Dziecko Królowej Pokoju

Pokój musi zapanować pomiędzy człowiekiem i Bogiem, a także między ludźmi

 • Królowa Pokoju

  Królowa Pokoju
 • Uwaga

  Strona używa plików cookies które zapisują się w pamięci komputera. Zapisywanie plików cookies można zablokować w ustawieniach przeglądarki. Dowiedz się o tych plikach http://wszystkoociasteczkach.pl
 • Propozycja chronologiczna

  • Rok 2019 – Kryzys Rumunia
  • Rok 2020 – fałszywe traktaty pokojowe
  • Rok 2021 – Papież jedzie do Moskwy
  • Rok 2021 – Wojna
  • Rok 2022 – zwycięstwo komunistyczne
  • Rok 2023 – 10 królów
  • Rok 2024 – Antychryst
  • Rok 2025 – Sojusz z wieloma
  • Rok 2025 – Synod
  • Rok 2026 – Henoch i Eliasz
  • Rok 2028 – Ohyda spustoszenia
  • Rok 2029 – Ostrzeżenie
  • Rok 2030 – Cud
  • Rok 2031 – Nawrócenie Izraela
  • Rok 2032 – Kara
  • Rok 2032 – Odnowienie świata
  • Rok 2033 – Exodus
  • Rok 2034 – Zgromadzenie w Jerozolimie
  • Rok 3032 – Gog i Magog
  • Rok 3213 – Koniec świata
  • Nowe niebiańskie Jeruzalem.
 • Ostrzeżenie

  13 kwietnia 2029
 • Logowanie

 • Odwiedzają nas

  Map

 • Maryjo weź mnie za rękę

 • Jezu Maryjo Kocham Was

Przerażające wieści o Asi Bibi.

Posted by Dzieckonmp w dniu 15 października 2015


Ta biedna katoliczka, od sześciu lat zamknięta w więzieniu PRZEZ ISLAMSKI REŻIM W PAKISTANIE, z pewnym wyrokiem śmierci ze względu na swoją chrześcijańską wiarę, zgodnie z najnowszymi wiadomościami JEST W BARDZO CIĘŻKIM STANIE.
Warunki w więzieniu, gdzie została zamknięta PRZED SZEŚCIOMA LATY są w rzeczywistości bestialskie. Wiadomo także, że kobieta nie jest już w stanie chodzić i wymiotowała krwią. Jest również wykończona psychicznie.
Można sobie wyobrazić, co oznacza być zamkniętym przez sześć lat w małej zimnej klitce bez okien, zgniłej od moczu, z myszami, obrażana, słysząca z każdej strony groźby oraz OPUSZCZONA nawet przez tych, którzy – w Rzymie – powinni dbać o każdą owieczkę ze stada Chrystusa.
Do tych strasznych warunków przetrzymywania i zdrowia należy dodać również ciężkie groźby śmierci: „ryzykuje bycie zamordowaną przez więźnia lub nawet strażnika”, powiedział funkcjonariusz więzienia (takie przypadki miały już miejsce, kiedy to więźniowie zostali zabici przez „bluźnierstwo”).
Władze odrzuciły wszystkie wnioski o przeniesienie do szpitala.
W takim momencie zastanawiam się, jak długo jeszcze mamy czekać na interwencję papieża Bergoglio, który do tej pory nie chciał powiedzieć ani jednego słowa w tej kwestii, a nawet odmówił przyjęcia na audiencji krewnych owej kobiety przybyłych do Rzymu?
Znajduje czas na przyjęcie bogatego i wpływowego antyklerykała Scalfari’ego, na dzwonienie do Pannelli i spotykanie się z parami homoseksualnymi, aby prezentować swój otwarty stosunek do współczesnych problemów, ale kobiecie o imieniu Asia Bibi nie chce poświęcić nawet minuty.
Dlaczego nie odpowiedział nawet na list od niej? Dla tej biednej rodziny chrześcijańskiej oraz dla tej cierpiącej matki, która została poddana tak ciężkiej próbie tylko ze względu na swoją wierność Chrystusowi i Ewangelii, Ojciec Bergoglio nie ma miłosierdzia?
Apeluję – przez wzgląd na ludzkie współczucie – o interwencję instytucji międzynarodowych, takich jak ONZ, gdzie sprawa Asii została powitana gromkimi brawami, a do rządu Pakistanu o to, by Asia została chociaż przeniesiona do szpitala.
JUŻ W 2010 ROKU BENEDYKT XVI APELOWAŁ O JEJ UWOLNIENIE !!!
DLACZEGO BERGOGLIO NIE UŻYJE KONTAKTÓW JAKIE MA NA CAŁEJ ARENIE MIĘDZYNARODOWEJ (POCZYNAJĄC OD OBAMY NA ONZ KOŃCZĄC), ABY WEZWAĆ W PODOBNY SPOSÓB DO MOBILIZACJI I WPŁYNIĘCIA NA OBECNĄ SYTUACJĘ?

Antonio Socci

Tłumaczył : Leszek

bibi

Oryginał:

Questa povera madre cristiana, da sei anni rinchiusa DAL REGIME ISLAMICO DEL PAKISTAN in un carcere con una condanna a morte già formulata per la sua fede cristiana, secondo le ultime notizie STA MALISSIMO.
Le condizioni del carcere dove è sotto chiave da SEI ANNI sono infatti bestiali e si è venuti a sapere che lei non riesce più a camminare e ha vomitato sangue. Inoltre è psicologicamente prostrata.
Si può immaginare cosa significa dover stare sei anni chiusa in un minuscolo anfratto gelido e senza finestre, marcio di urina, con i topi, insultata e minacciata da tutti e ABBANDONATA anche da chi – a Roma – dovrebbe prendersi cura del gregge di Cristo.
A queste terribili condizioni di salute e di detenzione si aggiungono le pesanti minacce di morte: „rischia di essere uccisa da un detenuto o anche da una guardia carceraria” ha dichiarato un funzionario del carcere (è già accaduto che dei detenuti per „blasfemia” fossero uccisi così).
Il regime ha rifiutato tutte le richieste di un suo trasferimento in un ospedale.
A questo punto mi chiedo: quanto ancora dobbiamo aspettare un intervento da papa Bergoglio, che finora si è sempre rifiutato di dire anche una sola parola in sua difesa e si è perfino rifiutato di ricevere in udienza i suoi poverissimi familiari venuti a Roma?
Trova tutto il tempo per dare udienza al ricco e potente anticlericale Scalfari, per telefonare a Pannella e per ricevere coppie gay al fine di dimostrarsi aperto, ma per Asia Bibi nemmeno un minuto.
Perché non ha risposto nemmeno alla lettera di Asia?
Per questa poverissima famiglia cristiana e per questa madre sofferente, che vive una così terribile prova solo per la sua fedeltà a Cristo e al Vangelo, papa Bergoglio non ha nessuna misericordia?
Chiedo che – per un briciolo di compassione – intervenga sulle istituzioni internazionali come l’Onu, dove è stato accolto con grandi applausi, e sul governo pachistano perché Asia venga almeno trasferita in un ospedale.
GIA’ BENEDETTO XVI NEL 2010 LANCIO’ UN APPELLO PER LA SUA LIBERAZIONE !!!
PERCHE’ BERGOGLIO NON USA LE „APERTURE” CHE HA NEI PALAZZI DEL POTERE INTERNAZIONALE (DA OBAMA ALL’ONU) PER LANCIARE UN ANALOGO APPELLO?

Antonio Socci

Komentarzy 55 do “Przerażające wieści o Asi Bibi.”

 1. pio0 said

  Przez wstawiennictwo Maryi i św. Franciszka z Asyżu

  Dzień 12

  15.10.2015r.

  Intencja: ” O pomyślny przebieg Synodu, aby Pan Bóg, przykazania Boże i Ewangelia były zawsze na pierwszym miejscu. Prośmy również o Światło Ducha Świętego dla wszystkich uczestniczących w Synodzie, aby wszystko było wedle natchnienia Ducha Świętego”.

  Modlitwy:

  3x Ojcze Nasz….
  3x Zdrowaś Maryjo….
  3x Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu…

 2. Dana said

  10 października 2015 na Jasnej Górze, w Częstochowie odbyło się sympozjum sprawozdawczo – naukowe „Królowanie Jezusa w Polsce Zaangażowanie ruchów intronizacyjnych i głos Magisterium Kościoła”. Sympozjum pod patronatem Zespołu ds. Ruchów Intronizacyjnych Konferencji Episkopatu Polski. Rozpoczęto mszą świętą w Kaplicy Cudownego Obrazu pod przewodnictwem ks. abp Wacława Depo.

  Podczas Sympozjum padły takie twierdzenia: „najpierw ​przygotować ludzkie serca” .
  Po co stwarzać nowe przeszkody.Ludzkie serca są gotowe ,a inne serca zostaną uleczone po Intronizacji Pana Jezusa.

  To przypomina „tak ,ale ” i tu podaje się pewne warunki ,które przesuwają w nieskończoność datę Intronizacji.Decyzja powinna być podjęta tu i teraz ponieważ ludzkie serca się z każdym rokiem co raz bardziej się zatwardzają .

 3. http://dialogsercamilosci.eu/2015/10/15/ofiarowanie-wolnej-woli-Bogu/
  http://dialogsercamilosci.eu/tag/wolna-wola/

 4. Bogna said

  Lasy państwowe bankrutują – przejmie je zagraniczny kapitał

  To nie fikcja, ale realny scenariusz, który właśnie się dokonuje. Przedsiębiorstwo Lasy Państwowe najprawdopodobniej zbankrutuje jeszcze przed 1 maja 2016 roku, czyli dniem, z którym nastąpi uwolnienie obrotu ziemią rolną i leśną – ostrzegł poseł Jan Szyszko (PiS) podczas środowej konferencji prasowej w Sejmie.

  – 7,5 mln ha polskich lasów ma zostać poddane parcelacji – podkreślał, zwracając uwagę, iż Polacy nawet gdyby chcieli, nie są w stanie z przyczyn finansowych wykupić majątku przedsiębiorstwa, które rządy PO-PSL doprowadziły do upadku w celu umożliwienia przejęcia przez bliżej nie zidentyfikowanych „inwestorów”.

  Stowarzyszenie na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Polski ma złożyć projekt uchwały o ochronie polskich lasów i polskiej ziemi już w następnej kadencji parlamentu. Jednocześnie trwa akcja zbierania podpisów pod wnioskiem o zachowanie polskich lasów – obecnie zebrano ich już około 3 milionów.

  Przedstawiciele stowarzyszenia zwracają uwagę, iż niezbędna jest renegocjacja warunków traktatu akcesyjnego, zgodnie z którym wolny obrót polską ziemią musi zostać wprowadzony w celu powstrzymania tego procesu oraz utrzymanie obecnego charakteru zarządzania Lasami Państwowymi

 5. Dzieckonmp said

  Niech ktoś przetłumaczy jest to ważne.

  URGENT Message to the faithful Cardinals of the 2015 Synod

  Dear Synod Cardinals:

  Do NOT break from the synod, do NOT threaten a coup. This will be interpreted as you initiating and activating the schism, which you would then be blamed for causing. Don’t leave the synod.

  INSTEAD, allow yourselves to be pulled somewhat by the (secretly) masonic and diabolic leaders who have taken over the Church and are now holding the true Faith hostage (all as prophecy warned they would), and do so PROTESTING and taking OFFENSE publicly each step of the way (as some of you have been doing already so courageously). THIS will help to wake up the faithful, while also keeping you in right union with the true Church. It will also help to awaken and admonish your fellow Bishops.

  WAIT for it.
  THEN, when the Pope promulgates a new (pastoral) teaching or (liturgical) practice that actually, finally, and clearly steps over the truth of the Faith (like blessings for homosexual unions), boldly and decisively DECLARE publicly and in a united way that he has breached the true Faith. Give him due warning and process (as much as is possible), and upon being ignored or dismissed, finally PRONOUNCE that he has indeed broken union with Christ and the true Church. This is your MOMENT TO RESIST him!

  Rome WILL lose the Faith.
  LET the false prophet then be the one to move the church into the schism. Afterwards, as he thus proceeds to build his false church, and after you have declared that it is your sacred duty to now publicly OPPOSE him, do so also by declaring that you will not leave the true Church as he has done… BUT THAT instead you will REMAIN faithful to the truth of Christ and the true Magisterium.

  THEN you must focus on UNITING the (remnant) faithful by CALLING all faithful Catholics to remain united with you in the true Church.

  FINALLY steadily and peacefully LEAD the remnant through these prophesied times.

  So, simply 1) STAY where you are in the true Church PROTESTING and taking OFFENSE when necessary concerning what is threatening the Faith, and prepare to 2) STAND your ground at the right time — to RESIST the errors and eventually OPPOSE the heresy and schism.
  Then 3) UNITE and 4) LEAD the remnant faithful to the era of peace.

  KNOW that all of this has been prophesied. Through His authentic PROPHECY, God has made provisions and wants you to know the signs of the times are at hand. The unfolding of prophecy that has already taken place should help to make this clear to you now. No matter how things seem, victory is assured. The Two Hearts will triumph and reign anew.

  BEST ADVICE:
  Authentic prophecy in the Spirit, with special invocation to Our Lady’s protection, are your BEST GUIDES moving forward.

  Be at peace and know that our prayers are with you,
  Dr. Kelly Bowring

  • Dzieckonmp said

   Nikomu się nie chciało przetłumaczyć.
   Wstawiam tłumaczenie translatorem:

   PILNA WIADOMOŚĆ DO WIERNYCH CARDINALS 2015 synod

   Droga Synod Cardinals:
   Nie przerwę od synod, nie zagrażają zamach stanu. To będzie interpretowane jako cię wszczęcia i aktywowanie rozłam, który cię byłyby wtedy obwinił za spowodowanie wypadku. Nie zostawiaj synod.

   Zamiast tego, pozwól się do granic możliwości nieco przez (potajemnie) masonic i diaboliczna przywódców, którzy przejęli kościoła i są teraz holding prawdziwej wiary zakładnika (wszystkie jako proroctwo ostrzegł, oni by), I czy więc protestować i przyjmowania obrazy publicznie, każdy krok drogi (jak niektórzy z Was robią już tak odważnie). Pozwoli to na obudzić wiernych, a jednocześnie trzymając Cię w prawo unii z prawdziwego Kościoła. Pomoże on również, aby obudzić i upomnieć Twój kolega biskupów.
   Czekać na nią.

   Wtedy, gdy papież promulgates nową (dla duszpasterzy) nauczania lub (liturgiczny) praktyki, które faktycznie, w końcu, i jasno na prawdę od wiary (jak błogosławieństwo dla związków homoseksualnych), Odważnie i zdecydowanie ogłosić publicznie i w zjednoczonej sposób, że ma uszkodzony prawdziwej wiary. Daj mu ostrzeganie i procesu (tyle, ile jest dostępny), I na ignorowane lub oddalenie, w końcu wymówić, że ma rzeczywiście łamane unii z Chrystusem i prawdziwego Kościoła. To jest twoja chwila, by oprzeć się go!
   Rzym stracę wiarę.

   Niech fałszywy prorok wtedy być tym, żeby przenieść kościoła w schizmę. Po tym, jak on w ten sposób wpływy, aby zbudować swoje fałszywe kościoła, a ty będziesz miała oświadczył, że jest Twoim świętym obowiązkiem jest teraz publicznie sprzeciwiają się go, a więc również, oświadczając, że nie zostawisz prawdziwego Kościoła, jak zrobił… ALE, że zamiast pozostaniesz wierny prawdzie Chrystusa i prawdziwą magistratury.

   Więc musisz skupić się na zjednoczenie tych (remnanta) wierny dzwoniąc do wszystkich wiernych katolików zjednoczenie z Tobą w prawdziwego Kościoła.
   Wreszcie stopniowo i w sposób pokojowy poprowadzi remnanta przez te przepowiedział razy.

   Więc, po prostu
   1) zostań gdzie jesteś w prawdziwego kościoła protestują i przyjmowania obrazy w razie potrzeby dotyczące, co zagraża wiary, i przygotować się do
   2) stoisz w odpowiednim czasie — , by oprzeć się błędy i w końcu sprzeciwiam się herezji i schizmę.
   Potem
   3) zjednoczyć i
   4) prowadzą do remnanta wierny era pokoju.

   Wiem, że to wszystko zostało przepowiedział. Poprzez swoje autentyczne proroctwo, Bóg stworzył przepisy i chce, żebyś wiedziała, znaki czasu, są na wyciągnięcie ręki. Dalszego przepowiedni, które już miały miejsce powinna pomóc, by było to jasne dla Ciebie. Nie ważne jak rzeczy wydają się, zwycięstwo jest zapewniona. Dwa serca zatriumfuje i panowania od nowa.

   Najlepsza rada:
   Autentyczne proroctwo w duchu, ze specjalnymi invocation by our lady ‚S ochrony, to twoja najlepsza o nas do przodu.
   Być w pokoju i wiedzieć, że nasze modlitwy są z Tobą,
   Dr Kelly Bowring

   • Gosia 3 said

    W tym czasie jak Adminie to wstawiłeś to czytałam też tłumaczone translatorem. Przydało by się to faktycznie przetłumaczyć. Pozdrawiam

 6. Dzieckonmp said

  Zobaczcie jakie tytuły dotyczące Synodu są na tylko jednym portalu katolickim. Zastanawiam się dlaczego tak jest atakowany nasz blog skoro na naszym blogu nie ma nawet 20% tego co jest na tamtym katolickim portalu. Nikt się nie odważy pisać o pch24.pl jako stronie heretyckiej. Natomiast blog nasz jest atakowany.

  Oto tytuły na pch24.pl


  .

  .

  • krystynka said

   Proste jak wbicie gwoździa,pch24 to korporacja,a ty Adminie działasz jak samotny żagiel na oceanie i to na Pacyfiku.Jakich oni mają prawników a jakich Ty możesz mieć prawników ?,nie mówiąc jaką kasą oni obracaja a jaka Ty,no chyba,że masz kasy jak lodu przypominającym Stonogę.Ale i na Stonoge polują jak na szczura,przepraszam za brzydkie okreslenie,ale celowo użyłam takiego okreslenia aby podkreślić dynamizm sytuacji.Samotni jeźdzcy nie wiele mogą zdziałać,a jeszcze jak za nimi chodzi snajper,to juz w ogóle wszystko przechlapane.

  • apostolat said

   Każdego dnia w Domu św. Marty odbywa się miniaturowy „synod cieni”?

   Każdego dnia w Domu św. Marty odbywa się „synod cieni”. Papież spotyka się z niektórymi ojcami synodalnymi i gośćmi z zewnątrz, co pogłębia niepewność związaną z efektami prac biskupów – czytamy na łamach „Die Tagespost”.

   „Kto co mówi, jak silnie ścierają się dwa fronty (a nikt do tej pory nie zaprzeczył, że te fronty istnieją), ani co zasadniczo dzieje się w Auli Synodalnej – wszystko to nie przedostaje się do opinii publicznej. (…) W ciągu najbliższych dni wyjdzie na jaw, ilu ojców synodalnych życzy sobie poszczególnych zmian w praktyce Kościoła. Jak kilka dni temu powiedział dziennikarzom kardynał Luis Antonio Tagle z Manili, jeden z czterech przewodniczących obrad, trzystu biskupów nie zebrało się w jednym miejscu by nie podjąć żadnej decyzji” – pisze „Die Tagespost”.

   „Niepewność co do długich, trzytygodniowych negocjacji zwiększa fakt, że w pokojach gościnnych Watykanu, w Domu św. Marty, odbywa się coś w rodzaju synodu cieni. Papież Franciszek spotyka się z uczestnikami synodu i gośćmi z zewnątrz, by indywidualnie z nimi porozmawiać. W końcu, to do papieża należy decyzja dotycząca dalej otwartych kwestii i przedstawienie decyzji całemu Kościołowi w tekście podsumowującym. A jak dotąd pozostaje to największą zagadką będącą u podstaw całego synodu” – czytamy na łamach gazety.

   Wiele zależy od tego, jakie wnioski posynodalne przedstawi papież. Może po dłuższym czasie zaprezentować adhortację posynodalną, bądź może „w zrozumiały sposób i w jakiejkolwiek formie, którą wybierze” – jak zauważa „Die Tagespost” – zaprezentować swoje konkluzje w trakcie ostatniego dnia synodu, 24 października.

   Jak czytamy na łamach „Rorate Caeli”, dziennikarz piszący o zakulisowych spotkaniach mógł nawet nie zdawać sobie sprawy z wagi tej informacji. „W przypadku synodu biskupów nie ma metody, reguł ani planu, tylko wola osiągnięcia określonego celu, bez względu na wykorzystywane środki” – oceniają autorzy strony.

   źródło: Rorate Caeli

   Read more: http://www.pch24.pl/kazdego-dnia-w-domu-sw–marty-odbywa-sie-miniaturowy-synod-cieni-,38791,i.html#ixzz3odNryxiV

   • wiesia said

    Z MĄDROŚCI SYRACHA
    Roztropna ostrożność

    29 Nie wprowadzaj do domu swego każdego człowieka,
    różnorodne są bowiem podstępy oszusta.
    30 Jak złowiona kuropatwa w klatce,
    tak serce pysznego:
    *jak szpieg wypatruje on słabe strony,
    31 podając dobre rzeczy za złe, przygotowuje zasadzkę
    i najlepszym twym zaletom przygania.
    32 Przez iskrę węgiel napełnia się ogniem,
    a człowiek niegodziwy czyha na krew.
    33 Strzeż się człowieka złego, który knuje niegodziwości,
    by nie sprowadził na ciebie hańby niezatartej.
    34 Przyjmij obcego do domu, a wtrąci cię w zamieszanie
    i oddali cię od twoich najbliższych.

    ale bardzo polecam cały ten rozdział do przeczytania,warto!
    http://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=601&werset=24#W24

    Ale okazuje się,że nie ma nic zakrytego…………
    Bogu niech będą Dzięki!

  • Tomasz said

   To jest obsesyjna nienawiść pewnej osoby. Pod to podczepiają się pomniejsze biesy. Inni mogą pisać co chcą to jest personalna nienawiść do tego bloga. Ich celem jest likwidacja lub przejęcie bloga.

  • cox21 said

   Być może jest tak jak pisze @Tomasz. Obsesyjna nienawiść pewnej osoby.

   • krystynka said

    Mi sie wydaje chłopaki,że za tym stoi jakaś paczka,a nie pojedyncza osoba,jednostka to by juz sobie dawno darowała a to ma jakies drugie dno.Zresztą gdyby to byli chrześcijanie,to tez by sobie odpuscili,bo przeciez jest cos takiego jak sumienie,przestrzeganie przykazan,choćby jakis etycznych zasad.Natomiast jesli są to chorzy fanatycy,to juz jest grubsza sprawa,modlitwa,post,msze, wszystko ofiarować Bogu i prosic niebo o wsparcie,sam Admin tylko sie wykonczy,ale Bóg zdziała cuda,ufac i nie rozpaczac.

    • Tomasz said

     W pewnym sensie masz rację. Bardzo dużo nicków ale osób nie wiele….

    • krystynka said

     Tomaszu ten blog czytam od paru lat,to tak nie raz mam wrażenie,że jedna i ta sama osoba uzywa pare nicków,ale styl zdradza,że to od jednej osoby,bo na jedno kopyto teksty lecą.

  • bozena said

   Ja mysle, ze tylko hieny walczą w taki sposob, chcą kogos pogryzć wiec rzucają sie na osoby pojedyncze, bo przeciez grupie co głosi takie same poglądy za Chiny nie daliby rady, a ze sa uparci jak but sami nie zauwazą kiedy zostaną podeptani…

   • krystynka said

    Ludzie jak hieny,ale z grubej rury przywaliłaś Bozeno jak prawdziwa polska ,,baba,,.A tak poważnie,to fakt hieny sa wredne,uparte i za wszelką cene nie odpuszczaja,widziałam kiedys film o tych niezbyt miłych zwierzetach,nic przyjemnego,zreszta jest przysłowie ,,wredna jak hiena,,.br,br ,az mi skóra scierpła.

  • Gosia 3 said

   Adminie odpowiadając na Twoje zadane pytanie dlaczego Twój blog jest atakowany.? Ja Ci odpowiem dlatego że tutaj przychodził i przychodzi sam Jezus Chrystus w Słowie Bożym i Maryja Matka jego z Medjugorje.
   Jezus zawsze był atakowany i poniżany oraz wielu było i jest takich , którzy w jego mowie doszukują się pojedynczych słów aby podważyć słowo Boże.
   Mówi o tym dzisiejsza Ewangelia: Łk 11,47-54)

   Jezus powiedział do faryzeuszów i uczonych w Prawie: Biada wam, ponieważ budujecie grobowce prorokom, a wasi ojcowie ich zamordowali. A tak jesteście świadkami i przytakujecie uczynkom waszych ojców, gdyż oni ich pomordowali, a wy im wznosicie grobowce. Dlatego też powiedziała Mądrość Boża: Poślę do nich proroków i apostołów, a z nich niektórych zabiją i prześladować będą. Tak na tym plemieniu będzie pomszczona krew wszystkich proroków, która została przelana od stworzenia świata, od krwi Abla aż do krwi Zachariasza, który zginął między ołtarzem a przybytkiem. Tak, mówię wam, na tym plemieniu będzie pomszczona. Biada wam, uczonym w Prawie, bo wzięliście klucze poznania; samiście nie weszli, a przeszkodziliście tym, którzy wejść chcieli. Gdy wyszedł stamtąd, uczeni w Piśmie i faryzeusze poczęli gwałtownie nastawać na Niego i wypytywać Go o wiele rzeczy. Czyhali przy tym, żeby go podchwycić na jakimś słowie.

   Zwróć uwagę w niej na ostatnie zdanie : pochwycić Jezusa na jednym słowie i tak Kochani się stało z ostatnim przesłaniem od mojej znajomej. Jedno słowo wyłapał Atanazy a drugie Zdravko. Czy naprawdę chcecie tego wyjaśnienia? Ono będzie…..
   Błogosławionego Wieczoru dla wszystkich!

   • Anka said

    +
    „Zwróć uwagę w niej na ostatnie zdanie : pochwycić Jezusa na jednym słowie i tak Kochani się stało z ostatnim przesłaniem od mojej znajomej.”

    Droga @Gosiu3, nie ma fizycznej możliwości pochwycenia Pana Jezusa na słowach herezji. Jeżeli twierdzisz, że jest inaczej, to ja osobiście nie mam wątpliwości, że te przesłania są, jak piszesz, od Twojej znajomej. Kropka.

    • szafirek said

     Ania,a Ty znów łapiesz Gosię za słówka i znów robisz to w piątek.

    • Anka said

     +
     Piątek jest bardzo dobrym dniem do opowiedzenia się po stronie cierpiącego Chrystusa. Może dołączysz @Szafirku do modlitwy wynagradzającej za wszystkie przypisywane Mu herezje?

    • szafirek said

     Ania już drugi raz piszesz negatywne słowa co do tych przesłań i czepiasz się Gosi w piątek i to, o ile sie dobrze orientuję w piątek kiedy właśnie znajoma Gosi będzie spisywała słowa od Jezusa.Nie wiem skąd masz pewność ,że przesłania są fałszywe,bo jeśli byś się myliła to właśnie w tym momencie wcale nie opowiadasz się za Panem Jezusem a byc może własnie przeciwko Niemu,a dokładnie Jego słowom.Dla mnie to nie przypadek,że czepiasz się żle sformuowanych zdań już drugi raz właśnie w tym konkretnym dniu.Przecież dobrze wiesz co ktoś ma na mysli pisząc „przesłania od …” Wiele osób tak czasem pisze np. „przesłania od MBM” „przesłania Anny” itp. itd. a każdy wie,że chodzi o słowa Jezusa przekazywane przez te osoby.Nie sądze ,że nie wiesz o co chodzi,zwyczajnie czepiasz się.Przykre to…

    • Anka said

     +
     Różnica między nami jest taka, że Ty walczysz o interesy @Gosi3, a ja o interesy mojego Boga i osoba @Gosi3 jest dla mnie absolutnie drugoplanowa.
     Jeżeli nie będzie się czego „przyczepić” jak to nazywasz, to, zwyczajnie nie będę zabierać głosu. W przypadku, gdy pewne rzeczy ( a jest ich, zapewniam Cię duuużo) będą bić po oczach, tak jak dotychczas, to będę stawać w obronie Pana Jezusa, bo inaczej, w swoim sumieniu miałabym grzech zaniedbania.
     Swoją postawę biorę na swoją odpowiedzialność!
     Teraz jasne?

     Ps. Modlitwa wynagradzająca, o której pisałam wyżej zacznie się o godz. 18stej. Zapraszam.

    • szafirek said

     Nie bronię niczyich „interesów”.Napisałam tylko swoje spostrzeżenie co do konkretnego piątku,że akurat tego dnia krytycznie wypowiadasz się na temat tych przesłań.Dla mnie też na pierwszym miejscu jest Bóg i zawsze był,ale Ty starasz się byc może zagłuszyc głos Boga więc ja staję w Jego obronie i tu jest między nami róznica.Zapytałam Ciebie skąd masz tą pewność co do nieprawdziwości przesłań,proszę skoro tyle wiesz i tyle błędów widzisz to napisz w jednym wpisie z uzasadnieniem,ja i inni rozważymy.

  • Sara10 said

   @admin, to proste. Na tamten blog pewnie niewiele osób wchodzi. Twój jest bardzo popularny, cytowany na wielu innych blogach. I tyle. Jesteś bystrym facetem. Masz wiedzę. Podobnie wielu tu piszących. To podobać się zlu-lewactwu nie może. Poza tym, dlaczego ciągle tak ogromną wagę przywiazujesz do plotkarzy-hejterów? Ignoruj ich!!! Zaufaj Bogu i dalej rób swoje!

   Ja z wieloma twoimi poglądami nie zgadzam się. Dotyczy to głównie synodu i MBM. Należę na twoim blogu, w tej materii, do tej zdecydowanej mniejszości. 98% blogowiczów mówi tym samym językiem. Stanowicie krąg zamknięty. Ja nie czuję się jego częścią, zwłaszcza wtedy, kiedy jestem atakowana z wielu stron. Ale wiesz co, mam to w nosie. Kocham Boga, ufam Mu. Trzymam się jego nauki. Reszta jest tylko wiatrem.
   Ty rób to samo! Jak mocno uchwycisz się ręki Boga, wtedy zrozumiesz, ze ludzkie języki nie są w stanie nic ci zrobić, a tym bardziej zaszkodzić!!

   Szanuję ciebie za ogromną, bardzo pożyteczną pracę, jaką wkładasz w prowadzenie tego bloga. Rób nadal swoje i resztą nie przejmuj się.
   Serdecznie pozdrawiam 🙂

   • krystynka said

    Sara a co ma wspólnego blog jeden z drugim,każdy robi swoje nie oglądając się na innych.Internet to ogromna przestrzeń,masę ludzi go przeczesuje i każdy zawiesza wzrok tam gdzie chce,albo nawet coś gdzieś napisze,choćby jakiś komentarz.Przecież chyba Admin żywcem nie ściąga ich pomysłów i tematów,więc co za problem aby istniały obydwa równoczesnie,a niech blogowicze wybiorą który chcą,albo niech piszą na obydwóch,jesli tylko mają czas i ochotę.Ja akurat nie zagladam tam,bo nawet przez dłuzszy czas nie wiedziałam,że tamten istnieje,ale mamy podobno demokrację i każdy wybiera to co chce,co sie jemu podoba.Chyba,że Admin/nka tamtego bloga jest naprawdę potworem w ludzkiej skórze,to rzeczywiście ma fanaberię aby dokopywać Adminowi,ale na głupote nie ma lekarstwa.Jeśli tak jest,to skupia wokół siebie ludzi swojego pokroju,złych,podłych,cynicznych,ale to machnąć ręką ,bo to i tak umrze smiercia naturalna,to kwestia czasu.

    • cox21 said

     Z jednej strony masz rację. Oba blogi mogą bezproblemowo istnieć. Ale ta osoba prawdopodobnie wyobraziła sobie, że ten blog na którym ludzie publikują orędzia z Irlandii jest zły i trzeba go wszelkimi dostępnymi sposobami zniszczyć. A do tego może jeszcze dochodzić zazdrość. Więcej nie chcę na ten temat pisać, blog jest z cała=ą pewnością śledzony.

    • Tomasz said

     @Cox21 – Ta osoba z taką obsesją zwalcza ten blog bo chce uciszyć swoje sumienie które wyje z powodu zła które wyrządziło w przeszłości. Monstrualna pycha nie pozwala przyznać się do tego i przeprosić więc zakrzykuje się to „misją zniszczenia heretyckiego bloga”. Coś ciągle podsuwa pomysły jak nam dokopać. Ostatnio nie ma dnia żeby czegoś nie napisali bez względu czy na tym blogu się cokolwiek ukazuje.

    • krystynka said

     Jeśli jest tak xle jak piszecie,to ja sie bedę modliła za tamten blog o nawrócenie tamtych blogowiczów,jesli bedzie taka potrzeba,to niech Pan Bóg go zamknie aby nie siał zgorszenia.Amen

  • Verbum_cordis said

   Gosiu 3 ! wielki smutek wyczuwam w Twojej duszy
   Niestety tak łatwo jest wydobyć jedno słowo ze zdania, aby podważyć wiarygodność całego przesłania nie zadając sobie większego trudu głębszej analizy tekstu. Jedno słowo, jeden post może doprowadzić człowieka do rozpaczy. Rozumiem wątpliwości jakie mogą rodzić pewne sformułowania nie przystające do naszych wyobrażeń czy wiedzy, i niekiedy słusznym wydaje się wyeksponowanie ich pod warunkiem, że wspólnymi siłami i z wyrozumieniem dla innych poszukujemy wspólnie PRAWDY. Ale żeby od razu sugerować ich szatańskie pochodzenie !? Niektórzy bardziej wstrzemięźliwi w swoich opiniach próbują korygować tekst, aby przystawał do ich wiedzy. Innymi słowy jakby chcieli poprawiać samego Boga. Bracia Drodzy nie gniewajcie się na mnie za te szorstkie słowa, choć z pokorą przyjmę każdą waszą reprymendę (nawet od Gosi 3 za być może przesadzoną gorliwość w obronie tych orędzi). Nie czas abyśmy się dzielili w tym trudnym dla Kościoła okresie !

   W temacie https://dzieckonmp.wordpress.com/2015/10/12/nie-ma-wiekszych-lask-ktore-splywaja-na-twoja-dusze-jak-z-tego-zrodla-prawdy-ukrytego-w-przenajswietszym-sakramencie/ przedstawiłem dwie próby wyjaśnienia słów Pana Jezusa. Nowe tematy na blogu pojawiają się tak szybko, że pewnie niewielu miało okazję zapoznać się z nimi, dlatego pozwolę sobie przytoczyć to drugie wyjaśnienie, bogatsze w treść i mniej kontrowersyjne

   Chodzi mianowicie o następujące zdanie:

   „TAK JAK MÓJ OJCIEC STWORZYŁ MNIE NA MÓJ OBRAZ I PODOBIEŃSTWO”

   Przypomnę, że wątpliwości budziło słowo „stworzył”.
   Otóż, Jezus będąc Osobą Boską posiada dwie natury: boską i ludzką. A zatem jak w każdym człowieku tak i w Chrystusie można wyodrębnić ludzkie ciało i ludzką duszę.
   Mówiąc o stworzeniu Jezusa przez Boga-Ojca mamy na myśli stworzenie Jego duszy ludzkiej i ciała na obraz odwiecznego Słowa (Syn Boży), które to jak wypowiadamy w Credo, jest zrodzone z Boga-Ojca. To są dwa róże porządki (boski i ziemski) i problem w odczycie sensu tego zdania pojawia się wtedy gdy je ze sobą utożsamiamy.
   Na potwierdzenie powyższych słów (odnośnie ciała) przytoczę fragment Katechizmu Kościoła Katolickiego (488)

   „Zesłał Bóg Syna swego” (Ga 4, 4), lecz by „utworzyć Mu ciało”, chciał wolnej współpracy stworzenia. W tym celu Bóg odwiecznie wybrał na Matkę swego Syna córkę Izraela, młodą Żydówkę z Nazaretu w Galilei, Dziewicę poślubioną „mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja” (Łk 1, 26-27).

   Odnośnie duszy umieszczam cytat ze strony Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Duszy Chrystusa Pana (zgromadzenie katolickie)

   http://duszajezusa.pl/nasza-duchowosc/dusza-jezusa/

   „Syn Boży w chwili Wcielenia przyjął ludzkie ciało i duszę. Wydarzenie to świętujemy 25 marca (Zwiastowanie Pańskie). To właśnie wtedy została stworzona Najśw. Dusza Jezusa. W naszym Zgromadzeniu jest to święto Patronalne i odpust”

   Sądzę, że wszystkie informacje umieszczone na stronie sióstr ZSND były autoryzowane przez jakiegoś księdza czy teologa.

   Gosiu 3! Ponownie Cię proszę, abyś nie zaprzestawała publikacji tych orędzi, choć bez słowa protestu uszanuję Twoją wolę.

   • Gosia 3 said

    Verbum_Cordis ! dziękuję Ci za to, że jeszcze raz zamieściłeś ten fragment Katechizmu Kościoła Katolickiego ( 488 ), a to że Słowo Boże jest podważane to akurat świadczy na korzyść tego że pochodzą z Nieba. Nie chcę na 100% nic stwierdzać bo też mam chwile wątpliwości jak każdy człowiek.
    W tej kwestii jestem raczej spokojna , bo nic ze znajomą nie robimy bez zgody Kościoła Świętego. Tym bardziej ,że zanim je umieściłam to czytało je 2 księży bo co do 3-go kapłana to nie jestem pewna bo póżniej dołączył w ich rozpoznawaniu to tego może nie dostał do przeczytania. Jeśli księża tego nie podważali to cóż ja mogę jeszcze więcej wyjaśniać.
    Zresztą we wcześniejszym z przesłań Panu Jezusowi nie podoba się, że Uroczystość Zwiastowania Pańskiego jest przenoszona a więc tak jakby Pan Jezus wytykał błędne decyzje Kościoła. ( zrozumiałam że Zwiastowanie powinno być Świętem w kościele a nie tylko uroczystością i to Jezusa boli) Może i w samym Credo jest jakaś nieścisłość, bo tak jakby to co jest napisane w KKK jakby nie było spójne w wyznaniu wiary. Ja tutaj nie jestem od tego aby się w takich kwestiach wypowiadać. Widzę tylko że księża są bardziej pokorni w ocenie przesłań aniżeli nasi niektórzy czytelnicy. Ale tak było zawsze , że natura ludzka nie jest jednolita w swoich osądach dlatego najlepiej poczekajmy do końca Synodu i do najbliższej daty 25 marca 2016 roku.
    To bardzo cenne co przekazałeś ale tak jest zawsze gdy są jakieś nowe wątpliwości do Pan Jezus posługuje się Wami jako posłańcami w przyniesieniu ważnych sprawdzonych wiadomości a to w postaci Apostolata , a to Kartona czy różowej Bożenki i Mariusza a teraz Ciebie Drogi Boży Przyjacielu.
    Niech Ci Pan Bóg błogosławi i Duch Święty kieruje Twoimi myślami. Szczęść Boże!!!!

 7. Sławik said

  „Potrzebuję opieki ojca. Ojca który mnie wysłucha, doradzi, pomoże, przytuli, zajmie się moimi zmartwieniami i troskami.
  Niestety mój ojciec oczy ma zwrócone ku innym dzieciom. Słucha innych i im poświęca cały czas.”

  Asia Bibi Francis
  typowe zachowanie tak jak do niej jak i do innych cierpiących chrześcijan.

  Psychologia ma na to swoje określenie.

 8. tomaszgd said

  Za takie teksty nazywano nas heretykami, sekciarzami , że plujemy na papieża. A dziś pisze o tym główny katolicki dziennikarz

  • wiesia said

   14.05.2014 KP
   „Ci, którzy Mnie zdradzali przez całe swoje życie i którzy Mnie odepchnęli, przyjdą i będą błagali Mnie, abym przyjął ich jako swoich.

   Jednak najtrudniej będzie uratować tych, którzy knują przeciwko Mojemu Słowu. Ponieważ są oni bardziej świadomi niż ci, którzy nie znają znaczenia Mojego Słowa, a jednak celowo próbują na nowo je napisać, aby dostosować je do swojego wygórowanego poczucia własnej godności.

   *Gdyż pomimo całej swojej wiedzy nie widzą Prawdy, ponieważ nie chcą jej widzieć.

   Nie będą głosili absolutnej Prawdy, a zamiast tego sfałszują ją, aby oszukać innych.

   *Niektórzy ludzie zwracają się przeciwko Mnie, ponieważ wierzą, że ich powołanie do Mojej służby skutkuje obdarzeniem ich oświeceniem. Myślą, że mają władzę przyznaną im przez moc Ducha Świętego, aby tak dostosować Moje Nauczanie, aby nie urażało ono współczesnego społeczeństwa.

   Ich pycha będzie ich upadkiem, a ich odpadnięcie od Łaski zobaczy wielu, którzy będą czuli się oszukani, ponieważ zostali wprowadzeni w błąd.

   *Inni spośród nich dokładnie wiedzą, że nie służą Mnie – tylko złemu duchowi.
   Celowo krążą oni pośród was, aby zniszczyć prawdziwe Słowo Boże.
   Nie będą pokutowali i nie przyjmą Mojej Dłoni, ponieważ wierzą w kłamstwa bestii, który od wieków obiecał Moim wrogom nadejście jego raju.

   I postanowili oni uwierzyć w te starannie przygotowane oszustwa, powodowani swoją chciwością i ambicją.
   Zostaną wrzuceni do otchłani, zanim uświadomią sobie Prawdę.
   To są tylko niektórzy z nieszczęśników i zwiedzionych, którzy zaprzeczają istnieniu diabła takiego jakim on jest i otchłani, w której zamieszka na wieczność.

   Ostrzegam wszystkie dzieci Boże,

   że krocząc nikczemnymi ścieżkami, odrzucając Słowo Boga i śmiertelnie grzesząc, ściągną na siebie karę. Każdy, kto mówi inaczej,
   zwodzi was.
   Jednak będę ratował skruszonych do ostatniej chwili, tak bardzo pragnę, aby każdy z was został uratowany..”

   Do końca tak nas nazywać będą,bo walczą o „raj”węża,po to,aby nas wszystkich tam sprowadzić.Na bloga nie tylko wchodzą zwiedzeni,nic nie podejrzewający i broniący ich na siłę,ale Ci co świadomie to robią,pod maską swoich.
   KM-97
   O umiłowana Matko Zbawienia,
   błagam Cię, abyś poprzez Swoje modlitwy
   zjednoczyła na świecie wszystkich
   przynależnych do Reszty Bożej Armii.
   Okryj wszystkie Grupy Modlitewne
   Krucjaty Modlitwy
   Łaską Zbawienia,
   która zostanie na nas wylana dzięki
   Miłosierdziu Twojego Syna,
   Jezusa Chrystusa.
   Wyślij Swoje anioły,
   aby osłoniły każdego z nas,
   a szczególnie tych kapłanów,
   którzy przewodzą
   Grupom Modlitewnym Krucjaty Modlitwy.
   Dopomóż nam, aby uniknąć rozproszenia,
   które staje się przyczyną
   podziału pomiędzy nami,
   i ochraniaj nas swoim
   podarowanym nam orężem,
   tak abyśmy się stali odporni na ataki,
   które będziemy musieli wytrzymać
   z powodu naszej miłości
   do Jezusa Chrystusa
   w czasie tej Świętej Misji
   ratowania dusz.
   AMEN.

  • cox21 said

   Pan Terlikowski kiedyś był za odwołaniem ks abp Wielgusa. O tym też należy pamiętać.

 9. apostolat said

  Bluźnierczy smog nad Krakowem

  Data publikacji: 2015-10-14

  3 października 2015 roku na scenie ustawionej na krakowskim Rynku Głównym oficjalnie i z rozmachem zaprezentowano bluźnierstwa, orgie, parodię pieśni religijnych i patriotycznych oraz drwiono z Ojczyzny i Kościoła. Wątpliwą sztukę wystawił teatr wspierany finansowo przez miasto. O tym szokującym spektaklu specjalnie dla portalu PCh24.pl opowiada krakowski artysta Stanisław Markowski.

  http://www.pch24.pl/tv,bluznierczy-smog-nad-krakowem,38771

  • Ren5 said

   Szok,szok,szok !!! Nie wiem czy to przedstawiali ludzie wykształceni?Takiego dna pustoty moralnej jeszcze świat nie widział.Mój ulubiony rynek gdzie Polska Katolicka setkami lat tętniła życiem został sprowadzony do najniższego poziomu.

  • ania1357 said

   To już jawna wojna masonów z narodem Polskim!

 10. pustelnik said

  Ciekawe czy zbliza się podzial na Izreal i Jude.Zastanawiam się czy wogole zyje Asi… jak zobaczyłam kilka zdjęć zabitych w okrotny sposób chrześcijan glowy nabite no ogrodzenia ,a jak przeczytal am artykol o 12 latku opciete opuszki następnie ukrzyżowanie ,przez cierpienie otrzymywali przez wieki laski ,bo nie możliwe tak cierpieć tak długo .

  • pustelnik said

   Test jak odroznic chrześcijanina Syryjczyka od muzułmanina .Poczestowac pajda ze smalcem gulaszem wieprzowym zimnymi nozkami w galarecie plus modlitwy wychwalające mojego kochanego Boga

 11. Tadeusz Jaromir said

  Proponuję aby zamiast wpisywać teksty w obcych językach (kto będzie takie kolubryny tłumaczył translatorem?), może niech admin przejrzy trochę net, gdzie już od paru dni jest cała masa polskich tekstów na ten temat.

 12. Leszek said

  Oto dokładnie przetłumaczony tekst Gł. Wpisu o Asi Bibi:

  Ta biedna katoliczka, od sześciu lat zamknięta w więzieniu PRZEZ ISLAMSKI REŻIM W PAKISTANIE, z pewnym wyrokiem śmierci ze względu na swoją chrześcijańską wiarę, zgodnie z najnowszymi wiadomościami JEST W BARDZO CIĘŻKIM STANIE.
  Warunki w więzieniu, gdzie została zamknięta PRZED SZEŚCIOMA LATY są w rzeczywistości bestialskie. Wiadomo także, że kobieta nie jest już w stanie chodzić i wymiotowała krwią. Jest również wykończona psychicznie.
  Można sobie wyobrazić, co oznacza być zamkniętym przez sześć lat w małej zimnej klitce bez okien, zgniłej od moczu, z myszami, obrażana, słysząca z każdej strony groźby oraz OPUSZCZONA nawet przez tych, którzy – w Rzymie – powinni dbać o każdą owieczkę ze stada Chrystusa.
  Do tych strasznych warunków przetrzymywania i zdrowia należy dodać również ciężkie groźby śmierci: „ryzykuje bycie zamordowaną przez więźnia lub nawet strażnika”, powiedział funkcjonariusz więzienia (takie przypadki miały już miejsce, kiedy to więźniowie zostali zabici przez „bluźnierstwo”).
  Władze odrzuciły wszystkie wnioski o przeniesienie do szpitala.
  W takim momencie zastanawiam się, jak długo jeszcze mamy czekać na interwencję papieża Bergoglio, który do tej pory nie chciał powiedzieć ani jednego słowa w tej kwestii, a nawet odmówił przyjęcia na audiencji krewnych owej kobiety przybyłych do Rzymu?
  Znajduje czas na przyjęcie bogatego i wpływowego antyklerykała Scalfari’ego, na dzwonienie do Pannelli i spotykanie się z parami homoseksualnymi, aby prezentować swój otwarty stosunek do współczesnych problemów, ale kobiecie o imieniu Asia Bibi nie chce poświęcić nawet minuty.
  Dlaczego nie odpowiedział nawet na list od niej? Dla tej biednej rodziny chrześcijańskiej oraz dla tej cierpiącej matki, która została poddana tak ciężkiej próbie tylko ze względu na swoją wierność Chrystusowi i Ewangelii, Ojciec Bergoglio nie ma miłosierdzia?
  Apeluję – przez wzgląd na ludzkie współczucie – o interwencję instytucji międzynarodowych, takich jak ONZ, gdzie sprawa Asii została powitana gromkimi brawami, a do rządu Pakistanu o to, by Asia została chociaż przeniesiona do szpitala.
  JUŻ W 2010 ROKU BENEDYKT XVI APELOWAŁ O JEJ UWOLNIENIE !!!
  DLACZEGO BERGOGLIO NIE UŻYJE KONTAKTÓW JAKIE MA NA CAŁEJ ARENIE MIĘDZYNARODOWEJ (POCZYNAJĄC OD OBAMY NA ONZ KOŃCZĄC), ABY WEZWAĆ W PODOBNY SPOSÓB DO MOBILIZACJI I WPŁYNIĘCIA NA OBECNĄ SYTUACJĘ?

  Antonio Socci

  • Dzieckonmp said

   Serdeczne podziękowania.Jeden się znalazł co wnosi coś konkretnego na blogu.

  • Okto said

   Cytuję: „DLACZEGO BERGOGLIO NIE UŻYJE KONTAKTÓW JAKIE MA NA CAŁEJ ARENIE MIĘDZYNARODOWEJ (POCZYNAJĄC OD OBAMY NA ONZ KOŃCZĄC), ABY WEZWAĆ W PODOBNY SPOSÓB DO MOBILIZACJI I WPŁYNIĘCIA NA OBECNĄ SYTUACJĘ?”

   Niech na to pytanie odpowiedzą obrońcy „papieża”…..

  • Julka said

   Po owocach ich poznacie. Jaki to pasterz, co nie dba o swoje owce? Ja rozumiem, że wielu księży zgodnie z zasadą posłuszeństwa w Kościele, popiera biskupa Franciszka w kwestii imigrantów powołując się na zasadę miłosierdzia. Ale takie postępowanie naraża katolików na rozmaite restrykcje i akcje przemocy w ich własnych krajach ze strony islamistów. Jakoś o obcinaniu głów chrześcijanom na terytoriach islamskich biskup Rzymu nie nawoływał ich do miłosierdzia, ze względu na inną religię. Tam mordują, tutaj zmusza się nas do utrzymywania ich bez względu na środki. O bestialstwach popełnianych przez muzułmanów dowiadujemy się się z informacji niezależnej prasy. A najwyższe władze Kościoła wiedzą o tym od regionalnych kościołów. I przypowieść Jezusa o dobrym pasterzu., który zostawia stado owiec i zajmuje się jedną, która się potrzebuje pomocy.
   Oczywiście nie należy generalizować, bo wśród chrześcijan prześladowanych okrutnie są napewno nie tylko katolicy-a to owce z innego stada i papież nie ma nad nimi jurysdykcji i powinni walczyć o nich nawracacze na różne sekty. Ale skoro Pakistanka jest katoliczką, to papież ma obowiązek ujęcia się za nią i wynika to wprost z Pisma Świętego. Otrzymał wysoką godność i zostanie rozliczony według właśnie tej pozycji. Jasne, że krew męczenników wzmacniała wiarę, bo i ludzie kiedyś byli inni. Obecnie ludzie są wygodni, tak przystosowani przez współczesną kulturę, że raczej wygodni i racjonalni-kierujący się własnym interesem i co oczywiste-mający prawo do obrony największej dla nich wartości, jaką jest życie, które dał Bóg nie po to, aby dali się poganom pozarzynać. Skoro Kościół się reformuje, to może modyfikować tradycję a nie zasady PŚw. Obecnie Kościół w ramach miłosierdzia krótkowzrocznie pozwala na zmianę porządków w krajach katolickich (efekty tylko dla ślepego niewidoczne na zachodzie Europy), to jeszcze chce to zrobić w Polsce, gdzie katolicyzm stosunkowo jakoś funkcjonuje. Pamiętamy, co zroblili z Portugalią.

  • wiesia said

   Są dwie drużyny na boisku oraz dwie bramki.Czy po rozpoczęciu meczu tak ciężko zauważyć,kto do której strzela gole?Cały wic polega na tym,że niektórzy kibice patrzą tylko na strój piłkarzy,jaki mają na sobie.Lecz kiedy zaczyna się mecz i piłka w grze,podstawiony zawodnik strzela samobóje.Konsternacja!… i zdziwienie.Lepiej wtedy wierzyć tym,co to relacjonują,niż wierzyć własnym oczom.To jest „psychologia” z najwyższej półki i to ma miejsce obecnie.

   • Sławik said

    … i nie chciałbym wejść do szatni po takim meczu. Oczy jeszcze bardziej by mi się otworzyły.

   • krystynka said

    Ustawki na meczach,czy jest jeszcze jakaś dziedzina na świecie,nieskażona przez paskudne zło ?Afery w kościele,polityce,sporcie, itd.Tylko Bóg może to wszystko oczyścic i doprowadzić do porządku.

   • wiesia said

    Ktoś kiedyś powiedział cyt:”KARNAWAŁ JUŻ SIĘ SKOŃCZYŁ”.Otóż okazało się,że nas okłamał,bo on się właśnie WTEDY zaczął.W karnawale można przebierać się do woli,w kogo się tylko chce.Można też robić psikusy i niezle się przy tym bawić.A jeszcze jak się przekona do tej zabawy „na dwoje babka wróżyła” i lubujące się w przedłużonym karnawale,to zabawa jest dla nich przednia,a efekt taki,że mniej pokuty,a więcej np.tanga.Pozdrawiam,dobrego i błogosławionego dnia.Tak Bóg to oczyści,ale Bogu zależy na tym,aby tak świetnie bawiący się troszeczkę spasowali i upadli na kolana,bo bez ich zgody na oddanie swej woli Bogu,to niestety ale Pan Bóg nie zdoła pomóc.

 13. Gosia 3 said

  Adminie! troszkę to bolesne dla nas wszystkich pozostałych.

 14. Gosia 3 said

  No to Adminie zwracam honor , to w tym Cię popieram. 🙂

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.

 
%d blogerów lubi to: