Dziecko Królowej Pokoju

Pokój musi zapanować pomiędzy człowiekiem i Bogiem, a także między ludźmi

 • Królowa Pokoju

  Królowa Pokoju
 • Uwaga

  Strona używa plików cookies które zapisują się w pamięci komputera. Zapisywanie plików cookies można zablokować w ustawieniach przeglądarki. Dowiedz się o tych plikach http://wszystkoociasteczkach.pl
 • Propozycja chronologiczna

  • Rok 2019 – Kryzys Rumunia
  • Rok 2020 – fałszywe traktaty pokojowe
  • Rok 2021 – Papież jedzie do Moskwy
  • Rok 2021 – Wojna
  • Rok 2022 – zwycięstwo komunistyczne
  • Rok 2023 – 10 królów
  • Rok 2024 – Antychryst
  • Rok 2025 – Sojusz z wieloma
  • Rok 2025 – Synod
  • Rok 2026 – Henoch i Eliasz
  • Rok 2028 – Ohyda spustoszenia
  • Rok 2029 – Ostrzeżenie
  • Rok 2030 – Cud
  • Rok 2031 – Nawrócenie Izraela
  • Rok 2032 – Kara
  • Rok 2032 – Odnowienie świata
  • Rok 2033 – Exodus
  • Rok 2034 – Zgromadzenie w Jerozolimie
  • Rok 3032 – Gog i Magog
  • Rok 3213 – Koniec świata
  • Nowe niebiańskie Jeruzalem.
 • Ostrzeżenie

  13 kwietnia 2029
 • Logowanie

 • Odwiedzają nas

  Map

 • Maryjo weź mnie za rękę

 • Jezu Maryjo Kocham Was

5 Znaków Końca Czasów

Posted by Dzieckonmp w dniu 12 lutego 2016


Na którym etapie jesteśmy? Niestety, już na początku Apokalipsy. Oto najważniejsze słowa z objawienia Matki Bożej udzielonego ks. Gobbiemu w 1992 roku. Maryjny wykład został zatytułowany Koniec czasów:

fragmenty objawienia Matki Bożej: „Do Kapłanów Umiłowanych Synów Matki Bożej” – Ks. Stefano Gobbi (1973-1997r)

485 – Rubbio (Vicenza), 31.12.1992 – MATKA BOŻA:

a Pozwólcie Mi się ulegle pouczać, umiłowani synowie. W czasie tej ostatniej nocy roku skupcie się na modlitwie i na słuchaniu słowa waszej Niebieskiej Mamy, Prorokini tych ostatnich czasów. Nie spędzajcie tych godzin w hałasie i rozproszeniu, lecz w ciszy, w skupieniu, na kontemplacji.

b Wiele razy wam ogłaszałam, że zbliża się koniec czasów i przyjście Jezusa w chwale. Pragnę wam dziś pomóc w zrozumieniu znaków opisanych w Bożym Piśmie, które wskazują na wielką bliskość Jego chwalebnego powrotu.

c Znaki te – jasno ukazane w Ewangeliach, Listach św. Piotra i Pawła – realizują się w obecnych latach.

d – Pierwszy znak to rozszerzanie się błędów, prowadzących do utraty wiary i odstępstwa.

Błędy te rozszerzają fałszywi nauczyciele, słynni teolodzy, którzy nie nauczają już prawdy Ewangelii, lecz głoszą zgubne herezje – oparte na błędnym i ludzkim rozumowaniu. Z powodu tego głoszenia błędów gubi się prawdziwa wiara i rozszerza się wszędzie wielkie odstępstwo.

«Strzeżcie się, żeby was kto nie zwiódł. Wielu bowiem przyjdzie pod moim imieniem i będą mówić: Ja jestem Mesjaszem. I wielu w błąd wprowadzą. Powstanie wielu fałszywych proroków i wielu w błąd wprowadzą.» «Dzień ten nie nadejdzie, dopóki nie przyjdzie najpierw odstępstwo.» «Znaleźli się jednak fałszywi prorocy wśród ludu tak samo, jak wśród was będą fałszywi nauczyciele, którzy wprowadzą wśród was zgubne herezje. Wyprą się oni Władcy, który ich nabył, a sprowadzą na siebie rychłą zgubę. A wielu pójdzie za ich rozpustą, przez nich zaś droga prawdy będzie obrzucona bluźnierstwami; dla zaspokojenia swej chciwości obłudnymi słowami was sprzedadzą.»

e – Drugi znak to wybuch wojen i walki bratobójcze. Doprowadzą one do szczytu przemoc i nienawiść, a miłość – do powszechnego wystygnięcia. Będą się też mnożyć katastrofy naturalne, takie jak epidemie, głód, powodzie i trzęsienia ziemi.

«Będziecie słyszeć o wojnach i o pogłoskach wojennych; uważajcie, nie trwóżcie się tym. To musi się stać… Powstanie bowiem naród przeciw narodowi i królestwo przeciw królestwu. Będzie głód i zaraza, a miejscami trzęsienia ziemi. Lecz to wszystko jest dopiero początkiem boleści. …ponieważ wzmoże się nieprawość, oziębnie miłość wielu. Lecz kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony.»

f – Trzeci znak to krwawe prześladowanie tych, którzy pozostaną wierni Jezusowi oraz Jego Ewangelii i będą niewzruszenie trwać w prawdziwej wierze. Ewangelia będzie jednak głoszona we wszystkich częściach świata.

Pomyślcie, najmilsi synowie, o wielkich prześladowaniach, którym poddany jest Kościół, oraz o apostolskiej gorliwości ostatnich Papieży – przede wszystkim Mojego Papieża Jana Pawła II, głoszącego Ewangelię wszystkim narodom ziemi.

«Wtedy wydadzą was na udrękę i będą was zabijać, i będziecie w nienawiści u wszystkich narodów, z powodu mego imienia. Wówczas wielu zachwieje się w wierze; będą się wzajemnie wydawać i jedni drugich nienawidzić (…). A ta Ewangelia o królestwie będzie głoszona po całej ziemi, na świadectwo wszystkim narodom. I wtedy nadejdzie koniec.»

g – Czwarty znak to straszne świętokradztwo dokonane przez tego, który sprzeciwia się Chrystusowi, to znaczy przez Antychrysta. Wejdzie on do Świętej Świątyni Bożej i zasiądzie na swoim tronie, każąc siebie adorować jako Boga.

«…objawi się człowiek grzechu, syn zatracenia, który się sprzeciwia i wynosi ponad wszystko, co nazywa się Bogiem lub tym, co odbiera cześć… Pojawieniu się jego towarzyszyć będzie działanie szatana, z całą mocą, wśród znaków i fałszywych cudów, działanie z wszelkim zwodzeniem ku nieprawości…»

«…ujrzycie ‘ohydę spustoszenia’, o której mówi prorok Daniel, zalegającą miejsce święte – kto czyta, niech rozumie».

Najmilsi synowie, aby zrozumieć, na czym polega ohyda spustoszenia, przeczytajcie to, co zostało przepowiedziane przez proroka Daniela: «Idź, Danielu, bo słowa zostały ukryte i obłożone pieczęciami aż do końca czasu. Wielu ulegnie oczyszczeniu, wybieleniu, wypróbowaniu, ale przewrotni będą postępować przewrotnie i żaden z przewrotnych nie zrozumie tego, lecz roztropni zrozumieją. A od czasu, gdy zostanie zniesiona codzienna ofiara, zapanuje ohyda ziejąca pustką, upłynie tysiąc dwieście dziewięćdziesiąt dni. Szczęśliwy ten, który wytrwa i doczeka tysiąca trzystu trzydziestu pięciu dni.»

Msza Święta jest codzienną ofiarą – ofiarą czystą składaną Panu na wszystkich ołtarzach od wschodu aż do zachodu słońca. Ofiara Mszy Świętej uobecnia ofiarę, którą Jezus złożył na Kalwarii.

Przyjmując protestancką naukę, będzie się mówić, że Msza nie jest ofiarą, lecz jedynie świętą ucztą – to znaczy tylko pamiątką tego, czego dokonał Jezus w czasie Swojej Ostatniej Wieczerzy. Zniesie się w ten sposób odprawianie Mszy Świętej. Na tym właśnie zniesieniu codziennej ofiary polega straszliwe świętokradztwo dokonane przez Antychrysta. Trwać to będzie około trzy i pół roku, to znaczy tysiąc dwieście dziewięćdziesiąt dni.

h Piąty znak stanowią nadzwyczajne znaki, które pojawią się na niebie.

«… słońce się zaćmi i księżyc nie da swego blasku; gwiazdy zaczną padać z nieba i moce niebios zostaną wstrząśnięte.»

Cud słońca – dokonany w Fatimie w czasie Mojego ostatniego objawienia się – wskazuje, że weszliście obecnie w czasy, w których spełniają się wydarzenia przygotowujące was na powrót Jezusa w chwale.

«Wówczas ukaże się na niebie znak Syna Człowieczego i wtedy będą narzekać wszystkie narody ziemi; i ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego na obłokach niebieskich z wielką mocą i chwałą.»

i Umiłowani synowie i dzieci poświęcone Mojemu Niepokalanemu Sercu, chciałam was pouczyć o znakach podanych wam przez Jezusa w Ewangelii, aby was przygotować na koniec czasów. Właśnie w waszej epoce mają się one zrealizować. Rok, który się kończy i ten, który się zaczyna, stanowią część okresu wielkiej udręki. Rozszerza się odstępstwo, mnożą się wojny, następują po sobie na tylu miejscach kataklizmy, wzrastają prześladowania, a Ewangelia jest ogłaszana wszystkim narodom. Nadzwyczajne zjawiska pojawiają się na niebie i coraz bliższa staje się chwila pełnego ukazania się Antychrysta.

j Proszę was zatem, byście pozostawali mocni w wierze, niewzruszeni w nadziei i żarliwi w miłości.

k Pozwólcie Mi się wszyscy nieść i gromadzić w bezpiecznym schronieniu Mego Niepokalanego Serca. Przygotowałam je wam właśnie na te ostatnie czasy.

l Odczytujcie ze Mną znaki waszych czasów, żyjcie w pokoju serca i w ufności.

m Jestem zawsze z wami, aby wam powtarzać, że spełnianie się tych znaków wskazuje wam z pewnością, iż bliski jest koniec czasów i powrót Jezusa w chwale.

«A od figowego drzewa uczcie się przez podobieństwo! Gdy jego gałązka staje się soczysta i liście wypuszcza, poznajecie, że zbliża się lato. Tak samo i wy, kiedy ujrzycie to wszystko, wiedzcie, że blisko jest, we drzwiach.»

539 – Fatima (Portugalia), 11.03.1995 – MATKA BOŻA:

b Moja tajemnica dotyczy Kościoła.

W Kościele osiągnie szczyt wielkie odstępstwo, które szerzy się na całym świecie. Rozłam dokona się poprzez całkowite odejście od Ewangelii i prawdziwej wiary. Do Kościoła wejdzie człowiek nieprawy, który sprzeciwia się Chrystusowi i nosi w swoim łonie ohydę spustoszenia, popełniając w ten sposób straszliwe bluźnierstwo, o którym mówił prorok Daniel (Mt 24,15).

c Moja tajemnica dotyczy ludzkości.

Ludzkość osiągnie szczyt zepsucia i bezbożności, buntu przeciw Bogu i otwartego sprzeciwu wobec Jego Prawa miłości. Pozna ona godzinę swej największej kary, która została wam przepowiedziana przez proroka Zachariasza (Za 13,7-9).

Całość Orędzi Matki Bożej: „Do Kapłanów Umiłowanych Synów Matki Bożej” – Ks. Stefano Gobbi:

Strona polska : http://www.voxdomini.com.pl/gobbi/introd01.htm

Komentarzy 57 do “5 Znaków Końca Czasów”

 1. Józef Piotr said

  Dotychczas mało się mówi o Księdzu Gobi i jego przesłaniach.
  Najwięcej to usłyszałem w swoim czasie od Ksiedza Piotra.
  Nieraz spotkałem publikacje w Temacie. A często sam wyszukałem
  A to co ON otrzymał dotyczy naszych czasów.. A może już tylko Naszego CZASU !!

  • cox21 said

   Bo prywatne objawienia są niemiłosiernie tępione.

  • jamek said

   Kolejny paszkwil i szykan na ks. Piotra z BauerMedia TVN:

   Nazwisko Rothschildów bierze swoje początki we Frankfurcie, mieście prekursorstwa banknotów. Zanim pojawiło się nazwisko „Rothschild”, najstarszy znany przodek klanu nazywał się Uri Feibesch (XVI wiek). Jego potomkowie żyli w domu o nazwie Red Shieid – Czerwona Tarcza, Szyld. Moses Bauer był pra-praprawnukiem Uri Feibescha. Większość rodziny to żydowscy sprzedawcy detaliczni mieszkający na Judengasse – żydowskiej alei we Frankfurcie. Byli Żydami askenazyjskimi – odłamem żydostwa „drugiej kategorii”, gorszego od sefardyjskich – uważających się za właściwych dziedziców plemienia Judy. Aske-nazyjczycy nie używali wtedy nazwisk. Posługiwali się symbolami jako znakami tożsamości rodziny. Były one umieszczane na domach jako adresy. Z czasem obok symboli zaczęły się pojawiać nazwiska: wcześni Rothschildowie przyjęli nazwisko Bauer. Ta linia istnieje do dziś, ale w XVIII w. jeden z członków tej rodziny nazwał swoją linię od jej symbolu i adresu: Red Shield. Tak wyłonił się Mayer Amschel Bauer, bogaty kupiec we Frankfurcie. Na frontonie jego domu widniał szyld rodziny – czerwony heksagram, znany żydom również jako pieczęć króla Salomona – Gwiazda Dawida. Ma ona konotację okultystyczną, a dziś jest godłem Izraela. Heksagramu używano w starożytnych religiach. Był już wtedy , symbolem Molocha7 , Astoretha i innych. Heksagram był używany jako symbol Saturna, planety ważnej w okultyzmie i kabale. Saturn zastępuje tam często Szatana. Sześcioramienną gwiazdę uważa się za odpowiednik orientalnego Yin-Yan, lucyferiańskiego pojęcia równowagi dobra i zła. Żydowscy kabaliści przejęli heksagram jako magiczny symbol, a stamtąd urósł on do rangi symbolu żydowskiej tożsamości. (…) Umieszczenie wewnątrz tak zamkniętej gwiazdy egipskiego symbolu Życia (ankh) symbolizuje Nieśmiertelność jako rezultat odnowy (s. 216). Ta sama autorka ilustruje logo TowarzystwaTeozoficznego, gdzie pod łukami tęczy widnieje Gwiazda Dawida. Hitler niszcząc askenazyjskie pospólstwo żydowskie, zelżył także Gwiazdę Dawida, każąc ją nosić Żydom jako znak rozpoznawczy. Żydowskim Iluminatom na zachodzie i w USA wcale to nie przeszkadzało – ani rzeź milionów braci (gorszego co prawda sortu), ani poniewieranie ich symbolu. Czekali na dokończenie rzezi, aby po wojnie odcinać miliardowe kupony od „holokaustu” i terroryzować świat gojów męczeństwem zbędnych milionów żydowskiego pospólstwa. Heksagram wskazuje na powiązania Amschela Bauera z kabalistami. Był dla niego i ówczesnych kabalistów tak ważny, że Mayer Amschel Bauer zdecydował się przyjąć go jako swoje nowe nazwisko: Rothschild (Czerwona Gwiazda). Uczynił to dla podkreślenia tożsamości swojej rodziny z okultyzmem i umiłowaniem Saturna. Król Dawid nie miał nic wspólnego z heksagramem, który powszechnie nazywa się Gwiazdą Dawida. To była gwiazda Salomona, gdyż to Salomon zapoczątkował czczenie Astoretha – gwiazdy znanej jako Astarte, Chiun, Kaiwan, Remphan i Saturn. Salomon wybudował ołtarz ku czci tej gwiazdy. (…) Dom książęcy Hesse Cassel i Rothschildowie zarobili fortunę na Rewolucji Amerykańskiej, zaplanowanej i kierowanej obustronnie przez wolnomularzy Anglii, Francji i Niemiec. Przykładem powiązań Hesse Cassel z Iluminatami jest postać św. Germaina, uznawanego obecnie za „Mesjasza” New Age. Wielu badaczy Illuminizmu uważa, że ten święty był synem Franciszka II z Transylwanii, którego żoną była Charlotte Amalie z domu Hesse, choć nie mają pewności, czy św. Germain był jej synem czy pierwszej żony Franciszka. Św. Germain był alchemikiem, twierdził, że zna ełixir życia (podobnie jak różokrzyżowcy), a założyciele Towarzystwa Teozoficznego są przekonani, że Germain był jednym z ukrytych mistrzów Tybetu potajemnie kontrolujących losy świata. (…) Jak pisze F. Springmayer, niejaki Guy Ballard, teozof, twierdził iż w 1930 roku spotkał św. Germaina na górze Shasta w Kalifornii. To rzekome spotkanie doprowadziło do utrwalenia roli teozofii i okultyzmu w New Age. Tak oto magia, okultyzm, kabała nierozerwalnie przenikają rodowody Rothschildów jak i pozostałych klanów Iluminatich. Podczas uroczystości inicjowania Iluminatów na poziomie „Sióstr” i „Braci” oraz „Matek Ciemności”, przodkowie współczesnych Rothschildów są nazywani „Rothschildami”, choć pierwotnie nazywano ich Bauerami, a wielu z nich nadal nosi nazwiska Bauerów, a także Bowerów. Rothschildowie odegrali wielką rolę w bawarskim zakonie Iluminatów A. Weishaupta. Po tym, jak bawarscy Iluminaci zostali zdemaskowani, główny ośrodek okultyzmu i kontroli tajnych towarzystw w Europie przeniósł się do Włoch i był znany jako Alta Yendita (Wysoka Yenta), kierowany przez jednego z Rothschildów – Karla, syna Amschela. Kań Rothschild uczestniczył w redagowaniu tajnego dokumentu wysłanego z AltaYendita do centrów masonerii. Kopia tego dokumentu zaginęła, co bardzo zaniepokoiło masonów. Wyznaczyli wysoką nagrodę za jej odnalezienie. Był napisany po włosku i nosił wymowny tytuł: Stałe instrukcje lub praktyczny Kodeks Zasad. Przewodnik dla przywódców najwyższych stopni Masonerii. Mieli powody do paniki. Oto jego znaczące fragmenty: Jest nią cel wyzwolenia Włoch, a z tego któregoś dnia wyrośnie wyzwolenie całego świata, powstanie braterskiej uniwersalnej republiki i harmonia wśród ludzkości (…) Naszym ostatecznym celem jest ten sam cel, co Voltaire’a i Francuskiej Rewolucji, zniszczenie katolicyzmu, a nawet samej myśli chrześcijańskiej (…) Papież, ktokolwiek nim będzie, nie przyjdzie do tajnych stowarzyszeń. Tak więc to tajne stowarzyszenia muszą wpierw wtargnąć do Kościoła, by zniszczyć go wraz z papieżem’. Alta Yendita (Wysoka Venta), była najwyższą lożą włoskiego węglarstwa. Rządziła najczarniejszą masonerią Francji, Niemiec i Austrii, sterując rewolucjami Europy do czasu, gdy Mazzini przejął nad nią władzę, a nad nim samym – Iluminaci Weishaupta. Dziedzictwo programu jest realizowane przez współczesnych Oświeconych, ich narzędzia – masonerie wszystkich rytów.
   Tak oto magia, okultyzm, kabała nierozerwalnie przenikają rodowody Rothschildów jak i pozostałych klanów Iluminatich. Podczas uroczystości inicjowania Iluminatów na poziomie „Sióstr” i „Braci” oraz „Matek Ciemności”, przodkowie współczesnych Rothschildów są nazywani „Rothschildami”, choć pierwotnie nazywano ich Bauerami, a wielu z nich nadal nosi nazwiska Bauerów, a także Bowerów. Rothschildowie odegrali wielką rolę w bawarskim zakonie Iluminatów A. Weishaupta. Po tym, jak bawarscy Iluminaci zostali zdemaskowani, główny ośrodek okultyzmu i kontroli tajnych towarzystw w Europie przeniósł się do Włoch i był znany jako Alta Yendita (Wysoka Yenta), kierowany przez jednego z Rothschildów – Karla, syna Amschela. Kań Rothschild uczestniczył w redagowaniu tajnego dokumentu wysłanego z AltaYendita do centrów masonerii. Kopia tego dokumentu zaginęła, co bardzo zaniepokoiło masonów. Wyznaczyli wysoką nagrodę za jej odnalezienie.
   POWYŻSZY CYTAT Z KSIĄŻKI HENRYKA PAJĄKA PT. „BESTIE KOŃCA CZASÓW”

   • jamek said

    (8): Aniołowi Kościoła w Smyrnie napisz: To mówi Pierwszy i Ostatni, który był martwy, a ożył: (9): Znam twój ucisk i ubóstwo — ale ty jesteś bogaty — i [znam] obelgę wyrządzoną przez tych, co SAMYCH SIEBIE ZOWIĄ ŻYDAMI, A NIE SĄ NIMI, LECZ SYNAGOGĄ SZATANA. (10): Przestań się lękać tego, co będziesz cierpiał. Oto diabeł ma niektórych spośród was wtrącić do więzienia, abyście próbie zostali poddani, a znosić będziecie ucisk przez dziesięć dni. Bądź wierny aż do śmierci, a dam ci wieniec życia. (11): Kto ma uszy, niechaj posłyszy, co mówi Duch do kościołów. Zwycięzcy śmierć druga na pewno nie wyrządzi szkody. [Biblia Tysiąclecia II, Ap 2]

  • jamek said

  • Basia B said

   Józefie Piotrze,wczoraj rzuciłeś takie pytanie :

   Józef Piotr said
   11 Luty 2016 @ 17:30

   &Okto

   Księga Prawdy – zdefiniuj to pojęcie
   A ja słyszałem kiedyś o Wielkiej Księdze w znaczeniu ” Ludy Wielkiej Księgi”
   Słyszałeś coś o tym?
   Więcej na takie określenie nie natrafiłem

   A może ktoś coś wie i pomoże ?

   Czy mógłbyś przybliżyć temat? Z tego co się orientuję,to Księgą Prawdy nazywa się orędzia MBM w nawiązaniu do mowy o niej u Daniela.Osobiście nie jestem zwolennikiem MBM,ale zaciekawiło mnie to,co piszesz–Ludy Wielkiej Księgi.Skąd to słyszałeś? ponawiam za Tobą pytanie : a może ktoś coś wie….

 2. jamek said

  • jamek said

   Zgodnie z objawieniem z powyższego filmu codziennie na świecie:

   129 315 osób idzie na wieczne męki do piekła,
   32 135 osób idzie odcierpieć grzechy do czyśćca, a tylko
   194 osoby dostępuje szczęścia wiecznego w Niebie …

   Czyli np. dla Krakowa w ciągu całego roku tylko

   10 osób idzie do Nieba,
   1600 do czyśćca, a
   6410 do piekła na wieczne męki.

   • Basia B said

    Jamek,nie wstawiaj tej ,(nie wiem jak to nazwać).Ręce opadają.Wyrzuć Adminie ten film,bo się okaże,że wszyscy czytający to wpadną w macki
    Jamek ,zobacz jaka to jest głupota :129 315 osób idzie na wieczne męki do piekła,Czemu Pan Jezus nie podawał takich cyfr s.Faustynie,a przecież kazał jej pisać o piekle i była tam.Zacznij czytać może „Dzienniczek”,taka lektura przyniesie Ci więcej pożytku.

    • Vesper said

     Bez względu na wszystko prawdą jest, że największy odsetek ludzi idzie właśnie do piekła! Zamydlanie ludziom oczu, że wcale tak nie jest, że każdy z marszu idzie do nieba, bo „Bóg jest przecież taki miłosierny” jest odwracaniem uwagi od PRAWDY, że na niebo należy ZASŁUŻYĆ! Stąd właśnie nieliczni dostępują łaski życia wiecznego w niebie, a większość ludzi ze względu na grzeszne życie jakie prowadzą- trafia do piekła. Taka informacja wielokrotnie była przekazywana przez wielu świętych i mistyków. Najwięcej ludzi idzie do piekła z powodu grzechów nieczystości.

    • jamek said

     do Vesper
     I o tym przecież również miała objawienie s. Faustyna Kowalska

    • Basia B said

     Tego absolutnie nie podważam,tylko karmienie się tymi orędziami,które nie są wiarygodne,jest właśnie takim pędem w czeluści piekielne.Właśnie czemu nie powołujemy się na Świętych,tylko wątpliwej maści wizjonerów.Skoro w kościele się o tym mało mówi,to mówmy my,ale powołując się na Świętych Kościoła.

    • halina said

     Basia B

     Ty nie wiesz co mówisz .

     Dziwne jest
     że nikt Ciebie nie potępia
     i nie nawraca
     skoro Ty nie uznajesz orędzi ,

     ale Ty zawsze

     wkładasz dziwne wyssane z palca
     potępiające swoje pięc groszy .
     I nigdy nie dajesz argumentów na podstawie których doszłaś do tego wniosku i przekonania .
     Tylko wydajesz wyroki bez uzasadnienia .

     Rozsądniejsze dla Ciebie
     byłoby milczenie .

     Każdy ma wolną wole i po
     przeczytaniu zastanawia sie ,
     rozważa to sercem i milczy .
     Do czasu aż sie przekona i upewni na podstawie argumentów które brał pod rozwagę i wyrobił sobie zdanie na ten temat .

     Ty natomiast masz skłonności do bawienia sie w sędziego .
     Nie podając swoich argumentów i kryteriów oceny .

     Czy dał Ci ktoś uprawnienia do tego stanowiska ?

    • Basia B said

     Halina,ja już podawałam argumenty i nie będę się powtarzać.Ciekawe masz określenia:
     „Dziwne jest
     że nikt Ciebie nie potępia
     i nie nawraca
     skoro Ty nie uznajesz orędzi , ”

     Potępia?

     A Pismo Święte jest Ci znane i nauka Kościoła mówiąca,że nie jest konieczna wiara w orędzia? Znasz to?

     A jeśli już koniecznie chcesz wiedzieć czemu coś podważam,w tym wypadku Żywego Płomienia,to co mamy sądzić o wizjach,jeśli się nie wypełniają.Czy tu też chcesz mi wytykać potępiania?
     Halina,nie wiem nic o Tobie i jeśli mi się nie podoba co piszesz,to nie znaczy,że Cię potępiam.Zagalopowałaś się i to mocno,ale Ty się dziwisz czemu mnie nikt nie potępia.Uczyń to sama i nie szukaj osła.

    • halina said

     A pominąwszy fakt niesprawdzalności wydarzeń w świecie ziemskim , jakie ma rozbieżności z tym co zawarte jest w pismie św .
     Czy jest głoszona jakaś herezja ?

    • On32 said

     Halina czy ty nie jesteś przypadkiem opętana?
     Halina puknij się w głowę kobieto!

  • jamek said

   • Basia B said

    Halina
    Wizjoner coś głosi i oczywiście powołuje się na Pana Jezusa,czy na Niebo mówiąc nam,że to Bóg przemawia-tak?My wierzymy,że to z Boga pochodzi-tak? Następuje moment,że można to zweryfikować-tak?
    Okazuje się,że orędzie się nie sprawdziło.Konsternacja.W takim przypadku ja nie wierzę już tym przekazom.Rozumiesz?Diabeł tkwi w szczegółach.Kto nam mówi nieprawdę?Bóg? W przypadku Żywego Płomienia takich rzeczy było kilka,które mnie po prostu odrzuciły.Według Ciebie mam skłonności do bawienia się w sędziego.Pan Bóg dał mi rozum i nim mam się posługiwać,by nie pójść na zatracenie.
    Pisałam w dyskusji z Wiesią na temat MBM co mnie niepokoi w tych orędziach.Nie będę się powtarzać,bo może jestem w błędzie,ale nie odzywam się więcej w tym temacie,choć orędzia te są tu często przywoływane.Po prostu każdy ma wolną wolę.I ja też.
    O orędziach od Gosi już nieraz pisałam i podawałam konkrety,nawet rozmawiałam o nich z księdzem i też o tym pisałam,ale kto bierze pod uwagę jakąś Basię B.Jest po prostu na mnie atak,że ja je podważam.To nie są moje skłonności do bawienia się w sędziego,tylko zwyczajne rozważanie i dopiero po nim,piszę jak to widzę,a Ty mi zarzucasz,że :

    „wkładasz dziwne wyssane z palca
    potępiające swoje pięc groszy .
    I nigdy nie dajesz argumentów na podstawie których doszłaś do tego wniosku i przekonania .
    Tylko wydajesz wyroki bez uzasadnienia .”

    Więc jak to jest z Tobą,słuchasz nauki Kościoła w tych sprawach,czy tylko rozważasz w swym sercu i nie dostrzegasz,że jesteś w mackach szatana,a jemu nie zależy jakim sposobem Cię dorwie.Nauka Kościoła oparta na doświadczeniu, jest gwarantem mego bezpieczeństwa.Proszę wydawaj na mnie wyrok potępiający.Dziękuję Ci.

    • On32 said

     Basiu B., nie przejmuj się. Ponieważ Diabeł tkwi w szczegółach, a one na szczegóły nie zwracają uwagi, dlatego sam Diabeł się cieszy, że może je zwodzić… Tak to już jest Basiu B., że musimy być rozważni, bo o szczegóły tu chodzi. Kto nie liczy się z tymi mankamentami, jest ignorantem we własnej wierze, i daje się prowadzić jak barany na rzeź. My Basiu B. musimy być czujni… ale wiesz Basiu B., jak ktoś z nich nie chce poszukiwać w tle tych przekazów działań, które są prowadzone palcem Szatana, to tak daje się zwodzić… Zauważyłem tylko jedno, co raz częściej na blogu daje się wiarę wszelkim orędziom, niż nauce KK i Pismu Świętemu, i tu jest „pies pogrzebany.” A szkoda…

 3. Andy said

  Pismo św. mówi o znakach poprzedzających dzień Paruzji. Będą to:

  1. Głoszenie Ewangelii całemu światu (Mt 24,14);

  Wypełniło się.

  2. Nawrócenie Izraela (Rz 11,25-26);

  Jeszcze nie

  3. Przyjście Antychrysta (2 Tes 2, 3-10; Ap 13, 1-18; 1 J 2,18-22; 2 J 7).

  Jeszcze nie

  Źródło „Co Jezus mówi o końcu świata?” http://adonai.pl/rozwazania/?id=6

 4. jamek said

  Wg. Orędzi Ostrzeżenie w tym roku w maju ma się skończyć Wielki Ucisk.
  Czy to może oznaczać, że wtedy odbędzie się Mały sąd – Ostrzeżenie? …
  Po nim ma nastąpić 1000 letnie Królestwo Jezusa Chrystusa i dopiero potem przed samym Sądem Ostatecznym ma być na „krótko” znów uwolniony szatan.

 5. basiaka said

  10 lutego zmarł mój tata Kazimierz pogrzeb bedzie jutro
  prosze o modlitwe za mojego zmarłego tate który lezał dwa miesiace w łozku

 6. program pit said

  https://pit2016.wordpress.com/program-pit-za-rok-2015/

 7. Dzieckonmp said

  I na którym etapie jesteśmy??
  Moim zdaniem 3 pierwsze znaki sie już dokonały a 2 pozostałe sa w trakcie spełniania się.

  • Basia B said

   Wciąż próbujemy odgadnąć,jak się przygotowywać na te czasy,a Matka Boża tak mówi do kapłanów :
   „k Pozwólcie Mi się wszyscy nieść i gromadzić w bezpiecznym schronieniu Mego Niepokalanego Serca. Przygotowałam je wam właśnie na te ostatnie czasy.”
   w bezpiecznym schronieniu Jej Niepokalanego Serca

   Być może będę krwawo prześladowana i boję się po ludzku tego,albo będę patrzeć jak torturują mego syna i boję się tego.Tu Maryja podpowiada coś i to powinniśmy rozważać.

  • jamek said

   BÓG OJCIEC: POWSTAŃCIE TERAZ I PRZYJMIJCIE MOJĄ PIECZĘĆ, PIECZĘĆ BOGA ŻYWEGO

   Orędzie nr 352 z serii Ostrzeżenie
   Poniedziałek, 20.02.2012, godz.12.20

   Moja ukochana córko, Moje Serce pulsuje w smutku wobec grzechów Moich dzieci.

   Ich wzajemna nikczemna nienawiść rozdziera Moje Serce, jak każdego kochającego Ojca, na dwoje.

   Jest jak miecz przekłuwający Moje Serce, który nie ustąpi.

   Ja Jestem Najwyższym Bogiem, który z powodu wolnej woli, jaką dałem wszystkim Moim dzieciom, będzie musiał cierpieć nieustający ból, dopóki nie rozwinie się Nowy Raj na ziemi.

   Wówczas wy, Moje dzieci, przyłączycie się jednomyślnie z Moją Świętą Wolą.

   Dopóki to nie nastąpi, nie może być pokoju na ziemi.

   Tylko wtedy, gdy zły i ci, którzy niewolniczo podążają za obiecanymi przez niego kłamstwami, zostaną ostatecznie zniszczeni, świat w końcu może stać się spokojny.

   Moja córko, powiedz Moim dzieciom, że nie odczuwam przyjemności z myśli o karaniu Moich dzieci, ponieważ Ja je kocham.

   One są Moje, są Moim drogim Dziełem. Widzieć, jak zły zdeprawował ich dusze jest ciągłą udręką dla Mnie, ich ukochanego Ojca.

   Pragnę zabrać wszystkie z was, kochające dzieci, które znacie i rozumiecie Moją Miłość do was, do Mojego pięknego Nowego Raju na ziemi.

   Obiecuję wam, że prześladowanie będzie krótkie, i że będziecie chronieni.

   Ponieważ pozostawię teraz Pieczęć Mojej Miłości i Ochrony.

   Z nią ujdziecie uwadze tych, którzy spowodują trudności w waszych krajach.

   Moja Pieczęć jest Moją obietnicą Ocalenia. Z tą Pieczęcią Moja moc przepłynie przez was i żadna krzywda was nie dosięgnie.

   Dzieci, jest to Cud i tylko ci, którzy kłaniają się przede Mną, ich Panem i Stwórcą wszystkich rzeczy, jak małe dzieci z miłością dla Mnie w swoich sercach, mogą być pobłogosławieni tym Boskim Darem.

   Powstańcie teraz i przyjmijcie Moją Pieczęć, Pieczęć Boga Żywego.

   Odmawiajcie tą Modlitwę Krucjaty (33), aby podziękować za Moją Pieczęć i przyjąć ją z miłością, radością i wdzięcznością.

   „O MÓJ BOŻE, MÓJ KOCHAJĄCY OJCZE,
   PRZYJMUJĘ Z MIŁOŚCIĄ I WDZIĘCZNOŚCIĄ
   TWOJĄ BOSKĄ PIECZĘĆ OCHRONY.

   TWOJA BOSKOŚĆ OBEJMUJE MOJE CIAŁO I DUSZĘ NA WIECZNOŚĆ.
   KŁANIAM SIĘ W POKORNYM DZIĘKCZYNIENIU I OFIARUJĘ TOBIE MOJĄ GŁĘBOKĄ MIŁOŚĆ I LOJALNOŚĆ
   DLA CIEBIE, MÓJ UKOCHANY OJCZE.

   BŁAGAM CIĘ, ABYŚ CHRONIŁ MNIE I MOICH UKOCHANYCH TĄ SPECJALNĄ PIECZĘCIĄ
   I ŚLUBUJĘ MOJE ŻYCIE TWOJEJ SŁUŻBIE TERAZ I NA ZAWSZE.
   KOCHAM CIĘ DROGI OJCZE.
   POCIESZAM CIĘ W TYCH CZASACH DROGI OJCZE.

   OFIARUJĘ CI CIAŁO I KREW, DUSZĘ I BÓSTWO NAJMILSZEGO SYNA TWOJEGO
   NA PRZEBŁAGANIE ZA GRZECHY ŚWIATA I DLA OCALENIA WSZYSTKICH TWOICH DZIECI.

   AMEN.”

   Idźcie, Moje dzieci i nie obawiajcie się. Zaufajcie Mi, waszemu ukochanemu Ojcu, który z Miłością stworzył każdego z was.

   Znam każdą pojedynczą duszę, każda wasza cząstka jest Mi znana. Ani jeden z was nie jest kochany mniej niż inni.

   Z tego powodu nie chcę utracić ani jednej duszy. Ani jednej.

   Proszę, módlcie się nadal codziennie Moją Koronką do Bożego Miłosierdzia.

   Pewnego dnia zrozumiecie, dlaczego to oczyszczanie jest potrzebne.

   Wasz kochający Ojciec w Niebie
   Najwyższy Bóg

   http://ostrzezenie.net/wordpress/

 8. Dzieckonmp said

  Orędzie z Jacarei tłumaczone translatorem

  28 stycznia 2016: „… Czy nie widzisz, że w Kościele Mojego Syna, pszenica i chwasty są razem … ukochane dzieci Mojego Niepokalanego Serca, w tej chwili zło czai się wszędzie, niestrudzonie, chwaląc tych, którzy zachowują się źle i ganiąc tych, którzy działa dobrze …
  Antychryst będzie jego pojawienie się publicznie bez uprzedzenia w wielkiej chwale, w roli kogoś, kto zaprowadza pokój i pojednanie między narodami, do pokoju, który będzie sygnalizować zbliżającą się obecność kata ludzkości. Spójrz w górę, znaki nie będzie czekać. Zobaczysz, co nigdy nie widział w niebie …
  Kochani, módlcie się, módlcie się za Rzym, będzie cierpieć. Watykan będzie przyczyną ogólnoświatowej wiadomości; ci którzy nie kochają mojego Syna spowodują wielki ból …
  Moje dzieci, nie należy oddzielić siebie od sakramentu Eucharystii. Módlcie się na różańcu i czekać cierpliwie na pomoc, które pochodzą z nieba w czasie krwawych świata prześladowań chrześcijan. Rzymianie będą cierpieć, przed jego samego lamentu nie można nazwać tych, którzy wyjeżdżają świętego Boga za to, co ziemskie i grzeszne … imadła i mój syn zostali przywitani został wypędzony, kościoły pozostaną puste, proszę nie … „

  • Dzieckonmp said

   Orędzie otrzymane przez Ned Dougherty tłumaczone translatorem

   02 lutego 2016: „Ja jestem z wami dzisiaj w duchu, mocniejszy niż był przez mojego ukrzyżowania i śmierci … moje drugie przyjście i moja druga misja w realizacji planu Ojca jest w zasięgu ręki …
   Zły nadano 100 lat królował, a teraz próbowali rozszerzyć swój czas, aby przejąć całkowitą kontrolę nad Ziemią i jej mieszkańców. Ale Ojciec Niebieski położył piętno na klepsydry …
   The Great Transformation jest nieuchronna i wielkie zmiany, które muszą towarzyszyć wielkiej transformacji, są bardzo zbliżone. Bądź przygotowany czekać teraz największe zmiany na Ziemi od początku ludzkości. Przygotuj się duchowo, ponieważ ostatecznie to w duchu, że wszyscy z was zrobi ostatecznego przejścia do miejsca preparatovi przez Ojca w okręgach niebieskich …
   Musisz przygotować sobie przede wszystkim poprzez przyjmowanie sakramentów i wierności moim kościele, bo to dzięki moim kościele, który osobiście poprowadzi Cię przez tych ostatnich chwilach w pewnym okresie czasu, że już wiecie za New Heaven i nowej ziemi. Pytam was, aby spróbować zrozumieć moje intencje za pośrednictwem swojej osobistej relacji i medytacyjne ze mną, jako Ojca i Syna jako Odkupiciela świata, bo Ja jestem drogą, prawdą i życiem „

  • jamek said


   .

  • jamek said

   https://www.youtube.com/watch?v=r_oun9cmtVM .

 9. jamek said

  ” Drogi mój bracie Polaku, który masz jeszcze złudze­nia co do grozy niebezpieczeństwa żydowskiego. Ty, czytelniku „Robotnika”, „Dzienników Ludowych” i innych brukowców, osłaniających żydostwo i ich sprzy­mierzeńców… Ty, „obywatelu”, co łazisz po żydowskich sklepach i kumasz się z Żydami. Ty, socjalisto, wychodzący na ulicę pierwszego maja. Ty, postępowcu, liberale, walczący z ruchem na­rodowym! Pragniemy, aby ta broszura dostała się do twoich rąk (o ile oczywiście posiadasz odrobinę dobrej woli i trochę polskości w sercu) i abyś przejrzał!!! Aby się obudziło w Tobie polskie serce, które zatraciłeś w ciasnych, brudnych ulicach Zamenhofów, czy rabinów Majzelsów, tych wszystkich zażydzonych ulicach naszych miast i miasteczek. Abyś te swoje serce odnalazł, a otrząsnąwszy się z „opium”, jakim są Żydzi i ich idea, odnalazł drogę.do WIELKIEJ POLSKI.Ksiazka niniejsza, a raczej szereg pogawędek tu i ów­dzie wypowiedzianych, mają jeden cel: aby obudzić w Twoim sercu niespokojne pytanie: — Czy możliwe jest, aby to wszystko co przeczytałem, było prawdą? Jeżeli się obudziło w Tobie to pytanie, to dobrze, bar­dzo dobrze! Wiedz, że to wszystko jest prawdą. Prawda, choć może w sposób prosty, nie nauko­wo i pobieżnie podana. Może zarzuci nam ktoś, iż książka nie podaje spo­sobów walki z żydowskim zalewem. Narazie ma ona na celu obudzenie sumień tych Polaków, którzy jeszcze śpią i nie zdają sobie sprawy z niebezpieczeństwa. Są chorzy, którzy nie uświadomili sobie swej choro­by i to jest właściwie najgorsze, bo choroba ich niszczy bez ratunku. Gdy sobie uświadomią swój stan — to będzie pierwszy krok do uzdrowienia.

  Jeżeli niniejsza książka obudzi w twym sercu nie­pokój, ale nie bardzo temu wszystkiemu co w niej podane wierzyst, nie uciszaj się wewnętrznie, jak to czynią lu­dzie, którym potrzebny jest spokój do dobrego trawienia po sutym obiedzie… Czytaj obszerniejsze prace o Żydach, masonach, socjalistach, komunistach, pisane wyczerpu­jąco, podające fakty, liczby i daty. Żeby ci ułatwić znalezienie odpowiedniej lektury, podaję szereg książek, których przeczytanie napewno otworzy.twój wzrok, którym trochę niedowi­dzisz i twój słuch, którym nie wszystko słyszysz. Ale przede wszystkim, niechaj obwiń się w tobie polskie serce, niech żywiej zatętni wiarą w nadchodzącą już lepszą Polskę, która Jdzie w skier powodzi, depcząc podłość, jaka i brud”. Polskę, której symbolem jest Krzyż Chrystusowy i Miecz Chrobrego. Polskę, która światłem Wiary Chrystusowej i mocą na­rodowego, ducha spełni swe posłannictwo i zgasi pięcioramienną gwiazdę Antychrysta. ” http://niszczsyjonizm.blogspot.com/p/stanisaw-tworkowskipolska-bez-zydow.html

  http://mtrojnar.rzeszow.opoka.org.pl/ksieza_niezlomni/stanislaw_tworkowski/

 10. Ostatnie Orędzie Heleny (znajomej Gosi 3) z dn. 22.01.2016 r. http://urbietorbi-apokalipsa.net/pl/ap/helena.html#22-01-2016

 11. Józef Piotr said

  Dla tych co nie wiedzą co to są OBYCZAJE wg ISLAMU
  ********************************************************************************
  https://wirtualnapolonia.com/2016/02/12/bylam-zona-muzulmanina-przezylam-pieklo-bo-chcial-uzyskac-wize/

 12. Gosia 3 said

  Właśnie poprawione ostatnie przesłanie z moim komentarzem. Ale to wyjątkowo następne już bez. Bardzo dziękuję Panie Michale bo może nie wszyscy jeszcze wiedzą gdzie ich szukać. Niech Pan Bóg Panu błogosławi i Maryja opiekuje się Panem. Szczęść Boże!!!!!

  • sylwester37 said

   Dziękuję Gosia. Niech Bóg prowadzi Cię w twojej misji.

   • Gosia 3 said

    Pozdrawiam Sylwestrze!!!! Bóg zapłać.!!! Następne przesłanie już prawie gotowe do publikacji. Módlmy się o pokój bo jest bardzo zagrożony!!!

 13. Józef Piotr said

  Wybierz Życie
  „Wybierajcie więc życie,
  abyście żyli wy i wasze potomstwo.”
  (Pwt 30, 19)

  Human Life International – Polska

  Upominek pro-life dla Kazachstanu

  Drodzy Przyjaciele!
  Zbliża się Dzień Świętości Życia, pora przygotować nasz upominek pro-life dla Polaków w Kazachstanie. My, Przyjaciele Życia, pamiętamy o nich!

  NAJPOPULARNIEJSZA METODA PLANOWANIA RODZINY
  Aborcja w Kazachstanie jest w typowym „ruskim stylu”. Trzeba pamiętać, że w Związek Radziecki pierwszy na świecie wprowadził tzw. wolny dostęp do aborcji edyktem Lenina w 1920 roku. W praktyce zabijanie dzieci w łonach matek do 12 tyg. życia prenatalnego stało się jedną z najpopularniejszych metod planowania rodziny. To trwa do dzisiaj.
  Zabicie poczętego dziecka w Kazachstanie jest bardzo łatwe. Można to zrobić w państwowym szpitalu. Powstało też mnóstwo małych prywatnych tzw. klinik, które wszędzie się reklamują. W Internecie pełno ofert.

  NADAL LEGALNIE
  Pojawiła się nawet dyskusja w Kazachskim Parlamencie na temat zlikwidowania tego procederu, ale nic z tego nie wyszło. Premier Serik Achmetow stwierdził, że zakaz aborcji naruszyłby kazachską konstytucję, która zapewnia ochronę prywatności, rodzinnych tajemnic oraz honoru i godności (!). Argumentował, że liczba aborcji spadła o ponad połowę. Tymczasem na całym świecie aborcja chirurgiczna staje się przeżytkiem. Coraz powszechniejsze są środki poronne. W Kazachstanie pigułkę aborcyjną można kupić wszędzie. W Internecie także pełno ofert. Z dostawą do domu nawet w najmniejszej, zasypanej śniegiem wiosce.

  MAŁO WIEDZY
  Mentalność aborcyjna w Kazachstanie jest bardzo głęboko utrwalona po czasach programowego, rosyjskiego komunizmu. Lekarze nie dyskutują z często niewykształconą kobietą, robią swoje. Młodzież ma dostęp do darmowych środków antykoncepcyjnych i poronnych bez wiedzy rodziców w finansowanych przez rząd centrach planowania rodziny, ale wiedzy na temat płodności i odpowiedzialności za nią się im nie przekazuje.

  MORZE CIERPIENIA
  Podczas mojej podróży po Kazachstanie rozmawiałam z wieloma kobietami. Byłam zszokowana ogromem ich cierpienia. Mężczyźni w ogóle się od tego tematu dystansują. Uważają, że planowanie rodziny to sprawa kobiet. Szokujący jest brak wiedzy na temat ludzkiej płodności i rozwoju dziecka w łonie matki. Obiecałam sobie wówczas, że pomału, ale systematycznie będziemy pomagać.

  KRAJ WIELKIEGO MĘCZEŃSTWA I WIELKIEJ ŁASKI
  Dla nas Polaków Kazachstan jest bliski jako miejsce zsyłki i męczeństwa wielu wywiezionych polskich rodzin. To Kraj wielkiego męczeństwa, gdzie powstał największy na świecie obóz koncentracyjny Karłag w Karagandzie. Ale także kraj poświęcony Matce Bożej, kraj wielkiej łaski.

  W KOŚCIELE PO POLSKU
  Kościół katolicki w Kazachstanie to zaledwie 1% społeczeństwa. Katolikami są tutaj w większości potomkowie polskich rodzin, którzy dotychczas nie mieli żadnych możliwości powrotu do Polski. Może teraz się to zmieni, ale ludzie boją się zmian.

  KONIECZNA SYSTEMATYCZNA EDUKACJA PRO-LIFE
  Dzięki aktywności Księdza Arcybiskupa Tomasza Pety z Astany, który pochodzi z Inowrocławia, podejmowana jest regularna edukacja pro-life. W Kazachstanie obchodzony jest cały Tydzień Świętości Życia, od świętego Józefa do uroczystości Zwiastowania Pańskiego. W tym czasie podejmowane są spotkania w parafiach zarówno w miastach, jak i zagubionych na stepie wioskach. Kilka lat temu jeździłam w ramach tej akcji, chociaż śniegi były jeszcze po pas i często wiał dokuczliwy buran, powodujący zawieje śnieżne. Sprawozdanie można przeczytać TUTAJ

  WYSTAWA PRO-LIFE W UBIEGŁYM ROKU
  W zeszłym roku ufundowaliśmy 12 rollupów z wystawą pro-life. Jest łatwa do przewożenia i będzie prezentowana także w tym roku.

  W TYM ROKU ZESTAWY MODELI
  W tym roku planujemy podarować zestawy modeli dziecka poczętego „Jak powstałem”.

  DLA KOGO?
  Przekażemy je poprzez Centrum Kultury i Dialogu im. Jana Pawła II w Astanie. Założył je abp Peta, a prowadzi franciszkanin z Gdyni o. Paweł Blok. To Ojciec Paweł koordynuje pracę Duszpasterstwa Rodzin oraz edukację pro-life. Obiecaliśmy mu już te modele. Dostaną je największe parafie, te które prowadzą grupy młodzieżowe, poradnictwo medyczne i rodzinne. Trafią one także do sióstr, które tam pracują. A jest ich wiele. Wśród nich jest dużo Polek. Robią wielką robotę: służą, wychowują, uczą wiary i modlitwy, ale także leczą, opiekują się, pomagają.

  ILE TO KOSZTUJE
  Jeden komplet modeli kosztuje ok. 350 zł. W jednym dużym opakowaniu mieści się pięć zestawów. Przy większym zamówieniu może uda się nam uzyskać trochę upustu. Zamówimy ich tyle, na ile Przyjaciele się złożą.

  Dając 20,- 50,- 100,- czy całe 350,- zł, a może nawet więcej, pomagasz ratować życie w Kazachstanie. To będzie nasza pomoc dla mieszkających tam Polaków. Dowód, że o nich pamiętamy!
  Swój dar serca możesz przekazać TUTAJ (z listy wybrać pkt 5 „Pomoc liderom pro-life na Wschodzie”).
  Drodzy Przyjaciele Życia, na Was zawsze można liczyć. Dziękujemy!

  W imieniu KPLŻ
  Ewa H. Kowalewska

 14. Józef Piotr said

  PROSZĘ : wykład Ks. Piotra
  Można się czegoś nauczyć. A przynajm,niej utwierdzić się w PRAWDZIE !!!

 15. Józef Piotr said

  TEŻ BARDZO ODWAŻNBIE !!

 16. Bogdan said

 17. Józef Piotr said

  HISTORIA ponoć lubi się powtarzać ,
  BYŁA RZEŻ ORMIAN do czego sprawcy tej rzezi się nie przyznają.
  Mordercami byli żydzi na służbie u TURKÓW
  Widoki były takie

  Teraz TURCJA TEŻ JEST AKTYWNA

 18. Wiesia said

 19. Józef Piotr said

  DO SYRI ARABIA SAUDYJSKA WPROWADZA WOJSKO !!!

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d blogerów lubi to: