Dziecko Królowej Pokoju

Pokój musi zapanować pomiędzy człowiekiem i Bogiem, a także między ludźmi

 • Królowa Pokoju

  Królowa Pokoju
 • Uwaga

  Strona używa plików cookies które zapisują się w pamięci komputera. Zapisywanie plików cookies można zablokować w ustawieniach przeglądarki. Dowiedz się o tych plikach http://wszystkoociasteczkach.pl
 • Propozycja chronologiczna

  • Rok 2019 – Kryzys Rumunia
  • Rok 2020 – fałszywe traktaty pokojowe
  • Rok 2021 – Papież jedzie do Moskwy
  • Rok 2021 – Wojna
  • Rok 2022 – zwycięstwo komunistyczne
  • Rok 2023 – 10 królów
  • Rok 2024 – Antychryst
  • Rok 2025 – Sojusz z wieloma
  • Rok 2025 – Synod
  • Rok 2026 – Henoch i Eliasz
  • Rok 2028 – Ohyda spustoszenia
  • Rok 2029 – Ostrzeżenie
  • Rok 2030 – Cud
  • Rok 2031 – Nawrócenie Izraela
  • Rok 2032 – Kara
  • Rok 2032 – Odnowienie świata
  • Rok 2033 – Exodus
  • Rok 2034 – Zgromadzenie w Jerozolimie
  • Rok 3032 – Gog i Magog
  • Rok 3213 – Koniec świata
  • Nowe niebiańskie Jeruzalem.
 • Ostrzeżenie

  13 kwietnia 2029
  7,6 lat pozostało.
 • Logowanie

 • Odwiedzają nas

  Map

 • Maryjo weź mnie za rękę

 • Jezu Maryjo Kocham Was

Wizja Jana Pawła II: „Islam zaatakuje Europę”

Posted by Dzieckonmp w dniu 20 listopada 2017


„Widzę kościół trzeciego tysiąclecia dotknięty śmiertelną plagą, nazywa się to islamem. Zaatakują Europę. Widziałem hordy pochodzące z Zachodu po wschód: od Maroka po Libię, od Egiptu po kraje wschodnie. To szokująca wizja św. Jana Pawła II, nigdy wcześniej nie publikowana. Świadkiem opowiadanej historii jest prałat Mauro Longhi z  Prałatury Opus Dei, który bardzo często był w bliskim kontakcie z Papieżem Polskim podczas jego długiego pontyfikatu. Mauro Longhi ujawnił ten epizod w Biennie Val Camonica na konferencji zorganizowanej dla uczczenia  pamięci Jana Pawła II 22 października tego roku, w dniu, w którym Kościół celebruje pamięć liturgiczną świętego Jana Pawła II. Mauro Longhi cieszył się osobistym szacunkiem nie tylko Jana Pawła II, ale także Benedykta XVI, do tego stopnia, że ​​został powołany w 1997 r. do Rady Watykańskiej Kongregacji ds.Duchowieństwa.

W latach 1985-1995 młody ekonomista, Mauro Longhi (który otrzymał święcenia kapłańskie w 1995 r. ), towarzyszył i gościł Papieża Wojtyłę podczas jego narciarskich i górskich wędrówek, regularnie, cztery do pięciu razy w roku przez dziesięć lat, i robił to w  Międzynarodowym Seminarium Prałatury Opus Dei, gdzie przygotowywałem się do kapłaństwa studiując teologię, ale także w prostym wiejskim domu. Jest to w prowincji L’Aquila, około 800 metrów, w kierunku Piana delle Rocche. Ojciec Święty przyjeżdżał z Rzymu, małym samochodem  jego sekretarza Stanisława Dziwisza razem z kilkoma polskimi przyjaciółmi, a w czasie jazdy po autostradzie – jedyne miejsce, w którym każdy mógł go rozpoznać – zwykle udawał, że czyta i trzymał gazetę przed twarzą.

Ale to z pewnością mistyczny Karol Wojtyła,  wielki protagonista jednego z najdłuższych pontyfikatów Kościoła. To Papież, którego Mauro Longhi spotkał nocą w kaplicy górskiego domu, klęczącego godzinami na niewygodnych drewnianych ławach przed Tabernakulum. I to Papież, który w nocy przebywając w Abruzji, słyszał Najświętszą Maryję Pannę, czasami razem z Panem Jezusem.

Tak mówi Longhi: Jan Paweł II  „Ma dar widzenia” – powiedział mi Andrzej Deskur. Zapytałem go, co to znaczy. „On rozmawia z Bogiem wcielonym, Jezusem, widzi jego twarz i widzi twarz jego matki”. Od kiedy? „Od swojej pierwszej Mszy 2 listopada 1946 r.  Był w krypcie San Leonardo w katedrze na Wawelu w Krakowie, gdzie odprawił swoją pierwszą mszę ofiarując ją za duszę swego ojca. „ Mauro Longhi dodaje, że sekret ujawniony przez kardynała Deskura – to oczy Boga, które są przed Wojtyłą za każdym razem, gdy wznosi kielich i hostię. Można to paradoksalnie zrozumieć, czytając ostatnią encyklikę Jana Pawła II, Ecclesia de Eucharistia . Rozdział 59 tej encykliki który jest jej konkluzją, tak brzmi:

Ave, verum corpus natum de Maria Virgine! Kilka lat temu obchodziłem pięćdziesiątą rocznicę moich święceń kapłańskich. Doznaję dziś łaski, że dane mi jest ofiarować Kościołowi tę Encyklikę o Eucharystii w Wielki Czwartek przypadający w dwudziestym piątym roku mojej posługi Piotrowej. Czynię to z sercem pełnym wdzięczności. Od ponad pół wieku, począwszy od pamiętnego 2 listopada 1946 roku, gdy sprawowałem moją pierwszą Mszę św. w krypcie św.Leonarda w krakowskiej katedrze na Wawelu, mój wzrok spoczywa każdego dnia na białej hostii i kielichu, w których czas i przestrzeń jakby «skupiają się», a dramat Golgoty powtarza się na żywo, ujawniając swoją tajemniczą «teraźniejszość». Każdego dnia dane mi było z wiarą rozpoznawać w konsekrowanym chlebie i winie Boskiego Wędrowca, który kiedyś stanął obok dwóch uczniów z Emaus, ażeby otworzyć im oczy na światło, a serce na nadzieję (por. Łk 24,13-35).

Pozwólcie, umiłowani Bracia i Siostry, że w świetle waszej wiary i ku jej umocnieniu przekażę Wam to moje świadectwo wiary w Najświętszą Eucharystię. Ave, verum corpus natum de Maria Virgine, vere passum, immolatum, in cruce pro homine! Oto skarb Kościoła, serce świata, zadatek celu, do którego każdy człowiek, nawet nieświadomie, podąża. Wielka tajemnica, która z pewnością nas przerasta i wystawia na wielką próbę zdolność naszego rozumu do wychodzenia poza pozorną rzeczywistość. Tutaj nasze zmysły nie dostają – visus, tactus, gustus in te fallitur, jak to jest powiedziane w hymnie Adoro te devote, lecz wystarcza nam sama wiara, zakorzeniona w Słowie Chrystusa i przekazana nam przez Apostołów. Pozwólcie że, podobnie jak Piotr pod koniec mowy eucharystycznej w Janowej Ewangelii, w imieniu całego Kościoła, w imieniu każdego i każdej z Was powtórzę Chrystusowi: «Panie, do kogóż pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego» (J 6,68).

Pośród wielu opowiedzianych zdarzeń, epizod, który najbardziej wpłynął na publiczność biorącą udział w konferencji zorganizowanej dla uczczenia  pamięci Jana Pawła II 22 października tego roku, epizod który pasuje do jednego z wielu spacerów górskich wypraw na Gran Sasso Massif, jest niewątpliwie ten, co mówi o ogniu i islamie w Europie. Fragment Msgr. Longhi z jego podejściem do straszliwej mistycznej wizji Papieża musi zatem zostać w pełni zrelacjonowany (konferencja odbywa się na YouTube, od 48 minuty można oglądać ten fragment, o którym tu piszemy.

lanuovabq.it

Oto  tekst tłumaczony translatorem.Słowa jakie padają na tej konferencji są bardzo ważne. Wszystkich znających język włoski prosimy o zreferowanie treści konferencji :

Oboje opierają się o kamień, będąc naprzeciw siebie , jedzą kanapkę i czekają na przybycie grupy.

„Patrzyłem na niego myśląc, że może czegoś potrzebować,i zdałem sobie sprawę, że trzęsą mu się ręce, to był początek choroby Parkinsona. „Drogi Mauro, to starość …” i od razu powiedziałem: „Nie, Świątobliwość,  jesteś młody!” Kiedy w pewnych rozmowach rodzinnych zaprzeczyła, stała się bestią. „To nie prawda! Mówię, że jestem stary, bo jestem stary! Opinia prałata jest właśnie upływem czasu, wraz z wprowadzeniem choroby, aby papież odczuł pilną potrzebę przekazania tej mistycznej wizji. „No cóż, Wojtyła zmienia ton i głos” – kontynuuje prałat – „i biorąc udział w jednej z jego nocnych wizji, mówi do mnie:” Pamiętajcie o tych, których spotkacie w Kościele trzeciego tysiąclecia. Widzę Kościół dotknięty śmiertelną plagą. Głębiej, bardziej boleśnie niż w tym tysiącleciu „, odnosząc się do nazistowskiego komunizmu i totalitaryzmu. „Nazywa się islam. Zaatakują Europę. Widziałem, jak hordy przybywają z Zachodu na Wschód „i przedstawiają one jeden do jednego opis krajów: od Maroka po Libię do Egiptu, i tak dalej do wschodniej. Ojciec Święty dodaje: „Najeżdżając Europę, Europa będzie piwnicą, starymi reliktami, półmrokiem, pajęczynami. Wspomnienia rodzinne. Ty, kościół trzeciego tysiąclecia, musisz powstrzymać inwazję. Ale nie za pomocą broni, broń nie wystarczy, a twoja wiara żyła w uczciwości.

To jest cenne świadectwo tego, kto od lat był w bliskim kontakcie z Ojcem Świętym, a z tymi wielokrotnie występował w koncelebrze. Nie trzeba chyba podkreślać, jak spowiedź papieża Wojtyły pochodzi z marca 1993 r., A 24 lata temu obraz społeczny i liczba islamskiej obecności w Europie były bardzo różne. Nie jest zbiegiem okoliczności, że w zapomnianej dziś adhortacji apostolskiej z 2003 roku, Ecclesia in Europe , Jan Paweł II wyraźnie mówił o związku z islamem, który miał być „właściwy”, prowadzony z „roztropnością, jasnością poglądów na temat jego możliwości i ograniczeń „, świadomy” znacznej przepaści między kulturą europejską, która ma głębokie chrześcijańskie korzenie, a muzułmańskim myśleniem „(nr 57). Chociaż z językiem dokumentu magistra, ze swej natury, wydawało się, że Ojciec Święty domagał się ustanowienia „obiektywnej” wiedzy muzułmańskiej (nr 54). Paradygmat i wrażliwość są zatem jasne i jednoznaczne, zwłaszcza gdy rozważamy inny fragment Ecclesia in Europe, w którym papież Wojtyła – po napiętnowaniu „frustracji chrześcijan, którzy przyjmują z zadowoleniem” i że w wielu krajach islamskich „Widać uwielbienie kultu chrześcijańskiego” (nr 57) – mówienie o przepływach migracyjnych nawet tłumiło „stanowcze represje nadużyć” (nr 101).

Należy zauważyć, że mamy do czynienia z policzkowo niepoprawnym odczytaniem islamskiego zjawiska przez papieża kanonizowanego przez Kościół katolicki; pierwsze „prorockie”, a następnie lektury magisterskie (nie trudno wyobrazić sobie, że szokująca młoda wizja prorocka wpłynęła na twórczość Ecclesia w Europie ). „Islam nas zaatakuje.” Może on już to robi. Choć jest nieubłagany, oświetla chrześcijańską Europę, sprowadzając ją do piwnicy pełnej starych reliktów i pajęczyn. Mówił „Karol Wielki”, do dzisiaj wzywa nas do stawiania oporu inwazji z wiarą przeżywaną w całości.

 

 

Komentarzy 108 do “Wizja Jana Pawła II: „Islam zaatakuje Europę””

 1. Dzieckonmp said

  W ubiegłym tygodniu prawie 1000 katolików przyznało owację na stojąco księdzu James Martin, który przez godzinę krytykował kościół za dyskryminację gejów.
  Powitanie Jamesa Marina w Bostonie, Filadelfii, New Jersey i Waszyngtonie – i mnóstwo biskupów publicznie chwalących jego książkę – są znakami, że teraz ta odwaga mówienia o gejach jest mniej ryzykowna.

  To „efekt papieża Franciszka” – powiedział James Martin

  https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pl&rurl=translate.google.com&sl=auto&sp=nmt4&tl=pl&u=http://www.bostonglobe.com/opinion/2017/11/19/priest-building-bridge-between-church-and-lgbt-community/dsSdkyc6kv84FodPbnx67H/story.html&usg=ALkJrhiNHTKDImCmsoE-Ujrj_iNdpjNTGg

  • Leszek said

   Z Orędzia nr 354 Matki Bożej do Jej umiłowanych synów, Kaplanów:
   … Jezus jest dzisiaj znowu wzgardzony, biczowany i raniony w Swoim Mistycznym Ciele. Jak bardzo rani Jego Boskie Serce postawa wielu Kapłanów pozwalających na wszystko i niektórych Biskupów, usprawiedliwiających nawet najgorsze czyny nieczyste!
   Szczególnie tu, w tym właśnie miejscu, gardzi się Sercem Jezusa, rani Je i znieważa przez popieranie tak wielu Moich biednych dzieci, opanowanych przez ten straszliwy nałóg i przez publiczne zachęcanie ich do kroczenia drogą grzechu nieczystego, przeciwnego naturze. Nieczyste akty przeciwne naturze są grzechami wołającymi o pomstę przed obliczem Boga. Te grzechy ściągają na was i na wasze narody płomienie Bożej Sprawiedliwości.
   W tym czasie trzeba wszystkim głosić jasno i odważnie, że szóste przykazanie dane przez Boga Mojżeszowi: «Nie popełniajcie czynów nieczystych», zachowuje ciągle swą pełną ważność i powinno być przestrzegane także przez to zepsute i przewrotne pokolenie.
   Każdy Pasterz, który by w jakikolwiek sposób usprawiedliwiał te grzechy, ściąga na swoją osobę i na swoje życie płonący ogień Bożej sprawiedliwości. Kielich nieprawości jest już pełny, przepełniony i przelewa się ze wszystkich stron (Ps 75,9; Ha 2,16, Jr 51,17)… (Seattle, stan Washington, USA, 2.06.1987)

 2. gwiazdka said

  nic dodać nic ująć sodoma i gomora…kto z Katolików oddaje się Jezusowi na 100% nie zatrzymując nic dla siebie ………….???

 3. Kpiz said

  Belgijscy zakonnicy nie rezygnują z eutanazji. Czy dla x. Martina to też „efekt papieża Franciszka”? A może on jest z nie z tej owczarni ? 😁

  https://ekai.pl/belgijscy-bracia-milosierdzia-nie-rezygnuja-z-eutanazji/

 4. bozena2 said

  Matka Zbawienia: Tak jakby wydarzył się cud — będzie się wydawać, że fałszywy prorok powstał z martwych

  czwartek, 25 lipca 2013, godz. 18.52

  Moje dziecko, jest ważne, aby moje dzieci nie traciły odwagi, kiedy staną w obliczu bólu, któremu będą musiały stawić czoła, gdy Kościół Mojego Syna zostanie wygnany na dzikie pustkowie.

  Ja jestem Niewiastą z Księgi Objawienia, obleczoną w słońce, która urodziła Dziecię. Dziecięciem tym jest Jezus. Mistycznym Ciałem Mojego Syna, Jezusa, jest Jego Kościół na ziemi. Kościół Mojego Syna ulega zagarnięciu, a wkrótce Jego Ciało nie będzie już dłużej w nim obecne. Serca tych, którzy naśladują Nauczanie Mojego Syna, pękną na pół, kiedy zobaczą to spustoszenie. Oni, którzy nie będą mieli się dokąd zwrócić, zostaną wyrzuceni z budynków, które aż do teraz były miejscem przechowywania Świętej Eucharystii. Lecz gdy będą tak niemal bezlitośnie wyrzucani, zostaną napełnieni Duchem Świętym. Oznacza to, że będą prowadzeni i będą przewodzić żarliwie Reszcie Armii, składającej się z tych, którzy są wierni Bogu.

  Inni, ślepi na Prawdę, podążą za fałszywym prorokiem, prosto w zamęt. Ich serca zostaną omamione, a za niedługo będą lamentować, kiedy fałszywy prorok stanie na progu śmierci. Ale wtedy, tak jakby wydarzył się cud — będzie się wydawać, że fałszywy prorok powstał z martwych. Powiedzą, że jest on pobłogosławiony wielkimi nadprzyrodzonymi mocami z Nieba i upadną przed nim z czcią na twarz. Będzie on kochany i uwielbiany przez tych, którzy nie potrafią widzieć.

  Niebawem pojawi się antychryst, a jego sława swój początek weźmie w Jerozolimie. Kiedy tylko ujawni się publicznie, wszystko w Kościele Mojego Syna szybko się zmieni. Zostaną wprowadzone nowe zasady. Nowe relikwie, zmiany w szatach noszonych przez kapłanów oraz wiele nowych przepisów zostanie wymuszonych. Początkowo ludzie będą mówili, że zmiany te wynikają z potrzeby bycia pokornym. Ale z czasem, gdy te obrzydliwości wkroczą do chrześcijańskich kościołów, rozpocznie się prześladowanie. Jeżeli się poważycie przeciwstawić się tym szatańskim rytuałom, będziecie postrzegani jako heretycy, jako awanturnicy.

  Wielu kardynałów, biskupów, kapłanów, zakonnic i zwyczajnych ludzi zostanie ekskomunikowanych, jeżeli nie będą postępować według nowych zasad lub nie będą czcić fałszywego proroka. Na tym etapie musicie poszukiwać miejsc ucieczki, które zostały utworzone, abyście mogli w pokoju adorować Mojego Syna, Jezusa Chrystusa. Kapłani muszą nadal udzielać Sakramentów i zapewnić Moim dzieciom Najświętszą Eucharystię.

  Nigdy nie wolno poddać się wam oszustwu, o wzięcie udziału w którym zostaniecie poproszeni. Ci, którzy to zrobią, utracą swoje dusze na rzecz diabła.

  Wasza umiłowana Matka

  Matka Zbawienia

 5. Wiesia said

  http://episkopat.pl/abp-gadecki-swiatowy-dzien-ubogich-wzywa-do-nowego-stylu-zycia-spotkania-z-potrzebujacymi/
  Koniecznie przeczytajcie!!

  • Wiesia said

   Zatem,czy czasem u nas także nie wykorzystuje się Słów z Pisma Świętego,aby tylko pójść za fałszywym kościołem??
   Bądzmy bardzo czujni,bo już skręcamy w bok!!
   Wystarczy przypomnieć sobie homilie Św.Jana Pawła II i porównać do tego,co obecnie mamy.
   „Z prawej na lewą i tyłem do przodu”.

   • Kpiz said

    A tak bardziej konkretnie, to z czym masz problem w pomaganiu ubogim?

    • Wiesia said

     To Ty masz problem z odczytaniem tego,co ja piszę.

    • gwiazdka said

     Pan Jezus jak chodził po świecie to wpierw ewangelizował nauczał prawa Bożego a potem karmił ubogich nie inaczej……

    • Kpiz said

     @Wiesia – nie chcesz pomagać to nie pomagaj, tylko innym nie mieszaj w głowach

    • gwiazdka said

     Kpiz…nie musisz byc zatroskany o moja głowę…martw się o swoja i pisz o sobie …..

    • Wiesia said

     Powiem tak,żyj i daj żyć innym.
     Pokazałeś tutaj już nie raz,że znasz nasz język,ale udajesz,że nie rozumiesz o czym tutaj jest mowa.To blog katolicki i niechaj takim pozostanie,bo z Twoim myśleniem i Twymi słowami,to niebawem zamieni się on w blog innej nacji,a co za tym idzie innej ideologii(bo religia to ciężko nazwać)>Nazywaj sobie jak chcesz,nawet biedotą ,która przy wspomagaczach pokazuje gdzie nasze miejsce.Załóż swój i działaj po swojemu u siebie.Ja nie muszę zmieniać swego nicka i ikonki,jak niektórzy tu bardzo otwarci,ale na inną inszość,dlatego ich logo nie jest przejrzyste na wskroś,pozdrawiam i życzę znajomości i przyjazni z PRAWDĄ.

    • Kpiz said

     @Wiesia – mieszanie wychodzi Ci najlepiej, a zmienianie tematu – perfekcyjnie 😁

    • Wiesia said

     Dziękuję.Natomiast,co Tobie najlepiej wychodzi, pozostawię to Komuś innemu. 😉
     Niech Cię Pan Bóg Trójjedyny strzeże.Amen.

   • Ciocia said

    Czasami pod kościołem klęczy uboga osoba i część osób da parę złotych ,a część się odwraca i udaje ,że nie widzi .

    • Kpiz said

     bo większość uważa, że żebracy to naciągacze. Nie przeboleli by tego, że dali złotówkę naciągaczowi, bo nie rozumieją, że tak naprawdę to mała strata dla nich a duży problem dla nacìągacza ponieważ kiedyś za to odpowie przed Bogiem
     Więc nie dadzą nikomu 😁

   • bozena2 said

    Kpiz, jak czytam twoje posty i nieodparcie przychodzi mi na myśl skojarzenie właśnie o tobie, bardzo pasujesz do tego określenia: dyżurny chorego kościoła i papiestwa. Przepraszam, że tak to ujęłam, ale tak mi się ciśnie , aby to w końcu wyrazić.

    • Kpiz said

     jeśli dla Ciebie pomaganie, bliźnemu jest chore, to zastanów się może, kto tu jest chory…

  • Halina K said

   Nic dodać nic ująć,
   to poprawny humanizm , a nie nauka Chrystusa Króla Założyciela Kościoła .

   Franciszek wprowadza naszych biskupów na fałszywa drogę .
   na tą którą podążał odszczepieniec Luter .

   Dostosowując Kościół Chrystusowy do pracy na rzecz potrzeb ciała z pominieciem dobra ducha , jest wprowadzaniem Kościoła w błąd ..
   Jest zmianą zadania Kościoła Chrystusowego .

   Bo Kościół Chrystusowy miał sie zajmowac sprawami ducha tak , aby dobro z świata duchowego rzutowało na kształt świata ziemskiego .

   A Franciszek i spółka chce rozwiązywaniem spraw ciała pogrążyć sprawy ducha w piekielnych odmętach .Bo wogóle nie zajmuje sie sprawami ducha i pracą dla Założyciela .

   A owocem tego będzie to,
   że świat ziemski i duchowy pogrązy sie w szatańskim zniewoleniu .

   Kościół Chrystusowy teraz jest wyciągany w problemy świata ziemskiego , które specjalnie mnozy podstepnie szatan po to ,aby skupić świadomośc i uwagę wszystkich na sposobach ich rozwiązywania ,
   a sprawy świata duchowego by zostały usuniete na plan drugi .

   I tym sposobem jest sciągany Kosciół Chrystusowy z walki o dobro duszy .
   Z walki w świecie duchowym ,
   gdzie toczy sie bój między ZWIERZCHNOŚCIAMI o to ,do kogo będzie należał człowiek i świat .

   Rola Kościoła Chrystusowego jest to ,
   by walczyć w świecie duchowym ,
   z szatanem odwiecznym wrogiem ludzkości , Bo do tego jest właśnie powołany przez Jezusa Chrystusa Króla .

   A czy zajmuje sie tym zagadnieniem ?

   Wie szatan że jeżeli sciągnie Kościół Chrystusowy z zajmowania sie sprawami ducha , to będzie miał pełną swobodę działania w świecie ziemskim ,
   Bo nie będzie czynnika hamującego i zwalczającego go .
   I będzie mógł do woli wprowadzać szatańską zarazę do tego stopnia, aby Mistyczne Ciało Chrystusa przestało istnieć . Bo tak będzie zatrute szatańską zarazą .

   I w tą pułapke wpada nierozważny Kościół podążający za Franciszkiem , by zmienic swoje zadanie i powołanie jakie wyznaczył mu Chrystus król Załozyciel Kościoła .

   Tylko lud wierny wsłuchany w wezwania Maryji stoi na polu walki wraz z swoja Królowa i walczy z szatanem .
   Posuwa sie krok po kroku do przodu droga prawidłowej współpracy z Bogiem , bo chce wrócic do tego, co było w Raju przed ingerencją szatana .

   Dlatego drogi którymi podąża duchowieństwo, wypełnione miłością własną z pychy i egoizmu wypływającą , prowadzą na bezdroża i w pułapkę szatana .

   A lud wierny szczerze Boga kochający , który stara sie odpowiedzieć miłościa ufną i ofiarną na Miłośc Boga ,
   podąża drogą wskazaną przez Maryje Królową , usuwając szatana i wszystko co on wprowadził w wymiar człowieka .
   Bo ten lud mówi szatanowi NIE .
   Odcina go wolą i swiadomościa od wymiaru człowieka , a wprowadza Boże działanie .
   By to Bóg Wszechmogący mógł wprowadzać swoje działanie poprzez wolę i świadomośc człowieka tak ,aby to On kształtował rzeczywistośc i by to On wyrzucał szatana z wymiaru człowieka .

   Bo człowiek chce służyc Bogu tak jak On tego życzy sobie .
   I ma do tego prawo by szatan mu w tym nie przeszkadzał .

   Teraz wiodac jak na dłoni,
   droge która podążają biskupi i kapłani przesiąknięci modernizmem na usługi piekła ,
   i droga która podąża Rozmodlony Naród Szczerze kochajacy Boga .

   Widać jak te drogi już sie rozchodzą .
   Widać jak jest rozrywany Kościół Chrystusowy .
   Nikt nie jest w stanie temu zaprzeczyć , bo to staje sie fakt dokonany .

   Modernistyczne duchowieństwo i lud niby to wierzący wychodza z Kościoła Chrystusowego .
   Teraz Kosciół Chrystusowy będa tworzyć ci którzy szczerze boga kochają i świadomie dla Niego pracują .

   Jak to było mówione w orędziach ,,,,,,
   ,,, ci ni to zimni ni to ciepli mają teraz podjąc decyzje, którą drogą pójśc maja /.
   Bo jak będa dalej ni to ciepli ni to zimni , to zostana wypluci …….

   Chrystus Wodzem Chrystus Królem Chrystus Władcą nam .
   Niechaj pełni sie Wola Jego teraz i zawsze aż na wieki wieków amen .

   • Halina K said

    Naród Polski Rozmodlony szczerze Boga kochający chce wrócic do tego ,
    co było w Raju przed ingerencją szatana . Chce kontynuować pracę dla radości i chwały Boga .
    I dlatego podąża za Maryją Królową dostosowuje sie do Jej wskazań i zyczeń , a przez to daje Bogu dowody wiary ufności i miłości .
    I mówi stanowcze NIE szatanowi .

    Pragne zadać pytanie naszemu duchowieństwu wraz z Franciszkiem .

    Dokąd prowadzi wasza droga i jaki jest cel na jej końcu .
    Wy nie chcecie podążać za Maryją ,
    Wy nie chcecie rozpalać swego serca Płomieniem Miłości Jej Niepokalanego Serca .

    Więc co Wy chcecie ?

    czemu na bezdroża chcecie wyprowadzić owieczki Chrystusowe , ?
    gdy waszym zadaniem było dbac o ich bezpieczeństwo i ochronę przed wrogami wszelkiej maści .

    Jak bronicie nas przed szatanem , sprawcą zła wszelkiego ?
    Co robicie w tej dziedzinie ?

    Czy udzielicie nam tej odpowiedzi ?

   • Ciocia said

    W Polsce działa CARITAS , czy to was gorszy ? Czy biedny nie może dostać jeść ,bo to jeszcze nie czas karmienia ?

    • Halina K said

     Jak działa caritas to niech działa .
     Nikt jej działalności nie neguje .

     Ale główne nauczanie Kościoła powinno sie skupiać na tym, co wyznaczył mu Pan Jezus ,
     to znaczy ,ma dbać o dobro ducha , bo jest w niebezpieczeństwie .

    • Ciocia said

     A wiesz Halincia K. o co Pan Jezus zapyta na Sądzie Ostatecznym każdego z nas ?

    • Halina K said

     A pewnie że wiem .
     Bo przechodziłam śmierć kliniczną .

     Zapyta,
     ,,,,,co uczyniłeś przez całe swe życie z miłości dla Mnie .,,,,,,

     I co wtedy odpowiesz ?

     Miłośc bliźniego jest miłoscia bliźniego .
     A miłośc do Boga jest miłoscia do Boga .
     Jeżeli miłośc bliźniego wypływa z miłości do Boga , to piekna sprawa .

     Ale jeżeli czynisz dobro dla drugiego człowieka by wszyscy cie podziwiali za to że jesteś tak dobrym i wspaniałym , to juz jest inna sprawa .

     A czy nasi duszpasterze uczą nas wykonywać czynów wypływających z miłości do Boga ?
     Który podejmuje ten temat ?

     Jak moga ,skoro sami nie wiedzą co to znaczy KOCHAĆ BOGA >

     Tego może nauczyć tylko Maryja Królowa , bo Ona kocha Boga w Trójcy św miłoscia doskonała , taką jakiej pragnie Bóg, aby Jego stworzenie żyjące wśród świata Go kochało .

     Jakimi uczniami Maryji jesteśmy ?
     Pojętnymi czy tępymi jak pień ?

     Życiem dajemy na to dowody .
     czy nie prawdaż,,,,,,,,,,, CIOCIU

    • Ciocia said

     Halinka bardzo ważne są uczynki .Sama mówisz ,że pytanie brzmi ” …co uczyniłaś ? A nie co sobie pomyślałaś .

     Wtedy odezwie się Król do tych po prawej stronie: „Pójdźcie, błogosławieni Ojca mojego, weźcie w posiadanie królestwo, przygotowane wam od założenia świata! Bo byłem głodny, a daliście Mi jeść; byłem spragniony, a daliście Mi pić; byłem przybyszem, a przyjęliście Mnie; byłem nagi, a przyodzialiście Mnie; byłem chory, a odwiedziliście Mnie; byłem w więzieniu, a przyszliście do Mnie”. Wówczas zapytają sprawiedliwi: „Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym i nakarmiliśmy Ciebie? spragnionym i daliśmy Ci pić? Kiedy widzieliśmy Cię przybyszem i przyjęliśmy Cię? lub nagim i przyodzialiśmy Cię?Kiedy widzieliśmy Cię chorym lub w więzieniu i przyszliśmy do Ciebie?” A Król im odpowie: „Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili”.

    • Ciocia said

     Czy ty Halinka sugerujesz ,że ludzie nie dają pieniędzy ubogim bo ktoś ich zobaczy i źle sobie o nich pomyśli ,albo że dobrze sobie o nich pomyśli ? Czy po prostu biedak nie jest ich bratem .

    • Ciocia said

     Dla mnie oczywiste jest ,że osoba wierząca w Pana Jezusa w bliźnim widzi cząstkę Boga .

   • Kpiz said

    Halino, nie oddzielaj bliźnego od Boga – „coście uczynili jednemu z tych najmniejszych mniescie uczynili”
    Chyba to znasz?

    • Halina K said

     Chwytacie mnie za słowa z szerszej kwestii wypowiedzi .

     A znasz to ,,,,,,
     Miłuj Boga swego z całego serca swego , z całej duszy swojej , a bliźniego swego jak siebie samego …..

     A więc na pierwszym miejscu jest miłośc do Boga , a z tej miłości ma wypłynąc miłośc do człowieka stworzenia Jego ..

     Okazywanie miłości człowiekowi nie polega tylko na tym, aby pomagać jego ciału , ale aby dusza pracowała dla radości i chwały Boga .
     Bo tylko wtedy szczęsliwym może być człowiek.

     pomagając ciału a pozostawiając dusze na pastwe losu , to nie jest miłośc bliźniego tylko humanizm .

     Czy rozumiemy w czym tkwi problem ?

     Tak samo jak ktos mówi że seks to miłosc .Czy to prawda ?
     A wielu będacych w błędzie, wydrapałoby mi oczy za to .
     A czy miałoby rację ?

    • gwiazdka said

     Czytałam kiedyś o takiej kobiecie która cale życie pomagała biednym a na końcu wylądowała w piekle a wiesz dlaczego bo tyle ludzi Pan Jezus do niej wysyłał aby uwierzyła w niego ale ona o nim słyszeć nie chciała , pomagajmy biednym ale pamiętajmy o tym ze najbardziej nasza dusza potrzebuje Bożego pokarmu jeżeli dajemy tylko jedzenie a Boga mu nie damy i jego praw to jedzenie samo mu nie pomoże ożywia tylko ciało gdy dusza jest trupem………….
     daje żebrakom jałmużnę bo to ona gładzi grzech mój sprzed oczu Boga ale tez zawsze im Błogosławie albo odmawiam modlitwę. A Księża to już insza inszość maja tak jak Pan Jezus chodził po świecie to wpierw ewangelizował nauczał prawa Bożego a potem karmił ubogich nie inaczej……oto tutaj chodzi dają im jedzenie ale o Bogu zapominają…..a co jest najważniejsze jak to
     Nie samym chlebem żyje człowiek lecz każdym słowem które pochodzi z ust Bożych” Mt 4 4b –

    • gwiazdka said

     Ważna róża

     Niemiecki poeta Reiner Maria Rilke mieszkał przez pewien czas w Paryżu. Aby dojść na uniwersytet, codziennie przechodził w towarzystwie swej francuskiej przyjaciółki bardzo ruchliwą ulicą. Na rogu tej ulicy mijali żebraczkę, proszącą przechodniów o jałmużnę. Kobieta zawsze siedziała w tym samym miejscu, nieruchomo jak posąg, z wyciągniętą ręką i oczami wbitymi w ziemię. Rilke nigdy jej nic nie dawał,podczas gdy jego przyjaciółka czasem rzucała jakąś monetę. Pewnego dnia zdziwiona młoda Francuzka zapytała poetę?

     – Dlaczego nigdy nic nie dajesz tej biedaczce?
     – Powinniśmy podarować coś jej sercu, a nie jej dłoniom – odparł.
     Następnego dnia Rilke przyniósł przepiękną, zaledwie rozkwitłą różę, włożył ją w ręce żebraczki i chciał pospiesznie odejść. Wtedy zdarzyło się coś nieoczekiwanego: żebraczka podniosła oczy, popatrzyła na poetę, podniosła się z ziemi, ujęła jego dłoń i ucałowała ją. Potem odeszła, przyciskając do piersi różę.Przez cały tydzień nikt jej nie widział. Lecz po ośmiu dniach znowu powróciła na swoje miejsce. Cicha i nieruchoma jak zwykle.
     – Ciekawa jestem, z czego żyła przez te wszystkie dni? – spytała młoda przyjaciółka poety.
     – Żyła różą – odparł Rilke.

    • Ciocia said

     Nie rozumiem zarzutu ,że ksiądz nie może namawiać do pomocy ubogim , bo to jest złe .Przecież ludzie nie pomagają z potrzeby serca i dlatego trzeba im o tym mówić .Sama Gwiazdka nawet wspomina ,że Pan Jezus wysyła do kogoś biednych . Czyli pomaganie ubogim jest zgodne z wiarą katolicką .

    • Kpiz said

     syty głodnego nie zrozumie, więc będą gadali jak dziad o chlebie, a baba o niebie 😁

    • gwiazdka said

     czego nie rozumiesz ze Ksiądz powinien się zatroszczy o dusze tego człowieka – a oni to omijają a potem dać mi jałmużnę .

    • Halina K said

     Ciocia ,,,,,,
     My o Niebie , Ty o chlebie .
     Nigdy sie nie dogadamy .

     Życzę wszystkiego dobrego .

     Niech Cię Bóg błogosławi .

     Kończę dyskusję .

    • bozena2 said

     Jam jest Pan, Bóg twój”.

     Zbyt często zapominacie o tym, o ludzie, uważający się za bogów. A przecież gdybyście nie mieli w sobie ducha ożywionego łaską, bylibyście tylko prochem i zgnilizną, zwierzętami, które ze zwierzęcością łączą przebiegłość umysłu, posiadaną przez zwierzę, co sprawia, iż popełniacie uczynki zwierzęce i gorzej jeszcze, bo diabelskie.

     Mówcie sobie rano i wieczorem, mówcie w południe i o północy, mówcie to sobie, jedząc, pijąc, idąc spać, budząc się, pracując, odpoczywając, mówcie to sobie, kiedy kochacie, mówcie, kiedy zawieracie przyjaźnie, mówcie to sobie, kiedy nakazujecie innym i kiedy jesteście innym posłuszni, mówcie to sobie zawsze: „Ja nie jestem Bogiem. Pokarm, napój, sen nie są Bogiem. Praca, odpoczynek, zajęcia nie są Bogiem. Działania umysłu nie są Bogiem. Kobieta – lub gorzej: kobiety – nie są Bogiem. Przyjaźnie nie są Bogiem. Przełożeni nie są Bogiem. Jeden tylko jest Bogiem: to Pan mój, który mi dał to życie, abym przez nie zasłużył na Życie, które nie umiera, który mi dał odzież, pokarm i mieszkanie, który mi dał pracę, żebym zarobił na życie, zdolności, aby świadczyły, że ja jestem królem tej ziemi, który mi dał zdolność kochania oraz osoby do miłowania ‘ze świętością’, a nie ‘z żądzą’, który mi dał władzę, autorytet, abym uczynił je środkiem do uświęcenia, a nie do potępienia.

     Mogę stać się podobnym Jemu, bo On powiedział: ‘Jesteście bogami’, ale tylko wtedy, gdy żyję Jego Życiem, czyli Jego Prawem, ale tylko wtedy, gdy żyję Jego Życiem, czyli Jego Miłością. Jeden jest tylko Bóg: On. Ja jestem Jego synem i poddanym, dziedzicem Jego Królestwa. Lecz jeśli odstąpię i zdradzę, i stworzę sobie królestwo własne, w którym chciałbym po ludzku być królem i bogiem, wtedy stracę Królestwo prawdziwe, a mój los syna Boga upada i zamienia się w los syna szatana, bo nie można jednocześnie służyć egoizmowi i miłości, a kto służy pierwszemu, ten służy nieprzyjacielowi Boga, traci Miłość, czyli traci Boga.”

     Usuńcie z waszego umysłu i z waszego serca tych wszystkich kłamliwych bogów, jakich tam umieściliście, począwszy od boga brudu, jakim stajecie się sami, gdy nie żyjecie we Mnie. Przypomnijcie sobie, co jesteście mi dłużni za wszystko, co wam dałem – a byłbym dał wam więcej, gdybyście swoim stylem życia nie związali rąk swemu Bogu – co wam dałem na codzienne życie i na życie wieczne.

     A mianowicie, Bóg dał wam swego Syna, by został ofiarowany jak baranek bez skazy i zmył swą Krwią wasze długi i żeby już nie spadały, jak w czasach mojżeszowych, nieprawości ojców na ich synów, aż do czwartego pokolenia grzeszników. Są nimi ci, którzy mnie nienawidzą. Grzech bowiem jest zniewagą Boga, a kto znieważa – nienawidzi.

     Nie wznoście innych ołtarzy bogom nieprawdziwym. Miejcie – i nie tyle na ołtarzach kamiennych, ale i na ołtarzu żywym waszego serca – jedynie i jedynego Pana Boga waszego. Służcie Jemu i składajcie prawdziwy kult miłości, miłości, miłości, o, dzieci, które nie umieją kochać, a wypowiadają, wypowiadają, wypowiadają słowa modlitwy, jedynie słowa, a nie czynią miłości waszą modlitwą, jedyną, którą Bóg przyjmuje z upodobaniem.

     Pamiętajcie, że prawdziwe tchnienie miłości, które wznosi się jak obłok kadzidła z płomieni waszego serca kochającego Mnie, ma dla Mnie wartość nieskończenie większą niż tysiące modlitw i ceremonii, podejmowanych z sercem letnim lub zimnym. Przyciągajcie moje Miłosierdzie swoją miłością. Gdybyście wiedzieli, jak jest skuteczne i wielkie moje Miłosierdzie dla kochających Mnie! Jest falą, która przychodzi i zmywa to, co w was tworzy plamę. Daje wam ono śnieżnobiałą szatę na wejście do Nieba, gdzie jaśnieje jak słońce Miłość Baranka, który ofiarował się za was.
     http://www.voxdomini.com.pl/vox_art/czysciec-valt.html

    • Ciocia said

     Halinka jak nie wiesz co powiedzieć to sobie idziesz spać .Ja cały czas mówię o Niebie .

    • Ciocia said

     Czy wy idąc do kościoła widzicie tam swoich braci i siostry ?

  • Wiesia said

   My też jesteśmy w potrzebie,a kto o nasze potrzeby zadba??My chcemy Boga,my chcemy,aby nasza Wiara pozostała.
   Przy wpuszczeniu biednych muzułmanów nasza Wiara i Kościoły,nasze Krzyże i Cmentarze!!!,Kapliczki ZAPEWNE BĘDĄ NIENARUSZONE,prawda??
   Bo oni bardzo się liczą z naszymi potrzebami i tym,w co i Kogo my wierzymy.Przecież codziennie na Zachodzie to pokazują i to bardzo entuzjastycznie robią,nic tylko się cieszyć,że naszym duchownym tak imponuje ta wielokulturowość i rzekoma bieda ściąga ich tutaj,aby ją w taki sposób demonstrować.U nas w Polsce też pokazywali,ale mało kto o tym wie,bo zaraz u zarania sprawa była uciszana,tak cicho-sza!! o tym co było na KUL-u w Lublinie i we Wrocławiu,kiedy ta pani,która przyjmowała uchodzców w Ośrodku dla nich przygotowanym,na którą to przez zwykły przypadek i niechcący upadło aż tylu biednych i wygłodzonych mężczyzn ubogich.Albo ta sytuacja,którą poniżej przypomnę(2015 rok),to też nie nauczyło rozumu tych,co tak chętnie chcą nas ubogacić,aż się doczekać biedni nie mogą!! :
   https://wiadomosci.wp.pl/czeczeni-zaatakowali-polska-szkole-dzieci-byly-przerazone-6117342855493761a

   Przeczytajcie do końca ten materiał

   • Kpiz said

    A kto Ci nakazuje wpuszczać biednych muzułmanów? Biedni ukraińcy Ci nie wystarczą?

    • Wiesia said

     Jednak zadam Ci to pytanie,dobrze się czujesz??Czy Polska to dojna krowa?miejsca wszystkim brakuje,czy o swoje ojczyzny nie chce się walczyć??

    • Kpiz said

     zapytaj lepiej polaków pracujących za granicą, czemu nie chcą „walczyć” w Polsce.
     Zdrówka życzę 😁

    • Ciocia said

     Czy pod kościołem klęczy muzułmanin ? czy każdy biedny to muzułmanin ? A nie ma biednych Polaków ?

    • Ciocia said

     14 proc. gospodarstw domowych w Polsce miało w 2015 r. dochody poniżej przyjętej granicy ubóstwa – poinformował we wtorek GUS. Ze swojej sytuacji finansowej, w tym dochodów, zadowolonych było 37 proc. Polaków.

     Województwami o najwyższej stopie ubóstwa były woj. warmińsko-mazurskie i woj. podkarpackie oraz woj. lubelskie, świętokrzyskie i wielkopolskie.
     najlepsza sytuacja jest na Mazowszu, Pomorzu, Dolnym Śląsku i Śląsku. Jednocześnie to jedyne województwa, gdzie wskaźnik dochodów przekracza średnią dla całego kraju.

    • Ciocia said

     Chodzi też o to by bogaci pomagali biednym np.we własnym kraju .

    • Ciocia said

     Może być róża , ale to dla samotnej kobiety .

     Ludzie są biedni , a w domu mają głodne dzieci .

 6. Wiesia said

  Wiem,że w Polsce jest już 100.000 imigrantów z Bliskiego Wschodu(ich samych).Na razie są grzeczni,bo ich jest mniej od nas,ale jak będzie ich więcej(a będzie),to ta grzeczność zamieni się w piekło na ziemi!,tak samo,jak w Niemczech,Włoszech,Anglii,Szwecji i innych krajach goszczących ich.Episkopat bierze na siebie bardzo dużą odpowiedzialność i jeśli natychmiast nie zweryfikuje swego postępowania,to Polska poleci tak samo,jak te kraje,które na siłę ich tam lokują na zasadzie miłosiernego zrozumienia.
  Otóż oni sami głośno mówią PO CO TU PRZYSZLI.Czy zatem Episkopat nas ZDRADZIŁ?? Myślę,że tak!!
  A teraz wkleję Przekaz z Włoch i to jest z 13 listopada.Tłumaczone translatorem,ale jednak można coś odczytać..Nie chcę nikogo namawiać do uwierzenia w to,ale do mocnego zastanowienia się i do szerokiego otworzenia swych oczu,aby zobaczyć co mamy.@Adminie bardzo Ci dziękuję za przetłumaczenie tego głównego materiału.
  http://www.colledelbuonpastore.it/anno-2017/novembre-2017/2780-tuonero-dentro-il-cuore-di-ogni-uomo-ed-egli-mi-riconoscera-e-vedra-la-sua-vita-passata-fino-a-quell-istante-e-sara-al-mio-cospetto-ogni-uomo-giudichera-se-stesso-ma-poi-saro-io-giudice-giusto-a-giudicare.html

  • Wiesia said

   Powiem Wam coś!
   Kiedyś gościłam u siebie w domu kilkakrotnie pewnego muzułmanina,też myślałam ,że to nie możliwe,aby zachował się za gościnę niewłaściwie.Bardzo,ale to bardzo się pomyliłam!!
   Po jego wyjezdzie,za jakis czas zobaczyłam uszkodzone u mnie w domu dwa Krucyfiksy.Na jednym był Pan Jezus przepiłowany od Pasa w dół i odpiłowana prawa Ręka ,w sumie Pan Jezus wiszący na Krzyżu w trzech częsciach.Drugi Krucyfiks,który zaś mam na drzwiach,miał oderwane nogi od gwozdzia i szramę od Uda w dół stopy.Obydwa Krzyże drewniane w Panem Jezusem w metalu.Nie pytajcie co poczułam i czuje do dziś!
   Wiec odebrałam to jako ostrzeżenie.
   Episkopacie opamiętaj się!!! Komu służysz??

   • krystynka said

    Przez szacunek do ciebie nie powinien tego zrobic, zatem Wiesiu kogo gosciłaś pod swoją strzechą ?..po czynach zrozumiemy kto jest naszym przyjacielem a kto wrogiem .

    • Wiesia said

     Kogoś,kogo moja córka sobie wybrała(nie pytajcie mnie o nic).Kogoś,komu zamordowano matkę i to ze szczególnym okrucieństwem.Kogoś,kto do mnie mówił mamo.Zobaczcie i przecież nie jest to ktoś z ISIS .Oni wszyscy czytają jeden i ten sam koran,a co jest w koranie napisane??Dowiedziałam się od ks.Oko.Chcę Wam wszystkim przez to powiedzieć,abyście nie dali się nabrać iż są to biedni uchodzcy,w każdym razie na pewno muzułmanie nie myślą tak,jak my.Oni nas nienawidzą .Mimo wszystko robię swoje,fakt,że poczułam na początku taki mocny żal,potem gniew,….ale nie nienawidzę ich,bo wiem,że mają psychikę zwichrowaną przez swego „proroka”.Teraz to ja mam problem z córką i nie chcę opisywać tego,jakie relacje są córki do mnie.Inaczej dzieci moje wychowywałam.Popełniłam błąd zezwalając jej na wyjazd do Anglii.Bogu niech będą dzięki ,że mam ją już w domu.Oddałam ją do Niepokalanego Serca Maryi.Mimo wszystko modlę się też za tego człowieka,ale gościć już go nie chcę.Takie sytuacje mocno uczą,ale jak widać to coś musi się stać,aby również Episkopat szeroko otworzył swe oczy.Oby te złe decyzje Episkopatu nie stały się dla nas nieszczęściem.
     Maryjo,Matko nasza,módl się za nami!
     Wszyscy Święci i Patroni naszej Ojczyzny,módlcie się za nami i oślepionym Episkopatem.Amen.
     Któż jak BÓG!

    • Wiesia said

     Domyślałam się OCENY.Jednak zanim rzucimy w kogoś kamieniem,to zastanówmy się,czy na pewno tego kogoś znamy,jego sytuację ,stan faktyczny i jego życie,aby oceniać po krótkim wpisie.Nie znacie mnie,nic o mnie nie wiecie i módlcie się,aby Was to nie spotkało.Świadectwo dałam tylko dlatego,aby pokazać,że nie jest tak kolorowo,jak nam wmawiają niektórzy,a nie aby się skarżyć,żalić,czy prosić o pomoc.Warto dziesięć razy się zastanowić,zanim podejmie się kroki,które mogą wyrządzić komuś przykrość,….to tak na przyszłość dla bezmyślnych.

    • krystynka said

     myślałam,ze może ktos przyjechał do ciebie na wakacje w goscine właśnie z twoimi dziecmi, a dzieci często patrza przez pryzmat tego,ze wszyscy jestesmy równi i bracmi… jesli to twój zięc , to nie mam zadnych pytań, ….tez mam córkę i dziekuję naszej Mateczce Przenajswietszej za opiekę nad moimi dziećmi, nigdy nie pozwoliłam wyjechac mojej córce za granice, bo argumentowałam,ze dopiero po studiach, nie ukrywam,ze ciągle sie bałam , ze może zakochac sie w jakims muzułmaninie…gdy pojechała z chłopakiem (polakiem) do Egiptu, to była przerażona,ze obcokrajowiec chciał ja …kupić i otworzyły jej sie oczy jak oni traktuja kobiety, jak kozy…,że człowieka mozna przehandlować …ot taka sobie tranzakcja…

    • Halina K said

     Wiesia ,,,,,
     Doswiadczyłas tego, że szatan podstępem sie posługując zbliżył sie do Twojego domu .
     Uczynił to co uczynic mógł rękami tego biednego człowieka ..
     zadał Ci ból i cierpienie .
     Chciał wprowadzic w Twoje serce nienawiśc .

     Jeżeli przyjmiesz taką postawę ,
     że o to co zaistniało będziesz oskarżała szatana ,
     nie tego człowieka narzędzie ,
     to potyczkę z szatanem wygrasz .
     Bo uderzysz w sprawcę zła wszelkiego . Nie w ofiare jego podstępu i zniewolenia .

     Na Twojej drodze życia stanął szatan i uderzył w Twoją miłosc do Boga i do dziecka i do człowieka w ogóle . .
     A chciał wprowadzić szatańskie zniszczenie .

     Proszę modląc sie oddawaj wszystko Bogu i wciąż oskarżaj szatana o wszystko co jest źle .

     Bo to wszystko jego wina .

     Wszystko co człowiek źle robi,
     a Ty to widzisz że jest złe ,,,,
     mów
     Boże, gdyby nie szatan, to tego czynu by nie było ,przed Twoją sprawiedliwościa Boże oskarżam szatana że do tego doprowadził .Niechaj poniesie wine i karę , a nam dopomóz wyjśc z tego w czym pogrązył nas szatan .

     Zapewniam że to pomaga .
     Troche czasu upłynie , lub w szybkim czasie sprawy obierają inny bieg .
     To zależy od wielu czynników .

     Nie trzeba nic wiele mówic , ale robic .

     Wyobrażam sobie jak cierpisz z powodu córki , bo też jestem matką i chcę dla dziecka jak najlepiej .

     Ale z Boża pomoca wszystko sie ułoży i najdzie wszystko na Boża droge .
     Nie traćmy nadziei

     Trzymaj sie i nie ustawaj w dokopywaniu szatanowi .
     Niech pozna co to znaczy wejśc w drogę matce polce .
     Czas najwyższy aby człowiek zaczął go oskarżać w wielkiej liczbie przed Boża Sprawiedliwościa . By otrzymał to na co zasłużył przez ten czas ingerencji w sprawy człowieka i świata .
     On nie ma prawa tutaj przebywac i działac .Więc niechaj usłyszy,,,,,, won stąd ,,,,,,.
     Tutaj Chrystus Król .

    • Wiesia said

     Nie nienawidzę go,poczułam gniew za zniszczone Krucyfiksy.Moja córka miała bardzo dużo rozmów ze mną,przed podjęciem swej decyzji,aby go poślubić.Nie byłam na tym ślubie cywilnym,bo nie jest to moja „bajka”.Była dorosła i po studiach.Pojechała zarobić do Londynu,do firmy mojej kuzynki i tam go poznała.Pieniądze miały być i były przeznaczone na kurs ,który wiązał się z jej studiami,bardzo drogi,więc zbliżał się czas kursu,a uważała,że w tej ciężkiej pracy szybko zarobi na opłacenie jego.Stało się,jak się stało.Znała i zna moje podejście do religii.Czasami nie jest tak,jak nam się wydaje.Musimy bardzo uważać.Po ochłonięciu z lekka,pomyślałam,że wszystko jest z dopustu Pana Boga i dany mi on jest,aby go swoją postawą,swoim życiem nawrócić bez żadnej dyskusji i morałów.Oddałam się modlitwie,jak nigdy dotąd .Jezdziłam na Jasna Górę,aby o tym porozmawiać,co mnie strasznie dręczyło.Tłumaczę,że tylko poprzez czyściec tu na ziemi odpokutujemy swoje winy,aby dostąpić Nieba.Czasu jest już mało i jeżeli przy Ostrzeżeniu pozwolimy Panu Jezusowi,aby pokazał nam nasze winy i zobaczymy,jak to wygląda w Jego Oczach,to nastąpi w nas nawrócenie,ale o nie trzeba dbać przez cały czas.Bardzo dużo mnie kosztuje ta sytuacja,bardzo!!On już nie przyjeżdża,co nie znaczy,że sprawa jest zakończona.Nie chcę córki szpiegować,rozmawiam z nią,ale są to rozmowy trudne dla niej i dla mnie również.Jest dorosła,więc nie pozwala mi ruszać tego tematu.Wystarczy mi „meksyk” w domu,bo jestem z tym sama,mąż ma inne podejście do tego,a mnie to boli.Inaczej jak przez modlitwę i ofiarowanie nie mogę tego naprawić,co zostało zepsute.Niech Trójca Przenajświętsza będzie uwielbiona i Maryja,Matka nasza na wieki.Amen.
     Jeszcze raz powiem,że to co opisałam miało służyć temu,aby nie pozwolić sobie wmawiać iż przez wpuszczanie ich tutaj będziemy mieć nadal korzenie KATOLICKIE.TO JEST KŁAMSTWO,wystarczy popatrzeć na zachód.

    • gwiazdka said

     Kochana Wiesiu mogę tylko tyle zrobić albo aż tyle – będę się modliła za twoja córkę …….

   • Krystyna said

    Wiesiu, dziekuje za odwage i za to, ze podzielilas sie z nami tym wydarzeniem, pokazujac prawdziwe oblicze islamu. Dlaczego niektorzy bronia Episkopatu, ktory usypia nasza czujnosc i prowadzi Nasza Ojczyzne i Polakow do zguby?!

    • gwiazdka said

     Wiesia @ Błędy to rzecz ludzka uczymy się na nich , parę dni temu wieczorem ktoś delikatnie zapukał do moich drzwi , ku mojemu zdumieniu było to dwoje małych dzieci jedno dało mi mleko a drugie sol na to ja zdziwiona po co oni mi to dają przecież ja im nic nie pożyczałam ale ich ojciec z końca korytarza krzyczy abym to wzioła bo oni maja dzisiaj szariat tyle z tego zrozumiałam bo nie umieli po niemiecku , gdy zamknęłam drzwi wtedy pomyślałam co ja zrobiłam ,zamiast powiedzieć ze nic nie biorę bo jestem Katoliczka ..zdenerwowałam się sama na siebie i wywaliłam to za drzwi te ich prezenty . Boże uchowaj nas od takich niespodzianek diabelski – tak oni działają z zaskoczenia , ze człowiek nawet nie zdąży pomyśleć…………

    • Kpiz said

     mają szariat czy szabat? A może ramadan? 😁

   • Eliza said

    Wiesiu kochana dziękuję ci za to, że podzieliłaś się z nami twoimi odczuciami. Zdaję sobie sprawę ile Cię to kosztowało i nadal kosztuje. Ale takie właśnie są fakty dotyczące tych ludzi. Mam tylko nadzieję, że w Polsce mamy ludzi myślących (nie mówię o Episkopacie, który jest na usługach fałszywego proroka), szczególnie młodych, „obudzonych” niedawną sytuacją w Polsce, mających i znających naszą tożsamość religijną i korzenie, którzy nie dopuszczą, żeby nowi islamiści dotarli tu, do naszego kraju. Ciągle też pamiętajmy, ile wymodliliśmy 7.10.2017 otaczając modlitwą naszą ukochaną Ojczyznę. Matka Boża ma nas w swojej opiece- miejmy to ciągle na uwadze i tym się pocieszajmy.Zbliża się triumf Jej Niepokalanego Poczęcia i tylko ona jest naszym ratunkiem.

   • Wiesia said

    Duże Bóg zapłać.

   • Hanna2 said

    Kochana Wiesiu!
    W pracy słyszałam opinie na temat pracujących w Polsce obcokrajowców muzułmanów – że są sympatyczni, mili i.t.p.
    Tymczasem mój syn również pracował w jednym pokoju i przy jednym biurku z wyznawcą Allaha. Pewnego dnia ów sympatyczny człowiek, którego mój syn lubił, oznajmił mu patrząc prosto w oczy, że chociaż są kolegami i osobiście nie ma on nic do mojego syna, to jednak, gdy nadejdzie „taka potrzeba” zabije go bez wahania. Jaką „potrzebę” miał na myśli można zgadywać.
    Na razie siedzą cicho. Na razie…

    • Wiesia said

     @Haniu2
     ja już złudzeń nie mam,a opisałam tylko fragment tego,co na własne oczy zobaczyłam,jeszcze z tłumaczenia mojej córki jego słów do mnie skierowanych, były bardziej świadczące o tym,co myśli o mojej wierze.Jego słowa za każdym razem przy pożegnaniu dawały mi do myślenia,na co mój mąż reagował śmiechem,lecz wcale nie było to śmieszne.Za każdym razem trzymałam fason i udawałam,że nie rozumiem słów tłumaczonych przez córkę,jakbym kompletnie nie słuchała.Zawsze czuł się u mnie swobodnie,nie było scysji,choć przyznam,że je prowokował.Sama natomiast nie miałam tego komfortu,musiałam trzymać fason i nerwy na wodzy.Dyskusje z córką były zbędne.
     Napisałaś @Haniu 2 coś,o czym też mówił pan Szeremietiew,a opowiadał on o tym,co jego żona słyszała w ich parafii,podobne słowa powiedziała muzułmańska dziewczynka u nas w Polsce do pewnej siostry zakonnej,że ją kocha,ale będzie musiała ja zabić.

    • Polka said

     Wiesiu, też się pomodlę za Twoją córkę. Jesteś mądrą kobietą…

   • Elzbieta said

    Pani Wiesiu, straszna historia.Współczuję i rozumiem ból serca matki. Jak oni celowo uwodzą i grają amantów aby zwieść chrześcijanki. Mają taki dziwny diabelski urok. A my przecież wiemy ze nie wolno wiązać się z osobami obcych cywilizacji nawet z ateistami itp. Zawsze przyniesie to porażkę i ból, cierpienie.

   • Leszek said

    Wiesiu, może udało by się do przeczytania Twojej córce (a może komuś innemu będą pomocne i zbawienne), te oto warte przeczytania artykuły z dwum-cznika „Miłujcie się!” dot. związków, małżeństw z muzułmanami:
    1. https://archiwum.milujciesie.org.pl/nr/rodzina/zanim_powiesz_tak_muzulmaninowi1.html
    „Zanim powiesz „tak” muzułmaninowi (nr 3/2006, s. 29-31)

    2. https://archiwum.milujciesie.org.pl/nr/rodzina/zanim_powiesz_tak_muzulmaninowi.html
    „Zanim powiesz „tak” muzułmaninowi. autor Abd Jasu: Świadectwo
    (nr 4/2006, s. 29-30)

    3. https://archiwum.milujciesie.org.pl/nr/rodzina/zanim_zakochasz_sie_w.html
    „Zanim zakochasz się w muzułmaninie. autor: Imran
    (nr 1/2008, s. 36-37)

   • Wiesia said

    Z całego serca Wszystkim Bóg zapłać.
    @Leszku
    Pokój Tobie!
    Bardzo Ci dziękuję za te materiały.No cóż,powiem szczerze tylko tyle ile mi wolno publicznie,że ten etap już minął,uświadamianie było,nic nie chce czytać i wiedzieć,za to czyta i słucha osób,które jej”pomagają” inaczej.To poszło już tak daleko,że nie mogę o tym pisać,z pewnej obawy,rozumiesz prawda?
    Szatan działa nadal,mam ochronę sakramentalną i inną również(ochroniarza),który dba o pewne sprawy związane z moim bezpieczeństwem.Poszło to na tyle daleko,że nie mogę się zwierzać nawet rodzinie,a od innych,którzy mogli by zadziałać,z uwagi na swoje obowiązki nie liczę.O! tak to wygląda.Resztę proszę się domyśl.Etap rozmów i podawania faktów przeszłyśmy obie,ona nie chce,a ja stałam się wrogiem,choć krzywdy tu nie zaznał ode mnie.Przeszkodą jest Wiara i to moja Wiara,sam to wyraził cyt.:”gorzej z mamą”.Ona mnie nie wierzy,bo wie co myślę,nie pozwala się do siebie zbliżyć.Obwinia mnie za wszystko i nie mówi o tym,ale daje mi porządnie odczuć.Wiem,że jest z nim w kontakcie,wiem też,że coś planują,ale już we dwoje.Jest na zasadzie urabiania mego męża,a ja muszę być bardzo ostrożna,zwłaszcza teraz,kiedy coś zauważyłam.Moje opanowanie zwłaszcza teraz jest bardzo,bardzo ważne.Ponieważ codziennie jest zajęta ,choć nie pracuję,to nie mam kontaktu zbyt długiego z nią,bo się odseparowała ode mnie,choć mieszkamy pod jednym dachem.Byłam i jestem jej życzliwa,jemu także,choć z pewnych względów już nie chcę,aby przebywał w moim domu.Ona nie pozwala sobie pomóc,powiedziała,że od katolika nie przyjmie pomocy.To mi już wystarczyło,aby mieć świadomość,jak daleko to poszło,a są jeszcze inne sprawy,które ostatnio zauważyłam.Stąd sama potrzebuję ochrony i Panu Bogu dzięki ją mam.Więcej napisać nie mogę,ale bardzo,bardzo! serdeczne Bóg zapłać za wsparcie.Za wszelkie Modlitwy ogromnie dziękuję,są bardzo potrzebne,zwłaszcza teraz,pozdrawiam serdecznie
    Któż jak BÓG!

    • PinkBo said

     Wiesiu, jestem z Toba w Twoich problemach, na pocieszenie przytocze Ci slowa P Jezusa z Poematu
     „Powiedziano: “Mądrość budzi twórcze natchnienie w życiu swoich synów i bierze w opiekę tych, którzy jej szukają… Kto ją miłuje, miłuje życie, a kto dla niej pracuje, rozraduje się jej pokojem. Kto ją posiada, otrzyma dziedzictwo życia… kto jej służy, będzie posłuszny Świętemu; kto ją miłuje, jest wielce umiłowany przez Boga… Jeśli w nią uwierzy, posiądzie ją w dziedzictwie, które przejdzie na jego potomstwo. Mądrość towarzyszyć im będzie w doświadczeniach. Najpierw zostanie wybrany przez Boga, a potem On ześle mu strach, troski i próby. Będzie go siekł swoim biczem, żeby go wypróbować, żeby stał się karny, póki nie zostanie wypróbowany w myślach i zdolny Mu zawierzyć. Potem go umocni, aby mógł powrócić do Niego prostą drogą, i uczyni go zadowolonym. Odkryje mu swoje tajemnice, złoży w nim skarby wiedzy, rozumu i sprawiedliwości”.”

  • Leszek said

   Wiesiu! Mogłabyś podać źródło, na które się powołujesz, że w naszym kraju jest już 100.000 emigrantów (rozumiem jako coś w rodzaju konia trojańskiego czy też V kolumny) z Bliskiego Wschodu? Pozdr. w Panu

   • Wiesia said

    @Leszku
    dowiedziałam się to tutaj na blogu,kiedy ktoś wkleił linka od człowieka,który mieszka w Niemczech,a który ma informacje ze zródeł stamtąd.Powiedział,że są w dużych miastach u nas w Polsce i na razie nie rzucają się aż tak bardzo w oczy.To było w tym materiale,w którym pokazywał,jak powstają tam meczety.Na jego portal wchodziłam dzięki temu,że tutaj ktoś go wklejał.Nawet nie bacząc na język,bo nie chodzi o to,choć ma to dla mnie znaczenie.Ważne jest,że człowiek ten ma kontakty i chodzi o informacje.Poza tym,czytałam wypowiedzi imama w naszej Ojczyznie,który mówił o tym,że niedługo Polska będzie musiała przyjąć prawo szariatu.Więc jest to dla mnie sygnał,że pomalutku przechodzą już do ofensywy.
    Co do tej ilości ich u nas,to pamiętam,że to Miziaforum podał tę ilość ich u nas,sam mieszka,jak wspomniałam w Niemczech.Jak znajdę,to wkleję.

   • Wiesia said

    Znalazłam :

    Odsłuchajcie,bo warto.

    • Dzieckonmp said

     To mamy przechlapane. teraz sobie uświadomiłem że przecież za kasę to ci POwcy, Nowoczesni, lewacy, peadały przyjmą wiarę Islamu i to jest pewne że znajdzie się tego ładnych kilka procent, może 8? Bardzo tragicznie to wszystko wygląda dla nas po zobaczeniu tego filmiku. Nie wiem na ile on jest rzetelny.

    • Dzieckonmp said

     01.12.2011, 12:00 – Aranżowana jest straszliwa wojna
     Moja córko, świat spotka Wielka Kara, aby ochronić niewinnych. Aranżowane jest wielkie, diabelskie okrucieństwo, które może wywołać straszliwą wojnę światową. Ręka Mojego Ojca opadnie i ukarze dusze usidlone przez szatana. Nie dostaną zezwolenia na wypełnienie swojego nikczemnego planu.
     Niewielu z was na świecie, dzieci, wie, co się naprawdę dzieje. Tak ostrożne są te grupy, że to, co się dzieje na waszych oczach, kiedy naród atakuje naród, zupełnie nie jest tym, czym się wydaje. Istnieje zamierzone działanie podejmowane dla wywołania wojny i zabicia milionów. Mój Ojciec nie pozostanie bierny. On musi zainterweniować.
     Módlcie się, módlcie się, módlcie się, dzieci, o zbawienie dusz.
     Wasz umiłowany Zbawiciel
     Jezus Chrystus

    • bozena2 said

     Kochana Wiesiu, teraz wiem co z twoją córką, dzięki Bogu, że jest z tobą.

    • Ciocia said

     To trochę dziwne ,że 100 tysięcy muzułmanów przyjechało do Polski i stopili się ze społeczeństwem i są mało widoczni .
     Podobno do Czech na zaproszenie przyjechała rodzina uchodźców i zaraz uciekli do Niemiec bo było tam dla nich za biednie .

     https://www.polskieradio.pl/5/3/Artykul/1602401,Imigranci-wzgardzili-czeska-goscina-Ucieczka-do-Niemiec

    • Ciocia said

     Latem 2015 roku Fundacja Estera we współpracy z rządem Ewy Kopacz zaprosiła do Polski 50 syryjskich rodzin, zapewniając im status uchodźców. Teraz część z nich żąda jego wycofania, bo nad Wisłą życie jest trudne i wolą szukać szczęścia w Niemczech. Nieoficjalnie mówi się, że ze 160 osób, które trafiły dwa lata temu do Polski wyjechali wszyscy.

    • Wiesia said

     Adminie dokładnie tak,też o tym pomyślałam i myślę,że wtedy wkroczy Maryja Panna jako rzeczywista nasza Królowa.Powiązałam to wszystko parę dni temu,tzn.Orędzia dane Zofii Nosko,Annie Dąmbskiej,Rozalii Celak i inne.Poza tym sam fakt,że Matka Boża włoskiemu zakonnikowi Sama powiedziała o tym,aby Ją nazywać Królowa Polski. Maryja przyjdzie straszna dla tych,którzy chcą nam zrobić piekło w kraju naszym.Politycy muszą być bardzo ostrożni teraz i zacząć słuchać Pana Boga,który niejednokrotnie nas uprzedzał i był warunek,który miał nas ustrzec przed zagładą.

     @Bożenko2
     Prosiłam Najświętszą Maryję Pannę,aby ją ściągnęła do domu.Jest bardzo ciężko,nie poznaję jej,ale mam ufność,że oczy sie jej otworzą,kiedy zobaczy to,przed czym ja ostrzegałam.

    • bozena2 said

     Wiesiu tyle czasu, co była zmieniona musi przynajmniej minąć, by z tego została wyleczona.
     Nie wiem czy ten fragment cię pocieszy, wpadł mi w ręce jako odpowiedź. http://www.objawienia.pl/argasinska/arg14.html
     http://www.objawienia.pl/argasinska/arga-spis.html Jezus Miłosierny Nawraca
     22 stycznia 1998 r.

     Jezus:
     – Dziecko, jeśli chcesz wychowywać Pawła, to nie tą drogą. W miłości, mówiłem ci w miłości. To prawda, że źle cię traktuje, ale jego serce z lodu, w grzech uwikłany na wieczne potępienie. Jeśli się nie opamięta – zginie. Ty nie dodawaj swej goryczy do i tak trudnej sytuacji. Nie marnuj chwil na rozmowę z nim w tym tonie. Lepiej wcale.

     Musisz zdobyć się na heroiczną walkę pokonania zła dobrem. To nic, że odmówił ci na twoje zaproszenie wyjazdu do Medjugoria, to chwilowe uniesienie. Nie znasz jego aktualnej chwili. Działa pod wpływem impulsu, a ty musisz odwrotnie – w cierpliwości. Wiem, że niesiesz ciężar w sercu wielki, ale go udźwigniesz do końca jeśli chcesz pomóc w jego zbawieniu.

     Módl się za nich cały czas. On już dojrzewa do decyzji nawet odejścia z tego domu, cierpi nasycony goryczą, więc ty raczej milcz, nic nie mów, a módl się. Nie martw się, on się nawróci, ale nie nadszedł jeszcze czas dla niego. Musi zostać zupełnie okiełzany, inaczej nie upadnie, będzie mocował się, aż do ostatka sił, jak upadnie zwróci się dopiero do Mnie.

     Nie, nie dzwoń, czekaj, aż on to przetrawi, powinien okazywać ci więcej szacunku, bo kochać on już teraz ciebie nie potrafi. Żądza i dobra materialne przytłamsiły jego miłość, ale to wszystko wróci, wróci i będzie bardzo, bardzo żałował, że tyle przykrości i cierpień ci ofiarował.

     Tak dziecko, grzech sieje spustoszenie i ból, szczególnie najbliższym zgotowany. Ty oddaj to Mnie, Ja poniosę twoje cierpienie Ojcu memu i módl się, módl się dziecko. On musi wrócić do Domu mego Ojca.

     Anna:
     – Przyjmij to moje cierpienie Panie. Jest mi największym w całym moim dotychczasowym życiu, bo o zbawienie walka się rozgrywa.

     Jezus:
     – Amen, dziecko, Amen.

  • Ciocia said

   Bardzo mądra bajka z morałem .LEGENDY ŚWIATA: PRZYPOWIEŚĆ AFRYKAŃSKA. SKORPION I ŻABA.

   Pewnego razu nad brzegiem rzeki spotkała się żaba i skorpion. Oboje chcieli przedostać się na drugą stronę.

   Dla żaby, która była świetną pływaczką przeprawa nie była niczym nadzwyczajnym. Skorpion jednak nie był stworzeniem wodnym postanowił więc przekonać żabę, aby mu pomogła.

   Długo ją namawiał jednak żaba twierdziła, że nie może mu pomóc, gdyż zna sztuczki skorpiona i obawia się, że ten ją ukąsi swoim śmiercionośnym żądłem w trakcie przeprawy. W końcu skorpion powiedział, że ukąszenie żaby kiedy płynęliby przez głęboką rzekę byłoby z jego strony bardzo głupim zachowaniem. Przecież wtedy on sam zginąłby w rwącym nurcie.

   Ten argument przekonał żabę. Pozwoliła skorpionowi wejść na swój grzbiet i wskoczyła do wody. Gdy byli na środku rzeki skorpion wykonał gwałtowny ruch odwłokiem i śmiertelnie ukąsił żabę. Gdy oboje zaczęli tonąć żaba z wyrzutem zapytała dlaczego skorpion to zrobił. Przecież przez to oboje zginą. Skorpion odrzekł krótko, że nic nie mógł na to poradzić taka już jest jego natura i musiał to zrobić.

   Morał z tej przypowieści jest następujący. Każdy chce wierzyć, że Ci z którymi mamy do czynienia mogą się zmienić. Zmiana taka jest jednak bardzo trudna i w większości przypadków kończy się porażką.

  • Ciocia said

   Były już przykłady w telewizji małżeństw mieszanych z arabami albo muzułmanami .Polki musiały uciekać , bo były bite i wyzywane nawet odbierano im dzieci .

  • Wiesia said

   HIDŻARA- islamski plan podboju Europy
   SŁOWO „HIDŻARA(T)” W JĘZYKU ARABSKIM OZNACZA EMIGRACJĘ, WYWĘDROWANIE, OPUSZCZENIE SZCZEPU, W ISLAMIE OKREŚLENIE UCIECZKI MAHOMETA I WYZNAWCÓW ISLAMU Z MEKKI DO MEDYNY.

   Ten właśnie moment rozpoczęcia politycznej kariery Mahometa uznany jest zarazem za „oficjalne” rozpoczęcie islamu. Oznacza to, że islam nie jest całkowicie kompletny bez swego politycznego i militarnego ‚skrzydła’.

   Emigracja dla ‚sprawy Allaha’ (sprawa Allaha = dżihad), oznaczająca przemieszczanie się na nowe tereny w celu rozprzestrzenienia na nich islamu, jest uważana za szlachetny akt.


   A co mówi Koran na temat życia w spokoju w ” wspólnej ” Europie ?

   Sura 4:91
   Wy znajdziecie innych, którzy będą chcieli żyć z wami w pokoju, i żyć w pokoju ze swoim ludem. Za każdym razem, kiedy będą doprowadzeni do buntu, doznają w tej próbie porażki. A jeśli oni nie odejdą od was i nie zaproponują wam pokoju ani nie powstrzymają swoich rąk, to chwytajcie ich i zabijajcie ich, gdziekolwiek ich napotkacie. My wam dajemy nad nimi władzę jawną!

   O czym mamy tutaj mowę? Otóż , gdy przybywa uchodźca NALEŻY mu się wszystko czego sobie zażyczy, jeśli mu tego nie dasz… no to może zabrać to siłą…

   Przygotujcie przeciwko nim, ile możecie sił i oddziałów konnicy, którymi moglibyście przerazić wroga Boga i wroga waszego, jak również innych, którzy są poza nimi, a których wy nie znacie. Bóg ich zna! A to, co wy rozdajecie na drodze Boga, to zostanie wam w pełni oddane i nie doznacie niesprawiedliwości.

   Sura 8:60

   O proroku! Pobudzaj wiernych do walki !

   Sura 8:65

   Jaki pokój , jaka miłość? Czy mamy mowę tu o przygotowaniu się do WOJNY i podboju .

   Kolejny bardzo ważny fragment

   To nie wy ich zabijaliście, lecz Bóg ich zabijał. To nie ty rzuciłeś, kiedy rzuciłeś, lecz to Bóg rzucił; aby doświadczyć wiernych doświadczeniem pięknym, pochodzącym od Niego.

   Koran 8:17

   O czym mówi ten fragment? Jeśli islamista zabije osobę niewierną, to nie jest on ZABÓJCĄ , robi to w imię Allaha.. i to Allah zabija przez niego, dlatego sumienie takiej osoby zostaje CZYSTE .

   -. Celem nadrzędnym islamu jest zapanowanie nad światem i wprowadzenie tam Dar al Islam, czyli świata islamu. Cała nie podbita jeszcze część globu jest światem wojny, Dar al Harb. Do celów podboju służy instytucja dżihadu, czyli Świętej Wojny. Dżihad jest pojęciem bardzo szerokim, ale oprócz dżihadu dużego, odbywanego „wewnątrz”, w umyśle i sercu, jest ten groźny, mały, czyli walka zbrojna.

   -. Muzułmanin może zawierać dowolną ilość różnych umów i porozumień, które obowiązują go tylko do momentu, gdy przestają mu się opłacać. Jest to zasada prawa koranicznego określana jako „takija”, i nie podważana przez nikogo – taką umowę zawarł sam Mahomet w Hudaija (Hudaybiyya). Przyjmuje się również, na podstawie losów umowy z Hudaija, maksymalny czas trwania umowy rozejmu w działaniach zbrojnych na 10 lat, jako okres, gdy muzułmanie powinni wzrosnąć w siłę na tyle, aby móc bezpiecznie umowę zerwać i łatwiej pokonać przeciwnika nadal przestrzegającego zawartych porozumień.

   -. Istotnym przyzwoleniem islamu zawartym również w zasadzie „takija” jest zgoda na „mydlenie oczu”, wręcz przedstawianie jako zalety wprowadzania w błąd niemuzułmanów. Tłumaczy to zadziwiającą niezgodność treści informacji przekazywanych przez arabskich polityków i przywódców społeczeństwom własnym i zachodnim. Obejmuje to również różnicę treści wygłaszanych przez duchownych w meczetach i poza nimi, jak i przedstawianie islamu jako „religii pokoju”.

   Właśnie teraz Europa jest podbijana i kraje,które ich wprowadzają do siebie,bardzo szybko przekonują sie,że tereny,które zajmujĄ muzułmanie już nie należą do kraju,który prawnie je posiada,bo prawa muzułmańskie zaczęły według islamu tam już działać np.Luton i inne.JAK WPROWADZISZ,TO BĄDZ PEWIEN,ŻE SIĘ NIE POZBĘDZIESZ.MAŁO TEGO,TO SIĘ ROZSZERZY NA CAŁY KRAJ!
   Perfekcyjnie kłamią,aby tylko osiągnąć swój cel.
   (To,co podałam,to namiastka)

 7. Beza said

  MÓDLMY SIĘ O POKÓJ W POLSCE I NA ŚWIECIE !!!!!!!
  Modlitwa Krucjaty (27) Modlitwa o pokój na świecie
  O Mój Jezu, ja błagam o Miłosierdzie dla tych, którzy cierpią z powodu straszliwych wojen.
  Ja proszę, żeby pośród tych torturowanych narodów, które są ślepe na prawdę o Twoim istnieniu, został zaprowadzony pokój.
  Proszę, okryj te narody mocą Ducha Świętego,
  aby powstrzymały swoje dążenie do władzy nad niewinnymi duszami.
  Miej Miłosierdzie nad wszystkimi Twoimi krajami, które są bezsilne wobec złych okrucieństw, jakie ogarniają cały świat!
  Amen.

  Modlitwa Krucjaty (120) Zatrzymaj szerzenie się wojny
  O Mój Słodki Jezu, ukróć wojny,​ ​które niszczą ludzkość.
  Ustrzeż niewinnych od cierpienia.
  Chroń dusze, które próbują​ ​wnosić prawdziwy pokój.
  Otwórz serca tych, ​których dotknęło spowodowane wojną cierpienie.
  Chroń młodych i wrażliwych.
  Uratuj wszystkie dusze,​ których życie​ zostało zniszczone wojną.
  Umocnij nas wszystkich, drogi Jezu – tych, którzy modlą się za dusze
  wszystkich Bożych dzieci i obdarz nas Łaską, aby znieść cierpienia,
  które mogą zostać nam zadane​ w czasie tych wojennych konfliktów.
  Błagamy Cię, zatrzymaj szerzenie się wojny ​ i doprowadź dusze
  ​do Najświętszej Ostoi Twojego Serca ​.
  Amen.

  ZA DUCHOWIEŃSTWO W POLSCE I NA ŚWIECIE
  Modlitwa Krucjaty (70) Modlitwa za duchowieństwo, aby pozostało silne i wierne Świętemu Słowu Bożemu
  O, drogi Jezu, pomóż Twoim wyświęconym sługom rozpoznać
  schizmę, która się rozwija w Twoim Kościele.
  Pomóż Twoim wyświęconym sługom, pozostać silnymi i wiernymi Twojemu​ ​
  Świętemu Słowu.
  Nigdy nie pozwól, aby ziemskie ambicje przesłoniły im czystą miłość do Ciebie.
  Daj im łaski, aby pozostali czyści i pokorni przed Tobą
  i aby czcili Twoją Najświętszą Obecność w Eucharystii.
  Pomóż i prowadź te wszystkie wyświęcone sługi, którzy mogą być letni
  w miłości do Ciebie i cały czas rozpalaj na nowo w ich duszach ogień Ducha Świętego.
  Pomóż im rozpoznać pokusy, na które są wystawiani, żeby ich rozproszyć.
  Otwórz ich oczy, aby w każdej chwili mogli ujrzeć Prawdę.
  Błogosław ich w tym czasie i osłoń ich Twoją
  Najdroższą Krwią, aby zapewnić im ochronę przed wszelką szkodą.
  Daj im siłę do odparcia kuszenia szatana, gdyby podsuwał im pokusę zaprzeczania istnienia grzechu.
  Amen.
  http://ostrzezenie.net/

  MODLITWA ZA KOŚCIÓŁ I KAPŁANÓW:
  Z Dzienniczka Św. Siostry Faustyny
  O Jezu mój, proszę Cię za Kościół cały, udziel mu miłości i światła Ducha swego, daj moc słowom kapłańskim, aby serca zatwardziałe kruszyły się i wróciły do Ciebie, Panie.
  Panie, daj nam świętych kapłanów, Ty sam ich utrzymuj w świętości. O Boski i Najwyższy Kapłanie, niech moc miłosierdzia Twego towarzyszy im wszędzie i chroni ich od zasadzek i sideł diabelskich, które ustawicznie zastawia na dusze kapłana. Niechaj moc miłosierdzia Twego, o Panie, kruszy i wniwecz obraca wszystko to, co by mogło przyćmić świętość kapłana, – bo Ty wszystko możesz (1052).

  MODLITWA O INTRONIZACJĘ JEZUSA CHRYSTUSA NA KRÓLA POLSKI
  Jezus Chrystus: Oto Ja przekazuję wam szczególną łaskę, abyście mogli wyprosić Intronizację Mojej Osoby w Polskim Narodzie i państwie. Wołajcie do Mojego Ojca w taki oto sposób:
  Ojcze Niebieski błagamy Cię i prosimy, wysłuchaj naszego wołania, wołania całego Polskiego Narodu. Tak bardzo pragniemy, aby Nasz Pan i Zbawca Jezus Chrystus został uznany Królem naszego Narodu i państwa.Polecamy Ci wszystkich tych, którzy mają zamknięte serca i nie chcą przyjąć królowania Pana Naszego Jezusa Chrystusa. Błagamy Cię Ojcze Niebieski, wysłuchaj naszego wołania i dotknij wszystkich tych serc, aby się otworzyły na wielką Miłość Bożą, aby zapragnęły przyjąć Pana i Zbawcę, Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Oto my dzieci Twoje błagamy Cię o tę wielką łaskę, aby Twój Syn był przyjęty przez cały Polski Naród, aby został uznany Panem i Władcą, aby ludzkie serca uwielbiały Jego Święte Imię. Ojcze Niebieski wysłuchaj naszego wołania i spraw, aby to się mogło dokonać, aby te wszystkie łaski przygotowane dla naszego Narodu, mogły na nas spłynąć. Abyśmy się stali Królestwem Twego Syna, aby On mógł nas prowadzić do wiecznej szczęśliwości, abyśmy tam doszli i spotkali się z Tobą na wieki. Amen.

  M O D L I T W A do CHRYSTUSA KRÓLA.
  ( podyktowana przez Pana Jezusa)
  Panie Jezu Chryste – KRÓLU nasz i całego świata – zmiłuj się nad Twym wiernym ludem,
  który pragnie Cię wywyższać każdego dnia; który pragnie Cię widzieć KRÓLEM Wiecznej
  Chwały, KRÓLEM Człowiekiem, KRÓLEM Bogiem Wszechmogącym, KRÓLEM życia i śmierci.
  Wysławiamy Cię, cześć Ci oddajemy, jako KRÓLOWI POLSKI i WSZECHŚWIATA i kochamy Cię ! Przemień serca wszystkich ludzi, aby panował w nich pokój i szacunek do wszystkiego, co stworzyłeś – tak nam dopomóż Bóg po wszystkie czasy, na wieki wieków. Amen

  POTĘŻNY EGZORCYZM ŚWIĘTEGO MICHAŁA ARCHANIOŁA
  BOŻE W TRÓJCY ŚWIĘTEJ JEDYNY,
  błagam Cię pokornie i proszę za wstawiennictwem Bogurodzicy Dziewicy Maryi,
  Świętego Michała Archanioła, wszystkich Aniołów i Świętych
  o tę wielką łaskę pokonania sił ciemności na polskiej ziemi i w całym świecie.
  Odwołujemy się do zasług MĘKI PANA NASZEGO JEZUSA CHRYSTUSA,
  Jego Przenajdroższej Krwi przelanej za nas i Jego Świętych Ran,
  Agonii na Krzyżu i wszystkich cierpień poniesionych podczas Męki
  i przez całe ŻYCIE PANA NASZEGO I ZBAWCY.
  Prosimy Cię Jezu Chryste, wyślij Swoich Aniołów,
  aby strąciły złe moce do czeluści piekielnych,
  aby na polskiej ziemi i na całym świecie nastało BOŻE KRÓLESTWO.
  Aby łaska Boża mogła się rozlać na każde ludzkie serce,
  aby nasz Naród i wszystkie narody całego świata mogły doświadczyć BOŻEGO POKOJU.
  Nasza PANI I KRÓLOWO, błagamy Cię gorąco,
  poślij swoich Aniołów, aby strąciły do czeluści piekielnych,
  wszystkie te złe duchy, które mają być strącone.
  A Ty Wodzu Niebieskich Zastępów dokonaj tego dzieła,
  aby łaska Boża mogła nam nieustannie towarzyszyć.
  Poprowadź wszystkie Zastępy Niebieskie,
  aby złe moce zostały strącone do czeluści piekielnych.
  Użyj całej Swej mocy, aby pokonać Lucyfera i jego aniołów,
  którzy się sprzeniewierzyli Woli Bożej i teraz chcą niszczyć dusze ludzkie.
  Pokonaj ich, albowiem masz taką władzę a nam wyproś łaskę pokoju
  i Bożej Miłości abyśmy podążali za CHRYSTUSEM do KRÓLESTWA NIEBIESKIEGO.
  AMEN.
  KAŻDORAZOWE ODMÓWIENIE TEJ MODLITWY SPOWODUJE STRĄCENIE DO CZELUŚCI PIEKIELNYCH 50 TYSIĘCY ZŁYCH DUCHÓW. To wielka łaska, Pamiętajcie o tym, aby odmawiać tę modlitwę jak najczęściej. Za każdym razem, taka liczba złych duchów będzie strącona do czeluści piekielnych. Oto wielki dar od Boga przekazany przeze Mnie, Świętego Michała Archanioła w tym szczególnym dniu. Oto moce piekielne będą drżały na tę modlitwę, albowiem wielka rzesza złych duchów będzie musiała być strącona do czeluści piekielnych. To spowoduje wielkie uwolnienie w całym Polskim Narodzie i w wielu miejscach na całym świecie. /Święty Michał Archanioł w dniu 29.09.2011

  • Beza said

   Krucjata Modlitwy (54)
   Modlitwa do Ojca o osłabienie wpływu III wojny światowej
   O Ojcze Niebieski, w imię Twojego Umiłowanego Syna,
   Jezusa Chrystusa, który tak wiele wycierpiał
   za grzechy ludzkości, prosimy,
   pomóż nam w tych trudnych czasach,
   w których przyszło nam żyć.
   Pomóż nam przetrwać prześladowania,
   planowane przez chciwych władców i tych,
   którzy chcą zniszczyć
   Twoje Kościoły i Twoje dzieci.
   Błagamy Cię, Drogi Ojcze, abyś
   pomógł nam nakarmić nasze rodziny
   i uratować życie tych,
   którzy będą zmuszeni
   do wojny wbrew ich woli.
   Kochamy Cię, Drogi Ojcze.
   Błagamy Cię, abyś pomógł nam w potrzebie.
   Ocal nas z uścisku antychrysta.
   Pomóż nam uchować się
   od jego znaku, znamienia
   bestii, poprzez odmówienie jego przyjęcia.
   Pomóż tym, którzy Cię kochają,
   pozostać wiernymi Twojemu Świętemu Słowu
   w każdym czasie, abyś mógł obdarzyć nas łaskami
   potrzebnymi do przetrwania w Ciele i Duszy.
   Amen.

   Modlitwa Krucjaty 87
   Chroń nasz naród od zła
   O Ojcze, przez wzgląd na Twojego Syna, zachowaj nas od komunizmu.
   Zachowaj nas od dyktatury.
   Chroń nasz naród przed pogaństwem.
   Zachowaj nasze dzieci od krzywdy.
   Pomóż nam ujrzeć Światło Boga.
   Otwórz nasze serca na Nauczanie Twojego Syna.
   Pomóż wszystkim kościołom pozostać wiernymi Słowu Bożemu.
   Błagamy Cię, abyś zachował nasze narody od prześladowań.
   Najdroższy Panie, spójrz na nas z Miłosierdziem, bez względu na to, jak bardzo Cię obrażamy.
   Jezu, Synu Człowieczy, okryj nas Swoją Najdroższą Krwią.
   Ratuj nas od sideł złego ducha.
   Błagamy Cię, drogi Boże, abyś zainterweniował w tym czasie i powstrzymał zło od pochłonięcia świata.
   Amen.

   Modlitwa Krucjaty 113
   O pokonanie zła w naszym kraju
   O Matko Zbawienia, przyjdź pomiędzy nas i okryj nasz kraj Swoją ochroną.
   Zmiażdż głowę bestii i powstrzymaj jego zły wpływ pośród nas.
   Pomóż Swoim biednym zagubionym dzieciom powstać i głosić Prawdę, gdy jesteśmy otoczeni przez kłamstwa.
   Proszę, o Matko Boga, chroń nasz kraj i zachowaj nas silnymi, abyśmy mogli pozostać wierni Twojemu Synowi, gdy będziemy prześladowani.
   Amen.

   Modlitwa Krucjaty 164
   Modlitwa o pokój dla narodów
   Matka Zbawienia: „Proszę, abyście każdego dnia odmawiali za swoje narody tę Modlitwę Krucjaty, modlitwę o pokój”.
   O Jezu, przynieś mi pokój.
   Przynieś pokój mojemu narodowi i wszystkim krajom rozdzieranym z powodu wojen i podziałów.
   Zasiej ziarno pokoju wśród tych zatwardziałych serc, które zadają innym cierpienie w imię sprawiedliwości.
   Daj wszystkim dzieciom Bożym Łaski, by otrzymały Twój Pokój, tak żeby miłość i harmonia mogły rozkwitać;
   tak by miłość do Boga zatriumfowała nad złem i by dusze mogły zostać uratowane przed skażeniem fałszem, okrucieństwem i złymi ambicjami.
   Niech pokój zapanuje nad tymi wszystkimi, którzy poświęcają swoje życie Prawdzie Twojego świętego Słowa, i nad tymi, którzy zupełnie Cię nie znają.
   Amen.

   Modlitwa Krucjaty 13
   Modlitwa o Ochronę
   Bóg Ojciec: „Moja uroczysta obietnica, dzieci, dla was wszystkich, którzy wzywacie Mnie w Imię Mojego Syna umiłowanego, Jezusa Chrystusa, abym zbawił waszych braci i siostry, jest taka, że zostanie im [tym braciom i siostrom] udzielona natychmiastowa Ochrona. Szczególne Łaski zostaną dane każdemu z was, kto zobowiąże się do całego miesiąca modlitwy za ich dusze. Proszę was, byście to odmawiali”.

   O Ojcze Niebieski, przez Miłość Twojego Syna umiłowanego, Jezusa Chrystusa, Którego Męka na Krzyżu wybawiła nas od grzechu, proszę, zbaw tych wszystkich, którzy nadal odrzucają Jego Rękę Miłosierdzia.
   Obdarz ich dusze, drogi Ojcze, znakiem Twojej Miłości.
   Błagam Cię, Ojcze Niebieski, wysłuchaj mojej modlitwy i zachowaj te dusze od wiecznego potępienia.
   W Swoim Miłosierdziu pozwól im, by mogły jako pierwsze wejść do Nowej Ery Pokoju na ziemi.
   Amen.
   http://ostrzezenie.net/

   • Beza said

    Modlitwa Krucjaty 24
    Odpust Zupełny dla rozgrzeszenia
    Ta Modlitwa dana jest dla katolików i niekatolików,
    ale katolicy muszą cały czas regularnie chodzić do spowiedzi, tak jak polecił Jezus.
    Jezus: „Musicie okazywać prawdziwą skruchę i chodzić teraz do spowiedzi. Jeśli nie macie możliwości pójść do spowiedzi, to odmawiajcie Moją Modlitwę Krucjaty”.
    „[Ci, którzy chcą uzyskać Odpust Zupełny dla rozgrzeszenia], muszą odmawiać tę Modlitwę przez siedem kolejnych dni, a otrzymają Dar zupełnego rozgrzeszenia i Moc Ducha Świętego”.

    O mój Jezu, Ty jesteś Światłem ziemi.
    Ty jesteś Płomieniem, który ogarnia wszystkie dusze.
    Twoje Miłosierdzie i Miłość nie znają granic.
    Nie jesteśmy godni Ofiary, której dokonałeś przez Swoją Śmierć na Krzyżu, wiemy bowiem, że Twoja Miłość do nas jest większa od tej miłości, którą my darzymy Ciebie.
    Udziel nam, o Panie, Daru pokory, abyśmy zasługiwali na Twoje Nowe Królestwo.
    Napełnij nas Duchem Świętym, abyśmy mogli maszerować naprzód i prowadzić Twoją Armię,
    by głosiła Prawdę Twojego świętego Słowa i przygotowywała naszych braci i siostry na chwałę Twojego Powtórnego Przyjścia na ziemię.
    Czcimy Cię.
    Chwalimy Cię.
    Ofiarujemy samych siebie, nasze smutki, nasze cierpienia jako dar dla Ciebie, by ratować dusze.
    Kochamy Cię, Jezu.
    Zmiłuj się nad wszystkimi Swoimi dziećmi, gdziekolwiek mogą się znajdować.
    Amen.
    Mehr Infos: http://www.internetgebetskreis.com/pl/modlitwy/

    • Wiesia said

     Deus, Pater mi amantissime, libenter grateque Sigillum Protectionis tuae accipio.
     Animam meam et corpus meum Divina tua gratia in aeternum circumdat. Tibi humiliter
     inclino caput meum in gratiarum actione et offero Tibi, Pater mi dilectissime, fidelitatem
     amoremque meum. Rogo te ut me meosque caros protegas hoc peculiari Sigillo et oblationem facio vitae
     meae ad Tibi serviendum in aeternum. Diligam Te, Amantissime Pater. Solatium Tibi afferam in
     praesenti, Dilectissime Pater. Tibi Corpus, Sanguinem, Animam et Divinitatem Tui amatissimi
     Filii in expiationem peccatorum mundi et ad salutem omnium filiorum tuorum offero. Amen.

  • Wiesia said

   • Krystyna said

    Kochana Wiesiu, wiem, ze jest Ci teraz bardzo ciezko. Pomodle sie dzis podczas Adoracji za Twoja corke i w Twoich intencjach. Najwazniejsze, ze corka jest z Toba i mam nadzieje, ze Bog odmieni Jej serce i zmieni stosunek do Ciebie.
    Przezywam takze trudna sytuacje w mojej rodzinie i nie widze z niej innego wyjscia oprocz tego, zeby sie modlic. Serdecznie Cie pozdrawiam.
    Pozostan z Bogiem.

 8. cox21 said

  Właśnie się dowiedziałem, że moja ciocia odeszła do Domu Ojca. Proszę o modlitwę za jej duszę. Miała na imię Klara.

  • Halina K said

   Wieczne odpoczywanie racz jej dać Panie .A światłosc wiekuista niechaj jej świeci .
   Niechaj odpoczywa w pokoju wiecznym z Toba Panie aż na wieki wieków Amen

  • messenger said

   Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie a światłość wiekuista niechaj jej świeci przez Miłosierdzie Boże nich odpoczywa w pokoju wiecznym. Amen

  • Krystyna said

   Panie Jezu, pokornie prosze, okaz milosierdzie duszy SP.Klary. Matko Najswietsza, wstaw sie do Boga za nami.
   Zdrowas Maryjo, laski pelna…
   Wieczny odpoczynek racz jej dac Panie, a Swiatlosc Wiekuista, niechaj jej swieci. Przez Milosierdzie Boze, niech odpoczywa w pokoju wiecznym. Amen.

 9. La Salette said

  Chiny: antychrześcijańska kampania. Portret chińskiego prezydenta za wizerunek Chrystusa
  Chińczycy wpadli na pomysł nowej antychrześcijańskiej kampanii propagandowej skierowanej do ubogiej ludności. Dają wyznawcom Chrystusa pieniądze jeżeli ci przekażą władzy religijne obrazy i plakaty, zamieniając je na wizerunki prezydenta Xi Jinpinga.
  http://www.pch24.pl/chiny–antychrzescijanska-kampania–portret-chinskiego-prezydenta-za-wizerunek-chrystusa,56298,i.html#ixzz4z43mcWjH

  • Kpiz said

   w Rosji to już standard. Tam w niemal każdej wiejskiej chałupie jest portret Putina…

   • Dzieckonmp said

    Tam ludzie wierzą w Putina jak w Boga. Ale napisze coś o Chinach.
    Jak widzimy świat zmierza w kierunku zmiany lidera światowego USA na? chyba Chiny. A wiec NWO czyli światowy Rząd będzie kierowany z Chin. Tak wszyscy psioczyli na USA a to będzie całkowicie kto inny. Ale co nas czeka?
    Jak czytałem świeże wiadomości z Chin to w obecnym czasie partia rządząca z przywódcami uznała że ludzie nie potrzebnie wieszają w swoich mieszkaniach obrazy religijne. Polecono aby odwiedzić mieszkania i tam gdzie sa obrazy religijne podarowac obraz z przywódca Chin. Polecić zawiesić go na to miejsce gdzie jest obraz religijny. Przywódcy Chin zdecydowali że to pzryniesie więcej kozryści dla narodu jak ludzie będa wierzyć w nich jako bogów. Są też dalsze plany aby tych co nie zechcą zamienić tych obrazów odciąć od możliwości zarabiania pieniędzy. I co mamy? To wszystko co czytaliśmy o NWO spełnia się na naszych oczach, dzieje się teraz. Jest tam też wątek z papiezem Franciszkiem ale to już poszukajcie sami sobie.

 10. La Salette said

  Ofiarowanie Najświętszej Maryi Panny – 5 rzeczy, które musisz wiedzieć o tym święcie
  21 listopada w tradycji katolickiej przypada święto, na temat którego większość wiernych nie wie zbyt wiele. Inne święta i uroczystości związane z Matką Bożą są nawet przeciętnie zorientowanym dość dobrze znane – przeważnie wiemy bowiem, czym było Nawiedzenie Najświętszej Maryi Panny, Jej Wniebowzięcie, Niepokalane Poczęcie czy Zwiastowanie Pańskie, ale gdy słyszymy o ofiarowaniu, niejeden spośród wiernych ma problem ze zdefiniowaniem istoty tego święta. Przypomnijmy więc czym ono jest.
  1. Czym było ofiarowanie w tradycji żydowskiej?
  Zgodnie ze starotestamentowym zwyczajem Żydzi, zanim ich dziecko ukończyło piąty rok życia, zabierali swe dziecko do jerozolimskiej świątyni i oddawali kapłanowi, by ofiarował je Panu. Był to rytuał podobny w swej ziemskiej wymowie do ustawionego oczywiście później – już wśród chrześcijan – chrztu. Podobnie jak to przez wieki w późniejszej tradycji katolickiej, tak i wśród żydów niektóre matki, w związku ze szczególnymi dla siebie wydarzeniami, niektóre spośród swoich dzieci decydowały się, tuż po urodzeniu, oddać na służbę Bogu. To także odbywało się podczas obrzędu ofiarowania.
  2. Dlaczego Maryja została ofiarowana Bogu?
  Rodzice Najświętszej Maryi Panny, jak przekazuje nam Tradycja, przez wiele lat nie mogli mieć dzieci. Święta Anna, mimo tego nigdy nie utraciła wiary, że Bóg pobłogosławi ją potomstwem. Złożyła więc obietnicę, że jeśli urodzi dziecko, odda je na służbę Bogu. Jej modlitwy zostały wysłuchane – urodziła dziecko, córkę, której dała na imię Maria. Poświęciła więc na służbę Bogu swe jedyne, długo oczekiwane i wymodlone dziecko.
  3. Kto ofiarował Maryję Bogu?
  Święci Joachim i Anna, rodzice Maryi, udali się do świątyni, by ofiarować córkę Bogu prawdopodobnie gdy była w wieku około trzech lat. Kapłanem, który dokonał obrzędu był święty Zachariasz – ten sam, którego pamiętamy z Ewangelii głównie z roli ojca świętego Jana Chrzciciela. Według niektórych pism wczesnochrześcijańskich, Maryja mogła pozostawać w świątyni nawet przez kolejnych dwanaście lat.
  4. Czym jest paralelizm świąt związanych z Maryją i Panem Jezusem?
  O ustanowieniu kolejnego święta ku czci Najświętszej Maryi Panny zdecydowały nie tylko przekazy pisemne wynikające wprost z Tradycji, ale i inny owej Tradycji kontekst. Wśród katolików istnieje bowiem bardzo silny kult Maryi, przez niektórych nazywana jest nawet Współodkupicielką. Nie może więc dziwić, że skoro obchodzimy uroczyście Poczęcie Jezusa (25 III) i Poczęcie Maryi (8 XII), Narodzenie Jezusa (25 XII) i Narodzenie Maryi (8 IX), Wniebowstąpienie Jezusa i Wniebowzięcie Maryi (15 VIII), katolicy chcieli obchodzić także obok święta ofiarowania Chrystusa (2 II) także święto ofiarowania Jego Matki.
  5. Kto szczególnie świętuje w dniu wspomnienia Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny?
  W Kościele katolickim wspomnienie Ofiarowania NMP jest świętem patronalnym Sióstr Prezentek, a także dniem szczególnej pamięci o mniszkach klauzurowych. Przypominał o tym między innymi święty Jan Paweł II pisząc z okazji tego święta: „Maryja jawi się nam w tym dniu jako świątynia, w której Bóg złożył swoje zbawienie, i jako służebnica bez reszty oddana swemu Panu. Z okazji tego święta społeczność Kościoła na całym świecie pamięta o mniszkach klauzurowych, które wybrały życie całkowicie skupione na kontemplacji i utrzymują się z tego, czego dostarczy im Opatrzność, posługująca się hojnością wiernych”.
  Read more: http://www.pch24.pl/ofiarowanie-najswietszej-maryi-panny—5-rzeczy–ktore-musisz-wiedziec-o-tym-swiecie,39569,i.html#ixzz4z458uQBd

 11. obserwator said

  Ale by było zaskoczenie ciapatych gdyby się okazało ze każdy Polak ma w domu broń he he.Islamski holocaust.

 12. Leszek said

  Z treścią wizji pap. Jana Pawła II dot. roli, jaka odegra w oczyszczeniu świata i Kościoła (też i w Polsce) w planach Opatrzności Bożej, islam jako bicz Boży (por. Iz 10,5nn) współbrzmią słowa Matki Bożej z Jej Orędzia danego śp. Adamowi-Człowiekowi:

  … Teraz świat odwrócił się od Boga (So 1,6; plecami, zob. np. Ne 9,29; Jr 2,27 i 7,24 – dop. mój), pogrążył się w ciemności wy musicie stać się prawdziwym światłem (Flp 2,15n). Wydarzenia, które stoją przed wami, będą wymagały od was prawdziwego świadectwa wiary. wyznawcy fałszywego proroka pod znakiem półksiężyca wystąpią wkrótce przeciwko Europie i Ameryce, gdzie pokażą swoją siłę. Musicie być jednak świadomi tego, że rządy waszych krajów już wcześniej umożliwiły im drogę do ich działań, ponieważ w imię fałszywej tolerancji zezwoliły na ich działalność, by zburzyć fundamenty chrześcijańskiej Europy. Ta „tolerancja odwróci się wkrótce przeciwko nich własnym decyzjom.
  Wzywajcie Mnie jako obrończynię wiary. Ten tytuł ma szczególne znaczenie i uzasadnienie dla chrześcijańskiej Europy, która wzywała Moje wstawiennictwa w trudnym dla siebie czasie. Ja obroniłam ludy Europy przed inwazja islamu, broniłam wiary poszczególnych społeczeństw. Moim zadaniem jest obrona Moich dzieci przed wrogami wiary chrześcijańskiej i troska i zachowanie wiary oraz wspomaganie wiernych w prowadzeniu życia zgodnie z Bożymi przykazaniami.
  Dlatego właśnie teraz jest czas, abyście Moje dzieci, dawały/dawali świadectwo waszej wiary. Europo obudź się! Nie odrzucaj Boga i Jego Praw! Powróć i nawróć się do Chrystusa, do Źródła światłą, abyś mogła zaświadczyć o twoim posłannictwie dla innych narodów, które przyjęły Ewangelię Mojego Syna od ciebie.
  Drogie dzieci, umacniajcie waszą wiarę. Nie lękajcie się niczego, lecz zaufajcie Mojemu synowi i Mojemu Niepokalanemu Sercu.
  Kocham was., moje drogie ziemskie dzieci i błogosławię wam z Mojego matczynego Serca w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. (2 luty 2011)

  • Leszek said

   Już nie translatorem, ale dokładne tłumaczenie tego interesującego nas wątku ze spotkania/rozmowy prałata Mauro Longhi z Prałatury Opus Dei z Janem Pawłem II
   Marzec 1993
   Siedzieli naprzeciw siebie, oparci o skały. Jedli kanapki i oczekiwali nadejścia grupy.
   „Patrzyłem na niego, myśląc, że może czegoś potrzebuje, jednak on zorientował się, że na niego patrzę, ręka mu drżała, to był początek choroby Parkinsona. „Drogi Mauro, to starość …” a ja natychmiast odpowiedziałem: „Nie, Wasza Świątobliwość, jesteś młody!”
   Gdy ktoś mu zaprzeczał w rozmowie w okolicznościach prywatnych, wychodziła niekiedy z niego wściekła bestia.
   „Nieprawda! Mówię, że jestem stary, bo jestem stary!”
   W opinii prałata Longhi to właśnie upływ czasu, wraz z początkiem choroby spowodował, że papież odczuł pilną potrzebę przekazania tej mistycznej wizji.
   „I oto Wojtyła zmienia ton i głos” – kontynuuje prałat – „i czyniąc mnie uczestnikiem jednej z swych nocnych wizji, mówi do mnie:
   Przypomnij to tym, których napotkasz w Kościele trzeciego tysiąclecia.
   Widzę Kościół dotknięty śmiertelną raną. Głębszą, bardziej bolesną niż rany tego tysiąclecia”, odnosząc się do komunizmu i nazistowskiego totalitaryzmu.
   „Nazywa się: islam.”
   „Najadą Europę. Widziałem, jak hordy przybywają z Zachodu na Wschód” i wymienia mi jedną po drugiej nazwy krajów: od Maroka po Libię do Egiptu i tak dalej, aż do wschodu.
   Ojciec Święty dodaje: „Najadą Europę, Europa będzie piwnicą, starociem, półmrokiem, pajęczyną. Rodzinnym wspomnieniem.
   Wy, Kościół trzeciego tysiąclecia, musicie powstrzymać inwazję. Ale nie za pomocą broni, broń nie wystarczy, a waszą wiarą przeżywaną w integralności”.

 13. bozena2 said

  http://docplayer.pl/4867514-Conchiglia-movimento-d-amore-san-juan-diego.html#show_full_text

  286 Conchiglia 2000-2013 – http://www.conchiglia.net ponieważ pracownicy według nich to znaczy wy «niewolnicy» musicie pracować i tyle. Musicie mieć czas wystarczający zaledwie na zapewnienie im innych niewolników świeże mięso do wykorzystania jak was i gorzej niż was płodząc. Musicie pracować tak wiele aż zmęczycie się bardzo tak abyście nie mieli nawet czasu a tym bardziej ochoty na poświęcenie waszej rodzinie waszemu życiu aby żyć w harmonii ze stworzeniem. Właśnie «niewolnicy» na ich usługach i tyle. Także niewolnicy mają hierarchię. Niewolnik który stoi niżej na poziomie społecznym jest kontrolowany przez niewolnika który stoi nad nim zaledwie jeden schodek wyżej i schodków jest dużo przed dotarciem do Lucyfera który siedzi wygodnie na szczycie Piramidy Światowej. Lucyfer Szatan dzielący kłamca był i jest bardzo zdolny w sprawianiu abyście uwierzyli że «wy» którzy jesteście na najniższym poziomie społecznym jesteście zgnieceni przez ciężar owej piramidy który jest nad wami. Wy patrzycie w górę i mówicie ponieważ tak myślicie i w to wierzycie że nie możecie poradzić sobie z tym ogromnym ciężarem który właśnie jest nad wami. Zatrzymajcie się dzieci. Zastanówcie się nad tym co wam dopiero co powiedziałem. Lucyfer jest Szatanem to jest dzielącym z tego powodu jako pierwszą rzecz podzielił wasze opinie wasze przekonania wasze interesy społeczne wasze Rządy i wasze poglądy i wasze odkrycia naukowe jak również wasze języki. Już było powiedziane poprzez tę córkę Moją i waszą Conchiglię Ja Jezus jestem tutaj abyście mieli «światło» które utraciliście z powodu oszustw które wam zostały podane jako rady. Żyjecie w fałszywości społecznej moralnej globalnej. Wasze życie jest sztuczne wy nie żyjecie. Pozostajecie przy życiu tylko dlatego że posiadacie w was Dar Życia który Bóg wam dał Ojciec. Ojciec stworzył człowieka do życia prawdziwego ażeby miał z niego radość i świętą przyjemność Nie powinni istnieć pracownicy niewolnicy musi istnieć jedna Ludzkość która działa w zgodności na różnych frontach i w różnych dziedzinach dla harmonijnej współpracy globalnej dla dobra wspólnego. Pracować mało i pracować wszyscy oznacza wykorzystywać czas i sposoby na sposób Boży oznacza rozdzielać zasoby równo oznacza mieć czas aby radować się i poświęcić się wzrostowi duchowemu i kształcenia się siebie samego i każdej pojedynczej osoby. Szanując samego siebie człowiek szanuje naturę zwierzęcą i roślinną. Nie szanując samego siebie człowiek nie szanuje nawet natury zwierzęcej i roślinnej. 286 Wielka Księga Żywota – WITAJ, MÓJ PANIE – «OBJAWIENIE» dane Conchiglii

 14. bozena2 said

  i jest zaplanowane… starcie między muzułmanami przeciwko Chrześcijanom.

  https://pl.scribd.com/document/241225772/Po-Il-Grande-Libro-Witaj-Moj-Panie-2013

  Po Il Grande Libro Witaj Moj Panie 2013 – Scribd
  https://pl.scribd.com/document/241225772/Po-Il-Grande-Libro-Witaj-Moj-Panie-2013
  Conchiglia – Bentornato Mio Signore (Witaj, Mój Panie) Movimento ….. Wielka Księga Żywota – WITAJ, MÓJ PANIE – « OBJAWIENIE » dane Conchiglii 24 …… i jest zaplanowane… starcie między muzułmanami przeciwko Chrześcijanom.

  • Dzieckonmp said

   Plan Sorosa

   • Ciocia said

    Do prezydenta Donalda Trumpa wpłynęła petycja, która wzywa Departament Sprawiedliwości do uznania George’a Sorosa za terrorystę. Autorzy dokumentu, pod którym podpisało się 100 tys. osób, chcą także konfiskaty majątku miliardera. O sprawie pisze „Gazeta Polska Codziennie”.

  • Halina K said

   To nie tylko muzułmanie są przeciwko chrześcijanom , sa ateiści iluminaci sataniści masoni wszyscy sługusy szatana .
   Oj ilu pasożytów ma unieśc na swoich barkach chrześcijaństwo ?
   Naród twórczy silny łaską i błogosławieństwem Bożym ..

   Oj biednym byłby chrześcijanin teraz w świecie , gdyby dał sie odciąć od Boga , tak jak zaplanował szatan .

   Ale że z nami Bóg , więc nie lękam sie o przyszłośc .Bo wszyscy którzy chca szkodzić chrześcijanom beda mieli doczynienia z Bogiem .

   A z Bogiem jeszcze nikt walki nie wygrał , ani nie wygra .

   Gdy zaćmi sie słońce , lub zatrzęsie sie ziemia lub wiatr mocniej zawieje , budzi sie trwoga .

   A było mówione że na końcu czasów ludzzie ze strachu schnąć będą .
   Bo przerażenie będzie wielkie gdy poruszone zostaną ciała niebieskie .

   A chrześcijanin będzie w pokorze i spokoju przechodził przez ten c\as , tak jak Noe potop .

   jedyne wyjście dla wszystkich innowierców by jak najszybciej stac sie uczniem Chrystusa Króla , członkiem Jego Kościoła i zacząc pracę dla radości i chwały Jego .
   Bo w tym jest ocalenie
   i zbawienie na całą szczęśliwą i pogodną wiecznośc .

 15. Wiesia said

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.

 
%d blogerów lubi to: