Dziecko Królowej Pokoju

Pokój musi zapanować pomiędzy człowiekiem i Bogiem, a także między ludźmi

 • Królowa Pokoju

  Królowa Pokoju
 • Uwaga

  Strona używa plików cookies które zapisują się w pamięci komputera. Zapisywanie plików cookies można zablokować w ustawieniach przeglądarki. Dowiedz się o tych plikach http://wszystkoociasteczkach.pl
 • Propozycja chronologiczna

  • Rok 2019 – Kryzys Rumunia
  • Rok 2020 – fałszywe traktaty pokojowe
  • Rok 2021 – Papież jedzie do Moskwy
  • Rok 2021 – Wojna
  • Rok 2022 – zwycięstwo komunistyczne
  • Rok 2023 – 10 królów
  • Rok 2024 – Antychryst
  • Rok 2025 – Sojusz z wieloma
  • Rok 2025 – Synod
  • Rok 2026 – Henoch i Eliasz
  • Rok 2028 – Ohyda spustoszenia
  • Rok 2029 – Ostrzeżenie
  • Rok 2030 – Cud
  • Rok 2031 – Nawrócenie Izraela
  • Rok 2032 – Kara
  • Rok 2032 – Odnowienie świata
  • Rok 2033 – Exodus
  • Rok 2034 – Zgromadzenie w Jerozolimie
  • Rok 3032 – Gog i Magog
  • Rok 3213 – Koniec świata
  • Nowe niebiańskie Jeruzalem.
 • Ostrzeżenie

  13 kwietnia 2029
 • Logowanie

 • Odwiedzają nas

  Map

 • Maryjo weź mnie za rękę

 • Jezu Maryjo Kocham Was

Z ostatniej chwili

Posted by Dzieckonmp w dniu 8 listopada 2018


PILNE – Z OSTATNIEJ CHWILI

Hanna Gronkiewicz Waltz zdelegalizowała Święta Bożego Narodzenia! Wszystko w imię walki z faszyzmem, bo rok temu słyszała, jak Polacy mówili przy wigilijnym stole: „Chcemy BIAŁYCH Świąt”.

Komentarzy 231 do “Z ostatniej chwili”

 1. Ciocia said

  Wersalskie potyczki o Polskę – Ale Historia odc. 71

  • Halina K said

   Tak było na arenie świata ziemskiego , gdy decydowali ludzie, uwikłani w podstęp i przebiegłośc uzurpatora świata ziemskiego, szatana ..

   A jak będzie teraz ,
   na arenie zjednoczonego świata duchowego i ziemskiego ,pod panowaniem Zwycięskiego i Prawowitego Króla i Królowej świata ziemskiego i duchowego, Króla Jezusa i Królowej Maryji ?
   Gdy świat ziemski i duchowy w jedności i zrozumieniu , będzie szedł Ich droga i realizował Ich zadania , osiągając w ten sposób cel Boga Ojca ?

   Prawda , Sprawiedliwość według kryteriów Bożej Sprawiedliwości będzie powodowała to, że świat ziemski bedzie sie dostosowywał do stanu faktycznego , do tego stanu jaki sobą ma przedstawiać z Woli Boga .By mogło sie budować Królestwo Miłości na wzór jak zbudowanym jest Niebo .

   Nie będzie juz możliwe budowanie z wymysłu człowieka ,będącego w szatańskim błędzie po to, aby mogła w rzeczywistość w materii wrastać szatańska ingerencja .

 2. Ciocia said

  Jan Paweł II Trzecia pielgrzymka ; wolność trzeba zdobywać

 3. Będzie Msza Święta Katolicka w Intencji Marszu Niepodległości! https://gloria.tv/article/Gj8FzMPUZg8A1zvYVq8gsHNM8

 4. La Salette said

  NOWENNA DO MATKI BOŻEJ MIŁOSIERDZIA
  Dzień piąty – 11 listopada

  Święta Maryjo, Dziewico, wśród niewiast na świecie nie urodziła się podobna Tobie, Córko i Służebnico najwyższego Króla, Ojca niebieskiego, Matko najświętszego Pana naszego Jezusa Chrystusa, Oblubienico Ducha Świętego: módl się za nami wraz ze św. Michałem Archaniołem i wszystkimi mocami nieba, i wszystkimi świętymi do Twego Najświętszego, umiłowanego Syna, Pana i Mistrza.

  Chwała Ojcu…

  Święta Maryjo, Matko Miłosierdzia, źródło wody żywej, z obfitości której każdy może zaczerpnąć, wspomóż nas łaską Swoją świętą, broń przed zagrożeniami świata i doprowadź szczęśliwie do portu zbawienia.

  Oddajemy Ci, o Matko Miłosierdzia i Wspomożycielko wiernych, wszystkich zmarłych z naszej diecezji, parafii, całego Zakonu Serafickiego, naszych zmarłych rodziców, rodzeństwo, przyjaciół, krewnych i dobrodziejów. Uproś dla nich u Boga przebaczenie i łaskę uczestnictwa w radości zbawionych, aby przez całą wieczność mogli poznawać niezgłębione tajemnice miłości Bożej.
  Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu… Matko Miłosierdzia – módl się za nami
  https://www.milosierdzieboze.pl/nowennambm.php?text=142

  • La Salette said

   Dzień piąty

   Dziś sprowadź Mi dusze braci odłączonych i zanurz ich w morzu miłosierdzia Mojego. W gorzkiej męce rozdzierali Mi ciało i Serce, to jest Kościół Mój. Kiedy wracają do jedności z Kościołem, goją się rany Moje i tym sposobem ulżą Mi w męce.

   Jezu najmiłosierniejszy, który jesteś dobrocią samą, Ty nie odmawiasz światła proszącym Ciebie, przyjmij do mieszkania najlitościwszego Serca swego dusze braci naszych odłączonych i pociągnij ich swym światłem do jedności z Kościołem, i nie wypuszczaj ich z mieszkania najlitościwszego Serca swego, ale spraw, aby i oni uwielbili hojność miłosierdzia Twego.

   Ojcze Przedwieczny, spójrz okiem miłosierdzia swego na dusze braci naszych odłączonych, zwłaszcza tych, którzy roztrwonili dobra Twoje i nadużyli łask Twoich, trwając uporczywie w swych błędach. Nie patrz na ich błędy, ale na miłość Syna swego i na gorzką mękę Jego, którą podjął dla nich, gdyż i oni są zamknięci w najlitościwszym Sercu Jezusa. Spraw, niech i oni wysławiają wielkie miłosierdzie Twoje na wieki wieczne. Amen.
   https://www.faustyna.pl/zmbm/nowenna-do-milosierdzia-bozego/

   Koronka do BM

 5. La Salette said

  Litania do świętej Jadwigi Królowej

  Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
  Chryste, usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
  Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami
  Synu odkupicielu świata, Boże,
  Duchu Święty,
  Święta Trójco, Jedyny Boże,

  Święta Maryjo, Matko Bolesna, módl się za nami
  Święty Józefie,
  Święty Janie,
  Święty Pawle,
  Święty Marku,
  Święty Augustynie,
  Święty Wacławie,
  Święty Stanisławie,

  Święta Jadwigo Królowo, módl się za nami
  Pani Wawelska i nasza,
  Uległa Bogu we wszystkim,
  Wpatrzona w Ukrzyżowanego,
  Przez wiarę widzą,
  Gorliwa krzewicielko wiary i mądrości,
  Władczyni łącząca ziemskie królowanie z Królestwem Chrystusa,
  Apostole prawdy i dobra,
  Jednocząca narody we wspólnym szukaniu Boga,
  Wzorze świeckiej świętości,
  Szafarko pokoju,
  Pani piękna i miłosierna,
  Ratująca z biedy duchowej,
  Mario i Marto w jednej osobie,
  W cichości znosząca upokorzenia i potwarze,
  Matko, kształtująca swoje oddanie w krzyżu,
  Orędowniczko matek i wzorze oczekujących potomstwa,
  Strażniczko chrześcijańskiej kultury i obyczajów,
  Wierna Służebniczko Obecnego Boga,

  Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie
  Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie
  Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami

  P. Módl się za nami święta Jadwigo Królowo.
  W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

  Boże, życie wiernych i chwało pokornych,
  Ty uczyniłeś świętą Jadwigę Królową gorliwą krzewicielką wiary i miłości,
  spraw za jej wstawiennictwem, abyśmy się stali apostołami prawdy i dobra.
  Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna,
  który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego,
  Bóg przez wszystkie wieki wieków.

  Wezwania do świętej Jadwigi Królowej
  gen. Józefa Hallera 1938

  Święta Królowo Jadwigo – módl się za nami
  – wierna córo Boża,
  – z Bogiem w modlitwie złączona,
  – wzorowa małżonko królewska,
  – dbająca o biednych poddanych,
  – fundująca kościoły i klasztory,
  – apostołko wiary Chrystusowej,
  – odnowicielko Akademii Krakowskiej,
  – opiekunko studiującej młodzieży,
  – szerzycielko pokoju,
  – przez potwarze doświadczona,
  – patronko Polski,

  Abyśmy wiernie stali przy wierze Chrystusowej, módl się za nami
  – abyśmy prowadzili cnotliwe życie,
  – aby Naród polski zjednoczył się w Chrystusie,
  – aby nasze rodziny były wzorem życia chrześcijańskiego,
  – abyśmy czcili i szanowali Najświętszą Pannę jako Matkę Bożą i Królową Polski,
  – abyśmy zbawiennie znosili wszystkie dolegliwości i cierpienia,
  – abyśmy kierowali się Bogiem we wszystkich poczynaniach,

  W. Módl się za nami Królowo Jadwigo
  O. Abyśmy się stali godnymi obietnic Pana Chrystusowych.

  Boże, Tyś Królową Jadwigę nauczył, jak całym sercem przejść od radości światowych do pokornego naśladowania Twego krzyża, spraw, abyśmy przez Jej zasługi uczyli się deptać przemijające rozkosze świata i wszystkie nasze przeszkody zwyciężać w objęciach Twego krzyża. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

  Modlitwa

  Panie Jezu Chryste,
  Ty przez Świętą Jadwigę uczysz nas
  patrzeć oczyma wiary
  i czynić zgodnie z tym, co nam objawiasz.
  Za jej wstawiennictwem obdarzaj nas łaską swojej bliskości
  i uległego przyjmowania Twojej woli.
  Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
  http://www.jadwizanki.pl/?wpis-patron=litanie-i-modlitwy

  • La Salette said

   Modlitwy o wstawiennictwo św. Wojciecha
   Boże, Ty umocniłeś nasz naród w wymawianiu Twego imienia przez nauczanie i chwalebne męczeństwo św. Wojciecha, spraw, prosimy, aby ten, który na ziemi głosił naszym przodkom wiarę, wstawiał się za nami w niebie.

   Boże, który uwieńczyłeś wiarę św. Wojciecha i obdarzyłeś Kościół gnieźnieński jego ciałem; spraw, prosimy, abyśmy ciągle postępując w wierze i miłości, zasłużyli na udział w radości nieba.
   Panie, niech modlitwa, którą jako wyraz dziecięcego oddania ofiarujemy Twojemu Majestatowi ku czci św. Wojciecha, męczennika i biskupa, uczyni nas godnymi wiecznego szczęścia, które on osiągnął, przelawszy krew dla Ciebie.
   Święty Wojciechu, patronie naszej Ojczyzny i naszej parafii! Użyźniłeś siejbę słowa Bożego krwią swoją, a w sercach naszych zaszczepiłeś miłość do Bogarodzicy. Bądź nam nadal przewodnikiem do nieba i uproś nam u Boga potrzebny hart ducha, abyśmy z Twoją pomocą mężnie wyznawali swą wiarę i przez nią otrzymali nagrodę wieczną. Przez Chrystusa Pana naszego. AMEN.

 6. cox21 said

  My I Brygada.

 7. Halina K said

  Dzisiaj ŚWIĘTO NARODOWE , dzień jubileuszu,
  więc zyczmy sobie wszyscy nawzajem….

  –Byśmy jak ojce nasze włożyli wielki wkłąd dla przyszłości i wspaniałości Polski i Polaków .
  –Byśmy na tym zakręcie dziejowym utrzymali sie na dobrej drodze, wraz z naszą Królowa Maryją, dającej dobre owoce w teraźniejszości i w całej przyszlości .
  –Bysmy nie zmarnowali danego nam czasu , lecz wykorzystali go ,dla chwały i radości Boga w Trójcy św i Maryji Królowej , a także dla pożytku i szacunku na rzecz Narodu Polskiego i świata całego.
  –Byśmy zdołali budować na Polskiej Ziemi Królestwo Miłości Chrystusa Króla , które On chce zbudować w materii , powołanym do tego zadania ,wybranym Narodem Polskim .
  –Byśmy zdołali naszym życiem , zapisać piękną karte historii , która odmyka nowy rozdział w historii narodu człowieka i świata .Czas Nowej Ery w której nie ma szatana i tego wszystkiego co wdarło sie po grzechu w Raju .
  –Byśmy sie stali przykładem prawidłowej współpracy z Królem i Królową świata ziemskiego i duchowego .
  –Byśmy złączeni sercem ,dusza i ciałem, wolą i świadomościa wybrali drogę , którą chce Bóg Ojciec , aby Jego stworzenie zyjące z Jego woli na Ziemi podążało .
  — Byśmy zdołali dać Bogu w Trójcy św wszystko to, co On pragnie otrzymać od człowieka zyjącego na Ziemi .

  Tak nam dopomóż Boże Wszechmogący w Trójcy św , Mateńko Królowo Polski ,Współodkupicielko,
  Zwycięska Królowo Maryjo, Matko Syna Bożego , Oblubienico Ducha św ,Córko Boga Ojca ,
  Pogromczyni szatana i wszelkiej maści demonów .
  oraz wszyscy Aniołowie i Swięci .Amen

  • Ciocia said

   Z życia wzięte przykłady mamy nawet na tym blogu , że ile ludzi tyle pomysłów .Ważne , abyśmy nie podcinali korzeni .

 8. Ciocia said

  Jan Paweł II

  Proszę was:

  – abyście mieli ufność nawet wbrew każdej swojej słabości,
  – abyście szukali zawsze duchowej mocy u Tego, u którego tyle pokoleń ojców naszych i matek ją znajdowało,
  – abyście od Niego nigdy nie odstąpili,
  – abyście nigdy nie utracili tej wolności ducha, do której On „wyzwala” człowieka,
  – abyście nigdy nie wzgardzili tą Miłością, która jest „największa”, która się wyraziła przez Krzyż, a bez której życie ludzkie nie ma ani korzenia, ani sensu. Proszę was o to przez pamięć i przez potężne wstawiennictwo Bogarodzicy z Jasnej Góry i wszystkich Jej sanktuariów na ziemi polskiej, przez pamięć św. Wojciecha, który zginął dla Chrystusa nad Bałtykiem, przez pamięć św. Stanisława, który legł pod mieczem królewskim na Skałce. Proszę was o to. Amen.

  fragment homilii,
  Kraków-Błonia,
  9 czerwca 1979 roku

 9. Ciocia said

  Tu na żywo

 10. cox21 said

  Piechota, ta szara piechota

 11. Ciocia said

  Radosna Parada Niepodległości przeszła przez Wrocław

  Radosna Parada Niepodległości przeszła przez Wrocław po raz 17. Z okazji setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości miała ona wyjątkowy przebieg. Wrocławianie ruszyli z czterech punktów w mieście – Centrum Historii Zajezdnia, pl. Solidarności, ul. Krasińskiego oraz ul. Swobodnej – i połączyli się na Placu Wolności.

  Czytaj więcej: https://gazetawroclawska.pl/radosna-parada-niepodleglosci-przeszla-przez-wroclaw-zdjecia/ar/13657106

 12. Ciocia said

  Wrocław: Ruszył Narodowy Marsz Niepodległości o 17.00 spod Dworca Głównego .

 13. La Salette said

  Zachodnie media już rozkręciły fabrykę kłamstw. Ulicami Warszawy przeszli wyłącznie faszyści wspierani przez prezydenta
  https://nczas.com/2018/11/11/zachodnie-media-juz-rozkrecily-fabryke-klamstw-ulicami-warszawy-przeszli-wylacznie-faszysci-wspierani-przez-prezydenta/

 14. La Salette said

  W Wilnie bardzo miły akcent.
  Kościół Sw Teresy przy ostrej bramie na polskiej mszy wypełniony po brzegi.
  Na palacu prezydenckim pani prezydent Grzybowskiej na obu stronach podświetlane dwa napisy PL100 oraz na maszcie biało-czerwona flaga.

 15. Magda 2 said

  Kochani wracam do domu z Marszu Niepodległości. Było cuuudownie, wspaniale i było tyle ludzi że trudno ogarnąć. Dziękuję za modlitwy.

  Boże dziękuję Ci za ten cudowny dzień.

 16. La Salette said

  Modliłem się nad grobem w kaplicy Sw Kazimierza, zobaczyłem przyszedł uklęknął i modlił się Metropolita Litwy, arcybiskup wilenski. Podszedłem zamieniłem parę słów, na Laudetur Iesus Chrisus bez namysłu i zwłoki odpowiedział po łacinie. Ukleknalem położył ręce i Udzielił blogoslawienstwa. Zapytałem się czy mówi po Polsku. Właściwie gestami odpowiedział, że bardzo słabo.
  Osobiście przewodniczył mszy świętej dla młodzieży.
  Polski głos w Wilnie słychać bardzo często.

 17. La Salette said

  Znamy frekwencję w Warszawie. 200 tys. Polaków wzięło udział w „Biało-Czerwonym Marszu”
  https://wiadomosci.wp.pl/znamy-frekwencje-w-warszawie-200-tys-polakow-wzielo-udzial-w-bialo-czerwonym-marszu-6315829777533057a?amp=1

 18. La Salette said

  Biało-czerwone barwy na najwyższym budynku świata
  W Dubaju – w setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości – biało-czerwonymi barwami oświetlono Burdż Chalifa, czyli najwyższy budynek na świecie. W Zjednoczonych Emiratach Arabskich mieszka ponad pięć tys. Polaków. To największa Polonia wśród wszystkich krajów arabskich.

  Wielu rodaków oglądało flagę, która rozświetliła na kilkadziesiąt sekund liczący 823 metry wieżowiec.
  https://fakty.interia.pl/swiat/news-bialo-czerwone-barwy-na-najwyzszym-budynku-swiata,nId,2659372#utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=chrome

 19. Atanazy said

  Byłem. Ależ tłum! Trzy lub cztery razy więcej ludzi niż rok temu. Dużo rodzin z dziećmi. Chamstwa relatywnie mało.

  • Halina K said

   Wspaniale , znakiem tego że kultura wzrasta .
   Że znika szatańska głupkowatośc .

   Zaczyna sie wyłaniac prawdziwe oblicze przyjacielskiego i szlachetnego , lecz tłamszonego i zniewalanego wciąż Narodu Polskiego .

   A było mówione o Polsce,
   że w ciemnościach wzrastają piękne kwiaty w ogródzie Królowej Polski Maryji .
   gdy ciemnośc zniknie , wówczas świat zobaczy piękno i wartośc tego, co wyrosło z Polskiej Ziemi pod piecza Królowej Maryji .
   I będa chylić głowę w dowód uznania i podziwu .

   • Halina K said

    Podobno Donald Tusk wraz z Milerem obgadywali dzisiaj strategię, co by tu zrobic, aby z połączonymi siłami opozycji wrócic do gry i zadowolić oczekiwania zleceniodawców .
    Bo jak do tej pory to ustawili sie na marginesie .
    A myśłeli że wyjdą na szczyty i otrzymaja uznanie .

    Czyżby już w PO i Nowoczesnej nie było nikogo, z kim mógłby opracować strategię , ?

    Sprawy Polski ida do przodu ,
    a totalna opozycja boryka sie z coraz większymi trudnościami , które wynikają z ich pomysłów ,słabości i bezradności .

    Prawdą jest, że przychodzi Prawowity Król człowieka i swiata, Jezus Chrystus . A w takiej rzeczywistości nie może istnieć nic, co nie słuzy Królowi.
    Więc plany Tuska i Milera, gdy będą niezgodne z oczekiwaniem Króla Jezusa , obrócą sie w nic .
    Bo jest takie powiedzenie ,,,
    na nic zda sie wstawanie o północy ,
    gdy nie bedzie Bożej pomocy .

    Oby już zniknęły na zawsze te wszystkie przeciwności , które wciąz powodował szatan rękami marionetek , aby przeszkodzić Narodowi Polskiemu w podążaniu Boża droga do Bożego celu .
    Oby Polskę i Polaków wypełnił Duch św i poprowadził wszystko i wszystkich Bożą drogą.
    Byśmy zdołali dać Bogu w Trójcy św to, co On chce od nas otrzymać .
    Bo przecież wybrał nas do szczególnego zadania .
    I mamy szansę dać Mu wiele radości .

    • cox21 said

     Chodzi o Leszka Millera? Przecież to polityczny emeryt.

    • szach said

     Byliśmy. Najpierw odśpiewaliśmy hymn na pl. Piłsudskiego i oddaliśmy cześć śp. L. Kaczyńskiemu, pod nowo odsłoniętym pomnikiem. Potem, udaliśmy się na Marsz. Nie słuchajcie mącicieli o jakoby dwóch marszach. Był jeden Marsz a jeśli oddzielony , to tylko z powodu podporządkowania się uczestników, służbom porządkowym. Nie było żadnego innego podziału. Jeden Marsz Polaków. Polska jest wspaniała. Oczywiście, różnych ludzi skupił Marsz. Od tych, którzy szli odmawiając modlitwy, po tych, co skandowali hasła lub tylko z biało-czerwoną flagą szli w milczeniu. Bóg Honor i Ojczyzna- to najczęściej wznoszony okrzyk. Morze biało-czerwonych flag. Ścisk był duży i nawet miałam lekkie obawy o dzieci. Ale wszystko odbyło się z kulturą i bezpiecznie. Ludzie różnych stanów . Starzy i młodzi oraz dzieci. Bardzo dużo rodzin z dziećmi. Nawet z niemowlętami. Ze wszystkich zakątków Polski poprzyjeżdżali Polacy, by być tego dnia w stolicy. Bo serce Polaka jest gorące. Nawet usłyszałam osobiste życzenie” wszystkiego dobrego” od p. posła Gryglasa , który przeciskał się w tym naszym tłumie. Był, o czym zaświadczam. Nie podoba mi się zawłaszczanie Marszu przez jakiekolwiek środowisko. Wczorajsze wypowiedzi p. Bosaka w tvp.info były nie do przyjęcia. Wysłuchałam ich z oburzeniem. Ja np byłam wielokrotnie na Marszu , ale nie jestem zwolennikiem Narodowców ani ONR . a to robię dla Polski . Tylko i wyłącznie. Jestem pewna, że z wyjątkiem nielicznych jednostek,które chciały coś ugrać Marszem dla siebie, pozostali uczestnicy byli tam z tych samych pobudek. Natomiast zgadzam się z p. Bosakiem, że Marsz jest dla różnych środowisk okazją do pokazania swego istnienia. Nie można ludziom wolnym zabraniać określenia swej przynależności o ile nie godzi to w wolność innych ludzi i nie jest propagowaniem zła. W pełni zgadzam się z wypowiedzią wczorajszą p. Wildsteina, który wskazał na to, że pojedyncze incydenty, są podkładaniem się wrogim Polsce środowiskom , bo dają im pretekst do ataków na Polskę i deprecjonowania całego wydarzenia. Kto nie był, a mógł- niech żałuje. Są chwile i zdarzenia w życiu Narodu, w których trzeba być w określonym miejscu i czasie. Świętowanie 100 rocznicy Odzyskania Niepodległości , tak wspaniale przygotowane i z takim rozmachem przeprowadzone na całym świecie, jest tą chwilą , którą pisze się dzieje własnej Ojczyzny. Po zwolennikach Tuska, Schetyny i Kijowskiego, nie spodziewałam się przejawów patriotyzmu . Nie mogą z serca wyciągnąć miłości do Polski, której nie mają. Jednak muszę wam wyznać, że w sobotę, chyba po raz pierwszy w moim życiu, szczerze się za nich modliłam i ofiarowałam komunię św . Tylko Bóg może odmienić serce człowieka. Nie mają tej łaski wiary, którą my darmo otrzymaliśmy i przyjęliśmy. Są godni pożałowania. Są najbiedniejsi z biednych. Ubóstwo duchowe jest najgorszym ubóstwem, bo wtedy człowiek przestaje „być” i pozostaje mu tylko pragnienie by „mieć” . A im więcej ma, tym więcej potrzebuje, żeby to co ma ,utrzymać. Widać było wczoraj najlepiej, porażkę totalnej opozycji, która nawet w takim dniu, nie potrafiła wykrzesać z siebie choćby pozorów patriotyzmu. Myślę, że tacy ludzie są nam dani, żeby nas ćwiczyć w cierpliwości . Miłować nieprzyjaciół swoich, to miłość największa ze wszystkich. Więc módlmy się za nich. Gdyby nie było totalnych, to stracili byśmy okazję do miłowania nieprzyjaciół. Pan Bóg tak mądrze ten świat urządził, że w każdym czasie są okazje,by zawalczyć o zbawienie. Nie ma szansy na najmniejsze porozumienie między nami, bo to nie są ludzie dobrej woli. Jednak są i musimy ich tolerować. Wczoraj słyszałam wypowiedzi o marszu osób, które na marszu nie były.Przypomnijmy sobie, jak odbierano nam głos w sprawie Klątwy lub Kleru, gdy ktoś chciał się wypowiedzieć ,nie uczestnicząc w widowisku/filmie. Oto pokrętna mowa tych ludzi, oparta na kłamstwie. Mówią prawdę tylko wtedy, kiedy się pomylą (patrz Tusk o stosunku do polskości) . Albo p. Mieszkowski wczoraj ,przywołał mord na G. Narutowiczu jako mord polityczny , bo morderca był członkiem sanacji. Zapomniał, że mord na śp. Rosiaku i chęć zabicia p.J. Kaczyńskiego, był dokonany przez członka jego partii , Cybę. Tu takiego związku nie dostrzegają. Widać jak żonglują faktami dla, własnego interesu. To diabelska mowa. Diabeł też wybiórczo traktował cytaty Pisma Św. A takie diabelskie zło, można pokonać: pokorą, modlitwą, postem i cierpliwością. Tak czyńmy. Zwyciężymy !
     Na koniec dodam, że Tuskowi udało się jedno w polityce zagranicznej-sprzedać Unii bubla, czyli siebie samego. Teraz UE chce nam oddać „towar”, tylko czy Polacy zechcą przyjąć zwrot ? Mam nadzieję, że nie. Termin reklamacji minął :). Ale ,gdy popatrzymy na twarze „naszych” prezydentów od 1989-2015, to nie ma tam aniołów. Twarz L. Kaczyńskiego, odcina się od tych twarzy, które śmiały się nad trumnami swoich rodaków. Dziś ,rodacy czczą pamięć L. Kaczyńskiego i stawiają pomniki temu, którego za życia wyśmiewano i obrażano. Ci, chodzący w glorii chwały, odejdą z niczym i zginą w mrokach przyszłości, jako nieistotne epizody, które Polsce się przydarzyły i niczym szczególnym się nie zapisały .Kto karmiony jest za życia goryczą, ten po śmierci błyszczy jak gwiazda. Kto karmiony jest mlekiem i miodem, ten po śmierci ginie w ciemności. I to jest sprawiedliwość. Z tego się radujmy.

   • cox21 said

    Polskie kwiaty

   • cox21 said

    Krzysztof Klenczon & Czerwone Gitary- Biały Krzyż

    I jeszcze to

 20. Halina K said

  Tak patrzę na te wszystkie wydarzenia jakie następuja w ostatnim czasie w Polsce to dochodzę do wniosku, że Naród Polski Rozmodlony spełnia oczekiwania Boga w Trójcy św .Że jest posłuszny Woli Chrystusa Króla tak jak wskazywał to S Faustynie .

  —-Poderwany do modlitwy przez Maryję Królową w Oławie, cały czas trwa na swoim stanowisku walki w świecie duchowym , i walczy z szatanem, jako Wojownicy Modlitwy
  . A liczba ich wciąz wzrasta .
  ——Została oddana wola Narodu, Chrystusowi Królowi w Łagiewnikach , przed obrazem JEZU UFAM TOBIE .Przed Prawowitym Królem przychodzącym na ten świat po raz drugi .
  I złożona została prośba, by to On budował w naszym kraju , naszymi rękami, swoje Królestwo Miłości .
  —–Przez RÓŻANIEC DO GRANIC Rozmodlony Naród Polski wyznaczył granice Królestwa Maryji Królowej i Chrystusa Króla .I pokazał ,że tutaj mówia NIE dla szatana , a TAK dla Królowej Maryji i Chrystusa Króla .
  —–Teraz w dzień jubileuszu 100 lat niepodległości, dał dowód na to ,że służy Chrystusowi Królowi .
  Że każdy zakątek Polski chce, aby następne 1000lat było prowadzone przez Chrystusa Króla .Aby teraźniejszośc i przyszłośc była w rękach Chrystusa Króla i Maryji Królowej Współodkupicielki .
  Bo prezydent , rząd i naród był zjednoczony na Mszy św i modlitwie w tak szczególnym dniu .
  A przez to rozpoczął wchodzenie w nowy czas ,w ścisłym zjednoczeniu z Prawowitymi Władcami .
  —–W dodatku teraz 18 listopada spotka sie w Łagiewnikach , aby ponowić prośby i oddanie .

  Patrząc na to ,co następuje na Polskiej Ziemi ,po 100 letniej władzy szatana nad człowiekiem i swiatem stwierdzam ,że szatan przegrywa z kretesem .
  Że Chrystus Król odzyskuje to, na czym podstępem uwłaszczył sie szatan .
  Że Rozmodlony Naród Polski na Polskiej Ziemi czyni przyczółek , do którego będzie mógł przyjść jak do tego, co Jego własnościa jest i rozpocząc swoje królowanie w materii. Będąc Królem świata ziemskiego i duchowego człowieka równocześnie .

  W związku z tym mam nadzieję,
  że ponieważ Naród Polski Rozmodlony jest posłuszny Woli Chrystusa Króla , więc nie spotka go to ,co chciałby szatan aby go spotkało .
  Podejrzewam że ta kara, która spadłaby na Naród, gdyby podążał szatana droga , nie spadnie .
  Bo Naród Polski Rozmodlony nadal mówi szatanowi NIE a Chrystusowi Królowi TAK .A przez to utrzymuje sie na Bożej drodze, na której jest pomoc łaska i błogosławieństwo .
  A więc na tej drodze nie ma kary .

  Co będzie z tymi, którzy nie chcieli wejśc na droge współpracy z Chrystusem Królem , nie wiem .
  Rozważam tylko sytuację Rozmodlonego Narodu Polskiego .
  Bo to co wyszczególniłam odnosi sie do Rozmodlonego Narodu Polskiego .To jest jego ciężka praca i osiągnięcia .

  Ale jeżeli sie jeszcze uwzględni to , co zostało objete modlitwa tego Narodu , to wówczas co pozostanie na wadliwej szatańskiej drodze , na której jest kara ?

  Przecież z Nieba proszą , przepraszajcie i proście o wybaczenie , w swoim imieniu i waszych rodzin krewnych, znajomych .
  Więc można miec nadzieję, że może zdołamy zadość uczynic tak ,aby mogło sie obejśc bez kary .

  Niechaj sie pełni Wola Nieba ,
  z nia sie zawsze zgadzać trzeba .

 21. Ciocia said

  Zaryzykuj wszystkim – absolutnie wszystkim!

 22. Najlepsza recenzja Marszu jaką czytałam: https://gloria.tv/article/2CnxDKwCmU3eBrF9Ekc8hVBPV

 23. Ciocia said

  Rekordowa frekwencja na Marszu w Warszawie!

 24. Ciocia said

  Msza św. trydencka w Polsce

  Aktualna mapa miejsc w Polsce, w których odprawiana jest regularnie Msza św. w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego.

  http://sanctus.pl/index.php?doc=149&podgrupa=167

  • Ciocia said

   Duszpasterstwo Wiernych Tradycji Łacińskiej w Archidiecezji Warszawskiej

   Msza święta trydencka w tym tygodniu będzie odprawiana

   11 XI 25. Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego godz. 14 – NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI.
   12 XI Poniedziałek godz. 19.30 – św. Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka oraz Krystyna, Pierwszych Męczenników Polski.
   13 XI Wtorek godz. 19.30 – św. Stanisława Kostki, Wyznawcy, drugorzędnego Patrona Polski i archidiecezji, św. Dydaka, Wyznawcy.
   14 XI Środa godz. 19.30 – św. Jozafata, Biskupa i Męczennika.
   15 XI Czwartek godz. 16.30 – św. Alberta Wielkiego, Biskupa, Wyznawcy i Doktora Kościoła.

   http://mszatrydencka.waw.pl/

   • Ciocia said

    To wiadomość dla Eweliny , która tu ciągle i wciąż pisze ,że w Polsce nie wolno odprawiać Mszy Trydenckiej co jest ewidentną plotką .

 25. Ciocia said

  Wklęsła ziemia .

 26. Halina K said

  Masz wiele racji , ale najważniejsze jest to ,
  że sprawy nie wymknęły sie spod kontroli .
  Że panował spokój i rozwaga .
  Bo do takiej liczby narodu, jakakolwiek nawet najmniejsza iskra zadyny, mogłaby spowodować nieobliczane skutki .Bo sytuacja mogłaby sie wymknąć spod kontroli .
  Druga sprawa , trzeba sie cieszyc z tego ,że wszyscy sa w zgodzie , że nie dało sie rozhuśtać nastrojów tak, aby doszło do konfliktu .
  Prawdą jest, że od lat robione jest wszystko ,aby wywołać majdan w Polsce , by obce siły mogły zaprowadzać swój ład i porządek w Polsce .
  I jak do tej pory ,wszystkie plany i zamiary zniewolenia Polski pełzną na niczym .
  I z tego sie bardzo cieszę .
  Sprawy Polski idą do przodu , mimo iż szatan robi wszystko aby zatrzymać . Aby wepchnąc na błedną droge widącą do szatańskiej pułapki .

  Chrystus Wodzem , Chrystus Królem , Chrystus Władcą nam, wraz z Królowa Polski Maryją .
  Przed kim mamy czuc trwoge ///

 27. jowram said

 28. Wspólne modlitwy katolików z Żydami i heretykami.https://swietatradycja.wordpress.com/2018/11/12/wspolne-modlitwy-katolikow-z-zydami-i-heretykami/

 29. Ciocia said

  Do zakupu broni trzeba mieć badania psychologiczne .

 30. Ciocia said

  Pozwolenie na broń. Jakie procedury trzeba przejść?

  https://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/920490,pozwolenie-na-bron-procedura-badania-koszty-oplaty.html

  • Halina K said

   Jowram ……

   Proszę mi powiedziec, jak sie ma to co piszesz , co sercem odbierasz ,do tego wydarzenia z życia P Jezusa na Ziemi .

   Przecież Pan Jezus powiedział do Piotra apostoła,,,,,,
   ,,,, schowaj swą broń [miecz] , bo kto mieczem wojuje , to od miecza ginie ,,,,,,,

   Proszę wytłumacz mi ,czemu P Jezus do Apostołów mówił co innego, a do Ciebie mówi co innego .

   Czemu wtedy gdy chodził po Ziemi, kazał odrzucic broń , a teraz zachwala żeby ją posiadać . ?
   Czyżby chciał żebyśmy od szabli wyginęłi w myśl powiedzenia ,,,,,, kto czym wojuje, to od tego ginie ?……
   Czy rozważałeś tą kwestię ?

   Ty jesteś szczęściarzem ,
   bo masz kontakt jak mówisz , i możesz pytać , więc proszę zapytaj o te rozbierzności .

   czemu w przekazach z Nieba Maryja mówi, że w tych teraźniejszych czasach, modlitwa jest ważniejsza niż najnowocześniejsza armia .?
   Bo dokąd walka toczy sie w świecie duchowym , to dotąd nie wyjdzie na świat ziemski .
   A gdy nie wyjdzie ,więc broń , szabla lub pistolet nie będzie potrzebny….
   Przecież P Jezus walczy z szatanem w świecie duchowym , nie z człowiekiem w świecie ziemskim .I ZWYCIĘŻĄ .

   No to jak faktycznie jest .

   Prosze o wyjaśnienie .

 31. Adrian said

  PRZESŁANIE PRZEZ NASZEGO PANA DO WILLIAM COSTELLIA – SOBOTA 10 LISTOPADA 2018
  NIE. 773

  Ludzkość poczuje esencję Świętego Ostrzeżenia, bo ludzkość zasnęła, wierząc, że to nie przyjdzie – Moja Najświętsza Matka, ostrzegła cię, abyś modliła się za Rosję i przyniosła Konsekrację Rosji, zanim będzie za późno. Jest już za późno, ponieważ Rosja rozprzestrzeniła swoje błędy na całym świecie, doprowadzając wszystkich ludzi do konfliktu – Fałszywi Przywódcy wkrótce wystąpią, by zlikwidować rynek europejski; Zostanie utworzonych dziesięć Narodów, by przedstawić Nierządnicę i Bestię.

  WILLIAM: Modlę się w Różaniec Święty. Widzę Biały krzyż i choinki pochodzące z krzyża. Za Krzyżem widzę jedną dużą Planetę i mniejszą – są tuż za Krzyżem.

  Widzę, jak Jezus przyszedł z milionami aniołów. Są tysiące choinek, które docierają z krzyża do mojego domu. Tworzą linię i są ubrani jedną długą linią świateł, a pod drzewami widzę miliony dusz czekających na podnóżek Łaski – czekających na wejście do Nieba. Jezus przyszedł i mówi:

  NASZ PAN: „Pozdrawiam was” Biała Skała „Niepokalanego Serca Maryi! Pozdrawiam was, Moja umiłowana „Skała Zbawienia”, znając bardzo dobrze wasze próby, ale nie bójcie się, oni bardzo szybko przejdą. ”

  „Widzisz wszystkie miliony dusz czekających na łańcuchu choinek? Dziś mają być zabrane ze Mną do Bram Nieba. Tak, Mój synu, te dusze były przez długi czas w czyśćcu i oczyścili się, aby zostać zaproszonym do Królestwa Mojego Ojca. ”

  „Dwie planety stojące za Białym Krzyżem to dwie planety z waszego Układu Słonecznego, które wkrótce zostaną poruszone, aby ludzkość poczuła istotę Świętego Ostrzeżenia, ponieważ ludzkość zasnęła, wierząc, że ona nie nadejdzie.”

  „Mój drogi święty syn, ludzkość zasnęła, pozwalając tylko nielicznym, którzy wierzą w wielką manifestację. Ale kiedy nadejdzie, świat zobaczy, jak nierozsądna ludzkość stała się, pozwalając ludzkich rysów i idei wypełnić ich umysły. Ludzkość naprawdę wierzy, że pokój przyszedł do nich, zapominając, co nas czeka. Ludzkość idzie z dnia na dzień, uważając, że wszystko jest dobrze, pomimo dowodów, które mówią im inaczej. ”

  „Do ludzi w Europie: wkrótce zobaczysz wojnę, ponieważ zbliża się trzecia wojna światowa, pozostawiając Nasze liczne dzieci nieprzygotowane i nieświadome nadchodzącej dewastacji.”

  „Moje dzieci, Moje dzieci: Obudźcie się ze snu i uświadomcie sobie, że koniec jest bliski, gdzie narody zostaną unicestwione i zniszczone. Zapomniałeś o słowach Mojej Najświętszej Matki dane w Fatimie – dane w tak wielu miejscach na Ziemi – gdzie Maryja, Moja Najświętsza Matka, ostrzegła cię, abyś modliła się za Rosję i przyniosła Konsekrację Rosji, zanim będzie za późno. Jest już za późno, Moje umiłowane dzieci, ponieważ Rosja rozprzestrzeniła swoje błędy na całym świecie, doprowadzając wszystkich ludzi do konfliktu. ”

  „Włochy, Włochy: Dlaczego porzuciłeś Prawdę, aby podążać za powołaniem Złego? Ostrzegałem cię bardzo. Że ze wszystkich Mystics i Holy Souls, które podniosłem, aby cię ostrzec – czy posłuchałeś? ”

  „Rzym O Rzymie” Dlaczego oddałeś swoją duszę wrogowi? Wzniosłem do was niezliczoną ilość Mistycyzmów i Dusz Świętych, abyście uwierzyli, ale niestety tylko nieliczni wysłuchali Naszego powołania. Zobaczysz jednego we Włoszech, który wprowadzi ludzi w błąd i poprosi cię, abyś podpisał przysięgę wobec niego, aby podążał za Antychrystem. O, ludzie z Włoch, Francji i Niemiec: wielu fałszywych przywódców wkrótce wystąpi, by zlikwidować europejski rynek, aby powstało dziesięć narodów, które będą rządzić, by przedstawić nierządnicę i bestię, która czeka na moment, aby zwyciężyć i przyciągnąć wszystkich do siebie. ”

  „Bądźcie przygotowani, moi synowie i córki, ponieważ nadszedł czas Węża i Moje dzieci będą prześladowane jak nigdy dotąd. Wielu zostanie zamęczonych. Nadszedł czas, aby wszystkie nasze dzieci odmówiły co najmniej jeden różaniec święty dziennie i więcej, jeśli dasz czas na uratowanie wiernych. Wkrótce wybuchną wojny, wciągające wiele narodów w konflikt. ”

  „Orędzia z Nieba zmniejszyły się na świecie, jak Zły porusza się naprzód, ale musisz wiedzieć, że Orędzia będą trwać aż do Powtórnego Przyjścia Mojego przybycia, słodkie dzieci, ponieważ pomimo mocy Złego, Ty Nadal są Moimi dziećmi „.

  „Do ludzi na Bliskim Wschodzie: bądźcie czujni i módlcie się, ponieważ niedługo nastąpi Jedno Zła Ducha, aby Jego Panowanie było widziane i słyszane. Nie wierzcie, że zostanie on wyciszony, ponieważ Antychryst czeka, aż zdarzą się wydarzenia, aby uczynił wejście, głosząc drogę pokoju „.

  „Módlcie się, Moje dzieci, módlcie się, aby Zły nie posiadał mocy i wpływu na tak wiele osób. Módlcie się, Moje dzieci za Ostrzeżenie, ponieważ jest blisko. Obserwujcie Niebiosa, bo będą znaki, aby wskazać wam drogę. ”

  „Módlcie się za Anglię, bo nadejdzie kolejny atak terrorystyczny.”

  „Jeśli chodzi o ciebie, mój drogi synu: nie przejmuj się, jak wiele krzyży przyszło na twoją drogę. Nie martwcie się, bo znaki nadchodzą po waszej drodze, abyście wiedzieli, co czynić. Mój umiłowany synu, kroczysz ścieżką, po której szedłem, ale jesteś przygotowany na swoją przyszłą rolę jako Peter Abraham II. Nie martwcie się, ponieważ wszyscy, którzy mają być z wami, otrzymają pouczenie, kiedy i gdzie i jak to się stanie, tyle, ile przygotowuje się po cichu, skoro przyjdzie bardzo mocno. Cierpliwość – i módl się „.

  „Ty, Mój synu, zostałeś skierowany, aby postępować ze wszystkim, co ma przygotować. Nie bójcie się, bo jestem Przewodnikiem. Kocham cię bardzo i nie martw się o to, co się z tobą dzieje, ponieważ Zły próbuje cię usunąć, ale nie odniesie sukcesu, ponieważ My z Nieba mamy dla ciebie wiele pracy. Pokój!”

  WILLIAM: Jezus dał mi wtedy osobiste instrukcje.

  NASZ PAN: „Widzisz te drzewa, które złożyłem przed Świętym Krzyżem? Pod nimi dałem długie liny duszom, które dziś zostaną uwolnione – ponad tysiąc (1000) z nich zostało uwolnionych z twojego powodu – zobacz drzewo, które umieściłem na linii frontu? To drzewo ma tysiąc (tysiąc) dusz, które dzisiaj pójdą do Nieba, dzięki waszym modlitwom. ”

  „Dlaczego choinka? To jest tajemnica – powiem ci pewnego dnia. ”

  „Módlcie się za Angela Merkel z Niemiec, ponieważ jej życie jest w niebezpieczeństwie. Ona jest moją kochaną duszą i będę Jej błogosławić: W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.”

  „Módlcie się za mojego syna, Donalda Trumpa, ponieważ cierpi on pod naciskiem, jaki na niego nakłada. Módlcie się za Kalifornię, ponieważ to państwo będzie bardzo cierpieć, dopóki ziemia nie zostanie zerwana „.

  „Módlcie się za artystów, ponieważ wprowadzili w błąd wielu ludzi na świecie. Módlcie się, Moje dzieci, módlcie się, ponieważ ludzkość potrzebuje wielu modlitw. ”

  „Módlcie się, moje dzieci – odmawiajcie Różaniec Święty i Koronkę do Miłosierdzia, ponieważ te modlitwy ocalą świat, ale teraz Moje dzieci muszą się modlić. Kocham was, Moje słodkie dzieci i wysyłam wam świąteczne anioły na cały świat. Ufajcie mojej Najświętszej Matce, gdy krąży po świecie, szukając zbawienia swoich dzieci. Przekazuję Moje Ojcowskie Błogosławieństwa wszystkim, a szczególnie wam, Mojemu wybranemu Synowi Boskiego Światła: W Imieniu Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. „(Trzy razy).
  https://translate.google.pl/translate?hl=pl&sl=en&u=http://littlepebble.org/2018/02/05/message-763-4-february-2018/&prev=search

  • Stokrotka said

   Czy ktoś mógłby wytłumaczyć ten fragment z orędzia o Angeli Merkel? Bo nie bardzo rozumiem , dlaczego Pan Bóg jej błogosławi? Złu błogosławi? Przecież to ona zaprosiła tu tylu uchodźców do Europy na życzenie eskimosów z Ameryki. Czy to nie ona służy diabłu i jego zwolennikom ? Coś mi nie to nie pasuje..

   • Joanna said

    Stokrotko ,
    tak jak ty i ja i inni zrodzeni na świecie jesteśmy dziećmi Bożymi. Bo Bóg nam dal życie i jesteśmy do Niego podobni, Jednakowo jesteśmy kochani i jednakowo każdemu Bóg błogosławi, bo pragnie by do niego powrócił i znalazł się w niebie skąd wyruszył na ziemski padół. Wszyscy jesteśmy grzesznikami jedni mniejszymi drudzy większymi. Ale jednakowo nas kocha Pan Jezus. Za każdego umarł na Krzyżu. Nikogo nie potępiał i nie oskarżał. Widział każdego z Krzyża i każdemu dał szansę na powrócenie do Niego. Każdy ma swój czas. Jeden wcześniej dozna poruszenia serca nawrócenia, inni na łożu śmierci, jeszcze inni w ostatniej sekundzie swojego tchnienia. Tego nie wiemy. Dlatego i my nie możemy nikogo przekreślać i winniśmy się za każdego modlić o łaskę nawrócenia oraz każdemu błogosławić. Wtedy nasze modlitwy przyczynią się, choć możemy tego nie widzieć, że tych wielkich grzeszników serca skruszeją i wejdą do Królestwa Bożego. I to jest cała Prawda.
    W Piśmie jest powiedziane błogosławcie:
    1 P 3; 9 Nie oddawajcie złem za zło ani złorzeczeniem za złorzeczenie! Przeciwnie zaś, błogosławcie! Do tego bowiem jesteście powołani, abyście odziedziczyli błogosławieństwo.

     Rz 12; 14 Błogosławcie tych, którzy was prześladują! Błogosławcie, a nie złorzeczcie!

     Łk 6; 28 błogosławcie tym, którzy was przeklinają, i módlcie się za tych, którzy was oczerniają.

    Ja ze swojego przykładu widzę, jak za niektórych się modlę i wszystkim błogosławię, to stają się lepszymi ludźmi. Pozostań z Bożym błogosławieństwem.

    • Ciocia said

     A czy dla ciebie Papież Franciszek też jest dzieckiem Boga ?

    • Joanna said

     Ciocia,
     Przeczytaj uważnie pierwsze zdanie w poprzednim wpisie, a sama znajdziesz odpowiedź i moje stanowisko.
     Papież wybierany jest tylko jeden. On pełni swą funkcję aż do śmierci. Ponadto jak tobie wiadomo, papież Benedykt XVI nigdy nie zrzekł się tytułu papieża, a Franciszek obejmując stanowisko przyjął tylko stanowisko Biskupa Rzymu. I tak się sam tytułuje.
     I ty też zapewne o tym wielokrotnie słyszałaś lub czytałaś, bo jesteś w internecie bardzo aktywna. Zatem powiem, że nie rozumiem tego prowokacyjnego pytania.
     Ja również zadam tobie pytanie, ale nie musisz mi na nie odpowiadać. Ile razy w życiu przeczytałaś całe Pismo św. Jeśli raz to zbyt mało. Jeśli w ogóle to bardzo źle. Natomiast jeśli dwa lub więcej i nie rozumiesz Słowa Bożego to może czytając proś Ducha Św. o Światło i zrozumienie. Także podpieraj się innymi pozycjami mistyków lub proroków. Z Bogiem

    • Ciocia said

     To czy Franciszek jako człowiek jest dzieckiem Boga ?

  • messenger said

   Z tego co mi wiadomo to on ma fałszywe orędzia od przeszło 30 lat.

 32. jan said

  wazne,polecam https://www.youtube.com/watch?v=NoUWYYQDZGE

 33. obserwator said

  „Módlcie się za Angelę Merkel z Niemiec ponieważ jej życie jest w niebezpieczeństwie.Ona jest moją kochaną duszą i będę jej błogosławić”.No comments.

  • Stokrotka said

   to samo mam na myśli…no comment

   • szach said

    nie pomyśleliście, że najprostszy sposób na ogłupianie ludzi, to tworzenie pseudo orędzi ? Sposób tani i skuteczny a w dodatku znajduje wielu siewców . I nigdy nie udowodnisz kłamstwa .Tak więc podstawą przetrwania jest porzucenie naiwności i przyjęcie raczej mniej szkodliwej postawy przesadnej nieufności. W przeciwnym razie, stajesz się pożytecznym idiotą ,który myśli, że robi dobrze, gdy faktycznie szkodzi. Szkodzi sobie, innym ludziom i swojej ojczyźnie. Wszyscy jesteśmy narażeni na oszustwa. Pewna doza nieufności w połączeniu z działaniem Ducha św ,ratuje nas od takich sideł.

   • cox21 said

    Dokładnie.

 34. Ciocia said

  Apostołowie prosili Pana: «Dodaj nam wiary» – (Łk 17, 1-6) – 12 XI 2018 r.

 35. Ciocia said

  Jeśli nie znasz wartości Królestwa to nigdy nie będziesz szukać…

 36. Ciocia said

  św.Faustyna
  Dz.745
  Święto Chrystusa Króla [25 X 1936]
  W czasie mszy św. ogarnął mnie taki żar wewnętrzny miłości Boga i ratowania dusz, [że] nie umiem tego wyrazić. Czuję, że jestem cała ogniem, walczyć będę z wszelkim złem bronią miłosierdzia. Pali mnie pragnienie ratowania dusz; przebiegam cały świat wszerz i wzdłuż, i zapuszczam się na (165) krańce jego, do najdzikszych miejsc, by ratować dusze. Czynię to przez modlitwę i ofiarę. Pragnę, aby każda dusza wysławiała miłosierdzie Boże, bo każdy doznaje skutków tego miłosierdzia na sobie. Święci w niebie wielbią to miłosierdzie Pańskie, ja pragnę wielbić je już tu na ziemi i szerzyć jego cześć tak, jak Bóg ode mnie tego żąda.

  Cytat z „Dzienniczka” nr 746

  Zrozumiałam, że w pewnych i najcięższych momentach będę sama, opuszczona od wszystkich, i muszę czoło stawić wszystkim burzom i walczyć całą mocą duszy nawet z tymi, od których się spodziewałam pomocy. Ale nie jestem sama, bo jest ze mną Jezus, z Nim nie lękam się niczego. Dobrze sobie zdaję sprawę ze wszystkiego i wiem, czego Bóg ode mnie żąda. Cierpienie, wzgarda, pośmiewisko, prześladowanie, upokorzenie będzie stałym udziałem moim, nie znam innej drogi; za szczerą miłość – niewdzięczność. Taka jest ścieżka moja, wydeptana śladami Jezusa.
  (166) Jezu mój, siło moja i jedyna nadziejo moja, w Tobie jednym cała nadzieja moja; ufność moja nie będzie zawiedziona.

 37. Ciocia said

  Wiadomości 11.11. 2018 Święto odzyskania niepodleglosci, sto lecie

 38. cox21 said

  Biało czerwony marsz kontra KOD

 39. cox21 said

  Kulisy Marszu Niepodległości

 40. cox21 said

  Czy TVN zapłacił pieniądze za ,,urodziny Hitlera”?

 41. Atanazy said

  Nie dogodzisz Polakowi.

  Trasa jest faktycznie nienajlepsza, ale – patrz wyżej.

 42. jowram said

  Środa 13 czerwca

  7.41

  Zapisz dziecko („dziecko” małymi literami).
  – Przepraszam Panie Jezu.
  -:)
  Jesteś zadowolony dziecko?
  – Tak Panie Jezu.
  – Za wszystko dziękuj. Niezależnie do tego kiedy to dostajesz.
  (pauza, spoglądanie przez okno samolotu).
  – Tak Panie.
  ( krótka pauza).
  Wszystko jest dzięki Tobie, a teraz szczególnie.
  – Chcę Ci dać to, więcej nawet w tym życiu, a wszystko w życiu przyszłym.
  – Składam Ci dziękczynienie za wszystko Panie i przepraszam za wszystko.
  – Takiego cię wybrałem lecz musisz się starać i wzrastaj w miłości do Mnie i w Moich pragnieniach: przede wszystkim w miłości do dusz za które oddałem życie.
  – Panie, dlaczego mam tak małą energię w służeniu Ci? Czy to diabeł przeszkadza? Czy w ogóle jestem teraz słaby?
  – I to i to dziecko. Lecz to co od diabła musisz zwalczać modlitwą i pracą nad sobą. Tamto zaś pozostaw Mnie. Nie wymagam więcej jak możesz.
  – Dziękuję Panie Jezu.
  – Teoria niebocentryzmu potwierdza się, prawda dziecko?:)
  – Tak Panie Jezu.
  Dziwię się, że ludzie się nawet nie zastanawiają gdy są w samolocie. Widać, że to wyraźnie satanistyczne kłamstwo bo przedstawiają to dokładnie odwrotnie. Ziemia „Zakrzywia się” do góry, wmawiają nam, że „do dołu”, „na dół”.
  Gdyby dawni ludzie mogli znaleźć się tak wysoko byłoby dla nich jasne, że jest potwierdzeniem ich wiedzy, że żyjemy wewnątrz Ziemi na jej okręgu.
  – Lecz was okłamano. Więcej niż 500 lat temu i od tej pory żyjecie w tym kłamstwie.
  – Odkąd pojawiła się era samolotów ludziom powinno to jednak dać do myślenia.
  – Ludzie nie mogą uwierzyć, że można w ten sposób okłamać i że takie kłamstwo utrzymuje się na wszystkich poziomach.

  – Mówisz sobie, że ty możesz w to uwierzyć. Zaczęło się jednak od Smoleńska. Gdyby to nie była tak ważna sprawa dla Polaków to byś się w nią nie wgłębił, a potem nie zastanawiał się w czym nas jeszcze okłamują.
  – Chwała Tobie Chryste.

  (pauza)

  • Ciocia said

   Jowram to gdzie lecą kosmonauci?.Powinni przelecieć na skróty z kontynentu na kontynent albo prosto do morza .

   Skoro ziemia ma w sobie cały kosmos z planetami i słońcem . to ile kilometrów ma podróż dookoła świata po lądzie ? Chyba miliony kilometrów .

  • Ciocia said

   Skoro ziemia ma w sobie cały kosmos z planetami i słońcem . to ile kilometrów ma podróż dookoła świata po lądzie ?

   Policz i odpowiedz ,albo zapytaj kolegi .

  • Ciocia said

   Niesamowity widok z samolotu -Amazing Flight timelaps

 43. La Salette said

  NOWENNA DO MATKI BOŻEJ MIŁOSIERDZIA
  Dzień szósty – 12 listopada

  Święta Maryjo, Dziewico, wśród niewiast na świecie nie urodziła się podobna Tobie, Córko i Służebnico najwyższego Króla, Ojca niebieskiego, Matko najświętszego Pana naszego Jezusa Chrystusa, Oblubienico Ducha Świętego: módl się za nami wraz ze św. Michałem Archaniołem i wszystkimi mocami nieba, i wszystkimi świętymi do Twego Najświętszego, umiłowanego Syna, Pana i Mistrza.

  Chwała Ojcu…

  Święta Maryjo, Matko Miłosierdzia i Pani całego świata, która przez Swój święty Obraz wszystkim uciekającym się do Ciebie niezliczonych łask udzielasz, wspomóż nas, abyśmy żyjąc na ziemi, sercem przebywali w niebie, a chwaląc Cię nieustannie zasłużyli, by oglądać Ciebie i z Tobą królować wiecznie.

  Oddajemy Ci, o Matko Miłosierdzia i Pocieszycielko strapionych, wszystkich, którzy zawierzając Bożej miłości, powierzyli się naszym modlitwom. Wyjednaj im, aby otrzymali przebaczenie i radość, a ich modlitwy zostały wysłuchane zgodnie z najświętszą Wolą Boga. Niech trwając w dziękczynieniu za otrzymane dobra, umacniają w sobie wiarę i miłość, i coraz głębiej przeżywają tajemnicę miłosiernej obecności Boga w swoim życiu.

  Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu… Matko Miłosierdzia – módl się za nami.

  • La Salette said

   Nowenna do Miłosierdzia Bożego
   Dzień szósty

   Dziś sprowadź Mi dusze ciche i pokorne, i dusze małych dzieci, i zanurz je w miłosierdziu Moim. Dusze te najwięcej podobne są do Serca Mojego, one krzepiły Mnie w gorzkiej konania męce. Widziałem je jako ziemskich aniołów, którzy będą czuwać u Moich ołtarzy. Na nie zlewam całymi strumieniami łaski. Łaskę Moją jest zdolna przyjąć tylko dusza pokorna; dusze pokorne obdarzam swoim zaufaniem.

   Jezu najmiłosierniejszy, który sam powiedziałeś: „Uczcie się ode mnie, żem jest cichy i pokornego Serca…”, przyjm do mieszkania najlitościwszego Serca swego dusze ciche i pokorne, i dusze małych dzieci. Dusze te wprowadzają w zachwyt niebo całe i są szczególnym upodobaniem Ojca Niebieskiego, są wonnym bukietem przed tronem Bożym, zapachem, którym sam Bóg się napawa. Dusze te mają stałe mieszkanie w najlitościwszym Sercu Twoim i nieustannie wyśpiewują hymn miłości i miłosierdzia na wieki.

   Ojcze Przedwieczny, spójrz okiem miłosierdzia na dusze ciche, pokorne i dusze małych dzieci, które są zamknięte w mieszkaniu najlitościwszego Serca Jezusa. Dusze te są najbardziej upodobnione do Syna Twego; woń tych dusz wznosi się z ziemi i dosięga tronu Twego. Ojcze miłosierdzia i wszelkiej dobroci, błagam Cię przez miłość i upodobanie, jakie masz w tych duszach, błogosław światu całemu, aby wszystkie dusze razem wyśpiewywały cześć miłosierdziu Twemu na wieki wieczne. Amen.

   Koronka do Bożego Miłosierdzia
   https://www.faustyna.pl/zmbm/nowenna-do-milosierdzia-bozego/

 44. A gdzie się podziały gwiazdki do oceniania …………

 45. Marzena said

  Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Proszę bardzo o modlitwę w intencji dziecka poczętego, którego życie jest zagrożone bo jego matka stara się pozbyć problemu a ojcu jest ono obojętne. Jest to moja kuzynka ma ślub cywilny ale dziecko krzyżuje jej plany. Jej siostra przyszła po radę i z prośbą o modlitwę. Wiem że wzięła już coś , modlimy się żeby nie zadziałało i żeby Bóg poruszył jej sumienie. Proszę wesprzyjcie te dziecko modlitwą.

  • Joanna said

   Nie wiem za kogo się modlić. Podaj imię, a szczegóły nie potrzebne. Jest zagrożone życie.

  • Joanna said

   Marzena,
   czy zastanawiałaś się nad wzięciem tego maleństw w duchową opiekę czyli jak brzmi pełna nazwa: „Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego Zagrożonego Zagładą” . To właśnie z całego serca proponuję.
   Istota Duchowej Adopcji wynika z osobistego: modlitewnego i uczynkowego wstawiennictwa do Jezusa Chrystusa osoby adoptującej duchowo, wstawiennictwo o pomoc w ratowaniu od zagłady jednego nieznanego, tyle że Bóg sam je wybiera. Ty błagaj Boga o to konkretne. A Pan uczyni wszystko. Pozostań z Panem.

   • szach said

    zgadzam się w 100% z Joanną@. Korzystajmy ze środków jakie Kościół nam daje . Są skuteczne. Na pewno każdy, kto przeczyta Marzeny@ posta, pomodli się również w tej intencji.

 46. La Salette said

  Prof. Z. Krysiak: Chcemy, by Europa zaczęła maszerować w kierunku idei Roberta Schumana
  Ma to służyć odbudowie duchowej naszej Ojczyzny. Można powiedzieć, że uzyskujemy od Sługi Bożego Roberta Schumana wezwanie, żeby Polska tak, jak potrafiła walczyć o wolność, walczyła w tej chwili o uzyskanie niepodległości Europy, wyzwolenia się spod kierunku neoliberalnego – powiedział w „Aktualnościach Dnia” na antenie Radia Maryja ekonomista prof. Zbigniew Krysiak, prezes Instytutu Myśli Schumana. Jednocześnie zaprosił do modlitwy za Wspólnotę Europejską.
  Instytut Myśli Schumana organizuje modlitwę z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości pod hasłem „Modlitwa za Ojczyznę w służbie budowania jedności, pokoju i solidarności w Europie”.
  – Ta idea modlitwy to modlitwa na cześć 100 lat niepodległej przez 100 miesięcy 13. dnia każdego miesiąca. Zacznie się 13 listopada w Bazylice Archikatedralnej w Warszawie. Wynika to z inspiracji, jaką mamy od Roberta Schumana. Ma to służyć odbudowie duchowej naszej Ojczyzny. Można powiedzieć, że uzyskujemy od Sługi Bożego Roberta Schumana wezwanie, żeby Polska tak, jak potrafiła walczyć o wolność, walczyła w tej chwili o uzyskanie niepodległości Europy, wyzwolenia się spod kierunku neoliberalnego – wyjaśnił prof. Zbigniew Krysiak.
  Bo właśnie w kierunku neoliberalnym zmierza europejska Wspólnota. Gdyby Robert Schuman żył, stałby na czele marszu w dobrą stronę – podkreślił prezes Instytutu Myśli Schumana.
  – Myślę, że stałby na czele marszu uzyskiwania przez Europę wyzwolenia z chaosu. Polska ma tutaj ogromną rolę, żeby odwrócić ten kierunek w stronę wspólnoty narodów Europy. Żebyśmy pamiętali, że te gwiazdy z flagi Europy Schuman brał znad głowy Maryi. Chcemy zaprosić Polaków do działania odnowy Europy – zaznaczył.
  – Myślę, że to wezwanie w okolicach 100 lat niepodległości, kiedy o Polsce tyle się mówi, możemy przekazać innym krajom. Nazywamy to modlitwą bez granic. Chcemy walczyć o wolność duchową – dodał.
  źródło Telewizja Trwam

  • La Salette said

   We fladze unijnej mamy 12 gwiazd 5 ramiennych.
   Dlaczego?
   Bo tyle gwiazd ma w koronie Maryja. Idee prawa Bożego, dekalogu urzeczywistnione w całości w Maryi przyświecały założycielowi UE Robertowi Szymanowi.
   I to są korzenie UE, od której odcinają się obecni politycy UE typu Tusk, Macron etc.

  • La Salette said

   Ostatnie dwa lata przez kilka tygodni pracowałem w Sanktuarium La Salette jako wolontariusz.
   Znajduje się tam m.in sala Roberta Szumana.
   Robert Szumana w czasie II wojny światowej ukrywał się w Sanktuarium La Salette, widząc okropieństw o wojny pragną Europy bez podziałów w duchu Maryi.

 47. La Salette said

  NOWENNA DO MATKI BOŻEJ MIŁOSIERDZIA
  Dzień siódmy – 13 listopada
  Święta Maryjo, Dziewico, wśród niewiast na świecie nie urodziła się podobna Tobie, Córko i Służebnico najwyższego Króla, Ojca niebieskiego, Matko najświętszego Pana naszego Jezusa Chrystusa, Oblubienico Ducha Świętego: módl się za nami wraz ze św. Michałem Archaniołem i wszystkimi mocami nieba, i wszystkimi świętymi do Twego Najświętszego, umiłowanego Syna, Pana i Mistrza.
  Chwała Ojcu…
  Święta Maryjo, Matko Miłosierdzia, łaskawa i szczodrobliwa w tym świętym Obrazie. Stajemy przed Tobą wyznając naszą słabość, grzeszność i niedoskonałość, prosząc byś wyjednała nam u Syna Twojego, najdroższego Zbawiciela naszego, Jezusa Chrystusa, łaskę wiary, nadziei i miłości, abyśmy za Twoją przyczyną doszli do szczęśliwości wiecznej.
  Polecamy Ci, o Matko Miłosierdzia i Królowo Zakonu Serafickiego, wszystkie trzy Zakony świętego Ojca Franciszka. Uproś u Syna Swego tę łaskę, aby wierne charyzmatowi swojego Założyciela, niosąc światu pokój i dobro, ukazywały wszystkim, jak wielką miłością obdarzył nas Ojciec Niebieski i pociągały wielu na drogę świętości.
  Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu… Matko Miłosierdzia – módl się za nami.
  https://www.milosierdzieboze.pl/nowennambm.php?text=142

  • La Salette said

   Nowenna do Miłosierdzia Bożego
   Dzień siódmy

   Dziś sprowadź Mi dusze, które szczególnie czczą i wysławiają miłosierdzie Moje, i zanurz je w miłosierdziu Moim. Te dusze najwięcej bolały nad Moją męką i najgłębiej wniknęły w ducha Mojego. One są żywym odbiciem Mojego litościwego Serca. Dusze te jaśnieć będą szczególną jasnością w życiu przyszłym. Żadna z nich nie dostanie się do ognia piekielnego. Każdej szczególnie bronić będę w godzinie jej śmierci.

   Jezu najmiłosierniejszy, którego Serce jest miłością samą, przyjmij do mieszkania najlitościwszego Serca swego dusze, które szczególnie czczą i wysławiają wielkość miłosierdzia Twego. Dusze te są mocne siłą Boga samego; wśród wszelkich udręczeń i przeciwności idą naprzód ufne w miłosierdzie Twoje. Są one zjednoczone z Tobą i dźwigają ludzkość całą na swoich barkach. Te dusze nie będą sądzone surowo, ale miłosierdzie Twoje ogarnie je w chwili zgonu.

   Ojcze Przedwieczny, spójrz okiem miłosierdzia na dusze, które wysławiają i czczą największy przymiot Twój, to jest niezgłębione miłosierdzie Twoje, i które są zamknięte w najlitościwszym Sercu Jezusa. Dusze te są żywą Ewangelią, ręce ich pełne uczynków miłosierdzia, a serce przepełnione weselem śpiewa pieśń miłosierdzia Najwyższemu. Błagam Cię, Boże, okaż im miłosierdzie swoje według nadziei i ufności, jaką w Tobie pokładały. Niech spełni się na nich obietnica Jezusa, który powiedział, że dusze, które czcić będą to niezgłębione miłosierdzie Jego, sam bronić będzie w życiu, a szczególnie w godzinie śmierci, jako swej chwały.

   Koronka do Bożego Miłosierdzia
   https://www.faustyna.pl/zmbm/nowenna-do-milosierdzia-bozego/

 48. szach said

  modlitwa z odpustem zupełnym na godzinę śmierci. Ojciec św Pius X udzielił odpustu zupełnego na godzinę śmierci temu, kto choć raz w życiu odmówi te modlitwę po spowiedzi i komunii św.

  Panie i Boże mój! Już teraz przyjmuję z ręki Twojej z poddaniem się i ochotą każdy rodzaj śmierci, jaki spodoba Ci się na mnie zesłać wraz ze wszystkimi lękami, karami i cierpieniami, które jej będą towarzyszyć.

 49. Jowram said

  Pytasz się dziecko czy tak zwane działo orgonowe przeciw chemtrails może być używane przez katolika, praktykującego katolika, który nadto chce czynić rzeczy miłe tylko Bogu. Odsunąłeś się od tego jeszcze przed przekazami i od tzw orgonitów bo nie wzbudzało to Twego zaufania. Po prostu nie da się tego wytłumaczyć znanymi prawami fizyki. Widziałeś to i nie wiadomo jakie moce tym kierują.
  Nie ma w tym nic złego, dziecko, o ile nie towarzyszą temu szamańskie praktyki, przywoływanie mocy, duchów. Należy to ofiarować Bogu. Jeśli by ktoś czuł niepokój i niepewność niech to zostawi. Tzw działo orgonowe jednak, jak widać, oczyszcza nad domem i w najbliższej okolicy niebo ze smug chemicznych (chemtrails).
  – Ty, Panie, jednak powiedziałeś a propos czakramu na Wawelu, abyśmy nie dotykali ( w cudzysłowiu nie dotykali, bo nikt nie ma dostępu aby fizycznie dotknąć tego czakramu, przynajmniej ludzie z zewnątrz) tego czego nie rozumiemy.
  – Tak dziecko lecz ludzie tam przychodzą by się „energetyzować” uzyskać „oświecenie” co do swego miejsca w świecie, itd. jasnowidztwo ewentualnie. Wszystko z pominięciem Mnie i zapominaniu o Mnie lub też odrzuceniu wcześniej. Dlatego też powiedziałem: Ja jestem największym czakramem waszego serca. . Lecz tutaj chodzi o ochronę. A to działa realnie i to widać.
  – Ale, Panie Jezu, jak to może tak działać (bez jakichś ukrytych mocy).
  – Kryształ górski nie jest czymś złym, ani rurka miedziana, ni żywica epoksydowa, ni kawałki metalu w niej zanurzone ( i inne, które są wymieniane przy tych działach orgonowych). Nic nie ma w sobie nieczystych mocy.
  – Ale jak to może tak działać aby postawić żywicę epoksydową, czy inną z zanurzonym w niej martwym elementem, z włożonymi i zastygłymi rurkami miedzianymi potem znowu żywica z tym samym, rurki, potem znowu żywica a do rurek miedzianych powkładane kryształy górskie i to odsuwa i rozprasza chemtrails i trucizny w nim zawarte.
  – Jak widzisz dziecko.
  – A czy nie lepiej byłoby gdyby przyszedł ksiądz i odprawił egzorcyzmy aby odpędzić chemtrails.
  – Gdyby przyszedł ksiądz i zrobił to dobrze, ksiądz prawdziwie Boży kapłan, to by było skuteczne długo i nawet gdyby przyjął ofiarę tak jak na mszę byłoby to tańsze niż zakup działa orgonowego a nawet jego własna budowa.
  Potem mógłby powtórzyć gdyby była potrzeba, ale taki egzorcyzm byłby skuteczny cały rok i nawet więcej.
  – Chwała Tobie Chryste.
  Ale tego nie robi żaden z księży.
  – Jak widać nie robi. Ale gdyby wiedział to mógłby to robić niejeden.
  – Ale biskupi, którzy służą dwóm panom pewnie by się sprzeciwiali.
  – Trzeba najpierw czynić a potem zastanawiać się czy ktoś będzie przeszkadzał i uniemożliwiał bo to się okaże.
  – Chwała Tobie Chryste.

  //////////////////////////////////////

 50. szach said

  Administratorka WOWIT to Ewa. Na tym blogu toczyła czasem spory sama ze sobą, ukrywając się pod wieloma nickami prezentującymi skrajnie odmienne poglądy. Nie twierdzę, że na swoim blogu robi to samo, ale kto wie ? Wilka ciągnie do lasu. Już tu nie „gości” i dobrze. Sama z nią miałam dłuższą dyskusję w czasie której podpierała się fałszywymi argumentami , nie mającymi przełożenia na fakty. Jeśli komuś takie towarzystwo odpowiada, niech idzie na WOWIT. Mnie nie odpowiada i proszę nie wciągać nas w te pyskówki.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.

 
%d blogerów lubi to: