Dziecko Królowej Pokoju

Pokój musi zapanować pomiędzy człowiekiem i Bogiem, a także między ludźmi

 • Królowa Pokoju

  Królowa Pokoju
 • Uwaga

  Strona używa plików cookies które zapisują się w pamięci komputera. Zapisywanie plików cookies można zablokować w ustawieniach przeglądarki. Dowiedz się o tych plikach http://wszystkoociasteczkach.pl
 • Logowanie

 • Odwiedzają nas

  Map

 • Maryjo weź mnie za rękę

 • Jezu Maryjo Kocham Was

WOŚP i wiara katolicka

Posted by Dzieckonmp w dniu 10 stycznia 2016

Artykuł ks. Andrzeja Kobylińskiego był w 2003 roku pierwszym pogłębionym opracowaniem publicystycznym, ujmującym zagadnienie WOŚP w całościowy sposób z perspektywy etycznej. Niewykluczone, że pozostaje takim tekstem do dzisiaj. W okresie publikacji tego artykułu Wielka Orkiestra uchodziła za inicjatywę – także wśród wielu księży katolickich – której nie wolno oceniać negatywnie. Każdego, kto zwracał się przeciwko projektowi Jerzego Owsiaka bądź zgłaszał jakiekolwiek wątpliwości, czekała fala ostrej krytyki, niechęci, marginalizacji. Także w wielu środowiskach kościelnych. Artykuł „Katolicy i Orkiestra”, opublikowany w tygodniku „Niedziela”, uderza z godną podziwu celnością w zjawisko, które budzi poważne zastrzeżenia etyczne. Zachęcamy dziś do ponownej, uważnej lektury tego ciekawego opracowania sprzed 13 lat. Pomimo upływu czasu, wszystkie argumenty krytyczne, które przytacza ks. Kobyliński, zachowują pełną wartość. Za szczególnie aktualne należy uznać fragmenty dotyczące fundamentu etycznego III RP.

***

KS. ANDRZEJ KOBYLIŃSKI

KATOLICY I ORKIESTRA

 

W Polsce od kilkunastu już lat słyszymy Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Wśród katolików akcja Jerzego Owsiaka ma swoich zwolenników i przeciwników. Stosunek do WOŚP wyraźnie pokazuje różne nurty polskiego katolicyzmu. Katolicy sympatyzujący z Wielką Orkiestrą uważają, że akcja Jerzego Owsiaka to piękna inicjatywa. Ich zdaniem Kościół w Polsce przeszedł ewolucję w ocenie WOŚP — od negacji i dystansu po aprobatę. Natomiast katolicy dystansujący się od Wielkiej Orkiestry nazywają akcję Jerzego Owsiaka „graniem na ludzkich uczuciach” oraz „laicyzacją działalności charytatywnej”. Orkiestra jest zjawiskiem bardzo złożonym, w którym dobro miesza się ze złem. Szlachetności wolontariuszy i darczyńców towarzyszy ideologia Wielkiego Dyrygenta, który promuje wizję życia obcą chrześcijaństwu.

ARGUMENTY ZWOLENNIKÓW

Po pierwsze, podstawowym argumentem zwolenników WOŚP jest cel akcji, tzn. zakup sprzętu medycznego do leczenia chorych dzieci. Po drugie, w opinii zwolenników akcja Jerzego Owsiaka jest dobrą zabawą. Po trzecie, Wielka Orkiestra budzi wrażliwość dzieci, młodzieży i dorosłych na ludzi potrzebujących, szczególnie na potrzebujących pomocy noworodków. Po czwarte, zwolennicy akcji Jerzego Owsiaka podkreślają, że druga niedziela stycznia integruje nasze społeczeństwo wokół wspólnego dobra.

FILANTROPIA A MIŁOSIERDZIE

Przeciwnicy WOŚP nie negują racji jej zwolenników, ale ukazują drugą stronę akcji Jerzego Owsiaka. Pierwszy argument przeciwników stanowi przekonanie, że Wielka Orkiestra jest typową oświeceniową filantropią, która dzisiaj bardzo często zastępuje miłosierdzie chrześcijańskie. Filantropia (gr. phileo — kocham, antropos — człowiek) to idea przyjaznego odnoszenia się do każdej istoty ludzkiej z racji wspólnoty w tym samym człowieczeństwie. W filantropii przedmiotem miłości nie jest konkretna osoba, ale ludzkość jako zbiorowość. Natomiast miłość chrześcijańska, w przeciwieństwie do filantropii, ma zawsze charakter osobowy. Terminologia chrześcijańska nie zna „umiłowania ludzkości”. Jej podstawową zasadą jest „miłość bliźniego”. Owocem miłości chrześcijańskiej jest miłosierdzie. W postawie miłosierdzia chodzi o pomoc bliźniemu z potrzeby serca. Pomagam drugiemu, ponieważ mu współczuję i widzę w nim bliźniego, z którym mam wspólnego Ojca w niebie. Oświeceniowa filantropia jest obca chrześcijaństwu. Dla katolików wzorem ewangelicznego miłosierdzia nie jest medialny gwiazdor Jerzy Owsiak, ale Matka Teresa z Kalkuty, osoba wewnętrznie prawa, żyjąca w przyjaźni z Bogiem, kochająca innych ludzi i świadcząca pomoc bez rozgłosu.

Cele filantropii mogą być bardzo szlachetne. To nie zmienia jednak faktu, że filantropia nie jest miłosierdziem, ale jego świecką namiastką. Wartość moralna filantropii nie jest sama w sobie pozytywna, ale zależy od okoliczności i intencji działającego. Oceniając wartość moralną akcji Jerzego Owsiaka musimy uwzględnić nie tylko zebrane pieniądze, ale także okoliczności i intencje ludzi zaangażowanych w to przedsięwzięcie. W przypadku WOŚP mamy do czynienia z filantropią, która w sposób niezwykle mocny podkreśla wymiar zabawy. Dla wielu uczestników akcji Jerzego Owsiaka zabawa staje się celem pierwszorzędnym, a pomoc innym schodzi na drugi plan. Niektórzy wyznają szczerze: „Pomagam, bo się przy tym dobrze bawię”. W ten sposób dobroczynność staje się ubocznym efektem rozrywki. Zresztą sam Wielki Dyrygent przyznał w rozmowie ze Zbigniewem Nosowskim, opublikowanej w czerwcu 2000 roku w miesięczniku „Więź”, że rozpoczynając Orkiestrę, myślał o „hucpie, zabawie, happeningu, a wyszło wielkie przedsięwzięcie”.

„RÓBTA, CO CHCETA”

Drugim argumentem przeciwników WOŚP jest kultura luzu, którą promuje w mediach Wielki Dyrygent. Najgłębiej wyraża ją powiedzenie „róbta, co chceta”. Styl życia proponowany przez Jerzego Owsiaka to przyzwolenie na rozprzężenie moralne. Zgodnie z tą perspektywą – młodzi ludzie mogą robić, co chcą, jeśli tylko raz do roku chodzą z serduszkami.

KOSZTY ORGANIZACJI

Trzecim argumentem krytycznym są koszty organizacji Wielkiej Orkiestry. Sama transmisja telewizyjna kosztuje TVP kilka milionów złotych. Telewizja publiczna lansuje całą imprezę „za darmo”, czyli za pieniądze podatników. Do kosztów transmisji trzeba doliczyć organizację imprez w dziesiątkach polskich miast za publiczne pieniądze. Potężne sumy wydaje się w ciągu roku na plakaty, bilbordy, reklamę. Kto policzył, ile kosztują organizowane w drugą niedzielę stycznia koncerty i pokazy sztucznych ogni? Niektórzy podejrzewają, że koszty organizacji Wielkiej Orkiestry mogą przewyższać zebrane fundusze.

CO DZIESIĄTA ZŁOTÓWKA

Czwarty argument to tzw. działania statutowe Fundacji WOŚP. Każdego roku 10% pieniędzy zebranych w ramach akcji Jerzego Owsiaka przeznacza się m.in. na wynagrodzenia, utrzymanie biura, samochody oraz organizowanie Przystanku Woodstock. Z tego wynika, że co dziesiąta złotówka dawana w styczniu Orkiestrze idzie na cele, których być może ofiarodawca nie akceptuje.

WOODSTOCK

Piątym argumentem krytycznym jest Przystanek Woodstock. Został on pomyślany jako podziękowanie i możliwość wspólnej zabawy dla wolontariuszy WOŚP. Przystanek jest organizowany za pieniądze Orkiestry. Z biegiem lat stał się największym koncertem rockowym w naszym kraju. Naoczni świadkowie mówią o pijanych tłumach kołyszących się w rytm ostrej muzyki, powszechnie dostępnych i używanych narkotykach, „dzikim seksie” itp. Największe wrażenie wywołują obrazy nagich ciał tarzających się w błocie. Jeden z ewangelizatorów na Przystanku Jezus opowiadał, że duchowni muszą wysłuchiwać od „pokojowej młodzieży” Woodstocku niezliczonej ilości wściekłych wyzwisk, obietnic zaszlachtowania w nocy oraz bluźnierstw rzucanych pod adresem Boga i Kościoła. Siostra zakonna, pisząca o Przystanku Woodstock w dominikańskim miesięczniku „W drodze”, zatytułowała swoją relację tak: „Widziałyśmy przedsionek piekła”.

HARE KRYSZNA

Szósty argument, to powiązania Jerzego Owsiaka z bardzo groźną sektą Towarzystwa Świadomości Kryszny. Jest to jedna z najbardziej niebezpiecznych sekt działających w naszym kraju. Hare Kryszna jest zakazana w wielu państwach. Doktryna i etyczny charakter tej sekty są całkowicie sprzeczne z chrześcijaństwem. Na Przystanku Woodstock największy namiot, tuż przy głównej scenie koncertowej, należy do Pokojowej Wioski Kryszny. Można odnieść wrażenie, że Towarzystwo Świadomości Kryszny ma duży wpływ na oficjalną ideologię Przystanku Woodstock.

WOLONTARIUSZE

Siódmy argument odnosi się do sposobu naboru wolontariuszy. W wielu miastach w przygotowania do Wielkiej Orkiestry angażują się szkoły, przedszkola, domy kultury i inne instytucje publiczne. W niektórych szkołach odwołuje się zajęcia lekcyjne, ponieważ dzieci muszą się przygotować do akcji Jerzego Owsiaka. Co więcej, słyszałem o szkole wyższej, w której zaliczenie danego przedmiotu było uzależnione od zaangażowania w WOŚP. Nie wolno nikogo w ten sposób zmuszać i nie wolno angażować instytucji publicznych w działania tylko jednej z wielu organizacji charytatywnych.

W tym kontekście wątpliwość budzi także wiek wolontariuszy. Zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem w zbiórce pieniędzy mogą brać udział tylko osoby pełnoletnie. Dla WOŚP czyni się wyjątek. Czy wiek wolontariuszy i brak zabezpieczeń skarbonek nie są czasami pokusą do nieuczciwości?

NIESPRAWIEDLIWOŚĆ MEDIALNA

Ósmy argument krytyczny to nagłaśnianie przez media akcji Jerzego Owsiaka przy jednoczesnym pomijaniu innych działań charytatywnych. Po ósmym finale WOŚP w jednym z dzienników przeczytaliśmy: „Wielka Orkiestra gra raz w roku. W jej cieniu przez cały rok z mniejszym medialnym wsparciem działają inne organizacje charytatywne, których pomoc nie jest tak efektowna, ale bywa, że większa”. Obowiązkiem mediów publicznych jest sprawiedliwe informowanie społeczeństwa o wszystkich działaniach dobroczynnych. Wystarczy porównać czas antenowy WOŚP z czasem przeznaczonym dla Caritas, PCK, PAH, lokalnych organizacji i wielu placówek kościelnych, aby głęboko zdumieć się absurdalnością sytuacji, w której żyjemy.

POGLĄDY

Dziewiąty argument dotyczy osobistych poglądów Jerzego Owsiaka. Wielki Dyrygent jest typowym luzakiem i swojakiem. O Radiu Maryja mówi, że je „spłukuje”, ponieważ jest „radiem agresywnym, poniżającym ludzi” i wyzwalającym u odbiorców „najniższe instynkty”. Z jednej strony Jerzy Owsiak chce pomagać noworodkom, z drugiej — jest zwolennikiem prawa do zabijania dzieci nienarodzonych. Czy katolikom wolno ratować chore dzieci pod sztandarami człowieka, który opowiada się za zabijaniem tych jeszcze nienarodzonych?

FUNDAMENT ETYCZNY III RP

Dziesiąty argument to postrzeganie WOŚP jako dziecka kultury lewicowo-liberalnej, która zwalcza kulturę konserwatywno-religijną. W lutym 2000 roku Roman Graczyk opublikował w „Gazecie Wyborczej” artykuł Demokratyczna asceza i jej wrogowie. W perspektywie dziennikarza „Gazety” święta narodowe 11 Listopada i 3 Maja są dla współczesnej młodzieży martwą tradycją. „Bo choć my autentycznie cieszymy się z odzyskanej wolności — podkreśla Roman Graczyk — nie potrafimy już tego wyrazić w kategoriach, które «kręciłyby» młodzież. A Owsiak, owszem, «kręci». (…) Jeśli chcemy odkryć etyczny fundament nowej, demokratycznej Polski, pomyślmy nad fenomenem Orkiestry”.

Dla przedstawicieli kultury lewicowo-liberalnej moralnego fundamentu naszej Ojczyzny nie stanowi tradycja powstańcza, katolicyzm, dwudziestolecie międzywojenne czy mit „Solidarności”. Ich zdaniem, naszym nowym fundamentem etycznym może być natomiast Orkiestra lub coś podobnego do niej. Nie ulega wątpliwości, że akcja Jerzego Owsiaka to także pewien projekt kulturowy. Wielka Orkiestra jest wyraźnym przykładem walki kultury lewicowo-liberalnej z tradycyjnym polskim etosem, zbudowanym na gruncie wartości narodowych i religijnych. W Orkiestrze chodzi nie tylko o pomoc chorym i biednym dzieciom, ale także o duchowy kształt naszego kraju.

*  *  *

         Jednym z cieni polskiego katolicyzmu jest brak profetyzmu w sprawach społecznych. Wydaje się, że przejawem tej słabości jest także brak spójnej oceny religijno-etycznej WOŚP z perspektywy światopoglądu katolickiego. Katolicy w Polsce powinni usłyszeć od swoich duszpasterzy opinię Kościoła na temat „wielkiej młodzieżowej mszy” Jerzego Owsiaka. Nie wolno nam zapominać, że w dyskusji o Wielkiej Orkiestrze chodzi nie tylko o ocenę konkretnej akcji charytatywnej, ale także o kondycję naszego katolicyzmu i etyczny fundament III Rzeczypospolitej.

Źródło: fronda.pl

Reklamy

Komentarze 142 to “WOŚP i wiara katolicka”

 1. Józef Piotr said

  Powoli aczkolwiek niezdarnie bo za sprawą pojedynczych jednostek którym nie jest obojętne co za OWSIAKIEM i jego otoczeniem się kryje wypływają pikantne fakty o kradzieży znacznych sum pieniędzy na prywatne cele małżeństwa Owsiaków.
  To są miliony a nawet w skali lat dziesiątki milionów idące na własne dochody pieniężne oraz na zakupy nieruchomości i innych dóbr materialnych . Ujawnił to dziennikarz ps: „Matka Kurka” który oskarżony przed sądem w Złotoryji sprawę wygrał.
  W normalnym Państwie powinna wówczas wejść Prokuratura orraz służby skarbowe.
  Ależ nic takiego się nie stało . Przykryto to zmową milczenia.
  Drugim zagadnieniem jest znaczona trupami droga tego demoralizatora. Tylko na ostatnim Woosstoku były ofiary śmiertelne co do których nic nie mogli rodzice ustalić . policja również
  Nie będę teraz komentował zachowań osób duchownych zaszczycających ten szatański zlot demoralizatorów na przystanku do piekła

 2. krystynka said

  Może nie powinnam tu wstawiać wypowiedzi Mariana Kowalskiego na temat KOD-u, bo temat postu dotyczy WOŚP ….ale w nawiązaniu zastanawiam się czy Owsiak jest za KOD-em czy przeciw ?

  Jednak bez dogłębnej analizy uważam, że jest za KOD-em, bo przecież to poprzednie ekipy przymykały oczy na sciąganie kasy z naiwnych ludzi i promowanie szatanskiego Woodstocku, myślę a wręcz twierdzę, że KOD-owcy pomogli Owsiakowi a Owsiak pomógł KOD-owi. Trochę ,,kupił ,,sprzetu do szpitali, rzucił to jak psu ochłapy, bo przecież nic nie zakupił ze swoich pieniedzy, zamydlił oczy szarym ludziom a ekipy rządzące robiły malwersacje finansowe na ogromną skalę, kasa lała sie wręcz potokami na prawo i lewo, ale na sprzęt do szpitali to już nie było finansów, aby korzystali z niego zwykli, prości ludzie.

 3. Darek said

  Potężny wybuch w chińskiej fabryce chemicznej w prowincji Hunan

  W ostatnich miesiącach w Chinach dochodziło do bardzo tajemniczych eksplozji, które za każdym razem miały miejsce w fabrykach chemicznych. Sprawa była tak zagadkowa iż chciałoby się powiedzieć, że incydenty te raczej nie były dziełem przypadku. Teraz pojawiła się kolejna informacja o wybuchu, która tym razem miała miejsce w południowowschodniej prowincji Hunan.

  Jak podają lokalne chińskie media, wczoraj w fabryce chemicznej w mieście Lengshuijiang najpierw wybuchł pożar, po czym doszło do wielkiej eksplozji. Na początku nie podawano informacji o ofiarach a według najnowszych doniesień, nie ma żadnych strat w ludziach ani nikt nie został ranny.

  Sytuacja jest już opanowana a strażacy ugasili pożar. Ponownie brakuje informacji na temat możliwych przyczyn najnowszej eksplozji. W pobliżu zniszczonej fabryki rozpoczęto monitorowanie powietrza aby ustalić czy doszło do jego skażenia.

  W zeszłym roku w Chinach doszło do wielu wybuchów w fabrykach składujących chemikalia. Choć władze miały rzekomo prowadzić śledztwo w tej sprawie, przyczyny tych eksplozji pozostają nieznane. Pierwszy i jednocześnie największy wybuch, który zapoczątkował całą serię, miał miejsce w mieście Tianjin we wschodnich Chinach. Jego energię oszacowano na 21 ton TNT a fala uderzeniowa była odczuwalna w odległości 10 kilometrów. Zginęło wtedy ponad 100 osób a co najmniej 700 zostało rannych.

  Podobne incydenty miały miejsce również w amerykańskich zakładach chemicznych. W październiku w miejscowości Pasadena w Teksasie miały miejsce dwie eksplozje. Również i tej sprawy rzekomo nie udało się wyjaśnić. Czy jesteśmy zatem świadkami toczącej się wojny między Chinami a USA?

  http://zmianynaziemi.pl/wiadomosc/potezny-wybuch-w-chinskiej-fabryce-chemicznej-w-prowincji-hunan

 4. Darek said

  Tłumaczenie z włoskiego:
  Podczas egzorcyzmu Szatan mi powiedział: „Każde Zdrowaś Maryjo jest dla mnie jak uderzenie pałką w głowę: jeśli chrześcijanie znaliby moc różańca, to dla mnie byłby to koniec”. ks. Gabriele Amorth SSP
  Tłumaczył: ks. Krzysztof Zdanowicz

  Różaniec„Zawsze odmawiajcie różaniec, róbcie to tak często, jak tylko jest możliwe. Szatan zawsze próbuje zniweczyć tę modlitwę, lecz nigdy tego nie osiągnie. To jest modlitwa Tego, który jest Panem wszystkiego i wszystkich. A Matka Boża nauczyła nas tej modlitwy, jak kiedyś Pan Jezus nauczył nas „Ojcze nasz” (św.o.Pio).

  „Odmawiajcie pilnie różaniec. Przez tę modlitwę zagrodzicie drogę duchowi zniszczenia. On chce was unicestwić ! Odmawiajcie różaniec. Tego muru nie pokona żaden zły duch” (MB do Justyny Klotz).

  „Różaniec jest potężną bronią, by zwyciężyć szatana, pokonać pokusy, zdobyć Serce Pana Boga, otrzymać łaski od Matki Bożej” (św.o.Pio).

  „Różaniec jest przedłużeniem Zdrowaś Maryjo, którym można uderzyć, zwyciężyć i zniszczyć wszystkie piekielne moce” (św.Jan Bosko).

  O. Pio i różaniec„Ledwie się obudzisz, nie pozostawiaj ani sekundy szatanowi, zaczynaj odmawiać Różaniec – nawet wtedy gdy pracujesz: myjesz naczynia czy cokolwiek innego robisz – bo wtedy nie dajesz miejsca szatanowi, żeby pracował w twoich myślach. A poza tym kroczysz w wolności i zawsze jesteś spokojny” (św.o.Pio).

 5. Darek said

  Cud eucharystyczny w Alcala de Henares – złodziej oddał na spowiedzi św. 24 konsekrowane komunikanty, a później…

  Jest rok 1597. Przed kratkami konfesjonału w jezuickim kościele w miejscowości Alcala de Henares, nieopodal Madrytu, klęka jakiś mężczyzna…
  Spowiada się długo. Płacze… Po spowiedzi wyciąga z kieszeni zawiniątko i oddaje kapłanowi. Ksiądz Juan Juarez, jezuita, rozwija chustę i widzi 24 komunikanty. Ów mężczyzna przyznaje się do tego, że wykradł je z kościoła i chciał sprzedać, lecz wyrzuty sumienia nie pozwoliły mu na to.
  Ksiądz Juan radzi się swojego przełożonego, co z odzyskanymi hostiami zrobić. Obawia się, że spowiedź mogła być nieszczera, a komunikanty mogą być zatrute. Nie chce ryzykować. Postanawia złożyć je w piwnicy klasztoru, w wilgotnym pomieszczeniu i poczekać, aż ulegną rozkładowi.
  Jakie jest jego zdziwienie, gdy po miesiącu znajduje hostie nietknięte, bez śladu pleśni. Zdziwiony powiadamia profesorów miejscowego uniwersytetu. Zostaje zwołana specjalna komisja, której zadaniem jest zbadanie całej sprawy. Profesorowie postanawiają poddać hostie jeszcze jednemu eksperymentowi. W wilgotnej piwnicy kładą na stole kilka hostii jeszcze niekonsekrowanych. Obok układają hostie oddane przez skruszonego złodzieja. Piwnica zostaje zamknięta, a drzwi opieczętowane po to, aby nie dopuścić do oszustwa. Po trzech miesiącach komisyjnie złamano pieczęcie i otwarto drzwi. Okazało się, że niekonsekrowane hostie pokryły się grubą warstwą pleśni, jaką można zaobserwować na starym kawałku chleba, natomiast hostie przyniesione przez złodzieja nie tylko nie uległy zniszczeniu, lecz wyglądały, jakby dopiero wyjęto je z tabernakulum. Cudowne – jak mniemano – hostie zamknięto w tabernakulum. W roku 1608 odwiedził Alcalę prowincjał jezuitów z Toledo, aby zobaczyć słynne już w okolicy hostie. Wtedy to właśnie wydano werdykt podpisany przez profesorów uniwersytetu i przełożonych jezuitów, że nauka nie jest w stanie wyjaśnić, dlaczego tak się stało i oficjalnie ogłoszono, że hostie są cudowne. W 1624 r. arcybiskup z Santiago de Compostela ofiarował wspaniały relikwiarz, w którym umieszczono wszystkie 24 hostie.
  Pod koniec XVII w. przy katedrze w Alcali wybudowano wspaniałą kaplicę dla cudownych hostii. Od tego czasu w każdą piątą niedzielę po Wielkanocy urządzano niezwykle okazałe procesje, w których uczestniczyli nie tylko miejscowi katolicy, ale i nieprzeliczone tłumy wiernych, specjalnie przyjeżdżających do Alcalii na święto cudownych hostii.
  Tak było do 1936 r., kiedy to w Hiszpanii rozszalała się krwawa wojna domowa. Do Alcali zbliżał się front, poprzedzany wstrząsającymi wieściami o barbarzyńskich poczynaniach komunistów: palili i wysadzali w powietrze napotkane kościoły, klasztory i kaplice, gwałcili zakonnice i zabijali kapłanów, profanowali ciała zmarłych mnichów i mniszek… Wszystkie te barbarzyńskie praktyki miały zniweczyć wiarę i zetrzeć z powierzchni ziemi wszelkie znaki Bożej obecności i Bożego działania. Z zacietrzewieniem niszczono sanktuaria, słynące łaskami obrazy i figury Matki Bożej. I nie było wątpliwości, że cudowne hostie z Alcali padną również łupem szatańskich wojsk.
  Tuż przed wkroczeniem komunistów do Alcali cudowne hostie zostały ukryte przez trzech księży z miejscowej katedry. O miejscu ukrycia nikt inny nie wiedział, gdyż księża bali się, żeby ktoś poddany torturom nie zdradził tajemnicy. Wszyscy trzej kapłani zostali zamordowani, ale żaden z nich nie ujawnił miejsca ukrycia cudownych hostii. W wyniku działań wojennych prawie całe miasto zostało obrócone w perzynę. Katedra spłonęła, a kościoły i klasztory legły w gruzach. Po nastaniu pokoju zaczęto gorączkowo poszukiwać najcenniejszego skarbu z Alcali. Nadaremno, nie udało się odnaleźć cudownych hostii. Ślad po starym cudzie z Alcali zaginął. Przetrwała o nim pamięć i wiara ludzi.
  Lecz dobry Bóg zatroszczył się o swój lud. W 1941 r., kiedy odgruzowywano zniszczony klasztor sióstr cystersek, w rumowisku odnaleziono pozłacane naczynie, w którym znajdowało się 48 komunikantów.
  Dziś jest ich o kilka mniej. Zachowały się w doskonałym, nienaruszonym stanie. Obecnie przechowywane są w specjalnym tabernakulum w konwencie św. Bernarda.
  I znów rozniosła się wieść, że hostie są cudowne, że stary cud został zastąpiony nowym. Także i tym razem postanowiono poddać hostie eksperymentowi. Jedną z nich przełamano na połowę i zamknięto w opieczętowanym tabernakulum, które po jakimś czasie komisyjnie otwarto. Jakież było zdziwienie, kiedy okazało się, że wszystkie hostie są całe, że żadna z nich nie pozostała przełamana i liczba hostii się zgadza. Eksperyment powtórzono kilkakrotnie – zawsze z takim samym skutkiem.

  ks. Jarosław Staszewski TChr – MIŁUJCIE SIĘ!

  • przeklejka said

   Piękne świadectwo.
   I tak skruszony złodziej stał się przyczynkiem cudu,
   a morderca Szaweł został Pawłem głoszący dobrą nowinę.

 6. krystynka said

  znalezione w sieci…

  Siekiera motyka piłka szklanka,
  w Niemczech gwałty i macanka.
  Siekiera motyka kupa piach.
  na ulice wyjść jest strach.
  Siekiera motyka dziennikarze
  milczą bo tak Merkiel każe.
  Siekiera motyka policjanci.
  nic nie robią a tłum gwałci
  Siekiera motyka imigracja
  w diabły poszła demokracja.
  Siekiera motyka czarny ptak
  wolne media trafił szlag
  Siekiera motyka fiki miki
  to efekty polityki
  Siekiera motyka poprawności
  tolerancji i równości.
  Siekiera motyka pupa blada
  żle się dzieje u sąsiada.
  Siekiera motyka smród zVWe
  a Afryka smieje się
  Siekiera motyka czarne wrony
  maszerują ich miliony
  Siekiera motyka ciemny muł
  kasę dawaj majtki w dół.
  Niemiecki ruk zug

 7. Darek said

  Dostałem na pocztę.

  Niech Będzie Pochwalony Jezus Chrystus!

  Z Orędzi na czasy ostateczne które właśnie nadeszły: ( Kompendium VI s.194-205 )

  Tajemnica czwarta. Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny.

  7-11-2013

  Matka Boża: Dziś pragnę dzielić z tobą Moją radość, jakiej doznałam, wstępując do Nieba. Jestem pierwszym człowiekiem, który wstąpił do Nieba wraz z ciałem, ponieważ Moje ciało zjednoczyłam zupełnie z Ciałem Mego Syna. Ukrzyżowałam je wraz z Nim. Jestem Matką Słowa, wraz Nim powstałam z martwych do chwały Nieba i wraz z Nim zostałam wzięta z ciałem do wiecznej chwały.
  Posiadanie ciała w Niebie nie jest tym samym, co posiadanie ciała na Ziemi. Ciało w Niebie jest dane człowiekowi dla chwały, a na Ziemi dla cierpień. Moje ciało w Niebie nie różni się od tego, którym obleczona byłam na Ziemi, zewnętrznie wyglądam jednakowo, choć promienieję pięknem nieziemskim, nie będąc już mieszkanką Ziemi. Różnica jednak polega na czym innym, nie na wyglądzie. Ciało, które teraz posiadam, jest wolne, jest zupełnie poddane Woli Bożej i nie posiada żadnych swoich pragnień. Taka wolność czeka wszystkie Moje dzieci.
  Jestem dla was wzorem człowieka, który wypełnił Wolę Bożą. Wszyscy, którzy wypełniają Wolę Bożą na Ziemi, pójdą w Moje ślady. Zostaną wywyższeni. Jesteście Moimi dziećmi i pragnę, abyście byli do Mnie podobni w tej chwale. Tego pragnie od was Bóg. Chce, aby Jego potomstwo było piękne i wolne, chce dzielić z wami swoją potęgę i władzę, ale aby móc to uczynić, najpierw musicie zupełnie zjednoczyć waszą wolę z Wolą absolutną, poza którą nie istnieje życie. Wszystko poza Wolą Bożą jest śmiercią. Podążajcie tylko za Wolą Boga. Wasze przeznaczenie jest tak wzniosłe jak Moje. Macie być królami w Niebie – jako potomstwo Najwyższego Króla. To właśnie oznacza „królować”. W Królestwie Bożym czekają was wszystkich korony, ale władza nie wiąże się tu z pychą i wyzyskiem, ponieważ nad wszystkim panuje tylko jedna Wola, a wszyscy królują w niej i poprzez nią, ponieważ ona króluje nad wszystkim, we wszystkim i na wieki wieków. Amen.

  Tajemnica piąta. Ukoronowanie Najświętszej Maryi Panny na Królową Nieba i Ziemi.

  8-11-2013

  Matka Boża: Przychodzę ponownie pogrążyć się w rozważaniu tajemnic chwalebnych. Pisz, Moja córko, i nie troszcz się o nic. Jestem Matka Boga. Jako Matka Boga zostałam wywyższona w Niebie. Jako Matka Boga odbieram cześć od aniołów i świętych. Jako Matka Boga zasiadam na tronie. Moja władza i Moja korona nie są efektem Moich zasług, ale tylko i wyłącznie łaski Bożej, bez której nie miałabym ani jednej zasługi. Cała chwała pochodzi od Boga i cała chwała należy do Boga. Stworzenie nigdy niczego nie posiada, bo jest stworzone, a więc samo z siebie jest niczym, a wszystko czym jest, to łaska i dobroć, i myśl Najwyższego. Moje królowanie odbywa się poprzez władzę Mojego Syna, który sam posiadając pełnię władzy, zapragnął dzielić ją ze Mną. Moja korona nie ciąży Mi jednak, Moja korona jest samą radością, bo przypomina Mi o Woli Bożej, którą wypełniłam na Ziemi i jest źródłem Mojej nieustannej radości. Każdy klejnot Mojej korony wybrał i przygotował dla Mnie Mój Syn. Za każdą boleść otrzymałam dar Jego miłości. Nie ma we Mnie nic, co otrzymałabym bez Woli Bożej, a więc wszystko czym jestem, jest wyłączną zasługą i Wolą Boga.
  Uwieńczenie Moich skroni koroną chwały było rozkoszą całej Najświętszej Trójcy, w której znalazłam spełnienie Mojej odwiecznej tęsknoty. Wieki całe i przed wiekami czekałam tej chwili, abym mogła kochać i być kochaną w Bogu na sposób, którego łaknęła Moja dusza. Po wszystkich trudach i cierpieniach Mojego życia wypełniła się chwila, dla której warto było znosić wszystkie najstraszniejsze chwile. Teraz, w świetle Bożej radości, nic nie zdaje się zbyt wielkie, aby złożyć z tego ofiarę Bogu. Przyjmując więc koronę z rąk Mego Syna, otrzymywałam ją przez miłość wszystkich Boskich Osób, a było to wyznanie i uznanie miłości wszystkich trzech Osób Trójcy Przenajświętszej i Mojej miłości kierowanej do Boga. Stanęłam u boku Tego, którego pragnęła Moja dusza, aby spełniło się we Mnie najwyższe powołanie i przeznaczenie człowieka. Króluję wespół z Moim Synem, a rozkosz, jaka jest Moim udziałem w Jego szczęściu, nie znajduje odpowiednich słów na Ziemi. Było Mi objawione wiele, ale w największych uniesieniach szczęścia nie doznawałam radości, jakiej doznaję teraz i nie wzniosłam się nawet pragnieniem na wyżyny, na których teraz odpocznienia zażywa Moje Serce. Moje szczęście prześcignęło Moje oczekiwania.
  Korona, którą noszę, jest koroną władzy królewskiej, ale jeszcze ci nie powiedziałam, z czego składa się ta korona. Otóż każdy umieszczony w niej klejnot symbolizuje inną cnotę, ale nie cnota sama jest istotna, Moje dziecko, ale to, co się za nią mieści, a jest to radość Boga z powodu wypełnienia Jego Woli i uwielbienia Go w tej cnocie i poprzez tę cnotę. Tak więc cała Moja korona jest szczęściem, o którym przypomina Mi każdy jej klejnot, bo największe szczęście w Niebie to świadomość, że poprzez Moje życie i każdą jego chwilę uwielbiłam Boga, tak jak chciał być uwielbiony i pomnożyłam Jego miłość, a przez to Jego szczęście, swoim istnieniem. Spoglądając więc na Moją koronę, widzę wszystkie Boskie uniesienia, w których odczuwał radość związaną ze Mną, od chwili kiedy Mnie stworzył, aż do chwili kiedy powołał Mnie do siebie. Oto źródło szczęścia w Niebie – świadomość wypełnienia Woli Bożej, o czym przypominają Mi wszystkie chóry anielskie, pomnażając Moje zasługi swoją wdzięcznością.
  Moje dzieci, niech Wola Boża stanie się dla was święta, święta ponad wszystko, co zdaje się żądać od was atencji w waszym życiu. Pamiętajcie o wadze i wzniosłości tej Woli. Misterny plan świata, utkany z niezliczonego mnóstwa waszych istnień, będzie tym doskonalszy na Ziemi, im więcej z was podda się zupełnie Woli Bożej. Królestwo Boże przychodzi na Ziemię poprzez spełnienie się Woli Bożej zarówno w Niebie jak i na Ziemi, więc im bardziej wy, każdy człowiek z osobna odda się tej Woli, tym bardziej będzie można zobaczyć wypełnienie się Woli Bożej wobec świata. Odmawiając modlitwę „Ojcze nasz”– wyznajecie pragnienie, aby Wola Boża zapanowała na Ziemi tak samo, jak panuje w Niebie, wyrażając pełne zaufanie dla tej Woli. Tak, Moje dzieci, gdyby Wola Boża wypełniła się wobec świata, tak jak panuje w Niebie, wówczas świat stałby się na powrót rajem, bo grzech pierworodny został pokonany, to samo stało się ze śmiercią, grzechem i szatanem, ale nie zwyciężyła jeszcze Wola Boża, to o nią właśnie trwa zacięta walka, aby Ziemia mogła połączyć się z Niebem we wspólnym hymnie uwielbienia Boga. Amen.

  Z Orędzi Pana Jezusa Chrystusa do Kapłanów. Ks. Ottavio Michellini.

  POWODY NIENAWIŚCI CZŁOWIEKA PRZEZ SZATANA
  14.6.1976 r.

  Pan Jezus: Pisz, synu mój.
  Szatan nienawidzi naturę ludzką, jako taką, dlatego nienawidzi wszystkich ludzi, a zwłaszcza chrześcijan. Przed swym buntem, był on arcydziełem Stworzenia. Po Bogu nie było nad niego większego, doskonalszego i wspanialszego. Ta jego wielkość sprawiła, że uważał siebie za podobnego Bogu,
  – dlatego nie chciał uznać Pana Boga, który jest Alfą i Omegą wszystkiego i wszystkich,
  – stąd jego okrzyk buntu: „Nie będę służył Tobie!”
  – stąd też wyzwanie Św. Michała Archanioła, który stanął na czele wiernych zastępów anielskich z okrzykiem: „Któż jest podobny Bogu?” („Któż, jak Bóg!”)
  Powstała wtedy na Niebie najstraszliwsza bitwa, jaką historia stworzenia poznała. Podzieliły się zastępy anielskie i dla zbuntowanych otworzyło się Piekło.
  Szatan ma jeszcze drugi powód znienawidzenia natury ludzkiej, bo z natury ludzkiej wzeszła Różdżka Jessego. Dla tej natury Słowo stało się Ciałem, łącząc w Osobie Chrystusa naturę Boską z naturą ludzką. Wtedy natura ludzka, śmiertelnie zraniona i uzależniona od tyranii szatana, zastała uwolniona i wywyższona. Została przywrócona jej pierwotna godność, tak brutalnie podeptana i zniszczona podstępnie: „Jeśli spożyjecie z tego owocu, staniecie się podobni Bogu.”

  MARYJA – NAJPIĘKNIEJSZY KWIAT NIEBA I ZIEMI

  Pan Jezus: Lecz Szatan ma trzeci powód do nienawiści natury ludzkiej, jest to powód zawiści i zazdrości. Z natury ludzkiej miało wyjść Stworzenie: najpiękniejszy kwiat Nieba i Ziemi, Pokorna i wznioślejsza nad wszelkie stworzenie. Żadna istota nie mogła Jej dorównać. Jako przedmiot upodobania Bożego, nie znała Ona, ani nawet na chwilę, niewoli szatana.
  Szatan nie może patrzeć na Nią, nie może myśleć o Niej, bez rozpaczliwego wstrząsu, bez odczucia cierpienia, jakiego nikt z was nie może zrozumieć.
  Szatan nienawidzi Maryi, Córki Boga, Matki Syna Bożego, Oblubienicy Boga, przedmiotu upodobań Bożych, arcydzieła potęgi wszechwiedzy i wszechobecności Boskiej.
  Dzięki tym darom Bożym Pełna Łaski żyje w doskonałym zjednoczeniu z Ojcem – swym Stwórcą z Synem – swym Odkupicielem i z Oblubieńcem Duchem Świętym – swym Uświęcicielem.
  Przed Nią klękają zastępy anielskie i wszyscy Święci Nieba.
  Maryja zmusza do ucieczki potęgi ciemności, a swą stopą miażdży, ile razy zechce, łeb jadowitego węża, szatana.

  ROZPACZLIWE ZŁUDZENIE SZATANA

  Pan Jezus: Szatan został zdetronizowany przez Maryję i przez Nią stracił swój rozpęd w upartej wojnie przeciw ludzkości. Zaćmienie przeszkadza mu teraz do poznania całej prawdy. On, zwany kiedyś Lucyferem, a więc Niosącym Światło, jest teraz ciemnością i szerzy zaćmienie. Nie zna więc, (chyba bardzo niejasno), Tajemnicy Wcielenia Słowa. Żywi więc do Niego nienawiść i podtrzymuje w sobie rozpaczliwe złudzenie, że będzie mógł zwyciężyć Chrystusa, niszcząc razem z Nim Kościół, powstały z Jego przebitego Serca.

  Szatan nienawidzi bez granic Chrystusa, Jego Matkę i Kościół, trwając w złudnym przekonaniu, że będzie mógł zniszczyć TEGO, który przeszkadza mu w panowaniu nad ludzkością, którą on uważa wciąż za swą zdobycz.
  To szalone złudzenie rodzi się z jego nieopanowanej pychy, bo pycha jest, sama w sobie, zaślepieniem duchowym. Pyszny nie będzie mógł nigdy żyć w prawdzie, która jest córką pokory.
  Oto, synu mój, przedstawiłem to wszystko, co powinni wiedzieć ludzie, którzy na świecie muszą walczyć, by osiągnąć wielką metę zbawienia duszy.
  Teraz, synu, zwróć pilną uwagę; będą orędzia skierowane do dusz, które ich potrzebują i oczekują na nie.
  Błogosławię cię, synu. Przekazuję też moje błogosławieństwo tym wszystkim, którzy współpracują z tobą nad realizacją Mojego planu miłości.
  Módl się i kochaj Mnie.

  http://www.duchprawdy.com/ks_don_ottavio_michelini_oredzia_I-III.htm

 8. Adrian said

  Zagrożona demokracja w Niemczech – policja pałuje protestujących przeciw islamistom

  Sytuacja u naszych zachodnich sąsiadów jest cały czas zła. Młodzi islamiści dostali od rządu swoiste carte blanche na gwałcenie i okradanie Niemców, co dzieje się przy zupełnej blokadzie informacji o tym w mediach. Na dodatek protesty normalnych Niemców, którzy nie chcą żyć w kraju islamskiego terroru spotykają się z brutalną odpowiedzią policji, która wczoraj w Kolonii użyła względem nich pałek służbowych, gazu i polewaczek z wodą.
  http://zmianynaziemi.pl/wiadomosc/zagrozona-demokracja-w-niemczech-policja-paluje-protestujacych-przeciw-islamistom
  ————————————————————–
  Na wiecu KOD dot. wolności mediów przemawiała Renata Kim – ta sama, która chwaliła niemieckie media za cenzurę w/s gwałtów w Kolonii

  Himalaje hipokryzji osiągnięte! Dziennikarka Newsweek’a Renata Kim kilka dni temu chwaliła niemieckie media za utrzymywanie cenzury w/s masowego molestowania i ataków na kobiety przez islamskich uchodźców w Niemczech. Dziś przemawiała na demonstracji KOD w/s wolności mediów. Jakby tego było mało – obecny na wiecu Jacek Żakowski stwierdził, że „gdyby media publiczne dobrze spełniły swoją rolę, to PiS nie doszedłby do władzy…”. Jednym słowem: Odlot!
  Establishmentowi dziennikarze i obrońcy okrągłostołowego ładu doznają zbiorowej histerii, która powoduje poważne zaburzenia w racjonalnym postrzeganiu rzeczywistości. Renata Kim, pisząca artykuły w lisowym Newsweek’u, kilka dni temu chwaliła niemieckie media za utrzymywanie cenzury w/s masowego molestowania i ataków na kobiety przez islamskich uchodźców w Niemczech. Dzisiaj przemawiała „w imieniu dziennikarzy” na wiecu KOD w/s wolności mediów. Potężnie odleciał również Jacek Żakowski – ten publicysta Gazety Wyborczej stwierdził, że „gdyby media publiczne dobrze spełniły swoją rolę, to PiS nie doszedłby do władzy…”. Jednym słowem – wielkie LOL!

  Pisałem już to, ale nie zaszkodzi powtórzyć: W Polsce, wbrew temu co głoszą niemieckie media do spółki z Gazetą Wyborczą, wcale nie jest zagrożona demokracja. W Polsce zagrożone są za to wpływy ludzi, grup czy całych korporacji, które do tej pory żyły kosztem naszego państwa lub reprezentowały interesy zagranicznych instytucji drenujących kieszenie zwykłych Polaków. Stąd przerażający lament, krzyk i histeria jaką możemy obserwować w polskojęzycznych telewizjach.
  http://niewygodne.info.pl/artykul6/02735-KOD-czyli-himalaje-hipokryzji-osiagniete.htm

  • Józef Piotr said

   MECZ POLSKA NIEMCY
   Polscy kibice w obronie niemieckich kobiet

   • Józef Piotr said

    Napis na transparencie
    Chrońcie wasze kobiety a nie naszą demokrację
    Celne ?

   • krystynka said

    Mam brata zagorzałego kibica piłki nożnej, na pytanie dlaczego pasjonuje się sportem a nie np.polityką, odpowiedział, na chleb to zarabiam pracując w kopalni, a kraść nie mam zamiaru jak posłowie. Na pytanie o muzułmanów odpowiedział, że niech tylko spróbuja zapuścić sie na polskie ulice, to jaja u…ą im po same pachy, policja nam jest nie potrzebna, my kibice damy sobie z powodzeniem radę i wg. przykazań Bozych będziemy działać, bo jest napisane w 9 ,,nie pożądaj zony blixniego swego,, a gdy ktoś wyciaga łapy do mojej zony albo córki, to te łapy trzeba obciąc i tyle. W Polsce nikt im nie pozwoli na takie bezprawia a poza tym do roboty nieroby !!!

  • kpiz said

   W Niemczech cenzurują nawet prywatne media, a unijni komisarze martwią się o TVP

   • krystynka said

    Kpiz, oni się martwią o swoją d..ę ,kasę , wpływy, niewolników może zabraknąć z Polski a nie dbają o żadne inne wartości, tam jest cynizm niewyobrażalny, tylko garśc normalnych Niemców tam została, ale oni nie mają nic do powiedzenia.

  • karton2012 said

   Nowy rok 2015, zamieszki imigrantów w Kolonii w Niemczech! Relacja naocznego świadka

 9. Mariusz said

  ANIOŁ PAŃSKI

  Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi.
  I poczęła z Ducha Świętego.
  Zdrowaś Maryjo…

  Oto ja Służebnica Pańska.
  Niech mi się stanie według słowa twego.
  Zdrowaś Maryjo…

  A Słowo Ciałem się stało.
  I mieszkało między nami.
  Zdrowaś Maryjo…

  Módl się za nami święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

  Módlmy się. Łaskę Twoją prosimy Cię Panie racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy przez Zwiastowanie anielskie, Wcielenie Chrystusa Syna Twojego poznali przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania zostali doprowadzeni. Przez Chrystusa Pana naszego.
  Amen.

  3x Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu…
  Wieczne odpoczywanie raz zmarłym dać Panie…

  • Mariusz said

   W intencjach Maryi + (można jeszcze dodać swoje własne intencje)

   • Lucyna said

    Za Mariusza,Krystynę,Szafirka i wszystkich blogowiczów by otrzymali błogosławieństwo Boże i wszelkie potrzebne im łaski, dla siebie i swojej rodziny.

    • Krystyna said

     Lucynko Bog zaplac.Niech Ciebie i Twoja rodzine Bog blogoslawi.Serdecznie Cie pozdrawiam. 🙂

  • Mariusz said

   O prowadzenie Ducha Świętego i wszelkie łaski potrzebne dla Prezydenta Andrzeja Dudy oraz nowego rządu, a także o opamiętanie się dla ludzi siejących zamęt, nienawiść, względem zmian, oraz osób wprowadzających zmiany w naszej Ojczyźnie.
   Dz.7

  • Mariusz said

   Za Ojczyznę, Prezydenta, rząd, światło dla Kapłanów, o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Krysi i Jej rodziny, Kasi1 i pracę dla Jej syna Tomasza, Małgosi i Jej rodziny, o łaskę zdrowia dla Gosi 3, Szafirka i Jej męża, taty Piotra2, Moni, męża i ich dzieci, Milli, Bezy, Milki, Bryzy, małej Moniczki, Pawełka, Alicji, Wiesi i Jej rodziny, o zdrowie dla córeczki Alicji Gościa, Powiewa, Sławika i zdrowie dla Jego mamy, Adriana, Krystynki, Ewy, Bożeny, Bozeny, Barbary, Bożeny2, Mariusza (Tego Drugiego), Marysi, Edytki, Zosi, Mietka, Stanisława, Aleksandra, Lucyny i walki z depresją dla niej, syna Piotra i siostrzenicy, Stokrotki, Hanny, Basi B, Pio0, Admina z rodziną i innych którzy potrzebują wsparcia modlitewnego. O pokój w Polsce i na świecie.

   • Krystyna said

    Dziekuje Tobie Mariuszku za pamiec i modlitwe. Serdecznie pozdrawiam Ciebie i Wszystkich na blogu. 🙂

  • Kasia1 said

   A ja proszę Cię kochana Matko Boża o cudowne uleczenie oczu Mariusza,o zdrowie dla p Ryśka,o pracę dla Tomka .Dziękuję za wszelkie dobro płynące na tym blogu,za wszystkich którzy tu się modlą i swoje modlitwy ofiarują za drugich.Dziękuję za Chrzest Święty.

 10. Krystyna said

  Aniol Panski: Matko Boza pokornie prosze o Blogoslawienstwo Boze i ochrone dla Ojczyzny, Prezydenta, rzadu, o Swiatlo Ducha Swietego dla Kaplanow, o laske uzdrowienia oczu Mariusza,o uleczenie Lucynki,Jej syna i siostrzenicy, o zdrowie dla corki @ Gosc,o powrot do zdrowia Szafirka, Alicji,Pawla, Moniczki,Piotrusia, p.Ryska, Romiego,taty Piotra,mamy Slawika, za Pana Admina z rodzina, Ewe, Floriana, Krysie, Wiesie,Bozenke,Bozenke2,Beze,Mille,Kasie1,Tomka,BasieB, Barbare,Millke, Beate, Gosie3,Pio0,Powiewa ze Wschodu, Leszka, za wszystkich,ktorzy sie modla na blogu wraz z rodzinami, za samotnych, cierpiacych na depresje,o blogoslawienstwo dla mojej rodziny, o pokoj na swiecie i w Polsce.
  Kochani,Bog zaplac za modlitwe Tym, ktorzy sie modla za mnie. Serdecznie pozdrawiam.

 11. Józef Piotr said

  To co nazywa się w Polsce WOŚP to nie jest wcale wynalazek owsiakowizny. To jest zmałpowana akcja jaką we Francji zorganizowano coś przez dwa lata tuż po drugiej wojnie światowej.
  Był niedosyt środków pienięznych na służbę zdrowia i opiekę nad ofiarami wojny.
  Akcja trwała krótko bo tylko parę lat (2-3 ??) po czym to zniechano i to ze względów logicznych.
  W Polsce ci co Polskę zrujnowali i rozkradli tematem zastęp-czym zrobili żebractwo wykorzystując samarytanizm Polskiej ludności katolickiej celem kontrolnego wpływu na dzieci i młodzież. Oznaką tego jest to że z reguły obstawiane są przez „woluntariuszy ” Kościoły jako m.in. konkurencja dla finansów Proboszczy.
  Przy tym uwzględniono ulokowanie swoich (resortowe dzieci) na czele celem czerpania korzyści bo goiowizna musi na nich pracować..
  To trwa już tyle lat a dzieci to dzieci ale gdzie są DOROŚLI , starzy i gdzie mają rozumy żeby nie dotarło do nich wiedza o takiej żebraczej HUCPIE.
  Do nikogo nie trafia rachunek kosztów tej imprezy. Nikt nie rozlicza przepływów pieniędzy w tej WOŚP
  Nikt nie liczy ile dokładają podatnicy

  Aktywność duchownych w Owsiakowych interesach szczególnie na „woodstoku” ubliza godności duchownego.
  Żeby to jeszcze jeden z drugim pojechał tam czynić EGZORCYZMY lub co najmniej z kropidłem i Wodą Święcona to było by to godne i zrozumiałe.
  .

 12. Andrzej C said

  Gdzie jest słoik Owsiaka – nagranie z 2015
  Czyli do czego potrzebny był minionej władzy Owsiak

 13. Wiktoria said

  Przestroga na wiosne dla Kalifornii.

  Trzęsienie ziemi o sile 4,5 doszło w Kalifornii. Epicentrum trzęsienia ziemi znajdowało się w 36 km na północny-zachód od miasta Palm Springs.

  Nowy rok rozpoczął się od trzęsienia ziemi w Kalifornii. Przypomneli sie przepowiednie, które, jak mi się wydaje, zaczęły się dziać.
  Nie szkoda czasu przeczytać artykuł, opowiedziec o tym, może to uratuje czyjeś życie.

  Wilkerson powiedział, że „w niezbyt odległej przyszłości w Stanach Zjednoczonych nastąpi najsilniejsze w historii trzęsienie ziemi”, które stanie się przyczyną szeroko rozprzestrzeniającej się paniki i strachu.
  Ogromna fala tsunami dotrze do Nowego Jorku i wszystkie miasta wschodniego wybrzeża USA. W Ameryce rozpocznie się histeryczna straszna panika.

  O tym w swoich proroctwach powiedziała Valeria Kolcowa. Również mówiła o tym, że „od tego czasu rozpocznie się stopniowe, ale nieuniknione zalanie wodą oceanów ziem Ameryki Północnej i Europy Zachodniej”.

  „W tym okresie gospodarczego kryzysu i klęsk żywiołowych w USA będzie rządzić „czarny” prezydent, i w tym samym czasie na tle zdeprecjanowanego dolara i kryzysu gospodarczego w USA będą odbywać się nie tylko masowe zamieszki, ale najbardziej prawdziwe powstania i prawdziwie rewolucyjne wydarzenia…”
  44. prezydentem Stanów Zjednoczonych będzie czarnoskóry. I ten prezydent będzie dla kraju jako ostatni.

  O tym w swoich proroctwach mówili i Wanga i Casey. Wybory nowego prezydenta Stanów Zjednoczonych zaplanowano na 8 listopada 2016 roku, na których Obama, jak wiadomo, nie ma prawa być wybranym na trzecią kadencję.
  Po serii katastrof sejsmicznych STANY Zjednoczone Аmeryki rozpadną się na dwie lub nawet na większą ilość części.

  To proroctwo Władimira Lotowa, w którym nie tylko przewidział potężne trzęsienie ziemi, ale i załamanie gospodarcze w Stanach Zjednoczonych.
  Koniec Ameryki jako mocarstwa światowego, nastąpi z dwóch poteznych trzęsien ziemi.

  Denion Brinkley w swoich proroctwach podkreślał, że podczas tych katastrofalnych trzęsień ziemi domy będą się kołysać i walić na ziemię jak zabawki dla dzieci.
  W wyniku straszliwego tektonicznego kataklizmu ucierpi cale zachodnie wybrzeże USA. Ogromne terytorium Europy „znikną w mgnieniu oka”.

  Zdaniem Rossa Paterson California będzie zalana, a Nowy Jork zatonie w oceanie. Ogromne terytorium Europy „znikną w mgnieniu oka”.
  Kalifornia i południowa część Nevada dokona „salto” w wody oceanu Spokojnego. Meksyk leży w gruzach.
  Edgar Casey zostawił najbardziej szczegółowe opisy nadchodzących wstrząsów tektonicznych w Stanach Zjednoczonych: „w Los Angeles, San Francisco, większość z tych miast będzie zniszczone, nawet przed Nowym Jorku.

  Wody wielkich jezior zleją się do zatoki Meksykańskiej… Obudzą się wulkany w USA i na Hawajach, i przejdzie taka ogromna fala, że południowe wybrzeże Kalifornii zniknie pod wodą”.

  Ale od czego wszystko się zacznie?

  „Niedawno miały miejsce erupcje wulkaniczne, straszne burze i opuszczania gleby, które doprowadziły do silnych powodzi wzdłuż zachodniego wybrzeża”.

  O tym w hipnotycznym snie powiedział znany amerykański psycholog-jasnowidz Chet B. Snow.

  Helen:

  – Jaki to był wulkan? Gdzie to wszystko się zaczęło?

  Snow:

  – To była Fujiyama, jak mi się wydaje. W każdym razie wulkan w Japonii. Jego wybuch spowodował reakcję łańcuchową potężnych trzęsień ziemi i kolejne wybuchy wulkanów w regionie pacyfiku, aż do Alaski. W gazetach to nazwali „lampą błyskową ognistego pierścienia”.

  Helen:

  – Kiedy to się zaczęło?

  – Mniej więcej na początku marca, jak się wydaje. Bardziej dokładnej daty nie poznałem, bo w naszej miejscowości były tylko małe wstrząsy, do tego jak Fuji wybuchła.

  „Teraz w końcu marca, telewizja i radio twierdzą ludziom, że najgorsze za nami. Wody powoli wycofują się, a my po prostu musimy się dostosować do nowej sytuacji…”

  „Drugi akt tragedii dokonał się – odparłem. Potem powiedział, że to było miesiąc temu, w maju. Dokładne daty wydawały się nieistotne”.

  „Zatoka meksykańska strawiła prawie cały Teksas”, „linia brzegowa cofnęła się na kilkaset mil do Phoenix w Arizonie, i aż do Oregon nad powierzchnią wody pozostały tylko górski obszarów wiejskich”. Zatonęła pod woda część Japonii, gdzie zginęły miliony ludzi. Od Australii pozostała tylko mała wyspa.

  Wilkerson powiedział, że trzęsienie ziemi w Kalifornii będzie poprzedzać silne trzęsienie ziemi w Japonii.

  Może właśnie to będzie przyczyną wybuchu? Zobaczymy. Zostało już niewiele czasu, i wygląda na to, że najciekawsze dopiero się zaczyna.
  http://www.pravda-tv.ru/2016/01/08/199822/kalifornii-ne-stanet-v-marte/comment-page-1

 14. bobi said

  Ale im pojechał Pan Brudziński http://wiadomosci.wp.pl/kat,1329,title,Joachim-Brudzinski-odpowiada-Martinowi-Schulzowi-mamy-w-powazaniu-to-co-pan-belkocze,wid,18093414,wiadomosc.html

  • Tomasz said

   Prawdę powiedział. Schulz to taki wsciekły lewak, bardzo zaagażowany ale realnej władzy to on nie ma absolutnie żadnej. To klaun, pacynka jak i Tusk

 15. Beata said

  Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!
  Witam Was kochani.
  Rzucił mi się w oczy komentarz Krystyny z poprzednich wpisów:

  Krystyna said
  7 Styczeń 2016 @ 17:58

  Wiesiu, to prawda, za malo ducha wiary w naszym Kosciele, za malo milosci Krzyza. Jako chrzescijanie jestesmy tylko letni, ja takze i duzo musze pracowac nad soba, aby to zmienic.

  Kochane panie, wcześniej tez tak myślałam i w jakimś stopniu jest to prawda, ale gdy widzi się jak to jest w innych krajach, to odnosi się wrażenie, że mimo wszystko Polacy są wyjątkiem na tle innych nacji.
  Właśnie wróciłam z Niemiec z uroczystości pogrzebowych.
  Msza Św. w katolickim kościele niemieckim. Polski ksiądz przebywający na misji, wynajmuje ten kosciół, aby móc odprawić Mszę Św. po polsku, większość rodziny z Polski.
  Na Mszy Św. są obecni rodowici Niemcy – jakiego wyznania – nie wiem. Po Mszy pytają kuzyna- Kim był ten pan, który przemawiał z mównicy w kolorowej szacie? Myślałam, że kuzyn żartuje, ale nie. Okazuje się, że nie mają pojęcia, że to jest Msza, a prowadzącym jest ksiądz. W tym momencie po raz kolejny dotarło do mnie, jak bardzo zsekularyzowany jest współczesny świat. Po Mszy Św. Niemcy stwierdzili, że tak pięknej uroczystości nie widzieli, dla mnie z kolei było męką oglądanie slajdów z życia zmarłego i wysłuchiwanie rzewnych utworów instrumentalnych, grających tylko na uczuciach rodziny, za mało było jednak modlitwy, tzn. Różańca Św. o Koronce już nie wspomnę. Niestety świadomość mojej rodziny przebywającej od lat w Niemczech pozostawia wiele do życzenia. Szczególnie tyczy to młodego pokolenia. I bynajmniej nie wynika to z ich złej woli, ale z zupełnej nieświadomości czy naprawdę możemy pomóc duszy zmarłego.

 16. Anzelmik said

  Ja nie daje ani złotówki na Owsiaka już od kilku lat.
  Kilka dni temu miałem sen w którym WOŚP w tym roku zbierze tylko 15 mln zł.
  Zobaczymy czy się sprawdzi.

 17. Andrzej C said


  http://demotywatory.pl/4602438/W-tym-calym-zwariowanym-swiecie-zdrowy-rozsadek-zachowuje-ten-kto-przedstawiany-jest-jako-wariat-niestety

  • Józef Piotr said

   • krystynka said

    Ja to zauważyłam, ale jak nikt nic nie pisał to ja także nie chciałam wychodzic przed szereg.

  • Józef Piotr said

   • Tomasz said

    W Moskwie też jest. W Moskwie nawet groźniejszy bo co prawda Niemcy umieją liczyć ale duchowo to społeczeństwo bardzo słabe, przeżarte przez zło. Samo na siebie ściągnęło zagładę przyjmując miliony ludzi z Bliskiego Wschodu. Wyrok zostanie wykonany już wkrótce. Naród rosyjski też jest zniszczony moralnie ale nie mają u siebie katów którzy wykonają wyrok. Putin to dużo bardziej niebezpieczny psychopata i zbrodniarz niż władze niemieckie.

 18. Andrzej C said


  http://demotywatory.pl/4577678/Warszawskie-metro-w-barwach-narodowych-Rosji-Francji-i-Niemiec

  • bozena2 said

   Dlatego Warszawa przestanie być stolicą Polski.

   • Adrian said

    dobrze mówią orędzia , że Kraków będzie z powrotem stolicą Polski………

    • przeklejka said

     Ostateczne przenosiny do Warszawy nastąpiło w 1611r.Polaka
     była wtedy u szczytu potęgi.Matka Bożą która mówiła zawsze że serca polaków
     są jej bliskie nie bez przyczyny objawiła się Giulio Mancinellemu w 1608r
     a w 1610 poleciła mu jechać do Krakowa aby oznajmić Królowi Polskiemu
     Zygmuntowi III Wazy aby nazwał ją Królową Polski.
     Dlaczego stało się to akurat wtedy. Matka Boża wiedziała że nad Polską
     zbierają się czarne chmury . I właśnie od tego czasu chroni Polskę
     i Polaków .Tylko dzięki jej protekcji Polska nadal istnieje i puki Polacy pamiętają
     o tej szczególnej więzi przez modlitwę Polska będzie trwać.
     Nasza Królowa była z nami podczas szwedzkiego potopu ,wiktorię wiedeńską przez cały okres zaborów czy sowiecki potop w 1920r. i II WŚ
     Stolica zapewne znów powróci do Krakowa. A czas oczyszczenia Polski i Polaków
     we krwi dobiegnie końca.
     Oby nastąpiło to jak najszybciej

     A tu ta niezwykła historia
     Szkoda że tak mało znana
     o. Juliusz Mancinelli – objawienie Matki Bożej – Neapol 1608, 1617r; Kraków 1610r

     http://www.duchprawdy.com/krolowa_polski_o_juliusz_mancinelli.htm

   • bozena2 said

    http://aniol-ave.blogspot.com/2013/05/lekcja-warszawska.html
    http://www.duchprawdy.com/ADAM_CZLOWIEK_OREDZIA_2009.pdf

    WARSZAWO,WARSZAWO
    ! Tyle razy Bóg okazywał ci, swoją Miłość i Miłosierdzie, a ty uparcie powracałaś do swoich grzechów. Wielokrotnie
    Bóg ukazywał tobie, jak wielką
    odpowiedzialność dźwigasz na swoich ramionach jako
    pierwsze miasto Rzeczypospolitej.
    Zanim Maryja, Królowa Polski, objęła swój tron na Jasnej Górze, już tutaj otrzymała koronę,
    a całe miasto złożyło Jej śluby i pozdrowiło Maryję
    Dziewicę. Czy nie widzisz, że Bóg cię
    wybrał?! Dał ci tak wiele znaków i talentów, które t
    y zakopałaś, ponieważ otoczyłaś się pychą i
    nie poskromiłaś swojego karku. Przez tak wiele stuleci obcowałaś z tymi, którzy zdradzili
    Boga i nadal walczą przeciwko Niemu.
    Maryja pozostała jednak wierna i nie opuściła was, nawet wtedy, gdy sprawiedliwość
    domagała się od was krwi, poświęcenia i zadośćuczynienia. Maryja jest przy tobie, Warszawo,
    lecz musisz pamiętać, że grzechy twoje przypominają
    bałwochwalstwo większe niż kapłanów
    Beliala. Przyczyniasz się do zdrady i wpuszczasz do
    swojego łoża zdrajców, którzy jak pantera
    i lew rozchodzą się po całym kraju przynosząc szkodę i moralne zniszczenie. Co stało się z
    twoją duszą – ty, która byłaś poddana Łaskawej Dziewicy Niepokalanej? Zdradzałaś Boga i
    Jego prawa wobec całego narodu i dlatego Bóg nałoży
    ł na twoje ramiona krzyż, cierpienie i
    łzy.
    WARSZAWO, nie powtarzaj błędów przeszłości! Nie wpuszczaj do
    siebie wrogów Kościoła i ludu. Nie cudzołóż więcej z tymi,
    którzy zostali tutaj przysłani, by zniszczyć nie tylko ciebie, ale cały
    naród. Nie ubieraj się więcej w
    bisiory i modne szaty, bo ta sława przeminie. Otwór
    z się na Boga i jego prawo,
    spójrz na twojego Oblubieńca, który przybijał ciebie do Swojego krzyża, a
    zobaczysz, że w wytrwałej modlitwie pokonasz swoich
    wrogów.
    WARSZAWO,
    nie ulegaj pokusie, bo już i tak daleko odeszłaś w
    swojej pysze.
    Przypominam ci słowa, które Maryja skierowała w swoim objawieniu podczas
    ostatniej wojny, że gdy twoje dzieci będą szły ślad
    ami Maryi, nie zginą. Także
    Chrystus wypowiedział znamienne słowa, abyś Go bron
    iła, Warszawo, wtedy i
    On ciebie obroni. Czy rozumiesz ten czas i te słowa
    ? Twój czas świetności już
    dawno przeminął, ponieważ ty wybrałaś ziemskie uciechy. Jeśli się nie
    nawrócisz Bóg ogołoci cię i już więcej nie będziesz
    przewodzić narodowi, bo
    odebrana zostanie tobie korona. Przyoblecz się w po
    korę i uniż się przed
    majestatem Boga.
    Módlcie się, bo czas jest bliski. Bóg ześle wam w nedługim czasie znak, aby
    przypomnieć o Swojej obecności i wierności Maryi wobec dzieci Jej poświęconych.
    Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

    • Józef Piotr said

     Nie jest to przypadkiem związne z wydarzeniami na Krakowskim przedmieściu w 2010 roku ?

 19. mmm said

  cz. IV wt. 18.08.1987, godz. 9.15
  † Różnym próbom poddawana jest twoja wierność. Hartuj swoją wytrwałość. Kochaj ludzi niezależnie od tego, jacy oni są wobec ciebie. Kto usilnie pyta o Moją wolę w swym postępowaniu, otrzymuje odpowiedź. Nie pytaj o innych. Pytaj, jaka ty masz być wobec nich, by ich wspomóc, gdy borykają się ze słabościami swej natury lub z pokusami zła. Jeśli ktoś potrzebuje wsparcia, nie wolno go opuścić. Ty masz robić to, co ci zalecam i nie zważać na reakcje ludzi. Licz się tylko z Moją opinią.

  • mmm said

   cz. IV pon. 17.08.1987, godz. 22.45
   – Minął jeszcze jeden dzień pełen Twego błogosławieństwa, kiedy to ciągi wydarzeń mówią o Twej troskliwej Miłości. Jutro jadę do M. na rekolekcje Odnowy w Duchu Świętym. Co mi zalecasz?
   † Uciszenie i miłość. Unikaj aktywności zewnętrznej. Cały swój wysiłek skieruj na obcowanie ze Mną. Tam będę cię tego uczył i będzie to okres wielkiej Mojej chwały w twoim sercu. Nie pytaj o szczegóły – wszystko poznasz w odpowiednim czasie.
   – Oddaję Ci, Panie ten czas rekolekcji. Posługuj się mną i czyń, co zechcesz. Pragnę być przydatna i spełniać Twą wolę.
   † Będziesz ją spełniać i będzie to na Moją chwałę.
   – Czy w dalszym ciągu zapisywać Twe Słowa?
   † Czy chciałabyś okazać Mi lekceważenie, nie robiąc tego? I złamać Moją wolę, gdy chcę posłużyć się tobą wobec innych?
   – Nie chcę tego, ale pytam, bo boję się odpowiedzialności.
   † No więc spełniaj Moją wolę w trosce o odpowiedzialność przede Mną. Nie ulegaj temu, co mówią ludzie. Różne rzeczy mówią i nie zawsze dobre i prawdziwe.
   – Chciałabym się podzielić Twoją czułością i bliskością…
   † Ból serca, który odczuwasz jest znakiem, że spełniam twą prośbę. Otrzymałaś cierpienie zamiast radości.
   – Oddaję Ci to Twoje dziecko i proszę, aby w tym nowym miejscu znalazło przyjaźń i zrozumienie. Otocz, Panie, ten dom Twoją Miłością.
   Przyjmij w tej intencji trud i cierpienia doznane podczas tych rekolekcji.

   • mmm said

    Niedz. 30.06.1991, godz. 22.15
    † Wezwałem cię do ascezy życia. Nie chodzi jednak, abyś nakładała sobie ograniczenia zewnętrzne. Ascezy serca pragnę, której źródłem jest Miłość Moja: Umiłowanie Boga i dusz ponad wszystko – ponad siebie i swoje pragnienia serca. Niech to umiłowanie Boga i dusz będzie ogniem, w którym spala się wszystko, by pozostała tylko czysta miłość. Żarliwość pragnienia takiej miłości stworzy ascezę serca i będzie wypełnieniem pokuty, która jest zadośćuczynieniem za wszystko, co sprzeciwia się Miłości.
    Bądź wolna od narzucanych sobie ograniczeń, ale wszystko czyń z miłości i dla Miłości. Serce pragnące wszystko oddać dla ocalenia Miłości w duszach powie ci, jak w każdej chwili i zachowania twoje będą dobre, bo przecież Ja tym sercem pokieruję.
    Mk 5, 36b «Nie bój się, wierz tylko!».

 20. Andrzej C said


  http://demotywatory.pl/4602460/Lemingoza-zakodowana-potomstwu-Zal-chlopaka

 21. mmm said

  † Przez każdy odruch i akt miłości stajesz się podobna do Mnie. Przez każdą uległość i łagodność serca także. Przez zgodę na cierpienie, jako ofiarę za braci twoich, stajesz się, jak Ja, ofiarujący się na Krzyżu za zbawienie mych człowieczych braci.
  Ga 5, 1 „Ku wolności wyswobodził nas Chrystus. A zatem trwajcie w niej i nie poddawajcie się na nowo pod jarzmo niewoli!”

  • mmm said

   IV Niedz. 16.08.1987, godz. 20.35
   † Chcę, abyś bardziej pragnęła spotkania ze Mną, abyś zostawiła wszystko, jak Maria, i była zapatrzona, i zasłuchana…
   – Wzbudziłeś już we mnie to pragnienie pogrążenia się w Twej Miłości. Niemożliwość zaspokojenia tego pragnienia daje przedsmak piekła. Nie może być większego cierpienia, niż poznanie w pełni Twej Miłości ze świadomością zupełnego oddzielenia od niej na zawsze. Sama taka myśl przyprawia o ból i lęk.
   † Delikatnie dałem ci odczuć, czym jest piekło, bo twoja wrażliwość nie zniosłaby więcej.
   – Pragnę Twojej Miłości nie tylko dla siebie. Równie bardzo dla innych i nie potrafię nic uczynić.
   † To pragnienie nie jest mniej warte niż czyny. Ono czyni cię gotową do wszelkich czynów ofiarnych. Wszystko rodzi się z pragnienia serca. Wzbudzam w tobie wielkie pragnienie i ma to cel w twym rozwoju i w twej drodze. Pragnienie rozszerzy serce i powiększy twoje szczęście we Mnie.
   Pnp 4, 10.12
   „Jak piękna jest miłość twoja,
   siostro ma, oblubienico…
   Ogrodem zamkniętym jesteś, siostro ma, oblubienico,
   ogrodem zamkniętym, źródłem zapieczętowanym”.
   † Mogłaś przepisać całość, bo to chciałem ci powiedzieć. Także to, że zamknięta jest twoja miłość do czasu, gdy zabiorę cię do Siebie.
   – Dotknąłeś mojego serca i drży ono w przeczuciu Twej Miłości. Stało się coś – Ty wiesz co – mój Oblubieńcze. Czy reszta mojego życia będzie oczekiwaniem na progu Twej Miłości?
   † Tak będzie i to będzie twoją rzeczywistością, a inna rzeczywistość stanie się przemijającym snem.
   Twoją rzeczywistością jestem Ja. Świat jest tylko cieniem przemijającym. Twoim życiem jest Moja Miłość pulsująca w tobie.
   – Chciałabym się z kimś podzielić tym wszystkim…
   † Dzielisz się. Twoja myśl i twoje pragnienie to sprawia.

 22. mmm said

  ” czw. 27.06.1991, godz. 21.05
  † Dziecko Moje, pamiętaj o tym, że wszelka żałość, nieżyczliwość, niecierpliwe i ostre odnoszenie się do bliźnich pochodzi od złego ducha. Wszelkie rozdrażnienie i niepokój także. Strzeż się tego, bo to znak, że uległaś wpływom kusiciela i zniewolona jest dusza twoja. Uciekaj wtedy w ramiona Matki i wzywaj Miłosierdzia Mego.
  Żyjesz w świecie i tu ciągle narażona jesteś na wpływ szatana, który cię śledzi i usiłuje wedrzeć się do duszy twojej. Twoje bezpieczeństwo jest we Mnie. I jest ono doskonałe, jeśli ufnie oddajesz się Mojej prowadzącej cię Miłości. Uległa bądź wobec woli Mojej. Każdy odruch buntu i samodzielności to także tchnienie piekła, które cię dosięgło, bo to znak, że Mi nie ufasz. Że bardziej pokładasz nadzieję w sobie niż we Mnie.
  Maryja jest nie tylko twoim Wzorem. Ona jest przy tobie, by pomagać ci stawać się coraz bardziej otwartą na Moje prowadzenie i przemianę serca twego.

  • mmm said

   Niedz. 2.06.1991, godz. 8.45
   † Jeśli daję ci łaskę nawrócenia: łaskę wiary i miłości, to nie po to, abyś ją wykorzystywała tylko dla siebie, by tobie było lepiej na tym i na tamtym świecie. Dałem ci tą łaskę po to, byś żyjąc w niej, stała się ratunkiem dla innych, dla tych którzy takiej łaski nie otrzymali. Abyś swoimi modlitwami, ofiarami i czynami miłosierdzia wypraszała ocalenie dla nich. Nie myśl o sobie, myśl o tych, których uratować możesz i dla których ratowania uświęcam ciebie jako Moje narzędzie działania w świecie. Wykorzystuj więc gorliwie każdą sytuację, każdy trud i cierpienie (tak wewnętrzne, jak i zewnętrzne) i każdy czas, by ratować dusze i nieść zbawienie Moje światu, który łaknie ocalenia i czeka na ocalenie.
   Raduj się i dziękuj, gdy daję ci tą możliwość. Proś, bym ją dawał obficie póki trwa czas łaski.
   Ps 85 Bliskie jest nasze zbawienie
   „Łaskawym się okazałeś, Panie, dla Twej ziemi;
   odmieniłeś los Jakuba,
   odpuściłeś winę Twojemu ludowi;
   zakryłeś wszystkie ich grzechy.
   Powściągnąłeś całe zagniewanie Twoje,
   zaniechałeś zapalczywości Twojego gniewu.
   Odnów nas, Boże, nasz Zbawco,
   i zaniechaj Twego oburzenia na nas!
   Czyż będziesz na nas gniewał się na wieki,
   czy gniew Twój rozciągniesz na wszystkie pokolenia?
   Czyż to nie Ty przywrócisz nam życie,
   aby Twój lud weselił się w Tobie?
   Okaż nam, Panie, swoją łaskawość
   i daj nam swoje zbawienie!
   Chciałbym słuchać tego, co mówi Pan Bóg:
   oto ogłasza pokój
   ludowi swemu i świętym swoim;
   niech się nie stają znów nierozsądni.
   Zaiste, bliskie jest Jego zbawienie dla tych, którzy się Go boją,
   tak iż chwała zamieszka w naszej ziemi.
   Łaskawość i wierność spotkają się z sobą,
   ucałują się sprawiedliwość i pokój.
   Wierność z ziemi wyrośnie,
   a sprawiedliwość wychyli się z nieba.
   Pan sam obdarzy szczęściem
   a nasza ziemia wyda swój owoc.
   Sprawiedliwość pójdzie przed Nim,
   po śladach Jego kroków – zbawienie”.

   • mmm said

    czw. 30.05.1991, godz. 11.55 Boże Ciało
    † Jeśli ktoś wyrządzi krzywdę, módl się za niego nie dlatego, że ciebie zranił, ale ze względu na to, że czyniąc zło, krzywdzi i niszczy swoją duszę. Módl się zatem, żeby ocalona została jego dusza i tych, którzy się tym zgorszyli. Proś z miłością i pokojem w sercu o Moje Miłosierdzie nad wami wszystkimi, którzy grzeszni jesteście.TO JEST NAUKA Z NIEJ CZERPMY POKARM

  • Wiesia said

   Pan Jezus powiedział również:”Najgorszym bólem, jaki będziecie musieli znosić będzie doświadczanie tak zwanych działań dobroczynnych i akcji humanitarnych w skali globalnej, które będą maskować prawdziwe intencje Moich wrogów. Poznacie w swoich sercach, że oszust działa. Kiedy świecki świat i ci, którzy twierdzą, że Mnie reprezentują będą mówili o polityce, działaniach humanitarnych, ale nie będą głosili znaczenia ochrony życia ludzkiego za wszelką cenę, to wiedzcie, że nie tego pragnę. Jeśli ci, którzy twierdzą, że Mnie reprezentują nie mówią z tym samym zaangażowaniem o złu aborcji, jak o innych ustawach przeciwko ludzkości, to miejcie się baczności, bo coś jest nie tak…
   Mój Ojciec ukarze tych, którzy zabijają Jego dzieci, w tym dzieci, które są jeszcze żywione w łonach oczekując narodzin. Sprawcy takich zbrodni będą cierpieli straszliwe kary, chyba że odpokutują przed Nim za swoje grzechy. Ci, którzy należą do Mnie i którzy reprezentują Mój Kościół na ziemi, nie głoszą Prawdy. Morderstwo, w tym aborcja, jest jednym z największych grzechów przeciwko Bogu. Dla odpuszczenia tego grzechu konieczny jest niezwykły akt skruchy. Dlaczego więc Mój Kościół nie walczy z energią z tym grzechem – jednym z najbardziej haniebnych aktów nieposłuszeństwa wobec Mojego Ojca? Dlaczego odwracają oni waszą uwagę od uznania tego za najpoważniejszy z grzechów, głosząc kazania o doniosłości czynów humanitarnych?
   Humanizm jest obrazą Boga, ponieważ skupia się na potrzebach człowieka, a nie na potrzebie pokuty za grzech przed Stwórcą wszystkiego, co istnieje. Jeśli zignorujecie grzechy śmiertelne, jasno określone w Prawach ustanowionych przez Boga jako prowadzące do wiecznego potępienia, to nawet największe współczucie zawarte w prawach ludzkich i obywatelskich nie będzie w stanie zadośćuczynić za te grzechy….
   Pamiętajcie o Prawdzie. Nie dajcie się zwieść przez dyskusje, działania lub uczynki miłosierdzia, gdyż najważniejszym zadaniem jest walka z grzechem śmiertelnym…”

 23. Damian said

  Orkiestra to podejrzewam jest zwykły twór WSI, powstało to bodaj w 1991 roku więc w czasach gdzie zaczęło się dzielenie Polską i biznesami. Jak to możliwe, żeby mieć od samego początku taki parasol ochronny w mediach, polityce i – niestety – w Kościele.
  GTW ( Grupa Trzymająca Władzę ) wymyśliła sobie coś takiego, że zamiast uczciwie kupować sprzęt do szpitali z wpływów do budżetu kraju można wyciągać od ludzi kasę na chore dzieci. I ludzie z dobroci serca dają.
  Owsiak to marionetka. Za tym projektem stoją ludzie, których nikt na oczy nie widział.

  • krystynka said

   Damian to samo mówię od wielu lat, z takim rozmachem, z takim perfekcjonizmem jedna osoba typu Owsiak nie jest w stanie ani to założyć, ani prowadzić.Ludzie bez Boga są zdolni do najgorszych zbrodni, kto wpadłby na pomysł aby zabierać wszystkim wszystko pod przykrywką altruizmu aby złupić jeszcze najsłabszych ? a z drugiej strony powtarzam to enty raz kraść aż takie miliardy !!!.
   Zobaczcie:
   1.Owsiak wyciąga kasę
   2.POMS-y_nie dają kasy,a dają ochłapy
   3.zabierane sa dzieci z rodzin z powodu….braku pracy ! i ubóstwa !
   4.likwidacja PGR (ludzie pozostawieni na pastwę losu ),i innych zakładów pracy, likwidacja pod przykrywką nierentowności stoczni, kopalni…przykręcenie śrub i likwidacja gospodarstw rolnych, sprzedaż ziemi obcokrajowcom itd,itp
   5 zniszczenie szkolnictwa, słuzby, zdrowia i wszystko co przynosiło zyski
   6 wzrost biurokracji , ekspansja urzędników
   7 skomputeryzowanie , można powiedzieć, że wszystkich i wszystkiego
   8 próby wszczepienia chipów w dokumentach , a potem w ludziach
   9 śmiercionośne szczepionki dla dzieci i dorosłych
   10 modyfikowanie roslin, zatrucia żywności, jemy i pijemy chemię
   11 zatrucia środowiska, opryski chemtrails
   12 …   1001 likwidacja ZS wojskowej.OFE-niewypał a albo i wypał, bo kradzież uciułanych paru groszy
   1002 otwarcie granic i wypędzenie młodych do roboty za granicę
   1003 nieudana próba kradzieży lasów (PO i PSL), jako jeden z ostatnich elementów rozwalenia POLSKI !!!!
   1004 podobno mamy kilkaset tysięcy bezdomnych !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
   1005 Owsiak dalej zbiera kasę …a my ledwo stoimy na nogach
   1006 sami dopiszcie dalej…ja dopisałabym .podrzucenie nam muzułmanów

   nie mam siły więcej wypisywać, bo kilka dni pewnie by mi to zajeło

   a co jest na plus, ano nic, aż dziw bierze, że jeszcze żyjemy, dzięki Bogu, że mamy wiarę i siebie moi kochani !!!!!

   • Damian said

    Niestety lemingoza w dalszym ciągu w Polakach jest obecna w nieprawdopodobnej ilości. Znam niby katolików wszyscy u spowiedzi na świętach, ale zaraz po tym odpalają TVN 24 i oglądają te niemieckie, a polsko języczne seanse nienawiści. Ja nie wiem jak potem można być spokojnym duchem człowiekiem, jeśli ogląda się taki atak nienawiści na wszystko co polskie, katolickie. Na pewno pozostawia to jakiś ślad w świadomości człowieka.
    Część mojej rodziny na nasz Rząd używa określeń: Pisiory. Kaczyński – kurdupel itp. Słownictwo prosto z komentarzy z onetu.

    • Kasia1 said

     ja idę dzisiaj na urodziny w takie środowiska, az strach.

    • krystynka said

     Kasiu to tam nie idz, ja nie chodze na takie ,,nowoczesne,, imprezy,niedawno miałam slub w rodzinie i też zrezygnowałąm, tam liczy sie tylko kasa i kasa , a poza tym jestem obiektem śmiechu u tych kuzynów, bo jestem wierząca, więc po co mi taka rodzina.
     Pozrywałam znajomości tam gdzie smieja się z PIS-u, Prezydenta, bo po prostu nie można przyklaskiwac dla zła.

    • bozena2 said

     Kasiu idź i daj świadectwo prawdzie, bo o to chodzi.

 24. Piotr said

  http://gloria.tv/media/BDUn1L2bvZJ – Tajemnica Maryi
  „Jezus:
  Kiedy dzisiaj ci tę Tajemnicę, która w Sercu Mojej Matki była bardzo starannie zachowywana, wyjawiam, to dlatego, aby w Kościele ukazać w świetle prawdziwe miejsce Maryi w Sercu Boga.
  Zachowywanie dłużej w tajemnicy tej prawdy jest już niemożliwe.
  ponieważ w Bożym planie zajmuje ona pierwsze miejsce: Nowa Ziemia, Nowe Niebo.
  Zaprawdę jest Ona Niepokalanym Poczęciem.”

 25. Wiesia said

  Przynależność do sekty nie jest tylko „moją” sprawą.Otóż są tam założenia,że będąc w niej musi się ją rozpowszechniać,nie koniecznie podając do wiadomości wszystkie aspekty,które ona zawiera i czym się zajmuje szerzej.Nie jest to niewinna przynależność,jest bardzo zobowiązująca.Celem sekt jest między innymi uzdrawianie.Niestety w szeregach tych sekt jest wielu również lekarzy ciała i duszy.Ponieważ rozrosły się one po całym świecie,więc wymagają utrzymania,a co i kto utrzymuje??.
  Wiele sekt zawiera bardzo niebezpieczne środki przyciągania.Wmawia się nam dzisiaj,że piekła nie ma,niezle pomyślane.Wmawia się również,że wszyscy pójdziemy do Nieba i wcale nie musimy się o to martwić,bo jak ktoś niedawno powiedział,że nie trzeba wierzyć w Boga,aby zostać zbawionym.Ciekawa teoria,a tym bardziej,kiedy wychodzi z ust osoby równie bardzo ciekawej.
  A co Pan Jezus na temat organizacji mówi,oraz na temat ogólnie powiedziawszy new age,to proszę sobie poczytać.Nikogo nie zmuszam do czytania,bo nie musi w to wierzyć,ale niech chociaż każdy z niedowiarków przeczyta i troszeczkę sam zacznie myśleć o tym,dlaczego to właśnie chrześcijaństwo jest tym,którego się mocno dzisiaj oskarża,tępi,morduje,okalecza i znieważa.
  http://paruzja.info/pl/44-oredzia/czerwiec-2013/1100-03-06-2013-21-50-wasze-poganskie-praktyki-zawioda-was-do-piekla

  http://paruzja.info/pl/wrzesien-2013/1253-24-09-2013-22-44-biada-tym-chrzescijanom-ktorzy-mnie-opuscili-na-rzecz-poganstwa-new-age

  Nie wiem czy to prawda,czy nie,ale odsłuchałam,co jeden z profesorów mówił,że w klasztorach np.buddyści uczą naszych zakonników wiary.Niesamowite!,dlatego rozumiem to kolejne Orędzie,że tak chętnie pójdzie się za tą alternatywą pewnym osobom,które zostały uśpione=mam na myśli wiarę.
  http://paruzja.info/pl/listopad-2013/1307-07-11-2013-18-35-caly-ten-przewrot-ktorego-doswiadczycie-bedzie-swiadectwem-prawdy-proroctw-przekazanych-mojemu-umilowanemu-janowi-w-ksiedze-apokalipsy

  i kolejne istotne
  http://paruzja.info/pl/oredzia-przeglad/46-sierpien-2013/1195-17-08-2013-11-50-musza-oni-zachowac-swiete-mszaly-szaty-pismo-swiete-i-swiete-krzyze-to-wszystko-zostanie-zastapione

  Wszystkie sekty,organizacje takie jak np,ONZ są związane finansowo razem,teraz dołączył kościół FP.Wystarczy wspomnieć wystąpienie jego w UE i w Kongresie,Hawanie i ONZ,ani słowa o Bogu,mocno niepokoi sukcesywne odchodzenie oraz przeinaczanie Nauki Chrystusa.
  Wiele państw wprowadziło jako legalne:aborcję,eutanazję,in vitro,legalne gwałty(uciszane ofiary),rytuały satanistyczne legalne pod Kościołami(USA),jutro gdzie indziej,stawianie pomników sat a likwidacja Tablic z Dekalogiem.Mało??TO WSZYSTKO ZALEGALIZOWANE ZOSTAŁO,władza podpisuje się pod tym,a jak nie podpisuje,to milczy.Interes się kręci.Tak samo legalizacja związków partnerskich tej samej płci-za tym stoją SEKTY!!

 26. bozena2 said

  Orędzie do A. Argasińskiej z 17 lipca 2001

  Posted by radoslawcz w dniu 3 Luty 2012

  Myślę, że warto zapoznać się z tym orędziem do A. Argasińskiej dotyczącym oczyszczenia ziemi jakie rozgrywa się na naszych oczach.

  Uklękłam przed Cudownym Obrazem Mego Pana, pytając:

  — Czy dobrze odczytuję znaki czasu?

  Jezus:
  — Tak, Moja córko, już ten czas nadszedł; tak właśnie należy odczytać znaki — po pewnych zjawiskach, które w określonych odstępach czasu będą nawiedzać ziemię. Czas oczyszczenia Już się zaczął.

  Anna:
  — Myślę, Panie, że ludzie nie są na to absolutnie przygotowani. Mam na uwadze brak przygotowania duchowego i brak świadomości.

  Jezus:
  — Tak, nie są przygotowani, ale ludzkość nigdy nie chciała przygotować się dostatecznie, by oczyścić swoje dusze z brudu. Poza małymi wyjątkami, jak Noe czy Moi święci, będący już na ziemi świętymi. Całe ich życie należało do Boga, więc zwyciężyli, mimo iż każdy z nich pełnił swoją posługę, jak chociażby królowa Jadwiga (spójrz Anno, dziś obchodzi swoje święto). Widzisz, że wtedy można było rządzić państwem i służyć święcie Bogu, a dziś…? Korupcja goni korupcję, Boga zastąpił pieniądz — złoty cielec. Mówiłem ci o tym w pierwszej książce.

  Nie chcą odczytywać znaków, które delikatnie dopuszczam, by ludzkość się opamiętała. Przyjdą następne i następne. Odstępy czasu między nimi, teraz dłuższe, będą się zmniejszały, kataklizmy z większą częstotliwością będą nawiedzać ziemię. Pomimo tego ludzkość nie opamięta się. Przyjdą o wiele większe i cięższe do zniesienia, na przemian woda i ogień. Woda, by zmyła cały brud, ogień, by wypalił wszelką zarazę. I tak będzie rodził się Nowy Świat. Krew ludzka będzie musiała być obficie wylana, by zrodziła nowego człowieka, w pełni świadomego, że Bóg Ojciec jest jego Stworzycielem (ludzie o tym zapomnieli, odwrócili się całkowicie od Mego Ojca). Zbyt wiele zła, zbyt wiele zaległo ziemię. Ludzkość prawie całkowicie zaprzestała walki z pokusami. O, jak mało dusz walczy z pokusami… Tak, Moja córko, zbyt mało. Przyjmuje się teraz wszystko, co jest — patrząc z zewnątrz — łatwe, ładne i przyjemne, a co jest ułudą i kłamstwem księcia ciemności, zaś w środku — swąd i spalenizna, spustoszenie (odkształcenie) dusz, wypaczenie sumień. Nawet wśród tych, których sobie wybrałem na posługę do pasania Moich owieczek. Wygodne życie wielu nie pokrywa się z Moim Słowem, które głosiłem na ziemi i zostawiłem w Księdze Słów Mego Ojca. Teoria nie pokrywa się z praktykowaniem cnót i z dawaniem świadectwa własnym życiem. Nie obudzi się świat, dopóki Ojciec Mój nie wkroczy, pozwalając na to, by miecz ognia spadł na ziemię.

  Czasu jest mało, zbyt mało. Ziemię pogrążoną w letargu i śnie zastanie kataklizm, który spadnie na ludzi upojonych grzechem, siedzących przed telewizorami. Wtedy będzie już za późno, sprawiedliwość Boża wypełni się do końca.

  Trzeba będzie w to wszystko włączyć „gorliwe” prześladowanie Moich wiernych: kapłanów, apostołów i ludu wiernego. Oni będą najbardziej znienawidzeni i prześladowani.

  Anna:
  — Czy to orędzie dotyczy Polski, czy całej ziemi?

  Jezus:
  — Całego globu, Moje dziecko, całego globu.

  Polska też będzie miała swój udział w dźwiganiu krzyża, ale tylko po części. Polskę umiłowałem szczególnie, bo mimo prześladowań jakie znosiła, ziemia ta wydała wielu mężów świętych. Także wiele Polek, córek Moich, uświęca Mój tron w Niebie. Dla ich świętości, dla świętości tych, co nieznani (ukryci dla świata), co nie zapominają o Mnie, o Mojej Matce — ze względu na tych świętych i ich cierpienia, które znoszą w pokorze przez lata całe — większość połaci ziemi polskiej będzie nietknięta (uratowana).

  Anna:
  — Panie Jezu, co zatem mamy robić?

  Jezus:
  — Gromadzić się, przygotowywać na ucisk, by nie popaść w rozpacz, lecz przyjmować to co nadejdzie, jako dopust Boży.

  Przygotowywać się należy przede wszystkim duchowo, bo z rzeczy materialnych prawie nic się nie ostoi. Trzeba ratować dusze, a więc przede wszystkim dużo modlitwy, pokuty i postów. To one będą najlepszym przygotowaniem na przyjęcie wszystkiego, co przyjdzie, ze zrozumieniem, zamiast wpadania w panikę. Panika odbiera rozum i ludzie zatracają swoje dusze. O te dusze walka będzie się toczyć, a nie o żywność czy przetrwanie — te sprawy trzeba postawić na drugim miejscu.

  Wkrótce przyjdą bardzo wyraźne, jednoznaczne znaki na niebie i nikt nie będzie mógł powiedzieć, że Boga nie ma. Pomimo to wielu będzie takich, którzy odrzucą swego Stwórcę, ale uczynią to świadomie i na własne potępienie.

  Trzeba, Moja córko, czuwać cały czas — czuwać na modlitwie, na czynieniu dobra, na niesieniu Mnie, Miłości, ludziom. Nic więcej uczynić nie możecie.

  Anna:
  — Panie Jezu, a objawienia w Medziugorju — czy ściśle łączą się z czasem oczyszczenia?

  Jezus:
  — TAK.

  http://www.objawienia.pl/argasinska/arg23.html

 27. przeklejka said

  Skąd się wziął Owsiak?

 28. hanna said

  Kochani proszę pomódlcie się za mojego ukochanego ks. Kanonika Zbyszka o powrót do zdrowia.Wszystkim życzę błogosławionej niedzieli Chrztu Pańskiego.

 29. bozena2 said

 30. krystynka said

  zobaczcie jak kibice z wiarą proszę Matkę Bożą o pomoc,,Pod Twoją obronę,,na Jasnej Górze :

 31. przeklejka said

  Każdy pieniążek wrzucony na Czerwoną Orkiestrę jest
  posyłany również na „robta co chceta” w Woodstock

  Niech taplają się ci Polacy w błocie jak świnie

  Przedostatni przystanek?
  A może przedsionek ……….
  https://www.google.pl/search?q=b%C5%82oto+na+woodstock&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwjfjYfjwp_KAhUhj3IKHQrJCeYQsAQIGw&biw=978&bih=621

 32. małgosia MK said

  Kochani dzisiaj wróciłam z nocnej pielgrzymki do Lichenia,modliłam się i ofiarowałam Was wszystkich Matce Bolesnej.Szczęść Wam Boże i błogosławionej niedzieli!!!

 33. bozena2 said

  MODLITWA O INTRONIZACJĘ JEZUSA NA KRÓLA POLSKI

  Jezus Chrystus: Oto Ja przekazuję wam szczególną łaskę, abyście mogli wyprosić Intronizację Mojej Osoby w Polskim Narodzie i państwie. Wołajcie do Mojego Ojca w taki oto sposób:

  Ojcze Niebieski błagam Cię i proszę, wysłuchaj naszego wołania wołania całego Polskiego Narodu. Tak bardzo pragniemy, aby Nasz Pan i Zbawca Jezus Chrystus został uznany Królem naszego Narodu i państwa.Polecamy Ci wszystkich tych, którzy mają zamknięte serca i nie chcą przyjąć królowania Pana Naszego Jezusa Chrystusa. Błagamy Cię Ojcze Niebieski, wysłuchaj naszego wołania i dotknij wszystkich tych serc, aby się otworzyły na wielką Miłość Bożą, aby zapragnęły przyjąć Pana i Zbawcę, Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Oto my dzieci Twoje błagamy Cię o tę wielką łaskę, aby Twój Syn był przyjęty przez cały Polski Naród, aby został uznany Panem i Władcą, aby ludzkie serca uwielbiały Jego Święte Imię. Ojcze Niebieski wysłuchaj naszego wołania i spraw, aby to się mogło dokonać, aby te wszystkie łaski przygotowane dla naszego Narodu, mogły na nas spłynąć. Abyśmy się stali Królestwem Twego Syna, aby On mógł nas prowadzić do wiecznej szczęśliwości, abyśmy tam doszli i spotkali się z Tobą na wieki. Amen.

  …Ta modlitwa przyczyni się do skrócenia czasu oczekiwania na Intronizację Mojej Osoby. Módlcie się codziennie, prosząc Ojca Niebieskiego, aby udzielił wam tej łaski, aby wszystkie te serca jeszcze zamknięte, otworzyły się na Moją Miłość, aby Mnie przyjęły, abym Ja mógł tam zakrólować. /Słowa Najświętszego Dzieciątka Jezus z 25.09.2011r./

  http://www.biblijni.pl/modlitwy/116_litania_do_chrystusa_krola.html

 34. Wiesia said

  Powódź w prowincjonalnym miasteczku. Ewakuacja ludności. Wojsko puka do kaplicy:
  – Proszę księdza, niech ksiądz ucieka ! Ksiądz się utopi !
  – Nigdzie nie idę, wierzę w Opatrzność Boską.
  Po trzech godzinach ksiądz siedzi na ostatnim piętrze parafii. Podpływa motorówka:
  – Proszę księdza, niech ksiądz płynie z nami ! Ksiądz się utopi !
  – Nigdzie nie idę, wierzę w Opatrzność Boską.
  Minęły kolejne godziny, ksiądz na szczycie dzwonnicy, nadlatuje helikopter.
  – Proszę księdza, niech ksiądz wsiada ! Ksiądz się utopi !
  – Nigdzie nie idę, wierzę w opatrzność boską.
  Po chwili utopił się, staje przed Panem Bogiem i mówi z wyrzutem:
  – Panie Boże, no jak tak można, Swojego wiernego sługę utopić… A tak wierzyłem w Opatrzność…
  – Głupcze !!! Trzy razy po ciebie ludzi wysyłałem !!!

  figuruje to na stronie adonai pl./humor

  Jakiś czas temu,na kazaniu w Kościele ksiądz o tym mówił.Powiedział,aby każdy się nad tym zastanowił głębiej,bo niby to żart,ale czasami my ludzie inaczej rozumiemy pomoc ze strony Boga.Nie współpracujemy,a czekamy na mannę z Nieba i nagrodę.

  • przeklejka said

   W życiu człowieka nie ma przypadków. Wszystko co się dzieje wokół każdego
   z nas to wskazówki i znaki o Boga , którymi podpowiada i wskazuje palcem
   dokąd iść aby wrócić do miejsca z którego wyszliśmy .
   Tym miejscem jest nasz Dom.Gdzie jest ten Dom?
   Nasz Dom jest Niebie.Tam przez Boga zostaliśmy wymyśleni
   Dostaliśmy ciało ,duszę , sumienie oraz talenty.

   Czy to rodzice dają nam życie. Nie rodzice nam jedynie je przekazują.
   Dawcą życia jest Bóg Ojciec. I do niego należy życie człowieka.
   Dlatego pod żadnym pozorem nie wolno odbierać życia innym ludziom
   Ale nie wszyscy tam trafią postępując niezgodnie z wolą Boga.
   Trzeba każdego dnia zapytać samego siebie . Co nasz Ojciec chciał mi przez
   konkretne zdarzenie czy spotkanego człowieka powiedzieć.

   – Panie Boże, no jak tak można, Swojego wiernego sługę utopić… A tak wierzyłem w Opatrzność…
   – Głupcze !!! Trzy razy po ciebie ludzi wysyłałem !!!

   • Wiesia said

    Szczęść Boże!
    No właśnie.Przyszliśmy na świat wszyscy,aby wypełniać misję.Każdy z nas ma swoje zadanie tutaj do spełnienia.Kiedyś będziemy za to musieli odpowiedzieć przed Bogiem,ten dzień nadejdzie.I co wtedy?kiedy nie mamy zamiaru wrócić? póki możemy jeszcze,bo jesteśmy w miejscu,gdzie mamy ostatnią szansę naprawiać?Dałam jeszcze jeden komentarz,który wysłałam kilka godzin temu, 🙂 ale poleciał do spamu.W nim dałam Orędzia,w których Jan Jezus mówi o sektach,które działają pod pozorem dobra,które usypiają czujność gospodarzy Kościołów,polityków i tych wszystkich,którzy na nie łożą ze swojej kieszeni.Pan Jezus nas uczula,aby być ostrożnym,bo nie wszystko,co nam podają jest takie szczere,dobre i zbożne.Mamy czuwać na modlitwie,ale i nie tylko,mamy nie pozwolić sobie na zafałszowanie prawdy,bo byłaby to już z naszej strony olbrzymia głupota.

 35. Piotr said

  Dzisiaj ukazało się przetłumaczone, dotąd niepublikowane orędzie „Prawdziwe Życie w Bogu” z 17 listopada 2014

  – Panie?
  – Jestem z tobą zjednoczony, droga duszo! Tak, miłość jednoczy cię ze Mną. Wszystko, o co proszę Moje stworzenia, to miłość, aby Mnie kochały, a ciężar ich grzechów zostanie zdjęty przeze Mnie. Miłować to znosić burze, kiedy na ciebie przychodzą. Tą wytrwałością dowodzisz, że przychodzisz ode Mnie, Vassulo. Oglądałaś dokonywane pomiędzy wami wszystkie te rzeczy, które wydawały się niemożliwe do osiągnięcia, chyba że uczyni to Moja Ręka.
  Jestem tu teraz, aby cię pocieszyć i na nowo zapewnić o Mojej Mocy. Moje Królestwo jest Mocą, a Ja działam przez słabość i przez ubóstwo! Przyszedłem do ciebie, ukazując ci Moje intencje, dzieląc z tobą Moje pragnienia. Nie chcę, byś myślała o Mnie jak o kimś, kto tylko się tobą posługuje, ale myśl o Mnie jak o swoim Zbawicielu, swoim Bogu, swoim wiernym Przyjacielu, pociągniętym nieokiełznaną miłością do ciebie. Przez ofiarowanie siebie światu ukazujesz Moją Dobroć, Moje Miłosierdzie i już samo to budzi w nich pragnienie oddawania chwały Mnie, twemu Bogu.
  Nauczyłem cię, jak przepowiadać nie tylko Moje Orędzia, ale również Ewangelię, Moje Słowo. Wczoraj dałem ci zrozumieć, że powinnaś być ufna we Mnie i zadowolona. I tak jak powiedziałem, wszystko, co się wydarzyło i co ma się wydarzyć, zostanie ujawnione i przywołane w Dniu Sądu.
  Ten Dzień będzie Moim Dniem: Dniem samego Boga… a każdy język, który cię oskarża, w Moim Dniu Sądu zostanie odparty. Ludzka pycha zostanie poniżona. I pamiętaj: że twoja wiara i zaufanie będą twoją tarczą chroniącą przed rozżarzonymi pociskami złego, które wymierzone są w ciebie: więc miej wiarę we Mnie i ufaj Mi, ponieważ Ja mogę cię ochronić i osłonić przed Zwierzchnościami i Władzami, które wywołują ciemność na tym świecie, przed duchową armią zła.
  A co do ciebie, oddaj Mi chwałę przez dzielenie Mojego płaszcza. Ja cię poprowadzę ku rozpadlinom skalnym, ku dolinom, ku szczelinom, pośród dobrych ludzi i złych ludzi, będziemy podróżować do narodów, które nigdy Mnie nie znały. Do zatrutych krajów, gdzie praktykuje się prostytucję i zepsucie, do krajów, w których wymienili Mnie i sprzedali Mnie w zamian za żądzę. Ja chcę uzdrowić ich wiarołomność. Ja chcę, aby poznali Mnie jako ich Boga i Ojca. Nie ukryję Mojego Oblicza, ukażę Moje Oblicze, a kiedy wzniosą swój wzrok ku górze, przebaczę im i uzdrowię ich. Dam im chleb zrozumienia.
  – Moje serce jest gotowe, Boże, zamierzam pozostać w Tobie, a Ty we mnie. Tak, niech Twoja Chwała ukaże się nad ziemią! Aby przynieść pokój i ocalić wszystkie Twe dzieci.
  Ostatnio jęczałam i żaliłam się z powodu moich oprawców, już nie będę, przynajmniej spróbuję!
  Wiem, że Ty jesteś wszechmocny, i dlatego zostawiam wszystkie sprawy w Twoich Rękach…
  – Żadnych wyrzutów więcej?
  – Postaram się nie czynić wyrzutów z Twoją pomocą!
  – Nie bądź zatem jak ci, którzy potykają się o własne słowa…
  – Chcę walczyć!
  – Nawet, gdybyś upadała wiele razy, Ja cię podniosę. Ponieważ twoje intencje są dobre. Nauczę cię bycia silną tak, że będziesz zdolna do powiedzenia, gdy ukąsi cię żądło węża: „uderzyli mnie, prawda? Ale nie jestem zraniona. Pobili mnie? Nic nie czuję. Oczernili mnie, i co z tego? Pozwólcie im. Kamienowali mnie, prawda? Kiedy? Nie odczułam bólu…”
  Razem z tobą Ja będę podróżował. Zmęczona tyloma podróżami nigdy nie powiedziałaś: „Dość! Poddaję się!” Dlaczego?
  – Bo Ty jesteś ze mną!
  – Tak! I ponieważ znajdujesz swą siłę we Mnie. I twoja siła jest ożywiana przeze Mnie tak, że nigdy nie osłabniesz, by się poddać. Pozwól Mi zostać w twoim ogrodzie na zawsze.
  I pozwól Mi znaleźć moje schronienie w Tobie. Odpocznij we Mnie, twoim Bogu. Ja jestem schronieniem dla każdego. Każdy może przyjść do Mnie, by zrzucić ciężar serca na Mnie, a Ja pocieszę ich i ochronię! Oto Ja Jestem jest z tobą, miej Mój Pokój. ic

  Źródło: https://pl-pl.facebook.com/PrawdziweZycieWBogu/

 36. Wiktoria said

  W naszych wiadomosciach pokazuja sporo ludzi na demonstracji w Polsce. Podobno komisja Unii obrazila sie na was.

 37. pio0 said

 38. pio0 said

  „Chrzest jest najpiękniejszym i najwspanialszym darem Boga” – pisał święty Grzegorz z Nazjanzu.

  Dzięki Ci Boże, za chrzest święty,
  Który mnie wszczepił w rodzinę Bożą,
  Jest to dar łaski tak niepojęty,
  Który nam dusze przeobraża. Amen.

  • pio0 said

   Odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych

   K: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.

   W: Amen.

   K: By w sposób pełny i świadomy, poprzez szczególne oddanie się Niepokalanej, szerzyć królestwo Chrystusowe, wspomnijmy na wiarę, którą otrzymaliśmy na chrzcie świętym, a którą nasi rodzice i chrzestni wyznali razem z Kościołem w dniu naszego chrztu.

   A zatem pytam każdego z Was.

   Czy wyrzekasz się grzechu, aby żyć w wolności dzieci Bożych?

   W: Wyrzekam się.

   K: Czy wyrzekasz się wszystkiego, co prowadzi do zła, aby cię grzech nie opanował?

   W: Wyrzekam się.

   K: Czy wyrzekasz się szatana, który jest głównym sprawcą grzechu?

   W: Wyrzekam się.

   K: Czy wierzysz w Boga Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi?

   W: Wierzę.

   K: Czy wierzysz w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, narodzonego z Maryi Dziewicy, umęczonego i pogrzebanego, który powstał z martwych i zasiada po prawicy Ojca?

   W: Wierzę.

   K: Czy wierzysz w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, obcowanie Świętych, odpuszczenie grzechów, zmartwychwstanie ciała i życie wieczne?

   W: Wierzę.

   K: Taka jest nasza wiara. Taka jest wiara Kościoła, której wyznawanie jest naszą chlubą w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.

 39. Józef Piotr said

  • Józef Piotr said

  • Wiesia said

   Tak i właśnie te wypowiedzi tego człowieka mnie mocno zastanowiły.Nic dziwnego,że ludzie strasznie się boją iść do szpitali.Tym bardziej,że skoro dowiadują się o aborcji,eutanazji,że do takich rzeczy posuwają się lekarze,którzy składali PRZYSIĘGĘ.Chyba nie muszę przypominać,jakie są słowa Przysięgi??
   Jeżeli człowiek widzi,że taka jest dzisiaj walka o dobroczynność,a jednocześnie tak łatwo można życie odebrać i to w takich miejscach jest na to przyzwolenie.A w dodatku załatwia się aparaturę do ratowania życia a jednocześnie słyszy się zaprzeczanie jego ratowania,to znak chyba,że coś jest nie tak,prawda??
   Ci co mówią o ratowaniu,ci sami proponują i nawet dokonują jego odebranie-paradoks!

 40. Sławik said

  Wczoraj trafiłem do szpitala. Zrobiono badania i dzięki Bogu wieczorem wypuścili do domu. Niestety teraz czeka mnie przez długi czas antybiotyk i później zabieg. Podziękowałem wczoraj Matce Przenajświętszej za opiekę.
  Dzisiaj poszedłem z rodziną na Mszę Św. ze świecą, a że było dużo ludzi to staliśmy w bocznej nawie gdzie zwykle jest rozdawana Komunia Św. Myślałem co tu zrobić żeby przyjąć Pana Jezusa na kolanach.
  Modląc się na kolanach przed komunią „Panie, nie jestem godzien…” obok mnie podszedł i stanął ksiądz z ministrantem żeby rozdać komunię.
  Byłem pierwszy, klęcząc, po chwili konsternacji lekko przechyliłem tylko głowę w kierunku księdza i podał mi NS.

  Dzisiaj to Pan Jezus przyszedł do mnie.

  Króluj na Chryste!!!

  • dunio said

   Slawik ja klęcze wszedzie,obojętnie w jakim Kościele jestem i zawsze otrzymałem NS,

   • Sławik said

    Są Msze Św. na których ponad 1000 osób przyjmuje NS na stojąco ale o tym już była tu dyskusja.

   • nestorka said

    Kochani. Raz w życiu odczułam dezaprobatę księdza podczas przyjmowania Komunii na klęcząco. Czekał, aż wstanę. Ja klęczałam patrząc mu w oczy i jednak po długiej chwili (tak mi się wydawało, że trwało to dłuuugo) otrzymałam Komunię na klęcząco. Ale też często spotykam się z miłym potraktowaniem w obcych miejscach. Uśmiechają się z aprobatą, więc wiem, że chętnie by widzieli też swoich parafian na kolanach przed Jezusem. Ja w mojej parafii zawsze klękam. Moi księża nigdy nikomu nie robili afrontu. Jest u nas kilka osób stale klękających, nawet w czasie wielkich uroczystości i tłoku i nie ma problemu. Lubię jeździć do Horyńca do sanatorium. Jest tam mały kościółek zdrojowy, którym opiekują się Franciszkanie. Tam większość ludzi klęka, na stojąco przyjmuje mało osób. Zresztą tam na każdej mszy także w dzień powszedni jest homilia, a gdzie indziej jest z tym różnie.

 41. Gosia 3 said

  Sławiku Kochany! Ty o mnie się martwisz a sam jesteś chory. Ja też od rana żle się czuję i te nasze choroby są innym rodzajem postu , który Ty planujesz w grafiku przedstawić . Tylko pamiętaj że jest nas prawie 160 osób a dni 54 to trzeba jakoś rozłóżyć na wszystkich. Nasze cierpienia są Panu Bogu potrzebne do zbawienia innych lub odkupić grzechy przodków lub własne winy. To wielka tajemnica że tak musimy teraz cierpieć. Życzę Ci dużo zdrowia i jak możesz to napisz co Ci jest. Z moją modlitwą. Niech Ci Pan Bóg błogosławi.

  • bozena2 said

   Szykujcie ten post , bo jest niezbędny z różnych względów:duchowych i cielesnych

  • Magda 2 said

   Kochani tak muszę przyznać się z bólem, że przez okres świąteczny i noworoczny opuściłam moje posty środowo- piątkowe. Ale obiecuję sobie powrócić do nich ze względów duchowych i zdrowotnych. Nie wiem czy szykujecie jakieś dodatkowe posty w intencji Ojczyzny? Ja w każdym bądź razie powracam do moich postów o chlebie i wodzie w środy i piątki. Jest ciężko, ale intencja jest tego warta.

  • Gosia 3 said

   Ja proponuję tak aby kto odmawia tajemnicę radosną wybrał sobie na post raz w tygodniu sobotę lub poniedziałek. Osoby modlące się tajemnica chwalebną środę lub niedzielę, osoby odmawiające tajemnicę światła w czwartek a osoby odmawiające tajemnicę bolesną we wtorek lub piątek. I tak w ten sposób codziennie ktoś będzie pościł bez rozpisywania grafika. A jeśli Wam ta forma nie odpowiada to proszę ułożyć grafik. 🙂

  • Sławik said

   Gosiu3, przypisanie dni tygodnia do tajemnic które dotyczą jest chwalebne, wtedy osoba będzie pościć więcej niż jeden dzień w trakcie trwania tej Nowenny.
   Zakładając wariant minimalny, aby każda osoba pościła jeden dzień w trakcie Nowenny i mamy 8N to dziennie będą pościły 3 osoby.
   Mamy 160 osób (nie liczę strażników), 3 dni już upłynęły zaczynając od jutra do końca Nowenny mamy 51 dni.
   3×51=153
   Proponuję aby zaczynały 3 osoby odmawiające pierwsze Tajemnice z 3 pierwszych Nowenn. Jak skończą kolejne 4,5,6 Nowenny itd. do końca.
   Nie jest to przymus i wiem że są osoby które chorują lub nie mogą pościć wtedy mamy pewność że przynajmniej jedna lub dwie każdego dnia pości trakcie trwania Nowenny.
   Każdy zachowuje własne posty wg swojego uznania.

   • Basia B said

    Bardzo dobry pomysł i może odezwijmy się w te dni kto,kiedy odmawia,że pości.Jestem w NP u Zdravko i mam tajemnicę z cz.Bolesnych.Jutro więc poszczę w int.naszej nowenny.

 42. Wiesia said

  17.04.2012, 18:30 – MOJE ORĘDZIA SĄ DLA WSZYSTKICH RELIGII I WYZNAŃ, JAK RÓWNIEŻ DLA TYCH, KTÓRZY NIE WIERZĄ

  Moja szczerze umiłowana córko, wiedz, że Moje orędzia podawane tobie są dla całego świata.
  Są one przekazywane do wszystkich religii i wyznań, jak również dla tych, którzy nie wierzą w istnienie Boga Ojca Przedwiecznego, Stworzyciela całego świata.
  Dzieci, musicie wiedzieć, że z tego powodu iż otrzymaliście Prawdę o Trójjedynym Bogu, Trójcy Świętej, którą tworzą Ojciec, Syn i Duch Święty, macie obowiązek głoszenia Mojego Świętego Słowa na cały świat.

  Czy wierzycie, że Ja mówię do was w tych orędziach czy nie, musicie pomóc tym biednym duszom, które potrzebują Mojej ochrony, aby mogły zostać zbawione.
  Wielu pyta, dlaczego te orędzia tak wiele razy odnoszą się do szatana.
  Moja odpowiedź jest następująca.
  Szatan i jego upadli aniołowie wędrują po Ziemi szukając ludzi, aby nimi zawładnąć.

  Atakują ich za pośrednictwem zmysłów, głównie zachęcając do popełnienia grzechów cielesnych.
  Wprowadzają do ich umysłów myśli, aby popełniali potworności, które obrażają Mojego Ojca.
  W przypadku dusz, już będących w grzechu, mogą posiąść ciało. Kiedy to się stanie te biedne opętane dusze sieją wokół siebie spustoszenie.

  Jeśli są na stanowiskach władzy, mogą one postępować ze straszną niesprawiedliwością wobec tych, którymi rządzą.
  Będą wprowadzać prawa, które przeciwstawiają się Dziesięciu Przykazaniom ustanowionym przez Boga Ojca.

  W innych przypadkach spowodują wielkie cierpienie w życiu ludzi.
  Negatywizm istnieje za przyczyną szatana i jego demonów. On nie pochodzi od Boga.
  Tylko pokój i miłość mogą pochodzić od Boga.
  Wszyscy ci, którzy chcą oczyścić swoje życie z negatywnych myśli i uczuć, niech wiedzą, że wystarczy oddać się Mnie, ich ukochanemu Jezusowi Chrystusowi.

  Modlitwa, prosta rozmowa wystarczy. Własnymi słowami proście Mnie o pomoc.
  Mówcie od serca, a będę reagował natychmiast i pomogę wam zbliżyć się do Mojego Najświętszego Serca.
  Proszę, dzieci, pozwólcie Mi trzymać was blisko i dać wam pocieszenie jakiego pragniecie w świecie pełnym nieszczęścia, niesprawiedliwości, okrucieństwa i nienawiści.
  Jestem waszą ostatnią deską ratunku. Tylko Ja mogę wam pomóc.
  Proszę, wołajcie do mnie tą Modlitwą Krucjaty (45)
  O Jezu, wiem bardzo niewiele o Tobie.
  Jednak proszę, pomóż mi otworzyć moje serce, abym pozwolił Ci wejść do mojej duszy, żebyś mnie uzdrowił, pocieszył i napełnił mnie Twoim pokojem.
  Pomóż mi odczuć radość, pokonać wszystkie negatywne myśli i abym nauczył się rozumieć, jak Cię pocieszyć, żebym mógł wejść do Twojego Nowego Raju, gdzie będę żył życiem miłości, radości i zachwytu z Tobą na wieki wieków. Amen.
  Kocham was wszystkich, drogie dzieci, bez względu na to, jakiego jesteście wyznania, nieważne, jak bardzo zgrzeszyliście, przez co zraniliście lub skrzywdziliście innych.
  Tylko Ja mogę zmienić sposób waszego życia.
  Jedynym sposobem, aby uwolnić się od trudnego życia, które prowadzicie, to wzywać Mnie, abym mógł wam pomóc.
  Wasz ukochany Jezus

 43. Wiesia said

  https://gloria.tv/media/knLmZhnhtt8

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d blogerów lubi to: