Dziecko Królowej Pokoju

Pokój musi zapanować pomiędzy człowiekiem i Bogiem, a także między ludźmi

 • Królowa Pokoju

  Królowa Pokoju
 • Uwaga

  Strona używa plików cookies które zapisują się w pamięci komputera. Zapisywanie plików cookies można zablokować w ustawieniach przeglądarki. Dowiedz się o tych plikach http://wszystkoociasteczkach.pl
 • Propozycja chronologiczna

  • Rok 2019 – Kryzys Rumunia
  • Rok 2020 – fałszywe traktaty pokojowe
  • Rok 2021 – Papież jedzie do Moskwy
  • Rok 2021 – Wojna
  • Rok 2022 – zwycięstwo komunistyczne
  • Rok 2023 – 10 królów
  • Rok 2024 – Antychryst
  • Rok 2025 – Sojusz z wieloma
  • Rok 2025 – Synod
  • Rok 2026 – Henoch i Eliasz
  • Rok 2028 – Ohyda spustoszenia
  • Rok 2029 – Ostrzeżenie
  • Rok 2030 – Cud
  • Rok 2031 – Nawrócenie Izraela
  • Rok 2032 – Kara
  • Rok 2032 – Odnowienie świata
  • Rok 2033 – Exodus
  • Rok 2034 – Zgromadzenie w Jerozolimie
  • Rok 3032 – Gog i Magog
  • Rok 3213 – Koniec świata
  • Nowe niebiańskie Jeruzalem.
 • Ostrzeżenie

  13 kwietnia 2029
 • Logowanie

 • Odwiedzają nas

  Map

 • Maryjo weź mnie za rękę

 • Jezu Maryjo Kocham Was

Krótki przegląd kataklizmów na świecie

Posted by Dzieckonmp w dniu 22 czerwca 2018


“Potem posłyszałem donośny głos ze świątyni, mówiący do siedmiu Aniołów:
«Idźcie, a wylejcie siedem czasz gniewu Boga na ziemię!»
I poszedł pierwszy, i wylał swą czaszę na ziemię …” (Ap. 16 1-2)

Kataklizmy w ciągu tygodnia 12-18 maja

Kataklizmy w ciągu tygodnia 18-24 maja

Kataklizmy w ciągu tygodnia 25-30 maja

Kataklizmy w ciągu tygodnia 1-7 czerwca

Kataklizmy w ciągu tygodnia 8-14 czerwca

Kataklizmy w ciągu tygodnia 15-21 czerwca

Komentarzy 48 do “Krótki przegląd kataklizmów na świecie”

 1. Eliezer said

  http://mieczducha888.blogspot.com/2018/06/16-niesamowitych-przykadow-aby-ufac.html

  , ” Ja tworzę światłość i stwarzam ciemność, Ja przygotowuję zarówno zbawienie, jak i nieszczęście, Ja, Pan, czynię to wszystko. (8) Spuśćcie niebiosa rosę z góry, a obłoki niech sączą sprawiedliwość! Niech się otworzy ziemia i niech wyrośnie zbawienie, a niech też wzejdzie sprawiedliwość! Ja, Pan, to stworzyłem. (9) Biada temu, kto się spiera ze swoim stwórcą, skorupka wśród glinianych skorupek! Czy glina może powiedzieć do tego, kto ją formuje: Co robisz? albo dzieło do swojego mistrza: On nie ma rąk? (10) Biada temu, kto mówi do ojca: Dlaczego płodzisz? A do kobiety: Dlaczego rodzisz? (11) Tak mówi Pan, Święty Izraelski, i jego Stwórca: Jak śmiecie żądać ode mnie wyjaśnienia co do moich dzieci albo dawać mi rozkazy co do dzieła moich rąk? (12) Ja uczyniłem ziemię i stworzyłem na niej ludzi, moje ręce rozciągnęły niebiosa i Ja daję rozkazy wszystkiemu ich wojsku ” – Księga Izajasza 45

 2. przeklejka said

  Dr Jan Przybył – Kolejne pokolenia młodych Polaków idą na rzeź

 3. Leszek said

  Z Orędzi Matki Bożej do Jej umiłowanych synów, Kapłanów:

  1. … Istnieje również zło w porządku fizycznym, takie jak ułomności, nieszczęścia, wypadki, susze, trzęsienia ziemi, szerzące się nieuleczalne choroby. Dostrzeżcie znak ostrzegawczy w tym, co dzieje się w porządku naturalnym. Powinniście w tym zobaczyć znak Bożej sprawiedliwości, która nie może pozostawić bez ukarania niezliczonych występków, popełnianych każdego dnia… (326d, 7.06.1986)

  2. … Umiejcie czytać i rozmyślać nad tym, co w Piśmie Świętym zostało jasno opisane, by dopomóc wam w zrozumieniu przeżywanych czasów. Moim matczynym głosem prowadzę was wszystkich do zrozumienia znaków wielkiego ucisku. Oczywiste znaki zostały wam jasno opisane w Ewangelii, Listach Apostołów, Księdze Apokalipsy, aby doprowadzić was do zrozumienia, o jaki okres wielkiego ucisku chodzi. Wszystkie te znaki ukazują się w waszym czasie.
  W waszych czasach mnożą się zaburzenia naturalnego porządku: trzęsienia ziemi, susze, powodzie i klęski powodujące niespodziewaną śmierć tysięcy osób, epidemie i szerzące się wszędzie nieuleczalne choroby… (370ce, 3.12.1987)

  3. … Wiele razy wam ogłaszałam, że zbliża się koniec czasów i przyjście Jezusa w chwale. Pragnę wam dziś pomóc w zrozumieniu znaków opisanych w Bożym Piśmie, które wskazują na wielką bliskość Jego chwalebnego powrotu.
  Znaki te – jasno ukazane w Ewangeliach, Listach św. Piotra i Pawła – realizują się w obecnych latach.
  – Drugi znak to wybuch wojen i walki bratobójcze. Doprowadzą one do szczytu przemoc i nienawiść, a miłość – do powszechnego wystygnięcia. Będą się też mnożyć katastrofy naturalne, takie jak epidemie, głód, powodzie i trzęsienia ziemi.
  «Będziecie słyszeć o wojnach i o pogłoskach wojennych; uważajcie, nie trwóżcie się tym. To musi się stać… Powstanie bowiem naród przeciw narodowi i królestwo przeciw królestwu. Będzie głód i zaraza, a miejscami trzęsienia ziemi. Lecz to wszystko jest dopiero początkiem boleści. …ponieważ wzmoże się nieprawość, oziębnie miłość wielu. Lecz kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony.» (Mt 24,6-12).
  Umiłowani synowie i dzieci poświęcone Mojemu Niepokalanemu Sercu, chciałam was pouczyć o znakach podanych wam przez Jezusa w Ewangelii, aby was przygotować na Koniec Czasów. Właśnie w waszej epoce mają się one zrealizować. Rok, który się kończy i ten, który się zaczyna, stanowią część okresu wielkiej udręki. Rozszerza się odstępstwo, mnożą się wojny, następują po sobie na tylu miejscach kataklizmy, wzrastają prześladowania, a Ewangelia jest ogłaszana wszystkim narodom (Mt 24,14). Nadzwyczajne zjawiska pojawiają się na niebie i coraz bliższa staje się chwila pełnego ukazania się Antychrysta… (485bcei, 31.12.1992)

  • Leszek said

   Z objawień Matki Bożej z Naju w Japonii:
   „Naturalny porządek rzeczy jest zakłócony i pojawiają się często nieprawidłowości: powodzie, pożar, głód, trzęsienia ziemi, susze, fale pływowe, wypadki drogowe, zniszczenia na wielka skalę, różnego rodzaju klęski naturalne i niezwykłe anomalia pogodowe. Wielu ludzi umiera z powodu wojen, zakaźnych i nieuleczalnych chorób. Wszystkie te katastrofy są znakami nadchodzącej kary Bożej i powinniście wiedzieć, że ten czas jest bliski. Tymi, którzy cierpią najbardziej są niewinne dzieci zabijane w łonach swych matek. Dlaczego musi być tyle okrucieństwa i tyle nieludzkiego zła?”

   • Leszek said

    Z Księgi Mądrości:
    „Przyroda Tobie, Stwórco poddana, sroży się jako kara przeciw niegodziwym, a jako dobroć łagodnieje dla tych, co Tobie zaufali” (16,24).

  • Leszek said

   Z „Prawdziwego Życiaw Bogu” V. Ryden:
   Pan Jezus:
   … Módl się o Zbawienie dusz, bo wiele z nich wpada każdego dnia do piekła! Ich liczba jest zatrważająca… Proś Mnie, bo Moje Imię jest Ten-Który-Zbawia. Godziny uciekają, zaczęły się dni rozliczenia, nadeszły dni kary. Nieprawość tego pokolenia jest tak wielka i odstępstwo tak poważne, że Nasze Dwa Serca zostały na wskroś przeszyte ich niesprawiedliwością i rażącymi zniewagami. Błagam was, powróćcie i zwróćcie się do Mnie, a Ja wam przebaczę! Mocno przylgnijcie do Miłości, a Ja napełnię was Błogosławieństwami. Bądźcie wobec siebie sprawiedliwi, bądźcie dobrzy jedni dla drugich, miłujcie się wzajemnie, stawajcie się dziećmi Mojej Światłości (por. Łk 16,8; J 12,36; Ef 5,8; 1Tes 5,5). Zrozumcie, że te liczne spadające na was k a t a s t r o f y spowodowane są złem nagromadzonym w waszych duszach. Powróćcie do Mnie, a Moja Krew was oczyści…(z Zeszytu 26, 15.08.1988)

   Bóg Ojciec:
   … To Ja, Jahwe. Twój Król mówi. Błogosław Moje Święte Imię, a będziesz żyła. Córko, wielu gromadzi się wokół Odstępstwa. Czy mam milczeć? Dziś na nowo zstępuję z Moją zbawczą pomocą i pośród ich buntu wołam:
   «Zbawienie! Zbawienie pochodzi ode Mnie!» (por. Ap 7,10 i 19,1)
   Ziemia niszczeje w swoim odstępstwie, pochłonięta nieprawością, a jej mieszkańcy ponoszą karę za swe grzechy: głód, trzęsienia ziemi, wojny (por. Iz 24,1.5n). Wszystko obraca w proch ziemię… (z Zeszytu 71, 21.05.1994) cdn

   • Leszek said

    Te wszystkie narastające w swej mocy i częstotliwości w rożnej postaci katastrofy czy też kataklizmy są cieniem, a zarazem zapowiedzią zbliżającego się zapowiadanego w Piśmie Św., zwłaszcza przez proroków Pańskich (których usta zapożycza PAN), Dnia Jahwe (zob. np. Jl 3,4; Am 5,18; Sof1,14-16; Ag 2,21n), bo „Jahwe nie uczyni niczego, by nie wyjawił wcześniej swego zamiaru sługom swym, prorokom” (Am 3,7; por. Jr 16,10n).
    O tym Dniu Jahwe, tak np. mówi Bóg Ojciec w „PŻwB” V. Ryden:

    … Niegdyś, w Moim Domu, panowała prawość, gdyż Moje Prawo było jego codziennym chlebem. Spójrz jednak, czym obecnie stał się Mój Dom: pustynią, kryjówką jaszczurek i pająków! Ach!… lecz Ja zniszczę to wszystko. Moje Serce jest złamane, Moje dziecko, a Moi aniołowie drżą i boją się Godziny, którą zachowałem i która nastanie, kiedy Moje rozkazy zostaną wydane.
    Nie mogę znosić dłużej widoku łez wylewanych ciągle, nieustannie, przez waszą Świętą Matkę, za każdym razem, kiedy Mój Syn jest ponownie krzyżowany. Grzechy twojego pokolenia prowadzą Mojego Syna w każdej chwili na Kalwarię. Wspólnie, jednym głosem świat bluźni Mojemu Świętemu Duchowi i wszystkim mocom niebios. Codziennie świat prowokuje Mnie: „Patrzcie! Widzicie, co stało się z wielkim Domem Pana?” – mówią, chociaż burzą Go potajemnie.
    Moja Dusza nie może już dłużej znosić jęków Mojego ponownie krzyżowanego Syna. Chociaż Mój Syn i wasza Najświętsza Matka ukrywają ból, najlepiej jak potrafią, Moje Uszy wszystko słyszą. Moje Uszy i Moje Oczy nie są jak ludzkie i nic Mi nie umyka. Ponieważ nie Ja, lecz twoje pokolenie dokonuje wyboru, bunt w Moim Domu ściągnie na was Mój gniew (Boża Kara) i najgłębsza ciemność spadnie wkrótce na ziemię. To nie jest Mój wybór, lecz wasz. Ja wybrałem podniesienie was z grobów przez Moje Miłosierdzie, Moją Miłość, Moje Współczucie i Mój Pokój, lecz widzicie, ilu z was jest niewrażliwych na Moją propozycję. Nic nie może was już poruszyć. Wyczerpaliście Moją Cierpliwość.

    A ty, córko, bądź Moim Echem. Przypomnij wszystkim na nowo, że znajduję radość nie w śmierci złej i zbuntowanej istoty, lecz w nawróceniu człowieka złego i zbuntowanego (Ez 18,21n i 33,11), który zmienia swe zachowanie, aby zyskać życie. Wkrótce zniknie ta ziemia, którą znacie (Iz 23,3.19n). Postanowiłem przyśpieszyć Mój plan z powodu wielkich grzechów popełnianych przez wasze pokolenie. Wszystko zniknie. Wszystko zużyje się jak ubranie (Iz 51,6). To będzie Mój sposób zniszczenia nieczystości grzechu i uświadomicie sobie, że od początku byliście Moimi poświęconymi świątyniami i że Mój Duch żył w was. Ach! Ten Chrzest Ognia!! (Mt 3,11; 2P 3,10.12). Módlcie się i pośćcie w tych ostatnich dniach… (z Zeszytu 64, 22.02.1993)

    Matka Boża:
    … Vassulo, nadchodzi chrzest i jakże wielki będzie to chrzest!
    Jezus będzie wkrótce chrzcił ziemię Ogniem (lk 3,15-17). Aż do tego czasu będę się nadal objawiać… (z Zeszytu 66, 23.04.1993)

  • Leszek said

   Z książki „Koniec Czasów” M. Valtorty, z rozdz. zatyt. «Szatan odda władzę Antychrystowi»:
   Jezus mówi:
   „Gdyby uważnie obserwować to, co się dzieje od jakiegoś czasu, a zwłaszcza od początku tego wieku, który poprzedza koniec drugiego tysiąclecia, można by pomyśleć, że siedem pieczęci zostało otwartych. Nigdy dotąd nie byłem
   tak poruszony, chcąc do was wrócić z Moim Słowem, aby zgromadzić stada Moich wybranych i udać się z nimi oraz z moimi aniołami na wojnę z ukrytymi mocami, które się wysilają, żeby popchnąć ludzkość w bramy otchłani.
   Wojna, głód, epidemie, wojskowe środki zabijania – są one czymś więcej niż okrutne Bestie wspomniane przez Umiłowanego ucznia (Ap 13) – trzęsienia ziemi, znaki na niebie, wybuchy we wnętrznościach ziemi, cudowne wezwania małych dusz poruszonych Miłością, prześladowania Moich uczniów, wzniosłości dusz i nikczemności ciał – niczego nie brak w znakach, z których możecie wnioskować o bliskości chwili Mego Gniewu i Sprawiedliwości… (z dyktanda napis. 20 sierpnia 1943r.)

  • Leszek said

   Z t. I „Orędzi Zbawienia” Centurii:
   Matka Boża: … Dziś świat bawi się, tańczy, śpiewa, ale już idą dni wielkiego utrapienia, narzekania. Ale idą do was grzesznych dni płaczu, krzyków, jęków, i błagań. Jeśli się nie nawrócicie, zginiecie! Czy nie widzicie, że sąd nad światem już się rozpoczął?
   Wszystko umiecie sobie wytłumaczyć ( w sposób naturalny, be światła ducha Świętego – dop. mój), że to są to ruchy tektoniczne ziemi, skorupa ziemi się przesuwa i stąd te częste trzęsienia ziemi, wichry, tajfuny, huragany (zob. Mdr 16,16 i Syr 39,28). Tak to sobie tłumaczycie. A to są znaki na ziemi zbliżającego się dnia Sądu Pańskiego nad wami. Na niebie też widzieliście wiele znaków. Ale i to tez sobie umieliście wytłumaczyć na swój (naukowy – dop. mój) sposób. Serca wasze są twarde, nie chcecie zrozumieć, że grzech ściąga wielka karę, a kara ma różna postać… (z p-ktu 73, IX.1985)

   • Leszek said

    Pan Jezus do już śp. ks. Ottavio Michelini:
    29.XI.1977r.
    Pisz synu, to Ja, Jezus!
    Chce byś sobie zdał sprawę jak wielka jest głupota ludzi (Koh 9,3; Mk 7,22i), którzy nie chcą słuchać Boga, który jak Ojciec kochający z naleganiem wzywa, by wprowadzić ich na drogę prostą.
    Nie słuchają Boga, który ich głupota zmuszony uciec się musi do surowości, by obudzić ich ze snu śmierci (por. Ps 13,4-5a; Rz 13,11-13; Ga 5,19-21).
    Dlatego są te liczne wylewy wód, te trzęsieni ziemi i tyle innych nieszczęść; są to owoce ludzkiej głupoty, która na nic nie zwraca uwagi [w biegu ku przepaści, zagładzie, niczym rozpędzony koń cwałujący do bitwy (por. Jr 8,6), którego nie sposób zatrzymać – dop. mój)…

   • Leszek said

    Prozę Adminie Bronku, byś zechciał odszukać i umieścić we właściwym miejscu chwilę temu wysł. krótki stosowny odnoszący się do Gł. Tematu wpis. Dziękuję i pozdr. w Panu

  • Leszek said

   By śledzić na bieżąco znaki końca i Boże Ostrzeżenia wystarczy wpisać w Google słowa: END TIMES SIGNS LATEST EVENTS AND GOD’S WARNING i otwierać poszczególne linki.

  • Leszek said

   A tak w ogóle to w 16-ym rozdziale Apokalipsy chodzi o kary Boże za znieważane, wypaczane dary Ducha Świętego. Każdy z siedmiu aniołów jest opiekunem jednego z tych darów.
   „Idźcie i wylejcie… pokażcie do czego doprowadziło zlekceważenie korzystania z tych darów.

 4. Leszek said

  Ks. Andrzej Trojanowski TChr. w n-rze 4/2001 dwum-cznika katolickiego „Miłujcie się!”: Czy powodzie, wichry i pioruny są karą Bożą?
  za: http://archiwum.milujciesie.org.pl/nr/temat_numeru/czy_powodzie_wichry_i.html

  Bądźmy pewni, że Bóg nie karze grzeszników po to, aby inni – nawet ci, którzy są mniejszymi grzesznikami – poczuli się lepiej. Pochopne sądy i oceny w tym względzie mogą być sygnałami instalującej się w nas hipokryzji i pychy. Podłe musi być także takie myślenie o karach, na podstawie którego wyłączam się z grona ludzi grzesznych i utwierdzam w dobrym samopoczuciu „sprawiedliwego”…

  Pierwszą rzeczą, jaką trzeba by powiedzieć w odniesieniu do kary Bożej, jest to, że Bóg nie chce karać grzeszników. Bóg chętnie udziela dobrodziejstw, lecz nieskory jest do karania tych, którzy na karę zasługują – mówił Orygenes w swej homilii na Księgę Jeremiasza. Zobacz cierpliwość i łaskawość Boga – kontynuuje ten wybitny teolog i obrońca wiary z przełomu II i III wieku – który nigdy grzeszników nie kara po cichu. Dla przykładu: mógłby przecież od razu napiętnować mieszkańców Niniwy, a jednak daje szansę nawrócenia, wysyłając do nich proroka Jonasza. Chodziło bowiem o to, by dzięki słowom proroka: „Jeszcze trzy dni, a Niniwa zostanie zburzona” grzesznicy mogli uniknąć kary i wskutek nawrócenia uzyskać zmiłowanie Boże. I rzeczywiście, tak się stało – Niniwa została ocalona. A co z losem mieszkańców, którzy popadli w niewolę króla Nabuchodonozora i zostali uprowadzeni do Babilonu? Nie ostrzegał ich Pan za pośrednictwem proroka Jeremiasza o zagrażającym niebezpieczeństwie w następstwie ich niewierności i grzechów? „Przypatrz się rozpiętości czasu, w jakim przemawiał prorok do narodu” – zwraca się autor homilii do swoich słuchaczy. Przepowiadał on bardzo długo, bo za panowania aż trzech króli, aby ci, którzy tego pragną, oprzytomnieli i okazali skruchę pod wpływem słów proroczych. Wielkoduszny Bóg jeszcze w przeddzień wygnania udzielił sposobności nawrócenia, zachęcając słuchaczy do poprawy, aby rozwiała się żałość niewoli. Jednakże nawet i to ostatnie wezwanie zostało zlekceważone. Prorok został wyszydzony i ciągany przed sądy. Pomimo tylu zachęt, ostrzeżeń i gróźb – mieszkańcy Jerozolimy nie opamiętali się i nie uniknęli kary.

  Co jednak wszystko to nas obchodzi? – pytali się samych siebie słuchacze homilii Orygenesa, którymi byli chrześcijanie z Cezarei Palestyńskiej. Co interesują nas starotestamentalne historie o jakichś wojnach, rzeziach, karach, gwałtach i innych odrażających zdarzeniach? – czy nie jest to pytanie także dzisiejszych chrześcijan, którzy skłonni są zaliczyć niektóre księgi Starego Testamentu do podejrzanych bajek lub horrorów? Orygenes i w ogóle Ojcowie Kościoła mieli by dzisiaj pełne ręce roboty… Musieli by nam dobrze wytłumaczyć, że orędzie Starego Testamentu nie utraciło swojej wartości i aktualności, i że Księga ta jest i pozostanie aż do końca świata Księgą Życia. Oczywiście, nie z powodu historycznych czy literackich walorów (choć i one są niewątpliwe). Owszem, dzieje starożytnego Izraela nie interesują nas zbytnio: wszystko to odeszło do historii i nie liczy się już dzisiaj. Lecz pod warstwą historycznych opisów kryje się sens duchowy, nieprzemijalny, mający nieustanny związek z tajemnicą chrześcijańskiego życia. Czy sądzisz, że są to baśnie i że Duch Święty opowiada o wydarzeniach historycznych? – pytał Orygenes – Jest to pouczenie dla dusz, jest to nauka duchowa, która cię kształci. Tym, który uniemożliwia nam gardzenie Starym Testamentem i ukazuje jego nieustanną aktualność w duchowym wymiarze, jest sam Chrystus. Dał on przykład poprawnej lektury tych Pism, kiedy konkretnie wskazywał, w jaki sposób wypełniają się one w Jego mesjańskim posłannictwie. Jezus, Jego Kościół i tajemnica każdego ochrzczonego w Kościele człowieka jest wypełnieniem sensu Starego Testamentu. O naszej Głowie – którą jest Pan – i o nas samych jest tam mowa.

  Zatem wszystko to, co zostało zapisane, dla naszego duchowego dobra zostało spisane: dla upomnienia, pouczenia, pocieszenia, zachęty, podtrzymania na duchu itd… Jeśli wiernie naśladujemy Jezusa w lekturze Startego Testamentu, to nie lekceważymy żadnego, choćby niezrozumiałego i gorszącego, na pierwszy rzut oka, opisu. „Nie obchodzi cię historia z Babilonem i Nabuchodonozorem?” Zgoda: nie boimy się już historycznego króla Babilonu, ani wygnania do starożytnego Babilonu. Lecz problem polega na tym, że „przeciwko dawnemu Izraelowi powstawali cieleśni wrogowie, natomiast przeciwko nam powstaje wróg duchowy: gdy lekceważymy przykazania Boże, gdy gardzimy naukami Chrystusa, to ręka demonów nabiera siły przeciwko nam, a gdy sprzeniewierzymy się łasce, wówczas i my zostajemy wydani nieprzyjaciołom”. W odróżnieniu od tortur, poniesionych przez tamten lud, nam zagrażają „bestie duchowe i niewidzialne, które rozszarpują dusze grzeszników i wbijają zęby w serca bezbożnych”. Przede wszystkim więc, przeróżne kary w Starym Testamencie mają za zadanie przestrzec nas i pouczyć o ostatecznych konsekwencjach paktowania ze złem. cdn

 5. Kasia1 said

  no i Atanazy możesz teraz pisać,masz pustego bloga,a Ty adminie tak dałeś się wpuścic w kanał.Miłej soboty i całego przyszłego tygodnia.

  • Dzieckonmp said

   o co chodzi?

   • gwiazdka said

    o ciocie chodzi ? Kasiu nasz Administrator zachował się odpowiednio i nic złego nie zrobił ……. Atanazy nie lubi Cioci – bo się za nią nie modli jak zacznie to polubi ….tak to się robi nie inaczej bo to modlitwa zmienia nasze nastawienie do drugiego człowieka………..

    • Atanazy said

     Nie odczuwałem, ani nie odczuwam żadnych negatywnych uczuć względem użytkownika „ciocia”. Dlaczego miałbym? Wskazuję czasami na niebezpieczeństwo fałszywego miłosierdzia i fałszywej tolerancji, na końcu których zawsze znajduje się cierpienie. Często osoby o czułostkowej naturze dziwią się, że można komuś zwrócić uwagę albo postawić wymagania, zamiast bezwarunkowo głaskać po głowie. Biada dzieciom wychowywanym przez czułostkowych rodziców.

     Ostatnio byłem na spacerze nad jeziorem i spostrzegłem niezgaszone ognisko na skraju lasu. Wiemy, że trwają susze. Prawdopodobnie ktoś przysypał ognisko piaskiem, ale wiatr zwiał go i na nowo pojawił się płomień – już bez niczyjego nadzoru. Dwa wiadra wody z jeziora definitywnie załatwiły sprawę. Ty Gwiazdko i inne osoby możecie tego nie rozumieć, ale nie szkodzi. Nie wszyscy ludzie muszą być tacy sami, każdy ma własną rolę do odegrania w tym miejscu, gdzie go Bóg postawił.

     A tutaj grubsza sprawa – do czego prowadzi fałszywe miłosierdzie. To nie jest pierwsza historia tego typu:

     https://www.magnapolonia.org/niemiecka-aktywistka-na-rzecz-przyjmowania-imigrantow-zostala-zamordowana-przez-imigrantow/

    • gwiazdka said

     …….mamy poznawać ludzi po ich czynach a nie po odczuciach….a ty już wypowiedziałeś swoje zdanie.

    • krystynka said

     Gwiazdko każdy szanujący się bloger dba o odpowiedni poziom na tym co stworzył i ludziom udostępnił…..są ludzie co nie dbają o nic, bo wszystko mają podane na tacy…..i nie wazne czy ktos to widzi, ocenia, krytykuje, osądza….samo się zrobiło najwyzej samo się rozwali……

    • gwiazdka said

     … co napisałam to widać -jak coś pisze to chce się Bogu podobać a nie wam ..a jak popełnię błąd to przeproszę , ile ludzi tyle zdań ..Każdy pisze j rozumie na tyle na ile mu zostało dane od Boga jeden ma więcej a drugi ma mniej i to tez trzeba uszanować…..a od tego co mam mniej nie powinno się tyle samo wymagać ja od tego co ma więcej ……Dla siebie jestem bardziej krytyczna niż dla innych gdyby było odwrotnie – czy podobało by się Bogu ?

    • Joanna said

     Święta racja !

  • Atanazy said

   Bo ja wiem, czy pustego? Nic na to nie wskazuje.

 6. OSTOJA said

  Młoda polityk lobbowała na rzecz imigrantów. Jeden z nich ją zabił.

  Hiszpańska gazeta „El Correo” informuje, że wczoraj koło południa na stacji benzynowej w Asparrena, w północnej hiszpańskiej prowincji Álava, znaleziono ciało młodej kobiety. Jak donosi dziennik, śledczy zakładają, że chodzi o uznaną za zaginioną 28-letnią polityk Socjaldemokratycznej Partii Niemiec (SPD), Sophii Lösche.

  http://niezalezna.pl/228652-mloda-polityk-lobbowala-na-rzecz-imigrantow-jeden-z-nich-ja-zabil

 7. OSTOJA said

  Kogo Merkel wpuściła do swojego kraju? Mordercy, gwałciciele – sami się tym chwalą.

  Niemiecki dziennik „Bild” przeprowadził śledztwo, z którego wynika, że wśród imigrantów starających się o azyl w krajach europejskich, jest gigantyczny odsetek przestępców. Kogo Angela Merkel wpuściła do swojego kraju? Gwałcicieli, morderców, handlarzy narkotyków… którzy nawet nie ukrywają okropieństw, których dopuścili się w kraju swojego pochodzenia.

  http://niezalezna.pl/228663-kogo-merkel-wpuscila-do-swojego-kraju-mordercy-gwalciciele-sami-sie-tym-chwala

 8. OSTOJA said

  Skorumpowany sędzia pod ochroną SN. Skazany za łapówki wyciągnięty zza krat przez kolegów po fachu.

  Sędziowie Sądu Najwyższego wyciągnęli z więzienia kolegę z  nadzwyczajnej kasty. Sędzia z Kościerzyny jest już na wolności, choć udowodniono mu branie łapówek za wydawanie korzystnych orzeczeń i nielegalną pomoc w pisaniu apelacji. W tej historii w roli głównej są sędziowie SN o komunistycznej przeszłości – pisze dziś w „Gazecie Polskiej Codziennie” Maciej Marosz.

  http://niezalezna.pl/228694-skorumpowany-sedzia-pod-ochrona-sn-skazany-za-lapowki-wyciagniety-zza-krat-przez-kolegow-po-fachu

 9. PinkBo said

  Czyzby nadchodzil czas na zbanowanie Chrztu Sw? Tak jak bylo podawane w Oredziach.

  Byla Irlandzka prezydent, Mary Mc Aleese. Praktykujaca katoliczka!

  Tlum google z dzisiejszego Irish Times
  Dzieci, które zostały ochrzczone w Kościele katolickim, są „noworodkowymi rekruta-mi, którzy są zobowiązani do dożywotniego obowiązku posłuszeństwa”, twierdzi była prezydent Mary McAleese.

  Mówiąc, że wczesny chrzest narusza podstawowe prawa człowieka, powiedziała: „Nie można narzucać, naprawdę, obowiązków na ludzi, którzy mają zaledwie dwa tygodnie i nie mozna im powiedzieć kiedy maja 7, 8, 14 czy 19 lat to jest to co zakontraktowałeś, do czego sie zapisałeś, bo „ale tak naprawde tego sam nie zrobiles”.

  Obecny model chrztu „działał przez wiele stuleci, ponieważ ludzie nie rozumieli, że mają prawo do odmowy, prawa do odejścia”, oświadczyła.

  „Ale wy i ja wiemy, żyjemy teraz w czasach, w których mamy prawo do wolności sumienia, wolności wyznania, wolności opinii, wolności religii i wolności zmiany religii. Kościół katolicki musi jeszcze w pełni zaakceptować to myślenie „, powiedziała The Irish Times.

  Powiedziała, że ​​sumienie było „najwyższe”, gdy chodziło o katolików.

  „Moje ludzkie prawo do informowania własnego sumienia, moje ludzkie prawo do wyrażania własnego sumienia, nawet jeśli jest to sprzeczne z Magisterium (autorytetem nauczania Kościoła), to prawo do wlasnego sumienia jest najwyższe”.

  Opuszczone nauki

  Powiedziała, że ​​wiele rzeczy przez wieki było nauczanych „z wielką pasją, a teraz z czasem po cichu zostaje porzucona przez samo Magisterium, które tego nauczalo”.

  Wskazała na przykłady, takie jak potępienie Gallileo czy ostatnio, nazwanie w 1930 r. przez papieża Piusa XI zwolenników emancypacji i równości kobiet jako „fałszywych nauczycieli”.

  Pani McAleese powiedziała, że ​​nie zamierza uczestniczyć w żadnych wydarzeniach Światowego Spotkania Rodzin w Dublinie w sierpniu, ponieważ „bedzie to raczej wiecem politycznym, a nie religijnym i duchowym doświadczeniem”.

  Spotkanie, w którym uczestniczyć będzie papież Franciszek to forum „na rzecz wzmocnienia ortodoksji” – powiedziała.

  https://www.irishtimes.com/news/social-affairs/religion-and-beliefs/mary-mcaleese-baptised-children-infant-conscripts-1.3540624

 10. Magda 2 said

  Może się powtarzam ale zgodnie z przebiegunowaniem wg Pana Nowaka będzie jeszcze gorzej. Przyszły rok będzie jeszcze cieplejszy a pogoda będzie szalała jeszcze gorzej. Czytałam że na świecie jednocześnie wybuchło kilka wulkanów. Wybuchają nawet te które od setek lat spały. Zgadza się, bo te setki lat przypadają akurat ok 600 – 700 lat temu gdy było ostatnie przebiegunowanie. Nic na to nie poradzimy, bo Bóg przewidział wszystko już mld lat temu. Tak stworzył Ziemię, że obecne przebiegunowanie łączy się z oczyszczeniem Ziemi z grzechu w jakim gnije obecnie ludzkość. Gdy na to wszystko patrzę i poznaję jak to wszystko zostało genialnie pomyślane mld lat temu to podziwiam, podziwiam geniusz Boga. I nawet nam, Maryja nasza ukochana Królowa pewnie wymodliła u Boga działkę nr 1 na świecie. Dla swojego narodu. Nie przypadkowo jesteśmy tu gdzie jesteśmy i nie przypadkowo Maryja wybrała nas.
  Kochani patrzę z bólem serca na to co się dzieje ale czy obecnie ludzkość błaga o litość i miłosierdzie czy raczej przeklina Boga za nieszczęścia? Czy w Polsce np: KK wzywa do modlitwy o deszcz? Ratunek jest jedynie w tej nędznej reszczie co to jeszcze Boga w sercu zachowała. Ale nie martwmy się, bo Bogu czasami wystarczy jeden człowiek by przeprowadzić swój plan.

  • Atanazy said

   Pogoda jest całkiem przyjemna, taka bardziej śródziemnomorska. Tak, wiem, że potrzeba więcej deszczu. Ale pogdybajmy. Jeśliby się klimat zmienił trwale, polskie rolnictwo mogłoby się przerzucić na uprawy innych odmian roślin. Być może bardziej dochodowe. Czy to nie o. Klimuszko przepowiadał, że będą nam cytryny rosły?

   • cox21 said

    Można stwierdzić, że jest susza. Ta pogoda jest przyjemna, ale dla wczasowiczów, a nie rolników, czy działkowców. Owoce i warzywa jakie wyrosły są marne. Żniwa praktycznie już się zaczynają, co jest anormalne. Ja codziennie (oprócz niedziel) podlewam swoje dwie działki i przykro mi jest patrzeć na wysuszone rośliny. Ci, którzy nie mają pomp na działkach, nie mają też plonów.

    • Halina K said

     Takie trudności maja rolnicy , ale kto woła i prosi Boga o pomoc o deszcz , o łaske urodzaju ?
     Człowiek nauczony tylko brac ,
     korzystac w imie pychy i egoizmu .
     A z tej postawy prośby oraz modlitw nie bedzie .
     Więc nie ma co dziwić że tak jest . .
     .A wypływa to z zakłóceń jakie uczynił człowiek w świecie , przez niedostosowanie sie do praw natury .

     Do tej pory moje przekonanie było takie , że rolnicy, to ta grupa społeczna , która jako jedyna współpracowała z Bogiem Stwórcą .
     Bo oni dawali pracę, a Bóg Stwórca błogosławieństwo ,wzrost i była współpraca .
     Każdy rolnik szedł na pole wraz z Bogiem w myśłi sercu i słowie , błogosławił i prosił o Boża pomoc .
     Gdy były problemy pogodowe to wspólnie wszyscy w świątyni zanosili błagalne prosby .

     Teraz młodzi rolnicy liczą tylko zysk .Tak jak na upadłym zachodzie .
     Nie to, że mają współpracować z Bogiem Stwórcą .Że maja zbierać to, co z Bożego przyzwolenia urosło . By dzielić sie z tymi którzy wypracowuja inne dobra .

     Tak prawde mówiąc to niknie juz ta ostatnia grupa ludzi , którzy współpracowali z Bogiem świadomie .

     Bo przemysł i miastowi to w głownej mierze ci , którzy sa pasożytami bo produkuja zbyteczne rzeczy tylko dla zysku .
     Mieszczuchy wolą spacerowac i wylegiwac sie przed telewizorem , niż współpracowac z Bogiem w dziele tworzenia .
     Ja także mieszczuch .
     Bo praca w zakładzie to praca dla pieniądza .W oderwaniu od współtworzenia z Stwórcą .
     Prawie nikt nie zastanawia sie, czy to przedsięwzięcie jest w harmoni z prawami Boga , tylko ile na tym przedsięwzięciu mozna zarobic .
     A więc to nie jest współpraca z Właścicielem człowieka i swiata.

     Wiem jedno, wszystko to co zbyteczne upadnie , a dalszy ciag będzie miało to, co jest potrzebne i czemu da Chrystus Król siłe dalszego wzrostu i rozwoju .

     Tak obserwuje i sie zastanawiam ,jak będzie wyglądał człowiek i świat , gdy będzie miał całkowita władzę Chrystus Król ,Co przestanie istnieć a co dostanie siłe wzrostu .
     Jak sobie będzie radził człowiek z tym nowym co nadchodzi .
     Bo przecież w znikomym stopniu jest do zmian przystosowany .
     Jest jak w kiercie gdzie wszystko sie kręci w kółko .
     A co będzie jeżeli Chrystus Król nie będzie chciał żeby chodzic w kółko, tylko do przodu w lini prostej ?

    • Leszek said

     Jednym ze znaków Końca Czasów – i to w niejednym przesłaniu z nieba było powiedziane – jest czy tez będzie zakłócenie pór roku czy też ich „przestawienie w czasie” (por. Mdr 10,7). Powodem tego są duże zakłócenia w sferze duchowej ludzi tych czasów,w których dane jest nam z łaski Bożej żyć. Jak w plagach egipskich jest pewne stopniowanie wymierzanej przez Boga Jego sprawiedliwości; zanim zostanie nią dotknięty sam człowiek, wcześniej dotykana jest cała sfera materialna, w której człowiek żyje. Nie można na te sprawy patrzeć po ludzku i głosić takie tezy, że rolnictwo mogłoby się „przestawić na inne tory”. Nie, bo wszystko ma mieć swoje miejsce, porządek, tak, jak Bóg od początku zaplanował (por. Rdz 1,14 i 8,22; Ps 74,17), a więc też i pory roku, ich kolejność i …

    • szach said

     o przepraszam. Takiego urodzaju czereśni nie pamiętam w swym długim życiu. Jabłka i śliwki też zapowiadają się dobrze. Może na truskawki był sezon krótki, ale co do warzyw i owoców, to „klęska” urodzaju raczej, niż brak urodzaju. Pan Bóg daje plon obfity kiedy zechce. Z tego co pytałam, to w lubelskim rzepaki również dobrze się zapowiadają ,pomimo suszy. Nie było gradu niszczącego na wiosnę , jak bywało w latach poprzednich. Nie było mrozu w maju. Z powodu suszy ,może mniej siana , bo trawy słabe. Ale raczej należy Bogu dziękować za urodzaj owoców , niż narzekać .

    • cox21 said

     @Szach- Truskawki się skończyły, zanim na dobre się zaczęły. Co do innych owoców, to faktycznie jest sporo jabłek, co do wiśni, to kolega mojego brata opowiadał, że chciał sprawdzić, jak wyglądają owoce na jego drzewkach, zerwał kilka i z przerażeniem odkrył, że są one wysuszone w środku, więc w desperacji wpadł na pomysł, żeby wykopać dołki pod drzewkami i lać tam wodę z pompy. Co do warzyw tak marnej marchwi, pietruszki, o burakach już nie wspominając nawet moja mama sobie nie przypomina. Wszystko siane było w kwietniu, a wygląda tak, jakby dopiero z dwa tygodnie temu było siane. Zboże na polach tylko czeka na żniwa.

   • Halina K said

    No i na pierwszy rzut jest brana pod rozwage dochodowośc .

    A przecież jeżeli Bóg Stwórca i Właściciel człowieka i swiata robi przeszeregowanie,uporządkowanie , to w tym celu, aby od tego miejsca wszystko ruszało w własciwym kierunku .W tym, w którym On chce aby ruszyło i zmierzało do Jego celu .
    Kto na to patrzy w ten sposób ?

    Rozsądniejsze byłoby zapytanie ,
    jakie plany ma Bóg odnosnie klimatu w Polsce ,i co chce aby uprawiano w Polsce .
    Bo przecież w określonym celu czynione są te zmiany .
    I nastepuja zmiany całościowe nie wybiórcze .Wszystko zmienia sie .
    Bóg Stwórca oczekuje od człowieka własciwego podejścia ,dostosowania sie do Jego wskazań życzeń i oczekiwań .
    Czy podołamy temu zadaniu ?

    Na ten czas przeszeregowań , człowiek powinien nawiązac sercem łącznośc z Bogiem , by poprzez serce odbierac polecenia do wykonania .Powinien miec juz zablokowanego szatana, przed czynieniem zakłóceń w prawidłowym funkcjonowaniu i współpracy z Bogiem Wszechmogącym ..
    A czy jest wszystko właściwie ?
    Czy wszędzie słychac i widać wielkie NIE dla szatana i jego sługusów ?
    czy dobrze żeśmy sie przygotowali do tego co z Woli Boga następować ma .?
    Czy zdołalismy wypracowac tyle łask i pomocy z Nieba , aby dalej podążać drogą prawidłowej współpracy , i by to było czynione właściwe ?.

    Przecież zycie to droga , na której co krok jest nowe zadnie do realizacji .
    Każdy dzień przynosi nowe zadanie do realizacji .

    Kto jest nastawiony na to, aby umiejętnie sercem odczytywać zyczenia Boże ,
    ten wsłuchuje sie w podpowiedzi Ducha św i Maryji Królowej , a przez to podąża do Chrystusa Króla, by z Jego rąk przyjąc zadanie do wykonania .
    A poprzez chęc wykonywania zadań zleconych przez Króla włącza sie w budowę Jego Królestwa Miłości na Ziemi .

    W jakiej trudnej sytuacji jestesmy .
    Jeszcze nie wykonalismy należycie pierwszego zadania , czas mija , a trzeba przystąpic do realizacji drugiego .
    Jeżeli nie otrzymamy pomocy Nieba ,
    nie jestesmy w stanie tego wykonac prawidłowo , bo to zadanie można odczytać własnie sercem .
    Nie odczyta sie go w książce , lecz w sercu .
    Kto je odczyta prawidłowo ,?
    Dotad dokąd szatan będzie w sercu człowieka , to dotąd będzie przeszkadzał .
    Więc rodzi sie następne pytanie ,
    do ilu serc ma zablokowane wejście szatan ,wolą i swiadomościa człowieka ?.
    Do tych ,którzy maja sprawy Boga na pierwszym miejscu .
    Więc ilu jest takich,
    którzy maja sprawy Boże na pierwszym miejscu .
    Liczba imponująca w skali świata – prawda ?
    A w skali kraju ?

    I z tymi zaangażówanymi w Jego sprawy, Chrystus Król chce odzyskać wymiar człowieka z zniewolenia szatańskiego .
    Widać jak trudne zadanie ma , by wepchnąc wymiar człowieka na własciwa droge , wiodącą do Bożego celu

    • anmoderi said

     Halinko Bóg nie jest właścicielem człowieka tylko jego ojcem. Właścicielstwo kojarzy mi się z annunaki którzy stworzyli człowieka do niewolniczej pracy żeby się nie męczyć po twoim gadaniu stwierdzam że religia żydowsko-katolicka ma więcej wspólnego z Sumerem niż chrześcijanom się wydaje.

     Pamiętaj Bóg stwórca jest ojcem człowieka a nie właścicielem on nas kocha a nie.

    • Halina K said

     Bóg Ojciec jest Stwórcą ,
     Jest tym który kocha .
     Jest tym którego tchnienie mieszka w człowieku .
     Jest tym który jest Włacicielem wymiaru człowieka , bo to jest dziełem Jego rąk .

     Wydaje mi sie że uzywając słowa WŁAŚCICI|EL nie ubliżyłam Bogu w Trójcy św w żadnej mierze .Ani nie popełniłam kardynalnego błędu .

     A ponieważ jest drugi pretendent do tego aby być właścicielem człowieka i swiata, to znaczy szatan uzurpator , to nie popełniłam żadnego błędu wykazując prawowitego WŁAŚCICIELA człowieka i swiata.

     I uwagi tego typu ,
     że cos tam od zydów itd, nie ma tutaj żadnego uzasaadnienia .
     Bo Bóg w Trójcy św to JEDNOŚĆ .
     Mówiąc Bóg mam na myśli Boga Ojca , Boga Syna i Boga Ducha św .
     Nie wiem w czym masz problem .

     A skąd wyczasnąłeś te jakies tam anunaki.
     Pierwszy raz o czyms takim słysze .
     To że masz jakies błedne skojarzenia , to nie znaczy że ja jestem w błedzie .

    • anmoderi said

     Szatan chce być właścicielem a Bóg stwórca ojcem. Ojciec który kocha pozostawia swemu dziecku wolną wolą i nie ważne czy to człowiek czy natura. Myślę ze ubliżyłaś bo Bóg nie chce mieć w nas niewolników ale dzieci które on kocha i które kochają jego. Szatan zaś dąży właśnie do systemu niewolnictwa/wlaścicielstwa w którym jak nie będziesz bezwzględnie posłuszna to cię zlikwiduje.

     Aha i żeby była jasność pisząc bóg stwórca mam na myśli boga który mnie kocha i którego Słowianie nazywali np Rodem oczywiście twojego boga też ale bez piekieł i innych bo uważam to za straszenie słabo psychicznych ludzi
     I tak skłaniam się ku rodzimiowierstwu

     oczywiście szatan to wszelka siła ciemności

     Pisze to wszystko żeby była jasność ale chętnie od czasu do czasu z wami podyskutuje bez kłótni i nie wiadomo czego jak przyjaźni ludzie

     Aha możecie się za mnie modlić nie przeszkadza mi to.
     Pozdrawiam sława wam

    • Halina K said

     Anmoderi,,,,,,,,

     Po pierwsze Bóg Stwórca z dużej litery .

     —-Bóg który kocha pozostawia swojemu dziecku wolna wole ——
     Powiedz mi czy Ty masz dzieci ?
     Ale byłeś dzieckiem i wiesz,
     że rodzice stawiaja wymagania i uczą wszystkiego co potrzebne jest dziecku ,do godnego i wartościowego życia .By umiało sobie radzic w zyciu .By kontynuowało to co oni rozpoczęłi .Szczęśliwe życie na Ziemi .

     Czy więc Bóg Stwórca Ojciec nie zleca zadań do wykonania tak, jak ojciec czy matka ziemska ?
     Jak myśłisz, czy tylko daje wolną wolę i mówi róbta co chceta wszystko wam wolno ?
     Czy w ziemskiej rodzinie dzieciom wszystko wolno a rodzice tylko pracują i daja z siebie dla dobra rodziny ?
     Przecież wymagaja od swoich dzieci .

     Dawanie wolnej woli owocuje dobrem tylko wtedy gdy człowiek posiada pewną mądrość zyciową .
     A w świecie teraz wszystko stoi na głowie dlatego, że wzięto za zasadę przewodnią
     — w imię wolności wszystko mi wolno ,
     — ja tak chce ,bo to mi radośc sprawia ,
     — życie jest krótkie więc poużywac sobie trzeba ,
     — w imie wolnosci mam prawo byc pyszny egoistyczny , kłamliwy podstępny, bo to jest potrzebne do osiagnięcia moich pragnień i celów .
     Czy w Twojej rodzinie tak było , i czy jest ?

     To własnie ta postawa , ten sposób myśłenia sprowadził wielkie spustoszenia na Ziemi .Człowiek i swiat zszedł z Bożej drogi , odstąpił od realizacji Bozych zadań i spowodował to ,że są tak wielkie zakłócenia i spustoszenia w kształtującej sie rzeczywistości .
     A czy ta postawa nie jest jawnym wpuszczniem wroga Boga Stwórcy, w kształtowanie rzeczywistości na Ziemi .
     Czy przez to szczęśliwym jest Bóg Stwórca , że takie nieprawidłowości sa w świecie, z błędnych decyzji człowieka wynikające.

     Mówisz o bogu Słowian .
     Nie wiem kogo czcili .
     Ja wiem jedno , że Bóg Stwórca przysłał na ten świat swojego Syna Jezusa Chrystusa, żeby był Królem i żeby prowadził człowieka i swiat Jego drogami , Bo człowiek sam nie jest w stanie zbudować na Ziemi coś mądrego i dobrego .
     I rozsądnym wyjściem dla każdego jest , [nawet dla tego który czuje sie Słowianinem] ,nawiązać z Nim łącznośc poprzez serce i wejść na drogą prawidłowej współpracy z Nim , aby włączyc sie w budowę tego co On chce zbudować, rekami człowieka sie posługując , By przynosiło to radośc i chwałe Bogu Ojcu i pożytek człowiekowi żyjącemu na Ziemi .
     A wracanie do wierzeń Słowian jest błędem .
     Do mądrości należy to, aby ściśle współpracować z Prawowitym Królem Jezusem . Który jest Królem z Woli Boga Ojca i ma byc z wyboru człowieka .
     Więc raczej patrzenie do przodu ma sens , a nie cofanie sie wstecz

     Niechaj Maryja Królowa Polski ogarnie Cię swoim płaszczem opieki i poprowadzi jako dziecię swoja, do Boga w Trójcy św , Byś zyjąc ,mógł służyc Jego radości i chwale , dając Mu to, co On chce od Ciebie otrzymać
     Niechaj pomoc łaska i błogosławieństwo Boga w Trójcy św towarzyszy Ci na dalszej drodze życia .
     Bądz szczęśliwym prawdziwym szczęściem , które daje pełnienie Woli Boga Wszechmogącego w Trójcy św Jedynego ,…..

 11. Asia said

  23 czerwca w Garabandal
  …przyszedł Anioł i ludzie z wioski byli tak samo pod wrażeniem jak ci, którzy przybyli z sąsiednich wiosek…

  więcej – https://garabandal2018.wordpress.com

 12. La Salette said

  24 czerwca w dniu swieta Narodzenia Jana Chrzciciela przypada rocznica pierwszego objawienia w Medziugorju.

  • La Salette said

   Wspomnianego dnia około godziny osiemnastej dzieci: Ivanka Ivanković, Mirjana Dragićević, Vicka Ivanković, Ivan Dragićević, Ivan Ivanković i Milka Pavlović zobaczyły na miejscu zwanym Podbrdo (na wzgórzu Crnica) piękną młodą kobietę z dzieckiem na ręku. Wtedy nie powiedziała im nic, tylko ręką dawała znaki, aby się zbliżyły. Jednakże dzieci, zaskoczone i przerażone, nie podeszły bliżej, chociażzaraz pomyślały, że jest to Matka Boża

   • La Salette said

    Kazdy wlos na waszej glowie jest policzony…W objawieniu Bozej Woli nie ma przypadkow sa tylko znaki…
    Zastanawialem sie kiedys, ktora godzine glowna dnia poswiecic Matce Bozej… i wybralem 18… pozniej okazalo sie iz jest to godzina pierwszego objawienia w Medjugorje.
    godz. 9.00 westchnienie do Ducha sw, w poludnie (12.00) modlitwy do Boga Ojca
    15 Meka Panska…

 13. La Salette said

  Oto medalion wiary na czasy ostateczne przekazany przez Matkę Bożą Strażniczkę Wiary Patrycji Talbot z Ekwadoru!
  Na zewnętrznej stronie ma wizerunek Strażniczki Wiary, wokół wizerunku naszej Matki jest cały Różaniec. Każdy koralik tego Różańca ma różyczkę, ponieważ Dziewica mówi, że kiedy modlimy się sercem ofiarujemy jej właśnie różyczkę.
  Z drugiej strony jest Najświętsza Trójca, ponieważ Dziewica zabiera nas do Boga. Ona nigdy nie zatrzymuje się na sobie. Prowadzi nas na drogę Boga. Jest „M” Maryi połączone z Ojcem, Synem i Duchem Świętym. Maryja jest córką Ojca, jest Matką Syna i żoną Ducha Świętego.
  Wokół jest 12 gwiazd, które symbolizują Kościół, ponieważ Maryja jest Matką Kościoła. Na dole jest Serce Jezusa i Serce Maryi, którym musimy oddać, poświęcić nasze życie. Na górze jest korona cierniowa, która przypomina nam o Męce Jezusa i o tym, abyśmy połączyli nasze cierpienia z cierpieniem Jezusa.
  http://m.fronda.pl/a/oto-medalion-wiary-na-czasy-ostateczne-przekazany-przez-matke-boza-strazniczke-wiary,71389.html

 14. OSTOJA said

  Niegodna kariera Małgorzaty Gersdorf dobiega końca.

  No i dobrze, że to już ostatnie dni Sądu Najwyższego w obecnym składzie. No i świetnie, że wkrótce skończy się panowanie Małgorzaty Gersdorf. Czas kapitulacji Małgorzaty Gersdorf może nastąpić każdego dnia – dziś, jutro, pojutrze.

  https://wpolityce.pl/polityka/387214-niegodna-kariera-malgorzaty-gersdorf-dobiega-konca

 15. La Salette said

  Gdy więc ujrzycie na miejscu świętym ohydę spustoszenia, którą przepowiedział prorok Daniel – kto czyta, niech uważa” (Mat. 24,15)
  https://malydziennik.pl/czy-to-juz-ohydne-spustoszenie-w-miejscu-swietym/

 16. OSTOJA said

  https://rankomat.pl/turystyka/gdzie-nie-jechac-na-wakacje-lista-niebezpiecznych-krajow?utm_source=Adkontekst&utm_medium=cpc&utm_campaign=CS_rankomat_turystyka_wakacje_kat&utm_term=niezalezna.pl&utm_content=300x200_2&rt_so=Adkontekst&rt_med=cpc&rt_camp=CS_rankomat_turystyka_wakacje_kat

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.

 
%d blogerów lubi to: