Dziecko Królowej Pokoju

Pokój musi zapanować pomiędzy człowiekiem i Bogiem, a także między ludźmi

 • Królowa Pokoju

  Królowa Pokoju
 • Uwaga

  Strona używa plików cookies które zapisują się w pamięci komputera. Zapisywanie plików cookies można zablokować w ustawieniach przeglądarki. Dowiedz się o tych plikach http://wszystkoociasteczkach.pl
 • Propozycja chronologiczna

  • Rok 2019 – Kryzys Rumunia
  • Rok 2020 – fałszywe traktaty pokojowe
  • Rok 2021 – Papież jedzie do Moskwy
  • Rok 2021 – Wojna
  • Rok 2022 – zwycięstwo komunistyczne
  • Rok 2023 – 10 królów
  • Rok 2024 – Antychryst
  • Rok 2025 – Sojusz z wieloma
  • Rok 2025 – Synod
  • Rok 2026 – Henoch i Eliasz
  • Rok 2028 – Ohyda spustoszenia
  • Rok 2029 – Ostrzeżenie
  • Rok 2030 – Cud
  • Rok 2031 – Nawrócenie Izraela
  • Rok 2032 – Kara
  • Rok 2032 – Odnowienie świata
  • Rok 2033 – Exodus
  • Rok 2034 – Zgromadzenie w Jerozolimie
  • Rok 3032 – Gog i Magog
  • Rok 3213 – Koniec świata
  • Nowe niebiańskie Jeruzalem.
 • Ostrzeżenie

  13 kwietnia 2029
 • Logowanie

 • Odwiedzają nas

  Map

 • Maryjo weź mnie za rękę

 • Jezu Maryjo Kocham Was

Kara boska to efekt odrzucenia Boga

Posted by Dzieckonmp w dniu 6 listopada 2016


Poprzedni wpis spowodował różnorakie reakcje czytelników, brak zaś było dostrzeżenia iż wypowiedź wysokiego dostojnika  Watykanu na słowa które padły w Radio Maryja powoduje iż w przyszłości w stosunku do jakikolwiek wydarzeń nie będzie wolno posługiwać się twierdzeniem „kara boska”. Te dwa słowa mają zniknąć.

• Arcybiskup Angelo Becciu potępił słowa, które padły na antenie włoskiego Radia Maryja
• Chodzi o słowa dotyczące niedawnego trzęsienia ziemi

• Jak powiedziano we włoskim Radiu Maryja, było karą boską za ustawę o związkach partnerskich osób tej samej płci
• „To wypowiedź obraźliwa i skandaliczna”

Wiemy że we Włoszech niedawno parlament przegłosował ustawę dopuszczającą zawieranie związków małżeńskich przez pedałów. Przedstawiciele narodu stanęli otwarcie przeciwko Bogu odrzucając Prawo Boże. Kara boska zaś tak uważam, jest efektem odrzucenia Boga. Kara Boska jest też wielki Miłosierdziem Bożym gdzie szczególnie widać to w związku z trzęsieniem ziemi we Włoszech. Po uchwaleniu tej ohydnie kpiącej z Boga ustawy, wkrótce nastąpiło trzęsienie ziemi w którym cudownie prawie nikt nie zginął. Trzęsienie ziemi zniszczyło budowle, domy i zostawiło ludzi przy życiu. Bóg okazał wielkie miłosierdzie pokazując dając ludziom kolejną szansę by się nawrócili. Bóg pokazał wielkie Miłosierdzie w roku miłosierdzia, zaznaczając również że  niedługo skończy się czas miłosierdzia i nastąpi czas sprawiedliwości.  Tak więc jeśli usuniemy ze słownika pojęcie „kara boska” to jednocześnie trzeba będzie zmienić wiele modlitw w modlitewnikach jak choćby AKT ŻALU.

Boże mój, z całego serca żałuję za moje grzechy, ponieważ grzesząc zasłużyłem na Twoją karę. Boleję nad nimi, bo obraziłem Ciebie, nieskończenie dobrego i, ponad wszystko, godnego miłości. Postanawiam, że przy Twojej świętej pomocy nie obrażę Cię nigdy więcej i będę unikał wszelkich okazji do grzechu. Panie, łaski! Wybacz mi. Spowiadam się Bogu wszechmogącemu i wam bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję zawsze Dziewicę, aniołów, Świętych i was bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Ach, żałuję za me złości jedynie dla Twej miłości. Bądź miłościw mnie grzesznemu, całym sercem skruszonemu.

„Mój Boże, żałuję  z całego serca żałuję za moje grzechy, ponieważ grzesząc zasłużyłem na karę”, tak rozpoczyna się AKT ŻALU według pierwszego z dziesięciu wzorów w obrzędzie sakramentu pokuty i spowiedzi.

Powiedzmy to jaśniej: nasze grzechy zasługują na karę Bożą. Uchwalenie ustawy dopuszczającej związki małżeńskie pomiędzy pedałami przez przedstawicieli narodu, zasługuje na karę Bożą. Zasługuje na karę Bożą grzech wołający o pomstę do nieba. Matka Boża tak mówi o tym grzechu do ks.Gobbiego.

Trzecią ranę zadaje Mi niewierność ujawniająca się w życiu wielu synów Kościoła. Nie idą już za Bożymi przykazaniami i pouczeniami danymi przez Jezusa w Ewangelii. Kroczą drogą zepsucia, zła i grzechu. Często nie uważa się go za zło. Usprawiedliwia się nawet najpoważniejsze grzechy przeciw naturze, takie jak przerywanie ciąży i homoseksualizm. Nie wyznaje się już grzechów w spowiedzi świętej. Do jakiego stanu poważnej choroby doszliście!

Jezus jest dzisiaj znowu wzgardzony, biczowany i raniony w Swoim Mistycznym Ciele. Jak bardzo rani Jego Boskie Serce postawa wielu Kapłanów pozwalających na wszystko i niektórych Biskupów, usprawiedliwiających nawet najgorsze czyny nieczyste!

Szczególnie tu, w tym właśnie miejscu, gardzi się Sercem Jezusa, rani Je i znieważa przez popieranie tak wielu Moich biednych dzieci, opanowanych przez ten straszliwy nałóg i przez publiczne zachęcanie ich do kroczenia drogą grzechu nieczystego, przeciwnego naturze. Nieczyste akty przeciwne naturze są grzechami wołającymi o pomstę przed obliczem Boga. Te grzechy ściągają na was i na wasze narody płomienie Bożej Sprawiedliwości.

W tym czasie trzeba wszystkim głosić jasno i odważnie, że szóste przykazanie dane przez Boga Mojżeszowi: «Nie popełniajcie czynów nieczystych», zachowuje ciągle swą pełną ważność i powinno być przestrzegane także przez to zepsute i przewrotne pokolenie.

Każdy Pasterz, który by w jakikolwiek sposób usprawiedliwiał te grzechy, ściąga na swoją osobę i na swoje życie płonący ogień Bożej sprawiedliwości. Kielich nieprawości jest już pełny, przepełniony i przelewa się ze wszystkich stron.

Zachęcam was zatem do mnożenia Wieczerników modlitwy i do ofiarowania Mi – jako potężnej mocy błagalnej i wynagradzającej – waszego życia, pachnącego cnotą czystości.

Przykazaniu: «Czcij ojca swego i matkę swoją», przeciwstawia ona nowy model rodziny, polegający na współżyciu nawet homoseksualistów.

Przeciwstawiając się przykazaniu: «Nie popełniaj grzechów nieczystych», usprawiedliwia ona, wychwala i szerzy wszelkie formy nieczystości – usprawiedliwiając nawet akty przeciwne naturze.

Ileż razy zapraszałam was do kroczenia drogą umartwiania zmysłów, do opanowywania waszych namiętności, do skromności, do dawania dobrego przykładu, do czystości i świętości! Ludzkość jednak nie przyjęła Mojego zaproszenia i nadal była nieposłuszna szóstemu przykazaniu Prawa Pańskiego, zakazującemu popełniania czynów nieczystych.

Co więcej, celowo wychwala się takie przekroczenia i proponuje się je jako osiąganie ludzkiej wartości i nowy sposób doświadczania osobistej wolności. I tak doszło dziś do zalegalizowania wszelkich grzechów nieczystych – jako dobrych. Zaczęto niszczyć sumienia dzieci i młodzieży, prowadząc je do przekonania, że czyny nieczyste popełniane w samotności nie są już grzechem, że współżycie seksualne narzeczonych przed ślubem jest dozwolone i dobre, że rodziny mogą żyć swobodnie i uciekać się również do środków uniemożliwiających zrodzenie dzieci. Człowiek doszedł do usprawiedliwiania i pochwalania czynów nieczystych przeciwnych naturze i do ustanawiania praw, które stawiają na równi życie rodzinne i wspólne życie homoseksualistów.

Nigdy niemoralność, nieczystość i rozpusta nie były w takim stopniu przedmiotem stałego rozpowszechniania – poprzez prasę i wszelkie środki społecznego przekazu – w jakim dzieje się to dzisiaj. Zwłaszcza telewizja stała się zdeprawowanym narzędziem codziennego bombardowania niemoralnymi scenami, mającymi na celu zniszczenie czystości umysłów i serc wszystkich. W miejscach rozrywek – szczególnie w kinach i dyskotekach – stale profanuje się publicznie godność ludzką i chrześcijańską.

Jest to czas, w którym Pan, nasz Bóg, jest stale i publicznie znieważany przez grzechy cielesne. Pismo Święte już was ostrzegło, że człowiek popełniający grzechy cielesne znajduje w swoim ciele sprawiedliwą karę. Z powodu tego wszystkiego nadszedł czas, w którym Anioł pierwszej plagi przechodzi przez świat, aby go ukarać zgodnie z wolą Bożą.

Anioł pierwszej plagi wyciska wrzód złośliwy i bolesny na ciele tych, którzy pozwolili sobie oznaczyć czoło i ręce znamieniem potwora, i na ciele tych, którzy wielbili jego obraz. Wrzód ten prowadzi do krzyku rozpaczy ludzi nim dotkniętych. Symbolizuje on boleści fizyczne, dotykające ciało z powodu poważnych i nieuleczalnych chorób. Wrzód bolesny i złośliwy jest plagą dla całej dzisiejszej zepsutej ludzkości. Stworzyła sobie ona cywilizację ateistyczną i materialistyczną. Poszukiwanie przyjemności stanowi w niej najwyższy cel ludzkiego życia. Niektóre Moje biedne dzieci zostały dotknięte plagą z powodu swoich grzechów nieczystych i nieporządku moralnego. Noszą one w sobie ciężar popełnionego grzechu. Jednak dotknięte są nią także dzieci dobre i niewinne. Ich cierpienia służą zbawieniu wielu złych – dzięki łączącej was wszystkich solidarności.

Pierwszą plagą są złośliwe guzy i wszelkie rodzaje raka, wobec których nauka jest bezsilna, pomimo postępu we wszystkich dziedzinach. Choroby szerzą się coraz bardziej i atakują ludzkie ciało, niszcząc je przez bardzo bolesne i złośliwe rany. Najmilsi synowie, pomyślcie o tych szerzących się wszędzie na świecie nieuleczalnych chorobach! Pomyślcie o milionach umierających z ich powodu ludzi!

Pierwszą plagą jest również nowa choroba – AIDS. Dotyka ona Moje biedne dzieci – zwłaszcza ofiary narkotyków, nałogów i grzechów przeciwko naturze.

W tych czasach, w których pierwsza plaga dotyka ludzkości, wasza Niebieska Mama pragnie być dla wszystkich pomocą, wsparciem, umocnieniem i nadzieją. Dlatego właśnie wzywam was do kroczenia drogą postu, umartwienia i pokuty.

Proszę małe dzieci o wzrastanie w cnocie czystości. Pragnę, aby na tej trudnej drodze wspomagali je rodzice i nauczyciele.

Młodzież proszę o ćwiczenie się w opanowywaniu namiętności – poprzez modlitwę i życie w jedności ze Mną. Niech młodzi rezygnują z kina i dyskotek, w których istnieje poważne i stałe niebezpieczeństwo znieważenia cnoty tak drogiej Memu Niepokalanemu Sercu.

 Szatan stał się niezaprzeczalnym panem wydarzeń waszego wieku, prowadząc całą ludzkość do odrzucenia Boga i Jego Prawa miłości, szerząc wszędzie podziały i nienawiść, niemoralność i złość, doprowadzając wszędzie do zalegalizowania rozwodu, aborcji, rozpusty, homoseksualizmu, uciekania się do wszelkich sposobów przeszkadzających powstaniu życia.

Nadeszła wielka próba dla waszego narodu [USA]. Ileż razy jako zatroskana i bolejąca Mama chciałam nakłonić Moje dzieci do kroczenia drogą nawrócenia i powrotu do Pana!

Nie posłuchano Mnie. Nadal kroczyliście drogą odrzucania Boga i Jego Prawa Miłości. Grzechy nieczystości coraz bardziej się mnożyły, a niemoralność rozszerzyła się jak morze, które zalewa wszystko. Usprawiedliwiono nawet homoseksualizm – grzech nieczysty przeciwny naturze. Rozpowszechniono uciekanie się do środków zapobiegających powstaniu życiu. Przerywanie ciąży – to wołające o pomstę przed obliczem Bożym morderstwo małych niewinnych dzieci – jest coraz częstsze. Praktykuje się je we wszystkich regionach waszego kraju.

Nadeszła właśnie chwila Bożej Sprawiedliwości i wielkiego Miłosierdzia. Poznacie godzinę słabości i nędzy, godzinę cierpienia i klęski, godzinę oczyszczenia i wielkiej kary.

Ateizm praktyczny rozszerzył wszędzie plagę niepohamowanego egoizmu, przemocy, nienawiści i nieczystości. Nieczystość jest proponowana jako wartość i dobro. Szerzą ją wszystkie środki społecznego przekazu. Grzechy nieczyste są przedstawiane jako sposób na wykazanie swej wolności. Dochodzi się nawet do usprawiedliwiania i pochwalania grzechów nieczystych przeciwnych naturze, które wołają o pomstę przed obliczem Boga.

Świat stał się właśnie ogromną pustynią całą pokrytą błotem. Żyjecie pod jarzmem tego straszliwego niewolnictwa.

To dlatego jedynie cierpienie miłosiernej kary będzie mogło uwolnić tę biedną ludzkość od wielkiego zła ateizmu praktycznego, rozszerzonego wszędzie.

Moja matczyna rola polega na udzielaniu wam pomocy w godzinach wielkiej oczyszczającej próby.

 

Reklama

Komentarzy 219 do “Kara boska to efekt odrzucenia Boga”


 1. http://pl.radiovaticana.va/news/2016/11/01/papieskie_intencje_na_listopad_2016_r/1268723
  Od migracyjnej inwazji do wojny domowej
  Plan, tak wtedy jak i teraz, polega na zniszczeniu państw narodowych i ich chrześcijańskich korzeni. Jednak nie w celu budowy superpaństwa, lecz stworzenia nie-państwa, przeraźliwej próżni, gdzie wszystko, co przypomina prawdę, dobro i sprawiedliwość zostaje pochłonięte przez przepaść chaosu. Post nowoczesność to nie plan „konstrukcji” na wzór pseudo-cywilizacji narodzonej z humanizmu i Oświecenia i skutkującej totalitaryzmami XX stulecia. To ma być nowa i odrębna utopia: dekonstrukcja i trybalizacja Europy.
  Między Georgem Sorosem i papieżem Franciszkiem pojawiła się obiektywna konwergencja dotycząca celów strategicznych. Polityka gościnności, przedstawiana jako „religia mostów” w przeciwieństwie do „religii murów” stała się lejtmotywem pontyfikatu Franciszka, aż do tego stopnia, że niektórzy pytali czy jego wybór poparto właśnie w celu dostarczenia moralnej aprobaty projektodawcom inwazji migrantów. Pewne jest w każdym razie, że dzisiaj zamieszanie w Kościele i w społeczeństwie tworzą zwarty tandem. Chaos polityczny przygotowuje ścieżki do wojny domowej, zaś chaos religijny otwiera drogę ku schizmom, a więc swego rodzaju religijnym wojnom domowym.
  Tym niemniej Duch Święty, pomimo, że kardynałowie na konklawe nie zawsze się Go słuchają, nigdy nie przestaje działać i ożywiać sensus fidei osób sprzeciwiających się planom zniszczenia Kościoła i społeczeństwa. Boża Opatrzność ich nigdy nie opuści.
  Read more: http://www.pch24.pl/od-migracyjnej-inwazji-do-wojny-domowej,46849,i.html#ixzz4PKKSNliz

  • Magnificjusz said

   „Po owocach ich poznacie”. Chaos , zamęt i niezgoda zawsze pochodzi od złego. Chaos polityczny sprzyja budowie rządu światowego, zaś chaos religijny stać się może zaczynem jednej światowej religii. Nie chodzi tu o prostą kompilację różnorakich wyznań, lecz o ” nową jakość”, pozbawioną ducha. Fundamentem zaś i punktem jej odniesienia będzie humanizm, do tego stopnia, że Bóg stanie się kimś obcym, dalekim, wręcz zbędnym i niepotrzebnym, z kim nie trzeba się liczyć, gdyż wszystko się sprowadza do tego, aby człowiek uwieżył w swoją „boskość” i że to on jest panem świata, życia i śmierci, a jego potrzeby i pragnienia są zawsze na pierwszym miejscu. Wreszcie zatracenie poczucia grzechu, a co za tym idzie i poczucia winy spowoduje, że człowiek utraci też bojaźń Bożą. Czyż nie do tego się sprowadza ostatnia wypowiedź przedstawiciela Watykanu, zakazująca mowy o karze Bożej? Gdy człowiek uzna siebie za równego Bogu, jego ego rychło przyćmi naturalną miłość do Boga, który w ludzkiej świadomości stanie się słaby, nieporadny, zawsze dostosowujący się do człowieka i jego zachcianek, a przede wszystkim niezdolny do gniewu. Prawda o tym, że Bóg kocha grzeszników, nie jest tożsame z tym, że kocha też grzech, a tak się to stara teraz przedstawiać.

 2. Survival dla wierzących w obliczu końca czasów
  U źródeł powstania tej książki jest dziesięcioletnia moja misja ewangelizacyjna na Syberii, to właśnie tam zrodziła się u mnie idea podzielenia się z szerszym ogółem mądrościami tych, którzy przetrwali najcięższe próby życiowe: głód, chłód, prześladowania religijne i nacjonalistyczne … Wiele cennych opowieści o przetrwaniu usłyszałam od bohaterów tych trudnych czasów … Moja książka nie jest powieścią o Syberii czy Sybirakach ale spisanym doświadczeniem i receptą … jak przetrwać, kiedy ciężko, chłodno i do domu daleko. Postaram się w następnych moich krótkich postach podzielić z wami … tym czego nie ma w tej książce ale będzie małym uzupełnieniem … Pozdrawiam wszystkich, którzy zechcą ze mną wybrać się w tę interesującą podróż po Syberii. S. Nadzieja
  https://www.facebook.com/survivaldlawierzacych/

 3. bozena2 said

  Ja wkrótce. Tak, przyjdę wkrótce. Mój Ojciec będzie wykorzenić wszelkie obiekty, które nie zostały posadzone przez niego. Zaśmiecania planu, które utrudniają przejście tych, którzy przychodzą i aktem wiary, będą one zmieciony z powierzchni ziemi, zniszczone, usunięte na zawsze z historii
  Dlaczego wahać, ludzie małej wiary i brak zaufania w nauce mojej, bo jestem jedyną osobą, która może dać im życie wieczne, moja łaska uświęcająca jest za mała, bo proste, dla tych, którzy nic nie ważą.
  Kocham was wszystkich, bo jestem Bogiem i choć wielu zaprzecza Mnie i gardzę, ja nadal kocham, bo nie mogę sobie sprzeczne, bo jestem źródłem miłości.
  Mam swoje powody do poprawienia, karania, upomnieć lub chłosty, a moje powody są ważne, bo działają zgodnie z moim nazwiskiem, dla Mojej Miłości i sprawiedliwości.
  Me! Moja Matko, Matko was modlić i prosić, ale nie zignorował jego wiadomości, więc będzie skrócenie czasu mojego przyjścia. Moja ręka spadnie i nikt cię nie zatrzyma, bo nie może tolerować niesprawiedliwości, pogardy, bluźnierstwa i wszelkiego rodzaju zła. Gdzie znajdę skruszonego złodzieja? W przypadku, gdy kobieta, która dotyka krawędzi mojego płaszcza? Gdzie, którzy łzami, znowu mnie namaścić perfumami i umyć moje zmęczone, bóle nóg?
  Pochodzą one twarde, trudne, a matka ostrzegł czasy. Ja poruszę świat Mojego Słowa i Mojego Power. Wszystkie Moi wrogowie, wrogowie moja matka i mój Kościół będzie wiedział, że jestem kim jestem, Jeden, Potężny, niezmienne, który nadano moc zarówno w niebie i na ziemi, podobnie jak w otchłań piekła.
  Miejcie w obrzydliwości złe, wszelkie zło zostanie usunięty z ziemi i mieszkają w moim wiernym ostatków, co jest słuszne, dobre i prawdziwe. Odejdźcie ode Mnie, letnie, ponieważ są przyczyną moich nudności, obojętny, leniwy, z dala ode Mnie, bo tylko patrzeć do dóbr doczesnych, a tylko kochać siebie, nie bacząc na najsłabszych.
  Nie będę tolerował kolejne ofiary bożkom, nie tolerują więcej czarowników i wróżbitów; uciecze ode Mnie ci, którzy czczą ich złego pana, szatanie; My Holy Wrath i Mojego Świętego Sprawiedliwości już, oczyszczając wszystko.
  Znów ogień gorliwości dla mojej sprawy (Kościół katolicki) i konsumować, shuffleboard bicz znowu powtórzyć scenę kupców w świątyni. Jestem Królem narodów. Sądził świat w sprawiedliwości. Jestem Kochający, uprzejmy troskliwie współczujący; ludzkie uczucia dostałam od mojej Matki (poprzez jego ciało i krew), przez dziewięć miesięcy, została ukształtowana w Jej dziewiczym łonie i czystej, były tkane moje mięśnie i nerwy, został zrodzony, a nie stworzony, nie została utworzona tylko o najczystszym i dziewiczym łonie na Ziemi istnieje, ja karmione mlekiem matki Santa, i długi chronione przez kochających ramionach mojej Matki, twoja matka. Jak może będę bronił do którego dałem ja? Kto urażony słowami lub przystąpić do Mojej Matki Mi obraził mnie i nie będę milczeć!
  Ja, Jezus, nie jestem legendą, a tym bardziej mitem. Ja, Jezus, jestem teraz, wszystko co widzę i słyszę wszystko,
  nawet najskrytsze myśli człowieka; nic nie umknie oczy. Słyszę rozmowy
  mężczyzn i wiem, że dziewięćdziesiąt pięć procent są bezużyteczne, wulgarnych, obscenicznych, rozmowy bez wstydu czy skromności.
  Potomkowie potomkowie dwunastu pokoleń, przyjść do mojego Monte Santo, zwany przeze mnie. Luminous Krzyż na niebie, będzie służyć jako sygnał, jak również Świecąca gwiazda Belém na łóżeczku.
  http://sagradoscorazones.wixsite.com/apostolado/u-jes

 4. bozena2 said

  Przesłanie Pana Naszego Jezusa Chrystusa do wszystkich ludzi, otrzymywane przez Discipulo dzień 3 maja dzień Świętego Krzyża.

  Mój ukochany stado owiec, moja mała trzódka wiernych, mówi do was, kto jest Alfa i Omega.
  Otwórz swoje serce i być czujnym na znaki i znaki z nieba nie zaskoczył słuszny gniew Mojego Ojca. Posłuchajcie, co Duch Święty mówi do Mojego Kościoła, ponieważ wiele z nich jest odejście od ścieżki bacząc My Santa Cruz. Mój Krzyż znaczy ci wyrzeczeń i cicha ofiara, umartwienie zmysłów i legitymizuje unii z Wcielonego Słowa, Madness mój krzyż stanie się światło i mądrość dla wszystkich.

  Mój Kościół jest teraz aż na Kalwarię, ona zaczęła się kłopoty. Mój Krzyż będzie świecić na niebie oświetlić ciemną noc grzechu i nieposłuszeństwa. Obecna struktura Mojego Kościoła zostanie wkrótce rozebrany ze względu na kruszenie wieje moich wrogów inspirowane przez szatana dopchać przeciwko niej. I Wieczne Słowo Boże powiedzieć, że jadę do restrukturyzacji Mój Kościół, od jej powstania, Mój Duch, wola przebudować od środka wydalenia z niej wszystkie zarazy i żużel i być godnym mnie przyjąć, to będzie nietknięty czyste i święte, to będzie ogłosił suwerenność Izraela i Glorious Triumf Niepokalanego Serca mojej Matki, zostanie ogłoszony, głoszę sobie Moje chwałę królować z kopalni
  Moje Święte Serce mówi, że to wszystko jest bardzo blisko, rozważamy wszelkie oko mój krzyż, Ona emanuje łaskę i światło dla moich ludzi: wtedy, gdy pojawi się na niebie pojawiają liczbę konwersji, a następnie po siedem dni kontemplować oczy i mój otwarty bok łaska zatapiając i cnota dla wszystkich dusz. Oh! bezbronne owce zbłądzili … .. Powrót do Mi Casa Bożego Gniewu Targów jest na tej grzesznej ludzkości.

  Dziś po godzinie Miłosierdzia będę oczyszczanie świecie duchowym dla moich ludzi, którzy wierzą w tych objawień prywatnych … .. Podczas 52 dni, pamiętając przymierza i przymierza zrobiłem przez moje ciało i krew.

  W ten sposób przygotować się do każdej z imprez, które wejdą w ciągu najbliższych 10 lat.
  Dzięki tej oczyszczania będę wzmocnienia ich woli, będę jeszcze bardziej zjednoczy mojej ofiary i zrozumieć każde w dobrach duchowych będą się dusze, które łączą swoją wolę z kopalni, jego człowieczeństwa z Mia. Otrzymują wewnętrzną siłę, by pokonać ducha antychrysta i fałszywego proroka, otrzyma łaskę po łasce, a przede wszystkim nadziei i cierpliwości.

  Moja Matko otrzymaliśmy łaskę i miłosierdzie, pokój dla całej ludzkości, ponieważ tak wiele modlitw prośby i modlitwy. Jej łzy, jak cenne perły, przyszedł do Serca Mojego Ojca, czyniąc wiele kar i zatrzymać piorunami (setki) katastrof.
  Był natychmiastowy dobre, jego cierpienie serca i słodki komfort wiedział Ojciec wasz dobry. Wyrok placating trochę, ale nie zdanie. Świat poruszony tak wiele znaków nie uległa zmianie, jednak Ona milczał czekając na ostateczną decyzję. Jasnowidze i prorocy milczeli przed Jego milczenie i łez. Moi słudzy, jasnowidze, prorocy i ofiar dusze ostrzegł co dalej ……., Przygotuj się nieuniknione, ponieważ ……… ..

  Nikt i nic nie może powstrzymać można teraz po prostu Gniew Mojego Ojca. Io powiedzieć, Słowo Mojego Ojca: Bądź czujny czasu poświęcić Moja matka została zakończona! ……. Teraz do ciebie należy podnieść i ściany wykopu skażenia, bo służyli razem straszne znaki będą w niebie i na ziemi, kosmosu, układu planetarnego, gwiazdy, galaktyki są przygotowywane i asteroida już otwiera krok przeciwko tej planecie. Przepaść sama zostać przeniesione
  Oh! Dzieci moje, przymierze Boga z Jego ludem ma obietnicy.
  Budowanie miejsc schronienia, myśląc kopalnię, która wejdzie kierując Moje anioły …… ..
  Jest to czas, aby wyjechać do niektórych moich dzieci, inni pójdą po przeprowadzeniu w ich sercach nadzieję Ziemi Obiecanej. A trzeba podnosić, od momentu wykopu lub ograniczającej ściany, aby chronić naszą planetę przed zniszczeniem.

  Powiem ci jak to zrobić:
  Każdy musi być oferowane jako dusza ofiary za zbawienie własnej duszy, dla jego rodziny i dla całej ludzkości, opiekuńczy dla tych dwóch warunków:
  Wyrzekając się siebie samego i obojętność ze wszystkich uczucia, miejsca, rzeczy lub osób.
  pełni zjednoczyć ich ludzką wolę Mojej Woli i świętej woli Boga Trójjedynego, zrób to teraz, aby was Moje dzieci zamieni tę czynność, należy pilnie zrobić teraz, jak mówię, jeśli sprawiedliwy gniew Mojego Ojca, że ​​koniec jest akt miłosierdzia i dobroci, nie odbywają się, demony właścicielem tej planety, wchodząc domy i ludzi, jak wchodzimy wśród tych, którzy rządzą narodami. Więc każde dziecko w domu każda wspólnota powinna podnieść rodziny ołtarz i tam się modlić, modlić się z serca, bo przed Gniewu Mojego Ojca, będzie musiał się zdarzyć jeden po drugim wydarzeń, które będą …… ..The nieba oczyszczanie ostrzega ty i ty przygotowuje, że Jezus Mądrość Boga wcielonego i Najwyższy Sędzia będzie kontynuować rozmowy na ten temat.
  Powstrzymuje się zachować to pismo, moje dzieci muszą być sortowane i zapisywane wszystkie moje objawy otrzymanych przez mojego instrumentu uczeń ……. Jakie to wszystko utrzymać wierność poznać wartość i znaczenie, które zawierają te rewelacje, błogosławię was teraz z matczyną miłością mojego Matki i Józefa
  Shalom IXTUS.
  http://sagradoscorazones.wixsite.com/apostolado/mayo-junio-2015

 5. bozena2 said

  DISCIPULO maja 2015 (końcowy)
  Nie gardzą alert ludzkości Przepowiednie powiedzenia lub co moi prorocy!

  To pokolenie nie myśli w duchu, ale nakazy sumienia zaciemnione przez grzech.
  Już dzień gniewu Bożego, przychodzi, jak płonący ogień oczyszczenia ziemi! Wielki i straszny dzień mgły ognia i ciemności! Dzień, kiedy sprawiedliwi otrzymają ich nagroda i kara moich wrogów!

  Biada bałwochwalców i tych, którzy zabijają dzieci w łonie matki!
  Biada samolubny i chciwy, że nawrócili się z ich winy w zawiadomieniu, na pewno ziemia pochłonie jej głębokiej otchłani!
  Biada kapłanom, którzy odwróciłem się i zanieczyszczonych moim domu grzechy nieczystości!

  Awatar nowej ery jest między wami pozycję jak kukiełki do światowych liderów, jego rządy terroru i ucisku jest już pochodzące, zaś tylko jego celu rozpoczęcia wojny nuklearnej. Imperium pierwszej Bestii czeka na swojego króla, z całą mocą zła do nadużyć, boli i dominować. Psychicznie produkują wewnętrzną pustkę i dominującą niepokój, dlatego, że mężczyźni są wypełnione samotności i strachu, co ma się wydarzyć.
  Erozyjne wiatry niewierności i zdrady przychodzi nagle przed dusz konsekrowanych do Mnie poprzez kapłaństwa. To był czas dla SISMA przygotować moje ukochane dzieci, bo to przyniesie zamieszanie. Tu zaczyna się definicji, ponieważ anty-kościół przejęła hierarchii sanktuarium. Roma będzie bez kapłanów, ponieważ wszyscy moi uczniowie uciekają jak uciekł z dnia zostałem przekazany władzom za niesprawiedliwego procesu, który doprowadził mnie do sali sądowej. Biada współczesnego Judasza, Piłata i Heroda tego wieku, od czasu wykupu i ostatniego testu przyszedł do mojego narodu wybranego …

  Przyjdź do moich dobrych kapłanów, zaglądajcie, bo z moim ramieniu i mocy można zrobić cuda. Poczuj zapał do Mojego domu spożywane moim sercu czuję namiętną miłość do opuszczonych Namiotów.

  Oh, My kapłani usłyszeć Dobrego Pasterza, który wzywa i wzywa do walki. Powiesić na moje przymierze, a moja uszczelnione moja Krew Przymierza.
  Biada Jerozolimie! Moje miasto, gdzie mieszka mój majestat i mój arystokracji armie są przeciwko tobie, słychać krzyki Asyrii i pogłoskach wojennych wschód, północ i południe. Huiras jak ptak do góry, ofiarą pułapki i to wtedy, że Ja, Jezus, zbierze tych Mi Casa, z rodu Dawida, z korzenia Abrahama, z rodu Lewiego i Melchizedeka.

  Nadchodzące wydarzenie wstrząśnie światem w krótkie i nowości będzie płaski primară, Moi wrogowie już podane alarm, Szatan zwiększa jego ataki i ułudzie, ścigany z zemsty i nienawiści tych, którzy słuchają głosu mego i strzec mojego słowa, ale … Oh Moje dzieci! Masz moc, ponieważ wierzą we mnie i którzy zaufali mi.
  Pod banderą mój krzyż społeczności będzie się rozwijać pod Moją schronienia i opieki dzieci i wnuki dorastają, więc będę nagradzać swoje wysiłki. W pustynie i samotności zbiorę do ostatecznej walki z moich wrogów. Czasami dzieci nie może wiedzieć wszystkiego myśli ojca, ale musi kochani, że Twój Ojciec jest dobry i miłosierny.
  Biada Jerozolimie! Moje miasto, gdzie mieszka mój majestat i mój arystokracji armie są przeciwko tobie, słychać krzyki Asyrii i pogłoskach wojennych wschód, północ i południe. Huiras jak ptak do góry, ofiarą pułapki i to wtedy, że Ja, Jezus, zbierze tych Mi Casa, z rodu Dawida, z korzenia Abrahama, z rodu Lewiego i Melchizedeka.

  Nadchodzące wydarzenie wstrząśnie światem w krótkie i nowości będzie płaski primară, Moi wrogowie już podane alarm, Szatan zwiększa jego ataki i ułudzie, ścigany z zemsty i nienawiści tych, którzy słuchają głosu mego i strzec mojego słowa, ale … Oh Moje dzieci! Masz moc, ponieważ wierzą we mnie i którzy zaufali mi.
  Pod banderą mój krzyż społeczności będzie się rozwijać pod Moją schronienia i opieki dzieci i wnuki dorastają, więc będę nagradzać swoje wysiłki. W pustynie i samotności zbiorę do ostatecznej walki z moich wrogów. Czasami dzieci nie może wiedzieć wszystkiego myśli ojca, ale musi kochani, że Twój Ojciec jest dobry i miłosierny.
  Dramat stworzenia nie kończy się umorzeniem przez moją uzyskane, ten świat będzie podlegać drastycznych zmian.

  O głupi mężczyźni i kobiety! Realizują one i zabijać moich sług, proroków, swoje zbrodnie wyszły na jaw w trakcie wypowiedzenia, a Ja, twój Bóg, zapewniam płaczesz za nią …

  Jak można twierdzić, poznać tajemnice, że ojciec będzie ujawniają szybko? Mogą one nie być dołączone do swoich złych i grzesznych czynów. Wartość wyrzeczenia i małych ofiar zaproponował mi nic w porównaniu z moim obfitej łaski, Moje Miłosierdzie daje się swobodnie do każdego, kto jest uczciwy i otwórz uszy i serca Mi.

  Ach … jeśli uczeń Kopalnia była długopis szczotki gorące żelazo, które topi się dusze w tyglu skruchy!

  Oh Moje dzieci … po prostu kocham … po prostu … po prostu wybaczyć służyć … Jak można sobie wyobrazić odległego Boga, który kocha i niesprawiedliwe kary? To samo Miłosierdzie Boże, sprawiedliwości nazwał karę.

  nauka wkrótce sobie sprawę, że Bóg zakwestionował udając upoważniają i manipulować życiem. Boska nauka nie ma granic i zazdrośnie strzeże swej mądrości, aby dać mu czas na najmłodszych.
  Nie zawsze myślę Reformy zmienić życie ludzi. Imamowie są błędne w swoich obliczeniach, wszystko ludzka skłonność do popełniania błędów, ze względu na jego charakter.
  Nie jestem w błędzie, bo Ja jestem Prawdą, mam ma początku ani końca, dlatego jestem Alfa i Omega, Pierwszy i Ostatni, i już wkrótce zawładnąć całą ziemią, ale chcę, aby zrozumieć, The sama historia osądzi autorów, krzycząc Któż jak Bóg! Moje ukochane dzieci i reagować Nikt jak Bóg! Michael Twój Archanioł, przynosząc łańcuch, który będzie związany z buntownika, który jest przeciwko mnie i moim. Gdy Niebieska Matka, z jej zestaw korony, podnieś laskę otchłań wpaść zbuntowanych duchów i zdrajców, którzy Spartaczony Moje stworzenie będzie otworzyć.

  Dzieci, wiadomości, objawienia, przepowiednie i marzenia, które dają ludzkość musi teraz być traktowana poważnie, rozmawiałem ze zmianami gwiazd, przez tysiące lat wasze Słońce, tym większe światło, bowiem okazało się korzystne, Słońce jest elementem życia i są w służbie życiu, ale w miarę zbliżania Moje drugie przyjście, zrobi wiele złego; fala magnetyczna wkrótce wpłynąć na komunikację, w tym zaburzenia kosmiczne być również znak. To odwraca fale satelity przekazywać i produkować drastyczne zmiany w zachowaniu zwierząt, jego skutki wpływają na kod genetyczny wszystkich żywych istot. Nie Nie rzucili się do ich promienie, przynoszą ogromny ładunek energii, która niszczy komórki i powoduje zaburzenia mózgu, nagłe zmiany zmiany zachowań ludzi i zwierząt; Moje dzieci nie chodzą ostrożnie narażone na działanie promieni słonecznych.
  Wielkie trzęsienie ziemi będzie przyczyną wielu zgonów w danym kraju, moim uczniem: Kiedy ogłasza się w Moje imię to zdarzenie w określonym terminie i nie zdarzy, to nazywa kłamcami bo ignorowane, że moja matka bł otrzymany od Boga Ojca przedłużyć okres obejmujący jego płaszcz epicentrum trzęsienia ziemi, gdzie zainicjowane. Ale teraz znowu mówię, że płyty tektoniczne skorupy ziemskiej ruchu modlić, że wiele dusz zostać zapisany, ponieważ katastrofa jest ogromna, szatan jest zaszczepienie strachu, nie wolno mylić ludzki strach, ze świętej bojaźni Bożej. Bać się Boga jest, aby znaleźć klucz, który otwiera Błogosławiony i święty miejsca zarezerwowane mojego Ojca w Jego mądrości dbać o wiernej ziemi was z radością i miłością …

  Kto prawdziwie kocha mnie będzie i mój sługa. Do tego stopnia, że ​​rozumieją wspaniałych tajemnic, które Mój Ojciec zapisane nie bać … strach prowadzi do depresji, a jeśli będzie im zaniedbać prowadzić do śmierci. Święty strach jest darem Ducha mego i daje radość, wiarę i zaufanie Jak będzie świadkiem Mojej Miłości, jeśli jesteś przygnębiony i smutny, myśląc o tym, co musi się zdarzyć?
  Jest to sporo czasu, tyle, że ludzkie istoty zrozumieć, że tylko Bóg jest dana sławę, chwałę i cześć. No więc, jesteśmy na dobrej drodze z płonącym sercem i nie wrócić, wziąć pług i pracować ze mną!

  … .Unidad, Pytam tylko jedność, jedność między wami daje siłę. Jeśli każdy myśli inaczej i każdy myśli inaczej, może oni chcą, spacer każdą jedną ręką. Zatem każdy plan schronienie zawiedzie. Mój umiłowany uczeń, spoczywa w tobie moje serce, ja wykazały a dane całej ludzkości wielki skarb w „25 Promises”, wystarczy zwrócić się do stanu wierności aż do końca, stanie łaski Komunii naprawczej.

  Proszę cię, umiłowany uczeń, des szybko znać moje obietnice wszystkim, którzy wierzyli we mnie i dla całego Kościoła wiernego ostatka. Błogosławione dzieci Mojej Świętej Matki.

  Pytam tylko ponownie podwaja swój wysiłek, nie poddawaj się i walczyć o moich celów są twoje. Niebo i ziemia przeminą, ale moje słowa nie przeminą! Bądź moim sercu i przytrzymaj na odpoczynek w ciszy swojego Pana.
  Błogosławię was wszystkich i przechowywać je w moim sercu.
  Ja, Jezus z Nazaretu sędzią żywych i umarłych.
  IXTUS
  http://sagradoscorazones.wixsite.com/apostolado/mayo-junio-2015

 6. Eliza said

  w taki sposób prawda jest tłamszona!
  „Włochy ściągnęły na siebie gniew Boży ”
  „Radio Maria, które wyemitowało wywiad z Cavalkonim, przeprosiło swoich słuchaczy, tłumacząc, że wywody kapłana na temat natury trzęsień są niedopuszczalne i zerwało z nim współpracę. Watykan skrytykował słowa teologa katolickiego, nazywając jego poglądy „pogańskimi” i „pre-chrześcijańskimi”. W czerwcu br. Franciszek powiedział, że Kościół nie ma prawa osądzać gejów i należy odnosić się do nich z szacunkiem.”
  http://zmianynaziemi.pl/wiadomosc/wlochy-sciagnely-na-siebie-gniew-bozy

  • Adrian said

   tłumaczone translatorem najnowsze orędzie http://www.colledelbuonpastore.it/anno-2016/novembre-2016/2555-trema-tutta-la-terra-tuonano-i-cannoni-di-guerra-si-accapigliano-i-potenti-della-terra-per-un-misero-pezzo-di-terra.html

   Drży cała ziemia !!! Huk armat wojennych !!! Sprzeczka możni ziemi na nędznym kawałku ziemi !!!

   Moje zejście jest bardzo blisko, Mój Kielich został rozlany, mój krzyk miłości nadano!
   Carbonia, 1 listopada 2016 Ore 22,52 / 08,23

   I pomnożyć plag, chyba że wrócisz szybko do mnie, chyba że proszą o przebaczenie za wszystkie krzywdy zrobiłeś mnie!
   Dziś to ja wam powiadam, że jestem zmęczony swoimi grzechami, waszych zdrad, swoich obrzydliwych życia. Dość! Bóg Miłość, Miłosiernego Boga o to, że zstępuje z nieba, aby potrząsnąć wasze serca, aby umieścić w warunkach pokuty.
   Dotarliśmy do końca tej krwawej historii w nędznych brudnych rąk szatana, teraz w ramach IO do zarządzania gry i zapewniam was, że nikt nie wyjdzie bez szwanku, jeśli nie będę prosić o przebaczenie ze skruszonym sercem.
   Śniło mi się, moje dzieci, moje wszystko, pełne miłości i miłosierdzia, ale czytałem w ich sercach pogardę dla mnie, dla mojego obrazu Prawdziwego Boga, i czytam w nich chęć szatana, który avvinghi je do siebie przez karmienie jego cholerna trucizna, przyciąga je do siebie z jego fałszywymi światłami, z niezdrowych pokus, a moje dzieci oddają się położyć, nie medytują, … to wszystko jest dobre, jeśli dotyczy to pieniądze i władzę.
   Stan sercach ludzi jest ciemno, nie znajduję najmniejszego iskierkę dobra. Chciwość, pożądanie, grzech teraz zakorzenione w nich! Są ludzie vendutisi szatanowi, nie należę, stały się ślepe, głuchy na moje słowo do Mojego połączenia miłości i zbawienia, zostałeś oznaczony śmierć nie przyjdzie, aby cieszyć się nową Paradise.
   • Drżyjcie całej Ziemi! • Są grzmot armat wojennych! • To sprzeczać potężny ziemi za nędzny kawałek ziemi!

   Aaahhh! Moje dzieci, jakie korzyści masz? Czy zabicie w wiecznej śmierci, płacz i zgrzytanie zębów was będzie zawsze!
   Niesprawiedliwy człowiek deklamował moc mojego wroga! … Ale jesteś oddanie ostatecznej gier z moich wrogów! Powiedziałem dość i po prostu być, każdy będzie dotknięty przez pręt Ojca i będzie cierpieć ból, że rozpatrzą rzęsy i paznokcie!
   Moje zejście jest bardzo blisko, Mój Kielich został rozlany, mój krzyk miłości dano !!!

   Teraz widać końca nieszczęsnych synów szatana i początek nowego życia dzieci Bożych.
   Pokój wam O ludzie, którzy wierzą we Mnie, a Follow My świętą Ewangelię! Zamiast tego, można powiedzieć, że byłem sullying: nie można utrzymać poza swoje bezsensowne ustawowych, bo tutaj jest to, że mam już na Ciebie! … Cholera żmije! Cursed nieczyste istoty!
   W niebie już walczył bitwy pomiędzy aniołami Boga i tych, Lucyfera, wszystko jest na swoim miejscu! Ty wkrótce zobaczyć na własne oczy koniec nieszczęśliwy i gloryfikacja pokornych.
   Następnie pokrywa się ze mną w moich dzieci, a teraz brakuje bardzo niewiele, by moje przyjście! Błogosławię was!
   Bóg miłości!

  • Wiesia said

   To wszystko jest dla zamknięcia ust.Taki czyn nie należy ani usprawiedliwić,ani nawet przebaczyć,bo jest to robione z pełną premedytacją.To Pan Jezus jest Drogą,Prawdą i Życiem,to Nauczanie Pana Jezusa jest łamane,deptane i poniewierane.A te stwierdzenia,które wyszły z Watykanu trącają pychą i dumą i z tym bagażem bezczelnie idzie się dzisiaj depcząc Prawdę,którą dał nam Pan Bóg,aby Jej się zawsze trzymać.Poza Prawdą reszta jest szatana.I ponieważ jest zadziwiające milczenie w tej sprawie,a powinna być reakcja ,która wskaże błądzącym drogę.Niestety to nie wszystko,bo z tego wychodzą wnioski,że to nam się właśnie nie pozwala na naszą wolność religijną i na nasze ludzkie prawa,bo z nami kompletnie się nie liczą i nas nie szanują.Wielu,którzy powinni zabrać głos milczą.Nie wiem czy ze strachu,czy z obojętności.Wiem tylko,że jest przyzwolenie tam,gdzie powinien być alarm już dawno.Tym sposobem rozdziera się wszystko na strzępy,co mamy od Boga.Od kilka lat do widać,ale teraz przeszli samych siebie,aby nas ścisnąć w uścisku spętania.Jutro zerwą nam krzyże z piersi,to postępuje.Czy mam myśleć,że daje mi się do zrozumienia,że nie ma nikogo,kto się ujmie w tej sprawie?Mam na myśli tych,którzy są do tego przeznaczeni.W takim razie,kompletnie nie mam już zaufania do ludzi,którzy mieli bronić Prawdy.Jest ich garstka,lecz ich głosy są stłumione.Nie zgadzam się z tym,co głosi Watykan,bo nie głosi już Słowa Bożego,a swoje,a właściwie powinnam powiedzieć wprost- szatana.Czyli co? mamy totalitaryzm szatana na świecie.Wielu udaje pobożnych,nosi z dumą oznaki chrześcijańskie,a jednocześnie nawołuje do NWO.
   Paranoja i kłamstwo.

  • 1 Mch 1, 11: W tym to czasie wystąpili spośród Izraela synowie wiarołomni, którzy podburzyli wielu ludzi, mówiąc: Pójdźmy zawrzeć przymierze z narodami, które mieszkają wokoło nas. Wiele złego bowiem spotkało nas od tego czasu, kiedyśmy się od nich oddalili.
   1 Mch 1, 12: Słowa te w ich mniemaniu uchodziły za dobre.
   1 Mch 1, 13: Niektórzy zaś spomiędzy ludu zapalili się do tej sprawy i udali się do króla, a on dał im władzę, żeby wprowadzili pogańskie obyczaje.
   1 Mch 1, 15: Pozbyli się też znaku obrzezania i odpadli od świętego przymierza. Sprzęgli się też z poganami i zaprzedali się [im], aby robić to, co złe.

   1 Mch 1, 30: W zdradliwy sposób zapewniał ich o pokoju, a oni mu uwierzyli. Wtedy nagle napadł na miasto, zadał im wielką klęskę i spomiędzy Izraela zginęło wielu ludzi.

   1 Mch 1, 38: To przez nich pouciekali mieszkańcy Jeruzalem i stało się ono siedzibą cudzoziemców, dla własnych obywateli stało się obcym miastem i własne dzieci musiały je opuścić.

   1 Mch 1, 41: Król wydał dekret dla całego państwa: Wszyscy mają być jednym narodem
   1 Mch 1, 42: i niech każdy zarzuci swoje obyczaje. Wszystkie narody przyjęły ten rozkaz królewski,
   1 Mch 1, 43: a nawet wielu Izraelitom spodobał się ten kult przez niego nakazany. Składali więc ofiary bożkom i znieważali szabat.

   1 Mch 1, 44: Król posłał swoich wysłańców do Jerozolimy i do miast judzkich z pisemnym poleceniem, żeby postępowały według obyczajów, które dla kraju były obce;
   1 Mch 1, 45: żeby w świątyni zaprzestano składać całopalenia, ofiary krwawe, a także ofiary płynne; żeby znieważano szabat i święta
   1 Mch 1, 46: i żeby zbezczeszczono świątynię i świętych,
   1 Mch 1, 48: żeby synów swoich pozostawiali bez obrzezania i żeby dusze swoje brukali wszystkim, co jest nieczyste i światowe.

   1 Mch 1, 49: W ten sposób mieli zapomnieć o Prawie i zarzucić wszystkie jego nakazy.
   1 Mch 1, 50: Kto by zaś nie postąpił zgodnie z królewskim rozporządzeniem, miał być ukarany śmiercią.

 7. Adrian said

  Naukowcy zszokowani: muchy owocówki padają w niecały tydzień po spożyciu powstałego metodą GMO erytrytolu. Mike Adams
  http://wolna-polska.pl/wiadomosci/naukowcy-zszokowani-muchy-owocowki-padaja-niecaly-tydzien-spozyciu-powstalego-metoda-gmo-erytrytolu-mike-adams-2016-11
  =================================
  http://wiadomosci.wp.pl/kat,1329,title,Lech-Walesa-apeluje-do-UE-o-pomoc-w-obronie-demokracji-w-Polsce,wid,18573881,wiadomosc.html

  Lech Wałęsa apeluje do UE o pomoc w obronie demokracji w Polsce

  Lech Wałęsa wezwał Unię Europejskę do podjęcia „efektywnych działań” w celu ratowania demokracji w Polsce. – Domagam się efektywnych działań, łącznie z groźbą wykluczenia z Unii Europejskiej – powiedział Lech Wałęsa w wywiadzie dla weekendowego dodatku dziennika „Sueddeutsche Zeitung” poświęconego Polsce. Zdaniem byłego prezydenta, jeśli któreś państwo członkowskie UE nie stosuje się do wspólnych reguł, powinna istnieć możliwość wykluczenia go ze wspólnoty.

  zastanawiam się czemu Bóg trzyma takie osoby przy życiu, nie życzę nikomu nic złego…..
  =====================================
  Już prawie cała przepowiednia Ojca Klimuszko się spełniła. Przerażająca wizja staje się faktem
  http://www.koniec-swiata.org/juz-prawie-cala-przepowiednia-ojca-klimuszko-sie-spelnila-przerazajaca-wizja-staje-sie-faktem/

 8. bozena2 said

  Przesłanie Pana naszego Ojca Niebieskiego
  Ojciec kocha swoje dzieci, wzywa każdego po imieniu, wyszukiwanie, aby je znaleźć, daje im nową sukienkę, raduje, obchodzi swoje dzieci objawia, do mojego ukochanego siewnego nasion Abrahama.
  Take Me źródło wody Wiedza, wiem, że jesteś na Ziemi, by żyć i nie umierać.
  My Perfect Plan był Jezus pokonał mój Syn umiłowany, przezwyciężył śmierć, podszedł do mnie, ponieważ był posłuszny! W moje obietnice zostały spełnione. Przez wszechświat będę zreformować, tworząc królestwo miłości pokoju i sprawiedliwości!
  Moi prorocy mówią wypowiedzenia, jego bliskość i przypomina Mi Pueblo, które muszą być przygotowane do stawienia czoła rzeczywistości działaniem moja ręka spada na świecie.
  To jest mój Wskazówki „Świat zostaną zanurzone w silnym światłem, że nikt nigdy nie widział!
  Cała ludzkość zrozumie mojej sprawiedliwości, tajemnica mojej sprawiedliwości. Podana w niniejszym komunikacie jako tajemnicy wiary i jak to należy rozumieć.
  Jestem kim jestem! Nie mam wagi lub środka! Jestem Nieskończony, czysty, święty, dlatego przed moim zniknie wszystko jest łatwo psujących się.
  Nowy słońce, nowy wygląd, inny słońce spadnie na Ziemię i widzę, jak prawdziwy Ojciec i widzę, jak każdego człowieka
  prawdziwy syn.
  Odmłodzić stare kości, naładowane jędrność, mój oddech wypełnić oblicze Ziemi!
  Santanas ciemiężców więzy zostaną podzielone na wieki wielu będzie uzdrawiał ich chorób.
  Ojciec Moje serce tęskni do Izraela, do Jerozolimy, Su Casa i pamiętać krew prawych ofiar niesprawiedliwych wojen i niewinnych dzieci.
  Obecny świat nie widzi zatem jest poważnie rannych lub śmierć biednych.
  Nie tylko ignoruje 75% mieszkańców Ziemi, ale przyszedłem powiedzieć, że nie istnieją! Inni mówią, że ani sąd, ani nikogo potępiać. Niektóre nienawidzę i chcę winy nie znając.

  Moje dzieci już obudzić !!!

  Zrozum, że są one w bardzo krótkim etapie stanąć przede Mną! Przyszłość Ziemi jest moje, bo dała stabilność, oddech każdego człowieka należy do mnie, ale nie swoją wolę. Jeśli każdy mój syn znał moją wolę i spełnione, nie byłoby potrzeby ognia i ciemności.
  The Lost Paradise ludzkości, zaciemnione przez zło znów być w domu dla moich dzieci pokoju, zamiast miłości i braterstwa.
  Och drogie dzieci, jeśli były do ​​zrobienia moje przepisy i mandaty nie musiałby karę, ale złamali prawa … Moi kapłani nie chodzą według moich zasad. Zostały one ukryte prawdy moich ludzi, nie rozmawiałem z moich ludzi, jak mówią moje Proroków; w wielu został ugaszony ogień miłości mojej, I opuścili mnie zatem, ile chcą zrozumieć, nie zrozumieć, bo jego umysł był pełen wiedzy ludzkiej … Jego miłość dla mnie stał się lód, dlatego użyjemy szorstki język
  Natura, morze, wiatr, gwiazdy i ogień przypomni Ci, że jestem istnieje i że przede wszystkim jestem !!!

  Najmocniejszy because’ll upuścić rękę w komunikacie, że powodem jest za to, że wyśmiewali, bo śmiech na mój Jezu, w którym mam przyjemność !!! Jego krew woła o sprawiedliwość, ale nie odpowie, jak ludzie, jestem Bogiem, a oprócz mnie nie ma Boga.
  Rygor Mojej sprawiedliwości pochłonie grzeszników, jeżeli ogłoszenie wydarzeniem MI nie zmieniają nastawienie. Wiadomości nie są tajne. Dlatego wzywam z wielką prawdziwości (prędkość), aby wierzyć w to, co mówią moje proroków, dają swoje życie z powodu Mnie i mają ogromną odpowiedzialność alarmował całe stworzenie. Moi katoliccy Ludzie wkrótce wprowadzić kryzys, będą one ekranowane przez prób oczyszczenia, ale będę z nim i nie porzucić, jeśli we mnie ufać będą żyć w Nowej Ziemi, gdyby usłyszał mój głos, jeśli nie słuchajcie mnie tak samo zginiecie ,
  Potwierdzam bliskość obwieszczeniu.
  Módlcie Ojcze nasz 7 razy dziennie i lepiej zrozumieć moje wiadomości.
  Kim jestem Pan Zastępów (Pan Zastępów)
  prawdziwy syn.
  http://sagradoscorazones.wixsite.com/apostolado/mayo-junio-2015

 9. bozena2 said

  Przesłanie Pana Naszego Jezusa Chrystusa dla ludzkości otrzymanej przez ucznia w dniu 3 września 2015
  Drogi Ludzkość mówię do swojego sumienia i zacząć myśleć o swojej ostatecznej decyzji ……. Albo jesteś ze mną, czy ze światem lub z szatanem … .. Twoje niezdecydowanie Wiciowce Moje Serce, które kocha cię z nieskończoną miłością i dobrocią …….
  W odniesieniu do świata, to w obliczu poważnego kryzysu we wszystkich zleceń, nawet w wierze i życiu duchowym rodzin i duszach Moja konsekrowanego.
  Świat jest teraz maszeruje przez krzywe ścieżki i kilku nielicznych usłuchać wezwania i ostrzec posłańców ……
  W Moim Kościele wielka bitwa z zaznaczonymi różnicami, podziału i miłości do rzeczy ziemskich strajki bez litości trzewiach Kościół rozwija się .Modernizm, z jego pokręconych pomysłów zamierza wprowadzić w świecie największe błędy Wiary
  Dominacja Świat i wyłania się wijący się podstawą wiary w celu dostosowania dużą hierarchicznego myślenia systemowego i poczucie współczesności, zamiast dostosować się do zwyczajów panujących w tym czasie pilnie potrzebuje remontu wnętrza w czystości serca i nie uzyskuje się za pomocą ludzkich, ale z mocą Mojego Ducha.
  Kto wzywać imienia mojego wpływem Ducha Świętego, który zostanie zapisany i nie każdy, kto wypowiada szlachetne i piękne przemówienia .Mądrość ludzka jest źródłem dumy, bo znając nauki o życiu stajesz zbuntowani złodzieje Chwały Ojca Niebieskiego
  O Człowieczeństwo !!
  Zatrzymaj budowanie zamków te ogromne wielkości, na zgubę aż do drzwi Humanity Alert !!
  Domena Niemiec zakończył się w Holandii, ale skończyło rosyjskiej dominacji nad światem spadnie nagle.

  To była moja własna matka, Moja Matka Najświętsza, która została wielokrotnie prosiła oświadczył, że wojujący Finał Dogma mojego Kościoła zawrzeć swoje wysiłki z Glorious Triumph i panowania Zjednoczonych Serc … ..
  Szatan wie, że deklaracja piątego Dogama wyniesie porażki i próbował i nadal próbować nie ma takiego oświadczenie Kościoła hierarchicznego … ..
  OH Ludzkość … .¡por że uważasz zła w waszych sercach? Tak jak Ona, moja matka przyniosła mi na ten świat, aby go zapisać i oddać swoje życie …. Jako Syn wdzięcznym dla dobra wszystkich narodów ziemi I będę przejść do mądrymi i roztropnymi tego świata i formalnie deklarują moje piękne matki i matki Ziemi i ludzkości, Pośredniczką i Orędowniczką, Współodkupicielce Ciebie! !!!
  A to będzie znakiem tego, jak szybko, że ojciec daje kara do narodów i ludów rebeliantów poprzez narodu rosyjskiego, który będzie pierwszym, aby aktywować swój materiał jądrowy ….

  Zanim to się stało …. świat musi zwrócić się do Moje odpokutował za swe grzechy i boli. Musisz przyjąć Mój Krzyż, który jest krzyż cierpienia. Bo kto ogarnia mój krzyż oczyszcza się w tyglu bólu ……
  Cierpienie daje siłę do duszy i przygotowuje się do ostatniego etapu … ..

  Ludzkość OH …… nie bój Mojego Krzyża, tak lekki, można załadować i wybaczyć wiele grzechów
  OH grzesznikiem … .. gdzie jesteś wędrówki? … .. Dlaczego uciekasz Mojej Łaski i przebaczenia?
  Wystarczy do mnie wraca otrzymują pokojem!
  Różaniec Święty modlił się sercem jest zabójcza broń, która zniszczy szatana i jego świat śmierci i ciemności!
  Doktryna katolicka zakończy doskonałość, jak deklaracja tego dogmatu ……

  OH Ludzkość, prawdziwego Boga, jak Ja jestem Jezus z Nazaretu

  Moja matka jest Matką Boga (pierwszy Dogma 431)
  Moja piękna matka zawsze Dziewicy i wieczyste dziewictwo PRZED I po porodzie (druga Dogma 649)
  MI Piękne Niepokalanego Poczęcia Matki Z pełności łaski (trzeci Dogma 1854)
  Moja piękna matka urodzona z ciałem i duszą do nieba swego świętego WNIEBOWZIĘCIA (Dogma kwartał 1950).

  Błagam wszystkich ludzi, którzy zamieszkują tę ziemię, która zjednoczyła wszystkie moje pragnienie, wprowadź modlitwę na pokuty i postu każdym dniu będącym między 7 a 13 października opuścić swoje miejsca pracy i zawodów, nawet przez godzinę lub więcej godzin, bo to będzie wspaniały czas ciesząc się z nieba, jak nie było kiedykolwiek będzie !!!!
  Od drugiej Trójkąta Światła Trójcy, z moich gości …… .. pokażę ludziom moją moc …. To wylewa obficie z każdego zakątka ziemi ……
  tay tuned !! dam instrukcje jak wkrótce … ..vivan w Moim Pokoju JESTEM Jezus z Nazaretu, i błogosławię was dzisiaj ze specjalnym błogosławieństwem, zwłaszcza mój konsekrowane, którzy czytają i wierzą w tych wiadomościach.

  Shalom. IXTUS
  http://sagradoscorazones.wixsite.com/apostolado/4-de-sep–julio

 10. bozena2 said

  Przesłanie Pana Naszego Jezusa Chrystusa dla ludzkości otrzymanych przez „Uczeń” w dniu 20 sierpnia 2015

  Amada Ludzkość:
  Najpotężniejsze państwa, podlegające masonerii i zarządzanych przez Maitreją przygotowuje się do wypowiedzenia wojny przez spory ponad granicami terytorium, przestrzeni powietrznej i morskiej w jaki sposób roszczenie wierzytelności oraz nadmierne działanie chciwości i żądzy władzy.

  Zainspirowany głów państw i ministrów przez prawie niezauważalny uwodzicielskiej molestowania szatana ….
  Oni liczą głowic nuklearnych, uzbrojenie i wojskowych może … sprawdź tajnych prób śmiercionośnych broni, zbadania danych, rozszerzenia populacji, cele wojskowe i każdy dzień jest szpiegostwo i kontrwywiadu.
  Och Ukochany Ludzkości! Z tego, co Duch to zrobić, ale z duchem moim przeciwnikiem, który powoduje smutek, śmierć i ból? …. Anioł śmierci i wojny konia grożą całą planetę …. Oni zapomnieli wartość mojego krzyża i unieważnia Porozumienia uszczelnione MIŁOŚCI moja krew
  świat wkrótce wejdzie w chaosie, koncert narodów uruchomić groźby embarga nałożonego warunki iw tajnych DUSZ już oferowanych ofiar wojennych. Ale nie są one oferowane do mnie, ale do mojego przeciwnika, który przez ich rząd światowy będzie dominować narody się oznaczyć je z diabolicznym znakiem ich własności.
  Jednym z powodów, dla których wciąż porusza swego miłosiernego serca, jest dla pokoju, nie tylko pokój daję duchowo każdą duszę, ale spokój i harmonię między narodami.

  Jeśli nie objąć Mój Krzyż, który jest znakiem miłości będą chodzić zdesperowani, krwiożerczy i moc, nie mając nic do wzmocnienia cię w ostatecznym testem wierności mojego Kościoła Remnant !!
  Och Ukochany Ludzkość Dlaczego nie zgiecie kolana w Moich jestem królem pokoju i sprawiedliwości?

  Z tego miejsca wzywam wszystkich moi synowie i córki Kochani zebrać wszystkich w Światowy Dzień Modlitwy, przywołać teraz do tych, którzy wierzą nawet w MI, rozpowszechniać ten dzień konsekracji i deklaracji dla moich aniołów może chronić swoje rodziny, domy , miasta, regiony, rzek, gór i jezior. Ponieważ stopnia zaangażowania każdego z was i waszej wiary we mnie chronić cię z moim Eucharystycznego Serca, z miłością i troską do wszystkich osób uczestniczących w tym wielkim dniu dla Pokoju !!!
  Nie bój się powiedzieć swoim biskupom, moi kapłani, bo gdy cosagrado, udaj się do swoich parafian w tej podróży, przewodniczenie każdy czyn i rozpowszechniać ten dzień, będę trzymać w wysokiej wartości !!!

  Wszystko to Dzień Modlitw zostanie przeprowadzone w dniach od 7 do 13 października …
  W jedności ze mną, mój sainted matka otrzyma zaszczyt ona zasługuje !!!

  I ten dzień będzie przystanek na Wielki gniew Mojego Ojca, dla tych, którzy prowokują gniew, jego bunt i upór nie zapalił ogień swego Świętego Anger !!

  Nadal chcesz je zapisać, mój ojciec jest opiekunem jest ojcem, ale z powodu grzechów tego świata wyzwolić siły natury …. Klęski żywiołowe są jeden po drugim, ale ci, którzy ufają ich miłość będzie chroniony.
  Nadal chcę mówić więcej !!!

  ME JEZUS Alfa i Omega.
  IXTUS
  http://sagradoscorazones.wixsite.com/apostolado/4-de-sep–julio

 11. bozena2 said

  Pokażę światu Moje Święte gniew i moją rękę Justa. Będę deszcz ognia, dymu i popiołu nad zbuntowanych miast, które wywołały gniew.
  Burzenie cały korzeń zła, bo w Nowym Niebie i Nowej Ziemi, że nie zamieszka można tworzyć zła lub tych, którzy ją promować.
  Nasz Pan Jezus Chrystus przemawia do ludzkości za pośrednictwem swego sługi „Disciple” 05 sierpnia 2015 7: pm

  Zdarzenia, które nastąpi szybko, uczyni całą Ziemię i jej mieszkańców wejdzie w stanie szoku i fali paniki rozprzestrzenił się na całym świecie.
  Mówi S.N. J: Biedna ludzkość, że gardzi korekty i kocha przemoc, złe moce rozprzestrzeniać i spowodować Moje dzieci nie rozumieją lub nie rozumieją kluczowy moment tego czasu żyli … ..
  Mój Ojciec Święty ogłosi Jego gniewu swego świętego gniewu Twój zapał do Twojego domu lub stworzenia. Nieposłuszeństwo jest główną przyczyną Niebo i ziemia zadrżą w głosie ….
  EL: Ojciec mój, a wyznaczeni anioły i dał im rozkaz karania winnych narody, a kiedy zresetować czas słowem Sprawiedliwość Jego własna i spokój ….
  Głębokie ryczy morskie i pomruki fal będzie słychać ….
  O ludu mój, a nie jęczeć i płakać za swoje grzechy, zaprzeczasz swoją Stwórcy i wymyślają swoje własne prawa.
  Tak mówi Pan:
  Narody i ludy z własnymi prawami mnie znają. Ubogim, pogański, grzeszników, niewierny, niesprawiedliwi będą wszystkie więźniami własnych grzechów, chyba że uważasz, że jestem i doszli zastrzeżenia co moje.
  Ich sumienie zostanie podświetlony przed silnym światłem Mojego Świętego Oblicza. Potem kontemplować Tego, który potępił śmierć Cruz i zapomniał, że posłał królować z wielką mocą i chwałą.
  Na Wschodzie, w Europie i Azji skargi i lamenty zostaną wysłuchane i żal mi nędza ludu mego ….
  Pędy Małe oliwne pojawią się po całym domu, ci frajerzy będą strzec Mój Dom … ..
  Niebo i Ziemia zostanie wstrząśnięta, kiedy moja ręka spadnie na narodów, ludów i jej przywódców, którzy zbuntowali się przeciwko mnie
  Amada ludzkość wraca na swój sposób i nie odwrócić się, obrócić, aby wypełnić radością przez moich obietnic i przyjść do Mnie, bo jestem kto ma słowa życia, Jedyny Wieczny Boże, Chleb życia łaski ….

  Prorocze w tym czasie dozwolone jest moim przeciwnikiem czasach panowania nad światem przez lidera, który dokona wielu przekierowane drogę, jego słudzy przyszli do mojego domu, by grabić i rzucić mnie na mnie …… Ale zgodnie z planami mój Ojciec będzie testować lojalność wielu, którzy mówią za mną i przestrzegają moich uczniów, lecz sercem swym daleko jest ode mnie
  Broń uwodzenia uwieść ludzkość została napędzane i zdrada została zakończona, więc teraz jest oczyszczanie ludzkiego, poprzez serię ucisków.
  Dusze, które nie są gotowe i umierają w grzechu, nie umrze na wieki, ponieważ nie uwierzyli w Mojej Obietnicy. Jeśli mi nie wierzysz, jeśli nie wierzą w moje słowa, jeśli mi nie wierzysz mnie pomrzecie w grzechach swoich.
  Moje Królestwo będzie wieczne, zawsze.
  Gdy książki są otwarte wyroku, szczęście i radość zaleją Ziemię siłą miłości, która wypływa sercu mój ojciec ……
  Nadszedł czas, że Moje owce będą rozproszone przez brak duszpasterzy, powinny być one wędrowcy w górach, ale będzie za darmo, a moja moc będzie je chronić ….
  Znasz mnie i za mną, know My Voice, ja, Pan da wam pasterzy, którzy dbają i żaden zostaną utracone, ale będzie musiał uciekać, uciekać w tajemnicy iw nocy, nikt nie będzie wiedział, gdzie się udać, tylko moje anioły zabiorą cię do tych miejsc schronienia.
  Opatrzności towarzyszy wam i nie bójcie się, bo dam im pewności siebie i siły ……. Wielu katolików zapomnieli Me, My Blood and Mojego Krzyża i przestać wierzyć w moim zmartwychwstaniu zaprzeczając wieczne zbawienie powodu demonicznego pracach szkodliwych sekt.
  Diabolicznego Sacrilege być osiągnięte, szatan będzie rządził z najwyższych stanowisk przez przewodników i skorumpowanych przywódców z wielkim skandalu i wstydu dla mnie, to zaprzeczyć, że jestem obecny w chlebie i winie konsekrowanego. Nadal będę Moich wiernych, będzie jedynym źródłem siły i cierpliwości do tego katastrofalne dziesięciu lat …….

  Miłość i miłosierdzie będzie wśród moich wybrańców, którzy ze wszystkich stron świata różnią się od innych, ponieważ nie będą one jak inni, ucisk, które przeszły pozwoli im posłuszny i pokorny … ty .while błota grzechu bałagan To wszystko z racji czystości do czystości obyczajów, w umysłach i sercach wybrany mój. Spośród wielu, że zadzwoniłem do polerowania łaska Boża, że ​​spełnione My Will not przestać robić to, co mieli do zrobienia ……

  IBnGR dla ludzkości i płacze twoje grzechy, zwracamy się do mego serca i daj mi swoją Maker jest twoje łzy tkaniny, Merge Moje jedno serce w jednym umyśle iw pewnym sensie, ponieważ gniew Mojego Ojca, Jego świętej i sprawiedliwy gniew spadnie Ya !!
  Noc w noktowizor Disciple widział, co następuje:

  VISION 1
  Anioł z bardzo białą szatę dotknął mnie i powiedział:
  Wstawaj !! Wstałem ……… ……. Potem zapytał mnie mu towarzyszyć, a za nim i zabrał mnie do dużego miasta, tak, myślę, że był amerykańskim stanie Kalifornia. Widziałem kiełkować ogień z ziemi, z bardzo głębokim pęknięciem, który otworzył …… ..luego ulice były pełne dymu i słychać wielki hałas …… .. … .. krzyki, a potem cisza … ..The anioł zapytał mnie I mnie nie zatrzyma, należy go szybko, bo to miasto zostanie wkrótce przekształcony popiołów

  Vision 2

  Pan zabrał mnie w duchu do doliny, było rozległe, to było jak zwykły, Glen był płytki i miał wodę. Jezus powiedział: uczeń, jest to „Death Valley” Czy rozpoznajesz miejsce powiedziałem … jeśli mojego Pana … ale powiedz mi, dlaczego tak się nazywa? Jezus odpowiedział, ponieważ wysłannicy tu w dużych wodnosamolotów, wschód i zachód, w zaawansowanych okrętów podwodnych, nie ma zmiłuj się nad nikim i zabije każdego, kto przekracza granicę lub przejść przez to terytorium, nic i nikt nie będzie przerywać krok ……… …….
  VISION 3

  Widziałam anioła pierwszej wizji i powiedział: Spójrz na niebo, Uczeń: Spojrzałem w niebo i zobaczyłem słońce całkowicie utraciła połysk i blask …… .A ciemność po Ziemi ……… .. mężczyźni próbowali włączyć maszyny i światła, ale to nie działa … .. następnie, po krótkiej chwili powiedział mi Jezus: Zapisz te wizje, bo wszystko, co się stanie, jest pokazana.
  Kolana Oren o litość … ..The Ziemia będzie przez krótki czas w ciemności.
  Następnie przez bombardowania, podda się dumny i wielkie miasto. Armie są gotowe do wielkiej wojny …… …… Teraz Disciples … .descansa
  Świat wkrótce zmierzyć się z największym kryzysem gospodarczym …. Kasetony ludu zostaną splądrowane przez dominacji sterowania i światowej.
  Fałszywy prorok mówi: Nie bój się Boga, bo nie będzie mścić, w Jego miłości wszystko dozwolone, pod warunkiem, że człowiek na ziemi, by być szczęśliwym bez jakiegokolwiek karania ich grzech.
  Teraz trzeba zginać kolano i codziennie modlić i modlić się z Korony Mojego Miłosierdzia, którą dałem wam przez Mojego małego Siostra Faustyna i że mój Kościół powinien czczą ze szczególnym sentymentem czas, Moje Miłosierdzie pokonał zło piekielne, niszcząc śmierć że piątek, kiedy cały świat został wstrząśnięty przez Mojego Zbawienia i posiadające wypełnienia świętą wolę mojego Ojca, twój ojciec .
  Anty Kościół już pojawiły się i będą manifestować w Wielkiej Schizmy i ogólnej apostazji konsekrowanego. Wszystko, absolutnie wszystko, co odpowiada moim Świętym Grace i Moich świętych Sakramentów mieć swój ANTI lub jej przeciwieństwo umiłowany uczeń …… rozumiesz?

  Mojego Królestwa ma pierwszeństwo anty królestwa.
  Ja antychrystem.
  anty-kościół moje Kościoła.
  Mojego Wikariusza, antipapa.
  Wszystko sprzeciwia, utrudniają nieprzezroczyste. Muszą usilnie prosić Ducha Świętego, aby was oświecić i ołowiu oraz pokazać, co nastąpi niebawem.
  Wkrótce przerażające wydarzenia przychodzą do was, umiłowani ludzkość.
  Od 1994 roku wprowadzono sekty satanistyczne w Rzymie, ominąć tradycyjną doktrynę przygotowuje drogę fałszywego proroka, pierwszej Bestii głosić herezje i bluźnierstwa wkrótce.
  Zatem oświadczam wam prawdę … Będzie panował nad Kościołem!
  Została ona nałożona, a pierwsze owoce nieposłuszeństwo objawi wam, tak, że duża liczba zaangażowanych katolików, w tym księży i ​​biskupów, udzielają wiernego posłuszeństwa, obrony i wspierania takich błędów przeciw wierze i tradycji doktrynalnej dźwięku wierząc akt słusznie mylić. Taka przebiegłość moim przeciwnikiem jest on nadal daje, biorąc pod pretekstem posłuszeństwa Kościołowi i ich duszpasterzy. W związku z tym; Moja wierna resztka nie powinien dołączyć do tego oszustwa, Myself Jezus z Nazaretu, będę otwórz oczy tych, którzy jeszcze ślepy albo głuchy na moje telefony alarmowe.

  Europa i jej gospodarka będzie spadać, zapaści finansowej, wkrótce przyjechać do Ameryki Północnej. Światowy kryzys produkowane będą rozłożone na całym świecie bez niczego lub ktokolwiek może ją powstrzymać.

  Wielkiej tajemnicy dotyczącej tego wszystkiego przynosi moją prośbę w dniu 24 czerwca.
  Ojcze Niebieski, wkrótce zdziesiątkować populację świata.
  Rok 10 schizmy i apostazji rozpoczęła. Nie Zwolennicy zostanie opętany przez duchy, które stopniowo prowadzą do zaburzeń popełnienia przeciwko czystości, wzbudzając ich zwierzę.

  Znając te rzeczy wiedzieć, aby przynieść godność jako Brązowy Szkaplerz z Góry Karmel będzie chronić je przed wieloma niebezpieczeństwami zagrażającymi wiary, świadomie lub nieświadomie te dusze zostaną wprowadzone stopniowo w stronę światła, ale to będzie poprzez swoje modlitwy i ofiary.
  Wkrótce powiem wam więcej, dziś uczeń spoczywa.http://sagradoscorazones.wixsite.com/apostolado/4-de-sep–julio
  IXTUS

 12. bozena2 said

  Bądź tak czujni i gromadzą się na modlitwie różańcowej w każdej rodzinie, że kapłani, biskupi i kardynałowie Mój Kościół wierni modlą się na różańcu, że będzie to instrument wykorzystywany przez Nieba, aby chronić się przed złem antychrysta.
  Shooting Star zbliża swoją planetę i nic nie może go powstrzymać, to zostanie dostrzeżone jak kometa z długim ogonem utworzoną przez rozszerzenie gazy i materiały wybuchowe, aby zatrzymać oś ziemi na chwilę. Wydarzenie to będzie wielki grzmot poprzedzone wielkiej ciszy, Ojciec ustalił, że w ciszy stworzenia widzisz siebie spożywane przez żal wam wasze grzechy i może contristarse swoje serce i prosić o przebaczenie.

  Pierwsze 5 z 10 plag, które wylądują azolarán duże pęknięcia w ziemi, po zawiadomieniu, pojawiają się wszy, chrząszcze, pasikoniki, węże i żaby. Po 90 dniach będą intensywne zimno, słońce będą przysłonięte przez szczątki asteroidy. Wielkie susze spowodowane skutkami komety przechowywane przez 210 dni bezproduktywnego ziemi, mając wielki niedobór żywności i wody, pośród zamieszania i chaosu będzie ogłoszenie, że przebyła Mesjasza, Zbawiciela, który zleci następnie będzie dzień jego wypowiedzi, ten syn szatana mówić do świata miłości, pokoju, sprawiedliwości, solidarności, zapewni leków, żywności, odzieży i wiele rzeczy i ludzi pójdzie w pokoju z nim, nie wolno po nim narzucić swoją pieczęć i oznaczyć, aby im przedmiotów ich własności i zabrać swoją godność jako dzieci ukochanych.
  Społeczności miłość braterska pomoc wiele rodzin będzie wędrować przez góry i wzgórza. Opatrzność wam błogosławi i daje dwa razy tyle co dajesz biednym z radości i miłości.
  Będą starali się kontrolować naturalny impuls stworzenia, most się zawali i bunt i przemoc w swoim kraju. Boże Narodzenie biel zmieni kolor na czerwony krwi. Eksperyment jądrowa nie powiedzie się, a niebo będzie zamglony, zły duch samobójstwa dotykać umysły młodych ludzi, którzy są pozbawione wiary, modlitwy i łaski.
  Uśpiona wulkan obudzi. Silny lider będzie zabity ludzie obudzą się i powstać przeciwko niesprawiedliwości, wojny, bunt na przodzie.
  Rzym, Włochy zostaną przeniesione i wieża spadnie, wysokie koszty i brak żywności azolará gruntów głodu z Ebola nagle przybędzie do Ameryki, gdy waluta traci użytkowania, wartość i siłę nabywczą.
  Mają moją mocą i źródłem błogosławieństwa, przygotowań będzie z dobrym badania, a następnie zrobi ogólnej spowiedzi sakramentalnej. To pozostanie stojący w trakcie i po zawiadomieniu, modlą się do mojej Matki, która pomoże Ci w tym etapie w wierze zbierać jedzenie dla zachowania, zaczynają przygotowywać i gromadzić wszystko, co możliwe w ziaren i nasion, żywności to puszkach i wszystko inne, bo to będzie bardzo trudne.
  Ja, Jezus, powiedziałem wam znowu, chcę dać specjalne błogosławieństwo i wierzą, że wszystko w tej wiadomości nie ujawnił, co Ojciec Niebieski chce, rozmawiać w tych kategoriach, aż zrozumieją cel tej pilnej potrzebie błogosławię Cię całym sercem z błogosławieństwem Trójcy
  Amen, Amen, Amen http://sagradoscorazones.wixsite.com/apostolado/ago—nov-2014
  Ixtus

 13. mentronik said

 14. Adrian said

  wybory USA już za rogiem, według przepowiedni Obama (Osama) jest ostatnim prezydentem, znana data 11,9 a po jutrze 9,11 do zaprzysiężenia jak dobrze pamiętam w grudniu, jest wiele scenariuszy od paniki na giełdzie jak 1929 – krach na giełdzie nowojorskiej, wybuchem wulkanem….walka o Biały Dom miała się zakończyć stanem wojennym i wprowadzeniem NWO?

  • Leszek said

   50-metrowa planetoida uderza w Ziemię. Dochodzi do potwornego kataklizmu, jakiego jeszcze nie widziała nasza cywilizacja. Potworne trzęsienia ziemi, wybuchy wulkanów i fale tsunami równają z ziemią sporą część kontynentu amerykańskiego, zabijając przy tym miliony ludzi.

   To nie jest scenariusz jednego z filmów katastroficznych, tylko przyszłość, której nie będziemy w stanie uniknąć, ale możemy złagodzić skutki. Dlatego amerykańskie agencje NASA i FEMA zorganizowały właśnie zakrojone na niesamowitą skalę ćwiczenia w Kalifornii, które mają pokazać, jak agencje rządowe są przygotowane na tego typu kataklizm, gdyby udało się go dużo wcześniej przewidzieć.

   NASA i FEMA chcą zebrać jak najwięcej cennych danych na temat możliwych do rozegrania się scenariuszy. Zespoły przygotują plany ewakuacji 18 milionów ludzi i sprawdzą, jak na ewakuację i opanowanie takiej liczby ludzi będą miały informacje serwowane w mediach elektronicznych.

   Agencje niepokoi przede wszystkim świadomość, że informacja podana do wiadomości publicznej o nadchodzącym kataklizmie, który ma (hipotetycznie) nastąpić za 4 lata, może nie zostać przyjęta na serio, co z kolei może poważnie utrudnić sprawną ewakuację. Niebagatelne są też informacje o tym, jak i gdzie ulokować tak gigantyczną rzeszę ludzi. Ćwiczenia te są cenne, ponieważ uderzenie planetoidy jest nieuniknione.

   http://www.twojapogoda.pl/wiadomosci/116462,nasa-organizuje-cwiczenia-na-wypadek-globalnej-katastrofy

   • Leszek said

    Powinno być napisane w pierwszych słowach wpisu: 250-metrowa planetoida uderza w Ziemię.

 15. Franciszek do dzinistów:
  Wszyscy kochamy naszą Matkę Ziemię ponieważ ona dała nam zycie… (jak to sie ma do Credo?)

  http://en.radiovaticana.va/news/2016/06/01/pope_thanks_jains_for_commitment_to_care_for_the_planet/1233961
  W Polskiej sekcji RW słowa zostały złagodzone (zmienione)
  http://pl.radiovaticana.va/news/2016/06/01/franciszek_do_d%C5%BCinist%C3%B3w_troszczmy_si%C4%99_o_nasz%C4%85_matk%C4%99_ziemi%C4%99/1234048

  • „Papież, będący jawnym heretykiem automatycznie (per se) przestaje być papieżem i głową Kościoła, jako że natychmiast przestaje być chrześcijaninem (katolikiem) oraz członkiem Kościoła. Z tego powodu może on być sądzony i ukarany przez Kościół. Jest to zgodne z nauką wszystkich Ojców [Kościoła], którzy nauczali, że jawni heretycy natychmiast tracą wszelką jurysdykcję”. św. Robert Bellarmin (†1621), Doktor Kościoła, De Romano Pontifice. II, 30

 16. O. Klimuszko parał się parapsychologią i psychotroniką, dla informacji.

 17. pio0 said

  Egzorcysta: Demoniczne zniewolenie przez SMS-a

  „Chciałabym opisać swoje przeżycia, które nie należą do miłych, są szokujące i traumatyczne. Długo nie byłam w stanie o tym mówić, a i tak nikt by mi nie uwierzył, ale chcę przestrzec innych przed światem okultyzmu i ezoteryzmu.

  ks. dr hab. Andrzej Kowalczyk, egzorcysta, przytacza następujęce świadectwo

  http://www.fronda.pl/a/egzorcysta-demoniczne-zniewolenie-przez-sms-a,81376.html

 18. greg said

  Śmierć demokracji! Nadchodzi islam!” – demonstracja muzułmanów w Londynie
  http://www.polishexpress.co.uk/smierc-demokracji-nadchodzi-islam-demonstracja-muzulmanow-w-londynie-video
  za bekon 8 miesiecy pierdla
  http://www.polishexpress.co.uk/jest-wyrok-dla-polakow-ktorzy-rzucali-bekonem-w-meczecie-sad-skazal-ich-za-przestepstwo-z-nienawisci

  http://www.polishexpress.co.uk/muzulmanie-pobieraja-zasilki-na-swoje-zony-mimo-ze-poligamia-jest-zabroniona-w-uk

  w ogole jak ktos ma oczy szeroko otwarte to widzi ze mamy islamizacje swiata

  http://www.polishexpress.co.uk/search/page/1?term=muzulmanie
  kuwa niedlugo kaza nam wiezyc w allaha i walic glowa o beton

 19. bozena2 said

  11 sierpnia 2002 –
  05:30 –
  Najświętsza Maryja Panna

  Zbliża się dzień ustanowiony przez Ojca…
  a wówczas Prawda będzie przed oczyma wszystkich.
  BĘDĄ DWA RYWALIZUJĄCE STRONNICTWA.
  Jedno… pójdzie za tym… czego Jezus… mój Syn… nauczał…
  a drugie… pójdzie za tym… co niektórzy Możni Kościoła
  będą chcieli pokazać jako « modernizm Kościoła »… aby być bliżej « dalekich ».
  Ale czy to możliwe… dzieci moje… że nie rozumiecie?
  skupcie się i wyobraźcie sobie « Kościół Święty » i moich synów Kapłanów umiłowanych.
  A następnie… wyobraźcie sobie « dzieci niewierzące… to jest dalekich » …
  jako… że oddalili się od « Kościoła Świętego ».
  Teraz więc… « Kościół » jest w centrum Myśli Boga…
  który chciałby… żeby również « dalekie » dzieci zbliżyły się do niego.
  Natomiast co czynią dzisiejsi « Mądrzy Kapłani »?
  Wychodzą z « Kościoła »… aby wyjść naprzeciw « dalekim ».
  A więc?
  Mówicie.
  Idą… po nich?
  Nie… dzieci. Uważajcie na to… co mówię.
  Ci umiłowani synowie Kapłani…
  wychodząc im naprzeciw i ruszając ku nim…
  i oddalają się od « Kościoła Świętego »
  i mieszają
  się z nimi… tworząc chaos i zamieszanie.
  KAPŁANI POWINNI POZOSTAĆ TAM… GDZIE SĄ…
  TO JEST WE WNĘTRZU « KOŚCIOŁA »…
  I OTWORZYĆ DRZWI… KTÓRE POKAZUJĄ PIĘKNO I CUDA BOGA…
  AŻEBY « DALECY »… BY LEPIEJ WIDZIEĆ I PODZIWIAĆ…POWOLI ZBLIŻYLI SIĘ…AŻ WEJDĄ OSTATECZNIE DO « KOŚCIOŁA». http://www.conchiglia.us/POLSKA/PO_C_Lettere/15.321_PO_PAPA_Em_BENEDETTO_XVI_Proclama_di_Conch

 20. bozena2 said

  Biada wam, naród orła, dla grzechu i zła, będzie twoim zniszczenia!

  Biada złych narodów, dlaczego oni wiedzą Sprawiedliwych GNIEW mój ojciec!
  Biada wam, naród orła, dla grzechu i zła, będzie twoim zniszczenia! Biada wam mojego ukochanego Kolumbii! Biada wam mój meksykańskiej ziemi! Biada wam lone star naród, bo będzie oczyszczony! Biada złych narodów, bo będą wiedzieć, sprawiedliwy gniew Ojca mego! Tylko łzy, zniszczenie i śmierć, usłyszysz od nich. Twoja niegodziwość, niesprawiedliwość i grzech będzie karane boskiej sprawiedliwości.

  http://www.mensajesdelbuenpastorenoc.org/mensajesrecientes.html

  • Bożenko, zamieszczasz różne orędzia ale trzeba zwrócić uwagę czy nie sa one ze soba sprzeczne.
   Zauważ że te, które przytoczyłaś przestały byc tłumaczone na jezyk polski w sierpniu 2013.
   24 lipca 2013 pojawiło sie te orędzie:

   Moje dzieci wspierajcie Mojego Wikariusza waszymi modlitwami, postami, i pokutą,nie wierzcie w kłamstwa ani w plan dyskredytacji,który zostanie przedstawiony przeciwko Mojemu Wikariuszowi. Ja obdarzyłem Ojca Świętego, Franciszka, charakterem Mojego Apostoła Pawła Świętego,aby mógł kierować losem Mojego kościoła, w tych czasach wielkiego zamętu i apostazji;postawiłem go jako kamień węgielny,aby był drogą ratunku dla wielu;a kamieniem potknięciem i upadku dla innych.
   http://www.mensajesdelbuenpastorenoc.org/poland.html
   Ostateczna polaryzacja orędzi będzie miała związek z osobą fałszywego proroka. Jedne będą wskazywać na jego jako tego, który niszczy Kościół Chrystusowy inne, że jest tym który go prowadzi.
   Te, które zamieściłaś Franciszka uznają za tego, który prowadzi kościół, podobnie jak orędzia żywego płomienia.
   Poza tym zaczęły sie one ukazywać od lutego 2011 roku czyli kilka miesięcy od ukazania sie Orędzi Ostrzeżenie.
   Naśladują z nazwy orędzia http://www.colledelbuonpastore.it/ które ukazują się od 2002roku, tylko że sa z nimi sprzeczne co do osoby Franciszka.
   Zastanów sie czy Niebo by tak siebie dublowało i jednoczesnie byłoby w sobie rozdwojone?

 21. bozena2 said

  „I wtedy zaczęło się piekło”. Obrazowa relacja wydarzeń, które miały miejsce po wkroczeniu do wioski Armii Czerwonej. „Zaczęło się gwałcenie, którego jako 10-letnie nieświadome dziecko bylem świadkiem”

  http://niezlomni.com/i-wtedy-zaczelo-sie-pieklo-obrazowa-relacja-wydarzen-ktore-mialy-miejsce-po-wkroczeniu-do-wioski-armii-czerwonej-zaczelo-sie-gwalcenie-ktorego-jako-10-letnie-nieswiadome-dziecko-bylem-swiadk/

 22. Barbara said

  Kto powołując się na Mój Płomień Miłości odmówi 3 razy Zdrowaś Maryjo…- uwalnia w ten sposób jedną biedną duszę z Czyśćca. – Kto w listopadzie, powołując się na Mój Płomień Miłości, odmówi 1 raz Zdrowaś Mario…- uwalnia 10 biednych dusz z czyśćca.

  http://www.duchprawdy.com/plomien_milosci_NSM.htm
  Gorąco zachęcam w takim razie do modlitwy!

  Moja umiłowana Matko Zbawienia,
  proszę, uproś dla wszystkich dusz
  Dar Wiecznego Zbawienia —
  poprzez Miłosierdzie Twojego Syna, Jezusa Chrystusa.

  Błagam Cię, abyś poprzez Twoje Wstawiennictwo
  wymodliła uwolnienie wszystkich dusz z niewoli szatana.

  Proszę, zwróć się do Twojego Syna z prośbą,
  aby okazał Miłosierdzie i przebaczył tym duszom,
  które Go odrzucają, które ranią Go swoją obojętnością
  i które oddają hołd fałszywym doktrynom i fałszywym bożkom.

  Usilnie Cię prosimy, droga Matko, wybłagaj Łaski potrzebne do otwarcia serc tych dusz, które najbardziej potrzebują Twojej pomocy.

  Amen.

  „Proszę was, abyście teraz rozpoczęli Nowennę Zbawienia. Musicie ją rozpocząć natychmiast oraz kontynuować, tak jak was pouczam, do końca czasu. Musicie odmawiać tę Modlitwę przez pełnych siedem dni z rzędu, podczas każdego miesiąca kalendarzowego, rozpoczynając ją w poniedziałek w godzinach porannych. Musicie ją odmawiać trzy razy dziennie podczas każdego z tych siedmiu dni, a w ciągu jednego z tych dni musicie pościć. Kiedy pościcie, wymagane jest od was, abyście w czasie tego dnia spożywali tylko jeden główny posiłek, a następnie jako dwa pozostałe posiłki przyjmowali wyłącznie chleb i wodę.”

  Wasza Matka – Matka Zbawienia

 23. OSTOJA said

  CNN straszy Amerykanów: Jeśli zagłosujecie na Trumpa, będzie jak w Polsce, Turcji i Rosji!.

  Dziennikarz Fareed Zakaria w czasie programu na żywo na antenie CNN apelował, by w czasie zbliżających się wyborów prezydenckich, nie oddawać głosu na Donalda Trumpa.

  Wzywając do niegłosowania na kandydata Republikanów, słynny dziennikarz, straszył, że w razie zwycięstwa Trumpa, Ameryka mogłaby pójść śladem Polski i Rosji, gdzie doszło do złamania zasad demokracji.

  Spójrzcie na Polskę. Kraj o bardzo młodej 25-letniej tradycji demokratycznej, gdzie nowa partia wygrała wybory i dokonała zamachu na sądy i media

  Zakaria jest przekonanym zwolennikiem globalizacji, ekspansji kapitalizmu oraz rządów elit. Zwykłych ludzi ma zwyczaj nazywać „wielkimi niedomytymi” (the great unwashed), czyli motłochem. Szczególnie białych Amerykanów z niższej klasy średniej, tych samych, którzy chcą głosować na Trumpa.

  W jednym ze swoich programów Zakaria, który prywatnie przyjaźni się z Radosławem Sikorskim i Anne Aplebaum, przekonywał, że Trumpowi „nie uda się uratować białej Ameryki”.

  – biali wymrą

  mówił dziennikarz, pochodzący z Indii.

  http://wpolityce.pl/polityka/314518-cnn-straszy-amerykanow-jesli-zaglosujecie-na-trumpa-bedzie-jak-w-polsce-turcji-i-rosji

 24. 2 Mch 6, 3: Napór niegodziwości był ciężki i trudny do wytrzymania dla wszystkich.

  Ap 11, 18: I rozgniewały się narody, a nadszedł Twój gniew i pora na umarłych, aby zostali osądzeni, i aby dać zapłatę sługom Twym prorokom i świętym, i tym, co się boją Twojego imienia, małym i wielkim, i aby zniszczyć tych, którzy niszczą ziemię.

 25. Leszek said

  Modlitwa na Dobranoc pewnego chłopca:
  Panie ja idę spać
  Nic złego nie może mi się stać
  Robię z wiarą znak krzyża Twego
  W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen

  • szach42 said

   O Dobry Jezu ,kładę się spać. Nic mi się złego nie może stać. Mam na obronę znak krzyża Twego. W imię Ojca i Syna i Ducha świętego. Amen.

  • Wiesia said

   Kiedy idę spać,nie mam co pod głowę posłać.Święty Aniele,pod głowę pościelę,Świętym się Krzyżem przyodzieję.Dziękuję Ci Panie Boże,żeś mi dał szczęśliwie dzień przedniować,dajże mi Panie Boże szczęśliwie noc przenocować.
   Z Krzyżem legam,z Krzyżem wstaję,z Krzyżem Bogu się oddaję.Amen.

   • Inka0 said

    Panie Jezu,
    ja już idę spać, a jutro rano
    znowu muszę wstać,
    spokojnie i cicho prześpię całą noc,
    po dniu pracowitym
    Jezu dobranoc.

  • Ojcze, w Ręce Twoje oddaję duszę moją.

 26. mentronik said

  Wikileaks podaje, że za rozbiciem prezydenckiego samolotu
  stoi USA, … Czyli mossad.

  https://wikileaks.org/gifiles/docs/16/1662747_re-analytical-and-intelligence-comments-polish-plane-crash-.html

  • szach42 said

   Źródło- KGB

   • szach42 said

    Totalna bzdura . Jakieś komentarze tylko a ludzie różnie myślą lub czasem nie myślą. Ruskiej i Polskiej mafii zależy na tym, by mieszać w tej sprawie jak najwięcej . Niech się Polacy zniechęcą przez masę fałszywych tropów do chęci poznania prawdy.

    • cox21 said

     Być może jest tak jak piszesz. Tropy są mnożone po to, by zagmatwać śledztwo.

    • cox21 said

     To może też być element ,,maskirowki”. Nie od dziś wiadomo, że ruscy są w tym dobrzy.

   • busia said

    juz kilka lat temu czytalam ze to robota M—du,oni dzialaja wszedzie ,nawet na terytorium rosyjskim,tylko Putek nie moze sie przyznac do tego ze dal sobie namieszac ,ze dzialaja w jego kraju bo to go oslabia.

    • przeklejka said

     Moim zdaniem za zamachem stały „amerykańskie” służby specjalne
     Służby „polskiie”(WSI) i służby rosyjskie (GRU)
     Masońskie wtyczki które ze sobą współpracują jak trzeba
     To była tak zwana maskirowka wskazująca palcem na Putina
     „Dowody” są i czekają na wyświetlenie
     Karta smoleńska nie została jeszcze zrealizowana
     a jej celem jest otwarty konflikt militarny Polski z Rosją
     na przesmyku suwalskim

     Czekamy tylko na „gliwicką”prowokację
     np najemnicy w polskich mundurach atakują przygraniczne obiekty
     na Białorusi

    • mentronik said

     Dokladnie Przeklejka punkty na Upainie (Donbas ) i w Syrii (Aleppo ) zostaly odpalone . Pozostalo zaktywizowac do walk punkt na Przesmyku . Przygotowania do tego ida pelna para.

  • ania said

   W tragedii smoleńskiej „maczały palce” osoby pochodzące z 4 państw (na podstawie wizjonerki)

   • przeklejka said

    ania said
    W tragedii smoleńskiej „maczały palce” osoby pochodzące z 4 państw (na podstawie wizjonerki)

    Tak ale cicho sza
    Bo ten czwarty to brydża -ten co go nie ma,
    a w zasadzie jest i kręci tymi wcześniej 3-ma wymienionymi
    którzy nie mają o tym pojęcia
    To ich ulubiona taktyka
    zabijania cudzymi rękami.
    Piłat też nie zajarzył, ale sprawę wykonał
    To taki mały kraik leżący nad Morzem Śródziemnym
    Kraj Eskimosów z Pustyni Negev

  • mentronik said

   WikiLeaks ujawnia nowe maile ludzi Clinton. Pojawia się wątek Lecha Kaczyńskiego i Donalda Tuska – „Polacy próbowali postawić nas pod ścianą”, „Sądzę, że chcieli nas z rozmysłem wyruch…” – tak w 2008 roku pisał szef personelu Białego Domu do szefa sztabu wyborczego Hillary Clinton. WikiLeaks opublikowało maile, które rzucają nowe światło na rozmowę, jaką odbył z prezydentem Lechem Kaczyńskim odbył prezydent-elekt Barack Obama.

 27. szach42 said

  Nowenna przed Intronizacją oraz komentarz do Aktu Intronizacyjnego.
  http://www.naszdziennik.pl/wiara-kosciol-w-polsce/169655,nowenna-przed-jubileuszowym-aktem-przyjecia-jezusa-chrystusa-za-krola-i-pana.html

 28. pio0 said

  DZIEŃ 8 – 8 listopada 2016 – DZIEŃ OSTATNI

  Intencja:
  „za zmarłych z naszych rodzin, znajomych, przyjaciół i naszych rodaków, jeśli są tacy co czytali bloga i odeszli – to również za nich.”

  MODLITWA (ŚW. GERTRUDY)

  „Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Najdroższą Krew Boskiego Syna Twego, Pana naszego, Jezusa Chrystusa, w połączeniu ze wszystkimi Mszami Świętymi dzisiaj na całym świecie odprawianymi, za dusze w Czyśćcu cierpiące, za umierających, za grzeszników na świecie, za grzeszników w Kościele powszechnym, za grzeszników w mojej rodzinie, a także moim domu. Amen.

  3x -Wieczne odpoczywanie….

 29. pio0 said

  †ANIOŁ PAŃSKI
  ——-
  Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi.
  I poczęła z Ducha Świętego.
  ——-
  Zdrowaś Maryjo…

  Oto ja Służebnica Pańska.
  Niech mi się stanie według słowa twego.
  ——-
  Zdrowaś Maryjo…
  ——-
  A Słowo Ciałem się stało.
  I mieszkało między nami.
  ——-
  Zdrowaś Maryjo…
  ——-
  Módl się za nami święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

  Módlmy się
  Łaskę Twoją prosimy Cię Panie racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy przez Zwiastowanie anielskie, Wcielenie Chrystusa Syna Twojego poznali przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania zostali doprowadzeni. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
  ————————————-
  3x Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu…
  Wieczne odpoczywanie raz zmarłym dać Panie…

  • pio0 said


   W intencjach Maryi + (można jeszcze dodać swoje własne intencje)

   Modlitwę Maryjną Anioł Pański odmawia się o godzinach:
   6.00, 12.00 i 18.00

   • pio0 said

    Intencja własna:
    Za dusze zmarłe z naszych rodzin, bliskich, znajomych, Polaków, a także wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące, a zwłaszcza te które znikąd ratunku nie mają, prosząc o ukojenie bólu i cierpienia i otworzenie Bram Raju.
    Maryjo, Bramo niebieska, módl się za nami.

    • papa said

     co to za zwrot,,dusze zmarłe,,?

    • pio0 said

     Może faktycznie źle to sformułowałem, myślę, że dalsza część modlitwy wyjaśnia za kogo chciałem ofiarować dzisiejszy Anioł Pański. Jeśli kogoś uraziłem, przepraszam.

     Jakoś nie widziałem, żebyś wcześniej się udzielał/udzielała, jesteś piszącym/czytającym blogowiczem pod innym nickiem? czy nagle trafiłeś/aś na blog?
     Serdecznie zachęcam do częstszego pisania. 😉
     Dzięki za korektę, pozdrawiam

 30. Eliza said

  Biskup potępia umowę Watykanu i chińskich komunistów

  „Emerytowany biskup Hong Kongu Joseph kardynał Zen skrytykował dążenia do porozumienia Watykanu z Chinami. Zawarcie ugody, choć coraz bardziej realne, oznaczać będzie poważny cios dla Kościoła. Zdaniem duchownego wiąże się z nim akceptacja nieważnie wyświęconych biskupów. Obecnie to wierny papiestwu Kościół podziemny jawi się jako nieposłuszny Watykanowi. Kardynał wzywa do trzeźwości w tej paradoksalnej sytuacji i przestrzega przed schizmą.”

  Read more: http://www.pch24.pl/biskup-potepia-umowe-watykanu-i-chinskich-komunistow—,47202,i.html#ixzz4PPUOXjNF

 31. pio0 said

  CZYTANIA Z PISMA ŚWIĘTEGO

  8 LISTOPADA 2016 – Wtorek

  Dzisiejsze czytania: Tt 2,1-8.11-14; Ps 37,3-4.18.23.27.29; J 14,23; Łk 17,7-10

  (Tt 2,1-8.11-14)
  Najmilszy:
  Głoś to, co jest zgodne ze zdrową nauką: że starcy winni być ludźmi trzeźwymi, statecznymi, roztropnymi, odznaczającymi się zdrową wiarą, miłością, cierpliwością. Podobnie starsze kobiety winny być w zewnętrznym ułożeniu jak najskromniejsze, winny unikać plotek i oszczerstw, nie upijać się winem, a uczyć innych dobrego. Niech pouczają młode kobiety, jak mają kochać mężów, dzieci, jak mają być rozumne, czyste, gospodarne, dobre, poddane swym mężom, aby nie bluźniono słowu Bożemu.
  Młodzieńców również upominaj, aby byli umiarkowani; we wszystkim dawaj wzór dobrych uczynków własnym postępowaniem, w nauczaniu okazuj prawość, powagę, mowę zdrową, wolną od zarzutu, ażeby przeciwnik ustąpił ze wstydem, nie mogąc nic złego o nas powiedzieć.
  Ukazała się bowiem łaska Boga, która niesie zbawienie wszystkim ludziom i poucza nas, abyśmy wyrzekłszy się bezbożności i żądz światowych rozumnie i sprawiedliwie, i pobożnie żyli na tym świecie, oczekując błogosławionej nadziei i objawienia się chwały wielkiego Boga i Zbawiciela naszego, Jezusa Chrystusa, który wydał samego siebie za nas, aby odkupić nas od wszelkiej nieprawości i oczyścić sobie lud wybrany na własność, gorliwy w spełnianiu dobrych uczynków.

  (Ps 37, 3-4. 18 i 23. 27 i 29)
  http://www.nonpossumus.pl/ps/Ps/37.php

  (J 14, 23)
  Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go i do niego przyjdziemy.

  (Łk 17,7-10)
  Jezus powiedział do swoich apostołów:
  „Kto z was, mając sługę, który orze lub pasie, powie mu, gdy on wróci z pola: «Pójdź i siądź do stołu»? Czy nie powie mu raczej: «Przygotuj mi wieczerzę, przepasz się i usługuj mi, aż zjem i napiję się, a potem ty będziesz jadł i pił»? Czy dziękuje słudze za to, że wykonał to, co mu polecono? Tak mówcie i wy, gdy uczynicie wszystko, co wam polecono: «Słudzy nieużyteczni jesteśmy; wykonaliśmy to, co powinniśmy wykonać»”.

  • pio0 said

   Komentarz do Ewangelii (z Ewangelia 2016)

   Być sługami

   Relacja pan – sługa zawsze była uregulowana społecznie. Ten pierwszy rządzi, wydając polecenia, a drugi wszystko posłusznie wykonuje. Nawet jeżeli rażą nas takie stosunki i gotowi bylibyśmy podjąć walkę, aby obalić taki porządek, to wiemy, gdzie jest czyje miejsce. Jezus w krótkiej przypowieści o słudze wydaje się sankcjonować te relacje. Nieoczekiwanie jednak swoim apostołom zaleca przyjąć postawę sługi, i to w dodatku nieużytecznego. Jest to wezwanie do pokornego naśladowania Boga. To On przecież w swoim Synu jest tym Panem, który nieoczekiwanie się przepasał i stał się naszym wiernym sługą. Nic więc dziwnego, że i my, stworzeni na wzór Jego Syna, powinniśmy podążać tą samą drogą pokory i służby.

   Modlitwa
   Chryste, zostałeś przepasany i poprowadzony na śmierć jak niewolnik, dzięki czemu stałem się wolny. Teraz to ja zasiadam do stołu, przy którym karmisz mnie Chlebem eucharystycznym.Amen.

 32. krystynka said

  co o tym myslicie ? straszenie ? czy w tym jest ziarno prawdy ?

  • pio0 said

   Mt 6

   25 Dlatego powiadam wam: Nie troszczcie się zbytnio o swoje życie, o to, co macie jeść i pić, ani o swoje ciało, czym się macie przyodziać. Czyż życie nie znaczy więcej niż pokarm, a ciało więcej niż odzienie? 26 Przypatrzcie się ptakom w powietrzu: nie sieją ani żną i nie zbierają do spichrzów, a Ojciec wasz niebieski je żywi. Czyż wy nie jesteście ważniejsi niż one? 27 Kto z was przy całej swej trosce może choćby jedną chwilę dołożyć do wieku swego życia? 28 A o odzienie czemu się zbytnio troszczycie? Przypatrzcie się liliom na polu, jak rosną: nie pracują ani przędą. 29 A powiadam wam: nawet Salomon w całym swoim przepychu nie był tak ubrany jak jedna z nich. 30 Jeśli więc ziele na polu, które dziś jest, a jutro do pieca będzie wrzucone, Bóg tak przyodziewa, to czyż nie tym bardziej was, małej wiary? 31 Nie troszczcie się więc zbytnio i nie mówcie: co będziemy jeść? co będziemy pić? czym będziemy się przyodziewać? 32 Bo o to wszystko poganie zabiegają. Przecież Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. 33 Starajcie się naprzód o królestwo i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane. 34 Nie troszczcie się więc zbytnio o jutro, bo jutrzejszy dzień sam o siebie troszczyć się będzie. Dosyć ma dzień swojej biedy.

   • krystynka said

    Tak masz racje a my w tym roku zrobilismy duzo weków, dostawalismy duzo owoców i warzyw od ludzi, nawet jak pojechalismy za miasto po raz pierwszy natrafiliismy na uboczu na piekna sliwke, a obrodziła w tym roku aż sie gałęzie uginały.
    Suszylismy tez bo nie dało rady tego przerobic, po raz pierwszy tez suszylismy duzo ziół i znowu jedziemy niedawno za miasto i spotykamy dzika róże, znowu gałęzie sie uginały, no to zerwalismy i do suszarki.
    Takich wielkich zapasów nie robilismy od wielu lat, wczoraj znowu znajomy przytargał nam 2 reklamówki jabłek, pójda na ususzenie, bo juz nie mamy żadnych słoików.
    Masz racje Pio, ale nie będziemy wyrzucać warzyw i owoców jak leżą dosłownie pod nogami, dzisiaj znajoma pytała czy chcemy od niej buraki i gruszki, bo ma za duzo ? juz nie wiem co z tym robic, ale co tam kupię butelki i zrobie syrop !

    • pio0 said

     Nic nie mam do robienia weków, do myślenia, planowania, najbardziej trzeba zwrócić uwage na ostatnie zdanie:

     „Nie troszczcie się więc zbytnio o jutro, bo jutrzejszy dzień sam o siebie troszczyć się będzie. Dosyć ma dzień swojej biedy.”

     Chodzi o to, żeby rzeczy materialne, pęd czasu, zabieganie, nadmierne planowanie nie przejęło nad nami kontroli. Słowo ZBYTNIO to pokazuje. Bardziej poddać się działaniu Ducha Św. co nie wyklucza planowania z rozsądkiem.
     Wręcz zachęcam do robienia przetworów, bo przezorny – ubezpieczony, lecz gdy widzimy, że zbyt dużo uwagi dajemy temu, co będzie, to tracimy z oczu to dokąd zmierzamy i nie dajemy pola do działania Duchowi Św. Kto z nas może powiedzieć, że jutro jeszcze będzie żył? Kto jest pewny na 100%? Nikt, dlatego z rozsądkiem, umiarem przewidywać, być przezornym ale z głową, a przedewszystkim z Duchem Św. 😉

    • przeklejka said

     krystynka said
     czy chcemy od niej buraki i gruszki

     Z gruszek świetny jest kompot w słoikach.
     a buraki się kopcuje w ziemi ,jak ktoś ma ogród
     Są świeże całą zimę
     Kompot prosty jak drut
     na litrowy słoik 3 łyżki cukru
     kroimy gruszki zalewamy wodą
     wsadzamy do dużego garnka
     od zagotowania wody ok 1h i gotowe

     Ja też suszę co popadnie i wkładam do słoików

    • pio0 said

     Taka refleksja mi się jeszcze nasunęła, bo mowa o kupowaniu bunkra (coś ok.3,5tyś) + urządzenie go + zapasy itp, a ludzie nie mają co do gara włożyć.
     Oczywiście kto ma kasy w brud, to jego sprawa, tylko czy Pan Bóg nie zatroszczy się o tych co mało mają , albo nic nie mają?
     Najlepsze jest to, że można kupić bunkier, urządzić go, zakupić rzeczy, prowiantu masę na zapas, a przyjdzie powódź, przyjdzie trzęsienie ziemi czy inny kataklizm i po naszych planach, zbiorach itp.
     Więcej starać się o dobra przyszłe niż te ziemskie i tak kiedyś każdy z nas będzie musiał się rozstać z tym zimskim przejściowym domem, także o co się martwić? Zbierać „prowiant” duchowy na przyszłe życie 😉

    • pio0 said

     Polecam tez buraki na occie do słoika, gruszki też można zapasteryzować, na zime w sam raz 🙂

    • przeklejka said

     krystynka said
     co o tym myslicie ? straszenie ? czy w tym jest ziarno prawdy ?

     To nie jest straszenie. To zdrowy rozsądek i zapobiegliwość
     Czekają nas w przyszłym roku trudne czasy i trzeba się
     na nie mentalnie i fizycznie przygotować
     Wiele na to wskazuje że wszystko zacznie się w maju lub w czerwcu
     2017r. Zostało więc na ostatnie przygotowania ok pół roku
     Trzeba też ostrzegać innych o zbliżających się zmianach i zachęcać
     ich do robienia zapasów nie zapominając o modlitwie.

     Resztę zostawić Bogu i wstawiennictwie naszej Królowej i Matki Maryi
     W 1920r Matka Boża nam pomogła bo cały naród się zjednoczył
     i chwycił za broń
     Wierzę że teraz będzie podobnie.
     Czekają nas epokowe zmiany, podobne do tych z przed 1918r
     Uwolnimy się od naszych odwiecznych ciemiężców i odzyskamy
     prawdziwą suwerenność, ale kościoły muszą być pełne a Polacy
     muszą się modlić

    • przeklejka said

     A tu świetny reportaż o majorem Kudlińskim

     Polecam jego videoblog.Szczególnie część korzystaniu z
     naturalnych zasobów i przygotowaniu z nich potraw i leków
     Kilkadziesiąt filmów
     Polecam
     Ściągajcie takie porady na kompa . Może się zdarzyć że internet
     nie będzie zawsze działać

    • krystynka said

     to może zrobimy własnej roboty bombę !, co prawda witaminowa i nikomu nie zaszkodzi, ale jak pomoże !

  • przeklejka said

   A i jeszcze adres
   https://www.youtube.com/user/adolfkudlinski?src_vid=U-utr8Yv_1c&annotation_id=54fc1579-0000-2411-8a26-001a113f562e&feature=iv

 33. OSTOJA said

  Łk 12, 16. I opowiedział im przypowieść: «Pewnemu zamożnemu człowiekowi dobrze obrodziło pole. 17 I rozważał sam w sobie: Co tu począć? Nie mam gdzie pomieścić moich zbiorów. 18 I rzekł: Tak zrobię: zburzę moje spichlerze, a pobuduję większe i tam zgromadzę całe zboże i moje dobra. 19 I powiem sobie: Masz wielkie zasoby dóbr, na długie lata złożone; odpoczywaj, jedz, pij i używaj! 20 Lecz Bóg rzekł do niego: „Głupcze, jeszcze tej nocy zażądają twojej duszy od ciebie; komu więc przypadnie to, coś przygotował?” 21 Tak dzieje się z każdym, kto skarby gromadzi dla siebie, a nie jest bogaty przed Bogiem».

  Pozdrawiam.

 34. Ewa said

  8 listopada – wedlug Mszalu Rzymskiego (przedsoborowego)

  SWIETYCH CZTERECH UKORONOWANYCH – Meczennikow

  Określenie „Święci Czterej Koronowani” – wskutek zawiłej historii ich kultu – odnosi się obecnie do dwóch grup męczenników, obejmując łącznie 9 osób.

  Pierwszą grupę męczenników tworzą Sewer (Sekundiusz), Sewerian, Karpofor i Wiktoryn. Wedle „Złotej legendy” imiona te nie zachowały się z czasów ich śmierci, ale dopiero po upływie wielu lat zostały objawione przez Boga. Określenie ich mianem Koronowanych wynika właśnie z braku informacji o ich imionach; używano tu więc starożytnego skojarzenia: męczennicy otrzymywali koronę świętości z Bożych rąk za wytrwanie w wierze. Zgodnie z tradycją tych czterech mężczyzn poniosło śmierć męczeńską w Rzymie lub w Castro Alba. Opis męczeństwa św. Sebastiana wspomina, że byli oni żołnierzami, którzy odmówili złożenia ofiary bożkowi Eskulapowi i zginęli z tego powodu z rozkazu cesarza Dioklecjana (284-305). Ich ciała pochowali papież Milcjades i św. Sebastian na cmentarzu świętych Marcelina i Piotra przy via Labicana.

  Do drugiej grupy należą natomiast Klaudiusz, Kastor, Nikostrat i Symforian; nie do końca wiadomo, kiedy i w jakich okolicznościach dołączono do nich także Symplicjusza. Według przekazów byli oni kamieniarzami (lub rzeźbiarzami) z Sirmium. Ich praca zachwycała współczesnych; każde nowe dzieło rozpoczynali od znaku krzyża, a w trakcie pracy chętnie i głośno modlili się i śpiewali pobożne pieśni. Zginęli w Pannonii, kiedy odmówili uczczenia figury cesarza Dioklecjana i złożenia ofiary bóstwom rzymskim. Około 287 r. (inne przekazy mówią o roku 305) zostali oni skazani przez Dioklecjana na śmierć: zamknięto ich żywych w ołowianych trumnach i wrzucono do rzeki. Być może został z nimi zamordowany także Symplicjusz.
  Obie grupy męczenników wspominane były przez wieki wspólnie w dniu 8 listopada. Obecnie ich wspomnienie zostało rozdzielone: pierwszą grupę męczenników wspomina się 8 sierpnia, drugą – 8 listopada.
  Ich kult zaowocował także w sztuce i architekturze. W Rzymie, pomiędzy Koloseum a bazyliką św. Jana na Lateranie, znajduje się Bazylika Czterech Koronowanych. Pierwszy kościół został tu zbudowany w IV lub V wieku. Renowację przeprowadził papież Leon IV w IX wieku. Zniszczona podczas najazdu normańskiego w XI wieku, świątynia została odbudowana przez papieża Paschalisa II na początku XII wieku i konsekrowana w 1116 r. Do dziś jest to kościół tytularny – przydzielany przez papieża kardynałom-prezbiterom. W ten sposób kardynał staje się rzymskim proboszczem, członkiem Kościoła rzymskiego. Obecnie kardynałem Bazyliki Czterech Koronowanych w Rzymie jest emerytowany arcybiskup Los Angeles, kard. Roger Mahony.
  Postacie Świętych Czterech Koronowanych namalował m.in. Mikołaj di Pietro Gerini (+ 1414) oraz Filippo Abbiati (+ 1715). Na zewnętrznych ścianach kościoła San Michele we Florencji pomiędzy łukami arkad znajdują się m.in. posągi Czterech Koronowanych autorstwa Nanniego di Banco, ufundowane przez gildię rzeźbiarzy.

  Modlitwa

  Spraw, wszechmogacy Boze, abysmy podziwiajac mestwo slawnych Meczennikow w wyznaniu wiary, doznali milosciwego ich wstawiennictwa u Ciebie. Przez Pana.

 35. Ziemia znów zadrży, wszędzie będą krzyki bólu…
  http://www.colledelbuonpastore.it/anno-2016/novembre-2016/2556-non-traditemi-oh-amati-figli-perche-ora-il-tuono-si-fara-possente-e-la-vita-sulla-terra-si-fara-sempre-piu-dura.html
  http://translate.google.com/translate?hl=pl&sl=auto&tl=pl&u=http%3A%2F%2Fwww.colledelbuonpastore.it%2Fanno-2016%2Fnovembre-2016%2F2556-non-traditemi-oh-amati-figli-perche-ora-il-tuono-si-fara-possente-e-la-vita-sulla-terra-si-fara-sempre-piu-dura.html

 36. http://dialogsercamilosci.eu/2016/11/08/malzonek-krok-4-ku-doskonalosci/

  By spełnić czwartą wskazówkę, to jest zachować samotność, trzeba byś wszystkie rzeczy ziemskie uważał za przemijające i nie mogąc nic ponadto uczynić, byś patrzył na nie jakby ich nie było.
  O rzeczy światowe nie miej żadnego starania, bo Bóg cię wyrwał i uwolnił od nich. Co możesz załatwić przez drugą osobę, nie czyń tego sam, potrzeba bowiem, byś ani ty nie pragnął kogoś widzieć, ani by ciebie widziano. Pamiętaj często, że jeśli Pan Bóg od wszystkich ludzi będzie żądał ścisłego obrachunku z każdego słowa próżnego, o ileż więcej zażąda z każdego dnia od małżonka względem współmałżonka, któremu swe życie i swe czyny poświęcił ślubując przed Bogiem!
  Nie chcę przez to powiedzieć, byś zaniechał wypełniać z całą możliwą pilnością swój obowiązek lub cokolwiek ci posłuszeństwo zleci, lecz byś tak to spełniał, abyś nie popełnił w tym żadnej winy, tego bowiem nie chce ani Bóg, ani posłuszeństwo. W tym więc celu staraj się trwać zawsze w modlitwie i pośród zajęć fizycznych nie zaniedbuj jej. Czy jesz, czy pijesz, czy rozmawiasz, czy obcujesz z bliskimi, czy cokolwiek innego czynisz, staraj się tak postępować, by pragnąć Boga i kierować do Niego uczucia swego serca. Jest to bowiem rzeczą nieodzowną do nabycia wewnętrznej samotności, która wymaga, aby każda myśl duszy była skierowana do Boga lub do zapomnienia o stworzeniach, bo wszystkie one przemijają w tym krótkim i nędznym życiu. Nie staraj się wiedzieć o czym innym, jeno o tym, jak powinieneś służyć Panu Bogu i zachować wierność Miłości do małżonka.

  Jeżeli tych czterech rzeczy będziesz przestrzegał, wkrótce będziesz doskonałym. One bowiem tak ściśle się łączą ze sobą, że jeżeli w jednym uchybisz, wszelką korzyść, jaką masz z zachowania innych, utracisz z powodu dla niezachowania tej jednej.

  Parafrazując św. Jana od Krzyża

 37. OSTOJA said

  Proszę o instrukcję jak zlikwidować konto na facebook’u.

  • przeklejka said

   Z pejsbuka nie da się wypisać
   To działa tylko w jedną stronę do zbierania informacji i danych
   od nieświadomie przekazujących je ludzi
   To jest narzędzie do inwigilacji szaraczków

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d blogerów lubi to: