Dziecko Królowej Pokoju

Pokój musi zapanować pomiędzy człowiekiem i Bogiem, a także między ludźmi

 • Królowa Pokoju

  Królowa Pokoju
 • Uwaga

  Strona używa plików cookies które zapisują się w pamięci komputera. Zapisywanie plików cookies można zablokować w ustawieniach przeglądarki. Dowiedz się o tych plikach http://wszystkoociasteczkach.pl
 • Propozycja chronologiczna

  • Rok 2019 – Kryzys Rumunia
  • Rok 2020 – fałszywe traktaty pokojowe
  • Rok 2021 – Papież jedzie do Moskwy
  • Rok 2021 – Wojna
  • Rok 2022 – zwycięstwo komunistyczne
  • Rok 2023 – 10 królów
  • Rok 2024 – Antychryst
  • Rok 2025 – Sojusz z wieloma
  • Rok 2025 – Synod
  • Rok 2026 – Henoch i Eliasz
  • Rok 2028 – Ohyda spustoszenia
  • Rok 2029 – Ostrzeżenie
  • Rok 2030 – Cud
  • Rok 2031 – Nawrócenie Izraela
  • Rok 2032 – Kara
  • Rok 2032 – Odnowienie świata
  • Rok 2033 – Exodus
  • Rok 2034 – Zgromadzenie w Jerozolimie
  • Rok 3032 – Gog i Magog
  • Rok 3213 – Koniec świata
  • Nowe niebiańskie Jeruzalem.
 • Ostrzeżenie

  13 kwietnia 2029
 • Logowanie

 • Odwiedzają nas

  Map

 • Maryjo weź mnie za rękę

 • Jezu Maryjo Kocham Was

Aktualne proroctwo dla Polski i Europy! „Anarchia moralna pustoszy świat” – kard. Hlond!

Posted by Dzieckonmp w dniu 9 marca 2017


Dziś warto przypomnieć niezwykły list pasterski naszego jednego z wielu narodowych bohaterów, Sługi Bożego kardynała Augusta Hlonda. Przeczytajcie uważnie! Dziś te słowa na nowo nabierają znaczenia.

List pasterski: „O Katolickie zasady moralne”.

Poznań, dnia 29 lutego 1936.

Mili Diecezjanie.

Anarchia moralna pustoszy świat. Jakieś nieprzestrzenne siły łamią sumienia. Bolszewizacja umysłowości podważa wszelkie zasady etyczne. Dusze dziczeją. Zwierzęcieje człowiek. Pod pozorem kultury i postępu rozprzestrzenia się satanizacja życia.

Tak jest gdzie indziej a nie powiem wam nic nowego, utrzymując, że się tak poczyna dziać i u nas. Jakby jakieś burzycielskie demony gnały przez kraj, dławiąc poczucie etyczne i siły moralne narodu. Ułatwiają im robotę prądy antykościelne, propaganda wywrotu i stosunki gospodarcze. Ogół, zaniepokojony wtargającym barbarzyństwem, staje w obronie zdrowia moralnego i coraz zapalczywiej strzeże obyczajów chrześcijańskich. Ale powstają szkody. Mętnieją i ścichają sumienia. Kurczy się uczciwość. Zbrodniczość podnosi głowę. Niema szkół dostatecznych a trzeba rozbudowywać więzienia.

Nie spełniłbym powinności pasterskiej, gdybym to przemilczał lub zamazywał. Czekacie, Diecezjanie kochani, na prymasowskie odezwanie się, na słowo żadnym względem nie stłumione, któreby jako „miecz obosieczny” uderzyło w moralną gangrenę. Zadanie to ma spełnić niniejszy wielkopostny list pasterski. Wiążą mnie niestety rozmiary i charakter orędzia i stąd poprzestanę na nielicznych szczegółach, zaczynając od kilku uwag o zasadniczej nauce Kościoła w tym przedmiocie.

To przypomnienie zasad katolickich jest tym potrzebniejsze, że, poza zanikiem moralności, z jednej strony wzmaga się propaganda innych systemów etycznych, a z drugiej odzywają się poza kołami katolickimi głosy o „etykę chrześcijańską.” Mamy obowiązek oddzielić się od błędów a zarazem powinniśmy usuwać .nieporozumienia. Jeżeli „etyka chrześcijańska,” zaznaczana w ideologjach politycznych i zrzeszeniowych, jest to samo, co etyka katolicka, znajdzie ona w tym liście swoje potwierdzenie. W innym wypadku odniesiemy się do niej z należytym zastrzeżeniem.

Znamiennym objawem chwili bieżącej jest m.in. powstawanie organizacyj, mających za zadanie naprawę obyczajów i odrodzenie moralne. Jedne wprowadzają etykę sprzeczną z nauką Kościoła i przed tymi przestrzegam. Drugie chciałyby pod protektoratem Biskupów umoralniać naród na zasadach Chrystusowych. Otóż z niniejszego listu pasterskiego wywnioskujecie, moi Diecezjanie, że taka liga obyczajowa już dawno istnieje i działa, a jest nią Kościół katolicki. Ma on do tego mandat Zbawiciela, poparcie bożego autorytetu i pomoc Ducha Świętego. Kościołowi zawdzięczać należy, że Europa dawno nie zginęła w orgjach barbarzyństwa. Jeżeli i tym razem Kościół nie wyprowadzi narodów chrześcijańskich z potopu zdziczenia, na nic nie zdadzą się ligi naprawy obyczajów. Nie tylko te lub owe grupy, ale wszyscy powinni przyłożyć ręki do odrodzenia moralnego narodu w duchu Chrystusowym. Ale przebóg! nie twórzcie nowych organizacyj! W końcu trzeba będzie i te umoralniające ligi umoralniać. Nie zrzeszeń trzeba, ani statutów, ani regulaminów. Trzeba pracy! Współpracujcie z Kościołem! Do pracy zbiorowej macie wszelkie możności w Akcji Katolickiej.

Ale przystąpmy już do tematu.

I. Z ZASAD ETYKI KATOLICKIEJ

1. „Bój się Boga!” Tak brzmi w potocznym życiu życzliwa przestroga przed złym uczynkiem. Wypowiada się w niej instynkt katolicki i instynkt ludzki. Jeden i drugi wiąże obowiązki moralne z Bogiem. Jeden i drugi uważa autorytet boży za źródło i podstawę powinności etycznej. Jeden i drugi odwołuje się do Boga, gdy chodzi o rację, dlaczego należy czynić to, co dobre, a unikać tego, co złe.

„Bój się Boga!” znaczy, że człowiekowi żyć nie wolno według swego upodobania, lecz zgodnie z nadaną mu przez Stwórcę naturą ludzką. A więc nie tak, jak gdyby nie miał duszy, rozumu i wolnej woli. Nie tak, jak zwierzę żyje. Nie wedle swego kaprysu, nie wyłącznie dla przyjemności lub z przyzwyczajenia. Wszystko to, czego człowiek świadomie pragnie, co świadomie czyni i mówi, powinno odpowiadać powszechnej ludzkiej zasadzie postępowania, która tkwi w duszy normalnego człowieka. Nazywamy ją prawem przyrodzonym. Święty Paweł pisze o nim, że nawet poganie… okazują treść zakonu, wypisaną na sercach swoich, której przyświadczy i własne ich sumienie, gdy różne ich myśli zaczną wzajemnie oskarżać się lub bronić (Rz 2,15).

„Bój się Boga!” znaczy dalej, że chrześcijanin poza prawem przyrodzonymi przestrzegać powinien objawionego prawa bożego, czyli dekalogu i moralnych zasad Chrystusowych. Więc katolik nie powinien tak żyć, jak gdyby nie było Objawienia, dziesięciorga przykazań bożych, i tych przepisów, które boski Zbawiciel odkupionej ludzkości podał. Odkąd Chrystus oświadczył: Jam jest światłość świata (J 8,12), nie może ludzkość pomijać Chrystusa jako prawodawcy a życie chrześcijan nie może się układać moralnie bez Ewangelji.

„Bój się Boga!” znaczy, że należy żyć tak, jak sumienie każe. A głos sumienia, o ile ono nie jest wypaczone lub przymglone, to raz zachęta i pochwała, raz ostrzeżenie i wyrzut, zależnie od tego, czy czyn jest dobry lub zły. Tego głosu nie wolno tłumić. Biada człowiekowi, który zgłuchł na głos sumienia lub z sumieniem się targuje. Człowiek bez sumienia to barbarzyniec lub szaleniec. Sumienie katolickie, owo „dobre sumienie,” o którym często wspomina Św. Paweł, czyli sumienie światłe, prawidłowe, czujne a wolne od skrupułów, jest niezawodną wykładnią prawa moralnego i pewną postawą etyczną człowieka.

„Bój się Boga!” znaczy wreszcie, że każdy człowiek ulega odpowiedzialności moralnej za siebie wobec Boga. Z własnego wyboru jest człowiek dobry lub zły, cnotliwy lub zdrożny. Swobodą swej decyzji stanowi sam o wartości swojej. Postanawiając aktem wolnej woli takie lub inne postępowanie, odpowiada osobiście przed Bogiem za zgodność tego postanowienia z prawem moralnym. Taki jest wychowawczy sens Pisma świętego, że przytoczę tylko znane słowa Eklezjastyka: Bóg od początku stworzył człowieka i zostawił go w ręce rady jego. Przydał prawa i przykazania swoje: jeśli będziesz chciał prawa zachować i na wieki wiarę miłą trzymać, zachowają cię. Położył przed tobą ogień i wodę: do czego chcesz wyciągnij rękę swoją. Przed człowiekiem żywot i śmierć, dobro i zło: co mu się podoba, będzie mu dane (Syr 15, 14-18).

2. Wypływa stąd, że prawo moralne, to prawo boże, nie prawo przez Kościół stworzone. Jedynym zakonodawcą i gwarantem prawa moralnego jest Bóg. Kościół nie jest tu autorem, lecz nauczycielem, tłumaczem, stróżem. Kościół jest od tego, by boże prawo moralne podawać, głosić, wyjaśniać, do warunków i zagadnień zastosowywać. Posłannictwem Kościoła jest wymagać, by katolicy prawa moralnego przestrzegali. Dlatego budzi sumienie, upomina błądzących, karci gorszycieli. Obowiązkiem Kościoła jest stać na straży czystości i prawidłowego przystosowywania prawa moralnego w poszczególnych wypadkach. Spełnia to z autorytetem, z powagą i naciskiem, świadom swej władzy i posłannictwa.

Dalszym wnioskiem z powyższych zasad jest, że etyka katolicka nie jest etyką sprzeciwiającą się człowiekowi, poniżającą go lub pomijającą jego istotę. To nie etyka, któraby nie uwzględniała jego prawdy życiowej i realnych warunków, zapominała o jego ciele i organizmie, kłóciła się z jego duszą i psycholog ją. Przeciwnie! Etyka katolicka to etyka prawdziwego, żywego, całego człowieka. Każe mu być człowiekiem tam, gdzie go postawiła stwórcza wola Opatrzności. Każe mu być gospodarzem własnej duszy, gospodarzem swego ciała, gospodarzem siebie. Sprowadzając do jedności moralnej wszystkie odruchy ludzkie i harmonizując całość człowieczą, etyka katolicka jest naprawdę człowieczą orjentacją życiową. Uszlachetnia nie tylko zewnętrzne władze ludzkie, ale daje człowiekowi panowanie nad sobą, wewnętrzną wolność i odpowiedzialność za siebie. Uczłowiecza człowieka.

Etyka katolicka nie jest etyką europejską, rasową, narodową, klasową, okresową, lecz etyką powszechną, ogólnoczłowieczą, wieczną i niezmienną, jak niezmienna jest ludzka natura. Etyka katolicka jest zawsze i wszędzie ta sama niespożyta, nieugięta, bezkompromisowa. Nie uznaje topliwości zasad, nie dopuszcza elastyczności przepisów. Zachodzą niekiedy błędy w zastosowywaniu jej do poszczególnych problemów, ale ponieważ nawet wtedy nie narusza się zasady, prędzej czy później błąd bywa za błąd uznany i zostaje naprawiony.

3. Mylnie pojmuje etykę katolicką, kto w niej upatruje etykę zakazów. Wprawdzie zakazuje tego, co złe, ale zarazem nakazuje to, co dobre. Treścią etyki katolickiej jest nie tylko alarm przed upadkiem, ale i przykaż wartości moralnych; nie tylko wojna z grzechem, ale także kult cnoty. Nie tłumi więc wartości, nie uboży, lecz uposaża. Nie zapora to w życiu, nie lęk przed decyzją, lecz inicjatywa do produktywnego działania. Duch etyki katolickiej to duch twórczy, duch zdobywczy, duch postępu i rozwoju w nieskończoność boskiej doskonałości: aby człowiek boży był doskonały, do wszelkiej dobrej sprawy wyćwiczony (2Tym 3,16). Nie ścieśnia więc człowieka w jego człowieczeństwie a pobudza go do mistycznej żywotności w świecie nadprzyrodzonym, aby człowiek żył jako mąż doskonały, w mierze pełnego wzrostu dojrzałości Chrystusowej (Ef 4,13).

Nie jest też etyka katolicka etyką bierności, nie jest prawem słabości ani kwietyzmu, lecz etyką pracy, opanowania siebie i zmagania się ze sobą. Kosztem wysiłku i walki zdobywają sobie wysubtelnienie ducha wszyscy, ale zwłaszcza natury bogate, jednostki silne i namiętne. Niemałą jest rzeczą pokonywać wytrwale swą słabość, zwyciężać zmienność i opanowywać wszystkie odruchy niższe. Łatwo jest rzeczy wielkie i święte postanawiać, ale żeby je przeprowadzić i osiągnąć, trzeba napinać całą energję woli. Gdy pokusa szaleje, gdy wewnętrzna więź moralna niby pajęczyna słabnie, gdy podniebne wzloty zniżami się kończą, gdy po zdobyczach następują porażki a po bohaterstwach objawia się człowiekowi upokarzająca mdłość woli, jakiż to męczenny trud znaczy wzrost moralny człowieka. Jakim, jak bohaterskim wysiłkiem stanęli na wyżynach święci. Prawdziwe to olbrzymy woli i energji, genjusze dobra, elita mocarna ducha ludzkiego, niepohamowani gwałtownicy niebiescy, rewolucjoniści boży wśród przyziemnego tłumu!

Bez aktywności i trudu nikt nie spełni nakazu Chrystusowego: Bądźcie wy tedy doskonali (Mt 5,48). Nie będziemy etyczni z racji odziedziczonych zalet rodzinnych i rasowych popędów, z racji klimatu i wpływów kosmicznych; nie będziemy etyczni dlatego, żeśmy inteligentni, żywi, zdobywczy, wysoko postawieni. Trzeba wolę wytężyć ku dobremu, trzeba duszę krzepić środkami nadprzyrodzonymi. Jest to nasz nieoszacowany przywilej, że mamy w tym celu do dyspozycji Sakramenta święte, Mszę świętą, modlitwy, rekolekcje. Ileż objawów na to wskazuje, że tego przywileju wykorzystywać nie umiemy!

4. Wreszcie chciałbym zaznaczyć, że etyka katolicka porządkuje indywidualny czyn człowieka i wszelkie ludzkie czyny zbiorowe. Jak w życiu jednostki zasadniczo to jest dobre, co jestzgodne z naturą ludzką, a złem to, co z nią jest sprzeczne, tak w życiu zbiorowym zasadą moralną ustroju i działania jest zgodność z naturą człowieczą. Etyka katolicka nie buntuje jednostki przeciw zdrowej kolektywości, ale też jednostki na łaskę i niełaskę kolektywności nie wydaje. Wiąże jednostkę z rodziną, z ustrojem społecznym, z narodem, z państwem, ale ją chroni, żądając, by w społecznościach człowiek pozostał człowiekiem i miał człowiecze prawa. Nie sprzeciwia się etyka katolicka żadnej formie politycznej i nie odrzuca żadnego społecznego układu, byleby w nich natura ludzka nie doznawała krzywdy. Zatem etyka katolicka to nie system państwowy, nie ustrój społeczny, nie program ekonomiczny, lecz zasady moralne, niezmienne i wieczne, które normują zarówno przyrodzone prawa człowieka w przetwarzających się ustrojach, jak i przyrodzone prawa kolektywności do człowieka.

Etyka katolicka obejmuje przeto całego człowieka i wszystkie ludzkie zagadnienia. Zasadniczym błędem jest twierdzenie, jakoby etyka katolicka „nie miała nic do szukania w praktycznych sprawach życia”. Sumienie katolickie to sumienie jednostkowe, sumienie rodzinne, społeczne, narodowe, państwowe. Ono sprowadza wszystko do jednej normy. Wszystko łączy w ład etyczny, bo Bóg nie jest Bogiem rozterki, lecz pokoju (1Kor 14,33). Z jednego i tego samego sumienia rodzą się małe i wielkie czyny, cnoty ukryte i postanowienia rozstrzygające o losach miljonów. Gdziekolwiek zaś ze zbiorowego życia usuwa się etykę katolicką, prawem staje się swawola i siła – a w dalszym następstwie dzikość i barbarzyństwo. Współczesne męczarnie ludzkości stwierdzają to dowodnie.

Jak wielki, wspaniały i jasny jest Bóg w ustanowieniu moralnych praw człowieczych! Pójdźcie, pokłońmy się i upadnijmy i płaczmy przed Panem, który nas stworzył (Ps 94,6). Oto Bóg wysoki w mocy swojej, a żaden z nas nie jest mu podobny między prawodawcami (Hi 36,22).

II. Z NASZYCH GRZECHÓW

Gdzieżbym mógł w jednym rozmyślaniu przejść wszystkie dziedziny naszego życia, które wymagają większej lub mniejszej naprawy moralnej? Ograniczam się do kilku szczegółów. Zacznę od naszego stosunku do Boga.

1. Niejednokrotnie przestrzegałem was przed bezbożnictwem, które stanowi najpotworniejsze szaleństwo naszych czasów. Walka z Bogiem w niczym nie sfolgowała. Zwiększa z roku na rok zakres swych wpływów, a stosując znaną taktykę rewolucyj antyreligijnych, uderza coraz namiętniej w Kościół i duchowieństwo. Gdzie może, psuje opinję kleru. W postawie niesympatycznej i odstręczającej maluje księdza w pismach i powieściach. Rolę Kościoła w Polsce osądza krytycznie.

W najjaskrawszej formie występuje ta robota w wzmożonej propagandzie komunistycznej. Coraz sprytniej maskuje się w występach wolnomyślicieli. Ostatnio przejął ją ruch młodowiejski. Pracuje on w duchu bezbożnictwa, kłócąc chłopa z księdzem, rzucając hasła życia bez wiary i Boga oraz proponując odbudowę kultu bóstw słowiańskich. Jego wysłańcy szerzą w duchu bezbożnictwa ordynarny i bolszewicki antyklerykalizm, zalecając zastąpienie katolickiej etyki na wsi etyką świecką i swobodnym obyczajem, a niejednokrotnie nawołują chłopa do radykalizmu i wywrotu.

Wiem, że wieś wielkopolska, dążąc do pełnego rozwoju idei ludowej, stanowczo opiera się kierunkom antykościelnym i walce z Bogiem. Wieś wielkopolska chce wiejskiej działalności organizacyjnej i oświatowej, ale zgodnej z prawem bożym; chce wielkiego ruchu ludowego, żąda zdrowych stosunków ekonomicznych, ale w oparciu o prawdę życiową i sumienie katolickie. Wyrażam za to wsi wielkopolskiej szczere uznanie. Pamiętacie te niedalekie czasy, kiedy ksiądz organizował wieś wielkopolską. Przysłużył się jej wybitnie, nie nadużywając waszego zaufania. Dziś ksiądz wycofuje się z zarządów banków i spółek wskutek nowych zarządzeń Kościoła. Wycofuje się z honorem. Żegnacie go z wdzięcznością i żalem. Pozostanie waszym oddanym przewodnikiem duchownym. Odnoście się do niego i nadal z ufnością i czcią. Dochowajcie mu wierności. W razie potrzeby umiejcie stanąć w jego obronie. Nie wpuszczajcie do wsi naszej bezbożnictwa, antyklerykalizmu, wywrotu! Złe jest to ziarno, wrogi to siew, z którego ma wyróść nienawiść do Boga i Kościoła. Wici, zwiastujące mobilizację radykalizmu i rewolucję – to głosy fałszywych proroków. Uniwersytety ludowe, wychowujące fanatyków wsi bezbożnej, stanowią wielką ujmę dla ducha i honoru ruchu wiejskiego.

2. W stosunkach ludzkich pierwszym prawem bożym jest miłość bliźniego. Prawo to o tyle jest nowe, że je Chrystus rozciągnął także na przeciwników i prześladowców i kazał nam miłować bliźniego, jak siebie samych. Jest zaś tak zasadnicze, że stanowi główną podstawę oceny chrześcijaństwa indywidualnego i zbiorowego. Pod tym względem życie dzisiejsze ma wielkie braki. Wskażę na trzy szczegóły.

a) Opatrzność wystawiła naszą miłość bliźniego na dziejową próbę. Zdajemy w obliczu wieków egzamin ze swej etyki i sumienia wobec nędzy, która miljony zamęcza w strasznym uścisku. Byliśmy przyzwyczajeni do pewnego dobrobytu i w pierwszej chwili nie zdawaliśmy sobie sprawy z niebywałego zjawiska nędzy. Sądzono, że głodni sami sobie winni, bo nie pracują, bo to łazęgi. Dziś już rozumiemy, że dotknęła nas powszechna klęska elementarna, a bezrobotni i bezdomni są jej ofiarami. Rozbudowujemy więc zorganizowaną dobroczynność katolicką, która dawniej dostatecznie zaopatrywała niewielką biedę. Pomnażamy dobroczynność prywatną. Nauczyliśmy się dawać więcej, niż poprzednio, dawać dużo. Dobroczynność weszła w budżet domowy jako pozycja stała i znaczna. Zorganizowany przez „Caritas” Tydzień Miłosierdzia a ostatnio Tydzień Bezrobotnych w Poznaniu miały niebywałe powodzenie. Czy możemy na tym poprzestać? Czy daliśmy i dajemy, ile powinniśmy? Czy ten legjon biedaków tak miłujemy i tak traktujemy, „jak siebie samych?” Daleko nam do tego. A jednak takie a nie inne jest prawo moralne: „jak siebie samego.”

W Poznaniu znika „Wesołe Miasteczko” (jakże smutnej pamięci!), a już wyrosły okropniejsze nędzą Naramowice, gdzie się nawet we fortach opancerzyło nieludzkie nędzarstwo. Na południu powstaje proletarjackie „nowe osiedle pod Świerczewem,” na północy tworzy się przy alei Bałtyckiej kolonja „Abisynja” itd. Pod innymi nazwami, w innej postaci i mierze każde miasto przeżywa to samo. A ta cicha, niezszeregowana, a nieraz tak nieprawdopodobna nędza na wsi!

Więc? Gdyby to spotkało nas, jakie mielibyśmy pretensje do tych, którzy o krok żyją regularnym rytmem skromnego, ale człowieczego bytu? Czy w bezgranicznym żalu pocieszałaby nas świadomość, że oni już nic więcej dla nas uczynić nie mogą i nie powinni?

Miłość bliźniego musi nabrać najżywotniejszej treści!

b) Poza bezbożnictwem największą potwornością naszych stosunków jest wyniesienie nienawiści do hasła, zasady, obowiązku. Trafiały się zawsze wypadki nienawistnego nastawienia i nienawistnych czynów. Dzisiaj atoli przeżywamy okres gloryfikacji, kanonizacji nienawiści. Nienawiść rozsadza społeczeństwa. Wyziębia świat.

U nas rozpanoszyła się nienawiść głównie w życiu publicznym. Kto z innego obozu, a zwłaszcza kto politycznym przeciwnikiem, tego uważa się na ogół za wroga. Nie uznaje się w nim nic dobrego, żadnych zalet, żadnych zasług. Przeciwnik musi być zły. Do niego stosuje się bez skrupułu kłamstwo, podejrzenie, oszczerstwo. W swoim obozie wszystko się toleruje, u przeciwników niemal wszystko się potępia. Wyklucza się nawet możność zgody i współpracy. Tak było w okresie walki klas. Tak aż zbyt często bywa w walce o władzę i wpływy polityczne. Taka bywa nieraz zwykła polemika niepolityczna.

Przypomnę, że moralność katolicka każe upatrywać bliźniego w każdym człowieku, mimo jego grzechów czy błędów. Także w przeciwniku każe nam szanować dobrą wolę, uczciwość, zacność, zasługę. A miłować każe Chrystus wszystkich bez wyjątku: A ja wam powiadam: Miłujcie nieprzyjacioły wasze, dobrze czyńcie tym, którzy was mają w nienawiści, a módlcie się za prześladujących i potwarzających was, abyście byli synami Ojca waszego, który jest w niebiesiech, który każe słońcu swemu wschodzić na dobrych i złych i spuszcza deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych (Mt 5,44-45).

Ale, powie ktoś, to ludzie nie tylko źli, ale wybitnie szkodliwi; przecież trzeba ich uczynić nieszkodliwymi. Owszem. Błąd i fałsz będziemy uważali za błąd i fałsz, zbrodnię za zbrodnię, grzech za grzech, przewrotność za przewrotność, apostazję za apostazję, bolszewizację za bolszewizację. Przeciwstawiać się będziemy każdej złej propagandzie. Zwalczać będziemy legalnymi środkami wszelkie zamachy na Boga, wiarę, moralność, naród, państwo. Bolszewizmowi i pogaństwu sprzeciwiajmy się walnie. Ale, ale nawet bolszewików, jako ludzi a ludzi błądzących, będziemy kochać i będziemy ich jako bliźnich i braci polecać Bogu i Jego miłosierdziu. Boskie Serce Jezusa wszystkich obejmuje. Rozprzestrzeńmy swoje małe ludzkie serca!

c) Problem żydowski istnieje i istnieć będzie, dopóki żydzi będą żydami. W poszczególnych krajach to zagadnienie ma różne natężenie i różną aktualność. U nas jest ono specjalnie trudne i powinno być przedmiotem poważnych rozważań. Tutaj dotykam krótko jego strony moralnej w związku z dzisiejszym położeniem.

Faktem jest, że żydzi walczą z Kościołem katolickim, tkwią w wolnomyślicielstwie, stanowią awangardę bezbożnictwa, ruchu bolszewickiego i akcji wywrotowej. Faktem jest, że wpływ żydowski na obyczajność jest zgubny, a ich zakłady wydawnicze propagują pornografję. Prawdą jest, że żydzi dopuszczają się oszustw, lichwy i prowadzą handel żywym towarem. Prawdą jest, że w szkołach wpływ młodzieży żydowskiej na katolicką jest naogół pod względem religijnym i etycznym ujemny. Ale – bądźmy sprawiedliwi. Nie wszyscy żydzi są tacy. Bardzo wielu żydów to ludzie wierzący, uczciwi, sprawiedliwi, miłosierni, dobroczynni. W bardzo wielu rodzinach żydowskich zmysł rodzinny jest zdrowy, budujący. Znamy w świecie żydowskim ludzi także pod względem etycznym wybitnych, szlachetnych, czcigodnych.

Przestrzegam przed importowaną z zagranicy postawą etyczną, zasadniczo i bezwzględnie antyżydowską. Jest ona niezgodna z etyką katolicką. Wolno swój naród więcej kochać; nie wolno nikogo nienawidzić. Ani żydów. W stosunkach kupieckich dobrze jest swoich uwzględniać przed innymi, omijać sklepy żydowskie i żydowskie stragany na jarmarku, ale nie wolno pustoszyć sklepu żydowskiego, niszczyć żydom towarów, wybijać szyb, obrzucać petardami ich domów. Należy zamykać się przed szkodliwymi wpływami moralnymi ze strony żydostwa, oddzielać się od jego antychrześcijańskiej kultury, a zwłaszcza bojkotować żydowską prasę i żydowskie demoralizujące wydawnictwa, ale nie wolno na żydów napadać, bić ich, kaleczyć, oczerniać. Także w żydzie należy uszanować i kochać człowieka i bliźniego, choćby się nawet nie umiało uszanować nieopisanego tragizmu tego narodu, który był stróżem idei mesjanistycznej, a którego dzieckiem był Zbawiciel. Gdy zaś łaska boża żyda oświeci, a on szczerze pójdzie do swojego i naszego Mesjasza, witajmy go radośnie w chrześcijańskich szeregach.

Miejcie się na baczności przed tymi, którzy do gwałtów antyżydowskich judzą. Służą oni złej sprawie. Czy wiecie, kto im tak każe? Czy wiecie, komu na tych rozruchach zależy? Dobra sprawa nic na tych nierozważnych czynach nie zyskuje. A krew która się tam niekiedy leje, to krew polska.

3. Na trzecim miejscu poruszam zwięźle bolączki na tle siódmego i dziesiątego przykazania. Nie wchodzę tu w zasady etyczne ustroju społecznego. O tej palącej sprawie, da Bóg, napiszę osobno. Nie będę też wykazywał klęsk moralnych i grzechów, które powoduje głód, nędza, tułactwo, bezdomność i wogóle utrata tych warunków, w których człowiek czuje się normalnym członkiem społeczeństwa. Chcę natomiast wspomnieć o tym, jak to w zwykłych warunkach bytowania panoszy się nieuczciwość między ludźmi.

Mamżeż to wyliczać? Mamżeż te krzywdy ludzkie wykazywać? Znacie to, jak się ludzie okłamują. Głośne są te sprzeniewierzenia w bankach, gminach, urzędach, przedsiębiorstwach. Kto pożyczył, nie oddaje, choć może. Dzierżawca dzierżawy nie płaci, choć ma z czego. Nie pokrywa się rachunków w sklepie i u rzemieślnika. Co gorsza. Zawiera się umowy z myślą niedotrzymania ich. Świadomie wprowadza się w błąd i krzywdzi. Pracodawca nie chce opłacać pracobiorcy. Robotnik nie pracuje mimo zapłaty. Fałszuje się testamenty. Kupuje się fałszywych świadków w sądzie. Bandytyzm pojawia się po wsiach i miastach. Ścicha szerzy się pomruk grabieży.

Na co to wszystko wskazuje? W sumieniach załamuje się poczucie prawości, uczciwości, sprawiedliwości. Zjawisko groźne w ludzkim współżyciu! Ono prowadzi do społecznego rozstroju.

Kochani Diecezjanie! musimy wytężyć wszelkie siły, by przykazanie: „nie kradnij!” odzyskało w sumieniach moc prawa bożego. Trzeba w życiu odbudować uczciwość i zacność. Słowu ,,złodziej” należy przywrócić znaczenie biblijne. Jakżeż dobitnie pisze o tym Św. Paweł: Czemu raczej krzywdy nie przyjmujecie? czemu raczej szkody nie cierpicie? Ale wy krzywdę czynicie i szkodzicie, i to braciom. Czy nie wiecie, że niesprawiedliwi nie odziedziczą Królestwa bożego? Nie łudźcie się: .. .ani złodzieje, ani łakomi,… ani drapieżcy nie odziedziczą Królestwa Bożego (1Kor 6,7-11).

4. Przed dwoma laty wspólnym listem pasterskim przestrzegli Biskupi Polskę przed propagandą niezgodnej z dekalogiem swobody obyczajów. Muszę do tego tematu powrócić, zgęszcza się bowiem naokoło nas niezdrowa atmosfera, nasycana erotyzmem i zmysłowością. Darujcie, że tu i tam padnie słowo twarde.

Czyż człowiek nie po to ma od Stwórcy rozum, by rozeznawał, co w jego instynktach i w ich zaspokajaniu jest dobre, a co zdrożne? Czyż nie po to ma wolną wolę, by nią to opanowywał, co brutalne i zwierzęce? Czy to człowiecza kultura zalegać kabarety i domy rozpustne? Czy to męskość i kultura męskości usidlać kobiety, uwodzić cudze żony, wypędzać z domu swą ślubną towarzyszkę życia, rozbijać spokojne rodziny? Czyż to rozrywka dla ducha ludzkiego ten rozpustny ton zabaw, ten element zmysłowy w tańcach nowoczesnych, ta często tak mało przystojna elegancja towarzyska?

A co sądzić o ataku na duszę i obyczaj młodzieży? Wśród najzdolniejszych młodzieńców szerzy się w imię bezapelacyjnego prawa postępu zasady niekrępowanego użycia. W psychologji dziewczęcia zwalcza się uczucie naturalnej wstydliwości. Jakie tematy omawia się w obozach młodzieży? Z jaką tendencją i z jakim rezultatem?

Jeżeli do tego dodamy bezczelność demoralizacji publicznej, wzrost pornografji, orgje w prasie, sztuce i literaturze, ordynarnienie wspólnych plaż, ze zgrozą stwierdzimy, że hasło swobody dla chuci w dalszym ciągu szerzy spustoszenie w obyczajach, podrywa pierwiastki kultury wewnętrznej i poczucie etyczne współczesnego człowieka. Rozwiązłość, karłowacąc człowieka, burzy rodzinę, grzebie narody. Ze spróchniałego pnia nie wystrzeli tężyzna i wielkość. Rozpusta zabija genjusza rasy.

Nie mogę tu pominąć zadania prasy. Nie mam na myśli pism, które głoszą etykę sprzeczną z zasadami katolickimi lub są organami pornografji. Takie wydawnictwa powinniśmy bezwzględnie rugować jako czynnik rozkładowy. Chodzi mi raczej o te pisma, które chcą być pismami społeczeństwa katolickiego. Czy jest w nich na miejscu to rozmazywanie sensacyjnych skandalów? Po co to wtajemniczanie w buduarowe, tak mało wyszukane sekrety gwiazd filmowych i królowych piękności. A te wykolejenia w dziale powieściowym, a te fatalne krytyki literackie, a te ankiety nieszczęśliwe i te niewiarogodne dodatki romansowe! Ze wstydem odkładamy nieraz dziennik i serdecznie gniewamy się na redaktorów, że nie mają względu na katolicką kulturę czytelnika. Oby każda redakcja była przejęta wychowawczym dostojeństwem swego zawodu w tym stopniu, by chwytanie publiczności brzydotą zupełnie pozostawiała prasowemu huligaństwu!

Wreszcie słówko o literaturze. Sztuka w teatrze, książka w rękach społeczeństwa kształci lub deprawuje smak i sumienie nawet, gdy autor tego nie zamierza. Czegóż nie dały ludzkości i jej kulturze duchy naznaczone charyzmatem natchnienia! Ale jakżeż strasznie zaważyła na rozwoju ducha ludzkiego literatura skąpana w lubieży! I w Polsce rozchodzą się literaci na punkcie funkcji społecznej swych tworów. Nie cała literatura piękna jest w służbie piękna. Stęchliznę moralną czuć niejednokrotnie w atmosferze literackiej. Strasznym obciążeniem dla ducha polskiego jest literatura, kładąca nacisk na seksualną stronę życia, literatura jakby zastrzeżona negacji cnót rodzinnych, rozwodom, zdradzie małżeńskiej, bezwstydowi, zboczeniom. Bezkrytycznie nowości literackich przyjmować nie można. Z poklaskiem witajmy dzieła dobre. Bezwzględnie oddalajmy od domów i bibliotek zgniliznę, choćby z firmą genjusza.

O iluż grzechach należałoby jeszcze wspomnieć! Ileż pracy etycznej czeka nas! Ile naprawy i odbudowy moralnej!

Pod krzyżem Zbawicielowym, w skupieniu wielkopostnym, po rachunku sumienia bijmy się w piersi: nasza wina, nasza wina, nasza bardzo wielka wina. Z łaską Ducha Świętego postanówmy serdeczną poprawę i przystąpmy do spowiedzi, aby uzyskawszy przebaczenie win, zupełnie oderwać się od złego i stanowczo skończyć z grzechem. Niejeden nie czyni rozbratu ze złym życiem, bo się nie zdobywa na spowiedź.

Módlmy się do Boskiego Serca Jezusowego o skruchę i spowiedź dobrą dla siebie i grzeszników.

III. ZE ZDROŻY ZASAD ETYCZNYCH

Kochani Diecezjanie! Ostatnia część listu ma wam być przestrogą przed fałszywymi zasadami etycznymi. Stosunki uzasadniają ją ponad wszelką wątpliwość.

1. Zasadniczym błędem niemal wszystkich etyk poza katolicyzmem jest fałszywe ustosunkowanie się do człowieka. Już w pierwszej części niniejszego listu wskazywałem na to, że etyka katolicka jest etyką najwłaściwiej ludzką, bo jej zasadą jest prawda natury ludzkiej i rzeczywistość pełnego człowieczeństwa. Człowiek jest w tej etyce człowiekiem prawdziwym, żywym, z ciałem i duszą, z rozumem i wolą; jest tu jednostką i istotą społeczną, ma cele ziemskie i niebieskie, doczesne i wieczne. W innych etykach natomiast człowiek jest inny, bo często w swym człowieczeństwie pomniejszony, na ogół bez początku z Boga, bez przeznaczeń pozagrobowych, bez światła z góry, bez Odkupienia, bez życia nadprzyrodzonego. Etyki niekatolickie wyzwalają człowieka od zależności od Boga i jego prawa, nie uznawaj przepisów moralnych związanych z religją.

Zdawałoby się, że etyka, pomijająca Boga i Objawienie, powinnaby być prostsza i łatwiejsza, a pokazuje się, że jest dla człowieka niestosowna i zgubna. Gdy gwarantem etyki przestaje być Bóg, staje się nim w praktyce egoizm osobisty, swawola, interes grupowy. Człowiek, odcięty od wiecznych horyzontów moralnych, przedzierżga się łatwo w zwierzę i wydaje swe życie na barbarzyństwo.

Trafiają się ludzie dumni z tego, że kierują się etyką dobrego tonu, etyką dżentelmeńską, etyką honoru. Fasada nadaje charakter gmachowi, ale tylko w pewnej mierze stanowi o jego wartości. Podobnie mają w stosunkach ludzkich znaczenie układ i formy towarzyskie, ale nie mogą zastąpić sumienia. Dżentelmeństwo i honor, pojęte jako surogat cnoty, czy też jako pewna uczciwość, wypływająca z poczucia własnej godności, mogą ludzkiemu współżyciu oddać przysługi, ale nie stanowią systemu etycznego. Więc zawodzą nieraz straszliwie. Czyż nie spotykamy się z honorem mało etycznym? Zabrania honor przywłaszczać sobie z cudzej kieszeni złotego, ale pozwala zabrać żonę przyjaciela. Za święte uważa honor zobowiązania, zaciągnięte wobec przygodnej znajomości, ale nie uznaje tych samych zobowiązań wobec własnej żony, która długie lata była mężowi wierną towarzyszką życia, poświęciła mu piękność i młodość, dała mu zdrowe i czarujące dzieci. Honor pozwala mężowi taką żonę wydalić z domu, pozostawić w opuszczeniu, upokorzeniu i biedzie, z alimentami, które sobie zdołała wyprocesować. Honor pozwala na to, że własne dzieci stają się sierotami, nie mają należytego wychowania, tracą możność nauk. Bywa, że przed człowiekiem z honorem trzeba domy zamykać, by uniknąć skandalów i tragedyj. Przyznacie mi, kochani Diecezjanie, że honor etyki nie zastąpi.

2. Przez dziesiątki lat narzucała się światu etyka materjalistyczna, której socjalizm nadał zabarwienie klasowe. Zrodziła się z niewierzącego liberalizmu a kończy w bolszewizmie. Dla duszy niema w tej etyce miejsca. Traktuje człowieka jednostronnie, w typowym odcięciu od Boga i wiecznych zasad. Do etyki katolickiej, do moralności objawionej odnosi się bezwzględnie wrogo. Jest to etyka swobody obyczajowej, klasowej nienawiści i walki. Zawiodła jednak oczekiwania, bo nowego etycznego człowieka nie stworzyła. Wyrządziła wiele szkód w sumieniu i życiu narodów chrześcijańskich. Od lat dwudziestu popycha ją brutalnie do krańcowych wniosków bolszewizm. Słusznie upatruje świat w bolszewizmie ostateczne, a jakże katastrofalne wcielenie etyki materjalistycznej.

Z założeń materjalistycznych wyrosła również etyka rasowa, według której należy uznawać za dobre to, co przysparza rasowej tęgości narodowi, jako biologicznej podstawy jego potęgi. Normą moralną tej etyki jest ostatecznie „głos krwi.” Biologiczne doskonalenie ciała, zdrowe organy, prężne mięśnie, piękna postać, bujna rozrodczość, postawa harda, zdobywcza i wierzchnia – to wartości, według których oceniać należy człowieka i instytucje ludzkie. Co słabe, nieproduktywne, nie poręczające pełnowartościowego potomstwa, tego nie należy popierać, raczej usuwać. Małżeństwa bezdzietne powinno się rozwiązywać. Obezpłodniać należy osobniki, których dzieci mogłyby pogorszyć rasę. Celibat kleru katolickiego znieść należy jako ujmę dla narodowego przyrostu. Zdrowi ludzie powinni mieć dzieci w małżeństwie i poza nim. Należy stworzyć ramy ustawowe, które by rozwojowym siłom narodu, nawet poza instytucją małżeńską, przyznały prawne i skuteczne możności.

Jest to etyka hodowli rasowej, przystosowana do człowieka z pominięciem duszy, religji i życia nadprzyrodzonego. Może rasę poprawić. Nie wychowa człowieka. Obalając przyrodzoną i objawioną moralność obyczajową i podrywając znaczenie małżeństwa i rodziny, w końcu doprowadzi do upadku moralnego. Tkwią w tej etyce kapitalne i groźne błędy. Przesiąka do nas. Ma zwolenników na niektórych odcinkach życia i nauki polskiej. Usilnie przed nią przestrzegam.

3. Aby nie przedłużać orędzia, pomijam inne systemy etyczne, którym hołdują mniejsze grupy wskutek przyjęcia pewnych ideologij zrzeszeniowych lub pod egidą sekt. Są one na-ogół w tym zgodne, że odrzucają chrześcijaństwo i etyczne prawo objawione. Pomijam też ów defetyzm, który przyczynowo nie wiąże się z modnym kiedyś pesymizmem moralnym, ale ma wspólne z nim cechy, bo podcina w polskiej duszy entuzjazm życiowy, łamie ideały etyczne, każe bez oporu poddawać się prądowi życia, nie broniąc się przed złem, nie siląc się na stanowczy akt moralny. To nie etyka, lecz skazańcza kapitulacja przed wysiłkiem życiowym. – Przechodzę zaraz do etyki, która w obecnej chwili jest najgroźniejsza dla świata, do etyki bolszewickiej.

Etyka bolszewicka to etyka materjalistyczna, doprowadzona do ostatnich konsekwencyj i oddana na służbę światowej rewolucji bolszewizmu. Etyka czystej doczesności, pojętej wyłącznie jako raj bolszewicki. Niema tam Boga, religji, duszy, narodu, społeczeństwa, rodziny, człowieka ani praw człowieczych – jest tylko bolszewizm. Korzyść ustroju bolszewickiego to jedyna świętość i jedyne prawo. W odniesieniu do bolszewizmu i jego pomyślności wszystko się ocenia, podejmuje, tworzy, burzy. Człowiek tam musi przestać być człowiekiem, inaczejby się w bolszewizmie nie pomieścił. Toteż żadna inna teorja nie wyswobodziła tak bezwstydnie zwierzęcia w człowieku, jak bolszewizm. Żadna nie złamała tak gruntownie godności człowieczej, żadna nie zabiła tak barbarzyńsko człowieczeństwa w człowieku. Żadna nie wynaturzyła tak natury ludzkiej. Tylko etyka bolszewicka mogła wydać bezbożnictwo. Tylko etyka bolszewicka mogła uznać za czyn niedozwolony bronienie się kobiety przed gwałtem. Tylko w bolszewickich stosunkach mogło dojść do tego, że, jak donoszą sprawozdawcy, w Sowietach 69% ludności choruje na choroby, którymi sama przyroda karze rozpasanie obyczajów. To już nie etyka, lecz okrutne, nieludzkie ciemięstwo.

Jedynie etyka katolicka ma elementy, które mogą skutecznie przeciwstawić się etyce bolszewickiej. Między tymi dwiema etykami istnieje przeciwieństwo absolutne. Każda inna etyka, zwłaszcza te, które Boga z moralności usuwają, i te, które dążą do ugłaskania zwierzęcia w człowieku, nie wytrzymują naporu etyki bolszewickiej, która Boga z życia wyrugowała totalnie, a w człowieku tylko niewolnika i zwierzę toleruje. Etyki, wahające się między katolicyzmem a bolszewizmem, zawiodą i ulegną w wielkiej rozprawie o ducha świata. W walce ideowej z rewolucją bolszewicką tylko katolicyzm jest niepokonany. Poza katolicyzmem może bolszewizm na gruzach każdej etyki wygłosić się jej mniej lub więcej logicznym spadkobiercą. To wyraziła z brutalną szczerością znana bolszewiczka, która już w r. 1922 z Meksyku pisała: „Nieobyczajność robi w szkołach pocieszające postępy. Wiele piętnastoletnich dziewcząt jest w ciąży. Cieszmy się z tego, bo tą drogą pozyskamy wiele nowych komunistek.”

To jest jasne. Dla bolszewizmu pracuje etyka swobody obyczajowej. Dla bolszewizmu pracuje koedukacja deprawująca. Świecka etyka socjalistów, wolnomyślicieli i masonerji pracuje pośrednio dla bolszewizmu. Dla bolszewizmu pracują postępowe kodyfikacje prawa małżeńskiego. Do bolszewizmu prowadzi mimowolnie etyka rasowa. A czy nie dla bolszewizmu pracuje, kto na zebraniu, roztrząsającym zagadnienia moralne, odzywa się entuzjastycznie: „To w Sowietach tak pięknie i oryginalnie rozwiązano!”

Moi najdrożsi Diecezjanie! Między katolicyzmem a bolszewizmem, między etyką katolicką a bolszewicką utwierdzona jest wielka otchłań (Łk 16,26). Nie próbujmy bolszewizmu chrzcić! Brońmy raczej duszy polskiej przed jego mackami. Nastawmy się duchowo na obronę Chrystusowego prawa moralnego! Brońmy chrześcijaństwa jako wiary i jako etyki! Z walk duchowych wieku dwudziestego wyróść powinien nowy człowiek, z człowieczeństwem nieskaleczonym, z człowieczeństwem uporządkowanym, człowiek pełny, wolny, z inicjatywą, z obowiązkami i prawami złączony ze swym Stwórcą i ze stworzonym światem, złączony ze swym Odkupicielem i jego prawem, złączony z Duchem Świętym i jego łaską. A więc nie mechaniczny, elektryczny, bezduszny robot w zamienionym na fabrykę świecie techniki, lecz prawdziwy władca śwata, pan siebie samego, a sługa boży.

Jeśli mnie prześladowali, i was prześladować będą (J 15,20). Będą w dalszym ciągu zwalczali także etykę katolicką. Będą ją ośmieszać. Będą ją podważać. Będą cnocie katolickiej psuć opinję, że nieszczera, sztuczna, osłonięta nieprawdą i obłudą. Będą nam zarzucać, że nie rozumiemy czasów, nie idziemy z postępem. Satyry, nowele, powieści będą w dalszym ciągu przedstawiać etykę naszą w parodji. Będą się zachwycać swymi często nieoryginalnymi wynalazkami etycznymi, plagjatami moralnymi. Będą swe atawizmy katolickie odkrywać w sobie niby rewelacje nowego ducha!

Ale nas to ani z tropu nie zbije, ani nie onieśmieli. Będziemy bronili etyki katolickiej na każdym froncie. Będziemy ją urzeczywistniali w świecie. Będziemy nią rozświetlali nowe zagadnienia życiowe. A przede wszystkim będziemy nią kształtowali własne życie. Nasz przykład moralny będzie etyki katolickiej najskuteczniejszą obroną i najbardziej przekonywującą propagandą.

Kończę wspomnieniem natchnionego obrońcy etyki katolickiej i jej genjalnego szermierza w życiu polskim, ks. Piotra Skargi. W roku bieżącym obchodzimy czterechsetną rocznicę jego urodzin.

Rozmodlony, święty, a jakże realny stróż prawa bożego w Rzeczypospolitej! Nieśmiertelny, wnikliwy mentor króla i jego dworu. Złotosłowy kaznodzieja sejmowy, mówiący prawdę bożą w oczy, bez osłony i bez ogródki. Zakonnik – wieszcz, kapłan – prorok, patrjota – pokutnik. Po wiekach nie przebrzmiały jego wstrząsające przestrogi. Już nie z grobu, nie z ambony, lecz jakby od ołtarza grzmią dzisiaj jego wołania o ducha bożego w dziejach polskich, jego zaklęcia o naprawę obyczajów.

Pokutujmyż! ten krzyk Skargi z odległego złotego wieku nabiera w odrodzonej Polsce nowej mocy. Znowu wybija historyczna dla kultury świata godzina Rzeczypospolitej. Jako czynnik moralny ma znowu Polska wpłynąć przemagająco na kierunek duchowy i losy Europy. A tymczasem duch nasz więziony, niby w oblężonej reducie. Silni musimy być mocą wewnętrzną, bo dzieje mamy wykuwać wielkie i zbawcze, a zewsząd godzi w nas rozkład, a w serca lęk się wkrada, czy to wszystko nie złudzenie tragiczne. Bo czyż scementowaliśmy naród na etyce wiecznej? Czy podwaliny państwowości osiadły na wieki na bożym prawie?

Pokutujmyż! Strzępmy z dusz resztki pyłu niewoli! Rugujmy grzech z życia polskiego!

Pokutujmyż! Spowiedzią wielkanocną z win obmyci, wkroczmy całą duszą na drogę przykazań bożych! Przezwyciężajmy słabość, wypierajmy nieobyczajność, wystrzegajmy się etyk szkielecich i bezbożniczej skazy!

Pokutujmyż! Duchem Chrystusowym uskrzydleni, wrośnięci życiem łaski w Boga, stajmy do dziejowej rozprawy duchowej z napastniczym bolszewizmem! Wzbrońmy mu przystępu do ducha polskiego!

Pokutujmyż!

A przeczystą Królową naszą prośmy o mocarne dusze, o wodzów natchnionych, o pokolenie orle, o bohaterstwo czynu, o świętość i zbawienie.


Druk: „Miesięcznik Kościelny Archidiecezyj Gnieźnieńskiej i Poznańskiej” 4(1936), s. 113-129;
także: Dzieła, s. 523-536. 

Komentarzy 101 do “Aktualne proroctwo dla Polski i Europy! „Anarchia moralna pustoszy świat” – kard. Hlond!”

 1. Ewa said

  PIATEK SUCHYCH DNI WIELKIEGO POSTU
  Stacja u Dwunastu Apostolow

  „Bog nie chce smierci grzesznika, lecz zeby sie nawrocil i zyl”. Nieochrzczonym Bog udziela zycia nadprzyrodzonego w sakramencie Chrztu Swietego, pokutujacym chrzescijanom w sakramencie Pokuty. Wielki Post to przygotowanie do owocnego przyjecia tych sakramentow.

  ANTYFONA NA WEJSCIE – Ps 24:17; 24:18
  Wyrwij mnie z moich udręczeń, Panie, wejrzyj na nędzę moją i na mój trud i odpuść wszystkie me występki.
  Ps 24:1-2
  Ku Tobie wznoszę duszę moją, Panie, Boże mój, Tobie ufam: niech nie doznam wstydu.
  V. Chwała Ojcu.

  • Ewa said

   KOLEKTA

   V. Pan z wami.
   R. I z duchem twoim.
   Módlmy się.
   Bądź miłościw, Panie, ludowi Twojemu, który czynisz sobie oddanym, i w miłosierdziu swoim pokrzep go łaskawą pomocą.
   Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, Syna Twojego, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego Bóg przez wszystkie wieki wieków.
   R. Amen.

   Modlitwa nad ludem

   Módlmy się.
   Pochylcie głowy wasze przed Bogiem.
   Wysłuchaj nas, miłosierny Boże, i ukaż naszym duszom światło Twojej łaski.
   Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, Syna Twojego, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego Bóg przez wszystkie wieki wieków.
   R. Amen.

 2. Ewa said

  10 marca – wedlug Mszalu Rzymskiego (przedsoborowego)

  SWIETYCH CZTERDZIESTU MECZENNIKOW

  Za panowania Licyniusza kolo roku 320 w Sebascie armejskiej 40 zolnierzy skazano na smierc meczenska na zamarznietym stawie. Wspolnie modlili sie oni o wytrwanie. Gdy jeden z nich zlamany cierpieniem zaparl sie wiary, na jego miejsce zglosil sie straznik poganin i razem z innymi osiagnal korone meczenstwa.

  Módlmy się.
  Commemoratio Ss. Quadraginta Martyrum

  Spraw, wszechmogący Boże, abyśmy podziwiając męstwo sławnych Męczenników w wyznawaniu wiary, doznali miłościwego ich wstawiennictwa u Ciebie.
  Przez Pana.

 3. Ewa said

  GODZINKI O MECE PANSKIEJ
  —————————–
  NA KOMPLETE
  Wez nas w Twa laske, Jezu, Boze nasz i Panie,
  Wstrzymaj za grzechy nasze, sluszne Twe karanie.
  Wspomoz, niewinny Jezu, krwawa Twoja Meka,
  A wybaw nas potezna z wiecznej toni reka.
  Chwala badz Bogu w Trojcy Swietej Jedynemu,
  Ojcu, Synowi, spolnie Duchowi Swietemu,
  Jak byla na poczatku od wiekow przedwiecznie,
  Niech Bog w Trojcy Jedyny chwalon bedzie wiecznie.

  HYMN
  Witaj, Jezu, od Matki smutnej oplakany,
  I ze lzami slug wiernych w grobie pochowany.
  Zydowska zlosc, po smierci Pana, trwoge czuje,
  Grob, by Zbawca nie powstal, prozno pieczetuje;
  Pelnia sie Boska moca, Boskie Tajemnice,
  Pan smierc pokonal, ziscil swieta obietnice.
  Daj nam, Jezu, niech smierc Twa i Twe Zmartwychwstanie
  Wiekuistym zywotem i dla nas sie stanie.

  V. Niech bedzie pochwalona Najswietsza Krew i Rany Pana Jezusa.
  R. Teraz i na wieki wiekow. Amen.
  V. Panie, wysluchaj modlitwy nasze.
  R. A wolanie nasze niech przyjdzie do Ciebie.
  MODLMY SIE
  Jezu Najdobrotliwszy, ktorys dla odkupienia swiata i zbawienia grzesznikow, podjal Meke i Smierc haniebna, nie dopusc, blagam, aby Krew i Rany Twoje mialy byc na potepienie nedznej duszy mojej, dla wielkosci grzechow moich; ale z nieskonczonych zaslug Twych, Najmilosierniejszy Panie i Boze, racz mi darowac choc jedna krople Najdrozszej Krwi Twojej, izby dusza moja zbawiona byla: ktory zyjesz i krolujesz z Bogiem Ojcem i z Duchem Swietym Bog na wieki wiekow. Amen.
  V. Panie wysluchaj modlitwy nasze.
  R. A wolanie nasze niech przyjdzie do Ciebie.
  V. Blogoslawmy Panu.
  R. Bogu chwala.
  V. A dusze wiernych zmarlych przez milosierdzie Boze niech odpoczywaja w pokoju wiecznym.
  R. Amen.

  • Ewa said

   OFIAROWANIE

   Z poklonem prosze, Jezu, przyjmij te godziny
   Na czesc drogiej Twej Meki, a zgladz nasze winy.
   Jezu, przez smierc okrutna i Twe ciezkie rany.
   Prosze, przyjm nas do Nieba w Twoj poczet wybrany.
   Spraw, abysmy Cie sercem zawsze milowali,
   I po smierci w weselu wiecznem ogladali.

   MODLMY SIE:
   Jezu Chryste, Panie nasz, Baranku Bozy, niewinna za grzechy nasze Ofiaro! ktory przez nieograniczona ku ludziom milosc, poniosles Meke okrutna i haniebna na Krzyzu smierc; Jezu najslodszy, ktorego Cialo swiete ze czcia pogrzebione, do trzeciego dnia w grobie spoczywalo; racz sprawic laska Twoja, abysmy dla swiata obumarlszy, Tobie sie jednemu zawzdy poswiecali, i Twego przykazania z gorliwoscia strzegli: ktory zyjesz i krolujesz w Trojcy Przenajswietszej Bog po wszystkie wieki wiekow. Amen.

 4. Ewa said

  19 marca obchodzimy uroczystosc Sw. Jozefa, Oblubienca Najswietszej Maryi Panny – Patrona Kosciola Katolickiego. Dzisiaj jest I dzien Nowenny.

  NOWENNA DO SW. JOZEFA

  Modlitwa na kazdy dzien

  Swiety Jozefie, dziewiczy ojcze i zywicielu naszego Boga, Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa oraz przeczysty oblubiencze blogoslawionej Dziewicy Maryi, Tobie samego siebie oddaje w opieke i obieram Cie za mego szczegolnego patrona i oredownika przed obliczem Boga.
  Mezu sprawiedliwy i wielce roztropny, ktoremu Bog dal w ojcowska opieke Syna Swego, abys Nim kierowal wedlug upodobania jego, badz moim strozem i obronca, oraz upros mi laske, o ktora w tej nowennie prosze ………. .
  Naucz mnie naboznie czcic blogoslawiona Maryje, jako Boza Rodzicielke. Rozpal moje serce dziecieca miloscia ku Niej i ufnoscia niezachwiana. Wyjednaj mi doskonale zjednoczenie z Jezusem Chrystusem, by On zyl we mnie, a ja w Nim. Niech za Twoja przyczyna i z Twoja pomoca wiernie wypelnie wszystkie obowiazki. Strzez mnie w kazdym niebezpieczenstwie, wspomagaj w walce z pokusami, zapalaj gorliwoscia o swietosc i o zbawienie ludzi.
  Mniej mnie w Swej opiece, szczegolnie w godzinie smierci i wprowadz mnie do chwaly Jezusa Chrystusa, bym Go razem z Toba chwalil na wieki. Amen.

  • Ewa said

   DZIEN I

   Maz sprawiedliwy

   Wyslawiac Cie pragniemy, mezu sprawiedliwy – bo na ziemi i w niebie imie Twe chwalebne.
   Pan, co mieszka w swiatlosci, wybral Cie przed wieki – wiodl Cie cnoty sciezkami, przyodzial swietoscia.
   Jako maz sprawiedliwy przed obliczem Pana – pros Go, by nas oczyscil z wszelkiej nieprawosci.
   Odpedz od nas szatana, chron od sidel jego – wszak Ty zawsze wspomagasz wzywajacych Ciebie.
   Pokrzepiaj nasze sily na drodze swietosci – by sie nogi nasze nigdy nie zachwialy.
   O wierny slugo Boga, pospiesz nam z pomoca – swa prawice z wysoka wyciagnij nad nami.
   Kogoz mozem sie lekac, gdys Ty nam obronca – pod skrzydlami Twoimi ktoz nam szkodzic moze?
   Chwalmy przeto Jozefa, piastuna Jezusa. Jego imie chwalebne wszyscy wyslawiajmy:

   Duszo moja, niech piesn twoja Jozefowi glosi czesc!
   On wybrany, niezrownany, wiec mu holdy trzeba niesc!
   Z nami chwale, niebo cale niech u Bozych zlozy nog:
   Ze bez miary swoje dary na Jozefa rozlal Bog.
   V. Postanowil go panem domu swego,
   R. I ksieciem wszelkiej posiadlosci swojej.

   • Ewa said

    Modlmy sie:

    Boze, ktorys w niewyslowionej opatrznosci raczyl wybrac swietego Jozefa na oblubienca najswietszej Rodzicielki Swojej, spraw to, prosimy, abysmy zasluzyli sobie na oredownictwo w niebie tego, ktorego jako obronce czcimy na ziemi. Ktory zyjesz i krolujesz na wieki wiekow. Amen.

    • Ewa said

     LITANIA DO SW. JOZEFA

     Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
     Chryste uslysz nas. Chryste wysluchaj nas,
     Ojcze z nieba Boze, zmiluj sie nad nami.
     Synu Odkupicielu swiata Boze, zmiluj sie nad nami.
     Duchu Swiety Boze, zmiluj sie nad nami.
     Trojco Swieta, jedyny Boze, zmiluj sie nad nami,

     Swieta Maryjo: modl sie za nami.
     Swieta Boza Rodzicielko:
     Swieta Panno nad Pannami:
     Swiety Jozefie, Oblubiencze Panny Maryji:
     Swiety Jozefie, Plemie Dawidowe:
     Swiety Jozefie, Strazniku Arki przymierza:
     Swiety Jozefie, Proroku od Aniola nauczony:
     Swiety Jozefie, Swiadku swietego Wcielenia i Narodzenia Chrystusowego:
     Swiety Jozefie, Szafarzu pokarmu Niebieskiego:
     Swiety Jozefie, Ojcze domniemany Slowa Przedwiecznego:
     Swiety Jozefie, Opiekunie Jezusa i Maryi:
     Swiety Jozefie, bolejacy z ubostwa Jezusa we zlobie zlozonego:
     Swiety Jozefie, bolejacy z bolesci Jezusa, obrzezanie cierpiacego:
     Swiety Jozefie, bolejacy z proroctwa Symeonowego:
     Swiety Jozefie, bolejacy z ucieczki do Egiptu:
     Swiety Jozefie, bolejacy z rozlaczenia sie z Jezusem, uczacym w Kosciele:
     Badz nam milosciw, przepusc nam Panie,
     Badz nam milosciw, wysluchaj nas Panie,
     Od wszelkiego zlego, wybaw nas Panie.
     Od pokus wszelkich i niebezpieczenstw swiata, wybaw nas Panie!
     Od grzechu smiertelnego:
     Od naglej smierci i wiecznego potepienia:
     Od gniewu Twego:
     Przez przyczyne Jozefa Swietego:
     Abysmy woli Twej Boskiej we wszystkim posluszni byli: prosimy Cie, wysluchaj nas Panie.
     Abysmy w prawe wierze, zarliwej milosci i mocnej
     nadzieji, sluzyli Tobie zawzdy:
     Abysmy przy skonaniu naszem, Ciebie z Matka Twa Najswietsza
     i z Jozefem swietym przytomnych sobie mieli:

     Baranku Bozy, ktory gladzisz grzechy swiata: Przepusc nam Panie!
     Baranku Bozy, ktory gladzisz grzechy swiata: Wysluchaj nas Panie!
     Baranku Bozy, ktory gladzsz grzechy swiata: Zmiluj sie nad nami!
     Chryste uslysz nas, Chryste wysluchaj nas.
     Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.

     Modl sie za nami Jozefie swiety.
     Abysmy sie stali godnymi obietnic Chrystusowych.

   • Kasia 1 said

    Amen

 5. Ewa said

  MODLITWA DO SW. JOZEFA

  Swiety Panski, blogoslawionym Oblubiencem Przeczystej Rodzicielce Jezusa Zbawiciela wybrany, i tak ulubiony Niebu, ze Cie nad wszelka zasluge ludzka wynoszac i nagradzajac, przeznaczylo od wiekow za blogoslawionego Stroza i Pastuna dla Najswietszego Dzieciecia: upadam pokornie do Ojcowskich nog Twoich, a prosze, abys mie w opieke modlitw i zaslug swych przyjac raczyl.

  Wyjednaj, mi blagam, stalosc i utwierdzenie w Wierze swietej;
  w watpliwosciach rade zdrowa;
  w smutkach cierpliwosc i pocieche;
  we wszelkich niebezpieczenstwach obrone i wsparcie.

  Upros mi laske Jezusa w zyciu i przy smierci;
  upros mi wstret od grzechow i pogarde swiata;
  bezpieczenstwo od wszelkich przeciwnikow jawnych i ukrytych.

  Upros mi skuteczne win moich wyznanie;
  zal i skruche prawdziwa;
  czystosc sumienia i szczesliwe Ciala Panskiego przyjecie:
  a w godzine zgonu raczcie mi byc pomocni: Jezusie, Maryo, Jozefie. Amen.

 6. Beza said

  MÓDLMY SIĘ O POKÓJ W POLSCE I NA ŚWIECIE !!!

  Modlitwa Krucjaty (27) Modlitwa o pokój na świecie
  O Mój Jezu, ja błagam o Miłosierdzie dla tych, którzy cierpią z powodu straszliwych wojen.
  Ja proszę, żeby pośród tych torturowanych narodów, które są ślepe na prawdę o Twoim istnieniu, został zaprowadzony pokój.
  Proszę, okryj te narody mocą Ducha Świętego,
  aby powstrzymały swoje dążenie do władzy nad niewinnymi duszami.
  Miej Miłosierdzie nad wszystkimi Twoimi krajami, które są bezsilne wobec złych okrucieństw, jakie ogarniają cały świat!
  Amen.

  Modlitwa Krucjaty (120) Zatrzymaj szerzenie się wojny
  O Mój Słodki Jezu, ukróć wojny,​ ​które niszczą ludzkość.
  Ustrzeż niewinnych od cierpienia.
  Chroń dusze, które próbują​ ​wnosić prawdziwy pokój.
  Otwórz serca tych, ​których dotknęło spowodowane wojną cierpienie.
  Chroń młodych i wrażliwych.
  Uratuj wszystkie dusze,​ których życie​ zostało zniszczone wojną.
  Umocnij nas wszystkich, drogi Jezu – tych, którzy modlą się za dusze
  wszystkich Bożych dzieci i obdarz nas Łaską, aby znieść cierpienia,
  które mogą zostać nam zadane​ w czasie tych wojennych konfliktów.
  Błagamy Cię, zatrzymaj szerzenie się wojny ​ i doprowadź dusze
  ​do Najświętszej Ostoi Twojego Serca ​.
  Amen.

  ZA DUCHOWIEŃSTWO W POLSCE I NA ŚWIECIE

  Modlitwa Krucjaty (70) Modlitwa za duchowieństwo, aby pozostało silne i wierne Świętemu Słowu Bożemu
  O, drogi Jezu, pomóż Twoim wyświęconym sługom rozpoznać
  schizmę, która się rozwija w Twoim Kościele.
  Pomóż Twoim wyświęconym sługom, pozostać silnymi i wiernymi Twojemu​ ​
  Świętemu Słowu.
  Nigdy nie pozwól, aby ziemskie ambicje przesłoniły im czystą miłość do Ciebie.
  Daj im łaski, aby pozostali czyści i pokorni przed Tobą
  i aby czcili Twoją Najświętszą Obecność w Eucharystii.
  Pomóż i prowadź te wszystkie wyświęcone sługi, którzy mogą być letni
  w miłości do Ciebie i cały czas rozpalaj na nowo w ich duszach ogień Ducha Świętego.
  Pomóż im rozpoznać pokusy, na które są wystawiani, żeby ich rozproszyć.
  Otwórz ich oczy, aby w każdej chwili mogli ujrzeć Prawdę.
  Błogosław ich w tym czasie i osłoń ich Twoją
  Najdroższą Krwią, aby zapewnić im ochronę przed wszelką szkodą.
  Daj im siłę do odparcia kuszenia szatana, gdyby podsuwał im pokusę zaprzeczania istnienia grzechu.
  Amen.
  http://www.internetgebetskreis.com/pl

  MODLITWA ZA KOŚCIÓŁ I KAPŁANÓW:
  Z Dzienniczka Św. Siostry Faustyny

  O Jezu mój, proszę Cię za Kościół cały, udziel mu miłości i światła Ducha swego, daj moc słowom kapłańskim, aby serca zatwardziałe kruszyły się i wróciły do Ciebie, Panie.
  Panie, daj nam świętych kapłanów, Ty sam ich utrzymuj w świętości. O Boski i Najwyższy Kapłanie, niech moc miłosierdzia Twego towarzyszy im wszędzie i chroni ich od zasadzek i sideł diabelskich, które ustawicznie zastawia na dusze kapłana. Niechaj moc miłosierdzia Twego, o Panie, kruszy i wniwecz obraca wszystko to, co by mogło przyćmić świętość kapłana, – bo Ty wszystko możesz (1052).

  MODLITWA O INTRONIZACJĘ JEZUSA CHRYSTUSA NA KRÓLA POLSKI
  Jezus Chrystus: Oto Ja przekazuję wam szczególną łaskę, abyście mogli wyprosić Intronizację Mojej Osoby w Polskim Narodzie i państwie. Wołajcie do Mojego Ojca w taki oto sposób:

  Ojcze Niebieski błagamy Cię i prosimy, wysłuchaj naszego wołania, wołania całego Polskiego Narodu. Tak bardzo pragniemy, aby Nasz Pan i Zbawca Jezus Chrystus został uznany Królem naszego Narodu i państwa.Polecamy Ci wszystkich tych, którzy mają zamknięte serca i nie chcą przyjąć królowania Pana Naszego Jezusa Chrystusa. Błagamy Cię Ojcze Niebieski, wysłuchaj naszego wołania i dotknij wszystkich tych serc, aby się otworzyły na wielką Miłość Bożą, aby zapragnęły przyjąć Pana i Zbawcę, Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Oto my dzieci Twoje błagamy Cię o tę wielką łaskę, aby Twój Syn był przyjęty przez cały Polski Naród, aby został uznany Panem i Władcą, aby ludzkie serca uwielbiały Jego Święte Imię. Ojcze Niebieski wysłuchaj naszego wołania i spraw, aby to się mogło dokonać, aby te wszystkie łaski przygotowane dla naszego Narodu, mogły na nas spłynąć. Abyśmy się stali Królestwem Twego Syna, aby On mógł nas prowadzić do wiecznej szczęśliwości, abyśmy tam doszli i spotkali się z Tobą na wieki. Amen.

  M O D L I T W A do CHRYSTUSA KRÓLA.
  ( podyktowana przez Pana Jezusa)
  Panie Jezu Chryste – KRÓLU nasz i całego świata – zmiłuj się nad Twym wiernym ludem,
  który pragnie Cię wywyższać każdego dnia; który pragnie Cię widzieć KRÓLEM Wiecznej
  Chwały, KRÓLEM Człowiekiem, KRÓLEM Bogiem Wszechmogącym, KRÓLEM życia i śmierci.
  Wysławiamy Cię, cześć Ci oddajemy, jako KRÓLOWI POLSKI i WSZECHŚWIATA i kochamy Cię ! Przemień serca wszystkich ludzi, aby panował w nich pokój i szacunek do wszystkiego, co stworzyłeś – tak nam dopomóż Bóg po wszystkie czasy, na wieki wieków. Amen

  POTĘŻNY EGZORCYZM ŚWIĘTEGO MICHAŁA ARCHANIOŁA

  BOŻE W TRÓJCY ŚWIĘTEJ JEDYNY,
  błagam Cię pokornie i proszę za wstawiennictwem Bogurodzicy Dziewicy Maryi,
  Świętego Michała Archanioła, wszystkich Aniołów i Świętych
  o tę wielką łaskę pokonania sił ciemności na polskiej ziemi i w całym świecie.
  Odwołujemy się do zasług MĘKI PANA NASZEGO JEZUSA CHRYSTUSA,
  Jego Przenajdroższej Krwi przelanej za nas i Jego Świętych Ran,
  Agonii na Krzyżu i wszystkich cierpień poniesionych podczas Męki
  i przez całe ŻYCIE PANA NASZEGO I ZBAWCY.
  Prosimy Cię Jezu Chryste, wyślij Swoich Aniołów,
  aby strąciły złe moce do czeluści piekielnych,
  aby na polskiej ziemi i na całym świecie nastało BOŻE KRÓLESTWO.
  Aby łaska Boża mogła się rozlać na każde ludzkie serce,
  aby nasz Naród i wszystkie narody całego świata mogły doświadczyć BOŻEGO POKOJU.
  Nasza PANI I KRÓLOWO, błagamy Cię gorąco,
  poślij swoich Aniołów, aby strąciły do czeluści piekielnych,
  wszystkie te złe duchy, które mają być strącone.
  A Ty Wodzu Niebieskich Zastępów dokonaj tego dzieła,
  aby łaska Boża mogła nam nieustannie towarzyszyć.
  Poprowadź wszystkie Zastępy Niebieskie,
  aby złe moce zostały strącone do czeluści piekielnych.
  Użyj całej Swej mocy, aby pokonać Lucyfera i jego aniołów,
  którzy się sprzeniewierzyli Woli Bożej i teraz chcą niszczyć dusze ludzkie.
  Pokonaj ich, albowiem masz taką władzę a nam wyproś łaskę pokoju
  i Bożej Miłości abyśmy podążali za CHRYSTUSEM do KRÓLESTWA NIEBIESKIEGO.
  AMEN.
  KAŻDORAZOWE ODMÓWIENIE TEJ MODLITWY SPOWODUJE STRĄCENIE DO CZELUŚCI PIEKIELNYCH 50 TYSIĘCY ZŁYCH DUCHÓW. To wielka łaska, Pamiętajcie o tym, aby odmawiać tę modlitwę jak najczęściej. Za każdym razem, taka liczba złych duchów będzie strącona do czeluści piekielnych. Oto wielki dar od Boga przekazany przeze Mnie, Świętego Michała Archanioła w tym szczególnym dniu. Oto moce piekielne będą drżały na tę modlitwę, albowiem wielka rzesza złych duchów będzie musiała być strącona do czeluści piekielnych. To spowoduje wielkie uwolnienie w całym Polskim Narodzie i w wielu miejscach na całym świecie. /Święty Michał Archanioł w dniu 29.09.2011

  • Beza said

   Modlitwa Krucjaty 87
   Chroń nasz naród od zła
   O Ojcze, przez wzgląd na Twojego Syna, zachowaj nas od komunizmu.
   Zachowaj nas od dyktatury.
   Chroń nasz naród przed pogaństwem.
   Zachowaj nasze dzieci od krzywdy.
   Pomóż nam ujrzeć Światło Boga.
   Otwórz nasze serca na Nauczanie Twojego Syna.
   Pomóż wszystkim kościołom pozostać wiernymi Słowu Bożemu.
   Błagamy Cię, abyś zachował nasze narody od prześladowań.
   Najdroższy Panie, spójrz na nas z Miłosierdziem, bez względu na to, jak bardzo Cię obrażamy.
   Jezu, Synu Człowieczy, okryj nas Swoją Najdroższą Krwią.
   Ratuj nas od sideł złego ducha.
   Błagamy Cię, drogi Boże, abyś zainterweniował w tym czasie i powstrzymał zło od pochłonięcia świata.
   Amen.

   Modlitwa Krucjaty 113
   O pokonanie zła w naszym kraju
   O Matko Zbawienia, przyjdź pomiędzy nas i okryj nasz kraj Swoją ochroną.
   Zmiażdż głowę bestii i powstrzymaj jego zły wpływ pośród nas.
   Pomóż Swoim biednym zagubionym dzieciom powstać i głosić Prawdę, gdy jesteśmy otoczeni przez kłamstwa.
   Proszę, o Matko Boga, chroń nasz kraj i zachowaj nas silnymi, abyśmy mogli pozostać wierni Twojemu Synowi, gdy będziemy prześladowani.
   Amen.

   Modlitwa Krucjaty 164
   Modlitwa o pokój dla narodów
   Matka Zbawienia: „Proszę, abyście każdego dnia odmawiali za swoje narody tę Modlitwę Krucjaty, modlitwę o pokój”.
   O Jezu, przynieś mi pokój.
   Przynieś pokój mojemu narodowi i wszystkim krajom rozdzieranym z powodu wojen i podziałów.
   Zasiej ziarno pokoju wśród tych zatwardziałych serc, które zadają innym cierpienie w imię sprawiedliwości.
   Daj wszystkim dzieciom Bożym Łaski, by otrzymały Twój Pokój, tak żeby miłość i harmonia mogły rozkwitać;
   tak by miłość do Boga zatriumfowała nad złem i by dusze mogły zostać uratowane przed skażeniem fałszem, okrucieństwem i złymi ambicjami.
   Niech pokój zapanuje nad tymi wszystkimi, którzy poświęcają swoje życie Prawdzie Twojego świętego Słowa, i nad tymi, którzy zupełnie Cię nie znają.
   Amen.

   • Beza said

    Modlitwa Krucjaty 13
    Modlitwa o Ochronę
    Bóg Ojciec: „Moja uroczysta obietnica, dzieci, dla was wszystkich, którzy wzywacie Mnie w Imię Mojego Syna umiłowanego, Jezusa Chrystusa, abym zbawił waszych braci i siostry, jest taka, że zostanie im [tym braciom i siostrom] udzielona natychmiastowa Ochrona. Szczególne Łaski zostaną dane każdemu z was, kto zobowiąże się do całego miesiąca modlitwy za ich dusze. Proszę was, byście to odmawiali”.

    O Ojcze Niebieski, przez Miłość Twojego Syna umiłowanego, Jezusa Chrystusa, Którego Męka na Krzyżu wybawiła nas od grzechu, proszę, zbaw tych wszystkich, którzy nadal odrzucają Jego Rękę Miłosierdzia.
    Obdarz ich dusze, drogi Ojcze, znakiem Twojej Miłości.
    Błagam Cię, Ojcze Niebieski, wysłuchaj mojej modlitwy i zachowaj te dusze od wiecznego potępienia.
    W Swoim Miłosierdziu pozwól im, by mogły jako pierwsze wejść do Nowej Ery Pokoju na ziemi.
    Amen.

   • Beza said

    Modlitwa Krucjaty 130
    Modlitwa Krucjaty na Nowennę Zbawienia
    Matka Zbawienia: „Daję teraz wam wszystkim szczególny Dar, pobłogosławiony przez Mojego Syna, aby wszystkim duszom została udzielona ochrona przed ogniem piekielnym i by otrzymały zbawienie. Mój Syn pragnie, by każda dusza została zbawiona, bez względu na to, jak ciężkie są jej grzechy.
    Proszę, abyście rozpoczęli teraz Nowennę Zbawienia. Musicie rozpocząć ją natychmiast i tak ją kontynuować, jak wam polecam, aż do końca czasu. Musicie odmawiać tę Modlitwę przez całe siedem kolejnych dni w ciągu jednego miesiąca kalendarzowego, rozpoczynając w poniedziałek rano. Musicie ją odmawiać trzy razy w ciągu każdego z tych siedmiu dni i przez jeden z tych dni musicie pościć. Kiedy pościcie, proszę, abyście jedli tylko jeden główny posiłek w ciągu dnia, a na dwa pozostałe jedynie chleb i wodę.
    Oto Modlitwa, którą musicie odmawiać każdego z tych siedmiu dni”.

    Moja umiłowana Matko Zbawienia, proszę, uzyskaj dla wszystkich dusz Dar Zbawienia Wiecznego
    przez Miłosierdzie Twojego Syna, Jezusa Chrystusa.
    Błagam, byś poprzez Swoje wstawiennictwo modliła się o uwolnienie wszystkich dusz z niewoli szatana.
    Proszę, zwróć się z prośbą do Swojego Syna, by okazał Miłosierdzie i przebaczenie tym duszom, które Go odrzucają, ranią Go swoją obojętnością i które wyznają fałszywe doktryny i fałszywych bogów.
    Usilnie Cię prosimy, droga Matko, abyś wybłagała Łaski otwarcia serc tych dusz, które najbardziej potrzebują Twojej pomocy. Amen.
    http://www.internetgebetskreis.com/pl/

   • Kasia 1 said

    Amen

 7. Hoplita said

  Mozna bylo poprzec Donalda na szefa RE lub nie robic z tego awantury ale dojechac go na komisji Amber Gold na przyklad? Mysle ze bardzo zle sie stalo nieopacznie dali paliwo D.T. i calej opozycji. Teraz bedzie mobilizacja i moze sie pojawic jak to Lis na Twitterze nazwal „referendum uliczne” pod pretekstem tego ze PiS chce nas wyprowadzic z UE. Cos jak pucz ostatni czy ciamajdan. Oto twitt Lisa :

  8.03
  Tomasz Lis‏ @lis_tomasz
  Za chwilę może dojść do ulicznego referendum. Polska w Europie, w Unii i na Zachodzie albo Polska osamotniona, z Kaczyńskim, na wschodzie.

  Jak widzicie temat jest grilowany opozycja pojdzie za ciosem. Nie mozna sie tak podkladac Pis. Musicie miec jakies centrum analiz i przewidywania.

  • bozena2 said

   Módlcie się i nie ustawajcie. Miłosierny Król Jezus Chrystus zwycięży.

   Do różańcowej krucjaty miłosierdzia mówi z nieba św. siostra Faustyna: Niech miłosierdzie Boże będzie w waszych myślach, słowach i czynach! Bóg miłosierny okazał moc swego ramienia i dał udręczonemu narodowi dar wolności od kłamstwa, pogardy i pychy rządzących. Módlcie się gorąco o utrwalenie dobra w Ojczyźnie naszej. Módlcie się za rządzących, aby ich serc nie ogarnął lęk wobec demonicznego ataku odchodzących w strachu przed odpowiedzialnością. Módlcie się o odwagę i męstwo, o dary Ducha Świętego dla prezydenta, rządu i parlamentu. Módlcie się i nie ustawajcie. Miłosierny Król Jezus Chrystus zwycięży. Ja modlę się nieustannie za moją ojczyznę i dziękuję Panu za wielkie miłosierdzie Jego, które wam okazał. Niech waszym hasłem będzie: Jezu, ufam Tobie! Święta siostra Faustyna.
   https://wirtualnapolonia.com/2015/11/05/ks-stanislaw-malkowski-nie-zawodzi-nadzieja-oparta-na-darze-prawdy/

  • kpiz said

   Trafnie i dość obiektywnie opisali to na wirtualnej
   http://opinie.wp.pl/marcin-makowski-wielki-sukces-polskiej-dyplomacji-pokazalismy-jak-zjednoczyc-unie-6099284233577601a

   • bozena2 said

    Potrzebuję was, ukochany narodzie Mój, dla ukazywania drogi światu odwróconemu,
    idącemu ku zagładzie.
    Was przygotuję na odważne pokazywanie dróg Moich, ukazywanych innym
    narodom.

    -Pójdź, Mój ukochany narodzie, ku Moim promieniom Miłosiernej Miłości,
    -zbliż się ku Mnie w ufności w Moją Miłość
    -i zaufaj Mi jako panującemu Królowi.
    http://www.mirjan-milosierdzie.pl

  • szach said

   To nie tak . Kaczyński miał zapewnienie Merkelowej, że jeśli Polska nie poprze Donka, to nie będzie szefem RE. Orban też obiecywał. Anglia miała się wstrzymać , ale nawet takiej opcji nie było w czasie tego zaklepywania Tuska. Jedno pytanie-kto przeciw i koniec. Nazywanie tego czegoś wyborem, to kpina. Taka mała sprawa, a pokazała ,jak wyglądają decyzje w UE i jak można liczyć na „przyjaciół”.Niczego nie ryzykowali , a jednak. Choć może teraz to Putin im bliższy ? To się zemści na nich. Obrzydzenie bierze na to całe lewactwo. Donek rozwali Unię i ściągnie na nią wszystkie plagi egipskie, jak magnes ściąga pioruny., bo tak nieszczęścia się do niego kleją. Ale co nabruździ Polsce, to tego szkoda. Niemcom nic nie pomoże, bo w najbliższych wyborach mają wybór między lewactwem a lewactwem czyli między złym i gorszym . Reszta Europy ma jeszcze jakąś nikłą szansę , ale to walka nie z ludźmi a z samym Lucyferem. Szkoda tych zwykłych szarych ludzi, co myślą tak jak my a tylko głosu nie mają .Zawsze cierpią najwięcej ludzie niewinni i dobrzy . I to jest zrozumiałe, bo szybciej osiągają świętość a złym Bóg daje czas na poprawę. Żeby nie było potem, że nie ich wina. Cokolwiek się dzieje, trzeba za to Bogu dziękować. Nawet za ten krzyż . Nawet, gdy wydaje się, że zgasło wszelkie światło. Zobaczcie, jak jasna na tle tych obłudników jest postać naszej pani premier ! Po prostu ,jakieś wewnętrzne piękno ma w sobie. I walczy jak lwica. Jestem dumna . Ufam, że Damy Radę z Bożą pomocą. To tylko mała bitwa przegrana. Wojna nadal trwa. I tę wojnę wygramy. Tak samo jak wygrywamy na polskim podwórku . Nareszcie, po tylu latach ciemności.
   Któż jak Bóg !

   • Hoplita said

    Czyli jezeli mial zapewnienie ze go nie popra to znaczy ze go wikiwali. A to ze go wykiwali bylo juz wiadome pare dniw czesnie i trzeba bylo sie nie dac wykiwac. Wybacz ale od polityka takiego formatu oczekuje zeby sie nie dawal wykiwac. Zostal wciagniety przez goerke Orbana z Merkel i zostal oszukany. No o czym to swiadczy. To jest polityka , musi wiedziec takie rzeczy. SUN TZU w sztuce wojny na samym poczatku napisal NAJWAZNIEJSZE TO WIEDZIEC KIEDY WALCZYC A KIEDY NIE.

    • Halina K said

     O co sie niepokoisz .

     Najważniejsze jest to,
     że nastał opór w podążaniu mylną drogą ,
     że był jeden punkt sprzecowu Polskiego Rządu .Że nie wszystko poszło po myśłi sługusów .

     Sprzeciwiający sie ,w podążaniu tą zakłamaną drogą, którą podążać będzie UNIA bez Boga, dobrze uczynili .
     A poprowadzona przez Donalda pechowca Unia wejdzie w pułapke zastawiona przez szatana .
     Szczęsliwy kto w nią nie wpadnie .

     Wchodzimy w czas ,
     gdy to co idzie z Bogiem będzie wzrastało rozwijało sie, do wspaniałosci dochodziło .
     A wszystko to ,co odrzuca Boga będzie upadało i w gruzy sie obracało .

     Gdyby wszystko było na jednej mylnej drodze ,
     to wszystko by dążyło do upadku .
     A jeżeli jest wyłom i jest powiedziane NIE ,
     to znaczy, że jest utrzymanie sie na dobrej drodze , na której jest błogosławieństwo Boże i pomoc oraz łaska z Nieba .

     Teraz sie dużo mówi na temat wyczynów Polskiego Rządu , który twierdził że Donald na to stanowisko sie nie nadaje .
     Ale za chwileczkę będziemy widzieli następstwa i konsekwencje tego, do czego dojdzie UNIA pod przewodnictwem Donalda , który liczy sie tylko z tym, by dobrze współpracowac z tymi , którzy klepia go po ramieniu w podzięce za to ,że umożliwia im realizować swoje plany podsycane działaaniem szatana .

     Za rządów Donalda w Polsce , powstały największe podstępne szwingle , tych którzy na życzenie piekła chcieli okradać okłamywac wykorzystywać uwłaszczać sie na tym co Polskie jest .

     Teraz w UNI będą mieli zapewniona droge do popisu ci, którzy chcą na życzenie piekła zniewolic ludy Europy i uwłaszczyc sie na tym ..

     To tylko Polska sprzeciwia sie temu, co przyniesie ze sobą następny okres pod nadzorem szatana .

     Dobrze że Polska poszła swoją drogą .Tą na której jest chęć budowy takiej wspólnoty w której jest wszystko prawidłowo .Zgodnie z wytycznymi Boga .

  • Józef Piotr said

   HIPOLITO
   Weż pod uwagę jedno najważniejsze:

   ZOSTAŁO WYKAZANE WOBEC CAŁEGO ŚWIATA A EUROPY PRZEDE WSZYSTKIM TO ŻE DONALD TUSK JEST KANDYDATEM NIEMIEC ORAZ ICH PRZEDSTAWICIELEM !!

   Tak się Niemcy rozpędziły (buta germańska) że już 10 lat temu w imieniu Polski jako kraju podbitego wystawiały za nas przedstawicieli

   Czyli koniec złudzeń co do demokracji w Eurokołchozie oraz to że odbudowa III Rzeszy jest w toku . Dodatkowym dowodem jest reaktywacja FASZYZMU niemiecko – hitlerowskiego na Ukrainie który był przerwany wraz z końcem II WŚ
   Reaktywacja III Rzeszy oraz droga rewanżu na Ameryce nastąpiła.

   I za to tylko i odwagę należą się słowa uznania dla Jarosława oraz Pani Beaty !

   Oddzielnym zagadnieniem jest pilna konieczność ROZLICZENIA i to aż do bólu Waszczykowskiego oraz jego MSZ.

   W temacie faszyzmu hitlerowskiego na ikrainie poniżej film . Nasze władze są ślepe że nie wyciągają z tego wniosków
   Koniecznie ten film obejrzyjcie !!

   Nie za długo będą czcić HITLERA

   • Hoplita said

    Tu chodzi o 38 mln narod . Wy myslicie ze moralne zwyciestwo cos nam da. Co nam da jak moze to byc przyczynek do zmiany rządu? Co mi wtedy po moralnym zwyciestwie? Jezeli wykazali ze Tusk jest kandydatem Niemiec to trzeba bylo inaczej zagrac i wykazac ze jest kandydatem i Niemiec i Polskii tak to rozegrac. Ludzie !

    • Anzelmik said

     Nie poparcie kandydata z Niemiec , może być przyczynkiem do zmiany rządu ??? Puknij się w czółko , człowieku.
     Gadasz niczym nawiedzony kodziarz albo nowoczesny pajacyk.
     Polska poparła Polskiego kandydata i nie może to być przyczynkiem do odwołania rządu.
     Jeśli jakieś ugrupowanie polityczne nawołuje do zmiany rządu w tym temacie , to takie ugrupowanie działa w interesie Niemieckim i od razu przez uczciwy sąd powinno być zdelegalizowane jako czynnik anty Polski.
     Już PO chce odwołania rządu i już uczciwy sąd powinien się nimi zająć…
     Jaki jest powód odwołania ??? – Brak poparcia dla niemieckiego kandydata….!!!
     Przypominam tylko – Tu jest Polska i popieramy kandydatów którzy walczą i bronią Polski – Nie wybieramy Niemieckich pachołków – Tym się właśnie różnimy od Czechów i Słowaków – Idziemy własną drogą a nie drogą Niemiecką.

   • kpiz said

    Waszczykowskiego pewno zamienią na Saryusza. Jest teraz dobra okazja…

  • Józef Piotr said

   ADM
   Zobacz na ruszt . p;roszę

  • cox21 said

   Co do wezwań Lisa byłbym spokojny. W grudniu wzywał na fejsie do puczu, nawoływał ludzi do wyjścia na ulice i obalenia rządu. Posłuchali go tylko podstarzali kodziarze.

  • Anzelmik said

   Nie można było poprzeć Tuska bo to nie był kandydat Polski na szefa UE.
   To był kandydat Niemiec i Polski rząd zachował się jak trzeba !
   Polski rząd pokazał że nie jest pod butem Niemiec i żadnej innej opcji.
   Pokazaliśmy że jesteśmy państwem suwerennym i demokratycznym i że popieramy swoich kandydatów a nie jakiś malowanych volskdojczy.
   Najbardziej jednak zabolało mnie że zdradziły nas Węgry !
   Dodatkowo Czechy i Słowacja pokazały że są pod butem Niemieckim.
   Z drugiej strony to i tak wychodzi na remis jeśli chodzi o przyjazn Polsko-Węgierską , bo Węgry też zostały kilka lat temu zdradzone przez Polskę ale wtedy rządziło PO i to pani Kopacz zdradziła Węgry…
   Co i tak niczego nie zmienia że Tuska należy wzywać na przesłuchania a jak się nie stawia to wystawiać za szefem UE poprostu list gończy i ścigać jak przestępcę.
   Niech świat zobaczy kto jest na wysokim stanowisku w UE…i kto przynosi wstyd UE…

 8. bozena2 said

  https://www.youtube.com/watch?v=4tqAOJoUKgg Pat Holloran – Proroctwo do Polski

 9. bozena2 said

  https://www.youtube.com/watch?v=0-rgNvRM760 czas 17:26 o Polsce

 10. katolik said

  W koncu cos madrego

 11. OSTOJA said

  http://www.fronda.pl/a/szef-disneya-40-proc-pracownikow-to-homoseksualisci-zobacz-szokujace-wideo,88905.html

  • Peluszka said

   Dlatego u nas w domu nie oglądamy z dziećmi bajek Disneya, nie mamy takowych zabawek, kolorowanek i tym podobnych gadżetów. Chrońcie dzieci przed przekazami podprogowymi. Nawet w starych bajkach takowe występują, a niedawno było głośno, że w najnowszej wersji Pięknej i Bestii zamieszczono wątek homoseksualny. Rosja postanowiła zbojkotować ten film. Nie puszczajcie na niego dziecka do kina.

 12. Józef Piotr said

  MYŚL roku:

  „„Dwie Polski – jedna chce się podobać na świecie. I ta druga – ta którą wiozą na lawecie”.

  To słowa Jarosława Kaczyńskiego z dnia wczorajszego

  • CHRISTOphoros said

   Również wczoraj w Kielcach nasz narodowy myśliciel i laureat nagrody Nobla przekazał wszystkim gojom myśl , która jest realizowana od dawna przez” Elyty NWO”.Powiedział:” Konieczne jest stworzenie 10 laickich przykazań dla wszystkich w tym dla wszystkich religii.Abyśmy zyskali fundament pod dalsze działanie”.Gdyby ktoś miał jeszcze wątpliwości przez kogo jest sterowany i komu służy ICH TW niech poczyta o Prawach Noahidzkich .Wygląda na to że oficer prowadzący od lat 70 aż do dziś wywodzi się z jedynej słusznej nacji.

 13. Józef Piotr said

  WTŁUMACZENIE sytuacji

  „A tak, po wczorajszych decyzjach w Brukseli, wszyscy są zadowoleni. Grzegorz Schetyna się cieszy, bo ma jeszcze 2,5 roku bezpiecznego rządzenia partią. Promienieje ze szczęścia również Ryszard Petru, bo przecież ze Schetyną ma szansę wygrać, z byłym premierem nie miałby żadnych. Donald Tusk wciąż pozostaje na swoim stanowisku, a dodatkowo myśli, że udało mu się upokorzyć PiS. Najbardziej zadwolony jest jednak Jarosław Kaczyński, który skutecznie przekonał część opinii publicznej, że Donald Tusk jest kandydatem „niemieckim”, który nie reprezentuje polskich interesów w UE. I kto tu kogo rozegrał? „

 14. Józef Piotr said

  Ale ! Wczoraj była w brukseli roboczo dyskusyjna kolacja . Objeżdżali Panią Beatę w sposób chamski.
  Prym wiódł ten debil z Francji (Hollande) który w sposób chamski zaatakował . Następnym był ten gnój z Luksemburga który też ubliżył . ……
  Kto coś wie niech pisze.
  Jest powód aby ambasadę francji obrzucić łajnem , konsulat w Krakowie również.
  A co dziwne LUKSEMBURG wypowiada wojnę !!

 15. Józef Piotr said

  Taka zagadka od wczoraj:

  „Jak wyglądałby Donald Tusk w spodniach Saryusza Wolskiego ?

  Przez rozporek „

 16. Józef Piotr said

  A w Brukseli puścili taki dym

  https://pl-pl.facebook.com/zantonim/photos/a.131321547225074.1073741828.113468335677062/398736007150292/?type=3

 17. Józef Piotr said

 18. Józef Piotr said

 19. kondzi said

  Prezydent Andrzej Duda w fabryce ROSOMAK SA

 20. Bożena said

  Zdziczenie ludzi narasta sumienia strasznie zagłuszone mają przypominają już trochę robotów czym to się skończy nie wiadomo czy się poprawią nie wiadomo . Mojego sąsiada już któryś raz z kolei policja zabrała na dłuższy czas a przecież jest człowiekiem takim samym jak ja o co chodzi ?

 21. cox21 said

  Juncker obraża Polski rząd http://www.fronda.pl/a/niebywala-buta-junckera-tak-obraza-polski-rzad,88954.html

 22. Pro Publico Bono said

  Jesus Had NO Wife – Please Sign the Petition
  Your petition message to:

  Mr. Michael Morrison
  President and Publisher
  U.S. General Books and Canada
  HarperCollins Publishers

  Dear Sir:
  With my whole heart I protest against your release of the blasphemous book The Adventures of Mrs. Jesus, by Dan O’Shannon.
  This book insults Our Lord Jesus Christ and is historically false. It also mocks His Redemptive Sacrifice on the Cross at Calvary.
  Both deserve better than the blasphemous, offensive treatment you have published in Mr. O’Shannon’s book.
  I urge you to recall this book from distribution now and to apologize to Catholics and all people of good will.
  Thank you.

  https://americaneedsfatima.org/forms/E17041.html?lang=en

 23. OSTOJA said

  http://wpolityce.pl/gwiazdy/231662-chamskie-zachowanie-mozila-w-liverpoolu-celebryta-znow-obrazal-polakow

 24. Babcia cioteczna said

  Atak na polską młodzież i dzieci !!!!!

  W każdym polskim sklepie można kupić napój energetyczny .Napoje energetyczne: Wyniszczają i sieją spustoszenie .

  „PSYCHODRINKI ” wpływają destrukcyjnie na wątrobę, która metabolizuje obecne w nich substancje, oprócz tego regularne ich spożywanie może powodować choroby nerwowe czy neurotyczne .

  Coraz bardziej popularne napoje energetyczne mogą być niebezpieczne dla zdrowia. Spożywanie Tigera, Red Bulla czy Burna – UZALEŻNIA I NISZCZY PSYCHIKĘ I NARZĄDY WEWNĘTRZNE .

  • Babcia cioteczna said

   Niektóre kraje, np. Dania i Norwegia, zabroniły ich sprzedaży. We Francji napoje energetyczne w końcu znalazły się na rynku, ale na etykiecie muszą być widoczne informacje, komu mogą szkodzić.

  • Babcia cioteczna said

   I wystarczy tylko jedna puszka, żeby dostać zawału – alarmują australijscy uczeni. Dotyczy to tak starszych, jak i całkiem młodych osób. W wielu amerykańskich szkołach zakazano sprzedaży i spożywania napojów energetyzujących po tym, jak zaobserwowano, że uczniowie po ich spożyciu odczuwali kołatanie serca, mieli nudności i inne objawy typowe dla zawału.

  • Babcia cioteczna said

   Młodzi ludzie nieświadomi szkodliwości napojów energetycznych (tzw. psychodrinków ) i oficjalnej ich sprzedaży w sklepie spożywczym między sokami i napojami owocowymi – są wprowadzeni w błąd za który zapłacą wysoką cenę .

   • Anzelmik said

    Dlatego energetyki powinny być sprzedawane wyłącznie ludziom pełnoletnim.
    Najlepiej jakby zakazano ich sprzedaży , tak jak zrobiono to w Szwecji czy Norwegii – Tam Red Bul jest zakazany w sprzedaży.
    Dlaczego Polski rząd nie kontroluje i nie bada tych specyfików ? Co robią służby do tego powołane ???

    Chyba z miesiąc temu dostałem w prezencie red bula – nigdy nie kupuje i pije tego typu napoi.
    Otworzyłem – wypiłem…po kilku minutach czułem się gorzej niż przed wypiciem.
    Energetyk ? Bzdura…Czułem jakby organizm chciał mnie pobudzić ale nie daje rady…wyszło odwrotnie…
    Nie polecam nikomu – zmarnowane zdrowie i pieniądze.

  • krystynka said

   kolejne jakieś swiństwo sprzedają…czy coś jeszcze jest zdrowego na tym swiecie ?..

 25. Babcia cioteczna said

  „Energizery to nie energia

  Przedawkowywanie środków stymulujących i łączenie ich, z innymi substancjami oddziałującymi na ośrodkowy układ nerwowy (alkohol, amfetamina, efedryna), może prowadzić do wielu negatywnych następstw. Substancje o działaniu aktywizującym znoszą uczucie senności, zmęczenia fizycznego i psychicznego, sztucznie pozbawiając organizm naturalnego sygnału alarmowego – “stop – dalsza praca grozi przesileniem”. Skutki takiego przesilenia, mogą odbić się poważnym echem. Oprócz bezpośredniego zagrożenia dla serca, może dojść do rozmaitych zaburzeń w obrębie centralnego układu nerwowego. Pojawia się nadmierna drażliwość, pobudzenie i niepokój, zaś powrotowi do fizjologicznej równowagi, często towarzyszą stany rozstrojenia, depresji i lęków, dochodzi do zaburzeń koncentracji i pamięci. Na podobne kłopoty mogą napotykać osoby, które nadużywają substancji stymulujących, podczas wyczerpującej pracy czy nauki.”

 26. Aneta said

 27. Aneta said

 28. Darek said

  LUZ DE MARIA

  08 marca 2017

  ………..Módlcie się dzieci, módlcie się o Polsce, cierpi na łonie natury, a przed człowiekiem konwulsje.

  Modlą się dzieci, módlcie się, że wiedzą, jak mówiłem, że WWIII impulsowy, cierpienie człowieka będzie powolne. Niepewność i twarzą zasilania jako pierwszy manifest tej wojny.

  Módlcie się moje dzieci, módlcie się, Hiszpania cierpi i słońce pokazuje krew.

  Módlcie się moje dzieci, Chile drży i morze wejdzie do ziemi.

  Módlcie się Moje dzieci, módlcie się, moje dreszcze Kościół w błąd. ………..

  ….Oren hijos Oren por Polonia, padece por la Naturaleza y ante el hombre convulso.

  Oren hijos Oren, Säben como se los On mencionado, que la Tercera Guerra Mundial Poco a poco Avanza, el hombre del padecer será Lento. La incertidumbre y el poder se como un enfrentan podkład Manifiesto de esa guerra.

  Oren hijos Mios Oren, España padece y el sol la Sangre muestra.

  Oren hijos Mios, Chile se estremece y el mar se adentra en la Tierra.

  Oren hijos Mios Oren, Mi Iglesia se estremece ante la zamieszanie.

  Może ktoś to dokładnie przetłumaczyć

  https://translate.google.pl/translate?hl=pl&sl=en&u=http://www.revelacionesmarianas.com/english.htm&prev=search

  • bozena2 said

   Pregate figli, pregate per la Polonia, patirà causa della natura ea causa dell’agitazione dell’uomo.
   Jak to dobrze przetłumaczyć?

   • Wiesia said

    Módlcie się dzieci, módlcie się o Polsce, będzie cierpieć z powodu charakteru i powodują pobudzenie człowieka.-(z włoskiego)

    • bozena2 said

     Wiesiu, owszem, ale z powodu charakteru jakiego, czyjego i jakie pobudzenie jakiej natury, pod wpływem jakiego czynnika u człowieka. chyba pierwszy raz o Polsce.

 29. Adrian said

  Rada Europy dyskutowała nad wprowadzeniem prawa szariatu!

  Jeśli ktokolwiek uważał, że przyjmowanie muzułmańskich uchodźców jest wynikiem totalnej głupoty rządów europejskich to był w wielkim błędzie. Najpierw nastąpiła fizyczna islamizacja naszego kontynentu, a teraz najwyraźniej próbuje się ją prawnie zatwierdzić. Okazuje się, że 7 marca Rada Europy rozmawiała nad raportem, który podobno zaleca wprowadzenie islamskiego prawa szariatu.
  http://zmianynaziemi.pl/wiadomosc/rada-europy-dyskutowala-nad-wprowadzeniem-prawa-szariatu

  wpierw jak wiadomośc prima prymis…
  ===============================
  dzisiejsza Europa jutro….pewnie te feministki…..bez komentarza…….

  =============================
  Szef wielkiej nierządnicy pokazuje, komu służy.
  Pope Francis kissing the hands of „David Rockefeller, Henry Kissinger and John Rothschild ” (Open your mind)

  https://scontent-waw1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/17191392_1663930400290673_531619664863151727_n.jpg?oh=cefe20c4ebfc4ebed91d9aea809dbbc9&oe=5930271A

 30. kpiz said

  PRZEPOWIEDNIE KS. KARDYNAŁA AUGUSTA HLONDA

  MATKA BOŻA (z notatek Kardynała Augusta Hlonda)

  1. ,,Przyjdą czasy, kiedy Bóg w ręce swej Matki na pewien czas złoży atrybut

  swej wszechpotęgi”.

  2. „Obecne czasy oddał Bóg w opiekę Matce Najświętszej”.

  3. ,,Dzięki wstawiennictwu Maryi zlituje się Bóg nad nieszczęśliwą ludzkością

  i zwiąże rozpętaną na ziemi moc szatańską”.

  4. „Polska jest Narodem wybranym Najświętszej Maryi Panny”.

  5. „Polska nie opuści sztandaru Królowej Nieba — spełni swe zadania, będzie

  znowu Matką świętych”.

  6. „Polska nie zwycięży bronią, ale modlitwą, pokutą, wielką miłością bliźniego

  i różańcem”.

  7. „POLSKA MA STANĄĆ NA CZELE MARYJNEGO ZJEDNOCZENIA

  NARODÓW”.

  8. „Polska będzie Przewodniczką Narodów”.

  9. „Zachód oczyszczając się ze zgnilizny, z podziwem na nas patrzeć będzie”.

  10. „Trzeba ufać i modlić się. Jedyna broń, której Polska używając odniesie

  zwycięstwo — jest różaniec. On tylko uratuje Polskę od tych strasznych

  chwil, jakimi może narody będą karane za swą niewierność względem Boga.

  Polska będzie pierwsza, która dozna opieki MATKI BOŻEJ. Maryja obroni

  świat od zagłady zupełnej. Polska nie opuści sztandaru Królowej Nieba.

  Całym sercem wszyscy niech się zwracają z prośbą do Matki Najświętszej o

  pomoc i opiekę pod Jej płaszczem”.

  11. „Nastąpi wielki triumf Serca Matki Bożej, po którym dopiero zakróluje

  Zbawiciel nad światem przez Polskę”.

  12. „Szliśmy z różańcem, bo z Matką Boską idziemy w przyszłość”.

  (Jest to ostatnie zdanie Ks. Kardynała — napisane i pozostawione na biurku z

  przemówienia z okazji przeniesienia relikwi Bł. Władysława z Gielniowa).

  DNIA 20 X 1948 r.

 31. Babcia cioteczna said

  Dopalacze w płynie: jak działają napoje energetyzujące?

  Innym skutkiem ubocznym energetyków są choroby nerwowe, a nawet neurozy. Niektóre napoje zawierają GLUCURONOLACTONE. Ten produkt chemiczny został stworzony w latach 60. przez Departament Obrony Stanów Zjednoczonych. Miał służyć żołnierzom w zwalczaniu stresu podczas wojny w Wietnamie. Działa jak halucynogenny narkotyk. Szybko się jednak okazało, że jest śmiertelną trucizną, wpływającą na pojawianie się migreny, guzów mózgu i chorób wątroby. Dlatego w armii został wycofany. Dziś jednak można go znaleźć w niektórych napojach energetycznych.

  Nie wszystkie osoby mogą pić bezpiecznie napoje energetyzujące. Ze względu na dużą zawartość kofeiny wystrzegać się ich powinny osoby z wysokim ciśnieniem tętniczym, dzieci, kobiety w ciąży i karmiące piersią. Nie wskazane są również dla osób z cukrzycą, zaburzeniami neurologicznymi i schorzeniami wątroby.

  Kanadyjskie Media rozpisywały się nad przypadkiem 18-letniego ucznia, który po nocy spędzonej nad książkami wypił na pusty żołądek dwie puszki Red Bull Energy Drink, po czym doznał ataku epilepsji.

 32. kpiz said

  Jak zapanować nad masą narodów
  http://independenttrader.pl/jak-unieszkodliwic-masy.html

 33. TadeuszTT said

  JESZCZE 8 DNI !!

  18 marca 1995r. objawienie trwało dziesięć minut po czym Mirjana cała we łzach poszła do swojego pokoju.

  Powierzywszy jej dziesiątą tajemnicę powiedziała, że przez całe życie będzie miała objawienie raz w roku – 18 marca.

  Coroczne objawienie Matki Bożej Mirjanie – 18 marca 1995r.

  W tym roku objawienie trwało dziesięć minut po czym Mirjana cała we łzach poszła do swojego pokoju. Oto co Mirjana powiedziała o spotkaniu z Matką Bożą:
  „Odmówiłam z Matką Boża trzy Ojcze nas i trzy Chwała Ojcu: pierwszy był za niewierzących, to znaczy za tych, którzy nie poznali miłości Bożej; drugi za dusze w Czyśćcu, a trzeci w intencjach osób obecnych na objawieniu. Matka Boża pobłogosławiła wszystkich obecnych jak i wszystkie dewocjonalia. Podczas objawienia nie była wesoła tak jak wcześniej w czasie objawień w dniu moich urodzin. Mówiła mi o tajemnicach, ale o tym nic nie mogę powiedzieć.”
  Na pytanie dlaczego płakała i czy Matka Boża przekazała orędzie wizjonerka Mirjana odpowiedziała:
  „Ciężko mi kiedy Matka Boża odchodzi. Spotkanie z Nią jest spełnieniem wszystkiego, czuję się pełna. Ale kiedy odejdzie pojmuję, że jestem tu na ziemi, że żyję bez Niej, tak jakbym była porzucona, choć wiem, że tak nie jest. To jest naprawdę trudne, trudne…
  W orędziu Matka Boża mówiła o miłości, która jest nam potrzebna. Jej pragnieniem jest by ludzie wzajemnie się kochali, bo Bóg jest miłością i jeśli kochamy Boga, będziemy się kochać nawzajem. Orędzie to zrozumiałam jako orędzie pocieszenia i że niczego nie powinniśmy się bać jeśli mamy miłość.”
  Orędzie Matki Bożej głosi:
  „Drogie dzieci! Jako Matka już od wielu lat uczę was wiary i miłości Bożej. Nie okazaliście wdzięczności drogiemu Ojcu, ani nie oddaliście Mu chwały. Staliście się puści i wasze serce stało się twarde i bez miłości wobec cierpienia waszych bliźnich. Uczę was miłości i pokazuję wam, że drogi Ojciec kochał was, a nie wy Jego. Ofiarował Syna dla waszego zbawienia moje dzieci. Dopóki Go nie kochacie nie poznacie miłości swego Ojca. Nie poznacie Go bo Bóg jest miłością. Kochajcie Go i nie bójcie się, bo dzieci moje w miłości nie ma strachu. Jeśli wasze serca otwarte są dla Ojca i jeśli pełne są miłości do Niego, skąd więc strach przed tym co przychodzi? Boją się ci, którzy nie kochają, bo oczekują kary i wiedzą na ile są puści i zatwardziali. Drogie dzieci ja was prowadzę do miłości, do drogiego Ojca. Prowadzę was do życia wiecznego. Życiem wiecznym jest mój Syn. Przyjmijcie Go, a przyjmiecie miłość.”
  Coroczne objawienie Matki Bożej Mirjanie – 18 marca 1996r.

  Również w tym roku wizjonerka Mirjana Dragićević – Soldo miała objawienie 18 marca. Po objawieniu Mirjana przekazała orędzie Matki Bożej:
  „Drogie dzieci! W tym orędziu, które wam daję poprzez moją służebnicę chciałabym abyście długo rozważali. Dzieci moje, miłość Boża jest wielka! Nie zamykajcie oczu nie zamykajcie uszu, kiedy powtarzam wam: wielka jest Jego miłość! Usłyszcie moje wezwanie i błaganie, które kieruję do was: uświęćcie swoje serce i stwórzcie w nim dom Pański. Niech On w nim przebywa na zawsze. Moje oczy i moje serce będą tu również wtedy, gdy nie będę się już objawiała. Postępujcie we wszystkim tak jak was proszę i prowadzę do Pana. Nie odrzucajcie od siebie imienia Bożego, abyście nie zostali odrzuceni. Przyjmijcie moje orędzia, abyście zostali przyjęci. Dzieci moje podejmijcie decyzję, to jest czas podejmowania decyzji. Bądźcie sprawiedliwi i niewinnego serca, abym doprowadziła was do waszego Ojca, bo to że jestem z wami to jest Jego wielką miłością. Dziękuję, że tu jesteście!”
  Coroczne objawienie Matki Bożej Mirjanie – 18 marca 1997r.

  Objawienie rozpoczęło się o 13:50 i trwało sześć minut. Matka Boża nie mówiła o tajemnicach i przekazała następujące orędzie:
  „Drogie dzieci! Jak matka proszę was nie idźcie drogą, którą ruszyliście. To jest droga bez miłości do bliźniego i do mojego Syna. Na tej drodze znajdziecie jedynie zatwardziałość i pustkę serca, a nie pokój którego pragniecie. Prawdziwy pokój będzie miał jedynie ten, kto w swoim bliźnim dostrzega i kocha mojego Syna. U kogo w sercu króluje jedynie mój Syn ten wie co znaczy pokój i spokój. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.”
  Coroczne objawienie Matki Bożej Mirjanie – 18 marca 1998r.

  Objawienie trwało około 4 do 5 minut. Matka Boża mówiła Mirjanie o tajemnicach, błogosławiła wszystkich obecnych i przekazała następujące orędzie:
  „Drogie dzieci! Wzywam was, byście byli moją światłością, żebyście rozświetlili wszystkich tych, którzy jeszcze żyją w ciemności, abyście wypełnili ich serca Pokojem, moim Synem. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.”
  Coroczne objawienie Matki Bożej Mirjanie – 18 marca 1999r.

  Objawienie trwało sześć minut od 10:14 do 10:20. Matka Boża mówiła o tajemnicach. Pobłogosławiła wszystkich.
  „Drogie dzieci! Pragnę, abyście oddali mi swoje serca, abym mogła poprowadzić was drogą, prowadzącą ku światłości i życiu wiecznemu. Nie chcę, by wasze serca błądziły w mroku współczesności. Pomogę wam. Będę z wami na drodze odkrywania miłości i miłosierdzia Bożego. Jako Matka, proszę byście mi na to pozwolili. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie!”
  Coroczne objawienie Matki Bożej Mirjanie – 18 marca 2000r.

  Objawienie trwało około 5 minut, a rozpoczęło o się o 9:55. Matka Boża modliła się nad wszystkimi i wszystkich błogosławiła. Mirjana w szczególny sposób poleciła wszystkich chorych. Tym razem Matka Boża nic nie mówiła o tajemnicach.
  „Drogie dzieci! Nie poszukujcie daremnie pokoju i szczęścia w niewłaściwych miejscach i w niewłaściwych rzeczach. Nie pozwólcie, kochając próżność, by wasze serca były zatwardziałe. Wzywajcie imienia mego Syna. Przyjmijcie Go do serca. Jedynie w imieniu mego Syna zaznacie w sercu prawdziwego szczęścia i prawdziwego pokoju. Tylko tak poznacie miłość Bożą i będziecie przekazywać ją dalej. Wzywam was, abyście byli moimi apostołami.”
  Coroczne objawienie Matki Bożej Mirjanie – 18 marca 2001r.

  Objawienie zaczęło się o 9:45 i trwało 5 minut. Wizjonerka Mirjana powiedziała, że Matka Boża sprawiała wrażenie zdecydowanej w słowach, błogosławiła obecnych i dała następujące orędzie:
  „Drogie dzieci! Dzisiaj wzywam was do miłości i miłosierdzia. Darujcie miłość jedni drugim, jak wasz Ojciec daruje wam. Bądźcie miłosierni (przerwa) sercem. Czyńcie dobre uczynki nie pozwalając by czekano na was zbyt długo. Każde miłosierdzie, które pochodzi z serca przybliża was do mego Syna.”
  Coroczne objawienie Matki Bożej Mirjanie – 18 marca 2002r.

  Objawienie zaczęło się o 9:27 i trwało do 9:34. Matka Boża przekazała następujące orędzie:
  „Drogie dzieci! Proszę was jako matka, otwórzcie swoje serce, dajcie je mnie i nie bójcie się niczego. Będę z wami i nauczę was, w jaki sposób będziecie mogli umieścić Jezusa na pierwszym miejscu. Nauczę was, abyście Go kochali i w pełni do Niego należeli. Drogie dzieci, zrozumcie, że bez mego Syna nie ma zbawienia. Musicie uświadomić sobie, że On jest waszym początkiem i waszym końcem. Jedynie przez to poznanie możecie być szczęśliwi i zasłużyć na życie wieczne. Ja – jako wasza matka – tego dla was pragnę. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.”
  Coroczne objawienie Matki Bożej Mirjanie – 18 marca 2003r.

  Objawienie zaczęło się o 8:55 i trwało do 9:02. Matka Boża przekazała następujące orędzie:
  „Drogie dzieci! W tym świętym czasie postu i modlitwy, szczególnie wzywam was do dokonania wyboru. Bóg dał wam wolną wolę, abyście wybrali życie albo śmierć. Sercem słuchajcie moich orędzi, abyście wiedzieli, co macie czynić i jak znaleźć drogę do życia. Dzieci moje, bez Boga nic nie możecie, nie zapominajcie o tym ani przez chwilę. Bo kimże jesteście i cóż zrobicie na ziemi jeżeli do niej ponownie traficie. Nie gniewajcie Boga, ale idźcie za mną ku życiu. Dziękuję, że tu jesteście.”
  Coroczne objawienie Matki Bożej Mirjanie – 18 marca 2004r.

  Objawienie zaczęło się o 13:58 i trwało do 14:03. Matka Boża przekazała następujące orędzie:
  „Drogie dzieci! Również dziś patrząc na was, z sercem pełnym miłości, pragnę wam powiedzieć, że to czego wytrwale szukacie, za czym tęsknicie, dziatki moje jest tu przed wami. Wystarczy, abyście w oczyszczonym sercu na pierwszym miejscu umieścili mojego Syna, a przejrzycie na oczy. Posłuchajcie mnie i pozwólcie mi, abym prowadziła was do tego jak Matka.”
  Coroczne objawienie Matki Bożej Mirjanie – 18 marca 2005r.

  Objawienie zaczęło się o 14:09 i trwało do 14:14. Matka Boża przekazała następujące orędzie:
  „Drogie dzieci! Przychodzę do was jako matka, która kocha swoje dzieci ponad wszystko. Dzieci moje, również was pragnę nauczyć kochać. Modlę się o to. Modlę się, byście w każdym bliźnim rozpoznali mojego Syna. Droga do mego Syna, który jest prawdziwym pokojem i miłością, prowadzi poprzez miłość do bliźnich. Dzieci moje, módlcie się i pośćcie, by wasze serce było otwarte na tę moją intencję.”
  Coroczne objawienie Matki Bożej Mirjanie – 18 marca 2006r.

  Objawienie zaczęło się o 13:59 i trwało do 14:04. Matka Boża przekazała następujące orędzie:
  „Drogie dzieci! W tym czasie łaski wzywam was do wewnętrznych wyrzeczeń. Droga do tego prowadzi was przez: miłość, post, modlitwę i dobre uczynki. Tylko przy całkowitym wewnętrznym wyrzeczeniu rozpoznacie miłość Bożą i znaki czasów, w których żyjecie. Będziecie świadkami tych znaków i będziecie o nich mówić. Do tego pragnę was doprowadzić. Dziękuję, że mi odpowiedzieliście.”

  Coroczne objawienie Matki Bożej Mirjanie – 18 marca 2007r.

  Objawienie zaczęło się o 14:07 i trwało do 14:12. Matka Boża przekazała następujące orędzie:
  „Drogie dzieci! Przychodzę do was z darami jako Matka. Przychodzę z miłością i miłosierdziem. Drogie dzieci mam wielkie serce. Pragnę, aby wszystkie wasze serca były w nim oczyszczone przez post i modlitwę. Pragnę, aby nasze serca wspólnie triumfowały poprzez miłość. Pragnę byście przez ten triumf zobaczyli prawdziwą prawdę, prawdziwą drogę i prawdziwe życie. Pragnę byście mogli zobaczyć mego Syna. Dziękuję wam.”
  Coroczne objawienie Matki Bożej Mirjanie – 18 marca 2008r.

  Objawienie zaczęło się o 14:01 i trwało do 14:08.
  Mirjana powiedziała, co następuje:
  Nigdy nie widziałam, by Matka Boża zwracała się w ten sposób. Wyciągnęła do nas ręce i z tak wyciągniętymi rękoma powiedziała:
  Drogie dzieci, dziś wyciągam do was swoje ręce. Nie bójcie się ich przyjąć. One pragną dać wam miłość, pokój i pomóc wam w zbawieniu. I dlatego, moje dzieci, przyjmijcie je. Wypełnicie moje serce szczęściem, a ja poprowadzę was do świętości. Droga, po której was prowadzę jest ciężka, pełna pokus i upadków. Ja będę z wami, a moje ręce będą was trzymać. Bądźcie wytrwali, abyśmy na końcu drogi, wszyscy razem, w radości i miłości mogli trzymać za ręce mojego Syna. Pójdźcie za mną, nie bójcie się. Dziękuję wam.
  Coroczne objawienie Matki Bożej Mirjanie – 18 marca 2009r.

  Objawienie zaczęło się o 13:52 i trwało do 13:58.
  Mirjana powiedziała, co następuje:
  Drogie dzieci! Dzisiaj wzywam was, byście szczerze i długo popatrzyli w swoje serca. Co w nich zobaczycie? Gdzie w nich jest mój Syn i pragnienie, abyście podążali za mną do Niego? Dzieci moje, niech ten okres wyrzeczenia będzie czasem, gdy zadacie sobie pytanie: czego ode mnie chce mój Bóg? Co mam robić? Módlcie się i pośćcie, miejcie serce pełne miłosierdzia. Nie zapominajcie o swych pasterzach. Módlcie się, by się nie pogubili, by trwali w moim Synu, aby byli dobrymi pasterzami dla swego stada.
  Matka Boża spojrzała na wszystkich obecnych i powiedziała: Ponownie powiem wam: Jeślibyście wiedzieli jak bardzo was kocham, płakalibyście z radości. Dziękuję.

  Coroczne objawienie Matki Bożej Mirjanie – 18 marca 2010r.

  Wizjonerka Mirjana Dragićević-Soldo miała codzienne objawienia od 24. czerwca 1981 r. do 25. grudnia 1982 r. w czasie ostatniego objawienia Matka Boża powierzywszy jej 10. tajemnicę powiedziała, że będzie się jej objawiała raz do roku i to właśnie 18 marca. Tak było dotychczas – również i w tym roku.

  Objawienie zaczęło się o 13:50 i trwało do 13:54.

  Coroczne objawienie Matki Bożej Mirjanie – 18 marca 2011r.

  Objawienie zaczęło się o 13:46 i trwało do 13:50.
  „Drogie dzieci! Jestem z wami w imię największej Miłości, w imię umiłowanego Boga, który zbliżył się do was poprzez mego Syna i pokazał wam prawdziwą miłość. Pragnę was poprowadzić Bożą drogą. Pragnę was nauczyć prawdziwej miłości, aby inni widzieli ją w was, byście i wy widzieli ją w innych, byście byli dla nich braćmi i by inni widzieli w was miłosiernego brata. Dzieci moje, nie bójcie się otworzyć mi swoje serca. Ja poprzez matczyną miłość pokażę wam, czego oczekuję od każdego z was, czego oczekuję od swoich apostołów. Pójdźcie za mną. Dziękuję wam.”

  Coroczne objawienie Matki Bożej Mirjanie – 18 marca 2012r.

  Objawienie zaczęło się o 14:00 i trwało do 14:05.
  „Drogie dzieci! Przychodzę do was, bo chcę być waszą matką, waszą orędowniczką. Chcę być łącznikiem pomiędzy wami i Ojcem niebieskim, waszą pośredniczką. Chcę wziąć was za ręce i kroczyć z wami w walce przeciwko nieczystemu duchowi. Dzieci moje, całkowicie mi się poświęćcie. W swoje matczyne ręce chcę wziąć wasze życie i nauczać w pokoju i miłości, a wtedy oddać swemu Synowi. Od was wymagam byście się modlili i pościli, bo tylko w ten sposób będziecie wiedzieć jak we właściwy sposób,poprzez moje matczyne serce,dawać świadectwo o moim Synu. Módlcie się za swoich pasterzy, by zjednoczeni w moim Synu zawsze mogli głosić Słowo Boże. Dziękuję wam.”

  Coroczne objawienie Matki Bożej Mirjanie – 18 marca 2013r.

  Objawienie zaczęło się o 13:52 i trwało do 13:58.

  „Drogie dzieci! Wzywam was, abyście z pełną ufnością i radością błogosławili Imię Pańskie i abyście dzień po dniu z serca dziękowali Mu za wielką miłość. Mój Syn poprzez tę miłość, którą pokazał przez krzyż umożliwił, by zostało wam przebaczone, abyście nie musieli się wstydzić, ukrywać i ze strachu nie otwierać drzwi swego serca mojemu Synowi. Dzieci moje, przeciwnie, pojednajcie się z Ojcem Niebieskim, abyście mogli pokochać samych siebie tak jak kocha was mój Syn. Kiedy pokochacie samych siebie, pokochacie również innych ludzi, zobaczycie w nich mego Syna i rozpoznacie wielkość Jego miłości. Żyjcie w wierze! Mój Syn przygotowuje was poprzez mnie do dzieł, przez które chce zostać wychwalony, a które pragnie uczynić poprzez was. Dziękujcie Mu. Dziękujcie Mu zwłaszcza za pasterzy, za waszych pośredników w pojednaniu z Ojcem Niebieskim. Dziękuję wam, swoim dzieciom. Dziękuję wam.

  Coroczne objawienie Matki Bożej Mirjanie – 18 marca 2014r.

  Objawienie zaczęło się o 13:46 i trwało do 13:51.

  „Drogie dzieci! Jako matka pragnę być wam pomocna. Pragnę swoją matczyną miłością pomóc wam otworzyć serce, byście na pierwszym miejscu w nim umieścili mojego Syna. Pragnę, by przez waszą miłość do mego Syna i poprzez waszą modlitwę oświeciło was Boże światło i wypełniło Boże miłosierdzie. Pragnę, by w ten sposób rozproszyła się ciemność i cień śmierci, które chcą was otoczyć i zwieść. Pragnę, byście odczuli radość błogosławieństwa Bożej obietnicy. Wy, dzieci człowieka, wy jesteście dziećmi Bożymi, wy jesteście moimi dziećmi. Dlatego, dzieci moje, pójdzie drogami, którymi moja miłość was prowadzi, uczy pokory, mądrości i znajduje drogę do Ojca Niebieskiego. Módlcie się ze mną za tych, którzy mnie nie akceptują i nie naśladują, za tych, którzy z powodu twardości serca nie mogą odczuć radości pokory, pobożności, pokoju i miłości – radości mego Syna. Módlcie się, aby wasi pasterze zawsze dawali wam radość Bożego błogosławieństwa poprzez swoje błogosławione ręce. Dziękuję wam.”

  Coroczne objawienie Matki Bożej Mirjanie – 18 marca 2015r.

  Objawienie zaczęło się o 13:47 i trwało do 13:53.

  „Drogie dzieci! Z całego serca proszę was, proszę was dzieci oczyśćcie wasze serca z grzechu i wznieście je ku Bogu i życiu wiecznemu. Proszę was bądźcie czujni i otwarci na prawdę. Nie pozwólcie, aby was wszystko [to], co ziemskie oddaliło od poznania prawdziwego zadowolenia w jedności z moim Synem. Prowadzę was drogą prawdziwej mądrości, bo jedynie dzięki prawdziwej mądrości możecie poznać prawdziwy pokój i prawdziwe dobro. Nie traćcie czasu szukając znaków od Ojca Niebieskiego, bo On już wam dał największy znak, to jest mój Syn. Dlatego moje dzieci, módlcie się, aby Duch Święty mógł was wprowadzić do prawdy, pomóc wam byście ją poznali i poprzez poznanie prawdy byli jednym z Ojcem Niebieskim i moim Synem. Jest to poznanie, które daje szczęście na ziemi i otwiera drzwi życia wiecznego i bezgranicznej miłości. Dziękuję wam”

  Coroczne objawienie Matki Bożej Mirjanie – 18 marca 2016r.

  Objawienie zaczęło się o 13:50 i trwało do 13:56.

  „Drogie dzieci! Matczynym sercem wypełnionym miłością do was, swoich dzieci, pragnę was nauczyć całkowitej ufności w Boga Ojca. Pragnę, byście nauczyli się oczyma duszy i uszami duszy postępować zgodnie z wolą Bożą. Pragnę, abyście nauczyli się bezgranicznie ufać Jego łasce i Jego miłości tak jak ja zawsze ufałam. Dlatego, dzieci moje oczyśćcie swoje serca. Wyzwólcie się od wszystkiego co was wiąże jedynie z tym co ziemskie i pozwólcie, aby to co Boże poprzez waszą modlitwę i ofiarę kształtowało wasze życie; aby w waszych sercach było Królestwo Boże; abyście zaczęli żyć wychodząc od Boga Ojca; abyście zawsze starali się iść z moim Synem. Ale dlatego, dzieci moje, musicie być ubodzy duchem i wypełnieni miłością i miłosierdziem. Musicie mieć czyste i proste serca i zawsze być gotowi do służenia. Dzieci moje, posłuchajcie mnie, mówię dla waszego zbawienia. Dziękuję wam.”

 34. Adrian said

  Ojciec John Bashobora to charyzmatyczny kapłan, który na swoje rekolekcje przyciąga prawdziwe tłumy. Wczoraj przebywał w Radomiu na zamkniętych rekolekcjach w hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Podczas rekolekcji kapłan wypowiedział się na temat Donalda Tuska jak i demonicznych manifestacji polskich feministek. ZOBACZ, CO POWIEDZIAŁ!
  http://malydziennik.pl/znany-charyzmatyk-ojciec-bashobora-o-donaldzie-tusku-i-feministach-zobacz,3187.html

 35. TadeuszTT said

  Mężczyzną i kobietą stworzył ich – św. Zelie i Ludwik Martin – ks Sławomir Kostrzewa (Nowe z 9 mar 2017)

 36. Kasia_Kaczyńska said

  Witajcie,

  Czy wiecie gdzie można śledzić na bieżąco orędzia Marii od Bożego przygotowania serc?

  Jeśli one są dawane codziennie, to może udałoby się na tej ostatniej prostej je publikować na blogu?

  Chce się z Wami jeszcze czymś podzielić. Dzięki Panu Bogu nawróciłam się z początkiem poprzedniego roku i czytając w tamtym okresie naprzemian książki świętych i orędzia z Medjugorie w okolicy marca 2016r. rozmyślając o czymś zupełnie innym wpadła mi taka myśl do głowy na bank nie ode mnie bo przerwała mi zupełnie myślenie na inny temat: „gromadź jedzenie albo zgromadź jedzenie” nie załapałam pierwszej litery. Tak to rozważam od tamtej pory, jakieś makarony już gromadzę, ale nie wiem od kogo to… tak się chciałam podzielić, bo głód po wojnie pewnie przyjdzie… I tak sobie myśle, ze jeśli Pan Bóg mnie tez sobie nawrócił aby mnie opieczętować Boża pieczęcią przed tym wszystkim to może to od niego taka łaska.

  Jeszcze miałam taka jedna myśl tez jak kontemplacja wlana nt. daty 18 marca, są orędzia które mówią ze ostrzeżenie- 3 dni ciemności będą w czw, pt, sb, a niedziela będzie już nową ziemią. Ojciec Pio zaznaczył nam ze rozpocznie się to w bardzo zimna noc, a zakończy się wiosna jakiej nie było na ziemi. Wnioskuje po tym ze rozpocznie się to zimą. Nakładam tez na to daty z Medjugorii, bo Mirjana zapowiedziała ze jak zaczną sie spełniać tajemnice to zrozumiemy dlaczego 2,25 każdego miesiąca i 18 marca. I zauważcie jeszcze ze 21 marca jest dzień wiosny. Także gdyby zaczęło się to 18-ego, to skończyłoby się 21-ego. Teraz należy sprawdzić kiedy 18 marca wypada w czwartek i daje nam to kilka przybliżonych dat, a ta najbliższa wypada w 2027 i jest ona możliwa za naszego życia 🙂

  To są moje rozważania wiec proszę jakoś podejść z dystansem 🙂

 37. Książka o wielkiej wartości duchowej. Dzięki temu nabożeństwu można wyjednać wiele łask dla siebie i dla innych. Na każdy dzień nabożeństwa przypadają rozważania, opis objawień Świętego Michała Archanioła oraz modlitwy i zadania. Jest pomocna w każdej sytuacji i przedstawia Św. Michała Archanioła w sposób, który umożliwia nawiązanie z Nim prawdziwej przyjaźni. Dziękuję Wydawnictwu za ten skarb i serdecznie polecam tę książkę! Anna
  Książka polecana przez samego Ojca Pio! Zobacz:

  http://www.rosemaria.pl/modlitwa/wielkosc-swietego-michala-archaniola

 38. Józef Piotr said

  Wróciłem właśnie z zebrania na zaproszenie AK gdzie gościem prelegentem był Kapłan Polski który pracował przez 14 lat w Czechach i powrócił do Polski po to aby za następne 12 lat wypracować sobie emeryturę w Polsce.
  Na swoje miejsce w Czechach wprowadził kuzyna który jest młodym Kapłanem a tamtejszy wdzięczny Biskup z uciechą to zaakceptował.
  Miał do obsługi trzy czy cztery Parafie. W czechach pracuje 200 Polskich Księży
  Powszechne odchodzenie od Kościoła przez ostatnie 100 lat zrobiło spustoszenie . Pozostały tylko garstki wiernych.
  Jego parafie to po kilka dziesiątek wiernych jako tako praktykujących
  W czechach wyświęca się 2 – 3 Kapłanów rocznie . Sa w ogole tylko dwa seminaria
  Opowiadał o prześladowaniu Kościoła w Czechach za czasów komuny , Było straszne .
  W Polsce też było ale Polacy nie mają pojęcia co to jest prześladowanie Kościoła.

  Czesi jako narod raczej Polaków nie lubią

  • krystynka said

   Józefie, a kto nas lubi ? czy nas ktokolwiek lubi ? ale czy my chociaż lubimy swoich ziomków ? i na koniec czy my chociaż lubimy siebie ?

  • Józef Piotr said

   Jeszcze ważna informacja

   W Czechach wszyscy księża są zatrudnieni przez Czeskie Ministerstwo Kultury i tak samo było za komuny.
   Etat , pensja , robotnik kultury……

 39. andy said

  Podpalono Kaplicę Wniebowstąpienia na Górze Oliwnej
  http://pl.radiovaticana.va/news/2017/03/10/podpalono_kaplic%C4%99_wniebowst%C4%85pienia_na_g%C3%B3rze_oliwnej/1297801

 40. Józef Piotr said

 41. Józef Piotr said

 42. Józef Piotr said

  • Leszek said

   Józefie Piotrze! Trzeba spojrzeć prawdzie w oczy i przyznać, że tak naprawdę, to ta wola Polaków jest różna. Każda z partii powołuje się się na ta wolę. tudzież wykładnikiem tego, że więcej czy mniej miarodajne, prawdziwe rożne sondaże. Ja bynajmniej Józefie Piotrze nie jest euroentuzjastą UE (a prawie wszystkie partie w naszym Sejmie są bardo zatroskane o „życie” UE), będącą w naszych czasach (w odróżnieniu od czasu, w którym powstała) tworem ateistycznym, antychrześcijańskim, opartym przede wszystkim na pieniądzu, na podobieństwo dawnej wieży Babel, ale we współczesnym wydaniu. Gdy nadejdzie Antychryst, to utworzy on rząd światowy, który wchłonie w siebie ONZ, UE i inne stowarzyszenia.
   Tak naprawdę to Bóg w swoich zbawczych planach po Apokalipsie scali wszystkie ocalałe narody w jeden Boży lud, oddający cześć i chwałę Bogu w Trójcy Św. Jedynemu, żyjący Dekalogiem i Prawem miłości. Tak jak zapowiada to Pismo Św.: np. Tb 14,6; Ps 22,28n i 102,23; Iz 2,2n i 66,18nn; Ab 21; Za 8,20-22; Ap 21,3.24).

  • Wiesia said

 43. Anonim said

  ZADANIA W ŚW. RZYMSKOKATOLICKIM KOŚCIELE POWSZECHNYM
  NA CZASY DZISIEJSZE :

  Głoszenie Ewangelii jest jednym – nie jedynym – z istotnych zadań kapłana. Zadaniem kapłana katolickiego jest wiernie przekazać objawiony przez Boga i przekazany Kościołowi Katolickiemu depozyt wiary – depósitum fídei.
  Odkształcenie nawet jednego detalu depozytu wiary jest popadnięciem w herezję. Kapłan nie może tłumaczyć się ignorancją niezawinioną. Źródła katolickie – objawienie Boże zawarte w Piśmie Świętym i Tradycji – są dostępne. Tylko wiara w każdym detalu wierna depozytowi wiary jest wiarą katolicką, jedyną prawdziwą wiarą, jedyną wiarą dającą zbawienie duszy.
  Św. Atanazy w Wyznaniu wiary jasno artykułuje: Quicumque vult salvus esse, ante omnia opus est ut téneat cathólicam fidem – „Ktokolwiek pragnie być zbawiony, przede wszystkim winien się trzymać katolickiej wiary”.
  A św. Ignacy Antiocheński w Liście do Efezjan pisze: „«Nie błądźcie», bracia moi. Ci, którzy rujnują rodziny, «królestwa Bożego nie odziedziczą». Jeśli więc ci, którzy tak czynili, postępując według ciała, już zostali ukarani śmiercią, o ileż bardziej powinien być ukarany ten, kto przewrotną nauką fałszowałby wiarę Bożą, za którą Jezus Chrystus został ukrzyżowany. Kto byłby splamiony takim przestępstwem, pójdzie w ogień nieugaszony, podobnie jak i ten, kto go słucha”.
  Św. Papież Pius X w encyklice Pascendi z najwyższą troską przestrzega przed doktrynami skażonymi herezją modernizmu: Non enim minus haec nocitura, quamquae contra mores conscripta; immo etiam magis quod christianae vitae initia vitiant – „Są one nie mniej zgubne, niż druki pornograficzne; a nawet gorsze od tych ostatnich, gdyż zatruwają życie chrześcijańskie u źródła”.
  Martwią nas i gorszą różne niemoralności ze strony duchowieństwa. Jednak najpoważniejszym problemem trapiącym Kościół – grzechem – jest odkształcanie depozytu wiary. Jest na to przyzwolenie dość powszechne od pięćdziesięciu lat.

  http://www.nonpossumus.pl/encykliki/Pius_X/pascendi_dominici_gregis/

  WRÓĆ NARODZIE POLSKI DO WIARY NASZYCH PRZODKÓW,
  ABY ZACHOWAĆ NASZĄ UMIŁOWANĄ OJCZYZNĘ .

  Wysłuchaj,koniecznie , bardzo uważnie :

  „Dlaczego Nowa Msza nie jest katolicka?”


  „Dlaczego Msza Św. Trydencka ?”

 44. bozena2 said

  http://www.citizengo.org/pl/lf/42058-popros-prezydenta-rp-andrzeja-dude-o-inicjatywe-ustawodawcza-w-obronie-zycia-dzieci?m=5&tcid=33494415

 45. OSTOJA said

  http://argonauta.pl/zmartwychwstanie-polaka-z-roku-1074/

 46. Wkrótce Ostrzeżenie
  Widzę tę ludzkość pozbawioną emocji, pozbawiona miłości i miłosierdzia !!!
  Carbonia, 27 lutego 2017
  godzina 18.58 / 19.08
  W przeddzień mojego przyjścia zostanie ostrzeżony przez piorun, który będzie manifestować potężny w niebie !!!
  Jestem gotowy, aby zadeklarować ostrzeżenie,…
  http://www.colledelbuonpastore.it/2647-io-saro-il-solo-ed-unico-vero-dio.html
  Jestem Tym, który stworzył wszystkie rzeczy i który powraca, aby położyć kres grzechowi.
  Carbonia, 28 lutego 2017
  godzina 16.13 / 16.21
  http://www.colledelbuonpastore.it/2648-maria-santissima-e-nella-sua-angoscia-il-suo-cuore-e-trafitto-da-acuminate-spade-il-suo-volto-e-bagnato-dalle-intense-lacrime-che-versa-per-voi-i-suoi-amati-figli-per-voi-tutti-che-non-volete-essere-salvati.html
  Moje ukochane dusze, oto Bóg twój, będzie ogłosić ostrzeżenie!
  Carbonia, 25 lutego 2017
  17:11 pm / 17:21
  http://www.colledelbuonpastore.it/2646-l-arrivo-dell-inviato-portera-al-trionfo-del-cuore-immacolato-di-maria.html

 47. krystynka said

  krąży po necie…słowo Merkel do polaczków…z przymrużeniem oka…

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.

 
%d blogerów lubi to: