Dziecko Królowej Pokoju

Pokój musi zapanować pomiędzy człowiekiem i Bogiem, a także między ludźmi

 • Królowa Pokoju

  Królowa Pokoju
 • Uwaga

  Strona używa plików cookies które zapisują się w pamięci komputera. Zapisywanie plików cookies można zablokować w ustawieniach przeglądarki. Dowiedz się o tych plikach http://wszystkoociasteczkach.pl
 • Propozycja chronologiczna

  • Rok 2019 – Kryzys Rumunia
  • Rok 2020 – fałszywe traktaty pokojowe
  • Rok 2021 – Papież jedzie do Moskwy
  • Rok 2021 – Wojna
  • Rok 2022 – zwycięstwo komunistyczne
  • Rok 2023 – 10 królów
  • Rok 2024 – Antychryst
  • Rok 2025 – Sojusz z wieloma
  • Rok 2025 – Synod
  • Rok 2026 – Henoch i Eliasz
  • Rok 2028 – Ohyda spustoszenia
  • Rok 2029 – Ostrzeżenie
  • Rok 2030 – Cud
  • Rok 2031 – Nawrócenie Izraela
  • Rok 2032 – Kara
  • Rok 2032 – Odnowienie świata
  • Rok 2033 – Exodus
  • Rok 2034 – Zgromadzenie w Jerozolimie
  • Rok 3032 – Gog i Magog
  • Rok 3213 – Koniec świata
  • Nowe niebiańskie Jeruzalem.
 • Ostrzeżenie

  13 kwietnia 2029
 • Logowanie

 • Odwiedzają nas

  Map

 • Maryjo weź mnie za rękę

 • Jezu Maryjo Kocham Was

Akt Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana

Posted by Dzieckonmp w dniu 25 kwietnia 2016


Nieśmiertelny Królu Wieków, Panie Jezu Chryste, nasz Boże i Zbawicielu! W Roku
Jubileuszowym 1050 lecia Chrztu Polski, w roku Nadzwyczajnego Jubileuszu
Miłosierdzia, oto my, Polacy, stajemy przed Tobą [wraz ze swymi władzami
duchownymi i świeckimi], by uznać Twoje Panowanie, poddać się Twemu Prawu,
zawierzyć i poświęcić Tobie naszą Ojczyznę i cały Naród.
Wyznajemy wobec nieba i ziemi, że Twego królowania nam potrzeba. Wyznajemy, że
Ty jeden masz do nas święte i nigdy nie wygasłe prawa. Dlatego z pokorą chyląc swe
czoła przed Tobą, Królem Wszechświata, uznajemy Twe Panowanie nad Polską i
całym naszym Narodem, żyjącym w Ojczyźnie i w świecie.
Pragnąc uwielbić majestat Twej potęgi i chwały, z wielką wiarą i miłością wołamy:
Króluj nam Chryste!
– W naszych sercach – Króluj nam Chryste!
– W naszych rodzinach – Króluj nam Chryste!
– W naszych parafiach – Króluj nam Chryste!
– W naszych szkołach i uczelniach – Króluj nam Chryste!
– W środkach społecznej komunikacji – Króluj nam Chryste!
– W naszych urzędach, miejscach pracy, służby i odpoczynku – Króluj nam Chryste!
– W naszych miastach i wioskach – Króluj nam Chryste!
– W całym Narodzie i Państwie Polskim – Króluj nam Chryste!
Błogosławimy Cię i dziękujemy Ci Panie Jezu Chryste:
– Za niezgłębioną Miłość Twojego Najświętszego Serca – Chryste nasz Królu, dziękujemy!
– Za łaskę chrztu świętego i przymierze z naszym Narodem zawarte przed wiekami – Chryste nasz Królu, dziękujemy!
– Za macierzyńską i królewską obecność Maryi w naszych dziejach – Chryste nasz Królu, dziękujemy!
– Za Twoje wielkie Miłosierdzie okazywane nam stale – Chryste nasz Królu, dziękujemy!
– Za Twą wierność mimo naszych zdrad i słabości – Chryste nasz Królu,dziękujemy!
Świadomi naszych win i zniewag zadanych Twemu Sercu przepraszamy za wszelkie
nasze grzechy, a zwłaszcza za odwracanie się od wiary świętej, za brak miłości
względem Ciebie i bliźnich. Przepraszamy Cię za narodowe grzechy społeczne, za
wszelkie wady, nałogi i zniewolenia. Wyrzekamy się złego ducha i wszystkich jego
spraw.
Pokornie poddajemy się Twemu Panowaniu i Twemu Prawu. Zobowiązujemy się
porządkować całe nasze życie osobiste, rodzinne i narodowe według Twego prawa:
– Przyrzekamy bronić Twej świętej czci, głosić Twą królewską chwałę
– Chryste nasz Królu, przyrzekamy!
– Przyrzekamy pełnić Twoją wolę i strzec prawości naszych sumień
– Chryste nasz Królu, przyrzekamy!
– Przyrzekamy troszczyć się o świętość naszych rodzin i chrześcijańskie wychowanie dzieci
– Chryste nasz Królu, przyrzekamy!
– Przyrzekamy budować Twoje królestwo i bronić go w naszym narodzie
– Chryste nasz Królu, przyrzekamy!
– Przyrzekamy czynnie angażować się w życie Kościoła i strzec jego praw
– Chryste nasz Królu, przyrzekamy!
Jedyny Władco państw, narodów i całego stworzenia, Królu królów i Panie
panujących! Zawierzamy Ci Państwo Polskie i rządzących Polską. Spraw, aby
wszystkie podmioty władzy sprawowały rządy sprawiedliwie i stanowiły prawa
zgodne z Prawami Twoimi.
Chryste Królu, z ufnością zawierzamy Twemu Miłosierdziu wszystko, co Polskę
stanowi, a zwłaszcza tych członków Narodu, którzy nie podążają Twymi drogami.
Obdarz ich swą łaską, oświeć mocą Ducha Świętego i wszystkich nas doprowadź do
wiecznej jedności z Ojcem.
W imię miłości bratniej zawierzamy Tobie wszystkie narody świata, a zwłaszcza te,
które stały się sprawcami naszego polskiego krzyża. Spraw, by rozpoznały w Tobie
swego prawowitego Pana i Króla i wykorzystały czas dany im przez Ojca na
dobrowolne poddanie się Twojemu panowaniu.
Panie Jezu Chryste, Królu naszych serc, racz uczynić serca nasze na wzór
Najświętszego Serca Twego.
Niech Twój Święty Duch zstąpi i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi. Niech wspiera nas
w realizacji zobowiązań płynących z tego narodowego aktu, chroni od zła i dokonuje
naszego uświęcenia.
W Niepokalanym Sercu Maryi składamy nasze postanowienia i zobowiązania.
Matczynej opiece Królowej Polski i wstawiennictwu świętych. Patronów naszej
Ojczyzny wszyscy się powierzamy.
Króluj nam Chryste! Króluj w naszej Ojczyźnie, króluj w każdym narodzie na
większą chwałę Przenajświętszej Trójcy i dla zbawienia ludzi. Spraw, aby naszą
Ojczyznę i świat cały objęło Twe Królestwo: królestwo prawdy i życia, królestwo
świętości i łaski, królestwo sprawiedliwości, miłości i pokoju.
* * *
Oto Polska w 1050. rocznicę swego Chrztu uroczyście uznała królowanie Jezusa Chrystusa.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku,teraz i zawsze,i na wieki wieków. Amen.
Jezus Król
=============================================================
Komentarz który wstawił @Bit

Zmuszony w sumieniu przez pojawiające się liczne i sprzeczne opinie dotyczące tzw. Intronizacji zbadałem całą sprawę w kontekście Pisma Świętego i zamykając swój udział w tej dyskusji podaję moje końcowe wnioski.

Najpierw fragmenty PŚ:

Mt 27:11 „Jezusa zaś postawiono przed namiestnikiem. Namiestnik zadał Mu pytanie: Czy ty jesteś Królem żydowskim? Jezus odpowiedział: Tak, Ja nim jestem.”

A teraz grecki oryginał dotyczący ostatnich słów przetłumaczonych przez Biblię Tysiąclecia wydanie 5: Tak, Ja nim jestem.
Σὺ λέγεις co prawidłowo tłumaczy się „Tyś powiedział” a nie „Tak, Ja nim jestem”.
Nie ma tu mowy o potwierdzeniu przez Jezusa całego dwuczłonowego tytułu, że jest królem narodowości. Jest tylko potwierdzenie Piłatowi: oto twoja opinia o mnie.

następny fragment:

Łk 23:3 „Piłat zapytał Go: «Czy Ty jesteś Królem żydowskim?» Jezus odpowiedział mu: «Tak, Ja Nim jestem».”

i znowu grecki oryginał dotyczący ostatnich słów przetłumaczonych przez Biblię Tysiąclecia wydanie 5: Tak, Ja nim jestem.
Σὺ λέγεις prawidłowo tłumaczy się „Tyś powiedział” – dokładnie ta sama historia.

następny fragment:

J 18:33-34 „Wtedy powtórnie wszedł Piłat do pretorium, a przywoławszy Jezusa rzekł do Niego: «Czy Ty jesteś Królem Żydowskim?» Jezus odpowiedział: «Czy to mówisz od siebie, czy też inni powiedzieli ci o Mnie?»

Tu jeszcze wyraźniej widać, że Jezus, gdy słyszy, że jego Królestwo przypisane jest do narodowości, wydaje świadectwo, że ta opinia wychodzi od Piłata lub od innych, którzy mu ją wydali, pochodzi więc od człowieka. Jest to tylko opinia ludzka. Gdyby było inaczej, Jezus wprost przyznałby rację temu zdaniu. Nie ma też całkowitego zaprzeczenia ze strony Jezusa, gdyż w pytaniu Piłata zawiera się część prawdy: że jest On Królem.

i ostatni werset ze św. Jana

J 18:37 Piłat zatem powiedział do Niego: «A więc jesteś królem?» Odpowiedział Jezus: «Tak, jestem królem.

I nawet tutaj w oryginale greckim Jezus mówi: Σὺ λέγεις ὅτι βασιλεύς εἰμι ἐγὼ, co dosłownie się tłumaczy: Tyś powiedział, że Ja jestem Królem. Znowu potwierdzenie, że wypowiedziany tytuł pochodzi z ust ludzkich. Nawet gdyby jednak przyjąć tłumaczenie BT to Jezus potwierdza wprost TYLKO stwierdzenie, że jest KRÓLEM. Koniec kropka.

W innym zaś wersecie Pisma określenie „król narodu” jest szyderstwem wobec Jezusa:

Mt 27:42 „Innych wybawiał, siebie nie może wybawić. Jest królem Izraela: niechże teraz zejdzie z krzyża, a uwierzymy w niego”

Szydzący powołują się na jego tytuł władcy ziemskiego nad narodem.

Tak więc każda intronizacja Jezusa Chrystusa konkretnie na Króla Polski będzie wbrew woli Chrystusa, który nigdy nie uznał i nie potwierdził takiego tytułu. Jedynym godnym tytułem dla Niego jest tytuł Króla całego stworzenia. Wszelkie inne wtrącenia i uściślenia są ujmą dla Jego godności i zawężają ją do partykularyzmów narodowych. Inną zaś rzeczą jest uznanie panowania królewskiego Jezusa. Jest to powiedzenie Chrystusowi: „Tak, uznajemy przez wiarę, że ty choć niewidzialnie, jesteś naszym Panem i Królem, bo wg Twoich słów Królestwo Twoje nie jest z tego świata. Ale to, choć zbiorowo, musi być dokonane, poprzez osobisty akt wiary każdego z osobna, a nie przez jakikolwiek akt polityczny.

Reklama

Komentarze 153 do “Akt Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana”

 1. pio0 said

  „Tak więc każda intronizacja Jezusa Chrystusa konkretnie na Króla Polski będzie wbrew woli Chrystusa, który nigdy nie uznał i nie potwierdził takiego tytułu. ” – słowa blogowicza Bit

  Więc skoro Bit i jego przemyślenia mają rację, to sb. Rozalia Celakówna kłamała?
  ———————————————————

  „Pan Jezus chce być naszym Królem, Panem i zarazem Ojcem bardzo kochającym”. I nieco dalej dodaje: „Pan Jezus w szczególny sposób chce być naszym Królem, tego On sobie życzy. Polska musi w sposób wyjątkowy, uroczyście ogłosić Pana Jezusa swym Królem przez intronizację (…). Intronizacja to nie tylko forma ofiarowania się, ale odrodzenie serc, poddanie ich pod słodkie panowanie Miłości!”

  [263] Jest jednak ratunek dla Polski: jeżeli mnie uzna za swego Króla i Pana w zupełności przez Intronizację, nie tylko w poszczególnych częściach kraju, ale w całym Państwie z Rządem na czele.

  [84] Polska nie zginie, o ile przyjmie Chrystusa za Króla w całym tego słowa znaczeniu, jeżeli się podporządkuje pod prawo Boże, pod prawo Jego miłości. Inaczej, moje dziecko, nie ostoi się (…) tylko te Państwa nie zginą, które będą oddane Jezusowemu Sercu przez Intronizację, które Go uznają swym Królem i Panem. [85] Państwa oddane pod panowanie Chrystusa i Jego Boskiemu Sercu dojdą do szczytu potęgi i będzie już jedna Owczarnia i jeden Pasterz.

  Wtedy usłyszałam w głębi duszy głos i równocześnie odczułam pewność niezwykłą, że tak się stanie: Moje dziecko, będzie wojna straszna, która spowoduje takie zniszczenie (…). Wielkie i straszne grzechy i zbrodnie są Polski. Sprawiedliwość Boża chce ukarać ten Naród za grzechy, zwłaszcza za grzechy nieczyste, morderstwa i nienawiść. Jest jednak ratunek dla Polski, jeśli Mnie uzna za swego Króla i Pana w zupełności poprzez intronizację, nie tylko w poszczególnych częściach kraju, ale w całym państwie z rządem na czele. To uznanie ma być potwierdzone porzuceniem grzechów, a całkowitym zwrotem do Boga (…). Tylko we Mnie jest ratunek dla Polski”.

  Jest więcej, kto chce niech przeczyta:

  http://www.rozalia.krakow.pl/rc/-poslannictwo.htm

  http://www.duchprawdy.com/intronizacja_rozalia_celakowna.htm

  • pawelturalski said

   „Tak więc każda intronizacja Jezusa Chrystusa konkretnie na Króla Polski będzie wbrew woli Chrystusa, który nigdy nie uznał i nie potwierdził takiego tytułu. ” – słowa blogowicza Bit

   co to za diabelstwo? Co ja czytam?!

   • pio0 said

    Nie wiele się różni to od Twojej wypowiedzi pod tym co ja wstawiłem w poprzednim temacie:

    „to nie bedzie zadnej intronizacji w takim razie! Co za lawiranci… Bomby poleca wam na glowy w trakcie wojny to sie opamietacie i cały naród zobaczy jak zescie go zdradzili!”

    Swoje zdanie wyraziłem, a Akt Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana, który został wstawiony to właśnie jest Intronizacja, czyli to o co Pan Jezus prosił.
    Wszystko idzie w dobrym kierunku, kto ma oczy niecha widzi, kto ma uszy niech usłyszy.

    • pawelturalski said

     Jesli jestem w błędzie to się do tego przyznam na tym forum i przeprosze za sianie zamętu, defetyzmu. Czas pokaże… Czas pokaże rownież, jak ty sie zachowasz jesli byłeś w błedzie.

    • pio0 said

     No tak, różnica jednak jest taka, że ja nie wyzywam innych od lawirantów i nie oskarżam o zdradę ludzi, którzy włożyli masę pracy i lat, żeby do tego doprowadzić(Intronizacji).

   • Peluszka said

    Moim zdaniem Bit nie ma racji. Wstawił tylko te fragmenty Ewangelii, w których tytuł ‚Król Żydowski” używany jest z pogardą, ale przecież używany jest z pogardą, bo Żydzi Chrystusa nie przyjęli, zgodnie z hasłem: „poza cezarem nie mamy króla”!

    Cała Ewangelia jest historią Króla i Jego Królestwa. Nawet mędrcy ze Wschodu, choć trafili do lichej stajenki, nie mieli wątpliwości, że kłaniają się Królowi. Złożyli Mu królewskie dary. Sam Jezus przyszedł na świat w rodzinie królewskiej – przecież św. Józef był potomkiem Dawida. Jezus nie uciszył wielbiącego Go słowami: „Król Izraela!” ludu, nie wzbraniał się przed namaszczaniem Go drogimi olejami przez skruszoną kobietę. Nie chciał, by ludzie chcieli Jego władzy, by najeść się do syta – dlatego po rozmnożeniu chleba ukradkiem oddalił się od tych, którzy chcieli Go porwać i uczynić swym królem. Ale ten sam Jezus mówi, że „Królestwo Boże będzie wam zabrane, a dane narodowi, który wyda jego owoce’. (Mt 21,33-43.45-46)

    Zgadzam się oczywiście z tym, że intronizacja powinna być przede wszystkim aktem osobistego oddania się Chrystusowi Królowi, ale nie WYŁĄCZNIE. Bit twierdzi, że nie powinien to być akt polityczny, ja jednak się z tym nie zgodzę, bo – o ile akt polityczny nie może zaistnieć bez osobistego oddania się Chrystusowi Królowi – to jest jednak czymś ważnym, stanowi bowiem świadectwo, obietnicę narodu wobec swego Króla, że państwo będzie kierowało się prawami opartymi na Ewangelii.

    Matka Boża, choć jest Królową Nieba i Ziemi, chciała, by nazwać ją Królową Polski. Wieki naszej historii udowodniły, że tytuł Królowej Polski w żadnym wymiarze nie ujął niczego z Jej królewskiej godności. Myślę, że z tytułem Chrystus Król Polski byłoby tak samo. Zresztą, wg Rozalii Celakówny, za Polską mają pójść inne państwa, więc obawy Bita, jakoby intronizacja Chrystusa na Króla Polski była tylko zawężeniem jej do partykularyzmów narodowych wydają się być przesadzone.

    • szach42 said

     nie pisz „Król Żydowski” ale ,że on o sobie mówił, że jest królem . Com napisał, napisałem.

     Mądremu dość.
     Jezu Chryste nasz Królu-Tobie cześć i chwała!!!!!

     Widzicie, jaką moc ma Nowenna Pompejańska ?
     Ogromnie się cieszę ! Musimy nadal się modlić, bo szatan nie odpuści i zapewne zgromadzi wszystkie swe siły do walki z Polakami. Ale wygramy, bo w dobrych zawodach występujemy. Nasz Bóg jest WIELKI ! Jemu chwała na wieki wieków.

   • Silon said

    Sprawa jest prosta. Narody mają również Aniołów, którzy się nimi opiekują. Po co? Po to, aby m.in. na te narody nie spadła kara. Będę SAM W SERCU UZNAWAĆ KRÓLA CHRYSTUSA, ALE jeśli zginę w karze Bożej, to przez głupi naród, prawda??? A wiec mam się modlić, aby w tym narodzie mój Król był uznany, szanowany i Jego Prawo wypełniane. Jeśli nie uzna Go jako Króla tegoż narodu, fizycznie zginę w karze Bożej, jako ofiara głupoty moich współziomków. PO TO JEST TA INTRONIZACJA. Pismo Święte mówi o Królu narodów, zatem to narody muszą Mu oddać chwałę. Przykro mi, ale kto tego nie pojmuje, to albo głupi albo nie chce pojąć.

  • Dana said

   Bit .ma tupet pisać :
   „Tak więc każda intronizacja Jezusa Chrystusa konkretnie na Króla Polski będzie wbrew woli Chrystusa, który nigdy nie uznał i nie potwierdził takiego tytułu. Jedynym godnym tytułem dla Niego jest tytuł Króla całego stworzenia. Wszelkie inne wtrącenia i uściślenia są ujmą dla Jego godności i zawężają ją do partykularyzmów narodowych. ”

   Czy Bit w swoim malutkim mózgu podważy tytuł ;”Matka Boża Królowa Polski ”

   Maryja Królowa Polski
   o. Juliusz Mancinelli – objawienie Matki Bożej – Neapol 1608, 1617r; Kraków 1610r

   http://www.duchprawdy.com/krolowa_polski_o_juliusz_mancinelli.htm

   • Wiktoria said

    Dana, Ty uważaj co mówisz, nikogo nie urazaj, w niektorych kwestiach wykazujesz nie większą ilość mózgu. Odnośnie tytułu Królowej Polski zgadzam się z Tobą. Kościół żyje i Świętym Pismem i Tradycją. I Bóg przyjmuje to, co potwierdza Kościół

    • Dana said

     Wiktoria jako białorusinko -rosjanka ,możesz być przeciwko Królowi Polski ,ale to brzydko z twojej strony.

   • gwiazdka said

    Dana masz racje…. Bit – te twoje czasami dziwne przemyślenia ??? ty cos tutaj mącisz !!!

  • Bit said

   @pio0 Rozalia Celakówna kłamała?
   Nie. Ona w prostocie widziała intronizację.
   Słowa Chrystusa do Rozalii: „Czy czas u Boga jest czasem ludzkim? Czyż nie przygotowuję serc ludzkich do tej wzniosłej chwili, jaką ma być intronizacja? Czy sądzisz, jakoby ma zapowiedź nie dała się spełnić?”
   i Rozalia: „Ja tak wierzę w intronizację, w jej przeprowadzenie, że choćby mi głowę ścinano, że to nigdy nie nastąpi, nie uwierzyłabym temu. Już nigdy nie będę myślała, dlaczego tak, czy inaczej się stało, dlaczego nie teraz, lecz później… (ona nastąpi)”.
   Tak więc są dwie fazy intronizacji. Pierwsza: duchowe zawierzenie wśród ucisku i łez teraz i druga, której dokonają osoby z 12 narodów, które wejdą do nowego Raju w chwale i radości. Odbędzie się to podczas pierwszych 100 dni świętowania tych, którzy weszli do Raju.

   • Wiesia said

    Szczęść Boże!
    Czytałam o tym,już wiem o czym mówisz i rozumiem powód wściekłości szatana i kohort jego.Kiedyś ta myśl mi przyszła z osobą opisaną i to zobaczyłam.Niedawno ktoś mi to potwierdził.Dziś to usłyszałam i mam potwierdzenie kolejny raz.Bóg zapłać @Bit! 🙂
    Niech Bóg Cię prowadzi!
    Potrzeba dużo :MODLITWY,POKUTY I OFIARY!
    Oto jest dzień,który dał mi Pan:

    Dziękuję Bogu,że dał mi to zrozumieć
    Dobrego dnia,pozdrawiam
    Któż,jak BÓG!

   • gwiazdka said

    Bit …..za takie twoje słowa ….. Tak więc każda intronizacja Jezusa Chrystusa konkretnie na Króla Polski będzie wbrew woli Chrystusa,….to mogę ci tylko powiedzieć grzecznie spadaj…i przestań ludziom mieszać w głowach….

   • krystynka said

    Jakbym słyszała świadka jehowego i cytat z Pisma Świętego, którzy nie wierzą w to, że łotr poszedł do nieba, bo tłumaczą w ten sposób, że ,,albowiem powiadam ci dziś, będziesz (kiedyś) ze mna w raju,,
    a w Ew.Św. Łukasza 23,43 napisane jest tak :
    43 Jezus mu odpowiedział: «Zaprawdę, powiadam ci: Dziś ze Mną będziesz w raju».

    Gra słów, ale jaka różnica, jak się szasta słowami to potem wychodza kosmosy. diabeł nie próżnuje działa ostro na wszystkie możliwe sposoby.

  • Mariusz said

   Pio0 ma rację, jedyny problem w tym, że Episkopat chce Intronizować Serce Jezusa (szatański plan), natomiast chodzi
   o Intronizację Osoby Jezusa Chrystusa na Króla Polski Uroczyście w Krakowie. Wszelkie inne interpretacje to zwykła herezja.

  • gwiazdka said

   Król-człowiek zamiast Boga1

   81 Kiedy jednak Samuel się postarzał, sędziami nad Izraelem ustanowił swoich synów. 2 Pierworodny syn jego nazywał się Joel, drugiemu było na imię Abiasz: sądzili oni w Beer-Szebie. 3 Jednak synowie jego nie chodzili jego drogą: szukali własnych korzyści, przyjmowali podarunki, wypaczali prawo. 4 Zebrała się więc cała starszyzna izraelska i udała się do Samuela do Rama. 5 Odezwali się do niego: «Oto ty się zestarzałeś, a synowie twoi nie postępują twoimi drogami: ustanów raczej nad nami króla, aby nami rządził, tak jak to jest u innych narodów».
   6 Nie podobało się Samuelowi to, że mówili: «Daj nam króla, aby nami rządził». Modlił się więc Samuel do Pana. 7 A Pan rzekł do Samuela: «Wysłuchaj głosu ludu we wszystkim, co mówi do ciebie, bo nie ciebie odrzucają, lecz Mnie odrzucają jako króla nad sobą. 8 Podobnie jak postępowali od dnia, w którym ich wyprowadziłem z Egiptu, aż do dnia dzisiejszego, porzucając Mnie i służąc innym bogom, tak postępują i z tobą. 9 Teraz jednak wysłuchaj ich głosu, tylko wyraźnie ich ostrzeż i oznajmij im prawo króla2, który ma nad nimi panować».

   • Dana said

    «Wysłuchaj głosu ludu we wszystkim, co mówi do ciebie, bo nie ciebie odrzucają, lecz Mnie odrzucają jako króla nad sobą. 8 Podobnie jak postępowali od dnia, w którym ich wyprowadziłem z Egiptu, aż do dnia dzisiejszego, porzucając Mnie i służąc innym bogom, tak postępują i z tobą. 9 Teraz jednak wysłuchaj ich głosu, tylko wyraźnie ich ostrzeż i oznajmij im prawo króla .

 2. zyzio said

  „Tak więc każda intronizacja Jezusa Chrystusa konkretnie na Króla Polski będzie wbrew woli Chrystusa, który nigdy nie uznał i nie potwierdził takiego tytułu. ”
  mnie tez to zdenerwowalo diabel i jego interpretacja aj jak ich boli zeby nie nazwac Jezusa Krolem Polski ah jak ich boli czego to nie wymysli bestia

 3. obserwator said

  W tym akcie nie ma ani jednego słowa o Intronizacji Pana Jezusa na Króla Polski.Król Wszechświata to tytuł nadany Panu Jezusowi przez Boga Ojca zanim świat został stworzony czyli od zawsze i nikt nie może Mu tego tytułu ani nadać ani odebrać co innego Król Polski bo to jest tytuł który ma być dobrowolnie nadany przez człowieka ponieważ dla Pana Boga liczy się wolna wola ludzi.Można Go przyjąć lub odrzucić.

  • pio0 said

   Bo to słowo coś oznacza, a nie tylko słowo. W tym słowie/akcie się coś mieści.

   Zacytuję to co napisałem pod poprzednim temacie:

   A co to znaczy intronizować? Moim zdaniem intronizować = uznać panowanie, uznać Go za Króla(Pana Jezusa), oddać się pod Jego prawo, zawierzyć i poświęcić nas i nasza Ojczyznę.
   Jakby było samo słówko intronizacja, to by znów było wielkie larum, że co to znaczy, że nie jest poddane panowanie itp itd.

   To zdanie z tego aktu ( i dalsze części również) = intronizacji

   „oto my, Polacy, stajemy przed Tobą [wraz ze swymi władzami
   duchownymi i świeckimi], by uznać Twoje Panowanie, poddać się Twemu Prawu,
   zawierzyć i poświęcić Tobie naszą Ojczyznę i cały Naród.
   Wyznajemy wobec nieba i ziemi, że Twego królowania nam potrzeba. Wyznajemy, że
   Ty jeden masz do nas święte i nigdy nie wygasłe prawa. Dlatego z pokorą chyląc swe
   czoła przed Tobą, Królem Wszechświata, uznajemy Twe Panowanie nad Polską i
   całym naszym Narodem, żyjącym w Ojczyźnie i w świecie. ”

   Wyłuszczę to jeszcze raz!
   -uznać
   – poddać się
   -zawierzyć i
   -poświęcić
   -Wyznajemy wobec nieba i ziemi, że Twego królowania nam potrzeba.
   -uznajemy Twe Panowanie nad Polską i całym naszym Narodem, żyjącym w Ojczyźnie i w świecie. ”

   Czyli skoro nam czegoś trzeba, coś uznajemy, czemuś się poddajemy, to chyba logiczne, że chcemy jako Naród Polski – Jezusa Króla!

   Mam nadzieję, że w końcu przejrzycie i zaczniecie widzieć rękę Boga i w ostatnich wyborach ( co było wręcz cudem) – czyli przygotowane podwaliny do Intronizacji, bo chyba nikt nie myśli, że tamten rząd by to zrobuił:)
   później wiele znaków czy to z prezydentem, czy w innych sytuacjach, czy w ogóle z tym, że Episkopat o tym pomyśli ( wiemy jakie było dawniej zdanie na temat Intronizacji, kazania w kościele itp)

   Jak bardzo trzeba być ślepym, żeby nie widzieć Bożej Opatrzności, prowadzenia w tych strasznych czasach?!
   Szemrajcie dalej to nic z tego nie będzie, to będzie jak Izraelici na pustyni co szemrali przeciw Bogu i Mojżeszowi!
   Zniszczycie całe to dzieło, wraz z dobrymi zmianami wprowadzającymi przez Prezydenta i rząd!
   Pseudo obrońcy Polski opamiętajcie się!

   • Lolek said

    W 100% popieram Cię pio0 nawet ślepy zauważy że to prawdziwy akt intronizacji. Jest w nim tyle zwrotów odnoszących się do naszego narodu, społeczeństwa i nawet do danych dziedzin życia że nie potrzeba zwrotu Król Polski bo to logiczne że chodzi o nasz naród i podporządkowanie się nas samych pod panowanie naszego Pana. Swoją drogą piękny jest ten akt. Jak się go czyta to czuć w nim pokorę i uniżenie przed naszym Królem Jezusem Chrystusem.

    • pio0 said

     Cieszę się, że jest ktoś taki jak Ty, że rozumie w Duchu Bożym o co tak naprawdę chodzi.
     Wystarczy przeczytać ten akt, a w szczególności zwroty:
     – Chryste nasz Królu, przyrzekamy!
     – Króluj nam Chryste!
     by stwierdzić, że to właśnie my jako cały naród się poddajemy Królowaniu naszego Pana i Króla Jezusa Chrystusa.

    • JEHU said

     Niestety – trzeba nazywać rzeczy po imieniu i powinno być – JEZUS CHRYSTUS KRÓL POLSKI! jeśli ten zwrot owija sie w ‚bawełnę”, to…..? Co – ludzie nie zrozumieją słowa – INTRONIZACJA??? To zrobić rekolekcje i będą wiedzieć !!! Modernizm jest nie tylko w dziełach, gestach, zmianie obyczajów i tradycji ale także w „nowomowie” …pokrętnej.

   • Ewa said

    To jest holenderski hymn ku uwielbieniu Jezusa Chrystusa jako Krola – „Dla Ciebie, o Krolu wiekow”. Zawsze i wszedzie Chrystus byl czczony jako Krol. Bezsprzecznie jest Krolem Wszechswiata i jesli wyrazil kilkakrotnie zyczenie otrzymac korone w Polsce wiec Jego zyczenie jako Krola powinno byc bez zadnego zastanawiania sie spelnione natychmiast.

    • Krystyna said

     Ewuniu, piekny jest ten holenderski hymn! Dziekuje. Zgadzam sie z Toba, ze zyczenie Pana Jezusa powinno byc spelnione natychmiast.

    • Ewa said

     Dziekuje Krysiu, ze sie ze mna zgadzasz i jeszcze tylko dopowiem, ze w kazdym szanujacym sie Krolestwie zyczenie Krola jest rozkazem i tak tez powinno byc potraktowane zyczenie Pana Jezusa.

   • obserwator said

    A czy ja szemram?Ja się tylko domagam słowa Intronizacja Pana Jezusa na Króla Polski i nic więcej.Ma być to powiedziane czysto i zrozumiale dla wszystkich.Tyle.

   • Popieram z całego serca, argumenty są b.dobre.Czas najwyższy na tę intronizację, za chwilę może być za późno i zginiemy na zawsze. Rozalia zmarła w 1944 roku, minęło 72 a żądanie Pana Jezusa wyjątkowo trudno są wypełniane. Jescze niedawno wogóle kościół odrzucał tę sprawę.P

   • Mariusz (ten drugi) said

    W pełni popieram to co napisał PioO, sam miałem takie odczucie jak on po przeczytaniu tego dzisiaj rano. Cieszmy się z tego, a nie ciąglę mącimy i ciągle coś nam nie pasuje. Macie ducha bliskiego Boga, macie otwarte serca? To używajcie też tego, przede wszystkim tego, a nie tylko ludzkiej błędnej logiki!

    Pozdrawiam

    • szach42 said

     Pio@ -100& racji. Jezus Chrystus nie jest tak jak niektórzy ludzie , że trzeba użyć konkretnego sformułowania, bo nie zrozumie sensu w inaczej sformułowanym zdaniu. Muszę przyznać, że akt sformułowany doskonale. Widać, jak działa Duch Św , który nas wezwał i zachęcił do modlitwy w tych sprawach. I dzieją się kolejne cuda na naszych oczach. I możemy radować się już teraz owocami , widząc ,jak spełniają się nasze prośby, wedle zapewnienia Niepokalanej Dziewicy Maryi, czczonej w cudownym wizerunku w Pompejach. Nie sądziłam jeszcze rok temu, że wszystko potoczy się tak szybko i tak doskonale, choć miałam tę pewność, że do Intronizacji dojdzie, bo taka jest Wola Boska . Zawsze znajdą się ludzie, którzy zamiast dopingować innych do większego wysiłku w przygotowania siebie i swoich rodzin oraz środowisk do Intronizacji, zasieją w serca zwątpienie, że nie warto, bo to nie jest tak ,jak być powinno. Jest doskonale. Oby doszło do realizacji. Teraz trzeba gotować swe serca dla Naszego Króla. W końcu , taki Władca, godzien jest doskonałej armii poddanych wyćwiczonych i zaprawionych w boju .

    • pio0 said

     Jak przeczytałem ten Akt, to jakby zobaczyłem wielką pokorę.
     Pewnie można było by coś dodać, inny by chciał, żeby coś ująć, uważam, że ten akt jest przemodlony także pod natchnieniem Ducha Św.
     Nie lubię bawić się w kazuistykę, więc nie będę roztrząsał już czy to tak czy siak.

     Z dzienniczka św Faustyny

     Nie za pomyślny wynik nagradzam, ale za cierpliwość i trud dla Mnie podjęty.
     (Dz 86)

     pozdrawiam i spokojnej nocy 😉

    • pio0 said

     p.s
     Jeszcze taka opowiastka mi się przypomniała 😉

     Modlitewny alfabet

     Ubogi farmer wracając późnym wieczorem z rynku do domu, znalazł się na drodze bez swojego modlitewnika. Koła jego wozu odpadły w samym środku lasu, więc zmartwił się, że dzień ten będzie musiał upłynąć bez odmówienia przez niego modlitwy.

     Ułożył więc następującą: „Panie, uczyniłem coś bardzo głupiego. Opuściłem dom dziś rano bez mojego modlitewnika, a pamięć zawodzi mnie tak często, że nie mogę bez niego odmówić ani jednej modlitwy. Postanowiłem więc, że pięć razy wolno wyrecytuję alfabet, a Ty, który znasz wszystkie modlitwy poskładasz razem litery alfabetu, aby stworzyły modlitwę, której słów nie pamiętam.”

     I rzekł Pan do swoich aniołów: „Ze wszystkich modlitw, które dzisiaj usłyszałem, ta jedna była niewątpliwie najlepsza, ponieważ płynęła z prostego i szczerego serca”.

  • Wiesia said

   Bo Bogu nie potrzeba naszej Intronizacji,On jest Królem.Tylko my i wiele krajów Go zdetronizowało i przyjmuje władzę szatana,a szatan ma też swój regulamin, przeciwny do Bożego.Myślę,że @Bit to miał na myśli,że była detronizacja,więc powinno przywrócić się Cześć Bogu.Matka Boża ma Koronę,a jest mało czczona.Tu potrzeba jeszcze naszego ducha CZCI względem Króla Chrystusa i Królowej Matki naszej.

   • pio0 said

    Bo to głównie chodzi, żebyśmy się my wszyscy Polacy poddali Bogu, zaczęli się nawracać, zmieniać swoje życie, wiadomo, że nikt od razu nie zacznie byś świętym, lecz musimy zacząć zmieniać sprawy w nas samych, rodzinach, Ojczyźnie.
    Intronizacja to jakby taki akt wiary, tak Panie Jezu, nasz Królu poddajemy się cali Tobie, rządź nami, pomóż nam w nawróceniu, pomóż odnowić oblicze tej ziemi ze strasznych zbrodni, i poprzez uznanie Pana Jezusa za Króla, poddaniu się Jego panowaniu, przykazaniom itd pokażemy innym do kogo mają się zwrócić. Chodzi o przemianę naszych serc, wyrażenie woli, że chcemy aby Jezus Królował u nas.

    • obserwator said

     No i w tym momencie powielasz masońskie bzdury.To co ty mówisz to nic innego jak Intronizacja Pana Jezusa we własnym sercu a to ma być oficjalna Intronizacja Osoby Jezusa Chrystusa na Króla Polski.Bez tego akt intronizacyjny będzie nieważny !

    • pio0 said

     Racz powstrzymać się od porównywania tego co piszę do masońskich bzdur, bo chyba nie wiesz co piszesz i o co mnie oskarżasz.
     Nie, ja nie mówię, że niema być Intronizacji czy ją można zastąpić w sercu.
     Ja mówię co powinno być przez ten akt uczynione w narodzie Polskim, w sercu człowieka. Bo sama Intronizacja , bez przemiany człowieka będzie niczym.Nie o to chodzi Panu Jezusowi. Już rozumiesz?

    • halina said

     Uważam,że uznając Jezusa Chrystusa Królem Polski i poddając się pod Jego Panowaniu, On sam wyleje na nas przygotowane dla nas Łaski i pomoże tym samym w przemianie naszych serc.Musimy zaufać naszemu Panu i padając przed Nim na kolana i wybłagać to co dla nas Najświętsze.

    • obserwator said

     Tak Halino właśnie jest tak jak piszesz.Po Intonizacji Pan Jezus wleje w swoich wyznawców którzy uznają Go za swojego Króla takie łaski i taką Wiarę jakiej wcześniej nie doznaliśmy.Możemy być o to spokojni.Zdrajcy i bezbożnicy natomiast zostaną przez Niego wypędzeni z naszej Ojczyzny.

    • pio0 said

     To nie jest jakaś magiczna różczka , że po Akcie Intronizacji wszyscy będą święci. Pan Bóg zawsze chce wylewać łaski, tylko, że człowiek nie chce ich przyjmować.
     A kto nie jest ślepy to już widzi, jak sypie łaskami, nowy Prezydent, nowy Rząd, tylko trzeba chceć to zobaczyć, a nie czekać do ostatniej chwili na Akt Intronizacji. Poza tym do takiego Aktu trzeba się przygotować, a nie leżeć,bąki zbijać i narzekać że to źle i tamto źle, że dopiero jak będzie Intronizacja to będzie dobrze. Będzie tak jak Pan Bóg zechce, a nie jak człowiek sobie umyśli.

    • Mariusz (ten drugi) said

     PioO
     Świetne odpowiedzi. Trafiasz w sedno jak zwykle zresztą.
     Niektórzy myślą, że jak Pan Jezus będzie Królem Polski to oni nie będą musieli się starać i będą zwolnieni z obowiązku modlitwy, pokory i służenia Bogu. To jest dopiero zagrywka diabła. A Polska będzie krainą szczęścia i dobroci…..i będzie, ale otwórzmy swoje serca na działanie Ducha Świętego i na innych ludzi. Szanujmy i kochajmy innych. Służmy im z pokorą. Bóg chce nam pomóc, ale nie możemy leniwie czekać, aż ktoś za nas dokona naszego nawrócenia czy też rozpalenia naszej wiary i miłości do Boga. Na takich ludzi czekających na magiczne wydarzenia nic dobrego nie przyjdzie. Bóg jest miłosierny, ale trzeba go lgnąć i prosić o to, aby przyszedł do nas.
     Trzeba być czujnym, aby nie wpaść w pułapkę. Wydaje mi się też, że dużo ludzi wpadło w pułapkę nienawiści do wrogów naszej Ojczyzny. Ja rozumiem, że trzeba rozliczyć wszystko, ale mamy miłować w szczególności swoich wrogów. Jeśli Ty i Ty nie przebaczysz swojemu zdrajcy/złodziejowi to i Bóg Ci nie wybaczy! Tyle jest ludzi pobożnych, a są w sidłach i nawet tego nie widzą. Miłość, miłość i jeszcze raz miłość nawet do wrogów naszej Ojczyzny. Czyja to nauka? Naszego Jezusa, tak wiele ludzi o tym zapomina, aby przebaczać, a nawet tutaj na forum jest czasem dużo nienawiści……Sprawiedliwość jest ważna i trzeba wszystko rozliczyć, ale czemu w nas tyle złości do nich? Podchodźmy do nich z miłością jak Jezus. Otwórzcie swoje serca bo czas jest bliski i szukajcie prawdy. Nie są, aż tak ważne setki mszy świętych czy odmówionych modlitw, ale Twoje serce, wiara i miłość do Boga oraz….innych ludzi! Wielu myśli, że jest lepszymi bo dużo się modlą i to daje im poczucie wyższości, jakże to jest częsty widok!! To się nazywa pycha! Wielkie sidła…….

     Można w kościołach spotkać dużo ludzi z wielką miłością i wystarczy na nich spojrzeć na sekundę. Wielka pokora, spokój i miłość jakby trwali w Bogu, a on w nich i to jest piękne i jacy oni są szczęśliwi! Tacy ludzie są dla mnie wzorem, oni niczego nie potrzebują, żyją Bogiem, miłością. Ufają mu, bo wiedzą, że on się nimi opiekuje…….

     Dobrej nocy 🙂

    • pio0 said

     Trzeba połączyć Akt intronizacyjny ze zmianą samego siebie. Nie można mówić, ze coś jest ważniejsze, że coś może być wcześniej, tego nie da się rozdzielić. Pan Bóg prosi/żąda o to dla naszego dobra.

     Bardzo mądre masz przemyślenia, choć z jednym nie do końca się zgodzę,
     „Nie są, aż tak ważne setki mszy świętych czy odmówionych modlitw, ale Twoje serce, wiara i miłość do Boga oraz….innych ludzi!”
     Bardzo ważne są setki mszy św, modlitw, bo to one właśnie kształtują nasze serce, wiarę i miłość do Boga i bliźniego. Bez tych łask jesteśmy jak wysuszona trawa w skwerze pustyni. Msza św, sakramenty, modlitwa to nic innego jak woda dla naszego ciała, długo bez niej nie pojedziemy 😉 duchowo 😉

    • Mariusz (ten drugi) said

     Tak PioO masz rację, nie do końca dobrze się wyraziłem. Są bardzo ważne, jednak bez otwartego serca i ufności nie osiągniemy tych łask z tych sakramentów. Chodzi mi o to, że to powinno być połączone ze sobą.

    • cox21 said

     PioO-100/100

   • Wiktoria said

    Wiesiu, zgadzam sie, odpowiem Ci jeszcze tak:Jezus Chrystus,nasz Zbawca, Matka nasza Maryja nie będą nas mniej kochać jeżeli nie założymy na szyję krzyżyki i medaliki. Tylko że noszenie medalików i krzyża jest podtwierdzeniem naszej przynależności Jezusowi jako chrzescjan i daje nam szczególną opiekę i ochronę Bożą.

   • gwiazdka said

    Pio0 .. Pan Jezus powiedział ze po Intronizacji dopiero wyleje na nasz rząd i Episkopat swoje laski – nie inaczej to On zmieni ich serca !!!

    • pio0 said

     Skoro tak powiedział, tak pewnie tak będzie, co nie oznacza, że zblokował wcześniej wylewanie łask. Bo czyż nie jest łaską obecny rząd i prezydent….?

     Jak to mówią do tanga trzeba dwojga, Pan Bóg bez człowieka woli nie zmieni serca, dał wolną wolę, musi być choć minimum współpracy.

    • gwiazdka said

     Pio0….nie muszę mieć ostatniego zdania i nie zabiegam o to – polemizować nie ma poco – komu dane jest to pojąc niech pojmuje – pozdrawiam

    • pio0 said

     Porozmawiac zawsze warto, nie chodzi o to kto ma ostatnie słowo, tylko żebyśmy się wzajemnie od siebie czegoś uczyli.
     Również Cię pozdrawiam, pisz częściej 😉

    • gwiazdka said

     Pio0…..tak tez Bog potrafi nawracać- bez interwencji Boga i modlitwy rodziny- nie byłoby tego nawrócenia.

     Pewien protestant opisuje co następuje mniej więcej w podobnych słowach: Dzień cały przepędziłem w złym humorze, przeklinając co mi w drogę weszło, w wieczór zaś, powróciwszy do domu, zastałem żonę klęczącą i domawiającą jak zwykle Różaniec z dziećmi. Już mi tego było za wiele, więc z oburzeniem zawołałem: znowu się modlicie? zaniechajcie to zaraz, nie chcę, aby się dzieci tego trzepania nauczyły. Lecz żona, spojrzawszy na mnie ostro, odpowiedziała: nie wzbraniaj dzieciom się modlić, prawo Boże bardziej ich obowiązuje, jak twoje. Rozgniewany tem jeszcze bardziej, trzasnąłem drzwiami i wyszedłem. Położywszy się, nadzwyczaj prędko zasnąłem i miałem następujące widzenie: Ujrzałem się na wierzchu kościoła protestanckiego, z którego zsuwałem się coraz bardziej i widziałem grożącą mi śmierć, gdyż spadnięcie z niego było nieuchronne. Znajdując się w tak opłakanym położeniu, spostrzegłem starca, który się zbliżył do mnie, wziął w swoje ramiona i zaniósł na bezpieczne miejsce, a ująwszy mię za rękę prowadził na wysoką górę. Z początku szedłem żwawo, lecz góra była coraz przykrzejsza, droga coraz mozolniejsza. Chciałem zaniechać dalszej podróży, lecz starzec nie pozwolił, a trzymając mą rękę, kazał się obejrzeć, co uczyniwszy, zobaczyłem za sobą obrzydłą poczwarę, niby smoka z paszczęką buchającą ogniem, który ciągle postępował i czyhał na mnie. Nie opierałem się więc starcowi, ale wszelkich sił dokładałem, aby z nim podążyć. Przyszedłszy na szczyt góry, napotkaliśmy bramę, która za dotknięciem ręki starca się otworzyła. Wszedłszy, ujrzałem się w kościele, którego rozmiaru nie mogłem okiem doścignąć. Na wspaniałym tronie siedziała Królowa cudnej piękności w wieńcu z róż, koło Niej grono dziewic jedne przybrane biało, inne czerwono, trzecie błękitne, a wszystkie w wieńcach i palmami w rękach. Chóry te odmawiały Różaniec. Skłoniłem Im się; One też mnie z wielką serdecznością, a starzec, wskazując mi, rzekł: ,,Widzisz oto Świętych obcowanie”; po czym kazał mi spojrzeć w górę, gdzie zamiast kopuły, ujrzałem ogromne światło, którego jeden promień wpadł w moje serce, uczułem niewypowiedzianą zmianę, szczęśliwość i obudziłem się. Pod tak świeżym wrażeniem zacząłem rozbierać to widzenie, oraz byłem zaciekawiony, kto był ów miłosierny starzec. Powstawszy, zawołałem syna i zapytałem: Powiedz, coście wczoraj z matką mówili? Strwożone dziecko zrazu wzbraniało się mówić, lecz ośmielone łagodnym obejściem powiedziało: ,,Różaniec”. I nic więcej? Znowu z bojaźnią syn na mnie spojrzał i rzekł: I trzy Ojcze nasz do św. Józefa, mama nam kazała odprawić nowennę. Na co? — zapytałem. Znów po naleganiach odrzekł: ,,Abyś się ty, ojcze, nawrócił”. Teraz wszystko zrozumiałem: a więc to był św. Józef. O módl się, synu kochany, zawołałem, i powiedz matce, że odtąd i ja chcę uczestniczyć w Różańcu. Porzuciłem protestantyzm i zostałem katolikiem. Niech będą dzięki Bogu, Matce Najświętszej i św. Józefowi.

    • pio0 said

     Bóg zapłać za piękną przypowieść.
     Tak, modlitwy za kogoś, w szczególności o nawrócenie, poruszają Boże Serce do okazania Miłosierdzia nad biednym grzesznikiem. Jest to ofiara za kogoś, tak jak Jezus Chrystus zapłacił swoją męką i śmiercią za nas na Krzyżu. To wielka łaska wyprosić nawrócenie dla zatwardziałego grzesznika, co pokazuje jak wielkie i niepojęte jest Boże Miłosierdzie i Jego Miłość do grzesznika. Czasem trzeba właśnie ofiary jak modlitwa, cierpienie, i inne akty pokutne, aby że tak powiem „przysłonić” Bożą Sprawiedliwość, a „odsłonić” Boże Miłosierdzie.

     Szczęśliwi, którzy zobaczyli jak dobry jest Pan 😉

  • Wiesia said

   Muszę dodać jeszcze coś bardzo ważnego,a mianowicie to,że ktoś tu zaraz wpadnie i powie,dlaczego akurat Polska ma prowadzić świat.
   Matka Boża kiedyś to powiedziała,że Polska ma najwięcej Świętych,miała sporo dusz ofiarnych,więcej niż inne kraje.Powiedziała,że serca nasze są inne,a przynajmniej były.Chodziło o szczerą wiarę i miłość.Mówiła,że ciągle była pod zaborami.Mówiła o wrogach ukrytych na zewnątrz kraju i wewnątrz.Dlatego sama siebie ogłosiła naszą Królową i powiedziała to zakonnikowi Juliuszowi Mancinelli.
   Niebo widzi z czym od zawsze się zmagamy.W Piśmie Świętym są gorzkie Słowa,które powinny nam dzwięczeć codziennie:”Ten lud czci Mnie tylko wargami”-aby mobilizować do czuwania nad sobą i tymi,którzy są nam oddani w opiekę tu na ziemi.

   • szach42 said

    Wiesiu, nie dlatego, że Polacy są lepsi niż inne narody. Jeśli tak się stanie, że Polska będzie dla innych przykładem, to tylko dlatego, że tak Bogu się spodobało. To On wybiera i powołuje.Jeśli my wierzymy, to tylko dzięki łasce, którą bez naszych zasług otrzymujemy. Dlatego, powinniśmy Bogu bardziej niż inni dziękować, bo więcej otrzymaliśmy.
    Co zaś się tyczy miłości naszych wrogów, to miłość musi być mądra. Z miłości do dziecka , matka lub ojciec da nawet klapsa lub jaką inną karę zastosuje, gdy dziecko robi źle. Głupi lub nie kochający rodzic, będzie nagradzał w ten sam sposób zło i dobro czynione przez dziecko. Nie niszcząc małego zła, pozwalamy mu urosnąć i zakorzenić się .Dlatego, ważna jest zawsze Prawda i miłość musi być oparta na Prawdzie. To wyklucza zemstę ale współgra ze sprawiedliwością.

   • Wiesia said

    Zauważ,że ja takiego sformułowania nie użyłam,aż tak butna i zarozumiała chyba nie jestem :)(chyba,że się mylę i jestem 😀 )
    Powiedziałam,że Matka Boża mówiła,że Polacy mają inne serca(chodziło Jej o to,że na obczyznie nigdy się nie będziemy umieli znalezć),że dużo Świętych nasza Ojczyzna dała.
    Nasza wdzięczność jest jednak znikoma za troskę i dobro z Nieba,jest o tym w książkach naszych mistyków.Pamiętam,jak Św.Jan Paweł II mówił Polsko,bądz wdzięczna!
    Teraz jest tzw.bezstresowe wychowywanie dzieci,bo rodzice są zapracowani i czasu nie mają,stąd i społeczeństwo jest inne,niż jak ja byłam dzieckiem.Była karność i szacunek.Mówię karność,nie przemoc.

 4. mentronik said

 5. Wiesia said

  @Bit,czy to Ty napisałeś?

  Rozumiem,że w Piśmie Świętym, nie ma mowy o tym wprost.Ale dlaczego mówisz te słowa,które moi przedmówcy Tobie wskazują.Przecież nie tylko Sł.Boża Rozalia Celak mówiła o tym,ale Zofia Nosko,Zofia Grochowska u Anny Dąbskiej też jest wspomniane.Wanda Malczewska,Podlasianka również o szczególnej roli naszej Ojczyzny mówiły.Wszystkie te mistyczki mówiły o tym,że to Polska ma zaprowadzić świat do Chrystusa.Zapomniałabym o jeszcze jednej Świętej o Faustynie.Ich było dużo więcej,a jestem przekonana,że i do dzisiejszego dnia są takie dusze ofiarne(ciche) i Jeden Bóg wie o tym.Zaskoczyłeś mnie.Myślałam,że oponujesz,bo dajesz do zrozumienia ,że hierarchia Kościoła z serca ma to uczynić,a nie z przymusu.Poza tym,jest we wszystkich Orędziach,że do końca będzie walka Armii Chrystusa z armią szatana,więc gdyby stało się wcześniej,to powiedzieć można by,że jest oszustwo,.Przecież to chodzi o insygnia, z tego punktu widzenia,że my wybieramy- czy władza jest u Boga,czy u szatana.To,że Bóg jest Królem,to wszyscy wiemy,ale to,czy faktycznie żyjemy Jego regulaminem,czyli Dekalogiem,to juz jest inna sprawa.Mowa plus serce równa się jedność,szczerość.Taka szczerość jaką otrzymaliśmy od Boga.Czy stać nas na to?Każdy z nas powinien bardzo poważnie do tego podejść,tzn błagać Pana Boga o wybaczenie naszych win i już nie grzeszyć.Amen.
  Jest to szalenie trudne,dlatego Archanioł Michał woła-POKUTY! POKUTY! POKUTY!

  • bit said

   Gdy Piłat kazał umieścić napis na krzyżu: „Jezus Nazarejczyk, Król Żydowski”, to było to w krótkich słowach ujęcie pogańskiego myślenia i stosunku do osoby Jezusa. Pojmowanie pogan, których umysły znajdowały się w zupełnych ciemnościach, bo nie oświecone światłem Wiary. Nie przyłożę ani ręki ani myśli do tego co reprezentował Piłat. Nie przyłożę też ręki do następnego kłamstwa, które sugerowali arcykapłani żydowscy, gdy mówili do Piłata: «Nie pisz: Król Żydowski, ale że On powiedział: Jestem Królem Żydowskim». Nie, przenigdy. Nie chce mieć udziału w ich dziedzictwie. I tak jak Piłat, wg własnego sumienia i danej mi łaski mówię: Com napisał, napisałem.

   • Wiesia said

    W strasznych czasach żyjemy.biedni są tacy jak ja,bo mała wiedzą,potrzebujemy Kapłanów Bożych,prawdziwych,uczciwych i wiernych BOGU.W takiej sytuacji,jakiej jest teraz lug Boży,to nie da się słowami opisać.Zdaje sobie sprawę,że Kapłani ,którzy mają byc naszymi Pasterzami sami są w szoku,jeszcze większym,bo albo będą z nami,albo popłyną za heretykami.No! odleciałam od tematu troszeczkę,ale to też ma tutaj znaczenie,ogromne znaczenie.Dziękuję Ci za odpowiedz.Musiało Ci być bardzo ciężko to tutaj napisać,……teraz zdaję sobie z tego sprawę,dziękuję i pozdrawiam.
    Któż,jak BÓG!

    • bit said

     @Wiesiu, zapamiętaj sobie dobrze teraz moje słowa. Gdy całe piekło zostało spuszczone z łańcucha, gdy FP otwarcie demontuje 2000 letnią doktrynę Kościoła w ciągu zaledwie tylko 3 lat, gdy A|C rzuca swoje cienie na dusze ludzkie, a wkrótce swoją ciemnością zapełni cały świat, to nikt i nic nie da ci 100% obiektywnej pewności gdzie leży prawda. Nawet ludzie oddani, o czystych sercach mogą zostać zwiedzeni jeśli nie będą posłuszni prawdzie, każdej jocie, która nie może być zmieniona Słowie Bożym. Dlatego ja tak długo, od 3 lat apelowałem, aby przede wszystkim dotrzeć do prawdy o sobie samym, aby dotrzeć do swojego ducha przez ćwiczenia duchowe. Po prostu dostałem łaskę zrozumienia, że idą najcięższe czasy dla Kościoła i każde tzw. proste proponowane rozwiązania będą wprowadzane tylko po to przez szatana, aby ludzie głęboko nie zastanawiali się nad własnym życiem, ale nad życiem społecznym, politycznym, kulturalnym. W tym tyglu zamieszania szatanowi uda się przemycić niemal każde okrutne kłamstwo sprowadzające coraz większą ciemność dla dusz, aż przeobrażenia siebie w tzw. zombi.

    • Wiesia said

     Wiem o czym mówisz,
     Bóg zapłać @Bicie.Czasu już nie ma,wyczerpał się.Dużo czasu zmarnotrawiłam.Niech Cię Pan Bóg prowadzi.Dziękuję za wszystko.
     Któż,jak BÓG!

    • bit said

     ORĘDZIA:
     Gdy w dzisiejszym świecie coraz bardziej brakuje miłości, a ludzkie serca zamieniają się w kamienie, nic oprócz Prawdy nie pomoże wam dać sobie z tym radę.
     Dopóki nie zrezygnujecie ze wszystkiego i nie podążycie za Prawdą, nigdy Jej nie znajdziecie.

    • Wiesia said

     Wczoraj na nie natrafiłam.Oboje widzimy ten sam czas.Dobrze Ciebie zrozumiałam.
     A tu przyszłość, kolejny czas:(23.VIII.1982)i((23.IX.1982),aby upewnić Cię,że rozumiem.
     Dużo modlitwy potrzeba,jeszcze więcej,dlatego przestaję już pomału pisać.Wszystkich pozdrawiam i życzę,aby Królowa Pokoju każdego przeprowadziła przez ten bardzo trudny czas.Potrzeba tylko naszej współpracy.

    • gwiazdka said

     Wiesia…Co sie z tobą dzieje ???

    • Wiesia said

     Niedokończyłam myśli:współpracy z Bogiem, ale oddawszy Jemu, z serca swoją wolę.Masz rację ćwiczenia duchowe to podstawa.Człowiek po nich jest nierozumiany kompletnie przez świat,ale za to bardzo bliski Bogu. 🙂
     Niech Św.Maksymilian Maria Kolbe,jeden z moich patronów czuwa nad Tobą.Amen.
     Któż,jak BÓG!

   • Basia B said

    Prawie się nie odzywam,ale dla mnie jest dziwne Twoje stanowisko @Bit.Uznajesz orędzia MBM,a nie zgadzasz się z tym o co prosi Pan Jezus Rozalię Celakówną.I jedne i drugie są objawieniami prywatnymi.Widzę sprzeczność w Twojej postawie i wciąż pamiętam jak tłumaczyłeś ,że Jezus ma duszę Maryi.Wogóle dla mnie jest to tak niepojęte,że dziwię się,że nikt nie zwraca na to uwagi.Co to za teologia?

   • cox21 said

    Piłat kazał to zrobić, bo chciał dodatkowo upokorzyć żydów. On szczerze nienawidził tego narodu. Tak twierdzi święta Anna Katarzyna Emmerich.

    • Bit said

     Jedno nie wyklucza drugiego. Tak więc nie chciał on uhonorować tym Jezusa, tylko osiągnąć własną satysfakcję rozdrażnienia Żydów. Użył do tego właśnie takiego a nie innego napisu, co nie może dobrze świadczyć o jego treści z tym, że Piłatowi chodziło o Żydów, a Żydom o Jezusa. Poza tym to była sentencja wyroku sądowego, a więc niesłuszne, nieprawdziwe powody kary śmierci. Nie można też mówić, że Piłat nieświadomie tym napisem wywyższył Jezusa, bo on nawet nie znał Pism i Proroków, a Bóg nie posłużyłby się tak niską pobudką człowieka do nadania tytułu Synowi Bożemu.

    • Dana said

     Piłata ostrzegała jego żona.

    • Dana said

     „Oskarżano więc Jezusa przed Piłatem o to, że sieje niepokój, ogłaszając siebie królem Izraela. Przedłożone racje za zatwierdzeniem skazującego wyroku Wysokiej Rady Żydowskiej nie przekonywały Piłata. Był skłonny Więźnia uwolnić. Podkreślają to wszyscy Ewangeliści. Także jego małżonka wstawiła się za Jezusem. Gertruda von le Fort w powieści Żona Piłata opowiada, że Klaudia Prokula słyszała we śnie, jak przez wszystkie wieki we wszystkich językach ogłaszać się będzie: „Umęczon pod Ponckim Piłatem”. Dlatego prosiła męża, by nie krzywdził Jezusa . Orygenes przekazał, że została chrześcijanką.

     Klaudia Prokula, żona Piłata, miała w nocy sen, który ją poruszył. Prosiła męża, aby nie krzywdził Jezusa. Była dobrym duchem namiestnika Judei. Czy Piłat zlekceważył to ostrzeżenie? Na słynnym obrazie Ciseriego – „Oto Człowiek” – Piłat zdaje się bardzo energicznie zabiegać o uwolnienie Jezusa. Widzimy tu też odchodzącą Prokulę, która w charakterystyczny sposób opiera rękę na ramieniu swej służącej (?), jakby nie miała nadziei na zmianę losu Oskarżonego…

    • Dana said

     Wypisał też Piłat tytuł winy i kazał go umieścić na krzyżu. A było napisane: „Jezus Nazarejczyk, Król Żydowski” (łac. Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum). Ten napis czytało wielu Żydów, ponieważ miejsce, gdzie ukrzyżowano Jezusa, było blisko miasta. A było napisane w języku hebrajskim, łacińskim i greckim. Arcykapłani żydowscy mówili do Piłata: „Nie pisz: Król Żydowski, ale że On powiedział: Jestem Królem Żydowskim”. Odparł Piłat: „Com napisał, napisałem”.
     Źródło: J 19:19.

     Piłat wiedział ,kto został ukrzyżowany.

  • Wiesia said

   Chciałam Ci posłać gwiazdki,ale jakbym miała zablokowaną mośliwość.Przypomniałam sobie Twoją prośbę i zrozumiałam,że ta blokada to chyba ingerencja 😀

 6. mentronik said

 7. Wiktoria said

 8. krystynka said

  Jak juz stanelismy na temacie intronizacji, to od razu nie naskakujmy na siebie wzajemnie, tylko podyskutujmy….
  Pare razy przeczytałam to co napisał Bit i tu sie potknął o duzy kamień, a ten kamien to odległośc od czasów Pana Jezusa do naszych , współczesnych. Bit nie bierze pod uwagę mistyków, swietych, proroków, ktorzy żyli na przestrzeni tych 2-tysiecy lat i tu jest pies pogrzebany. Bicie, Pan Bóg nie zamknął sie w niebie na te 20 ponad wieków, własnie niebo daje nam swoje znaki, przekazy itd. i to ciągle w kazdym zakatku świata. Słyszales o cudzie św. Januarego ? a objawienia w Fatimie, a jakze wymowny cud w Guadelupe ?. Nie mozna opierac wszystkiego tylko na podstawie Pisma Świętego a reszte przekreslac, to co Papiez tez sie mylił jak uznał na podstawie objawień św.już dziś siostry Faustyny, swieto Miłosierdzia Bozego i obraz z podpisem ,,Jezu ufam Tobie,,.?
  Wiesia napisała prawde, Pan Jezus zawsze był królem, to ludzie o tym chyba zapomnieli, albo ktos im usilnie pomaga aby nie pamietali o swoim prawdziwym królu.

  • Lolek said

   Tak mi się kojarzy że jakiś czas temu toczyła się podobna dyskusja odnośnie Królowanie Jesuza jako Króla Wszechświata. I z tego co pamiętam to wnioski były takie że PAN Jezus jest królem Wszechświata ponieważ to sam Bóg ojciec dał mu to berło królewskie a tu chodzi o to żeby sami ludzie uznali Jezusa za swojego króla jako poddani, wiąże się to automatycznie wyznaniem wiary moim zdaniem. A ogólnie trafne spostrzeżenie krystynko 😉

   • Dana said

    Tak ,Pan Jezus chce abyśmy to wypowiedzieli ustami .

    Dzienniczek :

    – Dusza: tak dużo mam różnych rzeczy, że nie wiem o czym wpierw mówić, jak to wszystko

    wypowiedzieć.

    – Jezus: mów do Mnie po prostu, jak przyjaciel z przyjacielem. No, powiedz mi dziecię Moje,

    co cię wstrzymuje na drodze świętości?

    – Dusza: Panie, znowu mnie zniechęca, że mnie nie rozumieją ani przełożeni. ani spowiednik w

    moich wewnętrznych cierpieniach. Ciemności zamroczyły umysł mój i jak tu postępować naprzód? Tak

    mnie jakoś to wszystko zniechęca i myślę, że to nie dla mnie wyżyny świętości.

    – Jezus: Oto Moje dziecię, tym razem dużoś Mi powiedziała. Wiem o tym, że jest to wielkie

    cierpienie, być niezrozumianą i to jeszcze przez tych, których się kocha i przed którymi nasza

    szczerość jest wielka, ale niech ci wystarczy to, że Ja cię rozumiem we wszystkich biedach i nędzach

    twoich. Cieszy Mnie twoja głęboka wiara, jaką masz mimo wszystko dla zastępców Moich, ale wiedz

    o tym, że ludzie duszy całkowicie nie zrozumieją. bo jest to nad ich możność, dlatego Ja Sam

    zostałem na ziemi, aby twe serce zbolałe pocieszyć i krzepić twą duszę, abyś nie ustała w drodze.

    Mówisz, że ciemności wielkie zasłaniają ci umysł, a więc czemuż nie przychodzisz w tych chwilach

    do Mnie, Który jestem Światłością i mogę w „jednej chwili wlać w duszę twoją tyle światła i

    zrozumienia świętości, że w żadnych księgach nie wyczytasz tego, żaden spowiednik nie jest zdolny

    tak pouczyć i oświecić duszy. Wied1” jeszcze, że te ciemności, na które się żalisz wpierw

    przeszedłem dla ciebie w Ogrodzie Oliwnym. Dusza Moja była ścieśniona śmiertelnym smutkiem i

    tobie daję cząstkę tych cierpień, dla . Mojej szczególnej miłości ku tobie i dla wysokiego stopnia

    świętości, jaki ci (89) przeznaczam w niebie. Dusza cierpiąca jest najbliżej Mego. Serca.

    – Dusza: ale jeszcze jedno, Panie, co robić, jeśli jestem odepchnięta i odrzucona od ludzi, a

    szczególnie od tych, na których miałam prawo liczyć i to w chwilach największej potrzeby?.

    – Jezus: dziecię Moje, zrób sobie postanowienie, aby nigdy nie opierać się na ludziach. Wiele

    dokażesz, jeżeli zdasz się całkowicie na Moją wolę i powiesz: nie jako ja chcę, ale jako jest wola

    Twoja, o Boże, niech mi się stanie. Wiedz, że te słowa wypowiedziane z głębi serca, w jednej chwili

    wynoszą duszę na szczyty świętości. W takiej duszy mam szczególne upodobanie, taka dusza oddaje

    Mi wielką chwałę, taka dusza napełnia niebo wonią swej cnoty, ale wiedz, że tę siłę, którą masz w

    sobie do znoszenia cierpień musisz zawdzięczać częstej Komunii św., a więc przychodź często do

    tego źródła miłosierdzia i czerp naczyniem ufności cokolwiek ci potrzeba.

    http://www.zaufaj.com/dzienniczek-swietej/544-dzienniczek-siostry-faustyny-piaty-zeszyt-rekopisu.html

  • Krystyna said

   Krystynko, bardzo trafne sa Twoje uwagi.

  • Dzieckonmp said

   Tak jest podyskutujmy, po to wstawiłem komentarz Bita. Ja sam czasem mam wątpliwości potem ustępują a teraz jak przeczytałem Gościa Niedzielnego znów troche powróciły

   • Darek said

    Panie Bronku proszę odsłuchać dzisiejszego (25.04.) kazania ks. Piotra , odniósł się do tego dokumentu episkopatu i nie miej wątpliwości, nie bądź naiwny oni nie chcą Intronizacji ciągle ludzi zwodzą i okłamują.
    Jeżeli odczytają tan akt oddania nic się nie zmieni nie będziemy chronieni.
    Dlatego trzeba im głośno mówić że nie mają racji , sprawa Intronizacji Jezusa Chrystusa na Króla Polski jest przede wszystkim wolą Bożą nie naszą i dlatego muszą paść te słowa „JEZUS CHRYSTUS KRÓL POLSKI” TAK JAK BÓG CHCE .

    • JEHU said

     Brawo Darek – tak jest i nie ulegajmy…..zwodniczej nowomowie!

    • Millka said

     W pełni się z Tobą Darku zgadzam- ” muszą paść te słowa „JEZUS CHRYSTUS KRÓL POLSKI” TAK JAK BÓG CHCE .”

    • Krystyna said

     Darku, Millka, JEHU, zgadzam sie z Wami. Jezus, Chrystus Krol Polski! Inaczej zginiemy jako Narod.

  • Aneta 1 said

   Źródłem objawienia Bożego dla katolika nie jest tylko Biblia lecz na równi Pismo Święte + Tradycja Kościoła. Do tradycji kościoła należą objawienia Rozalii Celakówny, Siostry Faustyny, Wandy Malczewskiej, Zofii Nosko, Anny Dąbskiej, Podlasianki i dlatego drogi Bicie nie rozważajmy jedynie wersetów Świętej Księgi w oderwaniu od tradycji Kościoła.

   • Dana said

    Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz /jeszcze/ znieść nie możecie. Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy. Bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek usłyszy, i oznajmi wam rzeczy przyszłe. On Mnie otoczy chwałą, ponieważ z mojego weźmie i wam objawi. Wszystko, co ma Ojciec, jest moje. Dlatego powiedziałem, że z mojego weźmie i wam objawi. (J 16:12-15)

    Czyli to jest zapowiedź objawień,które są od prawie 2 tysięcy lat.

 9. Wiktoria said

  Zmiana biegunów Ziemi może się zdarzyć w każdej chwili.

  W ostatnim czasie geolodzy coraz częściej mówią o tym, że przenoszenie sił pola magnetycznego osiąga bardzo duże prędkości – około 64 km/rok. A przecież jeszcze na początku ubiegłego wieku, prędkość polowy migracji wynosiła 15 km/rok.

  Przesunięcie bieguna zapewniaja płynne metaliczne jądra Ziemi, w wyniku ruchu którego powstają prądy, z kolei powodujace pole magnetyczne. Naukowcy sugerują, że to właśnie ten proces jest podstawą zmiany polaryzacji pola magnetycznego planety. Takie zjawiska wielokrotnie dochodziło już wcześniej, to udowadniają starożytne źródła literackie i tradycja. Na przykład, w Chinach, w czasach cesarza Yao stało się niezwykłe zjawisko: w ciągu 10 dni słońce stało na niebie, zapaliły się lasy i pojawiło się wiele szkodliwych zwierząt. Dziesięć dni świeciło słońce i w Indiach, 9 – w Iranie. A w Egipcie na zmianę 7-dniowym „w czasie z przesilenie zimowe” przyszła taka sama na całej długości noc.

  U indian Peru zachowała się legenda o nocy, która stała pięć dni, po czym ocean wyszedł z brzegów i zalał ziemię. W wielu plemionach indiańskich istnieja tradycji jak ta. A w nich jest obecny opis dzwoniących o siebie skał, fale o wysokości z góry i ciągłej ciemności.

  Misjonarze, którzy w Grenlandii usłyszeli od eskimosów opowieści o tym, jak ziemia pewnego dnia przewróciła się. Помпоний Mela, powołując się na egipskie odręczne źródła, mówił o tym, że od początku rozwoju ich cywilizacji gwiazdy zmieniały swój przebieg cztery razy, a Słońce dwa razy wyłania się na zachodzie.

  O tych wydarzeniach opowiadali kapłani Gerodotu, podczas jego wizyty w Egipcie. Archeolog Harris znalazł papirus, w którym mówiło się o tym, że południe i północ zamienili się miejscami, a w Syrii (r. Угарит), został znaleziony tekst mówiący o tym, że bogini Anat zgubiła mieszkańców bliskiego wschodu i zmieniła ruch gwiazd i swiatel.

  Meksykańskie kodeksy zawierają opis czterech kierunków ruchu Słońca. Przy czym w kodeksach mówi się o „czterech prehistorycznych Słońcach” i niestałych stronach świata. Zjawisko przewrotu Ziemi w кодексах dalej „wyjazdem czterysta południowych gwiazd”. Uważa się, że ostatnia zmiana plusów wystąpiła około 750 000 lat temu, i teraz wisi kolejny okres zmian. Axel Шульт, profesor geofizyki z Monachium mówi o tym, że zmianie polaryzacji zawsze towarzyszy silne osłabienie pola, i okres ten stwarza trudności dla istot żywych.

  Przecież wielu z nich, w tym ptaki, poruszają się po linii magnetycznych. Na przykład, jedna z wersji masowej zagłady gołębi we Włoszech w 2011 roku – to dezorientacja z powodu zaniku pola magnetycznego.

  Do niedawna magnetyczny biegun północny znajdował się w Kanadzie, jednak teraz jest on „dryfuje” w kierunku Syberii. Zdaniem ekspertów, już w połowie wieku zajmie swoje nowe pozycje. Dzięki temu mieszkańcy Europy będą mogli podziwiać zorzy polarne na swoich szerokościach geograficznych.

  Zmiana biegunowości Ziemi – zdarzenie daleko nie korzystne dla wszystkich mieszkańców planety. Trzęsienia ziemi, pożary, wybuchy i powodzie – to wszystko może się zdarzyć w wyniku zmiany biegunów. Jednak naukowcy nie wykluczają, że kolejna zmiana biegunów może przejść i bardziej płynnie niż poprzednie.
  http://nashaplaneta.su/news/smena_poljusov_zemli_mozhet_proizojti_v_ljuboj_moment/2016-04-25-17408

 10. Wiktoria said

 11. Lucyna said

  Pan Jezus powinien być Królem przede wszystkim w naszych sercach i naszym życiu. Tego nauczał i o to prosił i to jest opisane w Piśmie Św. Jeśli będziemy nadawać Mu przeróżne tytuły a nie będzie Go w naszym życiu, nic nam nie pomoże w drodze do zbawienia. Powiedział: Ja jestem drogą, prawdą i życiem, nikt nie przychodzi do Ojca jak tylko przeze mnie (J 14 6).

  • pio0 said

   Otóż to.
   Przede wszystkim, co nie oznacza zastąpienia Intronizacji.
   Bo ktoś myśli, że Intronizują Pana Jezusa w Polsce, a duchowo jak się żyło, tak będzie dalej, bez przemiany.
   Nie na tym ma polegać Intronizacja.

  • teska said

   Też tak uważam, najpierw w naszych sercach a potem w całych narodzie. Ale jak wcześniej to napisałam to spotkało się to z oburzeniem

  • Dana said

   Dajcie spokój z przekręcaniem słów Pana Jezusa wypowiedzianych do Rozalii Celak.

 12. Dzieckonmp said

  Kolejny głos w dyskusji

  Biskupi orzekli: To nie będzie intronizacja, ale…

  http://gosc.pl/doc/3111636.Biskupi-orzekli-To-nie-bedzie-intronizacja-ale

  • obserwator said

   Już kręcą.Wiedziałem ze tak będzie.Teraz to z tego wyjdzie niezły galimatias.Normalnie szkoda gadać.

  • pawelturalski said

   „Biskupi orzekli: To nie będzie intronizacja, ale…”

   PioO – wypadałoby teraz dodać coś od siebie, no ale przecież do niczego się nie zobowiązałeś.

   • pio0 said

    Tzn co, mam się tłumaczyć za biskupów? Że Oni tego nie chcą?
    Dla mnie to oznacza ten akt, mam skłamać czy o co Ci chodzi?

   • Mariusz (ten drugi) said

    Pawel, a czytałes artykuł? Tytuł jest mocno mylący, ale oni po prostu zastąpili te słowo „przyjęciem Jezusa za Króla i Pana:, a w samym tekście jest masa słów potwierdzających to. Co za róznica czy jest napisane intronizacja czy oddanie się pod panowanie Jezusa jako Króla? Bóg nie jest aptekarzem 🙂

    Tak się każdy boi wojny, bo Biskupi nie użyli jednego słowa, a przecież wszyscy kiedyś umrzemy, gdzie wiara w Boga i jego miłosierdzie dla nas? Gdzie wiara w lepsze życie po śmierci? Naprawdę tak się tego wszystkiego boicie mając Boga za swego Ojca? Pomyślcie co by Bóg na to powiedział….

    „Jak wyjaśnia bp Czaja, biskupi uznali, że samo określenie „akt intronizacyjny” dobrze rozumiane w środowiskach intronizacyjnych, nie zawsze jest jednoznacznie interpretowane w społeczeństwie, także pośród wiernych. Stąd – nie naruszając w żaden sposób wypracowanego wcześniej tekstu, w którym również nie było słowa „intronizacyjny” czy „intronizacja” – nadano mu inny tytuł. Brzmi on: „Jubileuszowy Akt Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana”.” – to zdanie wyjaśnia ten mylący tytuł.

  • Zdravko said


   „Bp Czaja zwraca uwagę, że takie sformułowanie jest bardziej czytelne a ponadto wychodzi w pewien sposób do środowisk oazowych, wspólnot Odnowy w Duchu Świętym i innych, w których początkowa formacja polega na przyjęciu Jezusa za Pana i Zbawiciela, uznaniu Go swoim Królem. „

   Mogli się jeszcze spytać o zdanie protestantów, muzułmanów oraz najbardziej wesołych duchowych spadkobierców komunizmu – ateistów.


   „Jak wyjaśnia bp Czaja, biskupi uznali, że samo określenie „akt intronizacyjny” dobrze rozumiane w środowiskach intronizacyjnych, nie zawsze jest jednoznacznie interpretowane w społeczeństwie, także pośród wiernych.”

   Od tego są kazania na Mszach Świętych, żeby wyrównać świadomość wiernych do poziomu ww środowisk intronizacyjnych. Temat intronizacji nie pojawił się wczoraj! Z artykułu wynika, że Episkopat poszedł na łatwiznę. Nie chce mi się wierzyć, że wykształceni teologowie nie są wstanie wypluć z siebie kilkadziesiąt kazań, które następnie zostałyby przeczytane w Kościele.

 13. Zdravko said

  Szczęść Boże!

  Dzisiaj po raz dziewiąty rozpoczynamy Nowennę Pompejańską za Ojczyznę. Jeszcze jest czas, jeszcze można się zgłaszać! Są jeszcze wolne miejsca. Nikomu nie odmówię.

  Uważajcie byście przez takie wspaniałe wiadomości jak powyżej nie stracili na czujności. Do Intronizacji jeszcze nie doszło, a do 19 Listopada br. ponad pół roku. Przez ten okres bardzo dużo może się stać. Dlatego też O Intronizację będziemy się modlić aż do jej zwieńczenia.

  Liczba osób, którzy się zgłosili kolejny raz przerosły moje oczekiwania. Na tę chwilę mamy około 232 osób, którzy wspólnie tworzą prawie 22 4-częściowych różańców. Liczba osób, które biorą więcej niż jedną dziesiątkę się podwoiła względem poprzedniej Nowenny do 29,26%.
  Widać również wzrost liczby mężczyzn, którzy (z danych, które posiadam) stanowią 25,97%. Jeżeli uwzględnimy podział według liczby dziesiątek to mężczyźni odpowiadają za 32,73% i to pomimo uczestnictwa 2 zawodniczek, które wzięły odpowiednio po 3 i 4 części Różańca na siebie.

  Przypominam, że dzisiaj równolegle startuje Nowenna Pompejańska za admina Dzieckonmp. Zdecydowałem się na stworzenie pojedynczej Róży jako symboliczny wyraz wdzięczności za działalność blogową. Nie chciałem jednak robić Nowenny na pełną skalę jak NP za Ojczyznę. Powodów jest wiele (sorry, ale jestem za leniwy by je przytaczać – podawałem wcześniej 😛 ). Kto się nie zapał może duchowo się połączyć z nami ze swoją modlitwą. Liczę również na to, ze pan Pio0 nie skończy na jednorazowej 9-dniowej Nowennie.

  Więc jeszcze raz, zachęcam do zgłaszania się do Nowenny

  n.pompejzaojczyzne@wp.pl

  https://dzieckonmp.wordpress.com/2016/04/18/nowenna-pompejanska-za-ojczyzne-jezus-krolem-polski-4/

  • Mariusz (ten drugi) said

   Zdravko
   Czy mogę prosić tutaj o dopisanie jeszcze mnie i wybranie jednej wolnej dziesiątki różańca?

   Dzięki.

   • Zdravko said

    Tak proszę napisać na
    n.pompejzaojczyzne@wp.pl

    Mam jeszcze wolne dziesiatki. Jeśli nie zgłosi nikt dzisiaj, to odmowie te tajemnice. Później jeśli znajdą się chetni, to mogą je ode mnie odebrać.

 14. przeklejka said

  Każde państwo również Polska ma swojego anioła stróża.

  Polska jako naród nie może dokonać intronizacji za cały świat.

  W podanym tekście na wstępie nie ma słów Jezus Chrystus Król Polski.

  Będą kombinować Król wszechświata , Król serduszka, Król czegoś tam
  Wszystko wymyślą aby tylko te słowa nie padły.

  Intronizacja to akt „polityczny” i podobnie jak w 1656r we Lwowie powinien
  go wygłosić osobiście Król Polski. W naszym przypadku Prezydent Polski
  Andrzej Duda przy obecności naszych arcypasterzy i wszystkich stanów.
  Czy Pan nasz Prezydent o tym wie, że to on osobiście ma stanąć na
  mszy intronizacyjnej. Nie ma czasu. Szkoda czekać aż wybuchnie kolejna
  „opona” w jego aucie.
  Kto ma do niego dojście niech mu to powie

  Mogłoby to zacząć się np. tak

  Ja, Andrzej Duda, dzięki łasce Jezusa Chrystusa, Króla Królów, a Pana mojego i dzięki Twojej woli Prezydent Polski, , Ciebie dziś za Patrona mojego i za Króla państwa polskiego obieram. Tak samego siebie, jak i całą Polskę, i wszystkich Polaków osobliwej opiece i obronie polecam.

 15. pawelturalski said

  Cały akt jest utrzymany w tonie uznania panowania – i tu zaczyna się gra słów (z nikim nie będę sie szarpał o słówka, wiec od razu napisze jak to rozumiem). Dla mnie znaczy tyle: oddaje pod panowanie (Chrystus i tak panuje chcąc nie chcąc, ale my ograniczamy Jego władze naszą wolną wolą), ale nie musze uznac jego władzy jako króla, bo w zadnym akapicie nie został mu nadany taki tytuł dobrowolnie przez najwyzszych przedstawicieli organów panstwa oraz episkopatu (tzn. Jezus Chrystus Król Polski – złożenie władzy panstw. oraz duchowej w Jego ręce itd). Stąd jestesmy w punkcie wyjscia – nadal przez naszą wolną wole możemy totalnie blokować jego łaskę, którą również będziemy mogli blokować nawet jesli zostanie Królem, aczkolwiek pod rządami Króla automatycznie dajemy mu duzo większe pole do działania łaski z uwagi na pozycje nie tylko duchową, ale rowniez prawo państwowe, a to wiąże się z łaskami dla całego świata, a nie tylko Polski (nie wspominając juz o jednostkach)! To wg powinno być największe święto państwowe, bo zmienia bieg historii diametralnie, nie tylko Polski, ale wszystkich narodów! Szatan bardzo dobrze zdaje sobie sprawę z tego jaką lawine łaski Boga w Trojcy Świętej uwolni naród, który tego dokona, stad lawiruje między słowami, aby do tego nie dopuścic. Wszyscy znamy chyba przypadek poświęcenia Rosji Niepokalanemu Sercu naszej Matki, który dotąd nie został wykonany w należyty sposób (jedni uwazają, że tak, inni że nie ble ble ble). A czas leci. Wiem, że należyta ceremonia Intronizacji się odbędzie, ale ile znowu po głowie dostaniemy, żeby zrozumieć, że z Bogiem sie nie igra.

 16. Bonitas said

  Mam wrażenie, że BIT jest z jakiegoś odłamu protestantyzmu, gdyż literalnie interpretuje pismo święte, nie biorąc pod uwagę tradycji…
  Popatrzmy na akt intronizacji poprzez intronizację Najświętszej Marii Panny… Maryja w objawieniach powiedziała, ze CHCE BYĆ KRÓLOWĄ POLSKI. Wiemy natomiast, (również z tradycji) że Maryja Matka Boża została ukoronowana na królową nieba i ziemi…
  Idąc logiką BIT’a tym aktem umniejszyliśmy Maryji (gorzej – poniżyliśmy Ją)… a przecież sam Papież (ówczesny królowi Kazimierzowi) namawiał go do intronizacji Maryi – bo „ONA sama tego chciała”. Nie dał nam wówczas pomocy do obrony przed Szwedami…
  Intronizacja była tak skuteczna, ze do dzisiaj w litanii loretańskiej jest Królowo Polski – módl się za nami (niezależnie w jakim języku czytasz litanię).

  Wracając do fragmentów Pisma Świętego przytoczonego przez BIT’a.
  Czy Pan Jezus mógł powiedzieć, że jest królem Żydowskim? Pamiętajmy, że Żydzi Go odrzucili, nie chcieli takiego Króla… skoro naród nie chce…
  Może też dlatego taka enigmatyczna odpowiedź Pana Jezusa… Bo jeżeli nie jest królem żydowskim to dlaczego nie powiedział prawdy : NIE, NIE JESTEM KRÓLEM ŻYDOWSKIM!!!!! (przecież to takie proste…)
  Ale jeżeli prawda jest taka, że JEST KRÓLEM Żydowskim, ale odrzuconym przez Żydów to może stąd taka odpowiedź… „Tyś powiedział…”
  Można by dodać, że Pan Jezus ma żal, że naród Żydowski tego nie powiedział, tylko Piłat i ta prawda jest przyczyną Jego śmierci…

  Moim zdaniem BEZAPELACYJNIE MUSIMY PANA JEZUSA UKORONOWAĆ NA KRÓLA POLSKI
  Musimy zebrać wszystkich prawdziwych Polaków, którzy tego chcą, biskupów, przedstawicieli rządu i ZROBIĆ TO pomimo syku i wrzasku szatana…. A będzie on wielki tego można być pewnym.

  • Dzieckonmp said

   Bonitas w dużej części się zgadzam z Twoim wywodem

  • krystynka said

   Bonitas ja także odebrałam wywody Bita w duchu protestantyzmu, jak Aneta podała jego blog i zerknełam na tamte wpisy, to tylko potwierdziło sie to co napisałam wczesniej. No cóż napisałam mu niech pisze dalej, jego blog, jego przemyslenia, jego czas, ja zakładam , że wszystko co robimy jest na chwałe Boga i Bit zapewne tez tak mysli.

   I jeszcze słówko o protestantach, smutne jest to, że protestanci próbują widzieć wszystko tak racjonalnie, niby w oparciu o Biblię a tak naprawde tworza jej nadinterpretację, wszystko to jest takie dla mnie zimne, ograniczaja działanie Ducha Świętego na wszelkie możliwe sposoby i wszystko ogladaja przez pryzmat szkiełka.
   A zapominaja , że nie ma nic niemożliwego dla Boga Żywego, nic !!!!. Roztrzasaja każdy werset Słowa Bożego a brak im po prostu prawdziwej wiary, tej dzieciecej ufności w jego działanie, moc, nawet tu i teraz.
   No cóż pozostaje modlic się o ich nawrócenie, jakis święty człowiek powiedział , jak sie nie myle to Sw. Franciszek, że musi się nawrócic, to nawrócenie potrzebne jest dla nas każdego dnia.

   Bicie wypowiedz się na temat swojego wyznania.

   • bit said

    „Bicie wypowiedz się na temat swojego wyznania” – po co? Skoro jawię Ci się jako protestant, to wg własnego sumienia i sądu musisz mnie traktować? Jednak poczekaj z ostatecznym wyrokiem do 30.06.2016, kiedy okaże czy jestem rzeczywiście odszczepieńcem i fałszywym prorokiem. Tylko do tej chwili będę jeszcze w przestrzeni internetu, bo zdaje się tylko dla tego jednego dnia zostałem posłany.

    • krystynka said

     Bicie co się na mnie tak zacietrzewiłeś ? obraziłam cię czyms, jakims słowem ? ja jestem wyznania katolickiego , a ty jak nie chcesz nie musisz pisac, twoja sprawa. Napisałam , że piszesz swoje przemyslenia w nucie protestantyzmu, ja je tak odbieram a nie mam zamiaru kłamać. Odszczepieńcem sam siebie nazwałeś a czy jestes prorokiem tego nie wiem. Pamiętaj, że Bóg bedzie nas sadził nie ze względu na twoje,moje,nasze wyznanie tylko przez miłośc wzajemna do siebie. Niech dobry miłosierny Bóg ma ciebie zawsze w swojej opiece a Mateczka Przenajswiętsza utuli w swoich ramionach, Pan Jezus niech bedzie twoją droga, prawda i zyciem .Amen

    • Dana said

     Bit podaje datę .To zobaczymy co się z nim stanie w tym dniu.

    • Bonitas said

     Bit. Możesz coś więcej powiedzieć, co ma się wydarzyć 30.06.2016?

    • Dana said

     Bit myślisz ,że jesteś prorokiem ?

 17. lolek said

  Tak się zastanawiam czy ma to wogóle znaczenie jak się ten akt nazwie? Przecież chyba nie o to chodzi? Zdaje mi się że najważniejsze aby treść wyrażała to co ma wyrażać czyli uzanie Pana Jezusa za Króla naszego narodu. Nie rozmieniajmy się na drobne bo zginiemy w chaosie rozwarzań a tego by pragnął zły duch żeby poróżnić i skłucić wszystkich. Trzeba się modlić, wierzyć i ufać Panu że będzie dobrze i będzie na pewno.

  • Wiesia said

   Tym bardziej,że ta sprawa jest pilnowana przez kogoś i potrzeba dużo rozwagi teraz,bo przeciwnik robi wszystko,aby udaremnić.Patrzcie na sprawę Księdza Międlara,na sprawę Cudu w Legnicy.Niedługo odwołają Cud w Sokółce.Wystarczy poszperać,aby zobaczyć,komu to wszystko przeszkadza.Katolicy są w swoim kraju,jak w getcie,widzicie to,czy nie??
   Jutro pewne brukowce będą miały nowy temat,więc nie dawajmy im tych tematów,niech się troszeczkę pomęczą.

  • Dzieckonmp said

   Ja też tak myślę że będzie dobrze. Jeśli już będą jakieś niedociągnięcia to mam jakieś przekonanie graniczące z pewnością że nasz Prezydent dopełni ten Akt Intronizacji swoją przemową której na pewno nie usłyszymy wcześniej. Znamy naszego Prezydenta on jak mówi to mówi konkretnie i mądrze. Czuję że Prezydent znów zaskoczy wszystkich Polaków.

   • pawelturalski said

    no byłoby pięknie -do historii przeszedłby na pewno jako jeden z najmądrzejszych prezydentów

    • pio0 said

     Podobnie uważam, choć sądzę, że już można powiedzieć, że już zalicza się do najmądrzejszych, sam fakt, że Pan Bóg daje znak w Święto i daje się Bóg podnieść (w upadłej przez wiatr) komunii św. pokazuje nam, jak bardzo Bóg wybrał obecnego Prezydenta. I niech nikt nie mówi, że to świętokradztwo ect, bo była to sytuacja wyjątkowa, gdzie hostia mogła zostać zdeptana, wpaść gdzieś w kanał, albo w błoto.
     Także Pan Bóg pokazuje, daje znaki, a widzą je Ci, którzy uwierzyli, że Słowo Boże się spełni.

   • przeklejka said

    Dzieckonmp said
    Ja też tak myślę że będzie dobrze

    Też na na dnie przeczuć myślę że to dla Polski i Polaków się dobrze skończy.
    Choć otaczające nas realia nie nastrajają optymistycznie.
    Wariant na ostatnią chwilę
    „1.05.83 JEZUS: Wasze powszechne nawrócenie się na moją drogę nastąpi wtedy kiedy stanie przed wami groźba całkowitej zagłady. Ona obudzi społeczny zryw w obronie wartości najwyższej dla was i wspólnej – waszego bytu narodowego. Wobec takiej grozy, która zawiśnie nad światem, zjednoczycie się i zwrócicie wasze serca ku Mnie, jako jedynej waszej obronie i tarczy. Moja Matka stanie się w tym czasie rzeczywistą Królową narodu polskiego. Wtedy gdy dokoła was ginąć będą i rozpadać się kraje o wiele od was bogatsze i potężniejsze, kiedy śmierć straszliwa, natychmiastowa i zaskakująca zagarniać będzie miliony waszych braci w jednej sekundzie – bo użyjecie przeciw sobie broni jądrowej (przed którą ostrzegała was od lat Maryja, Matka moja i wasza) – wtedy lęk o życie stłumi wszelkiej inne pragnienia”

   • Bonitas said

    Niestety ale niewielu z nas wie jak powinna prawidłowo wyglądać intronizacja Pana Jezusa. Za czasów króla Kazimierza sprawa była jasna. Jak on powiedział, że Maryi oddaje swoje królestwo by Ona była Królową to jakimikolwiek słowami by tego nie zrobił fakt został odnotowany. Gorzej jest w obecnej sytuacji politycznej. Np kto ma większe prawo dokonać intronizacji premier czy prezydent? A może tylko referendum (suwerenem jest naród)? Ale nie wyobrażam sobie intronizacji przez głosowanie. .. Bardzo liczyłem na bp. Czaje jak przeczytałem, że prowadzi rozmowy z wszystkimi ruchami intronizacyjnymi i wymienieni byli też Rycerze Chrystusa Króla, miałem ogromną nadzieję, że będzie tak jak Pan Bóg by pragnął, ale po dzisiejszym artykule…
    Jedno jest pewne, chyba ks. Małkowski o tym mówił, żeby nie patrzeć się na rząd, episkopat czy UE 🙂 tylko wyznaczyć dzień, zaprosić wszystkich którzy chcą i dokonać intronizacji Pana Jezusa na Króla Polski. Jestem pewny, że środowiska prawicowe narodowościowe się zjednocza. Pan Bóg resztą się zajmie.

    • Krystyna said

     Bonitas, podzielam Twoje zdanie. Niewiele czasu nam zostalo, aby dokonac intronizacji Pana Jezusa.

 18. Halina said

  Poruszamy temat Jezus Chrystus Królem Polski i świata .Więc trzeba nam odpowiedzieć sobie na pewne pytania .

  Czy Jezus Chrystus jest Synem Boga Ojca Stworzyciela Nieba i Ziemi ?
  Tak
  Czy Stworzyciel dawał człowiekowi obietnice że ześle swojego Syna na ten świat , aby go wyprowadził z tego szatańskiego zepsucia i pułapki ?
  Tak
  Czy o Nim właśnie mówili prorocy ?
  Tak .
  Czy Jezus Chrystus ukrywał przed światem że jest Władcą Nieba i Ziemi z Woli Boga Ojca ?
  Tak
  bo zabraniał szatanom mówic o tym kim On faktycznie jest .Bo szatani wiedzieli doskonale kim jest Jezus i po co On przyszedł na ten świat.
  On ukrywał swoją Boskośc i władzę
  przed świadomościa człowieka ,
  bo chciał żeby Go człowiek pokochał .

  Miłośc nigdy nie zrodzi sie z bojaźni .

  A Bóg Ojciec chciał
  by człowiek pokochał Boga miłością taką , która jest Mu radością i chwałą ,
  która potrzebna jest do prawidłowej współpracy stworzenia posiadającego wolną wolę ,
  ze Stwórcą .

  I teraz jest pytanie jak postąpi człowiek .

  Czy odpowie miłością na miłośc,
  jaką okazał Bóg w Trójcy św człowiekowi .?
  Czy z własnej i nieprzymuszonej woli pójdzie na współpracę z Jezusem
  i uzna Go Synem Boga Żywego
  Stworzyciela Nieba i Ziemi
  i zechce dla Niego pracować w imie miłości
  z szczerego i nieprzymuszonego serca ,
  Czy dostosuje sie do Jego zasad i nauki ,
  Czy zapragnie tak jak On być pomocnym Bogu Ojcu Stworzycielowi w Jego problemach,
  jakie sprawia Mu Jego inne stworzenie ,
  upadły anioł-szatan,
  który chce oderwać od Jego miłości
  drugie Jego stworzenia -człowieka .

  Jezus Chrystus otoczył Miłością każdego człowieka , a więc odciął go od szatana .
  Zrobił to , nie zdradzając kim jest .
  Ukrywając swoją Boskość i władzę .
  Walka rozegrała sie na arenie świata ziemskiego
  ale skutki były odczuwalne w świecie duchowym .

  Jezus Chrystus uczynił to co miał uczynić , pokonał szatana .
  Odchodząc mówił ,,,,
  idę przygotować wam miejsce ,,,,,,,
  powtórnie przyjdę ,,,,,
  ale czy znajdzie Syn Człowieczy wiarę gdy wróci ????

  I teraz następuje to co było mówione w Apokalipsie że będzie dokończone Dzieło Bożej Miłości i Miłosierdzia .
  Rozgrywa sie po raz drugi walka ,
  i tym razem rozgrywa sie w swiecie duchowym .
  Bóg w Trójcy św przystępuje po raz ostatni ,
  do pokonania szatana .
  Do całkowitego rozprawienia sie z szatanem .

  I teraz jest pytanie
  czy człowiek wpuści szatana w wymiar człowieka ,
  czy powie mu NIE
  swoją wolą i swiadomością .
  A przez to zablokuje mu wtargniecie w wymiar materii .

  Cóż zrobic może sam człowiek ?
  Nic .
  Bo człowiek nie widzi i nie wie nic , co sie dzieje w świecie duchowym .
  A tam zapadają decyzje .

  Ale gdy powoła sobie Jezusa na Króla ,
  a Mateńkę Maryję na Królową ,
  to człowiek będzie miał reprezentanta w wydarzeniach świata duchowego,
  w osobie kochającego Króla i Królowej ,.Prawowitego Króla i Królowej z Woli Boga Ojca Stworzyciela .

  Ale człowiek żyjący wśród świata
  musi dokonać wyboru z własnej i nieprzymuszonej woli ,
  odrzucić szatana kłamce i oszusta ,
  a podporządkować sie Królowej i Królowi Jezusowi , którym dał władzę i prawo decydowania w wydarzeniach tam następujących ,
  mających wpływ na przyszłości i teraźniejszości w wymiarze materii .
  Jeżeli tego nie zrobi , to będzie musiał sam sobie radzić .
  A czy ma szanse zadbać o swoje interesy właściwie ??
  Nie . Bo nic nie wie nic nie rozumie co sie dzieje ,
  bo jest uśpiony w letargu ,
  a gdy sie obudzi będzie już za późno
  żeby cokolwiek zrobić ,
  bo zapadną decyzje które będa owocowały porażką .
  I człowiek będzie musiał podzielic los szatana .
  Los odrzucenia i odcięcia od Miłości .
  Bo Boża Sprawiedliwośc spełni swoje zadanie wtedy , gdy człowiek odrzuci MIŁOŚĆ .

  Tak że nie ma co mówić i zastanawiac sie czy Intronizacje zrobic tak czy tak
  nie ma co zwlekać z powołaniem Jezusa na Króla .

  Ma byc powołany Jezus Chrystus na Króla Polski tak jak ktos z krwi i kości .

  Nie ma tłumaczenia że On powiedział że Jego Królestwo nie jest z tego swiata .
  Bo to prawda .
  Ale On chce włączyć człowieka i świat w skład Jego Królestwa Miłości .
  I głupotą najwiekszą człowieka byłoby to, by nie zrobić wszystkiego, aby wejśc w skład Królestwa Niebieskiego i cieszyc sie szczęściem i radoscia tam panującą .

  Chryste Królu proszę
  niechaj pełni sie Wola Twoja w tym
  co obejmuje miłośc mego serca .
  Proszę niechaj bedzie to uwolnione spod wpływu obecności działania szatana .
  Tobie oddaję moje serce duszę ciało
  i chcę dla Ciebie pracować .
  Ciebie na Króla powołałam sercem szczerym i ufnym
  Kocham Ciebie .
  Bądz uwielbiony chwałą i radością otoczony na zawsze już .
  Niechaj buduje sie Twoje Królestwo Miłości teraz i zawsze .

 19. Miriam said

  Biednych państw bezbożnych, Van WIEDZIEĆ Sprawiedliwych GNIEW mój ojciec!

  Kwiecień 22- 2:30 p.m 2016

  ZAPROSZENIA najpilniejszych Mystic ROSE LUDZI Boża Maryja

  Małe dzieci z mojego serca, mój pokój Pański niech będzie z wami.

  Moje dzieci, czuję się bardzo smutny i smucą nie przestać widzieć moje zbuntowane małe dzieci, nie chcą uczęszczać do połączeń z nieba. Oni zbliżają się dni boskiej sprawiedliwości i wkrótce powstanie mojego Ojca, wchodzi w końcowej fazie transformacji. Stworzenie mojego Ojca, ma zamiar wprowadzić ostateczne bóle porodowe i nie ma miejsca na ziemi, gdzie jej nie czuć się jęki.

  Miliony dusz zostaną utracone, ponieważ nie chciał słuchać naszych wzywa do nawrócenia, a nie zwracać uwagę na sygnały i znaki, że dajesz. Znaki i tak jasne i obfite jak nigdy przedtem nie widział demonstracji na Ziemi. Niebo jest wyczerpaniu wszystkich środków, starając się ocalić największą liczbę dusz, ale ludzkość nie chce słuchać.

  Reakcja łańcucha przez przebudzenia wulkanu, ma się pojawić. Wiele narodów zostaną zniszczone i nie zmartwychwstanie. Duży żółty smok wielkiego północnego narodu jest gotowy do wybuchu i wielu miastach i miasteczkach tego wielkiego kraju zostanie zniszczona, a inne znikną.

  tektonika wantownik przez wybuch wulkanu, zamierzamy przenieść i ich ruch spowoduje kontynenty przenieść. Biada wam, naród orła, dla grzechu i zła, będzie twoim zniszczenia! Biada wam mojego ukochanego Kolumbii! Biada wam mój meksykańskiej ziemi! Biada wam lone star naród, bo będzie oczyszczony! Biada złych narodów, bo będą wiedzieć, sprawiedliwy gniew Ojca mego! Tylko łzy, zniszczenie i śmierć, usłyszysz od nich. Twoja niegodziwość, niesprawiedliwość i grzech będzie karane boskiej sprawiedliwości.

  Ilu wzywa do nawrócenia i ile łaska, mój ojciec miał z wami złych narodów!. I wyśmiewali Świętą Dekalog i zignorowali nasze wzywa do nawrócenia. Więc boska sprawiedliwość jest płatność pojawić w odniesieniu do wszystkich swoich grzechów i niesprawiedliwości. Tworzenie zarówno maltratasteis konto i nie będzie korzystać z technologii. Just gniew boży, rzucić na ciebie źli narodów i nie skręcić należy pamiętać.

  Drogie dzieci, módlcie się za dzieci Bożych żyjących w tych złych narodów, tak, że jak rodzina Lota, są chronione i mogą zostawić je zanim się rozładuje na tych narodów sprawiedliwego gniewu Bożego. Módlcie się za wszystkich męczenników chrześcijanie, którzy są przelania krwi dla umocnienia wiary w tych narodów Dalekiego Wschodu. Tenedlos pod uwagę w swoich modlitwach, Mszach i różańce; Nie bądź obojętny wobec swoich braci, ponieważ są one dziś i jutro może być ty.

  Małe dzieci są o katastrofie finansowej, które dadzą drogę do światowej realizacji znamienia bestii. Wszystko jest gotowe do rozpoczęcia ostatniego panowanie moim przeciwnikiem; dni bestii i zostaną zbliża Męczeństwa prześladowania i śmierć dla ludu Bożego.

  Robię pilne wezwanie małe dzieci, więc tym następnym 13 maja, dzień mojego pojawienia się w Cova da Iria; Sami wielki dzień modlitwy, postu i pokuty całym świecie, od 6:00 do 6:00 pm czasu Kolumbia, powołując do Ojca Niebieskiego, aby zmiłuj się nad ludzkością, do wydarzeń, które już są luźne. Liczę na was moje Army Mariano, moje Legionistów i wszystkie moje ukochane Ruchu Maryjnego Księży. Chcę, aby ta rozmowa będzie rozprzestrzeniać się na całym świecie. Że wszyscy katolickiej i chrześcijańskiej świecie, słuchać tej rozmowy i dociera do wszystkich zakątków ziemi, ponieważ w grę wchodzi zbawienie milionów dusz. Zauważam z wyprzedzeniem, tak, że będzie przygotowali się na ten wielki dzień. Jestem z wami duchowo, by wspólnie modlić się do Ojca i płakać swoim nieskończonym miłosierdziu, za grzech i zło istnieje, nie wzbudził sprawiedliwy gniew Boży. Przygotuj dla małych dzieci, ponieważ są one zbliża czasach wielkiej próby. Niech pokój mojego Pana, trwa w was.
  Kocham swoją Matkę, Maryję, Rosa Mystica.
  Marka znana moje wiadomości do całej ludzkości.
  http://www.mensajesdelbuenpastorenoc.org/mensajesrecientes.html

  • Wiesia said

   Biada wam, naród orła, dla grzechu i zła, będzie twoim zniszczenia!

   • Romi said

    Narodów Orła jest sporo – jeden z nich to Niemcy, następny to Rosja, Rumunia, USA, Egipt, Albania, Austria i jeszcze kilka no i oczywiście Polska. W tym orędziu wcale nie chodzi o Polskę a o jeden z trzech krajów – USA, Niemcy lub Rosję.

   • gwiazdka said

    Wiesia..napisałam Ci email…

 20. Relacje z opętań i wypowiedzi szatana na rozkazy ks. egzorcystów: „Aby nie popaść w grzech śmiertelny nie powinno się popełniać nawet grzechów powszednich. Pycha jest najgorszą z wad, należy być pokornym” Te i inne pouczenia złego ducha, oraz modlitwy uwolnienia, przeciw czarom, od pokus i przekleństw w wyjątkowej książce:

  http://www.rosemaria.pl/modlitwa/idz-precz-szatanie-opetania-ekspiacyjne

  • Bonitas said

   Bardzo dobrze, że poruszasz temat pychy. W dzisiejszych czasach jesteśmy mocno pogubieni.
   Bardzo trudno jest zdefiniować pokorę… np. Czym różni się od pewności siebie? Dlatego należy dużo o tym pisać, mówić.
   Co do tekstów szatana, to trzeba być mocno ostrożnym, bo jest. .. królem kłamstwa i kłamie nawet przy egzorcyzmach. .

 21. Piotr said

  Alan Ames , autor bestsellera „Oczami Jezusa” będzie w Polsce
  27 kwietnia – 3 maja 2016
  http://www.esprit.com.pl/s/wydarzenia/id/74/Spotkania-z-Alanem-Amesem

 22. Miriam said

  http://wpolityce.pl/swiat/290654-islamizacja-zakazana-konstytucyjnie-na-wegrzech-orban-mamy-prawo-wybrac-z-kim-chcemy-zyc-a-z-kim-nie

 23. pio0 said

  Orędzie z Medjugorje

  Orędzie, 25. kwietnia 2016

  „Drogie dzieci! Moje Niepokalane Serce krwawi patrząc na was w grzechu i w grzesznych obyczajach. Wzywam was, powróćcie do Boga i modlitwy, aby było wam dobrze na ziemi. Bóg przeze mnie wzywa was, aby wasze serca były nadzieją i radością dla wszystkich, którzy są daleko. Niech moje wezwanie będzie lekarstwem dla waszej duszy i serca, abyście wysławiali Boga Stworzyciela, który was kocha i wzywa do wieczności. Dziatki, życie jest krótkie, wykorzystajcie ten czas, by czynić dobro. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.”

 24. Adrian said

  24 kwietnia 2016 nastąpiło całkowite załamanie pola magnetycznego Ziemi

  Możecie to zobaczyć w linku poniżej:
  http://www.solarham.net/globald.htm

  Nie wiem jakie mogą być konsekwencje tego skrajnego minimum słonecznego. Nasza macierzysta gwiazda ma swoje cykle trwające po 11 lat, około 500 lat i te znacznie dłuższe. My obserwujemy te trwające 11 lat, po których Słońce rutynowo sie przebiegunowuje.

  Według niektórych doniesień Słońce nie przebiegunowało sie do końca. Ma mieć teraz cztery bieguny magnetyczne. Od dawna nie przebiegunowała sie też nasza planeta, choć zrobiły to praktycznie wszystkie planety Układu Słonecznego.

  Kolaps magnetosfery oznaczać może że wielkimi krokami zbliża sie przebiegunowanie. Ziemia nie przebiegunowała si, choć powinna to zrobić kilkaset tysiecy lat temu. Według niektórych niepotwierdzonych teorii, przebiegunowanie i wzrost czestotliwości Schumanna ma spowodować rewolucyjne zmiany w świadomości i postrzeganiu świata przez ludzi.

  „Całkowite załamanie się pola magnetycznego Ziemi. Nastąpiło ono ubiegłej nocy i trwało dwie godziny, ekrany pomiarowe NASA wycięły czas załamania z dostępnej internetowej dokumentacji i się absolutnie do tego faktu nie ustosunkowały
  https://kefir2010.wordpress.com/2016/04/25/24-kwietnia-2016-nastapilo-calkowite-zalamanie-pola-magnetycznego-ziemi/

  • nie said

   Osobiście nie wierzę w to, że świat ma setki tysięcy czy miliardy lat, bardziej skłaniam się ku teori kreacjonizmu, dr Kent Hovind doskonale obala teorię ewolucji i pokazuje, że Bóg stworzył świat ok 6 tys lat temu
   Polecam obejrzeć dr. Kenta

 25. Miriam said

  http://wpolityce.pl/lifestyle/290633-mec-andrzejewski-o-akcji-bylych-prezydentow-oboz-ktory-formuluje-tego-typu-listy-to-oboz-zdrady-narodowej-to-analogia-do-targowicy-nasz-wywiad

 26. przeklejka said

  Jak niemieckie media podają
  Targowica wzywa do przelewu polskiej krwi
  Macie wyjść na ulice, walczyć o swoje prawa

  http://wiadomosci.onet.pl/kraj/wladyslaw-frasyniuk-macie-wyjsc-na-ulice-walczyc-o-swoje-prawa/8t4e0e

  • pio0 said

   Tak się tylko zastanawiam, kto wyjdzie? staruszkowie?ludzie w podeszłym wieku?bo młodych to tam nie za dużo 🙂
   A może rurkowcy, zniewieściali, albo homo? A może ci co zamiast bronić kobiet, bronić swojej ojczyzny – wychodzą i malują kredą na chodnikach na znak protestu?
   Przecież tupnie jeden z ONRowców i pouciekają 😀
   Degeneracja, zboczenia nie dadzą rady silnej Polsce, tylko trzeba się jednoczyć.

 27. przeklejka said

  Kto wyjdzie???
  Młodzi wykształceni z dużych miast razem z kucykiem alimenciarzem
  oraz wylinka PO czyli farajna od Petru Swetru


  https://d-pt.ppstatic.pl/k/r/1/8b/bf/566c1b2a77e89_p.jpg?1449994374

 28. Dzieckonmp said

  Przed chwilą dzwonił do mnie bardzo bliski mojej rodziny ksiądz i chciał się podzielić radością ze mną że będzie intronizacji Jezusa. Mówił wprost że słowa „My Naród, my Polacy stajemy przed Tobą [wraz ze swymi władzami
  duchownymi i świeckimi], by uznać Twoje Panowanie, poddać się Twemu Prawu,
  zawierzyć i poświęcić Tobie naszą Ojczyznę i cały Naród.
  Wyznajemy wobec nieba i ziemi, że Twego królowania nam potrzeba” to jak najbardziej obwołanie Jezusa Chrystusa Królem Polski. Dodam że u tego księdza od dawna w kościele stoi figurka Jezusa Króla Polski.

  • Bonitas said

   To jest bardzo optymistyczna informacja. 🙂

  • pio0 said

   To w sumie potwierdzenie tego na jaki temat dziś dyskutowaliśmy, bo te słowa są w tym akcie z głównego tematu.

  • halina said

   Właśnie , potrzeba spokoju i zaufania.Zobaczcie jak spokojnie podchodzą do spraw naszej Ojczyzny nasz Prezydent i Premier.Dziękujmy Bogu za nich i za łaski jakimi ich obdarzył i prowadzi w dobrym kierunku.To jest właśnie część tych Łask przygotowanych przez Pana Jezusa dla nas -Polaków.
   Wzmocnijmy naszą wiarę poprzez gorliwszą modlitwę i zaufanie tak aby Bóg widział, że jest naszym Jedynym Panem i Królem.
   KRÓLUJ NAM CHRYSTE!!!!!

  • halina said

   Adminie – dziękuje Panu Bogu,że jesteś nadal z nami,dzielisz się z nami dobrymi wiadomościami, nie wyobrażasz sobie jak bardzo nam tego potrzeba.Modle się aby na naszym blogu panowała zgoda,aby nikt nie próbował nas skłócić.A gdyby coś takiego miało miejsce, nie pozwólmy na to.
   z Panem Bogiem!

 29. Rz 10, 9: Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że JEZUS JEST PANEM, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych – osiągniesz zbawienie.

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d blogerów lubi to: