Dziecko Królowej Pokoju

Pokój musi zapanować pomiędzy człowiekiem i Bogiem, a także między ludźmi

 • Królowa Pokoju

  Królowa Pokoju
 • Uwaga

  Strona używa plików cookies które zapisują się w pamięci komputera. Zapisywanie plików cookies można zablokować w ustawieniach przeglądarki. Dowiedz się o tych plikach http://wszystkoociasteczkach.pl
 • Propozycja chronologiczna

  • Rok 2019 – Kryzys Rumunia
  • Rok 2020 – fałszywe traktaty pokojowe
  • Rok 2021 – Papież jedzie do Moskwy
  • Rok 2021 – Wojna
  • Rok 2022 – zwycięstwo komunistyczne
  • Rok 2023 – 10 królów
  • Rok 2024 – Antychryst
  • Rok 2025 – Sojusz z wieloma
  • Rok 2025 – Synod
  • Rok 2026 – Henoch i Eliasz
  • Rok 2028 – Ohyda spustoszenia
  • Rok 2029 – Ostrzeżenie
  • Rok 2030 – Cud
  • Rok 2031 – Nawrócenie Izraela
  • Rok 2032 – Kara
  • Rok 2032 – Odnowienie świata
  • Rok 2033 – Exodus
  • Rok 2034 – Zgromadzenie w Jerozolimie
  • Rok 3032 – Gog i Magog
  • Rok 3213 – Koniec świata
  • Nowe niebiańskie Jeruzalem.
 • Ostrzeżenie

  13 kwietnia 2029
  7,6 lat pozostało.
 • Logowanie

 • Odwiedzają nas

  Map

 • Maryjo weź mnie za rękę

 • Jezu Maryjo Kocham Was

Wywiad z Kubą Blycharzem autorem hymnu ŚDM Kraków 2016

Posted by Dzieckonmp w dniu 27 sierpnia 2016


Komentarzy 128 do “Wywiad z Kubą Blycharzem autorem hymnu ŚDM Kraków 2016”

 1. Ewa said

  27 sierpnia – wedlug Mszalu Rzymskiego (przedsoborowego)

  SW. JOZEFA KALASANTEGO – Wyznawcy

  Józef urodził się w Paralta de la Sal na terenie Aragonii (Hiszpania) 31 lipca 1556/1557 r. Pochodził z rodziny szlacheckiej, w której jeszcze dość żywe były tradycje rycerskie. Do stanu duchownego został przygotowany dobrze w szkołach w Estadella, w Leridzie, w Huesca i w Walencji. W 1583 roku, gdy miał 27 lat, przyjął święcenia kapłańskie. Pierwsze lata kapłaństwa spędził na posłudze duszpasterskiej w Barbastro, Urgel i Tremp oraz na pracy w administracji kościelnej. W 1592 r. ­­­­­­­­­­­­­­­­towarzyszył kardynałowi Markowi Colonnie w podróży do Rzymu.­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­
  Do Hiszpanii już nigdy nie powrócił. Związał się wkrótce z bractwem młodych kapłanów, którzy za cel swojej pracy apostolskiej uznali nauczanie religii wśród ludu i dzieci. Józef spostrzegł jednak, że praca prowadzona tylko dorywczo i okazyjnie, uzależniona od dobrej woli jednostek oraz ich wolnego czasu, dawała niewiele. Dlatego postanowił sam prowadzić katechizację w zakresie mniejszym, ale zorganizowanym i stałym. W 1597 r. otworzył pierwszą prywatną bezpłatną szkołę w Europie. Założył ją na Zatybrzu, w najuboższej dzielnicy Rzymu. Dziełu swojemu dał nazwę „Szkół Pobożnych”. Zamierzał osiągnąć cel podwójny: przez bezpłatną naukę pociągnąć do siebie młodzież najuboższą, a więc i najbardziej zaniedbaną; nauczanie zaś tak przepoić nauką i życiem chrześcijańskim, by młodzież, wychodząca z jego szkół, była wierząca. Zdarzało się, że dzieci trzeba było najpierw nakarmić chlebem, a nieraz dać im dach nad głową. Do tak rozległej akcji Józef potrzebował ludzi dobrej woli, wspomagających go bezpośrednią współpracą. Powstało więc nowe zgromadzenie zakonne pod nazwą „Zgromadzenie Pawłowe dla Ubogich Matki Bożej od Szkół Pobożnych” (popularnie zwane pijarami). Swoją rodzinę zakonną nazwał „Pawłową” ku czci papieża, Pawła V, któremu oddał pod opiekę swoje dzieło. Był to rok 1617. Papież Grzegorz XV w roku 1621 podniósł kongregację do stopnia zakonu o ślubach uroczystych. Jeszcze za życia Założyciela pijarzy otworzyli dom i szkołę w Ołomuńcu, w Czechach (1631) i w Warszawie (1642).

  W 1621 r. Józef został generałem zgromadzenia. Jego następne lata wypełniły cierpienia fizyczne i duchowe. Znaleźli się ludzie, którzy pozazdrościli mu sławy, a równocześnie chcieli nowemu dziełu narzucić własne idee i programy. Przez nieuczciwą propagandę zdołali pozyskać sobie większość w zakonie. Ciemną postacią był tu przede wszystkim o. Mariusz, pijar, który stanął na czele opozycji przeciwko Założycielowi. Te kłótnie sprzyjały interesom kierowników szkół i szkółek prywatnych, którzy w pijarach ujrzeli groźnego rywala, mogącego pozbawić ich zarobku. Oni także podnieśli niemniej krzykliwą wrzawę przeciwko Józefowi. Doszło nawet do tego, że wraz ze swoimi asystentami został aresztowany przez inkwizycję. Po kilku dniach wszyscy zostali wprawdzie uwolnieni, ale pozbawieni urzędów. Wizytator papieski, poinformowany jednostronnie i fałszywie przez zbuntowanych, przedstawił zakon w tak czarnych barwach, że Rzym nosił się nawet z myślą jego likwidacji. Tak też niebawem uczynił Innocenty X, który dekretem z dnia 16 marca 1646 r. zredukował zakon do kongregacji bez ślubów i poddał ją pod władzę miejscowych biskupów. Nadto członkowie otrzymali zezwolenie ogólne, że w każdej chwili mogą opuścić szeregi pijarów.
  Józef poddał się tym wydarzeniom z cichością i pokorą. Cierpiał bardzo nie dla własnej miłości i ambicji, ale z żalu, że tak wiele ubogiej dziatwy zostanie pozbawionej nauki Bożej i oświaty. Zmarł jako 92-letni starzec w dniu 25 sierpnia 1648 r. Pozostawił po sobie ok. 5000 listów, będących bogatym źródłem wiedzy o nim samym i o jego dziele. Jego relikwie znajdują się w kościele św. Pantaleona w Rzymie.
  W 1748 roku papież Benedykt XIV wyniósł sługę Bożego do chwały błogosławionych, a papież Klemens XIII w 1767 roku wpisał go uroczyście do katalogu świętych. Rehabilitacji doczekało się też jego dzieło. Klemens IX w 1669 roku przywrócił pijarom formę kongregacji zakonnej i wszystkie przywileje sprzed roku 1646. W 1948 roku, w 300-lecie śmierci św. Józefa Kalasancjusza, papież Pius XII ogłosił go patronem wszystkich katolickich szkół podstawowych.

  Józef Kalasancjusz w swojej szkole wychowawczej kładł wielki nacisk na sakrament pokuty. Wiedział dobrze, jak wielkie kryją się w nim wartości. Sakrament ten bowiem zmusza człowieka do zastanowienia się nad sobą, do żałowania swoich win i do poprawy życia. W czasach, kiedy kara fizyczna była w szkołach powszechnie stosowana, Józef zniósł ją u siebie całkowicie. Gdyby zaś była ona konieczną, doradzał, by była zawsze proporcjonalnie mniejsza od winy. Pod żadnym pretekstem nie pozwalał też przyjmować jakichkolwiek wynagrodzeń. Szkoły pijarów były bezpłatne. Opłacano jedynie w miarę możliwości konwikt. Istota systemu nauczania i wychowania pijarskiego zawierała się w haśle, jakie Założyciel zostawił swoim duchowym synom: Pobożność i nauka.
  Do Polski pijarów zaprosił w 1642 r. król Władysław IV. Największą chwałą okrył zakon w Polsce ks. Stanisław Konarski (+ 1773), autor pism, które miały na celu przeprowadzenie reform w Polsce. Z jego inspiracji po kasacie jezuitów w 1773 roku powstała Komisja Edukacji Narodowej, pierwsze w świecie ministerstwo oświaty i wychowania. Pijarzy zainicjowali w naszej Ojczyźnie kult Serca Pana Jezusa. Założyli bractwo Najświętszego Serca Pana Jezusa, zatwierdzone przez papieża Klemensa XI w 1705 r.

  W ikonografii św. Józef Kalasancjusz przedstawiany jest w habicie zgromadzenia. Jego atrybutami są: lilia, księga, mitra i kapelusz kardynalski jako znak odmówionych godności, pióro pisarskie.

  Modlitwa

  Boze, ktory przez sw. Jozefa, Twego Wyznawce raczyles zeslac Kosciolowi swemu nowo pomoc do ksztalcenia mlodziezy w duchu madrasci i poboznosci: prosimy Cie, abysmy za jego przykladem i wstawiennictwem tak postepowali i nauczali, azeby osiagnac nagrode wieczna. Przez Pana.

  • Ewa said

   Rowniez 27 sierpnia w diecezji bialostockiej

   PRZENIESIENIE RELIKWII SW. KAZIMIERZA – Wyznawcy

   Modlitwa do św. Kazimierza z 1604 r. odmawiana w Wilnie

   Ojcze, co Świętych Niebem uwieńczasz zasługi,
   Coś duszą Kazimierza przyjął na Twem łonie,
   Twojej litości żebrzemy! Spójrz na grzeszne sługi,
   Idące drogą cierni, w cierniowej koronie,

   Jak przed nami już przeszedł Kazimierz nasz Święty,
   W godowej szacie, czysty, jak baranek śnieżny;
   Wśród królewskich dostatków zmógł świata ponęty,
   I posiadł wieniec chwały zwycięzcom należny.

   Niech nam z Nieba wśród Wiary, jak gwiazda, przyświeca;
   I twego ognia tchnieniem w nas ducha rozgrzewa;
   Niech lud rodzimy strzeże, przed Niebem zaleca,
   Niech czart nas nie zwycięża i świat nie olśniewa,

   Lecz niech żywi nadzieja Królestwa Bożego,
   Przez Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego.

 2. Beza said

  Módlmy się o pokój w Polsce i na świecie !!!!

  Krucjata Modlitwy (27) Modlitwa o pokój na świecie

  O Mój Jezu, ja błagam o Miłosierdzie dla tych, którzy cierpią z powodu straszliwych wojen.
  Ja proszę, żeby pośród tych torturowanych narodów, które są ślepe na prawdę o Twoim istnieniu, został zaprowadzony pokój.
  Proszę, okryj te narody mocą Ducha Świętego,
  aby powstrzymały swoje dążenie do władzy nad niewinnymi duszami.
  Miej Miłosierdzie nad wszystkimi Twoimi krajami, które są bezsilne wobec złych okrucieństw, jakie ogarniają cały świat! Amen

  Krucjata Modlitwy (120) Zatrzymaj szerzenie się wojny
  O Mój Słodki Jezu,
  ukróć wojny,
  które niszczą ludzkość.
  Ustrzeż niewinnych od cierpienia.
  Chroń dusze, które próbują
  wnosić prawdziwy pokój.
  Otwórz serca tych,
  których dotknęło
  spowodowane wojną cierpienie.
  Chroń młodych i wrażliwych.
  Uratuj wszystkie dusze,
  których życie
  zostało zniszczone wojną.
  Umocnij nas wszystkich,
  drogi Jezu –
  tych, którzy modlą się za dusze
  wszystkich Bożych dzieci –
  i obdarz nas Łaską,
  aby znieść cierpienia,
  które mogą zostać nam zadane
  w czasie tych wojennych konfliktów.
  Błagamy Cię,
  zatrzymaj szerzenie się wojny
  i doprowadź dusze
  do Najświętszej Ostoi
  Twojego Serca.
  Amen
  http://www.internetgebetskreis.com/pl

  INTENCJA :” ZA NASZE POLSKIE DUCHOWIEŃSTWO”
  Modlitwa Krucjaty (70) Modlitwa za duchowieństwo, aby pozostało silne i wierne Świętemu Słowu Bożemu

  O, drogi Jezu, pomóż Twoim wyświęconym sługom rozpoznać
  schizmę, która się rozwija w Twoim Kościele.
  Pomóż Twoim wyświęconym sługom, pozostać silnymi i wiernymi Twojemu Świętemu Słowu.
  Nigdy nie pozwól, aby ziemskie ambicje przesłoniły im czystą miłość do Ciebie.
  Daj im łaski, aby pozostali czyści i pokorni przed Tobą
  i aby czcili Twoją Najświętszą Obecność w Eucharystii.
  Pomóż i prowadź te wszystkie wyświęcone sługi, którzy mogą być letni
  w miłości do Ciebie i cały czas rozpalaj na nowo w ich duszach ogień Ducha Świętego.
  Pomóż im rozpoznać pokusy, na które są wystawiani, żeby ich rozproszyć.
  Otwórz ich oczy, aby w każdej chwili mogli ujrzeć Prawdę.
  Błogosław ich w tym czasie i osłoń ich Twoją
  Najdroższą Krwią, aby zapewnić im ochronę przed wszelką szkodą.
  Daj im siłę do odparcia kuszenia szatana, gdyby podsuwał im pokusę zaprzeczania istnienia grzechu.
  Amen.

  MODLITWA ZA KOŚCIÓŁ I KAPŁANÓW:
  Z Dzienniczka Św. Siostry Faustyny

  O Jezu mój, proszę Cię za Kościół cały, udziel mu miłości i światła Ducha swego, daj moc słowom kapłańskim, aby serca zatwardziałe kruszyły się i wróciły do Ciebie, Panie. Panie, daj nam świętych kapłanów, Ty sam ich utrzymuj w świętości. O Boski i Najwyższy Kapłanie, niech moc miłosierdzia Twego towarzyszy im wszędzie i chroni ich od zasadzek i sideł diabelskich, które ustawicznie zastawia na dusze kapłana. Niechaj moc miłosierdzia Twego, o Panie, kruszy i wniwecz obraca wszystko to, co by mogło przyćmić świętość kapłana, – bo Ty wszystko możesz (1052).

  Modlitwa Różańcowa za Pana Prezydenta i Rząd wg własnych możliwości. Chociaż 3 x Zdrowaś Maryjo!!

  MODLITWA O INTRONIZACJĘ JEZUSA CHRYSTUSA NA KRÓLA POLSKI
  Jezus Chrystus: Oto Ja przekazuję wam szczególną łaskę, abyście mogli wyprosić Intronizację Mojej Osoby w Polskim Narodzie i państwie. Wołajcie do Mojego Ojca w taki oto sposób:

  Ojcze Niebieski błagam Cię i proszę, wysłuchaj naszego wołania, wołania całego Polskiego Narodu. Tak bardzo pragniemy, aby Nasz Pan i Zbawca Jezus Chrystus został uznany Królem naszego Narodu i państwa.Polecamy Ci wszystkich tych, którzy mają zamknięte serca i nie chcą przyjąć królowania Pana Naszego Jezusa Chrystusa. Błagamy Cię Ojcze Niebieski, wysłuchaj naszego wołania i dotknij wszystkich tych serc, aby się otworzyły na wielką Miłość Bożą, aby zapragnęły przyjąć Pana i Zbawcę, Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Oto my dzieci Twoje błagamy Cię o tę wielką łaskę, aby Twój Syn był przyjęty przez cały Polski Naród, aby został uznany Panem i Władcą, aby ludzkie serca uwielbiały Jego Święte Imię. Ojcze Niebieski wysłuchaj naszego wołania i spraw, aby to się mogło dokonać, aby te wszystkie łaski przygotowane dla naszego Narodu, mogły na nas spłynąć. Abyśmy się stali Królestwem Twego Syna, aby On mógł nas prowadzić do wiecznej szczęśliwości, abyśmy tam doszli i spotkali się z Tobą na wieki. Amen.

  M O D L I T W A do CHRYSTUSA KRÓLA.
  ( podyktowana przez Pana Jezusa)
  Panie Jezu Chryste – KRÓLU nasz i całego świata – zmiłuj się nad Twym wiernym ludem,
  który pragnie Cię wywyższać każdego dnia; który pragnie Cię widzieć KRÓLEM Wiecznej
  Chwały, KRÓLEM Człowiekiem, KRÓLEM Bogiem Wszechmogącym, KRÓLEM życia i śmierci.
  Wysławiamy Cię, cześć Ci oddajemy, jako KRÓLOWI POLSKI i WSZECHŚWIATA i kochamy Cię ! Przemień serca wszystkich ludzi, aby panował w nich pokój i szacunek do wszystkiego, co stworzyłeś – tak nam dopomóż Bóg po wszystkie czasy, na wieki wieków. Amen

  Potężny egzorcyzm Świętego Michała Archanioła

  BOŻE W TRÓJCY ŚWIĘTEJ JEDYNY,
  błagam Cię pokornie i proszę za wstawiennictwem Bogurodzicy Dziewicy Maryi,
  Świętego Michała Archanioła, wszystkich Aniołów i Świętych
  o tę wielką łaskę pokonania sił ciemności na polskiej ziemi i w całym świecie.
  Odwołujemy się do zasług MĘKI PANA NASZEGO JEZUSA CHRYSTUSA,
  Jego Przenajdroższej Krwi przelanej za nas i Jego Świętych Ran,
  Agonii na Krzyżu i wszystkich cierpień poniesionych podczas Męki
  i przez całe ŻYCIE PANA NASZEGO I ZBAWCY.
  Prosimy Cię Jezu Chryste, wyślij Swoich Aniołów,
  aby strąciły złe moce do czeluści piekielnych,
  aby na polskiej ziemi i na całym świecie nastało BOŻE KRÓLESTWO.
  Aby łaska Boża mogła się rozlać na każde ludzkie serce,
  aby nasz Naród i wszystkie narody całego świata mogły doświadczyć BOŻEGO POKOJU.
  Nasza PANI I KRÓLOWO, błagamy Cię gorąco,
  poślij swoich Aniołów, aby strąciły do czeluści piekielnych,
  wszystkie te złe duchy, które mają być strącone.
  A Ty Wodzu Niebieskich Zastępów dokonaj tego dzieła,
  aby łaska Boża mogła nam nieustannie towarzyszyć.
  Poprowadź wszystkie Zastępy Niebieskie,
  aby złe moce zostały strącone do czeluści piekielnych.
  Użyj całej Swej mocy, aby pokonać Lucyfera i jego aniołów,
  którzy się sprzeniewierzyli Woli Bożej i teraz chcą niszczyć dusze ludzkie.
  Pokonaj ich, albowiem masz taką władzę a nam wyproś łaskę pokoju
  i Bożej Miłości abyśmy podążali za CHRYSTUSEM do KRÓLESTWA NIEBIESKIEGO.
  AMEN.

  • Beza said

   Modlitwa Krucjaty 5
   Chwała Bogu Najwyższemu
   Jezus: „Moja córko, świat musi ofiarować tę szczególną Modlitwę w uwielbieniu i dziękczynieniu Bogu Ojcu za Miłosierdzie, którym obdarza cały świat”.
   O Ojcze Przedwieczny, ofiarujemy Ci nasze modlitwy w radosnym dziękczynieniu za Twój drogocenny Dar Miłosierdzia dla całej ludzkości.
   Radujemy się i ofiarujemy Ci, najwspanialszy Królu, naszą cześć i uwielbienie za Twoje kochające i czułe Miłosierdzie.
   Ty, Boże Najwyższy, jesteś naszym Królem i za ten Dar, który nam teraz przynosisz, padamy do Twoich Stóp w pokornym poddaniu.
   Prosimy, Boże, zmiłuj się nad wszystkimi Twoimi dziećmi.
   Amen.
   http://www.internetgebetskreis.com/pl/

  • Ewa said

   Amen.

  • Mariusz said

   +
   Amen.

 3. Ewa said

  RELIKWIE
  ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­
  Relikwie świętych i męczenników czczone są niemal od początku chrześcijaństwa. Można je znaleźć zarówno w kościołach katolickich, jak i w prawosławnych cerkwiach. Oprócz silnych uczuć religijnych wywołują także wiele kontrowersji. Katolicy i prawosławni za ich pośrednictwem oddają hołd świętym. Protestanci zaś nie uznają ich świętości. Duże wątpliwości budzi także autentyczność niektórych relikwii.W średniowieczu nawet duchowni katoliccy krytykowali zbyt wielką łatwowierność ludu w prawdziwość niektórych relikwii.

  Nie można mówić o kulcie relikwii – podkreśla ksiądz Tomasz Powichrowski z białostockiego seminarium duchownego. – Nie czcimy relikwii, tylko świętych, których te relikwie symbolizują.

  Kult relikwii sięga początków chrześcijaństwa. Wszystko zaczęło się od czczenia grobów apostołów i męczenników. Pierwszego przeniesienia relikwii świętych dokonano w Bizancjum w IV wieku. Niedługo później dokonano podziału, tj. wydzielono relikwie z ciała jednego ze świętych. Chodziło wówczas o to, by wypierać kult pogańskich bogów. Poprzez stulecia kult relikwii ewoluował. Pojawiły się przeszklone trumny oraz ozdobne relikwiarze, w których umieszczano części lub całe ciała świętych.Z czasem pojawiało się coraz więcej relikwii, a wraz z nimi problemy z potwierdzeniem ich autentyczności. Okazało się, na przykład, że święty Wojciech ma… dwie głowy. Jedna znajduje się w katedrze w Gnieźnie, a drugą w Pradze. „Cudownemu” rozmnożeniu uległy także relikwie św. Magdaleny. Aby odnaleźć jej grób, rozkopano cmentarz, na którym ją pochowano. Znaleziono kilka szkieletów i wszystkie uznano za szczątki świętej, po czym sprzedawano je jako relikwie. Handlarze relikwii sprzedawali nawet… mleko, którym Matka Boska miała karmić maleńkiego Chrystusa.
  Proceder ten ukrócił dopiero Sobór Trydencki (XVI w.), który prawo decydowania o autentyczności relikwii przyznał jedynie papieżowi. Nie podważył jednak prawdziwości już istniejących relikwii. Zabronił jednak handlu nimi oraz… bezpośredniego kontaktu z nimi (np. całowania).

  Czytaj wiecej: http://www.wspolczesna.pl/magazyn/art/5720318,w-prawie-kazdej-swiatyni-sa-relikwie,id,t.html

  • Św. Męczennik Młodzieniec Gabriel
   nierozkładające się ciało spoczywa w katedrze prawosławnej pw. sw. Mikołaja w Białymstoku.
   Gabriel został poddany strasznym torturom. Z powodu upływu krwi dziecko zmarło w wielkich męczarniach.
   W 1720 roku w okolicy Zwierek szalała epidemia. Na wiejskim cmentarzu obok miejsca pochówku Gabriela często grzebano i inne zmarłe dzieci – w ten sposób czczono męczeńską śmierć jeszcze nie kanonizowanego świętego. Podczas jednego z takich pogrzebów naruszono grób św. Młodzieńca. Okazało się wówczas, że ciało Męczennika, mimo długiego przebywania w ziemi, nie uległo rozkładowi. Z odkryciem relikwii mieszkańcy Zwierek zaczęli łączyć fakt ustania epidemii na ich terenie. Ciało Gabriela uroczyście przeniesiono do zwierkowskiej cerkwi i umieszczono w podziemnej krypcie świątyni.
   http://dziedzictwo.ekai.pl/text.show?id=4292
   http://www.soborbialystok.pl/strona/podstrony/zywot_gabriela.html

 4. Mariusz said

  27 sierpnia 2016 r., Sobota
  Św. Moniki
  Wspomnienie

  PIERWSZE CZYTANIE

  1 Kor 1, 26-31 Chrystus stał się dla nas mądrością
  Czytanie z Pierwszego Listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian

  Przypatrzcie się, bracia, powołaniu waszemu. Niewielu tam mędrców według oceny ludzkiej, niewielu możnych, niewielu szlachetnie urodzonych. Bóg wybrał właśnie to, co głupie w oczach świata, aby zawstydzić mędrców, wybrał to, co niemocne, aby mocnych poniżyć; i to, co nie jest szlachetnie urodzone według świata i wzgardzone, i to, co nie jest, wyróżnił Bóg, by to, co jest, unicestwić, tak by się żadne stworzenie nie chełpiło wobec Boga.
  Przez Niego bowiem jesteście w Chrystusie Jezusie, który stał się dla nas mądrością od Boga i sprawiedliwością, i uświęceniem, i odkupieniem, aby jak napisano, «w Panu się chlubił ten, kto się chlubi».

  Oto Słowo Boże.

  PSALM RESPONSORYJNY:

  Ps 33 (32), 12-13. 18-19. 20-21 (R.: por. 12b)

  Szczęśliwy naród wybrany przez Pana.

  Błogosławiony lud, którego Pan jest Bogiem, *
  naród, który On wybrał na dziedzictwo dla siebie.
  Pan spogląda z nieba, *
  widzi wszystkich ludzi.

  Szczęśliwy naród wybrany przez Pana.

  Oczy Pana zwrócone na bogobojnych, *
  na tych, którzy czekaj ą na Jego łaskę.
  Aby ocalił ich życie od śmierci *
  i żywił ich w czasie głodu.

  Szczęśliwy naród wybrany przez Pana.

  Dusza nasza oczekuje Pana, *
  On jest naszą pomocą i tarczą.
  Raduje się w Nim nasze serce, *
  ufamy Jego świętemu imieniu.

  Szczęśliwy naród wybrany przez Pana.

  ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ:

  Por. Ef 1, 17-18

  Alleluja, Alleluja, Alleluja

  Niech Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa
  przeniknie nasze serca swoim światłem,
  abyśmy wiedzieli, czym jest nadzieja naszego powołania.

  Alleluja, Alleluja, Alleluja

  EWANGELIA

  Mt 25, 14-30 Przypowieść o talentach
  Słowa Ewangelii według świętego Mateusza

  Jezus opowiedział swoim uczniom następującą przypowieść:
  «Pewien człowiek, mając się udać w podróż, przywołał swoje sługi i przekazał im swój majątek. Jednemu dał pięć talentów, drugiemu dwa, trzeciemu jeden, każdemu według jego zdolności, i odjechał. Zaraz ten, który otrzymał pięć talentów, poszedł, puścił je w obrót i zyskał drugie pięć. Tak samo i ten, który dwa otrzymał; on również zyskał drugie dwa. Ten zaś, który otrzymał jeden, poszedł i rozkopawszy ziemię, ukrył pieniądze swego pana.
  Po dłuższym czasie powrócił pan owych sług i zaczął się rozliczać z nimi.
  Wówczas przyszedł ten, który otrzymał pięć talentów. Przyniósł drugie pięć i rzekł: „Panie, przekazałeś mi pięć talentów, oto drugie pięć talentów zyskałem”. Rzekł mu pan: „Dobrze, sługo dobry i wierny. Byłeś wierny w niewielu rzeczach, nad wieloma cię postawię: wejdź do radości twego pana”.
  Przyszedł również i ten, który otrzymał dwa talenty, i powiedział: „Panie, przekazałeś mi dwa talenty, oto drugie dwa talenty zyskałem”. Rzekł mu pan: „Dobrze, sługo dobry i wierny. Byłeś wierny w niewielu rzeczach, nad wieloma cię postawię; wejdź do radości twego pana”.
  Przyszedł i ten, który otrzymał jeden talent, i rzekł: „Panie, wiedziałem, żeś jest człowiek twardy: chcesz żąć tam, gdzie nie posiałeś, i zbierać tam, gdzieś nie rozsypał. Bojąc się więc, poszedłem i ukryłem twój talent w ziemi. Oto masz swoją własność”.
  Odrzekł mu Pan jego: „Sługo zły i gnuśny! Wiedziałeś, że chcę żąć tam, gdzie nie posiałem, i zbierać tam, gdziem nie rozsypał. Powinieneś więc był oddać moje pieniądze bankierom, a ja po powrocie byłbym z zyskiem odebrał swoją własność. Dlatego odbierzcie mu ten talent, a dajcie temu, który ma dzie­sięć talentów. Każdemu bowiem, kto ma, będzie dodane, tak że nadmiar mieć będzie. Temu zaś, kto nie ma, zabiorą nawet to, co ma. A sługę nieużytecznego wyrzućcie na zewnątrz w ciemności: tam będzie płacz i zgrzytanie zębów”».

  Oto słowo Pańskie.

  • Dana said

   Przypatrzcie się, bracia, powołaniu waszemu. Niewielu tam mędrców według oceny ludzkiej, niewielu możnych, niewielu szlachetnie urodzonych. Bóg wybrał właśnie to, co głupie w oczach świata, aby zawstydzić mędrców,

   • gwiazdka said

    Dana…i słuszna racja ,przeto proszę ciebie szczególnie o szacunek do wszystkich na blogu
    Bo co za dużo to niezdrowo! .

   • gwiazdka said

    Dana …. – oni sami ci to piszą ze jesteś złośliwa – a to jest grzechem….ja to tez zauważyłam…

    • gwiazdka said

     Dana said

     27 Sierpień 2016 @ 07:54

     Krystynko może poczekaj na sen . jak to nazwać….jak nie złośliwość

    • Dana said

     To nie jest złośliwość ,bo Krystynka ma prorocze sny .

     Złośliwa jesteś w stosunku do mnie Gwiazdko ,bo mi zarzucasz różne rzeczy bezpodstawnie . Nie widzę twojej serdeczności ,

    • Dana said

     Jacy oni ? Ci co mnie wyzywają chyba bardziej grzeszą .

    • gwiazdka said

     Dana … ja was wszystkich Lubie . jesteśmy kochane przez Boga i to nas laczv , każda jest inna i ma inna duchowość . Krystynka ma sny – to jest jej dar którym sie dzieli i tego lepiej nie rosząc . bez ciebie tez byłoby smutno , Dona czy ty sie modlisz za mnie ?, bo ja za ciebie tak .

    • Dzieckonmp said

     Dziewczyny nie macie mieć o co pretensji jedna do drugiej gdyż dyskusja choć z czasem małym dodatkiem uszczypliwości jest niczym jak piszą o mnie tylko tego nie widzicie. Wstawię kilka komentarzy usuniętych abyście zrozumieli jakie kalumnie sa tu wypisywane.

     „kicha”
     21 plusików
     Nareszcie nadszedł czas aby prawdę powiedzieć na tym blogu.
     Bronisław oszust i krętacz założył blog aby mieć z tego dobry zysk.
     Czy każdy rozumny czytelnik bloga nie zauważył, że Właściciel tego bloga w sposób skandaliczny usuwa każdą krytykę parti PIS, na której jest żołdzie
     Po owocach ich poznacie, a jego rodzina chce więcej a nie marne 500+

     „joker”
     16 plusików
     Myślisz, że usuniesz komentarz pokazujący twoją hipokryzję, będziesz cool?
     Draniu zapłacisz za twoje zakłamanie, za oszustwo i twoje zyski z kłamstwa.
     Myślisz, że ludzie wierzący, nie potrafią myśleć logicznie?

     „koks”
     Wierzycie we wszystko, nawet w bzdury, które wam oblawię.Durny jest narod Polski, dlatego gówno ma.
     A mają cwaniaki, jak admin tego bloga, który nie za darmo usuwa wpisy pokazujące patologię PIS.
     Zapytajcie się Bronka, dlaczego tak zaciekle broni patologię posłów, a zobaczycie prawdę.

     „duszka”
     1 plusik
     Admin promuje wariatkę Danę, która nie zagraża jego statusowi PISOWCA,za którą bierzę niezła kasę. A wy durnie klaszczecie a on cieżką kasę bierze a wariatki nie zbanuje.

    • gwiazdka said

     ..miało byc …nie ruszać , …

     każdy który wyzywa tez grzeszy .

    • Dana said

     Oczywiście życzę ci Nieba .
     Ale jak mi nie pomagasz to chociaż nie przeszkadzaj .

    • gwiazdka said

     .. sprawa sie toczy o argumenty kto za Franciszkiem a kto nie, z taka różnicą ze zwolennicy Franciszka nie umieją odeprzeć naszych argumentów ani przedstawiać swoje argumenty na świętość Franciszka. ..takie rozmowy prowadza do nikąd.

     37 Wasza mowa niech będzie: „Tak – tak, nie – nie”.

     17 Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić6. 18 Zaprawdę. bowiem powiadam wam: Dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w Prawie, aż się wszystko spełni. 19 Ktokolwiek więc zniósłby jedno z tych przykazań, choćby najmniejszych, i uczyłby tak ludzi, ten będzie najmniejszy w królestwie niebieskim. A kto je wypełnia i uczy wypełniać, ten będzie wielki w królestwie niebieskim. 20 Bo powiadam wam: Jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie większa niż uczonych w Piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego.

    • Dana said

     Raz piszesz ,że osoba konsekrowana jest godna szacunku .
     A potem ,że są wyjątki .
     Nie stosujesz zasady ;Tak – tak ,nie – nie .I o czym tu dyskutować .

    • Dana said

     Wystarczy poczytać co ludzie piszą na Onet ,by zobaczyć jak dużo jest opętanych ludzi i dlatego tak strasznie wyklinają jak diabeł na egzorcyzmach .

    • gwiazdka said

     Dana ,, Raz piszesz ,że osoba konsekrowana jest godna szacunku .
     A potem ,że są wyjątki .. gdzie napisałam ze sa wyjątki …..? wykazywanie błędów – to nie znaczy ze nie mam do kogoś szacunku , byłby to fałszywy szacunek widząc czyjeś błędy i milczeć pozwalając na fałszywe nauczanie nie poparte Pismem Świętym…

    • Dana said

     Popatrz na siebie i stań w prawdzie ,bez masek i udawania .

    • cox21 said

     @Dzieckonmp- Dokładnie- Dziewczyny dyskutują na normalnym poziomie. Korzystam z internetu nie od dzisiaj i też widzę jak na innych portalach ludzie wylewają na siebie kubły pomyj. I po co?

    • Dana said

    • Proponuję wymieńcie sie @ i w cztery oczy upominajcie się, a nie publicznie

     Mt 18, 15: Gdy brat twój zgrzeszy , idź i upomnij go w cztery oczy. Jeśli cię usłucha, pozyskasz swego brata.
     Mt 18, 16: Jeśli zaś nie usłucha, weź z sobą jeszcze jednego albo dwóch, żeby na słowie dwóch albo trzech świadków oparła się cała sprawa.
     Mt 18, 17: Jeśli i tych nie usłucha, donieś Kościołowi! A jeśli nawet Kościoła nie usłucha, niech ci będzie jak poganin i celnik!

    • Dana said

     Dialog .Ja do ciebie napiszę czasami i to ci przeszkadza ? Czy ty piszesz sam sobie i nic ciebie nie obchodzi „głos ludu „.

     My sobie dyskutujemy ,a ty jak się niepokoisz to nie czytaj.

   • Sara 28 said

    Dano jak już pisałam, czytam i obserwuję. Jesteś osobą dociekliwą: kto? co? dlaczego? po co? itd. Dla mnie jesteś osobą bardzo dziwną, szafujesz na prawo i lewo, dociekasz, skąd? dlaczego? Jesteś po prostu nie możliwa. Czasami wstawiasz fajne linki, że chce się czytać a za chwilę wbijasz nóż komuś w plecy. Kim Ty jesteś???? Czasami mam wrażenie, że jesteś osobą niezrównoważoną albo kontrolującą osobą tych którzy tu piszą.

    • Dana said

     Powtarzasz już tę samą wersję zarzutów. NIC TEŻ NIE WBIJAM TYLKO ODBIJAM TO CO KTOŚ RZUCA .
     Ja nie wstawiam ciekawych linków ,ani ciekawych obrazków tylko naukę KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO .

     Ciekawostki masz na „pudelku .pl „

    • Dana said

     Nie wiem czy ty też piszesz przeciwko Papieżowi .Pytam ,bo tak mam.

    • Dana said

     Nie jest to z ciekawości ,bo mam krótką pamięć .

    • gwiazdka said

     Dana uspokój sie ,już dość na dzisiaj .. bodziesz nas segregować kto jest za, a kto przeciw..

    • Dana said

     Obrażasz mnie Saro jak całe wasze towarzystwo .Ale ja to zniosę z godnością osobistą .

    • Dana said

     Gwiazdko jakieś nerwy ?

    • gwiazdka said

     Dana…widzę Sara tez przesadziła .ale lepiej nie odbijać piłeczki – to ucichnie – mądrzejszy jest ten kto odpuści…i nie da sie sprowokować…ciężko mnie zdenerwować, chyba za dużo przeżyłam już w życiu…….

    • gwiazdka said

     Dana…..ale to powinno dać ci do myślenia dlaczego ludzie tak reagują na niektóre twoje wpisy – ty wiesz dlaczego i które wpisy są złośliwe , Bog tez wie przed nim nic sie nie ukryje….najważniejsza jest twoja intencja …która widzi tylko Bog.

    • Dana said

     Gwiazdko jak ktoś jest chory to zażywa gorzkie lekarstwo .

    • Sara 28 said

     Dana said

     27 Sierpień 2016 @ 18:37
     4 Votes
     Nie wiem czy ty też piszesz przeciwko Papieżowi .Pytam ,bo tak mam.

     Czy Ty książkę piszesz i rozdziału Ci brak i szukasz tematu ?????? Po pierwsze On się kazał nazwać Biskupem Rzymu nie Papierzem. ZAPAMIĘTAJ TO SOBIE!!!!! A na głupie pytania nie ma odpowiedzi, szanuj ludzką prywatność bo ciekawość to pierwszy stopień do piekła. Czy Ktoś Cię o coś pyta?

    • Dana said

     Po prostu odpowiedź nie z tej ziemi .

    • @sara
     Czytasz bloga od początku, tak jak ja… Nie daj się sprowokować.
     Dana nie pierwsza i nie ostatnia a schemat działania ten sama… To powinno dać Ci do zrozumienia z Kim tak naprawdę się walczy.
     Dołącz ja do modlitwy różańcowej, ja tak uczyniłem. Na tym blogu przebiega linia frontu i to pewnie dawno zauważyłaś.
     EF 6, 10-17
     10 W końcu bądźcie mocni w Panu – siłą Jego potęgi. 11 Obleczcie pełną zbroję Bożą, byście mogli się ostać wobec podstępnych zakusów diabła. 12 Nie toczymy bowiem walki przeciw krwi i ciału, lecz przeciw Zwierzchnościom, przeciw Władzom, przeciw rządcom świata tych ciemności, przeciw pierwiastkom duchowym zła na wyżynach niebieskich3. 13 Dlatego weźcie na siebie pełną zbroję Bożą, abyście w dzień zły zdołali się przeciwstawić i ostać, zwalczywszy wszystko. 14 Stańcie więc [do walki] przepasawszy biodra wasze prawdą i oblókłszy pancerz, którym jest sprawiedliwość4, 15 a obuwszy nogi w gotowość [głoszenia] dobrej nowiny o pokoju5. 16 W każdym położeniu bierzcie wiarę jako tarczę, dzięki której zdołacie zgasić wszystkie rozżarzone pociski Złego. 17 Weźcie też hełm zbawienia i miecz Ducha, to jest słowo Boże
     http://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=1033&werset=12#W12

    • Dana said

     Modlicie się za mnie i dziękuje za wsparcie .

    • Bozena said

     Otoz to Powiew, te linie widać dobrze, jak rowniez to jak komuś obrywa sie tak z nienacka jakby kopniakiem w brzuch. Jednak ci „luzacy” tego nie zauważa. Jest tylko jedno wyjście, jak piszesz- to modlitwa i ignorowanie zaczepek

    • Dana said

     Co was kopie w brzuch ? Ludzie opanujcie się , czy wy jesteście ufoludkami co sugeruje Znawca .

  • Dana said

 5. Dzieckonmp said

  Jesteśmy Im to winni.

 6. przeklejka said

  We wrześniu może się dziać

  • Aneta said

   Myślę sobie ze Pan w tym filmiku troszkę przesadza.

   Nikt w Niemczech nie przejmuje się specjalnie wezwaniem do magazynowania żywności. Niepokojące jest to, że w Niemczech wstrzymany jest eksport zbóż, a sprowadzają maksymalne możliwe ilości węgla. Co do gazu to nie wiem.

   • przeklejka said

    Wojny zapewne nie będzie. Przynajmniej nie teraz
    Nie ignorował bym oficjalnych zaleceń rządu Niemiec
    Jak coś jest przygotowane przez służby specjale i będzie
    wykonane rękami pożytecznych idiotów czyli miłujących
    pokój muzułmanów to będzie zrealizowane.
    Jak ostrzegają i zalecają to lepiej jest się do tego przygotować
    a nie ignorować.
    Jak mówią żeby poza żywnością zalecają zgromadzić wodę to
    może nie być prądu i system bankowy może być zamknięty
    (nie kupi się w sklepie)Sugeruje to na poważne problemy(awarie)
    A jeżeli coś się wydarzy to Polska dostanie rykoszetem. Przecież
    to nasz sąsiad. Ja stawiam na upadek(kłopoty) Deutsche Banku
    i czasowe zawieszenie systemu bankowego pod przykryciem
    false flag rękami muzułmanów.

    No i co tam mam służby specjalne przygotowały.
    Może to o czym wielokrotnie wypowiadał Grzegorz Braun
    Brudna bomba i skażenie. To będzie jak zwykle wprowadzenie
    w stan hipnozy malućkich zwanym Szok i Przerażenie
    http://polskaniepodlegla.pl/opinie/item/5586-tylko-u-nas-grzegorz-braun-strazacy-podpalacze-szykuja-sie-do-akcji

    Soros i jego bansksterska ferajna zainwestowali prawie 1 mld dolarów
    opcje put na zwałkę na giełdzie
    Trzymajcie jak kto ma oszczędności z dala od systemu bankowego
    i przekażcie to innym
    http://businessinsider.com.pl/finanse/rynek/analityk-przewiduje-zalamania-gospodarcze-w-2016-roku/h22plh3

    Na wszelki jednak wypadek wy też zróbcie zapasy na 2 tygodnie
    a kto może niech kupi płyn lugola w aptece.
    Będzie jak znalazł .Przecież 80% wiatrów wieje właśnie z terenu
    Nowego Wielkiego Kalifatu Niemiec

    poseł Dominik Tarczyński 23/08/2016

   • przeklejka said

    10 dni to nie są zapasy na wojnę
    a lokalny kryzys czy awarię
    Zastanawia mnie jednak zalecenie posiadania zapasu wody na 10 dni???
    Macie jakieś pomysły?

    • Po księdze Prawdy jest mowa o zapasach na 10dni. Bóg wie ile będzie trwał największy chaos.
     Po Ostrzeżeniu brak prądu spowoduje chaos, bez prądu nie działają sklepy oraz media (instalacje, kanalizacyjne itp.) Brak przede wszystkim wody. A ona jest podstawą.

    • Dana said

     MOŻNA PRZEŻYĆ 10 DNI BEZ JEDZENIA GORZEJ PRZEŻYĆ JE BEZ WODY .

    • przeklejka said

     Dana said
     MOŻNA PRZEŻYĆ 10 DNI BEZ JEDZENIA GORZEJ PRZEŻYĆ JE BEZ WODY .

     Poważne problemy zaczynają się
     po 3 min bez powietrza
     po 3 dniach bez wody
     po 30 dniach bez jedzenia

    • przeklejka said

     Powiew ze wschodu said
     brak prądu spowoduje chaos, bez prądu nie działają sklepy oraz media (instalacje, kanalizacyjne itp.) Brak przede wszystkim wody. A ona jest podstawą.

     Wydaje się że jedynym elementem łączącym brak wody w kranie i niemożność
     kupienia jej w sklepach to brak prądu
     Zastanawiam się tylko co takiego mogłoby się wydarzyć a o czym wie
     rząd Niemiec żeby dostawy prądu zostały przerwane na wiele dni???
     Macie jakieś pomysły?

    • Aneta said

     Jedyne co mi przychodzi do głowy to ostrzeżenie.

     W którymś z orędzi czy tam wypowiedzi przeczytałam ze ostrzeżenie to akt miłosierdzia wobec świata
     Mysle ze kazdy zna ten fragment

     Nim przyjdę jako Sędzia sprawiedliwy, przychodzę wpierw jako Król miłosierdzia. Nim nadejdzie dzień sprawiedliwy, będzie dany ludziom znak na niebie taki. Zgaśnie wszelkie światło na niebie i będzie wielka ciemność po całej ziemi. Wtenczas ukaże się znak krzyża na niebie, a z otworów, gdzie były ręce i nogi przebite Zbawiciela, [będą] wychodziły wielkie światła, które przez jakiś czas będą oświecać ziemię. Będzie to na krótki czas przed dniem ostatecznym.(Dz. 83)

     Chciałam tez przypomniec ze Rok Miłosierdzia który obchodzimy w Kościele kończy się w Uroczystośc Chrystusa Króla Wszechświata – 20 listopada,

     Mysle ze bardziej eksperci którzy znają orędzia te czy tamte powinni byc lepiej zorientowani co moze się wydarzyc. i kiedy.

    • giovanna said

     może wiedzą kiedy będzie ostrzeżenie.

    • Św Maksymilian wytrzymał 14 dni, zabito go trującą strzykawką.

    • Dana said

     W Serce .

 7. gwiazdka said

  Prymas Wyszyński: Nie ulegajmy pokusie zbawienia świata kosztem własnej ojczyzny!

  Skomentuj 9
  Prymas Wyszyński: Nie ulegajmy pokusie zbawienia świata kosztem własnej ojczyzny!
  „Nie oglądajmy się na wszystkie strony. Nie chciejmy żywić całego świata, nie chciejmy ratować wszystkich. Chciejmy patrzeć w ziemię ojczystą, na której wspierając się, patrzymy ku niebu. Chciejmy pomagać naszym braciom, żywić polskie dzieci, służyć im i tutaj przede wszystkim wypełniać swoje zadanie – aby nie ulec pokusie „zbawiania świata” kosztem własnej ojczyzny. Przypomina mi się tak wspaniale przedstawiony w powieści Gołubiewa „Bolesław Chrobry” i Parnickiego „Srebrne orły” fragment. Oto cesarz Otto III kusi Bolesława Chrobrego, czyni go patrycjuszem rzymskim i chce go ściągnąć do Rzymu. Ale król nie dał się wyciągnąć z Polski, z ubogiego Gniezna, na forum rzymskie. Został w swoim kraju, bo był przekonany, że jego zadanie jest tutaj. Naprzód umocnić musi swoją ojczyznę, a gdy to zrobi, pomyśli o innych, o sąsiadach. Niestety, u nas dzieje się trochę inaczej – „zbawia” się cały świat, kosztem Polski. To jest zakłócenie ładu społecznego, które musi być co tchu naprawione, jeżeli nasza Ojczyzna ma przetrwać w pokoju, w zgodnym współżyciu i współpracy, jeżeli ma osiągać upragniony ład gospodarczy. Nieszczęściem jest zajmowanie się całym światem kosztem własnej Ojczyzny.”

  Na podstawie: Przemówienie do kapłanów, 1976

  • Hoplita said

   Pamietacie moje wpis jak sie rzucily odly patentowane na mnie a to bylo zab w zab to samo tylko innymi slowami.
   Przypominam moj wpis:
   Polska nie ma pierwsza swojego łba klasc pod topor. Bo te wszystkie bajki o zbawianiu innych narodow do tego nas szczuja. Polska ma dbac o swoich obywateli ich bogactwo i pokoj. Nie zbawiac niemcow robiac z siebie mieso armatnie, nie zbawiac zachod i jako pierwsza przelewac krew w mistycznym widzie uwazajac ze robi dobrze. Pamietasz haslo Polska przedmurzem chrzescijanstwa jak poklepywali Polakow po plecach zeby bronili tylka europy oraz watykanu przed najazdem mongolow turkow i tatarow? O to chodzi to jest to zbawianie innych czyli nadstawianie zycia za sprytniejszych. Po to byly te hasla. Teraz kolejne bzdury ze znowu bedziemy zbawiac innych przed Rosja jako strefa buforowo atomowa. Obudzcie sie to sa klamstwa. Wepchna wam w glowy religijne hasla a sami beda siedziec cichutko i was dopingowac, szczuc jak kurdupla zeby pierwszy polegl. O to chodzi zawsze gdy pojawiaja sie takie proroctwa jak to Polska zmartwchwstanie zapala mi sie czerwona lampka czuje trwoge bo omamiaja narod i dobrze wiedza czym. W 39 roku wiedzieli czym mamic Niemcow nacjonalizmem, Polske teraz tez wiedza czym otoz falszywym religijno mistycznym bohaterstwem. Bo Polak jest taki ze sobie odejmie a drugiemu da a jak jeszcze mu wmowisz ze przez to kogos zbawi to jak glupi swoje zycie poswieci I to jest spryt tych co Nas pchaja w rzez!

   Jak Kardynal Wyszynski kladl do lbow to samo paredziesiat lat temu to swiete slowa ale jak Hoplita to ateista i bluznierca. Smiac mi sie chce z niektorych oszolomow.

   • Dana said

    Łeb ma koń .NIE OBRAŻAJ KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO .

    • Dana said

     Cytaty

     Duch ciemności jest duchem niepokoju. On nie zawsze dąży do tego, aby nas doprowadzić wprost do grzechu. Często wie, że mu się to nie uda, bo łaska Boża jest w nas wystarczająco silna. Wtedy przynajmniej zasiewa niepokój, stwarzając sto trudności i wątpliwości, które mają charakter niesłychanie podniosły, a tematykę niemal świętą i religijną. Wynika ona nawet często z troski o Kościół Chrystusowy i Królestwo Boże, o to niemal, aby samemu Bogu starczyło sił do uratowania się i utrzymania na świecie. Wtedy boimy się o wszystkich i o wszystko.

     (Z rozważań o modlitwie „Ojcze Nasz”)KARDYNAŁ STEFAN WYSZYŃSKI

   • cox21 said

    A czy wiesz co by się stało, gdyby Sobieski nie pobił Turków pod Wiedniem? Byliśmy ,,Przedmurzem Chrześcijaństwa” w swoim dobrze pojętym interesie.

    • gwiazdka said

     Cox21….to była walka za nasza wiarę a do tego powinien byc zaangażowany każdy Katolik …Bog zapłać Sobieskiemu…znowu by sie przydał..

    • przeklejka said

     gwiazdka said
     …Bog zapłać Sobieskiemu…znowu by sie przydał.

     — Dla Boga, panie Sobieski! Larum grają! wojna! nieprzyjaciel w granicach! a ty się nie zrywasz? szabli nie chwytasz? na koń nie siadasz? Co się stało z tobą, żołnierzu? Zaliś swej dawnej przepomniał cnoty, że nas samych w żalu jeno i trwodze zostawiasz?
      — Kościoły, o Panie, zmienią na meczety i koran śpiewać będą tam, gdzieśmy dotychczas Ewangelię śpiewali. Pogrążyłeś nas, Panie, odwróciłeś od nas oblicze Twoje i w moc sprosnemu Turczynowi nas podałeś. Niezbadane Twoje wyroki, lecz kto, o Panie! teraz opór mu stawi? jakie wojska na kresach wojować go będą?
     Ojcze dobrotliwy! nie opuszczaj nas! okaż miłosierdzie Twoje! ześlij nam obrońcę! ześlij sprosnego Mahometa pogromcę, niech tu przyjdzie, niech stanie między nami, niech podniesie upadłe serca nasze, ześlij go, Panie!.

     Jakie to aktualne

    • gwiazdka said

     Przeklejka ..jakie aktualne i piękne .

    • cox21 said

     @Gwiazdka- Jak widać nie dla wszystkich niestety.

    • Hoplita said

     Co by sie stalo? Moze nie byloby rozbiorow, bo na mahometan mielismy sposob ale na germanskie elazne zagony nie?

    • EWA DM said

     Apostołom też wygodniej by było łowić sobie ryby, a potem w sytości wypoczywać. Nie zastanawia cię to, że jednak przyjęli nakaz „idźcie na cały świat i nauczajcie wszystkie narody”? A potem w ich ślady poszli następni, jedni głosząc Dobrą Nowinę, drudzy broniąc jej po całym świecie. I życie swoje za to oddawali.
     Rozbiorów Polski może by nie było, gdyby waleczność i przewidywanie skutków były takie, jak za Sobieskiego. I gdyby nie było infantylnego myślenia: „niech na całym świecie wojna, byle polska wieś spokojna”, w czym pomóc miało panowanie niemieckich królów z dynastii Sasów (wspieranych wojskami rosyjskimi), a potem bezpośrednie oddanie się pod protektorat rosyjski carycy Katarzyny. Rozbiory były efektem kilkudziesięciu lat usypiania instynktu bytu narodowego.

    • cox21 said

     @Hoplita- Zamiast wiary katolickiej rządziłby tu islam, a tego chyba byś nie chciał?

    • cox21 said

     Sami byśmy z nimi nie wygrali. Te bitwy, któreśmy z nimi wygrywali, wygrywaliśmy tocząc z nimi boje na własnym terytorium.

 8. 1 P 4, 3: Wystarczy bowiem, żeście w minionym czasie pełnili wolę pogan i postępowali w rozwiązłościach, żądzach, nadużywaniu wina, obżarstwie, pijaństwie i w niegodziwym bałwochwalstwie.

 9. Halina said

  Kubaa B. szukał Jezusa
  i zapragnął dla Niego pracować .
  Dlatego dostał zadanie
  by napisał hymn na dni młodzieży w Krakowie .
  W mieście w którym On Jezus Król,
  chciał sie spotkać z delegacjami z całego swiata .

  Hymn ŚDM ,
  że jest napisanym przez człowieka ,
  który z własnej i nieprzymuszonej woli
  chciał współpracować z Duchem św
  jest mądry precyzyjny wprowadzający w zadume i zastanowienie sie ,
  pobudzajacy serce do refleksji
  i nakierunkowuje na Jezusa
  Pana ,Króla i Syna Bożego .
  Napisany jest tak ,że wszystko jest na własciwym miejscu i przejrzyście .
  że z której strony jak sie spojrzy
  jest ład porządek ,
  można sie wczuc w te słowa ,
  są takie pełne i głębokie ,
  nie ma zakłócenia ,
  ani niezgodności z Boza Prawdą .
  Tam nic dodać ani ując .
  Wszystko na własciwym miejscu
  z precyzją i dokładnościa .

  Każdy kto idzie
  na współpracę z Duchem św
  łaskę takiej precyzji otrzymuje .
  Bo wypływa przez niego,
  jak przez narzędzie
  to
  co Duch św chce
  by wypłynąło na świat ziemski
  i upiekszyło go .

  Gdyby jeszcze znalazł sie uduchowiony organizator ŚDM
  i szczególny gośc, głowa Kościoła Franciszek ,
  to mielibysmy wypływ szczęścia i radości,
  w Niebie i na Ziemi.

  A tak
  to mieliśmy dni młodzieży obok Jezusa ,
  a nie z Nim jak byc powinno ,
  bo gospodarz Bp Dziwisz i spółka ,
  oraz głowa Kościoła Franciszek
  byli tymi
  którzy przez swoje serce
  nie puścili działania Ducha św .
  A powinni .
  Bo przybyli goście
  przybyli by spotkac sie z Jezusem ,
  bo od Jezusa chcieli pomocy łaski ,
  bo sercem chcieli Go odczuć .
  oA organizatorzy zachowywali sie tak
  jakby przybyli wszyscy do nich ,
  i ze względu na nich sie zgromadzili .

  Problem tkwił w ich sercach
  i w doradcach
  którzy pomgali podejmowac decyzje .
  I decyzje były puste ,
  nie spełniały tego
  co spełniac powinny ,
  bo były źle podjete .

  Każdy kto nie idzie na współpracę z Bogiem ,
  to żyje w takiej ułudzie
  i w swoim mniemaniu
  że jest wielki i wartościowy ,
  a oceniany przez ogół
  jest jako pusty
  i nie rozgarniety .
  Bo odrzuca Mądrośc Swiętośc Doskonałośc ,
  odrzuca Boga w Trójcy sw .
  A wybiera upadłośc pyche egoizm itd .

  Po czynach ,
  po owocach podejmowanych decyzji
  widać
  z czego wypływają i komu służą .

  Hymn ŚDM i wykonanie jest wielkie ,
  bo na chwałe i radośc Boga było czynione .

  A czy mozna powiedziec że
  bp Dziwisz i spółka oraz Franciszek
  to co czynili ,
  czynili na chwałę Bożą ,?
  czy dla swojego uznania i poklasku ?

  Każdy kto oglądał ŚDM
  może wyłapac
  co było robione na chwałe i radosc Boga ,
  co służyło zjednoczeniu serc z Chrystusem Królem ,
  a co było czynione tylko dla radosci i zadowolenia ciała i uznania i aplasu ….

  Można tylko powiedzieć tylko tyle ,,,,
  .. szkoda że nie mieli wszyscy otwartych serc na tyle, by Duch św mógł zadziałać w każdy możliwy sposób ,w taki w jaki by chciał ,
  tylko Mu nie pozwolono ,
  bo po prostu Go nie wpuszczono .
  Bo wolna wola człowieka wybrała i swiadomosc zadecydowała w oderwaniu od współpracy z Duchem św .
  Miało sie odbyć doniośnie i radośnie ,
  ale zakłócenia i nieprawidłowości
  wolną wolę zablokowały
  i nie zaistniało piekno i doniosłośc
  jakich oczekiwał Bóg .
  I to przez ingerencje szatana
  w poszczególnych sercach .

  Niechaj więc na zawsze już
  szatana pochłonie piekło ,
  by juz nigdy nigdzie nikomu
  nie mógł przeszkadzać
  w pełnieniu Woli Boga ,

  Tak nam dopomóż Bóg

 10. Dana said

 11. http://paruzja.info/pl/przygotowywanie-zapasow/1505-jakie-zapasy-nalezy-przygotowac

 12. Godz 15 módlmy się Koronką o Miłość, Pokój i Jedność na blogu, w naszych rodzinach, parafiach, Narodzie i Swiecie.

 13. Dana said

  ŚWIĘTA MONIKA

  Święta Monika — obok św. Anny patronka wdów, obok zaś św. Ludmiły (także św. Zdzisławy) czeskiej patronka matek — według tradycyjnej pobożności uważana była za szczególną orędowniczkę w przypadku tych rodzicielek, które modliły się o nawrócenie swych dzieci, o ich zejście z niewłaściwej drogi, na którą jakże łatwo niebacznie wkroczyć, a jak trudno później z niej zawrócić. „Człowiek jest wtedy doskonałym, gdy trzyma się prostej drogi i odważnie po niej kroczy” — napisał ów, za którego ta właśnie święta, jako rodzona matka, modliła się długo i żarliwie, widząc, jak — po dojściu do lat sprawnych — na własną rękę, niejako po omacku, próbuje wytyczyć sobie ścieżki życia, biegnące nieraz skrajem przepaści. Święty Augustyn, biskup Hippony, ojciec i doktor Kościoła, bo o nim mowa, mógł też po latach stwierdzić w oparciu o swe osobiste doświadczenia, że „słaba wola ludzka nie jest w stanie iść po wąskiej i stromej drodze Bożych przykazań, o ile nie jest wspomagana i podtrzymywana przez miłosierdzie Boże”. O to właśnie miłosierdzie dla syna św. Monika wytrwale się modliła przez długie lata, nie tracąc wiary i nadziei nawet wówczas, gdy zdawać się mogło, że jej prośby pozostają niewysłuchane. „Nie jest możliwe, aby poszedł na zatracenie syn tylu łez” — miała usłyszeć kiedyś od jednego z pasterzy Kościoła, u którego szukała porady i otuchy, na przekór wszelkim przeciwnościom nie ustając w dążeniu do tego, ku czemu wiodła ją miłość — miłość matki i chrześcijanki, bolejącej nad błądzeniem i upadkami własnego potomka, a zarazem też jej brata w wierze. „Kochajcie ludzi, a walczcie z błędem. Dla prawdy staczajcie walki bez pychy i gwałtowności. Módlcie się za tych, których chcecie zdobyć i przekonać” — pisał sam św. Augustyn, dodając w innym miejscu: „Ten człowiek, który nas oszczędza, nie zawsze jest naszym przyjacielem, podobnie jak ten, co nas karci, nie jest dlatego naszym wrogiem. Rany zadane przez przyjaciela lepsze są bowiem niż pocałunki wroga, a surowa miłość więcej jest warta od oszukańczej pobłażliwości”. Tak też i św. Monika była nieustępliwa wobec błędów i słabości, w jakie popadł jej syn („kochajmy człowieka, a nienawidźmy grzechów”), stąd nie ustawała aż do momentu, gdy ostatecznie ziściło się to, co stanowiło przez lata jej najgorętsze pragnienie. Niedługo po nawróceniu się św. Augustyna dobiegła też kresu doczesna wędrówka jego matki, mogącej odejść w poczuciu wypełnienia powierzonej sobie roli — jako tej, która nie tylko zrodziła potomstwo z ciała, ale też ukształtowała je duchowo, ukazała i zainspirowała do kroczenia przez obfitujący w złudne cele oraz pozorne wartości świat wokół nas po tej drodze, u końca której nie ma rozpaczy w poczuciu zmarnowanego życia.

  Święta Monika kochała Boga i bliźnich, rodzinę i swego „syna marnotrawnego”, o którym nieustannie pamiętała, także wówczas, gdy ścieżki jego życia bardzo oddaliły się od jej dróg. Tak też tylko i wyłącznie dzięki świadectwu biskupa Hippony osoba jego matki obecna jest w naszej zbiorowej pamięci (jak zaś trafnie zauważył jeden z autorów, „jeśli stworzenie ludzkie miało szczęście napotkać biografa o kwalifikacjach św. Augustyna, historycy nie potrzebują już szukać innego”) i zapewne na trwałe w niej pozostanie.

  • Dana said

   Nauka moralna

   Nie zamykaj tej księgi, Czytelniku, ani nie śpiesz się, aby rozpamiętywać życie innego bogobojnego Świętego, zanim nie spojrzysz głęboko w serce matki i nie rozważysz boleści, jakiej ta święta matka doznała za życia, albowiem i ciebie urodziła matka wśród boleści, i ty wymawiasz z nabożną ufnością słodkie słowa: „Matko nasza, Kościele święty”. Boleść matki jest bez wątpienia największa i najwięcej ma w sobie goryczy w cierpieniach tu na ziemi, może dlatego, że i miłość matki jest największa, najsłodsza i najzacniejsza, tak dalece, że jej siły i troskliwości słowa wypowiedzieć nie zdołają.

   Matka przy całej swej godności jako matka skazana jest na największe cierpienia na ziemi, Wszelkie boleści dotykające dzieci odbijają się najdotkliwej w sercu matki; ona największe na świecie przechodzi męczarnie; a ile łez i umartwień kosztuje ją wychowanie dzieci! Czy syn lub córka mają choćby przeczucie tych trosk i utrapień, jakich doznawała matka przez pierwsze dwa lata po ich urodzeniu? A jeżeli potem ta czuła matka widzi dziecko, które dopiero co rozkwitało, podcięte chorobą i słabością i umierające, lub ulegające skłonnościom grzesznym – to wtedy przejmuje ją boleść nad wszystkie boleści, wtedy woła, jak wołała Najświętsza Matka u stóp umierającego Syna: „Którzy idziecie przez drogę, obaczciei przypatrzcie się, czy jest boleść, jako boleść moja” (Treny Jerem. 1,12).

   Pomyśl Czytelniku o własnej matce.

   Boleść matki jest najgodniejsza, chwyta każdego za serce i zniewala go do podziwu, albowiem jest to boleść matki. Matka jest tym, co może być najgodniejszego, najwspanialszego, najmilszego na ziemi; w słabości swej ma ona przywileje godne największego uznania, a najściślej łączy się ona ze Stwórcą, kiedy ulubieńca Jego, stworzenie Jego najmilsze nosi pod sercem swoim, owo stworzenie, które później Jego także ma miłować i wyznawać. Boleść matki jest tak pełna godności, że Pan Bóg prawie z zazdrością na nią spogląda i kilkakrotnie wyznaje, „że jeszcze miłosierniejszym jest, niźli matka”. Posłuchaj tylko wylania serca Jego i słów z ust Jego pochodzących: „Więcej, niźli matka mieć będę miłosierdzia ku tobie”.

   Nie znajdziesz też pewnie matki, która by boleści swe zamienić chciała na skarby ziemskie i koronę królewską. Kocha też bardzo ten bolesny klejnot godności swej, dlatego Bóg odzywa się tak dobitnie, tak rozczulająco do serca dziecka: „Synu, czcij ojca twego, Janie zapominaj o boleściach matki twojej! Słuchaj, synu, tego głosu Mojego i zachowaj go, jako skałę niewzruszoną w sercu swoim: czcij matkę przez wszystkie dni żywota twego, albowiem pamiętać winieneś, że dużo wycierpiała za ciebie w żywocie swoim”.
   Modlitwa

   Boże, Pocieszycielu zasmuconych i Zbawco w Tobie nadzieję pokładających, któryś błogosławionej Moniki łzy pobożne o nawrócenie syna jej Augustyna miłościwie wysłuchać raczył, daj nam za pośrednictwem ich obojga grzechy nasze opłakać i miłosierdzia łaski Twojej dostąpić. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

   http://ruda_parafianin.republika.pl/swi/m/monika.htm

 14. Dana said

  Z „Dzienniczka” św. Siostry Faustyny

  Sobota 27 sierpnia 2016 Kontemplacja w codzienności

  W początku Bóg daje się poznać jako świętość, sprawiedliwość, dobroć, czyli miłosierdzie. Dusza nie naraz to wszystko poznaje, ale poszczególnie w błyskach, czyli zbliżeniach się Boga. I nie trwa to długo, bo nie zniosłaby tego światła. (…) Światło to, które dotknęło duszy, jest w niej żywe i nic ani go zagłuszyć, ani przyćmić nie może. Ten błysk poznania Boga pociąga jej duszę i rozpala miłość ku Niemu (Dz. 95).

 15. Dana said

 16. Dana said

 17. Dana said

 18. Dana said

  • piotr34 said

   Dana. Ja bardzo lubie Led Zeppelin i ogólnie wiele starych zespołów rockowych, ale chyba nie masz świadomości, że:
   Wokalista led zeppelin powiedział, że nie pamięta jak powstała ta piosenka. Że ona sama się pisała i ją zaśpiewali i zagrali. Przyzna się też, że używa „channelingu” – tzn siedzi z długopisem w ręce i słowa same się piszą.
   I jest to 100% prawdy bo nikt z ludzi, nie byłby w stanie napisać tak pięknej piosenki, która jednocześnie puszczona od tyłu miałaby prawdziwe słowa i znaczenie. Nie wiem, więc po co na katolickiego, Maryjnego bloga, wstawiasz takie coś. Tutaj dowód:

   I to dotyczy bardzo wielu wykonawców.

   • Taka odskocznia…post niżej jest o Sanktuarium Matki Bolesnej w Wasilkowie.
    Za tą kobietę trzeba się modlić.

    • Bozena said

     Amen, sama tez wczesniej prosila O modlitwe

    • Dana said

     Powiew , może wyjaśnij dlaczego ŚWIĘTA WODA źle o mnie świadczy .Ty się człowieku pomódl też za siebie ,albo poproś innych o modlitwę .

    • Dana said

     Powiew pomodlę się za ciebie .
     Mam rodzinę w Sokółce i stamtąd pochodzi moja mama .

     Nie wiem tylko czy jak się mówi pseudonim to tak samo jak podawać imię danej osoby .
     W Niebie jest zapisane Imię .

     Łukasz 10,1-12.17-20

     Wasze imiona zapisane są w niebie

     Następnie wyznaczył Pan jeszcze innych siedemdziesięciu dwóch i wysłał ich po dwóch przed sobą do każdego miasta i miejscowości, dokąd sam przyjść zamierzał. Powiedział też do nich: «Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało; proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. Idźcie, oto was posyłam jak owce między wilki. Nie noście z sobą trzosa ani torby, ani sandałów; i nikogo w drodze nie pozdrawiajcie! Gdy do jakiego domu wejdziecie, najpierw mówcie: Pokój temu domowi! Jeśli tam mieszka człowiek godny pokoju, wasz pokój spocznie na nim; jeśli nie, powróci do was. W tym samym domu zostańcie, jedząc i pijąc, co mają: bo zasługuje robotnik na swoją zapłatę. Nie przechodźcie z domu do domu. Jeśli do jakiego miasta wejdziecie i przyjmą was, jedzcie, co wam podadzą; uzdrawiajcie chorych, którzy tam są, i mówcie im: Przybliżyło się do was królestwo Boże. Lecz jeśli do jakiego miasta wejdziecie, a nie przyjmą was, wyjdźcie na jego ulice i powiedzcie: Nawet proch, który z waszego miasta przylgnął nam do nóg, strząsamy wam. Wszakże to wiedzcie, że bliskie jest królestwo Boże. Powiadam wam: Sodomie lżej będzie w ów dzień niż temu miastu. Wróciło siedemdziesięciu dwóch z radością mówiąc: «Panie, przez wzgląd na Twoje imię, nawet złe duchy nam się poddają». Wtedy rzekł do nich: «Widziałem szatana, spadającego z nieba jak błyskawica. Oto dałem wam władzę stąpania po wężach i skorpionach, i po całej potędze przeciwnika, a nic wam nie zaszkodzi. Jednak nie z tego się cieszcie, że duchy się wam poddają, lecz cieszcie się, że wasze imiona zapisane są w niebie».

   • Lucyfer, upadły anioł z wyższej hierarchii Serafinów Mojego Ojca był utalentowanym muzykiem.
    Jako szatan w dzisiejszym świecie kusi on Moje młode, wrażliwe dusze poprzez muzykę.
    Muzyka jest jego bronią zagłady i używa każdego jej rodzaju, aby zwabić małe, niewinne dusze w swoją sieć oszustwa.
    http://paruzja.info/pl/lipiec-2012/247-17-07-2012-16-00-mlode-dusze-sa-mi-drogie-i-placze-z-tego-powodu-ze-wiele-z-nich-nigdy-nie-uczono-prawdy
    To dla ciebie Dana.
    Ponieważ jesteś na blogu aktywna to jeszcze post główny wrzucony przez admina:
    https://dzieckonmp.wordpress.com/2013/11/25/sprawa-dotyczaca-marii-bozego-milosierdzia-papieza-franciszka-i-falszywego-proroka/
    https://dzieckonmp.wordpress.com/2013/07/13/ocena-oredzi-dla-marii-bozego-milosierdzia/

   • Dana said

    Piotrze nie bądź takie niewiniątko ,były tu wklejane gołe tyłki i jak się korzysta z sedesu ,satanistyczne rytuały, itp .Więc bez przesady .

    • Dana said

     I się nie odezwałeś Piotrusiu.

    • piotr34 said

     A no się nie odezwałem, bo czasami zaglądam na bloga, rzadko komentuję, bo przeważnie jestem w pracy, czytam bloga na komórce w trakcie jak w jednej ręce trzymam kanapkę a drugiej telefon. Zwyczajnie nie mam czasu. Wczoraj mogłem zareagować bo miałem czas, a temat muzyki to temat rzeka.
     Jest gdzie na youtube film, faceta z lat 80′, który mówi, że wszystkie płyty nagrane w studiach są poświęcane szatanowi, tak by za nimi szły demony i uzależniały młodzież. Mówił też, że bardzo słabo działa to na wierzących chrześcijan.

     I nawet Black Sabbath ma kilka pieknych piosenek, w których można usłycszeć o wierze w Boga, w Chrystusa. Ale trzeba uważać i mieć swiadomość tego z czym i kim ma się do czynienia.
     I nie biłem do Ciebie tylko napisałem to po to, by także inni zobaczyli, że muzyka to problem, nawet ta najpiękniejsza.

     Pozdrawiam,

    • Dana said

     To już jak wiesz wszystko to nie słuchasz tej muzyki ,bo inaczej być nie może .

    • Krystyna said

     Dano, dlaczego nawet w niedziele niszczysz ten blog?

    • Dana said

     Krystyno nie wiem co masz do mnie ? Napisz jakiś komentarz od siebie .Krytykujesz i czekasz na oklaski.Masz już 7 oklasków .
     Czy was trochę nie ponosi fantazja .

    • Halina said

     Piotrze ,,,,,
     dzięki za tą wiadomość o muzyce ,,,,,
     teraz wiem
     czemu nie moge słuchac muzyki ,
     czemu mnie drażni
     i zamiast uspokajac do rozstroju nerwowego doprowadza .
     To samo jest z filmami .

     Dlatego żyje już od dłuższego czasu
     bez muzyki i bez filmów ,,,,,
     i wcale nie narzekam ,,,,,,
     czuję sie znakomicie ..

  • Dana said

 19. Dana said

  Sanktuarium Matki Boskiej Bolesnej w Świętej Wodzie (Wasilków)

  Powstanie Świętej Wody owiane jest licznymi legendami sięgającymi czasów średniowiecza. Pierwsze udokumentowane uzdrowienie miało miejsce w 1719 r., kiedy to tutejszy szlachcic za sprawą wody z cudownego źródła został uzdrowiony ze ślepoty. Jako wotum ufundował tu kaplicę. W kościele znajduje się cudowny wizerunek Matki Bożej Bolesnej. Miejsce kultu Matki Bożej Bolesnej, oraz cudowne źródło, ściąga do tego miejsca chrześcijan obrządku rzymskokatolickiego, greckokatolickiego i prawosławnego. W wyniku kolejnego rozbioru Polski, po roku 1795 Święta Woda, jak Wasilków znalazła się w rękach zaborców pruskich, a w 1807 r. – rosyjskich.

  Dzięki kreatywnej pracy kustosza tego miejsca – Ks. Alfreda Butwiłowskiego – Święta Woda staje się ważnym miejscem na religijnej mapie polskich sanktuariów maryjnych. Rozwijający się kult Matki Bożej Bolesnej, a także bieżące uroczystości kościelne pozwoliły przygotować się Jej czcicielom do Intronizacji Obrazu Matki Bożej Bolesnej jako Królowej Podlasia, co nastąpiło 15 września 2006r.

  Msze święte:

  niedziela: 800, 1000, 1200, 1500, 1800

  w tygodniu: 1500, 1800.

  Istnieje możliwość ustalania indywidualnych Mszy świętych.

 20. 1 Kor 3, 10: Według danej mi łaski Bożej, jako roztropny budowniczy, położyłem fundament, ktoś inny zaś wznosi budynek. Niech każdy jednak baczy na to, jak buduje.

 21. Księga Prawdy 2 listopad 2011

  Ci z was, którzy mnie kochacie, ale którzy nienawidzicie lub urażacie swoich bliźnich, także wy potrzebujecie Mojej pomocy. Nie chcę waszej wierności, jeśli nie traktujecie innych z życzliwością. Jeśli z jakiegokolwiek powodu sprawiacie ból waszym braciom i siostrom, urażacie Mnie. Bez względu na to, jak usprawiedliwiacie swoje działania, wiedzcie, że czuję ból tych, których krzywdzicie. Kiedy ranicie Mnie w ten sposób, nie możecie okazać Mi prawdziwej Miłości z serca.

  Wyciągnijcie z tego naukę. Szukajcie w każdej sytuacji pokory, zanim przyjdziecie przede Mnie przysięgać wierność Mojej Świętej Woli. W ten sposób zachowacie czyste dusze i będziecie gotowi, aby wejść do Mojego Królestwa.

 22. Sylwester said

  spojrzcie jak dziala propaganda rosyjska w Polsce:
  http://zmianynaziemi.pl/wiadomosc/czego-nie-mowi-polska-propaganda-ukraincy-planuja-odbic-donbas-i-krym

  Wojna informacjna trwa od dluzszego czasu. Ostatnio przybrala na sile i widac efekty (vel poprzedni temat odnosnie mlodego Ukrainca). Polacy niestety daja sie nabierac na stare sztuczki. Putin ktory szykuje ofensywe na Ukraine i sciaga niewyobrazalne wojska i sprzet ODWRACA uwage od tego i klamie ze to inni sa zli i inni ich atakuja. Stad tez Putin chce PODZIELIC Polakow i Ukraincow tragedia Wolynia napuszczajac jednych na drugich! Tylko po to zebysmy zostaliwi Ukraincow samych sobie.
  Nie dajcie sie na to nabrac.
  Nie nienawidzcie Ukraincow – wiekszosc jest po prostu nieswiadoma. Powoli dowiaduja sie o tej tragedii.. Nie przeklinajcie, nie krzyczcie, nie kloccie sie, nie odwracajcie sie plecami, nie wyganiajcie ich, bo sa w trudnej sytuacji. Caly swiat on nich nie dba. Jedynie nasz prezydent Duda pojechal i wyrazil solidarnosc. Chwala mu za to
  Mt 25,31-46
  31 Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swojej chwale, a z Nim wszyscy aniołowie, wtedy zasiądzie na tronie swojej chwały. 32 I zgromadzą się przed Nim wszystkie narody. Oddzieli jednych od drugich, jak pasterz oddziela owce od kozłów. 33 Owce ustawi po swojej prawej stronie, a kozły po lewej. 34 Wtedy do tych po prawej Król powie: „Chodźcie, błogosławieni mojego Ojca, stańcie się dziedzicami królestwa, przygotowanego dla was od założenia świata. 35 Bo byłem głodny, i daliście mi jeść; byłem spragniony, i daliście mi pić; przybyszem byłem, a przygarnęliście mnie; 36 nagi – a odzialiście mnie; zachorowałem, i odwiedziliście mnie; znalazłem się w więzieniu, a przyszliście do mnie”. 37 Odezwą się wtedy do Niego, mówiąc: „Panie, kiedy widzieliśmy Ciebie głodnego i nakarmiliśmy Cię; albo spragnionego i daliśmy pić? 38 A kiedy widzieliśmy Ciebie jako przybysza i przygarnęliśmy, albo nagiego i odzialiśmy? 39 Kiedy widzieliśmy Ciebie chorego albo w więzieniu i przyszliśmy do Ciebie?” 40 Na to Król im odpowie: „Oświadczam wam, że ile razy robiliście [coś] dla jednego z tych moich najlichszych braci, dla mnie robiliście”. 41 Potem powie do tych po lewej: „Odejdźcie ode mnie, przeklęci, w ogień wieczny, gotowy dla diabła i jego aniołów. 42 Bo byłem głodny, a nie daliście mi jeść; byłem spragniony, a nie daliście mi pić; 43 przybyszem byłem, a nie przygarnęliście mnie; nagi – a nie odzialiście mnie; chory i w więzieniu, a nie odwiedziliście mnie”. 44 Wtedy i ci odezwą się do Niego, mówiąc: „Panie, kiedy widzieliśmy Ciebie głodnego, lub spragnionego, lub jako przybysza, lub nagiego, lub chorego, lub w więzieniu, i nie usłużyliśmy Ci?” 45 Na to odpowie im: „Oświadczam wam, że ile razy nie zrobiliście czegoś dla jednego z tych najlichszych, to właśnie dla mnie nie zrobiliście”. 46 I ci odejdą do wiecznej kaźni, a sprawiedliwi do wiecznego życia”.

  • mentronik said

   No to zapierdzielaj na Upadline wojowac za narod ktory tyle Polakow wymordowal i jeszcze na dodatek ten swiniak poroch nie uznaje tego jako ludobojstwa. Nas przeciez NATO

   • mentronik said

    obroni . My nie mamy sie czego bac przeciez . Antoni Maciurewicz realizuje system obrony terytorialnej we wspolpracy z silami natowskimi wiec nasz kraj zostanie nietkniety .

    • NATO nas nie obroni o czym przekonał mnie Prorok Jeremiasz i inni prorocy.
     Albo ufamy Bogu i wypełniamy misje Miłości, albo sojuszom ludzkim przeciw innym ludziom i wypełniamy misje nienawiści szatana.
     jestem przekonany, że ten sojusz z NATO wkrótce wyjdzie nam bokiem, przez co zostaniem nam ostatnia deska ratunku, sojusz z Bogiem i dopiero wtedy Bóg się zlituje i wsłuchać naszych Modlitw.

 23. Aneta said

  Swego stada, znamię Bestii, mikrochip, rozprzestrzenia I w wielu krajach już zaczęła być wszczepione w ludzi!

  07 lipiec 2016 14:30

  APEL Jezusa Dobrego Pasterza swoim wiernym

  Owce mojego pastwiska, mój pokój będzie z wami.

  Moje stado, znamię Bestii, mikrochip, rozprzestrzenia się w wielu krajach już zaczęła być wszczepione w jego populacji. Nie są noworodki uchodzące nosząca znamię bestii. W wielu szpitalach w wielu krajach jest mikrochip wszczepiony u noworodków, pod pretekstem zapewniając lepszy zasięg usług medycznych. Wszystko to jest częścią strategii mojego przeciwnika i jego wysłanników zła, którzy chcą mieć kontrolę nad ludzkością i zobaczyć, że największa liczba dusz są tracone.

  Wszystkie logistyki i propaganda o rozpoczęciu znamienia bestii są już gotowe. Maszyny i skanery są obecnie zainstalowane, aby działać wyłącznie w technologii mikroprocesorowej. Mistrzowie z tego świata, kierując się moim przeciwnikiem w ich tajnych spotkań, już postanowił zdestabilizować gospodarkę światową, aby rozpocząć erę mikroprocesorze. Wkrótce wszystko na tym świecie będzie funkcjonować w oparciu o technologię Lucyfera a kto nie pozwoli być wszczepiony w Niego, nie będzie mógł kupować ani sprzedawać, lub uzyskać dostęp do dowolnej usługi. Wszystko będzie się odmawiać ludu Bożego, którzy będą chodzić po pustyni ucisku.

  Nie bój się, moi ludzie, będę z tobą i będę jedzenie i zaopatrzenie w tych dniach udręki. Nie jeden z twoich włosów zostaną utracone, jeśli pozostają zjednoczeni ze Mną. Ponownie mówię wam: Nie bójcie się tych dni; jeśli chodzić w parze z matką, będzie dbać o Ciebie i nie pozwoli mi stracić żadnej z moich owiec.

  Spadające na ziemię wielkiej kuli ognia zbliża a klimat będzie całkowicie destabilizacji; będzie mróz i upał, który sprawi wiele miejsc unlivable. W czasie mojej sprawiedliwości, wiele kule ognia pochodzące z przestrzeni spadnie i wiele narodów zniknie z powierzchni ziemi. Ci, którzy zbuntowali się przeciwko Mnie i odwrócił się plecami do moich przykazań nie odrośnie.

  Głupcy, czas ucieka miłosierdzie dla siebie i zdecydowana większość z was nie obchodzi. Tylko wtedy, gdy badania i dni udręki przyjeździe, będzie obudzić i będzie już za późno dla ciebie. Będziesz krzyczeć i bić się w piersi, ale wszystko będzie na próżno, bo już nie będę słuchać. dam wam moje plecy, a nie twarz cię, kiedy dni mojej boskiej sprawiedliwości przyjechać. Nie będzie nikogo, kto by cię ocalić, bo moja sprawiedliwość ma rację, a nieugięty i nie zna litości. Co masz nadzieję w celu powrotu do Mnie? Wszystkie moje słowa zostaną spełnione, jak napisano: niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą.

  Moje ostrzeżenie to ostatnia szansa, że ​​daję wam, abyście się ścieżką zbawienia dla jego dzień nadchodzi. Wkrótce będę pukać do drzwi swojej duszy i przyprowadzę was do wieczności, gdzie będą oceniani na miłości. Niebo, czyściec i piekło, to będzie rzeczywistość, która czeka na was w wieczności. Gdzie chcesz iść ? Podziemi czeka większość tego niewdzięcznego i grzesznej ludzkości, istnieje wiele pozostanie z powodu ich niegodziwości i grzechu, i nie powróci do tego świata ponownie. Pomyśl jeszcze raz, niesforne dzieci, nie idąc dalej w ciemności i grzechu! Wstań naraz i uświadomić sobie, bo to, co jest stawką jest życie wieczne lub śmierć! Przestać grzeszyć i wrócić do Mnie, zdjąć opaskę grzechu z twoich oczu, dzięki czemu można zobaczyć światło nowego świtu, który jest I. Mój Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam. Nawracajcie się i przekształcają, bo Królestwo Boże jest blisko.

  Wasz Mistrz, Jezus Dobry Pasterz.

  Marka znana moje wiadomości do całej ludzkości.

  • Aneta said

   Drogie dzieci, w czasach panowania KOŃCOWEGO moim przeciwnikiem, wielkie narody będzie LED przez liderów transseksualnych!

   23 JUNE 2016 14:25

   Pilny apel od Maryi ROSA Mystica DO dzieci Bożych

   Małe dzieci z mego serca, niech pokój Boży będzie z wami

   Maluchy, gdy władcy tego świata zatwierdza prawa ideologii gender, towarzystwa transpłciowych przepojona jutro z duchem zła, dołączy wszystkich sekt jak największych prześladowców ludu Bożego. Mówię wam, że codziennie te towarzystwa transpłciowych zbierają więcej siły; mają one na celu zakończyć małżeństwo katolickie, rodzinę składającą się z ojca, matki i ich dzieci, które składają się na pierwszym i najważniejszym społeczeństw.

   Ideologia gender jest dziełem moim przeciwnikiem, który chce zniszczyć rodzinę jako zasadniczego jądra innych społeczeństw. Pamiętaj, co Święte Słowo Boże mówi w Księdze Rodzaju: Bóg stworzył człowieka na swój obraz. On stworzył im mężczyzn i kobiet. I rzekł do nich: Bądźcie płodni i rozmnażajcie się i napełniajcie ziemię, i czyńcie ją sobie poddaną. (Rdz 1, 27, 28) Od kiedy można dwaj mężczyźni i dwie kobiety wspólnego zamieszkania rasy i rodzić innym życiu? Nie popełnij tego błędu, to mężczyźni współżyjący ze sobą, jesteście synami nieprawości; jako niewolnicy nieczystości służysz księciu tego świata!

   Drogie dzieci, w momencie ostatecznego panowania moim przeciwnikiem, duże narody będą prowadzone przez władców transpłciowych. Będą one siłą narzucić swoją ideologię i celnych oraz wszystkich tych, którzy nie przestrzegają ich praw będą więzieni, torturowani i wiele straci swe życie, za nieprzestrzeganie lub przyjmowanie tej ideologii. Największe prześladowania ludu Bożego będzie pochodzić z tych społeczeństw transpłciowych. Świat będzie przejęty przez nich we wszystkich dziedzinach: społecznych, ekonomicznych, religijnych, politycznych, kulturalnych i sportowych.

   Wstań, lud Boży, obudzić z letargu, bo dni ciemności zbliżają! Przygotujcie się duchowo, ponieważ w tych dniach nie będzie rozejmu; Ataki przyjdzie na was ze wszystkich stron, a twój umysł będzie wielkie bitwy, w której tylko modlitwa i ufność w Boga daje wolność. Podczas końcowej panowania moim przeciwnikiem, piekło zostanie przeniesiony do ziemi i wszystkich, którzy oddalają się od Boga i chodzić w duchowej letnia temperatura płynu zostaną utracone.

   Nie odłożyć mój maleńki różaniec, módlcie się w każdym czasie; przypieczętować swój umysł na co dzień z Krwi Mojego Syna. Jego moc, wraz z moim Różańcowej, są potężne bronie do walki z królestwa ciemności. Poświęćcie siebie codziennie Najdroższej Krwi Mojego Syna i poświęcisz swoje rodziny tak, że w zbliżających się dni ciemności, nikt nie jest stracone. Jeśli nie modlić, mój przeciwnik i jego demony przejmie władzę nad wami; dlatego od teraz musi zacząć umysł fortecę modlitwy, tak aby pozostać wytrwali w wierze i thaat można odeprzeć wszystkie rozżarzone pociski mój przeciwnik wyśle ​​cię. Twój umysł reprezentuje duszę; nie pozwalają na to, aby zostać utracone z powodu braku modlitwy.

   Każda lotka, że ​​pojawi się w twoim umyśle, powinieneś natychmiast odpychają z wytrysków do Najdroższej Krwi Mojego Syna lub dzwoniąc do mnie i mówi: Zdrowaś Maryjo Niepokalana, przyjdź do mojej pomocy. Ja, wasza Matka, będzie latać do pomocy. zadzwoń także od Michaela, że ​​jego modlitwa walki każdego dnia, mówiąc: Błogosławiony St. Michael, broń nas w walce. Bądź naszym zabezpieczeniem przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha. Niech Bóg go strofować, pokornie prosimy, a nie Ty, Książę wojska niebieskiego, mocą Bożą, pchnięcie do piekła szatana i wszystkich złych duchów, które wędrują przez świat dochodzącej zgubę dusz ludzkich. Amen

   Więc przygotujcie się, moje dzieci, że to dzień wielkiej duchowej walce, by rozpocząć. Odległość od siebie rzeczy i trosk tego świata. Otwórzcie wasze serca na miłość Boga i miłość do tej Matki, która kocha cię tak i nie ma żadnej z jej małych dzieci do psucia się. Umieścić go w praktyce, to wszystko, co mogę powiedzieć, tak, że można pozostać w pokoju i zwycięstwa.

   Marka znana moje wiadomości do całej ludzkości.

   https://translate.google.pl/translate?hl=pl&sl=en&u=http://www.mensajesdelbuenpastorenoc.org/english.html&prev=search

 24. Dana said

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.

 
%d blogerów lubi to: