Dziecko Królowej Pokoju

Pokój musi zapanować pomiędzy człowiekiem i Bogiem, a także między ludźmi

 • Królowa Pokoju

  Królowa Pokoju
 • Uwaga

  Strona używa plików cookies które zapisują się w pamięci komputera. Zapisywanie plików cookies można zablokować w ustawieniach przeglądarki. Dowiedz się o tych plikach http://wszystkoociasteczkach.pl
 • Propozycja chronologiczna

  • Rok 2019 – Kryzys Rumunia
  • Rok 2020 – fałszywe traktaty pokojowe
  • Rok 2021 – Papież jedzie do Moskwy
  • Rok 2021 – Wojna
  • Rok 2022 – zwycięstwo komunistyczne
  • Rok 2023 – 10 królów
  • Rok 2024 – Antychryst
  • Rok 2025 – Sojusz z wieloma
  • Rok 2025 – Synod
  • Rok 2026 – Henoch i Eliasz
  • Rok 2028 – Ohyda spustoszenia
  • Rok 2029 – Ostrzeżenie
  • Rok 2030 – Cud
  • Rok 2031 – Nawrócenie Izraela
  • Rok 2032 – Kara
  • Rok 2032 – Odnowienie świata
  • Rok 2033 – Exodus
  • Rok 2034 – Zgromadzenie w Jerozolimie
  • Rok 3032 – Gog i Magog
  • Rok 3213 – Koniec świata
  • Nowe niebiańskie Jeruzalem.
 • Ostrzeżenie

  13 kwietnia 2029
 • Logowanie

 • Odwiedzają nas

  Map

 • Maryjo weź mnie za rękę

 • Jezu Maryjo Kocham Was

O istocie wiecznego odpoczynku

Posted by Dzieckonmp w dniu 31 października 2016


Jahwe da odpoczynek po wędrówce …w niebieskiej ojczyźnie. …

Spieszmy więc wejść do owego odpoczynku ”.

(Pwt 3,20 i Hbr 11,16a i 4,11)

 

Zbliża się listopad, miesiąc szczególnej refleksji nad prawdami ostatecznymi, krótkością i przemijalnością tego życia, ale też jest to czas częstszej niż zazwyczaj modlitwy za tych, którzy już przed nami – niedawno bądź jakiś czas temu – odeszli w oczekiwaniu na wejście do domu Pana, gdzie mieszkań jest wiele (J 14,2).

Prawdą naszej chrześcijańskiej wiary jest to, że ten kto odszedł z tego świata w stanie łaski uświęcającej, w nadziei zmartwychwstania, kto zasnął w Panu (1Tes 4,13) nie umarł, lecz żyje w innym duchowym świecie. I to powinno byś pocieszeniem naszego serca. A jeśli jest w przedsionku Domu Pana, w czyśćcu, to oczekuje od nas – jeszcze żyjących w ciele – nie ciągłego lamentu i płaczu nad nim, lecz konkretnej duchowej pomocy, by mógł jak najszybciej wejść z czystą duszą do tego Domu. A najlepszą pomocą, którą możemy mu ofiarować jest zamówiona Msza Święta oraz modlitwa, do czego zachęca nas Kościół, opierając się na słowach zachęty Pisma Świętego:

Gdyby bowiem Juda nie był przekonany, że ci zabici zmartwychwstaną, to modlitwa za zmarłych byłaby czymś zbędnym i niedorzecznym, lecz jeśli uważał, że dla tych, którzy pobożnie zasnęli, jest przygotowana najwspanialsza nagroda – była to myśl święta i pobożna. Dlatego właśnie sprawił, że złożona ofiarę przebłagalną za zabitych, aby zostali uwolnieni od grzechu (1Mch 12,44n).

Po Mszy Świętej, która jest uobecnieniem ofiary przebłagalnej, którą za nasze grzechy i nasze zbawienie złożył na Krzyżu nasz Zbawiciel, Pan Jezus Chrystus (1J 2,2) wielką pomocą dla naszych bliźnich, którzy odeszli już do wieczności i sami sobie nie mogą nic pomóc, jest m o d l i t w a, szczególnie ta połączona z odpustami. I może w tym miejscu kilka słów nt. właśnie odpustów (zob. KKK 1471 i 1478).

W pierwszych wiekach chrześcijaństwa wierni w następstwie popełnionych grzechów wykonywać musieli bardzo wiele i to twardych uczynków pokutnych, często publicznych. Kościół św. z biegiem czasu odstąpił od tej surowej praktyki, opierając się na nieskończonych zasługach Pana Jezusa, Najświętszej Maryi Panny i świętych czczonych publicznie i tych nieznanych, prowadzących życie świątobliwie. Równocześnie jednak Kościół nawiązuje przy udzielaniu odpustów do pierwszych lat chrześcijaństwa w ten sposób, że udzielając nam np. 100 lub 300 dni czy 500 dni odpustu, znosi nam tyle kar doczesnych, ile byśmy ich zgładzili , gdybyśmy przez 100, 300 czy 500 dni pokutować musieli wg przepisów obowiązujących w Kościele Pierwotnym.

Odpust można zyskać dla siebie, można go także ofiarować za zmarłych w czyśćcu cierpiących, wtedy jest on formą wypływającą z miłości bliźniego naszego wstawiennictwa za nimi u Boga. Bardzo trudno jest uzyskać odpust zupełny, o wiele zaś łatwiej odpust cząstkowy, który przykładowo można uzyskać za:

 • Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. (500 dni odpustu),

 • Niechaj będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament: teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. (300 dni odpustu),

 • Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu. (500 dni odpustu),

 • Anioł Pański – a w okresie wielkanocnym: Wesel się Królowo – (po 10 lat odpustu za 3x dziennie odmówioną tą modlitwę),

zaś za:

 • Wieczny odpoczynek racz im dać Panie, a światłość wiekuista niech im świeci. Niech odpoczywają w pokoju. Amen; bądź: Dobry Jezu, a nasz Panie, daj im wieczne spoczywanie (300 dni odpustu).

Wielu pytanym przeze mnie osobom: O co, my tak naprawdę modlimy się za zmarłych, mówiąc: Wieczny odpoczynek racz im dać Panie’, czy jak to ma np. miejsce w Godzinkach ku czci Najśw. Maryi Panny Niepokalanie Poczętej: ‘A dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju i na czym ich ów wieczny odpoczynek polega – niemały kłopot sprawia udzielenie odpowiedzi na te zdawałoby się proste pytania. Wobec tego spróbujmy jej poszukać, przejdźmy zatem do wyjaśniania natury owego wiecznego odpoczynku czy też spoczywania.

Z zamysłu i woli Boga w Trójcy Jedynego zostaliśmy – my ludzie – stworzeni na obraz i podobieństwo Boże (Rdz 1,26n i 5,1n; Syr 17,3). Zatem, nasuwa się pytanie:

W czym miałyby się przejawiać i czym być – ten obraz i podobieństwo do Boga?’ Najpełniejszą odpowiedzią na to pytanie jest sama Osoba Syna Człowieczego, Boga Człowieka, naszego Pana i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa.

To, co możemy się o Nim dowiedzieć, zapisane jest w Piśmie Świętym. Mianowicie to, że Bóg objawił nam się właśnie w Nim – swoim Synu, Jezusie Chrystusie który jest odblaskiem Jego chwały i odbiciem Jego istoty (Hbr 1,3); że tenże Syn jest obrazem Boga niewidzialnego (Kol 1,15; 2Kor 4,4), zamieszkującego światłość niedostępną, Którego żaden z ludzi nie widział i nie może zobaczyć/widzieć (1Tm 6,16); że kto Jego widzi, to widzi także Boga Ojca (J 14,9); że On Sam jest Bogiem (J 5,18 i 10,33), że z Ojcem są jednością (J 10,30) tzn. że są jednym i tym samym Bogiem, co do natury i wszystkich innych przymiotów Bogu właściwych. \

Powiedziane jest też w Piśmie, że Bóg jest Miłością (1J 4,8.16). A zatem, Syn i Ojciec mają tę samą naturę. A, co stanowi jej istotę? Bezinteresowne miłowanie. więc wspólnotą miłości. Odwiecznym zamysłem Boga Ojca było więc to, byśmy się stali na wzór obrazu Jego Syna (Rz 8,29; Ef 1,4), podobnymi do Niego w miłowaniu, abyśmy tworzyli wspólnotę miłości.

Potwierdzeniem tej prawdy, są te oto słowa Pana, przekazane Annie, w książce ‘Pozwólcie ogarnąć się miłości’:

Wolą Moją jest, abyście się wzajemnie miłowali, jak Ja miłuję was. Waszą wolą możecie przyjąć Wolę Boga lub – odrzucić Ją. … Miłość Moja jest dziedzictwem waszym. Tylko zechciejcie ją przyjąć i posługiwać się nią. Miłość Moja to nie emocje, tym bardziej nie – pożądanie; to wola darzenia dobrem. Ja – jestem udzielaniem się, darzeniem, miłowaniem. Wy – możecie w sobie wzbudzić, jeśli zechcecie, silną i zdecydowaną wolę darzenia bliźnich waszych. Wtedy, w tej woli, jednoczycie się ze Mną i Natura Moja – miłość może się wam udzielić… Miłość wasza wyraża się w czynieniu dobra – wedle waszej możności – tym, którym uczynić dobro możecie: waszej rodzinie, otoczeniu, przyjaciołom, współpracownikom, podwładnym, uczniom, pomocnikom. Ale to nie wszystko. Każdy z was potrafi odpłacić miłością za miłość, bo cieszy go, że jest kochany. … Miłość nie kocha – za coś, bowiem nie dla korzyści własnej kocha. Prawdziwa Miłość – pragnie darzyć, oddać sama siebie, uszczęśliwić. Naturą Miłości jest bezinteresowne darzenie z własnej pełni. Jestem Pełnią Nieskończoności – Miłość Moja jest bezgraniczna, istnieje w wieczności poza wszelkimi ograniczeniami, niezmienna”.

Podobieństwo do Boga, będące zdolnością do miłowania, w szczególny sposób znajduje swój wyraz, przejawia się w służbie, rzecz jasna na wzór Jezusa, który powiedział o Sobie:

Ja jestem pośród was, jak ten, kto służy” (Łk 22, 27), kto przyszedł służyć (Mt 20,28) i

Kto by chciał Mi służyć, niech idzie za Mną , a gdzie Ja jestem, tam będzie i Mój sługa.

A jeśli ktoś Mi służy, uczci go Mój Ojciec” (J 12,26).

W tą służbę wpisany jest krzyż (wedle Mt 10,38 i 16,24), a ten, kto – mówi Pan – uczestniczy w Moich cierpieniach, będzie miał także udział w Mojej chwale. Dlatego w Księdze Apokalipsy, czytamy: „Błogosławieni, którzy w Panu umierają – już teraz. Zaiste, mówi Duch, niech odpoczną od swoich mozołów, bo idą wraz z nimi ich czyny (14,13). Św. Paweł Apostoł przyrównuje służbę Chrystusowi w głoszeniu św. Ewangelii do zaciągnięcia się do służby wojskowej (2Tm 1,8-11 i 2,3n; por. Dz 20,19).

W zrozumieniu wagi służenia – w oczach Bożych – powinny nam pomóc, te oto jeszcze słowa miłości Boga, przekazane Annie, w cytowanej już książce ‘Pozwólcie ogarnąć się miłości’:

W przewidywaniu waszego powrotu ku Mnie obdarzyłem was – od początku waszego istnienia – nieprzeliczonym bogactwem Moich Darów abyście mieli czym s ł u ż y ć, a więc

o b d a r z a ć. [Podobnie mówi Bóg Ojciec, św. Katarzynie ze Sieny w ‘Dialogu o Bożej Opatrzności, czyli Księdze Boskiej Nauki’: „Co do dóbr duchowych i doczesnych, w rzeczach koniecznych dla życia człowieka, rozdzieliłem je w wielkiej rozmaitości; nie chciałem, by każdy posiadał wszystko, co jest mu potrzebne, ażeby ludzie mieli sposobność świadczyć miłość względem siebie. Mogłem obdarzyć ludzi tym wszystkim, czego im potrzeba dla duszy i ciała; lecz chciałem, aby jedni potrzebowali drugich (por. Rz 12, 4n; 1Kor 12,12nn) i aby byli Moimi sługami dla udzielania łask i darów, które otrzymali ode Mnie. I zaiste jeżeli czyn nie jest spełniony z miłości do Mnie, nie ma on żadnej wartości nadprzyrodzonej. Widzisz więc, że chcąc, aby ludzie spełniali cnotę miłości, ustanowiłem ich sługami Moimi oraz umieściłem ich w różnych stanach i na różnych stanowiskach. To wykazuje wam, że „w domu Ojca Mego jest mieszkań wiele” (J 14,2), oraz, że nie chcę niczego innego, tylko miłości”. – z rozdz. ‘Nauka o doskonałości’]

W darach tych odnaleźć możecie Moje zaufanie do was. Nadzieję, że jako dzieci Moje zechcecie ich użyć właściwie – darzyć nimi – na podobieństwo Moje, a nie obracać ich wyłącznie na korzyść własną. (…). Jest w was ukryte podobieństwo do Ojca, które przejawia się w twórczości. To przemożne dążenie do porządkowania, organizowania, ulepszania, uszlachetniania waszego otoczenia, świata, w którym życie przejawia się w każdym z was wedle jego sposobu miłowania. (…). W każdym z was jest ukryte podobieństwo do Mnie – pragnienie darzenia, poszukiwanie tego, co nazywacie szczęściem spełnienia; jest to ukryty głód bycia kochanym i odwzajemniania miłości. …

Nie chcąc zawstydzać dzieci Moich w wieczności, niewidoczny pomagam im rozdawać Moje, dane im dobra, gdy tego zapragną. Wspomagam każde dziecko Moje zawsze, we wszystkim, co robią nie dla siebie. Układam im warunki i okoliczności, w których może rozwinąć się w nich dobro. Pragnę obudzić w nich radość darzenia, pomagania. Ten, kto ryzykuje życie i oddaje je za życie lub dobro przyjaciół swoich, oddaje je za Mnie Samego, ukrytego w nich.

Kto służy bliźnim swoim z całego serca, Mnie służy, choć o tym nie wie; i spotkam go, objawię mu radość swoją i odrzucony nie będzie. Raduje Mnie każdy wasz dobry czyn, każdy gest, każde słowo, gdy jest życzliwe. Kto działa dla dobra braci swoich, łączy się ze Mną. Bardziej litościwy dlań jestem, chociażby nienawidził Mnie – nie znając Mnie – niż dla tych w Kościele Moim, którzy wołają, że służą Mi – służąc sobie i na własną chwałę pracując.

Uśmiech, życzliwe słowo, pomoc innym w najmniejszych drobiazgach, pamięć o nich, rozmowa, telefon lub list, najmniejszy dowód, że zauważacie bliźnich waszych, że robicie, co tylko możecie – to wszystko ma niesłychaną wagę w oczach Moich. (…). Usiłujcie żyć ze Mną w bliskiej przyjaźni na co dzień – tam, gdzie teraz jesteście – starając się być dla innych ludziom podobieństwem Moim. Jak Ja służyłem wam, chętnie, bez zapłaty i nagrody, bez dbałości o swoją wygodę, powodzenie, uznanie – dlatego, że potrzebowaliście Mnie, tak służcie i wy; z dnia na dzień starając się dawać z siebie więcej, lepiej, służąc pomocą, radą, cierpliwie wysłuchując skarg, pocieszając, orędując – wedle charyzmatów Moich w was złożonych (1P 4,10n; Rz 12,4nn) . A Ja o was nie zapomnę, gdyż nie schodzicie nigdy z oczu Moich. (…)

Otóż dla Mnie i dla was istotne jest tylko to: czy chcecie darzyć? I jak to czynicie? Szczodrze, z całego serca, bezinteresownie, zawsze i dla każdego, z kim was w ciągu każdego dnia spotykam, czy też skąpo, niechętnie, czasami, z wyższością, z łaski i tylko tym, których lubicie, którzy się wam odwdzięczą albo są wam przydatni lub wiele wiedzą A może na pokaz? (…). Pragnę, abyście zrozumieli, że wszystko, co was otacza i wy sami – wasze istnienie i to, czym was ubogaciłem – jest MOIM DAREM. Dar jest DOBREM ofiarowanym ku pożytkowi obdarowanego. … Mnie o was chodzi, dzieci, nie zaś o to, co wam dałem. Dary Moje służyć wam mają dla osiągnięcia szczęścia wiecznego. Umożliwiają wam służbę dla dobra bliźnich waszych.

Dają wam zatem szansę przeżycia czasu życia pełniej, szczodrze i wspanialej, przez co i radość wasza w Domu Moim większa będzie, bogata we wdzięczność tych wszystkich, którym wejść weń dopomogliście; pełna też szlachetnej dumy z pracy waszej wykonanej dzięki darom Moim – wykorzystanym właściwie”.

To, co zostało powyżej powiedziane (i co mogło by być jeszcze powiedziane), jest już wystarczające, by odpowiedzieć sobie na pytanie: co jest tak naprawdę istotą wiecznego odpoczynku? Znając tę odpowiedź, będziemy mogli zrozumieć, o co tak naprawdę, prosimy w modlitwie Pana Boga, by udzielił tym, za których orędujemy owego wiecznego odpoczynku.

Otóż tym odpoczynkiem w wieczności, wiecznym odpoczynkiem szabatowym jest wieczna służba we wspólnocie miłości w Królestwie Bożym, które Przedwieczny Ojciec (Ps 90,2) przygotował od stworzenia świata (Mt 25,34)! Zatem o wejście dla nich, do takiej właśnie służby we wspólnocie miłości świętych w Niebie prosimy!!!

Co sprawiło, że doszedłem do powyższego wniosku, gdy szukałem odpowiedzi na pytanie: jaka to rzeczywistość kryje się za słowami modlitwy «Wieczny odpoczynek/spoczywanie…»?

Najpierw poniższe słowo Pana Jezusa (słowo, które mnie zainspirowało bym zajął się tematem owego wiecznego odpoczynku) skierowane do uczestników obozu biblijnego, w którym uczestniczyłem we wrześniu 1992r., w klasztorze S. Urszulanek, w Parafii p.w. Opatrzności Bożej, w miejscowości Wesoła k/W-wy Wsch.:

Moje kochane dzieci! W Niebie nie ma odpoczynku takiego, o jakim myślicie. Jest n i e u s t a n n a s ł u ż b a, a Ja nieustannie stwarzam i wciąż służę. Chcę żebyście weszli w Mój świat służby na zawsze, a znajdziecie w i e c z n ą r a d o ś ć, tak jak Ja raduję się w Mojej Miłości (z tym fragmentem, skojarzyły mi się słowa z Ewangelii: ‘Wejdź do /miej udział w/ radości twego Pana’ – z Mt 25,21.23). Chcę dać każdemu z was szansę ofiarnej miłości, która służy innym. Przychodźcie do Mnie, bo pragnę dać wam nowe życie na zawsze. Prawdziwe szczęście – to w i e c z n a s ł u ż b a i radość w odpoczynku we wspólnocie miłości, którą Jestem na wieki. Zapraszam was do udziału we wspólnocie ze Mną [zob. w podanej kolejności p-kty z „Dz-czka” św. S. Faustyny: 1292, 482, 1567, 281 i 1605]. Chcę, abyście zawsze chodzili w światłości (por. 1J 1,7 i 2,10) zanurzeni cali we Mnie, Który was kocham, stwarzam i przenikam. Amen”. (8.09.1992).

Opracowując ten temat potwierdzenie rzeczywistości tej prawdy o wiecznym odpoczynku, powiązanym z prawdą wiary o Świętych Obcowaniu, znalazłem później w „Świadkach Bożego Miłosierdzia” Anny:

Kościół powszechny w jego części chwalebnej – to nieśmiertelne królestwo miłości, wspólnota świętych w żywocie wiecznym. Tu się jest bratem i przyjacielem wszystkich, żyje się wspólnie, tj. szeroko, nie dla siebie, bo ma się wszystko ze wspólnej miłości, żyje się pragnieniem poszerzania miłości (por. Ps 119,32), objęcia nią wszystkiego, co jest jeszcze nieobjęte, przede wszystkim – was. Pragnienie podzielenia się z wami, dopomożenia wam, ułatwienie zrozumienie i zbliżenia do Boga jest jedną z naszych najgorętszych potrzeb serca. My – to i wy w przyszłości. Po przyjściu do nas, na swoje czekające was miejsca, zwiększycie naszą siłę i naszą miłość – sobą, a pracy naszej wspólnej nadacie większą jeszcze potęgę. Królestwo nasze wspólne rośnie nieustannie i jego siła pomocy jest ogromna. …

W królestwie Chrystusa łączy nas jedynie prawo miłości. Miłość dąży do rozszerzania się, udzielania, wymiany – w miarę jak tu królestwo Jego rośnie. …

W Jego królestwie jest tylko miłość, a miłość to obdarzanie się wzajemne wszelkim potrzebnym nam dobrem – pomoc, dzielenie się, udzielanie, bliskość, dobroć; nieustanna wymiana. Stąd radość, poczucie szczęścia, jak gdyby nieustannej młodości (por. Ps 103,5), entuzjazmu, pragnienia dawania. … My żyjemy w Miłości, w stanie miłości. Istniejąc w pełni szczęścia odczuwamy więź miłości i braterstwa. …Nie można prawdziwie poznać miłości bez doświadczenie jej, bez wejścia w życie miłości, która jest energią duchową, życiem świata duchowego, nieustanną wymianą pomiędzy bytami stworzonymi a Stwórcą, który je kreował z miłości ku nim. W świecie duchowym żyjącym w prawdzie odpowiedzią stworzonych jest miłość wedle pełni ich możliwości kochania” (z cz.1)

i z cz.2: W Niebie jesteśmy udzielającą się sobie, kochającą wspólnotą. …Cieszymy się wzajemnie naszym szczęściem i udzielamy się sobie. Każdy pragnie podzielić się z innymi tym wszystkim, co ma w sobie z dóbr, jakie umieścił w nim Bóg. (…).

To mówi Pan: ‘Niebo – to Ja w otoczeniu przyjaciół Moich. A cóż łączy przyjaciół, jeśli nie miłość: obopólna, wzajemna, oparta na zrozumieniu i wspólnocie we wszystkim. Tu Ja dzielę się z wami nieskończonością dóbr Moich, tak, jak wy na ziemi w trudzie i pomimo wszystko stawaliście się Moimi rękoma, Moim głosem, Moim sercem … Niebo jest wspólnotą miłości. Nie mogą tam wejść ci, którzy kochali wyłącznie siebie, gdyż w takim wypadku jest to postawienie siebie na miejscu Boga, a w skutku jest to nienawiść, pogarda lub obojętność dla wszystkich innych ludzi: inaczej, jest to odmówienie swoim bliźnim należnej im troski, współczucia, litości, pomocy. … ‘Moje dzieci, Niebo jest nieustającą wymianą miłości. Całe nasycone jest miłością Boga do Jego dzieci i radością bytów duchowych przyjmujących tę miłość i odpowiadających na nią. Im więcej Mojej miłości wchłaniają , tym większe staje się ich pragnienie darzenia. Dlatego ogarniają miłością nieba wszystko, co istnieje poza nim – oprócz piekła – czyli wszystkie byty duchowe dorastające powoli i z wysiłkiem ku niebu. …Wszyscy jesteście kochani. Za każdego z was proszą Mnie, orędują, tłumaczą was i każdemu gotowi są służyć pomocą, jeżeli o pomoc prosi się ich, czyli jeżeli istnieje w was wola przyjęcia miłości waszych starszych braci, dojrzałych w miłości. Moją wolą jest, abyście się łączyli we wspólnej miłości, aby potęga miłowania mogła udzielać się wam, walczącym w ciemnościach materii z przeciwnikiem, takim jak szatan’.

Niebo jest więc życiem w nieustającej wymianie miłości pomiędzy Stwórcą a stworzeniem, Ojcem a dziećmi.Niebo to nie bezruch i bezczynność, i nie ma tam mowy o żadnej nudzie” – czytamy na str. 176 w „Świętej Pani” S.F. Horak.

Zatem zauważmy, że jak ci nasi bracia i siostry, którzy są już w Niebie, gotowi są nas wspomagać i wstawiają się za nami, którzy jeszcze trwamy, w tym co dziś się zwie, gdy trwa jeszcze dla nas obietnica wejścia do odpoczynku Pana (Hbr 4,1nn) byśmy mieli udział w ich dziedzictwie i szczęściu wiecznym, we wspólnocie służby i miłości, tak i my o to samo prosimy Pana też i poprzez modlitwę Wieczny odpoczynek…” za tych naszych braci, którzy są w czyśćcu, w przedsionku Nieba, by i oni mogli wejść w tą wieczną służbę, w ów wieczny odpoczynek, co niechaj sprawi nasz Pana Jezus Chrystus, który żyje i króluje z Ojcem w jedności z Duchem Świętym Bóg na wieki wieków. Amen.

Opracował Leszek

Komentarze 102 do “O istocie wiecznego odpoczynku”

 1. Beata said

  Kolejny rekord ilości trzęsień ziemi na świecie w ciągu 24 godzin:

  Choose your map : Last 24h

  367 earthquakes on this map

  http://www.emsc-csem.org/#2

  • Eliezer said

   ” Bóg jest naszą ucieczką i siłą, najpewniejszą pomocą w utrapieniu.
   2 Dlatego nie będziemy się bać, choćby się poruszyła ziemia, choćby się przeniosły góry w sam środek morza;
   3 Choćby huczały i burzyły się jego wody i zatrzęsły się góry od jego nawałnicy. Sela. ” – Księga Psalmów 46

  • Zorrro said

   Było coś o tym w KP. Osobiście mam wrażenie, że im wiecej odstępstwa i herezji Franciszka i jego kardynalskiego zaplecza, tym więcej potrząsnień ziemią dla opamiętania, nawet ściana w Bazylice Św Pawła za Murami pękła!
   Czy heretycy się nawrócą na czele z falszywym prorokiem?

 2. Beza said

  MÓDLMY SIĘ O POKÓJ W POLSCE I NA ŚWIECIE !!!!

  Krucjata Modlitwy (27) Modlitwa o pokój na świecie
  O Mój Jezu, ja błagam o Miłosierdzie dla tych, którzy cierpią z powodu straszliwych wojen.
  Ja proszę, żeby pośród tych torturowanych narodów, które są ślepe na prawdę o Twoim istnieniu, został zaprowadzony pokój.
  Proszę, okryj te narody mocą Ducha Świętego,
  aby powstrzymały swoje dążenie do władzy nad niewinnymi duszami.
  Miej Miłosierdzie nad wszystkimi Twoimi krajami, które są bezsilne wobec złych okrucieństw, jakie ogarniają cały świat! Amen

  Krucjata Modlitwy (120) Zatrzymaj szerzenie się wojny
  O Mój Słodki Jezu,
  ukróć wojny,
  które niszczą ludzkość.
  Ustrzeż niewinnych od cierpienia.
  Chroń dusze, które próbują
  wnosić prawdziwy pokój.
  Otwórz serca tych,
  których dotknęło
  spowodowane wojną cierpienie.
  Chroń młodych i wrażliwych.
  Uratuj wszystkie dusze,
  których życie
  zostało zniszczone wojną.
  Umocnij nas wszystkich,
  drogi Jezu –
  tych, którzy modlą się za dusze
  wszystkich Bożych dzieci –
  i obdarz nas Łaską,
  aby znieść cierpienia,
  które mogą zostać nam zadane
  w czasie tych wojennych konfliktów.
  Błagamy Cię,
  zatrzymaj szerzenie się wojny
  i doprowadź dusze
  do Najświętszej Ostoi
  Twojego Serca.
  Amen
  http://www.internetgebetskreis.com/pl

  INTENCJA :” ZA NASZE POLSKIE DUCHOWIEŃSTWO”
  Modlitwa Krucjaty (70) Modlitwa za duchowieństwo, aby pozostało silne i wierne Świętemu Słowu Bożemu

  O, drogi Jezu, pomóż Twoim wyświęconym sługom rozpoznać
  schizmę, która się rozwija w Twoim Kościele.
  Pomóż Twoim wyświęconym sługom, pozostać silnymi i wiernymi Twojemu Świętemu Słowu.
  Nigdy nie pozwól, aby ziemskie ambicje przesłoniły im czystą miłość do Ciebie.
  Daj im łaski, aby pozostali czyści i pokorni przed Tobą
  i aby czcili Twoją Najświętszą Obecność w Eucharystii.
  Pomóż i prowadź te wszystkie wyświęcone sługi, którzy mogą być letni
  w miłości do Ciebie i cały czas rozpalaj na nowo w ich duszach ogień Ducha Świętego.
  Pomóż im rozpoznać pokusy, na które są wystawiani, żeby ich rozproszyć.
  Otwórz ich oczy, aby w każdej chwili mogli ujrzeć Prawdę.
  Błogosław ich w tym czasie i osłoń ich Twoją
  Najdroższą Krwią, aby zapewnić im ochronę przed wszelką szkodą.
  Daj im siłę do odparcia kuszenia szatana, gdyby podsuwał im pokusę zaprzeczania istnienia grzechu.
  Amen.

  MODLITWA ZA KOŚCIÓŁ I KAPŁANÓW:
  Z Dzienniczka Św. Siostry Faustyny

  O Jezu mój, proszę Cię za Kościół cały, udziel mu miłości i światła Ducha swego, daj moc słowom kapłańskim, aby serca zatwardziałe kruszyły się i wróciły do Ciebie, Panie. Panie, daj nam świętych kapłanów, Ty sam ich utrzymuj w świętości. O Boski i Najwyższy Kapłanie, niech moc miłosierdzia Twego towarzyszy im wszędzie i chroni ich od zasadzek i sideł diabelskich, które ustawicznie zastawia na dusze kapłana. Niechaj moc miłosierdzia Twego, o Panie, kruszy i wniwecz obraca wszystko to, co by mogło przyćmić świętość kapłana, – bo Ty wszystko możesz (1052).

  Modlitwa Różańcowa za Pana Prezydenta i Rząd wg własnych możliwości. Chociaż 3 x Zdrowaś Maryjo!!!

  MODLITWA O INTRONIZACJĘ JEZUSA CHRYSTUSA NA KRÓLA POLSKI
  Jezus Chrystus: Oto Ja przekazuję wam szczególną łaskę, abyście mogli wyprosić Intronizację Mojej Osoby w Polskim Narodzie i państwie. Wołajcie do Mojego Ojca w taki oto sposób:

  Ojcze Niebieski błagam Cię i proszę, wysłuchaj naszego wołania, wołania całego Polskiego Narodu. Tak bardzo pragniemy, aby Nasz Pan i Zbawca Jezus Chrystus został uznany Królem naszego Narodu i państwa.Polecamy Ci wszystkich tych, którzy mają zamknięte serca i nie chcą przyjąć królowania Pana Naszego Jezusa Chrystusa. Błagamy Cię Ojcze Niebieski, wysłuchaj naszego wołania i dotknij wszystkich tych serc, aby się otworzyły na wielką Miłość Bożą, aby zapragnęły przyjąć Pana i Zbawcę, Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Oto my dzieci Twoje błagamy Cię o tę wielką łaskę, aby Twój Syn był przyjęty przez cały Polski Naród, aby został uznany Panem i Władcą, aby ludzkie serca uwielbiały Jego Święte Imię. Ojcze Niebieski wysłuchaj naszego wołania i spraw, aby to się mogło dokonać, aby te wszystkie łaski przygotowane dla naszego Narodu, mogły na nas spłynąć. Abyśmy się stali Królestwem Twego Syna, aby On mógł nas prowadzić do wiecznej szczęśliwości, abyśmy tam doszli i spotkali się z Tobą na wieki. Amen.

  M O D L I T W A do CHRYSTUSA KRÓLA.
  ( podyktowana przez Pana Jezusa)
  Panie Jezu Chryste – KRÓLU nasz i całego świata – zmiłuj się nad Twym wiernym ludem,
  który pragnie Cię wywyższać każdego dnia; który pragnie Cię widzieć KRÓLEM Wiecznej
  Chwały, KRÓLEM Człowiekiem, KRÓLEM Bogiem Wszechmogącym, KRÓLEM życia i śmierci.
  Wysławiamy Cię, cześć Ci oddajemy, jako KRÓLOWI POLSKI i WSZECHŚWIATA i kochamy Cię ! Przemień serca wszystkich ludzi, aby panował w nich pokój i szacunek do wszystkiego, co stworzyłeś – tak nam dopomóż Bóg po wszystkie czasy, na wieki wieków. Amen

  Potężny Egzorcyzm Świętego Michała Archanioła

  BOŻE W TRÓJCY ŚWIĘTEJ JEDYNY,
  błagam Cię pokornie i proszę za wstawiennictwem Bogurodzicy Dziewicy Maryi,
  Świętego Michała Archanioła, wszystkich Aniołów i Świętych
  o tę wielką łaskę pokonania sił ciemności na polskiej ziemi i w całym świecie.
  Odwołujemy się do zasług MĘKI PANA NASZEGO JEZUSA CHRYSTUSA,
  Jego Przenajdroższej Krwi przelanej za nas i Jego Świętych Ran,
  Agonii na Krzyżu i wszystkich cierpień poniesionych podczas Męki
  i przez całe ŻYCIE PANA NASZEGO I ZBAWCY.
  Prosimy Cię Jezu Chryste, wyślij Swoich Aniołów,
  aby strąciły złe moce do czeluści piekielnych,
  aby na polskiej ziemi i na całym świecie nastało BOŻE KRÓLESTWO.
  Aby łaska Boża mogła się rozlać na każde ludzkie serce,
  aby nasz Naród i wszystkie narody całego świata mogły doświadczyć BOŻEGO POKOJU.
  Nasza PANI I KRÓLOWO, błagamy Cię gorąco,
  poślij swoich Aniołów, aby strąciły do czeluści piekielnych,
  wszystkie te złe duchy, które mają być strącone.
  A Ty Wodzu Niebieskich Zastępów dokonaj tego dzieła,
  aby łaska Boża mogła nam nieustannie towarzyszyć.
  Poprowadź wszystkie Zastępy Niebieskie,
  aby złe moce zostały strącone do czeluści piekielnych.
  Użyj całej Swej mocy, aby pokonać Lucyfera i jego aniołów,
  którzy się sprzeniewierzyli Woli Bożej i teraz chcą niszczyć dusze ludzkie.
  Pokonaj ich, albowiem masz taką władzę a nam wyproś łaskę pokoju
  i Bożej Miłości abyśmy podążali za CHRYSTUSEM do KRÓLESTWA NIEBIESKIEGO.
  AMEN.

  • Beza said

   Modlitwa Litania V
   O zbawienie tych, którzy są w grzechu śmiertelnym

   Jezu, zachowaj wszystkich grzeszników od ognia piekielnego.
   Przebacz sczerniałym duszom.
   Pomóż im Cię zobaczyć.
   Wyciągnij ich z ciemności.
   Otwórz im oczy.
   Otwórz ich serca.
   Ukaż im prawdę.
   Uratuj ich.
   Pomóż im słuchać.
   Uwolnij ich od pychy, pożądania i zazdrości.
   Chroń ich przed złem.
   Wysłuchaj ich błagań o pomoc.
   Chwyć ich za ręce.
   Przyciągnij ich do siebie.
   Zachowaj ich od oszustwa szatana.
   Amen.
   http://www.internetgebetskreis.com/pl/

  • Kasia 1 said

   Amen

 3. Darek said

  Posłuchajcie byłem wczoraj na uroczystości Intronizacji Jezusa Chrystusa na Króla Polski w Grzechyni u ks. Piotra Marii Natanka……..
  Odsłuchajcie kazania z tej uroczystości 30.10.2016……..
  ……kard. Dziwisz zaprosił osobiście ks. Piotra na uroczystość Intronizacyjną do Krakowa na 19.11.2016……..ks. Piotr przyjął zaproszenie ………..ogłosił pełną mobilizację na ten wyjazd……..
  Odsłuchajcie uważnie tego kazania

  • OSTOJA said

   Niewiarygodne !!! Jednak coś się dzieje dobrego.

   • OSTOJA said

    Darek, podaj link do tego kazania.

   • przeklejka said

    OSTOJA said
    Niewiarygodne !!! Jednak coś się dzieje dobrego.

    Musicie mieć wiarę
    Nadzieję że się spełni
    I choć trochę miłości

    Resztę pozostawcie Bogu
    Dla Boga nie ma nic niemożliwego

    Jeżeli wierzysz
    Te słowa zapamiętajcie

    Lecz Jezus rzekł: „Ktoś się Mnie dotknął, bo poznałem, że moc wyszła ode Mnie”. Wtedy kobieta, widząc, że się nie ukryje, zbliżyła się drżąca i upadłszy przed Nim opowiedziała wobec całego ludu, dlaczego się Go dotknęła i jak natychmiast została uleczona. Jezus rzekł do niej: „Córko, twoja wiara cię ocaliła, idź w pokoju!””

    • inka0 said

     to nieprawdopodobne, aż łzy się cisną do oczu jak Bóg działa…Bardzo się cieszę, że ks. Kardynał zaprosił Ks. Natanka na intronizację, cuda niepojęte….

  • przeklejka said

   Darek said
   Posłuchajcie byłem wczoraj na uroczystości Intronizacji Jezusa Chrystusa na Króla Polski w Grzechyni u ks. Piotra Marii Natanka……..
   Odsłuchajcie kazania z tej uroczystości 30.10.2016……..
   ……kard. Dziwisz zaprosił osobiście ks. Piotra na uroczystość Intronizacyjną do Krakowa na 19.11.2016……..ks. Piotr przyjął zaproszenie ……

   Może jednak wydarzy się coś niezwykłego
   Coś czego nie zaplanowali organizatorzy tej ważnej dla Polski i Polaków
   uroczystości. Coś co prawdziwie Ją poprowadzi.
   Trzeba się o to modlić

   Ks Piotr Natanek wspominał na jednym z kazań że miał sen w którym kard.Dziwisz
   przyjedzie do niego do Grzechyni z płaczem i mu się wyspowiada
   Tak mówił

   Zostało 20 dni do Intronizacji

   Trzeba się modlić
   Matko Nasza Mateńko
   Zwracamy się do Ciebie o pomoc
   Pomóż na obudzić nasz naród w duchu bożym
   Modlimy się o obudzenie naszych pasterzy i arcypasterzy
   O obudzenie naszego rządu i naszego Prezydenta
   Aby mogli nas poprowadzić Polskę i Polaków do Intronizacji Jezusa na Króla Polski
   W taki sposób jak życzy sobie tego Twój Syn a nasz Pan

   W tej właśnie intencji
   Wiara

   Zdrowaś Maryjo,
   łaski pełna, Pan z Tobą,
   błogosławionaś Ty między niewiastami
   i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
   Święta Maryjo, Matko Boża,
   módl się za nami grzesznymi
   teraz i w godzinę śmierci naszej.
   Amen.

   Nadzieja

   Zdrowaś Maryjo,
   łaski pełna, Pan z Tobą,
   błogosławionaś Ty między niewiastami
   i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
   Święta Maryjo, Matko Boża,
   módl się za nami grzesznymi
   teraz i w godzinę śmierci naszej.
   Amen.

   I Miłość

   Zdrowaś Maryjo,
   łaski pełna, Pan z Tobą,
   błogosławionaś Ty między niewiastami
   i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
   Święta Maryjo, Matko Boża,
   módl się za nami grzesznymi
   teraz i w godzinę śmierci naszej.
   Amen.

   Módlcie się kto może codziennie.
   Namawiajcie do tego innych
   Kto może nich modli się w domu czy Kościele
   Kto pracuje niech modli się w myślach w pracy
   W samochodzie stojąc w korku
   Wszędzie
   Wykorzystajcie czas.
   Zostało 20 dni

   • Halina K said

    Według mojego spostrzeżenia to ,
    Ks Natanek byłby jedynym
    który nie mógłby przyjśc na Intronizacje w Łagiewnikach .
    Bo pozamykane były przed nim drzwi do kościoła decyzjami biskupa .

    W kościołach wisiały ogłoszenia potępiające ks Natanka .
    I byli prześladowani ci którzy dawali dowody na to że należa do wspólnoty szczerze kochających Boga .
    Nie wpuszczali ks Natanka na Jasnągóre .
    Decyzją Dziwisza i sółki był tępiony przez innych kapłanów i biskupów .

    Aby rycerze Chrystusa Króla mogli wejśc na ta uroczystośc prawomocnie i by nikt nie robił im problemow za ich czarwone plaszcze , musieli zostać zaproszeni .
    No i zostali .
    I teraz cały naród może uczestniczyc w tej uroczystości . Nikt nie jest odrzucony i zablokowany .

    Tą śmietankę Kościoła która zgromadziła sie przy Ks Natanku znowu przyjeto do Kościoła Chrystusowego .
    Oni wniosą wiele dobra .

    Nie jak to mówi Franciszek,
    że protestanci i muzułmani ubogacą Kościół .
    Ale ci którzy szczerze kochają Chrystusa Krola .

  • 1zbyszek said

   INTRONIZACJA JEZUSA CHRYSTUSA NA KRÓLA POLSKI 1/3 Ks. Piotr Natanek, Grzechynia 30.10.2016
   ….https://www.youtube.com/watch?v=7F52VwoulGM

 4. bobi said

  ks.Piotr Glas https://youtu.be/iAjw4IzY3NI

 5. Ewa said

  1 Listopada – wedlug Mszalu Rzymskiego (przedsoborowego)

  UROCZYSTOSC WSZYSTKICH SWIETYCH

  Oprocz swietych, ktorym poswiecono osobny dzien w roku koscielnym, w niebie przebywa niezliczona rzesza wybranych „ze wszystkich narodow i pokolen i jezykow”, ze wszystkich stanow i zawodow (lekcja). Dzisiaj Kosciol oddaje czesc tym wszystkim, ktorzy weszli juz do chwaly niebieskiej a dzieciom swym pielgrzymujacym jeszcze na tej ziemi wskazuje droge, ktora ich starszych braci zawiodla do swietosci (ewangelia).
  Uroczystosc ku czci Wszystkich Swietych obchodzono na Wschodzie juz w IV wieku. Na Zachodzie zbiorowy kult swietych rozpoczal sie od poswiecenia dawnego Panteonu na kosciol Matki Bozej i wszystkich swietych meczennikow w dniu 13 maja 608 roku. w nastepnym wieku zmieniono tytul swiatyni na kosciol Matki Bozej, meczennikow i wszystkich sprawiedliwych. Wreszcie w roku 835 papiez Grzegorz IV wyznaczyl dzien 1 listopada na uroczystosc Wszystkich Swietych.

  Introit – Ps 32:1
  Gaudeamus omnes in Dómino, diem festum celebrántes sub honóre Sanctorum ómnium: de quorum sollemnitáte gaudent Angeli et collaudant Fílium Dei
  Ps. Exsultáte, iusti, in Dómino: rectos decet collaudátio.V. Gloria Patri. .

  Radujmy się wszyscy w Panu, obchodząc uroczystość ku czci Wszystkich Świętych; z ich uroczystości radują się Aniołowie i wychwalają Syna Bożego.
  Ps. Sprawiedliwi, weselcie się w Panu: prawym przystoi Go chwalić. V. Chwała Ojcu.

  Kolekta

  Omnípotens sempitérne Deus, qui nos ómnium Sanctórum tuórum mérita sub una tribuísti celebritáte venerári: quaesumus; ut desiderátam nobis tuæ propitiatiónis abundántiam, multiplicátis intercessóribus, largiáris. Per Dominum nostrum.

  Wszechmogący, wieczny Boże, który dozwalasz nam wspólnym obchodem czcić zaslugi Wszystkich Świętych: prosimy Cię, abyś nam udzielił tym obfitszych łask upragnionego zmiłowania Twego, im liczniejszych mamy pośredników. Przez Pana.

  Lekcja – Ap 7:2-12
  Léctio libri Apocalypsis beáti Ioánnis Apóstoli.

  In diebus illis: Ecce, ego Ioannes vidi alterum Angelum ascendentem ab ortu solis, habentem signum Dei vivi: et clamávit voce magna quatuor Angelis, quibus datum est nocere terræ et mari, dicens: Nolíte nocere terræ et mari neque arboribus, quoadúusque signemus servos Dei nostri in frontibus eorum. Et audívi numerum signatorum, centum quadragínta quatuor mília signati, ex omni tribu filiorum Israël, Ex tribu Iuda duodecim mília signati. Ex tribu Ruben duodecim mília signati. Ex tribu Gad duodecim mília signati. Ex tribu Aser duodecim mília signati. Ex tribu Nephthali duodecim mília signati. Ex tribu Manasse duodecim mília signati. Ex tribu Símeon duodecim mília signati. Ex tribu Levi duodecim mília signáti. Ex tribu Issachar duodecim mília signati. Ex tribu Zábulon duodecim mília signáti. Ex tribu Ioseph duodecim mília signati. Ex tribu Béniamin duodecim mília signáti. Post hæc vidi turbam magnam, quam dinumerare nemo poterat, ex omnibus géntibus et tríbubus et populis et linguis: stantes ante thronum et in conspectu Agni, amícti stolis albis, et palmæ in manibus eorum: et clamabant voce magna, dicentes: Salus Deo nostro, qui sedet super thronum, et Agno. Et omnes Angeli stabant in circuitu throni et seniorum et quatuor animalium: et ceciderunt in conspectu throni in facies suas et adoraverunt Deum, dicentes: Amen. Benedíctio et claritas et sapientia et gratiarum actio, honor et virtus et fortitudo Deo nostro in sǽcula sæculorum. Amen.
  Deo gratias

  W one dni: Oto ja, Jan, ujrzałem innego Anioła, wstępującego od wschodu słońca, mającego pieczęć Boga żywego. I zawołał głosem donośnym, mówiąc do Aniołów, którym dozwolone szkodzić ziemi i morzu: Nie czyńcie szkody ziemi ani morzu, ani też drzewom, dopóki nie popieczętujemy sług Boga naszego na czołach ich.
  I usłyszałem liczbę pieczętowanych sto czterdzieści cztery tysiące, pieczętowanych z każdego pokolenia synów izraelskich. Z pokolenia Judy dwanaście tysięcy pieczętowanych. Z pokolenia Rubena dwanaście tysięcy pieczętowanych. Z pokolenia Gada dwanaście tysięcy pieczętowanych. Z pokolenia Asera dwanaście tysięcy pieczętowanych. Z pokolenia Neftalego dwanaście tysięcy pieczętowanych. Z pokolenia Manassesa dwanaście tysięcy pieczętowanych. Z pokolenia Symeona dwanaście tysięcy pieczętowanych. Z pokolenia Lewiego dwanaście tysięcy pieczętowanych. Z pokolenia Issachara dwanaście tysięcy pieczętowanych. Z pokolenia Zabulona dwanaście tysięcy pieczętowanych. Z pokolenia Józefa dwanaście tysięcy pieczętowanych. Z pokolenia Beniamina dwanaście tysięcy pieczętowanych.
  Potem ujrzałem rzeszę wielką, której nikt nie mógł zliczyć, ze wszystkich narodów i pokoleń, ludów i języków. Stojąc przed tronem i przed obliczem Baranka, przyodziani w szaty białe i z palmami w ręku, wołali głosem donośnym, mówiąc: Zbawienie Bogu naszemu, który zasiadł na tronie i Barankowi.
  A wszyscy Aniolowie stali wokół tronu i starszych, i czworga zwierząt, i padli przed tronem na oblicza swe, i oddali pokłon Bogu, mówiąc: Amen. Błogosławieństwo i chwała, mądrość i dziękczynienie, cześć, moc i potęga Bogu naszemu na wieki wieków. Amen.

  • Ewa said

   Graduał – Ps 33,10-11

   Timete Dóminum, omnes Sancti eius: quoniam nihil deest timentibus eum.
   V. Inquirentes autem Dominum, non defícient omni bono.

   Bojcie sie Pana, swieci Jego, niczego nie brakuje tym, co sie go boja. V. Tym zas, co Pana szukaja. dobra nie zabraknie.

   ALLELUIA – Mt 11,28

   Alleluia, alleluia. V. Veníte ad me, omnes, qui laboratis et onerati estis: et ego refíciam vos. Alleluia.
   Alleluja, alleluja. Pojdzcie do mnie wszyscy, ktorzy pracujecie i uginacie sie pod ciezarem, a ja was pokrzepie. Alleluja, alleluja. V. Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy pracujecie i uginacie się pod ciężarem, a ja was pokrzepię. Alleluja.

   Ewangelia – Mt 5,1-12
   Sancti Evangélii secúndum Matthaeum.
   R. Gloria tibi Domine!

   In illo tempore: Videns Iesus turbas, ascendit in montem, et cum sedísset, accesserunt ad eum discípuli eius, et aperiens os suum, docebat eos, dicens: Beati pauperes spíritu: qoniam ipsorum est regnum cœlorum. Beati mites: quoniam ipsi possidebunt terram. Beati, qui lugent: quoniam ipsi consolabuntur. Beati, qui esuriunt et sítiunt iustítiam: quoniam ipsi saturabuntur. Beati misericordes: quoniam ipsi misericordiam consequetur. Beati mundo corde: quoniam ipsi Deum videbunt. Beati pacífici: quoniam fílii Dei vocabuntur. Beati, qui persecutionem patiuntur propter iustítiam: quoniam ipsorum est regnum cæloum. Beati estis, cum maledíxerint vobis, et persecuti vos fuerint, et díxerint omne malum adversum vos, mentientes, propter me: gaudete et exsultate, quoniam merces vestra copiosa est in cœlis.

   R. Laus tibi, Christe!

   Onego czasu: Jezus, widząc rzesze, wstąpił na górę i gdy usiadł, przystąpili ku Niemu uczniowie Jego. A otworzywszy usta swoje, nauczał ich mówiąc: «Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem ich jest Królestwo Niebieskie. Błogosławieni cisi, albowiem oni posiçdą ziemię. Błogosławieni, którzy placzą, albowiem oni będą pocieszeni. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Błogosławieni pokój czyniący, albowiem synami Bożymi będą nazwani. Błogosławieni, którzy prześladowanie cierpią dla sprawiedliwości, albowiem ich jest Królestwo Niebieskie. Błogosławieni jesteście, gdy wam złorzeczyć będą i prześladować was będą, i ze względu na mnie wiele zlego mówić będą kłamliwie przeciw wam. Radujcie się, a weselcie, albowiem zapłata wasza obfita jest w niebiesiech».

   CREDO

   Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem, factorem coeli et terrae, visibilium omnium et invisibilium. Et in unum Dominum, Jesum Christum, Filium Dei unigenitum et ex Patre natum ante omnia saecula.
   Deum de Deo, lumen de lumine,
   Deum verum de Deo vero,
   genitum, non factum,
   consubstantialem Patri, per quem omnia facta sunt.
   Qui propter nos homines et propter nostram salutem descendit de coelis.
   Et incarnatus est de Spiritu Sancto ex Maria virgineet homo factus est.
   Crucifixus etiam pro nobis sub Pontio Pilato, passus et sepultus est.
   Et resurrexit tertia die secundum scripturas.
   Et ascendit in coelum, sedet ad dexteram (Dei) Patris,
   et iterum venturus est cum gloria judicare vivoset mortuos, cujus regni non erit finis.

   Et in Spiritum Sanctum, Dominum et vivificantem, qui ex Patre Filioque procedit; qui cum Patre et Filio simul adoratur et conglorificatur; qui locutus est per Prophetas. Et unam sanctam catholicam et apostolicam ecclesiam. Confiteor unum baptisma in remissionem peccatorum. Et exspecto resurrectionem mortuorum. Et vitam (+) venturi saeculi. Amen.

   Wierzę w jednego Boga, Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych. I w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego jednorodzonego, który z Boga jest zrodzony przed wszystkimi wiekami.
   Bóg z Boga, światłość ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało.
   On to dla nas, ludzi, i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba. (TU SIE PRZYKLEKA)
   I za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy, i stał się człowiekiem.
   Ukrzyżowany również za nas, pod Poncjuszem Piłatem został umęczony i pogrzebany.
   I zmartwychwstał dnia trzeciego, jak oznajmia Pismo.
   I wstąpił do nieba, siedzi po prawicy (Boga) Ojca.
   I powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych: a królestwu Jemu nie będzie końca.

   Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi. Który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę. Który mówił przez proroków. Wierzę w jeden, święty, powszechny i apostolski Kościół. Wyznaje jeden chrzest na odpuszczenie grzechów. I oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia (CZYNIMY ZNAK KRZYZA) wiecznego w przyszłym świecie. Amen.

   • Ewa said

    Ofertorium Mdr 3,1-3

    Iustorum animæ in manu Dei sunt, et non tanget illos tormetum malítiæ: visi sunt oculis insipientium mori: illi autem sunt in pace. Alleluia.

    Dusze sprawiedliwych są w ręku Boga i nie dosięgnie ich męka. Zdało się oczom głupich, że pomarli, a oni trwają w pokoju. Alleluja.

    Sekreta

    Munera tibi, Domine, nostræ devotionis offerimus: quæ et pro cunctorum tibi grata sint honore Iustorum, et nobis salutaria, te miserante, reddantur. Per Dominum.
    .
    Ofiarujemy Ci, Panie, te dary jako wyraz naszego oddania; przyjmij je laskawie ku chwale Twoich Świętych i spraw w Swoim milosierdziu, aby przyczyniły się do naszego zbawienia. Przez Pana.

    Prefacja

    V. Dóminus vobíscum.
    R. Et cum spíritu tuo.
    V. Sursum corda.
    R. Habémus ad Dóminum.
    V. Grátias agámus Dómino, Deo nostro.
    R. Dignum et iustum est.

    Vere dignum et iustum est, æquum et salutáre, nos tibi semper et ubíque grátias agere: Dómine sancte, Pater omnípotens, ætérne Deus: per Christum, Dóminum nostrum. Per quem maiestátem tuam laudant Angeli, adórant Dominatiónes, tremunt Potestátes. Coeli coelorúmque Virtútes ac beáta Séraphim sócia exsultatióne concélebrant. Cum quibus et nostras voces ut admitti iubeas, deprecámur, súpplici confessione dicéntes:
    Sanctus, Sanctus, Sanctus Dóminus, Deus Sábaoth. Pleni sunt coeli et terra glória tua. Hosánna in excélsis. Benedíctus, qui venit in nómine Dómini. Hosánna in excélsis.

    Prawdziwie jest to godnie i sprawiedliwie, słusznie i zbawiennie, abyśmy zawsze i wszędzie dzięki Tobie czynili, Panie święty, Ojcze wszechmogący, wiekuisty Boże; przez Chrystusa Pana naszego. Przez Niego Majestat twój wychwalają Aniołowie, wielbią Panowania, ze drżeniem czczą Mocarstwa. A wspólnie z nimi w radosnym uniesieniu sławią Niebiosa, Moce niebieskie, i błogosławione Serafiny. Dozwól, błagamy, aby i nasze głosy przyłączyły się do nich i ze czcią uniżoną wymawiały:
    Święty. Swiety …..

    Antyfona na Komunie – Mt 5,8-10

    Beáti mundo corde, quóniam ipsi Deum vidébunt; beáti pacífici, quóniam filii Dei vocabúntur: beáti, qui persecutiónem patiúntur propter iustítiam, quóniam ipsórum est regnum coelórum.

    Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Błogosławieni pokój czyniący, albowiem synami Bożymi będą nazwani. Błogosławieni, którzy prześladowanie cierpią dla sprawiedliwości, albowiem ich jest Królestwo Niebieskie.

    Pokomunia

    Da, quǽsumus, Dómine, fidélibus pópulis ómnium Sanctórum semper veneratióne lætári: et eórum perpétua supplicatióne muníri. Per Dominum.

    Prosimy Cię, Panie, daj, aby wiemy lud zawsze z radością czcił Wszystkich Świętych i za ich nieustannym wstawiennictwem doznawał pomocy. Przez Pana.

    OSTATNIA EWANGELIA

    In prinicipio erat Verbum, et Verbum erat apud Deum, et Deus erat Verbum. Hoc erat in principio apud Deum. Omnia per ipsum facta sunt, et sine ipso factum est nihil, quod factum est. In ipso vita erat, et vita erat lux hominum: et lux in tenebris lucet, et tenebrae eam non comprehenderunt.
    Fuit homo missus a Deo, cui nomen erat Ioannes. Hic venit in testimonium, ut testimonium perhiberet de lumine, ut omnes crederent per illum. Non erat ille lux, sed ut testimonium perhiberet de lumine.
    Erat lux vera, quae illuminat omnem hominem venientem in hunc mundum. In mundo erat, et mundus per ipsum factus est, et mundus eum non cognovit. In propria venit, et sui eum non receperunt. Quotquot autem receperunt eum, dedit eis potestatem filios Dei fieri, his qui credunt in nomine eius. Qui non ex sanguinibus, neque ex voluntate carnis, neque ex voluntate viri, sed ex Deo nati sunt.
    (hic genuflectitur) ET VERBUM CARO FACTUM EST, et habitavit in nobis et vidimus gloriam eius, gloriam quasi Unigeniti a Patre, plenum gratiae et veritatis.
    Deo Gratias.

    Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo. Ono to było na początku u Boga. Wszystko przez nie się stało, a bez Niego nic się nie stało, co się stało. W Nim było życie, a Życie było Światłością ludzi, a Światłość w ciemnościach świeci, a ciemności Jej nie ogarnęły.
    Był człowiek posłany od Boga, a na imię mu było Jan. Ten przyszedł na świadectwo, aby świadectwo dąć o Światłości, aby przezeń wszyscy uwierzyli. Nie był on Światłością, ale miął świadczyć o Światłości. Było Światło prawdziwe, które oświeca każdego człowieka, gdy na ten świat przychodzi. Ono było na świecie, a świat przez nie został uczynion, a świat Go nie poznał. Do swego przyszło, a swoi Go nie przyjęli. Tym zaś wszystkim, którzy Go przyjęli, dało moc, by się stali synami Bożymi, tym co wierzą w Imię Jego, którzy nie ze krwi, ani z pożądliwości ciała, ani z woli męża, ale z Boga się narodzili. (tu wszyscy klękają) A SŁOWO CIAŁEM SIĘ STAŁO i mieszkało między nami. I oglądaliśmy chwałę Jego, chwale jako Jednorodzonego od Ojca, pełnego łaski i prawdy.
    Bogu niech będą dzięki.

  • Piękne wykonanie, jeżeli ktoś ma jeszcze „dobre” głośniki

 6. Beata said

  Z wpisu głównego:

  „A jeśli jest w przedsionku Domu Pana, w Czyśćcu, to oczekuje od nas – jeszcze żyjących w ciele – nie ciągłego lamentu i płaczu nad nim, lecz konkretnej duchowej pomocy, by mógł jak najszybciej wejść z czystą duszą do tego Domu. A najlepszą pomocą, którą możemy mu ofiarować jest zamówiona Msza Święta oraz modlitwa, do czego zachęca nas Kościół, opierając się na słowach zachęty Pisma Świętego”:

  Czyściec przedsionek Domu Pana.

  Co o czyśćcu i duszach czyśćcowych mówiła Maria Simma?

  Czym my żyjący mażemy pomóc duszom oczyszczającym się w Czyśćcu !!!

  Kiedy najwięcej dusz uwalnianych jest z Czyśćca?

  ” Każda dusza karana jest stosownie do rodzaju przewinienia i afektu, w jakim dopuściła się grzechu. Gwałtowność cierpień jest różna. Niektórzy cierpią tak, jak dzieje się to w pełnym trudów życiu na ziemi, i muszą czekać, by wolno im było oglądać Boga. Jeden dzień ciężkiego czyśćca to więcej niż dziesięć lat lekkiego. Czas trwania pokuty też jest różny. Ksiądz z Kolonii był w czyśćcu od roku 555 aż do Wniebowstąpienia Pańskiego roku 1954 i gdyby nie został wybawiony przez
  cierpienia zastępcze Marii Simmy, musiałby cierpieć dalej. Są też dusze, które muszą pokutować w czyśćcu aż do Sądu Ostatecznego. Innym wystarczy pół godziny pokuty albo jeszcze mniej, jakby przepłynęły tylko przez czyściec.
  Szatan może dręczyć dusze cierpiące w czyśćcu, zwłaszcza te, które były współwinne wtrąceniu innych do piekła.
  Dusze w czyśćcu znoszą swoje cierpienia z godną podziwu
  cierpliwością i wychwalają miłosierdzie Boże, dzięki któremu
  uniknęły wiecznego potępienia. Wiedzą, że zasłużyły na swoje cierpienia i żałują za grzechy. Modlą się do Maryi, Matki Miłosierdzia. Maria Simma widziała też wiele dusz czekających na pomoc Matki Bożej. Ten, kto za życia lekceważy czyściec i w związku z tym grzeszy, będzie za to ciężko pokutował.

  JAK MOŻNA POMAGAĆ DUSZOM CZYŚĆCOWYM?

  1) Szczególnie poprzez ofiary na Msze święte, których nic nie jest w stanie zastąpić.

  2) Zastępcze cierpienia pokutne. Każde cierpienie, czy cielesne, czy duchowe, które podejmuje się dla dusz w czyśćcu, przynosi im dużą ulgę.

  3) Różaniec to po mszy najbardziej skuteczny środek pomocy duszom czyśścowym. Wyzwala on codziennie wiele dusz, które bez niego musiałyby cierpieć jeszcze wiele lat.

  4) Dużą ulgę przynieść może także droga krzyżowa.

  5) Dusze czyśćcowe mówią, że nieocenione są odpusty. Są one przyznaniem im zadośduczynienia, jakie Jezus Chrystus uczynił Bogu Ojcu w niebie. Kto za życia często ofiarowuje odpusty za dusze cierpiące w czyśćcu, również w godzinie śmierci otrzyma prędzej niż inni łaskę odpustu zupełnego. Okrucieństwem jest niewykorzystanie tych skarbów Kościoła dla dusz cierpiących w czyśćcu. Podobnym okrucieństwem byłoby, gdyby człowiek stał przed górą złotych monet i miał możliwość brać z niej, ile zechce, aby podzielić się z cierpiącymi biedę, którzy z tej góry nic wziąć nie mogą, lecz nie zadałby sobie trudu, by wyciągnąć po nie rękę.

  6) Jałmużna i dobre uczynki, zwłaszcza ofiary pieniężne na misje święte na świecie.

  7) Duszom czyśćcowym pomagać ma również palenie świec, głównie, dlatego, że jest to akt uwagi i miłości, a poza tym – świece są poświęcone i rozświetlają ciemności dusz w czyśćcu.

  8) Także kropienie wodą święconą łagodzi cierpienia. Pewnego dnia wychodząc z domu Maria Simma pokropiła go wodą za dusze czyśćcowe.
  Usłyszała wtedy głos: „Więcej!”

  Wszystkie te sposoby pomagają duszom cierpiącym w czyśćcu, ale nie w jednakowy sposób. Jeżeli ktoś w życiu ziemskim nie doceniał Mszy świętej, to nie będzie ona dla niego skuteczna i w czyśćcu. Kto miał twarde serce dla drugiego człowieka, otrzyma mało pomocy. Ciężko pokutować muszą także ci, którzy zgrzeszyli zniesławieniem innych. Ten
  zaś, kto miał dla innych otwarte serce, otrzyma dużą pomoc. Pewna dusza, która wprawdzie zaniedbywała Mszę świętą, ale niegdyś za życia zamówiła osiem Mszy świętych za duszę zmarłej osoby, mogła z tego powodu poprosić o osiem Mszy dla złagodzenia własnych cierpień.

  10. NAJŚWIĘTSZA MARIA PANNA I DUSZE CZYŚĆCOWE

  Najświętsza Maryja Panna jest dla dusz czyśćcowych Matką Miłosierdzia. Kiedy w czyśćcu słychać Jej imię, dusze bardzo się radują. W dzień Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
  pewna dusza powiedziała, że Matka Boża w chwili śmierci prosiła Jezusa, żeby wyzwolił wszystkie dusze, które wówczas znajdowały się w czyśćcu, a Chrystus wypełnił tę prośbę
  swojej Matki podczas Jej powrotu do domu Ojca. Te dusze towarzyszyły Maryi, jako orszak w drodze do nieba, ponieważ
  wtedy ukoronowana została na Matkę Miłosierdzia i Matkę
  Łaski Bożej. Maryja rozdziela w czyśćcu łaski zgodnie z wolą Boga. Często przechodzi przez czyściec.
  Tak widziała to Maria Simma.

  17. CZY ODPUST ZUPEŁNY POMAGA W GODZINIE ŚMIERCI?

  Zdarzyło się, że pewien człowiek poprosił, abym zapytała o jego zmarłą żonę. Odpowiedź brzmiała, że ta kobieta przebywa jeszcze w czyśćcu. Osobliwe było to, że kobieta ta była w wielu stowarzyszeniach, w których można otrzymać odpust zupełny w godzinę śmierci. Można by, więc
  przypuszczać, że nie powinna znaleźć się w czyśćcu. Zapytałam jedną z dusz, jak to możliwe, i usłyszałam następujące wyjaśnienie: Aby móc uzyskać dla siebie odpust zupełny, dusza musi być całkowicie wolna od jakiegokolwiek przywiązania do rzeczy ziemskich. Jest to konieczny, ale bardzo trudny warunek. Wyobraźmy sobie na przykład matkę pięciorga dzieci leżącą na łożu śmierci, która w tej sytuacji ma powiedzieć do Boga: „Panie, pragnę tylko, by działa się wola
  Twoja, daj mi życie lub śmierć, jak zechcesz”. Taka postawa wymaga, by już wcześniej również tak żyć, z pełnym poddaniem się woli Boga.

  20. CZY DZIECI TEŻ IDĄ DO CZYŚĆCA?

  Tak, dzieci też mogą pójść do czyśćca, nawet takie, które nie chodzą jeszcze do szkoły. Jak tylko dziecko jest w stanie ocenić, że coś jest złe, a mimo wszystko to robi, ponosi winę.
  Oczywiście dzieci nie mają długiej i ciężkiej pokuty w czyśćcu, ponieważ brakuje im jeszcze pełnego rozeznania. Ale nie mówcie, że dziecko nic nie rozumie. Dziecko rozumie więcej,
  niż sądzimy, ma bardziej wrażliwe sumienie niż dorosły.
  Co dzieje się z dziećmi nie ochrzczonymi, jeżeli umrą przed przyjęciem sakramentu chrztu? Te dzieci mają również swoje „niebo”, są szczęśliwe, ale nie mogą oglądać Boga. Jednak
  wiedzą o tym tak niewiele, że sądzą, iż spotkało je coś
  najpiękniejszego, co mogło im się przydarzyć.

  Co dzieje się z samobójcami, czy są zgubieni?

  Nie, w większości przypadków są niepoczytalni, kiedy to robią. O wiele większą odpowiedzialność ponoszą ci, którzy są winni
  ich samobójstwa.

  Czy także ludzie innej wiary trafiają do czyśćca?

  Tak, nawet tacy, którzy nie wierzyli w czyściec. Nie cierpią jednak tam tak ciężko jak katolicy, ponieważ brak im było w
  życiu tej samej łaski. Jednak nie osiągną oni tej samej szczęśliwości wiecznej.

  Czy dusze czyśćcowe nie mogą pomóc sobie same?

  Nie, same sobie pomóc nie mogą, ale nam mogą pomagać, jeśli je o to poprosimy.

  WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH

  W tym uroczystym dniu Wszystkich Świętych Kościół pielgrzymujący po ziemi kieruje wzrok ku niebu, ku ogromnej rzeszy mężczyzn i kobiet, którym Bóg dał udział w swojej
  świętości. Kto może, niech w tych dniach nawiedzi cmentarz, aby modlić się na grobach zmarłych bliskich.

  MARIA SIMMA , ZANOTOWAŁA RÓWNIEŻ: ” NAJWIĘCEJ DUSZ IDZIE DO NIEBA NIE W DZIEŃ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH I W DZIEŃ ZADUSZNY LECZ W

  WIGILIĘ BOŻEGO NARODZENIA

  NAPOMNIENIA DUSZ CZYŚĆCOWYCH

  Marla Simma otrzymywała często od dusz czyśćcowych także napomnienia i praktyczne rady. Kilka z nich zostanie tu pokrótce przedstawionych:

  * Najświętszy Sakrament nie jest już czczony tak, jak powinien. W wielu nowoczesnych świątyniach Przenajświętszy Sakrament nie znajduje się wcale w centralnym punkcie
  kościoła.

  * Wykonuje się obrazy i figury, które są karykaturą tego, co mają przedstawiać.

  +++++++++++
  * Brakuje też pokory i bojaźni Bożej w zaleceniu, aby przyjmować Komunię Św. wpozycji stojącej, zamiast bardziej właściwej klęczącej na oba kolana. To nie znaczy, że nie wolno nigdy przyjmować Komunii Świętej stojąc, np. chorzy czy ludzie starsi. Kto jednak chciałby przyjąć Komunię na kolanach, powinien mieć taką możliwość, co wyraźnie powiedział Papież Paweł VI.

  +++++++++++

  * Większą wagę należy przywiązywać do Różańca. Modlitwa ta ma wielką moc. Maryja jest pomocnicą Chrystusa. Wszędzie napotykam zdziwienie, gdy na polecenie dusz czyśćcowych napominam, że niestosowny strój to pierwszy krok do nieobyczajności. Trzeba do tej sprawy podejść poważnie, a kobiety ponoszą w tym względzie szczególną
  odpowiedzialność.

  * Dusze czyśćcowe mówią też, że dusza człowieka jest obecna już w chwili poczęcia.

  * Życzą sobie, żebyśmy odpowiednio wcześnie sporządzali testament. Jakże często dochodzi do kłótni pomiędzy dziećmi, kiedy albo nie ma testamentu, albo jest, ale niesprawiedliwy.

  * Ważne jest, by każdy wspierał budowę królestwa Bożego. Dużą odpowiedzialność ponoszą rodzice, jeżeli nie włączają dzieci do aktywnej pomocy. Młodzi ludzi są potem winni, jeżeli z wygodnictwa zaniechają dobrego uczynku.

  Adnotacja autora:
  8 Najnowsza instrukcja Kongregacji ds. Kultu Bożego i dyscypliny Sakramentów Redemptionis Sacramentum (z 25 marca 2004 r.) zawiera roztropne wskazania na ten temat: „Przy udzielaniu Komunii świętej należy pamiętać, że święci szafarze nie mogą odmówić sakramentów tym, którzy właściwie o nie proszą, są odpowiednio przygotowani i prawo nie zabrania im ich przyjmowania. Stąd każdy ochrzczony katolik, któremu prawo tego nie zabrania, powinien być dopuszczony do Komunii Świętej. W związku z tym nie wolno
  odmawiać Komunii świętej nikomu z wiernych, tylko dlatego, że na przykład chce ją przyjąć na klęcząco lub na stojąco.”
  Jednak zauważmy, że dziś Papież Benedykt XVI udziela Komunii Świętej wyłącznie tyko do ust i na klęcząco wracając tym samym do jej najwłaściwszego udzielania; zgodnego z wolą Bożą”

  • Beata said

   I jeszcze jeden ważny fragment z perspektywy odstępstwa jakie ma miejsce obecnie w Kościele Katolickim i rozpoczętego procesu łączenia fałszywych religii z katolicką wiarą, aby w konsekwencji tego powstał fałszywy twór zwany jedną światową religią:

   o Lutrze

   „To rzeczywiście dziwne – zauważa ojciec B. L. Conway C.S.P.
   – że reformatorzy (dzisiejsi moderniści) tak wielką liczbę świadectw o czyśćcu i wstawiennictwie za zmarłych, zawartą w Piśmie świętym i tradycji, po prostu odsuwają na bok. Jednak w Ewangelii Chrystusa nauki tak się ze sobą splatają, że odrzucenie centralnego dogmatu oznacza w konsekwencji odrzucenie także wielu innych.

   Fałszywy pogląd Lutra o usprawiedliwieniu przez samą wiarę doprowadził do zanegowania różnicy między grzechem śmiertelnym i lekkim, istnienia kar doczesnych, konieczności spełniania dobrych uczynków, skuteczności odpustów i
   modlitwy za zmarłych. Jeżeli grzechy nie są odpuszczane, a tylko pokrywane, jeżeli „nowym człowiekiem” Ewangelii jest Chrystus, który swoją sprawiedliwość przypisuje grzesznemu człowiekowi, byłoby w istocie bez sensu modlić się za
   zmarłych, by zostali oczyszczeni ze swoich grzechów.
   Z luterańskiej negacji czyśćca wynika albo okrutna nauka, że większość – nawet pobożnych – chrześcijan będzie zgubiona
   , (co w pewnym stopniu tłumaczy nowomodne modernistyczne
   negowanie istnienia kary wiecznej), albo niepewne założenie, że Bóg oczyszcza duszę w chwili śmierci jakąś nagłą magiczną przemianą.
   Jeżeli nawet słowo „czyściec” nie pojawia się w Biblii, istnieją odniesienia do rzeczywistości, którą to słowo symbolicznie nazywa, w Starym i Nowym Testamencie, oraz w pismach
   ojców Kościoła Wschodniego i Zachodniego. Ponieważ w początkach Kościoła wiara w skuteczność modlitw za zmarłych była powszechna, wynika stąd, że równie powszechna była
   wiara w czyściec. Bez silnej wiary człowieka w czyściec modlitwy za zmarłych byłyby bez sensu i bez znaczenia.

   Click to access MARIA_SIMMA-MOJE_PRZEZYCIA_Z_DUSZAMI_CZYSCCOWYMI.pdf

  • Leszek said

   Za uczyniony z wiarą znak Krzyża św. /W imię Ojca i Syna i Ducha Św. Amen. – przysługuje 3 lata odpustu, a za przeżegnanie się wodą święconą – 7 lat odpustu. Te odpusty można ofiarować za dusze w czyśćcu cierpiące.

 7. Eliza said

  Radykalne zmiany w Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów

  Papież Franciszek postanowił nominować nowych członków jednej z najważniejszych watykańskich kongregacji. To decyzja bez precedensu, bowiem Ojciec Święty jednym ruchem mianował aż 27 nowych członków kongregacji, jednocześnie usuwając z niej duchownych znanych z głębokiej troski o godne odprawianie Mszy Świętej. Zastąpi ich między innymi abp Piero Marini.

  Decyzja została podpisana 28 października. Franciszek usunął z Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów wszystkich jej członków, oprócz przewodniczącego, kardynała Roberta Saraha. Z pracą w tej instytucji pożegnali się więc między innymi kardynałowie Raymond Burke, Angelo Scola, George Pell, Marc Ouellet, Angelo Bagnasco oraz Malcolm Ranjith.

  Według komentatorów decyzja ta może być związana z wypowiedziami szefa kongregacji, kardynała Roberta Saraha z Gwinei, który od kilku miesięcy w licznych wystąpieniach publicznych i wywiadach prasowych zachęca kapłanów do powrotu do bardziej godnego odprawiania Mszy Świętej. Na jednej z konferencji hierarcha wezwał nawet katolickich księży, by zastanowili się, czy od początku tegorocznego Adwentu nie zechcieliby znów celebrować ad orientem i zrezygnować ze wszystkich „naleciałości kulturowych” w liturgii.
  Papież zdecydował o usunięciu z podległej kardynałowi Sarahowi kongregacji jego bliskich współpracowników, podzielających jego poglądy. W zamian nominował nowych członków instytucji, w tym kardynała Johna Dew z Nowej Zelandii, który prezentował jedną z najbardziej liberalnych postaw na synodzie do spraw rodziny, nawołując do zmiany języka wobec homoseksualistów (nie podobał mu się zwrot o „wewnętrznym nieuporządkowaniu”, gdyż według niego jest zbyt obraźliwy). Do Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów dołączy także, decyzją Franciszka, arcybiskup Piero Marini, bardzo krytykowany przez konserwatystów za proponowanie licznych aberracji liturgicznych jako mistrz papieskich ceremonii za pontyfikatu Jana Pawła II.
  Read more: http://www.pch24.pl/radykalne-zmiany-w-kongregacji-kultu-bozego-i-dyscypliny-sakramentow,47053,i.html#ixzz4OeWU4fcj

  08.03.2013 14:05 – Został on wysłany do rozebrania Mojego Kościoła i rozdarcia go na małe kawałki

  „Każdy, kto ośmieli się mu sprzeciwić zostanie odszukany i ukarany. Ci kapłani, biskupi i kardynałowie, którzy się mu sprzeciwią zostaną ekskomunikowani i pozbawieni tytułów. Inni będą zastraszani i prześladowani, wielu księży będzie musiało się ukrywać.”

  21.01.2012, 13:15 – Fałszywy Prorok będzie traktowany jak żyjący Święty. Ci, którzy mu się sprzeciwią, będą uważani za heretyków

  „Każdy, kto mu się sprzeciwi będzie krytykowany i uważany za heretyka.Wszystkie te dusze oskarżone o herezję i zostaną rzucone psom na pożarcie.Cała prawda Mojego nauczania zostanie przekręcona. Wszystko będzie kłamstwem. Prześladowanie z początku będzie rozwijać się powoli i subtelne.”

  • Beata said

   Ci kapłani , którzy byli wierni doktrynie Kościoła i papieżowi Benedyktowi XVI zostają jeden po drugim usunięci.

   I znów kolejne proroctwa wypełniają się na naszych oczach, a wszystko z dnia na dzień przyspiesza:

   Księga Prawdy:

   On został wysłany, aby zdemontować Mój Kościół i rozedrzeć go na strzępy

   „Teraz, kiedy, z Tronu Piotra, ujawni się ta ostateczna zniewaga przeciwko Mnie, Jezusowi Chrystusowi, i wy nareszcie zrozumiecie Prawdę.

   Księga Prawdy — przepowiedziana Danielowi na czasy ostateczne — nie będzie traktowana z lekceważeniem przez członków Mojego Kościoła, a jej zawartość przyprawi Moje umiłowane wyświęcone sługi o zawrót głowy, kiedy uświadomią sobie, że Ja mówię Prawdę.

   Fałszywy prorok — ten, który pozuje na przywódcę Mojego Kościoła — jest gotów przywdziać szaty, które nie zostały skrojone dla niego.

   Zbezcześci On Moją Świętą Eucharystię oraz podzieli Mój Kościół na pół, a potem jeszcze raz na pół.

   +++++++Poczyni wysiłki, aby zdymisjonować tych wiernych naśladowców Mojego umiłowanego Świętego Namiestnika Papieża Benedykta XVI, wyznaczonego przeze Mnie.

   +++++++Wykorzeni on tych wszystkich, którzy są wierni Mojemu Nauczaniu i rzuci ich wilkom na pożarcie.

   Jego działalność nie stanie się od razu łatwa do przejrzenia, ale w niedługim czasie dadzą o sobie znać jej przejawy, kiedy zacznie on poszukiwać wsparcia wpływowych, światowych przywódców i tych na wysokich stanowiskach.

   Kiedy ta ohyda zapuści korzenie, zmiany będą już raptowne. Wkrótce potem zapowie on stworzenie zjednoczonego Kościoła Katolickiego — poprzez połączenie go ze wszystkimi wyznaniami i innymi religiami.

   Stanie na czele jednej światowej religii i będzie panował nad pogańskimi religiami. Działając na rzecz tak zwanych praw człowieka, opowie się on za ateizmem poprzez usunięcie z niego piętna, o którym powie, że jest ono na nim wyciśnięte. Wszytko, co w Oczach Bożych jest grzechem, będzie uznane za dozwolone przez ten nowy ekstra-Kościół.

   Każdy, kto odważy się mu przeciwstawić, będzie poszukiwany i karany. Ci kapłani, biskupi i kardynałowie, którzy mu się przeciwstawią, zostaną ekskomunikowani i pozbawieni swoich tytułów. Inni będą dyskryminowani i prześladowani, a wielu kapłanów będzie zmuszonych, aby się ukrywać.”
   – 8 marca 2013

   • Bożena said

    Kardynał Sarah został w tym nowym składzie ciekawe jak tam się będzie czuł.

    • Halina K said

     Będzie przyparty do muru
     i nie będzie mógł robic tak
     jak mu serce dyktuje ,
     lecz jak dyktować mu będa
     jego wszyscy współpracownicy reformatorzy .
     Cierpienie go czeka ,
     albo poddanie sie do dymisji ,
     bo sumienie mu nie pozwoli zaakceptować to do czego będzie zmuszany wiekszością głosów .
     Być może stanie przed wyborem ,
     służyć Jezusowi ,
     czy Franciszkowi .
     Czas pokaże co wybierze .

     Daj mu Boże
     dużo siły pomocy i łaski .
     Niechaj z nim i w nim będzie Duch św
     i dopomoże wykonac prawidłowo wszystko to, co służy Chrystusowi Królowi .
     .

    • Z Bogiem nie będzie sam 🙂 a może nawet jeszcze bardziej zbliży się do Boga.

   • CHRISTOphoros said

    za komentarz niech wystarczą trzy słowa” WIELKI, WIELKI ŻAL”

 8. pio0 said

  ———————————————————- ANIOŁ PAŃSKI ——————————————————–

  Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi.
  I poczęła z Ducha Świętego.

  Zdrowaś Maryjo…

  Oto ja Służebnica Pańska.
  Niech mi się stanie według słowa twego.

  Zdrowaś Maryjo…

  A Słowo Ciałem się stało.
  I mieszkało między nami.

  Zdrowaś Maryjo…

  Módl się za nami święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

  Módlmy się
  Łaskę Twoją prosimy Cię Panie racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy przez Zwiastowanie anielskie, Wcielenie Chrystusa Syna Twojego poznali przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania zostali doprowadzeni. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
  ————————————-
  3x Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu…
  Wieczne odpoczywanie raz zmarłym dać Panie…

  • pio0 said

   W intencjach Maryi + (można jeszcze dodać swoje własne intencje)
   Modlitwę Maryjną Anioł Pański odmawia się o godzinach:
   6.00, 12.00 i 18.00

   • pio0 said

    Intencja własna:
    Za osoby, które dzisiaj będą się bawić w halloween, a szczególnie dzieci i młodzież, prosząc o ochronę, miłosierdzie i przebaczenie.
    Maryjo Ucieczko grzeszników – módl się za nami.
    O.Matteo de Agnone – wstawiaj się za nami.

 9. pio0 said

  31 PAŹDZIERNIKA 2016 – Poniedziałek

  Dzisiejsze czytania: Flp 2,1-4; Ps 131,1-3; J 8,31b-32; Łk 14,12-14

  (Flp 2,1-4)
  Jeśli jest jakieś napomnienie w Chrystusie, jeśli jakaś moc przekonująca Miłości, jeśli jakiś udział w Duchu, jeśli jakieś serdeczne współczucie, dopełnijcie mojej radości przez to, że będziecie mieli te same dążenia: tę samą miłość i wspólnego ducha, pragnąc tylko jednego, a niczego nie pragnąc dla niewłaściwego współzawodnictwa ani dla próżnej chwały, lecz w pokorze oceniając jedni drugich za wyżej stojących od siebie. Niech każdy ma na oku nie tylko swoje własne sprawy, ale też i drugich.

  (Ps 131,1.2-3)
  http://www.nonpossumus.pl/ps/Ps/131.php

  (J 8,31b-32)
  Jeżeli będziecie trwać w nauce mojej, będziecie prawdziwie moimi uczniami i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli.

  (Łk 14,12-14)
  Jezus powiedział do przywódcy faryzeuszów, który Go zaprosił:
  „Gdy wydajesz obiad albo wieczerzę, nie zapraszaj swoich przyjaciół ani braci, ani krewnych, ani zamożnych sąsiadów, aby cię i oni nawzajem nie zaprosili, i miałbyś odpłatę. Lecz kiedy urządzasz przyjęcie, zaproś ubogich, ułomnych, chromych i niewidomych. A będziesz szczęśliwy, ponieważ nie mają czym się tobie odwdzięczyć; odpłatę bowiem otrzymasz przy zmartwychwstaniu sprawiedliwych”.

  • pio0 said

   Komentarz do Ewangelii (z Ewangelia 2016)

   Prawdziwe szczęście w bezinteresowności

   Wezwanie do zaproszenia ubogich, ułomnych, kulawych i niewidomych wraz z zapewnieniem o szczęściu wydaje się pozbawione realiów. W dzisiejszych czasach stało się przecież modne rozdawanie zaproszeń tym, od których możemy spodziewać się nie tylko odpłacenia tym samym, ale i pewnej korzyści. To jest owa odpłata, przed którą przestrzega Jezus. My mamy naśladować Boga. Nasze nieposłuszeństwo, czyli grzeszne życie, sprawiło, że pod względem duchowym byliśmy ułomni, chromi i niewidomi. Wtedy właśnie Bóg okazał nam swoje miłosierdzie. Objawia się ono w tym, że jesteśmy zaproszeni i przyjęci przez Niego na ucztę w Jego królestwie. Tej radości doświadczamy już tutaj, gdy korzystamy z sakramentów.

   Modlitwa
   Jezu, Ty uczysz, że prawdziwe szczęście leży w bezinteresowności, która jest dawaniem siebie bez szukania korzyści, bo to jest jedyny sposób, aby okazać miłość i doświadczyć miłosierdzia. Amen.

 10. pio0 said

  Dar odpustu

  Nawiedzając z modlitwą kościół lub kaplicę w uroczystość Wszystkich Świętych oraz w Dniu Zadusznym, możemy pod zwykłymi warunkami uzyskać odpust zupełny, czyli całkowite darowanie kar dla dusz w czyśćcu cierpiących. Ponadto wypełniając określone warunki, możemy uzyskać odpust zupełny od 1 do 8 listopada za pobożne (czyli modlitewne) nawiedzenie cmentarza. Odpust zupełny możemy uzyskać raz dziennie. Warunki uzyskania odpustu zupełnego:

  1. Wzbudzić intencję jego otrzymania.
  2. Być w stanie łaski uświęcającej.
  3. Wyzbyć się przywiązania do jakiegokolwiek grzechu.
  4. Przyjąć w tym dniu Komunię Świętą.
  5. Odnowić naszą jedność ze wspólnotą Kościoła poprzez odmówienie: “Ojcze nasz”, “Wierzę w Boga” oraz modlitwy w intencjach bliskich Ojcu Świętemu.

  Rozróżnia się odpust: zupełny i cząstkowy.

  Odpust zupełny – uwalnia od kary doczesnej należnej za grzechy w całości.

  Odpust cząstkowy – uwalnia od kary doczesnej należnej za grzechy w części, jest oznaczany bez określania dni lub lat. Kryterium miary tego odpustu stanowi wysiłek i gorliwość, z jaką ktoś wykonuje dzieło obdarzone odpustem cząstkowym.

  Jak pomóc zmarłym?

  1. Ofiarowanie w ich intencji Mszy św. i Komunii św.
  2. Przebaczenie zmarłemu wszystkiego, czym wobec nas zawinił.
  3. Post, jałmużna, ofiarowane odpusty.
  4. Modlitwa, w tym modlitwa wypominek.

  Warunki uzyskania odpustu zupełnego:
  1. Wykluczyć wszelkie przywiązanie do jakiegokolwiek grzechu, nawet powszedniego (dyspozycja).
  2. Wykonać czynności obdarzone odpustem.
  3. Wypełnić trzy warunki:

  – Spowiedź sakramentalna lub bycie w stanie łaski uświęcającej;
  – Przyjęcie Komunii Świętej (po jednej Komunii Świętej możemy uzyskać tylko jeden odpust zupełny);
  – Odmówienie modlitwy w intencjach Ojca Świętego. (Nie chodzi o modlitwę w intencji samego Papieża, ale w wyznaczanych przez Ojca Świętego).

  Jeżeli nie ma pełnej dyspozycji wykluczenia przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, odpust będzie tylko cząstkowy.

  Odpusty zupełne możliwe do uzyskania każdego dnia:

  1. Za adorację Najświętszego Sakramentu przez pół godziny. Za samo tylko nawiedzenie Najświętszego Sakramentu odpust cząstkowy.
  2. Za odmówienie cząstki Różańca (czyli 5 dziesiątków) w kościele, w publicznej kaplicy, w rodzinie, w społeczności zakonnej, w stowarzyszeniu publicznym.

  Warunki:
  1. Trzeba odmówić 5 dziesiątków bez przerwy;
  – Do modlitwy ustnej trzeba dodać rozmyślanie tajemnic różańcowych;
  – Przy publicznym rozważaniu Różańca trzeba zapowiadać odmawiane tajemnice według przyjętego zwyczaju.

  3. Za nawiedzenie kościoła parafialnego w dniu święta tytularnego i w dniu 2 sierpnia (Matki Bożej Anielskiej).
  4. Za nawiedzenie kościoła, w którym odbywa się synod diecezjalny.
  5. Za pobożne nawiedzenie kościoła lub ołtarza w dniu jego konsekracji.
  6. Za pobożne nawiedzenie kościoła lub kaplicy zakonnej w dniu święta założyciela zakonu.
  7. Jeżeli nie ma kapłana, który udzieliłby umierającemu sakramentów i odpustu zupełnego, to Kościół mu je udzieli w momencie śmierci, jeżeli jest odpowiednio dysponowany i za życia miał zwyczaj odmawiania jakichkolwiek modlitw. Do uzyskania tego odpustu chwalebną jest rzeczą posługiwać się krucyfiksem lub krzyżem. Taką odpowiednią dyspozycją w godzinie śmierci jest stan łaski uświęcającej i wolność do przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, nawet lekkiego.

  ***

  Odpusty cząstkowe możliwe do uzyskania wielokrotnie każdego dnia

  Są trzy ogólne warunki uzyskania odpustu cząstkowego:

  1. Wierny dostępuje odpustu cząstkowego, jeśli w czasie spełniania swoich obowiązków i w trudach życia wznosi myśli do Boga z pokorą i ufnością, dodając w myśli jakiś akt strzelisty, np. „Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami”
  2. Jeśli wierny powodowany motywem wiary przyjdzie z pomocą potrzebującym współbraciom, pomagając im osobiście lub dzieląc się z nimi swoimi dobrami, uzyskuje odpust cząstkowy
  3. Gdy wierny w intencji umartwiania się, odmówi sobie czegoś godziwego, a przyjemnego dla siebie, uzyskuje odpust cząstkowy. Warunek ten ma zachęcić wiernych do praktykowania dobrowolnych umartwień

  Odpust cząstkowy jest związany z odmówieniem wielu znanych modlitw i można go uzyskać wielokrotnie w ciągu dnia. Niektóre z modlitw związanych z odpustem cząstkowym to: Anioł Pański (lub Regina Caeli w Okresie Wielkanocnym); Duszo Chrystusowa; Wierzę w Boga; Psalm 130 (Z głębokości); Psalm 51 (Zmiłuj się…); odmówienie Jutrzni lub Nieszporów za zmarłych; Panie, Boże wszechmogący (modlitwa z Liturgii Godzin, Jutrznia w Poniedziałek II tygodnia psałterza); modlitwa św. Bernarda (Pomnij, o Najświętsza Panno Maryjo); Wieczny odpoczynek; Witaj, Królowo, Matko Miłosierdzia; Pod Twoją obronę; Magnificat; odmówienie jednej z sześciu litanii zatwierdzonych dla całego Kościoła (do Najświętszego Imienia Jezus, do Najświętszego Serca Pana Jezusa, do Najdroższej Krwi Chrystusa Pana, Loretańskiej do NMP, do świętego Józefa lub do Wszystkich Świętych); pobożne uczynienie znaku Krzyża świętego.

  ***

  Ponadto dla Polski zostały zatwierdzone także dwa dodatkowe odpusty zupełne:

  – Uczestnictwo w nabożeństwie Gorzkich Żalów jeden raz w Wielkim Poście w jakimkolwiek kościele na terenie Polski;
  – Nawiedzenie dowolnej bazyliki mniejszej w następujące dni:

  * w uroczystość świętych Apostołów Piotra i Pawła (29 czerwca)
  * w święto tytułu
  * w dniu 2 sierpnia (odpust „Porcjunkuli”)
  * jeden raz w ciągu roku w dniu określonym według uznania

  • pio0 said

   Wszystko, co podejmujemy z myślą o zmarłych, powinniśmy zanurzać w odkupieńczej ofierze Chrystusa, bo tylko wtedy możemy ufać, że nasza modlitwa i ofiara będą dla nich pomocne. Ważne są kwiaty, znicze, troska o groby. One ocalają pamięć, przypominają o celu ludzkich dążeń, scalają rodzinę, przypominają wspólne dziedzictwo. To jednak za mało. “Życie ludzkie zmienia się, ale się nie kończy” – słyszymy w prefacji podczas Mszy św. żałobnej. Wiara w “świętych obcowanie” stwarza jedyną w swoim rodzaju okazję, by pomóc naszym zmarłym w osiągnięciu pełni zbawienia. Materia ma tutaj niewielkie znaczenie. Najważniejsze są dary duchowe, które możemy im ofiarować, pokuta, dzięki której nie tylko zostanie skrócony czas cierpienia w czyśćcu, ale też dokona się nasze nawrócenie
   http://www.radiomaryja.pl/kosciol/warunki-odpustu-zupelnego-1-8-listopada/

  • Tomasz said

   Najłatwiejszy odpust zupełny za siebie lub dusze czyśćcowe można uzyskać odmawiając w kościele lub kaplicy Koronkę do Miłosierdzia Bożego (plus inne zwykłe warunki). Wystarczy przyjść 6 minut przed Mszą świętą. Obowiązuje tylko na terenie Polski od 2002 roku.

 11. pio0 said

  Czyż może niewiasta zapomnieć o swym niemowlęciu, ta, która kocha syna swego łona? A nawet, gdyby ona zapomniała, Ja nie zapomnę o tobie (Iz 49, 15)

 12. :) said

  http://wpolityce.pl/swiat/313755-wlosi-na-kolanach-ziemia-zatrzesla-sie-w-rodzinnym-miescie-sw-benedykta-runela-bazylika-pw-patrona-chrzescijanskiej-europy-wideo

 13. http://dialogsercamilosci.eu/2014/11/10/ojcze-nasz-sw-mechtyldy-za-dusze-czysccowe/

  Modlitwa o wybawienie dusz czyśćcowych, której podczas objawienia Pan nasz nauczył świętą Mechtyldę. Święta Mechtylda za każdym razem, gdy odmawiała tę modlitwę, widziała legiony dusz czyśćcowych, idących do nieba.

  OJCZE NASZ, KTÓRYŚ JEST W NIEBIE. Ojcze niebieski, proszę Cię, przebacz duszom czyśćcowym, że nie kochały Cię ani nie oddały Ci należnej czci; Tobie, ich Panu i Ojcu, któryś przez czystą łaskę uczynił je swymi przybranymi dziećmi. A one- przeciwnie- z powodu swych grzechów wypędziły Cię z serc, w których tak bardzo chciałeś mieszkać.

  Aby zadośćuczynić za te grzechy, ofiaruję Ci miłość i uwielbienie, które Twój wcielony Syn składał Ci w ciągu całego swego ziemskiego życia. I ofiaruję Ci całą pokutę i zadośćuczynienie, które spełnił i przez które zmazał i odpokutował grzechy ludzi. Amen.

  ŚWIĘĆ SIĘ IMIĘ TWOJE. Błagam Cię, najlepszy Ojcze, wybacz duszom czyśćcowym, że nie zawsze godnie czciły Twoje święte Imię, ale często wzywały go na próżno i przez swoje grzeszne życie uczyniły się niegodnymi miana chrześcijan.

  Aby zadośćuczynić za popełnione przez nie grzechy, ofiaruję Ci całą cześć, jaką przez swe słowa i czyny oddał Twemu Imieniu Twój umiłowany Syn, w czasie całego swego ziemskiego życia. Amen.

  PRZYJDŹ KRÓLESTWO TWOJE. Proszę Cię, najlepszy Ojcze, przebacz duszom czyśćcowym, że nie zawsze dość żarliwie szukały, pragnęły i wprowadzały w życie Twe Królestwo, które jest jedynym miejscem, gdzie panuje prawdziwy odpoczynek i wieczny pokój.

  Aby zadośćuczynić, za ich brak gorliwości w czynieniu dobra, ofiaruję Ci najświętsze życzenie Twego Boskiego Syna, który żarliwie pragnął, aby stały się one- one także- dziedzicami Jego Królestwa. Amen.

  BĄDŹ WOLA TWOJA, JAKO W NIEBIE, TAK I NA ZIEMI. Proszę Cię, najlepszy Ojcze, przebacz duszom czyśćcowym, że nie zawsze poddawały swoją wolę Twojej, nie szukały we wszystkim wypełnienia Twojej woli, a często żyły i postępowały jedynie według swej własnej woli.

  Aby zadośćuczynić za ich nieposłuszeństwo, ofiaruję Ci doskonałe poddanie Twej woli pełnego miłości Serca Twego Boskiego Syna. Poddanie najgłębsze, o którym zaświadczył wobec Ciebie, będąc Ci posłusznym aż do śmierci na krzyżu. Amen.

  CHLEBA NASZEGO POWSZEDNIEGO DAJ NAM DZISIAJ. Proszę Cię, najlepszy Ojcze, przebacz duszom czyśćcowym, że nie zawsze przyjmowały sakrament Eucharystii z dostatecznym pragnieniem, a często przyjmowały go bez miłości lub niegodnie, albo nawet zaniedbywały przyjmowanie.

  Aby zadośćuczynić za wszystkie popełnione przez nie grzechy, ofiaruję Ci niezwykłą świętość i głęboką kontemplację naszego Pana, Twego Boskiego Syna Jezusa Chrystusa, jak również żarliwą miłość, z jaką złożył nam ten niezrównany dar. Amen.

  ODPUŚĆ NAM NASZE WINY, JAKO I MY ODPUSZCZAMY NASZYM WINOWAJCOM. Proszę Cię, najlepszy Ojcze, wybacz duszom czyśćcowym wszystkie grzechy, które popełniły, ulegając siedmiu grzechom głównym, a także nie chcąc kochać ani wybaczać swoim wrogom.

  Aby zadośćuczynić za wszystkie te grzechy, ofiaruję Ci pełną miłości modlitwę, którą skierował do Ciebie za swych wrogów Twój Boski Syn, kiedy był na krzyżu. Amen.

  I NIE WÓDŹ NAS NA POKUSZENIE. Proszę Cię, najlepszy Ojcze, przebacz duszom czyśćcowym, że nazbyt często nie opierały się pokusom i namiętnościom, ale podążały za wrogiem wszelkiego dobra i oddawały się żądzom cielesnym.

  Aby zadośćuczynić za te wszystkie tak różne, grzechy którymi zawiniły, ofiaruję Ci chwalebne zwycięstwo, które nasz Pan Jezus Chrystus odniósł nad światem, jak również Jego najświętsze życie, Jego pracę i trudy, Jego cierpienie i okrutną śmierć. Amen.

  ALE NAS ZBAW ODE ZŁEGO. I od wszystkich kar, przez zasługi Twego umiłowanego Syna, i prowadź nas, jak również dusze czyśćcowe, do wiecznej chwały Twego królestwa, które oznacza Ciebie. Amen.

  Papież Benedykt XVI 29 wrzesień 2010
  Środowa Audiencja Generalna
  Drodzy Bracia i Siostry
  Dziś chciałbym powiedzieć wam o świętej Matyldzie di Hackeborn, jednej z wielkich postaci klasztoru w Helfta, żyjącej w XIII wieku. ….

  • Elżbieta said

   Od wielu lat modlę się tą modlitwą codziennie. I muszę powiedzieć, że miałam tak wspaniałe sny, związane z osobami zmarłymi z rodziny i osobami mi wcześniej znajomymi, już nieżyjącymi, które przychodziły do mnie w śnie i mówiły, że są tak szczęśliwe i chcą dla mnie zrobić coś dobrego. Pewna osoba, mi znajoma, a była dobrą gospodynią, we śnie chciała mi upiec trzy ciasta, tak była szczęśliwa. Czuję, że ta modlitwa ma wielką moc! Dziwnym zbiegiem, kiedy jestem bardzo zmęczona, bo mam ogrom obowiązków i niekiedy myślę, że podaruję sobie tę modlitwę dzisiaj, to zawsze słyszę wewnętrzny głos „pomóż mi ratować moje dusze” i wtedy to staje się dla mnie rozkazem. Piękne to jest. Polecam wszystkim tę modlitwę!

   • Elżbieta said

    Nie udzielam się na tym blogu, bo mam czas ograniczony ale w chwili wolnej staram się modlić za grzeszników żyjących i zmarłych. To są wspaniałe odczucia. Zawsze na jawie i w snach czuję ogrom miłości Bożej i wdzięczność tych biednych dusz. Czasami w śnie lub w ciągu dnia mam natchnienia, aby pomodlić się w intencji tej lub innej duszy. Zawsze to czynię i doznaję ogromnej wewnętrznej ulgi „tak jakby, oni we mnie „siedzieli” i byli wdzięczni za to, co im ofiaruję.

  • Kasia 1 said

   Amen

 14. mamoczy said

  „Tak naprawdę po rozmowie z przełożonym dowiedziałem się, że moja perspektywa na najbliższe lata, na najbliższe naście lat, a nawet 20 lat, miałaby się ograniczać jedynie (sic! – Dextimus) do spowiadania, odprawiania Mszy Świętej. Mógłbym pomarzyć o jakiejkolwiek katechizacji, jakichkolwiek wykładach w seminarium, itd. Stąd podjąłem decyzję, że ciężko ciągnąć to dalej. Jezus obdarzył mnie wiedzą, obdarzył mnie talentami, obdarzył mnie wiarą, stąd sprzeniewierzyłbym się Ewangelii, gdybym te wszystkie talenty i charyzmę, którą Bóg mi dał, zakopał pod ziemię.”

  ks. Jacek Międlar

  „Po święceniach kapłańskich spędziłem dwa lata w Waszyngtonie na studiach, a następnie 5 lat za granicą. Gdy zakończyłem naukę, wysłałem mojemu biskupowi dwa listy. Jeden z nich zapraszał mnie do utworzenia szkoły filozofii scholastycznej na Uniwersytecie Columbia. Drugi z listów zawierał zaproszenie do Oksfordu, gdzie, wraz z ks. Ronaldem Knoxem miałem współtworzyć pierwszy katolicki wydział od czasów reformacji. Wysłałem oba listy biskupowi i zapytałem: „Które zaproszenie mam przyjąć?”. Jego odpowiedź brzmiała: „Wracaj do domu”. Wysłał mnie do najgorszej parafii w naszej diecezji i mianował mnie wikarym. Był to prawdziwy dopust Boży. Tylko 20% parafian władało językiem angielskim. Żadna z ulic nie była wyłożona chodnikiem. Powiedziałem: „W porządku. To jest to. Tego chce ode mnie Chrystus”. Byłem całkowicie zadowolony. Po roku zadzwonił do mnie biskup i powiedział: „Pojedziesz do Waszyngtonu i obejmiesz profesurę na tamtejszym Uniwersytecie Katolickim. Obiecałem im trzy lata temu, że im ciebie przyślę”. Spytałem: „Dlaczego zatem Ekscelencja nie wysłał mnie tam, gdy wróciłem do domu?” Odpowiedział: „Chciałem tylko sprawdzić, czy będziesz posłuszny. A teraz już biegnij” – i od tego czasu wciąż biegnę.”

 15. http://dialogsercamilosci.eu/2016/10/31/dzieci-opiekuja-sie-rodzicami/

  Dzieci opiekują się rodzicami
  Gdy od lat dziecięcych modlili się wspólnie i razem uczęszczali, uczestniczyli w Ofierze Mszy świętej.

 16. pio0 said

  Chciałbym zaproponować wszystkim modlitwę przez najbliższe 8 dni.
  Nie jest ona długa, także każdy kto czyta tego bloga powinien dać radę poświęcić niecałą minutkę 😉

  Prosiłbym wszystkich blogowiczów, czytających tego bloga, o zjednoczenie się w tym czasie.
  Od 1 listopada do 8 listopada(włącznie) będę codziennie wstawiał modlitwę za dusze w czyśćcu cierpiące, chciałbym aby każdy z nas, którzy włączą się w tą modlitwę ofiarowali ją za:
  „zmarłych z naszych rodzin, znajomych, przyjaciół i naszych rodaków, jeśli są tacy co czytali bloga i odeszli – to również za nich.”

  !Modlitwa zaczynała by się od jutra czyli od 1 listopada!

  ————————————————————————————————————-
  MODLITWA ŚW. GERTRUDY

  „Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Najdroższą Krew Boskiego Syna Twego, Pana naszego, Jezusa Chrystusa, w połączeniu ze wszystkimi Mszami Świętymi dzisiaj na całym świecie odprawianymi, za dusze w Czyśćcu cierpiące, za umierających, za grzeszników na świecie, za grzeszników w Kościele powszechnym, za grzeszników w mojej rodzinie, a także moim domu. Amen.

  ————————————————————————————————————-
  Za każdorazowe odmówienie tej modlitwy uwalnia za każdym razem z czyśćca tysiąc dusz, gdy odmawiana jest z miłością i pobożnością
  Jeżeli natomiast w jednym miejscu zbierze się 5 osób i odmówi wspólnie powyższą modlitwę 200 razy, to razem przyczynią się one do wybawienia z czyśćca 1 miliona dusz.

  (Podczas jednej z wizji Chrystus przekazał św. Gertrudzie słowa poniższej modlitwy, która jak oświadczył, gdy odmawiana jest z miłością i pobożnością, uwalnia za każdym razem z czyśćca tysiąc dusz.
  Przyjaciel św. Jana Maciasa – św. Jan Ewangelista, objawił mu, że jego modlitwy uwolniły niemal półtora miliona dusz z ich więzienia. Powiedziano, że w chwili jego śmierci niebiosa się otworzyły i dusze te pośpieszyły na ziemię, by odprowadzić go do nieba. Cóż za powitanie! Uwalniając dusze czyśćcowe, przyśpieszając ich wejście do nieba, zapewniamy sobie wdzięczność całego raju, wykuwamy więzi przyjaźni z jego mieszkańcami.)

  Zachęcam do wzięcia udziału w tej modlitwie, czyńmy uczynki miłosierdzia za dusze w czyśćcu cierpiące, gdyż im nikt nie może pomóc, nawet sami sobie, jedynie my, także proszę o codzienne poświęcenie nie całej minutki. W jedności siła, także jeśli mogę prosić, to proszę pod codzienną modlitwą (kto jest zarejestrowany na blogu, kto może) wstawić choć +

  Bóg zapłać, którzy chcą ulżyć, pomóc świętym, choć jeszcze przebywającym w miejscu odpłacania Sprawiedliwości Bożej, to już są na przedsionkach nieba.

 17. dialogsercamilosci.eu/2016/10/31/wplyw-mysli-reformacji-marcina-lutra-na-rzeczpospolita-polske/

  Wpływ myśli reformacji Marcina Lutra na Rzeczpospolitą Polskę
  nowe badania nad dziejami historii Polski
  Ks.Prof.Tadeusz Guz-Katolicyzm Polski wobec Luteranizmu

 18. przeklejka said

  Wszystkich Świętych i antychrześcijańskie Halloween
  Jacek Międlar

 19. Beata said

  Można powiedzieć – adekwatne do dzisiejszego święta okultystów Halloween:

  Film przedstawia wnętrze „The Hause Of The Temple”, głównej siedziby masonerii Rytu Szkockiego w Waszyngtonie.

  W świątyni odbywają się nocne spotykania oraz rytuały dla 33 Inspektorów w Jurysdykcji Południowej.

  W podziemiach budynku pochowany został Albert Pike, twórca masońskiej doktryny oraz instruktarza „Morals and Dogma” dla masonów 30-33 stopnia.

 20. Beata said

  Była satanistka o Halloween: „święto czcicieli szatana”

  Była satanistka Deborah Lipsky twierdzi, że Halloween to ważne święto dla czcicieli szatana. Jest to bowiem drwina z uroczystości Wszystkich Świętych. Dodaje także, że nawet niewinny strój naszych dzieci przebierających się za aniołki chodzące od domu do domu i zbierające słodycze, w gruncie rzeczy naraża je na poważne demoniczne działanie.

  http://www.pch24.pl/byla-satanistka-o-halloween—swieto-czcicieli-szatana-,7118,i.html#ixzz4OfmYdRib

 21. Beata said

  Księga Prawdy:

  „Nie zapominajcie, że to na pamiątkę śmierci Mojego Syna odprawiana jest Msza Święta, gdzie to, że Mój Syn jest Prawdziwie Obecny, daje się rozpoznać.

  Prawdę wkrótce przestaną oni uznawać, a nowa msza stanie się pogańską ceremonią.

  Ten dzień oczekuje na swoje nadejście, a wydarzy się to nagle i niespodziewanie, tak szybko, jak fałszywy prorok dokona tego ruchu.

  Obecny czas jest przeznaczony na przygotowanie.” – 23 września 2013

  ” Moja Święta Eucharystia zostanie zbezczeszczona, jak zapowiadałem jakiś czas temu.

  Wykręty posłużą do przedstawienia tego Najświętszego Daru, jako zwykłego gestu na pamiątkę Mojego Ukrzyżowania.

  Bardzo niedługo Moja Rzeczywista Obecność będzie piętnowana, jako element nowego, współczesnego Kościoła Katolickiego, który obejmie inne religijne kościoły.

  Od chwili, gdy to nastąpi, miłość i nabożeństwo do Trójcy Świętej będzie maleć i zanikać.” – 8 maj 2012

  Papież Franciszek przybył do Szwecji. Na zaproszenie Światowej Federacji Luterańskiej

  Papież Franciszek udał się 31 października w swoją 17. podróż zagraniczna, tym razem do Szwecji, gdzie istnieje najliczniejsza na świecie wspólnota luterańska, aby tam obchodzić 500-lecie Reformacji. Weźmie udział we wspólnych, katolicko-luterańskich obchodach tej rocznicy w Lundzie i Malmö. Pod hasłem: „Razem w nadziei” współorganizują je luteranie ze Szwecji i katolicka diecezja sztokholmska.

  (…)
  W ramach „umacniania więzi katolicko-luterańskich” ma dojść do wspólnego memorandum, które podpiszą Caritas Internationalis i protestancka „World Service”.

  (…)

  Otworzy je nabożeństwo ekumeniczne z udziałem 800 osób w miejscowej katedrze.

  ++++++ Będzie ono oparte na wspólnie opracowanym katolicko-luterańskim przewodniku liturgicznym, zatytułowanym „Wspólna modlitwa”, który z kolei opiera się na dokumencie „Od konfliktu do komunii”.

  Modlitwę poprowadzą Franciszek oraz przewodniczący i sekretarz generalny ŚFL bp Munib A. Younan i pastor Martin Junge.

  http://www.pch24.pl/papiez-franciszek-przybyl-do-szwecji–na-zaproszenie-swiatowej-federacji-luteranskiej,47050,i.html#ixzz4OfqoaUbt

  a więc katolikom już serwuje się nowe przewodniki liturgiczne, szybko fałszywy prorok ze swoimi ludźmi przeszedł do działania.

  Pytanie kolejne, jak pogodzić ostrzeżenie Pan Jezusa z tym czymś, co nazywa się nabożeństwem ekumenicznym, bo jak by nie patrzeć to u protestantów nie ma prawdziwego Aktu Przeistoczenia!

  „Nie zapominajcie, że to na pamiątkę śmierci Mojego Syna odprawiana jest Msza Święta, gdzie to, że Mój Syn jest Prawdziwie Obecny, daje się rozpoznać.”

 22. Alutka said

  Czy już?

 23. Eliza said

  Ksiądz Jacek Międlar wyjaśnia, dlaczego nie nosi stroju kapłana. „Otrzymałem karę suspensy”

  Duchowny, który zanim zdecydował o opuszczeniu swojego zgromadzenia był przez kilka miesięcy uznawany za duszpasterza polskich narodowców, poinformował na swoim wideoblogu dlaczego nie nosi stroju księdza.
  Dzień po programie u Jana Pospieszalskiego „Warto rozmawiać” otrzymałem od ks. Kryspina Banko, wizytatora polskiej prowincji Zgromadzenia Księży Misjonarzy św. Wincentego a Paulo karę suspensy zakazującej mi sprawowania funkcji kapłańskich oraz zakazującej mi noszenia stroju duchownych, stąd nie noszę tego stroju. Uważam, że powinniście o tym wiedzieć – powiedział do widzów swojego wideobloga ks. Jacek Międlar.
  Jak zauważył suspendowany, często jest pytany o zmianę stroju, w jakim nagrywa materiały wideo. Stąd potrzeba wyjaśnienia. W dalszej części nagrania wyjaśnił co, jego zdaniem, miał na myśli nakładający karę suspensy wizytator.

  Źródło: Youtube: Jacek Międlar MWł
  Read more: http://www.pch24.pl/ksiadz-jacek-miedlar-wyjasnia–dlaczego-nie-nosi-stroju-kaplana–otrzymalem-kare-suspensy,47063,i.html#ixzz4Og0Bw2ms

  • przeklejka said

   Sutanna i dlaczego zostałem suspendowany?

   • krystynka said

    W Ełku czytałam o księżach , że gruchnęło z hukiem o homoseksualistach, nie chce podawać więcej, jak ktos chce to sam sobie znajdzie i poczyta, nie wiedziałam , że az takie zgorszenie jest w kościele, a teraz sam mówi o tym Jacek Międlar.
    Oby oczyszczenie przyszło jak najszybciej po Intronizacji.

 24. Magnificjusz said

  Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Tobie za dusze czyśćcowe Przenajświętszą Krew Jezusa wraz ze wszystkimi mszami odprawianymi dzisiaj na całym świecie (3x).

 25. Ewa said

  Modlitwa za dusze w czyscu znikad ratunku niemajace.

  O Maryjo, litosc mnie przenika dla tych dusz, w ciemnych wiezieniach pokuty zamknietych, a nikogo nie majacych na ziemi, ktoryby o nich pomyslal. Spusc, o najlepsza Matko! wzrok Twoj milosierny na te dusze opuszczone, pobudz serca litosciwych chrzescijan do modlitwy za nimi i wynajdz w sercu Swem macierzynskim srodki, aby im przyjsc ze skuteczna pomoca, wsrod opuszczenia, w jakiem zostaja.
  O Matko Nieustajacej Pomocy! zlituj sie nad duszami w czyscu opuszczonymi. Jezu milosierny! daj im pokoj wieczny. Amen.
  (7 lat i 7 kwadragen odpustu).

  PACIERZE ZA DUSZE ZMARLYCH
  Powtarzamy 5 razy:
  Ojcze nasz……….. , Zdrowas Maryja ……….

  Ciebie Panie prosimy, racz poratowac Twe slugi, ktores odkupil Przenajdrozsza Krwia Twoja.
  Wieczny odpoczynek ………

 26. Adrian said

  orędzie tłumaczone translatorem ze strony: http://www.colledelbuonpastore.it/anno-2016/ottobre-2016/2550-l-accendersi-della-guerra-tra-le-nazioni-portera-distruzione-e-fame.html

  Ziemia i TREMA drży jeszcze silniejszy !!!
  Carbonia, 27 października 2016 godzina 15.52 / 08,16

  Zwróć uwagę na znaki, moje dzieci, zwracać uwagę na znaki!
  Oto wszystko przejawia się po swoje zdanie, nie trać więcej czasu, idźcie światłość prawdziwa, uciec od fałszywych świateł świata, te światła, które szybko zgaśnie, aby zrobić miejsce na światło życia wiecznego!
  I sprowokować schizmy między moim ludzi: albo wierzyć we Mnie, czy mamonie!
  Następnie, ludu mój, kocham Boga twego przyjdę wyrwać cię ze szponów szatana, ja przyszedłem, aby przynieść wam prawdziwą wolność we Mnie. Nie poddawaj się do wroga i ogłosił mojego powrotu, wszystko się skończy, godziny stały się momenty, grzmot będzie czuł po całej Ziemi, i będzie płacz i zgrzytanie zębów dla wszystkich daleko ode mnie.
  Ziemia i TREMA drży jeszcze silniejszy! WŁOCHY będzie miał agonii SET TOO wbiegł z dala ode mnie, dostaniesz IN posiłek wrogiem diabła, obchodzony w rzeczy tego świata.

  Ostatnim trąbka będzie oznaczać wielkie oczyszczenie.
  I przeznaczone dla ciebie, ludu mój, My triumfu byli przy moim boku, należy postępować zgodnie z moim planem, nie zawrócić, kto nie jest ze mną, jest przeciwko mnie szuka.
  Ignite WOJNA między narodami BĘDZIE PRZYNIEŚĆ rażenia i sławy.
  To ludzkość będzie ukrzyżowany ze względu na potężne ziemi! Ci ludzie, którzy nie okazują litości wobec ich rodzeństwa, ponieważ ich żądza władzy przekracza wszelkie granice.
  Teraz nadszedł mój czas !!! Wrócę z koroną króla królów na głowie i poświęcić moją nieskończoną miłość do Moich wybranych ludzi, że ludzie święci, ludzie, którzy oddali swoje życie dla zbawienia swoich braci i will Moja oczekiwany triumf miłości pacjenta jest to mój czas !!! Jest to czas mojego zabiegu !!!
  Wkrótce być sądzeni, i będzie umieścić we Mnie lub z dala ode Mnie. To życie, które przemawia do ciebie oh mężczyzn!
  Wróć do mnie, wy ludzie, wyznać swoje grzechy, z sercem skruszonym prosić Mnie o przebaczenie, ponieważ nie będzie ciemny księżyc!
  Szukajcie mnie teraz, że nadal może to zrobić, bo wtedy nie będzie to możliwe!
  Mój głos jest lekki na nogach! To prowadzi do odnalezienia właściwej ścieżki, ten, który zabierze cię do domu Ojca, Tego, który jest waszym Bogiem Miłości, Boga Stwórcy! Jedynego prawdziwego Boga !!!
  Potop ognia zbliża się, a nie uważać mnie zdradzić! Nie jesteś po stronie mojego wroga nie tarzać się w wiecznej śmierci!
  Bóg z wami!

 27. Adrian said

  Rumunia idzie za ciosem: Po obniżce VAT (wbrew MFW i UE) likwiduje ponad 100 opłat i podatków – w tym abonament RTV!

  Przypomnijmy – Międzynarodowy Fundusz Walutowy i UE odradzały władzom Rumunii drastyczne obniżenie stawek VAT i innych obciążeń podatkowych dla małych przedsiębiorców. Rząd w Bukareszcie jednak nie posłuchał swoich unijno-międzynarodowych doradców i zaryzykował. Efekty były rewelacyjne! Ludzie zachowali więcej pieniędzy dla siebie, sprzedaż detaliczna wzrosła, a budżet kraju zanotował rekordowe wpływy. Teraz Rumunia idzie za ciosem i likwiduje 102 różnego rodzaju opłaty administracyjne, w tym abonament RTV.
  http://niewygodne.info.pl/artykul7/03389-Rumunia-idzie-za-ciosem-ws-obnizek-podatkow.htm
  ================================
  45 milionów złotych na nagrody z okazji „Dnia Pracownika ZUS”. Przypomnijmy – ZUS to jeden z największych pracodawców w Polsce!

  Gdyby ZUS traktować jako firmę, to okazałoby się, że w rankingu pracodawców zatrudniających największą ilość pracowników w Polsce, nasz narodowy ubezpieczyciel zająłby 4. miejsce. Pracuje w nim bowiem około 46,5 tys. osób (dane za 2014 rok). Warto odnotować, że prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych właśnie podjęła decyzję, aby z okazji „Dnia Pracownika ZUS” przyznać urzędnikom nagrody pieniężne w wysokości 1 tysiąca złotych brutto. Do nagrody zakwalifikowało się 45 tys. osób. Łatwo zatem wyliczyć, że pochłoną one łącznie 45 mln zł…
  http://niewygodne.info.pl/artykul7/03390-45-mln-zl-nagrod-na-Dzien-Pracownika-ZUS.htm
  =================================

  Fluor Tak Samo Toksyczny Jak Ołów, niestety, niechętnie przyjmowana do wiadomości, zwłaszcza przez tzw. mamusie, bo przecież w reklamach past do zębów jest odwrotnie. A tymczasem ta neurotoksyna powoduje poważne uszkodzenia w układzie nerwowym, obniża inteligencję, otumania (podobnie jak brom podawany żołnierzom w celu wyciszenia), jest także składnikiem wielu leków psychotropowych i jest rakotwórcza.
  Fluor jest także przedawkowywany dzięki zawartości w prawie każdej paście do zębów, w wodzie butelkowanej oraz w napojach, sokach i innych przetworach, do których używana jest woda fluorowana.

 28. bozena2 said

  http://www.colledelbuonpastore.it/anno-2016/ottobre-2016/2547-profezie-avverate.html
  rewelacje
  • Włochy będzie atakowany przez piekielnego wroga, Rzym ma być atakowany, zły człowiek zostanie zniszczone przez własnego zła!
  • Mój Kościół upadnie w swojej kategorii ludzkiej i powróci z Maria SS. prawdziwą tożsamość w Chrystusie Panu!
  Bądź przygotowany w tym czasie oglądać fiasku która wściekłości w całych Włoszech. Trzęsienia ziemi i tsunami będzie na niej, a wiele regionów zostaną rozproszone.
  • Sardynia dołączy do Korsyki!
  • Toskania będą żyć w mieście Siena, całkowitego zniszczenia spowodowane trzęsieniem ziemi!
  • Umbria i Marche będzie ponownie zniszczone przez trzęsienie ziemi!
  • Sycylia będzie ogień, ogień wulkanu, który będzie wściekłości na wyspie doprowadzi to do zniszczenia. Zakończy się do końca, jego zniknięcie, tsunami nigdy wcześniej nie widział!
  • Pompei: wciąż będzie grzmieć ten cholerny wulkan! Powróci wstrząsnąć ziemię, zabierając ludzi i miasto!
  Nie będzie pokoju dla moich dzieci, aż do czasu, że Moje przyjście przyjdzie na Ziemię, i na zawsze będzie zamknąć i uszczelnić w Nowym Przymierzu.
  Poczekaj nawet zniszczenie całej Ziemi i być przygotowanym do bratobójczej wojny na wschodnich braci.
  Ostrzeżenie jest zacząć, wszystko zostanie zniszczone, otrzymasz gotowy do pracy tam, gdzie ci powiem.
  Osoba będzie we Mnie, Mój Duch pozwoli Ci robić rzeczy niemożliwe dla człowieka.

 29. OSTOJA said

  • Eliza said

   Ks. Natanek napiętnował udział Ab Polaka w Komitecie honorowym 500- lecia reformacji, ale o udziale antypapieża w obchodach w Szwecji ani słowa.
   Ja wczoraj oglądałam transmisję w TV Trwam (swoją drogą wstydziliby się transmitować tą heretycką schedę, jako telewizja katolicka), i myślałam, że krew mnie zaleje jak usłyszałam podziękowania dla Lutra, za jego ogromny wkład jaki wniósł poprzez reformację… Bergoglio uczestnicząc w tym spotkaniu, odsłonił swoją osobę, swoje zamiary i swoją „misję” zniszczenia KK…..
   Czy ci, którzy tak go bronią, mogą obejrzeć sobie te obchody i powiedzieć z czystym sumieniem,że ten człowiek reprezentuję KK na ziemi? – myślę, że nikt po tym heretyckim, śmiechu wartym cyrku nie odważy się tego zrobić!!

   • Eliza said

    Przemówienie papieża Franciszka podczas spotkania ekumenicznego w w Malmö Arena, 31 X 2016 r.

    Drodzy Bracia i Siostry!

    Dziękuję Bogu za to wspólne upamiętnienie 500-lecia Reformacji, które przeżywamy z odnowionym duchem i świadomością, że jedność między chrześcijanami jest priorytetem, bo uznajemy, że więcej jest tego, co nas łączy niż tego, co nas dzieli. Droga podjęta, aby ją osiągnąć jest już wielkim darem, jaki daje nam Bóg i z Jego pomocą zebraliśmy się tu dzisiaj, luteranie i katolicy, w duchu komunii, aby skierować nasze spojrzenie na jedynego Pana, Jezusa Chrystusa. (……..)

    http://ekumenizm.wiara.pl/doc/3528643.Badzmy-swiadkami-chrzescijanskiej-nadziei

   • CHRISTOphoros said

    widziałem to ”upamiętnienie” i przyznam że ciarki przechodzą. Ta atmosfera, ta data,całość to jest zwiastun tego jak będzie wyglądać ”ohyda ziejąca pustką”.

   • Ewa said

    Christus vincit! Christus regnat! Christus imperat!
    Kosciol przetrwa i zwyciezy. Szkoda tylko ludzi, ktorzy stoja na rozdrozu i sie wahaja. Modlmy sie za nich aby podjeli prawidlowa decyzje.

   • mentronik said

    Data tego swietowania pozal sie Boze jest bardzo wymowna bo w noc czcicieli szatana i wiekszosci sekt . Daje to do myslenia jakie zamiary ma ten przebieraniec w stosunku do prawdziwej istoty Kosciola Swietego

 30. Beata said

  Dziś ktoś zwrócił mi uwagę, na pewien znamienny fakt, którego nie skojarzyłam, mimo, że czytałam książkę:” Dom smagany wiatrem” ;

  W Kaplicy Św. Pawła dokonano intronizacji Lucyfera i wczoraj jako pierwszy z Kościołów w Rzymie została ona uszkodzona w wyniku trzęsienia ziemi.

  Sam Pan Bóg daje znaki, że czas szatana się kończy!

  Intronizacja Lucyfera:

  ” W tym krótkim czasie, jaki upłynął od elekcji papieża, nie dało się ukończyć skomplikowanych przygotowań; Najwyższy Trybunał zdecydował jednak, że trudno o lepszy czas na intronizację Księcia niż ten uroczysty dzień bliźniaczych książąt Cytadeli, Świętych Piotra i Pawła.
  ++++++ I nie było stosowniejszego miejsca niż Kaplica Św. Pawła, usytuowana tak blisko Pałacu Apostolskiego”. – Dom Smagany Wiatrem

  Bazylika św. Pawła zamknięta po trzęsieniu ziemi

  „Odpadły kawałki stiuku z gzymsu pod sufitem Bazyliki. Ponadto odnotowano też pęknięcie pod podstawą jednej z kolumn.

  http://pl.radiovaticana.va/news/2016/10/30/bazylika_%C5%9Bw_paw%C5%82a_zamkni%C4%99ta_po_trz%C4%99sieniu_ziemi/1268842

 31. Ziemia jest w swoich ostatnich konwulsjach, czas zakończenia tej historii dotarł ze wszystkimi jego bólami.
  Czas oczekiwania się skończył, ten czas będzie dla was do medytacji i modlitwy
  http://www.colledelbuonpastore.it/anno-2016/ottobre-2016/2547-profezie-avverate.html
  http://translate.google.com/translate?hl=&sl=it&tl=pl&u=http%3A%2F%2Fwww.colledelbuonpastore.it%2Fanno-2016%2Fottobre-2016%2F2547-profezie-avverate.html

 32. Papież dziękuje rządom za pomoc dla uchodźców
  W przemówieniu wygłoszonym w hali sportowej w Malmoe Franciszek oświadczył: „Pragnę podziękować wszystkim rządom, które pomagają uchodźcom, uciekinierom i starającym się o azyl, ponieważ każde działanie na rzecz tych osób w potrzebie stanowi wspaniały gest solidarności i uznania ich godności”.
  „Dla nas, chrześcijan, priorytetem jest wychodzenie naprzeciw ludziom odrzuconym i zepchniętym na margines przez nasz świat” – powiedział papież po wysłuchaniu kilku świadectw uchodźców, będących pod opieką katolików i luteranów. „Musimy przynieść uchodźcom rewolucję czułości Boga” – dodał.
  Nawiązując do znaczenia już uznanych za historyczne wspólnych uroczystości ekumenicznych, Franciszek podkreślił: „Dziękuję Bogu za to wspólne upamiętnienie 500-lecia Reformacji, które przeżywamy z odnowionym duchem i świadomością, że jedność wśród chrześcijan jest priorytetem, gdyż uznajemy, że więcej nas łączy, niż dzieli”.
  Czytaj więcej na http://fakty.interia.pl/religia/news-papiez-dziekuje-rzadom-za-pomoc-dla-uchodzcow,nId,2299232#utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=firefox

 33. Ewa said

  MODLITWA za dusze wszystkich wiernych

  Uwolnij, Panie, dusze wszystkich wiernych zmarlych od wszelkich wiezow grzechowych. A przy pomocy Twojej laski niechaj unikna strasznego wyroku zatracenia. I niech zazywaja szczescia wiecznej swiatlosci.

  MODLITWA za zmarlego kaplana

  Panie, niechaj wyproszone przez nas laskawe milosierdzie Twoje wesprze dusze slugi Twego …. (Kaplana), aby za laska Twoja zostal dopuszczony do wiecznego obcowania z Tym, ktoremu ufal i wierzyl. Przez Pana.

  MODLITWA za zmarlych braci, krewnych i dobrodziejow

  Boze, dawco przebaczenia i milosniku zbawienia ludzkiego, prosimy Twa dobroc, spraw, by nasi bracia, krewni i dobrodzieje, ktorzy zeszli z tego swiata, za przyczyna Najswietszej Maryi zawsze Dziewicy i wszystkich Swietych Twoich osiagneli udzial w wiecznej szczesliwosci. Przez Pana.

  MODLITWA za wszystkich wiernych zmarlych

  Boze, Stworco i Odkupicielu wszystkich wiernych, udziel duszom zmarlych slug i sluzebnic Twoich odpuszczenia wszystkich grzechow: niech przez pobozne modly nasze dostapia milosierdzia, ktorego zawsze pragnely: Ktory zyjesz.

 34. Ewa said

  LITANIA DO WSZYSTKICH SWIETYCH

  I. BŁAGANIA DO BOGA

  Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami.
  Chryste, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami.
  Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami.

  Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
  Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
  Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
  Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

  II. WEZWANIA DO ŚWIĘTYCH

  Święta Maryjo, módl się za nami.
  Święta Boża Rodzicielko, módl się za nami.
  Święta Panno nad pannami, módl się za nami.
  Święci Michale, Gabrielu i Rafale, módlcie się za nami.
  Wszyscy święci Aniołowie, módlcie się za nami.

  PATRIARCHOWIE I PROROCY

  Święty Abrahamie, módl się za nami.
  Święty Mojżeszu, módl się za nami.
  Święty Eliaszu, módl się za nami.
  Święty Janie Chrzcicielu, módl się za nami.
  Święty Józefie, módl się za nami.
  Wszyscy święci Patriarchowie i Prorocy, módlcie się za nami.

  APOSTOŁOWIE I UCZNIOWIE

  Święci Piotrze i Pawle, módlcie się za nami.
  Święty Andrzeju, módl się za nami.
  Święty Janie i Jakubie, módlcie się za nami.
  Święty Tomaszu, módl się za nami.
  Święty Mateuszu, módl się za nami.
  Wszyscy święci Apostołowie, módlcie się za nami.
  Święty Łukaszu, módl się za nami.
  Święty Marku, módl się za nami.
  Święty Barnabo, módl się za nami.
  Święta Mario Magdaleno, módl się za nami.
  Wszyscy święci Uczniowie Pańscy, módlcie się za nami.

  MĘCZENNICY

  Święty Szczepanie, módl się za nami.
  Święty Ignacy Antiocheński, módl się za nami.
  Święty Polikarpie, módl się za nami.
  Święty Justynie, módl się za nami.
  Święty Wawrzyńcze, módl się za nami.
  Święty Cyprianie, módl się za nami.
  Święty Bonifacy, módl się za nami.
  Święty Wojciechu, módl się za nami.
  Święty Stanisławie, módl się za nami.
  Święty Tomaszu Becket, módl się za nami.
  Święci Janie i Tomaszu z Anglii, módlcie się za nami.
  Święty Pawle z Japonii, módl się za nami.
  Święci Izaaku i Janie z Ameryki, módlcie się za nami.
  Święty Piotrze z Polinezji, módl się za nami.
  Święty Karolu z Ugandy, módl się za nami.
  Święte Perpetuo i Felicyto, módlcie się za nami.
  Święta Agnieszko, módl się za nami.
  Święta Mario Goretti, módl się za nami.
  Wszyscy święci Męczennicy, módlcie się za nami.

  BISKUPI I DOKTORZY KOŚCIOŁA

  Święci Leonie i Grzegorzu, módlcie się za nami.
  Święty Ambroży, módl się za nami.
  Święty Hieronimie, módl się za nami.
  Święty Augustynie, módl się za nami.
  Święty Atanazy, módl się za nami.
  Święci Bazyli i Grzegorzu z Nazjanzu, módlcie się za nami.
  Święty Janie Chryzostomie, módl się za nami.
  Święty Marcinie, módl się za nami.
  Święty Patryku, módl się za nami.
  Święci Cyrylu i Metody, módlcie się za nami.
  Święty Karolu Boromeuszu, módl się za nami.
  Święty Franciszku Salezy, módl się za nami.
  Święty Piusie Dziesiąty, módl się za nami.

  KAPŁANI I ZAKONNICY

  Święty Antoni, módl się za nami.
  Święty Benedykcie, módl się za nami.
  Święty Bernardzie, módl się za nami.
  Święci Franciszku i Dominiku, módlcie się za nami.
  Święty Tomaszu z Akwinu, módl się za nami.
  Święty Ignacy z Loyoli, módl się za nami.
  Święty Franciszku Ksawery, módl się za nami.
  Święty Stanisławie Kostko, módl się za nami.
  Święty Wincenty a Paulo, módl się za nami.
  Święty Janie Mario Vianneyu, módl się za nami.
  Święty Janie Bosko, módl się za nami.
  Święta Katarzyno Sieneńska, módl się za nami.
  Święta Tereso od Jezusa, módl się za nami.
  Święta Różo z Limy, módl się za nami.

  ŚWIECCY

  Święty Ludwiku, módl się za nami.
  Święty Kazimierzu, módl się za nami.
  Święta Moniko, módl się za nami.
  Święta Jadwigo, módl się za nami.
  Święta Elżbieto Węgierska, módl się za nami.
  Wszyscy Święci i Święte Boże, módlcie się za nami.

  III. WEZWANIA DO CHRYSTUSA

  Bądź nam miłościw, wybaw nas, Panie.
  Od zła wszelkiego, wybaw nas, Panie.
  Od każdego grzechu, wybaw nas, Panie.
  Od zasadzek szatana, wybaw nas, Panie.
  Od gniewu, nienawiści i wszelkiej złej woli, wybaw nas, Panie.
  Od śmierci wiecznej, wybaw nas, Panie.
  Przez Twoje wcielenie, wybaw nas, Panie.
  Przez Twoje narodzenie, wybaw nas, Panie.
  Przez Twój chrzest i post święty, wybaw nas, Panie.
  Przez Twój krzyż i mękę, wybaw nas, Panie.
  Przez Twoją śmierć i złożenie do grobu, wybaw nas, Panie.
  Przez Twoje święte zmartwychwstanie, wybaw nas, Panie.
  Przez Twoje cudowne wniebowstąpienie, wybaw nas, Panie.
  Przez zesłanie Ducha Świętego, wybaw nas, Panie.
  Przez Twoje przyjście w chwale. wybaw nas, Panie.

  IV. BŁAGANIA W RÓŻNYCH POTRZEBACH

  Prosimy Cię, abyś nam okazał miłosierdzie, wysłuchaj nas, Panie.
  Prosimy Cię, abyś dał nam pragnienie nieba, wysłuchaj nas, Panie.
  Prosimy Cię, abyś uchronił nas, braci, krewnych i dobrodziejów od wiekuistego potępienia, wysłuchaj nas, Panie.
  Prosimy Cię, abyś dał wszystkim wiernym zmarłym wieczny odpoczynek, wysłuchaj nas, Panie.
  Prosimy Cię, abyś zachował świat od chorób, głodu i wojny, wysłuchaj nas, Panie.
  Prosimy Cię, abyś dał wszystkim narodom pokój i prawdziwą zgodę, wysłuchaj nas, Panie.

  Prosimy Cię, abyś strzegł Kościoła świętego i nim kierował, wysłuchaj nas, Panie.
  Prosimy Cię, abyś zachował Ojca świętego i całe duchowieństwo w prawdziwej pobożności, wysłuchaj nas, Panie.
  Prosimy Cię, abyś zjednoczył wszystkich wierzących w Chrystusa, wysłuchaj nas, Panie.
  Prosimy Cię, abyś wszystkich ludzi doprowadził do światła Ewangelii, wysłuchaj nas, Panie.

  V. ZAKOŃCZENIE

  Chryste, usłysz nas. Chryste, usłysz nas.
  Chryste, wysłuchaj nas. Chryste, wysłuchaj nas.
  Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.
  Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.
  Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

  MODLITWA

  Boże, ucieczko nasza i mocy, Ty jesteś źródłem pobożności, wysłuchaj pokorne modlitwy swojego Kościoła i spraw, abyśmy otrzymali wszystko, o co Cię z ufnością prosimy. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

  Boże, Ty widzisz, że wskutek naszej słabości upadamy w grzechy, okaż nam swoje miłosierdzie i spraw, aby przykłady Twoich świętych odnowiły w nas miłość ku Tobie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

  • Ewa said

   Litania do Wszystkich Swietych w jez. lacinskim

    
    I. SUPPLICATIO AD DEUM

   Kyrie, eleison. Kyrie, eleison.
   Christe, eleison. Christe, eleison.
   Kyrie, eleison. Kyrie, eleison.
   Christe, audi nos. Christe, audi nos.
   Christe, exaudi nos. Christe, exaudi nos.
   Pater de caelis Deus, miserere nobis.
   Fili Redemptor mundi Deus, miserere nobis.
   Spiritus Sancte Deus, miserere nobis.
   Sancta Trinitas, unus Deus, miserere nobis.

   II. INVOCATIO SANCTORUM

   Sancta Maria, ora pro nobis.
   Sancta Dei Genetrix,
   Sancta Virgo virginum,
   Sancte Michael,
   Sancte Gabriel,
   Sancte Raphael,
   Omnes sancti Angeli et Archangeli, orate pro nobis.
   Omnes sancti beatorum Spirituum ordines,

   PATRIARCHAE ET PROPHETAE

   Sancte Abraham, ora pro nobis.
   Sancte Moyses,
   Sancte Elia,
   Sancte Ioannes Baptista,
   Sancte Ioseph,
   Omnes sancti Patriarchae et Prophetae, orate pro nobis.

   APOSTOLI ET DISCIPULI

   Sancte Petre, R. ora pro nobis.
   Sancte Paule,
   Sancte Andrea,
   Sancte Iacobe (maior),
   Sancte Ioannes,
   Sancte Thoma,
   Sancte Iacobe (minor),
   Sancte Philippe,
   Sancte Bartolomaee,
   Sancte Matthaee,
   Sancte Simon,
   Sancte Thaddaee,
   Sancte Matthia,
   Sancte Barnaba,
   Sancte Luca,
   Sancte Marce, .
   Omnes sancti Apostoli et Evangelistae, orate pro nobis.
   Omnes sancti discipuli Domini,

   MARTYRES

   Omnes sancti Innocentes, orate pro nobis.
   Sancte Stephane, ora pro nobis.
   Sancte Ignati (Antiochene),
   Sancte Polycarpe,
   Sancte Iustine,
   Sancte Laurenti,
   Sancte Vincenti,
   Sancti Fabiane et Sebastiane, orate pro nobis.
   Sancti Ioannes et Paule, .
   Sancti Cosma et Damiane,
   Sancti Gervasi et Protasi,
   Sancte Cypriane, ora pro nobis.
   Sancte Bonifati,
   Sancte Stanislae,
   Sancte Thoma (Becket),
   Sancti Ioannes (Fisher) et Thoma (More), orate pro nobis.
   Sancte Paule (Miki), ora pro nobis.
   Sancti Ioannes (de Brebeuf) et Isaac (Jogues), orate pro nobis.
   Sancte Petre (Chanel), ora pro nobis.
   Sancte Carole (Lwanga),
   Sanctae Perpetua et Felicitas, orate pro nobis.
   Sancta Maria (Goretti), ora pro nobis.]
   Omnes sancti martyres, orate pro nobis.

   EPISCOPI ET DOCTORES

   Sancte Sylvester, ora pro nobis.
   Sancte Leo,
   Sancte Gregori,
   Sancte Ambrosi,
   Sancte Augustine,
   Sancte Hieronyme,
   Sancte Athanasi,
   Sancti Basili et Gregori (Nazianzene), orate pro nobis.
   Sancte Ioannes Chrysostome, ora pro nobis.
   Sancte Martine,
   Sancte Nicolae,
   Sancte Patrici,
   Sancti Cyrille et Methodi, orate pro nobis.
   Sancte Carole (Borromeo), ora pro nobis.
   Sancte Francisce (de Sales),
   Sancte Pie (Decime),
   Omnes sancti Pontifices et Confessores, orate pro nobis.
   Omnes sancti Doctores, orate pro nobis.

   PRESBYTERI ET RELIGIOSI

   Sancte Antoni, ora pro nobis.
   Sancte Benedicte,
   Sancte Bernarde,
   Sancte Dominice,
   Sancte Francisce,
   Sancte Thoma (de Aquino),
   Sancte Ignati (de Loyola),
   Sancte Francisce (Xavier),
   Sancte Vincenti (de Paul),
   Sancte Ioannes Maria (Vianney),
   Sancte Ioannes (Bosco),
   Omnes sancti Sacerdotes et Levitae, orate pro nobis.
   Omnes sancti Monachi et Eremitae, orate pro nobis.

   SANCTAE DEI

   Sancta Anna, R. ora pro nobis.
   Sancta Maria Magdalena, .
   Sancta Agatha,
   Sancta Lucia,
   Sancta Agnes,
   Sancta Caecilia,
   Sancta Catharina,
   Sancta Anastasia,
   Sancta Catharina (Senensis),
   Sancta Teresia (de Avila),
   Sancta Rosa (de Lima),
   Omnes sanctae Virgines et Viduae, orate pro nobis.

   LAICI

   Sancte Lodovice, R. ora pro nobis.
   Sancta Monica,
   Sancta Elisabeth (Hungariae),
   Omnes Sancti et Sanctae Dei, intercedite pro nobis.

   III. INVOCATIO AD CHRISTUM

   Propitius esto, parce nos, Domine.
   Propitius esto, exaudi nos, Domine.
   Ab omni malo, libera nos, Domine.
   Ab omni peccato,
   Ab ira tua,
   A subitanea et improvisa morte,
   Ab insidiis diaboli,
   Ab ira et odio et omni mala voluntate,
   A spiritu fornicationis,
   A fulgure et tempestate,
   A flagello terraemotus,
   A peste, fame et bello,
   A morte perpetua,
   Per mysterium sanctae Incarnationis tuae,
   Per adventum tuum,
   Per nativitatem tuam,
   Per baptismum et sanctum ieiunium tuum,
   Per crucem et passionem tuam,
   Per mortem et sepulturam tuam,
   Per sanctam resurrectionem tuam,
   Per admirabilem ascensionem tuam,
   Per adventum Spiritus Sancti Paracliti,
   In die iudicii,

   IV. SUPPLICATIO PRO VARIIS NECESSITATIBUS

   Peccatores, te rogamus, audi nos.
   Ut nobis parcas,
   Ut nobis indulgeas,
   Ut ad veram paenitentiam nos perducere digneris,
   Ut Ecclesiam tuam sanctam regere et conservare digneris,
   Ut domum Apostolicum et omnes ecclesiasticos ordines in sancta religione conservare digneris,
   Ut inimicos sanctae Ecclesiae humiliare digneris,
   Ut regibus et principibus christianis pacem et veram concordiam donare digneris,
   Ut cuncto populo christiano pacem et unitatem largiri digneris,
   Ut omnes errantes ad unitatem Ecclesiae revocare, et infideles universos ad Evangelii lumen perducere digneris,
   Ut nosmetipsos in tuo sancto servitio confortare et conservare digneris,
   Ut mentes nostras ad caelestia desideria erigas,
   Ut omnibus benefactoribus nostris sempiterna bona retribuas,
   Ut animas nostras, fratrum, propinquorum et benefactorum nostrorum ab aeterna damnatione eripias,
   Ut fructus terrae dare et conservare digneris,
   Ut omnibus fidelibus defunctis requiem aeternam donare digneris,
   Ut nos exaudire digneris,

   V. CONCLUSIO

   Fili Dei, te rogamus, audi nos.
   Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, parce nobis, Domine.
   Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, exaudi nos, Domine.
   Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis.
   Christe, audi nos.
   Christe, exaudi nos.
   Kyrie, eleison. Kyrie, eleison.
   Christe, eleison. Christe, eleison.
   Kyrie, eleison. Kyrie, eleison.

   Pater noster (silentio)
   Et ne nos inducas in tentationem.
   R. Sed libera nos a malo.

  • Beza said

   Amen.

 35. cox21 said

  Petru twierdzi, że uczył się w gimnazjum. Jaja jak berety.

 36. Znakinaniebie said

  Ataki clownów w ameryce

 37. Leszek said

  W treści Gł. Wpisu nt. Istoty wiecznego odpoczynku, zasadzającego się na wspólnocie służby w duchu miłości, było m.in. napisane: … Kto służy bliźnim swoim z całego serca, Mnie służy… Dary Moje służyć wam mają dla osiągnięcia szczęścia wiecznego. Umożliwiają wam służbę dla dobra bliźnich waszych…

  Chciałbym trochę dorzucić parę słów dot. owej służby z cz. 2 „Świadków Bożego Miłosierdzia” Anny:
  I. z rozdz. VI ‚Świadectwa dane na życzenie Pana’
  http://www.objawienia.pl/anna/sbm-6a.html
  14 IV 1988 r. Mówi ojciec Ludwik: Służba ludziom

  Ci, którzy żyli służbą, służyli ludziom. Bo cokolwiek się czyni, służąc sobą bezpośrednio Bogu, kulturze, wiedzy czy wprost bliźnim, jako np. pielęgniarka, kolejarz, nauczyciel, szewc, listonosz, przedszkolanka, czy też pośrednio, w handlu, służbie zdrowia, przemyśle, na morzu, pod ziemią czy w powietrzu – zawsze jest to udział we wzajemnym udzielaniu sobie dobra, w wymianie miłości, jeśli praca nasza była rzetelna, czyniona z sercem (por. Kol 3,23n!), świadoma swojej misji twórczej, jak jest nią chociażby orka i siew, ogrodnictwo, pszczelarstwo, hodowla, praca w laboratoriach medycznych, nauczanie dzieci itd., itd. Świadomie wymieniłem wiele prac fizycznych bardzo prostych, bo Bóg dał nam swoje podobieństwo w pragnieniu tworzenia, ulepszania, uszlachetniania, czynienia ładu. Dziecko układając klocki w budowlę, gospodyni piorąc lub sprzątając też realizują tę konieczność natury człowieka: czynienia porządku w chaosie świata, czynienia go poddanym sobie, swoim potrzebom, pragnieniom, marzeniom.

  Każda służba jest wyborem pomiędzy zagarnianiem ku sobie, a darzeniem, dawaniem ze siebie, a więc uczy miłości wedle podobieństwa do miłości Boga, czyli Miłości darzącej. Mówię o służbie z wyboru sumienia i rozumu. Jeszcze raz to podkreślam, aby nie było pomyłek i wątpliwości. Jeśli ktoś, jak pomyślałaś, wybierał służbę w SS lub gestapo, chociażby ze ślepej miłości do fuhrera, to jednak służąc, musiał zabić w sobie sumienie, by móc świadomie zabijać człowieka lub niszczyć go i jego dzieła.
  Nie jest służbą działanie wprowadzające lęk, zagrożenie, niszczenie, deprawację, upadlanie istot Bożych lub zabijanie ich, bo jest działaniem przeciw Bogu, przeciw Jego prawom i Jego twórczej, darzącej miłości. Jeśli w naszej służbie pojawiają się elementy destrukcji, egoizm, cynizm i żądza zagarniania ku sobie, to albo służymy planom szatana, albo my sami uczyniliśmy naszą służbę pretekstem i kłamiemy światu, a czasem nawet sobie.
  Tak że mówiąc o służbie, mówię ci o działaniu uszlachetniającym – przede wszystkim nas samych – ograniczającym naszą miłość własną, pożądliwość ciała i serca, ponadto kształtującym w nas predyspozycje ku temu, by stać się pomocnikiem Pana. Kształtujemy w ten sposób siebie, jako dziecko Boże, na podobieństwo Ojca w Jego miłości do świata. Naśladujemy Jezusa w jego zadaniu na ziemi – służby i zbawienia ludzkości.

  • Leszek said

   II. z rozdz. IV ‚Relacje bliskich ze śmierci, spotkania z Bogiem i Jego miłosierdziem’
   http://www.objawienia.pl/anna/sbm-4.html
   Z drugiej rozmowy Anny z ciotką Joanną, 9.VI.1988r.
   … każdy dar Boży jest „talentem” pożyczonym nam, który mamy obowiązek podwoić (por. Mt 25,16n.20-23), bo liczy się tylko to, co my z nim zrobiliśmy, nasze starania, wysiłek, trud, praca. Sam dar nie jest nasz, jest nam darmo dany (1Kor 4,7), z miłości, i dlatego służyć ma miłowaniu, a więc dalszemu darzeniu, udzielaniu go sobie wzajemnie, powielaniu (Rz 12,4nn; 1P 4,10n). Wszystko, co otrzymaliśmy, aby zatrzymać sobie, czyli wykorzystać dla uzyskania dla siebie tego, co pożądamy (władzy, sławy, znaczenia, uznania, powodzenia, bogactwa itd.), jest sprzeniewierzeniem nie swojego majątku (talentu). Jest kradzieżą, nadużyciem miłości Boga. On daje nam różne dary, abyśmy się nimi dzielili i wspomagali wzajemnie. Jednakże lwia część ludzkości wciąż kradnie je Bogu i marnotrawi, tu zaś liczy się tylko to, co zdołaliśmy rozdać, udzielić bliźnim, jako i nam udzielono: hojnie, z miłością i jak najwięcej – każdemu, z kim Bóg nas spotyka. Bo Pan nie każe nam szukać daleko; daje nam otoczenie, w którym mamy żyć: kraj, miasto, bliźnich i uzdolnienia, wedle których mamy działać, przez nie i w nich – darzyć. Im mniej możliwości, tym mniejsza odpowiedzialność wobec Boga, im więcej otrzymaliśmy, tym więcej plonu powinniśmy Mu przynosić…

 38. Ola said

  Trochę to długie.
  Szkoda ze z naszych ambon rąk rzadko można usłyszeć o tym, czym jest odpust i w ogóle o duszach czyśćcowych. Mówią tylko o powszechnym zbawieniu, rzadko o spowiedzi, bo to nie modne, trudnexa ludziom ma byś fajnie i bezboleśnie. Duchowni chyba nie zdają sobie sprawy z tego, jaka robią krzywdę wiernym. Bóg jest dobry ale jest też sprawiedliwy.
  Dzięki za przypomnienie tych kilku modlitw i oszustów za nie. Korzystamy z tego proszę.

 39. bozena2 said

  https://gloria.tv/article/EAZe8eg2Dehy3aB9J1ytdZhfr

 40. Wiesia said

  Naprawdę mam wrażenie,że to jest robione celowo,na pokaz ku wywołaniu światowego linczu,przez ludzi,którzy nie znają historii naszej Ojczyzny(morderstwa i pobicia w Anglii i nie tylko Anglii).Ta nienawiść do polaków jest wywoływana sztucznie,…przez osoby właśnie takiego pokroju,jak mamy w tym artykule.Aby było śmieszniej,on sam jest „historykiem”,….niebywałe!.Aby mówić prawdę,to potrzeba życia z Bogiem.”PO OWOCACH ICH POZNACIE”
  http://www.pch24.pl/izrael–wazny-dziennik-publikuje-wywiad-z-janem-tomaszem-grossem–historyk-znow-szkaluje-polakow,47089,i.html

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.

 
%d blogerów lubi to: