Dziecko Królowej Pokoju

Pokój musi zapanować pomiędzy człowiekiem i Bogiem, a także między ludźmi

 • Królowa Pokoju

  Królowa Pokoju
 • Uwaga

  Strona używa plików cookies które zapisują się w pamięci komputera. Zapisywanie plików cookies można zablokować w ustawieniach przeglądarki. Dowiedz się o tych plikach http://wszystkoociasteczkach.pl
 • Propozycja chronologiczna

  • Rok 2019 – Kryzys Rumunia
  • Rok 2020 – fałszywe traktaty pokojowe
  • Rok 2021 – Papież jedzie do Moskwy
  • Rok 2021 – Wojna
  • Rok 2022 – zwycięstwo komunistyczne
  • Rok 2023 – 10 królów
  • Rok 2024 – Antychryst
  • Rok 2025 – Sojusz z wieloma
  • Rok 2025 – Synod
  • Rok 2026 – Henoch i Eliasz
  • Rok 2028 – Ohyda spustoszenia
  • Rok 2029 – Ostrzeżenie
  • Rok 2030 – Cud
  • Rok 2031 – Nawrócenie Izraela
  • Rok 2032 – Kara
  • Rok 2032 – Odnowienie świata
  • Rok 2033 – Exodus
  • Rok 2034 – Zgromadzenie w Jerozolimie
  • Rok 3032 – Gog i Magog
  • Rok 3213 – Koniec świata
  • Nowe niebiańskie Jeruzalem.
 • Ostrzeżenie

  13 kwietnia 2029
 • Logowanie

 • Odwiedzają nas

  Map

 • Maryjo weź mnie za rękę

 • Jezu Maryjo Kocham Was

Sprawa dotycząca papieża Franciszka, i fałszywego proroka.

Posted by Dzieckonmp w dniu 27 lipca 2016


Mimo już dwukrotnego apelu do wszystkich  o dostosowanie swojego zachowania do tego co w tym artykule mówi znany w świecie teolog Kelly Bowring, wielu czytelników bierze posłuch diabła i w komentarzach sieje nienawiść do Franciszka, do wszystkiego co Kościół w świecie i Polsce czyni, nienawiść do biskupów, księży, nienawiść do kościoła, do Światowych Dni Młodzieży. Nie bardzo rozumiem dlaczego aż tylu wybiera podpowiedzi diabła co bardzo dobrze widać po plusach nad komentarzami. Tak znakomita większość z was diabła za Ojca sobie obrała. Wasze zbawienie jest w niebezpieczeństwie. Jeżeli po tym artykule nadal większość czytelników będzie opowiadała się po stronie diabła wtedy trzeba będzie mi uznać że blog wyczerpał swoje możliwości i należy go zamknąć by nie umożliwiać sługom diabła pisanie tutaj komentarzy. Ostro ale ktoś musi wam to powiedzieć wprost by uchronić was przed piekłem. Wstawiam jeszcze raz tekst Dr. Kelly Bowring który jest katolickim teologiem bardzo popularnym w świecie

 

Dr Kelly Bowring , autor bestsellera ” The Secrets, Chastisement, and Triumph ” oraz ” The Great Battle Has Begun”

+ + +

Przekazy Marii Bożego Miłosierdzia ( MDM ), które rzekomo otrzymuje z  Nieba są wiarygodne. Przeegzaminowałem wszystkie orędzia, a także wszystkie opublikowane oceny i krytykę jej przekazów …  i nie znalazłem w nich nic, co by mogło dowieść choć jeden błąd w przekazywanych przez nią przesłaniach. A negatywne oceny MBM wysyłane przez krytyków są jak do tej pory w swoich najlepszych chęciach niejednoznaczne i mało przekonywujące .

Nie znalazłem, by jej przekazy były sprzeczne z żadną doktryną, czy zawierały rzeczywisty błąd. Na dzień dzisiejszy jej przesłania nie są potępione przez żaden oficjalny organ Kościoła, który posiada jurysdykcję by to uczynić (a są to biskupi irlandzcy oraz Kongregacja Nauki i Wiary), ani tym samym, nie otrzymały one uznania Kościoła.

Z drugiej jednak strony, kilka z jej proroctw spełniło się, a jej przekazy są zgodne z innymi podobnymi zatwierdzonymi źródłami proroctw podawanych w tych czasach .

Tak samo Modlitwy Krucjat Marii Bożego Miłosierdzia posiadają ten sam status co przekazywane jej orędzia, dlatego jak wskazano powyżej powinno być dopuszczalne aby nimi się modlić.

Jednym słowem, wierni Kościoła mogą czytać i rozpowszechniać przekazy MBM i modlić się jej modlitwami.

+ + +

Potrzeba Przestrogi!

Mimo wszystko, musimy być ostrożni i nieustannie rozeznawać na modlitwie i  w posłuszeństwie Kościołowi i Duchowi Świętemu, pamiętając słowa papieża Urbana VIII : „W sprawach , które dotyczą objawień prywatnych, lepiej jest wierzyć, niż nie wierzyć, ponieważ, jeśli wierzysz  i zostanie udowodnione, że jest prawdą , będziesz szczęśliwy, że uwierzyłeś, ponieważ nasza Święta Matka prosiła o to. Jeśli wierzysz, i zostanie to uznane za fałszywe, otrzymasz wszelkie błogosławieństwa, tak jakby to była prawda, ponieważ wierzyłeś, że to była prawda.”

Potencjalny Problem

Jednym z poważnych problemów, jaki pojawił się wskutek niebiańskich przesłań MBM jest jej przesłanie dotyczące papieża Benedykt XVI, że pozostawi on papiestwo ( przed swoją śmiercią ) i że jego następcą będzie fałszywy prorok (dyskusja dotycząca Apokalipsy 13 ). Orędzie to jest trudne i musi być traktowane z najdelikatniejszym rozeznaniem. Czy to orędzie jest prawdziwe czy nie, nie wiemy.

Nawet jeśli to orędzie jest prawdziwe, nigdy nie wolno nam tego przyjąć na własną odpowiedzialność i jako tak zadecydować … musimy poczekać by Kościół pokierował nas w tych sprawach. W każdym wypadku musimy pozostać wierni Kościołowi. Nigdy osobiście nie wolno nam wierzyć, że papież jest nieważny, chyba że najwyższy uzasadniony autorytet Kościoła wskazałby, że tak jest .

Ostrożne Odróżnienie

Tak więc, kiedy możemy rozważać i rozpowszechniać orędzia MBM … jako praktykujący katolicy, musimy być także ostrożni (a nawet z nieco krytyczną troską ) co do ostrzeżenia odnoszącego się do nowego papieża, i w tej sytuacji musimy osobiście zadeklarować, co następuje:

1 . Akceptuję nauczanie Powszechnego Kościoła Katolickiego, że Papież, kiedy mówi o wierze i moralności, jest nieomylny.

2 . Akceptuję papieża Franciszka jako legalnie wybranego przez ostatnie konklawe (jako ważnie wybranego papieża) .

Obejmuje to „wszelkie akty Magisterium [które] wynikają z tego samego źródła, to jest od Chrystusa … Z tego samego powodu, decyzje Magisterium w sprawach dyscypliny, nawet jeśli nie są one gwarantowane przez charyzmat nieomylności, są z boskiej opatrzności i wzywają wiernych do ich przestrzegania” (Donum Veritatis), które każdy członek wiary katolickiej jest zobowiązany zaoferować papieżowi Franciszkowi.

Czas Wyjaśni Wszystko

Czas uczyni wszystko bardziej jasne w tej delikatnej kwestii, czy orędzia MBM zasługują na odrzucenie ponieważ jest ona w doktrynalnym błędzie a jej przesłania są nieautentyczne, i czy będzie ona słusznie potępiona przez Kościół. Czy na odmian, jej proroctwa nadal będą potwierdzać się jak i wydarzenia rozwijać i spełniać.

Ważne Pytanie i Wyjaśnienie

Najczęstszym pytaniem, jakie ludzie zadają obecnie, dotyczącym MBM, jest to czy ważnie wybrany papież może być fałszywym prorokiem, jak donoszą jej przekazy. Odpowiedź brzmi – TAK .

Jednak, kiedy jest to możliwe, może być to zupełnie nieprawdopodobne.

Tak więc, jak to może być, że ważnie wybrany papież może stać się fałszywym prorokiem (nieważnym papieżem czy anty – papieżem)?

Bulla Papieska papieża Pawła IV  Cum ex apostolatus Officio uczy, że jeśli dana osoba była heretykiem przed wyborem na papieża, nie może być ważnym Papieżem, nawet wtedy, kiedy jest (ważnie) jednogłośnie wybrana przez kardynałów.

Jak również, Canon 188,4 (1917 Kodeksu Prawa Kanonicznego) stwierdza, że jeśli duchowny (papież, biskup, itp.) staje się heretykiem, traci swój urząd, bez żadnej deklaracji, na mocy prawa .

Św. Robert Bellarmin, Św. Antoniusz, Św. Franciszek Salezy, Św Alfons Liguori i wielu innych teologów wszyscy uczyli, że heretyk nie może być ważnym papieżem.
” Jeśli jednak Bóg miałby pozwolić by papież został
notorycznym i upartym heretykiem,
 przez taki fakt przestaje on być papieżem,
i katedra apostolska byłaby wolna. „

Święty Alfons Liguori , doktor Kościoła

Oto strona z cytatami dotyczącymi tej możliwości : http://www.protestanterrors.com/pope-heresy.htm

Jednak prawo kościelne wymaga, że wierni muszą zakładać, że mamy ważnego papieża, chyba że najwyższa władza Kościoła oficjalnie zadeklaruje inaczej.

Tak więc, można rozważyć możliwość, że”anty – papież” może potencjalnie pochodzić z ważnego konklawe, i nie będzie to decydować o  fałszywej czy „heretyckiej” pozycji.

Tak więc, jest rzeczywiście możliwe, by jednocześnie dochować wierności Magisterium ORAZ mniemać, że orędzia MBM mogą być potencjalnie wiarygodne, co do tego, że papież jest fałszywym prorokiem… a nawet, że sam Kościół mówi, że JEST TO co co najmniej możliwe.

Krytykowanie i Nieposłuszeństwo wobec Papieża

Możemy zapytać, czy jest kiedykolwiek dopuszczalne krytykowanie Papieża. Odpowiedź brzmi „tak”. Przykład tego jest pokazany w Piśmie Sw., przez św Pawła, który konfrontując papieża Piotra, pisząc o tym spotkaniu, mówi: ” Gdy następnie Kefas (papież Piotr) przybył do Antiochii, otwarcie mu się sprzeciwiłem, bo na to zasłużył. ” (Ga 2,11-14 ) . Święty Tomasz z Akwinu potwierdza mówiąc: „Kiedy jest bezpośrednie zagrożenie dla wiary, prałaci muszą być kwestionowani przez swoich poddanych, nawet publicznie.” Wyjaśniając poprawność oporu wobec samowolnych duchownych, a nawet papieży, Sw. Augustyn pisze: „Jest możliwe by podwładni mieli odwagę opierać się swoim przełożonym bez strachu, kiedy z miłości mówią otwarcie w obronie prawdy.” Sami papieże tego uczą. czcigodny Pius IX powiedział: „Jeśli przyszły papież naucza czegoś przeciwnego do wiary katolickiej, nie idźcie za nim.” Nawet jeśli wielu będzie podążać za papieżem w herezję, oraz „Nawet jeśli Katolicy wierni Tradycji zostaną zredukowani do garstki, to oni właśnie będą tymi, którzy są prawdziwym Kościołem Jezusa Chrystusa”, mówi Święty Atanazy. Św. Robert Bellarmin SJ, napisał nawet w następujący sposób :

” Tak, jak jest to zgodne z prawem opierać się papieżowi, który atakuje ciało, tak również zgodne z prawem jest opierać się temu, kto atakuje dusze, czy temu, kto zakłóca porządek cywilny, a przede wszystkim temu, kto próbuje zniszczyć Kościół. Mówię, że jest to zgodne z prawem by opierać się poprzez nie robienie tego, co on nakazuje, oraz zapobiegać temu, by jego wola była egzekwowana„.

Czas sprawi, że sprawa ta stanie się bardziej jasna.

Niech Pan nadal prowadzi nas w Swojej prawdzie i w wierności Jego Kościołowi i w lojalności wobec papieża .

Dla podsumowania przekazów i niebiańskich znaków naszych czasów, również tych od MBM, przeczytaj „Wielka bitwa rozpoczęła się” (www.TwoHeartsPress.com) .

(u nas: https://dzieckonmp.wordpress.com/2013/07/13/ocena-oredzi-dla-marii-bozego-milosierdzia/)

Dr Bowring udziela wywiadu na temat swojej pozycji wobec MBM i odpowiada krytykom, takim jak Mark Miravalle i Jimmy Akin tutaj:

http://associationofcatholicwomenbloggers.blogspot.com/2013/06/the-great-battle-has-begun-part-one.html

Tłumaczyła: Bożena

Źródło: http://twoheartspress.com/

Komentarzy 246 do “Sprawa dotycząca papieża Franciszka, i fałszywego proroka.”

 1. barbara said

  http://www.fronda.pl/a/pierwszy-cud-po-meczenskiej-smierci-ks-jaquesa-hamela-iranski-dziennikarz-przechodzi-na-katolicyzm,75925.html

 2. Wszyscy jesteśmy Katolikami!

  tego brakło po napadzie na kościół i zabiciu księdza

 3. Ewa said

  29 lipca – wedlug Mszalu Rzymskiego (przedsoborowego)

  SW. MARTY – Dziewicy

  Marta pochodziła z Betanii, miasteczka położonego na wschodnim zboczu Góry Oliwnej, w pobliżu wioski Betfage, odległego od Jerozolimy o ok. 3 km drogi. Była siostrą Marii i Łazarza, których Chrystus darzył swą przyjaźnią. Bardzo wiele razy gościła Go w swoim domu. Św. Łukasz opisuje szczegółowo jedno ze spotkań (Łk 10, 38-42). Martę wspomina w Ewangelii św. Jan, odnotowując wskrzeszenie Łazarza. Wyznała ona wtedy wiarę w Jezusa jako Mesjasza i Syna Bożego (J 11, 1-45). Ewangelista Jan opisuje także wizytę Jezusa u Łazarza na sześć dni przed wieczerzą paschalną, gdzie posługiwała Marta (J 12, 1-11). Właśnie z Betanii Jezus wyruszył triumfalnie na osiołku do Jerozolimy w Niedzielę Palmową (Mk 11, 1). Wreszcie w pobliżu Betanii Pan Jezus wstąpił z Góry Oliwnej do nieba (Łk 24, 50).

  Na Wschodzie cześć św. Marty datuje się od wieku V, na Zachodzie – od wieku VIII. Już w wieku VI istniała w Betanii bazylika na miejscu, gdzie miał stać dom Łazarza i jego sióstr. Św. Marta jest patronką gospodyń domowych, hotelarzy, kucharek, sprzątaczek i właścicieli zajazdów. Legenda prowansalska głosi, że po wniebowstąpieniu Jezusa Żydzi wprowadzili Łazarza, Marię i Martę na statek bez steru i tak puścili ich na Morze Śródziemne. Dzięki Opatrzności wszyscy wylądowali szczęśliwie u wybrzeży Francji, niedaleko Marsylii. Łazarz miał zostać pierwszym biskupem tego miasta, Marta założyła w pobliżu żeński klasztor, a Maria pokutowała w niedalekiej pustelni.

  W ikonografii św. Marta przedstawiana jest w skromnej szacie z pękiem kluczy za pasem, czasami we wspaniałej sukni z koroną na głowie. Często pojawia się na obrazach również z siostrą, św. Marią. Są prezentacje, w których prowadzi smoka na pasku lub kropi go kropidłem. Nawiązują one do legendy, iż pokonała potwora Taraska. Jej atrybutami są: drewniana łyżka, sztućce, księga, naczynie, różaniec.

  • Ewa said

   MODLITWA W TRUDNYCH SPRAWACH DO SW. MARTY

   Uwaga! Modlitwę należy odmawiać przez 9 wtorków przy zapalonej świecy. Modlitwa jest tak silna, że nawet przed końcem jest wysłuchana, bez względu na to, jak trudna jest sprawa.

   O cudowna św. Marto, uciekam się pod Twoją opiekę, powierzając się Tobie całkowicie o pomoc w moich potrzebach i wsparciu w moich doświadczeniach. Zobowiązuję się tę modlitwę rozpowszechniać. Pocieszaj mnie w smutkach i potrzebach, o co usilnie proszę przez Twoją wielką radość, która napełnia, kiedy w domu Twoim w Betanii gościłaś Zbawiciela świata Jezusa. Proszę Cię, uproś dla mnie i dla mojej rodziny, abyśmy w sercach Boga zachowali, a przez to na lekarstwo w naszych troskach zasłużyli, a szczególnie w aktualnej potrzebie… Ja Ciebie proszę Wspomożycielko we wszystkich potrzebach, pokonaj wszystkie trudności tak jak zwyciężyłaś smoka, kładąc go u swych stóp.

   Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…., 3x „Św. Marto, proś za nami”

 4. Ewa said

  Rowniez 29 lipca

  SWIETYCH FELIKSA, SYMPLICJUSZA, FAUSTYNA I BEATRYCZY – Meczennikow

  Sw. Feliks meczennik rzymski przez pomylke bywal utozsamiany z antypapiezem Feliksem II.

  Św. Beatrycze (Beatrix, znana także jako Viatrix), Symplicjusz i Faustyn, dwaj bracia i siostra, to męczennicy, którzy zginęli około 303 roku w Rzymie. Symplicjusz i Faustyn za panowania cesarza Dioklecjana zginęli śmiercią męczeńską, poprzez ścięcie, a ich ciała wrzucono do Tybru. Beatrycze odnalazła zwłoki braci przy Via Portuensis i pogrzebała. Niedługo potem ona również została pojmana, osadzona w więzieniu i tam uduszona. Pochowano ją obok braci. W miejscu ich wiecznego spoczynku wybudowano kościół, który się nie zachował, natomiast płyta nagrobna z IV wieku zachowała się do dziś.
  W 1969 r. ograniczono kult św. Symplicjusza.
  W ikonografii św. Symplicjusz i Faustyn przedstawiani są jako młodzi męczennicy, zaś Beatrycze w wytwornych szatach. Często wszyscy troje mają korony. W takim właśnie ujęciu przedstawione jest rodzeństwo na fresku z VI wieku w katakumbach Generosy w Rzymie.

  oraz

  SW. OLAFA – Krola i Meczennika

  Sw. Olaf byl krolem norweskim w latach 1015-1030. Wprowadzil do kraju chrzescijanstwo. Wskutek oporu poganstwa musial uciekac za granice. Wrociwszy do kraju zginal w bitwie pod Stiklestad 29 lipca 1030 r.

  Modlitwa

  Boze, korono krolow i zwyciestwo Meczennikow: daj nam prosimy Cie, doznac wstawiennictwa u Ciebie sw. Olafa, Krola i Meczennika Twojego; niech z Twej wspanialomyslnosci, ktora wielbimy w jego meczenstwie, otrzymamy wieniec zycia, obiecany milujacym Ciebie. Przez Pana.

 5. Ewa said

  NOWENNA DO MATKI BOZEJ ANIELSKIEJ

  2 sierpnia obchodzimy wspomnienie Matki Bożej Anielskiej z Porcjunkuli.

  W tym dniu w każdym kościele parafialnym możemy zyskać odpust zupełny, zwany „odpustem Porcjunkuli”

  Potezna Niebios Królowo i Pani Aniołów, Ty, która otrzymałaś od Boga posłannictwo i władzę, by zetrzeć głowę szatana, prosimy Cię pokornie rozkaż Hufcom Anielskim, aby ścigały szatanów, stłumiły ich zuchwałość, a zwalczając ich wszędzie, strąciły do piekła. Święci Aniołowie i Archaniołowie – brońcie nas i strzeżcie nas. Amen.

  DZIEN VI

  Do Ciebie o Królowo Anielska, jako do stolicy łask Boskich, uciekamy się z najpokorniejszą prośbą. Widzisz naszą nędzę duchową i różne biedy gniotące nas, widzisz jak z grzechu w grzech wpadamy i nie możemy się wydobyć z tej przepaści. Syn Twój na prośbę św. Franciszka za Twoim pośrednictwem zaniesioną do Niego udzielił odpustu zupełnego wszystkim spowiadającym się w Twoim kościele – a więc i my pragniemy dostąpić tej łaski. Wyproś nam ją jedyna nadziejo pokutujących i najpewniejsza Przewodniczko do Nieba. Amen.

  Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…

  Pozdrawiam Cię, Królowo Anielska i wraz z Aniołami składającymi chór nazwany Panowaniami, uwielbiam Cię i pragnę, aby Cię wszystkie stworzenia wielbiły jako lekarkę chorych, pocieszycielkę strapionych, szukających u Ciebie ukojenia swych smutków i boleści. Amen.

  Litania do Najswietszej Maryi Panny Anielskiej – Porcyunkuli

  Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
  Chryste usłysz nas!
  Chryste wysłuchaj nas !
  Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami,
  Synu, Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami,
  Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami,
  Swieta Trojco Jedyny Boze, zmiluj sie nad nami.

  Królowo Aniołów – módl się za nami
  Królowo Archaniołów,
  Królowo Księstw,
  Królowo Zwierzchności,
  Królowo Mocarstw,
  Królowo Tronów,
  Królowo Cherubinów,
  Królowo Serafinów,
  Królowo wszystkich zastępów niebieskich,
  Królowo Aniołów, poczęta bez grzechu pierworodnego,
  Królowo Aniołów, której chwała i cuda mnożą się z każdym dniem
  Królowo Aniołów, która uzdrawiasz chorych, wskrzeszasz Zmarłych i nawracasz grzeszników,
  Królowa Aniołów, podziwiana przez Boga, aniołów i świętych,
  Królowo Aniołów, Wspomożycielko nasza w każdej potrzebie,
  Królowo Aniołów nie opuszczająca tych, którzy w tobie pokładają zaufanie,
  Królowo Aniołów, która przywracasz wzrok ślepym i łagodzisz cierpienie,
  Królowo Aniołów, która lubisz być tak nazywana,
  Królowo Aniołów, która udzielasz wszelkich łask wzywającym ciebie,
  Królowo Aniołów, chroniąca przed piekłem tych, którzy noszą Twój szkaplerz,
  Królowo Aniołów, usuwająca wszelkie przeszkody z drogi tych, którzy pragną poświęcić się Twojemu Synowi,
  Królowo Aniołów, która pouczyłaś tak wielu świętych,
  Ty, która Bóg Ojciec cieszy się jako ukochana córka.
  Ty, która Syn Boży czci jako swa Matkę Niepokalana,
  Ty, która Duch Święty miłuję jako wierna oblubienice,
  Ty, która przewodzisz Zastępom Niebieskim,
  Zycie nasze,
  Radości nasza,
  Nadziejo nasza,
  Nasza Orędowniczko u Pana,
  Ty, której nikt nie wzywa na próżno,
  Ty, której, po Bogu, najwięcej zawdzięczamy,
  Ty, która dokonałaś tak wielu cudów,
  Ty, której kłaniają się aniołowie,
  Królowo Aniołów, mocna Sercem Twojego Syna, wybaw nas od zagrażającego nam zła.
  Królowo Aniołów, doskonała wyznawczyni Boskości, wyjednaj dla nas umiłowanie Boga.
  Królowo Aniołów, największe dzieło Ducha Świętego, wyjednaj dla nas doskonale posłuszeństwo wobec Jego podszeptów.

  Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie!
  Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie!
  Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami Panie!

  Chryste, usłysz nas!
  Chryste, łaskawie wysłuchaj nas!
  K. Módl się za nami Święta Boża Rodzicielko,
  W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

  Módlmy się:

  Boże, który dałeś nam dostojna Królowa Aniołów, władająca w niebie i na ziemi, spraw byśmy mogli zaznać Jej niezwykłej opieki, gdy pogrążeni w niedoli, wezwiemy Ja tym chwalebnym tytułem.
  Przez Chrystusa, Pana Naszego. Amen.

 6. Ewa said

  Modlitwa

  O ZDANIE SIE NA WOLE BOSKA

  Panie i Boze moj! Ty wiesz jak lepiej bedzie: niech sie stanie to, lub owo, podlug woli Twojej.
  Daj to co chcesz, wiele chcesz i kiedy chcesz. Czyn ze mna ja sadzisz, jak sie Tobie bardziej podoba i jak wymaga wieksza chwala Twoja.
  Postaw mnie gdzie chcesz i czyn ze mna wszystko swobodnie. W reku Twoim jestem, obracaj mna, jak Ci sie podoba. Oto jam sluga Twoj na wszystko gotowy: bo nie dla siebie, lecz dla Ciebie, aby tylko godnie i doskonale zyc pragne.
  Udziel mi najslodszy Jezu Laski Twojej, aby ze mna przebywala, ze mna pracowala i ze mna dotrwala az do konca. Daj, abym tego zawsze chcial i pragnal, co Tobie jest przyjemniejszem, co sie Tobie milej podoba. Twoja wola niech sie stanie moja; a moja niech sie zawsze do Twojej stosuje i z nia sie zgadza NAJSCISLEJ.
  Spraw, abym z Toba wspolnie i nieoddzielnie chcial, i nie chcial, ani nie mogl inaczej, tylko tak jak Ty i chciec i niechciec.
  Daj, abym zamarl wszystkiemu co jest swiatowem i lubil dla Ciebie byc nieznanym, gardzonym i nieszczesliwym na swiecie.
  Daj, abym nad wszystko, co pozadanym byc moze, w Tobie spoczywal i w Tobie uciszal serce moje.
  Oswiec mnie promieniem madrosci niebieskiej, abym sie nauczyl Ciebie nadewszystko kochac, Ciebie szukac, Tobie sluzyc i zyc dla Ciebie wedlug woli Twojej. Amen.

 7. Beza said

  Módlmy się o pokój w Polsce i na świecie !!!!!!!!

  Krucjata Modlitwy (27) Modlitwa o pokój na świecie

  O Mój Jezu, ja błagam o Miłosierdzie dla tych, którzy cierpią z powodu straszliwych wojen.
  Ja proszę, żeby pośród tych torturowanych narodów, które są ślepe na prawdę o Twoim istnieniu, został zaprowadzony pokój.
  Proszę, okryj te narody mocą Ducha Świętego,
  aby powstrzymały swoje dążenie do władzy nad niewinnymi duszami.
  Miej Miłosierdzie nad wszystkimi Twoimi krajami, które są bezsilne wobec złych okrucieństw, jakie ogarniają cały świat! Amen

  Krucjata Modlitwy (120) Zatrzymaj szerzenie się wojny
  O Mój Słodki Jezu,
  ukróć wojny,
  które niszczą ludzkość.
  Ustrzeż niewinnych od cierpienia.
  Chroń dusze, które próbują
  wnosić prawdziwy pokój.
  Otwórz serca tych,
  których dotknęło
  spowodowane wojną cierpienie.
  Chroń młodych i wrażliwych.
  Uratuj wszystkie dusze,
  których życie
  zostało zniszczone wojną.
  Umocnij nas wszystkich,
  drogi Jezu –
  tych, którzy modlą się za dusze
  wszystkich Bożych dzieci –
  i obdarz nas Łaską,
  aby znieść cierpienia,
  które mogą zostać nam zadane
  w czasie tych wojennych konfliktów.
  Błagamy Cię,
  zatrzymaj szerzenie się wojny
  i doprowadź dusze
  do Najświętszej Ostoi
  Twojego Serca.
  Amen
  http://www.internetgebetskreis.com/pl

  INTENCJA :” ZA NASZE POLSKIE DUCHOWIEŃSTWO”
  Modlitwa Krucjaty (70) Modlitwa za duchowieństwo, aby pozostało silne i wierne Świętemu Słowu Bożemu

  O, drogi Jezu, pomóż Twoim wyświęconym sługom rozpoznać
  schizmę, która się rozwija w Twoim Kościele.
  Pomóż Twoim wyświęconym sługom, pozostać silnymi i wiernymi Twojemu Świętemu Słowu.
  Nigdy nie pozwól, aby ziemskie ambicje przesłoniły im czystą miłość do Ciebie.
  Daj im łaski, aby pozostali czyści i pokorni przed Tobą
  i aby czcili Twoją Najświętszą Obecność w Eucharystii.
  Pomóż i prowadź te wszystkie wyświęcone sługi, którzy mogą być letni
  w miłości do Ciebie i cały czas rozpalaj na nowo w ich duszach ogień Ducha Świętego.
  Pomóż im rozpoznać pokusy, na które są wystawiani, żeby ich rozproszyć.
  Otwórz ich oczy, aby w każdej chwili mogli ujrzeć Prawdę.
  Błogosław ich w tym czasie i osłoń ich Twoją
  Najdroższą Krwią, aby zapewnić im ochronę przed wszelką szkodą.
  Daj im siłę do odparcia kuszenia szatana, gdyby podsuwał im pokusę zaprzeczania istnienia grzechu.
  Amen.

  MODLITWA ZA KOŚCIÓŁ I KAPŁANÓW:
  Z Dzienniczka Św. Siostry Faustyny

  O Jezu mój, proszę Cię za Kościół cały, udziel mu miłości i światła Ducha swego, daj moc słowom kapłańskim, aby serca zatwardziałe kruszyły się i wróciły do Ciebie, Panie. Panie, daj nam świętych kapłanów, Ty sam ich utrzymuj w świętości. O Boski i Najwyższy Kapłanie, niech moc miłosierdzia Twego towarzyszy im wszędzie i chroni ich od zasadzek i sideł diabelskich, które ustawicznie zastawia na dusze kapłana. Niechaj moc miłosierdzia Twego, o Panie, kruszy i wniwecz obraca wszystko to, co by mogło przyćmić świętość kapłana, – bo Ty wszystko możesz (1052).

  Modlitwa Różańcowa za Pana Prezydenta i Rząd wg własnych możliwości. Chociaż 3 x Zdrowaś Maryjo!!

  MODLITWA O INTRONIZACJĘ JEZUSA CHRYSTUSA NA KRÓLA POLSKI
  Jezus Chrystus: Oto Ja przekazuję wam szczególną łaskę, abyście mogli wyprosić Intronizację Mojej Osoby w Polskim Narodzie i państwie. Wołajcie do Mojego Ojca w taki oto sposób:

  Ojcze Niebieski błagam Cię i proszę, wysłuchaj naszego wołania, wołania całego Polskiego Narodu. Tak bardzo pragniemy, aby Nasz Pan i Zbawca Jezus Chrystus został uznany Królem naszego Narodu i państwa.Polecamy Ci wszystkich tych, którzy mają zamknięte serca i nie chcą przyjąć królowania Pana Naszego Jezusa Chrystusa. Błagamy Cię Ojcze Niebieski, wysłuchaj naszego wołania i dotknij wszystkich tych serc, aby się otworzyły na wielką Miłość Bożą, aby zapragnęły przyjąć Pana i Zbawcę, Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Oto my dzieci Twoje błagamy Cię o tę wielką łaskę, aby Twój Syn był przyjęty przez cały Polski Naród, aby został uznany Panem i Władcą, aby ludzkie serca uwielbiały Jego Święte Imię. Ojcze Niebieski wysłuchaj naszego wołania i spraw, aby to się mogło dokonać, aby te wszystkie łaski przygotowane dla naszego Narodu, mogły na nas spłynąć. Abyśmy się stali Królestwem Twego Syna, aby On mógł nas prowadzić do wiecznej szczęśliwości, abyśmy tam doszli i spotkali się z Tobą na wieki. Amen.

  M O D L I T W A do CHRYSTUSA KRÓLA.
  ( podyktowana przez Pana Jezusa)
  Panie Jezu Chryste – KRÓLU nasz i całego świata – zmiłuj się nad Twym wiernym ludem,
  który pragnie Cię wywyższać każdego dnia; który pragnie Cię widzieć KRÓLEM Wiecznej
  Chwały, KRÓLEM Człowiekiem, KRÓLEM Bogiem Wszechmogącym, KRÓLEM życia i śmierci.
  Wysławiamy Cię, cześć Ci oddajemy, jako KRÓLOWI POLSKI i WSZECHŚWIATA i kochamy Cię ! Przemień serca wszystkich ludzi, aby panował w nich pokój i szacunek do wszystkiego, co stworzyłeś – tak nam dopomóż Bóg po wszystkie czasy, na wieki wieków. Amen

  Potężny egzorcyzm Świętego Michała Archanioła

  BOŻE W TRÓJCY ŚWIĘTEJ JEDYNY,
  błagam Cię pokornie i proszę za wstawiennictwem Bogurodzicy Dziewicy Maryi,
  Świętego Michała Archanioła, wszystkich Aniołów i Świętych
  o tę wielką łaskę pokonania sił ciemności na polskiej ziemi i w całym świecie.
  Odwołujemy się do zasług MĘKI PANA NASZEGO JEZUSA CHRYSTUSA,
  Jego Przenajdroższej Krwi przelanej za nas i Jego Świętych Ran,
  Agonii na Krzyżu i wszystkich cierpień poniesionych podczas Męki
  i przez całe ŻYCIE PANA NASZEGO I ZBAWCY.
  Prosimy Cię Jezu Chryste, wyślij Swoich Aniołów,
  aby strąciły złe moce do czeluści piekielnych,
  aby na polskiej ziemi i na całym świecie nastało BOŻE KRÓLESTWO.
  Aby łaska Boża mogła się rozlać na każde ludzkie serce,
  aby nasz Naród i wszystkie narody całego świata mogły doświadczyć BOŻEGO POKOJU.
  Nasza PANI I KRÓLOWO, błagamy Cię gorąco,
  poślij swoich Aniołów, aby strąciły do czeluści piekielnych,
  wszystkie te złe duchy, które mają być strącone.
  A Ty Wodzu Niebieskich Zastępów dokonaj tego dzieła,
  aby łaska Boża mogła nam nieustannie towarzyszyć.
  Poprowadź wszystkie Zastępy Niebieskie,
  aby złe moce zostały strącone do czeluści piekielnych.
  Użyj całej Swej mocy, aby pokonać Lucyfera i jego aniołów,
  którzy się sprzeniewierzyli Woli Bożej i teraz chcą niszczyć dusze ludzkie.
  Pokonaj ich, albowiem masz taką władzę a nam wyproś łaskę pokoju
  i Bożej Miłości abyśmy podążali za CHRYSTUSEM do KRÓLESTWA NIEBIESKIEGO.
  AMEN.

 8. krystynka said

  Projekt chipowania noworodków wygrał w konkursie innowacyjnych technologii

  https://www.nwo.report/nwo/projekt-chipowania-noworodkow-wygral-konkursie-innowacyjnych-technologii.html

 9. bobi said

  Świadectwo Muńka http://wiadomosci.wp.pl/kat,1329,title,Muniek-Staszczyk-o-swoim-nawroceniu-nie-jestem-swiety-jestem-w-sumie-lotrem-ale-mam-podloge-po-ktorej-moge-chodzic,wid,18444286,wiadomosc.html

 10. Dana said

 11. Beata said

  Blisko coraz bliżej…

  ISIS w Warszawie! Auto z flagą terrorystów! Policja odpuściła, bo zdjęli naklejkę!

  Warszawa. Sfotografowany został samochód z flagą Emiratu Kaukaskiego. Emirat Kaukaski jest uważany przez USA i Rosję za organizację terrorystyczną.

  Zdjęcie ujawnił Wojciech Szewko – specjalista od spraw terroryzmu. Zdjęcie zostało wykonane we wtorek o 23:00.

  Szewko jest zaniepokojony. Nie wie, jak to się stało, że auto w ogóle wjechało do Polski.

  Samochód stoi na parkingu przed Dworcem Centralnym. Na jego tylnej szybie, muzułmańskie wyznanie wiary. Do tego pismo arabskie i szabla. Dokładnie te same symbole są obecne w symbolice Talibów. Auto stoi na austriackich numerach rejestracyjnych.

  „Stołeczna policja zapewnia, że dwukrotnie kontrolowała pasażerów samochodu. Sprawdzano ich bagaże, telefony, a także czy ich nazwiska nie figurują w bazie osób poszukiwanych. Właściciel samochodu po rozmowie z policjantami usunął naklejkę z szyby samochodu.” – podaje Radio ZET.

  http://wrealu24.pl/index.php/services/1138-isis-w-warszawie-auto-z-flaga-terrorystow-policja-odpuscila-bo-zdjeli-naklejke

  Opublikowano film dżihadysty z Francji!: Masowo mordujcie niewiernych! Europejczycy – będziecie cierpieć!

  Sympatyzująca z dżihadystami agencja Amak opublikowała film, w którym 19-letni zabójca księdza z Normandii przemawia do muzułmanów, namawiając ich do dokonywania masowych mordów wszelkimi dostępnymi środkami: „przy użyciu noży oraz wszelkich innych dostępnych narzędzi”.

  „Czasy się zmieniły” – zwraca się do Europejczyków zamachowiec. – „Teraz wy będziecie cierpieć. Tak samo, jak cierpią nasi bracia i siostry” – dodał. Autentyczność filmu nie została potwierdzona.

  Zdaniem ekspertów „mówcą” jest prawdopodobnie Abdel Malia Nabil Petitjean – zabójca księdza. Urodzony we Francji, na celowniku francuskiej policji za „radykalizację” i prawdopodobne powiązania z państwem islamskim. Służby założyły terroryście teczkę dokładnie 29 czerwca, pomimo obserwacji nie udało się uniknąć tragedii.

  http://wrealu24.pl/index.php/services/1153-opublikowano-film-dzihadysty-z-francji-masowo-mordujcie-niewiernych-europejczycy-bedziecie-cierpiec

 12. OSTOJA said

  http://www.fronda.pl/a/tomasz-krzyzak-dla-frondy-jesli-ktos-ma-jeszcze-watpliwosci-odnosnie-franciszka-to,75969.html

  • Halina said

   Przeczytałam to co poleciłeś
   i proszę sobie wyobrazić
   że nic z tego nie wiem .
   Wszystko jest tak płytkie
   że aż nic z tego nie wypływa
   .I nie ma jak wniosku z tego wyciagnąc .

   Z przytoczony przykład słow Franciszka , do których odniósł sie autor nic nie wynika .

   Sa to słowa wypowiadane jak gdyby przez psychologa , który daje dobre rady .
   Ale nie przez głowę Kościoła Chrystusowego który ma przewodzić światu na drogach zbawienia .

   Franciszek podsuwa propozycje ,
   ale nie daje sposobu jak rozwiązać problem i zastosować w życiu ,
   by takich sytuacji nie było .
   Skąd brac siłę by tak postąpić .
   Gdzie jest źródło Energi wspierające człowieka w tej kwestii .

   Bo kłótnia w rodzinie to nie jest od takie małe coś .
   Jeżeli powstaje to z jakiegos powodu .
   I jeżeli tego powodu sie nie usunie ,
   to żadne PRZEPRASZAM nic nie spowoduje .
   Bo w dalszym ciągu będzie ten problem jak kośc w gardle ,
   i jedna osoba cierpiąca
   a druga dominująca ,
   A tak długo sie nie pociągnie .
   Powstanie tylko powód do zaistnienia większych nieporozumień ,
   wiekszego cierpienia
   i do zrodzenia sie nienawiści .
   Do zabicia miłości prawdy sprawiedliwości

   Bo rodzina to kolebka MIŁOŚCI .
   A w MIŁOŚCI PRAWDZIWEJ ,
   tej która jest radością dla Boga
   wszyscy tworzą jednośc
   harmonie ład i porządek
   w zgodzie z 10 przykazaniami Bożymi
   i nauką Chrystusa Króla ,
   A która jest potrzebna do budowy Królestwa MIłości jakie chce zbudować Chrystus Król w materii , przy współudziale tych, którzy wejdą z Nim Królem do współpracy.

   A współpraca czlowieka polega na tym, że zaczną wykonywać czyny z MIŁOŚCI wypływające tak jak On czynił będąc w świecie w CIELE .
   I aby dobrze to czynic to trzeba dobrze poznać Chrystusa Króla czytając Jego Słowa wypowiadane do człowieka ,

   I trzeba miec nastawienie
   że jeżeli widzi sie coś ,
   że to cos drugiej odsobie przeszkadza , to z tego trzeba zrezygnować,
   po to
   by MIŁOSĆ mogła wzrastać i rozwijac sie ,
   by upiekszała i rozgrzewała ognisko rodzinne .

   Świadoma rezygnacja z tego co zakłóca Boży ład i porządek , jest pracą na rzecz szczęścia i jedności w rodzinie .
   Taka postawa spowoduje to
   że problemy będą usuwane ,
   znikać będą powody do nieporozumień , kłótni ,
   a w rodzinie wszyscy będą mogli byc szczęśliwi, bo każdy będzie sie mógł realizować czyniąc to,
   co ma wyznaczone przez Stwórcę na czas pobytu wśród świata .

   Prawdą jest
   że jeżeli wszyscy w rodzinie do jednego dąża ,
   to nie ma powodu do kłótni ,
   do nieporozumień ,
   bo każdy wnosi ze sobą to co mają najlepszego by osiągniętym był wspólnie zamierzony cel ,
   który jest w zgodzie z wytycznymi Boga
   i wypływa z miłosci i służy miłości Bożej .
   Bo z Miłosci do Boga wszystko wypływa .
   Współpraca z Królem Miłości daje to
   że rodzina staje sie kolebką miłości ,
   która czerpie siłe od Króla Miłości .

   Człowiek sam nie jest w stanie wytworzyć miłości . Bo miłośc od Boga pochodzi .
   Człowiek może współpracować z Bogiem Miłością i Jego Miłośc wprowadzać w świat ziemski ,
   by materia była upiększona ubogacona Miłością .

   A teraz w świecie jest tendencja do tego , by w człowieka i świat były wprowadzane cechy i wartości które charakteryzują piekło .
   I to właśnie te cechy i wartości niszczą MIŁOŚĆ PRAWDĘ SPRAWIEDLIWOŚĆ bez których nie da sie żyć .

   I to od nas ludzi tu mieszkających zależy co będzie budowane wśród świata ,
   czy piekło ,
   czy Niebo .
   To my wprowadzamy swoimi decyzjami , swoją wolną wola i świadomością działanie z świata duchowego .
   I ten kto trwa w wierności Chrystusowi Królowi , Królowi Miłości i Miłosierdzia , wówczas buduje Królestwo Miłości według wskazań i życzeń Chrystusa Króla
   pełniąc Wolę Jego .

   A ten który odrzuca Chrystusa Króla ,
   wchodzi w współpracę z szatanem i wprowadza działaanie szatana w wymiar człowieka i angażuje sie w pracę na rzecz budowy piekła na ziemi .
   Nie ma nic pośrodku

   I taka rzeczywistośc jest budowana w świecie
   który Jezus Chrystus Król nabył Krwią swoją Najdroższą,
   przelewając Ją
   i otaczając wszystkich MIŁOŚCIĄ
   i odcinając wszystko od szatanaa .

   To tylko szatan wykorzystuje wolną wolę i świadomoścc człowieka do tego ,
   by grasować w tym co Chrystusa Króla jest .

   Człowiek powinien zając swoje stanowisko i powiedzieć NIE szatanowi w całej rozciągłości .

   Takiego stanowiska oczekuję od głowy KOŚCIOŁĄ CHRYSTUSOWEGO .
   Bo to jest prosto zwięźle i na temat .
   a problem ten dotyka każdego człowieka .

   Nie umię sie zadawalać takimi pustymi słowami , które nic nie wnoszą i niczego nie uczą .
   Które nie pomagają wyciągnąć prawidłowych wniosków
   i odnależ sie w faktycznej rzeczywistości .

   Ja w dalszym ciągu twierdzę
   że jest to nieodpowiedni człowiek
   na tym stanowisku .
   Bo jest on ciałem na tronie piotrowym
   a duchem jest gdzieś daleko
   Otaczam go modlitwą zawsze
   na równi z Benedyktem ,
   by w ten sposób przeszkadzać szatanowi w manipulacją nim .
   By umiał powiedzieć NIE sposobowi myśłenia które serwuje szatan i wprowadza w błąd .

   Ja twierdzę
   że Benedykt jest duchem na stanowisku głowy Kościoła Chrystusowego ,
   a Franciszek jest ciałem .

   I obydwaj czynią swoją powinnośc .

   Która bardziej służy Chrystusowi i Kościołowi ,??
   każdy niechaj osądzi sercem .

   Po owocach wszystko można rozpoznać .

   Więc czekamy aż dojrzeją .

   Chrystus Wodzem
   Chrystus królem
   Chrystus Władcą nam .

   Jezu ufam Tobie ,
   niechaj pełni sie Wola Twoja teraz i zawsze .

 13. Adrian said

  brak słów…………..

  Ukraińcy uczcili pamięć SS Galizien: w mundurach Waffen-SS i pod flagami OUN-UPA [+VIDEO / +FOTO]
  W rocznicę klęski zbrodniczej, kolaboracyjnej ukraińskiej dywizji Waffen-SS Galizien pod Brodami, — Ukraińcy oddali hołd jej poległym członkom.
  „Żołnierze” w mundurach SS oddali salwę honorową.

  — W uroczystościach brali udział weterani UPA i SS-Galizien, a także przedstawiciele władz lokalnych i duchowieństwa.

  25 lipca na górze Żbyr odbyły się uroczystości z okazji 72. rocznicy bitwy pod Brodami, w której brały udział oddziały zbrodniczej ukraińskiej formacji kolaboracyjnej SS-Galizien.
  Przy tej okazji pochowano również odnalezione w ostatnim czasie szczątki kilku żołnierzy tej formacji, którzy polegli w walce z Armią Czerwoną.
  W kaplicy na cmentarzu wojennym w Krasnem, w obwodzie lwowskim, odbyły się uroczystości pogrzebowe.
  — Podczas pochówku ludzie ubrani w mundury SS-Galizien oddali salwę honorową, a weterani tej formacji złożyli wieńce.
  Na górę Żbyr przybyli również weterani SS-Galizien, — a także „członkowie bractwa OUN-UPA”, — przedstawiciele duchowieństwa i organizacji młodzieżowych.
  Znajduje się tam „panteon chwały”, — wraz z cmentarzem wojennym i monumentem ku czci SS Galizien.
  W obchodach obecni byli ludzie ubrani w mundury SS-Galizien, a także OUN-UPA. — Prezentowana była również symbolika banderowska.
  Wcześniej członkowie neobanderowskiego Prawego Sektora również oddali hołd, — jak to sami określili, — „legendarnej dywizji”.
  W oficjalnym komunikacie podkreślono, że liczni Rosjanie, Białorusini i
  — „przedstawiciele praktycznie wszystkich europejskich narodów mieli swoje obiektywne powody dla opowiedzenia się po stronie Niemiec”.
  — „To nie czyni ich automatycznie złymi!”
  – pisze Prawy Sektor dodając, że — ich głównym celem była walka z bolszewizmem.
  Pod koniec czerwca 1944 roku dywizja ukraińska Waffen-SS Galizien została przerzucona na front, by walczyć z Armią Czerwoną.
  W lipcu pod Brodami dywizja poniosła ciężkie straty w starciu z siłami radzieckimi, z 3. Armią Pancerną i została zamknięta w kotle.
  — 22 lipca dywizja SS Galizien została ostatecznie rozbita. — Dywizja poniosła potężne straty, w okrążeniu zginęło ponad 7 tys. żołnierzy tej kolaboranckiej formacji.
  SS Galizien to jednostka zbrodniczej niemieckiej formacji Waffen-SS, złożona z ukraińskich kolaborantów; — powołana przez Niemców dla uzupełnienia braków kadrowych.
  — „Wsławiła” się licznymi zbrodniami na Polakach.
  Dailylviv.com / gazeta.ua / prawyysektor.info / facebook.com / Kresy.pl / Środa, 27 lipca 2016

  Źródło: http://www.kresy.pl/wydarzenia,spoleczenstwo?zobacz/ukraincy-uczcili-pamiec-ss-galizien-w-mundurach-ss-i-pod-flagami-oun-upa-video-foto

  Za: https://forumemjot.wordpress.com/2016/07/27/ukraincy-uczcili-pamiec-ss-galizien-w-mundurach-waffen-ss-i-pod-flagami-oun-upa-video-foto-polecam/#more-52549

  • Dana said

   Przynajmniej przyznają się do sojuszu ukraińsko – niemieckiego .

   Lepiej żeby się nie połączyli ,bo znowu będą robić co im się podoba .

   • Dana said

    Dlatego Ukraina marzy o UE.

   • Dana said

    Wtedy powstał by kanał ukraińsko – niemiecki przez Śląsk .

    • Halina said

     Podejrzewam że Ukraina pragnie wolności .
     To jest nasycanie sie tym
     że chociaż w marzeniach mieli nadzieję i czas na wolnośc .

     To jest przykład jak można chcieć wolności i nie podążać Bozą drogą .
     Oni wciąz bratają sie z tymi którzy ich oszukuja i wykorzystują ..
     Gdyby szli w zgodzie z Bozymi przykazaniami ,
     to nie korzystaliby z szatańskich metod .
     A tak to zamiast zbliżac sie do wolności to sie oddalaja , bo wpadają w szatańska pułapke .
     Zła to droga
     podstępem dochodzenia do wolności niszcząc współłbrata ,
     którego powinni kochac i z nim współpracować bo żyją na Bożej Ziemi .
     Przecież to naród chrześcijański .
     czemu trwa nadal w popieraniu tego do czego pchnął ich przodków szatan ?
     Dotąd dokąd nie powrócą na droge wskazana przez Jezusa ,
     ,,, przepraszam i proszę o wybaczenie ….
     to dotąd nie będa mieli błogosławieństwa Bożego tak dużego jakiego potrzebują na ten tak trudny czas .

     A bez Boga to nawet do proga ,,,,
     jak to głosi mądrośc życiowa .
     Ale kto na to zwraca uwagę ?
     Bierze sprawy w swoje ręce i wpada w pułapke szatana , bo jest bez osłony i wsparcia z świata duchowego pochodzącego .

     Widać jak szatan sie dwoi i troi żeby wywołać problem Narodowi Polskiemu .
     Wdziera sie w każdy możliwy sposób
     byleby wepchnąc człowieka na droge destrukcji .

     Chryste Królu proszę osłaniaj Naród Polski przed atakami i pułapkami szatana .
     Byśmy bezpiecznie mogli budować Twoje Królestwo .
     Maryjo Królowo Polski proszę prowadz nas do Twojego Syna , bysmy mogli pomocnymi mogli być Mu w realizacji Jego planów .
     Proszę ukryj nas przed działaniem szatana idącego przez sąsiadów .
     Bądz naszą obroną .
     Tam gdzie Ty jesteś nie ma szatana .
     Proszę bądz z nami w każdy czas .

 14. Mariusz said

  29 lipca 2016 r., Piątek

  XVII tydzień okresu zwykłego
  Św. Marty
  Wspomnienie obowiązkowe

  Pierwsze czytanie: 1 J 4, 7-16 Jeżeli miłujemy się wzajemnie, Bóg trwa w nas
  Psalm responsoryjny: Ps 34 (33), 2-3. 4-5. 6-7. 8-9. 10-11 (R.: por. 9a)
  Śpiew przed Ewangelią: J 8, 12b
  Ewangelia: J 11, 19-27 Wiara Marty
  lub: Łk 10, 38-42 Jezus w gościnie u Marty

  PIERWSZE CZYTANIE

  1 J 4, 7-16 Jeżeli miłujemy się wzajemnie, Bóg trwa w nas
  Czytanie z Pierwszego listu świętego Jana Apostoła

  Umiłowani, miłujmy się wzajemnie, ponieważ miłość jest z Boga, a każdy, kto miłuje, narodził się z Boga i zna Boga. Kto nie miłuje, nie zna Boga, bo Bóg jest miłością.
  W tym objawiła się miłość Boga ku nam, że zesłał Syna swego Jednorodzonego na świat, abyśmy życie mieli dzięki Niemu.
  W tym przejawia się miłość, że nie my umiłowaliśmy Boga, ale że On sam nas umiłował i posłał Syna swojego jako ofiarę przebłagalną za nasze grzechy.
  Umiłowani, jeśli Bóg tak nas umiłował, to i my winniśmy się wzajemnie miłować. Nikt nigdy Boga nie oglądał. Jeżeli miłujemy się wzajemnie, Bóg trwa w nas i miłość ku Niemu jest w nas doskonała. Poznajemy, że my trwamy w Nim, a On w nas, bo udzielił nam ze swego Ducha. My także widzieliśmy i świadczymy, że Ojciec zesłał Syna jako Zbawiciela świata.
  Jeśli kto wyznaje, że Jezus jest Synem Bożym, to Bóg trwa w nim, a on w Bogu. Myśmy poznali i uwierzyli miłości, jaką Bóg ma ku nam. Bóg jest miłością: kto trwa w miłości, trwa w Bogu, a Bóg trwa w nim.

  Oto Słowo Boże.

  PSALM RESPONSORYJNY:

  Ps 34 (33), 2-3. 4-5. 6-7. 8-9. 10-11 (R.: por. 9a)

  Wszyscy zobaczcie, jak nasz Pan jest dobry.

  Będę błogosławił Pana po wieczne czasy, *
  Jego chwała będzie zawsze na moich ustach.
  Dusza moja chlubi się Panem, *
  niech słyszą to pokorni i niech się weselą.

  Wszyscy zobaczcie, jak nasz Pan jest dobry.

  Wysławiajcie razem ze mną Pana, *
  wspólnie wywyższajmy Jego imię.
  Szukałem pomocy u Pana, a On mnie wysłuchał *
  i wyzwolił od wszelkiej trwogi.

  Wszyscy zobaczcie, jak nasz Pan jest dobry.

  Spójrzcie na Niego, a rozpromienicie się radością, *
  oblicza wasze nie zapłoną wstydem.
  Oto zawołał biedak i Pan go usłyszał, *
  i uwolnił od wszelkiego ucisku.

  Wszyscy zobaczcie, jak nasz Pan jest dobry.

  Anioł Pański otacza szańcem bogobojnych, *
  aby ich ocalić.
  Skosztujcie i zobaczcie, jak Pan jest dobry, *
  szczęśliwy człowiek, który znajduje w Nim ucieczkę.

  Wszyscy zobaczcie, jak nasz Pan jest dobry.

  Bójcie się Pana, wszyscy Jego święci, *
  ci, co się Go boją, nie zaznają biedy.
  Bogacze zubożeli i zaznali głodu, *
  szukającym Pana niczego nie zbraknie.

  Wszyscy zobaczcie, jak nasz Pan jest dobry.

  ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

  J 8, 12b

  Alleluja, Alleluja, Alleluja

  Ja jestem światłością świata,
  kto idzie za Mną, będzie miał światło życia.

  Alleluja, Alleluja, Alleluja

  EWANGELIA

  J 11, 19-27 Wiara Marty
  Słowa Ewangelii według świętego Jana

  Wielu Żydów przybyło do Marty i Marii, aby je pocieszyć po bracie. Kiedy zaś Marta dowiedziała się, że Jezus nadchodzi, wyszła Mu na spotkanie. Maria zaś siedziała w domu.
  Marta rzekła do Jezusa: «Panie, gdybyś tu był, mój brat by nie umarł. Lecz i teraz wiem, że Bóg da Ci wszystko, o cokolwiek byś prosił Boga».
  Rzekł do niej Jezus: «Brat twój zmartwychwstanie».
  Rzekła Marta do Niego: «Wiem, że zmartwychwstanie w czasie zmartwychwstania w dniu ostatecznym».
  Rzekł do niej Jezus: «Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we Mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. Każdy, kto żyje i wierzy we Mnie, nie umrze na wieki. Wierzysz w to?».
  Odpowiedziała Mu: «Tak, Panie! Ja wciąż wierzę, żeś Ty jest Mesjasz, Syn Boży, który miał przyjść na świat».

  Oto słowo Pańskie

  ALBO

  EWANGELIA

  Łk 10, 38-42 Jezus w gościnie u Marty
  Słowa Ewangelii według świętego Łukasza

  Jezus przyszedł do jednej wsi. Tam pewna niewiasta, imieniem Marta, przyjęła Go do swego domu. Miała ona siostrę, imieniem Maria, która siadła u nóg Pana i przysłuchiwała się Jego mowie.
  Natomiast Marta uwijała się koło rozmaitych posług. Przystąpiła więc do Niego i rzekła: «Panie, czy Ci to obojętne, że moja siostra zostawiła mnie samą przy usługiwaniu? Powiedz jej, żeby mi pomogła».
  A Pan jej odpowiedział: «Marto, Marto, troszczysz się i niepokoisz o wiele, a potrzeba mało albo tylko jednego. Maria obrała najlepszą cząstkę, której nie będzie pozbawiona».

  Oto słowo Pańskie.

 15. Pan Jezus podczas swojego czasu na ziemi, kochał Judasza.

  Pan Jezus nie mówił, że Judasz to zdrajca, uważajcie na niego, przeklęty złodziej itp itd…. NIE.
  Wielu na tym sprawdzianie Miłości bliźniego sama polegnie i ujawni nienawiść do Boga i bliźniego.

  Mt 5.7 Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią.

 16. Dana said

 17. Beata said

  Wreszcie jakieś odważne głosy duchownych w obronie Nauki Chrystusowej , oczywiście nie z polski , ale to już coś:

  Wiemy, że pierwsza jaskółka wiosny nie czyni, ale lżej robi się człowiekowi na sercu, gdy inni a w tym przypadku duchowni i teologowie księża dostrzegają sprzeczności… !!!!

  Teologiczna krytyka „Amoris Laetita” i list do kardynałów – podpisy 45 profesorów oraz teologów katolickich, w tym księży

  Analiza zagrożeń ze strony „Amoris Laetitia” – 29 punktów wyszczególnionych wątpliwych lub sprzecznych z wiarą tez adhortacji – dokonana przez doktorów i profesorów katolickich z całego świata.

  Cała krytyka „Amoris Laetitia” dostępna jest tutaj (po angielsku).

  Click to access cardinal-letter2.pdf

  Cały list do kardynałów na ręce kardynała Sodano wraz z podpisanymi nazwiskami tutaj (po angielsku).

  Click to access cardinal-letter2.pdf

  Czy jakieś polskie media katolickie zająkną się na temat tego listu, czy będą mówić, że skandowanie przez Franciszka z młodymi słowa „miłosierdzie” jest przejawem świętości,

  głębi duchowej, powagi myśli oraz zrozumienia potrzeb młodych?

  https://franciszekfalszywyprorok.wordpress.com/2016/07/29/teologiczna-krytyka-amoris-laetita-i-list-do-kardynalow-podpisy-45-profesorow-oraz-teologow-katolickich-w-tym-ksiezy/#more-4093

  • Beata said

   miało być – nie z Polski

  • 23.12.2012, 15:30 – U podstaw wszystkiego będzie leżało zniszczenie komórki rodzinnej
   Moja szczerze umiłowana córko, wielu Moich wyświęconych sług staje w obliczu strasznego wyzwania. To przekona ich, aby wybrali jedną z dwóch różnych dróg. Każdy z nich będzie musiał wybrać drogę z własnej, wolnej woli. Ponieważ wkrótce obrzydliwość da się poznać.
   Wielu Moich wyświęconych sług nie będzie z początku od razu wiedziało, co się dzieje. Dopiero wtedy, gdy przeczytają listy od tych, który są na wysokich stanowiskach, znajdą się w trudnej sytuacji.
   Ci, którzy podtrzymują Moje Święte Słowo, dane człowiekowi przez Dar Pisma Świętego, będą wystawieni na próbę i wezwani do przyjęcia poprawek. Zmiany te zostaną im przekazane i będzie się od nich oczekiwać przełknięcia tego i przyjęcia za Prawdę. Sprowadzą się one do jednego.
   Będą nalegać, aby Moi Święci, wyświęceni słudzy zaakceptowali tolerowanie grzechu.
   Będą mówić, że Bóg jest zawsze miłosiernym Bogiem i że kocha wszystkich. Tak, to jest prawda. Ale potem, polecą zaakceptowanie praw, które są obrzydliwością w Moich Oczach. U podstaw wszystkiego będzie leżało zniszczenie komórki rodzinnej.
   http://paruzja.info/pl/oredzia-przeglad/33-grudzien-2012/701-23-12-2012-15-30-u-podstaw-wszystkiego-bedzie-lezalo-zniszczenie-komorki-rodzinnej

  • 30.12.2013, 20:06 – Kiedy próbujecie na nowo napisać Słowo Boże,jesteście winni bluźnierstwa
   Moja szczerze umiłowana córko, gdy kwestionujecie Mój Autorytet, odrzucacie Prawdę. Gdy Moje Słowo, które jest odciśnięte w kamieniu, jest przez was kwestionowane, to nie akceptujecie Prawdy.
   Kiedy próbujecie na nowo napisać Słowo Boże, jesteście winni bluźnierstwa. Świat został ostrzeżony,że nikt – żaden wyświęcony sługa, żadna wybrana dusza, żaden prorok – nigdy nie może nic dodać
   ani wyrzucić ze Słowa określonego w Księdze Mojego Ojca. Jednak, dokładnie tak się stanie, gdy ci, którzy twierdzą, że są wybranymi przywódcami Mojego Kościoła na ziemi sfałszują Prawdę. Ten
   dzień jest bardzo blisko. To jest dzień, przed którym byliście ostrzegani. Bowiem każdy, kto ośmiela się zafałszować Słowo mówi, że jest ponad Bogiem. Ten, kto przez swoje działanie i czyny deklaruje,
   że jest ponad Bogiem, nigdy nie może być Moim przedstawicielem.
   Dzień, w którym przywódca, roszczący sobie prawo do prowadzenia Mojego Kościoła na ziemi, powie, że niektóre grzechy już się nie liczą, będzie dniem początku końca. Będzie to dzień, na który
   musicie uważać. Będzie to dzień, kiedy Mój Kościół wejdzie w erę ciemności. Tego dnia, nigdy nie wolno wam ulec pokusie, aby Mnie odrzucić – odrzucić Prawdę. Kłamstwa nie mogą zastąpić Prawdy.
   http://paruzja.info/pl/oredzia-przeglad/60-grudzien-2013/1365-30-12-2013-20-06-kiedy-probujecie-na-nowo-napisac-slowo-boze-jestescie-winni-bluznierstwa

 18. Wiktoria said

  Mnie bardzo żal biskupa Rzymu, że tak upadł. Tak samo żal każdego człowieka w podeszłych latach, tym bardziej duchownego. Ale jest to znak dla niego samego i dla wszystkich, że coś jest nie tak. Także jest to oznaką mocnej duchowej atmosfery modlitwy na terenie Polski, myślę, że bez egzorcyzmów się nie obeszło. Nie sądzę, że ktoś specjalnie mu to uczynił, wątpię w to.
  Kiedyś apostołowie zapytali się Jezusa, dlaczego zbawiając wszystkich nie może zbawić Judasza, na co Pan Jezus odpowiedział, że w takim razie musiał by skazać cały świat. Na tyle niemożliwe było coś zmienić w nim.

 19. ŚDM 2016 w Krakowie. Jan Rokita o przemówieniu papieża: to nie było ważne przemówienie, same ogólniki, nic szczególnego
  – Przemówienie wawelskie Franciszka (…) to nie było ważne przemówienie, padały ogólniki, ale nic, co by szczególnie przemówiło do serca człowieka – mówił WP Jan Rokita. – To nie jest papież asceta. Sama jego postura, brzuszek i makarony, którymi się obżera, nie wskazują na ascetyczny styl życia – to człowiek żywiołowy – ocenia Rokita. Zaznaczył także, że on na miejscu Franciszka zamiast okazywać czułość żebrakom, prostytutkom i więźniom, okazałby ją kapłanom, którzy pełnią trudną służbę we współczesnej Europie.
  Czy to jest papież ascetyczny, to miałbym wątpliwości. Sama jego postura, brzuszek i makarony, którymi się obżera, nie wskazują jednak na ascetyczny styl życia. To nie ma nic wspólnego z ascetyzmem. To nie jest papież asceta zupełnie. Benedykt XVI był ascetą – jest zresztą do dzisiaj – to był typ pustelnika, z olbrzymią samodyscypliną. Franciszek to jest człowiek żywiołowy, bujny, kochający życie, więc zupełnie nie mam wrażenia, że to jest typ ascetyczny – powiedział Rokita.
  – Rola księdza katolickiego we współczesnej Europie staje się coraz trudniejsza, świat jest bardzo zlaicyzowany, chrześcijaństwo jest w odwrocie, instytucje europejskie zachowują się w sposób antyreligijny. To nie jest dobry czas dla chrześcijaństwa europejskiego, i tymczasem przychodzi głowa Kościoła, która zamiast ostro krytykować ten świat to jeszcze krytykuje nas. To budzi pewnego rodzaju konfuzję – tłumaczył publicysta.
  Kiedyś bycie księdzem oznaczało bycie brzuchatym, zadowolonym z siebie, bogatym i wielbionym przez ludzi proboszczem. Te czasy całkowicie minęły. Mi się wydaje, że tym ludziom, którzy wykonują tą tak trudną, ale i tak ważną służbę, ja bym na miejscu Franciszka okazywał więcej czułości, ponieważ oni od niego tego bardzo oczekują. On okazuje czułość, żebrakom, prostytutkom, więźniom. Chciałbym, żeby tą czułość okazał także kapłanom – podkreślił Rokita.
  WIECEJ:
  http://wiadomosci.wp.pl/kat,139834,title,SDM-2016-w-Krakowie-Jan-Rokita-o-przemowieniu-papieza-to-nie-bylo-wazne-przemowienie-same-ogolniki-nic-szczegolnego,wid,18443678,wiadomosc.html?ticaid=11773a

  • Kulisy spotkania papieża z polskimi biskupami. Abp Hoser dla WP: stawiano pytania o uchodźców
   To był dialog w bardzo przyjacielskiej atmosferze. (…) Przede wszystkim rozmawialiśmy o problemie laicyzacji w świecie – zdradza WP abp Henryk Hoser. – Stawiano również pytania o uchodźców. Papież wspominał też o starych emigracjach. Wielu Polaków jest w krajach amerykańskich, które ich przyjęły. I to jest uprawniona emigracja ludzi, którzy wyjeżdżają za chlebem. Natomiast bardziej mozaikowa jest emigracja dzisiejsza, która jest spowodowana katastrofą, jaka dotknęła kraje, z których ludzie uciekają – powiedział Hoser. Podkreślił także, że „Ojciec Święty mówi, że trzeba przyjmować ludzi” i okazywać im miłosierdzie.
   http://wiadomosci.wp.pl/kat,141200,title,Kulisy-spotkania-papieza-z-polskimi-biskupami-Abp-Hoser-dla-WP-stawiano-pytania-o-uchodzcow,wid,18444144,wiadomosc.html?ticaid=11773a

   • Dana said

    Może Papież nie wie ,że u nas są uchodźcy z Ukrainy ,Czeczeni.

    Polska przyjęła już ponad 80 tysięcy Czeczenów i wciąż przyjmuje następnych.

    • Dana said

     W roku 2014 o status uchodźcy starało się w Polsce 8195 osób, z tego połowa to obywatele rosyjscy różnej narodowości. Ukraińców było 2318 – to ogromny skok w stosunku do roku 2013, kiedy podobne wnioski złożyło 46 osób. W związku z wojną na wschodzie kraju Ukraińcy uciekają z terenów działań zbrojnych albo chcą uchylić się przed służbą wojskową. Polska przyznaje im status uchodźcy niechętnie – to sama Ukraina powinna zapewnić swoim obywatelom bezpieczne miejsce do życia w swoich granicach.

     Read more: http://www.pch24.pl/czeczeni–gruzini-i-ukraincy-chca-zyc-w-polsce–jako-uchodzcy,36527,i.html#ixzz4Fmhd1Wtm

   • 06.10.2013, 23:20 – Wkrótce powiedzą wam, abyście wykorzystali swoją wiarę do stworzenia kampanii politycznej na całym świecie, aby ratować biednych
    Moja szczerze umiłowana córko, głos fałszywego proroka grzmi na wszystko, co jest święte w Moim Kościele. Jednak niewiele zostanie powiedziane o znaczeniu przestrzegania Bożego Nauczania, Sakramentach i Głoszeniu Prawdy. Zamiast tego usłyszycie, dla odwrócenia waszej uwagi, na przykład o opiece nad biednymi i głodnymi świata i zostanie to uznane za wasze pierwsze zadanie, jako sług Bożych.
    Jako słudzy i wyznawcy Boga w Kościele, najpierw musicie być wierni Prawdzie, którą wam przekazałem. Kochanie biednych i głodnych oraz pomaganie im jest dobrą rzeczą, ale Mój Kościół na Ziemi ma o wiele większą rolę, którą Mi przysięgał. Obejmuje ona nauczanie Prawdy we wszystkim czego was uczyłem i jeśli naprawdę Mnie kochacie, będziecie to robili.
    Kościół ma misję, aby głosić Prawdę Mojego Nauczania. Wzięcie pod uwagę jednego aspektu Mojego Słowa, aby pomagać biednym jest godne podziwu, ale wprowadza w błąd, ponieważ Moje Nauczanie wyraźnie wskazuje, że należy pomagać biednym na duszy. Pomóżcie im wyleczyć ich dusze, zanim pomożecie im uwolnić się z udręk życia. Jeśli dam wam biedaka i poproszę, abyście mu pomogli, w jaki sposób to zrobicie? Dacie mu ubranie? Pieniądze, by wyżywił rodzinę? Czy najpierw chcielibyście, żebym Ja uratował ich duszę?
    http://paruzja.info/pl/oredzia-przeglad/58-pazdziernik-2013/1267-06-10-2013-23-20-wkrotce-powiedza-wam-abyscie-wykorzystali-swoja-wiare-do-stworzenia-kampanii-politycznej-na-calym-swiecie-aby-ratowac-biednych

    • Dana said

     Jałmużna to nie rada ewangeliczna, a powinność.

     Jezus uznał jałmużnę za jeden z trzech filarów życia religijnego, obok modlitwy i postu.

     Ewangelia wg św. Mateusza 25.31-46

     Sąd Ostateczny

     31 Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swej chwale i wszyscy aniołowie z Nim, wtedy zasiądzie na swoim tronie pełnym chwały. 32 I zgromadzą się przed Nim wszystkie narody, a On oddzieli jednych [ludzi] od drugich, jak pasterz oddziela owce od kozłów. 33 Owce postawi po prawej, a kozły po swojej lewej stronie. 34 Wtedy odezwie się Król do tych po prawej stronie: „Pójdźcie, błogosławieni Ojca mojego, weźcie w posiadanie królestwo, przygotowane wam od założenia świata!
     35 Bo byłem głodny, a daliście Mi jeść;
     byłem spragniony, a daliście Mi pić;
     byłem przybyszem, a przyjęliście Mnie;
     36 byłem nagi, a przyodzialiście Mnie;
     byłem chory, a odwiedziliście Mnie;
     byłem w więzieniu, a przyszliście do Mnie”.
     37 Wówczas zapytają sprawiedliwi: „Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym i nakarmiliśmy Ciebie? spragnionym i daliśmy Ci pić? 38 Kiedy widzieliśmy Cię przybyszem i przyjęliśmy Cię? lub nagim i przyodzialiśmy Cię? 39 Kiedy widzieliśmy Cię chorym lub w więzieniu i przyszliśmy do Ciebie?” 40 A Król im odpowie: „Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili”.
     41 Wtedy odezwie się i do tych po lewej stronie: „Idźcie precz ode Mnie, przeklęci, w ogień wieczny, przygotowany diabłu i jego aniołom!
     42 Bo byłem głodny, a nie daliście Mi jeść;
     byłem spragniony, a nie daliście Mi pić;
     43 byłem przybyszem, a nie przyjęliście Mnie;
     byłem nagi, a nie przyodzialiście Mnie;
     byłem chory i w więzieniu, a nie odwiedziliście Mnie.”
     44 Wówczas zapytają i ci: „Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym albo spragnionym, albo przybyszem, albo nagim, kiedy chorym albo w więzieniu, a nie usłużyliśmy Tobie?” 45 Wtedy odpowie im: „Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, czego nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, tegoście i Mnie nie uczynili”. 46 I pójdą ci na mękę wieczną, sprawiedliwi zaś do życia wiecznego».

    • Dana said

     Ewangelia o Sądzie Ostatecznym ma minusy .To znaczy ,że można wybierać co się podoba ?

    • Dana said

     Tu jest pewna niezgodność z Pismem Świętym .
     Dlaczego nie ma dyskusji .

  • Dana said

   Jan Rokita lepiej niech się zajmie płaszczem z wielbłądziej wełny ,żeby go mole nie zjadły .

   Pusty człowiek .

  • cox21 said

   No tak. Bo papież musi wyglądać jak żebrak no i oczywiście być chudy jak kościotrup. Wtedy pan Rokita powie, że to prawdziwy asceta. To jest żałosne.

   • Kora said

    Dokładnie a poza tym to co według tego „ascety” powinien jeść już pomińmy papież a osoba starsza i słaba??Chleb i wodę??Ciekawe czy ten polityk wie o tym że papież jada w Watykanie na stołówce z biednymi??

  • Sławomir Cenckiewicz o bankructwie linii dialogu ekumenicznego. Czy zdążymy uratować Europę i Kościół katolicki?
   Otwarcie się na dialog z islamem, godzenie się na politykę multiki, to błędy za które dziś płaci Europa – uważa prof. Sławomir Cenckiewicz, członek kolegium IPN. Atak na francuskiego kapłana w czasie sprawowania Mszy św. jest tego dowodem.
   http://www.pch24.pl/slawomir-cenckiewicz-o-bankructwie-linii-dialogu-ekumenicznego–czy-zdazymy-uratowac-europe-i-kosciol-katolicki-,44926,i.html

 20. Zbyszek said

  Moi drodzy , z uwagą śledzę wizytę Franciszka w Polsce,a szczególnie Jego przemówienia i nasuwa mi się jedno porównanie:
  Jan Paweł II przybywał do Nas ( ale też do innych narodów) jako Namiestnik Chrystusa co było widać i czuć, Franciszek zaś przybył do Nas niby jako zwierzchnik Kościoła katolickiego, ale zachowuje się i mówi wyłącznie jak szef Państwa Watykańskiego.
  Oprawa choreograficzna wczorajszego powitania była bardzo chrześcijańska- i chwała za to organizatorom, ale przemówienie Franciszka to przemówienie jakby Angeli Merkel lub podobnego polityka z europy zachodniej, prawie żadnego odniesienia do Ewangelii i śladowe wspomnienie o Jezusie.
  Dobry komentarz do tego zamieścił pewien internauta -poniżej:
  http://fakty.interia.pl/pokaz-komentarz,pId,114215858,dId,2873733#pst114215858

  Widać coraz większy skręt w kierunku religii humanizmu akcentującej tylko drugie przykazanie miłości, ale usuwającej w cień najważniejsze, bo pierwsze przykazanie miłości.
  Nawet pomiędzy Apostołami, wybranymi przecież osobiście przez Chrystusa znalazł się jeden ( Judasz Iskariota), który nie zrozumiał nauki Jezusa i chciał wykorzystać Jego nauczanie do celów politycznych. W tym celu dopuścił się nawet do zdrady Nauczyciela. Ale Bóg wie co robi, widocznie nie ma innego sposobu , aby oddzielić owce od kozłów. Módlmy się zatem, aby w chwili próby nie utracić wiary.

  • Dana said

   Nie martw się Zbyszku Polacy mają Wiarę Katolicką silną .

  • Moher said

   To z Chipowaniem ludzi słuszałem. Ale widać że nie porywa tłumów swoją nauką a swoją obecnością. Franciszek przypomina bardziej celebrytę niż Pasterza

  • Leszek said

   Chyba Twoje spostrzeżenie, Zbyszku o tym, że … Widać coraz większy skręt w kierunku religii humanizmu akcentującej tylko drugie przykazanie miłości, ale usuwającej w cień najważniejsze, bo pierwsze przykazanie miłości…

   zdaje się być bardzo słuszne, bowiem o tym też mówi Matka Boża w Orędziu nr 120 {z 11.02.1977r. w Lourdes} do Je umiłowanych synów, Kapłanów:

   … Chcę, byście byli czyści sercem i stali się przez to prawdziwie zdolni do miłości. Wasza miłość musi być nadprzyrodzona i Boża. Wszelkie nieuporządkowane przywiązanie do siebie samego lub do stworzeń rzuca cień na jej wewnętrzną czystość.

   Powinniście kochać Mojego Syna Jezusa i dusze – ze względu na Niego. Czyż można miłować bliźniego, a nie kochać Boga? Istnieje dziś tendencja – zupełnie fałszywa, a tak rozpowszechniona nawet wśród wielu Moich synów – polegająca na usiłowaniu miłowania bliźniego z pominięciem Boga.

   Zawsze możecie czynić dobro i pomagać swoim bliźnim. Aby jednak wasza miłość była nadprzyrodzona i doskonała, musi pochodzić od Boga. Miłujcie Trójcę Przenajświętszą Sercem Mojego Syna, a siebie wzajemnie tak, jak On Sam was umiłował. Dzięki temu wasza miłość będzie coraz czystsza i staniecie się zdolni pragnąć prawdziwego dobra dla waszych braci…

   • Dana said

    Św. Augustyn: „Jeżeli Bóg w życiu jest na pierwszym miejscu, wszystko znajdzie się na właściwym miejscu”

  • W imię sprawiedliwości społecznej i współczucia społecznego, fałszywy prorok da wytyczne dotyczące tego w co świat ma uwierzyć, by posłużyło przeprowadzeniu ewangelizacji i utworzeniu nowoczesnego kościoła. Ten kościół będzie postrzegany, jako ten, który dotrze do wszystkich grzeszników i obejmie tych grzeszników, których grzechy nie są do zaakceptowania przeze Mnie.
   Wy, Moi umiłowani wyznawcy, będziecie uważani za heretycką sektę, ponieważ nadal będziecie głosili Prawdę. Wszystkie próby pozostania Mi wiernym będą ostro atakowane. Będziecie wyrzutkami i zostaniecie uznani za prawicowych odszczepieńców. Jakakolwiek próba utrzymania tradycji Świętych Obrzędów będzie ignorowana.
   Nie wolno lekceważyć mocy tych, którzy będą wprowadzać w błąd Moje kościoły na Ziemi, ponieważ miliony świętych sług przyjmie nową fałszywą doktrynę. Będą błędnie wierzyć, że ta nowa doktryna jest formą ewangelizacji. Ich wsparcie, jako chętnych sług obrzydliwości, będzie bardzo trudne dla tych chrześcijan, którzy znają Prawdę. Ich głosy będą jak szept pośród krzyków tych, którzy staną się niewolnikami kłamstw wymyślonych w Moje Imię.
   Wiedzcie, że ból odrzucenia będzie dokładnie taki sam, jaki Ja i Moi apostołowie musieliśmy cierpieć podczas Mojego Czasu na Ziemi. Ówcześni kapłani, który twierdzili, że kochają Boga, nie wahali się uciszyć głosów Moich uczniów, którzy przynieśli im wieści o tym Kim Ja Jestem. Tym razem, gdy zapowiadam Moje Powtórne Przyjście, Moi prorocy i Moi uczniowie doświadczą tego dręczenia, kiedy ich głosy zostaną odrzucone, a oni sami będą oskarżeni o bluźnierstwo.
   http://paruzja.info/pl/oredzia-przeglad/46-sierpien-2013/1190-10-08-2013-12-49-wiedzcie-ze-bol-odrzucenia-bedzie-dokladnie-taki-sam-jaki-ja-i-moi-apostolowie-musielismy-cierpiec-podczas-mojego-czasu-na-ziemi

  • Dana said

   Wyznanie wiary (Skład Apostolski)

   Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, * Stworzyciela nieba i ziemi, * i w Jezusa Chrystusa, * Syna Jego Jedynego, Pana naszego, * który się począł z Ducha Świętego, * narodził się z Maryi Panny, * umęczon pod Ponckim Piłatem, * ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, * zstąpił do piekieł, * trzeciego dnia zmartwychwstał, * wstąpił na niebiosa, * siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, * stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. * Wierzę w Ducha Świętego, * święty Kościół powszechny, * Świętych obcowanie, * grzechów odpuszczenie, * ciała zmartwychwstanie, * żywot wieczny. * Amen

 21. Moher said


  Przed obliczem Matki Bożej nie zgiął kolana. Niebo mu przypomniało o tym gdy się potknął.

  https://gloria.tv/video/ootx56HK2cGNLKmzi8AFUJkPb
  Tutaj też nie klęka przed Najświętszym Sakramentem

  a tu gdzie nie ma Najświetrzego Sakramentu nie ma problemu z klęczeniem.

  Gwoli przypomnienia:

  • alutka said

   Z tego co sobie przypominam , to Franciszek nie jedyny Papież. który się przewrócił. Jesteś diabelsko uprzedzona, Polecam Spowiedź i egzorcystę.

 22. apostolat said

  ŚDM: Franciszek po raz ostatni w oknie. Wielka radość zebranych

  Papież Franciszek po raz ostatni pojawił się w niedzielę po południu w „oknie papieskim”. Sprawił tym ogromną radość grupie wytrwałych pielgrzymów, która na niego oczekiwała – najpierw w upale, potem w deszczu.

  Ludzie gromadzili się przy ul. Franciszkańskiej 3, przed siedzibą arcybiskupów krakowskich od godzin przedpołudniowych, choć Franciszek był wówczas w Brzegach na mszy św. Mieli nadzieję na to, że po powrocie – mimo iż nie było to planowane – podejdzie do słynnego „papieskiego okna”. Skandowali: „Papa Francesco, „Pobłogosław” , a także” „Otwórzcie okno”, aby zachęcić go do wyjścia do nich.

  W międzyczasie rozpętała się burza i lał rzęsisty deszcz. Rozłożone parasolki tym razem nie chroniły przed upałem, ale przed deszczem. Kapryśna pogoda jednak wcale nie zraziła oczekujących na Franciszka; wręcz przeciwnie – krzyczeli, śmiali się i dalej go wołali.

  „Kardynale puść papieża” – krzyczeli, tak jak przy wizytach w Krakowie Jana Pawła II czy Benedykta XVI. Śpiewali także „Abba Ojcze” oraz – ulubioną pieśń Jana Pawła II – „Barkę”.

  Blisko godz. 16 Franciszek pojawił się w oknie. Wśród pielgrzymów wybuchła euforia. Papież podziękował za gorące przyjęcie, jak również poprosił o modlitwę za niego. Udzielił błogosławieństwa zgromadzonym oraz odmówił z nimi „Zdrowaś Maryjo”.

  „Do widzenia” – powiedział po polsku. W tym momencie uderzył piorun i niebo rozbłysło. Następnie rozpętała się burza. Jeszcze chwilę ludzie stali pod parasolkami, potem bardzo szybko zaczęli opuszczać Franciszkańską. Część z nich schroniła się w auli pobliskiej bazyliki franciszkańskiej.

  http://www.gazetaprawna.pl/artykuly/964150,franciszek-po-raz-ostatni-w-oknie-wielka-radosc-zebranych.html

  • apostolat said

   „Do widzenia” – powiedział po polsku. W tym momencie uderzył piorun i niebo rozbłysło. Następnie rozpętała się burza. Jeszcze chwilę ludzie stali pod parasolkami, potem bardzo szybko zaczęli opuszczać Franciszkańską. Część z nich schroniła się w auli pobliskiej bazyliki franciszkańskiej.

  • Dana said

   W Madrycie ŚDM ( 2011 ) też była burza i ulewa .

   W sobotę późnym wieczorem w wyniku ulewy i silnego wiatru zawaliło się kilka namiotów pielgrzymów na dawnym lotnisku Cuatro Vientos, gdzie papież Benedykt XVI przemawiał podczas 26. Światowych Dni Młodzieży. Rannych jest siedem osób.

   Papież zwrócił się też do młodych Polaków przybyłych do Madrytu: – Drodzy młodzi Polacy, silni wiarą, zakorzenieni w Chrystusie! Niech owocują w was otrzymane w tych dniach od Boga talenty. Bądźcie Jego świadkami. Nieście innym orędzie Ewangelii. Waszą modlitwą i przykładem życia pomagajcie Europie odnaleźć jej chrześcijańskie korzenie – przemawiał Benedykt XVI po polsku.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.

 
%d blogerów lubi to: