Dziecko Królowej Pokoju

Pokój musi zapanować pomiędzy człowiekiem i Bogiem, a także między ludźmi

 • Królowa Pokoju

  Królowa Pokoju
 • Uwaga

  Strona używa plików cookies które zapisują się w pamięci komputera. Zapisywanie plików cookies można zablokować w ustawieniach przeglądarki. Dowiedz się o tych plikach http://wszystkoociasteczkach.pl
 • Propozycja chronologiczna

  • Rok 2019 – Kryzys Rumunia
  • Rok 2020 – fałszywe traktaty pokojowe
  • Rok 2021 – Papież jedzie do Moskwy
  • Rok 2021 – Wojna
  • Rok 2022 – zwycięstwo komunistyczne
  • Rok 2023 – 10 królów
  • Rok 2024 – Antychryst
  • Rok 2025 – Sojusz z wieloma
  • Rok 2025 – Synod
  • Rok 2026 – Henoch i Eliasz
  • Rok 2028 – Ohyda spustoszenia
  • Rok 2029 – Ostrzeżenie
  • Rok 2030 – Cud
  • Rok 2031 – Nawrócenie Izraela
  • Rok 2032 – Kara
  • Rok 2032 – Odnowienie świata
  • Rok 2033 – Exodus
  • Rok 2034 – Zgromadzenie w Jerozolimie
  • Rok 3032 – Gog i Magog
  • Rok 3213 – Koniec świata
  • Nowe niebiańskie Jeruzalem.
 • Ostrzeżenie

  13 kwietnia 2029
 • Logowanie

 • Odwiedzają nas

  Map

 • Maryjo weź mnie za rękę

 • Jezu Maryjo Kocham Was

Jutro najważniejszy dzień w historii Polski

Posted by Dzieckonmp w dniu 18 listopada 2016


„Ludzie zobaczą skutki, ile Intronizacja wleje siły i mocy w cały nasz Naród.

Pan Jezus nie dopuści zniszczenia na ziemiach polskich.

Gdy Pan Jezus będzie Królem i Panem naszego Narodu, wówczas my staniemy się bardzo silnymi, bo wszyscy będą się starali wypełniać wolę Pana Jezusa, nawet innowiercy będą prosić o przyjęcie ich na łono Kościoła katolickiego. Przyjdą straszne czasy, lecz my musimy wierzyć i ufać Panu Bogu, że On nas nie opuści, a zwłaszcza musimy odmienić życie, by było zgodne z prawem Bożym. Ludzie zobaczą skutki, ile intronizacja wleje siły i mocy w cały nasz Naród. Pan Jezus nie dopuści zniszczenia na ziemiach polskich. Prośmy gorąco Pana Jezusa o zbliżenie się Jego Królestwa, bo zbliżają się czasy, kiedy nastanie jedna Owczarnia i jeden Pasterz”.

Bardzo proszę wszystkich o udanie się do Łagiewnik na Intronizację Jezusa Chrystusa na Króla. Sprawmy by było nas tam przynajmniej milion. Przybycie do Łagiewnik jest najtańszym i najmniej kosztującym czynem dla Polski, dla jej pomyślności i siły. Tam powinien przybyć każdy Polak i każda Polka. Wydarzenie niezwykłej wagi. Oto Polska na wskutek inicjatywy prostych ludzi, którzy od lat proszą o ten Akt modląc się i pragnąc w sercu aby tak się stało, jutro ogłosi Jezusa swoim Królem i Panem. Od tego dnia wszystko w Polsce będzie inne dzień przełomowy w naszej 1050-letniej historii. Prosty Naród swe pragnienia wyrażał w śpiewie, w modlitwie w rozmowach często będąc za to krytykowany. Dziś cały Naród Polski katolicki się zjednoczył i postanowił uznać Jezusa za króla i Pana. Mnie nie ma na blogu za chwilę wyjeżdżam do Krakowa.

Akt przyjęcia Jezusa za Króla i Pana

Nieśmiertelny Królu Wieków, Panie Jezu Chryste, nasz Boże i Zbawicielu! W Roku Jubileuszowym 1050-lecia Chrztu Polski, w roku Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia, oto my, Polacy, stajemy przed Tobą [wraz ze swymi władzami duchownymi i świeckimi], by uznać Twoje Panowanie, poddać się Twemu Prawu, zawierzyć i poświęcić Tobie naszą Ojczyznę i cały Naród.

Wyznajemy wobec nieba i ziemi, że Twego królowania nam potrzeba. Wyznajemy, że Ty jeden masz do nas święte i nigdy nie wygasłe prawa. Dlatego z pokorą chyląc swe czoła przed Tobą, Królem Wszechświata, uznajemy Twe Panowanie nad Polską i całym naszym Narodem, żyjącym w Ojczyźnie i w świecie.

Pragnąc uwielbić majestat Twej potęgi i chwały, z wielką wiarą i miłością wołamy: Króluj nam Chryste!

–       W naszych sercach  – Króluj nam Chryste!

–       W naszych rodzinach – Króluj nam Chryste!

–       W naszych parafiach – Króluj nam Chryste!

–       W naszych szkołach i uczelniach – Króluj nam Chryste!

–       W środkach społecznej komunikacji – Króluj nam Chryste!

–       W naszych urzędach, miejscach pracy, służby i odpoczynku – Króluj nam Chryste!

–       W naszych miastach i wioskach – Króluj nam Chryste!

–       W całym Narodzie i Państwie Polskim – Króluj nam Chryste!

Błogosławimy Cię i dziękujemy Ci Panie Jezu Chryste:

–       Za niezgłębioną Miłość Twojego Najświętszego Serca ­– Chryste nasz Królu, dziękujemy!

–       Za łaskę chrztu świętego i przymierze z naszym Narodem zawarte przed wiekami – Chryste nasz Królu, dziękujemy!

–       Za macierzyńską i królewską obecność Maryi w naszych dziejach – Chryste nasz Królu, dziękujemy!

–       Za Twoje wielkie Miłosierdzie okazywane nam stale – Chryste nasz Królu, dziękujemy!

–       Za Twą wierność mimo naszych zdrad i słabości – Chryste nasz Królu, dziękujemy!

Świadomi naszych win i zniewag zadanych Twemu Sercu przepraszamy za wszelkie nasze grzechy, a zwłaszcza za odwracanie się od wiary świętej, za brak miłości względem Ciebie i bliźnich. Przepraszamy Cię za narodowe grzechy społeczne, za wszelkie wady, nałogi i zniewolenia. Wyrzekamy się złego ducha i wszystkich jego spraw.

Pokornie poddajemy się Twemu Panowaniu i Twemu Prawu. Zobowiązujemy się porządkować całe nasze życie osobiste, rodzinne i narodowe według Twego prawa:

–       Przyrzekamy bronić Twej świętej czci, głosić Twą królewską chwałę –  Chryste nasz Królu, przyrzekamy!

–       Przyrzekamy pełnić Twoją wolę i strzec prawości naszych sumień –  Chryste nasz Królu, przyrzekamy!

–       Przyrzekamy troszczyć się o świętość naszych rodzin i chrześcijańskie wychowanie dzieci – Chryste nasz Królu, przyrzekamy!

–       Przyrzekamy budować Twoje królestwo i bronić go w naszym narodzie – Chryste nasz Królu, przyrzekamy!

–       Przyrzekamy czynnie angażować się w życie Kościoła i strzec jego praw – Chryste nasz Królu, przyrzekamy!

Jedyny Władco państw, narodów i całego stworzenia, Królu królów i Panie panujących! Zawierzamy Ci Państwo Polskie i rządzących Polską. Spraw, aby wszystkie podmioty władzy sprawowały rządy sprawiedliwie i stanowiły prawa zgodne z Prawami Twoimi.

Chryste Królu, z ufnością zawierzamy Twemu Miłosierdziu wszystko, co Polskę stanowi, a zwłaszcza tych członków Narodu, którzy nie podążają Twymi drogami. Obdarz ich swą łaską, oświeć mocą Ducha Świętego i wszystkich nas doprowadź do wiecznej jedności z Ojcem.

W imię miłości bratniej zawierzamy Tobie wszystkie narody świata, a zwłaszcza te, które stały się sprawcami naszego polskiego krzyża. Spraw, by rozpoznały w Tobie swego prawowitego Pana i Króla i wykorzystały czas dany im przez Ojca na dobrowolne poddanie się Twojemu panowaniu.

Panie Jezu Chryste, Królu naszych serc, racz uczynić serca nasze na wzór Najświętszego Serca Twego.

Niech Twój Święty Duch zstąpi i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi. Niech wspiera nas w realizacji zobowiązań płynących z tego narodowego aktu, chroni od zła i dokonuje naszego uświęcenia.

W Niepokalanym Sercu Maryi składamy nasze postanowienia i zobowiązania. Matczynej opiece Królowej Polski i wstawiennictwu świętych Patronów naszej Ojczyzny wszyscy się powierzamy.

Króluj nam Chryste! Króluj w naszej Ojczyźnie, króluj w każdym narodzie – na większą chwałę Przenajświętszej Trójcy i dla zbawienia ludzi. Spraw, aby naszą Ojczyznę i świat cały objęło Twe Królestwo: królestwo prawdy i życia, królestwo świętości i łaski, królestwo sprawiedliwości, miłości i pokoju.

Dotychczas tak wyrażaliśmy swoją wiarę w Jezusa Chrystusa Króla

————————————-

„Jasna Góra jest stolicą Maryi. Przez Maryję przyszedł Syn Boży, by zbawić świat i tu również przez Maryję przyjdzie zbawienie dla Polski przez intronizację.Gdy się to stanie, wówczas Polska będzie przedmurzem chrześcijaństwa, silną i potężną, o którą rozbiją się wszelkie ataki nieprzyjacielskie”.

W lipcu 1938 roku otrzymała proroczą wizję i pouczenie, dotyczące wtedy dość dalekiej przyszłości, a dla nas, dziś żyjących, bardzo bliskiej.

Tak to opisuje:

„Znalazłam się na wysokiej górze, na której zobaczyłam kulę zupełnie podobną do globusa, lecz bardzo dużą. Z wielkim zainteresowaniem oglądam ją. Pod względem geograficznym był to glob. Rozpoznawałam części świata i poszczególne państwa.

Wtem staje przede mną postać męża pełna powagi i majestatu. Kto to był, nie wiem. Owa postać zbliżyła się do mnie, nawiązując rozmowę.

Mówi do mnie: — To jest kula ziemska, polecając mi wymienić i określić granice części świata, a w nich poszczególne państwa.

Gdy odpowiedziałam na pytania, wówczas ta osoba mówi do mnie głosem pełnym powagi i namaszczenia: — Moje dziecko! Za grzechy i zbrodnie popełnione przez ludzkość na całym świecie ześle Pan Bóg straszną karę.

Sprawiedliwość Boża nie może znieść dłużej tych występków. — Ostoją się tylko te państwa, w których będzie Chrystus królował.

Jeśli chcecie ratować świat, trzeba przeprowadzić intronizację (…) we wszystkich państwach i narodach na całym świecie. Tu i jedynie tu jest ratunek.

— Które państwa i narody jej nie przyjmą i nie poddadzą się pod panowanie słodkiej miłości Jezusowej, zginą bezpowrotnie z powierzchni ziemi i już nigdy nie powstaną.

Zapamiętaj to sobie, dziecko moje, zginą i już nigdy nie powstaną!!! (…)

Pamiętaj, dziecko, by sprawa tak bardzo ważna nie była przeoczona i nie poszła w zapomnienie. (…) — Intronizacja w Polsce musi być przeprowadzona”.

Rozalia przypomniała sobie, że ofiarowała się Panu Jezusowi z miłości ku Niemu na całkowite wyniszczenie za Polskę na pierwszym miejscu, a potem za Niemcy, Rosję, Hiszpanię i za cały świat.

W tej chwili postać wzięła ją za rękę i zaprowadziła na drugą stronę globu.
Wskazała na Amerykę i Australię i rzekła z bólem:

— „Czyż za te dusze Chrystus nie cierpiał? Czyż one nie są odkupione Jego Najświętszą Krwią? — Trzeba je, dziecko, włączyć, szczególnie Amerykę.
Dalej mówił z najgłębszym przekonaniem:

— Trzeba wszystko czynić, by intronizacja była przeprowadzona. Jest to ostatni wysiłek miłości Jezusowej na te ostatnie czasy!
Pytam z bojaźnią tę osobę, czy Polska się ostoi?
Odpowiada mi:

— Polska nie zginie, o ile przyjmie Chrystusa za Króla w całym tego słowa znaczeniu, jeśli się podporządkuje pod Prawo Boże, pod prawo Jego miłości. — Inaczej, moje dziecko, nie ostoi się.

I jeszcze na ostatek mówi do mnie przekonywająco:

— Oświadczam ci to, moje dziecko, jeszcze raz, — że tylko te państwa nie zginą, które będą oddane Jezusowemu Sercu przez intronizację, które Go uznają swym Królem i Panem.

— Przyjdzie straszna katastrofa na świat — mówił — jak zaraz zobaczysz.
W tej chwili powstał straszliwy huk. — Owa kula pękła. — Z jej wnętrza wybuchnął ogromny ogień, za nim polała się obrzydliwa lawa jak z wulkanu, niszcząc doszczętnie wszystkie państwa, które nie uznały Chrystusa.

Widziałam zniszczone Niemcy i inne zachodnie państwa Europy.

Z przerażeniem zwróciłam się o ratunek do tego Pana, a on mi mówił:

— Nie bój się, dziecko,
i trzymał mnie za ramiona.

Pytam go:
Czy to jest koniec świata, a ten ogień i lawa, czy to jest piekło?
Otrzymuję odpowiedź:

— Nie jest to koniec świata ani piekło, tylko straszna wojna, która ma dopełnić dzieła zniszczenia.

Granice Polski były nienaruszone — Polska ocalała.

Ta osoba nieznana mówi jeszcze do mnie:

— Państwa oddane pod panowanie Chrystusa i Jego Boskiemu Sercu, dojdą do szczytu potęgi i będzie już jedna Owczarnia i jeden Pasterz.

Po tych słowach wszystko znikło.

W dniu następnym po Komunii świętej pytałam Pana Jezusa, co to ma znaczyć?

Otrzymałam pouczenie:

— Tak się, dziecko, stanie, jeśli ludzkość nie zwróci się do Boga. Nie trzeba zaniedbywać sprawy przyspieszenia chwili intronizacji w Polsce”.

Rozalia w liście do swego kierownika duchowego wyjaśnia, jakie zrozumienie towarzyszyło jej podczas powyższej wizji:

„Były to słowa do głębi przekonujące mnie, że to wszystko się stanie, te państwa ostoją się tylko, które Mnie uznają swym Królem.

— Zniszczenie będzie wielkie wskutek grzechów, które się rozlały jak potop na ziemi, więc muszą być krwią zmyte, zwłaszcza tam, gdzie były popełniane w sposób najohydniejszy.

Gdy Pan Jezus będzie Królem i Panem naszego Narodu, wówczas my staniemy się bardzo silnymi, bo wszyscy będą się starali wypełniać wolę Pana Jezusa, nawet innowiercy będą prosić o przyjęcie ich na łono Kościoła katolickiego.

Przyjdą straszne czasy, lecz my musimy wierzyć i ufać Panu Bogu, że On nas nie opuści, — a zwłaszcza musimy odmienić życie, by było zgodne z prawem Bożym.

Ludzie zobaczą skutki, ile intronizacja wleje siły i mocy w cały nasz Naród. Pan Jezus nie dopuści zniszczenia na ziemiach polskich.

Prośmy gorąco Pana Jezusa o zbliżenie się Jego Królestwa, bo zbliżają się czasy, kiedy nastanie jedna Owczarnia i jeden Pasterz”.

***

Przed wybuchem II wojny światowej

Posłannictwo Rozalii

W marcu 1938 roku głos wewnętrzny pouczał Rozalię:

— „Trzeba ofiary za Polskę, za grzeszny świat (…), straszne są grzechy Narodu Polskiego. — Bóg chce go ukarać.

Ratunek dla Polski jest tylko w moim Boskim Sercu”.

Ponieważ mimo wielu starań do intronizacji w Polsce nie dochodziło, — na parę miesięcy przed wybuchem drugiej wojny światowej Rozalia otrzymuje następną wizję ukazującą ogrom nieszczęść, jakie spadną na Polskę,

— a zarazem zapewnienie, że jeśli Polska, z rządem na czele, dokona intronizacji, do zapowiadanej wojny nie dojdzie.

— „Pod koniec lutego 1939 roku — pisze Rozalia — Pan Jezus przedstawił mej duszy następujący obraz w czasie, gdy Mu polecałam naszą Ojczyznę i wszystkie narody świata.

Zobaczyłam w sposób duchowy granicę polsko-niemiecką, począwszy od Śląska, aż po Pomorze, całą w ogniu.

Widok był to naprawdę przerażający, zdawało mi się, że ten ogień zniszczy całkowicie cały świat.

Po pewnym czasie ogień ogarnął całe Niemcy niszcząc je tak, że ani śladu nie pozostało z dzisiejszej Trzeciej Rzeszy.

Wtedy usłyszałam w głębi duszy głos i równocześnie odczułam pewność niezwykłą, że tak się stanie: — Moje dziecko, będzie wojna straszna, która spowoduje takie zniszczenie (…).

Wielkie i straszne grzechy i zbrodnie są Polski. — Sprawiedliwość Boża chce ukarać ten Naród za grzechy, zwłaszcza za grzechy nieczyste, morderstwa i nienawiść.

Jest jednak ratunek dla Polski, jeśli Mnie uzna za swego Króla i Pana w zupełności poprzez intronizację, — nie tylko w poszczególnych częściach kraju, ale w całym państwie z rządem na czele.

To uznanie ma być potwierdzone porzuceniem grzechów, a całkowitym zwrotem do Boga (…). — Tylko we Mnie jest ratunek dla Polski”.

Można sobie wyobrazić, co przeżywała Rozalia i osoby z nią związane w dziele intronizacji.

W tamtym czasie wszyscy w Polsce mieli świadomość, że wojna z Niemcami zbliża się szybkimi krokami,

— ale tylko Rozalia w pełni zdawała sobie sprawę z koszmaru tej wojny i z możliwości jej zażegnania.
Dlatego całe życie Rozalii zostało podporządkowane w intencji intronizacji: — w szpitalu bierze najcięższe dyżury, podejmuje różne umartwienia i nieustannie się modli:

— „1 kwietnia 1939 roku gorąco polecałam, jak tylko umiałam, tę sprawę Panu Jezusowi za przyczyną Najświętszej Maryi Panny i świętego Józefa, — prosząc o światło, co należy czynić, by ta sprawa była jak najlepiej i jak najprędzej przeprowadzona.

I znowu głos mówił mej duszy: — Powiedz, dziecko, ojcu, by napisał do Prymasa Polski przez Ojca Generała, by wszystko uczynił dla przyśpieszenia intronizacji.

***

Niepowodzeniem zakończyły się starania o intronizację Jezusa (na) Króla Polski przed wybuchem drugiej wojny światowej, — w wyniku czego Polska i wiele krajów świata uległo zniszczeniu.

Czy zatem misja powierzona Rozalii także zakończyła się niepowodzeniem?
Przez jakiś czas tak wydawało się samej Rozalii.

— Jej dotychczasowym staraniom o intronizację przyświecała myśl: — teraz albo nigdy.

Gdy po wybuchu wojny rozmyślała nad tymi słowami — uważając, że czas łaski dany Polsce został zaprzepaszczony, — usłyszała głos Jezusa:

— „Czy czas u Boga jest czasem ludzkim? — Czyż nie przygotowuję serc ludzkich do tej wzniosłej chwili, jaką ma być intronizacja?

— Czy sądzisz, jakoby ma zapowiedź nie dała się spełnić?”

Rozalia otrzymała w latach wojny dalsze przynaglenia od Jezusa, by nadal usilnie zabiegać o intronizację w Polsce.

W dniu 2 stycznia 1941 roku pisze:

— „Pan Jezus prawie nagli moją duszę, bym wszystko uczyniła, co tylko jest w mojej mocy, — by przyśpieszyć ten dzień błogosławiony oddania całych narodów pod panowanie Jego słodkiej miłości”.

Przed samą śmiercią Rozalia da świadectwo swej wierze:
— „Ja tak wierzę w intronizację, w jej przeprowadzenie, że choćby mi głowę ścinano, że to nigdy nie nastąpi, nie uwierzyłabym temu.

Już nigdy nie będę myślała, dlaczego tak, czy inaczej się stało, dlaczego nie teraz, lecz później… (ona nastąpi)”.

Ale też zdumiewa się nad postawą ludzi odpowiedzialnych za nasz Naród:

— „O jakże serce ludzkie jest ślepe i rozum szalenie ograniczony. (…)

Ojciec Kochany jeszcze będzie musiał przypomnieć o tej sprawie Jego Eminencji Prymasowi Polski”.

Na podstawie:

www.rozalia.krakow.pl/rc/-poslannictwo.htm

Komentarze 224 do “Jutro najważniejszy dzień w historii Polski”

 1. szach said

  w rozważaniach przed mszą św. bp R.Pindel pięknie mówił o znaczeniu wypowiedzenia słów-Panem moim jest Jezus . O publicznym wyznaniu wiary w Jezusa Chrystusa. Bo już mnie martwiło ciągłe zwracanie uwagi na to, żeby nie traktować Aktu Intronizacji jakoby miał w Polsce coś zmienić ,jak talizman itp. Takie wyznanie wiary ma znaczenie! Już mnie brała złość, że z jednej strony przestrzega się katolików przed wypowiadaniem słów przywołujących złe duchy, bo wtedy otwiera się im drzwi ,a z drugiej strony niektórzy hierarchowie wmawiają ludziom, że Intronizacja niczego nie zmieni . Może brak im wiary ? My otwarliśmy drzwi Chrystusowi . Uznaliśmy Go za swego Króla i Pana. Naszego Króla. A my Polacy to Polska ,więc nasz król, jest Królem Polski. Trzeba się modlić za kapłanów, bo gdy oni błądzą, to ludzie za nimi . Trochę nas traktują chyba jak niedouczonych pogan, mających ciągoty do zaklęć i amuletów a to już 1050 lat minęło od pogaństwa i trzeba ateistów nawracać a nie wierzących studzić.
  Vivat Chrystus Król Polski i Wszechświata.

  • kpiz said

   VIVAT!!!

  • krystynka said

   Prawda !
   Też mam takie wrażenie, że dla księzy jesteśmy takimi troche niedorozwinietymi dziećmi, z tyłu mówia jedno, a nam w oczy drugie..Nawet nie chciałabym słyszec ich prywatnych rozmów, spadłabym pewnie nie raz z krzesła, ale zaznaczam nie mysle tak o wszystkich !

  • greg said

   no i to jest problem jak islam wygra wojne z chrzescijanstwem to bedziemy mieli szariat w polsce strach sie bac
   http://amerbroker.pl/?go=content&action=show&id=463

   http://www.wykop.pl/link/3091355/spalono-zywcem-kobiete-ktora-jakoby-miala-spalic-koran-drastyczne/

   http://www.fronda.pl/a/oto-jak-islam-inspiruje-samobojcze-zamachy,66263.html

   • przeklejka said

    Dlatego jak Islam przejmie Niemcy to prawdziwe zagrożenie dla Polski
    pojawi się z zachodu a nie jak wmawiają ze wschodu

    • roztropny said

     Ewentualnie drugie rozbiory : kilka dni temu wybrano nowe władze interpolu : szefem został wiceminister Chin ds. bezpieczeństwa publicznego Meng Hongwei a jego zastępcą Rosjanin Aleksandr Prokopczuk, wszystko przy poparciu ponad 90 % delegatów państw członkowskich . Nadchodzi NWO. Wszyscy liczący się dogadali lub dogadują aż zapanuje wielki pokój miedzy narodami a wtedy się zacznie … Wg. przepowiedni uznanych przez kościół : Wojna wybuchnie nagle i niespodziewanie w czasie wielkiego pokoju na świecie.
     Na tym przykładzie widać jaką zmyłką są fałszywe orędzia , które jako źródło początku końca podawały Watykan i Papieża . Wybory w interpolu dokonują się bez udziału delegata Watykanu i początek końca nastąpi bez większego udziału Watykanu .

    • roztropny said

     Chcę tylko dodać nie kwetionuję nadejścia antychrysta lecz drogę utoruję mu nie kościół i kler lecz ludzie cywilni , a po wielkim zamieszaniu i wojnie która nagle wybuchnie on przyjdzie jako głosiciel nowego pokoju na ziemi – antychryst i zapragnie tronu Piotrowego .

 2. pio0 said

  Reportaż: Największy Dar cz. 1

  Orędzie Bożego Miłosierdzia za pośrednictwem wielkich apostołów miłosierdzia rozprzestrzeniło się po całym świecie zmieniając wiele ludzkich serc.

 3. pio0 said

  • przeklejka said

   Ale słowa Jezus Chrystus Król Polski nie padły
   A miały paść z ust Prezydenta
   Tak jak to się odbyło 1 kwietnia 1656r we Lwowie
   To jeszcze nie teraz .Właściwa intronizacja odbędzie
   się zapewne w Częstochowie jak będzie się już gotowało w
   całej Europie Zachodniej a krew popłynie na ulicach
   Musi być jakiś bat.
   Lato 2017r

   1.5.83 JEZUS: Wasze powszechne nawrócenie się na moją drogę nastąpi wtedy kiedy stanie przed wami groźba całkowitej zagłady. Ona obudzi społeczny zryw w obronie wartości najwyższej dla was i wspólnej – waszego bytu narodowego. Wobec takiej grozy, która zawiśnie nad światem, zjednoczycie się i zwrócicie wasze serca ku Mnie, jako jedynej waszej obronie i tarczy. Moja Matka stanie się w tym czasie rzeczywistą Królową narodu polskiego. Wtedy gdy dokoła was ginąć będą i rozpadać się kraje o wiele od was bogatsze i potężniejsze, kiedy śmierć straszliwa, natychmiastowa i zaskakująca zagarniać będzie miliony waszych braci w jednej sekundzie – bo użyjecie przeciw sobie broni jądrowej (przed którą ostrzegała was od lat Maryja, Matka moja i wasza) – wtedy lęk o życie stłumi wszelkiej inne pragnienia. Nie Tylko w Polsce, lecz na całym świecie nastąpi przemiana duchowa. Te kraje, które wierzyły Mi i uznawały Mnie swym Panem, zwrócą się ku Mnie i skupią swoją ufność i wierność wokół mojego Krzyża. Inne, które praktycznie odrzuciły Mnie, bo od dawna byłem dla nich tylko symbolem i wspomnieniem, pozostaną w swojej agonii same i nie znajdą oparcia. Tam zapanuje chaos, panika i zbiorowe szaleństwo: jedni przez drugich i przeciw drugim będą dążyć do zapewnienia sobie bezpieczeństwa. Tak stanie się w krajach, którym zazdrościcie mojej opieki (USA i kraje Europy Zachodniej). Zobaczysz też, jak bogactwo i poczucie siły zniszczyły odporność społeczeństw, a podkopując – z dawna i planowo – moje prawa, rządy zgotowały zgubę własnym ludom. Wtedy zobaczysz i przekonasz się, czy miałaś rację wątpiąc w swój naród. Bo Ja wierzę w waszą głęboko ukrytą wierność moim słowom

 4. pio0 said

  Dr Kiszkowski: Argumenty przeciw radiestezji

  http://www.fronda.pl/a/dr-kiszkowski-argumenty-przeciw-radiestezji,82022.html

 5. teresa said

  juz jest po jutrze —– cala ceremonia to jedna zenada boja sie Krola Chwaly pasuje im cierniowa korona i rany po biczach mysla niemadrzy ze poraniony ma mniejsza godnosc i braki w swej mocy Kto tak mysli jest glupkiem bo Boga maja przed soba i Moc Jego rowna w ranqch czy tez w chwale Bidoki zrobili co musieli ale strachu jaki maja w oczach nie potrafili ukryc Boja sie i maja racje Badzcie zimni albo goracy inaczej wypluje was z ust moich trzeba sie bac

  • Darek said

   Nie wiem czy zwróciliście uwagę na to czy byli wszyscy bp. polscy na tej uroczystości .
   Nie oglądałem jeszcze nagrania z tej uroczystości ale czy ktoś ich policzył ,powinno być 130-u bp.

 6. EWA DM said

  Byłam w Łagiewnikach i jestem szczęśliwa. Mamy Króla!
  Wielki tłum ludzi na placu nie pozostał bierny, ale spontanicznie i głośno razem odczytał Akt przyjęcia Jezusa za Króla i Pana w naszej Ojczyźnie. Przecież Bóg usłyszał nasz głos.

  Dodatkowo chciałabym dodać, że w pewnym momencie byłam we właściwym czasie i na właściwym miejscu, kiedy znalazłam się w odległości 1 m od pana Prezydenta Andrzeja Dudy.

 7. Halina K said

  Czy pamietacie jak był Papież Jan Paweł II w Zakopanym .?
  Jak Górale zrobiły mu iście królewskie powitanie, traktując go jako NASTEPCE Pana Jezusa , Głowe Jego Kościoła na Ziemi ?
  Aż dech zapierało to, co wypływało z gorących serc Górali .
  Określenie tego było ,,,,, iście królewskie powitanie i oddanie należnej czci i szacunku dla człowieka piastującego tak zaszczytne stanowisko na usługach Chrystusa Króla i w Jego Kościele ,do którego należymy .
  Piękne to były chwile .
  Cóż można powiedzieć ,
  z Górali wypłynęła miłość do Pana Jezusa .
  Dali dowody, ich wiary ufności miłości , .
  Na zrozumienie sercem Bożej Prawdy
  i dostosowanie sie do niej w pokorze i szacunku .

  Było tak dużo czynów wypływających z miłości pokory szacunku, z prawdy która faktychnie jest .
  Aż serce rosło patrząc na tą szczerość,
  na tą ufność oddanie i pokorę .
  Czy za te czyny uniżenia i padnięcia na kolana przed wysłannikiem Boga doznali jakiegoś wstydu ?
  Nie , zapracowali na uznanie , na szacunek , na podziw ,że zdobyli sie na takie czyny, które wypłynęły z szczerości i miłości serca .

  Być może , w zamian za to co uczynili przedtem ,
  teraz mają Kapłana Piotra ,który nadal ma w sobie MIŁOŚĆ do Boga i chce poderwać naród do czynów wypływających z miłości szacunku pokory względem Boga , po to, by mogli wejść na drogę prawidłowej współpracy z Chrystusem Królem .
  On porywa ludzi do czynów wypływających z miłości .I to jest wielkie cenne i wartościowe .

  A teraz popatrzmy przez analogie na to co odbyło sie w Łagiewnikach u stóp przychodzącego Zmartwychwstałego Chrystusa Króla , Syna Bożego.
  Zwycięskiego Króla , który zwyciężył wroga człowieka, przeklętego szatana ,złodzieja kłamce oszusta złoczyńce gnębiciela .
  Króla przychodzącego z błogosławieństwem pomocą z Sercem przepełnionym MIŁOŚCIĄ .
  Czy można powiedzieć że było to iście królewskie przyjęcie ?
  Czy można powiedziec to samo,
  że było tam dużo czynów wypływających z wiary miłości pokory czci oddania chęci współpracy itd ?
  Oceńcie to sami .

  Ja zastanawiam sie nad jednym ,
  czemu jest brak miłości wypływającej z serc miłosciwie paanujących tam Duzs Pasterzy z Woli Boga ,
  Czemu nie odpowiadają Miłością na Jego Miłośc .Przecież powinna wypływać miłośc z ich serc i porywać serca wiernych ,
  , w odpowiedzi za to co On uczynił ,
  Potrzeba szacunku uznania dla przychodzącego Króla Chrystusa po raz drugi do wymiaru człowieka, po zwycięstwie nad szatanem i tryumfie Zmartwychwstana.
  A czy jest ??? Czy wypłynęła wczoraj ???

  Nasuwa sie jedna odpowiedz ,,,,
  ,,, tej miłości nie mają ,
  bo nie maja wiary ufności
  zrozumienia sercem Bożej Prawdy .
  Nie rozumieją tego co sie wydarzyło ,
  nie są uduchowieni ,
  są w materialiżmie zakorzenieni i w tym sie obracają . .
  A przecież dla człowieka, który pracuje dla potrzeb świata duchowego , dla duszy człowieka to tragedia .
  Bo jest brak czynów wynikających z potrzeb dobra ducha i spraw Założyciela Kościoła .

  A przecież Naród Polski Rozmodlony i Pielgrzymujący kocha Króla Jezusa ,
  ufa Jemu ,
  na kolanach chce Go przyjmować ,
  dawać Mu dowody swojej miłości
  czci oddania i szacunku .

  I ci co powinni rozpalać serca , stali sie hamulcowymi , ci którzy porywać powinni Naród Polski do okazywania miłości i szacunku Bogu ,
  przeszkadzają mu ..
  Naród Polski Rozmodlony i Pielgrzymujący chciał by został powołany Jezus Chrystus Król Polski . By to był NASZ Król . Bo Jego kochamy by Jemu słuzymy , bo Jego Królestwo według Jego wskazań budowac chcemy .

  Ale jak mogą oni przewodnicy duchowi wykonac to czego od nich oczekuje Bóg , skoro oni nie mają w sobie tego co mieć powinni ,
  bo uwikłali sie w współprace , w kolaboracje z wrogiem Chrystusa Króla .
  A ten stan rzeczy nie pozwala zrozumieniu sercem BOZEJ PRAWDY ,
  wypłynąc Miłości Ufności Czci ,
  nie wypłynie pokora szczerość chęc służenia , bo po prostu tego nie ma .
  Z pustego to nawet Salomon nie naleje .
  No i mamy to co mamy .

  Pozostajemy sami z naszymi gorącymi sercami przepojonymi miłościa do Boga .
  Musimy dalej walczyć ,
  aby działanie Boga mogło wpłynąc na teren zagrabiony przez szatana ,.
  By wszystko i wszystkich wypełniał Duch św i dopomagał do całkowitego wyrzucenia szatana z wymiaru człowieka .
  Dobrze że są wojownicy modlitwy , że walcza .
  A modlitwa czyni cuda .
  Więc walczmy nadal o naszego Chrystusa Króla .I prośmy, by Boże działanie spowodowało to że z naszej drogi będzie pousuwane wszystko to, co szatan poustawiał by nas zatrzymać w podążaniu do Bożego celu .

  • Halina K said

   Prawdą jest że Bp Stanisław Dziwisz przebywał przez wiele lat na stolicy Piotrowej u boku św Papieża Jana Pawła II . Że miał czas na to by przesiaknąc jego wiarą miłością i szacunkiem dla Załozyciela Kościoła św .By rozpalic swoje serce miłością do Boga na jego wzór.

   Bóg tak chciał ,
   by po pobycie na stolicy Piotrowej ,
   po pobieraniu nauk u boku JPII przyszedł Stanisław Dziwisz do miasta królów Polskich , by tutaj już sam rozpoczął pracę dla Chrystusa Króla w Łagiewnikach .
   Czy sprostał on temu zadaniu które postawił mu Bóg ???
   Czy rozsławił Łagiewniki swoimi czynami z miłości do Boga wypływającymi , tak jak uczynił to JPII z stolicą Piotrową ?

   Można rzec, że zasługi JPII na stolicy Piotrowej były duże , że wyprowadził on sprawy Kościoła na prostą , że zasiał Słowo Boże na całym świecie by wzrastało , by przynosiło owoc Bogu taki jakiego On pragnie .
   A czy o tym samym można powiedzieć o Bp Dziwiszu ???
   Można rzec że wszystko to co on zyskał przy boku JPII , stracił jako gospodarz w Stolicy Chrystusa Króla , bo nie nawiązał z Nim żadnej współpracy . Pozostawił Króla na boku , gdy miał Go wynieśc na tron Króla w pełnym tego słowa znaczeniu .

   Zadawałam sobie pytanie czemu tak sie to stało .
   Ale jak słyszę o jego powiązaniach z masonami o których ostatnoio mówi Kękuś , to odpowiedz nasuwa sie sama .

   Był on przy JPII , ale nie z JPII .
   Widocznie JPII służył Założycielowi jak mógł jak potrafił , a on bratał sie z wrogami Kościoła , marnotrawił dany mu czas .Dlatego nie wzrastał duchowo .
   I nasuwa sie pytanie,
   w której pracy miał większe osiągnięcia , czy w Kościele Chrystusowym ,
   czy w współpracy z masonerią .
   Bo chcący wyjśc na 33 stopień wtajemniczenia to trzeba mieć zasługi .

   Dokumenty dają podstawę dochodzić do przekonania że tak prawda wygląda .
   A tak napisana historia życia honorów i zaszczytów nie przynosi .

   Bóg zna prawdę ,
   my możemy tylko rozważać sercem rzeczywistośc, w której przyszło nam żyć i zbierać owoce .
   No i robic wszystko, by nasza historia życia była napisana zgodnie z życzeniem i oczekiwaniem Boga w Trójcy św .

   Idę teraz do kościoła , by dokonać osobistego aktu oddania sie Chrystusowi Królowi , mojemu Królowi Zmartwychwstałemu w obrazie JEZU UFAM TOBIE , by wraz z Nim iść w życie i budować Jego Królestwo tutaj na Ziemi .
   Podporządkowując sie Jego Woli chcę byc uzytecznym narzędziem w Jego Ręku , by mogło stawac sie rzeczywistościa każde Jego pragnienie zyczenie oczekiwanie .
   By budowana i kształtowana rzeczywistośc była lustrzanym odbiciem Jego pragnień zyczeń oczekiwań .
   Chcę utrzymac sie na drodze prawidłowej współpracy z Nim Królem .
   Chcę odpowiedzieć miłością na Jego Miłośc . Bo tylko czyny wypływające z Miłości moga zbudować Jego Królestwo Miłosci .
   Chcę Mu wyznać ,,,

   Kocham Cie i ufam Tobie ,
   Jezu Chryste mój Królu
   i Królu Narodu Polskiego i świata całego ..
   Prowadz nas bysmy zdołali wykonać to co potrzebne jest Tobie do oczyszczenia człowieka i świata z obecności działania szatana .
   Bys nas mógł włączyc w skład Królestwa Twego i zabrać tam gdzie nie ma dostępu szatan .
   By do Króla Miłości wróciło to, co zostało otoczone miłościa wypływającą z serca człowieka i zostało odcięte od szatanaa wolą i świadomością człowieka .
   .By wróciło do Ciebie to co szatan chciał włączyć w skład piekła odcinając nienawiścią od Ciebie Króla , od Twojej Miłości .
   Pragnę by nastało Twoje panowanie i królowanie według życzenia Twego .
   Woli Twojej sie oddaję i podporządkowuję i chce służyć Tobie wraz z tym co otoczyłam miłoscią . Bądz nam Królem i Panem na zawsze już .Niechaj buduje sie Twoje Królestwo zgodnie z zyczeniem Serca Twego . Bądz uwielbiony chwała i radością otoczony na wieki od człowieka żyjącego wśród świata .
   Przyjmij prosze dar serca wypływający z szczerej ufnej oddanej miłosci do Ciebie Królu . Niechaj Tobie służy na wieki .

 8. Mdr 3, 5: Po nieznacznym skarceniu dostąpią dóbr wielkich, Bóg ich bowiem doświadczył i znalazł ich godnymi siebie.
  Mdr 3, 6: Doświadczył ich jak złoto w tyglu i przyjął ich jak całopalną ofiarę.
  Mdr 3, 7: W dzień nawiedzenia swego zajaśnieją i rozbiegną się jak iskry po ściernisku.

 9. Beata said

  Najlepsze świadectwo wystawiło nam – samo Niebo.

  Przez cały piątek w Krakowie świeciło słońce i było bardzo ciepło.

  W sobotę dla odmiany od rana duże zachmurzenie, przed południem deszcz.

  Im bliżej godziny rozpoczęcia Mszy Św. – 12.00 , tym zachmurzenie mniejsze.

  Nie wiem czy ktoś z was zwrócił uwagę kiedy po raz pierwszy padły promienie słońca na Sanktuarium.

  Dokładnie w momencie rozpoczęcia Mszy Św..

  Potem rozświetlenie promieniami w pełnej krasie, że się tak wyrażę, w czasie kiedy wszyscy śpiewaliśmy pieśń Chrystus Wodzem, właśnie z „opromieniowaniem jak gdyby”,

  podkreśleniem wręcz mocy słowa Wódz, trzykrotnie pełne rozświetlenie promieniami, a potem od momentu, kiedy kapłani rozpoczęli udzielać Komunii Św. tym tysiącom Polaków

  zebranych wokół.

  Co ciekawe przez czas Homilii bp Czai słońce nie zaświeciło ani razu pełnym blaskiem.

  Pan Jezus wie, zna zamysły serca każdego z nas, wie, ze dla zwykłych ludzi pozostaje Królem Polski, prawdziwie panującym, my przyjęliśmy Go do naszych serc, uznaliśmy Go

  naszym Panem i Władcą. Prawowitym władcą naszego Państwa, oddaliśmy się w pełni Jego panowaniu.

  Teraz pozostaje nam budowanie Jego Królestwa, Królestwa opartego na prawie Bożym, poczynając od naszych rodzin, kończąc na rządzących państwem.

  Króluj nam Chryste zawsze i wszędzie!!!

 10. Mt 7, 3: Czemu to widzisz drzazgę w oku swego brata, a belki we własnym oku nie dostrzegasz?

  Akt oddania się Jezusowi Chrystusowi, to skierowanie swej wolnej woli z miłości ku Dobru Najwyższemu i przypomnienie, że Bóg ma być na pierwszym miejscu i działamy zgodnie jako ludzie rozumni ku celu ostatecznemu Wiekuistemu Szczęściu. Przez ten fakt upodabniam się do źródła kierowanej miłości czyli do Jezusa Chrystusa, patrzę i naśladuję tylko Jego, a nie oglądam się na innych, gdyż to jest istotowy błąd. Kochając Boga Trójjedynego najbardziej, wszystkie moje myśli, słowa, czyny i gesty będą Prawdziwe, Dobre, Pokojowe i pełne czystej Miłości, dążyły do doskonałości. Problem jest, jeśli ktoś ukochał najbardziej swój urząd, status społeczny, materializm, czyli dopuścił kłamstwo do rozumu o wiecznym szczęściu bytu ziemskiego i nawet jeśli używa Imienia Boga, naucza w Imię Boga, robi to interesownie dla zaspokojenia swego celu.

  Nadchodzi czas, aby zrozumieć znaczenie tytułu „Polski” – Jezus Chrystus Król Polski. Nie krytykujcie tych, którzy jeszcze nie pojęli, ale módlcie się za nich, a swoją postawą godną Króla ich nawrócimy.
  Gdy Papież Pius XI ogłaszał tytuł Jezus Chrystus Król Wszechświata robił to w duchu ówczesnego poznania, gdy jeszcze Kościół tworzył Jedność – w mowie, liturgii, hierarchii, ale to było jakby zakończeniem pewnego okresu, gdyż kłamstwo podziału już było czuć. Ratował ducha Jedności Kościoła Pielgrzymującego. Z czasem ten tytuł „Wszechświata ” się osłuchał, nie porywał już ludzkich dusz, a gdy Kościół widocznie się podzielił na Kościół Polski czy Kościół Niemiecki itp. Ten tytuł stracił na wartości. Aby poderwać dusze wszystkich Polaków, aby poderwać ducha innych Kościołów przyrostek POLSKI jest konieczny i ma ogromne znaczenie. Jestem przekonany, że nasza postawa, życie w Bogu da zrozumienie w nadchodzących wydarzeniach naszym władzom kościelnym i świeckim poznanie znaczenia oddania Polski, pod opiekę Jezusa Chrystusa jako Króla Polski. Cierpliwości i wytrwałości na drodze do Wiekuistego Szczęścia.

  • Na dzień dzisiejszy duch świata śmieje się z Polski i ma słuszność, z jednej racji, że nasze prawo polskie jest zdeprawowane, pozwala na zło choćby na zabicie człowieka, na cudzołustwo, gdyż Prawa Boże nie są na pierwszym miejscu, a o prawie stanowią chwilowe statusy ludzkie.
   Potrzeba powrotu do Polski Chrześcijańskiej sprzed rewolucji ideologicznej protestanckiej, gdzie prawo polskie było oparte na Przykazaniach Bożych, Prawach Naturalnych, a uzupełniały je prawa stanowione przez człowieka. Dziś nasze prawo i innych krajów oparte są na tym uzupełnieniu, a pierwsze dwa odstawione na margines, stąd fakt, że nie potrafią nawet odróżnić kobiety od mężczyzny, to jest dramat co kłamstwo czyni z człowiekiem, który zapomniał o swoim rozumie, dążeniu do Dobra i Miłowania.

   • W 1991r po wyzwoleniu fizyczny z niewoli Polski, św. Jan Paweł II przybył do Polski i jeździł od miasta do miasta głosząc i objaśniając nam 10 Przykazań Bożych.
    Można go porównać do Mojżesza, który po uwolnieniu Izraela z domu niewoli, otrzymał 10przykazań jako podstawy prawne do uwolnienia ducha Narodu i świata z niewoli grzechu i kłamstw.

    Nie odczytaliśmy znaków czasu.
    Mam nadzieję, że nadchodzi czas by wypełnić Wolę Boga, tzn skierować się ku Dobru, które jest gwarantem wolności.

    • W roku 1994 w książce ,,Przekroczyć próg nadziei” św. Jan Paweł II powiedział, że:

     Kiedy podczas ostatnich odwiedzin w Polsce (1991) wybrałem jako temat homilii Dekalog oraz przykazanie miłości, wszyscy polscy zwolennicy ,,programu oświeceniowego” poczytali mi to za złe. Papież, który stara się przekonywać świat o ludzkim grzechu, staje się dla tej mentalności persona non grata.

     Osoba niepożądana! Niepożądana przez nas, rodaków Polaków, bo głosił Prawa Boże, jako podstawę i odniesienie do prawa świeckiego.

     Boże zmiłuj się i przebacz.

 11. http://dialogsercamilosci.eu/2016/11/20/dobro-jest-zasada-kierujaca-wolnoscia/

 12. Ewa said

  20 listopada – wedlug Mszalu Rzymskiego (przedsoborowego)

  SW. FELIKSA WALEZEGO – Wyznawcy

  Feliks urodził się w hrabstwie Valois (w północno-wschodniej Francji) w pierwszej połowie wieku XII. Był prawdopodobnie spokrewniony z królami francuskimi z dynastii Walezych. Nauki pobierał pod okiem św. Bernarda w klasztorze Clairvaux; zamierzał pozostać w zgromadzeniu cystersów. Bernard odwiódł go od tego zamiaru. Ojciec wysłał Feliksa na dwór króla Ludwika VI. Młodzieniec musiał tam brać udział w zabawach dworskich, a mimo tego zachował głębokie życie wewnętrzne i surowe reguły życia zakonnego.
  Idąc za powszechnym w tamtym czasie ruchem, także i on udał się na wyprawę krzyżową do Ziemi Świętej. Pod wodzą Ruggera dotarł do Aleppo. Kiedy jednak przekonał się, że w Ziemi Świętej niewiele dokona dla Zbawiciela, powrócił do Francji i zamknął się w pustelni w Cerfroid, w pobliżu Meaux. Przyjął także święcenia kapłańskie, by do życia pustelniczego dołączyć apostolskie. Tak się też stało, gdyż niebawem do mistrza zaczęli coraz liczniej garnąć się uczniowie.
  W roku 1194 nawiedził jego pustelnię Jan z Mathy, wówczas profesor na Uniwersytecie Paryskim. Przemyśliwał on nad założeniem nowego zakonu, który zająłby się sprawą wykupu chrześcijan, wziętych przez muzułmanów do niewoli w czasie bitew lub podbojów czy też pirackich wypraw na osiedla chrześcijańskie. Trzeba przyznać, że niewola ta była bardzo ciężka. Muzułmanie traktowali bowiem jeńców jako wrogów i stosowali wszelkie sposoby, by odwieść chrześcijan od wiary w Chrystusa, a skłonić ich do przejścia na islam. Feliks zapalił się do tego projektu. Obaj mężowie różnili się charakterami, przez co wzajemnie się uzupełniali: podczas gdy Jan był człowiekiem czynu, bardzo dynamicznym, Feliks był kontemplatykiem. Kiedy więc pierwszy z nich dał nowemu zakonowi ramy organizacyjne, drugi pogłębił nurt życia wewnętrznego zakonu. Jan spędził przy Feliksie ok. 3 lata, określając wraz z nim regułę i charakter zakonu. Stąd udał się do Rzymu, by uprosić zatwierdzenie reguły. Znany z surowości i z zastrzeżeń dotyczących nowych zakonów, papież Innocenty III zatwierdził jednak nowy zakon w roku 1198. Tak powstał Zakon Przenajświętszej Trójcy od Wykupu Niewolników, znany powszechnie jako trynitarze. Jan z Mathy udał się teraz do Francji, Hiszpanii i Włoch, by propagować ideę i konieczność założenia nowej rodziny zakonnej dla ratowania chrześcijan z muzułmańskiej niewoli.
  Według tradycji Feliks miał umrzeć 4 listopada 1212 roku w opactwie Cerfroid. Początkowo jego kult był słaby i ograniczał się jedynie do zakonu trynitarzy. Od XVII wieku kult ten ożywił się i rozszerzył, odkąd papież Klemens IX zezwolił na Mszę świętą i oficjum ku czci obu założycieli (1669). Papież Klemens X wpisał ich do Martyrologium Rzymskiego (1670). Papież bł. Innocenty XI (+ 1689) wyznaczył dni ich wspomnienia: dla św. Jana 8 lutego, a dla św. Feliksa – 20 listopada. Z kolei papież Innocenty XII rozszerzył ich święto na cały Kościół.
  O św. Feliksie Valois zachowały się legendy, które miały pewien wpływ na autorów jego żywotów oraz na ikonografię. Ponoć kiedy matka nosiła w łonie chłopca, ujrzała Matkę Bożą z Dzieciątkiem, które dźwigało krzyż. Przy boku Dzieciątka stało drugie dziecię, trzymając koronę z lilii. Chłopiec oddał Dzieciątku koronę z lilii, a sam odebrał od Niego krzyż. Kiedy matka nie umiała sobie wytłumaczyć tego snu, ukazał się jej św. Hugo, przed którego właśnie ołtarzem się modliła, i oznajmił jej, że tym dzieckiem będzie jej własny syn, który lilię królów francuskich zamieni na krzyż. Nazajutrz porodziła syna i z wdzięczności dała mu na imię Hugon. Feliks natomiast – to jego imię zakonne.
  Inna legenda głosi, że z powodu długotrwałej suszy nastał wielki głód w kraju. Na zamek św. Feliksa szły tłumy wygłodniałych ludzi. Kiedy i tu zabrakło chleba, pobożna piastunka pobłogosławiła rączką dziecka ostatni chleb i stał się cud: chleba wystarczyło dla wszystkich ubogich, którzy przyszli po pomoc. Widząc to, piastunka wyprowadziła dziecię na pole i jego rączką pobłogosławiła ziemię. Wtedy spadł długo oczekiwany deszcz, a po nim nastał wielki urodzaj.
  Kiedy zaś pewnej nocy posnęli wszyscy zakonnicy tak, że nikt oprócz św. Feliksa nie wstał o północy na modlitwy, Feliks ujrzał, że na miejscu przełożonego zasiadła Matka Boża, zaś na miejscach zakonników aniołowie – i to oni odmawiali oficjum za zakonników. Matka Boża miała na sobie habit trynitarzy.

  Modlitwa

  Boze, ktory swietego Feliksa, Twego Wyznawce, przez tchnienie niebieskie raczyles wezwac z pustelni do dziela wykupu niewolnikow, spraw, prosimy Cie, niech za jego wstawiennictwem, a dzieki Twej lasce, wyzwoleni z niewoli naszych grzechow, dojdziemy do ojczyzny niebieskiej. Przez Pana.

 13. Ewa said

  OSTATNIA NIEDZIELA PO ZESLANIU DUCHA SWIETEGO

  W ostatnią niedzielę roku liturgicznego Kościół zwraca naszą uwagę na końcowy akt dziejów Odkupienia: Sąd Ostateczny. (ewangelia) «Bóg wybawił nas z mocy ciemności i przeniósł do Królestwa Syna umiłowania swego» (lekcja), dlatego oczekujemy Sądu Ostatecznego bez obawy, pamiętając, że sędzią będzie nasz Zbawiciel. Dzień sądu nad światem będzie dniem Jego ostatecznego zwycięstwa nad mocami ciemności. Modlimy sie dzisiaj o uwolnienie od ziemskich pożądań i skierowanie naszych pragnień ku niebu (sekreta).

  INTROIT – Jer 29,11.12.14; Ps 84,2
  Dicit Dóminus: Ego cógito cogitatiónes pacis, et non afflictiónis: invocábitis me, et ego exáudiam vos: et redúcam captivitátem vestram de cunctis locis.
  Ps. Benedixísti, Dómine, terram tuam: avertísti captivitátem Iacob. V. Gloria Patri.

  Oto co mówi Pan: Ja żywię myśl pokoju, a nie udręczenia. Wzywać Mnie będziecie, a Ja was wysłucham, i sprowadzę was do domu ze wszystkich krajów waszego wygnania. Ps. Łaskę okazałeś, Panie, Twej ziemi; na dobre odmieniles los Jakuba.

  KOLEKTA
  Excita, quaesumus. Dómine, tuórum fidélium voluntátes: ut, divíni óperis fructum propénsius exsequéntes; pietátis tuæ remédia maióra percípiant. Per Dominum.

  Prosimy Cię Panie, pobudź wolę wiernych Twoich, aby gorliwie korzystając z owoców służby Bożej, otrzymywali większą pomoc od Twojej ojcowskiej dobroci. Przez Pana

  LEKCJA – Kol 1,9-14

  Bracia: Nie przestajemy modlić się za was i prosić, abyście napełnieni byli poznaniem woli Bożej we wszelkiej mądrości i pojmowaniu duchowym. Abyście tez postępowali w sposób godny Boga, podobając Mu się we wszystkim, przynosząc owoc przez każdy dobry uczynek i wzrastając w poznawaniu Boga. A umocnieni wszelką mocą według potęgi chwały Jego, ku wszelkiej cierpliwości i stateczności z radością, dzięki czyńcie Bogu Ojcu, że nas uczynił godnymi, abyśmy się stali uczestnikami dziedzictwa świętych w światłości. (Bóg) wybawił nas z mocy ciemności i przeniósł do Królestwa Syna umiłowania swego. W Nim mamy odkupienie przez krew Jego, odpuszczenie grzechów.

  GRADUAL – Ps 43,8-9
  Liberásti nos, Dómine, ex affligéntibus nos: et eos, qui nos odérunt, confudísti.
  V. In Deo laudábimur tota die, et in nómine tuo confitébimur in saecula.

  Tys nas wybawil, Panie, od naszych przeciwnikow, a tych co nas nienawidza, zawstydziles. V. Bogiem bedziemy sie chlubic caly dzien i wyslawiac imie Jego na wieki.

  ALLELUJA – Ps 129,1-2
  Alleluia, alleluja. V. De profúndis clamávi ad te, Dómine: Dómine, exáudi oratiónem meam. Allelúia.

  Alleluja. alleluja Z głębokości wołam do Ciebie, Panie: o Panie, wysłuchaj modlitwe moja. Alleluja.

  EWANGELIA – Mat 24,15-35

  Chrystus Pan zapowiada dwa wydarzenia: zburzenie Jerozolimy i koniec swiata. Pierwsza zapowiedz spelnila sie w roku 70. Po dlugim oblezeniu, pelnym niewymownych cierpien, Jerozolima zostala zdobyta przez Rzymian i zrownana z ziemia. Dokladne spelnienie sie pierwszej czesci proroctwa jest rekojmia, ze spelni sie rowniez druga czesc. Nadejdzie koniec swiata i sad. Najlepszym sposobem przygotowania sie do niego jest zycie prawdziwie chrzescijanskie.

  Onego czasu: Rzekł Jezus uczniom swoim: «Gdy ujrzycie brzydotę spustoszenia, zalegającą miejsce święte a przepowiedzianą przez Daniela proroka (kto czyta, niech zrozumie), wtedy ci, którzy są w Judei, niech uciekają w góry; a kto jest na dachu, niech nie zstępuje, aby co wziąć z domu swego; a kto jest na roli, niechaj nie wraca, by zabrać płaszcz swój. A biada brzemiennym i karmiącym w one dni. A proście, aby ucieczka wasza nie była w zimie albo w szabat. Będzie bowiem naówczas wielki ucisk, jakiego nie byto od początku świata aż dotąd, ani nie będzie. I gdyby nie zostały skrócone owe dni, nikt nie byłby zachowany, lecz dla wybranych będą skrócone dni owe.
  Wtedy, jeśliby wam kto rzekł: Oto tu jest Chrystus, albo tam — nie wierzcie. Powstaną bowiem fałszywi chrystusowie i fałszywi prorocy i czynić będą znaki wielkie i cuda, tak aby w błąd byli wprowadzeni (jeśli to być może) nawet i wybrani. Otom wam przepowiedział. Jeśliby wam tedy rzekli: oto na pustyni jest — nie wychodźcie; oto we wnętrzu domów — nie wierzcie. Albowiem jak błyskawica zabłyśnie od wschodu, a widna jest aż na zachodzie, tak będzie i przyjście Syna Człowieczego. Gdziebykolwiek było ciało, tam się zgromadzą i orły.
  A natychmiast po udręczeniu owych dni słońce się zaćmi i księżyc nie da światłości swojej, a gwiazdy spadać będą z nieba i moce niebieskie poruszone będą. A wówczas ukaże się na niebiosach znak Syna Człowieczego i wtedy płakać będą wszystkie pokolenia ziemi. I ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego w obłokach niebieskich z mocą wielką i majestatem. I pośle Aniołów swoich z trąbą i głosem wielkim, i zgromadzą wybranych Jego z czterech stron świata, od szczytu niebios aż do krańców ich. A od figowego drzewa uczcie się podobieństwa. Gdy już gałąź jego staje się miękka i wypuszcza liście, wiecie, że blisko jest lato. Tak i wy, gdy ujrzycie to wszystko, wiedzcie, że blisko jest, w drzwiach.
  Zaprawdę powiadam wam, nie przeminie to pokolenie, dopóki nie stanie się to wszystko. Niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą».

  CREDO

  OFERTORIUM – Ps 129,1-2
  De profúndis clamávi ad te, Dómine: Dómine, exáudi oratiónem meam: de profúndis clamávi ad te, Dómine.

  Z głębokości wołam do Ciebie, Panie: O Panie, wysłuchaj modlitwe moja; z głębokości wołam do Ciebie, Panie.

  SEKRETA
  Propitius esto, Domine, supplicationibus nostris: et, populi tui oblationibus precibusque susceptis, omnium nostrum ad te corda converte; ut, a terrenis cupiditatibus liberati, ad caelestia desideria transeamus. Per Dominum.

  Panie, wejrzyj milosciwie na nasze pokorne prosby, a przyjawszy ofiary i modlitwy Swojego ludu, zwroc wszystkie nasze serca ku Sobie, abysmy wolni od ziemskich pozadan skierowali swe pragnienia ku niebu. Przez Pana.

  Prefacja o Trojcy Przenajswietszej

  ANTYFONA NA KOMUNIE – MK 11,24
  Amen, dico vobis, quidquid orántes pétitis, crédite, quia accipiétis, et fiet vobis.

  Zaprawdę wam powiadam: wierzcie, ze otrzymacie wszystko, o cokolwiek modlac sie prosicie, a stanie sie Wam.

  POKOMUNIA
  Concede nobis, qaesumus, Domine: ut per haec sacramenta quae sumpsimus, quidquid in nostra mente vitiosum est, ipsorum medicationis dono curetur. Per Dominum.

  Prosimy Cie Panie, spraw, aby uzdrawiajaca moc Sakramentu, ktory przyjelismy, uleczyla nasze dusze ze wszystkich zlych sklonnosci. Przez Pana.

  JAM JEST ALFA I OMEGA – PIERWSZY I OSTATNI
  KTORY JEST, KTORY BYL I KTORY PRZYJDZIE.

 14. Darek said

  Czy ktoś zna tego człowieka….czas w nagraniu 2:05:37

  • mentronik said

   Nie kojarze jegomoscia . Za to ubior jak najbardziej masonski.

   • mentronik said

    Trzeba zwrocic uwage na rekawiczke i gest ulozenia reki na sobie.

    • Beata said

     Dokładnie Mentroniku jest tak jak piszesz – ubiór i wyraźne ułożenie ręki.

     I z tak ułożoną ręką widać jeszcze jednego starszego pana w 2:05: 40- 45

     A w takim razie – bardzo to źle świadczy o niektórych…

    • Beata said

     I białe rękawiczki u tego pana to też chyba nie przypadek

    • Halina K said

     Podejrzewam że to jest portier,
     lub ktoś z służby dozór sprawujących w tym kościele .
     O ile sobie dobrze przypominam ,
     to widziałam go na dolnym poziomie , gdy byłam na tygodniu .
     Widocznie szukał kogoś,
     któremu miał przekazać wiadomośc .

    • krystynka said

     Najgorsze jest to, że wita sie z nim osobiście kardynał St.Dziwisz, nie podaje sie reki zwykłemu wiernemu w kościele…śmierdzi mi tu siarką, no niestety swąd szatana jest w kościele, ktos to głosno kiedys powiedział.

    • krystynka said

     Portier powiadasz Halino, obyś miała rację, to wtedy zamknęłoby sprawę.

    • mentronik said

     Moze rzeczywiscie jest to ktos z ekipy gospodarzy .

    • cox21 said

     Myślę , że raczej nie jest to jakiś członek loży masońskiej, gdyż byłaby to zbyt ostentacyjna manifestacja.

    • krystynka said

     Pare razy oglądałam ten urywek i wyciągam wnioski, że niemożliwe aby masoni mieli az taki tupet, aby publicznie byc w takim miejscu i w takim wydarzeniu, po co by sie aż tak afiszowali i smiali sie w zeby wierzącym.

    • Beata said

     Halinko zastanów się czy dla portiera przygotowane jest krzesło gościa i czy z portierem wita się kardynał w takim momencie ?
     Ubiór i gest wskazuje jednoznacznie kim jest ta osoba i nie ma co gdybać i zamykać oczu na prawdę, bo wtedy zapędzimy się sami w przysłowiowy „kozi róg”

     Pytanie jakie związki łączą kardynała z tą osobą, bo pamiętamy słynne zarzuty jego przynależności do masonerii i pewien dokument, który łatwo znaleźć.
     Inna kwestia czy jest on prawdziwy ?
     Jednakowoż takie zachowanie duchownego nie zaprzeczy nikt- może wzbudzić niepokój, poważny niepokój.

  • mentronik said

   Ciekawi mnie co powie ksiadz Natatek na temat uroczystosci.

  • OSTOJA said

   No właśnie, kto to jest:

   [URL=http://wstaw.org/w/4eqM/][IMG]http://wstaw.org/m/2016/11/20/0h_jpg_300x300_q85.jpg[/IMG][/URL]

   • Halina K said

    jakiś bliski znajomy ,
    albo podszywający si pod znajomego, który nie miał czasu przywitać sie poza kościolem i zakłóca porządek w orszaku .

    Trzeba przyznać że ma tupet .
    Bo tak sie nie zachowuje w świątyni .
    On nie przyszedł żeby sie pomodlić ,
    lecz by zwrócic na siebie uwagę .
    Po co mu to było ?
    Chce miec dowód na to że był i zakłócił ustalony porządek ?
    Chciał być uwiecznieny i dostrzeżony ? .
    No i skupił na sobie wszelką uwagę i zainteresowanie .

    • Halina K said

     Poprzedni mój wpis odnosił sie do kogos innego . Tez był w białych rekawiczkach .Przepraszam że nie jestem tak spostrzegawcza .
     Dopiero zdjęcie dało mi do myślenia .
     Przepraszam za zamieszanie .

   • Leszek said

    Na pewno nie jest nim podobny do owego mężczyzny (musiał mieć wymaganą wejściówkę) wyciągającego na powitanie rękę do kard. St. Dziwisza, zmarły w r. 1983 francuski aktor Louis de Funès.

   • Leszek said

    A skoro już mowa o Louis de Funes to kilka słów o nim:
    Przez większą część życia był tradycjonalistycznym katolikiem. Udzielał wsparcia arcybiskupowi Lefebvre oraz Bractwu Św. Piusa X, zwłaszcza po 1977, gdy grupa tradycjonalistycznych wiernych pod przewodnictwem ks. Ducaud-Bourgeta zajęła jeden z paryskich kościołów i aktor w dużym stopniu wziął na swoje utrzymanie tę wspólnotę. W wywiadzie telewizyjnym z 1981 aktor opowiadał m.in. o swojej religijności, a w testamencie zapisał trzecią część majątku wspomnianemu tradycjonalistycznemu katolickiemu bractwu[2][3].

    Był także aktywnym rojalistą. Co roku 21 stycznia, w rocznicę zgilotynowania Ludwika XVI, brał udział w obchodach upamiętniających śmierć króla[2].

    W życiu prywatnym różnił się znacznie od postaci granych przez siebie na ekranie. Był cichy, spokojny, dobrze czuł się w otoczeniu rodziny. W stosunku do prasy i dziennikarzy przejawiał daleko idącą tremę i zagubienie. Jego głównym menadżerem i rzecznikiem była żona, Jeanne.
    Róża „Louis de Funès”

    Wielką pasją aktora był ogród. Poświęcał mu wiele czasu, uczęszczał na specjalny kurs w Wersalu dotyczący podcinania krzewów. Wyhodował nawet odmianę róży o pomarańczowych płatkach, którą nazwano jego imieniem. Innym jego ulubionym zajęciem było wędkowanie. Posiadał również pokaźną piwniczkę win.

    Żona aktora (ur. 1 lutego 1914, zm. 7 marca 2015) mieszkała w zamku Clermont. Starszy syn, Patrick, jest kawalerem, z zawodu radiologiem. Młodszy Olivier, w młodości występujący u boku ojca porzucił karierę aktorską. W 1973 zawarł małżeństwo, a w 1979 urodziła się jego córka, Julie, która stała się oczkiem w głowie swojego dziadka. Oprócz niej, w późniejszym czasie na świat przyszło także dwóch chłopców, bliźniaków. Olivier de Funès jest pilotem francuskich linii lotniczych Air France.

 15. Beza said

  MÓDLMY SIĘ O POKÓJ W POLSCE I NA ŚWIECIE !!!!!!!

  Krucjata Modlitwy (27) Modlitwa o pokój na świecie
  O Mój Jezu, ja błagam o Miłosierdzie dla tych, którzy cierpią z powodu straszliwych wojen.
  Ja proszę, żeby pośród tych torturowanych narodów, które są ślepe na prawdę o Twoim istnieniu, został zaprowadzony pokój.
  Proszę, okryj te narody mocą Ducha Świętego,
  aby powstrzymały swoje dążenie do władzy nad niewinnymi duszami.
  Miej Miłosierdzie nad wszystkimi Twoimi krajami, które są bezsilne wobec złych okrucieństw, jakie ogarniają cały świat! Amen

  Krucjata Modlitwy (120) Zatrzymaj szerzenie się wojny
  O Mój Słodki Jezu,
  ukróć wojny,
  które niszczą ludzkość.
  Ustrzeż niewinnych od cierpienia.
  Chroń dusze, które próbują
  wnosić prawdziwy pokój.
  Otwórz serca tych,
  których dotknęło
  spowodowane wojną cierpienie.
  Chroń młodych i wrażliwych.
  Uratuj wszystkie dusze,
  których życie
  zostało zniszczone wojną.
  Umocnij nas wszystkich,
  drogi Jezu –
  tych, którzy modlą się za dusze
  wszystkich Bożych dzieci –
  i obdarz nas Łaską,
  aby znieść cierpienia,
  które mogą zostać nam zadane
  w czasie tych wojennych konfliktów.
  Błagamy Cię,
  zatrzymaj szerzenie się wojny
  i doprowadź dusze
  do Najświętszej Ostoi
  Twojego Serca.
  Amen
  http://www.internetgebetskreis.com/pl

  INTENCJA :” ZA NASZE POLSKIE DUCHOWIEŃSTWO”
  Modlitwa Krucjaty (70) Modlitwa za duchowieństwo, aby pozostało silne i wierne Świętemu Słowu Bożemu

  O, drogi Jezu, pomóż Twoim wyświęconym sługom rozpoznać
  schizmę, która się rozwija w Twoim Kościele.
  Pomóż Twoim wyświęconym sługom, pozostać silnymi i wiernymi Twojemu Świętemu Słowu.
  Nigdy nie pozwól, aby ziemskie ambicje przesłoniły im czystą miłość do Ciebie.
  Daj im łaski, aby pozostali czyści i pokorni przed Tobą
  i aby czcili Twoją Najświętszą Obecność w Eucharystii.
  Pomóż i prowadź te wszystkie wyświęcone sługi, którzy mogą być letni
  w miłości do Ciebie i cały czas rozpalaj na nowo w ich duszach ogień Ducha Świętego.
  Pomóż im rozpoznać pokusy, na które są wystawiani, żeby ich rozproszyć.
  Otwórz ich oczy, aby w każdej chwili mogli ujrzeć Prawdę.
  Błogosław ich w tym czasie i osłoń ich Twoją
  Najdroższą Krwią, aby zapewnić im ochronę przed wszelką szkodą.
  Daj im siłę do odparcia kuszenia szatana, gdyby podsuwał im pokusę zaprzeczania istnienia grzechu.
  Amen.

  MODLITWA ZA KOŚCIÓŁ I KAPŁANÓW:
  Z Dzienniczka Św. Siostry Faustyny

  O Jezu mój, proszę Cię za Kościół cały, udziel mu miłości i światła Ducha swego, daj moc słowom kapłańskim, aby serca zatwardziałe kruszyły się i wróciły do Ciebie, Panie. Panie, daj nam świętych kapłanów, Ty sam ich utrzymuj w świętości. O Boski i Najwyższy Kapłanie, niech moc miłosierdzia Twego towarzyszy im wszędzie i chroni ich od zasadzek i sideł diabelskich, które ustawicznie zastawia na dusze kapłana. Niechaj moc miłosierdzia Twego, o Panie, kruszy i wniwecz obraca wszystko to, co by mogło przyćmić świętość kapłana, – bo Ty wszystko możesz (1052).

  Modlitwa Różańcowa za Pana Prezydenta i Rząd wg własnych możliwości. Chociaż 3 x Zdrowaś Maryjo!!!

  MODLITWA O INTRONIZACJĘ JEZUSA CHRYSTUSA NA KRÓLA POLSKI
  Jezus Chrystus: Oto Ja przekazuję wam szczególną łaskę, abyście mogli wyprosić Intronizację Mojej Osoby w Polskim Narodzie i państwie. Wołajcie do Mojego Ojca w taki oto sposób:

  Ojcze Niebieski błagam Cię i proszę, wysłuchaj naszego wołania, wołania całego Polskiego Narodu. Tak bardzo pragniemy, aby Nasz Pan i Zbawca Jezus Chrystus został uznany Królem naszego Narodu i państwa.Polecamy Ci wszystkich tych, którzy mają zamknięte serca i nie chcą przyjąć królowania Pana Naszego Jezusa Chrystusa. Błagamy Cię Ojcze Niebieski, wysłuchaj naszego wołania i dotknij wszystkich tych serc, aby się otworzyły na wielką Miłość Bożą, aby zapragnęły przyjąć Pana i Zbawcę, Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Oto my dzieci Twoje błagamy Cię o tę wielką łaskę, aby Twój Syn był przyjęty przez cały Polski Naród, aby został uznany Panem i Władcą, aby ludzkie serca uwielbiały Jego Święte Imię. Ojcze Niebieski wysłuchaj naszego wołania i spraw, aby to się mogło dokonać, aby te wszystkie łaski przygotowane dla naszego Narodu, mogły na nas spłynąć. Abyśmy się stali Królestwem Twego Syna, aby On mógł nas prowadzić do wiecznej szczęśliwości, abyśmy tam doszli i spotkali się z Tobą na wieki. Amen.

  M O D L I T W A do CHRYSTUSA KRÓLA.
  ( podyktowana przez Pana Jezusa)
  Panie Jezu Chryste – KRÓLU nasz i całego świata – zmiłuj się nad Twym wiernym ludem,
  który pragnie Cię wywyższać każdego dnia; który pragnie Cię widzieć KRÓLEM Wiecznej
  Chwały, KRÓLEM Człowiekiem, KRÓLEM Bogiem Wszechmogącym, KRÓLEM życia i śmierci.
  Wysławiamy Cię, cześć Ci oddajemy, jako KRÓLOWI POLSKI i WSZECHŚWIATA i kochamy Cię ! Przemień serca wszystkich ludzi, aby panował w nich pokój i szacunek do wszystkiego, co stworzyłeś – tak nam dopomóż Bóg po wszystkie czasy, na wieki wieków. Amen

  Potężny Egzorcyzm Świętego Michała Archanioła

  BOŻE W TRÓJCY ŚWIĘTEJ JEDYNY,
  błagam Cię pokornie i proszę za wstawiennictwem Bogurodzicy Dziewicy Maryi,
  Świętego Michała Archanioła, wszystkich Aniołów i Świętych
  o tę wielką łaskę pokonania sił ciemności na polskiej ziemi i w całym świecie.
  Odwołujemy się do zasług MĘKI PANA NASZEGO JEZUSA CHRYSTUSA,
  Jego Przenajdroższej Krwi przelanej za nas i Jego Świętych Ran,
  Agonii na Krzyżu i wszystkich cierpień poniesionych podczas Męki
  i przez całe ŻYCIE PANA NASZEGO I ZBAWCY.
  Prosimy Cię Jezu Chryste, wyślij Swoich Aniołów,
  aby strąciły złe moce do czeluści piekielnych,
  aby na polskiej ziemi i na całym świecie nastało BOŻE KRÓLESTWO.
  Aby łaska Boża mogła się rozlać na każde ludzkie serce,
  aby nasz Naród i wszystkie narody całego świata mogły doświadczyć BOŻEGO POKOJU.
  Nasza PANI I KRÓLOWO, błagamy Cię gorąco,
  poślij swoich Aniołów, aby strąciły do czeluści piekielnych,
  wszystkie te złe duchy, które mają być strącone.
  A Ty Wodzu Niebieskich Zastępów dokonaj tego dzieła,
  aby łaska Boża mogła nam nieustannie towarzyszyć.
  Poprowadź wszystkie Zastępy Niebieskie,
  aby złe moce zostały strącone do czeluści piekielnych.
  Użyj całej Swej mocy, aby pokonać Lucyfera i jego aniołów,
  którzy się sprzeniewierzyli Woli Bożej i teraz chcą niszczyć dusze ludzkie.
  Pokonaj ich, albowiem masz taką władzę a nam wyproś łaskę pokoju
  i Bożej Miłości abyśmy podążali za CHRYSTUSEM do KRÓLESTWA NIEBIESKIEGO.
  AMEN.

  • Beza said

   Modlitwa Krucjaty 87
   Chroń nasz naród od zła

   O Ojcze, przez wzgląd na Twojego Syna, zachowaj nas od komunizmu.
   Zachowaj nas od dyktatury.
   Chroń nasz naród przed pogaństwem.
   Zachowaj nasze dzieci od krzywdy.
   Pomóż nam ujrzeć Światło Boga.
   Otwórz nasze serca na Nauczanie Twojego Syna.
   Pomóż wszystkim kościołom pozostać wiernymi Słowu Bożemu.
   Błagamy Cię, abyś zachował nasze narody od prześladowań.
   Najdroższy Panie, spójrz na nas z Miłosierdziem, bez względu na to, jak bardzo Cię obrażamy.
   Jezu, Synu Człowieczy, okryj nas Swoją Najdroższą Krwią.
   Ratuj nas od sideł złego ducha.
   Błagamy Cię, drogi Boże, abyś zainterweniował w tym czasie i powstrzymał zło od pochłonięcia świata.
   Amen.
   http://www.internetgebetskreis.com/pl/

  • Kasia 1 said

   Amen

 16. TadeuszTT said

  Na rok 2017

  https://maximilian-media.gloria.tv/gregor/d/0b/98h7q6ttiwr6v2xlgjt1bda0xca37glc3g8lj7v830.jpg?sum=YfQJotijp0hAGcIIL7Pj8A&due=1479686400

 17. cox21 said

  Grecja. ,,Imigranci” walczą z policją i mieszkańcami http://www.fronda.pl/a/grecja-plonie-imigranci-atakuja-policje-i-mieszkancow,82134.html

 18. Proponuję petycję ks. Tadeusz Guz na Prymasa Polski
  posluchajcie jak mówi kandydat od 50min
  Módlmy się w tej intencji

 19. krystynka said

  w tym linku poniżej macie piekny film o pięknym tytule Król nas ukochał I cz. o ks.Natanku i jego rycerzach…film zablokowany na YouTube-ciekawe komu przeszkadzał ?

  II cz. na razie dostepna na YouTube, ciekawe jak długo ?

  • krystynka said

   aha wstawiły sie od razu dwa filmiki to dobrze…miłego oglądania…

  • Kasia 1 said

   taką ,, dobrą robotę ,,dla Kościoła i dla nas robi Ks Piotr .Bogu Dobremu dziękować ,za takiego Kapłana i prosić ,aby takich Kapłanów było więcej.

  • Ren said

   Pierwszy raz osobiście spotkałam ludzi ks.Piotra Natanka i mogę powiedzieć,że na ich twarzy malował się prawdziwy pokój Boży i autentyczna wiara.

 20. Leszek said

  Male odniesienia do dzisiejszych czytań w Kościele w Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata:
  I. w Liście św. Apostoła Pawła do Kolosan słyszymy m.in. takie oto sowa:
  … On (Bóg Ojciec) uwolnił nas spod władzy [mocy] ciemności i przeniósł do królestwa swego umiłowanego Syna, w którym mamy odkupienie [przez krew Jego – zob. Hbr 9,22] – odpuszczenie grzechów… (Kol 1,13n)
  W ubiegłą Niedzielę (13.XI) była czytana z Łk 21,5-19, której słowa były poprzedzane śpiewanym wersetem wprowadzający w jej treść, wyjętym też z Ewangelii wg św. Łukasza:
  „A gdy się to dziać zacznie/gdy te rzeczy zaczną się sprawdzać, nabierzcie ducha i podnieście głowy wasze, ponieważ zbliża się wasze odkupienie” (Łk 21,28).
  Zanim może w ramach powtórki krótko o sprawie odkupienia, to najpierw może o znaczeniu słowa/terminu odkupienie:
  Łac. red-emptio: „wykup”, odpowiednik greck. apo-ly-trosis (od lytron: „narzędzie uwolnienia, wykup). W językach nowożytnych przekład tego terminu odnosi się do różnych sposobów, przy pomocy których Bóg bierze sobie na własność swój lud. Oto niektóre z nich: wyprowadzenie z niewoli, uwolnienie z więzów, ocalenie przed zagładą. Samo pojęcie odkupienia opiera się na doświadczeniach Izraela w ramach jak najszerzej pojętego przymierza. Bardziej zacieśniony w swej treści termin ten wyraża przede wszystkim ideę „wykupu”, którego dokonywano zazwyczaj na dwa sposoby: wg prawa rodzinnego i handlowego.
  Wg prawa rodzinnego tzw. goel (od hebr ga’al: „uwolnić”) – to najbliższy krewny, na którym spoczywa obowiązek wykupu całej majętności i osób, mających stać się własnością jakiegoś cudzoziemca (Kpł 25,23-55). Tak więc Jahwe – to Goel, Odkupiciel Izraela (Ps 130,8), co uwydatnia więzy pokrewieństwa między Jahwe a Izraelem (Wj 6,6; Iz 43,14 i 44,6.24 i 47,4).
  Wg prawa handlowego dokonuje się wykupu (hebr. pada: „uwolnić za jakąś cenę”) życia pierworodnych albo niewolników po uprzednim złożeniu jakiegoś wykupu (Wj 13,13-15 i 21,8; Kpł 19,20; Lb 3,46-51). Odnosząc tą praktykę do Jahwe dokonującego wykupu Izraela (Pwt 7,8 i 13,6), biblia nigdy nie wspomina o wysokości składanego okupu, wskutek czego na plan pierwszy wysuwa się nie sam okup, lecz godna opłakania sytuacja, w której znajdował się człowiek przed odkupieniem.
  Nowy Testament przedstawia Jezusa jako tego, który oddał swe życie na okup (gr. lytron) za wielu (Mt 20,28; 1Tm 2,6; Tt 2,14), dokonując z dawna oczekiwanego (Łk 1,68 i 2,38 i 21,28 i 24,21; Hbr 11,35) uwolnienia. Stał się On przez to naszym odkupieniem (Rz 3,24; 1Kor 1,30); inaczej mówiąc: w Nim mamy nasze odkupienie (Rz 3,23; Ef 1,7; Kol 1,14; hbr 9,12; 1P1,18). Czasownik „Odkupować” (gr. agoradzo) wyraża również te same myśli, nie sugerując jednak wcale przypuszczenia, że Bóg uiścił komukolwiek jakąś sumę pieniędzy (1Kor 6,20 i 7,23; Ga 3,13 i 4,5; Ef 1,14 i 4,30; 2P 2,1; Ap 5,9 i 14,3n).
  Odkupić (gr. agoradzo) – ten termin kojarzy się z transakcja handlową.
  gr. lytroo – kojarzy się z aktem uwolnienia (Mk 10,45; Łk 24,21; Tt 2,14). Złożenia ze sobą tych czasowników pozostają w pewnym związku z „wyzwalaniem: tj. odkupieniem ludu przez Boga i przez Jezusa Chrystusa. cdn

  • Leszek said

   Owo odkupienia już się jak wiadomo wypełniło, a „Sprawcą” tego, był nasz Zbawiciel, Syn Człowieczy, Pan Jezus Chrystus, ale…
   Zanim więc o tym ale.., to przypomnijmy sobie krótko jeszcze raz prawdę wiary o naszym Odkupieniu.
   Otóż tak czytamy w KKK: „Całe życie Chrystusa jest misterium Odkupienia, które przychodziło nas przez wylaną na odpuszczenie grzechów za wielu Krew Krzyża (Ef 1,7; Kol 1,13n; 1P 1,18n), ale to misterium jest obecne w dziele całego życia Chrystusa: jest już w Jego Wcieleniu, życiu ukrytym, słowie, uzdrowieniach i egzorcyzmach,w Jego Zmartwychwstaniu” (pkt 517).
   Podobnie powie Matka Boża, w tych oto fragmentach Jej Orędzi do swych umiłowanych synów, Kapłanów:
   … Odwieczne Słowo Ojca przyjmuje w Moim dziewiczym łonie Swą ludzką naturę, pozwalającą Mu stać się człowiekiem takim jak wy. (…). Dzieło Odkupienia zaczyna się w chwili Wcielenia Jezusa, trwa przez całe Jego życie i osiąga szczyt w Ofierze z Jego Ciała, wydanego za was, i Jego Krwi za was przelanej… (z Orędzia nr 261, 25.03.1983) i
   … Odkupienie dokonywało się od chwili Wcielenia aż do momentu śmierci Jezusa na Krzyżu, gdzie znalazło swoje doskonałe wypełnienie. Dzięki przyjętej ludzkiej naturze Jezus mógł dokonać tego, czego nie mógł uczynić jako Bóg: cierpieć i umrzeć, składając Siebie Ojcu jako doskonały okup (Mk 10,45; 1Tm 2,5n) i okazując Jego sprawiedliwości godne i słuszne zadośćuczynienie. Przez to odkupił was z grzechów i dał wam możliwość otrzymania Bożego życia [do i dla którego wszyscy ludzie zostali stworzeni i wezwani: KKK, 45 i 356] , które zostało dla wszystkich stracone w chwili grzechu pierworodnego, popełnionego przez naszych pierwszych rodziców… (z Orędzia nr 330, 8.08.1986).
   … Sprawiedliwość Ojca (Hbr 2,9) postanowiła, by Syn cierpieniem i śmiercią zapłacił za wasze Odkupienie… – powie jeszcze Maryja w Orędziu nr 82, z 7.10.1975.
   Św. Jan swoim pierwszym Liście, napisze, że „On stał się, jest ofiarą przebłagalną za nasze grzechy i nie tylko za nasze, lecz również za grzechy całego świata” (1J 2,2 i 4,10).
   W Orędziu nr 482 czytamy o tym, że:
   … Poprzez Dzieło Odkupienia, dokonane na Kalwarii, Jezus wyzwala stworzony świat z niewoli szatana. Był on mu dotąd poddany z powodu grzechu popełnionego przez pierwszego człowieka. Sam Jezus zapłacił na Krzyżu cenę należną Bożej Sprawiedliwości. Dzięki temu cały świat – uwolniony od Złego (J 16,33b) i na nowo doprowadzony do pełnej wspólnoty życia z Ojcem Niebieskim – podlega królewskiej władzy Chrystusa i uczestniczy w Jego planie jako zwycięzca nad grzechem i śmiercią, dziecko Boże i mieszkaniec Niebieskiego Jeruzalem… (22.11.1992).

   Oczywistą prawdą jest więc to, że dzieło Odkupienia dokonane przez Pana Jezusa na Golgocie jest absolutnie doskonałe, w nieskończony sposób wynagradzający Bogu Ojcu za Jego obrazę i nasze grzechy
   Po tym, co powyżej napisano, teraz dopiero zajmijmy się tym: ale… cdn

   • Leszek said

    Ale w wymiarze fizyczno-duchowym czeka na swe doskonałe wypełnienie i zdaje się o tym jest napisane (nie tylko) w Ewangelii Łukaszowej.
    W Księdze Apokalipsy św. Jana Apostoła czytamy takie, oto słowa:
    „I rzekł Zasiadający: «Oto czynię wszystko nowe». I dodał: «Napisz to: Słowa te są wiarygodne i prawdziwe». I ujrzałem niebo nowe i ziemie nową, bo pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły. I ujrzałem miasto Święte – Jeruzalem Nowe, zstępujące z nieba od Boga. I usłyszałem donośny głos mówiący od tronu: Oto przybytek Boga z ludźmi; i zamieszka wraz z nimi i będą Jego ludem, a On będzie „BOGIEM Z NIMI” (Ap 21,5.1-3)
    Przejawi się to w nadejściu Królestwa Bożego na ziemię (Mt 6,10), a także w tym, że nastanie jedna owczarnia pod jednym Pasterzem, o co usilnie modlił się Pan Jezus (J 10,16 i 17,21).
    Jest też powiedziane w Dziejach Apostolskich, że Mesjasz Jezus powróci, gdy zostanie wypełniony czas odnowienia wszystkich rzeczy, co od wieków przepowiedział Bóg przez usta swoich świętych proroków (Dz 3,21) i będzie to właśnie chwila doskonałego wypełnienia dzieła Odkupienia.
    Tak, o tym mówi i to zapowiada, Matka Boża:
    … Jezus Chrystus jest Królem, którego misja polega na ponownym doprowadzeniu świata do doskonałego uwielbienia Ojca. W tym celu oczyści go palącym Ogniem Ducha Świętego w taki sposób, że zostanie on całkowicie wyzwolony z mocy złego ducha, z wszelkiego cienia grzechu (Ml 3,19) i otworzy się na niewypowiedzianą radość Nowego ziemskiego Raju. Ojciec zostanie wtedy uwielbiony, a Jego Imię – uświęcone przez całe Stworzenie. W tym Stworzeniu – odnowionym przez doskonałą wspólnotę życia z Ojcem – Jezus Chrystus ustanowi Królestwo chwały, aby dzieło Jego Boskiego Odkupienia mogło się zrealizować w całej doskonałości… (z Orędzia nr 482, 22.11.1992) i
    … …Nadchodzi godzina w której zmartwychwstały Jezus – który wstąpił na Prawicę Ojca – powróci do was na obłokach niebieskich (Mt 26,64; Mk 14,62), w blasku Swej Boskiej chwały, i doprowadzi do doskonałego wypełnienia Swe dzieło Odkupienia… (517j, 2.04.1994).

    Jeśli zatem zbliża się, ba jest we drzwiach nasze odkupienie (a na pewno zbliżyło się w stosunku do czasu, w którym żył i pisał św. Grzegorz Wlk. (VI w.), a tym bardziej do czasu, w którym o tym pisał św. Piotr Apostoł), zatem nader aktualne stają się te słowa św. Piotra z przytaczanego już jego 2-go Listu:
    „jakże święcie i pobożnie winniście żyć oczekując i starając się przyspieszyć nadejście dnia Bożego [lecz cierpliwość Pana uważajcie za zbawienną], w którym niebo zapalone pójdzie na zagładę, a gwiazdy w ogniu się rozsypią/w żarze się roztopią. Oczekujemy jednak, według obietnicy, nowego nieba i nowej ziemi, w których będzie mieszkała sprawiedliwość. 14 Dlatego, umiłowani, oczekując tego, starajcie się, aby [On] was zastał bez plamy i skazy – w pokoju” (2P 3,11-14). Co niech sprawi Pan nasz i Zbawiciel Jezus Chrystus, któremu jedynie przynależy chwała zarówno teraz jak i w dniu wieczności. Amen.

  • Leszek said

   Zapomniałem podać, że wpis o znaczeniu słów: „odkupić/odkupienie”, zaczerpnąłem ze ‚Słownika Nowego Testamentu’ Xaviera Leon-Dufour SJ (str. 444/445) w przekładzie i opracowaniu polskim bpa Kazimierza Romaniuka; Księgarnia Św. Wojciecha, Poznań 1986.

 21. krystynka said

  Zobaczcie my mamy dzisiaj taka piękną niedzielę, wczoraj była Intronizacja, a zobaczcie sobie, co się dzieje w Syrii, ogarniętej szaleństwem wojny, łzy same się cisną do oczu…

  http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/7,114881,21004379,koszmar-po-nalotach-na-szpital-dzieciecy-w-aleppo.html?utm_source=facebook.com&utm_medium=SM&utm_campaign=FB_Gazeta

 22. Leszek said

  Z Pisma Św.:
  1. „Jahwe Zastępów uczynił ziemię swoją mocą, umocnił świat swoją mądrością i swoim rozumem rozpostarł niebo. On Wszechświat ukształtował” (Jr 51,15.19b).
  2. „Jahwe w niebie swój tron utwierdził, a swoim panowaniem obejmuje wszechświata królowanie Jego wszystkim włada” (Ps 103,19)
  3. „w tych ostatecznych dniach/czasach Bóg przemówił do nas przez Syna swego. Jego to ustanowił dziedzicem wszystkich rzeczy/Jemu wszystko oddał w posiadanie, przez Niego też stworzył wszechświat” (Hbr 1,2).

  Z Orędzi Matki Bożej do Jej umiłowanych synów, kapłanów w Uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata:
  http://www.voxdomini.com.pl/gobbi/92.htm
  … uczestniczycie dziś w wielkiej radości Kościoła Niebieskiego i ziemskiego, który – zjednoczony z chórami anielskimi – upada na twarz w akcie głębokiej adoracji przed Jezusem Chrystusem, Królem Wszechświata.
  Jezus Chrystus jest Królem, ponieważ jest Odwiecznym Słowem, Jedynym Synem Ojca, Obrazem Jego Istoty, Odblaskiem Jego Chwały (Hbr 1,2n). Przez Niego wszystko zostało stworzone (Kol 1,16n). Cokolwiek zatem istnieje – oprócz Boga – podlega Jego królewskiej władzy i Jego powszechnemu panowaniu (Ps 110,1n).

  Jezus Chrystus jest Królem także dzięki prawu nabycia. Istotnie, w chwili Wcielenia Słowo przyjmuje do Swej Boskiej Osoby naturę ludzką. W tej unii hipostatycznej to co ludzkie zostaje wyniesione do jedności osobowej z samym Bogiem. Poprzez Dzieło Odkupienia, dokonane na Kalwarii, Jezus wyzwala stworzony świat z niewoli szatana. Był on mu dotąd poddany z powodu grzechu popełnionego przez pierwszego człowieka. Sam Jezus zapłacił na Krzyżu cenę należną Bożej Sprawiedliwości. Dzięki temu cały świat – uwolniony od Złego i na nowo doprowadzony do pełnej wspólnoty życia z Ojcem Niebieskim – podlega królewskiej władzy Chrystusa i uczestniczy w Jego planie jako zwycięzca nad grzechem i śmiercią, dziecko Boże i mieszkaniec Niebieskiego Jeruzalem.
  «Jam jest Pierwszy i Ostatni i żyjący. Byłem umarły, a oto jestem żyjący na wieki wieków i mam klucze śmierci i Otchłani» (Ap 1,17n).

  Jezus Chrystus jest Królem, którego misja polega na ponownym doprowadzeniu świata do doskonałego uwielbienia Ojca. W tym celu oczyści go palącym Ogniem Ducha Świętego w taki sposób, że zostanie on całkowicie wyzwolony z mocy złego ducha, z wszelkiego cienia grzechu (Ml 3,19.21) i otworzy się na niewypowiedzianą radość nowego ziemskiego Raju (Rz 8,19-22). Ojciec zostanie wtedy uwielbiony, a Jego Imię – uświęcone przez całe Stworzenie Mt 6,9). W tym Stworzeniu – odnowionym przez doskonałą wspólnotę życia z Ojcem – Jezus Chrystus ustanowi Królestwo chwały, aby dzieło Jego Boskiego Odkupienia mogło się zrealizować w całej doskonałości. (…).

  Dzisiaj – kiedy świętujecie liturgiczną uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata – zapraszam was do złożenia Mu hołdu heroicznej wiary, niewzruszonej nadziei i żarliwej miłości, w oczekiwaniu na Jego chwalebny powrót, który doprowadzi was do bliskiego już wyzwolenia. Boże Pismo potwierdza, że Jezus Chrystus jest Świadkiem Wiernym, Pierworodnym spośród umarłych i Władcą królów ziemi. Jezus Chrystus nas miłuje i przez krew Swoją uwolnił nas od naszych grzechów, i uczynił nas królestwem – kapłanami Bogu i Ojcu swemu, Jemu chwała i moc na wieki wieków! Amen. (Ap 1,5n)…

 23. bozena2 said

  Czytajcie co piszą Dominikanie;
  https://dominikanie.pl/2015/11/intronizacja-chrystusa-na-krola-polski-jest-jak-historia-cielca-ze-zlota/

 24. Adrian said

  Carbonia, 12 listopada 2016
  16:11 pm
  CZAS JEST ZAMKNIĘTA!
  WSZYSTKO jest nieuchronne!
  Moje dzieci, PRZEZ CHWILĘ NA INNY MOŻE gniewu Bożego na ten brzydki LUDZKOŚCI, z dala od jej miłość!
  Listopada? … Pamiętaj, że jest to miesiąc, w którym ból zacznie ??? Zaczęli !!! … Ale pójdą na trudne!
  Wkrótce pojawi się usunięcie Benedykta XVI z jego kwaterze w Watykanie !!!
  http://www.colledelbuonpastore.it/anno-2016/novembre-2016/2565-il-tempo-e-chiuso-tutto-e-imminente-novembre-ricordate-che-e-il-mese-nel-quale-inizieranno-i-dolori-sono-iniziati-ma-andranno-avanti-duramente.html
  =================================
  Carbonia, 11 listopada 2016
  19:13 pm / 19:25
  Mówię wam, że wszystko jest bliskie, że powrót komety w Chwalebny Krzyż, który zadzwoni aby zebrać wszystkie narody dla mnie !!!
  http://www.colledelbuonpastore.it/anno-2016/novembre-2016/2564-vi-dico-che-tutto-e-imminente-che-la-stella-cometa-e-di-ritorno-nella-croce-gloriosa-che-chiamera-a-raduno-tutti-i-popoli-a-me.html
  —————————–
  Skutki skretyniałej polityki, a właściwie to jej braku na ogół nie każą długo na siebie czekać :

 25. pio0 said


  ANIOŁ PAŃSKI

  Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi.
  I poczęła z Ducha Świętego.

  Zdrowaś Maryjo…

  Oto ja Służebnica Pańska.
  Niech mi się stanie według słowa twego.

  Zdrowaś Maryjo…

  A Słowo Ciałem się stało.
  I mieszkało między nami.

  Zdrowaś Maryjo…

  Módl się za nami święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

  Módlmy się
  Łaskę Twoją prosimy Cię Panie racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy przez Zwiastowanie anielskie, Wcielenie Chrystusa Syna Twojego poznali przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania zostali doprowadzeni. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
  ————————————-
  3x Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu…
  Wieczne odpoczywanie raz zmarłym dać Panie…


  • pio0 said

   Modlitwę Maryjną Anioł Pański odmawia się o godzinach:
   6.00, 12.00 i 18.00

   W intencjach Maryi + (można jeszcze dodać swoje własne intencje)

   • pio0 said

    Intencja własna:
    Dziękuję Ci Panie Boże w tym ostatnim dniu Roku Miłosierdzia, za Miłosierdzie jakim nas obrażasz, dziękuję za wszelkie łaski i dobra, za tak wiele Twego Miłosierdzia.
    Przepraszam za odrzucanie Twego Miłosierdzia, za niedowiarstwo, za to, że tak często zapomina człowiek jak wiele od Ciebie otrzymuje, jak wiele Miłosierdzia na nas wylewasz.
    Proszę, miej Miłosierdzie dla nas, dla naszej Ojczyzny i całego Świata.

    Maryjo, Matko Miłosierdzia – módl się za nami.

 26. bozena2 said

  To właśnie Maryja, która w Kanie Galilejskiej dała znak, aby uczynić wszystko, co Jej Syn powie, tak dzisiaj Jej słowa i Jej posłannictwo do tego narodu brzmią podobnie, bo „jeśli Pan nie zbuduje domu, daremnie trudzą się ci, którzy go budują” (Ps 127.1)….
  Nie dajcie handlować waszą ojczyzną, ufając, że ktoś wam pomoże. Także i ludzie ze starymi nałogami nie odnowią waszego narodu. Nie oglądajcie się na innych, lecz już teraz zacznijcie duchową odnowę od was samych….
  Pamiętajcie, że poprzez partie polityczne nie przyjdzie zwycięstwo, lecz poprzez ruch odnowy ludzkich serc. Żądza władzy jest wielką pokusą, a niestety wielu jej ulega. Nie w ekonomii ani gospodarce jest ratunek dla Polski, lecz przede wszystkim w zachowaniu wiary, w modlitwie i w Intronizacji. Zrozumcie, że Bóg pragnie, aby wasza Ojczyzna stała się prawdziwym Królestwem Jego Syna – podobnie jak niegdyś ta oferta została skierowana do narodu wybranego. Ich odpowiedź była jednoznaczna: „Poza cezarem nie mamy króla” (J 19,15) – wybrali, to, co ziemskie i przemijające. Odrzucili prawdę i utracili swoja tożsamość. W waszym narodzie jest garstka, która gotowa jest przyjąć Jezusa jako swojego Króla, oraz elity Rządzących, którzy się temu sprzeciwiają. Zdecydowana większość jest obojętna, ponieważ za mało jest motywacji. Osoby z różnych wspólnot i stowarzyszeń są podzieleni. Nawet ludzie, którzy mogliby zaangażować się o wiele więcej w to dzieło, są chwiejni i zmieniają swoje poglądy oraz środowisko. Intronizacja Serca jest tylko droga do intronizacji Chrystusa Króla, którego władzy i tak podlegają narody, lecz wasze przyzwolenie na jego królewskie panowanie, pozwala na urzeczywistnienie Jego panowania i przywrócenia Jego Prawa oraz pokoju…
  Pamiętajcie, że każda władza – a to przypomina proces Mojego Syna przed Piłatem – pochodzi od Boga albo, gdy używana jest przez diabła i przeciwnika, jest przyzwoleniem Bożym. Zatem ci, którzy chełpią się teraz władzą i wykorzystują ją przeciwko Bogu, utracą ją prędzej czy później. ….Teraz możecie dokonać jeszcze więcej, by pokonać zalew zła, jeśli uczynicie Jezusa Króla Wszechświata – Królem waszej ojczyzny. On sprawi, że pokonacie wrogów, którzy szerzą neopogaństwo: liberalizm i wojujący ateizm. Sami nie pokonacie tej siły bestii, która została wypuszczona i „dano jej władzę nad każdym szczepem, ludem, językiem i narodem” (Ap.13,7). To może uczynić Chrystus Król – Pan Panów i Król królów, który obroni waszą ojczyznę jako swojej własności….
  Naród gotowy jest dać mu koronę, lecz inni możni sprzeciwiają się temu, bo obawiają się Jego potęgi i mocy…
  Oto mówi do was zasiadający na tronie w chwale i majestacie, lecz Mój Tron jest także na ziemi, lecz wy wypieracie się Mnie i nie chcecie Mnie przyjąć do siebie…
  Powtarzam wam jeszcze raz słowa, abyście je rozważyli i przyjęli, że „tu na Jasnej Górze przyjdzie zbawienie dla Polski przez Intronizację, a gdy to się stanie Polska stanie się silna i potężna.” Pomimo podziałów zwycięstwo przyjdzie przez Mój Kościół, bo litość mam dla prześladowanych i prześladujących. Wierność Mojej Matki wobec ślubów i zawierzenia, które składaliście, jest większa od waszej niewierności i dlatego wysłuchuje Jej próśb i Jej wstawiennictwa za wami. Czas zwycięstwa i jego zakres zależy jednak od was samych.
  Nie porzucajcie nadziei, nie ustawajcie w wierze. Bądźcie silni i wytrwali, bo kiedy będzie się zdawało, że wszystko jest przegrane przyjdę z Moją Chwałą, by pokonać waszych wrogów….
  Spoglądam na was z sanktuarium jasnogórskiego, które uosabia Moją żywą i intensywną obecność w dziejach Kościoła i narodu w waszej Ojczyźnie. Rozpościeram nad wami Mój płaszcz i stoję na straży Orła Białego od stuleci. Tutaj jest Mój Tron, przed którym przyjmuję waszą modlitwę, wasze oddanie i wysłuchuję waszych próśb. Tutaj także przygotowana jest Korona dla Mojego Boskiego Syna, którego Tron będzie w Krakowie.http://www.duchprawdy.com/intronizacja_adam_czlowiek.htm

 27. bozena2 said

  Bardzo ważne dla Polski proroctwo;
  [174] Adam-Człowiek 30. sierpnia 2011 wizja
  Wizja z 30 sierpnia 2011 r opublikowana za wiedzą księży Adama Skwarczyńskiego oraz Stanisława Małkowskiego. (Non nisi parendo vincitur. Zwycięża się tylko posłuszeństwem)
  Błogosławię Namaszczonego w Imię Najświętszej Trójcy. Amen. Ks. A. Skwarczyński

  „Podczas adoracji Najświętszego Sakramentu stanął koło mnie święty Anioł, który trzymał w ręku jakby świetlisty miecz. Światło tego miecza było takie samo jak światło wychodzące z Hostii w monstrancji. Anioł spojrzał na mnie i powiedział:
  Nie lękaj się niczego, człowiecze! Choć za mną!
  Ogarnęło mnie bardzo dziwne uczucie, a przede mną ukazała się świetlista droga. Stanąłem na tej drodze. Po prawej stronie zauważyłem mapę Polski, nad którą jaśniał duży biały krzyż. Promienie tego krzyża ogarniały całą mapę. Mój wzrok skierował się na południe i zauważyłem klasztor w Częstochowie. Nagle znalazłem się w kaplicy Cudownego Obrazu. Nad tabernakulum stał złoty Tron, a na nim siedziała Matka Boża. Miała na głowie złotą koronę, a w prawej ręce trzymała berło. Przed ołtarzem klęczał mężczyzna ubrany na biało, jakby w albie. Miał twarz zasłoniętą rękami. W kaplicy był tłum ludzi, unoszących ręce z różańcami. Tuż za tym mężczyzną klęczał młody biskup, lecz nie wiem kto to był. W pewnym momencie dwóch wielkich Aniołów podeszło pod tron Matki Bożej i rozłożyło flagę Polski pod Jej stopami, a kolejnych dwóch Aniołów złożyło na niej insygnia królewskie: koronę, berło i jabłko. Wtedy ludzie w kaplicy zaintonowali Apel Jasnogórski.
  Anioł, który stał przez cały czas przy mnie, pociągnął mnie i nagle zauważyłem ciemne chmury, po których biegła czarna pantera. W pysku trzymała coś w rodzaju trąby, jakby rogu. Za nią biegli ludzie, którzy krzyczeli i bluźnili przeciwko Bogu i krzyżowi: ”Nie chcemy Boga, nie potrzebujemy Jego praw, po co nam taki Bóg, który nie pozwala nam zabijać i kraść. Nie chcemy krzyża. Ten znak nas drażni. Trzeba go wyrzucić z publicznych miejsc, aby nikomu nie przypominał o religii. Wolności, wolności, wolności!” Tych krzyczących ludzi było coraz więcej, ale widziałem, że mieli kajdany na rękach. W innym miejscu widziałem ludzi siedzących w wygodnych fotelach i czytających gazety. Teraz słyszałem już tylko ludzi modlących się w kaplicy.
  Anioł dotknął mojego ramienia i nagle zauważyłem katedrę na Wawelu. Znalazłem się w kaplicy koronacyjnej i zauważyłem tego samego mężczyznę, klęczącego przed ołtarzem. Koło niego klęczało 12 innych mężczyzn, trzymających w rękach miecze. Za tymi mężczyznami klęczało dwóch biskupów, lecz twarzy ich nie rozpoznałem. W kaplicy oprócz nich nikogo nie było.
  W pewnym momencie na ołtarzu ukazał się Pan Jezus w czerwonym płaszczu. Miał cierniową koronę na głowie. Wyciągnął ręce, a promienie z Jego rąk spływały na mężczyznę klęczącego przez ołtarzem. Słyszałem, jak Pan Jezus powiedział: „Wstań i podnieś się z prochu. Ja ciebie namaściłem, abyś zaniósł świadectwo Mojego słowa dla tego narodu. Mów w Moim Imieniu i w imieniu Mojej Matki. Bądź sprawiedliwy i odważny. Pod Moją koroną i moim berłem używaj mądrości dla umocnienia Mojego narodu”.
  Teraz zauważyłem, że namaszczony ma na sobie dalmatykę. Cały czas klęczał przed ołtarzem. Mój Anioł pokazał mi Kraków, nad którym wisiały ciemne chmury, lecz przez nie przebijały się promienie słoneczne.
  Anioł uniósł mnie wysoko i zobaczyłem Polskę. Wyglądała jak pole bitwy. Z Zachodu i ze Wschodu szli żołnierze, którzy trzymali w rękach czarne miecze. Przed żołnierzami z Zachodu szła pantera, a przed tymi ze Wschodu leciał czarny orzeł. Kiedy zbliżyli się do siebie, nagle błyskawica przecięła niebo i ukazała się góra, na której był Baranek w złotej koronie. Zza góry wychodzili Aniołowie ze świetlistymi mieczami. Schodzili w dół, a przed nimi podążał świetlisty obłok, który formował się w kształt krzyża. Kiedy świetlisty krzyż zajaśniał pełnym blaskiem, żołnierze uciekli. Jeden z Aniołów przeszedł przez świetlisty krzyż i widziałem, jak położył na ziemi duży złoty pierścień. Teraz znów zauważyłem katedrę na Wawelu. Całe Wzgórze wawelskie było pełne ludzi. Zauważyłem inny orszak, który szedł z północy. Na przedzie szli mężczyźni, którzy nieśli obraz Matki Bożej Częstochowskiej. Zatrzymali się przed Katedrą na Wawelu i zauważyłem „namaszczonego”, jak kłania się przed Obrazem i całuje go.
  Na niebie ukazała się Matka Boża w złotej koronie. Jej świetlisty płaszcz stawał się coraz większy, aż zaczął ogarniać cały orszak i wtedy wszyscy weszli do Katedry. W kaplicy koronacyjnej tuż za Ołtarzem Ojczyzny „Altare Patriae”* stały dwa Trony. Po prawej stronie zasiadał Pan Jezus bardzo majestatyczny, w królewskim płaszczu , w złotej koronie na głowie. Trzymał w prawej ręce berło, a w lewej jabłko królewskie. Obok Pana Jezusa siedziała na tronie Matka Boża, także w płaszczu królewskim. Miała złotą koronę na głowie, w lewej ręce berło a w prawej różaniec. Tłum zatrzymał się przed ołtarzem i widziałem jak Namaszczony, w towarzystwie 12 mężczyzn oraz kilku biskupów, klęknął przed Tronami. Anioł Stróż Polski podszedł pod Ołtarz i uklęknąwszy przed Tronami, przypomniał słowa wypowiedziane do Rozalii Celakówny: „Przez Maryję przyszedł Syn Boży, by zbawić świat, i tu również przez Maryję przyjdzie zbawienie dla Polski przez Intronizację. Gdy się to stanie, wówczas Polska będzie przedmurzem chrześcijaństwa; silna i potężna, o którą rozbiją się wszelkie ataki nieprzyjacielskie”.
  Namaszczony pochylił swoją głowę aż do ziemi i powiedział: „Boże i Królu, przyjmij hołd Twoich poddanych, którzy korzą się przed Twoim Tronem. Pod Twoje stopy składa swoją koronę Orzeł Biały. Królem jesteś i niech Twoje Królestwo rozszerza się dla Chwały Twojego Ojca w całej Rzeczypospolitej. Przebacz nam nasze grzechy i w swojej łaskawości błogosław nam, abyśmy mogli pełnić Wolę Twoją”.
  Pan Jezus pobłogosławił Namaszczonego i powiedział: „Unieś głowę”. Widziałem, jak Pan Jezus mówił coś do niego, lecz teraz nie wolno mi tego napisać.

  Anioł, który był przy mnie cały czas, okrył mnie jakby światłem i znowu znalazłem się w kościele przed wystawionym Najświętszym Sakramentem…
  Anioł rozwinął zwój, na którym mogłem przeczytać następujące słowa:

  Polsko! Narodzie od wieków przez Boga wybrany
  W płaszcz Maryi Królowej Hetmanki odziany.
  Trwaj przy Majestacie chwały Boga Tronie
  A ujrzysz pośród siebie Króla królów w złocistej koronie.

  Ku zdumieniu wszystkich świata narodów uczonych
  Z Ciebie wyjdzie nadzieja dla ludów udręczonych.
  Przejdziesz w krzyżu drogę odrodzenia
  Silna, błogosławionym krzyżem ramienia.

  Ty dasz światu nowego ustroju spełnienia.
  W Imię Chrystusa Króla prawa dopełnienia
  Odejdzie z Europy prawdziwe pogaństwo,
  Bo tyś wybrana na świata kapłaństwo.

  Nie samym tylko mieczem, lecz słowem Bożej łaski
  Widnieją nad tobą promienne nadzieją blaski.
  Z twojego rodu wyjdzie namaszczony
  I zawiesi na Boskim Obliczu złociste korony.

  Orzeł twój pokłon odda Bożej chwale
  Pokona swych wrogów dumnych zuchwale.
  Potęgi Twej blaskiem krzyż otworzy ramiona
  I poznasz Zbawiciela odkupieńcze znamiona.

  Weź Twój krzyż w godzinie ukrzyżowania,
  Bo nadchodzi jutrzenka Twego zmartwychwstania.
  Tyś silna różańca modlitwą i natchnieniem
  Bożej nadziei planów spełnieniem.
  http://www.duchprawdy.com/intronizacja_adam_czlowiek.htm

 28. bozena2 said

  PAN JEZUS:
  Spójrz, człowiecze, oto ukazuję Majestat Mojej Chwały, aby mieszkańcy ziemi – ludy i narody – poznały, że jestem Królem wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych. Pojednałem ludzkość z Ojcem, a On przekazał Mi Swoje Królestwo. Jestem Królem-niepokalaną Ofiarą na ołtarzu krzyża. Właśnie w ramionach Prawdy-Krzyża rodzi się Królestwo Świętości i Łaski. Jestem Królem ludzkich serc i pragnę, aby Nasze stworzenie pokochało Miłość, jeśli chce mieć udział w Moim Królestwie.
  Powiedziałem, ze Królestwo Moje nie jest z tego świata. To prawda, gdyż źródło Mojego Królestwa jest w radości i światłości Nieba, do którego podążają ludzie i narody o różnych językach. Królestwo Boże nie może pochodzić z ziemi, na której toczy się nieustanna walka. Gdyby było inaczej, nie zostałbym skazany na śmierć! Królestwo Moje nie jest stąd, bo tutaj nie ma sprawiedliwości i pokoju. Moje Królestwo poznaje się, praktykując sprawiedliwość, uczciwość oraz zachowując Moje prawo.
  ………………………………………………
  Jeśli uznajecie Mojego Boskiego Syna za Króla wszechświata i Pana kosmosu, to dlaczego nie chcecie przyjąć Go jako Króla tego narodu? Czy nie myślicie podobnie jak Izrael według ciała, który wpadł w pułapkę, ponieważ w imię prawa, zaczął sądzić według jego litery? Czy nie macie tęsknoty za takim Królestwem Mojego Boskiego Syna, które objawia się poprzez nawrócenie i pokutę i prowadzi do pojednania z Bogiem?! Mój Boski Syn pragnie ukazać moc swojego królowania w tym narodzie, nie ze względu na zasługi ani nagrodę za posłuszeństwo, lecz z powodu łaski, którą chce wam okazać.
  ……………………………………………..
  Przez Polskę przejdzie jednak oczyszczający ogień, podobny do tego, który Bóg posłał w odpowiedzi na modlitwę Eliasza, by pokonać wrogów prawdziwego Boga. Kto jest daleko od Jezusa, kto odrzuca Krzyż Tron, tym bardziej oddala się od Jego Królestwa.
  Stoicie przed poważnymi wydarzeniami, które okażą jeszcze bardziej arogancję ziemskiej władzy. Chociaż wzmaga się zło i rośnie jej siła, to wasza modlitwa, wasze poświęcenie, wasze ofiary stawiają opór jej zuchwalstwu.
  ……………………………………….
  latego, ilekroć czcicie mnie jako Królową Polski, pamiętajcie, że to Mój Syn jako pierwszy zasługuje na tytuł Króla Polski! Tytuł Królowej Polski, będący objawionym przeze Mnie przywilejem dla waszego narodu, został uroczyście, w imieniu narodu, potwierdzony przez króla, co przyjęłam jako znak spełnienia woli mojego Syna. Tak też i teraz mój Syn domaga się uroczystego potwierdzenia Jego królewskiej godności w waszym narodzie, aby królestwo naszych Serc mogło wzrastać w świadomości i w sercach naszych dzieci.
  ………………….
  MATKA BOŻA: (…) Kochane dzieci, wzywajcie pomocy Patronów-Orędowników waszej Ojczyzny. Proszę was, abyście za ich wstawiennictwem codziennie zanosili wasze modlitwy do Boga, przez moje Niepokalane Serce. Ich przykład świętości oraz odwagi zrozumiecie, gdy wypełniając Boży Plan, doznacie łaskawości i miłosierdzia mojego Boskiego Syna – który pragnie przywrócić chwałę Rzeczypospolitej pod Swoim berłem i koroną…

  http://www.duchprawdy.com/intronizacja_adam_czlowiek.htm

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d blogerów lubi to: