Dziecko Królowej Pokoju

Pokój musi zapanować pomiędzy człowiekiem i Bogiem, a także między ludźmi

 • Królowa Pokoju

  Królowa Pokoju
 • Uwaga

  Strona używa plików cookies które zapisują się w pamięci komputera. Zapisywanie plików cookies można zablokować w ustawieniach przeglądarki. Dowiedz się o tych plikach http://wszystkoociasteczkach.pl
 • Propozycja chronologiczna

  • Rok 2019 – Kryzys Rumunia
  • Rok 2020 – fałszywe traktaty pokojowe
  • Rok 2021 – Papież jedzie do Moskwy
  • Rok 2021 – Wojna
  • Rok 2022 – zwycięstwo komunistyczne
  • Rok 2023 – 10 królów
  • Rok 2024 – Antychryst
  • Rok 2025 – Sojusz z wieloma
  • Rok 2025 – Synod
  • Rok 2026 – Henoch i Eliasz
  • Rok 2028 – Ohyda spustoszenia
  • Rok 2029 – Ostrzeżenie
  • Rok 2030 – Cud
  • Rok 2031 – Nawrócenie Izraela
  • Rok 2032 – Kara
  • Rok 2032 – Odnowienie świata
  • Rok 2033 – Exodus
  • Rok 2034 – Zgromadzenie w Jerozolimie
  • Rok 3032 – Gog i Magog
  • Rok 3213 – Koniec świata
  • Nowe niebiańskie Jeruzalem.
 • Ostrzeżenie

  13 kwietnia 2029
 • Logowanie

 • Odwiedzają nas

  Map

 • Maryjo weź mnie za rękę

 • Jezu Maryjo Kocham Was

Rozpoczęła się Wielka Burza Oczyszczenia

Posted by Dzieckonmp w dniu 1 lutego 2018


Dziś umieszczam nowe wiadomości ze strony Jezusa Króla Wszystkich Narodów. Myślę że należy się to zwłaszcza tym wszystkim którzy zakupili sprzedawany na moim blogu Medalik jezusa Chrystusa Króla Wszystkich Narodów – tzw. medalik chroniący przed karami Bożymi.  

27 kwietnia 2017 roku, Jezus Król Wszystkich Narodów objawił , że rozpoczęła się  prorokowana wielka burza oczyszczenia.
Przesłanie to jest umieszczone pod koniec wpisu, po tym Wstępie, razem z biblijnymi odniesieniami, które potwierdzają to przesłanie.
W swoim orędziu Jezus ubolewa, podobnie jak w wielu innych wiadomościach, nad brakiem uznania jego objawień  przez hierarchię kościelną.
W ciągu ostatnich 20 lat widzący przedłożyli dziennik z zapiskami trzem kolejnym sekretarzom biskupim w swojej diecezji i prosili każdego z nich o przyznanie Imprimatur dla przesłań Jezusa. Sekretarze przekazywali te przesłania zapisane w dzienniku swoim biskupom. Niestety żadne z tych wniosków nie zostało odebrane.
Co więcej, inni biskupi, którzy wyrazili poparcie dla przesłań Jezusa, nie wyrażając wobec nich żadnych zastrzeżeń, to i tak publicznie ich nie promowali.

Z powodu tych braków w odpowiedzi na prośby i braku publicznego promowania, Jezus tak powiedział: „Jestem niezadowolony, że Mój wizerunek i nabożeństwo do Jezusa, Króla Wszystkich Narodów zostały w większości odrzucone przez Moich ministrów. Z tego powodu obiecane błogosławieństwa i łaski zostaną wstrzymane, ponieważ po raz kolejny odwiedziłem Mój lud i nie zostałem rozpoznany ani zaakceptowany „ ( Dz. 422) Jezus objawia teraz, że jego berło miłosierdzia może stać się laską sprawiedliwości.

W swoich orędziach Jezus prosi nas o oddanie się Jemu czczenie Jego obrazu poprzez Intronizację, i odmawianie różańca oraz modlitw które nam podyktował podczas objawień.
Obiecując nam ochronę i unikniecie  kary, o której prorokował, powinniśmy  przynajmniej  intronizować Jego wizerunek w swoich domach, aby otrzymać obiecaną ochronę. Być może będzie działać tak, jak krew jagniąt na drzwiach Izraelitów, która chroniła ich przed karą anioła śmierci, który przeszedł nad nimi.

Jezus powiedział: „Ostrzegałem o konsekwencjach niesłuchania Moich próśb„. Dodał jednak: ” Nadal jest sposobność szukać schronienia pod Moim królestwem. Przyjmijcie Mnie, Mój obraz i módlcie się Moimi modlitwami … Szukajcie Mojego wielkiego Miłosierdzia, póki jeszcze jest czas. Terror spadnie na ten świat, podczas gdy sumienia śpią. „

Mimo że kara jest bliska, jesteśmy wezwani do szukania schronienia pod królestwem Chrystusa i do  uświadomienia sobie, że nasze wysiłki nie idą na marne.

20 września 1992 r. Jezus Król Wszystkich Narodów powiedział: „Czy wiesz, mój maluczki, że gdyby nie miłość tych niewielu wiernych, Mój Ojciec dawno temu zniszczyłby ziemię pełną winy i grzechu?  Moje dziecko, ukażcie tę prawdę Moim wiernym dzieciom, aby przyjęli je na duchu i zrozumieli, że wasze życie w miłości i modlitwie nie jest daremne, w rzeczywistości pomaga uratować świat i przywrócić mu piękno, którym obdarzył je Stwórca . „ ( Dziennik 302).

Jesteśmy wezwani do posiadania nadziei w obietnicy Jezusa Króla Wszystkich Narodów o wielką odnowę Kościoła, ludzkości i całego stworzenia. 20 maja 2012 r. Jezus Król Wszystkich Narodów powiedział: „Niech więc będzie również wiadome, że wielka odnowa Mojego świętego Kościoła, ludzkości i całego stworzenia będzie następować po oczyszczającym działaniu Mojej Sprawiedliwości”.

Odpowiadajmy więc na prośby Jezusa, błagajmy o Jego miłosierdzie i módlmy się, aby przetrwać  proroczy koniec czasów, i być częścią reszty  odnowionego Kościoła i stworzenia, które obiecał Jezus.

Módlmy się Jego Modlitwą Nowenny:

O Panie, nasz Boże, Ty sam jesteś Najświętszym Królem i Władcą wszystkich narodów. Modlimy się do Ciebie, Panie, w wielkim oczekiwaniu otrzymania od Ciebie, Boskiego Króla, Miłosierdzia, pokoju, sprawiedliwości i wszystkich dobrych rzeczy.

Ochroń, Panie, nasz Królu, nasze rodziny i kraj naszych narodzin. Strzeż nas, modlących się, Wiernych! Chroń nas przed naszymi wrogami i przed Twoim Sprawiedliwym Sądem.

Przebacz nam, Królu Wszechmogący, nasze grzechy przeciwko Tobie. Jezu, jesteś Królem Miłosierdzia. Zasłużyliśmy na Twój Sprawiedliwy Sąd. Zmiłuj się nad nami, Panie, i przebacz nam. Ufamy W Twoje wielkie Miłosierdzie.

O najgenialniejszy Królu, kłaniamy się przed Tobą i modlimy się; niech Twoje Królestwo, Twoje Królestwo zostanie rozpoznane na ziemi! Amen.

 

A teraz Wiadomość z 27 kwietnia 2017 r

NASZ PAN: „Niech będzie jasne i bez wątpienia, że ​​wielkie wydarzenia, które teraz zaczynają się rozwijać na tym świecie, zostały przepowiedziane przeze Mnie i przez moją Najświętszą Matkę „.

„Albowiem bliski jest dzień Pański dla wszystkich narodów!”

„Rozpoczęła się wielka burza oczyszczania, która doprowadzi do poprawy sumienia ludzkości”.

„Panie! Czyż oczy Twoje nie są zwrócone ku temu, co prawdziwe? Dotknąłeś ich klęską – nic sobie z tego nie robili, zagładą – nie chcieli przyjąć pouczenia. Skamieniało ich oblicze bardziej niż skała,
i nie nawrócili się. .
(Jeremiasza 5: 3)

„Przylgnijcie do Świętej Wiary”.

” Wy zaś, umiłowani, budując samych siebie, na fundamencie waszej najświętszej wiary, w Duchu Świętym się módlcie  i w miłości Bożej strzeżcie samych siebie, oczekując miłosierdzia Pana naszego Jezusa Chrystusa, [które wiedzie] ku życiu wiecznemu.”. (Judy 20-21)

„Przylgnijcie do świętego różańca Mojej Matki i szukajcie schronienia w Jej Niepokalanym Sercu.”

„Te wielkie wydarzenia zostały przepowiedziane przeze Mnie jako Jezusa, Króla Wszystkich Narodów, wielokrotnie błagałem o uznanie poprzez oddanie się Mnie przez Mój święty Kościół”.

„Kto nie lękałby się Ciebie, Królu narodów? Tobie to właśnie przysługuje. Bo spośród wszystkich mędrców narodów i spośród wszystkich ich królestw nikt nie może się równać z Tobą. !” (Jeremiasza 10: 7)

„Ostrzegałem przed konsekwencjami, gdy nie będziecie słuchać Moich próśb, a one są prawie nad tobą”.

„Nadal jest sposobność szukać schronienia pod Moim królestwem, oddajcie się mnie, intronizujcie Mnie przed moim obrazem i módlcie się  moimi modlitwami”.

„Dałem wam ten obraz i to nabożeństwo, aby rozciągnąć nad grzeszną ludzkością berło Mojego Wielkiego Miłosierdzia, zanim stanie się konieczne, aby władać nim jak prętem Mojej Sprawiedliwości, JESTEM doskonale miłosierny i doskonale sprawiedliwy”.

„Szukajcie Mojego wielkiego Miłosierdzia, póki jeszcze jest czas, a strach spadnie na ten świat, podczas gdy sumienia śpią, módlcie się, aby większa liczba została zbawiona”.

” Nie zwleka Pan z wypełnieniem obietnicy – bo niektórzy są przekonani, że Pan zwleka – ale On jest cierpliwy w stosunku do was. Nie chce bowiem niektórych zgubić, ale wszystkich doprowadzić do nawrócenia.  Jak złodziej zaś przyjdzie dzień Pański, w którym niebo ze świstem przeminie, gwiazdy się w ogniu rozsypią, a ziemia i dzieła na niej zostaną znalezione. „ (2 Piotra 3: 9-10).

Dzieckonmp: Jest to moje streszczenie zarówno tekstu jak i modlitwy. Przepraszam za niedokładność.

https://jkmi.worldsecuresystems.com

Komentarzy 130 do “Rozpoczęła się Wielka Burza Oczyszczenia”

 1. Paweł - Maria said

  LIST OTWARTY DO :

  PRYMASA POLSKI , BISKUPÓW ,(EPISKOPATU POLSKI), PROBOSZCZÓW , PRZEORÓW I KAPŁANÓW POLSKICH .

  W TROSCE O PRAWY ŚW. RZYMSKOKATOLICKI KOŚCIÓŁ POWSZECHNY W POLSCE , OBSERWUJĄC
  WYPACZENIA ;

  https://forumdlazycia.wordpress.com/2014/11/19/masowa-profanacja-kosciolow-we-wloszech/
  (TO TYLKO NIELICZNE INFORMACJE)

  BRAK TROSKI O NIENAGANNOŚĆ WIARY CHRYSTUSOWEJ , DESTRUKCJA I ANOMALIE
  WKRADAJĄCE SIĘ DO LITURGII , SPOSOBÓW ŻYCIA, URĄGAJĄCYCH WYZNAWCY CHRYSTUSA , WŚRÓD BISKUPÓW KAPŁANÓW NA NAWET BISKUPA RZYMU ;

  NA MOCY LISTU APOSTOLSKIEGO PAPIERZA BENEDYKTA XVI z dnia 07 lipca 2007 roku – SUMMORUM PONTIFICUM
  – fragmenty listu ;
  „Wziąwszy pod uwagę prośby wiernych, które rozważał nasz poprzednik Jan Paweł II, wysłuchawszy opinii Ojców Kardynałów zebranych na Konsystorzu 22 marca 2006, głęboko rozważywszy wszystkie aspekty problemu, przywoławszy Ducha Świętego i zaufawszy w pomoc Bożą, ustalamy tym Listem Apostolskim co następuje:

  Art. 1. Mszał Rzymski ogłoszony przez Pawła VI jest zwyczajnym wyrazem zasady modlitwy (Lex orandi) Kościoła katolickiego obrządku łacińskiego. Jednakże, Mszał Rzymski ogłoszony przez św. Piusa V i wydany po raz kolejny przez bł. Jana XXIII powinien być uznawany za nadzwyczajny wyraz tej samej zasady modlitwy (Lex orandi) i musi być odpowiednio uznany ze względu na czcigodny i starożytny zwyczaj. Te dwa wyrazy zasady modlitwy (Lex orandi) Kościoła nie mogą w żaden sposób prowadzić do podziału w zasadach wiary (Lex credendi). Są to bowiem dwie formy tego samego Rytu Rzymskiego.

  Art. 5. § 1. W parafiach, w których jest stale obecna grupa wiernych przywiązanych do wcześniejszych tradycji liturgicznych, proboszcz powinien chętnie przyjąć ich prośbę o odprawianie Mszy św. w rycie wg Mszału Rzymskiego ogłoszonego w 1962 r. i zapewnić aby dobro tych wiernych stało w zgodzie ze zwykłą opieką duszpasterską w parafii i pod kierunkiem biskupa zgodnie z kanonem 392, unikając niezgody i wybierając jedność Kościoła.

  §. 2. Celebracje zgodne z Mszałem bł. Jana XXIII mogą mieć miejsce w dni pracy podczas gdy w niedzielę i święta może odbywać się jedna taka Msza.

  § 3. Dla wiernych i księży którzy o to proszą, proboszcz powinien zezwolić na odprawianie dodatkowych ceremonii w nadzwyczajnej formie przy specjalnych okazjach takich jak śluby, pogrzeby czy w jednorazowych sytuacjach np. pielgrzymkach.
  § 4. Kapłani którzy używają Mszału bł. Jana XXIII muszą to umieć i nie mogą być obciążeni pod względem prawnym.

  § 5. W kościołach które nie mają charakteru parafialnego ani konwentualnego obowiązkiem rektora jest udzielanie wspomnianych wyżej pozwoleń.
  Art. 7. Jeśli grupa wiernych świeckich nie otrzymała od proboszcza zgody na swoją prośbę, o której mowa w art. 5 par. 1 informuje o tym biskupa diecezjalnego, który jest usilnie proszony o spełnienie ich prośby. Jeśli biskup z jakiegokolwiek powodu nie może zapewnić takiej celebracji, sprawa kierowana jest do Papieskiej Komisji „Ecclesia Dei”.

  Art. 9. § 1. Proboszcz, po dokładnym rozważeniu wszystkich okoliczności może wyrazić zgodę na użycie starego rytuału przy sprawowaniu sakramentów: Chrztu, Małżeństwa, Pokuty, Namaszczenia Chorych, jeśli dobro dusz tego wymaga. ……………… ”

  Źródła : http://sanctus.pl/index.php?grupa=89&podgrupa=226&doc=160
  http://sanctus.pl/index.php?grupa=89&podgrupa=307&doc=244
  https://forumdlazycia.wordpress.com/2014/07/08/msza-swieta-w-tradycyjnym-rycie-rzymskim-po-lacinie-dla-kazdej-diecezji-kazdej-parafii-i-kazdego-wiernego/

  ZWRACAMY SIĘ MY KATOLICY , Z PROŚBĄ , WNIOSKUJEMY , A SZCZEGÓLNOŚCI ŻĄDAMY , NATYCHMIASTOWEGO PRZYWRÓCENIA , MSZY ŚW. RZYMSKIEJ – t.z. WSZECH-CZASÓW – TRYDENCKIEJ W CAŁEJ POLSCE W KAŻDEJ PARAFII , W KAŻDEJ MIEJSCOWOŚCI GDZIE ISTNIEJE ŚWIĄTYNIA BOGA TRÓJJEDYNEGO .
  MSZĘ ŚWIĘTĄ TRYDENCKĄ ,ustanowioną przez Papieża Piusa V , z wykluczeniem mszału reformowanego , oraz t.z. mszy indult-owej ; NIEREFORMOWANĄ , NIE-INDULT-OWĄ -(odprawiana przez kapłana tradycjonalistę, o duchowości przed soborowej ) .
  Tylko powrót do Świętego Rzymskokatolickiego Kościoła Powszechnego , z Nadzwyczajną formą rytu rzymskiego ,
  utwierdzonego na Soborze Trydenckim , zapewni w Polsce , powrót do pełnej wiary katolickiej ,
  i bezpieczeństwo naszego kraju .

  Prosimy wszystkich Polaków i Polki o wytrwałą modlitwę w tej intencji .
  Jednocześnie prosimy o promowanie , informowanie i przekazywanie ,
  tego listu , tej intencji , w porę i w nie-porę , każdemu i wszystkim .

  List przesyłają ;
  Katolicy pragnący nieskazitelnej Świętej wiary Katolickie .

 2. krystynka said

  Króluj nam Chryste zawsze i wszędzie !!!

  • krystynka said

   Pan Jezus powiedział, że gdy to się zacznie dziać podnieście swoje głowy….nie bać się, bo wszystko musi się wypełnić co zapowiadali prorocy…,,niech się nie trwoży serce wasze w Boga wierzcie i we mnie wierzcie,,
   mamy trwać na modlitwie i się nie lękać, oczyścić i nie tkwić w grzechach tego świata. Amen

 3. marcogiani said

  W odniesieniu do poprzedniego tematu długi ale ciekawy wpis użytkownika Olo na Interii pod tematem „Oświadczenie premiera Mateusza Morawieckiego”:

  ~Olo- 13 min temu
  Próba zatrzymania procesu legislacyjnego noweli ustawy o IPN ma na celu umożliwienie uzyskania od Polski gigantycznych pieniędzy przez organizacje syjonistyczne w USA. Polski kodeks postępowania cywilnego w art. 1145 zawiera ważną z punktu widzenia ww. zasadę: Orzeczenia sądów państw obcych wydane w sprawach cywilnych podlegają uznaniu z mocy prawa, chyba że istnieją przeszkody określone w art. 1146. Uznaniu z mocy prawa oraz procedurze ustalenia w trybie art. 1148 KPC podlegają jedynie orzeczenia sądów państw obcych wydane po 1.7.2009 r. Orzeczenia sądów państw obcych mają na obszarze Polski skuteczność z mocy samego prawa, chyba że zachodzą okoliczności nazywane przeszkodami uznania, o których mowa w art. 1146 KPC. Uznanie tych orzeczeń następuje ipso iure, niejako automatycznie (uznanie de plano, uznanie ex lege albo uznanie automatyczne). Orzeczenia określone w przepisie art. 1145 KPC nie wymagają dla swego uznania przeprowadzenia jakiegokolwiek postępowania oraz wydania przez sąd polski jakiegokolwiek władczego aktu w przedmiocie uznania. Cechą charakterystyczną uznania automatycznego jest to, że orzeczenie sądu państwa obcego staje się skuteczne na terenie państwa uznającego w tym samym momencie, w którym nabywa skuteczność w państwie pochodzenia, o ile jednak nie zachodzą określone w ustawie przeszkody uznania. Z reguły momentem tym jest chwila uprawomocnienia się orzeczenia w państwie jego pochodzenia. Orzeczenie wywiera skutki jednocześnie w państwie uznania i państwie jego wydania. Skuteczność orzeczenia sądu państwa obcego uznanego ex lege trwa tak długo, jak długo jest ono skuteczne w świetle prawa państwa jego pochodzenia (K. Weitz, Pojęcie uznania, s. 51). Jakie to są przeszkody? Art. 1146 § 1. Orzeczenie nie podlega uznaniu, jeżeli: (…) 7) uznanie byłoby sprzeczne z podstawowymi zasadami porządku prawnego Rzeczypospolitej Polskiej (klauzula porządku publicznego). No i jesteśmy w domu. Przyjęta przez Kongres USA ustawa nr 447 daje możliwość zasądzenia od Polski odszkodowania. Ustawa oparta jest na domniemanym współuczestnictwie Państwa Polskiego i Polaków w Holocauście. Taki amerykański wyrok ipso iure (z mocy prawa) byłby wykonalny w Polsce. Natomiast nowela ustawy o IPN powyższe komplikuje, a nawet uniemożliwia. Popatrzcie: Art. 55a. 1. Kto publicznie i wbrew faktom przypisuje Narodowi Polskiemu lub Państwu Polskiemu odpowiedzialność lub współodpowiedzialność za popełnione przez III Rzeszę Niemiecką zbrodnie nazistowskie określone w art. 6 Karty Międzynarodowego Trybunału Wojskowego załączonej do Porozumienia międzynarodowego w przedmiocie ścigania i karania głównych przestępców wojennych Osi Europejskiej, podpisanego w Londynie dnia 8 sierpnia 1945 r. (Dz. U. z 1947 r. poz. 367), lub za inne przestępstwa stanowiące zbrodnie przeciwko pokojowi, ludzkości lub zbrodnie wojenne lub w inny sposób rażąco pomniejsza odpowiedzialność rzeczywistych sprawców tych zbrodni, podlega grzywnie lub karze pozbawienia wolności do lat trzech. Wyrok jest podawany do publicznej wiadomości. Przepis jest jasny. Naród nie mordował. Owszem, bywały jednostki, które trudniły się szmalcownictwem. I mogło być ich bardzo dużo, jednak wobec 25.000.000 Polaków stanowili niewielki margines. Ale to nie Naród. To nie Państwo Polskie, które w tym czasie było okupowane przez Niemcy. Ustawa zatem jest wyraźnie sprzeczna z polskim porządkiem prawnym, a to z kolei powoduje, że wyrok wydany na jej podstawie nie będzie w Polsce wykonalny. Natomiast nic nie stoi na przeszkodzie, by występować przeciwko indywidualnym sprawcom. Tymczasem propaganda, od lat uprawiana na Zachodzie, brzmi tak, jakby ktoś w tej chwili zaczął na poważnie rozgłaszać, że każdy warszawiak ukradł kamienicę.

  • Magda 2 said

   Tutaj podaję link do tego artykułu. Wychodzi na jaw cały misterny plan Żydów. Boże Najdroższy, Maryjo Królowo Polski i Jezu Chryste Królu Polski ratujcie nas. To jest jak walka Goliatem. http://pressmania.pl/polskie-obozy-koncentracyjne-a-jednak-deal/

   • Halina K said

    Pokazuje sie plan podstępnego zniewolenia Narodu Polskiego ,
    to fakt .
    Plan zkłamania historii na rzecz plugawego kłamstwa .

    Ale jak tak patrzę na to co następuje , to dochodzę do wniosku, że podstępni sługusy wycofują sie z tego co Maryji Królowej i Chrystusa Króla jest ,.

    Bo jakże nazwać to że ambasador Izraela jest odwołany z Polski ?

    Sługusy zmuszani sa do podejmowania takich decyzji ,które skutkować będa tym że opuszczać będa to co jest własnościa Prawowitych Króla i Królowej .
    Bo w świecie duchowym przegrywają sa wydalani .
    Bo nie mają prawa przebywać w tym co Maryji Królowej jest ..

    Teraz trzeba śledzic poczynania podstępnych i kłamliwych .

    Będą atakowali z zewnątrz ,bo wewnątrz Polski będa mieli kłopoty i trudności .
    Nie może przebywać ciemnośc tam gdzie panuje Jasność Boża .
    Ciemnośc musi sie wycofać .
    I sie wycofuje .

    Teraz zależy jak postąpi prezydent ,
    czy podpisze czy tez nie .

    Czy będzie szedł wraz z Narodem Rozmodlonym by walczyć o prawdę sprawiedliwośc uczciwośc ,
    czy zdezerteruje tak jak przy ustawie o sądach .I okaże sie tym który umożliwi aby kłamstwo miało szanse sie rozwijać dalej w świecie .

    Trudno powiedziec jak on postąpi ,
    bo w przekazach z Nieba było że pójdzie z zydami na współpracę .
    Było także mówione że powoła Chrystusa na Króla Polski w chwili największego zagrożenia dla Polski .

    Wszystko zależy teraz od postawy prezydenta .

    Naród Polski wybrał , chce wraz z Królową Maryja i Chrystusem Królem budować Królestwo Miłości Chrystusa Króla .
    Naród Polski staje u Ich stóp by dokończonym było to co rozpoczęło sie podczas II wojny światowej .
    Naród Polski Rozmodlony ani na chwilę nie zszedł z pola walki .
    Wciąz mówi NIE szatanowi ,
    jest zaporą dla nieprawości niesprawiedliwości przemocy podstępowi szatańskiemu .

    Teraz ciekawe czy dołączy do niego episkopat i prezydent .

    Wolą Narodu Polskiego Rozmodlonego jest by w tym co Polskie jest nie było szatańskiego działania .

    Naród Polski został zdradzony za czasów II wojny światowej .Pozostał sam na polu walki .
    Teraz jest podobna sytuacja .

    Czy prezydent i episkopat dołącza do Rozmodlonego Narodu Polskiego i powołaja Chrystusa Króla tak jak uczynic to powinni z racji zajmowanego stanowiska ?

    czas pokaże .
    Prezydent ma 21 dni na podjęcie dobrej decyzji i stanąc przy Narodzie .

    Ale powołac Pana Jezusa na Króla Polski może uczynic w każdej chwili .
    Tym gestem dokona wyboru dla kogo chce pracować ,
    czy dla Chrystusa Króla , czy dla kłamliwych i podstępnych na usługach piekła , którzy walcza z prawda i sprawiedliwościa .

    Tak sie zastanawiam co będzie z powołaniem Pana Jezusa na Króla Polski przez przedstawiciela władzy w Polsce i w Kościele w taki sposób, by wszyscy na całym swiecie zobaczyli że Królem Polski jest Jezus Chrystus przychodzący do człowieka po raz drugi i chce byc czczony w obrazie z napisem JEZU UFAM TOBIE ?

    Wszystko przed nami .

    Jesteśmy świadomi tego że sługusy przysposabiaja sie do ataku .

    Chrystus Wodzem Chrystus Królem ,
    Chrystus Władcą Rozmodlonego Narodu Polskiego .
    To do Niego doprowadziła Maryja Królowa swój Rozmodlony Naród , by dla Niego pracował czyniąc wszystko co potrzebne jest do realizacji Jego planów .
    Niechaj więc pełni sie Wola Jego teraz zawsze aż na wieki wieków .

    • Kasia1 said

     Więc otoczmy szczególnie mocno modlitwą Pana Prezydenta i Episkopat.Chryste Królu i wszyscy Święci dopomóżcie nam.Proszę

  • Zorrro said

   Duda kolejny raz nas wydymał, po odwołaniu ministrów chrześcijańskiej prowieniencje z A.Macierewiczem na czele , teraz odsyła nowele ustawy o IPN do TK. Po co?
   Ano po to, by żydzi mogli przez lobbing manipulować przy niej.
   Po wyrzuceniu Macierewicza przysiągłem sobie, że już na niego nie zagłosuje. Teraz potwierdzam to z całą mocą.
   Zresztą przez palenie chanukowych świeczek z jarmułką na głowie, stał się apostatą i nie jest już w KK, tak jak zresztą wielu jego kolegów z dawnej Unii Wolności.
   Dałem się znów wydymać, jak Wałęsie kiedyś…
   Kornhaserowie mają jednak mocne zaplecze i koneksje.
   Teraz szykujmy się do oddania wielu gruntów jako zwrotów tzw bezspadkowych. Żydzi wyliczyli że idzie o około 170 tys parceli. To jest ok 1 bln zł. Dodajmy do tego rozdane ok 100 tys paszportów polskich parę lat temu przez reżim Tuska zyski z Izraela i mamy plan nowego ruchu osadniczego zydowskiego w Polsce za polskie pieniądze.
   Plan perfekcyjny… nieprawdaż?
   Adminie…glowa mnie nie rozbolała, to są same suche fakty!

 4. Dzieckonmp said

  Co Pismo Świete mówi o Dniu Panskim

  w Starym Testamencie taka nazwa oznacza Dzień Wylania Gniewu i Kary:
  Iz 13:6 BT „Zawyjcie, bo bliski jest dzień Pański, nadchodzi jako klęska z rąk Wszechmocnego.”
  Iz 13:9 BT „Oto dzień Pański nadchodzi okrutny, najwyższe wzburzenie i straszny gniew, żeby ziemię uczynić pustkowiem i wygładzić z niej grzeszników.”
  Ez 30:3 BT „Bliski jest bowiem dzień, bliski jest dzień Pański. Dniem chmur będzie czas kary narodów pogańskich.”
  Oz 9:5 BT „Cóż uczynicie w dzień święta, w uroczysty dzień Pański?”
  Jl 1:15 BT „Ach, biada! Co za dzień! Bliski jest dzień Pański, a przyjdzie on jako spustoszenie od Wszechmogącego.”
  Jl 2:1 BT „Dmijcie w róg na Syjonie, a wołajcie na górze mej świętej! Niechaj zadrżą wszyscy mieszkańcy kraju, bo nadchodzi dzień Pański, bo jest już bliski.”
  Jl 2:11 BT „A Pan wydaje głos przed wojskiem swoim, gdyż bardzo liczny jest Jego obóz i pilni wykonawcy Jego rozkazów; wielki bowiem będzie dzień Pański i straszliwy bardzo. I któż go przetrzyma?”
  Jl 3:4 BT „Słońce zmieni się w ciemność, a księżyc w krew, gdy przyjdzie dzień Pański, dzień wielki i straszny.”
  Jl 4:14 BT „Tłumy i tłumy w Dolinie Wyroku [znajdować się będą], bo bliski jest dzień Pański w Dolinie Wyroku.”
  Am 5:20 BT „Przecież dzień Pański jest ciemnością, a nie światłem, mrokiem, a nie ma w nim jasności?”
  Ab 1:15 BT „Albowiem bliski jest dzień Pański przeciwko wszystkim narodom. Jak ty czyniłeś, tak będą postępować wobec ciebie: [odpowiedzialność za] czyny twoje spadnie na twoją głowę.”
  So 1:14 BT „Bliski jest wielki dzień Pański, bliski i rychły on bardzo; głos dnia Pańskiego okrutny; wtedy z rozpaczy zakrzyknie i mocarz.”
  So 2:2 BT „pierwej nim zostaniecie odrzuceni jak plewa, co wnet ulatuje; zanim przyjdzie na was zapalczywość gniewu Pańskiego, zanim przyjdzie na was dzień gniewu Pańskiego.”

 5. Radosław said

  Przyjęta przez Kongres USA ustawa nr 447 daje możliwość zasądzenia od Polski odszkodowania.
  Ustawa oparta jest na domniemanym współuczestnictwie Państwa Polskiego i Polaków w Holocauście.
  Taki amerykański wyrok ipso iure (z mocy prawa) byłby wykonalny w Polsce.
  Natomiast nowela ustawy o IPN powyższe komplikuje, a nawet uniemożliwia.

  http://3obieg.pl/polskie-obozy-koncentracyjne-a-jednak-deal

 6. Steven545 said

  Czy mogę jakoś zamówić tą Wielką Burzę Oczyszczenia do mojego kibla? Bo ciągle nie mogę go domyć…

  • krystynka said

   napiszę ci,ze nie jesteś 1 osoba ,która robi sobie jaja ze wszystkiego, no cóż takie przyziemne sprawy jak umycie wc to zrobi domestos nie musisz az prosić Boga w tej codziennej rutynie…ale twojej duszy sam nie oczyścisz jak jesteś w takim stanie ducha pomodle się za ciebie aby dobry Bóg miał ciebie w Swojej opiece …

   • bodka said

    domestos jest produktem niemieckim o wątpliwej jakości dlatego proszę go nie promować. Osobiście mogę polecić środki chemiczne polskiej firmy clinex , bardzo dobre i niedrogie.

  • Luki said

   Uważasz że jesteś taki fajny? Po co tu wchodzisz i prowokujesz ludzi?

  • Anzelmik said

   Oj Steven – Od lat tu mącisz i od lat brak ci rozumu.
   Pomodlimy się za Ciebie , mimo że tego pewnie nie chcesz…

  • gwiazdka said

   Steven545…. uważaj bo Bóg nie pozwoli z siebie drwić…

 7. TadeuszTT said

  Wiadomość z ostatniej chwili! Izraelska placówka dyplomatyczna w Polsce zostanie bez ambasadora. To oznacza, że Izrael właśnie zerwał stosunki dyplomatyczne z Polską!

  Izraelska ambasador w Polsce, Anna Azari, została pilnie wezwana do Izraela przez premiera Benjamina Netanjahu.

  Według źródeł portalu Onet.pl zbliżonych do środowiska izraelskich władz, decyzja zostanie oficjalnie podana do wiadomości publicznej jeszcze dzisiaj.

  Izrael właśnie zerwał stosunki dyplomatyczne z Polską

  Jak przekonuje Onet.pl, decyzja izraelskich władz ma na celu obniżyć rangę wzajemnych relacji dyplomatycznych, co w praktyce oznacza zerwanie stosunków między Polską a Izraelem.

  Dziennikarze Onet.pl poinformowali, że to nagłe wezwanie ambasador Anny Azari jest konsekwencją braku porozumienia władz obu krajów w sprawie ustawy o IPN.

  – W ten sposób Jerozolima chce wyrazić swoje niezadowolenie. To może oznaczać wielki kryzys w relacjach między oboma krajami, bo dopóki napięcie nie opadnie, dopóty nowego ambasadora nie będzie – powiedział informator Onetu.

  Wystarczy jeden podpis Dudy, by Polska straciła największych sojuszników

  Senat przyjął dzisiaj w nocy ustawę, za którą izraelski rząd chce oskarżyć Polskę o negowanie Holocaustu. Nowelizacja ustawy o IPN nie spodobała się także Stanom Zjednoczonym.

  Państwo pod rządami Donalda Trumpa wystosowało dzisiaj w nocy komunikat, w którym zaapelowało do polskiego rządu, aby jeszcze raz przemyślał nowelizację tej ustawy.

  USA oficjalnie zagroziło zerwaniem dyplomatycznych stosunków z Polską w przypadku, gdy polski rząd zdecyduje się uchwalić tę ustawę. Nowelizację od wejścia w życie dzieli tylko podpis prezydenta Andrzeja Dudy.

  http://pikio.pl/dzieje-sie-izrael-wlasnie-zerwal-stosunki-dyplomatyczne-z-polska/

  • bozena2 said

   Pan Jezus mówił, że zostaniemy bez pomocy ludzi, ale wtedy łatwiej zwrócimy się do Niego, a On jest Wszystkim. Tacy przyjaciele, to nie przyjaciele, maski opadają, oddzielane jest dobro od zła.

  • Pokręć said

   Mamy prosty wybór: podwinąć ogon i zapłacić posłusznie te 68 mld. dol. zgadzając się na status oprawcy i kata, albo postawić się, nie zapłacić tych 68 mld. dol. i nie mieć statusu zbrodniarza. W zamian nie będą nas traktować protekcjonalnie i poklepywać po plecach, tylko powiedzą otwarcie, co o nas myślą i że w razie potrzeby z naszej strony nie będą umierać za Gdańsk (ani za żadne inne polskie miasto).

   Trzeba zachować się tak, jak trzeba. Zgodnie z Prawdą. A jak trzeba będzie, to nawet za nią oddać życie.

  • Halina K said

   Izrael nie zerwał stosunków ,
   Izrael wycofuje sie z tego co jest własnościa Maryji Królowej i Chrystusa Króla .
   Zleceniodawca z świata duchowego szatan dla którego pracuje Izrael jest zmuszony do wycofania sie .
   A przez to są zwijane marionetki na usługach piekła z tego co jest juz przejęte przez Chrystusa Króla .

   szatan jest w odwrocie .
   Świadczyc będa o tym podejmowane decyzje przez tych którzy sa na usługach piekła .
   bacznie obserwujmy co sie będzie działo .
   No i nie rozstawajmy sie z RÓŻAŃCEM .
   Nie schodzmy z pola walki .

   Gdy będziemy zjednoczonymi z Królem Jezusem i Maryją Królowa , to nic nam nie zrobi szatan, chociażby bardzo chciał posługując sie swoimi marionetkami .

   Z nami Bóg , któz przeciwko nam ?
   Niechaj pełni sie Wola Jego teraz i zawsze .

 8. bozena2 said

  W Nowym Raju złożonym z dwunastu narodów będą różne poziomy

  piątek, 12 października 2012 roku, godz. 23.15

  Moja szczerze umiłowana córko, Moja Miłość jest tak potężna, że jest już odczuwana przez tych, którzy nie znają Boga. Pomimo zła obecnego w świecie, człowiek czuje teraz w sercu miłość do innych, co jest w sprzeczności z zepsuciem obecnym w duszach, i to ich zaskoczy.

  Tak niespodziewanie ta fala miłości przeniknie ich dusze, że wielu doprowadzi do łez. Te łzy miłości, tak czyste w ich sercach, rozedrą ich na pół. Nie będą wiedzieli, dlaczego mają takie uczucie wobec swoich braci i sióstr. Odczują również tę prawdziwą i wyjątkową miłość do swojego Stwórcy, Boga Ojca. Jednak nie rozpoznają, że On istnieje. Zamiast tego wielu będzie się zastanawiać i pytać samych siebie: Czym jest ta niesamowita, ale potężna miłość, którą odczuwam w moim sercu? Jak to możliwe, skoro nie ma Boga? Jak mogę czuć tę Miłość, jeśli jestem tylko produktem ewolucji, produktem cząsteczek pochodzących z ziemi?

  Prawda, Moje dzieci, jest taka – nie jesteście cząstką ziemi, odpryskiem czasu. Jesteście żywym istnieniem, żywymi duszami, które mają zdolność do życia wiecznego, bez końca. Cierpicie z powodu grzechów Adama i Ewy, waszych pierwszych rodziców. Możecie się uśmiechać, drwić lub ośmieszać to, co uważacie za zmyślone opowiadanie, ale Prawda jest taka, że żyjecie niedoskonałym życiem. To życie w cierpieniu jest spowodowane grzechami waszych pierwszych rodziców. Splamieni ich grzechem jesteście ślepi na Bożą Prawdę – za sprawą tego samego węża, który ich zwiódł.

  Uważacie, że żyjecie w świecie realnym, w świecie materii, która ma ograniczoną trwałość. Wasze życie na ziemi jest krótkie. Wasze ciała się starzeją. Wasze zdrowie się pogarsza. Z czasem wasze ciała umierają. Jeśli zapomnicie o swoim duchu, swojej duszy, to staniecie się niczym.

  Uznajcie, że jesteście dziećmi Boga, a życie na ziemi stanie się ważniejsze, gdy będziecie żyć według Prawa Bożego. Wasze życie zostanie przedłużone i otrzymacie wielki Dar, Życie Wieczne. Gdybyście zobaczyli przebłysk tego życia, choćby na jedną godzinę, nigdy nie obrażalibyście Mojego Ojca. Musicie wiedzieć, że otrzymacie te Dary.

  Będziecie żyli z całą rodziną, z tymi, którzy umarli w stanie Łaski, i tymi, którzy będą stanowić Moją Armię Reszty na ziemi. Wasze ciała zostaną oczyszczone i stworzone na nowo do stanu doskonałości w takim wieku, w jakim przyjęliście Miłość Boga. Będziecie żyli w miłości i pokoju ze swoimi bliskimi i bliźnimi. Nikomu z was niczego nie będzie brakowało.

  W Nowym Raju złożonym z dwunastu narodów będą różne poziomy. Na dolnym poziomie będą miasta i wsie, wszystkie będą funkcjonowały, czerpiąc ze źródła pokoju, miłości, szczęścia i zadowolenia. Nikomu niczego nie będzie brakowało. Ja będę ich Królem, ich Mistrzem i będę królował pośród nich w Mistycznym Zjednoczeniu.

  Potem będą wyższe poziomy. Będą one utrzymywać wszystkie narody w łączności z Moim Nauczaniem, a wszyscy ludzie będą złączeni w pełnej harmonii ze sobą nawzajem i z ziemskimi zwierzętami, zarówno dużymi jak i małymi. Wszyscy będą żyli dzięki jedzeniu z Drzewa Życia. Nikomu nie będzie braknąć pożywienia.

  Będą też rządy narodów. Zapewnią one, że wszystko będzie zgodnie z Moim Nauczaniem. Moje rządy będą kierowane przez Moich świętych i apostołów.

  Tak będzie aż do samego końca, gdy nastąpi drugie zmartwychwstanie umarłych, do ostatniego starcia. Na krótki okres zostanie uwolniony szatan wraz ze swoimi demonami. Wtedy wszelkie zło zostanie zniszczone. Moje Miłosierdzie zostanie wreszcie przedstawione światu w połączonych Nowych Niebiosach i Nowej Ziemi. Wtedy wszystko zostanie odsłonięte, gdy tajemnica Boga ukaże się wszystkim w Jego pełnej i ostatecznej Chwale.

  Wasz Jezus

  • bozena2 said

   Chciałam też dopisać, że jednym z 12 narodów ma być Polska, jeśli zostanie wierna.

 9. Ciocia said

  8 lat temu Izrael zrywa kontakty z Radą Praw Człowieka ONZ
  Data publikacji: 2012-03-27

  Przyczyną takiej decyzji jest śledztwo, jakie prowadzi Rada w sprawie żydowskiego osadnictwa na Zachodnim Brzegu Jordanu. Rzecznik izraelskiego MSZ Jigal Palmor podkreślił, że zerwanie kontaktów oznacza, iż ekipa rozpoznawcza, którą Rada Praw Człowieka zamierzała wysłać na Zachodni Brzeg, nie otrzyma zgody na wjazd na to terytorium ani do Izraela.

 10. mentronik said

  Kiedys tu pisalem na temat Trumpa i sie chyba nie pomylilem . Teraz widac czyj to pionek . Posluszny piesek mafii chazarskiej .

  • Ciocia said

   Jared Kushner – prywatnie mąż Ivanki Trump i ortodoksyjny Żyd z polskimi korzeniami .

 11. mentronik said

  Zobaczcie to juz jest frontalny atak na Polske ze wszystkich stron .

  Współpraca Polaków z nazistami podczas Holokaustu jest faktem” – stwierdził norweski portal document.no. Ambasada RP w Oslo domaga się usunięcia tego fragmentu artykułu o nowej polskiej ustawie o Instytucie Pamięci Narodowej. Atak na Polskę rozpoczęty!

  http://kryminalka.pl/atak-polske-rozpoczety-norwegii-pisza-o-tym-ze-kolaborowalismy-hitlerem/

  Radwańskie w Izraelu – incydent zamieciony pod dywan

  W czasie niedawnego meczu Polski z Izraelem w tenisowych rozgrywkach Pucharu Federacji, toczących się w kurorcie Ejlat, debel Agnieszki i Urszuli Radwańskich, czołowych zawodniczek świata, był lżony i wyzywany przez kibiców.
  Pod adresem Polek padały okrzyki: „Katolickie suki!”, o gwizdach, buczeniu i rzucaniu na kort papierowych samolocików nie wspominając

  http://www.rp.pl/artykul/982808-Radwanskie-w-Izraelu—incydent-zamieciony-pod-dywan.html

  Wyobrażamy sobie sytuację kiedy to w Polsce tenisistkę żydowską wyzwaną od ” żydowskiej suki” etc? Co by się działo ?

  • krystynka said

   juz byłby pretekst do wojny a jesli nie to na pewno do zerwania stosunków dyplomatycznych … żydi ci chazarscy to sa podli ludzie, msciwi, no po prostu wcielone zło uczone zła od dzieciństwa…a karmione takim Talmudem,ze nawet nie chce się w głowie miescic,ze coś takiego napisał rzekomo prorok ….

  • karton2012 said

   W rosyjskiej TV Żyd dostał w mordę

   Tego u nas jeszcze nie ma – a szkoda, bo za bezczelny antypolonizm, za perfidne kłamstwa, za nienawiść, grabież majątku i ludobójstwo na Polakach przynajmniej w mordę się należy.

   Czytelnika winno zaciekawić, że w mordę dostał żydowski antystalinista

   https://wiernipolsce1.wordpress.com/2018/02/01/w-rosyjskiej-tv-zyd-dostal-w-morde/

 12. krystynka said

  zgładzenie przez zydów generała Nila….

  Igor Andrejew, Gustaw Auscaler, Władysław Dymant, Kazimierz Górski, Maria Gurowska, Alicja Graff, Paulina Kern, Emil Merz, Benjamin Wajsblech, Aleksander Warecki, Mieczysław Widaj, Zygmunt Wizelberg, Helena Wolińska. Pracownicy „wymiaru sprawiedliwości” pierwszej połowy lat 50. Przez ich ręce przeszła sprawa generała Fieldorfa „Nila”, choć jego śmierć obciąża ich w nierównym stopniu. Aresztowali bez dowodów, przesłuchiwali, pisali akty oskarżenia, wydawali wyroki. Wszyscy mieli pochodzenie żydowskie….
  http://www.rp.pl/Plus-Minus/305099965-Za-pozno-na–sprawiedliwosc.html

  • Józef Piotr said

   Biedna nasza Polska Ciągle komuś zawadza. Bezczelny okupant jak wziął nadzór nad Polską w 1944 tak do dzisiaj trzyma
   I bezczelnie woła CZYJA JEST POLSKA a rządzący Polską oficjalnie odpowiadają : ” nasza wspólna” od tysiąca lat.
   I tu jest alarm: PLUS RAZEM Z KOŚCIOŁEM ???

   • krystynka said

    dobrze,ze ostatnimi czasy mozna znaleźć info,ze w Polsce sa żydzi a wszyscy wiemy ,ze są…pare lat temu wszystko było ukryte,ze rzekomo tylko mieszkaja i rządzą Polacy…Polacy to mieszkają a raczej wegetują owszem ale na pewno nie rzadzą….a w kościele tez zydostwem jedzie na kilometr…ostatnie pytanie gdzie nie ma zydów ?

    • bozena2 said

     Z przekazów Congchiglii wynika, że rządzą całym globem- nasienie węża.

    • Kasia1 said

     jak kilkanaście lat temu Ojciec Tadeusz Rydzyk powiedział ,że Polska rządzą Żydzi,to zrobiło się wielkie halo i tak niszczyli Ojca Rydzyka ,ze wszystkich stron.

    • bozena2 said

     Droga do zbawienia prowadzi przez oczyszczenie z szatańskiego jadu grzechu pierworodnego świata i każdego dziecka tej ziemi. Będzie dane oczyszczenie, które wydobędzie na światło Bożej Prawdy kłamstwa synów ciemności, i każdy człowiek, według własnej woli, w obliczu tej Prawdy będzie musiał wybrać albo Królestwo Mojego Ojca, albo oddanie siebie na wieczność ojcu kłamstwa. I uwolniony zostanie świat od pajęczej sieci Wielkiej Nierządnicy – Kościoła antychrysta oraz tych, którzy mu służyli spośród dzieci Moich.
     https://milujciesie.org.pl/czasy-ostateczne-z-dziennikow-duchowych-lenczewskiej.html

     Jak jak dawniej Bóg ocalał ludzi wiernych Mu i nie kalających się grzechem, tak teraz pragnie ocalić tych, którzy strzegą Jego Miłości. Tym, czym była arka dla rodziny Noego, czym było opuszczenie mającego zginąć miasta dla Lota, jest dziś różaniec.

     Różaniec odmawiany wraz z Maryją przed Sercem Miłosiernego Jezusa jest ratunkiem jak arka dla twojej duszy i dusz tych, których pragniesz ocalić od nawałnicy zła, jakie zalało świat.

     Przez Nią(Maryję) powtórnie przyjdę na świat w blasku i mocy jako Zwycięzca i Król.

 13. Józef Piotr said

 14. Józef Piotr said

 15. Józef Piotr said

  NIEMCY chcą ponoć od Polski zapłaty za materiały wybuchowe zużyte przez nich do zburzenia Warszawy

 16. Józef Piotr said

 17. Józef Piotr said

 18. Paweł - Maria said

  Dzisiaj (02.02.2018 r.) przypada także pierwszy piątek miesiąca. Wynagradzamy Najświętszemu Sercu Pana Jezusa i praktykujemy dziewięć pierwszych piątków.

  PRAKTYKA DZIEWIĘCIU PIERWSZYCH PIĄTKÓW MIESIĄCA

  Przez dziewięć pierwszych piątków miesiąca z rzędu, będąc w stanie łaski uświęcającej, przyjąć Komunię Świętą w intencji wynagradzającej Najświętszemu Sercu Pana Jezusa.

  https://sacerdoshyacinthus.com/modlimy-sie-do-nspj/

  • gwiazdka said

   TEKST… :Tak mnie skrusz, Tak mnie złam, Tak mnie wypal Panie Byś został tylko Ty Byś został tylko Ty Jedynie Ty.

 19. TadeuszTT said

  Czy będzie podpis prezydenta ??

  Zgodnie z konstytucją prezydenta podpisuje ustawę w ciągu 21 dni od dnia jej przedstawienia. Przed podpisaniem ustawy prezydent może wystąpić do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem w sprawie zgodności ustawy z konstytucją. Prezydent może również ustawę zawetować, czyli przekazać ją Sejmowi do ponownego rozpatrzenia.

  Jeśli Sejm ponownie uchwali ustawę większością 3/5 głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów, prezydent w ciągu 7 dni ustawę podpisuje.

  Czytaj więcej na http://fakty.interia.pl/polska/news-szczerski-prezydent-bedzie-podejmowal-decyzje-w-trosce-o-int,nId,2517187#utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=firefox

  • cox21 said

   Powinien to podpisać i to bez zbędnej zwłoki.

   • TadeuszTT said

    Ale już słyszę głosy, że jak podpisze to ustawa zaraz wróci na warsztat sejmowy , a tam zaczną przy niej tak majsterkować, że tak czy tak osiągną swój cel !! Przerażające !!

    Pozostaje nam tylko modlitwa.
    Święty Michale Archaniele broń (nie wspomagaj !! tylko 3 x BROŃ nas …)

    Warto by się zapoznać z Głosowaniem senatu.
    Za głosowało 57 senatorów, 23 było przeciwko, 2 wstrzymało się od głosu

    Trzeba poznać nazwiska tych 23 senatorów którzy byli przeciwko !!

    • Kpiz said

     jak podpisze, to pójdzie do pulikacji w MP i wejdzie w życie

    • Dzieckonmp said

     TadeuszTT: Prezydent ma pełną wiedzę razem z tą dotyczącą co będzie potem. Dlatego zrobi tak by było jak najlepiej. My tej wiedzy nie mamy więc nie decydujmy za Prezydenta.

    • Gloria said

     @ Admin, Polska też miała opcję, aby w 1939 roku oddać Hitlerowi Pomorze Gdańskie, wtedy może obeszłoby się bez wojny.
     Nie rozumiem co Pan chce powiedzieć: „by było jak najlepiej.”

    • Dzieckonmp said

     No szkoda że nie wiesz co to znaczy „jak najlepiej”. Poza tym nie wiem co ma przykład typu „Polska miała opcje oddać Hitlerowi Pomorze.” Niz gruszki ni z pietruszki

    • TadeuszTT said

     Kochany Adminie gdyby Prezydent miał pełną wiedzę to intronizacja w Łagiewnikach 19.11.2016
     wyglądała by zupełnie inaczej i nie było by takich problemów !!!

    • Dzieckonmp said

     Widzę ze Ty tez nie potrafisz zrozumieć mojego wpisu. Nic nie poradzę na to. Trzeba wiecej nauki aby umieć zrozumieć dane zdanie.

    • Gloria said

     Moje zrozumienie Pańskich slów adminie to takie, iż gdyby podpisanie przez prezydenta ustawy IPN miało zaszkodzić Polsce, to lepiej jej nie podpisywać. Często zauważam u Pana pewnego rozszczepienie i dla „wspólnego dobra” wybieranie kompromisu.

    • Dzieckonmp said

     Źle zrozumiałaś.Nie miałem na myśli opcji nie podpisywać. Nie miałem na mysli wspólnego dobra. Zawsze mam na mysli dobro Polski. Proces uchwalenia Ustawy ma o wiele więcej opcji i nie jest zdeterminowany kilkoma dniami.
     Proces uchwalania tej Ustawy mogę przyrównać do zbliżającej się bitwy na froncie. Na ty froncie mamy przeciwnika o którym mamy pewne wiadomości. Nasz dowódca ma podjąć decyzję czy ruszać do ataku już natychmiast czy jutro a może za tydzień.
     Co jest ważne ? Wazne by dowódca nas niw wyslał na natychmiastową śmierć. Ważne jest aby dowódca osiągnął sukces, ale ten sukces może być dziś, może jutro a może być za rok. Wazne jest by osiągnąć sukces a nie wazne w jakim czasie.

    • Ren said

     Polityka to nie jest taka prosta sprawa bo żeby coś dobrego ugrać dla ojczyzny i nie stracić pozycji geopolitycznej POTRZEBA GENIUSZU.Może rzeczywiście prezydent ma racje.

    • Dzieckonmp said

     Ren nie wszyscy umią grać w szachy.

    • Gloria said

     W tym przypadku Adminie, nie chodzi o sukces, ale o PRAWDĘ!!!! W tym przypadku się nie dyskutuje ani nie zwleka z decyzją.

    • Dzieckonmp said

     Dziwne!! Według Ciebie wygrana PRAWDY nie jest sukcesem?

    • rysiek said

     Adminie. wybacz. Nie ma co wybierać. Jest tylko jedna prawda. Nie możesz tak pisać nam swoje zdanie. Może dziś, albo jutro, a może za rok. Prawda jest teraz i teraz, natychmiast trzeba mówić prawdę, trzeba ją głosić. Wybacz, widzę, że trochę lawirujesz, czekając co dalej. Cieszę się, że rządzący nie ustępują. Teraz wszystko w rękach prezydenta. Jeżeli podpisze tę ustawę bez zwłoki, wszyscy mogą liczyć na poparcie, ale jeżeli się ugnie i wirtualnie zapali kolejną świece chanuki, to On i obóz rządzący w wyborach będzie przegrany.

    • Kasia1 said

     Tu chodzi o czas.Chodzi o to ,aby wszystkim krajom,ludziom wytłumaczyc o co w tym wszystkim chodzi,dlatego ,że ludzie nie znając faktów,nie będąc Polakami/a i Polacy nie rozumieja/uwierzą tym co głośniej krzyczą,tym co mają głośne media.Trzeba mówic i docierać do wszystkich.A prawda jest jedna i po naszej stronie.

   • TadeuszTT said

    tutaj lista wszystkich Senatorów RP razem z informacją o tym, jak głosowali ws. nowelizacji ustawy o IPN (kopiować !)

 20. Beza said

  MÓDLMY SIĘ O POKÓJ, KOŚCIÓŁ I KAPŁANÓW W POLSCE I NA ŚWIECIE !!!!!!!
  Modlitwa Krucjaty (27) Modlitwa o pokój na świecie
  O Mój Jezu, ja błagam o Miłosierdzie dla tych, którzy cierpią z powodu straszliwych wojen.
  Ja proszę, żeby pośród tych torturowanych narodów, które są ślepe na prawdę o Twoim istnieniu, został zaprowadzony pokój.
  Proszę, okryj te narody mocą Ducha Świętego,
  aby powstrzymały swoje dążenie do władzy nad niewinnymi duszami.
  Miej Miłosierdzie nad wszystkimi Twoimi krajami, które są bezsilne wobec złych okrucieństw, jakie ogarniają cały świat!
  Amen.

  Modlitwa Krucjaty (120) Zatrzymaj szerzenie się wojny
  O Mój Słodki Jezu, ukróć wojny,​ ​które niszczą ludzkość.
  Ustrzeż niewinnych od cierpienia.
  Chroń dusze, które próbują​ ​wnosić prawdziwy pokój.
  Otwórz serca tych, ​których dotknęło spowodowane wojną cierpienie.
  Chroń młodych i wrażliwych.
  Uratuj wszystkie dusze,​ których życie​ zostało zniszczone wojną.
  Umocnij nas wszystkich, drogi Jezu – tych, którzy modlą się za dusze
  wszystkich Bożych dzieci i obdarz nas Łaską, aby znieść cierpienia,
  które mogą zostać nam zadane​ w czasie tych wojennych konfliktów.
  Błagamy Cię, zatrzymaj szerzenie się wojny ​ i doprowadź dusze
  ​do Najświętszej Ostoi Twojego Serca ​.
  Amen.

  ZA DUCHOWIEŃSTWO W POLSCE I NA ŚWIECIE
  Modlitwa Krucjaty (70) Modlitwa za duchowieństwo, aby pozostało silne i wierne Świętemu Słowu Bożemu
  O, drogi Jezu, pomóż Twoim wyświęconym sługom rozpoznać
  schizmę, która się rozwija w Twoim Kościele.
  Pomóż Twoim wyświęconym sługom, pozostać silnymi i wiernymi Twojemu​ ​
  Świętemu Słowu.
  Nigdy nie pozwól, aby ziemskie ambicje przesłoniły im czystą miłość do Ciebie.
  Daj im łaski, aby pozostali czyści i pokorni przed Tobą
  i aby czcili Twoją Najświętszą Obecność w Eucharystii.
  Pomóż i prowadź te wszystkie wyświęcone sługi, którzy mogą być letni
  w miłości do Ciebie i cały czas rozpalaj na nowo w ich duszach ogień Ducha Świętego.
  Pomóż im rozpoznać pokusy, na które są wystawiani, żeby ich rozproszyć.
  Otwórz ich oczy, aby w każdej chwili mogli ujrzeć Prawdę.
  Błogosław ich w tym czasie i osłoń ich Twoją
  Najdroższą Krwią, aby zapewnić im ochronę przed wszelką szkodą.
  Daj im siłę do odparcia kuszenia szatana, gdyby podsuwał im pokusę zaprzeczania istnienia grzechu.
  Amen.
  http://ostrzezenie.net/

  MODLITWA ZA KOŚCIÓŁ I KAPŁANÓW:
  Z Dzienniczka Św. Siostry Faustyny
  O Jezu mój, proszę Cię za Kościół cały, udziel mu miłości i światła Ducha swego, daj moc słowom kapłańskim, aby serca zatwardziałe kruszyły się i wróciły do Ciebie, Panie.
  Panie, daj nam świętych kapłanów, Ty sam ich utrzymuj w świętości. O Boski i Najwyższy Kapłanie, niech moc miłosierdzia Twego towarzyszy im wszędzie i chroni ich od zasadzek i sideł diabelskich, które ustawicznie zastawia na dusze kapłana. Niechaj moc miłosierdzia Twego, o Panie, kruszy i wniwecz obraca wszystko to, co by mogło przyćmić świętość kapłana, – bo Ty wszystko możesz (1052).

  MODLITWA O INTRONIZACJĘ JEZUSA CHRYSTUSA NA KRÓLA POLSKI
  Jezus Chrystus: Oto Ja przekazuję wam szczególną łaskę, abyście mogli wyprosić Intronizację Mojej Osoby w Polskim Narodzie i państwie. Wołajcie do Mojego Ojca w taki oto sposób:
  Ojcze Niebieski błagamy Cię i prosimy, wysłuchaj naszego wołania, wołania całego Polskiego Narodu. Tak bardzo pragniemy, aby Nasz Pan i Zbawca Jezus Chrystus został uznany Królem naszego Narodu i państwa.Polecamy Ci wszystkich tych, którzy mają zamknięte serca i nie chcą przyjąć królowania Pana Naszego Jezusa Chrystusa. Błagamy Cię Ojcze Niebieski, wysłuchaj naszego wołania i dotknij wszystkich tych serc, aby się otworzyły na wielką Miłość Bożą, aby zapragnęły przyjąć Pana i Zbawcę, Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Oto my dzieci Twoje błagamy Cię o tę wielką łaskę, aby Twój Syn był przyjęty przez cały Polski Naród, aby został uznany Panem i Władcą, aby ludzkie serca uwielbiały Jego Święte Imię. Ojcze Niebieski wysłuchaj naszego wołania i spraw, aby to się mogło dokonać, aby te wszystkie łaski przygotowane dla naszego Narodu, mogły na nas spłynąć. Abyśmy się stali Królestwem Twego Syna, aby On mógł nas prowadzić do wiecznej szczęśliwości, abyśmy tam doszli i spotkali się z Tobą na wieki. Amen.

  M O D L I T W A do CHRYSTUSA KRÓLA.
  ( podyktowana przez Pana Jezusa)
  Panie Jezu Chryste – KRÓLU nasz i całego świata – zmiłuj się nad Twym wiernym ludem,
  który pragnie Cię wywyższać każdego dnia; który pragnie Cię widzieć KRÓLEM Wiecznej
  Chwały, KRÓLEM Człowiekiem, KRÓLEM Bogiem Wszechmogącym, KRÓLEM życia i śmierci.
  Wysławiamy Cię, cześć Ci oddajemy, jako KRÓLOWI POLSKI i WSZECHŚWIATA i kochamy Cię ! Przemień serca wszystkich ludzi, aby panował w nich pokój i szacunek do wszystkiego, co stworzyłeś – tak nam dopomóż Bóg po wszystkie czasy, na wieki wieków. Amen

  POTĘŻNY EGZORCYZM ŚWIĘTEGO MICHAŁA ARCHANIOŁA
  BOŻE W TRÓJCY ŚWIĘTEJ JEDYNY,
  błagam Cię pokornie i proszę za wstawiennictwem Bogurodzicy Dziewicy Maryi,
  Świętego Michała Archanioła, wszystkich Aniołów i Świętych
  o tę wielką łaskę pokonania sił ciemności na polskiej ziemi i w całym świecie.
  Odwołujemy się do zasług MĘKI PANA NASZEGO JEZUSA CHRYSTUSA,
  Jego Przenajdroższej Krwi przelanej za nas i Jego Świętych Ran,
  Agonii na Krzyżu i wszystkich cierpień poniesionych podczas Męki
  i przez całe ŻYCIE PANA NASZEGO I ZBAWCY.
  Prosimy Cię Jezu Chryste, wyślij Swoich Aniołów,
  aby strąciły złe moce do czeluści piekielnych,
  aby na polskiej ziemi i na całym świecie nastało BOŻE KRÓLESTWO.
  Aby łaska Boża mogła się rozlać na każde ludzkie serce,
  aby nasz Naród i wszystkie narody całego świata mogły doświadczyć BOŻEGO POKOJU.
  Nasza PANI I KRÓLOWO, błagamy Cię gorąco,
  poślij swoich Aniołów, aby strąciły do czeluści piekielnych,
  wszystkie te złe duchy, które mają być strącone.
  A Ty Wodzu Niebieskich Zastępów dokonaj tego dzieła,
  aby łaska Boża mogła nam nieustannie towarzyszyć.
  Poprowadź wszystkie Zastępy Niebieskie,
  aby złe moce zostały strącone do czeluści piekielnych.
  Użyj całej Swej mocy, aby pokonać Lucyfera i jego aniołów,
  którzy się sprzeniewierzyli Woli Bożej i teraz chcą niszczyć dusze ludzkie.
  Pokonaj ich, albowiem masz taką władzę a nam wyproś łaskę pokoju
  i Bożej Miłości abyśmy podążali za CHRYSTUSEM do KRÓLESTWA NIEBIESKIEGO.
  AMEN.
  KAŻDORAZOWE ODMÓWIENIE TEJ MODLITWY SPOWODUJE STRĄCENIE DO CZELUŚCI PIEKIELNYCH 50 TYSIĘCY ZŁYCH DUCHÓW. To wielka łaska, Pamiętajcie o tym, aby odmawiać tę modlitwę jak najczęściej. Za każdym razem, taka liczba złych duchów będzie strącona do czeluści piekielnych. Oto wielki dar od Boga przekazany przeze Mnie, Świętego Michała Archanioła w tym szczególnym dniu. Oto moce piekielne będą drżały na tę modlitwę, albowiem wielka rzesza złych duchów będzie musiała być strącona do czeluści piekielnych. To spowoduje wielkie uwolnienie w całym Polskim Narodzie i w wielu miejscach na całym świecie. /Święty Michał Archanioł w dniu 29.09.2011

  • Beza said

   Krucjata Modlitwy (54)
   Modlitwa do Ojca o osłabienie wpływu III wojny światowej
   O Ojcze Niebieski, w imię Twojego Umiłowanego Syna,
   Jezusa Chrystusa, który tak wiele wycierpiał
   za grzechy ludzkości, prosimy,
   pomóż nam w tych trudnych czasach,
   w których przyszło nam żyć.
   Pomóż nam przetrwać prześladowania,
   planowane przez chciwych władców i tych,
   którzy chcą zniszczyć
   Twoje Kościoły i Twoje dzieci.
   Błagamy Cię, Drogi Ojcze, abyś
   pomógł nam nakarmić nasze rodziny
   i uratować życie tych,
   którzy będą zmuszeni
   do wojny wbrew ich woli.
   Kochamy Cię, Drogi Ojcze.
   Błagamy Cię, abyś pomógł nam w potrzebie.
   Ocal nas z uścisku antychrysta.
   Pomóż nam uchować się
   od jego znaku, znamienia
   bestii, poprzez odmówienie jego przyjęcia.
   Pomóż tym, którzy Cię kochają,
   pozostać wiernymi Twojemu Świętemu Słowu
   w każdym czasie, abyś mógł obdarzyć nas łaskami
   potrzebnymi do przetrwania w Ciele i Duszy.
   Amen.

   Modlitwa Krucjaty 87
   Chroń nasz naród od zła
   O Ojcze, przez wzgląd na Twojego Syna, zachowaj nas od komunizmu.
   Zachowaj nas od dyktatury.
   Chroń nasz naród przed pogaństwem.
   Zachowaj nasze dzieci od krzywdy.
   Pomóż nam ujrzeć Światło Boga.
   Otwórz nasze serca na Nauczanie Twojego Syna.
   Pomóż wszystkim kościołom pozostać wiernymi Słowu Bożemu.
   Błagamy Cię, abyś zachował nasze narody od prześladowań.
   Najdroższy Panie, spójrz na nas z Miłosierdziem, bez względu na to, jak bardzo Cię obrażamy.
   Jezu, Synu Człowieczy, okryj nas Swoją Najdroższą Krwią.
   Ratuj nas od sideł złego ducha.
   Błagamy Cię, drogi Boże, abyś zainterweniował w tym czasie i powstrzymał zło od pochłonięcia świata.
   Amen.

   Modlitwa Krucjaty 113
   O pokonanie zła w naszym kraju
   O Matko Zbawienia, przyjdź pomiędzy nas i okryj nasz kraj Swoją ochroną.
   Zmiażdż głowę bestii i powstrzymaj jego zły wpływ pośród nas.
   Pomóż Swoim biednym zagubionym dzieciom powstać i głosić Prawdę, gdy jesteśmy otoczeni przez kłamstwa.
   Proszę, o Matko Boga, chroń nasz kraj i zachowaj nas silnymi, abyśmy mogli pozostać wierni Twojemu Synowi, gdy będziemy prześladowani.
   Amen.

   Modlitwa Krucjaty 164
   Modlitwa o pokój dla narodów
   Matka Zbawienia: „Proszę, abyście każdego dnia odmawiali za swoje narody tę Modlitwę Krucjaty, modlitwę o pokój”.
   O Jezu, przynieś mi pokój.
   Przynieś pokój mojemu narodowi i wszystkim krajom rozdzieranym z powodu wojen i podziałów.
   Zasiej ziarno pokoju wśród tych zatwardziałych serc, które zadają innym cierpienie w imię sprawiedliwości.
   Daj wszystkim dzieciom Bożym Łaski, by otrzymały Twój Pokój, tak żeby miłość i harmonia mogły rozkwitać;
   tak by miłość do Boga zatriumfowała nad złem i by dusze mogły zostać uratowane przed skażeniem fałszem, okrucieństwem i złymi ambicjami.
   Niech pokój zapanuje nad tymi wszystkimi, którzy poświęcają swoje życie Prawdzie Twojego świętego Słowa, i nad tymi, którzy zupełnie Cię nie znają.
   Amen.

   Modlitwa Krucjaty 13
   Modlitwa o Ochronę
   Bóg Ojciec: „Moja uroczysta obietnica, dzieci, dla was wszystkich, którzy wzywacie Mnie w Imię Mojego Syna umiłowanego, Jezusa Chrystusa, abym zbawił waszych braci i siostry, jest taka, że zostanie im [tym braciom i siostrom] udzielona natychmiastowa Ochrona. Szczególne Łaski zostaną dane każdemu z was, kto zobowiąże się do całego miesiąca modlitwy za ich dusze. Proszę was, byście to odmawiali”.

   O Ojcze Niebieski, przez Miłość Twojego Syna umiłowanego, Jezusa Chrystusa, Którego Męka na Krzyżu wybawiła nas od grzechu, proszę, zbaw tych wszystkich, którzy nadal odrzucają Jego Rękę Miłosierdzia.
   Obdarz ich dusze, drogi Ojcze, znakiem Twojej Miłości.
   Błagam Cię, Ojcze Niebieski, wysłuchaj mojej modlitwy i zachowaj te dusze od wiecznego potępienia.
   W Swoim Miłosierdziu pozwól im, by mogły jako pierwsze wejść do Nowej Ery Pokoju na ziemi.
   Amen.
   http://ostrzezenie.net/

  • Kasia1 said

   Amen

 21. Beza said

  POLACY MÓDLCIE SIĘ, BO JEZUS CHRYSTUS KRÓL POLSKI TO JEDYNY RATUNEK
  DLA NAS. MÓDLMY SIĘ BO CZAS JEST KRÓTKI, A ZNAKI Z NIEBA JUŻ SĄ JAK W APOKALIPSIE
  MÓDLMY SIĘ ZA POLSKI EPISKOPAT!
  ​Pan Jezus powiedział przez siostrę Faustynkę, że ta Koronka ma wielką moc​
  ​i jest najskuteczniejsza w zdobywaniu Łask Bożych.​
  ​Pan Jezus prosi, aby modlić się Koronką do Miłosierdzia Bożego w intencji ​:​​
  – „O nawrócenie całego Episkopatu ​-​ aby uznali Pana Jezusa KRÓLEM POLSKI.”​​ ​ ​
  Rozważając Tajemnicę Bolesną Różańca Świętego”.​

  KRÓLUJ NAM JEZU CHRYSTE!

 22. przeklejka said

  Izrael -Polska konflikt wokół „polskie obozy zagłady”

 23. Ciocia said

  Gromnica

  W symbolice liturgicznej płonąca świeca oznacza Chrystusa, który powiedział o sobie: „Ja jestem światłością świata. Kto idzie za Mną, nie będzie chodził w ciemności, lecz będzie miał światło życia” (J 8,12). Światło w rękach wiernych oznacza płomień ich żywej wiary, z którą winni iść na spotkanie ze Światłem najdoskonalszym, z Chrystusem. To światło swoimi rękami podaje nam Maryja i to światło towarzyszy wszystkim ważniejszym wydarzeniom w życiu chrześcijanina od chrztu aż do śmierci. Gromnica to świeca znajdująca się w każdym chrześcijańskim domu, jako ochrona na różne trudne chwile w życiu człowieka.

 24. Ciocia said

  Gromnica to świeca inna niż wszystkie. Jest ona związana z jednym z najstarszych świąt w chrześcijaństwie – Ofiarowaniem Pańskim. W Polsce to święto ma charakter maryjny i nazywane jest także świętem Matki Bożej Gromnicznej. Nazwa ta pochodzi od gromnic – świec przynoszonych do świątyni, by kapłan je pobłogosławił. Potem zabiera się je do domu i zapala w razie grożących niebezpieczeństw. Na Wybrzeżu świece zapalają często matki i żony oczekujące na powrót mężów i synów z mórz i oceanów, szczególnie gdy za pośrednictwem mediów dowiadują się o katastrofach na morzu.

  Święto Ofiarowania Pańskiego obfituje w symbole. Płonąca świeca jest symbolem Chrystusa. Światło w rękach wiernych oznacza płomień ich żywej wiary, z którą powinni iść na spotkanie ze Światłem najdoskonalszym. Nikt inny nie przebije ciemności grzechów, jedynie Światło, jakim jest Jezus, a to Światło swoimi rękami podaje nam Maryja. Całe więc życie chrześcijanina powinno się spalać ? na wzór świecy ? w służbie Bogu i bliźnim. Dlatego światło jest obecne w najważniejszych dla nas wydarzeniach, od chrztu aż do śmierci. W czasie chrztu dziecko otrzymuje zapaloną świecę. Ta świeca towarzyszy mu później przez całe życie. Pali się ją w czasie I Komunii św., modlitwy dziękczynnej za otrzymane łaski, modlitwy nad chorym i w chwili śmierci.

  Jest powszechna wiara, że z tym światłem lżej człowiekowi umierać. Cała rodzina modli się o to, by światło to było dla umierającego odbiciem światła doskonałego, jakim jest Chrystus przyjmujący swego wiernego sługę. Płomień świecy jest jak by przedłużeniem tchnienia człowieka u bram wieczności, jest świadectwem jego wiernej służby Bogu. Człowiek w tej trudnej dla siebie chwili staje się spokojniejszy, znika gorycz przeżytych lat, giną w morzu niepamięci doznane krzywdy i upokorzenia, niestraszny jest lęk przed osądem Bożym.

  W serce wstępuje ufność, że u jego łoża stoi Pani Gromniczna, by swego wiernego czciciela przeprowadzić przez bramę śmierci
  ze światłem gromnicy w ręku. Pragnieniem każdego Polaka było i jest umierać z gromnicą w dłoni, z tą szczególną świecą, uzdalniającą do walki ze złem, z szatanem, bo duch ciemności nie lubi światła.

 25. Ciocia said

  Poeta z Limanowszczyzny, Józef Strug, tak przed wielu laty pisał o Gromnicznej świecy:

  „Gdy życie nasze dobiegnie do końca,
  Gdy Bóg ostatnie godziny policzy,
  Niech nam zaświeci, jak promienie słońca,
  Światło gromnicy.
  Gdy nasze czoło pot śmiertelny zrosi,
  Gdy nasze łoże obstąpią szatani,
  Twojej obrony niech każdy uprosi –
  Gromniczna Pani!
  Kiedy nad nami zawisną czarne chmury,
  Gdy na wsze strony lecą błyskawice,
  Gdy ciemność straszna od dołu do góry:
  Święćmy gromnice!
  Matko Najświętsza! My nędzni grzesznicy,
  Pod Twoją obronę się uciekamy,
  Przed Twym obrazem, przy świetle gromnicy,
  Ciebie błagamy!
  Tyś jasna gwiazda na morzu żywota,
  Pokus się o Cię rozbiją bałwany!
  Kto się ucieka do Cię, Matko złota,
  Jest wysłuchany.
  Bądź nam Matką w życiu i przy zgonie,
  Niech Twoja łaska zawsze nam przyświeca,
  Niech nasza miłość ku Tobie zapłonie

 26. przeklejka said

  Czy grozi nam wywłaszczenie z naszych zasobów naturalnych?!

 27. Józef Piotr said

  TYLKO NIE MA KTO WYSŁUCHAC TEJ PANI

  Naoczny świadek zbrodni niemieckiej w Jedwabnem: Mówcie o Jedwabnem prawdę! [WIDEO]

  Chciałabym prosić wszystkich dziennikarzy, żeby o Jedwabnem powiedzieli prawdę – prosi Hieronima Wilczewska, która miała 8 lat gdy Niemcy dokonali masowego zabójstwa w jej miasteczku.

  Jest naocznym świadkiem zbrodni niemieckiej w Jedwabnem, do której dotarła TV Niezależna Polonia z Kanady.

  – Zamknęli wierzeje tej stodoły, oblali benzyną. (…) Mieli czarne mundury, gestapo. Rozmawiali w niemieckim języku. Gestapo brało te dzieciaki za rękę, za plecy, za kark i rzucali nimi. Cały czas gestapo stało, trzymało wartę, nie dopuścili nikogo do nich – relacjonuje kobieta.

  Według niej, obok Niemców w zbrodni brali też udział rosyjsko-języczni kolaboranci.

  – Podszedł do mnie gestapowiec i mówi
  zrealizowaniu zbrodniczego planu i byli oni wykonawcami zbrodni, ale można przyjąć, że została dokonana z niemieckiej inspiracji!
  Winę Niemców mogła udowodnić ekshumacja ciał ofiar, ale w 2001 roku ówczesny minister sprawiedliwości Lech Kaczyński zdecydował, że pełna ekshumacja w Jedwabnem nie jest konieczna i wiązałaby się z brakiem szacunku dla ofiar, wyznawców religii, która ekshumacji zakazuje. Ekshumacji wtedy nie przeprowadzono. Skutkiem tej decyzji – notabene nadal podtrzymywanej przez polskie władze – jest dalsze opluwanie Polaków i obwinianie o współudział w Holokauście

  • Józef Piotr said

   Opublikowany 21 wrz 2013

   JEDWABNE – ŚWIADEK HISTORII
   Hieronima Wilczewska – Jeden z dwóch wywiadów z naocznymi świadkami zbrodni niemieckiej w Jedwabnem, do których dotarła TV Niezależna Polonia.
   Telewizja Niezależna Polonia dotarła do żyjącego, naocznego świadka niemieckiej zbrodni w Jedwabnem 10 lipca 1941. Pani Hieronima Wilczewska którą ekipa TV Niezależna Polonia odwiedziła we wrześniu 2013 w New Britain, stan Connecticut, USA, w dniu zbrodni w Jedwabnem miała 8 lat. W ciągu 6 dni, przechodząc wielokrotnie lub przystając obok stodoły która stała się miejscem kaźni Żydów z Jedwabnego, pani Hieronima była naocznym świadkiem niemieckiego mordu, tragedii i konania tych ludzi co ciągnęło się przez kilka dni. Zapędzonym przez SS i Gestapo do stodoły Żydom kazano wchodzić i układać się warstwami na sobie z powodu braku miejsca. Niemcy wrzucali następnie małe żydowskie dzieci na sama góre .
   Następnie, Niemcy oblali benzyną i podpalili z miotaczy ognia budynek. W ten bestialski sposób zamordowano większość, ale nie wszystkich. Ludzie, znajdujący się na dole, żyli jeszcze przez kilka dni. Pani Hieronima zapamiętała jak kiwali się godzinami, w beznadziejnej rozpaczy, poparzeni i spowici popiołem ze swoich spalonych współbraci, często członków swoich rodzin, z górnych warstw.
   Gestapo i SS przez te kilka dni trzymało dookoła stodoły uzbrojone warty, pilnując aby nikt z żyjacych jeszcze jakimś cudem Żydów nie wydostał się ze stodoły oraz uniemożliwiając ludności Jedwabnego przynoszenia im wody czy pożywienia. Po kilku dniach, kiedy wszyscy zmarli z głodu, wycieńczenia czy ran, Niemcy zakopali wszystkie zwłoki na miejscu swojej zbrodni.

   Przypisywanie polskim, rzekomo mogącym mieć wtedy jakikolwiek wpływ na cokolwiek dookoła siebie, samej tylko możliwości dokonania zbrodni w tym miasteczku w roku 1941, a więc w czasie trwania na całym terytorium okupowanej przez Niemców Polski totalnej, niemieckiej kontroli i totalnego, bezwzględnego niemieckkiego terroru, jest takim samym absurdem jak rozgłaszanie kłamstw o „Polskich Obozach Koncentracyjnych” na terenach tejże, okupowanej przez Niemców Polski.

   Wszystkie osoby które, czy to w Polsce, W Kanadzie, W USA czy gdziekolwiek na świecie do dzisiaj uczestniczą w manipulacji i fałszowaniu historii na temat Jedwabnego czy też innych, podobnych konfabulacji, biorą na siebie – również wobec tych nieżyjących już, niewinnych ofiar tej jednej z tysięcy podobnych niemieckich zbrodni w Posce – odpowiedzialność za współudział w ukrywaniu prawdziwych sprawców tego ludobójstwa oraz odpowiedzialność za współudział w mataczeniu i uniemożliwieniu przeprowadzenia rzetelnego śledztwa wokół tej zbrodni, uniemożliwieniu sprawiedliwego jej osadzenia i uniemożliwieniu napiętnowania, potępienia i ukarania jej prawdziwych sprawców. Choćby i – po latach – symbolicznego, ku pamięci i dla sprawiedliwości przelanej tam niewinnie krwi.

   Zbrodnia w Jedwabnem, w 1941 roku na terenie okupowanej przez Niemców Polski, została dokonana przez Niemców, z ich inicjatywy i pod ich całkowitą kontrolą, jak tysiące podobnych zbrodni niemieckich w Polsce i bez jakiegokolwiek udziału sprawczego jakiegokolwiek Polaka.

   Jest rzeczą fizycznie niemożliwą, aby w spowitej terrorem okupowanej Polsce, gdzie na przykład chociażby tylko za samo posiadanie odbiornika radiowego, można było stracić życie w więzieniu, aby polska cywilna ludność miasteczka mogła mieć przy sobie broń, miotacze ognia czy też mogła zorganizować i przeprowadzić na własną rękę jakąkolwiek akcję zbrojną czy pacyfikacyjną bez wiedzy i kontroli Niemców. Osoba propagująca takie absurdy wystawia tylko świadectwo albo o poziomie swojej wiedzy albo wręcz o złej woli lub też o chęci fałszowania historii z sobie tylko wiadomych pobudek i powodów.

   Więcej szczegółów na:
   http://www.tvniezaleznapolonia.org/je
   http://www.tvniezaleznapolonia.org/

   Wacław Kujbida
   Ottawa, wrzesień 2013
   UWAGA – Polecamy też relację drugiego świadka niemieckiej zbrodni w Jedwabnem do którego dotarła nasza TV Niezależna Polonia w 2013 roku.
   JEDWABNE 1941 – JA TAM BYŁEM
   Stefan Boczkowski – zeznanie naocznego świadka
   http://www.tvniezaleznapolonia.org/je

 28. Ciocia said

  Żydzi byli kiedyś uchodźcami i Polska ich przyjęła – w największej ilości . Wykarmiła na własnej piersi i teraz ma zapłatę .

  • Ciocia said

   Nie przypadkiem narodzi się w środowisku żydowskim pieśń religijna zaczynająca się słowami: „O Polsko, ziemio królewska, na której od wieków szczęśliwie żyjemy…”.

 29. zaJezusem said

  Kochani bracia i siostry, nie wiem czy to się zrealizuje ale jeśli tak to zginą tysiące Amerykanów w jednym miejscu. Według orędzia do pewnego widzącego z USA jak również do wszystkich ludzi, Bóg zapowiada że 4 lutego, a więc za dwa dni u nas w Polsce dowiemy się o tym 5 go lutego nastąpić ma prawdopodobnie „zamach terrorystyczny” (wykonany ręką tych samych co są i odpowiedzialni za 9/11) na stadionie podczas finału meczu futbolu amerykańskiego. Jeśli to się stanie, to rozpocznie cały proces i eskalację tego wszystkiego co Bóg nazywa czasem Jego Sprawiedliwości. Przygotujmy się. Pozdrawiam, pozostańcie zjednoczeni z Bogiem.
  http://whistleblowerjeff.holyspiritwind.net/2018/01/31/the-next-event-that-will-be-worse-than-las-vegas-will-be-a-football-game-thousands-will-die-byron-searle/

 30. Józef Piotr said

  Jedwabne – ostatni świadek 169871 081217

 31. funkiel said

  Niech mi ktoś wytłumaczy: po co my Polacy w Polsce utrzymujemy w całej rozciągłości niemieckie obozy zagłady.

  Po co remontujemy wszystkie baraki w Oświęcimiu. Utrzymujemy ścieżki, drogi, naprawiamy prycze, dachy, malujemy i konserwujemy pozostałości. Tyle terenu , tyle budynków. To generuje wielkie koszty. Obóz Brzezinka i Oświęcim komu to potrzebne.??? Po co nam to potrzebne ???. Na naszej polskiej ziemi. My Polacy ..sami..utrzymujemy niemieckie obozy ???.

  Można dla pamięci zostawić jeden barak gdzie oddał życie Św. Maksymilan Kolbe i tyle.

  Pozostałe baraki , budowle, zbiory itp. niech sobie zabiorą żydzi do Izraela albo niemcy do Niemiec. My tego nie chcemy w Polsce. Jak oni nie chcą to należy wyburzyć większość.

  Takie jest moje zdanie.

  A co sądzicie o tym, że także sami żydzi mordowali żydów. Żydzi mordowali Żydów.Judenraty i żydowska policja w gettach./ IRN /

  http://blogmedia24.pl/node/63747

 32. TadeuszTT said

  Witold Gadowski w PR24 – ustawa IPN a roszczenia żydowskie 01.02.2018

 33. Krystyna said

  Abp. Jan Pawel Lenga o slowach papieza, ktory juz w 1750 r. mowil, jak Zydzi niszcza narody i panstwa oraz jaka role powinni pelnic hierarchowie w KRK.

 34. Zdravko said

  Szczęść Boże!
  Dzisiaj zaczynamy XXI Nowennę Pompejańską za Ojczyznę! Dziękuję wszystkim, którzy się zgłosili do Nowenny. Jest was więcej niż w ostatniej edycji, która skończyła się wczoraj. Jeszcze można się zgłaszać, zachęcam do udziału, zgłaszając się na:

  n.pompejzaojczyzne@wp.pl

  Pozdrawiam
  Zdravko

 35. kondzi said

  OSTATNIE ORĘDZIE Z DRUGIEGO DNIA MIESIĄCA
  2 lutego 2018
  „Drogie dzieci!

  Wy, których mój Syn kocha, wy, których Ja kocham moją niezmierną matczyną miłością, nie pozwólcie, aby egoizm, samolubstwo panowało nad światem.

  Nie pozwólcie, aby miłość i dobroć były ukryte. Wy, którzy jesteście kochani, którzy poznaliście miłość mojego Syna, pamiętajcie, że być kochanym oznacza kochać.

  Moje dzieci, miejcie wiarę. Kiedy macie wiarę, jesteście szczęśliwi i szerzycie pokój, wasza dusza drży z radości. W tej duszy jest mój Syn. Kiedy oddajecie się za wiarę, kiedy oddajecie się za miłość, kiedy czynicie dobro bliźniemu, mój Syn uśmiecha się w waszej duszy.

  Apostołowie mojej miłości, zwracam się do was jako Matka, gromadzę was koło siebie i pragnę prowadzić was drogą miłości i wiary, drogą, która prowadzi ku światłu świata.

  Z powodu miłości, z powodu wiary jestem tutaj, bo pragnę poprzez matczyne błogosławieństwo dać wam nadzieję i siłę na waszej drodze, bo droga, która prowadzi do mojego Syna, nie jest łatwa – jest pełna wyrzeczeń, dawania, ofiar, przebaczenia i jest wiele, wiele miłości. Ale ta droga prowadzi do pokoju i szczęścia.

  Dzieci moje, nie wierzcie kłamliwym głosom, które mówią wam o kłamliwych sprawach, kłamliwym blasku. Wróćcie, dzieci moje, do Pisma. Z niezmierzona miłością patrzę na was, a poprzez miłość Bożą, ukazuję się wam. Dzieci moje, pójdźcie za mną, niech wasza dusza drży z radości.

  Dziękuję wam”.

 36. Józef Piotr said

  O NASZYCH PRZODKACH MOŻEMY PRZECZYTAĆ TAKIE STAROŻYTNE OPINIE :

  „(…) nie znajdziesz między nimi złodziei ani oszustów(…) Nie obawiają się żadnego podstępu, bo go sami nie uprawiają.(…)” Żywot św Ottona.
  „„Nikt nie znał słowa „moje”, lecz na kształt życia mniszego mieli – „naszym” ustami, sercem i czynem ogłaszali. (…)” Kosmas

  „Posiadają oni wiele cnót przyrodzonych. Są bowiem nadmiernie gościnni, a rodzicom swoim nadzwyczajna cześć wyrządzają. Nie ma też ani jednego ubogiego ani żebraka między nimi. Skoro bowiem którego choroba osłabi, lub starość sił pozbawi, oddają go pod opiekę spadkobiercy, a ten z największą ludzkością o niego ma staranie (…) nie masz w świecie gościnniejszego narodu od Słowian.” Helmold

  „Co do obyczajów i gościnności nie znalazłbyś narodu, który by zacniejszym był
  i dobrotliwszym.”
  Adam z Bremy

  Lew Mądry oprócz innych cnót słowiańskich wymienia wierność i wstydliwość niewiast słowiańskich w której celują, oraz niezwykle, ludzki stosunek do jeńców, którym po odsłużonym okresie Słowianie pozwalają zostać wśród siebie jako równym lub wracać do swoich jeśli taka ich wola.

  Prokop pisze „Prosty ich umysł nie zna złości ni fałszu”.
  ——————————————————————————————————–

  A CYWILIZACJA ŻYDOWSKA TO SKOŃCZYŁA I PRZENICOWAŁA
  ALE BARDZO DUŻY PROCENT POPULACJI ZACHOWUJĄCY GEN SŁOWIAŃSKI JEST DALEJ TAKA SAMA JAK PRZED WIEKAMI
  Pan Bóg Jedyny może ten zaczyn dobroci i prawośći uchronić od zaginięcia i rozmnożyć

 37. Józef Piotr said

  Znalezione w sieci, tak się bawi uprzywilejowana kasta prokuratorska…

 38. Józef Piotr said

  KU UWADZE PAD
  Problem zdrady żydów już był już u zarania Polski Niepodległej

  Najwidoczniej uznano, że ci co ich internowano nie sprawdzą się w okopach. Autor ubolewa, że uniemożliwiono (Żydom) obserwowanie rodzącej się niepodległości Polski z pola bitwy. Skoro nie ubolewa nad tym, że rwali się oni do walki a dowództwo udaremniło im szanse polec za Polskę to znaczy, że taki problem nie istniał.

  Rozkazem Ministra Spraw Wewnętrznych, którym w tym czasie był gen. Kazimierz Sosnkowski, 16 sierpnia 1920 roku internowano oficerów i żołnierzy pochodzenia żydowskiego.

  W obozie dla internowanych w Jabłonnie przebywało około 17 tysięcy Żydów – internowanych poborowych i ochotników, a także żołnierzy i oficerów, wycofanych z frontu (według innych opinii, była to mniejsza liczba; dokładne dane nie są znane). – czytamy w artykule ŻIH.”
  Trzeba by wysłać prezydentowi PAJ wysłać te info:
  https://pl.wikipedia.org/wiki/Obóz_dla_internowanych_w_Jabłonnie_k._Warszawy
  http://www.polishclub.org/2016/08/20/16-sierpnia-1920-roku-frontu-wycofano-internowano-17-tysiecy-zydow-sluzacych-wojsku-polskim-bolszewikow-przegoniono-europe-ocalono/

  —————————————————————————————–
  Partolenie się z Mafią „reprywatyzacyjną” w Warszawie i gdzie indziej niewiele uzdrowi gdyż macki tej mafijnej ośmiornicy są wszędzie.
  Każdy oddech tego TASIEMCA to cios w POLSKĘ i Polskich goi

 39. bozena2 said

  NFORMATION: Pobierz książkę „Prayers of Protection for Spiritual Combat”

   

  MOJE DZIECI, CHAOS ZOSTANĄ WKRÓTCE WKRÓTCE Z RZYMU I MIASTO SIÓDMYCH GÓRY BĘDZIE PALIĆ!

  31 stycznia 2018 r. – 2:10 P.M.

  PILNE ZADANIE JEZUSA SACRAMENTOWANEGO DO SWOICH WIERNYCH LUDZI

  Moje dzieci, niech pokój będzie z wami

  Niebiańskie znaki głoszą wam, że mój następny powrót jest blisko. Transformacja wszechświata pozwoli ci zobaczyć zjawiska w przestrzeni, które nigdy wcześniej nie były widoczne. Wielkie manifestacje będą dane w niebie i na ziemi, abyście byli gotowi na moje powtórne przyjście.

  Moje dzieci, bogowie stworzeni przez człowieka, zaczną upadać; bóg dolara ma swoje dni policzone, a wraz z nim upadną gospodarki wielu narodów. Wszyscy, którzy pokładają nadzieję i wiarę w bogów tego świata, również upadną razem z nimi. Kryzys gospodarczy pozostawi dużą liczbę narodów i ludzi w upadłości, którzy pokładają swoją wiarę w bogu pieniędzy.

  Moja łania, zbliża się Kalwaria w moim Kościele, módlcie się za nią; zbuntowani kardynałowie podzielą go i chaos przejmie Stolicę Piotrową. Rzym straci wiarę i będzie skandalem dla katolickiego świata. W wielu krajach wasi kardynałowie przyłączą się do rebeliantów, a mój Kościół zostanie zdradzony przez tych, którzy twierdzili, że są ich krewnymi, ale którzy, tak jak dzisiaj Judasz, zdradzą i wydadzą je w ręce mojego przeciwnika.

  Moje dzieci, chaos wkrótce opanuje Rzym, a miasto siedmiu wzgórz spłonie. Mój Wikariusz będzie musiał uciekać, bo jego życie będzie zagrożone. Nowy papież zostanie wybrany, a on będzie służyć mojemu przeciwnikowi. Nowy papież postawi mojego przeciwnika na Katedrze Piotra i wyda dekret o natychmiastowym zamknięciu moich Domów i prześladowaniu moich wiernych Ludzi. Wielu kardynałów, biskupów, kapłanów i zakonników w Watykanie straci życie. Moi wierni Pasterze w wielu narodach również będą cierpieć z powodu tego samego losu. Mój wierny lud pójdzie na wygnanie, jak moi pierwsi chrześcijanie, ale ktokolwiek wytrwa do końca bez utraty wiary, zostanie zbawiony. Nie lękajcie się Mojego ludu, legiony aniołów będą z wami i będą się tobą opiekować, jeśli je przywołasz.

  Mój Kościół Pozostały ożyje; na polu, w górach, w pieczarach lub w Ostojach mojej Matki, moi wierni kapłani, odprawią moją Najświętszą Ofiarę. W dniach, kiedy uciekacie, a nie znajdujecie kapłanów, nie czynicie duchowej komunii ani nie wzywajcie moich aniołów, a oni dadzą wam to duchowo. Znak Udaru lub Ryby, znowu uczyni znak mojej wiernej trzody, gdzie zobaczysz ten znak, poznasz, że mój Kościół się tam gromadzi. Każdy, kto nosi różaniec mojej matki na szyi i znak ryby, będzie pochodził z mojej trzody. Będą to znaki, które będą identyfikować moje owce w tych dniach. Uważajcie, bo mój przeciwnik spróbuje zakamuflować się w trzodzie przez swoje narzędzia, niosąc tylko znak Ryby, aby was oszukać. Jeśli nie nosi Różańca mojej Matki, to nie jest z mojej trzody. Mój przeciwnik nie popiera różańca, ponieważ wie, że wraz z nim zostanie pokonany przez moją Matkę i moich wiernych Synów. Weź pod uwagę tę instrukcję, aby po nadejściu prześladowań można było odróżnić owce od wilków.

  Bądźcie moimi ludźmi, czujni i czujni, gotowi i przygotowani, aby stawić czoło kryzysowi, który wkrótce dotrze do mojego Kościoła. Pozostańcie wytrwali w wierze, aby nic i nikt nie oddzielił was od mojej doktryny. Daję ci tę modlitwę, abyś mógł to zrobić za każdym razem, gdy odwiedzasz mnie w moim Przybytku.

  BŁOGOSŁAWIEŃSTWO JEZUSA SAKRAMENTOWANEGO

  O, mój Błogosławiony Jezu, przyszedłem przed Tobą, w poszukiwaniu pocieszenia i nadziei na rozwiązanie tej potrzeby, którą mam. (podaj potrzebę)

  Dokąd pójdę, Panie? Masz Słowa Wiecznego Życia. Jesteś moim lekarzem, moim obrońcą, moim przyjacielem, moim Ojcem, moim wyżywieniem, a przede wszystkim jesteś moim Bogiem. Oto ja kładę się do twoich stóp, jeśli chcesz, możesz mnie uzdrowić. Potrzebuję Cię, mój Błogosławiony Jezu, postaram się spełnić moją prośbę i przekazać ją na moją prośbę, szybkie rozwiązanie.

  Och, błogosławieństwo Najświętszego Sakramentu: okryj mnie, uwolnij mnie, uzdrów mnie i umocnij moją wiarę, aby zawsze móc iść z tobą. Niech wasze święte błogosławieństwo, o mój umiłowany Jezusie, zawsze pozostanie we mnie iw moim

  Niech wasze Święte Błogosławieństwo będzie moją mocą, pokojem i zaufaniem; Niech wasze Błogosławieństwo, o, mój Błogosławiony Jezu, zostanie rozszerzone także na moją rodzinę i bliskich, abyśmy wszyscy stanowili jedno z wami. W ten sposób chronione waszym Błogosławieństwem żadna siła zła nie może nam zaszkodzić.

  Błogosławiony, który prosi o twoje błogosławieństwo i utrzymuje je jako skarb, ponieważ będzie chroniony przed złem tego świata, będzie wymazywał swoje grzechy iw dniu swego odejścia osiągnie radość życia wiecznego.

  Pobłogosław mnie, Jezu, sakramentalnie z Błogosławieństwem, które pochodzi od Ojca, + Syna, + i Ducha Świętego + Amen

  Wszystko mogę uczynić w Chrystusie Jezusie, który mnie umacnia. (Filipian 4, 13)

  Wasz Nauczyciel, Najświętszy Sakrament

  Uczyńcie moje orędzia moimi dziećmi, całą ludzkością
  http://www.mensajesdelbuenpastorenoc.org/mensajesrecientes.html

 40. przeklejka said

  Już niedługo poprzez GMO i szczepionki staniemy się mutantami
  chorującym na nowotwory
  Mateńko ratuj

  • Kasia1 said

   i przez smugi na niebie.Dzisiaj znów malowali.

   • chani said

    No nie popadajmy w skrajność. Jak samochody wydzielają spaliny tak samo i samoloty ale człowiek musi mieć swoje teorie spiskowe bo tak już ma.
    A bez GMO by nie było tyle jedzenia. Wystarczy kupić jakieś drzewko, które jest szczepione ma jakiejś inne roślinie.

    • szach said

     Chani@
     Nie masz pojęcia o GMO a zabierasz głos. Co ma szczepienie drzewek wspólnego z GMO ? NIC. Z GMO jest tak samo jak z bombą atomową. Skazić Ziemię łatwo, ale oczyścić i usunąć skutków nikt nie potrafi. Pieniądz ludziom pomieszał w głowach i jak Herod, gotowi zabić własnego syna, byle zdobyć upragnioną władze i bogactwo. Tak samo propagatorzy GMO , gotowi dla zysku unicestwić samych siebie .

    • Kasia1 said

     Chani,nic nie wiesz,ale zawsze możesz się do edukować.

    • chani said

     No i dobrze, Ja nie jestem przeciwnikiem GMO bo be niej już dawno by nie było co żreć, ale twórcy teorii spiskowych zawsze mają racje.

    • krystynka said

     o ufo kogos tu zgubiło i na blog wrzuciło, ludzie kosmita sie pojawił, witaj Chani ….

    • chani said

     Oj katolicy wy potraficie tylko jadem pluć żeby tylko móc się z czegoś spowiadać.

    • Kasia1 said

     To kim Ty jesteś Chibo?mówisz-katolicy,wy potraficie,mówisz żreć.Coś z Tobą nie tak.Ludzie jedzą,a jedzenie to dar Boży.

    • chani said

     Jestem sobą i się tym cieszę 🙂

    • chani said

     Jestem człowiekiem z krwi i kości 🙂

    • Ciocia said

     Chani spaliny z samolotu po krótkim czasie znikają ,a opryski są kilkanaście godzin widoczne .

    • Ciocia said

     Jedzenie genetycznie modyfikowane ,może w ciągu życia człowieka dokonać wielu nienormalnych zmian w organizmie i w efekcie powstanie chorób nieznanych dotąd .

     Kiedyś palenie papierosów było nie groźne i po 40 latach palacze tytoniu zaczęli masowo umierać na raka płuc krtani i itp .

    • chani said

     To, że spaliny samolotów utrzymują się czasami godzinami zależy od wielu czynników. Pierwszym z nich i najważniejszym jest gęstość powietrza Zauważ że im większa wysokość tym ludziom gorzej się oddycha i trzeba mieć aparat tlenowy. Powód, powietrze na dużej wysokości gdzie samoloty latają ma mniejszą gęstość powietrza więc dlatego spaliny samolotowe dłużej się utrzymują.
     https://pl.wikipedia.org/wiki/Smugi_chemiczne
     https://pl.wikipedia.org/wiki/Smuga_kondensacyjna#cite_note-larc-1

     Co do GMO, no cóż leki też mogą powodować reakcje alergiczne jak się je źle stosuje

    • chani said

     Zaważ też, że jak wieje wiatr to te smugi szybko znikają.
     Powiem tylko – nie trzeba się bać spalin samolotowych twórcy teorii spiskowych. Jeśli już to bym się bał spalin samochodowych. Tyle ich jeździ i my to wdychamy idąc ulicą.
     Na razie z samolotami dajcie sobie spokój.

  • rysiek said

   Kochani nie wiecie, wszystko jest ukryte, ale niestety i za rządów PiS po przez ustawy i zarządzenia jest likwidowane polskie rolnictwo. Niektórzy z Was będą tym wpisem oburzeni, ale już nie długo poznacie prawdę,gdy odczujecie głód.

 41. Adrian said

  Zarażeni Ukraińcy roznoszą odrę w Polsce. Natychmiastowe szczepienia 600 osób.

  Tej choroby na Warmii i Mazurach nie było od lat. Mowa o odrze, którą stwierdzono u dwóch pracowników zakładu mięsnego w Morlinach. W sumie z podejrzeniem odry do szpitala trafiło pięciu pracowników – są to obywatele Ukrainy. Na Ukrainie w tej chwili jest epidemia.

  Odra rozpoczyna się wystąpieniem takich objawów jak wysoka temperatura, kaszel, katar, co zazwyczaj jest mylnie rozpoznawane jako przeziębienie. Po 2-3 dniach pojawia się wysypka na skórze twarzy i szyi, która stopniowo rozprzestrzenia się na tułów i kończyny. Wysypka ustępuje po 5-6 dniach w takiej kolejności, w jakiej się pojawiła.
  http://www.wykop.pl/ramka/4144443/zarazeni-ukraincy-roznosza-odre-w-polsce-natychmiastowe-szczepienia-600-osob/
  ===========================================
  Chiny zrobiły Afrykę w konia. Pekin „sprezentował” budynek naszpikowany podsłuchami, z którego wykradano sekrety Unii Afrykańskiej

  W Afryce wybuchł skandal z udziałem Chin, które nie ukrywają swojego ogromnego zainteresowania tym kontynentem. Jak się okazuje, Chińczycy od lat podsłuchiwali wszystkie rozmowy przedstawicieli rządów państw afrykańskich, którzy dwa razy w roku spotykali się w głównej siedzibie Unii Afrykańskiej, zlokalizowanej w stolicy Etiopii. Wyszło na jaw, że budynek był prawdziwym „chińskim koniem trojańskim”.
  http://zmianynaziemi.pl/wiadomosc/chiny-zrobily-afryke-w-konia-pekin-sprezentowal-budynek-naszpikowany-podsluchami-z-ktorego
  =======================================
  Polska: Tam nie ma demokracji, nie szanuje się wolności słowa i neguje się Holocaust. Zatem można pacyfikować!

  Akcja dyfamacyjna osiąga szczyty absurdu. W świat idzie przekaz jakoby w Polsce nie było demokracji, wolność słowa była zagrożona, a władze – poprzez specjalną ustawę – zaczęły negować Holocaust. Kto nie wie jak wygląda rzeczywistość ten uwierzy. Tym bardziej, że bzdury te są powielane przez wszystkie największe światowe agencje informacyjne. Jeśli USA posłuchają Izrael i wycofają stąd swoje wojska, to ewentualna zbrojna interwencja w naszym kraju dokonana przez któregokolwiek z sąsiadów cieszyłaby się na świecie dużą aprobatą.
  http://niewygodne.info.pl/artykul8/04252-Polske-bedzie-mozna-pacyfikowac.htm

 42. Adrian said

  20 stycznia 2018 r. 10: 10 A.M.

  PARAFIA CORPUS CRISTI CALI KOLUMBIA

  Kto lubi Boga? Nikt nie lubi Boga!

  Daj chwałę Bogu, ponieważ Jego Miłosierdzie jest wieczne

  PILNE WEZWANIE SAN MIGUELA DO TIBIOS DE CORAZÓN

  Śmiertelni bracia, wkrótce objawi się wam Chwała Boga, wasze przejście przez wieczność zbliża się coraz bardziej. Niebiańskie trąby zabrzmią, a dźwięki Szofara ogłoszą, że nadejdzie dzień Ostrzeżenia. Bądźcie gotowi i duchowo przygotowani na osobiste spotkanie z Najwyższym.

  Jeśli jesteście w Łasce Bożej, bracia, nie musicie się bać, bo wasze największe spotkanie z Wasz Ojcem będzie waszą największą radością. Ale jeśli zaskoczy ten dzień w śmiertelne lub bez łaski Boga grzech, jeśli muszą obawiać, bo zamiast Miłosierdzia, który będzie wiedział, sprawiedliwość Bożą. Biada tym, którzy są zaskoczeni Ostrzeżeniem w grzechu śmiertelnym, ponieważ ryzykują utratą na wieki!

  Jako Książę Niebiańskich Armij, zwołuję cię do Ciebie, Ciepło Serca! Na co czekasz, aby przyjąć Boga szczerym sercem? Nie idź bez kierunku jak liście, które porusza wiatr, stąd do tego miejsca. Zostaw swoje duchowe ciepło, ponieważ aby kontynuować, wielu z was zgubi się. Połowiczne, czas ucieka do ciebie, jeśli nadal w cieple, nie będąc na zimno lub gorąco, twój brak decyzji, powinien być twój los! Zaakceptujcie Boga raz w swoim sercu, aby jutro, gdy staniecie przed Nim, możecie być uznani za Synów Boga.

  Serdecznie wielu z was czeka na piekło. Mój Ojciec pozwoli ci to obudzić z duchowego ciepła, ponieważ nie chce, abyś się zgubił. Przywołajcie braci o podwójnym umyśle, nadal macie kilka chwil Miłosierdzia; witajcie ją, aby wasze przejście przez wieczność nie było waszym upadkiem ani gorszym koszmarem. Biegnij, aby uporządkować swoje rachunki i, co najważniejsze, przyjmij Boga szczerym sercem. Nie zostawiajcie nawrócenia na ostatnią chwilę, bo może nie będziecie mieli czasu, a Ostrzeżenie zaskoczy was, nie określając was.

  Śmiertelnicy, patrzcie na znaki nieba, które coraz bardziej się nasilają, nie idźcie za swoim uporem; powitanie na jednym z ostatnich momentów miłosierdzia i recogeos w modlitwie, poście i pokuty, tak że kiedy Mistrz przychodzi i puka do drzwi swojej duszy, może stać nienaganny i zastanie czuwających. Spoczywaj w Pokoju Najwyższego, ludzie dobrej woli.

  Wasz brat i doradca Miguel Arcángel

  Spraw, aby moje wiadomości były znane całej ludzkości, ludziom dobrej woli
  http://www.mensajesdelbuenpastorenoc.org/mensajesrecientes.html

 43. przeklejka said

  Nie liczą się fakty
  Nie liczy się prawda
  Liczą się medialne „fakty”
  Witold Gadowski w PR24 – ustawa IPN a roszczenia żydowskie 01.02.2018

 44. przeklejka said

  SFAŁSZOWANO ORĘDZIE PREMIERA POLSKI !! JAKIE SŁUŻBY ZA TYM STOJĄ
  Wiadomo jakie
  Cwani bracia w „wierze” wiedzą jak prawdę przekręcić
  jednym prostym trikiem

  • chani said

   Od razu teoria spiskowa. My też źle tłumaczymy niektóre tytuły filmów i co?

 45. przeklejka said

  Eskimoska pętla zaciska się na polskiej szyi
  prof. Jerzy Robert Nowak: „To śmiertelne niebezpieczeństwo.
  Możemy zostać ogołoceni i okradzeni”

 46. Ciocia said

  Bóg mówi do ks Piotra Natanka

  • Paweł - Maria said

   Episkopat ostrzega przed ks. Natankiem
   Rada Stała Konferencji Episkopatu przestrzegła katolików przed popieraniem idei głoszonych przez suspendowanego ks. Piotra Natanka.
   https://gloria.tv/article/Ze6pm1zvdNfA4xLf1H3tQJN1E

   • Dzieckonmp said

    Po co to wklejasz? Przeciez to z przed 6 lat jest

    • Kpiz said

     gimbaza też czyta tego bloga i może o tym nie wiedzieć

    • chani said

     I tak nikt z tego se nie robi. Kościół swoje, ludzie swoje. Kościół już stracił swoją pozycję. Nawet straszenie grzechem nie pomaga.

    • Kasia1 said

     Akurat ,Ty się martwisz o Kościół.Jest powiedziane,,bramy piekielne nie przemogą Go,,Więc śpij spokojnie.

   • Ciocia said

    Paweł i Maria walczą z Kościołem w Polsce ,bo jest posoborowy .

    • Ciocia said

     Bractwo Kapłańskie Świętego Piusa X (łac. Fraternitas Sacerdotalis Sancti Pii X, FSSPX, pot. lefebryści lub lefebvryści, rzadko piusowcy) – katolickie, suspendowane stowarzyszenie życia apostolskiego.

   • TadeuszTT said

    Paweł-Maria widzę, że kiepsko jesteś poinformowany !!!
    Ks. Kard. Dziwisz zniósł suspensę z Ks. dr. hab Piotra Natanka w dniu 19.11.2016 !!
    Proszę się udać do ks. Kard. Dziwisza i sprawdzić !! (jak nie wierzysz )

   • Kasia1 said

    Piszesz ,że episkopat ostrzega.A ileż to mamy dobrych,oddanych Ojczyżnie biskupów?

   • chani said

    Ale ciekawe o który Kościele mowa, bo ich mamy bez liku.

   • chani said

    Ale o którym kościele mowa?

  • bozena2 said

   Czy słuchałeś słowa Boga, które wygłosił ks. Natanek , a ty swoje, czyli to co mówią ludzie i to bez Ducha Świętego, bo jakby mieli rozpoznaliby głos Boga.

 47. Ciocia said

  Izrael jest państwem socjalistyczno – komunistycznym .

  https://tajemnice.robertbrzoza.pl/zydzi-chazarscy/izrael-jest-panstwem-socjalistyczno-komunistycznym/

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d blogerów lubi to: