Dziecko Królowej Pokoju

Pokój musi zapanować pomiędzy człowiekiem i Bogiem, a także między ludźmi

 • Królowa Pokoju

  Królowa Pokoju
 • Uwaga

  Strona używa plików cookies które zapisują się w pamięci komputera. Zapisywanie plików cookies można zablokować w ustawieniach przeglądarki. Dowiedz się o tych plikach http://wszystkoociasteczkach.pl
 • Logowanie

 • Odwiedzają nas

  Map

 • Maryjo weź mnie za rękę

 • Jezu Maryjo Kocham Was

Orędzie Matki Bożej dla Mirjany 2-09-2017-Medziugorje

Posted by Dzieckonmp w dniu 2 września 2017

Drogie dzieci,

któż lepiej niż ja, mógłby opowiedzieć wam o miłości i bólu mojego Syna. Żyłam wraz z Nim, z Nim cierpiałam. Kiedy żyłam na ziemi, przeżywałam ból, gdyż byłam Matką. Mój Syn miłował myśli i dzieła Ojca Niebieskiego, Boga prawdziwego, i jak mi mówił, przyszedł, by was odkupić. Ja poprzez miłość skrywałam swój ból, natomiast wy moje dzieci, wy macie liczne pytania. Nie pojmujecie bólu, nie pojmujecie, iż ten ból powinniście przyjąć w miłości Bożej i znosić go. Każda ludzka istota w mniejszym lub większym stopniu tego doświadcza, lecz mając pokój w sercu i będąc w stanie łaski, istnieje nadzieja. To jest mój Syn, Bóg z Boga zrodzony. Jego Słowa są ziarnem życia wiecznego. Zasiane w dobrych duszach, przynoszą liczne owoce. Mój Syn cierpiał, ponieważ wziął na siebie wasze grzechy. Dlatego więc wy, moje dzieci, apostołowie mojej miłości, wy którzy cierpicie, widzicie, że wasz ból stanie się światłem i chwałą. Dzieci moje. Kiedy znosicie ból, kiedy cierpicie, niebo przenika do was, wy zaś wszystkim wokół siebie dajecie trochę z tego nieba i dajecie wiele nadziei. Dziękuję wam.

Reklamy

Komentarzy 205 to “Orędzie Matki Bożej dla Mirjany 2-09-2017-Medziugorje”

 1. krystynka said

  Andrzeju a co ty taki płodny jesteś ? komentarz kopiuje komentarz…

  • gwiazdka said

   …no co umieszcza fajne modlitwy bo ludzie chodzą bez książeczek na Msze Sw – tak nas kapłani teraz urządzili pod płaszczykiem ze jak śpiewasz to dwa razy sie modlisz – takim sposobem zlikwidowali modlitewniki …..ja tylko z książeczka do modlitwy chodzę na Msze Sw dzięki temu tyle Panu Bogu mogę ofiarować – bo wszystkiego nie można spamiętać….

 2. Andrzej03091 said

  Modlitwa przedsoborowa

  Modlitwa do Matki Boskiej patronki sprawy polskiej (1849 r.)

  Matko umęczonego Zbawiciela, przez którego ogłoszona nauka światu, jest wyłącznym zakonem sprawiedliwości na ziemi, a żywot i ofiarna śmierć jego: jedyną drogą, po któréj postępując, co raz więcéj zbliżać się; a następnie osiągnąć obiecane królestwo wiecznego szczęścia możemy. –
  Matko boleści i cierpień, przyczyń się do Boga Ojca, aby męki syna twego Jezusa Chrystusa, stały się rzetelnym pokarmem ludzkości, a słowo nauki jego, było ciałem , owocu, wzajemnych stosunków naszych. Nie dopuść, aby nieprzyjaciele nauki syna twego, przykrywając się płaszczem wiary, stawiali tamę praktycznemu rozwiciu się zakonu jego. Odsłoń widoki faryzeuszy, którzy przedstawiają modlitwę i ćwiczenia się religijne, nie za środek udoskonalenia się i przysposobienia do wytrwania w naśladowaniu życia syna twego; w służeniu sprawie ludzkości i Ojczyzny; ale za sam cel religii podają. –
  Opiekunko strapionych, Ucieczko pokrzywdzonych, Nadziejo cierpiących; przyjm sprawę Polski, pod swą szczególną opiekę. Wyjednaj przebaczenie za winy nasze u Boga Ojca. Uproś syna twego, aby pomnąc na męki, – które za całą ludzkość na krzyżu poniósł, skrócił dnie niewoli Ojczyzny naszej, przyspieszył panowanie prawa, przez siebie objawionego światu i położył koniec nieprawościom i zbrodniom, dumnych niewiarą i pysznych złością władzców świata. –
  Matko Boga, przyczyń się do Ducha świetego, aby natchnął światłem mądrości swojéj matki Polki, by uprawiając serca swych dzieci; wpoiły w młode pokolenie zamiłowanie Ojczyzny, cnoty i bliźnich. Wyjednaj im błogosławieństwo i wzmocnienie sił wytrwałości w cierpieniach; aby patrząc na przelew krwi za wolność i niepodległość Polski, mężnie znosiły boleść po stracie męża lub syna, mając przed oczyma przykład jaki im sama do naśladowania pozostawiłaś. – Amen.

  za: „Zbiór modłów narodu polskiego podczas jego pokutnej niewoli”, Poznań 1849.

  Modlitwa do Królowej Korony Polskiej (1926r)

  Pomnij, o Panno Święta, co Jasnej bronisz , Częstochowy i w Ostrej świecisz Bramie, że nigdy nie słyszano, aby, gdy się Polska w potrzebie pod Twoja opiekę uciekała, Twego wspomożenia błagała, od Ciebie opuszczoną została.
  Taką ufnością ożywiony, o cudowna Panno Częstochowska, naród Polski do stóp Twoich przypada i błagalnie wznosi ku Tobie wołanie: Królowo Korony Polskiej, Królestwa Swego strzeż! Od Wschodu do Zachodu na straży granic Polski, o Pani nasza stań! Płaszczem Swym, jako puklerzem, od wrogów chroń. Wojnom, głodom i zarazom, niezgodzie i klęskom wszelakim przystępu do Polski broń, a duszę narodu Twego do Syna swego skłoń. O Matko Chrystusowa, Matko Łaski Bożej, nie gardź tem Polski wołaniem, lecz usłysz je łaskawie i racz wysłuchać, o łaskawa, o litościwa Pani nasza i Królowo. Amen.

  Wydana w Częstochowie z okazji złożenia berła Matce Bożej Częstochowskiej 3.V.1926 r.

  Uroczyste złożenie hołdu Królowej Korony Polskiej (1910r)

  W Imię Ojca i Syna i Ducha świętego. Amen.
  O Przenajświętsza Maryjo, Matko Boża, Królowo Korony Polskiej, jaśniejąca niezliczonemi łaskami i cudami w Narodzie naszym i w Twojem Królestwie Polskiem, upadam w najgłębszej pokorze do stóp Twoich najświętszych, oddaję Ci hołd poddaństwa, miłości i uwielbienia. Proszę Cię, wejrzyj łaskawie na nas, wyrwij nas z nędzy grzechów naszych i miłosierdziem Twojem osłoń nas przed słuszną karą Bożą. O Pani nasza, rozbudź w Polskim Twoim Narodzie wielkich, prawdziwych miłośników Ojczyzny, wspieraj pracę tych, co chcą ją dźwignąć i uszczęśliwić; umacniaj w nas wiarę świętą i przywiązanie do Kościoła katolickiego, abyśmy Cię wysławiali na wieki wraz z Synem Twoim. Błagam Cię o to przez miłość Twoją do Jezusa Chrystusa, Syna Twojego a Pana naszego, -który z Bogiem Ojcem i Duchem świętym żyje i króluje, Bóg po wszystkie wieki wieków. Amen.
  O Maryo, Królowo Korony Polskiej, módl się za nami!
  za: Polka przed Bogiem (1910r.)

  Modlitwa do Królowej Korony Polskiej (1889r)

  Niebu i ziemi królująca Najświętsza Panno Maryo! a na Jasnej Górze Częstochowskiej ukoronowana Królowo polskiej Korony najłaskawsza, któraś dotąd żadnego, pod Twoją obronę z pokorą i ufnością się uciekającego bez pociechy nie zostawiła: Do Ciebie my wygnańcy synowie Ewy się uciekamy w naszej niedoli. — Wyznajemy Najświętsza Panno, że słusznie cierpimy — zgrzeszyliśmy z ojcami naszemi — niezbożnieśmy czynili, bośmy dla marności światowych zapomnieli i obrazili Boga, Ojca najlepszego, który nas stworzył i chowa, i rozdrażniliśmy nieprawościami naszemi oczy majestatu Jego i zasmuciliśmy Matkę i karmicielkę naszą, Kościół święty, który nas karmi słowem Bożem i nasyca dusze nasze świętemi Sakramentami na żywot wieczny. Przeto dopuścił Bóg na nas, że wpadliśmy w moc nieprzyjaciół naszych. Szukaliśmy ratunku u ludzi a nie było go, bo bez Boga omylny ratunek człowieczy; dobywaliśmy miecza, ale go nam i kosę z rak wytrącono. Krzyż tylko zostawił nam miłosierny Bóg na ostatni ratunek. A teraz w wielkim ucisku i utrapieniu, poranieni na duszy i ciele i na poły umarli, w płaczu i żalu uciekamy się do Ciebie Matko miłosierdzia, ratuj nas! bo giniemy. —Tyś Najświętsza Panno obrona Jasnej góry podniosła na duchu znękanego Jana Kazimierza i pomogłaś mu wypędzić niewiernych najeźdców i tym zachowałaś, Arko przymierza, Polskę od potopu, i całemu narodowi ciągle wypraszałaś u Boga łaski, błogosławieństwo i pociechy. Tak i dalej, o Królowo nasza! chciej nad nami panować a nie wypuszczaj nas ze swej łaskawej pieczy! Stań dzisiaj przed tronem Bożym, mając za sobą miliony dusz, które polska ziemia Niebu oddała, i przez Twe niepokalane, macierzyńskie Serce, przez zasługi naszych Świętych, przez krew naszych Męczenników błagaj w Imię Jezusa o zmiłowanie Pańskie: by naród Polski uleczony z ran i chorób, a uświęcony pokutą, spełniał nadal w pokoju i swobodzie posłannictwo swoje, ku chwale Boga w Trójcy Świętej jedynego. Amen.

  za: Korona życia (1889r)

 3. Andrzej03091 said

  Modlitwa przedsoborowa

  Modlitwa do Ducha Świętego o oświecenie Narodu polskiego (1849 r)

  Duchu Święty Boże! Przyjmij pod swą opiekę; kierunek oświecenia Narodu polskiego. Spraw abyśmy, przez dokładne pojęcie nauki Zbawiciela; poznali rzeczywistą godność człowieka, i na niej oparte prawo społeczeństwa: abyśmy przyszli do znajomości obowiązków naszych, względem Ludzkości, Ojczyzny i braci. Duchu święty upraw serca nasze. Zniszcz pychę, obłudę, miłość własną i wszystko co jest zarodem złego; lub przyczynia się do oddalania nas, od szczerego oddania się służbie Ojczyzny. Spraw abyśmy się stali godnymi synami Matki naszej – Polski.
  Udziel mądrości swojej powołanym, do kierunku sprawy narodowej, lub pełnienia innych obowiązków publicznych; mężom Polski, aby poznali swe obowiązki i jednomyślnie je wypełniali; duchownym, aby nas oświecali w nauce Zbawiciela; nauczycielom, aby młodzież przysposabiali na dobrych i użytecznych obywateli; ojcom i matkom, aby w wychowaniu i kształceniu dzieci. baczyli na obecne i przyszłe potrzeby kraju; młodzieży, aby na podstawie nauki Zbawiciela, wyrobiła sobie stałą podstawę życia, – oraz poznała obowiązki na niej ciążące w dzisiejszych okolicznościach i do ich spełnienia przysposobiła się. Oświeć uwiedzionych przez wroga braci, przyprowadź ich do poznania błędu i pomóż, do powrotu na prawą drogę. Spraw opamiętanie się nieprzyjaciół naszych, doprowadź ich do poznania i ukochania cnót chrześcijańskich; przyczyń się do wstrzymania morderstw i rozlewu krwi niewinnej.
  Bądź przewodnikiem wyswobodzenia naszego, kieruj myślą i wytrwałością naszą; uchroń nas od sideł zastawionych przez wrogów, w niwecz obróć plany jego, przyspiesz dzień zbawienia – dzień niepodległości matki naszej – Polski.
  Amen.

  za: Zbiór modłów narodu polskiego podczas jego pokutnej niewoli ( 1849 r.)

  • gwiazdka said

   .Andrzej03091…..proszę rozdzielić te modlitwy na parę dni – bo nienadarzam z czytaniem – może ma pan jakiś link do tej książeczki….

  • Joanna said

   Bardzo dziękuję za tak piękne modlitwy.

 4. Grażyna said

  Andrzej serdeczne dzięki,wszystko wydrukowałam,Bog zapłać !

 5. Andrzej03091 said

  Oczywiście! Pani Krystyna ma rację …!

  Poniżej podaję link:
  http://tmoch.net/jupgrade/index.php/ulubione-modlitwy/stare-modlitewniki.html

  • krystynka said

   a widzisz, napisze jak zwykle kobieta pisze, a nie mówiłam…krystynki zawsze mają rację!……nawet po cichu napiszę jak jej nie mają…

   • Andrzej03091 said

    Teraz trochę prawdy: … gdybym podał tylko sam link, najprawdopodobniej mało osób zajrzało by do niego. Więc potrzeba było trochę modlitw wkleić, by ktokolwiek się tym zainteresował! Pozdrawiam!

    P.S. Proponuję jeśli ktokolwiek ma i chce, też zamieścić modlitwy przedsoborowe!

    • krystynka said

     Andrzeju chyba już wiem o ci ci chodziło, abyśmy dostali po oczach tymi tekstami aby kazdy nie mówił, że nic od Andrzeja nie było…..czyli efekt uzyskałeś !

    • Andrzej03091 said

     Pani Krystyno, nie chodzi o to, by ktoś coś mówił, czy coś było czy nie! Bardzo rzadko piszę na tym blogu! Tutaj chodzi o coś całkiem innego. Niech Pani zajrzy na podane linki przeze mnie. Może znajdzie Pani coś dla siebie. Pozdrawiam!

    • Anonim said

     Do Krystynki: Każdy sądzi podług siebie.

 6. Adrian said

  W Polsce w 40 miejscach odprawiana jest w niedzielę msza św. trydencka

  W całej Polsce jest 40 miejsc, gdzie w każdą niedzielę odprawiana jest msza św. w klasycznym rycie rzymskim – zwana potocznie mszą św. trydencką – oraz 119 miejsc, gdzie jest ona odprawiana regularnie, ale nie w każdą niedzielę.
  http://www.stefczyk.info/wiadomosci/polska/w-polsce-w-40-miejscach-odprawiana-jest-w-niedziele-msza-sw-trydencka,21058705198

 7. Adrian said

  WARTO PRZYPOMNIEĆ! Przepowiednie ojca Klimuszki o najeździe islamistów na Europę i zagładzie Włoch wypełniają się!!!

  „Widziałem żołnierzy przeprawiających się przez morze na takich małych stateczkach, ale po twarzach widać było, że to nie Europejczycy. Widziałem domy walące się i włoskie dzieci, które płakały. To wyglądało jak atak niewiernych na Europę. Wydaje mi się, że jakaś wielka tragedia spotka Włochy. Część buta włoskiego znajdzie się pod wodą. Widziałem sceny jak po wielkim kataklizmie. To było straszne!” – powiedział znany polski jasnowidz, ojciec Andrzej Czesław Klimuszko w maju 1980 r.

  https://www.koniec-swiata.org/warto-przypomniec-przepowiednie-ojca-klimuszki-o-najezdzie-islamistow-europe-zagladzie-wloch-wypelniaja-sie/

 8. Andrzej03091 said

  Modlitwa przedsoborowa

  Modlitwa do Serca Maryi
  (Wielce skuteczna)

  Święta Maryjo, Matko mego Boga i Zbawiciela Jezusa Chrystusa, któraś była bez zmazy grzechu pierworodnego poczęta, módl się za mną teraz i w godzinę śmierci mojej, uproś mi nawrócenie, opiekuj się wszystkimi przedsięwzięciami moimi, bądź zawsze moją Pocieszycielką, uchroń od wszelkiego niebezpieczeństwa, miej staranie o moje zbawienie. W Tobie po Bogu całą ufność położyłem, o Matko Miłosierdzia, na której skaza najmniejszego grzechu nie powstała nigdy, módl się za nami, którzy się do Najświętszego Serca Twojego uciekamy; a duszom ratunku potrzebującym, szczęśliwą wieczność wyjednaj. Amen.

  (Osobiste doświadczenie osób dowiodły skuteczności tej modlitwy, trzeba ją odmawiać pobożnie. Pius VII tekst tej modlitwy nosił przy sobie w czasie swej niewoli).

 9. OSTOJA said

  http://polskaracja.com/trump-uderza-w-niemiecka-gospodarke-prezydent-usa-zrujnuje-przemysl-motoryzacyjny-niemiec-jednym-posunieciem/

  Donald Trump i Angela Merkel prawdopodobnie nie bardzo za sobą przepadają. Prezydent USA kilkakrotnie pokazał już, że nie zamierza współpracować z Unią Europejską w takim stopniu, w jakim robił to jego poprzednik Barack Obama.

  Przywódca Stanów zamierza podjąć decyzję, która mocno uderzy w niemiecką gospodarkę. Przymierza się do ograniczenia eksportu niemieckich aut do Stanów Zjednoczonych. W jaki sposób?

  „Jeśli chcecie budować samochody na świecie, życzę wam wszystkiego najlepszego. Możecie budować samochody dla Stanów Zjednoczonych, ale za każdy samochód, który przyjedzie do Stanów Zjednoczonych, zapłacicie 35 procent podatku” – oświadczył Trump.

 10. kpiz said

  Film „Teraz i w godzinę śmierci” – Kino Pod Aniołem
  http://kinopodaniolem.pl/film/teraz-i-w-godzine-smierci?utm_source=freshmail&utm_medium=email&utm_campaign=Andrzej_Teraz_i_w_godzine_smierci

 11. Andrzej03091 said

  Podaję jeszcze jeden link, modlitewnik w formacie pdf, Zawarte są w nim modlitwy przedsoborowe i po Soborze Watykańskim II. Szczególnie polecam zbiór modlitw do Ducha Świętego. Duch Święty prowadzi do szczęścia
  … „Wszyscy pragną być szczęśliwymi, lecz mało kto szczęście osiąga” powiedział świątobliwy kardynał Mercier i ukazuje nam tajemnicę świętości i szczęścia w nabożeństwie do Ducha Świętego. Oto co o tym pisze: „Starajcie się codziennie przez 5 minut nakazać milczeć waszej
  wyobraźni, zamknijcie oczy na rzeczy stworzone, a uszy na wszystkie podszepty tej ziemi, ażeby skupić się w sobie i wejść do świątyni waszej duszy ochrzczonej, która jest przybytkiem Ducha Świętego, mówcie do Niego w ten sposób: O Duchu Święty, duszo mej duszy, uwielbiam Ciebie, oświecaj mnie, prowadź mnie, umacniaj, pocieszaj i pouczaj, co mam czynić, rozkazuj mi. Poddaję się chętnie wszystkiemu, czego ode
  mnie zażądasz, pragnę wszystko przyjąć, co na mnie dopuścisz, daj mi tylko poznać Twoją Św. Wolę. Amen.

  Jeżeli tak czynić będziecie, życie wasze upływać będzie szczęśliwie, pogodnie i radośnie, nawet wśród krzyży i cierpień. Łaska zastosowana do wielkości doświadczeń udzieli siły do ich znoszenia, i tak pełni zasług dojdziecie szczęśliwi do bram nieba.
  „Całkowite poddanie się działaniu Ducha Świętego, to „tajemnica świętości”

  http://www.antoni.agmk.net/pliki/modlitewnik.pdf

  • Gloria said

   Wielki Skarb – dziękuję!

   • szach said

    moja ulubiona modlitwa :

    Przyjdź Duchu Święty.
    Przemień moje wewnętrzne napięcie w święte odprężenie.
    Przemień mój niepokój w kojącą cisze.
    Przemień moje zatroskanie w spokojna ufność.
    Przemień mój lek w nieugiętą wiarę.
    Przemień moja gorycz w słodycz Twej laski.
    Przemień mrok mego serca w delikatne światło.
    Przemień moja obojętność w serdeczna życzliwość.
    Przemień moją noc w Twoje światło.
    Przemień zimę mojej duszy w Twoją wiosnę.
    Wyprostuj moje krzywe drogi,
    wypełnij moją pustkę,
    oczyść mnie z pychy,
    pogłębiaj moją pokorę.
    Rozpal we mnie miłość!
    Zgaś we mnie zmysłowość.
    Spraw, abym widział siebie jak Ty mnie widzisz,
    abym mógł poznać Ciebie jak to obiecałeś
    i był szczęśliwy według słowa Twego:
    Błogosławieni czystego serca albowiem oni Boga oglądać będą.

 12. La Salette said

  ks. Stanisław Małkowski dla Frondy: Złe decyzje księży? Przykład idzie z Watykanu
  Tomasz Wandas, Fronda.pl: Ksiądz Lemański pisze o premier, że „łże jak bura suka”, ks. Boniecki mówi, że „dziś polski Kościół jest pisowski”, bp. Pieronek twierdzi natomiast, że „demokracja jest zagrożona, a Kaczyński zachowuje się jak po narkotykach”. Co się dzieje? Skąd tyle nienawiści w wypowiedziach duchownych?
  http://www.fronda.pl/a/ks-stanislaw-malkowski-dla-frondy-zle-decyzje-ksiezy-przyklad-idzie-z-watykanu,98951.html

 13. La Salette said

  Papież wyznał, że przed laty chodził do psychoanalityka
  Papież Franciszek wyznał, że prawie 40 lat temu chodził do psychoanalityka; raz w tygodniu przez pół roku. Opowiedział o tym w książce, która ma się ukazać 6 września we Francji i jest zapisem rozmów, jakie przeprowadził z nim socjolog Dominique Wolton.
  http://wiadomosci.onet.pl/swiat/papiez-wyznal-ze-przed-laty-chodzil-do-psychoanalityka/h9gxw4q
  Psychoanaliza to hucpa, a oświadczenie Franciszka tego nie zmienia!
  Zakończył się konflikt między psychoanalizą a Kościołem – oznajmili komentatorzy. Dlaczego? Otóż ponoć dlatego, że papież Franciszek powiedział, że on sam z psychoanalizy korzystał, i że mu ona pomogła. Tyle, że to stwierdzenie nie zmienia niczego w ocenie psychoanalizy.
  A ta, i to z perspektywy naukowej, jest jednoznaczna. W wydaniu Freuda jest to zwyczajna hucpa. Badania były fałszowane, tezy naginane, a wszystko służyło uzasadnieniu antyreligijnych i wrogich małżeństwu, rodzinie i tradycji przekonań filozoficznych Freuda. I z perspektywy psychiatrii czy psychologii empirycznej nie da się obronić wynurzeń Freuda.
  W wymiarze duchowym jest podobnie. Psychoanaliza może być duchowo niebezpieczne, co dla odmiany potwierdzi wielu egzorcystów, a także świadków tego, co rzekome terapie zrobiły z fantastycznymi kapłanami.
  I nie zmienia tego oświadczenie papieża Franciszka, że on z psychoanalizy kiedyś korzystał, i że mu ona pomogła. A nie zmienia, bo po pierwsze nie wiemy, jaka to była psychoanaliza (sam termin niewiele znaczy), a po drugie papież nie jest autorytetem w dziedzinie psychologii czy wartości psychoanalizy. W tej dziedzinie papież zwyczajne nie ma autorytetu. Co w niczym nie musi zmieniać tego, że o. Bergoglio spotkania z psychoanalitykiem mogły pomóc. Mogły, tyle, że to nie zmienia oceny psychoanalizy.
  http://malydziennik.pl/psychoanaliza-to-hucpa-a-oswiadczenie-franciszka-tego-nie-zmienia,7532.html

  • La Salette said

   Kard. Bergoglio przez kilka lat leczył się chińską akupunkturą u lekarza new age.
   Sprawa została poruszona w mediach niedługo po tym, jak jego własny lekarz akupunktury, Liu Ming, odwiedził go w Watykanie, po trasie swojej podróży z Argentyny do Chin.
   Na zdjęciu dawny lekarz kard. Bergoglio wręcza teraz Franciszkowi pismo zatytułowane: „Tao”. Słowo to jest chińską ideą, symbolem i oznacza „drogę”, „zasadę”, jedno z centralnych pojęć taoizmu, używane jest też w innych wschodnich religiach i filozofiach. Tytuł czasopisma jest więc bardzo wymowny, tak samo podtytuł: „Tajemnice medycyny chińskiej” (tutaj jest zdjęcie większe okładki czasopisma).
   https://gloria.tv/article/XiARG6pSc3cC3r1FjPMwkh9u3

  • La Salette said

   Psychologia i Kościół_Dave Hunt
   O psychologii i jej destrukcyjnym wpływie na życie chrześcijan i nie tylko.

  • La Salette said

   Jeśli oddacie się praktykom New Age, zaprzecie się Mnie
   orędzie nr 1285 z serii Ostrzeżenie 06.12.2014, godz. 14:40
   Moja szczerze umiłowana córko, jak to się dzieje, że ci, którzy nie przyjmują Mojego Istnienia czy Boskości Mojego Ojca Przedwiecznego, są tak chętni do przyjmowania wszystkich wymyślonych przez siebie fałszywych bogów?
   Gdy Moja Obecność jest odczuwana przez dusze, które odrzucają Moje Istnienie, czują one potrzebę odwetu bez wyrzutów sumienia. Będą one kpiły, szydziły, drwiły z Mojej Obecności, czy to w Moim Kościele, w Księgach; czy w Słowie lub wtedy, gdy Ja Jestem obecny w innych duszach. Obecność Boga jest wszechmocna i jest odczuwana w najboleśniejszy sposób przez te dusze, które są w ciemności. To dlatego z takim jadem reagują na jakiekolwiek wzmianki o Mnie. Ci ludzie mają głęboko zakorzenioną nienawiść do Mnie i wymyka się to ich pojmowaniu, jak mogą nienawidzić kogoś, kto w ich oczach nie istnieje.
   Ostrzegam tych, którzy przyjmą fałszywą duchowość i którzy ubóstwiają i mają obsesję na punkcie wszystkiego, co nie pochodzi ode Mnie. Jeśli otworzycie swoje dusze na jakąkolwiek sferę duchową, nie pochodzącą ode Mnie, możecie otworzyć drzwi demonom, które sprytnie zwabią was do swojego ciemnego świata. Jeżeli wierzycie, że spłynie na was jakiś spokój z praktyk New Age, to będzie on krótkotrwały. I kiedy będziecie pragnęli osiągnąć więcej, wtedy wejdziecie w stan, w którym wasze sumienie zostanie przejęte przez wrogów Boga, tak, że już nie będziecie w stanie uwolnić się spod ich władzy. Nigdy nie odnajdziecie spokoju, gdy będziecie czcili fałszywych bogów.
   Świat przenikają fałszywe doktryny, bogowie i religie. Jest tylko jeden prawdziwy Bóg i możecie przyjść do Niego tylko poprzez uznanie wielkiej ofiary, jakiej dokonał, gdy posłał Mnie, swojego jednorodzonego Syna, aby przynieść wam zbawienie od sideł złego ducha.
   Wy, którzy Mnie znacie, ale którzy zajmujecie się innymi doktrynami, wiedzcie to. Jeśli oddacie się praktykom New Age, zaprzecie się Mnie. Gdy Mój Kościół uzna inne wyznania, które nie są ode Mnie, wtedy Mnie zdradzi.
   Czas, kiedy obchodzone jest Moje Narodzenie, przez okazywanie przywiązania do innych religii, które nie są ode Mnie, będzie czasem największych zdrad Prawdy.
   Wasz Jezus

  • Wiesia said

   Nowy papież Franciszek. 10 rzeczy, które trzeba wiedzieć o Jorge Mario Bergoglio
   jb 14.03.2013 00:36

   „Jorge Mario Bergoglio to pierwszy papież z Ameryki Południowej, pierwszy jezuita wybrany na biskupa Rzymu i pierwsza głowa Kościoła katolickiego, która przyjęła imię „Franciszek”.
   -Słynie z pokory,
   -ma konserwatywne poglądy, zrezygnował z limuzyny na rzecz autobusu. Przygotowaliśmy listę 10 rzeczy, które musicie wiedzieć o nowym papieżu….
   *7. Konserwatywny doktrynalnie. Papież Franciszek to przeciwnik aborcji, eutanazji, małżeństw jednopłciowych i adopcji dzieci przez pary homoseksualne….

   10. Mówi płynnie po niemiecku i włosku – swoje pierwsze wystąpienie jako biskup Rzymu zaczął od słów „buonasera”, a zakończył „buonanotte”. Ukończył m.in. studia z chemii, a nauki humanistyczne – filozofię, teologię, literaturę i *psychologię – zaczął zgłębiać już po tym, jak wstąpił do zakonu jezuitów.
   *Na kilku argentyńskich uczelniach wykładał potem zresztą literaturę i psychologię. Był m.in. mistrzem nowicjatu w Villa Barilari i rektorem kilku uczelni wyższych….
   http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114873,13557632,Nowy_papiez_Franciszek__10_rzeczy__ktore_trzeba_wiedziec.html

   • Wiesia said

    🙂 @”Paluszku” nie bądz tchórzem i miej cywilną odwagę napisać,co tu jest nie tak w tym linku wg.Ciebie.Tak będzie uczciwiej, niż chować się jak szczur ,a „po ciemku” reagować,jak kameleon.Co Ty na to??Przecież Prawda nas wyzwoli,Ciebie też,ale pod warunkiem,że przestaniesz być ,jak żaba wrzucona bezpośrednio do wrzątku 🙂

 14. La Salette said

  Wstrząsy sejsmiczne w Korei. Kolejna próba jądrowa?
  Sztab generalny armii południowokoreańskiej oświadczył w niedzielę, że dwa wstrząsy odnotowane tego dnia na terytorium w Korei Północnej najprawdopodobniej oznaczają, że reżim w Pjongjangu dokonał kolejnej, szóstej próby jądrowej.
  Także rząd Japonii potwierdził, że podejrzana aktywność sejsmiczna w Korei Płn. to skutek przeprowadzenia próby z użyciem broni atomowej.
  Oba wstrząsy – pierwszy o magnitudzie szacowanej przez różne źródła na 5,6-6,3 oraz drugi o magnitudzie 4,6 – nastąpiły w odstępie kilku minut na zerowej głębokości.
  Kilka godzin wcześniej Korea Północna ogłosiła, że stworzyła „zaawansowaną” broń nuklearną o „wielkiej niszczycielskiej sile”. Jak informuje państwowa agencja KCNA, w bombę wodorową ma zostać uzbrojony nowy międzykontynentalny pocisk. Kim Dzong Un dokonał inspekcji zakładów, gdzie trwają prace nad nową bronią. Jej moc ma dochodzić do setek kiloton i może zostać zdetonowana na dużych wysokościach.
  http://www.fronda.pl/a/wstrzasy-sejsmiczne-w-korei-kolejna-proba-jadrowa,98927.html

  • La Salette said

   Czy USA zaatakują Koreę? Trump odpowiada: Zobaczymy…
   Prezydent Stanów Zjednoczonych, Donald Trump poinformował na Twitterze, że USA mogą zerwać wymianę handlową z państwami prowadzącymi interesy z Koreą Północną.
   Na pytanie dziennikarzy, czy po najnowszej próbie nuklearnej Stany zaatakują Koreę, prezydent zagadkowo odpowiedział: „Zobaczymy”. Wcześniej w dość ostry sposób krytykował politykę Korei Południowej wobec Pjongjangu, pisząc, że reżim Kim Dzong Una jest państwem zbójeckim, do którego może dotrzeć wyłącznie jeden argument…
   Agencja AP zwraca uwagę, że to pierwsza próba nuklearna, z którą administracja prezydenta Stanów Zjednoczonych musi sobie poradzić.
   Amerykański sekretarz stanu, Rex Tillerson w niedzielę prowadził rozmowy z szefami dyplomacji państw azjatyckich. Z kolei minister finansów, Steve Munchin informował wcześniej o pracach nad „pakietem sankcji” wymierzonych w Koreę Północną, rekomendując prezydentowi całkowite zablokowanie wymiany handlowej z Pjongjangiem.
   http://www.fronda.pl/a/czy-usa-zaatakuja-koree-trump-odpowiada-zobaczymy,98956.html

 15. La Salette said

  Wiele rzeczy tam zawartych to kwestia dyskusji ale warto sie zapoznac:
  Syreny Apokalipsy:
  https://minddancer-pl.blogspot.com/2017/09/syreny-apokalipsy.html

 16. OSTOJA said

  http://www.fronda.pl/a/dialog-einsteina-z-niewierzacym-profesorem-1,98959.html

 17. OSTOJA said

  Petycja uznająca George’a Sorosa za terrorystę zyskała ogromne poparcie w USA

  Mieszkańcy Stanów Zjednoczonych masowo podpisują się pod petycją na stronie Białego Domu, która uznaje spekulanta finansowego George’a Sorosa oraz jego organizacje za zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego. Petycja w chwili obecnej zdobyła poparcie ponad 110 tysięcy ludzi. To wystarczająca ilość, abyśmy mogli oczekiwać na reakcję ze strony Białego Domu.

  http://zmianynaziemi.pl/wiadomosc/petycja-uznajaca-georgea-sorosa-za-terroryste-zyskala-ogromne-poparcie-w-usa

 18. mentronik said

  • kpiz said

   a czemu dopiero 23.09, jak nowy rok 5777 przypada 20.09?
   😁😁😁😁

  • Vesper said

   Data 23.09 robi obecnie wielką „karierę”, ale wydaje mi się, że oprócz wiadomego znaku na niebie, nic spektakularnego się nie wydarzy. Znak będzie pewnie uroczystym otwarciem Wielkiego Ucisku, a to dopiero początek kolejnych wydarzeń. Jedno jest pewne to już ostatni dzwonek dla rodaków za granicą żeby tu wracali, czas na ostateczne przygotowania

   • Adrian said

    kolejni nawiedzeni, straszą, brak słow…..a inni się cieszą i lody na nich kręcą……

    David Meade, badacz i autor książki „Planeta X”: Zagłada nazywa się Nibiru. Koniec świata już we wrześniu

    Pomiędzy 20 a 23 września nastąpi Apokalipsa. Nie doprowadzi do niej Korea Północna, Państwo Islamskie, a tajemnicza planeta Nibiru, która w tych dniach ma uderzyć w Ziemię. ….
    https://www.koniec-swiata.org/david-meade-badacz-autor-ksiazki-planeta-x-zaglada-nazywa-sie-nibiru-koniec-swiata-juz-we-wrzesniu/
    ==========================
    Według zwolenników armagedonu i liczby 33 koniec świata nastąpi 23 września

    Brytyjska gazeta ” The Telegraph” pisze, że jak donoszą zwolennicy teorii spiskowych – całkowite zaćmienie słońca z 21 sierpnia było zwiastunem zbliżającego się końca świata. Według teorii Davida Meade – autora książki „Planet X: The 2017 arrival” już wkrótce tajemnicza planeta Nibiru zniszczy Ziemię!

    Jak pisze w brytyjskiej gazecie autor Meade, do zderzenia dojdzie dokładnie 23 września. Określa siebie jako „biblijnego numerologa”, bo jego teorię mają potwierdzać wersety Pisma Świętego. – Amerykańskie zaćmienie słońca było niezaprzeczalnym zwiastunem tego, że zbliża się kres naszej planety – stwierdził Meade w rozmowie z „Daily Star”.
    https://www.koniec-swiata.org/wedlug-zwolennikow-armagedonu-liczby-33-koniec-swiata-nastapi-23-wrzesnia/

 19. La Salette said

  Ciekawe kogo ukarze teraz FIFA? Czekamy!
  Skandal w Pradze! Niemieccy kibice skandowali podczas meczu nazistowskie pozdrowienie „Sieg Heil!” – co na to FIFA?
  Podczas meczu piłkarskiego Niemcy-Czechy, organizowanego w Pradze, w ramach eliminacji do mistrzostw świata w 2018 roku w Rosji, doszło do skandalu. Kibice niemieccy zaczęli wykrzykiwać nazistowskie hasła w tym znane pozdrowienie Sieg Heil!
  Fakt, że stało się to niemal w rocznicę napaści na Polskę w 1939 roku, niektórzy odbierają to jako złośliwość względem naszego kraju, ale do zdarzenia doszło w Czechach, wiec to raczej Czesi mają prawo do oburzenia.
  Swoją drogą ciekawe czy FIFA pójdzie drogą UEFA, chętnie karzącej kluby piłkarskie za rozmaite ekscesy oraz polityczne deklaracje. Warto też zapytać zawodowych „antyfaszystów” co z tym zrobią i czy fakt, że nazistowskie okrzyki wznosili tak lubiani przez nich Niemcy jest wystarczający, aby stwierdzić, że akurat w tym wypadku nie ma żadnego problemu.
  http://zmianynaziemi.pl/wiadomosc/skandal-w-pradze-niemieccy-kibice-skandowali-podczas-meczu-nazistowskie-pozdrowienie-sieg

 20. Ludzie z Rotary Club przejmują dane medyczne Polaków

  https://gloria.tv/article/aUDtayHzg2y82D8UYFvicPnxj

 21. La Salette said

  Co się dzieje z Kongregacją Nauki Wiary?
  Coś niepokojącego dzieje się z Kongregacją Nauki Wiary – donosi „National Catholic Reporter”. Magazyn wskazuje, że ta niegdyś niezwykle wpływowa instytucja watykańska, która chociażby za pontyfikatu Jana Pawła II czy Benedykta XVI zdecydowanie dyscyplinowała duchownych kwestionujących nauczanie Kościoła, teraz coraz częściej milczy w obliczu nadużyć swoich pasterzy. Dlaczego?
  http://www.pch24.pl/co-sie-dzieje-z-kongregacja-nauki-wiary-,54177,i.html

 22. Krystyna said

  Lekarz amerykanski o chemtrails.
  Sa tez wnioski, jak i w jakim celu manipuluje sie ludzkim DNA.

  • Halina K said

   Ten filmik daje dowody na to,
   że szatan rękami podporządkowanych mu ludzi chce odciąc świat od łączności i kontaktu z Bogiem Stwórcą .

   Robi zaporę po to ,by Boże działanie nie mogło docierać do człowieka ,

   Ale by tą drogą narzucić człowiekowi żyjącemu wśród świata swoja szatańską wolę .
   By człowiek nieświadom tego pracował dla szatana i jego sługusów , by budowało sie piekło na Ziemi .

   Odcięcie człowieka od Boga, to doprowadzenie do takiej sytuacji ,
   -by tutaj na Ziemi przestać mówić i życ sprawami Boga .
   -By układać sobie życie tak, jakby Boga nie było .Pod dyktando szatana , który chce przejąc całkowita kontrolę nad człowiekiem i światem .Ubezwłasnowalniając bzłowieka podstępem i kłamstwem .

   Aby to osiągnąć, trzeba doprowadzić do takiej sytuacji, by wszystko było w haosie , by nic nie było na właściwym kursie w materii.
   By sprawy w świecie ziemskim były w takiej sytuacji że człowiek nie ma czasu pomyśłeć o sprawach ducha .

   Człowiek jest atakowany przez szatana i wprowadzany w błąd w każdej płaszczyźnie i w kazdym punkcie .

   Z świata duchowego na siłe śle szatańskie działanie ,
   a przez opanowany Kościół Chrystusowy od górnej półki ,poprzez sługusów szatana, jest czynone wszystko, by nie płynęła do człowieka opowiadającego sie za Chrystusem Królem Jego działanie ,
   By Kościół pogrążył sie w błedzie i zepsuciu ,
   by zboczył z drogi wyznaczonej przez Założyciela .
   By człowiek nie poszedł tam gdzie go oczekuje Bóg w Trójcy św .

   Teraz widać jak bardzo osaczony jest człowiek .
   Teraz widac że bez Bożej pomocy człowiek nie dałby sobie rady .
   Teraz widać co sie dzieje naprawdę .
   Teraz widać walke, która toczy sie w świecie duchowym i sposoby jakimi posługuje sie szatan .
   Teraz widać że od wyniku w świecie duchowym zależy kształt rzeczywistości w świecie ziemskim .
   Teraz widać że Zwycięzca w świecie duchowym ma władzę nad materią , że materia jest podporządkowana sprawom ducha .
   Bo Duch ożywia materię .
   Materia bez ducha martwa jest .

   Łącznośc z Niebem została utrzymana .
   działanie Boże płynie do Ziemi i dociera do tych, którzy w wierze ufności i miłości trwają, i w wierności nauce Chrystusowej podążaja przez życie , mimo przeszkód i trudności jakie wprowadza podstępem szatan .

   Ponieważ ta łączność została utrzymana , więc szatan przegrywa .

   Bo przychodzący Chrystus Król do wymiaru człowieka wraz z Bożą Sprawiedliwością, rozprawi sie z szatanem raz na zawsze jako Zwycięski Król .

   Przybędzie ON do utrzymanego przez człowieka PRZYCZÓŁKA , którego nie zdobył szatan .
   I z tego PRZYCZÓŁKA wyjdzie na świat by odzyskać wszystko i wszystkich , to na czym uwłaszczył sie podstępem i kłamstwem szatan i jego sługusy .

   Skoro nauka dochodzi do tego co jest wiadome przez wiarę odczytane sercem ,
   skoro umysł dochodzi do tego do czego doszło serce ,
   to znakiem tego , umysł serce wola świadomośc jest skoncentrowana na sprawach Bożych .
   Wchodzą w Boża Prawdę , w ta która jest faktycznie prawdą w świecie duchowym .

   A więc wszystko co stanowi człowieka jednoczy sie i wychodzi z błędu zagubienia dezorientacji ,którą wprowadził szatan, aby trzymać człowieka ciało i umysł w zniewoleniu i na usługach piekła .

   Po to, by ciało nie chciało podążać drogą wskazana przez Boga , tylko by podążało zgodnie z wskazaniami szatana .
   A przez to wprowadzało ducha w zniewolenie szatańskie na cała wiecznośc .

   Reszta Armii Chrystusa Króla walczyła o Bożą Prawdę i teraz nadchodzi czas tryumfu .
   Ona walczyła o Chrystusa Króla, . Wsłuchując sie w Jego słowa dawane w orędziach na czasy ostateczne ,
   czyniła to o co Chrystus Król prosił .
   By człowiek zyjący wśród świata własnie to wykonał , bo to jest potrzebne Mu do całkowitego zwycięstwa nad szatanem .

   Chrystus Król tryumfuje .
   Prawda Boża zwycięża szatański podstęp kłamstwo oszustwo .

   Wchodzimy w czas, który jest zwanym przez Niebo,
   — Nowym człowiekiem i Nowym światem wolnym od obecności działania ingerencji przeklętego szatana —

   szczęśliwy ten kto wsłuchał sie w wskazania i życzenia kierowane z Nieba ,
   kto włączył sie w prawidłowa współpracę z Niebem w celu pokonania szatana i wszelkiej masci intruzów .

   Chrystus Wodzem Chrystus Królem Chrystus Władcą nam na zawsze już .
   Niechaj pełni sie Wola Jego teraz i zawsze .

 23. mentronik said

  autor: Anioł Prawdy (2017-09-03 13:28)

  UWAGA Z OSTATNIEJ CHWILI❗☢ Awaria reaktora w Belgii❗ Radioaktywna chmura leci do Polski❗ A mass media milczą❗☣ PRZEKAŻ DALEJ
  http://tinyurl.com/y8s3ppj3

  I bonus info jeśli chodzi o Keree i jej testy.
  Fukushima w skażeniu produkuje od ponad 6 lat ekwiwalent około 10 bomb Hiroshimskich na godzinę. Dlatego to diabelskie skażenie wlazło już we wszystko – i dlatego pływają i latają po lód na czapy lodowe ziemi po jedyną wodę na ziemi która jeszcze nie została skażona bo jest w lodzie.
  Pobierz z NoPremium.pl https://www.youtube.com/watch?v=KzSDP5ZWJ4I Fukushima to 10 bomb Hiroshimskich / na
  godzinę i wszystko w temacie – teraz wiecie czemu kreują wszędzie wojny i ściągają ciapatych tam/tu na siłę dając im zamieszkanie i social a swoim ludziom w państwie takiego wała – niech zdychają i mają być wpienieni na wszystko i na wszystkich bo to im jest do wojny bardzo potrzebne. (Pamiętać żeby zablokować tym zbrodniarzom wszystkie formy ucieczki jak się rozpali już piekiełko.)

 24. mentronik said

  Putina nie ma w domu to myszy harcują! 🙂
  Na ćwiczenia wyjechało sobie 11 pułków z Topolami i Jarsami w 20 regionach FR
  .https://pp.userapi.com/c638621/v638621647/64409/pRePLCAPF4s.jpg

  Assange mówi że zerwanie kontaktów handlowych z Chinami spowoduje natychmiastowe „odstawienie Trumpa od władzy”
  http://rusvesna.su/news/1504498303

  Nie mam linka, ale wczoraj w Pekinie zarówno WWP jak i SI staneli murem za KRLD

  • Wiesia said

   W Święto Podwyższenia Krzyża Świętego,czyli 14 września rozpoczynają się manewry „Zapad” i będą trwać do 21 września.W tym samym czasie po 14 września mamy kolejny dzień 15 września-Święto NMP Bolesnej,potem 19 września-NMP z La Salette.
   Dzisiaj świat mówi o miłości,o pokoju.Łaknie tej Miłości i Pokoju,ale swymi rękoma(czynami) przedstawia własną miłość i pokój.Jest to zupełnie coś innego niż pragnie dać nam Pan Bóg.
   Ciągły niepokój na świecie,
   wojny i wojny bez końca;
   Jakże niepewna jest ziemia,
   jękiem i gniewem drgająca.

   Ref.
   +Pokój zostawiam wam,
   +pokój Mój daję wam;
   +nie tak, jak daje dzisiaj świat,
   +powiedział do nas Pan.

   2. Ciągły niepokój w człowieku,
   ucieczka w hałas, zabawy;
   szukamy wciąż nowych wrażeń,
   a w głębi ciszy pragniemy. i,

   3. Pokój budować na co dzień
   w sobie, w rodzinie, przy pracy;
   nasze mozolne wysiłki
   Pan Swoją łaską wzbogaci.

   4. Błogosławiony jest człowiek,
   pokój niosący dokoła;
   słowom Chrystusa wierzący,
   których nic zmienić nie zdoła.

   A dzisiaj co naszym oczom się ukazuje??
   Czym zajęty jest świat w rzeczywistości??
   I to nie tylko świeccy postępują inną drogą.
   „O Podwyższeniu Krzyża Błogosławiona Maria Karłowska pisze: „«Gdy będę wyniesiony nad ziemię – powiada Chrystus Pan – pociągnę wszystko ku sobie». Miał na myśli śmierć swą na krzyżu, bo ten, co na szubienicy wisi, jest w górze, ponad wszystkimi, aby go wszyscy widzieli.+++ Dlatego to Chrystus na krzyżu miał być przez wszystkich widziany, aby się wszystkie narody ku Niemu garnęły.
   Jezus rozpięty na krzyżu patrzy w dal i woła: «Pragnę!». Patrz na ten krzyż! Tam twój Jezus rozpiął się dla ciebie. Patrz, duszo, na Jezusa wiszącego na tych gwoździach, jak się rany wskutek ciężaru Ciała rozdzierają. Wpatruj się w krzyż twego Pana! Patrz, jak Jezus, jako Baranek ofiarny, na ołtarzu krzyża ofiarowany, życie swe za owce swoje daje. Zachowaj w pamięci ostatnie westchnienie twego Boskiego Zbawiciela i rozważaj ofiarę krzyża, z miłości ku nam poniesioną.
   O Jezu! Trzymam Twój krzyż i pragnę się z nim nigdy nie rozłączyć. Uwielbiam Cię, krzyżu najdroższy, delikatnymi i Przenajświętszymi Członkami Pana mego przyozdobiony i Krwią Jego Najświętszą zroszony. Uwielbiam Cię, Boże mój, na krzyżu złożony, a krzyż uwielbiam z miłości ku Tobie! Idź razem z Marią Magdaleną pod krzyż – zachęca Błogosławiona Matka Maria – i powiedz w cichości serca, że pragniesz służyć Panu Jezusowi i wytrwać do śmierci w tej wierze. Trwaj u stóp krzyża i ucz się stąd posłuszeństwa, pokory, ubóstwa i miłości. Krzyż – godło zbawienia naszego – noś na piersiach na znak, że chcesz zachować w sercu pamiątkę Męki Pańskiej, którą Pan Jezus poniósł dla zbawienia grzeszników. Już rano, gdy wstaniesz, uzbrój się znakiem krzyża świętego jako potężną tarczą przeciw zasadzkom nieprzyjaciela.
   Nie chcę znać, Panie Jezu, żadnej księgi – oprócz tej, którą Bóg we wszechświat palcem wszechmocy i mądrości swej wpisał – księgi krzyża! Podaj mi rękę z krzyża i spraw, abym się z tego ziemskiego padołu wzbiła w niebo, bo ja, marny robak ziemi i marnotrawicielka Twoich świętych darów, pragnę kiedyś oglądać Boga w niebie! Przez krzyż Twój święty przebacz mi wszystkie grzechy moje i daj łaskę prawdziwego nawrócenia.
   Pytajcie łotra na krzyżu, dlaczego się nawrócił – radzi Matka Maria – pytajcie Marii Magdaleny, pytajcie tylu innych pokutników, dlaczego się nawrócili – a wszyscy, milcząc, wskażą wam wśród łez na miłosiernego Jezusa na krzyżu: «To On!». Krzyżu Chrystusa, napełnij mnie wiarą, nadzieją, miłością!”.
   Według wskazań bł. Matki Marii Karłowskiej, Marii od Pana Jezusa Ukrzyżowanego, życie chrześcijanina – świadka Chrystusa, Miłości, która umiłowała nas aż po krzyż – musi być życiem zapatrzonym w ten znak odkupienia. W nim trzeba szukać odpowiedzi na ludzkie problemy, rozwiązania codziennych trudności, rozwikłania pogmatwanych spraw, siły do zwyciężania zła dobrem, dźwigania codziennych, tak różnorodnych krzyży.”
   —-
   Teraz wystarczy mały zapalnik,aby podpalić świat:
   Iz 29
   13 Wyrzekł Pan: Ponieważ ten lud
   zbliża się do Mnie tylko w słowach,
   i sławi Mnie tylko wargami,
   podczas gdy serce jego jest z dala ode Mnie4;
   ponieważ cześć jego jest dla Mnie tylko
   wyuczonym przez ludzi zwyczajem,
   14 dlatego właśnie Ja ponowię niezwykłe działanie
   cudów i dziwów z tym ludem:
   zginie mądrość jego myślicieli,
   a rozum jego mędrców zaniknie5.

   Na złych doradców królewskich

   15 Biada tym, którzy się kryją przed Panem,
   aby zataić swe zamysły,
   których czyny osnute są cieniem
   i którzy mówią: «Kto nas zobaczy i kto nas pozna?»
   16 O co za przewrotność! Czyż może być garncarz
   na równi z gliną stawiany?
   Czyż może mówić dzieło o swym twórcy:
   «Nie uczynił mnie»,
   i garnek rzec o tym, co go ulepił:
   «Nie ma rozumu?»6
   17 Czyż nie w krótkim już czasie
   Liban zamieni się w ogród,
   a ogród za bór zostanie uznany?
   18 W ów dzień głusi usłyszą słowa księgi,
   a oczy niewidomych, wolne od mroku
   i od ciemności, będą widzieć.
   2 Sm 7
   14 Ja będę mu ojcem, a on będzie Mi synem4, a jeżeli zawini, będę go karcił rózgą ludzi i ciosami synów ludzkich. 15 Lecz nie cofnę od niego mojej życzliwości, jak ją cofnąłem od Saula, twego poprzednika, którego opuściłem.

   Módlmy się gorąco o Dary Ducha Świętego i prowadzenie,by i innym pomóc przetrwać w tym zakłamanym świecie,bo świat zwariował i jak ślepiec pędzi ku przepaści.Kto może niech wprowadza sobie post,wtedy lepiej się widzi.

 25. Krystyna said

  Wczorajsza relacja polskiej dziennikarki o reaktorze atomowym w Belgii.

 26. OSTOJA said

  Czytaj więcej na: http://prawicowyinternet.pl/wyborcza-bije-na-alarm-bo-kandydat-na-sedziego-tk-jest-katolikiem/

 27. Beza said

  MÓDLMY SIĘ O POKÓJ W POLSCE I NA ŚWIECIE !!!!!!!!

  Modlitwa Krucjaty (27) Modlitwa o pokój na świecie
  O Mój Jezu, ja błagam o Miłosierdzie dla tych, którzy cierpią z powodu straszliwych wojen.
  Ja proszę, żeby pośród tych torturowanych narodów, które są ślepe na prawdę o Twoim istnieniu, został zaprowadzony pokój.
  Proszę, okryj te narody mocą Ducha Świętego,
  aby powstrzymały swoje dążenie do władzy nad niewinnymi duszami.
  Miej Miłosierdzie nad wszystkimi Twoimi krajami, które są bezsilne wobec złych okrucieństw, jakie ogarniają cały świat!
  Amen.

  Modlitwa Krucjaty (120) Zatrzymaj szerzenie się wojny
  O Mój Słodki Jezu, ukróć wojny,​ ​które niszczą ludzkość.
  Ustrzeż niewinnych od cierpienia.
  Chroń dusze, które próbują​ ​wnosić prawdziwy pokój.
  Otwórz serca tych, ​których dotknęło spowodowane wojną cierpienie.
  Chroń młodych i wrażliwych.
  Uratuj wszystkie dusze,​ których życie​ zostało zniszczone wojną.
  Umocnij nas wszystkich, drogi Jezu – tych, którzy modlą się za dusze
  wszystkich Bożych dzieci i obdarz nas Łaską, aby znieść cierpienia,
  które mogą zostać nam zadane​ w czasie tych wojennych konfliktów.
  Błagamy Cię, zatrzymaj szerzenie się wojny ​ i doprowadź dusze
  ​do Najświętszej Ostoi Twojego Serca ​.
  Amen.

  ZA DUCHOWIEŃSTWO W POLSCE I NA ŚWIECIE
  Modlitwa Krucjaty (70) Modlitwa za duchowieństwo, aby pozostało silne i wierne Świętemu Słowu Bożemu
  O, drogi Jezu, pomóż Twoim wyświęconym sługom rozpoznać
  schizmę, która się rozwija w Twoim Kościele.
  Pomóż Twoim wyświęconym sługom, pozostać silnymi i wiernymi Twojemu​ ​
  Świętemu Słowu.
  Nigdy nie pozwól, aby ziemskie ambicje przesłoniły im czystą miłość do Ciebie.
  Daj im łaski, aby pozostali czyści i pokorni przed Tobą
  i aby czcili Twoją Najświętszą Obecność w Eucharystii.
  Pomóż i prowadź te wszystkie wyświęcone sługi, którzy mogą być letni
  w miłości do Ciebie i cały czas rozpalaj na nowo w ich duszach ogień Ducha Świętego.
  Pomóż im rozpoznać pokusy, na które są wystawiani, żeby ich rozproszyć.
  Otwórz ich oczy, aby w każdej chwili mogli ujrzeć Prawdę.
  Błogosław ich w tym czasie i osłoń ich Twoją
  Najdroższą Krwią, aby zapewnić im ochronę przed wszelką szkodą.
  Daj im siłę do odparcia kuszenia szatana, gdyby podsuwał im pokusę zaprzeczania istnienia grzechu.
  Amen.
  http://ostrzezenie.net/

  MODLITWA ZA KOŚCIÓŁ I KAPŁANÓW:
  Z Dzienniczka Św. Siostry Faustyny
  O Jezu mój, proszę Cię za Kościół cały, udziel mu miłości i światła Ducha swego, daj moc słowom kapłańskim, aby serca zatwardziałe kruszyły się i wróciły do Ciebie, Panie.
  Panie, daj nam świętych kapłanów, Ty sam ich utrzymuj w świętości. O Boski i Najwyższy Kapłanie, niech moc miłosierdzia Twego towarzyszy im wszędzie i chroni ich od zasadzek i sideł diabelskich, które ustawicznie zastawia na dusze kapłana. Niechaj moc miłosierdzia Twego, o Panie, kruszy i wniwecz obraca wszystko to, co by mogło przyćmić świętość kapłana, – bo Ty wszystko możesz (1052).

  MODLITWA O INTRONIZACJĘ JEZUSA CHRYSTUSA NA KRÓLA POLSKI
  Jezus Chrystus: Oto Ja przekazuję wam szczególną łaskę, abyście mogli wyprosić Intronizację Mojej Osoby w Polskim Narodzie i państwie. Wołajcie do Mojego Ojca w taki oto sposób:
  Ojcze Niebieski błagamy Cię i prosimy, wysłuchaj naszego wołania, wołania całego Polskiego Narodu. Tak bardzo pragniemy, aby Nasz Pan i Zbawca Jezus Chrystus został uznany Królem naszego Narodu i państwa.Polecamy Ci wszystkich tych, którzy mają zamknięte serca i nie chcą przyjąć królowania Pana Naszego Jezusa Chrystusa. Błagamy Cię Ojcze Niebieski, wysłuchaj naszego wołania i dotknij wszystkich tych serc, aby się otworzyły na wielką Miłość Bożą, aby zapragnęły przyjąć Pana i Zbawcę, Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Oto my dzieci Twoje błagamy Cię o tę wielką łaskę, aby Twój Syn był przyjęty przez cały Polski Naród, aby został uznany Panem i Władcą, aby ludzkie serca uwielbiały Jego Święte Imię. Ojcze Niebieski wysłuchaj naszego wołania i spraw, aby to się mogło dokonać, aby te wszystkie łaski przygotowane dla naszego Narodu, mogły na nas spłynąć. Abyśmy się stali Królestwem Twego Syna, aby On mógł nas prowadzić do wiecznej szczęśliwości, abyśmy tam doszli i spotkali się z Tobą na wieki. Amen.

  M O D L I T W A do CHRYSTUSA KRÓLA.
  ( podyktowana przez Pana Jezusa)
  Panie Jezu Chryste – KRÓLU nasz i całego świata – zmiłuj się nad Twym wiernym ludem,
  który pragnie Cię wywyższać każdego dnia; który pragnie Cię widzieć KRÓLEM Wiecznej
  Chwały, KRÓLEM Człowiekiem, KRÓLEM Bogiem Wszechmogącym, KRÓLEM życia i śmierci.
  Wysławiamy Cię, cześć Ci oddajemy, jako KRÓLOWI POLSKI i WSZECHŚWIATA i kochamy Cię ! Przemień serca wszystkich ludzi, aby panował w nich pokój i szacunek do wszystkiego, co stworzyłeś – tak nam dopomóż Bóg po wszystkie czasy, na wieki wieków. Amen

  POTĘŻNY EGZORCYZM ŚWIĘTEGO MICHAŁA ARCHANIOŁA
  BOŻE W TRÓJCY ŚWIĘTEJ JEDYNY,
  błagam Cię pokornie i proszę za wstawiennictwem Bogurodzicy Dziewicy Maryi,
  Świętego Michała Archanioła, wszystkich Aniołów i Świętych
  o tę wielką łaskę pokonania sił ciemności na polskiej ziemi i w całym świecie.
  Odwołujemy się do zasług MĘKI PANA NASZEGO JEZUSA CHRYSTUSA,
  Jego Przenajdroższej Krwi przelanej za nas i Jego Świętych Ran,
  Agonii na Krzyżu i wszystkich cierpień poniesionych podczas Męki
  i przez całe ŻYCIE PANA NASZEGO I ZBAWCY.
  Prosimy Cię Jezu Chryste, wyślij Swoich Aniołów,
  aby strąciły złe moce do czeluści piekielnych,
  aby na polskiej ziemi i na całym świecie nastało BOŻE KRÓLESTWO.
  Aby łaska Boża mogła się rozlać na każde ludzkie serce,
  aby nasz Naród i wszystkie narody całego świata mogły doświadczyć BOŻEGO POKOJU.
  Nasza PANI I KRÓLOWO, błagamy Cię gorąco,
  poślij swoich Aniołów, aby strąciły do czeluści piekielnych,
  wszystkie te złe duchy, które mają być strącone.
  A Ty Wodzu Niebieskich Zastępów dokonaj tego dzieła,
  aby łaska Boża mogła nam nieustannie towarzyszyć.
  Poprowadź wszystkie Zastępy Niebieskie,
  aby złe moce zostały strącone do czeluści piekielnych.
  Użyj całej Swej mocy, aby pokonać Lucyfera i jego aniołów,
  którzy się sprzeniewierzyli Woli Bożej i teraz chcą niszczyć dusze ludzkie.
  Pokonaj ich, albowiem masz taką władzę a nam wyproś łaskę pokoju
  i Bożej Miłości abyśmy podążali za CHRYSTUSEM do KRÓLESTWA NIEBIESKIEGO.
  AMEN.
  KAŻDORAZOWE ODMÓWIENIE TEJ MODLITWY SPOWODUJE STRĄCENIE DO CZELUŚCI PIEKIELNYCH 50 TYSIĘCY ZŁYCH DUCHÓW. To wielka łaska, Pamiętajcie o tym, aby odmawiać tę modlitwę jak najczęściej. Za każdym razem, taka liczba złych duchów będzie strącona do czeluści piekielnych. Oto wielki dar od Boga przekazany przeze Mnie, Świętego Michała Archanioła w tym szczególnym dniu. Oto moce piekielne będą drżały na tę modlitwę, albowiem wielka rzesza złych duchów będzie musiała być strącona do czeluści piekielnych. To spowoduje wielkie uwolnienie w całym Polskim Narodzie i w wielu miejscach na całym świecie. /Święty Michał Archanioł w dniu 29.09.2011

  • Beza said

   Krucjata Modlitwy (54)
   Modlitwa do Ojca o osłabienie wpływu III wojny światowej
   O Ojcze Niebieski, w imię Twojego Umiłowanego Syna,
   Jezusa Chrystusa, który tak wiele wycierpiał
   za grzechy ludzkości, prosimy,
   pomóż nam w tych trudnych czasach,
   w których przyszło nam żyć.
   Pomóż nam przetrwać prześladowania,
   planowane przez chciwych władców i tych,
   którzy chcą zniszczyć
   Twoje Kościoły i Twoje dzieci.
   Błagamy Cię, Drogi Ojcze, abyś
   pomógł nam nakarmić nasze rodziny
   i uratować życie tych,
   którzy będą zmuszeni
   do wojny wbrew ich woli.
   Kochamy Cię, Drogi Ojcze.
   Błagamy Cię, abyś pomógł nam w potrzebie.
   Ocal nas z uścisku antychrysta.
   Pomóż nam uchować się
   od jego znaku, znamienia
   bestii, poprzez odmówienie jego przyjęcia.
   Pomóż tym, którzy Cię kochają,
   pozostać wiernymi Twojemu Świętemu Słowu
   w każdym czasie, abyś mógł obdarzyć nas łaskami
   potrzebnymi do przetrwania w Ciele i Duszy.
   Amen.

   Modlitwa Krucjaty 87
   Chroń nasz naród od zła
   O Ojcze, przez wzgląd na Twojego Syna, zachowaj nas od komunizmu.
   Zachowaj nas od dyktatury.
   Chroń nasz naród przed pogaństwem.
   Zachowaj nasze dzieci od krzywdy.
   Pomóż nam ujrzeć Światło Boga.
   Otwórz nasze serca na Nauczanie Twojego Syna.
   Pomóż wszystkim kościołom pozostać wiernymi Słowu Bożemu.
   Błagamy Cię, abyś zachował nasze narody od prześladowań.
   Najdroższy Panie, spójrz na nas z Miłosierdziem, bez względu na to, jak bardzo Cię obrażamy.
   Jezu, Synu Człowieczy, okryj nas Swoją Najdroższą Krwią.
   Ratuj nas od sideł złego ducha.
   Błagamy Cię, drogi Boże, abyś zainterweniował w tym czasie i powstrzymał zło od pochłonięcia świata.
   Amen.

   Modlitwa Krucjaty 113
   O pokonanie zła w naszym kraju
   O Matko Zbawienia, przyjdź pomiędzy nas i okryj nasz kraj Swoją ochroną.
   Zmiażdż głowę bestii i powstrzymaj jego zły wpływ pośród nas.
   Pomóż Swoim biednym zagubionym dzieciom powstać i głosić Prawdę, gdy jesteśmy otoczeni przez kłamstwa.
   Proszę, o Matko Boga, chroń nasz kraj i zachowaj nas silnymi, abyśmy mogli pozostać wierni Twojemu Synowi, gdy będziemy prześladowani.
   Amen.

   Modlitwa Krucjaty 164
   Modlitwa o pokój dla narodów
   Matka Zbawienia: „Proszę, abyście każdego dnia odmawiali za swoje narody tę Modlitwę Krucjaty, modlitwę o pokój”.
   O Jezu, przynieś mi pokój.
   Przynieś pokój mojemu narodowi i wszystkim krajom rozdzieranym z powodu wojen i podziałów.
   Zasiej ziarno pokoju wśród tych zatwardziałych serc, które zadają innym cierpienie w imię sprawiedliwości.
   Daj wszystkim dzieciom Bożym Łaski, by otrzymały Twój Pokój, tak żeby miłość i harmonia mogły rozkwitać;
   tak by miłość do Boga zatriumfowała nad złem i by dusze mogły zostać uratowane przed skażeniem fałszem, okrucieństwem i złymi ambicjami.
   Niech pokój zapanuje nad tymi wszystkimi, którzy poświęcają swoje życie Prawdzie Twojego świętego Słowa, i nad tymi, którzy zupełnie Cię nie znają.
   Amen.

   Modlitwa Krucjaty 13
   Modlitwa o Ochronę
   Bóg Ojciec: „Moja uroczysta obietnica, dzieci, dla was wszystkich, którzy wzywacie Mnie w Imię Mojego Syna umiłowanego, Jezusa Chrystusa, abym zbawił waszych braci i siostry, jest taka, że zostanie im [tym braciom i siostrom] udzielona natychmiastowa Ochrona. Szczególne Łaski zostaną dane każdemu z was, kto zobowiąże się do całego miesiąca modlitwy za ich dusze. Proszę was, byście to odmawiali”.

   O Ojcze Niebieski, przez Miłość Twojego Syna umiłowanego, Jezusa Chrystusa, Którego Męka na Krzyżu wybawiła nas od grzechu, proszę, zbaw tych wszystkich, którzy nadal odrzucają Jego Rękę Miłosierdzia.
   Obdarz ich dusze, drogi Ojcze, znakiem Twojej Miłości.
   Błagam Cię, Ojcze Niebieski, wysłuchaj mojej modlitwy i zachowaj te dusze od wiecznego potępienia.
   W Swoim Miłosierdziu pozwól im, by mogły jako pierwsze wejść do Nowej Ery Pokoju na ziemi.
   Amen.
   http://ostrzezenie.net/

   • Beza said

    Krucjata Modlitwy (130) Nowenna Zbawienia
    (Proszę was, abyście teraz rozpoczęli Nowennę Zbawienia. Musicie ją rozpocząć natychmiast oraz kontynuować, tak jak was pouczam, do końca czasu. Musicie odmawiać tę Modlitwę przez pełnych siedem dni z rzędu, podczas każdego miesiąca kalendarzowego, rozpoczynając ją w poniedziałek w godzinach porannych. Musicie ją odmawiać trzy razy dziennie podczas każdego z tych siedmiu dni, a w ciągu jednego z tych dni musicie pościć. Kiedy pościcie, wymagane jest od was, abyście w czasie tego dnia spożywali tylko jeden główny posiłek, a następnie jako dwa pozostałe posiłki przyjmowali wyłącznie chleb i wodę.)

    Moja umiłowana Matko Zbawienia,
    proszę, pozyskaj dla wszystkich dusz
    Dar wiecznego zbawienia —
    dzięki Miłosierdziu Twojego Syna,
    Jezusa Chrystusa.
    Błagam Cię, abyś
    poprzez Twoje wstawiennictwo
    wymodliła uwolnienie wszystkich dusz
    z niewoli szatana.
    Proszę,
    zwróć się do Twojego Syna z prośbą,
    aby okazał Miłosierdzie i przebaczenie
    tym duszom,
    które Go odrzucają,
    które Go ranią swoją obojętnością
    i które oddają hołd
    fałszywym doktrynom
    i fałszywym bożkom.
    Błagamy Cię ponad wszystko,
    droga Matko,
    wypraszaj łaskę otwarcia serca
    dla tych dusz,
    które najbardziej potrzebują
    Twojej pomocy.
    Amen.
    http://ostrzezenie.net/

  • Kasia 1 said

   Amen

 28. Trump nie wyklucza użycia broni jądrowej

  https://gloria.tv/article/BAAc6mGYsV4E1saZpqdxLsXPo

  • obserwator said

   No i prawidłowo.Kim Dzong Un kolejny wynalazek masoński który zerwał się z łańcucha posłuszeństwa i spod ich kontroli.Skośnookiego spaślaka trzeba wkońcu nauczyć rozumu.Bawią się w jakieś sankcje które i tak nic nie dają.Zrzucić prewencyjnie bombę A ku przestrodze innym.Żal tylko zniewolonego i wygłodniałego narodu.

 29. ANIOŁ STRÓŻ POLSKI: Nie spoglądajcie ani na Wschód ani na Zachód. Ameryka chce sprzedać was i oddać pod wpływ Rosji, która dąży do militarnej ekspansji.

  https://gloria.tv/article/m1NNwjMU7FAb4bkWxjy6Dgzsv

  • kpiz said

   ciekawe za co? Bo USA, Chiny, Turcja i jeszcze parę innych krajów też dąży do ekspansji…

 30. OSTOJA said

  Furia Gretkowskiej: „Rząd się na mnie wypróżnia oczami”, „Chrześcijaństwo w Polsce się nie przyjęło”

 31. kpiz said

  Włosi też dochodzą odszkodowań od niemców za WW2
  http://niewygodne.info.pl/artykul8/03970-Wloskie-sady-zadaja-od-Niemiec-odszkodowan.htm

 32. Darek said

 33. Adrian said

  Polska jest dziś oazą wolności słowa. Wystarczy spojrzeć na to, co dzieje się we Francji czy w Niemczech

  Niemcy na pół roku przed wyborami wprowadzają prawo o cenzurze prewencyjnej w mediach, we Francji władze zakazują publikacji uśmiechniętych dzieci z zespołem Downa, a Bruksela naciska na social media, aby wprowadzić mechanizmy ograniczające publikowane treści. W tym kontekście rację ma publicysta Łukasz Warzecha. Uważa on, iż nie ma przesady w stwierdzeniu, że Polska – a szerzej: Europa Środkowa, kraje „nowej” UE – są dziś oazą wolności słowa w porównaniu z Europą Zachodnią, gdzie ruchy lewicowe konsekwentnie tę wolność ograniczają.
  http://niewygodne.info.pl/artykul8/03969-Polska-jest-dzis-oaza-wolnosci-slowa.htm

  • Atanazy said

   Cenzura mediów

   Mediom przepowiadam rzecz następującą: Wkrótce arogancja, z jaką odnosicie się do waszych odbiorców, ustąpi miejsca waszemu przerażeniu, kiedy zobaczycie, że wasze słowa nie są już słyszane. Wkrótce zrozumiecie wagę modlitwy, kiedy ludzkość odwróci się od prawdy. Dzisiaj wasze słowo wciąż może być nośnikiem niezależnej prawdy. Ale ten dar zostanie wam zabrany. Prawda zostanie ukryta przed ludźmi, poprzez dyktaturę, której doświadczycie w czasie Wielkiego Ucisku. Wtedy wasze słowo zostanie odrzucone, tak jak teraz odrzucane jest Moje Słowo.

   http://ostrzezenie.net/wordpress/2011/01/01/nadchodzi-cenzura-mediow/

 34. Halina K said

  Patrząc na to co sie dzieje w świecie ,
  dochodzę do wniosku, że wszystko wrze jak w gorącym tyglu .Jest niebezpieczeństwo że gdzieś wybuchnie ,
  albo sie uspokoi .
  Pójdzie wszystko błędną drogą ,
  albo tą właściwą wskazaną przez Boga .

  Szatan na wszystkie sposoby chce wywołać haos i spustoszenie .
  Chce doprowadzić do tego, aby jego sługusy wypracowały mu możnośc władania światem .
  Możność wylewu nienawiści i by stworzyli mu okazję do wymordowania Dzieci Bożych .
  Bo tylko one sa mu nieposłuszne .

  W tej szatańskiej grze, człowiek jest pionkem
  do wykorzystania i oszukania po to, by szatan mógł uwłaszczyć sie na wymiarze człowieka który jest własnościa Boga .

  Ale jest dany człowiekowi w posiadanie na czas pobytu wśród świata .
  I z decyzją człowieka Bóg sie liczy .
  I to co zadecyduje człowiek żyjący wśród świata , gospodarz z Woli Boga , to Bóg to zaakceptuje ..

  I ten fakt wykorzystuje szatan powodując wszędzie zaistnienie zarazy szatańskiej , która jest walczącą z tym co Boże jest ..

  Bo chce osiągnąc to, by człowiek swoja wolą i świadomościa nie wpuścił Boga w to co Jego jest .W wymiar materii.
  Bo gdy człowiek wpuści Stwórcę w wymiar materii , to szatan będzie musiał odejśc .
  Bo nie ma szans tutaj pozostać .
  Dlatego podstępem i kłąmstwem sie posługując wykorzystuje człowieka aby tego nie uczynił . .

  Tak patrzę i widzę że wzrasta dezorientacja do ogromnych rozmiarów .
  Teraz juz nikt nic nie wie , nic nie rozumie , ale walczy i swój punkt widzenia .

  Teraz zorientowany w sytuacji jest tylko ten człowiek , który oddał sie Chrystusowi Królowi i jest wtajemniczany w Jego plany i zamiary .
  Bo uczestniczy on w tym, by przeszkodzic szatanowi zrealizowac plan zniewolenia człowieka i świata .

  I ten człowiek ma przed soba perspektywę sukcesu .
  Nie twórcy jednoświatowego rządu czy globalizacji .
  Oni sa w pozycji przegranej .
  A wydaje sie że sa ludzmi sukcesu .

  Przychodżąca Boża Sprawiedliwośc oceni ich z tego, co dobrego uczynili z myśłą o drugim człowieku .

  • Halina K said

   Zadawałam sobie pytanie czemu teraz jest takie duże zainteresowanie DNA człowieka .Co szukaja w DNA .
   Po co szukali DNA słowian .

   I dochodzę do wniosku ,
   że sługusy szatana chcieli po DNA dojśc do tego, na którym Bóg będzie opierał swoja współpracę na czasy ostateczne .

   Bo ten człowiek będzie tym ,
   który utrzyma kontakt z Niebem i utrzyma sie na Bożej drodze na czas , gdy głowa Kościołą na Watykanie bedzie przejeta przez sługusów szatana tak, aby mogło płynąc z Watykanu skażenie zarazą szatańską .
   By Kościół Chrystusowy przestał istnieć .
   By Chrystus Król nie miał kontaktu z swoimi wyznawcami .By nie mógł słać do niego swojego działania .

   W którychś orędziach czytałam że Chrystus Król ma już swojego cżłowieka na swojej drodze , że trzeba aby inni na ta drogę weszli i do niego dołączyli .

   Ponad to przecież jest zapowiadane ZMARTWYCHWSTANIE KOSCIOŁA CHRYSTUSOWEGO .
   Takiego Kościoła w którym nie będzie domieszki szatańskiej zarazy.
   Wszystko co szatańskie będzie wykluczone z tego co Chrystus Król chce zbudować .

   Wszystko co szatańskie jest, pogrąży sie w chaosie .I będzie wyrzucone .

   A wszystko co współpracuje z Zwycięskim Chrystusem Królem będzie tą siła i napędem, który będzie kształtował nowa prawidłowa rzeczywistośc w świecie .

   To Chrystus Kró,l wyprowadza człowieka i świat z tego w czym pogrązył go podstęem i kłąmstwem szatan .
   Żadna inna droga nie ma przyszłości i siły przebicia .

   Ten kto zaufał Chrystusowi Królowi i podąża za Nim , wychodzi z tej przestrzeni w której szatan chciał trzymać zniewolonego człowieka .

   Człowiek przechodzi do nowej przestrzeni ,do tej ,do której nie sięga działanie szatana .

   Chrystus Król mówił w oredziach MBM że chce nas zabrać do Królestwa Niebieskiego .
   Że wyciagnie nas tak jak wyciąga sie siecia z wody .
   Mamy spełnic tylko jeden warunek .
   Musimy z Nim współpracować , by mogło to zaistnieć jako rzeczywistość .

   Jedno jest pewne,
   że jeżeli czoło pochodu przedrze sie przez zasieki jakie poustawiał szatan ,
   to szatan nikogo już nie utrzyma w swoim zniewoleniu , bo wszyscy ludzie wyrwą sie z tego szatanskiego uścisku , z tej szatańskiej pułapki .
   I pójdą drogą powrotu do Raju .

   To przez szatana człowiek wyszedł z Raju .
   A teraz Chrystus Król prowadzi nas z powrotem do Raju , by mogło byc kontynuowane to , co zostało przerwane przez ingerencje szatana . .

   A więc jesteśmy już na finiszu .

   Teraz ma sie okazać antychryst .
   A gdy sie okaże , wówczas odczuje działanie Zwycięskiego Króla Jezusa Chrystusa .

   I zniknie na zawsze wszystko to, co zasnuł szatan nad człoweikiem i swiatem, by odciąc od Bożego działania i łączności .
   By podstęem wepchnąc go na drogę wiodąćą do piekłą .

   A myśmy wybrali Chrystusa Króla i poszliśmy drogą wyjścia którą On nam wskazał .
   Więc szatan przegrał .
   podąża do piekła sam obciążony winą i karą za to, co uczynił z człowiekiem i światem przez ten czas ingerencji, od podstępnego wdarcia sie w wymiar człowieka w Raju .

   A my wsparci łaską Chrystusa Króla mamy szansę wychodzić z tego w czym pogrążył nas szatan .

   Niechaj pełni sie Wola Boga tu na Ziemi tak jak jest pełniona w Niebie ,.

   • Halina K said

    Wydarzenia KOŃCA SWIATA rozegraja sie w świecie duchowym .

    W świecie ziemskim będziemy odczuwali tylko skutki następstwa i konsekwencje tegp co nastąpi w świecie duchowym .

    W Raju nastąpiło wydarzenie w świecie duchowym , został popełniony grzech , przewinienie względem Boga .

    Konsekwencje i następstwa wypływające z tego grzechu zostały odczute w świecie ziemskim.I są odczuwalne do dziś dnia .

    Od wydarzeń w świecie duchowym zależy czy nastanie zniszczenie , które chce wywołac szatan w świecie ziemskim w czasie gdy będzie musiał opuscic człowieka i swiat..

    Bo gdy będzie w świecie duchowym pokonany zablokowany odcięty szatan , to nie dojdzie do zniszczeń do żadnej wojny , bo nie będzie siły szatańskiej aby pchac człoweieka do robienia krzywdy drugiemu człowiekowi .

    A więc wszystko zależy od wydarzeń w świecie duchowym .

    Dotąd dokąd sa Wojownicy Modlitwy , to dotąd walka toczy sie w świecie duchowym i nie wyjdzie na świat ziemski .

    I zgodnie z życzeniem Boga zakończy sie w świecie duchowym .

    Bo w świecie duchowym sie rozpoczęła i w świecie duchowym ma sie zakończyc .

    A szatan robi wszystko aby przeniosła sie na świat ziemski .

    Walcząc z Panem Jezusem żyjącym na ziemi, robił wszystko by Pan Jezus podjął walkę w świecie ziemskim.

    A Pan Jezus walczył z szatanem w świecie duchowym i go pokonał .

    Konsekwencje i następsetwa z tego wynikając wpłynęły na rzeczywistośc w świecie ziemskim

    Teraz także walczy z Kościołem Chrystusowym i robi wszystko by sciągnąc Kościół do spraw świata ziemskiego , by włączyc go w walkę w swiecie ziemskim .

    Dotąd dokąd są Wojownicy Modlitwy to dotąd mu sie nie uda .
    Bo Wojownicy Modlitwy walczą w świecie duchowym .
    A dokąd walka toczy sie w świecie duchowym , to dotąd nie może wyjśc na świat ziemski .

    I tym razem także szatan jest w pozycji przegranej .

    Nawet w takiej sytuacji jak zaatakuje Watykan swoimi sługusami i przejmie go .
    I uwłaszczy sie na nim . To i tak nic nie zyska .

    Bo ważne jest to co dokonuje sie w świecie duchowym .Bo to właśnie to rzutuje na kształtująca sie rzeczywistośc w świecie ziemskim .

    Jest rzeczą niemożliwą by wydarzeniami świata ziemskiego zwyciężyć świat duchowy .

    Dlatego cały czas sztan jest w pozycji przegranej .

    A człowiek ofiara jego knowania bardzo cierpi .

    A wraz z człowiekiem cierpi całe Niebo , które kocha człowieka i chce go wyrwac z tego unieszczęsliwiającego szatańskiego działania .

 35. OSTOJA said

  https://wpolityce.pl/polityka/356226-zginal-za-swoja-wiare-w-chrystusa-muzulmanscy-zwyrodnialcy-zakatowali-na-smierc-nastolatka

  • Halina K said

   Wojownik Modlitwy rozkochany w Chrystusie Królu poległ ciałem ,
   ale zwycięzył duchem .

   Przyoblekł sie w wyróznająca sie białą szatę męczennika .

   Stanął w radości przed obliczem Boga w Trójcy św Jedynego .

   Pokonał szatana .

   Otrzymał nagrodę .
   Jest juz w Niebie .

   W świecie ziemskim szatan rękami sługusów zniszczył mu ciało ,
   i myślą że zwycięzyli ,
   ale przegrali w świecie duchowym .
   Konsekwencje tego będą miały wpływ na kształtującą sie rzeczywistośc .

   Za ten czyn poniosą karę ,
   za niewinnie przelaną krew ,
   Boża Sprawiedliwośc dokona dzieła swego .
   Juz przychodzi do człowieka i świata .
   Kończy sie bezkarnośc . .
   |Za wszystko trzeba płacić .

  • Wiesia said

   I kolejne dziecko tam zamordowane za wiarę :
   https://wpolityce.pl/swiat/355936-15-letni-chrzescijanin-zabity-w-pakistanie-bo-nie-przyjal-islamu

   A u nas Bruksela też już promuje islam i to od kilku lat.Ściągnęła Afrykę i Azję całą do Europy,zapewne z przypływu serca i miłości blizniego.Dlatego film „Cristiada” był usuwany i z kin i z youtuba.Jak to się wszystko teraz ładnie układa w całość.Wniosek? masoneria rządzi już światem i myśli,że nas sobie podporządkuje swoim uciskiem pętli miłosnej.Niema „to tamto”,już widać,że zbliża się ich koniec,bo nie myślą o nawróceniu.Muzułmanie służą im za narzędzie,ale to narzędzie jeszcze nie wie,że po wykonaniu brudnej roboty samo zostanie przez nich zgładzone.Konserwatywny biskup Rzymu,który nie promuje małżeństw jednopłciowych,aborcji ,eutanazji i oddany Liturgii Tradycyjnej(jak go „uczciwie” przedstawiono nam tuż po wejściu jego na Watykan)zapewne,jak zwykle ma ręce czyste,a tacy,jak ja się po prostu czepiają i zle widzą.A adhortacja AL,to moje urojenia,bo nic takiego nie ma,a ja jestem analfabetka.

   • Halina K said

    Dołączam do Ciebie
    i jesteśmy juz dwie analfabetki .

    I tak trzymajmy .
    Bóg z nami ,
    któz przeciwko nam ?

    Jesteśmy wielkie w Niebie ,
    a na Ziemi od takie sobie małe słabe mizerne popychadła .

    Ale mamy swoją godnośc
    i siłe wewnętrzną
    wypływającą z miłości do Boga .

    Cóz nam więcej do szczęścia potrzeba ?

    Chyba tylko tego,
    by szatan opuścił wymiar człowieka tak jak opuścił wymiar Nieba ,
    i by poniósł zasłużoną kare w wymiarze piekła za to, co uczynił z człowiekiem i światem przez czas pobytu w wymiarze człowieka .

    Bądz szczęsliwą .
    Niechaj Cię Bóg błogosławi i strzeże .

 36. Adrian said

  Według dziennika Der Tagesspiegel, Niemcy i Unia Europejska muszą uratować Polskę przed PiSem
  http://zmianynaziemi.pl/wiadomosc/wedlug-dziennika-der-tagesspiegel-niemcy-i-unia-europejska-musza-uratowac-polske-przed

  • Adrian said

   Jak dobrze wiemy, rządy PiS nie są na rękę Niemcom oraz Unii Europejskiej. Nasz zachodni sąsiad najchętniej siłą przywróciłby porządek, jaki panował za czasów Platformy Obywatelskiej, która realizowała w Polsce niemieckie interesy. Zmiany polityczne w naszym kraju sprawiły, że zaczęto aktywować wszelkie możliwe siły, również te z zagranicy, aby „przywrócić demokrację”, tzn. odzyskać koryto.

  • Wiesia said

   Jak wrócą,to wprowadzą prawo szariatu i będzie się żył LEPIEJ…….nie mówić.Sami już mają dobrobyt obywatelski,bo znalezli na to sposób :

   • rafael said

    oby tak dalej, sami sobie zakładają sznur na szyję, co stało się z Niemcami? euro uderzyło go głowy? dobrobyt? chyba to kara Boża na nich idzie za te krzywdy z przeszłości, wojny przez nich wywołane, gazowanie ludzi, rozstrzeliwania dzieci podczas Powstania Warszawskiego, wydaje mi się, że Bóg odebrał im rozum i w tej nieświadomości robią sobie samobója.Kiedyś ten naród coś znaczył, teraz tęczowa, lewacka ideologia poprzewracała wszystkie klepki tym ludziom w głowach, ale jak się mówi- ”Bez Boga, ani do proga”. nie ma próżni w miejsce puste wchodzi zawsze szatan.

    • krystynka said

     Rafael to jest skutek ich swiadomych wyborów, nie idziesz z Bogiem, chcesz kroczyc sam i po swojemu to tak to własnie wyglada.
     Albo Bóg albo mamona, a po drugie mamy niestety wolna wole i robimy z nia co chcemy…Niemcy już dawno wybrali, sprawiedliwosc odpalona, czekac tylko na wynik….szkoda tylko prostych , niewinnych ludzi…kto im broni przeprowadzić Intronizację, ale przecież tego nie zrobia , bo są zniewoleni przez szatanów, przeciez to widac i słychac…oni Boga sie wyparli i w sercu i na ustach…smutny ich koniec…

   • Wiesia said

    No popatrz! mówisz o gazowaniu ludzi,a to oni właśnie nas nazywają faszystami 🙂
    Otworzyli swoje Fundacje i wyszkolili sporo ludzi nawet u nas,aby wprowadzić chaosik myślowy w społeczeństwie.Masowe
    używanie przez środowiska lewicowe pojęć typu: antysemita,
    ksenofob, faszysta, nacjonalista,fundamentalista itp., ma
    charakter inwektyw, a więc nie ma najczęściej nic wspólnego z
    realnym opisem rzeczywistości. Mało tego, używanie słów niezgodnie
    z ich znaczeniem wprowadza kompletny zamęt.A czym był rzeczywiście
    faszyzm, nazizm, rasizm ??
    Wmawianie
    Polakom, że są faszystami, jest równie kuriozalne, jak brak
    ścigania w III RP funkcjonariuszy odpowiedzialnych za zbrodnie
    komunistyczne na narodzie polskim.Nie ściga się ich,bo komunizm wcale nie umarł,on zszedł do podziemia,rozwinął się i zagniezdził nawet w kościele(celowo z małej litery) po prostu nazywa się-DEMOKRACJA….. MARKSISTOWSKO-KULTUROWA-GLOBALIZM w każdej dziedzinie życia.Wystarczy popatrzeć na ich ruchy i posłuchać,co mówią.W ciekawych czasach żyjemy,oni realizują swój plan ,który dawno przygotowali.Po prostu to jest ten moment,że są u władzy i nas podduszają.W Niemczech faszerują społeczeństwo pewnym lekiem(mówie poważnie) na uległość,stąd kredki,kwiatki i mizianie się.

   • cox21 said

    Zaczyna się kalifat Niemiec.

 37. Maria said

  O szczepieniach i ich wpływie na zdrowie dzieci w Rosji i nie tylko

  Bardzo interesujący film z Rosji poświęcony w dużej części szkodliwości programów szczepień oraz zawartości w szczepionkach metali ciężkich, a także stopniu zdrowia dzieci w populacji Rosyjskiej. Wypowiedź specjalisty.

 38. Anonim said

  Oto pokłosie fałszywej „ewangelii” Franciszka, że wszystkie religie prowadzą do jednego Boga! (patrz intencja papieska styczeń 2016r.)
  Około 3300 lat temu sprofanowano świętość Pana Boga złotym cielcem. Dziś mamy różowego słonia. Uwaga, Gniew Boży jest bliski!!!!
  Jako administratorzy strony Znaki Czasów Ostatecznych apelujemy: pokuta i modlitwa! Spowiedź święta i nawrócenie! Czasu już prawie nie ma! Wbrew obietnicom fałszywego proroka Bergoglio głoszącego fałszywą „ewangelię”: NIE WSZYSCY IDĄ DO NIEBA!!!
  27.08.2017 r., w niedzielę o. Juan José Mateos Castro, wikariusz diecezji Cádiz y Ceuta przywitał procesję hinduistyczną ku czci Ganesh w kościele w miejscowości Ceuta (na afrykańskim terytorium zależnym Hiszpanii).
  Ganesh to bóstwo znane jako bożek z głową słonia. W czasie procesji katolicy śpiewali Ganesh hymn Salve rociera.
  Na drugi dzień biskup Rafael Zorzona Boy wystosował przeprosiny, nazywając wydarzenie „godnym pożałowania” i mówiąc, że spowodowało ono „ból, zagubienie i skandal w społeczności chrześcijańskiej”. Przyjął też rezygnację wikariusza diecezji.
  ZA PÓŹNO!! 😦

  Źródło: Znaki czasów ostatecznych

 39. Anonim said

  Satanizm w Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej Moskiewskiego Patriarchatu, czyli spadła maska z mordy lucyferiańskiego duchowieństwa
  http://www.proroctwa.com/diabelskie-blogoslawienstwo.htm

  • Wiesia said

   Coś okropnego!
   Oj! dzieje się widać od dawna bardzo zle. Niesamowite jest to milczenie osób,które tają takie sprawy lub organizują ohydne profanacje.Organizatorzy musieli mieć niezły ubaw patrząc,jak potulnie wierni się temu poddali.Żal mi oczywiście tych ,którzy tam poszli,uczestniczyli w tej profanacji,…bo zostali przyciśnięci do ściany??.Tak mogłoby się wydawać,lecz każdy ma oczy i ma rozum i wolną wolę,krótko mówiąc ma wybór.Widać,że bez przygotowania do jakiegokolwiek nabożeństwa panuje uśpienie,ziewanie,zamroczenie,brak świadomości,bo bez granic wierzy się celebransom.Lecz taka sytuacja już przebudziła i wstrząsnęła nimi na tyle,że nabrać się już chyba nie dadzą.Dopiero wstrząs powoduje,że przypomina się Komu ma się służyć i oddawać Chwałę.Straszna profanacja i obraza Pana Boga!!
   Dziękuję,że to dałeś/łaś,otwiera mocno ślepia.

 40. UWAGA PRZEMYŚL: CONIEDZIELNA MSZA TRYDENCKA OD 10 WRZEŚNIA …

  https://gloria.tv/article/Zo6TTsvGzEWb3YspvXEtbvu6U

 41. Wiesia said
  https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTTQ-bMcg1uifPVxkEj-fgT38yrI0vKzcFYXOHRyCvmbSYUGPj_Gw

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d blogerów lubi to: