Dziecko Królowej Pokoju

Pokój musi zapanować pomiędzy człowiekiem i Bogiem, a także między ludźmi

 • Królowa Pokoju

  Królowa Pokoju
 • Uwaga

  Strona używa plików cookies które zapisują się w pamięci komputera. Zapisywanie plików cookies można zablokować w ustawieniach przeglądarki. Dowiedz się o tych plikach http://wszystkoociasteczkach.pl
 • Propozycja chronologiczna

  • Rok 2019 – Kryzys Rumunia
  • Rok 2020 – fałszywe traktaty pokojowe
  • Rok 2021 – Papież jedzie do Moskwy
  • Rok 2021 – Wojna
  • Rok 2022 – zwycięstwo komunistyczne
  • Rok 2023 – 10 królów
  • Rok 2024 – Antychryst
  • Rok 2025 – Sojusz z wieloma
  • Rok 2025 – Synod
  • Rok 2026 – Henoch i Eliasz
  • Rok 2028 – Ohyda spustoszenia
  • Rok 2029 – Ostrzeżenie
  • Rok 2030 – Cud
  • Rok 2031 – Nawrócenie Izraela
  • Rok 2032 – Kara
  • Rok 2032 – Odnowienie świata
  • Rok 2033 – Exodus
  • Rok 2034 – Zgromadzenie w Jerozolimie
  • Rok 3032 – Gog i Magog
  • Rok 3213 – Koniec świata
  • Nowe niebiańskie Jeruzalem.
 • Ostrzeżenie

  13 kwietnia 2029
 • Logowanie

 • Odwiedzają nas

  Map

 • Maryjo weź mnie za rękę

 • Jezu Maryjo Kocham Was

Dzień po wyborach prezydent Duda wetuje 3 ustawy, w tym ustawę o lasach

Posted by Dzieckonmp w dniu 27 października 2015


Słusznie śmieci trzeba wywalić do kosza.

 

DudaW powyborczy poniedziałek prezydent Duda odmówił podpisania 3 ustaw: o lasach, o ratyfikacji Poprawki dauhańskiej do Protokołu z Kioto do Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu oraz o mniejszościach narodowych i etnicznych.

Ustawa o lasach – firmowana w kampanii przez PEK i PO – wprowadzała zakaz prywatyzacji Lasów Państwowych. W nowelizacji znalazł się jednak zapis, według którego LP mogą być sprzedane „w przypadkach określonych w ustawie w celu zachowania trwale zrównoważonej gospodarki leśnej lub realizacji celu publicznego”. Według PiS-u, to furtka do prywatyzacji.

Jak podała Kancelaria Prezydenta w komunikacie:

„W opinii Prezydenta RP ustawa nie zapewnia wprowadzenia instrumentów zapewniających skuteczną ochronę lasów państwowych w sposób zgodny z deklarowanymi celami. Uchwalona ustawa zawiera rozwiązania wskazujące, iż ustawy zwykłe mogą wprowadzać możliwość zbywania lasów państwowych, co nie gwarantuje pełnej ochrony lasów przed zmianą ich statusu. Ponadto ustawa wprowadza przesłankę wskazującą na możliwość zbywania lasów dla realizacji celów publicznych w rozumieniu ustawy o gospodarce nieruchomościami, co oznacza wprowadzenie szerokiego katalogu okoliczności umożliwiających dokonywanie zbywania lasów państwowych. Wreszcie uchwalona ustawa przyjmuje niejednoznaczną regulację dotyczącą dostępu do lasów państwowych”

Druga z zawetowanych ustaw – jak napisała KPRP w komunikacie – nałożyła na Polskę wiążące zobowiązania w zakresie emisji gazów cieplarnianych. Według PAD, taka decyzja powinna być poprzedzona szczegółową analizą skutków prawnych i ekonomicznych, a w trakcie prac w parlamencie skutki te nie zostały dostatecznie wyjaśnione.

Z kolei w ustawie o mniejszościach narodowych i etnicznych watpliwości prezydenta budzi m.in. art. 9 ustawy, na mocy którego wprowadzono możliwość używania przed organami powiatu, obok języka urzędowego, jako języka pomocniczego, języka mniejszości. W obecnym stanie prawnym istnieje taka możliwość tylko w postępowaniu przed organami gminy.

Komentarzy 261 do “Dzień po wyborach prezydent Duda wetuje 3 ustawy, w tym ustawę o lasach”

 1. szach42 said

  http://reduta-dobrego-imienia.pl/?page_id=185

  Petycja do Prezydenta RP o pozbawienie Grossa Orderu Zasługi RP

 2. Mariusz said

  Środa; Święto świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza, 28 października 2015

  (Ef 2,19-22)
  Nie jesteście już obcymi i przychodniami, ale jesteście współobywatelami świętych i domownikami Boga – zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, gdzie kamieniem węgielnym jest sam Chrystus Jezus. W Nim zespalana cała budowla rośnie na świętą w Panu świątynię, w Nim i wy także wznosicie się we wspólnym budowaniu, by stanowić mieszkanie Boga przez Ducha.

  (Ps 19,2-5)
  REFREN: Po całej ziemi ich głos się rozchodzi

  Niebiosa głoszą chwałę Boga,
  dzieło rąk Jego obwieszcza nieboskłon.
  Dzień opowiada dniowi,
  noc nocy przekazuje wiadomość.

  Nie są to słowa ani nie jest to mowa,
  których by dźwięku nie usłyszano:
  Ich głos się rozchodzi po całej ziemi,
  ich słowa aż po krańce świata.

  (Łk 6,12-19)
  W tym czasie Jezus wyszedł na górę, aby się modlić, i całą noc spędził na modlitwie do Boga. Z nastaniem dnia przywołał swoich uczniów i wybrał spośród nich dwunastu, których też nazwał apostołami: Szymona, którego nazwał Piotrem; i brata jego, Andrzeja; Jakuba i Jana; Filipa i Bartłomieja; Mateusza i Tomasza; Jakuba, syna Alfeusza, i Szymona z przydomkiem Gorliwy; Judę, syna Jakuba, i Judasza Iskariotę, który stał się zdrajcą. Zeszedł z nimi na dół i zatrzymał się na równinie. Był tam duży poczet Jego uczniów i wielkie mnóstwo ludu z całej Judei i Jerozolimy oraz z wybrzeża Tyru i Sydonu; przyszli oni, aby Go słuchać i znaleźć uzdrowienie ze swych chorób. Także i ci, których dręczyły duchy nieczyste, doznawali uzdrowienia. A cały tłum starał się Go dotknąć, ponieważ moc wychodziła od Niego i uzdrawiała wszystkich.

  http://www.mateusz.pl/czytania/2015/

  • Mariusz said

   Św. Szymon, jeden z Dwunastu – w odróżnieniu od Szymona Piotra zwany „Kananejczykiem” lub „gorliwym” – zaniósł Ewangelię do Egiptu i Persji. Natomiast Juda Tadeusz – „syn Jakubowy”, jak go określa św. Łukasz Ewangelista – prawdopodobnie głosił Dobrą Nowinę w Mezopotamii, a potem w Persji. Obaj zostali przez Chrystusa powołani spośród zwykłej, szarej codzienności. I obaj tak mocno do Niego przylgnęli, że głosili Go obcym narodom i zaświadczyli o Nim męczeńską śmiercią. Królestwo Boże nie jest dla wyczynowców. Jest dla zwykłych ludzi, którzy z prostotą dziecka ufnie podążają za Tym, który jest większy niż oni sami i który nawet z najgłębszej otchłani cierpienia wyprowadza ostatecznie ku światłu.

   Hanna Ożdżyńska, „Oremus” październik 2009, s. 132

   • Dana said

    Nauka moralna

    Nie ma zbawienia poza Kościołem. Kto zna niesłychane cierpienia i mozolne starania, jakie podejmowali apostołowie dla rozkrzewienia chrześcijaństwa, kto widzi kraje i narody całe, nieznające Kościoła katolickiego, albo niechcące o nim wiedzieć, zapyta, czy to prawda, że nie ma zbawienia poza Kościołem. Objawienie i rozum ludzki dają na to odpowiedź potwierdzającą.

    http://ruda_parafianin.republika.pl/swi/s/szymon.htm

   • pio0 said

    Gdzie spotykam Boga

    Góry to szczególne miejsca spotkania człowieka z Bogiem. W Starym Testamencie Bóg zawarł przymierze ze swoim ludem na górze Synaj, a z góry Nebo Mojżesz zobaczył Ziemię Obiecaną. Jezus wyprowadził swoich uczniów na górę, aby się modlić wraz z nimi i naznaczyć dwunastu apostołów. Dobrze jest, gdy mamy w swoim życiu taką górę, na której możemy być bliżej Boga. Nie musi to być dosłownie szczyt w masywie górskim, ale nasze osobiste miejsce, gdzie spotykamy Boga, rozmawiamy z Nim i modlimy się. Na tej górze jednak nie pozostajemy w nieskończoność, ale z niej co jakiś czas schodzimy, aby być wśród ludzi i im służyć. Jezus, gdy zszedł z góry wraz z uczniami, zaczął nauczać i uzdrawiać.

    Modlitwa

    Panie Boże, oto wychodzę w moje „góry”, aby spotkać tam Ciebie i usłyszeć Twój głos. Bądź dla mnie łaskawy i pozwól mi, abym Cię tam znalazł i rozpoznał. Amen.

    • Ren5 said

     Teraz już wiem dlaczego tak mnie przyciągają góry a przeszłam chyba wszystkie szczyty w Tatrach oprócz Rysów.

  • Dana said

   Przyszli, aby Go posłuchać i aby zostać uleczonymi ze swoich chorób. Uzdrowienia dostępowali także dręczeni przez duchy nieczyste. Cały tłum starał się Go dotknąć, bo moc z Niego wychodziła i uzdrawiała wszystkich (Łk 6,18n)

   Jakże wiele chorób nas nęka, zwłaszcza tych w sferze duchowej! Wszelkie dręczenia Złego, nagminne uleganie pokusom, nałogi. Choroby ducha prowadzą nas wcześniej czy później do śmierci świata duchowego.

   Wskazówki daje Ewangelia. Aby się przekonać o ich skuteczności, potrzeba się do nich zastosować. Kolejno więc trzeba: 1. zbliżyć się do Jezusa (zaprosić; otworzyć się ), 2. zacząć Go słuchać (żyć Słowem), 3. dotknąć się Nauczyciela (przyjąć do serca; w Eucharystii). A uleczenie nadejdzie z całą pewnością! Moc bowiem wychodzi z Chrystusa w obfitości i uzdrawia wszystkich.

  • Dana said

   Jezus najlepszym Lekarzem.

   On jest naprawdę Lekarzem i w tym jest siła chrześcijaństwa.

   To, że Kościół przeżywa jakiś kryzys to właśnie dlatego, że my za mało pokazujemy Chrystusa jako Lekarza, który leczy integralnie człowieka, przywraca mu utraconą harmonię. Czyś nie słyszał, czy nie wiesz tego? Bóg wieczny, Stwórca krańców ziemi, On się nie męczy, ani nie nuży w szukaniu ludzi, wychodzeniu im naprzeciw, kochaniu ludzi. Jego mądrość jest niezgłębiona, On dodaje mocy zmęczonemu i pomnaża siły omdlałego. I to hasło wzięte z ewangelii: „Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię”. To jest skierowane do nas , abyśmy nigdy o tym nie zapomnieli, ale również przez nas skierowane do innych ludzi, żeby się inni o tym dowiedzieli.

   http://dar.rybnik.pl/jezus-najlepszym-lekarzem/

 3. 18.09.2015
  Szef węgierskiej dyplomacji: Do Europy zmierza 35 mln imigrantów!
  http://www.fronda.pl/a/przerazajaca-wizja-szef-wegierskie-dyplomacji-do-europy-zmierza-35-mln-imigrantow,57135.html

  27.10.2015
  Europoseł PiS dodał także, że kilka tygodni temu kanclerz Angela Merkel powiedziała, iż spodziewa się tego, że w najbliższych latach swoje miejsca zamieszkania może opuścić nawet 60 milionów ludzi, aby szukać „lepszego życia w innym miejscu”.
  http://www.fronda.pl/a/ryszard-legutko-ostrzega-w-sprawie-uchodzcow-na-naszym-terytorium-moze-sie-pojawic-nowa-nacja,59350.html

  Czy pod koniec roku 2015 usłyszymy liczbę 100mln przybyszy z Afryki?

  Europa – Afryka 1900r = 408mln-130mln= + 278mln
  Europa – Afryka 2015r = 722mln-1300mln= – 578mln

 4. małgosia MK said

  Maria Simma:jak wygląda czyściec?
  Trzy najważniejsze klucze do zbawienia:Miłość,pokora i oddanie Bogu

 5. Dana said

  • Dana said

   Pomyślmy przez chwilę o tych, na których grobach nikt nie zapali lampki, nikt nie przyklęknie i nikt nie odmówi modlitwy. Może warto wziąć ze sobą dodatkowy znicz i zapalić go na jakimś zaniedbanym, smutnym, opuszczonym grobie?
   Koniecznie zapalmy taki znicz i przystańmy w zadumie.

   W dniu Zaduszek,
   W czas jesieni,
   Odwiedzamy bliskich groby,
   Zapalamy zasmuceni
   Małe lampki – znak żałoby.

   Światła cmentarz rozjaśniły,
   Że aż łuna bije w dali,
   Lecz i takie są mogiły,
   Gdzie nikt lampki nie zapali.

   Władysław Broniewski „Zaduszki”

 6. basia said

  PIĄTY DZIEŃ NOWENNY za dusze czyśćcowe..
  28 październik 2015

  „Dałby Bóg, żeby jedna z dusz prze­by­wa­ją­cych w czyśćcu sta­nęła dziś na moim miej­scu i opo­wie­działa sama męczar­nie swoje; napeł­ni­łaby to miej­sce swo­imi jękami. Może wtedy by zmięk­czyła i do modli­twy pobu­dziła serca wasze! O, jakże my cier­pimy, uwol­nij­cie nas, bra­cia i sio­stry, z tych męczarni, tylko wy to może­cie usku­tecz­nić. O, gdy­by­ście czuli, co to za boleść być w roz­łą­cze­niu z Bogiem! Któż to wysłowi? Goreć w ogniu zapa­lo­nym spra­wie­dli­wo­ścią Bożą, pono­sić bóle nie­sły­chane, być tra­wio­nymi żalem, wie­dząc, żeśmy mogli tego unik­nąć!” — św. Jan Maria Vianney.

  Módlmy się za wszyst­kich zmar­łych potrze­bu­ją­cych Bożego miło­sier­dzia, a szcze­gól­nie za zmar­łych nagle, nie­przy­go­to­wa­nych na śmierć, ofiary wojen, kata­strof, kata­kli­zmów, wypad­ków. Panu Bogu polećmy też zmar­łych, któ­rzy są bli­scy naszych ser­com… (można wymie­nić ich imiona).
  Ojcze nasz…, Zdro­waś Maryjo…, Wieczny odpoczynek…

  Modli­twa
  Boże, kochamy Cię ponad wszystko i pra­gniemy z Tobą prze­by­wać przez całą wiecz­ność. Pro­simy Cię, udziel nam łaski miło­ści bliź­niego, aby­śmy gor­li­wie nie­śli pomoc duszom prze­by­wa­ją­cym w czyśćcu. Pro­simy Cię, miło­sierny Boże, zmi­łuj się nad nimi i ogar­nij je swoim miło­sier­dziem. Spójrz na ich miłość, która doj­rzewa w cier­pie­niu i pozwól im oglą­dać Twoje święte Obli­cze. Amen.

  • Dana said

  • Dana said

   Jeśli pragniemy pomagać duszom czyśćcowym to np. Możemy ofiarować za nie codziennie odpust zupełny ofiarowany nam przez Jana Pawła II:

   Jan Paweł II udzielił daru odpustu zupełnego odmawiającym pobożnie modlitwę, zwaną Koronką do Miłosierdzia Bożego. Poniżej publikujemy akt urzędu Penitencjarii Apostolskiej z 12 stycznia 2002 r.PENITENCJARIA APOSTOLSKA na mocy uprawnień specjalnie udzielonych jej przez Papieża chętnie przyjmuje przedstawioną prośbę i postanawia, co następuje:Odpustu zupełnego pod zwykłymi warunkami (mianowicie sakramentalna spowiedź, Komunia eucharystyczna i modlitwa w intencjach Ojca Świętego) udziela się w granicach Polski wiernemu, który z duszą całkowicie wolną od przywiązania do jakiegokolwiek grzechu pobożnie odmówi Koronkę do Miłosierdzia Bożego w kościele lub kaplicy wobec Najświętszego Sakramentu Eucharystii, publicznie wystawionego lub też przechowywanego w tabernakulum.Jeżeli zaś ci wierni z powodu choroby (lub innej słusznej racji) nie będą mogli wyjść z domu, ale odmówią Koronkę do Miłosierdzia Bożego z ufnością i z pragnieniem miłosierdzia dla siebie oraz gotowością okazania go innym, to pod zwykłymi warunkami również zyskują odpust zupełny, z zachowaniem przepisów co do „mających przeszkodę”, zawartych w normach 24 i 25 Wykazu odpustów (Enchiridii Indulgentiarum).W innych zaś okolicznościach odpust będzie cząstkowy. Niniejsze zezwolenie zachowa wieczystą ważność, bez względu na jakiekolwiek przeciwne zarządzenia.
   + Alojzy de Magistris Arcybiskup tyt. Novenris Pro-Penitencjarz Większy

   http://www.niedziela.pl/artykul/69570/nd/Odpust-zupelny-za-odmowienie-Koronki-do

 7. Beza said

  TUTAJ MOŻNA PODPISAĆ APEL DO BISKUPÓW POLSKICH O INTRONIZACJĘ PANA JEZUSA CHRYSTUSA NA KRÓLA POLSKI

  My, Lud Polski, wołamy do wszystkich wiernych Bogu Biskupów Polskich.

  PODPISZ !!! http://tajnekomplety.com/articles/My_Lud_Polski.php

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.

 
%d blogerów lubi to: