said

   Św. Teresa od Jezusa (1515-1582) wstąpiła do klasztoru karmelitańskiego w Avili w wieku 20 lat. Życie zakonne znacznie odbiegało wówczas od ewangelicznego ideału. Teresa przeżywała ciężkie udręki duchowe. Wreszcie, z pomocą roztropnego spowiednika, pojęła, że Bóg ją wzywa do odnowy swego zakonu. We współpracy ze św. Janem od Krzyża przeprowadziła reformę, dzięki której powstały klasztory żyjące według pierwotnej, surowej reguły, przenikniętej duchem modlitwy i ascezy. Reforma dała początek zakonowi karmelitów i karmelitanek bosych. Teresa była mistyczką i wybitną pisarką. Spod jej pióra wyszły dzieła zaliczane do klasyki literatury duchowej, spośród których najbardziej znane to: „Księga życia”, „Droga doskonałości”, „Twierdza wewnętrzna” i „Księga fundacji”.

   Hanna Ożdżyńska, „Oremus” październik 2009, s. 67

   • pio0 said

    Odpowiedzialność za innych

    Zajmując jakiekolwiek stanowisko, zwłaszcza takie, które związane jest z odpowiedzialnością za inne osoby, powinniśmy być świadomi, że ciąży na nas obowiązek dawania przykładu. Jezus piętnował postawy faryzeuszów i znawców Prawa za to, że czerpiąc ze swoich stanowisk przywileje, nie służyli ludziom. Byli od nich wymagający, sami natomiast nie stawiali przed sobą wymagań. Zwłaszcza od chrześcijan oczekuje się dzisiaj przejrzystości i uczciwości w życiu publicznym i prywatnym. Polityk, wychowawca, strażnik prawa czy duchowny, jeśli nie żyją nieuczciwie, są zgorszeniem i z pewnością będą musieli zdać przed Bogiem relację ze swego zarządu.

    Modlitwa

    Jezu, polecam Ci wszystkie osoby, które pełnią odpowiedzialne funkcje w życiu publicznym i społecznym. Chroń ich przed pokusami nieuczciwości i zachłanności. Amen.

   • Dana said

    św. Teresa z Ávili. Tytułowe „Rady i przestrogi” skierowane są do sióstr zakonnych.

    ________________

    W towarzystwie wielu zawsze mówić mało.

    * * *

    Nigdy nie obstawać zbytnio przy zdaniu swoim, zwłaszcza w rzeczach małej wagi.

    * * *

    Z nikogo i z niczego się nie wyśmiewać.

    * * *

    Wszystkie mowy i rozmowy twoje staraj się zawsze zaprawić jaką wzmianką i zwrotem ku rzeczom duchownym; tym sposobem ustrzeżesz się próżnych słów i obmów.

    * * *

    Nigdy nie twierdzić tego, czego nie wiesz na pewno.

    * * *

    Nigdy się do niczego nie wtrącaj ze zdaniem twoim, chyba, że cię o nie pytają, albo, że miłość bliźniego tak każe.

    * * *

    Nie myśl o wadach cudzych, ale myśl o cnotach bliźniego; wady twoje tylko upatruj.

    * * *

    Na jedzenie, czy dobrze przyprawione czy źle nie narzekaj: pamiętaj, że Panu Jezusowi podawali żółć i ocet.

    * * *

    Co do rzeczy, które do ciebie nie należą, nie bądź ciekawą; nie mów o nich ani nie pytaj o nie.

    * * *

    Jeśli kiedy będziesz przełożoną, nigdy nie dawaj upomnienia w pierwszym porywie gniewu, ale wstrzymaj się, póki gniew nie minie; wtedy i upomnienie twoje łatwiej trafi upomnianej do serca.

    * * *

    Pilnie uważaj, jak prędko ludzie się zmieniają i jak mało można na nich polegać; więc ufność twoje mocno oprzyj na Bogu, który się nie zmienia.

    * * *

    NICZYM SIĘ nie trwóż,/Niczego się nie lękaj , Wszystko przemija,/ Bóg się nie zmienia . Cierpliwość osiąga wszystko./ Kto ma Boga, niczego mu nie brak (słowa te święta nosiła z sobą wypisane na zakładce brewiarza)

  • Sławik said

   W tym tygodniu czytania „dotykają” faryzeuszów. W zeszłym tygodniu mieliśmy – Dziecko.

 18. Beza said

  ZAPAL ŚWIĘCĘ !!!

  RODZINA

  POTRZEBUJE TWOJEJ MODLITWY

  Maryja blisko 100 lat temu w Fatimie wzywała ludzkość do modlitwy, pokuty i nawrócenia. Matka Boża przestrzegała, że jeżeli ludzie nie przestaną obrażać Boga, On ukarze świat wojną i głodem…
  …wszyscy wiemy, w jak tragiczny sposób spełniła się ta zapowiedź. Niestety, wydaje się, że ludzie już o tym wszystkim zapomnieli.
  A przecież nie potrzeba wiele. Matka Boża prosiła o modlitwę – te kilka minut poświęconych tylko Bogu. Maryja dała nam przy tym obietnicę, że dzięki modlitwie nasze rodziny będą się cieszyć obfitością łask.
  Jest to szczególnie ważne właśnie teraz, kiedy nasiliły się ataki na tradycyjną rodzinę.

  W mediach nieustannie trwa kampania mająca przedstawić tradycyjną rodzinę jako instytucję zacofaną, siedlisko wszelkich patologii. Promuje się natomiast rozwiązłość, nieformalne związki i rozmaite zboczenia. Za wszelką cenę próbuje się zalegalizować tzw. małżeństwa homoseksualne, będące parodią prawdziwego małżeństwa.

  Skandaliczne wystąpienie księdza-homoseksualisty, które miało miejsce tuż przed rozpoczęciem obrad synodu biskupów poświęconego właśnie rodzinie, to sygnał, jak wielkie wpływy posiada homoseksualne lobby.

  Jednak wielu pobożnych katolików wciąż walczy w obronie rodziny. Musimy im w tym pomóc.

  Trzeba działać! Naszą największą bronią jest modlitwa, więc organizujemy akcję modlitewną.

  Aby podjąć dzieło obrony rodziny, chcemy zapalić:

  100 świec wieczystych,

  1000 świec trzydziestodniowych oraz

  10 000 świec tygodniowych.

  Wszystkie świece zapłoną w intencji tradycyjnej rodziny i jej obrońców.

  Pomódl się razem z nami w tej bardzo ważnej intencji! Wejdź na stronę modlitwa.fatima.pl i zapal jedną ze świec: tygodniową, 30-dniową lub wieczystą.
  Jeśli chcesz możesz dodać liczbę osób, które tworzą Twoją rodzinę, a także pomóc w modlitwie, podjętej przez kogoś innego. Możesz także dopisać więcej własnych intencji.

  Pamiętaj! Za wszystkie intencje zostaną odprawione dwie Msze św. w Fatimie, niedaleko od miejsca, w którym w 1917 roku objawiła się Matka Boża.

  P.S. Jeśli Twoim pragnieniem jest wyjazd do Fatimy, zapal świecę wieczystą i dołącz do wielkiej rodziny Apostołów Fatimy, której członkowie dwa razy w roku mają szansę odwiedzić to cudowne miejsce objawień Matki Bożej.

  http://www.modlitwa.fatima.pl/?ka=560402&link-2=

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.

 
%d blogerów lubi to: