Dziecko Królowej Pokoju

Pokój musi zapanować pomiędzy człowiekiem i Bogiem, a także między ludźmi

 • Królowa Pokoju

  Królowa Pokoju
 • Uwaga

  Strona używa plików cookies które zapisują się w pamięci komputera. Zapisywanie plików cookies można zablokować w ustawieniach przeglądarki. Dowiedz się o tych plikach http://wszystkoociasteczkach.pl
 • Propozycja chronologiczna

  • Rok 2019 – Kryzys Rumunia
  • Rok 2020 – fałszywe traktaty pokojowe
  • Rok 2021 – Papież jedzie do Moskwy
  • Rok 2021 – Wojna
  • Rok 2022 – zwycięstwo komunistyczne
  • Rok 2023 – 10 królów
  • Rok 2024 – Antychryst
  • Rok 2025 – Sojusz z wieloma
  • Rok 2025 – Synod
  • Rok 2026 – Henoch i Eliasz
  • Rok 2028 – Ohyda spustoszenia
  • Rok 2029 – Ostrzeżenie
  • Rok 2030 – Cud
  • Rok 2031 – Nawrócenie Izraela
  • Rok 2032 – Kara
  • Rok 2032 – Odnowienie świata
  • Rok 2033 – Exodus
  • Rok 2034 – Zgromadzenie w Jerozolimie
  • Rok 3032 – Gog i Magog
  • Rok 3213 – Koniec świata
  • Nowe niebiańskie Jeruzalem.
 • Ostrzeżenie

  13 kwietnia 2029
 • Logowanie

 • Odwiedzają nas

  Map

 • Maryjo weź mnie za rękę

 • Jezu Maryjo Kocham Was

Liczba bestii : 666

Posted by Dzieckonmp w dniu 3 lutego 2017


Matka Boża ponoć rzekła do ks Gobbi:
Doprowadzę cię do pełnego zrozumienia Pisma Świętego. Przede wszystkim przeczytam ci strony ostatniej księgi w której wy żyjecie . . . Otwieram dla Ciebie tą zapieczętowaną księgę, aby zawarte w niej tajemnice mogły zostać ujawnione
Tak więc, według tego proroctwa, nasze pokolenie rzeczywiście doświadczy ostatecznej bitwy z Księgi Objawienia i początku nowego tysiąclecia pokoju. Tak, te wydarzenia są nad nami, już teraz.
Odnosząc się do Fałszywego Proroka z Księgi Objawienia, Matka Boża kontynuuje przez ks Gobbi, mówiąc:
”Wychodzi z ziemi, z pomocą czarnej bestii, która wychodzi z morza zwierzę, które ma dwa rogi jak u baranka ściśle powiązany z kapłaństwem Bestia z dwoma rogami, jak u jagnięcina wskazuje masonerię, która przeniknęła do wnętrza Kościoła, to znaczy, kościół Masoński, który rozprzestrzenił się zwłaszcza wśród członków hierarchii. Ta masońska infiltracja wewnątrz Kościoła była już przepowiedziana wam przeze mnie w Fatimie, kiedy ogłosiłam wam, że Szatan wejdzie w nawet na szczyt Kościoła. Zadaniem kościoła Masonów jest zniszczenie Chrystusa i Jego Kościoła, budowę nowego idola, a mianowicie fałszywego Chrystusa i fałszywego kościoła.
Kościół pozna
godzinę swojej wielkiej apostazji. Człowiek niegodziwości przedostanie się do jego wnętrza i zasiądzie w samej Świątyni Bożej, kiedy resztka, która pozostanie wierna zostanie poddana największym próbom i prześladowaniom.
Apostazja, jako od wtedy
będzie uogólniona, ponieważ prawie wszyscy pójdą za fałszywym chrystusem i fałszywym kościołem. Następnie zostaną otwarte drzwi dla wejścia człowieka lub osoby samego Antychrysta
!

Orędzie dla ks.Gobbi 17.06.1989

Najmilsi synowie, teraz rozumiecie plan waszej Niebieskiej Mamy, Niewiasty obleczonej w słońce. Walczy ona wraz ze Swoim zastępem w wielkiej bitwie przeciw wszystkim siłom zła, aby odnieść zwycięstwo w doskonałym uwielbieniu Przenajświętszej Trójcy.

Wraz ze Mną, małe dzieci, walczcie ze Smokiem, który usiłuje zbuntować całą ludzkość przeciw Bogu.

Walczcie wraz ze Mną, małe dzieci, przeciw czarnej Bestii, masonerii, pragnącej doprowadzić dusze do zatracenia.

Walczcie wraz ze Mną, małe dzieci, przeciw Bestii podobnej do baranka – masonerii, która przeniknęła do głębi życie Kościoła, w celu zniszczenia i jego, i Chrystusa. Aby to osiągnąć, pragnie ona utworzyć nowego bożka, to znaczy fałszywego Chrystusa i fałszywy Kościół.

Masoneria kościelna otrzymuje polecenia i władzę od różnych lóż masońskich i pracuje nad tym, aby wszystkich włączyć potajemnie do tych tajnych sekt. Ambitnych przyciąga perspektywą łatwej kariery. Napełnia dobrami spragnionych pieniędzy. Pomaga swym członkom w górowaniu nad innymi i w zajmowaniu najważniejszych stanowisk. Równocześnie – w podstępny, lecz zdecydowany sposób – odsuwa na bok tych wszystkich, którzy odmawiają uczestniczenia w jej planie. Bestia podobna do baranka posługuje się całą władzą pierwszej Bestii, w jej obecności. Zmusza wszystkich mieszkańców ziemi do oddawania pokłonu pierwszej Bestii.

Ponadto masoneria kościelna wznosi posąg na cześć Bestii i zmusza wszystkich ludzi do oddawania mu pokłonu. Zgodnie jednak z pierwszym przykazaniem Świętego Prawa Pańskiego jedynie BOGU samemu można oddawać pokłon. Tylko Jemu samemu należy się wszelka forma kultu.

I tak w miejsce BOGA stawia się BOŻKA, mocnego, silnego, władczego. Ten potężny bożek sprawia, że wszyscy zostaną zabici, którzy nie oddadzą pokłonu obrazowi Bestii. Bożek ten, silny i władczy, sprawia, że wszyscy – mali i wielcy, bogaci i biedni, wolni i niewolnicy – otrzymują znak na prawej ręce i na czole. Nikt nie może kupić ani sprzedać bez posiadania tego znaku, to znaczy imienia Bestii lub liczby jej imienia. Jak już wam ujawniłam w poprzednim orędziu, ten wielki bożek – utworzony po to, aby wszyscy oddawali mu pokłon i służyli mu – to fałszywy Chrystus i fałszywy Kościół.

A jakie jest jego imię?

W trzynastym rozdziale Apokalipsy jest napisane: «Tu jest potrzebna mądrość. Kto ma rozum, niech liczbę Bestii przeliczy: liczba to bowiem człowieka. A liczba jego: 666.» Dzięki rozumowi oświeconemu światłością Bożej Mądrości można odczytać z liczby 666 imię człowieka: imię wskazane przez tę cyfrę – to antychryst.

Lucyfer, wąż starodawny, diabeł lub szatan, czerwony Smok, przeobraża się w tych ostatnich czasach w antychrysta. Apostoł Jan stwierdził już, iż antychrystem jest każdy, kto zaprzecza, iż Jezus Chrystus jest Bogiem. Antychrystem jest posąg czyli bożek wykonany na cześć Bestii, by wszyscy ludzie oddawali mu pokłon.

Przeliczcie teraz jego liczbę 666 dla zrozumienia, w jaki sposób wskazuje ona na imię człowieka.

Liczba 333 oznacza Boskość. Lucyfer zaś – z powodu pychy – buntuje się przeciwko Bogu, ponieważ siebie chce wynieść ponad Boga. 333 to liczba wskazująca na tajemnicę Boga. Ten zaś, kto chce umieścić siebie ponad Bogiem, nosi znak 666. Liczba ta oznacza zatem Lucyfera, szatana, czyli tego, który powstaje przeciwko Chrystusowi – antychrysta.

333 wskazane jeden raz, czyli przez 1, wyraża tajemnicę jedności Boga. 333 ukazane dwa razy, czyli przez 2, oznacza dwie natury: naturę Boską i naturę ludzką – zjednoczone w Boskiej Osobie Jezusa Chrystusa. 333 wskazane trzy razy, to znaczy przez 3, oznacza tajemnicę Trzech Osób Boskich, czyli wyraża tajemnicę Przenajświętszej Trójcy.

Tak więc liczba 333 – przedstawiona jeden, dwa i trzy razy – wyraża podstawowe tajemnice wiary katolickiej: jedność i trójosobowość Boga oraz wcielenie, mękę, śmierć i zmartwychwstanie naszego Pana Jezusa Chrystusa.

Cyfra 333 oznacza Boskość, natomiast liczba 666 wskazuje zawsze na tego, kto chce siebie postawić ponad Bogiem.

Liczba 666 ukazana jeden raz, czyli przez 1, wyraża rok 666. W tym okresie historycznym antychryst ukazuje się poprzez zjawisko islamu, który wprost neguje tajemnicę Boskiej Trójcy i Bóstwo naszego Pana Jezusa Chrystusa. Islam – ze swą siłą militarną – szaleje wszędzie, niszcząc wszystkie dawne społeczności chrześcijańskie. Ogarnia Europę i jedynie dzięki Mojemu matczynemu i nadzwyczajnemu działaniu, wybłaganemu przez Ojca Świętego, nie udaje mu się całkowicie zniszczyć chrześcijaństwa.

666 wskazane dwa razy, to znaczy przez 2, oznacza rok 1332. W tym okresie historycznym antychryst ujawnia się poprzez zdecydowany atak na wiarę i Słowo Boże.

Poprzez filozofów – zaczynających przyznawać wartość wyłącznie nauce oraz rozumowi – zmierza się stopniowo do ustanowienia jedynego kryterium prawdy, którym ma być tylko ludzki rozum. Rodzą się więc wielkie błędy filozoficzne, trwające poprzez wieki aż do obecnych dni. Przesadne znaczenie nadawane rozumowi – jako wyłącznemu kryterium prawdy – prowadzi nieuchronnie do zniszczenia wiary w Słowo Boże.

W okresie protestanckiej reformacji odrzuca się Tradycję jako źródło Bożego Objawienia i akceptuje się tylko Pismo Święte. Ono jednak także musi być interpretowane przy pomocy rozumu, odrzuca się więc uporczywie autentyczny Urząd Nauczycielski Kościoła hierarchicznego, któremu Chrystus powierzył zadanie strzeżenia depozytu wiary. Każdy jest wolny, może więc czytać i przyjmować Pismo Święte zgodnie z własną osobistą interpretacją. Tak wiara w Słowo Boże ulega coraz większemu zniszczeniu.

W tym okresie historycznym dzieło antychrysta ujawnia się także w podziale Kościoła, w formowaniu się nowych i licznych wyznań chrześcijańskich, popychanych stopniowo do coraz głębszej utraty prawdziwej wiary w Słowo Boże.

666 ukazane trzy razy, czyli przez 3, wskazuje na rok 1998. W tym okresie historycznym uda się masonerii – wspomaganej przez masonerię kościelną – zrealizować swój wielki zamiar: utworzyć bożka – fałszywego Chrystusa i fałszywy Kościół – i umieścić go na miejscu Chrystusa i Jego Kościoła. Statua wzniesiona na cześć pierwszej Bestii jest więc posągiem antychrysta. Wszyscy mieszkańcy ziemi mają oddawać pokłon temu, który naznaczy swoją pieczęcią pragnących kupić lub sprzedać.

Dojdziecie w ten sposób do szczytu oczyszczenia, wielkiego ucisku i odstępstwa. Stanie się ono powszechne, ponieważ prawie wszyscy pójdą za fałszywym Chrystusem i fałszywym Kościołem. W ten sposób zostaną otwarte drzwi, aby mógł się ukazać człowiek czyli sama osoba antychrysta.

Oto dlaczego, synowie najmilsi, chciałam wyjaśnić wam karty Apokalipsy odnoszące się do czasów, w których żyjecie. Chciałam was przygotować na najboleśniejszą i najbardziej decydującą część wielkiej walki – rozgrywającej się pomiędzy waszą Niebieską Mamą i wszystkimi siłami zła, które się rozszalały.

Odwagi! Bądźcie silne, Moje małe dzieci! Wasze zadanie – to okazać w tych trudnych czasach wierność Chrystusowi i Jego Kościołowi, znosząc wrogość, walki i prześladowania. Jesteście najcenniejszą częścią małej trzódki, która ma za zadanie walczyć i na końcu pokonać potężną moc antychrysta.

Wszystkich was formuję, bronię i błogosławię.

Komentarzy 47 do “Liczba bestii : 666”

 1. Maria said

  Trump powiedział, że Jared Kushner, który jest właścicielem 666 Fifth Avenue, przyniesie pokój na Bliskim Wschodzie.
  https://gloria.tv/article/3DAnSrHT8NBLDB96L4seeZDXa

 2. Barbara said

  Kto będzie się modlił w każdą pierwszą sobotę miesiąca pomiędzy 12:00, a 13:00 dostąpi łask, jakich się dostępuje przy modlitwie, do tej pory raz w roku 8.XII. Każdemu, kto będzie propagował te wiadomości, choćby przekazał to tylko jednej osobie, obiecuję specjalne łaski i specjalne błogosławieństwo, które będzie bardzo wiele znaczyło, w tych czasach Apokalipsy. ”

 3. bozena2 said

  Dzieci, nawet w chwilach radości i śmiechu na ziemi należy pamiętać o jednej rzeczy. Obecna radość i szczęście to zaledwie przebłysk czystego szczęścia i radości, które będą na nowej ziemi, gdy powróci Raj utracony. Kiedy to nastąpi, ludzie wybrani, którzy prowadzą dobre życie, wierzący w swojego Stwórcę, połączą się ze Zmartwychwstałym. Ci ludzie, przyjaciele i rodziny, razem ze Mną, przejdą z życia do wiecznej chwały. Pamiętajcie dzieci, ważne jest, aby nie traktować tej ziemi jako ziemi obiecanej. Nie bądźcie również pewni, że wszystko tutaj macie pod kontrolą. Ponieważ tak nie jest. Ten świat absorbuje was swoimi obietnicami, rozczarowaniami, radościami i cudami, ale pamiętajcie, że jest tylko miejscem tymczasowym. Etapem przejściowym przed wejściem do Królestwa Mego Ojca — nowego Nieba i Ziemi, które staną się jednym.http://ostrzezenie.net/wordpress/2010/12/11/przyszle-zycie/

 4. krystynka said

  powyżej podany jest rok 1998, to znaczy, że wszystko juz zdazyło sie niby wypełnić , tzn mija 19 lat od 1998 r….

  666 ukazane trzy razy, czyli przez 3, wskazuje na rok 1998. W tym okresie historycznym uda się masonerii – wspomaganej przez masonerię kościelną – zrealizować swój wielki zamiar: utworzyć bożka – fałszywego Chrystusa i fałszywy Kościół – i umieścić go na miejscu Chrystusa i Jego Kościoła. Statua wzniesiona na cześć pierwszej Bestii jest więc posągiem antychrysta. Wszyscy mieszkańcy ziemi mają oddawać pokłon temu, który naznaczy swoją pieczęcią pragnących kupić lub sprzedać.

  czyli czasy Papiestwa naszego Jana Pawła II, co prawda Papież juz chory, niewydolny, wiele tez działo się za jego plecami…

  • Halina K said

   Z tego ca ja wiem, to w 1997,
   Bóg Ojciec patrząc na poczynania tych, którzy chcieli dla Niego pracować i mówili szatanowi NIE , dał druga szansę na to, by było budowane Królestwo Boże na ziemi.
   I dzięki tej postawie nielicznych, utrzymana została łącznośc, przez którą popłynęło Boże działanie w zwiekszonej sile .
   I płynie z coraz wiekszą siłą i wiekszym strumieniem .

   Gdyby nie ta heroiczna postawa niektórych , nie dałoby sie rady utrzymać łączności z Niebem , gdy szatan chciał ją całkowicie przeciąć .

   Było przygotowane wszystko przez szatana do tego ,
   aby od 1998 nie dopływało Boże działanie do człowieka i świata .
   Gdyby nie dopływało Boże działanie,
   to szatan zrealizowałby swoje plany ,
   miałby bowiem władzę wyłączna nad człowiekiem
   i objąłby swoje panowanie zgodnie z planem ,.
   A chrześcijanie byliby tępieni jak stonka .
   Nastałby czas gorszy o stokroć, niż był w czasie drugiej wojny światowej,
   gdy umożliwiono szatanowi wylać swoja nienawiśc do człowieka zyjącego wśród świata ..Bo zablokowano Chrystusa Króla . I cierpienie człowieka było duże .

   A w tej sytuacji , gdy wola człowieka wpuszcza działanie Boże w wymiar człowieka ,
   to szatan ma problemy i przegrywa .
   Bo z człowiekiem by sobie poradził ,
   ale gdy z człowiekiem jest Bóg ,
   to juz nic poradzic nie może .

   Szatan wepchnął swiat na swoje bezdroża,i marionetki na usługach piekła podążają dalej ta drogą którą wskazał im szatan . Tylko nie podążają do zwycięstwa , lecz do klęski .
   Ich zleceniodawca przegrywa ,
   więc oni także poniosa druzgocącą klęskę .
   I przyjdzie im przed sprawiedliwościa odpowiedzieć za to co było złe podstępne podłe , co było przeciwko Bogu i współbratu .
   Za wszystko trzeba będzie zapłacic , bo Boże Sprawiedliwośc będzie sie tego domagać .
   Nie będzie tak jak do tej pory , że mordowali okradali i kary nie poniesli .
   Teraz Chrystus Król ustanawia swoje prawa ..

 5. bozena2 said

  oraz wszystkich tych, którzy od niego pochodzą.

  Pamiętajcie, że po Powtórnym Przyjściu Czyściec nie będzie już istniał. Niebo i Ziemia staną się jednym, a Piekło stanie się miejscem zamieszkania dla tych, którzy wielbią diabła, oraz wszystkich tych, którzy od niego pochodzą.
  http://ostrzezenie.net/wordpress/2014/10/09/pamietajcie-ze-po-powtornym-przyjsciu-czysciec-nie-bedzie-juz-istnial/

  co przez te słowa rozumiecie?

  • Halina K said

   Tak to prawda że nie będzie czyśćca .

   Bo gdy nastanie nowy czas ,
   nowy świat ,w którym nie będzie szatana , to wówczas wszystko i wszystkich bedzie wypełniał Duch św .A w Jego świetle , w Jego pouczeniach , w Jego prowadzeniu , będzie rzeczą niemożliwą aby człowiek uczynił coś źle .Bo człowiek będzie tak funkcjonował jak było w raju przed ingerencją szatana .Tak jak ustanowił Bóg Ojciec że to jest prawidłowo .

   Bo gdy w sercu będzie mieszkał Duch św , to ciało człowieka będzie świątynia Ducha sw i wszystko co z serca wypłynie , będzie z natchnienia i dorady Ducha św .
   A więc nie będzie możliwości popełnienia przewinienia względem Boga . Nie będzie szansy aby popełnic grzech .

   A jeżeli ktoś będzie chciał mimo dorad i natchnień Ducha św brnąc w tym w czym był uwikłany do tej pory ,w pokusach i przyjemnościach które promował szatan ,to wówczas będzie to jego świadome dobrowolne przewinienie względem Boga .
   A za świadome i dobrowolne sprzeciwieniu sie Woli Boga , jest możnośc przebywania w piekle .

   I było mówione także że na 1000 lat nastanie pokój w świecie . Będzie to czas na to, aby człowiek doszedł do perfekcji w pełnineniu Woli Boga .
   Gdy to osiągnie i doprowadzi świat ziemski do tego, aby był lustrzanym odbiciem Bożych pragnień życzeń oczekiwań , to będzie szczęściarzem , bo będzie mógł żyć w takich warunkach w jakich żyje Anioł w Niebie .
   Kto nie będzie chciał budować Królestwa Bożego na Ziemi , i będzie robił zakłócenia , będzie przez Boża Sprawiedliwośc kierowany do piekła by nie przeszkadzał Bogu w realizacji Jego planów i zamiarów .

 6. bozena2 said

  ak rekruci werbujący się do armii i gotujący się do wojny, tak ludzie będą przystępować do nowej religii, deklarowanej jako religia chrześcijańska i określanej mianem religii ludu — religii, obejmującej zarówno silnych, jak i słabych, i wszystkich grzeszników, i religii, o której powiedzą, że stoi ona ponad wszystkimi politycznymi podziałami. Wielu będzie wierzyć, że popierają swoją własną, ale oni Mnie porzucą. Droga do tego wielkiego oszustwa została obecnie wytyczona i liderzy tej nowej religii zostali już wyznaczeni. Bezgłośnie, starannie i konsekwentnie posiali oni nasiona w wielu narodach już jakiś czas temu i niedługo rezultaty staną się widoczne.

  Ta Nowa religia dla wszystkich ludzi przyciągnie wyznania pozachrześcijańskie i przytaczane będą wszelkie przydatne kłamstwa, służące obronie tego ruchu. Boże prawa zostaną zupełnie zignorowane i podjęte zostaną wszelkie starania, których celem będzie usprawiedliwienie ich nowego podejścia do tej globalnej ewangelizacji.

  Przemówienia, które ci w Moim Kościele będą głosili w obronie zmian — zmian, które będą niezbędne dla wprowadzenia pierwszej części tej nowej pseudodoktryny — będą się odznaczały tym, że będą zawarte w nich fałszerstwa. Słowa — użyte, aby opisać Moje Nauczanie — nie będą bliskie chrześcijanom, którzy prawdziwie Mnie znają. Język, jakim będą się posługiwali w odniesieniu do Mnie, będzie poniżający i obraźliwy dla Mojej Boskości.

  Ja znam Moich Własnych i oni Mnie znają. Znam też Moich wrogów; i oni powiedzą każdemu, kto będzie ich słuchał, że oni Mnie znają. Bądźcie czujni, gdy Moi wrogowie, którzy twierdzą, że są ode Mnie, ubliżająco się o Mnie wyrażają, i gdy okazują niewiele szacunku Mojemu Słowu albo gdy usiłują je zdefiniować na nowo. Bowiem nawet Mój najprzebieglejszy wróg wpadnie w pułapkę, gdyż wszystko, co pochodzi od Mojego przeciwnika, zawsze jest dezorientujące. Wszystko zaś, co pochodzi od Boga, i wszystko, w czym obecny jest Duch Święty, nie będzie miało w sobie cienia drwiny w odniesieniu do Mnie, Jezusa Chrystusa.

  Gdy tylko stanie się dla was widoczne zamieszanie w Moim Kościele i gdy zaznacie nowej doktryny, która honorować będzie ludzkie potrzeby i pragnienia — zobaczycie, że nic, czym ona zaowocuje, nie będzie dawało poczucia, że jest słuszne. Wy, Moi drodzy wyznawcy, będziecie zakłopotani, przestraszeni i pełni smutku. To z powodu tych rzeczy, które nadchodzą, obdarzam tych z was, którzy Mnie prawdziwie kochają, Łaskami, aby Mi pomogli ocalić Boże dzieci od tej wielkiej obrzydliwości, która wkrótce wzniesie swój szkaradny łeb.
  http://ostrzezenie.net/wordpress/2014/12/11/ta-nowa-religia-dla-wszystkich-ludzi-przyciagnie-wyznania-pozachrzescijanskie/

  • Halina K said

   W planach Bożych było to aby w tej decydującej walce główną rolę odegrał Naród Królowej Polski Maryji .

   W Fatimie Maryja przychodząc mówiła o tym że będzie walka , o tym że Ona mobilizuje ludzi do stawienia czoła temu co nadchodzi .

   Przyszła także do Narodu Polskiego w Oławie i podrywała swój Naród do walki z szatanem ..
   Mówiła ,,,,,, całe piekło jest przeciwko wam , ale i całe Niebo jest z wami ,.
   Nie bójcie sie , jestem z wami moje kochane dzieci ……..

   Było także mówione że świeccy uratuja Kościół Chrystusowy od upadku .

   I tak patrząc na tą rzeczywistośc w której przyszło nam żyć , to muszę stwierdzić że Naród Polski Rozmodlony sprostał zadaniu które na nim spoczywało z Woli Boga .
   Utrzymał sie na posterunku .Utrzymał przyczółek , którego nie mógł zdobyc przeklety szatan .
   Obronił sie , nie pozwolił sie odciąć od Boga , szedł krok w krok za Maryją , cierpiąc i płacząc ,.
   W ciszy i pokorze znosił wszystko to ,czym szatan chciał go powstrzymać .
   A że był tak blisko sercem przy Maryji , więc szatan nie miał dostępu do jego serca .I przez tak oddane Maryji Królowej Polskie Serca płynęła pomoc łaska wsparcie od Boga .
   Bo wola człowieka i świadomośc była nastawiona na współpracę z Bogiem , na pełnienie Woli Boga w Trójcy św .
   Na mówienie szatanowi NIE .

   I dlatego mamy taka rzeczywistośc jaką mamy , a nie taka jaką chciał szatan by zaistniała .

   A naszym obowiązkiem jest zbudować taką rzeczywistośc ,która zachwyci Boga Wszechmogącego .
   Dużo świadomej pracy przed nami .
   Bo wszystko jest w opłakanym stanie . Pobojowiska i zgliszcza .
   Totalna ruina .
   I z tego, jak z popiołów feniks ma sie wznieśc Królestwo Chrystusa Króla . Królestwo Prawdy Miłosci Sprawiedliwości według kryteriów Bożej Sprawiedliwości .

   Niechaj pełni sie Wola Boga teraz i zawsze aż na wieki wieków Amen

 7. bozena2 said

  Słońce będzie się rozpraszać, aż w końcu żadne światło przez trzy dni nie będzie spowijać ziemi. * Jedynym światłem będzie to, które pochodzi z Prawdy. A czwartego dnia nieboskłon nagle pęknie i światło wyleje się z nieba — w taki sposób, że byście nigdy nie uwierzyli, że jest to możliwe. Wtedy ujrzy Mnie każdy z osobna — w każdym kraju, w tej samej chwili i w całej Mojej Chwale, gdyż Ja przychodzę odzyskać Królestwo, obiecane Mi przez Mojego Ojca.http://ostrzezenie.net/wordpress/2014/10/24/reka-boga-wykorzysta-slonce-aby-zaalarmowac-swiat/

  • Halina K said

   W Polsce teraz są przed sąd prowadzeni ci, którzy na usługach szatana pasożytowali na Narodzie Polskim .
   Ci którzy świadomie dopuszczali sie czynów niegodnych .

   Jakież jest oburzenie tych zamykanych w więzieniach . Sa bowiem przekonani że dobrze czynili bo mieli do tego prawo .
   Ale sprawiedliwośc ludzka ich osądzi .

   A teraz jest pytanie,
   co będa czuc ci, którzy w sercu odczują sąd Małej Bożej Sprawiedliwości .
   Gdy sumienie będzie oskarżało i winą obarczało .
   Z Nieba prosili , przygotujcie sie .
   Puki jeszcze czas, idzcie do spowiedzi , wyznajcie swoje grzechy . Przeproście za nie . Odstąpcie od tych złych czynów .
   Zechciejcie sie przygotować na spotkanie z Bożą Sprawiedliwością , bo będzie to bardzo bolesne przeżycie dla was ,.

   Kto sie przygotował i wyrównał wszystkie rachunki , będzie przeżywał radośc że to uczynił , bo czysty i uprzątnięty stanie twarzą w Twarz z Zwycięskim Królem Jezusem .
   I usłyszy ,,,, pójdz do tego co przygotowałem dla ciebie . Weź w swoje posiadanie to co oddam tobie pod opiekę , bys otoczył to miłościa wypływająca z twego serca .Byś był uczestnikiem budowy mojego Królestwa Miłości .

   A co spotka tych w egoiźmie i pysze przesiąkniętych ,kłamstwem oszustwem przemoca sie posługujących .
   Tych którzy uwłaszczyli sie na życzenie piekła na tym , co jest własnością Zwycięskiego Króla Jezusa .
   Tych którzy do ostatnich chwil czynili to co zlecił im do wykonania uzurpator szatan .
   Jakiż wstyd i poniżenie odczuwać będą .
   Będą wołać ,,,, góry pagórki przykryjcie nas , bo nie zniesiemy tego dłużej …..

   Wszystko wskazuje na to że jesteśmy juz na finiszu .
   nadchodzi czas na ukazanie sie w osobie człowieka -antychrysta – . Wysłannika z piekła .

   Ale Pan Jezus powiedział …….
   ,,,, już wszystko mam przygotowane , czekam aby sie pokazał światu antychryst ,,,,,,
   Więc w zasięgu ręki jest działanie Chrystusa Króla .Zwycięskiego Króla Jezusa .

   Wojownicy modlitwy trwajmy nadal na swoich posterunkach , bo nie wiadomo z której strony zostaniemy zaatakowani .
   By szatan sie przez nasze odcinki nie przedarł jak będzie atakował ten nasz przyczółek , który utrzymaliśmy dla Chrystusa Króla .Teraz niechaj On przybędzie i dokona dzieła swego .
   Niechaj zajmie tron Króla Polski w pełnym tego słowa znaczeniu .
   Chrystus Wodzem Chrystus Krolem Chrystus Wladca nam …..
   Niechaj pelni sie Wola Jego teraz i zawsze .

 8. Sylwester said

  …”Większość Polaków będzie grała w rosyjskim teatrze marionetek zadowolona, że może potępiać Ukraińców. A to jest cel strategiczny Rosji, by wszystkie narody regionu walczyły między sobą i pokazały, że nie są zdolne do współpracy. Regionem musi rządzić Rosja jak za komunizmu, wtedy jest spokój i stabilizacja.

  Ciekawe, że jakoś Polacy nie są tacy odważni wobec Rosji, która wymordowała 10 razy więcej naszych rodaków niż UPA, jak wobec Ukrainy. W obliczu Rosji odwaga ulatnia się i pojawiają się brednie o niedrażnieniu, balansowaniu itp. Widocznie ofiary rosyjskie nie mają tych praw co ukraińskie dla hurapatriotów.”

  http://m.niezalezna.pl/93316-jezeli-stany-zjednoczone-nie-zareaguja-putin-zobaczy-ze-ma-wolna-reke-i-posunie-sie-dalej

  • Józef Piotr said

   &Sylwester
   Zamiast być na froncie donieckim w Awdijewce i dawać w kość Rosjanom to wstawiasz tutaj podobające ci się wypociny antypolskie tak jakbyś był po zjedzeniu KEBABA z podłogi

   • Sylwester said

    Znowu trolujesz zgodnie z linią Putina. A dr Jerzemu Targalskiemu mógłbyś buty czyścić. Nie podoba ci się jego opinia to czemu pijesz do mnie?? Tak cię razi to?? I przestań już czyścić ciasteczka bo nawet 1000 twoich plusów mnie nie rusza. Mi szkoda na to czasu

    • szach said

     Jeśli to Twoja opinia Sylwester@ ,o ruskim brudzie za paznokciami w sprawie antypolskich ekscesów na Ukrainie, to zgadzam się z Tobą. Mnie to śmierdzi na kilometr prowokacjami. Trzeba Ruskich nie znać, żeby uwierzyć w ich dobre intencje. Z nimi trzeba jak z niebezpieczną rasą u psów: muszą czuć respekt , bo w przeciwnym razie odgryzą rękę karmiącą ich. O ile nie rzucą się do gardła. Nawet ,jeśli zrobili to rękami Ukraińców, to za ruskimi podszeptami. Wystarczy rozważyć ,czyim interesom to służy =kto ma motyw.

    • cox21 said

     @Szach. Ale i na Ukraińców też trzeba uważać.

   • Józef Piotr said

    @ SYLWESTER bo jego opinii to dotyczy.
    Watawiam to dla orientacji w temacie który ten smark ublizający mi próbuje poruszać.

    <Mamy doczynienia z dwoma ludami o nazwisku Jerzy Targalski bo tak nazywają się OJCIEC i SYN
    MŁODY PTOK to SYN Jerzy T. „Wypomina innym rodziców współpracujących z komunistami, a sam był członkiem PZPR. Mowa o dr Jerzym Targalskim, współautorze książki „Resortowe dzieci”. Targalski twierdzi jednak, że jego epizod w PZPR to… przykrywka. Przynajmniej tak to opisuje w „Super Expressie”Dlaczego człowiek, który stara się skompromitować czołowych polskich dziennikarzy wiążąc ich w swojej książce z komuną, o sobie nie wspomina w niej ani słowem? Mimo to, że zarówno on jak i jego ojciec byli związani z PZPR, nie ma sobie nic do zarzucenia. Jerzy Targalski znalazł sposób, aby się usprawiedliwić i wszystko zrzuca na… konspirację. „
    STARA PTICA to ojciec Jerzy T. (czerwona świnia)
    „Jerzy Targalski (ojciec) Jerzy Targalski (ur. 10 listopada 1929 w Łodzi, zm. 17 sierpnia 1977 w Warszawie) – polski historyk związany z PZPR, badacz dziejów ruchu robotniczego.
    https://pl.wikipedia.org/wiki/Jerzy_Targalski_(ojciec)
    Życiorys[edytuj]
    Studiował historię na Uniwersytecie Łódzkim w latach 1949-1953. Jeszcze jako student został zastępcą asystenta w Katedrze Historii Powszechnej w Zakładzie Historii Starożytnej, gdzie pracował do 1953. Od 1953 pracownik Katedry Marksizmu-Leninizmu na Wydziale Ekonomii Politycznej UŁ[1]. Od 1952 roku działacz PZPR, kierownik szkolenia ideologicznego w ZMP. Od 1961 w Warszawie, wykładowca marksizmu-leninizmu na Uniwersytecie Warszawskim, prowadził także szkolenia partyjne. W 1968 krytycznie odniósł się do wzniecania antysemityzmu podczas tzw. „wydarzeniach marcowych”. W latach 1961-1968 pracował w Zakładzie Historii Partii przy KC PZPR, następnie w Instytucie Historii Polskiej Akademii Nauk. W latach 1964-1967 był członkiem redakcji kwartalnika „Z Pola Walki”. Jego badania naukowe dotyczyły historii początków polskiego ruchu socjalistycznego. Był konsultantem historycznym polskiego filmu biograficznego „Biały mazur” z 1979 roku w reżyserii Wandy Jakubowskiej, opowiadającego o Ludwiku Waryńskim[2]. Ojciec Jerzego Targalskiego.” ==============================================================
    Tak to z tymi co to Polaków na komunizm nawracali i odganiali od historii narodu jednocześnie zaprzeczając Istnieniu Boga oraz prawa Polaków do własnej Polskiej ojczyzny było i jest .
    Młody TARGALSKI to „resortowe dziecko” w całej krasie. Przepoczwarzone w czasach współczesnych pod pozorem aktywnej konspiracji w niby to obiektywnego badacza historii. Resortowe dzieci to RZYG NIEPOKORNYCH. Sens "Resortowych dzieci" jest prosty: pochodzenie przodków, ich służba w bezpiece bądź członkostwo w partii gwarantują dzisiejszą pomyślność potomków w mediach.
    Jest V kolumną banderowców w Polsce i pod pozorem jawności szczuje na Polaków Przedstawicielem tego nurtu jest też @ SYLWESTER który tutaj swinioryje
    A z tą grupą to jest tak jeśli któryś z pokolenia ojca doczekał nowych czasów to żeby zmyć z siebie hańbę walki Z Bogiem i Wiarą Polaków to szybko szli do Adwetystów zwanych JEHOWYMI i tam przystępowali do jakiegoś ZBORU po to aby mogli głosić wiarę i mieć z tego przykrywkę
    Dzieci natomiast wzorem Kuroniów i Michników pchały się pod sutanny i wkraczały do Kościołów . Targalscy to pomiot banderowski. Znaczący śladami pisarskimi każdy swój ruch
    ====================================================
    Resortowe dzieci To np. Lis , Kraśko , Olejnik , Szczerba,

 9. Józef Piotr said

  http://www.bialykruk.pl/wydarzenie/miesiecznik-wpis-dotarl-do-nowych-zeznan-swiadkow-z-jedwabnego-to-byli-niemcy/57aa030a4d3f7bb71f880bb9

 10. OSTOJA said

  http://www.fronda.pl/a/ks-prof-dariusz-oko-dla-frondy-znak-czasow-na-plebaniach-zamieszkali-muzulmanie,86842.html

  • pustelnik said

   Znaki czasu ,za odrzucenie Boga ,chcą sprowadzic ,muzułmańskie dzieci ,wiadomo juz wszystkim na statkach jak muzułmanie usłyszą ,ze ktoś jest chrześcijaninem wyrzucają za burtę i co nikt nie krzyczy ,lewactwo cicho siedzi ,a co z sierotami polskimi dziećmi ile lewactwo z Pomorza ile ich sprowadziło cicho siedzi zapomniał o ,ze dbamy najpierw o Boga ,a potem o nasze bezpieczeństwo ,, nalezymy do Boga lub szatana innej opcji nie ma , wniosek do kogo należą ateiści ??????????

 11. Ewa said

  4 lutego – wedlug Mszalu Rzymskiego (przedsoborowego)

  SW. ANDRZEJA CORSINI – Biskupa i Wyznawcy

  Andrzej Corsini urodził się 30 listopada 1302 r., w święto św. Andrzeja Apostoła, dlatego nadano mu właśnie to imię. Pochodził z możnego florenckiego rodu Corsinich. Podanie głosi, że przed urodzeniem syna matka ujrzała wilka, który wstępując do klasztoru karmelitów we Florencji, zamienił się w łagodnego baranka. Życie Andrzeja potwierdziło proroczą wizję matki. Syn wdał się w towarzystwo „złotej młodzieży” Florencji i oddał się swobodnemu życiu. Nawrócił się, gdy matka opowiedziała mu swój tajemniczy sen i powiedziała, że wyprosiła syna u Boga gorącą modlitwą, ponieważ wcześniej przez wiele lat daremnie oczekiwała potomstwa. Wyznała mu także, że razem z mężem złożyła ślub ofiarowania syna na służbę Bożą.
  Te wyznania sprawiły, że Andrzej postanowił zmienić dotychczasowe życie. W wieku 15 lat wstąpił do karmelitów we Florencji (1317). Po studiach w Paryżu i Awinionie, mając 22 lata, przyjął święcenia kapłańskie.

  • Ewa said

   W 1347 r. powrócił do Florencji, gdzie panowała epidemia dżumy. Zajął się dziełami charytatywnymi, a wkrótce zaczął być uważany za proroka i cudotwórcę. W tym samym roku na kapitule generalnej w Metz został wybrany prowincjałem toskańskim. Piastując ten urząd, rozwinął żywą i owocną działalność w celu podźwignięcia zakonu, zarówno pod względem liczebnym, jak i odnowy jego ducha. Dwa lata później, mimo protestów i ucieczki, Klemens VI mianował go biskupem Fiesole. Miłosierny i energiczny, kilkakrotnie godził zwaśnione między sobą włoskie miasta. Niezmordowanie wizytował parafie, nawiedzał szpitale i przytułki, odnawiał i budował nowe kościoły, zwalczał nadużycia. Wśród kapłanów założył bractwo Trójcy Przenajświętszej.
   Zmarł 6 stycznia 1374 r. Jego ciało spoczywa we Florencji w kaplicy ufundowanej przez jego rodzinę. Urban VIII zaliczył go w poczet świętych w 1629 r., ale jego bullę podał do publicznej wiadomości dopiero Benedykt XIII w 1724 roku. W rocznicę śmierci Andrzeja we Florencji odbywa się wspaniała procesja z jego relikwiami.

   • Ewa said

    Modlitwa

    Boze, ktory wzbudzasz w Twoim Kosciele wciaz nowe przyklady cnot, spraw, niech lud Twoj tak wstepuje w slady sw. Andrzeja, Twego Wyznawcy i Biskupa, aby rowniez osiagnal nagrode. Przez Pana.

 12. Ewa said

  Koronka do Trzech Świętych Archaniołów

  W Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.
  – Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
  – Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
  – Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
  – Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
  Wierzę w Boga…

  1. Ku czci Św. Michała Archanioła: Chwała Ojcu…
  2. Ku czci Św. Gabriela Archanioła: Chwała Ojcu…
  3. Ku czci Św. Rafała Archanioła: Chwała Ojcu…

  1. Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Niech go Bóg pogromić raczy, pokornie o to prosimy, a Ty Wodzu zastępów anielskich, szatana i inne złe duchy, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen.
  10 x Święty Michale Archaniele, módl się za nami, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

  2. Święty Gabrielu Archaniele, który byłeś zawsze zwiastunem dobrej nowiny, dopomagaj nam do spokojnego przyjmowania wszelkich wieści. Byśmy nigdy nie ulegali panice, a zawsze umieli zaufać Bogu, którego łaską jesteśmy umocnieni. Przyczyniaj się także do tego, aby oznajmiana nam prawda stawała się dla nas jasna i zrozumiała, byśmy umieli przyjąć to, co Bóg w swej dobroci nam objawia. Amen.
  10 x Święty Gabrielu Archaniele, módl się za nami, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

  3. Święty Rafale Archaniele, który czuwasz przed majestatem Bożym i z polecenia Stwórcy, byłeś przewodnikiem w niebezpiecznej wędrówce Tobiasza. Czuwaj nad drogami naszego życia, ostrzegaj przed niebezpieczeństwami jakie nas zgubić mogą. Ty odpędzałeś demony i uzdrawiałeś mocą Bożą. Broń nas przed uległością złu, a gdy zdrowie i życie nasze zagrożone będzie, wstawiaj się za nami u Boga, przedstawiaj nasze sprawy i bądź nam pomocny. Amen.
  10 x Święty Rafale Archaniele, módl się za nami, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

  3 x O Najszczęśliwsi Archaniołowie: Michale, Gabrielu, Rafale, dowódcy wojsk Niebieskich, wyproście nam światło Ducha Świętego, wprowadźcie nas w tajemnice Boskie i dajcie nam siłę do walki przeciwko naszemu wspólnemu nieprzyjacielowi. Amen.

  Módlmy się: Boże, Ty z podziwu godną mądrością wyznaczasz obowiązki Aniołom i ludziom, spraw łaskawie, aby na ziemi strzegli naszego naszego życia Aniołowie, którzy w niebie zawsze pełnią służbę przed Tobą. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.
  Święta Maryjo, Królowo Aniołów, módl się za nami.

 13. OSTOJA said

  http://www.fronda.pl/a/premier-australii-julii-gillard-do-imigrantow-muzulmanow-albo-sie-zaadoptujecie-albo-wyjezdzajcie-z-kraju-1,86819.html

 14. OSTOJA said

  http://www.fronda.pl/a/francja-przyznaje-radykalny-wzrost-nienawisci-do-chrzescijan,86861.html

  • pustelnik said

   To jest normalne nic w tym dziwnego ,grzesznemu przeszkadza pobożność ,widać to w naszym kraju jak nas przeżywają nie chcemy 10 dzieci muzułmańskich ,nie jesteś w lasce uswiecajacej to jesteś w łapach piekielnych i postepujesz jak szatan ,a on jest pełen nienawiści jego plan zniszczyć człowieka

 15. Jerzy said

  Podano szokujące kulisy odsunięcia papieża Benedykta XVI
  http://zmianynaziemi.pl/wiadomosc/podano-szokujace-kulisy-odsuniecia-papieza-benedykta-xvi

 16. Powiew ze Wschodu said

  OHYDA SPUSTOSZENIA – będąca wstrzymaniem stałej ofiary – JEDNYM ZE ZNAKÓW KOŃCA CZASÓW
       W Orędziu z ostatniego dnia 1992 roku Maryja podjęła trudny temat znaków ‘końca czasu’. Po omówieniu znaków, które – jak sama stwierdza – “jasno ukazane w Ewangeliach, Listach św. Piotra i Pawła, realizują się w obecnych latach,” Maryja przechodzi do opisania ohydy spustoszenia. Mówi:
       «…ujrzycie ‘ohydę spustoszenia’, o której mówi prorok Daniel, zalegającą miejsce święte – kto czyta, niech rozumie».(7) Najmilsi synowie, aby zrozumieć, na czym polega ohyda spustoszenia, przeczytajcie to, co zostało przepowiedziane przez proroka Daniela: «Idź, Danielu, bo słowa zostały ukryte i obłożone pieczęciami aż do końca czasu. Wielu ulegnie oczyszczeniu, wypróbowaniu, ale przewrotni będą postępować przewrotnie i żaden z przewrotnych nie zrozumie tego, lecz roztropni zrozumieją. A od czasu, gdy zostanie zniesiona codzienna ofiara, zapanuje ohyda ziejąca pustką, upłynie tysiąc dwieście dziewięćdziesiąt dni. Szczęśliwy ten, który wytrwa i doczeka tysiąca trzystu trzydziestu pięciu dni.»(8)
  Msza Święta jest codzienną ofiarą – ofiarą czystą składaną Panu na wszystkich ołtarzach od wschodu aż do zachodu słońca. Ofiara Mszy Świętej uobecnia ofiarę, którą Jezus złożył na Kalwarii.
  Przyjmując protestancką naukę, będzie się mówić, że Msza nie jest ofiarą, lecz jedynie świętą ucztą – to znaczy tylko pamiątką tego, czego dokonał Jezus w czasie Swojej Ostatniej Wieczerzy. Zniesie się w ten sposób odprawianie Mszy Świętej. Na tym właśnie zniesieniu codziennej ofiary polega straszliwe świętokradztwo dokonane przez Antychrysta. Trwać to będzie około trzy i pół roku, to znaczy tysiąc dwieście dziewięćdziesiąt dni.”(9)
  http://www.voxdomini.com.pl/gob_opr/gohy02.html
  http://www.opoka.org.pl/biblioteka/T/TD/wylewl_gobbi.html

 17. Powiew ze Wschodu said

  Zapraszam do Nowenny do Matki Boskiej Niepokalanej łaskami słynącej w Lourdes (03.02-11.02)
  W intencji papieża Benedykta XVI i przyjęcia Bożego Miłosierdzia podczas Ostrzeżenia przez zatwardziałych grzeszników.
  04.02 (II dzień)
  Prośba o wstawiennictwo św Joachima i Anny.
  Modlitwa
  Panie, Boże naszych ojców, Ty wybrałeś świętych Joachima i Annę na rodziców Maryi, która została Matką Twojego wcielonego Syna, * przez ich wstawiennictwo daj nam osiągnąć zbawienie obiecane Twojemu ludowi. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.
  Modlitwy na każdy dzień nowenny
  Zdrowaś Maryjo (7x) do siedmiu radości Najświętszej Maryi Panny oraz: O Maryjo bez grzechu
  poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy (7x).
  1. Inwokacja: O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.
  (3x)
  2. W imię Ojca…
  Maryjo, Pani Niepokalana, uwielbiam razem z Tobą Trójcę Przenajświętszą i dziękuję, że Cię
  obdarowała wolnością od grzechu pierworodnego. Proszę Cię gorąco, przyjmij moje błagania i
  otaczaj nas swą pomocą i opieką. Amen.
  3. Pieśń Maryjna, na przykład:
  Zdrowaś Maryjo, Boga Rodzico! * Błagamy Ciebie, święta Dziewico, * Niech łaska Twoja zawsze
  nam sprzyja, * Módl się za nami, Zdrowaś Maryja! Wśród czystych duchów, w obliczu Pana, Tyś
  Przenajświętsza, Niepokalana, * Jak pośród kwiatów wonna lilija, * Jak wśród gwiazd zorza,
  Zdrowaś Maryja!
  4. Modlitwy na każdy dzień nowenny
  Dzień II.
  Maryjo Niepokalana, Ty jesteś pokorną Służebnicą Pańską, przeto spraw wstawiennictwem
  Twym u Syna, aby pycha nie zatruwała mej duszy. Amen.
  W czasie Nowenny zachęcam do odmawiania godzinek o Niepokalanym Poczęciu.

  • Powiew ze Wschodu said

   (23) Modlitwa o bezpieczeństwo dla Benedykta XVI – O Mój Przedwieczny Ojcze, w imię Twojego kochanego Syna, Jezusa Chrystusa i przez cierpienie jakie zniósł, aby uratować świat od grzechu, modlę się teraz o ochronę Twojego Świętego Wikariusza, papieża Benedykta, Głowę Twojego Kościoła na ziemi, aby on także mógł pomóc uratować Twoje dzieci i wszystkie wyświęcone sługi od dręczenia szatana i jego królestwa upadłych aniołów, którzy krążą po ziemi kradnąc dusze. O Ojcze, chroń Twojego Papieża, aby Twoje dzieci mogły być prowadzone prawdziwą drogą do Twojego Nowego Raju na ziemi. Amen.
   (38) Modlitwa o ocalenie Kościoła katolickiego – O Najświętsza Matko Zbawienia, proszę o modlitwę za Kościół katolicki w tych trudnych czasach oraz za naszego kochanego papieża Benedykta XVI, aby złagodzić jego cierpienie. Prosimy Cię, Matko Zbawienia, o okrycie wyświęconych sług Bożych Twoim świętym płaszczem, by otrzymali łaski bycia silnymi, wiernymi i odważnymi podczas prób stojących przed nimi. Módl się także, ażeby opiekowali się swoimi owcami zgodnie z prawdziwym nauczaniem Kościoła katolickiego. O Święta Matko Boża, daj nam Twojej reszcie Kościoła na ziemi dar przywództwa, abyśmy mogli pomóc prowadzić dusze do Królestwa Twojego Syna. Prosimy Cię, Matko Zbawienia trzymaj oszusta z dala od wyznawców Twojego Syna, którzy dążą do ochronienia swoich dusz, by byli godni wejść przez bramy Nowego Raju na Ziemi. Amen.

   • bozena2 said

    W proroctwach Congchiglii to Benedykt XVI ma być nowym Eliaszem, w tych czasach obrony prawdziwej Wiary.

    • Halina K said

     On teraz ma wolny czas wykorzystuje go na modlitwe ,do wzrostu duchowego ,
     A że ciągle sie modli więc wyjdzie na najwyższy szczebel w drodze do Nieba i będzie przewodził na drogach zbawienia .

     O ile sobie dobrze przypominam,
     to było mówione że miał byc on usmiercony ,ale ożyje i będzie działał z wielką mocą gdy antychryst będzie sie szczycił że wygrał ..

     A to by pasowało bo, został odsuniety od papiestwa , jest tak jakby go nie było .Zaistniał bowiem nowy papież .
     Ale w odpowiednim czasie zajmie swoje stanowisko, tak jakby zmartwychwstał .
     I po zniszczeniu Rzymu stolicy piotrowej ,
     , przyjdzie do Polski do Krakowa do tronu Chrystusa Króla .
     I nastanie nowy człowiek i nowy świat prawidłowo współpracujący z Bogiem w Trójcy św .,A Chrystus Król z Polskiej Ziemi rozciągnie swe panowanie na wszyskie ludy Ziemi .By wszyscy służyli budowie królestwa Miłości .

 18. szach said

  Pozwalam sobie podpowiedzieć sposób mądrego spędzenia czasu np. ze znajomymi lub rodziną. Pokój zagadek, to ostatnio bardzo modny wśród młodzieży sposób rozrywki. Ludzie lubią zagadki ,krzyżówki, zadania ,bardziej, niż fascynowanie się przeżyciami innych na ekranach tv. W dodatku, darmowa rozrywka połączona z poznawaniem naszej historii. Miejsce-Warszawa.
  http://pamiec.pl/pa/edukacja/materialy-edukacyjne-i/gry/pokoj-zagadek-ipn/16780,Poznaj-losy-Zolnierzy-Niezlomnych-w-Pokoju-Zagadek.html

 19. Powiew ze Wschodu said

  G. Hierzenberger i O. Nedomansky „Księga objawięń maryjnych od I do XX wieku” 2006r.
  http://sanctus.com.pl/szczegoly/1011/ksiega_objawien_maryjnych_od_i_do_xx_wieku
  Garabandál / Hiszpania, 1961 7) Zapowiedź wielkiego cudu I przestrogi mające wstrząsnąć światem: Przypuszczalnie o. Luis Andréu mógł ujrzeć ten zapowiadany cud podczas wizji 1.9.1961 r., podobnie zresztą jak Conchita. Otrzymuje jednak polecenie, by o tym nie mówić. W styczniu 1963 r. Conchita dowiaduje się o terminie. Przekazuje go w lutym 1966 r. papieżowi Pawłowi VI i kardynałowi Ottavianiemu, zapowiadając, że zdarzy się ten cud w czwartek o godzinie 20.30, będzie trwać przez kwadrans i zbiegnie się z ważnym a szczęśliwym dla Kościoła Wydarzeniem. Będzie to święto młodego męczennika Eucharystii lub świętego, w którego życiu Eucharystia odgrywała szczególną rolę. Później Conchita czyniła wzmianki pozwalające wnioskować, że chodzi o dzień 13 kwietnia (rok nieznany). Przy sosnach ma pozostać przypominający o tym cudzie znak nie pochodzący z tego świata, który będzie widoczny aż do końca świata. 1 stycznia 1965 r. Conchita dowiedziała się, że przedtem nastąpi straszne ostrzeżenie.
  Pozostałe warunki pozwalają przypuszczać iż będzie miał miejsce 13 kwietnia 2017 roku, gdyż wtedy przypada Wielki Czwartek (Ustanowienie Eucharystii).

 20. Powiew ze Wschodu said

  Organizacja katolickich kapłanów przeciw liberalnej interpretacji Amoris Laetitia.
  Międzynarodowa Konfraternia Kleru Katolickiego ogłosiła oświadczenie dotyczące interpretacji adhortacji Amoris Laetitia. Zrzeszeni w niej duchowni proszą o autorytatywną interpretację dokumentu. Wyrażają także wdzięczność wobec czterech kardynałów, autorów tak zwanych dubiów. Podkreślają, że indywidualne sumienie należy podporządkować Prawdzie, a interpretację dokumentów papieskich – katolickiej Tradycji. 
  http://www.pch24.pl/organizacja-katolickich-kaplanow-przeciw-liberalnej-interpretacji-amoris-laetitia,49222,i.html

  • Powiew ze Wschodu said

   LIST PASTERSKI BISKUPA NIIGATY JOHNA SHOJIRO ITO
   W SPRAWIE FIGURY MATKI BOŻEJ Z AKITA
   «Moja córko, słuchaj dobrze, co ci powiem, i przekaż to przełożonemu. Jak już ci powiedziałam, jeśli ludzie nie będą pokutować i nie poprawią się, Ojciec ześle straszną karę na całą ludzkość. Będzie to kara większa niż potop, taka jakiej nikt nigdy przedtem nie widział. Ogień spadnie z nieba i zmiecie z powierzchni ziemi wielką część ludzkości, zarówno dobrych jak i złych, nie oszczędzając ani kapłanów, ani świeckich. Ci, którzy przeżyją, poczują się tak opuszczeni, że będą zazdrościć umarłym. Jedyną bronią, jaka wam pozostanie, będzie Różaniec i Znak dany przez Mojego Syna. Każdego dnia odmawiajcie modlitwę różańcową. Odmawiajcie Różaniec za papieża, biskupów i kapłanów.
   Dzieło szatana przeniknie nawet do Kościoła w taki sposób, że kardynałowie wystąpią przeciwko kardynałom, biskupi przeciwko biskupom. Kapłani, którzy Mnie czczą, będą pogardzani i wystąpią przeciwko nim ich współbracia. Kościoły i ołtarze zostaną splądrowane, Kościół będzie pełen tych, którzy akceptują kompromisy. Z powodu działania szatana wielu kapłanów i poświęconych dusz porzuci swe powołanie. Szatan będzie występował szczególnie nieubłaganie przeciw duszom poświęconym Bogu. Myśl o utracie tak wielu dusz jest przyczyną Mojego smutku. Jeśli zwiększy się liczba i ciężar grzechów, nie będzie już dla nich przebaczenia.»
   http://www.voxdomini.com.pl/of_ks/obj01.html

 21. Wojtek said

  Osobę, która wrzuca tekst do netu proszę o wcześniejsze jego przeczytanie, bo wychodzą tu jakieś bzdury: „jagnięcina”, „wejdzie w nawet na szczyt”. Czy jest jakiś problem z logicznym pisaniem po polsku? Do tego jeszcze stwierdzenie „Matka Boża ponoć rzekła”. To rzekła, czy tylko ponoć rzekła???

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d blogerów lubi to: