Dziecko Królowej Pokoju

Pokój musi zapanować pomiędzy człowiekiem i Bogiem, a także między ludźmi

 • Królowa Pokoju

  Królowa Pokoju
 • Uwaga

  Strona używa plików cookies które zapisują się w pamięci komputera. Zapisywanie plików cookies można zablokować w ustawieniach przeglądarki. Dowiedz się o tych plikach http://wszystkoociasteczkach.pl
 • Propozycja chronologiczna

  • Rok 2019 – Kryzys Rumunia
  • Rok 2020 – fałszywe traktaty pokojowe
  • Rok 2021 – Papież jedzie do Moskwy
  • Rok 2021 – Wojna
  • Rok 2022 – zwycięstwo komunistyczne
  • Rok 2023 – 10 królów
  • Rok 2024 – Antychryst
  • Rok 2025 – Sojusz z wieloma
  • Rok 2025 – Synod
  • Rok 2026 – Henoch i Eliasz
  • Rok 2028 – Ohyda spustoszenia
  • Rok 2029 – Ostrzeżenie
  • Rok 2030 – Cud
  • Rok 2031 – Nawrócenie Izraela
  • Rok 2032 – Kara
  • Rok 2032 – Odnowienie świata
  • Rok 2033 – Exodus
  • Rok 2034 – Zgromadzenie w Jerozolimie
  • Rok 3032 – Gog i Magog
  • Rok 3213 – Koniec świata
  • Nowe niebiańskie Jeruzalem.
 • Ostrzeżenie

  13 kwietnia 2029
  7,5 lat pozostało.
 • Logowanie

 • Odwiedzają nas

  Map

 • Maryjo weź mnie za rękę

 • Jezu Maryjo Kocham Was

Benedykt ustąpił po mistycznym doświadczeniu?

Posted by Dzieckonmp w dniu 23 sierpnia 2016


benedykt

 

“Tak powiedział mi Bóg”- w ten sposób Benedykt XVI wyjaśnił niedawno podczas prywatnej rozmowy powody swej decyzji o abdykacji. Wytłumaczył, że podjął ją w wyniku „mistycznego doświadczenia”.

 

Wypowiedzi emerytowanego papieża ujawniła katolicka agencja Zenit z Rzymu. Powołała się na relację anonimowej osoby, która odwiedziła go w minionych tygodniach.

 

Agencja wyjaśniła, że Benedykt XVI choć prowadzi niemal życie klauzurowe, mieszkając w dawnym budynku klasztornym w Ogrodach Watykańskich, sporadycznie przyjmuje gości składających mu prywatne wizyty. W czasie takich spotkań – jak wynika z rekonstrukcji jego wypowiedzi – nie komentuje on niczego, nie ujawnia tajemnic i nie mówi nic, co mogłoby zostać uznane za ważną wypowiedź emerytowanego papieża. Zachowuje maksymalną rezerwę – podkreśla się.

 

Zapytany podczas takiego ściśle prywatnego spotkania, dlaczego ustąpił z tronu Piotrowego, odparł, że tak powiedział mu Bóg. Zastrzegł zarazem: „To nie chodzi o żadne objawienie czy zjawisko tego rodzaju”. Było to doświadczenie mistyczne – miał stwierdzić papież Ratzinger. Według jego słów doświadczenie to towarzyszyło mu również w ostatnich miesiącach, po abdykacji.

 

Poza tym Benedykt XVI przyznał, że im bardziej obserwuje charyzmę papieża Franciszka, tym bardziej przekonuje się, że jego decyzja o ustąpieniu była „wolą Boga”.

Źródło: denon.pl

Komentarze 273 do “Benedykt ustąpił po mistycznym doświadczeniu?”

 1. kondzi said

 2. Dana said

 3. Dana said

  • Dana said

   Nazwał nas przyjaciółmi

   · Nie lękaj się, bo cię wykupiłem, wezwałem cię po imieniu; tyś mój! Ponieważ drogi jesteś w moich oczach, nabrałeś wartości i Ja cię miłuję (Iz 43, 1. 4).

   · Potem wyszedł na górę i przywołał do siebie tych, których sam chciał, a oni przyszli do Niego. I ustanowił Dwunastu, aby Mu towarzyszyli, by mógł wysyłać ich na głoszenie nauki (Mk 3, 13-14).

   · Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni pan jego, ale nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca mego (J 15, 15).

   · Oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata! (Mt 28, 20). Piotr obróciwszy się, zobaczył idącego za sobą ucznia, którego miłował Jezus, a który to w czasie uczty spoczywał na Jego piersi (J 21, 20).

   · Przeto i zbawiać na wieki może całkowicie tych, którzy przez Niego zbliżają się do Boga, bo zawsze żyje, aby się wstawiać za nimi (Hbr 7, 25).

   · I dlatego ten, co chciałby pójść za mną, powinien zadowolić się tym samym pożywieniem, co i ja, tym samym napojem i odzieżą itd. Podobnie winien tak samo jak ja pracować za dnia, a czuwać po nocy (ĆD 93).

   Chrystus nazwał nas swoimi przyjaciółmi i zaprasza nas do osobistego i intymnego przymierza miłości z Nim. On żyje i wstawia się za nami, pociąga nas ku sobie. Jesteśmy dla Niego skarbem, skarbem Jego Serca. Przyjaźń z Nim pomoże nam widzieć świat Jego oczami, będziemy jednością w radościach i cierpieniach, oddamy się w Jego służbie naszym braciom i siostrom. On jest zawsze z nami i zawsze będzie, do końca wieków.

 4. Dana said

  Zatwardziałość serca

  ks. Stanisław Groń SJ

  Pismo Święte mówi o sercu ponad tysiąc razy. W natchnionych tekstach przeczytać możemy także o zatwardziałości ludzkiego serca i o sercu opornym. O zamknięciu się na działanie łaski Boga i o buncie człowieka.

  Taki stan umysłu i serca, buntu, niezrozumienia, szemrania przeciwko wymaganiom stawianym przez Boga jest konsekwencją decyzji i wyboru dokonanego przez człowieka. Korzeniem zatwardziałości serca jest niewierność i odwrócenie się od Pana. Wiele razy piszą o tym prorocy: Jeremiasz, Ezechiel, którzy określają w ten sposób relacje Izraela do Boga, używając wyrażeń: serce błądzące, nieprawe, zazdrosne, złudne, twarde. Określeń biblijnych, negatywnych i pozytywnych, opisujących sytuację człowieka jest bardzo wiele w Biblii. Ale mówi się w niej też wiele razy o sercu miłującym. W natchnionym słowie Boga spotkamy się z sercem czystym, prawym, prostym, nienagannym, pałającym, pokrzepionym, rozradowanym itd. Człowiek o zatwardziałym sercu i o twardym karku nie szuka współpracy z ludźmi ani z Bogiem. Nie chce porozumienia i nie jest skłonny do dialogu z Nim. Żyje jakby we własnym świecie, nie dopuszczając do swych uszu i do kamiennego serca racji rozumowych. Często trwa w grzechu zakłamania i buntu. Taki człowiek jest uparty, usidlony złem, które zabiera mu częściowo jego wolność. On kocha siebie miłością egoistyczną, a nie kocha Boga i bliźniego. W ten sposób zdąża do śmierci!

  Bóg życiem i miłością

  Stwórca wszystko przeznaczył do życia, a nie do śmierci, dlatego Jego łaska jest zawsze w zasięgu grzesznika, ale ten musi chcieć się nawrócić i porzucić grzech. Jako chrześcijanie nie możemy przyzwyczajać się do zła, mamy obowiązek czynić dobrze i opowiadać się po stronie Boga. A to oznacza brać codzienny krzyż, starać się o pokój serca i wobec agresji Złego zachowywać w sercu miłość i wolność. W takim działaniu objawi się chwała Boga i my będziemy jej świadkami. Wiemy z Biblii, że uparty faraon doznał druzgocącej klęski! Różne są drogi Boga prowadzące do zbawienia człowieka i z pokorą powinniśmy je przyjmować. Błogosławiona ludzka wina i rajskie drzewo, a nawet odstępstwo Izraela od wiary w Jezusa były w planie odkupienia, bo przyczyniło się do nawrócenia pogan, którzy tak licznie weszli do Kościoła (zob. Rz 11, 12). To jest jakaś wielka tajemnica Boga, który z zatwardziałości serca może wyprowadzić dar i dobro odkupienia. Zło i grzech towarzyszą ludziom na ziemi, ale muszą być one wyznane, by móc się z nich wyzwolić. Obnażony w swoim grzechu człowiek przed Bogiem nie może się chować i uciekać, jak to uczynili Adam i Ewa. Bóg chce powrotu grzesznika, a nawet ofiaruje i daje mu zamiast kamiennego serce z ciała i chce uległości i szczerego nawrócenia.

  • Dana said

   Kogo dotyka zatwardziałość serca?

   Zatwardziałość serca dotyka przede wszystkim przeciwników Boga, Jego świętości, miłości, ale dotknąć może także i uczniów Chrystusowych! Ona zawsze rani i obraża Dawcę życia, powodując „ból Serca Boga”. Bunt i niewierność są wynikiem wielkiego oszustwa grzechu, który skutecznie niweczy nadzieję serca, a przecież ono powinno zawierzyć Bogu, a nie być sercem niedowiarka. W Liście do Hebrajczyków czytamy: Dziś, jeśli głos Jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych jak w buncie, jak w dzień kuszenia na pustyni, gdzie kusili Mię ojcowie wasi przez wystawianie na próbę, chociaż widzieli dzieła moje przez czterdzieści lat. (…) Uważajcie, bracia, aby nie było w kimś z was przewrotnego serca niewiary, której skutkiem jest odstąpienie od Boga żywego, lecz zachęcajcie się wzajemnie każdego dnia, póki trwa to, co „dziś” się zwie, aby żaden z was nie uległ zatwardziałości przez oszustwo grzechu. Jesteśmy bowiem uczestnikami Chrystusa, jeśli pierwotną nadzieję do końca zachowamy silną (Hbr 3, 7-14). Oszustwo grzechu rodzi zatwardziałość serca. Miejsce Meriba i dzień Massa może przydarzyć się i nam, jeśli będziemy się buntować przeciwko Bogu! Grzech może zadomowić się w naszych sercach szczególnie łatwo, gdy braknie ufności i posłuszeństwa Bogu. Zło zawsze chce przylgnąć do ludzkich serc. Szatan wciąż łasi się do nich, szczególnie wówczas, gdy Bóg i oddani Mu ludzie mogą spodziewać się wielkiego dobra i postępu w wierze.

   Złość przewrotnego serca

   Zatwardziałość serca to także złość serca przewrotnego, podbudowana chęcią zaszkodzenia osobie dobrze czyniącej. Pamiętamy scenę z Ewangelii Marka, gdy przeciwnicy Jezusa śledzili Go, aby Go oskarżyć. A On odważnie nauczał w synagodze w szabat i nie bał się w tym dniu uzdrowić człowieka: Wszedł znowu do synagogi. Był tam człowiek, który miał uschłą rękę. A śledzili Go, czy uzdrowi go w szabat, żeby Go oskarżyć. On zaś rzekł do człowieka, który miał uschłą rękę: „Stań tu na środku!”. A do nich powiedział: „Co wolno w szabat: uczynić coś dobrego czy coś złego? Życie ocalić czy zabić?”. Lecz oni milczeli. Wtedy spojrzawszy wkoło po wszystkich z gniewem, zasmucony z powodu zatwardziałości ich serca, rzekł do człowieka: „Wyciągnij rękę!”. Wyciągnął, i ręka jego stała się znów zdrowa. A faryzeusze wyszli i ze zwolennikami Heroda zaraz odbyli naradę przeciwko Niemu, w jaki sposób Go zgładzić (Mk 3, 1-6). Bóg zawsze pragnie dobra dla człowieka i nie można Mu przypisać chęci szkodzenia mu. Nie kieruje się On też żadnym kaprysem w swoim postępowaniu. Nam zdarza się, że twardnieje nasze serce, że uszy mamy stępiałe, oczy zamknięte, a umysł nic nie pojmuje. Słuchamy, a nie rozumiemy i źle interpretujemy fakty; wówczas mylimy się w ocenie działania Boga (zob. Mt 13, 14-15). Konsekwencją grzechu jest osłabienie naszych zdolności poznawczych, gdy toczymy walkę ze złym duchem i chcemy, aby zwyciężyło w nas słowo Boga. Wiemy, że Zły potrafi porwać słowo Boga z serca człowieka, sprowadzić prześladowania, kusić bogactwem, przygnieść troskami doczesnymi i zrodzić niewierność. Czy jest na to lekarstwo? Tak! Trudności można przezwyciężyć nie buntem przeciw Bogu i zatwardziałością serca, lecz ufnością.

  • Dana said

   Kamień spadł komuś z serca – ktoś pozbył się troski, zmartwienia, odczuł prawdziwą ulgę.

   Coś komuś leży na sercu – ktoś czymś się bardzo przejmuje, na czymś mu bardzo zależy.

   Serce rośnie – ktoś się bardzo cieszy z czegoś.

   Serce się kraje – gdy się bardzo czymś martwimy, bolejemy nad czymś.

   Brać sobie coś do serca – przejąć się czymś, coś poważnie potraktować.

   Z drżeniem serca – z przejęciem, niepewnością.

   Z ręką na sercu – szczerze, otwarcie.

   Trafić (przemówić) do serca – prawdziwie poruszyć kogoś.

   Każde z tych wyrażeń zwykłego codziennego języka, choć opisuje rożne nasze stany czy postawy, przez odniesienie do serca wyraża, że to się dzieje naprawdę, że jest poważne, szczere, prawdziwe, głębokie i mocne, i angażuje nas całych.

 5. Robert said

  Franciszek jest Anty-papiezem torujacym droge Antychrystowi. Kto sie z tym nie zgadza to sam siebie oszukuje.

  • Dana said

   Napisz coś o sobie .

  • INGA said

   KONKRETY, KOLEGO, KONKRETY I TO AUTORYZOWANE, POTWIERDZONE DOWODAMI POPROSZĘ PRZEDSTAWIĆ,! OK? Już tu nie raz o takich wypowiedziach pisałam. Jesteście TU, ale nie wszyscy / Kołem Wzajemnej Ignorancji /. K IM JESTEŚ CZŁOWIEKU !!! ? Nie chcesz nie wierz! Zachowaj swoją wiedzę dla siebie! Idź sobie na portale dla lewaków LUB PODOBNYCH, Oni w nic nie wierzą, będziesz tam pasował. A to podobno est katolicki portal? Drogę pomyliłeś? Tyle tu zawiści! Wielu milionom ludzi Papież pasuje, a tu nagle znalazła się garstka ” znawców”, co udaje, że wie najlepiej! Kto tak psuje, komu na tym zależy ? Może niektórzy są tu na zlecenie ga-ga -zety lub podobnych mediów? Poradziłabym włączyć rozum, albo leczyć nogi, jeżeli na rozum za późno! Ja innych religii i ich przywódców nie krytykuje. Więc z dala od mojej wiary , nie życzę tego sobie! Żegnam!

   • gwiazdka said

    INGA ..a kim ty jesteś ???

   • bozena2 said

    Jednym słowem, to co podobnego mamy to ciało, duszę, ale Ducha Bożego niestety nie, więc przez zasługę Ducha Bożego mamy różne rozeznanie.

   • krystynka said

    Inga Robert ma racje, czy ci sie podoba czy nie, nie oczernił Papieża, bo nie o to chodzi, ja tez uznaje Go jako zwierzchnika kościoła, ale litosci nie badzmy hipokrytami !!!. Jestem także katoliczka, ale to nie znaczy, że mam przytakiwac jak muł, że białe to czarne. Inga wypełniaja sie na naszych oczach słowa z Apokalipsy i to jest niezalezne od nas, po prostu kazda jota z Pisma Świetego sie wypełnia, tutaj akurat nic nie dzieje sie z woli Roberta.

    Przypominasz mi teraz reakcje św.Piotra jak zareagował na słowa Pana Jezusa, który powiedział uczniom, że umrze, …

    Ew.Św.Marka 8,31-33

    31 I zaczął ich pouczać, że Syn Człowieczy musi wiele cierpieć, że będzie odrzucony przez starszych, arcykapłanów i uczonych w Piśmie; że będzie zabity, ale po trzech dniach zmartwychwstanie. 32 A mówił zupełnie otwarcie te słowa. Wtedy Piotr wziął Go na bok i zaczął Go upominać. 33 Lecz On obrócił się i patrząc na swych uczniów, zgromił Piotra słowami: «Zejdź Mi z oczu, szatanie, bo nie myślisz o tym, co Boże, ale o tym, co ludzkie».

    Ja w nigdy nie pomyslałabym, że Pan tak zareaguje i w ten sposób odpowie Piotrowi,ale Pan Jezus nie przyszedł ot tak sobie na ziemię, jego przyjście zapowiadały pisma Starego Testamentu i wypełniło sie kazde słowo tam zapisane !!!

   • Robert said

    Inga, dowodow jest mnostwo, nawet na youtube czy gloria.tv ktore wbrew szkalujacym ich ludziom rowniez posiadaja medialne dowody i lepiej przekazuja prawde ludziom jej szukajacym. Z checia Ci je przedstawie, ale czy to Ci wystarczy majac nie neutralne nastawienie? Zawsze szukajcie prawdy. Oto niektore z nich:

    NAJBARDZIEJ SZOKUJACY:

    https://forumdlazycia.wordpress.com/2015/10/09/franciszek-ostentacyjnie-caluje-diabelski-okultystyczny-krucyfiks-swiatowe-dni-mlodziezy-2013-w-rio-de-janeiro/

    https://gloria.tv/article/dZBWJbdeq2UhKVeB3R9oFuRR9

    https://gloria.tv/article/XcQe967QVEdSHDkbVV7FA1xjR

    http://wiadomosci.onet.pl/swiat/papiez-powolal-komisje-w-sprawie-diakonatu-kobiet/f96vhv

    https://franciszekfalszywyprorok.wordpress.com/2016/07/31/abp-gadecki-franciszek-popiera-decentralizacje-w-sprawie-komunii-sw-dla-tzw-rozwodnikow-ktorzy-zyja-w-nowych-zwiazkach/comment-page-1/#comment-5131

    https://gloria.tv/article/ESQihWcUJ6r9TEgTYWP5EUb3a

    https://gloria.tv/article/z8Z4BGcNr1rYK2CNozS6MwHir

    https://gloria.tv/article/3FBbEA1tEoBbUjkjs2wfGsMae

    https://gloria.tv/article/M5p2WrRA5CchJwjjnqSXuworB

    https://gloria.tv/article/Qg2Jdh1NASG3LGnhoBAMvzm2o

    https://forumdlazycia.wordpress.com/2016/08/11/franciszek-otwarcie-zaprzecza-bostwu-jezusa-chrystusa-2/

    https://gloria.tv/article/AQNy5226fZYDRuxAX4VHeiNr7

    https://gloria.tv/article/Gcp4GuikrsVPJcD6KGQyWYVHu

    https://gloria.tv/article/z2QrieDQyoPdHhTFaWmvrjhzi

    https://gloria.tv/article/szPKRxWGY7NZKUVRUncY5dH6u

    po angielsku:

    WYSTARCZY DOWODOW DROGA INGO?

    Mam wiecej…

    • Robert said

     UWAGA !!!!!!!!!!

     FRANCISZEK-BAZYLISZEK BOI SIE WYKONANIA ZNAKU KRZYZA NA CZOLE:

     Mysle zy dowody sa przytlaczajace…

    • Dana said

     Czy ty się nie boisz ?Twoje paszkwile przytłaczają ciebie .

    • INGA said

     Robert, przykro mi, CZY TY TO NAPRAWDĘ NAZYWASZ DOWODAMI ?? To są tylko artykuły, które każdy, może napisać tendencyjnie: za lub przeciw, w zależności od wyznania i wrzucić do internetu.Podajesz niektóre art. z niemieckiego „Onetu” . Przecież to obce, wrogie dla nas media ! Można zrobić filmiki, zmanipulować wypowiedzi .Można.! Dodać w nich swoją narrację do nich też można ! Uwierzyć w co podałeś, co przeczytałeś, też możesz! Twoja wola! Daję Ci przykład! Mogę np. napisać różne artykuły i filmiki o Tobie i dorobić jakąś ideologię i wrzucić do netu. Przeczytasz to, ale czy sam w to uwierzysz ? Nie! Bo wiesz, że to nie będzie prawdziwe, wiesz że to tylko wytwór czyjejś fantazji? Ale wielu w to uwierzy! Tak więc trzeba wiedzieć co czytać i jak czytać i znać prawdziwe żródło pochodzenia! TO NIE SĄ DOWODY, NIE SĄ AUTORYZOWANE , NIE POTWIERDZONE DOWODAMI NA PIŚMIE ZE STOLICY PIOTROWEJ. PRZEDSTAWIŁEŚ PASZKFILE, WIERZĄC, ŻE TO PRAWDA! To twoja sprawa, mysl jak chcesz, ale nie mąć ludziom w głowie, bo niektórzy w dobrej wierze w to uwierzą. Szkoda , że tak myslisz, a czy rozmawiałeś o swoich rewelacjach z księżmi? Zapytałeś ich? Co oni mówią, pochwalają to? Proszę porozmawiaj. Nie znam Cię, ale możliwe, że jesteś jednym z wielu , którym zależy aby siać niewiarę i szerzyć rozłam ! Chciałabym się mylić! Przecież jest tyle różnych religii, innowierców, ateistów i innych! Jeżeli masz więcej takich rewelacji, to nie chcę ich nawet tytułów znać, to nic nowego!. Pozdrawiam.

   • Robert said

    https://gloria.tv/video/PrVqKYseaM51HpXqW4NXwHFjZ

    • Robert said

     Jestescie zalosne : Inga i Dana. Jaka stolica Piotrowa ? Watykan? Na jakim ty swiecie zyjesz ze nie wiesz ze wiekszosc kardynalow w Watykanie to Masoni? Dzisiaj Trzeba oddzielic nasz kosciol katolicki od Watykanu ktory jest przefiltrowany agentami Lucyfera. O tym swadzie w Watykanie mowi 3 tajemnica fatimska. Wideo w mediach internetowych i zdjecia nie klamia.- odrobcie dziewczynki lekcje i umyjcie swoje zafajdane buzie mydelkiem. A teraz spac bo nie jestescie w temacie. Dobranoc.

    • Dana said

     Robercik następny rozbiórkowy .Już się oddzieliłeś ? Nie chcesz sam dryfować szukasz towarzystwa ?

    • INGA said

     ROBERCIE, A JEDNAK POZORY MYLĄ! NIE WIEM, CZY MAM SIĘ ŚMIAĆ, CZY PŁAKAĆ, po twoich komentarzach! Szczególnie po tym, jak karzesz mi , jako dziewczynce, odrobić lekcje i umyć zafajdaną buzię i iść spać . Gdzie się chowałeś człowieku? ILE MASZ LAT, NAPISZ MI ! WYBACZ, JA TAK NIE NAPISAŁABYM, NIE WIEDZĄC DO KOGO PISZĘ!
     CZY ZAWSZE TAK REAGUJESZ I PONIŻASZ, JAK NIE MASZ NIC WIĘCEJ DO POWIEDZENIA, ALBO GDY SŁYSZYSZ PRAWDĘ??? A TERAZ CZYTAJ DALEJ UWAŻNIE!!!

     WIEDZ, ŻE DZIEWCZYNKĄ Z ZAFAJDANA BUZIĄ byłam, ale w latach 60-tych ub. wieku! Dziś jestem już młodą emerytką.
     Robercie, sądzę, że wiekowo mógłbyś być moim synem, a nawet wnukiem! Czy zmylił cię mój „nick”, który jest jakby końcówką mojego imienia, bardzo starodawnego imienia. Mój syn już ma 42 lata, mam wnuki. Pytam ile ty masz lat: 20, 30 ? Pytam więc: może jesteś w KODzie, czy w Nowoczesnej? Nie wiem tego! To oni tak umieją obrażać! Chciałeś sprowadzić mnie do kąta! Nie mnie !
     A może myślisz, że kłamię, bo emerytka pewnie nie umie posługiwać się komputerem,! Znów się będziesz mylił ! Otóż jestem starym bankowcem, a od 1990 r. cały czas byłam samorządowcem! Sądzisz, że pracowałabym tam bez znajomości programów komputerowych? OTWÓRZ OCZY CZŁOWIEKU I NAJPIERW ZAWSZE POMYSL ZANIM COŚ NAPISZESZ NA OSOBĘ!

     JESTEM KOBIETĄ KONSERWATYWNĄ, UMOCOWANĄ W WIERZE I PATRIOTKĄ.! NIE ŻYCZĘ SOBIE ABYŚ MNIE PORÓWNYWAŁ DO AGENTA PO, TO DLA MNIE OBELGA !!! CZY ZROZUMIAŁEŚ TO! JASNO PISZĘ ? Miałam dość problemów z komuną w latach 70-tych, PO mało się różni. Dość miałam nakazów wstąpienia do ich czerwonej partii !

     Co ty człowieku wiesz o życiu, że chcesz mnie pouczać ! JAK SIĘ TERAZ CZUJESZ? MASZ ZA GROSZ WSTYDU? ZNASZ SŁOWO ” PRZEPRASZAM”? WĄTPIĘ ! KTO TU JEST ŻAŁOSNY, / tak piszesz o mnie / JA, CZY TY? Pewnie zachowasz się ” po męsku” tzn. nie przyznasz się i BĘDZIESZ SZEDŁ „W ZAPARTE „! Teraz już wiecie, że nie macie do czynienia z „gówniarą”, tylko z osobą z wielkim bagażem doświadczeń. Pozdrawiam Was.

    • Robert said

     Dla pokrzepienia Polakow:

    • Robert said

     MASONERIA WYJASNIONA:

     https://gloria.tv/article/tpmTY7ou4n9VJUwuAfMs25Mm6

   • Robert said

   • Dana said

    INGA nie pytaj ,bo oni mają swoje teczki pełne oszczerstw i wyciągają je na zawołanie .

    • Robert said

     Wy dwie jestescie chyba agentkami PO ktore dbaja o to by prawda zostala przez was zakrzyczana. Idealistki i nie realistki…

    • INGA said

     Dano, spokojnie, ja się ich nie boję w ogóle! Nie są dla mnie grożni.! To pestka dla mnie! Znasz dawne przysłowie: ” Głośny dzwon, to pusty dzwon.!..”, Niech krzyczą, tyle ich.! Ja przeżyłam komunę, miałam duże problemy i zastraszania mnie przez nich. Dałam sobie jakoś radę. Mam bogaty bagaż życiowy.
     A tu w znacznej większości ,jak sądzę, są to ludzie młodzi. Wiekowo wiele osób mogłoby być moimi dziećmi, a nawet wnukami. Mam bardzo dorosłe dzieci. Najstarszy ma 42 lata. Jednakże Robertowi to nie przeszkadzało . Powyżej napisał, że wysyła mnie odrobić lekcje, umyć zafajdaną buzię i iść spać! Cwaniak zapomniał tylko, że są przecież wakacje, a pisał to po 7-mej rano. O tej porze wstaje się , a nie kładzie się spać! Chyba, że ktoś np. może być zmęczony np. alkoholem, czy pracą w nocy itp. Nie udał mu się ten numer ! To było takie niskie ! Dano, poczytaj co on napisał, zresztą o tobie też. Jesteśmy tu chyba jak 2 czarne owce.
     Dano, przekonałam się, że Robert nie jest osobą do dyskusji, szkoda mi czasu. Zachował się , nie obrażając, jak „mały rozpieszczony chłopczyk,” któremu w domu wszystko wolno i czeka na pochwalę za to, co spsocił ! Tak to wygląda ! Pozdrawiam Cię, trzymaj się. Nie rozumiem tego „Towarzystwa ” . Więcej tu udawania i popisywania się, chociaż są i bardzo mądre wpisy.

    • Robert said

     Inga z Dana nawet nie mam o czym rozmawiac bo to jest jak juz wyzej wspomnialem lewacka trolka a jesli ty jej wtorojesz to stawia cie to na jej poziomie. To dezinformantka ktora gra na masonsko-zygowskiej fujarce.

     Natomiast ja sadzilem po twoich wypowiedziach ze ty jestes duzo mlodsza i nie doswiadczona stad moja ocena.

     Bo kto rozsadny ignoruje medialne dowody? Czy ty naprawde nie masz oczu? Tu nie chodzi o szkalowanie Franciszka tylko o ocene jego liberalnego, celowego lamania naszych tradycji katolickich zgodnie z poleceniami kardynalow masonskich ktorzy jemu wyznaczaja realizacje punkt po punkcie wykonywanie ich programu obalenia naszej religii katolickiej. Kto sieje nienawisc? Na pewno nie ja. Prawda jest czesto niewygodna stad jest tez czesto zakrzykiwana przez osoby albo nieuswiadomione (za taka cie uwazam) albo agentki wroga jak Dana.

     Nasi polscy obroncy tradycji katolickiej bija na alarm co Franciszek wyprawia z naszymi tradycjami katolickimi i dziela sie z nami na internecie w celu otwarcia naszych oczu. Podobnie robi np Grzegorz Braun jeden z najmadrzejszych Polakow w kraju.
     Jesli nawet Anty-papiez ( a bylo ich w histori papiezy chyba ponad 30-tu) lamie katolickie zasady w ramach akcji ekumenizmu to my nie mozemy jako prawdziwi katolicy go sluchac gdyz oni zmierzaja do stworzenia Jednolitej Religii Swiatowej rodem z piekla. A wiec wybieraj komu chcesz sluzyc bo teraz jest czas na podjecie decyzji: papiezowi -omylnemu czlowiekowi czy Bogu ktory jest staly i nieomylny. Przeciez zyjemy w czasach Apokalipsy wiec dziwi mnie to ze ty nie kojarzysz faktow.

     Owszem niektore media klamia dlatego Bog dal ci rozum i rozeznanie wiec go uzywaj by odrzucac te siejace destrukcje.

     Niedlugo Franciszek-bazyliszek oglosi wg. programu masonow ze ksieza beda mogli sie zenic i pelnic dalej role ksiedza a kobiety beda mogly sprawowac funkcje ksiezy. Wspomnisz moje slowa jak do tego dojdzie. I co? Pogodzisz sie z tym, bo twoj bohater anty-papiez Franciszek ktory odsunal od tronu papieskiego dobrego pasterza Benedykta 16 tak rozporzadzi? Jesli tak to dalas sie zwiesc przez cwanego odstepce lucyfera. Zycze rozpoznania i nie osadzania blizniego z gory i bez uprzedzania sie do niego.

     Z Panem Bogiem.

    • Dana said

     Masz niski poziom patrzenia .

    • Dana said

     Taki płaski jak u gadów i płazów .

    • Robert said

     Jeszcze sie okaze kto ta gadzina jest jak staniesz przed sadem bozym…wtedy ty bedziesz sie plaszczyc i wic jak wiskorz nie ja…

     pamietasz, kto sadzi innych bedzie sadzony te sama miara…

     ty sie nazywasz katoliczka ktora nie majac argumentow ucieka sie obrazania innych…? jestes prosta jak swinski ogon…

    • Dana said

     Patrz co z ciebie wychodzi .

    • Robert said

     Lepiej sprawdz co ty pisalas poprzednio do mnie…i innych na tym blogu ktorzy tez nie darza cie sympatia za uszczypliwe i szydercze uwagi typu :idz na grzyby” albo „poczekaj na sen”…kim ty wogole jestes? Paskudnym trolem i zalosna „katolka” ktora nie jest warta nawet tego okreslenia…
     Lepiej spojrz na siebie co w tobie siedzi za nim bedziesz korygowac wady bliznich.

     ZYCZE OWOCNEJ PODROZY WGLAB SIEBIE.

   • krystynka said

    Inga, ja mysle, że nawet gdyby sąd cywilny miał rozstrzygac o Papieżu, to niestety w oparciu o istniejace dowody, nagrania, wypowiedzi, świadków itp. wiadomo jaki byłby werdykt.
    Ale to co pisza ludzie to nie jest linczowanie niewinnego Papieża, to tylko podsumowanie tego co widac i słychać, nic wiecej.
    Zresztą nikt mądry i rozsądny Go nie osądza, bo sądzic Go będzie Bóg tak jak każdego z nas.
    Ludzie tylko obserwują i dziwia się, że Papież powiedział to albo tamto, bo nie wypada Papiezowi tak sie zachowywac.

    Pamietasz słowa z Pisma swiętego, że nie zawiazuje sie pyska młócacemu wołowi

    Pwt .25,4

    4 Nie zawiążesz pyska wołowi młócącemu2.

    • Dana said

     Krystynko może poczekaj na sen .

    • krystynka said

     Dana ja przestane tu pisac i to akurat ze wzgledu na ciebie, bo to co zrobiłaś przez ostatni czas z blogiem az prosi o pomste do nieba.
     Raz świete obrazki wstawiasz a za chwile szpikulce wbijasz pod serce i to dla większości piszących.

     Panu Bogu swieczke a diabłu ogarek, dla mnie jestes zwykłym przebiegłym trollem i nikim więcej.

     Niech dobry Bóg ma Ciebie w swojej opiece.Amen

    • Dana said

     Idź na grzyby ,bo już koniec wakacji .

     Masz do mnie żale od zawsze ,więc nic nowego .

    • gwiazdka said

     Dana…to idzie w dwie strony , naszych argumentów nie przyjmujecie to proszę o wasze argumenty które obalają nasze …może cos wynajdziecie pozytywnego i oświecicie nas bo przecież Franciszek ma więcej zwolenników niż Benedykt XVI.

    • gwiazdka said

     Krystynka….nie pozwól sie sprowokować – nie jesteśmy na tym blogu dla Dany tylko dla Boga mamy dawać świadectwo..

    • Dana said

     Te groźby ,że Krystynka sobie odejdzie nie wiem czemu mają służyć .Każdy ma wolną wolę .

    • Dana said

     Gwiazdko sama podkreślasz ,że jest podział : na was i na nas.

     Czyli burzenie .Gratuluje samozadowolenia .

    • INGA said

     Krystynko, odpowiedziałam, na temat Papieża dla Roberta i Ciebie powyżej. Naprawdę trzeba wiedzieć co się czyta i z jakich żródeł to pochodzi.! Mogą zrobić wiele zła. A niektórzy w dobrej wierze czytają i wierzą w to! To nie dowód, w internecie może być wszystko ! Przecież od zawsze masoni i innowiercy zwalczają wiarę katolicką i Papieży w tym podzielonym, zlaicyzowanym świecie !. Wszelkie wrogie media robią wszystko, aby osmieszyć naszą wiarę i włożyć w usta Papieży, czy Biskupów zmanipulowane słowa, których nawet nigdy nie powiedzieli . Nie trzeba daleko szukać: mamy przecież rodzimą ga-ga-Gazetę, która od zawsze strasznie pluje na wszystko co katolickie: na wiarę, na księży, na wiernych, na nasze obrzędy religijne. Przecież o tym każdy zdrowo myślący Polak wie! Nie biorę wszystkiego co przeczytam za „dobrą monetę” .Mam swoje zdanie. Pozdrawiam Cię.

  • Dana said

  • Robert said

   http://wolna-polska.pl/wiadomosci/specjalna-misja-judeo-masonkiego-agenta-o-pseudonimie-franciszek-2016-08

  • Dana said

   Tu przykład jak Kościół jest niszczony od dawna poprzez oszczerstwa .

   • Dana said

    „Biskup Czesław Kaczmarek wycierpiał jak mało kto…bo to nie było tylko internowanie do klasztoru…było to twarde mokotowskie więzienie…
    Trwające 2 lata i 8 miesięcy śledztwo nie było tylko brutalnym wydobywaniem informacji,
    było nastawione na poniżanie i upodlenie, odizolowanie od wszelkiej pomocy z zewnątrz, otępienie, głodzenie, skrajne wyczerpanie nerwowe i zmęczenie organizmu doprowadzonego do stanu prawie agonalnego, a przez to zmuszenie do przyznania się do wszystkich przypisanych i wypisanych win. W stanie zmienionej świadomości w Radio puszczono fragmenty procesu, gdy ksiądz odczytywał wypiasne mu winy.
    Proces rehabilitacyjny nie wymazał całkowicie ze świadomości Polaków i innych narodów tak podstępnie przygotowanego i rozpropagowanego SZKALUJĄCEGO wizerunku działalności kieleckiego biskupa Czesława Kaczmarka.
    Trzeba wiedzieć o takich wydarzeniach więcej, by nie ulegać nie sprawdzonym pogłoskom i PROPAGANDZIE.
    Trzeba poznać sposoby działania sił zewnętrznych
    zakotwiczonych mocno w ciele ofiary, aby nie dopuścić,
    by powtórzyła się historia na Twoich oczach TWOIM DZIECIOM

    LEPIEJ MIEĆ JEDNEGO PRAWDZIWEGO WROGA NA OKU,
    NIŻ JEDNEGO FAŁSZYWEGO PRZYJACIELA U BOKU!

   • Dana said

    „Ksiądz Czesław Kaczmarek Biskup Kielecki 1885-1963”. Bp Czesław Kaczmarek zmarł 26 sierpnia 1963 roku w ŚWIĘTO MATKI BOSKIEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ . Jest jedną z najbardziej tragicznych postaci w dziejach Kościoła katolickiego w Polsce.

    A cóż powiedzieć o procesie? W przytaczanej nocie biograficznej czytamy: „Poddany torturom w śledztwie, przyznał się do winy. W procesie pokazowym w 1953 roku skazany na 12 lat więzienia”. To prawda. Różne były oceny księdza biskupa Czesława w czasie procesu, jednak w moim przekonaniu na szczególną uwagę zasługuje ocena prof. Andrzeja Burdy, prokuratora generalnego PRL w latach 1957-1961 roku. „Zaimponował mi opanowaniem – może dlatego, że mnie brakuje tej cechy – i poczuciem humoru. Oskarżony o szpiegostwo zdawał sobie sprawę, że wyrok będzie ciężki. Po Październiku i rehabilitacji nie spokorniał”. Więc znów niezłomny.

    Ataki nie ustawały, trapiony na każdym kroku, wiedząc o tym, uśmiechał się do wszystkich i przemawiał tak, jakby otaczało go grono najlepszych przyjaciół. I nie jest przesadą, że w każdym człowieku chciał widzieć Chrystusa i swojego przyjaciela.
    Okazał to lekarzom i pielęgniarkom, salowym i chorym, z którymi cierpiał razem na dużej sali w szpitalu w Lublinie. Okazywał rozmodlenie, pogodę ducha, nawet humor. Leżąc, dużo pisał. 19 sierpnia 1963 r. zakończył swój testament, w którym znów okazał się niezłomny i ewangeliczny: „Wszystkim dziękuję za modlitwę i życzliwość. Moim wrogom, którzy niesłusznie przydali mi tyle krzyża i cierpień, mimo wszystko przebaczam, starając się naśladować Chrystusa miłościwego i dziękuję im za daną mi okazję przejścia przez próbę i czyściec na ziemi”.

    http://mtrojnar.rzeszow.opoka.org.pl/ksieza_niezlomni/czeslaw_kaczmarek/

 6. Rt 1, 2: Nazywał się ten człowiek Elimelek, jego żona – Noemi, jego dwaj synowie – Machlon i Kilion. Byli oni Efratejczykami z Betlejem judzkiego. Przybyli na ziemię Moabu i tam zamieszkali.Rt 1, 3: Elimelek, mąż Noemi, zmarł, a Noemi pozostała ze swymi dwoma synami.

 7. kondzi said

  Drogie dzieci! Dziś pragnę z wami dzielić niebieską radość. Dziatki, otwórzcie drzwi serca, aby w waszym sercu rosła nadzieja, pokój i miłość, którą daje jedynie Bóg. Dziatki, za bardzo jesteście przywiązani do ziemi i ziemskich spraw, dlatego szatan kołysze wami jak wiatr morskimi falami. Dlatego niech łańcuchem [bezpieczeństwa] waszego życia będzie modlitwa sercem i adoracja mego Syna Jezusa. Ofiarujcie Mu waszą przyszłość, abyście w Nim byli radością dla innych i przykładem poprzez wasze życie. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie. ”

 8. basiaka said

  Radość i szczęście promieniuje od tej siostry i można ją
  słuchać bez końca

 9. Dana said

  Benedykt XVI przerwał milczenie. Zdradził przyczynę swojej abdykacji

  Papież senior udzielił obszernego wywiadu dziennikowi „La Repubblica”.

  Benedykt XVI przyznał, że abdykował przede wszystkim z powodu „ograniczeń wytrzymałości fizycznej”. Podczas rozmowy z dziennikarzem gazety „La Repubblica” Ratzinger ujawnił, że problemy zdrowotne dały mu się we znaki szczególnie podczas pielgrzymki do Meksyku i na Kubę. Wówczas miał sobie uświadomić, że nie zdoła polecieć na Światowe Dni Młodzieży odbywające się w Rio de Janeiro w 2013 roku i zdecydował się abdykować.

  Po doświadczeniach z podróży do Meksyku i na Kubę nie czułem się na siłach, by podjąć tę tak bardzo trudną podróż. Ponadto program tych dni określony przez Jana Pawła II wymagał fizycznej obecności Papieża. Nie można było myśleć o połączeniu telewizyjnym lub innych formach, jakie zapewniają technologie – przyznał papież senior w rozmowie z Elio Guerriero.

  Benedykt XVI abdykował 11 lutego 2013 roku. Był to pierwszy tego rodzaju przypadek od 1415 roku i wywołał ogromne poruszenie wśród chrześcijan na całym świecie. Tego samego wieczoru Watykan nawiedziła potężna burza, podczas której piorun uderzył w kopułę Bazyliki świętego Piotra. Wielu komentatorów uznało wówczas, że to znak od Boga zapowiadający koniec świata. Ratzinger zignorował jednak te głosy i nie komentując sensacyjnych teorii, przeniósł się do do klasztoru Mater Ecclesiae.

  Papież senior twierdzi, że od samego początku miał dobry kontakt ze swoim następcą Franciszkiem I.
  Natychmiast po swoim wyborze starał się do mnie zadzwonić. Gdy mu się to nie udało, zatelefonował do mnie ponownie po spotkaniu z Kościołem powszechnym z loggii bazyliki św. Piotra i rozmawiał ze mną z wielką serdecznością. Od tej pory darzył mnie darem niezwykłej relacji ojcowsko-braterskiej. Często docierają do mnie drobne upominki, listy napisane osobiście. Przed wyruszeniem w długie podróże papież zawsze mnie odwiedza. Ludzka życzliwość, z jaką mnie traktuje, jest dla mnie szczególną łaską na tym ostatnim etapie mojego życia, za którą mogę być jedynie wdzięczny – podkreśla.

  Autor: Beata Kruk

  • Dana said

   Wówczas miał sobie uświadomić, że nie zdoła polecieć na Światowe Dni Młodzieży odbywające się w Rio de Janeiro w 2013 roku i zdecydował się abdykować.

  • Robert said

   Benedykt 16 musial albo odsunac sie albo skonczyc jak niektorzy jego poprzednicy nie chcacy sie podstosowac pod chazarska masonerie. Dla odswierzenia twojej i waszej pamieci lub braku informacji na ten tamat przytocze kilka przykladow:

   1. Pawel VI – podtruty i wieziony w lochach watykanskich przez kardynalow (braci) masonskich. W miedzyczasie zastapiony przez sobowtora ktory oczywiscie szedl z ich programem

   2. Jan Pawel I – po miesiacu otruty dowiedziawszy sie kto Watykanem naprawde rzadzi i jakie praktyki destrukcyjne sa stosowane do wyniszczenia naszej wiary

   3. Nasz Jan Pawel II – systematycznie podtruwany przez kucharzy masonskich az nabawil sie choroby Parkinsona. Matka Boza objawiajaca sie papiezowi instruowala go by przymykal na niektore sprawy oko gdyz go potrzebowala do wypelnienia misji rozszerzenia slowa Bozego po calym swiecie, w przeciwnym razie utracil by zycie o wiele szybciej przeciwstawiajac sie im

   4.To samo przydarzylo by sie Benedyktowi VI. Jednakze wg. instrukcji Matki Bozej odsunal sie on od funkcji papieskiej podajac oficjalnie jako przyczyne podupadajace zdrowie co zreszta nie bylo klamstwem.

   Mam nadzieje ze rozjasnilem niektorym te zagadnienie.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.

 
%d blogerów lubi to: