Dziecko Królowej Pokoju

Pokój musi zapanować pomiędzy człowiekiem i Bogiem, a także między ludźmi

 • Królowa Pokoju

  Królowa Pokoju
 • Uwaga

  Strona używa plików cookies które zapisują się w pamięci komputera. Zapisywanie plików cookies można zablokować w ustawieniach przeglądarki. Dowiedz się o tych plikach http://wszystkoociasteczkach.pl
 • Propozycja chronologiczna

  • Rok 2019 – Kryzys Rumunia
  • Rok 2020 – fałszywe traktaty pokojowe
  • Rok 2021 – Papież jedzie do Moskwy
  • Rok 2021 – Wojna
  • Rok 2022 – zwycięstwo komunistyczne
  • Rok 2023 – 10 królów
  • Rok 2024 – Antychryst
  • Rok 2025 – Sojusz z wieloma
  • Rok 2025 – Synod
  • Rok 2026 – Henoch i Eliasz
  • Rok 2028 – Ohyda spustoszenia
  • Rok 2029 – Ostrzeżenie
  • Rok 2030 – Cud
  • Rok 2031 – Nawrócenie Izraela
  • Rok 2032 – Kara
  • Rok 2032 – Odnowienie świata
  • Rok 2033 – Exodus
  • Rok 2034 – Zgromadzenie w Jerozolimie
  • Rok 3032 – Gog i Magog
  • Rok 3213 – Koniec świata
  • Nowe niebiańskie Jeruzalem.
 • Ostrzeżenie

  13 kwietnia, 2029
  Pozostało: 8.7 lata.
 • Logowanie

 • Odwiedzają nas

  Map

 • Maryjo weź mnie za rękę

 • Jezu Maryjo Kocham Was

SYNOD i co dalej

Posted by Dzieckonmp w dniu 28 października 2015


Ponieważ wiele gazet, portali zarówno świeckich jak i katolickich wprowadza w błąd czytelników pisząc   że Synod nie zatwierdził Komunii dla rozwodników zaś inni piszą  że zatwierdził Komunie dla rozwodników, i wiele osób pyta co teraz mają zrobić aby móc przystępować do komunii świętej , dlatego pisze ten artykuł.

Na samym początku wyjaśniam:

Nie dajcie się nabierać na wielkie oszustwo gazet, telewizji, radia czy internetowych portali. To wszystko jest fałsz, wielkie kłamstwo w wyniku działania szatana.
Synod nic nie zatwierdził, nic nie wprowadził, nic nie zmienił, nic nie zalecił kapłanom ani wiernym bo tego zrobić nie mógł. Sam Franciszek w czasie synodu 2 razy przypominał (raz na początku a drugi raz w połowie synodu) że Synod to nie parlament. Przegłosowane punkty przez Synod nie są ustawami tak jak przegłosowane ustawy w parlamencie. Rola Synodu określona jest w „Motu Proprio”  APOSTOLICA SOLLICITUDO Napisanym przez Pawła VI ustanawiającym Synod Biskupów dla całego Kościoła. Dokument ten stwierdza że celem Synodu nie jest wprowadzenie reform lecz dostarczenie informacji i porady dla papieża w związku z decyzjami jakie on sam chce podjąć. Tak więc Raport z Synodu nie jest tekstem skierowanym do wiernych celem natychmiastowego wprowadzenia w życie chrześcijańskie, lecz jest podsumowaniem zaleceń i informacji które Ojcowie synodalni zamierzją przekazać papieżowi przed podjęciem decyzji. Decyzja zaś papieża może być o 180 stopni inna niż te zalecenia, może jedne uwzględnić inne nie, choćby 100% Ojców synodalnych za danym punktem głosowało. Papież ma wolne ręce, teraz po Synodzie  może zrobić co zechce. Czekajmy na Adhortację Apostolską którą Franciszek wyda. Podobno ma ją wydać niebawem. Co w niej będzie, w jakim kierunku pójdzie Kościół ? Proszę posłuchać Radia Watykańskiego z 27.10.2015 od minuty 5:20

Kliknij i słuchaj.

 
Poniżej warte przeczytania z uwagą „Motu Proprio” Apostolica Sollicitudo Pawła VI.

PAWEŁ VI

LIST „Motu Proprio”
APOSTOLICA SOLLICITUDO

Ustanawiający Synod Biskupów dla całego Kościoła

 

Apostolska troska, z jaką śledząc uważnie znaki czasów, staramy się dostosować metody apostolatu do wzrastających wymagań naszych dni i zmieniających się warunków społecznych, przynagla Nas, abyśmy bardziej ścisłą więzią umocnili naszą łączność z Biskupami, „których Duch Święty ustanowił… aby kierowali Kościołem Bożym” (Act. 20,28). Skłania Nas do tego nie tylko szacunek, uznanie i uczucia wdzięczności, którymi słusznie otaczamy wszystkich Czcigodnych Braci w Biskupstwie, lecz także włożony na Nas ciężar powszechnego Pasterza, przez który to urząd jesteśmy zobowiązani prowadzić Lud Boży do wieczystej owczarni. We współczesnym bowiem czasie, wzburzonym wprawdzie i pełnym kryzysów, lecz jednocześnie otwartym na zbawienne tchnienia niebieskiej łaski, w codziennym naszym doświadczeniu przekonujemy się, jak wiele znaczy dla naszego apostolskiego urzędu ten kontakt z Pasterzami, który przeto zamierzamy wszelkimi siłami rozwijać i popierać, „aby Nam – jak to gdzie indziej stwierdziliśmy – nie zabrakło pociechy z ich obecności, wsparcia ich roztropnością i doświadczeniem, pokrzepienia ich radą, umocnienia ich powagą”(1).

Dlatego było rzeczą zrozumiałą, że zwłaszcza podczas obrad Soboru Watykańskiego II, utkwiło głęboko w Naszym sercu przekonanie o wadze i potrzebie coraz szerszego korzystania ze współpracy Biskupów dla dobra powszechnego Kościoła. Owszem, Sobór stał się nawet przyczyną powzięcia przez Nas postanowienia, aby powołać na sposób stały specjalną Radę Biskupów, kierując się przy tym tą myślą, ażeby również po zakończeniu Soboru starała się ona przekazać chrześcijańskiemu ludowi owe obfite dobrodziejstwa jakie pomyślnie wypłynęły w czasie Soboru z Naszej ścisłej łączności z Biskupami.

Teraz zaś, gdy zbliża się ku końcowi Sobór Watykański II uważamy, że nadszedł odpowiedni czas do zrealizowania już przedtem powziętego postanowienia. Czynimy to tym chętniej, ponieważ wiemy, że Biskupi katoliccy wyraźnie sprzyjają temu Naszemu postanowieniu, jak o tym wiadomo z głosu wielu świętych Pasterzy, wyrażonych na Soborze Powszechnym.

Zważywszy przeto wszystko dokładnie – jako dowód Naszego uznania i szacunku względem wszystkich Biskupów katolickich, jak również, ażeby dać im możność w sposób bardziej widoczny i skuteczny uczestniczenia w Naszej trosce o Kościół powszechny – z własnej woli, jako też Naszą apostolską powagą erygujemy i ustanawiamy w Wiecznym Mieście stałą Radę Biskupów, podlegającą wprost i bezpośrednio Naszej władzy, którą nazywamy imieniem własnym SYNODEM BISKUPÓW.

Soboru starała się ona przekazać chrześcijańskiemu ludowi owe obfite dobrodziejstwa jakie pomyślnie wypłynęły w czasie Soboru z Naszej ścisłej łączności z Biskupami.

Synod, ten, który podobnie jak wszystkie inne instytucje ludzkie, może z biegiem czasu przybierać coraz to doskonalszą formę, kieruje się normami ogólnymi, które następują:

ISynod Biskupów, przez który Biskupi wybrani z różnych stron świata świadczą Najwyższemu Pasterzowi Kościoła wydatną pomoc, w ten sposób zostaje ustanowiony, aby był: a) centralną instytucją kościelną; b) będącą przedstawicielem całego Episkopatu Katolickiego; c) z natury swojej trwałą; d) co do struktury – periodycznie oraz okazyjnie wypełniający swoje zadanie.

IIDo Synodu Biskupów należy z natury swojej zadanie informowania oraz służenia radą. Może również posiadać głos decydujący, jeżeli zostanie mu to przyznane przez Papieża, do którego należy w tym wypadku zatwierdzanie decyzji Synodu.

1. Ogólnymi zadaniami Synodu są: a) podtrzymywanie ścisłej więzi i żywej współpracy między Papieżem a Biskupami całego świata; b) troszczenie się, ażeby posiadano bezpośrednią i prawdziwą znajomość spraw i okoliczności rzeczy, dotyczących wewnętrznego życia Kościoła i Jego działalności w dzisiejszym świecie; c) doprowadzanie do łatwiejszego uzgodnienia opinii przynajmniej co do istotnych punktów nauki i co do sposobu postępowania w życiu Kościoła.

2. Zadaniami specjalnymi i bliższymi są: a) przekazywanie nawzajem odpowiednich informacji; b) zgłaszanie wniosków odnośnie spraw, dla których w poszczególnych wypadkach będzie zwoływany Synod.

IIISynod Biskupów podlega wprost i bezpośrednio władzy Biskupa Rzymskiego, do którego przeto będzie należało:

 1. zwoływanie Synodu, ilekroć uzna to za pożyteczne, z oznaczeniem także miejsca, gdzie mają się odbyć sesje;
 2. zatwierdzanie wyboru członków, o którym mowa w nn. V i VIII;
 3. określanie tematów spraw, które mają być rozpatrywane, jeśli to możliwe, przynajmniej na sześć miesięcy przed obradami Synodu;
 4. zarządzanie, ażeby przedmiot rozpatrywanych spraw był przesyłamy tym, którzy powinni się zainteresować rozpatrywaniem tych spraw;
 5. ustalanie porządku obrad;
 6. przewodniczenie Synodowi osobiście lub przez innych.

IVSynod Biskupów może się zbierać na sesję zwyczajną, na sesję nadzwyczajną i na sesję specjalną.

VSynod Biskupów zwołany na sesję zwyczajną obejmuje w pierwszym rzędzie i z istoty swojej:

1.

 1. Patriarchów, Arcybiskupów Większych i Metropolitów poza Patriarchatami Kościołów Katolickich obrządku wschodniego.
 2. Biskupów wybranych przez poszczególne Krajowe Konferencje Biskupie, według normy zawartej w n. VIII;
 3. Biskupów wybranych przez Konferencje Biskupie kilku krajów, ustanowione mianowicie dla tych krajów, które nie mają własnych Konferencji, według normy podanej w n. VIII;
 4. do powyższych dochodzi dziesięciu Zakonników, którzy reprezentują Instytuty Zakonów Kleryckich, wybranych przez Unię Rzymską Przełożonych Generalnych.

2. W sesji zwyczajnej Synodu Biskupów uczestniczą także Kardynałowie, przewodniczący Dykasterji Kurii Rzymskiej.

VISynod Biskupów zwołany na sesję nadzwyczajną, obejmuje:

1.

 1. Patriarchów, Arcybiskupów Większych i Metropolitów poza Patriarchatami Kościołów Katolickich obrządku wschodniego;
 2. Przewodniczących Krajowych Konferencji Biskupich;
 3. Przewodniczących Konferencji Biskupich kilku krajów, ustanowionych mianowicie dla tych krajów, które nie mają własnej Konferencji Biskupiej;
 4. trzech Zakonników, którzy reprezentują Instytuty Zakonów Kleryckich, wybranych przez Unię Rzymską Przełożonych Generalnych.

2. W sesji nadzwyczajnej Synodu Biskupów uczestniczą także Kardynałowie, przewodniczący Dykasterji Kurii Rzymskiej.

VIISynod Biskupów zebrany na sesję specjalną obejmuje Patriarchów, Arcybiskupów Większych i Metropolitów poza Patriarchatami Kościołów Katolickich obrządku wschodniego, jak również tych, którzy reprezentują, czy to Konferencje Biskupie jednego lub kilku krajów, czy to Instytuty Zakonników, jak to jest postanowione w n. V i n. VIII; wszyscy cl jednak winni należeć do tych regionów, dla których Synod Biskupów został zwołany.

VIIIBiskupi, którzy reprezentują Krajowe Konferencje Biskupie, tak mają byd wybierani:

 1. Jeden z każdej Krajowej Konferencji Biskupiej, która obejmuje nie więcej jak 25 członków;
 2. dwóch z każdej Krajowej Konferencji Biskupiej, obejmującej nie więcej jak 50 członków;
 3. trzech z każdej Krajowej Konferencji Biskupiej, która obejmuje nie więcej jak 100 członków.
 4. czterech z każdej Krajowej Konferencji Biskupiej, która obejmuje więcej niż 100 członków.

Konferencje Biskupie kilku krajów wybierają swoich przedstawicieli według tych samych norm.

IXPrzy wyborze tych, którzy mają reprezentować na Synodzie Biskupów Konferencje Biskupie jednego lub wielu krajów oraz Instytuty Zakonników, należy w najwyższej mierze brać pod uwagę nie tylko ich ogólną wiedzę czy roztropność, lecz także orientowanie się teoretyczne i praktyczne w tej materii, nad którą Synod będzie obradował.

XPapież – gdy to uzna za stosowne – powiększa liczbę członków Synodu Biskupów, powołując, czy to Biskupów, czy Zakonników, którzy reprezentują Instytuty Zakonne, czy wreszcie biegłych mężów kościelnych, aż do liczby stanowiącej 15 procent członków, o których mowa w nn. V i VIII.

XIGdy sesja wypełni zadanie, dla którego Synod Biskupów został zwołany, tym samym ustają: czy to układ osób tego Synodu, czy też urzędy i obowiązki, które należą do poszczególnych członków Jako takich.

XIISynod Biskupów ma stałego, czyli generalnego Sekretarza, któremu przeznacza się odpowiednią liczbę pomocników. Oprócz tego każda sesja Synodu ma swojego specjalnego Sekretarza, który sprawuje swój urząd aż do zakończenia tejże sesji.

Zarówno sekretarz generalny jak i sekretarze specjalni są mianowani przez Papieża. To orzekamy i postanawiamy, uchylając wszystko co temu jest przeciwne.

Dan w Rzymie, u św. Piotra, dnia 15 września 1965 roku, trzeciego Naszego Pontyfikatu.

PAULUS PP. VI

Komentarzy 218 to “SYNOD i co dalej”

 1. wiesia said

  Synod i co dalej??
  Dalej jest tak:
  Księga Prady 29.06.2014, 20:20
  „Kościoły różnych wyznań na całym świecie są przeniknięte od wewnątrz przez wrogów Boga.

  ***Celem jest przyniesienie wstydu Imieniu Mojego Przedwiecznego Ojca.
  W wyniku czego we wszystkich zakątkach świata,

  rodzi się głęboka podejrzliwość i brak zaufania Bogu.

  ***Opiera się to na naturalnym założeniu, że skoro przedstawiciele Boga namawiają do czynienia zła w Jego Imię, to wiara w Boga jest błędna.

  Oto dlaczego świat pogrążył się w korupcji, nienawiści i wojnach, ponieważ planem szatana jest zniszczenie każdej religii, która czci Prawdziwego Boga. Ci, którzy dokonują takiego zła nie mają miłości w swoich duszach.

  Nigdy nie wolno odrzucać Boga z powodu złych czynów tych, którzy fałszywie utrzymują, że Mu służą. Jeśli tak uczynicie i z tego powodu odsuniecie się od Boga, to oznacza, że daliście się nabrać na kłamstwa szatana i je łyknęliście, a właśnie tego szatan chciał.”

 2. wiesia said

  BARDZO POLECAM,ABY UWAŻNIE TO PRZECZYTAĆ,WARTO!
  Jest to artykuł z 14 listopada 2014,więc nie jest świeży,ale dzięki temu z biegiem czasu można już wiele zobaczyć.
  https://franciszekfalszywyprorok.wordpress.com/2014/11/14/dwanascie-przepowiedni-wskazujacych-na-problemy-przed-ktorymi-stoi-papiestwo/
  pozdrawiam
  Bożego dnia!

  • wiesia said

   fragment
   Jako katolicki teolog, mówię to z wielkim niepokojem i proszę czytelnika, aby wysłuchał mnie, zanim wyciągnie własne wnioski. Dla wiernych katolików dnia dzisiejszego jest coraz bardziej i bardziej oczywistym wraz z upływem roku, że niektóre z działań i nauk papieża Franciszka wzbudziły uzasadnione i poważne obawy. Ten artykuł zachęca was do przyjrzenia się niepokojącym działaniom i wypowiedziom Ojca Świętego Franciszka i tzw. „efektowi Franciszka” w świetle potencjalnie związanych z nim przepowiedniami. Oczywiście czas ukaże rzeczy wyraźniej, co do jego planów i strategii, kiedy przejdzie poza swoją słynną już retorykę w kierunku jej wdrażania….)

 3. wiesia said

  Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia wsparciem dla aprobaty modernistycznych tzw. nowych rozwiązań pastoralnych?

  Fragment,całość poniżej w linku.
  Baczni obserwatorzy pontyfikatu Franciszka zwracają uwagę na kalendarz najbliższych ważnych wydarzeń w Kościele, zaplanowany osobiście przez samego papieża. Jak wiadomo w miesiącu październiku ma nastąpić jeden z najbardziej nerwowo oczekiwanych momentów w Kościele w ostatnim czasie, a mianowicie drugi synod na temat rodziny. Jedni oczekują go z niepokojem, martwiąc się o zachowanie czystości doktryny i nauczania Kościoła, a inni z wielką nadzieją, że w tzw. nowych rozwiązaniach pastoralnych (oczywiście miłosiernych!) będziemy mieli do czynienia z tolerancją grzechu i przyzwoleniem na Komunię Świętą dla par żyjących w związkach cudzołożnych oraz dopuszczeniem w Kościele do błogosławieństw (nie mylić z sakramentem) związków tej samej płci, a może przy okazji do zniesienia celibatu dla kapłanów. Wszystko to ze względu na miłosierdzie Boże, któremu poświęcony będzie Rok Jubileuszowy.

  Jakkolwiek porażka, jaką poniósł Bergoglio na synodzie w 2014 roku (i której nie uznał, zob. tutaj), nakazuje mu być teraz ostrożnym wobec być może i ponownej porażki. Jeżeli także i tym razem nie uda się przeforsować mu tych zmian, o których marzą moderniści w Kościele, to na wszelki wypadek trzeba otworzyć nowy front walki. A więc rozpocząć niedługo po synodzie Jubileuszowy Rok Miłosierdzia… Rok ten mógłby wprowadzić (bez względu na rezultat synodu), tzw. nowe miłosierne rozwiązania pastoralne. A być może mógłby tylko potwierdzić i wprowadzić w życie Kościoła to, co jednak udałoby się dokonać na synodzie.

  Obserwatorzy zauważają bardzo ciekawą rzecz, że Franciszek nie ogłasza rozpoczęcia tego Roku Jubileuszowego jeszcze przed synodem (co wydawałoby się rzeczą mądrą ze względu na liczne łaski z reguły związane z Rokiem Jubileuszowym), ale ogłasza go zaraz po synodzie, aby zapewnić, że……)
  https://franciszekfalszywyprorok.wordpress.com/2015/03/18/nadzwyczajny-jubileusz-milosierdzia-wsparciem-dla-aprobaty-modernistycznych-tzw-nowych-rozwiazan-pastoralnych/#more-1422

 4. lesner1 said

  Każdy pobożny katolik chce pogłębić swoją wiarę. Nie będąc teologiem, nie każdy znajduje od razu odpowiedzi na pytania, jakie mogą pojawić się podczas refleksji nad nauczaniem Kościoła świętego. Istnieje pokusa, by szukać tych odpowiedzi podanych w formie bardzo łatwej, niekiedy także sensacyjnej. Od takich ofert roi się w Internecie, a zwłaszcza na portalach społecznościowych jak Facebook.

  Diabeł nie jest mądry. Jest jednak inteligentny. Wykorzystuje niewiedzę teologiczną zwykłych, pobożnych wiernych Kościoła i próbuje wmówić im nieprawdę, odwodząc od jedności ze Stolicą Apostolską. Na Facebooku wprost niezliczone są strony najprzeróżniejszych sekt: jehowickich, protestanckich, judaistycznych czy neopogańskich, które fałszywie uzurpują sobie posiadanie „prawdy” o Panu Bogu.

  Przestrzegam wszystkich czytelników dzieckonmp.wordpress.com przed sięganiem po „wiedzę” podawaną w tych źródłach. To trucizna, którą przygotowuje sam szatan, chcąc przywieść Państwa do piekła. Zaczyna się od sensacyjnych objawień, rewolucyjnego ujawniania „prawdy” o Biblii, podważaniu dogmatów Kościoła (o czyśćcu, niebie, piekle, papieżu, spowiedzi…). Kończy się na nienawiści do Kościoła i sekciarstwu, na niszczeniu swojej rodziny, popadaniu w straszliwy grzech pychy i niewiary. Chrystus patrzy z bólem na tych, którzy korzystają w Internecie ze stron podających sprzeczne z nauką Kościoła kłamstwa.

  Pragnę uczulić wszystkich Czytelników dzieckonmp.wordpress.com na ten problem. Prosimy, by chcąc pogłębić swoją wiarę i znaleźć odpowiedzi na nurtujące ich pytania, sięgali tylko do tych stron i portali, które referują prawdziwą wiarę, taką, jaką Kościołowi powierzył Chrystus. Dlatego korzystajcie Państwo z portalu Fronda.pl, ale także z Gościa Niedzielnego, Niedzieli, Idziemy, Pch24.pl, Katolika.pl czy Opoki. Tam znajdą Państwo nauczanie Kościoła, a nie diabelskie wymysły ludzi w głębi serca skrajnie pysznych i rojących sobie, że to oni są źródłem wiedzy o Panu Bogu.

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d blogerów lubi to: