Dziecko Królowej Pokoju

Pokój musi zapanować pomiędzy człowiekiem i Bogiem, a także między ludźmi

 • Królowa Pokoju

  Królowa Pokoju
 • Uwaga

  Strona używa plików cookies które zapisują się w pamięci komputera. Zapisywanie plików cookies można zablokować w ustawieniach przeglądarki. Dowiedz się o tych plikach http://wszystkoociasteczkach.pl
 • Propozycja chronologiczna

  • Rok 2019 – Kryzys Rumunia
  • Rok 2020 – fałszywe traktaty pokojowe
  • Rok 2021 – Papież jedzie do Moskwy
  • Rok 2021 – Wojna
  • Rok 2022 – zwycięstwo komunistyczne
  • Rok 2023 – 10 królów
  • Rok 2024 – Antychryst
  • Rok 2025 – Sojusz z wieloma
  • Rok 2025 – Synod
  • Rok 2026 – Henoch i Eliasz
  • Rok 2028 – Ohyda spustoszenia
  • Rok 2029 – Ostrzeżenie
  • Rok 2030 – Cud
  • Rok 2031 – Nawrócenie Izraela
  • Rok 2032 – Kara
  • Rok 2032 – Odnowienie świata
  • Rok 2033 – Exodus
  • Rok 2034 – Zgromadzenie w Jerozolimie
  • Rok 3032 – Gog i Magog
  • Rok 3213 – Koniec świata
  • Nowe niebiańskie Jeruzalem.
 • Ostrzeżenie

  13 kwietnia 2029
 • Logowanie

 • Odwiedzają nas

  Map

 • Maryjo weź mnie za rękę

 • Jezu Maryjo Kocham Was

Przy końcu roku

Posted by Dzieckonmp w dniu 31 grudnia 2017


O Panie, mój kres pozwól mi poznać i jaka jest miara dni moich, bym wiedział, jak jestem znikomy .       (Ps 39.5)

Ty zamknąłeś moje dni, zredukowałeś je do bardzo krótkiego środka, a czas mojej istoty jest niczym w twoich oczach . (Ps 39. 6)

Nadszedł czas, aby pomyśleć o naszym zbawieniu.

Drodzy bracia, jak ważne jest rozważenie upływu czasu. Jak szczęśliwy jest ten, kto wie, jak wykorzystać czas, aby jego dni zostały wypełnione Bogiem i nie odczuwał żalu z upływu czasu, jak odczuwają to ci, którzy żyją lgnąc do świata i jego przyjemności i próżnych nadziei. Nasze dni są policzone, a nasz czas przeznaczony jest tylko na jedną rzecz: zarządzać nim dla naszego zbawienia. Rok, który się kończy, został nam dany, abyśmy pracowali nad naszym zbawieniem. Wielkie pocieszenie będzie odczuwane przez tych, którzy umieli wykorzystać swoje dni, już przeszłe, w tym biznesie zbawienia swojej duszy, uświęcając swój czas; ale kto tego nie zrobił, poczuje smutek minionego czasu.

Zdejmijmy opaskę z oczu, czas życia nie został dany przez Pana, aby gromadzić bogactwa, a nawet więcej, aby być „szczęśliwym”. Bóg ma inne cele dla każdego z nas,  robić to w ten krótki błogosławiony czas aby osiągnąć wieczność. Opowiedzmy Panu o czasie spędzonym w naszym życiu, o straconych godzinach, o utraconych możliwościach uświęcenia nas. Niektórzy usłyszą zarzut naszego Pana i Sędziego:

  „Sługo zły i gnuśny! Wiedziałeś, że chcę żąć tam, gdzie nie posiałem, i zbierać tam, gdziem nie rozsypał. (Mt 25, 26).

Zabierze to czas, który straciliśmy jako niewierny sługa i może usłyszymy: Nie ma już czasu (Ap.6). Wtedy ci, którzy zmarnowali swój czas, zostaną porzuceni w rygorach Boskiej Sprawiedliwości do ciemności zewnętrznych: będzie płacz i zgrzytanie zębów (Łuk. 13, 26). Nie będzie czasu, aby odzyskać zgubionych.

Podejmijmy teraz decyzję, aby wykorzystać cały czas, jaki mamy od teraz, przez resztę naszego życia.  

Czas, który zmarnowaliśmy, minął szybko.

Koniec roku powinien przypominać nam o końcu własnego życia, którego czas trwania jest naprawdę krótki i niepewny. Czas, jaki zmarnowaliśmy, odszedł tak szybko, jak ten, który właśnie odszedł. Czy przeżyjemy ten nowy rok, który nadchodzi, aby zdobyć wieczność? Wszyscy myślimy, że będziemy żyć długo, ale nikt z nas nie byłby skłonny postawić swój majątek lub własne życie, za życie drugiego, nawet na kilka dni: A jeśli umrze? Posłuchaj słów św. Pawła do Efezjan (5,15-16):

Baczcie więc pilnie, jak postępujecie, nie jako niemądrzy, ale jako mądrzy. Wyzyskujcie chwilę sposobną, bo dni są złe

Apostoł ostrzega nas, abyśmy nie żyli jak ludzie bez powodu, którzy pozwalają uciec  okazji do zbawienia, ale jako ludzie, którzy poświęcają wszystko, aby wykorzystać ten czas, którego cenną wartość znają. Jeśli wytrwamy w dobru i wykorzystamy nasz czas, zbierzemy owoce; Tak mówi św. Paweł do Galatów (6, 9-10):

Ponieważ z czasem będziemy żąć, jeśli nie stracimy serca. Dlatego, gdy mamy okazję, pracujmy nad dobrem dla wszystkich, a szczególnie dla  braci w wierze . Musimy wytężyć nasze myśli daleko ponad to życie, patrząc na wieczne dobra, które będą naszą nagrodą.

Nie mówiąc o naszych grzechach, ile jest w nas  powierzchowności. Ile godzin i całych dni gubi się w banałach, bezczynności, nie robiąc tego, co powinniśmy byli zrobić. Utrzymajmy pozycję zdecydowania, aby wykorzystać nasz czas, nigdy nie marnujmy naszego czasu.

Niech nasze życie będzie pełne dni spędzonych z myślą o zbawieniu, aby czas życia, który nam pozostał, mógł służyć Bogu, nabywając cnoty, których nam brakuje, i zasługując na nagrodę, która została przygotowała dla nas w wieczności. Tego życzę Wam wszystkim w Nowym bardzo trudnym 2018 roku

 

Komentarze 162 do “Przy końcu roku”

 1. jowram said

  27 XII 2017 cz. 2 Duch Święty wieje kędy chce i dlatego może przyjść do każdego. I przyjdzie do każdego.{..} Spisujcie,dzieci, swoje grzechy (od dzieciństwa) bo czasu jest mało. Nie czekajcie.
  Dar Ducha Świętego wyproszony przez Maryję zawsze Dziewicę.

  Duch Święty wieje kędy chce i dlatego może przyjść do każdego.

  I przyjdzie do każdego.

  Spisujcie,dzieci, swoje grzechy (od dzieciństwa) bo czasu jest mało. Nie czekajcie.

  Gdy to przyjdzie będzie niemałą trudnością wyspowiadać się.

  I cóż ludzkość uczyni z tym darem? Czy po tym zapanuje okres pokoju? Niestety nie. Ludzkość pójdzie w objęcia szatana. I dostaną sprawiedliwą odpłatę.
  Jeśli patrzycie na śmierć kogoś kto odchodzi młodo lub zbyt młodo jak wam się wydaje, zwłaszcza teraz patrzcie na to inaczej. Czy chcecie aby ten człowiek, którego żałujecie został w bliskiej już przyszłości potępiony? Gdy przyjmie znamię Bestii. Zastanówcie się.
  Wśród żyjących jest wielu, którzy je przyjmą. I będą katowani ogniem i siarką wobec Boga i aniołów.
  Ale ja jestem sprawiedliwy. Kto ma umrzeć ‚przedwcześnie’ ten umrze przedwcześnie, kto ma przyjąć znamię Bestii ten je przyjmie. Kto ma być zbawiony ten będzie.
  Kto mi zawierzy nie zginie.
  Bądźcie hojni i ofiarni, szlachetni, dzielni, wspaniałomyślni.
  Zawierzajcie się Mojej Matce, szczególnie Pani Miłosierdzia z Ostrej Bramy.

  cyprianpolakwiara.blogspot.com

 2. bozena2 said

  …lekceważąc w ten sposób godność ludzką, którą należy uznać we wszystkich, bo są synami i córkami Boga…. herezja Franciszka

  Czy wszyscy jesteśmy dziećmi Bożymi, czy są nimi tylko chrześcijanie?

  Pytanie: Czy wszyscy jesteśmy dziećmi Bożymi, czy są nimi tylko chrześcijanie?

  Odpowiedź: Biblia potwierdza, że każdy człowiek jest Bożym stworzeniem (Kolosan 1.16) i że Bóg kocha cały świat (Ew. Jana 3.16), lecz tylko ci, którzy narodzeni są na nowo są dziećmi Bożymi (Ew. Jana 1.12; 11.52; Rzymian 8.16; Ew. Jana 3.1-10).

  Pismo Święte nigdy nie nazywa dziećmi Bożymi ludzi nieodrodzonych (niezbawionych). Efezjan 2.3 mówi nam, że zanim zostaliśmy zbawieni „byliśmy z natury dziećmi gniewu.” Rzymian 9.8 mówi, że „nie dzieci cielesne są dziećmi Bożymi, lecz dzieci obietnicy liczą się za potomstwo.” Zamiast rodzić się jako dzieci Boże, jesteśmy poczęci w grzechu (rodzimy się z grzeszną naturą), oddzieleni od Boga i wraz z szatanem jesteśmy wrogami Bożymi (Jakuba 4.4; 1 Jana 3.8). Jezus powiedział, „Gdyby Bóg był waszym Ojcem, miłowalibyście mnie, Ja bowiem wyszedłem od Boga i oto jestem. Albowiem nie sam od siebie przyszedłem, lecz On mnie posłał” (Ew. Jana 8.42). Kilka wersetów dalej w Ew. Jana 8.44 Jezus mówi do faryzeuszy „ojcem waszym jest diabeł i chcecie postępować według pożądliwości ojca waszego.” Fakt, że ci którzy nie są zbawieni, nie są dziećmi Bożymi jest także wspomniane w 1 Jana 3.10: „Po tym poznaje się dzieci Boże i dzieci diabelskie. Kto nie postępuje sprawiedliwie, nie jest z Boga, jak też ten, kto nie miłuje brata swego.”

  Stajemy się dziećmi Bożymi gdy Bóg nas duchowo odradza, włączając nas do rodziny Bożej przez relację z Jezusem Chrystusem (Galacjan 4.5-6; Efezjan 1.5). Wspominają o tym dosadnie wersety z Rzymian 8.14-17: „Bo ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi. Wszak nie wzięliście ducha niewoli, by znowu ulegać bojaźni, lecz wzięliście ducha synostwa, w którym wołamy: Abba, Ojcze! Ten to Duch świadczy wespół z duchem naszym, że dziećmi Bożymi jesteśmy. A jeśli dziećmi, to i dziedzicami, dziedzicami Bożymi, a współdziedzicami Chrystusa, jeśli tylko razem z nim cierpimy, abyśmy także razem z nim uwielbieni byli.” Ci, którzy są zbawieni (nowo narodzeni) są dziećmi „Bożymi przez wiarę w Jezusa Chrystusa” (Galacjan 3.26), ponieważ Bóg „przeznaczył nas dla siebie do synostwa przez Jezusa Chrystusa według upodobania woli swojej” (Efezjan 1.5).

  https://www.gotquestions.org/Polski/dzieci-Boze.html

 3. bozena2 said

  Prawdziwe dziecko Boże wychwytuje-rozpoznaje zapach Boga.

  Click to access PO_Padre_Nostro_dato_a_Conchiglia.pdf

 4. bozena2 said

  HomeBergoglio: „Najwyższy Przywódca” Frontu Globalistycznego
  Bergoglio: „Najwyższy przywódca” frontu globalistycznego
  „Celem globalizacji nie jest uczynienie obywatelami tych, którzy nimi jeszcze nie są, ale odebranie obywatelstwa tym, którzy je posiadają. W tym tkwi sedno sprawy…”
  «Z okazji Bożego Narodzenia papież Bergoglio potwierdza się jako „najwyższy przywódca” frontu globalistycznego»

  “Papa Bergoglio in occasione del Natale si conferma come ” il supremo leader” del fronte mondialista”
  https://www.maurizioblondet.it/papa-bergoglio-occasione-del-natale-si-conferma-supremo-leader-del-fronte-mondialista/

  Maurizio Blondet 26 grudzień 2017 tłum. RAM
  Od lat wiadomo jest, że stanowisko papieża Bergoglio zgadza się całkowicie z frontem uniwersalizmu globalistycznego, opowiadającego się za eliminacją państw narodowych oraz kultur autochtonicznych – na rzecz „przyjmowania i integrowania” migrantów z całego świata w celu stworzenia wielokulturowego „nowego świata” bez barier i bez granic. Wizja ta jest bardzo dyskusyjna z praktycznego punktu widzenia – jednakże nowy Kościół Bergoglia wyznaczył ją sobie nie tylko jako cel o charakterze religijnym, ale również jako wyzwanie polityczne.

  Kolejnym potwierdzeniem tego rodzaju misji Bergoglia stała się okazja Świąt Bożego Narodzenia, które widziane są przez argentyńskiego papieża nie jako narodziny Chrystusa Odkupiciela, wraz z ich pełnym głębokich znaczeń przesłaniem skierowanym do całej ludzkości, ale jako sposobność do zorganizowania wiecu politycznego na temat imigracji.

  Podczas homilii wygłoszonej w Bazylice Św. Piotra w noc Bożego Narodzenia, Franciszek – w obecności setek kardynałów, biskupów i księży stwierdził:

  „Maryja i św. Józef zostali zmuszeni do wyjazdu. W ich losach ukryte jest wiele innych historii ludzkich. W ich śladach widoczne są kroki całych rodzin, które dziś zmuszone są do wyjazdu. W wielu przypadkach tenże wyjazd obfituje w nadzieje dotyczące przyszłości. W wielu innych – emigracja ma wyłącznie jedno imię, a mianowicie przeżycie. Oznacza ona ucieczkę przed kolejnymi Herodami, którzy po to by narzucić swą władzę i wzbogacić się dodatkowo – nie wahają sie przed przelaniem niewinnej krwi”.

  Antonio Socci, znany eksponenet środowisk Katolicyzmu Tradycyjnego, zaskoczony bergogliową homilią napisał na swym blogu:

  „To jest rzecz wprost nie do uwierzenia. On jest maniakiem! Również w homilii bożonarodzeniowej – peronista, zwolennik Obamy, propagandzista – Bergoglio, zamiast mówić o Jezusie Chrystusie – opowiada o migrantach. Zajmuje się tylko i wyłącznie polityką. Kazali mu młócić jedno i to samo i faktycznie, od 5 lat codziennie bombarduje”.

  By móc mówić ciągle o imigracji – Bergoglio – cytując Ewangelię – popełnia także pewne błędy. Socci dodaje:

  „Nade wszystko uderza ciemnota. Wyjaśnijcie mu, że Józef ze swą rodziną nie wyjeżdżał do innego kraju, jako emigrant ekonomiczny, ale znajdował się zawsze w tym samym państwie. Jechał do Betlejem w sprawie spisu, ponieważ pochodził stamtąd. Betlejem zatem było jego domem. Natomiast fragment mówiący ‚nie było dla nich miejsca’ oznacza, że w lokandzie, w której znajdowali się wszyscy – nie było odosobnionego miejsca, nadającego się na odbycie porodu. Jak można zniszczyć przesłanie bożonarodzeniowe przy pomocy podobnego – banalnego wiecyku populistycznego?”

  https://www.facebook.com/Antonio-Socci-pagina-ufficiale-197268327060719/

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d blogerów lubi to: