Dziecko Królowej Pokoju

Pokój musi zapanować pomiędzy człowiekiem i Bogiem, a także między ludźmi

 • Królowa Pokoju

  Królowa Pokoju
 • Uwaga

  Strona używa plików cookies które zapisują się w pamięci komputera. Zapisywanie plików cookies można zablokować w ustawieniach przeglądarki. Dowiedz się o tych plikach http://wszystkoociasteczkach.pl
 • Propozycja chronologiczna

  • Rok 2019 – Kryzys Rumunia
  • Rok 2020 – fałszywe traktaty pokojowe
  • Rok 2021 – Papież jedzie do Moskwy
  • Rok 2021 – Wojna
  • Rok 2022 – zwycięstwo komunistyczne
  • Rok 2023 – 10 królów
  • Rok 2024 – Antychryst
  • Rok 2025 – Sojusz z wieloma
  • Rok 2025 – Synod
  • Rok 2026 – Henoch i Eliasz
  • Rok 2028 – Ohyda spustoszenia
  • Rok 2029 – Ostrzeżenie
  • Rok 2030 – Cud
  • Rok 2031 – Nawrócenie Izraela
  • Rok 2032 – Kara
  • Rok 2032 – Odnowienie świata
  • Rok 2033 – Exodus
  • Rok 2034 – Zgromadzenie w Jerozolimie
  • Rok 3032 – Gog i Magog
  • Rok 3213 – Koniec świata
  • Nowe niebiańskie Jeruzalem.
 • Ostrzeżenie

  13 kwietnia 2029
  7,5 lat pozostało.
 • Logowanie

 • Odwiedzają nas

  Map

 • Maryjo weź mnie za rękę

 • Jezu Maryjo Kocham Was

List biskupa Atanazego Sznajdera

Posted by Dzieckonmp w dniu 26 listopada 2016


sznajder

Bp Athanasius Schneider, biskup pomocniczy z Astany, prosił mnie o opublikowanie jego otwartego listu w języku polskim, dotyczącego dyskusji na temat „Amoris Laetitia”.
Można się z tym nie zgadzać, ale skoro list będzie opublikowany w rożnych językach, warto, by i katolik polski szybko się z nim zapoznał, przemyślał go i ocenił.

“Nie możemy niczego dokonać przeciwko prawdzie, lecz [wszystko] dla prawdy” (2 Kor 13, 8)

Proroczy głos Czterech Kardynałów świętego Kościoła rzymskokatolickiego

Kierując się “głęboką troską duszpasterską”, czterej kardynałowie Kościoła rzymskokatolickiego, Jego Eminencja Kardynał Joachim Meisner, emerytowany arcybiskup diecezji kolońskiej (Niemcy), Jego Eminencja Kardynał Carlo Caffara, emerytowany arcybiskup diecezji bolońskiej (Włochy), Jego Eminencja Kardynał Raymond Leo Burke, Patron Suwerennego Rycerskiego Zakonu Kawalerów Maltańskich oraz Jego Eminencja Kardynał Walter Brandmüller, emerytowany przewodniczący Papieskiego Komitetu Nauk Historycznych, 14 listopada 2016 roku ogłosili tekst pięciu pytań nazwanych dubia (łac. “wątpliwości”), który uprzednio, 19 września 2016, wraz z dołączonym doń listem, wysłali oni do Ojca Świętego oraz do Kardynała Gerharda Müllera, prefekta Kongregacji Nauki Wiary. Kardynałowie poprosili papieża Franciszka, aby zapobiegł “wielkiej dezorientacji i wielkiemu zamętowi”, które związane są z interpretacją i praktycznym zastosowaniem adhortacji apostolskiej Amoris Laetitia, szczególnie jej rozdziału VIII oraz jej ustępów dotyczących zarówno dopuszczenia osób rozwiedzionych, które wstąpiły w nowy związek cywilny, do przyjmowania sakramentów, jak i nauczania moralnego Kościoła.

W swoim oświadczeniu zatytułowanym “W poszukiwaniu jasności: apel o rozwiązanie węzłów w Amoris Laetitia”, Kardynałowie piszą, że dla “wielu – biskupów, kapłanów, wiernych – ustępy te sugerują lub wręcz wyraźnie głoszą zmianę w dyscyplinie Kościoła odnośnie do osób rozwiedzionych i żyjących w nowym związku”. Wyrażając to, kardynałowie stwierdzili jedynie fakty z życia kościoła. Fakty te przejawiają się w praktyce duszpasterskiej niektórych diecezji oraz w publicznych oświadczeniach niektórych biskupów i kardynałów, którzy potwierdzają, że w niektórych przypadkach katolicy, którzy rozwiedli się i wstąpili w nowy związek, mogą być dopuszczeni do Komunii Świętej, mimo że wciąż korzystają z przywilejów, które według Bożego prawa zarezerwowane są dla osób związanych ważnym węzłem małżeńskim.

Publikując swój apel o jasność w sprawie, która jednocześnie dotyka prawdy i świętości trzech sakramentów: małżeństwa, pokuty i Eucharystii, Czterej Kardynałowie wypełnili jedynie swój podstawowy obowiązek jako biskupi i kardynałowie, polegający na podejmowaniu aktywnych wysiłków na rzecz pieczołowitego strzeżenia oraz wiernej interpretacji objawienia przekazanego przez apostołów. To Sobór Watykański II z mocą przypomniał wszystkim członkom kolegium biskupów – prawowitych następców apostołów -ich zobowiązanie “na mocy ustanowienia i nakazu Chrystusowego do takiej troski o cały Kościół, która choć nie jest sprawowana przez akt jurysdykcji, przyczynia się jednak walnie do pożytku Kościoła powszechnego. Wszyscy bowiem biskupi mają obowiązek umacniać i strzec jedności wiary i wspólnej dyscypliny całego Kościoła” (Lumen gentium, 23; por. również Christus Dominus, 5-6).
Kierując publiczny apel do Papieża, biskupi i kardynałowie powinni być przynagleni szczerym uczuciem kolegialnym wobec Następcy św. Piotra i Wikariusza Chrystusowego na ziemi, w myśl nauczania Soboru Watykańskiego II (por. Lumen gentium, 22); czyniąc to, wypełniają “powinność wobec prymasowskiej posługi” Papieża (por. Dyrektorium o pasterskiej posłudze Biskupów, 13).

Cały Kościół w naszych czasach musi uświadomić sobie, że Duch Święty nie na próżno natchnął św. Pawła do opisania w Liście do Galatów incydentu udzielenia przez niego publicznego napomnienia św. Piotrowi. Należy ufać, że papież Franciszek przyjmie ten publiczny apel Czterech Kardynałów za przykładem apostoła Piotra, kiedy św. Paweł poprawił go w braterski sposób ze względu na dobro całego Kościoła. Niech słowa wielkiego Doktora Kościoła, św. Tomasza z Akwinu, oświecą i pokrzepią każdego z nas: „Kiedy zaistniałoby niebezpieczeństwo dla wiary, poddani byliby zobowiązani do karcenia swoich dostojników kościelnych nawet publicznie. Stąd Paweł, który był poddany Piotrowi, ze względu na niebezpieczeństwo skandalu w sprawie wiary upomniał go publicznie. Augustyn komentuje to: „Piotr sam dał przykład przełożonym, by nie oburzali się na bycie poprawianymi przez swoich poddanych, gdy zdarzy się zejść im z właściwej drogi „(Summa Theol, II-II, 33, 4c).

Papież Franciszek często wzywa do szczerego i odważnego dialogu między wszystkimi członkami Kościoła w sprawach dotyczących duchowego dobra dusz. W adhortacji apostolskiej Amoris laetitia, Papież mówi o potrzebie “dalszego, otwartego pogłębienia niektórych zagadnień doktrynalnych, moralnych, duchowych i duszpasterskich. Refleksja pasterzy i teologów, jeśli jest wierna Kościołowi, związana z rzeczywistością i twórcza, pomoże nam osiągnąć większą jasność” (nr 2). Ponadto, relacje na wszelkich szczeblach w Kościele muszą być wolne od klimatu strachu i zastraszenia, o co prosił papież Franciszek w swoich licznych wypowiedziach.

W świetle tych wypowiedzi papieża Franciszka oraz w świetle promowanej przez Sobór Watykański II zasady dialogu i akceptacji uprawnionej wielorakości opinii, wielkim zdumieniem napawają niezwykle gwałtowne i nietolerancyjne reakcje niektórych biskupów i kardynałów na spokojny i rozważny apel Czterech Kardynałów. Wśród tych nietolerancyjnych reakcji można było znaleźć stwierdzenia, że Czterej Kardynałowie są np. bezmyślni, naiwni, schizmatyccy, heretyccy, a nawet, że można ich porównać do ariańskich heretyków.

Takie apodyktyczne, niemiłosierne osądy zdradzają nie tylko nietolerancyjność, odmowę dialogu oraz irracjonalną wściekłość, lecz obnażają także kapitulację przed niemożnością głoszenia prawdy, kapitulację przed relatywizmem w doktrynie i praktyce, w wierze i życiu. Powyżej wspomniane, klerykalne reakcje przeciwko proroczemu głosowi Czterech Kardynałów bezsilnie defilują przed obliczem prawdy. Taka gwałtowna reakcja ma tylko jeden cel: uciszyć głos prawdy, która niepokoi i irytuje pozornie spokojną, mglistą niejednoznaczność tych klerykalnych krytyków.

Negatywne reakcje na publiczne oświadczenie Czterech Kardynałów przypominają ogólny zamęt doktrynalny kryzysu ariańskiego w czwartym wieku. W sytuacji doktrynalnego zamętu naszych czasów przydatne dla wszystkich będzie zacytowanie niektórych stwierdzeń św. Hilarego z Poitiers, “Atanazego Zachodu”.

“Wy [biskupi Galii] którzy wraz ze mną wciąż pozostajecie wierni w Chrystusie, nie ustąpiliście przed groźbą wybuchu herezji, a teraz, w obliczu tego wybuchu, pokonaliście całą jego gwałtowność. Tak, bracia, zwyciężyliście, ku ogromnej radości tych, którzy dzielą waszą wiarę, a wasza niesłabnąca stałość przyniosła wam podwójną chwałę, albowiem zachowaliście czyste sumienie i daliście autorytatywny przykład” (Hil., De Syn., 3).

“Wasza [biskupów Galii] niezwyciężona wiara w sposób zaszczytny wyróżnia się świadomością swej wartości, a odrzucając przebiegłe, mętne i wątpliwe działania, bezpiecznie spoczywa w Chrystusie i dalej głosi swoją wolność. Albowiem skoro wszyscy odczuwamy głęboki i silny ból z powodu działań osób nikczemnych przeciw Bogu, tylko w naszym wnętrzu możemy znaleźć komunię Chrystusie od momentu, w którym Kościół zaczął być nękany takimi zajściami jak wygnanie biskupów, usuwanie z urzędu kapłanów, zastraszanie ludzi, wygrażanie wierze oraz definiowanie znaczenia doktryny Chrystusowej według ludzkiej woli i władzy. Wasza niezachwiana wiara nie udaje, że jest nieświadoma tych faktów ani nie twierdzi, że może je tolerować, rozumiejąc, że poprzez akt obłudnej zgody zaprowadziłaby samą siebie pod sąd sumienia” (Hil. De Syn., 4).

“Mówiłem to, w co sam wierzę, świadomy, że taka była powinność mojej żołnierskiej posługi wobec Kościoła, aby w zgodzie z nauczaniem Ewangelii przekazać wam w tych listach głos urzędu, który sprawuję w Chrystusie. Do was należy dyskutować, podejmować starania i działać tak, abyście zachowali nienaruszalną wierność, w której trwacie i abyście dalej utrzymywali to, co teraz utrzymujecie” (Hil. De Syn., 92).

Poniższe słowa św. Bazylego Wielkiego można pod pewnymi względami odnieść do sytuacji tych, którzy w naszych czasach proszą o jasność doktrynalną, włączając w to naszych Czterech Kardynałów: “Zarzutem, który w sposób pewny pociąga dziś za sobą poważne kary, jest staranne zachowywanie tradycji Ojców. Nie jesteśmy atakowani z powodu bogactwa ani chwały, ani żadnych doczesnych korzyści. Stoimy na arenie, by walczyć za nasze wspólne dziedzictwo, za skarb zdrowej wiary, odziedziczonej po Ojcach. Smućcie się z nami, wy wszyscy, którzy kochacie braci, z powodu zamykania ust naszym ludziom prawdziwej religii i z powodu otwierania bezczelnych i bluźnierczych ust przez tych wszystkich, którzy wypowiadają słowa nieprawości przeciwko Bogu. Filary i podstawy prawdy rozsypane są na pokładzie [łodzi Chrystusowej]. My, przeoczeni dzięki własnej niepozorności, zostaliśmy pozbawieni naszego prawa do swobodnej wypowiedzi” (Ep. 243, 2.4).

Dzisiaj ci biskupi i kardynałowie, którzy proszą o jasność i którzy próbują wypełniać swój obowiązek pieczołowitego strzeżenia i wiernego interpretowania przekazanego im Objawienia Bożego dotyczącego sakramentów małżeństwa i Eucharystii, nie są już skazywani na wygnanie, co miało miejsce w przypadku biskupów nicejskich podczas kryzysu ariańskiego. Dzisiaj, jak pisał w 1973 biskup Ratyzbony, Rudolf Graber, wygnanie biskupów zostało zastąpione przez strategie uciszania ich i przez kampanie oszczerstw (por. Athanasius und die Kirche unserer Zeit, Abensberg 1973, str. 23)

Innym obrońcą wiary katolickiej podczas kryzysu ariańskiego był św. Grzegorz z Nazjanzu. Jest on autorem następującego, uderzającego opisu zachowania większości pasterzy Kościoła tamtych czasów. Ten głos wielkiego Doktora Kościoła powinien być pożytecznym ostrzeżeniem dla biskupów wszystkich czasów: “Z pewnością biskupi postępowali nierozumnie, gdyż – z wyjątkiem bardzo niewielu, którzy albo zostali przeoczeni z powodu własnej niepozorności, albo oparli się dzięki rozumowi swej cnoty i którzy ocaleli, aby stać się ziarnem i korzeniem kiełkującego i odradzającego się Izraela dzięki wpływowi Ducha – wszyscy grali na zwłokę, różniąc się między sobą tylko w tym, że jedni ulegali wcześniej, inni później, niektórzy byli mistrzami i przywódcami w bezbożności, a inni włączyli się w walkę w drugim szeregu, pokonani przez strach, interes, pochlebstwo, lub – co było najbardziej wybaczalne – przez własną ignorancję” (Orat. 21, 24).

Gdy papież Liberiusz w 357 roku podpisał jedną z tzw. formuł z Sirmium, w których z premedytacją odrzucił dogmatycznie zdefiniowane wyrażenie “homo-ousios” i ekskomunikował św. Atanazego, aby zachować pokój i harmonię z ariańskimi i półariańskimi biskupami Wschodu, wierni katolicy i niektórzy, nieliczni biskupi, szczególnie św. Hilary z Poitiers, byli głęboko zszokowani. Św. Hilary przekazał list, który papież Liberiusz napisał do biskupów Wschodu, obwieszczając przyjęcie formuły z Sirmium i ekskomunikę św. Atanazego. W swoim głębokim bólu i konsternacji, św. Hilary, w pewnego rodzaju desperacji, dodał do listu następujące zdanie: “Anathema tibi a me dictum, praevaricator Liberi” (Mówię ci anathema, kłamco Liberiuszu), por. Denzinger-Schönmetzer, n. 141. Papież Liberiusz chciał spokoju i harmonii za wszelką cenę, nawet kosztem Bożej prawdy. W swoim liście do heterodoksyjnych biskupów łacińskich Ursacego, Valencego i Germiniusa, w którym informował ich o wyżej wspomnianych decyzjach, Liberiusz napisał, że przedkłada pokój i harmonię nad męczeństwo (por. Denzinger-Schönmetzer, n. 142). Zachowanie papieża Liberiusza jakże dramatycznie kontrastowało z poniższym twierdzeniem św. Hilarego z Poitiers: “Nie zaprowadzamy pokoju kosztem prawdy, czyniąc ustępstwa, by zyskać reputację tolerancji. Zaprowadzamy pokój podejmując słuszną walkę zgodnie z zasadami Ducha Świętego. Istnieje niebezpieczeństwo tajnego sprzymierzania się z niewiarą pod piękną nazwą pokoju” (Hil. Ad Const. 2, 6, 2).

Bł. John Henry Newman skomentował te niezwykłe, smutne fakty, za pomocą poniższego, mądrego i wyważonego stwierdzenia: “Choć jest to fakt historyczny, nie jest czymś doktrynalnie fałszywym, że papież, jako prywatny nauczyciel, a tym bardziej biskupi, gdy nie nauczają formalnie, mogą błądzić, tak jak błądzili w czwartym stuleciu. Papież Liberiusz mógł podpisać formułę euzebiańską w Sirmium, a liczni biskupi mogli ją podpisać w Arminium lub gdziekolwiek indziej, lecz mimo tego błędu mogli oni pozostać nieomylni w swoich decyzjach ogłaszanych ex cathedra”. (The Arians of the Fourth Century, Londyn, 1876 r., str. 465).

Czterej Kardynałowie ze swoim proroczym głosem, domagającym się doktrynalnej i duszpasterskiej jasności, wielce zasłużyli się dla własnego sumienia, dla historii i dla niezliczonych, prostych wiernych katolików naszych czasów, spychanych na kościelne peryferia z powodu ich wierności wobec nauczaniu Chrystusa o nierozerwalności małżeństwa. Lecz, przede wszystkim, Czterej Kardynałowie mają wielką zasługę w oczach Chrystusa. Dzięki ich odważnej wypowiedzi, ich imiona będą jasno lśnić na Sądzie Ostatecznym, albowiem usłuchali głosu sumienia, pamiętając o słowach św. Pawła: “Nie możemy niczego dokonać przeciwko prawdzie, lecz [wszystko] dla prawdy” (2 Kor 13,8). Wyżej wspomniani, głównie klerykalni krytycy Czterech Kardynałów na Sądzie Ostatecznym niewątpliwie nie znajdą łatwego wytłumaczenia swoich gwałtownych ataków na tak sprawiedliwy, godny i chwalebny akt owych czterech członków Świętego Kolegium Kardynalskiego.

Poniższe słowa, napisane z natchnienia Ducha Świętego, zachowują swą szczególną proroczą wartość w obliczu szerzącego się dziś doktrynalnego i praktycznego zamętu w kwestii sakramentu małżeństwa: “Przyjdzie bowiem chwila, kiedy zdrowej nauki nie będą znosili, ale według własnych pożądań – ponieważ ich uszy świerzbią – będą sobie mnożyli nauczycieli. Będą się odwracali od słuchania prawdy, a obrócą się ku zmyślonym opowiadaniom. Ty zaś czuwaj we wszystkim, znoś trudy, wykonaj dzieło ewangelisty, spełnij swe posługiwanie!” (2 Tm 4, 3-5).

Niech wszyscy, którzy w dzisiejszych czasach wciąż poważnie traktują swoje przyrzeczenia chrzcielne oraz swoją kapłańską i biskupią przysięgę, otrzymają siłę i łaskę od Boga, aby wspólnie ze św. Hilarym powtarzać słowa: “Na zawsze mogę pozostać na wygnaniu, jeśli tylko prawda będzie głoszona na nowo!” (De syn., 78). Tej siły i łaski życzymy z całego serca naszym Czterem Kardynałom oraz tym, którzy ich krytykują.

23 listopada 2016 r.

Komentarze 82 do “List biskupa Atanazego Sznajdera”

 1. Eliezer said

  niedawno w Bydgoszczy ojciec pobił 4 miesięczną córeczkę – nie wiem jak dzisiaj, ale była w ciężkim stanie. Wielkie oburzenie na forach jak tak można – ale gdyby ta dziewczynka została zabita rok wcześniej w łonie matki to nie oburzaliby się – chcą legalizacji aborcyjnych zabójstw – http://mieczducha888.blogspot.com/2016/11/ciezkie-pobicie-niemowlaka-aborcyjna.html

  ,

 2. Eliezer said

 3. Mdr 11, 26: Oszczędzasz wszystko, bo to wszystko Twoje, Panie, miłośniku życia!

  • W walce o władzę polityk manipuluje naszym człowieczeństwem

   Święty Tomasz pisze, chociaż cel jest czymś ostatnim w dziedzinie wykonania, bo jeżeli dążę do celu, to wiadomo, że ja do celu dotrę, ale dopiero na końcu, ale jak ja dotrę do celu, jeżeli ja go na początku nie określę. Jak ja mogę działać? Nie wiem. Każdy człowiek, który przychodzi na świat na ziemi Polskiej, ma nietykalne prawo do życia. Żadna partia polityczna, uczucia, nastroje pogodowe, nie może mieć żadnego wpływu na prawe prawo Polskie, które musi się jednoznacznie za każdym człowiekiem jako człowiekiem absolutnie opowiedzieć. Jeżeli zacznie manipulować naszym człowieczeństwem tzn. w strategii politycznej danego polityka, to mamy do czynienia tylko z walką o władzę. Parę lepszych obietnic nam daje taka opcja polityczna. Ona musi bazować na prawym rozumie, na prawej wolności, która ma jeden cel: dobro każdego człowieka. Co się dzieje w trakcie tej realizacji, to jest inna kwestia. Co się dzieje z końcem życia? Początek określa Bóg życia, dlatego końca życia człowieka, – przez polityka, medycynę, – nie wolno określać

   http://dialogsercamilosci.eu/tag/ks-tadeusz-guz/

 4. Dzieckonmp said

  „Ahmed Bomber w Berlinie mieszka
  głowę ci utnie, ten nasz koleżka.
  Ostrzy maczety przez cale ranki.
  czyta z koranu co lepsze wzmianki.
  O tym, co zrobić ma z niewiernymi
  gdy na ulicy się spotka z nimi.
  A gdy z zasiłkiem do domu wraca
  bomby majstruje, to jego praca.
  Czasem gdy giaur go zdenerwuje
  maczetą w czerep go poczęstuje.
  Gdy go depresja czasem dołuje
  z kałacha niewiernych eliminuje.
  Mama krzyczy, Ahmed łobuzie !
  kiedy dynamit upycha w bluzie.
  Mama powiada, poszukaj żony
  ale on w kozy, jest zapatrzony.
  Miłość matki, do niego czysta,
  bo dobry z niego jest terrorysta.
  Dobrze, że Ahmed z islamistami
  nie chodzi tutaj do szkoły z nami.”

 5. Zorrro said

  Chcę powiedzieć,: „…tnij Waść, wstydu oszczędź…”
  To jest agonia KK a SCHIZMA już prawnie i wyraziscie właśnie się wyradza.
  Wg bł A.K.Emmerich teraz kończą rozbierać prezbiterium…
  Czy doczekamy prawych świąt Bożego Narodzenia w tym roku. Wg Franciszka już mają być inne. Czy szykuje jakąś rewoltę? Liturgiczną ?

  • CHRISTOphoros said

   Jest dokładnie tak jak piszesz Zorro- tragiczna historia starego Kościoła rozgrywa się na naszych oczach.Nowy Kościół oparty na Prawdzie rodzi się dzięki takim kardynałom , którzy na szalę kładą wszystko co mają- dla miłości Chrystusa i zbawienia dusz. Iluminaci dzielą ludzi na dwie kategorie: lwy – nieraz głodne, zagrożone ale ponad wszystko ceniące wolność i niezależność oraz barany którym wystarczy dać pić i jeść oraz kawałek szopy a nie wystawią nawet nosa poza ogrodzenie dając się strzyc a potem ubić. Ci czterej kardynałowie pokazali kim są, inni też muszą się określić a i nam wszystkim zostało niewiele czasu na decyzję czy warto być odstawionym od żłobu z powodu” zbyt mocnego” poszukiwania Prawdy

  • Beata said

   Zorrro również zgadzam się z tobą, że schizma już blisko. Kwestia czy doczekamy się odpowiedzi na list 4 kardynałów? Teraz dołączają się kolejni, a Bergoglio milczy, a ma obowiązek odpowiedzieć na każde dubia tak, lub nie, nawet, gdyby jeden kardynał pozostał i miał wątpliwości nadal, co do zapisów Amoris Laetitia.
   Jakiś krok musi w końcu Franciszek poczynić, bo co zrobią kardynałowie- fałszywy prorok wie, bo oni sami to zapowiedzieli. Nie na długo wystarczą ataki jego pomagierów i określanie prawdziwych obrońców Nauki Chrystusowej heretykami, do czego posunął się grecki duchowny.
   Czas mija na niekorzyść Bergoglia. A on tego czasu ma coraz mniej.
   Teraz staniemy się świadkiem bardziej stanowczych jego kroków.
   A właściwie już widzimy, pozbawił jakiejkolwiek decyzyjności kardynała Burka i Pella w Kongregacji Kultu Bożego.
   Tak samo uczyni z pozostałymi, którzy odważnie staną w obronie NCH.
   Czystki w Watykanie już rozpoczęły się na dobre. Tego nie da się już zatrzymać.
   Całe clou działań, do których się zmierza odnajdziemy w wypowiedzi tego niemieckiego kardynała.

   Kardynał Lehmann wyraził się nadzwyczaj jasno, do czego dążą – ” przyjcie do zmiany, dopóki mamy Franciszka”

   A co do twoich wątpliwości co do spokojnych Świąt Bożego Narodzenia, też je mam i nie tylko ja, bo i Wiesia też o tym niedawno pisała.
   Być może to kolejna fałszywka rzucona w świat rok temu przez Bergoglia, z tymi świętami.
   Ale …
   No właśnie. Kiedyś natknęłam się na zastanawiające artykuły – wypowiedź pewnego mnicha z Góry Athos i rzekoma wypowiedź królowej Elżbiety.
   I żeby nie było, że twierdzę, że to 100 % prawda, sama się nad tym wszystkim zastanawiam. bo pewnie odezwą się tacy, którzy powiedzą , że w internecie można sobie wszystko napisać.
   Niestety przeciwnik stał się czujny, zamęt medialny to najlepsza taktyka, aby ludzi pozostawić w głębokiej nieświadomości, do czego zmierzają masoneria i elity polityczne, aby nie wypłynęła na wierzch prawda.

   Ale wracam do tych artykułów i nie żeby kogokolwiek straszyć, niech każdy sam oceni ich wiarygodność:

   Ukraina – Czarne Boże Narodzenie
   1 listopad 2016

   „A wasze Boże Narodzenie będzie czarne” – mówi mnich ze Świętej Góry Athos o Ukrainie

   Szanowni rodacy! Myślałam przez trzy dni czy napisać o tej informacji. Nawet nocą się budziłam i wpatrywałam się w śpiącą córkę, prosiłam ją w myślach o odpowiedź. No i ostatecznie zdecydowałam się napisać.

   Mam, z dawna, pewnego przyjaciela. Prawosławny, na Athos jeździ już od 15 lat. Modli się, przystępuje do Eucharystii, przestrzega postów. Ma żonę, troje dzieci, prowadzi praktycznie, w naszym rozumieniu, święte życie. Tym razem otrzymał on pozwolenie przyjazdu na Athos do jednego z trzech mnichów, którzy przepowiedzieli obalenie Janukowycza, rozłam Ukrainy i , w rzeczywistości, początek wojny domowej. Wtedy Janukowycz nie uwierzył mu, nie chciał zmienić zasad swoich rządów, no a rezultat już sami znacie.

   Tak więc trzy dni temu mój przyjaciel powrócił z Athosu. Patrząc na niego zrozumiałam, że dowiedział się czegoś niezwykłego. Przyjaciel opowiedział mi co następuje. Mnich, u którego on był, znajduje się w całkowitym zamknięciu, obsługuje go jedynie monasterski służka. Na pytanie o Ukrainę, asceta odpowiedział, że Pascha na Ukrainie była jasna, była szansa przywrócenia pokoju i zjednoczenia kraju. Trójca była zalana krwią i to była krew niewinna.

   „A co będzie dalej?” – zapytał mój przyjaciel. Mnich spojrzał na niego uważnie i cicho odpowiedział: „A WASZE BOŻE NARODZENIE BĘDZIE CZARNE”. Mój przyjaciel nie zdążył jeszcze otworzyć ust żeby dokładniej się wypytać, nie wierząc własnym uszom usłyszał jak starzec go uprzedził: „Ty możesz i tysiąc razy mnie dopytywać ale otrzymasz taką samą odpowiedź – A WASZE BOŻE NARODZENIE BĘDZIE CZARNE”.

   Mój przyjaciel jest z Kijowa. Wnioski, szanowni rodacy, wyciągajcie sami.

   http://wolna-polska.pl/wiadomosci/ukraina-czarne-boze-narodzenie-2016-11

   O nadchodzącej wojnie…
   31 październik 2016

   Można wierzyć lub nie…Królowa Babilonu o zbliżającej się wojnie. Jeden z portali informacyjnych przytacza słowa, które rzekomo wypowiedziała królowa Elżbieta podczas spotkania z patriarchą Cyrylem i przywódcą anglikanów, arcybiskupem Canterbury, Justinem Welby.

   „Teraz trzeba poczynić konieczne przygotowania i pożegnać się z najbliższymi bo nikt nie może przewidzieć kto pozostanie wśród żywych a kto umrze. Liczni zginą w te dni ostateczne. Mój ukochany kraj zamierza wkrótce wkroczyć w najmroczniejszy okres swojej historii ponieważ weźmie udział w straszliwej i apokaliptycznej wojnie rozpętanej na wschodzie. Mnie nie niepokoją drobiazgi na Boże Narodzenie. Jestem zaniepokojona okropnymi następstwami z którymi zderzymy się ponieważ bojowe tarabany grzmią coraz głośniej”.

   Co ciekawe to temat wojny i pokoju pobrzmiewał także na konferencji prasowej patriarchy Cyryla chociaż w znacznie bardziej oględnych wyrażeniach. Cóż, brytyjska monarchini-królowa może wiele wiedzieć i coś z tego może wyjawiać, ostrzegając przed konsekwencjami.

   http://wolna-polska.pl/wiadomosci/o-nadchodzacej-wojnie-2016-10

   Queen Elizabeth Warns Of ‘Holy War To End All Wars’
   October 21, 2016

   „Dzisiejsza wojna z terroryzmem powinna być wspólnym wysiłku.”

   „To nie jest tylko walka Rosji. To dla wszystkich krajów, powinniśmy zjednoczyć, by pokonać to zło „, Cyryl powiedział, dodając:” I ta wojna zwę świętym jeden. ”

   Najwyższy urzędnik w Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej, Kirill jest bliskie osobiste stosunki z prezydentem Władimirem Putinem.

   W 2012 roku kampanię przekazać ustawę, która kryminalizacji wandalizmu witryn religijnych, a teraz dołącza do królowej w wzywając chrześcijan do zjednoczenia świata.

   Dyskusja między patriarchą i królowej był „oddany na stanowisko chrześcijan w Europie” sekretarz Cyryla Alexander Volkov powiedział. „Kościół powinien również odgrywać rolę w stosunkach międzynarodowych. Przez wiarę, za pośrednictwem Kościoła, dusza narodu przejawia „.

   Papież jest również o tym mówić.

   „To jest wojna. Była wojna 1914. Wtedy to w latach 1939-45. Kolejna wielka wojna. Wtedy nie ma tego. To nie może być ekologiczne. Jest ono organizowane, tak, ale nie ekologiczne. Ale to jest wojna „, powiedział Papież.

   http://yournewswire.com/queen-elizabeth-holy-war/

   .

   • Beata said

    I jeszcze jeden fakt, o którym pomyślałam, a który mnie zastanawia , w kontekście zbliżających się Świąt i tego o czy można było doczytać. Mimo to, zobaczymy jak się sprawy potoczą.

    Zapis jednego z punktów z Memorandum – ΥΠΕΡΜΝΗΜΟΝΙΟ

    Artykuł 3: Legalizacja wszystkich imigrantów we wszystkich państwach Unii Europejskiej, bez ograniczeń, od 19.11.2016.

    https://gloria.tv/article/brsrNkExaERj2QALpGusjHjhj

    Pamiętamy niedawny artykuł i te ciekawe fragmenty, które potwierdzałby zapis z Memorandum.

    Wielka katastrofa planowana jest na 2017 rok. Oficjalny program zniszczenia Niemiec i plany o trzeciej wojnie światowej

    ” W 2012 roku Organizacja Narodów Zjednoczonych w sposób tajny ogłosiła o wykorzystaniu broni migracyjnej przeciwko Europie w 2015 roku. Poprzez ONZ, Bank Światowy i UE ustalono pięć ośrodków rekrutacyjnych w Afryce, a także jeszcze dziesięć ośrodków na Bliskim Wschodzie.
    Każdy, kto spełniał kryteria, otrzymywał smartfon i 2500 euro w gotówce, a następnie był włączany do uprzednio określonych „dróg uchodźców”, służby niemieckie zostały o tym poinformowane i uczestniczyły w koordynacji. Oficjalnie rozpoczęło się to w 2015 roku, ale nieoficjalnie to wszystko zaczęło się w 2013 roku, najpierw w mniejszych ilościach i dopiero w 2015 roku po „WŁĄCZENIU OPERACJI SYRIA” projekt ruszył pełną mocą.
    Odpowiedni idealny kandydat powinien mieć 20-30 lat, zdolność do płodzenia dzieci (było to testowane!), mieć maksymalny iloraz inteligencji maksimum 90 IQ, jak najmniej wykształcony (bardzo agresywny i łatwo wpadającym w taki stan), być wahabistą lub salafitą i całkowicie pogardzającym ​​Chrześcijan.
    (POWINIEN MIEĆ)
    Pożądane jest, aby mieli:
    Szczególnie mile widziani są mężczyźni, wykraczający poza granice normalnych zachowań seksualnych, jak pedofile i homoseksualiści, których skłonność do przemocy wobec kobiet byłaby zauważalna.
    W celu dodatkowego ich podrażnienia, były organizowane ich spotkania z kobietami, zwerbowanymi pod presją w ośrodkach zatrudnienia, którym płacono absolutnie żebracze wynagrodzenie i które otrzymywały zaledwie dwugodzinna awaryjną poradę o tym, 7
    w jaki sposób radzić sobie z tymi śmierdzącymi i brutalnymi mężczyznami, którzy nie mówią w żadnym języku europejskim – działo się to we Francji, Austrii i Niemczech.
    „Mamy nadzieję na wzrost liczby urodzeń w drodze zdecydowanych zachowań seksualnych (gwałty)” – to nie jest żart. Jest to dokładny cytat z Federalnego Ministerstwa Spraw Rodzinnych.
    Często zdarzało się, że chociaż przedstawiciele organów bezpieczeństwa byli obecni, ale się odwracali i zaczynali reagować dopiero po jakimś czasie, więc nie może dziwić fakt, że zaistniało 576 przypadków tego, co zostało nazwane incydentem „seksualnym o międzynarodowym wzajemnym zrozumieniu”, co doprowadziło do kontynuacji gatunku w 44 przypadkach, dzieci zostały zabrane od matek zaraz po urodzeniu i umieszczone pod opieką państwa.
    We wszystkich przypadkach, kobiety zostały zwolnione i oskarżone o oszukanie niepełnoletnich podopiecznych.
    Różnorodność dobrze opłacanych specjalistów w zakresie islamu, którzy są angażowani wcale nie w celu prowadzenia obserwacji i wyjaśnienia, czy nie jest ktoś związany z ISIS, tłumaczy się tym, że są oni powołani do kierowania skierowanymi działaniami „śpiących agentów” pod kontrolą i ochroną konstytucji.
    W ośrodkach rozmieszczenia – zwłaszcza w miastach – muzułmanie zaczynają przyzwyczajać się do lekceważenia chrześcijańskich kobiet. Otrzymałam informację o ukrytych 48.323 przypadkach świadectw gwałtów na obszarach wiejskich i pojedynczy w mieście – w 2015 roku.”

    „…Osiągnęliśmy 30% w chwili obecnej, do połowy 2017 roku pozostałe 70% przybędzie nocnymi lotami przez porty lotnicze w KOLONII, DŰSSELDORFIE, RAMSTEIN I FRANKFURCIE.”

    ++++++++++
    „Koniec 2016 r. Pięć afrykańskich ośrodków werbunkowych rozpocznie kierowanie swoich 5 fal – łącznie w sumie 8 milionów skrajnie agresywnych Afrykańczyków, a także 2 mln „ociężałych umysłowo” – według oficjalnego określenia, a według nieoficjalnego: „bydło na ubój” – do Niemiec.”
    ++++++++++

    W międzyczasie zostały zbudowane lub wynajęte budynki wsparcia/logistyki pod każdym dużym miastem – z zapasami setek tysięcy ton mrożonego/suchego prowiantu –

    ++++++++++dla wszystkich, kto będzie gotów przejść czipowanie RFID (identyfikacja częstotliwością radiową) po katastrofie w 2017 r.

    http://wolna-polska.pl/wiadomosci/wielka-katastrofa-planowana-2017-oficjalny-program-zniszczenia-niemiec-plany-o-trzeciej-wojnie-swiatowej-2016-11

    Wszystko się dziś zaczyna układać w jedną logiczną całość, jak klocki puzzli.

    My możemy tylko dostrzec strzępy informacji o tym co rzeczywiście się dzieje na świecie i analizować, filtrować i pozostawać czujnym.

    • Beata said

     Może ma to wszytko związek z tymi ostrzeżeniami, a może tylko na celu straszenie ludzi. Święta tuż za psem przekonamy się.

     Władze USA ostrzegają przed możliwymi atakami terrorystów w Europie
     Wtorek, 22 listopada 2016 o godz.

     Amerykański Departament Stanu wydał ostrzeżenie dla obywateli USA, którzy udają się do Europy. Przestrzega przed możliwymi zamachami terrorystycznymi, szczególnie w okresie Bożego Narodzenia.

     – Obywatele USA powinni zachować szczególną ostrożność podczas odwiedzania m.in. świątecznych jarmarków, imprez czy występów pod gołym niebem – napisano w oświadczeniu.

     Ponadto, przypomniano o zachowaniu czujności w środkach transportu i w miejscach publicznych: w hotelach, na dworcach, w restauracjach. Zaznaczono, że pojawiły się wiarygodne informacje dotyczące dżihadystów z ISIS, którzy nie rezygnują z planowania ataków terrorystycznych w Europie.

     http://www.kresy.pl/wydarzenia,bezpieczenstwo-i-obrona?zobacz/wladze-usa-ostrzegaja-przed-mozliwymi-atakami-terrorystow-w-europie-

     Również w TVP info kilka dni temu ostrzegano przed atakami terrorystycznymi możliwymi podczas Świąt Bożego Narodzenia.

    • Beata said

     ŚWIATOWA ELITA PRZYGOTOWUJE SIĘ DO CZEGOŚ WIELKIEGO… Soros sprzedał wszystkie akcje banków na świecie poniżej ceny i skupuje złoto
     Opublikowano Listopad 27, 2016

     Uwaga Redakcji strony:

     Od redakcji W-P: Dokładnie rok temu (28.11.2015 r.) ten tekst ukazał się na około 60 stronach Internetu rosyjskiego i na kilku portalach w Polsce (m.in. gloria.tv, Echo Chrystusa Króla -XII.2015) pod tytułem: ELITA PRZYGOTOWUJE SIĘ DO CZEGOŚ WIELKIEGO… Soros sprzedał wszystkie akcje banków na świecie poniżej ceny i skupuje złoto.
     +++++W chwili obecnej – 24.11.2016 r. portal Moskwa Trzeci Rzym zamieścił ten artykuł w zasadzie bez zmian, zmieniając tylko początek tytułu z „Elita” na „Światowa elita” oraz dodając na końcu

     +++++„Przewidywany scenariusz po 25 grudnia 2016 roku” oraz charakterystykę osoby Antychrysta. Redakcja rosyjskiego portalu „Moskwa Trzeci Rzym” scenariusz ten utożsamia z planem Sorosa. Ze względu na te dodatki warto przypomnieć wydarzenia sprzed roku, kiedy Soros sprzedał wszystkie swoje akcje banków i zakupił ogromne ilości złota. Za miesiąc już będzie wiadomo, czy spełni się plan Sorosa i jego kolegów- potentatów finansowych.

     http://wolna-polska.pl/wiadomosci/swiatowa-elita-przygotowuje-sie-do-czegos-wielkiego-soros-sprzedal-wszystkie-akcje-bankow-na-swiecie-ponizej-ceny-i-skupuje-zloto-2016-11

    • Józef Piotr said

     Beata
     Ja dziękuję za wszystkie w tym temacie wpisy !

    • Mama600% said

     Uważałabym na informacje z wolnj polski… Strasznie szkalują św. Jana Pawła 2… A prawie wszystkie artykuły mają podtekst pro rosyjski

    • Dzieckonmp said

     Popieram mame600%

 6. gini said

  Miriam Shaded: Groził, że mnie porwie i będzie oddawał za darmo! Obudźcie się ludzie!

 7. As said

  Polecam obejrzeć, serce rośnie

  • krystynka said

   Pisałam kiedys, że Polska jest sercem Europy a nawet świata w wierze. Świat potrzebuje wzorców, teraz to sie ładnie nazywa liderów, kiedys przodowników, żaden ucisk nas nie zgnoi , nie zadusi, nie wykonczy. Duch Święty jest naszym opiekunem, liderem i przodownikiem. Nawet jak ludzie zwalniaja tempa to Duch Świety daje nam iskre do działania. Niby upadamy a za chwile juz z kolan wstajemy, niby milczymy a juz krzyczymy Bóg, Honor, Ojczyzna, niby gasniemy z niemocy, a to tylko chwilowe omdlenie , bo za moment zrywamy sie mocni jak nigdy dotąd.
   Kochani Pan Bóg wypala nas jak w tyglu, nie widzicie tego ?, Pan kuje z nas Swoich wojowników, już jestesmy lepsi niz husaria w Polsce XVI w. Jesteśmy juz zaprawieni w boju o wiarę, której nikt i nic nie wyrwie z naszych serc, dusz, sumień.
   Mój Boże miej nas w Swojej opiece.

  • pio0 said

   Piękne, dzięki As.

   Bóg, Honor i Ojczyzna!

 8. pio0 said

  Bóg wszystkich Twych porażek…

  Gdy dajemy komuś jakieś słowo, często nie wiemy, jakie konsekwencje ono przyniesie. Mówiąc i czyniąc, zawsze pragnij dobra drugiego 🙂

  • pio0 said

   Bóg wszystkich Twych porażek…

   Twój Bóg zawsze jest obok Ciebie. Kocha Cię i Cię nie zostawi. Ale jest szczególne miejsce, w którym Jego miłość do Ciebie przejawia się z ogromną mocą. To miejsce Twojej porażki. Zabierz tam Boga, a owoce tej wyprawy będą niesamowite…

   „Ten właśnie kamień, który odrzucili budujący, stał się głowicą węgła. Pan to sprawił i jest cudem w naszych oczach.” (Ps 118,22-23)

 9. kondzi said

  SKANDAL W BOR
  oficer BOR: wypadek prezydenta Dudy był zamierzony
  Ogladajcie transmisję na żywo na profilu fb stonogi

  • kondzi said

   Świadek stwierdza, że prezydenta chcieli zabić

  • Dzieckonmp said

   kolejny lider Stonoga. Komu wy wierzycie

   • krystynka said

    Zobaczymy co z tego dalej bedzie, przeciez nie przyszedł by do niego jakis idiota i nie opowiadał bzdur, tam zaraz zainteresuje sie nim prokurator.

    • pio0 said

     http://m.niezalezna.pl/89770-znany-biznesmen-zbigniew-s-z-zarzutami

    • Sylwester said

     Co tego bedzie?? Na pewno nic dobrego. Wierzysz mu?? Nie widziałaś co mówił o Polakach?

     http://m.cda.pl/video/5011800f

    • Dzieckonmp said

     Człowiek WSI

    • Sylwester said

    • krystynka said

     Nie pisze o Stonodze tylko o tym młodym człowieku, Stonoga nie jest pracownikiem BOR-u czytaj Sylwek uwaznie. Po co ten chłopak przyszedł do Stonogi na nagranie ? Powinien pójśc od razu do prokuratury a nie łazić po ludziach. Istny cyrk na kółkach, a po drugie dlaczego Stonodze konta nie zablokuja jak np.naszym narodowcom ? jak takie wulgaryzmy puszcza w eter.
     Nikt nic nie wie, a swiat szaleje, z jednej strony filantrop a z drugiej agent ?

    • Dzieckonmp said

     Tak działają służby WSI. Tu filantropia aby wiarygodność była większa. Teraz wiem co miał na myśli Jarosław Kaczyński mówiąc może z 10 dni temu cytuję z pamięci: ” Za chwilę lawina kamieni na nas spadnie”.
     Chyba wchodzimy w okres brutalnego przesilenia. Od poniedziałku potężny atak na PIS na Prezydenta Dudę i próba obalenia rządu. WSi ma sposoby o których się nikomu nie śniło. Czyżby nadchodził koniec Dobrej Zmiany?

    • Dzieckonmp said

     PILNE!!!
     Potrzeba gorącej modlitwy od teraz za nasz polski Rząd za Prezydenta.

    • krystynka said

     Tak widac, że diabeł sie wściekł, ledwo Intronizacja i szału dostał, ludzie xli będa miotac bez opamietania. Rządu juz teraz nikt nie ruszy,WSI musiałaby walczyc z Królem, sa bez szans.

    • pio0 said

     Prosta piłka, patrząc pod kontem religijnym:
     jakim językiem on mówi o Polakach? Skoro Duch Święty nie mówi takim językiem, to jaki duch przez niego przemawia? Niech każdy sobie odpowie, i dopowie czy chce komuś takiemu wierzyć, bo jeśli chce, to wierzy złemu duchowi.

     Przypomniał mi się fragment PŚ:

     Mk 7,14-23

     14 Po przywołaniu z powrotem tłumu do siebie mówił im: „Posłuchajcie mnie wszyscy i zrozumiejcie! 15 Nie ma niczego takiego, co spoza człowieka wchodzi do niego, by było zdolne uczynić go nieczystym, lecz to, co z człowieka wychodzi, to właśnie nieczystym czyni człowieka”. 16 () 17 Kiedy bez tłumu wszedł do domu, Jego uczniowie pytali Go o to porównanie. 18 Odpowiedział im: „To również wy jesteście tak niepojętni? Nie rozumiecie, że wszystko, co z zewnątrz wchodzi w człowieka, nie jest zdolne uczynić go nieczystym, 19 bo nie wchodzi do jego serca, lecz do żołądka, i wychodzi w latrynie”. Tak za czyste uznał wszystkie pokarmy. 20 I dalej mówił: „Co z człowieka wychodzi, to czyni człowieka nieczystym. 21 Z wnętrza bowiem, z serca ludzi, wychodzą złe myśli, rozpusty, złodziejstwa, zabójstwa, 22 cudzołóstwa, żądze posiadania, zepsucie, podstęp, wyuzdanie, zawiść, bluźnierstwo, pycha, głupota. 23 To całe zepsucie z wnętrza wychodzi i nieczystym czyni człowieka”.

    • pio0 said

     Adminie w odpowiedzi na pilne wezwanie, od poniedziałku postaram się ułożyć krótką nowennę, żeby każdy z blogowiczów znalazł czas (1-2 minutki) przez kolejne 9 dni właśnie w tej intencji.

     Jeśli blogowicze chcieli by się włączyć to zachęcam napisać, że jest sens układać taką nowennę.
     W miarę możliwości od poniedziałku wstawiałbym co dzień kolejny dzień króciutkiej nowenny 9 dniowej.
     Są chętni?

    • krystynka said

     Niestety Adminie ofiary będą, jak prosiłam o przyłączenie do Nowenny przed Intronizacja, to nikt sie nie przyłączył,wszystko ludzie by chcieli gotowe na talerzu dostać a tak sie nie da.,daleko nam jeszcze do gorącej gorliwości. Poczujemy pot na skroniach i ból na plecach po razach, brakuje żertw ofiarnych w Polsce, to jest jeszcze znikomy procent. Aniołowie smierci 2 tygodnie temu zaczeli zbierac żniwa, przejda w szerz i w zdłóż kazda miejscowość, to zaczęło sie pierwszy raz 3, 5 roku temu. Ludzie mieli sie nawrócic ale tak sie nie stało do końca, za mało postu, a prawie go nie ma. Jest modlitwa w formie NP ale musi byc tez post. Sama przeszłam na ziołowe lekarstwa aby poscic, odmawiam sobie różnego rodzaju jedzenia, unikam miesa, słodyczy, masła, ciast, czesto jem chleb z wodą nawet w pracy.
     Wiem ,że anioł smierci przechodził wczesniej, bo miałam kilka snów z tym zwiazanych i anioł podał mi przykłady osób, które zmarły na krancach miejscowości na wschodzie, zachodzie, północy, południu. One zmarły tak jak stały, wtedy tez anioł przechodził co kilka domów i ludzi zabierał.
     Powtarzam módlmy sie wszyscy jak możemy i poscmy ile mozemy aby ofiar było jak najmniej, nie pytajmy co, dlaczego, wszystko zobaczymy wkrótce.

    • kondzi said

     Opozycja już nie ma pomysłu jak osłabić prezydenta i próbuje mówić o jego fatalnym zabezpieczeniu przez BOR ale prawdziwy lament rozegra się jak rzeplinski będzie ze stołka schodził

    • krystynka said

     Tak Pio ułóż Nowennę i to natychmiast !
     Pamiętasz co powiedział Pan Jezus, gdzie sa dwaj albo trzej zgromadzeni na modlitwie w imie moje, tam jestem pośród was.

    • pio0 said

     Sie robi 🙂
     Krystynko dzięki za fragment PŚ, wiedziałem, że czegoś jeszcze brakuje. Zaraz wstawię ułożoną, zaczynami od poniedziałku. Komu leży na sercu dobro Polski to zapewne się włączy.

    • pio0 said

     Tekst nowenny ułożony, post nr 17
     Bóg zapłać za włączenie się każdemu.

    • bozena2 said

     ….Ogromny ciężar odpowiedzialności za ocalenie waszej ojczyzny poniesie władza państwowa i zwierzchnicy Kościoła Rzymskokatolickiego. A wy, dzieci Boże, nie wypuszczajcie z rąk Różańca w tej intencji, aby plan Ojca mógł się wypełnić. Jako lud Boży musicie dojrzeć do tego, aby pragnąć i uznać Moją władzę Królewską….

     ….Za bardzo i za dużo liczycie na Moje Miłosierdzie, lekceważycie MOJE SŁOWO, żyjąc po swojemu – dlatego będziecie cierpieć. A to jest początek kar, które wy nazywacie kataklizmami. Ja wam mówię: NIC SIĘ NIE DZIEJE BEZ WOLI MOJEGO OJCA, GINĄĆ BĘDĄ TE OFIARY, KTÓRE BÓG SOBIE UPATRZYŁ. Mówię do was, a i tak nie wielu tym się przejmuje, i nie wielu zawróci z drogi potępienia. Człowiek w swej słabości, kruchości jest lękliwy. Bóg o tym wie, ale i szatan o tym wie. Dokonuje się walka zła z dobrem. Tej bitwy nie wygra naród, który rządzi się swoim a nie Moim prawem. …

     ze słów Pana Jezusa do Anny Argasińskiej

   • mama600% said

    Nie słucham Stonogi, jego wypowiedzi są bardzo wulgarne, w środku, we mnie aż tak jest nieprzyjemnie. Tak nie działa duch Święty…

 10. pio0 said

  Starsza pani prosi o pomoc harcerzy, podszedł… prezydent!

 11. Sylwester said

  Rosja może chcieć przerzucić w 2017 roku nawet kilka dywizji!!!

  http://www.defence24.pl/498941,wielki-przerzut-rosyjskiego-sprzetu-do-bialorusi-w-2017-roku-manewry-agresja-czy-nowa-baza-wojskowa

 12. Mam pytanie techniczne. W pierwszym akapicie wpisu głównego czytamy:
  „Bp Athanasius Schneider, biskup pomocniczy z Astany, prosił mnie o opublikowanie jego otwartego listu w języku polskim, dotyczącego dyskusji na temat „Amoris Laetitia”.
  Jak należy traktować te zdanie?
  Czyżby biskup Astany zwrócił się bezpośrednio do admina bloga?

 13. pio0 said

  Wybory w USA jeszcze niepewne, oby jakoś dociągnęli do zaprzysiężenia.

  http://zmianynaziemi.pl/wiadomosc/w-stanie-wisconsin-odbedzie-sie-ponowne-liczenie-glosow-oddanych-podczas-wyborow

 14. Zdravko said

  Szczęść Boże!
  Jutro 27 listopada zaczynamy kolejną Nowennę Pompejańska za ojczyznę. Tym razem będziemy się modlić o nawrócenie grzeszników w Polsce. Dziękuje wszystkim którzy zgłosili się do Nowenny. Do tej pory zgłosiło się 186 osób. O ile od samego początku większość uczestników to kobiety, o tyle teraz jakaś zaraza zdziesiątkowała mężczyzn i mamy Nowennę Seksmisję. Panowie jest was tylko 12%. Weźcie Różaniec w dłoń i zmieniajcie naszą rzeczywistość.

  Tych co jeszcze się nie zgłosili, to zachęcam do udziału. Nikomu nie odmówię.
  Zgłoszenia oczywiście wysyłajcie na
  n.pompejzaojczyzne@wp.pl

 15. Sylwester said

  Mało ludzi wie, że 83 lata temu sowieckie władze w sposób zaplanowany doprowadziły do śmierci głodowej ok. 4 milionów Ukraińców

  http://www.tvp.info/27987864/ukraincy-uczcili-pamiec-ofiar-wielkiego-glodu-z-lat-19321933

  • Józef Piotr said

   dlaczego 4- ?
   To w dalszym ciągu poprawność telewizyjna tak jak z ofiarami ludobójstwa Polskiej ludności na kresach wsch

   Oficjalnie już od dawna mówi się o co najmniej 7 do 10 milionów. Głód , morderstwa ludobójcze, przesiedlenia.
   Potomkowie KAGANA wzięli odwet na ludności ukrainy po ponad 800 latach. Dostać się na listę zemsty to nieszczęście.

   Tyle ludności ukrainy zagłodzili a oni rzucili się na Polską ludność.
   Czyja to przewrotność ? Kto tym sterował /

  • szach said

   Sylwester@. Mało kto nie wie, o Wielkim Głodzie na Ukrainie.

 16. Sylwester said

  • Józef Piotr said

   To akurat polecam do poznania wszystkim . W tej seri jest kilka filmów z lektorem.
   Całe pokolenia powojnia były pozbawione tej wiedzy . Dopływ tej wiedzy kontrolowali zabójcy.
   Warto odnieść to do wydarzeń w tym czasie w Polsce

 17. pio0 said

  Zachęcony troską Admina o losy Polski i nowej dobrej zmiany ułożyłem 9 dniową nowennę, która zaczynała by się od poniedziałku.

  Jest króciutka, może 1-2 minutki, więc uważam, że każdy kto czyta codziennie bloga, może poświęcić tak krótki czas dla tak wielkiej sprawy. Także komu zależy na losach Ojczyzny proszę o włączenie się w tą nowennę.

  Pomimo różnic zdań, zachęcam do jedności w tej modlitwie wszystkich czytających, chyba każdemu zależy żeby było lepiej w Polsce.

  Zaczynamy w poniedziałek, poniżej wstawiam treść, jeśli są jakieś uwagi proszę je napisać pod tą nowenną do końca jutrzejszego dnia.

  • pio0 said

   Tak, m/w wyglądała by NOWENNA, w poniedziałek wstawiam 1wszy dzień.


   ———9 dniowa NOWENNA BLOGOWA———

   Czas trwania: Rozpoczęcie: 28.11.2016 (poniedziałek), zakończenie: 06.12.2016 (wtorek).
   Dzień 1 – poniedziałek – 28.11.2016

   Intencja:
   „W intencji Pana Prezydenta, Pani Premier, nowego Rządu i naszej Ojczyzny, prosząc o ochronę, opiekę i błogosławieństwo. ”
   ———————————————————
   Wstęp:
   Panie Boże Wszechmogący w Trójcy Świętej Jedyny, Ty jesteś naszym jedynym Bogiem, ulituj się nad nami i Polską, wszakże jesteś mocniejszy niż zło i szatan, niech Twa święta Miłość i Miłosierdzie zwycięży, bo Ty wszystko możesz!
   Słuchajmy Słów Pana naszego Jezusa Chrystusa (Mt 18, 19-20):
   Dalej, zaprawdę, powiadam wam: Jeśli dwaj z was na ziemi zgodnie o coś prosić będą, to wszystkiego użyczy im mój Ojciec, który jest w niebie. Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich”.
   ———————————————————
   Przez Płomień Miłości Serca Pana Jezusa i Serca Maryi,
   za wstawiennictwem Świętych Patronów Polski, wszystkich Świętych i Dusz w Czyśćcu cierpiących:

   Modlitwy:
   1x Ojcze Nasz…
   1x Zdrowaś Maryjo..
   1x Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu…
   3x Krwi Chrystusa Syna Ojca Przedwiecznego – wybaw nas!

  • Kasia 1 said

   Bóg Zapłać PioO !

 18. Ksiega Prawdy
  07.09.2011, 23:45 – Nie obawiajcie się Ostrzeżenia, oczekujcie go z radością

  Dzieci, musicie ignorować plotki. Nie zajmujcie się sensacyjnymi historiami. 

  26.10.2013, 11:15 – Wielki Dzień zaświta i wkrótce rozpocznie się świat bez końca

  Tracicie tyle cennego czasu słuchając wróżb, które płyną jak jad z ust tak zwanych mistyków i poszukiwaczy sensacji, gdy w ten sposób odwracacie się od Mnie, obrażacie Mnie. 

  29.12.2013, 19:48 – Wszyscy otrzymaliście Prawdę, ale wielu z was o niej zapomniało. Ona was nuży. Jest zbyt uciążliwa

 19. Ewa said

  I NIEDZIELA ADWENTU

  W liturgii adwentowej ciągle rozbrzmiewa okrzyk «Veni — Przyjdź». Kościół wyprasza przyjście Zbawiciela do dusz swoich wiernych, aby przygotować ich na godny obchód pamiątki Bożego Narodzenia i na ostateczne przyjście Pana. Śpiewy dzisiejszej Mszy są wyjęte z psalmu 24, który doskonale wyraża usposobienie duszy w Adwencie. Czujemy naszą nicość i grzeszność i gorąco pragniemy zbawienia. Pragnienia nasze wyraża kolekta, zwracająca się wprost do Syna Bożego i natarczywie błagająca o nawiedzenie Boże. Lekcja wzywa do współdziałania z łaską Bożą. Ewangelia zapowiada ostateczne przyjście Zbawiciela, które rzuca właściwe światło na całą doczesność. «Podnoście głowy wasze, bo się zbliża odkupienie». W sekrecie modlimy się o dobre przygotowanie na spotkanie się z Bogiem, który jest naszym początkiem i celem.

  Introit – Ps 24,1-4
  Ad te levávi ánimam meam: Deus meus, in te confíde, non erubéscam: neque irrídeant me inimíci mei: étenim univérsi, qui te exspéctant, non confundéntur.

  Ps. Vias tuas, Dómine, demónstra mihi: et sémitas tuas édoce me.
  V. Glória Patri, et Fílio, et Spirítui Sancto.
  R. Sicut erat in princípio, et nunc, et semper, et in saecula saeculórum. Amen. Ad te levávi.

  Ku Tobie wznoszę duszę moją, Boże mój, Tobie ufam: niech nie doznam wstydu, niech się nie śmieją ze mnie moi wrogowie. Wszyscy bowiem, co ufają Tobie, wstydu nie doznają.
  Ps. Ukaż mi, Panie, drogi Twoje i naucz mnie Twoich ścieżek.
  V. Chwała Ojcu, i Synowi i Duchowi Świętemu.
  R. Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
  Ku Tobie wznoszę.

  W Mszach adwentowych nie odmawia sie Gloria.

  • Ewa said

   cz. II

   Oratio (Kolekta)

   Excita, quaesumus, Dómine, poténtiam tuam, et veni: ut ab imminéntibus peccatórum nostrórum perículis, te mereámur protegénte éripi, te liberánte salvári: Qui vivis et regnas.

   Wzbudź potęgę Twoją, prosimy Cię, Panie, i przybądź: Niech Twoja opieka wyzwoli nas od niebezpieczeństw grożących nam wskutek naszych grzechów, a Twoja moc nas zbawi. Który żyjesz i królujesz.

   Lectio (Lekcja) – Rz 13,11-14.

   Fatres: Scientes, quia hora est iam nos de somno súrgere. Nunc enim própior est nostra salus, quam cum credídimus. Nox præcéssit, dies autem appropinquávit. Abiiciámus ergo ópera tenebrárum, et induámur arma lucis. Sicut in die honéste ambulémus: non in comessatiónibus et ebrietátibus, non in cubílibus et impudicítiis, non in contentióne et æmulatióne: sed induímini Dóminum Iesum Christum.

   Bracia: Wiecie, że pora nam już powstać ze snu. Teraz bowiem bliższe jest zbawienie nasze niż wówczas, gdyśmy uwierzyli. Noc już minęła i przybliżył się dzień. Odrzućmyż tedy uczynki ciemności i przywdziejmy zbroję światła. Jako w świetle dnia postępujmyż szlachetnie, nie w ucztach i pijaństwie, nie w rozpuście i wszeteczeństwie, nie w zwadzie i zazdrości. Lecz przyobleczcie się w Pana Jezusa Chrystusa.

   • Ewa said

    cz. III

    Graduale (Gradual) – Ps 24,3-4

    Univérsi, qui te exspéctant, non confundéntur, Dómine.
    V. Vias tuas, Dómine, notas fac mihi: et sémitas tuas édoce me.

    Wszyscy, co ufają Tobie, wstydu nie doznają.
    V. Ukaż mi, Panie, drogi Twoje, i naucz mnie Twoich ścieżek.

    ALLELUJA – Ps 84,8.

    Allelúia, allelúia. V. Osténde nobis, Dómine, misericórdiam tuam: et salutáre tuum da nobis. Allelúia.

    Alleluja, alleluja. V. Okaż nam, Panie, miłosierdzie swoje i daj nam swoje zbawienie. Alleluja.

    Evangelium (Ewangelia) – Lk 21,25-33

    In illo témpore: Dixit Iesus discípulis suis: Erunt signa in sole et luna et stellis, et in terris pressúra géntium præ confusióne sónitus maris et flúctuum: arescéntibus homínibus præ timóre et exspectatióne, quæ supervénient univérso orbi: nam virtútes coelórum movebúntur. Et tunc vidébunt Fílium hóminis veniéntem in nube cum potestáte magna et maiestáte. His autem fíeri incipiéntibus, respícite et leváte cápita vestra: quóniam appropínquat redémptio vestra. Et dixit illis similitúdinem: Vidéte ficúlneam et omnes árbores: cum prodúcunt iam ex se fructum, scitis, quóniam prope est æstas. Ita et vos, cum vidéritis hæc fíeri, scitóte, quóniam prope est regnum Dei. Amen, dico vobis, quia non præteríbit generátio hæc, donec ómnia fiant. Coelum et terra transíbunt: verba autem mea non transíbunt.

    Onego czasu rzekł Jezus uczniom swoim: «Będą znaki na słońcu i księżycu i gwiazdach, a na ziemi ucisk narodów wśród zamieszania, szumu morskiego i nawałności. Gdy ludzie drętwieć będą ze strachu i oczekiwania tych rzeczy, które przyjdą na wszystek świat, albowiem moce niebieskie poruszone będą. A wtedy ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego w obłoku z mocą wielką i majestatem. A gdy się to dziać pocznie, patrzcie, a podnoście głowy wasze, bo się przybliża odkupienie wasze». I powiedział im przypowieść: «Spojrzyjcie na drzewo figowe i na wszystkie drzewa. Gdy już z siebie owoc wydają, wiecie, że blisko jest lato. Tak i wy, skoro ujrzycie, że się to dzieje, wiedzcie, że blisko jest Królestwo Boże. Zaprawdę powiadam wam, nie przeminie to pokolenie, aż się to wszystko stanie. Niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą».

 20. Ewa said

  cz. IV

  Credo

  Credo in unum Deum, Patrem omnipoténtem, factórem coeli et terræ, visibílium ómnium et in visibílium. Et in unum Dóminum Iesum Christum, Fílium Dei unigénitum. Et ex Patre natum ante ómnia saecula. Deum de Deo, lumen de lúmine, Deum verum de Deo vero. Génitum, non factum, consubstantiálem Patri: per quem ómnia facta sunt. Qui propter nos hómines et propter nostram salútem descéndit de coelis. Et incarnátus est de Spíritu Sancto ex María Vírgine: Et homo factus est. Crucifíxus étiam pro nobis: sub Póntio Piláto passus, et sepúltus est. Et resurréxit tértia die, secúndum Scriptúras. Et ascéndit in coelum: sedet ad déxteram Patris. Et íterum ventúrus est cum glória iudicáre vivos et mórtuos: cuius regni non erit finis. Et in Spíritum Sanctum, Dóminum et vivificántem: qui ex Patre Filióque procédit. Qui cum Patre et Fílio simul adorátur et conglorificátur: qui locútus est per Prophétas. Et unam sanctam cathólicam et apostolicam Ecclésiam. Confíteor unum baptísma in remissiónem peccatórum. Et exspécto resurrectiónem mortuórum. Et vitam ventúri saeculi. Amen.

  Wierzę w jednego Boga, Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych. I w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego Jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami. Bóg z Boga, światłość ze światłości. Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego. Zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas, ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba. I za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem. Ukrzyżowany również za nas, pod Poncjuszem Piłatem został umęczony i pogrzebany. I zmartwychwstał trzeciego dnia, jak oznajmia Pismo. I wstąpił do nieba; siedzi po prawicy Ojca. I powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych: A Królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi. Który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę. Który mówił przez Proroków. Wierzę w jeden, święty, powszechny i apostolski Kościół. Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów. I oczekuję wskrzeszenia umarłych. I życia ☩ wiecznego w przyszłym świecie. Amen.

  • Ewa said

   cz. V

   Offertorium (Antyfona na ofiarowanie) – Ps 24,1-3

   Ad te levávi ánimam meam: Deus meus, in te confído, non erubéscam: neque irrídeant me inimíci mei: étenim univérsi, qui te exspéctant, non confundéntur.

   Ku Tobie wznoszę duszę moją, Boże mój, Tobie ufam: niech nie doznam wstydu, niech się nie śmieją ze mnie moi wrogowie. Wszyscy bowiem, co ufają Tobie, wstydu nie doznają.

   Secreta
   Hæc sacra nos, Dómine, poténti virtúte mundátos ad suum fáciant purióres veníre princípium. Per Dominum.

   Panie, niech te święte tajemnice oczyszczą nas swoją potężną mocą i pozwolą w większej czystości dojść do swojego Stwórcy. Przez Pana

   de sanctissima Trinitate – Prefacja o Trojcy Przenajswietszej

   Communio (Antyfona na Komunie) – Ps 84,13
   Dóminus dabit benignitátem: et terra nostra dabit fructum suum.

   Pan użyczy błogosławieństwa, a ziemia nasza wyda swój plon.

   Postcommunio (Pokomunia)
   Suscipiámus, Dómine, misericórdiam tuam in médio templi tui: ut reparatiónis nostræ ventúra sollémnia cóngruis honóribus præcedámus. Per Dominum.

   Obdarz nas, Panie, miłosierdziem Swoim w pośrodku Twojej świątyni, abyśmy poprzedzali godnym przygotowaniem nadchodzące uroczystości naszego Odkupienia. Przez Pana.

 21. Ewa said

  Na kazde zakonczenie Mszy sw. odmawiana jest Modlitwa Leona XIII

  Oratio Leonis XIII
  S. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructis ventris tui, Iesus.
  O. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
  S. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructis ventris tui, Iesus.
  O. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
  S. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructis ventris tui, Iesus.
  O. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.

  • Ewa said

   S. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
   O. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
   S. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
   O. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
   S. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
   O. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

   • Ewa said

    cz.II

    O. Salve Regina, Mater misericordiae, vita, dulcedo, et spes nostra, salve. Ad te clamamus, exsules filii Evae. Ad te suspiramus gementes et fientes in hac lacrymarum valle. Eia ergo, Advocata nostra, illos tuos misericordes oculos ad nos converte. Et Iesum, benedictum fructum ventris tui, nobis, post hoc exilium, ostende. O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria.

    S. Ora pro nobis, sancta Dei Genitrix.
    O. Ut digni efficiamur promissionibus Christi.

    O. Witaj Królowo, Matko Miłosierdzia, życie, słodyczy i nadziejo nasza, witaj! Do Ciebie wołamy wygnańcy, synowie Ewy, do Ciebie wzdychamy jęcząc i płacząc na tym łez padole. Przeto, Orędowniczko nasza, one miłosierne oczy Twoje na nas zwróć, a Jezusa, błogosławiony owoc żywota Twojego, po tym wygnaniu nam okaż. O łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Maryjo!

    S. Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko.
    O. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

    • Ewa said

     cz. III

     S. Orémus. Deus, refúgium nostrum et virtus, populum ad te clamantem propitius respice; et intercedente gloriosa, et immaculata Virgine Dei Genitrice Maria, cum beato Ioseph, eius Sponso, ac beatis Apostolis tuis Petro et Paulo, et omnibus Sanctis, quas pro conversione peccatorum, pro libertate et exaltatione sanctae Matris Ecclesiae, preces effundimus, misericors et benignus exaudi. Per eundem Christum Dominum nostrum. Amen.

     S. Módlmy się. Boże, ucieczko nasza i mocy, wejrzyj łaskawie na lud Twój do Ciebie wołający i za przyczyną chwalebnej i niepokalanej Dziewicy i Matki Bożej Maryi, z świętym jej Oblubieńcem Józefem, z świętymi Apostołami Twoimi Piotrem i Pawłem, oraz wszystkimi Świętymi, wysłuchaj miłościwie i łaskawie prośby nasze, które za nawrócenie grzeszników, za wolność i wywyższenie świętej Matki Kościoła naszego do Ciebie zanosimy. Przez tegoż Chrystusa, Pana naszego. Amen.

    • Ewa said

     cz. IV

     O. Sancte Michaël Archangele, defende nos in proelio; contra nequitiam et insidias diaboli esto praesidium. Imperet illi Deus, supplices deprecamur: tuque, Princeps militiae Caelestis, satanam aliosque spiritus malignos, qui ad perditionem animarum pervagantur in mundo, divina virtute in infernum detrude. Amen.

     O. Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź nam obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty, wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne złe duchy, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen.

    • Ewa said

     S. Cor Iesu sacratissimum.
     O. Miserere nobis.
     S. Cor Iesu sacratissimum.
     O. Miserere nobis.
     S. Cor Iesu sacratissimum.
     O. Miserere nobis.

     S. Najswiętsze Serce Jezusa.
     O. Zmiłuj sią nad nami.
     S. Najswiętsze Serce Jezusa.
     O. Zmiłuj sią nad nami.
     S. Najswiętsze Serce Jezusa.
     O. Zmiłuj sią nad nami.

 22. Marta said

  Objawienie Pana Jezusa Miłosiernego

  Ja, Bronisława Kuczewska dnia 9 marca 1984 roku w piątek o godzinie 9- tej rano
  spojrzałam w okno i zobaczyłam na niebie przechodzące chmury. Kiedy one przeszły, zrobił się czysty obłok, powstała wielka jasność jak od słońca i na niedużej przestrzeni uchyliło się Niebo.
  Na tej przestrzeni pokazał mi się Pan Jezus Miłosierny w białej szacie. Nagle znalazłam się o 2 m przed Panem Jezusem. Powiedział do mnie:
  „Dziecino, wołaj do Ojca Świętego, Ojcze, Ojcze, Ojcze, wysłuchaj mojego głosu, który Ci przesyłam z Niebios od Pana Jezusa”. „Wołaj również do biskupów i kapłanów o zatwierdzenie Święta Miłosierdzia Bożego, i aby w każdym kościele był Obraz „Jezu, ufam Tobie” i odprawiana przynajmniej raz w miesiącu jednorazowo cała Nowenna 9-dniowa z Litanią, z ofiarowaniem się Miłosierdziu Bożemu i Koronką z dopisaniem zakończenia z 3x na 10x „Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem, nad naszymi braćmi błądzącymi i nad duszami w Czyśćcu cierpiącymi”.

  Pan Jezus powiedział, że życzy sobie, aby w każdej książeczce były dopisane te słowa na zakończenie Koronki. To polecenie należy odgórnie przekazać do wszystkich wydawców, jak i do sprzedawców i ogłosić w kościele, aby w książeczkach, w których nie ma tego zakończenia każdy sam sobie je dopisał.
  Pan Jezus życzył sobie, aby w każdym kościele była przynajmniej raz w miesiącu Msza Święta do Miłosierdzia Bożego. Godzina przed Mszą Świętą ma być przeznaczona na całą nowennę i prowadzona nie koniecznie przez księdza, ale przez osobę świecką, kobietę czy mężczyznę.

  z książki „Wykonanie Woli Bożej” – Bronisława Kuczewska, można pobrać ze strony duchprawdy.com

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.

 
%d blogerów lubi to: