Dziecko Królowej Pokoju

Pokój musi zapanować pomiędzy człowiekiem i Bogiem, a także między ludźmi

 • Królowa Pokoju

  Królowa Pokoju
 • Uwaga

  Strona używa plików cookies które zapisują się w pamięci komputera. Zapisywanie plików cookies można zablokować w ustawieniach przeglądarki. Dowiedz się o tych plikach http://wszystkoociasteczkach.pl
 • Logowanie

 • Odwiedzają nas

  Map

 • Maryjo weź mnie za rękę

 • Jezu Maryjo Kocham Was

Orędzie z Medjugorje 2 maj 2017

Posted by Dzieckonmp w dniu 5 Maj 2017

Wzywam was, abyście się modlili; nie szukali już ofiary, ale składali ją – ofiarując się.
Wzywam was do pokazania prawdy i miłosiernej miłości.
Modlę się do swojego Syna za was, o waszą wiarę, która coraz bardziej pomniejsza się w waszych sercach.
Proszę Go, by wam pomógł Boskim duchem, tak jak i Ja pragnę wam pomóc duchem matczynym.
Dzieci moje, musicie być lepsi.
Tylko czyści, pokorni i napełnieni miłością podtrzymują świat – zbawiają siebie i świat.
Dzieci moje, mój Syn jest sercem świata.
Należy Go kochać i modlić się do Niego, a nie wciąż na nowo zdradzać.
Dlatego wy, apostołowie mojej miłości, pomnóżcie wiarę w sercach ludzi przez swój przykład, swoją modlitwą i miłosierną miłością.
Jestem przy was, pomogę wam.
Módlcie się, aby wasi pasterze mieli coraz więcej światła, by mogli oświetlić wszystkich tych, którzy żyją w ciemności.
Dziękuję wam”.

Reklamy

Komentarze 84 to “Orędzie z Medjugorje 2 maj 2017”

 1. Beza said

  MÓDLMY SIĘ O POKÓJ W POLSCE I NA ŚWIECIE !!!!!!!

  Modlitwa Krucjaty (27) Modlitwa o pokój na świecie
  O Mój Jezu, ja błagam o Miłosierdzie dla tych, którzy cierpią z powodu straszliwych wojen.
  Ja proszę, żeby pośród tych torturowanych narodów, które są ślepe na prawdę o Twoim istnieniu, został zaprowadzony pokój.
  Proszę, okryj te narody mocą Ducha Świętego,
  aby powstrzymały swoje dążenie do władzy nad niewinnymi duszami.
  Miej Miłosierdzie nad wszystkimi Twoimi krajami, które są bezsilne wobec złych okrucieństw, jakie ogarniają cały świat!
  Amen.

  Modlitwa Krucjaty (120) Zatrzymaj szerzenie się wojny
  O Mój Słodki Jezu, ukróć wojny,​ ​które niszczą ludzkość.
  Ustrzeż niewinnych od cierpienia.
  Chroń dusze, które próbują​ ​wnosić prawdziwy pokój.
  Otwórz serca tych, ​których dotknęło spowodowane wojną cierpienie.
  Chroń młodych i wrażliwych.
  Uratuj wszystkie dusze,​ których życie​ zostało zniszczone wojną.
  Umocnij nas wszystkich, drogi Jezu – tych, którzy modlą się za dusze
  wszystkich Bożych dzieci i obdarz nas Łaską, aby znieść cierpienia,
  które mogą zostać nam zadane​ w czasie tych wojennych konfliktów.
  Błagamy Cię, zatrzymaj szerzenie się wojny ​ i doprowadź dusze
  ​do Najświętszej Ostoi Twojego Serca ​.
  Amen.

  ZA DUCHOWIEŃSTWO W POLSCE I NA ŚWIECIE

  Modlitwa Krucjaty (70) Modlitwa za duchowieństwo, aby pozostało silne i wierne Świętemu Słowu Bożemu
  O, drogi Jezu, pomóż Twoim wyświęconym sługom rozpoznać
  schizmę, która się rozwija w Twoim Kościele.
  Pomóż Twoim wyświęconym sługom, pozostać silnymi i wiernymi Twojemu​ ​
  Świętemu Słowu.
  Nigdy nie pozwól, aby ziemskie ambicje przesłoniły im czystą miłość do Ciebie.
  Daj im łaski, aby pozostali czyści i pokorni przed Tobą
  i aby czcili Twoją Najświętszą Obecność w Eucharystii.
  Pomóż i prowadź te wszystkie wyświęcone sługi, którzy mogą być letni
  w miłości do Ciebie i cały czas rozpalaj na nowo w ich duszach ogień Ducha Świętego.
  Pomóż im rozpoznać pokusy, na które są wystawiani, żeby ich rozproszyć.
  Otwórz ich oczy, aby w każdej chwili mogli ujrzeć Prawdę.
  Błogosław ich w tym czasie i osłoń ich Twoją
  Najdroższą Krwią, aby zapewnić im ochronę przed wszelką szkodą.
  Daj im siłę do odparcia kuszenia szatana, gdyby podsuwał im pokusę zaprzeczania istnienia grzechu.
  Amen.
  http://www.internetgebetskreis.com/pl

  MODLITWA ZA KOŚCIÓŁ I KAPŁANÓW:
  Z Dzienniczka Św. Siostry Faustyny
  O Jezu mój, proszę Cię za Kościół cały, udziel mu miłości i światła Ducha swego, daj moc słowom kapłańskim, aby serca zatwardziałe kruszyły się i wróciły do Ciebie, Panie.
  Panie, daj nam świętych kapłanów, Ty sam ich utrzymuj w świętości. O Boski i Najwyższy Kapłanie, niech moc miłosierdzia Twego towarzyszy im wszędzie i chroni ich od zasadzek i sideł diabelskich, które ustawicznie zastawia na dusze kapłana. Niechaj moc miłosierdzia Twego, o Panie, kruszy i wniwecz obraca wszystko to, co by mogło przyćmić świętość kapłana, – bo Ty wszystko możesz (1052).

  MODLITWA O INTRONIZACJĘ JEZUSA CHRYSTUSA NA KRÓLA POLSKI
  Jezus Chrystus: Oto Ja przekazuję wam szczególną łaskę, abyście mogli wyprosić Intronizację Mojej Osoby w Polskim Narodzie i państwie. Wołajcie do Mojego Ojca w taki oto sposób:

  Ojcze Niebieski błagamy Cię i prosimy, wysłuchaj naszego wołania, wołania całego Polskiego Narodu. Tak bardzo pragniemy, aby Nasz Pan i Zbawca Jezus Chrystus został uznany Królem naszego Narodu i państwa.Polecamy Ci wszystkich tych, którzy mają zamknięte serca i nie chcą przyjąć królowania Pana Naszego Jezusa Chrystusa. Błagamy Cię Ojcze Niebieski, wysłuchaj naszego wołania i dotknij wszystkich tych serc, aby się otworzyły na wielką Miłość Bożą, aby zapragnęły przyjąć Pana i Zbawcę, Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Oto my dzieci Twoje błagamy Cię o tę wielką łaskę, aby Twój Syn był przyjęty przez cały Polski Naród, aby został uznany Panem i Władcą, aby ludzkie serca uwielbiały Jego Święte Imię. Ojcze Niebieski wysłuchaj naszego wołania i spraw, aby to się mogło dokonać, aby te wszystkie łaski przygotowane dla naszego Narodu, mogły na nas spłynąć. Abyśmy się stali Królestwem Twego Syna, aby On mógł nas prowadzić do wiecznej szczęśliwości, abyśmy tam doszli i spotkali się z Tobą na wieki. Amen.

  M O D L I T W A do CHRYSTUSA KRÓLA.
  ( podyktowana przez Pana Jezusa)
  Panie Jezu Chryste – KRÓLU nasz i całego świata – zmiłuj się nad Twym wiernym ludem,
  który pragnie Cię wywyższać każdego dnia; który pragnie Cię widzieć KRÓLEM Wiecznej
  Chwały, KRÓLEM Człowiekiem, KRÓLEM Bogiem Wszechmogącym, KRÓLEM życia i śmierci.
  Wysławiamy Cię, cześć Ci oddajemy, jako KRÓLOWI POLSKI i WSZECHŚWIATA i kochamy Cię ! Przemień serca wszystkich ludzi, aby panował w nich pokój i szacunek do wszystkiego, co stworzyłeś – tak nam dopomóż Bóg po wszystkie czasy, na wieki wieków. Amen

  POTĘŻNY EGZORCYZM ŚWIĘTEGO MICHAŁA ARCHANIOŁA
  BOŻE W TRÓJCY ŚWIĘTEJ JEDYNY,
  błagam Cię pokornie i proszę za wstawiennictwem Bogurodzicy Dziewicy Maryi,
  Świętego Michała Archanioła, wszystkich Aniołów i Świętych
  o tę wielką łaskę pokonania sił ciemności na polskiej ziemi i w całym świecie.
  Odwołujemy się do zasług MĘKI PANA NASZEGO JEZUSA CHRYSTUSA,
  Jego Przenajdroższej Krwi przelanej za nas i Jego Świętych Ran,
  Agonii na Krzyżu i wszystkich cierpień poniesionych podczas Męki
  i przez całe ŻYCIE PANA NASZEGO I ZBAWCY.
  Prosimy Cię Jezu Chryste, wyślij Swoich Aniołów,
  aby strąciły złe moce do czeluści piekielnych,
  aby na polskiej ziemi i na całym świecie nastało BOŻE KRÓLESTWO.
  Aby łaska Boża mogła się rozlać na każde ludzkie serce,
  aby nasz Naród i wszystkie narody całego świata mogły doświadczyć BOŻEGO POKOJU.
  Nasza PANI I KRÓLOWO, błagamy Cię gorąco,
  poślij swoich Aniołów, aby strąciły do czeluści piekielnych,
  wszystkie te złe duchy, które mają być strącone.
  A Ty Wodzu Niebieskich Zastępów dokonaj tego dzieła,
  aby łaska Boża mogła nam nieustannie towarzyszyć.
  Poprowadź wszystkie Zastępy Niebieskie,
  aby złe moce zostały strącone do czeluści piekielnych.
  Użyj całej Swej mocy, aby pokonać Lucyfera i jego aniołów,
  którzy się sprzeniewierzyli Woli Bożej i teraz chcą niszczyć dusze ludzkie.
  Pokonaj ich, albowiem masz taką władzę a nam wyproś łaskę pokoju
  i Bożej Miłości abyśmy podążali za CHRYSTUSEM do KRÓLESTWA NIEBIESKIEGO.
  AMEN.
  KAŻDORAZOWE ODMÓWIENIE TEJ MODLITWY SPOWODUJE STRĄCENIE DO CZELUŚCI PIEKIELNYCH 50 TYSIĘCY ZŁYCH DUCHÓW. To wielka łaska, Pamiętajcie o tym, aby odmawiać tę modlitwę jak najczęściej. Za każdym razem, taka liczba złych duchów będzie strącona do czeluści piekielnych. Oto wielki dar od Boga przekazany przeze Mnie, Świętego Michała Archanioła w tym szczególnym dniu. Oto moce piekielne będą drżały na tę modlitwę, albowiem wielka rzesza złych duchów będzie musiała być strącona do czeluści piekielnych. To spowoduje wielkie uwolnienie w całym Polskim Narodzie i w wielu miejscach na całym świecie. /Święty Michał Archanioł w dniu 29.09.2011

  • Beza said

   Krucjata Modlitwy (54)
   Modlitwa do Ojca o osłabienie wpływu III wojny światowej
   O Ojcze Niebieski, w imię Twojego Umiłowanego Syna,
   Jezusa Chrystusa, który tak wiele wycierpiał
   za grzechy ludzkości, prosimy,
   pomóż nam w tych trudnych czasach,
   w których przyszło nam żyć.
   Pomóż nam przetrwać prześladowania,
   planowane przez chciwych władców i tych,
   którzy chcą zniszczyć
   Twoje Kościoły i Twoje dzieci.
   Błagamy Cię, Drogi Ojcze, abyś
   pomógł nam nakarmić nasze rodziny
   i uratować życie tych,
   którzy będą zmuszeni
   do wojny wbrew ich woli.
   Kochamy Cię, Drogi Ojcze.
   Błagamy Cię, abyś pomógł nam w potrzebie.
   Ocal nas z uścisku antychrysta.
   Pomóż nam uchować się
   od jego znaku, znamienia
   bestii, poprzez odmówienie jego przyjęcia.
   Pomóż tym, którzy Cię kochają,
   pozostać wiernymi Twojemu Świętemu Słowu
   w każdym czasie, abyś mógł obdarzyć nas łaskami
   potrzebnymi do przetrwania w Ciele i Duszy.
   Amen.

   Modlitwa Krucjaty 87
   Chroń nasz naród od zła
   O Ojcze, przez wzgląd na Twojego Syna, zachowaj nas od komunizmu.
   Zachowaj nas od dyktatury.
   Chroń nasz naród przed pogaństwem.
   Zachowaj nasze dzieci od krzywdy.
   Pomóż nam ujrzeć Światło Boga.
   Otwórz nasze serca na Nauczanie Twojego Syna.
   Pomóż wszystkim kościołom pozostać wiernymi Słowu Bożemu.
   Błagamy Cię, abyś zachował nasze narody od prześladowań.
   Najdroższy Panie, spójrz na nas z Miłosierdziem, bez względu na to, jak bardzo Cię obrażamy.
   Jezu, Synu Człowieczy, okryj nas Swoją Najdroższą Krwią.
   Ratuj nas od sideł złego ducha.
   Błagamy Cię, drogi Boże, abyś zainterweniował w tym czasie i powstrzymał zło od pochłonięcia świata.
   Amen.

   Modlitwa Krucjaty 113
   O pokonanie zła w naszym kraju
   O Matko Zbawienia, przyjdź pomiędzy nas i okryj nasz kraj Swoją ochroną.
   Zmiażdż głowę bestii i powstrzymaj jego zły wpływ pośród nas.
   Pomóż Swoim biednym zagubionym dzieciom powstać i głosić Prawdę, gdy jesteśmy otoczeni przez kłamstwa.
   Proszę, o Matko Boga, chroń nasz kraj i zachowaj nas silnymi, abyśmy mogli pozostać wierni Twojemu Synowi, gdy będziemy prześladowani.
   Amen.

   Modlitwa Krucjaty 164
   Modlitwa o pokój dla narodów
   Matka Zbawienia: „Proszę, abyście każdego dnia odmawiali za swoje narody tę Modlitwę Krucjaty, modlitwę o pokój”.
   O Jezu, przynieś mi pokój.
   Przynieś pokój mojemu narodowi i wszystkim krajom rozdzieranym z powodu wojen i podziałów.
   Zasiej ziarno pokoju wśród tych zatwardziałych serc, które zadają innym cierpienie w imię sprawiedliwości.
   Daj wszystkim dzieciom Bożym Łaski, by otrzymały Twój Pokój, tak żeby miłość i harmonia mogły rozkwitać;
   tak by miłość do Boga zatriumfowała nad złem i by dusze mogły zostać uratowane przed skażeniem fałszem, okrucieństwem i złymi ambicjami.
   Niech pokój zapanuje nad tymi wszystkimi, którzy poświęcają swoje życie Prawdzie Twojego świętego Słowa, i nad tymi, którzy zupełnie Cię nie znają.
   Amen.

   Modlitwa Krucjaty 13
   Modlitwa o Ochronę
   Bóg Ojciec: „Moja uroczysta obietnica, dzieci, dla was wszystkich, którzy wzywacie Mnie w Imię Mojego Syna umiłowanego, Jezusa Chrystusa, abym zbawił waszych braci i siostry, jest taka, że zostanie im [tym braciom i siostrom] udzielona natychmiastowa Ochrona. Szczególne Łaski zostaną dane każdemu z was, kto zobowiąże się do całego miesiąca modlitwy za ich dusze. Proszę was, byście to odmawiali”.

   O Ojcze Niebieski, przez Miłość Twojego Syna umiłowanego, Jezusa Chrystusa, Którego Męka na Krzyżu wybawiła nas od grzechu, proszę, zbaw tych wszystkich, którzy nadal odrzucają Jego Rękę Miłosierdzia.
   Obdarz ich dusze, drogi Ojcze, znakiem Twojej Miłości.
   Błagam Cię, Ojcze Niebieski, wysłuchaj mojej modlitwy i zachowaj te dusze od wiecznego potępienia.
   W Swoim Miłosierdziu pozwól im, by mogły jako pierwsze wejść do Nowej Ery Pokoju na ziemi.
   Amen.

  • Beza said

   Krucjata Modlitwy (130) Nowenna Zbawienia
   (Proszę was, abyście teraz rozpoczęli Nowennę Zbawienia. Musicie ją rozpocząć natychmiast oraz kontynuować, tak jak was pouczam, do końca czasu. Musicie odmawiać tę Modlitwę przez pełnych siedem dni z rzędu, podczas każdego miesiąca kalendarzowego, rozpoczynając ją w poniedziałek w godzinach porannych. Musicie ją odmawiać trzy razy dziennie podczas każdego z tych siedmiu dni, a w ciągu jednego z tych dni musicie pościć. Kiedy pościcie, wymagane jest od was, abyście w czasie tego dnia spożywali tylko jeden główny posiłek, a następnie jako dwa pozostałe posiłki przyjmowali wyłącznie chleb i wodę.)

   Moja umiłowana Matko Zbawienia,
   proszę, pozyskaj dla wszystkich dusz
   Dar wiecznego zbawienia —
   dzięki Miłosierdziu Twojego Syna,
   Jezusa Chrystusa.
   Błagam Cię, abyś
   poprzez Twoje wstawiennictwo
   wymodliła uwolnienie wszystkich dusz
   z niewoli szatana.
   Proszę,
   zwróć się do Twojego Syna z prośbą,
   aby okazał Miłosierdzie i przebaczenie
   tym duszom,
   które Go odrzucają,
   które Go ranią swoją obojętnością
   i które oddają hołd
   fałszywym doktrynom
   i fałszywym bożkom.
   Błagamy Cię ponad wszystko,
   droga Matko,
   wypraszaj łaskę otwarcia serca
   dla tych dusz,
   które najbardziej potrzebują
   Twojej pomocy.
   Amen.
   http://ostrzezenie.net/

  • Kasia 1 said

   Amen

 2. EWA DM said

  Dziękujemy Ci, Matko, że jesteś przy nas, pomagasz nam i przypominasz nieustannie o modlitwie za Twoich synów, a naszych pasterzy, aby oni mieli coraz więcej światła i oświetlali nim wszystkich, którzy chodzą w ciemności. Przyjmujemy, Matko, Twoje pouczenie, że to my mamy być lepsi, czyści, pokorni i napełnieni miłością, bo tylko tak możemy zbawić siebie i świat. Matko, prowadź nas pewną drogą do Twego Syna.

 3. maczek said

  Leon Wielki – papież

 4. Babcia cioteczna said

  NABOŻEŃSTWO TRZECH „ZDROWAŚ MARYJO…”

  Początki jego sięgają pierwszych wieków Kościoła.
  Matka Boża obiecała Św. Gertrudzie i Św. Mechtyldzie,
  że ustrzeże od grzechu śmiertelnego w danym dniu każdego,
  kto odmówi tę modlitwę w tym dniu rano i wieczorem:

  JAK ODMAWIAĆ:

  1.) Dziękujemy Ci Trójco Przenajświętsza za POTĘGĘ udzieloną Najświętszej Maryi Pannie.

  „Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony Owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej”. Amen.

  „O Maryjo, moja dobra Matko – zachowaj mnie dziś (albo: tej nocy) od grzechu śmiertelnego”.

  2.) Dziękujemy Ci Trójco Przenajświętsza za MĄDROŚĆ udzieloną Najświętszej Maryi Pannie.

  „Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony Owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej”. Amen.

  „O Maryjo, moja dobra Matko – zachowaj mnie dziś (albo: tej nocy) od grzechu śmiertelnego”.

  3.) Dziękujemy Ci Trójco Przenajświętsza za SŁODYCZ I MIŁOSIERDZIE udzielone Najświętszej Maryi Pannie

  „Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony Owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej”. Amen.

  „O Maryjo, moja dobra Matko – zachowaj mnie dziś (albo: tej nocy) od grzechu śmiertelnego”.

  • Babcia cioteczna said

   Nabożeństwo Trzech Zdrowaś Maryjo odmawiamy rano i wieczorem dla uzyskania łaski uniknięcia grzechu śmiertelnego i szczęśliwej śmierci. To nabożeństwo jest niezwykle skuteczne, gdy ofiarujemy je w każdej innej intencji np.: o nawrócenie zatwardziałego grzesznika, za dusze czyśćcowe, pomoc w trudnej sytuacji materialnej itd.

   Tę codzienną praktykę Trzech Zdrowaś Maryjo Kościół Św. obdarzył odpustami: „Wiernym, którzy przed obrazem Najświętszej Maryi Panny odmawiają pobożnie Trzy Zdrowaś Maryja z wezwaniem – Najświętsza Matko Boża wstawiaj się za mną – albo też z jakimśinnym dowolnym werzwaniem, udziela się odpustu cząstkowego; odpustu zupełnego dostępuje się pod zwykłymi warunkami, jeżeli się przez cały miesiąc odmawia te Trzy Zdrowaś Maryja”.

   Trzy Zdrowaś Maryjo są to jakby trzy piękne róże:
   Jedna biała, ofiarowana przez Ojca Przedwiecznego, Ojca światłości;
   Druga czerwona, pochodząca od Syna, którego krwią zostaliśmy odkupieni;
   Trzecia złota, którą ofiarował Duch poświęciciel, Dawca chwały.

   Jakże by, więc dla Trójcy Przenajświętszej nie miały być przyjemnymi te róże przepojone wonią niebieską? Jakżeżby Maryja nie obsypywała łaskami tych, którzy wiernie, co dzień składają w Jej ręce owe trzy kwiaty niebieskie.

   Następujące zdarzenie dostatecznie udowadnia, że przez Pozdrowienie Anielskie czcimy jednocześnie Trójcę Przenajświętszą i Bogarodzicę najczystszą.

   Pewnego razu w uroczystość Zwiastowania św. Gertruda ze swymi Siostrami Zdrowaś Maryjo, i równocześnie miała widzenie Trzech Osób Boskich, jak z każdej z Nich zmierzały trzy promienie do Serca Maryi i usłyszała te słowa: „Po potędze Ojca, Mądrości Syna i Czułości pełnej miłosierdzia i Ducha Świętego pierwszą jest Potęga, Mądrość i Miłosierdzie Maryi”.

   Św. Gertruda poznała wskutek tego objawienia, że to powtarza się, ilekroć dusza odmawia pobożnie Zdrowaś Maryjo. Nadto w duszy każdej osoby, która odmawia Pozdrowienie Anielskie wzrastają w znacznej mierze skarby duchowe, jakimi Wcielenie Syna Bożego ją ubogaciło. O jakżeż, więc muszą być miłe Trójcy Przenajświętszej i Matce Bożej owe Trzy Zdrowaś Maryjo, mające właśnie za cel wielbić trzy wielkie przywileje Najświętszej Panny.

   źródło: Nabożeństwo Trzech Zdrowaś Maryjo z opisem jego rozwoju, skuteczności i doznanych łask

   Nihil obstat Ks. Stefan Mazanek, IMPRIMATUR Nr L. 8595/27

 5. Ewa said

  5 maja – wedlug Mszalu Rzymskiego (przedsoborowego)

  SW. PIUSA V – Papieza i Wyznawcy

  Michal Ghislieri urodzony w Bosko w Lombardii 17 stycznia 1504 r., majac czternascie lat wstapil do zakonu Kaznodziejskiego. W roku 1566 zostal wybrany papiezem i przyjal imie Piusa V. Glownymi dzielami jego pontyfikatu bylo przygotowanie zwyciestwa floty chrzescijanskiej pod Lepanto oraz reforma ksiag liturgicznych. Sw. Pius V zmarl w r. 1572.

  Modlmy sie:

  Boze, ktory raczyles wybrac sw. Piusa na Najwyzszego Pasterza dla poskromnienia nieprzyjaciol Twego Kosciola i odnowienia Twego kultu, spraw, niech doznajac jego obrony i opieki tak trwamy w Twej sluzbie, izbysmy zwyciezywszy wszelkie zasadzki wrogow radowali sie nieustannym pokojem. Przez Pana.

 6. Halina K said

  Dzisiaj jest pierwszy piątek miesiąca maja .

  Rozważam to ,co wycierpiał Pan Jezus, Chrystus Król, Syn Boga Ojca Stworzyciela Własciciela człowieka i swiata .

  Wiadome jest to, że od wydarzeń w Raju zaczęła sie ingerencja szatana w sprawy człowieka i świata .
  I on robi wszystko by przejąc całkowita kontrole nad człowiekiem i swiatem .
  Jednym słowem znalazł słaby punkt w człowieku , wykorzystał go , i poczynił kroki ku temu, by ukraśc Bogu Wszechmogącemu to, co On bardzo kochał .
  Człowieka , perełkę Jego Stworzeń , z którym wiązał plany i nadzieje .

  Ponieważ Pan Bóg ,Ojciec Wszechmogący wyrzucił szatana z Nieba i skazał na odcięcie od Miłości , więc wdarł sie podstępem w człowieka , w wymiar materii i chce byc w materii panem i władca tak, jak Pan Bóg jest w Niebie .
  Chce doprowadzić do tego, aby człowiek służył mu tu na Ziemi tak, jak Anioł w Niebie służy Bogu Stwórcy .

  Z tym tylko że szatan chcacy mieć władzę nad człowiekiem i światem musi go ubezwłasnowolnic . Musi go tak osaczyć, by był zmuszony do zaakceptowania go, jako pana i władcę, dla którego będzie pracował i zamieniał w czyn jego życzenia i wskazania .
  Musi podporządkować sobie podstępem i kłamstwem wolną wolę człowieka .

  Wiadomo jest że Bóg to Miłość Prawda Sprawiedliwośc .

  Więc aby szatan mógł mieć władzę nad człowiekiem i światem ,
  musi zabić lub zniekształcić Boża Prawdę Sprawiedliwośc Miłośc tak,
  by pozostała tylko nazwa .

  Bo gdy człowiek będzie znał sercem Bożą Prawdę Sprawiedliwośc Miłośc , to odrzuci wcześniej czy później to, co szatan przebiegłościa forsuje i przemyca manipulując mózgiem

  Pan Jezus przyszedł do człowieka ,
  ukrył przed jego świadomościa to, kim On faktycznie jest .
  Chciał pobudzić ludzką wolę i świadomośc do współpracy z Nim .
  To znaczy, by człowiek za Jego dobro ,
  odpłacał tak samo dobrem ,
  a w ten sposób wchodził na drogę prawidłowej współpracy z Bogiem Stwórcą .
  . Bo to potrzebne jest aby wyjśc z tej pułapki w której trzyma szatan i zadaje ból i cierpienie .

  • Halina K said

   Pan Jezus wskazał drogę która z Miłości wypływa , Miłosci służy i do Miłości dąży .

   Szatan wiedział że jeżeli człowiek zrozumie i sercem przyjmie to, co Jezus przekazuje , czego uczy , to on będzie miał problemy w manipulacji człowiekiem .

   Jedynym wyjściem jego było, by zabić w Panu Jezusie MIŁOŚĆ, którą On przyniósł na ten świat i wlewał w serca tym, którzy Go słuchali .Którą otaczał każdego człowieka i cały świat .

   Posłużył sie człowiekiem mężczyzną do tego, aby zabić Miłośc do człowieka w Naiświętrzym Sercu Chrystusa Króla .
   Gdyby Pan Jezus zaczął walczyć z człowiekiem , byłby to dowód na to ,że górę bierze sprawiedliwośc .

   Pan Jezus Król Syn Boga Wszechmogącego pozostawił SPRAWIEDLIWOŚĆ na boku,
   a skupił sie na MIŁOŚCI .
   Chrystus Król nie pozwolił sobie wyrwać żadnego człowieka .
   Nawet tego, najbardziej sadystycznego mężczyznę, który nie miał litości ani współczucia . Był za to narzędziem w reku szatana do zabijania Miłości .

   I szatan przegrał , mimo iż rościł sobie pretensje do tego, że jest panem człowieka i świata .
   Miał władzę nad człowiekiem , wykorzystał ja w świecie ziemskim ,
   ale przegrał w świecie duchowym

   Bo Miłośc Chrystusa Króla zwyciężyła Sprawiedliwośc .

   Gdyby Chrystus Król posłużył sie sprawiedliwością,wówczas człowiek musiałby ponieśc zasłużona karę .
   A przeciez o to szatanowi chodziło .

   Byłby człowiek po raz enty wykorzystywany i oszukiwany przez szatana i skazany przez Boża Sprawiedliwośc na cierpienie,
   do którego doprowadzał zawsze przeklety szatan wykorzystując ludzka niewiedzę i słabośc .

   Bóg Wszechmogący postanowił rozprawić sie z szatanem , i uczynił to .

   Chrystus Król otoczył Miłościa każdego człowieka i cały świat .
   Nie miał prawa szatan w tym przebywać i działać , co wyraziło zgodę że do Chrystusa Króla chce należeć ..
   Ale nie uszanował tego .
   Zaczął niszczyć wszystkich w których mieszkanie znalazł Duch św .
   Chrześcijanie cierpieli na ciele , ale zwyciężali w świecie duchowym i wypracowywali przez to wiele łask by mogło budować sie Królestwo Boże na Ziemi .

   Pan Jezus pozostawił zabespieczenia które blokowały możnośc dostępu szatanowi do tych , którzy chcą dla Niego pracować .

   Ale na przestrzeni wieków szatan wszystkie te zabezpieczenia powyłamywał , podstępem, wszystko pousuwał i pozbawił kapłanów i biskupów tego co dał im Chrystus Król w posiadanie by chronili powierzone im owieczki przed demonami .

   • Halina K said

    To co miał uczynic w świecie ziemskim Pan Jezus gdy przyszedł w Betlejem ,to uczynił .

    Poszedł do domu Ojca by przygotować wszystko w świecie duchowym, aby dokończonym był zamysł Boga Wszechmogącego , aby był wyrwanym człowiek i świat z sideł i zniewolenia szatańskiego .

    Było mówione, że dokończonym będzie to Dzieło Bożej Miłości i Miłosierdzia w 2000 latach po tym Dziele, które rozpoczął Pan Jezus,będąc w ścisłej współpracy z Mateńką Maryja Duchem św i Bogiem Ojcem .
    Znaczony jest ten czas APOKALIPSĄ .
    Wyrzucaniem szatana z wymiaru człowieka .

    Żyjemy w 2000 latach po narodzeniu Pana Jezusa .
    Wiemy z orędzi przekazywanych z Nieba , że to co zaplanował Bóg w Trójcy św ,ma sie dokonac na tym pokoleniu . To znaczy teraz ,wśród obecnie zyjących .

    To nasze współczesne pokolenie jest powołane do tego, aby było dokończonym Dzieło Bożej Miłosci i Miłosierdzia .

    Jest pytanie,
    czy obecnie zyjący są świadomi tego .

    Ci którzy wczytują sie w słowa kierowane do człowieka na ten czas z Nieba , tak .

    Ale co z resztą ?

    Co z tymi, którzy nie chca sie właczyć w współpracę z Niebem i odrzucają przekazy , wskazówki dawane z Nieba ,aby nie pobłądzić na drodze życia , gdy szatan nie będzie chciał wypuścić nikogo z swoich sideł zniewolenia ?

    czyżby i oni byli wykorzystani przez szatana do tego, by przeszkadzać Bogu w realizacji Jego planów w odzyskaniu człowieka i świata ?

    Wydaje sie że tak .

    • Halina K said

     Wiemy że szatan nie mógł sobie w żaden sposób poradzić z Maryji pokorą .

     Ona sie nie buntowała .
     Ona nie rościła sobie pretensji do tego,
     że będąc Matka Syna Bożego ma mieć luksusy i td .
     Ona w pokorze przyjęła Wolę Boga , że przyniesie na swiat Syna Bożego .
     Była skupiona na okazywaniu miłosci i ufności Bogu w Trójcy św .
     Dla Niego żyła i w pokorze znosiła co dnia wszystko co ją spotykało .
     Ona nie grymasiłą , Ona nie prosiłą o przywileje , Ona w pokorze znosiła wszystko, co szatan jej czynił, by zakłócic w ten sposób Jej zjednoczenie i łącznośc z Bogiem Wszechmogącym .

     A ponieważ nie brała odwetu za cierpienie ,
     więc szatan wciąz przegrywał .

     Bo nie było dalszego ciągu jego ingerencji .Bo jego działanie odbijało sie od Niej .
     Ona była poza jego zasięgiem .

     Maryja płakała cierpiała i w pokorze znosiła wszystko , a tym samym odcinała szatana od człowieka i świata .

     Ona była bardzo pomocna Bogu w Trójcy św w realizacji Jego planów odzyskiwania człowieka i świata z sideł szatana .

     I teraz gdy przychodzi czas dokończenia Dzieła Bożej Miłości i Miłosierdzia ,
     Ona przychodzi ,
     płacze ,prosi , wskazuje drogę .
     Zachęca, by człowiek czynił to ,co Ona czyniła , bo to jedyna droga do prawidłowej współpracy z Bogiem .

     należy ukształtować serce na wzór Jej Niepokalanego Serca .
     Trzeba uzbroić sie w pokorę i starać sie iśc za Jej wskazaniem, by na Jej wzór byc pomocnym Bogu w Trójcy św w realizacji Jego planów .

     Więc nasuwa sie wniosek ,
     że najbardziej cenna jest teraz pokora .
     Bo pokora zabija i osłabia szatana .

     To że teraz mordowani są chrześcijanie na całym świecie i nie ma odwety na ziemi na te czyny ,
     nasuwa sie stwierdzenie ,
     że im bardziej szatan niszczy ciała chrześcijan na ziemi ,
     to w takim samym stopniu jest pokonywany szatan w świecie duchowym .

     I szatan słabnie .
     Bo cierpiący chrześcijanie przyjęli postawę Maryji . Oni cierpią na ciele i modlą sie za prześladowców .
     Tym samym bombardują szatana i uczestniczą w tym, by było Dzieło Bożej Miłości i Miłosierdzia dokończonym .

     Widać gdzie jest front w świecie duchowym .
     Tam walka toczy sie na całego .
     Szatan niszczy tylko ciała wojowników Chrystusowych .
     A oni po smierci otrzymuja szatę lśniąca , która wyróznia ich spośród wszystkich żyjących w Niebie .
     Bo oni przelali krew męczeńską za Boga w Trójcy św .żyjąc na Ziemi .

    • Halina K said

     Wiemy że ma nastąpić walka decydująca w świecie duchowym .
     Wiemy że ma sie okazać światu antychryst , ochyda spustoszenia .

     A gdy sie pokaże światu , wówczas przyjdzie z interwencją w wymiar materii Chrystus Król .

     To jest przed nami .

     A jak Chrystus król przygotowuje swój Kościół do stoczenia ostatecznej bitwy ?

     Zawsze jest tak że Zwycięzca wyznacza granice tego co do Niego należy .
     Co przejął pod swoje panowanie .

     Wiemy że Chrystus Król otoczył miłością każdego człowieka i cały świat .
     Że otoczył to Miłością i przez to wyznaczył granice , że własnie to należy do Zwycięskiego Króla .

     Nie udało sie szatanowi utrzymać ani jednego zakątka w człowieku i świecie .

     Wszystko przejął Pan Jezus i otoczył Miłością wyznaczając granice swego królestwa Miłości .
     Jednym słowem Pan Jezus ,Zwycięski Król odebrał szatanowi cały wymiar człowieka i każdego człowieka .

     Teraz gdy ma sie dokończyć to, co On rozpoczął , potrzeba , by wola człowieka otoczyła miłością to, co Chrystus Król otoczył Miłoscią .
     Bo będzie to wolą i świadomościa człowieka odciete od szatana .
     Bo wola człowieka zadecydowała,
     że to ma byc Chrystusa Króla .
     A więc szatan nie ma prawa przebywac w tym co człowiek oddał Chrystusowi Królowi w posiadanie .

     Gdy człowiek otoczy wszystko tak jak życzy sobie tego Bóg w Trójcy św ,
     to przychodząca Boża Sprawiedliwośc wyznaczy szatanowi karę i wyrzuci go z wymiaru człowieka ,
     bo wolna wola człowieka go odcięła ,
     tak jak Wola Chrystusa go odcięła ..

     I wówczas nastanie nowy czas ,w którym człowiek żyjący wsród świata będzie miał tylko jednego Króla Chrystusa Króla .
     A uzurpator pójdzie do piekła obciązony winą i karą za to co uczynił z człowiekiem i światem wdzierając sie podstępem i kłamstwem w wymiar człowieka

     Wówczas będzie dokonczonym Dzieło Bożej Miłości i Miłosierdzia .

    • Halina K said

     gdzieś uciekło ostatnie ,,,,,, a szkoda

    • Krystyna said

     Przypomnienie slow Bl. Slugi Prymasa Stefana Wyszynskiego.

  • Babcia cioteczna said

   Pierwsze Piątki Miesiąca

   Pan Jezus w objawieniach udzielonych św. Małgorzacie Marii Alacoque wypowiedział słowa: „W nadmiarze Mojego miłosierdzia wszystkim, którzy będą przystępować do Komunii św. przez dziewięć pierwszych piątków miesiąca, udzielę łaski ostatecznej skruchy, tak że nie umrą w Mojej niełasce i bez sakramentów św. i Moje serce w tej ostatniej godzinie będzie dla nich najpewniejszą ucieczką”.

   • Babcia cioteczna said

    Dwanaście obietnic Boskiego Serca

    Wszystkim czcicielom Najświętszego Serca Pana Jezusa, Boski Zbawiciel przyrzekł, co następuje:

    1. Dam im wszystkie łaski potrzebne w ich stanie.

    2. Zgoda i pokój będą panowały w ich rodzinach.

    3. Będę ich pocieszał we wszystkich utrapieniach.

    4. Będę im bezpieczną ucieczką w życiu, a szczególnie przy śmierci.

    5. Wyleję obfite błogosławieństwa na wszystkie ich przedsięwzięcia.

    6. Grzesznicy znajdą w mym Sercu źródło nieskończonego miłosierdzia.

    7. Dusze oziębłe staną się gorliwymi.

    8. Dusze gorliwe dojdą szybko do doskonałości.

    9. Błogosławić będę domy, w których wizerunek mego Serca będzie czczony.

    10. Kapłanom dam dar kruszenia serc najbardziej zatwardziałych.

    11. Osoby, które będą to nabożeństwo rozszerzały, będą miały imię swoje zapisane w mym Sercu i na zawsze w nim pozostaną.

    12. Przyrzekam w nadmiarze miłosierdzia Serca Mojego, że wszechmocna miłość Moja, udzieli tym wszystkim, którzy przyjmą Komunię św. w pierwsze piątki przez dziewięć miesięcy z rzędu, łaskę pokuty, iż nie umrą w niełasce Mojej ani bez sakramentów świętych, a Serce Moje będzie im pewną ucieczką w ostatniej godzinie ich życia.

 7. Donald Trump cytuje „Tikkun Olam” w swoim oświadczeniu z maja 2017 r.

  https://gloria.tv/article/dsXyTaCJG9wn2avoDWJGamfPz

 8. Łukasz said

  Prawdopodobnie Korea Płn. przeprowadziła 45min temu kolejną próbę nuklearną oraz rozpoczęła zakłócanie sieci komórkowych na granicy z Chinami:

 9. Leszek said

  Dla odprężenia. Polecam ci piekny wzruszający film z r. 2013 (cz.1) zatyt. „Wicher”, opowiadający o pzryjaźni młodej nastolatki z „nieujarzmionym” koń o imieniu „Wicher” w internecie na str.: https://www.youtube.com/watch?v=o2THnzYWAeU

 10. OSTOJA said

  http://www.fronda.pl/a/macierewicz-o-polskim-krolu-nie-byl-patriota-a-historia-jego-zdrad-jest-dluga,92298.html

  • EWA DM said

   „To bowiem od króla Stanisława Poniatowskiego zależało to, czy państwo polskie przetrwa czy nie. To ostatecznie jego podpis zadecydował o tym, iż Polacy, a dokładniej ich władca, król Stanisław Poniatowski samowolnie zrzekł się istnienia państwa polskiego. Chodzi nie tylko o podpisywanie kolejnych aktów rozbiorowych, wyników kolejnych Sejmów rozbiorowych, ale chodzi przede wszystkim o podpisanie aktu ostatecznego zrzeczenia się korony, zrzeczenia się istnienia państwa polskiego”

 11. ... said

  Brutalne zamieszki w Wenezueli. Pancerny pojazd policji wjechał w tłum protestujących [VIDEO]

  Podczas starć między policją a zwolennikami opozycji w stolicy Wenezueli, Caracas, w tłum demonstrantów wjechał wóz pancerny. Jak poinformował w środę burmistrz dzielnicy Chacao, w wyniku tego zdarzenia co najmniej jedna osoba została ciężko ranna.

  Stan młodego mężczyzny jest poważny, ale jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

  Według oficjalnych danych w sumie w starciach w dzielnicy Chacao rannych zostało w środę ponad 160 osób. Wóz pancerny, który wjechał w demonstrantów, stanął w płomieniach, gdy został trafiony butelką z benzyną.

  Tutaj film pokazujący brutalność starć w Wenezueli.

  http://wolnosc24.pl/2017/05/05/brutalne-zamieszki-w-wenezueli-pancerny-pojazd-policji-wjechal-w-tlum-protestujacych-video/

 12. ... said

  Powrót Żubra – PZU i Skarb Państwa przejmują akcje Pekao SA od włoskiego UniCredit!

  Po zakończonym posiedzeniu Komisji Nadzoru Finansowego poinformowano, że nie ma sprzeciwu dla wspólnego – przez PZU i Skarb Państwa – przejęcia akcji banku Pekao SA, od włoskiego banku UniCredit. Transakcja warta jest ponad 10 mld zł. a sfinalizowana zostanie w czerwcu bieżącego roku.

  https://polskaniepodlegla.pl/kraj-swiat/item/11521-powrot-zubra-pzu-i-skarb-panstwa-przejmuja-akcje-pekao-sa-od-wloskiego-unicredit

  • rafael said

   Dzięki Bogu, Włochy są na skraju bankructwa, gdyby co to ponad 5 mln rodaków miałoby problemy

 13. ... said

  Ks. Natanek – Kara Boża dla Pasterzy za list o prywatnych objawieniach

  Fragment kazania z dnia 04.05.2017 r. z cyklu „Kontemplacja Ducha Świętego w Listach Św. Pawła”. cz.29 Materiał pochodzi ze strony http://www.christusvincit-tv.pl/artic

  • Leszek said

   Z „Prawdziwego Życia w Bogu” V. Ryden:
   I. Pan Jezus:
   http://www.voxdomini.com.pl/tlig/oredzia.php?z=58
   1. … Za Moich dni Ja byłem kamieniem obrazy (Iz 8,14; Rz 9,32n), a dziś Mój Święty Duch jest znowu kamieniem obrazy dla wielu Moich dusz kapłańskich…
   (18.02.1992)
   http://www.voxdomini.com.pl/tlig/oredzia.php?z=60
   2. … Powinniście Mi wierzyć, kiedy wam mówię, że w wielkim odstępstwie waszego pokolenia Mój Duch Święty jest prześladowany jak nigdy przedtem. On stał się kamieniem upadku865 waszej ery…

   II. Matka Boża:
   http://www.voxdomini.com.pl/tlig/oredzia.php?z=46
   3. … Jezus był Kamieniem odrzuconym przez budujących, który stał się Głowicą Węgła (Ps 118,22; Iz 8,14n). Zaprawdę powiadam wam, że Królestwo Boże znajduje się między wami, a Święty Duch Łaski wieje teraz łagodnie na wasze narody, aby was wskrzesić z martwych. Przyjdźcie więc zobaczyć Zaślubiny Świętego Ducha, który poślubi wasze kraje. Nie odrzucajcie Ducha Świętego, który tak jawnie wylewany jest na was. Nie bądźcie jak „budowniczowie” odrzucający kamień, który stał się kamieniem węgielnym. Bóg pragnie, by każdy był zbawiony, dlatego wypowiadam teraz Moją uroczystą przestrogę wobec wszystkich słyszących proroctwa tej księgi: Nie gaście Ducha (1Tes 5,19). Ducha wiejącego teraz na was, pośrodku i u szczytu waszego odstępstwa. Nie mówcie potem, w Dniu Sądu: „Nigdy nie słyszałem, nie wiedziałem”. Jezus i Ja właśnie objawiamy wam rzeczy z wyprzedzeniem, zanim one nadejdą, abyście nie mogli powiedzieć, kiedy spotkacie Boga twarzą w Twarz: „Nie wiedziałem o tym…”… (25.09.1990)

   III. Vassula i Pan Jezus:
   http://www.voxdomini.com.pl/tlig/oredzia.php?z=42
   – „Kamień odrzucony przez budujących stał się kamieniem węgielnym” (Ps 118,22). Mój Panie Jezu, kiedyś zostałeś odrzucony jako Mesjasz, bo ich duch nie był przygotowany, ich serca zamknęły się i zatwardziły. Jednak Ty okazałeś się kamieniem węgielnym. W naszym pokoleniu, mój Panie, wylanie Twojego Świętego Ducha jest też odrzucane przez „budujących”. Jednak pewnego dnia Twój Święty Duch udowodni nam wszystkim, że stanowił głowicę węgła. Przeciwstawiając się Twemu Świętemu Duchowi przychodzącemu do nas jako Przypomnienie i niszcząc Go, „budujący” właśnie na nowo przygotowują swój własny upadek.
   – Widzisz, jak sprawdziły się dawne przepowiednie? Rzeczywiście powiedziałem: „A Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w Moim Imieniu, On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co Ja wam powiedziałem” (J 14,26), ale od wieków wiedziałem, że jedynie mała reszta posłucha i powróci do Mnie. Tych, którzy Mnie posłuchają, obdarzę Moim Świętym Duchem Mądrości i Przenikliwości… (22.04.1990)

 14. Babcia cioteczna said

 15. Zdravko said

  Proszę o wrzucenie na główną


  SZESNASTA NOWENNA POMPEJAŃSKA ZA OJCZYZNĘ – JEZU UFAM TOBIE

  Szczęść Boże! Powoli zbliżamy się do końca PIĘTNASTEJ Nowenny Pompejańskiej za Ojczyznę (7.05.2017) Wielkie Bóg zapłać dla wszystkich, którzy się zgłosili. Szczególnie chciałbym podziękować osobom zachęcających innych ludzi do uczestnictwa w Nowennie. Rekordzistka zwerbowała aż 25 osób! Dziękuję także adminowi, dzięki któremu ta nowenna przybrała takie rozmiary. Łącznie zorganizowano aż 22 Róż, które wspólnie w duchowej łączności złożyliśmy na ręce Matki Boskiej za naszą Ojczyznę. Mogłoby się wydawać, że to niewiele – „co moja dziesiątka może zmienić”, jednakże pamiętajmy, każdy z nas jest jak kropla, która drąży skałę. Małymi krokami zmieniamy rzeczywistość, modląc się o królestwo Boże w naszym kraju.
  Tym razem wracamy do pierwotnego kształtu Nowenny Pompejańskiej za Ojczyznę, czyli prostej modlitwy za Ojczyznę. Prostej – ale bogatą w ufność w Bożą mądrość i miłość. Bogatą w wiarę, że Bóg jest najlepszym lekarzem i samodzielnie wybierze najlepsze środki by wspomóc naszej Ojczyźnie. Jezu, Ty się tym zajmij! Takie słowa skierował Pan Jezus do ks. Dolindo prosząc o ufność. Tak też my podczas modlitwy mówimy – Ty się tym zajmij.

  Tak jak w poprzedniej Nowennie Pompejańskiej, tak w i tej przedzielam do każdej Róży jednego opiekuna. Opiekun będzie was wspomagał w waszej modlitwie dbając o jej jakość, a także (sobie znanymi sposobami) przypominał o jej odmówieniu.

  W szesnastej Nowennie mailowej po raz dziesiąty będziemy się modlić tajemnicami Światła. Osoby, które nie chcą je odmawiać proszone są o wspomnienie o tym w mailu. Prosiłbym rekrutujących do Nowenny wspomnieć o tym swoim podopiecznym o takiej możliwości.

  „Nowenna Pompejańska za Ojczyznę” rozpoczynającą się 8.05.2017 a kończącą się 30.06.2017. Zgłaszacie chęć uczestnictwa w Nowennie, wysyłając e-mail na n.pompejzaojczyzne@wp.pl , wymieniacie ile dziesiątek przyjmujecie, a ja przydzielam wam daną/e tajemnicę/e, którą/e będziecie odmawiać przez 54 dni. Z racji tego, że Nowenna Pompejańska nie jest zwykłym różańcem, osoby, które modlą się ostatnią tajemnicą Różańca „Chwalebna – Ukoronowanie NMP” zobowiązane są do odmawiania modlitw końcowych. Przez pierwsze 27 dni „Błagalne”, a przez dalszy okres (czas zmiany – 4.06.2017) „Dziękczynne”. Ci co kategorycznie nie chcą odmawiać modlitw końcowych niech to wyraźnie zaznaczą, albo też przeciwnie – chętni na modlitwy końcowe mile widziani 🙂 . Osoby, które uczestniczyły w poprzedniej Nowennie (lub też w jakiejś innej) niech podadzą tajemnicę, którą odmawiali a ja podam inną, (choć można kontynuować poprzednią) tak by np. ci co odmawiali „Jezusa Ukrzyżowanego” mogli też zobaczyć „Jezusa Zmartwychwstałego”.

  Zawsze staram się jak najszybciej odpowiadać na wiadomości. Niektórzy szczęściarze dostają wiadomość nawet po minucie bądź kilka. Zazwyczaj jednak wysyłam wiadomość w ciągu 24 godzin. Jeśli ktoś nie dostał odpowiedzi w ciągu 48h od wysłania wiadomości, to prosiłbym w takim razie wysłać ponownie maila.

  UWAGA!! Modlitwy wstępne (Wierze Boga, Ojcze Nasz, 3x Zdrowaśki) nie są obowiązkowe.
  Przypominam, że do odmawiania modlitw końcowych zobowiązane są wyłącznie osoby modlące się ostatnią tajemnicą Chwalebną – Ukoronowanie NMP. Zmiana wynikała z potrzeby standaryzacji reguł obowiązujących w naszej Nowenny do norm Nowenny Pompejańskiej.

  Zgłaszając się do Nowenny proszę zachować odpowiednią terminologię. Sytuację pokroju, „co autor ma na myśli” są bardzo częste i są generalnie największym problemem w płynnym tworzeniu Nowenny.

  1/jedna dziesiątka = 1 Ojcze Nasz, 10x Zdrowaś Maryjo, itd.
  1 tajemnica = 1 dziesiątka
  Część Różańca = 5 tajemnic
  Cały Różaniec = 3 albo 4 części Różańca (należy to określić)

  Przypominam by również nie wysyłać pustych maili, bo wtedy nie wiadomo, czy SPAM, czy leń, któremu nie chce się kilka słów napisać.

  W skrócie:

  Wiadomość wysyłamy na:

  n.pompejzaojczyzne@wp.pl

  i deklarujemy liczbę dziesiątek, przy braku określonej liczby przydzielam jedną

  Czas rozpoczęcia: 8.05.2017

  Zmiana modlitw końcowych: 4.06.2017

  Koniec Nowenny 30.06.2017

  Przed rozpoczęciem modlitwy wymieniamy intencję:

  „W intencji Polski”

  Oraz wymawiamy maksymę:

  „Ten różaniec odmawiam na Twoją cześć, Królowo Różańca świętego”

  W trakcie modlitwy skupiamy naszą uwagę na Bożą ufność, oddając Bogu naszą Ojczyznę

  Na koniec (dla odmawiających tajemnice końcowe obowiązkowo, reszta według uznania) dodajemy 3 krotnie:

  „Królowo Różańca Świętego, módl się za nami”

  Modlitwy Końcowe:

  Modlitwy końcowe w trakcie części błagalnej
  – modlimy się tą modlitwą przez pierwsze 27 dni nowenny.
  Pomnij o miłosierna Panno Różańcowa z Pompejów, jako nigdy jeszcze nie słyszano, aby ktokolwiek z czcicieli Twoich, z Różańcem Twoim, pomocy Twojej wzywający, miał być przez Ciebie opuszczony. Ach, nie gardź prośbą moją, o Matko Słowa Przedwiecznego, ale przez święty Twój różaniec i przez upodobanie, jakie okazujesz dla Twojej świątyni w Pompejach wysłuchaj mnie dobrotliwie. Amen.

  Modlitwy końcowe w trakcie części dziękczynnej
  – modlimy się tą modlitwą przez drugie 27 dni nowenny.
  Cóż Ci dać mogę, o Królowo pełna miłości? Moje całe życie poświęcam Tobie. Ile mi sił starczy, będę rozszerzać cześć Twoją, o Dziewico Różańca Świętego z Pompejów, bo gdy Twojej pomocy wezwałem, nawiedziła mnie łaska Boża. Wszędzie będę opowiadać o miłosierdziu, które mi wyświadczyłaś. O ile zdołam będę rozszerzać nabożeństwo do Różańca Świętego, wszystkim głosić będę, jak dobrotliwie obeszłaś się ze mną, aby i niegodni, tak jak i ja, grzesznicy, z zaufaniem do Ciebie się udawali. O, gdyby cały świat wiedział jak jesteś dobra, jaką masz litość nad cierpiącymi, wszystkie stworzenia uciekałyby się do Ciebie. Amen.

  Nie jest to obowiązkowe, ale zachęcam do odmawiania egzorcyzmu, który podobno każdorazowo strąca do piekła 50.000 złych duchów.

  Boże w Trójcy Świętej Jedyny, błagam Cię i proszę za wstawiennictwem Bogurodzicy Dziewicy Maryi, Świętego Michała Archanioła, wszystkich Aniołów i Świętych o tę wielką łaskę pokonania sił ciemności na polskiej ziemi i całym świecie. Odwołujemy się do zasług Męki Pana Naszego Jezusa Chrystusa, Jego Przenajdroższej Krwi przelanej za nas i Jego Świętych Ran, Agonii na Krzyżu i wszystkich cierpień poniesionych podczas Męki i przez całe Życie Pana Naszego i Zbawcy. Prosimy Cię Jezu Chryste, wyślij Swoich Aniołów, aby strąciły złe moce do czeluści piekielnych, aby na polskiej ziemi i na całym świecie nastało Boże Królestwo. Aby łaska Boża mogła się rozlać na każde ludzkie serce, aby nasz Naród i wszystkie narody całego świata mogły doświadczyć Bożego pokoju. Nasza Pani i Królowo, błagamy Cię gorąco poślij swoich Aniołów, aby strąciły do czeluści piekielnych, wszystkie te złe duchy, które mają być strącone. A Ty Wodzu Niebieskich Zastępów dokonaj tego dzieła, aby łaska Boża mogła nam nieustannie towarzyszyć. Poprowadź wszystkie Zastępy Niebieskie, aby złe moce zostały strącone do czeluści piekielnych. Użyj całej Swej mocy, aby pokonać lucyfera i jego aniołów, którzy się sprzeciwili Woli Bożej i teraz chcą niszczyć dusze ludzkie. Pokonaj ich, albowiem masz taką władzę, a nam wyproś łaskę pokoju i Bożej Miłości abyśmy podążali za Chrystusem do Królestwa Niebieskiego.
  Amen.

  Zachęcam również do odmawiania innych modlitw w intencji kapłanów
  Trójco Święta Jedyny Boże, oto jednocząc się z Tobą polecam ci kapłanów całego świata, a zwłaszcza kapłanów w naszym kraju. Spraw o Boże, aby wzrosła we wszystkich kapłanach i hierarchii gorliwość, jak również Boża Miłość, która jest zaczątkiem wszystkiego. Amen.

  „Panie Jezu, ofiaruję Twojemu Świętemu Sercu przez przeczyste Niepokalane Serce Twojej Przebłogosławionej Matki, wszystkich kapłanów mojej parafii, dekanatu, diecezji, Polski i świata. Spraw, aby wszyscy mogli być zbawieni. Ponadto oświeć ich Duchem Świętym, aby zawsze postępowali według Twojej Świętej woli. Niech nikt nigdy więcej nie zrani Twojego Świętego Serca żadnym przeciwnym Twojej Woli działaniem.” Amen.
  Co to jest Nowenna Pompejańska:

  http://pompejanska.rosemaria.pl/2014/02/rozaniec-instrukcja-tajemnice-rozwazania/

  Modlitwy końcowe:

  http://pompejanska.rosemaria.pl/2011/06/jak-odmawiac-nowenne-pompejanska-krok-po-kroku/

  Niech wam Bóg Błogosławi!
  Zdravko

 16. ... said

  Rosja: Państwo i cerkiew przeciwko „Świadkom Jehowy”

  Rosyjska Cerkiew Prawosławna nazwała Świadków Jehowy niebezpieczną sektą i popiera zakaz jej działania w Federacji Rosyjskiej.

  „Jest to sekta, przy czym totalitarna i szkodliwa. Ja o tym dobrze wiem, ponieważ miałem okazję kilka razy rozmawiać z byłymi adeptami tej sekty” — powiedział przewodniczący synodalnego Wydziału Zewnętrznych Stosunków Cerkiewnych metropolita wołokołamski Hilarion na antenie programu „Cerkiew i świat” na kanale „Rosja-24”. Oprócz tego, zaznaczył hierarcha, zwolennicy Świadków Jehowy „wypaczają naukę Chrystusa, nieprawidłowo interpretują Ewangelię”.

  Ich doktryna zawiera mnóstwo fałszywych nauk. Oni nie wierzą w Jezusa Chrystusa jako w Boga i Zbawiciela, nie uznają dogmatu o Trójcy Świętej i dlatego w żadnym razie nie mogą podawać się za chrześcijan — powiedział.

  20 kwietnia Sąd Najwyższy Federacji Rosyjskiej uznał rosyjskich „Świadków Jehowy” za organizację ekstremistyczną. W ten sposób zostało spełnione administracyjne powództwo Ministerstwa Sprawiedliwości.

  Metropolita z zadowoleniem przyjął decyzję sądu, wyrażając pogląd, że teraz „zgubny i szkodliwy” wpływ Świadków Jehowy będzie spadać. Dodał także, że Cerkiew nie miała w tej sprawie żadnego wpływu, nikt się z nią nie konsultował.

  Organizacja Świadkowie Jehowy regularnie była obiektem zainteresowania organów nadzoru we wszystkich regionach Rosji, w wielu regionach jej działalność została zakazana.

  (Na podst. Sputnik, Rossija24)

  http://xportal.pl/?p=29213

 17. Babcia cioteczna said

 18. Adrian said

  To jest po prostu chore! We Francji jest 6 mln Arabów. Nie zgadniesz ilu z nich pracuje. Skala nieróbstwa przeraża

  Sześć milionów muzułmanów narzuca w tej chwili Francji swoją kulturę i swoją religię – mówi Interii konsul honorowy RP w Nicei Michel Forkasiewicz.
  – Na sześć milionów muzułmanów oficjalnie pracuje około 800 tysięcy. Reszta to są kobiety, dzieci i starcy oraz dwa miliony osób, które mogłyby pracować, ale nie chcą i żyją z zasiłków – powiedział Forkasiewicz.

  Francuzi coraz mniej tolerują fakt, że my wszyscy musimy płacić na nich strasznie duże pieniądze. Dziennikarze wyliczyli, że ich niechęć do pracy kosztuje Francję między 12 a 15 miliardów euro rocznie – dodał.
  https://marucha.wordpress.com/2017/05/05/to-jest-po-prostu-chore-we-francji-jest-6-mln-arabow-nie-zgadniesz-ilu-z-nich-pracuje-skala-nierobstwa-przeraza/
  =====================================
  Koniec żartów z Ukrainą

  „W sprawie Hruszowic prowokatorzy triumfują. Oczywiście zapomnieli czym skończył się polski triumf w 1938 roku nad cerkwiami Chełmszczyzny” – napisał na swoim profilu na facebooku Petro Tyma, prezes Związku Ukraińców w Polsce, kilka godzin po rozbiórce nielegalnego pomnika UPA w Hruszowicach
  ……………przecież otwarcie zagroził Polakom powtórzeniem ludobójstwa z lat 1943-1944.
  https://marucha.wordpress.com/2017/05/05/koniec-zartow-z-ukraina/

 19. OSTOJA said

  http://prawicowyinternet.pl/w-1944-r-rosjanie-i-zydzi-zorganizowali-pogrom-polskiej-wsi-koniuchy-w-odroznieniu-od-jedwabnego-zbrodnia-ta-nie-wywoluje-jednak-wiekszego-zainteresowania/

 20. OSTOJA said

  http://www.fronda.pl/a/bedzie-rozwod-zona-petru-zlozyla-pozew,92349.html

 21. Halina K said

  Prawdą jest że Bóg Ojciec stworzył człowieka i swiat.
  Wymiar materii, zespolony z swiatem duchowym , by materia była upiekszona tchnieniem Stwórcy i kształtowała sie na wzór, jak Niebo zbudowanym jest .Bóg Ojciec jest Włascicielem tego wymiaru i wszystkiego co sie w nim mieści ..

  Prawdą również jest to, że zamieszkujący w świecie duchowym Jego wróg szatan , a dokładniej Lucyfer i jego wspólnicy chcą ukraśc Bogu Ojcu to co Jego jest .

  A więc w walkę ,która toczyła sie w świecie duchowym, między Bogiem w Trójcy św a Lucyferem i spółką , został wciągniety człowiek .

  Bo szatani i demoni wpełzli w wymiar człowieka wykorzystując człowieka wolna wolę, by ich wpuściła i umożliwiła realizacje ich planów .
  Dlatego w świecie budowane jest piekło przez to że człowiek przyjmuje i respektuje wpuszcza szatańskie działanie destrukcyjne .

  Człowiek istota rozumna, powołana przez Stwórcę do zamieniania w czyn Jego życzeń i pragnień po to, by stawały sie rzeczywistością ,został zaatakowany przez wroga Boga , który podstępem zajął miejsce Boga w sercu człowieka .
  A ponieważ wszedł do środka serca, więc zaczął tak manipulowac człowiekiem by nie szedł na współpracę z Bogiem w Trójcy św ….

  Liczył na to, że Boża Sprawiedliwośc ,potraktuje człowieka tak samo, jak potraktowała jego, gdy bedąc w Niebie sprzeciwił sie pełnieniu Woli Boga .Odmówił prawidłowej współpracy z Stwórca .

  Sprawiedliwośc Boża potraktowała Lucyfera i spółkę sprawiedliwie .
  Nie chcesz tworzyć jedności i współpracować , chcesz robić problemy , więc idz z tąd i radz sobie sam .
  Z tym że masz pozostawić wszystko co Boże jest

  Więc Lucyfer i spółka znaleźli sie w piekle , w którym jest wszytko inne, tylko nie ma tego, co Boże jest .jest tam przeciwieństwo do Nieba .

  Nadażyła sie Lucyferowi okazja ,
  więc wpełzł podstępem w wymiar człowieka i sie na tym uwłaszczyć chciał .

  Chciał wciągnąc Boga Stwórce do walki z człowiekiem .

  Nie udało mu sie bo Boża Miłośc zwycięzyła Bożą Sprawiedliwośc .

  Człowiek został otoczony osłoną Miłości przed Boża Sprawiedliwością .
  A szatan nadal jest pozbawiony Miłości Bożej i prawa powrotu do Nieba .

  Wiemy że do wymiaru człowieka ma przyjść Boża Sprawiedliwośc .Bo dzieją sie tutaj rzeczy wołające o pomstę do Nieba .

  Człowiek cierpi bardzo , bo intruzy z świata duchowego przeszkadzają mu w pełnieniu Woli Boga Stwórcy . I robia wszystko, by człowiek był odcięty od Bożej Miłości Prawdy Sprawiedliwości

  . By oni mogli ustalać swoją prawdę , swoje kryteria sprawiedliwości wprowadzać, swoją wolę tyranią i zniewoleniem narzucać .

  Ale do wymiaru człowieka przyjdzie Boża Sprawiedliwośc .Po to, by uporządkowac wszystko .
  Bo człowiek nie jest w stanie sam poradzic sobie z duchwym wrogiem .cdn

  • Halina K said

   Obecnie mówi sie o UFO , o przybyszach z kosmosu .
   A kimże oni są ?
   Tymi którzy ubezwłasnowalniają człowieka i zmuszają go do tego by dla nich pracował .
   To są fałszywi przyjaciele , którzy gdy osiągną swój cel, gdy posiądą władzę , pokażą człowiekowi co to znaczy byc w ich zasięgu działania .

   Tyle mówione jest że są kontakty z przybyszami z innych planet .

   Cóz za gdybanie , z której planety oni przychodzą .
   Odpowiedz jest prosta .
   oni przychodzą z piekła i robia wszystko, by sie osiedlić na Ziemi, bo w piekle sie im źle żyje .
   Oni przychodzą po to, by zrobic z człowieka niewolnika , by go całkowicie ubezwłasnowolnic , by w wymiarze materii mogli budowac rzeczywistośc według zasad z piekła rodem .

   Wpełzają tutaj do wymiaru człowieka , bo tutaj nie ma Bożej Sprawiedliwości .

   Bo w wymiarze materii sprawiedliwośc powinien ustalać człowiek, według kryteriów Boże Sprawiedliwości .
   A czy to czyni ???

   Nie czyni tego , bo demony robia wszystko, by to ich prawa obowiązywały

   By prawa stanowione przez Boga,
   by Boży ład porządek harmonia jednośc były wykasowane , a zastąpione ich prawami .

   No i w jakiej sytuacji jesteśmy teraz .

   Nawet Franciszek mówi że będzie witał przybyszy z kosmosu .I włączał ich w skład Kościoła Chrystusowego .
   A gdzie nauka Chrystusa i Prawda która głosił ???

   To samo czynił Budda .
   On układał sie z przybyszami z kosmosu .On chciał z wszystkimi byc w zgodzie .
   Ale nie można być w zgodzie z wrogiem Boga Stwórcy .

   Pan Jezus pozostawił Prawdę Prawdziwą Boża Prawdę w Kościele .
   Ze wrogiem człowieka jest szatan ,
   wróg Boga .
   Powiedziano że szatan nienawidzi człowieka i chce go wciągnąc do piekła po to by sie mógł na nim znęcać .
   A przez to by mógł zadawać cierpienie Bogu w Trójcy św ,że taki los zgotował dla tych ,których On kocha i nie może im pomóc .Bo są w jego sidłach i pułapce jego pułapce zamknięci .

   W orędziach tłumaczą że teraz dochodzi do decydującej bitwy w śwoecie duchowym .
   Że zyczeniem Boga jest aby ta walka zakończyła sie w świecie duchowym . Bo w świecie duchowym sie rozpoczęła i w świecie duchowym ma sie zakończyć .

   Który z dusz pasterzy jest świadom tego ?
   Który dusz pasterz przygotowuje swoje owieczki do tego aby sie broniły ?
   Na czym oni maja skupioną uwage i świadomośc, każdy wie, słuchając ich słów na kazaniach i widząc decyzje, które podejmują w swoich parafiach i diecezjach .
   W wielu przypadkach woła to o pomstę do Nieba .

   Tylko ci, którzy wczytują sie w słowa wypowiadane przez Niebo chcą sie dobrze do tego co nadchodzi przygotować .
   Oni stają w szeregach Chrystusa Króla i blokuja szatanowi dostęp do wymiaru człowieka .
   Bo oni to, otoczyli miłościa i modlitwą wymiar człowieka i każdego człowieka i walczą ,by szatan nie mógł sie wedrzeć w wymiar człowieka, gdy będzie pokonywany w świecie duchowym .

   Gdy zakończy sie bój w swiecie duchowym , wówczas przyjdzie czas na uporządkowanie po bitwie świat ziemski .
   A pozostaną tylko ruiny o zgliszcza .
   I trzeba od początku wszystko budować według wskazań i życzeń Chrystusa Króla .
   teraz na jaw wychodzą niektóre rzeczy które przygotowali sobie demony, by sie ukrywać przed Boża Jasnością .
   Oni myśłą że będzie tak jak było .
   Och nie .
   Teraz będzie w wymiarze materii Boża Sprawiedliwośc .
   I będzie ona widoczna jeszcze za życia człowieka , nie jak było do tej pory, że w chwili śmierci człowiek dostawał sie w działanie Bożej Sprawiedliwości .
   I był zaskoczony i rozczarowany ,że jest oceniany według innych kryteriów oceny niż te, które obowiązywały na Ziemi .

  • Halina K said

   znowu mi uciekło …… może sie pokarze ……

 22. OSTOJA said

 23. Beza said


  Nowenna do Matki Bożej Fatimskiej od 4 maja do 12 maja
  DZIEŃ TRZECI
  W czasie okrutnej wojny, zstępuje na ziemię Królowa Pokoju – z różańcem w ręku i proponuje światu najprostszy sposób na zakończenie wojen i utrwalenie pokoju: ODMAWIAJCIE RÓŻANIEC…
  Dlaczego różaniec?
  Różaniec zaczyna się wspaniałym wyznaniem wiary – Składem Apostolskim,
  po którym następuje modlitwa Pańska – Ojcze nasz, najwspanialsza modlitwa, której nauczył nas sam Pan Jezus, a która to jest ogniwem łączącym niebo i ziemię.
  Każda zaś dziesiątka zakończona jest wyrazem szacunku dla Osób Trójcy Świętej – pozdrowieniem trzech Osób w Jednym Bogu – GLORIA.
  Główną zaś modlitwą, powtarzaną w pięknym poetyckim rytmie jest Zdrowaś Maryjo, która zawiera 3 części:
  Pozdrowienie Anioła Gabriela,
  Błogosławieństwo Elżbiety dla Maryi,
  i część ułożoną przez Kościół a wyrażającą miłość do Maryi – Matki Boga.
  Odmierzanie paciorków i rytmiczna modlitwa jest powiązana z ukrytą medytacją, – rozważaniem tajemnic z życia Jezusa Chrystusa i Maryi. I tak w poszczególnych tajemnicach: Podążamy za Aniołem Gabrielem do Nazaretu, z Chrystusem, Słowem Wcielonym zstępujemy z nieba do Betlejem, Towarzyszymy Świętej Rodzinie w czasach dziecięctwa Jezusa, łączymy się z Chrystusem Odkupicielem, Zbawicielem i z Maryją, poprzez Zmartwychwstanie do koronacji i Chwały.

  Módlmy się do Matki Boskiej, Fatimskiej:
  Modlitwa Królowej Różańca Świętego:
  Panie, Boże Wszechmogący, przez wzgląd na Syna Twojego Jednorodzonego, który swoim życiem, śmiercią i zmartwychwstaniem, odkupił nas dla wiecznego zbawienia, błagamy Ciebie, udziel nam łaski abyśmy rozważając tajemnice Różańca Świętego, Błogosławionej Dziewicy Maryi, umieli godnie naśladować to co one zawierają” a otrzymali to co one obiecują. Przez Pana Naszego Jezusa Chrystusa, który żyje i króluje z Bogiem Ojcem w jedności z Duchem Świętym, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

 24. Beza said


  Szanowni Państwo,
  Przypomniała mi się pewna dramatyczna historia. Kilka lat temu, podczas pikiety pod warszawskim Szpitalem Bielańskim, podeszła do nas kobieta, której poród rozpoczął się w 23 tygodniu ciąży. Lekarze w tej placówce w ogóle nie chcieli pomóc i kazali jej czekać na urodzenie martwego dziecka! „W papiery wpiszemy poronienie” – powiedzieli. Nie została tam ani chwili dłużej i błyskawicznie pojechała do innego szpitala.

  Dzisiaj jej córka chodzi do szkoły i wszystko jest dobrze. Jedak tego typu przerażające opowieści docierają do mnie z wielu miejsc w Polsce. Wszystko dzieje się za przyzwoleniem dyrektorów szpitali, którzy zezwalają na okrucieństwo na masową skalę. Szczególnie przeraził mnie przypadek lekarzy ze Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej, którzy przez cztery lata zabili ponad 412 dzieci.
  Jeszcze do niedawna ci aborterzy byli całkowicie anonimowi. Do publicznej wiadomości podawano jedynie ogólne, bardzo nieprecyzyjne statystyki, dotyczące liczby aborcji dokonywanych w Polsce. Dzięki akcji Szpitale bez aborterów wiemy, kto i gdzie odbiera dzieciom życie.
  W związku z tym, wiele osób prosi nas o interwencje w konkretnych placówkach. Dzięki pomocy naszych Darczyńców, zebraliśmy odpowiednie dane i uruchomiliśmy stronę, na której każdy może wysłać list protestacyjny bezpośrednio do dyrektora szpitala w swoim mieście. Na początek umieściliśmy na niej szpitale w: Rudzie Śląskiej, Warszawie, Krakowie, Gdańsku, Wrocławiu, Gliwicach, Lublinie i Toruniu. Listę na bieżąco rozszerzamy – regularnie będą pojawiały się na niej kolejne miasta.
  http://szpitalebezaborterow.pl/petycje/

  Otrzymane wsparcie pozwala nam również na kontynuowanie antyaborcyjnych pikiet, które w ostatnim czasie odbyły się m.in. w Bełchatowie, Katowicach, Warszawie, Lublinie i Krakowie.

  Bardzo podobała mi się też akcja naszych wolontariuszy z Krakowa. W Niedzielę Miłosierdzia Bożego zorganizowali pikietę w Łagiewnikach, którą zobaczyło kilkadziesiąt tysięcy osób! Mimo ciężkich warunków pogodowych i porywistego wiatru, młodzi ludzie trzymali duże, antyaborcyjne plakaty przez ponad 8 godzin.

  Nasi sympatycy często pytają mnie, dlaczego robimy pikiety w takich miejscach? „Przecież nikt tam nie popiera aborcji!” – słyszę. Z doświadczenia wiem, że niestety jest inaczej. Wiele osób wciąż nie wie co to jest i jak wygląda aborcja lub nieświadomie powiela manipulacje zwolenników zabijania nienarodzonych. Przykładem może być sytuacja z ostatniej pikiety pod Szpitalem Orłowskiego w Warszawie, z którego wyszła praktykantka z medalikiem na szyi i z ogromnym zacięciem przekonywała nas, że zabijanie chorych dzieci powinno być dozwolone.

  Każda taka sytuacja jest trudna ale przecież właśnie o to walczymy. Emocjonalne reakcje na nasze działania, które obserwujemy każdego dnia, to budzące się sumienia, wyrwane przez prawdę z letargu.
  Pomoc Darczyńców umożliwiła nam także zorganizowanie kolejnych akcji z użyciem mobilnych lawet. Ta forma dobrze sprawdziła się już we Wrocławiu, gdzie będziemy ją prowadzić jeszcze w najbliższych tygodniach.
  W maju postawiliśmy sobie za cel kolejne pikiety i akcje pod szpitalami. Planujemy również kampanię związaną z przyzwoleniem Ministerstwa Zdrowia na dokonywanie aborcji. Już wkrótce podam Państwu szczegóły!

  Serdecznie Państwa pozdrawiam,
  Kinga Małecka-Prybyło

  PS: W kampanii wysyłania listów protestacyjnych do dyrektorów szpitali wzięło udział już ponad 4500 osób. Zachęcam Państwa do udziału i poinformowania o akcji swoich znajomych.

  Fundacja Pro – Prawo do życia
  pl. Dąbrowskiego 2/4 lok.32, 00-055 Warszawa
  numer konta: 79 1050 1025 1000 0022 9191 4667
  Kod BIC Swift: INGBPLPW

  • Beza said

   Orędzie nr 325 z serii Ostrzeżenie
   Otrzymano czwartek, 26 styczeń 2012, godz.21.40

   Moja córko, tak wiele kłamstw przedstawionych zostało Moim dzieciom przez fałszywe religie, fałszywych bogów, fałszywych przywódców Kościoła, fałszywych politycznych przywódców i organizacje, jak również fałszywe media. Tak wiele prawdy jest ukryte. Mimo to, jeśli prawda o tym, co się dzieje na świecie zostałaby dziś ujawniona, zaakceptowałoby ją bardzo niewielu ludzi.

   To samo odnosi się do Dziesięciu Przykazań Mojego Ojca. Są to zasady ustanowione przez Mojego Przedwiecznego Ojca i dane Jego prorokowi Mojżeszowi. Prawda nigdy nie zmienia się, nieważne jak bardzo ludzkość próbuje ją zmienić. Przykazania Mojego Ojca nie są już akceptowane nawet wśród Kościołów Chrześcijańskich. Nie zabijaj – oznacza, że nie możecie zabijać innej ludzkiej istoty. Nie odnosi się do samoobrony, ale każdej innej sytuacji.

   Nikt nie może usprawiedliwiać morderstwa – aborcji, egzekucji lub eutanazji. Nikt.

   Jest to grzech śmiertelny i karą jest życie w piekle na wieki. Czy Moje dzieci akceptują to Moja córko? Nie, oni nawet uchwalili prawa, które czynią to nie tylko dopuszczalnym, ale wybaczalnym w oczach Boga. Ale tak nie jest. Codziennie łamane jest każde z Dziesięciu Przykazań Mojego Ojca.
   http://ostrzezenie.net/wordpress/2012/01/27/ostatnia-tajemnica-fatimska-ujawnia-prawde-o-zlej-sekcie-szatana-wkraczajacej-do-watykanu/

 25. FRANCISZEK PLANUJE OBCHODY PIĘĆDZIESIĄTNICY Z CHARYZMATYKAMI, ZIELONOŚWIĄTKOWCAMI I EWANGELIKAMI

  https://gloria.tv/article/ZsrUVhdFHTiG1hr7vaQhUMumb

 26. przeklejka said

  W 2017 Lucyfer będzie rządził w Watykanie
  https://gloria.tv/article/jbbSiU1b1DM12AKreaMeXx9ES

 27. Babcia cioteczna said

 28. Krystyna said

  Przepraszam, ze nie na temat, ale w wykladzie poruszone zostaly bardzo wazne problemy!

 29. Krystyna said

  Ofiary GMO w Argentynie.

 30. cox21 said

  ,,Marsz wolności” okazał się klapą, ale HGW trzyma fason i twierdzi, że był ok 100 tys uczestników. http://wiadomosci.wp.pl/marsz-wolnosci-przeszedl-przez-warszawe-duze-rozbieznosci-w-szacowaniu-liczby-uczestnikow-611

 31. Babcia cioteczna said

 32. OSTOJA said

  https://gloria.tv/video/pTKPaBrEHRBA1TY22aQgex3zm

 33. ... said

  Ks. Natanek – Rządzący wprowadzają prawa zniewalające naród

  Fragment kazania z dnia 05.05.2017 r. z cyklu „Kontemplacja Ducha Świętego w Listach Św. Pawła”. cz.30 Materiał pochodzi ze strony http://www.christusvincit-tv.pl/artic

 34. ... said

  NASZ SUKCES! Trwa DELEGALIZACJA lewackiego OMZRiK! Kto prowadzi postępowanie? (79)

 35. ... said

  3 Maja 2017 na Wawelu

 36. Babcia cioteczna said

 37. OSTOJA said

  Nawet Fakty TVN pokazały pustki na Placu Konstytucji. Frekwencja rzędu 12 tysięcy, zamiast pół miliona, to klęska Grzegorza Schetyny

  A ja z radości nucę sobie własną piosenkę. Będzie ją można usłyszeć na Festiwalu w Opolu w koncercie Jana Pietrzaka. Na razie proponuję tekst.

  Pieniądze Sorosa

  Miał być Majdan tu w Warszawie

  Pod pozorem, że bezprawie

  Osiągnęło prawie Himalajów szczyt

  Miał być milion na ulicach

  Miała pomóc zagranica

  A tu klapa, został tylko czarny kit

  Przetracono co grosza

  Pieniądze Sorosa

  I poszedł do kosza

  Taki piękny plan

  Przez szlachetne tak fundacje

  Na rewoltę szły dotacje

  Teraz musi czuć frustrację

  Jeden miły starszy pan

  O Trybunał bój przegrany

  Wkoło same ciamajdany

  I efektu nie dał też sejmowy pucz

  KOD miał kruszyć PiS – u mury

  Dziś drą koty o faktury

  Oj interes trzeba zamknąć już na klucz

  Przetracono co grosza…

  A najgorsze, że gazeta

  Jest obecnie całkiem nie ta

  Spada nakład, dziennikarzy ślą na bruk Akcje kupił od Agory

  I to pakiet całkiem spory

  Jej przyjaciel, a tu bach i krachu huk

  Przetracono co grosza

  Pieniądze Sorosa

  I poszedł do kosza

  Taki piękny plan

  Rewolucja tu być miała

  A tu nic…

  Takiego wała

  Tra la la la la la la la

  La la la la la

  autor: Ryszard Makowski

  Satyryk. Kabaret „Pod Egidą”. Niegdyś felietonista „Uważam Rze”, obecnie „wSieci”.

 38. rysiek said

  Napiszcie! Kiedy będzie normalnie, tak po polsku, po słowiańsku, tak po chrześcijańsku ale według Ewangelii. Jak mocno pragnę tej PRAWDY w rzeczywistości. Ciągle słyszę to trzeba, tak jest poprawnie, taka ma być dobra zmiana. Powiem tak GOWNO z tego jest. Nie jestem na haju, ani na żadnych używkach, powiedzcie dlaczego tak z nami żle. Czyżby wszystkich zawładnęła jakaś choroba, czy to szatan już ma władzę nad większą ilościa nas chrześcijan. co robić?????????????????????????????????????????????????????

  • Witek said

   Modlitwa i post, post i modlitwa. To nie żart.

   • rysiek said

    Witek. Stosuję to, choć grzech przedemną. Dlaczego my Polacy wykorzystujemy drugich rodaków, dlaczego ciągle nie ma między nami miłości, no dobra chociaż zgody. Co trzeba zrobić. Sama modlitwa nie wiela da, bo zbyt mało nas jest. Adminie wybacz, ale pis nas oszukał? chodzi o rolników i ogrodników/ Jak mamy zapewnić Wam wyżywienie, gdy nas się likwiduje, a wprowadza NWO. Zbyt mało nas jest, nie damy rady, a rządzący nam nie pomagają, ale wręcz przeciwnie tylko nakazy i zakazy.

 39. Sławik said

  Napiszcie mi proszę w której Parafii, Ksiądz Proboszcz stoi w birecie przed NS tak jak ksiądz Natanek.
  Bo to mnie zastanawia????

  • Jola said

   Gdy msza św. jest odprawiana w rycie trydenckim i po łacinie, tak bardzo często jest u ks. Natanka, to na czas kazania, msza jest jakby w zawieszeniu i wtedy ksiądz wkłada na głowę biret, który po kazaniu zdejmuje i kontynuuje odprawianie mszy św. Tak było dawniej, pamiętam jeszcze te czasy, chodź byłam dzieckiem.

 40. ... said

  Polska w likwidacji (Józef Białek, dr Jan Przybył)

  W kolejnym odcinku serii „Polska bez znieczulenia” dr Jan Przybył i Józef Białek przedstawiają rezultaty transformacji gospodarczej, która od 1989 r. pustoszy polskie rolnictwo i przetwórstwo spożywcze.

  • rysiek said

   Od 1989 roku, zastanawiałem się dlaczego jest tak żle, Proszę tylko nie patrzecieć na te gospodarstwa, a raczej nie gospodarstwa, ale firmy rolne, którym oddajemy ziemię i gospodarstwa. Jeszcze te 6-10 lat temu mówiło się o utrzymaniu gospodarstw rodowych, rodzinnych. Dziś nikt o tym nawet nie wspomina. Kochani 80% rolników jest piratami, sam takim jestem, dziś po cichu wprowadza się uprawy GMO- to jest system żywienia ludzi na eutanazję powolną, na ten temat są badania potwierdzone. Można dużo tu podać dowodów na kłamstwa i uśmiercanie populacji ludzi ndo odpowiedniego poziomu. Trapią mnie myśli co zrobić, aby pomimo wiary naszych ojców zachować nasz naród. Co zrobić? Są różne organizacje, stowarzyszenia, ale większość z nich albo nie wierzy w Boga, albo hołduje swoich bożków- tak jak związek Słowian. CO ROBIĆ.

 41. ... said

  Wyciekły nagie zdjęcia żony Hitlera! Oto one (ZDJĘCIA 18+)

  Austriacki kolekcjoner potwierdza – naga kobieta na zakupionych przez niego od antykwariusza zdjęciach to żona Adolfa Hitlera.

  Fotografie, na których pozuje naga Ewa Braun, Bernhard S nabył w Saltzburgu. Tożsamość fotografowanej kobiety potwierdza również osoba, u której znaleziono fotografie.

  – 9 miesięcy temu przyszła do mnie kobieta oferująca zdjęcia, które znalazła na strychu domu, jaki dostała w spadku. Twierdziła, że na fotografiach jest Ewa Braun – mówi „Bildowi” salzburski antykwariusz.

  Zdjęcia miały zostać wykonane w 1943 roku. Uwieczniają one Ewę Braun pozującą na tle pustej plaży nad jeziorem Wolfganga w Bawarii.

  – Znam wszystkie zdjęcia Ewy Braun. To na pewno ona – mówi obecny właściciel fotografii.

  Na autentyczność zdjęć, poza oceną kolekcjonera, wskazuje również analiza papieru, na jakim zostały wydrukowane. W czasach, kiedy fotografia stanowiła nowinkę technologiczną, zarezerwowana była dla wąskiego, zamożnego grona ludzi.

  http://pikio.pl/wyciekly-nagie-zdjecia-zony-hitlera-oto-one-zdjecia-18/

  ————————————————–

  Wiem, że znów mi się dostanie!

  • Kasia 1 said

   trzeba zawsze się zastanowić,po co to wklejam? czemu to ma służyć?Więc po co ta informacja ,pytam.?Po co ta golizna?

  • :) said

   Po co to wklejać? Nawet na blogu chrześcijańskim pornografia! Ja tutaj kombinuję jak jej unikać i nie mieć pretekstu do grzechu, a tu proszę …

  • Babcia cioteczna said

   Ten” said „to jakiś niemiec .Udaje głupa .

 42. OSTOJA said

  http://strefa44.pl/byly-minister-obrony-kanady-twierdzi-ze-amerykanski-rzad-sterowany-dwoch-obcych/

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d blogerów lubi to: