Dziecko Królowej Pokoju

Pokój musi zapanować pomiędzy człowiekiem i Bogiem, a także między ludźmi

 • Królowa Pokoju

  Królowa Pokoju
 • Uwaga

  Strona używa plików cookies które zapisują się w pamięci komputera. Zapisywanie plików cookies można zablokować w ustawieniach przeglądarki. Dowiedz się o tych plikach http://wszystkoociasteczkach.pl
 • Propozycja chronologiczna

  • Rok 2019 – Kryzys Rumunia
  • Rok 2020 – fałszywe traktaty pokojowe
  • Rok 2021 – Papież jedzie do Moskwy
  • Rok 2021 – Wojna
  • Rok 2022 – zwycięstwo komunistyczne
  • Rok 2023 – 10 królów
  • Rok 2024 – Antychryst
  • Rok 2025 – Sojusz z wieloma
  • Rok 2025 – Synod
  • Rok 2026 – Henoch i Eliasz
  • Rok 2028 – Ohyda spustoszenia
  • Rok 2029 – Ostrzeżenie
  • Rok 2030 – Cud
  • Rok 2031 – Nawrócenie Izraela
  • Rok 2032 – Kara
  • Rok 2032 – Odnowienie świata
  • Rok 2033 – Exodus
  • Rok 2034 – Zgromadzenie w Jerozolimie
  • Rok 3032 – Gog i Magog
  • Rok 3213 – Koniec świata
  • Nowe niebiańskie Jeruzalem.
 • Ostrzeżenie

  13 kwietnia 2029
 • Logowanie

 • Odwiedzają nas

  Map

 • Maryjo weź mnie za rękę

 • Jezu Maryjo Kocham Was

Ks. prof. hab. Jerzy Bajda – O strasznych planach Żydów !

Posted by Dzieckonmp w dniu 21 grudnia 2015


NIEMCY, SOWIECI, UKRAIŃCY z OUN UPA, ŻYDZI zgodnym CHÓREM i równie zgodnym DZIAŁANIEM, PARLI ku EKSTERMINACJI POLAKÓW i tę EKSTERMINACJĘ KRWAWO REALIZOWALI !!!

„Z ŻYCIA PAŃSTWOWEGO należy USUNĄĆ wszelki OBCY NALOT odpowiedzialny za NISZCZENIE NASZEJ TOŻSAMOŚCI, za ROZKŁAD ETOSU i NARODOWEJ KULTURY, za RUINĘ GOSPODARCZĄ i KOLONIZACJĘ POLSKI, za SPRZEDANIE POLSKIEJ SUWERENNOŚCI, w wyniku czego staliśmy się WASALAMI EUROPEJSKIEJ BIUROKRACJI ” !!!

*****

żyd1Metoda walki dywersyjnej, droga podstępu, rozkładu wewnętrznego, maskowania istotnych celów została z całą precyzją zastosowana przez Hitlera, a także bolszewików, w ogóle socjalistów.
Rewolucja ustrojowa… ustrojona w barwy mesjanizmu światowego wiąże się w szczególny sposób z epoką “Manifestu komunistycznego”. Element mesjanizmu pochodzi oczywiście z judaizmu, ale w mistyce rosyjskiej znalazł podatny grunt dla zaszczepienia i rozwoju. Oczywiście już masoneria w wieku XIX planowała zlikwidowanie państw narodowych i stworzenie w dalszym planie rządu światowego. Henryk Pająk w książce “Dwa wieki polskiej Golgoty” przytacza interesujący list rabina Barucha Levi do Karola Marksa. W liście tym czytamy, cytuję:

“NARÓD ŻYDOWSKI w swym ZBIOROWISKU jest MESJASZEM. BĘDZIE PANOWAŁ nad CAŁYM ŚWIATEM, połączy RASY LUDZKIE, zniesie GRANICE, obali MONARCHIE i stworzy ŚWIATOWĄ REPUBLIKĘ, która DA OBYWATELSTWO WSZYSTKIM ŻYDOM. W tej NOWEJ ORGANIZACJI LUDZKOŚCI synowie IZRAELA zdobędą ŚWIAT. SYNOWIE tej samej RASY, tego samego TRADYCYJNEGO WYCHOWANIA staną się bez ŻADNEJ OPOZYCJI elementem KIEROWNICZYM. Przede wszystkim narzuci się masom robotniczym PRZYWÓDCÓW ŻYDOWSKICH. W ten sposób, wraz ze ZWYCIĘSTWEM PROLETARIATU RZĄDY NARODÓW zintegrowanych w tej REPUBLICE przejdą łatwo w RĘCE ŻYDÓW. WŁASNOŚĆ PRYWATNA będzie ZNIESIONA przez RZĄD RASY ŻYDOWSKIEJ, która będzie ADMINISTROWAĆ BOGACTWU PUBLICZNEMU. Tak sprawdzą się OBIETNICE z TALMUDU, że nadejdzie CZAS MESJASZA i ŻYDZI będą mieli w SWOICH RĘKACH BOGACTWA WSZYSTKICH NARODÓW ŚWIATA.” – cytowana książka, wydana w ubiegłym roku, dwa lata temu, str. 134.

Tego rodzaju idee były piastowane w kręgach żydowskich od dawna. Świadczy o tym interesująca odpowiedź Wielkiego Sanhedrynu mającego swoją siedzibę w Konstantynopolu na pytania Żydów hiszpańskich zmuszonych do przyjmowania chrztu. Tekst owej odpowiedzi pochodzi z roku 1492, a został opublikowany w książce Julio Inigrez de Medrano pt. “La silva curiosa” w Paryżu w 1608 r., na stronie 156-157.

Oto ten tekst odpowiedzi tego właśnie Sanhedrynu z Konstantynopola:

“Umiłowani bracia w Mojżeszu. Rada, jaką udziela wam wielki satrapa i rabini jest następująca:

1. Jeśli, jak mówicie, król Hiszpanii Ferdynand zmusza was abyście zostali chrześcijanami, to zgódźcie się na to, skoro nie macie innego wyjścia.

2. Jeśli, jak mówicie, wydano rozkaz pozbawienia was własności, to UCZYŃCIE WASZYCH SYNÓW KUPCAMI, aby mogli stopniowo POZBAWIĆ CHRZEŚCIJAN ich WŁASNOŚCI.

3. Jeśli, jak mówicie, czynione są zamachy na wasze życie, to UCZYŃCIE z waszych SYNÓW LEKARZY i APTEKARZY, aby i oni mogli ODBIERAĆ ŻYCIE CHRZEŚCIJANOM.

4. Jeśli, jak mówicie, że oni niszczą wasze synagogi, to CZYŃCIE z WASZYCH SYNÓW KANONIKÓW i KLERYKÓW, aby oni mogli NISZCZYĆ ich KOŚCIOŁY.

5. A jeśli chodzi o wiele innych utrapień, o których skarżycie się, to niech WASI SYNOWIE zostaną ADWOKATAMI i PRAWNIKAMI, aby stale mieszali się do SPRAW PAŃSTWA, tak, aby CHRZEŚCIJANIE UGIĘLI SIĘ pod WASZYM JARZMEM i abyście mogli PANOWAĆ nad NIMI i ZEMŚCIĆ SIĘ na NICH.

6. NIE ODSTĘPUJCIE od NAKAZÓW, jakie WAM DAJEMY, a przekonacie się, że tak jak teraz jesteście upokorzeni, tak w PRZYSZŁOŚCI OSIĄGNIECIE WŁADZĘ.
Podpisano: książę Żydów Konstantynopola.“

Nie trzeba ukrywać, że Żydzi mieli swój plan nie tylko w stosunku do Hiszpanów.

Cytowany autor Henryk Pająk podaje druzgocące fakty na temat współdziałania Żydów z sowietami w procesie niszczenia polskiego narodu, jego inteligencji, jego patriotów, niezależności życia kulturalnego i duchowego – str. 212-224. Rozdział ten kończy się stwierdzeniem:
“Niemcy, sowieci, Ukraińcy z OUN UPA, Żydzi zgodnym chórem i równie zgodnym działaniem parli ku eksterminacji Polaków i tę eksterminację krwawo realizowali. A jak jest dzisiaj, po rzekomym upadku ZSRR, po rzekomym zwycięstwie polskiej “Solidarności”?

Stawia takie pytanie autor, str. 224. W jaki sposób Żydzi nadal spiskują przeciw Polsce, już nawet nie maskując się zbytnio, świadczy chociażby sprawa Jedwabnego, przedtem sprawa karmelu oświęcimskiego i obecnie bezprzykładna nagonka antypolska prowadzona w zagranicznych ośrodkach opiniotwórczych.

Wiele materiałów, chciałoby się powiedzieć, mrożącego krew w żyłach, zawiera inna książka Pająka pt. “Strach być Polakiem”, Lublin 1997. Naprawdę strach to wszystko czytać i dlatego nie chciałem także tego przytaczać w szczegółach. Nigdy jeszcze pod adresem Polski, narodu, który nikomu nie zawinił nie powiedziano tyle oszczerczych oskarżeń, nie wylano tyle jadu nienawiści.Dlaczego? Odpowiedź jest tylko jedna: jest to nienawiść pochodząca od szatana, który nie mogąc dosięgnąć Chrystusa w jego majestacie, uderza obelgami w naród, któremu Chrystus okazał swoją szczególną łaskawość chroniąc go w ciągu dziejów przed oczywistą niemal zgubą. Tak więc walka przeciw Polsce trwa nadal. Jest to jednak przede wszystkim walka duchowa, wymagająca mocniejszego przylgnięcia do tego, od którego płyną moce zwycięskie. “Miejcie odwagę, jam zwyciężył świat. Wojna się jeszcze nie skończyła“.

Jak pisze Henryk Pająk, hitlerowski faszyzm militarny został obecnie zastąpiony przez faszyzm korporacji ponadnarodowych, niszczących państwa i narody. Ponadnarodowe struktury kolektywistyczne stały się tak potężne, że podboje militarne są już zbędne. Media stały się narzędziem korporacji nadnarodowych, podobnie jak w Niemczech były narzędziami nazistów – “Dwa wieki Golgoty”, str. 164.

Co robić? Tu próba jakby podsumowania, próba nadania kierunku naszej refleksji, naszym rozmowom. Należy najpierw wygrać wybory. W tym celu wszyscy patrioci, zwani także prawicą powinni się zjednoczyć w duchu miłości ojczyzny i solidarności, o której mówił tylekroć Jan Paweł II. Ten głos wielkiego proroka naszych czasów nie może zostać zlekceważony – mogłoby to oznaczać naszą ostateczną klęskę. Należy wrócić do prawa bożego w życiu publicznym. Należy jasno określić program polityczny oparty na katolickiej nauce społecznej. Polacy muszą znów stać się narodem zjednoczonym na gruncie swego tysiącletniego dziedzictwa wywodzącego się z Ewangelii i duchowego związku z Kościołem. Z życia państwowego należy usunąć wszelki obcy nalot odpowiedzialny za niszczenie naszej tożsamości, za rozkład etosu i narodowej kultury, za ruinę gospodarczą i kolonizację Polski, za sprzedanie polskiej suwerenności, w wyniku czego staliśmy się wasalami europejskiej biurokracji.

Sytuacja jest dramatyczna, tym bardziej wymaga stanowczych decyzji i ofiary z partykularnych interesów i zaściankowych sporów. Przejawem najgłębszej głupoty politycznej i aktem zdrady narodowej byłoby dobrowolne poddanie się pod rządy byłej partii komunistycznej, która łudzi i mami społeczeństwo kuszącymi obietnicami i hasłami, tak jak robiła to zawsze, zawsze kłamiąc i zawsze oszukując. Należy postawić zasadę, że żadna partia będąca spadkobierczynią PZPR nie może mieć miejsca w parlamencie.

Dla ocalenia Polski konieczna jest całkowita dekomunizacja i lustracja. Dopóki to się nie stanie, nie będziemy nigdy państwem niepodległym i suwerennym, a może w ogóle przestaniemy istnieć jako państwo. Już tak niewiele nam do tego brakuje – czy mamy na to pozwolić?
A więc należy wybrać pomiędzy tym defetyzmem, który został zamierzony przez wszystkie narzędzia walki psychologicznej, tej walki, którą bardzo dokładnie zdefiniował Hitler, a stosują ją również dokładnie nasi komuniści, a działaniem natchnionym odwagą, miłością ojczyzny, wiarą w Boga, zaufaniem wobec wszechmocy miłosiernego Boga, który nie chce opuścić narodu, jeżeli naród go również nie opuści.

za: www.radiomaryja.pl

Komentarze 24 do “Ks. prof. hab. Jerzy Bajda – O strasznych planach Żydów !”

 1. Dzieckonmp said

  Czy SN orzeknie nieważność wyborów i zwycięstwo PiS ?

  Szybkie przejęcie władzy w Polsce przez rząd PiS nie oznacza, że wynik wyborów parlamentarnych i tym samym rząd jest prawomocny. Wiemy, jest rząd, jest parlament, są zmiany, jest wojna o Trybunał Konstytucyjny ale kluczowy jest Sąd Najwyższy, który ma 90 dni od dnia wyborów na podjęcie uchwały o ich ważności. Do Sądu Najwyższego wpłynęło 77 protestów wyborczych. W dniu 18 grudnia Sąd Najwyższy uznał za niezasadne 76 z nich.

  Pozostał do rozpatrzenia ostatni protest.
  Sąd Najwyższy w dniu 19 stycznia 2016 roku może uznać wybory parlamentarne z dnia 25 października 2015 roku za nieważne. Tak, wszystko może zostać odwrócone. Społeczeństwo będzie decydowało jeszcze raz. Niemożliwe?

  Sąd Najwyższy będzie rozpatrywał sytuację w której PiS, Polska Razem i Solidarna Polska startowały jako komitet wyborczy choć w rzeczywistości była to koalicja wyborcza trzech partii. Państwowa Komisja Wyborcza już przy rejestracji komitetów zwracała na ten fakt uwagę ale jej zadaniem nie jest rozstrzyganie wewnętrznych porozumień pomiędzy partiami. Robi to Sąd Najwyższy. PKW jako pierwsza zwróciła uwagę, że o miejscu polityków z partii Zbigniewa Ziobry i Jarosława Gowina na listach PiS nie decydowała przynależność do PiS ale udział w koalicji na podstawie aneksu do umowy koalicyjnej. Tym samym nie był to komitet ale koalicja wyborcza – na takim stanowisku stanęło PKW ale dopiero Sąd Najwyższy decyduje czy miało to wpływ na wynik wyborczy. Co to znaczy? Że sąd zdecyduje według własnej interpretacji czy ludzie głosujący na komitet wyborczy PiS wiedzieli, że w jego skład wchodzą też inne partie i kandydują osoby należące do innych niż PiS ugrupowań.

  Sąd Najwyższy w pełnym składzie nie musi kierować się poprzednimi decyzjami jakie zapadły w składach trójkowych dotyczących pozostałych 76 protestów. To znaczy, że w tych sprawach też może zdecydować według własnego uznania.

  Istotne jest, że Zjednoczona Lewica startująca jako koalicja zdobyła 7,55 proc głosów i nie znalazła się w Sejmie. Gdyby Zjednoczona Lewica jak PiS wystartowała jako komitet jej posłowie zasiadali by dziś w sejmowych ławach. Jeśli demokracja to równość wobec prawa to Sąd Najwyższy może nie poprzestać na natarciu uszu.

  Warto zwrócić uwagę, że Teresa Flemming-Kulesza, Prezes Sądu Najwyższego kierująca Izbą Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych, który będzie orzekał o ważności wyborów, została na to stanowisko powołana w 1990 roku, przez prezydenta Wojciecha Jaruzelskiego.

  Roman Giertych w dniu 8 grudnia napisał, że tylko Sąd Najwyższy może obronić demokrację orzekając nieważność wyborów.

  Można się już dzisiaj domyślać co będzie się działo 19 stycznia na Placu Krasińskich w Warszawie. Pytanie czy sądy ulegną salonowi czy ulicy i kto tą ulicą będzie rządził 19 stycznia.OSTATNI

  Artykuł jest bardzo ciekawy więc postanowiliśmy go przytoczyć w całości.

  • cox21 said

   Zdecydowana większość ludzi wiedziała, że PIS idzie do wyborów w koalicji z innymi partiami, więc dla mnie zarzut jest głupi, ale znając nasze realia, polityczne umocowania sędziów wszystko jest możliwe.

 2. Julka said

  Brunon Kwiecień został skazany na karę łączną 13 lat pozbawienia wolności za przygotowywanie zamachu na Sejm i inne instytucje publiczne. Kto pociągnie do odpowiedzialności Petru?

  • cox21 said

   Kwiecień został wykreowany przez ABW na potrzeby ,,bieżącej polityki”. Pamiętajmy, że wszyscy skupieni wokół niego ,,zamachowcy” byli agentami chłopaków z ,,ABW-ehry”.

  • Józef Piotr said

   No znaleźli jelenia !!
   To był Polski naukowiec na Uniwersytecie przyrodniczym w Krakowie Dawniej Akademi Rolniczej
   Cały ten incydent wyreżyserowała ABW dolaczająć do Dr Kwietnia 3-ch swoich agentów i to oni razem mieli podobno planować ten wybuch.przy pomocy mieszanki wybuchowej z nawozów sztucznych.
   Ten B. Kwiecień był naiwny i prostolinijnie szczery jak to u Polaków bywa. Podzielił się Z agentami wiedzą z zakresu chemii i to go zgubiło. Podejrzewam że zwolniono miesce – etat naukowy, dla „królika ” z karakowskiego podwórka jak to w koshernej ferajnie krakowa bywa.
   AFERA Z DR B> KWIETNIEM JEST USZYTA GRUBYMI NIĆMI i ewoła o pomstę do nieba.

 3. Wiktoria said

  Papież Franciszek ogłosił tłumu na placu Świętego Piotra, że to Boże Narodzenie może być ostatnim dla ludzkości.

  W mrocznej mowie Papież powiedział, że obecny chaotyczny stan świata oznacza początek „końca czasów”, i że na ten czas w przyszłym roku, świat będzie już nie do poznania.

  Papież rozwinął swoje poglądy w ten weekend opowiadając tłumu, „podczas gdy świat głoduje, pali się i zapada się w chaos, musimy zrozumieć, że w tym roku obchody Świąt Bożego Narodzenia dla tych, kto postanowił go uczcić, moga być ich ostatnimi wesołymi świątami”.
  http://dima-piterski.livejournal.com/455562.html

  • Wiktoria said

   Czyli sam sie zdradzil.

   • Okto said

    Bo może będzie już Jedna Światowa Religia…

    • CHRISTOphoros said

     I Żydzi będą mogli zbawiać świat gojów a muzułmanie nie będą musieli zabijać chrześcijan bo będziemy wyznawać wspólnego ”boga”. Cudowna perspektywa więc o co robimy tyle hałasu ?

   • Józef Piotr said

    Wiktoria
    Końcowki textu nie podałaś.
    Gdzie napisane jest o „proroctwie Malachiasza” o 112 papieżach . Wg wyliczeń ten to jest ostatni czyli 112 i po nim sam Chrystus przyjdzie i będzie Sądzić.

    Po za tym tłumaczenie bez zarzutu . Papa Franciszek daje namacalne dowody swojego pontyfikatu mówiąc i głosząc tu i ówdzie różne teorie które nie zawsze są zgodne a 2000 letnią tradycją.

    I co ten biedny lud ma poczać jak dostrzega zamęt w pryncypiach głoszonych przez Papieży wcześniejszych ?
    Lub inaczej co maja robić owce na wypasie gdzieś w górach na hali gdy Bacowie wraz z Juhasami zdrowo popili razem z owczarkami i leżą pokotem ?

    Nie słuchałem Ks. Piotra ostatnio ale co on na to co Papa Franciszek głosi i w co się angażuje ?
    Chociazby w tematykę o spalaniu wegla i akcji ogólnoświatowej ziluminowanych w walkę z CO2 i ocieplenie kl;imatu.
    Kogo ON słucha ? Boga i Jego Zufane Dusze Prorocze ? Czy też żydowskiej mafi bankierskiej głoszącej problemy z dążeniem do nalożenia na całą populację ludzką podatkow i rożnych obciażeń z eutanazja człowieka włącznie ?

    Ocieplenie klimatu głoszone przez iluminatów a szczególnie mówienie o planie ograniczenia w sposób administracyjny emisji CO2 z 4,5 % do 1,5 – 2,0 % w skali globu w wyznaczonym interwale czasowym jest BUJDĄ NA RESORACH . To tak jakby światowy sanhedrym dał rozkaz Panu Bogu do realizowania ich planów.

    Udają to że świat baranieje n ie siegając do historii np. ostatniego 1000 lecia gdzie można się dowiedzieć że w XII wieku na Grenlandi były osady było Biskupstwo Katolickie , były uprawy polowe ihodowano bydło.
    Że w wieku XVI było takie ochłodzenie w Europie że Bałtyk był skuty lodem a do Szwecji jeżdżono saniami a na polu lodowym Bałtyku były sezonowe karczmy.
    Że wrezcie podczas jednej z fal ocieplenia przed …set laty na łotwie uprawiano winoroślą.

    Ostatnia KONFERENCJA w PARYŻU gdzie zjechało się ponad 200 delegacji z całego świata i radzili przez dwa miesiące osiągając to ze zaplanowano 2% CO2 wyznaczając PANU BOGU realizację to trzeba stwierdzić że to gremium wytworzyło więcej CO2 w tym czasie siedząc tam i latając samolotami w tamtą i z powrotem niż Polskie elektrownie przez rok cały

    Nie wspomniało to iluminackie towarzystwo o skutkach jakie wywołują rakiety startujące w tysiącach sztuk i zakłócając strukturę atmosfery a które również spalają paliwo .
    Nie wspomniało to towarzystwo o tym że od czasów Hiroszimy i Nagasaki w 1945 roku dokonano na Ziemi 50 000 eksplozji jądrowych porównująć do mocy bomb rzuconych na Japonię.
    Nie wspomniało to towarzystwo o tym że wielki hegemon ma w arsenale wojskowym broń meteorologiczna do powodowania zkłócen pogodowych poprzez destrukturyzację atmosfery

    • Wiktoria said

     Juzefie, tez nie zawsze mi udaje sie posluchac ks. Natanka, ostatnio raczej on skarzyl sie, ze mnostwo spraw ma i utrudnien, blagal by ludzie przez czcze sprawy nie robili jeszcze wiekszych ciezarow. Nadal trwa podczas Mszy Sw. rozwazania o Bogu Ojcu, z przeslan p. Agnieszki. Wydalo sie mi, ze zmienil on troche opinie o Franciszku na dobra w zwiazku z ogloszeniem roku Milosierdzia.
     Z utesknieniem czekam na slowa od Muszelki w sprawie tego roku Milosierdzia. Bog powiedzial badrzo jasno, ze wszystko co robi Franciszek jest FALSZYWE, wszystko co on czyni i mowi tylko i wylacznie w celu uprowadzenia wiekszej liczby dusz przez pozorne dobro. Nie ludzcie sie. Boze moj, nasi biskupi jak by nic nie dostrzegaja, Bergoglio ich zachwyca, zapominaja o proroctwach.
     Jesli nie znajdzie sie zadnego odwaznego biskupa i kaplana – pojdziemy do bractwa sw. Piusa X. Przeciez nie mozliwe, zebysmy uczestniczyli w ekzykucji Kosciola.
     Tlumaczenia pomaga mi robic automat -translator, ja robie korekte wslad, czasem podobne online-tlumacze calkiem przewracaja cale zdania, trzeba tlumaczyc na nowo.

     Pozdrawiam.

  • Beata said

   Antonio Socci: kolejny synod zostanie poświęcony żonatym księżom

   W oczekiwaniu na zarządzenie papieża dotyczące rozwodników żyjących w powtórnych związkach – o czym, dzieląc się, dyskutowali biskupi podczas dwóch sesji synodalnych – możemy już rzucić okiem na temat kolejnego synodu: „Żonaci księża” – pisze włoski watykanista, Antonio Socci.

   „Wybór tematu należy do papieża, tak jak miało to miejsce w trakcie poprzednich synodów i jak będzie w przypadku następnego. Niezależnie od tego, co zaproponuje 14 kardynałów i biskupów z rady działającej w charakterze mostu łączącego kolejne zgromadzenia. A to, że żonaci księża będą tematem kolejnej dyskusji, można wywnioskować z różnych wskazówek” – czytamy w artykule zamieszczonym na łamach portalu chiesa.espresso.repubblica.it.

   http://www.pch24.pl/antonio-socci–kolejny-synod-zostanie-poswiecony-zonatym-ksiezom,40105,i.html#ixzz3uy2nERPg

  • Dana said

   To zgodnie z tym co się mówi.Czyli ostatnie wesołe święta.

 4. Piotr said

  Matka Zbawienia: Dar Miłości potęguje się w Boże Narodzenie

  (orędzie z Księgi Prawdy z 20.12.2014, 16:25)
  http://paruzja.info/pl/oredzia-lista/80-grudzien-2014/1736-20-12-2014-16-25-matka-zbawienia-dar-milosci-poteguje-sie-w-boze-narodzenie

  „Moje drogie dzieci, miłość mojego Syna nigdy nie jest bardziej obecna, niż podczas Bożego Narodzenia.

  W tym czasie, podczas świętowania Jego Narodzin, wylewa On na dusze swoją Miłość. W tym czasie musicie żyć Miłością, która została wam dana, oczywiście, jako dzieciom Bożym. Musicie pielęgnować Dar Miłości, który pochodzi od Boga i dzielić ten dar ze wszystkimi, których znacie.

  Dar Miłości potęguje się w Boże Narodzenie w duszach wszystkich dzieci Bożych i to w tym czasie musicie uznać, że miłość zaczyna się w rodzinie. Mój Syn urodził się w rodzinie i nie było to bez powodu. Bóg objawił się – nie jako jednostka wysłana na Misję bez bliskich Mu osób, ale w Świętej Rodzinie. (…)”

  Dalsza część tego orędzia na Boże Narodzenie w powyzszym linku.

 5. OSTOJA said

  Coś mi się zdaje Jureczku, że Chińczycy pokażą ci gest Kozakiewicza. 🙂

 6. Basia B said

  Dla mnie zastanawiające jest to,że ks prof.Bajda powołuje się na p.Pająka.Swego czasu był zapraszany do radia Maryja i jak w którejś książce wspomniał,zaistniała jakaś rozbieżność z o.Rydzykiem i przestał tam bywać.Mnie podobała się jego postawa względem tej sytuacji,bo taktownie i z szacunkiem o tym pisał.A teraz okazuje się,że ksiądz profesor,powołuje się na niego i to z ramienia radia.Ciekawe.Z dużym zainteresowaniem zawsze czytałam książki H.Pająka.Józefie Piotrze,co Ty o tym sądzisz?Zresztą.jeśli ktoś inny zna temat,to niech się podzieli wiedzą.

  • Julka said

   Śp.ks.prof.Bajda zmarł w 2012r.,Ja nie pamiętam, aby miał jakiś konflikt z o.Dyrektorem. Zdaje się, że występował tam do końca.

   • Basia B said

    @Julka,wyszło wielkie nieporozumienie:
    1.zupełnie zapomniałam,że ks prof.nie żyje i wykazałam tu daleko idącą ignorancję,za co wszystkich bardzo przepraszam
    2.pisałam o p.Pająku,że to on miał z o.Dyrektorem jakąś rozbieżność i przestano go zapraszać do radia
    3.Admin wstawił artykuł,a ja nie dojrzałam,że był sprzed lat i stąd moje zdziwienie.Właściwie weszłam na podaną stronę,ale siłą rzeczy nie znalazłam tam tego artykułu.Myślę,że wdarł się jakiś chochlik.Na następny raz proszę Admina,by bardziej precyzyjnie podawał źródło.Wychodzą nieporozumienia takie ,jak to.

  • Józef Piotr said

   To co w artykule to każdy powinien znać na pamięć.
   Ks. Prof. Bajda jak również Pan Pająk są dla mnie autorytetami.
   Trzeba tylko poczytać ich literaturę.
   Od każdego po minimum 400 stron.
   Co zaś chodzi o dostrzeżone animozje między O. T. Rydzykiem a Panem Pająkiem to nie brać tego pod uwagę.
   Jeden wychodzi z pozycji Duchownego a drugi z pozycji ŚWIECKIEGO pisarza.
   Pan Pająk jest wielkim Patriotą. Stworzył bogatą literaturę Patriotyczno historyczną i wielkie mu za to dzięki
   Nie będę więcej się rozpisywał bo już póżno.
   Straciłem cały dzień w Sądzie.

   • Basia B said

    Dzięki Józefie.Lektura książek H.Pająka bardo mi pomagała w widzeniu wielu rzeczy.Od wielu lat czytam jego książki i jeśli pytam o niego,to dla utwierdzenia się,że jest znany tu. W moim środowisku mam tylko 3 osoby,które go znają i to boli,bo ignorancja głębi życia,jest smutna.

 7. Aga said

  Potrzebna pomoc dla sióstr dominikanek z Broniszewic, które opiekują się ciężko chorymi, niepełnosprawnymi dziećmi i potrzebują pieniążki na leki i pieluszki dla nich. Zbiórka tu: https://www.siepomaga.pl/dominikanki

 8. Darek said

  „To było państwo w państwie. Bardzo się cieszę, że mogliśmy to rozbić”. MON zawiadamia prokuraturę ws. CEK NATO

  Pełnomocnik MON Bartłomiej Misiewicz podczas konferencji prasowej przed siedzibą CEK NATO(fot. PAP/Radek Pietruszka)

  Do Prokuratora Generalnego trafiło zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez byłe kierownictwo Centrum Eksperckiego Kontrwywiadu NATO. Zarzuca się mu m.in. naruszenia tajemnic. Zawiadomienie skierował pełnomocnik MON ds. CEK Bartłomiej Misiewicz.

  Nocna akcja urzędników Antoniego Macierewicza. MON i SKW w Centrum Kontrwywiadu NATO
  Misiewicz powiedział w poniedziałek rano przed siedzibą SKW, że wysłał w niedzielę zawiadomienie do prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta i oczekuje, że prokuratura jak najszybciej zajmie się tą sprawą. Zawiadomienie dotyczy niedopełnienia obowiązków, przekroczenia uprawnień, m.in. poprzez ujawnienie tajemnic „tajne”, lub „ściśle tajne”, ujawnienie tajemnicy służbowej, bezprawne uzyskanie dostępu informacji i odmowę pełnienia służby.

  Dokumenty z klauzulą niejawności

  Jak dodał, w weekend otwarto komisyjnie pomieszczenia zajmowane przez kierownictwo CEK, użyczone przez Służbę Kontrwywiadu Wojskowego. Znaleziono w nich dokumenty z różnymi klauzulami tajności. Ponieważ Centrum nie miało uprawnień do posiadania takich klauzulowanych informacji, zabezpieczono je i przekazano SKW.

  – Te dokumenty nigdy nie powinny się tutaj znaleźć. Zawierały informacje operacyjne, ale też operacyjno-rozpoznawcze, w tym również rozliczenia finansowe – które są ściśle tajne – Służby Kontrwywiadu Wojskowego – mówił.

  Misiewicz podał, że komisję powołał w piątek na jego wniosek p.o. szef SKW Piotr Bączek. – W sobotę od rana rozpoczęliśmy pracę z komisją. Wchodziliśmy komisyjnie do pomieszczeń, otwieraliśmy komisyjnie sejfy – poinformował. Podał, że w większości przypadków klucze były w drzwiach sejfów. – Sejfy nie były zabezpieczone, jeżeli chodzi o zamki szyfrowe. Po prostu były zaklejone, czyli nie były one w żaden sposób używane – powiedział.
  W sobotę od rana rozpoczęliśmy pracę z komisją. Wchodziliśmy komisyjnie do pomieszczeń, otwieraliśmy komisyjnie sejfy.

  Komisja nie wchodziła do pomieszczeń przeznaczonych dla Słowaków – zaznaczył, podkreślając, że Słowaków tutaj nie ma, bo siedziba nie jest przystosowana do przetwarzania informacji niejawnych, nie posiada kancelarii tajnej. – W takim stanie może się zajmować tylko otwieraniem kartek świątecznych i zaproszeń na opłatki – ocenił. Zadeklarował, że jest w stałym kontakcie ze stroną słowacką i po uporządkowaniu spraw CEK zaprosi ich na rozmowy.

  – Na biurkach leżały odwołania i rozkazy stawienia się w innych miejscach pracy – mówił.

  Znaleziono też czyste kartki formatu A4 z podpisem b. szefa SKW gen. Piotra Pytla, notatki z działań operacyjnych sprzed kilku lat „bardzo często ostemplowane, ale niezarejestrowane w kancelarii tajnej SKW”. Znaleziono też materiały klauzulowane, zarejestrowane w kancelarii tajnej – podał. – Jakim cudem one się tu znalazły? Stanowi to poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa – dodał.

  Godło i herb

  Misiewicz powiedział, że w gabinecie b. szefa Centrum polskie godło „było za żaluzjami, ale w centralnym miejscu wisiał herb Federalnej Służby bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej”. – To jest bardzo ciekawa dla nas informacja – dodał.

  Jak mówił, „b. kierownictwo przyznało sobie pensje – można powiedzieć siedmiokrotność średniej krajowej, nawet ponad, byli też zwolnieni z cła”. – To było państwo w państwie. Bardzo się cieszę, że mogliśmy to wreszcie rozbić – podkreślił.

  Zapewnił, że będzie się starał jak najszybciej akredytować CEK przy NATO, bo „przy konflikcie na Ukrainie i przy przyszłorocznym szczycie NATO, który będzie się odbywał w Warszawie ten ośrodek badawczy jest bardzo potrzebny”. – Cieszę się też, że dzisiaj możemy znowu stwierdzić, że zrobiliśmy kolejny krok w celu zabezpieczenia Polski i Polaków – dodał.
  Polskie godło było za żaluzjami, ale w centralnym miejscu wisiał herb Federalnej Służby bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej.

  Premier Szydło o nocnej akcji żandarmerii w CEK NATO: nie widzę powodu, by robić sensację
  Zmiana w kierownictwie Centrum

  W czwartek w nocy MON zmieniło kierownictwo tworzonego wraz ze Słowakami Centrum Eksperckiego Kontrwywiadu NATO. W piątek „Gazeta Wyborcza” napisała o nocnej akcji w CEK NATO. Według informacji MON, płk Robert Bala został wskazany na p.o. dyrektora tej instytucji i wprowadzony „do tymczasowych pomieszczeń CEK NATO użyczonych przez Służbę Kontrwywiadu Wojskowego”. Premier Beata Szydło oceniła, że nie wydarzyło się nic nadzwyczajnego. Opozycja mówiła o skandalu, po którym Polska traci wiarygodność w Sojuszu. NATO uznało, że to sprawa dla polskich władz, bo centrum nie jest jeszcze akredytowane przy NATO.

  Według doniesień „Wyborczej”, w sobotę do Centrum Kontrwywiadu NATO weszli ludzie Antoniego Macierewicza. Z informacji dziennikarzy wynika, że zburzono ścianę działową i, forsując zabezpieczenia, otwarto sejfy i szafy. Urzędnicy dostali się też do zaplombowanych pokoi.

  Tydzień wcześniej MON odwołał dotychczasowego pełnomocnika ds. utworzenia centrum płk. Krzysztofa Duszę. Wszczęto wobec niego postępowanie kontrolne, jeśli chodzi o dostęp do informacji niejawnych, co czasowo zawiesza dostęp do takich informacji. Płk Dusza uważa odwołanie za nieskuteczne, bo nie otrzymał decyzji ministrów obrony Polski i Słowacji, a taki jest wymóg. Nie ma również – jak dodał – opinii Komitetu Sterującego, ciała nadzorującego całość działań CEK, w którego skład wchodzi 10 krajów.

  Sprawą zmian w CEK w styczniu 2016 r. zajmie się sejmowa speckomisja, która zwróci się o informacje ze strony SKW.
  PAP

  http://www.tvp.info/23259248/to-bylo-panstwo-w-panstwie-bardzo-sie-ciesze-ze-moglismy-to-rozbic-mon-zawiadamia-prokurature-ws-cek-nato

  • Darek said

   Powtarzam bardzo ważny szczegół który się trochę „rozmywa” w gąszczu tych informacji…. a który jest bardzo istotny

   Godło i herb

   Misiewicz powiedział, że w gabinecie b. szefa Centrum polskie godło „było za żaluzjami, ale w centralnym miejscu wisiał herb Federalnej Służby bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej”. – To jest bardzo ciekawa dla nas informacja – dodał.

 9. Dana said

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d blogerów lubi to: