Dziecko Królowej Pokoju

Pokój musi zapanować pomiędzy człowiekiem i Bogiem, a także między ludźmi

 • Królowa Pokoju

  Królowa Pokoju
 • Uwaga

  Strona używa plików cookies które zapisują się w pamięci komputera. Zapisywanie plików cookies można zablokować w ustawieniach przeglądarki. Dowiedz się o tych plikach http://wszystkoociasteczkach.pl
 • Propozycja chronologiczna

  • Rok 2019 – Kryzys Rumunia
  • Rok 2020 – fałszywe traktaty pokojowe
  • Rok 2021 – Papież jedzie do Moskwy
  • Rok 2021 – Wojna
  • Rok 2022 – zwycięstwo komunistyczne
  • Rok 2023 – 10 królów
  • Rok 2024 – Antychryst
  • Rok 2025 – Sojusz z wieloma
  • Rok 2025 – Synod
  • Rok 2026 – Henoch i Eliasz
  • Rok 2028 – Ohyda spustoszenia
  • Rok 2029 – Ostrzeżenie
  • Rok 2030 – Cud
  • Rok 2031 – Nawrócenie Izraela
  • Rok 2032 – Kara
  • Rok 2032 – Odnowienie świata
  • Rok 2033 – Exodus
  • Rok 2034 – Zgromadzenie w Jerozolimie
  • Rok 3032 – Gog i Magog
  • Rok 3213 – Koniec świata
  • Nowe niebiańskie Jeruzalem.
 • Ostrzeżenie

  13 kwietnia 2029
 • Logowanie

 • Odwiedzają nas

  Map

 • Maryjo weź mnie za rękę

 • Jezu Maryjo Kocham Was

Jezus, Król Wszystkich Narodów

Posted by Dzieckonmp w dniu 17 listopada 2015


Jezus Król

Wezwanie „ Jezus, Król Wszystkich Narodów” zostało zaczerpnięte z Pisma Świętego i jest zgodne z Tradycją i nauczaniem  Kościoła. Jezus nazwany jest: „ Władcą, Królem Ziemi” [Ap.1.5], „ Królem Królów i Panem Panów” [Apok.19:16]. Tym przed którym „ przyjdą wszystkie narody i padną na twarz” [Apok.15,4]. O jego godności królewskiej naucza Encyklika „Quas Primas” papieża  Piusa  XI.
Otrzymaliśmy wielką łaskę w tych trudnych czasach; od 1988 Jezus ukazuje się dwóm Amerykankom, które mają propagować nabożeństwo czczące Go jako „Króla Wszystkich Narodów”. Nabożeństwo to otrzymało Nihil Obstat – oznacza to, iż nie zawiera niczego, co byłoby przeciwne doktrynie i moralności.
Jezus przekazuje nam modlitwy i obiecuje nawrócenie,uzdrowienie, jedność, pokój i wytrwanie do końca. Powiedział, że nabożeństwo to ma niezwykłą wartość, zwłaszcza jako nabożeństwo uzupełniające dla tych, którzy czczą Najświętsze Serce Jezusa i Jego Boskie Miłosierdzie.

Nabożeństwo zawiera kilka elementów:
1.  Obrazki i medaliki ukazujące „Jezusa Króla Wszystkich Narodów” oraz Jezusa Eucharystii wraz ze Świętym Michałem.
2.  Koronka Jedności i Nowenna Koronek.
3.  Nowenna  na cześć Jezusa Prawdziwego Króla.
4.  Nowenna Komunii Świętych.
5.  Poświęcenie się Matce Bożej Pośredniczce wszystkich łask.
6.  Specjalne Błogosławieństwo.
7.  Litania na cześć Jezusa Króla Wszystkich Narodów.

Jezus powołuje się na dwie kobiety, którym objawił to nabożeństwo. Jedną nazywa swoją „służebnicą” a drugą „duchową matką” swej służebnicy. Relacja między tymi dwiema kobietami przypomina nam duchowe powinowactwo jakie istnieje między nami ludżmi, także z Najświętszą Maryją Panną (naszą niebiańską „Matką Duchową”) jak również z Trójcą Przenajświętszą. JEZUS  OBIECAŁ  NADZWYCZAJNE ŁASKI TYM,  KTÓRZY  BĘDĄ  GO  CZCILI   TYM  NABOŻEŃSTWEM.

Nihil Obstat.              Wielebny Edward Santana, J.C.D.
Znawca prawa kanonicznego.
Biskup Hernandez Rivera,  D.D.
Biskup w Caguas, Porto Rico.
15 sierpnia 1993r.

Nihil Obstat-  to deklaracja stwierdzająca, iż dana książka czy broszura nie zawiera żadnego błędu doktrynalnego lub moralnego. Nie oznacza to jednak, że ci którzy podpisali dane Nihil Obstat zgadzają się z treścią, opiniami czy zawartymi tam oświadczeniami.

Biskup Rivera powiedział, iż uznaje „potrzebę dalszego szerzenia nabożeństwa do Pana Naszego i Zbawiciela Jezusa Chrystusa, Prawdziwego Króla Wszystkich Narodów”.

1. OBRAZKI  I  MEDALIK

Jezus ukazywał się swej „służebnicy” oraz „matce duchowej” jako pełen majestatu Król, z wielką koroną ze złota, przyodziany w płaszcz purpurowy ze złotymi frędzlami. Promienie światła, symbolizujące łaski miłosierdzia, wychodziły z Ran przegubu dłoni i okrywały ziemię, zawieszoną przed Nim. Z Najświętszego Serca Jezusa spływły na ziemię krople krwi.

Jezus życzył sobie, aby wykonano obrazek przedstawiający Go jako „Króla Wszystkich Narodów”. Powiedział, że modlitwy tego nabożeństwa mają „szczególną moc” jeśli odmawia się je przed tym obrazkiem.  Jezus powiedział też: „Ten obrazek przedstawiający mnie osobiście…  ma stać się kanałem Mojego wielkiego Miłosierdzia wobec ludzkości jak również stanowić dla niej przypomnienie obowiązków i zobowiązań należnych jej Panu i Wszechwładnemu Królowi.”

Póżniej (Jezus) poprosił by wybić medalik na Jego podobieństwo. Na obrzeżach wybite jest wezwanie: „O Jezu, Królu Wszystkich Narodów, niech Twoje królestwo będzie uznane tu na Ziemi!”. Na rewersie medalika figuruje Jezus, nasz Król Eucharystyczny (przedstawiony) w postaci Najświętszej Hostii i Drogocennej Krwi. Jest tam również święty Michał Archanioł jako obrońca Kościoła i Stróż Najśiętszego Sakramentu.

Jezus obiecał „niezmierzone Łaski” tym, którzy noszą ten medalik i którzy Go czczą odprawiając wiernie to nabożeństwo. Dusze te otrzymają:

·      „Łaskę obfitości darów Ducha Świętego.
·      „Łaski codziennego żalu za grzechy co doprowadzi do nawrócenia i zbawienia oraz do życia wiecznego.”
·      „Szczególny stopień chwały w niebie.”
·      Obronę przeciwko „wszelkiemu przejawowi Mojej Sprawiedliwości” szczególnie w przypadku katastrof naturalnych.
·      Święty Michał powiedział: „Osobiście będę towarzyszył tym duszom, które będą przyjmować Pana Naszego w Komunii Świętej z należnym szacunkiem, wiarą oraz miłością”

Jezus życzy sobie by nosić ten medalik (na sobie) ale dopuszcza również żeby dana osoba przemieszczając się (np. środkami transportu) miała go po prostu w swoim posiadaniu ale traktowała go „z należnym szacunkiem i czcią” a Jezus spełni obietnice.

2. KORONKA   JEDNOŚCI

Koronka Jedności jest serią  modlitw, które odmawia się na paciorkach zwykłego różańca. Pan Jezus powiedział: „Daję tej Koronce wielką moc nad Moim Najświętszym Zranionym Sercem, do uzdrowienia grzesznych skłonności mojego ludu – jeśli odmawiana będzie z wiarą i ufnością…”

Odmówić na dużych paciorkach:

Boże Ojcze Niebieski, przez Twojego Syna Jezusa, naszego Arcykapłana – Ofiary, Prawdziwego Proroka i Wszechwładnego Króla, wlej w nas moc Ducha Świętego i otwórz nasze serca!
 W Twoim wielkim miłosierdziu, za matczynym pośrednictwem Najświętszej Maryi Panny naszej Królowej, przebacz nam naszą grzeszność, ulecz ułomność serca i odnów je w wierze, pokoju, miłości i radości Twojego Królestwa – abyśmy stali się jednym w Tobie.
Na małych paciorkach:

W Twoim wielkim miłosierdziu, przebacz nam naszą grzeszność, ulecz ułomność serca i odnów je tak byśmy stali się jednym w Tobie.

Na zakończenie Różańca:

Słuchaj Izraelu! Pan Bóg Nasz jest Bogiem Jedynym!
O Jezu, Królu Wszystkich Narodów, niech Twoje Królestwo będzie uznane na ziemi!
Maryjo, Matko Nasza i Pośredniczko Wszelkich Łask, módl się i oręduj za nami, Twoimi dziećmi.
Święty Michale , Potężny Książę i Stróżu ludu, przybądź ze Świętymi Aniołami oraz wszystkimi Świętymi i chroń nas!
Amen.

Jezus powiedział: „Tak, poprzez nabożeństwo do Jezusa, Króla Wszystkich Narodów, uradujcie Moje Królewskie Serce modlitwą tej Koronki Jedności, którą Ja sam wasz Wszechwładny Pan Jezus Chrystus wam dałem! Módlcie się i proście o duchowe zdrowie oraz uzdrowienie dusz waszych, o zjednoczenie waszej własnej woli z Wolą Bożą, o uleczenie waszych rodzin, przyjaciół, wrogów, waszych relacji (z innymi ludźmi), zgromadzeń zakonnych i innych wspólnot, krajów, narodów, całego świata, oraz jedność Mojego Kościoła pod egidą Ojca Świętego.
 Udzielę wielu duchowych, fizycznych, uczuciowych i psychicznych uzdrowień tym, którzy będą tą modlitwę odmawiać jeśli tylko te uzdrowienia będą dobroczynne dla ich zbawienia i jeśli będą zgodne z Moją Boską Wolą!

Spójność i jedność w Duchu Świętym; oto czym była Moja własna modlitwa za całą ludzkość i mój Kościół, (modlitwa) zostawiona w testamencie zanim oddałem życie by zbawić rodzaj ludzki!. Tak jak Ja stanowię Jedno z Ojcem i Duchem Swiętym, Moją Wolą jest by cała ludzkość stała się Jednym we Mnie, w jednej wierze,jako jedna trzoda z jednym Pasterzem, uznająca Moją władzę jako Najwyższego Króla i Pana.

 „Ja, Jezus , Syn Boga Ojca Najwyższego… obiecuję duszom, które odmawiać będą Koronkę Jedności, że wzniosę Berło Mojej Władzy Królewskiej i udzielę im miłosierdzia, przebaczenia i ochrony w czasie klęsk żywiołowych i epidemii. Rozciągam tę obietnicę nie tylko na was samych ale również na wszystkie dusze, za które się modlicie. Ustrzegę je od wszelkiej szkody i niebezpieczeństw dotyczących ducha, umysłu czy ciała i schronię je pod Moim Płaszczem Królewskiego Miłosierdzia”

Koronka Miłosierdzia może być również odmawiana jako nowenna, dziewięć razy jeden po drugim. Można ją odmawiać nawet tego samego dnia przez dziewięć godzin z rzędu lub przez dziewięć kolejnych dni. Jezus uczynił taką  obietnicę: „Odmówcie nowennę Koronki Jedności a Ja wysłucham waszych modlitw niezwłocznie i z mocą właściwą Mojej Najświętszej i Wszechwładnej Woli.”

3.  NOWENNA NA CZEŚĆ JEZUSA PRAWDZIWEGO KRÓLA

Ta prosta nowenna jest hojnym podarunkiem Pana Naszego Jezusa Chrystusa. Oto nadzwyczajne obietnice:„Obiecuję wam, że za każdym razem gdy odprawiacie tę nowennę (tzn. odmówicie podane poniżej modlitwy), Ja nawrócę dziesięciu grzeszników, wprowadzę dziesięć dusz w jedną prawdziwą wiarę, uwolnię dziesięć dusz z czyśca, a wiele z nich będzie duszami księży oraz że będę mniej surowy wobec waszego kraju w godzinie sądu”.

Nowenna polega na odmówieniu raz dziennie przez dziewięć dni:

* Ojcze Nasz
* Zdrowaś Maryjo
* Chwała Ojcu
* Modlitwy do Chrystusa Króla Wszystkich Narodów (tekst poniżej)

O Panie, Boże nasz, Ty jesteś jedynym Królem, Najświętszym i Wszechwładnym, wszystkich narodów. Modlimy się do Ciebie, o Boski Królu, byś nam raczył dać miłosierdzie, pokój, sprawiedliwość oraz wszelkie dobro.

 Ochraniaj nas, Panie nasz i Królu, nasze rodziny i ziemię rodzinną. Prosimy Cię Boże najwierniejszy strzeż nas, chroń przed wrogami i oszczędź w czasie Twojego Sprawiedliwego Sądu.

 Przebacz nam, Wszechmogący Królu, grzechy popełnione przeciwko Tobie. Jezu, Ty jesteś Królem Miłosierdzia.   Zasługujemy na Twój słuszny Sąd. Zmiłuj się nad nami i przebacz nam, Panie. Ufamy Twemu Wielkiemu Miłosierdziu.

 O Królu o olśniewającym blasku, kłaniamy się Tobie i modlimy się by nastało Twoje panowanie i by Twoje królestwo zostało uznane tu, na ziemi. Amen.

Jezus powiedział: „Pragnę by nowennę tą odprawiano przez 9 dni poprzedzających Święto Chrystusa Króla, ale zachęcam dusze do odprawiania jej również w czasie całego roku. Moje obietnice są aktualne bez względu na porę jaką wybierzecie do odprawiania tej nowenny’’.

4.  NOWENNA  KOMUNII  ŚWIĘTYCH

Ta nowenna polega na ofiarowaniu dziewięciu Komunii Świętych na cześć Jezusa Króla Wszystkich Narodów. Jezus powiedział: „Pragnę by dusze wiernych, którzy odprawiają to nabożeństwo dla Mnie… odprawiły nowennę Komunii Świętych. Mają więc ofiarować Mi dziewięć kolejnych Komunii Świętych – jak również wyspowiadać się, jeśli to możliwe, podczas trwania tej nowenny, poprzez którą czczony jestem jako „ Jezus, Król Wszystkich Narodów’’.

Jezus uściślił, że dziewięć Komunii przyjętych „kolejno”, w sposób nieprzerwany oznacza, że każda Komunia ma być przyjęta w kolejności jedna po drugiej ale niekoniecznie ma to stanowić serię dziewięciu dni kalendarzowych. Przyjmując kolejną Komunię od pierwszej do dziewiątej ofiarujemy ją na intencję tylko jednej tej nowenny.

Przemożne i bezprecedensowe skutki tej nowenny dane było ujrzeć „służebnicy” Jezusa w wizji. Zobaczyła ona Jezusa spoglądającego w Niebo. Dziewięć razy wydał rozkaz i anioł zszedł na ziemię. Jezus wyjaśnił: „Moja droga córko, przy każdej kolejnej Komunii duszy, która odprawia tę nowennę, rozkażę jednemu aniołowi z każdego dziewięciu Chórów Anielskich by strzegł ją do końca jej życia na ziemi.”

Jezus chce byśmy ofiarowali tę nowennę za inne dusze i wyjaśnia jak niezbędne jest to w dzisiejszych czasach: „Nowenna ta może być odprawiona za inną duszę tak, żeby ona też mogła skorzystać z Moich obietnic i otrzymać dodatkową anielską ochronę. Ponaglam, nakłaniam usilnie moje wierne dusze by ofiarowały Mi tę nowennę wiele razy, bym mógł nadal wysyłać Moich Świętych Aniołów do ochrony i towarzyszenia innym duszom, które nie mogą tego uczynić same dla siebie. W tych ostatecznych czasach moc wroga bardzo wzrosła. Widzę jak bardzo moje dzieci potrzebują Mojej ochrony”.

W swej wielkiej hojności Jezus wyraził zgodę na to by, oprócz prośby o ochronę anielską, osoba odprawiająca nowennę mogła modlić się w całkiem innej intencji. Obiecał: „Możecie mieć pewność, że dam duszom to, o co poproszą w czasie tej nowenny, jeśli się to zgadza z Moją Najświętszą Wolą. Niech te dusze proszą śmiało o co chcą”.

 5.  POŚWIĘCENIE  SIĘ  NAJŚWIĘTSZEJ  MARYI  PANNIE-
     POŚREDNICZCE  WSZELKICH  ŁASK

Jezus życzy sobie aby ci którzy będą czcili Go jako Jezusa Króla Wszystkich Narodów poświęcili się Jego Matce pod wezwaniem „Najświętszej  Maryi  Panny, Pośredniczki  Wszelkich  Łask”. „Służebnica”  Jezusa zapisała takie oto słowa Jezusa:
„Moja umiłowana córeczko, Pan i Bóg Twój przyszedł do ciebie by przekazać ci orędzie o wielkim znaczeniu. Pragnę by dusze praktykujące nabożeństwo do „ Jezusa Króla Wszystkich Narodów” Poświęciły się w sposób szczególny Mojej Najświętszej Matce pod wezwaniem „ Najświętszej Maryi Panny Pośredniczki Wszelkich Łask”. Spodobało Mi się bowiem nadać Jej ten tytuł. Świat MUSI uznać Jej niezbędną rolę Pośredniczki, Kanału wszystkich Moich Łask dla ludzkości. Dopiero kiedy ten dogmat ogłoszony zostanie przez Mój Kościół, będę mógł naprawdę ustanowić Moje królestwo na ziemi”.
Matka Boża ukazała się u boku Pana Naszego i powiedziała: „Moja córko wiedz, iż otrzymałam tę modlitwę dla moich dzieci z samego Serca Mojego Boskiego Syna”. Wtedy też Jezus podał po raz pierwszy modlitwę Poświęcenia  się Najświętszej Maryi Pannie, Pośredniczce Wszelkich Łask:

O Maryjo, Najświętsza i Niepokalana Matko Boga, Jezusa, naszego Arcykapłana- Ofiary, Prawdziwego Proroka i Wszechwładnego Króla;  przychodzę do Ciebie jako do Pośredniczki Wszelkich Łask gdyż Nią naprawdę jesteś.
 O Fontanno wszelakiej Łaski!  Różo Najpiękniejsza!  Żródło Najczystsze!  Niepokalany Kanale wszystkich Bożych Łask!
 Przyjmij mnie, Najświętsza Matko!  Przedstaw mnie oraz wszystkie moje potrzeby Przenajświętszej Trójcy, która sprawi, że już oczyszczone i uświęcone, powrócą do mnie za Twoim pośrednictwem, przemienione w łaski i błogosławieństwa.
 Oddaję się i poświęcam Tobie, Maryjo, Pośredniczko Wszelkich Łask po to by Jezus, Nasz Jedyny Prawdziwy Pośrednik, który jest Królem Wszystkich Narodów, zapanował we wszystkich sercach. Amen.

Jezus przekazał też to piękne orędzie:
„Moje dzieci, pragnę dla was jedynie pokoju i szczęścia! Moja Najświętsza Matka upominała was wiele razy! Powraca znów by was błagać… Moje dzieci, słuchajcie waszej Matki z Nieba! Czy istnieje bardziej czuła i kochająca posłanniczka niż Moja własna Matka? Widzicie Moje dzieci, gdybym się najpierw objawił w Mocy i Majestacie, zanim Moja Najświętsza Matka przyszła do was z czułością i łagodnością, to opanowałaby was trwoga. Teraz nadszedł czas, Moje dzieci. Pan wasz przychodzi do was w Swej wielkiej Mocy i Majestacie ponieważ Moja Najświętsza Matka przygotowała mi drogę z największą starannością. Moje dzieci, wiele zawdzięczacie, bardzo wiele, waszej Matce z Nieba”.

12 grudnia 1993r. W święto Matki Bożej z Guadelupe, Nasz Pan, Jezus Chrystus powiedział o Swojej Matce: „Maryja nie panuje nigdy bardziej majestatycznie niż wtedy gdy kocha jak najlepsza z matek”. Po czym dodał: „Głoście to”.

   6.  SPECJALNE  BŁOGOSŁAWIEŃSTWO

Specjalne błogosławieństwo Jezusa Króla Wszystkich Narodów zostało ujawnione przez Najświętszą Dziewicę gdy ukazała się z Dzieciątkiem Jezus w ramionach. Dzieciątko Jezus zbierało róże ze Swego Najświętszego Serca, całowało je i przystawiało do ust Swej Matki. Ona całowała każdą z nich, po czym brała ją z rąk Jezusa, dotykała nią Swego Serca a następnie wręczała ją  „matce duchowej”, która kładła każdą różę w Niepokalanym  Sercu Matki Bożej. Z Serca Matki Bożej  róże były następnie rozdawane ludom wszystkich narodów po wszystkie czasy – miliardy i miliardy róż. Róże te są łaskami (pochodzącymi) z tego Specjalnego Błogosławieństwa a przejście łask Jezusa do Maryi i (potem) do Jej dzieci obrazuje rolę Matki Bożej Pośredniczki Wszelkich Łask.

  Jak udzielić Specjalnego Błogosławieństwa:

To Specjalne Błogosławieństwo może być udzielone przez każdego komukolwiek, osobiście lub na odległość, w trakcie modlitwy. Jeżeli osobiście, to należy położyć ręce na głowie danej osoby trzymając kciuk prawej dłoni na jej czole. Jeśli na odległość, to (należy) unieść ręce przed siebie lub w kierunku osoby lub grupy, która ma być błogosławiona i odmówić następującą modlitwę:

Oby Królestwo Jezusa Króla Wszystkich  Narodów uznane zostało w twoim sercu;

Oby Królestwo Jezusa Króla Wszystkich  Narodów Przeżywane było w twoim sercu;

Oby Królestwo Jezusa Króla Wszystkich Narodów twoje serce dzieliło się z innymi tak, by to Królestwo objęło wszystkie serca na całym świecie.

Proszę o to Specjalne Błogosławieństwo za pośrednictwem Matki Bożej, Pośredniczki Wszystkich Łask Tej, która jako Królowa i Matka Narodów otrzymała je dla nas jako nadzwyczajną łaskę od Najświętszego Serca Jej Boskiego Syna, W imię Ojca i Syna I ducha Świętego. Amen.

Uczynić kciukiem znak krzyża na czole osoby lub dłonią w kierunku osoby lub grupy.
Dary jakie wypływają z tego Specjalnego Błogosławieństwa sprawiają, iż jesteśmy w stanie przyjąć, zrozumieć i żyć Słowem Jezusa (zawartym) w Piśmie Świętym.To są także dary zażyłości  z  Jezusem, Maryją i duszami uprzywilejowanymi w Ciele Mistycznym Chrystusa, które sprawiają, iż poznajemy tajemnice miłości bożej. Błogosławieństwo to uzdrawia i przywraca jedność mistycznemu Ciału Chrystusa. Jezus chce by wszyscy otrzymali łaski (wypływające) z Jego Królewskiego Specjalnego Błogosławieństwa. Przekażcie to błogosławieństwo waszym rodzinom, przyjaciołom, kapłanom, zagubionym, chorym, konającym i tym wszystkim, którzy potrzebują Boskiego Miłosierdzia.

  7.  LITANIA  NA  CZEŚĆ JEZUSA,  KRÓLA WSZYSTKICH   NARODÓW

Jezus powiedział do swej „służebnicy”: „Obiecuję…  wszystkim, którzy będą odmawiać tą litanię, że wezmę ich w moje ramiona i uśmiechnę się do nich w godzinie śmierci. JA, Jezus ukażę się tym duszom zanim skonają. Ukażę się im jako Król Wszystkich Narodów”.

Panie, zmiłuj się nad nami.
Chryste. zmiłuj się nad nami.
Panie ,zmiłuj się nad nami.

Boże, Ojcze nasz z Nieba, Ty Który utwierdziłeś tron Syna Twego po wszystkie czasy – Zmiłuj się nad nami.
Boże, Synu, nasz Arcykapłanie – Ofiaro, Prawdziwy Proroku, Wszechwładny Królu – Zmiłuj się nad nami.
Boże, Duchu Święty, który mieszkasz w nas i odnawiasz obfitość Twych łask – Zmiłuj się nad nami.
Trójco Przenajświętsza, Trzy Osoby lecz Jeden Bóg w pięknie Wiecznej Jedności – Zmiłuj się nad nami.

O Jezu, nasz Wieczny Królu –   Króluj  w naszym sercu.
O Jezu, Królu Najmiłosierniejszy –
O Jezu, który rozciągasz nad nami Złote Berło Twego Miłosierdzia –
O Jezu, którego Miłosierdzie dało nam Sakrament Pojednania –
O Jezu, tak bardzo miłujący Królu, który ofiarowałeś nam łaskę uzdrowienia –
O Jezu, nasz Eucharystyczny Królu –
O Jezu, Królu zapowiedziany przez proroków –
O Jezu, Królu nieba i ziemi –
O Jezu, Królu i Władco Wszystkich Narodów –
O Jezu Rozkoszy Dworu Niebieskiego –
O Jezu, Królu bardzo współczujący swym poddanym –
O Jezu, Królu od którego pochodzi wszelka władza –
O Jezu, w którym z Ojcem i Duchem Św., stanowimy jedno –
O Jezu, Królu, którego Królestwo nie jest z tego świata –
O Jezu, którego Najświętsze Serce spala się z miłości do całej ludzkości –
O Jezu, który jesteś Początkiem i Królem, Alfą i Omegą –
O Jezu, Królu, który dałeś nam Maryję, Królową by stała się nam własną Matką –
O Jezu, Królu, który przybędziesz z Nieba we Wszechmocy i Niezmierzonej Chwały –
O Jezu, Królu przed którego tronem ufnie stajemy –
O Jezu, Królu naprawdę obecny w Przenajświętszym Sakramencie –
O Jezu, Królu, który wyniosłeś Maryję do godności Pośredniczki Wszystkich Łask –
O Jezu, Królu, który uczyniłeś Maryję Współodkupicielką, Twoją współuczestniczką w planie zbawienia –
O Jezu, Królu, który pragniesz nas uleczyć z wszystkich podziałów i niezgody –
O Jezu, Królu zraniony obojętnością rodzaju ludzkiego –
O Jezu, który dajesz nam balsam Swej Miłości na pociechę Twego zranionego Serca –
O Jezu, Królu, który jesteś tym wielkim „JESTEM” w nas, Żródłem Czystej Rozkoszy –
O Jezu, Królu Wszystkich Narodów, Prawdziwy Władco wszystkich ziemskich mocy–  Obyśmy mogli dobrze Ci służyć.
O Jezu, Królu Wszystkich Narodów, Swiatło ponad wszelką światłość, świecąca w otaczających nas ciemnościach –
O Jezu, Królu Wszystkich Narodów, Którego Miłosierdzie jest tak wielkie, że łagodzi kary za popełniane przez nas grzechy –
O Jezu, Królu Wszystkich Narodów, uznany przez Trzech Króli za Prawdziwego Króla –
O Jezu, Królu Wszystkich Narodów, jedyne lekarstwo dla tak bardzo chorego świata –
O Jezu, Królu Wszystkich Narodów, który błogosławisz Twym Pokojem te dusze i te narody, które uznają Cię za Prawdziwego Króla –
O Jezu, Królu Wszystkich Narodów, Którego Miłosierdzie zsyła nam Swiętych Aniołów by nas ochraniali –
O Jezu,Królu Wszystkich Narodów, którego księciem i głównym wodzem jest Święty    Michał Archanioł –
O Jezu, Królu Wszystkich Narodów, który pouczas nas, że królować oznacza służyć –
O Jezu, Królu Wszystkich Narodów, Sędzio Sprawiedliwy, który oddzielisz złych od dobrych –
O Jezu, Królu Wszystkich Narodów, przed którym zgiąć się będzie musiało wszelkie        kolano –
O Jezu, Królu Wszystkich Narodów, Którego Królestwo jest Królestwem wiecznym –
O Jezu, Królu Wszystkich Narodów, Baranku Boży, który będziesz naszym Pasterzem –
O Jezu, Królu Wszystkich Narodów, który po zniszczeniu wszelkiego zwierzchnictwa, władzy i potęgi przekażesz to Królestwo Twojemu Bogu i Ojcu –
O Jezu, Królu Wszyskich Narodów, którego panowanie nie będzie miało końca –
O Jezu, Królu Wszystkich Narodów, którego miłosierdzie dla nas jest nieograniczone i którego wierność przetrwa na wieki wieków –

Ojcze Przedwieczny, który dałeś nam Twego Jedynego Syna, jako Okupiciela, Prawdziwego Pośrednika i Wszechwładnego Króla – Wielbimy Cię i dzięki Ci składamy.
Jezu bardzo miłujący, Wszechwładny Królu, który poniżyłeś się z Miłości dla nas i przyjąłeś postać sługi – Wielbimy …
Duchu Święty, Trzecia Osobo Trójcy Świętej, Miłości Ojca i Syna, który uświęcasz nas i który dajesz nam Życie – Wielbimy …

Maryjo, nasza Królowo i Matko, która orędujesz za nami u Jezusa – Módl się za nami.
Maryjo, nasza Królowo i Matko, przez którą docierają do nas wszystkie łaski – Módl się za nami.
Maryjo, Królowo nasza i Matko, Szczególny Klejnocie Trójcy Przenajświętszej – Kochamy Cię.
Święci Aniołowie oraz wszyscy Święci naszego Boskiego Króla – Módlcie się za nami i chrońcie nas. Amen.

=========================================================================
Zapoznajcie z tym nabożeństwem waszych kapłanów. Jezus powiedział: „ Księżom, którzy będą szerzyć to nabożeństwo do „Jezusa , Króla Wszystkich Narodów”, obiecuję Łaskę nawrócenia wielkiej ilości dusz”.
=========================================================================

 „Przyszedłem by powierzyć ci orędzie o wielkim znaczeniu dla świata. Mówię ci, że nadejdą dni kiedy ludzkość błagać mnie będzie o Miłosierdzie. Powiadam ci, moje dziecko, że jeden jest tylko ratunek: Ja – Sam, to Ja jestem tym lekarstwem! Niech dusze odprawiają to nabożeństwo na Moją cześć Jezusa, Króla Wszystkich Narodów  za pośrednictwem Mojej Najświętszej Matki Pośredniczki wszelkich Łask, która oręduje za nimi przede Mną.

„Chcę panować we wszystkich sercach!!!”

Powyższy tekst zawarty jest w broszurce będącej streszczeniem książki „I will Sing of Mercy –  THE JOURNAL OF THE SECRETARY OF THE  Jesus King of All Nation Devotion” – wydanej przez Daniel J. Lynch, Editor.
Źródło: sahim.pinger.pl/m/5196761

Komentarze 133 do “Jezus, Król Wszystkich Narodów”

 1. OSTOJA said

  • Milla said

   KOCHANI WYSŁUCHAJCIE TE PROROCTWA !!! Ten filmik ,co zamieścił OSTOJA i napiszszcie jakie były Wasze odczucia…

   SZCZĘŚĆ BOŻE !

   • Krystyna said

    ”…Ja wzywam to pokolenie, aby walczylo… Polska, zaplonie dla mnie – mowi Pan… Jestescie moimi umilowanymi…”
    Niech bedzie Bog uwielbiony!
    Proroctwa Cindy Jacobs wypelniaja sie .
    Otoczmy nasza Ojczyzne modlitwa rozancowa, bo wielka odpowiedzialnosc spoczywa na nas, Polakach.

  • mmm said

   a ja biedna w uk mieszkam

 2. OSTOJA said

  Myślę, że należy wziąć pod uwagę słowa owej Starszej Pani i głęboko je rozważyć. Blisko 50 lat temu ta Starsza Pani wypowiada rzeczy, które dzieją się dziś i nie mówi niczego co byłoby niezgodne ze Słowem Bożym. Treść proroctwa przedstawiona przez Ewangelistę Emanuela Minosa jest zatrważająca! Ale jest też element nadziei. Wszyscy Ci, którzy żyją z Chrystusem mogą być spokojni!

  • Gosia 3 said

   Ostojo! czy możesz mi powiedzieć jak datowane są te orędzia bo ja także widzę dużo podobieństwo do przesłań dla mojej znajomej. Ale moja opinia jest najmniej obiektywna dlatego poproszę innych o wypowiedz. A może Ty Millo! swoim pytaniem dasz nam odpowiedz. Jak słuchałam tych przesłań dla Polski to uśmiechałam się sama do siebie. Pozdrawiam.

   • Gosia 3 said

    Mój wpis nie odnosi się do drugiego video Ostoi.

   • Milla said

    Gosiu, tak odczułam ,że wszystko ,co ta Pani mówiła wypełnia się na naszych oczach, że trzeba jednak przynaglać do Intronizacji…ale gdy zaczął przemawiać Andrew Pearkes po słowac: wolność, wolność , wolność zaczęłam bardzo płakać, a właściwie szlochać …zanim ten pan powiedział,że też szlochał podczas tego widzenia…byłam akurat sama w mieszkaniu , więc płakałam tak , nie wiem jak to napisać ,coś podobnego jakbym dostała daru łez.
    Dlatego nie chciałam pisać o tym od razu , czekając na Wasze odczucia.
    Wiem ,ze na moją reakcje miała wpływ też sytuacja osobista…i nadzieja, którą ci ludzie głoszą.

    Z Panem Bogiem i Matką Maryją!

    • Gosia 3 said

     Millo! przykro mi , że masz trudną sytuację osobistą, niech Ci Pan Bóg błogosławi. Wydaje mi się że wszyscy co teraz są blisko Pana Boga cierpią , bo muszą być do końca oczyszczeni bo zbliża się nasze odkupienie. Nie płacz Millo! i nie lękaj się jeśli trwasz w łasce uświęcającej. Jezus zabierze nas na bezpieczną łódz jak Bóg zabrał Noego. Jezus nie każe nam budować tym razem Arki lecz modlić się i trwać w wierze.
     Wczoraj w tv słyszałam że istnieją teraz sekty co uważają że żyjemy w czasach Apokalipsy. Zobaczcie na siłę próbują to negować że to czasy ostateczne ale ciekawe za kogo nas uważają bo tak dodawali ,że te sekty próbują popełnić zbiorowe samobójstwo. My na pewno tego nie planujemy bo mamy ufność w Panu ale kto wie czy nas tam nie zaszufladkują. Ostatnio byłam świadkiem kazania gdzie ksiądz nie kazał rozpoznawać w tym co się dzieje czasów końca czasów i żeby nie żyć sensacjami. Ma rację że powinniśmy zawsze być przygotowani ale znaków czasu nie możemy też lekceważyć. Okropne czasy.
     Millo! głowa do góry Pan Jezus jest z nami i czuć jego bliskość.

    • Krystyna said

     Millo, badz dobrej mysli, wszystko Ci sie ulozy. Pan Bog Cie kocha.
     Ja tez ostatnio mam powazne problemy ze zdrowiem i osobiste wobec ktorych jestem bezradna.
     Serdecznie Ciebie, Gosie3 i Wszystkich pozdrawiam. Blogoslawionej nocy zycze.

    • Gosia 3 said

     Krysiu! Bóg zapłać i Szczęść Boże! Módlmy się i ufajmy Bogu do samego końca. Błogosławionej Tobie Krysiu i wszystkim na blogu!!!!

    • Gosia 3 said

     Błogosławionej nocy miało być.

    • Milla said

     Dziękuję wam dziewczyny, ale to nie był tylko płacz nad sobą ,było coś więcej….trudno mi to określić.
     Pierwszy raz słuchałam tego wizjonera Andrew i…. taka reakcja…hmm w wolnej chwili na spokojnie jeszcze raz odsłucham uważnie tego :).

     Krysiu, dałam dzisiaj intencje Matce Bożej w naszych problemach.( Anioł Pański)

     Boże błogosław nam wszystkim ! Matko Boska wspieraj i oręduj za nami!

    • Milla said

     Chyba moja odpowiedz poleciała do spamu…

   • skała said

    Gosia 3
    To nie są żadne Orędzia. To są proroctwa przez dar Ducha Świętego. Mamy je badać. W Słowie Bożym nie ma nazwy „Orędzia”.
    Byli dawniej i nadal są powoływani przez Boga prorocy. Jest dar proroctwa. Jeżeli prorocy są prawdziwi to sam Bóg potwierdza ich słowo. My mamy badać proroctwa. W jaki sposób? Czy się wypełniają i czy nie są sprzeczne ze Słowem Bożym, czyli Biblią.

  • szach42 said

   znam tylko 4 Ewangelistów: Mateusz, Jan, Łukasz, Marek.
   Nie znam jakiegoś ewangelisty Minosa. To wszystko wyjaśnia. W maju 2015 , ja bym nie mniej „proroczo” potrafiła przemawiać. 🙂

   • Basia B said

    Nie widziałam Twego wpisu Szach,bo swój powinnam dać pod Twoim.

   • skała said

    Szach42
    Dobrze, że znasz Ewangelistów, którzy spisali naukę Jezusa i opisali wydarzenia, których sami byli świadkami.
    Poznaj także fragment Słowa Bożego, który opisuje duchowe funkcjonowanie Kościoła Chrystusowego. Są to duchowe służby w Kościele przez Ducha Świętego = Ducha Chrystusowego:

    List do Efezjan 4
    (11) I On [Jezus Chrystus] ustanowił jednych apostołami, innych prorokami, innych ewangelistami, innych pasterzami i nauczycielami (12) dla przysposobienia świętych do wykonywania posługi, celem budowania Ciała Chrystusowego,

    Żywy Kościół Chrystusowy ma działające służby w celu budowania Ciała Chrystusowego i na Jego Chwałę. Tak było i nadal tak jest.

    A jak w tym rozdziale Paweł opisał Kościół?

    (3) Usiłujcie zachować jedność Ducha dzięki więzi, jaką jest pokój.(4) Jedno jest Ciało i jeden Duch, bo też zostaliście wezwani do jednej nadziei, jaką daje wasze powołanie. (5) Jeden jest Pan, jedna wiara, jeden chrzest. (6) Jeden jest Bóg i Ojciec wszystkich, który [jest i działa] ponad wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich.

    Ta nadzieja to zjednoczenie z Panem jak przyjdzie po swój Kościół.

    Hebrajczyków 12

    (12) Dlatego wyprostujcie opadłe ręce i osłabłe kolana! (13) Proste czyńcie ślady nogami, aby kto chromy nie zbłądził, ale był raczej uzdrowiony. (14) Starajcie się o pokój ze wszystkimi i o uświęcenie, bez którego nikt nie zobaczy Pana. (15) Baczcie, aby nikt nie pozbawił się łaski Bożej, aby jakiś korzeń gorzki, który rośnie w górę, nie spowodował zamieszania, a przez to nie skalali się inni, (16) i aby się nie znalazł jakiś rozpustnik i bezbożnik, jak Ezaw, który za jedną potrawę sprzedał swoje pierworodztwo. (17) A wiecie, że później, gdy chciał otrzymać błogosławieństwo, został odrzucony, nie znalazł bowiem miejsca na nawrócenie, choć go szukał ze łzami.

    Pilnujmy abyśmy byli posłuszni Bogu we wszystkim i nie byli głupimi Pannami, które Jezus odrzuci mimo, że będą Go prosić.

    (11) W końcu nadchodzą i pozostałe panny [głupie], prosząc: Panie, panie, otwórz nam! (12) Lecz on odpowiedział: Zaprawdę, powiadam wam, nie znam was. ( Mateusza 25 )

    Ezaw był lekkomyślny, korzeń gorzki to grzech lub zła, grzeszna nauka. Bez uświęcenia, czyli całkowitej świętości, a przez to i bez przyniesienia owoców upamiętania nikt nie będzie mógł zobaczyć Jezusa jak przyjdzie.

    (14) Bo wielu jest powołanych, lecz mało wybranych. (Mateusza 22)

    • EWA DM said

     Myślę, że katolicy mają kogo słuchać i nie muszą posiłkować się ewangelistami z kościołów protestanckich. Szkoda, że Kościół ustanowiony przez Chrystusa nie posłuchał swego Pana i zamiast być jedno – wielu odłączonych braci woli przewodzić rozproszonym grupkom wiernych.

    • skała said

     EWA DM
     Kościół Chrystusowy to nie organizacja, bo gdyby tak było to Jezus by nam o tym powiedział.
     Mam jednak dla Ciebie dobrą wiadomość: Kościół jest jedno! Kościół Chrystusowy jest jedno w Duchu Świętym i zna Pan tych, którzy są Jego.
     Mnie nie musisz słuchać, ale Słowa Bożego chyba możesz. A oto fragmenty ze Słowa Bożego o Kościele i tych którzy zmartwychwstaną na podobieństwo Jezusa:

     Rzymian 6
     (3) Czy nie wiecie, że my wszyscy, ochrzczeni w Chrystusa Jezusa, w śmierć jego zostaliśmy ochrzczeni? (4) Pogrzebani tedy jesteśmy wraz z nim przez chrzest w śmierć, abyśmy jak Chrystus wskrzeszony został z martwych przez chwałę Ojca, tak i my nowe życie prowadzili. (5) Bo jeśli wrośliśmy w podobieństwo jego śmierci, wrośniemy również w podobieństwo jego zmartwychwstania, (6) wiedząc to, że nasz stary człowiek został wespół z nim ukrzyżowany, aby grzeszne ciało zostało unicestwione, byśmy już nadal nie służyli grzechowi; (7) kto bowiem umarł, uwolniony jest od grzechu.

     1 Koryntian 12
     11) Wszystko zaś sprawia jeden i ten sam Duch, udzielając każdemu tak, jak chce. (12) Podobnie jak jedno jest ciało, choć składa się z wielu członków, a wszystkie członki ciała, mimo iż są liczne, stanowią jedno ciało, tak też jest i z Chrystusem. (13) Wszyscyśmy bowiem w jednym Duchu zostali ochrzczeni, [aby stanowić] jedno Ciało: czy to Żydzi, czy Grecy, czy to niewolnicy, czy wolni. Wszyscyśmy też zostali napojeni jednym Duchem.

     1 Koryntian 10
     (14) Dlatego też, najmilsi moi, strzeżcie się bałwochwalstwa! (15) Mówię jak do ludzi rozsądnych. Zresztą osądźcie sami to, co mówię: (16) Kielich błogosławieństwa, który błogosławimy, czy nie jest udziałem we Krwi Chrystusa? Chleb, który łamiemy, czyż nie jest udziałem w Ciele Chrystusa? (17) Ponieważ jeden jest chleb, przeto my, liczni, tworzymy jedno Ciało. Wszyscy bowiem bierzemy z tego samego chleba.

     To co łączy Kościół Chrystusowy to chrzest wodny oznaczający śmierć dla grzechu. Jest to deklaracja człowieka, że pójdzie ze Jezusem, podda się Duchowi Świętemu i nie będzie już dzięki temu grzeszył. Dał nam przykład Jezus: Ew. Mateusza 3:13-17, Marka 1:9-11, Łukasza 3:21-22.
     Wieczerza Pańska jednoczy jedno Ciało.
     Kościół jest spojony Duchem Świętym, czyli jest jedno. Bo Kościół jest duchowy.

    • EWA DM said

     No, nie wiem, czy taki Kościół jest jedno, skoro jest ok. 500 różnych Kościołów, które twierdzą, że są chrześcijańskie. Taki rozłam jest zgorszeniem dla świata. Bóg jest Jeden, ale drogi chrześcijan się rozeszły. A przecież, przez pierwsze tysiąclecie byliśmy jednym Kościołem, choć nie brakowało indywidualnych herezji, co zanotowali nawet pierwsi apostołowie.

     Po upływie 1000 lat oddzieliły się Kościoły Wschodu, które uznały się za Kościoły autokefaliczne, nie uznające pierwszeństwa władzy biskupa Rzymu, a również wyróżniające inne podejście do Tradycji. Po kolejnych 500 latach Luter uznał, że należy całkowicie oddzielić Chrystusa od Kościoła. U podstaw reformacji była krytyka papieża oraz duchowieństwa. Odrzucono Urząd Nauczycielski Kościoła, który pilnuje interpretacji Pisma Świętego, więc zaczęły pojawiać się sprzeczne interpretacje. W ramach samego protestantyzmu wyrastają grupy wzajemnie opozycyjne.

     Żeby nie zagubić się w różnorodnych naukach, takiego czy innego ewangelisty protestanckiego – najbardziej sensownym staje się trwanie w nauce Kościoła katolickiego, który nam ją przekazuje od 2000 lat.

    • skałatoJezus said

     EWA DM
     Słowo Kościół to nie organizacja. Dawniej było wiele Zborów o czym masz w Apokalipsie rozdziały 2 i 3. Nie jest ważne do jakiej denominacji należysz, ważne aby być w Kościele Chrystusowym= Kościele Duchowym i dać się Duchowi Świętemu doprowadzić do świętości, bo bez uświęcenia nikt nie będzie oglądał Pana.
     Denominacje protestanckie nie walczą ze sobą, a współpracują. Tak jest obecnie i było podczas pracy misjonarskiej już dawniej. Różnią się poddaniem pod prawdy Boże zawarte w Biblii. Nie jest to istotne do zbawienia. Problemem jest jednak, to że część z nich, np. luteranie, chrzci dzieci przez pokropienie jak w KRK. Bo to nie jest zgodne ze Słowem Bożym, ale i ci o odmiennych poglądach w tym temacie nie są wrogo do siebie usposobieni.
     Najbardziej „gorący” czyli gorliwi dla Boga, oddając wielokrotnie życie swoje dla służby niesienia ewangelii, są Bracia Morawscy. Oni byli jeszcze wcześniej przed Lutrem biblijnymi i duchowymi chrześcijanami. Współpracowali zawsze i ze wszystkimi na chwałę Panu. Warto o nich poczytać.
     Jak porozmawiasz z Katolikami też różnią się w poglądach, nawet księża pomiędzy sobą.
     Zgorszeniem jest grzech w Kościele, a nie różne poglądy (chyba, że prowadzące do grzeszności), poglądy można pod wpływem Słowa Bożego zmienić. Jest to wzrost duchowy. Wielorakość denominacji protestanckich świadczy o takim właśnie rozwoju=wzroście. Najmłodsze denominacje najwięcej czerpią ze Słowa Bożego, szczególnie to co dotyczy Ducha Świętego i jego roli w Kościele.
     Wyjątkiem są Bracia Morawscy, którzy już wieki temu przez swoje posłuszeństwo Bogu, poddawali się prowadzeniu przez Ducha Pańskiego.
     Każdy człowiek=uczeń Jezusa też musi przejść rozwój duchowy pod wpływem Ducha Świętego. Bóg oczekuje zmian i dlatego nami wstrząsa i wytapia jak złoto, abyśmy byli bez skazy i nadawali się do Królestwa Bożego.

    • szach42 said

     Skało@. Cytujesz dobrze ale źle czytasz. Napisałeś,że” Wieczerza Pańska jednoczy jedno Ciało.” a potem to interpretujesz, że chodzi o chrzest. Jest jedna Wieczerza Pańska i chodzi o Eucharystię a chleb, o którym zamieszczasz cytaty, to chleb podawany na tej Wieczerzy, czyli Ciało i Krew Jezusa Chrystusa. Kto spożywa TO Ciało i pije Tę Krew, jest żywą częścią Ciała Mistycznego czyli Kościoła Chrystusowego. Tak więc , protestanci , jehowi czy inne sekty , które choć powołują się na Pismo św , nie są częścią Kościoła , bo nie celebrują WAŻNIE Doskonałej Ofiary i nie są szafarzami Ciała i Krwi Chrystusa. Chrzest co prawda wszczepia każdego w winorośl ,określaną wspólnotą Dzieci Bożych
     (w KK następuje obmycie głowy dziecka a nie pokropienie jak napisałeś,choć to znak widzialny sakramentu ,który może zaistnieć w określonych sytuacjach , również bez widzialnych oznak) ,
     jednak można być gałęzią uschłą, jeśli odcinasz się potem od życiodajnych soków Ciała i Krwi Chrystusa. A to czynią i zalecają protestanci. Dzięki łasce chrztu św, możesz z tego Pokarmu czerpać życie, ale możesz też dzięki wolnej woli, odciąć się od tej winorośli . I możesz pięknie opowiadać o Krzewie Winnym cytując Pismo św, i nawet wzbudzać pragnienie u innych, tego stanu, kiedy sam mając co prawda kilka zielonych listków jak odcięta gałąź z rosy porannej czerpiąca (żywisz się przecież Słowem Życia, choć i trucizną śmierci, przez niewłaściwe interpretacje tego Słowa), jednak pozbawiony jesteś soków płynących z korzeni i nie wzrastasz ani nie masz przyszłości ,jeśli w tym stanie pozostaniesz . Piszesz, że Pan Jezus nie mówił o Kościele jako o instytucji. A co oznaczają słowa: Tobie dam Klucze Królestwa Niebieskiego , Na Tobie zbuduję Kościół Mój, Idźcie na cały świat…komu grzechy odpuścicie, są im odpuszczone a komu ZATRZYMACIE, są im zatrzymane ,itd.
     Obrałeś nick OpokatoJezus@ (opoka to Piotr -cytuję P.Jezusa, a Jezus to fundament)
     Nie musisz nam tu wychwalać wspaniałości protestanckich odłamów , bo choć co prawda Bóg dopuścił do tej herezji, jednak i wy pracujecie dla ostatecznego zwycięstwa Kościoła Chrystusowego, choć poprzez szerzenie szeregu błędów doktrynalnych, sprowadzacie wielu na błędną drogę . Bo Bóg wszystko co czyni i co dopuszcza, jest z pożytkiem dla zapisanych w Księdze Życia ludzkich dusz i dla ostatecznego zwycięstwa Dobra nad Złem. Gdyby było inaczej i nie przez trudy i cierpienia wiodła droga do zbawienia, to Bóg by się każdemu człowiekowi objawił lub pozbawił człowieka wolnej woli , bo co dał, może odebrać ,wedle swego zamysłu. Wprowadzacie w błąd ludzi, wmawiając im, że już są zbawieni , podczas, gdy są w ogniu walki. Ale co ja będę się wypowiadać, skoro można wysłuchać np. ks. prof. Tadeusza Guza . Luter skończył jak skończył a co po sobie pozostawił, to herezje. Twierdził np, że zanim bóg stał się Bogiem, wpierw musiał stać się diabłem. Gdy człowiek przyjmie za aksjomat jedno kłamstwo, to potem musi brnąć w kolejne, żeby jakieś pozory logiki zachować, jeśli nie stać go na pokorne przyznanie się do błędu.

     „Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeżeli nie będziecie spożywali Ciała Syna Człowieczego i nie będziecie pili Krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a Krew moja jest prawdziwym napojem. Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije, trwa we Mnie, a Ja w nim. Jak Mnie posłał żyjący Ojciec, a Ja żyję przez Ojca, tak i ten, kto Mnie spożywa, będzie żył przeze Mnie. To jest chleb, który z nieba zstąpił – nie jest on taki jak ten, który jedli wasi przodkowie, a poumierali. Kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki.”
     Jeszcze raz powtórzę: Nie jest on taki jak ten, który jedli wasi przodkowie a poumierali .

     Jedli mannę z nieba, spożywali Słowo Boga zawarte w Piśmie . To nie jest ten chleb. To Ciało i Krew Jezusa pod postacią chleba i wina , konsekrowanego czyli przeistoczonego w Ciało i Krew podczas Mszy św.

    • Jezusjestskałą said

     Szach42
     Tak nauczał właśnie Piotr Apostoł:
     1 Piotra 2
     (5) wy również, niby żywe kamienie, jesteście budowani jako duchowa świątynia, by stanowić święte kapłaństwo, dla składania duchowych ofiar, przyjemnych Bogu przez Jezusa Chrystusa. (6) To bowiem zawiera się w Piśmie: Oto kładę na Syjonie kamień węgielny, wybrany, drogocenny, a kto wierzy w niego, na pewno nie zostanie zawiedziony. (7) Wam zatem, którzy wierzycie, cześć! Dla tych zaś, co nie wierzą, właśnie ten kamień, który odrzucili budowniczowie, stał się głowicą węgła – (8) i kamieniem upadku, i skałą zgorszenia. Ci, nieposłuszni słowu, upadają, do czego zresztą są przeznaczeni.

     Piotr nauczał, że chrześcijanie = uczniowie Jezusa jak żywe kamienie budują świątynię, przynosząc dobre owoce upamiętania, miłe Bogu. Jezus jest kamieniem węgielnym, na którym tą świątynię budujemy. Jezus jest kamieniem i skałą. Tak pisze Piotr!

     Piszesz coś o gałązkach oliwnych. Tutaj jest tekst Pawła na ten temat. Dzięki wierze zostajemy wszczepieni w korzeń, ale gdy nie będziemy przynosili dobrych owoców też zostaniemy wycięci.

     Rzymian 11
     (19) Powiesz może: Gałęzie odcięto, abym ja mógł być wszczepiony (20) Słusznie. Odcięto je na skutek ich niewiary, ty zaś trzymasz się dzięki wierze. Przeto się nie pysznij, ale trwaj w bojaźni. (21) Jeżeli bowiem nie oszczędził Bóg gałęzi naturalnych, może też nie oszczędzić i ciebie. (22) Przyjrzyj się więc dobroci i surowości Bożej. Surowość [okazuje się] wobec tych, co upadli, a dobroć Boża wobec ciebie, jeśli tylko wytrwasz w [kręgu] tej dobroci; w przeciwnym razie i ty będziesz wycięty.

     Bóg nas wypala i oczyszcza, wychowuje nas przez próby i karcenie. Mądre panny (Mateusza 25) to te które poddają się karceniu. Głupie są nieposłuszne i chodzą swoimi drogami.

     Nie znam nauk Lutra, więc nie mogę się do nich odnieść. Znam nauki Jezusa i Apostołów i to właśnie je znajduję w Słowie Bożym. Po to Bóg dał nam Słowo Boże i Ducha Świętego abyśmy za ludźmi nie chodzili, ale za Jezusem. Żeby ślepy ślepego nie prowadził.

    • Bógjest Skałą said

     Szach42
     Jeszcze dodam o Skale.
     W Starym Testamencie wiele razy Bóg nazwany jest Skałą. Jezus jest Bogiem, bo jest Synem Bożym. Zasiada po prawicy Ojca razem z Nim, na Jego tronie.
     Jezus jest też naszą Skałą Zbawienia, nas chrześcijan. Innej Skały nie ma. Są chrześcijanie = żywe kamienie. Są Apostołowie Baranka, którzy pomagali Bogu zakładać fundament Kościoła. Fundament to Jezus Chrystus, czyli Mesjasz, to kamień węgielny na którym wznosi się cała budowla. Jest to fundament solidny, którego architektem i budowniczym jest Bóg = Skała.
     A oto niektóre cytaty ze Starego Testamentu:
     Ks. Powt. Prawa 32
     3) Gdyż głosić chcę imię Pana: uznajcie wielkość Boga naszego; (4) On Skała, dzieło Jego doskonałe, bo wszystkie drogi Jego są słuszne; On Bogiem wiernym, a nie zwodniczym, On sprawiedliwy i prawy.
     2 Ks. Samuela 22
     (47) Niech żyje Pan! Moja Skała niech będzie błogosławiona! Niech będzie wywyższony Bóg mojego zbawienia,
     2 Ks. Samuela 23
     (3) Bóg Jakuba przemówił, mówił do mnie On – Skała Izraela. Kto sprawiedliwie rządzi człowiekiem, kto rządzi w Bożej bojaźni,
     Ks. Psalmów 18
     (47) Niech żyje Pan! Moja Skała niech będzie błogosławiona! Niech będzie wywyższony Bóg, mój Zbawca,
     Ks. Psalmów 92
     (16) aby świadczyć, że Pan jest sprawiedliwy, moja Skała, nie ma w Nim nieprawości.

     Ks. Izajasza 44
     (8) Nie lękajcie się ani nie przerażajcie! Czyż nie przepowiedziałem z dawna i nie oznajmiłem? Wy jesteście moimi świadkami: czy jest jaki Bóg oprócz Mnie? albo inna Skała? – Ja nie znam takiego! (9) Wszyscy rzeźbiarze bożków są niczym; dzieła ich ulubione na nic się nie zdadzą; ich czciciele sami nie widzą ani nie zdają sobie sprawy, że się okrywają hańbą.

    • skała said

     EWA DM
     Proponuję przeczytać również o Waldensach. W tym roku 2015 w czerwcu Papież Franciszek był u nich w Turynie z wizytą. Wystosował oficjalne pismo z przeprosinami i dostał sprawiedliwą odpowiedź. Wszystko jest dostępne w Internecie.
     Waldensi to biblijni chrześcijanie. Piotr Waldo zlecił przetłumaczenie Nowego Testamentu na język rodzimy i jako partyzanci chrześcijańscy przez wiele wieków uciekali w Alpy przed krucjatami.
     Ta historia sięga 1170 roku, czyli dużo wcześniej przed Lutrem.
     Dawniej takich grup chrześcijan biblijnych było więcej, ale zostali pozabijani przez KRK. Tak wyglądała bezwzględna walka o władzę i wpływy, a z drugiej strony tak wyglądało męczeństwo za wiarę w Jezusa i Słowo Boże.

    • skałąjestPan said

     EWA DM, Szach42 i inni czytelnicy

     Jak zatem rozumieć stwierdzenia Jezusa wypowiedziane do Piotra ?
     Biblii nie wolno dowolnie tłumaczyć. Biblia sama siebie tłumaczy.
     Przytoczę słowa Jezusa:
     Mateusza 16
     (16) Odpowiedział Szymon Piotr: Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego. (17) Na to Jezus mu rzekł: Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony. Albowiem nie objawiły ci tego ciało i krew, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. (18) Otóż i Ja tobie powiadam: Ty jesteś Piotr [czyli Skała], i na tej Skale zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą. (19) I tobie dam klucze królestwa niebieskiego; cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. (20) Wtedy surowo zabronił uczniom, aby nikomu nie mówili, że On jest Mesjaszem.

     Mesjasz znaczy Chrystus. Na niego Izraelici czekali, jego mieli zapowiedzianego w Pismach (czyli Stary Testament). Mieli też nauczycieli, proroków.
     Piotr rozpoznaje w Jezusie Mesjasza. Jezus stwierdza, że Ojciec, który jest w niebie to Piotrowi objawił.
     Następnie Jezus oznajmia Piotrowi jego przyszłość: będzie miał udział w budowie Kościoła, w podstawie tej budowli.
     Dalej mowa jest o kluczach, które ma dostać Piotr. Co to są te klucze ?

     Jezus użył tego słowa mówiąc do Faryzeuszów, czyli tych którzy w Izraelu znali Pisma. Łukasza 11
     (52) Biada wam, uczonym w Prawie, bo wzięliście klucze poznania; samiście nie weszli, a przeszkodziliście tym, którzy wejść chcieli.

     W tej wypowiedzi również chodzi o poznanie, tak jak w przypadku Piotra.
     Faryzeusze mieli poznanie, że ma przyjść Mesjasz, wiedzieli co w Pismach (Prawie) jest na ten temat napisane, ale nie rozpoznali Jezusa jako Mesjasza.
     Sami nie weszli. Gdzie nie weszli ? Do Królestwa Bożego (niebieskiego). Faryzeusze mieli za zadanie prowadzić ludzi do Królestwa Bożego (niebieskiego), tego od nich oczekiwano. Jezus wiele przypowieści mówił o Królestwie Bożym (niebieskim). Nikodem – faryzeusz przyszedł w nocy do Jezusa i rozmawiali właśnie o Królestwie Bożym, jak się do niego dostać (Ew. Jana 3:1-5).
     Mając klucze poznania, czyli wiedzę, powinni pomóc innym rozpoznać Mesjasza, który został posłany przez Boga, ale tego nie zrobili, swoją postawą i autorytetem w ten sposób przeszkodzili.

     Piotr rozpoznał Jezusa jako Mesjasza i od tej pory wszyscy uczniowie o tym wiedzieli, ale mieli zabronione o tym mówić, bo musiało wypełnić się to po co przyszedł Jezus – śmierć na krzyżu.
     Czy wiadomość o tym, że Jezus to mesjasz jest wystarczająca do tego aby wejść do Królestwa Bożego ? Nie.
     Trzeba narodzić się z wody i z Ducha. Tak Jezus powiedział Nikodemowi.
     Jana 3
     (3) W odpowiedzi rzekł do niego Jezus: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się ktoś nie narodzi powtórnie, nie może ujrzeć Królestwa Bożego.
     (5) Jesus odpowiedział: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się ktoś nie narodzi z wody i z Ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego.
     c.d.n.

    • skałąjestPan said

     Ciąg dalszy

     Błogosławiony był Piotr, że poznał Mesjasza, ale klucze (poznanie), umożliwiające wejście do Królestwa Bożego dopiero dostanie.
     Jak te klucze będą działały ?
     Będą rozwiązywały i związywały na ziemi i równocześnie w niebie.
     Piotr ich jeszcze nie pojmował, dlatego powiedział: ”Panie, niech cię Bóg broni! Nie przyjdzie to nigdy na Ciebie.” (Mateusza 16:22).
     Te klucze poznał później, że Jezus przyszedł aby umrzeć dla zbawienia ludzi.
     Ewangelia o śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa jest kluczami, kluczami poznania, dzięki którym możemy wejść do Królestwa Bożego.
     Gdy narodzimy się ponownie, z wody i z Ducha.
     Te klucze Piotr jako pierwszy z Apostołów użył w swoim pierwszym wystąpieniu po wylaniu Ducha Świętego. Będąc pod wpływem Ducha otworzył kluczami drogę do Królestwa Bożego mówiąc:
     Dzieje Apostolskie 2
     (36) Niech więc cały dom Izraela wie z niewzruszoną pewnością, że tego Jezusa, którego wyście ukrzyżowali, uczynił Bóg i Panem, i Mesjaszem. (37) Gdy to usłyszeli, przejęli się do głębi serca: Cóż mamy czynić, bracia? – zapytali Piotra i pozostałych Apostołów. (38) Nawróćcie się – powiedział do nich Piotr – i niech każdy z was ochrzci się w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a weźmiecie w darze Ducha Świętego.

     Gdy uwierzymy w Jezusa – Mesjasza i nawracamy się od grzechów wpisywani jesteśmy w niebie w Księgę Życia. Rozwiązywane są więzy grzechu. Dzieje się to na ziemi i w niebie.
     Gdy odrzucamy ewangelię związuje się z grzechem na ziemi i na wieki. Też to jest zapisane w niebie.
     Apokalipsa 20
     (12) I ujrzałem umarłych – wielkich i małych – stojących przed tronem, a otwarto księgi. I inną księgę otwarto, która jest księgą życia. I osądzono zmarłych z tego, co w księgach zapisano, według ich czynów.
     (15) Jeśli się ktoś nie znalazł zapisany w księdze życia, został wrzucony do jeziora ognia.

     Oby jednak spotkało nas to:
     Apokalipsa 3
     (5) Tak szaty białe przywdzieje zwycięzca, i z księgi życia imienia jego nie wymażę. I wyznam imię jego przed moim Ojcem i Jego aniołami.

     Zwycięstwo nad grzechem jest dzięki Jezusowi możliwe przez Ducha Świętego. Wybór należy do nas.
     Jeżeli dzisiaj słyszysz Jego głos nie zwlekaj. Zaproś Go do swego serca i podziękuj Mu, że cię wykupił od grzechu. Poproś Ojca w niebie aby dał ci Ducha Swego, a nie odmówi.
     Nie zapomnij o chrzcie wodnym przez zanurzenie, abyś zanurzył się w śmierć Jezusa i obmył z grzechów. Daj się Bogu prowadzić i wychowywać i nie wracaj więcej do grzeszności.
     Niech Cię Bóg błogosławi.

   • Rafał said

    Internet sugeruje, że ten pan mówi tak już od 1999…

    • Rafał said

     Co najmniej

    • szach42 said

     Skało@. Do czego te cytaty ????
     Ewangelistów jest 4. Koniec. (kropka). Objawienie publiczne zamknięte, lista ewangelistów zakończona ! Można być ewangelizatorem, ale nie ewangelistą. Pełno kacerzy , heretyków nadaje sobie tytuły, żeby podnieść swój status. To zwykli złodzieje, żerujący na niewiedzy ludzi. Głupota jest grzechem ,więc dawanie posłuchu ludziom, którzy dla potwierdzenia swojej własnej nauki, podpierają się cytatami z Pisma Św w sposób wybiórczy , raz każąc je rozumieć w sensie dosłownym a innym razm jako alegorię, i w oderwaniu od kontekstu, byle dopasować do swojej „ewangelii” , jest nie tylko nierozsądne, ale jest obrazą Boga.

     Z Ewangelii według św. Jana:
     ” Rzekł do nich Jezus: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeżeli nie będziecie spożywali Ciała Syna Człowieczego i nie będziecie pili Krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a Krew moja jest prawdziwym napojem. Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije, trwa we Mnie, a Ja w nim. Jak Mnie posłał żyjący Ojciec, a Ja żyję przez Ojca, tak i ten, kto Mnie spożywa, będzie żył przeze Mnie. To jest chleb, który z nieba zstąpił – nie jest on taki jak ten, który jedli wasi przodkowie, a poumierali. Kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki»”.

     Spożywasz Ciało Chrystusa Pana ?
     Jeśli nie, to nie mieszka w tobie Chrystus czyli nie ma w tobie życia .To samo tyczy się tego „proroka” , który jeśli nie spożywa Ciała Pańskiego, nie ma w sobie życia , więc jak może dawać je innym ? Może dawać z tego co ma czyli śmierć .

     Możesz sobie słuchać jakichś samozwańczych „ewangelistów” ,czyli ślepców będących przewodnikami ślepych . Twoja dusza, twój wybór. Protestantyzm dał filozoficzne podwaliny i pod nazizm i pod komunizm . Trzeba posłuchać specjalistów w tej dziedzinie . Polecam ks. prof. T. Guza .Filozofa.

     Z Listu do Galatów:
     ” Nadziwić się nie mogę, że od Tego, który was łaską Chrystusa powołał, tak szybko chcecie przejśćdo innej Ewangelii. Innej jednak Ewangelii nie ma: są tylko jacyś ludzie, którzy sieją wśród was zamęt i którzy chcieliby przekręcić Ewangelię Chrystusową. Ale gdybyśmy nawet my lub anioł z nieba głosił wam Ewangelię różną od tej, którą wam głosiliśmy – niech będzie przeklęty! Już to przedtem powiedzieliśmy, a teraz jeszcze mówię: Gdyby wam kto głosił Ewangelię różną od tej, którą [od nas] otrzymaliście – niech będzie przeklęty!

    • skałatoJezus said

     Szach42
     Piszesz o ewangelii, a jak według Ciebie brzmi ta ewangelia, to zwiastowanie głoszone przez pierwszych Apostołów.
     Poprzyj to jeżeli możesz Słowem Bożym.

     Zwróć uwagę też na to, że Jezus wypowiadając słowa podczas Ostatniej Wieczerzy stał żywy, gdy to mówił. Nie mówił więc o fizycznej swojej krwi i ciele.
     Przyjęłaś przez wiarę odkupieńczą ofiarę Jezusa=Baranka za swoje grzechy? Ja przyjęłam i przez tą wiarę, dzięki łasce Bożej stałam się dzieckiem Bożym. Pomimo, że wcześniej rodzice ochrzcili mnie, gdy byłam nieświadomym niemowlęciem w KRK, pomimo tego zgodnie ze Słowem Bożym dałam się ochrzcić przez całkowite zanurzenie. Tak samo uczynił, dając nam przykład, Jezus (chociaż nie musiał, bo był bez grzechu). Na Jezusa po tym wydarzeniu zstąpił Duch Święty, tak i my możemy otrzymać Ducha Pańskiego (tego samego) gdy stajemy się przez wiarę dziećmi Bożymi. Gdy poddamy się Duchowi i dzięki temu pokonamy grzech w swoim życiu (każdy musi wziąć swój krzyż), postępując wg Ducha a nie cielesnych żądzy, wtedy tak samo jak Jezus zmartwychwstaniemy i zjednoczymy się z Nim na zawsze.
     Jedna wiara, jeden Pan, jeden chrzest.
     To co napisałam powyżej, to jest ewangelia, którą ja znajduję w Słowie Bożym, we wszystkich listach apostolskich, i to zapowiadał Jezus.

     Wieczerza, którą spożywali pierwsi chrześcijanie była posiłkiem. Łamali chleb i pili wino zwiastując śmierć Pańską, aż Pan przyjdzie po swój Kościół. Oczekiwali tego przyjścia już wtedy. Tak to w kilku miejscach jest to w Dziejach Apostolskich opisane.
     Nie było opłatka, monstrancji ani kłaniania się kawałkom chleba. Wieczerza jest momentem fizycznym zjednoczenia się współczesnego Kościoła z Jezusem, w oczekiwaniu na jego przyjście, na wzór Ostatniej Wieczerzy z Jego uczniami przed śmiercią.
     Przeczytaj sobie cały list do Galatów, a wiele Ci to wyjaśni i zobaczysz , że to co piszę tam jest.

    • szach42 said

     Skało @ krucha i marna . Jak to nie ma o łamaniu chleba w Piśmie św ?
     Werset z 2. rozdziału Dziejów Apostolskich: „Trwali oni w nauce Apostołów i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach” Dz 2, 42

     Trwali w łamaniu chleba Po cóż by było pisać o tym łamaniu chleba, gdyby to był tylko jeden z przejawów wspólnoty- posiłek ? Przecież nie napisane, że wspierali ubogich,podtrzymywali się na duchu, pomagali starym …Napisano o tym, bo to było coś specjalnego. Odrębnego od tego, co się mieściło pod pojęciem trwania w nauce apostołów.
     Poza Pismem św jest również Tradycja, którą przechowuje KK od pierwszych wieków . Ta tradycja nie dopuszczała do uczestnictwa w ŁAMANIU CHLEBA osób nieochrzczonych. Jeśli to by był zwykły chleb, to czemuż to nie mieli by go spożywać wszyscy ? A jednak od samego początku, były w tym względzie wymagania trwania w łasce uświęcającej Wy protestanci co prawda jecie chleb, ale to NIE JEST CIAŁO CHRYSTUSA , bo po pierwsze nie jesteście kościołem apostolskim i nie macie osób mających namaszczenie by celebrować Mszę św a po drugie , nie macie nawet wiary w to, że Bóg zamieszkał wśród swego ludu po wszystkie czasy. Ja wiem, że nie jest łatwo uwierzyć w to, że Bóg do takiego stopnia nas ukochał i tak nam zaufał, że zostawił Siebie nam w sposób ukryty= w Chlebie . Ale tak mówi Pismo św. i tak poucza Kościół od samego początku. I dokąd was ta niewiara prowadzi ? Do „wyświęcania” kobiet , do błogosławienia związków jednopłciowych i szeregu innych wypaczeń. Jeśli ktoś nie potrafi wznieść się na poziom ducha, to widzi nieważność sakramentu w zbyt małej ilości wody, jaka spłynie mu na czoło podczas chrztu .

     Jezus wypowiadając słowa konsekracji był żywy, jednak już wcześniej to zapowiadał i równe waszemu ,zgorszenie żydów wywoływał. Za kim więc podążacie? Za Jezusem i apostołami, czy za zgorszonymi żydami , ktrzy odrzucili te słowa Pana, bo im się to w głowie nie mieściło ?

     „Jezus powiedział do tłumów: Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który Ja dam, jest moje ciało za życie świata. Sprzeczali się więc między sobą Żydzi mówiąc: Jak On może nam dać /swoje/ ciało do spożycia? Rzekł do nich Jezus: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeżeli nie będziecie spożywali Ciała Syna Człowieczego i nie będziecie pili Krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie ”

     Nie myśl Opoko czy Skało, że diabeł przychodzi pod własną postacią do ludzi. Kto by za nim poszedł ? On przywdziewa piękne szaty dobra, cytuje Pismo św… i tylko malutkie ziarenko fałszu w to wszystko wszczepia, które potem rozrasta się w drzewo i jak jemioła, wysysa z niego soki, aż uschnie sama wraz z nim.

    • Jezusjestskałą said

     Szach42

     Nie wiem z kim rozmawiasz o tym, że w Piśmie Świętym nie ma łamania chleba? Na pewno nie ze mną. Oto jeszcze raz cytat, który już wcześniej Ci wklejałam:
     1 Koryntian 10
     (14) Dlatego też, najmilsi moi, strzeżcie się bałwochwalstwa! (15) Mówię jak do ludzi rozsądnych. Zresztą osądźcie sami to, co mówię: (16) Kielich błogosławieństwa, który błogosławimy, czy nie jest udziałem we Krwi Chrystusa? Chleb, który łamiemy, czyż nie jest udziałem w Ciele Chrystusa? (17) Ponieważ jeden jest chleb, przeto my, liczni, tworzymy jedno Ciało. Wszyscy bowiem bierzemy z tego samego chleba.

     Powtórzę: ” Chleb, który łamiemy, czyż nie jest udziałem w Ciele Chrystusa?”
     Jeden jest chleb !!! Jest nim Ciało Jezusa. Z niego czerpią życie wszyscy chrześcijanie, bo dzięki niemu ożyliśmy jako Dzieci Boże, przez wiarę.

     Galatów 3
     (26) Wszyscy bowiem dzięki tej wierze jesteście synami Bożymi – w Chrystusie Jezusie. (27) Bo wy wszyscy, którzy zostaliście ochrzczeni w Chrystusie, przyoblekliście się w Chrystusa.

     Łukasza 22
     (19) Następnie [Jezus] wziął chleb, odmówiwszy dziękczynienie połamał go i podał mówiąc: To jest Ciało moje, które za was będzie wydane: to czyńcie na moją pamiątkę! (20) Tak samo i kielich po wieczerzy, mówiąc: Ten kielich to Nowe Przymierze we Krwi mojej, która za was będzie wylana.

     To mamy czynić na pamiątkę!

     Jezus jest pośrednikiem Nowego Przymierza, jego przelana krew.

     Hebrajczyków 9
     (15) I dlatego jest pośrednikiem Nowego Przymierza, ażeby przez śmierć, poniesioną dla odkupienia przestępstw, popełnionych za pierwszego przymierza, ci, którzy są wezwani do wiecznego dziedzictwa, dostąpili spełnienia obietnicy.

     Słowo Boże jasno tłumaczy, że do wieczerzy pańskiej należy przystępować godnie (zbadawszy swoje sumienie). Paweł pisze to do wierzących chrześcijan i ochrzczonych, bo tacy byli w zborach.

     1 Koryntian 11
     (24) i dzięki uczyniwszy połamał i rzekł: To jest Ciało moje za was [wydane]. Czyńcie to na moją pamiątkę! (25) Podobnie, skończywszy wieczerzę, wziął kielich, mówiąc: Ten kielich jest Nowym Przymierzem we Krwi mojej. Czyńcie to, ile razy pić będziecie, na moją pamiątkę! (26) Ilekroć bowiem spożywacie ten chleb albo pijecie kielich, śmierć Pańską głosicie, aż przyjdzie. (27) Dlatego też kto spożywa chleb lub pije kielich Pański niegodnie, winny będzie Ciała i Krwi Pańskiej. (28) Niech przeto człowiek baczy na siebie samego, spożywając ten chleb i pijąc z tego kielicha. (29) Kto bowiem spożywa i pije nie zważając na Ciało [Pańskie], wyrok sobie spożywa i pije. (30) Dlatego to właśnie wielu wśród was słabych i chorych i wielu też umarło.

     Szach42 @ prosiłam żebyś napisała ewangelię głoszoną przez apostołów i poparła ją Słowem Bożym. Nie zrobiłaś tego.
     Tak zaś głosił ewangelię Piotr Apostoł:

     Dzieje Apostolskie 2
     (36) Niech więc cały dom Izraela wie z niewzruszoną pewnością, że tego Jezusa, którego wyście ukrzyżowali, uczynił Bóg i Panem, i Mesjaszem. (37) Gdy to usłyszeli, przejęli się do głębi serca: Cóż mamy czynić, bracia? – zapytali Piotra i pozostałych Apostołów. (38) Nawróćcie się – powiedział do nich Piotr – i niech każdy z was ochrzci się w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a weźmiecie w darze Ducha Świętego. (39) Bo dla was jest obietnica i dla dzieci waszych, i dla wszystkich, którzy są daleko, a których powoła Pan Bóg nasz.

     Jest to pierwsze wystąpienie Piotra, zgodne z tym co nauczał Jezus. Oto słowa Jezusa do Nikodema:

     Ew. Jana 3
     (5) Jezus odpowiedział: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się ktoś nie narodzi z wody i z Ducha, nie może wejść do królestwa Bożego.

     Czyli przez chrzest wodny i przez Ducha Świętego człowiek może narodzić się na nowo jako duchowe Dziecko Boże. Jest wtedy wychowywane przez Boga Ojca.
     Rzymian 8
     (13) Bo jeżeli będziecie żyli według ciała, czeka was śmierć. Jeżeli zaś przy pomocy Ducha uśmiercać będziecie popędy ciała – będziecie żyli. (14) Albowiem wszyscy ci, których prowadzi Duch Boży, są synami Bożymi.

     2 Tymoteusza 2
     (19) A przecież trwa mocny fundament Boży taką oto mając pieczęć: Poznał Pan tych, którzy są Jego, oraz: Niechaj odstąpi od nieprawości każdy, kto wzywa imienia Pańskiego.

     Jeżeli chcemy zmartwychwstać na podobieństwo Jezusa musimy przestać grzeszyć i przynosić dobre owoce w tych dziedzinach, w których wcześniej grzeszyliśmy. Nie ma innej możliwości. Spowiadanie się w kółko nic nie pomoże. Obowiązkowa jest świętość i sprawiedliwe postępowanie. Możliwe jest to dzięki Duchowi Świętemu, który został nam dany, aby nas prowadzić.

     1 Jana 3
     (6) Każdy, kto trwa w Nim, nie grzeszy, żaden zaś z tych, którzy grzeszą, nie widział Go ani Go nie poznał. (7) Dzieci, nie dajcie się zwodzić nikomu; kto postępuje sprawiedliwie, jest sprawiedliwy, tak jak On jest sprawiedliwy. (8) Kto grzeszy, jest dzieckiem diabła, ponieważ diabeł trwa w grzechu od początku. Syn Boży objawił się po to, aby zniszczyć dzieła diabła.

  • skała said

   OSTOJA dziękuję ci bardzo za filmiki z proroctwami dotyczącymi Polski.
   Pozdrawiam Polka

   • Basia B said

    @Skała
    Tak napisałaś: „Wieczerza Pańska jednoczy jedno Ciało.” A św Jan mówi nam tak-„(J 6,56)
    Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije, trwa we Mnie, a Ja w nim.” Więc jak to jest z tą Wieczerzą?
    Z tego,co wiemy,to protestanci nie spożywają Ciała Pańskiego i nie piją Jego Krwi wedle nauki KK. Św Pawła też o tym mówi.Nie mieszajmy pojęć.Zastanawia mnie to,że tak łatwo dajemy posłuch tym proroctwom a zapominamy,że Bóg stawia nam warunek. Czy on jest spełniany?Św Faustyna mówiła-Polsko,ile przez ciebie cierpię ,a ten ostatni pan na filmie woła w rytm nieciekawej muzyki ”Polsko,chodź w tym zwycięstwie!” Przez te lata od śmierci s.Faustyny tak bardzo się zmieniliśmy pod względem wiary i moralności,że faktycznie możemy się mieć dobrze i chodzić w zwycięstwie.

 3. Magda said

  To Oredzie do Polski przeslane Cindy Jacobs, slyszalam juz na poczatku tego roku. Ciekawe jest to, ze pokrywa sie z jednym z Oredzi znajomej Gosi3. Teraz jestesmy w trakcie wypelniania sie tych Proroctw. Z Bozym Blogoslawienstwem….

 4. inka said

  Papież o dopuszczeniu do komunii innowierców

  „Posługują się imieniem Boga, by zamknąć serca” – tymi słowami opisał Papież postawę zamachowców w Paryżu na marginesie spotkania z rzymską wspólnotą luterańską. Franciszek odwiedził ją wczoraj późnym popołudniem. Odpowiadał tam na pytania oraz wygłosił improwizowane przemówienie o Sądzie Ostatecznym.

  Słowa na temat Paryża padły w odpowiedzi na pytanie skarbniczka wspólnoty, która ubolewała nad ograniczonymi możliwościami pomocy w obliczu potrzeb ze strony przybywających do Rzymu migrantów. Franciszek podkreślił, że ważne jest zachowanie postawy służby, bo to ona chroni nas od wznoszenia murów.

  Do tematu służby Papież powrócił również w przemówieniu. Przyznał, że kiedy myśli o Chrystusie słudze, prosi Go, aby stał się również sługą jedności. „Aby pomógł nam iść razem” – dodał Ojciec Święty.

  „Dziś modliliśmy się razem. Tak, modlić się razem, modlić się razem za ubogich, potrzebujących, miłować się wzajemnie prawdziwie braterską miłością. «Ależ, ojcze – powie ktoś – przecież jesteśmy różni, nasze księgi dogmatyczne mówią co innego, niż wasze». Jedna z wielkich postaci waszej wspólnoty powiedziała kiedyś, że nadszedł czas pojednanej różnorodności. Módlmy się dzisiaj o tę łaskę, o łaskę różnorodności pojednanej w Panu, czyli w Słudze Jahwe, łaskę tego Boga, który przyszedł do nas, by służyć, a nie po to, by Mu służono” – powiedział Papież.

  Franciszek otworzył też dyskusję nad dopuszczaniem do komunii innowierców. Skłoniło go do tego pytanie luteranki, której mąż jest katolikiem i która chciała wiedzieć, co mogą zrobić, aby osiągnąć komunię na Wieczerzy Pańskiej. Papież przyznał, że on też pyta się teologów, czy współudział w Wieczerzy Pana ma być uwieńczeniem drogi, czy też może pokarmem na wspólną drogę?

  „Jest prawdą, że w pewnym sensie współuczestniczyć oznacza, że nie ma między nami różnic, że mamy tę samą doktrynę. Ale pytam się: czyż nie mamy tego samego chrztu? A jeśli mamy ten sam chrzest, to musimy iść razem. Pani jest świadectwem głębokiej wspólnej drogi, bo jest to droga małżeńska, rodzinna, droga ludzkiej miłości i wspólnej wiary, nieprawdaż? (…) Na pani pytanie mogę odpowiedzieć tylko pytaniem: co może pani zrobić ze swym mężem, aby Wieczerza Pańska towarzyszyła pani na jej drodze? Jest to problem, na który każdy musi odpowiedzieć. Mówił mi pewien zaprzyjaźniony pastor: «Ależ my wierzymy, że Pan jest tam obecny. I wy wierzycie, że Pan jest obecny? Gdzie jest różnica?». «W wyjaśnieniach, w interpretacji». Życie jest większe niż wyjaśnienia i interpretacje. Zawsze odnoście się do chrztu: «Jedna wiara, jeden chrzest, jeden Pan», jak mówi Paweł. Wyciągnijcie z tego wnioski. Ja nigdy nie odważyłbym się dać pozwolenia, bo nie należy to do moich kompetencji. Jeden chrzest, jeden Pan, jedna wiara. Porozmawiajcie z Panem i idźcie naprzód. Ja nie odważę się powiedzieć nic więcej” – powiedział Papież.

  http://www.niedziela.pl/artykul/19101/Papiez-o-dopuszczeniu-do-komunii

 5. inka said

  Co to ma być? Kościół czy meczet po lewej stronie obrazka? Czyżby SDM promowały jedną światową religię?

 6. Wiktoria said

  Australijski hierarcha na ławie oskarżonych. Za dystrybucję ulotki o katolickim małżeństwie!

  Australijski arcybiskup został pozwany do sądu z powodu dystrybucji broszury, zwierającej nauczanie Kościoła na temat małżeństwa.

  „Drodzy przyjaciele, otrzymałem zawiadomienie z Biura Rzecznika Komisji Antydyskryminacyjnej, że złożono na mnie skargę z powodu rzekomego naruszenia ustawy antydyskryminacyjnej z 1998 r.” – napisał na Facebooku arcybiskup Julian Porteous z archidiecezji Hobart w Tasmanii.

  Osiemnastostronicowa broszura pt. „Nie eksperymentuj z małżeństwem” została rozprowadzona przez biskupów australijskich w całym kraju. Autor publikacji wyjaśnia, że zezwalanie na ponowne „małżeństwa”, jak i zawieranie ich przez pary tej samej płci, jest „głęboko krzywdzące i niesprawiedliwe” dla dzieci, dorosłych i całego społeczeństwa. Zwraca także uwagę, iż „małżeństwo uznawane jest przez Kościół za fundamentalne dobro samo w sobie. Jest podstawą ludzkiej egzystencji i błogosławieństwem od Boga”.

  Homoseksualny aktywista Martine Delaney złożył skargę, uzasadniając, że broszura „obraża i upokarza” osoby żyjące w homoseksualnych związkach oraz dzieci wychowywane przez takie układy. Delaney twierdził, że dzieci wychowywane przez takie związki są narażone na uszczerbek psychiczny.

  Arcybiskup Julian Porteous napisał, że polecił rozpowszechnić ulotkę, aby wierni – w trakcie trwającej debaty na temat legalizacji tzw. małżeństw homoseksualnych – zdawali sobie sprawę z nauczania Kościoła. Podkreślił, że nie było jego zamiarem obrażenie kogokolwiek, a jedynie wyrażenie stanowiska Kościoła.

  W roku 2011 arcybiskup Porteous napisał artykuł, w którym stwierdził, że „dyskryminacja zła może być nawet cnotą, odzwierciedlającą mądrość i roztropność”. „Kiedyś dyskryminacji uważana była za naturalny proces podejmowania decyzji i wydawania wyroków. Opierała się na odróżnieniu obiektywnego zła od dobra” – tłumaczył duchowny.

  Wskazał on na różnicę, jaka istnieje pomiędzy dyskryminacją, polegającą na wyborze dobra i odrzuceniu zła, a tzw. dyskryminacją niesprawiedliwą, która nie znajduje żadnego uzasadnienia. „Przyszłość społeczeństwa zależy od naszej zdolności do odróżniania dobra od zła, zachowania akceptowalnego i niemożliwego do przyjęcia przez społeczeństwo” – zauważył.

  W 2013 roku arcybiskup został oskarżony przez Komisję Antydyskryminacyjną o naruszenie prawa za niedopuszczenie do służby przy ołtarzu dziewcząt.

  P.S. Podobno Kościół nie powinien „mieszać się” do polityki państwa. Państwo australijskie uważa jednak, że wolno mu się mieszać do spraw Kościoła.

  Źródło: lifesitenews.com, AS.
  http://www.pch24.pl

 7. Basia B said

  Mnie osobiście zawsze źle się słucha takich proroctw.Wolę czytać.Zobaczyłam,że przez ostatnie jakieś 2-3 lata zdecydowanie jestem spokojniejsza przy Słowie Bożymi i mistykach Kościoła.Mam przesyt tych nawoływań,bo Bóg działa cały czas i mówi każdego dnia.”Polsko,chodź w tym zwycięstwie” i jeszcze ta muzyka przy tym ostatnim przekazie.Niech on prorokuje….

 8. Sławik said

 9. apostolat said

  Pod stadionem w Hanowerze znaleziono bombę. Policja: Całe miasto zagrożone

  Niemiecka policja zarządziła ewakuację stadionu w Hanowerze. Towarzyski mecz Niemców z Holandią został odwołany ze względu na zagrożenie terrorystyczne.

  Niemieckie media informują, że w pobliżu stadionu w Hanowerze znaleziono bombę ukrytą w karetce. Na miejscu są już jednostki antyterrorystyczne. Szef miejscowej policji powiedział, że najprawdopodobniej próbowano zdetonować ładunek wybuchowy na stadionie, dodając, że poważnie zagrożone jest całe miasto.

  Na trybunach była obecna Angela Merkel oraz inni przedstawiciele władz. Szefowa niemieckiego rządu została wyprowadzona przez ochronę.

  http://telewizjarepublika.pl/pod-stadionem-w-hanowerze-znaleziono-bombe-policja-cale-miasto-zagrozone,26235.html

  • Dana said

   A jeszcze wczoraj mówili ,że mecz się odbędzie ,że nie dadzą się zastraszyć i nie będą siedzieć w domach.Takie pocieszanie się ,że nic się nie stało i my się nie boimy.

 10. karton2012 said

  Proroctwa wypełniają sie na naszych oczach POLSKA STAJE SIĘ WZOREM DLA ŚWIATA

  Ważne. Gazeta Wyborcza, TVN, Lis (natemat) prowadzą retorykę wstydu wymierzoną w polskie sumienia że niby świat krytyką miażdży Polskę za zapowiedź wycofania się z kwot uchodźców. Zapewne wielu z Waszych znajomych kupuje te kłamstwa i przejmuje się że niby Polska zyskuje opinię niewdzięcznika i pieniacza.
  Jest dokładnie przeciwnie. Świat i to cały zachwyca się postawą Polski, Hindusi piszą wprost: Polska mędrcem Europy.
  Zadałem sobie trochę trudu by przedstawić REALNE reakcje społeczności z całego świata na zapowiedź min. Waszczykowskiego, a także ogółem oporny stosunek Polski do cwanych nielegalsów w tym zachwyt nad Marszem Niepodległości (MN).
  Australia:
  Internetowy AG News ukazuje MN. 44.000 udostępnień, najpopularniejsze komentarze to:
  Cale Hebert: Holy shit Poland just became so much more awesome. (Jasna cholera Polska właśnie stała się tak bardzo niesamowita)
  Well done Poland God Bless you. Respect. (Dobra robota Polsko, Niech Bóg Cię błogosławi. Respekt)
  God Bless The Poles – God’s Servants! (Szczęść Boże Polakom – bożym sługom)
  Ogólnie 100% pozytywnych pełnych zachwytu reakcje Aussies.
  Indonezja! (największy muzułmański kraj świata)
  najpopularniejsze komentarze pod informacją ichnich mediów głównego nurtu:
  Reza Aristo: „Mam nadzieję, że kraje Unii Europejskiej wezmą przykład z Polandii.”
  simj: „Oznacza to, że Polska jest wciąż zdrowa.”
  revpower: „To oznacza to że nie ma szansy by terroryści dostali się do Polski. Mądry ruch.”
  kesbah: „Polska przyjęła odpowiednie nastawienie, zapewniając bezpieczeństwo swojemu społeczeństwu”
  INDIE – The Times of India – 8 mln fanów na fb
  http://timesofindia.indiatimes.com/…/articles…/49783648.cms…
  Najpopy:
  ~ well done Poland I appeal all Europe to follow Poland.
  (dobra robota Polsko apelują żeby cała Europa podążyła za Polską)
  ~no one should.. let Allah help them
  (nikt nie powinien, niech Allah im w tym dopomoże) – w sensie że nikt nie powinien przyjmować imigrantów po czym prosi Allaha o pomoc.. Polsce
  ~Poland seems to be wiser. They don’t want to entertain terrorists under the guice of refugees.
  (Polska jawi się jako mędrzec. Oni nie chcą wpuścić terrorystów pod przykrywką uchodźców)
  ~Poland is doing the right thing and about time Germany and Austria reverse their decision by sending the refugees back
  (Polska dobrze robi i czas by Niemcy i Austria zmieniły swoje decyzje i odsyłali uchodźców z powrotem)
  ~dr Rajendra pisze: Poland is the wisest of all the European countries in this regard. Those countries who are accepting Syrian refugees will definitely regret their action later. The Syrian refugees contain lots of Trojan horses among them.
  (Polska jest najmądrzejszym ze wszystkich europejskich krajów. Te kraje które akceptują Syryjczyków z pewnością pożałują swoich czynów później. Syryjscy uchodźcy skrywają wiele koni trojańskich pośród siebie)
  YAHOO (globalny serwis) – ponad tysiąc komentarzy
  http://news.yahoo.com/polish-minister-says-syrians-return-f…
  Nie będę przytaczał, wejdźcie i poczytajcie sami. 100% przychylnych Polsce bez żadnej krytyki.
  WIELKA BRYTANIA
  Skupiający 1 mln fanów portal Britain First który jeszcze jakiś czas temu był sceptyczny wobec Polaków dziś czerpie z Polski inspiracje i zachwyca się Polakami. Ich wrzuta nt. planów Polskiego rządu była najpopularniejszym postem od dawna. Parę dni temu wkleili zdjęcie dywizjonu 303 dziękując Polakom za obronę ich kraju. 8000 polubień postu.
  Oprócz tego gdziekolwiek nie wchodzimy widzimy wpisy od zwykłych Europejczyków czy to z Niemiec, czy z Belgii, Szwecji którzy zastanawiają się czy Polska, Węgry itp kraje będą nową Europą, ostoją cywilizacji i rajem dla Europejczyków, wielu wręcz pisze o pomyśle osiedlenia się w Polsce.
  Jak więc widzimy nastroje są zgoła inne niż te które wmawiają nam propagandziści od Michnika, czy Lisa podsuwając coraz to kolejne wypowiedzi nikomu nie znanych „autorytetów” i funkcjonariuszy UE, których nie wybierało społeczeństwo a lewacki zarząd UE.

  Proszę o jak najszersze udostępnianie.

  drago

  http://wirtualnapolonia.com/2015/11/17/retoryka-wstydu/#comments

  link do strony ukazującej pozytywne komentarze Europejczyków, o których red. Adam, a także cała pozostała grupa: tow. Kraśko, tow. Tadla, tow. Lis, tow. z Polsatu, tow. Zakowski bedą milczeć …

  http://demotywatory.pl/4578170/Podczas-gdy-media-atakuja-rzad-ze-caly-swiat-krytykuje-nasza-zapowiedz-wycofania-sie-z-kwot-uchodzcow

  • Dana said

   Coraz więcej protestów w Niemczech. Imigranci poza kontrolą
   Tysiące osób protestowało dziś w nocy przeciw polityce azylowej rządu Angeli Merkel.

   Zamieszki wśród imigrantów

   Problemem okazują się nie tylko sami niemcy, podchodzący niechętnie do imigrantów, ale i oni sami. Przeludnienie, jakie panuje w schroniskach, problemy językowe i strach przed nieotrzymaniem azylu są powodem konfliktów wśród uchodzców. W środę w nocy doszło do walki między syryjczykami a afgańczykami, w jednym ze schronisk w Hamburgu. W rezultacie kilkadziesiąt osób zostało rannych, a do przywrócenia porządku potrzebnych było dodatkowych 50 funkcjonariuszy policji. Podobny incydent zdarzył się tydzień w cześniej w miejscowości Kassel, gdzie w wyniku przepychanek po jedzenie między albańczykami i pakistańczykami rannych zostało 14 osób.

   http://pl.blastingnews.com/europa/2015/10/coraz-wiecej-protestow-w-niemczech-imigranci-poza-kontrola-00584569.html

 11. karton2012 said

  PROROCTWA WYPEŁNIAJĄ SIĘ NA NASZYCH OCZACH POLSKA STAJE SIĘ WZOREM DLA ŚWIATA

  PROSZĘ WYCIĄGNĆ MÓJ WPIS ZE SPAMU

 12. karton2012 said

  Marsz Niepodległości 2015 – relacja pół żartem pół serio – Independent Video Press

  http://www.youtube.com/watch?v=_ELCwhV_fEA

 13. karton2012 said

  Przemówienie Mariana Kowalskiego: Zamach w Paryżu i przyszłość Europy

 14. Miriam said

  http://niezalezna.pl/73014-badanie-katastrofy-smolenskiej-od-nowa-komisja-rozpocznie-prace-w-ciagu-tygodnia-dwoch#comment-3050915

 15. Miriam said

  http://www.fronda.pl/a/orban-idzie-z-unia-europejska-do-sadu,60610.html

 16. Ewa said

  CZESC DRUGA BOLESNA

  W niej rozwaza sie piec bolesnych tajemnic Syna Bozego, nad ktora bolala Najswietsza Marya Panna
  .

  Tajemnica I Modlitwa i pojmanie Pana Jezusa w Ogrojcu.

  Pan Jezus modlac sie w ogrodzie Oliwnym, wpada w konanie, a pot Jego, jako krople krwi, obficie splywa na ziemie.

  Owoc tajemnicy: ZAL ZA GRZECHY

  O Jezu Ty myslales o moich przewinnieniach, ja takze o nich mysle i zawstydzony przychodze w polaczeniu z Marya prosic Cie o przebaczenie.

  1 Ojcze nasz ….., 10 Zdrowas, po imieniu Jezus mow: „KRORY SIE ZA NAS KRWIA POCIL”. Swieta Maryo …..

  1 Chwala Ojcu …….., lub Wieczny odpoczynek jesli jest za zmarlych.

  Westchnienia:

  Niech najslodsze serce Pana Jezusa, w Przenajswietszym Sakramencie utajone, bedzie Sercem Niepokalanej Maryi Panny wielbione i milowane po wszystkie wieki wiekow. Amen.
  Niech bedzie blogoslawione swiete i niepokalane Poczecie Najswietszej Maryi Panny Matki Bozej. Amen.

  Postanowienie: Pragnalbym raczej umrzec, anizeli Cie, Boze moj, ciezko obrazic.

 17. Miriam said

  http://www.fronda.pl/a/nie-jestesmy-wszyscy-francuzami-jestesmy-wszyscy-maryjni,60526.html

  • apostolat said

   br. Jan Hruszowiec: Bierzmy w dłonie różańce, inaczej zginiemy wszyscy!

   Bardzo jasno i klarownie problem obecnych zamachów we Francji przedstawił na Facebooku brat Jan pisząc:

   Nie jestem Francuzem! Więc proszę mi nie wciskać tego, że „wszyscy jesteśmy Francuzami”. Europa się pyta: dlaczego terroryści są szybciej niż służby antyterrorystyczne? Dziwisz się, że są sprytniejsi? Ja się nie dziwię temu, dziwię się natomiast, że wielu z nas nie widzi logicznych konsekwencji. To jest również walka duchowa. Europa laicyzuje się, Boga wyrzuca się z życia. Więc nie dziw się, że wpuszczone na własne życzenie do Europy demony (żadna religia, która zabija nie pochodzi od Boga) czują się jak u siebie. Europa przestaje „pachnąć” Bogiem, „smród złego” za naszą zgodą zastępuje przestrzeń należną Bogu. Zło ma komfortowe warunki rozwojowe.

   Nasze hasło jest inne: wszyscy jesteśmy Maryjni! Więc bierzmy w dłonie różańce a wtedy wszystko wokoło będzie pachnieć Bogiem. Jeśli Europa nie opamięta się i nie zacznie na nowo oddychać Bogiem, to zginiemy wszyscy!

   Br. Jan Hruszowiec/Facebook

 18. Miriam said

  http://wpolityce.pl/polityka/272014-kornel-morawiecki-aby-stawic-czola-islamskiemu-terroryzmowi-musimy-wrocic-do-europejskich-korzeni-chrzescijanstwa

 19. pio0 said

  Papużka nie może uwierzyć w stratę przyjaciela

  Papużka próbuje obudzić swojego przyjaciela, nie mogąc zrozumieć, że to niemożliwe. Jak widać nie tylko ludzie cierpią z powodu straty bliskich.

 20. Dana said

  22 LISTOPADA 2015
  XXXIV niedziela zwykła
  Uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata

  Tak, jestem Królem

  Ostatnia niedziela roku kościelnego (już za tydzień Adwent!), jest poświęcona Chrystusowi – Królowi Wszechświata.

 21. Adrian said

  Maria od Bożego Przygotowania Serc
  Orędzie Nr.1093
  31 Październik 2015
  Gdybyście w całości widzieli co się dzieje na Świecie….

  Moje Dziecko. Pisz i słuchaj, gdyż to jest ważne, co Mam wam do powiedzenia:

  Żyjecie na Końcu Czasów, lecz tego nie widzicie. Gdybyście w całości widzieli co się dzieje na Świecie, to rozpoznalibyście, że nie zostało wam zbyt wiele czasu na waszej Ziemi.
  Z wyrafinowaniem skrywa Diabeł swoje przestępstwa i trzyma was z daleka, abyście nie wiedzieli co się naprawdę dzieje. On dzieli swoje przestępstwa na małe, pokazując je jako coś dobrego i wy wierzycie w to (dajecie się okłamać), ponieważ nie troszczycie się o to, żeby widzieć to co się naprawdę dzieje.

  Dzieci, obudźcie się i patrzcie co się dzieje! Co wam przekazują Media i Gazety są to informacje wybrane i cenzurowane. Nie dajcie się więcej okłamywać! Nie wierzcie dłużej w CZĘŚCIOWE PRAWDY, gdyż one zniekształcają wasz Obraz Wydarzeń i nie pozwalają na rozpoznanie Prawdy.
  Te wydarzenia nie są przypadkowe ale tego NIE widzicie, gdyż Diabeł nie dopuszcza do tego!
  Obudźcie się, powróćcie do Mojego Syna, waszego Jezusa i zacznijcie rozpoznawać kłamstwo, i odsłońcie jego zasłonę i spójrzcie Prawdzie w Oczy!
  W międzyczasie przygotujcie się i wasze Maleństwa, żebyście wy i one nie zostały stracone, kiedy Koniec nastąpi z Wielkim hukiem i jak Grom z jasnego Nieba.
  Wpierw nadejdzie Ostrzeżenie, kochane Dzieci, WTEDY MUSICIE BYĆ GOTOWE! Amen.
  Kocham was. Wszystkie Przesłania (Orędzia), które wam ofiarowujemy, służą waszemu Ocaleniu Dusz.
  Czytajcie je z Uwagą i powtarzajcie to czytanie, gdyż w nich znajdziecie Wskazówkę dla siebie i swoich najbliższych!
  Korzystajcie z Modlitw, które wam Ofiarowaliśmy i Módlcie się!
  Módlcie się w Intencjach Mojego Świętego Syna i o Pokój w Sercach wszystkich Bożych Dzieci na Świecie.
  Proście Ojca, żeby ten Czas skrócił, gdyż to co ma nastapić jest niczym w porównaniu z tym co już było.
  Módlcie się i błagajcie Ojca w Niebie, gdyż On wysłucha waszych Modlitw, i żadne Dziecko, które Go naprawdę kocha, nie zginie. Amen.
  Więc idźcie Moje Dzieci i przygotujcie się.
  Na początku Roku (wczesna wiosna) rozpoznacie Znaki. Bądźcie gotowe, Moje Dzieci, gdyż Koniec jest bliski. Amen.
  „RÓBCIE ZAPASY (żywność),MOJE DZIECI. BĘDZIECIE JEJ POTRZEBOWAĆ. Amen.”

  • Beza said

   Maryja zachowa Polskę od inwazji islamu jeśli będziemy odmawiać różaniec

   http://krucjatarozancowazaojczyzne.pl/

   «Polacy! Zwróćcie wasze oczy na zranione oblicze waszej Matki i Królowej, która nieustannie oręduje za wami u Swego Syna! Podnieście wasze dłonie wysoko do nieba, pełni ufności w Miłosierdzie Boże, które ukazuje się nad waszym narodem! Nie oglądajcie się wstecz, nie spoglądajcie na Zachód ani na Wschód. Wasz naród ma pozostać silny wiarą, którą otrzymaliście jako dziedzictwo waszych ojców».

   «Przygotujcie królewski tron w waszych sercach, a ujrzycie, że Zasiadający na Tronie otworzy wam umysły na Prawdę Bożą. Maryja z waszą pomocą zawsze zwyciężała i teraz także obiecuje wam zwycięstwo, albowiem pragnieniem Jej Syna ​ ​ jest wywyższyć naród polski ponad wszystkie narody».

   «Zwycięstwo Królowej nie nadejdzie jednak bez współpracy i zaangażowania Jej dzieci, które muszą pamiętać o modlitwie, o wyrzeczeniu i czuwaniu. Jesteście pod płaszczem Niepokalanej Królowej, i chociaż zło otoczyło was ze wszystkich stron, znalazłszy popleczników w środowiskach władzy, to musicie pamiętać, że z serc wiernych oddanych dzieci, świadków prawdy i miłości, wznosi się Tron dla Chrystusa Króla i dla Jego coraz większej chwały»

   «Nie rozstawajcie się z orężem waszej Matki, jakim jest Różaniec. […]. Kto chwyta Różaniec – chwyta miecz, a kto przyłącza się do narodowej Krucjaty, ten zwołujepowstanie tak przeciw jawnym wrogom, jak i knującym spiski. Pamiętajcie, że to jest poważna walka, bo jest wymierzona przeciwko zwierzchności i panowaniu tego świata. A książę tego świata jest czujny».

   «W historii waszego narodu stanęliście w momencie przygotowania do „dziejowego bierzmowania” ​ ​, ​ ​ w którym dokonuje się próba waszej wiary i próba sumień. Każde zwycięstwo odniesione w takiej ​ ​ próbie przyczyni się do zwycięskiego wprowadzenia ładu i porządku Bożego, który pochodzi od ​ ​ Ducha Świętego. To „bierzmowanie dziejowe” wymaga od was wszystkich świadectwa wiary.Bądźcie i pozostańcie silni wiarą!»

   http://gloria.tv/media/aMcKSN81gi8

   • Beza said

    Nie przyjmujmy islamskich imigrantów! Zaapeluj do premier Szydło!

    https://www.protestuj.pl/nie-dla-islamskich-imigrantow-w-polsce,53,k.html

    Londyn, Madryt, Paryż… Czy chcemy, by krwawy szlak islamskich bandytów przebiegł również przez nasz kraj? Mieszkająca w naszym kraju mniejszość wyznająca islam stanowi zaledwie promil obywateli Rzeczpospolitej, a organizacje terrorystyczne skupiające fanatyków na razie nie grożą atakami na naszym terytorium. Zróbmy wszystko, by to status quo zostało utrzymane. Powiedzmy zdecydowanie „nie” planom rozlokowania w Polsce imigrantów z krajów arabskich.

    Korzystając ze strony protestuj.pl można wysłać do premier Beaty Szydło list w sprawie powstrzymania przyjęcia przez nasz kraj imigrantów z krajów arabskich. We wrześniu 2015 roku rząd PO-PSL zgodził się – wbrew stanowisku m.in. Słowacji, Czech i Węgier – na rozlokowanie po krajach Unii Europejskiej kilkuset tysięcy imigrantów. Tylko do Polski ma trafić 7000 tzw. uchodźców z krajów Bliskiego Wschodu. Z pewnością liczba ta nie będzie ostateczną, już wkrótce pojawi się z pewnością kwestia łączenia rodzin.

    To nie koniec – za imigrantami już zamieszkałymi pod polskim niebem popłynie szeroki strumień ich krewnych… Dziesiątki szybko zmienią się w setki, a te w tysiące. Czy polskie społeczeństwo ma ponosić koszty nierozważnych decyzji możnych tego świata?

    Pamiętajmy, że zamachowcy z Paryża, którzy zabili kilkaset osób i drugie tyle ranili, rekrutowali się spośród islamskich dżihadystów, a wśród nich znalazł się… tzw. uchodźca, który w tłumie młodych mężczyzn przedostał się z Turcji, przez Niemcy, do Francji!

    W związku z tragicznymi wydarzeniami w Paryżu, gdzie islamscy terroryści zabili ponad sto niewinnych osób, zwracam się do Pani z apelem o zmianę decyzji pani poprzedniczki – Ewy Kopacz – w sprawie ulokowania w Polsce tak zwanych uchodźców z państw arabskich – czytamy w liście skierowanym do premier Szydło, który można podpisać korzystając ze strony protestuj. pl.

    Bez wątpienia tylko masowy sprzeciw może uzmysłowić polskiemu rządowi, iż w obecnej sytuacji jedną decyzją zgodną z oczekiwaniami Polaków i interesem narodowym jest odstąpienie od wykonania postanowień o relokacji imigrantów z Bliskiego Wschodu.

    Read more: http://www.pch24.pl/nie-przyjmujmy-islamskich-imigrantow–zaapeluj-do-premier-szydlo-,39472,i.html#ixzz3rpWKCrT2

   • Dana said

    Bitwa pod Wiedniem – Austria 1683 rok i Matka Boża Częstochowska

    Jan III Sobieski – Z Bożej łaski król Polski, wielki książę litewski, ruski, pruski, mazowiecki, żmudzki, inflancki, smoleński, siewierski i czernihowski. Obrońca Wiary.

    W Europie Północnej wybitny mąż stanu Jan III Sobieski objął polski tron.

    Był znany z posiadania ogromnej, zorganizowanej armii, na czele której stała kawaleria husarów – oddziały niepodobne do jakichkolwiek innych znanych dotąd w Europie. Miała je ona poznać wtedy, gdy sztandary z symbolem gwiazdy i półksiężyca imperium tureckiego, stojące wzdłuż rzeki Dunaj, przekroczyły Budapeszt i zaczęły marsz na Wiedeń.

    Wtedy to legat papieski przybył do Warszawy prosić Polskę o pilną pomoc.

    Olbrzymia 100-tysięczna armia turecka była gotowa do oblężenia Wiednia. Ani Niemcy, ani Austriacy nie byli zdolni pokonać tureckich najeźdźców.

    Tylko król Jan III Sobieski odnosił nad nimi zwycięstwo i to nie raz – a trzy razy, m. in. pod Chocimiem w 1673 roku.

    Turcy zbliżyli się do Wiednia 13 lipca, okrążyli miasto i zaczęli oblężenie. Kie dy informacje te doszły do króla Jana, wzniósł serce do Nieba i modlił się:

    „Błogosławiona Dziewico Częstochowska, pozwól mi doświadczyć dwóch cudów: że ci, którzy trwają w Wiedniu wytrzymają oblężenie do września i że my zdążymy tam na czas, aby ich uwolnić.”

    Chociaż liczyła się każda minuta, król Polski i jego doradcy pojechali na Jasną Górę, aby się modlić przed wizerunkiem Czarnej Madonny.

    Po czterech dniach modlitw, kiedy król był już gotowy opuścić sanktuarium, kapłan podał mu obraz Madonny zawieszony na złotym łańcuchu. Król z wdzięcznością go przyjął, wsunął na głowę i razem z około 26 tysiącami zbrojnego polskiego wojska rozpoczął wymarsz.

   • Anna said

    Nie jestem Francuzem! Więc proszę mi nie wciskać tego, że „wszyscy jesteśmy Francuzami”. Europa się pyta: dlaczego terroryści są szybciej niż służby antyterrorystyczne? Dziwisz się, że są sprytniejsi? Ja się nie dziwię temu, dziwię się natomiast, że wielu z nas nie widzi logicznych konsekwencji. To jest również walka duchowa. Europa laicyzuje się, Boga wyrzuca się z życia. Więc nie dziw się, że wpuszczone na własne życzenie do Europy demony (żadna religia, która zabija nie pochodzi od Boga) czują się jak u siebie. Europa przestaje „pachnąć” Bogiem, „smród złego” za naszą zgodą zastępuje przestrzeń należną Bogu. Zło ma komfortowe warunki rozwojowe.
    Nasze hasło jest inne: wszyscy jesteśmy Maryjni! Więc bierzmy w dłonie różańce a wtedy wszystko wokoło będzie pachnieć Bogiem. Jeśli Europa nie opamięta się i nie zacznie na nowo oddychać Bogiem, to zginiemy wszyscy!
    Br. Jan Hruszowiec

    • cox21 said

     Mój proboszcz komentując zamach w Paryżu powiedział krótko- ,,Francja odrzuciła Boga, a to jest jedną z konsekwencji rządów diabła”.

    • Krystyna said

     Odwazna wypowiedz brata Jana Hruszowca przedstawiajaca wspolczesna, spoganiala, konsumpcyjna Europe, ktora usunela Boga z serc ludzkich i z kosciolow, a w miejsce Boga wszedl demon powodujacy zniszczenie.

 22. Mariusz said

  Środa; Wspomnienie bł. Karoliny Kózkówny, dziewicy i męczennicy, 18 listopada 2015

  (2 Mch 7,1.20-31)
  Siedmiu braci zostało schwytanych razem z matką. Bito ich biczami i rzemieniami, gdyż król chciał ich zmusić, aby skosztowali wieprzowiny zakazanej przez Prawo. Przede wszystkim zaś godna podziwu i trwałej pamięci była matka. Przyglądała się ona w ciągu jednego dnia śmierci siedmiu synów i zniosła to mężnie. Nadzieję bowiem pokładała w Panu. Pełna szlachetnych myśli, zagrzewając swoje kobiece usposobienie męską odwagą, każdego z nich upominała w ojczystym języku. Mówiła do nich: Nie wiem, w jaki sposób znaleźliście się w moim łonie, nie ja wam dałam tchnienie i życie, a członki każdego z was nie ja ułożyłam. Stwórca świata bowiem, który ukształtował człowieka i wynalazł początek wszechrzeczy, w swojej litości ponownie odda wam tchnienie i życie, dlatego że wy gardzicie sobą teraz dla Jego praw. Antioch był przekonany, że nim gardzono i dopatrywał się obelgi w tych słowach. Ponieważ zaś najmłodszy był jeszcze przy życiu, nie tylko dał mu ustną obietnicę, ale nawet pod przysięgą zapewnił go, że jeżeli odwróci się od ojczystych praw, uczyni go bogatym i szczęśliwym, a nawet zamianuje go przyjacielem i powierzy mu ważne zadanie. Kiedy zaś młodzieniec nie zwracał na to żadnej uwagi, król przywołał matkę i namawiał ją, aby chłopcu udzieliła zbawiennej rady. Po długich namowach zgodziła się nakłonić syna. Kiedy jednak nachyliła się nad nim, wtedy wyśmiewając okrutnego tyrana, tak powiedziała w języku ojczystym: Synu, zlituj się nade mną! W łonie nosiłam cię przez dziewięć miesięcy, karmiłam cię mlekiem przez trzy lata, wyżywiłam cię i wychowałam aż do tych lat. Proszę cię, synu, spojrzyj na niebo i na ziemię, a mając na oku wszystko, co jest na nich, zwróć uwagę na to, że z niczego stworzył je Bóg i że ród ludzki powstał w ten sam sposób. Nie obawiaj się tego oprawcy, ale bądź godny braci swoich i przyjmij śmierć, abym w czasie zmiłowania odnalazła cię razem z braćmi. Zaledwie ona skończyła mówić, młodzieniec powiedział: Na co czekacie? Jestem posłuszny nie nakazowi króla, ale słucham nakazu Prawa, które przez Mojżesza było dane naszym ojcom. Ty zaś, przyczyno wszystkich nieszczęść Hebrajczyków, nie uciekniesz z rąk Bożych.

  (Ps 17,1.5-6.8.15)
  REFREN: Gdy zmartwychwstanę, będę widział Boga

  Rozważ, Panie, moją słuszną sprawę,
  usłysz moje wołanie,
  wysłuchaj modlitwy
  moich warg nieobłudnych.

  Moje kroki mocno trzymały się Twoich ścieżek,
  nie zachwiały się moje stopy.
  Wołam do Ciebie, bo Ty mnie, Boże, wysłuchasz;
  nakłoń ku mnie Twe ucho, usłysz moje słowo.

  Strzeż mnie jak źrenicy oka,
  ukryj mnie w cieniu Twych skrzydeł.
  A ja w sprawiedliwości ujrzę Twe oblicze,
  ze snu wstając nasycę się Twym widokiem.

  (J 15,16)
  Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem, abyście szli i owoc przynosili.

  (Łk 19,11-28)
  Jezus opowiedział przypowieść, dlatego że był blisko Jerozolimy, a oni myśleli, że królestwo Boże zaraz się zjawi. Mówił więc: Pewien człowiek szlachetnego rodu udał się w kraj daleki, aby uzyskać dla siebie godność królewską i wrócić. Przywołał więc dziesięciu sług swoich, dał im dziesięć min i rzekł do nich: Zarabiajcie nimi, aż wrócę. Ale jego współobywatele nienawidzili go i wysłali za nim poselstwo z oświadczeniem: Nie chcemy, żeby ten królował nad nami. Gdy po otrzymaniu godności królewskiej wrócił, kazał przywołać do siebie te sługi, którym dał pieniądze, aby się dowiedzieć, co każdy zyskał. Stawił się więc pierwszy i rzekł: Panie, twoja mina przysporzyła dziesięć min. Odpowiedział mu: Dobrze, sługo dobry; ponieważ w dobrej rzeczy okazałeś się wierny, sprawuj władzę nad dziesięciu miastami. Także drugi przyszedł i rzekł: Panie, twoja mina przyniosła pięć min. Temu też powiedział: I ty miej władzę nad pięciu miastami. Następny przyszedł i rzekł: Panie, tu jest twoja mina, którą trzymałem zawiniętą w chustce. Lękałem się bowiem ciebie, bo jesteś człowiekiem surowym: chcesz brać, czegoś nie położył, i żąć, czegoś nie posiał. Odpowiedział mu: Według słów twoich sądzę cię, zły sługo. Wiedziałeś, że jestem człowiekiem surowym: chcę brać, gdzie nie położyłem, i żąć, gdziem nie posiał. Czemu więc nie dałeś moich pieniędzy do banku? A ja po powrocie byłbym je z zyskiem odebrał. Do obecnych zaś rzekł: Odbierzcie mu minę i dajcie temu, który ma dziesięć min. Odpowiedzieli mu: Panie, ma już dziesięć min. Powiadam wam: Każdemu, kto ma, będzie dodane; a temu, kto nie ma, zabiorą nawet to, co ma. Tych zaś przeciwników moich, którzy nie chcieli, żebym panował nad nimi, przyprowadźcie tu i pościnajcie w moich oczach. Po tych słowach ruszył na przedzie, zdążając do Jerozolimy.

  http://www.mateusz.pl/czytania/2015/

  • pio0 said

   Otrzymać charyzmaty

   Otrzymujemy od Boga różne dary. W Kościele noszą one nazwę charyzmatów. Nie służą one naszej chwale, ale budowaniu wspólnoty Kościoła, której głową jest Chrystus. Nie bójmy się ich przyjmować. Ale jednocześnie bądźmy zobowiązani do tego, że gdy je otrzymamy, to będziemy się starali wykorzystać je najlepiej, jak potrafimy. Jezus obiecuje, że każdemu, kto ma, będzie dodane. Im bardziej otworzę się na dary duchowe, tym więcej otrzymam łask. Bywa, że rodzą się w nas obawy, czy sprostamy temu, czego oczekuje od nas Pan, i boimy się przyjmować nowych zobowiązań. Gdy Bóg wyznacza nas do jakiegoś dzieła, to na pewno nie pożałuje nam swoich darów i będzie nas umacniał w dziele, którego się podejmujemy.

   Modlitwa

   Otwieram się, Panie, na wszystkie dary, jakich chcesz mi udzielić. Oddal ode mnie wszelki lęk przed przyszłością i pozwól mi odważnie kroczyć za Tobą. Amen.

  • Dana said

   (Łk 19,11-28)

   Powiadam wam: Każdemu, kto ma, będzie dodane; a temu, kto nie ma, zabiorą nawet to, co ma. Tych zaś przeciwników moich, którzy nie chcieli, żebym panował nad nimi, przyprowadźcie tu i pościnajcie w moich oczach. Po tych słowach ruszył na przedzie, zdążając do Jerozolimy.

   Tak będzie się rzecz miała w dzień ostateczny z naszymi dobrami duchowymi: kto je pomnoży, ten w nagrodę za gorliwość otrzyma jeszcze więcej. Porachuje się też Pan i z tymi, którzy byli Jego wyraźnymi przeciwnikami i nie chcieli dopuścić do tego, żeby był ich Królem: każe ich stracić w swojej obecności.

   Chrystus, który jest alegorią owego człowieka szlachetnego rodu z przypowieści, też nie otrzymuje korony, co więcej, znalazłszy się w Jerozolimie nie tylko że nie otrzyma królestwa, ale znajdzie tam śmierć, gdyż Jego przyszli poddani nienawidzą Go bardziej niż mieszkańcy Judei Archelaosa. Odchodzi tedy Chrystus po swej śmierci do dalekiego kraju.Tam otrzyma koronę królewską i kiedyś wróci stamtąd, by zażądać rachunku strat i zysków od tych, którym powierzył pewne dobra.

   https://gloria.tv/media/RZxYwf2Qg2q

   • Dana said

    Wiara zgodnie ze swoim teologicznym znaczeniem jest darem Boga. Tego właśnie uczy nas święty Paweł: „Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę. A to pochodzi nie od was, lecz jest to dar Boga” (Ef 2, 8); i to stanowi tę wielką naukę świętego Augustyna, który nam mówi, że nawet zaczątek zbawienia jest dziełem łaski: „Wiara, która czyni nas chrześcijanami, jest Bożym darem” (De praedest. sanctorum, PL 44,96).

    Przez chrzest zostałeś powołany do contemplata aliis tradere – przekazywania innym tego, czym żyjesz. Na mocy chrztu bowiem stajesz się uczestnikiem prorockiego urzędu Chrystusa. Jesteś więc powołany do sprawowania funkcji apostolskich i ewangelizacyjnych. Święty Piotr wiąże kapłaństwo wiernych z obowiązkiem apostolatu i ewangelizacji: Jesteście „królewskim kapłaństwem”, abyście wszędzie głosili miłość Tego, który wezwał was z ciemności do swojego przedziwnego światła (por. 1 P 2, 9).

    Ojciec Święty w homilii wygłoszonej 29 I 1979 r. w Meksyku powiedział: „Wszyscy wierni na mocy sakramentu chrztu i bierzmowania zobowiązani są do publicznego wyznawania wiary, którą otrzymali od Boga za pośrednictwem Kościoła. Powinni ją szerzyć i bronić jej jak prawdziwi świadkowie Chrystusa, ponieważ są wezwani do ewangelizacji – fundamentalnego obowiązku wszystkich członków ludu Bożego”.

    Czy ja ten dar pomnażam ? Czy trzymam „zawinięty w chustce „.

 23. http://dialogsercamilosci.eu/2015/11/18/owocem-spustoszenia-na-swiecie-jest-zanieczyszczenie-wolnej-woli-przez-grzech/
  http://dialogsercamilosci.eu/tag/wolna-wola/

 24. pio0 said

  DZIEŃ 8 – 18.11.2015 – ŚRODA

  z Psalmu 147

  …On leczy złamanych na duchu
  i przewiązuje ich rany…

  Przez Płomień Miłości Serca Pana Jezusa i Serca Maryi,
  za wstawiennictwem wszystkich Świętych i Dusz w Czyśćcu cierpiących:

  Intencja:

  ” O uwolnienie od zniewoleń i uleczenie zranień duchowych Marka, oraz uzdrowienie międzypokoleniowe w jego rodzinie”

  Modlitwy:

  3x Ojcze Nasz…
  3x Zdrowaś Maryjo..
  3x Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu…
  1x O, Krwi i Wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego jako Zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie!

 25. Dana said

  Zabijamy coś w nas, zabijamy coś w nas…
  Może dlatego zabijamy, że jesteśmy wciąż sami
  A może jesteśmy sami, bo wciąż zabijamy
  Zawsze sami, sami, sami… coś zabijamy.

  Źródło: Amiranda

 26. pio0 said

  Podpisz tę petycję teraz!

  Stop porno w Teatrze Polskim!

  Jak daleko można się posunąć w sztuce? Jakie są granice środków artystycznego wyrazu? Gdzie kończy się Sztuka, a zaczyna się społeczny eksperyment?

  21 listopada w Teatrze Polskim we Wrocławiu ma mieć miejsce premiera spektaklu Eweliny Marciniak „Śmierć i dziewczyna”. W spektaklu ma wystąpić para aktorów porno, którzy na oczach widzów, będą ze sobą współżyć. Aktorzy przybędą z Czech, Niemiec lub Węgier, ponieważ w Polsce nie znalazła się para, która zechciałaby wziąć udział w spektaklu.

  Reżyserka nie ukrywa, że sama jest amatorką filmów pornograficznych, a swoim spektaklem chce m.in. walczyć z polskim „seksualnym monolitem”, pokazując „nienormatywne zachowania seksualne”, które w Polsce nie są akceptowane. Jak zaznacza, interesuje ją „co się będzie działo z tymi widzami, którzy zostaną z nami do końca ” (GW Wrocław sb-ndz 7-8.11.2015, str.2, „Aktorzy porno zagrają w Teatrze Polskim”, autor: M.Piekarska).

  http://citizengo.org/pl/stop-porno-w-teatrze-polskim

  • Dana said

   Cytat:
   Co szokuje jednak najmocniej to fakt, że w spektaklu mają wziąć udział również młodzi ludzie- pianiści- z których najmłodszy ma 9 lat. Reżyserka zapowiada, że dziecko zostanie oddzielone od „pary porno”, jednak spektakl ten to nie niewinna opowiastka o „Tosi i Tymku” tylko skandaliczny show, którego naczelnym motywem jest perwersyjna seksualność, ból tortur, cierpienie. To z pewnością nie jest środowisko, w którym chcielibyśmy widzieć dzieci i młodzież.

   Tam powinien wkroczyć prokurator.

  • http://ostrzezenie.net/wordpress/2011/06/04/szatan-werbuje-mlodych-ludzi-przez-pop-kulture/
   Od początku pomyślicie, że jest to tylko nieszkodliwa rozrywka. Czy nie wiecie, że wasze dusze są kradzione? Czy nie obchodzi was to? Czy nie zdajecie sobie sprawy, że jeśli popełniacie te obsceniczne czyny seksualnej deprawacji, będziecie zgubieni na zawsze? Jeśli mocno pragniecie więcej emocji, jeśli ostatni akt już wam nie daje podniety, staniecie się nienasyceni. Potem zniszczycie siebie samych.

  • Dana said

   Karze podlega też ten, kto małoletniemu poniżej lat 15 prezentuje treści pornograficzne lub udostępnia mu przedmioty mające taki charakter albo rozpowszechnia treści pornograficzne w sposób umożliwiający takiemu małoletniemu zapoznanie się z nimi (art. 202 § 2 kk).

  • cox21 said

   Zgroza!

  • anzelmik said

   To nie ma prawa się odbyć.
   To nie jest spektakl tylko występ porno.
   To nie ma nic ze sztuką wspólnego.
   Mam nadzieje że ludzie z Wrocławia niedopuszczą do tego skandalizującego przedstawienia.
   Patrząc na wspaniałe oprawy robione przez kibiców Śląska Wrocław to jestem niema w 100 procentach pewien że do tego psektaklu nie dojdzie i że jak zwykle kibice staną na wysokości zadania.
   Warszawa pozdrawia Wrocław.

  • krystynka said

   Zobaczcie jak zło się obnaża,żadnych skrupułów,ludzie źli działają jak w amoku,zło nazywane jest dobrem i coraz bardziej klaruje się podział na owce i kozły.I rzeczywiście to zmierza wszystko w jakimś kierunku,jakby w przepaść,a ,ja myslę,że przecięciem tego galopowania bedzie ostrzeżenie.Skoro nami wstrzasa do żywego taki świat,pomyslcie co czuje Bóg jak widzi to ogólnoludzkie samobójstwo,jak widzi ludzkie serca i sumienia czarne od grzechów wszelkiej maści.Przy takim przyśpieszeniu i ekspansji zła kto się uratuje ?
   ps.pomyslałam także o tym zmarłym młodym kuzynie,wiele razy modliłam się za Niego aby Bóg ocalił to życie i nie pozwolił aby zło Go zniszczyło.Bóg uratował to życie zabierając Go do siebie,a nam dał dowód na to,że go zabrał Sam ze swojej woli i nikt sie do tego nie przyczynił.

  • Dana said

   Sceny seksu w Teatrze Polskim. Radni PO domagają się zdjęcia sztuki z afisza

   W najbliższą sobotę (21 listopada) w Teatrze Polskim we Wrocławiu odbędzie się premiera spektaklu „Śmierć i dziewczyna”. Wojewódzcy radni z ramienia PO chcą jednak, żeby do pokazu nie doszło. Powodem są zapowiedzi dotyczące tego, że w spektaklu zagrają aktorzy grający na co dzień w filmach pornograficznych. Radni grożą odcięciem dofinansowania dla teatru. O sprawie informuje „Gazeta Wyborcza”.

  • pio0 said

   Zablokują pornosztukę w teatrze? Zawiadomienie o przestępstwie trafiło nawet do ministrów

   http://niezalezna.pl/73053-zablokuja-pornosztuke-w-teatrze-zawiadomienie-o-przestepstwie-trafilo-nawet-do-ministrow

 27. pio0 said

  Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi.
  I poczęła z Ducha Świętego.
  Zdrowaś Maryjo…

  Oto ja Służebnica Pańska.
  Niech mi się stanie według słowa twego.
  Zdrowaś Maryjo…

  A Słowo Ciałem się stało.
  I mieszkało między nami.
  Zdrowaś Maryjo…

  Módl się za nami święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

  Módlmy się. Łaskę Twoją prosimy Cię Panie racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy przez Zwiastowanie anielskie, Wcielenie Chrystusa Syna Twojego poznali przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania zostali doprowadzeni. Przez Chrystusa Pana naszego.
  Amen.
  ————————————-
  3x. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu….
  Wieczne odpoczywanie raz zmarłym dać Panie…

  • pio0 said

   W intencjach Maryi + (można jeszcze dodać swoje własne intencje)

   • pio0 said

    O pokój w nas samych, w naszych rodzinach, parafiach, ojczyźnie i na całym świecie.

   • szafirek said

    Matko Boża proszę Cię o potrzebne łaski dla Margaretki,dla Kasi1,o zdrowie dla Mariusza,Gosi3,a także o zdrowie dla małych dzieci Moniczki,Nastki,Mikołajka i Kubusia.

   • Milla said

    Ja jeszcze proszę Matko Boża o uzdrowienie dla Szafirka, Krystyny, Mariusza i o uzdrowienie relacji rodzinnych dla tych ,którzy tego bardzo potrzebują.

  • Mariusz said

   O dach nad głową dla Małgosi, zdrowie dla Szafirka, pokój duszy dla Gosi 3,
   o zdrowie dla dzieci Moni, o wyproszenie łaski dla Kasi1

   • Beza said

    ZA CAŁĄ RODZINĘ BLOGOWĄ !!!!!

    MACIE WIELKIE SERDUCHA !!!! MAŁGOSIA WŁAŚNIE MI NAPISAŁA, CZYM ŚPIESZĘ WAM DONIEŚĆ.

    Moja Kochana-na konto wplynelo ok 2 tys zl…Szkoda-tylko,ze nie moge dodac komentarza-na blogu..Bog Zaplac Kochani za Wszystko

 28. skała said

  OSTOJA dziękuję bardzo za filmiki z proroctwami.

 29. Dana said

  Wspomnienie bł. Karoliny Kózkówny, dziewicy i męczennicy
  Listopad 18, 2015

  Karolina urodziła się w podtarnowskiej wsi Wał-Ruda 2 sierpnia 1898 r. jako czwarte z jedenaściorga dzieci Jana Kózki i Marii z domu Borzęckiej. Pięć dni później otrzymała chrzest w kościele parafialnym w Radłowie.

  Karolina-Kózkówna-270x180Jej rodzice posiadali niewielkie gospodarstwo. Pracowała z nimi na roli. Wzrastała w atmosferze żywej i autentycznej wiary, która wyrażała się we wspólnej rodzinnej modlitwie wieczorem i przy posiłkach, w codziennym śpiewaniu Godzinek, częstym przystępowaniu do sakramentów i uczestniczeniu we Mszy także w dzień powszedni. Ich uboga chata była nazywana “kościółkiem”. Krewni i sąsiedzi gromadzili się tam często na wspólne czytanie Pisma świętego, żywotów świętych i religijnych czasopism. W Wielkim Poście śpiewano tam Gorzkie Żale, a w okresie Bożego Narodzenia – kolędy.
  Karolina od najmłodszych lat ukochała modlitwę i starała się wzrastać w miłości Bożej. Nie rozstawała się z otrzymanym od matki różańcem – modliła się nie tylko w ciągu dnia, ale i w nocy. We wszystkim była posłuszna rodzicom, z miłością i troską opiekowała się licznym młodszym rodzeństwem. W 1906 roku rozpoczęła naukę w ludowej szkole podstawowej, którą ukończyła w 1912 roku. Potem uczęszczała jeszcze na tzw. naukę dopełniającą trzy razy w tygodniu. Uczyła się chętnie i bardzo dobrze, z religii otrzymywała zawsze wzorowe oceny, była pracowita i obowiązkowa.

  Do Pierwszej Komunii św. przystąpiła w roku 1907 w Radłowie, a bierzmowana została w 1914 r. przez biskupa tarnowskiego Leona Wałęgę w nowo wybudowanym kościele parafialnym w Zabawie.

  Duży wpływ na duchowy rozwój Karoliny miał jej wuj, Franciszek Borzęcki, bardzo religijny i zaangażowany w działalność apostolską i społeczną. Siostrzenica pomagała mu w prowadzeniu świetlicy i biblioteki, do której przychodziły często osoby dorosłe i młodzież. Prowadzono tam kształcące rozmowy, śpiewano pieśni religijne i patriotyczne, deklamowano utwory wieszczów.

  Karolina była urodzoną katechetką. Nie poprzestawała na tym, że poznała jakąś prawdę wiary lub usłyszała ważne słowo; zawsze spieszyła, by przekazać je innym. Katechizowała swoje rodzeństwo i okoliczne dzieci, śpiewała z nimi pieśni religijne, odmawiała różaniec i zachęcała do życia według Bożych przykazań. Wrażliwa na potrzeby bliźnich, chętnie zajmowała się chorymi i starszymi. Odwiedzała ich, oddając im różne posługi i czytając pisma religijne. Przygotowywała w razie potrzeby na przyjęcie Wiatyku. W swojej parafii była członkiem Towarzystwa Wstrzemięźliwości oraz Apostolstwa Modlitwy i Arcybractwa Wiecznej Adoracji Najświętszego Sakramentu.

  Błogosławiona Karolina Kózkówna Zginęła w 17. roku życia 18 listopada 1914 roku, na początku I wojny światowej. Carski żołnierz uprowadził ją przemocą i bestialsko zamordował, gdy broniła się pragnąc zachować dziewictwo. Po kilkunastu dniach, 4 grudnia 1914 r., w pobliskim lesie znaleziono jej zmasakrowane ciało. Tragedia jej śmierci nie miała świadków.

  • Dana said

   Bł. Karolina stanowi również przykład młodej osoby, która była bardzo aktywnie zaangażowana w życie parafii i swojego najbliższego otoczenia. W dniu wspomnienia bł. Karoliny wiele środowisk młodzieżowych przeżywa swoje święto patronalne. Oprócz KSM-u dotyczy to m. in. Ruchu Czystych Serc, Szkolnych Kół Caritas, poszczególnych parafii pod jej wezwaniem czy też szkół, katolickiego miesięcznika dla młodzieży „Wzrastanie”, itp.
   Przybliżanie postaci bł. Karoliny jest zadaniem realizowanym przez młodych do młodych .
   Z pośród wielu innych inicjatyw warto zwrócić uwagę na to, że powstał film o Błogosławionej pt. „Karolina” w którego rozpowszechnianie jest zaangażowanych wiele środowisk młodzieżowych.

  • apostolat said

   Bł. Karolino, pomagaj nam w walce z pokusami!

   Modlitwa do bł. Karoliny Kózkówny

   Najłaskawszy Boże, który sprawiłeś że młoda dziewczyna poświęciła swoją czystość wyłącznie Tobie przez ofiarę ze swojego życia ginąc z rąk nieprzyjaciela, spraw, prosimy, abyśmy za Jej wstawiennictwem umieli podejmować codziennie walkę z pokusami. Wzbudź w nas mocne postanowienie życia czystego i szlachetnego. Spraw łaskawie, byśmy umieli rozpoznać swoje powołanie i naśladować cnoty błogosławionej Karoliny a spełniając Twoją wolę oczyszczali swoje intencje i przez zachowanie czystości ciała i duszy służyli Tobie z radością.

   Niech Twoja łaska broni nas od wszelkich napaści nieprzyjaciół Kościoła. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

   Ojcze nasz… Zdrowaś… Chwała Ojcu…

   https://www.fronda.pl/a/bl-karolino-pomagaj-nam-w-walce-z-pokusami,60692.html

 30. http://ostrzezenie.net/wordpress/2011/08/09/zamieszki-w-swiecie-spowodowane-brakiem-milosci-do-mnie/
  Moja Ukochana córko, nadszedł czas zamieszek na świecie, gdy człowiek powstanie przeciw człowiekowi, brat przeciwko bratu, bliźni przeciw bliźniemu, tak jak to było przepowiedziane. Te wydarzenia będą teraz wybuchać jedno po drugim. Doświadczy tego wiele państw. W świecie jest teraz dużo gniewu, rozczarowań i strachu pośród Moich dzieci. Powiedz im, że te wydarzenia są inicjowane przez szatana, a wydarzenia w przyszłości będą nasilać się przed Ostrzeżeniem.

 31. Dzieckonmp said

  Król Jordanii ostrzega:

  Idzie 3 wojna światowa przeciwko całej ludzkości

  http://news.yahoo.com/king-jordan-warns-world-war-against-humanity-161351407.html?soc_src=mediacontentstory&soc_trk=fb

 32. Dzieckonmp said

  A tak Egipcjanie uwielbiają Jezusa Króla wszystkich narodów

 33. Dzieckonmp said

  Dzieci głodują, zwierzęta zdychają. Miliony ludzi w Afryce cierpią z powodu El Nino

  http://tvnmeteo.tvn24.pl/informacje-pogoda/swiat,27/dzieci-gloduja-zwierzeta-zdychaja-miliony-ludzi-w-afryce-cierpia-z-powodu-el-nino,185420,1,0.html

  • Dana said

   Misje Sióstr Michalitek

   Misja Zgromadzenia Sióstr Św. Michała Archanioła w Kamerunie od 1984 roku jest odpowiedzią na wołający głos z Afryki o nowych misjonarzy, a tym samym realizacją wezwania Soboru Watykańskiego II, aby instytuty życia konsekrowanego podjęły się pracy ewangelizacyjnej. W czasie, gdy pierwsze misjonarki stawiały kroki na kameruńskiej czerwonej ziemi, pięć sióstr Michalitek już pełniło cichą pracę pielęgniarek w Libii w arabskim szpitalu El Beida (w latach 1976 – 1993). Pierwszym miejscem posługi w Kamerunie była i jest po dzisiejszy dzień – rozwinięta i rozbudowana – misja Nguelemendouka na wschodzie kraju. W 1988 r. Zgromadzenie poszerzyło misyjną działalność , obejmując placówkę w Betare –Oya, a 2013 r. w Balengou – w zachodniej części kraju. Na każdej z tych stacji misyjnych priorytetową troską jest los dzieci sierocych i ubogich – zgodnie z pragnieniem bł. Ks. Bronisława Markiewicza i Sł. B. Matki Anny Kaworek – założycieli Zgromadzenia.

   Dzisiaj w „Radio Rodzina” (Wrocław ) siostra z tej misji mówiła ,że afrykańska dziewczynka prosiła ją o przywiezienie agrafki .Bo pod paznokcie wchodzą jakieś robaczki i to bardzo boli i te dzieci chodzą na piętach.Agrafką wyciągają te robaki.

 34. :) said

  Kaczyński & Neumann

  http://wpolityce.pl/polityka/272259-goraco-w-sejmie-kaczynski-odpowiada-neumannowi-i-kpi-z-platformy-rozumiem-ze-macie-falszywa-swiadomosc-wiadomo-interesy-ale-nie-przesadzajcie

  Wystąpienie Pana Premiera Jarosława Kaczyńskiego od 14:21 minuty

 35. Adrian said

  Belgijski rząd przyznaje: Straciliśmy kontrolę nad zdominowaną przez muzułmanów dzielnicą Molenbeek w Brukseli

  Minister spraw wewnętrznych Belgii przyznał oficjalnie, że władze jego kraju utraciły kontrolę nad zdominowaną przez Muzułmanów dzielnicą Molenbeek w Brukseli. Lokalne służby oraz policja nie są w stanie zaprowadzić tam porządku i zinfiltrować radykalnych grup islamskich.
  https://marucha.wordpress.com/2015/11/18/belgijski-rzad-przyznaje-stracilismy-kontrole-nad-zdominowana-przez-muzulmanow-dzielnica-molenbeek-w-brukseli/
  —————————————————————————————
  Właścicielka salonu piękności aresztowana. Nie chciała obsługiwać muzułmanów.

  Właścicielka salonu piękności w Wielkiej Brytanii ogłosiła, że nie będzie obsługiwać muzułmanów. Sprawa została zgłoszona na policję, a kobieta aresztowana.
  https://marucha.wordpress.com/2015/11/18/wlascicielka-salonu-pieknosci-aresztowana-nie-chciala-obslugiwac-muzulmanow/
  ————————————————————-
  Orban będzie się sądził z Brukselą!

  Głośno artykułowany od wielu miesięcy sprzeciw Węgier wobec przyjmowania imigrantów dzisiaj nabrał prawnego wymiaru. Parlament Węgier uchwalił ustawę pozwalającą węgierskiemu rządowi wejść na drogę sądową przeciwko Unii Europejskiej.
  https://marucha.wordpress.com/2015/11/17/orban-bedzie-sie-sadzil-z-bruksela/
  ———————————————————
  Na 3 dni przed wyborami rząd Kopacz ogłasza duży przetarg na zorganizowanie 10 specjalnych ośrodków dla uchodźców

  Odnotujmy jak idzie spełnianie zobowiązań rządu Ewy Kopacz wobec Angeli Merkel i brukselskich urzędników w sprawie uchodźców i imigrantów z Bliskiego Wschodu. Okazuje się, że rzutem na taśmę – bo na 3 dni przez wyborami parlamentarnymi – poprzednia ekipa ogłosiła przetarg na organizację 10 ośrodków, w których zakwaterowanie znajdą cudzoziemcy relokowani z innych części Europy. Wygląda więc na to, że ktoś na uchodźcach zarobi publiczną kasę.
  http://niewygodne.info.pl/
  —————————————————
  znalezione w sieci:

  „Jak mam szanować Belgów, skoro swoich rodziców na starość oddają do domów starców albo uśmiercają, aborcja jest u nich normalna, kościoły są puste, za to burdele pełne? Za co mam ich szanować?” – powiedział kiedyś marokański taksówkarz. I wielu muzułmanów tak myśli nie tylko o Belgii, ale i o całej zachodniej Europie, która ich zdaniem jest zdegenerowana i nie zasługuje na nic dobrego…

  John Moll pisze: „Może to tego dojść, gdy islamiści dokonająjeszcze większego zamachu, który wstrząśnie całym światem.”

  Niemcy? Berlin? coś jak wielki targ? dworzec?

  a potem nastąpi zaczipowanie wszystkich. trzeba stworzyć problem (PI) a potem zaproponować jego rozwiązanie.

 36. mentronik said

  Uwaga mocne i wiele wyjasnia

  Biada nam

 37. OSTOJA said

 38. przeklejka said

  Mówi były Rezydent na Polskę popularnie nazywany „Strażnikiem Żyrandola”

 39. Dzieckonmp said

  Polka musi oddać dziecko homoseksualistom. Skandaliczny wyrok sądu: „nowe otoczenie dziecka pozwoli mu w pełni wykorzystać drzemiący w nim potencjał”

  http://wpolityce.pl/spoleczenstwo/272261-polka-musi-oddac-dziecko-homoseksualistom-skandaliczny-wyrok-sadu-nowe-otoczenie-dziecka-pozwoli-mu-w-pelni-wykorzystac-drzemiacy-w-nim-potencjal

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d blogerów lubi to: