Dziecko Królowej Pokoju

Pokój musi zapanować pomiędzy człowiekiem i Bogiem, a także między ludźmi

 • Królowa Pokoju

  Królowa Pokoju
 • Uwaga

  Strona używa plików cookies które zapisują się w pamięci komputera. Zapisywanie plików cookies można zablokować w ustawieniach przeglądarki. Dowiedz się o tych plikach http://wszystkoociasteczkach.pl
 • Propozycja chronologiczna

  • Rok 2019 – Kryzys Rumunia
  • Rok 2020 – fałszywe traktaty pokojowe
  • Rok 2021 – Papież jedzie do Moskwy
  • Rok 2021 – Wojna
  • Rok 2022 – zwycięstwo komunistyczne
  • Rok 2023 – 10 królów
  • Rok 2024 – Antychryst
  • Rok 2025 – Sojusz z wieloma
  • Rok 2025 – Synod
  • Rok 2026 – Henoch i Eliasz
  • Rok 2028 – Ohyda spustoszenia
  • Rok 2029 – Ostrzeżenie
  • Rok 2030 – Cud
  • Rok 2031 – Nawrócenie Izraela
  • Rok 2032 – Kara
  • Rok 2032 – Odnowienie świata
  • Rok 2033 – Exodus
  • Rok 2034 – Zgromadzenie w Jerozolimie
  • Rok 3032 – Gog i Magog
  • Rok 3213 – Koniec świata
  • Nowe niebiańskie Jeruzalem.
 • Ostrzeżenie

  13 kwietnia 2029
 • Logowanie

 • Odwiedzają nas

  Map

 • Maryjo weź mnie za rękę

 • Jezu Maryjo Kocham Was

„To jest ostatnia próba Kościoła!” – Kard. Müller ogłasza „Manifest Wiary”

Posted by Dzieckonmp w dniu 8 lutego 2019


Kardynał Gerhard Ludwig Müller, były prefekt Kongregacji Nauki Wiary (2012-2017), odpowiadając na prośby płynące ze świata duchowieństwa i świeckich, wystosował „Manifest Wiary”, w którym przeciwstawia się dyktaturze relatywizmu i szerzącej się ignorancji chrześcijan w odniesieniu do prawd wiary. Poniższy tekst, przetłumaczony na siedem języków, został opublikowany dziś rano. Na prośbę JE Kardynała Müllera publikujemy go w całości.

Tekst traktuje m.in. o zaniku praktyki dobrej spowiedzi, wierze w rzeczy ostateczne, a także o głównych dogmatycznych prawdach wiary. Kardynał odnosi się także do kwestii kapłaństwa kobiet, a także do nauczania przeciwnego Katechizmowi. Pod koniec dokumentu były prefekt Kongregacji Nauki Wiary zauważa, że To jest ostatnia próba Kościoła, polegająca na „oszukańczej religii, dającej ludziom pozorne rozwiązanie ich problemów za cenę odstępstwa od prawdy” (675). To jest oszustwo Antychrysta, który nadchodzi „z wszelkim zwodzeniem ku nieprawości tych, którzy giną, ponieważ nie przyjęli miłości prawdy, aby dostąpić zbawienia” (2 Tes 2, 10).

Poniżej publikujemy cały tekst:

MANIFEST WIARY
„Niech się nie trwoży wasze serce!” (J 14,1)

Wobec coraz bardziej rozszerzającego się zamieszania w nauczaniu wiary, wielu biskupów, kapłanów, zakonników i świeckich Kościoła Katolickiego poprosiło mnie o złożenie publicznego świadectwa Prawdzie Objawienia. Jest zadaniem właściwym pasterzom prowadzić ludzi im powierzonych na drodze do zbawienia, to zaś może dziać się jedynie wówczas, gdy taka droga jest znana oraz gdy oni sami jako pierwsi nią podążają. Dlatego właśnie napominał Apostoł: „Przekazałem wam na początku to, co przejąłem” (1 Kor 15, 3). Dziś wielu chrześcijan nie zna już nawet podstaw wiary, przy rosnącym wciąż niebezpieczeństwie, że nie znajdą już drogi, która prowadzi do życia wiecznego. Jednakowoż, podstawowym zadaniem Kościoła pozostaje prowadzić ludzi do Jezusa Chrystusa, Światłości narodów (Lumen gentium 1). W tej sytuacji powstaje pytanie, jak znaleźć właściwy kierunek. Według Jana Pawła II, Katechizm Kościoła Katolickiego stanowi „pewną normę nauczania wiary” (Fidei depositum IV). Został on napisany dla umocnienia braci i sióstr w wierze, wierze wystawionej na ciężką próbę przez „dyktaturę relatywizmu”.

Bóg Trójjedyny, objawiony w Jezusie Chrystusie
Sedno wiary wszystkich chrześcijan leży w wyznaniu Najświętszej Trójcy. Staliśmy się uczniami Jezusa, dziećmi i przyjaciółmi Boga, poprzez chrzest w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Rozróżnienie trzech Osób w Boskiej jedności (254) wyznacza fundamentalną różnicę w wierze w Boga oraz w obrazie człowieka w porównaniu z innymi religiami. Po rozpoznaniu Chrystusa, widma znikają. On jest prawdziwym Bogiem i prawdziwym człowiekiem, który wcielił się w łonie Dziewicy Maryi dzięki działaniu Ducha Świętego. Słowo, które stało się ciałem, Syn Boga, jest jedynym Zbawicielem świata (679) i jedynym Pośrednikiem miedzy Bogiem i ludźmi (846). Dlatego też Pierwszy List świętego Jana Apostoła odnosi się do tego, kto neguje Jego bóstwo, jak do Antychrysta (1 J 2, 22), albowiem Jezus Chrystus, Syn Boga, jest odwiecznie współistotny Bogu, swojemu Ojcu (663). Z wielką stanowczością należy stawić czoła pojawieniu się dawnych herezji, które w Jezusie Chrystusie widziały jedynie wybitną osobę, brata czy przyjaciela, proroka czy przykład moralności. On jest przede wszystkim Słowem, które było u Boga i które jest Bogiem, Synem Ojca, który przyjął naszą ludzka naturę, aby nas odkupić i który przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Jego samego uwielbiamy w jedności z Ojcem i Duchem Świętym, jako jedynego i prawdziwego Boga (691).

Kościół
Jezus Chrystus założył Kościół, widzialny znak i narzędzie zbawienia, który trwa w Kościele Katolickim (816). Dał swojemu Kościołowi, który „zrodził się z boku umierającego na krzyżu Chrystusa” (766), sakramentalną strukturę, która trwać będzie aż do pełnego wypełnienia się Królestwa (765). Chrystus-Głowa oraz wierni, jako członki Ciała, są jedną i tą sama osobą mistyczną (795), dlatego też Kościół jest święty, ponieważ Chrystus, jedyny Pośrednik, uczynił ją na ziemi widzialnym organizmem i nieustannie go podtrzymuje (771). Poprzez Kościół odkupieńcze dzieło Chrystusa uobecnia się w czasie i przestrzeni poprzez celebrowanie sakramentów świętych, przede wszystkim Ofiary eucharystycznej, Mszy świętej (1330). Kościół władzą Chrystusa przekazuje Boskie Objawienie, które „obejmuje także wszystkie treści nauki, łącznie z moralnością, bez których zbawcze prawdy wiary nie mogą być strzeżone, wykładane czy zachowywane” (2035).

Porządek sakramentalny
Kościół jest w Jezusie Chrystusie powszechnym sakramentem zbawienia (776). Nie świeci własnym światłem, ale odbija niejako światło Chrystusa, które lśni na Jego obliczu, a to dzieje się tylko wtedy, gdy punktem odniesienia nie są opinia większości czy też duch czasów, ale raczej prawda objawiona w Jezusie Chrystusie, który powierzył Kościołowi Katolickiemu pełnię łaski i prawdy (819): On sam jest obecny w sakramentach Kościoła.

Kościół nie jest utworzonym przez człowieka stowarzyszeniem, którego struktura mogłaby być modyfikowana przez jego członków według własnego upodobania: Kościół jest pochodzenia Bożego. „Sam Chrystus jest źródłem posługi w Kościele. On ją ustanowił, wyposażył we władzę oraz wyznaczył posłanie, ukierunkowanie i cel” (874). Także dziś pozostaje w mocy napomnienie Apostoła, według którego przeklętym jest każdy, kto głosiłby inną Ewangelię, „nawet my lub anioł z nieba” (Ga 1, 8). Przekazywanie wiary jest nierozerwalnie związane z ludzką wiarygodnością jej przekazicieli: ci zaś, w niektórych przypadkach, opuścili tych, którzy zostali im powierzeni, wstrząsając nimi i poważnie szkodząc ich wierze. W ich przypadku wypełnia się słowo Pisma: „Przyjdzie bowiem chwila, kiedy zdrowej nauki nie będą znosili, ale według własnych pożądań – ponieważ ich uszy świerzbią – będą sobie mnożyli nauczycieli” (2 Tm 4, 3).

Zadaniem Magisterium Kościoła względem ludu Bożego jest: „chronić go przed wypaczeniami i słabościami”, aby miał „możliwość wyznawania bez błędu autentycznej wiary” (890). To odnosi się szczególnie do siedmiu sakramentów. Najświętsza Eucharystia jest „źródłem i szczytem całego życia chrześcijańskiego” (1324). Ofiara eucharystyczna, w której Chrystus włącza nas w swoją ofiarę Krzyża, ma na celu najgłębsze zjednoczenie z Nim (1382). Dlatego też Pismo Święte udziela napomnień odnośnie warunków przyjmowania Komunii świętej: „Dlatego też kto spożywa chleb lub pije kielich Pański niegodnie, winny będzie Ciała i Krwi Pańskiej” (1 Kor 11, 27), zatem „Jeśli ktoś ma świadomość grzechu ciężkiego, przed przyjęciem Komunii powinien przystąpić do sakramentu pojednania” (1385). Z wewnętrznej logiki sakramentu wynika, że rozwiedzeni żyjący w związkach cywilnych, których sakramentalne małżeństwo przed Bogiem jest wciąż ważne, podobnie jak i wszyscy ci chrześcijanie, którzy nie są w pełnej komunii z wiarą katolicką, wreszcie wszyscy ci, którzy nie są odpowiednio usposobieni, nie mogą owocnie przyjąć Najświętszej Eucharystii (1457), ponieważ w ten sposób nie prowadzi ich ona do zbawienia. Wyjaśnianie tego jest uczynkiem miłosierdzia względem duszy.

Uznanie grzechów w spowiedzi świętej przynajmniej jeden raz w roku stanowi jedno z przykazań Kościoła (2042). Kiedy wierzący nie wyznają już swoich grzechów, otrzymując ich odpuszczenie, próżnym staje się zbawienie przyniesione przez Chrystusa; On przecież stał się człowiekiem, aby odkupić nas od naszych grzechów. Władza przebaczenia, którą Zmartwychwstały przekazał Apostołom i ich następcom w biskupstwie i kapłaństwie, odpuszcza grzechy ciężkie i powszednie popełnione po chrzcie. Obecna praktyka spowiedzi uwidacznia, że sumienia wierzących nie są dziś wystarczająco formowane. Miłosierdzie Boże jest nam dane, abyśmy wypełniali Jego przykazania i tak przylgnęli do Jego woli, nie zaś abyśmy unikali wezwania do nawrócenia (1458).

„Kapłan prowadzi dalej dzieło odkupienia na ziemi” (1589). Święcenia, które nadają kapłanowi „świętą władzę” (1592), są nie do zastąpienia, ponieważ poprzez nie Jezus staje się sakramentalnie obecny w swoim zbawczym działaniu. Kapłani wybierają dobrowolnie celibat jako „znak nowego życia” (1579). Chodzi o dar z siebie samego na służbę Chrystusa i Jego Królestwa, które nadchodzi. Aby udzielić ważnie święceń w trzech stopniach tego sakramentu, Kościół czuje się związany wyborem dokonanym przez samego Pana, „z tego powodu nie są możliwe święcenia kobiet” (1577). W tym kontekście, mówienie o dyskryminacji kobiety jawi się wyraźnie jako błędne rozumienie tego sakramentu, który nie dotyczy ziemskiej władzy, ale reprezentowania Chrystusa, Oblubieńca Kościoła.

Prawo moralne
Wiara i życie są nierozłączne, albowiem wiara bez uczynków spełnionych w Panu jest martwa (1815). Prawo moralne jest dziełem Bożej Mądrości i prowadzi człowieka do obiecanego szczęścia (1950). W związku z tym, „wyznacza człowiekowi drogę praktykowania dobra i osiągania jego celu” (1955). Jego przestrzeganie jest konieczne u wszystkich osób dobrej woli, aby osiągnąć wieczne zbawienie. Ten kto umiera w grzechu ciężkim bez żalu pozostanie na zawsze oddzielonym od Boga (1033). To prowadzi do praktycznych konsekwencji w życiu chrześcijan, pośród których należy wymienić te częściej dziś lekceważone (por. 2270-2283; 2350-2381). Prawo moralne nie jest ciężarem, ale jest częścią tej prawdy, która wyzwala (por. J 8, 32) i poprzez którą chrześcijanin przemierza drogę zbawienia, prawdy, która nie może być relatywizowana.

Życie wieczne
Wielu pyta się dziś, dlaczego Kościół wciąż istnieje skoro sami biskupi wolą działać jako politycy niż jako nauczyciele głosić Ewangelię. Spojrzenie nie powinno zatrzymywać się na kwestiach drugorzędnych, jednak bardziej niż kiedykolwiek jest koniecznym, aby Kościół podjął się właściwego mu zadania. Każde ludzkie istnienie ma nieśmiertelną duszę, która przy jego śmierci odłącza się od ciała, jednak w nadziei na zmartwychwstanie umarłych (366). Śmierć czyni definitywną decyzję człowieka za lub przeciw Bogu. Wszyscy muszą przejść sąd szczegółowy natychmiast po śmierci (1021): albo będzie jeszcze konieczne oczyszczenie albo człowiek pójdzie bezpośrednio ku szczęściu wiecznemu i będzie mu umożliwione oglądanie Boga twarzą w twarz. Istnieje jednak także straszna możliwość, że osoba, aż do końca, pozostanie w sprzeczności z Bogiem: odrzucając definitywnie Jego miłość, bezpośrednio potępi się na wieki (por. 1022). „Bóg stworzył cię bez ciebie, ale nie zbawia cię bez ciebie” (1847). Wieczność kary piekielnej jest straszną rzeczywistością, która – według świadectwa Pisma świętego – dotyczy tych wszystkich, którzy umierają w stanie grzechu śmiertelnego” (1035). Chrześcijanin przechodzi przez ciasna bramę, „bo szeroka jest brama i przestronna ta droga, która prowadzi do zguby, a wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą” (Mt 7, 13).

Milczenie o tych i innych prawdach wiary albo też nauczanie tego, co jest im przeciwne, jest najgorszym oszustwem, któremu Katechizm stanowczo się sprzeciwia. To jest ostatnia próba Kościoła, polegająca na „oszukańczej religii, dającej ludziom pozorne rozwiązanie ich problemów za cenę odstępstwa od prawdy” (675). To jest oszustwo Antychrysta, który nadchodzi „z wszelkim zwodzeniem ku nieprawości tych, którzy giną, ponieważ nie przyjęli miłości prawdy, aby dostąpić zbawienia” (2 Tes 2, 10).

Wezwanie
Jako robotnicy w winnicy Pana, nosimy wszyscy odpowiedzialność przypominania tych podstawowych prawd, trzymając się mocno tego, co sami otrzymaliśmy. Chciejmy mieć odwagę, aby przebyć drogę Jezusa Chrystusa z determinacją, tak by osiągnąć życie wieczne, idąc za Jego przykazaniami (2075).

Prośmy Pana, aby dał nam w pełni poznać, jak wieli jest dar katolickiej wiary, poprzez który otwiera się brama życia wiecznego. „Kto się bowiem Mnie i słów moich zawstydzi przed tym pokoleniem wiarołomnym i grzesznym, tego Syn Człowieczy wstydzić się będzie, gdy przyjdzie w chwale Ojca swojego razem z aniołami świętymi” (Mk 8, 38). Dlatego też wzmacniamy wiarę wyznając prawdę, którą jest sam Jezus Chrystus.

Pouczenie, które Paweł, Apostoł Jezusa Chrystusa, daje swojemu współpracownikowi i następcy Tymoteuszowi, skierowane jest w szczególny sposób do nas, biskupów i kapłanów. Pisał on: „Zaklinam cię wobec Boga i Chrystusa Jezusa, który będzie sądził żywych i umarłych, i na Jego pojawienie się, i na Jego królestwo: głoś naukę, nastawaj w porę, nie w porę, [w razie potrzeby] wykaż błąd, poucz, podnieś na duchu z całą cierpliwością, ilekroć nauczasz. Przyjdzie bowiem chwila, kiedy zdrowej nauki nie będą znosili, ale według własnych pożądań – ponieważ ich uszy świerzbią – będą sobie mnożyli nauczycieli. Będą się odwracali od słuchania prawdy, a obrócą się ku zmyślonym opowiadaniom. Ty zaś czuwaj we wszystkim, znoś trudy, wykonaj dzieło ewangelisty, spełnij swe posługiwanie! (2 Tm 4, 1-5).

Oby Maryja, Matka Boga, wybłagała nam łaskę trwania w wyznawaniu prawdy Jezusa Chrystusa bez zachwiania.

W jedności wiary i modlitwy.
Gerhard Kardynał Müller
Prefekt Kongregacji Nauki Wiary w latach 2012-2017

(Numery w tekście odnoszą się do Katechizmu Kościoła Katolickiego)

Reklama

Komentarzy 111 do “„To jest ostatnia próba Kościoła!” – Kard. Müller ogłasza „Manifest Wiary””

 1. Darek said

  Były premier Polski Jan Olszewski nie żyje. Polityk odszedł późnym wieczorem w czwartek w szpitalu w Warszawie, gdzie przebywał od kilku dni. Nie było też z nim kontaktu po tym, jak zemdlał i stracił świadomość. Miał 89 lat. Był szefem polskiego rządu od końca 1991 r. do czerwca następnego roku. Informację przekazał prezes TVP Jacek Kurski.

  Jacek Kurski PL @KurskiPL

  Jan Olszewski,
  Premier pierwszego polskiego rządu pochodzącego z wolnych wyborów po II WŚ nie żyje.
  Odszedł w późnych godzinach wieczornych, w szpitalu na Szaserów.
  Panie Premierze odpoczywaj w pokoju.

  09:06 – 8 lut 2019 · Warsaw, Poland

  • @Darek
   J. Olszewski był masonem „w uśpieniu”. Przyznał się kiedyś do przynależności do masonerii. Powiedział, że to taki nieistotny epizod.

   • Anzelmik said

    Poprzyj to dowodami a nie bzdury wypisujesz.

    Premier naszego rządu któremu nie dali porządzić i przeprowadzili tzw. Nocną zmianę.

    Mój szwagier mieszkał w tym samym bloku co Olszewski , dwie klatki bliżej.
    Miał podobny numer mieszkania i często do szwagra trafiała korespondencja do Olszewskiego bo mylono zbliżone numer.
    Wielokrotnie odnosił je pod prawidłowy adres dwie klatki dalej i wiele razy miał styczność z Olszewskim.
    To był bardzo miły człowiek i zawsze z kulturą podziękował za listy i dawał słodycze.

    • Wiesia said

     @Anzelmik
     śp.pan Olszewski przyznał się,że był wolnomularzem.Ja na własne uszy słyszałam ten wywiad z nim,ale ten paradoks,bo chciał lustrować komunistów doprowadził do pewnego rodzaju konsternacji pewnych osób.Szanowałam go za mówienie prawdy.Mimo,że był w masonerii to był człowiekiem w porządku i wg.mnie najlepszy premier zaraz po 89 roku.Pamiętam te czasy.
     Nie umiem znalezć tego wywiadu z nim,ale znalazłam to przed chwilką,króciutkie,ale konkretne :

     Ja go miło wspominam.
     Niech mu ziemia lekką będzie.
     Wieczny odpoczynek racz jemu dać Panie,a światłość wiekuista niechaj mu świeci.Amen.

    • Wiesia said

     Dałam to nagranie,jako przeciwstawne temu,co sama myślałam i nadal tak myślę o panu Janie Olszewskim.Pan Braun tutaj wg.mnie troszkę się zagalopował.Ale to moje zdanie.

    • Jozef Piotr said

     MACIEK ma RACJĘ

   • Ciocia said

    Jan Olszewski zmarł nad ranem i od razu hejta .Wstyd katoliku Maciek ..

    • szach said

     Jan Olszewski był członkiem Rotary Klub albo Layon Klub (nie pamiętam) w latach chyba 50 tych . Jak sam mówił, bezpieka nie ruszała tych, co do masonów należeli i tylko dlatego tam się zapisał. Ja mu wierzę. Jednak ani tego nie ukrywał ani przeciwko wierze nie działał nigdy. Jedynie mu to zaszkodziło, kiedy startował na prezydenta , bo nawet w Radio Maryja o tym trąbili i stracił mnóstwo głosów przez to. Ważne, że był dobrym człowiekiem, dobrym patriotą i katolikiem. Epizod z przynależnością do przedszkola masońskiego nie może przekreślić tego dobra, jakie świadczył ludziom w czasach PRL. Jedni przyjmowali książeczki partyjne a on tak postąpił. Być może to mu pozwoliło zostać adwokatem i bronić w procesach „wrogów ludu” .

    • hallinna said

     🙂

    • cox21 said

     Nie powiedział nic strasznego. Przypomniał tylko część historii jego życia.

 2. Andy said

  Były premier Jan Olszewski zmarł w wieku 88 lat. Odszedł do Domu Ojca po długiej i ciężkiej walce z chorobą. Wieczny odpoczynek…

 3. OSTOJA said

  https://wpolityce.pl/polityka/433046-nie-zyje-jan-olszewski-byly-premier-rp

  CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI

 4. La Salette said

  5 znaków końca świata. Wstrząsające objawienia ks. Gobbiego!
  O włoskim wizjonerze, Stefano Gobbim, nie mówi się zbyt wiele w oficjalnym nurcie. Bardzo dużo o jego objawieniach mówi przede wszystkim ks. Piotr Glasa, a założony przez niego Kapłański Ruch Maryjny w Polsce robi wszystko, by popularyzować jego przesłanie. Tymczasem Matka Boża, która objawiała się ks. Gobbiemu, konkretnie mówiła do niego tym, jak rozpoznamy nadejście czasów ostatecznych.
  http://m.telewizjarepublika.pl/5-znakow-konca-swiata-wstrzasajace-objawienia-ks-gobbiego,75986.html

  • Tadeus said

   28 stycznia 2019, godz. 12.30 – Pilne wezwanie Najświętszej Maryi Panny do Ludu Bożego. Wiadomość do Enocha.

   Małe dzieci mojego serca, pokój mojego Pana niech będzie z wami wszystkimi i Moja matczyna ochrona niech zawsze wam towarzyszy.
   Moje maleństwa, płomień wojny już się tli, świat i ludzkość są na granicy bycia chłostanym przez plagę wojny, która przyniesie tylko śmierć i zniszczenie. Miliony ludzi zginą, jedna część przez wojnę, druga przez śmierć rozproszoną w przestrzeni powietrznej wielu narodów, o których elita mówi kraje Trzeciego Świata.
   Dziatki, jestem bardzo smutna z powodu wzrostu przemocy w waszym świecie, który powoduje rozlew krwi. Nietolerancja rośnie, powodując, że duża część ludzkości traci rozum. Konflikty i różnice nie są już rozwiązywane przez dialog, tylko na drodze przemocy, co prowadzi do zguby wielu istnień ludzkich.
   Jestem bardzo smutna i nie przestaję płakać z powodu wzrostu aborcji wśród młodzieży; wiele krwi niewinnych wylano z powodu rozpusty młodzieży. Och, bezduszne matki, które zabijają nadzieję w swoich łonach, które czynią się żywym grobem! Mówię wam, jeśli nie żałujecie, nie wyznajecie i nie usprawiedliwiacie swojego grzechu, już znacie miejsce, które czeka was w wieczności. Porzućcie swoją rozpustę, nie bądźcie już marionetkami przyjemności. Z powodu waszego cudzołóstwa i rozpusty, z powodu braku miłości, odpowiedzialności, a przede wszystkim z powodu braku szacunku dla Boga, tak wiele niewinnych umiera.
   Każde niewinne maleństwo, które zabijacie jest planem Boga, który niszczycie i będziecie musieli za to odpowiedzieć przed Bogiem. Sąd Najwyższy oczekuje was w wieczności, gdzie ujrzycie wasze dzieci, które zamordowaliście, i poznacie plan, który Bóg miał dla nich, a który wy przerwaliście z powodu braku miłości. Wy biedne, matki bez serca, bez powrotu do Boga i pokuty za grzechy, wieczna śmierć będzie waszą nagrodą w wieczności!
   Moje maleństwa, przyjdźcie do Moich sanktuariów i pocieszcie Mnie, ponieważ odczuwam wielki smutek, ponieważ tak wiele rodzin zostało zniszczonych przez technologię tego świata. Brak wskazówek dla tak wielu rodziców, a zwłaszcza brak Boga w milionach mieszkań, pozwolił bożkowi technologii zniszczyć te rodziny. Ten bożek z ręki człowieka niszczy wartości i zdrowe nawyki wielu rodzin, a najsmutniejsze jest to że odciąga ich od Boga.
   Rodzice, jeszcze raz mówię do was: na co czekacie, obudźcie się i przejmijcie kontrolę nad swoimi domami! Z powodu braku miłości, dialogu, zrozumienia, a przede wszystkim braku Boga w waszych domach, tak wiele rodzin dryfuje dzisiaj w objęcia szatana. Wartości moralne i duchowe słabną z powodu winy bożka technologii. Telewizor, komputer, telefon komórkowy i inni techniczni bogowie są dziś tymi, którzy rządzą wieloma domami. Moje maluchy dorastają z brakiem wartości, technologia wypiera rodziców, co doprowadziło rodziny do kryzysu moralnego i duchowego.
   Utrata wiary rośnie i ma korzenie w domach; w wielu krajach upadek duchowy jest tak wielki, że świętej, bezkrwawej ofiary mszy nie świętuje się już z powodu braku parafian. Wiele kościołów zostanie zamkniętych, o jaki smutek odczuwam w moim matczynym sercu , kiedy widzę obojętność, jaką ogromna większość ludzkości odczuwa wobec Boga! Miliony dusz zostaną utracone, jeśli nie powrócą do Boga.
   Dziatki, nadszedł czas podziału rodzin, jak jest napisane w Piśmie Świętym: „Odtąd pięcioro w jednym domu będzie podzielonych, trzech przeciw dwom i dwoje przeciwko trzem, a ojciec będzie podzielony z synem i syn z ojcem, matka z córką i córka z matką, teściowa z synową i synowa z teściową. (Łukasza 12: 52-53) Nadszedł czas, małe dzieci, zjednoczyć się na modlitwie, gdy zbliżają się dni Boskiej Sprawiedliwości, a wszystkie rodziny, które nie są zjednoczone z Bogiem, zginą. Żadnych światowych aspiracji i zmartwień; priorytetem musi być zbawienie dusz; priorytetem musi być Bóg w waszych domach.
   Jeszcze raz mówię wam, rodzice, wróćcie do Tego, który może dać wam i waszym rodzinom zbawienie; kontrolujcie wykorzystanie technologii w domu; wyznaczcie czas na rozmowę i modlitwę. Powróćcie do nauczania Boskich Przykazań, do odmawiania modlitwy Mojego Świętego Różańca, do Boga.

 5. La Salette said

  Piątek, 8 lutego 2019
  IV tydzień Okresu Zwykłego
  IV tydzień psałterza
  MODLITWA
  LG tom III: Piątek IV, str. 994; LG skrócone: Piątek IV, str. 1144
  Boże, nasz Ojcze, udziel nam hojnie Twojej łaski † i pomóż nam wypełniać Twoje przykazania, * abyśmy w tym życiu znajdowali pociechę i osiągnęli wieczną radość. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

  • La Salette said

   Dzisiejsi patroni:
   św. Hieronima Emilianiego, prezbitera (+ 1537); św. Józefiny Bakhita, dziewicy (+ 1947); św. Idziego Marii od św. Józefa, zakonnika (+ 1812); św. Honorata z Mediolanu, biskupa (+ ok. 570); bł. Izajasza Bonera, zakonnika (+ 1471); św. Juwencjusza, biskupa (+ 396); św. Kointy z Aleksandrii, męczennicy (+ ok. 250); św. Pawła, biskupa Verdun (+ 649); bł. Piotra Igneo, biskupa (+ 1089); św. Stefana, opata (+ 1124)

  • elzbieta said

   AMEN

 6. Hoplita said

  Coraz gorsze wiescie dla PiS sondaz radiozetu pokazal ze Po tuz za Pis Biedroń i jego Wiosna 12 procent https://wiadomosci.wp.pl/minimalna-roznica-miedzy-pis-a-po-najnowszy-sondaz-6347195199051393a
  PiS duzo zrobił ale nie ustrzegl sie bledow. Zbyt wiele razy sie wycofal. Niedziele niehandlowe wkurzyly ludzi. Tzn jest ich za duzo. 2 powinny zostac w miesiacu. Na horyzoncie spowolnienie gospodarcze Niemiec. Ciezkie czasy idą!

  • @Hoplita
   P. Marek Borowski jak założył swoją partię (coś tam Socjaldemokracja…) to mu od razu dali kilkanaście procent. Jeszcze dobrze nie kichnął. Pan Petru też dostał zanim się ukazał ponad 10%. A teraz jest „Wiosna”… zanim przyjdzie to się skończy.

   • cox21 said

    Tuż po wyborach w 2015r o ile dobrze kojarzę Petru miał nawet 28% poparcia. Teraz w podobny sposób pompowana jest ,,Wiosna” Biedronia. Podobno również Tusk ma coś tworzyć.

   • cox21 said

    ,,Wiosna” Biedronia zastąpi PO i .N?

  • Szejk said

   teraz takie wyniki sondażowe będą, by osłabić PIS, zrób własną sondażownię i umieść wyniki to jestem ciekaaw jakie one by były, chyba na korzyść PIS.i tak to działa

  • Wiesia said

   Kogo wkurzyły Niedziele niehandlowe? Jest całe 6 dni na zakupy,włącznie z sobotami.Ja nie wierzę sondażom,to propaganda wykorzystywana do tego,aby podenerwować trochę.Zobaczymy ,gdy przyjdzie czas wyborów,bo wtedy można będzie celująco ocenić.

   • Anzelmik said

    Niedziele powinny być wolne od handlu !
    Każda Niedziela wolna – Tak się szanuje i Boga i Ludzi.
    Człowiek ma prawo odpocząć po ciężkim tygodniu.

  • cox21 said

   Ciekawe, kto zamawiał ten sondaż?

 7. Wreszcie mocny, zdecydowany głos. Idziemy na wojnę. Jeszcze tylko brakuje „Bergoglio won”.

  • Wiesia said

   @Maciek
   i choć wiemy,że nie zrobią tego bardziej dosadnie,bo im się nie uda tego dokonać,to przynajmniej powinni reagować odpowiednio a nie milczeć lub uspokajać-fałsz. .Raz przejęta przez takich,jak Bergoglio i jego zwolennicy władza(a ma teraz ogromną! ) nie oddadzą jej. Lecz tu nie o to wszak chodzi,bo znamy finał przecież, ale o to,że ci co maja głos MILCZĄ! zamiast mówić NIE!
   To jest świadectwo nas wszystkich,za kim podążamy,co łykamy. Swoją postawą potulną na zło,posłuszeństwem przyzwalamy na to zło.
   A za to odpowiemy. Tu chodzi o ogół a nie swoje widzi mi się.”Ślepi będą prowadzić ślepych”.
   „Kto chce zachować swe życie,straci je”
   Wieczność jest długa,czas o tym w końcu pomyśleć.Odpowiedzialność za innych też ma znaczenie.
   TA SCENA NIŻEJ POWINNA DAĆ DO MYŚLENIA TYM ODPOWIEDZIALNYM :

   • @Wiesia
    Nie możemy się oglądać na innych. Róbmy swoje bo ceną jest życie wieczne. To nie inni będą decydować o tym gdzie się znajdziemy po śmierci tylko Bóg, Prawda Wcielona.

  • O, znalazłem. @Administratorze, dziękuję.

 8. gregski said

  Bogu niech będą dzięki za to że są jeszcze prawdziwi książęta Kościoła

 9. Darek said

  – Szef Rady Europejskiej wykorzystuje swoją funkcję do walki politycznej z obozem rządzącym – ocenił w piątek szef gabinetu politycznego premiera Marek Suski. Odniósł się tak do doniesień na temat powstania nowego projektu politycznego.

  …„W planie – jak wynika z naszych rozmów – jest zaangażowanie samorządowców z całej Polski i wszystkich środowisk, które są obecnie poza partiami opozycyjnymi, a które mogą pomóc w tym, by pokonać PiS” – czytamy w dzienniku. …

  https://www.tvp.info/41220273/donald-tusk-stworzy-nowy-projekt-polityczny-marek-suski-to-co-robi-dla-polski-jest-zle

 10. @Administrator
  A gdzie mój wpis? Zastanawiałem się kiedy to zrobisz. Piszesz o prawdzie, ale boisz się jej skutków. Taki pluszowy krzyż.
  No, nie mogę Ci życzyć powodzenia, bo czyż można tak życzyć tym, którzy nie są gotowi pójść na całość?

  • @Administrator
   Niemożliwe, opublikowałeś to? Ale zagrywka… A co z tym co „wyparowało”? He, he, he…

  • Wiesia said

   @Maćku
   jesteś w komentarzu nr.7 ,ja tam u Ciebie też coś dałam.

   • Wiesia said

    Maciek,zobacz o której się tam do Ciebie wpisałam.Najwidoczniej masz taką sytuację,jak ja miałam.Na początku widziałam,że był moderowany mój wpis,a za moment zniknął z ekranu.Skoro ja Ciebie po 11 wchodząc widziałam,a Ty siebie i mego wpisu tez nie widziałeś,to było tak,jak ze mną,choć nie wiem jak to możliwe.Potem napisał tam u mnie @La Salette,że Admin ma powód,aby moderować.Ja nie chcąc wracać już do tego ,jak to było,to zażartowałam sobie,choć faktycznie myślałam,że ubecja wkroczyła i robi nam psikusy.

    • @Wiesia
     Nie mam pretensji o moderację. Każdy Administrator ma prawo ustalać swoje zasady i ja to rozumiem. Ale jeśli najpierw wpis jest a potem go nie ma to trochę mnie to irytuje. Chociaż na usprawiedliwienie Administratora może być to „won” w moim wpisie. Pewnie powinienem napisać „wynocha”, „sio” lub najlepiej:”anathema sit”, co jest zgodne z prawdą i wymogami kultury.

    • Wiesia said

     Dolładnie tak było ze mną.Był wpis,widziałam go,a za moment już nie było go.Problem w tym,że inni mój wpis widzieli,a ja jego nie miałam na monitorze.Dziwne to trochę prawda?,ale tak było,z Tobą to samo.

  • Ciocia said

   Mówisz mową nienawiści .

   • bozena2 said

    Kto tu mówi mową nienawiści, trochę przytomności umysłu.
    @Ciociu, Ten cytat dla ciebie” Mt 10,16-23)
    Jezus powiedział do swoich apostołów: Oto Ja was posyłam jak owce między wilki. Bądźcie więc roztropni jak węże, a nieskazitelni jak gołębie!” Potrzebujemy roztropności w życiu, by nie stać się kozłami ofiarnymi…by nie być jak owieczki prowadzone na rzeź…potrzeba nam znajomości mechanizmów, jakie funkcjonują w tym świecie…
    Musimy być czyści, niewinni…i przynosić światu pokój, ale w Bożej prawdzie., ten prawdziwy, bo taki jak nam serwują to fałszywy pokój.
    Prawdziwy pokój pochodzi od Boga, a nie od świata.
    „Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam. Nie tak jak daje świat, Ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze ani się lęka!”
    J14:27

    • @Bożena2
     Jak słyszę/widzę termin „mowa nienawiści” to mnie na śmiech bierze. Ten kto szermuje tym terminem, zwłaszcza w obecnym czasie, tak na prawdę nie ma nic do powiedzenia, żadnej argumentacji tylko chce zamknąć usta krytykom. A proszę bardzo, można pod moim adresem walić „mowo nienawiści” ile dusza zapragnie.
     Ale jest jeszcze „druga strona medalu”. I to już nie jest śmieszne… Kiedyś o tym co głosił ks. Jerzy Popiełuszko mówił J. U. (rzecznik prasowy rządu za czasów p. Jaruzelskiego). Jeśli mogę zatem coś doradzić to radziłbym nie odwoływać się do tego terminu, zwłaszcza że używający go zazwyczaj najwięcej rzucają inwektywami. Przypomina to słynne „łapaj złodzieja”.

   • cox21 said

    ,,Mowa nienawiści” jest pojęciem tak enigmatycznym, że można pod nią podciągnąć prawie wszystko, nawet zwrócenie komuś uwagi, że źle robi. To taka ogólna uwaga

  • Jozef Piotr said

   Macku

   Ktoś musi tu zarządzać , co jest oczywiste
   Kierownikiem jest Admin
   i ja nie mam nic przeciw
   mogę co najwyżej postulować do ADMINA o zweryfikowanie decyzji

   bądż zdrów = pozdrawiam

   Adminie rozpatrz postulat MAĆKA

   • @Józef Piotr
    Już to napisałem, że się z wymogami zarządzania zgadzam.

    Droga @Ciociu.
    Twoja opinia na mój temat mnie nie rusza. Lubisz cukierkowate „chrześcijaństwo” z cyklu „kochajmy się” i ten kit poprawności próbujesz wcisnąć. Problem w tym ile to „chrześcijaństwo” ma wspólnego z prawdą? Z mojego punktu widzenia bardzo niewiele. Ale nie zamierzam postulować aby Cię wyłączyć. Nigdy takich rzeczy nie robiłem a pisałem na różnych portalach i byłem atakowany o wiele ostrzej niż to zrobiłem dzisiaj w stosunku do tego Twojego „papieża Franciszka”. Bo on nie jest moim papieżem. Jest nim Benedykt XVI. Bergoglio biorąc pod uwagę zawartość merytoryczną jego przekazu nie jest nawet już Katolikiem, co świetnie widać w tym co napisał kardynał Müller w „Manifeście Wiary”. Ten rozdźwięk pomiędzy tym co w „Manifeście…” a tym co głosi Bergoglio aż „bije po oczach”. Ostatecznie jednak każdy stanie przed Tym, który jest „drogą, prawdą i życiem” i zda rachunek ze „swego włodarstwa” czyli z tego co zrobił ze swoim życiem. I nie będzie taryfy ulgowej, znajomości, pozycji, zasług, układów… Będzie tylko „naga prawda” o tym co się zrobiło. A jak nie ma prawdy, nie ma życia. Nie ma miłości. I o tym zdaje się zapominać cała rzesza uważających się za chrześcijan, bowiem prawdę postrzegają jako pewien typ abstrakcyjnych wzorów matematycznych, kolejna koncepcję, ale nie jako rzeczywistość, coś realnego, namacalnego, coś egzystencjalnego w swoim fundamencie. A przecież to prawda nas konstytuuje, tworzy, przenika i prowadzi. Prawda, która jednocześnie jest Życiem, do którego nas prowadzi.

    • Ciocia said

     Do Medjugorie nie masz sympatii ?

    • @Ciocia
     Drogie Dziecko, uprawiasz retorykę z cyklu „a u was biją murzynów”? Radzę poczytać Ewangelie i co Jezus mówił do faryzeuszy. Albo co jest w Dziejach Apostolskich czy Listach Apostolskich. To przede wszystkim mnie obowiązuje. Jeśli przyjmuję Proroctwa to tylko dlatego, iż nie stoją w sprzeczności z Pismem Świętym i Świętą Tradycją. Jak na razie Medjugorie mimo pozytywnych opinii – są też negatywne, przy czym opinie uznawanego za papieża, kard. Bergoglio mnie nie interesują bo sprawuje on urząd wg. mojej wiedzy nie tylko, że nieważnie, ale też i heretycko, co jest konsekwencją fałszywego wyboru – nie zostało włączone do kanonu Doktryny katolickiej jak np. Objawienia w Fatimie czy Gietrzwałdzie. Natomiast ja nie stanowię Urzędu Nauczycielskiego Kościoła. Miarodajne dla mnie orzeczenie w sprawie Medjugorie musiałoby pochodzić od prawowitego Papieża, Benedykta XVI. Zatem to co ja myślę na temat tych objawień nie jest istotą naszego dyskursu.

     Nie za trudne?

     W zasadzie jedyny wyjątek co do nieuznanych formalnie w KK Objawień czynię dla Księgi Prawdy i uznaję ją za prawdziwe przesłanie od Boga. Co więcej jestem przekonany, że ten „pontyfikat” nie uzna tych Objawień za prawdziwe. Jednakże uznając je za prawdziwe nie jest dla mnie konieczne bym na ich podstawie wykazał fałszywość personalną jak i doktrynalną aktualnego „pontyfikatu”. Wystarcza do tego w zupełności Pismo Święte, Święta Tradycja oraz KPK.

   • Ciocia said

    Józef dla ciebie taka ciekawa wiadomość .

    Mężczyzna cierpiał na chorobę Creutzfeldta-Jakoba, potocznie zwaną chorobą szalonych krów (BSE). Zaraził się nią poprzez zjedzenie skażonego mięsa.

    https://www.o2.pl/artykul/kobieta-zegna-umierajacego-meza-jego-ulubiona-piosenka-film-lamie-serce-6347272426522753a

    • Jozef Piotr said

     cyt:
     „Mężczyzna cierpiał na chorobę Creutzfeldta-Jakoba, potocznie zwaną chorobą szalonych krów (BSE). Zaraził się nią poprzez zjedzenie skażonego mięsa.”

     i wtedy zaatakował ciocię

     z tego wychodzi że nic poważnego jej nie zrobił gdyż tutaj wysytępuje

    • Ciocia said

     Pewnie nie jesz wołowiny i dlatego nic cię nie obchodzą chore zwierzęta .

 11. Ciocia said

  Chcieć kochać i tracić głowę !

 12. Jozef Piotr said

 13. Jozef Piotr said

  • Qazeq said

   Rząd Olszewskiego nie domagał się lustracji!
   Rząd miał wykonać uchwałę Sejmu, a kto tą uchwałę wniósł pod obrady to sprawdźcie sobie w sieci…

   • Ciocia said

    Macierewicz .

    • Qazeq said

     Nie kompromituj się!

    • Ciocia said

     To oświeć nas wszystkich ,bo nikt inny nie odpowiedział ci na to pytanko .

    • Qazeq said

     Pod obrady sejmu projekt uchwały lustracyjnej wniósł poseł Korwin-Mikke. Wykorzystał nieobecność większości posłów Unii Demokratycznej na sali sejmowej, którzy byli akurat na spotkaniu z jakimiś ważnymi eskimosami…

 14. Ciocia said

  Niesamowite świadectwo wiary – Medjugorie

 15. Darek said

  „W przyszłym tygodniu spotkamy się z kolegami z ambasad USA w 12 stolicach UE, aby ustalić, jak USA mogą najskuteczniej wspierać Inicjatywę Trójmorza” – poinformowała na Twitterze ambasador USA w Polsce Georgette Mosbacher….

  https://www.tvp.info/41223728/georgette-mosbacher-i-ambasadorowie-usa-w-ue-spotkaja-sie-ws-inicjatywy-trojmorza

 16. La Salette said

  Księża „podziemni” przestają pełnić posługę po decyzji Franciszka.
  Ks. Peter podkreślił, że broni prawa sumienia swych przyjaciół, którzy poza tym czują się zdradzeni po zawarciu przez Watykan we wrześniu ub.r. tymczasowego porozumienia z rządem Chin w sprawie mianowania w tym kraju biskupów.
  https://wiadomosci.onet.pl/religia/aktualnosci/ksieza-podziemni-przestaja-pelnic-posluge-po-decyzji-franciszka/jzsyb12.amp

 17. PinkBo said

  Pod wulkanem Laacher See w Niemczech wykryto naplyw magmy

  https://watchers.news/2019/02/07/magmatic-recharge-detected-beneath-laacher-see-volcano-germany/
  „Po raz pierwszy od poprawy lokalnych sieci sejsmicznych we wschodnim regionie Eifel w Nadrenii-Palatynacie w Niemczech naukowcy wykryli i zlokalizowali nawracające głębokie trzęsienia ziemi o niskiej częstotliwości (DLF) w dolnej skorupie i górnym płaszczu pod wulkanem Laacher See (LSV), wykorzystując zarowno dane ze stałych czujników jak i rozlokowanych tymczasowo. Mikropęknięcia DLF sugerują masowy przeplyw w systemie kanalizacji wulkanicznej i indukcje zasilania kanałów ze zbiorników magmy i odwrotnie.”

  • Wiesia said

   Ooooo! zaczyna się .To przez jądro ziemi wulkany wszystkie,nawet te uśpione zaczynają pokazywać swoje koniki.Ciekawe czy tam jest uskok tektoniczny.W sumie to nie tak daleko ode mnie,bo mieszkam na południowym zachodzie.Zobaczcie,wszystko na raz się mobilizuje.Nie tylko człowiek ale natura.Wiele krajów tonie w bagnie.Mieszkają na podmokłym terenie,usuwiska,zapadliska,powodzie niesamowicie zatapiają i zabierają ze sobą domy.To się pogłębia i coraz więcej krajów zaczyna to doświadczać.Tak miało być,To zachłanność krajów Zachodnich,dewiacje i zaparcie się Boga spowodowało upadek tej cywilizacji.Kary będą teraz coraz częstsze i silniejsze,aż człowiek ze strachu upadnie na kolana.Nie ma innej możliwości na zahamowanie szubrawstwa,które narasta.

  • Jozef Piotr said

   po tylu nieprawościach , krzywdach wyrzadzonych narodom , niebywałych zbrodniach ludobojstwa , palenia ludzi w piecach , truciach , rabunkach umęczeniach
   to nic dziwnego że pod nimi piekło się gotuje

 18. cox21 said

  Nagonka na Polską wołowinę

 19. Jozef Piotr said

 20. Jozef Piotr said

  Z zaleceniem poznania dla PAD , PMM BISKUPI

 21. Jozef Piotr said

  Sowieci przeprowadzili #cztery #deportacje

  WIELKOŚCI minimalne

  I – 10 lutego 1940r -wywieziono całe rodziny-220 tyś
  II – z 12/13 kwietnia 1940 r – wywieziono TYLKO! kobiety i dzieci- 300 tyś. osób
  III- z 28/29 czerwca 1940 wywieziono ponad 240 tyś
  IV- 20 czerwca 1941 wywieziono 300 tyś
  #Sybir

  Były jeszcze wielkie lokalne wywózki centralnie nie koordynowane na zasadzie w danym rejonie ŻŁAPALI _ DO WAGONOW I WYWIEŻLI

  Po 17.09.39 LUDNOŚĆZiemi Łomżyńskiej wypelniła WAGONY , pociągi , załadowywali ŻYDZI z JEDWABNA . i wywieziono ich na sybir

  A kto tym sowietom wskazywał kogo mają zabrac, kto jest Polakiem który będzie sprawiał w Polin kłopoty, kto stawiał sowietom powitalne bramy? Polacy nie zapomną.
  WROGA DZIALALNOŚĆ ŻYDÓW

 22. Ciocia said

  Kim jest człowiek?

 23. ola said

  Dołącz do międzynarodowego czuwania modlitewnego ! JEZUS PROSI: Zbierzcie się i módlcie o zjednoczenie Moich wyświęconych sług
  JEZUS: Zbierzcie się i módlcie o zjednoczenie Moich wyświęconych sług, którzy są niezbędni do utrzymania Mojego Kościoła silnym w czasach, które nadchodzą.

  PROSZĘ, PRZEKAŻ APEL O CZUWANIE RÓŻAŃCOWE – KAPŁANOM,
  WSPÓLNOTOM ZAKONNYM, SWOJEJ RODZINIE I ZNAJOMYM

  Z soboty na niedzielę, tj. z 9/10. 02. 2019 r. o północy, kolejny raz łączymy się duchowo odmawiając wszystkie 4 części Różańca Św. Oprócz stałych intencji – o ochronę Misji Zbawienia, ratowanie dusz od potępienia oraz zjednoczenie i umocnienie Armii Reszty
  – będziemy modlić się też w intencji podanej przez Pana Jezusa: aby kapłani rozpoznali czas schizmy, pozostali niezłomni i wierni Świętemu Słowu Bożemu oraz o zjednoczenie się Jego wyświęconych sług.

  Modlitwę można podjąć w dowolnym dniu tygodnia, jeśli jednak chcesz modlić się we wspólnocie, możesz dołączyć do nas w każdą sobotę o północy. Łączymy się wtedy duchowo. Więcej szczegółów na temat orędzi Jezusa i samego czuwania znajdziesz poniżej:

  JEZUS: Zbierzcie się i módlcie o zjednoczenie Moich wyświęconych sług…

  • Elzbieta said

   Od ponad miesiąca już modlę się od 23.30 do 1.30 w nocy w intencjach J.w. i jutro też zamierzam i tak do końca. Ten apel nie można lekceważyć. Ponieważ mieszkam sama modlę się we wspaniałym towarzystwie z Internetu z podkładem muzycznym i wspaniałymi rozważaniami na kanale Ku Bogu. Polecam

 24. Jozef Piotr said

  Co byśmy bez Rasy Panów zrobili? To Niemcy zafundowali Rosji Październik i Lenina. To Niemcy dali pokaz niemieckiej kultury i Ordnungu mordując 6mln Polaków dewastując Polskę. To za niemieckie pieniądze powstała Platforma Obywatelska a teraz wraz z Biedroniem fundują nam Wiosnę!

 25. Wiesia said

  http://www.colledelbuonpastore.it/anno-2019/febbraio-2019/3023-attendete-ora-l-ultimo-segno-quello-dell-abolizione-eucaristica-e-tutto-avra-compimento.html
  fragment translatorem
  Czekać teraz najnowszy znak, zniesienie Eucharystia i wszystko zostanie zakończone !!!

  Zamieszczone w dniu:
  Rok 2019 luty 2019 07 luty 2019 Utworzono: 04 lutego 2019 Odsłony: 973
  druk
  e-mail
  Jest to ostatni moment przed moim Boskim Humanity interwencji na to !!!

  Carbonia, 02.04.2019
  Godz 19:05

  Moja ukochana córko, jestem twoim pasterzem, twój Bóg Miłości.
  Napisać moją córkę, pisać te ostatnie apele do moich ludzi, moje dzieci, pod opieką swoich dusz, umieścić je w stanie łaski, trwajcie w nauce mojej, będziecie nie podzielają inne religie!

 26. La Salette said

  Burza po słowach papieża. „Musiał wiedzieć, że niszczy w ten sposób autorytet św. Jana Pawła II
  Zaczyna się. Te słowa muszą wywołać burzę. Niezależnie od tego, jaki jest powód ich wypowiedzenia Franciszek musiał wiedzieć, że niszczy w ten sposób autorytet św. Jana Pawła II, którego – nota bene – wcześniej kanonizował – napisał Tomasz Terlikowski
  Jeśli było tak, jak mówi Franciszek, to kiedy dowiedział się o tym obecny Papież? Przed czy po kanonizacji? Druga kwestia: teraz kardynał Dziwisz nie może już milczeć. Musi odpowiedzieć na pytania o zarzuty tuszowania tych skandali i brania za to pieniędzy formułowane przez lata przez dziennikarzy.
  Tomasz Terlikowski zastanawia się, czy słowa te nie stanową elementu podjętej już „dewojtyzacji” Kościoła. „Tak mocne naruszenie autorytetu św. Jana Pawła II oznacza, że łatwiej będzie zakwestionować jego nauczanie (zgodne z całą Tradycją Kościoła).
  https://dorzeczy.pl/kraj/92866/burza-po-slowach-papieza-musial-wiedziec-ze-niszczy-w-ten-sposob-autorytet-sw-jana-pawla-ii.html

  • Wiesia said

   Tak samo wiedział co robi,kiedy próbował zepchnąć na Św.Jana Pawła II,że ten wiedział i nic nie robił z pedofilią i homoseksualizmem wśród… w tamtych latach
   Jest to kolejna przecież jego zagrywka.Nie ma honoru,sam winduje osoby,które są podejrzewane o te sprawy.
   Nie na darmo w jego środowisku zakonnym mówiono,że jest socjopatą.To sam jego zwierzchnik o nim powiedział.Szkoda,że ten list nie trafił w ręce adresata ,czyli JPII ,któryego w liście uprzedzano i proszono,aby nie wynosił Bergoglia do godności kardynalskiej.List nie dostarczono naszemu papieżowi.Domyślam się kto go zatrzymał,ale to już jego sumienie nie moje.

  • Ciocia said

   W szczerej rozmowie z niemieckim dziennikarzem Peterem Seewaldem papież Benedykt zdradza, główne przyczyny swojej abdykacji, wspomina swojego poprzednika Jana Pawła II i skarży się na „brud“ w Kościele katolickim. Ostro rozprawia się z homoseksualizmem, pedofilią i opowiada o aferach, które wybuchały w Watykanie za jego pontyfikatu. Piętnuje przerost biurokracji, „teoretyzację wiary”, jej upolitycznienie oraz „brak żywej dynamiki”.

   „Nie udało mi się oczyścić Kościoła”

   W książce, Benedykt XVI potwierdza doniesienia i pogłoski o istnieniu lobby gejowskiego w Watykanie. Mówił, że lobby takie istniało podczas jego pontyfikatu i jednak udało mu się rozbić tę grupę. – Czy znowu się taka tworzy, nie wiem – przyznał 89-letni Joseph Ratzinger. Stwierdził jednak, że nie udało mu się oczyścić Kościoła tak, jakby sobie tego życzył z pedofilii wśród księży i korupcji w Watykanie.

   – Jako kardynał Kongregacji Doktryny Wiary dowiadywałem się o wszystkim, gdyż wszelkie informacje trafiają właśnie tam, i potrzebna jest wielka „siła duszy”, żeby uporać się z tym ciężarem. Że w Kościele nie brakuje brudu, to od zawsze wiadomo, ale to, z czym trzeba się zmagać jako prefekt kongregacji, sięga znacznie dalej, dlatego też i sam chciałem po prostu poprosić Pana, żeby nam pomógł. – powiedział.

   – Zawsze liczy się przekaz informacji. – mówi Benedykt zapytany czy jego zdaniem, Jan Paweł II nie dość ofensywnie zajął się tym problemem nadużyć seksualnych w kościele

   – Gdy już dostatecznie został poinformowany i zorientował się, co się dzieje, wyraził przekonanie, że należy podjąć energiczne działania. Ze względu na obowiązujące przepisy prawa kościelnego niemożliwe było nałożenie cięższych kar, dlatego wspomniałem o nowelizacji. Papież natychmiast dał mi wolną rękę i stworzyliśmy nowe normy prawne oraz struktury. Tylko w ten sposób dało się wyjść naprzeciw temu doświadczeniu.

   http://thefad.pl/aktualnosci/homoseksualizm-pedofilia-papiez-senior-benedykt-xvi-ostro-rozprawia-sie-kosciolem/

 27. Jozef Piotr said

  Sprostać powołaniu proroka.

  Bez sojuszu z Bogiem, Chrystusem Królem i Maryją Królową żadne umowy polityczne nas nie uratują

  Ks. Stanisław Małkowski

  łowo Boże czytane w czasie Mszy św. w czwartą niedzielę zwykłą roku C, 10 lutego mówi o powołaniu. Bóg powołuje ludzi, nie tylko Jemu wiernych, do szczególnych zdań, których wypełnienie wymaga zmiany sposobu życia i otoczenia, odejścia od swojego środowiska, poddania się Bożemu prowadzeniu.

  Odpowiedź powołanego bywa różna. Gdy Bóg objawia Izajaszowi swoją chwałę, świętość i majestat, przyszły prorok wyznaje lęk i grzeszność. Gdy wina Izajasza jest zmazana a grzech zgładzony, na pytanie Boga „kogo mam posłać?”, Izajasz odpowiada posłusznie: „Oto ja, poślij mnie!” (Iz 6,1-8). Odtąd prorok posłany przez Boga przemawia z mocą i odwagą w imieniu Pana, broni Bożego prawa i przymierza, piętnuje grzechy, czyli spełnia swoją misję, przez 40 lat w VIII w. przed narodzeniem Chrystusa, aż po męczeńską śmierć, według tradycji za panowania bezbożnego króla Manassesa.

  Nadzieje i ufność trzeba pokładać w Bogu i w nawróceniu, a nie w swojej sile i sojuszach zagranicznych. Polityki nie da się trwale oddzielić od moralności i religii ani państwa od Kościoła. Niemoralna polityka niszczy samą siebie.

  Św. Hieronim nazywa Izajasza zapowiadającego przyjście Mesjasza „ewangelistą pośród proroków”. Orędzie proroka odnosi się tak samo do nas, jak do jemu współczesnych. Prorok Jeremiasz powołany przez Boga mimo początkowego sprzeciwu i późniejszych wahań, ukazuje związek polityki z moralnością i wiarą, czyli widzi upadek najpierw Izraela a później Judy z powodu i w wyniku zbiorowego odstępstwa od Boga ku bożkom.

  Podobnie dzisiejsi ideologowie i politycy wzywający Polskę i Polaków do apostazji i niewiary, niepomni historycznych doświadczeń, chcą sprowadzić naszą ojczyznę na drogę samozniszczenia przy pomocy przeciwnych nam sił zagranicznych. Wciąż ważą się losy Polski zgodnie z prorockim słowem ks. Antoniego Szlagowskiego, wypowiedzianym na pogrzebie ks. Ignacego Skorupki w Warszawie 17 sierpnia roku 1920. Bez sojuszu z Bogiem, Chrystusem Królem i Maryją Królową żadne umowy polityczne nas nie uratują. Powołanie prorockie odnoszące się do nas w szerokim znaczeniu wynika z Chrztu św. jednoczącego nas z Bogiem, gdy łaskę potwierdzamy wiernością i wiarą w jedności z Chrystusem Prorokiem, Kapłanem i Królem aż po życie wieczne.

  Z łaski wynika wezwanie do służby. Powiedział o tym ks. prymas Stefan Wyszyński w Warszawie 6 stycznia 1981: „Jakże ważna jest świadomość, że jesteśmy na służbie temu narodowi, który przez całe wieki przygotowywał nam ojczystą ziemię, na której wypadło nam dzisiaj żyć. Jesteśmy z tym narodem tak związani, że nie zrywamy z nim wspólnoty. Owszem, mamy wolę zachowania bytu narodowego. Obrona suwerenności ojczyzny jest dla nas nakazem moralnym. (…) Możemy myśleć i mówić o dobru własnym, niewątpliwie – ale umiemy podporządkować je dobru wspólnemu”.

  Bóg wzywa proroka do głoszenia powszechnej miłości bez granic. Dlaczego prorok Jonasz nie chciał iść do Niniwy, aby wzywać jej mieszkańców do nawrócenia? Dlatego, bo wiedział, że nawrócenie prowadzi do ocalenia, czego nie życzył wielkiemu miastu wrogiemu Izraelowi. Bóg jednak pokonał sprzeciw Jonasza, nawracająca się i pokutująca Niniwa uniknęła zagłady.

  Powszechne nawrócenie byłoby ratunkiem dla Polski i Europy. Podobnie, jak wielka ryba uratowała Jonasza, a wraz z nim w wyniku jego posługi prorockiej – także Niniwę, Kościół wierny Chrystusowi w znaku ryby, może uratować świat przed zniszczeniem, a ludzi przed piekłem.

  W drugiej niedzielnej lekcji św. Paweł jako apostoł i prorok daje świadectwo swojego nawrócenia i współpracy z łaską Bożą dzięki ofiarnej śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa obecnego w Kościele.

  W Ewangelii Jezus powołuje rybaka Szymona, aby porzucił łowienie ryb, a idąc za Jezusem łowił ludzi jako Piotr, niebawem święty. Ryba w wodzie czuje się dobrze, natomiast człowiek w wodzie chaosu – tonie. Tonący w chaosie braku rozumu i wiary świat będzie żył, pod warunkiem nawrócenia prowadzącego do poddania się władzy Chrystusa, który nas kocha, razem z posłuszeństwem wobec tych ludzkich władz, które nie sprzeciwiają się Chrystusowi Królowi i prawo Boże szanują.

  Powołanie do życia doczesnego i wiecznego wynika z ludzkiej natury, stworzonej na obraz Boży, jest potwierdzone i umocnione przez włączenie się do wspólnoty przymierza z Bogiem, czyli Kościoła, spełnia się na różnych drogach Bożego wezwania w wyniku współdziałania człowieka z Bożą łaską, wyznaczającą drogę życia i określonych zadań.

  W moim życiu, gdy miałem 19 lat, pod wpływem lektury pism św. Jana od Krzyża i kazania o powołaniu zakonnym w czasie Mszy św. w katedrze oliwskiej, zdecydowałem się, idąc za radą spowiednika, wstąpić do benedyktynów tynieckich. Po dwóch latach nowicjatu wróciłem do Warszawy, aby dokończyć studia socjologii, a po ich ukończeniu spowiednik ks. Bronisław Bozowski u sióstr Wizytek doradził mi wstąpienie do seminarium duchownego w Warszawie i wejście na drogę kapłaństwa diecezjalnego. Ojciec Leon Knabit OSB potwierdził tę radę, porównując życie kapłańskie i zakonne do chodzenia na smyczy – dłuższej w kapłaństwie diecezjalnym niż w zakonnym. Według jego znajomości mojej psychiki smycz dla mnie powinna być raczej długa niż krotka. Podobnie śp. o. Karol Meissner OSB wybijał mi z głowy przekonanie o powołaniu zakonnym. W wieku 30 lat przyjąłem święcenia kapłańskie. Wskutek pokusy powrotu do zakonu, idąc za radą o. Jacka Salija OP, wstąpiłem w wieku 32 lat, już jako kapłan diecezjalny, do nowicjatu dominikańskiego w Poznaniu i mieszkałem tam jako brat Jacek przez rok. W Tyńcu miałem imię brat Jan od Krzyża; zachowałem to imię i patronat jako oblat tyniecki.

  Dzięki Bożej łasce i pomocy trwam w posłudze kapłańskiej rok 45, pragnąc rozpoznać szczególne powołania w powołaniu i być woli Bożej wiernym mocą darów Ducha Świętego i opieki Matki Kapłanów Maryi.

 28. Jozef Piotr said

  BIZNES robili wszędzie
  tutaj szyli dla swych braci mundury

 29. Jozef Piotr said

  Macie to samo wrażenie co ja,
  że patrzą na #Bolek jak na swojego?
  #NocnaZmiana

 30. Jozef Piotr said

  HISTORIA w obrazkach

  Wałęsa do komunistów ;
  Będę bronił was…
  Nie do pomyślenia jest, aby w Polsce nie było „lewej nogi”, byłoby to nienormalne.
  Bolek od początku wybrany przez służby PRL ?

  i nikt nie postawił Wałęsy oraz TUSKA pod ściańa i nie rozwalił za zamach stanu w nocnej zmianie

  A pozniej nabrali śmiałości i urządzili SMOLEŃSK 2010

  • szach said

   jak mówił A. Macierewicz, powodem obalenia rządu J. Olszewskiego była Jego niezgoda na przekształcenie bytności wojskowej ZSRR w Polsce, w spółki joint venture o co bardzo zabiegał Wałęsa. Lustracja była tylko jeszcze jednym z powodów Nocnej Zmiany.

 31. Wiesia said

  https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRQOJ6zLb4858IVBltT8IwvgG4jRncryPecIe2fG701uaJY_fwI6A
  O mój Przedwieczny Ojcze, w Imieniu Twojego ukochanego Syna, Jezusa Chrystusa
  i przez cierpienia, jakie zniósł, aby ocalić świat od grzechu,
  modlę się teraz, abyś chronił Twojego Świętego Wikariusza, Papieża Benedykta, Głowę Twojego Kościoła na ziemi,
  tak żeby on również mógł pomóc ratować Twoje dzieci i wszystkie Twoje wyświęcone sługi
  od zmory szatana i jego zwierzchnictwa upadłych aniołów, którzy chodzą po ziemi kradnąc dusze.
  O Ojcze, chroń Twojego Papieża, tak aby Twoje dzieci mogły być kierowane na prawdziwą drogę w kierunku Twojego Nowego Raju na ziemi.
  Amen.

 32. Jozef Piotr said

  Dzisiaj zmarł Pan Jan Olszewski b.premier który został obalony przez ludzi bojących się lustracji.Zwracam się do rządzących Polską o ujawnienie Aneksu WSI!Prawda musi być UJAWIONA!!!

  Dlaczego obecny rząd i PAD boi sie opublikować Aneks Macierewicza ??? czego się boi Kaczyński , PAD I inni .

  oraz inne zastrzeżone dokumenty

  kto sprzedał POLSKĘ w 1990 roku
  kto pozwalał na rozkradanie
  Kto pozwolił na oddanie w ocemu kapitałowi 8500 polskich fabryk i przedsiębiorstw
  Kto wyraził zgodę na wygnanie z chlebem kilku milionów młodych Polaków
  kto pozwolił na „MOST” i sfinansowanie przeżutu 100 000 żydów z ROSJI via Warszawa na zachód i izrael za pieniądze które ukradli (mafia)żydzi z BAGSIKIEM i Kaczorowskim na czele
  kto zorganizował i ochraniał likwidację Polskiej ARMII
  Kto pozwolił na reprywatyzację tego co ludzie od podstaw zbudowali po II WS

 33. Sylwester said

  Biskup Rzymu atakuje Jana Pawla II i zwala na niego wine za skandal
  https://m.fronda.pl/a/tomasz-terlikowski-franciszek-niszczy-autorytet-jana-pawla-ii,122017.html

  Gdzies jest w sieci filmik z info o tym jak Franciszek zbiera prywatne listy jego jako rzekomy dowod.

 34. Szejk said

  coś wesołego.
  powieść internauty do artykuły.
  https://fakty.interia.pl/polska/news-warszawa-protest-w-siedzibie-gazety-wyborczej,nId,2826026
  ~Rrr- Wczoraj (19:14)
  Czerwiec 2024!…W zatęchłych kanałach ciepłowniczych, gdzieś pod ulicami Warszawy, rozległo się miarowe, metaliczne stukanie. Wszyscy z oddziału, w skupieniu odliczali… siedem, osiem, dziewięć. Potem trzy sekundy ciszy i jeszcze dwa miarowe kling, kling. To było umówione hasło. Odetchnęli z ulgą. To ktoś ze zrzutów, z samej Brukseli. Kierwiński, jako, że dowódca, do tego najsilniejszy, ze stęknięciem ciężarowca, szarpnął żeliwną pokrywę. Do kanału wpadło powietrze przesycone spalonym prochem. Znów bojówki PIS, z Kibolami i Narodowcami, dokonywały czystek KODeinowców, bezpośrednio na ulicy. Już chciał się rzucić do walki, ale zacisnął tylko z wściekłości pięści. Wiedział, że musi być odpowiedzialny. Obiecał to przecież Schetynie, jak ten, udawał się na ostatnią akcję pod Belweder, z której nigdy nie powrócił. Kierwa szybko jednak przywołał się do porządku. Partyzantka to nie zabawa! Uniósł właz i powoli by nie ściągnąć skanerów MPWiKu, przeczesujących kanały w poszukiwaniu rebeliantów, odłożył go na stary pamiętający, chyba jeszcze 80 rok, styropian. Potem, dla bezpieczeństwa, ale bardziej z ciekawości, kogo przysłali z Centrali, stanął w wejściu wpatrując się w czeluść śluzy. W bladym świetle dostrzegł znajomo wyglądający cień. Zmarszczył powieki by wyostrzyć wzrok, gdy cień potknął się o niedokładnie spasowane betony i odruchowo rzucił k…hhwa. Napięcie sięgnęło zenitu, tak, że powietrze można było kroić, bo wszyscy doskonale znali to „erh”! Na chwilę wstrzymali oddech. Blade światło lampy naftowej zadrgało raz i potem jeszcze raz. Wszyscy bezwiednie wstali. Wzruszenie ścisnęło im gardła. To był On. Donald. W uniformie Bundeswehry, z parabellum przy pasie, wyglądał wyśmienicie. Kierwa, który nosił w podziemiu, pseudonim „Igła” powstrzymując łzy, rzucił komendę „baczność”. Sanitariuszki, Hanka i Ewka zaintonowały, a po chwili już wszyscy, nie zważając na skanery, zaśpiewali pełną piersią… O, radości, iskro Bogów, kwiecie Elizejskich Pól, święta, na twym świętem progu staje nasz natchniony chór. Jasność twoja wszystko zaćmi, złączy, co rozdzielił los. Wszyscy ludzie będą braćmi tam, gdzie twój przemówi głos! Ledwie, wybrzmiały ostatnie słowa hymnu, rzucili się sobie w objęcia. Trzaskowski wyciągnął butelkę Palikotówki, pamiętającą jeszcze stare przed reżimowe czasy. Siedli na skrzynkach po amunicji, a każdy wziął w dłoń musztardówkę z wódką. Za Unię! Wzniósł toast, Donald. Za Unię! Odpowiedział chórem oddział. Wypili! Nikt nie zakąsił. Partyzantka nie zakąsza. Igła sięgnął po drugą butelkę, ale Donald powstrzymał go wzrokiem. – Nie teraz Igła! Jutro zaczynamy, musimy mieć jasne umysły. Sprawnym ruchem zsunął ulotki z powielacza, by na jego pokrywie rozłożyć mapę. Ktoś przysunął lampę. Pochylili się, a Donald niczym Napoleon wskazał palcem cel….. Żoliborz. -Kaczyński? Tak, Marszałek Kaczyński! Igła przełknął głośno ślinę. Wiedział, że wielu nie wróci. Odkąd, Kaczyński został marszałkiem i zapuścił wąsy, Żoliborz został ufortyfikowany, obsadzony najlepszym wojskiem, a każda Babcia, robiła tam dla służb, co łatwo można było poznać po dużych torebkach obciążonych zwykle VIS em…… – Igła, jak zaopatrzenie? – Parę kilo trotylu, siedem granatów, trzy Kałachy i jeden rewolwer.. – Mało! Choleha mało! A wsparcie? – Załatwione! Chłopaki od Kosiniaka, kosy przekuli. Kijowski. Zandberg. Chłopcy od Millera też! – Zuchy! Wyregulujmy zegarki. 23:13. Zaczynamy 10:30. A teraz odpoczynek. W pełnym rynsztunku porozkładali się po kątach. Donald, nie mógł jednak zasnąć. Wpatrywał się w stare numeru Wyborczej, którymi oklejone były ściany. Bartoszewski, Michnik, Wałęsa, spoglądali na niego i zdawali się mówić, Donald! Tyś Europy nadzieją! Dumny, przymknął powieki. Zmęczenie lotem i skok ze spadochronem uczyniło swoje. Zasnął. Tusk! Z wozu! Wściekły, że ktoś go śmie budzić po nazwisku, otworzył oczy i zobaczył znajomą gębę klawisza. Ruchy Tusk! Tu Wronki, a nie Ciechocinek! Szoruj na kuchnię, dyżur masz!!! ZWIŃ

 35. La Salette said

  Sobota, 9 lutego 2019
  IV tydzień Okresu Zwykłego
  IV tydzień psałterza
  Wspomnienie dowolne Najświętszej Maryi Panny
  MODLITWA
  LG tom III: NMPs, str. 1444; LG skrócone: NMPs, str. 1623-1624
  Panie, nasz Boże, niech nas wspomaga wstawiennictwo Najświętszej Maryi, zawsze Dziewicy, † abyśmy wolni od wszelkich niebezpieczeństw, * mogli się radować Twoim pokojem. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

  • La Salette said

   Dzisiejsi patroni:
   św. Apolonii, dziewicy i męczennicy (+ 248/249); bł. Anny Katarzyny Emmerich, dziewicy (+ 1824); św. Ansberta, biskupa (+ 693); św. Cyryla, biskupa Aleksandrii (+ 441); bł. Euzebii Palomino Yenes, dziewicy (+ 1935); bł. Jakuba Cusmano, prezbitera (+ 1888); bł. Leopolda z Alpandeire, zakonnika (+ 1956); bł. Mariana Szkota, opata (+ 1083/1086?); świętych diakonów i męczenników Pryma i Donata (+ 361); św. Sabina, biskupa (+ pocz. VI w.)

 36. Jozef Piotr said

 37. OSTOJA said

  Nie, to nie są żarty. Wiedźmy na służbie Putina! Urządzono sabat w Moskwie, aby… wzmocnić Kreml.

  Okultystyczne stowarzyszenie Imperium Najpotężniejszych Wiedźm zorganizowało w Moskwie sabat, aby… wysłać pozytywną energię prezydentowi Rosji Władimirowi Putinowi. W ich rozumieniu, ma to pomóc władcy Kremla przezwyciężyć rekordowy spadek jego poparcia i w ten sposób sprzyjać wzmocnieniu Rosji. Kobiety nie zapomniały również o „wrogach Rosji”, którym wysłały „klątwy”.

  https://niezalezna.pl/258169-nie-to-nie-sa-zarty-wiedzmy-na-sluzbie-putina-urzadzono-sabat-w-moskwie-aby-wzmocnic-kreml

 38. Jozef Piotr said

  Robi się coraz ciekawiej. Otóż #Biedroń będąc prezydentem Słupska, połowę czasu spędzał poza Ratuszem. Gdzie? Np. na imprezie gejowskiej w Las Vegas, albo w niemieckiej ambasadzie-przez tydzień. Czyżby tak długo tłumaczyli mu, że nic od niego nie chcą?

  W Słupsku działało okolo 20 niemieckich fundacji i załatwiały wszystkie tematy miasta

  Słupsk został intensywnie zagospodarowany przez NIEMCY

  podobnie , należy sądzić jest na ziemiach zachodnich\

  np: prezydent Dutkiewicz wyjeżdża do niemiec na długo
  a wyniki wyborów na tych ziemiach ?
  ===============================================================
  druga sprawa
  REFORMA Sądów
  Wg projektu pana ZIOBRO Prezydent Andrzej Duda ZAWETOWAŁ ustawę Było to po telefonie Angeli MERKEL

  do tej pory byłoby pozamiatane a tak to została zaprzepaszczona szansa na wdrożenie DOBREJ ZMIANY
  ————————————————————————————————————————-
  A teraz te pomniki dla Mazowieckiego , Wałęsy , Kuronia …

  • @Ostoja
   Co się martwisz… Nawet w tym dokumencie o „fraternity” co to został podpisany z Islamem – no jego częścią i to zdaje się nie główną – jest o „świetlanej przyszłości”. No to wiesz: Polin i wszystko jasne.

 39. Jozef Piotr said

  To tylko kilku z żydowskich zbrodniarzy.
  ICH Żywot znaczony niezliczoną ilością wylanej krwi Polskich Patriotów
  poniżej to tylko kilku z nich
  a były ich tysiące , dziesiatki tysięcy żydowskich zbrodniarzy
  Kiedy Izrael za nich przeprosi i wypłaci Polsce należne odszkodowanie!?

  Czy ktoś z Sejmu czy Polskiego Rządu upomina się o to
  Póki w Polskim sejmie nie będzie Polaków to nikt za nic nie przeprosi i nie wypłaci. Taka przykra prawda

  @MorawieckiM czy Polska jest krową dojną dla żydów ponieważ sępy żydowskie a najwięcej żydy z okrągłego stołu uwłaszczyły się na majątku narodowym a następne sępy żydowskie z USA domagają się majątku bez spadkowego i już mamy @Robert_Kogga kraj jak po wojnie i potworne długi ?

  Akurat ci ze zdjąć wyjechali w1968 do Izraela lub pod tym POZOREM rozleżli się po EUROPIE a ci w Izraelu czy ich rodziny otrzymują emerytury z Polski . Według ich myślenia mienie bez spadkowe po żydach należy się żydom to za zbrodnie żydowskie odpowiada też naród żydowski od którego domagamy się odszkodowań za zbrodnie żydowskie !

  • @Józef Piotr
   Ale co Ty chcesz? Te twarze… takie dobroduszne… do rany przyłóż…

  • cox21 said

   Generalnie żydzi si,ę do nich nie przyznają. Twierdzą, że żyd, który stał się komunistą, przestał być żydem. Więc na odszkodowania (należące się) bym nie liczył

 40. Jozef Piotr said

  DORADCY ŻYDOWSCY Polskiej żydowskiej rewolucji SOLIDARNOŚCI

  sowieckie icki rządzące Polakami, już blisko 90 lat.

 41. Jozef Piotr said

  PRZYWRACANIE KOMUNISTYCZNYCH NAZW ULIC

  W Warszawie REKOMUNIZACJA

  Wacław Szadkowski (1900-1967) w wieku 28 lat wstąpił do nielegalnej partii komunistycznej, dążącej do likwidacji Polski i jej przyłączenia do Związku Radzieckiego. Podczas II wojny światowej walczył po stronie radzieckiej.

  Warszafka chciała, Warszafka ma! Zresztą, niewielu już tych prawdziwych Warszawiaków zostało. Oni by do tego nie dopuścili.
  Trwa walka 3 pokolenia UB z 3 pokoleniem AK. Non stop !
  Cały czas ubecja górą 🤮
  Coraz bardziej się upewniam, że Warszawa już nie jest stolicą Polski a tylko miejscem, gdzie urzędują urzędy i instytucje państwowe. Większość jej mieszkańców ma w nosie kultywowanie ideałów narodowych i etosu Warszawy jako miasta patriotów, miasta niezłomnego itp.

  To część programu @Platforma_org znanego szerzej pod nazwą „PZPRplus”.
  Kryptonim operacyjny: #KoalicjaEuropejska.
  Czerwone pająki mają się dobrze!
  #okrągłystół

 42. Jozef Piotr said

  W RPA murzyni dokonują rzezi na rodzinach białych farmerów którzy od kilkuset lat zagospodarowywali rolniczo tamtejsze ziemie
  Dzieie się tak jak podczas RZEZI WOŁYŃSKIEJ na Polakach
  Rzezie dokonywane są też w miastach
  O ZGROZO nikt z cywilizowanego świata nie interweniuje w obronie
  Grupa farmerów z RPA zwróciła się do władz Polski o zgodę na azyl i osiedlenie RZĄD Polski zachował się obojetnie
  A przecież Południowo afrykańscy piloci nieśli pomoc Walczącej Warszawie

  20 000 ludzi zamordowano w roku ubiegłym
  to obejmuje 70 farm rolniczych

  • @Józef Piotr
   Ale dla Ukraińców mają otwarte serca… Nie wiem co z biednymi murzynkami bo wersje chodzą różne.

   • Ps.
    Dla wyjaśnienia. Zdaję sobie sprawę, że opcja PO+Biedroniątka jest nie do przyjęcia. I trudno tu u nas coś poza PiS-em znaleźć konkretnego (struktury, program, doświadczenie). Nie mniej to jeszcze nie załatwia wszystkiego bo przecież nie można uprawiać bałwochwalstwa nawet jak są to nasi… czy „nasi”. Te wszelkie koncepcje dwubiegunowe mogą się jednak nie sprawdzić i zawsze istniej możliwość, że ktoś przejmie schedę po PiS-ie. Dobrze by było gdyby PiS o tym pamiętał. Nic nie jest dane raz na zawsze. Pewne numery mogą przejść na Zachodzie czy Wschodzie gdzie mają mózgi wyprane totalnie, ale z Polakami – co pokazuje historia – tak łatwo nie jest. To kwestia właściwego „zapalnika”.

 43. Jozef Piotr said

  Pamietajmy, kto pomógł komuchom obalić Rząd Jana Olszewskiego👇👇👇

  Prawdziwy świński ryj.
  Pamiętamy Bolek, pamiętamy…
  I nigdy nie zapomnimy!
  Pomógł??? ON O TO WRĘCZ ZABIEGAŁ!!! – ” JA ICH NIE MOGĘ WPUŚCIĆ DO BIURA JUTRO !!!”
  To on go obalił halo! To jemu się paliło koło tyłka
  W „Nocnej zmianie” widać jak Bolkowi koło dupy się pali, jaką ta zakłamana kreatura ma prawdziwą twarz

  I pamiętajmy o „Panowie policzmy głosy ” bo TW Bolek to już historia ale ten rachmistrz jeszcze niebezpieczny , bardzo niebezpieczny
  AKTUALNIE
  Na razie Anglicy mu pijar robią, to zobaczymy jaki obrót to nabierze :))
  a my pamiętamy

 44. Jozef Piotr said

  Kazimierz Świtoń:
  Jako stary opozycjonista odpowiedzialny za swoje słowa, pragnę powiedzieć, że na drugiej liście jest prezydent, jako agent służby bezpieczeństwa

  … i udawana reakcja bolka po tych słowach #nocnazmiana

  Że Wałęsa był tajnym współpracownikiem SB wiedzieli sędziowie prokuratorzy adwokaci że był też agentem bezpośrednio Moskwy wiedzieli etatowi pracownicy wojskowych służb. Że nie zareagowali w nagrodę nie zostali zweryfikowani i zlustrowania #wieszwięcej

 45. cox21 said

  Acta 2.0 potajemnie przegłosowane
  https://www.cda.pl/video/309028892/vfilm

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d blogerów lubi to: